Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané jansmith1984

Nalezeno 1572 příspěveků, 212 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.12.2009 17:22

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

To není legenda mtk, jako v případě neposkvrněného početí a narození Ježíše Krista, k jehož rodišti (Betlémskému chlévu) docestovali podle biblického mýtu (evangelií) 3 mocní králové, aby jej uctili...[smích]


Situace kolem R&R Ltd. je dokumentována na faktech a nejen v nezávislých zdrojích informací, ale i těch závislých a už vůbec to není legenda, jak píšeš: "stádního koncenzu", protože stádo naopak R&R Ltd. mafie díky mainstreamové interpretaci jako "schopné" obchodníky, investory a altruisty (např. Sorose) obdivuje a uctívá.

Lidé, kteří o R&R Ltd. mafiích hovoří a její historický vliv na světovou kolabující ekonomiku a politiku nepodjatě zkoumají nejsou stádo, protože na rozdíl od ovcí jsou vůči pseudoautoritám velice kritičtí a na propagandě nezávislí.


A teď se tě zeptám mtk.

KDO má v rukou (vlastní je), a tím je skrze peníze (mzdy), tudíž novinářskou autocenzurou ovládá (určuje, které info, emoce, výchova oveček a v jaké formě budou uveřejněny a které nebudou), tj. vlastní stěžejní celosvětová mainstreamová média?? Jsou to hábečkovi jezovité nebo přesně pojmenovaní, povětšinou Ž/židovští vlastníci a skupiny, stejně jako tomu je v případě globálního bankovnictví??


Pí. Jarmilu můžeš v mnohém kritizovat a její názory jako to dělá sofista HHBB bagatelizovat, ale jedno ji upřít nemůžeš. A to autenticitu jejího výrazu pro skupiny lidí (Vyvolené od Boha nebo vyjímečně "tricky", protože své majetky poctivou a CELKU prospěšnou PRACÍ v 99% případů nezískali), ze kterých se rekrutuje většina Voldemortích mafií a které ona velmi trefně nazývá jako Óbrbohače. Nebo tyto skupiny nejsou voldemortí a Svět pod jejich vlivem pro dobro VŠECH zúčastněných PROSPERUJE?? Odpověz si sám..[smích]

Být tebou, tak minimálně nad tím bych se zamyslel, a tím neříkám, že se podobné voldemortí mafie neskrývají i za tajnými jezovitskými spolky a lóžemi. Ty ale nevlastní mainstreám, pokud ale nemá pravdu HHBB a R&R Ltd. mafie nejsou infiltrovány jezovity. To je bžunda, viď?..[smích]Jak jsem upozrnil jinde. Zde jsme proto, že se o nich bavíme stylem "padni komu padni" a žádnou voldemortí mafii z tohoto výčtu vylučovat (pokud nechceme mlžit a sofi filozofovat) není pro hledání Podstaty užitečné.

jansmith[smích]

207937

25.12.2009 11:03

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

SPRÁVNĚ Médo, trefil si hřebíček na hlavičku, i když jinak, než jsi pravděpodobně zamýšlel..[smích]


Pokud by nebylo lidí, kteří mafiánsky voldemortí Systémový source-kód studují (a tím odkrývají jeho Pokrytectví, zadní vrátka a tajné funkce) a své poznatky sdílejí s ostatními, tak by opravdu nebylo nikoho, koho by bylo nutno za takové někomu nepohodlné a nepříjemné počínání KRIMINALIZOVAT. Tudíž tvá teze je sofistikovaně pravdivá a já se na tom také, jak si napsal, vehementně podílím..[smích][smích]


Pro ilustraci použiji analogii na trilogii Matrix. Lidé, kteří se z pozice (v uvozovkách hackerů) této činnosti dobrovolně a ze zvědavosti věnují a Systém, který ohlupuje a zneužívá většinové obyvatelstvo (viděl si film?) nabourávají, jsou jako Neo (Thomas Anderson). Naopak lidé, kteří jim v tom verbálně, různými rádoby pravdami nebo fyzicky brání a tím Systém, který pro své fungování potřebuje slepé a hluché ovce udržují v chodu, jsou jako agent Smith.

Souhlasíš? Možná tě napadne, do které skupiny patří v kyberprostoru Zvědavci mirdova názorového proudu a do které koniášovci a "klouzači" kolem HHBB (viz. jejich Pravda není pro všechny).


Neovi dvojníci na Zvědavci nikdy pokud vím netvrdili, že jedna z prvotních cest, jak začít měnit neudržitelné poměry NEZAČÍNÁ u sebe. Kromě toho, ale doporučují začít naslouchat Trevorovi, odpojit se od stáda a od základu měnit přístup k vnímání "reality", která nám je Ovčáky a JEJICH placenými nebo nevědomými LOKAJI po věky podsouvána.

Zneužitá náboženství a pseudoautority nám tzv. obyčejným lidem radí, abychom se zaměřili sami na sebe, na své chyby (a k tomu je zneužito i to biblické rčení "o třísce a trámu"). Ovečky mají svou pokorou a pasivitou Voldemortům a pseudoautoritám umožnit, aby takto Vyvolení mohli nerušeně stále dokola ovládat nejen jejich těla, ale zejména MYSLI. To je to pokřivené HHBBčkovo: začít u sebe, které krásně duchovně zní, ale které bez toho, že je SPRÁVNĚ prováděno a bez souběžné práce na chápání SOUVISLOSTÍ nikdy k žádné zásadní celospolečenské změně k lepšímu pro VŠECHNY zúčastněné NEVEDLO.


Nebo někdy v historii vedlo Médo? Proč myslíš, že se mocní po věky tak urputně starali o to, aby se důležité ZNALOSTI a opravdové VĚDĚNÍ (nikoli jen pokřivené a klouzající nábož.poučky a mýty) do myslí tzv. běžných lidí/občanů NEDOSTALY a raději se stále obraceli do sebe a správně modlili??

Z tohoto pohledu je tvé nálepkování o "kecálcích", kteří nikdy nic nezměnili farizejské, protože právě Voldemorti a jejich Lokajští "kecálci" se po věky snaží, aby se na této Planetě pro MOC a peníze do těch správných kapes těch "vyvolených" Status quo udrželo. (Pracovní definice Voldemortů viz. jeden z mých starších příspěvků).

A Peace s nimi.


jansmith[smích]

207984

25.12.2009 12:11

Proč pevný dolar předznamenává útlum v roce 2010

RE: USA páchájí ekonomickou sebevraždu!

jansmith1984 193.?.?.?

Já bych řekl Karle, že Voldemorti mají paměť dobrou. Pokud se bavíme o Vodemortech, kteří se rekrutují z judaistického podhoubí, tedy i co se týká tzv. R&R Ltd. mafie, tak tam jde o pocit Vyvolenosti a monoteisticky výchovné tlaky k dualismu a košér (tedy tricky) shromažďování majetku coby CTNOSTI a SCHOPNOSTÍ.


Pokud se nemýlím (a nechť mne zkušenější a sečtělejší poučí), tak Tóra nebo Talmud Židům/židům přímo říká, že shromažďování peněz (MAJETKU), klidně za každou cenu a různými triky je SPRÁVNÉ a že bohatství je ODMĚNA jejich Boha na Zemi za správné následování jím podávané a světskými služebníky rozšiřované víry.

Jsou zaslepeni vírou v příchod někoho, kdo poměry na Zemi napraví (Mesiáše) a opojení svou výlučností (vliv EGA a brainwashing pseudoautorit), která jim navíc říká, že pro svou víru mají trpět a těmi, kdo je nechápou a tudíž nenávidí mají být perzekuováni. Proto se po věky chovají zhruba stejně a žádné zásadní poučení a změnu ve své chování vůči ostatním (nežidům - gojímům) nehledají.


Navíc se za touto ortodoxní vírou a názory v byznysu, bankovnictví, médiích a politice celosvětově schovávají i spousty nikoli semitských Židů, pro které je toto učení jen vstupenkou do "KLUBU" nedotknutelných a o to lépe se jim jejich voldemortí aktivity organizují.

Tedy kromě tzv. čestného byznysu (pokud se jedná o nežida a v nové době i žida) jsou správné i způsoby jak oblbnout, natáhnou, legálně okrást nebo podvést (Madoff) a nikoli při honbě za profitem a Zlatým teletem dodržovat alespoň zásady slušnosti a relativní férovosti, jak by to mezi lidmi s rovnou páteří (i v sobeckém kapitalismu, kde ZISK a nekončící růst HDP je modlou) mělo pokud možno být.


jansmith[smích]

207987

25.12.2009 13:48

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Je to s tebou legrace mtk a koukám, že Kolokol níže se také přidal.

Líbí se mi tvá snaha nepodléhat demagogii a myslím, že mezi hábečka nepatříš, protože se podle mne neuchyluješ k viditel. klouzání a sofi filozofování. Navíc z toho jak píšeš cítím od počátku jistou férovost a snahu dobrat se Podstaty a to je více, než školometní a bonmoty a podobenstvími proložený projev sofi diskutérů.


Jak to bylo s Adolfovou spřízněností s Rotschilldy se nedovíme a že se na netu "blijí" různé pseudopravdy a demagogie si nemusíme vysvětlovat.

Od toho je zdravý rozum, intuice a schopnost orientovat se v Souvislostech, aby se jeden nenechal zatáhnout do "vířivky" MITOTE. Co se týče R&R Ltd. mafií, tak ať na toto konto tady napíšeš cokoli, tak doložená historická fakta a jejich účast na současném celosvětovém dění neočůráš a nijak v jejich prospěch nevyverbalizuješ.

Nebo je Soros a jeho příslušnost k těmto strukturám chiméra a tento byznysman židovského původu zbohatl poctivou prací ve prospěch CELKU a nikoli spekulacemi? Nebo chceš zpochybňovat účast jeho altruistických nadací na dění v postkom.zemích nebo v Gruzii při podpoře proUS prezidenta Saakašviliho, kde se před krvavou invazí do J.Osetie angažovali nejen američtí, ale i izraelští poradci??

Chceš další příklady ze života, kde se hovoří nikoli o aktivitách lokajů, ale přímo R&R Ltd. špiček?


Rozesmál si mně, svým tvrzením, že, cituji: "vlastnictví bank, médií a "kultury" je past na židy", protože výraz past, kdy si celé dynastie mohou žít životy králů a zároveň ovlivňovat, využívat/zneužívat většinovou populaci, je opravdu na místě...[smích]

Ona vlastně i snaha o opakovaně neúspěšné založení FEDU, byla ze strany R&R Ltd. špiček jen vlastně jezovity podsunutá PAST, jak Óbrboháče, kteří své bohatství globálně koncentrují, za pár dekád jako oběť pro lůzu zlikvidovat?

Ty tomu opravdu věříš? Pokud by tomu opravdu tak bylo, tak tito od Boha k byznysu Vyvolení a extrémně úspěšní jsou vlastně zmatené figurky, které nemají nejlepší styky, nejlepší zpravodajské, politické informace a navíc nevědí která bije...[smích]


Dobrá. Už sem se tě v minulosti zeptal několikrát mtk a zatím bezvýsledně. KDO tedy podle tebe (a když ti info ze života ohledně VLIVU a MOCI R&R Ltd. špiček nestačí) JAK a PROČ to fakticky provádí, že může být v pyramidě ještě výše a nepoznán a tlačí tuto civilizaci do nevyhnutelných sr-ček??

Jsou to tedy hábečkovi jezovité nebo NIKDO takový neexistuje a naše civilizace žádnými mocnými Voldemorty ovládaná není a vše kolem nás nejen ve světové politice se děje tak nějak samovolně a v souladu s Vojtovým přesvědčením jen pod vlivem přírodního výběru??


Jaký výklad Světa ti tedy vyhovuje a předem díky za vyčerpávající odpověď, kde ...NEVÍM... beru jako únik.


jansmith[smích]

207991

25.12.2009 14:08

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Ale no táák mtk...[smích]


Ty si myslíš, že se mé názory s názory pí.Jarmily musí ve všem shodovat?

Tohle to chytání za slovíčka a modré porovnávání KDO CO řekl tady již bylo mnohokrát a zajímavé je, že to je styl Josepha blahé paměti, později se přidal kromě bonmotů a klouzajících podobenství k modře proložené analýze i HHBB a nyní i ty. Nikdy tím ale nic průkazného nevzniklo, byť protistrana tvrdí možná opak.


Přestaň raději klouzat a porovnávat a zaměř se na Podstatu (o kterou tady jde až na prvním místě) a kterou různými slovy vyjadřují nejen příspěvky pí.Jarmily a třeba mé, ale i jiných Zvědavců.

Píšeš, že nemáme jasno, jako bych to někdy tvrdil a opomíjíš to, co zde opakovaně připomínám, že se zde scházíme právě proto, abychom dali dohromady Souvislosti (tzv. oddělili zrno od plev..[smích]) a v rámci možností si JASNO pro dobro všech zúčastněných udělali.

Nebo máš něco proti?


jansmith[smích]

207992

25.12.2009 20:37

Podle ministerstva zemědělství dostává 37,2 milionu Američanů poukázky na jídlo

RE: Měli jsme představu, že potraviny z USA jsou v pořádku a kontrola FDA je 100%!

jansmith1984 193.?.?.?

Po delší době zajímavá debata mtk.

Nakonec si se nepřímo vyjádřil, že za hýbatelem a tím KDO mohl inflitrovat R&R Ltd. mafie a udělal z nich k obětování připravené loutky ve svých rukou je zřejmě establishment KC (předpokládám, že jsi použil bezpečnou zkratku pro katolickou církev..[smích]).


Dobrá, proč ne. Toto v hádankách naznačené stanovisko se dá akceptovat, i když je hábečkovsky zamlžené, takže také tzv. konspirativní a v podstatě jako tvrz. proti tvrz. obdobně neřešitelné.

Je to vlastně "v linii s proudem", protože to odpovídá přístupu lidí kolem HHBB, kteří o transparentním Řešení pro jeho citlivost a pravděpodobou rizikovost pro "pátrače" nahlas nehovoří, ale o to raději sofistikovaně filozofují..[smích]


Zajímavý je i tvůj názor, podle kterého je odpírání VZDĚLÁNÍ, VĚDĚNÍ, důležitých ZNALOSTÍ většinové populaci (které by mohly rychleji omezit historický vliv MOCENSKÝCH, povětšinou viz. faktická činnost voldemortích struktur) V POŘÁDKU, viz. jak píšeš, cituji: "možná to dělají tak dobře, že sis toho zatím ještě nestačil všimnout".

Je Pravdou, že některá svět.náboženství se cestou svých špiček (a s ústy plnými Pravdy, lásky a odpuštění) této farizejské politiky vůči zneužívaným ovečkám po věky dopouštěla. Historické příkl. zneužívání vyjmenovávat snad nemusím.

Jestli to byla jen KC nebo i další je na jinou debatu, ale že to byla zejména KC, která se bez začervenání pyšní zástupcem křesťanského (milujícího) Boha na zemi tj. papežem, je nabíledni. Myslel si své tvrzení, že to tak je dobře vážně?? A můžeš se podělit o názor PROČ je to dobře?..[smích]


Ještě by mne zajímal tvůj výrok, cituji: "Toužíš po jednoduchých a nekomplikovaných formulkách." Znamená to, že život a mezilidské vztahy nejsou ve své podstatě jednoduché a jen patřičně složité a nepřehledné vazby fungují a jednoduchost v přírodě vlastně neexistuje?

Dobrá mtk, proti gustu žádný dišputát. Rozhodně ale s tebou souhlasím, že R&R Ltd. nejsou jediní Óbrboháči a představitelé košér Vyvolených na Planetě, kteří z pozice E/elit zneužívají jako správná mafie celosvětově většinovou populaci. I když R&R Ltd. mafie je tím jak GLOBÁLNĚ ovládá přes peněžnictví a byznys politiku rozhodně na ŠPICI a o tom, abychom se studiem Souvislostí dopracovali až na možné oko pyramidy (nebo chceš-li pyramid) jsou i tyto debaty.


Závěr? Manipulací může být cokoli, stejně jako je farizejskou manipulací KONIÁŠOVSKÉ tvrzení Vyvolených, že "Pravda není pro všechny" a my jsme podle mne tady od toho, abychom na tyto manipulace poukazovali a znemožnili sdílením informací pokryteckým E/elitám snadné využívání/zneužívání takových manipulací pro svůj sobecký nebo jinými slovy Zlatotelecký prospěch.

A taktéž Peace s tebou.


jansmith[smích]

208010

25.12.2009 20:44

Výzkum veřejného mínění odhaluje hloubku traumatu nezaměstnaných

RE: Chcete řešení ?? Tady je !!

jansmith1984 193.?.?.?

Čerte, oprav si "znět" na "zhnět"......[smích] Jinak si to složil dobře, máš talent. Nechceš se příští rok přihlásit na československou Super Stár?


jansmith[smích]

208011

27.12.2009 00:16

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Opravdu Neo zemřel, jak píšeš, cituji: "za Matrix", tj. za Systém Médo?? Nebylo to tak trochu za lidi v Sionu??..[smích]


Nebo jinak: (Neo dies but is immortalised as the source in Matrix Revolutions.) Vidíš tam to slovíčko "source"?

Podle recenzí tímto Wachowští stvořili v Neovi určitou analogii na Ježíše a tudíž ani Neo podle filmové legendy nezemřel, ale stal se nesmrtelným. Dal vlastně lidem (v součinnosti se stroji) šanci na POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ a možnost, aby se ZMĚNILI..[smích] Film má fikaně a tudíž správně otevřený konec a proto zda-li lidstvo tuto šanci následně využilo nebo se po čase zase vrátilo do starých kolejí původního Matrixu se nedovíme.


Ale necháme rozborů a raději se vrátíme k debatě o Souvislostech, co říkáš Médo?..[smích]

Za jedno ti ale upřímně děkuji. Zmínil si zde soundtrack Navras (Juno Reactor vs. Don Davis) čerpající ze Sanskritu tj. mimo jiné hinduismu/budhismu. Muzika je to pěkná a podle recenzí s temnými tanečními rytmy s arabskými a indickými melodickými motivy nebo křesťanským chorálem a pokud to bude ostatní zajímat, tak studium textu všem doporučuji, a to už jen pro tuto pasáž:

from delusion (z Matrixu) lead me to truth
from darkness lead me to light
from death lead me to immortality.
Let there be peace (Shanti-Mír/Pokoj) everywhere

Pro zájemce Navras s angl titulky:
http://www.youtube.com/watch?v=kex6JNjtKfQ


Co říci na závěr. Snad jen, že z tvé strany opět jen po hábéčkovsku mlžící boj, tentokráte kdo je větší chytrák nebo hlupák..[smích] a souručenství s přítelem HHBB se viditelně nezapře. Narážka na skladbu Navras, bez jakýchkoli upřesňujících faktů, byla jen klasickým sofi sklouznutím, bez jakékoli snahy tím nějak přiblížit PODSTATU probíraného tématu a pokud možno SOUVISLOSTÍ nebo alespoň vyjádřit nějaký konkrétní názor. Ještě, že jsi svůj rozbor neproložil modře, protože pak by už po Josephovsku nechybělo nic.

Nad to ale rozebíráš na čem pracuji nebo spíše nepracuji..[smích] a dokonce jdeš tak daleko, že mi jako správný koniáš podsouváš úmysl tlačit lidi k bigotnímu modlení, kdy se sofi zamlženým způsobem opět pokoušíš "zachránit" od debaty na špici pyramidy sedící košér R&R Ltd. mafie). Nebo ty nevidíš, že modlení je to poslední o co mi jde, protože je to to poslední, co lidi na cestě k Poznání a k Pravdě může přivést a ani tě nezajímá má (od býv. premiéra Zemana převzatá) teze: Padni komu padni??


Jinak ale dobrý. A Shanti s tebou.

jansmith[smích]

208075

27.12.2009 01:10

Podle ministerstva zemědělství dostává 37,2 milionu Američanů poukázky na jídlo

RE: Měli jsme představu, že potraviny z USA jsou v pořádku a kontrola FDA je 100%!

jansmith1984 193.?.?.?

Zase dobrá diskuze mtk, zejména první odstavec oceňuji.

A pokud jde o poslední odstavec, tak jeho smysl (to, jak vysvětluješ hábečkovu motivaci pro zatajování Pravdy) si plně uvědomuji (byť ty si myslíš opak) už od počátku, kdy jsme tuto věc poprvé naťukli.


Můj pohled je ale stále odlišný. A víš proč? Protože přístup, kterým HHBB tím pádem manipuluje s vědomostmi a řekněme Pravdou (za předpokladu, že jsi jeho motivaci odhadl správně a má k dispozici nikoli mlžení, ale relevantní informace) je totožný s přístupem STRUKTUR, které zde paradoxně rozebírá nebo naopak, o kterých příliš nahlas mluvit nechce. To jest přístup odvěkých mocenských a nábožensko-ideologických skupin MOCNÝCH Vyvolených, kteří jej silou nebo velmi sofistikovaně používají k odpírání relevantních informací a VĚDOMOSTÍ ostatním, a to vše dělají bez začervenání a s hrdým čelem altruistů nebo Ovčáků údajně v zájmu těch ostatních...[smích]


Neobstojí ani teze, cituji: "HHBB měl na mysli "pravdu", kterou lidé mohou a dokážou přijmout". A to proto, protože HHBB není v pozici nějaké autority (gurua), která rozhoduje o tom, co je kdo schopen nebo neschopen přijmout.

Nejsme koniášové nebo tajné služby (mimochodem, tyto jsou také prodlouženými a náležitě krvavými rukami náboženského a mocenského establishmentu), abychom si hráli na dezinformační BOJ a matení protivníka, nýbrž svobodná a otevřená komunita Zvědavců 21.století, kde po nabídnuté informaci každý šáhne nebo ji nechá být podle toho na jaké (hle Jankův příměr...[smích]) "vrstvě" poznání se momentálně nachází.

Že tím dochází k posilování schopnosti účastníků se orientovat v Souvislostech a samostatného přístupu k informacím (jakýchkoli) je myslím nabíledni.


A složitost v přírodě a mezilidských vztazích? Záleží na úhlu pohledu a opět stupni vnímání toho, kdo se nad nimi selským rozumem nebo hluboce filozoficky zamýšlí.

jansmith[smích]

208081

27.12.2009 01:43

Proč pevný dolar předznamenává útlum v roce 2010

RE: USA páchájí ekonomickou sebevraždu!

jansmith1984 193.?.?.?

Všechno beru Oracle, jen chci připomenout, že pokud se bavíme o Voldemortech (a má pracovní definice v jednom ze starších příspěvků), tak R&R a spol. jsou k této skupině mafií, které profitují na úkor CELKU, dle doložených informací plně začleněni.


Když pominu všechno ostatní, tak stačí způsob, kterým R&R Ltd. přišli k majetku, jakými kroky historicky organizovali světové bankovnictví (a s jakými důsledky na tzv. většinovou populaci) a jak mohou tím pádem skrze peníze ovlivňovat světovou politiku. Pochopitelně nejsou jediní na špici, ale rozhodně tam patří a dělají všechno proto, aby jejich aktivity nebo plány byly nepřehledné a tzv. košér se pro MOC a peníze do těch správných kapes VYPLÁCELY.

Nebo např. roky veřejnosti utajovaná Bilderberg Group či poradci US prezidenta jsou zájmovým spolkem zahrádkářů bez jakéhokoli vlivu? Nebo několikrát zmíněný tatík a dle mainstreamu altruista Soros je pouhý skalničkář? Aha, já zapomněl na hábečkovy jezovity, kteří do Bilderberg pravděpodobně infiltrovali a R&R jsou na mocenské šachovnici jen bezbrannými obětními beránky KC establishmentu, kde G.Soros je pro vyváženost dvojitým agentem k moci se deroucích islámských fundamentalistů..[smích]


Ještě jednou pro všechny zde diskutující. Debata by měla zahrnovat všechny: Padni komu padni. Žádná z mocenských E/elit nemá před nastavením zrcadla imunitu a žádná z nich není na těchto úrovních bezbrannou ovcí, která neví která bije. Nebo si někdo upřímně myslí, že ano?

jansmith[smích]

208082

27.12.2009 12:00

Interview s Evou Golinger

RE: Zni to jak pohadka,ted jde jen o to, jak to lide zneuziji,jako vse ostatni.

jansmith1984 193.?.?.?

Tak tak, nějak tak to bude janko.

Navíc kozoroh velmi dobře shrnul Situaci a SOUVISLOSTI a na příkladě Venezuely opět připomněl něco, na co Pražák (jako jeden z možná nevědomých lokajů Voldemortů nebo někteří další zdejší diskutéři) tak nějak košér zapomínají, a to co se stalo s demokracií např. v Chile za vlády demokraticky zvoleného prezidenta Aliendeho.


Je to pořád dokola. Pokrytectví a bez ohledu na tzv. obyčejné lidi boj o MOC a peníze do těch správných kapes a je úplně jedno, které struktury mezi Voldemorty patří (pracovní definice v jednom z mých starších příspěvků) a jak vysoko v pyramidě fungují. Jedná-li se o KC, R&R s.r.o. nebo třeba zednáře s jezovity dohromady a debaty novodobých Neoů (díky Médovi za debatu o něm) jsou nejen na Zvědavci, ale celosvětově o tom, aby si lidé uvědomili a pochopili Souvislosti, kdo s nimi a PROČ jako ve filmovém Matrixu manipuluje a jako Trevor vystoupili (protože smrt ukončí vše a může přijít každou vteřinu) dokud je čas ze stáda.A vzkaz všem, kteří sdílejí farizejské heslo některých zdejších sofistů o tom, že, cituji: "Pravda není pro všechny".

Zklidněte se, pomoci nějaké vhodné meditace sestupte do nižších hladin vědomí..[smích] a nad tím výrokem se nepodjatě a bez přebírání manýrů Vyvolených ZAMYSLETE.

Ještě stále máte pocit, že to je SPRÁVNÝ přístup, notabene na začátku 21.st, ve věku šíření svobodných informací na internetu, kdy zejména náboženští Voldemorté díky zájmu stále většího počtu lidí o FAKTA a nikoli planá filozofování a braniwashing ztrácejí mediální vliv?

Farizejství, které ústy některých Vyvolených hlásá vodu, ale pije víno je i v očích nevědomých a dokola propagandou, dogmaty, demagogiemi a podporou závislostí ovládaných ovcí stále zřetelnější, a to je jedna z věcí, která může v rámci správné "práce na sobě" MOCNÉ pokrytce v jejich "rozletu" přibrzdit.

jansmith[smích]

208104

27.12.2009 16:13

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Zase je to trochu jinak mtk.


Když se vrátím o pár přísp. výše na úplný začátek debaty o Neovi (Matrixu), tak vidím větu, cituji: "Pro ilustraci použiji analogii na trilogii Matrix.".

Kde v ní vidíš, (jak píšeš) že tento holyvůdský trhák beru až tak vážně a nechávám se "vést"??


Copak použité výrazy: "ilustrace na analogii s Matrixem" jasně neříkají, že mi jde o POROVNÁNÍ přístupu film. rebela a avatara (a protivníků, se kterými v kyberprostoru setkává) s reálnými lidmi v našem tzv. skutečném životě, tj. třeba i s účastníky diskuzí na Zvědavci??

Nejde tedy o to (chceš-li), jestli a jak (jak píšeš) tvůrci filmové trilogie zamlžují, křiví pravdu a odvádějí pozornost od podstaty nebo nakolik jsou naopak vnitřně integrovaní a upřímní, ale o to jak se v SYSTÉMU (Matrixu) chovají postavy, kterým vdechli život.

To JE ta analogie na chování skutečných lidí ve skutečných podmínkách našeho společensk.Systému (tj. opět Matrixu, na který ale nekoukají v kině, ale sami v něm -povětšinou patřičně zblblí a nevědomě- hrají)..[smích]


A pokud nebudeme planě filozofovat a házet bonmoty a raději se zamyslíme nad Podstatou, tak bychom se měli zamyslet nejen nad farizejským tvrzením Voldemortů, pseudovyvolených, pseudoguruů a jejich lokajů o tom, že "Pravda není pro všechny", ale také nad poslední větou Modlitbičky, která se ti, jak píšeš, líbí a která zní "Let there be peace everywhere".

Nakolik světoví MOCNÍ a jejich LOKAJOVÉ tuto větu převzatou ze sanskrtu s voláním o Pravdě a Lásce dnes a denně skloňují a nakolik ji pro MOC a peníze do těch správných kapes farizejsky, s voláním po míru, od nepaměti krvavě porušují??

Patří tito MOCNÍ historicky mezi altruisty, kterým jde o blaho CELKU nebo naopak mezi Voldemorty, kteří si nepochopením principu Duality učinili z Planety jedno velké s.r.o., ve kterém si z pozic Vyvolené aristokracie nebo košér fin.magnátů vytvořili z většinové populace a tzv. obyčejných lidí kanonen futr a dojnou krávu?

Opět analogie na Matrix, kde si stroje ze SPÍCÍCH (nevědomých) lidí -tzv. bezduchů- vytvořili zdroj el.energie a skrze program (v našem světě skrze pokřivené svaté knihy a mainstreamovou propagandu, polopravdy a vyložené lži) je ovládají.


V jednom ze svých posledních příspěvků píšeš, cituji: "Na Zvědavci se zvedl dost prudký a hlavně neproduktivní odpor k aktualizeci názorového diskurzu." a společně s Médou a některými dalšími se pravděpodobně domníváš, že tou AKTUALIZACÍ bude vyškrtnutí určitých vlivných SIL z debaty. Tj. Sil a struktur, o kterých se tak nějak (viz. Pravda není pro všechny) nesmí KRITICKY nejen v mainstreamu hovořit. Tedy bavme se o čemkoli, jen ne o Voldemortech (kde R&R Ltd. jsou jen jednou skupinou deroucí se na špici) a kteří podle HHBB vlastně ani neexistují..[smích]

A Shanti s nimi.


jansmith[smích]

208117

27.12.2009 22:27

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Kdepak Médo. Tady nejde o jednu, jak píšeš, upanišadu, i když text skladby Navras je rozhodně dobrý k zamyšlení. A o tom, kdo z nás používá naučené fráze a klouže po povrchu bychom se mohli přetahovat do nekonečna, stejně jako cizelovaně soutěžit, kdo "lépe" a sofistikovaněji obhájí své chápání trilogie Matrix.

To ale není přístup, který má "hledající" směrovat k Podstatě problémů, ale naopak má diskutující zaměstnat a od Podstaty odklouzat. Vlastně nic nového. Na Zvědavci k tomu u určitého typu diskutérů v okamžiku, kdy se dostanou do ouzkých (třeba tím, že by se měli vyjádřit k nějaké nepohodlné otázce nebo faktu), před tím než z debaty na čas často utečou, periodicky dochází.

Pamatuješ, co tady bylo "křiku" a nakonec ticho po pěšině, když jansmith některým horlivým sofi (zřejmě pro-sio) diskutérům záměrně a s očekáváním zábavy (dávno před zveřejněním Goldstonovy zprávy) položil otázku na jejich názor ohledně sviňáren IDF v Gaze a BYLY, či NEBYLY to válečné zločiny?

Tehdy jsi mohl v praxi vidět rozdíl mezi sofi filozofováním nebo naopak rozebíráním konkrétních svět.událostí a podílu KONKRÉTNÍCH světových E/elit (tedy Voldemortů a jejich lokajů) na nich. A představ si, že šlo jen o jednu kostičku Puzzle, které tady dobrovolně a věřím, že většina s čistým svědomím, (někdo urputně, někdo s nadhledem) dáváme dohromady.


Jenda se podle tebe, cituji: "tváří, jako by poznání měl". Přitom to je jeden z těch, kteří tady opakovaně připomínají, že jsme všichni NA CESTĚ a dodává, aby tato Cesta nebyla nikým a nijak cenzurována. A tuto snahu některých, viz. hábečkovo tvrzení, že "Pravda není pro všechny" přirovnává k tísicileté Pokrytecké snaze E/elit a jejich lokajů o kontrolu nad vědomím a podvědomím většinové populace. Nelíbí Médo??..[smích]


Dokonce ani označování oponentů za "drakobijce"..[smích] tady nezaznělo poprvé. I tak se dá totiž zdůvodnit snaha onálepkovat a z debaty vyloučit pro někoho nepohodlné a nepříjemné informace.

Mtk, který se přidal do skupiny, která toto cenzurní evangelium hlásá napsal, cituji: ("Na Zvědavci se zvedl dost prudký a hlavně neproduktivní odpor k aktualizaci názorového diskurzu".) a já jsem si tehdy dovolil k tomu doplnit, že se s některými dalšími zde pravděpodobně domníváš, že tou AKTUALIZACÍ bude VYŠKRTNUTÍ určitých vlivných SIL z debaty. Tj. Sil a struktur, o kterých se TAK NĚJAK (viz. Pravda není pro všechny) nesmí KRITICKY a už vůbec ne kriticky v mainstreamu hovořit. Tedy z toho vychází: bavme se o čemkoli, jen ne o Voldemortech (kde R&R Ltd. jsou podle mne jen jednou ze skupin deroucích se skrze money na mocenskou špičku) a kteří podle HHBB vlastně ani neexistují....

Jestli je takováto Aktualizace diskurzu ten Vývoj, který si představuješ, tak to potom potěš tě jezovita a Shanti s tebou.


jansmith[smích]

208161

27.12.2009 23:03

Interview s Evou Golinger

RE: nemozem z niektorych prispevkov IV.

jansmith1984 193.?.?.?

Taky se přidávám k díku za to, co jsi sem z pozice někoho, kdo je "na místě" postnul canario447. Velmi zajímavé a poučné a jak o tom píšu v jiné reakci, opět další názorná kostička PUZZLE, která demonstruje, jak fungují světové finanční a jiné E/elity (tj. Voldemorti, kteří ovládají skrze lokajské novináře a autocenzuru byznys a mezin.politiku), o kterých by se nemělo tak nějak mluvit, že Médo? nebo v mainstreamu patřičně deformovaně a demagogicky.


Doufám, že si to POZORNĚ přečtou lidé kolem přítele sofisty HHBB, protože to je názorná ukázka, jak se bavit otevřeně o všem a jak nesklouzávat k tisícileté metodě tzv. Vyvolených, tj. k ohlupování lidí tvrzeními, že "Pravda není pro všechny".

Venezuela podle mne riskuje osud Chile a Chávez osud S.Allendeho nebo nějakou vnější intervenci či košér válku např. s Kolumbií - protože Rozděl a Panuj fungovalo doposud vždy spolehlivě, ale také mám pocit, že doba se změnila/mění, a to je asi jediná naděje pro tamější obyvatele, region a vlastně celý náš Svět. Uvidíme.

jansmith[smích]

208164

28.12.2009 00:08

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře mtk. Beru to a jsem zvědav, kam tuto teorii o vlivu tzv. jezovitů na světovou politiku, vznik státu Izrael nebo chování struktur kolem R&R Ltd. společně s Médou a HHBB do budoucna ještě rozvedete.

Prosil bych ale jako v případě tzv. protistrany a R&R s.r.o relevantní FAKTA nebo alespoň (jak Méda a další v rozebírání oponenta demonstrují) podrobné rozbory a nikoli jen náznaky, odkazy, bonmoty a klouzavá filozofování.

Předem díky.


A poznámka k Protokolům? Snad jen, že je velmi zajímavé a zarážející, jak se jejich teze přesně manifestují v chování Systému (tím mám na mysli neustále protěžovaný princip Pokrytectví a lhaní veřejnosti nebo tím, že Pravda není pro všechny viz. reálná činnost globálních médií a v neposlední řadě i akcelerující honbu za Zlatým teletem, tj. ZISKEM za každou cenu a bohatstvím jako odměnou židovského Boha pro poslušné Židy. Nebo se o této odměně v talmudu či tóře nehovoří?), a to bez ohledu na fakt, jestli se v případě Protokolů jedná o padělky nebo jsou autentické.

Pokud by byly autentické, tak není o čem hovořit a pokud se jedná o podvrh, tak byl autor (tým, který je zpracoval) neuvěřitelně geniálním vizionářem, který se trefil takřka ve všem co uvádí. Dokonce i se vznikem státu Izrael a genocidou nebo přinejmenším košér zacházením s palestinským obyvatelstvem na okupovaných územích (pro židy jestli se nepletu gojímy nebo je berou jako semity?, když tak mne oprav) to tak je.


Znovu připomínám. Pokud jde o Voldemorty, tak jsem pro zemanův princip Padni komu padni a rozhodně jejich skutky nepřestanu sledovat. A oceňuji "křesťankou" starost HHBB o mé duševní zdraví...[smích] a Peace s ním i s tebou.

jansmith[smích]

208169

28.12.2009 11:17

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 85.?.?.?

Jasně Médo. Problé je, že urputně rozebírat kdo má jaký PŘÍSTUP nebo na co má kdo COPYRIGHT a vyhýbat se tím debatě o jádru pudla nás k Podstatě také nepřivede.


Každý máme svou pravdu a svůj pohled na věc. Rozdíl je jediný, že někdo za tou svou pravdou jde stylem "Pravda naní pro všechny" a někdo si myslí a koná opak.

Vyber si. Úžasné je, jak nejen starověká inkvizice a tehdejší mocenské struktury, ale i novodobí koniášové a sofisté dokáží i tento výrok v debatách po farizejsku otočit tak, aby vyzněl v jejich prospěch, a to např. tvrzením, že lidi je třeba před Pravdou a určitými fakty CHRÁNIT, protože by je NEPOCHOPILI...[smích]

Nevšiml jsem si, že by tento E/elitami prosazovaný přístup někdy v minulosti vyléčil společnost od pokrytectví, násilí a košér hrabání pod sebe na úkor ostatních, kdy společnost právě pro tyto pokřivené pravdy směřuje dlouhodobě do nowhere.


Nebo je to tak Médo, že Pravda neosvobozuje, nýbrž zotročuje? Co říkáš na to, že bychom si zase po hábečkovsku zafilozofali? Co třeba přidat nějaké bonmoty nebo pokřivená podobenství, která se dají vždy vysvětlit podle potřeby a příslušného dresu diskutéra? Nebo z diskuze s výmluvami utečeme (jak se děje v tvém případě právě nyní) způsobem, kterým na jasná a transparentní tvrzení (nejen k zamyšlení) na Zvědavci obvykle reagují různí sio nebo sofi povýšení diskutéři?


Užij si to a pokud budeš mít odvahu, tak se těším na setkání, dá-li pánbůh, v nějaké jiné debatě.


jansmith[smích]

208193

28.12.2009 13:06

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá úvaha mtk. Beru.

A když už jsme u těch Protokolů, tak osobně se nesnažím soudit, zda jsou autentické a tudíž je psal ten, jak je v nich uvedeno nebo jsou to padělky a stojí za nimi někdo jiný (jezovité, illuminati, bolševici nebo zahrádkáři. A jestli je to jen konstrukce, která má očernit židy a udělat z nich opět oběti pro nějaký další pogrom. Já se na to dívám tak, jak si mi v jedné se svých reakcí doporučil (nebo to patřilo pí.Jarmile?) a to, použít jinou optiku...[smích]


Pro mne je zajímavé, jak se vyplňují a že to tak bude potvrzuješ i ty svým tvrzením, že "program" na ovládání existuje.

Teď jde o to, jak je možné, že se po tolika letech od jejich vzniku stále v praxi ukazují jako pravdivé a tudíž KDO ten "program, jeho source-code", který je v Protokolech zakódován "napsal" a vložil do hlav lidské civilizace.


I kdyby to byly padělky a jak píšeš sionisté s nimi neměli nic společného, jak je možné, že se podle nich zejména chazaři, kteří jsou v Izraeli i jinde u MOCI chovají? Proč jim to nevadí?

A to nejen v případě lží a podvodů, na základě kterých byl násilím přes nesouhlas starousedlíků založen stát Izrael (financováno za bohulibého přispění R&R Ltd.) nebo chováním na okupovaných územích a v Gaze, ale i jejich přístup ke světovému bankovnictví a finančnictví jako takovému. Madoff je jen špička ledovce a všiml sis, že už není ve vězení, ale byl přemístěn do (pravděpodobně nějaké více košér) nemocnice?

Nebo chceš jiný příklad? Co takhle režisér židovského původu R.Polanski? Sedí v base za zločin, kterého se údajně dopustil nebo byl jako zástupce Vyvolených přemístěn do košér domácího vězení?

To je ta spravedlnost farizejů v praxi, která je navíc přesně takto popsána i v těch Protokolech, která místo, aby společnost stmelovala (protože lidé vidí, že špatnost je po zásluze potrestána), tak uvádí lidi a společnost do zmatků a rozkládá ji.

To je náhodička mtk, co říkáš?


Nějaký závěr? Tady v zásadě nejde o to kdo Protokoly sepsal, ale že přesně nastavují zrcadlo těm, o kterých se v nich píše a tudíž, že sionisté v pozadí s R&R Ltd. podle toho (jak si to nazval "programu") systematicky postupují a nedělají nic pro to, aby byl přepsán pro dobro VŠECH zúčastněných do nefarizejské podoby.

Nebo dělají mtk?? Pokud ano, hoď sem nějaké příklady a fakta. Jsem jedno ucho.

jansmith:


PS:
Takže to jsou ta Fakta, která se nedají příliš okecat, a to ani filozofováním o tom, má-li být Pravda pro všechny nebo kdo je viníkem vraždy, jestli nájemný vrah nebo oběť...[smích]

208203

28.12.2009 13:38

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Díky mirdo za moudrý příspěvek a jsem rád, že jsi opět sblížil oponenty, kteří pokud nejsou skrytými pokrytci, mají společný zájem na hloubání nad Podstatou, které pochopení by mohlo učinit náš Svět dříve nebo později dobrým místem pro všechny zúčastněné.

Pokud jde o Pravdu, tak můj názor se nezměnil ani po tom, co jsi logicky zdůvodnil, že by s ní mělo být nakládáno po kapkách, aby někoho neož-ala...[smích]


Podle mne (pokud s ní není farizejsky manipulováno), tak naopak jedině plná NÁLOŽ může spícího vyburcovat k tzv. odpojení od Matrixu, potažmo změně myšlení a přístupu k sobě i druhým, které nebude trvat tisíciletí (podle toho, jak funguje brainwashing v režií E/elit, tak možná do radostného nekonečna), ale dojde k němu včas, dokud není definitivně pozdě.

Snaha určité "pravdy" uzákonit a určitá témata direktivně vyškrtnout z myslí či povědomí (debat) většinové populace je evidentní a proto varuji před podobnými sofi tendencemi (byť mohou na první pohled jakkoli bohulibě vypadat) i zde na Zvědavci.


Můj oblíbený Jiddu Krishnamurti nazývá cestu ke ZMĚNĚ "Vnitřní revolucí" (pro rejpaly a sofisty upozorňuji takovou revoluci nezaměňovat s bolševickou a podobnými násilnými převraty..[smích]) a ta přijde do mysli člověka buďto tady a teď nebo se stále odkládá až nepřijde nikdy.

jansmith[smích]

208204

28.12.2009 21:14

Několik vánočních postřehů

RE: Docela mě těší, pane autore...

jansmith1984 193.?.?.?

Pěkně napsáno Lin a rád se s tebou ohledně úvahy na téma Vánoce (slavení Vánoc) ztotožním. Je hezké Vánoce a nový rok slavit, jen je třeba si uvědomit, jak snadno jeden při tom může sklouznout a tím podporovat Pokrytectví těch, kteří si i za využití Vánoc (pro MOC a peníze do těch správných kapes) udělali z této Planety s.r.o.


Možná si to přečte abc a někteří další a zamyslí se, jestli jim někdo pomocí biblí (evangelií) tak trochu netlačí "klíny do hlavy".

Tím nechci říci, že ve svatých knihách není mnoho moudrého a poučného. Jen jsou podávány a vykládány matoucím způsobem a tak, že to k prospěchu a odstranění pokrytectví a pochopení této naší legrační civilizace (plné spousty bigotně věřících nebo opačně ateistických oveček, které obojí skupiny jsou viz. historie i současnost ochotny uvěřit čemukoli, co je správně zabalené...[smích]) příliš nepřispívá.

Mimochodem korán, talmud, tóru (tj. striktně monoteistická učení, přežívající díky chybně pochopenému principu Duality) nevyjímaje.


Už nevím jestli si to byla ty, kdo naší civilizaci přirovnal k dětem nebo daniela, ale rozhodně je to tak. Až se děti vymaní (a to studiem Souvislostí nikoli modlením nebo zmateným filozofováním) z vlivu pseudoautorit, zbaví se své nevědomosti a ovčího syndromu - pak dospějí.

Snad k tomu dojde dříve, než je pokrytečtí Vyvolení (E/elity) nebo propagandou zblblí "rodičové" (ego), v očekávání příchodu Mesiáše nebo s dolárky místo očí nekonečně stoupajícího HDP, nezahubí.

A Peace s nimi a tobě hezký nový rok.


jansmith[smích]

208236

28.12.2009 21:49

Vážený pane prezidente, přeji Vám vše dobré v roce 2010!

RE: idealista...

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tek Olasi. Na principu ZAPOMÍNÁNÍ, souběžně s principem brainwashingu mas je založena naše společnost (myšleno celosvětově) a jen se můžeme domýšlet (ale pozor, podle některých hlavně nejmenovat!!!..[smích]), kdo tento Pokrytecký princip, nejen skrze mainstream, do mozečků většinové populace stále dokola "tlačí".


Nedivím se, že i zde na Zvědavci existují pisatelé, kteří tento princip obhajují nebo sofistikovaně tvrdí, že jsou věci, o kterých bychom se v zájmu duševního zdraví (a že bychom Pravdu nepochopili) neměli bavit nebo také že nikdo, kdo takto na tzv. běžné lidi z pozice Vyvolených nebo Voldemortů přímo nebo prostřednictvím Lokajů od věků působí neexistuje...[smích]

I tak lze k informacím "přistupovat" a na výroky a konání některých prominentů československé barevné revoluce bychom do budoucna rozhodně pro chápání Souvislostí (byť snaha o mediální newspeak a košér práci s historickými i současnými informacemi pracuje opačně) také podle mne zapomínat neměli.

jansmith[smích]

208237

28.12.2009 23:08

Několik vánočních postřehů

RE: Docela mě těší, pane autore...

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za dopřesnění označení "děti" pro současnou lidskou civilizaci Lin.


Přesnější je to tak, jak si to popsala ty, protože děti, pokud nejsou zformovány deformovanou výchovou pseudoautorit (nevědomých dospělých) nebo nejsou od narození zmutovanými deprivanty (definice deprivantů viz. MUDr.Koukolík) jsou přesně jak píšeš. Otevřené, upřímné, hravé, s nekonečnou snahou vstřebat všechno co se jim nabízí a protože jejich mozková frekvence se v bdělém stavu (zhruba do 12ti let) věku nepřetržitě pohybuje v hladině Alfa, také jejich intuice a vnímání energií je vysoké.

Naopak tzv. dospělé děti (dospívající a dospělí, kteří již výchovou a fyziologicky, kromě spánku přešli do hladiny Beta) se na Svět nedívají svýma očima (byť jsou o tom svým egem přesvědčeni), ale dívají se na něj očima pseudoautorit, které je takto mohou snadněji ohlupovat a ovládat. Vlastně o brainwashingu, kterým skrze mainstream apod. E/elity manipulují vnímáním většinové populace se na Zvědavci také často hovoří.


Paradoxně i světové (zprofanované) E/elity, z kterých se rekrutují i Voldemortí skupiny patří do kategorie takových dospělých dětí a rozdíl mezi nimi a tzv. běžnými lidmi je jedině v tom, že si dědičně nebo různými triky uzurpují (a mají) MOC nad ostatními, snaží se ostatním vládnout a skrze různé nepochopené, pokřivené pravdy nebo ideologie a Pokryteckou propagandu na tom pro potěchu ega, s pocitem vyvolenosti, filthy vydělávají.

To je podstatou mizérie, která se od nepaměti na této Planetě v lidském společenství děje, jakkoli se to pseudoautority a jejich Lokajové záměrně nebo nevědomě snaží vysvětlovat evolucí, přirozeným výběrem nebo lidskou přirozeností...[smích]


Je osvěžující potkávat na tomto webzinu někoho s tvým vnímáním reality, se schopnostmi vědomé duše "dítěte" i v dospělém věku vyjadřovat jak se věci mají a díky ti za to.

jansmith[smích]

208245

28.12.2009 23:29

Několik vánočních postřehů

RE: Docela mě těší, pane autore...

jansmith1984 193.?.?.?

Máš pravdu Josephe.


Dá se to říci i tak, jak uvádíš. Pravda v nich leží, ale je matoucím a pokryteckým způsobem zakomponována do takového množství dezinformací, nesmyslných dogmat, klouzajících podobenství, mýtů a pohádek pro děti i dospělé, které se staví do pozice reality, že ji nechápou a nevyznají se v ni ani ti, kteří ji hlásají.

Jak by také mohli, když jim taková "pravda" v rozporu s tím, co učil jejich mesiáš, boží syn Ježíš, pomáhá k životu E/elit, která nevědomost v běžné populaci pokud ne přímo posiluje, tak rozhodně udržuje.

A to vše s hlasitým kázáním o boží spravedlnosti a rovnosti, kdy oni jsou ve svých palácích a "božích" chrámech svým postavením ostatním naopak nadřazeni (navíc ostatním hlásají vodu, ale sami pijí víno..[smích]) a také této MOCI v Politice a byznyse historicky a Pokrytecky, se slovy o Pravdě a Lásce k bližnímu svému, zneužívají.

Čest výjimkám, které byly pro svůj nesouhlas s takovým počínáním od "negativního" vlivu na ovečky/občany většinou dříve nebo později odstaveny.


jansmith[smích]

208247

29.12.2009 11:03

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

jansmith1984 76.?.?.?

Asi jsme v současnosti na hraně svých možností oba [smích], mtk, ale to neznamená, že tato debata nepatřila mezi ty podnětné.


Alespoň pro mne tato výměna názorů podnětná byla, protože nás oba nutila vnímat Souvislosti maličko jinak, než jsou stereotypy v myšlení prezentovány na první pohled. Je to přesně ten druh debety, který si myslím patří na stránky Zvědavce. Totiž bavit se v klidu a s nadhledem (bez podjatosti a zbabělého odmítání určitých informací) a tím se pomalu ale jistě přibližovat k Podstatě místo toho, aby určitá fakta nebo indicie byly s mylným pocitem hábé sebestředného sofismu o jejich zbytečnosti označeny v diskuzi za nedůležité (nadbytečné) nebo dokonce pro duševní zdraví nebezpečné...[smích]

Náš rozhovor je přesně ten příklad debaty, který odhaluje jako falešnou i tezi o tom, že Pravda není pro všechny, kdy se žádné téma, indicie nebo fakt k zamyšlení se sofi nálepkami z debaty nevylučuje (jak se děje u snahy vyloučit s pozornosti jednoznačný, skrývaný a nikoli pozitivní -voldemortí- vliv R&R Ltd. a jejich Lokajů na světovou politiku). Paradoxně podobně se chovají sionisté ve vztahu např. k 6mil variantě a všemu, co jejich historické i současné chování kritizuje tím, jak farizejsky umlčují (kriminalizují) oponenty obviňováním z antisemitismu. Tedy jak jsem parafrázoval jinde: Hlavně nejmenovat!!!


Mohli bychom pokračovat dál a hloubat nad tím "jestli je nájemný vrah viník nebo oběť" nebo jestli jsou Protokoly naivní či příčiny a následky popisují přesně, ale asi přišel čas přibrzdit a nechat věci uležet...[smích]


Snad jedna úvaha na závěr. Pokud je nájemný vrah oběť, tak to by (na úrovních, o kterých se bavíme) musela být oběť bez informací a bez obrovského vlivu, který skrze peníze a politickou MOC evidentně má a samozřejmě také bez svědomí a sebereflexe.

Takovou obětí by podle mne mohl být jedině nájemný vrah se "záporným" IQ, a to se asi shodneme, že námi diskutovaný nájemný vrah určitě není.

To, že tito lidé nemají aní svědomí a sebereflexi je další věc. Naopak mají v krvi sofismus a paradoxně to jsou právě oni, kteří se historicky stále dokola snaží stavět do pozic obětí, které jsou do sviňaren, které provádějí ostatním (i vlastním lidem) nuceni a pro ideologické krytí (zdůvodnění) k tomu pro oblobování nevědomých mas používají cokoli co je po ruce, třeba i mýtus o Mesiášovi a Bohu nejvyšším. (KC a další svět. náboženství v bledě modrém to samé.)


Jak vznikl stát Izrael a jak neeticky po léta probíhá jeho rozšiřování je jen jedním kamínkem do mozaiky a i tohle je optika, se kterou je možno na pseudooběti a Souvislosti pohlížet. Je to stále dokola. Voldemortí MOC a peníze do těch spávných kapes je to, oč zde běží a Peace s nimi.


jansmith[smích]

208267

30.12.2009 17:59

Výzkum veřejného mínění odhaluje hloubku traumatu nezaměstnaných

RE: Chcete řešení ?? Tady je !!

jansmith1984 193.?.?.?

Já vím Čerte, že si tu píseň nesložil ty, byl to z mé strany jen takový malý pokus o vtip...[smích] Mimochodem, mohl bys upřesnit důvod, proč si sem tu Internacionálu postnul?

Měl to být návrh řešení, viz. titulek příspěvku? Jinak pro upřesnění, text napsal pokud se nemýlím Eugène Pottier a hudbu složil Pierre Degeyter.


Každopádně za všechny tady díky za přání k novému roku, zdraví a pevné nervy nechť slouží i tobě a pokud se rozmyslíš s tou Superstár, tak dej vědět kdy se máme dívat.

jansmith[smích]

208393

30.12.2009 20:33

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavé informace mirdo, díky.


Když je řeč o korporacích a finančních oligarchiích, na něco jsme před časem narazili v debatě s mtk a tedy KDO je celosvětově vlastníkem většiny vlivných globálních mediálních korporací (i regionálních), TV kanálů nebo tištěných či internetových periodik, kdy p.Murdocha nebo v ČR TV Novu kdysi startující společnost CMI prezidenta Světového židovského kongresu p.Laudera uvádím jen pro ilustraci. (Mimochodem, společnost CME v ČR provozuje televizní stanice Nova, Galaxie sport nebo Nova Cinema a má údajně televize ještě v dalších pěti zemích střední a východní Evropy. Paráda, co říkáte přátelé?)

Je evidentní, že o způsobu, kterým mainstream informuje veřejnost a jak na veřejnost svými pořady působí rozhodují skrze peníze a tím pádem přímo nebo podprahově skrze autocenzuru tvůrců pořadů, novinářů, komentátorů apod. právě jeho VLASTNÍCI. Nebo je tady v debatě někdo, kdo je přesvědčen, že tam pracují na vrchnosti nezávislí novináři, kteří o sobě nezapomínají ovcím prohlašovat, že jsou hlídacími psy demokracie??..[smích]


Stojí za úvahu, jak je tedy možné, že je kupříkladu Hollywood a mainstream dlouhodobě plný pokryteckých polopravd nebo vyložených lží, kdy Pravda zejména v médiích občas uváděná slouží jen jako omáčka právě těm polopravdám nebo lživé propagandě, stejně jako je "v bedně" hlavní film v podstatě jen navíc jako křoví pro komerční reklamy, které jsou jim pro peníze do těch správných kapes (často arogantně zesíleným zvukem) prokládány?

Copak je vlastníkům jedno, CO a JAK se v jejích TV kanálech nebo periodikách uveřejňuje, hlavně když to sype? Samozřejmě že ne. Další otázka. Jsou tito lidé řízení, placeni nebo jinak ovládání filthy bohatými "jezovity/KC", když jsou sami svými aktivitami neuvěřitelně bohatí a navíc pokud se bavíme o R&R Ltd. jejich orientace na Izrael a tudíž sionismus je jejich na odiv dávanou příslušností k Vyvolenosti bez diskuze?

Proč židovští VLASTNÍCI ve svých mediálních impériích NEPROSADÍ ve vlastním zájmu opačný přístup, tedy seriózní a vyvážené zpravodajství (padni komu padni - a to i o praktikách Izraele nebo o tom, kdo z nich samotných činí v očích veřejnosti nevinnou oběť) a v neposlední řadě místo těch na temné strunky oveček brnkajíce neprosadí i HODNOTNÉ pořady, které většinového občana krví, úchylným násilím a dalšími úchylkami neohlupují a nepůsobí na něj v podprahových úrovních negativně? Co říkáte v této souvislosti na v debatách probírané téma o podvržených, ale dnešní realitu odrážejících Protokolech Sionských mudrců?


TO BE CONTINUED

208401

30.12.2009 20:33

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ

Ptám se, co je vede k tomu, že se tímto způsobem podílejí na brainwashingu spoluobčanů? Je to proto, že peníze přeci nesmrdí? nebo proto, že pro Ž/ž je získané bohatství darem Jahveho za to, že se v rámci své víry i jinak dobře "otáčejí"? Není v tom ale náhodou i sobecká podpora dalších vlivných tzv. Voldemortů (E/elit), které mají potom s tzv. obyč.lidičkami při prosazování svých polit. i jinak pochybných záměrů snažší práci?


V jedné debatě o sionismu a Izraeli padla narážka, cituji: "je nájemný vrah viník nebo oběť?". Mirda postavil ve své reakci zadavatele i náj.vraha nekompromisně na stejnou úroveň a já bych se touto optikou podíval i na zmíněné mediál.magnáty. Znamená to tedy, že tito vlastníci, kteří jistě vzhledem ke své boží vyvolenosti nejsou IQ tykve (nebo ano?) se chovají a řídí svá impéria tak jak je řídí proto, že jsou zmatenými obětmi někoho ještě výše v pyramidě? Koho tedy? Jezovitů?

(Já vím, že těmi tzv. jezovity už lezu možná někomu na nervy..[smích], baví mě ale testovat odolnost přátel Médi a HHBB na jendovy láskyplné "provokace" a snahu tepat železo a ochotu oponenta ke sdílnosti dokud je žhavé. Doufám jen, že to nijak nepostihne duševní zdraví mých ctihodných přátel..[smích])


Pojďme si to říci přímo. Není tomu tak, že jsou naopak s plným vědomím PLATNÝMI členy historické voldemortí PARTY (jedno, jestli tam patří aristokr.rody, jezovité, illuminaty, různé řády či tajné lóže aj.), o jejíchž rozklíčování a pojmenování se někteří zde pokoušíme?? (jež by je mohlo coby zrcadlo přemístit pod drobnohled zneužívané většiny - Pozor, nikoli, aby proběhly čistky či pogromy, které jak víme z historie zadavatel skrze možná zneužitého, ale i tak náj.vraha organizoval vůči vlastní komunitě - viz. WW2 a 6mil varianta).

Ptám se. Bude zde i na základě výše uvedeného přetrvávat názor, že jednání, kterým R&R Ltd. skupiny skrze mainstream manipulují veřejným míněním je jednání nevinných obětí kočírovaných SHORA?

Dobrá. V takovém případě by ale bylo záhodno přijít KONEČNĚ do debaty s konkr. argumenty, vazbami a historickými i současnými Souvislostmi (jména, adresy, č.bot a soc.pojišt..[smích]) a nikoli se bohorovými a mlžícími pokusy pokoušet stavět je v pyramidě nad R&R Ltd.sk. a tím je odsunovat mimo zorné pole lidí, kteří jim začínají vidět "do žaludku".

Znovu připomínám. Farizejské, samovyvolenou Vrchností po tisíciletí podsouvané tvrzení, že Pravda není pro všechny je POKRYTECKÉ a NEOBSTOJÍ. Je dobré si také připomenout, že touto pokřiv.filozofií se od nepaměti řídí nejen nábožen.establishment zprofanovaných vyznání a také někým vlastněný a ovládaný mainstream, v jehož případě se jedná o další důkaz UKAZUJÍCÍ na Óbrboháče a jejich Lokaje (jak je vtipně a s láskou..[smích] otitulovala pí.Jarmila).


jansmith[smích]

208402

30.12.2009 22:47

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

RE: A výhled na moře by si nepřál?

jansmith1984 193.?.?.?

Tak tak, djb. Eufemismy, zevšeobecňování či generalizace nebo překrucování významu slov a vět, to jsou ty metody přímé nebo podprahové manipulace vědomím většinové populace. Tj. obvykle, pro MOC nad někým/něčím nebo peníze do těch správných kapes, permanentně používané.

Abychom byli spravedliví, tak se těchto praktik nedopouští jen vypočítavé a sobecké E/lity (Voldemorti) a jejich lokajové např. skrze mainstream a další prostředky působení na masy, ale i pokřivenou výchovou a brnkáním na animální pudy a instinkty tzv. obyčejná (a v nevědomosti a strachu po věky udržována) většinová populace.


Zeptám se. Je zájem těch, kteří mají z pozice vlastníků médií nebo tvůrců zábavy (umění] možnost toto pokřivené působení médií apod. měnit k lepšímu pro všechny zúčastněné nebo není? A KDO vlastně jsou tito vlastníci nebo tvůrci veřejnosti určeného zpravodajství, umění nebo zábavy? Kde sedí, kdo je financuje a stará se, aby jen věci nebo informace, které košér vynášejí ZISK nebo "perou" mozky měly na obrazovkách zelenou (velmi často právě s vedlejšími účinky deformujícími lidské duše v sobecké nebo deprivantské sobce, "úchyláky", závisláky nebo egocentriky).

Rozebíraný výraz "přestárlý" je krásný příklad, jak se dá určitým výrazem nevědomě nebo za určitým účelem ovlivňovat vnímání člověka a je dobře, že to tvůj příspěvek tady na Zvědavci zase připomněl.


Nějaké poučení pro zájemce? Vnímat tyto udičky zakomponované v informacích, kterými nás okolní zdroje zahrnují a nenechat se jimi nevědomě ovlivňovat. Pokud ale chceme Svět měnit k lepšímu a ne si pouze stěžovat nebo radostně kolaborovat, tak se jejich používání za žádných okolností (ani těch pro ego lákavých) nedopouštět.


Tj, myslet pravdu, mluvit pravdu, konat pravdu (srdce čestnému člověku napoví, kde ta pravda, byť se může zdát subjektivní, leží) a nikoli po farizejsku naopak.

jansmith[smích]

208408

31.12.2009 16:13

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

RE: A výhled na moře by si nepřál?

jansmith1984 193.?.?.?

Podle mne peníze v Systému (tak jak je nastaven - přeneseně majetky) jsou předpokladem MOCI na každé úrovní, protože čím jich je více - tím větší MOC.


Od jisté úrovně již ale MOCNÍ peníze nevnímají jako HLAVNÍ CÍL (mají jich tolik, že je nepočítají), ale zaměřují se pro potěchu EGA na tzv. VYŠŠÍ CÍLE.

Peníze/majetky by začali počítat jedině v okamžiku, že by jimi vlastněný objem začal klesat k psychologické hranici, kdy se z nich opět pro ně stává HLAVNÍ CÍL potřebný ke konstantnímu udržování MOCI (požitků apod.). Je jasné, že toto omezování bohatství (majetku, peněz) je od jisté úrovně jen teoretické a bez změny Systému k tomu nemůže za normálních okolností dojít. Jak naznačil Rene, transformovaly se do ryzí MOCI. Tato na penězích (jak je chápou tzv. běžní lidé) již nezávislá MOC není imaginární, ale opět ji reprezentují KONKRÉTNÍ LIDÉ a konkrétní zájmové skupiny, které lze pojmenovat a vystavit pozornosti většinové a po věky zneužívané populace.Pokud jsou MOCNÝMI tzv. altruisté, jejich HLAVNÍ CÍLE se orientují na zlepšování mezilidských vztahů a poměrů ve Světě.

Pokud jsou MOCNÝMI tzv. Voldemorté, jejich HLAVNÍ CÍLE (kdy objem vlastněných peněz je již tak vysoký, že pro ně pozbyl psycholog.váhy) se orientují na negativní ovládání mas, jejich zneužívání a manipulování pro potěchu vlastního EGA, ukojení vlastních pochybných představ o fungování Světa a možná pro pocit zvrácené zábavy (viz. deformující působení mainstreamu nebo příklad z historie zvrácené zábavy E/elit viz. gladiátorské souboje a jejich doprovodný program).


K oddělení těchto dvou základních kategorií MOCNÝCH od sebe a jejich pojmenování slouží podle mne z dobrých důvodů i debaty na Zvědavci, byť jsou zde i zvědavci, kteří tyto snahy o pochopení SOUVISLOSTÍ nedoporučují a raději ostatní (v souladu s pokryteckými radami náboženských vůdců) orientují POUZE na vlastní nitro.Pokud jde o Billa, tak ten podle mne k MOCNÝM, jak je chápeme (tj. voldemortím manipulátorům) nepatří. Vzhledem ke svým schopnostem vytvořil v rámci pravidel Systému "impérium", které může být použito, jak k altruistickým cílům, tak voldemortím.

Pokud bude toto impérium používáno k altruistickým cílům, tj. Billovy technologie budou lidstvu pomáhat na cestě k humanitě, vědění a dosažení spravedlnosti, potom je i Bill altruista.

Pokud toto impérium skrze jeho možnosti ovládli nebo postupně ovládnout voldemortí E/elity, potom je Bill pouhým (byť velmi bohatým) Lokajem mocných, jako je tomu i v případech dalších světových byznysmenů.

My two cents.

jansmith[smích]


PS:
Pokud nikdo kdo reprezentuje MOC jak popisuji neexistuje, potom je blíže pravdě Vojta49 a možná tím lépe pro VŠECHNY zúčastněné.

208448

02.01.2010 13:08

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Proc porad lhat sobe samemu?

jansmith1984 193.?.?.?

Nemyslím si, že tady mtk působí jako "pachatele dobra" Josephe (či 82ko). Ve smyslu, jak podsouváš, tj. podle tebe mimo jiné i přecitlivělostí až hysterií.

Jak jej znám z diskuzí, tak patří spíše k těm zvědavcům, kteří z pozice na propagandě a demagogiích zprofanovaných E/elit, Voldemortů a jejich Lokajů NEZÁVISLÝCH, nejen, že nehlásají zkratkovitá řešení, ale odmítají i veškerá škatulkování, nálepkování a zevšeobecňování.


"Pachatel dobra", jak jej popisuješ, je podle tebe zřejmě někdo, kdo zmateně (byť s dobrými úmysly, místo činů, které přinášejí nezpochybnitelný UŽITEK všem zúčastněným) páchají svým pomýleným "dobrem" naopak chaos a ZLO - a budeš mít z určitého pohledu pravdu.

I takoví po světě existují (vzpomeňme např. iniciátory Velk.Franc.revol. nebo VŘSR, kdy obě revoluce byly E/elitními Voldemorty zneužity k dosažení nadřazenosti a MOCI i proti těm, kterým měly rovnost a spravedlnost přinést), ale tady na Zvědavci mezi probouzejícími se takových hlasatelů "dobra" najdeš minimálně.


Člověk, který se zamýšlí nad SOUVISLOSTMI, diskutuje o nich a pomáhá tím těm nevědomým, kteří si je (nevědomky se ohlížejíce po Pravdě a Podstatě) čtou, pracuje v uvozovkách na jiném dobru, než si představuješ ty. Pomáhá jim tím totiž v tom, aby si ty Souvislosti začali UVĚDOMOVAT a tím se osvobodili z vlivu POKRYTECTVÍ (tj, i "dobra", které se za Dobro pouze maskuje) a k takovým patří (spolu s některými dalšími zde v debatách) i přítel mtk...


Zkus se nad tím zamyslit. A protože se neschovává za superanon ajpinu (např. 82.?.?.?), tak lze snadno dohledat historii jeho příspěvků, pozorně ji pročíst a zamyslet se nad tím, jaké myšlenky a názory (možná i vize) zde on a jemu podobní dlouhodobě vyjadřují.

jansmith[smích]

208599

02.01.2010 18:14

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

jansmith1984 193.?.?.?

Docela by mne zajímalo Vojto..[smích], jestli tě ta spousta odmítavých reakcí na tvé pseudopravdy a pseudodefinice založené na pseudovnímání reality a přírodních zákonů přivede ke změně přístupu k tomu jak uvažuješ a jaké názory konkrétně zde na Zvědavci dlouhodobě produkuješ.


Není to tady poprvé, kdy jsi USTŘELIL a zrcadlo, které ti tu bylo tvými oponenty nastaveno to demonstruje, i když nepopírám, že míváš občas v debatách i světlé chvilky a dokážeš se čas od času podělit i o podnětný příspěvek.

Tento tvůj příspěvek, ale opět patří k té většině těch, které byly PODNĚTNÉ jenom tím, že přivedly ostatní (jako i v tomto případě) k několika (v klidu a s nadhledem podaným) dopřesněním a vysvětlením tzv. jádra pudla, odkazující tvou interpretaci "ZISKU" do sféry rádoby (dokonce ani ne sofi) filozofování.Nemá smysl, abych se k tomu dále vyjadřoval, ale jednu poznámku mám.

V omylu žiješ i zjednodušujícím a klouzajícím názorem, že, cituji: "Zdrojem zla na této planetě je totiž především lidská hloupost.".

A víš proč? Protože lidská hloupost není (ani především) ZDROJEM (jak píšeš) ZLA, nýbrž je společně se STRACHEM jen prostředkem k jeho podněcování a vzniku. A kdo myslíš Vojto, že tento prostředek (a další ovládací nástroje lidského nevědomí) v tzv. obyčejných lidech od nepaměti přímo nebo podprahově posiluje a pro MOC a peníze do těch správných (košér) kapes ZNEUŽÍVÁ???

Ujišťuji tě, že se nick "dobrej člověk" v jednom vlákně blahé paměti mýlil, že to nejsou obyčejní lidé, kteří ZLO v úrovních, o kterých se bavíme podněcují a také není pravda, cituji dobrého člověka: "že to tak chtějí".

A pokud to v uvozovkách někdo z nich "tak chce", tak jedině proto, že byl voldemortími E/elitami a jejich Lokaji k tomu účinným brainwashingem (brnkajícím na egem podporované temné stránky lidské povahy, animální pudy a instinkty) buransky nebo naopak sofistikovaně zmanipulován.


Až dočteš tyto mé řádky (i když po zkušenostech z tebou nepředpokládám, že se dopracuješ až tak daleko..[smích]), sám si odpověz KDO jsou ti zmínění Voldemorté a KDO jsou jejich za prebendy a výhody všeho schopní Lokajové.

A k tomu ti přeji do nového roku Peace v duši.

jansmith[smích]

208639

02.01.2010 20:18

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Je tady jeden problém příteli Takyjeden a ten problém se zde snaží pí.Jarmila, byť možná zbytečně expresivně -bez zbytečných servítek a sofistikovaného filozofování- sdělit.


Tady na Zvědavci a nejen zde již padlo tolik informací, názorů a FAKTŮ o tom, že oficiální světová náboženství (kdy KC je jedním z několika nejzprofanovanějších) jsou z 99% nástrojem MOCI E/elit (s největší pravděpodobností viz. historie tudíž i mocných Voldemortů), že nevidět tyto Souvislosti o něčem vypovídá...[smích]

O tom, nakolik jsou tyto E/elity zneužívající víru v Boha, naději na posmrtný život nebo příchod mesiáše (první nebo druhý) ke svému profitu elitami tzv. voldemortími nebo jen zblblými se toho zde v článcích i debatách "postlo" již také dost a dost.


O tom, že existují (sorry za výraz) tzv. flanďácí, kteří v pozicích nikoli E/elit, ale tzv. obyčejné populace věří upřímně tomu, co jim bylo VÝCHOVOU NĚKÝM od mala či jinak naočkováno není pochyb (upozorňuji, že pokud by tito lidé byli od narození vychovávání např. k uctíváni pohanských Bohů, bez jakéhokoli zaváhání by uctívali je. Memy, příklad, výchova pseudoautoritami je to, oč tu běží...[smích])

Není ani pochyb o tom, že mnoho toho, co je ve svatých knihách či evangeliích různých náboženství uvedeno je tzv. univerzální Pravda. Problém je v tom, že tato Pravda, jak jsem psal jinde, cituji: "je matoucím a pokryteckým způsobem zakomponována do takového množství dezinformací, nesmyslných dogmat, strašení, klouzajících podobenství, mýtů a pohádek pro děti i dospělé, které se staví do pozice reality, že ji mnohdy nechápou, autocenzurou chápat nechtějí a nevyznají se v ni ani ti, kteří ji hlásají.


Proč myslíš, že jisté struktury ve vedení oficiálních náboženství (jejich establishment) a jejich dobře pracující Lokajové od věků, se slovy o Pravdě, Lásce a k bližnímu svému, hlásají názor, že, cituji: "Pravda není pro všechny"?? Budeme zde disputovat o tom, že za touto pokryteckou doktrínou pomocí násilí nebo sofi brainwashingu oveček od nepaměti naprosto cíleně NEJDOU?? Není dost příkladů z historie i současnosti?

Je dobré si opět uvědomit, že stejně jako v jiných záležitostech (které mají potenciál poskytovat Vyvoleným MOC a peníze do těch správných kapes), jde jen o další příklad zneužití a pokřivení něčeho, co ve své ryzí formě hlásá úplně něco jiného, než ovečkám předávají pokrytecké/farizejské náboženské špičky a jejich úplatní nebo taktéž brainwashed Lokajové.


Toto si uvědomit je jedním z prvních kroků k Pravdě a Svobodě, o které jsem si jist mnoho věřících i nevěřících často vědomě nebo nevědomě "rozjímá".


jansmith[smích]

208653

02.01.2010 22:55

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Nebudu rozebírat tebou posuzovaný dokument aristokrate, ale tezi (kterou ty nebo přítel HHBB zde v debatách občas podsouváte), cituji: "soustředit se sám na sebe", totiž že je to jediná cesta jak z marasmu, který tato civilizace od nepaměti žije, je kardinálním a pokryteckým omylem...[smích]


Omyl to je nejen proto, že tuto nepochopenou a pokroucenou tezi hlásají od nepaměti pro MOC nad ovečkami a peníze do těch správných kapes zprofanovaná a pokrytecká náboženství, ale důkazem že něco nesedí je i to, že pod touto myšlenkou (podporovanou demagogii o Dualitě) naše tragikomická civilizace žádných podstatných změn k lepšímu, podtrhuji pro VŠECHNY zúčastněné, za tisíce let své existence NEDOSÁHLA.

Zeitgeist, endgame apod. dokumenty tady nejsou proto, aby poskytly celkový obrázek, ale vznikly proto, aby se většinový člověk (v rozporu z praxí v minulosti, kdy byl brainwashing absolutní) zastavil, odpoutal od propagandy a demagogií pseudoautorit a začal se hromadně nad Pravdou a Podstatou SOUVISLOSTÍ, které utvářejí jeho život, nezávisle, beze strachu a kriticky zamýšlet.


Bádání ve svém nitru, odtržené od studia SOUVISLOSTÍ VĚCÍ VEŘEJNÝCH možná pomůže jedinci vyrovnat se se svým egem, závislostmi, sebelítostí a sebedůležitostí, ale nezbaví společnost od pijavic, které vysávají většinovou populaci, a to nejen nejen ve třetím tzv. zaostalém světě. Proto také náboženské, mocenské, bankovní aj. pijavice věřící nebo hledající lidičky k hloubání nad svým nitrem (s vidinou nabytí materiálního bohatství, "svobody" ducha, posmrtného života nebo příchodu mesiáše) stále dokola nabádají.

Paradoxně SPRÁVNÁ práce na sobě (jak píšeš soustředění se na sebe) je jednou z cest, jak si očištěním mysli (zastavením vnitřního dialogu) odvěké manipulace E/elitních pseudoautorit (Voldemortů) uvědomit, získat na nich nezávislost a nakonec se od takového zneužívání pro dobro všech zúčastněných (NEJEN SEBE aristoktare) osvobodit.

jansmith[smích]

208668

03.01.2010 12:14

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Taky tě s Novým rokem zdravím Mirdo, starý cyber-kamaráde [smích] a těším se v novém roce, dá-li pánbůh..[smích], na další webovské debaty.


Zvědavec se postupně vyprofiloval v zajímavé, široké veřejnosti již známé diskusní fórum, kdy pokrytecká a zejména po vzoru pí.tidlidi pro-sio úderná síla některých diskutérů se po nastavení zrcadel (doufejme, že nikoli jen dočasně..[smích]) stáhla zpátky do žumpy - a tím nemám na mysli jen "konkurenční" web s podobným jménem. Je to i proto, že přibylo diskutujících s velmi hodnotnými příspěvky k zamyšlení a reakcemi, a debaty již není možno vést v příliš okatě plytkém a od Podstaty odvádějícím klouzavém a záměrně konfrontačním tónu.


Z jistého pohledu jsou hodnotné i příspěvky přítele Vojty, protože (byť nevědomě a mnohdy s legračně neotřesitelnou sebejistotou o vlastní pravdě) nutí ostatní čtenáře Zvědavce vypadnout z myšlenkových stereotypů, argumenty druhých podrobovat nezaujatému zkoumání a ZAMÝŠLENÍ a tudíž jen souhlasně (podle zastávaného světonázoru) jak je zvykem v mainstreamu automaticky nepřikyvovat.

Že to v případě Vojty49 a některých dalších ctěných nicků přináší riziko nesení vlastní debatní kůže na trh je také pravda a tito diskutující oponenti proto rozhodně zaslouží úctu za to, že se zbaběle (a tak nějak pokrytecky, že?) neschovávají za superanon ajpiny a své názory (které sice často, viz. debata o definici ZISKU, ujíždějí) nemaskují do nepřehledného MITOTE příspěvků bez nicku.


Na závěr se připojuji k tvé výzvě Vojtovi, cituji: "Dívej se na svět s otevřenýma očima" a věřím, že si ji vezmou za své i ostatní účastníci zdejších polemik, bez ohledu na svůj názorový dres, nábož.vyznání, sympatie k politické straně či hnutí, číslo bot, krevní skupinu nebo byli či nebyli očkování proti někomu košér penízky vydělávající swine chřipce.

Shanti.

jansmith[smích]

208693

03.01.2010 17:06

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Na tvé dotazy mtk, bych slovy F.Gumpa..[smích] odpověděl asi takto:

Tyto tzv. konsp.dokumenty se na netu objevily zvláště po událostech z 11.září, kdy začaly po určité době šoku slovy mnoha nezávislých odborníků (a tedy nejen slovy pro někoho zblblých a podjatých aktivistů) ROZPOROVAT oficiální vysvětlení US vlády tj. bushe, cheneyho, rumsfelda Ltd. (a zvláštní vyšetřovací komise, do které se neúspěšně pokusil nominovat i H.Kissinger), tj. JAK k útokům došlo a KDO za nimi stál - (viz. Usáma nebo oblíbený palačinkový efekt, který zvláště u budovy WTC-7, do které žádny letoun nenarazil a byla plná různých důležitých dokumentů vhodných ke skartování..[smích], zní zvláště pikantně).

Po 11. září rozpoutal establishment (podle mne Lokajové mocných) dlouhodob.naplánovanou mediální masáž, která pomohla získat souhlas nejen US veřejnosti k akcím (válečným, peněžně hrabacím, legislativním, šmírovacím), jejichž důsledky již x let sledujeme (zkus se zamyslet, KTERÝM skupinám MOCNÝCH coby vlastníkům patří globální oficiální informační kanály - tj. mainstream).


Aby si tedy určité "pikantnosti", o kterých se tak nějak nemá oficiálně hovořit uvědomila i od nepaměti mediální propagandou zblblá a tudíž správně uspaná veřejnost, začaly celosvětově vznikat určité (podle establishmentu zblble konspirat.) weby a dokumenty a znovu připomínám, že jejich osvětový účel je mimo jiné veřejnost PROBUDIT a navést ke kritickému a nezávislému vnímání mainstreamem (MOCNÝMI) podsouvaných pseudoinformací.

Mimochodem, udělat si o dokumentu názor až z toho, co mi o něm řeknou vysvětlující tituky autorů je zase jen mechanismus, kterým přistupují nevědomé ovce k ofic.mainstreamu tj. řekněte mi co si mám myslet a já to se zamečením udělám. Nebo je to jinak mtk?..[smích]


Nebo jaký jiný důkaz nebo co průkaznějšího chceš, abych ti poskytl?

Ty tvrdíš, že ty dokumenty někdo vyrábí proto, aby do toho vnesl ještě větší CHAOS a já si naopak myslím, že v nich je uvedeno MNOHO nezpochybnitelných SOUVISLOSTÍ a INDICIÍ, které by některé mocenské skupiny z pochopitelných důvodů rády zasunuly do šuplíku. Pokud možno do šuplíku, který nese štítek: "Pravda není pro všechny", Pravda, o které není košér tak nějak hovořit a která se nálepkuje jako konspirace nepřátel demokracie.

A tvůj posledni odstavec?

Souhlasím, cituji: "že nitro + souvislosti věcí veřejných se mohou doplňovat" a dopřesňuji: MUSÍ doplňovat. To aby se konečně přešlo od klouzavého filozofování a řečnění k zásadním celospolečenským ZMĚNÁM Systému, pozitivním pro VŠECHNY zúčastněné (nikoli jen pro Vyvolené a Voldemorty), a to i s přihlédnutím, k tomu, že dělat si na Souvislosti copyright a viz tvůj příměr, cituji: předmět VÍRY, (dodávám té "správné" víry..[smích]) je odvěkou snahou Ovčáků.


jansmith[smích]

208711

03.01.2010 18:14

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za reakci Takyjeden, kterou jsi tady srozumitelně a jsem přesvědčen, že férově a nejen pro mne vyjádřil.

Pokud se týká mého pohledu na probíhající, jak píšeš: dechristianizaci, tak k tomu není mnoho co dodat. Je to odvěký boj ideologií (zde náboženských - těch, kdo je zneužívají) pro MOC a peníze do těch správných kapes, kdy se stylem příliv-odliv úspěchy (dominantnější vliv) po věky střídají s porážkami a "kanonenfutrem" jsou pro OVČÁKY od nepaměti právě ty tzv. obyčejné a patřičně zblblé lidičky.


Podle mne se křesťanská víra (tak jak je opět lidmi vymyšlenými a pro benefit E/elit přepisovanými svatými knihami hlásána) pro své pokrytectví a rozpor s Ježíšovým učením sama odsoudila k dřívější nebo pozdější rekonfiguraci, tj. k návratu k původním hodnotám. Pokud ale tato civilizace nemá zaniknout, tak musí podle mne dokud je čas přejít k hodnotám, které Ježíšovo učení o třídu PŘEVYŠUJÍ.

Stejné je to i s ostatními světovými oficiálními náboženstvími, které vznikly a chovají se v bleděmodrém stejně jako v šatech křesťanství zprofanovaná KC a které se maličko odlišným brainwashingem snaží o dosažení stejných cílů.


Doba se ale změnila, nečekané technologické "zázraky" zvrátily monopol na pravdu (vznikl internet), většinová populace se v rozporu s tisíciletou stagnací začíná stále rychleji a do větší hloubky zamýšlet nad SOUVISLOSTMI a KDO a PROČ jí od věky manipuluje (a zneužívá ji) a k čemu to povede se můžeme jen dohadovat.

Osobně si myslím, že internet již není možno a ani v budoucnu nebude možno 100% kontrolovat a cenzurovat (objem dat se násobí, Eschaton akceleruje) a pokud by se o to někdo pokusil, tak jedině jeho vypnutím s rizikem urychlení rekonfigurace a teď nemám na mysli jen "rekonfiguraci" oficiálních náboženství, ale Systému jako takového.


Pokud si ale většinová populace (mimo práce na sobě - tímto zdravím přítele HHBB, Médu a mtk..[smích]) SPRÁVNĚ a vědomě neodpoví na otázku KDO a PROČ (tj. neodmítne pokrytecký princip voldemortích E/elit, že "Pravda není pro všechny" a bude se jako v minulosti jen nevědomě uzavírat do svého nitra), žádné trvalé společenské změny k lepšímu pro všechny zúčastněné nenastanou a jen se zopakují chyby minulosti, vedoucí maximálně ke krvavému nebo řízeně sametovému předání MOCI mezi Ovčáky, nikoli tedy k rekonfiguraci SYSTÉMU ze sobecky neudržitelného na udržitelně humánní.

(Kdo není schopen se poučit z minulost, je nucen ji opakovat).

jansmith[smích]

208718

03.01.2010 18:46

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Aristokrate, ty jsi nezmar...[smích]


Dobrá, "začít u sebe" je v pořádku a nezbytná podmínka ke změně myšlení a přístupu k virtuálně podsouvané realitě, příteli. To myslím nikdo nezpochybňuje.

Jen je třeba mimo "A" hned v závěsu přidat i "B", tj., že to NESTAČÍ a součástí práce na sobě je i vytrvalé, na propagandě nezávislé a stále hlubší zkoumání SOUVISLOSTÍ, které viditelně nebo nepozorovaně ovlivňují naše životy, a to také kategorickým odmítnutím pokryteckého principu, že Pravda není pro všechny...

A zde se s přítelem HHBB dostáváte na tenký led, byť je snaha se z toho sofistikovaně nebo bonmoty (po koniášovsku) tak nějak vyverbalizovat..[smích]


Mimochodem, mám dotaz. Můžeš mi vysvětlit, čím ty dokumenty vnášejí do hlav, cituji: "zmatek a hlavně ZLOBU A STRACH"? Vždyť jen na faktech a indiciích rozporují polopravdy a vyložené lži oficiální propagandy, a to nejen té současné.

Nevím jak ostatní, ale já z nich zmatený nejsem, ZLOBU A STRACH ve mně také nevyvolávají a odhaduji, že se mnou na tom takto bude celosvětově většina diváků.

Nebo tím chceš oklikou naznačit, že ty z nich ve zmatku, plný ZLOBY a STRACHU jsi??..[smích][smích] Pokud ano, tak přijmi můj hluboký SOUCIT a zkus změnit dres, za který zdá se mi kopeš. Pak tě ten patologický strach pramenící z nečistého svědomí a možná skrývané nevědomosti třeba přejde...


jansmith[smích]

208720

03.01.2010 20:14

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Jsem zvědav, co vám na váš dotaz po shlédnutí toho videa a projevu pres. Kennedyho "kluci jezovitský" odpoví paní Jarmilo...[smích] Nebo v něm před lidmi Za Oponou nevaroval právě on?


Počítám, že nějakým bonmotem nebo biblickým přirovnáním a nebo nějakou sofi konstrukcí, kdy Kennedyho nechal určitě zastřeli vzduchovkou skrze rozdvojeného Oswalda z několika směrů Fidel Castro nebo bolševik Chruščov nebo že bankovní instituce byly tím, jak ovládaly politiku v době vzniku FEDu ovlivňovány jezovity a R&R Ltd. skupina jen nevědomě a s dolárky v očích plnila jejich zednářské záměry...

Nebo zachovají moudré mlčení, protože "Pravda přeci není pro všechny"??..[smích]


Rád bych uznal, že mají pravdu (rád se nechám poučit), ale zatím se o nic průkazného, kromě klouzání (viz. jejich altruistické krédo výše) nepodělili. Uvidíme co přinese budoucnost.


jansmith[smích]

208730

04.01.2010 12:19

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Taky jsem si s tebou rád vyměnil názory Takyjeden a jasně se ukázalo, že se k "jádru pudla" a bez sofi klouzavého filozofování nebo uklouzavajících bonmotů mohou bavit i oponenti, kteří mají na věc odlišné pohledy.


Z jistého pohledu začíná být ale zřejmé, že naše názory ve své podstatě zase tak rozdílné NEJSOU.

Jestli tě dobře chápu, jde ti o dobrou věc a jsi přesvědčen, že křesťanství je jediné poctivé světové náboženství, které má přivést lidi na planetě Zemi k poznání sebe sama (pro někoho Boha tj. ke SPASENÍ) a tím, jak je toto učení nepřátelsk.vírami tj. slovem, dělohami žen nebo mečem od nepaměti snaha umlčet (viz. podle tebe probíhající dechristianizace), dochází k odsouvání tohoto bohulib.cíle na neurčito a např. k dominanci jiných destruktivních, s křesť. nekompatibilních, vyznání.


A teď k "jádru pudla". Já osobně nemám proti křesťanskému učení (v ryzí podobě, jak jej údajně hlásal Ježíš) vůbec nic a dokonce si myslím (i proto, že se pravděpodobně nechal inspirovat východními naukami), že to bylo na svou dobu učení převratné a posunulo nevědomou lidskou rasu (animálními pudy a instinkty ovládanou) oproti tehdejším poměrům na VYŠŠÍ LEVEL vnímání mezilidských vztahů.


Místo toho, abych rozebíral příklady, upozorním na to, co se dělo poté:


Nejde o to, že byl podle evangelií Pilátem na žádost židovských veleknězů hlasatel SOUCITU Ježíš ukřižován a vznikající křesťanství FARIZEJI (viz. např. obráceným apoštolem Pavlem - Saulem z Tarsu, později svatým a údajně zakladatelem víry..[smích]) krvavě a brutálně POTLAČOVÁNO.

Jde o to, jak byly stěžejní Ježíšovy myšlenky pro benefit na moci E/elit založeného patriarchátů překrouceny právě těmi, které měl za následovníky a jak se v rukou establishmentu staly pokryteckým nástrojem k ovládáni oveček, MOCI a zdrojem majetků pro E/elitní špičky.


Toto STIGMA si Katolickou církví propagované křesťanství (a dalšími odnožemi této víry) nese DODNES (a může si farizejsky tvrdit opak..[smích]) a jedině návrat k PODSTATĚ učení (jak jsem parafrázoval výrazem: REKONFIGURACE) jej může rehabilitovat a začít měnit VĚCI na Planetě pro DOBRO VŠECH zúčastněných.

Že o takový přístup není vedoucími pontifikáty zájem je nabíledni a proto pro mne NENÍ tato víra (způsobem, kterým je jeho vyvolenými špičkami s krvavě pokryteckými ústy i rukami do mozečků oveček po věky vtloukáno) NIC více, než "mrtvý homolka"..[smích]

Podotýkám, že stejně, jako i ostatní ofic.náboženství, která vyznávají jediného Boha: viz. islám, judaizmus apod, byť si uvědomuji, že pro někoho je křesťanská víra jedinou hrází před pohanským zatracením nebo naopak islamizací a jedinou cestou k pokroku lidiček...

jansmith[smích]

208790

04.01.2010 13:01

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Nedivím se Josephe (80ko), že si mé příspěvky, jak píšeš, "rád četl"..[smích]


Taky se skromně..[smích] domnívám, že v nich bývá mnoho zajímavého k zamyšlení. Mimochodem, hodnocení, zda-li si reakce diskutujících vykládám po svém nebo nebo na ně s čistým svědomím a podle svých schopností a férově reaguji bych ponechal na ostatních návštěvnících Zvědavce.


Taky si uvědomuji, že mé občasné ironické použití slovíčka "košér" nebo narážku na pokryteckou koncepci, že "Pravda není pro všechny" některé zdejší ctěné diskutující IRITUJE.

Co mohu ale dělat?, když jak tímto slovíčkem (a jeho odnožemi viz. pokrytectví nebo farizejství) nebo oním rčením o "Pravdě jen pro Vyvolené" je naše tzv. moderní civilizace PROSÁKLA od hlavy až k patě (či od slipů až ke kalhotkám/tangám) a nechci tudíž debatovat o něčem, co nemá s realitou nic společného..[smích]

Jestli řadíš tato slova k těm, jak píšeš, cituji: "voldemortím heslům, kdy 1000 x opakovaná lež se stává pravdou", tak to jsi uhodil hřebíček na hlavičku a jsem rád, že patříš k těm zvědavcům, kteří tyto zprofanovanými E/elitami a pseudoautoritami brainwashing podporující manipulace v debatách připomínají.


Peace s tebou 80ko a věřím, že mi zůstaneš nadále věrný.

jansmith[smích]

208794

04.01.2010 15:50

Vážený pane prezidente, přeji Vám vše dobré v roce 2010!

RE: idealista.../ OK

jansmith1984 193.?.?.?

Že V.Klaus NEPATŘÍ mezi ty, kterým jde o spravedlnost pro VŠECHNY a prosazuje "určité" košér ekonomické teorie je jasné Gibi (vždyť mu jako správnému ekonomickému teoretikovi jde primárně o ZISK a nekonečně stoupající HDP a peníze podle něj přeci také nesmrdí, že?).


Zařadil se (po velkém úsilí..[smích]) z tzv. obyčejného človíčka mezi "elitní" špičky, které mají možnost z titulu své pozice (funkce) do věcí mluvit (a občas je i maličko ovlivňovat) a tak toho pro potěchu svého ega (možná i pro pocit státnickosti a zapsání se do dějin) v rámci zviditelňování koná.


Nechci mu křivdit, možná mu jde o dobro pro občany ČR, ale v mých očích se zdiskreditoval nejen svými výroky, ale zejména způsobem, kterým spolupracoval se zahraničnímu E/elitami a Voldemorty na rozebrání ČR.

Pro někoho to jinak nešlo, naopak ČR v té době údajně zachránil od ekonomických šoků a destruktivní inflace (navíc odporoval pravdoláskovcům, aby ji nacpali do neokonzervativně liberální US prd-le kompletně). Podle mne to ale bylo (jak už to obvykle v životě bývá) zase jinak. Stačí připomenout pokrytectví kupónovky, jeho idol zloděje Koženého apod.


Naopak sympatická je jeho snaha podkuřovat eurohujerům, Posseltům a globálním oteplovačům, ale jak dalece v tom je z jeho strany zase jen nějaký kalkul těžko říci.

A Peace s ním.


jansmith[smích]

208802

04.01.2010 17:28

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Vy jste úžasná paní Jarmilo. Dneska jste mě dostala. Už už jsem se chtěl při čtení vašeho příspěvku mentorsky mračit, jak hrubě a nediplomaticky nazýváte svého oponenta, cituji: "prostořekým vesnickým blbem" a tu si všiml, že se tak ze skromnosti prve tituloval SÁM...[smích]

Zajímavé bylo, jak jste tomuto Josephovi (nebo tomu, kdo se takto odvážně schovává JEN za ajpinu) načrtla čas.osu vzniku judaismu, křesťanství a islámu a docela by mne zajímalo, jestli se nad ní v souvislosti s diskutovanými mocenskými vazbami zamyslí.


Operuje tady námitkou, že Rotschilldovci neměli za těch pár let co filthy zbohatli šanci dostat se do horních pater pomyslné (ovčácky voldemortí) pyramidy a vůbec si neuvědomuje, že o to vlastně NEJDE.

Že v naších debatách nejde o dynastii Rotschilldů jako takovou, ale o finanční a mocenské skupiny, které mají podobné znaky a VAZBY a které zde pracovně nazýváme jako R&R Ltd. mafie. Skupiny, které mají judaismus, talmud, tóru jako základ svého vyvoleného náboženství nebo jako krytí pro své košér podnikání, tj. mimochodem i hrabání Zlatého tele na úkor nejen gojímů, ale i vlastních ovcí.


Pochybuji, že se diskutéři jako 80ka nezávisle a nepodjatě podívají na dokumenty, jejichž odkazy jste pro ně zopakovala, stejně jako nebudou mít jistě čas podívat se na dokument Money As Debt (Peníze jako dluh). O to vehementněji je budou ale označovat jako nesmyslné a konspirativní a uniknou jim tudíž zajímavé perličky, které stejně skrze autocenzuru nebo lokajství k pseudoautoritám vidět nechtějí.

Jedna za všechny, uvedena v prvním videu (Ring of Power - Chapter I) je v návaznosti na útoky z 11.září. Pres. Bush zde s mikrofonem v ruce 3.měs později mystifikuje veřejnost (a že jich celkově s cheneym a rumsfeldem ohledně 9/11 vymysleli, že?...[smích]), že viděl náraz letounu do WTC v TV, když čekal před třídou na své setkání se žáky, když ve skutečnosti ho VIDĚT v TV NEMOHL, protože ho neviděl NIKDO.

Ano, teoteticky mohl vidět 2. náraz (paradoxně jsem jej tehdy na CNN shodou okolností v přímém přenosu viděl osobně - to je bžunda, co?), ale k tomu došlo v 9:02, a to už seděl ve třídě s dětmi!?!?!


Úžasné, co říkáte přátelé? A na takových informacích je založena oficiální teorie útoků, ze kterých jsou obviňováni islámští teroristé vyhazující jako v případě Atty svůj pas z letounu sekundu před nárazem..[smích], kdy o sionistéch, volající po dominanci na stř.východě (válka v Iráku jim šla jistě také k duhu) se ani náhodou, tak nějak po antisemiticku, nemluví. Teď ještě se vypořádat s Iránem, protože ostatní sousedi Izraele jsou většinou v US prd-lce zabořeni dostatečně a je to v suchu.

Že by tajná strategie jezovitů, která má judaismus, talmud a hromady židovských politiků a rabínů jako krytí pro své reje?? Co říkáte Médo a HHBB?...[smích]


jansmith[smích]

208810

04.01.2010 18:19

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavé rozuzlení naší debaty příteli Takyjeden...[smích] Můžeš upřesnit, co tady podle tebe, jak tvrdíš, cituji: "zkouším"?

V několika úvahách jsem ti předložil svůj pohled, který popisuje, jak se cestou zneužitých oficiálních náboženství (po věky, pokrytecky, proti zájmům zblblé a nevědomé většiny) ve jmenu deformované Pravdy a Lásky k bližnímu svému reálně (slovem či násilím pro MOC a peníze do těch správných kapes) praktikuje manipulace a brainwashing mas a jediná tvá reakce je, že to na Takyjednoho zkouším kam až mě pustí a že musíš jít "budovat" rozv.kap.společnost...[smích]


Chápu. Došly argumenty či tvůrčí invence a protože na má nekompromisní a na nic si hrající vyjádření není možno relevantně (mimo bigotních pouček, bonmotů nebo nálepek o fintách) odpovědět, tak vypomůže berlička v podobě narážky na TV Nova, viď? Nebo že by sem zaskočil duch přítele jehovisty Abc?

Uvidíme, jestli se ještě vrátíš a vysvětlíš svá stanoviska a argumenty na diskutované téma nebo po vzoru křesťanských koniášů zmlkneš a necháš za sebou se sepnutými rukami pouze vyvěšený transparent se slovy "Pravda není pro všechny", jak v podobných případech, coby únik, rádi činí někteří zdejší sofisté. Nebudu jmenovat, ale jde např. o mého diskuzního přítele hábebečka a pár dalších...[smích]


Ať je to tak či jinak, taky nic ve zlém, měj se a Peace s tebou.

jansmith[smích]

208816

04.01.2010 18:32

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Výživný dovětek Médo a doufám, že si jej přítel Takyjeden (nebo že by to byl dvojník v Boha a jehovismus zahleděného diskutéra Abc?) pečlivě a nezaujatě prostuduje.

Líbí se mi, jak se nám to tady v debatách pomalu vybarvuje a i díky tobě, jak "kostičky" naskakují.


jansmith[smích]

208818

04.01.2010 22:36

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Taky tě ještě jednou zdravím kamaráde a vždy se těším, co si od tebe příště přečtu.


Debaty tady na Zvědavci jsou zajímavá škola a vždy si vzpomenu na tvá slova, cituji: "že jsme tady všichni proto, abychom se od sebe učili."

Jak moudré a paradoxně se to týká VŠECH. I těch z nás, kteří sem chodí více méně jen vyventilovat své frustrace či přerostlé ego či zmatky v duši, ale ve své podstatě (pokud nejsou nenapravitelnými koukolíkovými deprivanty) sem chodí, aby hledali odpovědi na chaotický a pokrytecký světě, který je děsí, šokuje nebo naopak skrze voldemortí lokajíky a jimi nabrnkávané animální pudy, instinkty a aktivováním zlozvyků a závislostí běžné populace stále dokola různými způsoby zneužívá a vyčerpává.

Tato materiální a nízkoenergetická (nezaměňovat prosím s nízkoenerg. nebo pasívními stavbami..[smích]) lákadla přinášejí sice skrze vybuzené emoce čas od času nevědomému člověku rozkoš z požitků (drážděním ega), ale ta rozkoš a pocit spokojenosti je KRÁTKÝ a týká se i těch, kteří jsou tzv. za vodou. Většinu času lidé chyceni v Matrixu takovéhoto predátorsky voldemortího Systému ale šťastní a spokojení nejsou, a protože hledají skrze nepokroucenou Pravdu podvědomě (aniž si to na vědomé úrovni uvědomují) Harmonii a Dobro, chodí mnoho z nich i sem a čte, diskutuje a zase čte a zase diskutuje.


A to je dobře a je to také důvod, proč zdejší polemiky neberu jako Boj, ale spíše jako příležitost se UČIT, kdy kromě nadhledu a smyslu pro humor jedině čisté svědomí a schopnost VIDĚT (klidně zpovzdálí) Podstatu pomáhá produkovat myšlenky a názory, které jsou od klouzání a pokrytectví na hony vzdáleny a pokud se skrze ostatní probouzející se lidi šíří dal, tak fakticky a nikoli jen teoreticky mění lidskou společnost k lepšímu.

To je to ZDOLA NAHORU, vysvětlení jehož Podstaty tak "vykolejilo" přítele Vojtu, že jsme na toto téma před časem opakovaně a nevím jestli v jeho případě úspěšně diskutovali.A co se týče Lou Dobbse, tak jej znám ještě z dob, kdy pracoval jako CNN anchor a díky za informaci o jeho manželce. Nedivím se, že Voldemorti zasáhli, protože byl svými informacemi někomu z Vyvolených jistě velmi nepohodlný a to je mafiánský způsob, jak jinak poslat adresátovi zlomenou tužku, koňskou hlavu nebo leklou rybu...

Možná i to bude pro některá zdejší HÁBEČKA..[smích], která mají pocit, že Voldemorti neexistují (že to je podle nich blbost) a odvádějí debaty sofi argumentacemi a pokroucenými bonmoty na scestí znamení, že náš Matrix je více méně takový, jak sem jej popsal výše a JEN zaměřením se na vlastní nitro k jeho pozitivní změně (jako rozjímající, modlící se nebo k pseudoautoritám vzhlížející ovce) nepřispějeme.

jansmith[smích]

208846

04.01.2010 23:08

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Zase si mě rozesmál mtk, díky...[smích]

Co k tomu co si napsal dodat. Nebyl důvod chodit s Kennedym na pivo a baštit mu, jak jsi napsal, cituji: "každé slovo" příteli. Stačilo si poslechnout co veřejně říkal a na co poukazoval a jaké politické (finačnické) změny v neprospěch bankovních elit a SYSTÉMU chystal a zamyslet se.

A pokud ti ani to nestačí a máš puzení kopírovat hábebečkovo sofi klouzání, tak se pro obranu nalaď na nějaké médium, promluv si s Kennedyho duchem a zeptej se ho, proč byl tak brzy poté zastřelen a proč byli agenti tajných služeb těsně před útokem Oswaldovou "vzduchovkou" se vzdálené knihovny (kde podle svědků viděl údajný Fidelův atentátník z cíle pro tak rychlou a úspěšnou střelbu maximálně jedno velké prd a byl poté neprodleně, asi aby mohl lépe a radostněji vypovídat také zavražděn) staženi z prezidentovy blízkosti. Kdo jim podle tvrzení svědků v rozporu s obvyklou praxí tento povel vydal a PROČ.

A pak až to zjistíš, pokud na to budeš mít koule, tak to přepošli sem...[smích]

Jo a mrkni taky jako dopadl, s tím co proti zájmům Voldemortů v bankovnictví prosazoval, Abraham Lincoln.


A Peace s tebou.

jansmith[smích]

208853

05.01.2010 00:01

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Ale no tak mtk. Zase si tady, jako to máš ty po hábečkovsku rád, budeme dokazovat CO JAK KDO myslel, příteli??..[smích]


Copak to není JEDNO jestli šlo o "domnívám se" nebo o "tvrdíš"? Ale když jinak nadáš a aby byla tedy diskuzní legrace, tak ti sem postnu, co znamená výklad slova "domnívat se". Chceš?

Tak tedy mimo jiné znamená: soudit, myslit, počítat, předpokládat, mít zato.
VIZ: ABZ slovník http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/domniv...

Tak co, mtk, kdo z nás klouže od Podstaty??..[smích]Ale nechme toho a pojďme si popovídat ne téma podsouvání a víry. Nejdříve se tě zeptám:

Pokud by nebylo oněch podle tebe konspirativních webů a dokumentů. Soudíš, myslíš, počítáš, předpokládáš, máš zato, že bychom dnes měli vůbec o čem debatovat?


Kde by ses chtěl dostat k informacím, které nastavují mocenskému establishmentu a Voldemortům zrcadlo a o jejich sviňárnách informují nevědomý a k náboženským a jiným pseudoautoritám po věky vzhlížející plebs?

Nebylo by to přesně tak, jak by si Ovčáci nejraději přáli, tedy aby jediným informačním kanálem pro Ovce byl mainstream nebo kazatelny Ovčáků, tedy jednolitý proud polopravd, lží a propagandy, a to bez jakékoli nezávislé alternativy??

Odpověz si sám příteli.


A R&R Ltd.?? Zase budeme HLUBOCE disputovat o tom, co znamená výraz, cituji: "spiknutí", místo toho, abychom hledali Souvislosti a Vazby, které se těchto struktur také bytostně týkají??

Abych tě uklidnil. Netvrdím, že R&R Ltd. mafie mohou za všechen marasmus našeho Světa. Problém je komplexnější, ale tyto struktury se na tom marasmu velmi aktivně podílejí, a proto bychom se o nich (ať se to tobě a některým dalším hábebečkám líbí nebo nelíbí) bavit měli a nikoli je stále jako nevinné objeti někoho nad nimi nebo kdo dle HBčka neexistuje, od debaty ochraňovat.


Ty rád mluvíš jako jejich advokát obecně a já se naopak snažím o příklady. Chceš nějaký? Není to tak dávno, co tady v diskuzi někdo připomněl, že těsně před koncem 2.sv. války US Voldemorti (z bysnys nikoli vojenskotaktických důvodů) nechali zbombardovat skoro do mrtě plzeňskou Škodovku (netvrdili někde po pokrytecku, že to byla navigační chyba?..[smích]), za to ale Rotschilldy vlastněné Vítkovické železárny a hutě v Ostravě se pokud se nepletu celou válku nijak zásadně nedotkli, zato v r.1944 bombardováním těžce poškodili obytné centrum Ostravy (zase navigační chyba?).

Ještě nic mtk??


Na závěr mám pro tebe v reakci na tvé, cituji: "Kdo nemele s námi, mele proti nám" říkanku. "Né-melem nemelem, né-melem nemelem, zé-bralá nám voda mlejn". Líbí? Pořád nic? A Peace s tebou.

jansmith[smích]

208858

05.01.2010 00:58

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 212.?.?.?

Hezké Médo...[smích] Tak takhle ÚŽASNÉ vyznání tady troufám si říct v debatách za celou historii Zvědavce ještě nebylo a to se HHBB (než zdá se na věky vysublimoval) snažil seč mohl.


Zůstaň u toho a těším se (snad brzy?) na další varianty, protože klasické bonmoty tomu nesahají ani po kotníky a navíc se to hezky (nejen po zvukomalebné stránce) čte.

Přítel mtk tě tady po odborné stránce, nikoli literární jistě zastoupí, a tak můžeš nerušeně tvořit.


Loučím se s pozdravem Prach na vaše hlavy a Shanti s vámi.


jansmith[smích]

208869

05.01.2010 01:08

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 66.?.?.?

No jasně mtk, že se postavil, jak jsi napsal, cituji: "jisté moci" (takových byly v historii v různých souvislostech mraky) a o tom, KDO se za tou "jistou" mocí skrývá a PROČ jsou i tyto, pokud možno pragmatické debaty mířící k Podstatě, které by měly měřit všem stejně a nikoli někomu po košér způsobu nadržovat...


jansmith[smích]

208872

05.01.2010 11:08

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Taky dobré Médo. Skoro stejně jako ta OSLAVNÁ óda na jendu smithse nedávno, (jak obdivně popsal mtk) s modlícím se smajlíkem na konci, za kterou jsem tě již pochválil...[smích]


ŠKODA, že se nyní tvým přičiněním v debatě opět děje přesně to, co se v obdobných případech stávalo v minulosti i hahabečkovi (když tu ještě byl) nebo Josephovi (85.?.?.?), tj. SNAHA nějak polemiku KONEČNĚ odtlačit MIMO téma.

Bonmoty a sofistikované filozofování NEZABRALY (bylo snadné je rozebrat na molekuly..[smích]), tak co takhle zkusit humorné scénky a prezentace s fotografiemi, jako i v tomto případě?

Za sebe dávám tvé autorské invenci souhlas. Je to oživení a pobaví to čtenáře a pokud to editorovi jako evidentní "zákluz" od probíraných témat (mimochodem zaplevelující diskuzi) nepřekáží, tak je vše tzv. košér.


Co mi ale vyloudilo úsměv na tváři je fakt, že nejen, že jsi zdokonalil diskuzní klouzání sofisty HHBB, ale převzal i přístup přítele Josepha blahé paměti, který také na nepohodlné námitky a fakta svých oponentů reagoval v rozrušení tak, že zapomínal uvádět svůj ctěný NICK, přesně jak se děje nyní i TOBĚ...[smích]


Nějaký závěr?
Klidně si zde se svou advokátní kohortou ve své "spanilé" pseudoprezentační jízdě pokračujte, alespoň je bžunda. Neopájej se ale nadějemi, že se ti pozornost veřejnosti (nejen tady na Zvědavci) ze skupin, o kterých se tak nějak nemá (nesmí - koniášové rádi operují antisemitismem) oficiálně kriticky hovořit podaří úspěšně a natrvalo odklonit.

NEPODAŘÍ Médo a čím urputněji budete na tuto strunu tlačit, tím větší protitlak (dle přírodních zákonů - zdravím přítele Vojtu) sklidíte.


Teď mne bláhového napadlo. Nebo, že by to byl naopak utajený program jezovitů/maltézáků/zednářů, jak v očích plebsu nečekaně sofistikovaným způsobem na R&R Ltd. mafie veřejnost nepřímo (skrze okatý princip utajování) upozornit a připravit je tím finálně (v rámci plánu na vymazání státu Izrael z mapy světa?!?!) k pogromům nebo jak se opakovaně ve svých příspěvcích obával HHBB, k čistkám??

Je to tak Médo? A Shanti s tebou.

jansmith[smích]

208893

05.01.2010 11:23

Že by nová normalizace? Kdo kritizuje Lisabon a Unii, jde od válu

RE: nic nového

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá odpověď kubrte..[smích] a já bych se jen tvého oponenta zeptal, jestli někdy slyšel/slyšela něco o pojmu novinářská "autocenzura", kdy pro pozici nebo placení hypotéky se píše přesně to, co rádi vidí editor nebo vlastník.

Ale nezeptám, protože to evidentně nemá smysl a Andreejka bude muset ještě nějakou dobu k pochopení Souvislostí samostudovat.


jansmith[smích]

208894

05.01.2010 19:00

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 94.?.?.?

Ty ses nám vrátil, příteli HHBB??? To je skvělé, protože bez tvých příspěvků by jeden mohl upadnout do stagnace...[smích], byť Méda tě, což mu slouží ke cti, po dobu tvé nepřítomnosti plnohodnotně zastoupil...

Ještě bych měl dotaz, co jsi myslel svým pozdravem, cituji: "píís s tebou".? Má to z angličtiny pro nás fonetyky něco společného s vyměšováním? (ale to by tam mělo být spíše krátké "i"..[smích]) nebo se ti smekly prsty na keybordu a chtěl jsi k tomu zády stojícímu smajlíkovi připsat (po vzoru jendy smithe alias Forresta Gumpa) "Peace s tebou"??


No, ale teď vážně příteli. Rád tě tady vidím, těším se na další tvé postřehy a pokud se někdy názorově neshodneme, tak dá-li pánbůh na férové polemiky.


jansmith[smích]

208939

05.01.2010 19:20

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 192.?.?.?

Říkal jsem si Médo, co tě tak rozveselilo, že si ve svých oslavných ódach na jendu smithe každým příspěvkem stále lepší a lepší a náhle bingooou. Ono je to proto, že se nám vrátil debatní přítel a posila HHBB..[smích][smích]


Taky mám radost a už sem mu to pod jeho "píís" pozdrav (jendovi) napsal.

A nestyď se příteli...[smích] Pocit sebelítosti raději přenechej nevědomým ovečkám, které se v něm vzhledem ke svým hříchům (které již není možno jako za Husa uplatit klasickými odpustky) tak rády vnitřně utápějí a o to raději jej pro pocit rozhřešení a potěchu "špiprama" náboženských Ovčáků ventilují v náboženských nebo světských zpovědnicích.


Ale když jinak nedáš, tak Popel na tvou hlavu a Shanti s tebou a dokud jsi v extázi, tak sem ještě něco pro pobavení zdejší komunity přihoď.

jansmith[smích]

208940

05.01.2010 20:14

Nezvaná návštěva

RE: Chápu to správně?

jansmith1984 193.?.?.?

Koukám, že přítel Vanguard přešel z obrany sionistického Izraele blahé paměti (viz. např. válečné zločiny v Gaze, které údajně žádnými zločiny nebyly) nyní do jiných mocenských kruhů, tedy jak píše VX, na obranu Papeže...[smích]

Možná, že to tak ale dobrák jeden nemyslí. Na druhou stranu s tím visícím Ježíšem na deformovaném kříži mu to tedy ale opravdu, ale opravdu nevyšlo.


Jinak oba články na téma symboliky a symbolů jsou velmi zajímavé a autorovi za ně děkuji. I tak se totiž dají skládat puzzle, které tady na Zvědavci někteří dávají dohromady.

jansmith[smích]

208944

05.01.2010 20:26

Že by nová normalizace? Kdo kritizuje Lisabon a Unii, jde od válu

RE: nic nového

jansmith1984 193.?.?.?

Problém je v tom Andreejko, že tady se nebavíme o poměrech v soukromých firmách, ale o svobodě slova ve veřejnou "míňku" vytvářejících (často veřejnoprávních) informačních médiích/kanálech.

Jde o to, že v demokracii je jakákoli cenzura názorů a slova (pokud nedochází k porušování zákonů) dle proklamací Ovčáků nahoře nepřípustná, ale praxe je po farizejsku (v přímém souladu s principy brainwashingu a manipulace ovcí) JINÁ.


Chceš tím naznačit, že ti tyto souvislosti nejsou známy a o to raději a radostněji zde diskutuješ?

jansmith[smích]

208946

05.01.2010 22:24

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Za to já tě hábečko dá-li pánbůh, cituji: "být nenechám" (i když i tobě to samostatně jde pěkně...[smích]). A pokud jde o pokrok tentokráte z tvé strany, tak zatím neregistrovatelný. Uvidíme ale do budoucna, třeba nás tady kolem čeká brzy nějaké příjemné překvapení...


Těším se tedy, co zajímavého z tebe a z tvých souputníků v budoucnu vyleze a doufám, že to nebude jen mlžení nebo v nouzi produkované klouzající bonmoty, předznamenávající, jak už tomu několikrát bylo, opět odchod do "ilegality".


A pokud svůj stín místního sofisty nakonec nepřekročíš, tak by bylo fajn, pokud bys od přítele Médi pro pobavení zdejší komunity alespoň recipročně převzal jeho nový debatní styl, tj. "ód na jendu smithe" (pokud možno také proložený nějakými fotografiemi), protože ten je alespoň vtipný a svým způsobem zábavný a jendovo ego je z něj unešené...[smích] Laťka nastavena Médou je ale vysoko, tak nevím nevím, jak se s tím případně popasuješ a upadnutí do sebelítosti také nic moc.

O tom, že vypovídací hodnota těchto kulturních vložek je na druhou stranu nulová se asi přetahovat nebudeme, ale proč kromě teze, cituji jedno tvé starší vyjádření: "že Pravda není pro všechny" nepřevzít i jiné praktiky mainstreamu a elitních Ovčáků (které vaše kohorta na Zvědavci tak ráda selektivně rozebírá) jakými je mimo jiné i od důležitých informací a Souvislostí odvádějící ZÁBAVA (filozofy po staru nazývána chléb a hry), že??


Tak vzhůru do toho a Peace s vámi přátelé.

jansmith[smích]

208968

05.01.2010 22:53

Nezvaná návštěva

RE: Chápu to správně?

jansmith1984 193.?.?.?

Ne, že by to nebylo jedno Vanguarde, jestli jsi v souvislosti s Papežem napsal "už" nebo "dlouho", ale stejně se tě zeptám na ten tvůj, cituji: "jiný názor", který je, jak jsi napsal, odlišný od místního mainstreamu.


Můžeš se o něj po uveřejnění Goldstonovy zprávy podělit?

Podle mne jde o verbální podporu košér násilí a genocidy, kterou jistá skupina Voldemortů (která se nesmí jmenovat) ve spojení s dalšímu světovými Voldemorty a jejich Lokaji po desítky let praktikuje vůči slabšímu a bezbrannějšímu.


Jinak, že jsi katolík je tvoje věc, ale pokud bigotní, tak to také o něčem vypovídá. A Peace s tebou.

jansmith[smích]

208973

06.01.2010 09:52

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

jansmith1984 212.?.?.?

Výborná úvaha paní Jarmilo a řekl bych, že pokud nesedí jako prd-l na hrnci na mikrometr, tak je podle mne Podstatě (tímto zdravím hábečka, kterému tento pojem občas vyráží kopřivku..[smích]) velmi blízko.

Vysvětluje bez sofi filozofování nejen časovou osu: pohanství, judaizmus, křesťanství a islám, tudíž jak na sebe věci historicky a logicky navazovaly, ale také všechny ty od pohanů převzaté symboly a symboliky, které se různí bigotní věřící snaží pro zachování svého duševního zdraví (opět zdravím přítele HHBB) a samozřejmě košér manipulátoři nějak vyverbalizovat.


A proč s vámi souhlasím? Viz. vaše věta, cituji: "Ježíš zkritizoval judaistické nejvyšší rabíny a tak ho jeho soukmenovci popravili a místo něho nastoupili jiní židé, kteří stvořili křesťanství podle svého gusta- tak aby co nejdokonaleji ovládly masy věřících."

Protože to přesně zapadá do soub.informací ohledně apoštola Pavla, tedy původním jménem S/Šaula z Tarsu, který byl do doby než úžasně "prozřel"..: viz. zázrak na cestě do Damašku) jeden z nejbrutálnějších židovských farizejů a nové křesťaný likvidoval ve velkém.


V okamžiku, kdy tzv. prozřel (měl vidění Krysta, vidění které samozřejmě proběhlo beze svědků a je jen jeho tvrzením, že?..[smích]) a tudíž pochopil že křesťanství není možno zlikvidovat a že je tudíž asi tím PRAVÝM náboženství pro oslavování božího Otce a jeho Syna (nebo samozrejmě ve službách Vyvolených pro jiné "bohulibé" účely) stal se Kristovým řekněme následovníkem, apoštolem a začal křesťanskou vírů velmi oddaně šířit a propagovat z pozice "insidera". (Připomeňme si, co pojem insider znamená v burz.obchodování nebo v souvislosti s útoky 9/11)

Podle některých znalců to byl právě ON, kdo stojí za vznikem křesť.náboženství (víry), tak jak jej známe, tj, je přímo nebo nepřímo zodpovědný za všechny manipulace, kterých se Kristovi následovníci po Ježíšově smrti postupně dopustili. Řekl bych, že byl hlavním ideologem (zasahoval do znění Nového zákona a pokud se nemýlím, tak existuje i jeho evangelium). A byl tím, kdo křesťanství v přímém rozporu s ježíšovým učením vymodeloval přesně do podoby, jak jsem to v debatách již několikrát zmínil, tedy do podoby nástroje brainwashingu věřících oveček, který tak vyhovuje od nepaměti nejen náboženskému establishmentu, ale v bleděmodrém i voldemortím E/elitám - Oponářům (jejich Lokajům).


Všimněme si i této věty z Wiki, cituji: "Pavel také vynaložil velké úsilí na obrácení židů na novou víru, a i když nabádal k mírnosti, jeho listy obsahují řadu protižidovských útoků, včetně obvinění židů ze smrti Ježíše Krista." Není to zajímavé?

A zajímavé je, jak se nad sv.Pavlem rozplývá např. havlovec a pravdoláskovec T.Halík, Viz: http://www.halik.cz/kazani/svoboda.php

jansmith[smích]

209028

06.01.2010 10:04

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

To je v poho mtk, smích uzdravuje....[smích][smích] a je to prý i výborné afrodiziakum.


A navíc se člověk může od HHBB místo debaty k tématu alespoň poučit, kolik ještě existuje různých dalších typů smajlíků. Taky dobré.

jansmith[smích]

209031

06.01.2010 16:15

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá Josephe. Tak jsme si vyměnili pochvaly..[smích] a každý si budeme do budoucna číst TO a ztrácet čas TÍM, co nám vyhovuje...

A Peace s tebou.

jansmith[smích]

209057

06.01.2010 17:12

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

jansmith1984 193.?.?.?

Můžeš prosím tě mtk dopřesnit JAKÝ "respekt" budí ten, který podle tebe, cituji: "dokáže manipulovat myšlenkou" a ČÍ respekt?? Je to totiž podle mne důležitá věc k zamyšlení.


Budí respekt v zblblém a nevědomém manipulovaném? nebo v podobně (pocitem výjimečnosti a geniality postižených) ostatních o moc soutěžících voldemortích manipulátorech?

Mám to chápat tak, že ten, kdo podplácí, tuto obdivnou emoci nezasluhuje a naopak ten, kdo manipuluje myšlenkou ano? Nebo jsi to ty, kdo lidi, kteří manipulují myšlenkou (a protože jsi to ve svém příspěvku spojil s penězi a majetkem, tak předpokládám, že manipuluje negativně/sobecky) obdivuje?

Nezdá se mi to, a tak jsem docela zvědav na tvůj případný rozbor a hned předesílám, že podle mne si takoví manipulátoři (např. bankéři, finanční poradci, analytici trendů, komentátoři dění) rozhodně žádný respekt nebo obdiv ve smyslu, který toto slovo vyjadřuje nezaslouží.


A pokud jde o peníze a majetek, tak z tohoto pohledu nejsou (jak uvádíš) rozhodně sekundární a už vůbec ne podřízenou záležitostí, protože jsou nezbytnou podmínkou MOCI, byť od jisté úrovně již jejich výše nerozhoduje.

KC nebo co parafrázuji pojmem "jezoviti" by mohli jen těžko ovládat takový obrovský počet občanů (podobně jako R&R Ltd. mafie), pokud by v čase neshromáždili tak neuvěřitelný majetek a vliv, se kterým mohou konat takřka vše, co se jim zamane. Jen pud sebezáchovy je brzdí v rozletu, protože pokud by rozpoutali síly, které se vymykají i jejich vlivu (např. jaderná apokalypsa), mohli by si zbourat i svoje po věky budované a opečovávané bábovičky...[smích]

Každopádně po finanční nebo materiální stránce jsou na vrcholu a to je i ta ryzí MOC, do které se ty peníze a majetky od jisté výše (jak jsme si vyměnili s Renem) přetransformovaly.

Ve vlákně (Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje) jsem v této souvislosti s ním maličko podiskutoval (byť jednostranně..[smích]), a tak případně mrkni.


A na závěr mého vstupu pokud jde o Óbrboháče, tak si buď jist, že časů mají DOST, a to i proto, že na "správu" svého kolosu mají dostatečný počet Lokajů a výkonných pracovníků, zatímco oni svůj intelektuální potenciál mohou věnovat JEN opravdu STRATEGICKÝM rozhodnutím.

Závěr? Tzv. Óbrboháči neboli klidně Voldemorté (kteří podle HHBB neexistují a má to být blbost) s těmi, co dokáží manipulovat myšlenkou JEDNO JSOU a rozhodně by neměli být jako "jen" bohaté a prázdné skořápky (jak je tady v debatách občas podsouváno) podceňováni...

jansmith[smích]

209062

06.01.2010 17:29

Amerika píchá v Jemenu do vosího hnízda

RE: Spojene stay jsou vtazeny do geopoliticke hry.

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavá a velmi hodnotná úvaha na téma vlivu Číny na světové události a také příspěvek nicka Rinn je podle mne k Podstatě hodně se blížící.

Hezky nám ty puzzle naskakují přátelé a děkuji všem, kteří se na tom bez vytahování klouzacích bonmotů a od Podstaty odbíhajícího filozofování podílejí.


Je to přesně ta úroveň, která je hodna této diskusní komunity a která pomáhá posouvat výklad a rozbor Vazeb a Souvislostí kupředu.

jansmith[smích]

209064

06.01.2010 19:32

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

jansmith1984 193.?.?.?

Tak tak HHBB, pěkně jsi je vyjmenoval a na to, co ses v první větě zeptal bych čekal odpověď nebo relevantní názor PRÁVĚ od TEBE!


Teď jde o to se v celosvětové komunitě zvědavců (jako i tady v debatách) v těch Vazbách pokusit vyznat a pomalu, důsledně, bez negativních emocí a bez zbytečného klouzání a sofistikovaných náznaků (které ale věci podle mne vyjasňovat sofi přístupem naopak nepomáhají) je ROZPLÉTAT.

Jak jinak nastavit zrcadlo voldemortím silám a pokud možno probudit světovou komunitu tzv. obyčejných lidí, která je jimi od nepaměti zneužívána, než v duchovním probuzení napomáhajícímu věku Vodnáře, tj. sebevědomě, odvážně, nikoli se strachem právě takovýmito diskuzemi?


Nebo máš jiný návrh?

Nebo si opravdu myslíš, že JEN práce na vlastním nitru zvrátí neutěšitelné poměry, které tuto civilizaci dlouhodobě svazují a vysávají, notabene, když to je přesně to, co po věky doporučuje zprofanovaný náboženský a jiný establishment??? (Mimochodem nevěřím, že si to opravdu myslíš a řídíš se tím, protože jinak bys zde nediskutoval.)


Je jednoduché v rozborech nebo naopak v nadsázkách převlékat tu onoho za onde jiného a tím podsouvat, že cesta z tohoto zmatku mocenských vazeb a struktur neexistuje.

Není to ale právě přístup, který kromě pokrytecké fráze že "Pravda není pro všechny" tak vyhovuje Ovčákům, kteří chtějí zůstat mimo zorné pole pozornosti těch, kterými nejvíce opovrhují, ale paradoxně se jich nejvíce bojí, tj. obyčejných občanů???


Pojďme na to myslet a raději se soustřeďme na jasné indicie a jasné vazby přesně tak, jak to dělá např. pí.Jarmila a někteří další zde (byť ty to rád blahosklonně paroduješ), tedy např. ve věci spřízněnosti pohanských kultů a symbolů s později vznikajícími oficiálními náboženstvími (E/elitami), či na vazby Egyptských faraonských dynastií na ně. Nebo na snahu pozdějších E/elit převážet tyto symboly do svých mocenských a ideologických center z míst, kde původně stály - a PROČ a KOMU to za tu námahu stojí...

Není to dobrý začátek?, notabene, když tak se odvíjejí (viz. časová osa) i dějiny této civilizace, byť je snaha je zejména skrze mýty, pověsti a pohádky pro děti i dospělé (tj. mlžení - viz. např. starý a nový zákon) spisovateli svatých knih tak znepřehlednit, aby v něčí "košér" zájmy tzv. "dobře bylo"?

Nebo máš jiný návrh a pokud ano, těším se na něj.


jansmith[smích]

209073

06.01.2010 19:43

Nezvaná návštěva

RE: Chápu to správně?

jansmith1984 193.?.?.?

To rád slyším Vanguarde, že nejsi bigotní katolík. To je totiž první předpoklad začínat se postupně odpojovat od Matrixu...[smích]


Jinak, jak píšeš, cituji: "TU údajnou "genocidu palestinského národa"" do jakékoli debaty nezatahuji. A pokud ji někde zmíním, tak naprosto cíleně a v návaznosti na světový názor nebo produkované teze oponenta. K čemuž došlo i v tvém případě.

A k tomu Kartágu ti blahopřeji a Peace s tebou.

jansmith[smích]

209074

06.01.2010 23:29

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

jansmith1984 193.?.?.?

V první řadě ten tebou modře zvýrazněný citát jsem nenapsal jako první já příteli HHBB, ale byla to pí.Jarmila a já si jej dovolil jen citovat...[smích] Tudíž je bezpředmětná a opět klouzající (jak to bývá v debatách s tebou celkem obvyklé) i tvoje narážka, znovu cituji tentokrát tebe: "Je hezké, že ti leží ti judaisti tak na srdci".


Takhle jak to podáváš ty NELEŽÍ HHBB. Je legrační, jak mi to neúspěšně, byť možná ironicky podsouváš a pokud jejich učení nebo náboženství zmiňuji, tak proto, že má nějaké Vazby na téma, jako tomu je i v tomto případě...

Bylo hezké, jak si do debaty zakomponoval starov. Řím a na druhou stranu nezmínil starov. Egypt, na který jsem v jiném příspěvku v souvislosti s časovou osou, kterou připomněla prve pí.Jarmila (a probíranou SYMBOLIKOU) upozorňoval. Pojďme se tedy vrátit k debatě.

Když jsme tedy u té čas.osy, tak předně judaismus vznikl přibližně ve 2. tisíciletí př.n.l. a tebou zdůrazňovaný Řím pravděpodobně v 8. století př.n.l.

To je první věc a jasně poukazuje na to, jaký měl judaismus před ostatními coby nábož.ideologie a mocenský nástroj (podle některých s jasnými tendencemi se průběžně infiltrovat jinam - dodnes změny jmen běžná praxe) náskok.


A nyní dotaz. Pokud se judaismus dokázal infiltrovat cestou svých proroků do starověk.Egypta (předek hebrejců Abrahám byl podle kontroverzního a pro někoho velmi NEPOHODLNÉHO překladu egyptských svitků "Knihy Abrahámovy-1842" Josepha Smithe ve skutečnosti faraonem Amenemhetem I a kupodivu co se nestalo, 2r. po jejím vydání byl zavražděn), proč by to neměl jako nerozpoznaný "insider" dokázat i mnohem později ve starověk. Římě a dále tím radostně pokračovat na budování svého vlivu na stř.východě i jinde po světě, byť za cenu utrpení klidně vlastního lidu, hlavně pokud to Vyvoleným přinese požadované výsledky (viz. např. pozdější holokaust 6mil varianty a na to navazující vznik státu Izrael)???

A pokud jde o Mojžíše, tak to má být podle na Talmudu a judaistické náboženské propagandě nezáv.badatelů také egyptský faraon, tentokrát Thutmose III a zeptej se mne, proč je jeho podoba zvěčněna v kameni umístěném ve vnitř.městě Londýna?!?!

Zajímavé Souvislosti, které ty jistě blahosklonně odmítneš jako irelevantní (Joseph Smith byl přeci mormonský prorok a bigamista, že?), ale k zamyšlení a ke studiu (viz. výše uvedené) podle mne JSOU.


A pokud ti jde o mesiáše, které jsi zmínil, tak to nebyl ŘÍM (Pilát), kdo Ježíše navrhl k drastické popravě, ale byli to židovští (judaističtí) velekněží, kteří mu dali z jistých košér důvodů přednost před ukřižováním vraha Barabáše.

A mimochodem těším se na ODPOVĚĎ na otázku, kterou jsem ti položil v jiné reakci tohoto vlákna a jistě nejen já bych zde ocenil tvůj názor.


A abych nezapomněl, Peace s tebou.

jansmith[smích]

209079

07.01.2010 00:50

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře HHBB. Tentokrát jsi mě v souladu s jistou nejmenovanou ideologií (i když opět svými slovy) definitivně přesvědčil, že vše je marnost, i marnost je marnost a tudíž je čas konečně odejít do nějakého ašrámu nebo jezovitského semináře a na vnější Svět rezignovat.


Vypadá to, že ať uděláš co uděláš vždy je to marnost, protože i tím, že máš zájem o dění kolem sebe, snahu Svět a mezilidské vztahy pochopit a snad i pomoci posunout jej v rámci svých možností trochu k lepšímu jen vlastně pomáháš chaosu a tím, že se snažíš věci rozplétat je vlastně pomáháš zamotávat..[smích]

Sofistikovanější myšlenka, která v rámci jistě férově vedené debaty navíc (jako obvykle) na nic co bylo diskutováno neodpověděla a tím pádem vrcholný způsob jak diskuzi položit, zde v historii Zvědavce, jsem přesvědčen coby precedens, ještě NEZAZNĚLA a dobrá tedy.


Nějaký závěr? To, co nám tlačí do hlav od nepaměti náboženští i jiní Ovčáci a jejich LOKAJOVÉ (tj. sklonit hlavu, dobře se modlit a ovčím způsobem, beze snahy věci měnit, vzhlížet k autoritám - oni na to mají termín, že pravda není pro všechny) sem bylo konečně skrze tebe protlačeno a mně již nezbývá, než se mým oblíbeným pozdravem Shanti s tebou rozloučit a zpovzdálí sledovat kolik zdejších diskutujících s tebou bude v takovémto "plodném" rozhovoru nadále pokračovat.


Tím netvrdím, že na tebe rezignuji, ale naděje, že jsi zde na Zvědavci upřímně proto, abys debaty posouval kupředu, po této tvé reakci zdá se definitivně vyšuměla.

jansmith[smích]

209083

07.01.2010 11:50

Amerika píchá v Jemenu do vosího hnízda

RE: Za každým teroristou je předchozí násilí a útlak

jansmith1984 193.?.?.?

A přesně jak jsi popsal sxgo TO JE.

A proto, aby tak mocenské špičky nejen v USA v zájmu VŠECH zúčastněných (i tzv. obyčejných lidí) postupovaly, nikdy za normálních okolností, tj. za přítomnosti voldemortích E/elit za Oponou (které podle přítele lasera..[smích], pardón chtěl jsem říct přítele hábečka neexistují a je to blbost) nemůže bez rekonfigurace Systému nastavením nekompromisních zrcadel Ovčákům dojít.

A Peace s nimi.


jansmith[smích]

209108

07.01.2010 12:47

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak mkadleci. Nedá mi, abych na to, co jsi ve dvou bodech vyjmenoval a co tak neuvěřitelně POKRYTECKÝM (farizejským) způsobem, s hranou pokorou pokřiveného hlásání o Lásce, Pravdě a Božím milosrdenství zprofanovala KC (a není jediná z ofic.náboženství, jak správně někde přirovnával Vojta49 k firmě na VÍRU, která takto funguje), nezareagoval.


Tímto jednoduchým přístupem (protože v jednoduchosti je síla a je legrační, že si to někteří zdejší sofisté nemyslí..[smích], proč asi?) jsi totiž v několika větách obsáhl Podstatu, kterou by při svém "bádání" nejen zde na Zvědavci, a to v jakémkoli kontextu měli mít všichni diskutující vždy jako primární motivaci...


Proč? Protože opačný přístup tj. mlžení, neplodné náznaky nebo pokřivené bonmoty či podjatá přirovnání Podstatu naopak zamlžují, a to je přesně to (jak jsem zmínil jinde), co tak vyhovuje TĚM, kteří dělají z tzv. obyčejných lidí po věky v "lepším" případě (sorry za výraz) užitečné "blbce" nebo v horším případě oběti.

Manipulovat přímo nebo lépe (za jidášský groš) skrze všeho schopné a ochotné LOKAJE a být tímto mimo zorné pole manipulovaných je to, oč tu od nepaměti běží a co se podle "trefených husí" tzv. konspirátorské skupiny snaží i díky globální síti celosvětově, více či méně úspěšně, POJMENOVÁVAT.


Opět upozorňuji, že netvrdím, že poctiví a v upřímnou Boží Lásku a spasení věřící příslušnicí světových náboženství nevykonali pro dobro svých bližních za dobu existencí svých církví MNOHO dobrého.

Pokud se ale chceme bavit o Podstatě, tak si musíme otevřeně přiznat, že tato náboženství byla a jsou dodnes (pro MOC a peníze do těch správných kapes) zneužívána proti TĚM, kterým by měla podle slov svých špiček na JEJICH cestě ke spasení sloužit a pokud tyto debaty na Zvědavci či jinde po světě nemají být jen "kypřičem" dogmat, demagogií či propagandy, vždy by měly, když to jen trochu jde směřovat k PODSTATĚ, přesně tak, jak se stalo i v tomto případě. A díky za to.


jansmith[smích]

209113

07.01.2010 17:27

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Kdepak příteli Takyjeden..[smích]. Většinu z toho co tady uvádíš nepopírám a mé myšlenky nejsou ani (jak podsouváš) propagandou, byť jsou velmi naturalistické, bez závoje a postrádají pokrytectví, jak se naopak notoricky děje mezi propagandisty.


Problém je, že se naše debata míjejí nikoli v obecné rovině (tam jsme myslím celkem zajedno), ale míjí se v té faktické.

Stále odmítáš vnímat to, co se ti zde v několika vrstvách (zdravím přítele janka..[smích]) snažím sdělit a má strohá, ale k Podstatě mířící vyjádření bereš jako ÚTOK bezvěrce proti Ježíšovým myšlenkám a křesťanským církvím, které je mají se srdcem na dlani zvěstovat věřícím ovečkám.

Asi nemá smysl rozebírat, jak jsem na tom s Bohem já osobně, ale i tak mohu férově prohlásit, že nic podobného jako útok se z mé strany neděje a pokud by sis bez podjatosti pozorně přečetl všechno, co jsem na toto téma zde ve vláknech napsal, přesvědčil by ses o tom.


Problém tkví v tom, že ty vysvětluješ diskutabilní konání církví (zde římsko-katolické) lidským faktorem, tj. že jsou, cituji: "dobří,zlí,zbabělí,stateční ,světci,vrazi, zloději nebo poctivci" a absolutně se odmítáš byť jen pozastavit nad myšlenkou, že chyba je již v zadání víry (source-code) a také, jak je podávána a samozřejmě i v tom, jak je křesťanské učení (Ježíšovy myšlenky a poselství) od počátku deformovaně vysvětlováno a vlastně i praktikováno.

Pokud bych chtěl být opravdu adresný, tak na první pohled bohulibé, ale ve skutečnosti zprofanované křesťanské náboženství (nepochopením jeho Podstaty nebo záměrně pro MOC a peníze (majetky) do těch správných kapes pokřiveno) se lidmi v jeho vedení za své existence dopustilo se slovy o Pravdě, Lásce k bližnímu svému a odpuštění tolika prokazatelných násilných činů nejen proti odlišně věřícím, ale i proti svým VLASTNÍM lidem, že komunismus a fašismus je se svými několika stovkami miliónu obětí jen slabý čajový odvar.


Napadlo tě, že tyto skutky ve jménu kříže a Boha všemohoucího totálně POPÍRAJÍ (byť s hranou pokorou hlásají opak a že to jinak nešlo) základní teze Ježíšova učení a abych zde "nemluvil" jen já, zde je část mkadlecova příspěvku k tvému zamyšlení:

Cituji: (Doprkvanic, vzdyt cirkev neni principielne vzato nic jineho nez zajmovy krouzek. Nema mit, zduraznuji NEMA MIT zadnou svetskou moc, uz to, ze ma moc ovlivnit nazory svych vericich je vic nez dost. A kdyz to vezmu ad absurdum, kazda krestanska organizace by se mela ohlednout k tomu, co jejich Pan povazoval za nejdulezitejsi:

1. miluj blizniho sveho jako sebe zsameho
2. co nechces aby jini cinili tobe necin ty jim.

Tolik k uceni katolicke cirkve. Jestlize KC uci neco, co je v rozporu s temito zasadami, a ze ucila, odchylila se od nasledovani Jezise.)
Konec citace.


TO BE CONTINUED

209139

07.01.2010 17:28

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

Problém je i v tom, že na základě pokřivených a zneužitých Ježíšových myšlenek establishmenty křesťanských církví splynuly (po voldemortím způsobu) se světskými E/elitami (to jest JEDNO JSOU) a to byl také důvod, proč muselo být Ježíšovo učení již v počátku, z důvodu získání MOCI nad těly i dušemi běžné populace a tím udržení možnosti jimi kontinuálně manipulovat, od své ryzí formy odkloněno.


Nějaký závěr?

Tedy jak vidíš evidentní rozpor mezi slovy a činy nejen establishmentu, tj. pokrytectví v kázání vody a pití vína, a to jsem nerozebral úplný POČÁTEK (který člověk s běžným vnímáním reality není schopen pochopit, vstřebat a už vůbec ne jako možnou variantu, minimálně k zamyšlení, přijmout..[smích]), tedy chybně nastavený "source-code", jak jsem zmínil v úvodu.

Proč k tomu mohlo dojít? Protože křesťanství má svůj původ již v mylně nastaveném (jak parafrázuji) sorce-code judaismu a to samé se později stalo i s islámem, který byl také "počat" na judaistických základech.

O co tady jde, je na jinou debatu, ale věřím, že pokud jsi otevřený člověk, tak se minimálně nad shora uvedenými záležitostmi (bez podjatosti a zapouzdřenosti ovlivněnou autoritami, kterým já přidávám předponu - pseudo -") zamyslíš.


A Pokud jde o pokrytecké tvrzení, že "Pravda není pro všechny", tak souhlasím, že ne každý je na ní připraven a že je mnoho těch, kteří ji z důvodu pokřivené výchovy získanou ignorancí nebo z nevědomého nebo záměrně vyvolávaného STRACHU, co by mohlo následovat, nechtějí přijmout nebo se o ní vůbec zajímat.

To ale ještě neznamená, že si NĚKDO může osobovat právo (KC je v tom přeborníkem) informace a pravdu lidem na základě pohlaví atd. (viz. historie) mnohdy brutálně s vědomím nejvyšších špiček ODEPÍRAT a pokud to jinak nejde tak brainwashed lidičkami MANIPULOVAT, kde KC společně s ostatními oficiálními náboženstvími jako mocenská struktura voldemortích E/elit je v tomto konání opět na špici.

A tak to je Takyjeden, měj se hezky a Shanti s tebou.


jansmith[smích]

209140

07.01.2010 18:21

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

jansmith1984 193.?.?.?

Zase špatně a zase klouzacím způsobem HHBB...[smích]


Nejde mi o to, abys mne jak podsouváš přesvědčil, ale jde mi o to, abychom tady ty SOUVISLOSTI a VAZBY (které je třeba jak píšeš VIDĚT a zřejmě POCHOPIT) ze všech možných úhlů, bez emocí, podjatosti, úhybných bonmotů, neplodných náznaků a mlžení férově a důsledně PROBÍRALI.

Od tohoto podle mne vychází i poselství tohoto webzinu a pokud se mýlím, tak mne oprav.


A to je problém, který zde ty (jako osoba diskutující - lat. osóbus diskutérus..[smích]) reprezentuješ. Nejen, že ve svém důsledku nic k Podstatě nesděluješ, ale paradoxně se shoduješ s voldemortím establishmentem v jeho odvěkém tvrzení ovcím, že "Pravda není pro všechny".

Je legrační a zároveň tragické, jak jsi NEPRŮSTŘELNÝ a jak tě doposud nic z toho, co by tě z hlediska faktu PROČ tady v debatách vlastně jsme mělo přivést k zamyšlení a přehodnocení tvého přístupu, nechává nedotčeným.

Jak jsem zmínil již dříve, je to z tvé strany VRCHOLNÉ umění (nikdo na Zvědavci ať zleva či zprava toho v celé jeho historii podle mne na této úrovni nedosáhl), jak sofistikovaně verbalizovat a vlastně v podstatě NIC (řád - neřád) nebo alespoň svůj JASNÝ názor, neříci. A co je podle mne nejvíce zarážející (a nejsi zde s tímto přístupem sám), jak stále dokola informace selektovat a ty, které nemají být (tak nějak) zmíněny..[smích] z debaty (naštěstí nikoli pod výhrůžkou např. stíhání z antisemitismu) VYTLAČOVAT.


Ale to všechno zde již v minulosti zaznělo a nejlépe tudíž bude ponechat na ostatních, jak k tomuto hábečkovskému stylu diskuze, který zde reprezentuješ, přistoupí.

Co se mne týká, Shanti s tebou a těším se na další tvé aktivity.

jansmith[smích]

209148

07.01.2010 18:32

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Máš pravdu 80ko, že samostatně stojící pojem ELITY (slova je dobré používat přesně dle jejich i podprahového vyznění) je zavádějící, i když zde v debatách je již všem myslím jasné o JAKÝCH elitách se bavíme...[smích]


Lepší je psát toto pojmenování pro zprofanovaný náboženský, politický či jiný establishment nebo sobecké a chamtivé pijavice tj. Voldemorty s dopřesněním tj. např -tzv. ELITY- nebo je alespoň dávat do uvozovek.

A pokud se bavíme o elitách psychopatických, tak dobrý je i Koukolikův termín "deprivanti".

jansmith[smích]

209152

07.01.2010 19:25

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

jansmith1984 193.?.?.?

Já myslím, že je dobré pro pořádek připomenout, že hábečko se HLAVNĚ drží teze NEJMENOVAT...[smích]

Tedy zejména ty, o kterých se tak nějak nemá (nesmí) oficiálně kriticky hovořit a protože "čerti nižší kategorie" se zde v debatách pro zřetelnou a velmi často legrační čitelnost neosvědčili, tak zde v podobě našeho společného přítele od jisté doby nastoupil Drdův sofistikovaný Solfernus.


Nebo tento kníže pekel s těmi, se kterými přišel do styku jednal bez kouře a kliček, tedy férově a na rovinu??..[smích]

A Peace s ním.

jansmith[smích]

209162

07.01.2010 20:50

Propaganda

RE: Dotaz na znalce Koukolíkova díla

jansmith1984 193.?.?.?

Co jsem měl příležitost se s knihami MUDr.Koukolíka, videonahrávkami nebo v TV seznámit, tak to byla jedna z prvních věci, která mne u něj zajímala.

Nechť mne na konkrétním příkladě někdo případně opraví, ale mám pocit, že se specifikováním TĚCH, kteří podobné manipulace na profi úrovni používají důsledně vyhýbá a řekl bych, že v rozporu s naším společným přítelem laserem..[smích], pardón, chtěl jsem říci přítelem HHBB, ani nijak nenaznačuje.


Nedivím se. Tyto informace jsou velmi citlivé a pro jisté skupiny velmi nepohodlné a nepříjemné, a to podle mne proto, že patří mezi ty, o kterých se nemá (nesmí?) nahlas hovořit (mohly by spustit nežádoucí lavinu pozornosti) a teď nenarážím na naše "košér" přátele, ale myslím to obecně.

Pokrytectví je podle mne jedním z fenomenů naší civilizace a je to i stěžejním důvodem nedorozumění a marasmu, kterému od nepaměti na základě ovčího syndromu podléhá.


Docela by mne zajímal názor MUDr.Koukolíka na tento fenomen, ale vzhledem k tomu, že jej umístil do balíku s ostatními negativními lidskými vlastnostmi to vypadá, že se na toto téma od něj asi žádné podrobné úvahy nedočkáme.

Pro zajímavost něco z jeho úvodní eseje: „někteří příslušníci našeho druhu byli a snad jsou moudří, i když bývá těžké podle toho, co lidé dělali, dělají a jistě i dělati budou, určit, co to vlastně je. Pojmenovat náš druh s ohledem na tyto zkušenosti Homo sapiens stupidus mi připadá přesnější. Pořadí vlastností je rovněž výrazem slušnosti a dobré víry. Chytrost, moudrost, šlechetnost, velkorysost, laskavost, tvořivost, nevědomost, chamtivost, mazanost, zbabělost, krutost, nadutost, záludnost, pokrytectví i destruktivita jsou rozšířené vlastnosti příslušníků našeho druhu.“

Zdroj:
Homo sapiens stupidus
http://www.virtually.cz/?art=6025

jansmith[smích]

209168

07.01.2010 22:07

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

jansmith1984 193.?.?.?

Pro přítele a sofistu HHBB..[smích]:


Proč by to mělo být jinak příteli?

Třetí stav je v souladu s příkladem pí.Jarmily termín uváděný v souvislosti s Velkou francouzskou revolucí a nikoli jak blahosklonně a navíc opět klouzavě svým odkazovaným výrazem ze středověku "Trojí lid" uvádíš.


K dohledání např. zde:

Tretí stav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tretí_stav

nebo

Velká francouzská revoluce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velká_francouzská_r...A Peace s tebou.

jansmith[smích]

209170

08.01.2010 10:11

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

jansmith1984 193.?.?.?

Zase je to jinak Médo...[smích]


Na HB jsem se nijak tzv. nezavěsil...[smích] (Je je legrační, že výraz "jako slepice po flusu" tady v jedné z polemik již někdo použil - nevíš náhodou kdo?..[smích]), ale diskutuju s ním, a s tebou, a s mtk, a s dalšími zvědavci proto, že mě interesuje jeho/jejich názor i znalosti, o které by se zde mohl/mohli v případě zájmu s ostatními (nejen se mnou) podělit.

Že jsem v debatách ve vztahu k HHBB možná více neúprosný je proto, že mám pocit, že je to člověk, který by mohl (pokud by neměl zábrany nebo jiný sofi důvod) osazenstvu tohoto webzinu předat mnoho podnětných myšlenek proložených férovými názory, než jak svými náznaky, smajlíky a bonmoty (dle nábo-filo teze, že všechno je marnost - že by vliv přítele Nietzscheho?) činí.

Tlačím na něj (on to nazval, že jej chci umluvit..[smích]) nejen proto, že to generuje legraci - i ty ses přidal..[smích] (a jak jsme onehdá debatili s mtk, smích je výborným nejen léčitelem, ale i afrodiziakem), ale zejména proto, že věřím, že pokud není jen rytířem sofi postavy (mimochodem, který u sebe nemá jen jednoho Sanchu..[smích]), tak že svůj přístup maličko inovuje.


Nestalo se a nakonec to dopadlo tak, že od jisté doby nejsou mé reakce na něj určeny primárně pro něj, i když to tak na první pohled vypadá (je totiž evidentně neprůstřelný a nedotčen sebereflexí - o to více podsouvá egobábovičky), ale jako se stalo i v případě přítele Vojty, obracím se skrze něj častěji na ostatní čtenáře, kteří naše rozhovory příp. monitorují.

Nechci mu křivdit, ale hábečko se zde podle mne vyprofiloval jako nedůvěryhodný, i když velmi sofistikovaný (a o to je to z hlediska tvoření chaosu nebezpečnější) diskutér a mnoho indicií, že to tak je už zaznělo.

Nebudu zdůrazňovat jeho pokrytecké tvrzení, které adoptoval od E/elit a Ovčáků o tom, že Pravda není pro všechny, ale k zamyšlení slouží i jeho snaha orientovat ostatní na "své nitro" (opět rétorika mocných jak skrze náboženství nebo tzv. duchovno ovládnout ovce) bez toho, aby zdůraznil i to "B" a zejména čtenářům, kteří jej mají za hodnověrného popsal, jak si tuto orientaci na své nitro (práci na sobě?) reálně představuje.

Nikdy se na takový dotaz NEVYJÁDŘIL a chová se tak nejen v tomto případě, ale takřka vždy, když by se měl bez úniků a neplodných náznaků nějak KONKRÉTNĚ nebo transparentně podělit o svůj NÁZOR. Není to opět metoda Ovčáků, jak říci hodně, ale ve skutečnosti NIC k věci?


Pokud je toto styl debaty Médo, který tobě vyhovuje, tak dobrá a Shanti s tebou.

Mně ale nikoli a protože jsme tady na Zvědavci, domnívám se, většina proto, abychom se ptali a dopracovávali k odpovědím (nikoli k sofi verbalizování), tak se hábečka (a nejen jej) často se smíchem a srdcem na dlani ptám. A dá-li pánbůh a trpělivost editora, tak to tak bude čas od času pokračovat.


jansmith[smích]

209221

08.01.2010 11:17

Propaganda

RE: Skvělé

jansmith1984 193.?.?.?

Hodně dobrý příspěvek FZ. Řadí se totiž mezi ty, které v rámci nového přístupu ke vnímání reality a informacím upozorňují na kritický přístup k autoritám, ať je jimi KDOKOLIV.


MUDr.Koukolík je jistě skvělý odborník a nemám důvod pochybovat, že i člověk, ale jeho myšlenky, teze, eseje je třeba TAKÉ podrobovat (na vůči autoritám ovčímu přístupu) nezávislému zkoumání a nenechat se nijak (bez zapojení selského rozumu a intuice) přímo nebo podprahově ovlivnit.


I autorita s dobrým úmyslem (mediální pseudoautority, mezi které řadím např. p.Weisse nebo Uzla, které mají podle mne dobrý úmysl zasunutý hodně hluboko..[smích]) se může nevědomě dopouštět skluzů, dezinformací nebo mlžení a ty odborné jsi zde naznačil.

Dr.Koukolík se podle mne (a tím netvrdím, že jeho celoživotní dílo nepatří mezi VELMI hodnotné v pozitivním slova smyslu) dopouští např. mlžení v tom, že jak uvádím v předchozím příspěvku neřekne to "B", bez kterého je "A" neúplné.

Jak jsem napsal, nedivím se mu. Jako velmi intelig.člověk si je jistě vědom následků, které by mu SYSTÉM v případě, že by tak odvážně učinil přichystal a protože má nastudovanou historii ví moc dobře, co se s lidmi, co řekli bez náznaků nebo mlžení jak se věci OPRAVDU mají, stalo.

Mafie a ti, kteří používají Lokaje k prosazování svých mocenských a jiných košér cílů by mu skrze ně dříve nebo později jistě tak znepříjemnili život, že mu to za to nestojí a jako moudrý muž se drží teze i zdejšího přítele HB, že všechno je stejně marnost...[smích]


Nějaký příklad demonstrující opodstatněnost ostražitosti vůči jakýmkoli autoritám??

V případě úvodní eseje Dr.Koukolíka je tím to, jak popsal Pořadí vlastností, které jsou podle něj, cituji: rovněž výrazem slušnosti a dobré víry. Napsal "pořadí" a tudíž odhaduji, že to mělo vyjadřovat i jistý žebříček, jak jednotlivé vlastnosti gradují.

Jak seřadil ostatní vlastnosti je na debatu, ale že postavil CHYTROST podprahově před MOUDROST je podle mne fatální nepřesnost, která by se lidem s jeho rozhledem, s jeho vlivem na vnímání ostatních, neměla stávat.


Pozor přátelé. Nechci zde vyvolat flameware filozofování JAK nebo PROČ to tak seřadil nebo myslel..[smích] Chci tím jen zdůraznit přesně to, co udělal i přítel FZ výše, totiž že každou informaci nebo názor nebo návod, kterou jakákoli autorita vyprodukuje je třeba vždy podrobit nezávislému, vědomému a kritickému (v dobrém slova smyslu) auditu.

Za co ale Dr.Koukolík zasluhuje úctu je, že poskytl veřejnosti KONEČNĚ start.pozici k ZAMYŠLENÍ nad tím KDO jsou deprivanti a že nemusejí být nutně jen na nejnižších společenských úrovních a zejména jak funguje PROPAGANDA a demagogie, coby opět metoda "E/elit", Ovčáků, Voldemortů (kteří podle přít.hábečka neexistují..[smích]) ve vztahu k většin.populaci.

jansmith[smích]

209227

08.01.2010 12:10

Policajné právo na Slovensku

RE: Pane mtk, spletl jste se...

jansmith1984 193.?.?.?

Výborná poznámka Estomate.


Opět jsi nekompromisně vrátil debatu tam kam patří, tj. mimo osidla ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ a generalizace, které tak rády pro přímé nebo podprahové manipulování s ovcemi používají mocenské E/elity a jejich ke všemu ochotní Lokajové.

Je to pořád dokola. Pořád se nám zde i v mainstreamu někdo snaží tlačit do hlavy, že např. Rusové stojí za zosnováním VŘSR nebo že POUZE ruský národ provedl invazí bratrských vojsk do ČSSR nebo např. že Hitler si na své postavení a válečná tažení vlastně našetřil od dětství v kampeličce nebo že sionisté a jimi prosazované struktury reprezentují semitské Ž/židy.


Co mne zaráží, nikoli překvapuje..[smích], že na tuto židovskou notičku zabrnkal i obvykle soudný (byť občas hábečkovsky naladěný) přítel mtk.

Že by přece tato jistým směrem? orientovaná kohorta (a některé jejich diskuzní reakce, viz. ochranářský přístup k R&R Ltd. Vazbám na to ukazují) zde měla primárně fungovat k tomuto druhu mlžení předurčeném duchu a sofi rétorika to má jen maskovat? Je to důvod, proč jsou zde v jejich hledáčku prioritně "jezovité" či Katolická církev a jiné mocenské voldemortí vazby se bagatelizují nebo vlastně neexistují???

Nebo že by to byla v tomto případě, jako i v případě bombardování Českých průmyslových podniků TĚSNĚ před koncem 2.sv. války americkými nebo britskými soudruhy např. v Plzni, které nevlastnila jako v Ostravě dynastie "R" i ze strany mtk opět jen nějaká navigační chyba???...[smích]


Jinak, krásná to připomínka, jak je to se židy a chazary a pokud bychom se nudili, tak bychom mohli na téma semitů, nesemitů nebo antisemitů pokračovat až do lehkého bezvědomí..[smích]. A díky ti za ni.

jansmith[smích]

209230

08.01.2010 18:50

Propaganda

RE: mimo sebe

jansmith1984 193.?.?.?

Protože rád nazývám věci prav.jmény petarsi, tak tvou, řekl bych, lehce podprahovou "obhajobu" Propagandy zpochybním a protože nechci být příkrý, tak jen dodám, že je podle mne z filoz. a lidsk. hlediska lehce zavádějící.


Máš pravdu v tom, že propagandy se nevědomé a charakterově NE příliš na VÝŠI lidské bytosti notoricky dopouštějí a také, že mohou mít pocit (samozřejmě až potom, co se samy zařadí mezi ty propagandou negat.postižené), že propaganda vzniká mimo ně a oni se na ní nepodílejí.

Podílejí, ale protože si lidé tohoto ražení (mimo jiné NEJEN v této věci) rádi lžou do vlastní kapsy, nepřiznají si to.


Problém ale je, že my se zde (Zvědavec na tento problém v zásadě tak nahlíží) myslím nebavíme o běžné mezilidské "propagandě" (přehánění, drobných lžích a polopravdách), ale o Propagandě řekněme korporátní, tedy vedené Z HORA DOLŮ (tímto přirovnáním zdravím diskuz.přítele Vojtu..[smích]), zaměřenou formou profesionálního brainwashingu (obvykle pro MOC a peníze do těch správných kapes) mocenskými strukturami a jejich Lokaji proti přísl.většinové populace (tj. od dob Franc.revol. tzv. Třetímu stavu a tímto naopak zdravím přít. hábečka.[smích])

Druhý problém, který z prvního vychází je ten, že většinová populace je od narození skrze pokřivenou výchovou a pokrytectví mediálních a dalších pseudoautorit (sofistikovaným vlivem takto dlouhodobě nastaveného Systému) k pokrytectví, tedy jak píšeš k Propagandě podněcována a PROTO se tak ve své většině nevědomě a pro různé benefity chová.

POZOR, nikoli všichni lidé se takto chovají a mám pocit, že i vlivem tohoto webzinu (který nástroje Propagandy, dogmat a demagogií ve svých článcích a diskuzích kriticky POJMENOVÁVÁ) takto probouzejících se lidí, kteří tebou zmíněnou Propag. ke svému životu nepotřebují a mění svůj přístup k vnímání reality, celosvět. přibývá.


To je "B", které by podle mne pro vyvážený pohled MĚLO zaznít!

Máš pravdu, cituji: "že Propaganda, jej "triky" .......atd. sú naším osobnostným rysom", ale v souladu s NĚKTERÝMI tezemi MUDr.Koukolíka by mělo zároveň zaznít, že k těmto deformacím v chování lidských bytostí dochází především z důvodů zneužívání anim.pudů, instink. a negat. emocí lidí a tudíž, že je takové chování výsledkem deformované výchovy a přímého nebo podprahového působení pseudoautorit na chování populace. Tj. genetické predispozice na to mají vliv jen minimální.

Patologických deprivantů je v populaci malé procento, ale učinit z lidí lehké deprivanty, jejíž život je založen na pokrytectví (tedy i osobní Propagandě) lze hromadně jedině skrze nástroje popsané v es. Dr.Koukolíka.

KDO tyto nástroje a PROČ od nepaměti v médiích a jinde používá je námětem debat i zde na Zvědavci, a tak přeji všem koho to zajímá příjemné studium.

jansmith[smích]

209274

08.01.2010 20:23

Nezvaná návštěva

RE: pokr.

jansmith1984 193.?.?.?

Víš Médo, jedna z největších pastí ega je podlehnutí sebelítosti a sebedůležitosti a tvá ÚDERNÁ, černě zvýrazněná věta na závěr tvé seminární práce, která byla jistě časově i jinak náročná..[smích], to potvrzuje.


Je evidentní, že se tě osobně dotklo, jak často ve svých příspěvcích a reakcích cituji (a samozřejmě, protože mám podobně jako přítel mtk rád legraci) tak i parafrázuji hábečkovy výroky a konstrukce a také, pokud mají souvislost k probíranému tématu, že je rozporuji ve svých úvahách.

O tom je svobodná necenzurovaná diskuze a i když to je vlastně jedno, tak s bonmoty a zlehčováním přišel v rámci naší debaty jako první právě přítel HHBB a tudíž mohl předpokládat (protože jsme tady sobě navzájem všichni učitelé), že se s podobným přístupem může setkat i on.

Ostatně, nezdálo se, že by s tím měl kdy problém a kromě toho, že nijak svůj diskuzní přístup nezměnil (což je škoda), tak tyto mé legrácky skrze své bonmotí reakce na ně srdnatě snášel a to jej CTÍ..[smích]


To ostatní mu již ke cti podle mne příliš neslouží, ale s tím se už musí srovnat sám.


Tobě děkuji za sebrané spisy mých citátů a narážek zmiňující našeho společného přítele a protože si s tebe již nechci dělat legraci, tak to pro zachování tvého "duševního zdraví" (kterýžto termín mimochodem jako první použil proti svým oponentům v debatě právě tvůj guru..[smích], o kterém se tak nějak asi nesmí kriticky nebo v legraci hovořit?) nebudu již dále komentovat.


Mirda ve svém příspěvku níže ve vlákně byl z tvého vývoje a reakcí překvapen a pokud se rozhodneš tuto emotivní ZKOUŠKU řešit uraženým odchodem (který mimochodem přesně odráží pastičky ega vyjmenované v úvodu této reakce), tak ti na tvé další cestě osobního růstu přeji jiné učitele než jsi potkal zde, učitele kteří tě budou tak, jak si to činil svými zajímavými informacemi směrem ke mně i ostatním zvědavcům tady TY nadále přivádět k zamyšlení NEJEN nad SOUVISLOSTMI virtuální reality, která nám je všem každodenně ODNĚKUD? servírována.


A k tomu ti dopomáhej Bůh (nebo kohokoli/cokoli si pod tímto pojmem představuješ) a pokud se již nevrátíš, tak upřímně a naposledy příteli, Peace s tebou.

jansmith[smích]

209280

08.01.2010 21:23

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

jansmith1984 193.?.?.?

Pěkně se nám to tady rozkohoutilo Mirdo a zvláště přítel Méda lehce překvapil...[smích]


Z počátku jsem si myslil, že svou dvoupříspěvkovou esejí na téma: ("Co a jak jenda prohlásil o hábečkovi a kdy zmínil někde jeho teze") pokračuje ve svých (na adresu oponenta humorem a fotkami proloženými fotografiemi) sršících příspěvcích, ale její zakončení a vlastně i vaše vzájemná debata ukazuje, že je to trochu jinak.


Myslím si, že bychom to měli všichni nechat uležet a s čistou hlavou a s pokorou se znovu vrátit k debatě.

Není nutné, abychom si notovali, ale stačí, když budeme respektovat směry, kterým oponenti uvažují a budeme je bez emocí, bonmotů a sofi klouzání dávat navzájem dohromady.


Vždyť o tom je Zvědavec a pokud jsme tady parta, která má zájem se bavit (ALE PODOTÝKÁM K VĚCI), tak nás nějaké hrátky nebo rozmíšky nemohou definitivně rozkmotřit a neměl by být problém (tak jak si to udělal ty před časem svou snahou dát tyto řekněme názorové tábory zase dohromady), se v klidu povznést nad emoce, potlačit ego a v klidu pokračovat v rozhovoru.


HB má svým až legračně asertivním přístupem našlápnuto nejvíce a pokud jen maličko zpřesní své konstrukce a ubere náznaků a sofi filozofování, neměl by být problém.

Já jej na oplátku již nebudu ve svých příspěvcích parafrázovat, Méda přidá nadhled, mtk humor a pí.Jarmila je všechny tři občas (jako příslušníky třetího stavu..[smích]) pochválí a je to doma.


Co na to říkáš kamaráde? Já myslím, že budeš mít podobné myšlenky, a tak počkáme, co kluci kolem hábečka na to.

A Peace s nimi.

jansmith[smích]

209285

09.01.2010 19:17

Propaganda

RE: mimo sebe

jansmith1984 193.?.?.?

U mně Oracle s tou větou, cituji: ("Viete R+R, sionisti, illumináti, jezuiti a spol sú len súkolia v hodinovom stroji tohoto systému, áno sú to spiklenci ktorý si myslia že niečomu vládnu skutočnou mocou." ) uspěl stoprocentně...[smích] příteli mtk.


V podstatě tím bylo jinými slovy řečeno to, co si myslím také (s jednou připomínkou, že Oraclovy "spiklenci" si to podle mne jen nemyslia, ale oni tu skutečnou MOC a vliv, viz. historické událostí, mají) a jediný důvod, proč jsem v debatách s větším důrazem a snahou o rovnováhu opakovaně připomínal R+R špičky byla tendence jednoho zdejšího přítele, kterého není radno tak nějak připomínat ..[smích], jejich vliv bagatelizovat a odsouvat mimo pozornost.

Pokud se tyto bankovní a finanční mafie na špičku pyramidy díky vlivu a podpory ideologie Talmudu, Tóry, Bible, Koránu vzhledem ke způsobu myšlení jisté monoteisticky (tj. na principu zneužitého principu DUALITY) materiálně uvažující náboženské víry v čase postupně NEDOSTALY (a pochybuji, že to zde někdo dokáže na důkazech, nikoli s použitím nevěrohodných náznaků, popřít - pokud ano, sem s těmi důkazy, jsem jedno ucho), tak jsou přesně jak píše Oracle součástí Systému. Systému, kde mohou mít jednotlivé MOCENSKÉ Voldemortí party rozparcelovány sféry vlivu a MOCI podobně, jak to funguje u mafiánských rodin nebo kriminálních gangů.


A Egypt? Také bych se ohlížel tím směrem, ale souběžně s tím bych měl stále na mysli fakt, že judaismus vznikl na pohanských základech a ostatní pozdější mocná světová náboženství na základech judaismu. Co tím chci říci? NIC, jen připomenout přísloví, že ryba smrdí od hlavy a že vodítkem jsou probírané pohanské, egyptské SYMBOLY a Symboliky.

jansmith[smích]

209334

09.01.2010 19:37

Policajné právo na Slovensku

RE: Pane mtk, spletl jste se...

jansmith1984 193.?.?.?

To je jedno, jak jsi to myslel mtk. Na tu židovskou notičku jsi ale (v kontextu, který popisuji) zabrnkal, příteli.

A vvvooo tom to je.

jansmith[smích]

209337

10.01.2010 23:06

Propaganda

RE: Ano,

jansmith1984 193.?.?.?

Ano, máš pravdu pje. Dr.Koukolík z jistého pohledu provádí jistou odnož propagandy, ale jedná se o "JINOU" propagandu, než o jaké se zde v debatách obvykle bavíme...[smích]


Proto bych v případě jeho esejí a přednášek termín "PROPAGANDA" nepoužíval. Je totiž podprahově zavádějící a raději bych nabídl pojem "osvěta", "poučení" a z jistého pohledu "varování" před něčím, co může být za jistých okolností, pokud je většinovou komunitou z ignorance nebo kolaborace nerozpoznáno/tolerováno, destruktivní.


Pokud se bavíme o ikonizaci MUDr.Koukolíka, kterou jsi ty u určité skupiny občanů ochoten tolerovat, tak ta vytváří na podprahové úrovni mysli nevědomého člověka určitý rizikový aspekt, tj za jistých "vhodných" okolností brainwashingu tendence upadat do ikonizování i tzv. pseudoautorit.

Proto je důležité tento "ikonizační" vliv, kterým autority na nevědomé lidí působí (nebo v opačných případech tzv. pseudoautority) třeba vnímat jako potenciálně nebezpečný právě v případě sofistikovaných pseudoautorit.

Nehledě na to, že opravdové autority nemají ke zneužívání druhých skrze své adorování důvod, nevyžadují jej ani jej nijak neschvalují, i tak je podle mne dobré před adorací/ikonizací jakékoli AUTORITY (pro vyšší level vnímání reality) varovat.


Jedině člověk, který využívá pozitivních poznatků autorit (a uvědomuje si pokrytectví pseudoautorit) a není na nich NIJAK ani z důvodu jejích ikonizace závislý je opravdu SVOBODNÝ a rezistentní na jakékoli, byť pozitivní manipulaci.

To je ale na jinou debatu a zásluhy Dr.Koukolíka pro osvětu proti voldemortí manipulaci vůči většinové, permanentně od věků krvavě nebo chlebem a hrami manipulované populaci to nijak nesnižuje. A díky mu za to.

jansmith[smích]

209372

11.01.2010 08:03

Policajné právo na Slovensku

RE: češi a slováci, prop a zvědavec

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky napsané a zejména vysvětlení a popis průběhu kostnického procesu a jak se v rámci něho choval establishment KC, který si Hus za jeho pokrytectví a absolutní odklon od Ježíšova učení v praxi (nikoli jen sofi verbalizování slovy, slovy, slovy, tj. brainwashingem věřících, pro MOC a peníze do těch správných kapes), kdy si jej v souladu se svou vírou v Boha a principy humanity s vědomím následků, dovolil kritizovat.


Na to navazuje období husitství a reformace, kde zvláště husitství (z osobností nejen Hus, ale i Žižka apod.) je trnem v oku mnoha farizejů (i zde se vyskytují), kteří tím obhajují nejen tehdejší praktiky Špiček a Lokajů katolické církve.

A jak to dnes například vypadá se státním památníkem J.Žižky v Trocnově, reprezentujícím kus historie českého národa, na kterou může být po právu hrdý (a na který nejsou peníze, zatímco na různé kostely, synagogy nebo mešity se "nějaké" košér peníze vždy najdou) jsem již v minulosti zmiňoval.


Závěr? Někteří farizejové se okatě zviditelňují právě hlásáním hesel o Pravdě a Lásce, která podle nich vždy zvítězí nad lží a nenávistí a můžeme hádat, zda-li mezi ně náhodou nepatří i Saša Vondra. Nebyl náhodou několik let velvyslancem ČR v USA? Nedivil bych se pokud by to byl přesně jako v případě M.Žantovského (další kamarád jednoho nejmenovaného kamaráda http://users.skynet.be/roger.romain/bush-havel.jpg..[smích]) předstupeň pro pozici velvyslance v bratrském a údajně demokratickém a žádných sviňáren na slabších se nedopouštějící Eretz Izraeli.

Budoucnost ukáže.


jansmith[smích]

209395

11.01.2010 22:36

Rusko, Čína a Írán překreslují energetickou mapu

RE: WW3

jansmith1984 193.?.?.?

Tak tak. Voldemorti slíbili rozpadajícímu se východnímu bloku ukončení NATA a stal se pravý opak. Nato se rozšiřuje a pochod zápaďáckých ovcí v zeleném mundúru coby huhu mariňáků při obkličování východu (např. Ruska) pokračuje. Nevadí, že v Gruzii, Avgu a řekl bych, že i v Iráku dostávají na prd-l, protože nenažrané bankovní a vojenské košér korporace i tak bohatnou a normální lidi je stejně nezajímají.

Základny US soudruhů a jejich lokajů po Světě (např. v Kosovu, Gruzii, kolem Venezuely apod.) se neruší, ale naopak přibývají a to má být podle soudruha Antoninuse asi ta stabilizace regionů a Světa..[smích]


Koukněte na Avatara, jak nenažrané korporace, které jak zmiňuji výše normální lidi nezajímají, pro nerostné bohatství raketami a napalmem likvidují místní kmenové obyvatelstvo a jejich posvátná, od nepaměti obývaná území. Jak jim ze vzduchu bombami a raketami likvidují jejich posvátné stromy a klanové symboly a jak je prostřednictví za peníze všeho ochotných Lokajů a high technologií zabíjejí, protože jim nechtějí podstoupit svoji Zemi a její nerostné bohatství... Jak symbolické..[smích]

Jako by se Cameron s napalmem inspiroval ve Vietnamu nebo s raketami a bombami v Avgu. Jsem zvědavý, jestli ty milióny ovcí, co toto 3D movie dosud viděly a chápou jej za sci-fi pochopí, že to není jen sci-fi, ale na sci-fi příběhu popsaná minulost i současné chování koukolíkových E/elit a jejich Lokajů, tj. této po-rané "inteligentní" civilizace, kde Pravda, pro MOC a peníze do těch správných kapes, má zvítězit nad lží a nenávistí...


Matrix zahýbal povědomím určitého množství civilizace a uvidíme, kam jej posune kameronova pecka. Závěr? Peace s touto civilizací, ať už se tzv. běžní lidé probudí nebo to nestihnou.

jansmith[smích]

209438

12.01.2010 11:05

Rusko, Čína a Írán překreslují energetickou mapu

RE: WW3

jansmith1984 193.?.?.?

Co jsi napsal Datle jsou s prominutím "kecy"...[smích], i když např, v tom, že vládnoucí třída by byla NIC bez poskoků máš jistě pravdu a buď si jist, že si to velmi dobře (navenek to není vidět, ale s vědomím si následků připo-raně) uvědomuje...


Zajímalo by mne, kdo ti natlačil do mozečku ostatní tebou zde prezentované rozumy, ale odpověď je vlastně nasnadě už přečtením zdejšího článku o Propagandě.

Velice se mýlíš v názoru, že není problém v tom, jak jsi napsal, cituji: ("kdo nás vede" ), protože to je v souvislostí se zásadami zneužité a manipulativní "propagandy", skrze rozšiřování demagogií, dogmat a brainwashingu mezi tzv. běžné (a samozřejmě k vůli takovémuto vedení také náležitě nevědomé, tím zblblé a vystrašené) lidské bytosti stěžejním důvodem jejich následovného deformovaného vnímání tzv. reality, uctívání pseudouatorit s jejich pokřivenými vzory chování a z toho vycházejí dle zákona kauzality i důsledky.

Ty jsi napsal a opět cituji: ("ze se nechame a tim padem si nezaslouzime nic vic nez mame") a v jistém smyslu máš pravdu. Problém je, že ten tvůj, jak sem to pracovně nazval "jistý smysl", je náležitě pokroucený (klouže tzv. po povrchu, protože ignoruje důležité souvislosti) a vysvětlení proč tomu tak je, jsem popsal VÝŠE...[smích]


Takže ještě jednou Datle. Většinová populace je od věků přímo nebo podprahově pro MOC a peníze do těch SPRÁVNÝCH kapes manipulována jimi dědičně či jinak nadřazenými (a také podle jejich sebestředného mínění samozřejmě vyvolenými) tzv. E/elitami (zde si můžeš dosadit náboženské, korporátní, bankovní a jiné voldemortí špičky a mafie) a jak toto manipulování s hlásáním o Míru, Pravdě a Lásce k bližnímu svému v praxi probíhá popisuje ve svých esejích i zde zmiňovaný prof.MUDr.F.Koukolík.

Doporučuji ti, aby sis tyto materiály sehnal (možná by ti mohlo stačit i to, co je rozebíráno zde na Zvědavci), POZORNĚ si je prostudoval a až potom, náležitě teoreticky a zejména LIDSKY vybaven (tj. odpoután od virtuální reality ve které po vzoru filmového Matrixu žiješ) se sem vrátil a zkusil se opět zapojit do debaty.

Do té doby Peace s tebou příteli.

jansmith[smích]

209463

12.01.2010 11:51

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak, paní Jarmilo. A o tom je Propaganda a podprahové podsouvání reality nevědomým ovcím.


Eufémismy, vhodně vybraný klouzající výraz, košér vynechání ONOHO (o čem se nemá/nesmí mluvit) zatímco JINÉ se tak nějak korektně zdůrazní, to jsou běžné nástroje ovládání vnímání nevědomých ovcí Lokaji pracujících v tzv. demokraciích, a to zejména pod tlakem autocenzury (je třeba např. splatit hypotéku a tudíž si udržet prestižní a dobře placený post) v mainstreamu i jinde.

Jsem si jist, že ačkoli to nedávají znát, velice dobře si toto své pokrytectví uvědomují a dokud jim probouzející se veřejnost s despektem nenastavuje zrcadlo, dotud se tváří jakoby nic a stydí se (pokud nejsou kolukolíkovými deprivanty a to z 99% nebudou) alespoň maličko vnitřně.


I oni patří mezi tzv. lokaje Systému, o kterých by se v souvislosti s tzv. E/elitami a zejména voldemortími E/elitami MĚLO k věci a v relevantních SOUVISLOSTECH (přes námitky jednoho zdejšího nejmenovaného..[smích] diskutéra, který vidí v souladu s radami zprofanovaných náb.špiček jediné řešení, aniž by kdy upřesnil jak si to v praxi představuje, v tzv. "práci na sobě a ve svém nitru" ) CO NEJČASTĚJI HOVOŘIT.

A Peace s nimi.


(Tím netvrdím, že práce na sobě není jedením z hlavních předpokladů, jak se zbavit ovčího syndromu a závislostí na čemkoli, kdy myslet a mluvit o "A" a přitom opomíjet viz. historické zkušenosti "B" -nebo vice versa- NESTAČÍ.)

jansmith[smích]

209466

V souvislosti s tímto článkem a vůbec s tím jak mediální kauza očkování proti prasečí chřipce proběhla, bych jako velmi důležitý poznatek vypíchl, jak se k takto podávané pandemii v jejím POČÁTKU vyjádřil tolik českým (někým vlastněným) mainstreamem zatracovaný a často zesměšňovaný (viz. zdejší článek o nástrojích Propagandy) člen ČSSD MUDr.Ráth.

Asi nemusím připomínat jeho přímé, odvážné a naprosto neklouzající výroky na adresu farma koncernů a jejich snah si na STRACHU ovcí namastit (na úkor daňových poplatníku) své košér kapsy, ale připomínám to zde pro pořádek a nastavení zrcadla naším i zde na Zvědavci se vyskytujícím modrým soudruhům (viz. jejich 30ti korunové autority jako p.Julínek nebo nám.Šnajdr apod.) a jejich lokajům v médiích i jinde, kteří se v této věci nejvíce angažovali...


Jsem zvědav, jestli se tito lidé férově p.Dr.Ráthovi omluví a pokud se tato kauza rozmázne i v Evropském parlamentu (o čemž pro dlouhé prsty zainteresovaných a snaze zařadit tuto věc mezi ty, o které se tak nějak nesmí oficiálně hovořit, silně pochybuji), rozhodně by měli.

Také bych připomněl postoj polské vlády a její ministryně zdravotnictví, která nákup neověřených a kontroverzních vakcin bez toho, aby za ně výrobci nesli odpovědnost, odmítla a je opět zajímavé, jak tato informace mediálně ZAPADLA.

jansmith[smích]

209467

12.01.2010 17:13

Rusko, Čína a Írán překreslují energetickou mapu

RE: WW3

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá Antoninusi. Zajímavá odpověď a beru ji, i když opět (jako se dělo i v jiných naších minulých polemikách) mám na věci poněkud jiný názor než ty...[smích]


Něco k tomu.

Pokud se bavíme o Avgu a Iráku, tak je jasné, že tam technologická a zbrojařská velmoc USA (plus další spřízněné státy) vojensky tyto země naprosto zdecimovaly a že to některým jednodušším lidem může pod dojmem informací PROvládních mediálních kanálů připadat jako úspěch. Řekl bych ale do času...[smích]

Podobně to bylo i ve Vietnamu, kde si Američané v boji jak říkali s rákosníkama (bez toho, aby se poučili od Britů a Francouzů) také dlouho připadali jako HUHU borci (a jen tak pro pořádek připomínám, že pro dosažení KONEČNÉHO vítězství používali nehumánní kobercová bombardování napalmem a defolianty - Agent Orange), kde opět nejvíce trpěli bezbranní civilisté (vzpomeňme na GAZU), nikoli vojáci.

Proto jsem bombardovací sviňárny z Vietnamu záměrně vztáhnul na děj Avatara, kde přesně stejnou situaci bombardování domorodců z letounů hořlavinami (bojujícími proti high technologiím luky a šípy) Cameron popisuje.


Ty vidíš myšlenku filmu v tom, že naše civilizace není schopna žít v míru a nezničit při tom jiné mírumilovné kultury (uvádíš z historie genocidu US bílých osadníků vůči severoam.indiánům), a to VŠE přesně podle pokryteckého principu voldemortích E/elit a mainstreamu ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ, kdy já vidím myšlenku filmu přesně v souladu s dějem, a to v tom, že genocidu na národech film.planety Pandora neprovádí NAŠE filmová CIVILIZACE jako celek, ale opět konkrétní těžařské KORPORACE, a to pro zisky svých akcionářů.


PROČ to tak vidím?

Protože pozemská civilizace filmových útočníků byla dějově rozdělena na korporátní těžaře a vojáky, kteří byli pro ZISK ochotní původní obyvatele vyvraždit a na skupinu vědců, která se je naopak snažila studovat (učit jazyk) a pochopit a ke konci příběhu se tito vědci (kteří původně kolaborovali se Systémem) postavili v boji proti vlastním HUHU Voldemortům po bok obyvatel Planety. Vzpomínáš??

Opakuji. Nikoli naše civilizace jako CELEK, ale konkrétní lidé - korporace, pro jejich finanční zájmy (nerostné bohatství Pandory) a jejich Lokajové zabíjeli místní a úplně stejně tak tomu bylo ve Vietnamu a nyní v Iráku a Avghanistánu. Vyjadřovat se dále k tvému příměru "své zájmy" a jak je USA a jejich satelity dnes prosazují již raději nebudu.


To je náš primární rozpor v náhledu na film a vlastně i na současnou světovou politiku Antoninusi.

Závěr? Doufám, že se OPRAVDU a nikoli jen (jak píšeš) pár lidí po shlédnutí toho filmu zamyslí. A Peace s tebou.

jansmith[smích]

209480

12.01.2010 18:48

Rusko, Čína a Írán překreslují energetickou mapu

RE: WW3

jansmith1984 193.?.?.?

Jasně Datle.

Studuj si a zabíjej si svůj čas čím chceš, stejně jak to udělám já..[smích] a případná rozhodnutí, kdo z nás dvou je blíže pravdě (tedy nikoli virtuální realitě) necháme na ostatních čtenářích. A Peace s tebou.

jansmith[smích]

209490

13.01.2010 09:09

Rusko, Čína a Írán překreslují energetickou mapu

RE: to není dobré..

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu, co jsi popsal bych jenom připomněl Kyklope, že ruskému medvědu se nevysmívali, cituji: "evropané", tj. masa tzv. obyčejných lidí, byť i mnoho z nich se nechá brainwashingem nevědomě zblbnout, ale jak jsi napsal "vysmívali se mu" skrze mainstream jisté mocenské, vládnoucí a mediální špičky (jejich Lokajové), a to je podstatný faktický i podprahový rozdíl.

Princip ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ je silný a odvěký nástroj E/elit a jejich Lokajů, jak manipulovat skrze PROPAGANDU podvědomím většinové populace a tím ji pro MOC a peníze do těch správných tzv. košér kapes nejen okrádat, ale zejména na různé způsoby permanentně zneužívat...

jansmith[smích]

209517

13.01.2010 19:06

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Víš Josephe (nebo kdo férový se za superanon ajpinou 78 skrývá), jako vždy je věc jednodušší než vypadá.


My se tady bavíme o Propagandě, která stylem brainwashingu manipuluje pro něčí zájmy (většinou jak připomínám pro MOC a peníze do těch správných kapes) většinovou populací.

Nebo to chceš nějak popřít?


Tobě ale více leží v žaludku jedna smithů a rád bys jej nějak "ozrcadloval", viď, příteli?..[smích] Proto snaha v souladu s metodami propagandistů a sofistů, kdy se změní bílá v černou nebo naopak udělat z jansmithe někoho, kdo podprahově manipuluje ostatními.

Máš v tom ale bug Josephe..[smích], protože jsme na Zvědavci a tady se pokrytecká propaganda, o které se tady bavíme tak nějak nekoná a pokud se nějaký povětšinou sio-diskutér objeví, s kvikotem hned zase vysublimuje.


To je jedna věc. A pokud tady máme nějak diskutovat, tak hold musíme nazývat věci pravými jmény a někdy si i vytvořit vlastní terminologii, která je zdejším SOUDNÝM a na propagandě a brainwashingu nezávislým čtenářům známa a nijak jimi tudíž nemanipuluje. A pokud sem zaskočí i nějaká nepoučitelná, jak si zmínil, cituji: "ovce", tak to pak jedině Peace s ní.

Evidentně ti leží v žaludku i výrazy jako košér a E/elity, ale buď si jist, že se o žádné eufemismy nejedná (viz. definice tohoto slova), protože nic nezjemňují, ale naopak v podání jansmithe upozorňují na skutečnost, kterou svým významem reprezentují. Zde si můžeš dostudovat co ten výraz Eufemismus znamená: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eufemismus.


A slovo "Voldemort", kterým Zvědavce obohatil pokud se nemýlím nick Vaclav Semerad (a díky mu za to) a tvá legrační věta, že by mohlo být chápáno jako pokrytectví??

Tak to by mne tedy opravdu zajímalo, jak to myslíš Josephe a jsem jedno ucho, jak se z toho vyverbalizuješ. Pokud vůbec.

A Peace s tebou.

jansmith[smích]

209553

13.01.2010 22:33

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Víš Josephe (nebo kdo férový se za superanon ajpinou 66 skrývá..[smích]), jeden z pokusů o započetí klouzací debaty je např. zaměřit se na osobu oponenta, tj. zaměřit na to celý příspěvek a kromě sofi filozofování přitom nezapomenout rádoby kultivovaně vykat. Ostatně nejsi zde s tímto přístupem první (samozřejmě pokud nejsi klonem těch minulých pokusníků) a protože má Editor a ostatní čtenáři takové příspěvky jistě rád, tak v tom k obecnému poveselení klidně pokračuj.


A jaký je rozdíl mezi anonymitou pod beze změny používaným JEDNÍM nickem a tzv. super-anon ajpinou BEZ nicku nebo pod různymi nicky zde již bylo podobným diskutérům jako tobě několikrát VYSVĚTLENO a věz, ze RČ nebo IP s tím nemá nic společného.

Mám ti ten rozdíl zde opakovaně zopakovat?..[smích] Nebo se mrkneš do archivu a dohledáš si to?Co se týče tvé legrační starosti o mozek jendy smithe a jak ti záleží na tom, aby rozpoznal, že jej má vymytý, tak odkud vítr fouká lze registrovat v okamžiku, kdy zazní výraz, cituji: "sionistické spiknutí". Rázem jsi odkryl své maskování a zařadil se mezi sofi diskutéry, kteří zejména Vazby a Indicie rozebírané v nezávislých debatách, které ukazují na NEKALÉ (nejen historické, ale i současné, viz. Gaza) PRAKTIKY soinistů a jejich Lokajů neradi vidí.

Je mi jasné, že tě svrběly prsty a moc nechybělo a přidal bys i varování ohledně nebezpečí antisemitismu, ale pravděpodobně sis uvědomil, že by to bylo již moc, a tak ses zdržel. Nebo navrhuješ bavit se raději o jezovitech? Vyhovovalo by ti to příteli?..[smích]


A pokud ti leží na srdci, jak si to popsal, cituji: "ta vlastní terminologie", kterou jsi pokrytecky označil za pokryteckou tak věz, že se jedná o FREE terminologii (není za ni nutno platit žádné tzv. košér poplatky) a tudíž ji zde v různých obměnách používá kromě jansmithe mnoho dalších na propagandě nezávislých Zvědavců. A pokud tě nějak irituje nebo vzrušuje, tak doporučuji ji nečíst nebo zde klidně používej terminologii, která bude vyhovovat jen tobě.

Od toho je svobodná necenzurovaná debata a pokud máš rád cenzuru, tak na to je jediná pomoc, tj. zaskočit na jiné weby, jako např. na ten patřící pí.Tidlidi apod.


Na závěr se dostáváme k termínu "Voldemort". Pokud se chceš pochopením termínu "Voldemort" dostat UPŘÍMNĚ, jak jsi napsal "do obrazu", tak se opět podobně jako v případě rozdílů v anonymitě ponoř do starších příspěvků, kde byl opakovaně v různých obměnách vysvětlen a ukážeš tím nejen, že nejsi pouhý mluvka, ale že dokážeš informace také vyhledat.

A pak zahlas, co jsi zjistil. A Peace s tebou.


jansmith[smích]

209560

14.01.2010 08:36

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Víš Josephe (nebo kdo férový se za superanon ajpinou 87 skrývá) nevím, zda-li jsou Protokoly Sionských mudrců (které tak čertí sionisty) podvrhem, ale že odrážejí realitu ukazuje i to, že se podle nich určití lidé (jako v tomto případě ty) chovají.


Už ti bylo jasně vysvětleno (a v archivu, který tebe nezajímá to bylo vysvětleno stejně jako princip anonymity fungující z dobrých důvodů na veřejných a zejména na vůči polit.korektnosti nezávislých webzinech, či bylo vysvětleno i to, co si kdo představuje pod pojmem "Voldemort" ) a že osoba diskutujícího, jeho jméno, RČ, krevní skupina nebo číslo ponožek zde v debatách není podstatná ani zajímavá.

Zajímavé jsou myšlenky a názory (zde např. vzhledem k základnímu článku co JE nebo NENÍ Propaganda a jak se projevuje) a tvá snaha stále tlačit diskuzi směrem k rozkrývání osobní identity oponenta a rozpliznout ji v tzv. blbostech už přestává být zábavná, stejně jako styl, který se zde pokoušíš takřka totožným nickem s nickem tvého oponenta ZAVÁDĚT.


Když už debata (někomu nepohodlná) nejde více odklonit nebo úplně zlikvidovat, tak se alespoň ZNEPŘEHLEDNÍ matoucími nicky, kdy se zneužije ten oponenta, přesně jako se o to v souladu se zněním Protokolů (které odhalují farizejství) pokrytecky v přeneseném smyslu pokoušíš i ty.

Nedávno se zde manipulací s nickem Karla z Čech o podobné matení pokoušel jiný farizej a ty jdeš v jeho šlépějích.


To je podle mne 1000x férovější Joseph, který se neumí podepsat (nezvolí si pro přehlednost debaty a zejména pro možnost její archivace ŽÁDNÝ nick), než člověk, který zneužívá nicky svých oponentů a porušuje tím nejen morální zásady, ale podle mne i pravidla tohoto webzinu.

Nebo jsi na tom opravdu tak špatně Josephe, že si neumíš zvolit jeden nezaměnitelný nick určený pro debaty na Zvědavci a ten férově a kontinuálně používat?? Nebo se ti líbí ze sebe v souladu s Protokoly dělat legračně "blbého" a ptát se opakovaně na triviality jako to děláš dotazem, kdo to je všem soudným Zvědavcům známá pí.Tidlidi?

Zkus se na tím vším zamyslet příteli a Peace s tebou.

jansmith[smích]

209574

14.01.2010 10:03

Rusko, Čína a Írán překreslují energetickou mapu

RE: WW3

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá Antoninusi, když už se opakovaně bez naděje na konsenzus bavíme o tom samém, tak tedy ještě jednou v bodech:


1 - podle tebe byla invaze do Iráku a Avghu v souladu s mainstreamem úspěchem a pokud máš na mysli peníze do těch správných kapes (zbrojní korporace tad. atd.) nikoli pro běžné Američany, tak máš jistě pravdu.

Pokud se mne týká, tak to bylo z mého pohledu z lidského hlediska (podle toho jak mocnosti, jejich špičky, LHALY veřejnosti, co se z Iráku a Avghu následně stalo, jaké utrpení pro běžné lidi tam nastalo a jak tam HUHU mariňáci a mariňáci lokajských států dostávají na frak - ne nadarmo jsou odvážně zavření v opevněných základnách) totální fiasko a budoucnost ukáže, jestli se zopakuje Vietnam jako v Saigonu ze vším všudy, tedy i z hromadným úprkem nejen Karzáího nebo Malikiho "vrtulníky" do USA.

2 - Ve Vietnamu používali Američané nehumánní bojové prostředky (napalm, Agent Orange) stejně jako tyto nehumánní a válečným právem zakázané prostředky použil i Izrael (IDF) vůči civilistům v Gaze (např. zbraně na základě bílého fosforu - Goldstonova zpráva a tamní válečné zločiny). Nebo to chceš popřít Anoninusi? Navíc kdo tam používá lidské štíty a že košér chlapci také, zde na Zvědavci již bylo na fotografiích doloženo..

3 - Avatar a Vietnam jsem porovnal v jediné souvislosti, a to v tom, že jak ve Vietnamu, tak na Pandoře technologicky vyspělejší civilizace použila proti místním lidem napalmové/hořlavé bomby a že ve filmu Avatar bojují místní proti nájezdníkům z nebe v zásadě jen luky a šípy nepopřeš. To ostatní, jako porovnávání zbraní bojujících stran ve Vietnamu (Mig-21) nebylo předmětem debaty a je zajímavé, proč to do ní v souvislosti s filmem zatahuješ.

4 - A pokud jde o genocidu a KDO a PROČ ji proti KOMU provádí, tak rozhodnutí, jak tomu bylo ve filmu Avatar nebo jak to chodí v naších podmínkách na Zemi bych pro náš evidentní názorový nesoulad již ponechal na úsudku ostatních čtenářů Zvědavce.

5 - s pozitivním poselstvím filmu, které by mohlo načechrat zapouzdřené vnímání většinové populace se s tebou shoduji a již jsem to zmínil v předešlých příspěvcích.


Tímto bych naší debatu slovy mého oblíbeného Forresta Gumpa (že to je asi tak všechno co bych k tomu řekl), ukončil a Peace s tebou příteli.

jansmith[smích]

209578

14.01.2010 10:26

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Mně je Josephova taktika jasná Sašo a také si uvědomuji, že např. mirda by takovou debatu, se slovy, že nebude hovořit s prázdným šuplíkem..[smích], utnul hned z počátku.

Mě ale baví tyto sofisty natahovat na skřipec (byť oni si to nepřiznají a někteří se vulgárnostmi, jiní sofi verbalizováním stále pokoušejí debatu odklánět, znepřehlednit nebo rozbít) a tím je nechat, aby se sami o sobě natolik odkopali, že z debaty s kvikotem nebo potichu nakonec utečou.


Jak jinak nastavovat zrcadlo než tímto způsobem klidné, cílené a nekompromisní debaty diskutérům, které jsi správně popsal a tím připravit ostatním návštěvníkům Zvědavce možná trochu zábavy a myslím že občas i zajímavé náměty k zamyšlení??

I o tom je podle mne Zvědavec a pokud se s nimi nebudeme bavit vůbec, jen jim přihrajeme vodu na jejich (v souladu s Protokoly) sofi pokrytecký nebo sebeublížený mlýn. A Peace s nimi.


No a pokud by měl editor pocit, že mé debaty s těmito sofisty jeho webzin poškozují, tak není nic jednoduššího, než mi to dát najevo a já svůj přístup s klidem v duši přehodnotím.jansmith[smích]

209581

14.01.2010 13:50

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Jasně Takyjeden...[smích] Dotknul jsem se něčeho, co se podle všeho kriticky hodnotit neodvážíš ani pomyslet a co podle bigotních dogmat, mýtů a demagogií společně s přítelem jehovistou Abc odmítáš jistě jako herezi a předstupeň muk pekelných.

V pořádku. Každý tzv. běžný člověk potřebuje nějakou berličku, aby nemusel přijmout odpovědnost nejen za sebe, ale i za lidské společenství jako takové, kterého je mimochodem (v rozporu s bludy monoteistických náboženství) společně s Bohem (tj. univerzální energií, Absolutnem nebo jak to kdo nazývá) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ.

To bez Opony a jiných klouzání znamená JEDNO JEST, tudíž není od Boha nijak oddělen a že si to běžný člověk myslí i ve vztahu k ostatním lidem je jen výsledek virtuální reality, do které je tzv. E/elitami a pseudoautoritami od nepaměti vychováván.


Většina bludů a marasmu (pokřivených mezilidských vztahů a deformovaného pojímání sebe sama), se kterými se naše údajně inteligentní civilizace potýká, pramení právě z nepochopení principu DUALITY, na kterém pro MOC a peníze staví monoteistická náboženství - přesněji jejich establishmenty a jejich Lokajové. (Dobré je si připomenout, že tato náboženství vznikla na judaistických základech...)

Jestli chceš (pokud k ním sám nepatříš) těmto pseudoautoritám věřit a nevidíš, jak jsi jimi a ostatní nevědomé a po věky ve STRACHU a bázni z vrchnosti udržované ovečky s příslibem výměny pokory za království nebeské zneužíván, tak to dle rčení, každému co jeho jest, je tvá věc.

Tím netvrdím, že tvé názory na jiné na Zvědavci probírané záležitosti musí být také mimo. Naopak. Ve věci víry, jak nám jej podávají pseudoautoriry tomu tak ale bohužel je a jsem přesvědčen, že to minimálně v okamžiku své smrti, pokud nebudeš alopatickou medicinou nadopován sedativy či opiáty a tudíž totálně mimo, pochopíš.


Pokud sem ale přicházíš diskutovat, tak musíš počítat s tím, že na kontroverzním webzinu se setkáš i pro někoho s velmi nepohodlnými názory a o tom je diskuze.

To jest bavit se a konfrontovat na faktech a příkladech navzájem své postoje vnímání Světa a pokud to nedokážeš a jediný únik pro tebe je "mastit" něco o sionistech, kteří jsou podle tebe mí přátelé (a to už je teda riadna bžunda..[smích], ako by povedali naší slovenský bratia) nebo o smajlících a štafetách, tak potom na to mohu se svým oblíbeným Forrestem Gumpem jedině odpovědět, Peace s tebou příteli. Kdy do slova ze sanskrtu Shati si pro pořádek doplň "n".

jansmith[smích]

209593

14.01.2010 14:40

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Saša ti to Josephe celkem bez servítek vysvětlil a já k tomu na závěr jen dodám pár bodů.


Předně, označení Joseph používám (jelikož nechci podobně jako přítel mirda mluvit do prázdného šuplíku) v případě, že se oponent není schopen identifikovat pro transparentnost diskuze žádným nickem, tj. se schovává pouze za superanon ajpinu. Nebo když je vulgární nebo když nick jednou použije a podruhé nikoli. A nyní nově, pokud napodobuje i nicky svých oponentů, jak to košér spůsobem demonstruješ ty.

Paradoxně jsem si toto jméno nevymyslil, ale přesně tak jak popisuji, se zde blahé paměti choval jeden diskutér a možná dnes (pokud se nám nereinkarnoval..[smích] do jiného nicku) ani netuší, že zde jeho sofi pokrytecké chování slouží na věky věkův..[smích] jako odstrašující příklad.


Tvůj další tebou zvolený nick tj. "jansmid" Josephe je dalším důkazem tvých sofi her, kdy ačkoli by ti nemělo (jak říkal Burian, při vašem vzdělání) činit žádný problém si pro férovou debatu zvolit jeden permanentní a nezaměnitelný pseudonym, stále toho nejsi schopen a o to raději bys zde diskutoval.

K tomu si ale najdi někoho jiného, kdo ti bude donekonečna vysvětlovat, co znamená SLUŠNOST a transparentnost ve veřejné diskuzi a do chvíle, než opustíš farizejské (jako v případě zneužívání nicku jansmith) napodobování jiných pseudonymů, jsi pro mne jako někdo s kým budu ochoten ztrácet svůj čas pouze "mrtvý homolka"..[smích]


A pí.Tidlidi? Stále nevíš kdo to je a stále sis ani nebyl schopen dohledat jak jenda smithů definuje pojem "Voldemort" nebo voldemortí Lokaj? Při tvém vzdělání se tomu divím, ale abych ti alespoň s tím prvním pomohl, tak zde se můžeš napojit na myšlenkovou a názorovou energii zakladatelky Ligy proti antisemitismu pí.Tidlidi:http://cs.wikipedia.org/wiki/Věra_Tydlitátová

Příjemné studium (když jsme u té propagandy, která tebe jistě upřímně velmi zajímá) a to zvláště pokud se bavíme o aktivitách a projevech pí.Tidlidi na adresu editora tohoto Webzinu a posledního soudního procesu vyvolaného lidmi kolem této paní, na který se chodíš, jak je vidět nadšeně, zviditelňovat.

A Peace s tebou.


jansmith[smích]

209598

14.01.2010 16:50

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

RE: Technická připomínka

jansmith1984 193.?.?.?

Kdepak Josephe, nic rozpracovávat nebudu. Informací jsi dostal dost a nic z toho tě nepoučilo..[smích]


Používáš s farizejským úšklebkem opakovaně STEJNÝ nick jako prve bez toho, aby sis sebevědomě a férově ZVOLIL jednou pro vždy od mého NAPROSTO ROZDÍLNÝ a byť ti bylo jednoznačně řečeno, že takhle NE, stále to s dalšími sofi snahami o debatu zkoušíš...[smích]

Tak klidně zkoušej milá reinkarnace Josepha. Já jsem svou dobrou vůli již vrchovatě vyčerpal a jsem zvědav, kolik ostatních čtenářů Zvědavce se po těchto zkušenostech podobně jako já pokusí s šuplíkem jako jsi ty (je vidět, že měl mirda pravdu) v takové debatě pokračovat.


Pokud ale upravíš svůj nick v souladu s výše řečeným, potom se ozvi a probereme jak pí.Tidlidi, tak nástroje Propagandy a brainwashingu mas nebo CO je nebo není nálepkování, které tě jako předpokládám bojovníka za svobodu slova, pravdu a lásku k bližnímu svému a rozkrývání mediální a jiné propagandy tzv. E/elit a jejich Lokajů, se srdcem na dlani (a nikoli viz. zrcadlo Protokolů pokryteckým klouzáním) jistě "upřímně" zajímá.

Do té doby Peace s tebou příteli.


jansmith[smích]

209603

14.01.2010 18:43

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá příteli. Tvá reakce je fajn (i když nijak nerozebírá to, co jsem na adresu oficiálních náboženství uvedl a co mělo být Podstatou naší polemiky) a nehledě na to je zajímavá a bylo podnětné si ji přečíst. Díky.

Dokonce i Vojtův vstup do naší debaty, protože má v mnohém pravdu, patří mezi zajímavé a byť ani s nim nenacházíme na spousty virtuálních a skutečných problémů naší civilizace pro jeho tendence říkat "A" a nepřidat "B" (a vice versa, byť on si to jistě nemyslí) společný pohled a i když sem jej v debatách (tak jak s humorem popisuješ s kolty proklatě nízko..[smích]) nijak nešetřil, i tak jej zde na Zvědavci beru jako zajímavého oponenta, kterého si, přestože to tak nemusí vypadat, pro jeho konzistenci a zejména neupadání do fatálního klouzání, pokřivených bonmotů nebo jak pracovně nazývám, sofi filozofování, vážím.


Nějaký závěr? Nemusíme si tady notovat, ale měli bychom naše debaty vést férovým (klidně humorným a možná i laskavě pichlavým) způsobem a snažit se mířit k Podstatě a nikoli jako někteří zdejší kolegové jen neplodně debatu mlžit, neprůkazně naznačovat nebo deformovaně filozofovat.


Jinak co jsi napsal o tvém vztahu k lidem typu abc příteli Takyjeden a o tom jak naznačuješ, že tvůj přístup k víře je odlišný, tak to je dobrá zpráva ani ne tak pro mne, jako pro tebe.

Proč tomu tak je nebudu rozebírat, protože bez nezaujaté debaty na shora zmíněnou problematiku náboženství by to jistě bylo pochopeno JINAK než bych zamýšlel a pokračovat v rozhovoru ve stejném stylu jako doposud nemá asi valného smyslu.


Píšeš, že se z mé strany, cituji: "o žádnou diskuzi nejedná" a přitom to jsi ty, který se o věcech, které já s nejlepším vědomím a svědomím popisuji bavit nechceš a vždy reaguješ jen na mne a nikdy na TO, co jsem napsal.

Víš, základní vlastnost člověka by podle mne měla být integrita. Tj. myslet, mluvit a říkat Pravdu a pokud se tak z nějakého důvodů nechováme, tak jde o Pokrytectví, jakkoli se to běžné lidičky i tzv. E/elity snaží omluvit a košér vysvětlit.


Proto i to chybějící "n" ve slově Sahti nebylo podle mne vynecháno jako slovní hříčka, ale nedoklepnuto a přiznat to nebo to ale alespoň nepřipomínat by byl právě ten výraz integrity férového a svobodného (klidně v Boha dle evangelií věřícího) člověka, který zmiňuji výše.

Nebo jsi ochoten tu svou, jak si napsal přátelskou provokaci, která mne podle tebe navztekala...[smích] a které mám přijít na kloub nějak popsat a vysvětlit o jakou slovní hříčku se jednalo?

Poddávám se totiž, nic smysluplného mne nenapadá, tak by to nyní neměl být problém. Nebo ano příteli a vymyslíš nějakou výmluvičku proč to nejde? Ať tak či tak, Peace s tebou příteli.

jansmith[smích]

209610

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Káva pro Zvědavce

56

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 120 čtenářů částkou 19 700 korun, což je 56 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 1

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 1

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,93 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,21 Kč
100 japonských jenů
21,10 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,98 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 642,06 Kč
1 unce stříbra
508,58 Kč
Bitcoin
374 951,67 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 797 622