Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Tatranka

Nalezeno 53 příspěveků, 29 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.08.2005 13:56

VyVolení

RE: schválně...

Tatranka 85.?.?.?

Já se obávám, že nemáte tak úplně pravdu. Tyto pořady u nás sice vysílá Prima, NOVA ... ale přicházejí odjinud. Tady se vysílají jen koupené licence, protože takový tvar není třeba vymýšlet a vnášet do něj nějaké tuzemské prvky, když už ho úspěšně odzkoušeli jinde. Pan Werich kdysi řekl, že se obává, že až na naši kulturní půdu vstoupí Amerika, přinese to jen vulgarismy a násilí. A jeho jasnozřivost byla bohužel velmi přesná. Ostatně, kde není poptávka, tam není nabídka. Můžeme zlořečit jen sami sobě, protože všichni, kdo tyto pořady sledují, vlastně říkají, že je o ně zájem, že se musí vysílat, aby byl dav uspokojen. Nejde ale jen o Big Brothera a podobné pořady, k vulgarizaci zábavy dochází v posledních letech se stále stoupající intenzitou. Podporu mají hlavně ti, kteří dokáží vymyslet vulgárnější, hloupější a ukřičenější vtipy a scénky, protože nějak se musí ta prázdnota, již nám chtějí sdělit, zamaskovat. Jen doufám, že to lidi konečně pochopí (a některé náznaky již existují) a vzepřou se tomu, aby padli až na samotné dno tohohle hnusu, protože pořád je ještě kam padat. Ještě jsme neviděli smrt v přímém přenosu, zatím se můžeme jenom dívat na její pozůstatky ve zpravodajstvích všech TV stanic. Ještě můžeme křičet, že něco nechceme, protože nám dosud neimplantovali čipy, kterými by usměrnili naše chování. Ale možná už není za pět minut dvanáct, možná už odbíjí dvanáctá a my jsme si toho jen nevšimli.

66528

17.08.2005 14:16

VyVolení

RE: Vyhulení

Tatranka 85.?.?.?

Vůbec se tím nezatěžujte, já to mám taky. A docela dobře si s tím žiju. Dokonce bych řekla, že veškeré reklamy u mě působí ozdravným dojmem. Alespoň vím, co nemám kupovat. Jinak bych to nevěděla. Teď, když už v tom mám jasno, tak je nesleduju vůbec, pokud to tedy ještě vůbec jde, protože za námi lezou už všude. Nakonec to asi dopadne tak, že je budeme mít povinně nainstalované v bytě - abychom tedy o nic nepřišli.

66532

22.08.2005 12:43

VyVolení

RE: schválně...

Tatranka 85.?.?.?

Doufám, že to, co jste napsal, míníte ironicky. Jinak bych Vás musela považovat za velkého naivku.

67228

01.09.2005 14:52

New Orleans - katastrofa, na kterou se čekalo

RE: Zelená karta

Tatranka 85.?.?.?

Jen se nebojte, k nám to dorazí co nevidět. EU už na tom pracuje.

68704

20.09.2005 15:41

Amerika je v úpadku

RE: ...smutne

Tatranka 85.?.?.?

Nikdy jsem v USA nebyla a Američany znám jen z médií. Nevím,jestli je tohle jejich skutečný obrázek, protože např. americké filmy mi připadají poněkud zjednodušující. Nicméně, je-li opravdu v Americe tak báječně, tak proč
- v Americe tolik kvete psychoanalýza a tolik Američanů má deprese
- proč patří Američané mezi nejzadluženější občany
- proč neustále klesá kurs dolaru
- proč se téměř každý den někde doslechnu nebo dočtu, že nějaký magor vzal pušku (pistoli, brokovnici ... dosaďte si co chcete) a postřílel několik svých spoluobčanů
- proč se Američané tak přejídají
- proč tolik lpí na vnějším vzhledu a plastická chirurgie jen kvete
- proč se hráči NHL tak tvrdošíjně bránili platovým stropům
- proč americké firmy přesouvají výrobu na Východ
- proč je v USA tolik bezdomovců, alkoholiků, drogově závislých ....
- proč proč proč
takových proč by se našla spousta. Vyplývá mi z toho jediné - zřejmě dochází ke krizi nejenom ekonomické, ale i morální, a to nejenom v USA. Je to asi cyklický vývoj, kdy na svém vrcholu každá vyspělá civilizace zanikne neschopna dalšího vývoje pro totální ekonomické a morální rozvrácení svých struktur. Společnost se vyvíjela od otrokářského řádu ke kapitalismu (socialismus byl jen takový úlet) a teď už se nemá kam vyvíjet. Musí proto padnout na zadek a začít znovu. To je můj názor a budu ráda, když si přečtu vaše názory.

71766

23.09.2005 14:22

Benešovy dekrety – otevřená kauza

RE: Benesove Dekrety su nasim zrkadlom.

Tatranka 85.?.?.?

Tak by mě ale zajímalo, jak chcete odlišit skupiny lidí hovořících různými jazyky. To asi nevzniklo samoúčelně, ale vyvíjelo se to po staletí. A pravdou je, že v České a Moravské kotlině se hovořilo převážně česky. Takže asi jsme národ, který má něco společného, a měl by mít i společné území, aby cítil sounáležitost. Multikulturalismus, který se snaží o odbourání národností a ustavení mezinárodního sounároda, je podle mě holá utopie. Takhle to nikdy na Zemi nafungovalo (možná v biblickém Babylóně před zmatením jazyků) a jsem přesvědčena, že ani fungovat nemůže a nebude. Holt Prahu měla vždycky pod palcem česká knížata a že se tady Němci usazovali z různých důvodů, hlavně obchodních a jako řemeslníci, to na věci nic nemění. Je pravda, že československý národ nikdy neexistoval, ale slovanské kořeny v zemích Koruny České měla většina lidí zde žijících - teď mám na mysli spíše prostý lid, než šlechtu, která byla značně promíšená, především po Bílé Hoře. Takže proč vyčítat Masarykovi, že někoho podvedl a rozbil habsburskou monarchii. My jsme si ji nevymysleli, Němci nás zabrali a 300 let dusili, takže se nemůžou divit, že jsme se jich chtěli mermomocí zbavit. Já bych se taky chtěla zbavit náhubku, kdyby mi ho někdo utáhl na hlavě.

72193

23.09.2005 15:53

Proč se Jaroslav Žák a jeho dílo nedostane do povinné četby?

RE: Proč se Jaroslav Žák a jeho dílo nedostane do povinné četby?

Tatranka 85.?.?.?

Zkuste Bohatýrskou trilogii, kterou napsal Žák společně s Radou.

72199

03.10.2005 14:27

Nebezpečí jménem opilý Bush

RE:RE: jak to rici...

Tatranka 85.?.?.?

Musím s Vámi souhlasit. Podobné pocity má moje mamka, která s kouřením sekla už před hodně lety. Od té doby se jí kouření hnusí a cigaretu by do úst nevzala.

73130

10.10.2005 15:35

Romský holocaust do škol

RE: Jak krásné... považte: před osmdesáti lety žilo v tehdejším Československu 8.000 Cikánů

Tatranka 85.?.?.?

Ale kdeže se berou taková čísla. Podle posledního sčítání lidu se prý k cikánské národnosti, pardon romské, hlásí tuším asi 30.000 lidí. Pokud je to jiné číslo, opravte mě. Takže se zdá, že Cikánů spíše ubývá. Tak jakýpak tady vlastně je cikánský problém? Copak si to naši slovutní politici neuvědomují? Určitě tady žije víc Poláků, Ukrajinců nebo Němců, o Slovácích nemluvě. Ti jsou ovšem "bílí", takže s nimi není třeba počítat. Pravděpodobnost, že někde narazíte na Cikána, je zhruba 10.000.000 ku 30.000. Kolik to je - 333:1 ? Zajímavé ovšem je, že na občany poněkud tmavší pleti, kteří se zřejmě počítají mezi "bílé", narážím prakticky každý den. Něco mi tu nehraje. Marně ale dumám, čím to je.

73778

17.10.2005 14:35

Fanatický apetit státní moci po odposlouchávání

RE: Mlci proto...

Tatranka 85.?.?.?

A tři by už stačili ?

74627

08.11.2005 15:11

Rasisti

RE: Nejde o rasismus

Tatranka 85.?.?.?

Já myslím, že není až tak podstatné, jestli je někdo bílý nebo není, ale podstatnější je kulturní prostředí. Především jde o rozdíly v uspořádání rodiny, státu, právním systému, filozofii a náboženství. A tady ty rozdíly jsou značné, nemá cenu si nalhávat, že nejsou. Navíc u přistěhovalců prakticky nelze hovořit o integraci, protože si vždy vytvářejí vlastní ghetta, kde jsou mezi svými a kde se cítí nejlépe. Kromě ghett (tedy vzájemného společenství), je ale podstatnější to, že neuznávají zčásti nebo úplně uspořádání majoritní společnosti a její právní řád (viz poslední případy v Německu v turecké menšině). Jejich právní povědomí je jiné a závislé na uspořádání státu, z něhož přišli. A tento řád si přenášejí do hostitelské země a trvají na něm bez ohledu na to, že se tím dostávají do konfliktu s novým prostředím. V takovém případě potom trpí tím, že nemohou žít "podle svého". Konflikt kultur tady existuje, ať si politici říkají co chtějí. Těžko mohou požadovat po "bílých" ženách, aby nosily burku, anebo po mužích, aby horovali pro krevní mstu (i když někteří by se tomu jistě nebránili). Navíc, i sami muslimové (ti umírněnější) už uznávají, že vyřazení poloviny populace z účasti na hospodářském, politickém a kulturním dění ve státě jim přináší nemalé ekonomické problémy i ztráty. Tím mám na mysli vyřazení žen z veřejného života. Tady vidím snad jenom jedno řešení - většina imigrantů přichází do hostitelské země z hospodářských důvodů - chtějí se prostě mít lépe. Pokud bychom státy, z nichž největší část imigrantů přichází, podpořili v jejich hospodářském růstu, dosáhli bychom tím i odlivu imigrantů. To ovšem nevyřešíme my, to musejí vyřešit naši "osvícení" politici. Jediným důvodem, proč vždycky vznikaly války, byly snahy o územní a hospodářský profit, jakmile tyto důvody pominuly, nebylo potřeba válek, čehož důkazem je právě Evropa. Naopak, nacionální důvody jsou vždycky důvodem k válce (Hitler, bývalá Jugoslávie, Rusko-Čečna apod.). K tomu se ovšem nyní ještě připojují války o surovinové zdroje. Chtělo by to prostě jiné uspořádání světa tak, aby zmizely nejkřiklavější oblasti chudoby, které vyvolávají v lidech militantní smýšlení bez ohledu na druh náboženství, které vyznávají. A zároveň samozřejmě bránit vlastní uspořádání na územích, která obýváme historicky a kde se cítíme být doma. Když mi přijde domů návštěva, tak se také musí víceméně přizpůsobit našemu životnímu rytmu, i když se jí samozřejmě snažíme vyjít všemožně vstříc. Ovšem všechno má své meze. Když mi někdo bude típat cigaretu do koberce a dělat v obýváku táborák, tak ho (ne)zdvořile vykážu.

77355

08.11.2005 15:36

Rasisti

RE: Minda jede

Tatranka 85.?.?.?

Můžeme jít ještě dál. Podle některých výzkumů pocházíme všichni od 7 matek a biblický Eden se údajně nacházel v Africe. Takže všichni hezky hupky dupky k rovníku. Sice tam bude trošku tlačenice, ale až se tam všichni pomícháme a navzájem podřežeme krky, tak se to tam zase uprázdní.

77356

23.11.2005 13:11

Mlčení okupantů

RE: '..Jeden z hromadných hrobů odhalili partyzáni ..'

Tatranka 85.?.?.?

No, no, no. Já bych na pořádek v administrativě US Army nesázela ani zlomený grešík. Viděl jste seriál M.A.S.H.? Je to jistě hodně velká nadsázka, ale na každém šprochu pravdy trochu. Armáda vždy byla, je a bude velkým rájem pro různá hovada, tupce, kšeftaře, ulejváky, kariéristy a tatínkovy mazánky, co se v týlu pyšní svým majorstvím, plukovnictvím a generálstvím. Ostatně, proč vlastně odcházejí profesionální vojáci vycvičení v zahraničí z naší armády ?

79780

24.11.2005 16:08

Odpověď ortodoxních židů na kritiku íránského prezidenta

RE: Casy byvale a uz nenavratne odesle-pratelstvi irackych zidy s Arabskymi obyvateli.

Tatranka 85.?.?.?

Úžasný příspěvek, jen se v něm člověk poněkud ztrácí. Co takhle psát v kratších a srozumitelných větách ? A bez překlepů. Aby to bylo čitelnější.
Díky

80002

06.12.2005 10:40

Zaútočí „teroristé“ na Kongres Spojených států?

RE: Blaboly

Tatranka 85.?.?.?

Navíc se neustále zvyšuje počet lidí, kteří jsou v USA pod hranicí chudoby. Podle posledních čísel, pokud si to dobře pamatuji, to je už víc jak 20 milionů lidí. Otázka je, zda je to hodně nebo málo vzhledem k celkové populaci (cca 290 mil. lidí). Ovšem na to, že se USA neustále pasují do role supervelmoci a své občany do role supernadlidí, tak je to více než tristní. Člověk by očekával, že v takovém vysoce rozvinutém státním zřízení, kde má každý rovné šance (alespoň údajně), nemá nikdo šanci pod hranici chudoby spadnout. Že se pro každého najde odpovídající místo na slunci. Ale zdá se, že opak je pravdou. Lavina nezaměstnanosti, chudoby a bezdomovectví se šíří právě z nejvyspělejších zemí založených na sobeckém individualismu a konsumismu. Obávám se, že právě v této době dochází nenápadně k pádu naší "vyspělé" civilizace, neboť se již zřejmě ocitla za zenitem a její další rozvoj bez nějaké korektury už není možný. A pokud bude tou korekturou právě vojenská diktatura, tím hůř.

82063

06.12.2005 10:54

Zaútočí „teroristé“ na Kongres Spojených států?

RE: Karel

Tatranka 85.?.?.?

Jest také možno si přečíst: Merle - Muži pod ochranou.

82066

15.12.2005 13:27

Máme ještě vůbec nějaké právo na soukromí?

RE: tato diskuze je reality show o ničem

Tatranka 85.?.?.?

Jenomže pokud se s tím smíříme, tak to bude plíživě postupovat dál a dál. Výše už byly zmíněny tzv. biometrické prvky v pasu, pak dostaneme čipy do těla a nakonec nás všude budou pouštět jen přes závory a jen ty, kteří mají oprávnění. Ono to opravdu ze začátku vždycky vypadá nevinně. Ale až dojde do tuhého, tak se teprve budeme všichni divit. Jenže to už bude pozdě, protože každý bude evidovaný, každého krok bude mapovaný a bez povolení se ani neupr....me. Vzpamatujte se Vy všichni a pojďte něco dělat. Technika má lidem sloužit a ne je omezovat.

83667

15.12.2005 13:49

Máme ještě vůbec nějaké právo na soukromí?

RE: máte pravdu pane Bartošku

Tatranka 85.?.?.?

A proč by nakonec nemohl být krásný ? Mně by se to aspoň líbilo.

83670

15.12.2005 14:51

Pár otázek k registrovanému partnerství

RE: MUJ STRUCNY NAZOR.

Tatranka 85.?.?.?

>Jenom mne přitom těší,že za těch padesát let se na to
>nebudu už muset dívat.

Já myslím, že za 50 let se na to nebude dívat už vůbec nikdo,, protože s největší pravděpodobností tady už zase budou jen opice na stromech. Holt, každá civilizace musí jednou padnout a ta naše už se řítí na zadek. A dopad bude asi hodně tvrdý.

83675

02.01.2006 15:32

Homosexuály nikdo nediskriminuje

RE: Přestaňte do toho pořád montovat sex

Tatranka 85.?.?.?

Není tohle vyřešeno právní úpravou "druh-družka" ?
Já to nevím, jen se ptám.

86340

02.01.2006 15:33

Homosexuály nikdo nediskriminuje

RE: Vážení homosexuálové

Tatranka 85.?.?.?

I já.

86341

02.01.2006 15:36

Homosexuály nikdo nediskriminuje

RE: Vážení,

Tatranka 85.?.?.?

Není např.pravdou, že HS jsou 4% populace;snad
>čtyři promile

>opravdových gayů či lesbiček. Ale tito lidé nekřičí,že
>jsou diskriminováni.To jen média se snaží vytřískat z
>jejich odlišnosti kapitál.A politikům je to vlastně také
>úplně jedno-jen letos budou volby,tak potřebují jejich
>hlasy;

Pokud je jich tak málo, pak nechápu, proč by jejich hlasy měly politiky zajímat.

86342

02.01.2006 15:57

Homosexuály nikdo nediskriminuje

RE: naprosto nesouhlasím

Tatranka 85.?.?.?

Já vidím problém v tom, že se opravdu jedná o úchylku, jenomže naše společnost pod tlakem zahraničních tendencí se snaží postavit všechny úchylky na roveň normálu. Člověk je součástí přírody, jejímž nejpodstatnějším zákonem je zachování rodu, pokračování svého vlastního druhu plozením životaschopného potomstva. Všechny úchylky v přírodě dlouho nepřežívají, protože představují neživotaschopnou větev. To se týká především předčasně narozených, defektních - ať už tělesně nebo psychicky, podvyživených, starých a nevyléčitelně nemocných atd. atd. Člověk se od této přírodní normy odlišuje v tom, že se snaží o všechny tyto úchylky postarat - tzv. je zrovnoprávnit, čímž ovšem značně oslabuje svůj vlastní genetický fond. Navíc tím podporuje i přelidnění planety a rozšiřování vady, protože mnohdy takto oslabení jedinci jsou velmi plodní. Což se ovšem HOS netýká (snad jen lesbiček). Navíc to přináší značné náklady a nároky na sociální systém, který sanuje především majoritní společnost. Možná to zní krutě, ale asi by bylo namístě se zamyslit nad tím, co je pro nás - jako společnost a lidstvo - ještě únosné a co už nikoliv. Zda tento druh humanismu není falešným humanismem, který ve své podstatě nakonec poškozuje všechny zúčastněné. Když dítě zemře ihned po narození, protože mělo nějaký defekt, nebo nevyléčitelnou chorobu, je to jistě smutné a pro rodiče traumatizující, ale po čase se s touto skutečností vyrovnají a další dítě se jim již narodí zdravé a přináší jim spoustu radosti. Naopak, pokud defektní dítě udržíme při životě, tak jenom prodloužíme jeho trápení, a potažmo i utrpení rodičů a příbuzných, neboť stejně zemře, ale o nějakých ---náct či ---cet let později, popř. v době, kdy už se o něj rodiče nebudou moci postarat a ocitne se v pro něj nepřátelském a nezvyklém prostředí některého z domovů. To je jenom jako příklad. Stejné je to i s HOS. Pokud je to opravdu vrozené a nedá se s tím nic dělat, neměla by se tato vada dávat na odiv jako nějaký alternativní způsob života, aby k sobě přilákala i ty, kteří by se o to jinak nezajímali, a aby se řady HOS nerozšiřovaly. Myslím, že není správné to nějakým způsobem podporovat.

86345

04.01.2006 15:26

Čas, aby muži byli zase muži

RE: Je to blabol....

Tatranka 85.?.?.?

Ale no tak, to snad nemyslíte vážně.

86618

04.01.2006 15:43

Čas, aby muži byli zase muži

RE: Nejde jen o silu osobnosti a autoritu, ale i o intelekt ;)

Tatranka 85.?.?.?

>Chces - li poznat spravnou drinu
>kup si kolo Ukrajinu

Já to znám trošku jinak:
Chceš-li poznat, co je dřina,
kup si kolo Ukrajina.

86621

A což teprv, až nám povinně implantují čipy. Pak už nebude žádných tajemství. Zatím to zkoušejí na psech, co my na to. No a my na to nic. Vždyť je to tak užitečné - když se nám miláček zaběhne, tak ho podle čipu najdou. Pokud ho ovšem, někdo z nějaké přistěhovalecké menšiny dřív nesežere. Vidíte, postupuje to sice pomalu, nicméně vytrvale vpřed. Teď máme ty biometrické údaje v pasech, pak přijdou na řadu otisky prstů a počítám, že to skončí u mapy DNA. Co nám zbývá ? Defenestrace ? Nebo se vymanit ze sítě elektronických médií, vypnout mobil a televizi, vzít do ruky kytaru a do práce na cestu kolo (i když i na kole nás mohou sledovat) a pokud budete chtít někomu něco říct, tak se s ním jít projít do lesa (nebo do parku). Má někdo lepší nápad ? Možná, že časem budeme chodit v kuklách jako chlapci ze zásahových jednotek, aby nám kamery nemohly snímat tváře. Ale nějaký doveda určitě přijde na to, že je třeba schválit protikuklový zákon. Pomóóóc - domnívala jsem se, že Velký Bratr funguje jen v komunismu. Ale zdá se, že tzv. demokratické státy jsou pro něj mnohem lepším prostředím. Tady má všechno zdání zákonnosti, a když se nikdo nebouří, tak to také demokratické je. Vždyť je to všechno pro naše blaho.

86910

20.01.2006 16:06

Šaškárna kolem pomníku v Letech – kamínek do mozaiky

RE: Bacha na kosmopolitní liberály :-)))

Tatranka 85.?.?.?

Osobně nemám proti panu Holomkovi nic. Ale ruku na srdce: opravdu věříte, že vystudování vysoké školy a účastenství v Chartě 77 může indikovat fundovanost k řešení jakéhokoliv tématu ?

89490

15.02.2006 09:42

Kurvítka

RE: Kurvítka jsou prostě všude kolem nás.

Tatranka 85.?.?.?

Já mám stejný problém s tlačítkem na lampičce. Je vyrobeno z plastu a stlačováním se po docela krátké době rozpadne. Nové tlačítko stojí cca 45 Kč, přičemž celá lampička stála asi 300 Kč. Tlačítko si sice umím vyměnit sama, i když je to práce neradostná, nicméně, kdyby bylo vyrobeno z trvanlivějšího materiálu, byla by ta lampička nafurt. A kdo to neumí, tak asi jde a koupí novou lampičku, protože objednat elektrikáře na výměnu tlačítka je astronomicky drahá záležitost.

93478

22.02.2006 14:55

Zelená hrozba, nebo oživení domácí politiky?

RE: Tady nekdo ale opravdu nema rad zelene :)

Tatranka 85.?.?.?

Já myslím, že je to jenom logické. Podle odhadu Zelených totiž světové zásoby uranu budou vytěženy do 60 let. Podle mezinárodní atomové agentury to bude do 25 let (viz čas. Týden). Vzhledem k tomu, že výstavba jedné atomové elektrárny trvá roky, je její rentabilita na pováženou. Navíc nemá budoucnost. Podle prohlášení oficiálních představitelů švédského státu se tento má stát do roku 2020 nezávislý na ropě. Neměli bychom jít tedy raději jinou cestou, která je perspektivní, levná a nezatěžuje životní prostředí ?
A navíc - ODS, ČSSD, KDU-ČSL, ti všichni již předvedli, co umějí. Bylo by třeba dát příležitost jiným, kteří třeba budou mít jiné názory a podpoří rozumnou hospodářskou politiku.

94435

22.02.2006 15:23

Zelená hrozba, nebo oživení domácí politiky?

RE: Tady nekdo ale opravdu nema rad zelene :)

Tatranka 85.?.?.?

>A vite vubec co GMO jsou a jake hrozby nam prinasi? Verite snad
>tem radoby odbornikum Greenpeace, kteri nevahaji pouzivat lzi
>proto, aby zastrasovali lidi?

Raději bych preventivně věřila Greenpeace než odborníkům, kteří jsou na výrobě GMO závislí. Ostatně zahrávání si s přírodou se lidem nikdy nevyplatilo. Stačí si vzpomenout na pilulky užívané tuším v padesátých nebo šedesátých letech, po nichž se rodily zmrzačené děti. Ostatně o DDT a jiných látkách nám také tvrdili, že jsou bezpečné. A jak to dopadlo ?
>
>Priznam se, ze take sam neholduju problematice GMO, ale mam
>moznost nechat si problematiku vysvetlit od promovanych
>mirkobiologu a verim jim vice nez zelenemu miru.

Mikrobiologové budou vždycky zpívat píseň toho, jehož granty čerpají. Na GMO je odpudivé už jenom to, že semena GMO plodin se musí nakupovat od Monsanta a farmáři si je nemohou sami vypěstovat.

>
>Vice nez GMO by vas melo trapit radiove zareni, ktere se
>kazdorocne temer bez povsimnuti zvysuje a take smog timto
>vytvoreny na pozadi. To je hrozba, kterou se nikdo vazne
>nezabyva, protoze je tezsi ji porozumnet. Hlavne, ze mame 110%
>penetraci mobilnich telefonu a vyhodne tarify. A k cemu proboha?

S tím rádiovým zářením je to ovšem tragédie, které se nikdo pořádně nevěnuje. Naopak je neustálá snaha zahušťovat sítě různých vysílačů a do všeho cpát ovládání přes rádiové signály. To jsou mobilní telefony, GPS, dálkové vysílače, hodiny ale i dálkové vedení vysokého napětí a já nevím co ještě všechno. Kolem Země krouží už tolik satelitů, že se na Zemi snad nenajde místečko, které by nebylo prošpikované nějakým rádiovým signálem. Zajímalo by mě, zda hygienici mají nějakou normu na ohrožení tímto "smogem".

94439

22.02.2006 15:31

Zelená hrozba, nebo oživení domácí politiky?

RE: Dívali jste se na Primu v neděli na Bursíka ?

Tatranka 85.?.?.?

>Obávám se, že i kdyby u nás skutečně Zelení do parlamentu
>vstoupili a třeba i s výsledkem 12-15%, že je nakonec stejně
>postihne nevyhnutelná pacifikace, politická korektnost a
>začnou taky hrabat. [velký smích]

Ale to byste nemohl volit nikoho. Tak to rovnou zabalíme a necháme ty nahoře, ať si dělají co chtějí. To už tady jednou bylo. Každý nadával u piva, ale nakonec šel rudouše volit, aby neměl kádrový škraloup. Já se naopak domnívám, že změna je nutná, aby si pánové z těch stran, co už si to vládnutí vyzkoušeli, uvědomili, že asi něco dělají špatně, když je lidé nevolí. Neříkám, že to pohne jejich svědomím, ale aspoň je to na čas odstaví. A kdyby se do parlamentu nedostali vůbec, žádná škoda. Třeba by pak zjistili, že život je jinde, než jak si to představovali v těch svých parlamentních lavicích.

94440

22.02.2006 15:40

Zelená hrozba, nebo oživení domácí politiky?

RE: mam so Zelenymi Ufonmi skusenosti. len zle.

Tatranka 85.?.?.?

>po siedmych rokoch vlady Zelenych v Nemecku, mozem povedat, ze
>neurobili okrem populistickych, zivotnemu prostrediu skodlivych
>rozhodnuti, nic.

>robili presne to, co dlhe roky v opozicii kritizovali, chovali sa
>arogantne ako prasata(hlavne Joseph Fischer), ochotne
>rozsirovali us-sionisticku propagandu o potrebe bombardovat
>Juhoslaviu. vyhlasili Milosevica za noveho Hitlera, pritom isli
>do volieb s heslom: "Vojna, nie je v ziadnom pripade riesenim!"

>mali nalietanych najviac kilometrov zo vsetkych politickych stran
>v Bundestagu a priemerna spotreba vozoveho parku Zelenych, bola
>daleko najvyssia zo vsetkych frakcii. jedine co ich zaujimalo,
>bola vlastna dolezitost.

>dali zamknut atomove elektrarne a odhlasovali kazdu kokotinu,
>ktora sa v parlamente objavila.

>proti zavedeniu Gen Food. neurobili viac, nez napr. socialisti
>alebo konzervatisti. neurobili totiz nic.

>
Ale z toho nelze usuzovat, že naši Zelení budou jednat stejně nebo podobně. Zatím nedostali příležitost dokázat, jací opravdu jsou. Myslím v parlamentu. Teď se zřejmě zkonsolidovali a díky Bursíkovi se asi do toho parlamentu dostanou. Až předvedou, co umějí, tak pak je kritizujte.

94442

01.03.2006 13:19

Jak (a proč) se demonstrovalo

RE: bozinku....

Tatranka 85.?.?.?

Já vím jen to, že DYCKY když se něco průměrně zdražilo o
>5%, tak jsem se pravidelně nedoplatil, neb jsem nedoplácel 5
>ale klidně 50%!

Zrovna tento týden jsem se dočetla, že např. léky na obezitu (které jsou mimochodem víceméně neúčinné) proplácí pojišťovny v plné míře, zatímco léky proti bolestem např. při rakovině opět podražily. A není to tak dlouho, kdy ministr sliboval, že pacienti naopak při úhradách za léky ušetří. To bylo v době, kdy snižoval lékárníkům a distributorům jejich marže. Tak lže nám pan ministr nebo ne ? Asi jsem hloupá, ale klonila bych se k druhé variantě.

95280

01.03.2006 13:26

Jak (a proč) se demonstrovalo

RE: Realita

Tatranka 85.?.?.?

>>Paroubkovo-Rathovské kecy
>Rath určitě není andílek, ale je první, který do toho
>post-odéeesáckýho

>bordelu se pokouší zavést nějaký režim...

První byl, pokud se dobře pamatuji, ministr David, ale ten šlápl farmaceutickým firmám tak silně na krk, že byl velmi záhy odejit, a od té doby se tam další ministři jen tak placatili do počtu. A Rath si stejně hřeje jen svou polívčičku, o zdravotnictví mu nejde, protože jinak by nedělal tak rozporuplné kroky versus vlastní výroky.

95281

27.03.2006 14:45

Násilné protlačení registrovaného partnerství a krize demokracie

RE: Demokracie?

Tatranka 85.?.?.?

> Chlap si v podstate v
>legalnim souboji se zenskou ani neskrte. At je pseudohomo(?),
>homo(??) a nebo rovnej.

Já myslím, že problém je jinde. Nejde o to, zda dítě vychovává muž nebo žena, ale jaké prostředí mu poskytuje. A obávám se, že dítě vyrůstající v homosexuálním prostředí bude k této orientaci více náchylné než dítě vyrůstající třeba v poloviční rodině, ale vidící vztah muž-žena a nikoliv muž-muž nebo žena-žena. Ostatně k zachování druhu přispívá jednoznačně soužití dvou partnerů opačného pohlaví a nikoliv stejného pohlaví. K plození dětí se obě pohlaví zatím potřebují, zatím nikdo ještě nedokáže nahradit mužské sperma něčím jiným a oplodnit vajíčko bez jeho přispění. Model rodiny, v níž žijí obě pohlaví, je tady tisíce let a zatím fungoval dobře, než ho začali různí šťouralové rozšťourávat a rozbíjet. Teď to vypadá, že si každý bude dělat co chce. Ale totální anarchie je předzvěstí zániku civilizace a návratu k době kamenné. Pravda je, že odtamtud můžeme zase stoupat už jen vzhůru. Chceme to však ?

100505

27.03.2006 14:55

Násilné protlačení registrovaného partnerství a krize demokracie

RE: Homosexualitu je třeba vymýtit

Tatranka 85.?.?.?

>Počítám samozřejmě lidi věřící v různá náboženství.
>Když se podíváte do celého světa, tak věřící v naprosté
>většině zemí převažují. Jedinou výjimkou je bohužel jen
>naše Česko a taky Bulharsko, v ostatních zemích je
>věřících všude valná většina. Stačí se podívat na
>statistiky. A těch 95% je oficiální číslo jež jsem vyčetl
>z několika knih i jiných zdrojů.

Otázka je, koho považujete za věřícího. Jestli toho, kdo chodí každý týden formálně do kostela, mešity, apod. nebo toho, pro něhož je Nejvyšší tou nejvyšší autoritou a řídí svůj život podle něho. Pokud platí první případ, a já myslím, že ano, tak těch opravdových věřících zase tolik nebude.
Stačí se podívat na musulmany, když se dostanou z vlivu svého okolí. Rychle pak zapomínají na povinnosti k Alláhovi.
Ale jinak, já také nikomu víru neberu. Pokud ji nebere on mě za přispění odjištěného granátu.

100506

27.03.2006 15:02

Násilné protlačení registrovaného partnerství a krize demokracie

RE: Homosexualitu je třeba vymýtit

Tatranka 85.?.?.?

>Muž který žije se svojí rodinou by neměl(pokud nedojde k
>nějakým mimořádným událostem) vykonávat ženské práce.
>Pokud tedy žije muž v domácnosti s dospělou ženou či
>dívkou pak je logické že ženské práce by dělat neměl.

Pokud ovšem jeho žena není zaměstnaná, aby z obou platů mohli utáhnout rodinný rozpočet. Pročpak by neměla mít právo, přináší-li do domácnosti polovinu,ne-li i větší část příjmu - aby muž participoval rovněž polovinou na domácích pracech ? Nepokládám to za nic ponižujícího. I ve starých dobrých časech dělali muži tzv. ženské práce. Např. kuchaři, komorníci, uklízeči, krejčí apod. A nakonec, kdo by vám v nemocnici vyměnil bažanta, kdyby všechny ženské zůstaly doma a staraly se o děti ? Kdo by vám vařil v práci kafe, kdybyste neměl sekretářku ?

100508

25.04.2006 14:05

Sluneční elektrárny - proč je, krucipísek, nestavějí?

RE: Bojim, bojim!

Tatranka 85.?.?.?

A taky ovce v Austrálii. Prý ho vyprodukují 20 % celkového množství.

104299

21.06.2006 13:58

Nad důchodci se smráká

RE: Pozdní sběr

Tatranka 85.?.?.?

Na Vašem příspěvku je jistě řada pozoruhodných postřehů a pravd. Ale lze takto jednoznačně říci, kdo za to může? Kdo může za to, že muslimské státy se propadly na chvost vývoje, přestože ve středověku udávaly jeho tón. Kdo může za to, že komunisté podporovali plnou zaměstnanost žen, přestože se to v národním hospodářství nijak neodrazilo jeho zvýšenou výkonností. Kdo může za to, že v západních zemích zavládl svého času bezbřehý liberalismus, přestože komunitní společnost by zřejmě byla schopna řešit své problémy lépe? Je to jen otázka samovolného vývoje, nebo za tím něco nebo někdo stojí, kdo to řídí? Nechci vidět za vším spiknutí a stále se snažím věřit, že celosvětové spiknutí pár jedinců proti všem není možné (i když Jirásek si to nemyslel). Ale považte, podmínky jsou tak nastaveny a málokdo může s určitostí odhadnout, co přinesou do budoucna. Ostatně i futurologové se občas seknou. Jistě, rodina by měla být tou nejmenší společenskou jednotkou, která svým členům přinese pocit bezpečí, zázemí a ochrany. Kam se mohou utéci a odkud mohou čekat pomoc. Ale může být rodina ještě funkční, když muži dávají přednost ženám, které je dokážou reprezentovat ve společnosti spíše, než ustarané mámy, které za sebou vláčejí pět děcek ? Když ženy dávají přednost finančnímu zabezpečení s partnerem, který jim dokáže poskytnout především peníze, ale nikoliv již cit či náklonnost ? Když se dává přednost nevázanému sexu před opravdovou láskou? Když klesá reprodukční schopnost obou pohlaví, ale především té mužské poloviny lidstva a kdy řada párů vůbec děti mít nemůže ? Z biologických důvodů. Kdo by se tedy měl postarat o ně. A čím to je dáno? Stresem, smogem, chemií v potravinách ? Anebo už opravdu naše civilizace překročila svůj zenit a spěje zákonitě k zániku tak jako řada civilizací před ní, aby se nejprve zbarbarštěla a posléze začala zase stoupat vzhůru a opakovat stejné chyby? A kdo to vůbec může vyřešit? My všichni, politici, zájmová sdružení nebo nějaký osvícený diktátor, který ovládne celou Zemi ? Spíš se mi zdá, že nastává střídání civilizací. Ta naše, západní, už upadla do dekadence a nejvyššího stupně samolibosti a proto je odsouzena k zániku. Na její místo nastoupí civilizace nové, které ještě mají tu sílu ji ovládnout. Jedno, zda to budou Asiaté, Afričané příp. Arabové. Dělo se tak v minulosti a není důvodu, aby se tak nedělo i v budoucnosti. Na troskách byzantské říše vznikla kultura muslimská, helénské období vystřídalo starověké Řecko a Germány a Galy převálcoval starý Řím. Indiáni zmizeli téměř z povrchu zemského, když na ně padla horda dobrodruhů ze staré Evropy a na troskách říše Chanů vzniká moderní Čína. Zřejmě nám nezbude než splynout s našimi dobyvateli a najít si mezi nimi svoje místo. Pokud ještě je čas, pokud ...

Kráceno (Editor)

108603

06.11.2006 16:00

Šlechtění plodin se modernizuje

GMO

Tatranka 85.?.?.?

Není pravda, že u nás se geneticky modifikované potraviny neprodávají. V naší samošce mají olej z geneticky modifikované sóji. Ovšem tato informace je na obalu napsaná tak drobným písmem, že zákazník, který se po tom vyloženě nepídí, si toho nevšimne. Mělo by se to tam uvádět velikým a ještě barevně zvýrazněným písmem, aby to bylo zřejmě hned na první pohled. Další problém je, že u surovin, které se používají k výroby jiných potravin, to už uvedeno není. Např. v buřtech je uveden obsah škrobu, ale už není uvedeno, z čeho se ten škrob vyrábí. Myslím, že rostliny by se měly pěstovat tak, jak je navrženo v závěru článku. Pokud by celá EU přešla na biopotraviny pěstované a hnojené přirozeným způsobem ověřeným tisíciletým vývojem, tak by se nemusely provádět intervenční nákupy nadproduktů a podporovat tak vývoz dotovaných potravin, které přispívají k další nerovnováze tam, kam se vyvezou. Neměli bychom sice tak krásná obrovská rajčata, ovšem zcela bez chuti a bez zápachu, ale zato bychom byli zdravější, protože umělá hnojiva, herbicidy a pesticidy by se pak následně nesmývaly do vody a neotravovaly životní prostředí, které je už tak dost otrávené i z jiných zdrojů.

120824

05.12.2006 13:24

Tlustoprdky

RE: Ze Zvědavce se stal nepěkný bulvár!

Tatranka 85.?.?.?

Pane Montagu, jestli se Vám líbí zrovna tyhle zadečky, tak ty rozhodně nejsou tak korpulentní jako ty, o nichž je článek. Tady jste se trochu seknul, když jste hovořil o tom, že se Vám líbí korpulentní dámy. Jinak Vás mohu ujistit, že např. i já se zajímám o témata, která jste zmínil výše ve svých příspěvcích, a znám většinu Vámi uváděných webů, ale nikdy bych se neodvážila svoje názory považovat za ty jediné správné. Všechno, o čem píšete, se týká buď budoucnosti, anebo těžko ověřitelné přítomnosti. Mimochodem, ta budoucnost je také těžko ověřitelná, na tu si musíme počkat. Také jste jaksi zapomněl např. na Součka nebo Wiesnera. Ale je i řada dalších autorů, kteří píšou o tom, co tzv. bulvár nezajímá, a jsou věřejně publikovaní. Chci jen říci to, že Vaše názory jsou příliš kategorické a zdá se, že s Vámi lze těžko diskutovat, protože zřejmě považujete tu svoji pravdu za jedinou. Neříkám, že život je nějaká velká sranda, ale měli bychom chodit po světě s otevřenýma očima a uvědomovat si jeho pestrobarevnost, kterou mu upíráte. Na jedné straně se považujete za duchovního člověka a na druhé mluvíte o onanii. Měl byste si asi ujasnit, za kterou ligu kopete. Ona i ta sexuální energie se dá přetavit v duchovní. Anebo je to tak, že pro pokárání pana Stwory vytahujete svoji duchovní nadřazenost a v koutku svého pokoje se ukájíte jak se dá ? Nechci Vám sahat do svědomí a tak do něj nesahejte ani tomuhle webu. Ten bude takový, jak ho udělají lidé, kteří jsou ochotni ho číst a za něj platit. Když se Vám nelíbí, nechoďte na něj. Kritika je jedna věc, ale urážení všech diskutujících vč. editora je věc druhá. Ten, kdo o sobě tvrdí, že je lepší než ostatní, je na to pravděpodobně hůř než ostatní a léčí si nějaký komplex. Jestli jste tak duchovní osobou, za niž se tady prohlašujete, tak měl Váš příspěvek vyznět poněkud jinak. Anebo jste recesista a teď se bavíte, jak jste nás všechny pěkně vytočil. Tož Vám přeji, ať se Vám ta duchovní cesta vyvede.

122819

19.01.2007 14:49

Předpověď teroristického útoku

RE: Ach jo....

Tatranka 85.?.?.?

"..... a ovladatelnější."

A vo tom to je.
Je třeba se zamyslet komu to slouží. Komu slouží globalizace ? Obyčejným lidem asi těžko. Ti mají svůj malý dvoreček a dál necestují. Ale ti co trčí po lokty v doláčích, ti mají zájem svět pořád postrkovat svým vlastním směrem. A když se to zadrhne, tak je třeba tomu trochu pomoct. Je jedno jak. A když zařve pár lidí, tak co. Jak řekl klasik "lidí je jak sraček". V 6ti miliardách se pár tisíc nebo pár milionů ztratí jak pára nad hrncem. A když se všechno peče pod pokličkou v papiňáku, a pod tu pokličku není vidět, tak není divu, že si lidi představují všelicos, co by se pod ní mohlo nacházet. Málo platné, rybičku v akváriu si člověk může prohlídnout ze všech stran pěkně dopodrobna, ale štiku v zabahněném rybníku už rozeznáte těžko.

125973

21.06.2007 15:20

Potraviny bez geneticky modifikovaných příměsí budou brzy minulostí

RE: GM - fakta a mýty

Tatranka 88.?.?.?

Je pravda, že kolem GMO víří spousta informací, polopravd i vyložených lží a mýtů, otázkou ovšem je, kdo na tom má zájem. Pravdou je, že lidé odjakživa šlechtili rostliny, aby dosáhli větších výnosů. Jinak bychom dodnes jedli divoký ječmen a nitkovité kořínky mrkve. Nicméně vše se dělo přirozenou cestou. Ránu tomuto procesu zasadila až průmyslová revoluce. Vědci se opřeli do všeho možného a co je výsledkem ? Na světě je přebytek potravin, i když jsou nerovnoměrně rozdělené. To vede i k nadúrodě obyvatelstva, kterému se tímžto pádem zužuje životní prostor a rovněž tak i pěstební prostor. Kromě toho mu z něj ukrajují i pouště, nedostatek vody, zasolené půdy. Namísto redukce obyvatelstva se vymýšlejí krkolomné metody, jak toto obyvatelstvo nakrmit. Ale příroda takhle nefunguje. V přírodě je to tak, že rozmnožování se řídí množstvím dostupné potravy. Je-li jí málo, rozmnožování se potlačuje. Člověk se tomuto systému díky vědě a technice úspěšně vyhýbá. Tím ovšem podkopává svůj životní prostor, což vede k jeho postupné degeneraci. Ano, lidé v průmyslových zemích se dožívají vyššího věku, ovšem za jakou cenu ? Spočítal už někdy někdo, kolik nemocných kolem nás žije ? Vsadím se, že kdybych udělala průzkum, u každého člověka by se našlo alespoň jedno chronické onemocnění. Délka života se prodloužila ale především díky očkování a likvidaci řady bakteriálních nákaz. Na druhou stranu špatné životní podmínky a nezdravá strava se podepisují na těch chronických onemocněních, kterými lidé dříve tak masově netrpěli - to jsou především kardiovaskulární onemocnění, rakovina, alergie, diabetes atd. atd. Určitě si dosadíte řadu dalších chorob. A proč to ? Myslíme si, že žijeme zdravěji, protože máme na každou bolístku pilulku, ale je to opravdu tak ? Už nepracujeme manuálně, nechodíme pěšky, čas, který strávíme spánkem se snížil min. o 2 hodiny, navýšil se stres a v neposlední řadě do sebe cpeme potraviny nabité chemií - ať už pocházející z hnojiv, herbicidů a pesticidů, nebo z léků, kterými jsou preventivně ošetřována chovná zvířata. Suma sumárum, stokrát nic umořilo osla. A v tomto případě to platí dvojnásob. GMO to nezachrání, naopak. I u DDT se tvrdilo, jak je prospěšné a světe div se: opak byl pravdou. GMO jsou ve skutečnosti velkým nevyzkoušeným experimentem s námi se všemi. Nebylo by lepší nejít proti přírodě a ponechat na ní výběr, koho nechá žít a kdo musí odejít ? Nezlepšil by se pak genofond lidstva, nebylo by různě postižených, a to ať už fyzicky nebo mentálně ? Nebylo by lepší nešířit náš oslabený genofond do dalších generací ? (A to prosím pěkně do toho nepočítám znečištěné vodstvo, ovzduší, domácí prostředí atp.) Kdo chce, ať hodí kamenem, já to ustojím.

138001

21.06.2007 15:56

Potraviny bez geneticky modifikovaných příměsí budou brzy minulostí

RE: GM - fakta a mýty

Tatranka 88.?.?.?

Nevěříte soudům? Změňte
>vládu nebo si pěstuje ve svém skleníku své GM free plodinky.
>Jak prosté...

To co tady tvrdíte je bohapustá manipulace. Jak si může člověk bydlící v paneláku pěstovat brambory, obilí, zeleninu apod. ? To vyžaduje trošku větší latifundii.

138003

25.10.2007 15:04

A povstala umělecká fronta…

RE: A to si rikaji

Tatranka 88.?.?.?

No, ono to tak od věci není. Např. v kopci Na baních ve Zbraslavi mají ve sklepích podzemní vodu. To by asi nikdo na kopci nečekal. A přesto tomu tak je. A že ten kopec je dost vysoko nad Vltavou.

145899

25.10.2007 14:54

A povstala umělecká fronta…

RE: Nac tolik nenavisti?

Tatranka 88.?.?.?

>? Severni mesto ve sve krase, takze to panorama nejakym 'blobem'
>rozhodne jen poozije, kdyz uz tam bude konecne NECO co nebude mit
>pravouhle obrysy.

A co takhle pyramidu ? To určitě není supermoderní tvar, naopak má tisíciletou tradici. I Praha má tisíciletou tradici. To by se k sobě hodilo, ne ?

145901

17.01.2008 15:42

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Částečně si za to Zvědavec může sám

Tatranka 217.?.?.?

Paradoxní ovšem je, že jak se zdá podle posledních výzkumů, Židé vůbec nepocházejí z Palestiny, ale z Afriky. Jestli se to prokáže, tak to může být pěkný šrumec. Pokud je mi známo, tak Palestina jim byla přidělena právě na základě jejich ve starověku Biblí přisouzeného území. Nemělo by se potom v tom případě uvažovat o přesunu státu Izrael na místo jejich původu v Africe ? Domnívám se, že to celé bylo velmi nešťastné řešení, jehož plody sklízíme právě nyní, obzvláště při vědomí toho, že např. Cikánům žádné území pro zřízení vlastního státu přiděleno nebylo, přestože rovněž byli předmětem Hitlerova holokaustu. Ale možná se jenom ve všem mýlím. Třeba se měli vrátit zpět do Indie-Pákistánu.

151782

05.02.2008 13:58

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

Je pan Švejnar věrohodný ?

Tatranka 217.?.?.?

Musím se takto tázat, neboť vše mi napovídá, že není. Proto se ptám:
1. Proč věřit narychlo přemluvenému kandidátovi, který ač kandiduje za ČSSD zastává zřejmě pravicové názory ?
2. Je důvěryhodný muž, který se nejprve běžel ujistit ke KSČM, že ho podpoří, ač zřejmě právě kvůli komunistům emigroval ? A jak to bylo s jeho emigrací ? Nebyl to spíš výsadek ?
3. Proč se politicky neprofiloval již dříve, aby mohl stupínek po stupínku stoupat k vytoužené metě. Nebo se stane pravidlem v ČR, že se nejvyšších funkcí začnou ujímat lidé s neznámými názory a postoji, bez předchozí politické kvalifikace ?
4. Proč p. Švejnar tak lavíruje se svými názory - nejdřív radar ano, nyní možná ano, možná ne. Nechci mít za prezidenta člověka, jehož názory jsou příliš pružné.
5. Jaké má politické schopnosti a zkušenosti, že si troufá bez přípravy a "z voleje" rovnou na prezidenta ?
6. Je skutečně tak bohatý, že si může svoji kampaň financovat sám, nebo za ním stojí někdo, o němž nevíme a nemáme vědět ?
7. Proč vytáhl do boje nejdřív mezi občany, když u nás se volí prezident dohodou parlamentních stran. Není to trošku od věci ?
8. Tady se už opakuje co uvedeno v článku. Jak je to s jeho občanstvím. Může snad občan USA kandidovat na prezidenta ČR ?
9. S ohledem na bod 8. proč nepožádá o české občanství. A má-li ho již, jak je to s jeho občanstvím americkým ? Připadá mi to trošku spekulativní to jeho prohlášení, že když bude zvolen, tak se vzdá USA občanství. Co vlastně chce ? Být občanem USA a občas tady do toho kafrat, nebo se stát plnoprávným občanem a kopat za tuhle republiku ? Není to tak, že je mu zatěžko se vzdát všech výhod plynoucích z USA občanství a že vlastně se zvolením ani tak nepočítá, když mu nestojí za to řešit to ještě před volbou ?
10. V souvislosti s bodem 9. není pak p. Švejnar jenom takovou kukačkou, která má podrazit nohy V. Klausovi ? A kdo přijde po něm ?
11. Na rozdíl od V.Klause jsou jeho názory "většinové". A bohužel mému přesvědčení odporující. Víc si proto vážím právě V.Klause (i když není bez chyb), protože se nebojí "jít proti proudu", i když ne vždy musí mít pravdu. Toto u p. Švejnara naprosto postrádám.

153359

05.02.2008 16:19

Filipika proti multi-kulti

RE: První cesta by vedla k brutální šikaně učitel

Tatranka 217.?.?.?

Já myslím, že morální povinnost by platila pouze ve vztahu k bývalým příjemcům našich imigrantů. A nadto - jednalo se o stejný kulturní okruh. Naši lidé se na Západě většinou dobře integrovali, protože naše kulturní zvyklosti se zas až tak neliší. Ale nevím, jak si představujete integraci lidí ze zemí, kde např. platí krevní msta, právo šaríja, kde je běžná absolutní podřízenost žen apod. Takoví lidé pouze u nás vytvoří "pátou kolonu" a ve svých ghettech budou pokračovat ve svých zvyklostech, aniž by vznikla šance k vzájemnému prolnutí. Ostatně, dobrým příkladem jsou různé "chinatowny" v USA nebo chudinské čtvrti osídlené převážně Afričany nebo Turky ve Francii či Německu. Už ze samé podstaty této segregace je nemožné, aby tito lidé splynuli s většinovým obyvatelstvem a přijali jeho zvyky. Na to je většinové obyvatelstvo příliš svobodymilovné a imigranti příliš svázaní svými tradicemi a náboženskými zvyklostmi. Ovšem pravdou je, že v minulosti k určité integraci docházelo, buď pokojnou cestou, což nebylo příliš obvyklé, nebo násilně - při již zmiňovaném "stěhování národů". Přijmeme-li tuto skutečnost, pak máme dvě volby: 1. přejít do protiútoku a podmanit si státy, odkud většinou imigranti přicházejí, násilím. To už tady bylo a nepodařilo se to, resp. po vyčerpání jejich potenciálu bylo od této cesty upuštěno. 2. Zablokovat hranice a opevnit se. To také není příliš reálné, protože globalizace příliš pokročila a neviditelní manipulátoři v pozadí si nad tím mnou ruce. Svět je rozvrácen a otázkou pouze zůstává kdo co ustojí. Obávám se, že tak, jako pominula éra starověkých východních civilizací, jako byla Byzanc, a posléze evropských jako byl Řím, tak se nachyluje i éra moderních států jako je USA/EU. Nyní nastupuje Asie a až skoupí akcie významných velkých společností prostřednictvím svých fondů, tak teprve nastane éra, kdy my budeme migrovat na Východ, jelikož všechny životaschopné společnosti mezitím přenesou své působení právě tam. Tady zůstane jen pár zoufalců z nostalgie po starých časech. Zdá se vám to přehnané ? Přečtěte si ekonomické zprávy.

153373

05.02.2008 15:58

Filipika proti multi-kulti

RE: Jednoduche

Tatranka 217.?.?.?

trodasi, máte pravdu, že není třeba vinit Slováky z exportu cikánů do Čech po WW2. Naopak je z téhož třeba vinit Rumuny, neboť od nich sem doputovali především olašští cikáni, kteří nikdy nepracovali a pracovat nebudou (tedy muži) nebo je to pro ně náramná pohana a skvrna na cti.

153376

06.02.2008 16:08

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

Feminismus ??!!

Tatranka 217.?.?.?

je ožehavé téma a nedá se jednoznačně říci, na čí straně je pravda. Je to jako když pacient stojí sám proti lobby lékařů. Tak stály a mnohdy ještě stojí ženy samy proti patriarchálnímu uspořádání tohoto světa. A bez možnosti odvolání nebo dovolání. Myšlenka je to hezká - muž se bude starat o rodinu a finančně ji zabezpečovat, žena pak obstará domácnost a děti. Problém ovšem nastane tehdy, když muž toho není schopen - např. proto, že onemocní, zemře, nebo má nízký příjem či nemůže sehnat práci. Je-li celá rodina odkázaná jen na jeho příjem, žena nemá žádnou kvalifikaci a děti jsou malé - jaké je potom řešení ? Nekvalifikovaná práce ženy, např. posluhování, které rodinu také nezabezpečí. Ovšem to není vše - v dobách "před feminismem" vznikaly i jiné problémy - např. v USA ženy nemohly být vlastnicemi půdy. Jestliže muž zemřel, zůstala žena nejen bez prostředků, ale i bez výrobního nástroje, byť by byla schopna se o rodinnou farmu postarat. Ano, mužům se může zdát, že to jsou jen drobné nedostatky patriarchálního systému, ovšem pro ženy jsou to podstatné záležitosti, které zásadním způsobem vstupují do jejich života. Zkusili jste si vy, muži, být někdy na někom totálně závislí ? Nemoci bez jeho svolení dělat to, co chcete ? Nemít vlastní příjem a žadonit o své vlastní potřeby ? Ano, feminismus "osvobodil" ženu v tom směru, že ji donutil umět se postarat sama o sebe. Je to dobře nebo špatně ? Tuto cestu podstupují všichni muži naprosto dobrovolně téměř odjakživa a vůbec jim to nepřijde divné. Tak proč se jim to zdá divné u žen ? Anebo je to jenom tím, že je pravda, že musejí být obdivováni, laskáni a ujišťováni o vlastní výjimečnosti, aby si mohli nalhávat, že jenom oni jsou povoláni hýbat tímto světem ? Žen je cca 50 % populace (pro zjednodušení), mají tedy rovněž poloviční nárok na to, aby i uspořádání světa odpovídalo jejich představám. Paradoxní je, že největší velmoc světa, která se holedbá svým demokratickým systémem, neměla ve svém čele dosud žádnou prezidentku, ačkoliv v dobách dávno minulých, kdy se o feminismu ještě ani nedalo tušit, byly mezi evropskými vládci i ženy, a to nikoliv nevýznamné - např. královna Alžběta nebo císařovna Kateřina. Co dodat ? Kdo si je jistý sám sebou nemusí se bát ohrožení ze strany žen. Neboť - a jsme zase u té lobby - muž muži jistě vyjde více vstříc. [zmaten]

153462

07.02.2008 13:59

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: A co tohle ?

Tatranka 217.?.?.?

Židé jsou vlastně Hebrejci, které stvořil(i) Jehovah jako vyvolený národ určený k ovládnutí národů jiných. Hebrejskou víru pak převzali Chazaři, kteří nebyli Hebrejci, ale od této doby se profilují jako Židé. Znamená to tedy, že Žid není národnost, ale víra. Aby toho nebylo málo, využili židovskou víru sionisté, kteří nejsou ani Hebrejci, ani Chazaři (povětšinou), ale kteří se židovstvím zaštiťují páchajíce všemožné finanční i jiné transakce za účelem přivedení lidstva k NWO a ovládnutí planety Země. Ale to je na delší rozbor. Co chci vlastně říci ? Že skutečných Hebrejců abys pohledal, neboť jako národ nebyli právě početní. A všichni ti lichváři, kteří Židům vyrobili špatnou pověst, většinou k Hebrejcům nepatřili.

153593

07.02.2008 14:03

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Logika

Tatranka 217.?.?.?

Paní Jarmilo, existuje ještě další teorie. A sice ta, že Země je odkladiště nepovedených genetických experimentů, k nimž se uchylovaly různé kosmické národy ve snaze zlepšit kvalitu svojí vlastní degenerované DNA. Rovněž tak je odkladištěm pro různé provinilce týchž národů - podobně jako tomu bývalo u Austrálie v době, kdy byla britskou kolonií.

153594

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 0

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
23,44 Kč
Euro
27,38 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
16,51 Kč
Švýcarský frank
25,63 Kč
100 japonských jenů
22,46 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 923,83 Kč
1 unce stříbra
549,93 Kč
Bitcoin
314 926,65 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 565 734