Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 35 příspěveků, 9 různých jmén: <nic>, čěf, čtenář, Jan Rys, jízlivec, Medák, Milan, Tomáš, Walker.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.04.2005 08:33

Proč neslavím konec druhé světové války

Proč neslavím konec druhé světové války

Tomáš 81.?.?.?

Autor snad zapomněl, kdo tu válku rozpoutal.

50647

26.04.2005 09:32

Proč neslavím konec druhé světové války

RE: Proč neslavím konec druhé světové války

Tomáš 81.?.?.?

[smích]

50657

13.05.2005 09:02

Oslavy pod srpem a kladivem

Oslavy pod srpem a kladivem

Milan 81.?.?.?

Tak se mi zdá, že Židé si ukradli II. světovou válku. Denně v médiích slyšíme opakovaně pláč nad utrpením Židů. Tito ale nebojovali a válku nepomohli vyhrát byli pouze pasívní oběti. Naproti tomu Rusko neslo hlavní tíhu bojů a zahynulo ve válce 27 milionů jejich občanů což je několikanásobek oproti židům. Přesto je Putin přítelem Schroedra a neotravují svět každodenním pláčem o utrpení svého lidu. Nehledě ne to jsou to již tři generace co nezažili válku a 90% lidí zajíma to co se jich přímo týká a to jsou zločiny bolševiků kteří jsou ještě dnes uz nás u moci a nepotrestaní. Německo bylo potrestáno, stydí se za tyto své zločiny jejich generalita byla popravena reparace zaplatily je nutně je tedy již nechat na pokoji.

52448

16.05.2005 16:39

Tunel z Čepra úspěšně pokračuje

RE: Tunel z Čepra úspěšně pokračuje

čěf 81.?.?.?

Já bych jedno částečné řešení korupce měl: zrušit trestný čin poskytování úplatku, při ponechání trestného činu přijímání úplatku. Je zapotřebí to vysvětlovat? Nuže, pak by mnohý přijimatel a každý vynucovatel úplatku měl silné zábrany, nevěda, zda ho beztrestný podplatitel vzápětí (nebo i daleko později) nepráskne. Kolumbovo vejce??

52770

17.05.2005 12:29

Jak jsem potkal bizony

Jak jsem potkal bizony

čtenář 81.?.?.?

"Nepotřebijeme donašeče a udavače ale informátory a pozovovatele" :Adalbert Kiesel, c.a k. policejní komisař.
(Vladimír Neff,Sňatky z rozumu a Zlá krev)

52869

17.05.2005 14:52

Mobily a Velký bratr

Mobily a Velký bratr

čtenář 81.?.?.?

Internetová komunikace je ZCELA a ÚPLNĚ archivována za AKTIVNÍ pomoci některých providerů.

No vida a tohle se vyčítalo Číně jako příklad nedemokratického počínání totalitního režimu.

30412

25.05.2005 08:53

Pošpiněný holocaust

Pošpiněný holocaust

Milan 81.?.?.?

Četl jsem před časem v MF dnes članek od Lustiga, kde popisoval zážitky s koncentráku, např že nebyl tetovaný, že měl jít hned do plynu, že jim polívku nalévali do hrstí, štastnější si přinesli nočník, a na oběd měli guláš ze Žida. Ačkoli jsem ochoten uvěřit lecčemu ale pan Lustig to zřejmě přehnal, nevěřím že by meli nočníky ale talíře ne a že by si Židé pochutnávali na židovi. Byla by zajímavá konfrontace pan Lustig ještě žije. Podle mne tím holokaust znevěrohodňuje.

53504

20.06.2005 14:23

Rozklad policie?

Rozklad policie?

Medák 81.?.?.?

No nevím jestli bídný stav PČR má na svědomí Ruml&spol ale mám dojem,že příliv "bejvalejch" nastal až za Grulicha,tj.po nástupu ČSSD ke korýtku.

57315

21.06.2005 13:24

Spiderman Krejčíř na útěku

Spiderman Krejčíř na útěku

Medák 81.?.?.?

Baráček má pěknej.Ten se ale musel nadřít,než na to našetřil.A to neni vidět,jaký to má vevnitř.Kdepak to v těch Černošicích je?

A s tím útěkem a podplacenejna bengama,není to dezinformace zahraničních ideodiverzních centrál?
Třeba aby se podkopala důvěra obyvatelstva v ozbrojený složky,soudy,vládu,parlament,senát,prezidenta.

57514

08.07.2005 15:34

Koordinované vydírání jménem Live 8

RE: Koordinované vydírání jménem Live 8

81.?.?.?

Následující úvahou na téma Všelidská solidarita jsem už, promiňte, přispěl do obsáhlé diskuse k článku O jedné (módní) vlně na webu pana d-fense. Pasuje i sem, pokud si laskavý čtenář místo obětí tsunami v Asii představí hladovějící děti v Africe. Věnuji siru Geldoffovi a paní Lauře.

Je přirozené, že si lidé pomáhají, protože člověk je tvor společenský. Je to nutné, aby lépe přežívali jako skupina, celek. Je přirozené, že člověk se o události zajímá a reaguje na ně tím víc, čím jsou mu bližší, místně či vztahově. Je přirozené, že člověk se tím míň zajímá o cizí neštěstí a tím méně pomáhá, čím se ho méně dotýká. Člověk nemůže být bratrem všem. Kdyby to tak příroda nezařídila, musel by každý v příští minutě rozdat svůj majetek a zbytek života strávit hořekováním nad tím, že na zeměkouli každou vteřinu nešťastně zahyne 1,8 člověka. To ovšem dokázal jedině svatý František z Asisi, a nikdo ho nenásledoval. Mimochodem, co by pak vlastně tady vzniklo?
Nyní tyto teze ilustruji. Tsunami na druhém konci světa zahubila mnoho lidí. Indonézie je tak daleko, že k ní nemám žádný vztah. Je mi obětí líto, a to je s mé

60386

08.07.2005 15:44

Koordinované vydírání jménem Live 8

RE: Koordinované vydírání jménem Live 8

81.?.?.?

Následující úvahou o Všelidské solidaritě jsem přispěl do obsáhlé diskuse k článku O jedné (módní) vlně na webu pana D-fense. Pasuje i sem, pokud si laskavý čtenář místo obětí tsunami v Asii představí hladovějící děti v Africe. Věnuji siru Geldoffovi a paní Lauře.

Je přirozené, že si lidé pomáhají, protože člověk je tvor společenský. Je to nutné, aby lépe přežívali jako skupina, celek. Je přirozené, že člověk se o události zajímá a reaguje na ně tím víc, čím jsou mu bližší, místně či vztahově. Je přirozené, že člověk se tím míň zajímá o cizí neštěstí a tím méně pomáhá, čím se ho méně dotýká. Člověk nemůže být bratrem všem. Kdyby to tak příroda nezařídila, musel by každý v příští minutě rozdat svůj majetek a zbytek života strávit hořekováním nad tím, že na zeměkouli každou vteřinu nešťastně zahyne 1,8 člověka. To ovšem dokázal jedině svatý František z Asisi, a nikdo ho nenásledoval. Mimochodem, co by pak vlastně tady vzniklo?
Nyní tyto teze ilustruji. Tsunami na druhém konci světa zahubila mnoho lidí. Indonézie je tak daleko, že k ní nemám žádný vztah. Je mi obětí líto, a to je s mé strany vše. Jsou milión

60390

08.07.2005 15:48

Koordinované vydírání jménem Live 8

RE: Koordinované vydírání jménem Live 8

81.?.?.?

(pokračování)
Jsou lidé, kteří dávají pár stovek měsíčně, aby nějaké dítě v Nigerii nebo v Indii mohlo chodit do školy. Rozumnější by bylo, kdyby touto částkou podporovali nejbližší českou venkovskou jednotřídku, které hrozí zrušení, aby naše vlastní děti nemusely jezdit do školy do daleka. Takoví lidé jsou výjimeční ve smyslu, že je jim bližší kabát než košile. Jejich rozhodnutí respektuji a nezesměšňuji, jde o jejich peníze a pomohou snad dobré věci. Naopak od nich očekávám, že budou respektovat můj postoj a nebudou citově vydírat: už jsi přispěl na Thajsko, vždyť tam žijí lidé stejní jako ty, to bys zchudnul, kdybys poslal jednu dárcovskou SMS?
S pomocí od vlád je to složitější. Na jedné straně, čím větší katastrofa, tím víc musí pomáhat vlády a organizace, které mají velké peníze, na druhé straně vláda hospodaří s penězi svých občanů a má povinnost -bohužel jen morální- užívat jich v jejich zájmu. Takže zase, čím je která vláda blíž, a má na to, nechť přispívá více. Vláda země z druhého konce světa není morálně povinna přispět vůbec, snad s výjimkou akutní humanitární pomoci. Tou myslím nikoli humanitární bombardování [mrknutí jedním okem], nikoli p

60391

22.07.2005 18:49

Smutný, přesmutný svět fanatiků politické korektnosti

Tzv. politická korektnost v řeči

čěf 81.?.?.?

http://www.politikon.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1131&Itemid=9
[oči v sloup] Prokristapána! Normální lidé všech zemí, spojte se, a mluvte i nadále normálně. A termín "politická korektnost" dávejme do uvozovek, nebo nakonec podvědomě přijmeme jeho obsah za korektní. [pláč]

62756

01.08.2005 15:35

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

RE: Určitě nebudu sám !

čěf 81.?.?.?

Na sýkorky netřeba s flintou. Kdysi se prý vůdcové v Číně rozhodli zbavit vrabců, protože aby jim neužírali hodnoty. Pět dní a nocí dělalo disciplinované obyvatelstvo dirigované úředními diskžokeji nepřetržitý hluk, příbory a nádobím a tak, a pak už jen stačilo popadané zcepenělé vrabce napytlovat a donést na úřad kvůli proplacení odměny. (V příští sezóně se jim pak přemnožily mouchy, ale to je už jiná povídka.) Co loňský czechtek provedl s místní florou a faunou, nebylo jistě nic pěkného. A nezlobte se, já mám kytky a sýkorky rád.-
Kravál do přírody nepatří, povolený ani nepovolený. Většina milovníků tohoto rámusu je -což novináři cudně pomíjejí- zřejmě ze západní Evropy. Proč někdy nepořádají na druhé straně hranic Bayerntec, našinci by tam jistě rádi přijeli? Asiže tam jsou takové akce zakázané.

63904

02.08.2005 18:10

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

Obránci technosarančat, a tuhle znáte?

čěf 81.?.?.?

Občanský zákoník §3: Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Dobrá, že? A tuhle?
§127: Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména … nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy HLUKEM, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými ODPADY, světlem, stíněním a VIBRACEMI …
Vlastníkem pozemku byl -kupodivu stejně jako u loňského ročníku- pan Konstantin Pleský (je to ten majitel pražské rybí restaurace La Cambusa?). Co by k tomu asi řekl? A co sousedi, například předloni obyvatelé Kopidlna?. Tam ten cambus vypadal prý takto: http://www.drogy-info.cz/article/articleview/868/1/49/#817785
Ostatně soudím, že kravál do volné přírody nepatří, povolený či nepovolený, organizovaný či neorganizovaný

64130

04.08.2005 12:39

CzechTek v nás

reakce na 64384

čěf 81.?.?.?

Zpět k tématu. Pane hostující, píšete
A pak...
....přiřítí se nějaký, o málo starší,mindráky si léčící pako v černém a ...
...potom kluka pohodí někde u dálnice a ten Nejvyšší nakonec řekne:No a co,byl to jenom feťák,přejel ho kamion...
Co je víc?
Zničená zahrádka?
Nebo zničený lidský život,život možná slušného kluka,co se možná chtěl jen trochu pobavit?
A co na to rodiče?
Nejen jeho rodiče!
Konec citátu.
Co na to třeba já? Na inetu se dnes najde spousta detailních informací. Kterým věřit? Snad těm, které jsou nejpravděpodobnější. Reprodukuji po paměti.
Očitý svědek z vísky v okolí Mlýnce: Na kraji silnice, za bílou čárou, leželi nehybně tři mladíci, možná opilí, možná zfetovaní, možné jen unavení. Střih. Dva se zvedají a odcházeji, kamaráda nechávají na místě. Střih. Projíždí kamion. Střih. Mladík leží dál, ale nějak divně. Střih. Přijíždí přivolaná policie, konstatuje že mladík má poraněnou hlavu, patrně od auta. Střih. Lékař konstatuje smrt a mladíka odvážejí.
Vrstevník z Kladna který ho znal: Byl to kluk, který jak se říká, měl problémy se zákonem. Rodiče se ho zřekli, bydlel u babičky.
Policie (tím si nejsem jist): Přejetý měl v krvi ...
Veřejné informační kanály: POLICIE BRUTÁLNĚ ZASAHUJE NA CZECHTEC JEDEN MRTVÝ MNOHO DALŠÍCH BLABLABLA...
Myslím, že za tu smrt může nepozorný (ale žádný pako) řidič auta, a z větší části ten přejetý sám. Policie pak vůbec ne.
Zpět od tématu.
Paní Katka vyslovila názor a podepsala vlastním jménem. To já nebo paní Bovaryová, která na ní vzápětí na základě toho vygůglovala kompromitující (?) údaje a tím odrovnala(?) její názory, jsme v tom větší srabi. Nebo sem také předhodíte své skutečné jméno, madam?

64572

12.08.2005 12:01

Oběť války: americká ekonomika

RE: Mno, to se budete divit, pane Arkane, že se nebudu divit, já jsem o tom před delším časem psal:

čěf 81.?.?.?

Dotaz úplně mimo mísu (nebo přímo do mísy?). Co je vlastně lepší, být úplně mimo mísu, nebo být přímo v míse?

65744

04.10.2005 10:19

Ideozločinec Germar Rudolf

RE: Problém zvaný Leho

čěf 81.?.?.?

Šašků je! Ale klaun, pane, to je řemeslo (Werich). To je makačka, dalo by se říct, to je instituce (Horníček). Áno, instituce kultůrně-politická (W).
Tak nějak to říkali ti dva klauni ve své proslulé forbíně.

73224

06.10.2005 11:31

Ideozločinec Germar Rudolf

RE: Problém zvaný Leho

čěf 81.?.?.?

(pokračování W) Ve středověku každý král měl svého klauna, který mu říkal pravdu. Protože král ji chtěl vědět, král ji potřeboval vědět, a kdo mu tu pravdu měl říct, radio nebylo, noviny nebyly (publikum [chechtot] ), kdo mu tu pravdu měl říct? Klaun královi tu pravdu řekl, král ho za to nakop -protože za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta-, král věděl, co vědět měl, klaun dostal, co mu patřilo... a jelo se dál, močálem černým kol bílých skal.
[mrknutí jedním okem]

73470

19.10.2005 10:23

Demonstrace na protest věznění Ernsta Zündela

RE: Nejsem z Prahy, ale chystám se tam

Jan Rys 81.?.?.?

no a pri te prilezitosti muzete jako spravny spanelsky republikan vypalit nejaky kostel (je jich tam dost) a znasilnit nejaky jeptisky (taky se tam asi najdou).
Dete se bodnout ....

74763

05.12.2005 16:26

Pošlete vánoční pohlednici vězňům za své přesvědčení

RE: O čem vám ve Zvědavci neřeknou

čěf 81.?.?.?

Ad 2:
Hádám, bádám, hádám,
že Bovary Madam
vysvětlí se tím,
že to není ženská,
leč sehraný tým.

81895

20.12.2005 13:24

Co je hrozbou svobodné společnosti?

OT poznámka

jízlivec 81.?.?.?

Nepřesné používání pojmů jistě není hlavní hrozbou svobodné společnosti. Nepřesné používání klišé tím méně. Ale přesto: drtivá menšina je protimluv. Drtivá je většina, menšina je mizivá.

84599

28.12.2005 16:38

Bráníte ústavu? Pak jste podezřelí z terorismu

RE: Překládejte pořádně, prosím. Individual je jednotlivec, nikoliv individuum. Také si myslím, že Vámi uvád

čěf 81.?.?.?

Ano, překládat se má pořádně.
Následující citát je docela k tématu.
You can always rely on America to do the right thing ... once it has exhausted the alternatives (W.Churchill).
Přeložil jsem ho zkusmo takto.
Můžete se vždy spolehnout na USA, že udělá tu správnou věc ... jakmile vyčerpá ostatní možnosti (W.Kostelník).
Mohl byste mi překlad skouknout? [smích] [pláč]

85876

06.02.2006 13:00

Lety - Národní strana se omlouvá (některým)

čěf

81.?.?.?

Firmy, mající v názvu zkratku AGPI jsou dle obchodního rejstříku čtyři. Jedna starší (asi majitel vepřína), tři novější; stejné adresy sídla; stejné osoby. K čemu to?

92099

02.03.2006 08:43

Tajemné Havlovy restituce

RE: Aha!

Jan Rys 81.?.?.?

no jenze tady v kocourkove i kdyz milost prezidenta neprijmete a soud pokracuje tak vas nemuzou odsoudit. Jediny efekt, ze jeste nejakou dobu blokovala soudni sin a cas soudce....

95431

06.03.2006 09:55

Strana zelených – správná volba?

RE: Koho volit?

čěf 81.?.?.?

Silně uvažuji o Hnutí za přímou demokracii, www.pdemokracie.ecn.cz. Klíčovým bodem jejich programu je, dát co nejvíc rozhodovací pravomoci přímo občanům (nikoli jen jejich zástupcům), a to ne jen jednou za čtyři roky. Z povahy věci je tudíž nelze dobře zaškatulovat coby levici či pravici, teprve po prosazení hlavních programových bodů by se asi rozdělili na víc vyprofilované strany, nebo se rozpustili. Mohou být šancí, aby se začal v politice víc uplatňovat prostý zdravý selský rozum. Na poprvé se do parlamentu nedostanou, v budoucnu určitě ano.
Teoreticky to mají vyfutrováno ažaž, organizačně asi dostatečně. Akorát reklamě nerozumějí, zkratka HzPD je nezapamatovatelná a neskloňovatelná. Takhle PříDem (nomen omen!), to by zaujalo. Asi jim ji navrhnu.

96141

06.03.2006 16:33

Strana zelených – správná volba?

RE: A koho mám pane

čěf 81.?.?.?

DEU měla výborný start v příznivé době, pod heslem Nejen prosperita, ale i morálka a právo. Na to slyšelo mnoho občanů, já také. Brzo se ale ukázalo, že nejdůležitějším jejím programovým bodem je "podpora oprávněných nároků exulantů", prakticky ale jen sudetských Němců. Zejména se v tom směru angažoval hlavní sponzor DEU, pan Kudláček, vydavatel tehdy progresivního Českého deníku (snad dodnes mu DEU dluží několik miliónů; původně si myslela, že jde o dar). Jak příznivci, tak členové (těch bylo jednu dobu na čtyři tisíce) to nakonec -se skřípotem zubů- pochopili... a začali zase odpadat. A Český deník zkrachoval. Tedy nešlo o intriky mocných, aspoň ne ve smyslu, jak se domníváte. DEU se odrovnala sama.
Se ukázalo, že ta jejich zkratka vlastně znamená DEU(tsch), srv. pozdější US(a)-DEU(tsch).

96188

10.05.2006 10:13

Kateřina Jacques - dobře připravena past

RE: Nezapominate na neco?

81.?.?.?

zajeď si do Černobylu na dovolenou a pochopíš [mrknutí jedním okem]

105488

10.05.2006 11:31

Kateřina Jacques - dobře připravena past

RE: Clanok je zavadzajuci

čěf 81.?.?.?

Po uveřejnění toho článku a fota v BL jsem napsal (do diskuse na ČN) -o jednom aspektu věci- toto. Prý každý policista vždy zachovat má se profesionálně, bez emocí. Pak ale totéž musí platit tím spíš i pro vysokého státního úředníka. Policistu nejdřív uposlechnu a pak podám stížnost. Ředitelka odboru lidských práv na Úřadu vlády Žak se při prosazování svých občanských práv dopustila patrně několika přestupků: (1) neuposlechla pokynů policie, (2) utrhla policistovi služební číslo, (3) lhala, že policista neměl číslo. Proto by ji měl šéf postavit do prošetření případu mimo službu -jako to udělal ministr vnitra s policistou- , a pokud se prokáže bod 3, propustit ze státních služeb. Neboť státní úředník nesmí lhát, nota bene tak blbě, aby se na to přišlo, že? Konec citace.
Výšeuvedené snímky z patrně policejního videa prokazují body 2 a 3. Proto lze očekávat, že po vyšetření (případu) bude Žak odvolána z funkce. Lhář na místě ředitele přes ausgerechnet lidská práva je cú moc, to je něco, jako kdyby lhal notář.

105500

12.05.2006 10:07

Havlův zelený comeback?

RE: zase pseudonym?

Walker 81.?.?.?

...ne, ten článek je pouze názorem jeho autora, ničím nepodložený a rozkošně nenávistný... jestli si takto představujete "nezávislou" publicistiku, tak vás lituji

105634

17.05.2006 19:46

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

RE: Hrůza

čěf 81.?.?.?

Prázdné kostely jsou problémem oprávněnosti existence církve samé. A tak se je pastýři –logicky, ve svůj prospěch, nikoli svých oveček- snaží naplnit. Třeba v sousedním Holandsku:
Raz sme sa s kamarátom prechádzali po meste. Všimli sme si, že z Veľkého kostola, ktorý sa tak aj volá, znie hudba a dovnútra vchádzali polonahé dievčatá. Boli sympatické. Prekvapilo nás to a hybaj za nimi! Pri vchode stojí ochrankár a usmieva sa: "Chlapci, tam nemôžete!"
Urazili sme sa. A kde je problém, pýtame sa. Ochrankár vybuchne smiechom: "Pozrite sa na tabuľu. Neviete čítať? Dnes, v sobotu, je vo Veľkom kostole lesbická diskotéka."
A vtedy som pochopil, že pre prachy prenajmú holandskí kňazi svoj kostol hoci aj zoofilom.
---Konec citace. Co na to věřící katolík, přešťastný Honzo777? A co na to rodilí Holanďané? chelemendik.sk - HOLANĎANIA SA SŤAHUJÚ DO AUSTRÁLIE
Západoevropská vyšší církevní hierarchie je součástí globální elity a tedy „důsledně se distancuje od všech místních zájmů, norem a tradic“ ( chelemendi.sk ). Jen řadoví faráři ještě protestují. Ale kdyby vyvstala nutnost, kvůli zachování živobytí přeškolí se na muezziny, tak jako se u nás po převratu učitelé ruštiny přeučovali na angličtinu. Jinými slovy, normální lidé, považující normální rodinu za základ státu a národní státy za nejpřirozenější útvary, od západní církve zastání a podporu v tomto názoru čekati nemohou.
In margine.
Výšeuvedený nestarý politicky nekorektní web http://www.chelemendik.sk/ je nanejvýš zaujímavý pro zvědavce zvědavé, jak asi funguje svět. Namátkou:
Z jakého (také) důvodu se rozpadl Sovětský Svaz? http://chelemendik.sk/zahadazaniku.htm
Proč tzv. „mezinárodní společenství“ tolik bojuje za toho Chodorkovského? http://chelemendik.sk/panarin2.htm
Pane editore, máte konkurenci z Východu.
[pláč]

106223

17.05.2006 20:29

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

RE: Hrůza

čěf 81.?.?.?

http://www.chelemendik.sk/doc.php?d=00000047
http://www.chelemendik.sk/panarin.htm
Klíčové odkazy se nevyvedly, snad teď.

106229

17.05.2006 20:35

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

RE: Hrůza

čěf 81.?.?.?

HOLANĎANÉ SE STĚHUJÍ DO AUSTRÁLIE http://www.chelemendik.sk/doc.php?d=00000047
http://www.chelemendik.sk/panarin.htm
První dva odkazy se nevyvedly, snad teď.

106231

19.05.2006 11:17

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

RE: Hrůza

čěf 81.?.?.?

Bovary, to nepsal Čelemendík, jen přetiskl.
Vodníče, není důvodu Vám nevěřit, ale ani se nezdá, že onen neznámý autor napsal čistou beletrii. Se skutečností (nejen o Holandsku) to může být jako v orientální historce o králi, který požádal svého moudrého rádce o vysvětlení, co vlastně jest pravda. Rádce nechal přivést slona a pak několik slepců. Nechal prvního slepce osahat špičku slonova chobotu, druhého špičku klu, třetího kousek ucha… posledního špičku oháňky. Pak poručil, aby popsali, jak neznámé zvíře vypadá. Každý vylíčil jiného tvora, ovšem ani jeden nelhal, to by si nedovolili. Již je ti jasné, ó šáhu všech šáhů, co je to pravda, ptá se vezír v závěru příběhu.
Může to být i jinak. Nedávno v televizi běžel film, tuším americký, o vědeckých pokusech s lidským zrakem. Byla jich ve filmu ukázána řada, a doprovázel je ukecaný komentátor zasvěceným a poutavým výkladem. Například při záběrech z basketbalového utkání vysvětloval, že lidské oko nestíhá zpracovávat vše a proto se divák soustřeďuje na výseč obrazu, kde se něco děje či která je pro něho právě nejdůležitější. Na konci celého pořadu se zeptal diváků: Všimli jste té gorily? Neviděl jsem nikde žádnou. Komentátor pustil znovu basketbal… a opravdu, pár metrů od míče se neustále pohyboval, ba křepčil, muž v masce gorily. Pak průvodce opakoval záběry z ostatních experimentů, i těch poklidných a pomalých … všude byla gorila!

Jste si opravdu jisti, ó Evropané, soustředění na svou zábavu,
za neustálého jemného vybízení od všech informačních médií, kam se během hry máte dívat,

že Vám na herní ploše nepobíhá gorila?

106394

22.05.2006 09:59

Jak smutné

Báseň na facky

čěf 81.?.?.?

K oběti své se přikrad'
spár ostrý, oko bystré,
neviditelný macek.
Nemusel seknout třikrát,
v přikrádání je Mistrem
Bratrstva kočičích pracek.

106644

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 0

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 0

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 1

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 13

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,67 Kč
Euro
26,18 Kč
Libra
29,45 Kč
Kanadský dolar
17,01 Kč
Australský dolar
16,69 Kč
Švýcarský frank
24,31 Kč
100 japonských jenů
20,87 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,26 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,48 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 607,98 Kč
1 unce stříbra
536,92 Kč
Bitcoin
791 436,58 Kč

Poslední aktualizace: 16.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?