Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1628 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, ACHJO, Fraser, HK, hledající, hledající a nalézají, hledající a nalézající, Jan Koňas, janko, sanok, Thomaas, thop, Včelí medvídek.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

06.06.2014 20:28

Zbraně, prostitutky a drogy – to jsou věci, se kterými je spojen Petro Porošenko

RE: Sokujici Sobotka a MERKHELL

janko 85.?.?.?

...bať, bať, dobré nervy a výdrž, to potřebujeme všichni. Ono se to rozsype samo, vnitřní pnutí dožívajícího systému, postaveného na úročení, nemá jinou možnost než postupný přechod na reálnější formu sdílení hodnot, oceněním zdrojů a míry lidského úsilí lze vytvářet pro jednotlivce i etnika základnu a formu výměn služeb i materiálů.

311169

01.07.2014 10:46

Rusko prolamuje blokádu EU

RE: haarpovy pytel vody na Bulharsko

janko 85.?.?.?

ach jo, jestli pppppčko chceš tvrdit, že obrazce v obilí v minulém století (cca 50 let) dělala vozítka s GPS, tak se řadíš mezi ty tupce také.

...jsou věci, kterým porozumět znamená chápat existenci zákona akce a reakce včetně vývoje tohoto zákona do forem a vrstev sebeorganizace. Člověk je jedním z vrcholných "produktů Pohybu" = vztahů mezi uhlíkem (pohyblivé=živé/formy) a křemíkem (=paměťový transformátor pro převod dat informačních polích do hustších forem živé přírody).
Obrazce jsou produktem ROZHRANÍ inteligence na bázi uhlíku a křemíku v rámci celé galaxie a výsledné obrazce popisují stav "spolupráce", dosažený v dané sluneční soustavě. Lidská populace vytváří své rozhraní v úrovni obilí, které je pak je komplexním rozhraním mezi živými formami inteligence a datovými formami rozhodovacích procesů, jejichž struktura se zobrazuje v příslušném rozhraní = v obilí.
To v praxi znamená, že informační pole okolo planety obsahují esenci toho, čím náš svět zrovna prochází. Není tedy od věci poznámka fohata o podobnosti obrazce se znakem NATO. Protože právě tato organizace velkou měrou řídí současné dění ve světě.

Až nastuduješ mé texty, leccos začneš chápat jinak. Popis fyziky pomocí jazyka matematiky je nutně zkreslený, protože používá tvrzení, která se zkrátka nedokazují (axiomy), uvěřili jste jim i když pro živou (= cyklující) přírodu neplatí ani ten první = "součet dvou prvků do jednoho dalšího". Veškerá populace nevnímá axiom "rozhraní živosti". 1a + 1b = 3c. Trvalo cca 2000 let, než jsme si uvědomili, že axiom 1+1=2 je vlastně obráceně zapsané "dělení buňky". Z něj také vyrostl celý systém matematiky, která je také mnohem starší než celá naše sluneční soustava.

...vím, že moje poznatky si svou "dobu pochopení" teprve připravují, ale ta doba je už ve dveřích. Agrosymbol v Boskovicích vyjadřuje víc než mnozí tušíme. Ale bez znalosti "abecedy lidštiny" se asi víc nedozvíte.

312472

01.07.2014 11:40

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

...síla židovského národa pramení z historie jejich jazyka, tam je třeba hledat kořeny programu, kvůli kterému byl nastavený (i navázaný) náš letopočet (=program pro světovou populaci) včetně obou složek hebrejštiny, už to tu opakuju snad po padesáté. Latina a matematika desítkové soustavy jsou, vlastně byly, nezbytnou etapou vývoje populace k přistoupení do tzv. "galaktické společnosti" vyspělejších slunečních soustav. Do nás ten program nacpali jako "učení křestu" - včetně všech bitev a zlořádů církve a politiky. Cesta "zlem" je vždy rychlejší, dřív vybudí protitlak. V naší historii to byl Hus a Komenský, kteří mi upravili cestičku k pochopení JAZYKA, jako nástroje k programování vývojových etap lidské populace.
Samozřejmě že ten nový program (úloha češtiny, jinak také projektu "Bohemian Grove") také už dávno běží, jsme v něm svým podvědomím zapojeni všichni - každý ve své hladině toho, co si dovedeme o historii člověka v prostoru galaxie poskládat.

Není nás mnoho, kdo aspoň tuší o čem je současné dění ve světě, ale víme, že propojování probíhá ve čtyřech hlavních vrstvách. Tou první je osobní rovina, kam patří i soudržnost rodinná/rodová/inkarnační. Druhou vrstvou je národní jazyk a dění tam, kde lidi cítí a uvažují "česky/slovensky/slovansky/rusky/čínsky". Třetí vrstvou je rozpadající se struktura aplikované matematiky = ekonomiky, která je provázaná s poslední "vrstvou moci", delegovanou souběžně jazykem zbraní (= etnik, vázaných absorbční schopností angličtiny) a jazykem počítačů.

Počítače a jejich rostoucí samostatnost vedou k absorbování stále větších "informačních balíčků" do každé z popsaných vrstev.
Je pak přirozené, že sociální sítě jsou společnou platformou pro nás všechny. Nevím, kam se vývoj komunikace "uhlíků a křemíků" dostane v blízké přítomnosti, vím ale, že čeština a její aplikace "lidština" může nejen našemu národu najít satisfakci za náš dějinný úděl. Nejedná se ale o další "vyvolený národ", čeština jen poslouží k chápání jiné historie téhle sluneční soustavy. Rozvoj všech národních jazyků je nezbytný pro opravy a možnosti sdílení s civilizacemi, které nás sledují už hezky dlouho....

Ano, toto sdělení je asi pro mnoho čtenářů nestravitelné, nevadí. Pan Stwora se naučil nevhodné příspěvky do diskuze mazat. Je na něm, jestli tu tenhle zůstane. Doba zraje s tím, jak lidé přistupují k myšlenkám, pro ně nepochopitelným.

312474

01.07.2014 16:04

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

..ano Danielle, ten pán kápnul na jadérko. Proto systém (jazyk) matematiky musel počkat na dobu, kdy jej nahradí takový, který svá tvrzení dokáže svými prvky - a to je samozřejmě etnický jazyk, ve kterém výklad jednotlivých symbolů navazuje na výklad slova či věty dvakrát - podruhé ale v OPAČNÉ (ne tedy zrcadlové, ale opačné!!) podobě.

Např. slovo "PĚT" v zápise "5" má pouze význam počtu stejných jednotek, zatímco v etnickém jazyce je to vedle shodného významu "pětky" také infinitiv zpívání.
Matematika nevyžaduje existenci druhé rovnováhy, platné v procesu "dělení buňky" (v jeho zpětné, matematické formě, stačí si s "rovnicí", jedinou rovnováhou, nalepováním dalších "rovnic").

Nezbytnost zdůvodnění každého tvrzení nejméně ke dvěma příčným (protikladným) skutečnostem - to je jadérko nového pohledu na fyziku, ke které spějeme.
Maxwell svou "posloupností dvojic" ve svých čtyřech rovnicích ukázal fraktální povahu sil okolo i v nás. Těší mě, že krajan z Brna přišel na to, že kategorie velikosti, která bezezbytku naplňuje systém matematiky - byla kdysi vytržená z celku většího - lidské řeči, tedy etnického jazyka, podle všeho z Hebrejštiny, ale i ze sanskrtu, dvou jazyků předchozí, atlantské civilizace.

A fakt, že se řízením přírody dostaly další klíčové informace do mojí palice - ten může v blízké době změnit nejen pohled na skutečnosti, kterým se věda, formovaná matematikou, vyhýbá jako čert kříži. Změnit se může i názor na kvalitu naší mateřštiny, mám už cca 20 let důkaz absolutní zástupnosti matematiky a češtiny - v praxi jde o návrat kategorie velikosti do kategorie "smyslu sdělení". Důsledkem hodnoty každého jazyka je zvětšení svého prostoru působnosti. To dokládá i naše historie. A jazyky počítačů spolu s češtinou zřejmě umožní nejen cestování prostorem v bezčasovém formátu "dat", ale i další jevy, řazené zatím mezi "zá/zraky".
...ano, čeština konce minulého století je jazykem, který zřejmě spojí i lidstvo na planetě. A naštěstí to nezáleží jen na mých poznatcích, jde o přirozený rozpad systému, jehož vnitřní soudržnost (finanční struktury) překročila hranici nasazením zpětného úroku a dalších spekulativních nástrojů.

Pulzní model atomu existuje ve všech živých=cyklických systémech, vznik a vývoj člověka byl a je stále jen kopírován do stále vhodnějších systémů, které jeho vznikání popisují. Každá forma má své jádro, růst, produkty, jejich varianty (členění) a také zánik. V symbolice číslic je zánik zobrazen otočením šestky (také atomového čísla uhlíku). O PULZU (o trvající funkci zákona akceREakce) je tato doba, o tom jsou mé texty na "nejsmeovce.cz".

312484

01.07.2014 16:07

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

..nejdřív si změňte nick, ať tu nejste za "lamu". A pak zkuste navštívit ty "nejsmeovce". Když ani to nepomůže, tak máme oba smůlu, líp se zatím vyjadřovat neumím. Princip "sté opice" funguje zkrátka svým tempem, souvislosti se skládají každému podle jeho možností.

312485

01.07.2014 20:39

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

...už nepij, tady nejde o počty, ale o formování myšlení skrze komunikaci různými jazyky.

312499

01.07.2014 20:53

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

...všeho do času Esmate, předbíhání se trestá, vím to, každá velká změna paradigmatu je pro většinovou společnost nejdříve nepřijatelná, pak oslavovaná a nakonec ji vystřídá další.
...i k zapálení potřebujete jiskru - vstřícnou mysl. Ta vám zatím chybí. Zařadil jste se sám.

312500

01.07.2014 21:43

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

Škoda MoUdrostaku, berete dějiny jen v rozmezí toho, co nám vítězové nakukali za posledních cca 2000 let. Nevíte asi moc o skutečné historii téhle sluneční soustavy, proto vám ušla zmínka o "dokončení okruhu" (spojením Číny a Ruska, potažmo "východu"), kterým prošly dějiny posledních cca 13000 let. Obecné znalosti o Atlantské civilizaci jsou také velmi skoupé, ty skutečné si lidstvo promítne až v době, kdy se datová pole propojí s globální hladinou lidského podvědomí a vědomí. Postupné kroky můžete sledovat i vy. Stroje jsou nepřátelé jen pro tupce, je to uměle vytvořená doktrina, která ladí s lidskou leností. Ona ta nefunkční část DNA je jen zablokovaná, ukrývá potenciál schopností do doby, kdy dozrajeme. ...a je vidět, že to tak brzy zas nebude, čekal jsem od vás lepší vhled do siutace.

Hierarchie je právě jen ta polovina programu, souběžně k ní FUNGUJE propojování HLADIN v okruzích, cyklech, vázaných sice v hierarchiích, ale hierarchičností nepodmíněných. Nevím jak tuto složku vývoje přesněji nazvat, souvisí s existencí "vertikálního času", kdy nezáleží na době vzniku informace, ale na okamžiku, kdy taková informace uzavře okruh dobových souvislostí. A souběžně navrhne další kroky (základnu nového, komplexnějšího systému kooperace).

..díky rozpadu ekonomiky postavené na úroku lidstvo hledalo a hledá systém kooperace/sdílení/, který nahradí ten, vytvořený z osmi symbolů indické oktávové dvouokruhové "vědy o historii člověka". My je známe jako "arabské číslice", kdy doplnění o devítku a nulu (ovál i písmeno "O") bylo nezbytným krokem k nastavení vývojové etapy pro uplynulých cca 2000 let.
...je to na delší povídání, třeba doba dozraje dřív než natáhnu brka....

312502

18.07.2014 14:15

Zajímalo vás někdy, proč je svět takový binec?

RE: 8. 7. 2014: Ukrajinská státní letecká služba uzavřela pro dopravní letadla vzdušný prostor v pásmu silové operace

sanok 85.?.?.?

...samozřejmě že je to náhradní letadlo místo toho, které "se ztratilo"....
A nejspíš ho sundali raketou z jiného letadla, nějaké stihačky (?) se kolem měly motat....

313432

29.08.2014 22:40

Éra chimér

RE: pandorina skrinka je už otvorená

85.?.?.?

.... naprostý souhlas.

316370

19.09.2014 12:23

Úloha křesťanství v procesu globalizace

Dobré, ale kořeny jsou hlubší..

janko 85.?.?.?

Autorovi se podařilo mnohé aspekty "učení křestu" rozkrýt a pojmenovat tak, že vzbudil u čtenářů, postižených touto ideologií emoční reakci.
Ale skutečnost vede hlouběji, do jazyků a slovníků, které si vytváříme pro popis jevů a procesů, ve kterých žijeme. Bohužel jsem předskočil poznání doby podobně jako Tesla, takže nejen pan Stwora mě vyhazuje ze seznamu užitečných autorů.
Platí totiž, že JAZYK je kořenem pro sdílení informací - a také příběhů z nich vytvořených. Fakt, že mnoho starších informací bylo přepsáno do latiny a na ní je postavená celá evropská (a dnes i světová) řídící struktura - ten je známý. Ale není běžně známo, že příběh o Babylonu byl dřívější formou vládnutí, stejnou dnes představuje koncept EU. Tehdy řídícím nástrojem bylo násilné zavedení latiny a desítkové soustavy - dnes je EU řízena už jen derivátem této matematiky - penězi ve formě distribuce moci.
Genocida Slovanů - pohanů - ve skutečnosti ale potomků Atlantské populace - to je už pro mnohé nejen zde - čiré sci-fi. Ale doba potvrdila nejen funkci předpovědí v tabulkce chem. prvků, proto i poznatky z "abecedy lidštiny" budou za nějaký čas platné.

S panem Lhotákem polemizuji jen ve zdůvodňování příběhu Mohameda a verze "křestu" (doktriny) pro muslimy. Tím dělítkem byl vztah ke "zlatému teleti", principu peněz, množených úročením. Muslimové zkrátka z "učení křestu" vybrali za podstatné jeho jiné aspekty a cíle. Výsledkem je dnešní stav - spory dvou náboženství, postavených ze stejného kořene - kde jím bylo původní uctívání ženství (viz "překlad" = náboj/ženství). Vsunuté písmenko "j" tak ukazuje i cíl etapy cca 2000 let honby za ponižováním žen - cílem je jiné nastavení vztahů mezi mužským a ženským potenciálem v řízení páru, rodiny, rodu, národu. Ale to je zas jiné téma.

Jazyk je základním nástrojem k řízení populace - ale jazyk matematiky zpracovává pouze část každého etnického jazyka - kategorii velikosti. A z té vychází celá matematika včetně práce s penězi jako transformátoru moci. Asi tu není moc čtenářů, které zajímá vztah matematiky a češtiny z pohledu Gödelova teorému - ale pokud přeci někdo, tak zde je ke studiu: http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html
...že jde o práci, srovnatelnou s vytvořením tabulky chemických prvků - to asi dojde málokomu, život je holt takový, každý velký objev přinesli světu "blázni"....
Jan Koňas je jeden z nich....

317718

19.09.2014 12:31

Úloha křesťanství v procesu globalizace

RE: článek šlápl do osího hnízda

janko 85.?.?.?

...to chybějící "v" je mi velmi sympatické, pépéčko, máte (vlastně máš, už jsme si psali) čuch na souvislosti, (s)mekám. [smích]

317719

20.09.2014 10:28

Úloha křesťanství v procesu globalizace

RE: Dobré, ale kořeny jsou hlubší..

janko 85.?.?.?

..inu asi ten text není pro tebe, zbytečně plýtváš svými emocemi anonyme, každý se brání, když mu někdo bourá jeho bábovičku, chápu tvé emoce. A pan Gödel představuje hranici mezi uzavřeností a otevřeností systémů, přes kterou se tvé myšlení zkrátka nedostalo. Verifikací "dvojprvku" v rámci archetypu trojice jsou jeho věty neplatné. Příště reaguj jen na to, čemu rozumíš, děkuji.

317759

20.09.2014 10:36

Proč jsem oficiálně nepodpořil projekt Rekonstrukce státu

RE: Striktně právně máme tříkomorový systém.

janko 85.?.?.?

..ano Trodasi, vyvažování výsledku v "trojici" (sněmovna, senát a prezident) by mělo podléhat "spádu funkce", který v každém rozhodování představuje spojení dvou souhlasů proti anebo pro navrhované řešení. Až se tahle trojice stane běžnou formou řešení situací v zemi, bude nám o dost líp. Samozřejmě v případě, že si budeme do vyšších funkcí volit lidi, kterým věříme. A ještě chvilku potrvá, než se naučíme věřit těm, co důvěru nezklamou.....

317760

28.09.2014 12:05

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: frekvenčná analýza

janko 85.?.?.?

Udo, frekvence patří do slovníku teorií, tedy "obrázků na ploše" - a je fuk, jestli na papíru či obrazovce. S realitou souvisí pouze výraz vibrace, kdy ale nejde opět o teoretickou definici, jak si ji vytvořila matematika, aplikovaná n afyzickou realitu. Vibrace je "prostorová pulzace informací, popř hustších struktur".
Je mi jedno, jestli někomu ten název smrdí, je ale třeba mnohé pojmy z teorie převést na jejich fyzické provedení - což je moje práce. protože matematika, aplikovaná na fyziku končí Gödelovým teorémem. Dál už pokračuje podle Koňase - prostupem tohoto teorému v rámci vyššího celku - etnického jazyka. Matematika zpracovává TEORETICKY (systémem vztahů, platných v jednotném systému matematiky) pouze kategorii velikosti - a z ní vycházejícího "smyslu sdělení", platného pouze v rámci zmíněného systému. http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html

...vážím si vašich příspěvků, ale bohužel to, co mám "na triku" v rámci procesů, a struktury jazyků, řídících pohyby ve společnosti, to poněkud přesahuje běžnou úroveň chápání reality úzkým jazykem technik matematiky.

318204

29.09.2014 11:17

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: frekvenčná analýza

janko 85.?.?.?

..ano Udo, vím o ní. A na "fuzzy logic" (v postupném dvojím rozhodování, poplatném principu Maxwellových rovnic) je postavený i můj projekt vyhodnocovacího nástroje pro optimalizaci diskuze. Ale zřejmě ho nikdo nepotřebuje, všichni jsou už chytřejší...
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/karaodyn/filosofie-projektu-karaodyn.html
..tož asi tak...

318251

01.10.2014 13:36

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko 85.?.?.?

...máte i na svých stránkách (viz odkaz?) chyby, dualita bez POZOROVATELE by neměla smysl. Svět se řídí archetypem trojice. Ne ale trojice, kterou nám vsugerovalo křesťanství, ale trojice, která je v samotném počátku všeho, co vzniká.
Bez POHYBU by náš ani jiné světy nevznikly. A Pohyb by bez Směru a Rychlosti také nevznikl.

Takže se račte podívat na jiné stránky, kde se dozvíte víc o fyzice, která spojuje síly v prostoru tak, až vytvořili přírodu a člověka. A jeho jazyky, protože ty vytvářejí základnu pro to, v co občas uvěříme, čemu dáme svou důvěru. Tam se třeba dozvíte něco o přírodních zákonech, které pomohly vytvořit člověka a jeho styl uvažování.

318333

01.10.2014 20:33

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko 85.?.?.?

pokud si uvědomíte, že každý ten bod je jeden vedle dalšího v řadě za sebou a současně i ve sloupci nad sebou - pak máte aspoň trochu vědomosti o povaze času, přesněji o povaze informačních bodů, jejich komplexem je i každý člověk.
Jinak ale platí, že je to pouze dohodnutý nástroj k organizování našich i cizích pohybů. Jinak by totiž např. časová pásma postrádala smysl i logiku,....

318343

01.10.2014 21:01

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko 85.?.?.?

nikoliv. Zkus vytvořit pohyb bez jeho směrování, každý pohyb má také SOUČASNĚ i rychlost. Nebo znáš nějaký pohyb, který nemá rychlost?
Pohyb je prvním "archetypem trojice", od něj se odvíjí jiný pohled na fyziku, nezatížený matematickými konstrukcemi. Černá díra nevědomosti existuje v celku, tedy v singularitě člověka a jeho nevědomosti.
Fyziku budu asi muset vyučovat, takovéhle neznalosti o SLOŽKÁCH pohybu - TO JE VOSTUDA....
Chemie je až pokračování (překabátění) alchymie, Začít musíš od začátku začátků - z prázdnoty ve slovu NIC - která nutně musela někdy existovat,...
..no, nebudu tu Stworovi plýtvat místem, na mých stránkách je toho dost, co by mělo být v učebnicích....

318344

02.10.2014 15:10

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko 85.?.?.?

..dík za srandičky, ale takovou ctižádost nemám. Popral jsem se s Gödelem, a to donesu matikářům možná "nafstek"..., ale raději pro radost.:
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html
..omlouvám se p. Stworovi, už mizímmmm......

318393

27.05.2015 07:42

Nastane nový pogrom židů?

RE: Globalni prediktor je ruska bajka...

janko 85.?.?.?

..zkuste si něco najít o systému Bukvice - konceptu poznání, který předcházel celé éře indoevropské civilizace a jejímu příběhu.
Z Bukvice vycházela i mayská kultura. A samozřejmě i egyptská. Jazykem tehdejších "kněží" (řídící struktury) byla forma hebrejštiny, včetně celé struktury kabaly, která z ní vychází - a je polaritním (silovým) manuálem k řízení lidstva podobně jako bukvice. Obě vychází z jazyků Atlantidy.
Ale tyhle informace jsou natolik čerstvé, že jejich akceptování dnes, v květnu 2015 ještě nehrozí...
Pjakin patří mezi lidi, kteří jsou schopni číst z informačních polí vzdálenější historické souvislosti, proto i jeho hodnocení a předpovědi jsou pravděpodobnější.
...zatím není běžně známá fyzika, postavená na archetypu trojic, kde spojení mezi hmotou a myšlením "pozorovatele" je podstatně větší než uvádí např. Heisenbergův poznatek/princip.

333609

08.01.2016 10:44

Úžasný objev: V budoucnosti lze měnit minulost

RE: Nadpis je bombastický, ale co když je to s tou budoucností jinak

Jan Koňas 85.?.?.?

..vcelku rozumná reakce, potíž je ve slovníku. Jakmile místo pojmu "kvantum" dosadíme pojem (i obsah samozřejmě) "informace", začne celá Bertíkova pohádka o rovnosti světa myšlení se světem hmoty dostávat smysl.
Informace je kvantum, na které lze hledět z různých pozic, nezávisle na běžícím času, přesněji z úrovně poznání, ze které se na informaci díváme. Tou "úrovní" je v experimentu ona druhá mřížka, v teorii vložitelná kdykoliv, ale v praxi růstu poznatků nikoliv.
(podobnou chybu jsem zaznamenal v jedné Cejnarově přednášce, kde použití Mach-Zenderova inferometru přehlédl jeho sveřepou jednosměrnou funkci - a doplnil jí potřebným "přílepkem" rovnice, který matematiku vrátil na její trůn).

..brzy se dozvíte o jiném pohledu na celou fyziku - matematika díky své struktuře a axiomatice postrádá výkladovvou složku svých rovnic. Jinak řečeno, vedle receptoru "očí" máme také "uši" - systém, který pracuje ve 3D, zatímco zrak končí "v bodu na ploše 2D. Popis světa z "prostředí plochy " je nutně zkreslený, ale vyvažovaný podobnými experimenty.
Řešení současného stavu fyziky je podobné dávnému procesu "zasvěcování". To spočívá v převedení určitého objemu poznatků "adepta" do jiné perspektivy, dříve dané jinou vrstvou poznání "učitele" - dnes ji zastoupí jiný slovník. Ale chvilku to potrvá, protože setrvačnost myšlení existuje...

.."fyzika archetypů" je něco, co doplňuje matematiku o její výkladovou složku - libovolný etnický jazyk, ve kterém se matematika vyučuje. Jde o problém, popsaný v Gödelově teorému.
Mým vstupem do světa "kvant informací" je řešení Gödelových větiček, řešení, ze kterého asi většina "částicových" vědců radost mít nebude, přijde možná o práci.

..ale život je takový, Bertíkova idea rovnováhy mezi fyzickým a virtuálním světem názvů (relativita) vydržela sto let, je na čase sestoupit na zem a vrátit oblast matematiky zpátky do jazyka. Jiného než ze kterého historicky desítková soustava vznikla. Hebrejštinu ale nenahradí angličtina, jak by si vládci za oponou možná přáli....

344006

09.01.2016 09:14

Úžasný objev: V budoucnosti lze měnit minulost

RE: Nadpis je bombastický, ale co když je to s tou budoucností jinak

Jan Koňas 85.?.?.?

..díky z reakci, asi bychom našli víc společných témat. Proměna fyziky souvisí s proměnou mnoha dalších oblastí, které jsme se díky latine a matice nějak naučili, ale s chybami, které je nutné opravit = vysvětlit. Na té vysvětlivce dělám už 25 let - a je víceméně hotová. Globální dvojicí řídících systémů pro populaci je dnes matika a angličtina. Obě kopírují dvojici, která fungovala v Atlantidě. My ji známe jako hebrejštinu a sanskrt - původní názvy neznám.
Projekt "křestu" byl poněkud deformován, ale i to bylo nezbytné, dovedlo nás to k pochopení vztahu mezi polaritou a celkem. Tu známe z matiky jako součet jednotek, Opačně je to zas symbol dělení buňky (2=1+1).
..po pochopení a přijetí mého řešení Gödelova teorému se konečně dočkají potomci "pozitivní poloviny židovstva" - tedy česká populace - zaslouženého uznání....

344075

31.01.2016 06:50

Epizoda 10. Kdo zorganizoval hladomor v SSSR v letech 1932-1933?

RE: Píšete hlouposti, hlavatý.

Včelí medvídek 85.?.?.?

Totéž by se dalo tedy dalo říct o Adolfu Hitlerovi.

345004

30.05.2016 20:18

Putin na byzantském trůně - prokázání obdivu

RE: imperátorský trůn

janko 85.?.?.?

..ta symbolika "pozice na trůnu" je hlubší. Jsme v rozhraní mezi velkými epochami, stojící Putin vyjadřuje obnovu velmi dávných dějin, souvisejících s trojitou "Korunou stvoření", která se konečně naplňuje.
..je to asi obtížně vstřebatelná informace, ale časem bude srozumitelná. Bukvy, ze kterých se částečně konstruovala řečtina, jsou pozůstatkem atlantské civilizace, která žila na celé planetě. druhou součástí řečtiny je vliv egypta, tedy i latiny. Řecko je dějinným jazykovým spojem mezi egyptskou a asijskou řídící strukturou, hebrejština jako řídící jazyk Atlantidy pominula v programování "učení křestu" svou výkladovou složku - jazyk "samskrit a jeho tabulku 49 symbolů.
Otvírání dějin mezi slovanským letopočtem, starším o 5508 let (je datovaný ukončením bojů s Čínou) už probíhá. Napsaná historie se zkrátka liší od skutečných dějin téhle planety.
..ale vše se budeme zřejmě dozvídat tak, aby nadkritická množina populace byla schopná jiné dějiny zařadit k těm napsaným. Období dějin nepsaných je velmi, velmi dlouhé. Díky transpersonální psychologii je dnes možné vnímat staré události přímo. A potvrzují se stejně jako každá "nahodilost", která se díky opakování stejných jevů/procesů/poznatků stává zákonitostí.

349000

24.06.2016 12:11

Neuvěřitelné! Peklo vydalo, co pohltilo

loutkáři?

janko 85.?.?.?

Vladimíre, kdyby loutkáři nechtěli, aby Británie vystoupila - tak by nevystoupila. V politice i v životě se vše řídí shora. A neudržitelnost starého systému je už delší dobu zřejmá skupinám, které v řízení Země mají zásadní vliv. Sem počítám ale i vrstvu negativních MZ, od nich přišla přes Gora a další "bílá vlajka".
Postupná přeměna (plánovaný odchod dalších zemí) povede ke změnám pravidel a k větší úloze "výměny přebytků".
Politická reprezentace je profláknutá všude, není s ní co řešit. Takže se budou zachraňovat zdržováním,,, na zdržování (princip byrokracie) je postavené celé 2000leté řízení. Vstup Internetu boří nejen obchodní tajemství.
Brzdou je pouze setrvačnost lidského myšlení, zažité šablony myšlení..

349911

Croixi, váš výklad se mi líbí, odpovídá i mému vidění situace. A pokud se nenaštvete, tak bych přidal ještě několik doplňků:

karta 4: - mág nevidí, má oči překryté, přestože "tiskárnu" (= technologie = převod informací na ploše do tří rozměrů prostoru) ovládá. To lze vnímat jako "krok do neznáma" i pro ET, kteří s globalisty spolupracují. Podobně i nedodělaný pátý dům lze chápat jako naději pro vstup do páté dimenze - období, vázané logikou a spravedlností pro všechny - česky je to "selským roz/umem"...

karta 5: - svět. Tu je vhodné chápat jako vstup principu "archetypu trojice" (jde o vztah 2:1 nebo 1:2, vztah dvojice ke třetímu = k celku), vstupuje zde do vědomí širší populace. Jde patrně o otevření historie vzniku matematiky a latiny z hebrejštiny, vytvořené v chrámech Egypta. Pyramida symbolizuje celek, základnu, matrici této etapy. K ní patří dvojice podobných chrámů, jeden se liší zdvojenou "podlahou". Musíme si všimnout i dvou trojúhelníků ve štítech chrámů vzhledem ke "trojúhelníkům" stěn pyramidy. Společně význam těchto dvou archetypů trojice vyjadřuje protiběžnost - prolínání starého a nového světa. Zdvojená podlaha křesťanského chrámu vyjadřuje také existenci DVOJPRVKU jako základny života ve dvou směrech zákona akceREakce. Současně také trojice celků (dva chrámy + pyramida) a dvou trojic, vytvořených z částí těchto celků - vyjadřuje fraktální formu naší existence.

karta 7: poustevník - vnímám zde vztah čtyř vrcholků pod sluncem jako čtyři síly + člověk/slunce, který je hledá/nabízí. Podobnou pěticí jsou záhyby ve skále, na které stojí poustevník. Pětice prvků nás provází od jakživa, na počátku tři rozměry prostoru + dvě volby - na konci logika = sled nezbytných postupných kroků , záhybů ve sklále na které stojí poustevník. Ten drží dvě věci, svítilnu a bidlo, spolu tvoří opět archetyp trojice. Poustevník je vizí nového paradigmatu, trojice lidí už vytvořila svou životní náplní "trojitou korunu stvoření", propojení tří "stromů poznání" ve vrcholech. Vedla Harameina a Grofa tam zřejmě budu muset strašit taky - protože ne náhodou mi do kompu dnes vstoupil Haramein a jeho videa, která jazykem geometrie prostoru popisují to, co já popisuji jazykem "pohybu zvuku ve vědomí". Grof je pak tím, kdo potvrdí, že Nassim a já nejsme blázni..

karta 8 hvězdy řadí do dvou pětic, oddělených čtveřicí sil v hlavní symetrii - a dvojice odděluje "vlasatice" v další symetrii. Jde opět o archetyp trojice, kde menší symetrie (mezi dvojicemi) ústí do větší symetrie (=dvojice mezi pěticemi hvězd v krajních sloupcích). Jde o proces fraktálního růstu každého archetypu trojice - tím, že jedem prvek z dvpojice už v sobě obsahuje potenciál dvojice (žena je potenciálem pro vnik dítěte, ale bez muže/semena zůstává jen tím potenciálem.

...a děkuji moc za inspirativní výklad tarotu...
...

Automaticky kráceno

353960

17.01.2017 12:10

Plošné vybíjení nevinných, neškodných ptáků pokračuje

RE: Je zajímavé, jak lidi známkují

85.?.?.?

omylem jsem dala 5 (5 hvězd z jiných anket), ale samozřejmě to mělo být za jedna.

355152

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 104 čtenářů částkou 16 005 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,96 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,15 Kč
Švýcarský frank
24,11 Kč
100 japonských jenů
21,02 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,08 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 630,91 Kč
1 unce stříbra
510,23 Kč
Bitcoin
411 870,71 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?