Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1628 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, ACHJO, Fraser, HK, hledající, hledající a nalézají, hledající a nalézající, Jan Koňas, janko, sanok, Thomaas, thop, Včelí medvídek.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

17.01.2017 12:10

Plošné vybíjení nevinných, neškodných ptáků pokračuje

RE: Je zajímavé, jak lidi známkují

85.?.?.?

omylem jsem dala 5 (5 hvězd z jiných anket), ale samozřejmě to mělo být za jedna.

355152

Croixi, váš výklad se mi líbí, odpovídá i mému vidění situace. A pokud se nenaštvete, tak bych přidal ještě několik doplňků:

karta 4: - mág nevidí, má oči překryté, přestože "tiskárnu" (= technologie = převod informací na ploše do tří rozměrů prostoru) ovládá. To lze vnímat jako "krok do neznáma" i pro ET, kteří s globalisty spolupracují. Podobně i nedodělaný pátý dům lze chápat jako naději pro vstup do páté dimenze - období, vázané logikou a spravedlností pro všechny - česky je to "selským roz/umem"...

karta 5: - svět. Tu je vhodné chápat jako vstup principu "archetypu trojice" (jde o vztah 2:1 nebo 1:2, vztah dvojice ke třetímu = k celku), vstupuje zde do vědomí širší populace. Jde patrně o otevření historie vzniku matematiky a latiny z hebrejštiny, vytvořené v chrámech Egypta. Pyramida symbolizuje celek, základnu, matrici této etapy. K ní patří dvojice podobných chrámů, jeden se liší zdvojenou "podlahou". Musíme si všimnout i dvou trojúhelníků ve štítech chrámů vzhledem ke "trojúhelníkům" stěn pyramidy. Společně význam těchto dvou archetypů trojice vyjadřuje protiběžnost - prolínání starého a nového světa. Zdvojená podlaha křesťanského chrámu vyjadřuje také existenci DVOJPRVKU jako základny života ve dvou směrech zákona akceREakce. Současně také trojice celků (dva chrámy + pyramida) a dvou trojic, vytvořených z částí těchto celků - vyjadřuje fraktální formu naší existence.

karta 7: poustevník - vnímám zde vztah čtyř vrcholků pod sluncem jako čtyři síly + člověk/slunce, který je hledá/nabízí. Podobnou pěticí jsou záhyby ve skále, na které stojí poustevník. Pětice prvků nás provází od jakživa, na počátku tři rozměry prostoru + dvě volby - na konci logika = sled nezbytných postupných kroků , záhybů ve sklále na které stojí poustevník. Ten drží dvě věci, svítilnu a bidlo, spolu tvoří opět archetyp trojice. Poustevník je vizí nového paradigmatu, trojice lidí už vytvořila svou životní náplní "trojitou korunu stvoření", propojení tří "stromů poznání" ve vrcholech. Vedla Harameina a Grofa tam zřejmě budu muset strašit taky - protože ne náhodou mi do kompu dnes vstoupil Haramein a jeho videa, která jazykem geometrie prostoru popisují to, co já popisuji jazykem "pohybu zvuku ve vědomí". Grof je pak tím, kdo potvrdí, že Nassim a já nejsme blázni..

karta 8 hvězdy řadí do dvou pětic, oddělených čtveřicí sil v hlavní symetrii - a dvojice odděluje "vlasatice" v další symetrii. Jde opět o archetyp trojice, kde menší symetrie (mezi dvojicemi) ústí do větší symetrie (=dvojice mezi pěticemi hvězd v krajních sloupcích). Jde o proces fraktálního růstu každého archetypu trojice - tím, že jedem prvek z dvpojice už v sobě obsahuje potenciál dvojice (žena je potenciálem pro vnik dítěte, ale bez muže/semena zůstává jen tím potenciálem.

...a děkuji moc za inspirativní výklad tarotu...
...

Automaticky kráceno

353960

24.06.2016 12:11

Neuvěřitelné! Peklo vydalo, co pohltilo

loutkáři?

janko 85.?.?.?

Vladimíre, kdyby loutkáři nechtěli, aby Británie vystoupila - tak by nevystoupila. V politice i v životě se vše řídí shora. A neudržitelnost starého systému je už delší dobu zřejmá skupinám, které v řízení Země mají zásadní vliv. Sem počítám ale i vrstvu negativních MZ, od nich přišla přes Gora a další "bílá vlajka".
Postupná přeměna (plánovaný odchod dalších zemí) povede ke změnám pravidel a k větší úloze "výměny přebytků".
Politická reprezentace je profláknutá všude, není s ní co řešit. Takže se budou zachraňovat zdržováním,,, na zdržování (princip byrokracie) je postavené celé 2000leté řízení. Vstup Internetu boří nejen obchodní tajemství.
Brzdou je pouze setrvačnost lidského myšlení, zažité šablony myšlení..

349911

30.05.2016 20:18

Putin na byzantském trůně - prokázání obdivu

RE: imperátorský trůn

janko 85.?.?.?

..ta symbolika "pozice na trůnu" je hlubší. Jsme v rozhraní mezi velkými epochami, stojící Putin vyjadřuje obnovu velmi dávných dějin, souvisejících s trojitou "Korunou stvoření", která se konečně naplňuje.
..je to asi obtížně vstřebatelná informace, ale časem bude srozumitelná. Bukvy, ze kterých se částečně konstruovala řečtina, jsou pozůstatkem atlantské civilizace, která žila na celé planetě. druhou součástí řečtiny je vliv egypta, tedy i latiny. Řecko je dějinným jazykovým spojem mezi egyptskou a asijskou řídící strukturou, hebrejština jako řídící jazyk Atlantidy pominula v programování "učení křestu" svou výkladovou složku - jazyk "samskrit a jeho tabulku 49 symbolů.
Otvírání dějin mezi slovanským letopočtem, starším o 5508 let (je datovaný ukončením bojů s Čínou) už probíhá. Napsaná historie se zkrátka liší od skutečných dějin téhle planety.
..ale vše se budeme zřejmě dozvídat tak, aby nadkritická množina populace byla schopná jiné dějiny zařadit k těm napsaným. Období dějin nepsaných je velmi, velmi dlouhé. Díky transpersonální psychologii je dnes možné vnímat staré události přímo. A potvrzují se stejně jako každá "nahodilost", která se díky opakování stejných jevů/procesů/poznatků stává zákonitostí.

349000

31.01.2016 06:50

Epizoda 10. Kdo zorganizoval hladomor v SSSR v letech 1932-1933?

RE: Píšete hlouposti, hlavatý.

Včelí medvídek 85.?.?.?

Totéž by se dalo tedy dalo říct o Adolfu Hitlerovi.

345004

09.01.2016 09:14

Úžasný objev: V budoucnosti lze měnit minulost

RE: Nadpis je bombastický, ale co když je to s tou budoucností jinak

Jan Koňas 85.?.?.?

..díky z reakci, asi bychom našli víc společných témat. Proměna fyziky souvisí s proměnou mnoha dalších oblastí, které jsme se díky latine a matice nějak naučili, ale s chybami, které je nutné opravit = vysvětlit. Na té vysvětlivce dělám už 25 let - a je víceméně hotová. Globální dvojicí řídících systémů pro populaci je dnes matika a angličtina. Obě kopírují dvojici, která fungovala v Atlantidě. My ji známe jako hebrejštinu a sanskrt - původní názvy neznám.
Projekt "křestu" byl poněkud deformován, ale i to bylo nezbytné, dovedlo nás to k pochopení vztahu mezi polaritou a celkem. Tu známe z matiky jako součet jednotek, Opačně je to zas symbol dělení buňky (2=1+1).
..po pochopení a přijetí mého řešení Gödelova teorému se konečně dočkají potomci "pozitivní poloviny židovstva" - tedy česká populace - zaslouženého uznání....

344075

08.01.2016 10:44

Úžasný objev: V budoucnosti lze měnit minulost

RE: Nadpis je bombastický, ale co když je to s tou budoucností jinak

Jan Koňas 85.?.?.?

..vcelku rozumná reakce, potíž je ve slovníku. Jakmile místo pojmu "kvantum" dosadíme pojem (i obsah samozřejmě) "informace", začne celá Bertíkova pohádka o rovnosti světa myšlení se světem hmoty dostávat smysl.
Informace je kvantum, na které lze hledět z různých pozic, nezávisle na běžícím času, přesněji z úrovně poznání, ze které se na informaci díváme. Tou "úrovní" je v experimentu ona druhá mřížka, v teorii vložitelná kdykoliv, ale v praxi růstu poznatků nikoliv.
(podobnou chybu jsem zaznamenal v jedné Cejnarově přednášce, kde použití Mach-Zenderova inferometru přehlédl jeho sveřepou jednosměrnou funkci - a doplnil jí potřebným "přílepkem" rovnice, který matematiku vrátil na její trůn).

..brzy se dozvíte o jiném pohledu na celou fyziku - matematika díky své struktuře a axiomatice postrádá výkladovvou složku svých rovnic. Jinak řečeno, vedle receptoru "očí" máme také "uši" - systém, který pracuje ve 3D, zatímco zrak končí "v bodu na ploše 2D. Popis světa z "prostředí plochy " je nutně zkreslený, ale vyvažovaný podobnými experimenty.
Řešení současného stavu fyziky je podobné dávnému procesu "zasvěcování". To spočívá v převedení určitého objemu poznatků "adepta" do jiné perspektivy, dříve dané jinou vrstvou poznání "učitele" - dnes ji zastoupí jiný slovník. Ale chvilku to potrvá, protože setrvačnost myšlení existuje...

.."fyzika archetypů" je něco, co doplňuje matematiku o její výkladovou složku - libovolný etnický jazyk, ve kterém se matematika vyučuje. Jde o problém, popsaný v Gödelově teorému.
Mým vstupem do světa "kvant informací" je řešení Gödelových větiček, řešení, ze kterého asi většina "částicových" vědců radost mít nebude, přijde možná o práci.

..ale život je takový, Bertíkova idea rovnováhy mezi fyzickým a virtuálním světem názvů (relativita) vydržela sto let, je na čase sestoupit na zem a vrátit oblast matematiky zpátky do jazyka. Jiného než ze kterého historicky desítková soustava vznikla. Hebrejštinu ale nenahradí angličtina, jak by si vládci za oponou možná přáli....

344006

27.05.2015 07:42

Nastane nový pogrom židů?

RE: Globalni prediktor je ruska bajka...

janko 85.?.?.?

..zkuste si něco najít o systému Bukvice - konceptu poznání, který předcházel celé éře indoevropské civilizace a jejímu příběhu.
Z Bukvice vycházela i mayská kultura. A samozřejmě i egyptská. Jazykem tehdejších "kněží" (řídící struktury) byla forma hebrejštiny, včetně celé struktury kabaly, která z ní vychází - a je polaritním (silovým) manuálem k řízení lidstva podobně jako bukvice. Obě vychází z jazyků Atlantidy.
Ale tyhle informace jsou natolik čerstvé, že jejich akceptování dnes, v květnu 2015 ještě nehrozí...
Pjakin patří mezi lidi, kteří jsou schopni číst z informačních polí vzdálenější historické souvislosti, proto i jeho hodnocení a předpovědi jsou pravděpodobnější.
...zatím není běžně známá fyzika, postavená na archetypu trojic, kde spojení mezi hmotou a myšlením "pozorovatele" je podstatně větší než uvádí např. Heisenbergův poznatek/princip.

333609

02.10.2014 15:10

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko 85.?.?.?

..dík za srandičky, ale takovou ctižádost nemám. Popral jsem se s Gödelem, a to donesu matikářům možná "nafstek"..., ale raději pro radost.:
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html
..omlouvám se p. Stworovi, už mizímmmm......

318393

01.10.2014 21:01

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko 85.?.?.?

nikoliv. Zkus vytvořit pohyb bez jeho směrování, každý pohyb má také SOUČASNĚ i rychlost. Nebo znáš nějaký pohyb, který nemá rychlost?
Pohyb je prvním "archetypem trojice", od něj se odvíjí jiný pohled na fyziku, nezatížený matematickými konstrukcemi. Černá díra nevědomosti existuje v celku, tedy v singularitě člověka a jeho nevědomosti.
Fyziku budu asi muset vyučovat, takovéhle neznalosti o SLOŽKÁCH pohybu - TO JE VOSTUDA....
Chemie je až pokračování (překabátění) alchymie, Začít musíš od začátku začátků - z prázdnoty ve slovu NIC - která nutně musela někdy existovat,...
..no, nebudu tu Stworovi plýtvat místem, na mých stránkách je toho dost, co by mělo být v učebnicích....

318344

01.10.2014 20:33

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko 85.?.?.?

pokud si uvědomíte, že každý ten bod je jeden vedle dalšího v řadě za sebou a současně i ve sloupci nad sebou - pak máte aspoň trochu vědomosti o povaze času, přesněji o povaze informačních bodů, jejich komplexem je i každý člověk.
Jinak ale platí, že je to pouze dohodnutý nástroj k organizování našich i cizích pohybů. Jinak by totiž např. časová pásma postrádala smysl i logiku,....

318343

01.10.2014 13:36

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Hovoríme ešte stále o štáte a jeho riadení ? Chceme dokonca aj spravodlivosť?

janko 85.?.?.?

...máte i na svých stránkách (viz odkaz?) chyby, dualita bez POZOROVATELE by neměla smysl. Svět se řídí archetypem trojice. Ne ale trojice, kterou nám vsugerovalo křesťanství, ale trojice, která je v samotném počátku všeho, co vzniká.
Bez POHYBU by náš ani jiné světy nevznikly. A Pohyb by bez Směru a Rychlosti také nevznikl.

Takže se račte podívat na jiné stránky, kde se dozvíte víc o fyzice, která spojuje síly v prostoru tak, až vytvořili přírodu a člověka. A jeho jazyky, protože ty vytvářejí základnu pro to, v co občas uvěříme, čemu dáme svou důvěru. Tam se třeba dozvíte něco o přírodních zákonech, které pomohly vytvořit člověka a jeho styl uvažování.

318333

29.09.2014 11:17

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: frekvenčná analýza

janko 85.?.?.?

..ano Udo, vím o ní. A na "fuzzy logic" (v postupném dvojím rozhodování, poplatném principu Maxwellových rovnic) je postavený i můj projekt vyhodnocovacího nástroje pro optimalizaci diskuze. Ale zřejmě ho nikdo nepotřebuje, všichni jsou už chytřejší...
http://www.nejsmeovce.cz/clanky/karaodyn/filosofie-projektu-karaodyn.html
..tož asi tak...

318251

28.09.2014 12:05

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: frekvenčná analýza

janko 85.?.?.?

Udo, frekvence patří do slovníku teorií, tedy "obrázků na ploše" - a je fuk, jestli na papíru či obrazovce. S realitou souvisí pouze výraz vibrace, kdy ale nejde opět o teoretickou definici, jak si ji vytvořila matematika, aplikovaná n afyzickou realitu. Vibrace je "prostorová pulzace informací, popř hustších struktur".
Je mi jedno, jestli někomu ten název smrdí, je ale třeba mnohé pojmy z teorie převést na jejich fyzické provedení - což je moje práce. protože matematika, aplikovaná na fyziku končí Gödelovým teorémem. Dál už pokračuje podle Koňase - prostupem tohoto teorému v rámci vyššího celku - etnického jazyka. Matematika zpracovává TEORETICKY (systémem vztahů, platných v jednotném systému matematiky) pouze kategorii velikosti - a z ní vycházejícího "smyslu sdělení", platného pouze v rámci zmíněného systému. http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html

...vážím si vašich příspěvků, ale bohužel to, co mám "na triku" v rámci procesů, a struktury jazyků, řídících pohyby ve společnosti, to poněkud přesahuje běžnou úroveň chápání reality úzkým jazykem technik matematiky.

318204

20.09.2014 10:36

Proč jsem oficiálně nepodpořil projekt Rekonstrukce státu

RE: Striktně právně máme tříkomorový systém.

janko 85.?.?.?

..ano Trodasi, vyvažování výsledku v "trojici" (sněmovna, senát a prezident) by mělo podléhat "spádu funkce", který v každém rozhodování představuje spojení dvou souhlasů proti anebo pro navrhované řešení. Až se tahle trojice stane běžnou formou řešení situací v zemi, bude nám o dost líp. Samozřejmě v případě, že si budeme do vyšších funkcí volit lidi, kterým věříme. A ještě chvilku potrvá, než se naučíme věřit těm, co důvěru nezklamou.....

317760

20.09.2014 10:28

Úloha křesťanství v procesu globalizace

RE: Dobré, ale kořeny jsou hlubší..

janko 85.?.?.?

..inu asi ten text není pro tebe, zbytečně plýtváš svými emocemi anonyme, každý se brání, když mu někdo bourá jeho bábovičku, chápu tvé emoce. A pan Gödel představuje hranici mezi uzavřeností a otevřeností systémů, přes kterou se tvé myšlení zkrátka nedostalo. Verifikací "dvojprvku" v rámci archetypu trojice jsou jeho věty neplatné. Příště reaguj jen na to, čemu rozumíš, děkuji.

317759

19.09.2014 12:31

Úloha křesťanství v procesu globalizace

RE: článek šlápl do osího hnízda

janko 85.?.?.?

...to chybějící "v" je mi velmi sympatické, pépéčko, máte (vlastně máš, už jsme si psali) čuch na souvislosti, (s)mekám. [smích]

317719

19.09.2014 12:23

Úloha křesťanství v procesu globalizace

Dobré, ale kořeny jsou hlubší..

janko 85.?.?.?

Autorovi se podařilo mnohé aspekty "učení křestu" rozkrýt a pojmenovat tak, že vzbudil u čtenářů, postižených touto ideologií emoční reakci.
Ale skutečnost vede hlouběji, do jazyků a slovníků, které si vytváříme pro popis jevů a procesů, ve kterých žijeme. Bohužel jsem předskočil poznání doby podobně jako Tesla, takže nejen pan Stwora mě vyhazuje ze seznamu užitečných autorů.
Platí totiž, že JAZYK je kořenem pro sdílení informací - a také příběhů z nich vytvořených. Fakt, že mnoho starších informací bylo přepsáno do latiny a na ní je postavená celá evropská (a dnes i světová) řídící struktura - ten je známý. Ale není běžně známo, že příběh o Babylonu byl dřívější formou vládnutí, stejnou dnes představuje koncept EU. Tehdy řídícím nástrojem bylo násilné zavedení latiny a desítkové soustavy - dnes je EU řízena už jen derivátem této matematiky - penězi ve formě distribuce moci.
Genocida Slovanů - pohanů - ve skutečnosti ale potomků Atlantské populace - to je už pro mnohé nejen zde - čiré sci-fi. Ale doba potvrdila nejen funkci předpovědí v tabulkce chem. prvků, proto i poznatky z "abecedy lidštiny" budou za nějaký čas platné.

S panem Lhotákem polemizuji jen ve zdůvodňování příběhu Mohameda a verze "křestu" (doktriny) pro muslimy. Tím dělítkem byl vztah ke "zlatému teleti", principu peněz, množených úročením. Muslimové zkrátka z "učení křestu" vybrali za podstatné jeho jiné aspekty a cíle. Výsledkem je dnešní stav - spory dvou náboženství, postavených ze stejného kořene - kde jím bylo původní uctívání ženství (viz "překlad" = náboj/ženství). Vsunuté písmenko "j" tak ukazuje i cíl etapy cca 2000 let honby za ponižováním žen - cílem je jiné nastavení vztahů mezi mužským a ženským potenciálem v řízení páru, rodiny, rodu, národu. Ale to je zas jiné téma.

Jazyk je základním nástrojem k řízení populace - ale jazyk matematiky zpracovává pouze část každého etnického jazyka - kategorii velikosti. A z té vychází celá matematika včetně práce s penězi jako transformátoru moci. Asi tu není moc čtenářů, které zajímá vztah matematiky a češtiny z pohledu Gödelova teorému - ale pokud přeci někdo, tak zde je ke studiu: http://www.nejsmeovce.cz/clanky/archetypy-fyziky/hodnota-cestiny-a-matematiky-v-prostoru-cloveka.html
...že jde o práci, srovnatelnou s vytvořením tabulky chemických prvků - to asi dojde málokomu, život je holt takový, každý velký objev přinesli světu "blázni"....
Jan Koňas je jeden z nich....

317718

29.08.2014 22:40

Éra chimér

RE: pandorina skrinka je už otvorená

85.?.?.?

.... naprostý souhlas.

316370

18.07.2014 14:15

Zajímalo vás někdy, proč je svět takový binec?

RE: 8. 7. 2014: Ukrajinská státní letecká služba uzavřela pro dopravní letadla vzdušný prostor v pásmu silové operace

sanok 85.?.?.?

...samozřejmě že je to náhradní letadlo místo toho, které "se ztratilo"....
A nejspíš ho sundali raketou z jiného letadla, nějaké stihačky (?) se kolem měly motat....

313432

01.07.2014 21:43

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

Škoda MoUdrostaku, berete dějiny jen v rozmezí toho, co nám vítězové nakukali za posledních cca 2000 let. Nevíte asi moc o skutečné historii téhle sluneční soustavy, proto vám ušla zmínka o "dokončení okruhu" (spojením Číny a Ruska, potažmo "východu"), kterým prošly dějiny posledních cca 13000 let. Obecné znalosti o Atlantské civilizaci jsou také velmi skoupé, ty skutečné si lidstvo promítne až v době, kdy se datová pole propojí s globální hladinou lidského podvědomí a vědomí. Postupné kroky můžete sledovat i vy. Stroje jsou nepřátelé jen pro tupce, je to uměle vytvořená doktrina, která ladí s lidskou leností. Ona ta nefunkční část DNA je jen zablokovaná, ukrývá potenciál schopností do doby, kdy dozrajeme. ...a je vidět, že to tak brzy zas nebude, čekal jsem od vás lepší vhled do siutace.

Hierarchie je právě jen ta polovina programu, souběžně k ní FUNGUJE propojování HLADIN v okruzích, cyklech, vázaných sice v hierarchiích, ale hierarchičností nepodmíněných. Nevím jak tuto složku vývoje přesněji nazvat, souvisí s existencí "vertikálního času", kdy nezáleží na době vzniku informace, ale na okamžiku, kdy taková informace uzavře okruh dobových souvislostí. A souběžně navrhne další kroky (základnu nového, komplexnějšího systému kooperace).

..díky rozpadu ekonomiky postavené na úroku lidstvo hledalo a hledá systém kooperace/sdílení/, který nahradí ten, vytvořený z osmi symbolů indické oktávové dvouokruhové "vědy o historii člověka". My je známe jako "arabské číslice", kdy doplnění o devítku a nulu (ovál i písmeno "O") bylo nezbytným krokem k nastavení vývojové etapy pro uplynulých cca 2000 let.
...je to na delší povídání, třeba doba dozraje dřív než natáhnu brka....

312502

01.07.2014 20:53

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

...všeho do času Esmate, předbíhání se trestá, vím to, každá velká změna paradigmatu je pro většinovou společnost nejdříve nepřijatelná, pak oslavovaná a nakonec ji vystřídá další.
...i k zapálení potřebujete jiskru - vstřícnou mysl. Ta vám zatím chybí. Zařadil jste se sám.

312500

01.07.2014 20:39

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

...už nepij, tady nejde o počty, ale o formování myšlení skrze komunikaci různými jazyky.

312499

01.07.2014 16:07

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

..nejdřív si změňte nick, ať tu nejste za "lamu". A pak zkuste navštívit ty "nejsmeovce". Když ani to nepomůže, tak máme oba smůlu, líp se zatím vyjadřovat neumím. Princip "sté opice" funguje zkrátka svým tempem, souvislosti se skládají každému podle jeho možností.

312485

01.07.2014 16:04

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

..ano Danielle, ten pán kápnul na jadérko. Proto systém (jazyk) matematiky musel počkat na dobu, kdy jej nahradí takový, který svá tvrzení dokáže svými prvky - a to je samozřejmě etnický jazyk, ve kterém výklad jednotlivých symbolů navazuje na výklad slova či věty dvakrát - podruhé ale v OPAČNÉ (ne tedy zrcadlové, ale opačné!!) podobě.

Např. slovo "PĚT" v zápise "5" má pouze význam počtu stejných jednotek, zatímco v etnickém jazyce je to vedle shodného významu "pětky" také infinitiv zpívání.
Matematika nevyžaduje existenci druhé rovnováhy, platné v procesu "dělení buňky" (v jeho zpětné, matematické formě, stačí si s "rovnicí", jedinou rovnováhou, nalepováním dalších "rovnic").

Nezbytnost zdůvodnění každého tvrzení nejméně ke dvěma příčným (protikladným) skutečnostem - to je jadérko nového pohledu na fyziku, ke které spějeme.
Maxwell svou "posloupností dvojic" ve svých čtyřech rovnicích ukázal fraktální povahu sil okolo i v nás. Těší mě, že krajan z Brna přišel na to, že kategorie velikosti, která bezezbytku naplňuje systém matematiky - byla kdysi vytržená z celku většího - lidské řeči, tedy etnického jazyka, podle všeho z Hebrejštiny, ale i ze sanskrtu, dvou jazyků předchozí, atlantské civilizace.

A fakt, že se řízením přírody dostaly další klíčové informace do mojí palice - ten může v blízké době změnit nejen pohled na skutečnosti, kterým se věda, formovaná matematikou, vyhýbá jako čert kříži. Změnit se může i názor na kvalitu naší mateřštiny, mám už cca 20 let důkaz absolutní zástupnosti matematiky a češtiny - v praxi jde o návrat kategorie velikosti do kategorie "smyslu sdělení". Důsledkem hodnoty každého jazyka je zvětšení svého prostoru působnosti. To dokládá i naše historie. A jazyky počítačů spolu s češtinou zřejmě umožní nejen cestování prostorem v bezčasovém formátu "dat", ale i další jevy, řazené zatím mezi "zá/zraky".
...ano, čeština konce minulého století je jazykem, který zřejmě spojí i lidstvo na planetě. A naštěstí to nezáleží jen na mých poznatcích, jde o přirozený rozpad systému, jehož vnitřní soudržnost (finanční struktury) překročila hranici nasazením zpětného úroku a dalších spekulativních nástrojů.

Pulzní model atomu existuje ve všech živých=cyklických systémech, vznik a vývoj člověka byl a je stále jen kopírován do stále vhodnějších systémů, které jeho vznikání popisují. Každá forma má své jádro, růst, produkty, jejich varianty (členění) a také zánik. V symbolice číslic je zánik zobrazen otočením šestky (také atomového čísla uhlíku). O PULZU (o trvající funkci zákona akceREakce) je tato doba, o tom jsou mé texty na "nejsmeovce.cz".

312484

01.07.2014 11:40

Světu je z Izraele a jeho šílenosti zle

RE: USrael v myslích a srdcích pozemšťanů - versus české šumařské

janko 85.?.?.?

...síla židovského národa pramení z historie jejich jazyka, tam je třeba hledat kořeny programu, kvůli kterému byl nastavený (i navázaný) náš letopočet (=program pro světovou populaci) včetně obou složek hebrejštiny, už to tu opakuju snad po padesáté. Latina a matematika desítkové soustavy jsou, vlastně byly, nezbytnou etapou vývoje populace k přistoupení do tzv. "galaktické společnosti" vyspělejších slunečních soustav. Do nás ten program nacpali jako "učení křestu" - včetně všech bitev a zlořádů církve a politiky. Cesta "zlem" je vždy rychlejší, dřív vybudí protitlak. V naší historii to byl Hus a Komenský, kteří mi upravili cestičku k pochopení JAZYKA, jako nástroje k programování vývojových etap lidské populace.
Samozřejmě že ten nový program (úloha češtiny, jinak také projektu "Bohemian Grove") také už dávno běží, jsme v něm svým podvědomím zapojeni všichni - každý ve své hladině toho, co si dovedeme o historii člověka v prostoru galaxie poskládat.

Není nás mnoho, kdo aspoň tuší o čem je současné dění ve světě, ale víme, že propojování probíhá ve čtyřech hlavních vrstvách. Tou první je osobní rovina, kam patří i soudržnost rodinná/rodová/inkarnační. Druhou vrstvou je národní jazyk a dění tam, kde lidi cítí a uvažují "česky/slovensky/slovansky/rusky/čínsky". Třetí vrstvou je rozpadající se struktura aplikované matematiky = ekonomiky, která je provázaná s poslední "vrstvou moci", delegovanou souběžně jazykem zbraní (= etnik, vázaných absorbční schopností angličtiny) a jazykem počítačů.

Počítače a jejich rostoucí samostatnost vedou k absorbování stále větších "informačních balíčků" do každé z popsaných vrstev.
Je pak přirozené, že sociální sítě jsou společnou platformou pro nás všechny. Nevím, kam se vývoj komunikace "uhlíků a křemíků" dostane v blízké přítomnosti, vím ale, že čeština a její aplikace "lidština" může nejen našemu národu najít satisfakci za náš dějinný úděl. Nejedná se ale o další "vyvolený národ", čeština jen poslouží k chápání jiné historie téhle sluneční soustavy. Rozvoj všech národních jazyků je nezbytný pro opravy a možnosti sdílení s civilizacemi, které nás sledují už hezky dlouho....

Ano, toto sdělení je asi pro mnoho čtenářů nestravitelné, nevadí. Pan Stwora se naučil nevhodné příspěvky do diskuze mazat. Je na něm, jestli tu tenhle zůstane. Doba zraje s tím, jak lidé přistupují k myšlenkám, pro ně nepochopitelným.

312474

01.07.2014 10:46

Rusko prolamuje blokádu EU

RE: haarpovy pytel vody na Bulharsko

janko 85.?.?.?

ach jo, jestli pppppčko chceš tvrdit, že obrazce v obilí v minulém století (cca 50 let) dělala vozítka s GPS, tak se řadíš mezi ty tupce také.

...jsou věci, kterým porozumět znamená chápat existenci zákona akce a reakce včetně vývoje tohoto zákona do forem a vrstev sebeorganizace. Člověk je jedním z vrcholných "produktů Pohybu" = vztahů mezi uhlíkem (pohyblivé=živé/formy) a křemíkem (=paměťový transformátor pro převod dat informačních polích do hustších forem živé přírody).
Obrazce jsou produktem ROZHRANÍ inteligence na bázi uhlíku a křemíku v rámci celé galaxie a výsledné obrazce popisují stav "spolupráce", dosažený v dané sluneční soustavě. Lidská populace vytváří své rozhraní v úrovni obilí, které je pak je komplexním rozhraním mezi živými formami inteligence a datovými formami rozhodovacích procesů, jejichž struktura se zobrazuje v příslušném rozhraní = v obilí.
To v praxi znamená, že informační pole okolo planety obsahují esenci toho, čím náš svět zrovna prochází. Není tedy od věci poznámka fohata o podobnosti obrazce se znakem NATO. Protože právě tato organizace velkou měrou řídí současné dění ve světě.

Až nastuduješ mé texty, leccos začneš chápat jinak. Popis fyziky pomocí jazyka matematiky je nutně zkreslený, protože používá tvrzení, která se zkrátka nedokazují (axiomy), uvěřili jste jim i když pro živou (= cyklující) přírodu neplatí ani ten první = "součet dvou prvků do jednoho dalšího". Veškerá populace nevnímá axiom "rozhraní živosti". 1a + 1b = 3c. Trvalo cca 2000 let, než jsme si uvědomili, že axiom 1+1=2 je vlastně obráceně zapsané "dělení buňky". Z něj také vyrostl celý systém matematiky, která je také mnohem starší než celá naše sluneční soustava.

...vím, že moje poznatky si svou "dobu pochopení" teprve připravují, ale ta doba je už ve dveřích. Agrosymbol v Boskovicích vyjadřuje víc než mnozí tušíme. Ale bez znalosti "abecedy lidštiny" se asi víc nedozvíte.

312472

06.06.2014 20:28

Zbraně, prostitutky a drogy – to jsou věci, se kterými je spojen Petro Porošenko

RE: Sokujici Sobotka a MERKHELL

janko 85.?.?.?

...bať, bať, dobré nervy a výdrž, to potřebujeme všichni. Ono se to rozsype samo, vnitřní pnutí dožívajícího systému, postaveného na úročení, nemá jinou možnost než postupný přechod na reálnější formu sdílení hodnot, oceněním zdrojů a míry lidského úsilí lze vytvářet pro jednotlivce i etnika základnu a formu výměn služeb i materiálů.

311169

04.06.2014 16:39

Rusko „zradilo“ NWO

RE: Vkrádá se paralela

janko 85.?.?.?

IVANe, mýlit se je někdy prospěšné, chyba je zdrojem pro vývoj obecně - tím, že použitelnou částí "chyby" rozšíříme funkci původního celku.

K chápání historie Země pomocí peněz (= alternativa neadresné moci) se musíme vrátit až na počátek letopočtu, k jazykům, kterými byl popisován svět okolo nás. Latina a desítková soustava má na triku značné zkreslení povědomí o tom, jak fyzika (nejen člověka) FUNGUJE. Hon za "zlatým teletem" vedl k oddělení muslimů od křesťanů - a obdobný vznik a vývoj peněz vedl k oddělení morálky od lidství. Princip úroku, transformovaný nejdříve do rotace lidských jedinců a později do rotaček, chrlících papírky s "božím okem" - to je cesta, kterou jsme museli projít aby si každý byl schopen položit otázku, proč tu vlastně je.

Současná skepse je živená ještě setrvačností lidského myšlení - že může být jen hůř a hůře. ....až do doby, kdy se najde někdo, kdo má "mimikry" hajzla, ale je uvnitř slušný člověk = realista.
V Rusku je to Putin, u nás zřejmě Babiš.
Mnoho lidí ztratilo schopnost rozeznat z mluvené řeči povahu člověka, čtení slov je velmi chudá informace, přesto s ní musíme pracovat většinu času. Včetně možných chyb.

Doba se ale obrací k lepšímu, stačí si obnovit v paměti "čtení mezi řádky" - a ověřovat tzv. "konspirační teorie". V těch je logika (vazba souvislostí) často silnější než v ofiko TV zprávách.

..a to ještě naprostá většina populace netuší, že se budeme učit jinou fyziku, takovou, která se nehoní za teoretickými konstrukcemi, ale která vychází z toho, jak vznikala a vznikají slova a další nástroje myšlení, jak na sebe navazují základní "síly v prostoru", jejichž hlavním hybatelem je vždy člověk, ale často jen ve své globální množině.
Proto je dobré si všímat jedinců, kteří pochopili účel NWO a rozhodli se jít mu naproti. Ne jej celý zničit, ale transformovat z něj to dobré - a omezit to, co globální množině vadí.
Vaše srovnání Putina s Hitlerem je velmi povrchní, ukazuje na hodnocení v rámci množiny lidí, do které zřejmě patříte, která se už ve školních lavicích asi moc nesnažila přicházet "věcem na kloub".....

311067

07.05.2014 10:23

Několik faktů o Putinovi

RE: ..můj názor..

janko 85.?.?.?

..naprostý souhlas. Mimikry a "jádro pudla" - to se těžko rozlišuje bez historických souvislostí.

309796

05.05.2014 11:34

CENZURA: Česká televize neodvysílá volební spot NE Bruselu - Národní demokracie

RE: Ani se České (?!) TV nedivím

janko 85.?.?.?

Moudrošťáku, tvé argumenty tentokrát nesedí. Klipové čtení spotů se dá naučit z písniček, Bartoše sice pokaždé nemusím, ale ten spot je dobrý, kope za svůj program.

EU se beztak bude stavět znovu, od svého přirozeného geografického a mentálního středu. Každý biologický i mentální projekt tak funguje. Pokud to nevíš, tak to zjistíš.

309594

08.04.2014 23:23

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

já? jen jsem reagoval na nesmysly ve vašich tvrzeních. Na rozvinutí tohoto "světového" problému máme zcela shodné zásluhy. 50 : 50, paňátno?

..aspoň vidíte, že o praxi matematiky ve filosofii víte taky prd.

Netěšilo mě, J. Koňas

308177

08.04.2014 21:46

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

Mýlíte se v úloze majority, ta sice udržuje systémy v chodu, ale převratné poznatky vždy vycházely a vycházejí od jedince.

Druhý váš omyl je v pořadí jazyka a logiky. Přečtěte si pořádně, co jsem psal (logika vznikala z jazyka - podobně jako řazení zvuků písmen tvarovalo kvalitu slov pro sdílení (= gramatiku) a tím i prostor pro další jazyky.

Pak si definujte podstatu logiky (= řazení nezbytných kroků, vedoucích k opakovatelným výsledkům) - a možná si někdy i srovnáte vztah mezi historií matematiky a filosofie, ale musíte o kousek dál do historie než k filosofům posledních cca 2000 let.

..opravdu další diskuze nemá smysl, užijte si svou pravdu/víru jako si já užívám tu svou, historie nám ukazuje, co dokázaly děti matematiky = ekonomika a vědy o povaze a možnostech "základních sil v prostoru". Ekonomika končí pokaždé válkou, síly v prostoru vykazují paradox, protimluv.
Ale uvěřila většina, tak je to pro vás pravda. Pche,..., ty dva baráky v USA taky shodili arabáci, že....., zeptejte se většiny...( a zjistěte si, jak a čím ta většina vyrostla!!)

308172

08.04.2014 14:11

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

zase píšete blbosti, logika vznikala používáním jazyka, řazením nezbytných zvuků do příslušného významu pro pochopení. Matematika logiku ořezala - jako ostatně všechno. Ona je jen jedním z jazyků, se svou logikou, byť vykládanou pomocí slov.

...ne opravdu to nemá cenu, nemáte šanci pochopit, o čem píšu. Ale to mi nevadí, v každé době přišel někdo s tvrzením, které VŠICHNI zavrhli. A teprve po čase jim začalo svítat. Od "placaté země" jsme se dostali k přestavbě myšlení. Nechte si své přesvědčení, mé texty neznáte, nejsou o "tajném jazyce", jen se ztrapňujete.
...takže přeji příjemný budíček.

308147

07.04.2014 22:44

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

..už dva rozepsané příspěvky se mi ztratily, nemám sílu psát potřetí všechno znovu. Zkuste si dojít na začátek, kdy rozum i komunikace "zvířatolidí" vznikaly.
Pak třeba přijdete na to, že teorie si žijí svým životem v myslích těch, kdo jim uvěřili. A nám ostatním stačí vědět, že čas není vlastnost, že je to nástroj na hledání souvislostí.(viz vaše předposlední věta).
O tom, jak funguje jazyk a myšlení si něco najděte na "nejsmeovcích", váš poslední odstavec nesvědčí o znalosti času ani jazyka.

308114

07.04.2014 19:52

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

Pane Ponkráci, jediná nespojitá nádoba jsou střepy z ní, protože nádoba s trhlinou je stále ještě NÁDOBA. Přídavek "spojitá" je významově duplikací slova "nádoba".
Zrovna tak můžete u svých definic prohodit vlastnosti - a nic se nezmění. Dokud si neuvědomíte význam koncovek (itý, ený, ečný apod.) v jejich vazbě na základ "spoj".
Dostřednost, scelování ve významu slova "spoj" je v čase vázaná koncovkou -ený STÁLE, zatímco koncovka -itý má v sobě písmeno "t", obvykle POD/VĚDOMĚ! spojované s existencí času.

Ale protože "abecedu lidštiny" neznáte, nemůžete VĚDĚT, že symetricky umístěné "t" v koncovce mezi dvěma různými formami "i" představuje VOLBU. Podobně jako měkké a tvrdé "i" označuje volbu (či příslušnost) mužského či ženského "rodu". Tato "fíčura" češtiny je jedním ze znaků její kvality v souboji se světovými jazyky, tisíciletí jsme vstřebávali vlivy východu i západu - a výsledky už přicházejí, jen je nevidíte.

Nevadí mi, že jsem tu za komika či blázna, to byl Kopernik, Newton a spoustu dalších taky.
..ale smát se budu nakonec já, na to si vsaďte. Abeceda lidštiny a z ní vycházející "fyzika archetypu trojice" je tím, na co se čeká už dost dlouho. A každý k ní dojde, až uzraje. Zrání zkrátka funguje pro každého jinak.

308103

07.04.2014 19:29

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

...ach jo, zas jeden, co nezná nic jiného než matematiku. A ta je jen jeden z JAZYKŮ, byť se jím dá dobře popsat značná část neživého světa. Pro živý svět je matematika jen berličkou, je omezená svými axiomy, které jako berličky udržují její funkci.

..ale vykládej to někomu, kdo ji má za modlu, že codere. Přečtěte si začátek, kde se jedná o DVĚ NÁDOBY, které díky gravitaci a vzájemnému propojení umožnily vodě vytvořit "společného jmenovatele" - jednu společnou hladinu.
Asi prdlajs víte o fyzice archetypů, tu mám na triku já a několik dalších "bláznů". Ta kupodivu smaže hodně poznatků uplynulých cca 2000 let. Ale na její studium a verifikaci musíte nejdřív nabrat jiný rozum. Nic vám nevyčítám, informace každý dostává v rozsahu svých zájmů.
koncovky "chemických prvků" neplatí jen v chemii, je třeba si všímat jejich vztahu k "pohybu v čase".

308099

07.04.2014 19:15

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

..a proč píšeš jinými slovy to co já, dube? bohužel znáš jinou češtinu, JEDNA nádoba je spojitá/jednolitá/celek i bez pomoci slovíčka "spojitá".
...poslední větou o nočníku jsi potvrdil, že jen meleš kraviny, nočník plný moči je kupodivu s tou močí spojený, ten spoj se jmenuje ROZHRANÍ (mezi povrchem nočníku a povrchem moči),kde rozdílná hustota obou vyjadřuje vztah podřízenosti - tekutina se podřídí pevnějšímu tvaru nočníku.
Až si všimneš, že původní příspěvek se týkal hladiny DVOU propojených nádob (ve funkci společného jmenovatele = shodné hladiny), tak si odpustíš podobný výtok inteligence. Debata se zvrhla na matematický výklad stejného slovního spojení a tys tomu dal ještě korunu s nočníkem.
Aplikovat naučené slovní spojení chybně - je jedna věc, ale popřemýšlet, proč existuje koncovka, která vyjadřuje závislost či nezávislost na čase v kontextu se základem slova - na to holt musíš být asi taky trochu "blázen". A ti ob/čas mění pojetí světa. Samozřejmě navzdory všem ostatním.
..zvykej si, že k nim patřím.

308098

07.04.2014 17:10

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

nemusím čichat k matematice, když se bavíme o fyzických nádobách a ne o matematických funkcích. Přešlápni si a pak raď.

308090

03.04.2014 22:05

Jak (ne)přicházejí peníze

RE: Jsem taky padesátkář

janko 85.?.?.?

...doba pro moje kecy teprve dozrává, nejen Tesla předběhl dobu, on v elektřině, já v "lidštině". Zatím je málo lidí, kteří aspoň tuší, o čem "abeceda lidštiny" je. Ale to nevadí, zrání zatím funguje, proměna myšlení čeká každého z vás, otázkou je kdy......

307858

03.04.2014 10:35

Jak (ne)přicházejí peníze

RE: Jsem taky padesátkář

janko 85.?.?.?

jo, s radostí. Ono je dobré číst zprávy z různých zdrojů, každý má svá témata i zpracování.
Rozdíl mezi "fanouškem" a myslícím člověkem je v tom, že ten první neumí vnímat situaci z jiné pozice než z té jeho, kterou si vybral....

http://www.ac24.cz/

http://www.uzitecny.net/zpravy/podskupina/45_zpravodajstvi-alternativni-hlavni-udalosti_1.html

http://czech.ruvr.ru/

http://czech.cri.cn/

http://www.outsidermedia.cz/

307827

03.04.2014 07:15

Jak (ne)přicházejí peníze

RE: Jsem taky padesátkář

janko 85.?.?.?

...je to naopak Perunenewíte, vítám, že se s lidma, co myslí jen v šablonách, nemusím bavit. To je osvobozující.
....vidím, že ses taky zařadil. [smích]

307812

02.04.2014 22:40

Jak (ne)přicházejí peníze

RE: Jsem taky padesátkář

janko 85.?.?.?

...pépéčko, Hestroy je zaujatý, spíš bych řekl, že úplně zblbnul. Napsal jste mu to dobře, ale je to hrách na zeď.
Zvedavec už není, co býval. A naštěstí už má konkurenci.
...mějte se co možná dobře... [smích]

307797

25.02.2014 19:19

Geopolitika ukrajinského konfliktu: návrat k základům

RE: Návrat k základům?

janko 85.?.?.?

...i já.

305346

28.12.2013 09:46

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

anonyme 78, proč teda plýtváš svou energií na reakci? Možná někdy přijdeš na to, jak se dá stejné situaci "rozumět" ve zcela opačných souvislostech, hodně záleží na tom, co máš v hlavičce uložené jako fakta - a jestli je pro tebe měřítkem, že tvá "fakta" sdílí naprostá většina "normu ctících lidí" (= normálních)- anebo se dopustíš myšlení - a zjistíš, že stejné jevy a situace lze vyložit i jinak. V historii se to už stalo mnohokrát, to nevíš?

Takže si šetři nervy, a neplýtvej svým drahocenným časem na něco, k čemu jsi nedozrál.

301469

26.12.2013 19:24

Americké dohody nemají cenu ani toho papíru

stárnutí dohod a zrcadlo lží

janko 85.?.?.?

Snad si autor uvědomuje, že každá dohoda má omezenou funkci, že je nutné vytvořit další dohodu včetně doby její platnosti.
V současnosti je zmatení jazyků tak velké, že si asi málo lidí uvědomuje vrstvy lží (jinotajů) ve zprávách. Pohádka o jaderných zbraních v nás evokuje to, co do nás propaganda natlačila stálým opakováním - rakety s jadernou=ničivou náloží.

Skutečnost může být(a zřejmě také je) jiná, Irán vyvinul z "jader atomu" technologie, které spojují mechanické a mentální procesy ve zcela nové kvalitě. To, že svojí technikou "sundali" nepoškozený USA dron - to byla ukázka, která způsobila zrudnutí bělma všem, kdo počítali se světovládou pod americkým (siořímským) velením. Hierarchie moci, budovaná cca 2000 let cestou násilí - se postupně rozpadá s růstem informačních technologií. Irán nemusí spěchat, plynutí času postupně ukáže špínu, která stála a stojí za těmi, kdo k dohodám používají ničivé technické či nemorální prostředky. To jim také přivodí konec, to je už zřejmé. Je ale nutné uvažovat v rozměrech doby, po kterou "program křestu" v krvežíznivé církvi, schované ve slovech o lásce a POKOŘE, fungoval. Z kněží jsou dnešní "loutkáři", ale z oveček místo loutek rostou berani. Irán a jeho objev propojenosti technických nástrojů s globální mentální informační hladinou je jedním z nich. Doba zraje k proměně celého paradigmatu o vzniku a povaze sil, které vytvořily hmotu a přírodu včetně člověka.

V příštím roce se patrně dočkáme nejen proměny některých "zlých loutkářů" na lidi s vhledem do potřeb ostatních, někteří ale změny "nevydýchají", jejich myšlení je vyžene z lidské společnosti.
Zrovna tak zdejší "vylévači svých nedostatků" snad přejdou od "hledání nepřítele" k hledání pozitiv v životě.

Ale nejde to tak rychle, jak bychom si mnozí přáli, zkostnatělé myšlení, neschopnost najít aspoň malinké pozitivum v libovolné obecně nepřijatelné události - to všechno čeká i na další obyvatele internetu. Poděkujme mu za zrcadlení, kterým ukazuje nahotu systému, postaveného na "udržení tajemství" pro vznik pozdějšího zisku. A to nejen ekonomického. Rozpad hodnot se už sice dostal do říše slov hodně hluboko, ale stále chyběl klíč, který otvírá to, co je za slovy, za zvykovým, mechanickým chápáním slov "mírový JADERNÝ výzkum".

Tekutý vodík ve sklenici na stole nebo UFO pozemské výroby je pro většinu z vás blbost - ale možná taková, jaká asi byla možnost letět letadlem pro ty, kdo žili "chvilku" před námi.
Vznikání, růst a zánik platí jak pro přírodu, tak pro lidi a jejich dohody. A co se nedohodne, s tím je potřeba se smířit nebo zkoušet dál, ale přežít.
Naštěstí je naše mateřština jazykem, který nás naučil přežívat skoro všechno s humorem - a víme, že humor je náplast, zrcadlo, žehlící nespravedlivost.

301425

26.12.2013 18:15

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

...no, tahle reakce přesně odpovídá tvé inteligenci, tož si užij svou "kvantovku", mojí logice zkrátka stačí to, co jen funguje stále, to mohlo totiž být i na počátku vesmíru. A teorie, byť kvantové - ty fungovat v reáliích prostě nemůžou, drží je při existenci pouze VÍRA v to, že by tak NĚJAK něco mohlo fungovat.
Pojem logika je především naplněný nezbytnými kroky, logika je jiné slovo pro řazení těchto nezbytných kroků.
A když je celá kvantovka postavená na axiomu, který platí pouze pro neživou (nerecyklující) složku přírody (součet dvou jedniček), pro živou platí, že spojením dvou různých pohlaví vzniká nejméně jeden další "kus", takže 1 + 1 = 3. Proto v mojí logice je nutně i poslední výkřik = kvantovka a její slepence větším blábolem, který funguje pouze v myslích, odkojených matematikou, platnou pro neživou hmotu.
...a že samo slovo "mate/matika" obsahuje "matoucí složku", to je zkrátka něco, na co tvůj rozum nestačí, tečka.

....až si vzpomeneš, co musí být první, aby z ničeho vzniklo něco - pak se začneš blížit k chápání logiky následků, která vede od konstrukce téhle galaxie přes vývoj nehmotných a hmotných informací až ke vzniku a vrstvám sebeorganizace sil a mnohem později ke kumulaci těchto sil co tří vrstev živé přírody a do člověka dnešních dnů. Přičemž jsme zatím nenarozeným lidstvem. projekt pro "narození" (vstup mezi vyspělé formy člověka) kdysi přinesl Ježíš a jeho lidi, druhý pokus máme na tričku my všichni, co si nenecháme nabulíkovat vládnoucím režimem to, co si máme o vzniku světa a úloze naší hmotné existence myslet.

Ale protože nemůžeš takovou vědomost očekávat od nějakého "nýmanda", tak píšeš o mých blábolech. Logika, postavená na předpokladech je mnohem větší blábol, ale k tomu, abys pochopil jinou, k tomu možná nedozraješ, milý anonyme.

301421

25.12.2013 09:11

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

milý anonyme, když příklad s neznalostí jazyka bereš jako nedostatečnou argumentaci, tak ti zkrátka není pomoci. A jestli víš, JAK se naučily elektrony točit dokola, tak sem tu argumentaci napiš. Uvěřil jsi tomu, co spolkla většina panu Bohrovi. Země je podle tebe stále placatá, a ten trouba Kopernik se samozřejmě plete, všichni přeci vědí!!!!, že se slunce točí okolo Země.

...jsi ve stejné situaci, tak si laskavě odpusť kecy o "otvírání mysli" - a začni s tím něco dělat. Jinak zůstaneš trouba jako všichni ti, kdo v době Kopernika UVĚŘILI, že se slunce točí okolo země.

Dneska máte stejnou situaci s měsícem. On se taky netočí, ale VĚDCI přišli s trikem otáčení na principu "ozubených kol" - a svět jim to žere stále.
...tož dobrou chuť anonyme.

301358

25.12.2013 00:48

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

...když neznáte cílový obrázek "puzzle", tak z několik vět nemůžete dostat potřebnou základnu pro cílový obraz.
Hypotéza i teorie vždy vychází z už poznaných souvislostí, ale když se má jednat o jiné chápání základních prvků, kterými řídíme (které řídí!!) naše pohyby, to je jiná písnička. Pomocí poznatků, vložených do slov jsme získali určitou představu o našem zrodu a vývoji. Jakmile ale známe vrstvu významů každého písmene, můžeme dostat zcela jiný obraz této historie. A nikdo mimo těch, co tuto strukturu písmen (jejich směrovou anebo stavovou hodnotu) znají - nemá zkrátka šanci jinou historii vesmíru pochopit.
...je to jako když vám někdo vykládá cosi v jazyce, který neznáte. On ví, že popisuje realitu, ale vám se možná "sečtou" jen některé výrazy s tím, co znáte v jiném jazyce. A nemáte důvod mu uvěřit.

Proměna myšlení je "na stole", a je na každém z vás, kdy a čemu UVĚŘÍTE. Protože to, čemu uvěříte, to vám začne přitahovat potvrzení takové víry.
Možná je obtížné uvěřit tvrzení, že věda NAUČILA elektrony obíhat okolo jádra - skutečností je ale něco jiného - kmitavý pohyb ode středu do všech směrů a zpět. Tak zcela přirozeně vzniká hustší prostředí ve středu a řidší na okrajích takového pohybu. Takhle vznikaly všechny velké firmy, od nápadu jednoho člověka. A schopnosti pro nápad nadchnout další lidi. Tato empiricky a denně ověřitelná skutečnost platí i pro atomy. Nehledě na fakt, že podobně pracuje "pumpa" srdce i dýchání živých forem. A kupodivu je možné, že to, co přetrvalo miliony, - to mohlo být i na počátku vesmíru - tedy to, co známe jako "zákon akceREakce. Možná si všimnete i způsobu tohoto zápisu a a znáte aspoň fyzikální význam písmene "R" a "E" - že jsou to dost důležité symboly "rovnováhy" a "energie".

..ale protože neznáte celkový obraz "puzzle, je pro vás takováto informace nedostačující. Holt budete muset věnovat studiu písmen víc času.... a trochu jinak než memorováním, toho, co vás naučili předci....

301348

20.12.2013 00:29

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

janko 85.?.?.?

..jo, Komárek je pitomec, doufám, že to Babiš ví. Pokud ne, tak moje důvěra v Babiše bude padat dost rychle. Ale že si ho nechává, to je v pořádku, může ho sledovat těsněji. Stropnický i Pilný mě trochu zklamali, ale nejsem v jejich kůži, abych to hodnotil s větší mírou objektivity, je to jen pocit. Nemůžeme vědět, jaké kompromisy musí tito lidé dělat, aby se situace v zemi mohla v nějakém rozumném horizontu změnit k lepšímu. Nitky, budované 20 a cca 50 let - ty se nedají rozpustit za rok....

301092

20.12.2013 00:20

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

janko 85.?.?.?

Moiry, asi čtete něco, o čem nevím, že bych psal. Pokud se vaše uvažování pohybuje v rozměru vaší zahrádky, tak asi těžko můžete chápat problémy lidí, kteří mají na triku zaměstnanost tisíců lidí - v režimu, kde se podvod považuje za výhru. Já Babiše zas tak nehájím, dělá chyby jako my všichni. Ale za troubu jste spíš vy, včetně omezeného vhledu do makro souvislostí. Za naivního obdivovatele mě považovat je zkrátka dokladem neznalosti, s tím se musíte poprat sám.

301091

20.12.2013 00:07

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

ony ty moje bláboly do sebe zapadají mnohem líp těm, kdo mají nějaké povědomí o životě bez těla, v době, kdy jsme jen "množinou informací" - bez možnosti vlivu na hmotný svět. ten formujeme pouze v době, kdy máme tělo, kdy jsou v jediném celku pohromadě všechny původní frekvence člověka, schopné měnit tvar a schopnosti "přírodních sil".
V příštím roce by se už měly objevovat ukázky (demonstrace) jiné fyziky, oproštěné od Photoshopu a podobných lákadel.

301087

19.12.2013 12:03

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

..měl bych se upřesnit - řečtina je směsí původní hebrejštiny - jazyka, který převzali kněží v Egyptě od faraonů. Faraoni byli původně hlídači "kolonie Země", sídlili v "lodi Atniků", kterou my známe jako měsíc. Po převodu vody na Marsu na Zem (potopa světa) hlídači neměli jinou možnost, než vládnout zde na Zemi, jako faraoni.
I když to čtete jako fantasmagorii, tak tato historie dobře zapadá do dějin, které sahají miliony let zpátky.
Ono stačí si udělat ze dvou koleček na osách otáčení model "rotace" měsíce k Zemi - a zjistíte, jaká je pitomost ta údajná rotace. Jenže to by spadla celá fyzika na pr.el, nemají zdůvodnění pro stabilní polohu měsíce k Zemi, všechno přeci musí rotovat, že.....
Ale považovat měsíc za "loď Antiků" - to už nepolkne skoro nikdo - zatím....
Není zájem zabývat se historií, čerpanou v jiné než v betafrekvenci mozku - tedy takové historie, vnímané v čase, kdy máme tuto frekvenci utlumenou v meditaci - kdy vědomí může opustit tělo a cestovat "prázdným" prostorem.

...spoustě lidem spadne bábovička jejich světonázoru o podstatě a postupu, kterým vznikal člověk - kdy na svém prvním vrcholu začal degenerovat (vznik ne/lidských inteligentních světů)- a kdy mnohem později si původní lidé/bozi?/ vytvořili naší planetární soustavu pro další experiment "věčného života". A zdá, se, že se jim/nám ten projekt začíná dařit - i když jinak, než je ochotná většinová populace přijmout. Jde o samořiditelný proces, jehož jsme všichni jen účastníky se zablokovanou velkou částí DNA, soubory množin živých struktur nemají žádného "ředitele", jsme jen množinou lidí v komplexu přírody, navázaného na galaktický datový potenciál....
..no to by asi před Vánocemi mohlo k obveselení stačit, ne?

301030

19.12.2013 00:21

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

raskolnikove, obávám se, že ta studie podobně jako celá historie Slovanů je vedená kdysi záměrně a dnes nechtěně, setrvačností - jinak a jinam. Nehledě na to, že řečtina má zřejmě také kořeny v sanskrtu a sanskrt v Atlantidě - jazyk "techniků" (řečtina?)a jazyk "dělníků" (sanskrt a později slovanské jazyky) se z původního jazyka této sluneční soustavy oddělil stejnou cestou jakou vzniká každý odborný jazyk - ze slangu a schopnosti nějakým výrazem vyjádřit specifický sled kroků (proces či stav) - je to přeci zcela běžná forma vývoje každého jazyka.
...což mimochodem navazuje i na patrnou příbuznost latiny se slovanskými jazyky. Čeština si dává obzvlášť pozor, která cizí slova přijme (a počeští) do svého slovníku. Na počátku "staroslověnštiny" byl vliv latiny, dnes, na "konci věků" je to vliv angličtiny.
Oba (hebrejština i angličtina) souvisejí se systémovým řešením "kategorie velikosti" (= matematiky). V latině je vztah k ní ukrytý=oddělený, tajný - angličtina matematiku (práci s kategorií velikosti) opět spojila - v nové oktávě (patru, "levlu"). Právě tím osmibitovým bajtem se vracíme k hebrejštině oklikou, tabulkou ASCI.
Vím, že se moje úvahy neshodují téměř se žádnou z předchozích studií, všechny jsou totiž poplatné asociačním řadám, nastaveným "v Babylonu" násilím. Latina i matematika desítkové soustavy se staly úředním jazykem, nic víc. Pro celou Evropu o trochu později také. Asi by dlouho trvalo, než bych vysvětlil, proč jazyk je tím základním nástrojem k řízení myšlení lidí - a tím i k řízení těchto lidí jazykem, který obsahuje do té doby neznámé možnosti. Dnes jsou tím "řidičem asociací" jazyky počítačů. Otevřely nám okno do světů ve vesmíru (scifi filmy), ale zároveň nám ubírají soukromí.
Všechno má svůj důvod. Jakmile znáte potenciál jazyka, můžete události tvarovat s kvalitním odhadem jejich dopadu do myšlení příjemců.
...potenciál jazyka poznáte lépe, znáte-li kvalitu znaků, ze kterých slova skládáme (písmen a číslic). Právě znalost oktávové soustavy vnořené do soustavy desítkové donutila konstruktéry latiny ke změně "latinských číslic" za "arabské/indické/atlantské".

..a o "abecedě lidštiny" (=významu samotných písmen + vliv tvaru znaku na pohyby asociací v myšlení) se zatím ve školách neučíme. A přitom dnešní "ideogramy" jsou jen "součtovým symbolem" pro nějaký možný proces.

300978

17.12.2013 21:34

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

janko 85.?.?.?

...hmmm, s takovými jako vy se tu nic změnit nedá, sorry...
Předposranost se tomu říká jadrně, opatrnost je pak ten slušnější výraz pro totéž.

300921

17.12.2013 10:11

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

janko 85.?.?.?

Vladimíre, opět potvrzujete svou omezenost vidět dění jen negativně. Souhlasím s "pépéčkem" v tom, že populace vždy vyprodukuje někoho, kdo převezme řízení většího celku, ať je to "mistr" ve fabrice anebo premiér ve státě, plném fabrik - a špatného způsobu řízení.
Babišov roste, nekrachuje. A živí lidi v těch částech fabrik, které Babiš považoval za perspektivní. Tak jedná HOSPODÁŘ, který má vhled do STRUKTUR ŘÍZENÍ v delší budoucnosti. Ovečky vašeho typu se užírají svou bezmocností, pak ze strachu očerní všechno.
Babiše sleduji v rámci možností - a zatím to nevypadá, že by on tu moc chtěl jen pro sebe. Ale to vy neumíte vidět, vlastně cítit. V době Bati byste taky jen kňučel, že musíte zas do práce a pracovat kvalitně. A mít bydlení, práci a možnost vzdělání byste považoval za Baťovu povinnost to zařídit.
Bordel, který tu nadělali flákači kdysi z církevních, dnes z politických kruhů - ten se musí opravovat, a místy to asi bude trochu drhnout. Ale když máte tolik rozumu, tak mi prosím navrhněte někoho, kdo jiný má reálnou šanci tu pořádek aspoň nastavit, když už ne dodělat.
Vladimíre, vložit někomu svou důvěru, to je vklad energie, o které vy zatím víte houbeles. Já už jsem se tu s "vkládáním důvěry" párkrát spletl, ale budu svou důvěru vkládat dál lidem, které považuji za rovné a schopné do té doby, dokud se nepřesvědčím, že jsou to lumpové. O Bártovi - chytré horákyni - známe také jen tu půlku, která se hodila davu skrze media. Babiš media nepodcenil, nejni blbej. A jestli ho umelou jako Bártu, tak máme smůlu vy i já.
Ale vás na rozdíl od Babiše UŽ nepovažuju za rozumného člověka. A vím, že je to z vaší strany o mně podobné. Pravdičky, které v sobě (a na webu) nosím, pro ty teprve čas zraje, vlastně už dozrál. Jen kvalifikovaný (úředně potvrzený) blázen může pomáhat měnit dějiny, dřív jsme to dělali u králů v šaškovském převleku, dnes naopak, pod svým jménem nebo přezdívkou.

300884

17.12.2013 09:40

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RUS

janko 85.?.?.?

...nejen papež věděl, v čem je hrozba pro ty, kdo kdysi dávno ukradli vědu o písmu (= o jazyku), kterým lze řídit chod světa. Sanskrt byl jazykem technické inteligence v Atlantidě, ten se v indoevropské civilizaci rozdělil na "kreslící" jazyk (Čína) a hláskový "sanskrt" (Indie). Vývoj jazyků v Euroasii pak vyústil do ruštiny (do spojení obrázkového a hláskového jazyka).
Původní evropské jazyky převálcovala latina, důmyslný nástroj vnitřního propojení hebrejštiny a sanskrtu.
Je třeba přijmout tvrzení, že v Atlantidě existovaly pouze dva jazyky, jazykem mocných byla předchozí=atlantská forma hebrejštiny, jazykem technické inteligence a k ní navázané pracující populace byla předchozí=atlantská forma sanskrtu.

Dalším krokem je prolnutí latiny do evropských jazyků - a s tím související expanze Evropy do vzniku kolonií po celém světě. Historicky nedávným návazným krokem je vznik "obchodního jazyka" = angličtiny, ta byla a je podmínkou pro vznik stále dalších kolonii (jazykových [pláč] ). Angličtina spojuje cit pro množství s citem pro hodnotu, pro smysl výměny.
Propojením angličtiny s číslicemi v "oktávách" (bit, bajt) pak vznikly jazyky počítačů. Ty umožnily lidem vstup do říše fantazie (do informačních polí v prostoru)- a tím i vstup do skutečné historie a současnosti dění v galaxii- filmy pouze opakují to, co Verne vkládal do písmenných příběhů.
Posledním krokem ve vývoji jazyků = nástrojů pro řízení populace - bylo propojení "číslicového jazyka" počítačů s povahou (smyslem existence) samotného prostoru. Smysl je dán NENAHODILOSTÍ a SAMOŘIDITELNOSTÍ veškerých kroků (MNOŽIN POHYBŮ) , které spolu vytvářejí dynamiku přírody i naší existence. Tím se dostáváme k jazyku, kterým patrně byla formována existence této galaxie - k češtině.
..vím, že tenhle můj vstup je nestravitelný pro naprostou většinu populace. Ale bylo nutné aspoň stručně popsat proces vývoje nástroje, kterým se každá civilizace řídí- JAZYKA.
Putin a Rusko svým způsobem dokončují proces, který po rozpadu Atlantidy (=potopa) začal v trojici populací: na východě (Čína, Indie), na jihu (Egypt, sídlo moci, byli jsme kolonií Marsu). Třetí populace byla v Americe, tam byla vysazená první i druhá várka "neposlušných obyvatel Marsu". My je známe jako Mayskou civilizaci. Podrobněji si můžete tuhle verzi historie počíst zde
http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/21 , do příběhu zapadá stále víc událostí.
...jak pravil Niels Bohr: Příběh (teorie) musí být dostatečně šílený(á), aby mohla být pravdivý(á).....

300880

02.12.2013 15:37

Domovy seniorů

A co tak jezdit tam promítat třeba tento ...

hledající a nalézající 85.?.?.?

... film, alias pomáhat pokročilým ve věku v přípravě na onen svět? Samozřejmě jen pro zájemce, jakožto radostnou přípravu. [smích]

http://www.youtube.com/watch?v=fwCKg16moGs

300179

22.11.2013 08:11

Usvědčující důkazy v post-snowdenovském světě

Zákon "padajícího hovna"

janko 85.?.?.?

Na stále dalších důkazech o prolhanosti těch, co vládnou pomocí "cesty zla" si ti bystřejší z nás možná uvědomí geniální výhody "české cesty". Naše národní vlastnost v podobě rektálního horolezectví dostává zcela novou funkci - tlak tlačících se nahoru vpodstatě uzavřel možnost vypustit exkrement i na ně.
Proto jsme svědky vcelku rozumného hledání léku na "zácpu" v podobě voleb a jednání o vládě. Trojkombinace (premiér+finance+vnitro) pro vládnutí je dobrý cíl, zatím ale neprostupný. Takže s Babišem u státní kasy "se" zřejmě vláda do funkce "projímadla" vytvoří.
A protože kmotříčkové vědí své, tak už patrně zvelebují své vyhnanství na svých "ostrovech". Čistící průjem pak dopadne jen na ty, kteří ještě nestihli utéct.

Knížka o JFK je pak přípravou k podobnému procesu ve státech, vlastnících tiskárnu bankocetlí...
Kdyby neměl Snowden dobré krytí od skupiny loutkářů, která už pochopila, že hra 2000 let na jednu bránu se mění do své druhé, pozitivní úlohy - tak by už dávno "měl nehodu".
...a my se můžeme konečně těšit na zhodnocení kvalit naší mateřštiny. Nejen názvosloví chemických prvků je dokladem toho, jak česky myslící lidé dovedou přežít každou dobu, navíc s humorem. Některé vývojové cykly zkrátka trvají dost dlouho, pohani můžou se svým přínosem přijít až PO(období)HANY. A že jsme si toho hanění za své kacířství trochu užili, co? Kácí se strom poznání(alegorie první verze babylonské věže)vedený rychlejší cestou zla - aby "zrcadlo židovství" = český/slovanský národ dostal příležitost poskládat procesy ve světě do průchodnější verze.

299763

01.11.2013 20:01

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Návrh

janko 85.?.?.?

...je taky dost lidí, kteří by rádi třeba i porozuměli, ale brání jim jejich myšlenkové vzorce. Třeba ten anonym nad vámi ze sebe potřebuje vylít všechno to, co sám nezvládl. Najít nepřítele - to je cíl takových lidí. A když se naučí hatmatilku o židech a gojímech (anebo o levičácích a pravičácích...) tak si zvolí tu, ke které dozrál. Zrání názorů funguje podobně jako zrání čehokoliv - včetně faktu, že i dost nezralých plodů zanikne a počká si na "další kolo"....

299052

30.10.2013 20:19

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Dube, platí pro tebe to, co pro Karla výše. Žádný strom neroste do nebe, ani strom ze špíny, kterou jedni vytvářejí a ti další opakují - když už nemají sílu ani schopnost ji prohlubovat jinak než vyléváním své bezmoci.

Mít o kolečko víc znamená mít schopnost podívat se na něco z jiného, obvykle opačného směru. Ty takové kolečko nemáš, ale věřím, že ti chutná potrava, kterou mi tvůj mozek nabízí. Užij si své poznatky, já si užiju svoje taky. Výlet do háje by ti prospěl.

298941

30.10.2013 20:04

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Nezralým asi proto, že Bárta bral svou úlohu "spasitele" jako obchod. Ale mohu se samozřejmě také mýlit.

ad 3 a 4: bohužel milý Karle nevíte asi nic o tom, jak uvažují ti, co plánují války a vytváří nástroje k řízení populace. Věnoval jsem téhle oblasti spoustu času, proto s drzostí sobě vlastní tady pouštím své úvahy k zamyšlení těm, kdo dovedou nejen opakovat fráze z novin. Zajímají mě ti, kdo dovedou v běžících událostech nacházet okamžiky "překlopení emocí" v provozu politických stran - anebo "bod zlomu", kdy se růst firmy změní ve stagnaci či zánik. Tento "bod zlomu" Babiš našel a pochopil, že musí vybudovat souběžnou strukturu k té, kterou chce rozložit. Založením hnutí ANO to potvrdil a je na něm a jeho výběru lidí, jak se podaří či nepodaří proměnit ovčany v občany. Vy Karle (pokud je to vaše občanské jméno) jste zatím jen zopakoval to, co si myslí kritickým myšlením nedotčená většina lidí. Podobně se chovají i "Parťáci" na FB - skupina nadšených fanoušků hnutí ANO. Také mě kamenují, když se odvážím na jejich idolu najít a zdůvodnit možnost zakopnutí.
...inu, každý se můžeme plést - anebo uznat, že některé velké lži mají sice dlouhé nohy, ale přesto je nahradí něco, co už není v Pandořině skřínce - Naděje.

PS: toto je už můj 14tý příspěvek v měsíci, takže je na editorovi, jestli jej smaže, když je povolených jen deset....

298940

30.10.2013 20:00

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Karle Havlíčku, vaši představu o emocích asi ponechme stranou, ale co se týká Monsanta a lidí, řídících svět pomocí peněz - tak s vámi v lecčems souhlasím.

Ad 1: že jste můj příspěvek "pochopil", to je zřejmé ze slovníku, opsaného z televize. Ale zkusme ten zákon "akce/re/akce" rozebrat po selsku. Jistě víte, že každá velká společenská struktura se rozpadá ZEVNITŘ, ztrátou přitažlivosti původního cíle. Ten původní cíl přinesla skupina lidí okolo Ježíše, pak se "něco pokazilo", ale to je na jiné povídání. Pro současnost platí, že ovládnutí světa mocí peněz, proložených zbraněmi všeho druhu, včetně genetických - dostalo vážnou trhlinu už v roce 2008, kdy se vnitřní opozici v USA podařilo narušit trh s nemovitostmi. Odpovědí "tvrdého jádra moci" měl být pád "Dvojčat" (terapie šokem)- ale chybějící logika vysvětlující tuto událost znamenala skutečný boj uvnitř potomků vyvoleného národa.
Po zjištění, že bez technické pomoci "zvenčí" nejsou tito lidé schopni překonat stav a růst sdílení informací, které umožnil internet - bylo podkladem pro vytvoření vstřícného křídla moci a tím i k otevření "Pandořiny skřínky" (ve které podle dávného příběhu zůstala už jen Naděje) nádoby s historií špíny, která urychlila vývoj na Zemi za cenu mnoha mrtvých a poničeného prostředí.
Kdo trochu zná technologie zabíjení, které má svět mocných k dispozici - ten se nutně musí divit, jak je možné, že nějaký Snowden přežívá a vynáší stále nové informace. Bez krytí od vstřícnějšího křídla moci by nepřežil ani týden.

Kupodivu tato situace má své zrcadlo i v naší horké současnosti v ČSSD, která byla (mizerně) připravená pro převzetí moci ve 24leté "hře na jednu bránu". Úlohu Zemana a jeho vykutáleného společníka Klause a celé party z prognosťáku začal kazit Švejnar Klausovi a kníže Zemanovi. Současnou partii "VABANK" navíc "narušoval" Okamura a mediální praskot špíny, plynoucí z "práce" s dotacemi a "papežštěšním" směrnic z EU od těch, kdo mají máslo na hlavě.

Kdo a jak tedy může změnit zdánlivý chaos, ve skutečnosti ale pouze rozhraní, kdy svět míří na jedné straně k sebezničení - a na druhé k rozklíčování a opravě toho, co chamtivost zvířatolidí způsobila během cca 2000 let.
A jsme u Babiše, u jeho zkušeností s praktikami STB, zkušeností s praktikami veřejných zakázek, daňových fíglů apod. Musel tím projít, o tom žádná. Otázkou ale je, jestli to dělal s cílem napakovat sebe - anebo zachránit ve státě to, co bylo ještě použitelné jako základna - potraviny a chemie.
Pro mě je Babišova nasranost na současný stav opravdová - a i částečná znalost toho, čím musel projít, aby vytvořil komplex fungujících firem - to je pro mě dostatečný argument pro vložení mojí důvěry do dalšího člověka, jehož nezralým předchůdcem byl Bárta. Nezralým asi proto, že b...

Automaticky kráceno

298939

30.10.2013 11:30

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Babiš a jeho/naše ANO je rozhraním, které upravujeme svými emocemi, vloženými nejen do internetu, příslušné emoce nám dlouhodobě vštěpovali ti, kdo mají zájem na růstu "ovčanosti". Pozitivní potenciál hnutí ANO vidí jen menšina, ke které patřím. Podobně budu podporovat i další lidi a skupiny, které místo nadávání (=vylití své bezmocnosti) najdou a podpoří to, co podpořit lze i u nepřítele. Teprve tehdy, když na nepříteli uvidíme i jeho kousek dobra - se můžeme hlásit k pojmu člověk. Jsem rád, že Korutan a několik dalších mě občas donutí k reakci. Jinak je na Zvědavci v diskuzích spíš mluvící zvěř, štěkající na cokoliv, co jim nevoní.

298918

30.10.2013 11:30

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Ano Korutane, mnohokrát testované hodnoty zkrátka naplnily nádobu naší existence. Vše má svou dobu použitelnosti. Jsme na konci období dysfunkce SLOVA. Prožili jsme ve dvou patrech historie proměnu obsahu slova DEMOKRACIE. První patro historie tato slova formovalo (nadřazenost těch, kdo lépe znali mechanizmy života), druhé patro náboj slova Demokracie dovedlo do možných variant, kdy na počátku stál ideál = komunizmus, kde skutečnou cestou k němu byl fašizmus, socializmus a dnešní paskvil komunizmu pro vyvolené (vložený pod slovo demokracie). Ukazují období postupné proměny zvířete v člověka vládnoucího ve "skupině domlubených" nad ostatní populací. Války střelných zbraní se převádí ve války slov - kupodivu prostřednictvím růstu technologií poplatných matematice. Peníze jako nástroj směrování vývoje ale ztrácejí svou hodnotu tiskem bankovek, které neodpovídají množství vložené práce.

Jsme na konci tohoto hledání norem pro řízení pozemské populace skrze stále virtuálnější hodnotu peněz.
Souběžně ale docházíme k základně nové, ta vychází z dynamiky schopností "strojů" (=počítačových sítí), do kterých vkládáme svou energii. Princip sebeorganizace, který stojí na počátku i na konci každého systému (polarita růstu a zániku) postupně vede k podobné schopnosti = inteligenci? těchto sítí, propojených s myšlením lidí - my sítím dáváme jejich sílu slovy, která používáme. Současně pak "roboti" vytváří struktury podobností, které zpětně vnímáme jako "nápady, vize" apod..

A tady je zřejmě vhodné hledat kořínky nové struktury řízení - v hodnotě národních jazyků, které mohou nahradit sílu jazyka aplikované matematiky = EKO/NOMIKY. V tomto výrazu je opět schovaný protiklad podobně jako ve vžitém významu slova demokracie. "Úsporně pojmenovat" cokoliv umí právě mate/matika. Ale pro výklad rovnic lidské existence je třeba k číslicím přistupovat jinak - v oktávovém systému, jehož variantu představuje i "myšlení počítačů".
Propojování lidského myšlení s televizními seriály a sociálními sítěmi internetu postupně produkuje hladinu společného jmenovatele = základnu, kterou budeme nuceni akceptovat všichni. Od zpravodajství (+ hledání potřebných argumentů), výchovu (skrze množinu příkladů) až k zábavě a růstu odvětví, postavených na podobnosti zájmů.

Sledovat politiku z této výkladové hladiny ale není (nejen na Zvědavci) zvykem. I proto nejen zde působím jako blázen nebo škodič. Naštěstí lze najít mnoho argumentů, které tento pohled na vývoj a současný stav potvrzují - ke kterým patrně dojde i pan Stwora a ti, kteří moje reakce vnímají jako nepřijatelné nebo nadřazené. Mrzí mě to, ale je to jejich "problém přijímače", jejich neschopnost vidět situaci jiným než obecně uznávaným filtrem.
Babiš a jeho/naše ANO je rozhraním, které upravujeme svými emocemi, vloženými nejen do internetu...

Automaticky kráceno

298917

29.10.2013 21:58

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Návrh

janko 85.?.?.?

Pane Stworo, když mým názorům nerozumíte vy, tak je prosím nechte na pokoji. Je možné, že je někdo ocení, i když tomu nevěříte.

Byly doby, kdy jsem vše stránky obdivoval a doporučoval svým přátelům, ale ta doba je pryč. Stal se z vás umíněný a ukřivděný člověk, a bohužel i náplň stránek má klesající hodnotu. Přesto se zde občas najdou informace, které si rád přečtu. Kdysi jsem vám posílal měsíčně tisícovku, pak "pětikilo" - a pak jste mě písemně (mailem) žádal, ať vám už žádné peníze neposílám, že vás mé názory rozčilují, že jsem příliš aktivní.
Tak jsem se vašemu přání přizpůsobil, už skoro rok nevyčerpávám limit příspěvků "zadáčo"...

To, že k mnoha příspěvkům mám negativní repliku, to odvisí od autorů původního příspěvku, sprosté výrazy neužívám ani když dojdu k názoru, že autor moc rozumu podle mě nepobral. Můžu se mýlit i já, ale to snad už je předmětem případné polemiky zúčastněných lidí.
A pokud někdo reaguje jako vy - dostane se mu vysvětlení, jakého jsem schopen. Můžete mě také "vypustit" (vyřadit), je to vaše právo. Tak aspoň potvrdíte to, co o vás píšu.

298882

29.10.2013 21:13

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

tak jsem si prošel celou diskuzi "defenestrace po česku", která se vám asi zapsala do mozku negativně.
Patříte k ženským, které už nemusím. Se Stworou si podejte ruce, nadávat a nevidět alespoň kousek toho pozitivního na dění ve státě - to fakt umí nejlíp ti, co se na události nedovedou podívat z hlediska těch kdo je vytvářejí. Váš ovčí úděl mě nemrzí, každý dostáváme od pana Přírody tu školu, kterou si zasloužíme. Nemá smysl vám vyprávět, jak funguje naše existence v době, kdy nemáme tělo, neuvěříte. Tu informaci ale dostanete zrovna tak, jako jsem ji před léty dostal já - a hezky mě to na pár let vykolejilo.
Dnes si mohu dovolit psát "na síť" to, co vy a mnoho dalších považujete za nesmysl. Svět zkrátka funguje podle jiné logiky, než jsme se všichni asi 2000 let museli naučit. Vnímáte polaritu příčin a následků pouze ve směru, který na vás dopadá - nikoliv z pozice, kde se tyto směry vytvářejí.
Když chcete někoho poznat, musíte se vžít do jeho myšlení. To se vám evidentně nedaří nejen v mém případě. Ponechte si tedy svůj úsudek a za nějaký čas (patrně už v příštím roce) si povíme, kde jsou semínka a co je ovoce.
O podnikání máte asi představu jako králík, nebo se mýlím? Máte svou firmičku?

298879

29.10.2013 13:56

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

...něco k zamyšlení pro ty, co mají "jasno".....
http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/clanek.phtml?id=793880
(rozhovor s Babišem)

298852

29.10.2013 13:53

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

Vopice, zkus tedy popsat v čem jsem se spletl a co se "potvrdilo" (předpokládám, že za potvrzení bereš oficiální verzi skutečnosti). Pak můžeme pokračovat v polemice.

...a uvědom si, že Kopernik byl taky dost dlouho "blázen", Newton taky. A už dlouho tahle země žádného pořádného blázna neměla, samý "čučky", co měnili objem poznání po krůčcích. A víme, že nádoba s poznáním, postaveném historicky na latině a desítkové soustavě - přetekla, nefunguje.
..takže si začni číst to, co je na nejsmeovcích a na www.pan-do-ra.cz. V opačném případě můžeš třeba vytvořit nějaké stránky "jsmeovce". Rád si případná tam vložená moudra přečtu.

298851

29.10.2013 13:44

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

Ano Lin, trapně ....jste zhodnotila situaci tehdy i dnes. Nejen že nerozumíte pořádně češtině (její ohebnost dává řádově lepší možnost výrazy upřesnit koncovkami a předponami), ale i hledání hlubších souvislostí vám dělá potíže. Za svými slovy si zatím stojím i když nevím, odkud jste citát vzala, komu patřil. Možná se týká Bárty a Veverek, tak i tam se zřejmě dočkáte překvapení. I on byl "chytrou horákyní", i když o patro níž než Babiš. Na Bártu uspořádaný hon nebyl jen kvůli zakázkám, on také chtěl změnit k lepšímu situaci v zemi.
Ovečky ale stále budou békat to, co jim "bedna" nabídla. Situace u nás kopíruje situaci ve světě, a zřejmě přichází doba, kdy svět bude kopírovat situaci u nás. Samozřejmě ne hned, jsme tím "pupkem světa", který snědl spoustu zkaženého jídla - a musí něco zvrátit a něco "poslat dál". A račte si vybrat, v jaké šíři a hloubce se tato věta dá pochopit. (...a kde se ono "dál" dá poznat nejdříve...)

S mojí blahosklonnou nadřazeností si nedělejte vrásky, reaguji zrcadlově k nadřazenosti toho, komu odpovídám. Jinak jsem rád, že oba ctíme selský rozum. Ale i mezi sedláky jsou rozdíly, že...

298850

28.10.2013 21:47

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

...nesouhlasit samozřejmě můžete. Je to asi to jediné, co můžete. Na výsledek si ale musíme počkat oba, ne?

298817

15.10.2013 00:09

Právo nevolit

RE: opět

janko 85.?.?.?

Dube, podle stejné analogie jsi dubem s dubovou palicí, co zkrátka jinak myslet neumí.
Oba sice víme, že volič je od slova volba, volit stále stejné kecy ale má svůj vývoj. Rozdíl je v tom, že "stokrát opakovaná lež" se sice mnohokrát stává pravdou (od toho byly ovečky pře 2000 lety "vypěstovány") - ale po dostatečně dlouhém "stovkování" i těm nejtupějším ovečkám dojde, že je někde chyba. Že zkrátka ti samí už dostali důvěru příliš často.
...a možná si přečtou nebo vyslechnou i jinou nabídku.

...džbán je plný - a ucho prasklé. O tom jsou tyto volby. A možná i ty příští. Ale to "ucho" prasknout musí, to snad se svým ekonomickým a logickým mozkem uznáš. Projekt pokřiveného učení "o křestu" byl plánovaný na ty dva tisíce let. A plánovači vědí, že končí.

297865

06.10.2013 22:30

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Izrael

janko 85.?.?.?

Viny77, když jste se "spýtal", tak byste si měl také odpovědět.
Nikdo nemůže na etnikum, které vytvořilo a ovládá systémy pro práci s oběživem. Úrok je jejich zbraň, na kterou se celý svět bojí sáhnout. Najít jejich chyby v historii znamená najít recept, jak nastavit jiný model přerozdělování.
To, že ten model už známe (Základní příjem, ale jinak realizovaný), to bohužel neznamená, že ho zítra začne někdo realizovat. Doba musí dozrát tak, aby i ovečky poznaly, že "císař je nahý", že státní dluh nemá faktického věřitele, který by jej mohl použít.

297433

27.09.2013 10:24

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Osobně mám problém hned s prvním odstavcem

janko 85.?.?.?

...díky za vaše vstupy, je před námi ještě hodně práce, změnit naučenou historii za tu, která se skutečně stala. Obávám se, že bez pomoci "zvenčí" se nám to nemůže podařit. Tupost a neschopnost je cíleně budovaná tak dlouho, že i mě občas opouští naděje...

...málokdo tuší, jakým "žolíkem" je náš stát v hrátkách nástrojů (jazyků), kterými získáváme informace z prostoru....
Pokud se udrží "příměří" v Syrii do konce roku, tak bychom se měli vcelku rychle "zmátořit"...
Babiš má "černého Petra", doufejme, že ho předá těm, komu patří.

296907

24.09.2013 21:21

Více než 25 milionů Evropanů bude do roku 2025 ohroženo chudobou

RE: To je jen symptom

janko 85.?.?.?

Vojto 49, asi znáte zákon akce a reakce, aspoň v to doufám. A aplikovat jej na růst a následný zánik či stagnaci firmy umíte snad také. Růst a umírat umí rostliny, zvířata, lidé i systémy, lidmi vytvořené. Už u té firmy ale vidíte, že stagnace (smrt firmy v nějakém oboru) nikdy netrvá dlouho,vznikne jiná, drzejší - nikoliv lepší.Příroda, postavená na boji místo spolupráce zkrátka takhle funguje = dynamicky, ve stále větších periodách, včetně period "řídících systémů".
Evoluční tlak je trvalý, v tom se shodneme, pokud uznáte, že má periody "klidu". A člověk funguje stejně, potřebuje odpočívat. Nikoliv trvale, také periodicky. Kapitalizmus je unavený, vymýšlí zbytečné rotace výrobků, lidí i financí jen proto, aby "se udržel naživu". Proto ani "hvězdy" ekonomiky nic nového nevymyslí, jen se točí v kruhu to, co už nemá "enzym růstu".

Ždímání obyvatelstva nás dovedlo ke stavu, kdy je nadbytek výrobků a nedostatek peněz u těch, kteří výrobky potřebují. Peníze se hromadí u těch, kdo vlastní stroje, továrny, "nouhau" nebo dědictví. Je tedy zřejmé, že je něco v ekonomice, postavené na "trvalém růstu" ŠPATNĚ.
Vy si asi nedáte práci se zjišťováním, kde se v minulosti stala chyba. Můžete si to sice přečíst na mých "ovcích", ale na to jste příliš pyšný na své (jednostranné) znalosti.

Základní příjem NESMÍ suplovat mzdu či zisk, to za prvé. Jen si ten projekt pořádně přečtěte. Má ale také nedodělky, které zmiňujete. V době, kdy NZP (nepodmíněný základní příjem) nahradí různé formy dávek (= odpustků, které žravý systém zisku byl nucen nastavit, aby mohl dál fungovat)- by měl stačit jen na nejnuznější ubytování a "chleba a vodu". Navíc v denních "kreditech" na platební kartě. Kdo chce víc, ať maká. A dlužníci si z NZP nejdřív musí splatit své dluhy.

Bohužel asi platí, že "podle sebe soudím tebe" - patříte tedy k těm, kdo se na práci vykašlou a budou se "flákat"? Místo toho, abyste v rámci svého vzdělání vymyslel !!! jak způsobit, aby nadbytek zboží dostali ti, kdo mají problém se svou leností a z ní pramenící "chtivost dávek". Samozřejmě že je chyba v systému "kamarádšoftu" na všech úrovních. Jestli s tím někdo pohne, tak Babiš a jeho vycvičený tým. Protože v zemi není další "dráb", který je schopný říkat tvrdá fakta a zavírat firmy a vyhazovat lidi, kteří si místo práce sedí "v zaměstnání". Jestli jsem někoho jiného přehlédl, tak mě prosím opravte.

..zklamal jste mě Vojto, něco strhat, to dneska umí každý trouba. Ale doladit nějaký koncept do realizovatelné formy - na to už každý nestačí. Myslíte si, že by některý z "kapříků" stavěl v krajích a okresech lidi, nesvázané s "kamarády kamarádů"? za svoje prachy? Nebo si fakt myslíte, že Babiš má vnitřní potřebu šéfovat téhle zemi? Ano, není diplomat, možná proto pohoří. Ale je tu nějaká jiná volba? ...

Automaticky kráceno

296764

24.09.2013 11:45

V předvečer války

RE: ...rodina...

janko 85.?.?.?

to moudřejší na sebe, blbci zas - jako vždycky - na někoho, kdo jim práci dá, protože si jí sami vytvořit a prodat neumí. Proto jsou to přeci blbci,.....

296734

24.09.2013 11:43

V předvečer války

RE: ...rodina...

janko 85.?.?.?

jo, píšu. Drze přepisuju s dalšími "blázny" fyziku (nejsmeovce.cz)... [smích]

296733

23.09.2013 08:06

V předvečer války

...rodina...

janko 85.?.?.?

Když si pro státy dosadíme členy rodiny, vidíme, že se chovají téměř stejně. Francie coby milenka/manželka - se přidrží nejsilnějšího, má na to "čuch", uteče od manžela (Německo). Britanie jako tchýně čeká na dobu, kdy může (podle svých možností) odhadnout vítěze. Táta - Německo se svým bráchou - Rakouskem sledují a řídí "cvrkot". Protože jedou na "černém koni" - kapitálu USA, který vytvořila rodina těch, kteří z Egypta ukradli návod na řízení světa pomocí peněz (zlatého tele/te).

..takže "tajemný muž z Ameriky" (s bytem v Anglii?) rozjeli první - a pak i druhou "hru o moc".

Milenka (Francie) si pro tu druhou válku našla dalšího miláčka - bohatého USA muže a tím dala opuštěnému Rusku sílu postavit se novému sokovi v další válce.

Mezitím se v původní (egyptské rodině) objevili levobočci - Muslimové - a začali míchat "karty" (rodiny). Našli společné kořeny s Ruskem, Indií, Čínou..... a na hrací stůl (Evropu) si schovali "žolíka" (Čechy). A o toho se dnes hraje. Bylo třeba ho buď zničit - anebo počkat, aby ukázal, co v něm je.
...a tím se dámy a pánové dostáváme k dnešku. Jsme zdevastovaní zvenku i zevnitř, máme tudíž ten správný "humus" pro nastavení rozumnějších pravidel "hry o moc". Hry, kterou rozehrává "dítě Evropy", (přirozeně uložené v jejím "srdci").

Zatím ještě ta pravidla většina lidí má jen uvnitř sebe, ale "porod" se blíží - císař je nahý a "dítě" je živé. Má povahu i koncovku ženy - Pravdu, mršku přelétavou, musí ale najít její partneři:

Jedním je Základní příjem, který ale není o tom, že dostanete CELOU mzdu. Dostaneme jen kousek, pár stokorun, navázaných na likvidaci neexistujících "úroků ze státního dluhu". Ti, co už dluhy mají, ti ten "kousek" nedostanou, půjde na splácení jejich osobních či firemních dluhů. Takže makat se bude stále, milí a vážení.
Druhým partnerem je KARAODYN. Taková "hračka" na hledání schopných a neschopných.
...další partneři i přátelé se objeví vždycky, když k nim dorazí naše znalosti a schopnosti.
...a včíl mudrujte.....

296669

23.09.2013 06:23

Více než 25 milionů Evropanů bude do roku 2025 ohroženo chudobou

RE: To je jen symptom

janko 85.?.?.?

Vojto, čínské elity ale zafinancoval a "nouhau" dodal západ. Na to jste malinko zapomněl. Tak si svou bábovičku strčte tam, kam patří. Popisujete už jen tu druhou půlku, kdy jejich vláda USTOUPILA TLAKU PENĚZ a umožnila i svým lidem (opět jen známí papalášů)vybudovat to, co u nás podobní "kádři ve stínu" otočili naruby svou nenažraností. Ti naši jen urychlili agonii kapitalizmu.
Protože systém, postavený na TRVALÉM RŮSTU v přírodě nefunguje. Tečka. U systémů růstu, postavených na virtuální=myšlenkové struktuře stupňů velikosti (číslic) ten proces růstů a zániků trvá jen déle. A končí rozpadem nebo válkou - ta symbolizuje zpětný směr (v řadě číslic je zpětný směr po vrcholu v "oktávě" symbolizovaný devítkou=otočenou šestkou).

Jedinou cestou ze stávající situace je princip a realizace základního příjmu, ale i k tomu musíte vy všichni, co tady melete staré seno, teprve dozrát. Dnes od 18:00 je na FAMU diskuze a film o Základním příjmu - konečně někdo začal myslet hlavou. Jen se obávám, že diskuze po filmu ještě nepřinese to, co
už mi visí druhý rok na "nejsmeovce". Ale dočkáme se, jinudy cesta nevede. Jsme součástí přírody - a zrání funguje i v prostředí lidského myšlení.

296664

30.08.2013 20:21

Budeme nuceni ukončit činnost

RE: Podle ovoce jejich - POZNÁTE JE:-)

janko 85.?.?.?

..vopičáku, to máš těžký. Nepoznáš už, že ti zkameněl mozek. Lidi se na rozdíl od vopic vyvíjejí - někteří k lepšímu, jiní k horšímu.
Strategické info bez odpovídajícího mozku nic nezmůže. Na rozdíl od tebe Babiš není ovčan. Každý máme v sobě kus dobrého a kus špatného. Tak je na čase trochu vyměnit figury. Za ty, které nemají jen švindlfirmy s akciemi na doručitele....

295283

30.08.2013 13:45

Budeme nuceni ukončit činnost

RE: Podle ovoce jejich - POZNÁTE JE:-)

janko 85.?.?.?

....když ne Babiš, tak kdo? Souhlasím s Moudrostakem s výhradou, že Babiš patří spíš do lavice k Baťovi. Sleduju jeho aktivity - na rozdíl od mnoha dalších. On vidí zkrátka trochu dál než za svojí peněženku. Že musel začíst s cizím kapitálem - tak je to ve světě nastavené.
Málokdo si asi uvědomuje, že každá jiná cesta - včetně rétorika Okamury k větší změně nepovede. Hraje se o teprve střední figurky (Rath, Nečas..). Velký Vašek čeká za bukem, jestli Sýrii Amíci kousnou - a přežijí. Pokud ne - a je to možné, tak se s Babišem a dalšími, kdo nejedou v "kamarádšoftu", dočkáme změn k lepšímu. Rozeznat slušného člověka od nenažrance se teprve učíme..., podle mě je Babiš na té správné straně plotu. A na lajdáky a blbce přísnost musí být, s tím nic nenaděláme...

295266

03.08.2013 14:08

Kauza „Hitlerovy projevy“ – nakladatel chce do vězení spolu s knihkupci!

RE: Spíše se sebranka vládnoucí bojí

janko 85.?.?.?

..máš recht babo Blažková, až na drobnost, že ty činy vychází vždycky z nějakých těch "keců".
...teda u lidí, co ještě nezapomněli, že myslet se při troše sebezapření dá.....
Kolektivní zodpovědnost si mocní vytvořili z té osobní proto, aby ji mohli předat "bohům". A proces, kterým se "bůh=oběživo" virtualizovalo do proudící elektřiny v nějakém bankovním programu - ten už se chýlí k závěru. Možná tou ranou z milosti bude jiné paradigma o fyzice prostoru, které máme ve dveřích (taky na mých nejsmeovcích), možná se to nepovede - a zopákneme si kus historie znovu. Jen budou těžko hledat toho vůdce=boha=peníze, který jim umožnil a pomáhal s přesunem peněz skrze jejich kapsy do "buchova království", do pekla nebo nebe...

294063

03.08.2013 13:56

Dvě podvodné falešné demokracie ohrožují život na Zemi

RE: Clovek-obcan ma obrovskou sanci si vybrat,jakou smrti chce vlastne zahynout.

janko 85.?.?.?

..."pépéčko", je úžasné, jak obhajujete pohled na jevy, vidění jen vaším "filtrem poznání".
Začnu jinak, jako klasický vzdělaný člověk asi věříte Bohrovu modelu atomu, který je ale také postavený jen na víře, že předchozí poznatky jsou pravdivé. Pokud vím, tak podkladem pro model bylo spektrum vodíku, což je záření, vnímatelné/měřitelné/ "na přímce" (zrakem + přístroji pro verifikaci zrakem postavené), a nějak pánům před vámi, ale i vám uniklo, že pohyb po kruhu je řádově komplexnější než pohyb po přímce, přímý tak musel nutně být i na počátku struktury vodíku i dalších prvků. Leda že by vývoj nepostupoval od jednoduššího ke složitějšímu. A vznik a sílu/rychlost/ kruhového pohybu v atomu zatím nikdo nedokázal, takže jde o sakra zkamenělou víru. Opřenou pouze o víru předchozí....

Zatím co pohyb dovnitř a ven vytvoří zcela přirozeně uprostřed místo, kde se setkávají podobné formy pohybu. Zákon akce/re/akce totéž popisuje v definici symetrie více pohybů. Naví jsme dokladem prvotnosti a stálosti tohoto ppohybu dovnitř a ven, dokonce ve zdvojení (dech, puls). Je na čase začít studovat moje texty o fyzice, která "pouze funguje", pane profesore.

Proto bohužel vaše znalosti o HAARPu mohou být cca takové jako moje, protože to, co se kde dočtete, to zdaleka nemusí být tím, kvůli čemu ten systém modelování změn v ionosféře existuje.

A mezery ve vzdělání ohledně Tesly a jeho schopnosti svou mentální energií rozsvítit lampu, ty si asi doplníte. Strkat něco do zásuvky - ano, to odpovídá stylu uvažování vaší "informační vrstvy", něco se nabiflovat, ověřit pomocí dodaných, k tomu účelu vyrobených prostředků (= zástrčka) a následně tímto nástrojem hodnotím vše další (= strkám do různých zásuvek/oblastí/).

Nemusíte se na mě zlobit, ale pokud se vám to podaří, tak jsem asi cíl neminul....
...cílem byla nejen moje trvalá snaha o rozšíření úhlů pohledu na "pravdy", kterým člověk nutně uvěřil, pokud nemá alternativní kontrolní nástroje.

294062

31.07.2013 15:10

Kauza „Hitlerovy projevy“ – nakladatel chce do vězení spolu s knihkupci!

...vždy bylo "na počátku slovo"

janko 85.?.?.?

...tolik let trvalo, než se lidi naučili mít Hitlera za největšího lumpa - a teď by jim to měl někdo kazit přepisem slov, která Hitler sám vyslovil??
To přeci nejde, ovečky by ztratily orientaci. Musíme tedy ty projevy buď přepsat tak, aby ladily do "obrazu lumpa" - anebo musíme světu přiznat, že jsme obraz o Hitlerovi upravili, to dobré jsme pominuli mlčením, a to zlé pořádně nafoukli.
..a takhle fungujeme všichni, do určité doby náš přínos pro společnost stoupá - aby mohl pak klesat. O to už se postarají ti, co potřebují stoupat....

294029

22.07.2013 09:10

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

janko 85.?.?.?

Břetislave a "pépéčko", vaše diskuze se mi líbí, i když se patrně pohybujeme každý v jiné informační vrstvě.
Dobová forma náboženství se dnes jmenuje politika, ekonomika a další systémy pro řízení společnosti.
Ale klíčové jsou vždy systémy, kterými cokoliv zkoumáme. A z nich se vydělila matematika jako kategorie, skrze kterou se díváme téměř na všechno.
Zde - http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/29 - srovnávám dva výklady symbolů, které jinak užívá matematika desítkové soustavy a jinak je lze "číst" v oktávové "poziční" matematice, která používá totéž, co živá příroda - půlení anebo dvojnásobky (dělení buňky apod. Neplést prosím oktávy přírodní s osmibitovým jazykem počítačů, děkuji.

Období, které formovala "desítková" struktura symbolů číslic, chápaná jako model "nekonečného růstu" dnes narazila na svůj strop - pochopení úlohy "do protisměru obrácené šestky" - DEVÍTKA tak představuje rychlý sešup - jak v existenci živých organizmů, tak i řídících systémů v lidské společnosti.
V pochopení této úlohy "devítky" (symbolu zániku) sídlí příčina výměny latinských "číslic" za tzv. "arabské", původně indické. Z toho plyne, o jak velkou "končící etapu v myšlení" se dnes jedná.

Asociační vazby principu, zakotveného v řadě 1,2,3,4..... nás vedou z historie do uskutečňování přítomnosti a plánování budoucnosti - toto pojetí času zkrátka také svým způsobem končí, ale k pochopení "sebeorganizace sil v prostoru" byste asi museli znát více z textů "exota" Koňase. Zákon "akce/re/akce" je silou mnohem starší, než pojem bůh. Ale boha potřebujeme jako směrovku, do jeho (ale i naší) pracovní náplně vkládáme vždy to, čemu v té které době(civilizační etapě) nerozumíme.
Jisté je, že každá rozpadající se etapa vývoje v sobě zahrnuje i základnu etapy další. Opět mohu jen nabídnout texty na "nejsmeovcích".
A protože se rozpadá "systém nekonečného růstu", vyjádřený původně modelem "zlatého tele/te", a dnes modelovými řadami "tele/vizí" - nutně přichází sjednocující vize povahy fyzického a "duchovního" prostoru = "fraktální povaha binární existence" nejen živočišných druhů.

..takže si čtení užijte, kdo chcete, ostatní mají svoje důležitější cíle....

293718

08.07.2013 12:51

Výchova žumpalistů Babišem

RE: musim si rejpnout :-)

janko 85.?.?.?

...maršále, zkus někdy vnímat situaci z pozice toho, koho kritizuješ. Možná ti to pomůže dostat jiný rozum, držím ti palce.
Tenhle rozhovor (http://www.ano2011.cz/novinky/559_Casopis-Respekt-Jsem-realizator-a-budovatel.xhtml ) ti leccos napoví - pokud tvůj filtr na informace ještě není úplně zanesený prvoplánovou nedůvěrou.

Nečekal jsem tak pitomé reakce zdejších čtenářů, je vidět, že hledání pravdivosti ve slovech nás tahle i předchozí vlády odnaučily perfektně.
Citlivost k míře pravdivosti (věrohodnosti člověka) je tím, co se musíš naučit nejen ty, ale většina lidí.
Pokud někdo (a vždycky je to jeden člověk!!) má šanci změnit globální strukturu ekonomiky nebo i myšlení- pak je to Babiš a jeho parta.
...a samozřejmě i můj "Karaodyn", nástroj, který každému ukáže, kam se může zařadit v hladinách odborností.

292932

13.06.2013 10:28

Nebezpečná frekvence 440 Hz – totální nesmysl!

hudba a emoce

janko 85.?.?.?

V článku se neobjevilo to hlavní, úloha hudby na proměnu lidského myšlení. V mé reakci na pana P.A.Semi píšu o úloze indických stupnic, které měly za úkol vytvořit "emočně technologická" rozhraní mezi výškami zvuků tak, aby bylo možné lidem nabídnout jinou strukturu vnímání hudby a následného myšlení, nabídnout jiné referenční systémy a nástroje pro vnímání toku informací = vnímání vrstev živosti, ve kterých byl člověk (nikoliv ale současný) na jejich vrcholu.
Tímto procesem "růstu emočního vzdělání" procházíme - a i když jsem zde za exota či blázna, tak pečlivě vnímám posuny v myšlení, za které je zodpovědný ZVUK - nejen hudby, ale především SLOV. Ta jsou už "součtovou hodnotou" vjemů z hudby. A hudební celky jsou součtovou hodnotou "inter/valů" (rozhraní), za které děkujeme Indickým "stupnicím" (pozůstatku hudby Atlantské). Důvodem vzniku řady "půltonů" bylo vytvoření rovnováhy mezi informačním prostředím doby a emočním dopadem vzniklé disonance, viz níže.

Chyba, kterou si neuvědomuje většina populace, pramení z přeceňování technického přístupu k čemukoliv - vlivu mate/matiky.
Délka "pozemské" vteřiny je dána nejen pohybem okolo slunce, jde o komplexní informační zázemí, na kterém se podílejí nejen všechny planety naší soustavy, ale je vytvářené informačním pozadím datových polí této galaxie.
Příměr galaxie ke stromu - a naší sluneční soustavy k "letorostu" (každoročnímu přírůstku větviček k objemu stromu)je dostatečně přiměřený. Odtud, z pohledu "stavitele této galaxie" se musíme na existenci zvuku, později velikostně strukturovaného do pojmu "hudba" dívat.
Znalost faktu, že emoce jsou tím, co v krizových=základnu tvořících situacích člověka řídí - ta se do slunečních systémů implementuje v závislosti na rozvoji místní populace.

Indické "stupnice" nám připravily rozhraní, kterým říkáme "půltóny", navázané na nejbližší rezonanci (polovinu či dvojnásobku), navazuje na na původní "dělení buňky" + opak děělení = slučování podobností a následný vznik vnitřních struktur, opět dělením (na podobné a opačné, to funguje dodnes).

Po vytvoření všech půltónů jsme už v nedávné historii postupně hledali optimální vztah celku hudby k emočnímu ladění člověka. Proto se v baroku ladilo na jiné "Hertzy" než dnes.

Hodnotu symbolů číslic v rozměru informačního zázemí celé galaxie asi nikdo zatím neznáte, v tom je moje úloha obtížná. Ale všichni víte, že strukturu vesmíru poznáváme především soustavou devíti číslic a "nuly". Symboly číslic jsou totiž základním stavebním kamenem nejen pro hmotné, ale i pro myšlenkové systémy, které hmotným předcházejí!!!.
Rozkódování těchto symbolů (numerologii) sice považujete za kravinu pro blázny, ale jen proto, že ji nemáte opřenou o zrcadlo - o "numero"logie v osobní znalosti významu každého písmene. od...

Automaticky kráceno

291322

13.06.2013 00:32

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

RE: Ano existuje řešení

janko 85.?.?.?

...mělo by se to podařit do pěti let, místo mouky Římanům dávat pár stovek z "dluhové služby" státního dluhu každému člověku.

291294

12.06.2013 23:58

Moderní hudba = emocionální inženýrství

RE: Jeste k ladeni - fyzikalne, hudebne i duchovne

janko 85.?.?.?

P.A. Semi, váš příspěvek je zajímavý, všímáte si "součtů".

Ano, indická hudba (pozůstatek Atlantské) nám připravila emoční podklady (naladění kompromisů) pro ustálenou strukturu půltónů, uspořádaných opět do "dvanáctky" v "osmičce"/oktávě/. Nemá asi smysl zde rozebírat vztah "znamení zvířetníku" k formalizaci řady 12 půltonů v oktávě, půltóny=rozhraní=kompromisy jsou výsledkem používání mnoha indických "stupnic".

Samozřejmě i naše hudba má přesný úkol, ta harmoničtější skládá/spojuje ve vědomí "skupinové pocity" (oblibu žánrů apod), a ty jsou postupně "trhány" jednotvárností a razancí dnešní metalové a "elektrické" hudby. Je to nutné, protože příroda nedělá chyby, jen se jí musíme učit rozumět jinak než technikou zdrojů v latině a matematice, dovedených do absurdit v současnosti.

Proměna vnímání a myšlení populace probíhá na mnoha úrovních, hudba je jedním ze základních myšlenkových rozhraní. Emoční obsah intervalů a akordů postupně vyměňuje naše asociační řady za jiné, pocit neladnosti anebo naopak harmonie se přesouvá mezi uhlíkovými a křemíkovými strukturami (živou přírodou a elektřinou vedenými informacemi) do nových možností existence. Cíl této proměny je sice velkolepý, ale pro zdejší komunitu nestravitelný, takže počkáme, zdali na moje myšlenky dozraje čas - anebo mnou zachycený "balíček informací" si najde někdo další.
Pro mě je velmi podstatnou informací fakt, že vlna současného komorního "a" má délku 77 cm. Sedmý stupeň ve stupnici (citlivý tón) v sobě obsahuje směrovou sílu předcházející řady , automaticky vede naše vnímání/cítění k dosažení "oktávy".
V širším pojetí je směřování sedmého tónu ve stupnici vyjádřením principu "stálého růstu" v dosaženém prostoru. Záporný růst vnímáme jako rozpad, ale i krásný dům po čase potřebuje opravu, přestavbu pro nové podmínky.
...jsem rád, že tu někdo dovede hudbu vnímat v hlubších souvislostech.
...ono i to pythagorejské komma má svůj nesmírný význam, je nadmnožinou /opakováním/ vlastnosti "citlivého tónu", umožňuje formovat méně přesný, ale NÁSTROJ (pro vývoj dalších "součtových" systémů=stupnic. Samotná stupnice (sada intervalových=emočních vztahů tak slouží k vytváření emočních celků = hudebních skladeb, formujících kulturu dané skupiny lidí.

291293

11.06.2013 15:14

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

RE: Nepodmíněný příjem

janko 85.?.?.?

ach jo, o základním příjmu i filmu tu píšu už dva roky, je dobře, že konečně svítá i dalším. (http://www.nejsmeovce.cz/books/view/2)

Ale ještě vám mnohým chybí vmyslet se do role těch, kdo vymýšlí peníze z luftu (=schvalují půjčky)- a přijdete na to, že jsou to přesně ty peníze, které je třeba mezi lidi rozdělit, známe jako "státní dluh".

Pak už zbývá jen najít chybu, která vedla pomocí úročení k vytvoření státního dluhu. Musíte si si udělat stejný pořádek pro práci lidí i pro práci strojů /technologií, které kradou lidem práci/.
Za "udělanou práci" jednoho člověka zaplatí jiný tké pracující člověk = spotřebitel, oba jsou za svou práci zdaněni a další, protiběžnou daní je tak kterou oba (pracovník i spotřebitel) ještě platí svému státu. Ale co se děje s prací, kterou za lidi udělaly stroje", které jim jejich práci vzaly??

A přitom "mzdu strojů" zaplatí spotřebitel, který výrobek "od stroje" koupí - přitom ale stroj z těch peněz, co "mu" spotřebitel zaplatí, ale žádnou daň státu nebo "o práci okradenému dělníkovi" nezaplatí - takže prostým dětským myšlením můžete také dospět k tomu, že státní dluh je vlastně tou dlužnou částkou, co stroje dluží nám i státu.
Stroje se samy zdanit neumí, a lidi ty peníze potřebují, protože právě stroje jim kradou práci, ale neplatí nikomu "daň z možnosti pracovat, dostávat odměnu a z té odvádět daň" - vlastně stačí si na chvíli představit, že každý stroj má stejné potřeby a povinnosti jako člověk - a pak vám dojde, kde "soudruzi udělali chybu...".
Nick "dub" to sice nepochopí, ale někteří snad ekonomické poučky (=pravdy?) podrobí téhle "dědské" logice.

je to možná ekonomický kotrmelec, ale logicky bezchybný. Jen si počkám, až tenhle příběh půjde v telecívizi, pak už bude pravdivý, že?....

291166

10.06.2013 00:16

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Od razeni falesnych penez penezokazci az po verejnou loupez z kapes obcanu.

janko 85.?.?.?

Ondraashi, kořeny jsou nutné, ale vlastnictví půdy je jen jedním z mnoha. Zatím co peníze představují souhrnnou hodnotu odměny za lidskou práci, činnost, nápady....
Proto ten mezistupeň "Základního příjmu" může nastoupit až v době, kdy si lidi svými stroji (automaty) vytvoří tolik volného času, který budou moci využít i k utrácení hodnot, které místo nich vytvořili ty stroje.

...je to jako u firmy, dřina do doby, než si najdeš a zaplatíš člověka, který se o ni umí starat tak době jako ty. A tím pádem budeš mít jak rentu, tak i čas ji utrácet.
...a to samé se děje v globálu, stroje nahrazují lidskou práci, roste podíl lidí bez práce, ale k čemu pracovat, když je zboží nadbytek? Proto je třeba lidem dávat peníze, aby mohli ty výrobky užívat a zlepšovat - někteří i ničit. Chvilku ještě potrvá, než se zas přestanou dělat šmejdy (výroba funguje pro zaměstnanost, ne pro užitek z výrobku), ale moc jiných možností nemáme.

Elity (jejich část, zaslepená mocí) se postupně odkopávají, co jsou zač. A další hajzlíci se už mezi ně nedostanou - takže zbývá jen rozeznat, kdo je kdo a s těmi začít stavět strukturu důvěry, protože to, co dostalo mocné tam, kde jsou , to vycházelo ze struktury nedůvěry (hlídání a kontroly).
Kecy o Obchodním tajemství a dalších "tajemstvích" jdou postupně do háje s rostoucím počtem a kvalitou "webových srovnávačů" - ten trend jen zhoustne a povede k otevřenému účetnictví, protože lidi pochopí nutnost uživit okruh všech, koho musí uživit nějaký výrobek či služba. K tomu ještě spoustu firem nedozrálo. O zaměstnancích ani nemluvě...

291021

07.06.2013 10:54

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: vzorec agresivní konkurence

janko 85.?.?.?

pane "pépéčko", my dva si nemůžeme porozumět, sám fungujete jako stroj, který ze sebe vydá jen to, co se naučil, nic víc. Nemáte na to, uchopit naučenou problematiku zcela z jiného úhlu, už asi nemáte šanci (ale ani snahu) to změnit.
Vím, že i takové lidé jsou v systému potřební, jen nemám sílu ani chuť být tím, kdo vás přesvědčí o nutnosti podívat se na své názory kriticky. Mějte se hezky a věnujte se zahrádce nebo jiným koníčkům, moje úvahy nechte "koňovi", to jsem taky já, Jan Koňas.
..třeba se taky někdy podepíšete občanským jménem, tam totiž začíná opravdovost a zodpovědnost za své názory.

290942

07.06.2013 10:42

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Od razeni falesnych penez penezokazci az po verejnou loupez z kapes obcanu.

janko 85.?.?.?

Pane Nohejle, popisujete stav z pozice výkonu, já píšu o filosofii danění. Zdrojem (pro většinu lidí) existujících státních dluhů je v principu rozdíl ve výkonnosti stroje a člověka, kdy stroj nahradí víc než jednoho člověka. Nemusím snad jít do detailu, ale nákup stroje není zdaněním PRÁCE toho stroje, dluh vzniká úměrně k tomu, kolik "nezdaněných lidí" takový stroj nahradí.
..o Islandu si najde informace, kdo hledá. Ale myslet a jednat musí už každý z nás sám.

290941

07.06.2013 00:21

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: vzorec agresivní konkurence

janko 85.?.?.?

Projekt Karaodyn (vyjednávací nástroj) je praktickou aplikací Maxwellových rovnic - a odkaz na "Základní příjem" je patrně užitečnější než věty o tom, co Hitler zvoral nebo firmy měly udělat...

290930

07.06.2013 00:19

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: vzorec agresivní konkurence

janko 85.?.?.?

pane "pépéčko", jako obvykle vidím, že hraběcí rady jsou vaší zálibou.
Rozpad morálky samozřejmě začal "nahoře", tam, kde se řeší, jak udržet populaci v nevědomosti a poslušnosti. Ani se nedivím, že nerozumíte tomu, proč byl vybrán Hitler nejdřív k akceleraci vývoje a následně k aktivaci jeho vrozeného nastavení (světovláda, magie apod....., takový v negativním módu realizovaný "Jiřík z Poděbrad".
Vím, že se také nemůžete vymanit z naučeného vzorce matematického myšlení, nemám vám to za zlé. Je to o zažitém vzorci nutnosti zisku, končí období, kdy bylo možné zaměňovat materiální a duševní formu zisku. A k tomu je zapotřebí tyto dvě formy maximálně polarizovat - a Češi se k tomu hodí nejlíp, mají totiž nad symbolem polo/měru (r) - tedy rovnováhy ještě "háček", takové vyostření té rovnováhy. ¨..a protože zvuk byl už na počátku vzniku komunikačních systémů (jazyků), bude jejich nejostřejší rovnováha sečtena do jedinečného symbolu + zvuku.
Vím, že vnitřní hodnotu symbolů znají všichni jen v mezích školního vzdělání, ale i průměrný člověk ví, že bez asociačních vazeb mezi slovy (zvuky) by člověk dnešního typu ani nevznikl.

Řešení této globální krize je totiž zcela jinde než se ekonomicky myslící populace domnívá. Čeká vás, ale i mnoho dalších, několik nových poznatků o vztahu mezi neživou a živou (samořiditelnou) formou struktury. Už výše píšu o vztahu nedanění práce strojů k danění práce lidí, které takový stroj nahradil. Tam jsou kořeny dnešních státních dluhů.
Moje (také třeba hraběcí) rady jsou konkrétní. I když jsem jen jeden z cca 10 milionů Čechů, tak jsem pochopil něco, co úzce specializovaní odborníci chápat nemohou - právě kvůli té své odbornosti.

290929

06.06.2013 23:49

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Od razeni falesnych penez penezokazci az po verejnou loupez z kapes obcanu.

janko 85.?.?.?

...a když princip základního příjmu někdo nepochopí, tak ho čeká námaha s chápáním historického vztahu mezi nedaněním práce strojů a ve stejném tempu rostoucího objemu prací nekrytých = bublinkových peněz.

Jak je možné, že tak jednoduché řešení musí tak dlouhou dobu zrát. Začínám si myslet, že i tady na Zvědavci jsou jen ovečky, vykrmené myšlením matematiky, která, aby vůbec mohla fungovat - tak musela během doby vytvořit celkem osm axiomů, o kterých se zkrátka nediskutuje.
Diktatura matematiky ale platí pouze pro neživou hmotu, pro MATERIÁL. Živá hmota se řídí jiným základním axiomem, ten nesčítá dvě stejné "jednotky" (žena + muž, samice + samec), a v součtu také nevychází "dvojprvek", nýbrž třetí = nový prvek, dítě. Ono je dokladem funkce času.
..a pochopit, co je vlastně čas, to je na jiné vyprávění, na "nejsmeovcích" si ho najde, kdo hledá. Ostatní se postupně stanou "započtenou ztrátou". Mrzí mě to, ale i tady se stále melou jen fakta, která už každý myslící člověk zná. Je čas přijmout nejen jiný pohled na ekonomiku, ale i ve fyzice vás čeká leckteré překvapení.

290927

06.06.2013 23:48

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Od razeni falesnych penez penezokazci az po verejnou loupez z kapes obcanu.

janko 85.?.?.?

Pane Nohejle, je fajn, že taky víte o vztahu mezi prací a odměnou za ni, o tom, že bublinkové peníze vytvořené podpisem či dohodou těch, kdo svět skrze peníze kočírují - nemají odpovídající hodnotu "výsledku pracovního času".

Ale zapomněl jste, jako snad skoro všichni - na vztah mezi daněním práce lidí a NEdaněním práce strojů, které lidskou práci postupně nahrazují. Tento deficit v této době vrcholí, nedanění počtu lidí, které nahradil stroj nutně vedlo k vytváření peněz, nekrytých lidskou prací - stroj, který nahradil deset lidí vytvořil daňový dluh práce od devíti lidí - a máme tu počátek vzniku "státních dluhů".
Hoši od peněz si sice "nedávno" mysleli, že když vytvoří FED a globální tiskárnu - že se to ukormidluje.

Je třeba do hlaviček vás všech naládovat, že státní dluh je ekvivalentem vybrané daně z práce strojů - a to od doby, kdy první stroje a první nekryté půjčky vznikaly.
Tím pádem se státní dluhy změní na jistinu, kterou lze rozpustit mezi obyvatelstvo tak, jak už tady několikrát linkuji - prostřednictvím německého projektu "Základní příjem", který jsem drze doladil tak, aby si dlužníci nemysleli, že se dluhu zbaví "mávnutím křídel".
Je jen otázkou času, kdy studovaní ekonomové odloží své poučky a přijmou tuto "Occamovu břitvu" v řešení světového finančního hospodaření.
Pro ty, kdo ještě neznají nebo nechápou princip "základního příjmu - těm pomůže možná toto: http://www.nejsmeovce.cz/books/view/2.

290926

01.06.2013 21:31

Lež na vašich stránkách

Pod taktovkou vládnoucího rozumu(matrixu) se už nemáme šanci se vymotat z toho svrabu ...

85.?.?.?

Abdrushin:

Přednáška: Bylo jednou..!
http://www.abdrushin.cz/ve-svetle-pravdy/poselstvi-gralu-od-abdrushina-080.php
... " A přece měly a mohly být zákony stvoření každému tvoru zcela srozumitelné, prosté a nezmatené. Vždyť přece každý tvor sám z nich povstal.
Co však člověk z nich ve svém pomatení udělal!

Sami poznáváte ve všech lidských zákonech každého státu a společenského řádu, co dokáže člověk za nesrozumitelnosti a pomatenosti! Celý lidský život sotva dostačí, abyste je prostudovali jen v jediném státě. K jejich správnému výkladu musí být určeni zvláštní učenci, kteří velmi často vedou při o tom, kdy a jak jich může býti použito. To dokazuje, že ani tito znalci práva nemají ujasněn jejich smysl.
Tam, kde je možno se přít, není jasnosti. Kde není jasnosti, tam chybí správnost a tím také oprávnění tohoto zákona!

Aby člověk mohl v klidu a nedotčeně žít, musel by být učencem a znalcem těchto lidmi pochybně, nejasně a zamotaně stanovených zákonů! Jaký nesmysl je v této skutečnosti! A přece je tomu tak. Dost často uslyšíte z odborné strany poznámku, že je podle pozemských zákonů možno napadnout, obvinit a odsoudit každého na zemi žijícího člověka, najde-li se ochotný žalobce. Žel, je tomu tak! A přece je každý člověk podroben těmto zákonům, aniž by byl přiměřeně o nich poučen." ...

---
(D26). Hleď, člověče, jak máš putovati stvořením, aby osudové nitky podpořily tvůj vývoj a nebrzdily jej!

... " Pohleďme jednou na právo tak mnohých států, zejména ve Střední a Jižní Americe. Člověk, který dnes řídí vládu a těší se při tom veškeré úctě, může jít již zítra jako zločinec do vězení nebo může být popraven, když se jeho protivníkovi podaří tuto vládu na sebe násilným činem strhnout. Nepodaří-li se mu to, bude místo toho, aby byl on uznán vladařem, pronásledován a pokládán za zločince. A všechny úřední orgány ochotně slouží jednomu jako druhému. Dokonce i světový cestovatel musí často měnit své svědomí jako šaty, když přechází z jedné země do jiné, aby všude platil za dobrého. Co v jedné zemi platí za zločin, je v jiné velmi často dovoleno, ba více, dokonce snad i vítáno." ...

290597

24.05.2013 11:08

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Proroctvo

janko 85.?.?.?

..no, jakmile si uvědomíte, že Češi jsou zrcadlem židů, jejich opačnými bratry (šetřílci, pracovití nejen švindlíři, smějící se bestie a zároveň vesměs zbabělci) - asi vás taky napadne, kdo vyhraje, až se to "zrcadlení" jedněch židů ukáže v pozitivní úloze těch "zrcadlových".

Vy tomu stále nevěříte, ale já vím o jiné historii češtiny (jazyků) a Češích/Slovácích své. Vyčkejme do doby, než se "šméčkoví kluci" v Praze dohodnou na vytažení bílého práporu.

Doba "jazyka radosti" se k nám doblíží v okamžiku, kdy v Česku začne obecně místo smlouvy platit dané slovo a podání ruky.
...tady dole už to leckde funguje, není totiž jiné cesty. Těm nahoře stačí uklidit si chlív v sobě a okolo sebe. Samozřejmě jen v případě, že ten svůj chlív nerozhodí na ostatní - jako nám to včera ukazovali straničtí hoši v Praze.....
Ale budiž, nervy se uklidní, cestičky najdou, jsou to taky Češi.
..asi by se ta špína měla vyblít v televizi, úklid pak půjde rychleji. Ale kolik z nich má tu sílu "pustit basu" ... ? [smích] (s následkem vložit do ní na chvíli sebe... [pláč] )

290144

19.05.2013 15:46

Ještě jednou k preventivní mastektomii

RE: Nechápu proč naše země

janko 85.?.?.?

..stréko gwe, ono to bude tím, že hustota a kvalita informací o tom, jak se řídí lidi těmi, kdo to uměli a umí - ta roste. To, co bylo dříve tajné, se už "prosáklo". A další "tajnosti" a "tabu" mizí. stačí opravdu jen víc hledat na internetu, v knihách a mezi lidmi, abyste také věděl, že ti, co řídili svět posledních 2000 let pomocí peněz (které samy jsou efektem principu zisku, který lze definovat i jako "mít víc než jsem vložil") - tito lidé v současnosti došli za hranici použitelnosti peněz pro řízení populace, už dávno vás řídí skrze media, školy a "vhodné" profese. A na jejich stole je projekt řízení populace skrze lidské podvědomí - tento cíl je už velmi starý, ale stále nedosažitelný.

Po určité době studia a srovnávání se vám střípky poskládají. Anebo vám je poskládá někdo jiný. A vy vždycky uděláte jen to, co uděláte. Takhle fungujeme všichni. A to, že neznáte oba rozhodovací systémy v člověku, to mimochodem i vylučuje i existenci nahodilosti. A potvrzuje princip "spádu funkce" (česky = zákon padajícího hovna).

290009

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 111 čtenářů částkou 18 231 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 0

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Měnové kurzy

USD
21,95 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,96 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 739,34 Kč
1 unce stříbra
512,79 Kč
Bitcoin
417 079,51 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?