Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1201 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, svědomí.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.12.2012 18:41

Milionář Tompkins, agent Říše v Patagonii

RE: Patagonie - Baťagonie ?

90.?.?.?

Údajně to přestěhování nabídl Baťa Brazílii, která potřebovala osídlence. Když ze optal toho Brazilce kolik že by těch Čechů jako přijali, tak ten mu opáčil otázkou. "No pro začátek počítáme tak s padesáti miliony. Bude vám to stačit"? [překvapení] [zmaten] [velký smích]

280400

12.12.2012 01:34

Byl jsem na drogách jménem peníze

RE: Hezky se to čte. Jen co je pravda.

90.?.?.?

Je v tom hodně pravdy. Téměř vše, až na to připodobnění peněz s řekou. A proč? Řeka je coby přirozená, dílem božím. Peníze jsou coby nepřirozené, dílem jeho odpůrce. Připodobňovat tedy Boha k Satanovi - ale no fuj! [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

280413

12.12.2012 01:53

Byl jsem na drogách jménem peníze

RE: Novodobá těžba kovů v čéšskoj amérike již nepotřebuje chemické redukce....

90.?.?.?

"...že je daleko výnosnější než měď šmelení s transplantačními díly..."

Ona nejen v zemích kde "zítra již znamená včera" je to dávno zaběhnutá praxe. Bílá mafie má své kořeny v daleké minulosti a ne nadarmo jsou v její blízkosti nezřídka i kostely i hřbitovy.

280414

19.12.2012 00:51

USA a Rusko by mohly naplnit předpovědi mayského kalendáře

RE: maysky kalendar

90.?.?.?

To spoléhání se na směřování zemské osy je značně ošidné. Původně, tedy při stvoření sluneční soustavy, byla cca 14 stupňů, jenže kdy a jak k tomu dnešnímu sklonu došlo, je stále neprůkazné. Ono to postihlo ve stejném rozsahu i sklon os Venuše a Marsu a u všech čtyř "vnitřních" planet došlo i ke změně výstřednosti jejich oběžných drah a to úměrně k vzájemným rozdílům v hmotnosti.

A jak bylo to jejich stvoření naprojektováno? No docela mazaně a tak vzájemně závisle, aby to nešlo zpochybnit. Kdo nevěří, tak nechť si to sám ověří. [překvapení]

280778

19.12.2012 01:37

Evropské feministky se spolčují proti dětským pohádkám

RE: Do držky

90.?.?.?

Rodiče jsou dnes ti poslední, kdo má na výchovu jejich potomků vliv. Dnes je nutné být IN a kdo není, jako by nebyl. A být IN je všechno jiné, než se držet Desatera... Takže dříve než dáš někomu do dršky, dostaneš do držky od vlastních dětí.... Taková je holt dnes doba... proti větru se ... no ono se sice dá, ale ty následky...

280784

24.12.2012 18:28

Pozitivní revoluce Karla Janečka

RE: ale co dělat?...

90.?.?.?

Vidět do toho jak se kolečka točí, to ještě neznamená uvidět i to, co jim dodává energii. A bez té se ani lístek na stromě nepohne, ba ani "žaba uchem nehne", natož pak aby se něco rozumného dalo očekávat od těch dvoumoudrých nahých opic, jimž se stal prostředek uspokojování pudových potřeb - konzum - vším. S tím souvisí i to chování (j)elit, přiněmž účel světí prostředky, no a protože opice všeho druhu jak známo získávají nové poznatky opičením se, tak se ta víra v konzum šíří jako pandemie celou civilizací. Tady už pak nezbývá, než položit obligátní otázku: "Qui bono?" [zmaten]

Odpověď je sice nasnadě, ale co tedy s tím, když jde o střet hodnot na nichž civilizace stojí a s nimiž i padá? Hodnot materiálna a duchovna. Ale ne v podobě té které převažující, nýbrž podobě vzájemně vyvážené a neustále i pracně vyvažované. A zde je "zakopán pes". K vyvažování jsou nezbytná cejchovaná závaží, jichž je v současnosti "na trhu" citelný nedostatek, jsa zapadána prachem zapomnění právě tím převládajícím konzumizmem, umocňovaným tendencí k jeho nekonečnému růstu. [překvapení]

A jakztohoven? [zmaten]

Bez obecného podrobení se oněm masivním argumentům o vzniku sluneční soustavy - záměrem kohosi/čehosi toho schopného - nepomůže nic. Ta přemoudřelá nahá opice sama nemá vnitřní sílu oponovat svým pudům a chtíčům ze své původní přirozenosti. Má ale přece jen něco, co ostatní život postrádá - rozum. A tím rozumem může ty masivní argumenty přijmout i s tím, že její existence, byť je objektem experimentu, je tomu kdo si dal tu námahu sluneční soustavu vytvořit, přece jen k něčemu dobrá. Když k ničemu jinému, tak alespoň k tomu, aby byla konečně dle jeho přání jeho obrazem a to přece není vůbec málo, pokud jí to zaručí další existenci místo další zkázy... Nebyla by poprvé, když se vůči svému Stvůrci chovala nabubřele v naivní představě, že je jím samým. [naštvaný] ...

Má to tedy každý z těch "dvoumoudrých" homo ve svých rukách a Desatero mu budiž ku pomoci. Nechá si to opět protéci mezi prsty?... Pak se ovšem opět "děj vůle boží". [vyplazený jazyk]

281032

24.12.2012 18:54

Pozitivní revoluce Karla Janečka

RE: Skutečná změna.

90.?.?.?

"... a komunisti zakážou volby..."

Ti sotva, když kol kolem daleko široko žádných jiných komunistů nevidno. Zato ta vládní "koalice", či spíše banda hochštaplerů, ta má k tomu nakročeno více než dost. Není přece uvěřitelné, že by si tím co činí podřezávali větev na niž sedí, s takovou chutí. Ti naopak musí být skálopevně přesvědčeni, že povládnou navěky. To je sice za dnešní situace je naprostá iluze, takže co je jejich jedinou spásou?... Nu ano! Vládnout navěky!!... I přes mrtvoly!!!

281035

24.12.2012 23:19

USA a Rusko by mohly naplnit předpovědi mayského kalendáře

RE: maysky kalendar

90.?.?.?

Tak předně ty první čtyři planety, nazývané terestrické, jsou z pevného materiálu a vnitřními nazývané proto, že ty ostatní čtyři jsou nepevné a podstatně dál, až za pásem asteroidů, který je jakoby dělícím rozhraním... Neprůkaznými u posunu zemské osy je doba a příčina, nikoliv sám posun... U toho Ickeho je neobdivuhodnější jeho paměť. Tak monstrózní monology z koláží bez ladu a skladu naučené nazpaměť, to dá zabrat. Ale není v tom sám. Před drahnými léty jeden z pražských herců vystupoval s "předčítáním" celého Haškova Švejka, jenže bez knihy. No a Švejk, ta zhmotnělá ikona češství, ten to všude a nikde Ickeho vědomí strčí do kapsičky u vesty. [mrknutí jedním okem]

281041

25.12.2012 01:12

Derivátová tsunami a dolarová bublina

RE: Nejde jen o deriváty - určující jsou energie + konec uhlovodíkového mejdanu

90.?.?.?

V prvé řadě jsou jak sluneční, tak větrná energie proměnné v průběhu 24 hodin od 0 do vyprojektovaného maxima. Odběr může kolísat ve stejném rozsahu, ale v jiných časech, což vyžaduje přiměřenou akumulaci a stabilizaci energie dodávané ze zdrojů. Navíc je nezbytná rezerva a záloha pro mimořádné meteorologické situace, byť by byly "1 000 leté", protože vodovodní ani odpadní rozvody nesmí zamrznout. A v tom je to čertovo kopýtko.

Elektrickou energii neumíme akumulovat v potřebném množství přímo. Musíme využít její přeměnu (se ztrátou) na jiný druh (chemickou, kinetickou, tepelnou) a pak ji (opět se ztrátou) měnit zpět. Celý autonomní energetický systém tak vyžaduje pořizovací a udržovací náklady řádově vyšší, nežli je dodávka energie z veřejných sítí. Např. stejné množství elektřiny z alkalických baterií je cca 1 000x nákladnější, nežli z elektrické sítě a ono to u ostatních možných zdrojů vlivem pořizovacích a provozních nákladů nebude o nic levnější... No ale v každém případě je vlastník těchto "vymožeností" IN, byť je poté ekonomicky OUT. [mrknutí jedním okem]

281046

25.12.2012 11:55

Derivátová tsunami a dolarová bublina

RE: Nejde jen o deriváty - určující jsou energie + konec uhlovodíkového mejdanu

90.?.?.?

Umět číst je rozhodně užitečné. Ovšem umět přečtenému i porozumět, to je přímo nutnost. Pokud je tedy poukazováno na kolísání dodávaného množství energie v průběhu 24 hodin, platí to přiměřeně i pro delší časové intervaly. No a baterie, ty v potřebné kapacitě přijdou na pěkný peníz, vyžadují prostor i pozornost a mimo železných, užívaných v kolejové dopravě, mají omezenou životnost na pár let.

O té výhodě při kolapsu distribuční sítě zálohované navíc libovolným generátorem, o té lze rovněž s úspěchem pochybovat. Takové stavy mívají příčinu v působení vyšší moci, která obyvatele vyžene nejen z domu, ale mnohdy i z oblasti kterou prochází a tak vyššímu pojistnému na všechny ty agregáty se nebude lze vyhnout.

No a poukaz na přečerpávací elektrárnu, ten je pro dům u moře vskutku unikum. Zejména při srovnávání nákladů s alkalickými baterkami. Nakolik taková domácí přečerpávací hydroelektrárna asi může přijít? [oči v sloup] [velký smích] Nevyšla by u toho moře levněji domácí elektrárna přílivová? Ta jisto jistě nezklame. Leda by ti majitelé parcel na Měsíci zakázali jeho obíhání kolem Země... to ovšem u těch "dvoumoudrých" nahých opic jeden nikdy neví... [vyplazený jazyk]

281052

02.01.2013 19:28

Nákup na internetu se může stát noční můrou

Není-li v praxi rozdílu mezi kšeftem tehdy a nyní,

90.?.?.?

tak proč se probůh plyšákovalo? Snad ne proto, aby se na obou stranách "železné opony" vyrovnaly stavy nezaměstnaných, zadlužených, rozvedených, bezdomovců, kriminálníků, atd.? Nebo snad jo, když se po desítkách let zjistí, že není v praxi rozdílu mezi kšeftem tehdy a nyní [překvapení] [zmaten] [oči v sloup] [velký smích] [chechtot]

281397

04.01.2013 01:18

Bude hůř než za Husáka. Proč?

RE: Vzhůru k NWO

90.?.?.?

Je nějaké vysvětlení na to, že na 95%(!) předplyšákových členů KSČ - tedy té vedoucí síly společnosti jenž se musela řídit ideologií dělnické třídy a nemohla tak hromadit enormní osobní vlastnictví o výrobních prostředcích vůbec nemluvě - s příchodem plyšáku tu ideologii odhodilo do stoupy spolu s těmi stranickými průkazy, aby se stali sami svými bývalými protivníky, kteří zde uvedli v život to, co ty ostatní jimž měli být tehdy předvojem, existenčně zotročuje, ne-li likviduje? [zmaten]

A pro "Rejpala" otázka. Co je nepřijatelného na tom, chtít pro všechny členy společenství důstojné podmínky k bytí, jak požadovala ta idea vyrostlá z křesťanství a zvaná socializmus? [zmaten] Přece ne ta idea, ale její protagonisté ji dělali takovou jakou byla. No a byla-li realizována stoupenci kapitálu, zahalených jako ti vlci v rouše beránčím do hávu socializmu, nutně musela mít i základní rys kapitalizmu - totalitu. Ty údajné svobody ve společenství kapitálu, ty jsou přece pouhou damagogickou iluzí, zakrývající totální zotročování kapitálem ve všech jeho podobách.

281552

05.01.2013 00:18

Pokus o obhajobu Klause

RE: Klaus a jeho zlodejska kohorta je nestestim pro ceskou zemi

90.?.?.?

Je velikým štěstím, že je zde těch deset milionů neschopných. Být jich jen o něco málo méně, nebyl by tu již kámen na kameni, jako všude tam, kde se prohnala občanská válka. Ti všehoschopní se ji dokonce už od plyšáku snaží seč mohou vyvolat. A proč? Inu ona i tisíciletá diaspora touží po nějaké domovině oplývající mlékem a strdím jen pro sebe, tudíž je z ní nutné nejdříve vystrnadit ty tisícileté místní tuzemce. Zejména když jak známo "kdo vládne české kotlině, vládne Evropě". A jak to zařídit? Klasicky. "Divide et impera" za pomoci cukru a biče. Amnestie k tomu byla posledním Klausovo trumfem v rukávě a presidentští kandidáti to v drtivé většině jistí.

Nebude snadné vydat tu zločinnou diasporu a jejich užitečné idioty spravedlnosti gojů, jsou-li v té spravedlnosti vůbec jací. Ti hříšníci jsou jako ti desperáti z Májovek, kteří poté co zákon zneuctili, se proti hněvu jejich obětí jeho ochrany dovolávají. Nezbytné to ovšem je a to neprodleně. Jinak se uplatní ta úvodní věta hymny... a aby se tak nestalo, tak by se měl uplatnit alespoň národní pud sebezáchovy...

Pro editora. Je zbytečné toto zcenzurovat. Pořád je ještě prostor i jinde.

281633

05.01.2013 00:51

Pokus o obhajobu Klause

RE: Amnestie - logický krok Klause

90.?.?.?

Vypadá to, že budete mít tu Andělu na svědomí. A kdo ví, jestli zůstane jen Neklidná... [vyplazený jazyk]

281637

05.01.2013 04:04

Někdy vám, pane prezidente, nerozumím

RE: K případu řidiče Smetany

90.?.?.?

Neodvolatelnost je jen formální, nikoliv absolutní setrvávání ve funkci. Existuje přece řada neformálních příčin, odvolávajících setrvávání ve funkci. Třeba nemoc, vyšší moc, zlá moc atd... Jo neznáme kdy, ani kde, či kdo a jak nám přinese pozvání na věčnost... kde soudí i soudce.

281651

08.01.2013 11:01

Klausova amnestie dává velkou logiku

RE: Jste naivní

90.?.?.?

Oni a tedy i on, cítí přece k tomu světu gojů od počátku nenávist. Nenávist danou jim prý samotným jejich bohem, tedy až za hrob. Jak jsou z nenávisti zrození, tak se s ní i rodí až tak sounáležitě, že tu svoji mužskou větev natrvalo značkují božským znamením obřízky, jako farmáři svůj dobytek. Jenže, jak praví zákon karmy vtělený do rčení - "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá" a jediným řešením tak je, přestat do toho lesa z gojů nenávistně volat. A zde je kámen úrazu - nedovoluje jim to zákon - jejich, prý božský zákon...

No a v této zemi je to o to horší, že z ní hodlají učinit tu svoji novou zemi zaslíbenou, když v té dosavadní by museli se svými pokrevními bratranci až do konce svých dnů válčit. Jakým způsobem ji hodlají získat, to je vidět nejen tam kde ji nyní mají, ale všude, kde se jejich zájmy střetnou s těmi jenž tak nenávidí. To "nečiň jinému...", to sice pronesl jeden z nich, ale porušil tím tu jim bohem danou nenávist a skončil tak jejich rukou na kříži... inu nenávist až a hrob...

Tak co? Už je ctěnému zvědavcovstvu zřejmé, že to co se zde děje není neřízený děj? Že naopak zdejší dění má všechny atributy pečlivě připraveného představení? Od autora scénáře, přes produkci, režii a scénu, až po výběr protagonistů ze svých řad!? A že i personál z užitečných idiotů a ba i obecenstvo z nevěřícně zírajících gojů, bylo vybráno předem?... No uvidíme, zda bude scénou znít potlesk, či dokonce ovace, nebo zda pískot, či se dokonce bude vracet vstupné... [vyplazený jazyk]

281803

08.01.2013 12:07

Klausova amnestie dává velkou logiku

RE: Jste naivní

90.?.?.?

No to má svůj důvod ve zkušenostech z takových dění z minula. Pasivní rezistence je, na rozdíl od "lustrování" v ulicích, mocí nepostižitelná. V údajné demo-grácii nelze někoho k něčemu jen tak pro nic a za nic nutit zákonem, aby se systém sám nediskreditoval. Ona totiž moc dokonce na to "lustrování" s nadějí vzhlíží, aby mohla "zákonně" zasáhnout se vší mocí co má, jak jsme toho tady už víc jak dvě desítky let svědky. Například ty Pandury bez střílen pro osádku, ty jsou přece pro válku nepoužitelné. Ale na potlačování bouřících se neozbrojených davů, nato jsou přímo stvořené. Ostatně jako celé to NATO, které si může troufnout tak na pasáky koz v krajině hor, nebo éry na beduíny v poušti, ale hlavně bylo a je hrozbou vůči vlastním zemím, když je nikdo zevně již od konce války v Evropě neohrožoval a neohrožuje. On Varšavský pakt jak známo vznikl právě jako odezva na vznik NATO, až pár let po něm. A NATO mělo už hnedle po rozpadu SSSR zaniknout. Místo toho se šíří jako infekce...

Čili ta ulice ví, nebo tuší, co by to "lustrování" mělo za následky. No a bez organizačně a materiálně zajištěného odporu taky ví, že nemá šanci cokoliv dosáhnout. On v demo-grácii je přechod na brutální totalitu mnohdy snazší, než přestup na lince odněkud někam, když inspicient za oponou vydá těm aktérům na scéně patřičné pokyny od rejži.

281812

08.01.2013 22:37

Imunita prezidenta republiky

Je to tak, jak uvádí článek, ale

90.?.?.?

uzavírání mezinárodních smluv je výlučnou kompetencí presidenta, pokud nepožádá vládu, nebo konkretního ministra o převzetí realizační části této kompetence k dané smlouvě. A právě tehdy kontrasignuje premiér, ale jen ve smyslu potvrzení závazku vlády za realizaci obsahu prezidentovy žádosti, nikoliv ve smyslu odpovědnosti za samu onu mezinárodní smlouvu, která zůstává jen a pouze na prezidentovi.

Nu a geniální fabulátor Kalousek právě na tom, jindy nepoužitelném kontrasignování premiérem, vytvořil svoji verzi o neodpovědnosti vlády a tím i premiéra, za amnestii, kde právě naopak je vláda tou kontrasignací spoluzodpovědna, ba pro prezidentovu beztrestnost výlučně a plně odpovědna. Kalousek se tak v osobě premiéra snaží zachránit kůži sobě a i celé vládě, ale co je k nevíře je to, že se nikdo z právníků ani z novinářů kteří vystoupili v médiích Kalouska nezeptal, kde vzal takový výklad Ústavy. Jesť o něm přece notoricky známo, že lže až tomu sám věří. [oči v sloup]

281839

08.01.2013 22:59

Klausův hřebík do rakve neokomunistické demokracie

RE: Podívejme se podrobně kdo byl pevně svázán s komunistickou nomenklaturou

90.?.?.?

Ten seznam je faktum i pro degenerované aristokraty, kteří zplodí "...aby mohli pátrat a pak lkát na ty předem vybrané kašpárky" neznajíce význam slova "lkát". Když už, tak "lát", nebo "láteřit", milosti pane hrábě... [vyplazený jazyk] Ono vědět do třetího kolena komu se ve volbách svěřuje ta zastupitelnost, to by bylo víc než žádoucí. Zejména když se pak ukáže, že onen zastupitel je vlastně gauner v cizích službách a ta partaj mafie.

281840

09.01.2013 15:36

Klausův hřebík do rakve neokomunistické demokracie

RE: Podívejme se podrobně kdo byl pevně svázán s komunistickou nomenklaturou

90.?.?.?

No milosti, ten slovník je přece v pořádku. Jen v tom jejich větným spojení - "...je to jen vějička pro pitomce aby mohli pátrat a pak lkát na ty předem vybrané kašpárky." - tedy na ně kvílet, naříkat, bědovat, či i truchlit, no to se nehněvaj pane hrábě, ale to si pletou pojmy s dojmy. Jo kdyby tam místo toho - měli na - měli - měli za -, pak s přimhouřením vobou vočí a s vohledem na nejspíš jejich jinou mateřštinu, cosi jako náš milostivej kníže pán z Rakous a Švajcu, tak to by se to dalo ještě skousnout, když von ten čeština má jaksi mimo písmenek i kontext, kterej je sem tam dost zapeklitej i pro ty, jimž mateřštinou je. No a ten kontext praví, že ti "pitomci" se mají dopátrat jakejchsi "nastrčených kašparů", tedy "lotrandů" a tedy to - na ně lkali - jináč taky - na ně truchlili - to je mluvnickej nesmysl. A kdyby se bral v potaz možnej překlep toho n namísto z, tak to ty "pitomce" zase staví na roveň těm "lotrandům", když - za ně truchlí. Čili voni pane hrábě spáchali ukrutnej mluvnickej šrot. No nemlich stejnej, jako to dělá sám velkej fabulátor Kalousek s výkladem práva po svým... poslouchaj voji jeden šlechtici. Nejsou nakonec tím Kalouskem voni sám? [zmaten]

No a s tím ostatním co? Nedá se nic dělat, tak to necháme koňovi, ten má větší hlavu. Nebo ne? [překvapení]

281885

09.01.2013 16:25

Klausův hřebík do rakve neokomunistické demokracie

RE: Podívejme se podrobně kdo byl pevně svázán s komunistickou nomenklaturou

90.?.?.?

"habane" nejsem "na chlapečky", ale za tohle tě miluju. [mrknutí jedním okem]

Ono však jak se ukázalo už při plyšáku, tak těch v převleku vlků za beránky bylo z toho víc jak 1,5 milionu víc jak 95%!!! Z vlků i když jsou v kůži beránčí, se nikdy stádo ovcí nestane a zrovna tak se nedá dojít s převlečenými uctívači kapitálu do společenství ne nepodobného vizi Krista. Proto ten krach pokusu o ně ve větším rozsahu.

Ona ta vlčí nenažranost má však i dobrou stránku. Jak kapitalistům dochází vlivem krizí z nadvýroby kapitálová potrava, žerou se navzájem a propadají se mezi plebs. No a ti kteří sežerou ty ostatní, tak jsou sice kapitálem přecpaní k prasknutí, ale protože kapitál musí pořád plodit další kapitál jinak ho inflace rozhlodá jako myši mlejn, a ono ho už není kam investovat když plebs nekonzumuje, tak je z toho nakonec klepne pepča... a jakej pak byl ten slavnej kapitálizmus...

281889

10.01.2013 08:51

Reakce na článek „Klausův hřebík do rakve...“

RE: Fakt nedá, mluví samo za sebe, ale přesto

90.?.?.?

Ale no tak! Honíte se oba za svým vlastním ocasem. Tys tam té ironie dal málo a on se netrefil do vlákna. Toť fše. [oči v sloup]

281955

10.01.2013 09:30

Reakce na článek „Klausův hřebík do rakve...“

RE: Něco

90.?.?.?

Vypadá to sice logicky, přesto zkusme od jiného konce
Vy jako soukromá osoba žijete na území s jinými osobami, čemuž se jaksi nelze vyhnout. Všechny tyto osoby mají své vlastní životní potřeby, které ale musí sladit navzájem, jinak se vzájemně vyhubí. No a aby k tomu sladění mohlo vůbec dojít, musí se sejít a dohodnout pravidla soužití. Jenže... jenže to "dvoumoudré" homo je od přirození sobec a navíc v teritoriích sezóních a bez vybavení zimní spánkem i hamižné. No a tak se musela vymyslet metoda realizace těch dohod - dělba práce. Z té pak z nutnosti její organizace vznikly třídy, kasty, specializace a jiné nutné struktury tak, jak pokračovalo a pokračuje složitost technologického vybavení pro ten dávný úděl - "v potu své tváře..." - neb naše přirozené vybavení je pro tuto planetu zcela nedostatečné.

Takže z principu zachování druhu se nelze vézt na vlně dělby práce a zároveň se od ní distancovat. A je na toto tvrzení i jednoduchá zkouška platnosti - nechť si každý kdo nevěří, zkusí žít mimio civilizaci a bez civilizačních produktů, tedy "jak ho pánbůh stvořil", bez obydlí a bez nástrojů, kdekoliv v divočině.... Hodně štěstí. [vyplazený jazyk]

281961

10.01.2013 19:11

Reakce na článek „Klausův hřebík do rakve...“

RE: Něco

90.?.?.?

No s tím vaším názorem si lze možná vystačít v prvobytné pospolitosti. Ale už starý zákon není jen to Desatero, ale stovky dalších precedentů a ty vzájemné vztahy, ty narůstají s růstem populace a technologie nelineárně. Navíc není komunikace jednoznačná, čehož budiž příkladem premiérovo tvrzení o povinnosti kontrasignace prezidentova rozhodnutí o amnestii, které sám předseda Ústavního soudu smetl jako nepravdivé.

Jestli byl sociálizmus, natož pak komunizmus, prohlášen za utopii, a přitom nechtěl nic víc jako chce království boží a ten bůh je tak jako tak jen "cosi kdesi", tak ty vaše požadavky na tom nejsou o nic líp. Existuj-li antgonismy, musí mít vymezené koridory naprosto přesně jako glajzy na štrece. Řeč ať slovem, či písmem, ale takovým koridorem být nesvede. Proto spějeme k Babylonu... To není obhajoba stávajícího světa. To je jen jeho popis a nemá-li docházet k retroaktivitě, je jen cesta jedním směrem. Bohužel jinou planetu vhodnou pro reptající "dvoumoudra" nevidno daleko široko.

282021

14.01.2013 02:11

V Česku už zase „pod jednou či pod obojí“

Bude globální veselí?

90.?.?.?

Něco globálního přijde zajisté, jen není jisté, zda veselí, smutek, nebo děs. Praotec nás všech Noe, ten maje informace přímo od zdroje taky po celé generace nabádal k střídmosti ve všem. Leč marně. Lidé byli optimisté a těm je vlastní "v mylné naději žíti, než trudnou poznati jistotu". A poznali ji věru na vlastní kůži dosyta. Až do samého nebytí.

O Vesmíru je známo, že vše se v něm děje v cyklech, jen s rozdílným kmitočtem a v rozdílném prostředí. Ta doba před potopou rovněž spěje ke svému návratu a z posledního zachovaného starověkého divu světa již víme, že to potopou spláchnuté lidstvo bylo technologicky tak daleko před námi, že zjistivše svůj neodvratný konec, pro nás a naše poučení tento zázrak vytvořilo. A proč ta starost? Inu proto, abychom se stali těmi jak nabádal Noe a unikli tak jejich osudu, byť jeho forma nemusí být tatáž. Sdělují nám, že život od virů až po lidi, ba i celá Země, neřku-li minimálně ony pevné planety Sluneční soustavy, jsou jednou gigantickou Petriho miskou, v níž Stvůrce toho všeho zkoumá chování oživené hmoty. Zejména pak té, jíž obdařil inteligencí - rozumem. [překvapení]

Zda tedy bude globální veselí, či úděs z toho poznání, to záleží jen na nás samých, neb tím rozumem máme prokázat, že rozumíme svému údělu - být k jeho obrazu. A zatím věru nemá proč být na svůj výtvor hrdý... v jednom se ale přece jen podobáme. Pokud nejsme se svým výtvorem spokojeni, tak ho hodíme do stoupy... a možná i začneme další kolo pokusů. [mrknutí jedním okem]

Takže optimisté! Nechcete-li umřít nepoučeni, tedy lidově řečeno blbí, najděte si ten důkaz odhalený již celé desetiletí na internetu a ve vlastním zájmu ho šiřte seč můžete, než bude i pro vás, jako bylo i pro vrstevníky praotce Noe, pozdě. A protože dnes nevládne technologie k zachování poselství na tisíce, či desítky tisíc let, bylo by tak pozdě i pro budoucí generace, budou-li vůbec jaké. No a vůči tomu jsou ty dnešní volební dostihy jen nevinnou podařenou taškařicí.

Tak co národe český?! Chopíš se svojí příležitosti napravit si před světem reputaci stejně, jako tomu bylo za mistra Jana? Tehdy mocní ještě mohli jeho slova zpochybnit, leč dnes již nejde o slova, nýbrž o poznání poselství z minulosti, v milionech tun posledního z divů světa... A objevené právě zde a dostupné ve tvém jazyce.

282259

14.01.2013 23:34

V Česku už zase „pod jednou či pod obojí“

RE: Bude globální veselí?

90.?.?.?

Nápověda? Ono se sice napovídat nemá, protože není nad vlastní popudy k vědění, ale "čas ten letí jako jelen, co byv brokem do prdele střelen" a nebezpečí z prodlení je v této zemi i na této Zemi stojící před propastí, nad jiné akutní. Stačí si povšimnout stále divočejšího počasí, majícího nepochybně spojitost s přímo skokově šílícím jasem Slunce, k němuž došlo 26.9. loňského roku odpoledne našeho času, za okamžitého(!) skoku geomagnetické aktivity téměř na samu horní hranici měřitelnosti, což mimo té geomagnetické aktivity trvá doposud. Ne všichni to však kupodivu vnímají.[zmaten]

Ten odkaz se již i zde několikrát vyskytl, ale je-li trpělivost matka moudrosti, proč ho těm chtivým, leč poněkud již zpohodlnělým, nezopakovat. Není to ale procházka růžovým sadem beletrie na volnou chvíli. Jde o poznání tak šokující, že pro slabší povahy může být i nebezpečné jejich duševnímu zdraví [mrknutí jedním okem] http://youtu.be/ubx0YtOmCX4 je proto jen odkaz na krátkou prezentaci, kde závěr udává konkretní místo k poučení... a nehrňte se tam všichni naráz, ať neshodíte server. [chechtot]

282375

15.01.2013 01:53

Zle matičko, zle

RE: Pane Libore

90.?.?.?

A on ten Paroubek neměl pravdu? Státní dluhy se platí? A kde prosím? A čím prosím? Vždyť všude kam oko po globálu dohlédne, jsou ty státní dluhy všude a všem jen neustále narůstají! USA jsou naším vzorem a přitom poměr jejich dluhu k HDP je u nich o poznání horší, nežli náš! A to je dolar světovou "rezervní" měnou! Jestli se Řecku odpustí většina z dluhu, tak kdo na tom tratí? Banky? A co tratí? Vždyť peníze jsou podloženy jen důvěrou! Kde bere peníze FED? Kde ECB? Kde SB? Někdo jim je věnuje? A kdo je ten tajemný movitý sponzor? A kde je bere on?

Tak co? Měl ten Paroubek pravdu, nebo neměl! Peníze jsou přece jen virtuální realita postavená na dluhu. Zaplaťte státní dluhy a ta virtuální realita zmizí z oběhu! A ještě zůstanou dluhy z úroků, na jejichž splacení ale peníze vůbec neexistují, protože vůbec nebyly vytvořeny!

Ta doba, kdy hodnotu a množství peněz určovala hodnota drahých kovů, ta je dávno kdesi v dávné minulosti. A ani tam to nebylo o moc jiné, když se měnila cena zboží podle poptávky a nabídky, nebo se obsah zlata v mincích šidil. Nebyly ale virtuální jako jsou dnes a tak stvořit dluh "povinnými rezervami", kdy se v trezorech prohání vítr a myši, to prostě nešlo. Byl by to podvod s následným lámáním kolem...

Jednou k tomu zahlazení "dluhů" stejně dojít musí, protože "nic netrvá v světě věčně, ani láska k jedný slečně", jak se praví ve známé české odrhovačce z doby dávno minulé. A naši předkové věděli o čem mluví. [vyplazený jazyk]

282395

16.01.2013 15:11

Zle matičko, zle

RE: Co takhle provést

90.?.?.?

Tak to je ta pravá pověstná "knížecí rada". [oči v sloup]

Srovnávat akci jedné zájmové skupiny země v době její okupace vojenskou silou cizí mocnosti, s občany jiné země v době její okupace ekonomickou silou cizích mocností, to chce opravdu notnou dávku naivní fantazie. [oči v sloup] Zatím co čin těch odborářů nemohl nikdo mimo ně nahradit, tak i spontánní projev volební neúčasti (což je iluzotní představa) spolehlivě nahradí a přebijí rodiny, přátelé a příznivci těch kandidátů. [pláč]

282524

18.01.2013 08:03

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: Vlastizrada

90.?.?.?

"...nebo důchodce který poslepuje svůj vztek se všemi konspiračními teoriemi." [oči v sloup]

Stárnou všichni i když ne každý z dnešních mladých ještě stihne být důchodcem. "Cti otce svého..." je jedno přikázání z Desatera. A je-li tomu navíc tak, že nikdo si nemůže být jist kdo je jeho otcem, pak se to přikázání vztahuje na všechny o generace dřívější. Mají totiž životní zkušenosti, které jejich potomci mít nemohou. Nemají-li pak ti potomci ani vůli se po nich pídit a ty jejich vlastní jim jsou v překotném chvatu doby nanic, nechovají se jako idioti, ale opravdu jimi jsou a musí se tak smířit s tím, že umřou blbí. Naštěstí tím za života netrpí, když o tom ani neví. [vyplazený jazyk]

282661

18.01.2013 08:48

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: 10kc za znamku...

90.?.?.?

Měj rozum. To není fotbal, nebo koncert v přímém přenosu. To je show a ta má scénář i režii. Obecenstvo je jen kompars, který podle scénáře dirigují asistenti. Ono je dost na tom, že oba aktéři jsou neřízené střely, které má moderátor navádět na cíl. A tak mimo ně je vše pod dozorem režie. Ten pořad má přece nějaký cíl zadaný jeho objednateli a ta zakázka o 90 minutách stojí desítky milionů, tak nemůže zůstat nenaplněna. Jestli měl věčně spící kníže větší odezvu, tak jednak byl svým štábem k té nebývalé čilosti nepochybně celé odpoledne dopován a ti z jeho části komparsu nejspíš rovněž a navíc ho bylo evidentně víc. Pokud se té "veřejnoprávní" TV nedají věřit ani zprávy, tak to ostatní je čistá manipulace, kterou si ta veřejnost ještě platí.

282665

20.01.2013 16:49

A nemají Němci pravdu?

RE: Raději bysme měli uvažovat o spojování našich národů

90.?.?.?

Máš to nějak zeměpisně popletené. Ze západu nás zabral za podpory neslovanské části Evropy Hitler, z východu za podpory slovanské části Evropy nás osvobodil Stalin. Co zde nezničila při ústupu Němců východní fronta, to dokonaly nálety "spojenců" ze západu. Komunistický internacionalizmus kupodivu ctil národní tradice i státní hranice, kapitalistický individualizmus je toho pravý opakem a jak národní tradice, tak státní hranice, boří... Jenže holt uctívači konzumu, který na rozdíl od kultury uctívačů ducha jednou zajde na úbytě, ti to nikdy nepochopí. Mají IQ jen na dluh a hrozí jim ho odebrat exekuce. [vyplazený jazyk]

282869

21.01.2013 22:14

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Máme se za co stydět.

90.?.?.?

Ríká se, že myslet znamená hovno vědět a tady se těch myslitelů najednou vyrojilo jako masařek na zdechlině. Který z nich má své osobní zážitky z té doby? Vsadím boty, že včetně autora článku ani jeden a že všechny jejich znalosti pochází až z doby poplyšákové, nebo z wiki, což je v mnoha případech totéž, protože tamní cenzoři jsou vesměs diletanti v oborech do kterých se montují.

Jedno je přece jasné. "Kdo seje vítr, sklízí bouři." Nebýt toho, že USA kapitál udělal po válce ze západní zóny Německa výkladní skříň blahobytu, jednak z důvodů propagandy a pak coby nástupiště k novému "pochodu na východ", byli by Němci dodnes zatížení reparacemi a ještě v době kamenné. K zjevně Poseltem zaplacenému článku i některých debatérů, by tak vůbec nemohlo dojít. [bliji]

283026

21.01.2013 22:48

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Staré křivdy....Dnes je velkou módou

90.?.?.?

"Už teď to vypadá,že většina národa má místo mozku kus hovna."

No možná to nebude až tak zlé, jak je zjevné z diskuzí nejen zdejších. Když se vezme v potaz, že k tomu prvnímu kolu přišlo na 60% voličů a z nich ani ne 1/4 volila ty dva kandidáty pro druhé kolo, tak to bylo vlastně pro každého z nich jen cca 15%(!) z elektorátu. A to byl navíc výběr tak mizerný, že nebylo z čeho vybírat! Ještě ale zřejmě není nebezpečí jenž sdružuje tak velké, že k tomu sjednocení pudem sebezáchovy nedochází. Na druhé straně je zřejmě latentní potenciál cca 85% elektorátu schopno pud sebezáchovy vyslyšet, až na něj dojde potřeba. No a to by těm provokatérům horujícím za Říši nemělo unikat, jinak budou nesnadno těm semknutým unikat.

283032

21.01.2013 23:05

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět.

90.?.?.?

"Nevím co má s tímto společného debužírování v Chorvatsku. "

No oni ti Němci nebužírovali jen v Chorvatsku. Oni dávali a dávají doposud svoji aroganci vůči jiným národům okatě najevo všude po světě. Ovšem nebýt USA, jejichž banksteři se na obou válkách napakovali a pakují pořád, nebyli by Němci po prohrané válce tam, kam jim pomohl právě ten kapitál z USA. Takto se jen vezli na vlně militantních USA, toužících si zbudovat u nich nástupní prostor k novému "pochodu na východ". Dodnes tam taky mají USA svoje vojenské základny i s jaderným arsenálem, třebaže nikdo odnikud neohrožuje jak vodou izolované USA, tak Němce. Ten článek i někteří diskutéři jsou jen pokusné balónky, zjišťující do jaké míry jsou domorodci svolní jejich demagogii přijmout za svou. [bliji]

283034

21.01.2013 23:32

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Bylo-li napsáno A, nutno napsat i B

90.?.?.?

"Není to snaha o nějaké zrevidování výsledků války?"

A nejen to. Jde o o to dosáhnout tu revizi pokáním vítězů, ke slávě poražených. Pokud editor neuvede na pravou míru co tím článkem vůbec zamýšlel sdělit, když jak vidno vyzněl jako dehonestace historie jeho bývalé domoviny, tak ztratil jednoho z pravidelných návštěvníků Zvědavce. [naštvaný]

283038

22.01.2013 00:36

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět.

90.?.?.?

A ty naše bojové jednotky na východní i západní frontě to bylo co? Jen operetní rej? Po Mnichovské zradě našich západních "spojenců" a následně protektorátu, neměl kdo tu válku Německu oficiálně vyhlásit. Ale právě svojí vojenskou i odbojovou účastí ve prospěch vítězů, jsme se i my v ní stali vítězi. Formální vyhlášení války, jemuž brání okupace země agresorem, to je jen prostor k právním eskapádám advokátů, ale bez praktického užitku... Pán je právník? [vyplazený jazyk]

283048

22.01.2013 01:18

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět.

90.?.?.?

No což o to. Snaha je to za ty prachy úporná. Ale na úspěšnou demagogii musí být nejméně dva. Demagog a "demagovaný". To se na Zvědavci zadaří jen opravdovým machrům třídy Goebbelse a ty se mezi ně nemůžeš řadit ani omylem. Je do tě vidět jako do "děravé kozy". Máš v arzenálu jen dojmy, ale argumentů se ti jaksi nedostává a z vyjímečných excesů děláš pravidlo. A ještě si naběhneš na vlastní vidle - ty neházíš celou tehdejší českou populaci do jednoho pytle s přestupci zákona? A znáš vůbec někoho na koho můžeš prstem ukázat - to je ten, co spáchal to a to?

To já ti mohu osvěžit paměť nacpanou propagandou Poselta. Pár set metrů ode mě je pohřebiště RA, kde je jich pohřbeno málem 1 500 a moje ves byla frontou z 80% zničena, zatím co ty okolní s německým obyvatelstvem to přežily bez pohromy. Vinu nenesla RA, ale Wehrmacht, který přes konec války - bylo to koncem dubna 1945(!) - se za již mrtvého Vůdce bil do posledního muže. Víš ty jak těm vesničanům poschovávaných celý týden po sklepích bylo, když po té hrůze vylezli a neměli kam hlavu složit? Když se museli nadlouho vměstnat do zbylých stavení? Když až po tom odsunu mohli začít nový život, v těch zachovalých německých domech, vykořeněni ze svého, stejně jako pak ti Němci? Tak to tady zabal a řekni Poseltovi, že mu zde pšenka nepokvete. Buď s pánembohem a nevracej se.

283061

22.01.2013 01:33

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět.

90.?.?.?

Kolik máš válečných vyznamenání? A od koho? A nemyslím ty z Cizinecké legie. A čím se můžeš vycajchnovat, že pliveš na tuto zemi a její lid? Ty nebudeš právník. Ty jsi Ynteligent - což byla svého času horší nadávka, než "výpravčí" a to bylo co říct, protože tato urážka už byla zralá na souboj. [chechtot]

283062

22.01.2013 02:18

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Vynatek z projevu a odkazu presidenta Benese

90.?.?.?

Snad to má jako vládní dokument nějaké číslo jednací, nebo nemá? [oči v sloup] Podle stylu se to Benešovi vůbec nepodobá. Kdyby to byl skutečný dokument, tak by si po plyšáku Havel nasral strachy do gatí a ne že by lezl po kolenou žádat pokorně poníženou suplikou o odpuštění. Věděl by, že by ho pověsili za velezradu už v letadle na cestě tam, nebo ho z něho rovnou vyhodili... jen s diplomatkou v popaždí. [velký smích]

283065

22.01.2013 02:53

Věra Čáslavská píše Karlu Schwarzenbergu

Já na bráchu...

90.?.?.?

No Čáslavská je prý sestřenicí Havlovo první ženy, tak by bylo spíš podivné, kdyby s knížetem nebyla zadobře. On kníže se zajisté nezištně stará i o jiná etnika, když mu na tu lidumilnost umožnil Havel rozšířit jeho jmění a protislužby mu podle jeho vlastních slov nejsou cizí. Jestlipak ta Čáslavská taky nadává na dobu socializmu, který ji dal vše co potřebovala na cestě ke slávě a za její úsilí ji taky v rámci svých možností patřičně oceňoval... Jo je to rodinka utěšeně rozvětvená, jen ta jejich genetická touha po zlatě leží gojům v žaludku... a občas i jim samým...

283067

22.01.2013 15:26

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Máme se za co stydět??? Zmatene Fakta !!! Vy jste Mimo ale kompletne

90.?.?.?

To je právě ono. On jen myslí, což značí, že hovno ví a je-li vyzván k věcné argumentaci, uteče provokovat do nového vlákna. To není vyjadřování názoru co dělá. To je prachsprostá vlastizrádná demagogie Poseltova poskoka skříženého s Havlovo družinou, kteří už zde napáchali více zla, nežli stihl sám Adolf. Oni to dělají sofistikovaněji jsa poučeni historií a nenahání lidi do plynu. Oni jim vytvoří takové životní podmínky, v nichž těm lidem nic jiného nežli sejít ze světa vlastní rukou, nezbude. A jsou vysmátí, že jim to ti zatím žijící za kus žvance žerou... No uvidíme. To "kdo se směje naposled...", to je rčení osvědčené věky.

283126

22.01.2013 15:55

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět a konec sudeťáckých keců a lží!!!

90.?.?.?

Jdi rozumovat do Sudet ynteligente. V r. '43 ještě vůbec nevylo jasné jak válka dopadne a on W. Churchill už Benešovi odklepl odsun Němců ze všech států, kde jako menšina žili? Ten odsun nebyl jen z Československa a Beneš byl uznán spojenci právě jenom coby jeho reprezentant. No a ta Postupim, to je vlastní jméno toho města. Možná vám to v té speciální škole zapomněli říct, nebo jsi zrovna hulil za školou trávu, ale v Češtině se píší vlastní jména velkým písmem na jejich počátku. Diskuze není nespisovným hulákáním na fotbale a má-li být slušná a věcná, jsou gramatika i sloh její nutností. Tak pro příště pozor!... Nebo se raději neztrapňuj těmi svými znalostmi, pochytnutými ze stejně věděním nedotčených zdrojů, jakým jsi sám. [oči v sloup]

283127

22.01.2013 17:18

Věra Čáslavská píše Karlu Schwarzenbergu

RE: sekta pravdolaskaru

90.?.?.?

Je to brachu jak "pravíš", ale ta poslední věta "Nicmene jsou k smichu nebot vitezstvi Pravdy bylo uz dokonano", ta budí pozornost. Copak jsi tím brachu mínil naznačit? Je-li tomu tak jak "pravíš", pak ponechat to jen tak zavěšené v prostoru, to tu síť jenž zmiňuješ, jen posílí. "Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat, co je potřeba, musíš to udělat!", je citát občas se vyskytující pod články na osud.cz a nutno přiznat, že "má cosi do sebe". Tak podělíš se o to sladké tajemství? [mrknutí jedním okem]

283133

22.01.2013 17:40

Zemský škůdce prezidentem?

RE: O Kosovu

90.?.?.?

Vojáci jsou figurky na šachovnici jen když nejsou profíci. Žoldnéři, ti ne. Těm je zabíjení obživou a ne projevem lásky k bližnímu. Že se k tomu později nehlásí, to je jen útěk před svým svědomím, má-li kdo z nich vůbec jaké. Mezi Cizineckou legií a legiemi z jednoho etnika, nebo z jedné národnosti, není rozdílu. Všichni jsou ochotni za žold zabíjet, koho jim jejich chlebodárci určí. [bliji]

283135

22.01.2013 18:04

Zemský škůdce prezidentem?

RE: Zrádce České republiky

90.?.?.?

Ten Žukov by nemohl uspět, kdyby těch zbabělců byla většina. Že tomu tak nebylo, k tomu musela být příčina. A jaká? Stalin. Ti, kteří neváhali položit i život, ty k tomu hrdinství vedly idee lepšího světa, podpořené projevy vlastnectví. U nás to jde s vlastnectvím od plyšáku z kopce. A idee lepšího světa? Ty pohřbil konzum.... Holt nemáme soudruha Stalina, zato máme Jeho jasnost monarchu. [vyplazený jazyk]

283137

22.01.2013 18:20

Zemský škůdce prezidentem?

RE: Schwarzenberk je vlastizrádce !!

90.?.?.?

Trapné je spíš poukazovat na cosi, k čemu je zde před pár dny celý článek, v němž ten pamflet roztrhala diskuze na cucky. [oči v sloup]

283140

22.01.2013 18:46

Zemský škůdce prezidentem?

RE: Zemský škůdce a tlupa poddanských masochistů....

90.?.?.?

Nějak se neodbytně vkrádá pocit, že ti roboti jsou inteligentnější, než ty mnohé "dvoumoudré" nahé opice. [chechtot] Jak jen jim to sdělení ale dostat do toho, co mají mezi ušima?.. Pokud tam ovšem nemají hovno, jak zde padlo v jedné diskuzi. [pláč]

283142

22.01.2013 19:18

Zemský škůdce prezidentem?

RE: Schwarzenberg je loutkou Kalouska.

90.?.?.?

"Všichni víme, že pan Schwarzenberg je jen loutkou v rukou ministra Kalouska"

Největší majstrštyk Satana je v tom, že se v jeho existenci nevěří. Kníže to od něho odkoukal a je ve svých zločinech pro mnohé neviditelný. Takže nenechme se zmýlit. Kalousek je jen na scéně viditelným eskamotérem knížecích přání, bez nichž by byl ničím, ale ta jsou přáními sekty samotného Satana, zdravící se gestem Bafometa. A z toho pramení i ta do očí bijící jistota Kalouska ve vlastní nepostižitelnost, za činy jimiž se dnes a denně diskredituje. Takže pozor! Pokládat Kalouska za loutkovodiče knížete, to je fatální omyl. Je tomu přesně naopak a záměna těch jejich rolí je jen k oblbnutí publika! Bude zajímavé pozorovat, co to udělá s tou obskurní partají, pokud se kníže usadí na trůně českém a nebude ji moci veřejně vyjadřovat svoji náklonnost. Může si ji sice nadále vydržovat, ale nemůže si dovolit být při tom přistižen.

283145

23.01.2013 00:15

Věra Čáslavská píše Karlu Schwarzenbergu

RE: re : re: re: Čáslavská

90.?.?.?

Nebylo by snazší o těch pomluvách zdejší komunitu informovat poněkud konkrétněji? Takto se to jeví jako pokus o zastrašování, což v době svobody slova budí divnou pachuť na patře.

283166

23.01.2013 13:36

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět.

90.?.?.?

To seš takovej ynteligent od přirození? [oči v sloup]

On Hitler někomu napřed vyhlašoval válku a pak teprve tu zemi napadl? No nestyď se a pochlub se, kdo byl ten šťastlivec... Oblbovat můžeš jen ty, kteří jsou ti rovni věkem, vzděláním a zkušenostmi. Jinak se jen ztrapňuješ a těm kdo tě sem nasadili děláš medvědí službu - zdejší budou na ty Sudeťáky a Němce vůbec, nasraní ještě mnohem víc. [bliji]

283237

23.01.2013 13:59

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět a konec sudeťáckých keců a lží!!!

90.?.?.?

Neuhýbej do Gízy. Jestli nejsi schopen pochopit co z ní plyne, je to s tebou nahnuté. Umřeš poznáním nedotčen, lidově blbej... Příroda je ale milostivá. Trápit tě to nebude. [vyplazený jazyk]

283240

23.01.2013 14:37

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět a konec sudeťáckých keců a lží!!!

90.?.?.?

Kde z toho "byl informován", ..."doporučila mu...", "...obdržel Beneš souhlas..." plyne, že iniciátorem myšlenky všech odsunů byl Beneš u Churchilla v r. '43? A ta wiki? Není v ní jediná česká reference ani zdroj, starší ježli je rok 1990 a ty co jsou starší, jsou německé, čili objektivita tomu odpovídající.

Kdyby se byl Stalin rozhodl zastavit boje na hranicích SSSR a nechal Evropu napospas Hitlerovi, tak by tyto nejapné diskuze nevnikaly. Na Sibiři by byly jiné starosti. [oči v sloup]

283245

23.01.2013 15:08

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Česko je slovansky narod

90.?.?.?

Tak i ty Brute? No konečně jsi se odkopal, za koho kopeš. Nejseš nakonec šéfem, toho povedeného Posseltovo ansámblu? Máš na to!

283248

24.01.2013 02:41

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Nemáme se za co stydět a konec sudeťáckých keců a lží!!!

90.?.?.?

Tvůj souhlas? A mně?... Tak to si teda fandíš! Ty pyramidy, ty jsou jen naléhavým poselstvím těch před potopou, těm po ní. Něco jako láhev trosečníka, oznamující možným nálezcům vzkaz o své existenci. Jenže jsou těm nálezcům i varováním, aby neskončili jako oni - trosečníci dávnověku schopní je na rozdíl od nás postavit - pokud do jisté doby to poselství rozpoznají, protože ono jim přináší sílu pravdy. Poselství sice bylo rozpoznáno, ale síla pravdy není slepcům zatím nic platná... A "čas běží jako jelen, co byv brokem do prdele střelen"... Všem vám ubohým slepcům běží. I tobě ubohý slepče. I tobě... [pláč]

283317

18.05.2013 21:27

Ještě jednou k preventivní mastektomii

RE: Duše

90.?.?.?

V analogii na to je roura vlastně jen díra obalená plechem! [zmaten] [překvapení] [oči v sloup] [vyplazený jazyk] [chechtot]

289981

Ve Washingtonu je syrská válka![zmaten] [překvapení] ... No konec konců proč ne. Konečně by byla tam, odkud přišla. [oči v sloup]

289996

Toto je nesporně smysluplná myšlenka k zamyšlení, jak vyplývá již díky smyslné z logiky věci u editora, ale i jinak lze proti ní jen souhlasit. [vyplazený jazyk]

290132

24.05.2013 08:52

Opatrně se Skype – Microsoft čte vše, co píšete

RE: již vidím

90.?.?.?

"Všeho dočasu", jinak podle Einsteina "nevím jakými zbraněmi se povede třetí SV, ale v té čtvrté to budou opět jen kameny a klacky". No a Velký bratr? Kde mu pak bude konec... [oči v sloup]

290141

24.05.2013 14:31

Assad mluví, Rusko jedná

RE: Jak to dopadne

90.?.?.?

Ta světová válka bude, pokud by se Sýrie měla stát součástí protiruské koalice. Rusko nepřipustí rejdy NATO na tomto rozsáhlém teritoriu proti svému jižnímu křídlu. Ono NATO stejně nemůže proti Rusku hnout prstem, když ho má jako přibitý množstvím jaderných min z vlastních elektráren, bezbranných i proti klasickým náložím. USA jsou na tom vzhledem k celkovému zalidnění sice poněkud lépe než Evropa, ale převážně městská koncentrace obyvatel nedává ani tam žádnou naději na přežití jejich populace po jaderných úderech.

290148

25.05.2013 11:07

Čeští poslanci v Evropském parlamentu zradili Českou republiku

RE: Proc ti pasci a kurvy radeji nevedou bordel,nez ,ceskou vladu?

90.?.?.?

"Proc ti pasci a kurvy radeji nevedou bordel,nez ,ceskou vladu?"

No to je proto, že v cirkuse i v bordelu musí být pořádek jako na vojně, nebo v klášteře. Jinak by lev sežral krotitele, nebo klient nedošel uspokojení. Politici tam proto nemají jinou šanci, než být návštěvníky těchto bohulibých kulturních stánků. To je ovšem způsobeno principálem a bordelmamá, kteří se musejí, to na rozdíl od těch politiků, o své živobytí jaksepatří postarat, aby publikum, nebo klienti, neodešli ke konkurenci. Problém toho všeho je v čase. Zatím co v cirkuse i v bordelu se nespokojenost projeví obratem v návštěvnosti, tak na politické scéně jsou to dlouhá léta, která tu nespokojenost mas s vládnutím, zahalí zapomněním. Bohužel tzv. "demo-grácie" nemá s vládou lidu společného zhola nic. Je to jen "jako cosi pěkného" - tedy iluze o iluzi. [bliji]

290192

25.05.2013 11:55

Assad mluví, Rusko jedná

RE: Jak to dopadne

90.?.?.?

Ono s tou Evropou je to ještě horší než zlé. Stačí zbourat po jednom, nebo dvou reaktorech v Anglii, Francii a ve Španělsku. Příroda a blackout z úprku obsluh těch ostatních, pak zařídí vše potřebné. Takže možná by to bylo 50 milionů, ale těch přeživších. Dá-li Bůh a nebylo-li by těch reaktorů pár desítek, nebo nedej Bože ještě k tomu něco megatunových pumiček. A ony své umí i ty "vakuové" aerosolové. NATO a "slavná" US ARMY je přímém střetu v koncích i s odhodlanými pasáky koz. On totiž žádný žoldnéř není ochoten za ty prachy skutečně mít místo sladkého života někde zapomenutý pomníček.

Při této příležitosti není od věci dát do souvislosti i ten incident v Anglii, kdy o zvrácenosti tamní společnosti vypovídá lkaní nad osudem žoldáka "osvědčeného jako kulometčíka", tedy jinými slovy při nevyhlášené válce masového vraha ve službách politiků, v konfliktech proti komusi na druhém konci světa. "Jak se do lesa volá...", nebo " nedělej jinému, čeho nechceš..." to jsou rčení osvědčená věky a kdo je nectí, pozná o čem jsou.

290198

Když zde žili tak dlouho a odděleni od "svých" pohraničními horami, tak proč s tím původním lidem nesplynuli? Co jim v tom bránilo? Nebylo to podvědomé germánské pohrdání slovanským živlem? Poté co se Hitler chopil rasového nacionalizmu, byli přece ve zdrcující většině zajedno s Henleinem, který zase byl v očekávání, že jim tu českou kotlinu Hitler dodá na stříbrném podnosu, jen co vyhraje nadvládu nad Evropou.

Ony přece ty hranice i v r. 1918 stanovily vítězné mocnosti a Němci byli na straně poražených. Kdyby se už tenkrát dohodlo rozdělení říše na stav před jejím sjednocením Bismarckem s tím, že to tak zůstane navěky, nemuselo k té II.SV vůbec dojít.

Takže nyní nejde opět o nic jiného, než v čem po Bismarckovi pokračoval Hitler. Jen prostředky jiné podoby, nežli prostředky vojenskými, přičemž ty jsou s podporou stále přítomných vojsk USA vybavených i jadernými zbraněmi, neustále k dispozici "zavést pořádek" s případnými rebely v EU.

To vše jsou ale jen projevy vnitřních děsů v hlavách těch "dvoumoudrých" nahých opic, z reality existence na jim nepřátelské planetě po vyhnaní z Ráje, pro svévolnou neposlušnost ke svému Stvůrci. Až pokud jim dojde o co zde jde, tedy že nejsou nic jiného než pokusná morčata na vrcholu experimentu s oživenou hmotou dotovanou něco málo inteligencí, mohou se pak pokorně věnovat čemusi rozumnějšímu. Tedy tomu, jak si ten ztracený a zapovězený Ráj na Venuši dopřát ve vzájemné kooperaci i zde na Zemi, než si ho nedopřát vůbec tou neustálou snahou podstrčenou jim tím poťouchlým Satanem - být JÍM, namísto jejich údělu - být jen "JEHO OBRAZEM".

290212

25.05.2013 19:25

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

90.?.?.?

Je zajímavé, jak ze zabahněné ruské diktatury rasPutina, snadno unikají tak závažné informace. Kampak na ně ten medvěd, z rezervace kdesi v USA, asi chodí? Nebo mu je tam donáší v piknikovém košíku Bubu přímo z CIA? Nebo snad Cyndy od hodných hochů z Mossadu? [překvapení] [oči v sloup] [chechtot]

290227

25.05.2013 20:14

Čeští poslanci v Evropském parlamentu zradili Českou republiku

RE: Lidé co si neváží odkazu Sametové Revoluce, jsou u mne suita

90.?.?.?

Fakt jste vobě takový? To snad ani nejde, leda bys tu dceru měla ve svých dvanácti letech. Dřívávějc narozený nebyly tak poškozený ani pomocnou školou. Takže sečteno a podtrženo je to od tebe drsná ironie na soudobou propagandu a tím melduješ koho budeš nevolit... Proti tomu se nedá než souhlasit. [velký smích]

290233

Někdy je opravdu nesnadné vysledovat autorovu myšlenkovou siláž. A kdoví zda to dokáže sám autor, jsa v zajetí svých iluzí o dění u nichž nemá vlastní zkušenost. A nebo je to test, jakou má veřejnost schopnost poslat testujícího provokatéra do patřičných končin. Dle ostatních reakcí jest se proto oprávněně domnívati, že ta veřejnost ještě vládne samoočišťovací schopností a tak tedy "Arafundi choď do rici, zakial ti dobre hovorím". [bliji] [vyplazený jazyk]

290258

26.05.2013 09:54

Čeští poslanci v Evropském parlamentu zradili Českou republiku

RE: Proc ti pasci a kurvy radeji nevedou bordel,nez ,ceskou vladu?

90.?.?.?

No jo, ale kdo to všechno dokáže zrealizovat a ukočírovat? I sám Stvořitel s tím měl, a to prosím už u těch prvních dvou svých výtvorů, takové trable, že je bez rozpaků hodil Satanovi na krk řka mu, že "co sis nadrobil, to si i vyžer". A tak ten pohár hořkosti musí vypít až do dna... ten teď chudák lítá od čerta k ďáblu jako hadr na holi a má peklo zde na Zemi... Kdyby jen tušil co se z toho pokoušení Evy vymrví, tak... no a od té doby se traduje přísloví, že "je pozdě bycha honiti"... A pak něco tak neuhlídatelného jako pytel blech, nechat na starosti těm "dvomoudrým nahým opicím"? No to nás pozdrav pánbůh. Přišel s tím už Kristus a jak skončil. No a komunardi po něm nedopadli o nic líp a komunisti po nich... vždyť to je přítomnost!... Asi se ten boží záměr nějak zvrtnul a "pec nám spadla...". [oči v sloup]

290264

27.05.2013 01:15

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

90.?.?.?

Ani tajné služby nemají dost informací na to, aby nemusely věřit kdejaké píčovině. A to mají na všechno dost agentů i ostatních prostředků. Jak má potom takový BFU věřit ve tvoji kritiku svých postojů, když mimo ni se od tebe nic užitečného o tématu nedoví? Nutně tak musí dojít k závěru, tedy k vlastnímu úsudku, že jen "plácáš prknem vo rybník" a o tématu víš kulový. Nebo se ukaž a vyvrať z toho tématu alespoň část tamních tvrzení, pěkně jedno po druhém... Mnoho štěstí smělče. [oči v sloup]

290290

28.05.2013 01:00

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

90.?.?.?

Tak exponované EGO se jen tak nevidí. Ani ve specializovaných zařízeních. Existuje vůbec pro tento případ na to co má mezi ušima, dost velký klobouk? Když už ne k nasazení, tak alespoň na ty zvratky?... Editore nechrápej! Copak toto individuum je tady k něčemu prospěšné? Nebo si ho pěstuješ, aby diskutéři neusínali nudou? To zde přece nehrozí, ale od něho ti hrozí, že jich řadu ztratíš. Znáš přece to Werichovo - "kde blb, tam nebezpečno" a tento vydá za celou legii. Být takových v civilizaci víc, tak skončila už v druhé generaci, jak předvedl Kain. [bliji]

A pro toho "mtk" - nekecej a vyvracej. Pro civilizaci jsou pohromou právě ti, kteří nectí žádné mantinely zpřístupněné lidem zejména Biblí. Takoví, kteří se cítí být nad to, co je stvořilo. A jestli tomu stvoření nevěříš, tak se rač obtěžovat na toto presentační video a pak na tam nabízený odkaz. A ono ti to arogantní nadmutí pýchou nad svým EGEM vyfučí, jako píchlý pouťový balónek. A omlouvat se nemusíš. Přijetí toho poznání bude dostatečnou satisfakcí, za "návrat ztraceného syna".

290336

28.05.2013 23:09

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

90.?.?.?

"Komu není rady...". Holt je ti souzeno umřít blbej... Ale nemusíš se tím trápit. Jednak nejsi jak vidno sám a pak, ono to nebolí a tak se to vůbec nedovíš.

P.S. Jen ještě pár nesmělých dotazů. Odkudpak máš ten tvůj vlastní charakter a rozum? Odjakživa? A co ostatní, tedy i tvoji předkové. Ti rovněž? No pokud ano, tak proč pořád neúspěšně hledáte, z čeho vlastně pocházíte a proč nahá a sama, na rozdíl od VŠECH OSTATNÍCH TVORŮ, nepřežije žádná z těch "dvomoudrých opic" na této planetě ANI PÁR DNŮ? [překvapení] ... A včúl buď múdrý. [vyplazený jazyk]

290397

29.05.2013 00:04

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

90.?.?.?

To, že jsou v pár procentech rodinných vztahů překážky v jejich řádném fungování, to je na rozdíl od téže nefunkčnosti biologické, tkvící v homosexualitě, důsledek nepatřičnosti druhu "dvoumoudrá nahá opice" pro tuto planetu. Nutnost rozvíjení rozumových schopností k zajištění své existence až do podoby této spotřební společnosti, ta sebou nese v důsledku nahodilého průběhu společenského dění nemožnost obsáhnout jeho optimalizaci tak, aby VŠICHNI měli stejné existenční podmínky pro zachování druhu tak, jak je mu údělem - "být k JEHO obrazu". Je to horší než při předpovědi počasí, protože každá z entit má vlastní svobodnou vůli. Nerovnost mezi lidmi, nyní už dokonce nesouměřitelnost, ta pak vyvolává nutkání k hledání úniku z této trvale stresové situace cestou nejmenšího odporu.

S růstem komplikovanosti společenských vazeb lidstva, to na rozdíl od celkem stabilních vazeb ostatního tvorstva, se může tato situace jen zhoršovat. A protože se tak nemůže dít donekonečna, jsou jen dvě možnosti. Zvrátit tento trend, nebo vyhynout. Jest se ovšem obávati, že bod možného zvratu byl již překročen, tedy druhá z možností je již nevyhnutná. Pak ovšem není již otázkou "zda", ale "kdy". [pláč]

290400

29.05.2013 20:44

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

90.?.?.?

Odpovídat na otázky ti nějak nevoní, proto unikáš kam se jen dá. Odpovědi tedy neznáš a není ani divu. "Kde nic není, ani smrt nebere" a "komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí". Jo a nevyhýbej se tomu odkazu. Třeba tady přestaneš být všem pro smích.

290446

30.05.2013 08:52

Hrozba celosvětové sodomie

"Všechno špatné, je k něčemu dobré".

90.?.?.?

Že jsou to všechno úchylky od přirozeného řádu věcí, o tom nemůže být pochyb. Oni si ale neuvědomují, že tou neschopností množení musí nutně už v další generaci vyhynout i kdyby těm normálním chtěli brát jejich potomky k adopci násilím.

Nelze přitom pominout, že těch normálních je přece jen nejméně o dva řády víc a mít své potomstvo je pud, který nelze potlačit. Jakmile by tedy sáhli při adopci k použití síly, je to jejich konec. Fyzický konec. A hodně nepěkný.

Těm postiženým sexuální deformací by proto neškodilo řídit se moudrostí předků o tom džbánu na vodu a slovy bratou Slovákou im povedať: "Choctě do rici, zakial vám dobre hovoríme. Trebárs aj sebe navzájom". [vyplazený jazyk]

A ještě dodatek. Právě s přihlédnutím k zachování druhu je načase, aby se kandidáti pro jakékoliv volby doplňovali informacemi pro voliče nezbytnými. Tedy mimo to již udávané, nejméně i informace o jejich světonázorové orientaci, sexuální orientaci, majetkových poměrech, testu inteligence a o testu spolehlivosti. Jinak není šance, že ty "dvoumoudré nahé opice" zvrátí trend ke svému zániku coby živočišný druh.

290465

30.05.2013 09:59

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

90.?.?.?

Zase úhybný manévr. Místo vyvracení tvrzení vycházejících z reálných výsledků vědeckých bádání v oblasti astronomie, geometrie, geodezie a z kupeckých počtů základní školy (z čehož pak vyšla i ta citovaná věta), "protože z toho pán není unešenej a tak to nepřeměřoval", je dán odkaz na beletrii nemající s vědou žádnou spojitost, kde má zřejmě pán pole působnosti ve vyhledávání "argumentů" pro svůj atheizmus. Mnoho štěstí. [oči v sloup]

Ale i tak dík za ten odkaz, neb i slovem božím živ jest člověk. Tedy kromě nevěřících, ale o těch se dá pochybovat jsou-li to vůbec ještě lidé a ne androidi. [mrknutí jedním okem]

290471

14.06.2013 06:27

Moderní hudba = emocionální inženýrství

RE: Konspirační teorie mohou být úsměvné, jen je třeba, aby většina pravdy zůstala spolehlivě utajena.

90.?.?.?

A vo tom to je.

291382

No jo, oni socani to tady z pozadí řídí. Milostvá, voni jsou ale hlava [překvapení] ... a toho modrýho monokla přes celej ksicht mají vod čeho? [oči v sloup] [chechtot]

291415

15.06.2013 18:37

Zatýkají v horních patrech. Tak už to začalo? Ale kdepak

RE: Vzhledem k tomu, že se to celé točí kolem

90.?.?.?

Proto ta protiraketová obrana kolem Ruska.

Obrana?... Leda tím, že "nejlepší obranou je útok", což však platí jen na omezeném teritoriu s nepřipraveným protivníkem a silou jíž nemůže odolat. Proti RF je to jen zbožným přáním už z doby před II. SV.

291507

15.06.2013 19:16

Zatýkají v horních patrech. Tak už to začalo? Ale kdepak

RE: Za vsetkym hladaj Zsiida( alebo sionisticky puc v CR)

90.?.?.?

To jako dělají puč sami proti sobě?

Proč ne? Je málo historických příkladů? Je to přece osvědčené krytí něčeho mnohem horšího... říšský sněm, Katovice...bohužel v této zemi zachvácené ztrátou schopnosti sebeobrany vůči své destrukci, je jedině externí pomoc nadějí na ozdravění. Je-li ovšem vůbec kdo takový ještě k mání... [pláč]

291508

15.06.2013 23:17

Zatýkají v horních patrech. Tak už to začalo? Ale kdepak

RE: Taky si myslím, že to je puč ...

90.?.?.?

Tam je spíš s podivem, že na to jaké informace má, odkud pochází a co z nich vytěží, se ještě nestal obětí dopravní nehody, nebo náhlé zdravotní příhody. V souhrnu je to umně namíchaná směs nezpochybnitelných faktů a zpochybnitených spekulací, mající někam nasměrovat mysl čtenáře. Čili jinými slovy to je aktivita v něčím zájmu a je tedy jistě namístě si připomenout ono známé - cui bono? [zmaten]

291529

15.06.2013 23:39

Zatýkají v horních patrech. Tak už to začalo? Ale kdepak

RE: Nevíte kdo dal zelenou?

90.?.?.?

Jenže ono i 0,0001% organizovaných, je s pomocí 0,01% patřičně vybavených užitečných idiotů schopno zpacifackovat i těch zbylých 99,9899% neorganizovaných a nevybavených. "Divide et impera" funguje na 100%.

291530

16.06.2013 19:12

Vzkaz policistovi číslo 317241

RE: Doběhl vás.

90.?.?.?

Řeč je o prostoru v němž se zdržují cizinci a tedy se to týká, slovy feldkuráta Katze, každýho pitomýho civilisty kterej se tam nachomejtne. [chechtot]

291594

16.06.2013 20:16

Zatýkají v horních patrech. Tak už to začalo? Ale kdepak

RE: zatýkání

90.?.?.?

Tou minou je každá JE, co jich ve světě je a odpálí ji kdejaká rachejtle s konvenční náloží... nebo i umně vyprodukovaný zemětřes. Pročpak se nahonem zvyšuje jejich odolnost proti němu, když v těchto končinách větší než předpokládaný, nehrozí?!

291601

01.07.2013 06:01

Celá NSA je o zachování moci aristokracie v dystopickém světě

RE: Danový nevolníci nového světového státu

90.?.?.?

Když se přihlédne k již nezpochybnitelnému záměru kohosi/čehosi stvořit Sluneční soustavu (aby posloužila coby základna pro pokus s oživením hmoty v podobě obecného potravinového řetězce zde na Zemi a v podobě "zeleného" potravinového řetězce s "dvoublbou" nahou opici v Ráji na Venuši), tak se musí i připustit, že je tento záměr tímtéž "producentem" sledován, vyhodnocován a korigován. Samozřejmě v odpovídajících časových relacích. Ví bůh proč [vyplazený jazyk] , ale jak známo z nynějších poměrů na Venuši, ten Ráj nepřetrval dlouho. No a jeho torzo, včetně té tehdy ještě "dvoublbé" nahé opice, se muselo přemístit na Zemi. Jelikož by ale ta tehdy ještě "dvoublbá" nahá opice tuto změnu prostředí nepřežila, musela se patřičně dovybavit a vycvičit. A jak jinak, než rozumem a umem jak ho používat. No a to je také jejím údělem, aby osvědčila schopnost "být k obrazu JEHO(vy)" (no není ta Čeština kouzelná? [vyplazený jazyk], že by náhoda? [mrknutí jedním okem] ), lze-li vůbec něco takového od světa hmoty očekávat. Takže závěr z toho je jediný - pokud to ta nyní již "dvoumoudrá" nahá opice nezvládne, pak... [pláč] ...
Jak prosté... [překvapení] [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

P.S. Přitom to všichni, možná s vyjímkou pár miliard pořád ještě od do Ráje "dvouzblblých" gojímů, vědí!!! [oči v sloup] Nestálo by tedy zato, přibrat je k té znalosti taktéž, než sdílet jejich neradostný osud? [zmaten] [mrknutí jedním okem]

292460

09.07.2013 06:30

Výchova žumpalistů Babišem

RE: základné východisko

90.?.?.?

Každá z těch "dvoumoudrých nahých opic" je někde potřebná, protože žádná z nich zde na Zemi nepřežije sama. Nikdo tak nemá přednost před jiným a každý má povinnost danou mu do vínku samotnou Prozřetelností a zanesenou pro lidstvo do Bible - "v potu své tváře...", protože holt jaksi již nejsme v Ráji, kde byla všeho potřebného přirozená hojnost a civilizace jak ji známe dnes, tam tak byla zbytečná. Asi jako v té písni W+V o ní. Tedy dokud "kde se vzaly, tu se vzaly", nebyly ty kulatý - peníze.

A od té chvíle je všechno vzhůru nohama, jelikož se jimi poměřuje kdo je jak schopný jich namamonit co nejvíc, místo toho, aby se měli všichni stejně dobře ze společného díla pro všechny. On si nikdo tak jako tak co namamonil, do hrobu nevezme. A jeho potomci? Inu jak je známo, "lehce nabyto, lehce pozbyto", protože jen toho co mají z vlastního úsilí dosaženého, jsou schopny ty "dvoumoudré nahé opice" si jakž takž něčeho vážit...

Je, jak už to bývá, a nyní i je, jen jediná cesta jak z této šlamastiky ven - mít ideu, vizi, která je schopna nahradit všem ten ztracený Ráj, aniž by se zlikvidovalo to zdejší pohostinství planety, na níž jsme vlastní vinou jen nechtěnými hosty. A plahočit se pro ni, nikoliv jen pro svůj prospěch na úkor ostatních - dej a bude ti dáno, je jediný recept jak na to. A pochází od samého Stvůrce naší reality, nechť je jím "kdo chce co chce", kteréžto stvoření po nás chce jen mít o něm jakés takés povědomí. No a jistá míra respektu a úcty mu rovněž není nemilá. Ješitní přece nejsou jen lidé. Konec konců jsou tak nějak k JEHO obrazu. Ne?... Jinak ten Matrix vyžene vzájemné antagonizmy nade všechny meze. No a pak buď se všemi sám pánbůh a všichni svatí, protože... no snad ještě není pozdě...

292958

09.07.2013 07:44

Dozví se papež František o tzv. církevních restitucích?

RE: houbaři celého Československa,spojte se..

90.?.?.?

Zatím. Ale co pak? Církve tu jsou na kulturu ducha a ne na kšeft a protože tento antagonismus je pro ně nepřekonatelným, nezbude jim, nežli ty majetky pronajmout, nebo prodat. Kdo bude zájemcem o tom netřeba pochybovat - kdo jiný nežli ti, kdo to umí nejlépe už po tisíce let. No a jsou lesní plody vhodné pro kšeft? No aby ne! A je soukromý majetek nedotknutelný? No aby ne!

A tak důsledek toho všeho lze očekávat jediný - nynější zákaz vjezdu motorovými vozidly rozšířený i na ty kolonizované a posléze i na pěší... Jó kapitalizmus, to není žádná dobročinnost, ale tvrdý biznis... za každého papeže.

292960

11.07.2013 23:31

Korupce v přímém přenosu

A co když je všechno jinak?

90.?.?.?

Zaznívá zde přehršel fundovaných i implantovaných projevů o zdejší poválečné historii, leč v jednom se všechny mýlí. A to ve vstupu kohokoliv do KSČ. Tam se totiž nevstupovalo na vlastní žádost. Tam se vybíralo z těch, kteří měli předpoklady být nositeli myšlenek, na nichž idea společnosti sociální spravedlnosti, tedy té vize Ráje na zemi, stála a stojí dosud. Ti kdož dostali nabídku, pak museli coby kandidáti prokazovat několik let, že jsou opravdu připraveni členy KSČ být a navíc k členství ještě potřebovali záruku dalších členů strany. Jistě sice již tehdy nešlo všechno tak jak by mělo, ale na stranické půdě byl prostor stavět se k kriticky k čemukoliv, neboť jen tak si mohla KSČ udržet vedoucí postavení ve společnosti i bez teroru moci, jehož jsme svědky dnes, kdy si politici nedovolí jít bez ochranky ani na WC.

Ti kdož tedy tehdy byli členy KSČ a po plyšáku místo její revitalizace pro potřeby doby se vrhli do náruče kapitálu, tak ti vlastně přiznali svoji pravou tvář hamižných asociálů, jimž je mamon a s ním spojená touha po moci nade vše. No a takoví i s těmi notorickými uctívači zlatého telete kapitálu, takoví zde s jeho vydatnou pomocí a za pomoci jeho užitečných idiotů, od té doby vládnou. Vládnou ovšem jak vidno od desíti k pěti a tak musí občas obětovat i některé hříšné ze svých řad, aby společenská nespokojenost nepřerostla v občanskou válku.

Bude zajímavé sledovat, jak Zeman splní ten svůj předvolební bonmot ve stylu Limonádového Joe, že "s ním přijde i zákon". Dokonce "zvonku to aj vyzerá", jako by se po tom letitém objímání stromů utrhl kapitálu z řetězu. Pak ovšem zní otázka, na jak dlouho. Ale jako jeho "majstrštyk" by mohlo být právě jmenování Fishera ministrem financí, který se dopustil porušení volebního zákona s následným podezřením z fatální korupce v přímém přenosu, za který ho bude muset předseda vlády na rostoucí nátlak veřejnosti a možná i spravedlnosti, z vlády odvolat. Tím by Zeman nepřímo uštědřil jisté, po mamonu a moci bažící kastě, pořádnou ťafku s kdovíjakým dopadem. Stavy celého toho pilíře spravedlnosti pro oblast kriminality by pak patrně musely zaznamenat rapidní nárůst, aby "ten zákon který s ním má doopravdy přijít", neznamenal masivní úhyn z vyčerpání, pro řadu generací ochránců zákona...

Jinak je to jen další majstrštyk kapitálu v jeho krédu - "rozděl a panuj" a defenestrace se tím opět odloží na neurčito.

293125

11.07.2013 23:55

Výchova žumpalistů Babišem

RE: základné východisko

90.?.?.?

Jaký je rozdíl, mezi svobodou a svévolí? A kdo o tom rozhoduje? Nebo čím je to dáno? A svobodou koho? A svévolí koho?... Asi bude nesnadné ty otázky zodpovědět, není-liž pravda padre? [vyplazený jazyk] [chechtot]

293128

14.07.2013 01:51

Korupce v přímém přenosu

RE: Vlastizrádce ...

90.?.?.?

No jo, takže von je ten kapitalizmus vlastně fajn... No jak pro koho... Pro těch cca 10% bezohlednejch sobců, kterejm se stalo uctívání zlatýho telete životním krédem, tak pro ty jistě. Ten zbytek, těch cca 90%, z nichž místo ve frontě na banány stojí mnozí ve frontě na pracáku, tak ten má na to dost odlišný mínění. A sem tam ho dá těm, co jich je jen těch cca 10%, taky patřičně najevo. To aby si nemysleli, že oni jsou tady pro ně, ale že je to právě naopak a oni jsou tady pro ně [vyplazený jazyk] ... tedy když je nechají aby měli čím myslet. A na to by ti co jich je jen těch cca 10%, na to by měli myslet co nejčastěji, protože jak se říká, "kdo je připraven, není překvapen"...

293267

14.07.2013 02:32

Korupce v přímém přenosu

RE: Ano, je to stret zajmu

90.?.?.?

"... který si v oné době nikdo nedokázal ani představit."

Ale dokázal. Sice jsem z toho žádnou velkou radost neměl, spíš smutek z toho, že k tomu dojít muselo, aby se zabránilo daleko horšímu scénáři a že to bylo vinou našich vlastních, kteří místo snahy o trpělivou nápravu nedostatků, se zhlédli v lákadlech společnosti spotřeby a mamonu. Přitom však to, že ta společnost spotřeby a mamonu má také problémy a to ještě citelnější než ta zdejší, to jako by pro ně neexistovalo... No a tak si to o tu generaci později vymohli i ti zdejší plyšákem k prožitku na vlastní kůži, aby o další generaci později zjistili, že šanci danou jim tenkrát jejich předky a jíž si nevážili, již sotva kdy dostanou znovu. Taková se totiž rodí jen v konfliktech tak rozsáhlých, kdy se začne vtírat hamletovská otázka - "být, či nebýt bit?"... Ten další takový by ale nebyl s otázkou, ale přímo s odpovědí - "nebude otázka".

293271

14.07.2013 05:05

Jak funguje dnešní svět

RE: Moc a peniaze

90.?.?.?

"Vyváženou motivaci může chtít plánovat jen utopista..."

To je jistě pravda, neboť to je dosavadní poznaná skutečnost v dnešní kapitalistické společnosti, honosící se "demográcií", tedy čímsi na první pohled pěkným, ale byvším jen "jenom jako". V minulosti a možná leckde i nyní, je však taková vyvážená motivace přece známa. Nepramení však z přirozené zvířecí podoby lidských bytostí, nýbrž z jejich rozumové nadstavby, dané jim do vínku jejich Stvůrcem. Určujícím faktorem zde je váha oné entity, promítnutá do svobodné vůle v jejích intencích.

To Biblí sdělované, či ústy a tradicí předávané, to je právě takovým souhrnem limitů, v nichž se má svobodná vůle dovoleno projevovat. Je to však materie s velmi chabým argumentačním aparátem vyžadovaným v materiálním světě a dovoluje tak jenom víru. Leckdy se pak dostává svojí přehnanou poslušností k některým částem obsahu do pozice opozice s částmi jinými.

Materiální argumenty z nedávné doby však nedávají jiné, než jednoznačné přijetí kreativního principu vzniku jak Sluneční soustavy, tak následně i života v ní a s jeho dosavadním vrcholem v jeho vybavení rozumem. Z pouhé víry se tak stávají poznáním a s tímto vědomím pak může rozum překonat primitivní, pudy ovládané chování druhu, pokud se sám sebe nepasuje do role "být Jím", jak se právě opět děje, namísto role "být jen k Jeho obrazu", jak je mu dáno být údělem. I za utopii vydávaná beztřídní společnost, kde každý přispívá podle svých schopností a každému se dostává podle jeho potřeb, by tak měla šanci stát se skutečností... Jiná cesta k zachování "dvoumoudré nahé opice" coby druhu stejně neexistuje, když hranice možnosti své sebedestrukce má již na dohled a vize permanentní krize spotřební společnosti ji přibližuje na dosah.

293275

14.07.2013 05:43

Jak funguje dnešní svět

RE: Nechci SOCIALISMUS

90.?.?.?

Celá ta šaškárna s autorskými právy a duševním vlastnictvím vzniká a padá s tím, co si činí právo na posuzování čehokoliv - s penězi. Čímsi, co samo o sobě nemá žádnou hodnotu, jako ji ostatně nemá ve Vesmíru vůbec nic. Je to absurdní fraška o vládě imaginární entity nad skutečnými entitami. Tak imaginární, že je lhostejné její množství generované "kvantitativním uvolňováním" FED do oběhu, kdy už nikdo ani netuší, kolik nul má to vygenerované množství.

Jenomže kapitál je živ ziskem a ten musí být nějak vyčíslitelný, jinak je po kapitálu veta. A tak místo radosti autora díla z toho, že ostatní mu věnují část svého omezeného času, či že je někomu, tedy i ostatním prospěšné, jsou autoři hnáni neúprosným pravidlem trhu za ziskem, byť se tím jejich dílům dostává mnohem menší pozornosti publika. A Ďábel, ten vynálezce tohoto imaginárního karabáče, pod nímž se ty skutečné "dvoumoudré nahé opice" hrbí, ten se chechtá až se za břicho popadá... No bodejť by taky ne, když jsou to jen ubohé nahé a ne dvomoudré nahé opice, jak si samy lichotí. [chechtot]

293276

15.07.2013 06:25

Jak funguje dnešní svět

RE: Moc a peniaze

90.?.?.?

To vyděšení je v pořádku. Ke Stvůrci je nutné mít úctu a respekt. Když pro nic jiného, tak pro existenci sebe sama, protože ta je z Jeho svobodné vůle - povýšit jeden z druhů oživené hmoty na vrchol svého snažení, v tomto grandiózním experimentu s hmotným Vesmírem.

"Být k Jeho obrazu", zní motiv této snahy, jíž dovypiplat k použitelnosti je "práce jako na kostele" právě proto, že ten zvířecí základ pramenící z potravinového řetězce života na Zemi, je pro svobodnu vůli (určenou pro prostředí naprostého dostatku všeho potřebného i bez vlastního přičinění k existenci v Ráji), v nebezpečném prostředí naprostého nedostatku čehokoliv potřebného i za vlastního úporného úsilí zde na Zemi, ten je i po stovkách generací pořád příliš nežádoucí.

Každý experiment vyžaduje sledování jeho přůběhu a vyžaduje i případné korekce k získání požadovaného výsledku. Ten s inteligentní oživenou hmotou ve formě "dvoumoudré nahé opice" je vyžaduje o to víc, když se podmínky pro něž byla stvořena tak radikálně změnily zánikem tzv. Ráje. Dokonce se musí přistupovat ke korekcím tak zásadním, jako byla potopa, kdy se ponechá jen naprosto nezbytný vzorek pro pokračování experimentu. Soudobá odchylka od požadovaného záměru je již opět příliš velká a tak je učiněn pokus o její korekci vyzdvižením artefaktu tak výrazného, že ho nelze pominout tak, jako byly pominuty mnohé jiné - jsou jím pyramidy v Gíze a jejich svědectví na bázi soudobých vědeckých poznatků a matematiky. No a pokud ani toto nezabere pro korekci ke stavu "být k Jeho obrazu", lze si snadno dovodit, co bude následovat - v nejlepším případě opět ponechání pouhého vzorku... jak prosté... [vyplazený jazyk]

293322

21.07.2013 11:55

Minimální mzda nebo almužna

RE: A co Evropská sociální charta?

90.?.?.?

Papír snese všechno a ten dokument, potvrzující toto poznání, vznikl před víc jak 50 lety ve státech tuhého kapitalizmu za Churchillovou železnou oponou v údobí studené války, které k jeho uplatnění dokonce zřídily do té doby neznámý zvláštní institut - policejní těžkooděnce. [překvapení]

Takže to co ta sociální charta ve svém úvodu pouze požaduje, to bylo a je dosud i při pouhém pokusu o naplnění něčeho z ní, zvůlí mocných z vůle lidu zvolených k naplňování jeho vůle, všemi jim dostupnými prostředky likvidováno. Je to podle nich ochrana před zločinným socializmem, který měl přece tatáž ustanovení co ta sociální charta(!) a dokonce je totalitárně naplňoval. I bez té bohulibé instituce policejních těžkooděnců!!! [oči v sloup]

No jo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Socializmus musel opustit světlo světa proto, aby si ti v něm žijící uvědomili, co je kapitál zač. Snad si dají příště na oba větší pozor.

293652

22.07.2013 03:01

Nejvyšší soud s porozuměním pro kupčíky

RE: Změnit Ústavu i zákonodárce

90.?.?.?

"Soudy musí ctít princip mravního základu práva..."

No jo, ale kde ten princip mravního základu práva vzít? Oni i lidožrouti i piráti i mafiáni a spousta dalších existencí mají mravní principy. Které z nich jsou pak ty pravé, platné univerzálně pro všechny?

A v tom je ten zakopaný pes, čili jádro pudla. Dosud není žádná autorita obecně uznávaná, která může pro tento účel posloužit coby vztažná hodnota. Zatím. Ona pouhá víra v nějakou známou autoritu, ale i nevíra v žádnou z nich, jsou příliš vratké instrumenty, pro jejich trvalé přijetí za své celou soudobou civilizací. Ony se s tím zajisté potýkaly i ty předchozí civilizace, o nichž máme jen útržky z nálezů archeologů.

Byla však nade vší pochybnost jedna, která před svým zánikem zanechala pro ty následné civilizace artefakty tak výrazné a s poselstvím tak významným, že se zachovaly až do dnešních dnů téměř nedotčeny. A vyplývá z nich samých, že byla ve všem mnohem dál, nežli jsou byť jen pouhé vize té soudobé.

"Vše se bojí času, však čas se bojí pyramid", zní prastaré rčení ze starověku, aniž by osvětlovalo důvod proč. Je jediný možný důvod. Odhalení, proč zde již po kdoví jak dlouho trčí k nebi. Odhalení, které donedávna nebylo možné, protože tisícileté nánosy suti, písku i legend tomu bránily. Odhalení, které muselo vyčkat na vyčištění prostoru a jeho proměření a... a na další souhrn nezbytných okolností. Mimo jiné i na internet s jeho encyklopedickými schopnostmi. Pak už stačí když se toho nějaká zvídavá duše ujme a není spoutána žádnou z prestiží, ani mamonem z autorství.
A JE TO.

Pro ostatní pak stačí být rovněž zvídaví, no a to už je jen krok od získání poznání o něčem, z čehož se lze dostat i k té nesporné univerzální autoritě, generující mimo jiné i onen princip mravního základu práva. Tak zvídejte vy Zvědavci, ať neumřete blbí. [vyplazený jazyk]

293701

24.07.2013 06:38

Minimální mzda nebo almužna

RE: Autore Víte, váš článek není ani k smíchu. Ukažte nám tedy, jak se to dělá a založte si firmu a vyplácejte lidem pěk

90.?.?.?

Není nad ekonomy. Ti dokáží i nemožné na počkání a zázraky do tří dnů. Srovnávat státní finance s rodinnými, je ovšem mírně řečeno mimo mísu.

Lidé a tedy i rodina, jsou nuceni zákonem užívat ke své existenci státem definovanou entitu zvanou "peníze", z nichž je kdekým jiným, jen ne těmi kdož skutečné a potřebné hodnoty vytvářejí, při každé příležitosti vybíráno výpalné. Počínaje ziskem z nadhodnoty nájemné práce, přes DPH a spotřební daň, až po fiktivní autorské poplatky i desítky let po jejich smrti, ba dokonce i za pouhou možnost své vlastní dílo(!!!) užít, či za lichvářské úroky z úvěrů a fšimné za kde co. Entitu, kterou je přímo dovoleno generovat jen centrální bance a lidé, ač tvoří stát, se tak stávají vazaly těch, komu centrální banky coby sice soukromé instituce, leč s vlastnictvím pečlivě utajovaným, vlastně patří.... "Jo to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou" - dala by se parafrázovat slavná věta feldkuráta Katze na ty, kdož na potu tváří těch potřebné hodnoty vytvářejících, nesplácením té "půjčky" paraziticky profitují.

Parazité samozřejmě zdůvodnění svého chování nenechávají volný průběh a dokonce si vydržují celé legie vysoce erudovaných užitečných idiotů, zvaných "ekonomové", které ověnčují i poctami nejvyššími, aby pro masy gojů tento parazitizmus přetransformovali do podob pro ně "trvale udržitelných"... přinejmenším než se to ucho opět utrhne...

Musí se ale na to vše nahlížet z pohledu existence té "doumoudré nahé opice" na této, pro ni tak nehostinné planetě. Jak známo, byla stvořena pro pobývání v prostředí pohostinného Ráje, kde žádný z civilizačních výdobytků nebyl potřebný. Bezpečí, teplo, vzduch, voda i potrava, byly neustále v potřebném množství i kvalitě (a bez otravných peněz, ba i bez kreditek i bez debetek. No taky v čem by je ti naháči nosili [oči v sloup] . Že?), k dispozici. Až s jejich odsunutím (taky za trest) na Zemi, vznikl Stvůrci obtížně řešitelný úkol, jak je zachovat při životě ve zdejším agresivním prostředí potravinového řetězce. Naštěstí pro ně zvolil ten poslední a dosud nejuniverzálnější ze stvořených organizmů - lidoopa - takže mu stačilo vybavit je proti nepřízni počasí a zpočátku je ochránit před predátory, než nabudou zaškolením vlastní dovednosti k přežití. Nějak se ale ty dovednosti zvrhávají, až ohrožují existenci celého toho experimentu s oživenou hmotou a pro Stvůrce se opět vynořuje otázka, co si s těmi "dvoumoudrými nahými opicemi" počít. No a pokud se ukáže, že se jaksi to jejich vybavení rozumem minulo účinkem a dělají si amibice být JÍM samým, pak...pak jim buď sám pámbůh milostiv... [mrknutí jedním okem]

293802

25.07.2013 05:43

Děsivý neexistující terorismus

RE: Snadno napadnutelná logika

90.?.?.?

Takže další, který nic nechápe? [překvapení] A ještě to roztrubuje do světa?! [oči v sloup] ... To tedy chce kuráž... nebo... ale raději ne, nebo mě... no kdoví co... [mrknutí jedním okem]

293861

25.07.2013 06:34

Děsivý neexistující terorismus

RE: Současný

90.?.?.?

"Současný "boj proti terorizmu mi připomíná firmu na čištění grafiti,..."

Jenom připomíná? Není to prostě podobnost čistě záměrná? Vždyť nebýt v USA té militantní dluhové demokracie, tak jsou dávno v exekuci. Drží je nad vodou právě jen ty vojenské výdaje, jimiž brání světu poslat je do insolvence. Je jen otázkou dokdy ještě, protože "...nic netrvá v světě věčně, ani láska k jedný slečně...", jak zní slova z jedné známé prvorepublikové odrhovačky.

293862

25.07.2013 07:25

Děsivý neexistující terorismus

RE: Současný

90.?.?.?

Jenže tohle není o úřednících, ale o hrdelních zločinech administrativy, té "nejdemokratičtější demokracie světa" - USA. Kolik obětí už má na svědomí jen ten její nynější pacholek kapitálu? A kolik jich ještě bude? Nehodlá nakonec ten držitel Nobelovy ceny a mír, přetrumfnout všechny dosavadní zločinné figury historie?...

Je těžko uvěřitelné, že největší zločiny páchají lidé, hlásající svoji víru v Boha. To nemají respekt k zákonu jím vydaného? K Desateru?.. A co ti, kteří je do těch postů dosadili? Jak jim mohou cokoliv věřit, když ten zákon ve všem porušují?! Vždyť se tím stávají jejich spolupachateli. Copak neví, jaké důsledky je za to čekají?... Všichni lidé jsou potomky Noema. A ví taky proč?...

Ono to Slunce nejspíš nebude už od předloni zběsile svítit jen tak zbůhdarma, když celý ten experiment s oživením hmoty se neděje zbůhdarma... "... čas se bojí pyramid" a ty promluvily zcela zřetelně - "Dvoumoudráci! Jste záměr, nikolivěk náhoda a tak se podle toho i chovejte. Jinak... a nebude to poprvé!..."

293867

Pán je spíš expert na PR, nežli na SJ, když z tvrzeného vyňal obsah. Oni ti SJ sice opravdu očekávají konec světa, ale toho soudobého, pod knůtou Satana. A tak pokud je pánovi nynější podoba světa blízká, nejspíš bude Satanista.

Moje zkušenost se SJ je poněkud odlišná. Svými abnormálně vstřícnými vztahy vůči sobě navzájem, v mnohém až připomínají náboženskou sektu. Ale zároveň se straní většiny náboženských rituálů a struktur a snaží se o aplikaci Kristova učení. Bible je jím vším a k jejímu výkladu mají rozsáhlé podpůrné výzkumy i za použití vědeckých poznatků.

Ta oddanost v šíření JEJICH výkladu je ovšem mnohdy kontraproduktivní tam, kde jim jejich ústředí nepředložilo SVOJI verzi výkladu při střetu s realitou světa. Příkladně jejich odmítání poznání - vyplývající z interpretace uspořádání pyramidového areálu v Gíze coby archivace projektu na vytvoření přinejmenším vnitřní terestrické části Sluneční soustavy a byť je s Biblí celkem v souladu - je jimi argumentováno jednoduše tím, že se o pyramidách Bible nezmiňuje. [oči v sloup] Že je přitom nutno na Bibli nahlížet jako na materii, která je nepřesnými překlady neúplných kopií neexistujícího originálu, to nepokládají za hodné zvážení. Má to pro ně ovšem obdobný efekt, jako pro známý nápoj Coca-Cola její utajený recept, která je pak všude po světě zcela identická, nechť ji vyrábí libovolný z jejích producentů. [mrknutí jedním okem]

293926

27.07.2013 18:31

Genetické inženýrství: Globální potravinová a zemědělská krize

RE: copak zase nikde není odpovedný?

90.?.?.?

Když je ta evoluce tak mocný Stvůrce života, tak proč už sakra za ty miliony let zde není jeden jediný, pro zdejší podmínky univerzálně přizpůsobený organizmus, čerpající sluneční energii přímo ze zdroje? Proč se to naopak děje po miliony let miliony vzájemně se požírajících druhů? A jak dlouho vůbec trvá, než se takový jeden nový druh vytvoří? Bylo na ty miliony druhů za dobu existence Sluneční soustavy dost času? [zmaten] [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

293927

30.07.2013 18:26

Ztraceni v ghettu

RE: Pro mne, dobrý článek...

90.?.?.?

"...a pěkně to pokračuje do jedné velké prdely."

Ale no tak! Když už je nutné ten vulgarizmus použít, tak pak rozhodně spisovně. A tedy správně česky - "... prdele" - pane přispívately. [oči v sloup] [překvapení] [chechtot]

294008

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

56

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 120 čtenářů částkou 19 700 korun, což je 56 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 1

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 1

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,93 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,21 Kč
100 japonských jenů
21,10 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,98 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 642,06 Kč
1 unce stříbra
508,58 Kč
Bitcoin
374 951,67 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?