Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1201 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, svědomí.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.02.2012 20:59

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Katolický blábol

90.?.?.?

To všechno je přece známo, tak jaký má účel to dokola omílat jako flašinet? Něco jako výhled co dál, by v repertoáru nebylo? Když ne, tak proč sem vůbec s tím o čem můžeš klábosit u píva, kde jsou všichni chytří jako rádio, všude byli dvakrát a všechno znají nejlíp, lezeš? Nebo si tě za to bourání zdejší debaty, jakou jinde sotva uzříš, někdo vydržuje?

Ten článek je navýsost aktuální a žádný z předkládaných scénářů našich politiků není dost katastrofický k tomu, co nám ve skutečnosti v těch svých alchymistických křivulích uklohnili. Chemicko-technologický čarodějův učeň Kalousek spolu s plastelinovým Nečasem, knížecí zombií a čímsi nechvalně Veřejným, jsou toho zmatení mysli přímo excelentní odstrašující případ a pro takové jako ty zřejmě naopak zářný příklad.

Jak ale sakra vy věrouci kapitálu můžete vysvětlit to, co se právě děje? Jak to, že ten zázračný kapitalizmus, který KO porazil socializmus, je zralý zajít na úbytě? Tedy vlastně ani ne on, ale ti, kdo v něm musí v potu svých tváří dobývati chléb svůj daleko obtížněji, nežli jim nabízel ten minulý režim, poražený jen proto, že byli protagonisty kapitalizmu bohapustě podvedeni - viz ten Havlův nesmrtelný projev, o kterém ti klíčozvoníci vědět co je za ním skryto, tak ho namístě přinejmenším zbili a ne aby ho ještě i po smrti nechali vynášet na piedestal slávy místo jeho věčného zatracení i s těmi jeho obřezanými kumpány z mokré čtvrti.

Tak včůl buď můdrý a ukaž jak z teho průseru vybřednete se zdravou kůží, jinak bych vám všem za ni nedal ani tu zlámanou grešli a to známé slovenské "choď do rici zakial ti dobre hovorím", to je ještě hooodně vstřícné vyjádření skutečného mínění. [naštvaný]

264078

28.02.2012 02:56

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

Ani nevíš, jakou pravdu díš.

90.?.?.?

Ten čas, přinést světu sjednocující řečový komunikační nástroj, ten již nadešel. Kdo zanedlouho v celém širém světě nebude chtít zajít na úbytě, přinášené nám všem právě v této době bankstery ovládaným všëobjímajícím kapitálem ve stále horších jobovkách a ještě ke všemu nebude chtít umřít blbej, musí se prokousat poznáním nejen o životě samém vloženém pro nás do těch pyramid v Gíze, ale prokousat se poznáním odhaleném a dostupném pouze jen v Češtině. A tak kromě zdejších domorodců, na nichž chtě nechtě nechť spočine poslání šířit to poznání, se tak svět chtě nechtě musí tu českou řeč naučit tak, aby pochopil co je mu v ní přinášeno... A než to zvládnou, tak aspoň nebudou mít čas na blbinky hraním si na vojáčky, no a až to zvládnou, tak jsa poučeni už budou mít docela jiný starosti na starosti... [mrknutí jedním okem]

264095

29.02.2012 04:24

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: Čeština je bohatým jazykem

90.?.?.?

Tak nevím jak kdo toto pusté oznámení vnímá, ale ten STROJ je nepochybně předmět ve 4. pádě, HOLÍ pak je 7. pád od předmětu nazývaného HŮL a ŽENU, to je dozajista činnost vztahující se k tomu STROJI, tedy sloveso. Horší to ovšem bude s praktickou realizací této věty, ježto stroj jest nesnadno ku činnosti jemu určené klackem přiměti, natož pak ho za ni tímtéž nástrojem postihnouti k nápravě jím způsobené podařené taškařice. [vyplazený jazyk]

264182

29.02.2012 16:39

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: Ani nevíš, jakou pravdu díš.

90.?.?.?

Janko, řeč je opravdu nutné brát v tom kontextu předkládané materie, jinak z ní vznikne něco jako odraz v interakci, či možná průnik interakcí, ovšem vlastních obrazů. A já mám za to, že k tomuto jevu došlo mým fatálním opominutím [zahanbení] opětovného poukázání na předmět, jehož se ten můj příspěvek vlastně týkal. Ona ta část věty měla znít "... ale prokousat se tím poznáním odhaleném a dostupném pouze jen v Češtině." [překvapení] Čeština tam tedy je sice důležitým komunikačním nástrojem, ale jenom jako nosné medium k poznání čehosi daleko mocnějšího, odhaleného právě před deseti lety o těch pyramidách v Gíze. Takže ne Čeština ve své vyjímečnosti, ale český původ objevu Pyramidy v Gíze & Sluneční soustava nesouměřitelného s ničím dosud lidstvu známým a dávajícím mu naději v soudobé beznaději, se pro ni stane katalyzátorem k přijetí za globální komunikační nástroj. Jinak zůstane tím čím je dosud - pomalu degenerujícím jazykem, zanikajícím spolu s jejími nositeli na úbytě z prostého důvodu: - "kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu". A lidstvo? To pak čeká totéž. [pláč]

264239

29.02.2012 17:01

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: vodka je svetoznama RE: Stará známá věc!

90.?.?.?

Jenom dvě poznámky. Ne "Soličnaja", ale "Stoličnaja" a z DDR bylo nejlepší pašovat za pakatel 95%, či 98% čistý konzumní líh, po kterém sice bylo propálené hrdlo, ale hlava zaručeně nebolela. [mrknutí jedním okem]

264243

29.02.2012 17:54

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: Čeština je bohatým jazykem

90.?.?.?

Tak to já si ji holím sám. Proč sprostému bezcitnému stroji přenechat tak libý zážitek? [vyplazený jazyk] [velký smích]

264259

29.02.2012 23:10

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: Nesouhlas s článkem

90.?.?.?

Tak vídíte, jak si vlastně i v neporozumění rozumíte a z bezpočtu rčení dochovaných se nám moudrostí předků vytane na mysl, že "konec dobrý, všechno dobré". [mrknutí jedním okem] Kéž by...

264289

29.02.2012 23:39

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: Čeština je bohatým jazykem

90.?.?.?

No když to ještě záleželo jen na mě, tak směl stroj jen na moji bradu. Čas však oponou trhnul [oči v sloup] ... a s tím i moje do té doby neomylná prostorová orientace vzala za své. [pláč] [naštvaný]... Ono ale není všem dnům konec a ten z nouze nadcházející čas návratu k přírodní přirozenosti přirození zatne těm módním "IN" trendům tipec...už aby... [vyplazený jazyk]

264290

14.03.2012 01:19

Odstartuje Německo short sqeeze na zlatě?

RE: No v skutočnosti zlato reálne nepotrebujeme.

90.?.?.?

Těm mladším je potřeba překládat nejen Slovenštinu, ale dokonce se jeví nezbytnost překládat už i jejich mateřštinu, zaplevelenou dnes patvary s převahou germanizmů až tak obludně, že pro ty starší je vyjadřování jejich potomků slovem, písmem, či dokonce i obrazem, výrazivo ne nepodobné projevům jejich pradávných prapředků, hledajících bezpečí svého pradruhu v korunách rozsochatých pralistnáčů....Ale jako všechno zlé je k něčemu dobré, tak i toto může být pro mnohé ve svém důsledku přínosem. To až se na ty soudobé rozeschlé listnáče opět začnou navracet, neb bezpečí je tím prvním z předpokladů k přežití každého "dvoumoudra", natož pak je-li jich vícero coby druhu. Zejména ve zdejším nemilosrdném potravním řetězci... A poznají to bezpochyby v době pro ně již ne zase až tak vzdálené...

265198

14.03.2012 03:58

Veřejná Bártova eutanazie

RE: Co je vlastně úplatek?

90.?.?.?

Tato vláda je zatím posledním pokusným balónkem na získávání poznatků z atomizace společenství, kam že až lze zajít v likvidaci národní suverenity, aniž by se musely použít metody a prostředky násilného charakteru, vyvolávající v reakci na ně dostředivé síly schopné aktivního odporu z pocitu ohrožení. Ohrožení jak životních jistot jednotlivce, jeho rodiny, rodu a komunity jíž se cítí být součástí, tak i ohrožení dosud přežívajících tradičních hodnot v zemi svých předků. A to nejen zde, kde v roli užitečných idiotů tyto vlády "demokraticky" vládnou, ale obecně k zobecnění pro potřeby banksterských elit. Prostě realizuje v praxi všechny ty "salámové metody", "vaření žab", či "rozdělení k opanování" a jiné podařené taškařice, provalené "na plnou hubu" v "Protokolech...".

Je proti tomu jediná účinná obrana - nechat v tomto převážně ateistickém prostředí každého politika a státního úředníka i podnikatele, činit ve veřejných prohlášeních v médiích přiznání o svém skutečném náboženském vyznání jak aktivním, tak i pasivním. Neochotu, či nepravdu pak neprodleně postihnout jeho vyloučením z veřejného státního, hospodářského i politického působení, jako státně nespolehlivého a celistvost země ohrožujícího elementu.

To není porušením Ústavních ustanovení, ale v zájmu zachování státní suverenity a celistvosti naopak jejich naplněním, jelikož blahosklonné nevynucování se nám krutě mstí jejich pošlapáváním právě těmito elementy. "Regulační poplatky", mafie kam oko pohlédne v libovolné sféře společenství, rostoucí bezohlednost jedněch a zoufalé sebevraždy jiných toho budiž výstražným příkladem. Kapitalizmus je džungle a tam vládnou jen pravidla džungle, jež jsou pro společenství lidí nepřípustná. Být člověkem tedy není snadné, ale je to nezbytné, jelikož pro existenci v džungli nejsme uzpůsobeni.

265211

15.03.2012 12:41

Jednotky USA/NATO provedly invazi do Sýrie

RE: Čurkin?

90.?.?.?

DDT [zmaten] To je ten sajrajt z USA na blechy! Že? [oči v sloup] ... Ale museli ho tam už dávno sami zakázat, protože škodil i lidem. [bliji] .. Kde ses tady sakra vzal ty vykopávko [naštvaný] Z Nezvedavce? Copak oni tam neví, že seš zakázaný svinsto? [překvapení] ... Editore! To není žádná sranda, koketovat s globálně zakázanou látkou. Nestačí Ti ta poslední zkušenost? [oči v sloup] [chechtot]

265265

16.03.2012 20:57

15. březen a dluhový protektorát

RE: Neuvěřitelné,

90.?.?.?

Nebýt toho konce druhého odstavce, s tím "... díky neschopnosti opustit ...", tak se dá bezvýhrad souhlasit. Takto ale jeden neví na čem je, když neschopnost je hodna poděkování... Nebo se Vám nezamlouvají slova "vlivem", "způsobené", či "vinou", nebo neuznáváte aspoň uvozovky? [oči v sloup] "Při Vašem vzdělání..."? [chechtot]

265359

17.03.2012 00:22

15. březen a dluhový protektorát

RE: I Ty, Britský liste?

90.?.?.?

Celé to "protestní hnutí" není ničím jiným, než pokusem elit "upustit páru" pojistným ventilem bezzubé demostrace, aby přetopený kotel neexplodoval. Popelka u toho, nejspíš opět jako při plyšáku, jen nevědomky (jinak by to musel být přímo geniální manipulátor formátu Zifčáka, alias "mrtvého studenta" Šmída) hraje roli užitečného idiota, který sice nemá jasnou představu o tom co vlastně chce, jak prokázal v "Hydeparku", ale jsa vhodně naočkován a veden to přesto chce. To dnešní rapidní opadnutí účasti, místo rapidního nárůstu po zapojení médií, je dokladem obecného zklamání z celé této akce.

Kde není žádná nosná a jasně formulovaná myšlenka, nemůže vzniknout něco přínosného a ten předvedený chaos, byť provázený zpěvem "Božích bojovníků", postrádá právě to, co u těch skutečných Božích bojovníků bylo již před staletími charakteristické - myšlenky Mistra Jana, jim oddaný vůdce lidu bratr Jan a jim až za hrob oddaný lid český.

Toho u současné bezbožné i pseudozbožné společnosti v zemi České, Moravské i Slezské, toho se lze sotva nadíti, dokud si neosvojí to, co dokonce v její řeči se jí dává poznat o okolním prostředí výskytu lidské existence. O poznání, jenž nedává šanci pochybnostem o inteligentním tvůrčím záměru poněkud mlhavě přinášeným v úvodu Bible, zato matematicky a materiálně naprosto precizně doloženým fundamentem v odkazu z upoutávky dostupné na: http://www.ulozto.cz/live/xqC7b96/prezentace-giza-...

Teprve rozpracování toho poznání do forem praktického použití, měnících soudobé bezperspektivní fungování lidské civilizace ve prospěch každého z ní, může dát vzniknout jeho protagonistům hodných toho úkolu. Tak se do toho dejte. Mnoho štěstí. [mrknutí jedním okem]

265371

Je to poněkud prozaičtější. Infiltrace nebude existovat jen "dokud bude tvrdá měna", ale bude existovat dokud bude vůbec nějaká měna. Peníze už dávno ztratily svoji původní funkci, být sluhou k usnadnění vzájemné směny v prostředí dělby práce, kde měly omezit parazitování někoho na jiném. Právě naopak ocitnuvše se v rukách parazitů, byly jimi proměněny v pána toto parazitování jim garantujícího, dokud budou. Vzájemné vztahy v civilizaci se proto musí změnit z toho soudobého pudového "urvi co můžeš", na pragmaticky rozumové "dej a bude ti dáno".

K tomu ovšem může dojít až poté, kdy ti superbohatí parazité budou realitou donuceni přijmout holý fakt, že již nejen nejsou schopni to bohatství ani sami smysluplně využívat, ale ani je nesmyslně bohapustě množit, aniž by ohrozili uhynutím zdroje toho bohatství sami sebe. On totiž i ten tzv. "trvale udržitelný rozvoj", v pozemském prostředí s rostoucí populací při limitovaných zdrojích surovin a energií i ten je jen matoucím pojmem k vyvolání iluze o životaschopnosti "spotřebitelské" společnosti ovládané kapitálem.

Nezbytným předpokladem k tomu všemu je ovšem vědomá pokora plynoucí z poznání, že jsme zde skutečně jen z vůle toho, k jehož obrazu zde být máme a že tolerance k našim "odchylkám" od toho záměru není nekonečná, což bádání o naší minulosti již nenechávají na pochybách. Tíha rozšíření tohoto pojetí další existence lidské civilizace, ta je pak na těch jimž nestačí jen věřit, ale musí i poznat. Tedy uvidět ta tvrzení, prozkoumat je a ztotožnit se... nebo zavrhnout, ale tím uvidí jen tmu na konci tunelu. A co vlastně uvidět?... Inu jak dí Bible, "hledejte a naleznete". I to je součástí cesty k budoucnosti. [mrknutí jedním okem]

265383

18.03.2012 14:39

Evropa nad propastí

RE: Pan Andreas Claus je génius

90.?.?.?

Vy dva, tedy René a Jan, jste docela dobří v tom popisu realit, ale nějak se vám nedostává invence v nalezení vize, k čemu a jak ty vaše analýzy užitečně upotřebit. Vy víte, že bez spojení, známého od pradávna coby rčení "v jednotě je síla", se lidská civilizace nutně zhroutí prostě proto, že si potřebuje ty Reném vyjmenované základní životní potřeby opatřit a to "v potu své tváře", tedy jinými cestami, nežli se jich dostává od přírody všemu ostatnímu živoucímu na této planetě. A je to přitom tak evidentní, že by se to mělo vtloukat do hlav i těm ještě nenarozeným, aby to byl základní lidský axiom, tedy dogma o němž pochybnost by měla být tak říkajíc "smrtelným hříchem". Dále pak musí lidstvo přijmout axiom/dogma dnes již rovněž evidentní a to, že Sluneční soustava v oblasti nejméně terestrických planet, tedy až po Jupitera, není dílem slepého působení kosmických sil, ale inteligentním záměrem entity toho schopné, viz ten již několikrát zde uvedený odkaz na: http://www.ulozto.cz/live/xqC7b96/prezentace-giza-.... Z těchto dvou poznatků pak lze odvodit třetí a to, že těch základních potřeb se MUSÍ v celé té lidské civilizaci dostávat všem a v dostatečné míře, ovšem za přispění každého, kdo je toho schopen. Tedy stále ono úvodní "v jednotě je síla", k němuž přibude další prastaré - "bez práce nejsou koláče". Z těchto tří základních axiomů vyplyne samozřejmě řada upřesňujících pravidel, známých např. již i z Bible a doplněných nejspíš o řadu dalších, ale Slunce má přece existovat ještě dalších asi 5 mld let, takže času je na to až do alelujá, když tak jako tak se odsud ze Země bez projevu vůle té nás sem z Ráje přenesedší tvůrčí entity a tedy vlastními silami i rozumem, nepohneme ani o píď. Prostředí nutné k přežití našeho druhu si sebou nikdo nikam mimo Zemi natrvalo nepřenese. Ale dál k věci...

Že tím musí padnout soudobý řád kapitalizmu, s jeho maximalizací zisků ve spotřebitelském prostředí, to je nepochybné. Jestli ale ty dnešní elity seznají, že i ony jsou jen "k obrazu" svého Stvůrce, čímž padá jejich jakékoliv zdůvodnění dosavadních existenčních rozdílů, tak se té změně MUSÍ podřídit už proto, že každý tvůrce si čas od času své dílo zhodnotí a odchylky od záměru eliminuje. No a ty tzv. "boží mlýny"...

Takže ve shrnutí. Nečekejte ani vy dva, ani vy ostatní zde, až vám někdo přinese na stříbrném podnosu řešení, jak a na čem se sjednotit v atomizované společnosti, jejíž jedinou ideou je "urvi co můžeš, žiješ jen jednou", když už to před těmi nosy tady máte a stačí se tím jen dostatečně vnitřně nabudit, či raději zapálit, aby se to dalo přesvědčivě šířit do svého okolí způsobem řetězové reakce. Čím dříve, tím lépe. Je to na vás.

265416

18.03.2012 16:51

Evropa nad propastí

RE: Milikowski a jeho gang právě odhlasovali válku

90.?.?.?

Tedy pokud opravdu mají ty nevyčerpatelné lehce dostupné zdroje energie ONI, přičemž ty tradiční mají zcela nepochybně, pak jednoduše nechají ty tradiční krachnout a zbytek světové populace je do měsíce na slávě boží. I se šprýmařem "steve"... Ještě je to sranda? [naštvaný] [bliji]

265422

18.03.2012 21:58

Evropa nad propastí

RE: Pan Andreas Claus je génius

90.?.?.?

Pochvala formy sice potěší, ale mě šlo spíš o ten obsah. Zejména z toho odkazu, kterého se čert ví proč všichni asi bojíte a přitom právě tam je těžiště toho sjednocení po němž všichni voláte, má-li kdy vůbec k jakému dojít dřív, než ta stvůrčí entita přidá k tomu nárustu viditelného jasu Slunce ještě i ta obě postranní pásma o stejné intenzitě. Ona totiž ta kontrola stavu tvůrčího záměru s realitou již započala a lidstvo je s tím "být k obrazu JEHO(VY)" setsakramentsky v sakrech. Ale namísto zatraceně usilovného vylepšení toho svého obrazu, majíce návod u čenichu na tácu, se frfňá ve formě... Inu ani té superinteligentní mocné entitě se jak vidno její záměr ne vždy podaří naplnit. Na rozdíl od nás má ale po tom ohňostroji na rozloučenou celou věčnost a nekonečný prostor na to, jak zkusit něco jiného a jinde.

265441

Motto editora zní: "Pište jen pokud máte co říci". A s tím se nedá než souhlasit, ale chce to ještě doplnit: "psát srozumitelně lidštinou, bez toho rádoby intelektuálního kafrání o ničem".

V tom mém příspěvku (a i všech ostatních ode mne) je pouhý popis dějů vázaných k tématu článku, nebo jako reakce na něčí příspěvek. Dějů minulých, současných i budoucích, ale bez osobních ambicí je činit užitečnými, jak jsem činil byv ještě při síle. Nyní už jsem jen posel, ne spasitel. Přikládat jim proto jiný význam je jen odhalováním sebe sama v nenaplněných ambicích hrdiny právě skončeného kusu na prknech jenž znamenají svět... Máte tedy co říci k tomu jak učinit věci o nichž je řeč, užitečnějšími? Jak je uvést v realitu? Pak sem s tím! Třeba se ty myšlenky ujmou.

265453

21.03.2012 16:13

Velká nebeská revoluce

Autore, on

90.?.?.?

i Noe byl jako ten kůl v plotě a...dnes jsme všichni jeho potomky... Příchod Krista měla provázet zářivá hvězda. I Slunce je hvězda a ta září od konce září....

265634

22.03.2012 19:02

Velká nebeská revoluce

RE: Nechci zabřednout do diskusí, ale o co jde, než o štvaní?

90.?.?.?

Je až komické, jak všichni toužíte vědět jak to všechno je a přitom nikdo z vás tam, kde to je vystaveno už málem deset let, není ochoten zavítat. Jak jinak lze vysvětlit, že ani na opakované odkazy v to místo zde na ně nikdo dosud nereagoval (není-li sám článek reakcí), zatím co i o prkotinách se zde vedou vášnivé debaty...

Ono to ale má důvod. Ten zarputilý ateizmus je zde proto, že existence Boha představuje autoritu řídící chod lidských věcí tak, jako řídí dirigent hru filharmonie a to vyžaduje naprostou poslušnost jak těm notám, tak jeho pokynům, z jejichž naplnění se pak radostí mohou tetelit všichni. I ON.

Bohužel již ti první dva však, opojeni obdrženou inteligencí se svobodnou vůlí, se té poslušnosti vzepřeli a všichni od té doby neseme stigma - řídit chod svých věcí sami, kdy "v potu svých tváří máme dobývati chléb svůj denní". Tolik k tomu potřebné inteligence ale přiděleno nemáme a tak se v tom koridoru života tlučeme ode zdi ke zdi, protože nám chybí ty podmínky odejmutého Ráje - bezpečí, teplo, pití a jídlo, k němuž ale sami neznáme cestu...

A co Bůh? No ten nás sem tam čas od času umravní nějakou tou potopou, Sodomou, či Gomorou a trpělivě čeká až nám dojde, že bez NĚHO jsme v prdeli. Nejspíš každý ve své, ale spousta z nás i v cizích... ON sice má na rozdíl od nás nekonečno času, ale s tou jeho nekonečnou trpělivostí, s tou se zase až tak moc počítat nedá (viz ta umravňování) a tak máte nejvyšší čas dát si čas na prozkoumání těch odkazů...umřete sice tak jako tak, ale alespoň ne blbí.. [vyplazený jazyk]

265685

22.03.2012 22:50

Kořeny izraelského chování: Sabotování míru za každou cenu

RE: Nenávist ... i hory přenáší?

90.?.?.?

To, že těmi bankstery jsou právě ti kteří jimi jsou, to není náhoda. To je Biblí dokládaný fakt záměru. Záměru toho, který je měl vyvést z otroctví, když ještě netušili čím se mají stát a čemu mají posloužit. Tedy ne tvrzení o jakémsi jejich poslání pod kuratelou čehosi bezejmenného z hůry, ale zmocnění se pradávných informací z doby počátků věků uchovávaných v egyptských chrámech, které pak zneužity tím ambiciózním údajným nalezencem umožnily jeho etniku ovládnout civilizaci až do dnešních dnů. On ten první jak se podařilo zjistit (Paul Brunton), nebyl jen adoptivní vnuk faraona, ale do svých čtyřiceti let i veleknězem chrámu v Heliopolisu, který na dalších čtyřicet let měl údajně zmizet pro zabití egyptského vojáka při zastání se svého soukmenovce, což je u velekněze jistě tuze přesvědčivý důvod k vypaření se z dosahu faraona a jeho strážců nejtajnějších tajemství. [oči v sloup]

Od toho lze pak dovodit, že zmizel proto, aby to vše co se mu podařilo z chrámových záznamů prostudovat a následně zcizit, si v klidu luk za pastvy ovcí čtyřicet let promýšlel a posléze po dalších čtyřicet let i realizoval. Ona ta "Archa" tedy nebyla jen pozlacená bedna "pod vysokým napětím, jehož dotýkati se je nebezpečné", ale zřejmě archiv oněch zcizených prastarých znalostí, z něhož čerpají dodnes cenné informace od těch, kdož byli schopni stavby pyramid v Gíze. Ty nejsou jen hromadami šutrů, ale jsou výpovědí o svých tvůrcích, převyšujících tu naši civilizaci o tolik, o co my máme vzdálené vytvoření jejich klonů i bez toho, že by ještě nesly veledůležité poznání, jak činí (http://www.ulozto.cz/live/xqC7b96/prezentace-giza-...). [překvapení]

Na jedné straně je tedy rozumné držet ty informace pod pokličkou, protože lidstvo je příliš náchylné k jejich zneužití, ať záměrně, nebo z pochybení, zanedbání, či jiných neúmyslných činů, na druhé straně je neomluvitelné nechávat si je po stovky generací jen pro manipulaci nad zdejší civilizací, namísto působení na jejím povznesení zde na Zemi, kde je jen trpěným trosečníkem/hostem, který je bez naděje na návrat domů. Do Ráje. [mrknutí jedním okem]

265694

23.03.2012 05:11

Kořeny izraelského chování: Sabotování míru za každou cenu

RE: To opravdu nechápu

90.?.?.?

No je to prostě tak. I u nás... Přece "Protokoly..." musí být naplněny... tak se naplňují. Tam i onde, no a tedy i zde... Deset organizovaných zvládne i desetinásobnou přesilu individualistů a víra je organizace nade všechny jiné u mnohem početnějších, než je jen vláda... To jen abyste věděli co proti vám stojí. Gojímové přitroublí. [oči v sloup]

265712

26.03.2012 03:50

Cesta k transformaci společnosti

RE: A kdo nebo co donutí ty lidi ke změně chování?

90.?.?.?

Tady nikdo nic nebudoval. Ty figurky jsou jen užiteční idioti těch, kdo zde mají záměr na totální likvidaci pro vytvoření prostoru svých vlastních zájmů. "Kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu". Proto je tento prostor neustále pod něčí kuratelou. Styl Yankees a nacistů s násilnou likvidací domorodců, ten by v tomto prostoru vyvolával nežádoucí pudy sebezáchovy u příštích cílů jinde v Evropě. Tak byl zvolen humánnější styl obecné sebedestrukce, za použití těch nejnižších vlastnických pudů, mediální dezinformace, rozpadu práva a diktátu moci, k vyvolání občanských rozbrojů všech typů. Když přes veškerou snahu nevyšel tento scénář před více jak 20 lety, má tentokrát, kdy pamětníci si už nic nepamatují, jejich následníci jsou ujařmeni mafiány a jejich vnuci si nemají co pamatovat, má ten starý scénář mnohem lepší vyhlídky na naplnění.

A nejspíš jim to vyjde jak chtějí, ale ona ta pořekadla, ta jsou výrazem zkušeností generací profiltrovanou jejich moudrostí a těm jejich závěrům se nelze vyhnout, jak vidíme dnes po staletích u těch Yankees, kdy stojí nad propastí vlastní sebedestrukce poté, kdy zdecimovali tamní přirozenou civilizaci a to "nečiň jinému...", to se jim jako bumerang vrací jinou formou, před níž nemají jinou obranu, než se zavřít do vlastní klece.

Inu ono to "kdo jinému jámu....". To Desatero je návodem na soužití lidí v podmínkách mimo Ráj, do kterého se již nikdy nenavrátí. Navrátit proto Desateru jeho status neporušitelnosti bude nezbytné i když obtížné, ale jen tak si lze vybudovat i zde na Zemi cosi Ráji velmi podobného. Jinak čeká lidstvo jen ten prach z něhož vyšlo. K IV. SV s kameny a klacky, jako následné po té III. SV s neznámými zbraněmi, jak se po té II. SV vyjádřil A. Einstein, k té už nebude kdo by ji vedl.

265860

26.03.2012 04:25

Cesta k transformaci společnosti

RE: A kdo nebo co donutí ty lidi ke změně chování?

90.?.?.?

Vzal si tuze tuhé sousto. Ani on sám, ač vzdělán na tu dobu vrcholně, neporozuměl tomu co v té bedně uchovává a ještě o tom měl něco naučit pastevce koz. Dokurvil i to jednoduché Desatero tím, že je hodlal vztáhnout jen na ty své, ale jen co ho vytáhl na světlo boží, tak to "nezabiješ" poplil povražděním tisíců za to zlaté tele.

A tak dodnes se v tom co jim po něm v té Arše zůstalo, frvňají nevěda o čem to je a dodnes jsou paf z toho, jak se jim to o čem se jim zdá být trochu jasno, vzápětí zvrtne v to, co ani v náznaku nečekali.

Jo ono postavit ty pyramidy v Gíze tak jak jsou, to chce o hodně většího fištróna než se komu zdá. A poznat o čem to vlastně celé je, to už je docela pořádný šok, k němuž ještě nedorazili ani ti kdo už mohli. Ony ale ty boží mlýny...

265861

26.03.2012 22:05

Cesta k transformaci společnosti

RE: tisice let práce a vy to chcete zničit???

90.?.?.?

To "Pokud se nezmění myšlení lidí, nic se nezmění. A to se změní až dotyční budou chtít." je jistě pravda. Ale má-li se něco změnit, musí být JEŠTĚ PŘED TOU ZMĚNOU známo CO, KDE, KDY, KDO A JAK se má změnit. No a to právě známo není... Nejsou lidi... [překvapení]

265932

29.03.2012 03:00

Synarchie: Skrytá ruka za Evropskou unií

To je ale slátanina.

90.?.?.?

Co si z toho vlastně má čtenář odnést za poznání? Že těmi v pozadí jsou jiní, než ti o kterých se to ví? Další "odklon" pozornosti ala "Protokoly..."? Vždyť ten autor si ani neověřil taková nezpochybnitelná tvrzení jakými jsou rodinné vazby, když nám oznamuje, že - "Ale nejbližší rodinnou vazbu měl s Deloncle: Mitterrandův bratr Robert si vzal Deloncleho švagrovou těsně před vypuknutím války. Je nemyslitelné, aby se Mitterrand nikdy nesetkal s hlavou Cagoule a vrcholovým synarchistou." - což je jinými slovy sdělení, že Mitterrand byl přes ženu svého bratra a její sestru švagrem Deloncle a tedy není "nemyslitelné", nýbrž "je jisté", že se nejen setkali.

Jak zde uvedl nick "Ondřej Dvořák", je "člověk", byť "dvoumoudrý" [oči v sloup] , pořád jen zvíře s inteligencí a na toho skutečného se prý čeká. To se ale taky může čekat až do "soudného dne". Aby se tak dlouho a zbytečně čekat nemuselo, musí se o to to inteligentní zvíře samo zasloužit, k čemuž ale musí mít podnět a ten závisí na jeho poznání co je vlastně zač. No a co je druh "člověk" zač, to má přece uvedeno v úvodu Bible, který ctí i jiní nežli jen židé, křesťané a muslimové. Měl být pouhým obrazem svého Stvůrce, tedy oživenou hmotou "prach jsi...", která si JEHO(vu) a jeho dílo s pokorou uvědomí. Jenomže chybička se zřejmě vloudila a ten obraz se při vědomí svobodné vůle arogantně vzepřel potřebě ctít určená pravidla, daná mu pro jeho existenci v prostředí Ráje k němuž má dodnes výbavu.

No a protože v podmínkách Země mu ta "rajská" výbava není k ničemu, musí ji nahradit inteligencí usměrňovanou prací, za využití zdejších zdrojů hmoty i energií. Tedy jinými slovy, za využití rozumu si ten Ráj vytvářet i zde. Víme tak co je člověk a máme i podnět. Jen ho musí přijmout za svůj všichni, aby to vše bylo pro všechny.

Ten Stvůrce na to čeká už od toho "vyrájení", protože by tím utřel huby svým odpůrcům, roznášejícím všude po jsoucnu, že inteligentní oživená hmota se svobodnou vůlí je neřád, který vnese do kosmického řádu jen chaos. A zatím mají ti odpůrci pravdu, takže ten jejich tlak na odstranění původce toho chaosu - člověka - už začíná být patrný i zde a svůj osud tak máme ve svých hlavách a rukouch. Stačí si jen uvědomit, že nás ovládá iluze pýchy na svobodnou vůli a tedy nastartovat pud sebezáchovy k pokornému návratu do reality. Borcení se iluzí nedotknutelnosti máme právě možnost sledovat v realitě.

266039

29.03.2012 16:14

Synarchie: Skrytá ruka za Evropskou unií

RE: Neviditeľná ruka Boha ?

90.?.?.?

Nelze-li to sjednocení lidského bytí učinit shora, pak jak jinak, když to naše bytí je zde na planetě Zemi možné pouze v průběžné součinnosti poznatků získaných předáním od kohosi kdo je měl a to tomu, kdo byl toho příjmu vůbec schopen?! [zmaten] Takové sjednocení shora ale musí ctít ta předaná morální pravidla nejméně v rozsahu Desatera a pro všechny. Privilegium pak je pouze pro řízení v oblasti povznesení nad dosavadní úroveň materiální i duchovní u všech, nesmí tedy z něho plynout prospěch jen pro samotného privilegovaného a jeho materiální úroveň.

A stejně je to i s tím právem svobodné volby, kdy musí platit "ano, ale jen odcaváď potamtáď" a tím se musí řídit i ti řiditelé, jinak z důvodu porušení principu morálních zásad musí být vystaveni riziku odstavení jak ze strany ostatních řiditelů, tak i od jimi dosud řízených, což bývá činěno obvykle ne právě v rukavičkách.

On opravdu jen ten vševědoucí a všemohoucí je schopen účinně a neprodleně reagovat na porušení jím vydaných závazných pravidel ze strany oné bezmeznou svobodnou volbou obdařené oživené hmoty, jelikož ostatní živá i neživá hmota se jimi chová "bez odmluv a zbytečného reptání", jak uvedeno i v "Řádu vnitřní služby" pro vojáky ČSLA blahé paměti. [překvapení] [chechtot] Kdežto člověci, ti než se k zákroku rozhoupou, nezřídka se už ani neví proč tak činí. [pláč]

Jinak díky za tu poslední vysvětlující větu, jinak bych měl výčitky svědomí, že vyslovuji nesouhlas s Vámi, což bych nerad, neb se cítím obdobně. [vyplazený jazyk]

266071

29.03.2012 23:13

“Arogance těch, co vedou tuto zemi, dosáhla vrcholu,” říká novinářka Jana Lorencová

RE: Rikam to porat a zrejme nigdo neposloucha

90.?.?.?

Jsou tací, pro které i špatný kšeft je kšeft. Ale od doby těch hlaviček v košících si na špatné kšefty rozhodně stýskat nemohou, když vlastní už celý svět a to dokonce za jeho vlastní zúročený dluh.... A co tvoje hlavička? Rád bys ji v košíčku? Tak to neposlouchej přizdisráče jako ti tenkrát, než i jim tam spadly. Dav, ten je dobrý jen jako beranidlo, ale co se má dít až tu bránu prorazí, na to stejně jako beranidlo NATO už vliv nemá. To je v moci až nemocně mocných, jak by zněla diagnóza tohoto postižení v řeči bílé mafie.

266099

Každá deklarace má autory, příznivce a odpůrce, řídící se zdrojem jejich činů. I ta z USA. Ovšem podle prof. Parkinsona "může-li se něco pokazit, tak se tak zcela určitě i stane". "I stalo se", dí na to Bůh, který o tom ví své a dodnes si neví rady s tím - "bít je, či nebít, když sami neví zda chtějí být, či nebýt". [zmaten]

266100

To ale přece byla doba komunistické totality! [překvapení] ... Aspoň oficiálně... A její propagace je stejně jako popírání holokaustu, ze zákona trestné [oči v sloup] ... No a včúl buď múdrý! [vyplazený jazyk] Bít, či nebýt? [zmaten]

266103

Problém je v tom, že jednak nemáme toho mistra Jana hájícího slovo boží přinášeného Biblí a pak, že samo slovo boží nahradil všemocný kapitál s chamtivostí po zisku. Kde tak vzít boží bojovníky pod korouhví bratra Jana, když i ten materiálně podložený doklad zde v odkazech o tvůrčí inteligenci, se všichni zdráháte byť jen jedním očkem nahlédnout? Přitom po krachu VŠECH dosavadních společenských řádů je v tom jediná zbývající naděje, jak jako živočišný druh nedokončit tu započatou cestu sebedestrukce. Jediná obecně přijatelná, předávaná nám v hodině dvanácté z pravěku našich dějin od ...

266105

No když ty bankovky vydávala totalitní komunistická banka a ne svobodná demokratická banka sokromokapitalistická typu FED, tak přece musely být totalitní. Ty bankovky byly tak totalitní, že místo životodárné inflace, se dokonce s oslavnýmí ódami na snižování cen vlastně děla zničující deflace. A to ještě nemluvě o těch hanebných úrocích 1% pro 25 letý úvěr na družstevní bydlení, nebo 4% úrok pro úvěr spotřební, nebo neslýchaných 6% úroku k úvěru hotovostnímu. Všichni poctiví banksteři se z toho dodnes musí v hrobě obracet a lichváři ronit slzy se skřípěním zubů. [naštvaný] [velký smích] [chechtot]

266147

31.03.2012 00:11

Summit BRICS ustupuje od dolaru

Kampak se asi

90.?.?.?

ti stateční zachránci demokracie z US ARMY rozesetí globálně na stovkách základen, kampak se podějí, když dolar kecne na hrnec? Nebudou mít ani na žvýkajdu, natož na cestu zpět, leda by tu svoji zbroj rozprodali těm, které s ní dnes ohrožují... Jó "kdo seje vítr...". Copak v USA neznají přísloví? [zmaten] [překvapení] Při jejich vzdělání?... [oči v sloup]

266155

31.03.2012 02:13

Saint-Denis: ukázka evropské budoucnosti?

Abyste neumřelí blbí, tak račte

90.?.?.?

vzít na vědomí, že člověk byl z toho prachu uplácán pro pobyt v Ráji, kde měl vše co potřeboval - bezpečí, teplo, vzduch, vodu i jídlo - a stačilo mu jen brát. Takové místo sice nyní ve Sluneční soustavě nikde není, ale kdysi někde být muselo a kde jinde, nežli na Venuši, rotující stejně pomalu a protisměrně jako dnes, ale v té době jen s o málo větším sklonem své rotační osy. Z toho pak nutně vychází, že pod tím neustálým žhavým Sluncem, za nímž v té dosud bezdětné dvojici pomalu kolem planety nazí putovali, museli být ti dva černí jako vix...

Pak se ale ve Sluneční soustavě něco událo a ten Ráj se změnil v Peklo jaké je tam dnes. To co tam do té doby žilo, muselo jinam. No a kam jinam, nežli na Zemi již dříve rovněž obdařenou životem, ale na rozdíl od vegetariánského Ráje zde coby potravinovým řetězcem, se zákony džungle platnými všude ve Vesmíru. Nejpodobnější Ráji je na planetě Zemi jen úzká oblast kolem rovníku, akorát to bezpečí ohrožují nejrůznější predátoři a teplotu mění rychlá rotace, ale o vzduch, vodu i potravu podobnou té původní, o ty zde nouze není a tak stačí něco málo Stvůrcem zaškoleného rozumu a i pro člověka je zde docela příhodné místo k zachování jeho druhu. Vzrůst jeho inteligence, úbytek pigmentu v kůži a změna jídelníčku, ty už souvisí s šířením člověka do jiných, méně pohostinných oblastí, způsobené jeho místním přemnožením. Člověku totiž, na rozdíl od mnohých jiných tvorů, je k rozumu dána ještě neomezená říje. A neštěstí je na světě. [pláč] ... Kdo to dočetl až sem, ten už neumře blbej... [mrknutí jedním okem]

266156

31.03.2012 19:00

Saint-Denis: ukázka evropské budoucnosti?

RE: ježkové oči...rasizmus zavádza náš zákon

90.?.?.?

"Keby nebol v zákone zavedený pojem rasizmus, išlo by tomu človeku povedať to, čo aj inému človeku. Paradoxne preto sám zákon je to, čo zavádza ten rasizmus, lebo sám farbu pleti rozlišuje. Ak by nerozlišoval, platili by pravidlá ROVNAKO pre každého človeka. Finta na blbých. Zahmlievanie podstaty."

Zejména ta poslední věta z ré citace je zralá k vytesání do žuly. Jen je zapotřebí k tomu "A" říci i to "B" a tím je; KDO tu podstatu zahmlieva? No? KDO tedy?

Inu přece ti, kdož přivedli na svět svoje krédo zhmotněné do zlatého telete s názvem "Protokoly...", v němž je jen a pouze to jejich etnikum hodno existence v Ráji, stvořeném jim těmi ostatními, gojímy jimi nazývanými, na pro člověka ne právě pohostinné planetě Zemi. A mají k tomu něco od samotného "Satana", co jim dává šanci toho dosáhnout. Ten přece dle jimi uctívané Bible [Gen 3:5] pravil: "Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." a Adam žil údajně jako dnešních 50 generací pod jeho kuratelou po vyhostění z Ráje, tedy dost dlouho na to, aby poznal písmo, inkoust i pero a papír, jímž se to vědění dalo archivovat pro potomstvo. Mojžíš se pak k těm archiváliím nějak dostal a... no a namísto prospěchu celému lidstvu je z toho metodická příručka s názvem "Protokoly..."... Jak prosté.

266174

01.04.2012 13:50

Saint-Denis: ukázka evropské budoucnosti?

RE: Mají co chtěli

90.?.?.?

No ono se ani není čemu divit. Tu žumpu tady před těmi léty devadesátými po dvě generace naplňovali uzavřenou ti, kdož ji hnedle po plyšáku otevřeli odhozením své dosavadní stranické příslušnosti včetně ideologie občanské spravedlnosti jí hlásané, vstupem do ještě větších stranických žump, jak je zde dnes po celé jedné další generaci budování kapitalizmu vidno a čuchno. A že jich nebylo málo. Z 15 milionové populace včetně kojenců a starců nad hrobem, to bylo více jak 10%!!! [překvapení] [naštvaný] [bliji]

Když tehdejší jedinou vedoucí sílu ve státě představovala strana, v níž víc jak 95% členů sabotovalo to co bylo jejím krédem plynoucím z ideologie, tak byť nemohli tak viditelně a beztrestně rozkrádat vše co se jim dovoluje od plyšáku, musela ta schizofrenie - vize vůči realitě - zanechat hluboké následky i na té ostatní části obyvatelstva.

Nikdo je přitom k tomu nenutil. I ten Brežněv řekl Dubčekovi - "Éto váše ďélo"... samozřejmě s přihlédnutím k vlastní zkušenosti z válečné vřavy vyvolané kapitálem, jíž sám prošel. Zkušenosti, bez které by přišlo místo osvobození konečné řešení české otázky, což už jaksi upadlo v zapomění. Holt ne nadarmo je zde známo, že "poturčenec horší Turka" a nejedná se přitom o kafe. Tehdy chtěli být komunističtější než sám Lenin, po plyšáku jsou kapitalističtější než Al Capone zkřížený s Rothschildem. [oči v sloup]

266201

Ta nahnědlost a zápach nepochází od rotaček. Určitě ne z toho dokonale propracovaného technologického procesu. Ty mají původ daleko od nich, v luxusnch sídlech z mramoru, vybavených nejluxusněšjším luxusem s výhledem na horské scenérie, či naopak na mořské pláže s příbojem tříštícím se o útesy nad nimi. Je to náhradou za Ráj, vytvořený zde z příkazu samotného JEHOVY z potu tváří těch, kdož se sami bůhví proč nazývají - lidmi. Tedy prý dvoumoudrými člověky; známých ovšem pod mnohem výstižnějším názvem - gojim.

266322

To ovšem nevylučuje, že ti kdož věděli a nečinili, nejsou spoluvinníky, na něž rovněž čeká pobyt ve sklepení s možná i zostřeným trestem "norimberským trychtýřem", aby se pak těmito mukami očištěni mohli v pokračování pozastaveného díla a na nových postech s novými silami, stát trýzniteĺi svých spoluvinníků....

"Pes ji-tr-ničku sežral..." [chechtot]

266323

08.04.2012 15:55

Svůdci k vůdci a my

RE: Dějiny a historie nepůjdou nazpět! Společnost se rapidně mění a změní a nikdo tomu nezabrání!

90.?.?.?

Rozumnou mez?... Tou byl blahé paměti i Titanic. [oči v sloup]

Od samého počátku vzniku života se ukazuje, že negace růstu entropie nikoliv působením univerzální gravitace, jak bylo dosud ve Vesmíru tradicí, ale oživením hmoty s využitím místních zdrojů energie, je v rámci kosmického řádu neřád už v té podobě potravinového řetězce majícího jistou míru inteligence, kdy lze ještě tomuto experimentu jakž takž určit jakási pravidla. Avšak svobodná vůle, implantovaná tomu poslednímu z druhů do podmínek panujících v Ráji, ta vnesla do experimentu nepředvídatelnost, vůči níž je i kosmický chaos klášterním řádem a pokus o nápravu, vyhoštěním tohoto svobodnou vůlí obdařeného druhu na Zemi, do prostředí potravinového řetězce, ten tomu ještě nasadil korunu, dokonce s požehnáním toho "vševědoucího" - "mějte v podřízenosti...". (ten kdo ví, netápe v nejistotě)

Proto také už od počátku jsou veškeré snahy o jakési umravnění té svobodné vůle bez žádané odezvy. Ani ta potopa nebyla dostatečným podnětem vymezit té svobodné vůli koridor, v němž je jí dovoleno se projevovat. Ten vývoj od pračlověka Janečka až po HAARP, či CERN, ten je sice progresivní, ale složitost v rámci jeho existence narůstá mnohem rychleji, než na ni může růst inteligence reagovat a vázne tedy ta zpětná vazba dovolující cokoliv řídit. Nevyhnutelným důsledkem toho je růst nestability až do zhroucení... A pak prý "vševědoucí". [oči v sloup]

266551

08.04.2012 19:16

Svůdci k vůdci a my

RE: Furt jen zidi

90.?.?.?

Jim ale přece o nic jiného nejde než vyvolat konflikt, v němž z pozice moci ty poučené gojimy, za pomoci užitečných idiotů a nepoučených gojimů, zlikvidují.

Oni sami jsou ale mnohovrstevnatí a táhnou za jeden provaz jen když mají společného protivníka. Bez nepřítele se požerou sami mezi sebou, protože tu lačnost po zlatě mají prostě v genech.

Je to vidět už nyní u nás a že přitom nenosí ty dekle na hlavách, to je jen kamufláž pro gojimy. Když navštíví zemi zaslíbenou a fotek je na internetu habaděj, tak s nimi možná i spí. Zatím se jim ale nepodařilo vyvolat masovější nepokoje ani provokacemi s pošlapáváním Ústavy ve všem co se chystají udělat a začínají se tak požírat mezi sebou sami, jak si chce každý z toho koláče uřufnout co nejvíc. Je to vidět i u těch jejich utajovaných vládcích FEDu. Když najednou ztratili protivníka ve Varšavském paktu, snaží se vytvořit nového nepřítele, ale ono pořád nic moc a ten terorizmus je místo sdružování štěpí. A výsledkem je jejich krizový kanibalizmus, s první obětí Lehman Brothers.

Tak proč z nich dělat mučedníky defenestrací, když stačí počkat až se požerou. S tím v těch Protokolech nepočítají...
[vyplazený jazyk]

266558

09.04.2012 19:02

Svůdci k vůdci a my

RE: Furt jen zidi

90.?.?.?

Jen Vesmír je bez hranic. Jinak má všechno své meze. I ten zdánlivě nekonečný pozemský povrch. Ty hranice jsou globalizací dosaženy a není kam se ukrýt na tak dlouho, kolik potřebuje k přežití nejen druh, ale i etnikum, či jeho část. Je to jako za těch mušketýrů, kdy platilo "všichni za jednoho, jeden za všechny".

Zatím se snaží přiživit na místních pomatených gojímech v jejich rozbrojích o cokoliv, ba je k tomu za bakšiš nabádají. To jim ale ke kýženému stavu vlády nad světem nemůže stačit. Nutně potřebují světový konflikt, ale... není kam se ukrýt. To co je přivedlo k moci, to je i zahubí. Úsloví o tom "nečiň jinému...", těch je známo neúrekom. Jen ty "mlýny" melou podle svého běhu času - tisíc pozemských let je jim za jeden den. Oni ale takto hřeší již pár tisíc let a tak to mají za pár... [mrknutí jedním okem]

266611

13.04.2012 19:13

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

90.?.?.?

Když on je Keller zatím jen kryptokomunista (co to sakra je? To jsou komunističtí upíři žijící v kryptách?). Kdyby byl komunista, jako těch poplyšákových cca 5%(!!!) z té "vedoucí síly společnosti" o předplyšákových málem 2 milionech(!!!) členech, tedy sotva 1/20, kterých se k nim po plyšáku hlásí dál a pořád ještě mají o hromadu víc členů, než všechny ostatní zdejší partaje po 20 letech svobody dokupy(!), tak coby komunista by nemohl souhlasit s nehoráznými odměnami na žádném postu a musel by ctít alespoň to známé socialistické "každý podle svých schopností, každému podle jeho zásluh".

Třeba ho to čeká až po té třetí fázi alkoholika s propáleným kotlem, ale to už bude hlásat tu definitivní verzi "každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb", jak ostatně máme dáno všichni vespolek do vínku samotným Stvořitelem tím - "být k obrazu jeho".

266893

13.04.2012 20:16

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

90.?.?.?

No proč tam brečí? Přece proto, že pořád ještě se jim nepodařilo naložit s gojímy jak mají nařízeno přímo od JHWH v Deu 13:16 "... úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek."

266898

14.04.2012 00:08

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: UDIVUJE MNE

90.?.?.?

Když jsou kolem toho sudu s pušným prachem kaluže benzínu, taky tam není sucho... [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

266904

14.04.2012 01:31

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

90.?.?.?

"Kdo seje vítr...". Ona je ale i mocnější možnost než je hrubá síla - ignorance. Ani ten nejzarytější individualista se bez ostatních neobejde. A kapitál ten už vůbec ne, nemá-li zajít na úbytě a přitom si zachovat iluzi demokracie. Stačila by důsledná týdenní plošná ignorance moci kapitálu těmi, kdož tvoří hodnoty svýma rukama a svět kapitálu, pro vzájemnou nedůvěru elit pramenící z individuální lačnosti po něm, zkolabuje jako supernova. Cesta jakési evoluce kapitálu z mamonu na charitu, ta je z jeho destrukční podstaty nemožná, takže k té destrukci musí po překročení kritické hodnoty dojít, jak se právě děje upouštěním přetlaku společenského napětí vyprovokovanou řadou místních konfliktů v arabském světě.

U nás je však ta kritická hodnota společenské destrukce vyšší, nežli práh nedůvěry mezi individualitami hrabivých elit a jejich soudržnost se tím začíná drolit. Inu ta úsloví o tom "setí větru...", či "kopání jam..." a další, ta je dobré mít pořád na paměti, jinak se sama připomenou v době nejméně příhodné... [vyplazený jazyk]

Veverky právě padají ze stromu hojnosti a berou sebou i modré ptactvo, které v tom pádu ale nebude chtít zůstat osamoceno a tak těch pár exponentů černých fabulátorů si na cestu jistě neopomenou přibrat... Otázkou je ale co pak, i když odpověď je nasnadě - použít to, co nám zde na planetě umožnilo dosud přežít jako druh - rozum. [překvapení]

266906

14.04.2012 01:51

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: 80% zisku vyhazujeme oknem

90.?.?.?

"Dnes ještě můžete truchlit."... Ale co zítra?... [zmaten] [oči v sloup] [bliji]

266907

14.04.2012 12:49

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

90.?.?.?

Je to tak, ale není to tak. Jde jen o úhel pohledu. Zda je to pohled zevnitř, nebo zevně. A musí se začít jako vždycky, příčinou a ne jejím následkem. A když tedy příčinou, tak rovnou od Adama. Od toho biblického, který si svojí vzpurností vůči vědomé pokoře před majestátem Stvůrce, namísto VĚČNÉHO RÁJE vysloužil VĚČNÉ VYHNANSTVÍ na planetě s životem v potravinovém řetězci, k němuž on sám neměl příslušnou přirozenou výbavu. K zachování sebe sama, o potomstvu pro zachování druhu vůbec nemluvě, ho proto musel ten arbitr a exekutor vybavit a vyškolit v tom základním co potřeboval. No a to co dnes coby jeho potomstvo vidíme kolem sebe, jsou jen a jen následky té klatby k vyhnanství, které si sami zostřujeme sobeckým hamounstvím, namísto kolektivně rovnoměrného rozprostření svého údělu "v potu své tváře...", což vedlo až k té nesouměřitelnosti.

Z té, podle Kellera nesouměřitelnosti, je proto jediná schůdná cesta. Dát na veřejný pranýř všechny kdož jsou jejími pasáky a prostituty a zbavit je všeho hmotného co tím získali nad míru potřebnou k žití "v potu svých tváří...". A nejen to, ale tak jako rozhodl soudce omezit veřejnou angažovanost Škárky v parlamentu na 10 let, uvalit na ty pranýřované absolutní zákaz veřejné angažovanosti na doživotí. Bude-li to nutné, pak i na jejich potomstvo, neboť jak je odedávna známo, "práce šlechtí tělo i ducha" a je to koneckonců i údělem VŠECH potomků Adama od samotného Stvůrce, takže odolné proti jakýmkoliv paragrafovým vytáčkám elitami po tisíce let vnucovanou hodnotou spravedlnosti.

Chcete přežít každý sám i jako druh? Tak se této poslední naděje chopte. Vesmír i Stvůrce jsou sice nekoneční, ale jeho trpělivost, ta ne. Potopa vám budiž výstrahou a tu bylo lze ještě přežít. Zvýšený, ale zatím studený jas Slunce ve viditelné části spektra - což nelze než pokládat za poslední varování Stvůrce k lidské nápravě, když už nám dal v té Gíze i hmotný důkaz o své existenci - tak ten po jeho doplnění o stejnou energetickou úroveň v infra a UV části učiní ze Země nejen velikostní dvojče bývalého Ráje a dnešní Venuše, ale její skutečné dvojče i s peklem které na ní dnes panuje... Je to na vás.... Howgh.

266924

16.04.2012 06:54

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

90.?.?.?

Snaha splašit stádo má poněkud jinou podobu. Keller spíš vystupuje jako popularizátor svého oboru, který je schopen napodobit virtuózního varietního baviče předvádějícího encyklopedické znalosti cizích myšlenek na daná témata, jako to činil blahé paměti astronom Grygar v TV seriálu "Okna vesmíru dokořán".

Tito popularizátoři ale obvykle postrádají schopnost uplatnit ty nabyté poznatky ke svému vlastnímu bádání a s ním pak přinášet jak případnou kritiku, tak i řešení. A už vůbec nebývají ochotni k účasti coby organizátoři čehokoliv, neřku-li pak v angažmá coby vůdci případného puzení jejich konzumentů k projevu neformální aktivity. To nakonec vyplynulo i z toho jeho odmítnutí nápadu, aby kandidoval na prezidenta. Ten přitom u nás není ani organizátorem a už vůbec ne vůdcem, ale jen reprezentantem státu v protokolárním žaketu a jako kdysi c&k z boží milosti udělovačem milostí, aby snad netrpěl pocitem neužitečnosti, když vyslanci i politici jeho majestát delší dobu pomíjejí.

267015

16.04.2012 18:44

Sexmise

RE: Ale abych jen nerýpala

90.?.?.?

Babi, vždyť Ty jsi chlap!? [zmaten] [překvapení] [chechtot]

267052

To "Nikdo nemůže za to, kým se narodil." je možná i pravda, pokud si duše při reinkarnaci nevolí sama kam se vtělí. Lidstvo pak se v průběhu své existence vydělilo na rasy a tak i když za to třeba nikdo nemůže, k nějaké rase patřit musí a něKÝM tedy být musí. Rasy lidí jsou přitom převážně lokalizované komunity s odlišnými vzájemnými vztahy a v současnosti se jeví jako nutnost tyto vztahy standardizovat jako kooperativní, nikoliv antagonistické. To ovšem vylučuje uvnitř libovolné z ras vyznávání víry ve vlastní rasovou nadřazenost a nepřípustným je tak i ideologicky dehonestační označení ostatních ras za "gojim", kdy i ten nejgeniálnější z nich je hoden být těm negojim nanejvýš otrokem. To "nečiň jinému...", to zde platí zcela nekompromisně už proto, že těch gojim je přece jen o pár řádů větší počet, přičemž na jejich nejednotnost není radno spoléhat navěky. Útlak lidi jak známo sdružuje a v tom počtu by jim mohlo postačit vzít do rukou i ty vysmívané čepice. [chechtot]

267121

18.04.2012 13:48

Sexmise

RE: Ale abych jen nerýpala

90.?.?.?

Ano! Nevyhyneme!! NO NARPASAN!!! [mrknutí jedním okem]

267197

18.04.2012 16:16

Sexmise

RE: Ale abych jen nerýpala

90.?.?.?

... kteří se neumějí či dokonce nechtějí poučit ani z vlastní historie.
Když ona ta naše skutečná historie není dost, pokud vůbec, ani dostatečně známa. Jediný popis korespondující s evoluční realitou je v úvodu Bible, jenže ten, pro přílišnou obecnost a bez syntézy poznatků z mnoha oborů lidského zkoumání, nelze dostatečně konkretizovat. Jedno ale jisté je. Náš fundament je v primátech, geneticky upravených pro pobyt v Ráji. Zbývá tak určit parametry Ráje, ale ten je stejně obecně popsán v pouze úvodu Bible. No a co tedy s tím?

Když si shrneme naše dosavadní poznatky, tak je nepochybné, že Ráj nemůže být nikde na planetě Zemi. Jsou na ní příliš velké klimatické rozdíly vlivem oběžné dráhy, rychlé rotace a sklonu osy, aby mohly vyhovovat k zachování člověka takového jakým byl původně a dodnes mnohde je, tedy bez nástrojů bezbranný, NAHÝ, vegetarián, s necyklickým pudem k množení a pouze nezbytnou inteligencí, avšak se svobodnou vůlí. Má-li být proto tento Ráj někde ve zdejší sluneční soustavě, tak pouze na Venuši v dávné minulosti, kdy na ní ještě bylo to rajské klima, jak se už připouští i ve vědeckých kruzích. Pak stačí vzít v úvahu fyzikální podmínky vládnoucí v onom Ráji a porovnat je člověkem jak ho zde známe, aby byla zřejmá jeho podobnost s dnešními lidmi v oblasti pozemského rovníku, ovšem i tam nutně dovybavených inteligencí s tvůrčími aspekty oné svobodné vůle.

Naopak na Zemi je adaptováno VŠECHNO ostatní živé suchozemské tvorstvo jak termoregulací, tak pudy nevyžadující nutně tvůrčí inteligenci ani svobodnou vůli.

Proč jsou dnes věci takové jaké jsou, zda z vůle toho Stvůrce, či jinými vlivy, to nic nemění na tom, že na Venuši je dnes peklo a člověk je na Zemi ač pro ni není stvořen a vládne zde rovněž tvůrčí inteligencí se svobodnou vůlí.

Na to aby se ze Země stal klon Ráje, na to nemáme a nikdy mít nebudeme ani inteligenci, ani prostředky. Naštěstí, neboť bychom tím zlikvidovali VŠECHEN život na Zemi.

Nezbývá nám tak než vzít ten tvůrčí rozum do hrsti a za co nejmenší devastace zdejšího prostředí se mu přizpůsobit k vlastnímu přežití našeho druhu, bez fantasmagorických ambicí na ovládnutí okolního vesmírného prostoru k choutkám po zdrojích energie a surovin. No a to nelze jinak, nežli VŠICHNI společně a nerozdílně jako při tom slibu manželském. Ono to má i svůj praktický význam v tom, že ten kdo si dal tu práci se stvořením Sluneční soustavy a života v ní, o čemž po tom objevení co je v Gíze již nemůže být pochyb, ten se přinejmenším občas nakoukne, jak se jeho dílu daří. No a zjistí-li odchylku od svého záměru, nepochybně ji napraví a tak se snažme tou odchylkou nebýt my sami. Ona ta náprava může dost bolet.

267203

19.04.2012 09:39

Žofínské Kalouskovy tlachy

RE: Ale vinen je přeci systém

90.?.?.?

Proč by se tak nečinili, když jsou tím živi? A z chození kanálama mít obavy nemusí. Oni všichni si rukou společnou a nerozdílnou pořídili profíky s Pandurama na svoji ochranu a nechali je projít ohněm zahraničních "misí", aby byli dostatečně "otužilí" při výrobě mrtvol z živých, ať je to kdokoliv a kdekoliv. No a kdyby ani to nezabralo, pak se půjdou kát ke zdi nářků, kam mají zajisté vždy připravený únikový koridor. [bliji]

267249

22.04.2012 11:00

Žofínské Kalouskovy tlachy

RE: Treba Kalousek netlachal

90.?.?.?

Možná to byla fabulace zpravodajství TV NOVA s cílem poškodit odbory, či naopak glorifikace nebojácného Kalouska, když při záběrech z demonstrace ukázala málem podprahový střih, jak si Kalousek se Zavadilem sedíce sami(!) u dlouhého stolu, kam ochranka nikoho nepustila aby se něco nežádoucího nevyneslo ven, souhlasně "bublají do ovaru" u píva. [překvapení]

A tak si jeden říká, jestli ta maxidemonstrace od níž se nic nečeká, neměla zakrýt něco mnohem horšího než to, co projde z vlády do médií, protože tady se už od doby Kalouskovic "jednotné daně" 15%, kdy se ale ukázalo že ze "superhrubé mzdy" a tedy víc na 21%, nedá těm mafiánům u koryt věřit ani kalendářní datum.
[bliji]

267443

22.04.2012 12:16

Třináct lží české vlády ODS, TOP09, VV

RE: lež osmá doplnění

90.?.?.?

A kdyby se mimo ty veškeré odvody zvedly na příslušnou úroveň i odměny za odvedenou práci zohledněné technologickým pokrokem, ale do kapes zaměstnanců a ne majitelů, čímž by se zvýšilo i potřebné naplnění státní kasy a kdyby všechny ty základní životní potřeby v nichž je konkurence nepřípustná - tedy od peněz, přes informace, bezpečí, vzdělání, bydlení, energie, zdraví, vodu i dopravní cesty, zajišťoval coby naplnění své ústavní povinnosti o základních lidských právech svými orgány stát prostřednictvím státních organizací a s nezbytnou strukturou byrokracie pod definitivou, vše samozřejmě s nezávislou křížovou kontrolou - tak bychom ten místní blahobyt mohli ještě i vyvážet a ne si půjčovat od spekulantů za úrok.

To by ale musel nejspíš přijít ten nebeský vládce s nějakou

a- lukrativní nabídkou ráje pro elity, nebo
b- hrozbou pohromy pro všechny.

To už tady ale přece dávno bylo a... a jsme zase tam, kde jsme byli - no úplně ještě ne, ale čouhají nám z ní už jen boty.

267451

25.04.2012 21:44

Spouštění ekonomických katastrof: zákeřná role Mezinárodního měnového fondu

RE: Jo nakoupit se dá za babku při

90.?.?.?

S tím časem to bude nějak jinak. Třírozměrný prostor dokážeme vnímat smysly celkem spolehlivě a staticky, ale s vnímáním času jsme na tom ještě hůře, než se smysly pro dynamické podněty vnímatelné jen v přítomnosti a tak spíš bude ta příroda funkcí času a z něho konkretně jen té neměřitelně krátké přítomnosti.

Jinak je to ale s tím "dozráním doby" do okamžiku, kdy má vstoupit na scénu. Čert ví kdo má na triku ten poznatek o zafixování projektu na vytvoření vnitřní části Sluneční soustavy do pyramid v Gíze, ale je to dáno do placu na internetu již deset let v Češtině a kromě ing. J. Wojnara a jím šéfredaktorovaného WM magazínu č. 44, je kolem toho hrobové ticho. Přitom právě tento podnět, dokazující přímo hmatatelně inteligentní záměr jehož rozvedením se dostaneme až k nám samým, jako jediný má moc na přetvoření nám hrozící katastrofy v naději, být tím světlem na konci tunelu aniž by šlo o protijedoucí expres na stejné koleji. Možná ale v průběhu těch 10 let ten čert co to má na triku (Satan přece dle Bible vládne Zemi) usoudil, že bude lepší nechat existovat život takový, jakým byl nežli mu sem byl vnucen ten podivný rajský druh holého orangutana, tvrdící o sobě že je homo - ještě ke všemu dvoumoudré [překvapení] [chechtot] - a nechat ta dvoumoudra dojít jejich hořkému konci v sebedestrukci. [oči v sloup]

P.S. Sebedestrukce vládní moci v ČR není podobností čistě náhodnou.

267787

26.04.2012 13:12

Spouštění ekonomických katastrof: zákeřná role Mezinárodního měnového fondu

RE: Jo nakoupit se dá za babku při

90.?.?.?

Vykašlete se na protokoly...

To pak jo. Taková by byla logika událostí jichž jsme svědky, pokud ty protokoly pomineme. Jenomže ony ty protokoly zde jsou a už z principu jsou i funkční, jelikož jak ta původní ideologie, tak z ní vyplývající záměry, jsou po tisíce let stejné. Stačí si připomenout osud Krista, který seč z nich pocházel, se jí vzpříčil. Co pak mohou očekávat ti, kteří z nich nevzešli? K tomu stačí přečíst si návod popsaný v Bibli v Deu 13:16 "...úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek."

Globalizace a vše kolem ní tak není dílem evoluce civilizace, ale řízeným záměrem využívajícím získaných znalostí nejspíš z dob dávno předchozích době, v níž měly být inspirací od "toho jenž je", tedy kdesi odshora. Už samotný úvod Bible je nabitý nabytými znalostmi, kterým její autoři ani za mák nerozuměli. Ono se jim veřejně nerozumí dodnes, proto je těch pokusů o její výklad neúrekom. Jde přece o pouhé "kopie nepřesných překladů neúplných kopií neexistujícího originálu". Jiná je ale situace neveřejná, má-li kdo ty informace coby originály kdesi v "arše úmluvy" a v průběhu věků jim již v mnohém i porozuměl.

Jak je nyní stále více zřejmé, je celá tzv. pravice souručenstvím těch, kdo závěry protokolů realizují již zcela otevřeně a bezohledně. A to s využitím ovládacích technik pomocí svých užitečných idiotů, tedy těch "mouřenínů", kteří po splnění toho co mají učinit, "mohou jít". Zpochybnění té realizace jakýmkoliv argumentem, je rovněž jedním z úkolů pro "mouřeníny". Co není, to se přece nemůže projevovat. Že?

Když jeden vidí projevy naší vlády i celé té koalice a jejího okolí, tak musí mít pochybnost, zda mají mezi ušima ještě vůbec něco z druhu, jež se sám nazval "dvomoudrým homo", nebo tam mají už jen nanopřijímač povelů a pokynů od kohosi, zcela postrádajícího to co je nazýváno "lidstvím". Jak jinak si vysvětlit houževnatost s níž se drží mantry eliminace "stáního dluhu", který existencí fiat money postrádá jakoukoliv hodnotu. Řecku se jednoduše, byť s kraválem, "státní dluh" odepsal a není co řešit. Virvál se snaží dělat jen ti, kdo vsadili na spekulace v burzovním kasínu a neměli to štěstí vyhrát nekrytý šek. On to Paroubek vyjádřil naprosto logicky, že "státní dluhy" se přece neplatí. Proč taky, když jsou vytvořeny nekrytými "penězi" vzniklými párem ťukanců na klávesnici banksterského terminálu neveřejného věřitele? Nebo je snad ten globální zazobaný věřitel veřejný? Na otázku "kdo vlastně je tím movitým věřitelem držícím všechny dluhy světa", položenou na předvolebním klání Zemanovi, tento prognostický guru odpověděl, že "Čína drží dluhy USA" a na víc se nezmohl. [oči v sloup]

267817

26.04.2012 13:52

Spouštění ekonomických katastrof: zákeřná role Mezinárodního měnového fondu

RE: Jo nakoupit se dá za babku při

90.?.?.?

Čas i pohyb a bůh mohou být totožné, když i bůh je "trojjediný". [vyplazený jazyk] Proč ne? Ale výklad funkce přírody jinak než ji vnímáme svými smysly, je nesmysl. O existenci Stvůrce přece nemůže být pochyb a proč by nás vybavoval k vnímání okolního světa něčím, co ten skutečný svět nevnímá? Nám tak opravdu nezbývá než lézt si po zádech, nebo poetičtěji "stát na ramenou obrů", jak to krásně vyjádřil Newton, ale ti jak známo stáli nohama pevně na zemi, tedy vycházeli z vnímání světa svými smysly a ne z nemateriálně nedokazatelných spekulací/fabulací.

Proč se těm pyramidám všichni tak vyhýbáte? Je to jen trocha snadno ověřitelné astronomie, geodezie, geometrie a aritmetiky, když se pomine kdo, kdy a jak je vytvořil a že od té doby došlo k dílčím změnám jen ve sklonu rotačních os, což má vliv pouze na planetární "počasí", ale na samu vnitřní část Sluneční soustavy tak jak je, to nijak nepůsobí. Je s podivem, že se spekulacím dává přednost před fakty. To pak není s podivem, proč je civilizace tam kde je - v koncích. Fabulace s fiat money to potvrzuje nad Slunce jasněji. [oči v sloup]

267818

26.04.2012 14:11

Spouštění ekonomických katastrof: zákeřná role Mezinárodního měnového fondu

RE: Jo nakoupit se dá za babku při

90.?.?.?

...nejde o pád, ale o transformaci dolaru, převedení přírodních komodit a lidské práce do jednotného ceníku,...

Problém je ovšem s tím, že na planetě Zemi je pouhý nepatrný zlomek komodit všeho druhu, oproti množství vygenerovaných dolarů. To by byla transformace s fluktuací?

Zbraně lidí proti možnostem vojáků by jen urychlily plánované snížení populace...

Jaké jsou možnosti i bídně ozbrojených lidí oproti vojákům, se ukázalo ve všech válkách. Lidí je prostě vždycky řádově víc a i voják je člověk, který musí někdy spát. Stačí jim to znemožnit neustálým dotíráním a zlikvidují se sami mezi sebou.

267819

Nic netrvá v světě věčně (ani láska k jedný slečně) a tak buďme rádi, že je ten košíček rozdupaný. Vždyť byl celý ztrouchnivělý, držel pohromadě jen slepencem svého obsahu a hned druhý den po plyšáku z něho vypadl celý jeho obsah do zdejšího hnojníku. Je tak už jasné kdo je kdo.

V tom článku je ale až ostentativně opominuta jedna z trvalek zdejšího parlamentarizmu, vypadnuvší z toho ztrouchnivělého košíčku na ten hnojník jako poslední a tak nepotřísněna ani těmi minulými a ani těmi soudobými padajícími lejny, které jak známo nemusí trefit naplno a stačí když se jen otřou, aby byl potrefený posraný. [smích]

No a kdo jiný ježli neposraný, by měl zjistit rozsah pokálení těch posraných? Nebo snad měl autor na mysli tu neviditelnou ruku trhu, která by z toho hnojníku vytáhla ty posrané na světlo boží k osprchování zákonem? [zmaten] Vždyť nebýt její neviditelnosti, tak by bylo vidět jak je ze šmátrání v tom hnojníku i ona celá od hoven. [oči v sloup] [bliji]

Nebylo by tedy namístě dát v případných předčasných, nebo v řádných (pokud vůbec ještě nějaké budou) volbách, šanci těm neposraným vyvézt ten zdejší hnojník tam kde bude k užitku?... K zaorání prací která šlechtí tělo i duši?!

268087

No aspoň bylo to RP k něčemu užitečné. Zkus na totéž použít nějakou dnešní tiskovinu. Ty ani nehoří. [chechtot]

268091

02.05.2012 15:46

Pokus o poučení z minulosti

RE: Přestaňte kalit vodu

90.?.?.?

Že zde byla a jak skončila ta firma proslulá svým pořádkem, to se melduje do omrzení. Kdo se zasloužil o její vznik a kdo o její zánik, to je však nejspíš již v režimu "TOP SECRET".

268114

A cejtil jsem tu svobodu. Bez omezeni policie uzavrit jizni spojku, nabehnout na parlament, CT a pustit hlasite hudbu, paradni pocit. Na tohle lidi uslysi. Pokrok, svoboda a laska a nebojim se ze to nepujde.

Tak to jo. To je to pravé ořechové. Má to ale háček. Tady nejste v Ráji, kde byl v chodu roh hojnosti. Kdo se tady o vás všechny postará, aby druh "homo sapiens sapiens" nevyhynul nepohodou, žízní a hladem dřív, než ten váš pokrok=lenost, svoboda=zvůle a láska=zvrhlost, nasere Stvůrce tak, že ten přidá k tomu zvyšujícímu se slunečnímu jasu i odpovídající vzrůst UV a infra složky, aby napravil tu zmršenou potopu. A až vám ta spalovna začne připékat to mezi ušina, tak vám snad dojde, že jste hovno v trávě a ne vládci Vesmíru, ale to už bude pozdě bycha honiti...

Ona ta svobodná vůle není bezmezná a i v tom Ráji měla omezení v zakázaném ovoci. Máte dovoleno být jen "k jeho obrazu", ne být "jím samotným" a ty kteří se ve vší skromnosti snaží k tomu obrazu být, tedy serete úplně stejně jako JEHO a tak vás nejspíš spraží ještě dříve než ON... Šašci jedni počmáraní... [oči v sloup]

268238

Ten komu sám čas říká Pane, tak ten bude sotva kdy unavený a aby byl sám svým výtvorem jímž je člověk, tak to už vůbec ne. To je jako dávat vůz před koně, resp. zaměnit příčinu za následek. Součástí Vesmíru jsme od našeho počátku - "člověče pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš". To jen ti, kteří postrádají vděḱ za možnost vnímat Vesmír svými smysly a neznají úctu k moudrosti a moci této nám nepoznatelné entity, jen ti se jako ten Satan vychloubají cizím peřím. Jako v tom vtipu, když Stvůrce vyzval Satana, aby stvořil svého tvora podle své podoby, když se ušklíbal jak jsou lidé nepovedení. Satan se tedy shýbl aby nabral hrst vesmírného prachu, když Stvůrce ho zarazil se slovy - "no tak to tedy ne! Tvoř si co chceš, ale ze svého prachu". [vyplazený jazyk]

268253

04.05.2012 00:48

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

90.?.?.?

Tedy "dub", ten 3. pád je bomba! [překvapení] No to ale zcela radikálně mění situaci a nyní už je jasné, proč se ti obřezaní u moci chovají vůči lidu tak provokativně přezíravě. Lid ten výraz pořád ještě chápe jako pád 4. a proto jen mektá, ale 3. pád je jiné kafe a jak to ti ovládaní zví, tak se tady začnou dít věci...Jak to říkal Vlasta Burian? "Jak řeknu - tři - tak se to tady začne mydlit"... No neradno být odnynějška v kaftanu s tím 3. pádem. Ti budou od 4. pádů padat přímo na kafráky... Toto léto se asi bude jeviti poněkud horkým... [oči v sloup] [chechtot]

268267

04.05.2012 01:24

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Kdy může dojít k posunu

90.?.?.?

Na to vlastenectví v US ARMY je ošidné spoléhat. Tam přece nejde o nic jiného, než o žold, za který si nechaji i vyprat mozky. Je to jediná země na Zemi, která od II. SV nepřestala válčit, nebo někoho ohrožovat a ví se i v čích službách. Vojensko-průmyslového komplexu. A ví se i, komu tento segment trhu patří - banksterům. O nějakém vypovězení poslušnosti buhví čím ovládaných ozbrojených pimprlat proto nemůže být vůbec řeč.

No a jestli nedají pokoj Rusku, jako že nedají, tak to v nouzi nejvyšší udělá jediné. Preventivní úder vším co má na vše na co může. Je přece úplně fuk, jestli přestane existovat úderem protistrany na něj, nebo vlastním úderem na protistranu. Dokonce v tom druhém případě je jakási naděje na přežití jeho odlehlých částí. On Brzezinski v tom výroku nezvážil, že nemusí nutně být v množině těch, kdo chtějí kontrolovat. Jaksi zapomíná to "nečiň jinému..."... už taky není nejmladší...

268271

04.05.2012 23:56

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

90.?.?.?

O co se to tady proboha snažíte? Vždyť když přiznáváte, že nejste schopna a neumíte vést dialog, tak proč se ztrapňujete? [zmaten]

To sdělení od "dub" je přece jasné. Jsou zde dvě kategorie lidí. Vládnoucí a ovládaní. No a každá z nich chápe tu demokracii, tedy to čemu se říká hezky Česky vláda lidu, po svém. Ti ovládaní v blahé naději jejího původního významu, tedy v pádě 4. (koho, co) a ti vládnoucí v jimi inovovaném významu v pádě 3. (komu, čemu) a platí i to vaše "postavení člověka ve vztahu k demokracii a jeho skutečné úloze o činnostech v ní vykonávané, ve které žije a chce žít s plným vědomím, že v ní žijí a chtějí žít i ostatní uvědomělí lidé", jen záleží na "úhlu pohledu", takže "dub" se nemá v čem mýlit a popisuje snad jen v Češtině postižitelnou jemnou nuanci dnešního dvojího významu slova demokracie, alias vláda lidu.

Doba se holt mění a s ní i význam dřívějších termitů. Takový termit díky, je naprosto bez uzardění uveden ve spojitosti s tragédií třeba i globálního rozsahu - díky globální změně klimatu, zahynou do svou týdnů všichni lidé v oblasti více jak 10 km po obou stranách od rovníku... Kéž by.

268349

Nějak se z toho nedá poznat, který z vás bůhvíkolika to psal a tak je těžké reagovat na anonyma, aniž by se necítil některý z vás pominut, či zhrzen. A co se týče toho guláše, tak ten se vyskytuje povětšinou na straně tazatelů, kteří se ptají právě proto, aby ten guláš z přečteného neměli. Mnohdy ale postačí nezaměnit příčinu s následkem, když už to puzení ke kladení otázek jiným není k vydržení, zatím co puzení k vlastnímu nalézání odpovědí na ně se někde potuluje a ne a ne ho přimět být užitečným.

Má alespoň jeden z vás něco svého, na co by mohli být ostatní zvědaví tak, že by kladli otázky? S pravděpodobností hraničící s jistotou se dá předpokládat, že nikoliv... Oni ti co se neustále ostatních jen ironicky ptají, nebývají miláčky Múz určených k jejich polibkům a ta ironie je jen hávem halícím závist.

268353

05.05.2012 02:19

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Kdy může dojít k posunu

90.?.?.?

Sotva se ta slova o preventivním úderu RF zde objevila, zaznělo z úst šéfa jejího generálního štábu jejich potvrzení. A nebylo to nic nového v situaci přípravy agrese USA proti ní. Vždyť obě tyto země jsou již pod jhem kapitálu, tedy pod stejnou ideologií neviditelné ruky trhu a kolik vojenských základen má RF někde ve světě? USA jich přitom mají na tisíc a to i tam, kde dobrou noc dávají jak polární lišky, tak pouštní zmije. V těsném okolí RF pak obzvláště nezištně.

Pokud se lidstvo nechovalo podle Desatera, kde se to Desatero vzalo? No a pokud se podle něho snažili chovat lidé před plyšákem, jak dnes drtivá většina národa už jen nostalgicky vzpomíná, tak to bylo tím, že takové chování vyžadoval ten politický systém už tím svým "každý podle svých..." a tak až na to 1. přikázání plynoucí z ateizmu, byl duch toho Desatera základním pojetím vzájemných vztahů. Po předchozích érách však tato éra vyžadovala pro svoje zakořenění mnohem víc generací, než jí bylo dopřáno.

268358

05.05.2012 09:58

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

90.?.?.?

Bordelu? A v jakém smyslu?
Instituce? Pak ovšem je co závidět.
Nebo styl? Pak ovšem není co závidět.

268373

06.05.2012 17:27

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

90.?.?.?

$Chybí mu motivace "tahem" peněz"

No tak konečně za těmi vašimi ne právě srozumitelnými pindy všude kde se objevíte, něco konkretního stojí. Kouzlo nechtěného. Odhalení. [překvapení]

Vy jste zvlášní agent NWO, tedy těchže, jejichž prapředkové mají na triku existenci otrockého vynálezu - peněz a následně trhu s "neviditelnou" rukou trhu. Tedy toho, co po vyhoštění z Ráje na Zemi, kdy byla pro zachování druhu nutností kolektivní prvobytně pospolná společnost, tedy toho co vedlo ke vzniku sobecké "civilizace", stojící nyní na prahu svého konce. [naštvaný]
Očipování. Orwell. Babylon. To je cílem. [naštvaný]
Potlačení vlastní individuality člověka ne ve prospěch celku, ale ve prospěch rajského života hrstky banksterů a výsluní jejich užitečných idiotů. Pro ostatní otrokářský řád na furt. [naštvaný]
Buď jste jejich speciálně proškolený užitečný idiot, nebo jeden z nich. [bliji]

268430

06.05.2012 18:02

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Vždy začať analýzou stavu!

90.?.?.?

Jako analýza následků málem trefa. K dokonalosti chybí jen nalézt příčinu. Nepřímo, tedy dedukcí vyplývá z http://www.ulozto.cz/live/xqC7b96/prezentace-giza-... a o ní si můžeš "popovídat" s osud@quick.cz

268432

07.05.2012 01:02

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

90.?.?.?

Právě to myšlení ostatních hlavou, je pro vás osobně i jako třídu, nebezpečné.

Že jde v tržní společnosti všechno skrz peníze není žádná novinka. Novinkou není ani to, že právě skrz touhu po nich - mamon - se civilizace řítí do propasti, aby vaše třída na tom profitovala. Novinkou tak není ani to, že jedině jejich odstranění může ten mamon potlačit, ale to potlačí i tu vaši třídu.

Orwell nic nenastiňoval. On jen zveřejnil cíl, k němuž vede přímá cesta popsaná v Protokolech. Coby zednář nejspíš cíleně a už se tak staly bezmála realitou, protože projevená vize vede snáze ke svému naplnění. Chybí už jen to očipování, nad nímž se blahem tetelíte. Je to s ním však jako s ohněm. Dobrý sluha, ale zlý pán a ono nemá svému nositeli sloužit. Ono má sloužit pánu toho nositele a stát se tak mimikry toho skutečného pána.

Kam vede sobeckost a křivárny vím nejen já, ale i mnozí z mé třídy. Pro vaši třídu ovšem není žádoucí dopustit byť jen zmínku o hledání účinné formy k jejich eliminaci a tak neustále odvádíte pozornost stranou podstrkováním rádoby intelektuálních tajuplných výtvorů a matením významů jazyků. Podvědomě tím ovšem dáváte najevo, že se jen bráníte svému odhalení, tedy že je to vaše mimikry odkoukané od přírody. A já to tedy vím. [vyplazený jazyk]

268445

07.05.2012 09:58

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

90.?.?.?

Odhalení je mrcha nepříjemná. Že? A vede k dalším kiksům.

Sotva může být něco ano i ne. Snad jen ta tajemná částice, jíž prý jsou vědátoři již na stopě a která je sama o sobě svojí antičásticí, jejíž nalezení povede ke kvantovým počítačům.

Tak i ta proměna myšlení nemůže být současně "bohužel" i "bohudík" a je to stejný jazykový paskvil, jako to do jazyka zažrané díky, ve spojení s tragédií. Matení jazyků. Babylon.

Totéž o penězích, které jsou prý jen prostředníkem. Od kdy proboha? Prostředníkem mohly být tak ještě škeble, ale poté co byly nahrazeny penězi se staly mamonem a dnes, kdy se proměnily v dluhy, už dokonce jen jeho fikcí.

O těch i/y se nechám poučit, ale o tom efektu "sté opice" mám vážné obavy, že jde opět jen o skrytou fikci k zamezení iniciativy, když přece to chtěné přijde samo a stačí ho jen "hodit do placu" a počkat až se rozplemení. Vytahují se jen ty případy, kdy se tak stalo, ale o těch neúspěšných, které tuto tezi falzifikují, o těch nepadne ani slovo.

Až bude pro NWO všechno připravené a globální situace se otočí, pak už bude pozdě bycha honiti, takže čekání na stou opici je opět jen odklánění iniciativy pro NWO nebezpečné.

Ono všeho moc, škodí a i to tlačení na pilu je kontraproduktivní. Proto nejen já, ale prakticky nikdo těm větám pod pseudonymem "janko", jak je vidno v diskuzích, nerozumí. Co je to ta situace "za zrcadlem" z "druhé strany"? Negace negace? [oči v sloup]

268457

08.05.2012 03:28

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

90.?.?.?

Tak to bych rád věděl, kdo ze zdejších debatérů něčemu z toho porozuměl. Samý jinotaj. Lze jen doufat, že alespoň autor ví o čem je řeč.

O Higgsův boson nejde. Ten není sám svým anti a velmi by mě zajímalo, jak to, že ta částice (její název jsem zapomněl) neanihiluje, ba dokonce prý zanechala stopu, podle které jsou ji vědátoři na stopě. Buďto něco neplatí, nebo ti vědátoři jsou už tak chytří, že jsou z toho úplně blbí.

Pokud je mně známo, tak kód mají znaky v hebrejštině, ale nejsem linquista a hledat něco smysluplného čtením jiným než přirozeným způsobem, tak s tím si hrají šifranti, nebo děti nemající nic rozumnějšího na práci. Praktický význam je stejný jako věštění z křišťálové koule, kávové sedliny, či z karet, tedy nulový. No a slovíčkaření nad rozdílem téhož, to je zase doména právníků, kteří jak známo mají každý několik právních názorů na tutéž kauzu. To podle toho kdo jim dá víc, ne podle toho, kde je pravda. Ale dovedou se o tom učeně přít libovolně dlouho. Taky za ty prachy... Že?

Nějak postrádám argument k té mé neznalosti i/y. Nerad bych umřel blbej. [vyplazený jazyk]

268482

No ale zase je naděje, že ta další po té co přichází, se povede opět jen kameny a klacky. Aspoň tak to tvrdil Einstein, blahé paměti. Což je nesporně pokrok v omezení jejich ničivosti, jak si dovoluji poznamenat já. [oči v sloup]

268483

08.05.2012 20:47

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Počátky vlády písařů

90.?.?.?

Tak je to v Bibli. Ve skutečnosti to však bylo takhle:

Na počátku nebylo nic. Bůh řekl: „Budiž světlo!“ Ani pak nebylo nic, ale bylo to vidět. [vyplazený jazyk]

268516

10.05.2012 20:02

Osvobození Plzně

RE: Ano. Ve školách už jsou opět jako za bolševika vyučovány překroucené dějiny!!!

90.?.?.?

...ničím neomluvitelný zločin,který se bude "léčit" dalších několik desítek let!

Tak tomu se říká optimismus a ten jak je známo, se projevuje u neinformovaných pesimistů.

Kdo by byl tím eventuálním léčitelem? A koho by léčil? A čím? A Jak? A za co? [oči v sloup]

268670

...pak uz konecne budem svobodne dychat.

No tak tragické to snad nebude. Je přece známo, že "nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř". [překvapení] [chechtot]

268771

12.05.2012 10:28

Dopis paní Peckové

Cílená kamufláž.

90.?.?.?

On to nebyl jenom tento exot, třebaže s ostatními jeho názory nelze než vyslovit souhlas. Oni to spustili sami politici, a světe div se, politici opozice! Ten úhybný manévr, odklánějící (zajímavý termín, který nezná ani jazykový korektor!) pozornost od jádra pudla k překroucenému významu jedné věty, by svědčil tomu "koaličnímu souručenství s.r.o." a ona zatím po té roli mouřenína lačně chňapla opozice. Jsou v ní tedy stejní rozumbradové jako ten autor, ovšem pokud tomu není naopak a on se neshlédl v tom opozičním křepčení nad cizím hrobem, nemaje tušení o obsahu celého vystoupení dotyčné osoby.

Záměrně píši "osoby" a ne "poslankyně", protože její politická orientace v roli "knížecí" komorné je těžko pochopitelná, má-li na ni, jak se projevila, opačný názor. Je ovšem nepochybné, že v ní má řádově vyšší příjem, než by měla v profesi k níž má diplom a neodbytně se tak vtírá otázka, zda i v té šlechtické části protikorupčního koaličního souručenství se nejedná o zjevnou korupci, stojící co do počtu za celkem zanedbatelnou členskou základnou, zato co do voličstva za nezanedbatelnou částí základny voličské. [oči v sloup] [bliji]

268803

12.05.2012 11:45

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

90.?.?.?

Zase úhybný manévr, k odkonění kamsi za roh. Typické podle rčení, "já o koze, on o voze".

Nechci umřít blbej s neznalostí kdy a kde použít i/y, když mně byla nabídnuta tak nezištná pomoc a ne s neznalostí vašich teorií, způsobenou jejich prozatimní nedostupností na webu. Když se řekne "A" a ještě v kritice, tak to chce říci i to "B" v argumentaci. Jestli takto polovičatě postupujete i v těch svých teoriích, tak to nás, jak by asi řekla "baba blažková" - "to nás potěš koště". [překvapení] [velký smích] [chechtot] [oči v sloup]

268812

12.05.2012 18:20

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Počátky vlády písařů

90.?.?.?

Základním znakem Vesmíru je vůlí nedotčené rozmísťování hmoty, čili "mrtvost". Organizmus je naopak vůlí vyjádřené rozmísťování hmoty, čili život. Z kriminalistiky je ovšem otázné; CO? je to vůle; KDE? má sídlo; KDY? se projeví; KDO? ji vlastní; JAK? vlastně působí a NAČ? vůbec existuje; přičemž poslední z otázek - ZAČ? je vůle použita, snad ani nemůže existovat, protože pak by byla korupce jednou z charakteristik života a zdejšímu protikorupčnímu vládnímu souručenství rozpočtové zodpovědnosti by se slušelo položit právě tuto neslušnou otázku: "ZAČ?".
[překvapení] [oči v sloup] [bliji]

268822

12.05.2012 18:29

Dopis paní Peckové

RE: Je to surové

90.?.?.?

To jako že jsou zvyklí na holokaust a tak to uskrovnění ve zdraví přežijí? [zmaten]

268823

12.05.2012 23:57

Dopis paní Peckové

RE: Tu dámu určitě naomlouvám, ale pohrdám jí

90.?.?.?

Nebude se nic prodlužovat. Není práce ani pro ty mladé, tak kde by se vzala pro ty staré?... Jsou to pouhopouzí slouhové kapitálu a ti prostě počítají s tím, že než se lidi toho důchodu dožijí, tak natáhnou bačkory coby dlouhodobě nezaměstnaní bezdomovci hladem... Bude užitečné to co chystají jiným, z vůle lidu co nejdříve dopřát jim samým.

268838

20.05.2012 23:17

Boj o moc ve světě pokračuje

RE: je

90.?.?.?

"Problém s Židy vznikl hlavně kvůli tomu že byli zdatní obchodníci a tím i bohatí."

Tady to máte naprosto polopatě a od těch nejpovolanějších. [velký smích]
Civilizace [překvapení] [oči v sloup] [chechtot]

269332

21.05.2012 21:57

Boj o moc ve světě pokračuje

RE: Snížení zbraní?

90.?.?.?

Největší hovadina, má největší úspěch [překvapení] ... To byla životní zkušenost mého otce a je i moje. Naopak cokoliv rozumného je těmi vládnoucími "dvoumoudrými" pomíjeno. Například kšeft s jeho "neviditelnou rukou", nemající nikde ve Vesmíru obdobu. No a protože sotva může být větší hovadina než jakou je vzájemné "zplazmování", je s pravděpodobností rovnající se jistotě nepochybné, že k tomu "jedinečnému globálnímu předvedení" i dojde. Je jen jediná nejistota - KDY? [zmaten] [bliji]

269410

23.05.2012 01:06

Poprava pro výstrahu

RE: Ratha znám osobně jako vyučujícího nalékařské fakultě

90.?.?.?

Odposlechů? Kde jsou? Kdo je slyšel? Kdo je verifikoval? I na tom výboru měli k dispozici jen jejich výpisy! Poté co už nikdo neví kde, kdy, kdo, jak a proč je odposloucháván, by jen naprostý idiot použil mobil jako důkaz proti sobě, pokud by měl opravdu něco nezákonného na triku a pokládat Rátha za idiota může jedině pablb.

O té krabici platí totéž. Kde je průběh jeho zatčení natočené jediným záběrem i s pohledem na ty balíky peněz vytažené z krabice tak, aby byl Ráth v záběru? Kdo ho viděl? Kdo ho verifikoval? Měli ho na tom výboru k dispozici? Měli vůbec při tom zatýkání vystavený zatykač, aby ho mohli šacovat? Jen naprostý idiot by se takto vystavil riziku zadržení a opět, pokládat Rátha za idiota může jedině naprostý pablb.

A nakonec, těch pochybení při jeho zadržení jsou, jak vyplouvá na povrch, celé přehršle, takže najednou začínají ti jeho katani zařazovat zpátečku a být na něj slušní, protože již tuší, že si jeho advokáti s nimi při soudním procesu vytřou prdel a pro zneužití pravomocí jim hrozí, že půjdou bručet sami a ještě s břemenem milionových odškodných. Jediným výsledkem celého toho tyátru tak bude, nevydat ho ke stíhání a tím si zachránit vlastní kůži, aby se namísto nich stali jeho lovnou zvěří ti jeho dnešní lovci.

Ta podařená taškařice se už nedá zastavit, protože v tom lítá kde kdo a nikdo z nich nechce, aby byl tím padajícím hovnem byť jen olíznut. Ráth jistě není žádný svatý, to mezi tou sběří ani nelze být, ale udělat kolový hon zrovna na něho, tak to už musela být pro to vládní souručenství jo situace k uzoufání. A bude hůř. [oči v sloup]

269479

Není vy dva oponenti snazší, tomu "Kysučanovi" jeho fantazírování krok za krokem vyvrátit, než na něj jen plivnout? Znáte to rčení o tom "volání do lesa..."? Každému se vrátí jeho činy i s úroky. Jak jemu, tak vám. Má-li pravdu on, rozmnoží se mu a můžete mu jen závidět. Vám se ale vrátí jen ten rozmnožený plivanec a není vám tedy co závidět. [bliji]

269488

A z toho plyne jako co?... [zmaten] Nemáš-li co říci, raději mlč. [oči v sloup]

269508

23.05.2012 13:44

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

90.?.?.?

Vzdělanče s vystrčenou řití, o úroku a lichvě je již ve Starém zákoně [Ex 22:25] a kde je úrok, tak tam jsou taky peníze a kde jsou peníze tam jsou ti, kdo jimi určují hodnoty všeho. Věcí hmotných i nehmotných a tedy i morálky. Víme, voni jeden nevzdělaná "vystrčená řiti"?... [překvapení]

A to ty znalosti k sepsání Mojžíš, jsa veleknězem chrámu v Heliopolisu, zcizil Egypťanům, kteří je uchovávali v tajnosti od Sumerů, kteří je měli od...? No od koho asi, když lidé černí jako vix podle všeho přišli (z Ráje na Venuši) do jim nejbližšího prostředí v rovníkové Africe již před víc jak 100 000 lety. Vzdělanče... tedy vlastně "vystrčená řiti" [zmaten] [velký smích]

Vzdělancům, nevzdělancům i "vystrčeným řitím" není na škodu mít nějaké základní znalosti, aby neumřeli blbí. [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

269509

23.05.2012 14:10

Poprava pro výstrahu

RE: Všimli jste si ?

90.?.?.?

Jestli ten článek v BL není vycucaný z prstu, tak to znamená, že celý ten slavný M & I výbor jsou excelentní lháři, nejspíš z "plzeňských práv" a bude zajímavé jak se z toho "jednomyslného souhlasu o návrhu na Ráthovo vydání k trestnímu stíhání", předloženého jak pro TV zpravodajství, tak do parlamentního jednání a za jeho účasti, vylžou v přímém přenosu. Ten politický výbuch by hrozil udělat ve sněmovně horší spoušť, než terorista s vestou ze Semtexu. [chechtot] ... Konečně. [naštvaný]

269511

24.05.2012 19:08

Rusko platí dávky do amerického rozpočtu

RE: Možná..

90.?.?.?

Ono je to s tou ČNB ještě tajemnější než je ten hrad v Karpatech. Nefiguruje jako právnický subjekt s IČO v obchodním rejstříku a není tak vůbec známo jakou má právní formu. Ti kdo ji řídí jsou jen pro veřejnost natrčené figury a tak je to jako u toho FEDu, ale tam se už vlastnictví prolátlo, kdežto komu patří ČNB, to ví jen vlastník a Bůh. A nepotřebuje k tomu ani akcie na doručitele. [překvapení] [oči v sloup] [bliji]

269592

24.05.2012 21:30

Sázka na kolaps

RE: ...židovský sociológovia...

90.?.?.?

Tak to je kardinální omyl. [oči v sloup] Vždyť právě naopak jsou ohleduplnost a to ostatní co bylo kdysi lidstvu v Desateru přikázáno ctít, vlastnostmi získávanými výlučně výchovou k moudré bytosti, z její pudy řízené zvířecí podstaty. To sobecké JÁ mají v sobě všichni živí tvorové (a možná i věci vlivem gravitace) ve formě pudu sebezáchovy od svého početí a i to místo v tlupě, ve stádu, či ve smečce, se získává postupnou výchovou. Proto také musí lidé procházet mnohem delším obdobím k dospělosti, než je tomu u ostatní oživené hmoty.

269609

24.05.2012 21:53

Sázka na kolaps

RE: ...židovský sociológovia...

90.?.?.?

Nezapomeň těm svým ovečkám taky oznámit, že když ten Mojžíš (o kterém se neví jestli je to fantom, nebo realita a pokud reálný byl, tak coby velekněz chrámu v Heliopolisu, odkud zmizel i s utajovanými spisy z dob počátků lidstva, dodnes nejspíš drženými v "Arše úmluvy".) sešel s těmi prvními deskami s Desaterem dolů z hory a uviděl to hordou uctívané zlaté tele, tak ho málem klepla Pepka a ty desky rozflákal na padrť, načež dal z toho "nového národa" pěkných pár tisíc za "odměnu" odpravit mečem na onen svět. Nejspíš už to nebylo hříchem, když to Desatero neexistovalo... A s těmi jazyky běž na lekci za "janko", který se v tom pohybuje jako gibon ve větvích pralesa, ať ty své ovečky nemateš... Kazateli. [oči v sloup]

269613

24.05.2012 23:53

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

90.?.?.?

Definice úroku je v tom, že se věřiteli dostává od dlužníka dohodnutého procenta z jistiny v roční odměně za to, že se věřitel vzdává využití té jistiny v dlužníkův prospěch. Tedy i kdyby byl ten poměrný přírůstek ošetřovaného stáda tomu pasákovi dáván, šlo by o dohodnutou odměnu za službu a ne o úrok.

O úrok by mohlo jít v přesně opačné situaci a to jen tehdy, kdyby si pasák to stádo od jeho majitele zapůjčil ke svému využití (zde snad jedině ke spasení svých ploch před jejich využitím osevem). Ovšem aby za to formou částí přírůstku toho stáda uhradil díl z výnosu oseté plochy, který mu tím vznikl, musel by najít patřičně debilního majitele stáda, jelikož to stádo je i s tím přírůstkem pořád majitelovo a pasák by tak splatil úrok majetkem majitele a ne ze svého výnosu osevem, jenž mu využitím stáda vznikl. Ke vzájemnému vypořádání by se tedy muselo přihlédnout k nákladům pasáka plynoucí z rozmnožení stáda a naopak k jeho výnosu z oseté plochy, což by nejspíš skončilo soudním sporem, v němž by oba účastníci promrhali své majetky na soudní výlohy a právní zastoupení...

Samozřejmě by si pasák to stádo půjčovat nemusel, ale pak by musel "v potu své tváře...". Jinak mu nezbude, než dělat pasáka za odměnu, což je dnes dovedeno k dokonalosti, kdy pasáci inkasují odměnu od stáda. Stáda šlapek... Ale kdo ví? Třeba mají to stádo poskytnuté jen k pasení od jeho skutečného majitele, no a pak jsme tam kde kdysi. [vyplazený jazyk]

Na další výplody "vystrčené řitě" nemíním mrhat časem.

269625

25.05.2012 01:20

Rusko platí dávky do amerického rozpočtu

RE: Možná..

90.?.?.?

Zákonem jsou zřízeny všechny státní instituce. Všechny ale mají IČO a jedině ČNB je ze zákona nemá! Proč asi? Tím je to ten tajemný hrad v Karpatech. Vůbec se nedá zjistit, jde-li o státní, či soukromou instituci! To, že její vedení jmenuje prezident, to nevysvětluje proč tato instituce jako jediná ve státě nemusí mít IČO a tím veřejně přístupné to co s tím souvisí, protože je-li obdobou FED, pak musí někomu patřit a stát to rozhodně není. Tak kdo? [zmaten]

269627

25.05.2012 14:55

Rusko platí dávky do amerického rozpočtu

RE: Možná..

90.?.?.?

Opravdu? Toto hlásí sekce http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/rej...

Obchodní rejstřík podle firem
Aktuální hledání: Identifikační číslo: 48136450
Počet nalezených subjektů: 0 - Vytisknout seznam
Nebyly nalezeny žádné záznamy
Údaje platné ke dni 25.05.2012 06:00 [překvapení]

Něco tady smrdí [bliji]

269661

26.05.2012 00:11

Rusko platí dávky do amerického rozpočtu

RE: Možná..

90.?.?.?

Ještě že tak... Ale že těch ekonomických subjektů tam už je, až oči přechází. Množí se jak hlodavci. Nebo spíš jako ty peníze v bankách. Jak pak chce ta vláda rozpočtové odpovědnosti něco reformovat, když výsledkem jejího úsilí je nelineární nárůst byrokracie?! Ministerstva financí jsme dokonce měli svého času souběžně dvě. "Federální", které fungovalo až do konce roku 1992 a pak to nynější "běžné", funkční už od 21.4.1988... Tady je jediná pomoc. Návrat do doby,

když ještě civilizace nebyla,
a vládla celým širým světem idila,
a lidi byli jen nahatý vopice,
a brontosaurus válcoval jim silnice...
[vyplazený jazyk] [chechtot]

269695

26.05.2012 00:39

Roste tlak pro válku s Íránem. Kongres dává „zelenou“

RE: Co myslite ,ma politik vic rozumu nez opice a nebo ne? ...proč zrovna politik ?

90.?.?.?

To je ten s bílou jarmulkou? A co ti s tou červenou? Že by satanisti? Nebo komunisti? [oči v sloup]

269698

28.05.2012 17:53

Kalouskův závod ke dnu

RE: canca o kravach

90.?.?.?

Nic mu neuniklo. Když umí existovat na internetu, nemůže být takový blbec, aby nevěděl základní pravdy a tak se jen diletantsky snaží o demagogii k odvedení pozornosti od článku do nikam. Moc dobře ví co je to průběžný systém a že do něj šel díl příjmů z celého národního hospodářství patřícího tehdy opravdu všem, kdežto dnes do něho jde jen díl z příjmů od zaměstnaných, což logicky při zvyšujícím se věku dožití, obludné nezaměstnanosti a rozkrádání kde se dá jako o závod, nemůže stačit ani na už tak mizerné důchody.

Tady by mohl něco zachránit nejpozději do švestek se dostavivší návrat doby prvobytně pospolné společnosti, jenže došli mamuti a těch jeskyní je taky poskrovnu, tak si to vyhynutí druhu dvoumoudrých hominidů budeme muset jak se patří vychutnat. Ono všeho moc, škodí. I toho rozumu, z něhož jak vidno všichni zblbli.

269861

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 3

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,76 Kč
Euro
26,28 Kč
Libra
29,20 Kč
Kanadský dolar
16,81 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
24,20 Kč
100 japonských jenů
20,85 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,68 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 381,06 Kč
1 unce stříbra
515,46 Kč
Bitcoin
403 089,46 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?