Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 12 příspěveků, 1 jméno: Fred.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

29.07.2012 10:33

Trest smrti - neúčinný a nehumánní přežitek

Trest smrti je chyba

Fred 80.?.?.?

Vrah by měl být odsouzen o to, aby se staral vědomně celoživotně o pozůstalé oběti a to velmi tvrdou prací v nějakém táboře jako byl Gulag nebo koncentrační tábor. Tím by se tak umožnilo ho propustit v případě justičního omylu. Trest smrti je velká chyba. Neboť vrahovi bere zodpovědnost za to co učinil.

272676

03.08.2012 11:48

Křížová výprava na východ

Křížová výprava

Fred 80.?.?.?

Co je Katolická církev? Nic jiného než společenství, které pokračuje vládu říše Římské nas světem. Realisticky viděno, je to přebraní expanze říše Římské jinými prostředky než vojenskými. Takže dřívějější císař je dnes papež. A k soudržnosti tohoto společenství byla taky vynalezena jedna ideologie, sepsaná v Bibli. Totéž měl i komunismus. Měl své svaté jako Lenin, Stalin atd. Katoélická církev si vždycky vypomáhala mocí světskou, neboť moc světská měla a má možnost použít vojenské síly. Komunistické náboženství používalo armády a všech světských možností k ovládnutí světa. Takže rozpadem komunismu získala Katholická církev snadnější vliv do východních států, což byl vždy její zájem, dobýt a porobit Slovanské země. A rozpadem komunismu získala Katolická církev i velkou světskou a tedy i vojenskou pomoc od západních států při dobývání výchdodu a tedy Slovanů. Příkladem je toho Polsko, které dnes dovolí cizé americké vojáky usadit se na svém źemí. To je jasná příprava pro další dobývání východu z požehnáním katholické církve. Nakonec Češi umožňují kolonizaci tak jako Poláci pomalu ale jistě bezbolestně Americké armádě a tím připravují jako Poláci základny pro dobývání Ruska, Bílé Rusy a Ukrajiny.

272896

04.08.2012 08:54

Křížová výprava na východ

Vazalství díky zadlužení

Fred 80.?.?.?

Když v roce myslím 1991 byl prezident Havel na návštěvě s velkou slávou ve Švýcarsku, tak jsem myslel, že hledá zde model státu pro tehdy svobodné Československo. Čímž by vznikl nezávislý stát na podobných principech jako Švýcarsko a tedy i neutrální stát. Tím by se zamezila import anglosaské americké demokracie. Jenomže díky hloupostem Václava Havla, což potvrzuje i strašný výrok o humanitním bombardování, tento Václav Havel ztratil tvář a ukázal se v jiném světle a dopravil Československo do nového vazalství.Myslím si, že pravé náboženství je Švýcarská demokracie a ne všechny -ismy, jako komunizmus, katolicizmus, islamizmus. Toto není ve Švýcarsku potřeba. Mezi Švýcary neexistuje většinou závist, tedy nemusíš mít vše, co mají jiní. A to je základ. Závist je začátek zotročení. Domnívám se, že raději být chudý a ne otrokem, vazalem. Svoboda podporuje tvořivost a to existovalo v Československu. Dnes je tvořivost, vynalézavost potlačovaná si vše možností koupit, čímž je daná možnost zadlužení a tedy vlastně k zotročení. A to byl účel, jak dostat nadvládu nad státy východního bloku tak zvaným západem. Což se postupné obsazování pozic před dobýváním Ruska, Ukrajiny a Bílé Rusy. Tyto státy se zatím do této situace zadluženosti nedostaly.

272933

06.08.2012 10:36

Křížová výprava na východ

Zatím válka neohrožuje území USA

Fred 80.?.?.?

Je zajímavé, že všechny války se vedly a vedou mimo území USA. Zřejmě je USA vyvolená zem na kterou se nikdo ze světa neodváží. A USA si dovoluje válčit všude ve světě a zabíjet všude ve světě. Zřejmě by bylo dobré, aby se USA pohrozilo třeba raketami jak to bylo na Kubě. Možná, že by se situace změnila. Zřejmě jsou USA vojensky nedotknutelné a proto mohou podnikat koloniální války ve světě, neboť mají pořád vlastní zázemí, kam se mohou ztáhnout a nabrat síly, kdežto pro ty, kteří tuto možnost nemají, neboť se na jejich územích vedou války díky USA, ti samozřejmě podléhají zničení a zotročení.

273047

10.08.2012 09:22

Zdokonalování metody „barevných revolucí“

Barevné revoluce

Fred 80.?.?.?

Zajímavý a pravdivý článek. Tak se dělala revoluce v Rusku za Jelcina v zájmu USA a nakonec tyto manipulace Putin prokoukl. Stejně tak se tímto způsobem měla dobýt Ukrajina, což Janukovič též poznal a Timošenkvou odstavil, neboť by Ukrajina spadla do náručí kolonizátorů z USA. Na Bílé Rusy se revoluce nepodařila, neboť prezident Bílé Rusy toto kolonizační nebezpečí viděl a vidí a proto jedná tak jak mu to moc umožňuje.
Zřejmě je známé z minulosti, kdy to byli Římaní, katholická církev, Napoleon, Němci a jiné národy se snažily dobýt a zotročit Slovany. Bohužel Poláci, Češi, Bulhaři a jiní západní Slované obětují svobodu za otroctví. Je to smutné.

273206

15.08.2012 08:17

Příčiny a řešení problému chudoby Afriky

A co dnešní Česko?

Fred 80.?.?.?

Copak není dnešní Česko vlastně taky kolonie? Místo aby Česko zůstalo po Sametové revoluci suverením státem, tak odevzdalo veškerou svobodu novým brtatrům díky zadlužování. Co je to dluh? No to je vědomí, že musím někomu dělat otroka. A proto po sametové revoluci se honem honem zlikvidovalo vlastní zemědělství, což je základ suverenity a tedy přežití státu.Ddnes se musí potraviny dovážet a zaplatit. Plno tradičních firem bylo zlikvidováno anebo zabráno za pomocí nových bratrů, nyní ze země neomezených možností, tedy USA. Ku příkladu firma Tatra, ta patří USA, slavná firma Morvana Otrokovice, ta byla asi konkurentem fimam USA, tak se zavedla do konkurzu. Kde je ČKD. Kde jsou námořní lodě? Kde je firma TESLA? A co Poláci a jiné národy východního bloku. Z radostí si vezmou k sobě nové ochránce svobody, za kterou musí platit, vyrábovat nechat se zotročit. Vše pro rouškou demokracie USA. Vše příprava pro další tažení proti Rusku, Ukrajině a Bílé Rusy. Raději být chudým, ale svobodným. Chudoba naučí přemýšlet.

273348

22.08.2012 14:52

Bukvice pochodovaly Prahou

Návrh

Fred 80.?.?.?

Možná, že by bylo nerozumnější, umožnit těm bukvicím, aby si založily vlastní stát a tím by se jejich problém vyřešil, ne.
Tam by mohly pochodovat a činit jak se jím zlíbí a nebyly by utiskovány. Je třeba jím najít nějaké území a to ohradit a tím by taky mohly udělovat asyl svým spřízněným.
Tam bych taky potom poslal ty slavné Pussy Riot ea jiné, mohly by pro ně dělat koncerty a nesnažit se rozkládat Ruský stát. Možná, že by se někde našlo prom ně území, třeba na Sibiři anebo někde v Africe.

273723

28.08.2012 08:46

„Nezávislé Kosovo“: Patologická zločinná struktura globální úrovně (I)

Příprava útoku na Slovany

Fred 80.?.?.?

Copak to není jasné, proč se Kosovo dostalo do rukou Albánců. Vždyť USA tam chtěli vstoupit na Balkán a založit si tam další vojenskou základnu proti Rusku, Ukrajině a Bílé Rusy. A k tomu mají pomoc Muslimů, což jsou Albánci. Nu a za odměnu, že USA mohli se usadit na Balkáně pomáhají hodní Američané Albáncům. Nu a výsledek je odměna Kosova a genocida na Srbech. Na Youtube je velmi zajímavá diskuze z MUDr. Rajkem Dolejším, jehož matka je Srbka a on vystudoval medicínu v Praze. Mluví o historii Srbů a jejich genocidě.Zná se osobne velmi dobře z generálem Mladičem. Celé vraždění v Serbrenici je lež a generál Mladič nikdy takový rozkaz k vraždění nedal. Serbrenica byla čistě záminka pro vojenskému napadení Srbů. MUDr. Rajko Dolejší napsal knihu: Rozhovory z generálem Mladičem. Je snad v Česku k dostání.
Mluví též o zabíjení Srbů Albánci v Tyraně k získávání orgánů na prodej.

273996

Proč jsou Slované považováni za Untermenschen, je zřejmé z toho, že do Slovanských zemí nesahá moc katolické církve, která by ráda i tyto země dobyla, aby dokázala že jedinně Řím je centrum světa a nic jiného. Nedivím se, že se Češi brání, navrátit majetek katolické církvi, neboť z historie vědí, co v Čechách obyvatelům učinila. Katolické církev není nic jiného než chamtivost po moci nad celým světem. Jed to pokračování vlastně Říše římské jinými metodami, tedy pomocí ideologie napsané v Bibli a vtloukání této ideologie do hlav nekritických občanů. Tak jak Goebels řekl, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou, tak se pracuje z každou ideologii. Stejně tak se pracovalo z ideologií komunismu.
Nyní máme ovšem velmi nebezpečnou ideologii Islámu. Tato ideologie je roznášená v Evropě podivným způsobem. Zástupci této ideologie infiltrují pomalu ale jistě tak zvaný svobodný Západ.
K tomu Západ a USA pomáhají, příklad je vznik Muslimského Kosova. Západ sedí na větvi, kterou so podřezává.

274060

01.10.2012 15:41

Firma L’Oréal pošlapává památku českých panovníků

Úcta k České minulosti

Fred 80.?.?.?

je to postupné ničení existence Slovanských zemí, jejich kultůry a obsazování pozic lží a klamem pro další postup k dobytí Ruska, Ukrajiny a Bílé Rusy. Je to něco podobného co udělali Pussy Riot.
Je to vulgární Amerikanizmus, který nemá úctu k jiným kultůrám.

275973

06.10.2012 09:14

Duka si ulomil kus svatého Václava – co bude na řadě příště?

Dobývání území

Fred 80.?.?.?

Katolická církev je jen pokračování Říše Římské jinými methodami než dobývání světa vojensky, jak to dělali Římští císařové pomocí légií. Katolická církev používá metody biče a cukru a její program čili ideologie nebo-li dnes software je napsáno v bibli.
Katolická církev je organizovaná vojensky, čili má generála, což je Papež a nižší šarže jako biskupy a faráře a nakonec vojáky, což jsou její věřící. Takže získá-li zpět majetek v Česku, tím získá opět větší moc na území Česka a získá nové pozice, čili základny pro další postup na východ. A tedy díky nenávisti Čechů k Slovanským národům jako Rusku, Bílé Rusy a Ukrajině zaručeně majetky katolické církvi z radosti odevzdají. Stejně umožní novým osvoboditelům z USA dřív nebo později založit na svém území na požádání vojenské americké bratrské základny v zájmu ochrany.

276614

06.10.2012 13:15

Duka si ulomil kus svatého Václava – co bude na řadě příště?

Odevzdat vše

Fred 80.?.?.?

Nevím proč najednou chtějí Češi navracet něco katolické církvi. Asi se chtějí stát katolickým státem. Připadá mi to, že chtějí být hodní před Římem a jemu se zalíbit, být také hodní před Američany. Možná až příjdou Číňani, tak si všichni Češi nechají operovat oči, aby vypadali jako Číňani. Nu a co když Spojené Státy požádají Čechy, aby se připojimi jako další stát k USA. No tak Češi opět se připojí k USA a budou se učit Anglicky, a rozkaz USA se nechají poangličtit a na vlastní řeč zapomenou. Za Rakouska Uherska poněmčení nebylo dosaženo, ale v zájmu svobody made in USA vše půjde bez problémů. Vždyť už mnoho tradičního průmyslu bylo odevzdáno do rukou amerických spasitelů a některé firmy byly přivedeny do konkurzu. Nakonec nezbyde Čechům ani vlastní zem a možná, že bude jím alepoň dovoleno sedět na stromech včetně s vládou a budou cizincům ukazováni jako vzácná stvoření, která budou krmena jako opice v zologické zahradě.

276638

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,57 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,29 Kč
1 unce stříbra
547,77 Kč
Bitcoin
683 609,14 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?