Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 6 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

13.10.2010 02:24

V Evropě končí sociální smír

RE: Socialni smir...

94.?.?.?

Přestaňte už roztrušovat tu svoji goebbelsovskou propagandu o tom, jak ti vzdělaní, pracovití a schopní se mají v tomto systému po zásluze dobře. Je to naopak, ti slušní, a mezi nimi i lidé vysoce vzdělaní, jako například vědci, lékaři a učitelé, odvádějí poctivou a vysoce kvalifikovanou práci, bez které by společnost nemohla trvale fungovat, poctivě platí daně a přitom žijí na hranici chudoby. Svoji práci dělají částečně pro lásku k ní samotné, částečně proto, že je to potřeba a také proto, že mizerné peníze, které za svou práci dostanou, nepovažují za nejvyšší hodnotu. Naopak ti "schopnější" se věnují politice, svým tunelům a předstírání nulového zisku, aby z něj nemuseli zaplatit žádné daně. A kromě toho se věnují ohlupování národa, který má věřit, že je vše v pořádku.

Vzdělání má samozřejmě vysokou hodnotu pro poznání a vědění samotné, pro vnitřní rozvoj člověka, ale vysoký životní standard nikomu nezajistí, k tomu se dnes mnohem víc hodí jiné schopnosti - především silný žaludek a žádné skrupule. Pohleďte na naše politiky, kolik z nich je skutečně vzdělaných, kolik z nich získalo své akademické tituly poctivě, vědeckou prací, a kolik z nich aspoň trochu přesahuje svou inteligencí bývalé komunistické pohlaváry. Doba romantického kapitalismu, kdy se věřilo, že zbohatnout se dá i poctivou prací (a byla to i částečně pravda) je dávno pryč, pokud chcete zbohatnout dnes, nestačí jen poctivě pracovat (třebas i jako podnikatel), musíte i někoho pořádně okrást.

229907

16.10.2010 16:25

Malá úvaha o pyramidách

Důležitý je cíl

94.?.?.?

Nezlobte se, podle mého názoru jde diskuse na toto téma někam "do vytracena". Myšlenka, že je třeba začít u sebe je jistě správná, ale moudří lidé ji praktikují sami od sebe už od nepaměti, a svět je stále téměř stejný.

Co tu chybí, je ušlechtilý cíl, který lidstvo v současnosti nemá. Komunismus se přinejmenším dočasně zdiskreditoval, většina masových duchovních proudů, jako třeba křesťanství, na tom není o moc lépe; kam člověk dohlédne, je tu diskreditace původně dobrých myšlenek, skoro jako by to bylo záměrné. Konzumní společnost, založená na neustále zvyšující se spotřebě se ovšem diskredituje sama od sebe a nemusí tomu nikdo pomáhat. Problém je v tom, kam má lidstvo směřovat a jaké má být. Hodně se spekuluje o NWO, ale chybí důvěryhodné informace - musím bohužel konstatovat, že vlastně o něm téměř nic určitého nevím, takže nevím, mám-li být pro nebo proti.

Připusťme, že existují moudří a ušlechtilí lidé, kteří cítí za lidstvo spoluodpovědnost a záleží jim na tom, jaká budoucnost náš druh čeká. Tito lidé si potřebují utřídit myšlenky, vzájemně spolu diskutovat, potřebují pravdivé informace a také vzdělání. Teprve pak může takové snažení přinést něco pozitivního - slepý slepého vést nemůže. Problém pyramidy a její špičky - je reálný a závažný, ale zatím nevíme, jestli je řešitelný (i když se to prozatím nikdy uspokojivě nepovedlo). Existují různé teoretické vědecké disciplíny, jako teorie informace, teorie her a další, které mohou dát nějaké náměty, existuje také spousta historických zkušeností dřívějších civilizací, užitečná by byla i psychologie, možné inspirace a zdroje informací by mohly být i v uspořádání společenství jiných organismů, prověřených evolucí. Problém je, že nikdo neobsáhne všechno vědění, které by zde mohlo být užitečné. Diskuse vzdělaných a moudrých lidí je nezbytná, přičemž jistý jazykový nebo překladatelský servis, ve smyslu nápadu jean.larouxe, by ji mohl usnadnit.


Problém současných "elit", které skutečnými elitami nejsou, mohou být jejich sobecké záměry, ale nemusí tomu tak být vždy, předem bych proto nikoho nevylučoval. Co tu hlavně chybí, je cíl, dobrá, nosná myšlenka, jak dál. Pojďme diskutovat hlavně o tom.

230117

17.10.2010 00:39

Malá úvaha o pyramidách

RE: Kto mlčí, ten svedčí, kto nekoná, ten súhlasí.

94.?.?.?

Souhlasím, i nejlepší vůdce je na nic, když je na nic cíl.

Doposud to bylo tak, že cílem každého druhu během evoluce bylo přežití. Možná v tom není vše, ale minimálně bychom měli zkoumat, jaké chování a strategie nám zajistí přežití a jaké ho ohrožují. Já jsem člověk vědy, odchovaný mayovkami a sci-fi knížkami a filmy, které u nás vycházely před rokem 1989. Věřím v rovnost všech lidí, bez rozdílu národnosti, rasy nebo barvy pleti. Neměli bychom zůstávat jen na této planetě. Potřebujeme rozvíjet vědu, vzdělání a zastavit plýtvání surovinami, dokud nějaké máme. Až bude všechno vytěženo, proplýtváno, technologie a znalosti budou pohřbeny pod ruinami civilizace, už se odtud nehneme, a bude nás čekat dlouhý úpadek. Možná je to nezbytné, aby lidstvo zmoudřelo, ale i tak bychom měli udělat opatření, abychom mohli dosažené poznatky zachovat a používat aspoň některé,energeticky nenáročné technologie.

Společnost by měla být uspořádaná tak, aby se mohl rozvíjet (a tedy i slušně žít) potenciálně každý. Neopakovatelnou hodnotu má každý jedinec, protože nikdo nemůže předem vědět, jak důležitý je jeho příspěvek k našemu společnému přežití. Přitom všestranný rozvoj lidstva nelze oddělit od boje o přežití - příroda poskytuje dostatek příkladů toho, jak organismus či společenství, které se nerozvíjí, spěje k zániku. Naopak, každá smysluplná činnost, výchova, vzdělávání, škola, věda, duchovní sebezdokonalování - to vše je, doslova a do písmene, náš boj o život. Naskýtá se otázka, proč to tedy - někdy - tak flákáme, a proč plýtváme silami na různé "pitomosti"?

230142

17.10.2010 19:41

Malá úvaha o pyramidách

RE: smutek a marnost

94.?.?.?

Mně se to nezdá tak zlé... Diskuze je kultivovaná, přináší zajímavé náměty, trochu se lišíme v názorech - chtěl jsem původně říct, co člověk, to jiný názor, a tím tuhle poznámku ukončit.

Jenomže mně napadlo něco jiného. Různost v názorech je možná dána různými informacemi, které každý z nás má. Nadarmo se neříká, že kdo ovládá a vhodně filtruje informace, manipuluje celou společností. To by ale nešlo, pokud by byli jedinci navzájem velmi odlišní. Vzhledem k tomu, že manipulace s masami lidí zřejmě úspěšně probíhala v minulosti i dále probíhá, zase tak moc odlišní od sebe v průměru nebudeme.

Plyne z toho jeden nadějný závěr: potřebujeme pravdivé, úplné a přesné informace. Na jejich základě budeme dělat velmi podobné, konzistentní a správné závěry, aniž by bylo potřeba se na nich příliš domlouvat. Hodí se k tomu ještě zopakovat výrok, který ale není můj: Pravda vás osvobodí.

230165

18.10.2010 02:06

Malá úvaha o pyramidách

RE: smutek a marnost

94.?.?.?

Ano, jistě, máte pravdu, hrubě jsem to zjednodušil. Vy nevíte přesně, jak jsem to myslel a já nevím přesně, jak to myslíte Vy. Přesto myslím, že v rovině o které hovoříte, skutečnost, která je za všemi těmi slovy, je pro nás oba ta stejná (a jen každý z ní vidíme jen trochu jinou část).

Ale cíle mojí úvahy nebyly původně tak vysoké. Chtěl jsem upozornit na to, že současný systém (politický, společenský, naše západní civilizace, a jistě by se to dalo upřesnit, ale nechce se mi do toho) s lidmi manipuluje na základě určitých podobností, používá jistých schémat (neznám je všechny, ale stálo by za to je hledat a odhalit). Kdyby tyto podobnosti neexistovaly nebo byly malé, schémata by byla neúčinná a hromadná manipulace by nefungovala (např. reklama, volby proti zájmům voličů a další). Ale je to právě naopak - jedinci v davu vykazují určité podobnosti, které z nich dělají dav. Chtěl jsem vyjádřit myšlenku, že podobnosti mezi lidmi, běžně zneužívané k manipulaci, mohou zafungovat i pozitivně, především u lidí, jimž směřování a budoucnost lidstva leží na srdci a kteří budou mít pravdivé informace. Absolutní shoda na pozitivním a správném programu není přece nutná, ale uskutečnit ji aspoň v míře, v jaké se zatím projevuje spíš negativně, by nemělo být nemožné.

Pak je tu samozřejmě (nerozhodnutelná) otázka, zda "software", který nám běží v hlavě či vědomí, je v podstatě tentýž a má jen jiná vstupní data, nebo se liší a když, tak jak moc. Otázka pochopitelně není beze zbytku rozhodnutelná, ale jisté indicie tu jsou. Kromě toho, co jsem uvedl v úvaze o citlivosti člověka k hromadné manipulaci, je tu i názor (buddhistický), že kořenem všeho "zla" je nevědomost.

230185

24.10.2010 21:23

Francouzský vztek v kleci EU

RE: Několik postřehů

94.?.?.?

Milý Sašo, demokracie tu určitě není, a pravděpodobně nikdy nebyla (a nejsem si úplně jistý, ale možná, že nebyla vůbec nikdy a nikde na Zemi). Všechno je to jenom mazanější způsob vlády lidu, ovšem v 3. pádě, tedy komu čemu. Ne že bych si tu přál nějaký krutý, nelidský režim, jako fašismus a podobně. Jinak si ale myslím, že tzv. demokracie je chiméra, za kterou se někteří v naději honí a jiní jejím jménem předhazují lidu "chléb a hry", aby se o to ostatní raději nezajímal. Více než míra účasti obyvatelstva na moci, ať již opravdová nebo předstíraná, by mně zajímal cíl, kam celá ta společnost směřuje a jak se chová ke svým členům. V přírodě, pokud nějaký organismus nebo společenstvo začne stravovat samo sebe, nakonec hyne. Z tohoto hlediska je nekooperativní, predátorský kapitalismus choroba, která, pokud nebude léčena, stráví celé lidstvo. Pokud se v nějaké populaci vyskytne omezené, malé množství tzv. "predátorů", tito mohou na základě svého vzorce chování velmi dobře přežívat, takže z hlediska jedince se zdá být takové chování optimální. Potíž ovšem nastane, začne-li se takto chovat většina nebo velká část celé populace. Výzkumy ukazují, že jakmile "predátorům" dojdou zdroje, takto postižené společenstvo stravuje samo sebe a nakonec hyne.

230820

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 0

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 5

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Měnové kurzy

USD
23,00 Kč
Euro
27,22 Kč
Libra
29,96 Kč
Kanadský dolar
17,49 Kč
Australský dolar
16,37 Kč
Švýcarský frank
25,42 Kč
100 japonských jenů
21,93 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,07 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 654,22 Kč
1 unce stříbra
559,48 Kč
Bitcoin
301 888,18 Kč

Poslední aktualizace: 26.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?