Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 66 příspěveků, 3 různá jména: rataj, rusel, rusel.k.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

31.01.2007 11:57

Redakce publicistiky televize NOVA

Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

Domnívám se, že autor je značně zaujatý. Vybrané citáty z článků
p. Johna nesvědcí o jeho nějakém abnormálním propagování komunistických ideí, prostě v podobném duchu občas psát v té době musel, pokud chtěl novinařinu vykonávat. Domněnka o jeho spolupráci s STB je založena na údajném zmizení jeho svazku, což by muselo být aspoň doloženo nějakým svědectvím, nebo výpovědí někoho, kdo by měl důkaz, že mu p. John svou činností ublížil. Podle mého názoru patří nyní p. John s p. Klímou k nemnoha odvážným lidem, kteří se nebojí zjišťovat závažná fakta o kriminální činnosti dnešní " elity ", nebo mafií, což vyžaduje značnou statečnost. Proto si myslím, že bychom si těchto lidí měli spíše vážit, a ne je tvrdě odsuzovat za něco,
co v minulosti dělali téměř všichni novináři.

127470

31.01.2007 22:00

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

Plně s vámi souhlasím, že u všech reportáží, a to i v případě, že by byly třeba několikahodinové, jde o selekci. Jak jinak podat informaci o kauze, která např. ve stádiu vyšetřování by zabrala několik stovek stran různých svědectví? Záleží však na tom, co se z tohoto materiálu vybere, zda se podaří podat obraz, odpovídající skutečnosti. Zjistit skutečnou pravdu o nějaké události je vzhledem k různým, někdy záměrně falešným výpovědím nesmírně složité a navíc každý posuzovatel událost do určité míry hodnotí dle nějakého vlastního názoru. Přesto by měly být reportáže sdělovacích prostředků max. objektivní, aby veřejnost nebyla dezorientována. Pokud k záměrné dezorientaci v reportážích p. Johna došlo, informujte o tom, zajímá mě to.

127502

31.01.2007 23:00

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

To jsou věci, jestliže je to pravda, musil bych přiznat, že jsem se mýlil. Škoda, že se mladí schopní lidé, jako RJ nesporně je, naopak nevěnují skutečně dobré správě věcí veřejných - politice, protože by to naše země skutečně potřebovala. Zatím se zdá, že se skoro každý politik stará jen o své koryto a v současné garnituře chybí výrazné osobnosti.

127505

01.02.2007 12:06

Jde o hodně

RE: ..by me

rusel.k 62.?.?.?

Je asi bohužel pravdou, že většině lidí dnes stačí zase jen mít
" chléb a hry ", někteří jsou též utaháni nadměrnou zátěží v zaměstnání s raně kapitalistickými metodami a tak si nechtějí připouštět další starosti. Devalvací ideálů po tzv sametové revoluci a současným praktikováním " demokracie " jsou proto často zcela znechuceni. Chybí, nebo schází informovanost o příkladných kladných vzorech. Výchova k odpovědnosti za své činy, správnému chápání svobody a k dodržování základních morálních hodnot téměř neexistuje. Snad je to záměr udělat z lidí poslušné stádo. Kolik našich lidí by dnes bylo ochotných jít bojovat za svobodu, jak tomu bylo ještě v obou světových válkách?

127543

01.02.2007 23:13

Problematika protiraketové základny v nadsázce

RE: Tři body

rusel 62.?.?.?

Jsme členy vojenské Severoatlantické Aliance a proto umístění tak významného vojenského zařízení by mělo být v prvé řadě projednáváno v NATO - obranná strategie by měla být jednotná. Zřejmě by taky naše spojence moc nepotěšilo, kdyby nad jejich územím byly sestřelovány jaderné hlavice. Osobně si myslím, že kdyby už k takovému jadernému konfliktu došlo, že by dnes v Evropě měl málokdo šanci na přežití, snad na bídné doživoření. Doufám, že se nenajde blázen, který by volil takové řešení. Spíše by se mělo znovu jednat o zničení všech zbraní hromadného ničení. PROTO NE VOJENSKÝM ZÁKLADNÁM, alespoň tohoto druhu a nadto cizím. P.S. Dej Jezince prstíček a za chvilku jich máš 10 uvnitř ( z 200 US borců jich může být...).

127566

03.02.2007 11:33

Demonstrace Ne základnám

RE: Reportáž od koně

rusel.k 62.?.?.?

Plně souhlasím, komunismus je jednou z politických ideologií, byl to jeden ze směrů, které existovaly již ve starém Řecku - viz Platónovu Ústavu, a toto učení nemá pouze zápory. V ideální podobě vyžaduje především právo lidí na slušný život a bez Marxe
a jiných by možná ještě dnes spousta lidí žila v otrockých pracovních podmínkách. Ideál je jedna věc a jeho uplatnění do praxe druhá. Který ideál nebyl v dějinách hrubě zneužit k oklamání mas a k získání neoprávněných výhod pro určitou skupinu? Vezměme si "samet. revoluci", kolik lidí, důvěřujících v hlásaná hesla, bylo oklamáno kupónovou privatizací, kolik jich pozbylo v důsledku vytunelování podniků zaměstnání, kolik nás bylo ožebračeno "chytráky",krytými "nedokonalými" zákony?

127651

04.02.2007 12:58

Rakovina přírody – člověk

RE: Pokrytectví

rusel.k 62.?.?.?

Máte pravdu, že jsme se dostali do pěkné šlamastyky a to zejména vynálezem štěpení atomu, to je opravdu pro lidstvo na jeho dosavadní úrovni jedno z největších nebezpečí, je to jako dát ve stohu zápalky malým dětem. Zlo ve světě se zdá dominovat, ale odsuzovat lidstvo jako celek? Stále je ve světě
většina víceméně slušných lidí a hodně těch skutečně dobrých, kteří poctivě vykonávají svou činnost a spokojí se s tím, co mutně potřebují a jsou ochotni i pomáhat jiným. Jinak by náš svět snad už ani nemohl existovat.

127742

05.02.2007 22:41

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

Plně s vámi souhlasím. Pokud se týče holokaustu židů v 2. svět. válce, myslím, že každý si ještě v této době může zjistit pravdu, pokud se ovšem nezaměří jen na tvrzení popíračů. Pamatuji, jak těsně po válce byla v tisku uveřejňována spousta dokumentárních fotek, v rozhlase podávali hrůzná svědectví bývalí vězňové, existovala řada brožur a knih s výpověďmi a fotografiemi, byla natočena řada dokumentů i hraných filmů, z toho hodně polských, pamatuji na př.o Oswieczymi, povstání ve varšavském ghetu a pod. V r. 1962 jsem se byl podívat v terezínském ghetu, myslím, že každému pochybovači by prospělo se alespoň na týden vyspat spolu se stovkou dalších, těsně na sebe natlačených lidí na tvrdé pryčně.

127866

06.02.2007 17:38

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

Chtěl jsem toho napsat víc, ale neměl jsem už místo. Doufám, že si nikdo nemyslí, že jsem příznivcem toho, co sionisté provádějí dnes, jsou to válečná zvěrstva možná i horší, než konali nacisté, zejména s ohledem na vývoj zbraní. Pokud se lidi nechají oblbnout ideologií vyvoleného národa, vyvolené nordické rasy, vyvolené jedině správné Strany, nebo pokud jim vy"volení" stoupne do hlavy tak, že si myslí,že jsou polobozi a mohou si tedy dělat, co chtějí, jedná se vždy o vážný průser.
To, že se extrémní pravice může přiklonit k fašismu, to už tu bylo. Jinak mi je líto všech slušných lidí, kteří padli ve válkách a zejména těch, kteří hrdinně položili svůj život v boji proti silám zla. Čest jejich památce!

127964

07.02.2007 13:58

Co se vlastně u Nadžafu stalo? Různé verze

RE: Proti vsem

rusel.k 62.?.?.?

Podle mého názoru hlavní příčina všech konfliktů spočívá v tom, že se lidé nedokáží domluvit, že většinou chceme víc, než skutečně potřebujeme, že málokdy jsme ochotni alespoň trochu dodržovat zlaté pravidlo " miluj bližního svého jako sebe samého", u budhistů "měj v úctě všechny bytosti" a toho zneužívají k nalákání na vějičku planých slibů o blahobytu ti, kteří chtějí veškerou moc pro sebe. Proto máme takové vládce, jaké si zasluhujeme, proto máme tak zdevastovanou přírodu. Pokud se lidé nedomluví a budou stále podléhat falešným ideologim, budou-li podporovat nějaké "Endlo"sung", tak s námi
bude asi ámen. Máme svobodnou vůli, je za 5 minut 12, snad se nás příroda jako rakoviny nezbaví.

128065

08.02.2007 12:17

Kterak ministryně na argumenty zapomněla...

Trochu poezie nikoho nezabije

rusel.k 62.?.?.?

Jak se vám líbí následující variace na národní témata od NN?
Kde domov můj,
kde domov můj,
otčinu mou rozkrádají,
cizím rukám v plen dávají,
za mísu čočovice,
pánové někteří.

Však na tuto panskou chásku taky brzo dojde,
s nalomenou páteří, jak známo, vesměs každý pojde.

(P.S. trochu jsem příliš drsný text NN zmírnil.)

128165

09.02.2007 09:30

Zrada české inteligence

Švejkovo poselství dnešku

rusel.k 62.?.?.?

Vychovávat lidstvo je holt těžký, už se vo to snažilo hodně mudrlantů jako nějakej Platón, náš Ámos, Hašek a na celým světě spousta dalších a pokaždý se to jaksi zvrtlo. Proto jsem měl někdy radši pejsky a jiný boží hovádka, ty si jaksi mezi sebou lepší rozuměly a když se nažraly, byly spokojený a nechtěly žrát eště z cizí misky. Taky to bejvávalo s poznáním, kdo je tvůj kamarád a kdo ne, dřív vo moc lepší.
U nás v hospodě, když se někdo moc vytahoval a začal dělat bordel, tak jsme mu dali jednoduše přes držku a vyhodili, příště už přišel jako beránek. Teďka to tam, jak se tak na to shora koukám, máte zatraceně podělaný. Už ta 1. velká válka byla jedno velký svinstvo, ale co tam včíl za vojenský vynálezy máte dneska, to těm fiškusům, co to vymysleli, musel snad nakukat sám rohatej, dyť stačí jen zmáčknout knoflík a je celý město v luftě. A eště se to neřádstvo rozlízá po celým světě a skoro každej vůdce by to chtěl, že jako by to mělo vochránit jeho národ, místo aby se domluvili a všechno to zavčas vodklidili, než to někde bouchne třebas samo vod sebe a udělá to ze země holinu. A tedˇ, babo radˇ! Nic jinýho mě nenapadá, co bych vám vzkázal, než že když je to s tou všenápravou lidstva takový, tak by aspoň každej měl začít s tou nápravou vod sebe a že by bylo dobrý se k sobě navzájem chovat aspoň tak, jak ty boží hovádka. Snad pánbů dá, že to s váma nakonec přeci jen dobře dopadne a že se spolu nesetkáme spíš, než by vám bylo libo.
S úctou váš Josef Švejk.

128266

09.02.2007 10:52

Zrada české inteligence

Švejkovo poselství

rusel.k 62.?.?.?

Švejkovo poselství:Vychovávat lidstvo je holt těžký, už se vo to snažilo hodně mudrlantů jako nějakej Platón, náš Ámos, Hašek a na celým světě spousta dalších a pokaždý se to jaksi zvrtlo. Proto jsem měl někdy radši pejsky a jiný boží hovádka, ty si jaksi mezi sebou lepší rozuměly a když se nažraly, byly spokojený a nechtěly žrát eště z cizí misky. Taky to bejvávalo s poznáním, kdo je tvůj kamarád a kdo ne, dřív vo moc lepší.
U nás v hospodě, když se někdo moc vytahoval a začal dělat bordel, tak jsme mu dali jednoduše přes držku a vyhodili, příště už přišel jako beránek. Teďka to tam, jak se tak na to shora koukám, máte zatraceně podělaný a vo moc komplikovanější . Už ta 1. velká válka byla jedno velký svinstvo, ale co tam včíl za vojenský vynálezy máte dneska, to těm fiškusům, co to vymysleli, musel snad nakukat sám rohatej, dyť stačí jen zmáčknout knoflík a je celý město v luftě. A eště se to neřádstvo rozlízá po celým světě a skoro každej vůdce by to chtěl, že jako by to mělo vochránit jeho národ , místo aby se domluvili a všechno to zavčas vodklidili, než to udělá ze země holinu. A tedˇ, babo radˇ! Nic jinýho mě nenapadá, co bych vám vzkázal, než že když je to s tou všenápravou lidstva takový, tak by aspoň každej měl začít s tou nápravou vod sebe a že by bylo dobrý se k sobě navzájem chovat aspoň tak, jak ty boží hovádka a spojit svý síly v rámci dobrý věci. Snad pánbů dá, že to s váma přeci jen dobře dopadne a že se spolu nesetkáme spíš, než by vám bylo libo.
S úctou váš Josef Švejk.

128274

09.02.2007 14:04

Zrada české inteligence

Švejkovo poselství

rusel.k 62.?.?.?

Vychovávat lidstvo je holt těžký, už se vo to snažilo hodně mudrců jako nějakej Platón, náš Ámos, Hašek a na celým světě spousta dalších a pokaždý se to jaksi zvrtlo. Proto jsem měl někdy radši pejsky a jiný boží hovádka, ty si jaksi mezi sebou lepší rozuměly a když se nažraly, byly spokojený a nechtěly žrát ještě z cizí misky. Taky to bejvávalo s poznáním, kdo je tvůj kamarád a kdo ne, dřív vo moc lepší.
U nás v hospodě, když se někdo moc vytahoval a začal dělat bordel, tak jsme mu dali jednoduše přes držku a vyhodili, příště už přišel jako beránek. Teďka to tam, jak se tak na to shora koukám, máte zpropadeně složitý. Už ta 1. velká válka byla jedno velký svinstvo, ale co tam včíl za vojenský vynálezy máte dneska, to těm fiškusům, co to vymysleli, musel snad nakukat sám rohatej, dyť stačí jen zmáčknout knoflík a je celý město v luftě. A ještě se to neřádstvo rozlízá po celým světě a mnoho velkejch Vůdců si myslí, že by to mohlo vochránit jejich národ, kdyby to měli taky doma, místo aby se domluvili a všechno to zavčas sprovodili ze světa, než to někde bouchne třebas samo vod sebe a udělá ze země holinu. Když je to s tou všenápravou lidstva jako takovýho tak složitý, každej by měl podle mýho názoru začít s tou nápravou aspoň vod sebe, uznat, že všude žijí lidi, kteří chtějí svobodně a po svým dejchat, a spojit svý síly se svejma kamarádama z celýho světa proti vojnám – vopravdu to není žádná sranda, já tam byl.
S úctou váš Josef Švejk.

128286

09.02.2007 18:44

Írán: válka se blíží

RE: hmm..tak toto je uz moc..

rusel.k 62.?.?.?

Milej Čížku, když jste tak krvelačný, proč už dávno nejste někde v 1. linii? Jste si schopen vůbec uvědomit, co to dnes znamená použít tak hrůzné zbraně hromadného ničení bez opravdu nejkrajnějšího důvodu? A co to udělá s okolním světem, to chcete, aby všude přibylo zhoubných nádorů, aby se rodily děti bez končetin, s 2 hlavami a možná nějací ještě horší mutanti?
Kdoví, co by to udělalo se zemskou kůrou, zda by to vůbec vydržela? A jak byste se zachoval vy,kdybyste ve vteřině přišel o všechno, co na světě máte rád, o svou ženu, děti, celý majetek, to opravdu chcete, aby se takhle šířila ta vaše slavná demokracie, cítíte se být ještě alespoň trochu Čechem? Aby bylo jasno, nejsem pacifista za každou cenu, když je národ neoprávněně napaden, nebo je zcela prokázané, že se nepřítel na něho chystá, je na to po zuby ozbrojen, a národu jde o bytí nebo nebytí, má plný nárok na účinnou obranu (ZHN z toho z výše uvedených důvodů přesto vynechat, však se státy zavazovaly k tomu, že je nepoužijí jako prví). Co vaše slavná technika, vždyť z vašich družic se dá rozpoznat každý detail na pár cm, podle toho nepoznáte, zda má někdo opravdu nebezpečné zbraně? Kromě toho trvá hodně dlouhou dobu, než se podaří ZHN vůbec vyrobit, další dobu než je vyzkoušena (což snad dokážete zdetekovat) a hodně dlouhou dobu, než se vyvinou potřebné nosiče, pokud jim to zbrojní kšeftaři, třeba od vás, nedodají pěkně zabalené k přímému použití? Máte dost skutečných nepřátel v USA, např. drogové mafie, které mají na svědomí smrt hodně vašich spoluobčanů, proč své síly nezaměříte tam? Uznávám na 2. straně, že USA měly a mají spoustu významných, statečných (zde nelze zapomenout na vojáky obou svět. válek) a většinu dobrých lidí, ale proč asi myslíte, že jste oprávněni ze sebe dělat světového policajta a často se míchat do věcí, kterým jak se zdá vůbec nerozumíte? Asi uvažujete, že se jinde nemohou obejít bez Coca-coly, hamburgerů a hollyfilmů? Některé kovbojky, jako třeba Sedm statečných, mám docela v oblibě, ale jedná se tam skutečně o správný postoj k právu, o obranu proti hrubému násilí.
Jinak ste, jak známo, až po uši zadlužení, tak byste mohli začít šetřit hlavně na astronomických zbrojních výdajích.

128316

10.02.2007 12:25

Írán: válka se blíží

Čas rozhodnutí nastává

rusel.k 62.?.?.?

Jak vidím, texasan se na můj příspěvek ještě neozval, snad to s ním přece jen není tak zlý. Jak je zřejmé, den Posledního soudu se zdá být přede dveřmi, každý se chtě nechtě bude muset definitivně rozhodnout, na čí straně chce stát, jaké znamení chce mít na čele, k tomu byl obdařen svobodnou vůlí. Neodsuzujme hned každého za hříchy minulosti, každý člověk je víceméně křehkou nádobou a málokterý dokáže vzdorovat soustředěnému náporu zla jako náš Mistr Jan. Každý se během života stále vyvíjí a může se úplně změnit jako například tibetský světec Milara"pa, který byl původně tuším loupežníkem. Někdo dojde k poznání pravdy bohužel až tváří v tvář vlastní smrti.

128377

10.02.2007 16:36

Írán: válka se blíží

RE: Čas rozhodnutí nastává - doplněk

rusel.k 62.?.?.?

Ještě není zdaleka všechno ztraceno, jak se říká,dokud duše v těle vždycky je naděje. Všichni velikáni lidstva nám stále zdůrazňovali, abychom se konečně probudili, pochopili sami sebe, dokázali oddělit zrno od plevele. Demagogové, dobře znalí temných stránek lidské povahy, se nás vždycky snažili zlákat svůdnou vějičkou nějakého ráje na zemi a věděli dobře, že by pouze vyloženými lžemi většinu neovlivnili, proto promísili svá tvrzení příměsemi pravdy, nemluvě o záměrných provokacích, velice dobře promyšlených tak, aby tomu lidi uvěřili. Pro ilustraci např. Hitler měl pravdu v tom, že Versailleská dohoda by znamenala, kdyby ji Němci měli plnit, pro německý národ úplnou katastrofu, nebo nyní je pravda, že teroristické činy proti civilnímu obyvatelstvu jsou opravdu hrozné, ale musíme si uvědomit, z čeho pramení, kdo k nim dal skutečně podnět. Násilí plodí jenom násilí. Začínají to chápat i někteří politici a spousta lidí v USA, kteří pozbyli v Bushe důvěru a hodně skutečně vlivných lidí v Anglii, Francii, Rusku a na celém světě. Konečně i v Izraeli a mezi Židy je dost lidí, kteří pochopili.
Proto věřím, že se vše může ještě obrátit k lepšímu, spojí-li se toto úsilí proti nesmyslnému vraždění, které by mohlo vést k tragickému závěru. Bůh nám pomáhej v tom, abychom se nemýlili a poznali skutečnou pravdu. Pro ostré hochy, kteří touží po krvi a chtějí se za každou cenu prát, bych doporučoval, atˇsi to rozdají sami mezi sebou v čestném boji muže proti muži jako gladiátoři.

128394

10.02.2007 20:13

Hysterie v Herzliji

RE: Buchanan je jedním z mála rozumných politiků v USA

rusel.k 62.?.?.?

Přečti si taky někdy něco z 2. strany,možná změníš názor:
www.osud.cz/cs/clanek.php?id=5589
Víš kolik je otrokářů, zneužívajících děti třeba v různých jiných státech Asie, v Africe,
kolik je pedofilů třebas v Německu, kolik dětí je nuceno od raného dětství těžce pracovat i prostituovat v t. zv. třetím světě?
To bys to tam asi všude taky řešil atomovkou, zamysli se nad sebou!!!

128410

11.02.2007 09:50

Írán: válka se blíží

Sibyllino proroctví.

rusel.k 62.?.?.?

Už jsem si říkal, že se svými příspěvky přestanu, vždyť jsem ještě ani p. Stworovi na jeho záslužnou práci nepřispěl, ale nějak cítím, že jde vážně do tuhého a něco mě stále nutká, abych se přece jen ozval. Na mysli mě vytanulo Sibyllino proroctví, které se mi jeví pro tuto dobu nejvýstižnější. Mám v ruce jen výtah z něho (AZ – Print, Ostrava 1991), kde se uvádí, že bylo použito materiálu z knihy „Velké proroctví Sibyly, královny ze Sáby“, vyd. V Mor. Ostravě v r. 1936.Cituji malou část z výtahu, ale zase jen zkráceně, bez porušení smyslu textu:

KONEC EVROPY V dobách, kdy rozpoután bude boj o hrob Mesiášův, bude celá Evropa žít ve strachu o tom, co bude zítra?... Co lidé na východě žijící? Kdy se na nás vrhnou, aby nás úplně vyhladili? Nikdy předtím ze zemí východních strach neměli. Avšak v té době,kdy člověk za jeden den pomocí různých přístrojů urazí vzdálenost větší, nežli dříve za celý měsíc, bude tato vzdálenost nepatrnou! …Avšak přijde i ta doba, že lidé z východu poznají, že Evropan jim není přítelem,… rádcem,… učitelem, ale že přišel k nim se změněnou tváří proto, aby je zotročil! … Evropané budou míti v zemích východních svá vojska, budou míti tam svá knížata, budou nutit lid, aby jejich jazykem mluvil! … Snad podaří se jim i to, aby lidé východní pro zájmy Evropy jeden druhého vraždili! Podaří se jim i to, aby vznešení východňané jejich jazykem mluvili, ale nepodaří se jim nikdy, aby si podrobili srdce malého východního člověka…I když snad lesk nabízeného zlata oči oslepuje a stín zbraní slunce zatemňuje, tento malý, půdě a národu věrný člověk, neustoupí! Nezaprodá se! Zbytečně, naprosto zbytečně půjdou Evropané do zemí východních, aby si je podmanili! Zbytečně budou prolévati svou vlastní krev! … Lépe … by učinili, kdyby svých sil použili k zvelebení a zdokonalení svých vlastí! Ráj by měli zde na zemi!...A tak budou míti na zemi peklo! Dobudou-li dnes jednoho národa na východě, tu se jim na druhý den jiný národ zase vzbouří!
….
Satan rozevře své pařáty : říkejte všem národům, že naše zbraně to jsou, které obracejí lid k nové víře! Řekněte, že vaše zbraně přinášejí světlo! Pro svaté jméno Luciferovo, neříkejte, že tyto zbraně budou jednou obráceny proti světlonošům!
….
Nic vám nepomůže, že… budete míti kovové ptáky, kteří budou řízeni jsouce vámi ve sklepeních, sami ve vzduchu létati a smrt roznášeti!
…Zahodťe zbraně! Nezabíjejte svých vlastních lidí! Atd, atd…
Říká nám to něco, odpovídá to skutečnosti, nebo je to jen blablabla, co myslíte? Pro ověření správnosti textu by bylo vynikající, kdyby se našel mezi čtenáři Z někdo, kdo je schopen vyhledat nejstarší u nás dostupný text proroctví ( kniha ze 17.(?) století v některé významné pražské knihovně).

128449

15.02.2007 22:08

Svět by mohl zastavit Bushovy zločiny výprodejem dolaru

RE: NSSM 200 – dokument -zamyšlení

rusel.k 62.?.?.?

Možná si někteří čtenáři myslí, proč věřit v Boha, když to naše Věda dávno vyvrátila. Kladu pár otázek :
Co víme o vesmíru, je nekonečný, nebo konečný, a kdyby tomu tak bylo, co je za ním? Jak je to s jeho vznikem ( tedˇtu máme zase novou, strunovou teorii )? Proč se elementární částice podle teorie velkého třesku seskupovaly tak, aby výsledně vytvořily taková tělesa jako např. planety, kroužící po pravidelných dráhách, otáčející se kolem osy v pravidelném rytmu, co k tomu dalo podnět, co je toho příčinou, je v tom možno vidět harmonii?Jak je to vůbec s člověkem a se světem? Z čeho jsme skutečně složeni, z čeho pramení pýcha některých, kteří si myslí, že se jim podaří ovládnout napřed celou zemi a pak si troufají i na celý vesmír? Věda postupně poznávala, že vše hmotné se skládá z molekul, ty z atomů a ty z dalších mikročástic, přičemž se stále přichází k novým objevům. Vědci už dokázali zjistit velikost elementárních částic, která se dá použít k vypočtení objemu hmoty v jednotlivých částech.Jaký objem hmoty v prázdném prostoru zaujímá celé lidstvo, jaký má celá naše země hmotu?Cituji dle
astro. http://wz.cz/astro/vesmir/vesmir.html
"Všechno co známe dnes ve vesmíru, veškerá energie, to všechno bylo před velkým třeskem nějakým způsobem soustředěno v nepatrném nesmírně hustém a žhavém objemu. Zde už končí lidské chápání, protože něco tak ohromného v tak malém objemu si nejde představit, navíc se můžeme ptát, co bylo před velkým třeskem."
Co myslíte, odpovídá poznání starých Indů o tom, když mluví o „ prázdném“ nebo „iluzorním“ charakteru světa forem, přírody, což označují jako „mája“ , jejich skutečné povaze, na rozdíl od běžného konvenčního smyslového chápání? Lze akceptovat, že vše pochází z jediného Prazákladu, že jsme se vším byli kdysi v jediné Jednotě? Co nás tam spojovalo a co nás vede k porušování původní Jednoty? Co opravdu jsme, na co jsme tak pyšní, o co se pořád pereme?
Jak je to s podstatou všech věcí, živých organismů, co je příčinou toho, že elementární částice vířící v atomech značnou rychlostí a všemi směry se vzájemně nesrážejí, jaké jsou jejich skutečné dráhy, jakým způsobem se atomy spojují v molekuly, jak vůbec vznikla první živá buňka, co k tomu vytvořilo potřebné podmínky, proč se buňka začala dělit, jak se z původní buňky postupně vyvinulo tolik rostlinných a živočišných druhů, jak vznikly v organismech smyslové orgány, jak a kde skutečně vzniknul člověk, jak se první lidé rozšířili po celé zemi, jak vznikly lidské rasy, jak u lidí došlo ke vzniku myšlení až k chápání abstraktních pojmů, co bylo příčinou toho, že se někde náhle vynořily vyspělé civilizace s obdivuhodnými technologiemi, co u některých způsobilo jejich náhlé zmizení?Co bylo příčinou toho, že na naší zemi vznikly t...

Kráceno (Editor)

128866

16.02.2007 18:43

Svět by mohl zastavit Bushovy zločiny výprodejem dolaru

RE: NSSM 200 – dokument -zamyšlení/reakce

rusel.k 62.?.?.?

Jedná se o naprosté nedorozumění, chtěl jsem pochopitelně v dalším textu ukázat pravý opak, úvodní větu jsem zřejmě špatně formuloval. Myslil jsem to tak, že dost lidí bylo ovlivněno různými materialistickými ideologiemi a přehnanou důvěrou ve vědecko-technologický pokrok, že si myslí, že věda postupně dokáže všechny zásadní problémy života, a dokonce i vesmíru vysvětlit, a povede k slibovanému ráji na zemi, a k čemu pak bude (z hlediska těchto lidí) potřebná víra? Jestliže se začtete pozorněji, ptám se na některé tyto zásadní problémy tak, že jsem si myslel, že mě budete chápat v mém zamýšleném smyslu, tedy, že současná ani žádná budoucí věda nebude nikdy schopna žádný z těchto problémů pravdivě objasnit, nikdy nebude schopna stvořit živou buňku,atd, atd. Chtěl jsem, aby to i mnohého tápajícího vedlo k poznání, že nepředstavitelně složité procesy ve vesmíru i v každém organismu řídí jediná Síla - Bůh , který, i kdyby všechno lidské odhodlání skoncovat se zlem na zemi ztroskotalo, dokáže každé neúnosné neřádstvo, které se rozbujelo po zemi, po zásluze nemilosrdně potrestat, jak se to už v historii lidstva mnohokrát stalo. Jak říká přísloví, „všeho do času, Pánbůh na věky“. Člověk je však povinen řídit se Božími přikázáními, snažit se o pravdivé pochopení lidských záměrů a činů, nepodléhat zlu a podle svých sil působení zla vzdorovat.Ještě jednou se omlouvám.

128993

17.02.2007 11:51

Kybernetoví vojáci pro Izrael

RE: Arabaci - vzdělanost

rusel.k 62.?.?.?

Pro zamyšlení a k posouzení doporučuji tex. čížkovi se podívat třeba na
http://referaty-seminarky.cz/islam-3/,
odkud cituji (překlepy jsem opravil):
"Islám vstoupil do nové etapy své historie,ve které se nejenom nepřestával učit od ostatních kultur, ale navíc si vytvořil svoji vlastní skvělou kulturu, Kalif Al-Mansur založil "Dům vědění". V něm překládali učenci díla starověké řecké filosofie a medicíny a snažili se o pochopení indické matematiky. Muslimský myslitel Ibn-Sinna se stal jedním z nejvýznamnějších středověkých filosofů a odborníků na medicinu. Jeho díla se hodně četla po celé Evropě, kde je známý pod jménem Avicenna. Matematik al-Khwarismi zavedl algebru a v osobě Peršana Omara Khyyama se jedinečně spojil talent matermatika, astronoma a básníka. "
"Po celá staletí předstihovala islámská kultura a vzdělanost křesťanskou Evropu. Evropská civilizace využívala arabských zdrojů a učila se z nich vědě, matematice a lékařství a dokonce tajemství výroby papíru. "
Jinak plně souhlasím s tex. čížkem, že je nezbytné se vzdělávat, abychom aspoň něco pravdivě pochopili. I Lenin v tom měl naprostou pravdu, když hlásal: "Učit se, učit se, učit se!"
Jen bych k tomu dodal, že ne vše čemu se člověk učí, je pro něho dobré, mnohdy oddělit zrno Pravdy od plevele je velmi obtížné.

129058

17.02.2007 14:25

Zrada české inteligence

RE: Mucednik - poznámka

rusel.k 62.?.?.?

Co je Dobro, co je Zlo, co je to morálka, se snaží vysvětlit etika neboli filosofie morálky. Cituji z Filosofického slovníku (Brugger, naklad. Naše vojsko, Praha 1994):„Ve svědomí, především ve zkušenosti viny, prožívá jedinec rozdíl mezi vlastním dobrým a špatným jednáním; v kulturách všech národů se nacházejí příkazy, normy chování a hodnotová měřítka, podle nichž je jedno chování schvalováno jako chvályhodné nebo vůbec předepsáno jako povinné, jiné je jako zavrženíhodné zakázáno. Příslušně tomu jsou lidé sami a jejich postoje hodnoceni jako vůbec dobří, nebo špatní.“
„Pokud je člověk jako duchovní bytost pravým obrazem Boha a jako subjektivně konečný znamená účast na absolutním rozumu Boha , je pro všechny lidi dán stejně platný, obecně závazný mravní řád.“ (V tomto odst. se mi zdá text v jedné části trochu kostrbatý, možná vinou překladu, ale význam je snad jasný.)
Zásadní problém ve správném pochopení božských záměrů vidím v tom, že se ani do dnešní doby nepodařilo duchovním vůdcům lidstva sjednotit na jednotném výkladu těchto Božích plánů. Podle mě pro to teprve papež Jan Pavel II. nastolil počáteční předpoklady.
Pro pochopení, co je správné, tedy morálních principů, lze použít i vlastní rozum. K čemu nakonec povede, když lidé začnou podléhat svému sobectví, „dobru“ jenom pro sebe a svou rodinu, iluzi absolutní svobody pro sebe ve smyslu: „urvi, co urvi, co nemůžeš z…..“ ? Napovím 2 možnosti: a) k všeobecnému rozvratu, b) ke konečné lidské svobodě, k osvobození lidstva od falešné morálky.
Co je dobré pro společnost, sjednocení se na jednom principu, tedy pochopení Jednoty, nebo její rozštěpení na jedince s naprosto odlišnými názory? Každý snad chápe, že ze dvou stejných sil, působících zcela v jednom smyslu, vznikne jejich výslednicí síla dvojnásobná (1+1=2). Jaká však vznikne výsledná hodnota, budou-li vzájemně působit ve zcela opačném smyslu ? Pochopitelně nulová (1-1=0).
Cituji opět z Filosofického slovníku (str. 248): „Mravní zákon je pro člověka zásadně poznatelný. Tím se vysvětluje dalekosáhlý soulad v hlavních rysech mravního vědomí.“

129067

18.02.2007 19:35

Mezi dvěma mlýnskými kameny

RE: Je toto vůbec možné?

rusel.k 62.?.?.?

Rozděl a panuj, to je přesně to , co nejúčinněji vede k dosažení nadvlády. V každé zemi je dost nespokojených, především s tím, že mají velké potřeby a stále málo prachů. "Tož jim je dejme a hned máme pro své cíle k dispozici větší sílu než několik divizí, celkem za směšnou cenu."
Jedině v sjednocení je síla, která dokáže účinně něčemu odolávat, jinak dopadneme vždy jak u Lipan (v té době ale v husitském vojsku zůstalo už málo původních bojovníků, ochotných za svou víru položit život, ve vojsku bylo dost lidí, kterým se jednalo hlavně o kořist a ti nikdy nejsou spolehliví).
"Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádru" - dnes
bohužel vidím jako iluzi. Slušný člověk však by i v nejtěžších dobách měl zůstat člověkem.

129174

19.02.2007 17:30

Radarové otazníky

RE: noviny - říkanka

rusel.k 62.?.?.?

Ami, ami, amíku, pas se na svém trávníku!

129208

20.02.2007 15:05

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Precizni uvaha.

rusel.k 62.?.?.?

Dnes mi padl zrak na titulek z rozevřených novin: „ J. Langmajer: Jsem herec a potřebuji vůdce." Pravdivá slova, každý z nás potřebuje, aby nás někdo správně vedl, řídil, vychovával, aby nás upozorňoval na to, co děláme dobře a co špatně. Každý z nás má na očích nasazeny více nebo méně silné růžové brýle mámení, a záleží také jen a jen na každém, do jaké míry jejich mámení podléhá. Řízení, výchovu , potřebujeme od malička. Rodiče nám říkali: Nehraj si s ohněm, nebo se popálíš a myslili to tak, že nemáš na to zatím takový rozum, abys pochopil, kdy je oheň pro tebe sluha, a kdy pán. Víme, že pokud děti moudrého vedení rodičů neuposlechli, vždy to pro ně skončilo trestem, teprve, když se spálili, pochopili, a nezodpovědnému zahrávání s ohněm se nadále vyhýbali, některé bohužel skončili i tragicky. V podstatě to platí i pro dospělé lidi, ovšem je to mnohem složitější, neboť o roli našich vůdců se uchází mnozí, každý nám říká něco jiného, co vydává za jedinou lidskou pravdu, a stále stojíme před rozhodnutím, jaké vedení si pro svůj život zvolit. Na druhé straně máme dnes většinou dost možností pro to, abychom pochopili záměry jediné Pravdy. Z historie plyne, že pokud se lidé vydali špatným směrem, vždy zato byli nakonec spravedlivě potrestáni, někteří pochopili, až se sami přesvědčili, jakému klamu podlehli (např. němečtí generálové, kteří se vzbouřili proti Hitlerovi), mnohým přineslo špatné vedení záhubu. Bohužel se (aspoň mně) jeví, že příliš mnoho lidí v současné době, třeba u nás, zcela podléhá zhoubným, sladce svůdným vějičkám brýlí mámení, a z tohoto tvrdého snu se mnozí probudí až po pořádném kopanci, nebo to s nimi (námi) dopadne i podstatně hůř! Jak poznáme, k čemu nás kdo vede?
„Ne podle (sladkých) slov poznáte je, ale podle jejich činů.“
Přeji nám všem, abychom se nemýlili, usilovali o pochopení záměrů Pravdy, dokázali tyto pochopit, i když se nám někdy jeví jako nepříjemné a tvrdé, a dle toho se v životě řídili.
Pravda zvítězí, jak to máme i ve státním znaku.
Nejsem žádný kazatel,ani promovaný filosof, atd, možná se vám zdá, že na Z zbytečně „vopruzuji“, chybí mi zpětná vazba. Byl bych proto rád, kdybyste se k mým příspěvkům vyjádřili. Navrhuji proto, abyste na konec ve svých diskusních příspěvcích k libovolnému článku, tak po 2-3 dny, připojili zkratku:
(rka)….v podstatě s tebou souhlasíme, přispívej, rádi si to přečteme
(rkb)… na tvých úvahách je dost pravdy, ale většinou jsou to banálnosti, tak s tím hodně, hodně brzdi
(rkb)…jsou to vesměs kraviny, vodpusť si to.

129267

21.02.2007 10:47

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Precizni uvaha.

rusel.k 62.?.?.?

Proč píšu? Je mi jasné, že naprostá většina přispěvatelů do Z zcela chápe, co je dnes ve světě skutečně pravdivé a proto se jim mohou jevit některé mé názory jako banální. Přispěvatelů je ale v porovnání s celkovým počtem čtenářů Z nemnoho a hlavně pro ty čtenáře, kteří vyznávají zcela protichůdné názory, jsou mé příspěvky určeny, aby se nad nimi zamysleli. Rovněž si myslím, že mnohým mladým lidem, kteří jsou silně ovlivňováni různými médii, které jim hlásají mnohdy něco zcela jiného, mohou být mé příspěvky prospěšné, možná, že něco z toho ještě neslyšeli. Co mě dnes napadlo?
Žádné Dračí vejce zde správný Čech nechce!

129315

21.02.2007 18:56

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Precizni uvaha.

rusel.k 62.?.?.?

Je velmi těžké se v pár řádcích vyjádřit tak, aby byl smysl správně pochopen. Nemyslel jsem to tak, že by každý potřeboval nějakého lidského Fu´´hrera, který by mu ukazoval jedinou správnou cestu (od takových pryč!), ale že každý si potřebuje sám zvolit, čím se bude v životě řídit , čemu chce věřit, jakým poznáním se chce nechat vést. V tomto smyslu je i vaším „vůdcem“ vlastní úsudek, kterým se v životě řídíte a to je naprosto správné. Váš úsudek však nevzniknul sám o sobě, ale na základě vašich úvah a posouzení mnoha různých názorů a ideologií, z nichž o většině, a po nabytých zkušenostech, k čemu vedou, jste usoudil, že jsou zcela falešné. Myslíte si ale opravdu, že špatným směrem se vydávají jen „blbci“ ( podle toho by to byla např. většina Němců v období 2. sv. války), nebo že mezi nimi mohou být i „chytří lidé“, kteří byli obratně zmanipulováni? Jenom nemnozí pochopili od začátku, k čemu to nakonec povede, skutečnou pravdu. Každý si tedy vytváří na základě vlastního poznání a životních zkušeností svůj vlastní názor, podle kterého se řídí, který ho životem „vede“. (Zkráceno, mimo "mísu" a opakování myšlenky - moderátor)
(P:S: Už jsem poslal příspěvek na Z, takže se necítím tak „vlezlý,“ ale vynasnažím se moc nepřispívat. Přes veškerou snahu se nedokážu vyjádřit jasněji a stručněji. Buďte zdrávi!)

129329

22.02.2007 12:19

Hon na sexčarodějnice: dva případy

RE: Dvořákova slátanina

rusel.k 62.?.?.?

Národy bez pevné morálky, kázně, určitých mravních ideálů, kterým většina pevně věří, jimiž se řídí a na jejichž základě se dokáží sjednotit, vždy čeká neslavný konec. Římané byli neporazitelní, pokud měli jednotnou víru, pro niž byli ochotni položit svůj život. Za doby některých císařů (Caligula, Nero) došlo k značnému úpadku mravů, k čemuž dali obrovský impuls i tito vládci, kteří se dokonce nechali prohlašovat za bohy, a přitom se dopouštěli nejhorších zvěrstev . Jaký to byl příklad pro národ?
Konec panování králů ve Francii, Velkou francouzskou revoluci , vyvolal především dalekosáhlý rozvrat morálky vládnoucích skupin, obrovská rozmařilost a všemožná zvěrstva velké části aristokracie v konfrontaci s bídou a zotročením lidu.

129362

23.02.2007 10:55

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Poslouchejte zenu s hadima ocima , tak rikam Condoleezza Rice.

rusel.k 62.?.?.?

Politikům, kteří to v podstatě myslí dobře se svým národem, není v takových situacích rozhodně co závidět. Na jedné straně ohromná síla a nátlak i určité části národa, která si myslí, že připojení k této síle jí přinese prospěch, uprostřed spousta lidí spících, kteří by chtěli mít od takových těžkých problémů pokoj, a na opačné straně řada lidí správně chápajících, k čemu neblahý vývoj povede (přes to je výsledná vůle národa zřejmá). K tomu ke všemu takoví vnější přátelé, na které se nelze spolehnout.
V podobné situaci byl i president Beneš a podle mého názoru se zachoval tak, jak mohl nejlépe. Současná doba, kdy celému lidstvu hrozí katastrofa, přinesla mnohem komplikovanější situaci pro rozhodování. Čím složitější stav, tím je více možností, jak ho řešit, stejně jako v matematice.
Pozitivním jevem nyní je, že některým politikům a jiným významným lidem, začíná být jasno. Vezměme si postoj Norska, části politiků v Německu, Itálii, stále sílící odpor lidí proti nesmyslným válkám i v USA.
Osobně přeji všem politikům a zejména našim, aby se rozhodli vždy správným směrem a dokázali i u nejtěžších problémů najít z mnoha možností pokud možno nejlepší řešení pro celý národ.

129419

23.02.2007 23:32

Hon na sexčarodějnice: dva případy

O té současné US kultuře

rusel.k 62.?.?.?

Něco pro texčížka , asi takové americké noviny si doma nečte.
http://www.redicecreations.com/article.php?id=446
-------------------------------------------------------------
„Our Murderous Culture"
Naše vražedná kultura
2007 02 03
By Michael Goodspeed Thunderbolts.info"We are in the process of creating what deserves to be called the idiot culture. Not an idiot sub-culture, which every society has bubbling beneath the surface and which can provide harmless fun; but the culture itself. For the first time, the weird and the stupid and the coarse are becoming our cultural norm, even our cultural ideal."
--Carl Bernstein
Image source: By lorrainemd @ flickr.Com

"Jsme v takovém vývojovém procesu , který si zaslouží název hloupá kultura. Ne nějaká idiotská sub-kultura, která v každé
společnosti bublá pod povrchem, a která může poskytnout neškodnou zábavu; ale kultura samotná. Zaprvé, podivnost, hloupost a hrubost stávají se naší kulturní normou, dokonce naším kulturním ideálem."

Další krátký úryvek :
„The sickness we are dying from is the loss of all meaning. In the United States, we don't care about anything good or meaningful or lasting or life-affirming. We care about the pointless and ugly and wretched and life-destroying.“

Choroba, na kterou zkomíráme, je ztráta veškerého smyslu. V US se nestaráme o cokoli dobrého, smysluplného, trvalého nebo život potvrzujícího. Zajímáme se o nesmysly, ohavnosti, špatnosti a ničení života.
Není co dodat.

129447

25.02.2007 23:12

Jednotná perspektiva 2010, část II.

RE: Pán je génius - úvaha o společnosti

rusel.k 62.?.?.?

Fakt, že vše v kosmu se řídí určitými zákony, doufám, že nepopírá nikdo. Tyto, řekněme přírodní a společenské zákony, chápeme většinou nedokonale a stupeň jejich pochopení závisí na současné úrovni lidského poznání. Přesto z dosaženého poznání můžeme vytvořit obecně platné závěry, podle nichž je dobré se řídit. Např. co nám může poskytnout poznání z oboru mechaniky nebo nauky o lidském těle(t) pro člověka, lidskou společnost(s)?
- správně, tj bez problémů fungující konstrukce (tělo) se skládá pouze ze „zdravých“ součástek (orgánů), které jsou bez závažné vady a působí tedy kladně a souladně v zájmu celku a hravě překonávají stanovená zatížení. Na druhé straně někdy i jediný chybný prvek způsobil destrukci.Stejně tak jedině taková (s), která je složená z relativně zdravých a spokojených jedinců, kteří své rozdílné názory dokáží sjednotit v zájmu celku, může správně fungovat a odolat silným tlakům, které by mohly způsobit její destrukci. Názorově značně rozštěpená společnost, bez snahy dohodnout se na společném cíli, je vždy odsouzena k neslavným koncům.
- každý prvek (orgán) konstrukce (t) plní určitou specifickou funkci a jejím plněním přispívá ke zdaru celku , tj ke svému zachování. Stejně tak správná (s) dbá na to, aby každý její člen kromě výhod měl a plnil určité povinnosti, nedává nikomu neoprávněné výhody.
- téměř žádná konstrukce(t) nesnese vyšší přetížení a jiné škodlivé vlivy (např. extrémní teploty, působení chemikálií, výbuch) a musí se před tím chránit. Stejně tak (s) musí usilovat o to,aby pokud možno byli občané před takovými vlivy chráněni a lidi, kteří jim v případě nutnosti čelí (např.hasiči), náležitě oceňovat. Usilovat vždy v prvé řadě o mírové urovnání sporů, nezavdávat ke sporům příčinu.
- žádný dobrý konstruktér si nedovolí použít nový prvek bez náležitého předchozího odzkoušení a pečlivého sledování jeho fungování (stejně je tomu u ověřování nových léků). Správná (s) dbá na to, aby cizí příslušníky přijímala mezi sebe jen v případě skutečné potřeby a na to, aby tito lidé striktně dodržovali její zákony, stejně jak je to vyžadováno u cizinců v jejich vlasti (viz problémy s muslimy ve Francii).
- proti možné korozi (odumírání) konstrukce (t) je třeba a to už preventivně se účinně chránit, tím, že správně zjistíme zdroje a příčiny možné koroze. Jako jeden ze zdrojů koroze pro (s) vidím souhlasně s mnoha současnými významnými mysliteli masové rozšíření úpadkové kultury(televizní programy a hry plné nesmyslného násilí, zesměšňování jakýchkoliv ideálů,

Kráceno (Editor)

129501

25.02.2007 23:20

Jednotná perspektiva 2010, část II.

RE: Pán je génius - úvaha o společnosti - dokončení.

rusel.k 62.?.?.?

masové rozšíření úpadkové kultury (televizní programy a hry plné nesmyslného násilí, zesměšňování jakýchkoliv ideálů, absence jakékoliv autocenzury u některých novinářů, atd), jejíž negativní vlivy ovlivňují především děti a občany s nedostatečně vyvinutým kritickým myšlením. Zřejmě z toho pramení takové zločiny, jako známé množící se případy bezdůvodné střelby do lidí.
- žádná konstrukce (t) nemůže správně fungovat na základě falešných, lživých předpokladů. Jestliže konstrukci chci ošidit, namlouvám si falešně, že to musí vydržet, že stejně normy v sobě zahrnují dvojnásobnou bezpečnost, zpravidla se škaredě zmýlím, u vlastního domku mě třeba taková střecha může i zabít. Stejně (s) nemůže dobře fungovat, pokud se její činnost zakládá, řekněme ne přímo na lžích, ale na polopravdách, které jsou někdy horší než lež, poněvadž pak nelze rozlišit, co je v nich pravda, a co ne. Říkejme si vzájemně v důležitých věcech pravdu a jen pravdu (i když mnohdy velmi nepříjemnou), o které se lze přesvědčit, a určitě si porozumíme.
Podle zásad TGM: Nebát se, nekrást, mluvit pravdu, hájit pravdu.
Pak by snad v Čechách zmizela „blbá“ nálada a většina Čechů by se dokázala sjednotit na společných cílech.

129503

28.02.2007 14:04

Jednotná perspektiva 2010, část III.

RE: Skoro není co dodat...Vyčerpávání zdrojů energie

rusel.k 62.?.?.?

je bezesporu jedním z nejvážnějších problémů současného světa. V r. 1984 v MF vyšla kniha Moldana a Pačesa „Rok 2000 – konec věku plýtvání / Přírodní zdroje – nevratná půjčka/“, z jejíhož doslovu od p. Kolářského cituji:
„Omezenost přírodních zdrojů znamená reálnou možnost nouze, která by neměla obdoby v dějinách lidstva. Zasáhla by miliardy lidí a vedla by svými důsledky k nenapravitelnému zpustošení biosféry. Ve srovnání s dosaženou životní úrovní v průmyslově vyspělých zemích by byla zvlášť šokující.“
„Ze současných globálních problémů vyplývá, že život založený na nehospodárném vztahu k přírodním zdrojům nemůže už dlouho pokračovat, protože ohrožuje své předpoklady.Lidstvo se musí naučit žít bez plýtvání.“
„Ve srovnání s dějinami lidstva nesmírně dlouhý vývoj biosféry umožnil vytvoření ekologických systémú, v jejichž reprodukci jsou látky využívány tak, že prakticky neexistuje problém odpadů.“
„Současný problém konečnosti zdrojů je takové povahy, že nemůže být efektivně řešen tradičním způsobem – prostřednictvím válek. Účinné řešení předpokládá naopak kvalitativně nové formy mezinárodní spolupráce.“
Před loupeživým, nesmírně plýtvajícím a nesmyslným charakterem „hospodaření“ lidstva s nerostným i přírodním bohatstvím jsme byli nesčetněkrát varováni lidmi, kterým to opravdu myslilo (z novějších kupř. Mumford: Technika a civilizace, Praha 1947). Současný stav je takový, že to vypadá na to, že by lidstvo při stávajícím trendu – ve jménu „pokroku“ a požadavku „stále rostoucího uspokojování potřeb“ – téměř úplně vydrancovalo hlavní surovinové zdroje tak do 300 – 400 let od 19. století.
Přitom si musíme přiznat, že životní úroveň většiny nás, kteří žijeme v průmyslově vyspělých státech, je dnes mnohem vyšší, než úroveň majetných lidí ještě v 19. století. Obecně máme větší pohodlí v domovech, teplo, elektřinu, lepší možnosti pro hygienu, zdravotnictví, dopravu, atd, na 2.straně i větší negativa (znečištěný vzduch, různé technologické havárie,
úmrtí a těžká zranění při dopravních nehodách, jejichž roční souhrn odpovídá škodám menší války; tzv civilizační choroby atd). Pro delší zajištění nesmyslné nadspotřeby pro některé národy, jsou tyto nabádány i k nesmyslným, loupežným válkám.
Připomeňme si jak např.
vychovával starověký aristokrat a filosof Seneca svého syna Lucilia (citát z listů L.):
„Povolujte svému tělu jenom tolik, kolik stačí k uchování zdraví. Musíte s tělem nakládat dost tvrdě, aby špatně neposlouchalo ducha. Pokrm smí jen utišovat hlad, nápoj zahánět žízeň, šat odvracet mráz, dům být ochranou před ohrožením těla. Opovrhujte vším, co zbytečná námaha vytvořila jako ozdobu a okrasu. Uvažte, že kromě ducha nic si nezaslouží obdivu. Je...

Kráceno (Editor)

129668

28.02.2007 14:13

Jednotná perspektiva 2010, část III.

Vyčerpávání zdrojů energie - dok.

rusel.k 62.?.?.?

Uvažte, že kromě ducha nic si nezaslouží obdivu. Jemu velkému nic není velké.“
Porovnejme to s tím , jak si žijeme nyní, zamysleme se nad tím, zda kdybychom dost hodně přibrzdili v našich „požadavcích“, si přece jen nežili v mnohém lépe než spokojení lidé dříve; zda při opravdu rozumné a hospodárné spotřebě a využití ohromného potenciálu současného vědeckého poznání k těmto mírovým účelům by našim potomkům stávající zdroje bez zbytečných válek nevystačili ještě (odhaduji) aspoň na trojnásobnou dobu, kdy se už určitě při tempu nových převratných vynálezů lidstvu podaří objevit nové zdroje energie .
Zamysleme se též nad tím, jak vychováváme své děti, k čemu je vedeme? Co myslíte, jak se naše výchova projeví na jejich jednání v možných těžkých krizových situacích, které pokud se lidstvo zavčas nevzpamatuje, stojí přede dveřmi?
Opakuji, jak se k problému postavíme, záleží na rozhodnutí každého z nás. Jen bych na závěr zdůraznil, že každé nesmyslné plýtvání a nehospodárnost vede k ožebračování všeho na zemi a uspíšuje neslavný konec.

-

129670

01.03.2007 16:34

Komu patří poslanecký mandát?

Pohádka na dobrou noc

rusel.k 62.?.?.?

(Pramen: Neautorizovaný překlad ze zatím neznámého jazyka převzat z daleké budoucnosti z vesmírné kroniky „akáša“ od důvěryhodného cestovatele ve stroji času, pána XY.)
Byla nebyla jedna malá krásná země uprostřed hor. Za dob moudrých králů lid tam žil šťastně ve svornosti, poměrné střídmosti, vzájemné úctě a spolupráci. Král v případě nutnosti, když zemi napadnul nepřítel, sám se postavil do čela svého národa a spojenými silami pak hravě přemohli každého útočníka. Král rovněž nemilosrdně trestal každé bezpráví, činěné komukoliv z jeho poddaných a zabraňoval každému sváru. Jak už to na světě chodí, dobří králové vymřeli, lid časem zdivočel a jeho nesváry způsobily, že mnohokrát podlehl různým nepřátelům a cizím vládcům a musel pro ně těžce otročit. Těžké doby ho naučily jednotě a tak se mu vždy podařilo, s boží pomocí, z otroctví se vymanit.
Přišla doba, kdy svobodné zemi se začalo dobře dařit, všeho byl nadbytek, a jak to bývá, v zemi se rozmohla v důsledku blahobytu a touhy po stále větším majetku nebývalá rozmařilost, požitkářství, podvody a loupežení. Vzájemná úcta k lidem byla dokonce taková, že dovolovala chudákům spát na čerstvém vzduchu za každého počasí. Nakonec došlo k tomu, že i většina lidu se začala klanět nové modle - Zlatému teleti. I rozlobil se Pánbůh na tento lid a potrestal ho ztrátou zraku a sluchu, každého v míře odpovídající jeho neznabožství. Někteří lidé pak viděli jen to, co chtěli vidět a slyšeli jen to, co chtěli slyšet, mimo to neviděli a neslyšeli nic. A protože chápali jen to, co bylo dobré jen pro vlastní kapsu, podle toho to začalo v té zemi vypadat. I vládu si zvolili podle svého obrazu a tak se nedivte, milé děti, že zakrátko v státní kase nezbyl jediný krejcar, když si z ní leckdo, kdo se k ní dostal, malinko pro sebe uždíbnul.
I stávaly se v té zemi pak divné věci, hraničící s kouzly a čáry. Tak se tam třebas stalo, že někteří trochu vidoucí poznali, že nevídaný a poměrům nepřiměřený kus zlata z kasy patrně uzmul jeden fištrón a chtěli se mu proto podívat na zoubek. Poslali pro něho přes tucet strážců zákona a on jim přesto z ničeho nic zmizel, stal se neviditelným. Podobným záhadným způsobem tam najednou začaly mizet celé kusy lesů, pole , budovy, sochy a většinou nikdo nic neviděl,
nikdo nic neslyšel. A taky se tam dály jiné věci, podobné těm, o kterých jsem vám už vyprávěla. Vzpomínáte si, jak jsem vám vykládala o Kocourkovu?, tak v té zemi byly některé kocourkovské příhody ještě překonány, ale o tom snad někdy příště.
„A jak to dopadlo, babi?“ Inu, milé děti, jak to mohlo dopadnout? Nakonec zmizela kamsi celá zem a nikdo neviděl, nikdo neslyšel, kam. Dobrou noc!

129744

02.03.2007 19:08

Demokracie jako prodej zkaženého salámu

RE: Není to tak těžký úkol - můj názor

rusel.k 62.?.?.?

Můj návrh na vylepšení současné demokracii, tedy vlády lidu:
1. Vláda a všechny státní orgány musí zastupovat a hájit zájmy všech občanů, tedy mocenské orgány nesmí být na žádné úrovni stranické, ale složené z nejvhodnějších osobností ze všech stran, nebo občanských sdružení, které obdržely ve volbách více než 5% hlasů. Počet těchto osobností v jednotlivých orgánech by měl odpovídat procentu hlasů, získaných ve volbách. (Konec konců je u nás většina lidí mimo jakoukoliv stranu.)
2. Pro zajištění kontinuity státní politiky a dosažení souhlasu většiny národa musí být všechny zákony schvalovány min. 2/3 všech zástupců. Lidi do politiky volíme proto, že předpokládáme, že ovládají umění diplomacie a kompromisu a jestliže to neumí a nedovedou se domluvit na kompromisním řešení ani s příslušníky vlastního národa, zřejmě by v politice neměli co dělat. (Při schvalování zákonů např. 51% hlasů, může být de facto stále většina lidí proti, protože mnozí lidé, volící určitou stranu, nesouhlasí plně se všemi programovými body této strany ale třebas jen s 90%, 95%, 70% a pod. a v ostatních bodech by spatřovali lepší program u jiné strany. Státní moc založená na straně, která zvítězila ve volbách, až moc připomíná neblahou vládu jedné strany. Rozhodně není dobré táhnout státní káru dopředu cik – cak, jednou doprava , pak zas doleva, ale pokud možno stále přímo.)
3. Volení zástupci lidu od starostů měst po parlament a senát musí nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, a stejně jako každý jiný zaměstnanec musí předkládat výsledky své činnosti pravidelně k posouzení (pracovník ve výrobě je kontrolován neustále, a když udělá závažnou chybu, je za ni postihován, mnohdy i vyhazovem). U zástupců, kteří řádně neplní své povinnosti, musí být možnost jejich odpovídajícího postihu a předčasného odvolání.
4. Volení zástupci musí být na svou funkci dobře připraveni a pravidelně proškolováni. Musí mít obecný přehled, vysokou odbornost v určitém oboru a schopnost nalézt potřebné rádce v tom , čemu sami dobře nerozumí. Měli by se chovat tak, aby byli vzorem pro ostatní občany.
5. Zákony musí obsahovat pojistku proti jejich možnému zneužití. Pokud je v důsledku nějaké „díry“ v zákoně tento zneužit proti obecnému zájmu občanů, musí existovat možnost anulace důsledků takového zneužití a exemplární potrestání viníků.
-

129840

03.03.2007 10:56

Komu patří poslanecký mandát?

RE: Největším průšvihem našich - poznámka

rusel.k 62.?.?.?

Jednou ze současných pohrom je nadměrná svoboda; každý by chtěl jenom práva a žádné povinnosti. O volební právo dříve museli mnozí tvrdě bojovat a dnes spousta lidí vůbec k volbám nepřijde. Proto bych pokládal za správné, aby občanům byla stanovena zákonná povinnost volit a neúčast bez vážného důvodu pokutovat (např. 500 Kč).

129879

06.03.2007 10:41

Zklamal jste mě, pane prezidente

RE: plnopravny stat

rusel.k 62.?.?.?

Dokáže udělat, že si za many, many dokáže koupit média, s jejichž pomocí se mu podaří oblbnout většinu, což je pak ta její vláda.

130187

07.03.2007 14:31

Zločinecká organizace jménem Justice

RE: Další...Dva citáty

rusel.k 62.?.?.?

J. Hašek, Švejk:
"Nikde nikdy nikomu na nějakým nevinným člověku nezáleželo."
S. J. Lec:
"Kat vystupuje obvykle v masce - spravedlnosti."

130326

16.03.2007 15:08

Jak jsme se dočkali budoucnosti

RE: Dnešní jednání Poslaneké sněmovny ČR o radarové základně...

rusel.k 62.?.?.?

Jo,jo, kamarádi, na lidi musí být tvrdá ruka. Jak tak čtu některé názory např. na novinkách. cz, tak je mi z toho [bliji], jak je národ nejednotný. Možná by to chtělo zase nějakého diktátora, aby nás dal bičem do jedné lajny!

130953

16.03.2007 22:48

Jak jsme se dočkali budoucnosti

RE: lidska prava

rusel.k 62.?.?.?

Prison Planet March 15, 2007
Paul Joseph Watson

Khalid Shaikh Mohammed, the alleged "Al-Qaeda mastermind," has confessed to direct involvement in a myriad of terrorist attacks and assassination plots around the world, including 9/11 "from A to Z," but some are likely to be disappointed that after 5 years of torture he stopped short of accepting responsibility for killing Kennedy, creating AIDS and being the real Santa Claus.
Překlad:Khalid Shaikh Mohammed, údajná "Al Qaeda vedoucí osobnost," se přiznal k přímé účasti v nesčetných teroristických útocích a vražedných spiknutích na celém světě, včetně 9/11 "od A do Z," ale někteří (jako třeba náš milý TČ) jsou pravděpodobně zklamaní, že po 5 letech mučení se zastavil ještě před přejmutím odpovědnosti za zavraždění Kennedyho, vytvoření AIDS, a že on je skutečným Santa Clausem.

130973

18.07.2007 23:30

Proroctví o nátlaku

RE: Už nemůžu dál

rusel.k 62.?.?.?

Bohužel je to tak, že slušný, pravdu a spravedlnost hledající a respektující člověk, se v současném světě často cítí jak ve zlém Jiříkově vidění, nebo v Kocourkově. Proč se proti tomu celkem nic neděje? Především se ze strany mnohých vládnoucích,disponujících obrovskou mocí, jedná o využívání všech možných forem psychologické manipulace, která je na takové odborné úrovni, že postačuje zatím k ovládání myšlení většiny lidí, kteří si vážnost situace zpravidla uvědomí až tehdy, když se jich zlé negativní důsledky dotknou přímo osobně. Mnozí mocní uznávají především za nejvyšší zákon zákon džungle - silnější má vždycky pravdu - a dostatek ochotných pomocníků s přiměřenou kvalifikací, k prosazení svých cílů za přenechání trošky moci, peněz a zvláštních výhod, bohužel dnes poměrně snadno získají (peníze ( a taky moc), jak by nám mělo být známo, přece nesmrdí, a za nějakou morálku si přece nic nekoupíte). [pláč]

140020

20.07.2007 18:34

Proroctví o nátlaku

RE: Už nemůžu dál

rusel.k 62.?.?.?

Také nemyslím, že by s námi chtěli manipulovat a hlavní moc měli představitelé vlád. Je tomu jenom ve zvláštních případech, kdy si vládce usurpuje veškerou moc; myslím, že by to mohl být např. Napoleon. Za skutečně vládnoucí je třeba považovat ty šedé eminence, skryté představitele různých mafií a tajných spolků , kteří disponují obrovským majetkem a mají mnoho možností zkorumpovat, nebo v případě nepoddajnosti odstranit vzpurné vlivné lidi a na druhé straně všemožně podpořit ty, kteří jsou ochotni spolupracovat a vhodným způsobem „vychovávat „ prostý lid.
Někdo se nechá ochotně podplatit, někdo se zalekne vydírání, že by mohla vyjít najevo nějaká jeho utajovaná aféra, někdo se zalekne vyhrůžky, která nebývá míněna ve srandě. Nepoddajných lidí, jak mi připadá např. pro mnohé kontroversní Fidel Castro, není bohužel mnoho.

140128

09.09.2007 19:32

L. Paul Bremer: Bush je lhář

Kolik Američanů již prohlédlo?

rusel.k 62.?.?.?

Zdá se, že stále víc lidí v USA začíná chápat, o co se skutečně jedná v současné politice jejich mocipánů a nechtějí už být slepými nástroji k prosazování jejich světovládných cílů. Nechtějí, aby nadále byli zabíjeni v masovém měřítku nevinní lidé a aby se sami stávali nemyslícím "kanonenfutrem" v dobývačných válkách, z nichž tyje jen úzká skupina velkoobchodníků se smrtí a těch, kteří konflikty financují a politicky prosazují v rozporu s mezinárodním právem, o lidských právech nemluvě . Nechtějí, aby oni a jejich děti v těchto válkách umírali za cizí odporné zájmy. Jak jsem si včera přečetl na Osudu a pak na speciálním americkém webu, chystá se na 11.9.2007 v USA generální stávka namířená proti současné politice. Jinde jsem nic o této stávce nezjistil. Dnes jsem se chtěl podívat na ten americký speciál, ale přístup mně byl odepřen. Ví o tom někdo víc? Je jasné, že stále víc lidí v USA se probouzí, vzniká nová naděje, že může dojít k pozitivnímu obratu.

143450

03.10.2007 15:24

Přibylo těch, kteří nemají

RE: Útlak bělochů v USA

rusel.k 62.?.?.?

Vaše domněnka o tom, kam mizí peníze, je zcela správná. Pro srovnání uvádím: Když jsem si za jinak neblahé vlády komunistů nastřádal na vkladní knížku s roční výpovědní lhůtou 50000 Kč, dostal jsem na ročních úrocích 2000 Kč, dnes dostanete tak 150 Kč. Přitom
je nesrovnatelné, co jste si za ty peníze mohli pořídit dříve.
Kampak dneska ty prachy mizí?, inu do kapes těch, co umí dělat z peněz další peníze, v oborech "poctivé lidumilné činnosti", kde zisky činí kolem 30%. Nedivme se pak, že jedni mají a druzí nemají, ti první jsou holt koumáci a umí to, umí! Jak to takhle bude pokračovat, pár těch koumáků bude mít v rukách všechny prachy světa a co budou mít ostatní? Na to si odpovězte sami.

144873

04.10.2007 15:29

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: To není možný

rusel.k 62.?.?.?

Vážený(á), měl byste se mírnit, ty vaše nápady jsou hrůzné. Doufám, že nakonec lidé v USA přece jen zmoudří a nedají se zatáhnout do dalšího nesmyslného dobrodružství, které by mohlo mít nedozírné následky. Věřím, že je tam dost lidí i ve vysokém postavení (např. i mezi generalitou), kteří ještě mohou realizaci nového děsivého scénáře zamezit.

144924

17.10.2007 14:57

Americké rádio zůstává v centru Prahy

RE: Logika jako řemen

rusel 62.?.?.?

Měl bych nápad, jak naši zemi oddlužit. Ať lidé prokáží, jak mají rádi svou vlast. Naši politici by v tom měli jít příkladem. Každý by měl přispět dle svých možností, do doby úplného oddlužení. Lidé s měsíčním příjmem nad 100 tisíc Kč by mohli klidně na to věnovat 50% čistého příjmu, zbude jim ještě tolik, o čem se většině ostatních ani nezdá. Lidé s příjmem nad 50ooo by mohli obětovat 20%, lidé s příjmem nad 20000 pak 5%, miliardáři by se mohli projevit trochu jako lidumilové a věnovat navíc několik miliónů.
Asi utopie, ale já bych to bral.

145566

21.10.2007 19:40

Ricardo Sanchez: Irák je pro Spojené státy „noční můrou“

Ami go home,

rusel 62.?.?.?

dokud je čas a dokud vás tam, boys, nepostřílejí.Z průběhu válečného tažení je zřejmé, že za dané situace je vaše Vítězství v Iráku nemožné, nebotˇ naprostá většina Iráčanů si demokracii podle vašeho mustru nepřeje. Proti masovému partyzánskému odboji v tak rozlehlé a členité zemi, podporovanému místním obyvatelstvem, je úsilí o jakési konečné vítězství zde naprosto zbytečné.Holt tam nemáte dost kamarádů, kteří by vám na vaše vějičky skočili a taky tam není dostatek vlivných lidí, kteří se daj podplatit. Vaši stratégové se nepoučili např. z napoleonských tažení do Španělska a zejména Ruska, kde situace byla obdobná. Hlavní město padlo, ale hrdinný lid se tím nedal srazit na kolena a ze zbytků slavné armády zůstaly jen ubohé trosky.

145748

Hlavní problém ve využití energie z prostorového vakua spatřuji v tom, že by se této technologie mohlo použít k výrobě ještě mnohem strašnějších zbraní, než doposud, kdesi jsem na netu četl, že by to nemuselo být ani moc náročné. Myslím, že na tom už někteří "dobrodinci lidstva" makají.

145803

24.10.2007 13:33

ČEZ tiskové prohlášení k zvýšení ceny elektřiny na rok 2008

RE: A co takhle volná energie?

rusel 62.?.?.?

„Na světě existuje vlastně jen samá volná energie , má jen různě hospodárné způsoby na její přeměnu a různě komplikované způsoby.“
Přesně tak, v každé hmotě je dle Einsteinovy rovnice skryto obrovské množství energie a tu je možné využít nesčetnými způsoby. Myslím si, že kdyby jen 50% obrovské vědecké, výzkumné a technologické kapacity, která se dnes věnuje nesmyslnému vyvíjení stále ničivějších zbraní, bylo uvolněno k bádání pro hledání alternativních paliv a energií(např. využití obrovských zásob biomasy, důlního metanu), ke zvyšování účinnosti stávajících strojů (zde je každý zlomek % vítaný) a hledání cest k zamezení zbytečného plýtvání energií,lidstvo by mohlo být v tomto směru bez obav. Je ovšem fakt, že tato cesta je namnoze v rozporu se současnou převládající ideologií kapitalismu a všeobecné využití volné energie by bylo možné jen za předpokladu zcela jiných vztahů mezi lidmi celého světa, což se dnes jeví jako čirá utopie.

145834

25.10.2007 17:20

Spojené státy hodlají v Iráku vybudovat 14 stálých základen

RE: Kdyz uz jsme u toho Iraku.

rusel 62.?.?.?

Jo, milí zlatí, operovat s miliardama tak ledaskdo neumí, na to musí bejt jó pozice. A taky prokázat, kam se nějaká ta miliarda ztratila, to taky není vůbec jednoduchý. Dovedete si vůbec představit ty haldy svědeckejch výpovědí, co je to za rachotu to proštudýrovat, nedivme se proto, že se z toho nebohý soudce rozmůže, nebo nedej bože docela zcvokne, a pak to dostane někdo druhej, co vo tom nemá vůbec šajnu. Tak se prosím vůbec nedivte,
vono to není tak snadný, jako vodsoudit nějakýho zedníka, co byl přistižen, jak si v ruksaku vodnášel pár cihel na stavbu svýho baráčku.

145908

31.10.2007 17:44

License to Kill

RE: Rodina a manzelstvi je prezitek

rusel 62.?.?.?

Správně fungující rodina je podle mého názoru nejvhodnějším místem, kde se člověk může naučit vhodnému společenskému chování a vzájemné lidské ohleduplnosti, poněvadž je to komunita, s jejímiž členy je v neustálém styku. Dítě se učí především od rodičů, v raném věku převážně od matky. Nejsou-li vzájemné vztahy v rodině dobré, prosazuje-li některý z rodičů nadměrně své ego, má-li pro sebe nepřiměřené nároky (tak dnes intenzivně podporované reklamou, nabízením "výhodných" půjček),nepřispívá-li svou prací nebo finančně, přiměřeně svým schopnostem na chod rodiny, neexistuje-li mezi rodiči potřebná míra tolerance (nikdo z nás není bez chyb) a přizpůsobení, dochází nejen k rozkladu rodiny, ale i k dalšímu přenášení negativních zkušeností i prostřednictvím ovlivněných dětí do celé společnosti. Paradoxem dnešní doby, která by v důsledku obrovského technologického rozvoje měla přinést spoustu volného času, je, že nikdo nemá pomalu na nic čas. Proto je výchova dětí v nadměrném rozsahu "přenechávána" televizi, jejíž často bezduché, nebo pro ně nevhodné pořady, dětskou dušičku ještě více kazí. Obdobně to platí i pro mnoho počítačových her. Nedivme se proto, jak fungují naše tzv civilizované společnosti s cca 50%-ní rozvodovostí. Když se nemohou domluvit ani lidé v rodině, kteří by se přece měli trochu víc znát, jak se mohou domluvit se spoluobčany, jejichž problémy podrobněji neznají a jak se můžeme dohodnout s cizinci, u nichž namnoze nejen neznáme jejich obyčeje, ale často i řádně nerozumíme jejich řeči, přestože se jí učíme. Vzájemné nepochopení, netolerance jsou také vážnými příčinami nesvárů a rozbrojů, které často labilnější strana řeší zkratově terorem a násilím, čímž ale více rozdmýchává plamen nenávisti. Přeji všem hodného partnera, ale v dnešním světě to věru není tak snadné.

146200

03.11.2007 18:12

Americké děti blbější než necky

RE: uz i v cr

rusel 62.?.?.?

Dnešní děcka nejsou blbá. ale mazaná všemi mastmi, zejména pokud se týká ocenění jejich práce, to je většinou zajímá ze všeho nejvíc. Proč by se třeba čerstvý inženýr měl lopotit za pár šestek v projekci a byl nucen k celoživotnímu více méně povinnému vzdělávání, když se mu podaří získat nějaké výhodné rutinní místo obchodního zástupce s několikanásobným platem? Z toho, že dělá něco zcela jiného, než pro co studoval, si těžkou hlavu nedělá.
Nelze však paušalizovat,máme zajisté mezi mládeží spoustu velmi chytrých a bystrých hlav, zajímajících se do hloubky nejen o vlastní obor, ale i o věci veřejné, a v tom je naděje národa. Doufám, že nám neutečou do cizích služeb a že nám mezi nimi vyrostou čestní lidé, naslovo vzatí odborníci, podnikatelé a politici, kteří se nedají zkorumpovat a konečně začnou důsledně jednat v zájmu celého národa.
Pokud by v důsledku chybných kroků ve školství docházelo k nedostatečnému vzdělávání absolventů, rušení některých potřebných oborů pro nedostatek zájemců a pod., mohlo by to vést k vážnému narušení chodu celé společnosti.

146378

04.11.2007 17:24

Civilizace skončí, když se lidé přestanou obávat následků svých činů

RE: Expert OSN: Výroba biopaliv je zločin na lidech

rusel 62.?.?.?

"Možná, že ty bakterie-lidé se naučí na kanibalismus - jedna zabije druhou, aby sama přežila "
To tu vlastně už máme, jsou to ty všechny bezdůvodné dobývačné války, jejichž cílem je nejen získání surovin za babku ( a tedy ožebračení a zubožení místního obyvatelstva, což druhotně vede ke zvýšené úmrtnosti), ale i redukce množství obyvatel, jak to mají v záměru jisté známé kruhy. Nejedná se zde ovšem o zajištění holého přežití, ale o zabezpečení supernóbl života ve světě pro podstatně méně "vyvolených".
Proti tomu, že by nám nyní hrozila nouze, dostatečně hovoří skutečnost, že v dnešním světě jedno procento nejbohatších lidí vlastní 40 % bohatství, zatímco 50 % světové populace má stěží 1 %?Kdopak to chce stále víc, kdo těží z bídy a smrti nevinných? Kdopak vyvolal a vyvolává ty nejkrvavější konflikty ?
Jak se v této situaci chceme chovat, záleží na rozhodnutí každého z nás (pokud tedy je nám svobodná volba umožněna), zda budeme v rozumné míře šetřit přírodní zdroje a energii a k tomu vychovávat děti a působit na vlivnější lidi, nebo zda budeme ještě více roztáčet kola svých nadměrných požadavků.

146431

05.11.2007 16:06

Civilizace skončí, když se lidé přestanou obávat následků svých činů

RE: Pokus o probuzení?

rataj 62.?.?.?

Civilizace se zase dostává do osudného stádia, kdy se mnozí přestávají obávat důsledků svých činů, nebo si je nedokážou představit. Myslím si, že někteří mocní a bohatí už zase vůbec nedovedou pochopit, nebo nechtějí chápat tzv prosté lidi, tu opravdovou sůl země, bez jejichž poctivé práce by nemohli existovat. Mnozí milionáři, bankéři, kapitalisté, politici, poslanci a neoprávněně zbohatlá verbež všeho druhu, se statisícovými měsíčními příjmy, kteří si klidně dovolí utratit např několik desítek tisíc korun za obuv nebo šaty na jedno použití, nebo obdobně za jednu večeři, si jistě nedovedou představit situaci člověka, který má vyžít za 2 tisíce měsíčně, které mu zbudou po zaplacení nájemného a poplatků. Připomíná to chování Marie Antoinetty, o níž se traduje, že odpověděla na sdělení, že lid nemá dostatek chleba, „ proč tedy nejedí koláče?“
Myslí si dnešní mocipáni, že se lidi neprobudí ze své letargie a nechají se věčně tahat za nos?
Je pravda, že zatím k tomu ještě doba nedozrála, ještě pořád se většina lidí má relativně dobře, ale šroub chamtivosti se začíná stále víc utahovat, někde i příslušníci tzv střední třídy se vzhledem k nenažranosti těch nejmocnějších dostávají do problémů a musí si pozvolna utahovat opasky. Kolikpak zbude těch opravdu „vyvolených“?
V každém případě však doba probuzení je takříkajíc přede dveřmi.
A i kdyby se nejmocnějším podařilo, čehož bohdá nebude, že by ovládli celý svět, jaký by to pro ně byl ubohý život mezi otroky bez radosti, úsměvů, zpěvu a rozmanité tvořivosti?

146483

06.11.2007 12:11

Civilizace skončí, když se lidé přestanou obávat následků svých činů

Kapitalistický řád jako nejmilejší

rusel 62.?.?.?

zřízení, nejlépe vyhovující přirozené lidské nátuře. Nedivme se mnohým stoupencům tohoto systému, vždyť tento řád jim nejvíc uspokojuje pradávné lidské touhy po blahobytu, přepychu, bezstarostném životě, požitcích všeho druhu, co největší svobodě a moci, které jsou více méně zakořeněny v každém z nás. Vždyť mnohý holomek, který se stane kápem a dostane za své služby větší skývu chleba, se cítí jako pán a dává to svým podřízeným patřičně pocítit. Máme jakous takous svobodu a je nám vštěpováno, že proto záleží jen na nás, jak se vyšvihneme mezi vyvolené, proč bychom tedy tomu nevěřili.
Problém je v tom, že někteří kverulanti jsou s tímto nejspravedlivějším ze všech řádů nespokojeni a namítají, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených, že na blahobyt jedněch doplácí obrovská většina jiných, která stále více chudne, že mnoho vyvolených se dostalo ke korýtku bohapustým podvodem, že na úkor obrovských zisků je neslýchanou měrou a nevídaným tempem plundrována příroda a ovzduší, a vlastně vůbec si dobrodiní tohoto zřízení neváží. No, řekněte sami, co s nimi, nevděčníky, udělat?

146551

07.11.2007 12:43

Civilizace skončí, když se lidé přestanou obávat následků svých činů

RE: Pokus o probuzení?

rataj 62.?.?.?

(Einstein)“Dožil se toho, že mravní relativismus, který považoval za společenské zlo, se rozšířil po celém světě a dožil se také toho, že jeho osudová rovnice vyvolala hrozbu nukleární války.“
Berouce si za vzor takovou filozofii a takové příklady „většina lidí v bohatém světě tvrdě prosazuje své zájmy, odvrhuje obavy z následků“ a sní svůj hluboký sen o blahobytu a pozemském ráji, ovšem především pro sebe. Přitom však i hodně lidí si stále víc uvědomuje, že náš svět není zdaleka v pořádku, vždyť např. značné znečištění ovzduší se dotýká každého z nás. Mnoho obyčejných lidí upadlo do jakési letargie z přesvědčení, že na věci nemohou nic změnit.
Probuzení z tohoto snění a z této letargie jsem měl na mysli, pane Vojto.
Ale jak se jeví, o nějaké vlastní probuzení není valný zájem, spánek je tak sladký a letargie zbavuje člověka zodpovědnosti. Takže nás budou asi muset probudit až vyšší síly.
Nebo si myslíte, že se dočkáme nějakého kapitalismu s lidskou tváří (dle odst.1) [smích]
Konec konců na světě je možné ledacos, když to lidé opravdu chtějí.

146631

07.11.2007 13:02

Civilizace skončí, když se lidé přestanou obávat následků svých činů

RE: Pokus o probuzení?

rataj 62.?.?.?

Nejde mi vůbec o nějaké vypráskání všech mocných a bohatých, je mi jasné, že pro dobré řízení každé společnosti je nanejvýš žádoucí, aby na vedoucích pozicích byli kompetentní, odborně a morálně vyspělí lidé , s vysokou odpovědností a tedy i se zaslouženými podstatně vyššími příjmy (přitom si však osobně myslím, že by tyto příjmy neměly být nijak zvlášť enormní, neboť i ten největší génius by nepřišel na nějaký převratný objev bez využití obrovských předchozích znalostí celého lidstva). Pokud se tito lidé pečlivě starají o dobré fungování ekonomiky, maximální hospodárnost, dobré poměry svých zaměstnanců, snaží se o maximálně možné využití současných znalostí pro zabezpečení zdravého životního prostředí, podílí se na přípravě rozumných zákonů (i když tyto mohou být někdy vzhledem ke vzniklým nepředvídatelným okolnostem i hodně nepopulární, ale jejichž nutnost dokáží lidem objasnit) a celkově přispívají ke zdravé prosperitě a kultuře celé společnosti, rád před nimi smeknu klobouk.
Nemůže mě však nechat lhostejným, kam nás někteří, zejména ti nejmocnější a nejbohatší dnes vedou, z jakých vrstev se rekrutují, o co jim skutečně jde, jaká je jejich filozofie, jaký příklad dávají nám, lidem na spodu pyramidy. Vezměme si např. u nás případ p. Čunka, který je opravdu jen nepatrnou rybičkou v rybníku mocných a bohatých tohoto světa, ale u nás patří k těm nejvlivnějším. Cituji z ostravského deníku z 2.11.2007: „Ot.: Vy si myslíte, že je normální čerpat státní podporu, když jste měl přes milion korun na účtu? Odp.: Zákon je tak postaven.Ot.: A co morální hledisko? Odp.: Zákon o nějakém mravním hledisku nic neříká.“
A takových zákonů bez ohledu na nějaké mravní hledisko, nebo s možností hrubého zneužití ze strany šikovných advokátů, které si mohou dovolit jen ti nejbohatší, máme nadbytek, a vyzná se v nich jen málokdo. Vždyť i justice se člení na spoustu podoborů, ale pro prostý lid hlavně platí, že „neznalost zákonů neomlouvá“. A tak nám naše „zákony“ umožňují svobodně činit, téměř cokoliv se nám zachce, jen když na to nějaké ty „kapříky“ máme. Lichvařit, okrádat ty hloupé nemajetné, co nemohou přijít na to, jak peníze dělají peníze (vždyť je to tak prosté, jak přijít k nějaké té miliardě), atd, atd.
Ještě ocituji pár vět z 1. kapitoly knihy P. Johnsona – Dějiny 20. století: „ Začátkem dvacátých let se poprvé mezi obyčejnými lidmi objevoval názor, že žádné absolutní hodnoty nejsou. A že to platí nejen o času a prostoru, ale i o dobru a zlu a vědění a vůbec o všech hodnotách. Relativita se začala omylem – a možná osudově – zaměňovat za relativismus.“
(Einstein)“Dožil se toho, že mravní relativismus, který považoval za společenské zlo, se rozšířil po celém světě a dožil se také toho, že jeho osudová...

Automaticky kráceno

146630

09.11.2007 13:36

Globální pyramidy moci

*„Tak je to“,*

rusel 62.?.?.?

na pravdu i lež, na dobré i špatné zprávy odpovídal takto pořád stejně zenový mistr Hakuin z Japonska. Cituji dále z časopisu MEDIUM/č.7/2007:“Dovolil formě přítomného okamžiku, aby byla taková, jaká je a nenechal se zatáhnout do dramatu dané situace. Existoval pro něj jen přítomný okamžik a ten byl prostě takový, jaký byl. Nic si nebral osobně. Nebyl ničí obětí. Byl v dokonalé jednotě se vším , co se dělo, takže to nad ním nemělo žádnou moc. Když vzdorujete tomu, co se děje, jste tomu vydáni na milost, a okolní svět určuje, jestli jste šťastní nebo nešťastní. …. Hakuin udělal vždy to, co bylo v daném okamžiku potřeba….“
A ještě z téhož časopisu: J. Krishnamurti, významný indický filozof a duchovní učitel, „při jedné ze svých promluv, téměř na sklonku života, překvapil své publikum otázkou:“ Chcete znát mé tajemství?“ a řekl jen:“ Nebráním se tomu, co se děje, to je celé mé tajemství.“
„To, co se děje, se samozřejmě vztahuje k realitě přítomného – jiný než přítomný okamžik ani neexistuje. Být zajedno s tím, co je, znamená nebránit se vnitřně tomu, co se děje. To znamená nehodnotit to v duchu jako dobré nebo špatné, ale nechat to být.“ Tak je to. „Znamená to, že byste se v životě neměli snažit o žádné změny? Právě naopak. Pokud bude naše činnost vycházet z vnitřního spojení s přítomným okamžikem, bude podporována vyšší inteligencí. Životem samotným.“
Podle mého názoru jsou to úvahy vhodné pro zamyšlení každého z nás, někteří až příliš snadno odsuzujeme druhé, ale sami si nedokážeme přiznat vlastní nedostatky, nejsme ochotni změnit své chování a tak přispíváme k tomu, aby svět byl takový, jaký je.

146769

12.11.2007 13:32

Sedm zemí za pět let

Upozorňuji na článek

rusel 62.?.?.?

„Ako Biely dom klame svet“, recenzia knihy Tylera Drumhellera na "matrix-2001", zapadá do tématu.

146959

23.11.2007 14:21

Obyčejný občan

RE: Socializmus versus to co je dnes

rataj 62.?.?.?

Socialismu, v podobě, jak u nás existoval který jsem celý prožíval, jsem nefandil, ale určitě zde existovala řada věcí podstatně lepších. Byla tu zmíněná možnost zajištění levného bydlení, byla tu velká pomoc státu pro děti (levné oblečení i dětská výživa), právo na práci a pracovní povinnost pro všechny (vč. romů), nebyli nezaměstnaní, bezdomovci, nevídali jsme lidi spící pod mostem,žebráky, nikdo se nemusel obávat exekutora. Kultura byla na podstatně vyšší úrovni, kromě relativně malého množství propagandistických děl (které se navíc netěšili u lidu zájmu)byly vydávány hodnotné knihy, natáčeny kvalitní filmy a hrány dobré divadelní kusy, obohacující diváka. Nebyly bordely,
veřejně trpěná a bagatelisovaná prostituce. Kradlo se také, ale nevím o případu, že by si nějaký člověk dovolil zcizit milion Kčs pro vlastní potřebu, dnes zmizely v něčích kapsách i miliardy. Neexistoval výprodej národního majetku (možná bychom se divili, kdyby někdo vyčíslil, kolik je ho už teď v cizích rukách), neexistovala možnost, aby "zástupci lidu" v ouřadech zpronevěřili obecní majetek (zpravidla v důsledku korupce, v méně případů z neznalosti zákonů, dnes často šitých na míru podvodníkům). Neexistovala lokální samovláda mafií, z kterých mají lidé strach. Kriminalita byla na podstatně nižší úrovni.Existovala opravdová družnost a spolupráce mezi lidmi stejných profesí, když jsem se osobně obrátil na kohokoliv z branže, ať v Čechách nebo na Slovensku, každý mě ochotně poradil.Relativně bylo málo těch, před kterými jsme si museli dávat pozor na slovo.Zdravotní péče byla bezplatná a na dobré úrovni.Zamysleme se též nad tím, kolika lidem vzaly dnešní poměry chuť do života v důsledku ztráty perspektiv (na př. v důsledku vytunelování podniků a ztrát zaměstnání), to nejsou zločiny vůči lidskosti?

147821

26.11.2007 11:59

Politika a my - aneb pane krotiteli nebylo toho už dost?

Zlaté tele

rataj 62.?.?.?

takto z výšin piedestalu ke svým milcům hovoří:
„Miláčkové moji, milovaní supertvoři,
byť ste byli třeba vrazi,
všichni jste mně stejně drazí.

Jste mí zlatí vyvolení,
dosáhli jste povolení
dělat, co si přejete,
za to vroucně mě ctěte.

Pouze dvé přikázání dávám vám,
rytíři mí beze cti a studu,
byste v tomto vašem světě
nedělali mi ostudu.

Prvé a nejvyšší mé přikázání
nejlahodněji mým uším zní:
Nebudeš ctíti a se klaněti
jiným bůžkům,
než mně, Zlatému teleti.

Druhé pak to přikázáni
dodržujte ku mé přízni:
Člověk člověku buď vlkem,
toť je zákon přírody,
který nikdo neovlivní.

Rozum vám byl k tomu dán,
aby poznal každý kmán,
kdo zde otrok
a kdo mocipán.

Ničeho se nelekejte,
zlato svoje v úctě mějte,
odměním se zlatým trusem
tomu, kdo je jak vy zhnusen

pravdou, právem a jinými nesmysly,
které pouze hlupec vymyslí..
Pravda je přec jenom vaše,
pro ty druhé jen hrst kaše

v případě, že poslušni jsou,
výnosy vám pěkné nesou,
bez velkého repotání
podrobí se tvrdé kázni.

Volovi přec přináleží
pouze těžká dřina,
aby poznal, že
život není žádná psina.

Trochu cukru, hodně biče,
tak se na ně musí,
jinak by si mohli troufat,
jen však ať to zkusí!

Pro to máte dosti zlata,
které divy velké činí,
vždyť mnohého nuzáka
v nástroj vaší vůle změní.

Ten ochotně bude hájit
vaše výdobytky,
až do krve bude bránit
vaše pokladničky.

Kdo z vás se chce vyšvihnouti
až k vrcholu pyramidy,
nesmí se bát zahryznouti
přítele, ni žádné zrady.

Nezřím tuto mezi vámi
všechny, kdož bohati jsou,
všude najdem bílé vrány,
které jen vlastní cestou jdou,

nedívaj se vpravo, vlevo,
špatným směrem dávají se,
na mé rady nic nedají,
blbým snům se oddávají

o všelidském zbratření,
s luzou jednají jak s vámi,
prostě je to k nevěření,
že jsou takoví balvani.

Každý z vás přec jasně vidí,
jsou to jen hloupá mámení,
kterým jenom tupci věří,
bez ohebných páteří.

Závěrem chci jenom říci:
Všechny, co mě nectí, božské Zlaté tele,
pošlete kam patří, kamsi do (p….e),
pardón, na galeje.
(Pokusil jsem se tímto značně neumětelským způsobem o překlad části staropolského veršovaného textu „ Uwagy obecne o naturalnoscy ludzkiej“, snad z XV. stol., nalezeného v knihovně kláštera v T., pro pobavení, zachechtání či trochu zamyšlení čtenářů, kteří měli tu svatou trpělivost ho přečíst do konce. Hluboce se jim tímto omlouvám a doufám, že jsem nikoho ne … zarmoutil. Jiná doba, jiný mrav, ve středověku byla pravda mnohem drsnější. Chvála Bohu, že dneska žijeme v čase mnohem osvícenějším. Rtj)

148022

29.11.2007 11:55

Daňový kusanec

Nejsme všichni lidé znalí,

rataj 62.?.?.?

ve všech směrech dokonalí,
jak někteří mudrcové
o sobě se domnívají.
Já zas zcela vážně tvrdím:
Vím, že jen pramaličko vím,
dohromady téměř nic
o podstatě Univerza.
Lež však troufám si poznati
bezpečně dle jejích skutků,
nikoliv dle krásných slov
jimiž davy balamutí
k nekalým svým účelům.
S Pravdou je to mnohem složitější,
ne vždy bývá zcela zjevná,
hlavně když se o víc závažnější
lidské věci tady jedná.
Mnohá Lež se rouchem pravdy halí,
neváhá ji zcela překroutiti,
všechna fakta stále mlží, kalí,
za blbce chce všechny jiné míti
kromě svých vyvolených,
do svých rejdů zasvěcených
padouchů všelikých.
S lidskou pravdou je též potíž,
velmi mnoho lidí totiž
jen tu malou pravdu svou
má za jedinou správnou.
Pravda příznivců proto málo mívá,
jelikož k nikomu není lichotivá.
Lidským uším mnohem lépe zní
často Lži sladˇoučké mámení.
Jen když přijde těžká doba,
objeví se trable, bída,
pak teprve mnohý pozná,
co byla Lež a co Pravda.

Pravda však je tu stále s námi,
bytˇ se nám to vůbec nezdá ani,
trpělivě, bez milosti a ustání boří
každé dílo, co Lež tak úsilovně tvoří.
Jenom Pravda umožňuje,
že svět vůbec existuje.
I když pro nás někdy krutá je,
nikdy, nikdy se nepřetvařuje.
Pravda ale nikomu neslibuje
ráj tady, na této zemi.
Ten, kdo jí chce věrný býti,
musí pořádně se přičiniti
o poctivé svoje živobytí.

(Jedná se o neumělý překlad další části staropolského textu „Uwagy obecne o naturalnoscy ludskiej“, snad to někdo přečte a pousměje se, nebo se trochu zamyslí nad tím, jak lidé spíš uvažovali. Někoho to snad pobaví, jiného zas znechutí, možná,že to editor vůbec vyhodí,no tak to prostě na světě je.)

148236

29.11.2007 23:19

Daňový kusanec

RE: Bez daní to nejde

rusel 62.?.?.?

Výborně, konečně příspěvek od p. Vojty s nímž lze v jádře souhlasit. Zřejmě stav, jaký je,nelze jen tak snadno radikálně změnit a zdaleka tu není všechno špatné oproti tzv socialismu, mnohé je dokonce hodně lepší, zatím alespoň i pro většinu prostých lidí, kteří jsou zaměstnáni a mají poměrně slušný plat. Kupříkladu za socialismu doby strávené ve frontách na různé nedostatkové zboží, i na jiné běžné zboží, při nedostatku prodejních kapacit se každý měsíc daly počítat na desítky promarněných hodin, což dnešní mladí lidi asi těžko pochopí. Poslouchat hloupé příkazy mnohého vola, který měl na klopě odznak KSČ, nebylo též nijak příjemné.Ovšem k dnešnímu stavu, kdy též v důsledku arogance moci došlo a dochází k neustálému rozkrádání národního a obecního majetku s téměř nulovým zjištěním viníků, bez jejich zaslouženého potrestání a hlavně bez navrácení uloupeného, k naprostému přehlížení vůle většiny v zásadních otázkách a v rozporu s ústavou, ke značné korupci, k málo kontrolovanému bujení zločinu ve všech sférách společnosti, k existenci vysokého stupně vykořistˇování lidské práce v některých firmách, vyhazování nejschopnějších lidí z vysokých funkcí, kteří se odváží tamější bordel kritizovat, s existencí žebráků a lidí pod mostem v době, kdy se tak hodně kecá o lidských právech, atd, atd, nemůže být také normální člověk lhostejný a naše mocenská elita si zadělává v budoucnu též na velmi vážné problémy s nespokojeností pak už většiny občanů.
Ale k druhé věci. Co kdybychom zanechali jen povětšině zasloužené kritiky a lamentací a pokusili se o to, podávat zde na Zvědavci občas pro naši elitu zlepšováčky, jak by mohla svou reputaci u lidí vylepšit?
Protože zahálka bývá matkou neřesti, napadá mi např., že by bylo velmi vhodné uzákonit pro všechny zdravé nezaměstnané muže do věku (55 let?)pro možnost pobírání sociálních dávek, po jakési ochranné době ( 2 měsíců?), kdy by se měli pokusit o nové zaměstnání, určitou pracovní povinnost na veřejně prospěšných akcích, třeba tak napolovic normální pracovní doby vzhledem k tomu, že by šlo většinou o práci méně kvalifikovanou. Napadá mi kromě péče o čistotu veřejných prostranství jejich uplatnění jako pomocného personálu v nemocnicích, na jednoduchých stavebních akcích (např. provádění a údržba chodníků, cest v parcích a lesích, provádění nátěrů různých ocelových výrobků a konstrukcí), výstavbě a rekonstrukci budov pro bezdomovce s patřičným odborným vedením a dohledem, různé zahradnické práce, Rómové by asi byli dobří i k bourání staveb za odborného dozoru a s potřebnými nástroji , nezaměstnaní absolventi středních škol by mohli dělat třeba asistenty pro organizaci práce, atd. Co vy na to, snad by se mohlo něco z takových zlepšováčků uchytnout?

148256

02.12.2007 15:46

Žalobníček s cejchem práskače

RE: Nohavica x Hutka

rataj 62.?.?.?

Máme opravdu takový přebytek nadaných lidí, kteří dnes, přes nějaké prohřešky z mládí (jejichž závažnost nelze objektivně posoudit), přinášejí trochu dobré zábavy, radosti, optimismu a srandy do současné šedi? Tak je tedy znechutˇme tak, aby je humor přešel, však nám též s takovou brzy přejde.

148385

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 5

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
23,39 Kč
Euro
27,25 Kč
Libra
30,30 Kč
Kanadský dolar
17,57 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,53 Kč
100 japonských jenů
22,37 Kč
Čínský juan
3,50 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 011,74 Kč
1 unce stříbra
552,70 Kč
Bitcoin
316 474,77 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?