Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 2555 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, petge, Petr Gejdoš.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

21.04.2007 11:33

Stručné teze o umělé inteligenci

My sami jsme taková umělá inteligence !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Radime, kromě toho, že skutečně je velmi dobré si přečíst vše kolem "Duny" od Franka Herberta, tak bych doporučoval i přečíst si alespoň "základní" knihu "Dvanáctá planeta" od Zecharia Sitchin. Pokud k tomu pak hodně promyslíte alespoň Starý Zákon a to alespoň "Knihy Mojžíšovy" - potom možná s hrůzou, možná s nadšením, zjistíte, že by vše mohlo být jinak. Ale možná jste to četl a víte cosi, co já ne ... ??

My, "homo sapiens sapiens", jsme byli sami stvořeni jako taková biologická umělá inteligence. A abych zchladil něčí nadšení nad tím, jaký že to jsme vrchol tzv. "evoluce", tak homo sapiens sapiens" byl stvořen jako bio-robot = otrok na těžké práce ! Bylo to již relatívně dávno a zachovaly se o tom zprávy, kterým většina lidí prostě důsledně nevěří, považujíc to za pouhou mytologii, stvořenou člověkem za účelem nějak se sebe sama coby lidstvo opodstatnit. To je ale značná chyba !

Čili jako s takovým s tím článkem nemůžu souhlasit ! Tam, kde jednou umělá inteligence již vznikla, zcela jasně logicky musí platit, že bude vznikat vždy a stále, jakmile dozrají podmínky. Žijeme tedy v zásadně zcela jiném světě, než si 99%, a za desetinnou čárkou si klidně ještě domyslete tři devítky navíc, tedy než si těch 99,999% lidí namlouvá ! Svět je zároveň neskutečně složitější - to pro racionálně a tedy výhradně racionálně myslící pány tvorstva - a zároveň je neskutečně jednodušší a přehlednější - to pro pokorné srdcem vnímající lidi.

Záznamy zcela hodnověrné jsou rozesety ve "svatých Písmech" celého světa a všech kultur, ve velkých proroctvích, v celé mytologii. Kdo nechce, neuvidí to
a má tak klid. Klid před bouří ! Chudák !* [velký smích]

133440

21.04.2007 13:48

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

(citace)Opravdu nejsem člověk, který by se chtěl poučit z fantaskních vizí sci-fi autorů, z okultismu, z věrouky a metafyzických spekulací proroků, ...

Nikdo nic takového po Vás, pane Radime, ani nechce. Jediné, co bych já Vám doporučoval je: sundat si obrazně černé oční klapky a otevřít oči, z uší potom vyndat takové ty "protichrápací" špunty. Budete možná velmi překvapen, jak se změní Váš pohled na svět !! V obráceném případě budou i pro Vás platit slova Ježíšova: "..oči má a nevidí, uši má a neslyší ...!"

(citace)...My naštěstí, podle mého názoru, nejsme stvořeni jinou vyšší inteligencí, nejsme tudíž stroje určené na těžké práce za účelem někoho jiného. ..

Platí na 100% to "...podle mého názoru..." - tedy pokud si nečiníte nárok na patent na rozum. Potom by to, pokud to míníte úpřimně, mohla být pravda. Byla by to pak "pouhá neznalost věci". To se dá napravit úsilovným studiem.

PS - není nadvakrát vhodné propadnout zpupnému racionalistickému pohledu na svět a na vlastní dokonalost. [velký smích]

133453

21.04.2007 15:59

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nu ano, vím o tom nebezpečí. Přání bývá často otcem myšlenky a člověk, ledva "sesmolí" něco, co dává dobrý smysl, to již bere za "své dítě" a nekriticky hájí. Tak to vesměs opravdu bývá. Já toto za sebe nechci a nedělám !

Aniž bych chtěl zuby nehty bránit ideu, že "u mě to je jiné", bych ale rád poukázal na to, že jakési přec jen předpoklady by i dokonce byly.

1)Nevycházím z jednoho zdroje, z jednoho kulturního okruhu, jednoho náboženství atp. !
2)Snažím se celé "své" (o jak docela namyšlené !) paradigma diverzifikovat a to vědomostmi z oblastí lidského vědění zdánlivě silně nesouvisejících - fyzika, mikrobiologie a podobně.
3)Celou svou konstrukci neuzavírám do jakéhosi definitívního rámce, nechávám to otevřené, neboť jeden člověk nutně nemůže vědět vše a najednou už vůbec ne. To už bych si pak mohl totiž nárokovat i nějaké ty chrámy.. [smích]

Nemůžu to teď nijak doložit, neb to nemůžu najít - ale četl jsem úvahu nějakého vcelku známého a uznávaného současného matematika, informatika a "počítačníka". Ten na dost velké "ploše" rozváděl úvahu, ze které vyplynulo dost logicky, že náš svět skutečně je něco na způsob Matrix a tedy, že staří Indové měli vcelku pravdu - náš svět vezdejší je jakýsi obří fraktálně strukturovaně samořídící se umělý systém ve formě hologramu. Oni, staří Indové tomu říkají "maja". Nejlépe si o tom přečíst v "Bhagavatgítě".

Nu, já kdysi koupil "dvě tašky" knihy "Śhrimad Bhagavatam, domů jsem to donesl z posledních sil, je toho hodně a je to těžká literatura jak ve smyslu fyzikálním, tak duchovním. A tam je to pak detailně vysvětleno, že Bhagavatgíta je proti tomu pouhý sešitek s poznámkami a i naše Bible je proti tomu útlé dílko.

Všechna ta nekončící povídání v tom obřím díle "Shrimad Bhagavatam" dostane značný smysl v tom okamžiku, kdy člověk zjistí, že se tam mnohdy popisuje svět velmi podobnými termíny a obrazy, jako používají "strunaři a membranáři" na vysoce akademických fyzikálních forech, když se nespočetné fyzikální sekty bijí za své pravdy v oblasti kvantové fyziky. Čili nikomu nic nenutím - pouze vcelku skromně upozorňuji na tuto eventualitu.

Pokud však někdo takové možnosti apriorně a autoritatívně zamítá, ačkoliv z něj jinak čiší na sto honů, že o problematice fakticky nic v celé šíři neví, je to pak právě ta ukázka toho, jak někdo něco vymyslí a pak zuby nehty brání jako hotové a nezpochybnitelné dílo. A to je smutné ... [velký smích]

133467

22.04.2007 19:16

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Vsadím cokoli na to, že ta zdánlivě nefunkční kapacita mozku není žádné slepé střevo ! Když budete pročítat Bibli, tak zjistíte, že to tzv. "seslání ducha" na vybrané jedince - proroci, potažmo i Šalamoun a podobně - by s nejvyšší možnou pravděpodobností byly právě případy aktivace "další" části mozku a tím zvýšení jeho výkonnosti.

Bible popisuje různé způsoby aktivace. Jeden ze způsobů bude patrně nějak "bezdrátový" - to jest ono "seslání ducha", aniž by bylo patrno jak. Druhá možnost je aktivace chemicky - dotyčný člověk je vyzván, aby pozřel nějaké "něco" - a poté se mu v hlavě "rozsvítí". Možná či spíše však těch možností bude více. Nicméně co se asi stane takto - jest vysoce pravděpodobné, že ve struktuře DNA dojde anebo chemicky, anebo nějakým "zářením", k odblokovaní části "programu". Prostě někde je odstraněn v programu DNA podmíněný skok "..if - then .." nebo se jinak nastaví pokyn " .. go to ..", což posléze, patrně velmi rychle, v těle vyprodukuje příslušné hormony či chemické látky a mozek přejde na jinou úroveň aktivity.

Tento proces je evidentně ovladatelný dálkově zvenku, je ale za jistých okolností ovládnutelný i každým jedincem a vlastníma silama - formou určitých cvičení a navození určitých stavů. Navíc dochází občas při reprodukci ke "šťastné poruše" při replikaci DNA a dojde k tomu spontánně.

Ty spontánní případy jsou vesměs nešťastné pro takto postiženého. V lepším případě je z jedince tzv. "zázračné dítě", protože však se jedná vlastně o poruchu, nejčastěji takové zázračné dítě rychle umírá, nebo je v nějakém ohledu fatálně postiženo, je geniální, zároveň však v jiném ohledu zase imbecilní. Rozsah možných následků je natolik roztodivný, že po světě "chodí" neuvěřitelně pestrá směs lidských jedinců, kteří jsou všelijak takto postiženi a snoubí se v ních rysy geniality, imbecility - kombinováno s šílenstvím a podobně. Zde se většinou rekrutují všelijací proroci !

Myslím si zcela úpřimně jedno - tato planeta a lidstvo na ní se blíží k jakémusi zlomu. Naši bohové se vrací a zkontrolují své dílo. Byli jsme stvořeni jako dokonalí a posléze zase uměle omezeni - viz Popol Vuh. My sami jsme umělá inteligence na biologickém základě a veškerá mytologie nám to doslova cpe pod nos. Lidská nabubřelost a arogance to však ne,íní vidět a uznat. Kupříkladu zrovna pan Radim je takový zcela typický myslitel s tímto omezením. Jej mytologie nezajímá, neví totiž, co je on sám skutečně zač. Zato si o sobě a sobě podobných zcela jasně myslí něco jiného, veskrze mylného, ale krásně racionálního, co lze zkoumat, roztřídit do škatulek, naložit do formalínu - prostě vědecky prozkoumat a proto samozřejmě pro něj zcela racionálního. [velký smích] Bude se třídit ! Koukol od pšenice !

133569

22.04.2007 19:26

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: Další zajímavé čtení

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Osobně tomu nevěřím ! Nevylučuji, že to je technicky možné, ale nevěřím tomu, že této úrovně dosáhne lidská technika ! Mimo jiné mám pro to jasné varování z hlubin starověku. Bohové nedovolí člověku, aby dosáhl této úrovně. Pokud je výše tím řečeno, že lidstvo této mety skoro dosáhlo - potom pro mě je to moment, kdy s naprostým přesvědčení ríkám - to je konec !

133571

22.04.2007 20:42

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Radime - ne že bych neměl slov. Ale vyrazil jste mi dech ! Tady tímto: Já tvrdím, že nárok na určirou míru smyslu a pravdivosti má pouze to, co lze vědecky zkoumat, má nebetyčná skromnost jde tak daleko, že považuji za zcestné a špatné chtít výrokovat nějaké soudy o světě bez tohoto zkoumání... [velký smích]

Vaše nebetyčná skromnost mě odzbrojuje. Několikrát jsem promyslel obsah Vašeho sdělení a nakonec jsem se zkoncentroval tady na toto: "nárok na určirou míru smyslu a pravdivosti má pouze to, co lze vědecky zkoumat.. Tak jo, je to Vaše ! Tvrďte si dál co chcete, já nemám co dodat.

133581

23.04.2007 09:02

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Radime Lhotáku - dostáváte se svými výroky na sám okraj osobní katastrofy. Viz například zde: ... věda reflektuje na empiricky poznatelnou realitu a zajímá ji pouze prokazatelná pravda.

Totiž Vy zcela nesmyslně svět rozdělujete na část vědou poznatelnou a ten "zbytek". Ovšem již Vám vůbec nedochází, že ten zbytek je několika- mnoha-řádově větší, než to, co Vámi zkoumatelné je a to ještě s výhradou.

Ta výhrada spočívá v tom, že Vámi empiricky uchopená mikro-částečka světa je stále podmíněna vírou ! Vírou, že dnešní podle Vás již nesporně vědecky prozkoumané pravdy a pro Vás jakože axiomy, na kterých svou "nepochybnou pyramidu vědeckých znalostí" stavíte, tedy že tato znalost dále nepodléhá stálým změnám ! Jste to fakticky v této chvíli pro mě VY, kdo velkohubě prohlašujete "... z nebe žádné kameny padat nemůžou, protože v nebi žádné kameny nejsou !". Jste to pro mě Vy, kdo zase a zase hází na hořící hranici další Giordany Bruno.

A řeknu Vám proč to tak je. Vaše věda, Vámi takto braná, s lehkostí danou postupem výzkumu, své téze pružně mění za antitéze - bez ohledu na oběti. Co platí dnes, zítra neplatí. Dnes budete hlásat zemi placatou, protože to věda empiricky dokázala, zítra budete brát zemi jako kouli, protože to o něco lepší věda zase dokázala. To Vám ovšem v mezičase nebude nijak bránit upalovat lidi, kteří tvrdí, že Slunce neobíhá kolem země, nýbrž naopak. Ty nespočetné oběti Vaší nabubřelé samolibosti Vaše pozdější omluvy nezajímají ! Jsou po smrti, pane Lhotáku !

Prosím Vás pane Lhotáku, zkuste naznačit, v čem je Církev zvaná *Věda" jiná, než kterákoliv sebehorší Církev ? Vždyť Vy vycházíte taky pouze z víry ! Ale s tím rozdílem, že já se svou Vírou nehodlám nikoho upalovat. Vy upalujete jak na běžícím páse ! Chce se mi odblivnout pane ! [bliji] [bliji]

PS - zamyslete se nad sebou.

133639

23.04.2007 15:24

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nu dobrá, zadělali jsme si na parádní animozitu, pane Lhotáku !

Já k Vám nemám co dodat. Sám si naběhněte, sám si to "vyžerte", sám se poučte - omluvy si posléze strčte za klobouk, nestojím o ně. Až jednou již budete opravdu vědět, vězte tedy zpětně, že mi tehdy, to jest dnes, bylo líto... [velký smích]

133680

23.04.2007 15:35

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: Další zajímavé čtení

Petr Gejdoš 83.?.?.?

[smích]

Věda a vědci do světa šťourají a šťourají a vždy je z toho těžký průser. Nenapadá mě případ, kdy tomu tak nebylo. Navíc jsou tito tak nabubřele namyšlení, až běda.

V tomto případě se musím smát. Skuteční vědci v tom kdysi platném slova smyslu - moc jich asi nebude - před buňkou stojí v pokoře jako před velkolepým Božím chrámem.

133681

23.04.2007 16:19

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: Další zajímavé čtení

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Vobec by som sa necudoval keby na tom uz niekto pracoval, lebo v pripade uspechu ziskate taku prevahu nad zvyskom ludstva, ze A-bomba bola proti tomu nic.

Pane listonos, vyjdeme-li z předpokladu, že člověk byl skutečně stvořen přesně tak, jak popisuje Bible a nakonec všechny Písma, musí Vám být jasné, že duchovní a technologický rozdíl mezi lidstvem a jeho tvůrci se spíše zvětšuje celou dobu existence lidstva než by se zmenšoval. Chci tím naznačit, že situace je pod kontrolou... [velký smích]

133685

24.04.2007 20:54

Židia ako vďačný objekt konšpiračných teórií po celom svete

RE: neuveritelna demagogia

Petr Gejdoš 83.?.?.?

... třeba pouze carská tajná policie zaměstnávala lidi, kteří měli věštecké schopnosti ... [smích]

Ano, je to vše jen pouhá náhoda či případná shoda okolností, samozřejmě...

Já si přihřeji svou polívčičku - vzpomenu Nostradama. Tady si většinou všichni myslí, že vykládat jeho proroctví je ekvivalentní věštění z fleku na ubruse, vzniklém náhodným vyskočením plněné papriky z talíře plného rajské omáčky. [velký smích]

Do roka a do dne ! Hin sa hukáže !

133771

26.04.2007 11:53

Věc názoru

Mluvíte doufám hlavně za sebe !?

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Dvě zemská pokolení lidí dospívají ke společnému chápání světa v jeho vyšším smyslu, jedno cestou světla a prozíravého nahlédnutí za horizont subjektivního názoru, druhé nasloucháním nejniternějším ozvukům vesmírné jednoty oproštěné od rušivého křiku prostoduchých řečníků a světské marnivosti.

plus toto:

Na to náš pohled do skrytých tajů světa nabyl již příliš silný nádech kritické střízlivosti. Zbývá nám chopit se nejprostší podstaty lidství a najít smysl vzájemnosti v pochopení vlastní nedostatečnosti, v citlivém návratu k přírodě.

To je s jinýma notama i s jinými slovy stále a stále ta samá písnička. To je Váš pohled, pouze a jedině Vás a Vašich soudruhů, který byl zdemolován a deformován onou kritickou střízlivostí. Sami jste si vypíchli oči, zacpali uši, zaklamerkovali nos a jdete světem jako chorovod přízraků, jsouce obětí vlastního (pseudo)pokroku, na rtech pak máte jakási slova spásy. Kozli chtějí být zahradníky ! Chtějí další a lepší nukleární bomby, aby chráníli svět před těma dnešníma, takový normální racionalní pokrok..

Mám dotaz:

- co je to cesta světla a prozíravého nahlédnutí za horizont subjektivního názoru ?
- co je to nejprostší podstata lidstva ?
- co je to smysl vzájemnosti ?
- co je to pochopení vlastní nedostatečnosti ?
- co je to citlivý návrat k přírodě ?

Nehodláte se čirou náhodou sám sebe popírat v záchvatu jakési utajené, leč až šaškovské sebekritičnosti ?

PS - pardon za ten záchvat, asi jsou nějaké "interrupce" na Slunci. Po přečtení se mi jaksi "samo od sebe udělalo rudo před očima". Omlouvám se ještě. Já už to neudělám. Stejně jsem napsal samé blbosti.. [velký smích]

133920

26.04.2007 12:02

Věc názoru

RE: Pane Lhoták, trochu toho rozumu do psaní...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nu, já sám jsem někdy až děsivý grafoman, toto jsem se kritizovat ani omylem neodvážil, čeho je ale moc, toho je prostě příliš. Ta "mnohozračná příroda" je patrně jen složitější způsob překlepu. Je tam ale řada jiných slov a obratů, u tohoto pana, jak jsem jej stihl poznat, naprosto vágních.

Pan Radim Lhoták by nám měl vždy ještě udělat několikavětý reader diggest.

133923

26.04.2007 12:09

Věc názoru

RE: Pane Lhoták, trochu toho rozumu do psaní...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Možná stihnu zareagovat rychleji, než postižený pan s nick Humanista. Pane Lhotáku, to nebylo od Vás nikterak pěkné, taková reakce. Vy jste si dovolil docela svévolně podsouvat někomu, co je zač a jak myslí. Soudím a aplikuji podle úsloví: "Řekni mi co čteš a já ti řeknu, kdo jsi !"

133925

26.04.2007 12:47

Věc názoru

RE: Názory mají všichni.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Stalo se již zvykem jistého životního stylu mít vlastní názor na věci okolo nás

Tak já jsem dospěl nad touto větou k tomu, že autor měl patrně na mysli, že "lidé se stali mocí mermo individualisty s (pseudo)vlastními názory, které však de facto jejich názory nejsou". Všiml jsem si, že hodně lidí mají jen takové "truc-názory", které fakticky žádným názorem nejsou. Bývá to pouhá negace nějakého skutečného, podloženého a promyšleného názoru na nějaký problém. Lidi se prostě sami sebe nutí být individualističtí, protože se to dneska nosí ! To zase nutno panu Lhotákovi přiznat, že člověka donutí číst pozorně, tedy .. pokud možno. [velký smích]

133928

26.04.2007 13:39

Nejdražší káva v mém životě

RE: Drahota jen pro nekoho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane česílko, nejsem si jistý, že máte zcela pravdu, a to chrań Bůh, že bych se mínil zastávat nějak komunistů a jejich 42 let vlády.

Víte - zima 2005/2006 byla extra sněhová a jako obvykle silničáři jakože zaspali. Místy vznikaly docela již kolapsové stavy a v televizi i rádiu se to přemílalo tam a zpátky, čí jakože je to vina. Odtud Vám vypreparuji důkaz, že pravdu až zase tak nemáte !

1)V jednom již speciálně sněhové kalamitě věnovaném pořadu tv. tým zajel někam na Vysočinu mezi silničáře a docela kladli nepříjemné otázky nějakému manažerovi od silničářů. Ten chvíli zachovával klid a ukazoval prázdné haly, kde měli původně nachystanou posypovou sůl a podobně.

Potom ale mu jakoby ruply chudákovi nervy a ohradil se protí protivné blond reporterce, která skutečně by svými idiotskými dotazy nasrala i mrtvého. Prostě to nevydržel a říkal : "..tak pojďte se mnou.." a šli na plac, kde stálo asi snad 20 - 30 kusů všelijakých strojů a techniky na odklízení sněhu, sypačů, fréz a co já vím, co to vše bylo. A říká ji : "tak pani reportérko, pojďte i s tou kamerou a já Vám to vysvětlím...!"

A pane česílko, dávejte nyní pozor ! Šli od jednoho stroje k druhému a ten člověk komentoval: "... tady toto je stroj "XYZ" z roku 1986, tady toto je stroj "QWE" z roku 1982, tady toto je stroj "ASD" z roku 1987 a tak dále a podobně..." a šli přes celý dvůr. Nebyla tam ani jedna mašina, pořízená po roce 1990 !

2)Mám blízko k hasičům a tak toto Vám řeknu z vlastní hlavy. Když půjdete od jedné požární zbrojnice k druhé, může se Vám podařit, že nanejvýše z deseti jen v jedné z nich najdete nějakou techniku "data narození" po roce 1990 !

Nevím, v něčem zase asi pravdu budete mít, ale ptám se tedy - svědčí ty případy se silničářskou technikou a s hasiči o tom, že to ten vnitřní dluh vznikal hlavně před rokem 1990 ?? V televizi Vám budou ukazovat, že je třeba získat peníze z EU na opravu čističky odpadní vody, protože je v roku 1972 a je prý v havarijním stavu. Pane česílko ! Z roku 1972 ano, ale nikdo se nechlubí, že "...postavili jsme čističku v roce 1995, 1999 či 2003 !" Čeká se prý na peníze z EU !

To mě zajímá, co řeknete. Já totiž tomu taky nerozumím. Dluh vlády z rozpočtovýxch deficitů posledních 8 let stoupal tempem až přes 100 miliard/rok a dnes činí něco kolem 900 miliard. Dluh obecních rozpočtů je odhadován či uváděn taky kolem tisíce miliard. Ze státního rozpočtu letos půjde na pouze zaplacení úroků cca 40 miliard korun, to jest lehce kolem 4,5% rozpočtu, mimochodem opět schodkového a to údajně 90 miliard, zlé jazyky ale mluví až o dvojnásobku, pokud kozel zahradník Kalousek neprosadí svou pseudo-reformu. Škoda Tlustého ! Věřím, že ten by do toho ťal hlava nehlava ! Máte slovo, pane česílko !

133934

26.04.2007 16:36

Věc názoru

Tohleto tak trochu nechápu !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Sám jsem se nechal unést hnutím mysli a reagoval jsem ... jak jsem reagoval. Pak ale jsem "sedl" na PC a zkoumal, kdo to vlastně pan Radim Lhoták je a co ve virtuálnu již "spáchal".. A našel jsem (mimo jiné) tento text:

http://virtually.cz/?art=11756

Informační společnost a globalizace – pokrok nebo úpadek?
autor: Radim Lhoták
.....text......
.....text......

Úloha vědy

Člověk se naučil některé síly manipulovat. Veškeré výdobytky vědy a technologie jsou ovocem této manipulace původně postavené na experimentu. Vědecké aplikace jaderné fyziky, genetiky, medicíny, chemie jsou pouhým výsledkem zdařených či nezdařených pokusů a zhodnocené empirické zkušenosti vzešlé z těchto pokusů a omylů. Nechci popírat jejich užitkový potenciál. Ale vedle nich existuje nekonečné množství sil nepoznaných, nezvládnutých, o jejichž interakci nemáme ani ponětí. Jak potom můžeme mluvit o jednoznačném užitku? O nesporném úspěchu nových technologií? Jako naprostá deformace zdravého společenského růstu se jeví nedostatek koncepce a obecného smyslu v účelu, za kterým se daný technologický vývoj provádí. A informační technologie do toho všeho zapadají jako schematický pořadatel obecného zdání. Je třeba si nezaujatě říci, že v celé fascinující éře vědecko technického pokroku člověk nevytvořil na Zemi žádnou objektivně pozitivní hodnotu. Rozuměj hodnotu, která by ze Země učinila lepší místo pro život, než dosud. Pravý opak je pravdou. Člověk se stal dominantním a přemnoženým druhem, který si přizpůsobuje přírodu ke své potřebě. Bezohledně a necitlivě tak, jak to odpovídá jeho pocitu nadvlády.


a tak dále, je tam toho více a vůbec všude.

1)Pane Radime, co jsme Vám udělali, že zde na nás promlouváte tak nesrozumitelně a hyper-květnatě, kdežto jinde píšete mnohem srozumitelněji ?
2)Pane Radime, co jsem Vám původně udělal já, že jste se se mnou tak hádal, ačkoliv tady nacházím ve Vašich textech zrovna ty myšlenky - zdůraznil jsem je ve Vašem citovaném textu - které jste u mě napadal ? S tamtím panem Radimem Lhotákem souhlasím ! Tady s Vámi ale souhlasit lze zatím jen stěží... [smích]

PS - já zcela chápu, že nechcete jakýsi okultismus, bezbřehý spiritismus a či co já vím ještě, já taky ne ! Na druhou stranu - kdybyste žil před 3000 léty někde na břehu Nilu jako chudobný felah a já bych se Vám hypotetickým strojem času z dneška zjevil s notebookem a ukazoval bych Vám na něm něco - byl bych pro Vás bůh ! A já bych Vám nevysvětlil, že jsem člověk jako Vy a musel bych se hrozně smát - takový racionální Radim lhoták a věří na takové věci ! Proč tedy najednou nehodláte připustit to samé, ale o několik časových etáží výše, kde je fantasie a odvaha ?

133955

26.04.2007 18:57

Nejdražší káva v mém životě

RE: Drahota jen pro nekoho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No ale to jste mě pane česílko svou odpovědí vůbec neuspokojil. Jednak vůbec nechápu, co se změní, když situaci popíši anekdoticky. Vždyť ona taková anekdotická prostě je ! tTedy proč musíte takto na to reagovat ? Čili napište, že o vážných věcech je s Vámi nutno zásadně a pouze jednat zcela smrtelně vážně.

Zadruhé, co máte proti televizi a reportážím, evidentně aktuálně natočeným ? Totiž televize se na to dost zaměřila a byl konstatovám takový stav jako stav obecný ve všech kalamitních oblastech ! No Vy ale máte štěstí na to Komatsu !Jenže jste stejně patrně přehlédl, že dokonce i vloni již neexistovaly okresy. A na kraji Vysočina, tehdá to byl tento, odpovědný člověk říkal poněkud zase nevážně, že kde nic není, ani čert nebere a tedy, že peníze prostě nejsou.

Nu a tedy o těch hasičích to vím z první ruky - peníze prostě na nic nejsou a jen se škrtá. Čili se tedy nezastávám komunistů a jejich neblahé vlády, na druhou stranu však skutečně vzniká záhada, kterou jsem myslel, když jste tak pronikavě moudrý, pomůžete objasnit, což jste neudělal a máte tedy druhý, tentokrát vážný pokus !

Jo - s těmi opravenými domy máte pravdu, tedy jak kde. O tom můžeme dát řeč - Vy mi napíšete ty nové či opravené, já Vám na oplátku zase udám koordináty těch starých neopravených. A taky, jestli chcete, Vám pošlu fotky silnic, které ještě za komunistů byly sjízdné silničními vozidly, dneska již jen terenní technikou. Jsou to skutečné záhady bermudského typu a já k Vám vzhlížím s nadějí, že to objasníte ! [velký smích]

133968

26.04.2007 21:18

Věc názoru

RE: Tohleto tak trochu nechápu !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Radime, racionální filosofie má více odpůrců, než příznivců - to ale skutečně nic neříká o tom, jak to vlastně je. Já nad tím nikdy "nefilosofoval".. [smích] Řídím se prakticky výhradně tzv. "selským rozumem" a mnoho věci nechápu, aniž se tim trápím.

Je známo, že v prostoru Mezopotamie bylo objeveno ohromné množství keramických desek se sumerskými texty. Zde pak mezi jinými záznamy o astronomii, matematice, ekonomice a vůbec o praktických věcech je i řada údajů kosmogonického charakteru. A pak hlavně - záznamy o šumerských bozích. Ty texty pěkně souborně uspořádal a okomentoval pan Zecharia Sitchin a v Česku vyšly počínaje knihou "Dvanáctá planeta" v řadě knih jako tzv. "Kroniky země".

O těchto věcech se ví dlouho a já se v tom hrabu v návaznosti na Bibli či hinduistickou vedaistickou literaturu taky hodně dlouho. Nikdy jsem to nevnucoval a ani Vám to nechci nutit.

Já jsem prvních 20 kg vedaistické literatury koupil před 16 léty ! [velký smích] No a jsem z toho unešen - nikdy jsem nebyl příliš náchylný jen tak věřit Danikenovi, který se na to rád odvolává, což můj zájem vlastně vybudilo. Nedá se ale nic dělat - pravda prostě vylézá na povrch s naprostou neodbytností pravdě vlastní.

Lidé jsou zvyklí se na minulost dívat jako na temné období. Ale když čtete ty mýtické zprávy z Šumeru, ze staré Indie, nebo nakonec i z Řecka, tak najednou zjistíte, že to všechno spolů souvisí.

Etymologové se prokopali do hluboké minulosti a zjistili, že lidé původně mluvili jedním jazykem. Archeologové podle Starého Zákona objevili všechna bájná města Šineáru a v archeologii se schyluje k revoluci. Na šumerských destičkách starých 4000 a více let je jasně poznatelný výjev, popsaný jako stavba babylonské věže. Šumerská zpráva o Potopě světa je o tisíce let starší, než jakákoliv zmínka o Starém Zákoně ! Abrahám - takto Šumeřan a před-židovský praotec - vyšel z Uru Kaldejského před cca 4100 léty - to již Šumer končil !

Pane Radime, ty zprávy ze starověku jsou naprosto fascinující svou přesností ! Šumerský výklad vzniku sluneční soustavy je zde bezmála 5000 let a mluví v naprosto svěžím a moderním duchu totéž, co my !

Ty znalosti a vědomosti jsou naprosto spolehlivě prokřižovány navzájem z řeckých, egyptských, sumnerských, asyrských, chettitských, perských, indických, čínských a japonských mytologických zdrojů, když mám vyjmenovat jen ty hlavní, že není naprosto možnost to zpochybnit.

My lidé na planetě Země máme podstatně jinou minulost, než si 99,99% lidí představuje. Když pak nakouknete přes Atlantik na báje a mýty Nového světa, mělo by to každého ohromit. Nejedná se o žádnou metafyziku, o čem tady hovořím. Jedná se o naprosto logické a racionální úvahy a závěry ! Minulost byla jiná a kdo to nerespektuje, nechápe dnešek ani budoucnost.

133975

26.04.2007 21:26

Věc názoru

RE: Názory mají všichni.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Karle - omluva ! My jsme se posledně docela blbě chytli nad tou UI a jak tak koukám, je to patrně nedorozumění. Já ale dost nemám rád a zde má výhrada trvá, když se používají některé tak podivně prázdné slova bez předchozí výstrahy !

No právě ! Já když jsem se začetl do tvorby pana Radima, tak jsem žasnul a teď se tak trochu stydím. [zahanbení]

133977

26.04.2007 21:47

Věc názoru

RE: Tohleto tak trochu nechápu !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Je nutno chápat jedno - Zecharia Sitchin své stěžejní práce konal již dost dávno. Dokonce v dobách, kdy by jej mnohý zde diskutující tehdy prostě nazval bláznem. Asi jako Velikovského. Vyvíjel se, jak šel do stále větších hloubek problému. Často přejímal některé výklady od jiných autorů, což jinak ani nejde někdy a čehož patrně pak litoval.

Já se na něj nedívám takto kriticky proto, že u mě nejde o nějaké věření Sitchinovi ! Pro mě je to jen jeden z pramenů mého studia problému. Čili já skrzeva Sitchina zkoumám, nikoliv zkoumám Sitchina. Nikdo není neomylný.

Myslím, že výklad AbZu je v pořádku. Jeho civilizační skoky po 3600 rocích ani moc nejsme schopni vyvrátit, ale ani potvrdit. Nu a Tilmun, teď narychlo nevím, ale předpokládám, že se mělo jednat o Sinai ? To je špatně ?

PS - podle všeho Židé opouštěli Egypt někdy kolem roku -1600 . V té době vybuchla v Egejském moří Thera a ve Francii sopky v Central Massif. Podle mě - je to cca před 3600 léty ! Mělo by nás zamrazit. [velký smích]

a ještě jeden PS - Mayové začali točit svůj kalendář 11. srpna 3114 před Kristem a skončí s ním 21. prosince 2012. Někde se uvažuje o rok dříve - hm. Mělo by nás opět zamrazit. [velký smích]

133984

27.04.2007 08:08

Nejdražší káva v mém životě

RE: Drahota jen pro nekoho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pokud nevite nic o sajrajtu ve kterem nechali nasi zemi komunisti ani o pokroku ktery jsme dosahli za poslednich 18 let, nemohu vam pomoci.

Já ten "sajrajt" viděl z blízka a dokonce jej projektoval, Bohu žel. Na mou omluvu jiní jej přímo budovali. Nevím, co jste dělal v těch dobách Vy, možná jste ani ještě nebyl. To je ale irelevantní pro tento "odštěpek" problému.

Víte, já byl "projektant specialista" v oboru životní prostředí (mimo jiné) a jsem tedy o té době a o tom, jaká byla teorie a jaká pak praxe, informován z "první ruky".

Kdyby všechny vlády po VLSR (Velká Listopadová Sametová Revoluce) přistupovaly k řešení tak, jako ty komunistické s tím však, že by již neplatila "vedoucí úloha strany" a stát se vyvázal z nesmyslností budování socialistického světa v rámci RVHP - byli bychom podstatně dále, pane česílko !

Protože nevím, z jaké skutečné pozice Vy píšete to, co píšete, nemohu rozumně argumentovat. Ale cílem mé argumentace je ukázat takovým nekritickým obdivovatelům dnešních praktik, že za současného stavu se nikdo nemůže rozumně divit, že lidé na staré časy vzpomínají v dobrém. Systém, který žijeme nyní, rozhodně není řádově lepší, pouze lépe využívá špatných vlastností člověka jako druhu.

Jakkoliv budeme na komunistech a jejich vládě snadno nacházet samá negatíva, nebylo by dobré pak nekritikcky sledovat to, co je dnes. Ty prostředky, které kdysi komunisté nedokázali správně alokovat - ty dnes jiní soudruzi prostě rozkradou !

Uvedu příklad v malém, sám pak se zamyslete, jak to je ve velkém. V mém bydlišti radnice zadala zakázku na opravu chodníků v části města. Výběrové řízení bylo evidentně zmanipulované. Vítěz "nacvičil" na plac s technikou a prostě shrnul staré chodníky a odvezl na skládku. Tam ovšem ten materiál neskončil, nebylo to však nějaké ekologické cítění - jednalo se o cenný materiál. Pan podnikatel získal jak prachy na skládkovné a práce, tak neskutečnou hromadu materiálu, který dále zpeněžil.

Stěžovatel na tento postup to urychleně vzdal - ta mafie kolem hrozila, že to on bude nakonec stát u soudu jako obžalovaný. Pane česílko, nemůžu se nezeptat, kde to Vy žijete, že takhle píšete ?

Pokud dnes je odhadovaný dluh z rozpočtových deficitů vlády a z obecních deficitů cca 2 000 000 000 000 korun alias 2 tisíce miliard korun českých a předpokládaná částka úroků přes 120 miliard korun - potom sice můžeme obdivovat opravené domy v městě. Ale vy ve své naivitě nevidíte, komu ty domy vlastně patří.

PS - nemyslím, že byste dokázal při znalosti všeho v pozadí tento stav nazvat "dobrým" a ještě to před nezávislým a opravdu nezmanipulovaným soudem obhájit.

134025

27.04.2007 08:28

Nejdražší káva v mém životě

RE: Drahota jen pro nekoho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane česílko, Vy nějak tratíte nervovou stabilitu. Aby to nebyl nějaký tragický potrat ! Nechci Vás poučovat, na to se až tak necítím. Ale stůjte a argumentujte na faktech !

Nikdo se nechce vrátit za ostnaté dráty. Nikdo nechce stát fronty na banány a mandarinky, či dokonce na "hajzl-papír". Je jasné, že již nikdo nechce stát "s hubou otevřenou" před hypermarketem v Mnichově s trapnou vzpomínkou na prázdný obchod ve své " vesničce střediskové" doma, jak to bývávalo, když někdo omylem dostal tzv. "devízový příslib" a mohl do toho vysněného ráje za dráty vycestovat !

Ale Vy na druhou stranu ty své kydy laskavě uložte do .. někam a bavte se s náma rozumně, nebo dejte pokoj ! Protože zatím se mi jevíte jako nafoukaný fracek, syn nějakého zlatokopa, takto bývalého komunistického potentáta, který za "poctivě nahospodařené" prachy tatíka studuje na nějaké věhlasné škole v Americe. Tomu asi tak nasvědčují Vaše moudra.

Omlouvám se, člověk by tady měl dodržovat jistá pravidla a k těm patří nehodnotit proti - diskutera, nýbrž jeho myšlenky. Já to činím v přeneseném smyslu, ač se to může nejevit. [velký smích]

134027

27.04.2007 17:23

Nejdražší káva v mém životě

RE: Drahota jen pro nekoho

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Takze - kdyby byla nejaka spravedlnost a ta slavna revoluce nebyla sametova, sedel byste jeste dnes vy a vasi kamaradi za vsechnu tu hruzu na ktere jste se podileli ve vezeni ..

Nevím, co tím myslíte. Chtěl jste tím říci něco přímo ke mě, pane česílko ? Nechte to tedy na někdy později, abyste mi to mohl říci přímo do očí !

Pane česílko, v přibližně stejných létech byla jako vývojka ještě mnohem lepší voda z Rýnu. To jen tak mimochodem. Holanďané a Němci ještě celkem nedávno likvidovali nebezpečné jedy z průmyslu tak, že to naložili na loď a vyházeli do moře, nejčastěji Severního. Ještě loni Holanďané jednu takovou loď, protože "grýnpizáci" již dneska okolo moří hlídají kdejaké "necky" a tedy si to již nikdo nedovolí, tak jednu takovou loď poslali kamsi do Afriky. Vy nesledujete světové dění ?

Co se mi to pane česílko snažíte namluvit za kokotiny ? Je to pro Vás naprosto symptomatické a můžu na základě toho usuzovat na Váš charakter ? Nebo jen mluvíte a mluvíte a děláte, že cosi víte ?

Pane česílko, skutečně se dělaly prasárny před 30 - 40 léty, a nejspíše patrně dodnes - za tím ale hledejte spíše ty "ekologické" kapitalisty. Ale je trapas z Vaší strany, když vzpomínáte jen jednu stranu a účelově to zneužíváte. Buďte k sobě více kritický a nebuďte zaujatý a předpojatý. Navic tak hloupě, jak to prezentujete. Ukazuje to totiž na to, že nic nevíte a jen jste o lecčems slyšel někoho vyprávět.

134068

27.04.2007 21:39

Dopis anonymního amerického vojáka z Iráku: Oznamujeme jen desetinu svých mrtvých

Bohu žel - to je slovo proti slovu !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Totiž, zamýšlím se, jak by šlo nějak ověřit, kdo má pravdu. V tomto případě je jasné, dělalo se to v každém konfliktu, že obě strany prostě lhaly. A je zcela irelevantní, zda to byla strana hodná, demokratická, nebo ta špatná, třeba nacistická ! Lhaly vždy obě prakticky stejně, svá vítězství nafukovaly, porážky zamlčovaly, ztráty svoje zatajovaly a nepřítele zveličovaly.

Tohle je jasné. Jak ale zhruba ověřit ty počty padlých Američanů v Iráku ? Kdyby tady směl jistý nejmenovaný Ferda mravenec promluvit, řekl by, že jsme lunatici a že americká armáda nemá vůbec žádné ztráty ! No a pak se někde objeví anonymní dopis, který takto jakoby říká, že počet amerických obětí v Iráku může činit třebas i přes 30 000 !

Tak jako bych zase nevěřil, neb jsem nikdy nevěřil, tomu Ferdovi, nevěřím příliš ani tady tomu "NN". Totiž, ještě jinak - jestli bych nad tím přemýšlel, potom důvěryhodněji působí ten Ferda mravenec ! Toho totiž známe, víme, že vůbec existuje. kdežto tento dopis si klidně někdo mohl naprosto vycucat z prstu. Hm... [zmaten]

134090

30.04.2007 10:17

Nejlepší ruský prezident, jakého kdy Západ měl

RE: Jelcin splácel svoje dluhy.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

A tak to bylo a stále je s Havlem u nás, s Juščenkem na Ukrajině, s Walesou v Polsku atd. atp - v jiných zemích si dosaďte jiná jména, já takovou paměť nemám. [velký smích]

Jen tak mimopchodem - ačkoliv Blisty jsou na tapetě, přesto tady tento článeček je ohromně k věci:
http://www.blisty.cz/2007/4/30/art34067.html

Pozor ! Tady tento odkaz je z rána (SEČ) a mezitím již jest to na BL upraveno, jsou vyhozeny reakce čtenářů, přeložené do čsštiny. Viz tady:
http://www.blisty.cz/

Asi to příšlo pánům na BL poněkud již moc proti havlovské, takhle to vypíchnout. Pospěšte si, než to zablokují zcela !

134256

30.04.2007 14:25

Kamera odezírající slova ze rtů má zastavit teroristy

Lidi toho nakecají a ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ptám se, na co vůbec je jakási svoboda čehokoliv a pro kohokoliv ? Vždyť se tím všechno jen komplikuje ! Na co je člověku nějaká svoboda, když my nikdo nic takového k životu fakticky nepotřebujeme.

Všechno, co jakýkoliv člověk potřebuje, je dostat pravidelně najíst a napít, mít možnost kdesi přespat a občas si - pardon ! - zašukat ! A u toho přece žádné kamery nemohou vůbec vadit - ba naopak, bude to vzrůšo ! Výměnou zato potom ta rajská bezpečnost všeho, vše by se prolevnilo, vše by bylo pod kontrolou - no nebylo by to bezva ?

(kdyby tu mohl psát Texaskycizek, že by to nenapsal líp ? [velký smích] )

Čili já navrhuji, aby povinně každý člověk hned od narození měl do čela implantováno zařízení, jakýsi kombinovaný mikročíp, který by byl napojen na mozková centra tak, aby byl schopný vše, co dotyčný člověk vidí, čichá, slyší, hmatá či chutná, okamžitě přenášet do centrály a zde by se to neustále vyhodnocovalo a předávalo dále. Hm - na vyšší místa..

Napadá mě, že by stálo samozřejmě za to, aby byl ten přenos dat obousměrný a celé to zařízení by umožňovalo ovládání dotyčného člověka formou přenosu do mozku příslušných vjemů a povelů.

To by mělo neskutečné výhody ! Namátkově uvedu - nebylo by žádných daňových úniků ! Ženské by nemohly podvádět předstíráním orgasmu ! Ale to vlastně není to hlavní, nemohly by podvádět obecně míněno, tedy zahejbat. Hm - chlapi ale taky ne, to byl bylo horší, že... [velký smích]

Nebo taky - lidi by nemuseli jezdit na dovolenou ! Vybraný jedinec by jel někam do světa a ostatní by na něj byli připojeni a vše by v klidu doma prožívali s ním ! Hmmm ! To skýtá zcela netušené možnosti úspor energií, materiálů a vůbec všeho a planetu bychom zachránili před tím globalizovaným horkem !

134281

30.04.2007 14:32

Nejlepší ruský prezident, jakého kdy Západ měl

RE: Jelcin splácel svoje dluhy.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Konkurencí pro zdánlivě bezkonkurenčního pana Havla je jistá "nestárnoucí pop-hvězda" z dob antiky - Helenka O. !! Vždy, když omylem uzřím začátek její reklamy na jakýsi nanuk, tak omdlím a tím se uchráním od té hrůzy, že bych býval tušil, jak se ten výrobek jmenuje... [chechtot]

134282

30.04.2007 18:46

Nejlepší ruský prezident, jakého kdy Západ měl

RE: Jelcin splácel svoje dluhy.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Hm, Vy tam máte přeložené z němčiny ty diskusní příspěvky stále ? Tak to mám asi nějakou závadu na PC já ! Mi se to neotevře a přeložené diskuse tam nemám.

134291

13.05.2007 20:47

Polemika o transhumanismu

Nevím, kdo je kdo a koho představují, ale ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

jeden z nich - pan filosof - mi několikrát promluvil jakoby z mé duše, viz zdůrazněný text citace:

(filozof)
...Dnes je už vcelku jasné, že onen vědecko-technický "pokrok", alespoň jak ho známe, nevytvořil na zemi lepší místo k životu....

...Je proto naprosto naivní se domnívat, že technologický pokrok je nějakým významným hybatelem přírodní evoluce ve smyslu kvalitativního pokroku vpřed. Pouze vedlejší dopady těchto technologií na přírodu mohou mít omezený avšak
(pro nás lidi bez výjimky) předem neurčitý význam...

...Proto jediným smysluplným cílem technologického snažení může být pouze vytvoření takových užitkových nástrojů pro potřeby člověka, aby jimi vláda přírody byla dotčena co nejméně. Je hloupé vinit technologii samou o sobě z úpadku života, ale je ještě hloupější chtít po ní, aby život určovala. To je ten největší před-sudek moderní doby...

...Dnešní člověk ztracený v individualismu a odcizený globálnímu světu i sobě je produktem novodobé orientace na sílu vědotechniky, soukromého vlastnictví a bezbřehou nadutost výrobních sil. Je pouhým zmanipulovaným článkem bez zakotvení a lidské identity, ztrácí smysl pro pravdu, duchovní rozlet i lidskost, ztrácí pojem o vzájemnosti a lidské hodnotě. Možná žije déle, ale o to nicotnější a nihilističtější je obsah jeho bytí i vědomí. Naopak degeneruje ve všech vlastnostech a charakteristikách, které z něho v minulosti dělaly vznešeného, úctyhodného a důstojného představitele života nadřazeného říši zvířat, stává se konzumním zvířetem a ve spojení s technologií směřuje k mechanickému článku jakési posthumanistické reprodukční struktury bez života a existenčního smyslu. Pro budoucí evoluci je méně než zvířetem a určen k zavržení...


S tím se naprosto můžu ztotožnit ! Neexistuje možnost, aby jakkoliv vzdělaný a inteligentní člověk pouhým užitím mozku dospěl k poznání "Univerza" a pochopil tak do důsledků všechny procesy v něm. Čili racionalisté jsou jednou provždy v pozici lidských trosek, pokoušejících se jakýmsi mudrováním nad střípky znalostí skládat obraz, který se jinak nabízí hotový. Jest mi pane Radime líto... [smích] Je to namyšlená ztráta času.

135295

13.05.2007 22:16

Polemika o transhumanismu

RE: Nevím, kdo je kdo a koho představují, ale ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nebudu "lakovat", že jsem tomu zcela porozuměl. Nicméně - zde nejde ani tak o to, zda nějaká hmota existuje a zda je či není závislá na našem pozorování. My totiž žijeme cosi, co hindové zovou "mája". Ačkoliv je "mája" ve skutečnosti přelud, chová se tak důkladně materialisticky, že máme smůlu ! Žijeme v tom a osvobodit se můžeme pouze zrovna tím, čím fakticky pan Radim Lhoták opovrhuje.

On hlásá jen to co vidí, cítí, slyší, hmatá a chutná a co může naložit do formalínu. Jeho důkazy jsou tak navždy odsouzeny býti důkazem v kruhu. Nikdy nepochopí, že sedí v sudu a ten považuje za svět. Tak asi... [velký smích]

135303

14.05.2007 22:03

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Vítám posun pana Lhotáka k náznaku polemiky. Jeho literární nadání mu umožnilo formulovat názory transhumanisty, ale v pozici filosofa je to zkrátka náš milý Radim. Poněkud mi unikla jednota (?) příspěvku Petra Gejdoše, citace vyznívají jako pochvala,

Hm, to je zvláštní, pane janko ! Já to prostě vidím jinak a tedy mám tendenci nesouhlasit s Vámi v tomto. [smích]

Nevěřím prostě na jakousi technologickou evoluci ani omylem. nedává to žádný smysl, tedy alespoň mi to nedává žádný smysl. Jediný smysl mi dává netechnologická evoluce. Měl jsem několik dost úžasných vizí a pocítil zcela jasně, že technologie jsou na škodu. Tedy co s tím ? [velký smích]

135361

15.05.2007 18:32

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No, pane .89.213 89.?.?.? ! tak nějak jste to řekl za mě, měl jsem jistý ostych, protože totiž přízpěvky pana s nick "janko" mám speciálně osamostatněné na disku (prostě si některé věci ukládám) a čtu si v tom a snažím se s tím srovnat.

Sem tam, dobrovolně bez mučení přiznám, nenacházím ve své mysli reálně se tvářící odrazy toho, co pan janko píše. Což samozřejmě přičítám své nedokonalosti, nicméně svůj mozek a své vjemy o vnější (pseudo)realitě nezatracuji jako méněcenné... [smích]

135401

15.05.2007 18:40

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nu, ale v legendách HOPI se o tom dost mluví, přesně o tomto ! A mi vyplývá ze všeho, že ten "NĚKDO", co nám nastavoval mozkovny, to myslel jinak !

Po lidstvu se nechtělo, aby jsme planetu sežrali a přeměnili na "ubytovnu". Aniž určitě mínil, že budeme vyrábět nukleární zbraně, o jiných ZHN nemluvě, neb o mnohých ani nic zatím netušíme. Ne ne ! Na toto, jako kýžený cíl, ten NĚKDO zaručeně nepomýšlel, když člověka vysílal do světa se zadáním " ...ploďte se a množte se a ovládněte Zemi ..."

Jak to vlastně má být je myslím si v několika svatých knihách popsáno dostatečně přesně a srozumitelně. Čili o tom nepochybujmež, není se na co vymlouvat ani omylem.

135402

07.06.2007 12:47

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: Občané versus vlády

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jsem otřesen, pani Jarmilo. Víte - když já sám nad tímto přemýšlím a dojdu k podobným závěrům, jako teď a tady Vy, nepůsobí to na mě tak depresívně, než když to čtu třebas od Vás. Tak nějak podvědomě beru vlastní závěry méně emotívně a vlastně méně vážně - stále totiž do výsledku vlastních úvah strkám jakousi "Pišwicovu konstantu", kterou snižuji závažnost svých závěrů a to z důvodu, že se přece můžu mýlit.

Hlásal jsem vždy a stále hlásám značně chmurné perspektívy vývoje osudu lidstva a vesměs cítím ze svého jak skutečného, tak ale i virtuálního okolí nedůvěru a skepsi k takovému pohledu na budoucnost. Věřím, že pro lidi, kteří by to vše postupně nepromysleli do důsledku a kteří by zároveň nepodnikli jakési řekněmež "úklidové profylaktické práce" na své duši, že tato pravda by mohla být pro takové jedince škodlivou.

Proto jsem své aktivity v hlásání jakýchsi "konců světa" hrubě omezil. Mé informace nejsou toho charakteru, že by je někdo bez déle-dobé duševní přípravy mohl pojmout, aniž by utrpěl následky na zdraví. To Vaše prokletí mnou otřáslo. Cítím to stejně.

137114

07.06.2007 20:21

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: Občané versus vlády

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ne ne, tak to není. Nostradamus málokdy řekne nějaké datum a tady tento případ je prozatím stále tak mnohoznačný při současném nedostatku informací, že nemůžeme posoudit zatím, co se stalo. Ale že se "to něco" stalo, tak natolik mu věřím, že o tom naprosto nepochybuji !

Kdyby Nostradamus ke skutečnému datu narození Hitlera napsal verš s tímto datem a tam by napsal, že: ... na zem sestoupí s nebes velký ničitel...", tak stejně až do roku 1933 by nikdo netušil, že se jedna o Hitlera a nakonec by až po II. světové válce lidé pochopili, že to patřilo na Hitlera. Víte, tak to je ! Čili netřeba volat "Hop !", protože jsme zatím ještě určitě nepřeskočili... [smích]

137135

01.07.2007 20:53

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Já jsem se s panem Radimem taky docela sem tak "posekal" - a třebas pak omluvil. Ale alespoň za sebe klidně řeknu, že jsem si jej vždy docela rád přečetl a hlavně - zamyslel se.

Již kdysi dávno jsem tu tvrdil, že ony ty články obecně jsou zde především "na úvod" - asi jako když vhodíte kámen da hladinu rybníka, aby nebyla tak "olejovitě a zatuchle" hladká. A obrazně - čím ten je kámen větší (=provokativnější), tím lépe. A nikoliv, že ten kámen musí být obří a nejlépe již vybroušený diamant. Poslouží stejně dobře i kus cihly. Jako základ diskuse je nutná vždy nějaká "bomba". A hodnota diskuse je dána hodnotou diskutujících. V tomto ohledu to bylo pane Radime velice dobré "zrcadlo" ... [smích]

138933

02.07.2007 16:42

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Ozaj je tu okolo toho panika ale

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Bať ... [smích]

139010

02.07.2007 22:28

Osvobození Íránu

RE: je smutné,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Taky to tak nějak cítím. Ale pane janko - já mám ještě jeden vnějškově odpozorovaný symptom blížící se změny. Byl jsem teď 16 dní na Jadranu "vyhřát si staré kosti" a ve slané vodě "směnit pár iontů".

Pozorování přírody v mém obvyklém místě - již 24 let jezdím stále na stejné místo - mě vyděsilo ! Pane janko - ta krize je tady, je to pozorovatelné na Přírodě !

139060

03.07.2007 21:12

Islámofašisté, kýchající ptactvo a my ostatní

Netřeba lidi podceňovat..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Průzkum, provedený nějakou agenturou v Evropě ve velkých státech EU (Španělsko, Britanie, Německo, Francie, Italie) se základní otázkou, v čem/v kom vidí Evropané největší nebezpečí pro svět dopadl zajímavě. Až 75% občanů za největší nebezpečí pro svět a světový mír označili USA a jejich zahraniční politiku.

Tato zpráva se na teletextu ČT objevila někdy odpoledne a vydržela tam jen asi hodinu. Patrně zapracovala cenzura. To myslím je docela zajímavý postřeh, který sic volně, ale ne až zas tak volně, na dané téma navazuje. Nestihl jsem si ani zapamatovat agenturu, která průzkum prováděla, nenapadlo mě totiž, že to tak rychle zmizí - zajímavé ... [velký smích]

Myslím si, že většina lidí dobře, když nikoliv tedy že ví, tak alespoň tuší, odkud mrazivě fouká... (tentokrát to asi Kreml nebude)

139144

17.07.2007 20:46

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Podle této logiky neměl Hitler v roce 1942 nejmenší důvod napadnout Sovětský Svaz, protože byl jeho hlavním obchodním partnerem a dodával mu strategické suroviny (ropu, železo) nutné k válce na západě. Přesto to udělal...že by v některých situacích byla ideologie silnější než hospodřské zájmy?

V roce 1941 na podzim stál Wehrmacht na "Volokolamskom šose" snad 50 km pod Moskvou. Tedy v roce 1942 skutečně již neměl Hitler žádné důvody napadnout Sovětský svaz, hmm [smích]

... rozhodne tento návrat urychlit odpálení jaderné rakety na Evropu.


Pane Vanguard - to je dost směšné, co tímto píšete. USA v době světové války II. nerušeně a nekontrolovaně vyvíjely atomovou bombu snad 4 roky a letoun B27 byl snad jediný takový, který ji byl schopen dopravit vcelku operatívně nad cíl - tak byla velká, těžká a složitá. Nu a Vy hned předpokládáte, že Irán vyvine hnedle takovou chytrou bombičku nevelké váhy a zcela aerodynamických vlastností, odolnou proti rušení, aby nebouchla hned při startu atd atp. Já nevím - četl jste něco o projektu Manhattan ? Jste si jistý, že víte, co píšete ?

139939

17.07.2007 21:29

Proroctví o nátlaku

Ano ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Plné uvědomění si sdělení tohoto článku u mě představuje vyprecizování mých vlastních představ, co a jak se stalo a stále děje v souvislosti s 911. Snad jediné, co by jakože scházelo dodat je toto - určit, co se vlastně má v blízké budoucnosti konkrétně stát. Nechci se vnucovat s Proroky - ti to ale popsali ...

V každém případě - příznaky náhlého kolapsu jsou zcela patrné. Patrně se jedná o "před-zpracování" myšlení stádečka tak, aby naprostá většina nepostřehla v jistý okamžik, že dochází či právě došlo k jakémusi "puči", jímž se údajně svobodné společnosti stanou společnostmí se super-otrokářským zřízením.

Fakticky tomu tak již je, ale čistě formálně ještě ne. Potom už to bude tak i formálně. Lidi budou zachráněni sami před sebou, tedy před svou vlastní nezodpovědností... [velký smích]

139942

18.07.2007 19:02

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jo - mělo být B 29. Spokojen ?

Ale nezlobte se, splést si v rychlosti B27 a B29 není ani omylem ani trochu souměřitelné s nesmyslností úvah o tom, že by izolovaná země, jako je Irán, byla schopná sestrojit atomovou bombu, umístitelnou na rovněž ještě nesestrojenou raketu a tu pak vyslat na vzdálenost třebas 6000 km. O napadení USA ani nemluvě. Připadá mi to dost komické - kdyby se něco takového dělo v Iránu, potom se špionážními družicemi a současnou optickou technikou by takové hokus pokusy mohli Američani pro přesvědčení světa mohli přenášet v přímém přenosu. Prostě - nebuďte směšní !

A jinak, pane Zdeněk Staněk - dodám Vám kvalitní koks, kvalitní železnou rudu a naprosto kvalitní literaturu o hutnictví a Vy mi do měsíce vyrobte doma na zahradě z toho kus železa a pak Vám na takovou hovadinu, že dnes netřeba vyvíjet auta od Fordu T skočím jak myš na špek. Jinak se usmívám. Neb si myslím své.

PS - byl to jen "tákhle malilinkaté" pošťouchnutí a nikoliv pokus o zesměšńování.

PS ještě jednou - kuráž mám i s tím B27. To byl totiž prach-prostý překlep...

139997

18.07.2007 20:30

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane semtex - asi budu mírně jízlivý. Takže se dopředu omlouvám.

Tady se mluví - aspoň tedy doufám ! - o raketách dalekého doletu s nukleárními hlavicemi, kvůli kterým je údajně nutno stavět extra-radar v Česku a základnu proti-raketových raket v Polsku.

Takže si ty Vaše "vtipné" úvahy o A-bombě se sníženou inteligencí zase můžete ... víte co. Sám si domyslete, co si o té Vaší 20 tun těžké A-bombě myslím, abyste se eventuálně necítil uražený. A platí opět, že i kdybych Vám dodal veškerý materiál, který byste si přál, možná byste vyrobil něco, co by jako tzv. "Dirty-bomb" nakonec nějak možná, sle skutečně jen možná (!!) vybuchlo, ale nic víc. Daleko pravděpodobnější scenář Vašeho vývoje té Vaší tzv. "debilní A-bomby" je to, že byste poněkud předčasně umřel na ozáření nebo otravu. Asi tak...

PS - Mám hrozně rád chytré řeči.

140005

18.07.2007 21:04

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Vy jste fakt humorista. Zasmal jsem se sice, ale vy teda mate dost divny smysl pro humor. Tohle jsem jeste nezazil. Neco takoveho jako v diskuzich tady. To je proste neco.

Jo, snažím se vše brát s humorem. ostatně v totéž tak nějak doufám i u Vás. Mimochodem - řekl jsem něco moc blbě ?

140010

19.07.2007 18:13

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Takže podle vás Írán začínal úplně od nuly a na výzkum a vývoj měl a má pouhý "měsíc"? No také si myslím své...

Pane - klídek.

Nechce se mi ani moc pátrat po tom, co vlastně máte na mysli Vašimi reakcemi - ostatně mi začínají být podezřelé z jistého důvodu. Mělo by Vám být ale naprosto jasné, pane Zdeněk Staněk, že ačkoliv principy ledasčeho jsou naprosto jednoduché a jasné i mnoha nenadaným žákum střední ba i základní školy, přece jen naprosto ojediněle se lze nadít, že by někdo ty sebe-známější principy a vědomosti dokázal v praxi přetavit do funkčního zařízení.

Strašně miluji, když někdo argumentuje jako Vy. Nabízím opět - dovezu Vám na zahradu kamion koksu a kamion kvalitní železné rudy. Zaplatíte mi 200% pouze v případě, že byste neuspěl, jinak zadarmíko ! PC a tedy přístup k libovolné odborné literatuře máte k dispozici již nyní. Dostanete měsíc na to, abyste mi vytavil aspoň 10 kilo železa z toho materiálu, co Vám dovezu. A teprve pak Vám uvěřím, že nejenže tušíte, co píšete, ale dokonce i víte. Jinak si prostě a jednoduše myslím opak !

Irán samozřejmě nemusel začínat od nuly, pane Zdeněk Staněk. Však Vy take s tím hutničením byste nezačal od nuly. Zato ale Vám garantuji, že se s tím železem dostanete skoro stejně daleko, jako se dostane Irán - to jest nikam. Irán navíc zcela logicky a hodnověrně uvádí, že jeho technologie je pro mírové účely. A navíc to je hladce kontrolovatelné. Kdyby svět měl zájem, aby to tak zůstalo, stačilo jednat s Iránem slušně a ne jako s kusem hadru ! To byste pane měl promyslet...

Mimochodem - v oblasti je Pakistán, který již jaderné technologie a atomové zbraně vyvinul a odzkoušel. Je to muslimská země "jak řemen", která je pouze zdánlivě bezpečným přítelem západních tzv. "demokracií". Přesně tak tomu bylo před islámskou revolucí s Iránem - taky to byl nejvěrnější a nejstabilnější spojenec v oblasti - že ano.

PS - já nevím, proč lidi více nepřemýšlí... [velký smích]

140068

19.07.2007 20:42

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Já Vám ani nepřál, ani nepřeji, abyste dostal nemoc z ozáření, případně se otrávil. To jsem snad nenapsal - nebo Vy to někde vidíte ? Napsal jsem, že Vaše hokus pokusy sestrojit A-bombu by tak nejspíše skončily.

Sleduji politiku dost dlouho na to, abych dokázal posoudit, zda ta či ona země je či není agresivní. Irán agresivní není - není jediný symptom tohoto. Historie Iránu dost dlouho zpět to potvrzuje.

Nechápu, v čem vidíte nedostatečnost či zdrženlivost a'la "moc blbě ?". Já se naopak nedomnívám, že bych něco blbě řekl. Je to ale stejně mimo téma.

Tady snad šlo o to, že existují jasné symptomy, že darebácké státy nejsou ani tak Irán či Severní Korea, ačkoliv vůbec tu Koreu nemusím... Darebácký stát je ten, který ve světě vyvolává války. To však jsou hlavně státy, jako je USA, Britanie, Francie a spol.

Ostatně - USA vynaložilo v roce 2006 na zbrojení 533 miliard dolarů (US), Britanie 58 miliard, Francie 51 miliard, Německo 37 miliard a Italie 30 miliard. Těchto 5 států NATO na zbrojení v roce 2006 vynaložilo 709 miliard USD, což je přes 61% světových nákladů v tom roce. Tady máte symptomy - symptomy darebáckých států - totiž vyjmenované státy za posledních 300 let měly prsty ve většině všech válek a to ze zcela zištných důvodů.

140078

19.07.2007 20:53

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane, ta alegorie mi naprosto nepřipadá nesmyslná - pokud ale na tom trváte - trochu to rozveďte ... Zajímalo by mě, zda skutečně máte představu o složitostech řešení problematiky balistických střel, schopných nést nukleární hlavici, o složitosti řešení nukleární bomby, schopné umístění na balistické raketě, o složitosti zabezpečení takové kombinace proti všem jak přirozeným vlivům, tak obraně případného nepřítele atd atp.

Podle mého názoru si z nás dělají legraci - nechci být vulgární - když nám tady vykládají s vážným ksichtem politikové, že skutečně je Korea či Irán takovou hrozbou. Dneska se člověk ani v lese neuprdne, aby to nebyla nějaká špionážní družice schopna zaznamenat. Kdežto Irán si klidně asi někde tajně testuje balistické střely a nikdo to nesleduje ? Pane - kdyby skutečně Irán cosi takového kutil - bylo by to na netu zřejmě v přímém přenosu a svět by nepotřebovat ty vylhané úlisné kydy, kterým jsme vystaveni nyní.

Dělají z nás blbce, respektíve se o to pokoušejí - někteří pak nekladou žádný zvláštní odpor... [velký smích]

140079

19.07.2007 22:00

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Příliš průhledné řešení

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Stojí snad za úvahu, zdali třeba již ekonomická skrytá turbulence
dolaru nedosáhla takových hodnot, že je nesmyslná vojenská akce
v Iránu jediným řešením. Potom je provokace a útok na Irán možný.


Tak to ale asi skutečně bude. Nechci otravovat s jistým Prorokem, ten to ale ve svých "vzpomínkách na budoucnost" právě takto "vzpomínal".

140085

20.07.2007 21:39

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Příliš průhledné řešení

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Krucipísek jakého Proroka a jaké vzpomínky máte na mysli? Prosím napište...

Krucipísek ! Napsal jsem takový "krásný a veliký kus odpovědi" a internet to sežral do nenávratna. Nevím, co se to děje, ale přístup na Zvědavce mám stále obtížnější, server stále častěji nedostupný atd atp ! Mám pocit, že Zvědavec leží komusi v žaludku... [velký smích]

Jen tedy teď krátce, v tom horku, co panuje tady, nemám sil zopakovat ten v hlubinách netu ztracený výklad. Tedy znova a stručně:

Nostradamus avizuje v USA katastrofickou ekonomickou krizi a následně občanskou válku nevídaných rozměrů. Mluví o předlužení a zhroucení peněz (simulacra zlata a stříbra) - to stříbro je dost symptomatické - USA kdysi "stavěly" na stříbře. Nostradamus to datuje několikrát a to do kříže - mýlka je vyloučena. Tedy pravděpodobné datum je mezi rokem 2000 a 2010. Zmiňuje se ale nejméně jednou vážně o tzv. "velkém čísle 7", v čase blížících se her "hekatombé", které nazývá hrami smrti. Velice to pasovalo - tedy až na tu "velkou sedmičku" - na rok 2003/2004. Ten ale je za námi - další a již poslední termín do roku 2010 je rok 2007/2008 - to pasuje ještě lépe, než rok 2003/2004.

Nostradamus zmiňuje rovněž útok na Irán, který bude naprostým fiaskem, následně pak zničení Israele a velkou válku v Evropě. Budou užity neslýchané zbraně hromadného ničení, z toho jedna má charakter geo-globální zbraně, využívající energii planety Země.

Je to složité na vysvětlování a zase dostanu od kohosi vynadáno. Tak to již skončím. Chci akorát dodat - nejsem pesimista ! Jsem naprostý životní optimista a zcela vyrovnaný člověk. Jestli si někdo myslí, že když zůstane "blaze nevědomý", pak je u mě prosťáček a blázen. Což je jeho svaté právo a dobře mu (blbečkovi tak ! [velký smích]

140133

20.07.2007 21:46

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Příliš průhledné řešení

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Trochu jsem to "zvojtil".

Napsal jsem totiž Jestli si někdo myslí, že když zůstane "blaze nevědomý", pak je u mě prosťáček a blázen. a mělo by být:
"Jestli si někdo myslí, že když zůstane "blaze nevědomý", že takto je z něj nějaký optimista - pak u mě je to pouhý prosťáček a blázen.

Mimochodem - lidi se z proroctví smějí. Platí, že: "Kdo se směje a neví čemu - je hlupák a blázen". Totiž lidé nechápou funkci času a mylně se domnívají, že čas nějak jakoby "teče od minulosti přes současnost do budoucnosti" !

Nikoliv... [velký smích]

140134

21.07.2007 17:19

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Dějiny píšou vítězové, proto se těžko dozvíte pravdu.
Tím ale nikterak nesnímám vinu Hitlera z agrese a rozpoutání
války.Jenomže i agrese Německa měla svoje důvody, jenomže to je
na hodně dlouhou diskuzi, která by sklouzla k válce první
a k důvodům rozpoutání této války.


Já bych se vůbec nebál nazývat věci pravým jménem ! Z faktů to vyplývá poměrně docela jasně a tedy lze oprávněně tvrdít, že kdybychom zcela poctivě hledali, viníka a agresora II. světové války - o válce světové s pořadovým číslem I. ani nemluvě - bychom našli v Londýně a v New York. Záměrně nezmiňuji Washington DC. [velký smích]

Lidská spravedlnost fakticky žádná neexistuje, dějiny píší vítězové, vítězové málokdy a vlastně nikdy nejsou příliš morálními vzory, navzdory hubám plným slov o křesťanské lásce jsme stále a stále svědky naprostého pokrytectví. Toto pokrytectví slušné lidi přivádí do nepřekonatelných vnitřních myšlenkových problémů.

Lze tedy doufat pouze ve spravedlnost vyššího typu, než-li je ta lidská a sám sebe udržovat ve stavu tu vyšší spravedlnost přijmout. Je nutno nemít strach. Jinak - to o čem zde jest mluveno - to je ukázka, jak se věci na tomto světě dějí ...

Myslím si ostatně, že čas se přiblížil ... a to velmi. [velký smích]

140174

22.07.2007 17:53

Rusko nabízí Americe svůj nejlepší radar

RE: Ovšemže:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Zdravím pane Druid - pro případ opravdového zájmu, ač se to tedy nemá dělat, bych si dovolil změnit podmínky. Ano - nemá se to, uprostřed mače, ale má to velmi praktický a myslím, že lehce pochopitelný důvod. A tedy ta změna - nikoliv povezu 25 tun koksu a 25 tun železné rudy k Vám na zahradu, nýbrž Vy přijedete ke mě a dostanete dokonale "pustý pozemek" k dispozici a na něm dvě kupy materiálu - koks a železnou rudu. A tam tak budete mít k dispozici to, co já budu moci lehce kontrolovat - materiál, čas a vědomosti - nic víc a nic míň !

Ta změna podmínek znamená větší přizpůsobení onoho experimentu skutečným podmínkám, ve kterých se nachází Irán s jeho údajným vývojem atomové bomby, potažmo ve kterých se nacházel nějaký starověký vynálezce výroby železa. Tedy obklíčení a kontrola ze všech stran, aby nedocházelo ke švindlu = nákupu technologií a materiálů (paralela s Iránem a atomkou), nebo naprostá nemožnost kooperovat s pokročilejšími vynálezci a dnes tak běžně dostupnými technologiemi.

Tedy vězte, pane Druid, že i tak máte stále obrovský náskok ve vývoji - budete totiž přesně vědět, co chcete docílit, budete mít k dispozici dokonalé suroviny, budete vědět přesně, jak to má dopadnout, když budete postupovat přesně podle známých teoretických pravidel. Tyto podmínky zdaleka nemá Irán a tyto podmínky již tedy vůbec neměl člověk, který údajným evolučním pokrokem poprvé vytavil železo !

Takto byste to bral ? Znamenalo by to ale, že nebudete používat kromě koksu , železné rudy a svých svalů a mozku nic navíc. Jako tedy, že byste si třeba zaplatil firmu a ta Vám dovezla žáruvzorné materiály, že byste používal na detekci dosahovaných podmínek moderní elektroniky, měřící přístroje a podobně.

Já uvedu odtažitý příklad ze života mého, který bude ilustrovat, proč bych Vás musel mít pod dobrou kontrolou. Já jsem si kupříkladu koupil od jednoho leteckého konstruktera amatera "butelku" zvláštního lepidla, jež pochází z kosmického technologického výzkumu. To lepidlo slepí dva kusy železa (hliníku, ..., čehokoliv vhodného) tak dokonale, že to je lepší, než normální kvalitní svár. Uznejte - dneska jsou k dispozici zajímavé technologie, které ale ani první pračlověk-ocelář, ale ani Irán naprosto nemá k dispozici ... [smích]

140244

22.07.2007 21:49

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Příliš průhledné řešení

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane "Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?" - to máte i nemáte pravdu s těmi světci a jejich inklinací k dobru, lásce a pochopení druhých.

Já nevím, zda člověk rozumný, inteligentní a světa znalý si může beztrestně dovolit nevědět nic o tom, co se na světě ve skutečnosti děje. Já si osobně myslím, že ne, že je to trestuhodné. S takovou touto Vaší logikou, s jakou jste psal o onom světci Ramakrišnovi, byste se měl zamyslet nad biblickou "zprávou o naší době". A nemusíte hned číst celou Bibli, pokud to není Vaše oblíbená zábava - stačí si přečíst, co pan Ježíš, taky zvaný Kristus, byl pravil o naší době. Nevím, zda jste křesťan, muslim, žid, hinduista či budhista. Možná jste naprostý bezvěrec - to je naprosto lhostejné. Ale nepodsouvejte mi prosím Vás důrazně ani omylem, že já jakoby trousím kolem sebe zlo tím, že opakuji zvěstování velkých Proroků. Ti Proroci to hlásali pro lidi a byl pro to hodně dobrý důvod, proč Bůh Prorokům vložil ona poselství do úst. Naopak opakuji - jestli si někdo myslí, že bude před tím vším zavírat oči a šířit kolem sebe idiotský optimismus nevědomosti - je to pouze a jedině jeho problém, jeho ztráta, jeho bude i odpovídající odměna. [velký smích]

140256

23.07.2007 15:08

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: K žádnému útoku z US strany nedojde

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No vida ! [smích]

Já už tady poslední dobou silně omezuji zmínky o Prorocích - s Nostradámem na čele. Čímž ale neříkám, že Nostradamus je na čele Proroků, nýbrž, že po překonání jisté "docela mocné bariery" je Nostradamus čitelnější, než ostatní Proroci a tedy využitelnější.

Jsou určité vědomosti, které se neodvažuji ani sám sobě nahlas říci - to jen, abych ilustroval svůj stav a vztah k Prorokům.

Ta seismická zbraň - hm, teď jste mě překvapil ! Nostradamus naznačuje zbraň, která bude využívat energii planety. Tak jak Vy pane říkáte: ... s tím, že to bude za tak obrovských ztrát a osobně z toho mám STRACH !!!!!, s tím naprosto souhlasím.

Obrátil bych Vaši pozornost, pokud tedy již jste ji tam sám nenapřel, na Edgar Cayce, "americký spící prorok" a jeho zmínky o Atlantídě. Tato zbraň totiž nebyla vynalezena, nýbrž "zvěstována". Totiž zdá se, že zničení Atlantídy bylo dílem právě této zbraně a zdá se, že historie - jak tedy jinak, že ? - se bude opakovat. Nic nového pod Sluncem.

PS - slovy Nostradama bych to ukončil: "..a bohové sdělí lidem, že to je jejich (oněch bohů rozuměj) válka ... a nebe bude plné zbraní (mečů) ... "

Nu - Israel v osobách svých ortodoxníxh náboženských špiček již ví, či alespoň tuší, svůj osud. Nebude to sice pěkné, ale jak již pravil kdysi klasik V.I.Lenin - "Što machen ?"

Vše se již stalo... [velký smích]

140292

26.07.2007 21:37

Zpochybnění genové teorie

RE: FDA a pan Miller

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane janko, Vy to cítíte, že ?

Mnou to uvědomění si dosahu takové informace otřáslo, ačkoliv to přitom intuitívně dobře vím. Ani mě nebaví vzpomínat si tady na některé "vědecké diskutery" evolucionisty racionalisty, co tady nablábolili o bezpečnosti těch mutovaných potravin třeba. Lidstvo vypustilo "džina z láhve" a zpátky jej již nenastrká.

Já na nastávající časy raději moc už ani nemyslím, nechce se mi o tom již ani diskutovat. Jen to vnímám. a přiznám - jsem lehce zmatený ...

140548

05.08.2007 18:00

Záhadné zřícení mostu v Minneapolis

Taškařice...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Až na to, že ten most tedy spadl přec jen patrně rychleji, se to docela povedlo, tedy ta taškařice na vážné tema. Skutečně - zde něco nehraje. Vypadá to, jako kdyby ten most prostě jen spadnul - to je divné ! hm... [velký smích]

141118

05.08.2007 21:51

Záhadné zřícení mostu v Minneapolis

RE: Taškařice...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Tedy ? Musíme počkat na další most (mosty) podobně "přirozeně" spadnuvší. Ty ultra-dlouhé-vlny, tak ty opravdu existují, o tom nechť není spor.

Ač jsem si zakázal používat Proroky k "tak malým příležitostem", nedá mi to a jednu věc vzpomenu. Nostradamus se "kdesi" dopředu děsil z nějaké záhadné zbraně, která bude užívána v naší době. Ta zbraň využívá "energii planety". A nebude v rukou americké strany...

Nicméně ... Mosty - ty sem tam prostě padají "jen tak". Divné ale je, že spadnul most, který prošel před rokem revizí. Představa, že by most býval byl přetížen a to proto, že motorizace od roku 1967 narostla - to je dost až ... směšné. V praxi nikdy na žádný most nemůže vjet tolik a tak těžkých vozidel, aby jej shodily - tedy výjma mostů, které jsou navrženy na speciální potřeby - třebas provizorní mosty. To by ale pak o něm bylo známo. Alespoň podle toho mála, co vím, jak se mosty navrhují a zkoušejí.

Buď tedy:
a)most spadnul proto, že jeho údržba byla nedostatečná a revize byla "ošulená", případně jiná podobná příčina a je to potom normální šlendrián Ameriky.
b)byla skutečně použita nějaké zvláštní zbraň a nedozvíme se to jen tak. Protože v tomto případě by se tím USA rozhodně nepochlubily.
c)stalo se něco naprosto jiného, neméně záhadného, jako v bodu za b) a to by bylo naprosto nejhorší !

PS - v případě za b) to eventuálně mohlo být svého druhu "ultimátum". Čas se totiž "nahušťuje". No a v případě za c) bych býval byl mohl vyhlásit - "..je to tady." a bylo by to skutečně ultimátum. [velký smích]

141130

06.08.2007 17:59

Záhadné zřícení mostu v Minneapolis

RE: Taškařice...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nu, máte pravdu ! Nejpravděpodobnější prostě je to, že údržba i revize byly lehce ošulené a most si prostě spadl. A skutečně mohlo dojít k nějaké naprosto nečekáné a nepředvídatelné rezonanci konstrukce s náhodně vhodnou frekvencí z provozu vozidel, v kombinaci s vhodnou teplotou, větrem a co já vím. Myslím, že na skutečnou příčinu se nikdy nepříjde. Bude patrně konstatována únava materiálu a koroze.

Já ty možnosti b) + c) ale musel naznačit, protože nelze v žádném případě je vyhlásit za nemožné. Totiž - kdyby se jednalo o ultimátum a demonstraci síly, potom právě proto by byl zvolen takový objekt - totiž ani ne zcela bezvýznamný, ovšem ani ale nějaký životně důležitý. Tam by totiž ono případné ultimátum ztratilo smysl a rovnalo by se fakticky již vyhlášení války. Pokud to bylo ultimátum s demonstrací síly, musí je jednat o dobře zamaskovatelný případ, aby americká vláda vůbec mohla ono ultimátum přijmout ! Čili je to fakticky "zlatý most" v jiném provedení !

Vy jste mě možná pane TS ne zcela dobře pochopil. Já do toho nechci vnášet záhady a za každou cenu konspirační náhled. Já sám se přikláním k té neprostší a nejpravděpodobnější možnosti - most si prostě zničeho nic spadnul.

Daleko však zajímavější je ta "taškařice" pana autora, který fakticky na pozadí oné nebohé a patrně zcela prostě spadnuvší mostní konstrukce *šťourá se zlomyslně ironicko-sarkastickým úsměvem do zdaleka nezhojené a hnisající rány Ameriky - WTC ! Skutečně by mě zajímalo, jaké dneska zůstalo procento Američanů, kteří ještě věří oficiálním vysvětlením, která však žádným vysvětlením nejsou .. [velký smích]

141170

08.08.2007 17:42

Záhadné zřícení mostu v Minneapolis

RE: Nezlobte se, ale ten článek je snůška hlouposti

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane manana, napiste ! Mě by to moc zajímalo a bude kolem toho snad zajímavá a hlavně seriozní diskuse. Já už o těchto věcech, jako třebas zrovna 911, s nikým moc raději nediskutuju, protože mě to poslední dobou dost rychle vytočí, jak jsou lidi spokojení s každým "bulíkem, na nos pověšeným" ! [smích]

Dneska je vůbec celá problematika tak patrně cíleně zprofanovaná, že by se možna "šiklo" více lidem, kdybychom tu v diskusi nahromadili nějaké zaručenější odkazy a informace vůbec.

PS - mám nepříjemné tušení, že nám ty "slastné časy" volného (rozuměj necenzurovaného) klábosení na netu brzy skončí. Je to v luftě !

141390

08.08.2007 18:09

Záhadné zřícení mostu v Minneapolis

RE: Nezlobte se, ale ten článek je snůška hlouposti

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Hastrman, ani mi není jasné, co vlastně pan TS sleduje. Mám velmi nepříjemný pocit, že si z nás prostě jen dělá legrácky těmi pseudo-seriozními rozbory. Nějak mu však jakoby ušly dvě věci - jednak, že nejsme až zas takoví zabedněnci, jednak ty jeho výklady jaksi jako by ani nebyly k případu pádu WTC.

Ten pán TS totiž jednu chvíli hlásá, že vertikální nosníky se budou lehce ohýbat a praskat "ve švech" a zároveň nás krmí úvahami o tom, jak jedno patro utrhne druhé a dohromady třetí atd - až se to naplácá jak ty pověstné palačinky. Jaksi mu chytrákovi při tomto scenáři uniklo, že takto by potom měly zůstat stát nejméně ty vnitřní vertikální nosníky vcelku jak vztyčený prst !

Myslím, že na to nemá cenu ani reagovat - ledaže by pan TS odpřísáhl, že si nedělá legracky - to bych to musel pak přehodnotit, co vlastně do čerta tím míní.

141393

10.08.2007 18:16

Strýčku Same, tvůj bankéř chce s tebou mluvit. Hned!

Jak se zbavit dolaru.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Situace je vskutku zdánlivě neřešitelná. Zdálo by se, že věřitelé USA nemají jinou možnost, než v tom bludném kruhu pokračovat. Rozumný člověk ale ví, že každá, sebezamotanější situace, má řešení. Jasné a efektivní.

K tomu řešení se schyluje již dost dlouho. Není sice dáno, že dnešní "plíživě se rozvíjející krize" je již součástí konce onoho řešení.

Čína a Rusko, což jsou dva největší potenciální soupeři USA a již nyní faktičtí vítězové, nepotřebují dělat prakticky nic. Stačí čekat a dělat dále svůj byznis.

1)Rusko totiž dnes již na dolaru není závislé nikterak a jeho rezervy jsou ve zlatě a v rublech. Ruble jsou tvrdá a perspektivní měna a svět to dobře ví. Rusko má ropu, má plyn, má vlastně všechno - jediné, co nemá, je jistota, že se dokáže vojensky ubránit, kdyby mirumilovný stát USA chtěl své dluhy zaplatit mírovýma bombama. Všimněte si, že tento aspekt věci ruský president Putin začal ostentatívně zdůrazňovat ! Například vysíláním strategických bombardérů na tzv. "hlídky". Dámy a pánové, přinejméně platí to, že jsme na 110% zpět ve studené válce, která již již hodlá přejít do horké fáze.

2)Čína je v tomto momentě absolutně v poklidu. To, že jejich rezervy jsou v dolarech, to je může nechávat chladnými. Ty "pyramídy" virtuálních dolarů - ty od počátku měly nanejvýše cenu toho potištěného papíru. Člověk, který nad tím nikdy nepřemýšlel, by si mohl říci - co to je za nesmysl ?? Ačkoliv je Číňanů zrovna tolik v tisících milionů, kolik má Čína dolarů v tisících miliard (tedy každý Číňan hypoteticky jako by měl 1000 dolarů v bezcenných papírcích) - tak Čína na tom již dávno vydělala a USA definitívně prodělaly !

Chápejte, že USA ty hodnoty doslova prožraly. Mají své nesmyslné auta, mají své papundeklové baráky v naprosto nesmyslně vybydlené krajině, mají bazény, klimatizace, televizory takové i makové, maji virtuálně spoustu papírků jak v kreditu, tak v debetu - zde to je ale hóódně více. Ale již v roce 2000 vyrobili méně potravin, než spotřebovali a od té doby se to prohloubilo. A ať vzpomeneme cokoliv - od bot přes hračky, trička, hrnce, elektroniku, auta a co já vím - skoro vše - ve všem jsou USA v deficitu.

Čína má velehoru papírků, má veškerou výrobu a má lidi, kteří makají. Kdyby ty papírky odepsali - nestane se nic.

USA mají 300 milionů konzumentů, kteří většinou ani netuší, jak za posledních asi 30 let úžasně zchudli - protože se jím zdá, že stále bohatnou. Když bychom ze dne na den zrušili mezinárodní dopravu - USA padnou. Nemají totiž nic.

USA spěchají s řešením - s konečným řešením (!!) - za rok dva to bude jen a jen stále více horší a horší... [velký smích]

141537

15.08.2007 07:59

“Situace je špatná. Horší než špatná. Je šílená”

Nejvíce se naserou, až ..

Petr Gejdoš 83.?.?.?

se jím šáhne na prachy. Což ale se již pomaličku děje. Vlastně tak nějak plíživě pořád. Pánové, co si myslí, že už "jsou za vodou" a přihřívají si polívčičku drobečky, které odpadávají se stolu, pojednou zjistí, že staré dobré české moudro: "Kdo se pod lavicí narodil, pod lavicí i zemře" platí i pro ně.

Pak vypukne mela - netřeba nic organizovat. Netřeba to urychlovat - rychleji to ani nejde ! [velký smích]

141768

23.08.2007 12:30

Jak se rodí New World Order

Trochu deprese neškodí ...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Svět bujaře "dojídá" zbytky z hostiny, kterou nám zde Bůh naservíroval. Sice se již nic k lepšímu patrně nezmění, ale trocha deprese do té nesmyslné radosti prázdných mozků nad vlastní zkázou nezaškodí... [velký smích]

Akorát mě autor článku trochu děsí zkratkovitostí mínění, že za to mohou novináři. To je stejné, jako kdyby za hlavní viníky autohavarií obvinil samotná auta. Za uřezané prsty cirkulárky. Za postřílené lidi pistole.

Novináří jsou takto přeneseně pouhým nástrojem, který někdo ovládá ! Je třeba se ptát, kdo tyto "zbraně" ovládá a proč ! A nikoliv vytvářet novou atmosferu nenávisti proti někomu/nečemu, co se proviňuje pouhou prostou existencí...

Já se musím zeptat - nejste náhodou agent toho všeho zla Vy sám pane Škapík ? Protože tímto jste se pokusil jakoby nastavit směrovku evidentně špatným směrem ... [velký smích]

142398

31.08.2007 21:59

Proč každý pátý mladý Američan nedokáže najít na mapě USA?

RE: Neviem, ci som paranoidny,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Hm, žasnu a převážně souhlasím. Mě při pozorování něčeho takového jme vždy velký smutek a lítost. Cítím, jak ten člověk se snaží a mýlí a snaží ... A představuji si, co vše za tím je, že je za tím schováno nějaké dětství, nějací rodiče, nějaká škola - v mikrosekundě to ten "počítač v hlavě" sešrotuje a výsledkem je hrozný smutek.

142955

01.09.2007 22:41

Neokonzervativec chce Bushe jako doživotního diktátora

RE: Američané se mají na co těšit...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Omlouvám se ! Já jsem si nevšimnul prakticky identického příspěvku od pana Trodase, pardon. [zahanbení]

142996

01.09.2007 22:55

Neokonzervativec chce Bushe jako doživotního diktátora

RE: Skvělé!!!!!!!!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Naprosto souhlasím.

Co mě zarazilo, jsou dvě poslední věty : "Toto poznání přijde v průběhu pouhých několika málo let. Svět projde ohněm."

Já si to totiž myslím taky tak, jenže naprosto doslovně. Ale ne - malý rozdíl tu je - já už si nemyslím, že to bude trvat několik roků ! Já myslím, že ta závěrečná fáze zrovna již probíhá. [velký smích]

142994

01.09.2007 23:08

Neokonzervativec chce Bushe jako doživotního diktátora

RE: Američané se mají na co těšit...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Rusové na severním polu byli a pro práce použili tutéž miniponorku - totiž ta, použitá u Titaniku, byla ta samá - ruská. Část záběrů použili z filmu, část autentických z výpravy k polu. Nevidím v tom problém, snad, že tam asi měli po čas užití "půjčených snímků" dát titulek "ilustrační záběry".

142995

05.09.2007 17:27

Více válek na obzoru

RE: Útok

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Tahleta věta: Co jsi ty(čtenáři) osobně udělal proto, aby ropa a tedy i územi Iránu ztratila cenu? jaksi nepříliš dává smysl ... [velký smích]

Já bych se tedy analogicky zeptal - co jsi ty, Starmane, udělal pro to, aby ropa a tedy i území USA (Saudské Arabie, Nigerie - prostě si tam dosaďte každý, co si vzpomene) ztratila cenu ? Je to přibližně stejně stupidní, jako to Vaše "zeptání se" ??

PS - války byly a jsou. Nu a ještě jedna pořádná bezpochyby bude a pak bude snad klid. Pevně věřím ve vyšší princip mravní a jeho uplatnění, ač tedy mele velice pomalu. Jenže jistě ! [velký smích]

143136

10.09.2007 23:16

Když je odpor nahrazen zbožným přáním...

Ono to vše už běží delší dobu...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ono to vše už běží delší dobu. A co se děje, to se již neod-děje ...

Popsal jsem to zde již několikrát. Většina se tomu srdečně zasmála - co že mohl vědět Nostradamus !!

Takže - ano. Lidi jsou naprosto apatičtí, myslím ty západní. A čím západněji, tím více. Celý ten uzel se ale brzy rozuzluje. Je zde jeden naprosto spolehlivý prostředek, který způsobí, že lidé přestanou být apatičtí - HLAD ! A ten už kráčí - středověké hladomory budou proti tomu, co brzy bude, dětskou pohádkou s velmi dobrým koncem. [velký smích]

PS - lidi budou se slzou dojetí na dnešek vzpomínat, jak dobře nám bylo. Použiji cítát ze Saturnina - "Lidé nadávají na kamna, že kouří a nevšímají si, že hřejí !"

143534

05.10.2007 21:47

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: To není možný

Petr Gejdoš 83.?.?.?

drahý, já jen nahlas přemýšlím, jaké jsou možnosti Íránu, který se nachází v dost zoufalé situaci proti dvěma dost vyzbrojeným, odhodlaným a agresivním státům. a ať udělá co udělá, USrael je rozhodnut jej napadnout. - co byste dělal vy, na místě Íránců, jejich vedení? doufal v rozum amerických generálů???

Nostradamus zmiňuje detail z blížící se války, ze kterého plyne diametrálně něco jiného, než Vy píšete ! USA budou drasticky poraženy a Israel bude pokořen a v podstatě zlikvidován hned v první fázi nastávající války. Ta válka sice nakonec skončí porážkou Islámu, no ale jest to trudnou otázkou, kdo vlastně vyhraje a kdo prohraje ... Již svého času jistý pan Pyrrhos poznal, že není vítězství jako vítězství. [velký smích]

145006

06.10.2007 20:18

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: To není možný

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nemá smysl dávat nějaký link ! Totiž, Nostradama si může přečíst prakticky každý člověk - je dostatečně dostupný na netu - a nic z toho nebude nikdo mít, nic nikdo stejně nepochopí. Nostradama totiž buďto nutno nastudovat a pochopit sakum-pikum celého, nebo se rači nezajímat vůbec - poloviční pochopení Nostradama je totiž horší, než třeba o něm nevědět.

Nostradamus naznačil na mnoha místech jasnou charakteristiku doby, o kterou se jedná !
a)Mluví o čase poté, kdy bude nový, černý zdroj bohatství, který nahradí zlato. (pád Bretton-Wood systému a vznik petro-dolaru)
b)Mluví ve snaze zpřesnit dataci o čase poté, co bude obnoven "velký věk". (nové tisíciletí)
c)Mluví o válce proti dvěma zemím, kde "světlo moudrosti hořelo prvně. (tedy jasně o Iráku a Iránu)
d)První válku Hesperid nevyhraje a zároveň neprohraje. Druhá válka skončí zničením útočníka a přenesením boje do Hesperidu (=Amerika). Israel bude jen tak mimochodem zničen.
e)Nostradamus mluví, že po roce 2000 vypukne definitívně hladomor, jaký ještě nikdy nebyl. Pane dvěes - tento již začal - můžete se tomu třeba i smát, ale brzy mi dáte za pravdu.

Toto jsou "labels", lemující časovou cestu do dnes. Navíc - uvádí astrologické a ze starověku plynoucí příznaky, které ukazují, že hlavní "neštěstí" nastane v roce olympiády - tedy v sudých rocích. Zřetelná příprava však bude v lichém roce.

Čili, já byl nervozní před 2 léty a jsem nervozní opět dnes. Lichý rok se blíží k závěru. A k věci, k válce proti Iránu uvádí podrobnosti:
- bude zničena flotila v zálivu a vraky budou vypadat zdechliny velryb, vyvržené na břeh.
- Peršany bude použita doposud neznámá zbraň.
- Hesperid se zhroutí ekonomicky a vypukne v něm občanská válka.
- válka bude dále pokračovat proti Evropě a nakonec pan-islámská koalice prohraje - ovšem obě strany budou naprosto zničeny.

Pane dvěes:
-podrobnosti k Nostradamovi si musíte najít sám - nelze to nikomu vysvětlovat.
-zdrženlivost Iránu je logická - Irán musí být napaden a bude se tvářit jako oběť americké věrolomnosti. Dobře ví a připravují se na tento moment. Jejich atomové bomby "chodí pěšky". A k cíli vyrazily již před mnoha léty, jsou již na místě ! Na úder Usraele Irán odpoví desetinásobně - svět se bude divit. Nic není nemožné a vše souvisí se vším.
-Vaše jakoby nedůvěra v Proroky a v Bibli mě mate a mrzí. Nostradamus samozřejmě nic neovlivňuje a ani by to tak nechtěl. Čtěte jej pozorně - vždyť to sám vzkazoval ! Ale pozor - vzkazoval taky, že nepíše pro hlupáky !!

145057

07.10.2007 18:34

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: To není možný

Petr Gejdoš 83.?.?.?

[smích] Pane 2xs, zajímavý výklad. [smích]

K Nostradámovi.
Jistěže lze vše vykládat tendenčně a účelově. Chraniž mě Bůh takové chyby, prosím.

Právě oprostění mysli jakékoli stranickosti, tendenčnosti a zájmů nízkych by mělo pomoci k chápání úkazů doby a Proroci k tomu neříkají "konkrétna", nýbrž dávají jakési "směrníky" myšlení.

Říkáte, že máte Nostradama jako zajímavost ... jako možnost, kterou lze brát jaksi na okraj v potaz ... třeba šlo o něčím nadaného člověka. Ale řídit se slepě člověkem (ani tímto) nelze. Tak soudím já, ten, který se za hlupáka nepovažuje (a ani za takového považován nebývá). ...

Skutečně povstanou falešní proroci a tedy bacha na ně ! Souhlasím !! [velký smích]

PS - lidská mysl je jakýsi rezonátor, u někoho citlivý, u někoho zatlumený. Znalosti vybrušují ten rezonátor k citlivosti a dokonalosti, znalosti naznačované Proroky pak o to intenzivněji. Nejde pouze či hlavně o vlastní obsah proroctví. Jde o čistění mysli, aby mohla dobře rezonovat - přijímat.

145087

07.10.2007 23:15

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: To není možný

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Nikde jsem neřekl, že mu dokonale rozumím. A ani nevím, zda něco takového Nostradamus skutečně řekl. Není na světě člověk, který vše ví. Ale na druhou stranu - skutečně se domnívám, že mu začínám rozumět. Špatně se to ale vysvětluje..

145101

05.11.2007 21:38

Mohou mne odvést, ale boj advokátů nezastaví

RE: oni nas tam nechteji

Petr Gejdoš 83.?.?.?

A to co zacina v Pakistanu muze byt pocatkem pekne slamastiky

Jo, přesně ! Jediné, s čim bych v té větě asi nesouhlasil, je použití slovíčka "může..." a zaměnil bych jej za slovíčko "je ..." (!!) - vše se totiž urychlí. [velký smích]

Sleduji úpěnlivě, jak se melou finanční trhy, jak se kolem globu obrazně ozývají nářky nad ztrátama a zdánlivou nepochopitelností dějů. Vidím, jak se v podstatě strašidelně rychle hroutí systém - válka již začala. (Nostradamus pomůže pochopit...)

"Pohne" se to v Pakistánu, ale i v Turecku, v severní Africe, v SA ! Myslím, že countdown běží na ostro. Jediné, co je na tom pozitívního je, že čím dříve to začne, tím dříve to skončí... Nejsem si jist, zda je zde na místě jakýkoliv smajlík.

146509

11.12.2007 21:10

Lži na konci amerického snu

RE: Připadá mi to správné

83.?.?.?

Já stejně nevím jestli mám ještě pokračovat, v podstatě jsem to naznačil výše.

Přesně tak, pane Spytihněv ! Pan pdmlynek je prostě a jednoduše poněkud vedle. Zřejmě je to mladý a poněkud popletený člověk - je evidentně stále mnohem více toho, co nepochopil, než toho druhého ... [velký smích]

V zásadě by to šlo taky klasifikovat tak, že si ten pán (pdmlynek) prostě dělá z lidí srandu - to by nakonec ale pro toho člověka (pdmlynek) bylo patrně docela milosrdné hodnocení.

Jinak ale k věci - je přece jasné, že skutečně dochází k soumraku těch tzv. "vyspělých společností" - to jest společností euro-atlantické civilizace. Nejde ve světě dlouhodobě udržovat takovou katastrofální nerovnováhu a zároveň vše otevřít a liberalizovat (=globalizace). Je to otázka času, kdy nás zde (s prominutím) "ti rozvojoví" převálcují a bude to přesně v duchu onoho volného trhu. Už se to tak děje, ale zatím ne ještě všichni si to jasně uvědomují. Džin byl z flašky vypuštěn a nevím, zda je "nacpatelný zpět" !

Časem i pan pdmlynek příjde k rozumu a uvědomí si to všechno. Jenže - kdoví, zda to vůbec stihne, než bude on sám semlet stejnými Božími mlýny.

149087

17.12.2007 17:39

Podvod peněžní mánie

RE: Takhle to vidím já

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ekonomický fakt je, že když centrální banka vyrobí peníze, tak to má 2 hlavní důsledky - inflaci a krátkodobé zvýšení reálného HDP.

Tak to první (inflace) je asi jasné, ale krátkodobé zvýšení HDP/GDP ?? To tedy ne. Všimněte si, posuzováno přes DJIA, jak údajně za posledních pár roků jakože raketově rostlo HDP/GDP USA. [velký smích] Tuto "expanzi" jsem dneska zpozoroval v Kauflandu - byly tam americké buráky ! To je tak nějak poprvé, co takhle tady v Česku vidím americké zboží. Hm - nechybí nějaké buráky v obchodech v USA ?

PS - už se těším, až tady třebas v Tesco budou na prodej nějaké F18 nebo Harpoon ! To teprve budou obchodní úspěchy.

149444

06.02.2008 22:52

Těžké časy přicházejí

RE: Skutočne trochu optimistický záver...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

S jedním malilinkým rozdílem, pane pdmlynek - opravdu malilinkým rozdílem. Zatímco si naprostá většina Američanů pevninu na východ od britských ostrovů představují jako divočinu, obývanou divochy, co házejí oštěpy a bumerangy - obráceně si většina těch divochů z onoho malého a divokého světadílu, zvaného Evropa, docela vybavuje, co je to USA.

PS - hodně by mě zajímalo, kdyby se udělala taková blesková anketa s jedinou otázkou "Jak se jmenuje americký president" - zdali by v této anketě odpovědělo správně více občanů USA nebo třebas Česka ! Já si myslím, že správných odpovědí by bylo více v Česku - to jen na okraj ! [velký smích]

153501

06.02.2008 23:41

Těžké časy přicházejí

RE: Skutočne trochu optimistický záver...

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jak jste si mohl všimnout - ač zdánlivě zcela nepřímo - reagoval jsem přesto na americké volby a na to, jaká je to marnost nad marnost. A naznačoval jsem, proč si přesně v duchu toho, co napsal pan Karel z Čech, myslím totéž, co on ! A tedy jsem reagoval na Vaši reakci na pana Karla z Čech. A totiž, že - a to je jediné, s čím u Vás souhlasím, že "Uvědom si, že lidi jsou egocentrističtí. Co má být?" - Američani vidí vysloveně jen a pouze sebe, sebe a pak ještě sebe. A jakkoli velkou vlastní blbost vidí jako naopak svou moudrost. Ale budiž ! Kaše je uvařena a tak chutě do jídla, soudruzi Američani !* [velký smích]

PS - doufám, že největší díl kaše zůstane v Americe, nechte si chutnat...

153511

06.02.2008 23:53

Těžké časy přicházejí

RE: Odkaz k těm kabelům:

Petr Gejdoš 83.?.?.?

A co třeba varianta, že je likvidují islámští
náboženští vůdci, aby neriskovali, že jejich tupé
stádečko ovcí najednou nebude tak tupé, najde si na internetu
nějaké informace a zjistí, že nejen Alláhem je člověk
živ


To je dobrá varianta - viděl bych to na Saudy !

153520

10.02.2008 20:55

Bestie

RE: Proklínám

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Chápu pane Rene Vaše stanovisko - chápu ale i stanovisko pani Jarmily.

Mimochodem k pani Jarmile - ... jako by se stalo ! Ti lidé jsou z těch, co ani náznakem nepochopili, že to vše je v kruhu. Že se zase jim dostane přesně téhož traktování příště ! Netřeba to ani "rozpatlávat".

153860

26.02.2008 16:08

Nastane nové kolo balkanizace?

Já vidím jiný důvod !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Globální pohled jeví situaci, podobnou stavu před 1. i 2. světovou válkou. Tehdy hrozilo rychle se ekonomicky rozvíjející Německo, že bude schopno bez války ovládnout svět.

Dnes zase "starým známým" hrozí velké nebezpečí. Čína, Indie, Rusko vs. "pax Americana" ! Fatální chyby USA a opatrný postup oponentů americké globalizace nastolily nečekaně strategicky nevýhodnou situaci.

Expanze Číny a Indie, zlepšující se situace Ruska, počínající rebelie na "zadním dvorku" v latinské Americe, riziko CIA neřízeného přerodu Kuby v demokracii ! Tovše vytváří nevýhodnou strategickou posici pro USA.

USA potřebují, aby svět viděl, jak "darebácké státy" hrozí našemu světu zkázou. A USA by zase vstoupily na jeviště jako zachránce. A ještě, že by jakože dělaly cudně drahoty !

A čas fičí ! Imperium stále vypadá neporazitelně, leč recese hlodá. Energetická krize hrozí a kecy o zásobách americké či kanadské ropy v "ropných píscích" jsou jen kecy. Na jejich využití nezbývá čas !

Musí se stát něco hned ! Strategové plánují pořád, nebojte se. Jsou rozehrány mnohé varianty, všechny najednou - a všechny mají jediný smysl ! Je nutno co nejrychleji vyvolat světový konflikt a ten samozřejmě vyhrát !

1)Válka musí být tomu Americe vnucena. Alespoň zdánlivě tak, aby se kromě zbytku světa i ta naše miliarda zápaďáků z toho hned hnusem nepoblila. Lidé musí tu válku chápat jako svůj boj !

Co bude potom, to není důležité. Dějiny píšou vítězové - další generace to budou již jen oslavovat.Na šťouraly se vždy ušije nějaký zákon - viz holoax.

2)Válka musí být co nejdřív ! Proto USA a nejbližší spojenci do vojenství investují tolik prostředků - jen 5 největších západních zemí 80% veškerých světových nákladů ! To ale nelze dělat stále. Hrozí známý jev - "přeexponovanost".

3)Válka musí být co nejdříve - hrozí, že rozvoj Číny, Indie, Ruska a spol. udělají z Ameriky a EU apendix světa.

Existují dva pohledy na sílu ekonomik. Jeden pohled preferuje zaužívané HDP v USD/na hlavu. Tam se stále americká a evropská ekonomika jeví jako obr !

Stačí ale začít počítat do HDP jen skutečně vyrobené statky, které jdou zkonzumovat. Pak se odhalí, že až 80% výkonu západních ekonomik jsou hodnoty zcela zbytné. Dílnou světa se již stala Čína a Indie, 40% světové populace je z těchto dvou států a tonepočítáme další podobné země.

Západ tak stojí na křižovatce. Každý manévr je teď dobrý. Je třeba provokovat a provokovat. A když druhá strana zachová klid - dožijeme se nového "Pearl Harbor" !

Takto potom se vyhlášení samostatnosti Kosova začíná jevit v jiném světle. Jde tedy o takový malý gambit - nastrčený obětovaný pěšáček na připravené šachovnici rozhodujícího střetu ! Jde o přežití jedné či druhé strany - nic víc, níc míň !

155172

26.02.2008 21:54

Nastane nové kolo balkanizace?

RE: Já vidím jiný důvod !

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No - Německo fakt není v tomto případě zcela ideální příklad, hm... Ale i zde platí, že kilometr kolejnice, vyrobený příkladně v Rumunsku je, střelím naprosto od boku, za třeba 1000 USD. A ta samá kolejnice, když ji prodává německá firma - která ji za těch hypotetických 1000 USD koupí v Rumunsku - je prodaná jako německá - od firmy "Jezte Krouppy" - za 3000 USD ! Rumunský hutník tak vyrobí skutečné kolejnice a přidá do HDP Rumunska 1000 USD, německý kšeftman koupí za 1000 USD a prodá za 3000 USD - ten přidá do HDP Německa 3000 USD (nebo 2000 ??) - ačkoliv neudělal v podstatě nic za těch 3000 USD !

Takhle vzniká bublina imaginárního HDP a jakože někdo má malý HDP a někdo velký a ještě energeticky nenáročný - vždyť jediná energie vložená v Německu byla elektrika na klimatizaci kanceláře. Ale "to příjde čas" a nebudou se vozit výrobky kolem celého světa, aby se zvýšila jeho hodnota, jako tomu je dnes. A potom ?

Potom v Rumunsku vlaky budou jezdit, v Německu nikoli - nebudou kolejnice. Za to Německo se ale fakt omlouvám - daleko lepší by byl příklad USA - tam je 80% HDP opravdu o ničem. Ale nechtěl jsem vypadat, že bych jako neměl Ameriku v lásce - naopak ji v lásce mám. [velký smích]

155192

24.06.2008 00:03

Lisabonská smlouva není test, oni to myslí vážně

RE: Brilantní postřehy

83.?.?.?

Jo, je to sic krapánek delší, ale dobré, souhlasím ! Akorát si smutně říkám, že "už se to veze" a že už se s tím nedá nic dělat. Uvidíme, jak se eurobyrokrati prokoušou tou "irskou šlamastykou" - ale jsem vcelku pesimista ! Patrně uvidíme praktickou ukázku řešení problémů japonským způsobem, zvaným "mokusacu".

Neručím za správnost vysvětlení obsahu toho výrazu "mokusacu", četl jsem to v českém překladu japonské knihy o válce v Tichomoří. Tam to slovo je vysvětleno něco jako "zabít problém tichem" - tedy směs ignorování, přehlížení, bagatelizování, nepřímého zamlouvání. Nejhorší na tom je, že irská vláda byla pro schválení. Tedy zde do okamžiku vzniku nové vlády, vzniklé volbami s tímto ústředním téma, na základě mandátu odmítat jakékoli náhradní řešení na protlačení ducha Lisabonské smlouvy, hrozí v Irsku nebezpečí, že vláda udělá nějaký pololegální krok, kterým nahradí výsledek referenda. A pak už po Irech pes neštěkne !! O to se už media postarají.

Je to smutná doba. A je stále smutnější, růst smutečnosti se zrychluje - z toho plyne jednoduchý závěr ! Již to brzy skonči... [velký smích]

163804

07.07.2008 21:14

Ako sa hlúpy Jano odrbávať nechal

RE: Jen na okraj

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Jo, přesně tak to je. Na druhou stranu, to je ten stav, který jsem tady avizoval již hodně dávno. Uvědomění si konečných dopadů naplní nakonec i ty nejotrlejší otrlce čistočistou hrůzou. Jenže ono to dnešní "zuby nehty" oddalování ten následný výbuch děsivě potencuje ! Bude to masakr a součet všech válek doposud bude proti tomu procházka růžovým sadem za ševelení vánku. Ach jo... [velký smích]

164761

15.07.2008 22:11

Napadne Izrael nebo USA Írán?

Právě proto !!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pan Uri Avnery mě skutečně pobavil ! Na 99% tohoto článku vypočítává vcelku pochopitelné důvody, proč je přesvědčen, že ani Israel, ani USA (s Israelem) na Irán nezaútočí.

Pak ale celou svoji snahu anuluje jednou jedinou nenápadně zasunutou myšlenkou - cituji:

"Zatímco ťukám na klávesnici tyto řádky, bliká mi v hlavě červené světélko. Je to stará vzpomínka. Jako mladý jsem byl dychtivým čtenářem týdenních sloupků Vladimíra Jabotinského. Lahodila mi jeho chladná logika a jasný styl. V srpnu 1939 napsal Jabotinský článeček, ve kterém kategoricky předpověděl, že válka prostě nebude, navzdory všem pověstem a důkazům. Jeho argument: Moderní zbraně jsou tak strašné, že se žádná země neodváží začít válku.

O několik dnů později Německo napadlo Polsko a začala (až dosud) nejhorší válka v dějinách civilizace; skončila svržením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Od té doby uběhlo 63 let a nikdo nepoužil ve válce atomovou bombu."


Tak pozor ! Pouze zde se pan autor dotknul pravdy doopravdy... [velký smích]

165472

15.07.2008 22:42

Ano, Írán bude napaden

RE: v podstate uz je tomu niekolko rokov,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Rene, zdravím !

V článku to pan Stwora napsal jasně. Lehce se s tímto jeho názorem dokážu ztotožnit. A nejsou to pouze USA v rozkladu. Je to celá naše "euro-atlantická civilizace", která již kope v posledním tažení.

Tady již nejde o to, kdo z faktických či nastrčených pro veřejnost vůdců má jaký rozum a co by se tím riskovalo. Musíte si uvědomit, že zde stojí proti sobě dva světy. Jeden svět - to je náš "západní svět", tedy oblast jak jsem již napsal euro-atlantické civilizace. Ten lze krátce charakterizovat jako upadající zahnívající imperialní společnost rozežraných bezcharakterních lidí, žijícíh si na "vysoké noze" a neschopných dlouhodobě bránit svůj blahobyt. Neboť zde již nikdo není ochoten opásat se zbraněmi a jít hájit nějaké morální zásady. My totiž již žádné takové morální zásady nemáme. A tak máme již jen žoldnéřské armády - profíky chladné a vypočítavé - v zásadě profesionálně "zbabělé", kteří se určitě s granátem v ruce nevrhnou pod tank s výkřikem "Za stranu, za lidi !" Poznámka - zlé jazyky tvrdí, že ten výkřik nezněl "Za stranu, za lidi", nýbrž prý to bylo "Zasrané náledí !" [velký smích]

Proti tomuto světu stojí jiný svět - svět nesmírně skromných, nesmírně pracovitých a přitom zároveň nesmírně chudých miliard Číňanů, Indů, Vietnamců, Thajců, Indonésanů, Filipínců a vůbec takových. Tito se vesměs nehlásí ke zprofanovanému a v zásadě totálně prolhanému křesťanství. Odtud se rekrutují potenciálně mnoha-setmilionové armády bojovníků - assasinů ! Božích bojovníků !!

Je to nesmírná síla, která navzdory raketám s přesností "přímo do nosu", laserovým bombám, kosmickým zbraním a já nevím jakým ještě zbraním, dokáže jakoukoliv válku v nejhorším případě uhrát na remízu ! Ten podceňovaný "východní svět" již vyhrál - Vy to necítíte ?

Pane Rene a vůbec všichni, co se zajímáte skutečně doopravdy - ta válka již byla dávno vybojována a prohraná ! My, Západ, jsme ji již dávno prohráli ! Copak to necítíte ? Copak jste o tom ještě nic nečetli ? V Bibli, v Koránu, v Proroctvích Nostradama, Sibyly, v nespočetných proroctvích třebas i tady ze střední Evropy ?

Je mi to líto, ale - Ježíš to v Evangeliích řekl dost jasně, když se jej ptali "...kdy to všechno bude, kdy to přijde?" Pan Stwora má naprostou pravdu. Ten útok bude posledním pokusem situaci zvrátit. Jak čas plyne, tak nám tady na Západě hrozí, že prostě vyhnijeme a zmizíme z povrchu této planety jako obtížný geneticky přežitý odpad. V tom to je - my jsme jako obří dinosauři, kteří ničíme svět a nový svět, svět skromnějších, úspornějších, pracovitějších a poctivějších lidí se dere na světlo Boží.

Alternatívy nejsou - nanejvýše remíza. Každy bude bojovat o život a o duši sám za sebe, přesně tak, jak praví Velcí Proroci. Jako by se stalo !

165478

15.07.2008 23:46

Napadne Izrael nebo USA Írán?

RE: Právě proto !!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Naprostý souhlas. [pláč]

Že je ten odkaz dobrý ! Já si tam chodím číst a žasnout už dost dlouho - pán autor je sice tedy excelentní cynik, ale dneska se tomu netřeba divit - já jsem taky. [velký smích]

165483

16.07.2008 16:51

Napadne Izrael nebo USA Írán?

RE: Právě proto !!

Petr Gejdoš 83.?.?.?

[chechtot] [chechtot]

To tedy ne, čili ano. Tedy - že to nelze čekat. [smích] Nebude to dobrovolně, nýbrž ti tvůrci RÁJE budou muset asistovat ...

PS - ani kdyby "soudruzisti" stále vyhrávali v poměru 1 : 10000, ani tak nedosáhnou dále, než na remízu ! Holt smůla...

165523

17.07.2008 22:25

Kdo řídí naše životy

RE: Těžko to jednoduše komentovat,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Je zajímavé, kterak se myšlenky jakoby vracejí v cyklech. Už kdysi dávno tady byla řeč vlastně o tom samém. Tehdy jsem tady vyzradil na sebe, jaké mám zdroje informací... totiž, proroky ! Vlastně nikoliv proroky, ale Proroky.

Nostradamus popisuje vývoj USA a dokonce to - u něj nečekaně a naprosto neobvykle otevřeně - datuje ! Před těmi asi 4 roky jsem to tady docela od kdekoho "schytal" - to jsem zde propagoval myšlenky, že se americká společnost zhroutí, doslova imploduje, do strašného zmatku. Nostradamus jasně uvádí počátek konce USA - rok 1973, kdy bude opuštěno zlato a nalezen jiný, černý zdroj bohatství... [velký smích]

Jako jasný ukazatel konce pak uvádí bez uvedení přesného data symptomy "hroutících se finančních trhů". nebudu zde po desáté opuisovat ta proroctví. Jsou alespoň pro mě naprosto průzračně jasná. A přesto tomu nikdo moc jaksi nechtěl rozumět, natož tomu uvěřit.

Nicméně - tento rok je patrně "ten správný". Jako se v českých luzích a hájích tradovalo, že "... jednoho krásného dne bolševici půjdou do pr... !" a lidi tedy vždy, když bylo pěkně, vzhlíželi k nebi se špatně utajovanou nadějí, že "...dnes by mohl být opravdu krásný den !" Tak pro definitivu "zase jednoho padlého Imperia" jsou jiné symptomy.

1)Finanční krize a doba "...něco málo po roce 2000".
2)V tom roce letní olympiáda (hry hekatombé) - tedy buď to bude teď, nebo v roce 2012. No a já jsem přesvědčen, že nám USA tak dlouho do roku 2012 nevydrží, takže teď...
3)Útok na druhou zemi v zálivu ! V tom proroctví Nostradamus dost na první šup nepochopitelně a záhadně předestírá nepochopitelné věci - třeba, že USA napadnou v zálivu postupně dvě země. V první válce USA zvítězí, ale nevyhrají. V té druhé válce pak má být zničen Israel a USA budou poraženy - což jsem tedy sám dost zvědavý, jak se toto vlastně podaří, hm... Nevypadá to totiž moc uvěřitelně.
4)Načež se USA hospodářsky zhroutí a vypukne tam zdrcující občanská válka.

Víceméně identicky jsem to tady napsal zhruba před 4 roky ... uvažoval jsem totiž, že rok 2004 jako rok her hekatombé vyhovuje tehdy obzvláště dobře, zejména tím, že to bylo v Řecku ... Ovšem teď je pravděpodobnost znatelně vyšší !

Jinak, že USA již fičí ke dnu, to ukazuje i tento článek:
http://www.blisty.cz/2008/7/17/art41677.html
Podívejte se ale - je to vlastně překlad tady toho:
http://www.guardian.co.uk/society/2008/jul/17/inte...
a všimněte si, jak byly Blisty nepoctivé ! Poslední myšlenky jsou evidentně překroucené.

Příznaky jsou již tak husté, že asi již nečiní problém si uvědomit, že "skutečně nežijeme normální obvyklý svět..."

Čili pane vodnik007, možná to je řízené, ale konec bude neřízený ... [velký smích]

165595

18.07.2008 12:34

Kdo řídí naše životy

RE: Těžko to jednoduše komentovat,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

No jo, ono totiž Nostradamus se dost dobře pojistil - on totiž musel, šlo mu o život ! Napsal to tedy tak, že sice:

a)víme, co se stane,
ale
b)nevíme přesně, kdy se to stane !

Jenže - pouze malí proroci řeknou nějaké přesnější datum. Já jsem ještě menší, než malý prorok. A tak je to na mě, ten naprosto nevděčný úkol, abych říkal ty nejpřesnější data. Mě totiž snad již neupálí - věci totiž jsou již v chodu a tak by to ani nemělo moc smysl.

Indicie a symptomy jsou alespoň pro mě naprosto jasné ! A Nostradamus a jiní tzv. "Velcí proroci", tak oni přece nemohli nic říci na plnou hubu ! To by je chytli již tehdy, před třebas 500 léty, upálili by je a bylo by vymalováno. [velký smích]

Neměli bychom nic, nic bychom nevěděli. Takhle víme sice taky "skoro prd", ale i z toho mála se úsilovnou prací dá něco složit dohromady a určit kontury vývoje. Takhle přece pracují i rozvědky, odposlechové a dešifrovací služby celého světa. Na těch 3% rozluštěných slov a "vybásněném 97% zbytku" přece byly založeny rozhodnutí, která vyhrávaly války. Viz příhoda z druhé světové války - tam dešifranti na Havaji z několika indicií a z určitých symptomů sestavili předpověď, co udělá Jamamoto - že napadne Midway ! A Američané tu bitvu o Midway vyhráli - to možná rozhodlo výsledek války více, než bitva u Stalingradu.

Pane Mirdo - situace prostě zraje jako víno. A skutečnosti se postupně vyjevují i méně bystrým pozorovatelům. Mi stačí, že Nostradamus současnou dobu charakterizoval naprosto přesně. Jako dataci použil příznaky, které nemohla inkvizice před 500 léty ani omylem odhalit a tak to vyluštit, co to vlastně Nostradamus napsal. My - respektíve hrdopyšně ukážu na "já" - ale to již můžeme luštit.

Skutečně Nostradamu tuto dobu datoval rámcově dobře a situace je již zralá. Nevěřím již na odklad o další 4 roky ! Za ty 4 roky ale bude již po všem ... mimochodem se jedná o hóóódně vzpomínaný rok 2012 ... [velký smích]

165635

19.07.2008 22:09

Kdo řídí naše životy

RE: Těžko to jednoduše komentovat,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane Mirdo, to je mi líto, že máte až tak paranoidní smýšlení s tím mistrem Rothschildem ! Jistěže by bylo dokonce možné, že by nechal zfalšovat Nostradama. Dokonce i všechny další "Velké Proroky" - to by totiž musel udělat taky ! Musel by nechat zfalšovat ale i Bibli ... [chechtot] nemůžu se nezasmát.

Není dáno žádnému hlupákovi, aby správně pochopil všechna ta "Velká Proroctví" ! Velká proroctví nelze falšovat, protože mají charakter hologramu a ten se nedá jen tak poškodit, to si pane Mirdo pamatujte ! A kousek vedle vyšiluje jistý pan vodnik007 - cituji: Nostradamus psal takove blaboly, ze kdyz obcas vystrizlivel, se musel divit co sam napsal.

Doporučil bych tomu pánovi, aby on sám tolik nechlastal. Hnus - znalosti nula a takhle přemýšlet !

165707

20.07.2008 20:55

Kdo řídí naše životy

RE: Těžko to jednoduše komentovat,

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Navíc - aby šlo tu zprávu zfalšovat, musel by falšovatel být na obdobné či dokonce vyšší úrovni, jako autor té původní zprávy. Pokud by pan baron Rothschild na té úrovni skutečně byl, potom by vše bylo samozřejmě možné. To ale je již jiný případ !

Nebylo by se o čem bavit - byla by totiž potom právě ta "Rothschildova zpráva" onou zprávou, kterou tady aktuálně luštíme a která se jednoznačně naplňuje. Je to tedy "prašť jako uhoď", není-liž pravda. Pro ilustraci - je přece v konečném důsledku lhostejno, jestli požijeme ovoce, které jest jablkem a my jej nazýváme jablkem, nebo požijeme ovoce, které jest jablkem a my jej nazýváme hruškou.

Nakonec totiž stejně nevíme, zda to naši předkové nezvorali a hrušky nenazvali mylně jablky a jablka hruškama...[velký smích]

Tady je třeba upozornit na jedno - totiž, že tato problematika má jinou váhu pro člověka, který ví a zase jinou pro člověka, který nic neví. Člověk, který nic nevi, neví ani, že neví. Plyne z toho mnohé.

165763

06.08.2008 12:23

Cheney je připraven střílet do Američanů, aby mohl začít válku s Íránem

RE: Potopení letadlové lodě v Arabském moři - to by bylo teprve něco.

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Amerika a spol. nemají čas tak dlouho čekat, až se postaví radar. Vše jde asi rychleji, myslím ekonomiku a finanční trhy, takže budou nuceni improvizovat. Tedy bude nějaký nový útok v USA, patrně špinavá atomovka. Nějaký mrtvý sem nebo tam - to skutečně "soudruhy nahoře" nijak v rozletu strategických myšlenek neomezuje.

Vše ukazuje na to, že to půjde již teď velmi rychle. Když myslím rychle, tak dnes - tedy 6.8.2008 - myslím kupříkladu za dva tři dny - jen tak ! Držte si rači klobouky... [velký smích]

167129

19.08.2008 19:06

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

brilantní....

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Musím uznat, že to je naprosto brilantní pohled na tehdy "již již kolabující euro-atlantickou společnost", společnost postavenou v samotných základech již někdy od počátku středověku na stejných chybách, které Ježíš před 2000 léty kritizoval v tehdejším světě, když mluvil o zákonících a farizejích.

Přesně tak to cítím i já a o to větší obdiv mám tedy k úžasné analytické hloubce pohledu pana Solženicyna v té době, kdy mnohé nebylo ještě tak zřetelné, jako jest zretelné dnes. Bohu žel - stále existuje naprostá většina lidí, kteří to nechápou. Tato naše společnost musí zemřít, protože není důstojná skutečného člověka.

Obávám se, že ani zde na Zvědavci nebude většina těch, kteří dokáží nahlédnout onu obludnost Západu tak, jak ji Solženicin prozíravě poodhalil již tehdy. Nakonec - Ládinek Usamů, když nazval USA tzv. "velkým Satanem", byl rovněž prozřetelnější víc, než většina lidí zde na Západě byla schopna pochopit ... [velký smích]

Nostradamus má pravdu, ostatně jako vždy a ve všem ... už je to tady.

168417

20.08.2008 15:00

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: brilantní....

Petr Gejdoš 83.?.?.?

To máte naprostou pravdu, pane hestroy. Pokud takto uvažujete ve všem, potom musíte cítit i tu beznaděj, jak se to "vše zkazilo". Není to ale jednoduché to vše pochopit, když pozoruji většinu lidí kolem sebe ...

168485

20.08.2008 15:06

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: Bohužel

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Ale vždyť pan google vypíchnul - dokonce to zvýraznil, co Solženicyn navrhoval jako řešení. Vy jste si toho patrně nevšimnul, pane pastinak ! Je to u Vás normální ?? [velký smích]

168486

20.08.2008 16:45

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: Bohužel

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Pane pastinak, netřeba se stavět hloupým. Tady si každý vyhodnotí ty ostatní sám.

Pan google to již stručněji a přitom naprosto dostačujícně napsat nemohl, jaké řešení nabízí Solženicyn. Žít v pravdě !

Pokud ještě ani tomu nerozumíte, potom ale Bohu žel neexistuje žádné vysvětlení speciálně pro Vás, které by bylo lze užít s nadějí na úspěch.

Solženicyn přece nekritizoval Západ proto, že dokázal vytvořit jakousi infrastrukturu pro snadnější život, vždyť o to se vždy pokoušely a stále pokoušejí všechny společnosti. Solženicyn kritizuje tu "zápaďackou" zahnilou bezduchovní atmosféru lhostejnosti a lži, ve které lidé Západu žijí. Jak ale čtu Vaši diskusi s google, nedělám si iluse, že bych Vám to dokázal objasnit, co si o tom myslím či co tím vším myslel Solženicyn.

Není to jednoduché vysvětlit slepému a hluchému člověku, jak barevný je svět.

168496

20.08.2008 21:41

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: brilantní....

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Naprosto pozoruhodné a skvělé ! [velký smích] Pozor ale na jedno - pevně však věřím, že u Vás je tato výstraha zbytečná. Totiž - pozor na hřích rouhání. Vše se odpouští, ale urážka jisté všeobsahující síly nikoliv.

168508

22.08.2008 12:56

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: neporozumel som

Petr Gejdoš 83.?.?.?

- Nic není zle na tom, že lidé mají svobodu. Jen maličká pochybnost - víme, co to ta svoboda je ?

- Nic není zle na tom, že mají blahobyt. Jen ještě maličkost - co to je ten blahobyt ?

- Nic není zle na tom, že mají plné "brucha". Jen stále ta maličkost - plné "brucha" čeho ?

- Nic není zle na velkých televizorech, to zlé plyne až z toho, jakou váhu přikládají tomu, co z těch televizorů jde ven.

-Nic není zle na autech, zde to zlo je přímo ve způsobu užívání.

- Nic není zle na dovolenke v Egypte, ani o tom nakonec takto nebyla řeč.

-U té pornografie si ani nejsem jistý, že sám chápete, o čem je řeč. V jaké myšlenkové rovině o tom vůbec se zmiňujete ?

Normalny zdravy clovek ... atd skutečně neupadne do extremu. To ale za předpokladu, že tím "normálním zdravým člověkem" míníte skutečně normálního i duševně zdravého člověka. Takže - co míníte tímto ? Stává se vám často, že byste takové lidi potkal ? Totiž - normální lidi by vytvářeli normální svět - tedy se Vám současný svět jeví jako takový ? Hm... [velký smích]

168676

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 104 čtenářů částkou 16 005 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,96 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,15 Kč
Švýcarský frank
24,11 Kč
100 japonských jenů
21,02 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,08 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 630,91 Kč
1 unce stříbra
510,23 Kč
Bitcoin
411 870,71 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?