Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 83 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, a, carlossz, po.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

02.08.2007 17:16

Co taková slušná dívka jako já dělá na takovémto místě?

RE: To je znakem všech neofytů,

213.?.?.?

...může činit nárok na to, že zná absolutní pravdu ???

Absolutní pravda je ,že vše je ve své podstatě prázdnotou , z které se všechno zrodilo ..... Některé lidi taková prázdnota láká a podstupují "vyprázdnění" ! Čím více se dokáží "vyprázdnít" , tím více se jim čistí a rozpíná vědomí . Když mají vědomí dostatečně rozepjaté , pak jsou schopni chápat to , co je pro jiné "nepochopitelné" ...... Z tohoto hlediska může být "někdo" ( pochopením ale i uzpůsobením ) blíž či dál k této zmiňované absolutní pravdě.

Dle mého názoru je na tom Mr.Had velmi ,velmi dobře . Vždyť buddhismus je naukou pro "zralé" bytosti a to on jistě je ....Vy na tom jste taky dobře , což potvrzujete psaným projevem , ale Had je "vyprázdněnější" a proto je "blíž" k té absolutní pravdě .

Musím s Vámi souhlasit v tom , že každý máme svou ( subjektivně - objektivní ) pravdu . Pravdu , svého bytostného stavu , od kterého se pak odvíjí chápání , poznávání , poznání a vědění .

...... "I-Á" mám taky svou malou pravdu ,a sice , že jsem měl včera k obědu vepřo-knedlo-zelo . Doufám , že mi to Mr.Had nebude vyvracet.

Držím palce

140997

01.08.2007 15:53

Co taková slušná dívka jako já dělá na takovémto místě?

RE: ?ilá slušná dívko z Kanady:

213.?.?.?

.....zjistíte, že svět řídí zcela jiné síly, než židé, nebo křesťané))

V obecné rovině souhlasím ! Všechno vzniká z nějaké příčiny , a tak svalovat vinu na "někoho" nebo na "něco" není příliš moudré. Platí ( karmický zákon ) , že se nikomu nic zlého nestane aniž by si to nezasloužil....... Nikdo by neměl svalovat vinu jen na Židy a jinou takovou podobnou "čeládku" .........Vždyť i oni "vznikli" z nějaké příčiny a chovají se vlastně tak , jak je jim "předurčeno" . ( to , že si svým počínáním zase něco předurčují , je jiná "kapitola" )....

Kdo z nás je schopen dohlédnout až k "prapříčině" všeho a vynášet opravdu spravedlivé soudy ?

140932

30.07.2007 20:31

Kdo dává pětky?

Pětky dávají

213.?.?.?

ti co jsou : .... závistiví , "ublížení" , pomatení , škodolibí , divní , "v opozici" atd . Prostě "normální" lidé !

140817

27.07.2007 18:08

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

213.?.?.?

Abych ti lépe porozuměl tak jsem si přečetl něco o schizofrenii.

Co je schizofrenie?

Schizofrenie je jedna ze skupiny duševních onemocnění nazývaných psychózy, obvykle ve formě těžkého duševního onemocnění, které postihuje přibližně jednoho člověka ze sta. Schizofrenie je onemocněním mozku a je jedním z nejvíce zneschopňujících a emocionálně devastujících onemocnění člověka. Nejde o rozštěpení osobnosti, ale tento pojem zahrnuje sadu symptomů, které narušují u postižené osoby myšlení, vnímání a chování.

Jaké jsou charakteristiky schizofrenie?

Schizofrenie je komplexní onemocnění, charakterizované poruchou rovnováhy chemických přenašečů a nervových drah v mozku, která způsobuje poruchy myšlení, vnímání a chování. Lidé trpící schizofrenií vnímají své okolí abnormálně - a mohou trpět halucinacemi a neopodstatněnými vjemy, jakož i bizarním myšlením a změnami chování. Schizofrenie je charakterizována dvěmi klíčovými skupinami symptomů - pozitivními a negativními symptomy:

Pozitivní symptomy představují nadbytek nebo poruchu normální funkce. Mohou se projevit jako:
Poruchy myšlení - neschopnost myslet logicky / vyjádřit myšlenky logicky
Bludy - poruchy vnímání, nesprávné spojitosti jevů, neodrážející skutečnosti.
Halucinace - postižení slyší, cítí nebo vidí objekty, které nejsou přítomny ve skutečnosti2.

Schizofrenie je: mozková porucha charakterizovaná bludy, halucinacemi, dalšími poruchami myšlení a komunikace, ztrátou schopnosti sociálního fungování.

Poruchy myšlení

Osoby s poruchami myšlení mají zmatené myšlení, což je patrné z toho, co říkají a jak to říkají. Projev takové osoby může být obtížné sledovat, protože přeskakuje z jednoho předmětu na jiný jen s malou nebo se žádnou logickou souvislostí. Může docházet k výpadkům ve sledu myšlenek ( myšlenkové bloky). Větná skladba může být zvláštní a může se zdát jako smysluplná pouze pro osobu, která mluví. V některých případech lidé věří, že jejich myšlenky jsou vysílány nebo jim jsou kradeny, nebo že jejich myšlení ovládá nebo ovlivňuje nějaká vnější sila (např. mimozemšťané nebo démoni). O těchto jevech se mluví jako o ozvučování, vysílání, vkládání nebo odebírání myšlenek. U těžkých případů může být řečový projev natolik zpřeházený a nenavazující, že není možné mu rozumět.

Bizarní chování
Jedinec se může často považovat za ústřední bod všeho, co se děje.

Jsem sice poučen , ale netuším , jaký přínos pro diskuze na zvědavci představuješ ..... Důležíté je asi to , že posíláš příspěvky

140638

27.07.2007 13:54

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

213.?.?.?

Je to jako kdybych si dopisoval s bláznem !!! Cožpak nemáme svůj jazyk , kterým si něco sdělujeme ....

p.s
Zkoušeli už elektrošoky ? Jedenáckrát v léčebně se mi zdá příliš. Léčba asi nic moc , že ? ....Možná ale , že tě podmínečně propustili jen proto , že jsi je přesvědčil , že ti uvěří 10 lidí . Čtyři už máš ( jeden si dokonce ukládá tvé příspěvky ).

140616

26.07.2007 14:58

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

213.?.?.?

Honzíčku

Píšeš o mně :
Anonyme, už v první větě je znát, že logika je ti cizí. Bez nástroje, kterým chceš něco sdělit nesdělíš nic. A je fuk, je-li tím nástrojem tvé vědomí nebo zvuková či psaná řeč, nebo hmota sama.

Přečti si tu mou první větu znovu , raději několikrát :
Není důležité jakým jazykem se komunikuje . Důležitější je význam toho , co chce "jeden druhému" sdělit.

Teď si znovu přečti po sobě svou první větu . Dává ti ta tvá věta smysl. Mně se zdá , že píšeš "zcestně".... Je ale možné ,že v tvé "hlavě" ti to připadá logické .

Dále píšeš
Ptoto sem píšu, abych poznal lidi, kteří mají s "daty v prostoru" podobné ZKUŠENOSTI!.
Z toho plyne, že mezi ně nepatříš, škoda.


Žádná škoda . Jsem rád , že nepatřím mezi ně ( mezi tvé příznivce ) a raději se budu řídit poučkou Mistra , který doporučuje stále si uvědomovat tělo , nohy . Jen tak je člověk zajištěn před tím aby ho obtěžovaly mouchy bláznoství . To pozorování nohou je taky výborná léčba nervů , a taky se tím zastaví šílená mysl . ......... Vřele doporučuji. Já to tak dělám , mám to vyzkoušené .

Přeji brzské "uzdravení" .

140532

26.07.2007 03:57

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

213.?.?.?

Není důležité jakým jazykem se komunikuje . Důležitější je význam toho , co chce "jeden druhému" sdělit.

V "kleci" žije ten kdo si myslí , že všechno ví , ten kdo má nějakou teorii a drží se jí jako klíště, ten jehož mysl není schopna opustit "zbytečné krámy" atd....

To ,že máš svou "podlahu" svědčí o tvé kleci , o tvé omezenosti .
.....Strop si dělá ten kdo chce dosáhnout nějakého cíle , ten který se chce všeho zbavit žádný strop nemá......Jestliže jsi se dostal mimo prostor a dosáhl stavu Buddhy , Boha , musel by si být neomezený ve svém vědomí , musel by si být všudepřítomný a taky vševědoucí . Taky by o tom musel svědčit tvůj rozum ,tvůj projev , tvé poznání .

Abys mohl zařadit moudrost druhých , musel by si být schopen moudrost poznat. Pokud by si toho byl schopen , tak by byl tvůj psaný projev jiný .

Zhrnuto : Nedosáhl si ani stavu Buddhy , ani Boha a ani si se nedostal do pozice před vznikem prostoru . ( Můžeš si to však o sobě myslet )

140490

25.07.2007 18:35

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

213.?.?.?

Jene

Kdybys opravdu realizoval ten "jiný stav vědomí" , musel by si být mimo jiné vševědoucí. To ale , jak usuzuji z některých tvých příspěvků , určitě nejsi.

Taky mne zaráží , že pořád opakuješ v podstatě to samé ( uhlík,křemík,abeceda lidštiny,šifra 38=11 atd.atd.). Z mého pohledu jsou to titěrnosti a to jsem nedosáhl takového stavu vědomí jako ty .

Myslím , že jsi asi v nějaké "informační kleci" , nějaký blok nebo tak něco.

♂♀► ◄ ↕▲ ▼

Uvolni svého ducha

140455

24.07.2007 15:48

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

213.?.?.?

......až se další lidé svým vědomím a podvědomím dostanou do pozice před vznikem prostoru, kterou jsem absolvoval......

Takže vy jste vlastně realizoval ABSOLUTNO ! ....Dovolím si o tom pochybovat .

Prostor je místo žádnými rozměry blíže nevymezené , nebo taky pojem , vznikající sebeuvědomováním a v psychologickém smyslu existencí jáství.Jenom sebeuvědomováním a tím i ideou jáství vznikají jevy v místě a čase ; ony jsou totiž centry , o něž se opírá "zde" a "tam" , podmínky to prostoru . Není-li jevů vyvolávajících dojem "zde" a "tam" , je ABSOLUTNO !

Když buddhisté usilují o zrušení opor , zvaných sebeuvědomování a vědomí já , a o nevnímání světa způsobem , jakým jej vnímají ostatní lidé , dosahují především tzv. prvního vyššího budhistického vnoru zvaného nekonečnost prostoru .( Tento stav vystupuje proto , že uvědomění již překročilo oblast empirického světa a tím se vymanilo z mezí obsáhnutelných nejen měrami , nýbrž i uvědoměním. Z toho vzniká zkušenost , že přestaly existovat šířky i dálky ; v tomto případě je pro buddhistu celý svět obsáhnutelný fyzickým zrakem.)

Pak následuje nekonečnost vědomí, buddhistický výraz pro druhý vyšší vnor . V tomto stavu vědomí je už člověk schopen nazírat na celý svět a především na svět dění z nadsmyslového hlediska . Je tedy schopen pronikat mentálně i intelektuálně všemi stavy i říšemi bytí , což je nejhlubším pramenem poznatků a poučení.

Následují další tři buddhistické vnory , "Říše docela ničeho" , " Rozhraní možného vnímání " , "Zničení vědomí" . "Zničení vědomí" je nejvyšší buddhistický vnor a znamená realizaci ABSOLUTNA !!!

Sám Květoslav Minařík ( z jehož knihy "Malý Mystický Slovník Naučný" v tomto příspěvku cituji ) kdesi uvádí , že toho ABSOLUTNA dosáhl Buddha Gautama .

140363

23.07.2007 07:15

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Příliš průhledné řešení

213.?.?.?

Lidé by mohli šířit i optimismus vědomosti . Snad by to bylo lepší než když budou šířit idiotský pesimismus nevědomostí .

OPTIMISMUS
(z latin. zákl.) zdůrazňování životních kladů , sklon vidět všechno z lepší stránky.V mystice je optimismus nejvýš potřebný především v údobí, kdy odříkání má být znehodnoceno pesimistickým názorem na život.Optimismus má však dvojí stránku. Může vyplývat z karmického mládí , kdy bytost není vybavena dostatečným počtem těžkých životních zkušeností; takový optimismus je potlačen útrapami stáří........Někdy je nezbytné použít optimismu záměrně , aby se mystik mohl osvěžit extatickými stavy , jež optimismus může přivodit. Optimismem lze měnit zlou karmu v lepší; optimismus totiž mění magickou atmosféru pesimistů tak , že už nejsou viděni jako škarohlídi, nýbrž jako příjěmní lidé. Dále se optimismu používá k rozbití nežádoucích duševních komplexů. Jestliže mystik použije optimismu při uvědomování si svého těla , pak našel cestu k realizaci nejvyšších stavů, které předpokládáme u dokonalých mystiků.

z knihy Malý mystický slovník naučný ( Květoslav Minařik )

Toto píši jen jako reakci na - idiotský optimismus nevědomosti
[Pánové, příliš se vzdalujete od diskuse článku - moderátor]

140274

20.07.2007 22:17

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Příliš průhledné řešení

213.?.?.?

Nevím, co se to děje, ale přístup na Zvědavce mám stále obtížnější, server stále častěji nedostupný atd atp ! Mám pocit, že Zvědavec leží komusi v žaludku...

Může to být jen problém registrů. Zkuste prográmek "Tune up utilites" nebo prográmek "Advanced WindowCare".( určitě za tím nebude žádné spiknutí [velký smích] )

Jestli si někdo myslí, že když zůstane "blaze nevědomý", pak je u mě prosťáček a blázen. Což je jeho svaté právo a dobře mu (blbečkovi tak !

Z života Ramakrišny ( žil v 19 století ) se dovídáme , že byl považován za prosťáčka a blázna. Neměl školní vzdělání a přesto dosáhl nejvyšší moudrosti. Realizoval stav Boha . Viděl a věděl vše po pravdě , tedy i to zlo !!! Přesto se vždy usmíval a neustále pomáhal lidem v jejich těžkém životě tím , že šířil kolem sebe dobrotu a optimismus . Byl dobrý a tak ho zajímalo jen dobro .( Stejně tak ,jako zlého člověka zajímá jen zlo , je tím zlem fascinován ).... Každý kdo ho potkal , nebo o něm četl , to na něm hned zpozoroval...... Životopis světce Ramakrišny sepsal "Romain Rolland" , nositel Nobelovy ceny za literatůru!

140135

20.07.2007 19:57

Tonkinský záliv II a srpnové výstřely?

RE: Příliš průhledné řešení

a 213.?.?.?

Ptali se kdysi jednoho "Mistra" , který byl opravdu Vědoucí a Vidoucí , jestli a kdy už na lidstvo dopadne to hrozné zlo , které si lidstvo připravilo svými skutky ......... On si jen povzdechl a řekl : "Jaký to má smysl ? Sednout si někam do kouta a čekat kdy to na nás spadne ! To nemá smysl ! To raději budu stále a až do úmoru , ze všech sil , čelit nepříznivým předzvěstem tím , že v sobě budu udržovat nejlepší duševní stavy a stavy optimismu."

Na proroky moc nedejte. Čím je prorokovaná událost časově vzdálenější , tím je nepřesnější . Vždyť vše je v pohybu a nic není stabilní.

Další věcí jsou "samskáry" ( psychické napětí , sklony ) které rozhodují o budoucí existenci ...... Je lepší odejít z tohoto světa jako optimista .

140131

08.07.2007 07:47

Rozloučení se Zvědavcem

RE: To chce klid ...

213.?.?.?

Já se nezlobím , človíčku . Ptal jste se Hada na tohle nebo ne ? A to fakt jde? Jsou snad i nejake osobni zkusenosti s timto postupem? Pak jste napsal tohle - Hade, neverte na pohadky.
I kdybyste se ujebal k smrti, tak s vyvojem sve duse smerem ke kvalite nepohnete ani o pid.

Jen na to jsem reagoval ! To ostatní co jste psal , nemá ani hlavu ani patu , jinými slovy jste v tomto směru pravděpodobně nevzdělán .( to nemyslím jako urážku [smích] )Jinak byste nenapsal to co jste napsal !

Mír v duši

139353

06.07.2007 07:39

Rozloučení se Zvědavcem

RE: To chce klid ...

213.?.?.?

..na to "jebání" jsem zapomněl !

Pokud při "tom" nejebete ale milujete , pak všechny Vaše vnitřní energie budou mít časem jinou kvalitu. I Váš vztah s manželkou bude časem úplně jiný ! A to je to podstatné.

Pokud jsou "při tom" oba manželé napojení ve vědomí , v mysli a citu na "vyšší úroveň" , pak je "hrubá síla" pozvedávána také na tuto "vyšší úroveň" ..... Protože se "při tom" OBA zcela odevzdávají "vyšší úrovni" , mizí jejich EGA .( Zprvu ale jen "při tom" ) Čas pak ( při jejich vytrvalosti ) působí ku prospěchu , takže je předpoklad , že za nějakou dobu jejich Ega začnou slábnout a mizet i v běžném denním životě .... Pak by již mohli být blízko cíle , tj. , že by mohlo dojít ke ztotožnění se v "jedné jediné vyšší bytosti" , byť zatím rozdělené !( Spojení mužské a ženské podstaty , stav dokonalosti .) Stejně tak to vyjadřuje symbol Taoistické monády !

To je , jak píše kdesi Gustav Meyrink , skryté tajemství pravého manželství , které je skryto od potopy světa !

Já to však popisuji velmi neuměle , velmi zjednodušeně ! V příslušné literatůře a z vlastní praxe , se o tom dozvíte víc.

139273

06.07.2007 06:42

Rozloučení se Zvědavcem

RE: To chce klid ...

213.?.?.?

..Cesta sexu !

Zkusím odpovědět místo p. Hada !

Fakt to jde ! A jsou i osobní zkušenosti s tímto postupem . Tedy žádné pohádky .
Zkuste tento odkaz : http://sexualita.webpark.sk/
Mantak Chia píše o cestě sexu,která směřuje ke zpracování sama sebe k lepším hodnotám a ke zbožštění ! Píše o cestě ve dvou ale i o cestě jednotlivce . Stačí si vybrat !

Mantak Chia popisuje svůj systém z hlediska taoistické esoterické jógy. V čechách je podobný systém a ten zas patří k jinému "směru" , k jiné škole !!!
Úryvky z jeho knihy :"Rozvíjení mužské sexuální energie"
....Můžete popsat nějaký mimořádný zážitek ? Je jich řada.Intenzivní tok energie mezi mnou a mou manželkou během pohlavního styku.Vytvořená energie přeskakovala mezi našimi ústy a genitáliemi jako přeskakující elektrické jiskry .... Jindy to bylo jako zámotek energie , která nás oba omotává , prozařuje naše těla a šíří se ven .Je to příjemné a má to ohromnou citovou hodnotu....Cítíme proudit energii , častokrát i bez milování !!!

....Sexuální potěšení , které jsem zažil předtím , před a během ejekulace , byly ničím ve srovnání s tímto.Co zažívám nyní , může být nazváno pouze jako duchovní .Cítím se , jako kdyby to pronikalo celou mou duší .

....Co se týče historického utiskování žen muži , které ještě existuje , přičítám mnohé mužskému strachu z ženské sexuální potence. Neexistuje způsob , jak by se mohl muž s ženou srovnat ,pokud se nenaučí , jak ovládat svůj "pud" (touhu ejekulovat)!

...Nyní co praktikuji tuto metodu , umím uspokojit svou ženu mnohem plněji , než jsem byl kdy schopen.Potěšení které zde vzniká přetrvává i během dne. Tato radost jako kdyby neměla žádný konečný vrchol. Pokaždé se mi zdá , že spěju k novým úrovním milování s ženou. Tyto úrovně jsou ještě více naplněny rozkoší , kterou nelze popsat. Mohu se milovat tolik , kolik chci. A ovládám to já , a ne že jsem ovládán. Co si více může muž přát !!!

139267

05.07.2007 07:12

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Diskuze, coby zářný příklad proč se nikdy nedomluvíme.

213.?.?.?

Bože můj smilujse ! [smích]

dnes
Diskuze, coby zářný příklad proč se nikdy nedomluvíme.
Antiseptik 65.?.?.?
Bože můj, co to čtu? 130 příspěvků na toto téma. Lidi si tu vyčítaj že píšou nesrozumitelně, nebo archaicky a kdo ví co ještě...........


30.6. 17:42
Zvědavec je diskusní fórum
Antiseptik 66.?.?.?
ve kterém různí lidé vyjadřují své názory, se kterými ostatní buď souhlasí nebo nesouhlasí a proto diskutují.


Vypusťit přetlak !! [velký smích] [velký smích]

139240

04.07.2007 19:09

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

po 213.?.?.?

Paní Aleno .

Váše reakce se mi jeví jako poněkud pomatená ! Přiznám se bez mučení , nerozumím Vaší logice . Možná je to tím , že nejsem na takové výši jako Vy nebo pan Lhoták . Nevadí . Každý jde svou cestou ! ....... Takže Vás prosím , pište příště poněkud srozumitelněji .

Ze srdce Vám přeji , aby Vám osud dopřál být neustále v blízkosti takového velikána jako je pan Lhoták . Společně byste pak mohli "dovymyslet" ten lepší svět , nebo byste mohli společně recitovat básně , nebo taky ........ . Snad by se pak pan Lhoták ve Vaší blízkosti "dal do hromady" a přestalo by mu "šplouchat na maják" !!!

Tak zas někdy příště . Mějte se jak si zasloužíte ! [smích]

139217

03.07.2007 21:07

Sázka na Zvědavce je zpátky

RE: tak jo

213.?.?.?

Už sem to našel [mrknutí jedním okem]

Československá obchodní banka
pobočka Ostrava

Jméno: Vladimír Stwora
Účet číslo 177 324 019 / 0300
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: není nutno zadávat


Na složenku typu C ? Jak poznáte od koho to je ? Mám tam uvést IP adresu ?*

139143

03.07.2007 17:32

Sázka na Zvědavce je zpátky

RE: tak jo

213.?.?.?

Přidávám se . Taky jsem si neporadil s platbou , když jsem chtěl zaplatit. Mně by zas vyhovovalo platit složenkou . [mrknutí jedním okem]

139128

03.07.2007 10:43

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

213.?.?.?

Ach jo [oči v sloup] "Lhotákovci" všech zemí připojte se ![oči v sloup]

Vidím , že jste opravdu nestačil sledovat ! [velký smích]

Jinak pro Vaše poučení:
Lynč - samovolné kruté , násilné ztýrání nebo usmrcení viníka poštvaným davem .

Jste opravdu mimo mísu . [oči v sloup]

139099

03.07.2007 05:16

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

213.?.?.?

Nejste vy ten Alexander Vondra ? [velký smích]

Jsem jiný "213" než ten , koho moralizujete .

Nikdy jste si nevšiml , že by lidé vypískali nějakého řečníka? Nikdy jste nezaznamenal , že by lidé po někom házeli vajíčka , rajčata , dlažební kostky ? Nikdy jste nečetl nebo neslyšel , že autoři různých "nenormálností" byli stíhání justicí ? O novinářích raději ani nemluvím ( ti dovedou "zvrhlíky" pěkně rozebrat ). Ve všech případech se pozornost zaměřuje na autora , protože ON vypouští to "zlo" .

V "normálních" případech , v diskuzi normálních lidí s "normálním autorem", platí to , že je slušností nenapadat , neanalyzovat , nerozebírat autora . A myslím , že za "normálních" okolností to nikoho ani nenapadne !!!

Je to prostě tak , že když někdo něco čte , tak to čtené na něho nějak působí .( Stačite sledovat? [smích] ) Pokud má čtenář rozum v pořádku , tak je taky schopen posoudit kvalitu čteného . Dovede si udělat úsudek ..... Pokud to čtené obsahuje v sobě něco úchylného ,nenormálního , zvráceného ,"patologického", pak je zcela namístě ptát se , je-li autor duševně a i jinak ,zcela v pořádku . A myslím si , že je to dokonce nutné , obzvlášť v tom případě , jestliže dotyčný autor vystupuje na veřejnosti jako filozof a vypouští "spásonosné-myšlenky"!

Na rozdíl od Vás , má ten koho moralizujete , rozum zcela v pořádku ! [smích]

139081

02.07.2007 08:55

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

213.?.?.?

...... Něco se táhne jeho ( p. Lhotáka ) příspěvky jako "červená niť". A člověk nemusí být ani "Zikmund Freud" aby to analyzoval ! ...... Je to s "některýma" tak trochu , jako kdybyste slepým vytýkal že nevidí . Jsou prostě slepí a basta !

Pan Lhoták , je "extremista" !!! Něco ho vybočilo z normálu !!!

Snad by bylo možné , a taky vhodné , povolit nějaké vzdělané feministce , aby na Zvědavci mohla publikovat své články ,vyjadřující své názory na muže , pokud možno i s nějakou vizí budoucnosti , co říkáte pane "213" . Myslím , hlavně proto , aby byla zachována "vyváženost". To by se "Zvědavec", teprve , probudil . Jak by se to asi "některým" líbilo ?( rudá mlha , emoce , zloba atd. atd )???? Jak dlouho by tu autorka vydržela, pokud by se sem vůbec "dostala" ?

Jak sem vysledoval ,rozumíte smyslu "Taoistické monády" .

138976

01.07.2007 17:43

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

213.?.?.?

Hmm. Přečíst a držet hubu ! Tak si to představujete ? On přece nastavuje zrcadlo , tak se nedivte , že mu to zrcadlo lidé nastavují taky . Jenže on nechce uznat , že to ,"CO" na něho kouká z nastaveného zrcadla je "ON".
Jak ostudná mi přijde "kritika" na Radimovu hlavu !Záměrně píši kritiku do uvozovek,dle mého jde o osobní útoky na jeho osobu,nikoliv na polemiku článků.
Je stejně tak ostudná , jako je "kritika" i jiných autorů pochybných "děl". ( nečetla jste ještě nikdy zdrcující kritiky ) S články se nedá ani polemizovat ani argumentovat ! Dá se jen usmívat nad naivitou autora a poskytnout mu , tou kritikou , možnost sebereflexe .
Všichni bychom si měli zamést před svým vlastním prahem a pak,možná,můžeme něco kritizovat.
To jako , že všichni jsou na stejné myšlenkové úrovni jako autor a proto nemají právo kritizovat ? [zmaten]
Nepochopený Vámi příspěvek,osoba autora je pouze jeho vina?!.....Když nerozumím ,odsoudím jej .....
Je to u Vás stejné jako u p. Lhotáka. Každý kdo ho nechápe patří do stáda tupců , kterým se ( jak jinak ) musí vládnout mocí !
A velikán je dává všanc ostatním i s vědomím ,že bude ostatními zavrhnut-jako pan Radim
Nebude ! Všichni, kdo jsou na jeho "výši" mu přece projevují svoji soustrast a oplákavají jeho odchod ! ........ Zřejmě ale pláčou předčasně , protože se zdá , že je bude dál obšťastňovat svojí vizí ( kde lidé budou žít v komunitách , pod zemí , na zemi budou zvířata a někdy , považte , zavítá mezi ně i tygr ! )

138917

01.07.2007 09:08

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Radime Lhotáku

213.?.?.?

Nejdříve si to trochu "srovnejte" !

....stádo je stále v ohradách a libuje si, že si může chrochtat ve vlastních výkalech.

Vy nejste součást stáda ? Jestliže nejste , pak nutně musím předpokládat , že i jiní mohou nebýt součásti stáda! ........ Je ale taky možné , že Vy jste ve stádě "volů" a ostatní v něm nejsou ( protože oni ti ostatní si dovolují samostatně uvažovat )....Protože "volové" se opravdu válejí ve vlastních výkalech , doporučoval bych Vám ,abyste před výstupem na veřejnosti použíl kartáč a mýdlo !

Na toho, kdo jim ohradu otevře se sesypou, co že si to dovoluje.

A vo tom to je ! Jen vůl by chtěl žít v ohradě !!! [velký smích]

138889

01.07.2007 07:14

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

213.?.?.?

Byl zde vysloven určitý názor bez přímé vazby na autora.

Děláte si legraci ?

Protože filozofie není empirická věda .

Sám se divím , čemu všemu se dnes říká filozofie . Jakoby se pravá moudrost dala nacpat někomu do hlavy v nějaké škole ..... Přečtěte si "Vladuno" knihu "Mystický a činný život Indie" od Romaina Rollanda. Tam se dovíte jak se získává pravá moudrost .........Ramakrišna dosáhl nejvyšší moudrosti ,uctíváním "Svaté matky" ," Bohyně Kálí". Pak Vám třeba svitne , že V duchovních systémech je filozofie zcela empirickou vědou !........Je ale možno souhlasit s tezí , že některé , tkzv. filozofie nejsou empirické !

Zajímavé pro mně je, že je to žena, která se dovolává vyšší autority ohledně toho, co pan Lhoták napsal.
Apoštol Pavel v onom výroku pokračuje a říká: Žena ve shromáždění ať mlčí a žádá doma svého manžela o vysvětlení (výklad toho, co bylo kázáno, diskutováno).


Nechci se Vás dotknout , ale zřejmě jste nějak "deformovaný" ."Divíte se" , že je to žena....Vy sám implikujete myšlenku , že žena není ( pro církve ) rovnocenná muži . Není to Vaše vina . Za to můžou ti manipulátoři co tvořili Bibli. Zmanipulovali Vás a proto jste jen obětí........ Jinak napsáno , jste "potrestán" za nějaké nezásluhy z minulosti .To se , mimo jiné , projevuje v "nerozpoznávání" bludů !!!

138882

01.07.2007 05:43

Rozloučení se Zvědavcem

Jiný pohled ...

213.?.?.?

Není snadné psát články, které mají vyzývat k zamyšlení, dát lidem podněty k hledání skrytých příčin problémů ve společnosti, a přitom číst tolik nevybíravých útoků na vlastní osobu.
Obecný lid mě odsoudil jako nebezpečného blázna nebo fašistu a uvalil na mě cenzuru. Vyplývá z toho pro mě nemilé zjištění. Obecný lid má znaky stáda a jako se stádem s ním musí být zacházeno mocí,......

Zřejmě se lidé zamysleli a Vaše názory nepřijali . To je normální . Proto ale nemusí být hned označování za stádo s nímž musí být zacházeno s mocí atd .... Pro zaslepenost a namyšlenost ani nevidíte jak se vyvyšujete a s jakou suverenitou odsuzujete druhé . Vy to po sobě nečtete ? Není Vám hanba ? . Vždyť přece názor "obecného lidu" by měl být obecnému filozofovi kritériem toho , jestli je jeho rozum v pořádku .

Ověřili jsme si na mých článcích, jak jsou mnozí lidé ochotni zatracovat rozum, mluvit o instinktech, které nám vládnou a jsou rozumem nepřekročitelné, a vedle toho nejsou ani v nejmenším schopni tyto instinkty uznat v jejich nahé podstatě, pokud to nevyhovuje jejich fixním představám, jak mají být účelově svázány a omezeny v zájmu jistých morálních pravidel.

instinkt - vrozený , přírozený pud ; bezděčný pocit ; tušení ; koordinovaný řetěz podmíněných reflexů více méně dědičných

Jak jste dokázal Vy , překonat ty instinkty které nám vládnou ? Jak jste je dokázal překročit rozumem ? Vy ,který apelujete na zdravý rozum . ....... Pokud Vím , tak jedině duchovní nauky mají výchovný systém , který umožňuje ovládnout pudy !

A jsme u "pudů". Říká se , že sexuální pud u mužů je asi desetkrát agresivnější než u žen .Z toho by pak mohlo být někomu jasné , že rozum žen je daleko věcnější a zdravější . Nemají problémy toho typu , (jak se lidově říká ) "leze mu to na mozek" . To "leze mu to na mozek" se nemusí projevovat jen sexuální deviací !!!...............To ,že je málo žen filozofů , nebo duchovních je dáno tím , že se muži nemusí starat o děti , rodinu atd .

Ověřili jsme si na mých článcích,............Zjistili jsme, že nabízet lidem nový pohled ....

Rozdvojení osobnosti ?

Vyplývá z toho pro mě nemilé zjištění. Obecný lid má znaky stáda a jako se stádem s ním musí být zacházeno mocí, musí mu být dán výměr pastvy a plot nabitý elektrickým proudem, aby měl objektivně určené hranice, kam smí a jaký prostor je mu zapovězen. Jisté je, že ten zapovězený prostor je tím rozlehlým světem, kam mohou svobodně létat jen vyvolení.

Nejsem právník , ale "zavání" to !!!

Netěší mě to a ztrácím víru v sílu svobodného ducha......

Nevadí ! Vaše myšlenkové bohatství Vám nikdo nevezme . A do toho Vašeho "ideálního" světa se dostanete rychle . Stačí zavřít oči ....a jste tam .

138881

30.06.2007 13:29

Pan Lhoták odchází

Netruchlete ....

213.?.?.?

Hlavu vzhůru , Vy všichni , kterým bude smutno po p. Radimu Lhotákovi. Zvědněte "prapor" , který tu zanechal a vrhněte se znovu do boje o "záchranu lidstva" . Pokud možno v jeho "duchu" ! ( Ukažte tu správnou cestu všem "měštákům" )


Teď však nezapomeňte na jeho hlavní odkaz : žádný sentiment , žádné city , jen čistý rozum . Proto zamáčkněte slzu , zatněte zuby a snažte se nevydávat žádné zvuky . Pak budete hodni ,velikosti "svého učitele" .

Čest jeho památce

p.s
Až jednou překoná následky prodělaných traumat , pak mu třeba znovu zasvitne "slunce v duši" .

138791

28.06.2007 18:36

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

213.?.?.?


Jestliže navíc je zabráněno cenzurou novému střízlivému pohledu a jsou podporovány pouze vášně nenávisti a odporu, potom nevím, k čemu je to dobré. Důkazem budiž, že pan Stwora mi zamezil ve vkládání nových článků do Zvědavce a hrozí i cenzurou mých diskusních příspěvků.

"Pohledy" , "Ideje" atd atd ................. Ideje můžou být různých kvalit . Božské , démonické , diktátorské , lidské a různé jiné. Mohou se šířit jako "nákaza" .

V nedávné minulosti žil v Německu jakýsi švec . Ten měl zřejmě málo práce , a tak měl dost energie k tomu , aby rozvíjel svou "ideu" která ho napadla , obsedla. Začal psát svůj "Můj boj"........ Co čert nechtěl ( chtěl ) tato "idea" pak napadla , obsedla milióny lidí . Jak to bylo dál , víme všichni .

Takových lidí jako byl ten německy švec bylo v historii dost . Oni všichni , ti "vyjimeční lidé" , měli svoji "ideu" a všichni vedli jakýsi "svůj boj" v zájmu lidstva. ....

Možná že "idea" N.W.O. ( může mít různé formy , mutace ) je taky "Něčí boj" , a je taky docela možné , že už začala napadat , obsedat , různé lidi . ..... Pokud tomu tak je , pak je vhodné tuto "ideu" dál ( z mého pohledu ) nešířit .

138675

28.06.2007 18:29

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

213.?.?.?

Nejprve je třeba učinit racionální analýzu stavu věcí bez předsudků a bez emocí.

Úplně nejlepší je člověka přesvědčit, aby ve svém myšlení i touze přijal nabízené řešení jako dobré a začal se podle toho chovat. Bohužel tento postup vyžaduje otevřenost novým názorům a opak toho, co dělá Zvědavec

Ano , existuje metoda jak dosáhnout stavu v němž člověk může provést racionální analýzu bez předsudků a emocí .

Velmi , velmi hrubý popis metody ....

Platí heslo "člověče poznej sama sebe" . - V duchu tohoto hesla , musí člověk všechnu svou duševní energii , všechnu sílu své mysli obrátit ke svému tělu . Pozorovat své tělo , nejlépe spodní část těla , nohy ! Touto metodou ( při dlouhodobé praxi ) se časem mysl uklidňuje , zastavuje , vědomí se rozšiřuje a inteligence roste ! .... Dál se pak pozoruje tělo touto uklidněnou př. zastavenou myslí . Člověk si pak po jisté době začne všímat toho ,čeho dříve ( pro roztříštěnost mysli ) nebyl schopen . Začne "vidět" svoje myšlenky , pocity , city a vše čím se projevuje jeho duševní život . Pak pozná zákonitosti vzniku a zániku všech změn ve svém nitru ! To už je vnitřní analýza , která člověkovi umožňuje , příznivě zasahovat do všech niterných vzdutí tak , aby byla příznivá..........Na základě této metody , člověk pozná sama sebe , porozumí lidem a "životu" .


Po dlouhodobém "příznivém" ovlivňování svého nitra , těla , se z těla vymazává , vymaže , vše negativní . Teprve pak se může rozvíjet osvícený rozum ( jeho živinou je zušlechtěný cit : soucit - sursum corda - metta ) . Plné rozvití osvíceného rozumu je "OSVÍCENÍ" !!! Dosažení stavu buddhy .


Oni "Osvícení" vidí vše správně , nezaujatě , nezabarveně a přitom je ani nenapadne do něčeho zasahovat , něco organizovat , někoho přesvědčovat ............ Platí to , že : pokud se někomu nelíbí tento svět , může z něho uniknout vhodnou a neselhávající metodou . Hledání , př. nalezení této metody je "ovocem" zásluh z minulosti

Jednou ze základních podmínek vzniku jakéhokoliv správného poznání je - ZASTAVENÍ MYSLI


pokračování následuje ...... [smích]

138672

26.06.2007 15:48

Problém lidské populace bez servítků

RE: Svět podle pana Lhotáka

213.?.?.?

Paní Jarmilo , smekám , to jste napsala velmi výstižné . Zasmál jsem se od srdce . Je vidět , že Vás život vede k opravdové moudrosti .


Pan Lhoták by Vás neměl urážet , ani paní "Strigu" a ani nikoho jiného . To on přece dal na toto fórum svoji "fantazii" . Jestli očekával reakce , tak se jich dočkal. Že se "to" lidem nelíbí , není přece vina těch lidí , ale autora . Místo toho , aby se zastyděl ( sypal si popel na hlavu ) tak se vzteká a napadá každého , kdo nesouhlasí s jeho myšlenkovými pochody . No , takoví už jsou někteří "filozofové".


Doporučte panu Lhotákovi ,ať si s vlastními teoriemi vytapetuje byt . Přeji vše dobré . [smích]

138489

25.06.2007 20:34

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

Úplně postačí , když na obecný lid půjdou filozofové Vašeho typu. Nějaké reakce na Váš "výplod" ( mozku ? rozumu ?) už tady zazněly.


Snad bude lepší, když v tom novém duchovnu raději o bývalých a nových životech mluvit nebudete, ale zaměříte se na život vezdejší. O tvrdé práci bych se taky moc nešířil, nejste doufám jednatelé božího sereóčka, nakonec veškerá touha duchovního člověka je osvobodit se od práce, tedy od pohlcující starosti o vlastní úživu.

Hned jste mi sympatičtější . [smích]

138411

25.06.2007 20:25

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

Úplně postačí , když na obecný lid půjdou filozofové Vašeho typu. Nějaké reakce na Váš "výplod" ( mozku ? rozumu ?) už tady zazněly.


Snad bude lepší, když v tom novém duchovnu raději o bývalých a nových životech mluvit nebudete, ale zaměříte se na život vezdejší. O tvrdé práci bych se taky moc nešířil, nejste doufám jednatelé božího sereóčka, nakonec veškerá touha duchovního člověka je osvobodit se od práce, tedy od pohlcující starosti o vlastní úživu.

Hned jste mi sympatičtější . [velký smích] [velký smích] [velký smích]

138409

25.06.2007 18:58

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

Údajně jsou vodnáři , z astrologického hlediska , revolucionáři. [mrknutí jedním okem] Osvícení se asi nedočkáte jen tak . K tomu je nutná tvrdá práce a taky "zásluhy" z minulých životů . Můžete ale nastoupit cestu vedoucí až k němu , teda , pokud to Vaše bytost bude chtít . K optimismu stačí radovat se jen tak , bez příčiny .

138405

25.06.2007 17:42

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

Možná máte pravdu s tou osvětou ! Ale není ta osvěta totéž co šíření vlny určité energie , která dovede nadchnout lidi ? Křesťanství i Buddhismus ovlivnili stamilióny lidí , a to by jistě nebylo možné bez určité duchovní síly , bez určité nosné "energie" .


Jde o to , že ta "osvěta" aby mohla být účinná se musí setkat s pochopením , s vnitřním souhlasem člověka . A ten vnitřní souhlas dá člověk jen tehdy , pokud ta "osvěta " neodporuje jeho bytostné "pravdě" .


Snad je lepší když se dostane člověk svobodně do pekla , než aby se dostal tam kam nechce , třebas do nebe !


Znáte snad lepšího vychovatele než je krutý osud !


.....žádná vyšší pravda ani univerzální a antropomorfní pojetí dobra a zla neexistují objektivně, nebo není pro ně věrohodný důkaz, chcete-li, dnešní poznání napovídá pravému opaku.......


Otázka je , z jakého hlediska se na to díváte . Z mého hlediska ( a určitě nebudu sám ) - s výše napsaným nemohu souhlasit.K tomu ostatnímu ! Ano , duchovnost začíná a taky bude chápána jinak . Vždyť vstupujeme do věku Vodnáře . Proto taky musely být duchovní nauky "přineseny" v novém podání , a to tak , aby to dnešní rozumný člověk "strávil" , tedy , aby to neodporovalo jeho logice !!!

138390

25.06.2007 15:17

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

Hmmm . Co na to napsat . Víte , když jsem byl mladej , tak jsem hledal moudrost u všeobecně známých filozofů jako je Sokrates , Seneca atp. Jenže jsem brzy pochopil , že je to jiná filozofie než jakou hledám ..... Až po létech jsem narazil na knihy K.M . A můžu Vám napsat po pravdě , že to jak moje bytost reagovala na jeho knihy je k neuvěření ." Celá moje bytost tehdy vykřikla ( doslova a do písmene ): To je to co hledáš "....." A byl jsem doma "..... Dnes mohu říct , že ti zmiňovaní filozofové jsou v poměru ke K.M , jako světlušky ke slunci.


Květoslav Minařík okomentoval knihu - Tao te ťing od čínského mudrce Lao-c'. Vy jste tady, kdesi ,psal , že "zpracováváte" horu knih . Tak Vás prosím , přečtěte si tuto knihu .... Nebo si taky můžete přečíst knihu od téhož autora "Tajné zasvěcení" .....Pokud to učiníte , tak pak jako filozof , budete, snad ,o "nějaké" poznatky "bohatší".


.... Bohatě stačí jeden "prorok". Když vytvoří mohutnou vlnu duchovnosti , přetrvá staletí .Ta vlna duchovnosti je něco jako suprajemná vlna jemné energie , která prostupuje všechno stvoření , všecno žívé i neživé . Vše na "tuto" vlnu reaguje , musí ,a to buď pozitivně nebo negativně ..... Někteří jsou vábeni k tomu neviditelnému duchovnímu "světlu" , reagují pozitivně , ale v jiných zas rozněcuje něco "jiného" .......


Každá bytost si sama svobodně volí co chce , podle toho , na jakém stupni vývoje či stupni zralosti , je !

Neexistuje , aby opravdový Mudrc někomu něco vnucoval. On , jen může ukázat "cestu" !

"Nemůžete" změnit přítomnost , která je následkem "něčeho" !!! Pokud chcete změnit situaci ve světě , musíte založit , "zasít" , lepší osudy , které časem dozrají..... Teď , v tomto čase , dozrává naše zlá setba z minulosti. ...... Tu lepší "setbu" , provádí oni "Dokonalí" ! Jen Oni jsou toho schopni !


Odkaz na knihy ke stažení

http://www.canopus.cz/stahuj.htm

138377

24.06.2007 19:00

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

Jen mám obavu, že pokud se nebudeme obracet k obecnému lidu, nezbude na této zemi brzy už ani jedno klidné a nedotčené místečko, kde by třeba jen jedinec mohl žít v souladu s přírodou, sám se sebou i s celou vesmírnou energií.


Vliv takových mudrců jako je K.M , zasahuje vše živé . Jen , někteří to vnímají vědomě a někteři ne . Příklad můžete najít v historii , Ježíš , Buddha , Lao-C' a jiní . Oni velmi silně ovlivnili právě ten obecný lid i když se může zdát , že žili izolovaně .

138306

24.06.2007 15:03

Problém lidské populace bez servítků

( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

pokračování ... [smích]


Nemáme povinnost být , žít , množit se a budovat , aby " mohlo přijít štěstí". Na to už je lidí dost. Proto se mužeme vyhnout hlubinám strasti , popřít životní chtíč a pud a spokojeni zhasínat na místě . Vždyť se tím jen uklidíme těm kdo zmateni , hrozí se "populační explose" a trvají na stanovisku , že se musíme rozmnožovat neboť " národ nemá zahynout".


Jogínové tedy nejsou přívrženci rozvoje , protože jsou moudří a protože také vědí , že strast se dá ukončit výhradně tím , že se člověk postaví na odpor svým agresivním sklonům , pudům v akci , životnímu chtíči. Kromě toho není žádného problému . Člověk se jen vyhne tomu viděnému štěstí , jež je v praxi hlubokou a nikdy nekončící strastí.


Lidí je mnoho. A cesta rozvoje velí rozmnožovat se. Neboť jen tak bude zaručena existence národa. Jenže jiné národy kalkulují přesně stejně . A tak asi budeme muset počítat s přepadnutím jiných nebo udělat potraviny ze všech minerálů , že všeho , co dává živá i mrtvá příroda. Je snad toto účel žití, cíl cesty rozvoje ? - Ne! Lidé nejsou moudří. Křičí už "populační explose" a týmž dechem "množte se". Kde tedy bude "štěstí"?
Opatří nám je technika a chemie? - Máme prostředky hromadného ničení. Tím se zabezpečujeme. - Je štěstím toto zabezpečení ?


Ne ! Jogínové propaguji cestu zavíjení. Vědí: Když nebudu já , jistě nebudu chybět do armády bojující o štěstí na cestě rozvoje. Ostatně každý dost spěchá, aby si mne nepřipomněl. Tak na co cesta rozvoje. Usiluji přeci o štěstí a to jistě mám, když nemám rodinu, děti , společnost se všemi to vše provázejícími negativními zjevy ."
Zakončím slovy Květoslava Minaříka :


"Když někdo vnucuje světu dobro podle svých představ, může to být bráno
jako bláznovství . Jako zločin páchaný na lidstvu se to může vnímat,
když je začne světu vnucovat nějaká organizovaná skupina ."

138278

24.06.2007 14:59

Problém lidské populace bez servítků

( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

Pane Lhoták.

Ve Vašich článcích lze nalézt "něco" s čímž lze obecně souhlasit . Proto sem dávám výtah z článku "Cesta rozvoje" od Květoslava Minaříka z jeho knihy " Jóga v životě současného člověka, str 75". Jen podotýkám , že autor to píše ze svého hlediska, z hlediska velmi vyspělého jogína , který je vlastně na konci možného vývoje.

Píše to pro své žáky , jogíny , nikoliv pro obecného člověka . Oni všichni , včetně autora , byli také v minulosti ( tedy než přirozeně dospěli k józe ) těmi obecnými lidmi , tedy těmi , kterým chcete diktovat to , jak mají žít .
Cesta rozvoje


"......Pamatujeme se na to, jak obchodníci uchváceni vidinou zbohatnutí vkládali naději do automobilů , který jim měl pomoci "být tam dřív,aby obchod i výdělek byl jejich". Ale jak pravím obchodníci! Proto se jich tam sjíždělo mnoho a vidina rychlých a snadných výdělků se rozpadla. Ale ono se toho rozpadlo víc! Ty tam jsou doby , kdy krajina čerstvě zapadlá
sněhem nebyla mnoho, mnoho hodin poznamenaná liskou stopou. Kam by se taky šlo? Základní potraviny byly doma a do sloty šel jenom ten , kdo potřeboval třeba sůl. Že byla v té době bída?


Dnes máme spásnou techniku slibující jen blahobyt , ale dávající spěch , který dnes zavátou krajinu pospojuje vyčištěnými komunikacemi , aby každý byl co nejdříve v práci a tvořil ten slíbený blahobyt.


Šel jsem ulicemi hlavního města v zimním čase před šestou hodinou rano, vlastně v noci , v husté noci plné kašovitého bahna. A maminky spěchaly , vlekouce dětí do jeslí nebo do nějakého jiného útulku, aby už honem byly v zaměstnání a mohly budovat blahobyt. Tramvaje skřípaly , auta hlučela a kužele jejich světel znamenaly chodce . - Štěstí, stupňující se štěstí!


Máme přece auta , k nimž na konci týdne honem běžíme, abychom si honem zajeli honem si odpočinout , pokud si na té cestě tím "honem" nezlomíme vaz. A to právě je směr té cesty rozvoje , již blud vidí jako perspektivu štěstí. Ale jako blud není moudrost , tak jóga ani nemyslí na takovouto cestu za štěstím. Naopak : jóga ukazuje na cestu zavíjení ,
na opak rozvoje . Bouříte se proti ní? Nedáte si vzít své přesvědčení , že žijeme proto, abychom putovali po cestě rozvoje a nikoli po cestě sebezapření?


Jen nechtějící bytost může být štastná. Důsledně nechtějící bytost přece nezakládá domácnost, nemá zájem zajet si někam se rekreovat , je štastná zde , na místě


pokračování následuje ... [smích]

138277

24.06.2007 13:17

Problém lidské populace bez servítků

RE: Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

Pane Leo69


Milerád Vám pošlu smazaný příspěvek na Váš e-mail. Učiním to hned , jakmile mi ho editor zašle na můj e-mail. Já si ho neuložil .

V podstatě v tom příspěvku potvrzuji panu Lhotákovi jeho některé starosti o "blaho světa" . Cituji výtah z článku "Cesta rozvoje" od Květoslava Minaříka , z jeho knihy "Jóga v životě současného člověka" str.75

V tom příspěvku jsem končil slovy Květoslava Minaříka :
"Když někdo vnucuje světu dobro podle svých představ , může to být bráno jako bláznoství. Jako zločin páchaný na lidstvu se to může vnímat , když je začne světu vnucovat nějaká organizovaná skupina ."

138267

24.06.2007 11:36

Problém lidské populace bez servítků

RE: Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

soukromá zpráva pro editora

Omlouvám se ! Pozdě jsem si uvědomil , že to slůvko "výhradně" znamená opravdu výhradně . Špatně jsem to naformuloval. Bylo to určeno všem .

Pošlete mi to prosím na e-mail. Díky

(Pak mi tedy ale napovězte, na jaký e-mail.. Nebo napiště na brixenskyvezen@centrum.cz B.v.-editor)

138255

24.06.2007 10:31

Problém lidské populace bez servítků

Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

pokračování .....[smích]

Nemáme povinnost být , žít , množit se a budovat , aby " mohlo přijít štěstí". Na to už je lidí dost. Proto se mužeme vyhnout hlubinám strasti , popřít životní chtíč a pud a spokojeni zhasínat na místě . Vždyť se tím jen uklidíme těm kdo zmateni , hrozí se "populační explose" a trvají na stanovisku , že se musíme rozmnožovat neboť " národ nemá zahynout".

Jogínové tedy nejsou přívrženci rozvoje , protože jsou moudří a protože také vědí , že strast se dá ukončit výhradně tím , že se člověk postaví na odpor svým agresivním sklonům , pudům v akci , životnímu chtíči. Kromě toho není žádného problému . Člověk se jen vyhne tomu viděnému štěstí , jež je v praxi hlubokou a nikdy nekončící strastí.

Lidí je mnoho. A cesta rozvoje velí rozmnožovat se. Neboť jen tak bude zaručena existence národa. Jenže jiné národy kalkulují přesně stejně . A tak asi budeme muset počítat s přepadnutím jiných nebo udělat potraviny ze všech minerálů , že všeho , co dává živá i mrtvá příroda. Je snad toto účel žití, cíl cesty rozvoje ? - Ne! Lidé nejsou moudří. Křičí už "populační explose" a týmž dechem "množte se". Kde tedy bude "štěstí"? Opatří nám je technika a chemie? - Máme prostředky hromadného ničení. Tím se zabezpečujeme. - Je štěstím toto zabezpečení ?

Ne ! Jogínové propaguji cestu zavíjení. Vědí: Když nebudu já , jistě nebudu chybět do armády bojující o štěstí na cestě rozvoje. Ostatně každý dost spěchá, aby si mne nepřipomněl. Tak na co cesta rozvoje. Usiluji přeci o štěstí a to jistě mám, když nemám rodinu, děti , společnost se všemi to vše provázejícími negativními zjevy ."

Zakončím slovy Květoslava Minaříka :

"Když někdo vnucuje světu dobro podle svých představ, může to být bráno jako bláznovství . Jako zločin páchaný na lidstvu se to může vnímat, když je začne světu vnucovat nějaká organizovaná skupina ."

138250

24.06.2007 10:29

Problém lidské populace bez servítků

Výhradně pro pana Lhotáka !

213.?.?.?

(Omlouvám se za zrušení, ale pokud chcete dva takto sáhodlouhé příspěvky adresovat pouze panu Lhotákovi, napiště mu raději e-mail. Pokud byste chtěl adresovat tyto myšlenky všem, napište článek a zašlete jej vydavateli. Jestli se vám to nechce psát znovu, mohu vám váš "traktát" poslat e-mailem, mám jej pro tuto potřebu uložený. B.v. - editor)

138249

24.06.2007 06:54

Problém lidské populace bez servítků

RE: Mám pocit, že autor zešílel... PLUS DOTAZ AUTOROVI

213.?.?.?

Nový světový řád souvisí s ideou humánního světa bez válek, bez násilí a bez náboženské nesnášenlivosti.

Jsem přesvědčen, že současné globální otázky vyžadují globální řešení, a to nebude možné bez nějakého rozumného NWO.Kdo by tak mohl vytvořit "Nový světový řád" ? Vy a Vám podobné mozky ? Brrrrrrrr ! Škoda , že jste neodpověděl na otázku paní "Strigy" , která se Vás ptala na to , jak jste se stal filosofem ! Já se z Vašeho psaní domýšlím , že jste školský filosof , atheista .


Protože jste jakej ste , nemůžete vědět a ani tušit , že všechno má své vazby ( karmické vtahy ) na dávnou minulost . Všude vládne zákon o příčině a následku . Pouta bytostí k jiným bytostem , k rodům , k zemím , ke kulturám atd atd. , to vše trvá dlouho a dlouho ( snad tisíciletí z našeho hlediska ) , do té doby , než se bytost sama svým počínáním "zařadí někam jinam" . Vy toto vše ignorujete a tak vlastně chcete zrušit přirozený běh věcí.


Na druhou stranu , kdysi prý opravdu existovaly mocné bytosti které přivedli na svět "Nový Řád". Lidé ho však vždy přijímali spontánně , protože v nich nevzbuzoval odpor .
Nejlepší je samozřejmě báze vyššího ducha (tím nemyslím boha) a rozumu. Prvním krokem na cestě k NWO ovšem musí být zrušení rozdílu mezi západem a východem. A jediná cesta dnes je proniknutí západu na východ, od náboženských předsudků k realizmu, od víry k rozumu, a to bez jakéhokoliv sentimentu .

Zkuste definovat "vyššího ducha" !......

Chcete rušit rozdíly ? Pak opravdu máte diktátorské sklony !....můj článek, který očekávaně naráží na odpor současného morálního mínění. To bude třeba změnit.


[velký smích] Souhlasím !!! Co tak třeba všechny mučit , tím by se snad dal ten odpor překonat ! Pak by možná lidé "dobrovolně" opustili i víru a dali se na stranu rozumu , bez sentimentu .Pokud ovšem lidé zůstanou individualisticky izolováni, pokud se budou množit dál jako zvířata,


Než jste dospěl do Vašeho "požehnaného stavu" , tak jste se zcela určitě svobodně množil jako zvíře . A o tuto skvělou zkušenost teď chcete připravit jiné. ( Co když je to tak , že v zemích , které trpí přelidněním se rodí lidé právě z toho důvodu , aby sami získali určitou zkušenost ! Nebo tam mohou být za trest !)


Třetí variantou je samozřejmě katastrofa a zdecimování lidské populace či její úplný zánik.


To je úplně možné . Ale třebas příčinou toho jsou právě ti nevědoucí filozofové , kteří vymýšleli různé teorie a přispívali tak k rozvoji zla !

138224

23.06.2007 16:45

Problém lidské populace bez servítků

Brzděte trochu ........

213.?.?.?

Celý "Vesmír" má svůj řád , zákon karmy , který platí od počátku věků. V tomto řádu vše vzniká , vše se vyvíjí a vše zaniká. V tomto řádu každá bytost získává , svobodně , své vlastní zkušenosti , na jejichž základě se pak vyvíjí , sama rozhoduje a pak taky znovuzrozuje , přesně "tam" kam patří , vše v souladu se zákonem karmy .


..... Ty , dle Vás "bezcenné bytosti" , se rodí pod zákonem karmy přesně tam, kam patří , ( on ten výraz "bezcenná bytost" je tak trochu rouhání ) a nesou si v sobě karmické předurčení toho , co z nich v budoucnu bude . ...... Spousta opravdových mudrců se zrodila tam , kam je předurčila jejich karma , třebas do rodiny žebráků . A oni pak , ti "neplánovaně" zrození , světe div se , přinesli světu světlo moudrosti......


Dokonce i Vy ( určitě cenná bytost ) pane Lhoták , jste se zrodil už nespočetněkrát , "neplánovaně" člověkem - filozofem , ale určitě spravedlivě dle zákonu karmy , různým matkám , v různých společenských poměrech , do různých rodin a do různých kultur. A bude tomu tak určitě i nadále do té doby , dokud neprocitnete ve stavu Buddhy .


Lidská populace není stádo uniformních jedinců .Každý jedinec je unikátní originál ,na určitém stupni vývoje , se svým jedinečným osudem a se svou jedinečnou karmou..... A tak se dá snad napsat a snad i pochopit , že problém lidské populace je především , problémem jedinců !


......Jestli máte touhu změnit svět , změňte sám sebe !

138174

20.06.2007 17:22

Úpadek moderní společnosti trochu jinak

RE: Nehledám pohodáře pro pobavení........

213.?.?.?

[smích] Máte nick který se k Vám nehodí , dle toho co píšete , jste báječná ženská .

Jste uvnitř dobrá , a tak vidíte kolem sebe dobro a vidíte dobře . Je to asi tak , jak píše "kdosi" - kdesi, a sice , že člověk vidí vše okolo sebe svým vnitřním stavem . Je-li člověk dobrý vidí všude dobro a naopak . [smích]

137916

19.06.2007 12:11

Krize moderního světa

RE: Krize

213.?.?.?

Dnes nejsou časy Buddhy Gautamy . Tenkrát , obyvatelstvo jaksi samozřejmě poskytovalo mnichům potravu a oděv. Jednak si tím lidé chtěli zajistit dobrou karmu , a jednak lépe chápali smysl a význam duchovního života pro celou společnost.


V naší době není možné se spoléhat na ušlechtilost obyvatel ( Vy jste zřejmě typïcký příklad té neušlechtilosti ). Proto dnes , každý , kdo chce usilovat o duchovní život , musí plnit i občanské povinnosti, a to bezezbytku. Teprve k tomu normálnímu občanskému životu může přičlenit své duhovní snahy . Při tom všem je ale "každý" od začátku povinen vykonávat určitou duševní práci pro celou lidskou společnost .


Takže Vaše jedovatá poznámka o "živení" je zcela nemístná .


Květoslav Minařík radil v dopisech svým žákům , kteří byli na různých stupních duchovního vývoje. V každém případě ale ti žáci , byli na takovém stupni , aby pochopili význam jeho dobrých rad.


..... Člověk může žít uprostřed světa , může být zatížen občanskými povinostmi, může vykonávat cokoli , ale přesto se nemusí dotýkat světa . Záleží jen na stavech jeho mysli a vědomí.

V tomto smyslu , zřejmě , vyzněla rada Květoslava Minaříka !

137828

17.06.2007 09:00

Krize moderního světa

Krize "moderního člověka" !

213.?.?.?

http://www.canopus.cz/index.htm

"Ke stažení"


Zde je odkaz na knihy K.M . Pokud si přečtete knihu "Praxe Přímé Stezky 1" , pak se třeba dozvíte ,jak řešit krizi "moderního člověka" .

137700

17.06.2007 08:40

Krize moderního světa

RE: Buddhismus

213.?.?.?

Zkuste se trochu "vzdělat" v buddhismu ( pokud jste ovšem dozrálý až tak , abyste pochopil jeho podstatu ). Až se v něm "vzděláte" , pak teprve , snad ,se psaním budete moci k němu zasvěceně vyjadřovat .

137698

07.06.2007 17:24

Výzva: Ať mír dál zůstává s touto krajinou...

RE: Tohle nikam nepovede

213.?.?.?

Pane Sodek ! Mr. Had je zcela mimo Vaši realitu . Přeji hodně štěstí.

137127

07.06.2007 17:17

Výzva: Ať mír dál zůstává s touto krajinou...

RE: Tohle nikam nepovede

213.?.?.?

......ale to, jak se snažíte některým čtenářům "nalévat rozumy" mi připadá, jako kdyby šel Einstein do pomocné školy vysvětlovat tu svoji teorii relativity.......


To vidíte příliš zaujatě . Je zde ( na tomto "fóru" ) dost čtenářů kteří jsou schopni "informace" od "Mr .Had" zpracovat . To , že nereagují neznamená , že patří do pomocné školy !!!

137126

05.06.2007 18:07

Výzva: Ať mír dál zůstává s touto krajinou...

Výborně !

213.?.?.?

Zpívat "cokoliv", ale vždy se naladit v dobru na "všechny bytosti". Představovat si , že Vaše tělo je "celé lidstvo" ,a pak tím zpíváním rozněcovat city k "dobru" či ke "světlu" a to dobro či světlo přenášet do sebe, na "všechny bytosti". ........ I tak se dá ukázat cesta bódhisatvů ,...........jen být pokud možno vytrvalý ( po celý život ) !

136989

19.05.2007 07:53

Co sděluje Sarkozy?

zase jste se vyznamenali !

213.?.?.?

Zde je odkaz na stránku , pojednávající o "mudrách". To o čem tak vášnivě diskutujete je zřejmě mudra na odvrácení zla . http://www.mystika-astro.webzdarma.cz/mudry/tarjani.htm

K smíchu . Všichni polikové, vesměs , konající "zlo" - máchají rukama aby "zlo" odvrátili [velký smích]

135655

26.11.2006 18:01

Multi-kulti learning

RE: Pro tolerantního pana Sodka

carlossz 213.?.?.?

Přečtěte si ty knihy ! Nejen knihy od PhDr Marty Foučkové ale i knihy od Mudr Stanislava Grofa. Jsou to odborníci v oboru psychologie a psychiatrie , tedy žádní náboženští fanatikové .

Pokud Vás o reinkarnaci nepřesvědčí jejich vědecký výzkum mimořádných stavů vědomí , tak já to jistě nedokážu.

Nemusíte věřit ničemu .

122303

26.11.2006 15:14

Kočky jsou mazaný

RE: Zvířátka a lidé - pokračování

carlossz 213.?.?.?

Jsem to ale trouba !

Až dnes zjištuji , že ti smajlíci mají předdefinovaný význam. Já jsem je používal jak mne zrovna napadlo a tím se mohlo stát , že přidáním smajlíka k určité větě , změnilo její tón či význam ....... Neůmyslný zmatek v komunikaci !!! [zahanbení]

Za způsobené nedorozumění se všem hluboce omlouvám. [zahanbení] [zahanbení] [zahanbení]

122294

26.11.2006 14:54

Kočky jsou mazaný

RE: Jo Mindo

carlossz 213.?.?.?

Zdravím paní Mindy

Pisatel Zdeněk Matoušek je prý člověk!! [velký smích] [velký smích] [velký smích]

Už ten první příspěvek o tom , že by nechal utratit všechny kočky , napovídá ale ,že tomu tak není . Někdo by ho mohl dokonce označit jako "zloducha" , zlého ducha inkarnovaného v lidském těle .Takový "člověk zlý duch" se chová velmi prapodivně . Někdy dovede dokonce předstírat dlouho a dlouho , že je opravdu člověk. Pravou tvář ale vždy ukáže, až když ho někdo přinutí sundat masku . Vám se to podařilo! Zaplať pánbůh .[smích]

Ten poslední příspěvek od dotyčného , nestojí ani za řeč ! Jasně z toho vyznívá řev raněného "zvířete" , řev Matouškova pravého já . [chechtot] [chechtot]

[chechtot] [chechtot] Někdo na někoho plivne hořkou slinu a nedomyslí si , že mu ji vítr může vrátit do tváře . [chechtot] [chechtot]


Přeji pevné nervy při "čistění" zvědavce [smích]

122291

26.11.2006 07:09

Kočky jsou mazaný

Zvířátka a lidé - pokračování

carlossz 213.?.?.?

pokračování

Teď trochu odbočím:

Je zajímavé , že podobnou výchovnou metodou ,vychovávají Mistři duchovních nauk některé své žáky .Každý žák má za úkol objevovat své nedostatky, zbavovat se jich a tím se zušlechťovat. Je však pravidlem , že žáci si jaksi své ego "šetří".Proto zde velmi pomáhá zásah Mistra ,který v určitý psychologický okamžik ( kdy to nejvíce bolí ) zasadí mocnou ránu žákovu egu .Někdo tomu říká "šlápnutí na kuří očko" [vyplazený jazyk] ,někdo "píchutí do osrdí",Mistr tomu říká "pěstí mezi oči" . Někomu se to může jevit jako krutá metoda , ale je fakt, že tím Mistr velmi urychluje očistu svých žáků a tudíž tato metoda působí jako veliké dobrodiní. Jak se s tím žák vypořádá to už je jiná kapitola.

Tak nějak vypadá praxe v České Mahájáně . Není to pro slabochy,je to jen pro vážné zájemce !


Zpět k našim "miláčkům".

Velmi silný citový vztah jsem měl ke kocourkovi, kterého jsem dostal od blízkého člověka.Byl to mazel.Nejraději odpočíval schoulený na mém klíně. To jen předl a blahem zatínal drápky do mých nohou. Dovedl denně spořádat litr mléka a taky mu chutnalo téměř vše z naší kuchyně.Pak bohužel se kdesi ztratil .Dnes už máme jinou kočku . Matyldu .

K té už takový citový vztah nemám .Zvlášť když jsem si přečetl jakousi legendu o jistém králi.Ten byl prý úžasně moudrý , bohatý , vzdělaný a zbožný . A přesto se musel narodit jako jelen. Důvod ? On prý měl ve své zahradě krásného jelena , který byl přítulný a do kterého se zamiloval.Každý den za ním král chodil do zahrady a trávili spolu hodně času. Když král odcházel z tohoto světa , jeho poslední vzpomínka byla na toho jelena .Proto se musel narodit jako jelen.

Možná je to jen legenda ! Já tomu však věřím a tak si dnes už od zvířátek udržuji odstup.

Vše dobré , všem zvědavcům [smích]

122272

26.11.2006 07:01

Kočky jsou mazaný

Zvířátka a lidé

carlossz 213.?.?.?

Přeji hezkou neděli

Kočky jsou hezké a mazané , ale se psy je často trápení.

Je to už dobrých 25 let , co jsem se přiženil na vesnici .Měli jsme tenkrát psa .Byl chudák neustále uvázaný u boudy , protože příliš toužil po svobodě a utíkal z oplocené zahrady jak jen mohl. Trochu mi "přirostl" k srdci a tak jsem ho rozmazloval a kupoval mu různé psí laskominy ( měl hrozně rád tvarůžky ) a chodil jsem s ním ven co to jen šlo.

Asi za dva roky jsem šel s jedním příbuzným ,který měl "vlčáka" ,na procházku k řece a vzal jsem samozřejmě i toho našeho psa . Nějak jsem si to neuvědomil a neustále jsem se věnoval tomu "vlčákovi" který pří aportování byl samozřejmě rychlejší . Následná reakce našeho psa mne tenkrát ohromila.

Hrozně se urazil ! Jak byl neposlušný a nedisciplinovaný , tak svěsil ocas , oči mu posmutněly a on se sám vrátil ( cesta asi 2 km ) do své psí boudy. Týden byl zalezlý ve své boudě a vůbec se mnou "nemluvil" . Ani jeho oblíbené tvarůžky ho nedokázaly přimět k tomu aby vylezl.
Tato, téměř lidská reakce u zvířete , mne poprvé upozornila na to , že i zvířata mají něco jako duši a že taky mají svoje city.Tenkrát jsem mu ovšem nechtěně ublížil.

Jenže někdy člověk musí "ublížit"!

Za několik let , to už jsme bydleli ve svojí chalupě , jsme si pořídili ke dvěma kocourkům štěně . Roztomilé , chundelaté zvířátko . Byla to taková ta "pouliční směs".
Jenže ,bylo příliš divoké a když ho to popadlo , zuřivě napadalo všechno okolo , včetně nohou které byly poblíž. Zřejmě si myslelo ,ve svém štěněčí duši , že svět se točí jen kolem něj.Neumělo se prostě způsobně chovat !
Po určité události jsem usoudil, že to tak dál nejde .Aby nedocházelo k ohrožení členů rodiny , musel jsem provést jakési zkrocení štěnátka ( drastické )."Zatřepal" jsem pořádně
tou štěněčí "duší"! Začalo kvílet a ve své štěněcí řeči na mne chrlilo všechny nadávky jaké jen znalo.Bylo mi ho líto , ale nedalo se nic dělat.Lidské řeči nerozumělo a tak jsem musel použít takové prostředky, kterým porozumí !

Za nějaký čas , štěně zmoudřelo a dospělo . Dnes je z něj docela "rozumný" pes.

pokračování následuje [smích]

122271

24.11.2006 08:45

Multi-kulti learning

RE: Pro tolerantního pana Sodka

carlossz 213.?.?.?

Zdravím paní editorko.

Zvědavec je fajn. [velký smích]

Člověk se tu setká s různými názory i s různými lidmi. Jsou tu lidé rozumní , citliví, vzdělaní , normální atd.

Bohužel se tu však člověk setká i s jedinci , kteří očividně nejsou duševně v pořádku a potřebují lékařskou péči.

Naskýtá se otázka, jak to má člověk řešit .V normálním životě , se takovým lidem každý raději vyhne. Pokud to nepomáhá a "dotěra" je agresivní, tak to někteří řeší třeba pěstí do zubů. ( Já bych se ovšem k takovému řešení určitě nepřiklonil [velký smích] ) Pokud by ani to nepomohlo , pak by se muselo přistoupit k radikální ústavní léčbě , studená sprcha - případně elektrošoky .[velký smích] [velký smích] [velký smích]

Zde jsme ovšem ve virtuální realitě a je jasné , že výše uvedená řešení zde nejsou možná . Je taky asi nemožné zabránit infiltraci duševně slabších jedinců ( imbecilů ) zde na toto fórum . A tak mi nezbývá než opustit zvědavce .Přeji všem zvědavcům hodně duševního zdraví .

Jen pro vysvětlení :
Imbecilita je střední stupeň slabomyslnosti . Projevuje se mezi jiným , nedostatkem společenských zábran avšak postižený se může naučit základům psaní a čtení , dokonce i některým pracovním návykům . [smích]

122159

23.11.2006 06:51

Multi-kulti learning

RE: Je i jiný pohled na věc..

carlossz 213.?.?.?

Zdravím p. Gejdoš

Já bych to viděl mnohem střízlivěji !

Vliv podnebí , potravy , prostorové energie atd. Vždyť u zvířat je to podobné . Kolik jich jen je druhů , řad , čeledí a podčeledí .

122065

23.11.2006 06:37

Multi-kulti learning

RE: Pro tolerantního pana Sodka

carlossz 213.?.?.?

Ahoj

Ano , akce a reakce , příčina a následek , zločin a trest , dobrý skutek a odměna !

Není pravdou , že se každý stane "nepřízpusobivým" , jen tak automaticky a ani proto , že teď jsem bílej a proto musím být příště "nějak zabarvenej" .

Popíšu to na sobě:
Když já osobně budu podléhat živočišnosti , pudu , zlobě , nenávisti a jiným "nelidským"
vlastnostem , budu tím vytvářet sám pro sebe sestupné tendence na "žebříku bytí". Jinak řečeno , budu směřovat k horším zrozením , třeba v "kůži nějak zabarveného" .

Protože tohle všechno vím , tak takové "věci" , myšlenky ,nepěstuji. Tím si nezadělávám na nepříznivou karmickou reakci, jinak taky , zbytečně si nekomplikuji budoucí osud.!

122064

23.11.2006 04:43

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Zdravím p. Had

Ano , je to jistě vzácné, vytvořít v soužití "ráj na zemi". Myslím ale, že k tomu musí být vhodná partnerka , taková , která nemá v hlavě jenom "hlínu". A to jistě Marpova žena nebyla ,aspoň tak to vidím.

Pan Ing.Jan Tomáš kdesi popisuje jak to bylo s jeho první manželkou , jak všechny ty "energie" promrhala ve světě atd a pan Studený se taky vyjadřoval v tom smyslu , že nejhorší jsou smíšená manželství , kdy jeden z partnerů má eminentní zájem a druhý nemá zájem vůbec .Vy jste měl zřejmě štěstí na životního partnera a asi se Vám proto "jde" lehčeji.

Protože nemám tak příznivou karmu jako Vy, tak "jdu" sbírat kladné body s výhledem na "skvělou" budoucnost . [smích]

Vše dobré

122057

22.11.2006 16:48

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Zdravím pane Had.

Můžu se zeptat jak dlouho "cestujete" ? Já to koulím cca 17 let a nevím jestli nám zůstane dost času na to , abychom udělali maximum pro vnitřní změny. Víte , závidím tak trochu těm , kteří se narodili ve 40 létech. Protože , jak se domnívám , nejlépe to jde asi , až když je člověk zbaven rodinných starostí , tedy v důchodu . A ti "40" mají zrovna dobrý čas . Jak to bude po "přechodu" nevím. Víte něco bližšího ?

carlossz

122008

22.11.2006 16:37

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Mílý Zdenouši ! [velký smích]

Je nepsaným pravidlem jakékoliv diskuze , že pokud se té diskuze někdo hodlá účastnit musí vědět o čem je !!! Musí mít aspoň elementární znalosti diskutovaného tématu .

Z tvých předchozích příspěvků je zcela patrné , že jsi úplně mimo a že prostě nemáš ani potuchy o čem píšeš . Jak už jsem psal v příspěvku, který neprošel cenzurou , je to
pro tebe "TERRA INCOGNITA" ! Můžeš se snažit jak chceš , abys neztratil "glanc" sám před sebou , ale to mne až tak nezajímá . Ve svých očích budeš vždy génius.

Je to úplně stejné , jako kdybych se já poušťel do odborné diskuze o právních záležitostech s paní Judr "Mindy" .To by dopadlo [velký smích] [velký smích] [velký smích] .......... Narozdíl od tebe , však mám jakousi soudnost, chceš-li autocenzuru , která mi nedovolí dělat ze sebe šaška . A tak se radši vyjadřuji jen k tomu čemu jakžtakž rozumím.

Z mého hlediska, snad jen p. Had je způsobilý zasvěceně k danému tématu diskutovat . On
jasně ukazuje ve svých příspěvcích , že to žije a tudíž tomu rozumí .

A tak milý Zdenouši ! Bav se jak uznáš za vhodné , ale neměj mi za zlé , že s tebou nehodlám diskutovat o věcech , kterým absolutně nerozumíš . Musíš si k diskuzi najít vhodného partnera , který bude na stejné duševní úrovni . Chceš-li , na stejném stupni inteligence .


Bav se dobře [smích] [smích]

122006

22.11.2006 15:58

Multi-kulti learning

RE: Pro tolerantního pana Sodka

carlossz 213.?.?.?

Zdravím Vás pane Johny .

Možná ,že Vás osud "úmyslně" dosadil doprostřed romského etnika .Snad proto , aby jste se naučil toleranci a trpělivosti.

Říká se , že osud je náš nejlepší vychovatel . Více byste se o tom mohl dočíst v knihách od vynikajícího člověka , paní PhDr Marty Foučkové. Napsala knihy "Jsem" a "Já jsem" !

Ona uvádí ve svých knihách příběhy klientů , které pomocí hypnózy uvádí do minulých životů. Z těch příběhů tam jasně vysvítá , proč mají ti , kteří lidé svoje problémy . Nepřál bych Vám aby jste se v příštím životě musel narodit jako Rom . Pak by jste na vlastní kůži pocítil jaké to je, být tím nenáviděným Romem a co to obnáší .

Já vím , že se nám ,"nepostiženým", lehce kecá , a tak držím palce ať to vydržíte pokud možno s dobrou náladou .

122003

22.11.2006 13:25

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Budu se snažit [vyplazený jazyk]

121982

22.11.2006 09:04

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Těch pravidel jsem si všiml , když jsem pročítal Vaše příspěvky.

Velmi poučné.[chechtot] Bavilo mne jak jste "uzemňovala" oponenty , ale to jste asi ještě nebyla editorkou , a musím napsat , že jste byla někdy mnohem ostřejší než já .

Nuž , co naplat. Jste v roli "soudce" ( "boha" jak sama uvádíte ) a tak máte vždycky pravdu . [velký smích] [velký smích] [velký smích]


Chudák z.á.p. ach , mohl se nad sebou zamyslet ! Díky vaší cenzuře je toho ale ušetřen [vyplazený jazyk]

121952

22.11.2006 07:16

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

...Je to hrubě proti pravidlům zdejší diskuze.

Ať se dívám jak se dívám , tak nikde nevidím vystavena pravidla zdejší diskuze , které jsem tak hrubě porušil !

Včem jsem je porušil ? V tom , že diskutujícímu "dokážu" jeho slabost a nekompetentnost vyjadřovat se k danému tématu......Nepoužil jsem jediného hrubého slova . Vtip a satira není hrubost!!! Možná Vám unikl smysl předchozího příspěvku paní Editorko !

121940

22.11.2006 06:27

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Ahoj z.a.pe !!

Ty víš o budhismu asi tolik , kolik já o tvé soudnosti !

Udělal jsem si tak trochu rozbor tvojí osobnosti . Tady je :

( Zrušeno. Rozbory osobnosti zdejších přispěvatelů sem, laskavě, nepostujte. Je to hrubě proti pravidlům zdejší diskuze. Editorka )

121937

21.11.2006 13:31

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Ahoj "z.a.pe"

Jsi bystré "stvoření" , když si "poznalo" , že jsem Karel .

Svatá pravda !!! Teď je to hodně moderní , ale dá se říct i aktuální .Vždyť doba není "růžová" a spousta lidí hledá řešení životní strasti. Kam se mají obrátit ti co hledají řešení ? K církvi a k jejím blábolům ? Možností je mnoho a jednou z nich je budhismus.

Tvoje zkušenost s budhismem je "humorná" ale patří k tobě , k tvému způsobu života . Nemohu
k tomu nic dodat a věřím ti každé slovo .

Moje zkušenost je jiná !!! Dodám jen , máš pravdu ,že je to o způsobu života . Je to životní styl .

Ptáš se jak se to slučuje s životním náhledem průměrného Čecha či Evropana ? Odpovídám ,že slučuje i neslučuje .

Vždyť i Budha Góthama než se stal Budhou , byl normální člověk. Stejně jako průměrný Čech nebo průměrný Evropan žil svoje životy .V nich toužil po smyslových požitcích , chtěl smyslové požitky , vyžíval se ve smyslových požítcích a tak , se choval stejně jako oni...........Až jednou po eonech věků se mu z toho všeho začalo dělat zle. Zjistil , že vše je strast . Až pak , začal hledat cestu ze strasti.

Jeho poslední život , v němž se stal Budhou , byl sepsán a my jej známe z knih .Ten život byl dokonalý ............. Z tohoto hlediska je jeho dokonalý život vzdálený nám všem , jak Čechům tak Evropanům.

A tak milý z.a.pe ..... Nech Čechy a Evropany v klidu dozrát , a nevyčítej jim ,že nejsou dokonalí ,stejně jako nevyčítáš svým dětem , že ještě nejsou dospělé .( pokud nějaké děti máš ! )Všechno chce svůj čas


Měj se , jak chceš [bliji]

121874

20.11.2006 04:05

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Milý anonyme !

Pokud máš potíže se zažíváním , zkus užít třeba živočišné uhlí.........

Jsem rád , že se ti ulevilo , ale nevím, proč se divíš tomu , že někteří Češi mají blízko k Mahayaně . Každý je jiný a každý má jiné předpoklady . Jeden je karmicky mladý a jiný zase karmický stařec. Proto se jeden bude vyžívat pivem a druhý se bude věnovat třeba Mahayaně . To je přece jasné a není potřeba k tomu nic dodávat .

Samozřejmě , že těch co se věnují Mahayaně bude maximálně několik desítek a určitě to nebude celý národ. Vždyť v Indii za časů Budhy Góthamy tomu nebylo jinak. Většina budhistů se tenkrát věnovala hinajáně.

Co se týče nihilismu ( naprosté neuznávání a popírání všech hodnot mravních a společenských ) nevěřím , že je takový celý národ . Vždyť vše je v pohybu a vše se vyvíjí . A jestliže dnes je někdo takový , "zítra" může být "makový". To je úplně přirozené a naprosto v pořádku . Všichni nejsou stejní a na stejném stupni vývoje . Proto, nechme na každém jedinci jaký je , je to jeho život , jeho svoboda , jeho zkušenost .


Jinak , Budha Góthama byl údajně zpopelněn , a tak by se jen stěží mohl v hrobě obrátit. [smích]

121754

19.11.2006 15:39

Démon Kracios

RE: Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Díky "leo69". Měl jsem v úmyslu sem přidat taky tento odkaz a tak si mi ušetřil práci.

Zdroj znám , byl jsem s ním v kontaktu. [smích]

Buď zdráv

121701

19.11.2006 07:47

Démon Kracios

Praotec Čech - Osvícený autokrat

carlossz 213.?.?.?

Přečtěte si článek Josefa Krále na uvedeném linku !

http://avalon.wz.cz/Tajemno,energie/Pribehpraotcec...

121667

16.11.2006 17:02

Tragédie, fraška, a to nejhorší teprve přijde

RE: Asi nikoho nepotěším...

carlossz 213.?.?.?

budu trvat na tom, že svět a Irák bez Saddáma Husajna je daleko lepší než svět a Irák se Saddámem Husajnem.

Asi jste se v tom zápalu nadšení "ztratil" .Zkuste se projít,odpočinout a vydýchat. Pak se koukněte na nějaké objektivní zprávy o Iráku . Snad uvidíte objektivněji jak vypadá Irák dnes.

121521

16.11.2006 16:48

Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi

RE: Velky pad a konec kapitalistickeho satana z USA

carlossz 213.?.?.?

Hezké pane "Von plebs"

Reaguji s trochou nadsázky, ale jinak to asi nelze. Zřejmě nedohlédnete dál , než na dno talíře či bankovního konta , jinak by ste nemohl "vypotit" takový myšlenkový produkt.

Prostor je opravdu nabitý zlem k prasknutí, až tak, že hrozí každým dnem "katastrofa" . Není se co divit , že citliví lidé vnímají tyto předzvěsti a prorokují neblahé události.

Inteligenčně nepříliš vyvinutí lidě se jen posmívají , že se předzvěděné události nedostaví ......Ony ty katastrofy by se již dávno dostavily , nebýt "několika desítek naivních hlupáků" , kteří se ze všech sil snaží aby těm předzvěděným katastrofám zabránili.

Dočtete se o tom například v Budhismu ,kde se práví, že mniší musejí za skrovné jídlo ,celý den a po celý život provádět ono budhistické "mettá".Přání dobra všem bytostem na všech stranách.Touto činností do jisté míry ruší zlo , které jako mrak obestírá celou zemi.


A tak milý pane ,pokud nejste spokojen s tím , že se katastrofické scénáře dosud nenaplnily , podejte stížnost na budhistické mnichy třeba na Cejlonu. Tam mají tuším nějakou základnu .

[chechtot] [chechtot]

121519

16.11.2006 05:23

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

Dokončení !

carlossz 213.?.?.?

Až jednou, dozraje . Pak pochopí ,že vše je marnost, že vše je pořád dokola , že nikde v této sféře není opravdové štěstí, že se neustále hnal jen za vidinou .

Pak začne hledat únik ze strasti . Začne hledat "Boha". To ovšem trvá taky velmi dlouho než
člověk hnaný "vnitřními tlaky" dosáhne sféry Boha otce. Spotřebuje na to zpravidla několik životů a vnich se vrací zpět na zemi a zase nahoru . Vše záleží na intenzitě , jakou věnuje tomu aby se dostal do vyšších stavů vědomí a tím taky zrození do sfér kde strast není tak intenzivní.

Život ve sféře Boha otce je v porovnání s naším téměř věčností. Ale i blaženosti se "přejí"
a unaví , a tak nikdo v této sféře nevydrží věčně. Musí nahoru nebo dolů.Ve vyšších sférách je délka trvání života v porovnání se sférou Boha otce zase téměř věčností. A tak pořád dokola .Čím blíže k dokonalosti , tím se délka "života" prodlužuje.Pro nás, nepředstavitelné časové období !!!

A tak jaká si alternativa opravdu existuje .Téměř nekonečný koloběh životů v nižších sférách plných strastí; nebo cesta z bludného kruhu ,cesta vzhůru . Jak jste psal , máme svobodu v tom co si zvolíme..........Možnost sednout si na prdel, ale vůbec nevidím !


Dozrálý člověk nemá volbu. On, vnímá život jako "pustinu" , chcete-li jako "ohnivou výheň". Musí sebou mrskat aby z toho unikl, musí sebou mrskat aby našel "pramen čisté vody" a mohl se do ní ponořit. Je prostě hnán vnitřnímy tlaky , karmou !!

Během těch nesčetných životů se ukládaly životní zkušenosti do jeho "ducha" a tak má jakýsi radar , který mu vnitřně říká jak to vlastně s tím štěstím je . Nebyl by šťastný ani kdyby byl obklopen zlatem ,ani kdyby měl moc , ani kdyby byl králem .Prostě nic z tohoto světa mu nemůže dát pocit trvalého štěstí.


To je ale vrchol zralosti a než toho člověk dosáhne uspokojí se třeba cigaretou , dobrým kafem apod.


Každý člověk má v sobě Boží jiskru a ta vede každého tam kde najde poučení,uspokojení a životní zkušenost.....A tak nechme pane Druide fujtaifl představy a nechme se vést životem, on už nás poučí. [pláč]

121482

16.11.2006 04:11

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Zdravím

Tak to jsem nevěděl.Četl jsem jen , "kráceno editor", a domníval jsem se , že editor = vydavatel = člověk. Pro příště
budu poučenější . Díky za vysvětlení

121479

15.11.2006 16:56

Tragédie, fraška, a to nejhorší teprve přijde

RE: Ale

carlossz 213.?.?.?

Ricky

Pan Zákopčáník by Vám popřál "slunce v duši" ! Možná by Vás osvítilo a dost možná , že by se Vám i rozsvítilo ( to slunce ) [velký smích]

121455

15.11.2006 15:57

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Žádná anonymita, jen jsem se zapoměl přihlásit !!! Škoda , že je příspěvek krácen editorem , to dovysvětlení bylo z mého hlediska dost podstatné .Vážený editore ,Vážená editorko!

Jestli to jde ,uveďte prosím i ten zbytek příspěvku ,jinak celá "diskuze" ztratí smysl. [překvapení]

121450

15.11.2006 15:07

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

213.?.?.?

Buďte zdráv Druide.
Jak má nešťastný člověk poznat že je vlastně šťastný ?!...

Každý přece vnímáme svůj vnitřní stav a víme jestli jsme šťastni nebo ne.

Máte pravdu v tom , že když se nešťastný člověk kouká kolem sebe , tak nechápe, proč zrovna on je tím kdo má trpět , když ti ostatní se "válí ve šťěstí"........Pokud je nešťastný materialista ,tak proklíná ,nadává, závidí, nebo utápí svůj žal a vztek nad nepřízní osudu v alkoholu ,a nebo se dopouští trestných či nemravných činů , jen aby unikl ze své tísně. Materialista se taky vysmívá theistům za jejich víru v Boha, za jejich"blbost" .........Z mého hlediska si nepolepší ani za mák .Protože těmi negativními duševními stavy nezmění svůj současný osud a ani ten budoucí. Jak už jsem psal, hodně při smrti záleží na stavech vědomí,a to vědomí výrazně ovlivňují duševní stavy.A jestliže se člověk zaobírá celý život nenávistí ,závistí a jinými špatnými duševními stavy , tak se to zákonitě musí odrazit ve stavu vědomí. Podle toho taky vypadá následující zrození.Narodí se možná ještě víc nešťastný než v předchozím životě , ale to si nepamatuje a tak kolotoč nevědomosti pokračuje tak dlouho dokud chudák člověk neskončí v p....!!!

Výbornou školou "škrábání" nahoru je čistá křesťanská nauka ! Vždyť její zakladatel to podal báječně , čistě a dokonale..........Jenže, údajně v 5 století n.l , jakýsi církevní koncil , dal kus důležitého učení, učení o reinkarnaci do klatby. Tím se do vědomí lidí dostalo něco pokřiveného , falešného a zlého. Tak se zadělalo na obrovské neěšťestí lidí.

..........To je ten pravý důvod , proč lidé nechápou důvod svého nešťestí . Nevědí a nechápou , že když zasejí bodláčí sklidí bodláčí, že když zasejí pšenici sklidí pšenici. Vždyť i Zakladatel křesťanské nauky , kdesi říkával ......"jak zasejete tak sklidíte".(Pro mne ,jasný důkaz o reinkarnačním zákoně!)

Dnes , se většinou jen lidé posmívají ,že křesťanství je jen nástrojem k ovládnutí hloupých mas a odmítají tím , nauku která učí jak dosáhnout šťestí. Nedovedou odlišit čistou nauku od pokřiveného učení zastoupeného církví .

Kdo psal Bibli se můžu jen dohadovat , ale to že tam není zmínka o reinkarnaci ,mi lecos napovídá.

Píšete : "hned jak ho dosahne zjisti, ze tudy cesta ke stesti asi nevede" . Ne ne , ten pohled by byl zavádějící. Všechno se odehrává ve velikých časových rozměrech. Aby člověk zatoužil uniknout z tohoto světa , musí mít spoustu životních zkušeností. Musí prožít vše co ještě neprožil, musí se mu splnit vše po čem kdy toužil. Téměř nekonečný koloběh životů....

Až jednou, dozraje . Pak pochopí ,že vše je marnost, že vše je pořád dokola , že nikde v této sféře není opravdové štěstí, že se neustále hnal ...

Kráceno (Editor)

121448

14.11.2006 05:59

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Budhisté znají termnín nirvána .To by mohlo znamenat jakýsi konec , vyvanutí či vyhasnutí.........Jenže co z toho bytost má, že zanikne? A tak se prý dokonalé bytosti udržují na prahu nirvány a čekají až se všechno stvoření vrátí ke svému prapůvodu, k prázdnotě .Pak prázdnota pohltí vše stvořené a pak zase vše vytvoří. Věčný koloběh života.

Člověk , žije v průměru 85 let a jeho život není štastný . Bohové,z lidského hlediska ,"žijí" nepředstavitelně dlouho a nepoměrně šťastněji. A taky Bohové jsou různého řádu a mají své sféry ,prostě Bohové vyšší a nižšší. Jedni "žijí" nepředstavitelně déle než ti druzí a taky jejich vnímání , chcete li , stavy vědomí ,jsou kvalitativně odlišné.

Všichni chceme žít šťastně a tak se škrábeme za lepším .Jenže i v tom lepším to časem začíná tížit , a tak se zase bytosti škrábou za lepším , kde to tolik netíží. Tak pořád dokola , až se dosáhne sféry kde je prázdno nebo skoro prázdno .

Tím co jsem doposud popisoval ,v žádném případě nepopírám Boha ,kterého popisuje Bible.......Jen chápu , že on a jeho sféra je vstupní branou do ještě vyšších oblastí k vyšším Bohům .Pro někoho ,bránou k dokonalému odpočinku !

121388

13.11.2006 05:53

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Máte pravdu ! Každý člověk je v podstatě božský .Říká se ,že člověk je mikrokosmos a tedy obsahuje všechny sféry, od pekelných až po ty nejvyšší .Proto se taky chová jednou tak a podruhé onak.

Člověk je ale na "křižovatce" a měl by se rozhodnout kam zamíří , jestli "nahoru" nebo "dolů". Doporučuje se, aby v sobě vyvolal tendence vedoucí do vyšších světů ,do vyšších sfér.

Tyto sféry (od pekelných až po ty nejvyšší) jsou rozděleny podle stavu vědomí. Abychom se mohli zrodit v té či oné sféře , musíme tomu přizpůsobit své vědomí. Ze všech sil se snažit udržovat jeden, žádoucí stav vědomí. Pokud to dovedem ,tak za čas realizujeme nový stav vědomí, příslušející té čí oné sféře. (Také pak, podle toho vypadá následující "zrození".)

Opravdu záleží na stavech vědomí! K čemu se člověk upíná tím bude postižen ,na těle i na duchu.

Určitě jsou božské sféry dobře odděleny od jiných, nebožských sfér. Tak dobře , že je nemožné aby jedna obsahovala "prvky" druhé ....... Pokud je něco božské , nemůže to v sobě obsahovat nic "nebožského".

S tím tvořením to je tak , že každý z nás něco neustále tvoří . Bohové ,démoni, lidé ,zvířata atd. .......všichni pořád něco tvoří a neustále vytváří svoji budoucnost ,minulost a přítomnost.

Bohové vznikají,zanikají. Jsou na vzestupu či na sestupu stejně jako každý jiný člověk . Není třeba se jich bát.

To ale záleží na každém z nás, jaké vlastnosti jim přisoudíme a jaký postoj k nim zaujmem .Někdo "Boha" uctívá jako matku , jiný jako otce a někdo jako přísného učitele. Možností je mnoho a to je naše svoboda.

Já jsem jen vyjádřil jakého "Boha" bych nechtěl. [smích]

121297

12.11.2006 07:46

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

RE: Jakýpak BŮH ?

carlossz 213.?.?.?

Je to přesně tak jak to říkáte . Velmi záleží na tom jak boha vnímáte . Vy ho vnímáte zřejmě jako tvůrce všeho ve vesmíru a tím se asi budeme lišit.

Nějak mi uniká smysl toho , že bych měl rozšířit vnímání na opačnou část spektra .Je jasné,že vesmír je rozdělen na různé sféry.Pokud je něco božského , nemůže to v sobě obsahovat nic ďémonického a naopak . Postata je buď božská nebo nebožská . Pokud ovšem nehovoříte o Bohu jako o vesmíru samotném !!!

Jsem "BOHEM" : Ponoř se do mne a dosáhneš dokonalosti.Vím,že jsi slabá lidská bytost a proto tě nemohu za pitomosti trestat ani se ti mstít.Ve své nekonečné moudrosti a nekonečné vševědoucnosti vidím jak klopýtáš temnotou .Vzývej moje jméno každou vteřinou po celý život a jistě mne dosáhneš. Jsem tvoje spása ,tvoje útočiště tvůj domov.Ani jediný okamžik , ve kterém jsi mi věnoval myšlenku nebo kdy jsi vyslovil moje jméno, nezůstane zapomenut.Vše co děláš dělej pro mne .Jsem tvůj milující otec , přítel a ve své nekonečné dobrotě ti odpouštím vše , čeho ses dopustil v minulosti , přítomnosti a čeho se dopustíš v budoucnosti . JSEM BŮH , JSEM ODPUŠTĚNÍ.......(je tu však něco mocnějšího než BŮH , a to je karmický zákon )

Skutečně, člověk má volbu zda vloží ruku do ohně a spálí se , anebo svoji rukou obejme něčí šíji či přijme pomocnou ruku !


Souhlasím s tím , že rozhodnutí co si zvolíme ,děláme sami !

121222

12.11.2006 07:09

O lidské dobrotě

RE: Paní ze Slovenska

carlossz 213.?.?.?

No pane Stwora ! Já být Váma , tak ty peníze nechám na zvědavce . Na to byly přece určeny !!! Myslím , že ta paní by se urazila v případě , že ty peníze dáte někam jinam . Vždyť je to stejné jako když dostanete dar "od srdce" a vy ho dáte někomu jinému a ještě k tomu to oznámíte dárci.Tím ji velice raníte . Já být v té situaci , tak bych se za takovou úvahu styděl a veřejně se dárkyni omluvil . Na Vaši omluvu hovoří fakt , že jste podlehl našeptávání závistivcům . To se občas stává , když Vás někdo osočí! [smích]

121217

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 3

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 1

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
387 762,50 Kč

Poslední aktualizace: 28.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?