Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 272 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Gdosy, Míra S..

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

02.05.2007 08:34

S láskou sestry Tomanovy

Otazníky

Gdosy 195.?.?.?

Očekávám další vlnu kritiky na toto dílko, ovšem na druhou stranu bych dal panu Lhotákovy velké plus za schopnost vidět svět. Každý z nás má vžitý vzorec životních norem a tomuto konceptu se snaží přiblížit způsobem svého života. Právě na tomto základě se rodí naše emoce vedoucí do kolize s vizí tržně technologické otrokářské společnosti. To je ona otřepaná fráze o hledání kořenů. Pokud člověk nemá žádnou vizi, nemá ani potřebu se vyhraňovat vůči úpadku, nebo vzestupu společenské úrovně.
Misch

134348

30.04.2007 10:46

Nejlepší ruský prezident, jakého kdy Západ měl

RE: Jelcin splácel svoje dluhy.

Gdosy 195.?.?.?

Havel je mamlas, a není divu že jeho slovní argumentace dělá nejen jemu, ale především USA medvědí službu. Naprosto pominul tvrzení, že radar není namířen proti Rusku. Ostatně vzhledem k tomu, že to nikdy nebyla pravda, není divu že tuto drobnost pominul. Každý kdo žije v Česku a nemá v hlavě sračky si uvědomuje, že jsme maličká zem, která v případě konfliktu nemá šanci vzdorovat gigantu jako je Rusko. USA je dost daleko na to, aby dokázalo smetení této tečky na mapě zabránit. Ovšem být zahrnut do plánovaných ztrát, v zájmu přežití USA je patrně nepřekonatelná meta projevu skutečné demokracie.

134258

30.04.2007 10:15

Nejlepší ruský prezident, jakého kdy Západ měl

Zásluha

Gdosy 195.?.?.?

Jendna z velkých zásluh Jelcina je, že celému Rusku ukázal jak vypadá demokracie v podání tržně hospodařících kapitalistů. Ačkoliv Rusko po pádu komunismu nebylo žádná ekonomická velmoc, přesto dokázalo spadnout o dalších padesát pater na žebříčku jak životní úrovně, tak lidskosti. Ukázal, že vláda která stratí moc nad nerostným bohatstvím, nebude schopná udržet pozice velmoci a bude vystavena neustálým útokům okolních států pod taktovkou Pentagonu. Putin pouze udělal co musel, pokud Rusko nechtělo spadnout na úroveň prvobytně pospolných společností. Myslím že každá další vláda i prezident, pokud nebudou dosazeny jako vláda v Česku, nebude moci toto nebezpečí ignorovat, pokud nebude chtít čelit čečenským a kdo ví jakým nebezpečím.
Ostatně současné události v Estonsku budou patrně přímo souviset s Ruskem a snaze jej zatáhnout do dalšího lokálního konfliktu. Vyhlášení jako "Estoncům vadí pomník" jsou jak vystřižené z návodů na vyvolání občanské války. Člověku až běhá mráz po zádech, když se podívá do minulosti a vidí, jak jsou si všechny události podobné a jak snadno se nechá společnost vtáhnout do hry o nastolení světovlády. Je jedno zda za podklad slouží náboženské, etnické, územní či historické události.
Rusko zatím zachovává klid v otázce Iránu a dokonce toleruje i podíl Evropy na nesmyslných sankcích. Překouslo všechny ty oranžové a kdo ví jaké revoluce. Nechává jej chladným snaha po narušení obchodu s plynem a spousta dalších událostí. Radary a základny na území Česka a Polska jsou jen další z řady pouhých provokací na adresu Rusů.
Já jen doufám že Rusouvé naleznou schůdnou, to jest mírovou cestu pro všechny lidi na starém kontinenetu. Protože to v současnosti skutečně záleží jen a jen na nich.

134255

28.04.2007 19:10

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Ale asi máte pravdu. Odvolávám co jsem odvolal, a slibuji co jsem slíbil. Poníženě prosím za odpuštění, až do desátého kolene a patnáctého lokte. [smích] Tahle diskuze je o názorech, nikoliv o pravdě. Nemá se oč opřít, takže......

134168

28.04.2007 19:05

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Tihle negramotní pastavci postavili pyramidu. Už jste si jí všiml? Taková ta velká stavba na poušti. Ostaně nebyli to oni kdo přišel s nulou na počátku matematické řady? Ještě že se jednalo o negramoty.

134167

28.04.2007 12:29

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Jistě že vymyslel. Ostatně proč také ne. Jestliže mám věřit, že národ otroků odcházel do pouště ověšen zlatými náušnicemi, z nichž posléze Áron odlil zlaté tele, jenž jediným mrštěním o zem roztříštil Mojžíš na prach, který údajně jeho pohunkům náramně chutnal. Jestliže mám věřit, že se v poušti vyskytují nejen návody na zhotovení jakéhosi samovraždícího stroje, a dále pak diamanty na jeho ozdobení, vzácná dřeva.... Jestliže mám věřit že před příchodem Mojžíše z hory, národ izraelitů propadl žracím orgiím, když týden před tím nebylo co jíst, jestliže mám věřit.... jestliže mám věřit....jestliže mám věřit v historii odvozenou od těchto obsurdit, jestliže mám věřit v kulturu vzešlou ze lži, jestliže mám být společensky uvědomělí a sloužit jako nevolník novodobému otrokářství, jestliže.....
Pak chci mít jistotu že každé slovo v bibli je pravda. A pakliže nevíte komu jsou vaše slova určena, pakliže nevíte z čeho své tvrzení odvozuje, pakliže nevíte atd., atd. Inu, reku ti hošku, máš v tom zmatek. Ale to nic, bratří tvoji v Kristu a hoši jarmulkáři ti poskytnou dostatek příležitostí k vyjádření loajality. Chce to jenom se hodně snažit a psát ty správné myšlenky. [chechtot]

134146

27.04.2007 23:21

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Slova se nás dotýkají, vyvolávají vášně, způsobují smutek a s tím vším přinášejí poznání. Slova a vlastnosti jsou jedno a totéž, ale slova se váží na duchovní stupeň našeho vývoje. Ježíš to celkem dobře popsal v nějakém evangeliu. Tuším že Petrovo. Jenže k pochopení vede trnitá cesta. Tentýž klíč, který vede k utváření vlastností, vede i k utváření slov. Spojením vlastností se rodí schopnost. Spojením slov se rodí představa. Poslední z atlantských králů (bohů) postavil pyramidu jako věčný odkaz platnosti vesmírných zákonitostí. I to jsou slova zaznamenaná na povrchu země. Dají se číst, je-li vědomí připraveno její pravdu přijmout. Je v ní zaznamenán nejem princip vesmírných sil, počet cyklů spolu s principem vývoje, myšlenkového uspořádání, ale mnoho dalších informací. Nám nezbývá nic jiného, než slova správně složit tak, aby utvořená představa dokázala zlomit sedm pečetí tajemné svatyně o níž hovořil Ježíš.
Všechno co píšete je pozoruhodné a přináší to člověku onu jiskřičku naděje že se něco děje. Že to nejsou jen zbloudilé představy zrozené nad stránkami knih a diskuzních příspěvků. Jsem rád že sem píšete a spolu s dalšími jenž nebudu jmenovat...... nebo jo budu, třeba Gejdoš [cool]

134105

27.04.2007 14:05

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Pokračování.
Faraón si i přes varování kněží nemusel být hrozby jenž pramenila z pouhého vědění vědom, a proto této události nevěnoval takřka žádnou pozornost.
Přesto jak to vypadá, se okradení kněží rozhodli na tuto krádež nikdy nezapomenout, a vytvořit společenství, jenž buďto jednou získá schránku zpět, nebo uchová maximum vědomostí, aby mohlo v čase potřeby vytvořit proti rozpínajícímu se zlu protiváhu.
Existuje více lidí jenž zná tuto historii. Například Hitler byl přímo posedlí touhou schránku naleznout. Ostatně právě odtud pramenila jeho zhoubná nenávist k židům.
Škoda že je zde jen omezený prostor, tato skutečná historie je vskutku fascinující. A to důležité je, že nám dává možnost nahlédnout dál, než dva tisíce let zpátky. Ukazuje nám, proč a jak vzniklo křesťanství, i jak byla zmanipulována věda, aby se obyčejný člověk nemohl dopátrat pravdy. Ale už brzo to praskne, a pak bůde bólet.

134057

27.04.2007 14:04

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

Gdosy 195.?.?.?

Podobná témata přímo svádějí k snaze zveřejnit hlubší myšlenkové pochody, které však mohou na některé čtenáře působit dráždivě. Přirozeně je věcí editora, zda takové příspěvky bude eliminovat. V každém případě se jedná o alternativní zdroj informací, který může narušit současné paradigma.
Co se týká slov a písmen, máte asi pravdu, ale existují dvě roviny dějin. Jedna by se dala nazvat vývojová, a ta je zaznamenána na úrovni bytí. A pak druhá, která je historická a ta je celkem snadno manipulovatelná, protože je vázána na paměť a zachování informací.
Zatímco na úrovni vývojových schémat nalézáme různé epochy, zvraty a vzestupy. Historie je plná událostí, cílů, a chyb. Člověk si jen málo uvědomuje, jak jsou obě tyto vrstvy navzájem prolnuty a jak se ovlivňují.
Jak jistě víte, diky katastrofickým událostem na počátku našich časů, se hlavní část civilizace rozdělila do tří směrů. Pro nás důležitý Egyptský se stal kolébkou pro současnou civilizaci. Dnes už je více než jasné, jak se zrodila jedna z největších lží a čím bylo lidstvo podvedeno. V době největší slávy Egypta žilo nebo přijíždělo do této oblasti mnoho národů. Na území tehdejšího Egypta, nebo v jeho blízkosti žil satanský kult, praktikující krvavé oběti, ať už zvířecí nebo lidské. Pro tento kult nebylo obtížné zjistit, odkud čerpají Egypťané svoji vzdělanost. Když zanikala původní civilizace, vznikla jedna z největších a nejúžasnějších staveb všech dob. Pyramida. Právě zde a na několika dalších místech byly uloženy schránky, v nichž bylo zaznamenáno všechno tehdejší vědění. Po určitém čase ji Egypťané patrně převezli na jiné místo. Po dlouhou dobu pro ně byla zdrojem vzdělání. Jediným problémem bylo, že zdaleka ne všemu rozuměli. Důvodem bylo, že jádro Atlantské civilizace nabyli pozemšťané a ti se po katastrofě, patrně na základě změny klimatických podmínek, rozhodli odejít. Slíbili sice že se vrátí, ale to už je jiná historie. To co zůstalo byly obyčejní lidé, jejichž úroveň vývoje jim neumožňovala tehdejší technologické znalosti pochopit. Ovšem docela úspěšně se jim dařilo uplatňovat to, co se od svých bohů naučili. A právě tato schránka se stala cílem onoho satanského kultu. Je zřejmé, že pro uskutečnění tohoto cíle bylo nutné odvést pozornost kněží, jenž schránku střežili. Proto je celkem možné, že se tito stoupenci ďábla skutečně dopustili masové vraždy určitého počtu dětí. Ostatně to byla součást jejich praktikovaného náboženství. Ve vzniklé panice se zmocnili schránky a utekli jak je známo do pouště. Nebo někam jinam, protože co svět světem stojí, tito lidé jen lžou, lžou a lžou. Nevím sice jak pronásledování zlodějů probíhalo, ovšem je celkem možné, že se nestalo nic.

134056

26.04.2007 16:26

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

195.?.?.?

Podle současné vědy máte nekonečný zdroj energie takřka všude kolem sebe. Například halda dřeva. Logická úvaha nás vede k přesvědčení, že svět má své hranice definované skrze bytí a nebytí. Bytí a nebytí jsou protiklady vymezující stav. Buďto něco je a nebo není. U haldy dřeva platí, že poud použijete kanystr benzínu a zapalovač, velmi snadno dosáhnete stavu není. Jenže nejste žádný blbec a tak víte, že mimo není, existuje ještě záporný stav, není zase je. Takže vy sice zapálíte onu haldu, ovšem s cílem spálit jen její polovinu. Tím že shoří celá se dostáváte do stavu mínus jedna polovina. Protože vám jedna polovina kterou jste nechtěl spálit zůstala a hořením vznikla druhá polovina, máte vlastně haldu dřeva stále celou. Stačí pouze pomocí závorek převést záporné znaménko na kladné.

133951

26.04.2007 13:17

Věc názoru

RE: Názory mají všichni.

Gdosy 195.?.?.?

Ano, tato věta by si určitě zasloužila od pana Lhotáka hlubší výklad. Samo spojení zvyku, životního stylu a vlastního názoru je sice neotřelé, ale poněkud mnohoznačné. "stalo se již zvykem......mít vlastní názor" "zvykem jistého životního stylu" atd. atd. [oči v sloup]

133931

26.04.2007 12:37

Věc názoru

Názory mají všichni.

Gdosy 195.?.?.?

Já osobně čtu příspěvky bez pocitu nutné kritičnosti, ovšem někdy je napsané skutečný úlet. Nechci aby jste si myslel, že vyjadřuji pochybnost o vašich příspěvcích zde na Zvědavci a ani si nemyslím, že to bude mít vliv na návštěvnost. Ovšem pokud používáte vzletné obraty, sledujte také obsah sdělení. Snadno se Vám jinak stane, že napíšete pitomost. Tím nemyslím úmyslně. Někdy je obtížné nachytat svůj vlastní mozek na švestkách a ani po deseti přečteních si nevšimneme, že určitá věta je totální blud.
Viz: "Stalo se již zvykem jistého životního stylu mít vlastní názor na věci okolo nás"
V této větě je tolik nesmyslností, že by zasloužila být vyryta kružítkem na desku školní lavice.

133927

26.04.2007 11:42

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Ano, máte pravdu. Současnost přivádí na svět zcela nové a jedinečné názory. Rodí se budoucnost o níž mnoho lidí v bezpočtu generací snilo, stejně jako se jí bálo. Nevím zda události vygradují v souladu s názorem Petra Gejdoše, nebo se pouze utvoří myšlenková vlna jenž ovlivní postoje a názory lidí. V každém případě se mysl lidí posune o notný kus vpřed. Člověk snad pochopí jak zásadní význam pro něj má vývoj a jak moc byl s tímto procesem v rozporu.
Čekají nás zcela převratné objevy, které povedou k přijetí naprosto odlišných společenských norem. Lež se ukáže v celé své nahotě a zastihne ty, kteří si na ní postavili svojí živnost. Může se zdát že pro podobná tvrzení neexistují žádné důkazy, ale to není pravda. Důkazů je dost pro ty kdo je chtějí vidět. Já přirozeně uznávám, že k pochopení vede složitá cesta. Člověk musí naleznout cestu ven z ideologií a hluku, který má umlčet jeho vlastní myšlenku. Pro některé je cesta o to snadnější, že nepatří do okruhu společensky úspěšných. Pohybují se na okraji a dost často jsou napadáni skrze nepřizpůsobivost. Na druhou stranu, je až neskutečně nádherné, když večer uléháte a před očima se vám prohánějí roje hvězd z nichž se rodí obrazy, skládají modely a schémata za nimiž nalézáte lidskou mysl nebo samotný vesmír. Škoda, že to tak moc lidí nechce.
Kdysi jsem vyslechl od jednoho muže sáhodlouhou přednášku o teorii relativity, fungování vesmíru a kdo ví o čem ještě. Popíjel jsem pivo a dle svého zvyku nechával mysl odpočívat a volně vytahovat vzpomínky spojené s jedinečnými pocity. Dělám to co si pamatuji. Z těch pocitů na vás svítí slunce, šumí listí stromů, ozývá se smích a šplouchají vlnky na břehu rybníka. Tyto pocity lze pomocí vůle zesílit tak, až se v nich duše může koupat a čerpat z nich nesmírnou energii.
Když ten muž získal pocit naprostého vítězství ducha na tupou hmotou, položil jsem mu prostou otázku: jaká je záporná hodnota od pojmu rozměr? Řekl jsem, že nepatřím k těm pro něž stačí napsat před číslici mínus a problém je vyřešen. Můj mozek očekává logické vysvětlení potřebné k utvoření představy. A tedy až my vysvětlí co je zápornou hodnotou hmotnosti, velikosti a objemu, určitě pochopím i teorii relativity. Prohlásil že jsem idiot. Možná má pravdu.

133918

25.04.2007 14:33

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

No nedá mi to a ještě se vrátím k Vaší otázce. Záleží na úhlu pohledu. Vesmír je absolutně vším a ničím zároveň. Aby cokoliv mohlo existovat musí existovat něco jiného. Jenže krom vesmíru nic jiného neexistuje. V tomto absolutním měřítku nemůžeme hovořit o bytí a nebytí neboť vesmír obsahuje vše čím je, a nic jiného mimo něj ve vztahu k němu neexistuje. Ve vztahu k sobě samotnému je vesmír složen z jednotlivých částí (energie hmoty atd.). A proto můžeme hovořit o bytí a nebytí.
Přeneseme to na člověka. Z našeho pohledu vládne uvnitř nás samotných klid. Pokud vše funguje jak má. Přitom z pohledu jednotlivých orgánů žádný klid neexistuje. Srdce dře, ledviny filtrují, játra vylučují, žaludek rozmělňuje, sliny tráví atd. Všechny orgány tak dohromady vytváří harmonický celek, který je-li v rovnováze, přináší život. To je to co ve vesmíru nazýváme bytí. Proto z pohledu Boha neexistuje nic. Žádný pohyb, čas hmota ani energie, protože neexistuje nic mimo něj. Aby to vše počalo existovat, musí si svět uvědomit skrze jeho jednotlivé části. Uvědomění se tedy rodí nikoliv směrem dovnitř, ale směrem vně.
Obecně proto platí, že tak jak vidíte svět Vy, já, a ostatní tak jej vidí i Bůh. Žádný jiný svět, názor, ani úhel pohledu totiž neexistuje. Bůh si nepřeje to co si nepřejete, a přeje si to co si sám přejete.
Nevím zda jsem to napsal dostatečně srozumitelně.

133825

25.04.2007 13:29

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Přirozeně. Abychom vymazali paměť musíme vymazat realitu. Protože cokoliv uvnitř určité reality vzniklo, sestává se z nekonečné řady příčin a následků. Pokud odebreme jakýkoliv stav jehož bylo dosaženo, zhroutí se vše co následovalo. Tedy celá neše existence je zapsána v nás samotných. Ať už na tělesné nebo duchovní úrovni.
Naše snaha ututlat, změnit a vymazat vlastní historii, je nejbolestnější pro nás samotné. Protože spolu s tím útočíme na samotný smysl naší existence. Ale to vše potrvá jen od olám po olám. Potom se nám naše cesta znovu ukáže v celé své velikosti.
Tfuj, zase jsem se rozkecal. Tak tedy zase někdy příště. Snad jsem tím žvaněním někoho nenaštval. Ale i pokud ano, nic si z toho nedělejte, večer bude na Nově krimi, nebo můžete z mobilu zavolat kamarádům a jít chlastat. Prostě každý je přeci pánem svého osudu.
Pro Janka: co je Váš domovský web?

133821

25.04.2007 13:12

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Nu ano. Nula může být brána jako absolutní stejně tak jako relativní. Relativní nula se nalézá na rozhraní protikladů. Což znamená vlevo je plus a vpravo mínus. Tuto pzici můžeme chápat jako aktivní. Absolutní nula se nalézá jako mezní hodnota na konci nebo začátku. Tedy vše nebo nic. No, původně jsem si myslel, že se k podstatě paradoxu nikdo nedokáže ani přiblížit. Máte to za sto bodů s pěti křížky. Nyní už zbývá jen nakreslit nulu. Nikoliv však jako ono vejčité cosi z matematického obludária. Ale tak jak byla od počátku civilizace chápána. Jako kruh. Kruh představuje dvě polohy. Na straně jedné je to nekonečno. Na straně druhé je to kokrétní bod v prostoru a čase. Pokud si na obvodu kruhu nakreslíte bod, spatříte pozoruhodnou skutečnost. Z pohledu kruhu existuje bod v neurčité pozici. Protože nelze vymezit jeho pozici na základě určení vzdáleností nebo stran. Obrazně neexistuje dobro ani zlo. Z pozice bodu existuje levá a pravá strana atd. atd. Jak říkám, máto to za sto bodů. Jo a zapomeňte na směr. Pokud se na hodiny podíváte z druhé strany, točí se opačně.
Shrnuto, pokud na obvodu kruhu, (nuly) nakreslíte bod, získávete jak relativní (alfa a omega) tak absolutní, (počátek a konec) hodnotu. Obojí se nalézá v jednom místě. Tak jako vesmír, tak jako Bůh.

133819

25.04.2007 11:30

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Pardon: z místa nadbytku do místa nedostatku. Škoda jednoho bodu.

133811

25.04.2007 11:26

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Gdosy 195.?.?.?

Následující řádky jsou napsány nestydatě primitivně, ale jinak to nejde. Myslím že i tak zůstanou pro mnohé utajeny. Tedy nehledejte vědu, ale představu.
Podstata vesmíru je paradox. To je důvod proč jej nejsme schopni zatím pochopit. Pro mnohé bude jistě překvapením, že jeho stáří je několik milisekund a nikoliv miliardy let. To proto, že stavební prvek dnes považovaný za základ hmoty a zdroj energie neustále pulsuje po dráze vznik-zánik. Tedy v určitém okamžiku tu je, a v následujícím není. Protože se však jedná o paradox, jeho pohyb není absolutní. Pohybuje se v rámci záporných energií, které jej vrací zpět. Slůvko záporné zde vymezuje vztah částice k sobě samotné. Jak je všeobecně známo, energie teče vždy z místa nedostatku, do místa nadbytku. Pro naší pomyslnou částici platí, že její nedostatek řeší vstřebáváním, její nadbytek vyzařováním.
Další cesta k pochopení vesmíru nás dovádí k božímu výroku, "já jsem alfa i omega, počátek i konec“. Neboli vše v jednom a to jest jaká je postata nuly. Nula vyjadřuje samotnou podstatu bytí a nebytí, pokud víme co hledáme. Na jedné straně zde máme absolutní nic. To vznikne, pokud z určitého místa odebereme všechno to co existuje. Na straně druhé je zde absolutní vše. To vznikne pokud vše co existuje navzájem splyne do jediného celku. Ačkoliv zdánlivě leží na obou stranách existence, ve skutečnosti jde stále o jednu a tu samou skutečnost. Nula tak vyjadřuje absolutní vše, stejně jako absolutní nic. Tj. povahu Boha. Boha, což je v našem případě vesmír. Proto se vesmír jednou chová jako zlý a vše bere, zatímco podruhé dává vše co má. Kdo nejvíc dá ten nejvíc získá.
To co zde popisuji je součást velmi prastarého učení, které na základě náboženských ideologií člověku předávalo přesný model fungování vesmíru. Do modelu stačilo pouze dosadit správná data. Člověk do něj však žádná data nedosadil, ale zcela jej předělal k obrazu nesmyslnému svému.
To byl také důvod proč musela všechna stará učení zaniknout a spolu s nimi i vzdělanost jenž se na ně vázala. Namísto toho se na nás vrhnul Jehovehao se svojí lží a nekonečnou posmrtnou slastí čekající na dobrovolně trpící. Už jen sama představa nekonečně dlouhého nicnedělání je natolik odporná, že si ji křesťanský i židovský bůh muže strčit dopr….. To už je lepší hrát se Satanem mariáš a občas se povařit ve vlastní šťávě.

133810

22.04.2007 21:00

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Gdosy 195.?.?.?

Nevím zda to co tady napíšu je vyjádřením souhlasu či nikoliv, ale na tom asi nijak nezáleží. Vy se pane Gejdoš hodně vrtáte ve starých textech. A tak patrně víte, že za zdánlivě povrchním sdělením se často ukrývá nesmírně důležitá informace. Něco jsem napsal na WMku ale zopakuji to. "Na počátku bylo slovo." Pokud člověk alespoň částečně pronikde do principu myšlení, okamžitě nalezne spojitost mezi slovem a vlastností. Obojí je utvořeno podle stejného klíče. Slovo je ve své podstatě nositelem vlastnosti na úrovni myšlení. Nebo lépe řečeno může být. Asi nebudu daleko od pravdy když řeknu, že člověk svého času tento klíč znal a podle něj bylo také utvářeno mnoho prastarých jazyků. Samotná slova však nestačí. Aby se stala aktivní, musí být spojena se zcela konkrétní představou. Představa je v myšlení zdrojem schopnosti. Tady to ukončím, protože pochopit vztah myšlení a reality je pro mnoho lidí nemožné a tudíž i nepopsatelné. V každém případě jsou slova klíčem k využití mozku jako celku. Slova nejsou jak se mnoho lidí domnívá, stavebními články, ale především spojovacími uzly. Skrze ně se najen vyvolávají představy, ale zároveň aktivují různá centra v našem mozku. To že se tak neděje není chyba systému, ale lidské chamtivosti a hlavně intelektu na úrovni bublajícího bahna. Struktura našeho myšlení není postavena na tvůrčích silách, ale na chamtivosti a primitivních pudech.
V současnosti probíhá naše myšlení způsobem "nakopnutého míče v místnosti". Jednotlivá slova na sebe nenavazují a vlastně nevytváří obraz, ale jakýsi komunikační prvek. Jednoduše pendlujeme od jedné částečky myšlenky ke druhé. To je hlavní příčina, jenž nám brání využít více z kapacity našeho mozku. Přitom náš mozek je schopen v každé sekundě vyvolat obraz na úrovni stovek a možná tisíců slov aniž jsme nuceni si tato slova uvědomovat. Ovšem k využití tak silného potenciálu už potřebujeme znát další principy a zákonitosti. Člověk nebyl stvořen jako omezený kriplík. Člověk ho ze sebe udělal, a to je to smutné. [pláč]

133584

18.04.2007 23:37

Byl to takový stín...

RE: Výborně..

Gdosy 195.?.?.?

Tohleto je naprosto zbytečná záležitost. Lidé s tržním myšlením jsou prostě naprosto v loji. Můžete jim horem dolem vykládat o logice nerovných příležitostí a stejně to nepochopí. Pro ně máme všichni stejnou šanci si vydělat miliardu. Už si nekladou otázku, co nastane až si ji všichni vyděláme. Kdo jim půjde dělat tu prasárnu za almužnu stěží k zaplacení nájmu. Nekladou si otázku proč nám sem tahají Ukrajince, Rumuny a kdoví jakou nerodnost, jenom aby srazili úroveň mezd na nejnižší možnou hranici a Čech si doma nemohl říct o slušnou mzdu za svojí práci. To je totiž celé ono slavné multi kulti.
Já mám zásadu nedělat nikde více jak rok. Potom si půl roku užívám sociálního zabezpečení a potom zase na rok někam dělat. Když dávám výpověď tak se všichni diví proč. Takovej chytrej, šikovnej. Když jim řeknu aby se podívali na moje výplatní pásky tak už nediskutují. To je totiž ta demokracie. Dělej za pár korun nebo táhni. [bliji]

133223

16.04.2007 10:44

Politeia

RE:

Gdosy 195.?.?.?

To je určitě nějaký druh humoru že? Rozvoj posledních tří století dostal tuto planetu na pokraj zhroucení systému, který se utvářel celé miliony let. Pokud si děláte prču, používejte prosím smailíky. Lidé to snáze pochopí.
Udělejme si myšlenkový experiment. Na celé planetě žijí pouze dva lidé. Oba dva chtějí dosáhnout jediného prostého cíle, jakého chce dosáhnout 99,9 procenta této planety. Být bohatý. Jak se k sobě budou tito dva lidé chovat????? Nezapomeňte, že tato prostá touha znamená pro onoho druhého v řadě být žebrákem.
Nakonec Vám možná dojde, že pojem lůza je docela trefný. Ovšem ve vztahu na celé lidstvo. Toto je totiž svět jaký si všichni na této planetě přejem. Bohužel jen málokdo je ochoten akceptovat, že stojí na druhé straně svého snu. Podstata našeho snu totiž říká, že tam budou stát ti ostatní. No nakonec proč ne. Když pochopíte princip, začne to být docela sranda.

133015

13.04.2007 23:07

Írán - nebezpečí nukleární války

RE: Už nechcem stáť mimo!

Gdosy 195.?.?.?

Přirozeně, ovšem pokud se podíváme do dějin, je zřejmé že nepochopení tohoto principu vedlo k naprosto fatálním chybám. Pokud totiž člověk přijme bez výhrad náboženskou doktrínu, jeho vědomí na základě volby začne držet za všech okolností kladnou polohu. Problém je v tom, že dotyčný uvidí všude kolem sebe jen samé zlo. Tedy protikladnou hodnotu, jíž si je schopen v daném stavu uvědomit. Což například v dnešním polsku vede až ke snaze zakázat rozvody. Bez ohledu na to, že tím spousty žen pasují do role otroků, bez nároku na nápravu. Nebo naopak, pokud člověk udržuje ve vědomí zlo, vnímá kolem sebe samé dobro jenž přirozeně bytostně nenávidí a tudíž není schopen naleznout cestu ven. Pokud sebe sama vnímáme jako velkého, dokonalého a jedinečného, svět kolem nás je malý, podřadný a bezcený. Asi jako Hitlerova vize jenž svedla tisíce lidí. Takto můžeme pokračovat stále dál.
Člověk si musí nechat prostor pro správný úsudek a následnou volbu. Přijmout určitý stav za nezbytný a jediný správný je přímá cesta do horoucích pekel.

132852

13.04.2007 22:05

Írán - nebezpečí nukleární války

RE: Už nechcem stáť mimo!

Gdosy 195.?.?.?

No, nebyl bych v hodnocení odpovědi tak přísný. Pan stein ve své podstatě odpověděl. Člověk si během žovota utváří paměťový záznam jako jakousi mapu reality v níž žije. Z určitého hlediska je to pouhý virtuální svět, který nám ovšem dává možnost jednat na základě vlastní vůle. Pokud chcete někoho ovládat, musíte poznat zákonitosti tohoto světa. Manipulace s lidským myšlením je založena na posunu vědomí. Je to starý trik používaný nejen v náboženství.
Použiju prostý příklad: ruka cítí teplé pouze pokud je studenější. A naopak cítí studené pouze pokud je teplejší. Tentýž princip je obsažen v myšlení. Vzájemná shoda dvou veličin nedává možnost si uvědomit. Ale naše vědomí je svobodné a tudíž může posun provádět na základě vlastní vůle. Naše myšlení je skutečně postaveno na paradoxu. Abychom mohli vnímat dobro, musíme vědomí překlopit do záporné polohy. Tady toto povídání utnu, protože je to na celou knihu. Podstatné je to, že vědomí lze ovládat jednoduchými triky. Pokud manžel řve na svoji manželku, vystupuje z pozice zla, kterou si ona uvědomuje tím, že se v jejím vědomí utvoří protiklad. Tím se ona sama připraví o jakoukoliv možnost obrany, protože dobro nedává možnost ublížit. Aby příroda obešla tuto systémovou chybu myšlení, musela vytvořit pocit strachu, který vede k obraným reflexům. Jenže totéž platí o každém člověku. Při troše znalostí dostanete každého člověka tam kam chcete. Třeba tím, že mu budete den co den opakovat: cti otce a matku. Nepokradeš, atd. Je to prostě jen taková hra.

132845

28.03.2007 09:05

Operace Bite je plánována na 6. dubna, varují ruské vojenské zdroje

RE: Podival jsem se na idnes

Gdosy 195.?.?.?

Stejně jako příloha žádosti o umístění radaru na území ČR. Vlastně máte pravdu, i ta pochází z velmi, velmi pochybných zdrojů.

131757

28.11.2006 11:23

Mahmúd Ahmadínedžád v OSN 21. září 2006:

Jsou všude

Gdosy 195.?.?.?

Pozoruhodný projev, jenž opět vůbec nezapadá do propagandy šířené sdělovacími prostředky. Není divu že neprošel na veřejnost. Na druhé straně prostě nemůže být nikdo, kdo by mohl mít mírové úmysly. Celkový koncept projevu vyznívá pro USA jednoznačně „máme dost vlastních starostí, tak nám už konečně polibte prdel.“ Není divu že se tak hluboce nábožensky založený stát chce věnovat především duchovním otázkám, a nikoliv nekonečnému ometání Usraelských zvratků. Jenže v tom jim dopřáno sluchu nebude. Celá západní společnost je vlečena duchovně-ekonomickým hnojem za účelem udržení dominantního postavení velmocí. Každý den od rána do večera je nám dopřána mediální masáž ukazující nepřátele takřka na každém kroku. Jdete do lesa, za stromem se ukrývá terorista. Jdete do práce, v tramvaji se ukrývá terorista. Jedete na dovolenou, v letadle se ukrývá terorista. Jdete spát, pod postelí se ukrývá terorista. Jdete nakoupit, za pokladnou se ukrývá terorista. Zbytek lidí na této planetě jsou oběti. Odhaduji to tak čtyřicet procent teroristů a šedesát procent obětí. Mimo těch co zahynou při autonehodě. I když……? [smích]

122423

11.11.2006 11:11

Obrací se karta?

RE: Dva konce jedné hole.

195.?.?.?

To jde?? (Ahaaa, fik_fik / [překvapení] aůů!!!!/) Že Vám není haba!! babo Blažkovic! [smích]

121162

10.11.2006 20:35

Kdo vlastně prohrál volby v USA?

RE: Válku v Iráku nelze vyhrát změnou vlády.

Gdosy 195.?.?.?

V každém případě bych nechtěl spočívat v kůži takového Billa Gatese. Jeho majetek čítá asi 54 miliard dolarů. V roce 2000 přišel díky recesi o 9 miliard, ale to bude jen muška proti tomu co přijde v následujících dnech. Nevím zda i on může divezifikovat, ale pochybuju že se najde někdo kdo mu v současnosti vymění dolárky. Čínská banka prý dala na jevo své jasné stanovisko, a pokud je to pravda pak noha spočívá na pedálu a tak je možná na čase si přidržet klobouk. V každém případě, každý kdo má dolary v peřiňáku... je na čase začít utrácet!!
Jo a ve zprávách jako když se nic neděje. Tomu už říkám nepříčetnost. [oči v sloup] [překvapení]

121131

10.11.2006 19:34

Kdo vlastně prohrál volby v USA?

RE: Válku v Iráku nelze vyhrát změnou vlády.

Gdosy 195.?.?.?

Sem by mohla spadat úvaha na téma veselé vánoce v USA, ale těm lidem co to nakonec odnesou to nepřeju. Otázka první je proč tento krok hned po volbách v USA? V Anglii třicet teroristických útoků, a stopy vedou kam jinam nežli do Pákistánu. Teda Tondo, to už vážně nepřijdete s něčím co tu nebylo. Já bych navrhoval invazi ufounů, kteří se vyloďují v odlehlých oblastech a chystájí útok na demokracii. Přirozeně že ne Rusko, Čínu, Indii a další. To právě USA a Anglie jim leží v žaludku.

121128

10.11.2006 19:04

Kdo vlastně prohrál volby v USA?

RE: Válku v Iráku nelze vyhrát změnou vlády.

195.?.?.?

Tak to vypadá že alespoň v něčem začíná být jasno. Konec roku ve znamení změn? Já musim bejt nějakej prorok či co?
http://ekonomika.idnes.cz/cina-premita-nad-rezerva...

Gdosy

121126

10.11.2006 13:44

Neokonzervativci zaútočili na Bushe kvůli irácké válce

RE: Zmena politickych vetru!

195.?.?.?

A ještě malé doplnění. Realita se skládá z mnoha různých možností, které ačkoliv se to nezdá mají svoji odezvu v rodící se budoucnosti. Když jsem vám psal své úvahy, sledoval jsem zaniklou alternativu, ale kdo se nikdy nesplet? Je to podobné jako když navštívíte určitý pozemek a vykolíkujete si stavbu. Nakonec se rozhodnete budovat jinde, ale na daném místě zůstanou pozůstatky vaší činnosti. Tato událost také měla do určité doby svůj význam. Ovšem člověk šel jinou cestou. Vám jistě nemusím připomínat Fatimské události. Toto mohl být jeden z mezníků na cestě za poznáním pravdy. Ovšem v současném dění nemá jiný význam nežli pouhé zajímavosti. Určitě se nakonec ukáže že se jedná o falzum, nebo se dokument ztratí ať už oficiální cestou nebo odcizením. Ale jak říkám, je to celkem jedno.

Gdosy

121108

10.11.2006 13:18

Neokonzervativci zaútočili na Bushe kvůli irácké válce

RE: Zmena politickych vetru!

195.?.?.?

Jo Petře určitě si vzpomenete jak jsme spolu hovořili o existenci dokumentu, tedy listiny jenž se pro církev může stát dosti nebezpečnou.
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/joj--dukazy-sifry-mistra-leonarda-jsou-mozna-na-slovensku_100828_qh9u9.html
Ale popravdě jsem si nemyslel že to zveřejní.

121107

10.11.2006 08:58

Obrací se karta?

RE: Dva konce jedné hole.

195.?.?.?

Paní Jarmilo, sleduji tuto vaší diskuzi už delší dobu a tak nějak jsem se rozhodl jí neúčastnit, protože je mi opravdu jedno, jestli potraty jsou a nebo nejsou povolené. Můj názor je, že každý člověk má právo na zdraví a předcházení rizik. Pokud je tedy těhotenství pro někoho nebezpečné, je přirozené jej přerušit a nevystavovat dotyčnou trvalým následkům, nebo smrti. Na druhou stranu nežijeme v dokonalém světě a chyb jichž se dopouštíme není málo. A zdaleka to nejsou chyby, jichž se dopouštět musíme. Pokaždé kdykoliv slyším, že lidé jsou nesvéprávní a proto je jim nutné v tom a tom pomoci, docela bych jim přál vidět, jak se taková nesvéprávnost zapisuje do jejich karmy. A není to nic, s čím se lze vyrovnat ze dne na den, protože mnoho těchto aktů je postaveno na pouhé neochotě přijmout zodpovědnost za své chování. Ve středověku se některé společenské problémy řešily utínáním rukou, vypichováním očí apod. I to bylo považováno za obecně prospěšné řešení. Což takhle předcházet těmto problémům tak, že jako některé primitivní kmeny zbavíme ženy potěšení ze sexu? Například obřízkou. Říkáte že je to ohavnost? Jenže ono se mnoho potratů děje právě jako následek potěšení. A jestliže jsme ochotni připustit, že lidský život nemá ve vztahu k zábavě žádnou cenu, proč nepřipustit, že zábava nemá ohrožovat lidský život. Pokud totiž nebudeme schopni postupovat cestou přijímání zodpovědnosti, stále budeme muset přijímat krajní řešení. A to i přesto, že se z pohledu zdravého rozumu jedná o ohavnost. On je totiž potrat ohavnost také.
Místo toho aby se jasně stanovila pravidla, hledá se kompromis. Jenže ve vztahu k existenci samotné žádný kompromis neexistuje. To je ostatně důvod, proč dáváme v současnosti nejrůznějším sektářským pošukům prostor, aby rozhodovali o našem konání. Já vím že za mnohé může společnost. Společnost která upřednostňuje kariéru před mateřstvím. Společnost pro níž se zábava stala modlou. A společnost, která není schopna, ani ochotna podat dítěti v případě nesnází ruku. Jednoduše v tom nechá matku samotnou. Pro člověka je každý problém klíč k budoucnosti. Dokud jej nenalezne, brána zůstane zavřená. Jak vidno, potraty řešení nejsou, to bychom se totiž už neměli o čem bavit.

Gdosy [smích]

121082

09.11.2006 10:51

Obrací se karta?

Tak vida, skutečná demokracie???

Gdosy 195.?.?.?

Přemýšlet o událostech v USA lze i v kontextu celkového dopadu zahraniční politiky. Svět nabyl dojmu, že v USA dochází k potlačení demokracie a nastolení totalitního režimu. "Jaké potlačování, vždyť ve volbách zazněla vůle lidu?" No jasně, kde jinde by se vůle občanů mohla projevit než ve volbách. Tedy, světe čum jakou máme demokracii! Všichni očekávají že demokraté sehrají roli kočího jenž má zvládnout zdivočelého koně. Jenže problém je v tom, že onen pošahaný oř za sebou nechal dosti rozsáhlou spoušť a tu bude muset někdo napravit. Tedy kdo vytáhne ono žhavé železo z ohně holou rukou? Není divu že se o tom nikde nemluví. USA z Iráku odejít nemohou, protože propuknuvší masakr by padl na hlavu toho, kdo by vojsko odvolal. A to bez ohledu na název party pod nímž se momentálně pimprlata hrají. Občanská válka by pak nahrála na smeč ostatním státům, pro které politika USA představuje nebezpečí. (např. Korea, Kuba atd.) V okamžiku kdy bude pan B. žádat o další dolary na válku, nezbude demokratům nic jiného než jednotně zvednout tlapku, protože v opačném případě padne vina na ně. Ono vůbec není jasné, co je myšleno onou novou perspektivou o níž pan B. s panem R. hovořil. Ostatně volba nového ministra obrany, bývalého šéfa CIA Roberta Gatese může ledacos napovědět. Z řad vládnoucích demokratů se Amerika možná dočká odsouhlasení homosexuálních svazků, ale i oni budou nakonec muset pokorně přijmout jho a táhnout rachotící káru do strmého kopce. Nová strana sice nastupuje, ale USA zůstává a spolu s ním i hra o budoucnost.

120983

Pane, máte pozoruhodné myšlení a to proto že věci definujete na základě vlastních úvah. To o čem hovoříte jsou především řečtí bohové. Egyptští jsou přeci jen poněkud odlišní, i když jich Řekové mnoho převzali a polidštili. No na druhou stranu šlo o použití slova Bůh-bůh a to je to co jsem řekl. Pokud zamýšlíme předmět křesťanské víry pak je to Bůh. Bůh je v tomto případě jméno. Pokud zamýšlíme určitý řád bytostí, pak je to bůh a za tím následuje skutečné jméno.

120981

07.11.2006 16:12

Neokonzervativci zaútočili na Bushe kvůli irácké válce

RE: když ropa teče

195.?.?.?

Jenže v téhle válce nejde o to zda ropa poteče, ale za co. Takže otázku zda ropa teče a kdo to kontroluje můžete klidně přeskočit a pokračovat v otázce kam a čím se za ní platí. Evropa neodmítá dodávky surovin z Ruska proto, že jich má dostatek, ale proto, že tento stát hodlá přejít na platby v rublech. Rusové se snaží přesvědčit hlavně Německo a Francii, protože jakýkoliv jiný stát v rámci unie by dopadl dosti škaredě, pokud by se pokusil začít obchodovat s Ruskem a distribuovat jeho zboží v rámci unie. Ihned by byl zařazen na seznam teroristických států s nutností okamžitého importu demokracie. Něco na způsob oranžové revoluce v rámci upevňování vztahů mezi členskými státy NATO. V případě Česka by to znamenalo, že by se jednoznačně ukázala nekompetentnost současné vlády a ve vypsaných volbách by vyhrála strana patrně s názvem "Za sjenocenou USevropu.

Gdosy

120876

Nevím zda to co tady napíšu je úplně k tématu, ale myslím že ano. Lidská historie není poslední dvě ani pět tisíciletí. I když se všechna náboženství snaží, aby to tak vypadalo. Jenže ono se ve své podstatě nejedná o náboženství. Pokud se podíváme zpět, zjistíme že ono pravé a čisté náboženství jsou bílá místa takřka bezezbytku vymazaná z mysli lidí. Současná náboženství si ponechala pouze určité teze, která jim dávají rámec kulturního odkazu, který přirozeně nemohou obsahovat. Pravé náboženství je složeno z několika kroků, které se odehrávají nezávisle na vnější účasti. Kupodivu sem vůbec nepatří hledání a personifikace boha. Bůh ve skutečnosti nemá jméno. Nelze jej pojmenovat a tím mu vtisknout konkrétní podobu. Židé tuto tezi přijali jako zákaz vyslovení jména božího. Přirozeně lžou a popírají tuto pravdu každým činem. Stejně tak jako křesťané, muslimové, buddhisté a další náboženství. Nepoužití žádného slova ve vztahu člověk-bůh znamená, že nikdo nemůže v zastoupení sloužit věci boží. Žádná taková věc ve smyslu bůh chce, řídí, dává, myslí atd. prostě neexistuje. Existuje pouze Bůh ve smyslu vyšší princip ve vztahu já jsem. Tedy kráčím, stávám se. Je jedno odkud kam a v jaké oblasti. Ať už doktor, policajt, pekař či kdokoliv jiný může konat ve smyslu vyššího principu a překonat hranice vnější reality. Toto jest vývoj.
Všechna náboženství konající obřad jsou postavena na lži. Nejedná se o náboženství, ale o politická hnutí, a právě tak je nutné je chápat. Od politických hnutí nelze očekávat že budou stát mimo společenské dění. Naopak. Snaží se převzít řídící úlohu a získat moc. Proto je velmi sporné uvěřit jejich tvrzení „já nic já muzikant“. V současnosti si nelze nevšimnou, kolik se vynořuje znalců pravdy. Najednou všichni vědí že útok na Irák byla chyba. Jenže ono to zní spíše jako „zmlátili kněze a ono se na to přišlo“. Nikdo nechce být označen za toho, jenž v daný okamžik šel po ulici a na to co viděl reagoval tak, že přešel na protější chodník. Proč? Protože člověk je bytost moudrá, hledající a nikdy není jisté zda někoho nemlátí z dobrých důvodů. Je lépe si počkat jak to dopadne a pak se přidat na správnou stranu. Mohlo by se zdát že je to chování prasete, ale tenhle svět chceme a s láskou opatrujeme. Dokud neprokoukneme a dokud nepochopíme, budeme v tomto světě žít. Na té ulici jsme totiž pokaždé všichni. A to i když tvrdíme že žid není ten žid který je žid, protože je žid více nežli žid. Existuje jediná cesta a tou je cesta vzájemné tolerance, které už nejsme schopni.

Gdosy

120869

06.11.2006 15:53

Uf. Vypadá to, že se Zvědavec bude muset znovu stěhovat

RE: jak obejít traffic

195.?.?.?

Pardon překlepl jsem se o jeden příspěvek. Na Vás bych nezareagoval ani ve snu. To už raději pan Sodek. Ať už píše cokoliv, je zřejmé že není žádný pablb, a s mnohým se u něj dá souhlasit. Lépe řečeno, jen s máločím lze nesouhlasit. Když tak zkuste sežrat zase něco iného.
PS naše talíře nelétají. Blbě by se z nich jedla polévka. A kdo že to svědčil jeho_ovovi.GL Nepoužívejte šifry není vám rozumět. U nás na vsi máme kapličku a na ní je napsáno "poutní místo" a přitom tam nikdy žádná pouť nebyla? Tož to sem taky nežral. S tou trafikou si hlavu nelámejte. Dokud tam prodává stará Hejzarka tak tam stejně nic neseženete. Do našej hospody chodí chlapy taky jenom když mají Gambáč. Na ten samoser z Budějic se každé vyflákne. Jo a v sobotu maj zavřeno.

Gdosy

120822

05.11.2006 22:49

Uf. Vypadá to, že se Zvědavec bude muset znovu stěhovat

RE: jak snizit traffic

195.?.?.?

V bibli jest popsána definitivní bitva mazi dobrem a zlem. Kdo však pronikl hrou obrazů ten ví, že se jedná o poslední dějství. Myšlenka získává stále více prostoru. Chce nejen přinášet vjemy, ale řídit existenci bez jakýchkoliv svazujících norem a ukazatelů. Co je dobré musí být vykonáno a co je špatné zničeno. Je mnoho těch, kteří za tím vidí ztrátu moci a snaží se lidskou mysl ovládnout. Neví sice jak a čím, ale věří strachu. Snaží se člověka dostat do pozice cizince ve vlastním domě. Člověka bez opory, zázemí a víry. Do pozice kdy nemá smysl přinášet oběti a jediné co zbývá je jít ve stádu jako slepý a hluchý. Přijmout dogma a zatratit své já. Jediné co se od člověka žádá je, aby se vrhal na předhozený kus masa a bezohledně pošlapával ty, jenž nejsou připuštěni ke korytu.
Bohužel, takové už konce prostě bývají. Smysl tvoření jímž byl člověk až doposud veden zeslábl a počíná umírat jako tato přítomnost. Stačí se podívat, kolik je kolem všednosti. Jak málo událostí nás dokáže překvapit a potěšit. Na člověka přichází olověný spánek. Jak jinak i ten byl prorokován. A vlastně přesně vystihuje stav v němž se nacházíme. Pro některé má současnost ještě stále svou přitažlivost, ale je mnoho těch kteří v ní už nedokáží naleznout smysl života.
Ale to co přichází je extáze, zrození novosti. Spalující výbuch jímž bude mnohý vržen do příštího je. Něco s čím se člověk doposud nesetkal. Jaké to bude? Inu kdo ví. Brána se otevře ve stanovený čas.
Gdosy

120780

05.11.2006 12:20

S blogery jako s teroristy

RE: stary 3D svet

195.?.?.?

To o čem mluvíte je krom tušené budoucnosti především minulost tohoto světa. Pokud si přečtete staré spisy, naleznete mnoho odkazů na podivuhodnou moc slov. Kněžské řády dávnověku jsou strážci tajemství, nejčastěji chápaného jako magie. Jeden člověk řekl, že lidský mozek je monstrózní počítač, na němž někdo hraje člověče nezlob se. Pokud proniknete do podstaty slov, zjistíte, že každé je sestaveno z několika částí, které dohromady tvoří to čemu říkáme smysl. Ovšem každý člověk používá své vlastní kódování. Obecně řečeno to znamená, že každý má myšlení postavené na osobním principu. A právě odlišnost jednotlivých principů nám brání v telepatické komunikaci.
Je zajímavé že čím více věda proniká do tajemství vesmíru, tím více se ukazuje že člověk stojí jaksi mimo. Z určitého hlediska to není válka co nás nejvíce ohrožuje, ale vývoj. Je docela možné že to o čem hovoří stará proroctví není konec civilizace, ale vývojový skok. To je totiž onen faktor naší existence, jenž lze dopředu předpovědět. Mayský kalendář pak označuje okamžik, kdy člověk na současné úrovni přestane existovat. Do stejné kategorie může spadat i mnoho Ježíšových výroků a mnoho proroctví. Tedy člověk zde bude, ovšem zcela odlišných kvalit. To znamená, že vzorec podle nějž bude provedena selekce druhu je dopředu daný. Asi jako klíčová dírka. Kdo má klíč může vstoupit. Dle Ježíše "kdo má, tomu bude dáno a přidáno".
Jev telepatických přenosů je docela snadné sledovat u jednovaječných dvojčat, jejichž myšlení se utváří takřka identicky a proto jsou často schopny vnímat pocity a události v životě svého sourozence. Pokud je od sebe oddělíte tato schopnost pozvolna zaniká, i když nikoliv úplně. Je to dáno postupným vzdalováním myšlenkového obsahu. Dle stejného klíče kdysi postupovaly kněžské řády při bohoslužbách, jejíchž cílem bylo vytvořit u lidí shodný ideologický vzorec. Mnoho prastarých náboženských zpěvů vyvolávalo energie schopné ovlivňovat realitu. Ze stejného soudku jsou i bojové chorály. O moci slov by bylo možné popsat mnoho stránek a stejně by to nestačilo. To důležité je vidět a slyšet, neboť znamení času jsou zjevná. To co nastává pak nelze zvrátit, ať už s válkou nebo bez ní. Ale hluk který k nám doléhá nám má zabránit uvidět pravdu. Mnozí jsou ochotni mu naslouchat a přiřknout mu rozhodující vliv na budoucnost světa. Možná je to pouze křik tonoucího. Pyramida vydala své tajemství, ale přečteno nahlas bude teprve v den poslední. [pláč]

120717

05.11.2006 10:27

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: seda eminence

195.?.?.?

Pane Sodku moje poslední reakce. Podívejte se na to co jste napsal a pořádně se zamyslete. Co věta to arogance a co horší.. nevědomost. Nechci tu nikoho urážet, ale máte dost vzorový styl manipulátora za něhož označujete jiné. Co v příspěvku není, to si tam doplníte a na to pak jakože s nadhledem reagujete. WTC, Afganistán, Irák jsou pouze tři kroky na cestě lži a pomsty. Irák chtěl začít obchodovat za euro. Nikoliv proto, že se hodlal USA pomstít, ale z důvodu neschopnosti USA udržet hodnotu vlastní měny. S každým procentem poklesu zaznamenávají banky (především asijské) obchodující s USA obrovské ztráty. Jak dlouho si myslíte že vydrží sledovat, jak je americké dolary táhnou do katastrofy. Základní otázka totiž zní, co s dolary? V USA není co koupit a Evropa jede na euro. Pokud ovšem nepředpokládáte, že si Irák bude sám od sebe kupovat ropu a plyn .Jedno proroctví o tom hovoří docela jasně. Budou mít čím dál menší hodnotu ty peníze, ale lidé se jich nebudou chtít zbavit. Je to ovšem pouhý klam, pokud si Čína myslí, že se jí podaří USA díky množství uskladněných dolarů ovlivnit. Amerika je arogantní a ovládaná dementy. Tito lidé už nejenže popírají práva okolních států, oni jsou nebezpeční i pro vlastní národ. Takže se klidně klaňte svým chlebodárcům, ale nepodsouvejte lidem nevyřčené a netvařte se že arogantnost je projevem inteligence.

120704

03.11.2006 23:15

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: seda eminence

195.?.?.?

Jarda Chvátal Vám nesedí? Já ho mám naopak docela rád. Ovšem ten článek on nepsal a v originále jej naleznete tady http://www.informationclearinghouse.info/article15233.htm Pokud chcete.
Neexistuje žádná hloupá pohádka o investorech, pouze o penězích. A máte pravdu jsem diletant. Počkat... jo a manipulátor. Pokud si myslíte že peníze mají jakoukoliv vlastní hodnotu je to vaše věc, já tvrdím že nikoliv. Pokud s nimi platíte, vytváříte dluh. Úplně stejný jako když někomu podepíšete směnku. Tedy peníze mají pouze směnitelnou hodnotu a to byl celý obsah onoho blábolu. Už jsem tu někde psal že Rusko hodlá přejít na obchodování za rubl. Což je třetí stát po Iráku, který je již mimo, a Íránu na nějž si strýček Sam chystá bombičky. Ale to už tu bylo řečeno dostkrát. A já jdu spát.

120633

03.11.2006 13:08

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: seda eminence

Gdosy 195.?.?.?

Čtení od slova číst, tedy nejen obtěžovat zrakový nerv čímsi černým na bílém, ale propracovávati se k obsahu pane Sodek. Pokračujte úvodem a následný text hodný vaší kritiky vám možná dá smysl. Pokud nevíte co je chtít od US mrkvičku, jukněte sem, http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=1729
Je obtížné se sklonit před vaším int-te-lektem a přiřknout vám příslušenství dle napsaného. Tedy přijímám vaše označení za komouše, židobolševika, nacionalistu, oportunistu, fašouna, neonacitu, leha a spol. člena sdružení za záchranu včelky Máji, a pod. Pokud jsem něco vynechal tak to sem dejte ať vím na co čumím když stojím před zrcadlem. Ještě že vy jste čistá duše prostá přívlastků. Kde by jinak tak mrzká bytost sehnala vzor hodný následování. Jinak mé jméno je tu napsáno už několikrát, takže se jděte bodnout, ale napřed to chce zpátky na zem.

120592

03.11.2006 12:30

S blogery jako s teroristy

RE: Nikoli co se stane, ale kdy se to stane je důležitá.

Gdosy 195.?.?.?

Napsal jsem příspěvek jako neregistrovaný, ale nějak se zatoulal. Doufám že si to pouze pan Stwora zašel na procházku a nikoliv, že jsem zařazen na index. V něm říkám něco podobného, ale sám sebe se občas ptám, co je to vlastně svoboda slova a šíření informací. Vzato do důsledku je i bible čistá propaganda a její šíření může a mnohdy narušuje správný úsudek. Ostatně, to byla právě tato kniha, jenž umožnila křesťanům páchat nejhorší zvěrstva po větší část pokristovských dějin. To čeho je člověku potřeba je schopnost přemýšlet a vnímat širší souvislosti. Žel mnohým stačí přesně zmapovat výskyt koryt v blízkém okolí a už ví naprosto přesně, jakou píseň mají zpívat. Pro tvůrce světového řádu je naprosto nezbytné držet v rukou moc nad nejslabším článkem naší existence a tím je dostupnost prostředků na obživu. Pokud k tomu přihodí nějakou tu prebendu, mají mnozí cestu do správné zadnice nalajnovanou. Tedy chci říci tolik, že slovo má moc šířit vědění po mnoha různých cestách. Ovšem samo vědění se dostavuje pouze tehdy, padne-li slovo do úrodné půdy. V mnoha případech lze však slovo považovat pouze za chcaní na kejhavého opeřence. A to co člověku jednoznačně nelze odebrat je schopnost vidět skutečný stav věcí. Pokud máte krumpáč v zádech, může vám někdo zakázat o tom mluvit, ale jen těžko vás donutí to ignorovat.
Ono to celé vypadá asi tak, jako když máte souseda co pravidelně obchází ulicí s brokovnicí v ruce, a po každé takové obchůzce zmizí nějaký váš soused a na jeho zahradě připude útvar silně podobný hrobu. Jenže tenhle soused nechce aby se o tom mluvilo, a tak na sloup přitluče oznámení, že každého kdo o tom bude mluvit zabije. Tedy jak patrno máte dvě volby: držet hubu a chcípnout. Nebo žvanit a jít tamtéž. Možná jsem blbec, ale nějak mi nesedí ani jedna z možností.

120588

03.11.2006 09:30

S blogery jako s teroristy

Úvaha. ::::::::::

195.?.?.?

Těžko si lze představit, že to mohlo dopadnout jinak. A tak nám časem zůstanou zase jen ty oblasti, odkud se bude šířit svobodné slovo, jako kdysi ze FE. Tentokrát to zjevně bude z druhé strany. Což ostatně navozuje poněkud smutnou otázku, proč se Česko vždycky připojí na tu stranu, kde jsou pošlapávána lidská práva. Bohužel tentokrát to na Rusko házet nemůžem. Já jen doufám že se dožiju okamžiku, kdy z úst té zlodějské chamradi uslyším, kde se tentokrát stala chyba. "Víte, já si chtěl jenom nakrást".
Našťestí proti plánovačům NWO nestojí jen počítačový teoretici a tak lze předpokládat že svobodné slovo nezanikne. Cestička se vždy najde. Je zajímavé, že každý režim se snaží odstranit svobodu uvažování, a každý režim na to dojede. Čechy už plně podléhají vlivu US propagandy a tak není divu, že když se nad USA zatáhne obloha musíme všichni vytáhnout deštníky. To že pod zářícím sluncem nejen vypadáme jako banda idiotů patří k osudu sluhů.
Jenže to nejhorší přijde v okamžiku, který byl od počátku stanoven. Jak pravil Petr Gejdoš, tvůrce třetí cesty už je na tomto světě a mnozí se jej bojí. Třetí cesty, tedy té první, která byla stanovena od počátku. Od olám po olám. Život je jen brána a věčnost trvá jen tak dlouho, nežli nastane změna.

Gdosy

120574

31.10.2006 10:03

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: seda eminence

195.?.?.?

Světový mír je ohrožen ekonomií. Tedy bankovním systémem. Peníze ve skutečnosti nepředstavují jmění, ale dluh. Je to asi tak, jako když přijdete za babkou na poli a domluvíte s ní obchod. Za každý vypěstovaný brambor jí dáte korunu. A právě ta koruna představuje váš dluh vůči ní. Tedy jí musíte garantovat, že až ona přijde k vám, umožníte jí tento dluh umořit protihodnotou. Například mrkví. Mnoho lidí totiž zcela nesprávně považuje peníze za jmění a proto si nedovedou krach současného systému představit.
Bohužel princip peněz pochopili někteří jedinci zcela originálně, a tak za vámi přijdou a navrhnou vám obchod za jejich peníze. Když na něj přistoupíte, začnou do vás rvát dolary horem dolem. Když pak za nimi přijdete a řeknete dej mrkvičku, naházejí vám na hlavu bomby, zničí mosty, zboří dům a postřílejí pár sousedů. A to proto, že jste zcela nesprávně pochopil princip demokracie. Jako v případě Iráku.
Potom co vám zůstane jen holá prd.. a spáleniště, přijede za vámi černé auto z něhož vystoupí muž v dokonale střiženém obleku, s kufříkem z krokodýlí kůže. Přistoupí k vám a ukáže vám jeho obsah. Vy si s úžasem sednete na prd.., protože ten pán má kufřík plný dolarů a klidně vám je dá jako bratrskou pomoc a vy už konečně víte, jak dobré a užitečné dolary jsou.

Gdosy

120477

31.10.2006 09:22

Reforma voleb – do třetice všeho dobrého

RE: Jarmilko,

195.?.?.?

Váš systém je pozoruhodný a nutno říct že i promyšlený. Nyní už zbývá pouze vyřešit otázku kde brát ony politiky, jimž by stálo zato dát svůj hlas. Zatím to vidím jako hledání cesty jak dostat politiky do arény, v nímž by každý občan dostal bič a mohl si občas prásknout. Nic ve zlém, ale k dosažení shody nahoře v případě přímého vlivu občana, musíte dosáhnout shody dole. Jinak Vám váš občan bude postupovat stejně jako kterýkoliv lobbista, pouze za použití jiných prostředků.
Gdosy

120469

31.10.2006 08:49

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: Putin je obdivuhodný státník

195.?.?.?

Téma Číny je značně složité. Pokud sledujete její chování, pak je zřejmé že nikdo Číně nemůže věřit. Putin, tedy Rusko se snaží držet Čínu na své straně, ale rozhodně by dal přednost Evropě. Bohužel té se do spolupráce příliš nechce. Přirozeně především z ekonomických důvodů.
Čína má vůči USA obrovské pohledávky v podobě rostoucích dluhů. A další v bankách nacpaných dolary. USA představuje v současnosti pro Čínu hlavní odbyt zboží a tím nese hlavní podíl na vzrůstající ekonomice. Pro Čínu tak představuje hlavního obchodního partnera. A kdo by se zbavoval slepice, která snáší zlatá vejce. Pokud by k válce došlo před deseti lety, Čína by se pravděpodobně přidala na stranu USA. Na druhou stranu je zde reálná hrozba pádu ekonomiky s kterou se musí počítat. V tomto případě bude Čína vůči USA uplatňovat své pohledávky silou a nemůže si dovolit mít nepřátele na dvou frontách. Proto se snaží uzavírat obchodní smlouvy s Ruskem i když pro ni představují problém, protože Putin nedovolí proměnit jejich banky v další skladiště dolarů. Rusko dává přednost euru i když i to je skrze dolar silně ohroženo. Ze stejného soudku je i vztah Pekingu k Íránu, kde by se mohl skrze dodávky surovin zbavovat nebezpečné měny. Zatímco Rusko v Íránu vidí skutečného strategického partnera.
Myslím že hlavní příčina neochoty Evropy přistoupit na obchod s Ruskem je jeho odmítání dolaru. Každý stát ochotný skladovat bezcenné papírky je vítaným členem klubu.

120464

30.10.2006 12:52

Týden v Moskvě

RE: Ze cteni toho clanku

Gdosy 195.?.?.?

Ne. Rusko zcela určitě cestou USA nepůjde. Už proto že záporné příklady netáhnou. Ačkoliv by si to mnoho zastánců kapitalizmu přálo. Oni totiž nic jiného nevidí, než ty nedozírné prostory vhodné k vydrancování a rozkradení. Jenže i kdyby se svět zbláznil a odpustil USA dluhy, nic to nemění na totálním fiasku jejich bankovního systému.
Problém je, že dokud budou státy používat nepodloženou měnu, bude pro ně nezbytně nutné zboží a suroviny dovážet. Jedině tak mohou své peníze zhodnotit. Pokud budou pouze prodávat, budou zhodnocovat měnu za níž obchodují. Nerostné bohatství mají velké, a Rusové jistě nebudou ochotni je zaměnit za vzduch v podobě US dolaru, jak si to někteří taky podnikatelé po pádu komunistů naplánovali. Bush a spol už se slastně plácali do stehen, jak jim ten NWO dobře pokračuje a najednou Putin. Budou ho do nejdelší smrti nenávidět, protože nedopustil, aby se ruské banky naplnili bezcenou prbendou a donutili Rusko hrát jejich hru, tak jako v případě mnoha ostatních států. Kdo tu naříká nad chodobou Ruska, nevidí tu prostou logiku uvažování. Dle mého hodlají Rusové použít nerostné bohatství, jako skutečnou hodnotu přinášející zisk. Toho lze dosáhnout jedině tak, že se svět vrátí ke kryté měně. To je ostatně také to, k čemu potřebují zlato. Až systém nekonečné výroby peněz zkolabuje, bude to právě Rusko jenž světu poskytne krytou měnu. Proto se rubl netiskne na běžícím pásu a je postupně drobnými kroky neustále zhodnocován. Nikoliv za cenu rozprodeje Ruska, ale uváženou korekcí průmyslu. Kdo dokáže pochopit, ten je musí obdivovat. Jejich pozice není snadná a přesto dokáží do svého prgramu vtěsnat slůvko budoucnost. Je docela možné že tuto budoucnost už brzo budeme potřebovat.

120365

28.10.2006 19:22

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Z proroctví Hopi (zapsáno před 35. lety)

Gdosy 195.?.?.?

Četl jste Komunistický manifest? To je dobře. Doporučuji ještě Dějiny kapitalismu a Dobrá banka stokrát jinak. Myšlení na způsob, nebyblo-li dobře, mohlo být hůř, má své opodstatněné klady. Vždycky se můžete spolehnout že to někdo chce, ne pokaždé mu to však projde. Škoda, když lidé jsou připraveni přinášet oběti což. Máš málo peněz? Budu v práci dvakrát déle za dvakrát méně peněz!!!
Pouze otázka. Kde jste ten film viděl? Mám rád scifi. Nejvíce na téma poctivost kapitalismu a jeho kladné stránky. Víte, když někdo nachčije do jogurtu, aby ho mohl prodat levněji a vy ten jogurt se.. sníte, budou druhý den do jogurtu chcát všichni. To co jste napsal je pí.. nesmysl a tak si ho ještě jednou přečtěte. Proč chodíte do práce dnes? Dělá vám to radost? No každý máme nějakou vadu.
Kdo vám řekl, že si dělník nemá právo koupit kvalitní výrobek? Nepřipadá vám to stupidní???????????????!!!!!!!!
Takže. Pracovat je nutnost, neb chleba a stromy...? Příklad je zcela jasný a dokonale vystihuje podstatu problému. U výrobků se stejnou cenou, rozhoduje o prodeji kvalita. Vyrábět nekvalitní zboží pro méněcenou rasu.... to už někdo chtěl. Myslím že se jmenoval Hisler. Dráze prodáš-více peněz-větší platy-více nákupů... Nesmíte jim tu propagandu tak moc papat. Stačí používat logiku. To co popisujete je dělení společnosti na póvl a hogo fogo na základě poctivého okrádání mas.

120209

28.10.2006 18:03

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Z proroctví Hopi (zapsáno před 35. lety)

Gdosy 195.?.?.?

Je to lopotná činnost a mnohdy marná, ale mlčet znamená souhasit a tak byť nekráčíme v proudu, je nutné stále mluvit. Lidé musí pochopit, že ti jenž zakládali to čemu se říká kapitalizmus a tržní hospodářství, byla jen sprostá banda zlodějů, jenž se ohradila líbivou lží. Lidem bylo řečeno, že pokud půjdou na východ, dojdou na východ. Je to přeci logické a každý souhlasil. Od té doby je veškerá naše snaha a pachtění takovou cestou na východ. No a my jsme ti kteří křičí, "lidé proboha, vždyť Země je kulatá"!! Nějakou dobu potrvá než to všichni pochopí, ale jednou jim to dojde, bez ohledu nato co se stane.
Kdysi jsem se rozešel se svým taky známím skrze diskuzi na téma tržní hospodářství. Jeho poslední slova zněla, že jsem skurvený komunista. Neustále opakoval tutéž skladbu o tom jak trh a ceny vedou k rozmanitosti a dostupnosti zboží. A tak jsem mu uvedl příklad. Jdou dva hospodáři na trh. Jeden vede nádhernou a zdravou krávu, dobře živenou a ošetřovanou. Druhý vede chcípáka, mrchu vyzáblou, na první pohled nezdravou. Když dojdou na trh přijde řezník a podívá se na zdravou krávu. Je sice pěkná a dobře živená, ale drahá. Když přijde k druhé krávě vidí, že je sice na chcípnutí, ale je levná. Jenže si řekne, kdopak pozná z jaké krávy maso na mém pultě pochází. Maso jako maso a vydělám dvakrát tolik. O rok později se znovu koná trh. Dva hospodáři jdou na trh. Oba vedou chcípáka. Kdyby obě krávy stáli stejně, kterou by řezník koupil?
Jednou to příjde....

120204

28.10.2006 11:50

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Z proroctví Hopi (zapsáno před 35. lety)

Gdosy 195.?.?.?

Už jsem tu cosi naznačil z oblasti finančního systému. Lidé stále nechápou vzájemný vztah mezi tím co jsou peníze a jak se skrze ně realizuje moc. Nemají tušení jak je manipulováno jejich myšlení a skrze jednoduché transakce udržována jejich existence na úrovni dobrovolného otroctví. Člověk zašel daleko.
Až k tomu dojde, bude ochromen především průmysl. Tím se odstraní velké množství emisí a slunko se opře plnou silou do povrchu planety. Všechny předpovědi půjdou do háje. Nebude se konat žádných tisíc let, ale změny se počnou dít ze dne na den. Zemětřesení, výbuchy sopek, tornáda, větrné smrště a množství dalších projevů hromaděné energie zpestří náš každodenní život. Člověk nebude mít kam utéct. Ty jenž se nepovraždí navzájem dostihne zloba země. Blesky, kroupy, zemětřesení, povodně. Popsáno v Bibli: ti jenž jsou v horách nechť zůstanou v horách. Ti jenž jsou doma nechť nechodí ven, atd. Nemá smysl utíkat, ani si utvářet zásoby. Nic nebude nic, čím by člověk ochránil vlastní život, leda, ten který je zapsán v knize budoucnosti. Je ""mnoho"" povolaných, ale málo vyvolených. Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá.... Už to začíná být jasné.
Studujte přírodu. Když vidíte mraky na obzoru, víte že bouře je blízko...... Všechna proroctví hovoří o jednom a tom samém. Tedy Bože, děj se vůle tvá... [smích]

120192

27.10.2006 22:40

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

Vlastně jsem něco podobného myslel. Jedno proroctví říká, že šanci na přežití mají jen děti přírody. Je tím řečeno, že ten kdo chce obstát se nesmí připoutat k místu ani majetku. Bude to běh na dlouhou trať. Ukrývání a nekonečné putování z místa na místo. Velké zásoby nejsou k ničemu. Leda v počátku, než se rabování přesune na venkov a hledem šílení lidé vyplení každý dům a každou zahradu. Chce to se naučit přežít v přírodě za těch nejprimitivnějších podmínek. Důvodem je, že vzniknou skupinky pomatenců praktikující vzájemný lov na nejsnadnější kořist, "člověka".
Je škoda že se jedná o tak rozsáhlé téma a já nemám chuť to rozepisovat dopodrobna. Ale kdo chce to pochopí. Žádná cesta ven už neexistuje. Karty jsou rozdány (sice špatně) a tak je dáno o co se hraje. Peníze zaženou svět do pasti, kterou pro něj přichystala finanční oligarchie za přispění nás všech, kteří jme souhlasily s výrobou peněz a životem na dluh. Nyní stojí proti sobě ti jenž zosnovali plány na ovládnutí světa.
USA nemůže couvnout. Buďto půjde do války se světem, nebo samo se sebou formou války občanské. Pan prezident USA už si koupil domek v pustině a postavil si k němu soukromou armádu. Kdo tohle nevidí, musí být totální hňup.
Když jsem se před nějakou dobou vydal po hledání cest, po nichž protékají peníze, skončilo to tak zoufalým pocitem marnosti, že jsem se zapřísáhl o tom nemluvit. Nechtěl jsem, aby ostatní lidé ztratili víru ve smysl existence tak jako já. Nikoliv ve smysl života, ten je sám o sobě nádherný, ale ne v tomto systému a za daných podmínek. To co ovládá tento svět je stádo prasat. Přesně ve smyslu Ježíšova učení. Proto nemá smysl vystupovat a přinášet lidem perly. Věřím že má Bible pravdu. Všude se hovoří konkrétním roce, k němuž se vztahují různá proroctví a symboly. Ale čas bolesti má být zkrácen. Kdo čteš rozuměj. Myslím že vy pane Gejdoš to pochopíte snadno.

120157

27.10.2006 18:55

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

5. Současný stav je takový, že všichni čekají. Obrovské půjčky v zahraničí musí naleznout nějaké uplatnění. Tj. cokoliv od krytí katastrof, až po financování válek. Ostatní svět, (Rusko, Čína, Írán atd.) se snaží USA zabránit ve vyvolání globálního konfliktu a pouze čekají až nastane krach. Pokud Amerika nerozpoutá jaderné peklo, mají ji banky držící dolarovou rezervu v hrsti. Stačí jediný chybný krok, a mohou začít dolar obchodovat za poloviční nebo daleko nižší hodnotu. Přirozeně že nikdo nechce přijít o svůj majetek. Ale v případě nutnosti bude ekonomika USA vymazána za světové scény. Podobnou událost dokáží ustát jednotlivé státy. Banky samotné nikoliv a proto to udělají jen na příkaz shora. Pokud si někdo myslí že se to nás v Evropě netýká, je blázen. Všechny banky světa mají podstatnou část jmění v dolarech, protože zlato v nich jaksi neexistuje. To je také důvod, proč se do tak zásadního kroku nikomu nechce. Dokonce ani Číně a Rusku. Přesto k němu dříve či později dojde, protože Amerika je rozhodnuta uhájit svoji existenci za každou cenu. To je přirozeně hrozba, s níž svět musí počítat, a na nějž se musí připravit.
6. Máte své peníze v bance. Tak na ně mnoho nespoléhejte. Až to rupne, bude se počítat jen to, co máte doma. První kdo zatlačil na pilu byl Irák. Jak to dopadlo víme všichni. Další jej následoval Írán. I on se dostal na Index. Otázka kdo vlastní většinu Amerických bank nemá význam, a to je důvod proč se mimo USA tak moc angažuje Izrael.

120140

27.10.2006 18:52

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

3. Teď skočíme až na konec let šedesátých. Průmyslová výroba se změnila a nové technologie počali srážet cenu surovin. Na USA se hnala krize v podobě totálního úpadku. Byla to vláda s účastí JFK která si uvědomila, že za zbídačením Spojených států stojí ve skutečnosti banky. Počala připravovat zákony, jenž povedou ke změně bankovního systému. Aby tomu bylo zabráněno musel být JFK odstraněn. Význam byl dvojí, jednak samotné odstranění nepohodlného prezidenta. Zadruhé varování pro případné následovníky. Máme moc i prostředky. Nadbytek dolarů honěných v ekonomice měnil dolar v bublinu plnou vzduchu. Byly to opět banky které našli recept v zahraničním zboží. Jako důvod byly uváděny nižší náklady díky levné pracovní síle. Je to bohapustá lež. Důvodem bylo, že výrobky pocházející z USA jsou v zahraničí prodávány za zahraniční měnu. Tím se přirozeně zhodnocuje tato měna, a nikoliv dolar. Masivní dovoz levnějšího zboží počal ochromovat domácí průmysl a ten se začal propadat. To následně vedlo k odsunu mnoha firem do zahraničí odkud mohou (tentokrát skutečně díky levnější pracovní síle) vesele dovážet zboží do USA. Úplně stejně se v současnosti chová japonsko a ostatní státy. Takže odliv mozků se v Americe skutečně děje, protože doma prostě nenajdou uplatnění.
4. Aby mohlo USA dotovat svoji rozežranost, muselo dovážet neuvěřitelné množství výrobků ze zahraničí. To vedlo následně k nastartování ekonomického růstu ve státech kdysi třetího světa. Amerika byla zaplavena zbožím z Thaivanu, Číny a mnoha dalších zemí. Díky dolaru a smlouvám USA se státy vyvážejícím ropu, se tyto státy nebály přijímat dolar v jakémkoliv množství. To trvalo zhruba do osmdesátých let, kdy nad Amerikou znovu povstal Damoklův meč. Tentokrát v podobě zahraničních účtů. Tam se nahromadilo gigantické množství dolarů, které přestaly být obchodovatelné. Čína a spol. sice spolkla hořkou pilulku v podobě ztráty, ale se slastným potěšením sledovala jak se management nového světového řádu počíná vařit ve vlastní šťávě. Nejen že díky dolaru dosáhla nastartování vlastního ekonomického růstu, ale díky jeho množství dostala USA do role vazala. Ležatý dolar počal vykonávat svoji službu a jeho hodnota se začala propadat. Aby Amerika zastavila jeho pád, sáhla k poslednímu brutálnímu kroku. Tím byla půjčka. USA si začalo půjčovat svoje vlastní peníze ze zahraničních bank, aby bylo v těchto dosaženo aktivní bilance. Větší hovadinu už nikdo vymyslet nemohl.

120139

27.10.2006 18:49

Jsou USA legálně v bankrotu?

Jak je to doopravdy

Gdosy 195.?.?.?

Přečetl jsem si samotný článek a něco příspěvků, protože neumím moc dobře an. nevím o co jde, ale z předešlé diskuze odvozuji, že mnoho lidí jen málo chápe podstatu problému. Popisovat povahu peněz a základní teze nebudu, neb je to dlouhé a ne každý to dokáže pochopit. Ale věřte mi, že jen málo lidí ví co jsou ve skutečnosti peníze.
Mnohem zajímavější je sledovat samotný vývoj, ale i tak musí být v pozadí vědění o podstatě dění.
1. Samotný zákon o federální rezervě byl od začátku scestný. To vám potvrdí každý bankéř, jehož přimějete mluvit pravdu. Tedy vlastně ani ne tak mimo, jako časově omezený. Jeho odsouhlasení muselo být v souladu s mocenským rozhodnutím a především se zahraniční politikou USA. Pravda je taková, že někdo musel předpokládat, že v době dosažení kritického bodu, bude Amerika ovládat většinu planety. Oněch kritických bodů bylo několik, ale na každý se podařilo naleznout nějaký recept. Zda se to podaří i teď nevím, ale je to vcelku možné.
2. Co se týká odlivu výroby z USA je to celkem jednoduché. V přirozeném prostředí vytvářejí peníze prosperující firmy. Důvodem je, že peníze nemohou jinou cestou nežli obchodem získat určitou hodnotu. Za deset tisíc si koupíte auto. Deset tisíc má tedy hodnotu jednoho auta. Problém však byl, že peníze počaly vytvářet banky, a tedy peníze s nulovou hodnotou. Aby došlo k jejich zhodnocení, bylo nutné s nimi obchodovat. Tedy jednoduše tyto peníze směnit za zboží. Byly to právě banky, které od třicátých let začali hledat odbyt peněz na zahraničních trzích. Ponejprv to byl obchod se surovinami. Snaha byla, získat do vlastnictví USA co nejvíc zdrojů a jejich první prodej uskutečnit v dolarech. Tedy, americké firmy v zahraničí prodávaly za dolary zboží USA a okolních zemí.
Pokračování...

120138

24.10.2006 16:45

Jak Hizballáh porazil Izrael II.

RE: Jasná prohra Izraele

195.?.?.?

Ani je nepali otazka ropy a uz vubec zemniho plynu. To patrně ani USA. Pro USA je nejvýhodnější ropu a zemní plyn dovážet. Ostatně ze stejného důvodu, už nevlastní takřka žádnou výrobu. Pokud budete sledovat cestu peněz, pak pochopíte, že jakýkoliv nákup který USA provede, jim umožní oddálit totální zhroucení systému. Skrze nákup se vytváří iluze že dolar má doposud nějakou hodnotu. Je to iluze v níž žije okolní svět, a nebýt gigantických dolarových rezerv, o něž se nikomu nechce přijít, nepodrží nikdo Ameriku nad vodou ani vteřinu. Jenže nejen Čína, ale celý svět se pomalu smiřuje s faktem že uložené dolary namají absolutně žádnou hodnotu, protože za ně USA nemá co nabídnout. Pokud s nimi tyto státy neobchodují mezi sebou, nemají za ně co získat. Od USA se dočkají leda záplavy dalších a dalších barevných papírků a nul na bezvýznamných kontech. Chcete dolary? My vám je natiskneme. Stačí dodat ropu, plyn, nebo jakékoliv zboží a dolary jsou vaše.
Bohužel pro ostatní, je systém dělání peněz na zakázku všeobecně rozšířený fenomén, a kdejaký trotl si dokáže spočítat, že to co srazí USA na kolena vyvolá bouřlivou reakci po celém světě. Přirozeně i o tom lze číst v jednom proroctví. Ano, "budou mít čím dál menší hodnotu ty peníze".
Pro USA v současnosti neexistuje jiná cesta, než v maximálním množství nakupovat a nebo se dolarů zbavovat pomocí válek.
Totiž ten okamžik kdy k pádu dojde už vůbec nezáleží na nich. Stačí, aby třeba Čína začala odprodávat dolarové rezervy například v kurzu dolar za deset haléřů. Jako se to děje například na burze s bezcenými akciemi. To co USA dělá je snaha tomuto okamžiku předejít za jakoukoliv cenu a vyvolat válku do níž bude zataženo co největší množství států stojících po jejich boku. Tak aby se síla protiútoku rozložila na co největší území. Musí spěchat a my čekáme.

119867

22.10.2006 11:58

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: USA budou poraženy

195.?.?.?

O tom že všude žijí "normální lidé" není sporu. Ostatně i Vaše nálepkování lidí mi připadá povědomé. Toto ovšem nikdy nebyla doména pouze komančů. Úplně stejně se chovají posluhovači na celé planetě. Víte, já jsem si filtrem nežádoucích osob prošel od počátku do konce a vím jaké stopy to zanechává na dětské duši, která nechápe co se děje a proč je vylučována z lidské společnosti. Jenže jsem si na druhou stranu velmi silně uvědomoval, že za tím vším stojí lidé. Někteří skrze svoji angažovanost na cestě úspěšných kádrů. Jiní pro svoji "nevinnou" nemohoucnost. A to o čem tu tak vznešeně hovoříte, jsem našel úplně všude kam jsem vstoupil. Ti obyčejní lidé tak srdnatě hájící oficiální náplň "spokojeného" života, jsou ten největší svrab jaký jsem kdy poznal. Bezejmenné tváře procházející ulicí s magazínem Blesk v pravé kapse a programem se zaškrtnutými seriály v kapse druhé. Oni tiší a nevinní souhlasiči, jejichž morálka jim nebrání v kritickém okamžiku pronásledovat a lynčovat odpadlíky od stereotypu. Na druhou stranu jsou to přeci jen lidé a nezaslouží si být pouhým stádem určeným k likvidaci.
Mohl bych Vám dopodrobna vypsat co se v současnosti děje a proč. Někteří lidé si zcela scestně myslí, že za současnými problémy stojí vláda a nadcházející volby mají šanci něco vyřešit. Jenže nemají. Jakákoliv vláda v USA se bude muset vyrovnat s hlubokou krizí způsobenou nezodpovědností a mocenskou zaslepeností. Pokud se nerozhodne k druhému kroku, jímž je válka. Jenže to co by pro Vás bylo důležité je „čeština“ ve slovech předpřiposraná vlezdoprdelnost. Když už tedy reagujete, pokuste se po vypláchnutí svých morálních smrdutostí, zareagovat alespoň na jednu myšlenku z atakovaného příspěvku.
S hlubokou neúctou onen Gdosy.

119717

21.10.2006 11:13

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Neocons a mir.

195.?.?.?

prát? sakra proč jsou ty klávesy vedle sebe?

119664

21.10.2006 11:05

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Neocons a mir.

195.?.?.?

Domnívám se že byla. A dokonce nejen ona. Všeobecná pravidla pro zánik amerického pojetí kapatilizmu byla naplněna právě v období kdy se do zahraniční politiky USA počal prodírat zdravý rozum. Myslím že JFK připravoval reformu bankovního systému a proto musel zemřít. Ale toto není jediná důležitá událost své doby. Předpokládám že světu bylo předáno varování, (Fatima) a spolu s ním i pomocná ruka v podobě informačních technologií. Díky nim se podařilo oddálit zhroucení systému. Ovšem svět neudělal nic. Tedy USA. Naopak. Od této doby se počíná datovat příprava k totální válce.
Byl by to dlouhý článek o cestě za neomezenou vládou. Jsem si jistý že bankéři a ostatní mocenské články o systémové chybě kapitalismu ví a cestu po níž jdeme naplánovali.
Kapitalizmus je parazit, avšem i parazit může být v určité formě prospěšný. My se můžeme pouze prát, proč vede cesta právě skrze USA. Odpověď je prostá. Rakovinu je nutné léčit v místě kde se nachází. Léčit zdravé části organismu je nesmysl.

119662

20.10.2006 23:22

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Neocons a mir.

195.?.?.?

No, válka zatím není, alespoň kolem našeho baráku. Toho bych si všiml. Alespoň doufám. [smích] Ano, paradox je všudypřítomný a je docela zábavné, že právě vývoj zlámal kapitalismu vaz. Nebýt technického pokroku a z něj vzešlé gigantické nadprodukce, mohl se kapitalismus ještě nějaký ten rok tvářit přívětivě. Žel, rozumu pobrati nelze, a tak nacpané regály v supermarketech, (pro mnohého známka blahobytu) dovedli svět k oné části grafu, od níž se křivka prudce láme a směřuje kolmo dolů. Přirozeně to mnoho lidí nepochopí, když přece peněz je dost. A tak jen zbývá doufat, že všechny ty události přežije alespoň jeden člověk, který to těm ostatním vysvětlí. Ale proč vlastně. Chyby se mohou opakovat. Jinak by tu nebyla taková zábava. Chacha, chichi, chocho.

119643

20.10.2006 12:11

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Upřednostnění cizích zájmů

195.?.?.?

Ach jo, jediné co tu máme je, že pan Wojnar tu začal vystupovat sám za sebe. Což takhle sem postnout svoje jméno a připojit něco ze svých aktivit, ohledně přinášení informací. My nepotřebujeme vědět co pan Wojnar dělá. To se dá zjistit na stránkách WM magazínu. A rozhodně to není jen o volné energii. To co například mě zajímá jsou jeho názory na události. Ty si hrozně rád přečtu, protože na rozdíl od mnoha ostatní názorů obsahují myšlenku. Tedy ono cosi, co si nikde nepřečetl, ale stvořil ve svých myšlenkách. Takových názorů je vždycky hrozně málo. A nakonec, u mnoha článků je uveden autor. Občas je dobré si přečíst i tuto část.
Gdosy

119615

20.10.2006 10:51

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Neocons a mir.

195.?.?.?

Jak už zde naznačil GEWO, otázka není co chtějí generálové a politici. Pokud by záleželo jen na nich, mohla by každá úvaha začínat: kdyby došlo k válce. Žel, tak to prostě není. Naše myšlenky se mohou ubírat jediným směrem, a to je: až válka začne.
Začal jste slovy „většina lidí“ a já použiji stejná. Většina lidí si myslí že příčiny války jsou v chybných politických rozhodnutích a jako motiv vidí boj o zdroj surovin. Je to dobrá zástěrka pro to, aby člověk neviděl co je zjevné. Nedávno jsem mluvil s jedním kamarádem. Je to ekonom, a já čekal že mi řeči o válce hned na začátku zatrhne. Byla to však jeho slova, že válka je nevyhnutelná. Potom mi začal vykládat o principech ekonomiky a přesto že jsem nepochopil vše, pochopil jsem dost abych uviděl co se děje.
Pokud bych měl převést jeho slova do obrazné řeči, nazval bych kapitalizmus parazitem. A každý parazit potřebuje hostitele. Z hlediska systému o němž je řeč, je vlastnictví zdrojů nevýhodné. Proč? Protože nakupujete a prodáváte v cenách platných v daném systému, čímž se limituje zisk. Pro kapitalismus je naopak lepší, když zdroje vlastní slabé a chudé země. Bohatství je relativní a jedná se pouze o všeobecně uznávanou hodnotu. Muž může být bohatý vůči svému sousedovi, ovšem nikoliv vůči své manželce. (a naopak že paní Jarmilo) Podstatu lze přirovnat k hromadě písku. Pokud přehazujete hromadu písku z jedné hromady na druhou, je to fuška, ale hromada zůstává stále stejná. Pokud však začnete ke své hromadě přihazovat písek od souseda, hromada poroste. Přesně takto se od počátku utvářelo bohatství USA. Nikoliv na základě svobody a demokracie, ale pouze díky chudobě okolních států. Pokud budete vlastnit deset tun zlata, není vám to nic platné, pokud nebude existovat někdo, kdo bude akceptovat, že jste bohatý. To bude dělat pouze za předpokladu, že vaše zlato bude chtít. Pro vás to znamená si své zlato udržet a tedy nepoužívat jej jako platidlo, protože jinak o něj přijdete. To co potřebujete je vnutit svému sousedovi, že vaše zlato má větší hodnotu než jeho. A tak vám dotyčný chudák bude prodávat za jeden váš, deset kilo zlata svého. K tomu slouží chudoba a strach. A hlavně peníze.
Pro celosvětovou ekonomiku není důležité kdo co vlastní, ale jak se jednotlivé subjekty chovají. Globalizace způsobuje, že se ceny vyrovnávají a tím se ztrácí výhoda bohatých a mocných států. V tomto kratičkém článku nemohu popsat vše, ale kapitalizmus došel k hranici životaschopnosti. To co bude následovat je otroctví, nebo totální válka.

119610

19.10.2006 23:32

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

RE: Pár malých detailů

195.?.?.?

A teď ta poslední otázka: jste si jistý že v případné válce půjde o vítězství? Podívejte se kolem sebe. Třeba Vás něco napadne.

Gdosy

119581

19.10.2006 11:28

Jak Hizballáh porazil Izrael

RE: Nikoliv úplně MM

Gdosy 195.?.?.?

Ano, může tak být, i když naše chápání reality se děje na velmi nízké úrovni. To je příčina, že vnímáme jen omezenou rovinu existence za níž je ono cosi, proč to všechno. Člověk neustále žije na úrovni zvířecích instinktů. Stejně jako oni, si do čela uskupení volí nejsilnějšího zástupce, který garantuje uchování všeobecně přijímaných cílů. U zvířat je to zdravá a silná populace. U lidí je to hromadění majetku a uspokojení základní pocitové škály. Proto nemohl socialismus obstát, popíral individualismus, ovšem (bohužel) nikoliv z pozice prospěšnosti, ale úspěšnosti. Člověk v souladu s instinkty chce vystavit na odiv svoje kvality. Nové auto, velký dům.... Naši volení a představitelé jsou pouze nejůspěšnější jedinci v oblasti, kterou všichni považujeme za zásadní. Jaký tedy div, že neřídí stát, ale usměrňují tok financí. Toto je přeci podstata jejich úspěšnosti. Tedy nikoliv užitek dávat, ale získávat. Jenže jejich schopnost chápat rozsah a dostupnost zdrojů je nulová. Když něco je, a lze z toho zbohatnout.....?
Zaplatíme tvrdou lekcí za svoji hloupost a patrně ani tak nic nepochopíme.

119549

18.10.2006 23:49

Jak Hizballáh porazil Izrael

RE: Nikoliv úplně MM

Gdosy 195.?.?.?

Obávám se že tento problém nedokážeme nijak rozumně domyslet. Nestačí se jen zásobit potravinami. Problém může být energie a hlavně lidé, kteří dnes stále věří v budoucnost kapitalismu. Takže to chce takovou menší lehkou armádu. Pár lehkých kulometů, nějaké to dělo a dva tři tanky mohou pro začátek stačit. [smích]

119528

18.10.2006 23:29

Jak Hizballáh porazil Izrael

RE: Nikoliv úplně MM

Gdosy 195.?.?.?

Jistě, pokud připustíme obrat. Otázka tedy zní: budeme "budou" moudřejší? V americkém strategickém dokumentu, o kterém ve středu informovaly světové agentury, se říká, že Spojené státy si vyhrazují právo zakázat vesmír svým nepřátelům, poškozujícím americké zájmy. Podivuhodný je použitý obrat "zakázat vesmír". Ano, toto je zjevná příprava na válku. Valku v celosvětovém rozsahu.
http://ihned.cz//c6-10084510-19553440-003000_d-usa-schvalily-novy-program-vesmirne-politiky
Je škoda že dokument neuvádí konkrétní státy kterých se to týká. Třeba takové Rusko bude jistě radostí bez sebe, až mu lumíci začnou sestřelovat družice. Ostatně jedno proroctví říká cosi o padajícím bydlišti na nebesích.
Tak tedy odpočet započal?

119525

18.10.2006 12:29

Jak Hizballáh porazil Izrael

Nikoliv úplně MM

Gdosy 195.?.?.?

Stojí za povšimnutí a hluboké zamyšlení.
http://www.blisty.cz/2006/10/18/art30806.html
Tohle může být počátek moc smutného divadla. [pláč]

119478

17.10.2006 23:07

Co se stalo v roce 1969?

RE: re

Gdosy 195.?.?.?

Otázka zní, zda by se vám chtělo každý den odcházet do práce s lopatou. Pokud jste totiž u té historie, doba kdy lidé vahazovali odpadky z oken a vršili je tím způsobem, že se z přízemních bytů postupně stávaly sklepy už tu také byla a pokud vím tak nepřinesla nic dobrého. Pokud nepovažujete za dobro vymření půlky Evropy na mor. Ono stačí věci domýšlet do důsledků a uvědomit si že bez blbého sedláka chcípne chytrý hlady.
Nemusíte mi tu dělat přednášku z filozofie abych věděl, jaký přínos má tato disciplína pro lidstvo. Ostatně právě nacisti patřili k velkým vyznavačům podivuhodných filozofických směrů. Krom jiného skrze ni dospěli k názoru, že práce je určena pro méněcené rasy. Takže pokud mi tu někdo předhazuje nacismus a komunismus, měl by si uvědomit že i marxismus-leninismus je dogmatickou filozofií.
O genetice hovořím v souvislosti s barvou pleti. Tedy tvrdím, že dědičný neznamená neměnný a dědičnost nepředstavuje nějaké prokletí či znamení hanby.
No a nakonec je zde otázka blbosti. Pokud mezi sebou skřížíte dva lidi, narodí se dítě.

119451

17.10.2006 12:37

Co se stalo v roce 1969?

RE: re

Gdosy 195.?.?.?

Už je to dost dlouho co jsem zapomněl co chci. Nebo snad lépe řečeno, jaká pitomost je chtít to, co chtějí ostatní. Tedy, když všichni říkají á, je zrovna čas zapomenout abecedu.
Pokud napíšu že všichni lidé jsou stejně kvalitní, je tím současně řečeno, že je podle této metody nelze odlišovat. Pokud jde o filozofa a metaře, lze si celkem snadno odvodit, kdo je v běžném životě důležitější. Můj osobní názor je metař cca 25 000 čistého a filozof cca 10 000. Pokud je to pro filozofa málo, může aplikovat vaši metodu metařo/filozofa a doplnit si tak scházející zdroje. Třeba si v čase kdy zrovna nejsem v práci rád přečtu jeho myšlenky.
Co se týká dědičných dispozic, budete muset slézt ze stromu a otevřít knihu genetiky. Tam se dočtete že barvu kůže a ostatní fyzické vlastnosti lze ovlivnit křížením. Tedy nejen vzhled zvířat, ale také lidí lze ovlivnit. Ostatně, mnoho mužů s nepřesmyknutou orientací vám potvrdí, že výsledky podobného křížení jsou mnohdy jedinečné.
No a co se týká hlouposti, jsme asi trochu někde jinde. V zastoupení pana Gajdoše tu nadnesu otázku umělého původu lidí. Pakliže k tomu došlo, má to jednu chybu. Asi sám přijdete na to jakou.

119417

17.10.2006 10:44

Co se stalo v roce 1969?

RE: re

Gdosy 195.?.?.?

Moje reakce byla na podstatu článku, která vede k otázce množství černochů na nějakém území. Tato otázka je o to blbější, že jde o problém vytvořený lidskou chamtivostí. Pokud se budeme bavit o kulturní rovině, vyvstanou nám otázky odlišnosti v pojetí rodiny a společenského života. Pokud se budeme bavit o rasách, vyvstane nám otázka dědičných práv. Jinak řečeno, kdo je kde doma? Já si prostě nedokážu představit, že nějaký člověk dobrovolně přijme úlohu ne-lidské bytosti.
Můžete si to zkusit sám za sebe. Prohlaste se za méněcenného, a vyrazte s koštětem v ruce očišťovat ulice, které zasrala většinová populace. Já vím že se jedná o prospěšnou a nezbytnou práci. Otázka je, zda jsme ochotni ji tak i vnímat a ocenit. Ten problém o němž hovoříte představuje společnost. Nikoliv děti ve školních lavicích. My totiž nejsme ochotni připustit, že všichni lidé jsou stejně kvalitní. Tedy, že je nemusíme dělit na černé a bílé, chytré a blbé.
Škola nemá lidi třídit, ale pomáhat osobnímu růstu, přirozeně v rámci vlastních možností. Pokud stanovíte laťku a to co je pod ní budete označovat za méněcenné, dosáhnete jen a pouze odporu a nenávisti.
I dítě je schopné vnímat svoje společenské postavení, a jestliže se ne vlastní vinou topí v bahně lidské blbosti, nemá mnoho možností jak se bránit. Nakonec začne nenávidět to, co mu nejvíce ubližuje. A to bez ohledu na to, zda jde o cikána nebo bělocha.

119413

17.10.2006 09:09

Co se stalo v roce 1969?

Už zase?

Gdosy 195.?.?.?

S tímto článkem by se dalo v mnohém nesouhlasit. Samotné nastolení otázky zda barevní učitelé patří do škol je problematické, a už vůbec ji nelze spojovat s otázkou rasizmu. Můžeme se ptát po kulturním dědictví a tedy přístupu k vnímání dětské psychiky. Učitelé z jiného prostředí mohou skutečně vyvolávat konflikt v názorové odlišnosti na společenské problémy. Přenesení této otázky na množství černošské populace je už čistá manipulace a zavání slavným KKK. Američané mohou naříkat nad svým úpadkem, ale nikdy ne nad jeho důvody. Copak někde existuje zářivější a dokonalejší příklad demokracie? Nehlásá dodnes USA že je výhradním majitelem patentu na ochranu lidských práv.
Člověk je vystaven neustálým útokům na schopnost rozpoznat hranice skutečné viny. Už sama existence odlišnosti je chápána jako příčina problémů. Ale není tak daleko doba, kdy byl dovoz levné pracovní síly chápán jako naprostá samozřejmost. Běloši si vytvořili iluzi dokonalého světa, v němž šťastně žijí z práce jakési podřadné rasy. Vše bylo v pořádku až do okamžiku, kdy někdo z importovaných prohlásil, že všichni lidé jsou stejní.
Protože se tento způsob rozkladu společnosti v USA osvědčil, je dnes úspěšně šířen do celého světa. Všechny státy se potýkají s návalem přistěhovalců a zahraničních dělníků. Pokud se člověk na okamžik zamyslí, nemůže nevidět souvislosti. Ale tohle téma nestojí za řeč. Jednou nahoře, jednou dole. To platí o lidech, společnosti a především o nastávajícím čase.

119407

15.10.2006 13:09

Tak tady už končí sranda

Přiznananá pravda, nebo počátek běd?

Gdosy 195.?.?.?

Je to OT, ale myslím že pořad odvysílaný v úterý 10. října na ČT 2 stojí za shlédnutí. Nepřináší nic nového, ale jeho odvysílání může lecos naznačit.
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10096383411-zivot-na-dluh/25648.html

119207

13.10.2006 15:59

Korejský rotvajler na čínském vodítku

RE: Možná je to takhle: ...

Gdosy 195.?.?.?

S tím vodíkem to prostě neřeším. Ostatně je to jen jedno z mnoha témat pro něž jsem stratil pochopení. Pouze jsem sem přenesl zprávu z netu. Šlo pouze o souběh událostí a které jsou v souvislostech s událostmi kolem Korejských pokusů šířeny. Myslím že jdo opravdu o zesilování tlaku na USA a jejich souvěrce. Až doposud si USA myslelo (nevím zda oprávněně) že díky svému náskoku v technologiích a neodmyslitelně díky petrodolaru, učiní svět závislým na svých prebendách, po nichž bude každý toužit a díky nimž sebe a svou rodinu zadluží na patnáct generací dopředu. Jejich samolibé nadšení došlo až tak daleko, že umožnili vyexportovat veškerou výrobu do okolních zemí. Tím sebe sama zbavili nejen značných příjmů, ale také kontroly nad velkou částí trhu. Nyní když se dolar hroutí a zadluženost vzrůstá geometrickou řadou, znějí podobná prohlášení jako špičkování na adresu přiblblého souseda. Něco na způsob "už máš chlapa sporťáku?"

119025

12.10.2006 20:43

Korejský rotvajler na čínském vodítku

RE: Možná je to takhle: ...

Gdosy 195.?.?.?

Zase jsem se nepřihlásil a nechce se mi čekat až to projde cenzurou. Jak jste přišel na těch čtrnáct dní. A druhá zpráva je, že Čína začne vyrábět auta na vodík. Myslíte že dojde k zákazu jejich vývozu?

118968

12.10.2006 20:39

Korejský rotvajler na čínském vodítku

RE: Možná je to takhle: ...

195.?.?.?

O tom že se něco stane vím už nějakou dobu. Myslím něco důležitého. Ale jak jste došel k těm čtrnácti dnům? Čína krom jiného oznámila zahájení výroby aut na vodík. Zatím bude prý auto dosahovat cca 80 km/h. Pozoruhodné že? Zpráva je úplně nová a určitě ne náhodná. Už se těším až je začne vyvážet. Jsem zvědav na zdůvodnění zákazu jeho prodeje.

118966

06.10.2006 10:30

Televizní projev Václava Havla z prosince 1989

RE: Zapšklost

Gdosy 195.?.?.?

Máte pravdu? Přesně v duchu Vašich slov se nese odpověď. Mnoho lidí zde (kreatur) upozorňovalo, že s aktivitami USA v oblasti šíření demokracie není všechno v pořádku. Humanita o níž tak často hovoří Havel, se projevuje především nezištností. A to jak v oblasti šíření demokracie, tak v oblasti navracení majetku. Mnoho lidí zde (kreatur) hovořilo o množství nedemokratických zřízení, ke kterým se humanita USA ani Havla nevztahuje. Tito lidé (kreatury) Vám možná budou oponovat, že ušmudlaný Arabáš dokáže vahodit do vzduchu tak jeden autobus. Neocons srovnají se zemí rovnou celý stát (Libanon). Tito lidé (kreatury) Vám možná řeknou, že pravda je občas ukrytá v chudobě a není nutně na straně silnějšího. Takže je dobře těmto lidem (kreaturám) za jejich postoje nadávat. Protože bez nich by se k Vám dostala pouze propaganda, na jejíž základě jste jak sám říkáte pomýlený. Ještě připojte něco o zvrácenostech Zvědavce a máme to tu všechno pěkně v jednom balíku.

118494

04.10.2006 12:26

Jak se tohle lze naučit?

RE: Nic zvláštního

Gdosy 195.?.?.?

Víte, tady se dost často hovoří o budoucnosti a temných událostech, které lidstvo postihnou za jeho řekněme chybné chování. Problém je v tom, že při posuzování věrohodnosti těchto zpráv prostě nemáme dostupné informace, na jejichž základě byla předpověď učiněna. Nemusí se totiž vždy jednat o prorocké vize. Někdy se proroctví může opírat o pouhé pozorování a čtení historických pramenů. V minulosti i budoucnosti tohoto světa jsou události, které se cyklicky opakují a není správné je přehlížet. Ovšem stejně tak se může jednat o náhodné události, o nichž se s jistotou ví, že k nim dojde, i když nelze zcela konkrétně předpovědět určité datum. Jednou z těchto událostí je gigantická vlna jenž jednoho dne smete pobřežní oblasti Británie, Španělska, Francie, Afriky a dalších. Patrně už jste slyšel o sopce jménem Cumbre Vieja jejíž erupce v roce 1949 vyvolala zhroucení části ostrova. Už dnes se s jistotou ví, že další erupce vyvolá zhroucení západní stěny, která je silně narušená. 500 miliónů tun pevniny se v jediném okamžiku zhroutí do vod Atlantiku. To vytvoří 5,000,000,000,000,000 joulů kinetické energie. Bezmála kilometr vysoká vlna se vydá vstříc obydleným pobřežím. Když vlna dosáhne pobřeží USA, roztáhne se do šířky a bude už jen asi padesát metrů vysoká. Problém je v tom, že se bude pohybovat rychlostí pětiset km v hodině. Díky tomu zasáhne více jak dvě stovky km do vnitrozemí a smete všechno co jí bude stát v cestě.
Tohle se tedy s naprostou jistotou stane. Jsou na to vypracovány vědecké studie a přesto nikdo nic nedělá. Zkuste někomu z ohrožených říct, aby se raději odstěhoval od pobřeží. Myslíte že to udělá. Ovšem že o vás prohlásí že jste blázen, protože současná věda a vláda USA a Coca-cola a Mc Donald a ………. a přesto přišla Katrina. [oči v sloup]

118319

01.10.2006 22:24

Jak se tohle lze naučit?

RE: Nejsem jsi jist, zda bude muj prispevek akceptovatelny, ale...

Gdosy 195.?.?.?

Zareagoval jste a naprosto špatně. Petr přece vůbec nemluvil o úspěších vědy, ale o jejím přístupu k faktům. K celkovému zhodnocení vědy patří také chemické, nukleární a bakteriologické zbraně. Takže ze kterého soudku si vezmeme první příklad: zdraví našich dětí? Při poslední veřejné sbírce, tuším na operaci ve Švýcarsku se mi zvedal žaludek. Naše děti možná neumírají na nemoci, ale každému z nich je přiděleno několik tisíc rentgenů z našeho mírového zabezpečení. To mi nezní jako úspěch. Svět který jim odkazujeme je díky vědě posraný tak, že jejich hlavní starost bude přežít. Nějaké nemoci jsou z pohledu jejich a následných generací spíše humorným vstupem v poněkud smutné estrádě. Já vím že mnozí „optimisté“ považují úvahy o globální katastrofě za nesmyslné. Ona ztráta čtrnácti procent ledu na Sibiři, uvolňování metanu z permafrostu, tání horských ledovců a následné vysychání řek přece ještě nic nedokazuje. Nakonec vědecké autority tvrdí že kolaps systému může nastat nejdříve do dvaceti let. Ještě před třemi roky to bylo do sta, a před deseti roky se hovořilo o staletích. Nakonec, co bude zítra není dnes.
O popírání historických faktů oficiální vědou nebudu hovořit. Pokud někdo věří, že pyramidy v Gize postavila banda otroků, tak ten už žádné jiné vysvětlení nepotřebuje.

118159

01.10.2006 13:51

Jak se tohle lze naučit?

RE: einstein neocon agent

Gdosy 195.?.?.?

Na doplnění toho co sem napsal. AE prováděl výzkum v oblasti emp a dalších dosti dlouho a na svět prosáklo něco málo o tajných pokusech, které jak to vypadá se příliš neshoduje se současným chápání fyzikálních souvztažností. Ale i bez toho je z jeho skálopevného přesvědčení o neexistenci étheru cítit snaha po zviditelnění. AE aplikoval svůj model chování hmoty a energie na v té době již známá pozorování. Do své teorie zahrnul Maxwelovy rovnice elektromagnetického pole. To samo znamená že na pozorování že voda teče, lze aplikovat fyzikální tvrzení že voda teče. Tedy pokud pozorujeme že jedna se rovná jedné, můžeme to použít pro výpočet jedna a jedna. Je zajímavé že páni vědci k svému základnímu postulátu o opakovatelném potvrzení fyzikálních zákonitostí nepoužívají tentýž přístup pro nevyvratitelnost. Tím se fyzika sama může snadno dostat na slepou kolej, jenom proto že odmítá jevy jenž nelze potvrdit ovšem ani vyvrátit.
Jinak princip relativity popsal již Galileo. Newton převzal Galileovo princip relativity a zredukoval počet základních pohybových zákonů na 3.
Speciální teorie relativity je nepřesná v silných em polích. Pro tyto případy se používá obecná teorie relativity. A to zajímavé je jak fyzici obcházejí pravdivost vlastních pozorování použitím naprosto obludných tvrzení a výroků. Například jednotky délky a času lze definovat na základě potřeb pro onen konkrétní případ. Díky tomu lze jeden z postulátů relativity učinit tautologickým. Tautologie je v logice vždy pravdivý složený výrok, bez ohledu na pravdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku. Tautologie tak obchází chybu v definici nebo důkazu, kdy se nějaký pojem definuje sám sebou nebo se nějaký jev prohlašuje přímo nebo nepřímo za příčinu i následek zároveň, tedy definice nebo důkaz „kruhem“. Na základě tautologie, která je součástí AE teorie relativity tak lze zcela jednoduše tvrdit že tato teorie je pravdivá, pokud je pravdivá. A tedy, že není pravdivá pokud pravdivá není. Co to znamená? Totéž jako bychom na otázku kolik benzínu potřebujeme abychom dojely z Prahy do Brna dostali odpověď: tolik, kolik benzínu projedete.

118116

01.10.2006 11:43

Jak se tohle lze naučit?

RE: einstein neocon agent

195.?.?.?

Oops!! Zato tvrdit že speciální teorie relativity je součástí výpočtu přiblížení k tělesu v nerovnoměrných magnetických polích chce odvahu jako řemen.
"Specální teorie relativity správně předpovídá chování zrychlovaných těles v přítomnosti konstantního nebo nulového gravitačního pole nebo těch v rotující vztažné soustavě. Pouze není schopna přesně popsat takový pohyb tělesa v gravitačních polích, při kterém se těleso dostává do míst s různým gravitačním potenciálem." Tolik oficální fyzika.

Pro ty kteří neví o co jde

1. První postulát

Pozorování fyzikálního jevu více než jedním pozorovatelem v inerciální vztažné soustavě musí u všech pozorovatelů jednotně odpovídat povaze přírody. Jinak řečeno - povaha vesmíru se nesmí změnit, přejde-li pozorovatel do jiné inerciální vztažné soustavy.
Matematické vyjádření libovolné fyzikální teorie by mělo být pro každého pozorovatele v inerciální vztažné soustavě stejné.
Zkráceně: Ve všech inerciálních vztažných soustavách probíhají fyzikální děje stejně (platí pro ně stejné fyzikální zákony).

2. Druhý postulát (neměnnost c)

Rychlost světla ve vakuu, obvykle značená c, je stejná pro všechny pozorovatele v inerciálních vztažných soustavách, stejná ve všech směrech, a nezávisí na rychlosti objektu vyzařujícího světlo.

Pokud zamýšlíte teorii relativity, je nutné to napsat. Ono vyvrátit nebo potvrdit existenci étheru se snaží fyzika už dost dlouho. Nechcete tu tvrdit, že vy už v tom máte jasno.

118112

29.09.2006 20:26

Jak se tohle lze naučit?

RE: Nic zvláštního

195.?.?.?

No dopustil jsem se chyby, chtěl jsem napsat nikoliv že mají odletět, ale kdy mají odletět. Přirozeně se to mohou naučit od svých rodičů, popřípadě motorového rogala, ale ten správný okamžik musí poznat sami. Nakonec si určitě nemyslíte, že ke stejnému chování dovedete například vrabce. Takže je zde stále onen faktor, s nímž se každý tvor rodí a jenž jej ve svém důsledku vede k určitému chování.

O řešení tu právě jde. Pokud vezmeme za základ tvrzení pana Gejdoše, je to lidská nenasytnost a bezohlednost vůči životu, která nás vede k tomu co nazýváme Armagedonem. Jenže sama podstata Armagedonu je očištění světa od špatnosti a tím je přeci zároveň stanovena budoucnost. Zda s lidmi nebo bez nich je druhá věc. Přesto tu existují lidé, kteří si utrpení a smrt nezaslouží ani v nejdivočejších představách. A to je také důvod proč o lidském přežití není nutné pochybovat.

"Každý z nás má jiné schopnosti. Jsem ochoten naslouchat, ale potom si to už sám přeberu a udělám si z toho závěr."

To co jste napsal je ten nejlepší přístup k poznání který existuje. Nelze Vám nic vnutit ani se nenecháte ovlivnit davem. Máte své vlastní myšlenky a to je to dobré.

118023

29.09.2006 11:57

Jak se tohle lze naučit?

RE: Nic zvláštního

195.?.?.?

Pořád ty samé otázky a stále žádná odpověď. Není to divné? Kdy se to stane? Co se stane? Proč se to stane? Jak můžete být štastný?
Na toto téma hovořil už Ježíš. Takže si připomeňme jeho slova "nebudete znát dne ani hodiny". Ale až se bude dít to co popisuje, "poznáte že čas už je blízko".
Můžete se zeptat, jak ví divoká husa že se má vydat na jih? Myslíte že za ní někdo příjde a řekne tak už leť? Určitě ne, a dokonce se nelze ani domnívat, že tento tvor je dokonalým znalcem přírodních cyklů. Řekněme, že někde na podvědomé úrovni tohoto tvora jsou uloženy informace o tom co je pro něj důležité a co musí vykonat pro přežití vlastní a také druhu k němuž náleží. Představme si, že v jeho podvědomí je uložen jakýsi obraz nutnosti s nímž se snaží ztotožnit. Čím více je prostředí v rozporu s tímto obrazem, tím blíže je okamžik, kdy se vydá na dalekou cestu. A přirozeně se může také stát, že okolnosti pro odlet nenastanou, nebo nastanou až příliš pozdě.
Každý z nás se rodí s podobným obrazem uloženým v podvědomí. Je to obraz světa, který odpovídá našim potřebám a našemu založení. Čím více je náš vnitřní svět s tím vnějším v rozporu, tím více se vůči němu vyhraňujeme. Je to přirozený proces spojený s vývojem a potřebou. Každá narozená generace je svým způsobem posunuta ve vývoji určitým směrem a z toho se rodí i potřeba obrousit hrany které ji tlačí.
Lidé jako je Petr Gejdoš jsou svým způsobem ve vývoji posunuti o několik generací dopředu a proto se stále ptají, kde je ten svět, který nesou ve svých představách. Nemají sílu změnit svět v němž žijí, ale vědí s naprostou jistotou, že to co vidí ve svém nitru jednou nastane. To je důvod proč si kladou otázky, které jiné lidi ani nenapadnou. A jednou z oněch otázek je, co se musí, nebo může stát, aby tento jejich svět nastal? Jsou tolidé schopní porovnat budoucnost s přítomností a to co jim z toho vzejde předat ostatním lidem. Je dobré jim naslouchat.

117988

28.09.2006 22:05

Šlechtění plodin se modernizuje

RE: Zaku, Jehova to vidí - nepoletíš...!

195.?.?.?

Ale kdepak, žádná anonimita. Jmenuji se Míra Schmidt a sem píšu pod nickem Gdosy. Pokud se nezapomenu přihlásit jako nyní. Můj e-mail pro neověřený původ je beroun.ka@seznam.cz - Napište na něj a já Vám odpovím. Jinak občas píšu na Matrix.cz, ale teď to moc nejde, takže jsou to jen starší články.
Něco vám povím. Mluvíte o své cestě? Představte si ráno. Venku prší a noc nestála za nic. Už dlouho se vám honí v hlavě spousty otázek a mnoho pochybností. Musíte do práce a pálí vás oči od nevyspalosti. Jenže když projdete dveřma, ucítíte vlhký vzduch a spatříte zlatavé záblesky kapek ve světle pouliční lampy a najednou cítíte že všechno je jinak. Uděláte dalších pár kroků a zaposloucháte se do rytmu kapek dopadajících na plátno deštníku. Je v tom zvláštní rytmus. Nejprve se vám zdá že klapot kapek je nepravidelný a nahodilý. Ale čím více posloucháte, tím více se onen rytmus přibližuje vašim myšlenkám. A pak se to stane. V jediném okamžiku pocítíte cosi podobného závrati a spatříte jak se pohyb kapek zpomaluje. Skutečně zpomaluje. Vnímáte jejich pád a sledujete jak se pozvolna noří ze tmy, aby se po chvilce roztříštily o zem. Vnímáte i gejzírek kapek způsobený jejich dopadem. A najednou si to vše uvědomíte. Žádný čas neexistuje. Vše je obsaženo v onom rytmu. Rytmu v němž je lapena vaše mysl. Je to rytmus energie hmoty a života. Nepohybuje se v čase ale uvnitř vědomí. A.... Stalo se a já vím že žádná cesta zpátky už neexistuje.

117938

28.09.2006 20:01

Šlechtění plodin se modernizuje

RE: Zaku, Jehova to vidí - nepoletíš...!

195.?.?.?

Pane Zak, klidně pište tak jak umíte. Není v tom nic špatného. Při běžném rozhovoru také nepřemýšlíte jaké i použít v tom či onom případě. Podstatný je obsah řečeného. A pokud cítíte potřebu něco říct, tak to klidně udělejte. Já osobně lidi nerozlišuji podle pravopisu a pokaždé se soustředím na obsah. Podle přečteného jste na počátku cesty a tak se nenechte odradit. Mnoho otázek už má odpovědi a další přijdou. No nic, chce to jen tvrdou hlavu.

117924

15.09.2006 17:52

Den zúčtování: Kolaps americké ekonomiky

RE: V zasade asi pravda ale jest treba si uvedomit ze na te lodi sedime vsichni....

Gdosy 195.?.?.?

Ono je to vcelku prosté. Kdyby byly peníze, například Euro, kryté zlatem, fungoval by systém tak jak se jej snažíte pochopit. Bohužel to tak není a proto se peníze vážou na trh a pohyb zboží. To znamená, že pád dolaru je nutné vnímat spolu s pádem US trhu. Tento trh je důležitý pro Evropu, ovšem životně nezbytný pro asijské státy. Nechce se mi popisovat jak to funguje, ale nepřemýšlejte o penězích. Rozhodující je trh.

116748

03.09.2006 13:49

Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem

RE: Trochu proroků...

Gdosy 195.?.?.?

Prameny proroctví jsou to proto, že sahají hluboko do dávnověku a vycházejí z přirozenosti vlatní existence.
Nevím proč, ale z vašich otázek cítím přetvářku. Řekněte nám.... To co chcete slyšet je ona věta v níž dokážete nesmyslnost mého povídání. Ale tak to není. Každá věta je otázkou. Není to otazník jenž nás vede k přemýšlení a hledání. Je to nevědomost. Vemte si tedy kteroukoliv z vyřčených myšlenek a začněte přemýšlet. Doplňte si za ni svůj otazník a vydejte se do svého myšlení poznat, co tam máte ukryté. Já to nevím, a patrně to nevíte ani vy sám. Čekáte že vám řeknu, ejhle tady je pravda. Kdyby to bylo tak jednoduché, pochopil by ji každý a lidstvo by nebylo tam kde je.
Zeptejte se tedy sám sebe kdo jste. Kdo jsou lidé? Máte pocit že se vyhýbám odpovědi. Ale tady přece máte svůj otazník. Pokud totiž existuje alternativa lidské existence, potom k ní musí být i příčina. Co má člověk být, pokud to co je, je špatné? Nevěřte tomu že to nemá nic společného s proroctvím, protože právě proroci a jenom oni, na různé alternativy vývoje poukazují. Přirozeně k tomu musí být stanoven precedens správnosti. Ten může být odvozen z vědeckého, náboženského nebo kdoví jakého přesvědčení. Z tohoto hlediska se i proroci mohou mýlit v názoru na to co je správné. To ovšem neznamená, že smrt přestane být smrtí jenom proto, že se nám to zrovna hodí k budování vlastního impéria. Tedy světa v němž se všichni budou mít blaze. Takový svět totiž neexistuje. A to ani tehdy, má li jej zakotveno nějaké náboženství. K pochopení barevnosti nikomu nestačí znát pouze růžovou. Stejně tak ani pocity nemohou existovat nežli skrze protiklady. Pokud nám má štěstí bránit v poznání pravdy, je skutečně lépe být celý život nešťastný.
Pokud vám tato odpověď nestačí pak nemohu nic dělat. Nevím kolik vět musí být napsáno k vaší spokojenosti, ale pravda se skládá z celého života a ten se do žádných vět nevejde.

115846

03.09.2006 10:56

Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem

RE: Trochu proroků...

Gdosy 195.?.?.?

Třicet let v jedné odpovědi? Humor? Představte si moře, a vedle toho déšť. Představte si z kolika kapek se moře skládá a potom ono jediné slovo, jenž všechny kapky spojuje. S myšlením je to stejné. Řeknete větu, ale nedokážete popsat, co všechno je podstatou jejího vytvoření. Není to jen oněch několik málo slov, ale mnoho přečtených knih, nesčetně úvah a zkušeností. Je v ní zahrnut nejen váš vlastní život, ale celé generace lidí jenž hledali a přemýšleli. To všechno chcete abych popsal? Děkuji za vaši důvěru, ale asi to nejde. Na víru přistupujeme skrze vlastní zkušenost a vůbec v ní nejde o otázku boha. Kdysi dávno byl nalezen základní kámen víry a tím byl člověk sám. Je-li realita tvořena vyšší nadřazenou mocí, pak vše co ona obsahuje, je totožné s touto mocí. Jinak řečeno: nikdo nemůže nebýt tím čím je. Kde potom chcete hledat boha nebo satana? Vše je obsaženo v míře uvědomění. Nikdy si nemůžete uvědomit, ani představit víc, než to co sám jste. Na tom je pak postavena víra. Tedy i víra, že cesty někam vedou. Otázka je, co tedy máme hledat. Boha, vývoj, mezilidské vztahy…. Schválně, kolik otázek dokážete v této jednoduché úvaze sám dosadit. Tyto otázky nás pak vedou k stále užšímu a přesnějšímu formulování reality, tedy i člověka.
Každé proroctví je postaveno na vnitřním prožitku. Je to tak že mysl sama funguje jako zrcadlo. Záleží tedy na tom, z čeho a proč se skládá. Jenže v zrcadle nemůžete vidět zvuk. Stejně tak ani proroctví nemůže obsahovat nic z toho co není součástí prorokovi mysli. Proto jsou všechna proroctví obrazná. Snaží se popsat to, co člověk vidí jako dobré nebo špatné. A to je také smyslem všech proroctví. Říkají jen tolik, že to co lidé dělají je dobré nebo špatné. Především pak to, co je špatné a to se pravda velmi špatně poslouchá. Proto na proroky lidé reagují nejčastěji jejich ukamenováním, nebo ukřižováním. Vy se chováte stejně. Ale co jestli jsme skutečně na špatné cestě? Kam potom odmítání proroctví povede? Skutečně si myslíte že k žádné apokalypse nemůže dojít? A kolik šťastných lidí z podobné události vzejde? Základem každého proroctví je otázka kdo jsme, a teprve z ní může vzejít názor, že něco děláme špatně. Vám se snad zdá že v tomhle světě je všechno v pořádku? Jenže to není tím, že je špatný tento svět, ale lidé kteří v něm žijí. Proto je dobře že lidé jako je Petr na tuto skutečnost upozorňují.
Dál vás nepovedu. Je poznání, které by vás skutečně učinilo nešťastným, protože je určeno připraveným. Nikoliv vyvoleným, ale těm kteří jej sami chtějí naleznout.
No a nakonec, myslíte že zvířata nevěří že jsou tím čím jsou? Protože pokud ano, pak věří v realitu a pokud tuto realitu stvořil bůh, pak věří v boha.

115828

23.08.2006 13:16

Nejdůležitější je čest

RE: Drahá Mindy!

Míra S. 195.?.?.?

No nevím jaký post ve vašem myšlení zaujímá složitá osobnost, ale dle popisovaných reálií vašeho virtuálního světa se ceníte opravdu vysoko. Asi bych se tu mohl pochlubit, že naše rodinná linie se skládá z Čechů, Němců, Maďarů, Američanů, Holanďanů, ale to bych si patrně musel odepřít radost z absolvování alespoň první třídy ZDŠ. Na rozdíl od Vás, jsem sice cestoval, ale nějak jsem se úspěšně vyhnul oblastem s výrazným geopolitickým prvkem, podle nějž lze v příručkách vyčíst kdo je kdo. Tak třeba v Íránu je radost mluvit s lidma a cestovat po kulturních památkách. Naše představa ušpiněného Araba s houfem koz a nataženou rukou tam nějak nefunguje. Rozhodně bych neřekl, že ti lidé čekají až budou moci konečně vtrhnout do Čech a obsadit Říp. Naopak, tu člověk má pocit, že se jedná o skutečně bohatý stát. Kdopak ví jak to dělají? Možná dokáží dobře hospodařit s příjmy z ropy. A nedej bože, aby se podobně nakazili i ostatní státy. Kampak by se západ poděl že?
Vždyť takový Izrael by bez masivní podpory USA a prodeje zbrojních technologií musel skutečně pokorně přeplavat nějakou to mořskou míly. A přitom jim nabízíme demokracii a svobodu made in USA. Tedy nikoliv více peněz za ropu, ale dost peněz, aby si vládnoucí pro západní klika mohla platit armádu, která ten zbytek bude držet hezky zkrátka. Nakonec jim přece posíláme humanitární pomoc. A to by žádný nelida neudělal.

114780

17.08.2006 22:50

Příměří začne v šest hodin ráno...

RE: 4 Roman Pražák

Gdosy 195.?.?.?

Ale,no tak. Raději se připojte. Však víte, ty zničené chdníky? http://eretz.cz/content/view/678/

114244

16.08.2006 21:24

Kdo zvítězil v Libanonu?

RE: Je to dalsi zidovsky trik!!!

Gdosy 195.?.?.?

No tak by to mohlo být. Mohlo kdyby.... a včil mudruj. Kdo na to první přijde má předplacenou místenku u sv. Petra. Ale těch vojáků tam bude 3 500. To není nic moc.

114108

16.08.2006 21:17

Kdo zvítězil v Libanonu?

RE: Je to dalsi zidovsky trik!!!

Gdosy 195.?.?.?

O tom kdo prohrál by se dalo celkem dlouho diskutovat. Pokuste si pohrát na stratéga a přemýšlejte o útoku ne Libanon v souvislosti s Iránem. Potom se podívejte na rozmístění mírových sborů a předpokládané vedení útoku proti Izraeli. Vzpomeňte na karikatury proroka Mohameda, na nejrůznější hrozby terorismu a patrně vám to ukáže něco moc ošklivého. Pak vám možná dojdou souvislosti i s protiraketovou základnou, která možná nemá chránit území US. Možná jde jen o Američany a ne o jejich území. Stále jsem hledal cestu jak by se dala Evropa zatáhnout do případné války. Nakonec to bylo docela jednoduché. Zase nás doběhnou?

114106

13.08.2006 13:50

Hon na Bokonona – další epizoda

Hm, ehm, hmm,

Gdosy 195.?.?.?

Jeden můj kamarád kdysi dávno řekl: neboj oni časem vystřízliví. Jenomže to nevěděl, že to co připomíná řízení auta v podnapilém stavu je ve skutečnosti nemoc. Nemoc která se nedá léčit. Nemoc která nás dříve či později dožene na osudové rozhraní. Matrix je to, co máš každý den před očima. Je to lež, kterou si utvořil člověk sám pro sebe, aby unikl před svědomím. Dělíme svět na hloupé a chytré, protože my chytří máme jiná práva. Dělíme svět na bohaté a chudé, protože my bohatí máme jiná práva. Dělíme svět na mocné a slabé, protože my silní máme jiná práva. Ale tím naše dělení nekončí, jsme to my tady, a oni tam. To co je oprávněnou myšlenku v jedné hlavě, je zločinecký úmysl v hlavě druhé. Je marné doufat že to někdy skončí. Pro ty jenž stojí na vrcholu je moc totéž co droga pro narkomana. Nevzdají se jí za žádných okolností. To jen nám dole je servírován terorismus nebo ekonomické ukazatele, jenž mají přesně ohraničit rámec naší svobody. Tedy nejen ve vztahu k právům jedince, ale též ve vztahu k myšlení. Svoboda znamená neklást otázky. Třeba, jak může skončit konflikt v okamžiku kdy dva znepřátelené tábory plné nenávisti a zloby stojí jen několik desítek metrů od sebe. Co je to za podmínku že mezinárodní zbor vstoupí do Libanonu až budou ukončeny boje. Pilát by se zaradoval, jak elegantně se USA snaží vyhnout zodpovědnosti. Zodpovědnosti za zbraně jenž padají na území státu, který jim nikdy nic neudělal. Proč? Protože to velí právo na spravedlnost. Kdepak, protože to velí právo na nejvýnosnější obchod v lidských dějinách. Na obchod s válkou. Co vše může být použito proti nám?
http://zpravy.idnes.cz/mladici-koupili-80-mobilu-policie-je-zatkla-za-terorismus-pkx-/zahranicni.asp?c=A060812_112433_zahranicni_mr A to je jen pouhý začátek. Nejsnadnější cesta jak ovládat stádo je dát mu co potřebuje. Americká základna v ČR utvoří několik ticíc pracovních příležitostí. A teď se pokuste poctivého občana přesvědčit, že základna je nebezpečná. Hlad přece taky. Jo, že to šlo i jinak? Ale kdo by to platil? Někdo si možná myslí, že ti samí lidé co nám tu dnes postaví protiraketovou základnu, nám sem jednou ze stejného důvodu nahází atomovky. Jenže to je přece konspirace. Tenhle svět neřídí jenom peníze. Je tu také demokracie, spravedlnost, právo, láska, hniloba, zvratky, výkaly......

113766

06.08.2006 17:41

Chavezovo letní tažení proti USA

RE: Na první pohled to působě směšně,

Gdosy 195.?.?.?

Převzeto z WM, napsal gewo: US administrativa se opět jednou střelila do vlastního kolena. Skutečnost, že na dvě ruské firmy, Suchoi a Rosoboronexport, bylo uvaleno obchodní embargo v Moskvě vyvolala značný smích. Nepředpokládá se, že by Američané nebo některý ze států NATO chtěl kupovat SUčka... Zablokování obchodních styků s agenturou Rosoboronexport ovšem má dalekosáhlé dopady: Rosoboronexport právě přebírá největšího ruského producenta titanu na světě, VSMPO-Avisma. Někomu přitom ve svatém nadšení ušlo, že uvalené embargo blokuje výrobu firmy Boeing (odebírá z Ruska 35 - 40% titanu pro stavbu svých letadel) a současně i jejího obchodního rivala, evropský Airbus, jehož produkce je na ruském titanu závislá z 60 až 70%.
Otázka je prostá, jak se zachová Evropa k tomuto kroku? Opět půjde jako obětní beran na porážku? A pak je zde ono velké skryté CO? Zablokování obchodních styků je reakce na uzavření smlouvy mezi Venezuelou a Ruskem na dodávku letadel a dalšího vojenského materiálu. Už jednou se USA podařilo Venezuele nákup překazit, ovšem v případě Ruska to asi nepůjde tak snadno. Zprávy sice nehovoří o výcviku pilotů, ovšem v souladu s trdicí dodá Rusko i instruktory. To přirozeně znamená že se proti nadvládě USA v oblasti vytváří silná vojenská protiváha. Další nepříjemnou zprávu dodal hlavní íránský vyjednavač o jaderném programu Alí Larídžání jenž uvedl, že Írán bude pokračovat v práci na získání jaderného paliva vždy, když to bude považovat za potřebné. Což znamená že nebude reagovat na rezoluci OSN vyzývající jej k ukončení obohacování do 31 srpna. Toto datum může být pro další vývoj důležité. Další zpráva říká že izraelská armáda v noci ze soboty na neděli zatkla v areálu Mukata v Ramalláhu předsedu parlamentu Palestinské správy Dr. Azíze Duvajka (Aziz Dweik). Její prohlášení zní, že se jedná o člena teroristické organizace HAMAS.
Inu je to tak. Evropa jako vzorný spojenec se smíří s nedostatkem ropy a přenechá ji USA v rámci obrany demokracie a boje proti terorismu. Když nebude ropa, nejsou třeba ani letedla a tak to nakonec zase všechno dobře dopadlo.

112815

06.08.2006 16:24

Ano, tohle je holocaust

RE: takovej mišmaš...

Gdosy 195.?.?.?

Dobrá něco tam dám jako pro doplnění předešlích myšlenek. Pokud mě něco napadne. Zatím do obecné diskuze.

112806

06.08.2006 12:20

Chavezovo letní tažení proti USA

Jsme v tom všichni

Gdosy 195.?.?.?

Otázka je, zda se jedná jen o tažení proti USA. Ono se totiž skutečně nejedná jen o Venezuelu. Je zde také Írán, Indie, Čína, Chille, Brazílie atd. Všechno státy, které díky pozůstatkům koliniální éry a hlavně zahraniční politice západních států žili na úrovni doby kamenné. Všechny tyto státy postupně odmítají svojí chudobou dotovat životní styl západní společnosti. Jednoduše si uvědomují že nejsou chudí, protože vlastní nerostné suroviny a lidský potenciál. Hugo Chavez to jasně ukázal když znárodnil společnosti těžící ropu. Venezuela uzavřela s Ruskem dohody o spolupráci při budování jihoamerického transkontinentálního systému ropovodů a plynovodů. USA označily tyto dohody za hrozbu pro latinskoamerické demokracie. Což je výsměch, protože hrozbu představují sami USA, které o jakýkoliv demokratický vývoj v oblasti nemají ani nejmenší zájem. Ostatně jsou to právě ony kdo stojí za bezpočtem válek a převratů v této oblasti.
Dá se říct, že éra levného zboží pro nás všechny je u konce. Budeme se muset naučit žít ve společnosti, kde se musí počítat se stejnou hodnotou lidské práce kdekoliv na světě. A především kde reálná cena surovin odpovídá jejich skutečné hodnotě a nikoliv zájmům několika nadnárodních společností. To je ostatně důvod, proč se v konfliktu mezi Izralem a Libanonem tak zřetelně oddělila politcká a ekonomická moc. Přičmž se politická vůle ukazuje jako naprosto bezzubá. Pokud se USA nepodaří zvrátit současný vývoj, je to konec jejich diktátu v tomto světě a spolu s ním i té demokracie, kterou známe a kterou všichni spojujeme s životním stylem. Už nám nebude jedno, že mobilní telefon který si kupujeme je kšunt s životností dva roky. A že většina vzácných surovin se během několika dní mění na haldu nepoužitelného odpadu vršeného na skládkách. Těžko říct kam současný vývoj povede, můžeme jen doufat, že to není definitivní konec života na této planetě. A nakonec to ukazuje na vývoj, který tu tak často popisuje Petr Gejdoš. USA zaniknou ať už cestou ekonomické vyčerpanosti, nebo válečné vřavy. Do čela společenství se budou prodírat státy které mají co prodávat. Přirozeně že jen do času. Tedy od olám do olám.

112783

06.08.2006 09:37

Ano, tohle je holocaust

RE: takovej mišmaš...

Gdosy 195.?.?.?

Otázka duchovna je spojena s viděním alternativ. Na počátku moderního věku, představoval ateismus cestu ke svobodě, jak tělesné tak duchovní. Společnost se potřebovala zbavit dogmat a útlaku ze strany církve. Snaha vyvrátit existenci boha byla od počátku motivována zničit samotný zdroj existence náboženství. Nikoliv tedy boha samotného, ale církev. To se k naší škodě v západní společnosti opravdu podařilo. K naší škodě proto, že člověk duchovní cestu potřebuje, pokud se má utváření jeho osobnosti a samotné společnosti ubírat cestou svobodné vůle, a nikoliv represe. Člověk musí mít stanoveny priority v něž chce, a nikoliv musí věřit. To je ostatně důvod, proč se náboženství udrželo až do současnosti. Člověk chce věřit v sebe sama, což bez představy konkrétního cíle dost dobře nejde. Bůh je pro nás jakýmsi zhmotněním základních prvků existence. Tedy cíle, moudrosti, spravedlnosti atd. Bůh je důležitý proto, že tyto prvky ze současné reality nedokážeme odvodit. Úspěšnost je podmíněna bezohledností, chamtivostí, nedodržováním zákonů a pod. Pokud popustíme uzdu fantazie, můžeme si myslet, že toto je hlavní důvod, proč byla do naší duchovní matrice představa boha nesmazatelně zapsána. Ať už tedy chceme či nikoliv, otázka je - není nás provází celý život. Přitom přirozeně platí, že skutečnou podstatu boží reality si představit nedokážeme. Nejde o to že by neexistoval, ale že na něj naše smysly jednoduše nedokáží dosáhnout. Bůh je tak odvozen pokaždé z našich představ. A také z mytologie. Ovšem to je přeci jen na dlouhé povídání.

112778

Nějak se mi vůbec nechce podlehnout klamu, že za chováním Izraele nestojí USA. Ostatně, to je také důvod, proč tato dočasná válka nemůže skončit pouhým vražděním Libanonců. Tak nějak to vypadá, že se tu kříží politické a ekonomické zájmy. USA se dostává do neřešitelné situace. Jednak je tu Írán jenž se nikterak netají snahou obrátit tok černého zlata mnohem více na východ. Už proto, že Čína má mnohem více dolarů než USA. A pak je tu třeba Venezuela, kde proběhlo znárodnění ropných nalezišť a nedávná cesta Huga Cháveze dala celkem jasně najevo, že i on touží rozvinout přátelskou spolupráci daleko od amerických hranic. Samotné napadení Iráku skončilo fiaskem, a USA patrně dochází, že tuto válku bez použití jaderného arzenálu nikdy nevyhraje. A to nemluvím o počasí, jahož rozmary čas od času odšoupnou ropné plošiny do míst kde žádná ropa není. Ostatně nedávné zdražení benzínu u US čerpacích stanic dává tušit, že s ekonomikou tohoto státu není vše v úplném pořádku. Z toho je celkem jasné, že to co USA brzo dojde je ropa.
Nejprve to vypadalo, že Izrael chce do konfliktu zatáhnout Sírii a Irán. Ale čím dál více se zdá, že tu někdo chce postavit všechny arabské státy do jednoho šiku a vytvořit tak silnou koalici vůči západu. Tak silnou, aby dokonce i zdegenerované evropské společenství muselo začít jednat. Ovšem pouhé politické prostředky nic nezmohou. V pozadí současného dění se dějí ošklivé věci a myslím že armády na všech stranách jsou v pohotovosti. Ostatně to je myslím jediný důvod cesty paní s pohlavním jménem do Izraele. I když nakonec upalovala domů jako by jí uštknul had. I když ji možná uštkunl. Myslím ten ze stromu s jablky.
Je to pouhá úvaha a tak mi za ní hned nenadávejte.

112694

02.08.2006 18:08

Ano, tohle je holocaust

RE: takovej mišmaš...

Gdosy 195.?.?.?

No, ono to takhle nějak i funguje. Pokud se obrátíte na oficiální vědu, záhy zjistíte že se motáte v beznadějném kruhu pouček, které na sebe navzájem odkazují, aniž by kterákoliv z nich cokoliv vysvětlovala.
Ve starých Indických eposech se dokonce hovoří a několika různých druzích el. energie. No a my víme, že při průtoku el. energie vzniká magnetické pole a teplo. Pokud od ní chceme dostat víc, musíme přerušit její tok v různých intervalech a vytvořit jedničky a nuly. Celkem toho tedy není moc co víme.
Problém je v tom, že celá současná věda je postavena na pozorování a náhodných objevech. Jinak řečeno, musí se něco stát, aby si toho člověk všimnul. Naše halasné výkřiky o lidském vědění jsou jen mlácení prázdné slámy. Umíme využívat prostředí o něco lépe než to dokázal neandrtálec, a to je asi tak všechno.
Současná věda je pouhé divadlo pro nevědomé. Problém spočívá v tom, že neznáme ani jediný princip z nějž by bylo možné vědění odvodit. Ano, máme stohy teorií, jak a proč to funguje. Ovšem všechny tyto teorie, jsou zatím pouhým stohem popsaných papírů. Jednoduše nevíme co je el. proud, nevíme co je světlo, nevíme co je magnetické pole, nevíme co je gravitace, nevíme jak člověk vzniknul ani kam směřuje náš vývoj. Známe část skutečnosti obsažené v naší přítomnosti, a všude okolo ní je temnota.

112477

01.08.2006 16:01

Ano, tohle je holocaust

RE: takovej mišmaš...

Gdosy 195.?.?.?

Tato úvaha vznikla převedením jednoho výpočtu do obrazné řeči. Tedy je jakýmsi návodem, jak by současná fyzika mohla komunikovat s námi poněkud méně chápavými. Přirozeně jsem do ní musel vložit berličky, které umožňují spatřit celek, i když se jedná pouze o část rozsáhlého celku. Napsal jsem ji, protože sem patří. Stejně jako do této diskuze patří pacifisté a lidé nenávidící zlo. Mám pár přátel, kteří celý život kutají v útrobách vědy a veškerý vesmír pro ně představuje nekonečné rovnice a hory záhad. Když se jich zeptám, co si myslí o současné válce v Libanonu, pouze vytřeští oči a vypustí větu tázací: ona je někde válka? A to je na nich to úžasné. Kdykoliv na něco přijdou, mají pocit, že se celý svět kvůli tomu musí přes noc změnit. Jenže on se změnit nechce. A pokud ano, pak pouze k horšímu. Ano, jak už tu mnozí řekli, je na nás uplatňován princip pomalu vařené žáby. Po malých kouscích jsou nám servírovány ty největší ohavnosti, jakých se člověk může dopustit.
Nevím, ale snad se ještě můžeme vydat jinou cestou. Záleží na tom, co udělají lidé ve vlaku jedoucím před námi. Tedy v tom vlaku, v němž sedí každý z nás.

112303

31.07.2006 21:37

Několik obrázků z Libanonu těchto dnů

RE: Hyenismus

Gdosy 195.?.?.?

Pane kema, ta vaše úporná snaha předkládat v diskuzi oficiální stanoviska je skoro dojemná. Já nevím čím to je, ale už jste si snad mohl všimnout, že na spoustu lidí mají závěry různých vyšetřovacích komisí, zhruba stejný účinek, jako červený hadr na býka. Víte, 911 je skutečně ostudné datum. Ovšem nikoliv pouze proto co se podařilo teroristům, ale hlavně proto jak moc se USA a jejich spojencům podařilo pošpinit veškeré principy a smysl demokracie. Tedy té demokracie, v níž má být lidský život nejdůležitější hodnota ze všech. Nikoliv jen můj nebo váš, ale život každé bytosti na této planetě. Díky akcím USA a jejich vazalů, jsme se všichni postavili do jedné linie s Čínou, Koreou, Kubou a pod. Kdyby to vše skončilo v Íráku, bylo by to smutné a možná by se to dalo nazvat chybou. Ovšem to co předvádí Izrael, neskončí ani dnes, ani zítra a ani za deset let. Izrael probudil v mnoha lidech tak strašnou nenávist, že budou po celý život hledat cestu, jak se za spáchaná příkoří pomstít. Řekněte nám tedy, co chtějí USA a Izrael s těmito lidmi udělat?

112214

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,94 Kč
Euro
26,24 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,92 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,02 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,32 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,77 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 153,71 Kč
1 unce stříbra
501,25 Kč
Bitcoin
426 318,99 Kč

Poslední aktualizace: 1.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?