Nezvaná návštěva

Článek na Zvědavci (http://www.zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://www.zvedavec.org/komentare/2010/01/3460-nezvana-navsteva.htm

Gepe

Ve svém článku Po stopách záhadného obelisku jsem se sám sebe ptal, proč se v centru katolické církve ve Vatikánu nachází nejslavnější zobrazení satanského milostného aktu na světě? Je to náhoda, nebo úmysl?

Nyní se chci vrátit do Vatikánu „zadními dveřmi“ a tak trochu se poohlédnout, zda mimo obelisku zde není ještě něco k vidění, co by alespoň vzdáleně připomínalo pohanský kult.

Potkáte-li na ulici muže v uniformě nádražáka, asi si řeknete: to je nádražák; půjde-li kolem muž v uniformě policie, řeknete si: to je určitě policista. Uvidíte-li samotného papeže, který má na své „uniformě“ znaky pohanských symbolů, řeknete si …

Pravděpodobně na první pohled „nejviditelnějším“ kusem oděvu papeže je vysoký, rozšiřující se klobouk, který se nazývá mitra. Proč nosí papež tuto pokrývku hlavy a odkud pochází? Možná si budete myslet, že podobnou mitru nosil Ježíš Kristus, tak proto ji nosí i sám papež. Čtenáři bible ji budou v písmu svatém marně hledat - ne, Ježíš podobnou mitru nikdy nenosil.

Za původem této „čepice“ se musíme vrátit do doby dávno minulé, mnoho let před Kristem, až do pohanského starověkého Babylonu, kde ji nosil všemi uctívaný tzv. Rybí bůh, který se jmenoval Dagon.

Dagon byl prezentován jako půl ryba a půl muž, kdy horní část jeho těla byla lidská a hlava ryby tvořila mitru nad tímto mužem, zatímco jeho spodní část těla tvořil šupinatý ocas vypadající jako plášť překrývající lidské údy a nohy.

Kněží Dagona nosili na hlavě mitru, která se podobala rybí hlavě s čelistmi. Je to shoda okolností a náhod, že právě papež i biskupové při určitých příležitostech nosí totožnou mitru?

Dagon nebylo jediné jméno ve spojení s „Rybím bohem“, ale také jména Oannes, Ea, Enki…, to podle místa a doby.

Dagon se skládá ze slov dag = ryba a na = slunce

O Dagonovi se několikrát zmiňuje i bible, a to ve Starém zákoně:

Soudců 16:23
První paralipomenon 10:10
První Samuelova 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7

Sedm světových království uctívalo "bestii z moře " ve formě Rybího boha

Egypt
Babylon
Asýrie
Persie
Řecko

Dvě jména v našem seznamu chybí, protože v těchto místech se prý nadále uctívá „bestie z moře“!

Víte kde?

Když porovnáme pohanskou mitru s papežskou mitrou, tak můžeme vidět, že jsou docela podobné. Jedná se o přesnou kopii pohanské mitry. Pohané věřili, že sám Bůh používal tuto rybí hlavu mitru. Z tohoto důvodu náboženští pohanští vůdcové začali používat tuto mitru.Věřili, že právě oni zastupují Boha na zemi. Papež římskokatolické církve nosí mitru, protože i on je přesvědčen, že reprezentuje Boha na zemi. Ale jak již víme, tato nauka není biblickou naukou, ale pohanskou doktrínou.

Opět se mohu ptát, je to náhoda, nebo úmysl a koho uctívá papež, Ježíše Krista, nebo Dagona?

Další pozornost budeme věnovat „ značce“, která po mnoha tisíc let představuje a znázorňuje boha slunce Šamaše.Toto zobrazení je k vidění v centru římskokatolické církve a dokonce i na obleku nejvyššího zástupce této církve. Je to náhoda, nebo úmysl?

Opět naše kroky budou směřovat do minulosti a již tradičně směrem k Babylonu.Těch náhod je tolik, že nemohu jinak, než si „vypůjčit“ větu z knihy Davida Ickeho – The Biggest Secret - z kapitoly o Babylonském bratrstvu (Nejvyšší tajemství – Matrix-2001.cz):

Bratrství, které dnes ovládá svět, je moderním výrazem Babylonského bratrství Reptilo-Árijských knězů a příslušníků královských rodů, které se zde seskupily po potopě. Bylo to v Babylonu asi před 6 000 lety, kdy byl položen základ systému víry – zmanipulované víry – dnešních světových náboženství za účelem ovládání lidí.

Již nebude mimo závěrečné dalších otázek, popřípadě si je můžete položit sami a sami si na ně odpovědět.

Šamaš byl Slunečním bohem a nalezneme ho také v Sumerských bájích. Symbol Šamaše byl sluneční disk s čtyřcípou hvězdou.

Každé ráno, když se brány na východě otevřou, Šamaš se vydává na cestu po obloze, než vstoupí do západní brány. On také cestuje přes noc, a to podsvětím. Následující den se vše opakuje.

Z důvodu, že viděl, co se na zemi děje, se také prezentoval jako bůh spravedlnosti. Šamaš s manželkou Ayou měli dvě děti. Kitta reprezentovala spravedlnost a Mišara zase právo.

V Hebrejštině existuje pro slunce tento výraz: shemesh, sheh'-mesh.

Symbol Šamaše má i mitra Papeže Jana Pavla II. Na snímku je vidět malý černý kříž na rameni Papeže, který se nazývá Pallium.

Pallium je insignií, kterou používá římskokatolická církev. Nosí se na krku, hrudi a na ramenou, má dva přívěsky, větší na hrudi a menší na zádech. Je vyzdobena šesti černými kříži. Tuto insignii smí nosit mimo papeže jen arcibiskup, kterému je svěřena ke správě arcidiecéze.

Na obrázku je v kameni zobrazen Král Šamaš – Adad V., asi z let 824 – 811 před naším letopočtem. Zajímavý je náhrdelník krále v podobě kříže. Tvar kříže dnes nazýváme „Maltézský kříž“ a v tehdejší době tento tvar symbolizoval pohanské uctívání slunce.

„Zkroucený krucifix“

Možná že jste si také všimli, že papež nedrží v ruce berlu, kterou nosí jeho podřízení biskupové, ale hůl na jehož konci je krucifix, který je zvláštně pokřivený a postava na kříži je také pokřivena. Tento krucifix, který je známý jako „Zkroucený krucifix“, je k vidění teprve 44 let. Má velice zajímavou a zvláštní historii.

Tento zkroucený kříž byl vytvořen pomocí černé magie satanisty, kouzelníky a šamany z 6. století. Měl za úkol zesměšňovat klasický katolický krucifix. Byla vytvořena úmyslně zdeformovaná postava Ježíše, který volně visí na kříži; vrchol kříže a oba postranní konce byly nápadně zkroucené nahoru.

V roce 1963 poprvé představil „Zkroucený krucifix“ katolické veřejnosti Giovanni Battista Montini, jako papež Pavel VI. u příležitosti své korunovace. Místo tradičního křesťanského kříže Ježíše Krista ukázal satanský symbol, známý po celém světě jako „Zkroucený krucifix“.

Podle znalců tímto aktem nastalo velké spojení mezi římskokatolickou církví a Illumináty.

Církev byla největším zástupcem bílé magie na světě, zatímco Illumináti naopak největšími zástupci černé magie od založení 1. května roku 1776.

Vatikán a Ilumináti byli vždy vzájemně nesmiřitelní nepřátelé na globální úrovni.

Masivní satanské síly černobílého kouzla přestaly vzájemně bojovat za svou nadřazenost a připojily se k sílám „Druhého času" s rozkazem vést svět do Království Antikrista - Nového světového řádu. Od toho momentu byla konečná rozhodnutí předána vedení Mistrů Illuminátů. Z Vatikánu bylo vedení přeneseno na britskou monarchii, do Windsdoru.Toto velké spojení všech satanských sil znamená, že Jezuité nyní pracují pro Illumináty a ne pro Vatikán. Všichni agenti z řad jezuitů a jejich organizací nyní dostávají příkazy od nich.

Všemilující otec Wojtyła, Jan Pavel II., byl prvním, který na veřejnosti začal používat slova "Nový světový řád".

Pavel VI. a jeho nástupci Jan Pavel II. a Benedikt XVI. nosí na veřejnosti tento „Zkroucený krucifix“ uctívaný davy věřících lidí, kteří nevědí (možná ani nechtějí vědět), že takto zobrazuje jejich představenstvo zlověstnou představu o neduživém muži slabého, nemocného a vyhladovělého Ježíše Krista.

Zkroucený kříž se stal pro Illuminátory symbolem reprezentující příchod Nového Věku, zednářského Krista a jeho „značky bestie“.

Znamení, které v poslední době veřejně zobrazuje hlava amerického státu, je symbolem Satana. Josep Alois Ratzinger jako Benedikt XVI., hlava římskokatolické církve, dobře ví, co znamenají jeho posunky. Budeme se ještě ptát, je to náhoda, nebo úmysl?

Zdroj

www.biblebelievers.com (Na této adrese lze také stáhnout velice zajímavou knihu The Two Babylons - Alexander Hislop)

Rovněž zajímavá je kniha The Broken Cross – Piers Compton.

www.jesus-is-savior.com

Článek vyšel na serveru www.demiurg.cz

Článek byl publikován 5.1.2010


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.