Diskuze k článku

Je naše země připravena na výrazné změny?

Příspěvků 89

31.3.2011 7:51

Mravnost nade vše ?

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Pokud se nepodaří zajistit, aby se na významné funkce dostali lidé dostatečných morálních a odborných kvalit, tak je podle mého názoru otázka druhu a formy společenského a ekonomického systému skutečně až druhotnou záležitostí.
Z tohoto důvodu se i tímto článkem snažím upoutat koncentraci pozornosti na řešení tohoto dle mého názoru ústředního problému. Pokud by se podařilo prosadit na rozhodující místa lidi výše uvedených kvalit, tak jsem přesvědčen, že v jejich schopnostech by bylo zvolit systém, který by byl optimální pro společnost daného státu s přihlédnutím ke všem vnitřním i vnějším podmínkám existujícím v dané době.


V tomto se s panem Zelenkou neshodnu. Říká se, že příležitost dělá zloděje. Platí tedy, že i člověk zpočátku slušný se v korupčním soukolí buď přizpůsobí nebo jej to soukolí semele na prach. Není to tedy primárně o "kvalitě" lidí ale o nastavení systémových pravidel. Jak by pan Zelenka chtěl kádrovat a hledat ty slušné ? Ta představa je poněkud úsměvná.

Proto si myslím, že je nejdříve potřeba najít SMĚR o kterém pan Zelenka mluví na začátku článku. Z tohoto směru (vize) je nutné vytvořit koncepci a program. Tento program je nutno vytvořit spolu s lidmi této země např. tak, že zástupci politických stran budou jezdit MLUVIT S LIDMI a následně budou zjištěné problémy diskutovat (třeba na speciálním webu) a společně budou hledat řešení. Pak budou programy stran odpovídat skutečným potřebám země a nepůjde jen o populistické sliby. Je nutno se zamyslet i nad tím, zda je základní princip fungování naší demokracie ten správný. Zastupitelský princip dává na příliš dlouhé období příliš takřka neovlivnitelné volnosti zastupitelům a z toho plynou příliš velká rizika. Chybí lidový DOHLED nad prací politiků. Chybí možnost KLEPNOUT je okamžitě přes prsty. Zde se již dostáváme k úvahám nad tzv. popopřímou demokracií.

Pokud vytvoříme cíl, strategickou koncepci a programy obnovy musíme i říci jaké jsou naše požadavky na naše zastupitele. Zastupitel rozhoduje o odborných věcech a jeho práce může být národu buď ku prospěchu nebo naopak může způsobit mnohé problémy a ztráty. Pokud se tedy v polo-přímé demokracii budeme dál opírat o ZASTUPITELE pak musíme zajistit i jejich KVALITU. Mám ale na mysli KVALITU ODBORNOU ! Kvalita morální musí být podmíněna nastavením systémových pravidel. Pokud politik bude cítit OKO lidu neustále v zátylku a bude se bát klepnutí pravítkem přes prsty, pak bude buď SLUŠNÝ nebo odejde (bude odejít). Zbývá nám tedy kvalita ODBORNÁ. Jak ji zajistit ? Možná definováním požadavků na výkonný aparát (na přetřes přijde to co se diskutovalo v souvislosti s vládou odborníků). Možná by pomohly povinné prověrky osob na NBÚ v souvislosti s veřejnými funkcemi .. našly by se i jiné učinné mechanismy

240794

31.3.2011 13:17

RE: Mravnost nade vše ?

Efs Mechobrosthenes josef (zavináč) polach (tečka) org 213.?.?.?

Reakce na 240794

>ODBORNOU ! Kvalita morální musí být podmíněna nastavením
>systémových pravidel. Pokud politik bude cítit OKO lidu
>neustále v zátylku a bude se bát klepnutí pravítkem přes
>prsty, pak bude buď SLUŠNÝ nebo odejde (bude odejít). Zbývá

Tady ovšem narážíme: Bojím se, že za tohoto stavu není možné nastolit systémová pravidla postavená na morálce. To, že by morálka mohla být vynucována strachem o klepnutí
pravítkem přes prsty, je smutně úsměvné a protimluvné. A druhá věc je ta, zda oko lidu či případné jiné posuzující a kontrolující autority bude dostatečně nezaujaté a mravné.

Mám za to, že změnu k lepšímu, pokud jde o morálku, může uskutečnit člověk jen na jediném člověku: Na sobě. Na ostatní může působit pouze osobním příkladem a případně slovy, pokud o ně někdo jiný bude ovšem stát.

>nám tedy kvalita ODBORNÁ. Jak ji zajistit ? Možná

Žádný problém: Člověk morálně na výši bude zároveň dostatečně sebekritický a ohleduplný, aby o své vůli nelezl na pozici, o níž ví, že tam nebude moc platný a užitečný.

>odborníků). Možná by pomohly povinné prověrky osob na NBÚ
>v souvislosti s veřejnými funkcemi .. našly by se i jiné
>učinné mechanismy

Kádrování, posuzování, čistky, prověrky... jak zajistíte poctivost, nestrannost, spravedlnost posuzovatelů? Bojím se, že ač na první pohled hezký, jde o utopický, tedy neproveditelný nápad.

Pohoda, hezký den

240814

31.3.2011 17:36

RE: Mravnost nade vše ?

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 46.?.?.?

Reakce na 240814

Víte tu morálku nebude vynucovat žádný zákon ale veřejnost. Pokud budete vědět,že jste jako zastupitel pod permanentním dohledem tak si nedovolíte nějaké ty nemorálnosti protože by Vás to stálo politické body. V podmínkách polopřímé demokracie by ztráta bodů znamenala rychlý konec kariéry. Byl byste tedy RADĚJI slušný. Ti neslušní by se raději ani do politiky nehrnuli.

Prověrka od NBÚ je čistě praktická záležitost. Během prověřování jsou zjištěny vaše majetkové poměry a jak jste k majetku přisel. Během platnosti prověrky musíte hlásit všechny změny. Nenahlásíte je nebo uvedete nepravdu a jste okamžitě bez prověrky a tedy bez práce. Dnes musí mít prověrku leckterý úředník ale ti co rozhodují o miliardách a o budoucnosti země ji mít nemusí. Buďte si jist, že s prověrkami by politická scéna velmi prořídla [velký smích]

240826

31.3.2011 13:25

RE: Mravnost nade vše ?

Efs Mechobrosthenes 213.?.?.?

Reakce na 240794

K tématu vzahu moci a osobnosti člověka se dobře hodí přednáška Prof. Koukolíka:

http://www.uloz.to/7399325/koukolik-mocenska-posedlost-rar

Pohoda, hezký den

240815

3.4.2011 11:35

RE: Mravnost nade vše ?

Olas 78.?.?.?

Reakce na 240794

V tomto se s panem Zelenkou neshodnu.
Chybí lidový DOHLED nad prací politiků. Chybí možnost KLEPNOUT je okamžitě přes prsty. Zde se již dostáváme k úvahám nad tzv. popopřímou demokracií.


Jenom stručně k Vaši vizi : "Vy nás zvolíte a My vám možná dovolíme", myslíte si, že nějaká instituce libovolného typu dovolí těm, kteří ji pomohli instalovat dovolí KLEPNUTÍ přes prsty. Tak to prosím promiňte.
Tato vize spočívá spíše v oblasti SCI-FI. Zatím v době dávné i nedávně minulé se taková vladnouci skupina zatím nevyskytovala. Ani kvalita tzv. ODBORNÁ nezaručuje nezkorumpovatelnost, mírněji řečeno přizpůsobivos prostředí které má silné donucovací mechanismy.
Podle Hochvelda: „Ideologie je funkční služebnost vůči skupině, kde skupina vedoucí společnost, mající k dispozici masmédia ať již přímo nebo jinak, určuje hodnoty. Ideologické teze jsou posuzovány z hlediska funkcí, které plní vůči skupinám věřících v jejich pravdivost a snažících se druhé skupiny přimět k této víře.“

Není to nějaký nesouhlas s Vámi, ale spíše jen doplnění o něco s čímž je nutno počítat.

241015

31.3.2011 7:57

mysl lidí ...

Tom 24.?.?.?

>„Cílem je zaměstnat mysl lidí zástupnými problémy, aby se nesnažili pochopit podstatu“.

Lidé se už nesnaží pochopit podstatu. Je dána. A na barvě nezáleží.

Vložený obrázek

>Existující běžné návrhy na úpravy či zdokonalení funkce společnosti jsou návrhy na úrovni toho, zda táhnout pěšcem z C3 na C4 nebo C5 na levé straně šachovnice nebo pěšcem z F3 na F4 nebo F5 na pravé straně šachovnice. Velmi odvážné a nekonformní názory navrhují dokonce táhnout koněm či střelcem.

K běžným návrhům na úpravy a dokonalému vytření zraku společnosti se doporučuje táhnout Vondrou.

Vložený obrázek

Na závěr bych si dovolil zakoketovat s klasikem ...

>Pokud existuje takováto roztříštěnost a neexistují pozitivní vize (negativních je dost), lze přepokládat, že dosažení jakékoliv pozitivní změny za takovýchto podmínek bude velmi obtížné. Situace mně připomíná slavný výrok klasika: „Žena neví, co chce a nepřestane, dokud toho nedosáhne.“

... Žena neví co chce a nepřestane, dokud nedostane.

240795

31.3.2011 11:18

Nejvyšší čas oprášit volební slogan

Andrew Siddur 62.?.?.?

Reakce na 240795

Vložený obrázek

240805

31.3.2011 8:58

každopádně zajímavý podnět.....

Stan.K 62.?.?.?

Úvahy p.Zelenky přináší každopádně zajímavý objekt k výměně názorů a diskuzí budoucích účastníků diskuze.Pro začátek mohu nabídnout k prostudování
tématické úvahy pana prof.Kosíka na řešení problémů budoucnosti.
Jinak jsem zvědav jak se i tato diskuze"zvrtne".

240796

31.3.2011 12:58

RE: každopádně zajímavý podnět.....

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 240796

Souhlasím. Článek je určitě zajímavý. Jste-li "zvědav" pak jste na správném místě [cool]

Úvahy prof. Kosíka neznám .. nabídněte [mrknutí jedním okem]

240812

31.3.2011 14:47

Lidé činí především to, co se jim vyplatí

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Autor konstruktivně navrhuje:

> Jediným východiskem dle mého názoru je zajistit, aby se na odpovídající řídící funkce dostali moudří lidé, kteří nejsou závislí ani na moci ani na penězích a nebezpečí vytvoření takovéto závislosti je u nich minimální a přitom jsou alespoň do určité míry odborníky ...

JENŽE! My tu skupinu moudrých, na moci a prebendách nezávislých odborníků NEMÁME! Je toto mé tvrzení správné a nebo se mýlím?

Posty ve státní správě, kde se rozhoduje o částkách, převyšujících milion korun, lze počítat v řádu desítek tisíc. Jde o ministry, hejtmany, primátory a starosty. O jejich tajemníky, náměstky a ředitele odborů. Dále o kompletní vedení všech státních institucí a podniků. Zde jde zejména o zdravotnictví, armádu, justici, školství, policii, dopravu, ... Včetně té vytunelované Sazky, neustále dotovaných ČD a krachujících ČSA.

Naproti tomu se můžeme pokusit dát dohromady jména lidí, o nichž věříme, že na lákavém veřejném postu nepodlehnou. Vsadím svůj roční plat proti obnošené placaté čepici s kšiltem, že i při nejlepší vůli nenajdeme 10 jmen, na nichž by se shodla alespoň většina čtenářů Zvědavce. Natož většina české dospělé populace. Takže? NEMÁME! Co teď?

Problém, který se pan Zelenka snaží řešit moudrými a neúplatnými odborníky se ve skutečnosti nazývá DILEMA VEŘEJNÉHO STATKU a přechází až v TRAGEDII OBECNÍ PASTVINY. Každý si laskavě nastuduje sám třeba zde. A můj návrh řešení?

1.Odstranit převážnou většinu "veřejných statků" a "obecních pastvin".
2.Nelze-li rozumně některé výše uvedené "společné zdroje" eliminovat, zajistit, aby těm zbylým nevládli lidé. Nýbrž aby jim vládla PRAVIDLA. Moudrá a přísná pravidla. A aby se dodržování těch pravidel lidem velmi vyplatilo a jejich nerespektování těžce nevyplatilo. Pak budou ona PRAVIDLA lidé sami a rádi dodržovat. Lidé totiž dělají strašně rádi to, co se jim vyplatí.

240819

1.4.2011 0:13

RE: Lidé činí především to, co se jim vyplatí

hc 90.?.?.?

Reakce na 240819

Vtip je v tom, že tou "obecní pastvinou" je celý svět. A pokud na ní převáží ono "individuálně racionální" chování, tak pastvina skutečně zanikne. A tím pádem zanikne i každý z těch červíků, kteří si ze své červí perspektivy připadají jako ředitelé vesmíru.

240847

1.4.2011 5:37

RE: Lidé činí především to, co se jim vyplatí

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 142.?.?.?

Reakce na 240819

Jak muzete tvrdit ze moudre a nezavisle odborniky nemate ? A nebo jim proste lide vaseho slizkeho typu nedaji sanci. A system tunelaru , vzdyd si tak vrkate . A proc chcete odstranit verejne statky a pastviny ? U nas naramne vyhovuji bohatym - usetri na svoje na seno. Zatim co chudak pase dve kravy , bohac jich pase sto. A to ze lide delaji strasne radi co se jim vyplati , to vidime na vas.

240858

31.3.2011 17:42

zpěv drozdů

KRONEOS 78.?.?.?

Problém není v podstatě v systému, nezáleží jestli je zde malý podřízený občan-dělník, nebo majitel firmy, nebo akcionář velké korporace.
Problém je v neuchopení myšlenky, snad od Lincolna(teď nevím), který říkal>NEPTEJ SE, CO PRO TEBE MŮŽE UDŠĚLAT STÁT, ALE, CO TY MŮŽEŠ UDĚLAT PRO NĚJ<, jinak kdybychom zaměnili STÁT za společnost, tak by to , jak v americké ,tak i v té naší české společnosti mohlo fungovat.
Myslím si, že tato idealistická věta zůstává otevřena a lidmi nepoužívána v každodenním životě.
Neexistuje spolupráce, neexistuje vzájemná pomoc, neexistuje schopnost dávat pro společnost více, než dostáváme. Lidé, kteří nacházejí v okolí, od majitelů firem, úředníků, doktorů, učitelů jen na egoistickou bariéru , zneužívání dobré vůle k vlastnímu prospěchu, nemůže toto bájné heslo fungovat!
Problém je v tom, že stát něco chce,ale občan to nemůže nabídnout, nebo nechce, protože někdo na vrcholných funkcích zneužívá svého postavení.
Tady je začátek začarovaného kruhu krize společnosti. Volby, co volby volíme egoistické mrhače času a peněz, a stát, společnost se dál propadá do propasti chaosu.
DEMOKRACIE, SVOBODA, ZODPOVĚDNOST JSOU REÁLNÁ SLOVA, ALE NENAPLNĚNÁ KVŮLI JEDNĚM, KTEŘÍ STÁLE JEN BEROU, A NIC NEDÁVAJÍ, A TÍM NEMYSLÍM JEN CIKÁNY, ALE PŘEDEVŠÍM TY, KTEŘÍ ZODPOVÍDAJÍ ZA STAV STÁTU!
Cikány můžeme vystěhovat, koupit jim zemi, neboť ani v Indii by je nechtěli, protože tam příživníky netrpějí, tam by zažili cikáni obrovskou sodu!
Tam by zažili, co je to vydělat denně 5 dolarů, za 16hodin práce...
Myslím si, že země, kterou by získali by se měli naučit zpravovat. To samé platí i pro muslimy, kteří zneužívají svého pobytu v Evropě, přitom u sebe doma kvůli svému náboženství vytvářejí nesnesitelnou společnost. To samé dopadne i zde. Jedinné řešení je návrat zde dlouhodobě pobývajících muslimů, kteří nechtějí žít evropským standardem.
A tak, a tak, a tak.
Škoda, že soudí Wilderse, prostě někdo chce, aby se koza(muslimové nažrala), a koza zůstala celá[smích]

240827

1.4.2011 8:02

RE: zpěv drozdů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 240827

Problém je PRÁVĚ v systému. Myšlenku nikdo DOBROVOLNĚ neuchopí, když mu to nic nepřinese. Co bych dělal pro stát, když nemusím ? Na co bych se stal uvědomělým komunistou a budoval ten komunismus, když z toho teď nic mít nebudu ? atd. atd. Pokusy apelovat na lidské svědomí a morálku vždy selhaly. Něco se podařilo prosadit jedině když z toho a) lidé něco měli (někdo jim něco nasliboval a oni uvěřili) nebo když je někdo zastrašil. Nejlepší je kombinace obojího. Máte tedy pravdu, že jde o IDEALISTICKOU větu a pokud se nenastaví systémové podmínky pro její realizaci pak idealistickou i zůstane. Jaké jsou ty systémové podmínky? V obecné rovině jde o pocit, že když prací něco dávám společnosti, tak se mi také něco ze společnosti vrátí. Pokud se mi nevrací nic a jen bezmocně sleduji jak to co dávám někdo beztrestně rozkrádá pak už jaksi nemám chuť pro společnost něco dělat. Krize morálky společnosti jde ruku v ruce s krizí celého systému. Chceme-li zlepšit morálku tak jsou apely k ničemu. Je nutno nejdříve změnit podmínky. Z mého pohledu je tou správnou cestou cesta k polopřímé demokracii, kdy bude existovat dohled nad prací politiků a jejich čtyřletý mandát bude přerušitelný. Nejde o to volit strany a následně vyslovovat nedůvěru vládám ale o to, aby byl dohled a bič na každého jednotlivce, který je zastupitelem svých voličů. Ten bič musí držet právě ti voliči.
Ohledně popisu současného stavu ve vztahu k demokracii, svobodě, zodpovědnosti se shodneme ale máme trochu odlišné pohledy na to jak ven z toho "začarovaného kruhu".
"Muslimové", cikáni a jiní zneužívají svého minoritního postavení ne pro jejich mentalitu nebo jiné rasové charakteristiky ale jednoduše proto, že jim v tom zneužívání majorita sama nahrává cestou různých Kocábů a podobných pseudohumanistů. Co by nebrali když jim MY BLBCI dáváme ?! Takže AGAIN. Není to o charakteru lidí (mentalitě, mravnosti, slušnosti, poctivosti) ale právě O TOM SYSTÉMU. Víte je to trochu o tom VEJCI A SLEPICI ale tady myslím, že je SLEPICE (systém) tím co je dřív [mrknutí jedním okem]

240862

1.4.2011 18:13

RE: zpěv drozdů

Alena 90.?.?.?

Reakce na 240862

Dobrý den, pane Larouxi,

zajímavé myšlenky.

Jaký problém v systému vidíte?
Jaké chcete vytvořit podmínky pro zlepšení morálky? Morálky koho a čeho?

" Krize morálky společnosti jde ruku v ruce s krizí celého systému."

Souhlasím, jen si to dovolením otočit.
S krizí celého systému jde ruku v ruce krize morálky společnosti.
Naštěstí krize není úpadek, jak pravil TGM.

"Z mého pohledu je tou správnou cestou cesta k polopřímé demokracii, kdy bude existovat dohled nad prací politiků a jejich čtyřletý mandát bude přerušitelný. Nejde o to volit strany a následně vyslovovat nedůvěru vládám ale o to, aby byl dohled a bič na každého jednotlivce, který je zastupitelem svých voličů. Ten bič musí držet právě ti voliči."

Jak si ten dohled a bič konkrétněji představujete?

"Není to o charakteru lidí (mentalitě, mravnosti, slušnosti, poctivosti) ale právě O TOM SYSTÉMU."

Jak to myslíte? Systém má vliv na charakter lidí? Chápu to správně?

S pozdravem Alena

240904

1.4.2011 21:31

RE: zpěv drozdů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 94.?.?.?

Reakce na 240904

Obávám se Aleno, že tato krize je úpadkem.

Má konkrétní představa "biče" spočívá ve vytvoření transparentního systému moci, kde bude občan participovat. V rámci polopřímé demokracie jde o mechanismy umožňující vstup voličů do rozhodování zastupitelů, pokud se tato vůle projeví v určitém množství hlasů oprávněných voličů. V podstatě jde o referenda. Při projednávání určitého zákona, mezinárodní smlouvy závazku atp. budou moci voliči předložit návrh na vypsání referenda a pokud se najde dostatečný počet požadavků, pak bude referendum realizováno. Technické pozadí nebudu detailně popisovat ale princip je postaven na eGov (IS) a autorizačních (podpisových) certifikátech občanů. Celý systém je poměrně složitý ale pokud máte zájem pak jej více rozvedu jindy. Pomocí tohoto systému budou moci občané-voliči nahlížet do činnosti zastupitelů (např. nakládání s veřejnými prostředky), budou moci realizovat referenda, zakládat strany, zasílat podněty na změny atd. Stále je zde HLAVNÍ role na zastupitelích ale ti (jejich práce) je nově pod permanentním dohledem. Pokud politik např. neplní své předvolební sliby mohou jeho voliči navrhnout a pomocí systému si vynutit jeho odvolání (náhradu). Podmínkou je zde samozřejmě realizace voleb el. cestou aby existovala vazba Politik zastupitel = JEHO voliči. Jde o současné zachování anonymity voleb a adresné vazby na hlas každého voliče. Pro toto zajištění se využívá asymetrických šifrovacích a podpisových mechanismů. Ve skutečnosti je to technicky (systémově) samozřejmě složitější ale pro představu to snad stačí. To je onen "bič".

Systém samozřejmě má vliv na charakter lidí a charakter lidí pak opět utváří systém. Je to o tom vejci a slepici. Představte si systém doma ve své rodině. Jsou zde určité role, jsou zde pravidla a řád = systém. Budete-li denně v lihu a Váš manžel na LSD pak lze těžko v tomto systému očekávat, že z Vašich dětí vyrostou slušní a morální lidé. Nejspíš budou kopírovat Vás jako svůj model a nebudou mít šanci se v takovémto systému charakterově zdokonalit. A může jim kdo chce vykládat co chce. Ty děti až vyrostou budou svým charakterem opět vytvářet systém. Samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že u Vás doma to funguje přesně naopak a ve Vašem rodinném systému vyrůstají sebevědomí a přemýšlející lidé kopírující své rodiče. Ten "negativně" laděný příklad jsem uvedl jen pro představu a vysvětlení toho co jsem měl na mysli. Snad to stačí [mrknutí jedním okem]

240916

1.4.2011 23:49

RE: zpěv drozdů

Alena 90.?.?.?

Reakce na 240916

Pane Larouxi,

pokud, v tuhle chvíli, přeskočím technické složitosti a všeho, co s vytvořením nového systému souvisí - je to v celku reálná cesta.
Jsem zvědavá, takže se ráda dozvím více informací o celém systému.

Jen mi vrtá hlavou, jak a čím nastartujete(získáte) občana-voliče, pro aktivní vstup do politického dění?
Nový systém bude stát mnoho úsilí a peněz. Zajímá mě představa formy očekávané návratnosti?
Jaký to bude mít vliv na utváření charakteru společnosti?
Otázek mám spoustu.

V druhém odstavci, s Vašim obsahem plně souhlasím.

Alena

P.S.: Věřím, že se stále jedná o krizi a ne o úpadek. [mrknutí jedním okem]

240927

2.4.2011 10:02

RE: zpěv drozdů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 94.?.?.?

Reakce na 240927

Mé myšlenky ve vztahu k technickému řešení uspořádám do nějakého článku a zkusím je předložit k diskuzi.

S tím startováním. Nemyslíte, že je spousta lidí v zemi už dostatečně nastartovaných ? Nejde o to nastartovat všechny a nějak je tlačit do účasti na politice. Není možné aby instalatér a traktorista rozhodovali o jaderné energetice. Od toho máme "odborníky" zastupitele. Snaha o náhradu zastupitelské demokracie - o tom je demokracie přímá a ta je jakýmsi protipólem demokracie zastupitelské. Přímá demokracie podle mě není to pravé a proto mluvím o polopřímé demokracii, která zastupitelskou demokracii nepopírá a zefektivňuje ji.

Podle mne je tedy důležité NETLAČIT někoho do politiky ale dát těm naštvaným a bezmocným voličům možnost, aby ty kterým dali důvěru, usměrnili. Je čím dál více lidí majících potřebu usměrnit své politiky. Na tom se určitě shodneme, že ? [mrknutí jedním okem]

Věřím, že se současný stav ve společnosti, ať jde o krizi či úpadek, podaří otočit správným směrem.

Díky za reakce Aleno a přeji hezký víkend

240943

3.4.2011 15:30

RE: zpěv drozdů

Alena 90.?.?.?

Reakce na 240943

Shodneme, pane Larouxi. [mrknutí jedním okem]

Díky Vám jsem si uvědomila jednoduchost a nedostatečné vysvětlení své myšlenky ke své otázce - nastartování k aktivaci.

Co mám na mysli:
Dlouhodobou "spolupráci"- Vašim "bičem"-, nikoliv spolupráci krátkodobou. Své zkušenosti mi napovídají, když dochází k " vybičování aktivace" je to díky důsledkům, ne díky příčině.
Dochází tedy k řešení, vyřešení. Vyřeší se určitý problém, důsledek(nikoliv příčina), postupem času může dojít a dochází k postupnému odpadávání aktivity. Chvíli přetrvává "prevence" a pokud delší čas, běží, relativně vše dobře, dochází opět i k postupnému odpadávání "prevence". Příměrem je krásné přísloví:" Zabřednutí do starých kolejí".
Připustím-li reálnou možnost fungování polopřímé demokracie, je dobré pro stálý aktivní stav, přístup občana - voliče, udržovat rovnováhu, vyvážení mezi "příčina, důsledek(aktivita)" versus " lhostejnost, zahnívání, netečnost(pasivita)". Co myslíte? [mrknutí jedním okem]


Díky i Vám, Larouxi.

Alena

241021

4.4.2011 9:18

RE: zpěv drozdů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 241021

Já myslím Aleno, že pokud se lidé mají dobře tak se do politiky nehrnou a starají se o to "své". Pokud mají pocit, že svým zastupitelům mohou důvěřovat pak se jim nesnaží mluvit do jejich práce a zastupitelský princip funguje dobře. Současně je také nutné, aby lidé věděli, že pokud něco fungovat přestane a idylka se změní v noční můru pak mohou zasáhnout. Dnes Vám obhájci současného systému řeknou: "Vy přeci ale můžete zasáhnout již nyní. Jděte k volbám" .. My oba ale víme, že tak prosté to není. Jsou zde 2 zásadní problémy. 1. Dlouhá doba čekání na další volby spojená s trvající svévolí zastupitelů, kteří se zpronevěřili voličům. 2. Nabídka ve volbách. Jednoduše není z čeho volit protože systém dává zastupitelům příliš velkou volnost a ta se v korupčním a "prolobovaném" prostředí změní v "uklouznutí". Kde je příležitost tam ...

Já tedy preferuji systém, který odstraní rizika z bodu 1. tím, že z politické scény odstraní konkrétní zastupitele, kteří ztratí důvěru svých voličů IHNED a tak trochu doufám, že k těm co v politice díky "biči" zůstanou volič pocítí výše zmíněnou důvěru. Tady cítím tu rovnováhu. NEMUSÍM ZASAHOVAT ALE JE-LI TO POTŘEBA MOHU. To co se tedy v systému, kde byla zastavena ta "krize" jeví jako "Zabřednutí do určité pasivity" (nezájmu o politiku) může být znakem spokojenosti voličů se svými zastupiteli.

Leckteré země situaci řeší tak, že dávají (většinou formou úvěrů) svým občanům ten pocit dostatku. Vytvoří nějaký ten např. Americký sen. Nejde jen o úvěry ale třeba i o vykořisťování jiných zemí (prosazování národních zájmů = vysokého standardu vlastních občanů + vlastní zisk mecenášů v pozadí). V takových zemích je občan spokojen a podporuje svou vládu ať již dělá cokoliv. Jenže .. doba se mění.. nelze žít donekonečna na úvěr. Nelze donekonečna drancovat jiné země, aby se náš občan měl "dobře". Jednou se to zlomí a občan se začne mít hůř a hůř. A pak začíná remcat. Zjistí, že byl ukolébán a že chlebodárci už mají příliš velkou moc. Zjistí, že nemůže "chlebodárce" ovlivnit protože jim dal příliš důvěry a ztratil nástroje kontroly. CHTĚL BYCH NĚJAK ZASÁHNOUT ALE NAJEDNOU ZJIŠŤUJI, ŽE NEMOHU.

Já myslím, že i naše země je součástí tohoto modelu jen s tím rozdílem, že náš chléb není tak vydatný jako je (byl) u lidí více na západ a ty hry již omrzely. Je správný čas na to začít uvažovat jak vrátit moc do rukou lidu tzn. jak vrátit skutečný význam pojmu DEMOKRACIE.

241068

5.4.2011 18:29

RE: zpěv drozdů

Alena 90.?.?.?

Reakce na 241068

Pane Larouxi,

klobouk dolů. Když si v mysli zhmotním Vaši určitou představu a dám ji jasné tvary, jsem přesvědčena, že to může fungovat.


Jste génius, Larouxi. [mrknutí jedním okem]


Alena

241149

4.4.2011 9:20

RE: zpěv drozdů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 241021

Trochu filosofie na závěr [cool]

Myslím Aleno, že přirozená dialektika (příčina, následek = řešení) stále funguje i přesto, že se někteří mocní lidé snaží dialektický směr manipulovat ovlivňováním příčin i následků (akcí + reakcí) za účelem dosažení plánované syntézy. Řízená dialektika může být sama o sobě (na vyšším levelu) také určitou akcí, která má svou reakci (alter-stream) a výsledek konfliktu (syntézu či řešení) si lze jen velmi těžko představit. Je zde velké riziko, že výslednicí konfliktu bude další globální válka. No .. Doufejme, že ten kdo ovládá první level neovládá i ten vyšší level ve kterém je (manipulovanou) reakcí naše "svobodné" myšlení a vůle. V takovém případě by i ta válka mohla být součástí "plánu".

241069

2.4.2011 9:16

RE: zpěv drozdů

KRONEOS 78.?.?.?

Reakce na 240862

jean.larouxi souhlasím s váma. Nav vše musí existovat transaprentní dohled, protože jinak se nic nezmění. Doufám, že to změní to, co Kalousek po 20 letech v úřadu zavádí-transparentní přístup k informacím o veřejných zakázkách.
Je vidět, že politici celých 20 let nechali společnost žít v letargii a uefórii, možná právě proto, aby probuzení bylo o to tvrdší.
Buď to udělali schválně, nebo si opravdu mysleli, že je nikdo nenechá se houpat v éteru.Za to, co tady udělala garnitura na obyčejných lidech, tedy to monstrózní oklamání důvěry, to je opravdu něco neuvěřitelného. Např.ČSSD schválila mediální zákon o narušování soukromí, apod.
Lerouxi doufám, že si nemyslíte, že jsem nějaký komouš [bliji] Mě nejde o žádnou ideologii a idee, jen my jde o přirozené právo člověka na principu idee SVOBODY,DEMOKARCIE A ZODPOVĚDNOSTI. Odpovím vám , souhlasím s polopřímou demokracií jako vy, a myslím si ještě s důrazem na harmonii a vzájemnou prospěšnost. Stát a občan. Pokud bude mít vždy jeedn z toho prospěch, tak to nebude fungovat, jako to, co máme tady dnes. Příznak nefungování je právě ta nespokojenost. Např.ve Švýcarsku tam to funguje jak hodinky, a něco jako nespokojenost tam neznají. Možná to souhlasí i s tím, že demokracie je tam tradičně propojená s referendy, viz.proti stavbám mešit, apod.
Muslimové i lidé ost.světa si musí uvědomit, že islám je vlastně ideologie a náboženství dohromady, která nevidí jiných cest, než striktního dodržování, totalitním způsobem své pravdy bez důrazu právě na tu rovnováhu. Bez rovnováhy to také nejde, a tím pádem i komunikace!

240940

31.3.2011 18:27

Je jedno,...

Lin 85.?.?.?

... jestli je naše země připravená nebo ne. Změny jsou totiž tady a to, že je někdo není schopný vidět a vnímat, na tom nic nezmění. Jsme "v tom" prostě rovnýma nohama a až po uši. Proto se také "utahují šrouby" . Uvažovat o politických změnách současnýma očima, současnými prostředky a vycházet ze součané situace (systému) je čiré bláznovství (viz zdejší polemika, kde vlastně vzít ty "spravedlivé a morální" , jestli vůbec jsou a kdo to posoudí). Ještě není všem změnám konec. Šachovnice opravdu budou stržené a jaké budou ty nové, popř. jakými figurkami se na nich bude hrát - nebo zda vůbec nějaké "šachovnice" budou a nenahradí je třeba "člověče nezlob se" - to dneska nikdo neví. Proto se mi jeví uvažování na téma "jsme připraveni" jako zbytečné.

240830

31.3.2011 18:53

...

Vymazaný člen 89.?.?.?

Je to jednoduché: Změň sebe a změníš celý svět... [vyplazený jazyk]

240832

1.4.2011 9:54

RE: ...

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 240832

Není to až tak jednoduché. Kolik jedinců ve společnosti se odhodlá změnit ? Co je k tomu povede ? Ti, kteří se změní budou sloužit jako vzor ? Pokud se nezmění většina ve společnosti pak bude proces "Strhávání ostatních k dobru osobním příkladem" poměrně zdlouhoavý. Navíc .. ve špatně nastaveném systému dochází současně i ke strhávání "na stranu zla" [mrknutí jedním okem]

To nic nemění na principu toho co jste napsal. Je skutečně nutné ZAČÍT U SEBE.

240868

31.3.2011 19:34

Bohuzel

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Bohuzel bude jen a jen hur.To je jedine, co se da s jistotou tvrdit.A lidi se budou vic odcizovat a nenavidet.A jen jedna skupinka lidi z toho bude mit uzitek.Hadejte ktera?

240835

31.3.2011 23:28

zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Pan Zelenka má všeobecně názory, které se velmi přibližují k mým, ale je zde jeden rozdíl, který je dle mne podstatný a pokud nebude tento napraven, nikdy nic změnit nepůjde.
Dnes jsem například sledoval Máte slovo s pí.Jílkovou, kde bylo téma Sazka. Jako prakticky ve všem a všude se bohužel "řeší" podružné věci. Stále všichni hovoří, jak by to udělali oni, ostatní zase říkají, že je to třeba jinak, ale vždy se skončí u nedostatku peněz. Nějak jsme si na to zvykli a myslíme si, že je to tak běžné, že jsme chudá země, že nemáme ropu atd. atd.
Prapodstata problému je ale neomezená moc bank a zavedené úroky. Je zajímavé, že tohle všem uniká. Uvědomte si, že kdyby se odstranila parzitická funkce bank, odstranil by se i nedostatek peněz a celá společnost by nutně musela začít prosperovat. Dnes to prostě nejde, neboť banky s jejich lichvářskými úroky odčerpají veškeré peníze vytvořené v produktivním sektoru pomocí úroků a na vše ostatní si opět musíme od stejných zahraničních bank půjčit....a kolo se uzavřelo a drtí nás čím dál více. Díky tomuto systému se z lidí stávají ekonomičtí otroci a nůžky bohatství se stále rozevírají. V současném systému je zavedena tzv. kladná zpětná vazba, která jak jistě všichni víme celý systém destabilizuje a rozkmitává stále více, až dojde ke kolapsu. Z principu je tento systém neudržitelný. Prosím proto začít hledat problém zde!!!
Velmi mnoho lidí si stále stěžuje, že neexistuje komplexní systém, který by měl řešení (v článku si stýská autor). Osobně jsem velmi dlouho(několik let hledal též) než jsem našel stránky www.ekonomickareforma.cz, kde v sekci Text reformy je velmi dobrý a komplexní návrh nového systému, který problém řeší právě od základu (destruktivní vliv bank s jejich úroky) a tedy nabízí koncept, který je technicky proveditelný. Zda je ovšem politicky průchodný je jiná otázka. Na rozdíl od současného peněžního systému , který nemá ani technické řešení, je to ovšem velký pokrok.
Takže KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ existuje, jen si ho je třeba najít, přečíst a pochopit. Jak je v článku p.Zelenky též uvedeno, je třeba na nové řešení pohlížet též novýma očima z nové pozice. Pokud se to budete snažit pochopit pomocí současného pokřiveného myšlení, nikdy se vám to logicky nepovede a nutně dojdete k závěru, že je to utopie, či blbost! Znáte ale jiné komplexní řešení současného průšvihu? Pokud ne (a myslím, že ho nikdo ani znát nemůže, neboť dokud se neodstraní vliv úroku, nic se změnit prostě nemůže - je to úmyslně zanešený vir do systému) pak začněte studovat na www.ekonomickareforma.cz

240844

1.4.2011 19:16

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Olga olgaw (zavináč) seznam (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 240844

Dobrý den. Zrovna dnes byla zveřejněna informace o tom, že banky v naší zemi denně vydělají 100 milionů Kč. Pak to již není naše země, ale jejich země, Bankostát. Banky u nás neplatí daně, je to tak? Ano, je.Klaus se postavil proti zdanění bank u nás.
Toto je jádro věci, vlády jsou, jedna po druhé, zřejmě loutkami bank.
Jak se dělá RUN na banky?? Jak jej zorganizovat??
Další příčinou úpadku ČR po roce 89 vidím v tom, že nebylo pravdivě, odborně a veřejně analyzováno období socialismu, klady byly zdiskreditovány. Tak dnes 30letí věří, že " v obchodech nebylo nic" a jsou např.ochotni zaprodávat svoji pracovní sílu při nedodržování 8hodinové prac.doby. Sociální stát je pro lidi synonymem období " za komančů", což se propagandě dokonale povedlo. Místo, aby lidé trvali na vydobytých / od 19.stol./ právech pracovních i jiných, ztotožňují tato práva s nepopulární minulostí, místo aby se starali o přítomnost a budoucnost!
Rozumějte, já jsem přesvědčena, že naše přítomnost stojí na falešném výkladu minulosti a tímto pokroucením lidé dokonale zhloupli. Říct dnes něco o sociálním státě ve společnosti VŠ vzdělaných lidí je faux-pas.
Nedošlo k objektivní analýze období 1948-1989, poněvadž se většina historiků a sociologů cítila ohrožena máslem na hlavě.
Na západě se tomu krátce divili a pak to hodili za hlavu, majíce dost starostí o přežití.

240906

1.4.2011 20:10

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 240844

Současný systém bankovnictví je velkým zlem, ale ne kvůli úroku jako takovému, nýbrž kvůli státním privilegiím. Centrální banka přesměrovává bohatství od občanů k bankám, okrádá nás tištěním nových peněz (=inflací), pomáhá "zachraňovat" ty nejvíce nezodpovědné z bank, zvýhodňuje státní dluhopisy (a tedy podporuje žití na dluh v podání politiků) atd.
Řešením je zrušit centrální banku, zrušit zákony o zákonném platidle a začít platit něčím, co má hodnotu - třeba zlatem.

240911

1.4.2011 22:14

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 72.?.?.?

Reakce na 240911

Jako vzdy blabolite nesmysly.Urok je to, co nici soucasnou ekonomiku, znicil i zlaty standart.Nove penize se tisknou prave kvuli nutnosti splacet stale vetsi uroky.

240921

2.4.2011 10:41

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 240921

Úrok obsahuje kompenzaci za rozdíl ceny mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou (podle přísloví, že lepší vrabec v hrsti než holub na střeše), riziko nesplácení, míru inflace a možná i něco dalšího.
Placení zlatem a úroky koexistovaly po mnoho staletí, takže je jasné, že se nevylučují. Vládci se vždycky snažili systém ohnout, aby mohli provádět inflaci a tím se obohacovat. Dřive jen snižovali obsah drahého kovu v mincích. Ve 20. století už jim ale došlo, že existuje jednodušší cesta - nekryté "fiat" peníze. Také proto zavedli centrální banky a zakázali platit zlatem. Zlatý standard zrušili politici, protože potřebovali možnost, jak nenápadně okrádat občany pomocí inflace.
Vedle toho nadělili bankéřům štědrá privilegia, ale to už jsem psal minule.

240945

2.4.2011 11:15

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 240945

Urok je parazitovani na nemocnem organismu spolecnosti, nic jineho.Ty kecy o nejakych budoucich hodnotach si strcte nekam, protoze v dusledku uroceneho uveru vzdycky zaplatite vic, nez jste si pujcil, vy ctenari Hayekovych kravin.Jediny prospech na uroku maji lichvari, ostatni pak jsou nuceni snaset dusledek jejich parazitovani formou zvysenych dani a cestou do chudoby.Asi jste slepy, kdyz tu mizerii nevidite.Stat je nejvetsim pomocnikem lichvarskych bankeru, bez jeho restriktivni cinnosti by uz davno pochcipali hlady.Shalom!

240947

3.4.2011 18:22

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 240947

V podstate súhlas. Nie náhodou zakazujú úrok/lichvu kresťanstvo, islam a judaizmus(hoci tá len vo vnútri komunity, voči gójom to nezakazujú)totiž to vedie k nahromadeniu bohatstva v rukách úzkej špičky, rozšírenia priepasti medzi chudobnými a bohatými a k likvidovaniu strednej vrstvy(nech to znamenalo hocičo v dávnych dobách). Islamské banky to majú dobre vyriešené nemajú síce úroky ale fungujú a bohatnú vďaka poplatkom.

Čo sa týka peňazí/obeživa môže to byť prakticky hocičo od zlata cez hodváb , pšenicu až po vtáčie perie. Okrem fiat money je všetko dobré, pretože fiat money stojí na našej dôvere a funguje vďaka pôžičke so zloženým úrokom( a je to fakt).

241024

3.4.2011 18:35

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 240947

no ještě abyste zaplatil méně ty by bylo na nobelovu cenu [chechtot]
úrok je normální cena za určitou službu
problém je že dnes banky půjčují nekryté peníze které ve chvíli úvěru vytvoří takže jich je v oběhu víc
ten úrok je jen transakce odněkud někam již předtím vytvořených peněz
v podstatě se dá říct že úrok přerozděluje peníze od těch kteří je mají k těm kteří je k něčemu potřebují

241026

3.4.2011 20:56

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

l.leimas 88.?.?.?

Reakce na 241026

"úrok je normální cena za určitou službu". to je sice pravda, ale zároveň úroky ničí ekonomiku. Na dnešním světovém hospodářství je to tak vidět, že se to nedá ani zpochybňovat. Jestli pro oheň platí "dobrý sluha, ale zlý pán", tak pro "úrok" to platí mnohonásobně.

"v podstatě se dá říct že úrok přerozděluje peníze od těch kteří je mají k těm kteří je k něčemu potřebují"
To by platilo pokud by ti, kteří peníze mají je opravdu přesouvali k těm nemajetným. Oni je však nepřesouvají, ale půjčují na ůrok, takže o přerozdělování nemůže být ani řeči. Úrok jenom těm potřebným sebere a těm co mají nadbytek přidá. Půjčka ve spojení s úrokem to jsou pavoučí chelicery kterýmí do organismu vniká jed a trávící šťávy a z organismu vysává živiny. Řekněme, ža za určitých okolností může organismus (hospodářství) vyjít posíleno, (dobrý sluha). Ale mnoho psů zajícova smrt mnoho dluhů záhuba hospodářství. Dluh se stává fenomémem doby a dnes už prakticky nejde dluhy splatit jinak než novými dluhy. Kalouskovo "musíme šetřit na nemajetných, protože jinak by nám nikdo nepůjčil" to potvrzují. Myslím, že autoři starých biblických textů moc dobře věděli proč půjčování na úrok v rámci komunity zakazují, je to nejjistější cesta do pekel.

241036

3.4.2011 21:31

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 241026

pujcite si dum, samozrejme na urok, ze ano.A skoro cely svuj produktivni zivot pracujete, abyste diky urokum vratil domy dva, takze jste zbohatnul do stavu minus jeden dum!!!Ha ha ha, tomu rikate normalni sluzba?Ty nekryte penize, o kterych tu porad pisete, ty vznikly tim, ze ty kryte uz byly slozenym urokovanim znehodnocene.I to zlato se nedalo devalvovat donekonecna.

241038

3.4.2011 22:23

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 241038

vždyt já taky neobhajuji půjčky apod všeobecně
jen říkám že jsou třeba půjčky na investice do rozjetí nějaké ekonomické aktivity velkým přínosem
a bez úroku vám nikdo nikde nepůjčí
druhá věc je že půjčky v systému nekrytých peněz vytvářejí peníze a tím i inflaci což je špatně
já vidím problém v nekrytých penězích
úroky žádné peníze nezhodnotily úroky totiž nevytváří peníze navíc jen prostě přesunou peníze odněkud někam (pokud dlužník třeba firma zkrachuje tak je ani nepřesunou) nic víc
banka má zisk ten vyplatí akcionářům nebo personálu ti si koupí zboží od podnikatele/dlužníka té banky on má taky zisk a splácí úrok
problém je když se napůjčuje moc nekrytých peněz a ty peníze vytvoří bublinu a pak hrozí deflace a velké problémy

241042

4.4.2011 20:28

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 241042

>druhá věc je že půjčky v systému nekrytých peněz vytvářejí peníze a tím i inflaci což je špatně
Zrovna tohle tak hrozné není. Za prvé, peníze vytvořené při půjčce opět zmizí při splacení půjčky. A za druhé, banky provedly expanzi už v minulosti, teď už se pohybují blízko limitu daného povinnými rezervami. Pokud by tedy centrální banka nezasahovala a neprováděla inflaci, tak už by komerční banky žádnou další expanzi provádět nemohly.
Bohužel centrální bankéři jsou velice aktivní. Přitom jimi vytvářená inflace je hned (přinejmenším) dvojí zločin - jednak okrádají lidi tím, že ředí peníze (tisknutím nekrytých nových), druhak ty nové peníze přihrávají svým kamarádíčkům např. v komerčních bankách nebo za ně kupují státní dluhopisy, čímž motivují naše slavné státníky k vytváření dluhů. Tj. nejenže nás okradou, ale ještě ty ukradené peníze použijou proti nám.

>já vidím problém v nekrytých penězích
Ano, tam je velká část problému. Nejhorší na tom ale je, že se před nekrytými penězi nedá utéct k nějakým kvalitnějším penězům od konkurence. Stát si na peníze vytvořil monopol.

241103

4.4.2011 20:42

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 241103

povinné minimální rezervy už se dávno nepoužívají
nesmíš tolik koukat na propagandistické filmy typu "money as debt" apod
banka počítá vztah inflace a úrokové míry a taky kolik je už napůjčováno protože logicky když se půjčí moc inflace přeroste úrokovou míru a banka prodělá a když se napůjčuje příliš tak se začnou množit odepsané úvěry
teoreticky by banky mohly půjčovat naprosto neomezeně ale ve vlastním zájmu to nedělají

241106

4.4.2011 22:00

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 241106

>povinné minimální rezervy už se dávno nepoužívají
Prosím? Že už by centrální bankéři lhali takhle otevřeně? http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#pmr
Kromě toho jsou tu další požadavky, jako kapitálová přiměřenost. Důležité je, že banky nemohou (mají zakázáno) expandovat do nekonečna.

>banka počítá vztah inflace a úrokové míry
Taky by si měla hlídat rozdíl úrokových sazeb vkladů a úvěrů.

>když se půjčí moc inflace přeroste úrokovou míru a banka prodělá
Jak jsem psal minule, tak na inflaci má vliv především centrální banka. Komerční banka peníze zhruba stejně rychle vytváří (při poskytnutí úvěru) tak ničí (při splacení či odepsání úvěru).

>teoreticky by banky mohly půjčovat naprosto neomezeně ale ve vlastním zájmu to nedělají
Teoreticky ano - ovšem mimo současný právní řád. Ale jinak souhlas. A také to není v rozporu s tím, co píšu. Pouze si místo "povinné rezervy" dosaď "rozumné rezervy".

241111

4.4.2011 22:11

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Reakce na 241103

Jako vždy a všude se vždy uteče od prapodstaty problému. Říkám zas a znova, že problém jsou úroky!!! vše ostatní by se nechalo uregulovat, ale úroky nás vždy dostanou nakonec do pasti, z které není úniku. Snad všichni vidíte, že je celá Země zadlužená a pokud jste si nevšimli, NIKDO nesplácí vlastní půjčku, ale jsou rádi, když dají nějak (většinou dalším půjčením)dohromady peníze na úrok.
Jak to, že to nikomu nepřijde divné, jak to, že se se to bere jako normální věc? Žádný stát nesplácí půjčky a nikdy splácet nebude a vše je v pořádku a nikoho to netrápí! Divné, že?

A k tomuhle Za prvé, peníze vytvořené při půjčce opět zmizí při splacení půjčky
To je sice pravda, ale je tu ten problém, na který upozorňuji. Uvědomujete si, že bylo půjčeno (vydáno do oběhu) množství peněz jen na půjčku a nebylo vydáno množství peněz na úrok??? A v tom to je!!! Pokud si to vezmete v globálu, peníze na splacení úroku neexistují a nelze je tedy vrátit!!! Proč tohle nikomu nedojde? Aby se nechal vrátit i úrok, musí se do oběhu dastat další půjčka, která ovšem opět zvyšuje potřebu více peněz na splacení úroku a tak je v oběhu opět ještě větší nedostatek peněz na splacení úroku. Bohužel si to takto před sebou tlačíme dál a dál a zadlužujeme další generace. Cožpak to nevidíte?
Opět vás odkazuji na stránky www.ekonomickareforma.cz , kde v sekci Text reformy je celý problém rozluštěný a vysvětlený a navíc je tam nastíněno i řešení tohoto problému. Mám obavy, že jinak se z toho nedostaneme!

241112

4.4.2011 22:27

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 241112

>Pokud si to vezmete v globálu, peníze na splacení úroku neexistují a nelze je tedy vrátit!!! Proč tohle nikomu nedojde?
Protože to tak není [smích]

Už se to tu omílalo mnohokrát.
Banka (když pomineme všechna státní privilegia) je normální firma v tom, že kromě příjmů má i výdaje (za energie, na platy zaměstnanců, na údržbu budov, ...) a zisk. Zisk je smyslem existence komerčních firem, ne pro zisk sám, ale proto, že majitelům umožňuje něco si za něj koupit. Takže ty peníze z úroků se opět vrací do ekonomiky, nemizí do žádné černé díry.
Stejně jako když si půjčíte auto, tak taky vrátíte auto + poplatek (=úrok). A nikdo neříká, že potřebuje stále víc peněz na půjčování aut, protože peníze mizí v půjčovnách aut.
Tudíž pro splacení úroků není potřeba nějakých extra peněz z dalších úvěrů.

To že je dnes mnoho lidí i států zadlužených až po uši má příčiny především ve finanční negramotnosti lidí a populismu politiků.

241116

4.4.2011 23:30

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Reakce na 241116

Tahle vaše odpověď je obrovský omyl, neboť banka není a ani se nechová jako jiné firmy.
1)Banka "vyrábí" peníze z peněz a to jiná firma nedělá. Je to prachsprostá zlodějina posvěcená státem! Takovou možnost také jiná firma nemá. Pokud by tohle udělal kdokoliv jiný (půjčovat neskutečné, zfalšované neexistující peníze a chtít za to reálné peníze ve formě úroků), bude zavřený až zčerná. Banka se tedy ani náhodou nechová jako jiná firma!!!!
2)Samozřejmě, že část peněz ze svého posvěceného lupu banka použije na krytí svých nákladů - tyto peníze se skutečně vrací do ekonomiky, ale víte jak je to část? Já si dovedu odhadnout, že to není ani 5% ze zisku. A i kdyby to bylo 90%, stále by 10% chybělo na splacení úroků. A že i těch 10% dělá slušné miliardy, jistě každý pochopí. A protože jsou banky zahraniční, není problém tu větší část zisku prostě vyvézt a tím ji odčerpat z ekonomiky. Co to způsobí, vidíme v reálu!
3) Zisk bank je obrovský (mám dojem, že kolem 200mld. ročně)a nejhorší na tom je, že jsou to vlastně peníze získané parazitním chováním - tedy odčerpané bez vytvoření další hodnoty - z neproduktivní činnosti - tedy na úkor někoho jiného! Kohopak asi?
4) Ten příklad s půjčeným autem silně kulhá, neboť není dotažený do konce a navíc nemá s činností bank nic společného již třeba v tom, že si nepůjčíte imaginární, ale skutečné auto, což se v případě půjčení dluhových neskutečných neexistujících peněz od banky říci nedá! Směšujete jablka s hruškami a vytváříte neskutečný obraz reality.
5)Pokud umíte počítat 1+1 , pak je přeci nad slunce jasnější, že na splacení úroku JSOU potřeba další peníze, které se do oběhu datanou jako další půjčky. Jo, pokud by banky braly jako úroky výrobky, pak by byla situace zcela jiná a řešitelná, ale oni chtějí výhradně reálné peníze navíc za své půjčené imaginární a to nemá řešení! Je vám snad jasné, že všechny peníze v oběhu jsou peníze dluhové z realizovaných půjček. Je vám snad jasné, že kdyby se nějakým zázrakem mohly splatit všechny půjčky, pak by úplně zmizely peníze z oběhu!!! A kde jsou ty extra peníze na úroky? Přemýšlejte sakra trochu, chlape a nemíchejte sem finanční gramotnost. Správný systém by neměl svým občanům vůbec umožnit, aby se dostali do existenčních problémů, ale zároveń by měl mít každý občan stejný přístup k penězům, ale s maximální odpovědností a ručení celým svým majetkem. Pak by se teprve nechalo hovořit o tak přiblblém termínu, jakou je finanční gramotnost a možná by jsme se divili, jak by najednou byl každý finančně gramotný.

241118

5.4.2011 18:52

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 241118

Bohuzel, temto lidem nic nevysvetlite, ptotoze jsou placeni za to, aby nam tu donekonecna omilali nesmysly a lhali, ze za financni krizi si muzeme sami a ne lichvari se svymi uroky.Porad jsou presvedceni, ze kdyby se bankeri uskrovnili, tak bychom se meli lepe, pricemz si nejsou schopni ani naznakem pripustit, ze bankovni lichvari s jejich uroky nevyprodukovali za stovky let zadnou hodnotu, za kterou by se dalo poridit opravdu neco uzitecneho.Zvlastni, ze i lide s VS vzdelanim se zdrahaji uverit krute pravde, ze tento financni system je genialne vymysleny podvod.Nastesti tu mame tresty za popirani holokostu.

241152

5.4.2011 19:58

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 241118

Myslím, že máte poněkud zmatek v tom, co vlastně kritizujete. Minule jste psal, že hlavním problémem je úrok. Teď píšete o virtuálních penězích, obrovských ziscích, parazitismu. Ale k věci

1) Vždyť jsem psal o tom, že privilegia bankám od státu jsou špatná! V tomto případě je tou regulací to, že stát nutí lidi používat "zákonné platidlo". Na vytváření virtuálních peněz by jinak nebylo nic kdovíjak špatného, protože by o ně prostě nikdo neměl zájem. I jiné firmy používají podobné finty - třeba hotely prodávají víc pokojů než mají, protože vědí, že vždycky někdo odřekne. Nebo aerolinky prodávají víc sedadel, než je v letadle.

2) No první odkaz, co mi google nabídl pro KB (http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-rok-2009-cisty-zisk-11-007-milionu-kc-785.shtml - tabulka dole) uvádí tato čísla:
Čisté provozní výnosy 33 041
Provozní náklady -14 027
Náklady rizika -5 422 (co to je?)
Daň z příjmu -2 455
Čistý zisk 11 007 (z toho 6 462 milionů Kč dividendy akcionářům)
Takže váš odhad vypadá dost mimo. Ono taky dává smysl, že konkurenční tlak (byť státem oslabovaný) tu přece jen je.
To, že banky přesouvají zisky po světě není žádný problém, když se na to díváte globálně.

3) Vysoké zisky má spousta firem. Na samotné vysokém zisku není nic špatného. Společenský význam bank je v tom, že pomáhají efektivněji využívat kapitál, který ekonomika má. Že je tato funkce v dnešním systému značně oslabená, to je pravda. Kdyby se jednalo o neproduktivní činnost, tak by si nikdo na úrok nepůjčoval, byla by tu spousta lidí, kteří by půjčovali zadarmo. Zjevně tomu tak není.

4) Jakmile vám banka peníze půjčí, tak jsou nerozlišitelné od ostatních peněz - jsou tedy stejně reálné, jako ty ostatní. Neříkám, že je to dobře, říkám, že to tak prostě je. Takže v tomto ohledu příklad s autem sedí.

5) Viz body 2 a 4. Podle vaší logiky je nad slunce jasnější, že na splacení poplatků za půjčení auta jsou potřeba další peníze.
Není pravda, že po splacení všech půjček by peníze ZCELA zmizely.
Nikdo vás nenutí si půjčovat na novou televizi nebo dovolenou v Řecku. Kdo se tímto (nebo podobným) způsobem zadluží je finančně negramotný. To neokecáte.
Já budu raději žít v systému, kde si mohu půjčit, kdy uznám za vhodné, než v systému, kde mi "moudrý úředník" bude nakazovat, kdy si mohu půjčit a kdy ne.

>Správný systém by neměl svým občanům vůbec umožnit, aby se dostali do existenčních problémů, ale zároveń by měl mít každý občan stejný přístup k penězům, ale s maximální odpovědností a ručení celým svým majetkem.
Tahle věta popírá samu sebe.

241153

5.4.2011 20:44

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 241153

Drfie, ty jsi nezmar, příteli a kamaráde..[smích] Jako kdyby tady tvými "ústy" diskutoval soudru-ch profesorovo - peníze přece nesmrdí - ptáče Mach nebo jiný neoliberální maskot.


Tak tedy dobře. Tady máš něco ke studiu a povolení pokračovat v debatě máš až potom, co to přežvejkáš a vstřebáš..[smích] I když....: ?

BTW, zejména toho Andrease vřele doporučuji a to už proto, jak na úvod krátce zavzpomíná na svou neoliberální minulost, než pochopil co byl za užitečného idiota.

Andreas Clauss - Priciny financni krize - cz sub

Sklad dalších zajímavých dokumentů


A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241156

5.4.2011 23:05

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Reakce na 241153

Člověče, vy jste školený profesionální demagog! Nejen, že jste ani na jednu mou připomínku a vysvětlení neodpověděl, vy jste to překroutil tak nesmyslně a použil naučené klišé, že mám dojem, že se živíte jako bankovní úředník, či nějaký spekulant. Jen takový člověk si může lhát do vlastní kapsy - ale dlouho vám to nepomůže!

A tato věta: Správný systém by neměl svým občanům vůbec umožnit, aby se dostali do existenčních problémů, ale zároveń by měl mít každý občan stejný přístup k penězům, ale s maximální odpovědností a ručení celým svým majetkem - vůbec nepopírá sama sebe. To jen ve vašich myslích se to tak jeví, neboť nejste schopni jinak uvažovat. Ta věta má svůj hluboký a reálný smysl. Jen je třeba prostudovat nový systém na www.ekonomickareforma.cz a měl by jste pochopit, že vše co jste napsal je nesmysl.
Nepoužil jste jediný argument, aby jste vyvrátil třeba moje tvrzení, že by při splacení všech půjček zcela zmizely peníze, kdyby se v tu samou dobu neposkytly jiné půjčky. Vlastně ani žádný agument mít nemůžete, proto jen demagogicky konstatujete stejně, jako že banky pomáhají využívat ekonomický potenciál (rozumnějme peníze, které banky mimochodem vytváří multiplikačním efektem a tedy nelegálně, protože je vůbec nevlastní, ale půjčují), a proto jsou to neskutečné dluhové peníze za které ale chtějí vrátit reálné peníze i na úrokách, které ovšem do oběhu nedaly. Myslíte, že lidé na to musí mít "chytré" bankovní úředníky, aby věděli, kam mají vlastně ty své peníze alokovat? Ještě mi řekněte, že právě úroky zařizují správnou alokaci zdrojů a nadobro jsme spolu skončili, protože to opravdu nemá smysl!
A vy si myslíte, že si každý dnes může půjčit kdy chce a kolik chce,nebo vůbec, když tvrdíte, že raději budete žít v tomto systému, než v tom, kdy má každý rovný přístup k penězům - ovšem s maximální odpovědností a ručení celým svým majetekem? Uvědomujete si, že pokud (a hodně lidí argumentuje tím, že řekne pokud se ti to nelíbí, tak si nepůjčuj) si nepůjčí dostatečný počet lidí tak, aby se do oběhu dostalo potřebné množství peněz z kterých je nutné splatit nejdříve ÚROKY, pak si za každého toho nepůjčovatele prostě půjčí stát a po těch nepůjčovatelích to výpalné dostane pomocí daní, které zvedne, přesně, jak to má v úmyslu nyní s DPH a dalšími nepřímými daněmi!? Takže, pokud si nepůjčíme všichni na cokoliv v dostatečné míře, která se neustále zvedá tak, jak rostou úroky, udělá to za nás stát. Je tenhle poznatek ze znalosti finanční gramotnosti? Je to prostě jasný důkaz a argument, že tato "ekonomika" může fungovat jen jako dluhová a je založená na růstu růstu a s tím spojené drancování zdrojů...a to nemůže dobře skončit, neboť zdroje nejsou nevyčerpatelné!
TOTO tvrzení je neoddiskutovatelné a je to zásadní vir, k...Automaticky kráceno

241159

5.4.2011 23:06

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Reakce na 241159

pokračování

TOTO tvrzení je neoddiskutovatelné a je to zásadní vir, který je do systému úmyslně zanešen za účelem ovládnutí lidí minimálně po stránce ekonomické. A prostředkem je úrok, který plíživě a maskovaně dokáže nakonec přeskupit veškerý majetek občanů i států do rukou úzké skupiny lidí. A vy se na tom zajisté podílíte též a nejhorší je, že vědomě, neboť není možné, aby jste celý podvod ještě nepochopil!!!

241161

5.4.2011 23:33

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 241161

Rozčilujete se zbytečně, pane Pavleh14. Váš oponent není demagog. On se Vám jen snaží vysvětlit základní pricipy ekonomie. Vy jste ekonomií zcela nedotčen. Při vší úctě.

A tak nastává obvyklý obraz. Jestliže člověk nějakému jevu vůbec nerozumí, je velmi přístupný všem rychlým a povrchním závěrům. Zejména těm kritickým. Vaše přesvědčení o škodlivosti úroku je toho dokladem. Vy jej považujete za tu klíčovou ekonomickou kategorii, která je zdrojem bohatství. Bohužel chybně.

Zkusme se tedy společně zamyslet nad prostou otázkou. Bohatství dokázali lidé hromadit ještě dříve, než se konstituovaly peníze, vnikly banky a úrok. Uměl byste říci, co bylo tehdy zdrojem bohatství lidí? Jak mohlo vznikat bez úroků? [smích]

241163

6.4.2011 0:28

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Reakce na 241163

Už váš předpoklad, že bohatství jsou pouze peníze, jak z vaší odpovědi vyplývá, je i váš hlavní problém!

Kdybyste si přečetl text naší reformy na www.ekonomickareforma.cz, vcelku brzy by jste zjistil, že my nemáme nic proti hromadění bohatství. Ovšem my uznáváme bohatství nejen peněžní a materiální, ale i duchovní. Naši bohatí občané budou vlastnit především vyrobené statky. To bude jejich bohatství. A peníze budou jen prostředkem směny, stejně jako to bylo v dobách, kdy penězmi bylo cokoliv a úrok neexistoval, stejně jako neexistuje dnes v jistých arabských státech. A právě proto má např. Libye NEJMENŠÍ dluh na světě - zatím! Než to do rukou vezmou ti vyvolení. Zvláštní, že? A není to tím, že má ropu. O tom doufám nebudeme polemizovat, to bychom museli vzít v potaz i jiné státy s mnohem větším ropným bohatstvím, které se od jisté doby topí v dluzích a nebo naopak jiné státy v Jižní americe, které se díky tomu, že ty Vyvolené vyhnaly, se z pasti dostali a začínají velmi prosperovat!! To nebude náhoda!

Zdrojem bohatství tehdy byla (stejně jako to musí být do budoucna)produktivní práce a statky z ní vytvořené! To, že je to dnes obráceně asi těžko někdo může pokládat za správné. Pokud ano, nedospěl ještě k dostatečnému poznání, aby tak jednoduchou věc mohl pochopit.
Úrok je prostě prostředkem k ovládnutí lidstva. Já jsem dal mnoho logických argumentů, že to tak je...vy jste se zmohl pouze na strohé konstatování, že tomu nerozumím. Ať si každý udělá obrázek sám, kdo tomu ve skutečnosti rozumí více. Dnešní realita může hodně napovědět.....

241166

6.4.2011 16:19

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 241166

Zdrojem bohatství (s malými výjimkami) je skutečně jenom lidská práce. Tleskám Vám, pane Pavleh14. A omlouvám se za své tvrzení, že postrádáte jakékoliv ekonomické znalosti.

PRÁCE však dává různé výsledky. Jiné získá afričan, který obdělává své políčko dřevěnou motykou. A jiné farmář, který se svým synem obhospodařuje pomocí nejmodernějších strojů mnohasethektarovou farmu. Lidé, živící se prací potřebují k práci výrobní prostředky. Čím dokonalejší výrobní prostředky, tím větší produktivity dosahují. A jsme u meritu věci. Kde lidé berou výrobní prostředky?

PŮJČUJÍ SI JE. Zemědělský dělník si půjčuje od vlastníka jeho pole, stáda, stroje, ... Průmyslový dělník si půjčuje část továrny se stroji, komunikacemi, zázemím, ... řidiči si půjčují od vlastníků auta, kamiony, autobusy, ... piloti letadla, výzkumníci laboratoře, přístroje, reagencie, ...

Závěr? Veškerá produktivní práce (tedy tvorba bohatství) je pane Pavleh14 založena na zápůjčce. Na vztahu věřitel-dlužník. A všichni lidé, kteří do těchto ekonomických vztahů vstupují, činí tak DOBROVOLNĚ. Tito lidé si předem, jasně a srozumitelně sjednají, kolik bude činit "půjčovné". A to dokonce i v případech, kdy půjčovaný výrobní prostředek jsou peníze a sjednané půjčovné se nazývá úrok.

Ono totiž pane Pavleh14 nezáleží na tom, jakou formu nabývá kapitál. Jediné, na čem skutečně záleží je, aby práce byla dostatečně kapitálově vybavena. A vlastníci kapitálu mají zájem, aby se jejich kapitál co nejlépe zhodnocoval.

O tom, že nemluvím do větru svědčí opakovaná historická zkušenost. Chybí-li v nějaké zemi vlastníci kapitálu, její ekonomika upadá (všechny země tzv. socialistického bloku, dodnes KLDR). Chybí-li v zemi kvalifikovaná pracovní síla, která by dostatečně zhodnocovala kapitál (třeba Haiti) a nebo je natolik zhýčkaná sociálními vymoženostmi, že požaduje neúměrně velký podíl na výnosu ze zapůjčeného kapitálu (dnes všechny vyspělé země) rozhodnou se vlastníci půjčovat kapitál tam, kde jsou podmínky pro ně lepší (třeba v Číně, Indii, ...) A v dotčené zemi začne růst nezaměstnanost. Z ní plyne neschopnost politiků udržet na původní úrovni sociální vymoženosti, kterými si v minulosti koupili hlasy voličů, politici začnou zemi zadlužovat, ... a je zle.

Ještě stále jste přesvědčen, že půjčování kapitálu ve formě peněz se něčím liší od půjčování kapitálu třeba ve formě elektrárny? [smích]

241189

6.4.2011 16:25

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Jakub M. 88.?.?.?

Reakce na 241189

"Zdrojem bohatství (s malými výjimkami) je skutečně jenom lidská práce."

Vy jste marxista? [oči v sloup]Jakub

241190

6.4.2011 17:45

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 78.?.?.?

Reakce na 241189

Pane Vojto, ve své odpovědi jste vůbec nereagoval na to ,co jsem vám odpověděl a čím jsem argmentoval. Začínáte vytahovat úplně něco jiného, což je znak, že se snažíte od mých argumentů distancovat - nemáte na ně odpovědi, které by se hodily do vašeho neoliberálního myšlení.
Ani já nebudu na vaše teze reagovat, neboť je to stejně zbytečné, vždy si stejně melete svou a odpovědi, které nezapadají do vašeho myšlení ignorujete. Je to typický způsob neoliberálů, jak diskuzi rozmělnit a odvrátit od odpovědí, které vlastně (aniž by jste museli připusti váš error v myšlení a postojích) nemáte a mít nemůžete!!! [smích]
Mějte se fajn, diskuze s vámi a vám podobných je ztráta času a nikomu nic nepřináší pozitivního [zmaten]

241192

6.4.2011 0:06

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 241161

pájo ta tvoje agitka tady už začíná být poněkud otravná
ale i přesto pokračuj ono totiž čím víc lidí otrávíš tím lépe protože to co navrhuješ nikdy NESMÍ být uvedeno v platnost protože by to znamenalo skutečnou KATASTROFU

241164

6.4.2011 0:35

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Reakce na 241164

.... a opět jen konstatování bez jakýchkoliv důkazů . Já naopak zcela logicky dokazuji, že katastrofu zaviní tento peněžní systém. A pokud tyto argumenty nestačily, pak je dle libosti možno se podívat kolem sebe a ten kdo má oči, vidí...ale musí chtít vidět!

241167

6.4.2011 14:13

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 241164

Tak co aristokrate. Stáhl sis ten dokument s Andreasem Claussem viz. výše a co na něj říkáš???


Drfie se potom, co jsem mu ten odkaz poskytl, odmlčel a tak jej asi nyní studuje. Na druhou stranu o tom ale pochybuji, protože podobní neoliberální maskoti jako on nebo Vojta49 informace, které nezapadají do jejich světonázoru, zásadně přehlížejí a nestudují, a to buď se ztrachu, že by nabouraly jejich rétoriku nebo proto, že jako správní lokajové kosher Systému nemají důvod...[smích]

Je jasné, že ten odkaz na přednášku Andrease Clausse ze Švýcarska o příčinách a následcích finančních krizí jsem neuvedl pro drfieho modré oči, ale proto, že by mohla zajímat i ostatní, kteří ji ještě neviděli.

Clauss hovoří o dluhu, inflaci, úroku, Obamovi a mimo mnoha faktů a příkladů humornou formou prezentuje i citáty nebo výroky, jako např. ten Greenspanův k Číně - a jeden výmluvný citát sem za všechny uvedu:

"Ta hrstka, která Systém chápe, bude mít natolik zájem o jeho prospěch nebo budou natolik závislí na jeho milosti, že z jejich řad nikdy nevzejde opozice. Velká masa lidí, mentálně neschopna pochopit, ponese však jeho břímě bez reptání, možná dokonce netušíce, že Systém je vůči jejich zájmům nepřátelský."
- Rotschild - 1863 -


A pokud by měl drfie nebo Vojta49 problém stáhnout tu přednášku z uloz.to, tak tady je přímý odkaz na youtube:
A.Clauss - Příčiny finanční krize - cz titulky - youtube.

Tam jsou odpovědi na jejich bláboly a mavíc všechno podstatné k pochopení diskutovaného tématu,

a Peace se všemi,

jansmith[smích]

241183

6.4.2011 17:00

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 241183

já clause znám už dlouho
a potvrzuji že současný systém je v prdeli
ale to neznamená že budu chtít ještě něco horšího
jinak argumentovat šášou ročildem kterýho k moci pustili tvoji oblíbenci z vatikánu je trošku vlastní gol nemyslíš? [mrknutí jedním okem]

241191

6.4.2011 19:19

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 241191

Jsem rád, že Clausse znáš, aristokrate, a že jej nepopíráš. Neodpověděl jsi mi ale, jestli sis poslechl tu jeho přednášku ze Švýcarska (na kterou jsem odkazoval) a co o faktech v ní uváděných soudíš...


Mimochodem, jak si přišel na to, že mám ve Vatikánu nějaké oblíbence?..[smích] Má to být z naších polemik z HHBB nebo máš jiný zdroj? Každopádně jsi "lehce" mimo, protože jendasmithů patří mezi poslední, kteří by se Vatikánu nebo pokrytecké KC (katol.církve) zastávali.

Jediné, o co mi v debatách s hábečkem šlo, bylo, aby můj ctěný oponent, při svém honu na KC, nezanedbával Talmudisty a Siobankstery, na které při svém zanícení tak nějak zapomínal..[smích] - varovat před pogromy ale nezapomínal... A bylo to i proto, že KC, stejně jako islám vznikla na základech a ideologii judaismu a ideologii KC vytvořili kovaní farizejové jako Šaul a nikoli pravověrní křesťané, kteří byli umlčeni nebo přepsáni. Nebyla to KC, ale judaismus, který začal s dluhem, úroky a lichvou, judaismus který má pokrytectví a honbu za mamonem (Zlatým teletem) ve svém programu (source code). A pokud namítneš, že to v toře nebo talmudu nemá, tak se tak rozhodně až do dnešních dnů (viz. způsob jak vznikl stát Izrael a z toho vycházející situace v Palestině) chová.

I když, že by hábečko zapomínal není přesné. Přesněji Talmudistům a kosher Siobanksterům svými útoky na KC v očích nepoučených Zvědavců poskytoval KRYTÍ, a to paradoxně stejnými zbraněmi, které po věky používala i jim kritizovaná KC. Už si zapomněl aristokrate na jeho tezi, že "Pravda není pro všechny"? Tezi, kterou měla mezi svými ovládacími programy i katolická církev, kterou tak pranýřoval?

Takže gól ano, ale nikoli do mé branky, příteli a kamaráde..[smích]

A závěrem, víš co ještě stojí za pozornost? Podobně jako HHBB ani ty aristokrate nepíšeš jméno jednoho s guru všech siobanksterů správně, ale zkomoleně - viz, tvé "ročild". Je to jen náhoda nebo jako v případě hábečka to podle mne něco signalizuje a má to odvést pozornost jinam?!?

A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241196

6.4.2011 20:29

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 241196

to s oblíbenci ber jako takové přátelské štouchnutí
jinak já s tezí že pravda není pro všechny souhlasím ono to tak skutečně je pravda totiž může být i mocná zbran a zbran nepatří do rukou neznalým
je třeba si k pravdě přijít postupnými krůčky poznání a ne čekat až mi ji někdo naservíruje se vším všudy
to "ročild" bez jako zlehčování démoničnosti toho pána
chápu že to v tvých očích hledače zakukleného žida hraničí s kacířstvím ale ode mě je to určitý postoj vůdči tomu

241197

6.4.2011 21:16

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 241197

Myslel sem si, že máte s hábečkem něco společného aristokrate a je vidět, že jsem se nepletl..[smích]

Stejně jako hábečko, který obhajobou katolické poučky o Pravdě která není pro všechny jedním dechem KC při obhajobě Siobanksterů kritizoval, jsi i ty podle všeho, jak si se přiznal, nevědomým nebo vědomým zajatcem stejně farizejské myšlenkové matrice jako on.

Pravda jako univerzální hodnota JE a vždy BYLA pro VŠECHNY a jen pokrytci hledající výmluvy proč být pro všechny nemůže (protože by ji třeba nepochopili) její upírání ostatním využívali ve svůj mocenský a finanční prospěch a náležitě je také s pocitem Bohem vyvolených zneužívali. O čem jiném jsou náboženské ideologie nebo současná finanční dogmata plutokratického a sebedestruktivního kosher kapitalismu, kde zisky jsou soukromé a ztráty veřejné a kde ZISK a nekonečný růst jsou modlou judaisticko-katolického Zlatého telete???


Jinak, to šťouchnutí beru, příteli a kamaráde a znovu všem doporučuji ke studiu zmíněnou přednášku Andrease Clausse.

A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241202

6.4.2011 20:41

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 241183

Já přes den pracuju, takže nemám čas tady klábosit [smích]

Clausse už jsem taky před nějakou dobou viděl, ale už si to moc nepamatuju. Tuším, že to je bývalý kouzelník, hodně mluvil o füsische Ökonomie, ale celkově je to podobná paekonomie jako "Money as debt"?
Ale že seš to ty, tak se na to o víkendu podívám podruhé [smích]

241200

6.4.2011 23:53

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 241183

ale ale...zdá se, že církve dobrý syn se rozklábosil, stejně jako herr andreas, kterému se tak stýská po sv. říši...
no jo, všechno bylo a zase bude, starýWO novýWO, i ti reptající chápající tu už byli...

soutěžní otázka zní: co je Fedrální reserva v NY a co domácnost papeže...

Vložený obrázek

ti "ročildi" maj vkus skoro jako KC, to se musí nechat, čím to...[chechtot]

BořivojNakopl[vyplazený jazyk]

241208

7.4.2011 2:44

Na můj vkus mají všechna náboženství příliš stejný vkus

Andrew Siddur 62.?.?.?

Reakce na 241208

Náboženské doupě kdesi na Moravě:
Vložený obrázek

Vsadím se, že za záclonou uprostřed je knihovnička s Koránem [vyplazený jazyk]

Mimochodem, není tu někdo, kdo vládne těmi klikyháky? Zajímalo by mě, co tam stojí. Nebo se mám zeptat tamějších katolíků(?), co to tam mají napsáno?

241211

7.4.2011 6:35

RE: Na můj vkus mají všechna náboženství příliš stejný vkus

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 241211

To přeci musí každý dobrý "judaisto-katolík" přečíst, Ondřeji.
Čteme tam: "my smevyvoleny my vladneme tomu svetu a vy nanas makejte...ten koran mame pod podlahů my jen tancůjeme tu flašku jinam hazejte...allah akbar..." [vyplazený jazyk]
(maji to otočený, čte se to opačně, asi je to šířený jako linoryt, to je možná to, co tě zmátlo)

BN

241216

7.4.2011 8:22

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 241208

Citace: "ti "ročildi" maj vkus skoro jako KC, to se musí nechat, ČÍM TO..."

Heureeeka, odpověděl sis sám hábečko (sorry, Bořivoji)..[smích]


A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241220

7.4.2011 10:02

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 241220

já to tušil, že na faře znaj řešení
tak a teď můžeme zase jít všichni společně pěkně sekat latinu, přeci je vtom nenecháme...[chechtot]

BN

241223

7.4.2011 13:49

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 241223

Takže už i A.Clauss ti vadí hábečko? Podíval ses vůbec dostatečně pozorně a NEZAUJATĚ na tu jeho Švýcarskou přednášku nebo jenom tak hudruješ z hladu..[smích]

Napsal jsi, cituji: "stejně jako herr andreas, kterému se tak stýská po sv. říši..." a přitom si tak nějak PŘEHLÉDL, že Clauss nezmiňoval sv.říši římskou, ale pouze zmiňoval v jisté souvislosti římské právo.

Mimochodem, příteli a kamaráde, není dobré si plést římské právo (o kterém mluvil A.Clauss a které v psané formě vzniklo dávno před vznikem křesťanství) s římským církevním právem (kánonickým), které vzniklo dávno po zcenzurovaní a překroucení Ježíšových myšlenek židovskými farizeji (např.Šaulem) a tedy mnohem později. Nebo si to nepleteš a plky o, cituji: "faře, která zná řešení" jen kalíš kosher vodu, příteli a kamaráde??..[smích]

A co jsi už vůbec jako advokát vyvolených a pokrytecký kritik KC (který na druhou stranu rád varuje před pogromy - jen se nepokoušej vymlouvat, už jsme si to tady dříve, jak to bylo, vysvětlili) tak nějak OPOMENUL byl fakt, že Clauss použil v závěru přednášky báseň F.Schillera, a to nikoli, aby nějak přímo nebo nepřímo propagoval Vatikán a jeho ideologii, ale právě naopak. Schiller totiž v souvislosti s Vatikánem slovy básně poukazuje na, cituji: "blud, který ovládl celý svět" a který přece kritizuješ i ty. Mrkni ještě jednou a přesvědč se....

Tobě ale bude VADIT něco jiného, viď? a proto chceš andreasovi po farizejsku nasadit nálepku bigotního katolíka, je to tak Bořivoji-HB.?? [smích]

Zmínil totiž ve své přednášce několikrát (pro někoho bohužel nikoli servilně) exponenty z řad R&R Ltd. mafií, v jejichž obhajování či zlehčování si zdá se osobně zainteresován (mafií, za kritiku jejichž skutků se tak často vyhrožuje antisemitismem, zatímco kritika KC nebo čehokoli jiného je mediálně i jinak kosher podporována) a to se v siosynagogách neodpouští, viď??


Pojďme k závěru. Přestaň raději za přednáškou vidět KC agenty, nepouštěj se na cestu dvojího metru a nejdříve si dobře nastuduj, co A.Clauss rozebírá, jak hovoří o systému dluhu, úroků, hierarchii moci apod. a zejména jaké cesty k nápravě navrhuje.

Takže pro tebe i ostatní zájemce ještě jednou: A.Clauss - Příčiny finanční krize - cz titulky - youtube. nebo ke stažení: uloz.to


Těším se na tvou obvyklou reakci ve stylu bohorovného mlčení nebo naopak krasojízdě bonmotů a mlživých katolických podobenství kamaráde, doufám, že ostatní čtenáři kvitují kosher metamorfózu hhbb v BořivojeNakopla, a Peace s tebou,

jansmith[smích]

241226

7.4.2011 15:33

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Jakub M. 88.?.?.?

Reakce na 241226

Svatý Pavel nebyl žádný židovský farizej, ale křesťan. Díky jeho působení se Církev Svatá mohla šířit mezi prostý římský lid, i vyšší sociální skupiny. Vykonal mnoho neocenitelného.

(Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky... Mat 28, 19)

Ježíšovy myšlenky jím naopak byly zachovány, a jejich premisy rozvinuty nejen pro křesťany ze židů, ale i křesťany z pohanů. Proto mohla vzniknout tato úžasná civilizace, a proto dosud Církev trvá a vyučuje národy. Také díky přičinění císaře Konstantina, který svolal první ekumenický sněm do Niceje.

"Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní."
Římanům 3,13

"Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu."
Římanům 1,18-20

Mám pocit, že jste ve svém příspěvku nedostatečně zdůraznil vinu židů na tom, co se děje. Příště prosím, máte-li adekvátní informace, se více rozepište. Tato vina (R&R, siomafie ap.) nesmí být zapomenuta. A měl by o ní vědět pokud možno každý - Kdo je připraven, není překvapen, říká se.


Věříte v Krista a vyznáváte Jeho vykupitelskou smrt a zmrtvýchvstání pane Smithi?


Jakub

241230

7.4.2011 20:48

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 241230

Svatý apoštol Pavel se stal křesťanem až poté, co jako židovský farizej a hubitel křesťanů (údajně při cestě do Damašku) tzv. prohlédl a následně přestoupil z judaismu na křesťanství.

Dotud řekněme v pořádku...[smích]

Problém ale je, že se jako samozvaný guru a šiřitel křesťanské víry ujal tohoto šíření stylem talmudistických pokrytců (ke kterým dlouho předtím patřil) a jakožto tvůrce evangelií (a správný ideolog) vytáhl z Ježíšova původního učení jen to, co se HODILO vrchnosti (vznikajícímu náboženskému establishmentu, tj. církvi s.r.o, a na ní napojeným světským vládcům) a co se do ovládacího programu NEHODILO (viz. některé původní pasáže či pokyny) vynechal nebo překroutil. Ano, Ježíšovy myšlenky byly zachovány, ale jenom ty nezpochybnitelné a co se hodily do nově vznikající ideologie. Hlavní bylo metodou brainwashingu - skrze nabídku NADĚJE na posmrtný život v království nebeském - ovládnout nejen duše, ale i těla věřících. V bleděmodrém se jedná o ideologii všech na pokrytectví a lžích založených monoteist.náboženství, kde PRAVDA NENÍ PRO VŠECHNY, ale jen pro vyvolené - že ano hábečko?..[smích]

Ne nadarmo je mnoho nezpochybnitelných pravd v Bibli a evangeliích zamotáno do klouzající snůšky polopravd, mýtů a podobenství, kdy Bible sv. a evangelia byly navíc nesčetněkrát přepisovany a kosher upravovany, aby to podstatné pro pochopení Pravdy učení duchovního učitele Ježíše (nebo těch, které Ježíš symbolizoval) bylo překrouceno v benefit těch, kterých hlavním smyslem života je MOC a peníze do těch správných kapes - honba za Zlatým teletem. Originál Bible a evangelií neexistuje, zachovaly se jen přepisované kopie a jejich poselství je stejně autentické, jako dlouho glorifikované (později padělek) Turínské plátno. Idea křesťanství byla zneužita, stejně jako idea komunismu.


Jinak, tato civilizace není nijak úžasná, Jakube M, naopak. Dá se chápat jako Systém ve vývoji, který je na cestě k harmonii. Samozřejmě, pokud se na této cestě, ve své sebestřednosti a pod vlivem kosher E/elit (a zde nemám na mysli apriori židy, pro které je modlou honba za MOCÍ a penězi do těch správných kapes, ale tzv. E/elity bez ohledu víry obecně) nezlikviduje.

A jestli věřím v Ježíše, v jeho vykupit.smrt a zmrtvýchvstání?

Dalo by se to řici tak, že nevěřím v Ježíše, ale věřím Ježíši..[smích] Stejně jako nevěřím v Boha, ale věřím Bohu (ať už si pod ním představíme cokoli univerzálního, intuici nebo tzv. vyšší inteligenci - a nikoli žárlivého a trestajícího dědulu na obláčku viz. starý zákon nebo jeho o málo vylepšený upgrade). A pokud se bavíme o vzmrtvýchvstání, tak rozhodně nevěřím v pohádku pro ovečky, kterou propaguje KC, aj.

A pokud rád studuješ i alternativní názory než jen ty ortodoxní, tak doporučuji např. Jiddu Krishnamurtiho. A Peace s tebou Jakube M,

jansmith[smích]

241254

7.4.2011 21:36

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Jakub M. 88.?.?.?

Reakce na 241254

Svatá prostoto, který komunista Vám tohleto nakukal?!

Jestliže věříte Ježíši a Bohu, věříte i poselství evangelií, která šmahem odsuzujete jako zmanipulovaná, aniž byste se seznámil s jejich obsahem, či poučil v čem konkrétně jsou podle Vás odchylná od toho, čemu nás Pán Ježíš učil.
Ale chyba lávky. Církevní magisterium, vedené Duchem, zachovalo nauku neposkvrněnou. Tak věříme, a tak vyučujeme.
Sv. Pavel nebyl žádný samozvaný guru. Byl respektován řadou církví od Svaté země, přes Alexandrii až pod dnešní Turecko. Dokladují to jeho Listy, které byste si měl důkladně přečíst. (List Římanům jsem Vám ve dvou příkladech citoval, v čem jsou podle Vás špatné - jejich autorem je sám sv. Pavel)

Naděje na vykoupení a zmrtvýchvstání (život věčný) není žádný brainwashing.
Patří mezi základní, ryze lidské vlastnosti, a pozvedává lidské bytosti z prachu, kam upadly dědičným hříchem. Je v moci Boha prostřednictvím jeho Syna nám tento věčný život dát, jen je třeba se podle toho adekvátním způsobem chovat.

Takzvané padělky církevních artefaktů jsou jen propaganda iluminátů a zednářů. I komunisté na tom mají svůj díl. A nebo snad věříte satanskému Da Vinciho kódu? [zmaten] Neopodstatněných pomluv bez důkazů jste na jeden příspěvek stihl dost.

Jiddu Krishnamurtiho neznám. A k čemu alternativa? Moje naděje na spasení, umocněná dodržováním přikázání, svátostí a nedělního odpočinku, je pro mne dostačující náplní života. Svátostný život přináší Kristovu přítomnost. K čemu by mi pak byl dobrý nějaký Krishnamurti??? [zmaten]

Každá civilizace k své existenci vyžaduje systém. Jinak by upadla do chaosu, a lidstva se zmocnil satan. Proto buďte rád za ty, byť nedokonalé a hříšné, jak říkáte Elity. Bez nich by společnost nefungovala, a propadla hříchu úplně. Jsou-li některé hříšné, je pak Vaší povinností je svými napomenutími od hříchu odrazovat, a pomáhat k jejich obrácení. Nadáváním na poměry nic nezměníte. Je třeba vydat svědectví o Pravdě.

Na závěr zbývá dodat: Ano, pravda je pro všechny. Je také třeba se jí otevřít a přijmout ji.

„Já jsem cesta, pravda a život.“
(Jan 14, 6)

"Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme?
Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi;
ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu."

(Marek 4:30-32)Jakub

241256

7.4.2011 15:43

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 241226

>že Clauss nezmiňoval sv.říši římskou, ale pouze zmiňoval v jisté souvislosti římské právo.
Vložený obrázek
ale já mám buditele rád, a hodně zajímavých věcí řekl, ten pan Andreas, nicméně by mě zajímalo, kde se mu v hlavě vyloupl ten nápad s tím "Dachem"...nemyslím, že by na ty pěkné nápady byla potřeba čtvrtá říše...[mrknutí jedním okem]
>kritika KC nebo čehokoli jiného je mediálně i jinak kosher podporována
Mě to až tak nevadí, neberu to moc vážně, KC je už ve své stávající podobě pasé, mají se sebou jiné plány...tobě to vadí? Neboj, něco si pro tebe najdou. [smích]

BN

241232

7.4.2011 20:43

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 241232

Ale tady přece A.Clauss nezmiňuje sv.říši římskou proto, aby propagoval Vatikán nebo ideologii katolické církve. Hovoří o ní jako o předchůdci skotské nadace. Jde mu o římské právo, které fungovalo ještě před érou KC.

Ještě jednou připomínám báseň F.Schillera, kterou Andreass na závěr recitoval, která Vatikánu nenadržuje a je proti ovládacím bludům jako takovým, a vvooooo tom je:

Velikost Němce není v mečem klání.
Do říše ducha proníkání
a mužný s klamem boj - toť hodno jeho usilování.
Okovy tíží na zemi národy všechny.
Když se z nich Němec vymanil a Vatikánem otřásl,
potíral blud, jenž celý svět si podmanil.
Vítězství dobyl ten, kdo bleskem pravdy vládl,
dal duchu svobody. Svobodu dáti rozumu
znamená přít se za všechny národy.
Jsou věčně platné tyto důvody.


Vidíš tam někde hábečko nebo v té přednášce, že by Clauss, když už mu nasazuješ KC kopyta, razil tebou oblíbené katolické heslo, že Pravda není pro všechny?? Řekl bych, že jak ta báseň, tak přednáška je o pravdivých informacích či blesku pravdy, svobodě ducha nebo proti nenažraným E/elitám obecně a tedy přesně naopak.

Jinak díky, že si tu přednášku zde také zpropagoval a Peace s tebou, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

241253

7.4.2011 15:39

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Jakub M. 88.?.?.?

Reakce na 241223

Nevím, kam s těmi poznámkami míříte, ale připadá mi to trapné otírat se o Církev Svatou.

Přitom Pán Ježíš říká tak krásně:
„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako jsem já miloval vás , i vy se milujte navzájem.“

Zamyslete se nad sebou.

Jakub

241231

7.4.2011 16:11

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 241231

No právě! To se snažím programu smith vysvětlit! Věřil jsem, že Ježíš promluvil k židům, svým bratřím! A smith hned všude vidí zlého judaistu a židy, své bližní, obviňuje, staré i nové.
Strašně bych chtěl milovat navzájem... i celé... holy see!

BN[zahanbení]

241233

7.4.2011 21:57

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Jakub M. 88.?.?.?

Reakce na 241233

Musíte začít u sebe, a nepoukazovat na Smitha. I on je v Božích očích božím dítkem, a ač hříšným, modlím se již dnes za to, aby byl spasen.

Mám tu speciálně pro Vás tuto modlitbu. Modlete se pokud možno každý den. To Vám pomůže přesměrovat svoje hříšné myšlenky na to podstatné: spásu skrze Krista.

Jakub

241259

7.4.2011 23:31

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 241259

Přiznávám, že jsem sešel z cesty. Samotné Zlo skrze své posly a zbloudilé duše mi našeptávalo, že snad i "Kopyta" má naše Matka Církev.

Děkuji Vám Jakube, otevřel jste mi oči. Budu se modlit i za smitha, aby prozřel a svými bludy svaté učení již více neznečišťoval a pravdy evangelia se držel, tak jak nám ho Církev Svatá zachovala pro spásu hříšných.

BN

241268

8.4.2011 0:18

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 241268

Ovšem modlení samo nestačí, pane BN. Pamatujte na ORA ET LABORA. Volně přeloženo, NEMUDRUJ A MAKEJ. Jinak spásy nedojdete. [mrknutí jedním okem]

241270

6.4.2011 20:31

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 241159

>Nejen, že jste ani na jednu mou připomínku a vysvětlení neodpověděl
To zní docela komicky od člověka, který odpověděl asi na 5% z toho, co jsem psal já [smích] Já naopak ve svém příspěvku vidím pět bodů, které odpovídají na pět vašich bodů.

>tvrzení, že by při splacení všech půjček zcela zmizely peníze, kdyby se v tu samou dobu neposkytly jiné půjčky.
Banky peníze pomocí úvěrů multiplikují, a to jen do určité míry dané výší povinných rezerv a dalších povinností. Pokud by na začátku byla 0 peněz, tak sebevětší multiplikací z toho víc než 0 nedostanete, to je prostý aritmetický fakt, 0 * x = 0. Pokud na začátku nebylo 0 peněz, tak nemohou být všechny peníze dluhové.

>Myslíte, že lidé na to musí mít "chytré" bankovní úředníky, aby věděli, kam mají vlastně ty své peníze alokovat?
Víceméně ano. Samozřejmě můžete investovat i přímo bez banky, ale uložit peníze do banky je jednodušší a většinou bezpečnější.

>Ještě mi řekněte, že právě úroky zařizují správnou alokaci zdrojů
Převládající úroková míra je indikátorem spořivosti lidí v dané ekonomice. Vysoké úroky znamenají méně úspor, nízké úroky více úspor. Mohou tedy pomoci investorům v plánování investic. Bohužel centrální banky s úrokovými měrami manipulují, čímž přispívají k existenci ekonomických cyklů a bublin.
Když se vrátím k bankám, tak ty jako každý investor, chtějí co největší návratnost investice, čili požadují co největší úroky. Nebo jinými slovy dají přednost tomu, kdo se jim k tomu co největšímu úroku zaváže. To si ale může dovolit jen ten, kdo očekává, že ty peníze použije velice ziskově. Tento mechanismus tak pomáhá vzácný kapitál používat tam, kde nese největší zisk.
Ale jak už jsem mnohokrát psal, tento mechanismus je dnes z mnoha stran (především kvůli státním privilegiím bankám) poměrně neúčinný. Navíc ekonomicky negramotní si půjčují při vysokém úroku i na něco, co nic nenese (TV, dovolená v Řecku apod.)

>A vy si myslíte, že si každý dnes může půjčit kdy chce a kolik chce,nebo vůbec, když tvrdíte, že raději budete žít v tomto systému
To si nemyslím. Ale určitě si nemusí půjčovat, když nechce.

>rovný přístup k penězům - ovšem s maximální odpovědností a ručení celým svým majetekem
Pokud mají peníze nějak reprezentovat kapitál, tak k nim nemůže být "rovný přístup" ve smyslu "kdo chce, kolik chce". Kapitálu je totiž konečné množství a pokud ho začnete rozdávat, tak rychle dojde.

>Uvědomujete si, že pokud si nepůjčí dostatečný počet lidí tak, aby se do oběhu dostalo potřebné množství peněz z kterých je nutné splatit nejdříve ÚROKY, pak si za každého toho nepůjčovatele prostě půjčí stát...
Tohle je vaše centrální dogma. Už jsem vám ukázal, proč banky nejsou černá díra na peníze, nebudu se opakovat.

241198

7.4.2011 8:36

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 241198

"jako každý investor, chtějí co největší návratnost investice, čili požadují co největší úroky. Nebo jinými slovy dají přednost tomu, kdo se jim k tomu co největšímu úroku zaváže. To si ale může dovolit jen ten, kdo očekává, že ty peníze použije velice ziskově. Tento mechanismus tak pomáhá vzácný kapitál používat tam, kde nese největší zisk."

měl by program "drfie" řešení, na jednoduché zadání: "kdo v tom má kurva žít?"

BN

241221

3.4.2011 22:10

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 241026

V ČR činí denní zisk bank 100 000 000 Kč, tento zisk je nezdaněný- nepodléhá dani - a odchází do zahraničí, zahraničním vlastníkům bank. Ještě trváte na tom, že úrok, tak jak je nyní v ČR praktikován, je normální cena za určitou službu.

241041

4.4.2011 20:30

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 241041

Nedanění zisku bank je zajímavá informace, můžete poskytnout zdroj?

241104

4.4.2011 21:38

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 241104

Finančnictví a ekonomie vůbec není můj obor, naopak, španělská vesnice. Neměl jsem tento příspěvek vkládat, zakládá se na mylných info...Těch 100 milionů není zisk celkový, ale denní zisk z bankovních poplatků. Jak vykazují banky zisk pro výpočet daně by zajímalo i mne, k této informaci se není možné nějak dopracovat, pokud tedy vůbec nějaké přiznání podávají. Daň, o které se v posledním čase mluví, není daní ze zisku. Je to tzv.bankovní daň, více třeba zde http://finweb.ihned.cz/c1-49336460-nove-bankovni-d...

241109

4.4.2011 22:11

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Reakce na 241109

Aha, dobře. Rozhodně je vám ke cti, že dokážete uznat chybu, to jste tady dost vzácným zjevem [smích]
Jinak co se týče těch bankovních daní, tak detaily neznám, ale laicky mi to připadá, že to má podobnou "logiku" jako u nás solární zlatokopectví: Nejdřív to stát mohutně zadotuje, a když se ukáže, jaká je to pitomost, tak to zase naopak zdaní.

241113

5.4.2011 20:48

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Jakub M. 88.?.?.?

Reakce na 241113

Už Pán Ježíš zavedl rovnou daň. To bylo velice moudré.

"A pohleděv, uzřel [lidi] bohaté, kteříž metali dary své do pokladnice.
Uzřel pak i jednu vdovu chudičkou, an uvrhla dva šaty.
I řekl: Vpravdě pravím vám, že vdova tato chudá více uvrhla nežli všickni [jiní].
Nebo všickni tito z toho, což jim zbývalo, dali dary Bohu, tato pak z své chudoby všecku živnost svou, kterouž měla, uvrhla."

Lukáš 21:1-4


Jakub

241157

6.4.2011 9:41

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Stan.K 62.?.?.?

Reakce na 241157

Dovolte mi prosím laicky a trochu stručněji reagovat na tuto"RE"týkající se příspěvků 4.-6.4.Mé obavy ze "skluzu" diskuze se málem začaly naplňovat.Naštěstí ještě je vše v normě slušnosti.Nemám právo soudit názory druhých,ale cítím z některých vyjádření/příspěvků/,že Ti,kteří je umisťují žijí "jinde".S odkazem na p.Lerouxe je to dobře slyšet i ty negativní/?/ příspěvky.Souhlasím.Všem doporučuji dobře a několikrát si přečíst příspěvky p.Lerouxe a Aleny.Je to hodně poučné a zvláště pro nás starší.Pravda je určitě nekde tam-v těchto příspěvcích.
Děkuji za vše co jsem se dozvěděl. [cool]

241174

1.4.2011 9:39

Pro představu kde se nacházíme

Kropáč kropac20 (zavináč) seznam (tečka) cz 62.?.?.?

nabízí I-net spoustu informací. Doporučuji se pokochat tady_:
http://www.mustwatch.cz/film/quants-alchemysts-of-wall-street-quanti-alchymiste-wall-streetu/ _..Zejména k pochopení, jaký nonsens tkví v prognostice budoucnosti pomocí lineálních funkcí, t. zv. selského rozumu. Nejde jen o "naši" zemi, byť oplývající zlodějskými politiky. Chtít změnu a nevědět jakou, to je lépe setrvat v klidu.

240866

1.4.2011 10:58

Komplexní plán na společenskou změnu existuje.

Jan Koral 90.?.?.?

Více na http://www.tso.cz

Pokud se chcete dozvědět více, přijeďte nebo sledujte Fórum alternativ:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=pozvanka-na-i...

240876

2.4.2011 7:56

RE: Komplexní plán na společenskou změnu existuje.

Stan.K 62.?.?.?

Reakce na 240876

Prostudoval jsem,neřekl bych,že je reálný.

240939

Příspěvků: 89

31.03. 07:51 jean.laroux  Mravnost nade vše ?
31.03. 13:17 Efs Mechobrosthenes  RE: Mravnost nade vše ?
31.03. 17:36 jean.laroux  RE: Mravnost nade vše ?
31.03. 13:25 Efs Mechobrosthenes  RE: Mravnost nade vše ?
03.04. 11:35 Olas  RE: Mravnost nade vše ?
31.03. 07:57 Tom  mysl lidí ...
31.03. 11:18 Andrew Siddur  Nejvyšší čas oprášit volební slogan
31.03. 08:58 Stan.K  každopádně zajímavý podnět.....
31.03. 12:58 jean.laroux  RE: každopádně zajímavý podnět.....
31.03. 14:47 Vojta49  Lidé činí především to, co se jim vyplatí
01.04. 00:13 hc  RE: Lidé činí především to, co se jim vyplatí
01.04. 05:37  RE: Lidé činí především to, co se jim vyplatí
31.03. 17:42 KRONEOS  zpěv drozdů
01.04. 08:02 jean.laroux  RE: zpěv drozdů
01.04. 18:13 Alena  RE: zpěv drozdů
01.04. 21:31 jean.laroux  RE: zpěv drozdů
01.04. 23:49 Alena  RE: zpěv drozdů
02.04. 10:02 jean.laroux  RE: zpěv drozdů
03.04. 15:30 Alena  RE: zpěv drozdů
04.04. 09:18 jean.laroux  RE: zpěv drozdů
05.04. 18:29 Alena  RE: zpěv drozdů
04.04. 09:20 jean.laroux  RE: zpěv drozdů
02.04. 09:16 KRONEOS  RE: zpěv drozdů
31.03. 18:27 Lin  Je jedno,...
31.03. 18:53 Vymazaný člen  ...
01.04. 09:54 jean.laroux  RE: ...
31.03. 19:34  Bohuzel
31.03. 23:28 pavelh14  zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
01.04. 19:16 Olga  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
01.04. 20:10 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
01.04. 22:14  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
02.04. 10:41 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
02.04. 11:15  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
03.04. 18:22 Oracle  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
03.04. 18:35 aristokrat  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
03.04. 20:56 l.leimas  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
03.04. 21:31  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
03.04. 22:23 aristokrat  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 20:28 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 20:42 aristokrat  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 22:00 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 22:11 pavelh14  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 22:27 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 23:30 pavelh14  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
05.04. 18:52  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
05.04. 19:58 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
05.04. 20:44 jansmith1984  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
05.04. 23:05 pavelh14  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
05.04. 23:06 pavelh14  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
05.04. 23:33 Vojta49  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 00:28 pavelh14  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 16:19 Vojta49  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 16:25 Jakub M.  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 17:45 pavelh14  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 00:06 aristokrat  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 00:35 pavelh14  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 14:13 jansmith1984  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 17:00 aristokrat  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 19:19 jansmith1984  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 20:29 aristokrat  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 21:16 jansmith1984  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 20:41 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 23:53  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 02:44 Andrew Siddur  Na můj vkus mají všechna náboženství příliš stejný vkus
07.04. 06:35  RE: Na můj vkus mají všechna náboženství příliš stejný vkus
07.04. 08:22 jansmith1984  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 10:02  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 13:49 jansmith1984  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 15:33 Jakub M.  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 20:48 jansmith1984  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 21:36 Jakub M.  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 15:43  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 20:43 jansmith1984  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 15:39 Jakub M.  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 16:11  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 21:57 Jakub M.  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 23:31  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
08.04. 00:18 Vojta49  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 20:31 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
07.04. 08:36  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
03.04. 22:10  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 20:30 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 21:38  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
04.04. 22:11 drfie  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
05.04. 20:48 Jakub M.  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
06.04. 09:41 Stan.K  RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému
01.04. 09:39 Kropáč  Pro představu kde se nacházíme
01.04. 10:58 Jan Koral  Komplexní plán na společenskou změnu existuje.
02.04. 07:56 Stan.K  RE: Komplexní plán na společenskou změnu existuje.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

47

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 94 čtenářů částkou 16 491 korun, což je 47 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 0

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 0

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 2

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 1

Jak reagovali američtí astronauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci23.09.21 08:31 USA 3

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 15

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 7

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 3

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

Měnové kurzy

USD
21,62 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,06 Kč
Australský dolar
15,79 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,58 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,72 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 888,86 Kč
1 unce stříbra
490,47 Kč
Bitcoin
958 817,95 Kč

Poslední aktualizace: 24.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 971