Diskuze k článku

Průhledné lži

Příspěvků 42

10.7.2010 9:48

Je to jednoduché

Libcin 217.?.?.?

Neexistuje žádná osa zla, ale pouze jeden bod a tím jsou Spojené státy.

223711

10.7.2010 13:52

RE: Je to jednoduché

Biikupp 77.?.?.?

Reakce na 223711

Ano, a toto zlo existuje už od Golgoty! ŽIDOVSTVO! Je a zůstane
hotovou historickou skutečností, že Sanhedrin (nejvyšší židovská
rada) odsoudil Bohočlověka Ježíše Krista k smrti a nechal Ho
prostřednictvím gójů (Římanů)ukřižovat. Stejně tak je nezpochybnitelnou historickou skutečností, že dnešní Sanhedrin chce pomocí současných politických gójů (vetšinou členů zednářských lóží) zničit a odstranit v Evropě i to, co v ní ješte zbylo z křesťanské podstaty, tj. z víry v Ježíše Krista.

A on chce dokázat ještě víc! Již roku 1945 dobře informovaný americký Žid Henry H. Klein ve své šokující knize "The Sanhedrin
produced World Destruction" tvrdil, že Sanhedrin pracuje na rozkladu celého světa! Protože však cíle nemůže dosáhnout naráz, nýbrž jenom postupně a po malých, pokud možno nepozorovatelných
etapách, musí nejprve zdolat nejobtížnější překážku - zničení
Evropy. Proto vydíme evropské zednářské vlády řizené Židy - jak
uměle islamizují Evropu. Proto vydíme zavádění Eura, atd, atd...
Zda ještě Evropané, o kterých bylo již dávno rozhodnuto o
historicky nebývalé zkáze vlastního obyvatelstva, ještě svému budoucímu osudu vůbec ujdou, to je ovšem otázka.

223737

10.7.2010 14:33

RE: Je to jednoduché

Hopej 93.?.?.?

Reakce na 223737

Vy díte,my vidíme a nestačíme se divit.Jednak té chybě v pravopise a rovněž míře nesnášenlivosti.Pogrom na židy je následující etapa,která snad jediná zchladí potemnělou mysl.A prý jsou katolíci jiní než muslimové.

223745

10.7.2010 15:50

RE: Je to jednoduché

Biikupp 77.?.?.?

Reakce na 223745

A já proč Židé mají gojský rozum za zvířecí!! Protože i když je
zde jasně řečeno, že to je židovská moc která si chce všemi
možnými prostředky podmanit svět (viz. tvrzení Kleina) - tak tu
opět žvaníte o pogromu na Židy a nesnášenlivosti!! NEUVĚŘITELNÉ!
Nemají tedy nakonec Židé pravdu (když tvrdí v Talmudu) že nežidé
nejsou lidé, ale pouhá zvířata??! Myšlení by tomu nasvědčovalo!
Mimochodem H. Klein byl po vydání tohoto díla pronásledován
sionisty! Typický osud Žida který něco vyzradí tupím gójům!

223760

10.7.2010 21:04

RE: Je to jednoduché

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 61.?.?.?

Reakce na 223760

>(když tvrdí v Talmudu)
tak cituj kde, biskupe, ještě ti přidám odkaz na patrně jediný překlad talmudu na interntu zde

223792

10.7.2010 22:29

RE: Je to jednoduché

Biikupp 77.?.?.?

Reakce na 223792

Ale, ale, ale - jakýpak jediný překlad??? Všeobecně mezi znalci
židovské otázky je za nejlepší překlad Talmudu považováno doslova
královské dílo J. Eisenmengera; ODHALENÉ ŽIDOVSTVO (z roku 1711).
Je k dispozici v českém překladu na stránkách Spiknutí proti Církvi
a lidstvu. Eisenmenger stejně jako později Rohling byl za svůj
překlad Talmudu Židy špiněn a rabíni proti nim vedli soudní spory!!
Vliv Židů už tehdy byl u šlechtických kruhů tak veliký, že si vymohli druhé vydání "ODHALENÉHO ŽIDOVSTVA" zabavovat v soukromích bytech!!

223797

10.7.2010 23:58

RE: Je to jednoduché

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 223797

Tak to vím, Johann A. Eisenmerger... Žid (nečistokrevný), který se chtěl stát v Amsterodamu rabínem, ale nedostudoval a byl odmítnut. Přesto se skutečně jedná (i po 300 letech) o pozoruhodné dílo, kdy se mu podařilo Babylonský talmud okomentovat na celých šedesáti stranách...
I dnes se každý musí pozastavit nad jeho "svěžestí a nadhledem"... sám bych to rád doporučil k prostudování, ale zde opravdu platí, život je krátký...
[chechtot]

223804

11.7.2010 22:05

RE: Je to jednoduché

Biikupp 77.?.?.?

Reakce na 223804

Nebyl jsem celý den na "drátě"! Takže jsem si teprve teď přečetl
tvoje

(cenzurováno. Urážíte a navíc jste hloupě protižidovský. Editor.)

Eisenmengerovo dílo (čtvrté vydání z roku 1893)
má 600 stran! Nikoli šedesát! JE TO VŮBEC NEJLEPŠÍ DÍLO, KTERÉ SE
ZAOBÍRÁ TALMUDEM. Katolický autor A. Rohling učinil s tohoto díla
stručný výtah z názvem: TALMUDSKÝ ŽID. Ostatně téměř všichni
katoličtí autoři citují z EISENMENGERA!! Protože to je jediné necenzurované dílo!!

223884

11.7.2010 22:35

RE: Je to jednoduché

Biikupp 77.?.?.?

Reakce na 223884

Tak já jsem hloupě protižidovský?!! Poraďte mi laskavě pane Stworo
jak být chytře protižidovský?! (Cenzurováno. Opět útok proti židům. Editor) Cenzurujete výroky proti Židům, můžu
se zeptat proč také necenzurujete blbiny!! Každý druhý příspěvek je
ironizace!! TO JE POSLÁNÍ VAŠICH STRÁNEK?!

223886

12.7.2010 0:46

RE: Je to jednoduché

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 79.?.?.?

Reakce na 223884

opravdu, z talmudu tam toho moc není, prakticky nic, jen autorovy dojmy a komentáře, na tom se nedá ani nic cenzurovat (a kdo by to jako měl cenzurovat?)
pokud se oháním nějakými citáty jako důkazy, tak bych měl citovat... opakování již nějakého komentáře k něčemu, co jsem nikdy neviděl, je již zcela něco jiného... proto padl ten dotaz, kde přesně ty výroky v tom talmudu mají být...

(a tudíž i ten stručný výtah je již jen komentářem ke komentáři, tedy pocity z něčích pocitů, ale ne ta věc samotná)

223894

12.7.2010 9:01

RE: Je to jednoduché-Eisenmenger

Biikupp 77.?.?.?

Reakce na 223894

Ještě krátký citát k Eisenmengerovi a jeho díle ODHALENÉ ŽIDOVSTVO:

"Johann Andreas Eisenmenger, profesor orientálních jazyků na univerzitě v Heidelbergu, který ve svém roku 1711 vydaném díle „Odhalené Židovstvo“ zveřejnil skutečné učení Talmudu a osvětlil pravý vztah Židů ke křesťanům. Svobodný pán von Langen k Eisenmengerově knize napsal: „Na popud Židovstva bylo dílo císařem Leopoldem I. a později i Josefem I. potlačováno, až je znenadání přijal za své Bedřich I. Pruský, protože v něm správně spatřoval vpravdě královský zdroj závažných informací, a nechal r. 1711 knihu na vlastní náklady znovu vytisknout v Královci. To mělo za následek i zrušení už zbytečného zákazu prvního vydání, a tak se konečně Eisenmengerovo dílo dostalo mezi lid. Bedřich I. vyzval univerzity v Gießenu, Heidelbergu a Mohuči, aby prozkoumaly, zda prof. Eisenmenger necitoval některé pasáže Talmudu chybně nebo zkresleně. Současně naléhal i na rabíny, aby přezkoumali Eisenmengerovy citace a uvedli, zda a do jaké míry jsou nepřesné. Všichni jednoznačně označili Eisenmengerovy texty a verze za nenapadnutelné. ... Nález jmenovaných univerzit i rabínů později znovu potvrdili proslulí orientalisté jako H. I. Bashuysen, dr. Johann Heinrich Majus, Martin Diefenbach, F. G. Buddeus, O. G. Tychsen, C. B. Michaelis, Wolf i další, kteří současně výslovně upozornili na význam Eisenmengerova díla pro vlády a soudní kolegia. V archivu královské soudní komory v Berlíně je dosud uložen posudek Olafa Gerharda Tychsena ze dne 17. května 1787 (Kammergerichts-Akten B. n.: 109. D. 1788, f. 17 und 30), v němž se říká: ‚Eisenmengerovy výňatky z děl klasických židovských spisovatelů jsou pořízeny a přeloženy naprosto věrně podle originálů a úspěšně obstojí v jakémkoli přezkoumání. Protože sami Židé považují za zločin prohlašovat výroky rabínů za nesmyslné a nepravdivé, musí tedy strpět, když rozumní lidé nejsou při nejlepší vůli schopni vyčíst z jedu med, z nesmyslu pravdu, z netolerance toleranci, z nepřátelství a nenávisti přátelství a lásku’"....

223907

12.7.2010 10:59

RE: Je to jednoduché-Eisenmenger

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 188.?.?.?

Reakce na 223907

Ony nálezy jsou jen stále dokola výklady několika výroků a interpretace jejich interpretací...
a to je dáno také účelem nazírání na věc, co chce pozorovatel vidět, to také snadněji uvidí a s tím souvisí i to následující, což opět zase staví na oněch interpretacích - "když rozumní lidé nejsou při nejlepší vůli schopni vyčíst z jedu med, z nesmyslu pravdu, z netolerance toleranci, z nepřátelství a nenávisti přátelství a lásku’"...."
Proto jsem tam původně dal ten odkaz, ať se každý podívá, aby se nemusel spokojovat s nějakými výklady.

Nicméně s tím Bedřichem... díky za upozornění, tady je jeden z pozdějších Hohenzollernů zachycen s AH.
Vložený obrázek
(všiměte si adolfova zbožného výrazu ve tváři)

No jo, švábové... braniborští kurfiřti, říše... a také územní nároky na východě, zajímavé, díky.
(ještě se na to podívám podrobněji)

[mrknutí jedním okem]

223911

11.7.2010 0:30

RE: Je to jednoduché

mtk 88.?.?.?

Reakce na 223797

>v soukromích bytech!!
Jindy na pravopisné chyby vůbec nereaguji a toleruji, ale u internacionálního katolického němčáčka si dovolím korekci: vrať na německou základku a dostuduj cizí jazyky! [chechtot]

223812

29.7.2010 7:49

RE: Je to jednoduché

p. 125.?.?.?

Reakce na 223760

...samozrejme ze maji pravdu,gojimove se podobaji zviratum protoze ,nechteji vrazdit a masakrovat svoje sousedy a myslet bez prestani na to jak ovladnout svet.....

225092

10.7.2010 16:44

RE: Je to jednoduché

Targett 92.?.?.?

Reakce na 223745

Když žid si může s kýmkoli dělat cokoli a třeba ho i zabít, proč má být problém ze stejného důvodu zabít žida ? Je ze stejného masa, krve a kostí jako ostatní národy. A vůbec mě nazajímá, že si žid drze přivlastnil místo Boha,ke kterému má smlouvou skrze své proroky ztvrzené závazky, které nejenže neplní, ale dokonce se proti nim staví jako Boží nepřítel. A to vědomě, svobodomyslně a cíleně !!! Myslí si snad žid, že jej Bůh za tuto drzost a troufalost nechá dál žít bez starostí v přepychu, hojnosti a marnivosti ???!!! Satan to také zkusil, a víme jak dopadl, a ještě čeká na svou Konečnou otázku, kterou židé již prošli. Ovšem tato epochální zkušenost, přes obrovské škody a újmy na životech na všech "frontách", jim nebyla nic platná, neboť jejich zatvrzelost ke svému Stvořiteli se ještě více zintenzivnila a hlouběji zakořenila do jejich zvráceného myšlení. Proto, pokud se nějaký nový pogrom objeví, nechám mu volný průběh, ať vyčistí "zrno od plev"...

223771

10.7.2010 15:31

RE: Je to jednoduché

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 223737

teda jo
a ten klein měl nějakej záchvat pravdomluvnosti když psal tu knihu ne? [chechtot]

223752

10.7.2010 16:44

RE: Je to jednoduché

Oldis 81.?.?.?

Reakce na 223737

mel by ses drobet mirnit, a nebo vyheldat nejakou pomoc.

223772

10.7.2010 18:08

RE: Je to jednoduché

Jan Kristek 95.?.?.?

Reakce na 223711

...Nebo existuje, a je to Washington-Vatikán.

223781

14.7.2010 5:19

RE: Je to jednoduché

p. 125.?.?.?

Reakce na 223711

..bylo mi dost jasne ze tzv.valka proti teroru je vlastne valka proti vlastni populaci s pomoci parlamentu /kongresu a senatu/ kteri se stali tovarnami na vyrobu represivnich zakonu....mimo jine

224013

10.7.2010 21:06

Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Biikupp 77.?.?.?

Citát z díla Arno Schickedanze; Společenský parazitismus v životě
národů (vyd. 1927):

"Co byly všechny revoluce počínaje francouzskou roku 1789 přes bolševickou na podzim 1917 a německou na podzim 1918? Nic jiného než násilné a krvavé přizpůsobení způsobu života národů stále krutějšímu vykořisťování Židovstvem za pomoci „nejvíce judaizovaných domorodců“. Ti nejlepší z nich naopak platí vlastní krví! Bez ohledu na prázdné žvanění hesel zůstává ve skutečnosti jen instinktem vedený společenský parazit, který revolucemi šplhá na vyšší stupeň vykořisťování živících jej národů. Je samozřejmé, že pokračující rasové křížení připravuje Židovstvu půdu a usnadňuje mu další zhoubnou činnost. Je zde však ne pouze jednoduchý, nýbrž dvojitý proces, který je třeba jasně rozpoznat.
Francouzská revoluce otevřela všechny cesty cizímu elementu, Židům. Od té doby se Židovstvo ve stále větší míře začalo zmocňovat všech jakkoli důležitých úřadů ve Francii nebo je obsazovat na něm závislými kreaturami, což mu umožňovala jeho stoupající moc i rozsah „kořisti“. Prostřednictvím francouzské revoluce byla Evropa obšťastněna všeobecně platným „finančním systémem“, zaměřeným na rozvracení jednotlivých evropských národních hospodářství a spočívajícím na „rasové ekonomice“ parazitní antirasy! Od té doby byly hospodářské vztahy mezi národními ekonomikami stále více vystaveny zásahům Židovstva, které se svojí „rasovou ekonomikou“ zmocňovalo stále více bankovních domů, jež pak začaly rychle překračovat hranice jednotlivých národních ekonomik a umožňovaly do té doby nevídané kreditní obchody"...

223793

10.7.2010 21:16

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 223793

a ten schikedanz to je nějakej katolík nebo taky žid se záchvatem pravdomluvnosti? [chechtot]

223794

10.7.2010 22:06

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 61.?.?.?

Reakce na 223794

Ti Schickedanzové jsou stará Židovská rodina z Haliče. Pan Biiskupp má patrně na mysli estonskou větev konvertovaných Schickedanzů, kteří se dobrovolně rozhodli sloužit věci Říše a vyjevit veškerou pravdu...

223796

10.7.2010 23:27

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Biikupp 77.?.?.?

Reakce na 223796

Provokatérku...když nic nevím, tak alespoň provokuji, že?! To je tvůj styl. Arno Schickedanz byl němec (ze šlechtického rodu) který
utekl z Ruska před vraždícími Židy-bolševiky!

223801

10.7.2010 23:47

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 223801

Je pravda, že když byla špinavá práce hotova, byli nejagilnější bolševici otnačeni za židy (či sionistické buňky) a likvidováni, bezohledu na to, jestli jimi byli nebo ne, útěk byl jistě na místě, zvláště když svůj židovský původ před tím tajili. Mnohdy nepomohla ani protižidovsky zaměřená pojednání ve snaze se zavděčit (jako u Schickedanze).

223803

11.7.2010 0:30

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 223803

Budme k ruskym Zidum shovivavi, mezi jejich bolsevickymi krvavymi pohlavary jich bylo jen 85 procent.Snad jste spokojen, sto procent jich nebylo.To by vypadalo podezrele i v USA[smích]

223813

11.7.2010 9:06

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 223813

Ale to je naprosto absurdní argument, vyplývající z uměle pěstovaného pocitu, že za všechno zlo lidstva může žid, či ještě nesmyslněji – ruský Žid, což je jakási virtuální entita, na kterou se tu někdo vytrvale snaží upřít pozornost.
A když přijde parta jako biiskupp a spol. a začne vykreslovat populaci Česka jako zakuklené „Židovstvo“, tak to už není jen na slušnou diskuzi, ale vlastně na přesdržku…

223826

11.7.2010 8:44

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Řehoř 92.?.?.?

Reakce na 223803

Omyl, příteli. Nejagilnější bolševici, byli židi! Tzv. VŘSR také nebyla původně nazývána Velká říjnová socialistická revoluce, ale židobolševická revoluce. Potom se nějakým záhadným způsobem ztratilo označení žido- a stala se z ní bolševická revoluce, posléze pak VŘSR.
V porevolučním Rusku pak mezi 538 nejvýznačnějšími lidmi bylo 442 židů, 34 Lotyšů, 11 Němců, 10 Arménců, 3 Finové, 3 Poláci, 2 Gruzíni, 1 Maďar, 1 Čech a jen 31 Rusů. Židů bylo tedy 82 procent.
Takže je to obráceně, než tady lžete vy.

223824

11.7.2010 9:19

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 223824

Však nikdo netvrdí, že židi nebyli (jde o to, že co bylo kvalifikací, stalo se i diskvalifikací), ale zcela jistě nebyli Židi.
Milí příteli Řehoři, jestli někomu vadilo ruské pravoslaví, přirozeně použil ty, kteří se na to hodili nejvíce a to požidovštěné asiaty. Jenže, Řehoři, došlo i na ně… Jestli Vožď neměl někoho rád, tak to byli právě oni… a teď začni přemýšlet, pro koho Stalin skutečně pracoval, Řehoři...

223828

11.7.2010 0:21

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

mtk 88.?.?.?

Reakce na 223793

KŘIŽÁCI vzali Zvědavce ztečí. Někde maj asi rozzuřené hnízdo. Pánové, džte si klobouky, jedeme z kopce. [smích]

223809

11.7.2010 0:36

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 223809

nektera krizacka tazeni zacinala pogromy na Zidy uz v Evrope.To posledni(snad) v Afghanistanu brzy skonci, bude pogrom?

223814

11.7.2010 10:17

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Esmate 85.?.?.?

Reakce na 223814

Potom bude tradiční pogrom na zidy. To je přirozený dějinný běh. Pokud budou židé, budou pogromy. Na to jsou asi židé už zvyklí a nemohou bez toho být.
Je to jeden z důvodů, proč zůstali židy. Druhý důvod úzce souvisí s prvním - považují se za něco lepšího a tím vytváří elitní skupinu, která se všeobecným ohrožením vyůsťujícími v porgomy, udržuje v pospolitosti.
Takže - pogromem k větší soudržnosti!!! [smích]

223837

11.7.2010 10:25

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 223837

>považují se za něco lepšího
to zas není tak nenormální... patologické by bylo, považovat se za něco horšího než jsou ostatní... to by znamenalo žít v pocitu méněcennosti, viny atd... něco jako věčný hřích a nutnost věčného pokání (takové doživotní přizdisráčství)

223838

11.7.2010 15:29

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

Esmate 85.?.?.?

Reakce na 223838

Poměrně správný postřeh! Tato nutnost se očistit z učiněných svinstev tu opravdu je. Taková všeobecná očista probíhá pomocí konsumace klasické hudby, opery, divadla.
Tímto se povznáší a očisťují. Můžete to brát jako vtip, je to ale tak. Už se v této komunitě pohybuji přes 20 let. Je to zvláštní druh lidí. Zvláštní myšlení, zvláštní sociální cítění. Moje přítomnost u NICH prošela u nme jistým vývojem. Pozdější uvědomění a poznání o co se vlastě jedná a jací jsou, jsem dost dlouho nemohl strávit. Jako by to byla cigánská povaha, jenom naopak. Vrozený parasitismus. S tím nikdo nic nenadělá.

223862

13.7.2010 1:17

RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...

horus 80.?.?.?

Reakce na 223837

Sakriš musím říct mojí mamince, aby se před tím pogromem schovala. Ona bude asi též židovka, když má ŽenskéID [překvapení]

223936

10.7.2010 22:42

Americká propaganda - PROpaganda

proton 88.?.?.?

Zásadní článek na Britských listech, kde je přesně popsán důvod rozmístění raket v Polsku. Zkratka PRO znamená protiraketovou obranu.

Výstavba evropské PRO je pro Washington čistě politickým projektem. To, že NATO prochází zřetelnou konceptuální krizí, je také očividné. Jeho protivník, kvůli němuž aliance vznikala, zanikl již před dvěma desetiletími. Rozšiřování NATO směrem na východ se již vyčerpalo a dnes přináší ještě více problémů než výhod. Válka v Afghánistánu demonstruje skandálně nízkou úroveň bojeschopnosti ozbrojených sil NATO a velmi vážně staví otázku o smyslu jeho další existence.
K tomu teď přistupují i další krácení vojenských rozpočtů vlivem ekonomické krize a také úsilí, sice pomalé, ale soustavné, o vytváření společných vojenských sil EU. Ve Washingtonu se vážně obávají – a nikoli bezdůvodně – že Evropané prostě odmítnou NATO ve prospěch menší a lacinější „euroarmády“. To by pak vedlo k úplné ztrátě americké kontroly nad Evropou. K tomu, aby k tomu nedošlo, byla vymyšlena PRO, která má „přivázat“ Evropu k Washingtonu. To, že neexistují žádné reálné hrozby, kvůli nimž by se stavěla, nemá v daných okolnostech vůbec žádný význam.

http://blisty.cz/2010/7/9/art53403.html

223798

12.7.2010 8:58

RE: Americká propaganda - PROpaganda

Grizzly kalifornsky 99.?.?.?

Reakce na 223798

Projevy ci ulevy p. Clintonove, nejsou skutecne nicim jinym nez lzi a oblbovanim naivnich Polaku.
Kdyby mela Severni Korea ci Iran capabilitu vyrobit interkontinentalni rakety, pak by je strileli polovicni cestou pres Pacific do Kalifornie, Washingtonu ap, na zapadni pobrezi USA kde je soutredena vyroba a mozky americkeho zbrojniho prumyslu. Nikoliv pres celou Europu, Atlantic a cele USA.

O co tedy jde lesbicce Hillary? Jeste pred tremi lety melo americke imperium mimo Antarktidy vojenske zakladny po vsech kontinentech. Celkem 737 !!!Dnes vcetne republik byv.SSSR vice...
Neni to tedy ochrana Polska,nybrz dalsi vojenska zakladna USA. A co navic? Pouhych 5 minut doletu od Moskvy!....Takova je skutecnost. Ovsem toto je nihil novi sub sole. Grizzly

223906

11.7.2010 10:01

Můj názor

Jarmila 88.?.?.?

„Bráno z druhého pohledu možná se pletou všichni a probíhá něco, v čem je více smrti a destrukce, než si svět dovede představit-jako v Mexickém zálivu.“

Z vojenského hlediska je rozmístění systému protiraketové obrany v Evropě naprosto nesmyslné. Také ale zároveň víme, že americká vojensko-průmyslová korporace je nejmocnější korporací na světě. Co z toho pro mě vyplývá? Můj názor je ten, že mocní američtí zbrojaři se jen obohacují na úkor všech zemí, do kterých lifrují za šílené prachy zastaralou vojenskou techniku, aby z těch starých křápů ještě dodatečně vytřískali balík peněz. Místo na smetiště ty staré krámy prostě prodávají a nutí kupovat podřízeným vládám jiných států všude po světě. Pro sebe si ponechávají jen nejmodernější výkřiky vojenské techniky, které se snaží co nejvíce utajit, aby nikdo ve světě neměl tušení, jaké zázraky již tato vojenská technika dokáže (třeba s přesností na milimetr vlítnout do mrakodrapů uprostřed hustě obydleného města).

Americká oligarchie spolu s americkými zbrojaři má již celou Evropu včetně celé evropské EU dávno pod kontrolou. Pravda, polská loutková vláda se poněkud vzpírala a hrála si na vlastence- taky za to byla po zásluze potrestána a byla nasazena poslušnější loutka. Jak již jsem psala, nevěřím ani Putinovi, je to totéž, jako by mě někdo nutil věřit estebákovi a komunistovi Junkovi z Chemapolgrupu. Tudíž se domnívám, že ruská oligarchie je také pod kontrolou mocných amerických zbrojařů a ve skutečnosti POTAJÍ s americkou a izraelskou oligarchií spolupracuje. Ale navenek se tváří jako soupeř.

Iluminátská korporace British Petroleum zahájila 20.4. (na počest narození Hitlera) světovou katastrofu, jejímž cílem je prohloubení světové krize a chaosu. Cílem široké sítě amerických základen v Evropě může tak být nejen prodej zastaralé techniky, ale i to, aby chátru v průběhu budoucího chaosu držely pevně na uzdě. Americká oligarchie se poté přemístí ze zničené a zasviněné Ameriky do čistého Ruska a bude pokračovat ve vládnutí světu odtud.

223832

11.7.2010 18:53

RE: Můj názor

Laskavý 88.?.?.?

Reakce na 223832

Je pravdou, že za posledních 20 let udělala vojenská technika obrovský skok dopředu, především va vývoji "kyberzbraní", kde již není voják tak úplně potřeba. Příkladně USA má dnes daleko více operátorů letadel bez pilota, než skutečných vojenských pilotů! A trend jde především tímto směrem i v pozemních operacích. Neznám poměr ceny, mezi vojákem a robotem, ale čas hraje pro roboty.Nakonec už dnes je celé "bojiště" stejně elektronizované, takže zdali budou válčit lidé, nebo chytré stroje, je celkem jedno.
Sekundární vliv tohoto pokroku se bude velmi brzo promítat i do běžné ekonomické produkce, protože když budou moci "chytré" stroje válčit, budou moci snadno a velmi brzo zastávat všechny další funkce lidské - ve výrobě a službách.Stejně tak se stalo po druhé světové válce, která katapultovala pokrok v technologiích a zároveň ale přinesla spoustu do dnes nevyřešených konfliktů a sporů ve světové obci.
Naskýtá se jasná otázka a co potom s lidmi? Nebude přemíra lidí zbytečná? Máme se na co těšit, protože pokrok nejenom v technice, ale především v biotechnologiích nabývá velikého tempa.
Svět se někam řítí a nevím, zda je někým řízen. Nejsem si jist, zdali "auto" světa je neodbržděno a jede si kam chce!
[oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

223877

12.7.2010 22:57

RE: Můj názor

fist.of.heaven 213.?.?.?

Reakce na 223877

"Nakonec už dnes je celé "bojiště" stejně elektronizované, takže zdali budou válčit lidé, nebo chytré stroje, je celkem jedno."

no jak komu...proč myslíte, že se vyvíjejí ty robotické zbraně a vojáci? protože každý voják má morálku.i když se snaží seč můžou rekrutovat puberťáky, magory a vyplachovat jim mozky, dávají jim drogy, tak prostě katarze většinou přijde a pak si vyrobí akurát mírového aktivistu, který všechno propálí do novin, televize nebo knih.nebo to rovnou zatepla ještě ve službě posílá na wikileaks.nejenom, že je to poškozuje politicky, vytváří to nedůvěru a každý se jim dívá pod prsty, vyvolává to protesty a sociální napětí apd.ale pokud chtějí pomýšlet na světovou vládu, toto je právě cesta, jak si jí vynutit, respektive ubránit pozice.vojíci se musí rodit,školit, živit, kontrolovat a stejně hrozí zrada. nedávno jsem objevil článek a ten právě naznačuje to čeho už se velmi dlouho bojím.právě proto mě mrzí hloupost a apatie mas.tady se za gigantické peníze, které se oškubou na lidech, financují projekty s podivným zadáním, jejichž výsledky se utají a využijí k prostěchu mocných a upevnění jejich hegemonie (to že se takto tunelují rozpočty je věc další).zmíněný článek pokud to někoho zajímá...http://hn.ihned.cz/c1-44545040-roboti-pro-valky-budoucnosti (omlouvám se,ale nechtěně jsem odbouch panel jazyků a nevím teď rychle kde je a nemůžu si vzpomenout na klávesovou zkratku nebo mi nefunguje, takže se nedostanu přes hranatou závorku [zahanbení] )

223929

13.7.2010 0:08

RE: Můj názor

proton 88.?.?.?

Reakce na 223929

Ano zde je celý obsáhlý článek,který ale stejně neobsahuje skutečnost - ta už je mnohem dále. Co vojáci pustí ke zveřejnění,
je už informačně "staré". Nové věci se nezveřejňují,takže se můžeme jenom domnívat,kam až výzkum a vývoj "kyberzbraní" dospěl.

http://hn.ihned.cz/c1-44545040-roboti-pro-valky-

223930

13.7.2010 7:35

RE: Můj názor

mkadlec 89.?.?.?

Reakce na 223930

Tým Virgina Tech například vyvíjí prostředek podobný létajícímu talíři, který by dokázal uskutečnit celou misi i bez spojení s řídícím střediskem.
myslim, ze znovu skouknu Terminatora.

223948

13.7.2010 12:13

RE: Můj názor

fist.of.heaven 213.?.?.?

Reakce na 223948

no právě.a pak se jim jakoby náhodou přeruší spojení a stroje to všechno zmasakrujou.jedině, že by nám potom nabídli čipy, aby nás stroje zabijáci mohli rozeznat.a pak se jenom modlit, jestli jsme podle údajů v čipu vyvolení nebo určeni k likvidaci...

223966

Příspěvků: 42

10.07. 09:48 Libcin  Je to jednoduché
10.07. 13:52 Biikupp  RE: Je to jednoduché
10.07. 14:33 Hopej  RE: Je to jednoduché
10.07. 15:50 Biikupp  RE: Je to jednoduché
10.07. 21:04  RE: Je to jednoduché
10.07. 22:29 Biikupp  RE: Je to jednoduché
10.07. 23:58  RE: Je to jednoduché
11.07. 22:05 Biikupp  RE: Je to jednoduché
11.07. 22:35 Biikupp  RE: Je to jednoduché
12.07. 00:46  RE: Je to jednoduché
12.07. 09:01 Biikupp  RE: Je to jednoduché-Eisenmenger
12.07. 10:59  RE: Je to jednoduché-Eisenmenger
11.07. 00:30 mtk  RE: Je to jednoduché
29.07. 07:49 p.  RE: Je to jednoduché
10.07. 16:44 Targett  RE: Je to jednoduché
10.07. 15:31 aristokrat  RE: Je to jednoduché
10.07. 16:44 Oldis  RE: Je to jednoduché
10.07. 18:08 Jan Kristek  RE: Je to jednoduché
14.07. 05:19 p.  RE: Je to jednoduché
10.07. 21:06 Biikupp  Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
10.07. 21:16 aristokrat  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
10.07. 22:06  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
10.07. 23:27 Biikupp  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
10.07. 23:47  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 00:30  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 09:06  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 08:44 Řehoř  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 09:19  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 00:21 mtk  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 00:36  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 10:17 Esmate  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 10:25  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
11.07. 15:29 Esmate  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
13.07. 01:17 horus  RE: Ještě krátký citát k mému výše řečenému...
10.07. 22:42 proton  Americká propaganda - PROpaganda
12.07. 08:58 Grizzly kalifornsky  RE: Americká propaganda - PROpaganda
11.07. 10:01 Jarmila  Můj názor
11.07. 18:53 Laskavý  RE: Můj názor
12.07. 22:57 fist.of.heaven  RE: Můj názor
13.07. 00:08 proton  RE: Můj názor
13.07. 07:35 mkadlec  RE: Můj názor
13.07. 12:13 fist.of.heaven  RE: Můj názor

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

47

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 94 čtenářů částkou 16 491 korun, což je 47 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 0

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 0

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 2

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 1

Jak reagovali američtí astronauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci23.09.21 08:31 USA 3

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 14

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 7

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 3

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

Měnové kurzy

USD
21,62 Kč
Euro
25,39 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,06 Kč
Australský dolar
15,79 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,58 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,72 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 888,86 Kč
1 unce stříbra
490,47 Kč
Bitcoin
958 817,95 Kč

Poslední aktualizace: 24.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 827