Epidémia neplodnosti II. Hormonálna antikoncepcia, očkovanie a iné

4.4.2016 Komentáře Témata: Zdraví, Sex 1699 slov

V predošlom článku som zhrnul vplyv chemických endokrinných disruptorov na klesajúcu plodnosť ľudí. Teraz sa zameriam na ďalšie kontroverznejšie faktory, ktoré pravdepodobne spôsobujú klesajúcu pôrodnosť:

V súčasnosti skoro každá druhá žena užíva dlhodobo hormonálnu antikoncepciu. Média HA prezentujú ako spoľahlivú a bezpečnú metódu predchádzania počatiu. O rôznych nebezpečných negatívnych vedľajších efektoch sa z komerčných dôvodov mlčí.

Najvážnejším celospoločenským problémom je, že hormóny z ženskej antikoncepcie kontaminujú odpadové vody. Čističky vôd nedokážu tieto hormóny z vody odstrániť, takže unikajú do prírody a dostávajú sa do zdrojov pitnej vody. Tieto hormóny vo vode potom spôsobujú problémy s plodnosťou aj ženám, ktoré HA nikdy neužívali. Taktiež mužom neprospieva, ak denne konzumujú vodu plnú ženských hormónov. Decimujúci vplyv majú tieto hormóny dokonca aj na vodné živočíchy.

Ďalším pomerne často diskutovaným vedľajším účinkom HA je výrazný pokles libida u žien. Menej známym faktorom je, že HA taktiež priamo ovplyvňuje u žien spôsob výberu partnera. U žien, ktoré sú bez partnera, hormonálna antikoncepcia spôsobuje zníženie záujmu o nadviazanie kontaktu. U žien s trvalým partnerom môže HA spôsobiť, že ju jej partner prestane priťahovať a pár sa rozíde. V Českej republike približne 50% žien užíva HA a zároveň sa približne 50% manželstiev končí rozvodom. Núka sa otázka, či je to iba náhodná zhoda čísel.

Autorka ako jednu z najdôležitejších príčin neplodnosti žien uvádza masívne užívanie hormonálnej antikoncepcie. ČR patrí medzi svetovú špičku v miere užívania HA a zároveň medzi krajiny so svetovo najnižšou pôrodnosťou. Plodnosť je tak nízka, že dokonca ani v súčte s vykonanými potratmi by počet detí nestačil na udržateľnú mieru. Čo je ešte viac šokujúce, až polovica všetkých narodených detí bola počatá umelým oplodnením. Taktiež je v čR veľmi vysoký výskyt spontánnych potratov. V prednáške je okrem iného spomenutá informácia, že po 15 rokoch užívania HA ženské telo rezignuje a ani po vysadení antikoncpie sa už nedá otehotnieť.

V prednáške je veľa zaujímavých informácií, kto má naozaj záujem o problematiku, oplatí sa pozrieť.

Očkovacie programy ako zásterka na reguláciu populácie?

“Počátkem devadesátých let sužovala Nikaraguu, Mexiko a Filipíny děsivá epidemie, kdy dokonale zdravé mladé ženy přicházely o plod během druhého a třetího trimestru těhotenství. Další pokusy o graviditu měly stejný výsledek, následovaný neplodností. Lékaři byli bezradní. Vědcům trvalo dost dlouho, než nakonec objevili zdroj. Jediným společným jmenovatelem ve všech případech byla účast všech postižených žen na hromadné vakcinaci proti tetanu, akci provedené pod dohledem Světové zdravotnické organizace (WHO) financované Rockefellerovým fondem.”
Kvůli geneticky upravené potravě lidstvo degeneruje už v 21. století

V roku 2014 otriasol mohutný škandál Keňou, po tom, čo sa preukázalo, že všetky testované vzorky vakcíny proti tetanusu obsahovali antigén HCG spôsobujúci u žien spontánne potraty. Táto vakcinačná kampaň bola sponzorovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a UNICEF a bola aplikovaná výlučne mladým ženám (neaplikovala sa u mužov ani u malých dievčat, hoci aj u nich existuje riziko tetanovej infekcie). Existuje podozrenie, že rovnaké vakcíny boli použité aj v ďalších krajinách, spomína sa napr. Nikaragua.

V kontexte týchto správ sa človeku na mysli nutne vynárajú konšpiračné teórie o snahách svetových elít o “depopuláciu” sveta. Často sa cituje vyjadrenie Billa Gatesa, ktoré zaznelo na TED konferencii v roku 2010: “Na svete je teraz 6,8 miliardy ľudí… čo porastie až na zhruba 9 miliárd. Ak teraz odvedieme vskutku skvelý kus práce na nových očkovacích látkach, zdravotnej starostlivosti, službách reprodukčného zdravia, mohli by sme to znížiť snáď o 10 alebo 15%.
Očkovanie ako prostriedok na zníženie počtu obyvateľov

Tiež je zaujímavý fakt, že najväčšie problémy s pôrodnosťou sa vyskytujú v krajinách, ktoré USA vníma ako nepriateľské a že v týchto krajinách začali problémy s pôrodnosťou až po tom, čo sa ich hranice otvorili pre západný personál a kapitál. Je veľmi zaujímavé, že najkatastrofálnejšiu pôrodnosť má Nemecko a Japonsko – dve krajiny, s ktorými bolo USA kedysi vo vojne. Rovnako je zaujímavé, že je veľmi zlá pôrodnosť v Rusku a krajinách východnej Európy (vrátane východného Nemecka), pričom k tomuto prudkému prepadu pôrodnosti došlo bezprostredne po páde východného bloku a otvoreniu hraníc na Západ.

Dôveru voči vakcinačným programom podrývajú aj ďalšie škandály. Jedným z nich bolo tajné zbierania DNA obyvateľov Pakistanu americkou armádou pod pláštikom vakcinácie proti obrne:

“Gatesova nadácia dala vlani v októbri istému oregonskému gynekológovi grant 5 miliónov dolárov na to, aby vyvinul nechirurgickú „trvalú antikoncepciu“. Spomínaný lekár teraz prišiel s globálnou ponukou financovania výskumu, ktorý by vynašiel takéto metódy trvalej prevencie tehotenstva.” […] Gates ide v tomto morálnom útoku ešte ďalej prostredníctvom svojho vývoja antikoncepčného zariadenia na diaľkové ovládanie, ktoré by sa injekčne podávalo ženám a ktoré by 16 rokov do ich organizmu uvoľňovalo antikoncepčné a abortívne chemikálie.” (v článku je množstvo linkov na zdroje informácií)

Eugenika – paveda, ktorá zapadla do zabudnutia? Nie! Iba niektoré pojmy boli nahradené eufemizmami

Eugenika ako taká sa po druhej svetovej vojne postupne vytratila. No jej samotná myšlienka sa z kruhov niektorých vedcov a veľkých korporácií udomácnila a stretneme sa tam s ňou i neskôr.

Spoločnosť “Norplant” v roku 1968 pracovala na vynáleze vakcíny, ktorá by spôsobila neplodnosť ako u žien, tak aj u mužov. Spoločnosť bola dotovaná peniazmi veľkých korporácií ako napríklad Rockefeller Fundation.

V roku 1977, vedec John P. Holdren, vo svojej publikácií “Ecoscience” napísal: “Rozvoj dlhodobej antikoncepčnej kapsule, ktorá by bola implantovaná pod kožu a odstránená vtedy, keď bude chcieť žena otehotnieť, prinesie nútenú kontrolu plodnosti. Kapsula môže byť implantovaná v puberte a môže byť odstránená na povolenie štátu pod dohľadom počtu narodených detí. Rozhodne bolo usúdené, že zákon nútenej antikoncepcie a núteného potratu môže byť presadený i za súčasnej ústavy, keby došlo k populačnej kríze, ktorá by začala vážne ohrozovať spoločnosť.” Len pripomeniem, že John P. Holdren je súčasný vedecký poradca prezidenta USA, Baracka Obamu.

Otrávená voda?

Mesto sa už priznalo a dodalo, že vďaka týmto opatreniam chcelo ušetriť milióny. Ako však ukázal výskum vodných aktivistov, to nie je tak celkom pravda: celoročný experiment na populácii ukázal, že pôvodný zdraviu neškodlivý variant by bol lacnejší.
Mesto v USA tajne púšťalo pod zámienkou dezinfekcie do pitnej vody karcinogénne chemikálie

Niekde dokonca doporučujú používanie brómu na dezinfekciu vody

http://www.chemia-bazenova.sk/clanky/detail/bromove-tablety.htm
“Brómové tablety ako náhrada za chlórové tablety sa používajú štandardne v USA, ale ich obľuba stále rastie aj v západnej Európe. Predovšetkým nachádzajú uplatnenie v kúpeľoch a pri ošetrení vody vo vírivkách, kde je voda výrazne teplejšia, než v klasických bazénoch. Bróm, ako dezinfekčný prostriedok nie je tak cítiť ako klasická chlórová bazénová chémia a je tiež podstatne menej dráždivý. Preto ho volia ako alternatívu pre ošetrenie bazénovej vody ľudia trpiaci alergiami práve na chlórové prostriedky. Ďalšou výhodou je väčšia stabilita brómových prostriedkov v teplejších vodách (Whirlpooly, SPA) oproti chlóru, ale aj kyslíkovým tabletám. Použitie brómu má tiež minimálny vplyv na hodnotu pH vody.”

Hormonální válka proti dětem: Pijeme zženštělou vodu?

Hormonální válka proti dětem: Pijeme zženštělou vodu?

Článok rozoberá vplyv ženských hormónov kontaminujúcich zdroje pitnej vody a ich spätný vplyv na zženšťovanie mužov, neplodnosť žien a dokonca zdravotné poruchy vodných živočíchov. V článku ale je aj takéto zaujímavé tvrdenie:

„Do vodních zdrojů vypouštěné látky, omezující porodnost“ se staly součástí širšího plánu, obsaženého v uniklém memorandu Rockefellerem založené Populační rady z 11. března 1969. Mezi prostředky, jak snížit počet obyvatel USA, jsou zde uvedeny i „podpora projevů homosexuálního chování“, „změna v přístupu k ideální velikosti rodiny“ či „povinná sterilizace párů – s případnými výjimkami – po narození druhého dítěte“. Cíle, jež si formálně demokratická vláda jen stěží může dovolit prosazovat otevřeně, se tak naplňují z vůle miliónů žen, bránících se početí dítěte údajně neškodnými chemickými zbraněmi.”

Mimo tému ešte dodám, že Rockefellerova nadácia je významným sponzorom Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá stojí za masívnou propagáciou potratov, antikoncepcie, sexuálnej výchovy detí a homosexuálnej ideológie. Rockefellerova nadácia je tiež spájaná s financovaním feministického hnutia, ktoré bojuje za zničenie tradičnej rodiny.

Článek vyšel 12. března 2015 na diskuter.wordpress.com.

Poznámka editora

Často se cituje různými sluníčkáři právě výrok Billa Gatese jako něco obzvlášť odpudivého. Ale v tomto se musím se Billa zastat. Pokud by šlo o omezení porodnosti v zemích Třetího světa, byl by to záslužný a dokonce - nebojím se toho slova - humanitní čin. Není prostě možné, aby ženy běžně měly sedm, deset dětí, o které se nedokážou postarat, které budou buď v chudobě nebo kriminálníky, popř. skončí v Evropě sociálních států. Planeta není nafukovací a teorie o nekontrolovatelném množení jako o něčem, na co máme všichni právo, je zrůdná.

Co se týče tvrzení, že největší problémy s porodností (porodnost nebo plodnost? Nemíchá autor hrušky s jabkama?) mají státy nepřátelské USA, to je už čistě kosnpirativní teorie. Domnívám se, že na počtu dětí v manželství má negativní vliv sociální a daňová politika států. Nejvíce dětí se rodí tam, kde je mizivé nebo nulové daňové zatížení a současně žádná sociální zabezpečení. Rodiče se počtem dětí snaží zajistit si pro sebe, že se o ně někdo ve stáří postará. A naopak - státy, kde je vysoké zdanění obyvatel a relativně slušné sociální zabezpečení, mají nižší porodnost. Ono je totiž jednodušší a pohodlnější děti nemít a pokud vím, že i bez dětí budu mít ve stáří určitý standard, zachovám se spíše sobecky. Nemluvě o tom, že při velkém zdanění mi na výchovu dětí ani moc nezbude.

Známka 1.4 (hodnotilo 49)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 104 čtenářů částkou 16 005 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,96 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,15 Kč
Švýcarský frank
24,11 Kč
100 japonských jenů
21,02 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,08 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 630,91 Kč
1 unce stříbra
510,23 Kč
Bitcoin
411 870,71 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 9 586