Mengelové současnosti 6

Babiš, batolata a Imunizační agenda 2030

Maru

24.9.2021 Komentáře Témata: Očkování, Covid teror 1517 slov

Ještě v červnu tvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), že děti do dvanácti let se očkovat nebudou. O tři měsíce později Babiš (za ANO) předobjednává vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer/BioNTech pro 700 000 dětí ve věku pět až 11 let.

Může ještě někdo věřit politikům?

V ČR je cca 809 000 dětí v tomto věku a podle Vojtěcha vakcíny vystačí pro 80 procent z nich. Ministr prohlásil, že očkovat se začne, až Evropská léková agentura vakcínu schválí (SÚKL tedy už můžeme zavřít).

Myslel tím, samozřejmě, že ČR počká, až EMA vakcíně udělí podmínečné schválení, což je urychlené schválení za podmínky, že Pfizer/BioNTech Evropské lékové agentuře dodatečně dodá chybějící data (včetně bezpečnostních dat).

Aby to Pfizer/BioNTech mohl udělat, je nutné nabrat další tisíce dětí do nedokončeného trialu. No, a aby mohl Pfizer/BioNTech nabrat další tisíce dětí do nedokončeného trialu, je nutné, aby mu politici nějaké ty děti přihráli.

Podmínečné schválení vakcíny se ospraveldňuje stavem nouze – tedy tím, že je pro příjemce vakcíny lepší, když dostanou vakcínu co nejrychleji, než aby čekali na poctivé udělení autorizace podepřené potřebnými daty.

Možná bychom měli politickému establishmentu důrazně připomenout, že se naše děti v žádném nouzovém stavu nenachází a očkování proti covid-19 je naprosto zbytečné a kontraproduktivní.

10. září 2021 Dánsko skoncovalo s covidem. Upustilo od všech restrikcí a oznámilo, že covid-19 již nebude považovat za kritické ohrožení společnosti. V ten den mělo podle Worldmeter 557 pozitivních případů a 4 lidé na covid zemřeli. Dánsko má cca 5,8 milionů obyvatel. ČR má cca 10,7 milionů obyvatel – ČR má tedy 10,7/5,8=1,84 x více obyvatel než Dánsko.

Dnes, 23. září 2021, bylo v ČR uveřejněno 526 pozitivních případů PCR testů (nikoli nakažených lidí) a dvě úmrtí na covid-19.

[...]

Pokud si tedy čísla Dánska v den, kdy upustilo od všech restrikcí, promítneme do ČR, znamená to 557x1,84=1.025 pozitivních případů a 2x1,84=4 mrtvé.

Pokud bychom tedy měli dánskou vládu, (která neposkakuje na provázcích Big Pharma přes mrtvoly občanů,) vyhlásila by tato vláda upuštění od všech restrikcí v den, kdybychom měli 1.025 pozitivních případů a 4 mrtvé.

Ale protože zde máme covidovou mafii, nakupujeme 700.000 vakcín pro děti mladší dvanácti let v době, kdy máme 526 pozitivních případů a dva mrtvé.

Podívejme se ještě, jak to vypadá s výzkumem vakcíny Pfizer/BioNTech pro děti ve věku 5-12 let.

Pokud prohledáme web klinických trialů clinicaltrials.gov, najdeme pouze jedinou klinickou studii (NCT04816643) pro tuto kategorii dětí s názvem „Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children < 12 Years of Age“ (Překlad: Studie hodnotící bezpečnost, snesitelnost a imunogenicitu kandidáta RNA vakcíny proti COVID-19 u zdravých dětí mladších 12 let).

Ze studie zjistíme následující:

Vakcína v této studii obsahuje substanci z počátku roku 2020, která reagovala na úplně jinou variantu viru.

Studie začala 24. března 2021 a má skončit 27. září 2023. Klinická studie tedy začala před šesti měsíci a má skončit až za dva roky, ale Babiš již nyní předobjednal 700.000 vakcín.

Pfizer/BioNTech velmi pospíchá se schválením. Dříve probíhaly jednotlivé fáze (1,2,3) klinických studií v oddělených trialech a trvaly roky. Nyní farmaceutické firmy pod záminkou „nouze“ urychlují výzkum a slučují různé fáze do jediného trialu. V případě vakcíny pro děti do 12 let jsou všechny tři fáze sloučeny do jediné klinické studie, trvající cca 2,5 roku.

A již po šesti měsících studie Pfizer/BioNTech tvrdí, že děti vakcínu dobře snášejí a vyvolává u nich silnou imunitní reakci a plánuje co nejrychleji požádat regulační úřady v USA, EU a dalších zemích o povolení nasadit očkovací látku i v této věkové skupině.

Není divu – z trialu byly vynechány všechny skupiny dětí, kterým by vakcína mohla působit obtíže:

 • Děti, které prodělaly covid nebo mají pozitivní PCR na covid-19 (tím se Pfizer vyhne ADE),
 • děti s předchozí či současnou diagnózou multisystémového zánětlivého syndromu (MIS),
 • děti s jinými zdravotními nebo psychiatrickými stavy, včetně sebevražedných představ/chování nebo laboratorními abnormalitami, které mohou zvýšit riziko účasti na studii,
 • děti s anamnézou závažných nežádoucích účinků spojených s vakcínou a/nebo závažných alergických reakcí (např. anafylaxe) na jakoukoli složku ve vakcíně,
 • imunokompromitované děti se známou nebo předpokládanou imunodeficiencí,
 • děti s anamnézou autoimunitního onemocnění nebo aktivního autoimunitního onemocnění vyžadujícího terapeutickou intervenci, mimo jiné včetně systémového lupus erythematodes,
 • děti s krvácející diatézí nebo stavem spojený s prodlouženým krvácením, který by podle názoru vyšetřovatele kontraindikoval intramuskulární injekci,
 • děti, které dostávají léčbu imunosupresivní terapií, včetně cytotoxických látek nebo systémových kortikosteroidů, např. kvůli rakovině nebo autoimunitnímu onemocnění,
 • děti, které užívaly produkty z krve/plazmy, imunoglobulinu nebo monoklonálních protilátek v době 60 dnů před počátkem studie nebo které užívaly jakékoli pasivní protilátkové terapie specifické pro COVID-19 během 90 dnů před počátkem studie,
 • těhotné dívky

atd.

A konečně:

Odkaz na „nouzový stav“ zneužívají farmaceutické firmy i k tomu, aby mohly co nejrychleji zrušit kontrolní skupiny s placebem. Ani v této studii tomu není jinak. Porovnání očkovaných skupin se skupinami s placebem bude trvat pouhých šest měsíců po druhé dávce vakcíny. Potom budou naočkovány vakcínou i skupiny dětí s placebem, takže další výzkum bude úspěšně zglajchšaltován.

To, co se nyní děje nemá obdoby – a bude hůře. Stejný trial totiž zkoumá vliv vakcíny na děti od šesti měsíců do dvou let. Ušetřeny genetického zásahu tedy nezůstanou ani batolata.

Jako odstrašující příklad zde ještě uvedu případ 16tileté Donny, která byla 16. června očkována vakcínou Pfizer/BioNTech proti covidu. Před vakcinací byla zcela zdravá. 5 dnů po první dávce dostala první záchvaty. Navzdory její reakci na první dávku, byla Donna přeočkovaná i druhou dávkou. Výsledkem je zničený život mladé dívky.

Ze současných kroků vlády se dá velmi dobře odhadnout, kam politici vývoj v České republice směřují:

 1. Nové testování na školách.
 2. Poslanci umožnili poskytování zdravotních služeb během vyučování.
 3. Babiš předobjednal 700.000 vakcín pro děti do dvanácti let.
 4. A pokud by se snad rodiče chtěli bránit, parlament svými posledními kroky otevřel cestu k barnevetizaci České republiky – tj. odebírání dětí rodičům bez rozhodnutí soudu.
 5. Rodiče, jejichž dítě po vakcinaci umře, bude stát odškodňovat.

A vakcínami proti covid-19 to rozhodně neskončí.

V OSN Imunizační agendě 2030 (= součást OSN Agendy 2030, kterou naše vláda poslušně plní,) si Světová zdravotnická organizace WHO společně s GAVI=Gates, CDC, Unicef a dalšími naplánovaly zavedení rozsáhlé očkovací agendy pro všechny členské státy WHO. V rámci této agendy se budou i dospělí lidé opakovaně očkovat vakcínami, které jim WHO (a GAVI) určí.

Na vše bude dohlížet WHO na úrovni jednotlivých regionů, států i krajů.

Nejlépe budou hodnoceny státy, které

 • vrazí do očkování nejvíce peněz,
 • naočkují co nejvíce občanů co největším počtem vakcín z doporučeného seznamu WHO,
 • implementují legislativu podporující očkování,
 • naočkují co nejvíce lidí GMO HPV vakcínami,
 • zavedou monitorovací systém očkování občanů,
 • zavedou sociální strategie na podporu očkování,
 • atd. atd.

Úspěšnost agendy se bude měřit pofidérním, z prstu vycucaným a prapodivně vymodelovaným indikátorem = Celkový počet budoucích úmrtí odvrácených od roku 2021 do roku 2030 na základě pokrytí agendou IA2030.

Tímto indikátorem se má mapovat dosahování cílů IA2030 a to i dopadového cíle 3.1- očkování v průběhu celého života. Počáteční rozsah modelování se zaměřuje na 14 patogenů, jejichž počet bude od roku 2025 dále rozšířen.

14 původních patogenů zahrnuje:

Dětskou obrnu, tyfus, chřipku, choleru, multivalentní meningitidu, COVID-19, plané neštovice, horečku dengue, příušnice, vzteklinu, hepatitidu A, hepatitidu E a další nové vakcíny.

Od roku 2025 přibudou:

Hepatitida B, Hibova choroba, HPV=infekce lidskými papilomaviry, japonská encefalitida, spalničky, meningokok typu A, Streptococcus pneumoniae, rotavirus, zarděnky, žlutá horečka, záškrt, tetanus, černý kašel, tuberkulóza.

Cíle, kterých má být do roku 2030 Imunizační agendou dosaženo, najdeme na str. 3:

 • globálně bude odvráceno 50.000.000 budoucích úmrtí,
 • všechny země dosáhnou na lokální či globální úrovni schválených cílů v kontrole, eliminaci a eradikaci VPD (=Vaccine-Preventable Disease=onemocnění, kterým lze předcházet vakcinací).
 • všechna vybraná VPD mají klesající trend v globálním ročním počtu velkých nebo nově vypuknutých ohnisek,
 • počet dětí bez očkování bude snížen o 50 % na globální, regionální i zemské úrovni,
 • do roku 2030 se v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích představí na 500 vakcín,
 • následující vakcíny dosáhnou 90 % globálního pokrytí:
  DTP3 = 3 dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli, MCV2= 2 dávky vakcíny proti spalničkám, PCV3= 3 dávky vakcíny proti pneumokokům, HPVc= 2 dávky rekombinantní vakcíny proti infekci lidskými papilomaviry a pod čarou je ještě doplněna vakcína proti covid-19,
 • -zlepšení indexu UHC=univerzálního zdravotního pokrytí na zemské, regionální a globální úrovni.

V IA2030 se, samozřejmě, počítá s vypuknutím dalších pandemií.

Takže poznámka nakonec – a to i pro očkované:

Ustupovat zavádění globálního očkovacího pasu je cestou do pekel.

Lidem, kteří si tuto skutečnost uvědomují, nezbývá, než vzdorovat a bránit sebe a své rodiny. Ve volbách mají možnost zasadit poskokům Big Pharma citelnou ránu.

Podle mého názoru jsou to všechny parlamentní strany – a to včetně SPD, protože se tématu covidových vakcín dlouhodobě vyhýbala a Okamura se zaktivizoval až poté, co mu voliči začali odcházet k jiným stranám.

Volme tedy neparlamentní strany, které se staví k očkování proti covid-19 negativně. Vyměňme politickou garnituru. Nyní k tomu máme – možná poslední – příležitost.

Známka 1.4 (hodnotilo 112)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 53 čtenářů částkou 14 305 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 0

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 0

USA hrozí silnou reakcí na rozmístění ruských sil v Latinské Americe!14.01.22 09:51 USA 4

České maso zmizí a budete kupovat jen dražší dovážené. Růst cen o stovky procent?13.01.22 09:53 Česká republika 15

NATO upírá Rusku právo veta při vstupu Ukrajiny do aliance!12.01.22 21:06 Neurčeno 11

Ivermectin "funguje ve všech fázích" COVIDu podle uniklých vojenských dokumentů americké armády12.01.22 09:11 USA 5

Vystoupili na demonstraci s vlastním názorem. Policisty čeká kárné řízení11.01.22 19:12 Česká republika 2

Fialova vláda navrhuje pokuty až 3 miliony korun!11.01.22 15:53 Česká republika 1

Gruzínský tenista náhle přerušil zápas kvůli problémům s dýcháním11.01.22 15:45 Austrálie 1

Neskutečné chucpe: Pekarová a teď i Lipavský šijou do Orbana11.01.22 15:01 Česká republika 0

Mezioborová lékařská konference - třetí díl PCR testy09.01.22 18:56 Česká republika 2

Šílená vláda vymyslela další paskvil - pracovní karanténu07.01.22 19:08 Česká republika 6

WHO si na Facebooku naběhla na vidle06.01.22 20:59 Neurčeno 0

Viník obrovského kalifornského požáru jmenován. A ne, není to globální oteplování06.01.22 17:43 USA 1

Vakcinační voodo - po každém očkování prudce naskočí úmrtnost "neočkovaných"06.01.22 15:07 Británie 2

Dezinformátoři a antivaxeři opět proti ČT?06.01.22 12:52 Británie 3

Marta Kubišová - peklo po 3. dávce06.01.22 09:20 Česká republika 4

Neočkovaní nedokončí zdravotnickou školu. Nesmí na praxi05.01.22 21:15 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,48 Kč
Euro
24,52 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
17,12 Kč
Australský dolar
15,47 Kč
Švýcarský frank
23,49 Kč
100 japonských jenů
18,80 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,40 Kč
100 maď. forintů
6,87 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,17 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 031,31 Kč
1 unce stříbra
493,09 Kč
Bitcoin
932 260,06 Kč

Poslední aktualizace: 16.1.2022 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 9 062