Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Moiry

Nalezeno 427 příspěveků, 3 různé IP adresy

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.09.2013 06:13

Maďarsko schválilo ústavní změny, EU se zlobí

Výborně

Moiry 77.?.?.?

Úctyhodná politická vyzrálost hodná následování

296399

19.09.2013 06:45

Rouhání

RE: Ach jo...

Moiry 77.?.?.?

V Číně se projevuje efekt politiky jednoho dítěte. Číňané to řeší importem manželek z Vietnamu. Dřinu na polích a další intenzivní "konzumaci" mladá Vietnamská děvčata často nepřežijí, tak hoši jednoduše zajedou na jih pro nové zboží.
Proč se o tom nikde nepíše? [pláč]

296400

19.09.2013 07:02

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

Moiry 77.?.?.?

Slované se ničili hlavně sami mezi sebou. Hrdopyši. Než se srovnat s vlastní krví, raději lezli cizákům do řiti a tak je tomu dodnes.

296401

19.09.2013 16:32

Rouhání

RE: Ach jo...

Moiry 77.?.?.?

O čem mainstream nekdáká neexistuje. Že?

296454

20.09.2013 08:16

USA hrají Monopoly, Rusko hraje šachy

RE: A cechy a slovaci jsou rozhodci

Moiry 77.?.?.?

Při bližším ohledání kořenů možná zjistíme, že sahají až k Volze.

296495

20.09.2013 17:47

Rouhání

RE: Nicola

Moiry 77.?.?.?

Vaše čeština je dokonalá.
Až to budou mít všichni lidé na planetě v hlavě srovnané jako Vy
nastane zlatý věk lidstva.

296533

20.09.2013 19:24

"Šejk mi povedal, že som neviditeľný..."

RE: Hodně smutný příběh!

Moiry 77.?.?.?

V Izraeli žije 8 000 úplně normálních lidí, kteří proti konfliktům na blízkém východě protestují zoufaleji, než kdekoliv jinde na světě.
Oficiální média o tom nikdy nevydala jedinou zprávu.
Vlády slouží elitám a funguji v rozporu se zájmy a bezpečností těch, z jejichž daní královsky žijí?

296537

21.09.2013 09:00

"Šejk mi povedal, že som neviditeľný..."

RE: Hodně smutný příběh!

Moiry 77.?.?.?

Omlouvám se. Nedoťukala jsem potřebné nuly [oči v sloup]
Izrael má necelých osm milionů obyvatel. Všichni nejsou Židé,
ale s vražednou politikou svých politických špiček a nebezpečných provokatérů a strůjců konfliktů žijících v diaspoře Izraelci logicky nesouhlasí.
Někdy mě napadá paraela s událostmi před 70 lety. Tenkrát také obětovali většinu a dodnes to svádějí na ostatní. Nikdo se řadovým Izraelcům nemůže divit, že se bojí.

296571

22.09.2013 08:31

Studie zjistila, že bohatství dává vzniknout pocitu oprávněnosti a narcistickému chování

RE: Nechci prudit autora studie

Moiry 77.?.?.?

Obě studie mají nesporně svoji hodnotu. Genetická je stabilnější a postihuje všechny sociální vrstvy. Podle ní můžou existovat a existují sebestředné despotické nuly a vedle nich lidé, kteří něco znají, něco dokázali, jsou bohatí, aniž by to okázale dávali najevo každému, s kým se střetnou.
Druhá studie vychází z pozice peněz na samotném vrcholu lidské hodnotové hiearchie. Platí zde stará moudrost, že peníze kazí charakter.
V případě, ze se lidstvo ještě někdy dokáže ve zdraví dožít stavu, kdy peníze budou postaveny na stejnou úroveň jako ostatní hodnoty, bez nichž je život nemyslitelný, narcisové brzy vymřou.
Ke kvalitnímu životu potřebujeme být v první řadě být zdraví a mít kolem okruh lidí které máme rádi, kterých si vážíme a které respektujeme.
V současné době to bohužel funguje tak, že se ukazuje prstem na bezdomovce, na lidi, které postihla exekuce, ale boháč prolezlý nemocemi, které si sám zavinil vlastní nestřídmostí je pan NĚKDO. Glorifikace peněz je jedním z nástrojů elit pro destrukci morálních hodnot a likvidaci smyslu lidského života.
Je na každém z nás, zda podlehne.

296611

22.09.2013 08:36

Více než 25 milionů Evropanů bude do roku 2025 ohroženo chudobou

RE: To je jen symptom

Moiry 77.?.?.?

O lukrativní pozemky na mořském pobřeží jižní Evropy jde především.
Jak to od začátku funguje budeme moci pozorovat v Chorvatsku. Sotva vstoupili do EU, už mají na krku sankce z Bruselu.

296612

To máte na Slovensku dobré. U nás se rodokmeny dají vysledovat maximálně k období po třicetileté válce.
Chudoba je nejspíš dědičná a je úplně jedno, jestli jsou lidé z klanu vzdělaní nebo ne.
Autoři největších světových klenotů z oblasti umění a vědy žili i umírali v bídě. Je to nejspíš tím, že je v první řadě uspokojovalo to, co vytvořili.
Jiní s vizí peněz, majetků jdou za svým cílem bez vzdělání i talentu, jsou úspěšní, bohatí, ale v dlouhodobém horizontu absolutně bezvýznamní. Jen jim čas od času někdo plivne na honosnou hrobku.

296640

Ano. Problematika, jíž se opatrně dotýkáte je kardinální průser.
To ale nic nezmění na skutečnosti, že jsme po celé generace svojí neopatrností, leností, bojácností a nesoudržností dovolili, aby vládu věcí našich převzali.
Půjčujeme jim peníze, oni nám za to účtují poplatky a pokud půjčí peníze oni nám, vracíme 2x tolik nebo propadáme majetkem.
Banku si můžeme vybrat. To ano. Nic si nepomůžeme. Jsou všude.
U voleb si můžeme vybrat stranu. Nic si nepomůžeme. Jsou všude.

296641

23.09.2013 19:06

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

Moiry 77.?.?.?

Ve své úvaze pravděpodobně vycházíte z Darwinovy evoluční teorie o vzniku druhů a z vize silného jedince, za kterého se nejspíš sám považujete.
Darwin tuto teorii krátce před smrtí popřel. Školní osnovy jeho počin nezměnil a tak se silní jedinci ztotožňují ve svých snech s pravicí, a to už se Darwin fakt musí obracet v hrobě, ať už svoji teorii vymyslel jakkoliv.
Přirozený vývoj není teorie. Je to nekonečno druhů, které požírají a jsou požírány pouze za účelem zachování životních funkcí požírajícího. (pravice se tak nechová)
Nekonečno rostlinných a živočišných druhů žije ve vzájemné provázanosti až do té míry, že vyhubení jednoho na první pohled bezvýznamného článku dokáže způsobit kolaps celého systému.
(to se levici nestává)
[chechtot]

296686

24.09.2013 18:30

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

Moiry 77.?.?.?

Nedivím se, že člověk, který slyšel o bajky o vlku, kuně a medvědovi a v životě je neviděl žije v klamu.
Narušený ekosystém bere za normu a narušenou společnost považuje za vyspělou civilizaci. Je přesvědčen, že má patent na rozum.
Prázdné sudy nejvíc duní.
Zodpovědnost je jen jedna a pravici i s levicí má na háku, protože život je úplně o něčem jiném.

296751

Ta Vaše strana určitě nebude mezi sedmi vyvolenými s vyvolenými o kterých mainstream dokola mele jakoby jiné strany ani neexistovaly.

296752

25.09.2013 20:26

Najde se strana, která zabrání odírání občanů na vodném a stočném?

Záblesk budoucnosti

Moiry 77.?.?.?

Znám křišťálovou studánku, která odkojila stovky dětí. Vyvěrá u lesní cesty pod obrovským topolem a rozlévá se do mokřiny plné krásných vlhkomilných rostlin, z nichž některé jsou zákonem chráněné. Tvrdá studniční voda se pořád pít nedá, tak čas od času vezmu batoh, nasednu na kolo a jedu pro vodu studánkovou.
Chvilku trvá, než pramínek nádoby naplní. Atmosféra prameniště, šumění vody a vůně pulzující přírody uklidňuje, starosti odplouvají, voda teče, korunu topolu rozehrává mírný větřík. Stavím plnou lahev na okraj studánky, když mě přepadne vize nerozeznatelná od skutečnosti. Přede mnou stojí ozbrojený muž v černé pracovní uniformě a oznamuje mi, že tahle voda je soukromý majetek a že mám urychleně opustit prostor..................

296804

26.09.2013 07:59

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: - - | - -

Moiry 77.?.?.?

Ten názor máte ze své hlavy a je podpořený osobními zkušenostmi?
Nebo se na Vás projevuje efekt intenzivní účelové mediální masáže?

296819

26.09.2013 08:08

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: - - | - -

Moiry 77.?.?.?

Přesně. Masy složené z jedinců jednoduššího ražení fungují jako megatunové střely řízené světovým manipulátorem veřejného mínění.

296822

26.09.2013 12:46

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

Moiry 77.?.?.?

Se skutečnými pomatenci se nešpiním. Tenhle je na hraně.
Tak "co kdyby?"

296845

26.09.2013 13:04

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

Moiry 77.?.?.?

V žádném případě nezlehčuji Vaše zkušenosti se zakousnutými ovcemi a slepicemi. Nám kuny zmasakrovaly kurník letos na jaře a řádí tady i lišky, dokonce za bílého dne. Jestřábi likvidují holuby a lasičky si počkají, až mláďata kachen povyrostou a pak na ně vyrazí i se svými potomky. Vyhlédnou si statek a učí tam svá mláďata lovit.
Příčinou je narušený ekosystém a ta zvířata následují přírodní zákon. Sukscese s politickými systémy vůbec nesouvisí. Narušování ekosystému ano. V tom si ale pravice s levicí nemají co vyčítat. Jsou to jen dvě strany prokleté mince

296846

26.09.2013 13:22

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Tvurci nebo Strážci...

Moiry 77.?.?.?

"Frikulíni" byli vždycky. Co jiného, než podrazy a faleš jim zbývalo, když měli obě ruce levé a mozek bez tvůrčí fantazie?
Díky levárnám přežili a v současném společenském klimatu bez morálky se jim začalo náramně dařit. Tyhle neschopné stvůry dokáží přeměnit každý firemní pracovní den v peklo plné obav, ze které strany přiletí kudla do zad. Pryč jsou doby, kdy práce v práci těšila, výsledky nikdo nekradl a ve volném čase se člověk mohl bavit nebo tvořit s chutí a bez obav, co bude zítra.

296847

26.09.2013 19:40

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

Moiry 77.?.?.?

Překrucujete. O zbavení se hladu tady z mé strany nepadlo ani slovo. Psala jsem o zachování životních funkcí a na tom trvám.
Narušené ekosystémy jsou příčinou mnohem horších událostí, než že kuna vybílí kurník. Nerozumíte ani přírodě ani politice, jen máte nutkavou potřebu hlásat svoje dogmata. Všechno souvisí se vším a časem se i Vy pochopíte, že nic není černobílé.

296866

26.09.2013 19:49

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

Moiry 77.?.?.?

Vlk s čerešničkou na klope si Karkulku asi dá [chechtot] a jestli tomu dobře rozumím, vlk s modrým ptákem učiní to stejné [zmaten]

296868

27.09.2013 08:28

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: lenže

Moiry 77.?.?.?

Umístit mladé cikánečky do klášterních škol je hodně dobrý nápad.
Mladí cikáni by zase mohli v lomech rubat kámen na zvýšení klášterních zdí.
Ale vážně. V Čechách není čas donekonečna řešit neřešitelnou cikánskou problematiku a ignorovat činnost daleko nebezpečnějších zemských škůdců.
Kromě cikánů k nám od Vás ze Slovenska doputoval i jakýsi původce žluté nemoci s estébáckou minulostí a Žid, kterému nestačí miliardy, ale chce nás tu vyždímat svojí přímou účastí ve vládě až do samého morku kostí. Skoupil skoro všechny noviny, podplatil televizi a manipuluje hlavinkami prosťáčků tak intenzivně, že už má křeslo v parlamentu jisté.
Moc by se mu hodilo, kdybychom právě teď řešili Cikány a nechali ho v klidu dokonat svůj zhoubný záměr.

296892

27.09.2013 08:42

Naše klesající tolerance vůči riziku

Nejbezpečněji je ve středu stáda

Moiry 77.?.?.?

.....dokud dav nezachvátí panika [chechtot]
Pak zůstanou v bezpečí jen ti, co riskovali.

296894

27.09.2013 09:06

Hrátky kolem horníků

Poraď si sám

Moiry 77.?.?.?

Statisíce padesátníků, kteří byli "madými kolektivy" vymobingováni na dlažbu bez nároku na jakékoliv odstupné a často s nalomeným zdravím nikoho nezajímají.
Horníci mají volbu.

296898

27.09.2013 12:55

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: lenže

Moiry 77.?.?.?

Máte naprostou pravdu ve všech úvahách Vašeho příspěvku.

296917

28.09.2013 01:54

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: lenže

Moiry 77.?.?.?

Poslala jsem dotaz ohledně počtu kandidátů židovského původu lídrovi Strany svobodných občanů pro středočeský kraj. Místo konkrétní odpovědi se mi dostalo pozvání na kávu. Potom uvidím.
Kostky jsou vrženy a lůza zmanipulována. ČSSD dostane své hlasy a v koalici s ANO a slepencem Hlavu vzhůru mají volby v kapse. Všude samí Židi.

296960

28.09.2013 02:03

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: lenže

Moiry 77.?.?.?

Píšu o Andreji Babišovi a nechci se dočkat doby, kdy budeme žrát to co Babiš chce a platit za to, kolik nadiktuje. Jakoby nestačilo, že kvůli polím zasraným jeho řepkou chudnou všichni kromě něho.

296962

28.09.2013 22:03

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Kdyby to kafe bylo příliš hořký, tak v tom bude kyanid.

Moiry 77.?.?.?

Kyanidy kovů NaCN, KCN a CuCN patří do kategorie zvláště nebezpečných jedů z toho důvodu, že jsou bez chuti a zápachu a snadno zaměnitelné např s cukrem [vyplazený jazyk] Kafe nesladím, tak to snad přežiju.
Kyanid není jedovatý, ale reaguje s kyselinami na kyanovodík a teprve ten spolehlivě zabíjí. Neutralizuje se zelenou skalicí a v takto vzniklém ferrokyanidu nezůstane po jedu ani památka.
Klíčová otázka je: "Proč se ukrývají, když jsou tak nevinní."
Jste přesvědčen, že všechny politické strany jsou domy oběšenců?

297004

29.09.2013 21:33

Soudci juvenilní justice se podílejí na trhu obchodování s dětmi

RE: Nadávat nám nepomůže.

Moiry 77.?.?.?

Všechno, co je normální, ctnostné, morální, svobodné, zodpovědné a láskyplné Systém označí nálepkou extremismu.

297041

01.10.2013 08:22

Soudci juvenilní justice se podílejí na trhu obchodování s dětmi

Něco mi tu nesedí

Moiry 77.?.?.?

V poslední době pojem "juvenilní justice" podezřele expanduje.
Připadá mi to jako další umělý strašák lidí a příběhy z videí hrané. Pokud někoho tragédie skutečně potká, nemá sílu něco hrát.
Chápu, že sociální pracovníci potřebují vykázat nějakou činnost a přitom nepodstupovat rizika číhající v rodinách skutečných grázlů, ale jen tak pro nic za nic sebrat dítě také nelze.

297094

01.10.2013 12:08

Soudci juvenilní justice se podílejí na trhu obchodování s dětmi

RE: Něco mi tu nesedí

Moiry 77.?.?.?

Něco se přece muselo stát. Třeba udání někoho, kdo se Vám chtěl pomstít, nebo nějaká nehoda.
Tří až čtyřleté děti mají tendence nepozorovaně mizet a třeba za tmy vyjít na ulici (to mi provedla dcera, naštěstí bez následků. Také si pamatuji, že jako malá jsem se o to pokoušela. O několik let později se to dokonale podařilo mojí tehdy čtyřleté sestře. Odjela na tříkolce do druhé vesnice.)Zlaté časy.
Teď se policie a sociálka pokouší vměšovat do kdejaké klukovské rvačky, ale jen proto, že to někdo nahlásil a oni musí.
Pro obchod s dětmi je v současné ideální konstelace. Poptávka řad neplodných a teplých musí být obrovská. Nevylučuji úplatnost soudů a orgánů státní správy. Stejně mi tu ale něco nesedí
[smích] [smích]

297115

01.10.2013 15:29

Kult vraždění a symbolický řád západního barbarismu

Chtělo to mladší krev

Moiry 77.?.?.?

Čas od času jsou krvavé rituály nezbytné. Hlavně v situacích, kdy vedené války vyčerpávají a efekt v nedohlednu.
O pravém smyslu vypálení Lidic (Turská pole) a Ležáků, právě v době, kdy Rusové hnali zdevastované německé divize od Stalingradu, by se také dalo polemizovat.

297124

01.10.2013 19:25

Kult vraždění a symbolický řád západního barbarismu

RE: Chtělo to mladší krev

Moiry 77.?.?.?

Lépe jste se ve škole učil [smích]
Takže rituál před rozhodující bitvou.
To ale na potřebě krvavých obětin v souvislosti s válkou a uchopením moci nic nemění. Určitě je to zajímavější téma, než scholastika letopočtů.

297142

02.10.2013 07:16

Soudci juvenilní justice se podílejí na trhu obchodování s dětmi

RE: Něco mi tu nesedí

Moiry 77.?.?.?

Každou ochotně naservírovanou zprávu považuji za jednu stranu mince. Ve většině případů se nepodaří zjistit kompletní fakta o daném dění. Druhá strana stejné mince může obsahovat informace, které první strana účelově zatajila. Ty nemáme.
Na základě jednostranných informací hází kameny jen zfanatizovaný dav. Vědomě nevědomí raději poslechnou intuici.
V poslední době je zpráv a videí o řádění juvenilní justice příliš mnoho. Všechny oběti jsou "čisté jako lilie", pracovníci sociálky jednají svévolně ..... atd.., neexistuje dovolání.
Občané se novodobé totalitě postaví až v době, kdy už nebudou mít o co přijít. Už teď nemají peníze na základní potřeby a houfně přicházejí o střechy nad hlavami. Pod hrozbou, že mohou kdykoliv přijít o svoje děti a nikde nenajdou zastání si radikální konání ještě na nějaký čas rozmyslí. Když vezmu v potaz, že strašák juvenilní justice vylezl v době, kdy začaly být masové protestní akce na denním pořádku, docela to zapadá.

297165

02.10.2013 08:37

Co dělat? Nic. Vztekat se, řvát, ale zaplatit...

RE: Ehm

Moiry 77.?.?.?

Autor článku měl na mysli výuku angličtiny, nikoliv jakéhosi dialektu.
Stejné zábrany a obavy z nařčení, jako má jeho syn měl nejspíš i personalista fakulty, který ho od přijímacího pohovoru rovnou nevyhodil.
Jinou češtinu má Němec, jinou Rus a jinou Vietnamec.
O angličtině to platí v celosvětovém měřítku a na kvalitě výuky záleží.
Ne každý potřebuje znalost cizího jazyka pro pouhé uzavírání obchodů.

297172

03.10.2013 18:20

Soudci juvenilní justice se podílejí na trhu obchodování s dětmi

RE: Za Prahou se začne stavět obří pracoviště pro psychiatrickou péči

Moiry 77.?.?.?

Obsadili národní divadlo a teď nám staví národní ústav duševního zdraví? Za několik týdnů obsadí poslaneckou sněmovnu a spolu s úřady naplněnými jejich kamarády a rodinnými příslušníky rozlezlými na všude, kde to trochu sype, zbaví svéprávnosti celý desetimilionový český národ.
Černé vize o středoevropské Palestině se začínají plnit.
A náš vážený pan prezident Zeman si před nimi mačká břich v uctivém předklonu.... [naštvaný]

297295

03.10.2013 18:49

Soudci juvenilní justice se podílejí na trhu obchodování s dětmi

RE: Něco mi tu nesedí

Moiry 77.?.?.?

Samoživitelka musí mít v zájmu svého dítěte učitelku i sociální pracovnici na své straně. Nejužitečnější ego bývá to skryté.
Mnoho rodičů neumí pracovat s sebevědomím svých dětí. Příliš je potlačují, aby nebyly konfliktní, a pak se u zatvrzelých dětí stane pravý opak.
Nebo jim ego záměrně pěstují. Někdy vlastním příkladem. Obojí je špatně.
Nejefektivněji proplouvají asertivní osoby s dobře zamaskovaným sebevědomím. Prošly výchovou k zodpovědnosti i sebeúctě zároveň.
Sebeúcta je o tom, že není třeba se dohadovat s kdejakou úřední podosobou. Vím, co ty krůty umí. Věřte.

297296

04.10.2013 15:52

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Jedna odvážná čtenářka

Moiry 77.?.?.?

Proč je nutná odvaha pro získání obyčejné informace?
Šlo o úplně jinou stranu a na kafi jsem ještě nebyla.
Pokud by se můj volební favorit dostal k vládě, řadily by se fronty židů před pracákem.
Dát jejich programu šanci za rozhodně stojí.
[vyplazený jazyk]

297358

04.10.2013 18:47

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Hystoryk

Moiry 77.?.?.?

http://abbartos.wordpress.com/2012/02/15/praha-novy-jeruzalem/

297366

05.10.2013 08:16

Proč za mnou Snowden přišel

RE: Nechci byt nutne povinym skeptikem ale lecos nesedi

Moiry 77.?.?.?

Proč jste Vaši excelentní reakci na bláboly toho provokatéra zašpinil touto poslední větou?

nicméně chápu, že malé děti, případně senilní staříci nejsou nějaké sebereflexe, natož schopnosti realisticky hodnotit, co se kolem nich děje, schopni.

Ne všichni senilní staříci a ne všechny malé děti mají sklon v chybnému uvažování. Procentuelně se od ostatních věkových skupin příliš neliší. Pravděpodobný fakt, že jste se nenarodil před sedmi, případně před sedmdesati lety Vás k nadřazenosti k okrajovým věkovým skupinám rozhodně neopravňuje.

297378

06.10.2013 08:37

Dopis zaměstnancům NSA kvůli uzavření úřadu (tzv. Shutdown)

RE: Státy vznikají, fungují, nefungují a zanikají

Moiry 77.?.?.?

A když ne, tak co ???
Pokud nazveme situaci v současných Spojených státech amerických pravým jménem, musíme se smířit s faktem, že jsou vytunelovány.
Poslední slušnou válečnou kořist získaly v roce 1945 a pak už
jen zůstavily svůj šrot obyvatelům okupovaných území.
Zisky za uplynulé období utržily jen korporace za prodej rafinovanějších bomb. Korporacím jde především o čas.
Bitvu o lidské duše postupně prohrávají. Případnou likvidací lidstva ohrozí v první řadě miliardy vykrmovačů svách megakont. Proč by to dělali?
Miliardy otroků musí ještě odevzdat nekonečně mnoho svých životních sil do doby, než si budou smět "odpočinout".

Trend pomyslného vývoje, obchodů a zisků nelogicky vytočené šroubovice se blíží okamžiku vakua. Na konci je NIC.

297419

07.10.2013 08:19

Nikdy neříkej nikdy. "Nikdy" je tady

Peníze lidem do ruky nepatří

Moiry 77.?.?.?

Všechnu automatizaci někdo vymýšlí, někdo ji vyrábí a někdo musí kupovat finální produkt následných a též zautomatizovaných technologií. Za co? Od toho jsou spotřebitelské úvěry.
Automatizace přináší jeden zisk majitelům technologií a druhý zisk bankám.
Oba subjekty jsou bytostně závislé na vůli spotřebitele.
ON je tím, kdo vládne. Jen si svoji moc nepřipouští.

297442

07.10.2013 12:53

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: ale ale

Moiry 77.?.?.?

Mohamedova matka se jmenovala Amina. To si pro všechny případy zapamatujte, kdyby Vás nějaký muslimský terorista v Čechách kontaktoval.
Židé nikdy svoji víru vnucovat nebudou. Důvod je prostý.
S vládnutím gojimům si vystačí sami a konkurenci nepotřebují.
Aby mohli lépe vládnout, vymysleli pro otroky dvě víry založené na strachu, tmářství, poddanosti a ponižování žen.
Nejprve křesťanství, pak islám.

297455

09.10.2013 12:55

Co nám přináší masová imigrace z Afriky, komisařko?

RE: film Samsara..

Moiry 77.?.?.?

Fohate, ty krámy ne sebe navěsil ten druhý. Zběhlý mnich koupil jen hračky [oči v sloup] . Nejlepší kus filmu byl ten se sárím přehozeným přes trám [vyplazený jazyk]
Tak kvalitní látky se k nám z Indie bohužel nedovážejí.
Z filmu je patrné, že primárním šmejdem je soukmenovec zneužívající důvěru svých přátel. Jinak je film o krásném životě a my musíme se smutkem konstatovat, že v obklopení plastovými hračkami jen existujeme.

297566

09.10.2013 17:55

Co nám přináší masová imigrace z Afriky, komisařko?

RE: Barroso bol maoista ale svoje politické zaradenie už

Moiry 77.?.?.?

Vaše představa o výměně obyvatelstva z Afriky do Evropy je ujetá.
Proč všichni Afričané a z Evropanů jen kdo by chtěl?
Pěkně poctivě a od stejné startovní čáry.
Většina Afričanů by v Evropě zmrzla a Evropané v Africe by dojeli na svoji nedostačující imunitu, otylost a rozežranost.
Vyšším zájmům by uvolnění a očištění obou kontinentů náramně vyhovovalo. Zatím se o to snaží vcelku neefektivně pouhým vysídlením cikánů na Ukrajinu.

297581

10.10.2013 15:24

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: šel bych dál

Moiry 77.?.?.?

Zajímá mě, podle jakého kritéria se hodnotí vyspělá kultura.
Co je pokrokové a co zaostalé?

297636

10.10.2013 16:36

Co nám přináší masová imigrace z Afriky, komisařko?

RE: DEPRIVANTI

Moiry 77.?.?.?

Jeden člověk ze sta nemá cit ani svědomí.
V případě topících se emigrantů měl svědomí sotva jeden ze sta.
Jak jinak by se dalo vysvětlit, že mladí samci se zachránili, avšak svoje ženy a děti nechali na pospas mořským vlnám.
Vzdálenost 2 km k pobřeží v relativné teplé vodě se uplavat dá i s dítětem nebo spolupracující ženou v závěsu.
Bílé rakvičky na dokumentu z pohřbu obětí jsou jasným důkazem morálních kvalit silnější poloviny migrantů. Extra výběr.

[bliji]

297641

12.10.2013 08:05

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

Ignorovat, nekrmit !

Moiry 77.?.?.?

Těch sáhodlouhých diskusí objevujících a dokazujících viníky a příčiny současného morálního a ekonomického rozkladu světové civilizace už bylo dost. Nemá smysl si donekonečna dokazovat, jak skvěle jsme informovaní, ale spíš uvažovat, jak z toho ven.
Podoba současného světa je výsledkem systematické práce elit, které důsledně a úspěšně splnily všechny postupy naplánované před staletími.
Smyčka se utahuje a lidstvo je zmítáno předposlední dlouhou a bolestnou křečí. Přesto má ještě volbu a naději.
V souvislosti se snižováním kupní síly začínají mnohé korporace plakat nad výdělky. Cílem je, aby plakaly nad výdělky všechny korporace včetně bank. Prostředkem k dosažení cíleného stavu nemůže být čekání na dobu, až nás úplně ožebračí a nebude za co pohřbívat své mrtvé. Korporace můžeme začít dusit hned a skončit s konzumerismem ještě dřív, než nás bída donutí. Nebude lepší nakoupit baterie, žebříky, nářadí, čluny a trvanlivé potraviny namísto klasických cetek, bez kterých se "neobejdeme" díky penězům korporací vloženým do důmyslných reklam?
Na to žádného vůdce, mesiáše ani politickou stranu nepotřebujeme, ať už je naším nepřítelem cokoliv a kdokoliv.
S nadějí čekat, že "bude líp" může jen blázen. Evoluce nabrala zpětný chod a je nutné se s tím smířit a začít dusit ty, kteří s nás bezohledně, avšak s naším souhlasem ždímou. Pokud jim miliardy lidí přestanou korunku po korunce a den po dni vytvářet zisky, závěrečnou fázi jejich dlouho plánované akce nezrealizují.

297725

14.10.2013 15:04

Proč jsou zubní implantáty tak drahé?

Obchod se stářím

Moiry 77.?.?.?

Když starému nemocnému tygrovi vypadají zuby, nemá šanci ulovit kořist a umírá. Zdravý lidský jedinec jakéhokoliv věku zuby má.
Ostatní mají možnost pořídit si mixer nebo nechat do svých chátrajících čelistí namontovat drahou okrasu.
Povinností pojišťoven by mělo být, hrazení zubních náhrad pouze v případě úrazu.
Pořád dokola se řeší ekonomické dopady stárnutí populace a zvyšování průměrného věku dožití. Tam vidím mnohem větší problém.
Staří a nemocní lidé jsou velmi často uměle udržováni při životě farmaceutickými prostředky, které jsou z velké části hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jsou jim ordinovány léky, které svými vedlejšími účinky podporují vznik nových a nových chorob a problémů. Pacienti a pojišťovny se skládají farmaceutickácm firmám na zisky v řádu miliard. Korporace vydělávají a na důchody početné armádě položivých polomrtvých gerontů se skládáme všichni. Je to zneužívání systému. Pojišťovny mlčí.
Šachy s krachujícími zdravotními pojišťovnami naznačují, že farmaceutický moloch se o své zisky dělí jen s některými.

297834

14.10.2013 19:28

Právo nevolit

RE: Volit nebo nevolit - be or not to be

Moiry 77.?.?.?

Kam jinam poslat týpky, kteří si sem chodí anonymně ventilovat problémy se svým nevyzrálým egem. Chodím sem kvůli lidem, kteří svými diskusními příspěvky dokáží ostatní motivovat, inspirovat a rozvíjet. Občas si tu nějaký degenerát zaútočí, nemá však smysl se s ním zdržovat.

297853

16.10.2013 07:13

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

Tudy vede jen další cesta do pekel

Moiry 77.?.?.?

Stačí se trochu ponořit do dějin Číny minulého století a každému musí být jasné, že tato země funguje na bázi nesmyslných extrémů,
jejichž průvodním jevem jsou milionové lidské oběti z řad vlastních občanů. V současné době "fantastického ekonomického rozvoje" tomu není jinak. Čínský boom je postaven na zničení milionů mladých lidských životů otrockými pracovními podmínkami.
Ze zásluh Číny na deamerikanizaci světa vůbec nejsem nadšená
a do budoucnosti to nic dobrého nepřinese.
Pokud bychom do cen zboží vyrobeného na úkor kvality životů dětských a juvenilních (nejen)čínských otroků dokázali zohlednit lidský faktor, byla by jejich cena podstatně vyšší. Při započtení dopadů tohoto průmyslového šílenství na enviroment země původu i zemí spotřeby už je v případě jejích produkce přínos katastroficky mínusový.

297962

16.10.2013 12:30

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

RE: Tudy vede jen další cesta do pekel

Moiry 77.?.?.?

To číslo týkající se Evropy je pravděpodobně dost podhodnocené.
Chybí počty otroků v hermeticky uzavřeném prostředí, odkud je únik člověka nemyslitelný a únik informace též.
Síla Číny vždycky pocházela z degradace člověka na nástroj, či dokonce surovinu, a v současné době její tradiční postoj k lidským hodnotám přetrvává. Stejně, jako její hliněné nohy.

297979

16.10.2013 18:07

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

Potěmkinovské vesnice

Moiry 77.?.?.?

Podle jedné návštěvy nelze ohodnotit ani restauraci.
Vy jste schopen po jedné návštěvě Číny rozumět úplně všemu.
Na to si netroufne ani světové konzílium znalců všech zainteresovaných oborů.

297995

17.10.2013 04:39

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

RE: Potěmkinovské vesnice

Moiry 77.?.?.?

Taktně jste mi naznačil, že patřím, díky sdělovacím prostředkům mezi ty, kteří žijí v omylu, že všichni v Indočíně vylézají z pralesů a bydlí v hliněných chatrčích. To si vážně nemyslím, i když je pravdou, že při prvních návštěvách jsem vyspělost těch zemí nečekala. Jsou to na rozdíl od Evropy země obrovských rozdílů. Na jedné straně dokonalé technologie a na druhé obrovská chudoba a to vše pod vedením vlád, které se hlásí k myšlenkám komunismu. Výše příjmu dělníka u výrobních linek firmy o které píšete mě překvapila, ale to neznamená že Váš názor z pohledu manažera zahraniční firmy nerespektuji.
Něco jiného však je pohybovat se v koridoru letiště - firma - hotel a něco jiného projet lokalitu autobusem z jednoho konce města na druhý a občas se projít pěšky po předměstí a mluvit s obyčejnými lidmi. O úrovni zemí a životě lidí vypovídá ulice a platí to na celém světě.
Ne každý má však k tomuto způsobu poznávání odvahu.

298028

17.10.2013 04:48

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

RE: Potěmkinovské vesnice

Moiry 77.?.?.?

Průměrný plat v hlavním městě Vietnamu Ha-noi je dva miliony dongů. Podoba se nekoná.

298029

17.10.2013 16:43

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

RE: Potěmkinovské vesnice

Moiry 77.?.?.?

Vietnamci v Ha-noi bydlí po desítkách v jednou bytě stále. Dokonce jich spí pět na jedné velké a široké posteli. Je to jejich životní styl. Historické centrum Ha-noi vystavěli francouzští kolonisté. Jsou tam k vidění věci neskutečné, zemljanky ale opravdu ne.

298054

17.10.2013 17:09

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

RE: Potěmkinovské vesnice

Moiry 77.?.?.?

Přesun deseti milionů obyvatel ze zemědělských lokalit do průmyslových měst beze sporu úžasné je. Na druhé straně to možná souvisí se zájmem Číny o koupi zemědělské půdy na Ukrajině.
Trochu váhám, zda zájem pěstovat plodiny na Ukrajině skutečně souvisí s odlivem pouhých deseti milionů zemědělců z čínského venkova. To by s potravinovou soběstačností Číny souviset nemělo.
Nezavinila náhodou špatná environmentální politika této průmyslově expandující země nenávratné poškození místních pěstebních podmínek?

298055

17.10.2013 20:24

Zrod „deamerikanizovaného“ světa

RE: Já si myslím...

Moiry 77.?.?.?

......a na rozdíl od nich je Indie prolezlá parazitem do té míry, že kdyby Ghándí neshořel, musel by vyskočit z hrobu.

298062

18.10.2013 06:48

Máme krátkou paměť

ČSSD nemá šanci

Moiry 77.?.?.?

Článek je špičkový a hodnocení 3 jsem dala jen za ty hrubky [překvapení]
Metoda barevných sloupečků stran plných vyvolených dozajista opět zafunguje. Lidé, kteří nemají čas do detailu zkoumat a poznávat programy a kandidáty, se totiž o stranách pod čarou totiž vůbec nedozví. Poslušně půjdou volit menší zlo a opět si nepřipustí, že jsou manipulováni zcela smyšlenými statistikami.
Největší manipulací voličů je v současném období lstivě hraná nenávist mezi TOP 09 a hnutím ANO. Kdyby tomu tak skutečně bylo, nikdy by 25.5.2013 těsně před rozpuštěním sněmovny Andrej Babiš svého zvýšení podílu MEŘO v motorové naftě ze 4,7 na 6% nedosáhl. Ministrem financí a de facto šéfem celé vlády byl v tom čase Kalousek.
Vytrvalá agresivní mediální masáž zaplacená Babišem už do hlavinek voličů nabinká, že mají volit ty široce rozkročené pravostředové strany a koalice ANO, TOP 09 a ODS bez problému spatří světlo světa. Nezničitelný Kalousek bude opět vládnout.

298073

20.10.2013 09:16

Pravice, či levice aneb Čeho se bojíte nejvíce?

RE: Češi jsou rozpolceni

Moiry 77.?.?.?

Lidé nepotřebují být státem vedeni a nestojí o pracovní umístěnky. Pokud platí do státní kasy jako mourovatí, očekávají návratnost. Marně.
Stát funguje tak, že z občanů vyrábí socky za jejich vlastní peníze.
Většinový názor, že levice je pro obyčejné lidi a pravice proti nim je scestný, ale to ty blbé ovce stejně nikdy nepochopí.

298220

21.10.2013 20:27

Pravice, či levice aneb Čeho se bojíte nejvíce?

RE: koho tedy volit?

Moiry 77.?.?.?

V odvolání Nečasova vlády měl Babiš prsty. Sice se to teď možná někomu nezdá, ale čas ukáže [vyplazený jazyk]

298324

Oni už nepotřebují skrývat svoje záměry a už vůbec ne sami sebe.
Čas sklizně se naplnil a o USA to platí dvojnásob.

298325

22.10.2013 07:45

Opravdu chceme kmotra Babiše?

Chléb a hry

Moiry 77.?.?.?

Mediálné zmanipulované volební preference nekriticky hltají už jen voliči KSČM a ČSSD. Babiš je stejné strašidlo jako Kalousek.
O tom, že své podvodně získané mandáty po volbách spojí není pochyb. Ale dokáží složit vládu?
Tentokrát mandáty bezesporu získají i mnohé strany, o nichž média buď účelově mlčí nebo tvrdí, že nemají šanci překonat
pětiprocentní hranici.
Jednání o vládě se potáhne do Vánoc a my se budeme dobře bavit.
Nebavit to bude především Babiše. Není zvyklý jednat a už vůbec ne donekonečna čekat na návrat svých investicí.
Můžeme čekat další záhadná úmrtí v pořadí. A tak nám zbývá, jen doufat, že si nekoupí celé ministerstvo vnitra.

298348

22.10.2013 14:54

Opravdu chceme kmotra Babiše?

RE: Média (jejich majitelé) chtějí Babiše

Moiry 77.?.?.?

Svobodní jsou příkladem volebního úspěchu na základě jiných atributů, než jsou peníze.
Na televizi se nekoukám, ale dnes v 18:30 udělám výjimku.
To nebudou kecy o změně od lidí, kteří tu 20 let vládli ani lži o tom, jak bude líp od gaunera sledujícího svůj vlastní prospěch a už vůbec ne sliby blahobytu líným sockám. Svobodní mají vypracovaný návod k cestě za kompaktním státem, ve kterém poctivý podnikatel přestane být štvanou zvěří a pracující občan dojnou krávou. Pokud se dočkáme zrušení zbytečných úřadů, obchodníci v Pařižské zkrachují a vyvolení budou stát frontu na pracáku.

298378

22.10.2013 15:41

Opravdu chceme kmotra Babiše?

RE: Slovaci tak neco vytahnete na Babise

Moiry 77.?.?.?

Je.

298380

22.10.2013 17:24

Opravdu chceme kmotra Babiše?

RE: Slovaci tak neco vytahnete na Babise

Moiry 77.?.?.?

Pověř manželku [chechtot]

298386

22.10.2013 17:52

Opravdu chceme kmotra Babiše?

RE: Nie !!!:::

Moiry 77.?.?.?

Jejich počty nejsou nijak závratné.
Problém je v tom, že obsazují penězovody, protože jim to vysoce postavení gójové umožnili. Za peníze si koupí i nepřítele.
Názornými ukázkami pan Babiš nešetří. Na druhou stranu nese svoji kůži na trh a tím je mezi nimi výjimka.

298387

23.10.2013 05:48

Opravdu chceme kmotra Babiše?

RE: Slovaci tak neco vytahnete na Babise

Moiry 77.?.?.?

VARÚÚÚJ !!!

298425

24.10.2013 19:04

Opravdu chceme kmotra Babiše?

RE: pro sve svedomi....

Moiry 77.?.?.?

Petr Mach je bombarďák a dvojku tam zítra hodím.

298518

27.10.2013 14:04

Teď, když máme, co jsme chtěli...

Podnikatelští machři

Moiry 77.?.?.?

Za katastrofální výsledek voleb do poslanecké sněmovny 2013 může namachrovaná vrstva podnikatelů, rádobypodnikatelů a jejich příbuzných, kteří ve své honbě za zisky nestihli přečíst ani jeden volební program, nechali si v polovědomí nabulíkovat do podvědomí všude přítomného Babiše a pak mu to tam houfně naházeli v dobré víře, že volí pravici a bude líp.
Jen si teď sypte popel na hlavu. Blbečkové.

298704

27.10.2013 19:02

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Má cenu se rozčilovat?

Moiry 77.?.?.?

Kdyby Piráti a Svobodní nebyli vyloučeni ze čtvrteční debaty, přehoupli by 3% snadno. Bobo je židovka, tak tam směla, ale nebylo jí to nic platné.

298740

31.10.2013 09:03

Island: Revoluce pod vedením bankéřů

RE: Sedliacky zdravý rozum.

Moiry 77.?.?.?

Základy konzumerismu byly položeny právě v dobách, kdy za peníze nebylo co koupit a kam se podívat. Vláda jediné strany započala s rozkladem rodinných hodnot už v padesátých letech. Ženy po šestinedělí byly nahnány do práce a zákon jim milostivě umožnil přestávky na kojení. Děti do tří ket byly odkládány v jeslích často na celý týden. Už v mateřských školách učitelky maličkým vtloukaly do hlaviček politicky angažované básničky a fotografie Lenina, další bohy nové doby a hlavně komunistický dril.
Kádrování rodičů na denním pořádku a selekce dětí v přístupu ke vzdělání. Závody rodin v rychlosti zapsání do pořadníku na koupi jediného typu pračky, televize, vysavače, auta, bytu...ZÁVIST.
Domovy existovaly jen na přespání, protože po práci čekaly lidi povinné brigády a nezbytné schůze. Způsoby trávení volného času dětí nikoho nezajímaly. V neděli muži vyspávali opice a maximálně nanosili vodu od studen. Ženy praly, vařily a uklízely, aby mohly v pondělí opět odvést čisté děti do jeslí, školek nebo poslat do školy a nastoupit další týdenní směnu k plnění plánu pětiletky.
Opratě komunismu drželi tenkrát stejní lidé, jako dnes. Pokračováním kapitalismu po roce 1948 by nikdy nedošlo k takovému rozkladu morálních hodnot, aby 20 let po roce 1989 mohli s hrdostí prohlásit, že prostor pro nastolení NWO v postkomunistických zemích je připraven. A on připraven byl. Demokracii mohla nahradit totalita. Nemá smysl si cokoliv namlouvat.

298960

31.10.2013 16:02

Island: Revoluce pod vedením bankéřů

RE: Sedliacky zdravý rozum.

Moiry 77.?.?.?

No, někteří se ani o tu vodu nepostarali [vyplazený jazyk] , ale to není podstatné.
Zhoubou pro život dětí bylo rodičovské "nemám čas".
V příspěvku jsem chtěla nastínit počátky rozkladu rodiny, na němž současný režim úspěšně staví rozklad státu.
Např. v Německu po válce ženy také pracovaly. V zemi sirotků a starců se to dalo pochopit.
V Čechách bez bolševiků mohla tradiční rodina klidně prosperovat.

298980

31.10.2013 20:19

Island: Revoluce pod vedením bankéřů

RE: Řekl bych, že to není lhaní, ale obyčejná standartní blbost.

Moiry 77.?.?.?

Dnešní pětatřicátníci jsou totálně vypatlaní. Šlapou v rytmu globalizace, která zahlcuje všechny jejich smysly. Většina z nich není schopna vidět duhu. Přemoudřelí z lacino získaných informací na wikipedii sebevědomě zválcují všechny, kteří mají
vyvstaná témata odžitá v přímé realitě.
Tak si představuji, jak jsme asi museli připadat našim prarodičům, kteří se narodili na začátku 20. století, zažili bídu, dřinu, válečné hrůzy a ve zralosti a stáří se museli dívat na zašlapávání tradičních hodnot naleštěnými lakýrkami vládnoucí garnitury. Jejich vyprávění jsme tenkrát pouštěli druhým uchem ven a šlapali jako Ti oslíci společně se svými rodiči vstříc slibovaným lepším zítřkům.
Nikdy nezapomenu na slova jedné staré paní:" Budou plné výlohy zboží a lidé se na ně budou chodit jenom koukat".
Dokud mladí, budou považovat příslušníky starší generace za zaostalé blbce, budou mít židobolševici pořád co orat.

298983

31.10.2013 21:32

Ultrazvuk způsobuje u plodů poškození mozku: studie

RE: Mnoho nevíme, ale lumpové ví mezi prvními jak využít

Moiry 77.?.?.?

Eutanazii neuznávám, ale násilné držení člověka při životě za účelem zisku pečovatelských ústavů a farmaceutických firem je zločin na který zatím bohužel neexistuje paragraf. Z těchto situací jsou nešťastní nejen pacienti, ale i příbuzní.
Zdravotnictví orientované na zisk však svěřeného pacienta (surovinu) vydojí až do poslední kapky.

298984

31.10.2013 21:47

Ultrazvuk způsobuje u plodů poškození mozku: studie

RE: Pohled na vec ,tech drive narozenych,jez mnozi se narodila doma.

Moiry 77.?.?.?

Tímto způsobem se lidstvo vyvinulo a v dobré formě dožilo 20. století. Dnes se bez hrstí prášků málokdo obejde a poškozené mozky jsou schopny považovat mačkání správných tlačítek elektroniky za vrchol inteligence a špičkovou technickou vyspělost.

298985

01.11.2013 20:50

Island: Revoluce pod vedením bankéřů

RE: Sedliacky zdravý rozum.

Moiry 77.?.?.?

Nezajímají mě vaše problémy. Váš příspěvek je jejich evidentní ventilaci a navíc trapný.

299059

01.11.2013 20:53

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

Moiry 77.?.?.?

Kdo byl Taras Bulba? Všichni jsme se o něm učili, ale nikdo tu knihu nečetl.

299060

02.11.2013 05:36

Ultrazvuk způsobuje u plodů poškození mozku: studie

RE: Mnoho nevíme, ale lumpové ví mezi prvními jak využít

Moiry 77.?.?.?

Onemocnéní rakovinou je největším požehnáním pro konta farmaceutických miliardářů.
Lepší řešení než odříznutí z provazu je odříznutí od zavedeného způsobu léčby.
I v posledních fázích rakoviny je naděje a způsob navrácení do života a eutanázie je krok nevratný. Tím navrácením nemám na mysli zázrak na umíracím pokoji nemocnice.
Jsme otroky korporací už jen tím, že je omezováno naše právo vybrat si léčbu v souladu se svým přesvědčením. Pokud si vybereme léčbu, která funguje, jsme odsouzeni dožít v bídě. Místo neschopenky pár měsíců podpory z ÚP a pak NIC.
Trest státu za odmítnutí role předmětu na generování zisků.
Jedna chemoterapie stojí cca 250 000,- Kč. Ty nekonvenčně léčený pacient své pojišťovně šetří. Proč je nedostane k podpoře jiné léčby? Provaz patří těm, kdož systém vytvořili. Ne pacientům.

299082

02.11.2013 06:05

Ultrazvuk způsobuje u plodů poškození mozku: studie

RE: Ultrazvuk způsobuje u plodů poškození mozku

Moiry 77.?.?.?

Ultrazvuk byl nejpozději v roce 1986 i v regionálních nemocnicích. Jen s ním lidské plody neterorizovali víc, než bylo bezpodmínečně nutné.

S hloupostí voličů bych snad ani výsledky voleb nespojovala. Volby dopadly výborně. Dochází tu k samočištění, padají masky,
pomalu vylézají na povrch jména a lóže špinavců, kteří dirigovali počiny všech vlád a parlamentů, které se tu za 23 let vystřídaly. Zuřivost s jakou se perou o mizející vliv jim bere jakékoliv zábrany. Už se ani nesnaží skrývat. V zájmu svých zisků jsou schopni zlikvidovat kohokoliv, kdo jim stojí v cestě.
Ještě budeme ochrnutí hrůzou z těch, kdož žijí mezi námi, až to tu doopravdy začne a budeme litovat, že nemáme armádu.

299083

02.11.2013 15:06

Ultrazvuk způsobuje u plodů poškození mozku: studie

RE: Mnoho nevíme, ale lumpové ví mezi prvními jak využít

Moiry 77.?.?.?

Je celá řada způsobů, jimiž jsme systematicky likvidováni a ještě po nás za to chtějí peníze.
Když člověk všechny aspekty, kterými je v poslední době ohrožován na zdraví, svobodě a životě samotném vyhodnotí,
musí konstatovat, že nás kleště NWO nelítostně drtí a tím úspěšně plní své plány. A to se ještě nezatýká za nekorektní názor.

299105

04.11.2013 22:03

O „evropské volbě“ Ukrajiny

Rozsypané korálky

Moiry 77.?.?.?

Úměrně rychlosti, kterou kolabuje ekonomika stávajících členských států EU, které se již podařilo židobolševikům ohlodat na kost, roste snaha bruselských zločinců připojovat do otrockého konglomerátu další země - čerstvé dojné krávy.
S odstupem času už obyvatelé všech postkomunistických zemí v Evropě, a nejen těch, vědí, že jim členství v EU přineslo ztrátu svobody, chaos a existenční problémy. Pokud se současná vláda podrobí tlakům a příjme statut kolonie, kde si Monsato prosadí obilnici Evropy, Brusel holobyty pro miliony Cikánů a těžební společnosti nárok na nerostné bohatství, zaslouží její členové provaz za vlastizradu.

299186

05.11.2013 13:03

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

Moiry 77.?.?.?

Být v pokročilém věku často znamená, mít 100x přečteno a několikrát odžito, to, co si dnes každý namyšlený cucák najde za 5 minut na internetu. A to je právě špatně, stejně jako chronologie pod odkazem [i]http://www.moraviamagna.cz/tabulky/t20orac.htm
Co je psáno, je psáno ve stovkách verzí s pouze částečnou vypovídající hodnotou. Podle některých pramenů byl Přemysl Oráč franský kupec Sámo. Bude se dohadovat kdo umí lépe klikat myší?

299215

05.11.2013 19:28

USA vedou války častěji, než jen jednu za rok

RE: Pro srovnání,

Moiry 77.?.?.?

Informace jsou jedna věc a schopnost je analyzovat a vyhodnotit druhá. V tom jsou životní zkušenosti nezastupitelné.
O vzdělání se to často říci nedá. Takový školní dějepis je ukázkový případ účelového zneužívání informací.
Propagace homosexuality pochází od temných sil Vatikánu.
Současný papež má být posledním před zánikem církve římské
a její postupnou likvidaci můžeme shlížet v přímém přenosu.

299230

06.11.2013 16:18

České zlato ukradené nacisty? To nic...

Příležitost dělá zloděje

Moiry 77.?.?.?

Zlato je fuč a jedno je jisté. Někdo už by se našel, kdo by tuhle zlodějinu v klidu provedl o nějakou tu desítku let později. Nejsme jedinou zemí, kde zlato konči v soukromých trezorech vyvolených.

299267

07.11.2013 06:25

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Nebylo ta sbírka na československý zlatý poklad náhodou v roce 1938?

Moiry 77.?.?.?

Čeští vlastenci se několikrát skládali ve snaze pomoci své zemi
a vždy tím pomohli číhajícím parazitům.
Takové Národní divadlo, ve kterém se producírují židi a nadaným českým hercům vykazují angažmá na oblastních scénách je toho příkladem do očí bijícím a nad slunce jasným.

299286

07.11.2013 06:33

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Otázka zní....

Moiry 77.?.?.?

A na co je dobré právě zlato? Neměli bychom si spíš chránit ornou půdu, která nás živí, lesy, které dávají sílu pramenům
a čistý vzduch? V honbě za zlatem padají za oběť základní životní podmínky. Bez zlata přežijeme a mnozí z nás dokáží přežít i bez peněz. Jestli se příroda skutečně rozzuří, k čemu bude zlato v trezorech?

299287

07.11.2013 11:21

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Profesionální oblbování pomocí subkultury, to je jedna z věcí, ve kterém židé vynikají.

Moiry 77.?.?.?

Chlape, Vy jste snad slepý. Co takhle se místo zpochybňování ponořit do ověřování a případně i sám vynést na světlo užitečnou informaci. Jsme obětmi manipulace a zatajování a nepřítel se našim sporům oprávněně vysmívá.

299307

07.11.2013 12:35

Odhalení Edwarda Snowdena – Geopolitika a poučení (I)

RE: kontrola mysli

Moiry 77.?.?.?

Za Zemanem pustili jen kardinála Duku. A co ten řekl médiím, to je "svaté".
Žití v pavučině elektrosmogu je neůnosnou zátěží pro všechny živé organismy. Neviditelné neznamená neexistující.
Bohužel pro někoho neexistuje ani to, co je viditelné a k tomu pořádně smrdí.

299311

07.11.2013 17:02

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Slepota:

Moiry 77.?.?.?

Ten příspěvek nepatřil Vám, ale děkuji za pěkné pojednání o jedné z knih, která už nesmí spatřit světlo světa.
Ne všechny knihy se "závadným obsahem" lze stáhnout z oběhu,
tak zase může přijít doba, kdy budou páleny klenoty z knihoven soukromých.
Košaté větve vědění nám už nikdo nevezme.
Jen někdy postrádám smysl předávání vědění dál.
Je lepší uzavřít vlastní okruh a nadhled postoupit životu.

299322

08.11.2013 05:17

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Otázka zní....

Moiry 77.?.?.?

Hrůza roku 2030 se možná konat nebude. V té době se budou přibližovat důchodovému věku ročníky, které jsou už teď natolik zdravotně zdevastované, že se jich pomyslné hranice odchodu do důchodu příliš mnoho nedožije. Už dnes jsou pro ujetý systém trhu práce staří. Mnozí bez hrstí prášků neustojí den.
Přesto v rozporu s ekonomickými zájmy státu je lidská existence
nesmyslně prodlužována zdravotnickými zařízeními za účelem zisků
farmaceutických firem. To, co se u současné gerontologii děje nemá s lékařskou etikou nic společného. Lidé jsou uměle udržováni v nekončícím stavu mezi životem a smrtí a stát jim každý měsíc posílá důchod, který z velké části tuto zrůdnou péči pokrývá. Jenže je třeba využít i stařečky relativně zdravé, kteří kýžený zisk zatím neposkytují.
Jako příklad mohu uvést, případ lékaře, který donutil pětaosmdesátiletou paní prvně absolvovat preventivní mamografickou prohlídku [překvapení] . Co se stane pak? Něco, co tam je v klidu už možná 60 let přístroj najde a nastane onkologická hysterie s následným léčebným byznysem a dokonalé vyždímání uzlíčku života až do poslední kapky zisku, který může poskytnout svým důchodem i samotnou existencí.
Stát platí důchod, zdravotní pojišťovna platí zbytečné lékařské úkony, hradí zbytečné léky a pacient se zbytečně trápí.
Přesto se stát ani pojišťovny nesnaží zvrhlý systém napravit.

299340

08.11.2013 10:14

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Wikipedie, zdroj zdrojů, pramen skutečnosti...

Moiry 77.?.?.?

Od té doby, co funguje wikipedie prožité neplatí. Pro mladší ročníky je ta slátanina bohužel jediným zdrojem informací.
Pak jsou "chytří", až to bolí.

299357

09.11.2013 02:33

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Wikipedie, zdroj zdrojů, pramen skutečnosti...

Moiry 77.?.?.?

Wikipedie nepatří mezi seriózní zdroje informací a nikdy nepatřila. Všichni studenti VŠ jsou před vírou ve wikipedii varováni hned ne prvních přednáškách.
K tomu, aby si člověk dokázal srovnat v hlavě objektivní názor,
musí zpracovat podstatně více informací z nekonečného množství pramenů. Kouknout do wiki a machrovat na ostatní je ujeté, ubohé, ale na druhou stranu jediná příležitost pro týpky od lopat.

299385

09.11.2013 02:44

To snad Evropská komise nemyslí vážně

Kde chybí židi, tam nechybí peníze

Moiry 77.?.?.?

Do Německa se židé moc nehrnou a tak je Německo jednou z mála zemí, kde jim nesedí na všech penězovodech, nezakládají zbytečné úřady, neschvalují zákony pro vyvedení peněz ze země a nedevastují jim morální hodnoty prostřednictvím monopolů na média a pseudoumění.

299386

09.11.2013 07:32

To snad Evropská komise nemyslí vážně

RE: Článek není přesný ani pravdivý

Moiry 77.?.?.?

Amnézií spíš trpí závistiví europoslanci krachujících zemí.
Že z nich Němci profitují si rozhodně nemyslím.
Po II. světové válce zůstali v jejich zemi rozvaliny, sirotci, vdovy, válkou postižení veteráni a staří lidé.
Klimatické podmínky nic moc. Zima a hlad.
Z nuly dokázali postavit kluci, kteří sotva prošli pubertou, za pár desetiletí ekonomickou velmoc. Německé děti narozené po válce, kterým dnes táhne na sedmdesátku v padesátých, znaly namísto her jen školu a práci. Obnova Německa stála jeho obyvatele mnoho sebezapření, slz a sil. Výsledkem je Německo, s fungující Bundesbahn, špičkovými dálnicemi, kvalitní zástavbou a neporazitelným průmyslem. Podvodníky z vlastních řad si Němci umí brzy odhalit sami.
K cizincům jsou ostražití, ale ze všech národů nejméně odtažití.
Na stole každé domácnosti leží zákoník práce a bible.
Dodnes staví Německo na skromnosti a úctě ke pravým hodnotám a tam je možná základ jejich úspěchu.

299388

09.11.2013 11:47

To snad Evropská komise nemyslí vážně

RE: Článek není přesný ani pravdivý

Moiry 77.?.?.?

Ta Vaše nediskutovatelná "moudra" jsou fakt výživná jak ohraná deska.

299396

09.11.2013 11:56

To snad Evropská komise nemyslí vážně

RE: Obávám se, že německo již dávno není to co bývalo

Moiry 77.?.?.?

Gastarbeiteři zastoupili chybějící pracovní síly. Toto jsou jejich potomci. Pokud vím, tak Němce děsí Zigeunen.
S ostatními nemají problém. Načerno tam Turci určitě nejsou, legálně pracují a odvádějí daně. To je v Čechách vzácný jev.

299397

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

26

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 55 čtenářů částkou 9 049 korun, což je 26 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 0

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
20,97 Kč
Euro
25,43 Kč
Libra
29,60 Kč
Kanadský dolar
17,27 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,31 Kč
100 japonských jenů
19,05 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,26 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,13 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 088,08 Kč
1 unce stříbra
580,37 Kč
Bitcoin
848 379,76 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 303 684