Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané jan.p

Nalezeno 9 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.12.2014 08:26

Juvenilní justice v Norsku

RE: Konec civilizace

jan.p 89.?.?.?

z jedné analýzy:

...
Ve výsledku se marxizmus nemohl stát ideologií celosvětového státu, nemohl potlačit závody ve spotřebě beze smyslu a vykořenit buržoazní liberalizmus, v důsledku čehož problém vyostření biosférně-socialní ekologické krize zůstal neřešený i počátkem 21. století. Ale globální nadstátní a nadnárodní moc se nevzdala řešení toho problému a pokračuje v jeho řešení, ale už jinými prostředky, o čemž bude řeč dále.

Marxizmus byl nástroj-pokus řešení toho problému sociokulturními prostředky (operování objektivními zákonitostmi bytí lidské společnosti 4. a 5. kategorie). Pokud to operování nedovolilo zakulisním vládcům globální politiky dosáhnout cíle vykořenění buržoazního liberalizmu, co jim zbývá za možnosti? – jen aktivovat mocnější likvidační faktory. Těmi je aktivizace biologických zákonitostí (1. a 2. kategorie) a také etických (3. kategorie) ve směru, vedoucím k biologické degradaci společností nositelů pro ně nepřijatelné buržoazně-liberální kultury.

Biologické vymření nositelů nepřijatelné kultury má očistit území od původních obyvatel, což dovolí přemístit na jejich místo kulturně odlišné obyvatelstvo z jiných oblastí planety, a následně na jeho základě vytvořit sociální systém s jinou kulturou, která bude odpovídat cílům kurátorů globální války proti lidstvu12. Právě v důsledku úspěšného použití této technologie je Evropa vůbec ne náhodně zaplavena uprchlíky z Afriky a Asie, a podíl původních obyvatel se progresivně zmenšuje, protože přišelci se rozmnožují rychleji. Závěrečná etapa projektu „de-evropeizace“ Evropy (a následně i severní Ameriky) je odmodelována v sociálním experimentu „Odtržení Kosovského kraje od Srbska“
...
(http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/)

stručně a jasně, kde hledat kořeny téhle plošně zaváděné agendy

322940

09.12.2014 09:45

Fenomén celosvětového dluhu a další ekonomické „záhady“

žádná záhada

jan.p 89.?.?.?

Výsledek koncepce, uplatňované už 3 tisíce let:

"A nedáš v úrok bratru svému, ni zlata, ni zrna, ale cizincům dáš v úrok vše, co se dává v úrok, a králové pak budou tví otroci a tvé brány budou otevřené dnem i nocí, a bude proudit bohatství cizinců k tobě."

trochu kráceně sociální doktrína Deuteronomium-Izajáš, které se "zákeřný nidko" disciplinovaně drží od jejího vzniku.

Ve výsledku dluží všichni těm, kdo uzurpoval právo vytvářet peníze z ničeho a na tomto základě postupně skupuje svět.

323007

12.12.2014 23:42

Tábor smrti Talerhof (2)

kořeny

jan.p 89.?.?.?

Kořeny těchto zločinů je třeba hledat na úrovni globálního zákulisí, které někdy před 150-200 lety začalo realizovat banderovský antiruský projekt, jehož podstat spočívala v tom, odtrhnout část ruské civilizace, přesvědčit je že jsou někdo jiný, sofistikovaně vymýt mozek, udělat z nich duševní mrzáky, a následně použít jako beranidlo proti Rusku, ideálně s cílem implantovat do ruské civilizace fašizmus a rozložit ji zevnitř. Tenhle banderovský projekt byl nastartován v 1. polovině 19. století rukama generálního štábu R-U, který i vymyslel ukrajinskou vlajku. Talerhof bylo místo, kde se zkoumalo, jak zlomit psychiku ruského člověka, ukrajinizovat ho. Proto tam byli téměř výhradně ti, kdo se odmítli vzdát svých duchovních, hodnotových kořenů, nezradili za půl groše. Poté co splnil účel, byly stopy rychle zahlazeny.
Na to, že banderovský projekt má kořeny na úrovni globální politiky, ukazuje ta okolnost, že nejprve byl nejpve realizován rukama Rakouska-Uherska, poté s pomocí Polska, poté rukama trockistů, poté rukama Hitlera, poté tajnýma službama SSSR a opět trockisty, kteří se dostali k moci po smrti Stalina, a po roce 91 pokračuje pod patronátem Západu. Mění se jen nástroje, kurátoři v pozadí zůstávají.

323285

16.12.2014 07:31

Tábor smrti Talerhof (3)

banderovský projekt

jan.p 89.?.?.?

"Všechny ty represe měly však jeden cíl – zabít pravoslaví, podřezat a zničit etnické kořeny, na kterých stála jednota tamního obyvatelstva po tisíciletí."

a dodal bych kulturní kořeny, vidění světa. Duševně normální lidé byli semleti, ohýbači páteří, práskači a šplhouni přežili a položili základ "ukrajinství". Poslední rok na ukrajině jsou plody projektu, který začal před 150-200 lety z úrovně globální politiky jako dlouhodobý protiruský projekt. I Hitlerovi dali "oni" možnost zformovat a semlít jen pár divizí, celý potenciál banderovců nedali využít ani jemu, hrozilo že by zlikvidoval všechny jeho fyzické nositele.

323490

17.12.2014 15:05

Tábor smrti Talerhof (3)

RE: poprosil by som autorku

jan.p 89.?.?.?

záleží, z které strany se zeměpisně dívat ... v Rusku je termín "zakarpatská Rus" zcela běžný.

323559

18.12.2014 09:21

Deklarace závislosti

Recept na řešení existuje, jen ho aplikovat.

jan.p 89.?.?.?

Jmenuje alternativní koncepce globalizace, jejíž podstatou je Koncepce sociální bezpečnosti.

Článek je deklarace o blahých úmyslech, která popisuje stávající katastrofickou situaci, ale nenabízí řešení. K.s.b. nejenže popisuje problém, ale i pojmenovává prvotní příčiny současné globální systémové krize, ale i popisuje řešení a nabízí prostředky, za pomoci kterých ho lze dosáhnout.
Nestačí totiž vědět CO chceme, hlavní je vědět JAK toho dosáhnout. Jinak to skončí efektem opičí pracky, jako už mnohokrát - "chtěli jsme to nejlepší a dopadlo to jako vždycky", popřípadě "za co jsme bojovali, na to jsme i doplatili"... jednoduše bez gramotnosti v otázkách řízení a chápání příčinně-důsledkových vazeb ve společnost je jakákoliv snaha odsouzená na efekt "každý v míře svého chápání pracuje na sebe, a v míře nechápání na někoho, kdo chápe více", a bude zneužita nějakými (a)sociálními "mágy" pro své egoistické účely... historie je podobných případů plná.

323609

19.12.2014 09:59

Blíží se velká proti-ruská operace pod falešnou vlajkou?

RE: Rusko je ve složité situaci.

jan.p 89.?.?.?

Teď nemám čas rozebírat jednotlivé teze, ale je to typicky úzký pohled pramenící z neznalosti reálné situace, skoro každé tvrzení, které slouží podkladem pro závěry, je buď zcela nebo z podstatné části neadekvátní, příklad za všechny "Putin je taktik, ale nemá strategii" - naoak, Putin přehrává Západ právě díky promyšlené dlouhodobé strategii... (jen autor ji nevidí nebo nechápe, nebo nemá dost informací)

Nejsou žádné objektivní důvody pro krizi ruské ekonomiky, výkyvy kurzu jsou důsledky spekulativních útoků, nemající opodstatnění v ekonomice a pravděpodobně se dějících s tichým souhlasem ruské vlády (nízký rubl je krátkodobě výhodný při nízké ceně na ropu). To naopak u USA je objektivních předpokladů pro těžkou krizi až zánik velmi mnoho.

Odjinud:

>Rusko má:
>-dlhy vo výške16% HDP;
>-obchodné prebytky;
>-obrovské prírodné a ľudské zdroje.
>
>USA má:
>-federálnych dlhov18 biliónov t.j. cez 100% HDP a tretina z čoho je v rukách cudzincov-čo sa matematicky nedá splatiť;
>-obchodný deficit cez 500 miliárd;
>-prakticky vyčerpané prírodné zdroje a zombie populáciu.
>
>Takže ja nechápem niekoľko vecí:
>-Ako môže niekto hovoriť o bankrote Ruska keď k tomu nie sú zjavné ekonomické dôvody?
>-Ako môže niekto tieto predpovede brať vážne, keď si pozrie na ekonomické fundamenty?
>-Po včerajšom de facto vyhlásení vojny USA Rusku, si niekto myslí, že Rusi nepokúsia potopiť US$ a USA čo môžu veľmi ľahko urobiť?

323672

24.12.2014 13:20

USA vyhlašují (měnovou) válku Rusku

Bude to asi trochu jinak...

jan.p 89.?.?.?

jeden ruský blogger píše:

Guriev: "Centrální banka není nezávislá a pracuje v zájmech Rosněfti"

Ekonom Guriev, který zběhl do Francie, odkrývá spojení akce „obligace Rosněfti“ s útokem na rubl a ozřejmuje roli Centrální banky. Protože tento guru moskevského neoliberalizmu se otevřeně postavil na stranu Západu a dává interview úzkému publiku ukrajinského kanálu, je více než otevřený. Je jen třeba v každé jeho frázi změnit „mínus“ na „plus“ a naopak. Když říká, že Rusko nebo Rosněfť udělali něco špatně, znamená to, že to bylo uděláno výborně.

https://www.youtube.com/watch?v=tX6oJC-Jz0E
Poslechněme si tedy, co má na srdci. (česky zde - http://zahranicni.eurozpravy.cz/evropa/109372-co-d... )

Nejprve bych chtěl obrátit pozornost na to, že Guriev informuje, že útok na Rusko se skládá ze dvou částí (sankce a snížení cen na ropu), které musí zásadně probíhat zároveň, jinak by ruské firmy (pokud by nebyly sankce) mohly vzít úvěry na Západě. Myšlenka je to obecně jednoduchá, ale vyřčená prozápadním ekonomem potvrzuje, že pád cen na ropu je část promyšleného úderu Washingtonu na Rusko. Mimochodem, nedávno McCain potvrdil, že to není hra Saúdů a ne náhoda, ale hra šejků proti Rusku podle amerických pravidel. Další moment – „transakce Rosněfť“. Guriev ji nazývá „podivnou, nepochopitelnou a nejasnou“, která podryla „důvěru k CB“. Myšleno „důvěru k FEDu“. Jak tu transakci Guriev objasňuje? V čem spočívá její vina před světovými spekulanty? Guriev vypočítává na prstech: za prvé, „byla provedena velmi rychle a s neznámými účastníky“ (rovná se, čitelnými pro Kreml); za druhé: „transakce proběhla za netržní ceny“ (to znamená ne podle pravidel New Yorku): obligace byly rozmístěny s menší úrokovou sazbou, než suverénní obligace Ruska. „To se nedělá“, - podrážděně říká Guriev. Jinými slovy, to se nesmí, tak nelze – tím spíše, pokud je země pod sankcemi. „My nevíme, kdo je koupil“ – dodává. My = Západ.


Dále je toho více. Guriev objasňuje roli CB v tom schématu, i jeho vinu: „CB okamžitě povolila používat ty obligace v roli jištění pro refinancování půjček CB.“ To znamená, udělala to, co jako pobočka FEDu neměla povoleno. A ona to udělala. Za to byl finanční systém Ruska potrestán ještě doplňkově. Podle slov Gurieva, „trh zpanikařil“ a spadl. Je jasné, kdo tu paniku organizoval, což nicméně nevylučuje dobrovolné panikéry uvnitř země. Guriev to objasňuje reakcí paniky na „neznámé/nepochopitelné peníze“ (jakoby snad spekulativní papíry FEDu byly pochopitelné), ale je zřejmé, že je to reakce světových spekulantů na provedení suverénní transakce „Rosněfť – CB“, vymyšlené Kremlem.


Ale nejotevřenější slova Gurieva se z nějakého důvodu nedostala do interview, ale zazněla v přímém př...

Automaticky kráceno

323975

24.12.2014 13:20

USA vyhlašují (měnovou) válku Rusku

pokr.

jan.p 89.?.?.?

...ale zazněla v přímém přenosu „Gromadske TV“ a jdou ještě najít v tamním archivu: „Další nepříjemná okolnost té transakce spočívá v tom, že trh (čti: FED) očekával, že CB podstatně zvýší úrokovou sazbu už minulý týden, ale CB se omezila zvýšením jen o 1 procentní bod. Trh čekal větší zvýšení. A zvláště nepříjemné jsou fámy, že to zvýšení bylo odloženo na úterý 16.12. právě pro to, aby banky mohly vzít u CB kredit po nízkým sazbám a vložit ty peníze do obligací Rosněfti. A to je velmi nepříjemné, protože to znamená, že Centrální banka není nezávislá a koná v zájmech „Rosněfti“. Tato fáma také vedla k panice na trzích.“


Tak tedy: CB a Rosněfť provedli ohromnou transakci vně dolarového systému, obcházeje sankce, vytvořiv suverénní peníze pro ekonomiku. Fakticky je řeč o tom, že Sečin (hlava Rosněfti) a Putin spolu s Nabiulinou (hlava CB) začali defakto odvázání od finančního systému Západu, přestali hrát podle pravidel, a přistoupili k vytvoření suverénní ekonomiky. Za to byl proveden intenzivní útok na rubl, o čemž Guriev otevřeně hovoří, používaje eufemizmy „trh“ a „panika“ namísto „FED“ a „potrestání“. Pro pochopení celé situace je nyní třeba vzpomenout, jaký informační útok byl spuštěn na Rosněfť po oznámení transakce a jak se k tomu nájezdu připojili profesionální patrioté a bojovníci proti CB.

http://russkiy-malchik.livejournal.com/563175.html

323976

Káva pro Zvědavce

26

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 55 čtenářů částkou 9 049 korun, což je 26 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 0

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
20,96 Kč
Euro
25,42 Kč
Libra
29,59 Kč
Kanadský dolar
17,28 Kč
Australský dolar
16,18 Kč
Švýcarský frank
23,31 Kč
100 japonských jenů
19,06 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,26 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 083,52 Kč
1 unce stříbra
585,84 Kč
Bitcoin
852 522,31 Kč

Poslední aktualizace: 14.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 301 415