Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Peleška Milan

Nalezeno 920 příspěveků, 253 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.05.2002 21:28

Někdo se vykálel do fotokopírky

Někdo se vykálel do fotokopírky

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážení dopisovatelé,
opět jsem poněkuď "nadzdvižen" bohužel i článkem,který je zde otištěn.
Prosím,opět o řádné zamyšlení nad předkládanými skutečnostmi.
Hovoří se zde o mladých vojácích izraelské armády,ale je možné také celou
záležitost zevšeobecnit.
Voják je vždy vykořeněn a neznám armádu,která by se nechovala podobným způsobem,
jak je zhora popsáno,vzláště jedná - li se o takový konflikt,kde zcela převažující jsou již dávno emoce nenávisti na nižších rozhodovacích hladinách
a kde jsou odpovědné politické špičky státu Izrael namočeny do hodně
odporných skutků, které by nemusely ani pro svoji sebeobranu páchat.
Potom se vůbec nemůžete divit prostému vojákovi,že jde a pokálí na co přijde.
Notabene když jde o mladíka,kterému už ani v Izraeli vojna příliš nevoní,
vzláště když si uvědomí k čemu všemu je svými veliteli zneužíván.
/Již jsem zde jednou psal o organizaci záložních důstojníků izraelské armády,
kteří prohlásili,že odmítnou plnit rozkazy,pokuď budou vyslány na území Palestiny.Minulý rok na podzim./
Proto se pouze omezím na známé rčení,že ryba a ta izraelská nejvíce zapáchá
od hlavy.Nechal bych prosté vojíny být.Každý voják má nějaké velitele.
Jak je snadné zkontrolovat po opuštění takový prostor a nařídit úklid!!!
Prase je důstojník,který velí.A ten má také velitele,který ztrpí takového
důstojníka.Na vojně je všechno na rozkaz.Záměr znečistit fekáliemi
ono ministerstvo je zcela zřejmý.Prosím,obraťte se příště na odpovědné
vojenské a poté politické vedoucí státu Izrael.
Tam je počátek a konec mizerie státu Izrael v dnešní době.

1819

23.05.2002 21:04

Hra čísel - kam jdou peníze amerických daňových poplatníků?

RE: Hra čísel - kam jdou peníze amerických daňovýc

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážení přispěvatelé,
já myslím,že je možné i kritického zamyšlení nad článkem pana
Stwory,ale

opravdu pro klid duše není dobré ony po mém soudu poněkuď křupanské
výlevy.Přeci každý máme nějaký názor,také proto,že obyčejně míváme
jiné

životní prožitky.A teď k věci.
Pan Stwora se bohudík dotkl naprosto kardinálního problému současného
světa,

který si asi sám příliš neuvědomuje.Je to ekonomický problém,který
bohužel

nemá jednoznačného řešení.Obrovský přebytek kapitálu,který je neustále
generován

světovým hospodářstvím,není smysluplně kam investovat!!!
Možná , že se budete hodně divit, ale některé ekonomické teorie,které
byly

používány v marxismu a které jsou uznávány jako obecné a platné
teorie

a také se na školách vyučují naprosto jasně postulují jednu z
nejhorších

ekonomických situací vůbec a to krizi z nadprodukce !!!
Tato krize totiž nemá rozumného řešení mimo zničení oné
nadprodukce,nějakým

katarzním způsobem,mimo jiné zbrojením,válkou apod.
Budu konkrétnější.Do roku 1989 tj. do skončení závodu ve zbrojení
investovali

oba dva tábory do zbrojení podle velmi seriozních odhadů 800 miliard
dolarů

ročně.
Bohužel po roce 1990 nebylo najednou kam investovat.Zbrojení
skončilo.

A zde je začátek oněch největších potíží současného světa !!
A to jsem se ještě nezmínil o generování jalového kapitálu,které
produkují

burzy a další kapitálové instituce.Zde je možné použít příměru
přisipávání

písku do ložisek chodu světového hospodářství.
Bohužel musím také vyjevit zasadní pravdu,totiž že nikdo ze světových
ekonomických elit pořádně neví ,co s tímto fenoménem krize z nadbytku

vlastně dělat.Je to politická otázka.Kdo řekne lidem snižte konzum!!!
Proto potom nezbývají jiná řešení,než ničení prostředků ve zbrojení a
třeba

i jinak.Bohužel také touha po moci a bezudná chamtivost obecně lidí na


rozhodovacích článcích společnosti,vede ještě ke zhoršení této již
tak

neradostné ekonomické situaci ve světě.
Jeden příklad za všechny!!!
Každý den zemře na zeměkouli 35 000 lidí hlady.Je to 18,5 milionu
lidských

bytostí za rok./Většinou dětí a starých lidí./
Za tentýž den zemře v naší bohaté severní části světa cca 100 000
lidí,

z prominutím ,na přežírání tj. na nemoci z nadbytku příjmu potravy.
A co s tím naděláte? Přestanete papat.Asi těžko.
Zrovna tak je to s ekonomikou a s jejími dalšími průvodními jevy.
Je jednoduché něco kritizovat,ale nesmírně obtížné,najít východiska,
která by byla alespoň rovnováhu udržujícím řešením.
Jsem proti zbrojení.Možná i z nějakých citových pseudohumáních
důvodů.

Ale pokuď nebude nadprodukce zničena může přijít světová ekonomická
katastrofa,proti které byla krize v roce 1929 kojeneckým ústavem.
Ekonomický systém je daleko rychlejší,elektronicky pospojovaný
a tudíž daleko náchylnější k nějaké nestabilitě!!!
Jenom se modlím ,aby k této situaci nikdy nedošlo a modlím se i za ty
všechny

sprosťáky ,kteří se zde tak škaredě oslovují.
Prosím,uvědomte si ,že jsme všichni na stejné lodi.Hádky nepomohou.

1900

23.05.2002 21:21

Hra čísel - kam jdou peníze amerických daňových poplatníků?

RE: Hra čísel - kam jdou peníze amerických daňovýc

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážení přispěvatelé,
já myslím,že je možné i kritického zamyšlení nad článkem pana
Stwory,ale

opravdu pro klid duše není dobré ony po mém soudu poněkuď křupanské
výlevy.Přeci každý máme nějaký názor,také proto,že obyčejně míváme
jiné

životní prožitky.A teď k věci.
Pan Stwora se bohudík dotkl naprosto kardinálního problému současného
světa,

který si asi sám příliš neuvědomuje.Je to ekonomický problém,který
bohužel

nemá jednoznačného řešení.Obrovský přebytek kapitálu,který je neustále
generován

světovým hospodářstvím,není smysluplně kam investovat!!!
Možná , že se budete hodně divit, ale některé ekonomické teorie,které
byly

používány v marxismu a které jsou uznávány jako obecné a platné
teorie

a také se na školách vyučují naprosto jasně postulují jednu z
nejhorších

ekonomických situací vůbec a to krizi z nadprodukce !!!
Tato krize totiž nemá rozumného řešení mimo zničení oné
nadprodukce,nějakým

katarzním způsobem,mimo jiné zbrojením,válkou apod.
Budu konkrétnější.Do roku 1989 tj. do skončení závodu ve zbrojení
investovali

oba dva tábory do zbrojení podle velmi seriozních odhadů 800 miliard
dolarů

ročně.
Bohužel po roce 1990 nebylo najednou kam investovat.Zbrojení
skončilo.

A zde je začátek oněch největších potíží současného světa !!
A to jsem se ještě nezmínil o generování jalového kapitálu,které
produkují

burzy a další kapitálové instituce.Zde je možné použít příměru
přisipávání

písku do ložisek chodu světového hospodářství.
Bohužel musím také vyjevit zasadní pravdu,totiž že nikdo ze světových
ekonomických elit pořádně neví ,co s tímto fenoménem krize z nadbytku

vlastně dělat.Je to politická otázka.Kdo řekne lidem snižte konzum!!!
Proto potom nezbývají jiná řešení,než ničení prostředků ve zbrojení a
třeba

i jinak.Bohužel také touha po moci a bezudná chamtivost obecně lidí na


rozhodovacích článcích společnosti,vede ještě ke zhoršení této již
tak

neradostné ekonomické situaci ve světě.
Jeden příklad za všechny!!!
Každý den zemře na zeměkouli 35 000 lidí hlady.Je to 18,5 milionu
lidských

bytostí za rok./Většinou dětí a starých lidí./
Za tentýž den zemře v naší bohaté severní části světa cca 100 000
lidí,

z prominutím ,na přežírání tj. na nemoci z nadbytku příjmu potravy.
A co s tím naděláte? Přestanete papat.Asi těžko.
Zrovna tak je to s ekonomikou a s jejími dalšími průvodními jevy.
Je jednoduché něco kritizovat,ale nesmírně obtížné,najít východiska,
která by byla alespoň rovnováhu udržujícím řešením.
Jsem proti zbrojení.Možná i z nějakých citových pseudohumáních
důvodů.

Ale pokuď nebude nadprodukce zničena může přijít světová ekonomická
katastrofa,proti které byla krize v roce 1929 kojeneckým ústavem.
Ekonomický systém je daleko rychlejší,elektronicky pospojovaný
a tudíž daleko náchylnější k nějaké nestabilitě!!!
Jenom se modlím ,aby k této situaci nikdy nedošlo a modlím se i za ty
všechny

sprosťáky ,kteří se zde tak škaredě oslovují.
Prosím,uvědomte si ,že jsme všichni na stejné lodi.Hádky nepomohou.

1901

30.05.2002 00:48

Ostny nenávisti

Ostny nenávisti

Peleška Milan 195.?.?.?

Že bych zrovna byl zcela rozradostněn některými články pana Stwory a hlavně
i názvy by mohli mít lepší fundaci /Jak poznat žida ?/.
Ale je zde na místě prohlásit ,že pan Stwora,to co píše je zdvořilé a nemá
náznak nenávisti.Kritika legitimní vlády státu Izrael,jenž se naprosto
odchýlila od mezinárodních vztahů hodných zařadit se ke snášenlivému duchu
konce 20. století je možná a potřebná.
Bohužel na stránkách Zvědavce se především projevuje v komentářích od čtenářů
jev,pro které je velice přiléhavé krásné české slovo,které postihuje celkem
dokonale duchovní rozpoložení přispěvatelů.Je to křupanství.
Všimněte si vážení komentátoři jenom Vašeho slovníka.Urážlivá,nízká,neobsažná,
plytká a vulgární slova jsou pro Vás běžným instrumentem jazyka.
Nechci si zde hrát na chytrého,ale hodně o Vás napoví i Váš slovník.
Proč musíte používat taková škaredá slova? Přidá to na síle Vašich argumentů?
Anebo si musí každý jenom trochu přemýšlivý člověk říci,že náležíte k oné
elitě křupanů,která se bohužel rozmáhá i v politických kruzích.
Nevím,jakým všem vlivům přičísti všeobecné zhrubnutí,ale někdy si tak říkám,
že mnoho lidí ,kteří hovoří česky či slovensky,již vlastně příslušníky těchto
národů nejsou,neboť se z nich stali duchovní analfabeti,což na stránkách
Zvědavce v husté míře předvádějí.
Základním návodem k diskuzi vůbec je slušnost a pro úspěch a obhajobu svých
vlastních postojů je nutné mít více hlubších a relevatnějších argumentů.
Prosím o zachovávání takových způsobů i v příspěvcích ve Zvědavci.
Je možné napsat svůj názor i když třeba nemám potřebnou argumentaci,ale vždy
z jistou dávkou noblesi a obecné slušnosti a nejlépe z nadsázkou a humorem,
což tak krásně uměl zde zmiňovaný Karel Čapek.
Dnes je zajímavý den.Je květnový úplněk.Pro budhisty na celém světě velký
svátek,který právě se vyznačuje velikou smířlivostí a vlastně svátkem lásky
a porozumnění všech živých bytostí na celé planetě.
Co je to v nás křesťanech,židech a jiných náboženských vyznáních našeho kulturního okruhu zaseto za ponurou nenávist a které světové instituce
poštívají i když někdy podloudně a skrytě k všeobecné nevraživosti.
Ne nadarmo se říká , rozděluj a panuj !!! Tady někde jsou počátky a kořeny.
Vím,že si budete myslet,co nám ten bloud hlásá!!! Zase nějakou lásku,klid,rozum,
mír,pokoru,snášenlivost a jiné.
Ale,co se nalézá ve Vašich duších,když zde jste schopni plivat na stránkách
po mém soudu docela rozumného Zvědavce,takové nepatřičnosti.
Není chyba v panu Stworovi,že někdy napíše nějaký názor,který je kontraverzní.
Je chyba ve Vás,kdo mu neumíte slušně a z patřičnými argumenty oponovat
a eventuelně změnit jeho názor.Jinak se začnete pohybovat mimo slušnou lidskou
společnost a velice Vás prosím , neobtěžujte jiné čtenáře Vašimi výlevy,
které povětšinou poukazují na Vaši duševní bídu.
U nás na Žižkově se říká: Nemluv s volem o sobotě,když jde v pátek na porážku.
Prosím o prominutí,že jsem si vypůjčil lidové rčení, ale je velmi pádné.

1950

30.05.2002 07:33

Ostny nenávisti

Ostny nenávisti

Peleška Milan 195.?.?.?

Ještě jsem se zapomněl uceleně vyjádřit k některým otázkám,které zde často zaznívají.
Již jednou jsem zde položil zásadní dotaz.Kdo je to Žid? Jsem toho názoru,
že se mnoho z Vás mýlí.Prosím pro jasnou a průhlednou argumentaci,by bylo
docela přesnější změnit způsob názvu.Jinak pohled na faktickou stránku zůstane
stejný.Žid je příslušníkem nějaké komunity,která má některé společné znaky.
Dříve to bylo především náboženství a jeho výklad,který vedl některé příslušníky
židovské obce na morální scestí. /Lichva,nadřazenost,neúcta k morálním hodnotám
nežidovské populace a mohl bych vyjmenovat další velmi nelichotivé atributy/
Postupem času jsou všechny tyhle nepěkné způsoby chování , které byly dříve
vytýkány Židům, přijaty obecnou společností jako normy a uznávané vzorce chování
takzvaným tržním hospodářstvím bez přívlastku / bez kontroly /.
V tomto systému je především kalkulováno s chamtivostí lidské populace a tato
nepěkná vlastnost je ještě podporována všemi možnými prostředky. /Reklama,televize a media vůbec/.
Z ekonomického hlediska je velikým a těžko řešitelným problémem takovou eskalaci
nekontrolovaného konzumu vůbec zastavit anebo jenom přibrzdit.
Takže si dnes obecně ztěžovat jenom na Židy je odvádění problému kamsi jinam.
Způsobem jednání začínáme být vinni na tomto stavu světa a společnosti všichni
z našeho severního hospodářského uskupení na planetě.
Někteří Židé a zvlástě jejich epochální postuláty /komunismus je židovská idea/
jsou hodně na vinně ,ale obviňovat světové židostvo z jakéhosi spiknutí je
doopravdy hloupost.
Spíše než zbožných Židů bych se obával tzv. bílých Židů,kteří nemají žádné
skrupule a jejichž rukopis je jasně na této planetě již patrný.
To oni podporují zločinnou vládu státu Izrael s premiérem Sharonem v čele.
Kdo dnes ovládá kapitálově globalizující se světové hospodářství a nechce si
připustit odpovědnost za obecně známé neduhy planetární ekonomiky je po mém
soudu zločinná osoba a bude také po zásluze potrestána.
Žádné stromy nerostou do nebe.Ještě nějakou dobu asi potrvá,než dojde ke zvratu,ale jsa přesvědčením optimista, nepředpokládám, že dojde k nějaké
katastrofě, jak je porůznu hlásáno.
Svalovat všechny neduhy našeho bolavého světa na Židy je nerozumné
i když za mnohé mohou.Jenom je vždy nutné poukázat adresně na osoby
a instituce, jenž onu dnešní bídu světa zavinily.Jde to těžko.Mnoho z nich
je schováno za politiky a další různé překupníky ze světovou mocí.
/Banky,tajné služby apod./
Asi společnost bude potřebovat nějaký čas ,než se vyvine a zbaví takového
balastu, který ji poškozuje v jejich základních funkcích.
Ve Švejkovi je krásná věta. Člověk si myslí že je gigant a přitom je hovno.
Hašek byl veliký a moudrý muž.Přeji všem hezkou neděli!!!

1952

30.05.2002 22:00

Ostny nenávisti

RE: Ostny nenávisti

Peleška Milan 62.?.?.?

Svete podrz se, ten ubohy pisalek Stwora, ze sebe dela hrdinu na
urovni Karla Capka !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ten Stwora, ktery nema zadne vzdelani, ten Stwora ktery nema ani
kapku profesionalni etiky, ktery pise rasisticke clanky o Zidech, ten se
srovnava s Karlem Capkem. Lidska drzost, nema opravdu mezi. Stwora a Capek.

Tohlevelikarstvi nema obdobu. To je jako kdyby se malir pokoju srovnaval s Leonardo da Vinci.Kolik to narcisismu v par radkach.
A nakonec paradox, pise, ze mu vlastne nepratele delaji dobre
!!!!!!!!!!
Prosim vas nechte se vysetrit, jaka je vlastne vase personalita ????
Pod kolika maskama tady vystupujete?
vas velice rozezleny anonym

Vážený pane Anonyme,
asi budete stále tentýž,ale opravdu nejste na takové úrovni,aby jste se
mohl pod svoje dílka podepsat? Pan Stwora je podepsán,dokonce vyobrazen.A vy nic.Čeho se obáváte? Kdo Vám může ublížit?
Podle mého soudu nic tak špatného nepíšete,aby jste se nemohl podepsat.
A celý Váš názor získá větší sílu. Pokuste se přemýšlet.Nikdo nemá nějakou absolutní pravdu.Ani pan Stwora. A to je základem diskuze.Ale takové názory,že Stwora nemá žádné vzdělání, jsou malinko přihlouplé.To jste jistě napsal schválně,abyste nás všechny pozlobil.Proč Vám takové útoky dělají radost? Možná si myslím,že určitá porada s odborníkem na psychiatrii,či psychologem by Vám prospěla. Nemyslím tento návrh špatně.Je to upřímné.Jinak Vás zdravím.

1954

31.05.2002 01:48

Technická poznámka k puncování příspěvků čtenářů

Technická poznámka k puncování příspěvků čtenářů

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážení diskutující,
nemáte ani jeden pravdu včetně pana Stwory.Známkovat si můžete co chcete
a jak chcete.To není nic proti ničemu.Jenom Vás velice zdvořile a důrazně
žádám,zanechte jakýchkoliv pokusů kohokoliv vylučovat z možnosti si říci
na těchto stránkách co chce.Je to někdy poněkuď únavné čísti obhroublosti
a rozmanité vulgární výlevy,které jsou velmi výrazným důkazem o společnosti,
i když hlavně spíše hovoří o nedostatečném vzdělání autorů / vzláště pán,
který vystupuje pod značkou anonym má zcela jistě vzdělání,ale já ho typuji
tak asi na tři měsíce tanečních a tím jeho studium skončilo - nechci ho urážet,
ale to je skutečnost /a jejich duchovním rozpoložení.
Prosím zvažte všichni,kteří čtete stránky Zvědavce a pana Stworu žádám vzláště.
Pokuď budete někoho vylučovat,potlačíte princip kauzality,který je hlavním
postulem všeho našeho konání.
Pro neznalé se pokusím názorně vysvětlit.Pokuď nebude existovat ano nebude ani
ne.Pokuď nebude existovat den nebude existovat ani noc.Pokuď nebude na světě
existovat zlo nemůže existovat ani dobro,protože potom dobro nejde k ničemu
přiřadit i když připouštím,že dobra by mělo býti daleko více než zla, ale ono
to bývá zhusta zrovna opačně.Proto prosím o zachování přirozeného stavu věcí
na těchto stránkách.Neznám ani dobrou technologii,která zaručí,co je v pořádku
a co už není v normě,jelikož žádná norma nemá proti nejmocnějšímu filosofickému
systému kauzální komparace / příčinnému srovnávání /potřebnou váhu a vysokou
míru spravedlivosti.
Možná si budete myslet / již si v duchu pročítám ty všelijaké příspěvky,které
mojí osobu posílají do řitní tmy /,co tady ten trouba kecá za vymyšlenosti,ale
veřte,že základ každé sebeprimitivnější demokracie,je možnost,aby kdokoliv,mohl
říci cokoliv a to i velice vulgární formou.
Hodně jsem byl po světě a mohu odpovědně prohlásit,že mnoho moudrých názorů,jsem
si vyslechl od úplně obyčejných lidí,takřka na konci lidské společnosti,jejichž
slovník se bez uzardění nedá reprodukovat a přesto mají více pravdy,než my všichni tady dohromady.Jenom třeba měli smůlu,že se narodili v blbé rodině,
jestli mě rozumíte anebo spíše chcete rozumět.
Mohu uvést i příklad z naší literatury.Jde o román "A bude hůř..." od Jana Pelce.Tohoto autora zachránil Pavel Tigrid / vydavatel Svědectví / v Paříži
v zimě na výdechu podzemní dráhy mezi bezdomovci v naprosto zuboženém stavu
na pokraji smrti.Každému z Vás ,co čtete Zvědavce doporučuji si tuhle knížku
obstarat a přečíst.Je to krutá výpověď o společnosti a mohu Vám zaručit,že
si obohatíte slovník o taková slova,nadávky a vulgarismy o kterých nemáte ani
ponětí.Právě z těchto a dalších důvodů se přimlovám za naprosto otevřený přístup
k těmto stránkám a prosím ,aby si do něj mohl psát kdokoliv a cokoliv.
Jenom tak bude zachováno právo i pro ty osoby,které zneužívají možnosti někomu
anonymně nadávat. aby se vyjádřili.Slova , vážení , ta nevraždí !!!
Překousnětě hloupost některých spolubližních a mějte se rádi

2049

31.05.2002 20:11

Byrokracie vládne

Všichni musíme být stejní

Peleška Milan 195.?.?.?

Nevím,zda se přesně strefím do problému,který je zde popsán.
Prvním je určitá míra kontroly jednotlivce společností.Stěžovat si jenom tady
na těchto stránkách je hodně málo.Je docela snadné postavit se systému,který
Vás utlačuje.Nebát se a nekrást.Známé heslo Masaryka zde neplatí.
Poradím panu Stworovi jak se dostane k oné kýžené kočičce.
Ať tam jde znovu a kočku si vezme a jde domů.Může v onom útulku vzniknout nějaký
drobný konflikt,ale když dojde na lámání chleba, třeba na policii docela drze
může tvrdit,že mu útulek odmítl kočku vydat,ačkoliv je jeho.
Při té příležitosti bych onu dámu ještě jemně nakopl do pozadí, aby se probudila.Mohu Vám pane Stwora zaručit ,že se Vám nic nestane a kočku si odnesete domů.Chce to pouze trochu odvahy.
Podrobný návod na provedení je prostý.Přijdu z přepravní schránou na kočky.
Když je mně kočka předváděna,strčím ji do přepravky a odejdu.
Nikdo mně v tomto případě nemůže bránit.Je to drsný návod,ale účinný.
Jsem v právu.Chci zachránit drobného tvora před zkázou.Morálně jsem čistý!!!
Je zde ale druhý pohled na celou záležitost a ten je daleko vážnější a nevyzní
takhle vesele pro naši dnes již do velké míry zparchantělou lidskou civilizaci,
co se týče ve vztahu k ostatní přírodě a všemu živému vůbec.
Začnu vlastním příkladem.Chodím rád do přírody,do lesa na houby anebo se jenom
tak projít po lukách a horách.
Čím jsem starší,tím větší si dávám pozor,abych pokuď možno,žádného živého tvora
i sebemenšího nezašlápl nebo nějak nepoškodil,protože nevím ,proč je onen tvor
na světě.Já jsem ho nevymyslel,ani nestvořil a proto nemám žádné právo ho ničit
a také a to zde podtrhuji,usilovat o omezení jeho svobody.
Hodně si asi rozlobím všechny pejskaře a chovatele čehokoliv živého,ale můj
názor je v této věci velmi puristický.
Odmítám nadřazenost člověka nad přírodou a proto jsem proti zneužívání všech
jiných živých organizmů.Třeba u psa je to jeho schopnost chování ve smečce,
kde jeho majitel představuje nadřazenou bytost - vedoucího smečky.
Je to obecný a těžko řešitelný problém.Přemnožené lidské plemeno si nárokuje
zacházet na této planetě s jinými živými bytostmi jako s věcmi.
Nejsem vegetarián,ale přemíra požívání tkání jiných živočichů je také pokleslým
znakem naší jinak "skvělé" civilizace.
A další aspekt je také hoden zřetele.A co když mají také jiní živočichové
podobný duchovní základ jako člověk.Co potom?Jak krutě ubližujeme nejenom
všemu živému,ale také sami sobě !!!
Těch otázek se v mysli vynoří více,než jsem schopen na této ploše popsat.
Je dosti kruté,že obecné sobectví a sebestřednost lidí se projevuje i ve vztazích ke zvířatům.Začíná to tím,že zájmy mého psa jsou nadřazeny nad zájmy
jiných obyvatel města /pokousání,znečisťování - dva případy dětí usmrcených
psy varují - nemůže za ně pes,ale majitel - majiteli se dohromady nic nestane -
dva roky fešácké basy za smrt z nedbalosti - co si na kom vezme rodič,který
přišel o dítě /.Ale jinak si můžete chovat co chcete.

2075

04.06.2002 17:31

I. Pravdivé lži o americké pomoci Izraeli

RE: Žádost

Peleška Milan 195.?.?.?

Chtěl bych všechny diskutující požádat, aby nesklouzli do rasistického
tónu. To, že tady rozkrýváme obchodní praktiky jisté skupiny, nám
nedává právo využít toho ke generalizovanému osočování tohoto etnika.


Pamatujte, že každou urážkou sami této skupině poskytujeme argumenty,
které oni pak velmi šikovně používají k udušení každé diskuze na toto
téma.


Děkuji.
Chtěl bych se připojit k prohlášení pana Stwory.Nejsem zastáncem nějakého
osočování kohokoliv,ale jakási pomoc a sounáležitost mezi Židy je opravdu
nadstandartní a někdy překračuje zdravou míru a bohužel i míru vkusu.
Světová ekonomika je velmi složitá a dostat se ke kořenům těchto jevů
negativního působení různých skupin je po mém soudu hodně svízelná.
V globálním hospodářství má vliv těchto skupin někdy i zničující podobu.
Nejsou to jenom Židé i když v převážné většině mají rozhodující vliv a již to
vůbec nemusí být na první pohled organizace,které vypadají židovsky.
Článek,který je zveřejněn pouze v číslech uvádí fakta,která tento jev potvrzují.
Nikde v něm není ani slůvkem hovořeno o nějakém útoku na Židy,takže bych
požádal diskutující,aby zachovali zdvořilý tón příspěvků.
Možná,že trochu pozlobím další čtenáře,ale mohu také doložit čísly,že některé
nadnárodní společnosti se chovají ještě hůře než Židé a jejich nátlak na
politiku a obecné dění je přímo děsivý svojí destruktivností a hlavně
neomaleností,jak tyto své rejdy po světě provozují.
Asi se to naučili od Židů jimž jsou tyhle praktiky přisuzovány od nepaměti,
ale dnes je již předstihli a máme se na co těšit.
/ Staří Rotchildové již podporovali Napoleona a to je fakt,který nejde z dějin
vymazat. Rotchild - rudý prapor - neříká Vám to též cosi.I to je možno
v dějinách nalézti,že Židé mají lví podíl na vzniku světového komunismu.
Třeba to mysleli dobře ,ale špatně to dopadlo.
Doufám,že se již z těchto nepodařených experimentů tzv. sociální inženýrství
poučili a nepřipravují nám nějaké nové světové lahody.Komunismu bylo dost./
Víte ,milý přátelé a čtenáři,zkuste své štěstí hledat jinde než v penězích
a v bezbřehém konzumu.Pokuď se všichni anebo větší část lidí vykašle na hromadění zbytečností,tyhle všechny skupiny budou nahrané.
Nebudou mít komu prodávat a přestanou nás otravovat.Vím,že tak jednoduché
to zase není,ale každá kapka dobrá.

2111

04.06.2002 23:59

I. Pravdivé lži o americké pomoci Izraeli

RE: RE: RE: Žádost

Peleška Milan 195.?.?.?

Tak ted nevim, kdo vlastne ty Zidy tady nenavidi nejvice ?
Ale podle clanku pana radoby intelektuala, Milana Pelesky
to bude asi on sam :....společnosti se chovají ještě hůře než Židé a jejich nátlak na
politiku a obecné dění je přímo děsivý svojí destruktivností a hlavně


neomaleností,jak tyto své rejdy po světě provozují.

Asi se to naučili od Židů jimž jsou tyhle praktiky přisuzovány od
nepaměti,

ale dnes je již předstihli a máme se na co těšit.

A ja si vzdycky myslel, ze nejvice nenavisti k zidum je u pana Stwory
ci pana Jirky ci tu a tam intoxikovaneho Stepana a on je to pan,
ktery

tady pise o .......... "principech kauzality jako hlavnim postulatu
naseho

konani " ......

Je neco hrozneho cist na jedne strane kus filosofie a na druhe strane
videt v rukou pana Pelesky palcat s kterym jde pri prvnim zidovskem
pogromu rozbijet hlavy Zidum v ghetu .............protoze "oni jsou
ucitele vseho zla "

stydte se pane Pelesko


vas Anonym (zase)

Vážený pane anonyme,
nemáte pravdu a mně je srdečně jedno zdali se představujete či nikoliv.
Mám mezi Židy dost přátel na to ,abych si dovolil podobné komentáře.
Nejsem intelektuál a to ani rádoby.Možná,že jsem pro zjednodušení ve svém
komentáři skouzl ke zevšeobecňujícímu názvu "Židé".To jak jsem pospíchal
odpoledne,ale je nutné si zde poznovu položit otázku,kdo je to Žid.
Určitě bych tímto názvem netaxoval prosté občany státu Izrael anebo občany
jiných států ,kteří se aktivně zúčastňují židovského náboženství a lze je
proto považovat za Židy podle náboženského vyznání.To je velice důležité!!!
Ve svém příspěvku myslím Židy opravdu s velkým Ž,kteří se jako klany podporují
ve světovém obchodě od nepaměti a do jisté míry oni tito Židé,které lze hravě
oddělit od ostatních Židů,umělců,vědců,filosofů a jiných velkých duchů tohoto
světa,vlastně zavinili duchovní zmar této civilizace,jenž je po mém soudu
na scestí a za chamtivost těchto Židů s velkým Ž a lidí,kteří je již
v neblahém konání předstihli,jednou zaplatíme všichni.
Doufám,že jsem Vám trochu poodhalil způsob mého přemýšlení.
Všichni Židé doopravdy nejsou černí,ale jsou mezi nimi velice čertovská kvítka!
Omlouvám se Vám pane Anonyme a doufám,že již k mé osobě necítíte žádnou zášť,
neboť to by mně opravdu mrzelo.Myslím to upřímně.
Pokuď chcete jsem ochoten s Vámi rozmlouvat i osobně ,protože dobrého slova
je opravdu v tomto světě pomálu.Můj email je peleska@emeil.cz.
Lepší než písmenka je opravdu telefon.Pošlete číslo - zavolám obratem!
Můj Praha 22710911 , mobil 0604 835235.
Jsem Vám kdykoliv k dispozici a můžeme si opravdu od srdce popovídat.
Nehájím svoje názory do krve,ale když mně přesvědčíte rád se Vám omluvím!
Hodně jsem studoval historii židovského národu a mohu Vás ubezpečit,
že k antisemitským názorům mám zatraceně daleko a antisemity samé nemám rád
a považuji je za hlupáky.Někteří Židé jsou však tasemnicí světa!!!

2113

05.06.2002 00:06

I. Pravdivé lži o americké pomoci Izraeli

I. Pravdivé lži o americké pomoci Izraeli

Peleška Milan 195.?.?.?

Moje správná adresa je
peleska@email.cz

2114

10.06.2002 01:29

Kolik jazyku znáš, tolikrát jsi člověkem...

Kolik jazyku znáš, tolikrát jsi člověkem...

Peleška Milan 195.?.?.?

Tak vůbec nevím,jaký zaujmout k tomuto mozkovému průjmu postoj.
Je sice pravda,že nějaké odlehčení je dobré,ale nemůže přece být tolik stupidní.
Přečtu si lecos a rád,ale nějaká míra by mohla být zachována.
Tohle vážně není nic,jenom plácnutí do vody.
Snad jako možnost slovní gymnastiky a to je asi vše.

2164

12.06.2002 00:00

Takové docela normální (estébácké) ministerstvo

Takové docela normální (estébácké) ministerstvo

Peleška Milan 62.?.?.?

Já bych ještě nějaké ministerstvo klidně v USA přidal,jenom aby již konečně
někdo hodnověrně odhalil a také příčinně popsal ,jak to bylo 11.září.
Dneska už ví každé malé dítě,že si údajné teroristy CIA a FBI vycucala
z prstu.Když najdu cca 24 hodin po útoku odložené automobily s arabskými
leteckými návody,jak lépe pilotovat dopravní letadlo,poněkuď to hodně zapáchá.
Připomíná mi to důkazy komisaře,který vyšetřoval ve filmu "Růžový panther".
On někdo skutečně obě budovy WTC sundal,ale kdo seděl za kniplem v kabině,
to jsem se ještě od nikoho hodnověrně nedozvěděl a asi hned tak nedovím.
Podobně je dodnes vyšetřen atentát na JFK.
Ministerstvo pro informace může být opravdu veliké,ale je podstatné pod jakou
je kontrolou.Když je Amerika tak zámožná a může si dovolit živit tolik
byrokratů,nechť to dělá,ale není možné aby se tento moloch vymkl politické
kontrole kongresu,vlády a dělal si, co se mu zlíbí.
Zde je problém.CIA byla již několikrát vyšetřována pro závažné a kriminální
skutky./Nikaragua,Irán,Kuba - pašování drog,pašování zbraní,finační operace
na podporu podivných vlád atd./ Neměla schválené akce a dělala si co chtěla.
Bohužel vše nasvědčuje tomu,že se omočila i v událostech 11.září.
V kongresu USA to hodně vře a budeme asi v příštích měsících hodně překvapeni,
co všechno vyleze na světlo a kdo všechno měl zájem na událostech 11.září.
Kdo prodával akcie leteckých společností a jiných podniků a poté se zalekl
a potom si vůbec nevyzvedl zisky / cca 2,5 Mio dolarů /.
Kdo věděl o útoku na WTC.Důkazů o těchto skutcích je již shromážděno dost.
Nechci zde předpokládat nějaké velmi rozsáhlé spiknutí,ale je zcela zjevné,že
tak jak jsou nám servírovány události 11.září se nestaly.
Na základně na Kubě kde sedí v klecích zatčení Arabové mně chybí jejich pomahači
a spolutvůrci obludného útoku na WTC z řad právě CIA a jiných organizací,
možná i někdo z vlády se omočil.
Nehledejte spiknutí ,tam kde není.Většinou je všechno daleko jednodušší,než
si myslíte.Jsem přesvědčen,že pouze několik lidí ve špičce těchto organizací
ve spojení z lidmi,kteří takové akce jsou schopni financovat,stačí na uspořádání
podobného divadla.Potom ,když se to provalí se vlastně musí lhát,aby se alespoň
na čas vůbec zachoval sám systém.
Dnes právě v informační době není jednoduché ovládat všechna media.
Prostě nejde všem zavřít ústa.To mohli komunisté,ale pouze na čas.
Jsem proti tomu ,aby na těchto stránkách bylo někomu zamezeno se projevit
i kdyz z něj třeba blbost jenom kape !!!
To je právě ono špatné!!! I slepý pták občas najde zlaté zrnko.
Slova ta nevraždí.A každý člověk má právo se projevit a třeba i sprostě.
Je lépe když se takový člověk projeví,než aby byl umlčován.
Podle jakého klíče je objektivně rozhodnuto,co se může zveřejnit a co už nikoliv.Co má být potlačeno.Takové chování je formou zbabělosti.
Když se nedokáži adekvátně bránit,zamezím zveřejnění.
Když se komunistům něco nelíbilo, přišel zákaz!!!
A v USA někdo hodně lže!!!

2199

12.06.2002 04:59

Takové docela normální (estébácké) ministerstvo

RE: RE: Takové docela normální (estébácké) ministe

Peleška Milan 195.?.?.?

To je zajímavé, že najednou má teorie spiknutí tolik zastánců. Když
jsem o tomtéž psal tři dny po útoku, tak jste mne málem ukamenovali.
Pro zapomětlivé: www.zvedavec.org/prispevkySQL.php?clanek_id=175
(autorem je Gamaliel), www.zvedavec.org/zpravySQL.php?clanek_id=176
nebo www.zvedavec.org/zpravySQL.php?clanek_id=185.
Já nejsem zastáncem teorie spiknutí.Někde vznikl nápad zničit WTC.
Myslím,že se jenom našli někteří další,kterým tahle myšlenka vyhovovala
a nevadila i v její zrůdnosti.A oni ji nechali provést.Jenom přivřeli oči.
Můžeme se jenom domnívat,kdo všechno měl zájem.Nezapoměňte ,že společnost
a ekonomika se po roce 1990 dostávala do úpadku,protože skončili masívní
závody ve zbrojení.Když přestane být prosperita,začíná se propadat též
hierarchie společnosti a to je velice nebezpečné!
Je otázkou,co je horší?Permanentní válka,anebo stav,který se jí podobá
a na druhé straně propad do krize a její těžké destruktivní působení na
společnost jako na celek.Je sice trochu zvrácené vyhánět čerta ďáblem,
ale co je na demokracii to nejhezčí,že tuhle možnost připouští.
Nemám valného mínění o vládě USA,ale nikdo netuší,proč došlo k onomu
přihmouření očí.Těch důvodů je více.Také proto nejde hovořit o spiknutí.
K úplně poctivé analýze událostí 11.září ještě nemáme dostatek podkladů.
Jenom víme,že nám vládní vykladači "nafukují hlavu".Ale proč,to jsem hodně
na rozpacích.Nebude jenom jeden důvod a asi také nebudou všechny negativní.
Společnost není v pořádku a nelze se divit,že by se její řídící složky tolik
měli lišit od ostatního pokleslého konzumem již duchovně zbědovaného
a někdy již doslova zblblého občanstva.Proč si vlastně máme hrát na lepší?
Jenom sklízíme,co necháváme jako společenskou morálku působit již řadu let.
Minimálně padesát let.Tržní společnost bez kontroly je pro velkou část obyvatelstva utrpením.Takže máme co jsme chtěli.A bohužel nevím,jak se budeme
chovat v budoucnu.A to všichni.Možná jsou vyjímky,ale kolik jich je.
Kdo z Vás nepodléhá v té či jiné podobě bezbřehému konzumu,který je neobyčejně vlezlý a útočí v člověku na jeho horší stránky.
Lze hovořit v přeneseném slova smyslu o spiknutí všech nás ,proti nám všem!!!
Dopustili jsme stav,aby se nemorálka a nedobro stalo normou společnosti
a potom si stěžujeme na důsledky.Nevím zdali budu alespoň malinko pochopen,
spíše budu vypískán,ale od některých troglodytů,kteří komentují tyhle stránky je to vyznamenání.Od těch si nechám rád nadávat.Jsem zvyklý.
Málo je na světě lásky.Za peníze koupit nejde a v apatyce ji nenajdeš.
Všichni jsme spiklenci.Jeden víc a někdo méně,ale možná si zítra řekněte,já bych
už chtěl žít nějak jinak.Ale svěrací kazajka úspěchu Vás škrtí a pustit nechce!!
Tak již bylo dosti napomínání a přesto doufám,že společnost v brzku prohlédne
a začne se pomalu napravovat a měnit se.Moc bych si to přál.

2205

20.06.2002 22:36

Jak pokořit zmrda

Jak pokořit zmrda

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážení besedníci,
článek je slušnou analýzou,avšak nemohu si pomoci ,český jazyk zná a umí
používat rozmanité a daleko barvitější pojmy pro zde popisované konání
lidského snažení,či spíše předstíraného snažení.
Nevím zdali slovo zmrd,nebo nedomrd,jak jsem se dočetl přesně popisují
stav a způsob jednání dotyčných osob z hlediska nazírání obecné sociologie.
Mohu toto výrazivo kvitovat jako humor,či jako specifickou poetickou formu
jazyka,protože vulgarismy do jazyka patří /argot,sleng apod./,ale popisnou
a vypovídací schopnost příliš velkou nemají.
Sebestředný bezcharakterní kariérista,neštítící se pro získání výhod
jakýchkoliv prostředků je pouze malou ukázkou upřesnění oněch vlastností,
zde popisovaných.
Jenomže slovo zmrd je vlastně v tomto případě zkratkou.
Nechci být chápán,jako nějaký staromil nebo purista jazyka,ale přeci jenom
nejsem nadšen použitím takových výrazů a i přes zcela jistou kvalitu
analytickou,jde zjevně o devalvaci na poli výraziva.
Proč by pan autor nebyl tak laskav a nenapsal ještě jednu verzi bez vulgarismů,
jelikož potom by opravdu vyšla najevo kvalita popisovaných jevů.
Možná by taková studie byla zveřejněna pro širší obec a také by měla větší
účinek poučný a výchovný.Za pokus to stojí.
Jinak hodnotím i takový počin kladně a je dobře,že si lidé všímají podobného
druhu jednání a nejsou k němu lhostejní.
Bohužel musím také konstatovat,že podobné praktiky ve společnosti jsou
přímo systémově podporovány bezbřehým až odporně útočným způsobem konzumu bez
kontroly a vlastně generují v určitých typech lidí vlastnosti
zde popisované.Také soutěž bez pravidel a mantinelů vede k těžkým poruchám
v chování uvnitř kolektivů a bohužel i k deformacím jedinců,které jsou také
zhusta umocňovány patologickou výchovou zde popisovanou.
Ale to je na jiný druh článku a nesouvisí přímo z tématem.
Děkuji za obvzláštnění těchto stránek a přeji autorovy více inspirace
ve slovesné formě.

2380

21.06.2002 10:48

Jsou politické strany typické svou fiskální politikou?

Jsou politické strany typické svou fiskální politi

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážení pánové nechci se pouštět do ekonomických polemik,ale použiji
velmi trefného příměru,který je výrazně dokreslující tuto zde popisovanou
skutečnost.
Když chci,aby kravička pořádně dojila,musím jí nejdříve dát pořádně
nažrat.Jinak se dobrého a tučného mléka nedočkám.
A stejné je to s národním hospodářstvím u nás.
Jistě by se nechalo více šetřit,možná,že se rozhazuje přespříliš,
ale vzestup a růst hospodářství je v ČR patrný.
Je to otázka míry,kolik opravdu vrhnout prostředků do hospodářství,
ale to nechávám na úvahu renomovaných ekonomů.
ODS prokazatelně zavinila umožnění rozkradení části národního bohatství
a proto ji také voliči vystavili účet,myslím,že spravedlivý.

2389

23.06.2002 23:12

USA: Lidé mohou být uvězněni bez obvinění a neomezeně dlouho

USA: Lidé mohou být uvězněni bez obvinění a neomez

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážení pánové /Mikin a Moraváček/,
je hezké jaký máte bohulibý zájem o motivy psaní pana Stwory.
Ale jak je vidět,bude asi jediný lék na Vaše nevymáchaná ústa ,abyste
dostali náhubek.Hodně jsem se na těchto stránkách přimlouval za svobodu slova.
Jenomže Váš zájem není diskutovat,ale pouze /prosím za prominutí,jiné lepší
slovo nemám / nasírat.Chvilku je možné vydržet Vaše výpady.Ale přeci jenom
trpělivost má své meze.Pokuď se vydavatel těchto stánek rozhodne Vám zavřít ústa,
vůbec se mu nebudu divit.Existuje takové přísloví.
Jak se do lesa volá,tak se pravou nohou kope.A vy jste doopravdy zralý
na pořádné nakopnutí do řitě,možná,že i někam jinam.
Článek,který pan Stwora napsal, jednoznačně pouze pojednává o určitém
stupni benevolence státní zprávy USA.Nemám úplně ucelený názor na celou
záležitost,ale co vím a nejsem sám ,kdo dnes celkem bez zábran hovoří
o pozadí útoku na WTC,jako o hodně podivném.Myslím si, že vláda USA a její
orgány se v celé věci dopustili fatálních chyb,protože nedokázali včas odahalit
pozadí těchto zločinů,kde nejspíš také budou namočeny některé vládní špičky.
O pozadí a hlavně důvodech se lze pouze dohadovat.
Je jasné,že z hlediska politického je nutné nějakého viníka nejít, ať už je to
kdokoliv.Nemyslím,že je nutné se zde pohybovat v nějakých ideologických
disciplínách./Židé,arabové a další./
Tady jde pouze o prachy.V tom je největší svinstvo,že morálka a cynismus
některých finačních kruhů, jde tak daleko,že pro ně zavraždit cca 3 000 lidí
je legrace.Politiky mají zakoupené,tak jaká pak starost.
Od zavraždění J.F.K. to jde s kontrolními mechanismy v USA hodně s kopce.
Ona celá civilizace nějak kulhá ,ale k USA celý svět zhlíží jako k nějakému
ostrovu svobody a dalších kladných vlastností,ale zdá se ,že jde o mýtus.
To je pánové na pováženou!!!
A nějaké držení udajných ,či skutečných teroristů bez soudu ve vězení
je pouze malý detail i když bych nechtěl být v jejich kůži.

2431

28.06.2002 23:02

Začínám cenzurovat příspěvky

Začínám cenzurovat příspěvky

Peleška Milan 195.?.?.?

Tak přesně nevím na kterou stranu se postavit.
Smysl pro otevřenost velí,nechť se projeví všichni i oni sprosťáci,ale
bohužel jistá erudovanost říká opak.
Prostě zavřít ústa lidem,kteří mají s prominutím inteligenční kvocient
souměřitelný bedny s kytem a podle toho také vypadá jejich vyjadřovací
schopnost a nejenom ,že jsou hloupý a neinformovaní,ale ještě k tomu jsou zlý.
Při jisté již netoleratní míře zloby končí možnost svobody vyjádření.
Všem lidem se má nechat možnost se vyjádřit,ale když se opakovaně přesvědčíte
o špatných úmyslech dotčených jedinců,nezbývá než přistoupit k represi.
Když Vám někdo ukradne nějakou drobnost,tak někdy člověk mávne rukou
a řekne si,však jsem o tolik nepřišel
Jenomže když vám někteří lidé na těchto stránkách kradou soustavně čas,protože nic jiného jsme od Pána Boha nedostali,je na pováženou těmto lidem utnout
"típec",což si nakonec vysloužili.
Prostě Stwora se na... a mají po ptákách a svoji slinty si mohou psát
do bobkového listu.
Takový by měl být osud blbců,ale boj s blbostí je nekonečný a nikdy
nekončící proces,jak již řeklo mnoho lidí,mimo jiné pan Werich
a to byl po čertech moudrý pán.
Někteří blbý komunisté nám vzali kus života,vyhnali nás do ciziny,
kde bohužel je nutné zase zápasit s jiným druhem ještě podlejší
blbosti zvané bezbřehý konzum.Takže zápas s pitomci všeho druhu
je stále aktuální.
Přeji všem v tomto konání dosti sil a hlavně se nenechte otrávit.
O to hlupáci usilují!!!

2575

29.06.2002 00:44

Začínám cenzurovat příspěvky

RE: Panu Peleskovi

Peleška Milan 195.?.?.?

Objevilo se me vcera vecer na spodku stranky upozorneni, ze nemam
pravo posilat zadne dalsi prispevky. Ted to zmizelo, tak zkusim jeste
neco napsat.

Pane Peleska, jediny clovek, kteremu byl prispevek doted vyhozen, jsem
byl prozatim jen ja. Proto predpokladam, ze Vas posledni prispevek je
o mne.

Spocitejte si, prosim, vsechny utoky na mou inteligenci kterych jste
se v tom, na Vas velice kratkem clanecku dopustil. A pak vsechny
nadavky.

Myslim, ze by jste si zaslouzil prvni varovani od vydavatele.....
Mikin

Vážený pane Mikine,
když myslíte,že jste to právě ten o kterém jsem psal,potom Vám nemohu
pomoci,ale možná bude přeci jenom lepší se zamyslet,zdali jste někdy
nesklouzl do vyjadřovacích způsobů,které jsem popsal.
Já nevím,ale pročpak jste jeden z těch ,kterým bude zapovězeno se na těchto
stránkách vyjadřovat.
Začněte prosím u sebe.Já jsem použil tvrdší tón,i nadsázka zapracovala,
ale za všechno si obyčejně může člověk sám.
Proč asi je Vám upíráno se vyjadřovat na těchto stránkách?
Já jsem nevšiml konkrétně u Vás ,že píšete nějaké nepěkné věci.
Také jsem všechno nečetl.Takže vyzývám pana Stworu, když někomu
zakáže technicky publikovat na těchto stránkách,aby na konkrétním
příkladě ukázal za co.Potom bude vše OK.
A nikdo si nebude stěžovat,že je nazýván blbcem pro nic zanic.
Já jsem vážený pane Mikine také někdy blbec a ani často nevím,jak jsem
k tomu přišel.Tak už to na světě chodí.
Jenom si vždycky člověk musí uvědomit,proč je blbcem,v té dané chvíli
a situaci.Jenom se prosím neberte zas tak vážně.Můžete klidně Stworu
i Pelešku poslat do pr... a budete mít klid na duši.

2577

29.06.2002 21:36

Stydím se za Zvědavce

Stydím se za Zvědavce

Peleška Milan 195.?.?.?

Nestydím se za Zvědavce.Je udělán dobře a na úrovni jak grafické ,tak obsahové.
Jenom někdy pan Stwora sklouzne do hloupých témat.Myslím,že pokuď zrovna není
vhodný materiál k uveřejnění,je lépe nechat časovou prodlevu,než psát věci
za každou cenu.Když teď budu mít v létě více času,přispěji také nějakým příspěvkem,abychom se nemuseli za Zvědavce stydět.

2599

18.07.2002 00:19

Nadlidé z Ameriky a Izraele nepodléhají lidským soudům

Nadlidé z Ameriky a Izraele nepodléhají lidským so

Peleška Milan 62.?.?.?

Několikrát jsem již na těchto stránkách uváděl věci na pravou míru.
Prosím nesměšujte Američany jako občany a vládu USA.Často v příspěvcích
čtu zjednodušení - Američané,Židé - je to nepřesnost,která není úplně
v pořádku.Mnoho občanů státu Izrael a USA nesouhlasí s tím ,co dělají jejich
vlády.Bohužel uzurpační systém je dnes tak propracován,že i hlasy slušných
lidí v těchto státech jsou umlčeny způsobem,který se příliš neliší od
totalitních praktik.Vy si vlastně můžete jako občan říkat co chcete,
jenomže onu mediální pravdu mají Ti ,kteří vlastní media. /Skoro všechny
rozhodující zdělovací prostředky jsou v rukou některých Židů !! Ne všech!!
Některých smrdutých Židů,kterým nemohu přijít ani na jméno!!!
Nejsou všichni Židé stejní!!!Jsou slušní občané státu Izrael,mám mezi nimi
i přátele.Všichni jsme na stejné lodi.
Proč mám tolerovat nějaké hajzlíky,kteří my pořád otravují svět a pro něž
je nějaký mezinárodní soud k smíchu.
Je krutou pravdou,že za války zahynulo mnoho Židů,ale asi ne těch pravých!!!
Židé,které opět musím nazvat "někteří",kteří byli po právu odsuzovány
za podporu válečného úsilí / zbraně jsou moc dobrý kšeft /,bohužel neskončili
v plynových komorách.Povražděni byly skoro pouze nevinní a chudí Židé z Polska,
Běloruska a jiných zemích Evropy, ale Ti Židé,kteří měli spoluvinu na rozpoutání obouch světových válek se raději přestěhovali někam do klidu,
hlavně do Velké Británie a USA.Neplatí tento model absolutně,ale bohužel
je na něm mnoho pravdy.Stejně není možné přistoupit na černobílý model vidění
světa podle pravidla,že mezinárodní soud může mít absolutní pravdu.
Vůbec jakýkoliv soud může snadno pochybit.Záleží na tom jakým způsobem jsou
mu předkládána fakta.A jsme opět v bludném kruhu,protože pravdu mají Ti a to
bohužel platí i o soudu,kteří ovládají veřejné mínění prostřednictvím
zdělovacích prostředků.
Když o někom budu do omrzení ve všech novinách a televizích takřka na celém
světě opakovat třeba,že je terorista ani případný soud není ušetřen ovlivnění.
Kdo ví dnes kdo je opravdu Bin Ladin.Četl jsem o něm,že je to největší netvor
na světě,supervrah a vůbec všechna média se předhánějí,co nejhoršího o něm napsat.Já jenom vím ,že byl vycvičen CIA a asi se nějak chlapec nepovedl.
Prostě nejspíše prohlédl,co je CIA za "veselou" organizaci a k čemu všemu
je používána.Proto také není možné ,aby takové a podobné akce přeskoumával
nějaký nazávislý mezinárodní soud.Nemám iluzí,že další tajné služby by byly
na lepší morální úrovni/potopení lodi GREENPEACE francouzskou tajnou službou/,
ale bohužel americká je nejmocnější a z největšími možnostmi.
A největší legrace je ,že si celý tenhle "bordel" propojení vlád s tímto
svinstvem platíme.A zároveň jsme stále ubezpečováni,jaké je to všude bezvadné,
jenom kdyby těch zavilých teroristů nebylo.Jenom Vás všechni milý čtenáři
na konec mohu ubezpečit,že opravdu na rakovinu této současné situace na světě
neznám žádný lék.Na rakovinu se bohužel většinou umírá!

2872

18.07.2002 19:14

Nadlidé z Ameriky a Izraele nepodléhají lidským soudům

RE: Nadlide z Ameriky a Izraele nepodlehaji lidsky

Peleška Milan 195.?.?.?

Souhlasim s vami, ze je potreba prisne oddelene vnimat vladu USA a
Americany jako "narod". (Proto se mi moc nelibil obrat, ktery pouzil
na konci sveho clanku pan Stwora: "... proc nemam rad Ameriku ...".)
Amerika jako zeme (a naprosta vetsina jednotlivych Americanu) az za
tolik spatnosti bezprostredne nemuze. Hlavnim prohreskem Americanu
jako celku - pokud se to tak da rici - je IGNORANCE. Ignoruji metody,
ktere pouziva jejich vlada na ruznych mistech sveta, ackoliv vsechno
je - pro ne a pro ostatni svet - oduvodnovano vznesenymi slovy jako
"demokracie" apod. A ja opravdu neverim, ze by se vsemi temi metodami
souhlasili, kdyby s nimi byli konfrontovani tvari v tvar.


Prohreskem to nazyvam proto, ze prave Americane maji nejlepsi podminky
pro ziskavani nezavislych informaci. Vetsina domacnosti v USA si plati
internetove pripojeni, mnoho z nich dokonce "broadband Internet".
Jenze ho nepouzivaji tak, aby si opravovali pokriveny obraz sveta,
ktery jim predklada tech nekolik televiznich stanic se svoji agendou.
Svoji mentalni lenosti tak umoznuji, aby se delo to, co se deje.


Ale abychom byli objektivni - rizene medialni pusobeni v USA uz trva
nekolik generaci a je otazkou, jestli muzeme vytykat nejakemu
jednotlivci to, ze nekriticky veri tomu, co se mu predklada.
Koneckoncu, vyzkouseli jsme si to za dob pseudosocialismu - ono neni
jednoduche zit od malicka v temer uzavrenem systemu a rozpoznat
nepravdivost vsech oficialne prosazovanych "pravd". (A to jsme meli
snadnejsi situaci, protoze neprirozenost "naseho" systemu byla citit z
mnoha jeho projevu a take do zahranici - usvedcujiciho komunisty ze
lzi - bylo blizko.)


na rakovinu teto soucasne situace na svete neznam zadny lek.
Na rakovinu se bohuzel vetsinou umira!

Zajimave prirovnani. Ale lek asi existuje - a i zdejsi diskuse muze
prispet k tomu, ze casem vic lidi prestane sledovat televizni
virtualni realitu a bude se vic venovat te skutecne realite. Ale mozna
jsem moc velky optimista...


PS1: Vas zajimavy prispevek jste naprosto pospinil nekolika vyroky,
ktere bych od vas absolutne necekal ("Nekterych smrdutych Zidu,kterym
nemohu prijit ani na jmeno!!!", "Zide,ktere opet musim nazvat
"nekteri", ... bohuzel neskoncili v plynovych komorach."). Nenavist
neni dobry radce a jeji sireni rozhodne nikam nevede.


PS2: Nechcete vase prispevky clenit na odstavce (tak, ze mezi odstavce
zaradite volny radek)? Podstatne lepe by se cetly...


Nechci již příliš zapřádat diskusi.Dostal jsem několik velice sprostých
a útočných emailů.Asi jsem někomu šlápl na kuří oko.
Proto jenom na stručnou vysvětlenou i oné dámě.
99% Židů bylo odvlečeno a zavražděno v plynových komorách,jenom proto,
že 1% Židů svými penězi finacovali jakoukoliv špatnost na světě /již od dob Napoleona / a měli prsty v přímém válečném úsilí v 1. i 2. válce!
Tento fakt nelze opomenout!A toto je pokračování!

2886

21.07.2002 23:46

Jsem zneklidněn vývojem v České republice

Jsme zneklidněn vývojem v České republice

Peleška Milan 62.?.?.?

Ekonomická věda není guláš.Je pravdou ,že se sociální demokracie chová podle
svého programu "levicově".Jenomže ona něco zdědila.Ekonomická kriteria byla
při startu vlády ČSSD velice nelichotivá.Mohu celkem snadno na číslech doložit,
že se ČSSD čtyři roky vlády chovala pravicověji, než její předchůdkyně.
Abychom snad nezapadli do ekonomických teorií,je každému průměrnému sedlákovi
jasné,že pokuď chci aby kráva dojila musím ji nejdříve nakrmit!
A stejná,nebo velice podobná je situace v národním hospodářství.
Nejsem zastáncem ČSSD.Ani jsem je nevolil.
Správná ekonomická politika je jenom jedna.Není ani pravicová a ani levicová!!!
Zneklidňovat vývojem jsme se mohli po roce 1992,kdy začala špatná privatizace
z velké části zaviněná hloupou politikou především ODS,pod vedením V.Klause.
Bohužel,mnoho lidí národohospodářsky dobře vzdělaných a obeznámených V.Klause
a další zrazovalo z postupů "trh vyřeší vše","neznám špinavé peníze",
"kupónová privatizace","česká cesta" a jiná ekonomická zvěrstva.
Především V.Klaus a jeho bezpřívlastkové ekonomické postupy jsou tou hlavní
příčinou značných ztrát,které jsou až teď sumarizovány.
Abychom ale nechodili jenom kolem obecných dat je nutné jít na dřeň problémů.
Když poskytnu podnikateli na nákup továrny zdevastované komunistickým
hospodářstvím úvěr na 20% ,je jasné a každý to věděl,že tento podnikatel
nemůže takový úvěr nikdy zaplatit.Toto se dělo v masovém měřítku a někde
i záměrně.Odhadem bylo ztraceno cca 400 až 600 miliard korun.
Vláda,která je levicová a tedy sociální se bude muset pokusit vlastně pravicovou
politikou napravit chyby minulých 10 let a ještě zachovat vlastní program.
Není otázkou,co to bude stát a zda vstoupíme včas do EU,či nikoliv,ale zdali
se vůbec takový záměr podaří.Zadluženost je sice hodně bolavá pata,ale
pokuď je hospodářství na huntě,není konkurenceschopné,je vysoká míra nezaměstnanosti je každá polemika o vysoké míře zadluženosti lichá.
Báječný je příklad z bývalého NDR.Do hospodářství v bývalé NDR dodnes ze západu
Německa doputovalo neuvěřitelných cca 1000 miliard marek a ještě to nestačí.
Ve východních zemích SNR je 17% nezaměstnaných a stále se nedaří oživit
tamější hospodářství.
Závěr je jednoduchý.Bez přílivu kapitálu odkudkoliv není možné ekonomiku ČR
postavit na nohy.Zadluženost není kritérium zdravé ekonomiky.
Článek,který napsal pan Stwora ani nekritizuji,on je prostě trochu mimo realitu.
Ekonomika ČR je natolik malá,že není důležité kolik bude činit zadluženost,
ale nakolik bude v pořádku její schopnost zdravé produkce,která se nechá
uplatnit na světovém globalizovaném trhu!!!
Stejně konečné slovo budou mít banky,které by první křičely,kdyby se v organismu
státních financí dělo něco natolik nezdravého,aby byly ohroženy jejich peníze,
jenž jsou a jestě budou do ČR naivestovány.
Přál bych ČR ještě několik let takových masivních přílivů investic do ekonomiky,
jako za poslední vlády ČSSD,bez ohledu na míru dluhů.
Továrny nemají nožičky!

2938

22.07.2002 01:50

Jsem zneklidněn vývojem v České republice

RE: Jsme zneklidněn vývojem v České republice

Peleška Milan 195.?.?.?

Mam jen jednu
obavu: Z Nemcu. Z jejich eventualniho zajmu mit na CR pozadavky, jez
nakonec prinuti k ustupkum politickym, spolecenskym. Vim, ze ti stale
opakuji, ze ta doba je pryc, ale podle meho nazoru je povaha naroda
nemenna.
Němci nejsou zajimavý.Není 19.století.Jejich zájem je prodávat na
nových trzích a také se zde pevně usadit.Co šlo ,si již v ČR koupili a ještě
koupí!!!
Názor o územních právech je vhodný pro důchodce.
Já vůbec nemusím na dotčené území vstoupit.Stačí tam mít dostatečně silnou
banku.Které banky v ČR nepatří německému kapitálu anebo jejím spojencům?
Když se vyjádřím velice vulgárně,co Hitler neovládl vojensky,dnes pevně
třímá SNR ekonomicky včetně Ruska /Rusko je největší dlužník SNR/,
takže diskuze o Němcích a jejich vlivu je tak stejně prospěšná,
jako že prší.

2941

22.07.2002 02:05

Jsem zneklidněn vývojem v České republice

RE: Jsme zneklidněn vývojem v České republice

Peleška Milan 195.?.?.?

nic-HOVNO!
Stefan
Zase mně nedá si trochu přisadit.Vážení čtenáři Češi.Musíte uznat,
že spojení NIC - Hovno je geniální.Velice Štefanovi děkuji.
Není nad NIC - HOVNO!

2943

22.07.2002 19:45

Jsem zneklidněn vývojem v České republice

RE: Jsme zneklidněn vývojem v České republice

Peleška Milan 62.?.?.?

Továrny ale mají nožičky. Příkladem je Flextronic. Tahle firma dostala
velmi výhodné podmínky, které stát stály nemálo prostředků. Firma po
cca 2 letech odmontovala stroje a jede z Brna.
Flextronic je příkladem špatného investování ,tj. chybného rozhodnutí
investora,protože nejsme Čína nebo jiná východní země ,kde podmínky jsou ještě
lepší ,ale kde zase nemůžete dělat všechno / kvalifikace,dopravní dostupnost,
dostupnost řízení apod./.Proto je Vaše poznámka nepříhodná.Všechna kritéria
zatím hovoří o velkém náporu insvestic do ČR a mohu poze z povděkem kvitovat,
že tomu tak je.Dokonce se k nám začínají stěhovat velice bohatí lidé hlavně
z "východu" a už ne jenom do Karlových Varů.Byty v Praze,ale i jinde jsou
poměrně masivně zkupovány.Nemám obavy v tomto směru a kéž by nám takové klima
vydrželo.

2959

22.07.2002 20:07

Jsem zneklidněn vývojem v České republice

RE: Jsme zneklidněn vývojem v České republice

Peleška Milan 62.?.?.?Pral bych Vam, abyste mel pravdu. Ja mam vsak nazor jiny, protoze ja
se na problem nedivam pouze pres ekonomiku. Nemci budou hrat v EU
prim. Kdyz ne hned, casem urcite. Hustota obyvatel v Nemecku je dnes
kolem 600 na ctverecnou mili zatimco v CR asi 250. (Udaje odhaduji.)
Jelikoz bude zrejme mozne po case se stehovat v ramci Evropy kamkoliv,
a jelikoz uz Nemci v Sudetech byli, nic jim nemusi branit v navratu. A
protoze nic netrva vecne a vse se nejak premenuje, ani EU v te podobe,
jak se naleza dnes v planech ci predstavach, nemusi setrvat naveky...,
a z toho, co pak muze potom nasledovat, mam obavy.


Vy ty moje obavy posuzujete jako vhodne pro duchodce. Tim chcete rict,
ze jsou mene hodnotnejsi a bezpredmetne? Myslite si o sobe, ze umite
diskutovat?
Vážený pane Valtr,
není problém v diskuzi,ale v míře informovanosti.Podle statistiky ubylo
v ČR od roku 1990 73 000 obyvatel a trend úbytku se zrychluje.
Je jisté,že do našeho státu budou přibývat cizinci,ale že by to zrovna
v největší míře byly zrovna Němci není dovoditelné.Úbytkem obyvatel,
tj. národních Němců,nikoliv přistěhovalců trpí i samotné Německo.
Proč by se stěhovali do ČR. Znáte nějaký důvod ?
Opravdu Vás nechci napadat,ale pokuď něco napíšete,je nutné mít k problému
alespoň elementární míru informací.
V ČR je strašením Německem obvyklou politickou hrou.
Napsal jste ,že Němci budou hrát v EU prim.Mohu Vás ubezpečit,že již hrají
prim.A k tomu dodám,že Němce příliš v lásce nemám,ale respektuji danný
stav věcí.Ekonomika vážený pane nejsou gorodky.
I když jsem napsal,že nemám příliš Němce v oblibě pro jejich některé národní
povahové rysy ,musím na druhé straně konstatovat,že Německo má nejlepší
státní byrokracii na světě.Kéž bychom se někdy dočkali takové obsluhy
na státních úřadech ,jako má prostý Němec.Ale jinak Vás chápu.
Tak se tolik na mně nezlobte,že jsem do Vás zaryl.Nemyslel jsem to zle.

2960

25.07.2002 01:30

Dobře... A kam teď?

Dobře... A kam teď?

Peleška Milan 195.?.?.?

Když lze něco kritizovat,tak je to zcela nesporně Amerika./USA správně/.
Mají pravdu ti kteří kritizují Ameriku i ti ,kteří jim zde hodně sprostě
nadávají.
Jsem již na světě 51 let a vždy byla Amerika pro mne jakýmsi idolem i přes
všechna svinstva,která na ní praskla / počínaje Vietnamem a Afganistánem
konče /.
Jenomže teď nastává změna,která je natolik vážná,že začíná narušovat
samotnou ideovou podstatu Ameriky a tou je nějaký řád věcí / nejde o demokracii/.
USA vznikly na nějakých ideálech.Nevím proč o tom zde vlastně píši,protože
skutečnost je natolik průkazná,že je nad slunce jasnější,skutečnost ohrožení
podstaty těchto ideálů svobody a dalších hodnot,které právě dělají Ameriku
Amerikou.
Až budou tyto hodnoty zničeny nebude již mít Amerika co nabídnout a takový
systém se dříve či později zhroutí.
Možná se mýlím a společnost v USA bude mít tolik síly a obrodí se ještě
silnější a pro svobodymilovné lidi ještě přitažlivější,ale pak by musela
projít obrovskou vnitřní očistou, ale vůbec si podobný zápas o lepší Ameriku
nedovedu představit i když je možný.Bude nejspíše hodně bolet.
Přeji Americe lepší budoucnost, lepší vládu, lepšího prezidenta a méně
chamtivé podnikatele,ale to chci asi moc.
Mám Ameriku docela rád a to není zas tak málo.
Amerika by neměla zahynout!!!

2990

07.08.2002 00:23

Holocaust - dojná kráva

Holocaust - dojná kráva

Peleška Milan 195.?.?.?

Prosím,již kolikrát jsem se zde snažil říci,že světové Židostvo je samo
v sobě velice ostře rozdělené.Také zde je možné přečíst příspěvky,které o tomto
jevu hovoří.Nemíním se přít o holocaust.Četl jsem několik prací na tema holocaust.Příkladně velice renomovaný a poctivý historik Paul Johson,který
napsal obsáhlou studii "Dějiny židovského národa" a který v této práci spíše
Židům nadržuje, v kapitole holocaust píše ,že nemůže hodnověrně doložit
ani důvod vyvražďovaní Židů.Chci tím říci,že o holocaustu toho víme málo.
Nejde o počet,ale právě o důvod masového vraždění.To je naprosto zásadní
a ta nejpodstatnější informace.
Spekulací může být mnoho.Kdo měl zájem vyvraždit Židy? A proč?
V dějinách P.J. je příkladně napsáno,že vlaky se Židy měly přednost před
transporty s vojenským materiálem na východní frontu!!!
Co to muselo být za zájem zničit Židy?Vždyť osud vojáků na východní frontě
by měl podle zdravého rozumu přednost před vražděním Židů.
A přesto měli Židé přednost!!! Němci jsou velice pořádní a tyto rozkazy se
zachovaly.Právě takové podivné věci kolem Židů jsou popisovány v "Dějinách
Židovského národa". Doporučuji každému přečíst / cca 600 stran /.
Proto považuji jednostrané pohledy ,které zde čtu v poznámkách za hodně liché.
Spíše souhlasím s uvedeným článkem,ale ten není o Židech ,nýbrž o chamtivosti
a nepostihuje ,co se vlastně se všemi penězi za války Židům ukradeným stalo.
Švýcaři nejsou na vinně.Banky ve Švýcarsku byly za války pouze nástrojem
něčeho daleko většího.Kdo dopomohl Hitlerovi k moci.Který to byl kapitál?
Nehledám nějaké veliké spiknutí.Pravda je docela dost jednoduchá!
Zkuste přemýšlet.Jsou některé další knihy,jenž jsou někde na pomezí antisemitismu.Příkladně "Mezinárodní Žid" od Henryho Forda - světoznámého
výrobce automobilů.
Dnes vidíme od některých Židů horečnou snahu vyrábět mlhu,neboť se pomalu
přichází na pravé důvody jevů holocaust a dalších.
Nevím,co je za 11.zářím.Ani nevěřím,že na válce s Palestinci,není něčí rukopis
a že opět skutečné důvody jsou mimo našeho zorného pole.
Možná by bylo nejlépe,ať si Židé vyřeší své rozpory uvnitř vlastní komunity
mezi sebou a nezatahují celé lidstvo do rejdů některých Židů světového formátu.
Zářný příklad - malý Žid Železný z Novy okradl velkého amerického Žida Lodra
a my všichni další občané České republiky budeme doplácet na techtle mechtle
těchto výšše zmíněných pánů Židů.
To je příklad v malém,ale snadno dojdeme k aplikaci na mezinárodní záležitosti.
Jenom čísla mají jiný řád,ale mechanizmy a systém je totožný.
Nevím o co se zde po takových zjistěních vlastně dohadujeme ,až hádáme.
Raději je lépe se teď v létě někde proběhnout po lese,než se nimrat
v takových svinstvech,jake holocaust byl.
Říká se ,že na špatné věci v dějinách je zapotřebí stále upozorňovat,
aby se neopakovali.
Jenomže ony volně pokračují i v našem novém tisíciletí.
A neberou si žádné servítky.Kolik válečných konfliktů bylo od roku 1945 a proč?
Zkuste najít odpověď.

3229

13.08.2002 01:55

Pasivní kouření a odhalená pravda o jeho škodlivosti

Pasivní kouření a odhalená pravda o jeho škodlivos

Peleška Milan 195.?.?.?

Krásné komentáře.To podstatné je ale přeci jinde.
KOUŘENÍ JE ZBYTEČNÉ !!!!!! Pokuď by někde cca před 400 lety neobjevili tabák
/cigareta je stará cca 100 let/,nic by se na světě nestalo.
Když tabák zmizí opět se nic nestane!!!
Kouření je docela dost hloupý zlozvyk.Ať řeknou kuřáci,jaké měli pocity,
když poprvé začali kouřit.Ne příliš libé,než si organismus na jedy typu
nikotin zvykl.A to ještě nikotin není nejškodlivější látka v kouři z cigarety,
nebo dýmky.
Nebudu se dlouho rozepisovat.Neznám na této Zemi tak blbý živý organizmus než je člověk,který by si do svých dýchadel záměrně zaváděl a vdechoval kouř,ať už
je z čehokoliv.Opravdu takového pitomce neznám.
A nějaké dohady o naprosté intoleranci jsou nad slunce jasnější.
Prostě kuřák obtěžuje své okolí,svým zlozvykem zvaném kouření.
Také tímto směrem,by se měl kuřák informovat.


3342

13.08.2002 02:00

Pasivní kouření a odhalená pravda o jeho škodlivosti

RE: Pasivní kouření a odhalená pravda o jeho škodl

Peleška Milan 195.?.?.?

Ja si myslim, ze je to na majiteloch restauracii aby rozhodovali. Oni
vedia najlepsie ci sa im vyplati zakazovat fajcit. Ked jeden nefajciar
sem tam vojde do restiky kde vacsina hosti fajci, tak nemoze chciet

od vlady aby zakonom donutila majitela k zakazu fajcenia, mal by si
radsej miesto toho hladat nefajciarsky podnik.Neverim, ze ked si nieko
pricuchne k cigaretovemu dymu, tak ide dostat rakovinu pluc. Realna
pravdepodobnost je tak mozno po niekolkych desiatkach rokoch
intenzivneho fajcenia.Ja, ako fajciar musim platit vysoku dan z
cigraiet,

tie peniaze sa potom pouziju (v lepsom pripade) na boj proti mojmu
fajceniu, lepsie povedane na vymyvanie mojho mozgu. To, ze fajcim je
moja slobodna volba, moje zdravie patri mne a mozem si s nim robit co
chchem

(trebar si aj sposobit rakovinu pluc). Cely boj proti fajceniu je len
falosna zamienka, vela ludi na tom zaraba, v prvom rade cashuje na
daniach vlada, potom nepriamo vselijake antifajciarseke nadacie
dostavajuce masne dotacie. Bohuzial ako fajciar som proti tomu
bezmocny, musim poslusne platit 7.50 za jednu krabicku, ked vlada bude
aj nadalej taka nenasytna a bude takymto tempom zvysovat cenu tak za
par rokov budem asi pestovat tabak na balkone, ak ovsem dovtedy
pestovanie tabaku nebude zakazane.

3344

13.08.2002 02:10

Pasivní kouření a odhalená pravda o jeho škodlivosti

RE: Pasivní kouření a odhalená pravda o jeho škodl

Peleška Milan 195.?.?.?

Pane Peleška,

ale ten článek není o tom, zda a jak moc je kouření blbé. Ten článek
je o tom, jak se v duchu politické korektnosti manipuluje s fakty a
falšuje statistika.
Nomohu souhlasit.Politická koreknost a někdy hodně neomalené obtěžování
nekuřáků kuřáky je to samé,jako chtít po Síriovi aby štěkal,jenom proto,
že se mu říká psí hvězda.

3345

09.09.2002 19:41

OSN vyvrací Bushova obvinění, Bílý dům hovoří o omylu

OSN vyvrací Bushovo obvinění, Bílý dům hovoří o om

Peleška Milan 62.?.?.?

Jak tak čtu Vaše přimomínky,bohužel ani jeden z Vás není schopen přesné
trefy do problému.Chcete snad,aby se zhroutila burza?
A ta se pěkně kymácí i když je podpírána.
Jediným východiskem je válka a zničení nadprodukčních prostředků.
To vše ostatní jsou pouze aspekty.
Můžete si na těchto stránkách popisovat koho chcete /Busch je zcela určitě
méně schopné děcko svého tatínka - o tom není pochyb,ale přeci dobře víme
kdo tahá za nitky už dnes hodně prohnilého světového hospodářství/,
ale stejně zákony ekonomiky se nedají obejít.Ty jsou dány a jiné nebudou.
Pouze interpretace a další šalebné výklady jsou různé.
Nemám a neznám řešení.Možná je někdo chytřejší a napíše,co by dělal se světovou
ekonomikou,která má hodně hloupě nastaveny parametry ustavičného růstu,za každou
cenu.
Jenomže pokuď vážení někdo,nebo něco nezasáhne ,dočkáme se zničení řádu na který
nadáváme,ale který nám zajišťuje jakous takous stabilitu na této planetě.
Hodně se musí změnit.Jenomže především se musí změnit myšlení lidí.
Je možný nějaký posun ke zvýšení duchovna této planety?
Možná,že ano.Ale ne s touto politickou garniturou o které je řeč.
Nechci skončit jako škarohlíd,ale mnoho východisek nevidím.
Ono musí lidstvo dostat asi ještě pořádně do "držky",než se rozpomene,
kde je jeho místo na této planetě!!!

3837

11.09.2002 01:41

Otevři se, paměti

Otevři se, paměti

Peleška Milan 195.?.?.?

To,co teď napíši se asi mnoha lidem líbit nebude.
Lidé ,kteří jsou opravdu informováni zcela nepokrytě tvrdí ,že ten tak haněný
a Američany očerňovaný Sadam Husejn je ve skutečnosti špičkový americký agent.
Možná,že si řeknete ten člověk který tohle napíše se zbláznil,ale zkuste chvíli
přemýšlet v těchto bláznivých sentencích se mnou.
Po válce "V zálivu" v roce 1990 byla jasná příležitost Sadama odstranit.
Nestalo se tak.Na oko je Sadam zloduch,ale přes něj je perfektně Irák ovládán.
Když Sadám jako přestane poslouchat,vyvoláme válku.Ale tu naše /americké /
hospodářství potřebuje jako prase drbání.Kdyby Amerika byla každý druhý až
třetí rok v nějaké válce,to by se panečku americkému hospodářství dařilo!!
Od roku 1990 je s podivem jak vždycky na všech krizích kolem Iráku Amerika
hodně vydělala.Jenom nesmíme být úzkoprsý a lamentovat,že to občas stojí několik
stovek ,či tisíc lidských životů.Na světě je lidí dost.
Možná ,že si opravdu řeknete ten chlap se zbláznil.Ale bohužel skutečnost je
taková a co je nejhorší ,že z tohoto ekonomického celosvětového kolotoče nelze
vystoupit,protože krize,která by nastala ,by byla daleko horší,než jakákoliv
lokální válka takto vyprovokovaná.
Nejsem takový cynik a skeptik jak píši,jenomže dnes nikdo pořádně neví,jaké
druhy zbraní mají na sebe supermocnosti přichystané.
Kdo si myslí ,že skončily závody ve zbrojení se šeredně mýlí.
Zbraňové systémy,kterých jsou již v operačních možnostech k nasazení mají
zcela jiný způsob ničení než doposud.
Jedná se o jiné fyzikální,chemické a hlavně biologické systémy jejichž
působení není zcela možné ani domyslet.
Kdo ze smrtelníků věděl,jak funguje a co dokáže jaderná puma,než byla použita.
Chci tím říci,že onen nový typ války již probíhá a my o tom vlastně nevíme.
Takové klasické zbraně,které jsou nám jako veřejnosti předkládány pro vedení
války jsou luky a šípy ve srovnání z novými formami na ničení lidí a majetku.

Nevím,co si o tom všem myslet,ale fakt je,že svět se musí nějak úplně obrodit,
protože není možné tímto způsobem pokračovat.
Nejhorší zbraň,kterou si lidé na sebe vymysleli je televize.
Když budete několik let indoktrinovat určitý národ na určitém území dokonale
je "zblbnete".Nechci být jezinka,ale Amerika je toho krásným příkladem.
Kdo ovládá televizi,má v kapse volby a tím i moc.Tedy tu naší krásnou demokracii,která si na demokracii jenom hraje.
Ale zase,jak to zařídit lépe nevím.
Takže možná,že nadáváme na Busche,ale přijde nový prezident a vláda a ta bude
ještě daleko horší.Není vyloučeno,že se opravdu dočkáme změn k lepšímu,ale
to bychom nesměli být tak všichni chtiví,sobečtí,násilní a nevím jaké špatné
přídomky ještě zblblému lidskému rodu především v západních zemích přiřadit.
Spinoza řekl,že přisuzovat Bohu intelekt a vůli je to samé jako chtít po Síriovi
aby štěkal jenom proto,že se mu říká psí hvězda.A zato ho vykopli ze synagogy jako
neznaboha a už si ani nevrz.V roce 1660 v Amsterodamu.Dějiny se opakují!!!

3858

11.09.2002 05:52

Otevři se, paměti

RE: Otevři se, paměti

Peleška Milan 195.?.?.?

Co to blabolis Peleska, vzdyt ty ani nevis jak se ten nas president
jmenuje. Jeho jmeno si pletes s tim mizernym pivem. Kdyz se ti to
nelibi, jdi si zpatky odkud jsi prisel.
Možná,že si pletu jména,ale co si nepletu jsou skutky lidí.
Jinak sedím v Praze na Žižkově momentálně,takže není třeba mně někam posílat.
Nemám ani proč se čertit,protože připomínka není věcná.
Uznám námitky,ale pouze takové ,které vyvrátí ,či obohatí má tvrzení.
Ostatní považuji za ztracený čas.

3865

12.09.2002 21:34

Klonované myši mají stovky abnormálních genů

Klonované myši mají stovky abnormálních genů

Peleška Milan 62.?.?.?

Trochu pořádku do dat.Tohle je velice odborná otázka,takže se pokusím
nezacházet příliš do termínů,aby porozumněli pokuď možno všichni.
Genetické mutace se odehrávají každou vteřinu kolem nás.Jinak se tomuto ději
říká přirozený výběr./Je velice kruté zjištění a lékaři tento jev znají
nejlépe ,že tento přirozený výběr byl u člověka tak cca před 100 lety potlačen
masívní zdravotní péčí,ale nechtějí na tento fakt příliš slyšet.Humanismus je sice krásná věc,ale foukat přírodě do polévky se nevyplácí.V lidském rodě se množí choroby,protože se oslabuje
kmenový fundus člověka.Zdravotnictví sice umí lidské jedince zachránit,
ale způsobí tím,že se do reprodukčního věku dostávají slabší jedinci,kteří by podle
zákonů přírody měli umřít ještě před tím,než by dosáhli dospělosti a šíří se
tak choroby po genetické ose,většinou mužskou populací.
Už slyším Vaše rozčilené komentáře,jaký jsem nelida,ale příroda nezná nějaký soucit a smrt
jedince je pro ni přirozený akt.
V USA existuje poměrně odborně přijatelná studie,která jako tézi odhaduje,
že dnes již skoro 80% pacientů v nemocnicích je proto,že u jejich předků
byl porušen tento přírodní zákon a jejich předci měli umřít dříve,než se
stačili reprodukovat.
Nemocnost přibývá v lidském rodě geometrickou řadou.Stoupá hlavně počet
alergií,asmatických projevů,hemofilií,inzulínových nedostatečností apod./
Tuhle odbočku od genových manipulací jsem si dovolil proto,aby bylo jasno,
že jsme již jako lidstvo bezděky velice hrubým a krutým způsobem do naší základní genové výbavy sáhli a bohužel se raději o tomto krutém omylu
lékařské vědy příliš nemluví,protože nikdo neví ,jak z této šlamastiky
ven.Zkuste říci jako lékař nějaké matce,tak milá paní, vy jste porodila
špatného člověka a on by měl z hlediska přírodních zákonů umřít a to nejlépe
ihned.Příroda pracuje s omylem - mutací a to je pochod ,který vlastně vede,
ale za hodně dlouho / stovky a tisíce generací/,ke zušlechťování toho kterého
druhu živočicha,člověka v to nevyjímaje.Každý živý organismus na této planetě
je tomuto procesu podřízen.Od viru,baktérie až po člověka.
Z této téze jasně vyplývá.Buď se podaří tyhle genetické jevy zvládnout,alespoň
do té míry,že nedojde ke katastrofě / bezděký únik organizmu,který všechno
zničí - to není scifi - to je tvrdá vědecká realita /,potom je docela možné,
že budou k prospěchu lidstva,ale spíše nás čeká ta horší alternativa,že dojde
při výzkumu a posléze jeho aplikacích k nečekaným a nekontrolovaným mutacím,kde
hlavně vůbec není možno předvídat,co a z jakými vlastnostmi vyrobíte.
Bohužel musím konstatovat,že zakázat genetické manipulace nejde !!!
Proč, nebudu objasňovat.Musíme se tedy všichni modlit a hodně nahlas,aby k tomuto
jevu nedošlo,alespoň v jeho kastrofické podobě.Každý zásah do informačního pole,
které je kauzálně vyváženo, vede k nějaké světové nestabilitě.Od povodní
ke genetice je hodně daleko,ale mechanismus je stejný.Věda předběhla duchovní
poznání a účet bude krutý!!!

3899

15.09.2002 17:16

Mít v dnešní Americe děti? - děkuji nechci

Mít v dnešní Americe děti? - děkuji nechci

Peleška Milan 62.?.?.?

Snad ani nechci reagovat,zvlástě ,když jsem si přečetl příspěvky čtenářů.
Přeci je nad slunce jasné položit si naprosto zásadní otázku.
Co je příčinou anebo raději důsledkem.
A teď nastane ten pravý kvas v hlavě.Můžeme obviňovat společnost,ale společnost
jsme i my sami.Proč jsme tedy dopustili podobné zlotřilosti a to zde zdaleka
nejsou vypodobněny všechny.
Zamyslete se sami nad sebou!!! Děláme všechno dobře.Jak se snažíme ,aby společnost byla lepší.Jak obecně vychováváme děti? Máme na ně čas?
A chceme na ně vůbec mít čas?Vždyť ten fotbal anebo jiné kratochvíle
jsou tak lákavé.A s dětma je nuda.Vždyť s nimi často nedokážeme my dospělí ani promluvit.Nejsme schopni a ani ochotni ponořit se do jejich světa.Zeptat se jich,co je skutečně trápí.Cizím slovem se tento děj jmenuje empatie,čili
česky vcítění.
Je velmi jednoduchý mechanizmus,který funguje všude na světě.
Tak jako auto jezdí na benzín,tak dítě jezdí na lásku!!!
A nemylte se. I zcela již podle fyzických znaků dorostlý mladý člověk potřebuje
onen kouzelný pocit,když zjistí,že ho má jeho rodič doopravdy rád.
Protože oné lásky je ve společnosti málo,hodně ubývá a nahrazuje jí bezduchý
konzum a jiné pošetilosti,nemůžete se divit projevům,které jsou v článku
a příspěvcích popsány.Nemá ani cenu se o tomto jevu rozepisovat.On se nějak
nehodí do obecně podporovaného a společensky uznávaného klišé.
Mladý úspěšný muž ,či mladá úspěšná dívka z plakátu jinak vulgární reklamy je
jistě dobrý příklad.Ale ,co mají dělat ty neúspěšní anebo méně úspěšní?
Ty bohužel nezapadají do žebříčku hodnot a tak je přehlédneme.Necháme je
ne pospas ulici,rapové scéně a jinému balastu.
Takže,pokuď si někdo stěžuje na poměry,ať si především začne stěžovat sám
u sebe.Možná,že se v dobrém rozpomene,co všechno dělá pro to ,že svět kolem
něj vypadá ,jak zhora popisováno.
Vážně ,ale nechci moralizovat,jenom upozorňuji na jevy obecně známé
a mnohokrát již popisované.
Jenomže je nechceme slyšet,protože se bezprostředně týkají nás samých.
A na sobě se bolestně hledají chyby a kdo si je potom když je na sobě najde
přizná a chce je napravit. Málo je takových.A ještě takový šťouralové,
kteří si dovolí nějakou obecnou kritiku,jsou často terčem obecného posměchu.
Který z rodičů,kterému se nepovede děcko má v sobě tolik síly a řekne.
Já jsem jako rodič selhal.Všechno potom svádí na okolnosti,špatnou společnost,
partu,nevhodné prostředí a jiné.Jenom u sebe nechce najít žádnou vinu.
Sebemrskačství také není východisko,ale trochu zdravého pohledu na věc
by neškodilo.
Všem Vám přeji lepší příští,ale nevím zdali bude.Záleží na Vás.
A na každém.

3934

16.09.2002 00:17

Ekonomie internetové společnosti: Zvědavec má finanční problémy

Ekonomie internetové společnosti

Peleška Milan 195.?.?.?

Je jenom jediné řešení.Zkombinovat zpoplatnění a nějakou reklamu.

Bohužel musím konstatovat,že ačkoliv mám zvědavce rád, na komerční

uplatnění má málo návštěv.Takových stránek ,ale ne tak pěkných, jsou

mraky.Všechny tyhle stránky mají stejný problém.Nedostatek financí.

Lidé si rádi počtou,ale platit budou jen těžko.Informace lze oželet.

Zvědavec v tomto případě je určen k zániku.Je to velká škoda,

ale škoda je umřít.

3940

20.09.2002 21:32

Nová teologie moci

Nová teologie moci

Peleška Milan 195.?.?.?

Kolikrát jsem na těchto stránkách psal a trpělivě a hlavně spravedlivě se snažil
rozkrýt problém,který je možné popsat jako pseudoantisemitismus.
Co je vlastně odvěkou kritikou na téma "někteří" židé.
V samotném Izraeli zažijete,že po vás pejzatí výrostkové ortodoxních židů
házejí kamení,jenom proto,že jedete v sobotu autem.Zažil jsem na vlastní kůži.
Pro nezasvěcené - ortodoxní židé v sobotu nepracují - výtahy v hotelech jsou
automatické ,protože zmáčknout knoflík v sobotu je hřích.
Tak jako je společnost normálních židů v Izraeli obtěžována jejich ortodoxními
souvěrci - tvoří cca 18% společnosti a dnes po velikém přílivu ruských židů
klesl tento podíl někam na cca 8-9% - je světové společenství "obtěžováno"
některými praktikami a to zase pouze některých židů.
Chtěl bych všechny diskutery ,zvláště pány Mila,Barona a další,aby si trochu
doplnili vzdělání.Nic po Vás nežádám,jenom prosím zkuste někdy přijmout názor,
který je založen na jiném druhu vzdělání, poznání a zkušenostech než máte Vy
a s tvrdošíjnou úporností neprosazujte jenom váš pohled na svět.Je opravdu hloupé,když prosazujete často Vaše hodně úchylné názory za pomocí nadávek a urážek všecho
druhu.Když chci někomu něco říci,jsem nucen jít do soutěže o kvalitnější
a moudřejší vidění světa ,než má ten druhý.A to prosím,jsem nucen připustit,
že ani velmi zasvěcený a moudrý názor není odproštěn od jisté míry subjektivity.
Člověk není robot.
Ale zpět k problému.Je nespornou pravdou,že značná část výkonné i zákonné
moci podlehla v našich demokraciích jevu,který je v článku popsán.
Moc peněz válcuje hodnoty,které se penězi zaplatit nedají a vznikají tak pro
celý civilizovaný svět nedozírné škody,které se bohudík ještě v plné míře neprojevily,ale které již svojí ničivost ukázaly.
Světová ekologická varování,jsou právě představiteli USA blahoskloně přehlíženy,
a přesně vypovídají o úrovni chápání těchto politiků a hlavně jejich příslušných lobistů.
Tak jako se chovají výšše popisovaní ortodoxní židovští výrostci,stejným způsobem se potom chovají někteří souvěrci v dospělosti a v USA lze snadno
doložit na mnoha příkladech - kdo není vlastenec podle našeho gusta je nepřítel
i když říká pravdu sebedůležitější.Ostatně tohle není specifické pouze pro USA,
ale platí všeobecně.
Jsem si vědom,že napravovat neduhy společnosti je přetěžký úkol,ale není možné
se vzdát a dát moc křiklounům typu některých čelných představitelů současné
americké politické scény,prezidenta nevyjímaje.
Demokratické hodnoty nejsou po mém soudy mrtvy,pouze momentálně podřimují
a není dobré je nechat upadnout do hlubokého spánku a dát prostor jevům,
které lze nazvat výrazným českým slovem "křupanství".
Vážení Milové,Baronové a jiní.Než něco napíšete,vícekrát zapřemýšlejte,zda
jste zrovna nezašlápli čerstvě vyrašenou kytičku jiného druhu poznání o které
jde především.Každá myšlenka i na pohled šílená má úžasnou cenu ,právě pro svoji neopakovatelnost.Peleška je hodný člověk a necítí k Vám zášť

4040

21.09.2002 02:42

Nová teologie moci

RE: Nová teologie moci Milana Pelešky

Peleška Milan 195.?.?.?

Kolikrát jsem na těchto stránkách psal a trpělivě a hlavně spravedlivě
se snažil

rozkrýt problém,který je možné popsat jako pseudoantisemitismus.

Peleška je hodný člověk a necítí k Vám zášť.

Pane Peleško, dneska Vám to nějak nepíše. Ztrácíte slova. Pády Vám
někde utekly a logika je k nenalezení.


Co má kritika Izraele spojená s pseudoantisemitizmem společného s
pejzatými výrostky. Nebo snad tato vaše zkušenost omlouvá tento
latentní antisemitizmus?


Pokládám se za toho "dalšího" uvedeného za Milem a Baronem a nechápu
proč bych měl přijímat cizí, mně odpudivý, názor? Mám svůj názor a ten
obhajuji, nesnažím se o to aby jej někdo přijal a nepošlapal jej tak
jak čerstvě vyrašenou kytičku mého druhu poznání o kterou jde
především. Cizí názor mohu vyslechnout a buď souhlasím nebo ne, nic
víc nic míň.


Co se týče lobby tak zjevně nevíte o čem je řeč. Brusel a Štrasburk
ovládají lobbisté s dopadem na celou unii. I náš parlament ovlivňují
různé zájmové skupiny a co s tím mají společného židé? Jedině snad, že
všichni lobbisté, zvlášť ve Státech, jsou židé. A to ještě ortodoxní
(souvěrci výrostků). V Izraeli je jich tak málo, ale zato co se lobby
týče tak jsou všude. Zázrak.


Pane Peleško, když Vás něco napadne tak se držte, prosím, myšlenky ať
i já z toho něco mám.


S pozdravem

Asi máte pravdu,tenhle příspěvek není úplně v pořádku.
Také nemusím pořád tvořit perly.Myšlenky předběhly písmenka
a potom také malý rozsah příspěvku způsobí,že někde vynechám
spojovací text a celek není srozumitelný.Ale neodpustím si jednu
takovou zlobivou myšlenku a tu musíte uznat také,že židé jsou
neobyčejně poutavý námět k diskusi.Jak se tady ve Zvědavci začne
hovořit o židech,je zajímavé kolik se sejde příspěvků a jak
obsáhlých.Každý,kdo jenom dosáhne na klávesnici počítače,již
upouští žluč,aby si do židáčků zaryl.
Je vidět ,že otázka židů je ve společnosti velmi živá.
Ať již v kladném nebo záporném smyslu ,nemůže nikdo popřít,
že židé jsou hodně frekventovaným námětem.
Můžete my to někdo vysvětlit?
Co je příčinou takového velikého zájmu o "děti" Izraele.
Také jsem někde četl ,že žárlivým Bohem Izraele jsou peníze.
A jelikož tenhle postoj je také světově podporovaným a uznávaným
a skoro výlučně uznávaným východiskem pro moderního úspěšného
člověka západního stylu,nelze se divit takovému zájmu o prapůvod
nástupu této filosofie pro život.
Není žádná nová teologie moci.Moc je sama o sobě natolik silná
disciplína,že nějakou novou teologii nepotřebuje.
Moc se nezměnila již od starověku.Jenom je dnes rychlejší a také
o to zranitelnější.Vládnout je veliké umění a vládnout rozumně
je mimořádně obtížné.
Každému bych přál nahlédnout do života opravdu výkonného
politika,který jenom nežvaní někde v parlamentě.Práce politika na nějaké centrální
rozhodovací úrovni není jednoduchá a vyžaduje silnou osobnost.
Většinou však vidíme třtiny ,větrem se potácejíce.

4045

22.09.2002 21:14

Nová teologie moci

RE: Nová teologie moci Milana Pelešky 2

Peleška Milan 195.?.?.?

Pane Peleška, když jsem četl v pátek Váš příspěvek, tak mi na něm něco
nesedělo. Nevěděl jsem co. Komentoval jsem tehdy pouze jeho sled,
náplň, myšlenku.

Včera mi to však došlo. A nevím co si mám o tom myslet. Vysvětlete mi
to prosím.


V samotném Izraeli zažijete, že po vás pejzatí výrostkové ortodoxních
židů házejí kamení, jenom proto, že jedete v sobotu autem. Zažil jsem
na vlastní kůži.


Pro nezasvěcené - ortodoxní židé v sobotu nepracují - výtahy v
hotelech jsou automatické, protože zmáčknout knoflík v sobotu je
hřích.


Přiznávám, jsem nezasvěcený, ale jak je možné, že ortodoxní židé,
kteří nemohou zmáčknout knoflík ve výtahu, můžou ujít jen pár metrů a
musí se modlit, házejí kameny po nevinném turistovi?

Ortodoxní Židé chodí ve svých kaftanech, v jarmulcích (výrostci nemají
pejzy) a právě TI výrostci v černých pláštích, ve svých
nejslavnostnějších úborech, házeli po Vás kameny? Přinejmenším divné.

Nezpochybňuji vaše tvrzení, že jste byl v Izraeli, ale kroutím hlavou
nad vaší story. Kdepak se to Vám stalo?


Možná jste jel v autě s označením EU nebo OSN. Tam opravdu nemají tyto
"strážce" rádi. Obzvlášť po incidentu kdy příslušníci mírových sil
(byli to asi Norové) natočili na video (náhodou) únos izraelských
vojáků Palestinci. Vojáci byli posléze zavražděni. OSN zapíralo a
zapíralo. Nějaký "kámoš" židů je však práskl. Tak potom odmítli vydat
kazetu s tvrzením, že tím by ohrozili životy nevinných civilistů,
kteří se zbraní v ruce unesli ty izraelské vojáky. Tak opět nastoupil
na scénu nějaký "kámoš" židů, udělal kopii předmětné kazety a předal
ji Izraeli.


To bych se potom nedivil, že i ortodoxní výrostek začne házet kameny,
i když ví, že ho stihne přísný trest a možná i se nedostane do nebe.


Pane Peleška nechci nijak devalvovat vaše tvrzení jen bych byl rád,
kdybyste tu příhodu rozvedl o něco obšírněji, protože nyní postrádá
logiku. Těším se na vaši reakci.


S pozdravem

P.S. Nemyslete si, pane Peleška, že jsem si na Vás zasedl. Jen něco
nechápu. Příspěvky nepíšu, nejde mi o statistiku. Nad Zvědavcem, ve
věci Izraele, jsem už dávno zlámal hůl. Některé články mi však mluví z
duše. Reagovat na příspěvky Alberta či Nohejla je ztráta času a také
to hrozí ztrátou vlastní sebeúcty. Ať si pěstují ty své květinky sami,
navzájem.

Nemám dnes mnoho času na obsáhlejší komentář.
Kterýkoliv turista Vám potvrdí,že když pojedete do čtvrti
ortodoxních židů autem v sobotu ,přihodí se Vám přesně to ,co
popisuji.
4062

25.09.2002 02:18

Bush chce válku, ne spravedlnost, a brzy pro ni najde další důvod

Bush chce válku, ne spravedlnost, a brzy pro ni na

Peleška Milan 195.?.?.?

Jednou jsem se již zde k podobném tématu vyjádřil a sám Sadam Husejn
je nějakým veřejnosti neznámým způsobem propojen se zájmy USA.
Ptám se ,proč nebyl odstraněn po válce v zálivu roku 1990,
když nejenom napadl a okupoval Kuvajt,ale způsobil obrovskou škodu
a ekologickou katastrofu zapálením naftových polí v Kuvajtu.
Když budu přemýšlet a nebudu v zajetí oficiálních masmédií,
přijdu k názoru,Sadám Husajn se chová ku prospěchu USA.
Fakt,že se na oko nemají rádi a nadávají si přes média,nic neznamená.Dnes je zcela jasné i malému ekonomickému ditěti,že
USA potřebují válku s Irákem ne proto,aby zabránili vývoji
zbraní hromadného ničení,jak je nám podsouváno,ale kvůli vlastní velmi neutěšené hospodářské situaci v USA.
Burza hodně upadá,je držena uměle nad vodou a potřebuje oživit.
Trhy jsou spojeny,proto velké nebezpečí z katastrofické recese
není tak úplně v USA ,ale hlavně v Japonsku a v hospodářsky
přehřáté Asii především.Tyhle všechny ekonomiky by z válečného
konfliktu měli velký prospěch.
Válka by byla velká vzpruha pro americké hospodářství.
Bylo by zničeno mnoho přebytečného zboží a hlavně mnoho nadbytečného
kapitálu,který se nemá kde uplatnit.
Pokuď budou některé kruhy v USA potřebovat válku a volají ji stejně
a nemusí se odehrávat v Iráku,ale i jiné země si dovedu představit,
jako válčiště.
Co se stane,když USA s některými spojenci napadne Irák?
Irák jakoby podlehne a můžeme začít hrát hru na mír a válku,
zase znova.Hospodářství potřebuje oživení,ale ne za každou cenu
a to za cenu lidského utrpení.Ale zde se z lidskou cenou nekalkuluje.Je to hodně cynické tvrzení,ale ve světové politice
jdou nějaké nepodstatné citečky stranou.
Také velice pádným důvodem pro zahájení nějakého válečného konfliktu s Irákem je na jednu stranu požehnání a na druhou,
krutý osud státu,který je na mapě zájmů všech ropařských společností.Ropa a její výskyt je schopna jako strategická surovina
probutit mezi státy velkou nevraživost a může vést i k válce.
Musím též konstatovat daleko snažší způsob rozpoutání válečného
konfliktu po 11. září,ve válce proti terorismu.
Možnost nápravy je obtížná a zasluhuje jiný způsob článku.
Řešení je ekonomické.Válka jenom oddálí nakupené problémy
v regionu.

4096

11.11.2002 20:33

O strachu a zbabělosti

O strachu a zbabělosti

Peleška Milan 195.?.?.?

Již před časem jsem si řekl ,že se zde na těchto stránkách nebudu
vyjadřovat.Ale dnešní článek je jiná káva.
Jde na kořeny a to se mně líbí.Hezký je příspěvěk pana LACO.
Mám k použití velice výživný text,který má název
"Blamovaná civilizace".
Napsal ho člověk,jež poznal na vlastní kůži komunistické lágry
a už umřel.
Je trochu posimistický,ale naprosto přesně a z nadhledem postihuje,
to ,čím se zabývá stať "O strachu a zbabělosti".
Kdo má zájem,může si o něj napsat na moji adresu
peleska@email.cz Každému pošlu.
Také ho pošlu p.Stworovi k otištění.
Krátkou poznámku uštědřím panu Čermákovi a jiným.
Vážený pane Čermáku,
opravdu velmi nerad Vám píši,protože stejně asi nebudete chtít
přijmout argumenty,které jsou zcela jasné.
Už samotné 11.září a potom zvláště reakce oficiálních orgánů
je přinejmenším směšná.
Doufám,že jste muž činu a spravedlivosti,jak lze z dikce Vašeho
článku poznat.
Když okamžitě po činu našli příslušné vyšetřovací orgány
letecké příručky v arabštině a ihned také objevili auta ,která
po sobě pachatalé zanechali,připadá mně to jako důkazy,které
předkládal inspektor "Kluzo" ve filmu Růžový partner.
Takže lze dovodit,že propaganda po 11.září je opravdu k věření
pro hodně mdlé mozky.
Zcela jistě někdo zničil WTC,ale já pane Čermák dodnes nevím kdo.
Lituji občany,kteří věří oficiální světové propagadně.
Jejich procitnutí bude velice kruté!
Nevím,kdo všechno má zájem takovým způsobem řídit svět do ještě
horší situace ,než se momentálně nachází.
Chamtivost a bezudná touha po moci některých lidí na světě
je zcela očividná.Možná nás jako světovou civilizaci
z těchto poklesků bude moci vytáhnout ještě rychlejší pokrok
v technologii,ale moc nedoufám ,neboť u kormidla jsou také
lidé podobného ražení,jak je zde v článku popisováno.
Mějte se všichni páni čtenáři a přispěvatelé rádi
a trochu méně si nadávejte.Někdy,když čtu Vaše vzájemné
invektivy,nemohu ani přijít na to,kde se ve Vás některých
bere tolik zloby a vzájemné nenávisti.
Také to je záměr!! Rozděluj a panuj!!!

5491

24.01.2003 20:33

Za hranice socialismu

Za hranice socialismu

Peleška Milan 195.?.?.?

Je dobře se pohybovat především v daleko lépe pochopitelných
termínech českého jazyku.Liberalismus je možné snadno přeložit
do češtiny jako "svobodymíra".Vlastně jsem si teď vytvořil nové
slovo,ale je možné jeho použití jako velice přesné pomůcky.
Čili zvažujeme míru svobody ve společnosti a její orientace
jakožto politického instrumentu.Bohužel musím konstatovat zcela
jasnou praktickou vyprázdněnost zde uvedené statě.
MÍRU SVOBODY NENÍ MOŽNĚ UPLATNIT V EKONOMICE!!!
V okamžiku,kdy dojde k větší akumulaci kapitálu ve zcela ohraničených uzlech společnosti musí bezpodmínečně zafungovat
ragulace až restrikce.Pozor, dnes je nejvyšší forma kapitálu
informace a právě především jejich množství a kvalita.
Lze dovodit,že ten kdo má větší množství a kvalitu informací
je neomezeným pánem nad ostatními,bez rozdílu společenského
uspořádání.
Nerozhoduje již kapitál v tom smyslu,jak je zde prezentován.
Vlastnictví je k ničemu,pokuď k němu nebudu mít informaci,
jak s ním naložit.Jinak o něj velice rychle přijdu.
Z tohoto hlediska pozbývá jakákoliv diskuse na téma míry svobody
smysl.
Můžeme pouze pohovořit o spravedlivějším rozdělení statků,ať již
na úrovni komunální nebo státní.Smysl je stejný.
Spíše bych se autora zeptal,když zastává podobné názory ,které
popisuje,zdali se někdy jenom trochu zamyslel, proč je vůbec
člověk člověkem.Účel i úděl člověka na této Zemi je mně stále
nejasný a z této nejasnosti také zřetelně vyplývá skoro nemožnost
nějaké spravedlivější formy lidského společenství na Zemi.
Současné uspořádání je špatné,dokonce si dovolím tvrdit,že velice
špatné, destruující samou podstatu holého přežití lidského rodu
jako druhu na Zemi,která má konečné možnosti,ale lidské plemeno
/použiji licenci z literatury /,které je blbé,zlé a zlovolné má
nekonečnou schopnost sebezničení i s planetou,kterou obývá.
Možnost nápravy tohoto stavu je docela obtížná.
Záleží především k návratu nějakého ducha společnosti,
aby byla možnost stanovit alespoň rámcově smysl existence každé
lidské bytosti na této planetě.
V bezduché rakovině konzumu,který bohužel již zachvátil celou
planetu nevidím žádné východisko a jak je vidět ani zde zmíněný
článek není žádným návodem na změnu stavu společnosti.
A míra svobody společnosti je potom pouze zástupný problém.
Spotřebovávat stále více, jenom pro samou spotřebu není řešení.
Je to had ,který požírá sám sebe od ocasu.
Nechci působit na čtenáře příliš škarohlídsky,ale bez opětovného
nalezení smyslu lidské existence a jejího ukotvení do jakéhosi
principu nových ideí, není možné debatu o spravedlnějším uspořádání
společnosti ani zahájit.
200 let,od revoluce ve Francii se lidstvo pohybuje pouze
v jednom koridoru,který má rozměr rozumu.
Začíná mu zřetelně chybět druhý rozměr,rozměr ducha a smyslu
existence.
Společnost je filosofií rozumu trhána na kusy.
Rozum a jeho atributy jsou kapitálem informací urychlovány
do obrátek o kterých nemáme ani představu.
Ale konec neznám!!!

8169

25.01.2003 04:26

Za hranice socialismu

Za hranice socialismu

Peleška Milan 195.?.?.?

Pokusím se ještě jednou trochu rýpnout do diskuze.
Možná jsem neměl dostatek trpělivosti popsat některé jevy ve společnosti,které jsou použity v článku a důkladněji je rozvést.
Tak především jsem prohlásil,že míru svobody nelze uplatnit
v ekonomice.
Všichni přehlížíme jeden naprosto základní problém,který prožívá
jakýkoliv občan,takřka kteréhokoliv státu.
Aby mohl stát existovat musí si opatřit prostředky ve formě výběru
daní.
VÝBĚR DANÍ JE TAJNÝ !!! Kde mám já jako občan kontrolu ,kolik se
skutečně vybralo daní.EMISE PENĚZ JE TAJNÁ !!! Kde mám kontrolu jako občan,
kolik opravdu stát poslal peněz do oběhu.
A tyto dva ekonomické atributy jsou naprosto základním společenským
jevem,které ovlivňují všechno ostatní.
Nemůže být slušná míra svobody tam,kde ze mně stát dělá "nevolníka"
prostřednctvím tajného výběru daní.
Je docela možné ,že státy vyberou daleko více daní,než jsou ochotny
přiznat a to proto aby si udrželi patřičnou kontrolu nad občany.
Pokuď by rozdali větší část prostředků přímo lidem,mohlo by snadno
dojít ke zhroucení hierarchizace společnosti a tím vlastně k zániku
státu jako nástroje moci.Není možná vysoká míra svobody,protože
jenom ekonomicky závislý občané jsou ochotni ještě někoho poslouchat,když to hodně přeženu.
Existuje několik ekonomických studií na světě,které se touto
záležitostí podrobněji zabývají a které jasně poukazují na základní rozpor v demokratickém státě v nemožnosti občanské,poctivé
a hlavně průhledné kontrole výběru daní státem.

Proto jsou ekonomické ukazatele alfou a omegou,jakýchkoliv úvah
a studií na téma míry svobody.Kdo není schopen reflexe nad těmito
jevy,nemá mít vůbec možnost napsat stať "Za hranice socialismu",
protože bude zákonitě nepravdivá.
Pro malý prostor nebudu komentovat další připomínky na můj komentář.
A potom není mou obvyklostí "kopat do mrtvol".
Společenské uspořádání v evropských zemích severního a středního
pásu je toho jasným důkazem.
Duchovní a jiné jevy nechci tady rozvádět.
Jenom vím,že materialismus je mrtev a zatím jsem neviděl nějaký
pozornosti hodný duchovní systém,který by byl schopen nahradit
náboženství.Možná snad budhismus anebo něco,co se bude podobat
"návodu k životu".Vše je možné.Obecný duchovní princip,který by
lidé přijali a měli tak "návod k životu".
Do revoluce ve Francii mělo vše řád a nastoupil "neřád",který
dnes vůbec neví, koho zavolat na pomoc,aby se alespoň mohla uzavřít
jedna kapitola dějin "posttotalitarismu" a volně /evolučně/
navázat na něco jiného.

8186

25.01.2003 21:16

Za hranice socialismu

RE: ten buddhismus

Peleška Milan 213.?.?.?

Ano budhismus není náboženství.Dále píši o návodech k životu.
Tak jsem to myslel.Omlouvám se za nepřesnost.

8210

28.01.2003 01:55

Ukradená vlast

Ukradená vlast

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážení diskutující,
já snad asi neumím číst,ale jak je vidět,každý z Vás si z textu
vybere pouze ta fakta,která se mu hodí.
V roce 1916 bylo na území o kterém je řeč, přibližně 60 000 - 70 000
obyvatel židovského původu.Nejsem historik,abych zde mohl popisovat
všechny možné deklarace,jenom vím,že je dnes na tomto území cca 6 milionů Židů.
Čistě jasným mechanickým,selským rozumem je jasné,že muselo za ty roky dojít k vymístění původního arabského
obyvatelstva.Největší původní zavinění leží na britské koloniální
správě,která podle hesla rozděluj nebo též rozeštvi a panuj,
neschody a třenice mezi Židy a Araby již před válkou skrytě podporovala,neboť to byla obvyklá koloniální taktika,jak lépe
zabraná území ovládat.
Když situace Velké Británii přerostla přes hlavu,protože již docházelo k výrazným ozbrojeným střetům mezi oběma tábory,
území nechala bez kontroly a pokuď zde byly pouze místní ozbrojené
potyčky,náhle došlo k obrovskému výbuchu násilí v celé oblasti.
K tomu ještě po roce 1945 přispělo prohlášení Židů,že si nejsou
nikde na světě jisti a proto musí mít svůj stát,kde budou mít konečně klid./Židovský stát byl dlouho připravován,ale původně
neměl být na dnešním území.Bylo několik variant - Argentina apod./
I když se původně jednalo o řídce osídlené území a celkem nezajímavé
z hlediska hospodářského,je nesporný fakt,že došlo k územní křivdě
ze strany Židů a posléze státu Izrael,který politiku expanze
a zabírání arabského území provádí až do teď.
To je protiprávní stav,který je již několikrát konstatován rezolucemi Rady bezpečnosti OSN,ve kterých se zcela jasně nařizuje
státu Izrael, aby dále nezabíral arabská území,nestavěl na nich
židovské osady a tyto rezoluce jsou také podepsány a potvrzeny
vládou USA.
Nevím jak nazvat stav v mezinárodním měřítku,kdy rezoluce RB OSN
platí jenom pro někoho a když je poruší je zbombardován a stát
Izrael se vesele vysmívá mezinárodnímu právu a úmluvám a všechno
mu prochází.Potom se nelze divit,že se otevřeně hovoří o zločinné mezinárodní židovládě a dalším poněkuď pokleslým výrokům.
Je také na pováženou,že kdokoliv se pokusí slušně a věcně
o uvážlivou kritiku státu Izrael je okamžitě napadán jako nějaký sprostý antisemita,který chce nebohé Židy zase hnát do plynu.
Neznám řešení konfliktu Izrael - Palestina,který se také některým
světovýn kruhům hodí,kvůli ziskům z obchodu se zbraněmi,proto je
zcela zřejmně uměle přiživován,ale vím ,že by se měli Izraelci
vážně zamyslet,co činí.
Pomalu si vykoledují stav,že nebudou moci z Izraele vystrčit ani
nos,aby přes něj nedostali,jak je budou všude ve světě "milovat".
Nepřeji nikomu nic zlého,jenom může dojít k situaci,že když bude
chtít jeden Izraelec vycestovat,budou ho muset dva vojáci hlídat,
aby se mu nic po cestě nepřihodilo.
Židé jsou vyvolený národ,ale zase nejsou tolik vyvolení,aby si bezostyšně mohli dělat co se jim zamane na úkor
druhých.
Mír je možný,jenom ho musí začít hledat lidé v srdci a to všichni!8272

28.01.2003 16:55

Ukradená vlast

Ukradená vlast

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážený pane Zachariáš,
odpovídám Vám pouze proto,že jste slušně odepsal na můj příspěvek,
což se opravdu o některých "Židobijcích" zde píšících říci nedá.
Prohlásil jste,že je zde emocionální propaganda.
Možná ,že ano.
Ale pojďme do čísel.Hodně se teď často mluví o městě Hebron.
Město Hebron má cca 110 000 arabských obyvatel, je to velké město.
Je zde také židovská osada,která má 450 / slovy čtyřistapadesát /
obyvatel.Všechno by bylo v pořádku,kdyby velmi často nedocházelo
k následujícímu jevu.
Pokuď mají Židé nějaký svátek / nejdelší je až 8 dnů /,
tak má několik desítek tisíc Arabů totálního "zaracha".
Děti nemohou do školy,lidé do práce,nakoupit,prostě nic.
Je nařízený zákaz vycházení a kdo neuposlechne,je po něm stříleno.
A to kvůli 450 umanutým lidem - Židům.
Do roku 1967 tam žádný Žid nežil a po válce zde byla zbudována tato
osada.
Je pravda,že blízko Hebronu je jedno znejposvátnějších míst Židů,
hrobky králů / zde je pochován Abraham /,jenomže k těm měli vždy
Židé volný přístup a nikdo jim nebránil i když byly na arabském
území.
Pokládáte vážený pane Zachariáši tento jasný příklad také
za emociální propagandu?
Já nikoliv.Víte ,těžko lze něco obhajovat,co je neobhajitelné.
Alespoň z pozice rozumu.
Jeden z nejhorších faulů,kde se opravdu Židé projevili v takové
té své neomalené nahotě chování je známá " křížová " aféra
v Osvěčimi.
Pro nezasvěcené uvedu: Židovská obec prohlásila,že v Osvěčimi
nesmí být žádný křesťanský kříž,nýbrž ,že tam bude umístěna
pouze 6 metrů veliká Davidova hvězda.
Bohužel páni Židé nějak opomněli,že také vedle cca 6 milionů
Židů zde zahynulo asi 1,5 milionu dalších národů / Poláků,Rusů,
Bělorusů a dalších! /.Tyto lidé pro pány Židy nejsou lidé,
jenom Židé jsou vyvolení,takže naše židovské oběti
jsou lepší než ty ostatní a jenom my zde můžeme mít symbol,
Davidovu hvězdu ,ale křesťanský kříž zde být nesmí.
ŽID JE LEPŠÍ I PO SMRTI!!!
Tak chápou někteří páni Židé spravedlnost!
Umučený Žid je jiný člověk,než umučený Polák a Rus.
V katolickém Polsku z toho byla velká aféra a křížů tam lidé
umístili v krátké době na 400 kusů.Po tomto projevu nevole
přestala židovská obec usilovat o podobná nesmyslná opatření.
Řeknete hloupost,ale lidé si pamatují.A potom stačí nějaká malá
hloupost,záminka,kdy je nějaký čin sveden na Židy a máte znovu
zaděláno na pogrom na Židy,jako víno.
Jenom kvůli hlouposti.Kvůli křížům.
Pokračovat netřeba!
Jenom kdyby nebylo té hloupé židovské propagandy.
Docela když tak poslouchám České radio a televizi zjišťuji,že
Židů musí na našem území žít asi tak 30 až 50%,protože
v každých zprávách musí být něco židovského.Jinak to není možné.
To je zajímavé.Ještě když jsme byly okupováni Rusy,
tak jsem zase v každých zprávách slyšel něco kladného
o Sovětském svazu.Teď pro změnu o Izraeli.
Já již raději nebudu nic psát,protože bych se mohl dopustit
velezrády a zemězrády a hanobení a jiných těžkých zločinů,
jak stojí ve Švejkovi.To je moje pravda.


8295

01.02.2003 01:41

Ukradená vlast

RE: Ukradená vlast

Peleška Milan 195.?.?.?

S vámi není možné diskutovat.Prosím pište k tématu!!!
Prosím, napište proč Izrael ačkoliv ho k tomu vyzývá několik rezolucí
Rady bezpečnosti OSN nadále expanduje,zabírá území,staví osady,
dnes i ničí infrastrukturu Palestiny a všem mezinárodním výtkám se posmívá.
Jiné země jsou pro takové jednání zbombardovány a Izrael si může nadále dělat ,co chce.
Kde je spravedlnost? Ostatní jsou kecy.

8446

03.02.2003 21:37

Válečný podvod: Saddam je Hitler, a tahle válka není kvůli naftě

Válečný podvod: Saddam je Hitler a tahle válka není kvůli naftě

Peleška Milan 195.?.?.?


Závěry, jsou sice pěkné a logické ,ale nabízí se otázka ,co je
příčinou.Jsem přesvědčen,že když si kdokoliv položí takový dotaz
dojde ještě k dalším ,daleko závažnějším závěrům,které především
spočívají v oblasti ekonomické.
Politika,jak je tady předváděna / americký prezident,britský premier/,již dávno není politikou.
Politika se možná tak před 20 až 30 lety a někde ještě dříve
přeměnila na ekonomiku.
Pokuď Amerika nevyvolá válku,přijde krize ,která může být ještě
ve svých důsledcích horší.
Je to hrozné vyhánět čerta ďáblem,ale taková je skutečnost.
BOHUŽEL,VADNÝ JE SYSTÉM,KTERÝ TAKOVÝ STAV SPOLEČNOSTI VYVOLÁVÁ!!!
Společnost bezbřehého konzumu je prostě ve své nahotě a ve svých
imperiálních záměrech / dovedně skryto za globální pokrok /,
tak krutá,že jí již ani vůbec nepřijde nějak trapné vyvolat válku
o zdroje a proti těm,kteří mají nějaké odlišné názory.
Prezident USA a premier Velké Británie jsou ke svému jednání přeci
nějakými silami nuceny dělat politiku o které je zde psáno.
Oni se nerozhodují sami od sebe!!!
Kdopak jsou ti hybatelé v pozadí?
Když by zastávaly politické cíle,nebylo by možné,aby ingnorovali
příkladně v UK cca 80% nesouhlas občanů s válkou.

Kam se nám poděla demokracie?Slovo demokracie páni politici skloňují
od rána do večera,ale skutečnost je trochu jiná.
Máme zacpána ústa konzumem.Zatím jim to prochází,protože masám jsou
předhazovány "chléb a hry" v míře vrchovaté.
Přeci nejde do nekonečna roztáčet spirálu spotřeby pro spotřebu.
A nějaká válka o zdroje je vlastně v takovém počínání pouze epizoda.
Nepočítám se k nějakým věrozvěstům nových zítřků,nového pokroku,
sociálního inženýrství,ale jenom si ve své zkázonosné krutosti
uvědomuji,co naše rozcapená západní civilizace přínáší světu.
Jaký pokrok bude za 30 až 50 let.
Infikováni konzumem budou také některé další oblasti světa,
které dnes jsou takzvaně nerozvinuté a to teprve bude masakr.
Televize jim ukáže,jak se má správně žít,nejlépe podle amerického
modelu plýtvání se vším a to je teprve přivede do ráje konzumu.
Nejlépe jsou tyhle tendence vidět v Číně.
Ačkoliv jde o systém,který je tzv."komunistický",povolil uzdu
konzumu a následky na sebe nedaly dlouho čekat.
Stejné problémy jako má jižní Amerika /slamy kolem měst z chudých
rolníků a další nepěkné jevy/jsou dnes v Číně patrné a ani tzv.
lidovláda si neumí pomoci.
Myslím si,že jediný model, který může ještě svět zachránit je nějaká
nová myšlenka,nějaká nová idelogie,která ukáže lidstvu,že není na světě pouze kvůli bezbřehému konzumu.Jinak lidstvo zahyne na svojí
vlastní hloupost.Je dobře si uvědomit,co žijeme za svinstvo.
Chudší obyvatelstvo planety je ve svém lidství podstatně čistější.
Země není určena k drancování všech zdrojů do konce.
Podojit dokuď ještě teče a po nás potopa.Hlavně,že se my máme dobře!
Je to hodně pesimistický závěr a možná nadsazený.
Rád bych, kdybych byl jenom pesimistou a špatným prognostikem!!!
Realita bude asi nakonec ještě horší.


8553

04.02.2003 20:42

Ukradená vlast

RE: Ukradená vlast

Peleška Milan 195.?.?.?

Vážený pane DB,
já se za jméno nestydím,ale když chcete zůstat bezejmenný,je to
Vaše věc.Prosím,nevím proč mne nazýváte pseudovědcem.Nejsem ani
vědec a ani pseudovědec.Myslím,že tím trochu znehodnocujete svá
tvrzení.Nikdy jsem se na nikoho nepovyšoval a tak si píši,co mně napadá
a co si myslím,že by měli a mohli vědět také ostatní.Opravdu Vám mohu
říci,že nepatřím k náfukům a nad Vašimi náměty se pozastavuji.
Proč mne napadáte přídomkem "soukromý vědec".
Infomaci,že Židé nebyli do války v roce 1967 v Hebronu jsem se dočetl
v Dějinách židovského národa od Paula Johsona.
Patří k uznávaným a hlavně velmi poctivým historikům a to opravdu
na celém světě.V této velmi rozsáhlé práci jsem se také dočetl v kapitole o holokaustu,že autor nemůže jako historik odpovědně
říci,co bylo důvodem vyvraždění Židů.Tak je autor poctivý.
Prostě napsal,že to neví.Velmi zajímavý názor.
Hlavně,aby nebyl proti Vašemu přesvědčení.To bych nerad.
Pana Zachariáše jsem se naprosto jasně zeptal,proč Izrael neplní
rezoluce RB OSN.Jiný stát je za takovou ignoranci mezinárodního
práva potrestán,buď sankcemi nebo i bombardováním a Izrael
se mezinárodnímu společenství vysmívá.Těžko budete toto
tvrzení vyvracet.
Místo toho pan Zachariáš použil osvědčené metody úhybné diskuze,
já o voze a ty o koze.
Začal líčit dojímavý příběh zastřeleného židovského dítěte v náručí
svého otce.
Co se týče mrtvých za poslední období vedou Palestinci
asi se 2000 zabitých ,proti cca 600 zabitých Židů.
Izrael má těžké zbraně a je snadné se jet vytáhnout do kterékoliv
osady,či města na tanku a tam "zpacifikovat" Palestince
a ještě jim buldozerem zničit dům a další zařízení.
To je krásná spravedlnost!!!
V rámci boje proti terorismu,čím více pobijeme Palestinců,tím
lépe zamezíme terorismu.
Čím více zničíme Palestincům domů a infrastruktury vůbec,tím budeme
lépe ochráněni.
Takhle to vážený pane DB nefunguje.
Je možná zbytečné,že Vám vůbec odpovídám,třeba se chcete jenom
planě hádat,ale vzpomenete si na moje slova.
Kolik bude ještě potřeba mrtvol ,než páni Židé pochopí,
že cesta silné ruky tolik dnes oslavované současné
vlády Izraele vede do pekel.
Snad jsem Vám vážně neměl odpovídat,ale už mám napsáno,protože když
napíšete ,že těm 110 000 arabským obyvatelům doporučujete asimilaci,
je veškerá debata marná !!!
Já jsem pseudovědec a docela jsem rád i pseudovědcem.
A co jste prosím vy?
8585

04.02.2003 20:52

Ukradená vlast

RE: Ukradená vlast 2.pokračování

Peleška Milan 195.?.?.?

Pane Zachariáš,
lidé kteří byli spolu s Židy na tomto místě pobiti,většinou patřili
k církvi pravoslavné.Nevím,proč do problému taháte katolíky.
Katolíci mně také nejdou pod vousy.V tom s Vámi souhlasím.
Katolická církev má na svědomí jiné a horší zločiny,než je
Osvětim.

8586

04.02.2003 21:12

Ukradená vlast

RE: Ukradená vlast

Peleška Milan 213.?.?.?

Váš pohled na témata je sice jiný,ale má jednu malou ,ale zásadní
chybu.
Když totiž přijmu Váš pohled,je celkem jasné a lze to také dovodit,
že tím popřu mezinárodní právo a licenci OSN jako takové.
Přesně to dnes chce USA.To znamená právo jednoho názoru bez možnosti
kontroly a nějaké zpětné vazby.
Nevím,co je lepší.Anarchie anebo právo.
Máte pravdu,spravedlnost je někdy velice slepá a právě další
oslabování OSN povede pouze ke stavu,kdy si státy a národy
začnou navzájem dělat co se jim zamane.
Možná je také řešení,ať tedy přestanou platit jakákoliv pravidla
a můžeme se na Zemi pěkně docela rychle vyvraždit a ti co zbydou,
budou mít alespoň větší životní prostor.
Nic proti tomu.Takové řešení tady už také bylo.
Tuším,že pan Hitler měl málo životního prostoru.
Nevím,jak by se Vám potom líbilo na světě.
Víte,ale pane Zachariáš,co je nejhorší?
My se tady hádáme na stránkách nějakého "Zvědavce"
o to příslovečné suché z nosu a ono to tak jak popisuji nakonec
dopadne.Jsem už dost stár,takže bych mohl volat po mně potopa,
ale těm mladým to vůbec nezávidím.
Snad nebude tak zle.Kam se však odstěhovat,to věru nevím.
Vzhůru k pesimismu!Přeji vše dobré!

8587

05.02.2003 21:06

Ukradená vlast

RE: Ukradená vlast

Peleška Milan 62.?.?.?

Fakt mně nebaví reagovat.Za předsedu nejvyššího výboru pro lidská
práva byl někdo ZVOLEN !!! - pane Zachariáš - opakuji ZVOLEN !!!
- z jakého titulu Vy zpochybňujete tuto volbu !!!
Jděte už do háje.Anebo prosím můžete změnit OSN ku obrazu
a zájmům pánů z Izraele.Jiné řešení neznám !!!
A už mně prosím z Vašimi opravdu židomilskými názory
neotravujte!!!
Jsem ochoten přijmout jakýkoliv názor a je mně jedno ,kdo ho
říká ,ale k Vašim názorům jiný postoj nelze zaujmout.
To jste právě Vy a další podobní,kterým se hodí naprosto
jednostraný názor - postoj ,který zcela nepokrytě straní
Židům a ostatní lidé ani lidmi nejsou.
Ty je možné beztrestně postřílet a hotovo !!!
Židé jsou vyvolený národ bez možnosti korekce k jejich jednání
a bez jakékoliv možnosti kritiky státu Izrael!!!
To je Váš názor.
NECHCI S VÁMI JIŽ DISKUTOVAT!!!
NENÍ O ČEM!!!!

8602

07.02.2003 20:51

Colin Powell hraje Samuela Becketta

Colin Powell hraje Samuela Becketta

Peleška Milan 195.?.?.?

O tom,co je Sadám za zvíře celkem není pochyb.
/Rozpouštění odpůrců v kyselině za živa a další odsouzenci se musí
dívat,aby alespoň něco prozradili,takže potom mají velkou milost,že jsou jenom pověšeni,či zastřeleni.Prostě je "veliká radost",se v takovém státě dopustit nějaké i domnělé protistátní činnosti.
To si musí člověk vůbec odpustit,že se narodil! /
Když však přemýšlím,co je ve zprávě ,která byla předložena ze strany
USA v OSN,nevím zdali už jsme na tom tak,že lež je více než
poplužní dvůr.
Všechny informace,které jsou předkládány k věření a které pocházejí
systémově z ověřitelných zdrojů zpravodajských služeb USA mají jasnou identifikaci v čase a místě.
PROČ NEBYLY TYTO INFORMACE OKAMŽITĚ PŘEDÁNY ISPEKTORUM OSN !!!
Jejich vybavení / vrtulníky a jiné / je přeci přímo předurčují
velice rychle a operativně vyhledat určené místo nebo objekt,
které je zpravodajsky tzv. "vytěženo" a je možné se zmocnit
věcí,které jsou ve zpravodajské zprávě uváděny.
Místo toho je umožněno Iráku zakázané věci uschovat.
NENECHTE SE MÝLIT !!!
Je to přímo ukázková práce,jak lze manipulovat s veřejným míněním,
které je možné přirovnat, když se hraje mariáš, ke hře ,které se říká "betl".Pro neznalé - vyhrává ten,kterému jsou všechny karty
přebity.
Je jasné,že USA má důvody,aby inspektoří nic nenašli.
Rozruch se zprávou je potom veliké kalení vody a mlžení.
Je to paradoxní,ale jiné vysvětlení se nenalézá.
Opravdu se jedná o nějakou celosvětovou politickou hru,jejíž účel
mně není úplně jasný.
A proč je kolem toho tolik humbuku.
Nejspíše je nutné tzv. "iráckou krizí" světovému veřejnému mínění
pořádně vytřít zrak.
Je asi něco daleko horšího,od čeho je nutné odvést pozornost.
Ale o co se jedná, nejsem schopen doložit.
Mám nějakou představu,ale spíše nechám přemýšlet přítomné čtenáře,
aby si doplnili do rovnice další neznámé položky.
Jsem přesvědčen,že nejde jenom o ropu.I to je velmi okatá příčina.
Jednou jsem slyšel , že Sadám Husajn je ve skutečnosti špičkový
agent USA. Možná,že si teď poklepete na čelo a řeknete si:
Ten člověk se dočista zbláznil!
Nevím ,ale celá krize kolem Iráku je natolik podivná,že vůbec nazapadá do nějakého světového politického rámce.
Začátek té podivnosti začíná již útokem na WTC 11.září.
Dámy a pánové hraje se s námi "betl".
Nevím však, kdo je na druhé straně stolu.
A také nevím přesně s kterými kartami se hraje.
Kdo je vlastně v USA u moci? Prezident,který vypráví vlastenecké pohádky
a jeho ministr obrany,který je v článku nazván "žvanilem".
Ti to asi nejsou.Kdo a v čí zájem jsou na světě pořádány
podobné hrátky nevím.Už se v tom i málo vyznám.Všechno zkrátka
nesmíme vědět.Poradí někdo.
Vždycky je tady na stránkách Zvědavce čilá diskuze,
tak se dámy a pánové můžete předvézt.
Třeba někoho něco napadne.Děkuji všem.8656

24.04.2003 23:58

Nahá pravda

Nahá pravda

Peleška Milan 62.?.?.?

Docela jsem se již zařekl ,že nebudu více komentovat články,
protože dohadovat se zde s některými "týpky",kteří zde ventilují
své názory je hodně marná záležitost.
Ale nastolené téma je natolik hutné,že musím pár vět napsat.
Hodně dlouho již vůbec přemýšlím o samotném slově " žid" ,
či "Žid". Mnoho lidí si ani neuvědomí rozdíl,kde jeden je
věřící a druhý příslušník národa.
Jenomže věc má právě ještě jeden a po mém soudu zásadní háček ,
který vyvstane po přečtení článku.
Všichni kdo zde píšeme, používáme běžně slovo "žid" - "Žid"
a přitom se dopouštíme proti velké skupině Židů jisté formy
ústrku.Je zcela zjevné ,že Židé mají na svědomí lecos.
Hodně se zde na stránkách Zvědavce popsalo a zanadávalo
na obě strany.
Jenomže je nutné zdůraznit,že to nejsou všichni Židé.
Možná,že těch hodně špatných je 5 až 10%.
V okamžiku kdy použiji slova Žid, dopustím se na zbytku
židovské populace křivdy.
Možná bych mohl napsat " židovská mafie" , ale opět je zde
slovo židovská a to mohou být zase všichni.
Problém je tedy v tom slově "Žid".Dokonce někdo slova Žid použije
klidně jako nadávku.
Proto bych nechal vyhlásit soutěž na stránkách Zvědavce,
koho napadne označení pro lidi,kteří jsou sice Židé,
ale zase nejsou Židé,tj. pouze těch 5% Židů ve světě o kterých je zde stále řeč.

Připouštím,že takový "Matěj" se cítí dotčen,když použijeme pro nekalé činy Židů ve světovém měřítku, název "Židé" a přitom on se
na zločinech 5% Židů nikdy nepodílel i když je a cítí se být Židem.
Dokonce lze matematicky doložit,že velká většina Židů jsou lidé
naprosto v pořádku,ale ten malý zbytek židovské populace o kterém píši je opravdu ve své zhoubě pro svět vysoce "výživný".
Tady je základní kámen úrazu.
Když použiji slovo Žid dopustím se vlastně něčeho, co lze
nazvat " zločin kolektivní viny".
V samotném státě Izrael je 18% Židů ortodoxních - lidově jím
říkám " kaftaňáci " a ty vlastně i když jsou hodně nesnášenlivý,
nikdy nikomu neublížili. Mají vyjímku a nemusí ani chodit na vojnu.
Myslím,že velká většina dalšího obyvatelstva státu Izrael
a to až do cca 80% je svým způsobem obětí, protože oni vytvořili
Izrael z ničeho.Zúrodnili pouště za nezměrného úsilí a vytvořili
státní útvar,který kdyby dnes nebyl v rukou militatní, sionistické
a fašistické vlády,mohl by již dávno žít s okolními národy
v systému ,který se nebojím nazvat mírová spolupráce.
Nepíše se již rok 1967 nebo 1956 a na Izraelské straně byl Rabin,
který mohl dovést Izrael k míru, zákeřně zavražděn zrovna jako
svého času Kennedy,který se také nehodil v Americe stejným silám do krámu.
Všichni víme a hlavně cítíme o čem se snažíme psát,ale název
" Žid " je hodně nepřesný a pro "dobrou" část "židovstva"
ubližující!
Lze odpovědně prohlásit,že problém je ,jak popsané jevy pojmenovat
a přitom jasně a přesně lingvisticky zohlednit část Židů /cca 5%/,
kteří si zaslouží silně pejorativní odsouzení za svoje
"kazisvětské" zločiny a zbytek Židů /cca 95%/,kteří jsou OK.

12762

25.04.2003 01:39

Nahá pravda

RE: Nahá pravda

Peleška Milan 62.?.?.?

Nejenom,že jde o válku náboženství a ras ,ale také o válku mezi
pojetím světa a jeho zvyklostem v kulturním kontextu,které ona
náboženství a rasy představují.Jinak je opět "náboženství a rasa"
pojem,kde si lze představit lecos.
Naše kultura není pro jinou kulturu vůbec přijatelná
/rozepisovat se proč,doufám není potřeba /
a přesto je naše chápání světa a naše kultura,kterou my považujeme
za jedinou správnou, šířena ohněm a mečem, jak v 16. století
i když je zřejmé ,že "osvobozené" národy o naše pojetí světa vůbec
nestojí a také tam náš systém uspořádání společnosti zjevně nebude fungovat.Jedna diktatura je odstraněna a něco podobného bude muset být
nastoleno,jenomže teď pro změnu pod taktovkou USA , protože jiný
způsob uspořádání společnosti je prakticky nemožné uskutečnit,
pokuď nechceme ,aby takový státní útvar upadl do naprostého
rozvratu, což také mohl být záměr.
A to si říkáme,ale jenom někteří, "demokraté" a ještě pro
zakrytí svých zločinů používáme vzletná hesla jako
"trvalá svoboda" a jiné zhovadilosti.
Hitler měl "tisíciletou říši" ,ale obsah a prostředky používal podobné.
O údajné pomoci Albáncům v Kosovu ze strany NATA a USA bych raději
taktně pomlčel,protože na základě této akce se zobrazí jasná
věrolomnost našeho vidění světa.
Srbsko nedodrželo rezoluce RB OSN a bylo zbombardováno,včetně
rozbití většiny průmyslu,což zjevně nebylo pro naplnění
rezolucí RB OSN potřeba,ale po válce je nutné rozhýbat kšefty
a čím více rozbijeme ,tím více musíme postavit.
Hlavní důvod a naprosto zásadní byl pohyb statisíců uprchlíků
do západní Evropy a to již nebylo pro státy NATO únosné.
Kdyby se takové bezpráví a násilí dělo někde v Africe ,státy
NATO by nepohli pro nikoho ani prstem.
To je jasným příkladem pojetí naší "západní" demokratické morálky.
Palestinci jsou také naprosto zjevně vyháněni ze svého území,
které jim bylo přiřčeno mezinárodním společenstvím.
Stát Izrael byl mnohokrát jasně a přesně za takovou územní genocidu
odsouzen rezolucemi RB OSN a nikdo ho nešel zbombardovat!
Pro státy NATO a USA jsou Albánci jistě cennější než nějací Palestinci!
Trochu nám přitom kulhá spravedlnost,ale jak je vidět pro USA
je právo na straně toho,kdo má momentálně delší klacek.
O demokracii,svobodě a spravedlnosti nemůže být v tomto případě
ani řeči. To jsou jenom účelová slova,ale skutečnost je právě
opačná.
Nelze se potom divit daleko horším režimům než byl Irák,stalinského typu,
jako je severní Korea,že nedá na proradné řeči "politiků" USA
a bude zbrojit jak o život.Irák je příklad.Začal se podvolovat
rezolucím RB OSN a vzápětí byl přepaden.
Jenomže Korea má jaderné zbraně a nechala se slyšet,že stačí
aby ještě jednou přes její území přelétlo nějaké letadlo USA
a použije bez dalšího varování svůj jaderný potenciál
proti především svému jižnímu sousedu.
To všechno co zde popisuji,jsou důsledky našeho způsobu
šíření naší "zaručeně" správné morálky a pojetí světa vůbec.
Takže vzhůru ke šťastným zítřkům

12768

26.04.2003 17:19

Nahá pravda

RE: Nahá pravda

Peleška Milan 62.?.?.?

Jenomže těch 5% Židů je značně ve své "kazisvětské" činnosti
výkonnější a kosmopolitnější než zbytek rozmanitých národních lumpů.
Když jsem v číslech tak asi jeden 5% Žid vydá za cca 500 / a více/ jiných národních "kazisvětů".

12862

26.04.2003 17:56

Nemyslitelné se stává normou

RE: Nemyslitelné se stává normou

Peleška Milan 62.?.?.?

To je zajímavé,že převážná část obyvatelstva Američany nechce
a naprosto přesně je nazývá okupanty.
Děje se tak jak mezi šíjity,ale i sunnité jsou s nimi zajedno.
Bude to pro okupační správu hodně tvrdý úkol,jak přesvědčit
obyvatelstvo o opaku a hlavně skoro neřešitelná situace
pro politickou reprezentaci USA a UK.

12864

26.04.2003 23:43

Nahá pravda

Nahá pravda

Peleška Milan 62.?.?.?

Možná,že jsem se měl více rozepsat,ale je - li takový
element příkladně ve vládě USA je mnohokráte nebezpečnější,
než pokuď je jeho působení omezeno na banku.
Samozřejmně,že vyjádřit něco tak málo uchopitelného číselně,
není možné. To je spíše nějaká licence ,než realita.
Tolik k vysvětlení.

12871

29.04.2003 01:10

Jak vypadá svoboda po americku pro Iráčany v praxi

RE: Jak vypadá svoboda po americku pro Iráčany v praxi

Peleška Milan 62.?.?.?

Tak hloupou a odpornou propagandu jsem už dlouho nečetl.
Uveď doložitelné zdroje!
Jsi Brňáku akorát blbeček.
Také jsem četl,že atentátníci na WTC se před smrtí
někde veselili v baru z holkama.
Taková informace pochází ze stejného zdroje - vole stará!
To musí být člověk hodně zoufalý,aby na sebe připnul výbušninu
a šel se odpálit.
Víš co ,čím mohou jinak Palestinci proti fašistické vládě Izraele
bojovat!!!
To je snadné a hodně zbabělé vraždit Palestince jak králiky
z helikoptéry nebo z tanku.
To podporuješ Brňáku. Stojíš za stejné ho...!

12985

29.04.2003 01:19

Nemyslitelné se stává normou

RE: Nemyslitelné se stává normou

Peleška Milan 62.?.?.?

Kdyby si nebyl Mikine poněkuď úchylný,tak by si snadno po
přečtení Haló novin přišel na to,že je to v současné době
velice seriózní tiskovina i když je vydávána KSČM.
Jenomže Ty máš tu svojí stařeckou palici zabedněnou antikomunismem
a láskou k USA,že již nejsi schopen rozlišovat ,co je dobré
a co lze ještě za dobré považovat.
Jinak už jdi laskavě do pr....!

12988

29.04.2003 01:51

Izraelci v Palestině vraždí každého, kdo jim stojí v cestě

RE: Izraelci v Palestině vraždí každého, kdo jim stojí v cestě

Peleška Milan 62.?.?.?

Vážený pane Milane,
četl jsem několik docela seriozních studií,kde autoři dokazovali
na faktech,že počet obětí v plynových komorách byl podstatně nižší
než uvádějí "židovské" prameny.
Židé hovoří o 6 milionech - studie / mluvím jenom o seriozních,
historických pracech / uvádějí 2 až 3 miliony.
Na věci holokaustu počet nic nemění,ale přesně se zde zračí ,
co provádějí někteří představitelé světové Ž. obce s fakty a ze
světovým míněním obecně.
Stát Izrael už se opravdu Palestincům tolik naubližoval,
že nemá ani cenu kohokoliv držet zpátky.

12989

29.04.2003 23:52

Nemyslitelné se stává normou

RE: Nemyslitelné se stává normou

Peleška Milan 62.?.?.?

Asi musím ještě jednou zopakovat ,co jsem napsal
a na tom trvám.Je mně docela jedno,že Haló noviny
vydávají současní komunisté.
Prostě přečtu a hodnotím.Je zde také stranická omáčka,
ale jinak lze tento tisk posoudit jako docela seriózní.
Nemohu si pomoci.
A jinak chlapci opět kecáte voloviny!!!
Jací jste demokraté!
Není přeci až tak důležité,kdo něco říká,ale co říká.
A fakt mně už s tou vaší jednoduchostí a jednostranností
doslova ser.....!!!!

13067

30.04.2003 00:23

Nemyslitelné se stává normou

RE: Nemyslitelné se stává normou

Peleška Milan 62.?.?.?

Občas je to potřeba,neboť chlapci jinak nepochopí,
co je předmětem diskuze.
Slovo není celé!

13070

01.05.2003 00:06

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristicky´ akt, ktery´ se n

Peleška Milan 62.?.?.?

Kuba s Castrem je z hlediska sociologických a politických
konsekvencí velice zajímavý stát.Mikin to zase má hodně zjednodušené,
ale i když není pochyb,že způsob vládnutí Fidéla je čistě despotický,není od věci zmínit,že převážná většina Kubánců
k Fidelovi zhlíží úplně jinak,než jaký jsme my měli despekt
k našim pohlavárům před rokem 1989.
Dokonce lze říci,že prostí Kubánci mají Fidéla rádi.
Kdo nebyl na Kubě a nesetkal se s tímto fenoménem,tak to nikdy
nepochopí.
Kubánci chodí rádi do průvodů a provolávají tam slávu Fidélovi
a nikdo je nemusí nutit,jak bylo zvykem u nás za dob nucených
pochodů na 1.máje a jiná zvěrstva.
I jiné věci lze spatřit na Kubě.Tam fungují,ale u nás by nevydrželi
ani dva dny.Myslím tím období před rokem 1989.
Kuba je země paradoxů,které začínají u ekonomiky,kde celá země
je pod přísným embargem USA,ale jedinou měnou za kterou se nechá
něco hodnotného nakoupit je americký dolar.
Dolary jsou běžně všude v oběhu a nikomu to nevadí.
Lidé jsou relativně chudí ,ale mají proti ostatním latinskoamerickým
zemím obrovské výhody,které doopravdy fungujou.
Zdarma dobré a to myslím vážně, zdravotnictví,školství - velká
péče je věnována mládeži ,která je všeobecně dobře vzdělána
a to všichni,kdo na to jenom trochu mají mentálně.
Když říkám všichni,myslím tím 60 - 70 % obyvatelstva.
Neexistuje negramotnost,děti ve školách jsou zdarma stravovány.
Penze pro staré lidi,které nejsou příliš veliké,ale jsou.
Polopřídělový systém je také funkční a když je člověk skrovný,
snadno vyžije.
Když potom náhodou zavítáte do Mexika - demokratické země
a vidíte tam obyvatelstvo ve slamech u velkých měst,které je na úrovni zvířátek,začnete přemýšlet.
Opravdu nechci hájit Fidéla a jeho způsoby vládnutí,jenom chci
říci ,že sociální systém na Kubě vůbec není hloupý a hlavně docela
dobře funguje.Bohužel problém je ideologie,která je poněkuď
pitomoučká,ale prostá duše Kubánce ji konzumuje celkem čile
a bez reptání.
Právě takovéto černobílé vidění světa použité na srovnání
poměrů na Kubě není vhodné.
Nevím zdali je poté pojem "demokracie" pouze vyprázdněné slovo
a není možné připustit,že i další společenské systémy,které
mají k demokracii hodně daleko, mohou být funkční,
pokuď nedochází ze strany moci k nějakým nadbytečným projevům
uzurpace obyvatelstva.
Je docela možné,že se právě na Kubě může podařit najít onu
proslulou a tolik zatracovanou "třetí cestu" uspořádání společnosti
bez přílišného akcentu na tržní síly.Musí však jít o evoluční
dlouhodobý proces bez zasahování zvenčí,což se asi těžko povede
a smrtí Fidéla dojde k systémovým změnám.


13118

01.05.2003 17:59

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

Hele Ty blbej Matěji , dědku starej krvelačnej!!!
Američani tady už byl jednou na cvičení
a to mělo dvě pozdvižení.
Jednak nějaký "ajzboňák" vyboural vlak,který US armádu převážel.
Bylo asi 15 raněných.
A potom hlavně páni Američani jednou přestřelili
a zasáhli chalupu blízko Doupova.
Také proti nízko přelétajícím US helikoptérám protestovali
místní obyvatelstvo a US army slíbila ,že se již podobné věci
dít nebudou.
Nakonec jsme součástí NATA a nevidím důvod,proč by nemohli
spojenecké armády cvičit na našem území,
pokuď budou zachovávat všechny předpisy
a nebudou se chovat jako " Rusové" po kterých zbyla naprostá
ekologická spoušť.

13159

01.05.2003 18:55

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

Matoušku udělej si na Kubu výlet a budeš mluvit jinak.
To jako Kanaďan jistě můžeš bez problému,Američani již nějaké
drobné problémy mají,třeba musí cestovat přes třetí zem.
Mohu Tě ubezpečit,že bych nenapsal něco o čem bych já ,ale jiní
nebyli bytostně přesvedčeni.Čili ,co jsem napsal je můj poctivý
názor.
Životní úrověň obyvatelstva přeci není možné měřit stavem
v jiných okolních zemích /USA/.
Můžeme asi porovnat,jak se mělo obyvatelstvo Kuby před revolucí
a po ní.A takové srovnání úplně špatně pro dnešní režim na Kubě
nedopadne.
Třeba je pro latinskoamerické země skoro zázrakem,že je zdravotnictví
a školství dostupné každému.
Že nějaká nemocnice s bábou ,která vyváří prostěradla
venku v kotli vůbec existuje.
Žádné "superlativy" jsem o Kubě nenapsal.
A je nesporným faktem,že Američané museli učinit něco podobného
jako embargo,aby se náhodou revoluce jako infekce nerozšířila
do dalších latinskoamerických zemích.
Byl jsem v Mexiku,kde když odjedeš od supermoderní benzinové stanice
někam pár kilometrů mimo hlavní tah a tam přijedeš do vesnice
kde na návsi potkáš děti,které se batolí v prachu a jejichž
sociální statut je podobný jako mají psi a prasata s kterými si
hrají, máš po náladě.Takové dítě když zabiješ ,nikomu nechybí
protože namá žádné papíry a není nikde evidované.
Zvířátko hadr.A slamy kolem Mexiko City,kde žije několik milionů
takových chudáků jsou zcela podobné.
Ráno se vyvalí z boudy z plechu 4x4 metry 20 lidí.Včetně dětí.
Vzláště pro "ženské" tohle vidět je veliká síla!
Mohu Tě ubezpečit,že nejsem ani komunista a ani žádný socialista
a " sociální napravovatel" světa obecně , ale když něco podobného vidíš,akorát se můžeš zdravě nasr..!!!
Stísněný pocit mám také ,ale ne ten Tvůj.
V tom bude mezi námi rozdíl!
A ani nevím ,čemu se chceš smát.Tyhle věci jsou docela dost smutné
a hlavně špatně řešitelné.
To je otázka více generací,než se podaří alespoň částečně podobné
jevy napravit.
A kdyby to bylo někde v džungli,v nepřístupném pralese,
tak je to přirozený jev,ale to se odehrává pár kilometrů
od hranic nejbohatšího státu na světě,který je proslavený
obrovským plýtváním se všemi zdroji a pro jejichž získávání
je schopen provozovat neokoloniální války.
To je drahý Matoušku zase můj smutek!
Ale zajeď si na Kubu.Pro Tebe je to pár kaček a možná změníš názor.
Je sice pravda ,že stará Havana vypadá asi jako pavlačový Žižkov
v Praze po válce,ale můžeš pohovořit s obyčejnými lidmi.
A Češi mají ještě stále na Kubě určitý kredit.
Jenom říkají,že jsme je zradili a přidali se k imperialistům,
ale to jim po nějakém panáku dobrého rumu vysvětlíš.
Udělej si vlastní zkušenost.


13163

01.05.2003 19:02

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

A hlavně jsem zapopmněl říci ,že infarkt měl hlavně a pouze
dědek Matěj.
Zdali také neměl nějakou opožděnou poluci,ale asi mozkovou.

13164

02.05.2003 02:05

Jak vypadá svoboda po americku pro Iráčany v praxi

RE: Jak vypadá svoboda po americku pro Iráčany v praxi

Peleška Milan 62.?.?.?

Hele dědku Matěji,když Tě ta Erika trochu přitiskla ke zdi
mohl by si začít chrochtat blahem,ale Ty si vážně takové mozkové
bučící zvířátko s rohama.
Taky by si jednou mohl zachovat bontón a říci,madam já jsem vůl
jako anděl,jenom si to nechci přiznat.

13176

02.05.2003 02:28

Kam se poděl selský rozum?

Kam se ztratil selský rozum?

Peleška Milan 62.?.?.?

To jsou hodně závažné námitky.
Otázka však zní: Co se stane,když do unie nevstoupíme?
Já opravdu nevím.Jsem hodně na pochybách,zda je vhodné jednoho
čerta vyhánět ďáblem.
Nejsem přesvědčen,že by si nový členové nechali nějakou velkou
křivdu líbit.Závazné normy ,které jsou napsány, umí Češi
obcházet z velkou bravůrou již dobře 50 let.
A ve zlodějnách všeho druhu jsme mistři nad mistry.
Přeji EU ,aby si nás co nejrychleji do EU vzali.
Potom ochutnají českého chlebíčka dosytosti.
Jenom v Česku se podařilo okrást "čipové karty na telefon"!
Jenom v Česku - podle svazu telekomunikací - v jednom státě
ze 140 států.
Prostě v lumpárnách a zlodějnách máme primát.
Přeji EU ,aby si nás již brzo vzala. Ta bude koukat,co dokážou
čeští tuneláři! Nakonec termín " tunelář" do světového ekonomického
názvoslí zavedli naši odborníci!
Žádný zákon nezabrání promyšlené zlodějně.
Takže vzhůru do EU!

13178

02.05.2003 15:45

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

O tom přeci nebyla řeč.Neutíkej od problému,který byl Castro
a další.
Od nás také utíkalo spoustu lidí,ale to přeci nic nevypovídá
o skutečné struktuře společnosti.
Castra neobhajuji,to je přeci jasné.
Jenom srovnávám mezi dalšími zeměmi latinskoamerického
kontinentu.Odtuď také mnoho lidí utíká do USA.
Dokonce i z Česka lidé vlastně "utíkají" do USA ,hlavně mladí
za dobrodružstvím a lecčíms jiným.
Takže je lidská přirozenost,že lidé jdou za lepším.
Jenomže je mrzuté,že takovou marnotratnou životní úrověň
jako mají dnes USA nemůžeš / důvody doufám znáš / zavést
na celé zeměkouli.
Takže Matoušku trochu se prosím ještě dozvdělej,třeba tady na
Zvědavci a potom můžeš začít kafrat.
Nejhorší je to Vaše - panové ví, koho se to týká - černobílé
vidění světa !

13211

02.05.2003 15:52

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

Hele Matěji,když napíšeš jako velkou událost,že US army jede
cvičit na Doupov a oni jsou zde již po několikáté, je to trapas.
A to mně nevadí ,ať si cvičí,ale nesmí se zde chovat jako
prasata - jako se chovali "Rusové".

13212

02.05.2003 20:26

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

Hele blbý Brňáku a kolik utíká denně lidí z Mexika
a je po nich stříleno,nebo se utopí v pohraničních řekách. Není žádný argument o vnitřním stavu
společnosti ,že lidé utíkají.
Pokuď vím byla řeč o úrovni a stavu společnosti na Kubě.

13220

02.05.2003 20:28

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

Přečti si příspěvek Carlose Mikuse ,aby si viděl co zase kecáš
za voloviny.

13221

02.05.2003 23:54

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

To jsem asi napsal méně srozumitelně.
Každá armáda má svoje projevy a není zrovna úplně v pořádku
její přítomnost.
Již jsem to napsal jednou. Jsme - li v NATU,nechť zde cvičí
armády kteréhokoliv státu NATA , ale musí zachovávat předpisy,
což se zrovna u první návštěvy US army nestalo.
Pro podruhé slíbili,že se již zlepší.

13232

03.05.2003 00:07

Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

RE: Operace Northwoods: Teroristický akt, který se nikdy nestal

Peleška Milan 62.?.?.?

Jaký je vlastně můj " štýl"?
To bych pane Graham rád věděl.Jsem celý netrpělivý po poznání.

13234

03.05.2003 00:19

Za navrácení základní školy ve Falúža se platilo velkými obětmi na životech

Za navrácení základní školy ve Falúža se platilo velkými obětmi na životech

Peleška Milan 62.?.?.?

Je to velký problém,jak bude v Iráku vůbec po válce
zajištěn normální provoz.
Za chvíli toho budou mít Američani dost,aby hasili nějaké
neustálé rozmíšky jak mezi nimi a Araby a potom mezi místními.
Území opustí a ponechají rozeštvané skupiny svému osudu.
To pak bude ta pravá "trvalá svoboda".

13235

04.05.2003 02:10

Izrael reaguje na "Plán cest" novým vystupňováním vojenských akcí v pásmu Gazy a na Západním břehu

Izrael reaguje na "Plán cest" novým vystupňováním vojenských akcí v pásmu Gazy a na Západním břehu

Peleška Milan 62.?.?.?

Kolik zde bylo již popsáno na téma Izrael - Palestina,
tak se zde jasně ukazuje věrolomnost fašistické vlády Izraele,
kde je vedle strany Likud v koalici menší strana /teď zrovna
nevím její název/,
která má přímo ve svém programu zabírání a osidlování území,
které má připadnout státu Palestina.
Teď budou páni Izraelité pod těžkým mezinárodním tlakem
a musí konečně ukázat barvu,jakou hru chtějí hrát.
Zdali chtějí stále pohrdat mezinárodním společenstvím
a budou se nadále chovat jako doposud a v podstatě si z rezolucí
RB OSN budou i napořád tropit legraci a nebo je mezinárodní
společenství donutí,aby se začali chovat jako normální stát
a ne jako banda hrdlořezů.
Myslím ,že samotné USA jich má již"plné zuby",protože kam přijdou
mají na "talíři" Izrael.
Teď po šlápnutí do lejna z Irákem si USA bude hodně potřebovat
v arabském světě zlepšit reputaci a proto budou ochotni
konečně přinutit Izrael k opravdovému mírovému uspořádání
nejenom s Palestinci,ale i s dalšími státy v regionu,
kde také okupují území.
Nevím ,jak se zachová militatní pravice v Izraeli a co všechno zosnuje,/ vražda premiéra Rabina je její práce /,aby k mírovému
uspořádání nedošlo,protože potom by byl konec rozpínavosti
a zakládání nových osad na okupovaném území.
Sám nevím,zdali již vláda státu Izrael nepřerostla světu
přes hlavu a zdali nadále nebude pokračovat ve vraždění
Palestinců a ze světového veřejného mínění si bude dělat srandu.
Doufám,že v Izraeli není jenom Sharon a jemu podobní.
Tento moment bude pro světovou politickou scénu velice důležitý!
Také by mohlo na základě uklidnění mezi Izraelem a Palestinou
dojít ke zklidnění a postupnému úplnému vymizení "terorismu".
Myslím,že je to přání většiny lidí na celém světě.
Dokonce ,když zmizí jeden "vřed" z mapy světa dojde snadno
k vyřešení i dalších na první pohled těžko řešitelných konfliktů,
jako je Severní Korea a další.
Příklady táhnou.Pokuď nebudeme všichni chtít klid a prosperitu,
nelze tytéž pohnutky a morálku vyžadovat od méně rozvinutých států.

13278

05.05.2003 00:24

Zločin Ernsta Zundela

Zločin Ernsta Zundela

Peleška Milan 62.?.?.?

Já už vážně nevím,jak ty různé Brňáky ,Matěje alias Moraváčka,
dostat k rozumu.
Přeci se nebavíme o tom ,zda bylo za války zavražděno 3 nebo 6 miliónů židů.Tak přeci otázka vůbec nestojí.
Můžeme se bavit o důvodech,proč se něco takového odehrálo,
ale spíše bych nechal podobné diskuze historikům,kteří ale
také nemají ve všem jasno.Židy těžko někdo vzkřísí plamennými
řečmi na jejich obhajobu.
Nejpodstatnější je ,co dnes dělá militatní a fašistická
židokracie od které se již i normální Židé odvracejí
a s jejím působením na světě již nechtějí mít nic společného!
Izrael je toho jasným příkladem.U moci v Izraeli je vláda,
která zjevně nechce mírové urovnání.
Potom,ale musí říci ,co vlastně chce a bez vytáček,
protože prodlužování tohoto stavu je pro celý svět vysoce
nebezpečné a hodně drahé.

13338

05.05.2003 00:37

Izrael reaguje na "Plán cest" novým vystupňováním vojenských akcí v pásmu Gazy a na Západním břehu

RE: Izrael reaguje na "Plán cest" novým vystupňováním vojenských akcí v pásmu Gazy a na Západním břehu

Peleška Milan 62.?.?.?

Všichni si přečtěte příspěky " Moraváček",
neboť Matěj je původně "Moraváček".
To stačí - komentáře netřeba!
Jinak ani nejde o Židy ,ale o militatní fašistickou
židokracii od které se již normální Židé odvrací
a nechtějí s nimi mít nic společného.

13339

06.05.2003 01:12

Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

Peleška Milan 62.?.?.?

Asi nepohodlní svědkové.
Nelze se již divit ničemu.Příliš mnoho mrtvých novinářů je
ostudná vizitka fašistické ,militatní židokracie ,která dnes
vládne Izraeli. Kdyby snad byl jeden, je možné říci,že se stal
omyl,ale takhle ...
To není jenom jedna vražda,to je systémové!

13402

06.05.2003 18:16

Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

RE: Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

Peleška Milan 195.?.?.?

Víš co Matěji ,
on je podstatný rozdíl mezi Izraelem,který má být "demokracií!!!
a mezi režimem Fidéla Castra,což je zjevná diktatura!!!!
Jinak si všichni přečtěte příspěvky "Moraváčka".
Ty jsou od stejného provokatéra - - Matěje!!!
Takže když Ti dojdou argumenty,začneš srovnávat hrušky a jablka!
Možná začni psát do bobkového listu!

13461

06.05.2003 18:22

Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

RE: Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

Peleška Milan 195.?.?.?

Sám jsi primitiv nejhrubšího zrna.
Pokuď jsem něco napsal o Kubě, zakládalo se to na pravdivých poznatcích,které hovořili i o světlejších místech kubánského
režimu.Nevím,kde jsem dával zelenou kubánskému diktátorovi.
Ale už mně hodně se...!
Když nejsi schopen diskutovat k věci,překrucuješ moje slova,
tak můžeš jít akorát tak do haj...!

13462

06.05.2003 18:35

Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

Naprosto zásadní připomínka !!!

Peleška Milan 195.?.?.?

Bude opravdu daleko lepší nepoužívat slova
a termínu jako - "terminus technikus" -
výrazu Židé nebo židé -
já jsem použil výrazu " židokracie " ,ale ani to není přesné.
V okamžiku kdy je použit výraz " Židé " ,může se mít za to,
že se jedná o všechny Židy i židy a to je trochu "antisemitismus".
Bylo by dobré,kdyby nějaký vtipný čtenář vymyslel výraz
pro " Židy " bez výrazu " židé".
Vím,že to bude těžké,ale čeština je velice "cirkusový" jazyk
a doufám,že i takový přemet zvládne.
Děkuji všem za snahu !!!

13463

08.05.2003 02:42

Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

RE: Mrtvy´ novinárˇ nesl bílou vlajku

Peleška Milan 62.?.?.?

Bohužel Mikine,
za komunismu v Česku byli lidé ,kterým jsem říkal,že mají
místo mozku v hlavě "rudou hvězdu".
U Tebe je to samé ,jenom z převrácenou hodnotou.
Všechno ,co je US je to pravé!
Kdyby páchali Američané jakékoliv zločiny ,bylo by to pro Tebe
v pořádku.
Vážně si chudák,jako Ti komunisté s rudou hvězdou místo mozku.
Hlavně mně chybí Tvoje zasvěcené "válečné zpravodajství" !
Mikin - válečný zpravodaj!
Škoda,že jsi nešel ten Irák osvobodit sám od zlého Saddáma.
Nějak postrádám Tvého komentáře ,když dnes unisono všichni
v Iráku prohlašují,že na americkou okupaci nepřistoupí!
To je potřeba nastolit trvalou svobodu "Made in USA" !
V Česku jsme také byli "osvobozeni" ,tuším 23 let.
Už jsem tady jednou napsal ,že Američan je dobře oblečený
a nakrmený "Rus". Je to nadsázka ,ale hodně pravdivá !
Když napíšeš ,že žádná světlejší místa na Kubě nejsou,
je jasné ,že patříš do stejné sorty lidí ,
kteří jsou omezeni pouze svým dogmatickým viděním světa.
Ty jsi vlastně přemýšlením "komunista" !
Prostě chudák ,který má pouze jednu hemisféru v mozku.
Komunisté mají levou a Mikin zase pro změnu jenom pravou !
Ale více k problému!
Už velkým a světlým místem na Kubě je fakt,že skoro 100%
lidí umí číst a psát.To se o mnoha latinskoamerických zemích říci nedá!
A Kuba sama se hodně mění. Stát se začíná chovat v hospodářské
oblasti normálněji, tj. tak, jak se má chovat "hospodář"
a ne ideologický dogmatik!
Nechali si účast - malou procentní kontrolu - a předali velké majetky,příkladně španělským firmám a takové firmy potom
mohou na pro Tebe "socialistické" Kubě běžně podnikat.
Je to vidět všude,nejvíce v cestovním ruchu.
Co by vlastně měla Kuba prodávat,když ne moře a krásné pláže.
Na venkově opustili "kolchoznictví" a vrátili se k normálu.
Zemědělci jsou majiteli pozemků,které obdělávají.
Také je to hned poznat na výsledcích.
A mohl bych pokračovat.
Ona žádná socialistická nebo kapitalistická ekonomika ve skutečnosti neexistuje.!
Jenom jedna ekonomika je ta správná a to taková ,která prosperuje!!!
Ale na to jsem já nepřišel.
Jenom Mikin si zase bude plácat játra a bude kecat o Kubánské
socialistické ekonomice,která nedokázala sama nic vyprodukovat.
Ty když slyšíš slovo "komunista",máš pupínky,ale že celá
slavná ODS s Klausem v čele je prošpikovaná bývalými komunisty,
Ti nějak zjevně nevadí.A dnes Klaus na hradě se objímá s komunisty.
A proč ne ,když ho komunisté zvolili.
Také jsi válečný zpravodaji Mikine,zde Klause velebil.
To víš, dogmatici, bolševici a blbci všeho druhu se poznají po čuchu.
A ty patříš k nim.

13565

08.05.2003 03:01

Důkazy o ZHN byly od počátku pochybné, tvrdí výzvědné služby

Důkazy o ZHN byly od počátku pochybné, tvrdí výzvědné služby

Peleška Milan 62.?.?.?

Já si opravdu netroufnu plně komentovat článek zde uvedený,
protože problematika tzv. zbraní hromadného ničení je hodně
složitá.
Jedna část je ta relativně správná a je to ta část,která je
veřejná.
Ale daleko více prostředků je obestřeno "vojenským tajemstvím"
a tudíž o nich ani nelze hovořit.
Jedná se zjevně o jasnou manipulaci veřejného mínění.

13568

08.05.2003 21:43

Mrtvý novinář nesl bílou vlajku

RE: Mrtvy´ novinárˇ nesl bílou vlajku

Peleška Milan 62.?.?.?

Takže budu pouze argumentovat!
Revoluce na Kubě původně nebyla vůbec komunistická!
To především.
Zločinná a zkorumpovaná vláda byla svržena a teď se vyskytlo
mocenské vakuum.Batista byl tehdy přímo spojen s americkým
podsvětím.Je celkem přirozené,že se jisté kruhy v USA velice
starali,aby nová "vláda" byla proamerická.
Podsvětí,které má na politiky vliv,zde mělo herny a jiné veselé
podniky.
Až teprve po takových zásazích USA,se revoluce začala ostře stáčet
do leva a nakonec skončila v náručí východního bloku.
V tomto okamžiku dochází k "lámání chleba" v ekonomice Kuby.
Znárodnění amerického majetku a vyhlášení embarga za strany USA.
Nebudu se zaobírat důvody. Nechci zavádět ideologickou diskuzi.
Bavíme se pouze o ekonomice.
Totální obchodní embargo ze strany USA vyvolalo zhroucení kubánské
ekonomiky ze dne na den.Bez masivní podpory tehdejšího východního
bloku by Kuba nevydržela ani jeden měsíc.
Kuba se stala ekonomicky závislou zemí na pomoci z východu.
Po rozpadu východního bloku zažila opět Kuba další šok.
Podobný jako když byla postižena embargem USA.
Vztahy i ty ryze technické najednou nefungovali.
Teď teprve museli začít fungovat docela prosté ekonomické vztahy-
máš dáti - dal.
Stát ujížděl a neměl ani na vyplácení mandatorních
výdajů. / Důchody,povinné platby apod./
Kuba a její režim tehhle druhý šok ustál.Jak je vidět,není tak úplně hloupý - jak říkáš socialistický,či komunistický.
Socialismu nebo komunismu se ještě nikdo nenajedl!
Jistěže černý trh a prostituce na Kubě kvetou vesele,
ale u nás nikoliv!
Černý,ale spíše šedivý trh činí podle odhadů ekonomických expertů
v České republice 25 - 30%./ Německo 7-12%,Itálie 15-20% /
Jenom v Praze je cca 300 bordelů !!!/ Slušně se jim říká
noční podniky./
A to nejen pro heterosexuály,
ale i pro další úchylky./ Homosexuály a jiné./
V Evropě jsme dnes považováni ,co se týče bordelů,za velmoc.
Takže slyšet od Čecha ,že Kuba má jako pilíř ekonomiky černý trh
a prostituci ,je to samé,jako když zloděj křičí,chyťte zloděje.
Kolikrát bylo již v samotném senátu USA na přetřesu dnes již
nesmyslné embargo ze strany USA.
Ono také bude jednou zrušeno,ale jak je vidět páni Američané
pěkně ostrouhají "mrkvičku",protože mezitím jim nejlukrativnější
rekreační majetky zkoupí především španělský ,ale dnes již další
západoevropský kapitál.
Zatvrzelý Američané třeba jednou opět budou jezdit na proslavené
Kubánské pláže,ale zisky z jejich turistického průmyslu
půjdou k jiným majitelům./ Španělsko,Německo , Francie /.
V Německu si dnes můžeš koupit letecký zájezd na Varadero
za cca 500 Euro na 14 dní ve velice dobré kvalitě.
Každému Čechovi doporučuji,než se zkazí kvalita a než tam začnou
jezdit davy.Ale je lepší si koupit zájezd přímo v Německu,
přijde to mnohem laciněji.V Česku 30% dráže!
Odlétá se třeba z Drážďan a operátor je Španěl.
Mnoho Čechů již takové služby využívá.
Tak Ti Mikine řeknu celkem v klidu,že jsi ekonomický genitál,
ať jsem slušný.

13607

12.05.2003 18:25

Národ zbabělců

RE: Národ zbabeˇlcu?

Peleška Milan 62.?.?.?

Víš co Mikine ,
Ty který jsi zde "krmil" čtenáře celou válku zaručenými zprávami,
které pocházeli zcela "zaručeně" z propagandistické dílny tzv.
"koalice" ,máš dnes právo,když někdo použije argumenty z Britských
listů,akorát držet hubu !!!
Jsi neobyčejně sprostý demagog,stejného zrna jako byli "komunisté"!
Když se Ti nějaký názor nelíbí /Erika/ ,nejsi schopen argumentovat,
ale pouze pod nějakou "nízkou" záminkou napadat autora,nebo ho
osočovat ,že používá jiné argumenty a z jiných pramenů,než jsou
Ti milé.
Každý má právo na názor a dokonce se může mýlit.
Je však nutné argumentací dotyčnému věc ozřejmit.
Ale to pro Tebe neplatí.
Podobně jako Ty se chovají další pánové. Matěj,Brňák a jiné
podivuhodné čurá.. hlavy.
Bohužel jste jedna parta!
Na komunisty unisono nadáváte ,ale chováte se podobně!
Stejné spůsoby diskuze ,stejná demagogie!
Když už nemám argumenty,napadnu autora nebo zdroj odkuď citoval!
To jsou Vaše způsoby!
Jak by to jinak vypadalo,kdyby každý pěkně napsal svůj názor
a nenechal se unést podlým a sprostým napadáním.
Musím si však také zamést před vlastním prahem!
Tak pánové a dámy ,nebo správně dámy a pánové, račte přemýšlet!

13752

12.05.2003 19:33

Národ zbabělců

Národ zbabělců

Peleška Milan 62.?.?.?

Bohužel jste narazila na problém,který si zaslouží daleko
širší komentář.
Jde o takzvanou politiku "vymezování" se proti něčemu.
Impotentní politikové ,kteří nemají nějakou vizi,čili vlastní
program velice snadno a často sklouznou do vymezení se k nějakému
problému nebo ,co je nejčastější ,vytvoření "nepřítele".
Je to velice snadné,snadnější než vlastní "práce".
Potom mohou "krafat" hodiny ne o něčem ,ale proti něčemu!!!
Naprosto přesně je to vidět na politice USA.
Po 11.září / nechci se záměrně pouštět do úvah,kdo anebo proč
zničil WTC - to je jiná "káva" - asi jako vražda J.F.K !/,
došlo k jevu "vymezení se".
Byli označeny státy "osy zla" a jiné hloupé politické instrumenty.
Byla vyhlášena válka.Nebyl však jasně označen předmět.
Neslyšel jsem však ani jednu větu z úst politiků USA,
kde by se zamysleli nad příčinami terorismu na světě!
Jenom válečnické výkřiky!
Také jsem nezaznamenal,že by nějaký vysoký činitel bezpečnostních
složek USA byl za útok na WTC hnán k odpovědnosti.
Kde byla slavná CIA a jiné orgány!
Jenom se ozvala nějaká regionální agentka z CIA,že upozorňovala
na nebezpečí teroristických útoků 14 před útokem/ jednalo se o výcvik pilotů /,
ale ta byl rychle umlčena a její oznámení bylo bagatelizováno!
Asi je nějaký důvod.
Takže mrakodrapy byly zničeny ,ale odpovědní pracovníci za bezpečnost USA za nic nemohli! Velice podivné!
Komunismus se odsoudil sám.Ten nepotřeboval nějaké progresivní
"antikomunisty" !
Pokuď vím, éru komunismu na světě ukončil Gorbačov
a to jednoduchým prohlášením ,které je srozumitelné každému
člověku - komunismem nebo socialismem se nikdo nenají!
Docela jsem si naivně myslel ,že po roce 1990 zavládne na Zemi
něco lepšího,než jsme žili doposavad.Nemyslím nějaký ráj na Zemi,
ale alespoň snesitelnější a lepší podmínky pro většinu zemí,
kterých se zhroucení bipolárního světa týkalo.
Komunisté mně do slova a do písmene ukradli více jak 30 let života,
potom následovala pauza a už to zde máme znova!!!
Jak se liší Brežněvovi kecy od prohlášení současné politické
garnitury USA.Myslím,že co do způsobu pramálo!
Také "Rusové" potřebovali nějakou zástěrku při obsazení Československa - bylo 5 států,které se zúčastnili , mimo Rumunska
všichni členové RVHP!
Jaká podoba! Dnes také USA potřebuje k okupaci Iráku nějaké další "osly"!
Jeden sektor bude nejspíše polský!Nový člen NATO.To je přímo
ukázka ,jak se způsoby "mocenských" hrátek opakují!
Již vícekrát jsem zde napsal,že Američan je lépe oblečený
a nakrmený Rus.Je to nadsázka ,ale jak podivuhodně pravdivá!
Velikášské imperiální kecy Rusů a Američanů,bez potřebné vnitřní
sebereflexe vzhledem k ostatním menším národům a státům
jsou odporné už jenom svojí nelidskou podstatou.
Osvobodit lid Iráku,tak že jich pár tisíc povraždím,další tisíce
zmrzačím,to je svoboda alá USA.Rusové se chovali za komunismu
stejně! Nelze se divit,že Rusy a Američany tak všude "milují"!
Ještě budu pokračovat,ale již ne tak rozsáhle!

13758

12.05.2003 20:09

Národ zbabělců

RE: Národ zbabělců

Peleška Milan 62.?.?.?

Jistě se najdou "blouznivci z hor",kteří budou pokřikovat,
co si to vlastně vůbec dovoluji říci,vždyť v USA je demokracie,
jsou tam svobodné volby a další atributy "Amerického pořádku".
Já si však dovolím tvrdit,že v USA byly svobodné volby a že tam byla demokracie,ale ta dnes kulhá na obě nohy.
Volby,které jsou divadlem ,jenž je vyhoněno ,jak známe ze sportu,
"práškama",mají daleko do skutečně demokratických a svobodných
voleb!
Po volbách musí zvolení "politici" pěkně "skákat" ,jak "pískají"
Ti, kteří do voleb investovali!
A když je neposlušnost veliká, přijdou na pořad jiné prostředky.
J.F.K přestal poslouchat a proto dostal " olověnou medicínu"!
Americká demokracie v praxi !
Nedělám si iluze,že je to někde na světě lepší,ale když pro něčí
chamtivost,touze po zisku a moci jsou na světě vražděni lidé
v nesmyslných válkách,které se odehrávájí pod pláštíkem
tzv. demokracie,je potom celý smysl lidského žití postaven na hlavu.
Hlavně ,aby se až půjde pán světa - prezident USA opět někoho
vraždit,"chytal" za srdce a měl plnou "držku" pánaboha!
Komunisté byly veliké "svině" ,to nakonec víme všichni,
ale Ti to řekli na rovinu!
Podlost,věrolomnost,lstivost a neuvěřitelná snůška lží
je obrazem nynější politické garnitury USA.
Pevně doufám,že má americká společnost tolik schopností a nebude
dlouho trpět podobné praktiky ze strany "svých" politiků!
Věřím,přezevšechny lumpárny,že americký národ má tolik vnitřní
síly a nenechá si dlouho "kálet" na hlavu od všech těch
"věrozvěstů" nových " protiteroristických " pořádků.
To je má naděje!
Snad mám právo,dožít život v klidu.
Toho svinstva za "bolševizmu" ,bylo snad dostatek.

13762

12.05.2003 20:14

Národ zbabělců

RE: Národ zbabělců

Peleška Milan 62.?.?.?

Hele Matěji Ty zrovna patříš k těm lidem o kterých zde píši.
A Boha nech na pokoji. To není rozměr k diskuzi!
A hlavně to není atribut pro Tvoje "špinavá" ústa.
Ty jsi starý "kecal",ale jsou věci ,které jdou trochu mimo Tvůj
záběr a úhel pohledu.

13763

12.05.2003 20:28

Ber, Alibabo, ber!

Ber, Alibabo, ber!

Peleška Milan 62.?.?.?

Já vůbec nevím o co se zde hádáte!
Co bylo důležitější chránit?
Minsterstvo ropného průmyslu ,nebo muzeum ,kde jsou památky
cenné pro celý svět?
Když by bylo zničeno ministerstvo ropného průmyslu,nic by se nestalo.Ale to bylo pečlivě chráněno!
Tak o čem vlastně vedete diskuzi.
To jsou přeci zájmy USA a dalších!
Nějaké památky - to je nuda! Anebo záměr! Zkuste si vybrat.

13764

12.05.2003 20:37

Důkazy o ZHN byly od počátku pochybné, tvrdí výzvědné služby

Důkazy o ZHN byly od počátku pochybné, tvrdí výzvědné služby

Peleška Milan 62.?.?.?

Matěj je bohužel staré "kokotisko"!
Copak víš Matěji o Marxismu ?
Víš on se ještě všude na školách vyučuje i na těch západních
velice kvalitních si můžeš nechat Marxismus "zapsat".
Nejsem zrovna zastáncem pana Marxe,ale když už o něčem kecáš,
máš alespoň vědět o čem.Jinak by si měl přestat klábosit.
Jsou to doopravdy akorát cinty!

13765

12.05.2003 20:42

Důkazy o ZHN byly od počátku pochybné, tvrdí výzvědné služby

RE: Du?kazy o ZHN byly od pocˇátku pochybné, tvrdí

Peleška Milan 62.?.?.?

Sadám je výpěstkem USA.
Nějak si to musíš Mikine přerovnat v hlavě.
Ještě znova - Sadám byl instalován za diktátora Iráku za velice
masivní a intezivní podpory USA.
A dnes je zrůda. Též USA jsou zrůdné a mají za zrůdnosti,
které páchal Sadám odpovědnost.

13766

13.05.2003 19:28

Národ zbabělců

RE: Národ zbabělců

Peleška Milan 212.?.?.?

Friedrich Nietzche byl velmi zajímavý filosof.
To on je duchovní otec " vůdce" , " nadčlověka".
Také z něj nacisté v Německu nejvíce čerpali,
hlavně Kaltenbruner - hlavní ideolog NSDAP.
To je jenom taková drobná poznámka,ale doufám,že opět nějaký
"rozumbrada" nebude vykřikovat,že podporuji nacisty!!!

13824

14.05.2003 00:42

Národ zbabělců

RE: Národ zbabělců

Peleška Milan 62.?.?.?

Izrael má kolem 200 jaderných hlavic různých ráží,
od taktických až po jaderné dělostřelecké hlavice.
Je to obecně známá / skoro veřejná / vojenská informace a nikdo se nad ní nepozastavuje.

13839

14.05.2003 15:59

Zločin policejního komisaře

Zločin policejního komisaře

Peleška Milan 62.?.?.?

No tak vidíš Emile,jak Ti to pěkně píše ,když neprskáš
ty svoje jedovatosti!
Myslím to vážně a upřímně!
Mám radost z Tvého příspěvku a gratuluji!
Jinak k obsahu - je vidět,že lidé v tom místě mají opravdu
"závažné" starosti.
Přežraná konzumní společnost už neví co by "roupama" dělala,
tak si vymýšlí "harašení".
Jestlipak někomu z toho ,jak zde i tam v místě, neharaší v hlavě!
Jinak je to velmi pěkně napsané i z řadou nadsázek!

13878

14.05.2003 23:51

Zločin policejního komisaře

Zločin policejního komisaře

Peleška Milan 62.?.?.?

Ještě doporučuji kliknout u autorova jména Emil Řehořek
v záhlaví článku,kde jsou stránky Uherského Brodu,
kde je v prostředku stránek,článek od stejného autora
o jeho operaci kýly v Kanadě!Je to výtečné počtení a také sonda
do kanadského zdravotnického systému.
Vřele doporučuji a Emilovi děkuji!!!!

13893

14.05.2003 23:59

Národ zbabělců

RE: Národ zbabělců

Peleška Milan 62.?.?.?

Jaderné zbraně se dnes velmi progresivně testují
jako simulace na počítačích.Proto je není potřeba zkoušet
v reálu! Naposledy v reálu testovala Francie.

13895

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Káva pro Zvědavce

43

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 91 čtenářů částkou 14 892 korun, což je 43 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Prodejte své zdraví či život. Nabízíme 500 Kč21.06.21 19:56 Česká republika 0

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 6

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,33 Kč
100 japonských jenů
19,44 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,28 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 216,45 Kč
1 unce stříbra
556,68 Kč
Bitcoin
700 250,37 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 512 873