Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Jiří Kramář

Nalezeno 291 příspěveků, 4 různé IP adresy

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

13.08.2011 01:31

Bouře nejnižší sociální třídy: produkt nemocné kultury

RE: Na dvě věci zapomněl

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Svobodo, souhlasím s Vámi co se týká přebujelé imigrace do Británie. Také si myslím, že se vymkla zdravému rozumu. Ovšem s Vaším obviňováním labouristů to není tak jednoznačné. Británie je bývalá koloniální velmoc a spousta Britů se se ztrátou kolonií těžko smířila, což se projevilo tak, že považovali za správné zvát si své bývalé poddané na práci domů a poskytnout jim i občanství.
Pracoval jsem ve firmě, která dodávala průmyslovou elektroniku britské firmě se sídlem v Blackpoolu. Dlouho jsme si my, kteří jsme se nemohli do Anglie podívat, neuměli vysvětlit některé zvláštnosti v označování dodávaných dílů a celků a také potíže s evidencí jednotlivých dodávek. Pochopili jsem vše v okamžiku, kdy někteří naši kolegové tu firmu navštívili osobně.
Majitelem je britský šlechtic, kterého zaměstnanci jeho firmy prakticky nevidí. Ředitelem je Ind a naprostá většina zaměstnanců také. Většina těch dělníků neumí číst a psát, což však "není na závadu", protože pracují podle obrázků a vzorků. Komponenty a sestavy - třeba senzory pro řídící desky s mikroprocesory - se jim proto musí značit navíc i barevně.
Osobně jsem vyřizoval pracovní povolení pro učitelku angličtiny - "rodilou mluvčí" - která byla také Indka, ale již narozená v Británii. S tou se bylo možno domluvit francouzsky a německy, což je u bílého středostavovského Angličana vzácnost.
Troufám si tvrdit, že problém není v tom, že dělničtí imigranti jsou barevní nebo líní. Problém je v tom, že je zaměstnavatelé pro barvu pleti diskriminují a udržují v nevzdělanosti takovým způsobem, jakým to dělali dříve ve svých koloniích - a jak se to snaží naše "osvícená" pravice zavést u nás.

250711

12.08.2011 10:26

Bouře nejnižší sociální třídy: produkt nemocné kultury

Naprosto povrchní článek!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Na Britských listech si díky panu Čulíkovi můžete přečíst, že v britském parlamentu mnozí poslanci jdou k jádru věci a po právu a s důkazy obviňují pravici, že už od dob "Železné dámy" je pravicí plánovitě rušeno vše, co umožňuje nižším třídám lidsky důstojnou existenci. Za tu dobu vyrostla sociálně zcela vyloučená mládež bez životních šancí, která nemá peníze a tím i možnost být jiná, než primitivní, nevzdělaná, nekulturní a kriminální - tedy taková jak ji líčí tento článek i britský premiér. Britští sociální pracovníci se diví, jak je to možné, že rabování propuklo teprve nyní.
Takže se díky reformám naší zodpovědné vlády máme na co těšit.

250633

28.07.2011 06:53

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Test

Jiří Kramář 93.?.?.?

Zdravím také, vzácný anonyme!

To oslovení - byť mnohým připadá od osla - není má milovaná ironie, nýbrž radost, že se svíčkou rozžatou v pravé poledne jsem nalezl alespoň jednoho vědoucího a tolerantního člověka, jenž v mém testu snášenlivosti uspěl. Vážím si také Vašeho upozornění: "že dobrou vůli, čili připravenost k řešeni problému, bez ohledu na vše ostatní (původ, pohlaví, rasu, polit. názory, atd.) projevujeme hlavně tím, ze se snažíme tu jinakost druhých nedráždit a vlastní jinakost nevystrkovat."
Troufám si však tvrdit, že s ohledem na charakter snad donekonečna špatně řešeného problému jsem o jediný krůček, který je však nezbytný, dál, neboť společně s mojí už víc jak šest let těžce nemocnou manželkou jsme dokázali našim třem dětem dát solidní praktické vzdělání a hlavně jsme je naučili samostatně myslet. To nevystrkování jinakosti jim došlo "samo od sebe", protože je měly kde odkoukat a samy velmi brzy poznaly, že se nikde na světě mezi opravdu rozumnými lidmi příliš nenosí.
Děkuji Vám za pochopení a vděčně vzpomínám na svoji nevzdělanou ale samostatně myslící babičku, která došla k poznání a když mne v pěti letech naučila číst, předávala mi je takto: "Čti všechno, ale hlavně si pamatuj, že i kdybys měl i tři vysoké školy a nepoučil se z dějin - zůstaneš stále stejným hlupákem!"

Přeji Vám dobré ráno a co zaujatý pozorovatel opět se i na Zvědavci omezím na pouhé sledování boje lidstva s vlastní blbostí.

249282

28.07.2011 00:23

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Test

Jiří Kramář 93.?.?.?

Důkazem o podsouvání demence je každý Váš komentář k mému příspěvku. Začal jste tím, že historie mi nedává zapravdu a pokračoval dále svojí domněnkou, že obhajuji takzvané rudé jenom proto, že jsem si dovolil napsat, že za minulého režimu nám - tedy lidem, kteří se živí jako zaměstnanci - se žilo mnohem lépe. A snažíte se ze mě udělat blba i posledním svým komentářem. Kde jsem napsal, že považuji malé uplácení za přijatelné? Kdybyste alespoň dokázal pozorně číst, pak byste věděl, proč jsem přestal s podnikáním. Měl byste si také uvědomit, že ty, které Vy označujete za rudé, můj děda označoval podle jejich původu za "děcka kulaků a fabrikantů". Hbité vícenásobné "překabátění se" není vynálezem "normalizace". Je nejspíš stejně staré jako lidstvo samo. Pro Vás nezbytná vysvětlivka: To "nejspíš" nepíši proto, že si nejsem jistý, ale proto, že jsme u počátku lidstva nebyl. A jelikož, jak i Vy soudíte: "Ti lidé jsou stále svině ať je režim jakýkoliv," právě proto na tom režimu nesmírně záleží. O tom, jak dalece se Vy kamarádíte s logikou, vypovídá i Vaše přesvědčení, že ten minulý a nyní "ze zákona zavrženíhodný režim" byl můj oblíbený. Miloval jsem jej stejně, jako miluji naše osvícené zákonodárce, kteří svými zákony se snaží přepsat dějiny a kteří, když náhodou zasedají, ohrožují na životě a na majetku milióny lidí. A až prožijete pár mých životních "maličkostí" na vlastní kůži, pak i bez vysvětlování pochopíte, co jsem myslel těmi opiáty, podávanými v konečném stádiu nevyléčitelně nemocným. Zrovna tak si Vás troufám ubezpečit, že až Vám nebo Vaší manželce půjde o život a lékařům na ARO budou "odstávat kapsy", na základní práva, svobody či nepřípustné uplácení a podobné pěkně znějící pojmy si ani nevzpomenete a ještě rád zaplatíte. Zatím Vám upřímně přeji, abyste při svém charakteru, jehož si tolik ceníte, měl vždy čím.

249266

27.07.2011 19:26

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Test

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pokud byste nebyl, jak se na Valašsku i jinde říká, "tak zaťatý", tak bych Vám nic o uplácení dokládat nemusel. Inteligentní jste na to dost - a to i na povýšenecké urážky psané mezi řádky. Ale když si přejete:

Za minulého režimu jsem například musel dát 500 Kčs, abych si mohl z vyrobených škodovek vybrat tu v mé oblíbené barvě. Tak se mojí oblíbenou stala bílá - ta barva nevinnosti a nepřátel rudé revoluce. Nikoliv já, nýbrž svět si v těch barevných symbolech tak libuje. V časech dnešních a údajně lepších se automaticky očekávalo, že dám státním zaměstnancům, nebo stranickým vůdcům, úplatek mnohonásobně větší, abych získal zakázku - tedy práci a zdroj své obživy.
Za minulého režimu byste například musel dát 500 Kčs, abyste si z prodejny Tesla domů odvezl barevný televizor s in line originál obrazovkou ze země vycházejícího zločinně rudého slunce.
V časech dnešních a údajně lepších jsem za mnohonásobně větší úplatek získal alespoň holý život mé nyní ochrnuté manželky.
A tady bych se nesystémově vrátil ještě jednou zpátky do zdravotnictví.
Za minulého a nyní ze zákona zločinného režimu jsem za jednoho rudého soumraku na přání své tehdy nevyléčitelně nemocné maminky přinesl ošetřujícímu lékaři tři tisíce Kčs, aby se konečně spletl v dávkování opiátů - a on mne s tím mým měsíčním příjmem vyhodil. A žilo se nám za toho rudého režimu skutečně lépe, neboť maminka mi ten večer s úsměvem zamávala, a druhý den ráno mi z nemocnice plné členů KSČ zavolali, že bohužel zemřela. Zatracení komunisti! Dnes jsou z nich, jak Vy sám píšete, modré straky, berou a furt - a furt maj málo!
Tak by se dalo pokračovat až úplnému k unudění.

Ať se Vám to líbí nebo ne, mé životní zkušenosti se kryjí spíš s tím, co nám ti bolševici ve škole a v televizi lili do hlav, než s tím, co nám "nezávislá media" sdělují dnes. A život mne naučil, abych na nestranické pravdy a dobra nevěřil. Takže my dva se těžko na něčem shodneme. Není to však nejhorší. Třeba včas zemřeme, neboť pokud budeme mít tu smůlu, tak nám tu naši při milióny oprávněně nasraných rozhodnou lopatou.

249244

27.07.2011 16:42

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Test

Jiří Kramář 93.?.?.?

Rozdíl je "pouze" v tom proč, jak moc a kde se uplácelo - nikoliv jak moc se o tom mluvilo. Ovšem stále nechápu, proč mi podsouváte nějaké představy a obviňujete mne z naivity - dokonce s poukazem na historii. Tu odjakživa psali vítězové a platila vždy jen do další spartakiády. Už ve starověkém Egyptě se po každé změně vrchnosti pilně majzlíkovalo - až jiskry létaly. My na tu změnu historie máme teď ústav, ale ona, mrcha svéhlavá, se ani nebrání, neboť ví, že ještě neřekla své poslední slovo.
Vaše domněnka, že se o jádro problému nezajímám, že o něm nepřemýšlím je však pro mne velice humorná - stejně jako vaše velice mravná deklarace osobní nezávislosti na společenském zřízení. Nikdy bych si totiž netroufl někomu neznámému podsouvat svým způsobem demenci jenom proto, že má jiné názory.

249236

27.07.2011 15:50

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Test

Jiří Kramář 93.?.?.?

Velmi si cením Vaší snahy otevřít mi oči. Ovšem to, co nazýváte averzí nebo dokonce nenávistí, je pouhé odmítnutí společenského systému, v nějž ke své škodě žijí miliardy lidí a musím v něm žít i já, i když se ukazuje, že tento systém nedokáže oprávněné potřeby lidí zajistit. Neodmítám jej však proto, že by se mi špatně žilo. Odmítám jej proto, že je jako domeček z karet a neskýtá tedy do budoucna dostatečné bezpečí pro nikoho. Ani pro ty, kteří se bláhově domnívají, že jsou již "za vodou".

Stran existence však rady nepotřebuji. Poradil jsem si vždy sám. Jako vývojář elektroniky - tedy ta OSVČ - jsem žil od roku 1991 spokojeně jen do té doby, než k získání zakázky bylo většinou třeba úplatku a členství ve vhodné politické straně. Jelikož vzpomínaný dědeček mne varoval před sociálními demokraty - před zrádci dělníků - a členy své rodné KSČ v roce 1956 označil za "kurvy, které do jeho strany natahaly děcka kulaků a fabrikantů, což se jednou šeredně vymstí", a po mých krátkých zkušenostech s touto stranou - s jejíž politikou jsem veřejně nesouhlasil v roce 1968, jsem "zavilý nestraník". Proto jsem byl nucen se posledních pár let před důchodem živit co zaměstnanec a mám tedy praktické zkušenosti se soudruhy s modrými ptáky.

A mají je i naši dva synové - inženýři elektroniky ve státních organizacích, snacha stavební inženýrka, dcera i zeť - oba zubaři. A všichni máme obavy, že pokud se lidé vydají tou zkratkou, kterou za pomocí betonové loby buduje ODS a její přicmrdávači, pak nám docela brzy jednoho krásného dne soudruzi s rudou hvězdou na srdci a s vybledlými ptáky zabaví náš veliký dům a udělají z něj mateřskou školku s odůvodněním, že za toho prohnilého kapitalismu si nikdo poctivý nemohl postavit takový hrad.

249231

27.07.2011 14:46

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Test

Jiří Kramář 93.?.?.?

Také Vás nechci urazit - ovšem velmi jste mne pobavil představou té společnosti, v níž všichni táhnou za jeden provaz a na jeho konci je nejspíš vše, co je pro společnost dobré. Zkuste, prosím, takto kázat u nás například Topolánkovi nebo Stanjurovi. Vyslechnou Vás pozorně - tak jako jsem si já přečetl Váš příspěvek - a pak Vám odpoví Vašimi slovy prakticky totéž. Ovšem budou po Vás chtít, abyste se v žádném případě odborově neorganizoval a za nepřiměřeně nízký plat pro ně pracoval "od vidím do nevidím" a při tom si uchoval jejich a Vaši víru v to, co je dobré. Mám s těmito jedinci své osobní zkušenosti a díky nim jsem snadno "rehabilitoval" i svého dědečka, jenž po zkušenostech s tehdejšími Topolánky spoluzakládal na Slovácku komunistickou stranu.
Že jsou současní politici "na jedno brdo" vím už od roku 1991, kdy jsem bydlel ve stejném domě s předsedou OV KSČM. To pro mne není novinka. Ovšem neustále mne překvapuje, kolik lidí dokáže najednou kázat o všeobecném dobru a kolik lidí uvěřilo báchorce o hodném kapitalistovi - s nímž přece jen stačí táhnout za jeden provaz. Z nás, kteří jsme jako obyčejní zaměstnanci pracovali ve firmách těch dvou výše uvedených politiků tomu nevěří nikdo. Ale byli bychom rádi, kdyby táhli sami a hodně daleko.

Moc by mne také zajímalo, jak budou takovéto Vaše kázání přijímat lidé v tomto státě za pár měsíců, pokud současné pravicové "rozpočtově zodpovědné" vládě se podaří uskutečnit všechny tzv. reformy. O mínění těch dvanácti miliónů smrtí hladem ohrožených lidí v Africe mám přibližnou představu - i když ani jednoho z nich neznám - ale nevím, zda mínění našich spoluobčanů bude ještě vyjadřovat ten výkřik sebevraha, jenž skočil s amerického mrakodrapu a při míjení prvního patra zvolal: "Zatím je to dobrý!"

Pak nastane vhodná chvíle, abychom se vrátili k tomu mému částečně vymytému mozku. Zatím můžeme uvažovat, zda ten údajný ryšavý syfilitik, jenž do dnešních dnů zatvrzele na Rudém náměstí nabízí myší olej, měl či neměl s tou celosvětovou revolucí pravdu.

249225

27.07.2011 11:48

Ještě jednou masový vrah Breivik

Test "snášenlivosti"

Jiří Kramář 93.?.?.?

Že celá zavrženíhodná akce není dílem jednotlivce začíná být stále zřejmější. Proto se přikláním k názoru, že se jedná o test, mající za cíl zjistit, jak bude reagovat svět už převážně vymytých mozků na politické vraždění v tzv. civilizovaných státech. Kapitál se totiž své protivníky snažil fyzicky zlikvidovat už od prvopočátku a nyní - po vítězství ve studené válce - je čas ukončit období tzv. demokracie, kdy každý mohl říkat vše, co si myslel, a nadchází čas konečného zúčtování s těmi bláhově ukecanými komunistickými pohrobky. Jejich vymírání i při zhoršených sociálních podmínkách, nebo i při uměle vyvolaných epidemiích, které jsou přece jen těžko kontrolovatelné, by bylo příliš pozvolné a stálo by zbytečně mnoho kvapem ubývajících přírodních zdrojů.
I náhlá snaha naší současné vlády alespoň zakázat obávaného protivníka v příštích volbách - KSČM - s touto mojí hypotézou koresponduje stejně, jako "povolání do zbraně" odborníka na ČSSD - Kubiceho. Kapitál prostřednictvím svých vždy "demokratických" a nesmírně "humánních" pravicových stran se připravuje na rozhodující bitvu. Užitečných idiotů, kteří ji za něj mají vybojovat, má již armády.
A bude jen dobře, když se ukáže, jak veliký jsem blb.

249212

06.03.2011 23:44

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Poturčenec horší Turka

Jiří Kramář 93.?.?.?

Nekritizuji práci pana Čulíka, která je jistě v mnoha směrech velmi záslužná, nýbrž skutečnost, že se nedokáže ani v soukromé korespondenci "vysvléci z kůže" mimochodem špatného profesora, který musí mít vždy pravdu už proto, že jeho oponent nežije v Anglii. Když navíc ten nevzdělanec ani angličtinu neovládá, tak dle logiky takového létajícího profesora nemůže o současných poměrech v posvátné "kolébce demokracie" nic kloudného vědět. A vůbec na tom nic nemění skutečnost, že firma, v níž oponent pana Čulíka pracoval, do Anglie tehdy vyvážela za 660 miliónů korun elektroniky ročně a styky s anglickým zákazníkem byly už víc jak patnáct let na velmi dobré úrovni, udržované i slušnou řadou oboustranných osobních kontaktů techniků.

238986

06.03.2011 18:37

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Poturčenec horší Turka

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Lin, na Vašem místě se neukvapuji a beru s rezervou pouze články pana Čulíka. Skotská univerzita mu přispívá na provoz a já si tím vysvětluji například fakt, že při mých námitkách vůči poměrům ve "staré dobré Anglii" zametá mé nevyvratitelné argumenty prostě pod koberec a začíná o něčem jiném. Vždyť v "zavedených západních demokraciích" nemohou mít chlívek dobře ukrytý na zadním dvorku, kam není od nás tak snadno vidět.
Na Britských listech vycházejí i velmi kvalitní kritické články "proti srsti" pana Čulíka a za tohoto stavu bylo by ztrátou i pro každého z nás, kdyby Britské listy zanikly.

238970

06.03.2011 18:12

Zvědavec má novou hlavičku

RE: Toho adjektiva je skoda...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Sdílím tento názor. Nejenže se zvědavost obtížně zesměšňuje, ale údajně byla i na samém počátku lidstva. Zvědavostí na fungování starého vždy začíná cesta k novému, což je velice povzbuzující. Avšak jestliže se ukáže, že staré tabulky fungují všude správně, je to vlastně nové zjištění, jež patřičně krotí neuvážené "inovace". Co nejširší dostupnost je tedy nová kvalita stránek, které si už své místo v seznamech záložek získaly a budou získávat své další aktivní čtenáře pro svůj obsah - nikoliv pro svůj módní vzhled. V tomto případě jsem britsky konzervativní.

238968

16.02.2011 21:36

Invaze mimozemšťanů

Ještě že jich máme, Lischka!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Voni mi vysvětlili záhadu, proč si imrvere při čučení do bedny připadám jako bych sem přišel z jinýho světa nebo jako totální blbec, kerej neví, co sou a jak sou nebezpečný a záludný ty nanotechnologie. Manželku i tchyni mam z Hlučinska - obě nany jako dyž je vyšije - a bo tam všeci maji kratke zobaky, netušil sem čtyrycet let, kera bije.
Díky nim, Lischka, už vím, že obě ty dvě nány vaří tak dobře jenom proto, aby mi do těla mohly implantovat ty svý záludný mikročipy a vlákna, abych skákal, jak ty dvě mimozemšťanky pískají. Díky nim, Lischka, už taky vím, že i ten jejich vztah ke mně je od počátku ryze ekonomický. A do třetice díky nim, Lischka, už bezpečně vím, že v té naší mimozemšťanům zaprodané instituci primář čůrologie je taky mimozemšťan.
A taky pěkně úskočněj! Při vyšetření prostaty se mi pokoušel namluvit, že ty mikročipy sou hemeroidy. Padouch jeden kosmickej za doktora převlečenej!
Von a ti jeho povedení kumpáni sou tak vesmírně drzí, že by eště chtěli přidat na platech. Ba ne! Jako za starejch dobrej časů sem vždy připraven. Na ty jejich neprůstřelně kovový, automaticky a bezohledně myslící hlavy mám už v kotelně nachystaný desetikilový kladivo!

238202

14.12.2010 15:40

Pravice nebo levice?

Asi Vás urazím všechny

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážení spoludebatéři tohoto "spikleneckého centra"! Marně si lámu hlavu, proč se nikdo z Vás nezmiňuje o poměrně dobře utajovaném ale nejefektivnějším nástroji pro řízení společnosti, jímž již pěkně dlouho je bezpochyby organizovaný zločin. A při dobré vůli lze za zločinné spolčení považovat každou politickou stranu. Dobrý právník by měl být tedy schopen - nebýt ovšem právě toho organizovaného zločinu - dosáhnout rozpuštění každé politické strany požitím příslušného zákona proti zločinnému spolčování.
Metody organizovaného zločinu v politice se od starověku nezměnily nejspíš proto, že jsou jednoduché a účinné. Objeví-li se na politickém jevišti skutečný idealista, snažící se o nápravu prohnilých poměrů, je nejdříve snaha jej koupit, v případě neúspěchu zastrašit a není-li ani pak svolný ke spolupráci - nezbývá než jej "fyzicky eliminovat".
Každému, jenž si právě nyní pomyslel něco o přehánění nebo o pustém blábolení doporučuji, aby se rozpomenul na případ nazvaný "Veselý tanečník". Tehdy jsem si ponejprv po "velkém plyšáku" pomyslel, že se nic nezměnilo a pěkně dlouho ještě nezmění. Jedině snad v tom smyslu, že si své demokraticky zvolené prezidenty třeba po americkém vzoru také čas od času sami demokraticky zastřelíme, což bude stylově humánnější, než je jako doposud zvolna likvidovat v nějakém vězeňském zařízení pro nespáchaný ale dobře vykonstruovaný zločin. Naštěstí se však ukázalo, že já - zajisté zabedněný zbabělec - žiji mezi mnohem inteligentnějšími lidmi, jimž korupce přijde jako nejlepší volba ze všech tří špatných alternativ.
Takže z tohoto mého úhlu pohledu určitého zlepšení při správě těch nemnoha zbývajících věcí veřejných bylo přece jen dosaženo.

234235

21.10.2010 23:52

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Editorovi s láskou

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Akronyme 89, byl jsem již "pomýlenýn soudruhem, nepřítelem socialismu, podvratným živlem, pravicovým oportunistou, obhájcem starých struktur, kryptokomunistou i nepřítelem demokracie" - ale podvědomě mi v těch přece jen přízemních titulech pořád chybělo něco romantického. Děkuji Vám tedy za toho "pána agenta".
Poněvadž Vám můj text nic neříká, bude lepší, když se pokusím ještě jednou srozumitelněji.
Český hydrometeorologický ústav je organizace financovaná ze státního rozpočtu, jenž mají pod palcem stejně jako jeho ředitele politici. Stačí se jen neobratně ale pravdivě vyjádřit a důsledky ze strany na hruškách nechtíc přistižených politiků na sebe nedají dlouho čekat. Upadnete-li dnes v nemilost vrchnosti, která je Vám jinak ukradená, může se Vám klidně stát, že Vás s Vaší skvělou kvalifikací ani k popelářům nepřijmou. Toho si jsou vysokoškolsky studovaní lidé, kteří svůj obor nemohou nikde jinde provozovat, velmi dobře vědomi a odpovědím na dotazy neznámých všetečných lidí se raději vyhnou.

230509

21.10.2010 23:00

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Jarmilo, omlouvám se za pozdní odpověď, které mezi tím již není třeba, neboť přímo "z duše" mi opisují pánové Alanus a jan 386. Ještě mohu doplnit, že rozbory vody dělala a snad ještě i dělá "Okresní hygienická stanice".

230503

21.10.2010 15:41

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

Editorovi s láskou

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pana Stworu bych chtěl ujistit, že podivná opatrnost či zmatenost ve vyjadřování zástupců ČHMÚ bude mít nejspíš kořeny v historické zkušenosti z let nenávratně minulých, kdy z nich neschopní ale mazaní politici dělali viníky vlastních špatných rozhodnutí - čehož se dnes zajisté pro kvalitativní změnu politiků obávají zcela zbytečně. Ačkoliv velmi dobře vědí odkud dují skutečné větry, na ty politické mají jen svůj nedokonalý čichový orgán - ale ten je nabádá k opatrnosti. Mluviti stříbro - mlčeti zlato! Jsou u nás přece poměry, kdy se žádá zcela striktně: Koho chleba jíš - toho píseň zpívej! Politici nyní přicházejí a odcházejí tak často, že nejlepší kariéru udělá zcela němý zpěvák.

230437

21.10.2010 15:36

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Jarmilo, čtu Vaše pozorování a vysvětluji si je naprosto primitivně - takže si může každý svobodně vybrat.

V neděli dne 10.10. byla po celý den neskutečně modrá obloha. Bylo to tím, že letadla NATO měla volno, takže po celý den ani jediná chemtrailsová čára. Létala výhradně jen dopravní letadla, za kterými contrails okamžitě mizel - poněvadž já si myslím, že všechna ta letadla (přesněji zlomek z těch, která jste z celkového množství přibližně 2 400 přeletů dosud našeho území mohla vidět) letěla v přidělených letových hladinách, kde vzduch byl velmi suchý a dost teplý na to, aby se i kondenzační pruhy letadel NATO velice rychle rozpouštěly.

Ve dnech 15.-16.10. tma jak ve středověku, těžké mraky (důsledek chemtrailsu pro věřící), což je běžný jev frontálního systému přecházejícího nad hlavami bezvěrců.

V neděli dne 17.10. byla modrá obloha, ale letadla NATO neměla volno, prováděla chemtrais, proto obloha plná čar - ovšem já, paní Jarmilo, dodávám pouze pro věřící. Pro primitivní a prostoduché bezvěrce mého druhu čert NATO zejména v neděli nespí a den páně nesvětí jenom proto, aby se mohl prohánět nad našimi hlavami a nechával kondenzační jádra svých smrdutých plynů obalovat vzdušnou vlhkostí v přidělených letových hladinách a mohl nám všem názorně demonstrovat svoji všudepřítomnost.

Nezlobte se, prosím, že si z toho dělám takovou legraci - ale nemohu jinak. Jedenáct let jsem pracoval ještě u tehdejšího Hydrometeorologického ústavu a mimo jiné jsem se staral o přístrojové vybavení letištních služeben na všech moravských letištích a na těch slovenských a českých jsem často letecky hostoval. Můj tehdejší častý "život v luftě" může za to, že náš starší syn je dnes příslušníkem letectva. Přísluší mu dohlížet na fungování naváděcích systémů, jimiž se u nás řídí letový provoz armádních letadel - tedy i letadel ze všech zemí NATO, které v této oblasti musí velmi úzce spolupracovat, pokud nechceme být postřikováni troskami letecké techniky.

Ovšem co se toho chemického postřikování týče, téměř se s Vámi shoduji. Od doby, kdy jsem se věnoval také přístrojům pro sledování čistoty ovzduší a jejímu měření, vím, že dnes v atmosféře najdeme málem celou Mendělejevovu tabulku prvků a téměř úplný výčet všelijakých lidmi vyrobených škodlivin v nemalých koncentracích i bez dodatečného leteckého postřikování. Stačí se zamyslet nad smyslem těch mnohdy více jak dvěstěmetrových komínů, které bezvadně fungují i jinde, než u nás na Ostravsku, kde zcela prokazatelně ovlivňují klima a vyvolávají za určitých meteorologických situací místní bouřky s přívalovými dešti o intenzitě například 70 milimetrů srážek za třicet minut.

230436

16.06.2010 23:52

Školné je správné

RE: No konečně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená anonymní 208! Nechci vnucovat svůj názor, ale myslím si, že k té Vámi uváděné nenávisti k emigrantům přispělo a přispívá několik ze života odpozorovaných jevů nebo zjevů. Například můj nejoblíbenější zpěvák Waldemar Matuška emigroval. V myslích mých známých - podotýkám, že to jsou odpůrci minulého režimu - byl zapsán takto: "Jóó, Matuška! To je ten, co měl všeho plnou prdel a najednou si začal ztěžovat na útlak a nesvobodu. Jen ať táhne - alespoň pozná, jak se tu měl dobře!" A tento názor nezměnili ani když se občas můj oblíbenec vracel. Matuškovo vychloubání se jakýmsi bílým auťákem je v tom jen utvrzovalo. Stejná skupina lidí má vzteky mžitky před očima při návrzích dvojího občanství a volebního práva emigrantů v ČR. Ono se jim není co divit. Ač nezuřívám, přece jen se chci těch zuřivců zastat mým oblíbeným rčením o tom, že stále do ČR přijíždí dost černochů, kteří nám - Eskymákům - kážou, co máme dělat v době tropických veder. Jinými slovy, je zřetelné, že každý emigrant pro život v odlišných podmínkách postupem času přestává být schopen učinit si úplný objektivní obraz o životě v jeho nyní již bývalé vlasti a jeho dobře míněné rady jsou radami knížecími, což pochopitelně vyvolává u prchlivých povah zuřivost a nenávist.

Za tři roky internetového dopisování jsem se o našich emigrantech leccos dověděl. Zajímám se o ně z toho důvodu, že v mládí jsem chtěl emigrovat také, ale řada tragických událostí mne nutila zůstat a pečovat o pozůstalé. No a proto vyzvídám s cílem zjistit, jak bych při svých schopnostech a materiálních startovacích možnostech v té které zemi nakonec dopadl.
Nenalezl jsem dva emigranty, kteří by k emigraci měli úplně stejný důvod. Vždy se jedná o směs důvodů politických, ekonomických a osobních. Každá ta kategorie má dlouhou řadu možných alternativ a velmi rozsáhlou stupnici intenzity. Univerzální skutečný důvod emigrace by nedokázalo statisticky objektivně zjistit ani matematicky neobyčejně nadané pověstné "Šebestíkovo prase".

Ve středním věku - ještě za minulého režimu - jsme si s manželkou umínili, že alespoň na stará kolena se vydáme do světa a nebudeme pospíchat s návratem. Stará kolena již máme - ale má situace se nezměnila. Jsem rád, když ochrnutou manželku na invalidním vozíku naložím do upravené dodávky a dopravím ji na nějaké známé místo v okruhu pár hodin jízdy.

A mám ještě jednu zkušenost. V několika emigrantech jsem zaznamenal i po létech nehynoucí nenávist ke každému, kdo v tom "komunistickém lágru" zůstal, nadává na poměry a "kolaboruje" dál. Takže ta nenávist není jednostranná.

Závěrem malou jedovatost. Směl bych vědět, která norma ČSN, EU, případně USA definuje toho "normálního člověka", "normální dítě" a "normální společenské prostředí", vhodné k životu?

222197

15.06.2010 02:05

Školné je správné

RE: No konečně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Zbytečně rozohněná anonymní dvaašedesátko! Každý režim si vždy své učitele pečlivě třídí a vybírá podle svých potřeb, tak jak to dělá za každého režimu i každý zaměstnavatel. S tím sice nemusíte souhlasit - ovšem na objektivně existující realitu to prostě nebude mít žádný vliv. No a pro úplnost - rychlost toho třídění je vždy přímo závislá na výši nabízeného platu a na počtu zájemců o tu kterou práci. Také věrné a zdatné služebníky má každý režim - i když ta věrnost je u blbých zadarmo, u těch nemorálních je pouze do výše měsíčního platu, slušný člověk svobodně hlady umírá pod mostem, kdežto ten chytrý emigruje k jinému režimu nebo zaměstnavateli, aby se tam projevil jako blbý nebo nemorální. Svobodně umřít pod mostem ten slušný může i doma. Znáte snad nějakou jinou alternativu?
Ovšem předpokládáte špatně, neboť "za vlády bolševika" jsem učil jako mistr odborného výcviku spojové mechaniky a po té, co jsem vrátil legitimaci KSČ pro veřejně vyslovený nesouhlas s její politikou, jsem z učiliště spojů odešel sám a velmi rychle, protože na rozdíl od Vás jsem realistou. Že jsem padouch Vám však nehodlám vyvracet. Zašil jsem se k hydrometeorologům - to abych včas a lépe věděl odkud fouká vítr, nebo prostě proto, že i když se vám to nelíbí - někdo to dělat musí. Tak jako stále bude někdo muset učit malé chlapce jak to udělat, aby nečůrali mimo mísu. Toto však není o Vás, nýbrž o mé maličkosti a o mém vnoučkovi, jenž je právě v tom k učení velmi svolném věku.

222033

15.06.2010 01:12

Školné je správné

RE: No konečně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Strigo, sama jste to chtěla a proto jsem si předsevzal, že se do Vás s chutí pustím. Vždyť jste se mne zastala a každý dobrý skutek má být po zásluze vždy potrestán.
V těch nádherných dobách mého mládí - teď nejednou nevím, zda tak smím psát, když to bylo za režimu dnes ze zákona zavrženíhodného - jsem učil učně na učilišti spojů v Ostravě. Čas však oponou trhl a ze všech sdělovadel najednou špatnou češtinou promlouval hlas, jenž sugestivně rozvážnou intonací právníka tvrdil, že pro socialistickou společnost je nad odbornou zdatnost mládeže důležitější to mládežnické politické uvědomění a věrnost ideálům komunismu. Vždyť tu odbornost mládež snadno odkouká od starších soudruhů v provozu. Když jsem si domyslel souvislosti a následky - například u studentů medicíny - prudce jsem zatoužil emigrovat. Jelikož jsem však měl zodpovědnost za své dva nezletilé sourozence a za sice svéprávnou avšak osmdesátiletou babičku - z té emigrace sešlo. A tak jsem raději zavčas utekl alespoň z toho učiliště.
Když jsem si takto krásně zavzpomínal, stejně tak náhle mne přešla chuť se do Vás pouštět. Dopracoval jsem se totiž k přesvědčení, že více ohleduplnosti a pocitu sounáležitosti při vzájemné komunikaci by nám skutečně všem jedině prospělo. Ovšem marně si hlavu lámu, jak Vám dokázat, že ten zpropadený živel Lischka neznevažuje to dobré, co jste nepochybně i Vy svojí prací pro nás pro všechny vykonala. A velmi mne rozčilují rádoby zásadové názory těch, kteří si práci učitele sami na sobě v praxi nevyzkoušeli.
Na druhou stranu cítím svoji nedostatečnost, když si neumím dost důkladně představit, o čem a jak by se zde psalo, kdyby všichni diskutující byli podle našich představ. Doufám jen, že bychom se z nudy neoddávali nudismu. Ale kdo ví?

222032

14.06.2010 15:40

Školné je správné

RE: No konečně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Co se mi nelíbí na volbách? No přece ten fakt, že ještě mezi volebními lístky nebyl ten s označením "Negativní strana Čech, Moravy, Slezska, přilehlých regionů a honebních revírů". Vysvětluji si to tím, že volební lídr Lischka stále ještě nemá jasno v tom nejpodstatnějším. Při svým vzdělání totiž neví, jestli si má vybrat čibuk dle Stalina, Gottwalda, Kalvody - nebo že by přece jen tu fajfku knížecí? Omlouvám se všem, jejichž čibuk jsem pro své pro potřeby dneška neúplné samovzdělání tak trestuhodně opomenul. Ovšem nevěšel bych, Lischka, hlavu. Tu svoji rozhodně ne. Za celkem mrzkej groš nám určitě kvalifikovaně poraděj amíci.

222002

14.06.2010 15:16

Školné je správné

RE: No konečně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Neméně milá anonymní dvaašedesátko!
Kdybych chtěl být opravdu jedovatý, napsal bych: Zkus si, prosím, milá dvěstětřináctko alespoň dva roky za kteréhokoliv režimu na nějaké škole učit a ta věta o učitelích - co věrných služebnících režimu - Ti neuvěřitelným způsobem hne žlučí. Obzvlášť, když ji napíše někdo, kdo i po Velké Sametové v debatě na internetu raději zůstane v anonymitě. A představa, že za dnešních "demokratických poměrů" se ve sborovně zvedne mladý učitel a prohlásí: "Pane řediteli, vždyť takovéto vymývání mozků naší mládeži - k jakému nás soustavně ponoukáte - je nejen neetické, ale je i velmi nebezpečné, protože se nakonec škaredě vymstí i samotným jeho organizátorům!" - takováto představa je pro mne stejně úděsná jako už jednou mnou uváděná představa Karlova náměstí - a na každém jeho stromě jeden Palach.

On totiž mocenský režim semele každého nevěrného služebníka až na prach - i když pokaždé na jiný způsob. A může si to beztrestně dovolit, protože stále je dost těch, kteří nastoupí na odbojníkovo místo.

222001

14.06.2010 00:46

Školné je správné

RE: No konečně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ach, má milá anonymní dvěstětřináctko! Ještě mi v Tvém příspěvku chybí, že ti zaprodanci režimu neučí ani osm hodin denně a přesto mají dva měsíce prázdnin. A vůbec si nejsem jist, zda by jsi ty padouchy vzala na milost, kdyby se - to na protest proti tomu shora řízenému úpadku učitelského stavu - každý den jeden z nich u koně upálil. Pro tuto maximalistickou ideovou zásadovost z poza buku mám odjakživa slabost. Bude-li každý z nás z křemene - je celý národ z balvanů!

221954

14.06.2010 00:10

Školné je správné

RE: No konečně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

A vědí, Muttwil, že nejspíš trefili hřebíček rovnou na hlavičku? Voni jsou vopravdu vnímavej člověk. Nejsou ale první. Ten pocit z trvalejch následků úrazu hlavy mívaly ze mne i soudružky učitelky vod mejch dvanácti let - a poslaly mně s tím k vodborníkům. A už tenkrát se úředně potvrdilo, že ta moje blbost je trvalej následek předčasnýho a důkladnýho samovzdělání, takže von tem pan Lischka má nejspíš pravdu - stejně jako paní Striga. Jelikož však to důkladný samovzdělání je ve škole furt na stejný úrovni jako veřejná samohana - pro mý dobro mne tenkrát šoupli na jinou školu. Tím se ale nic nevyřešilo, páč ten pocit úderu tupým předmětem do hlavy - jak nám s oblibou sdělujou kriminalisti - se mi vracívá stále častějc. Pokaždý, když si pustím bednu nebo přečtu noviny - vo internetovejch debatách rači ani nepíšu! A tak jim děkuju za upozornění, který mi pomáhá s tím postižením žít. Kdyby mě například voni najednou začali chválit- to bych měl skutečný vobavy.

221952

13.06.2010 12:46

Školné je správné

No konečně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Přiznám se, Lischka, že už sem měl vo nich vobavy. Jestli jich neudolala demokratická krize nebo krize demokracie, jestli jich nespláchly přívalový povodně volebního blbnutí, jestli jich nezahubilo tropický vedro nebo jestli jich nakonec nedorazilo to prudký vochlazení.
Svým článkem mi konečně potvrdili, že silnej jedinec - ten vodvěkej idol Anglosasů - se hned tak neztratí, a ten náš si i přes všecko vnucený vzdělání umí uhájit svý nezadatelný právo na blbost, kterou ti vzdělaní nikdy nepochopěj.
Jak to tak vidím, je čas aby konečně začali kouřit fajfku - ta je strašně důležitá - aby konečně vodhalili svůj šlechtickej původ a přiznali se konečně ke svý židovský víře. Pak můžou těm mladejm vzdělanej názorně doložit, že za blbost se vodjakživa vždycky platilo - no a volební vítězsví je v dalších volbách jejich!

221895

27.05.2010 11:21

Nedostižná nadstandardní morálka disidentů, kněze Umlaufa a Mladé fronty dnes

RE: Skvělá úvaha a výborný článek

Jiří Kramář 93.?.?.?

Sašo, děkuji za zobrazení. Při mém vzdělání a inteligenci ten ve vysvětlivkách Zvědavce naznačený postup nechápu. Co se však vzniku obrázku týká, je to veliká vzácnost, vniklá u jednoho okresního soudu. Nebudu jej raději jmenovat. Nevím totiž nic o skutečné politické orientaci autora - a co kdyby mne jednou soudil. Pravda by zase určitě zvítězila. Náš národ udělal již před věky historickou zkušenost, že pravda silnějšího vždy vítězí - zatím co hlasatelé té skutečné hoří na hranici. Opravdu rád čtu moralizování o občanské statečnosti, o zbabělosti pana Kadubce a uvědomuji si, že tento nepočetný, směsný a někomu směšný národ přežívá jenom proto, že si vytvořil už kdysi dávno skutečné poučení z krizového vývoje. Darwinovo učení platí odjakživa bez výjimky i mezi živočichy druhu Homo sapiens sapiens. A představa, že na Karláku na každém stromě jeden Palach - ta je opravdu strašlivá. S faktem, že blbec ani Haška správně nepochopí, jsem se již dopředu smířil.

220310

27.05.2010 01:04

Nedostižná nadstandardní morálka disidentů, kněze Umlaufa a Mladé fronty dnes

RE: Skvělá úvaha a výborný článek

Jiří Kramář 93.?.?.?

http://yfrog.com/jxpravdap

220271

28.01.2010 20:06

Lidi, opravdu už neblbněte s těmi pejsky

RE: co to je za srovnání

Jiří Kramář 93.?.?.?

Máme na věc dost podobné názory. Ovšem to pozastavení je zcela zbytečné, když si uvědomíme, že nikdo z bezdomovců nechce hladovět či mrznout, má vůli mít se dobře, takže strádá proti své vůli, které se mu většinou ke skoncování se závislostí na drogách nedostává.
Jenže nevím jaká genetická odchylka způsobuje, že spousta tzv. normálních lidí nechápe, že to "závisláctví" je stav, kdy po požití drogy určitá část populace není schopna jí odolávat - i když si ti konzumenti drog dobře uvědomují, že je ta droga dříve nebo později zahubí. Toto je u mne psychická nemoc - ten nedostatek silné vůle - nikoliv vyčůranost závislákova.
Vámi naznačený přístup například k tomu mému alkoholikovi se snažím praktikovat od samého začátku - i když jsem například v autobuse cestou domů napomínán dobrosrdečnými spoluobčany, abych nebyl k bratrovi tak tvrdý - vždyť jsme přece jedné krve a na vesnici se to s tím chlastem tak přísně nebere! Ovšem nepomáhat svému bráchovi je veliká ostuda!
Kdo si však uvědomí kolik lidí zaměstnává a kolik peněz na léčení a na odstraňování následků kriminální činnosti takového jednoho alkoholika musíme z daní zaplatit, ten pochopí, že alkoholismus a jiné drogové závislosti je třeba léčit i z ekonomických důvodů - a to i u bezdomovců, kteří se zdráhají pracovat.
Znásilňováním svého duhu je i výchova malého dítěte a to spoustě lidí nevadí. Avšak zde se musím přiznat ke svému perverznímu zvrhlictví - ke skryté a nepochybně chorobné agresivitě, neboť často lituji zániku té hnusné totality, kdy mého nejmladšího bratra příslušníci veřejné bezpečnosti "odborně vzali mezi sebe" na služebně a tím jej jednak na poměrně dlouhou dobu uchránili před kriminálem - a také těmi podlitinami na celkem neškodných místech mu na dost dlouhou dobu vylepšili psychické i fyzické zdraví, čímž mu zajisté prodloužili život. A to prosím bez značných finančních nákladů a regulačních poplatků!
Soucit je však prazvláštní kategorie. Ze soucitu můžete třeba o někoho dlouhé roky ve dne v noci málem bezmezně pečovat. Nepřeji však nikomu, aby musel ze soucitu někoho seřezat - nebo dokonce zabít.

210898

25.01.2010 01:11

Lidi, opravdu už neblbněte s těmi pejsky

RE: co to je za srovnání

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ten pán je HLAVNĚ můj mladší bratr, kterému zachutnal alkohol natolik, že se jej už nedokáže a nechce vzdát, přestože často proti své vůli hladoví, mrzne a jinak strádá. Alkohol mu viditelně ničí už poslední zbytky intelektu. Ovšem zatím co například nemocného tuberkulózou budou zákony této země nutit, aby se nechal léčit a bude léčen i proti své vůli, u nemocného závislostí na droze číslo jedna se toto ponechává na jeho "svobodném" rozhodnutí - na jeho "dobré a silné vůli" - i když právě tuto vůli pro mnohé lidi velice zákeřná droga zničí jako první. Alkoholismus není infekční a stát spolu s armádou "profesionálních dobráků" na něm nestydatě vydělává, protože převážné většině občanů je to jedno - vždyť jich se to netýká. Tečka!

210546

24.01.2010 12:49

Lidi, opravdu už neblbněte s těmi pejsky

RE: co to je za srovnání

Jiří Kramář 93.?.?.?

Jako nejstarší bratr ze čtyř sourozenců jsem byl dokonce jeho soudem ustanoveným poručníkem a soustavně jsem mu pomáhal - jak jen to šlo. A zpočátku se mi i dařilo. Jenže už z učení na stolaře v osmnácti utekl a mne se stranil - poněvadž jsem jej "nemožně utiskoval". Oženil se na Slovácko, se tchánem nádherný dům na konci vinohradu vystavěl - a začal pít. Po rozvodu si za svůj podíl koupil dům v sousední vesnici, ale pil dál, neboť lidé jsou blbí a nikdo mu nerozumí. Podporoval jsem jej i když propil všechno - to proto aby nekradl. Jenže i když jsem jej pak raději pouze krmil a šatil, tak on ty ušetřené peníze propil. A alkoholici nemají nikdy dost. Jednal jsem ve snaze ho vyléčit s psychiatry i soudci - ale výsledek jsem popsal. On nemá žádnou potřebu se z toho stavu dostávat, neboť on je - na rozdíl od nás blbých tupců - úplně normální a nadprůměrně inteligentní. Na důkaz tohoto tvrzení dříve pravidelně porážel i šachisty první výkonnostní třídy. Dnes je z něj odporná a agresivní parodie myslícího člověka - schopná vykořisťovat i s své stejně zkrachovalé kolegy z pod mostu. Jednu dobrou vlastnost přece jen má. Od doby, kdy pečuji o po mrtvici ochrnutou manželku, se mi vyhýbá, neboť žádnou pomoc už neočekává. Stejný vztah má i ke zbývajícím dvěma sourozencům, neboť všichni jsme odporní abstinenti - bez smyslu pro skutečné radosti života. A jako višničku na dortu uvádím skutečnost, že dříve choval a přímo zbožňval psy, rád a velmi úspěšně je cvičil. Dnes je ovšem rád, když jakkoliv uživí sám sebe.

210456

24.01.2010 00:18

Lidi, opravdu už neblbněte s těmi pejsky

RE: co to je za srovnání

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený kouzel-nicku, třeba je autor článku ve stejné situaci jako já. Mám nejmladšího bratra bezdomovcem jenom proto, že zákony této země v praxi neumožňují, aby byl ze svého těžkého alkoholismu proti své vůli léčen. Místo toho poslouchám vznešené kecy o svobodě v demokracii a svobodné vůli člověka - prochlastat dům, rozvrátit manželství a zničit si zdraví.
Petr Pojar nás upozorňuje na fakt, že se pro tyto lidi nic nedělá. Proč taky, když z alkoholu krásně bohatne nenasytná státní kasa a spousta lidí z těch životních ztroskotanců - a často psychicky nemocných lidí - pohodlně žije. Vznikla již kasta profesionálních dobráků, která by si ty potřebné nakonec musela dovážet - to aby nepřišla ani o svůj "vysoký společenský morální kredit". Když chtěl na léčení bezdomovců peníze ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích MUDr. Ivan David, jednoduše jej z funkce sesadili. Mohu mít svého nejmladšího bratra sebevíc rád, jenže "díky" netečnosti "slušných a rozumných" lidí pomoci mu nemohu. Poslední dobu je mi z všech těch "rozumných a ušlechtilých" na zvracení. A i značná část pejskařů mezi ně, bohužel, patří - stejně jako nestydatě drazí veterináři.

210405

20.01.2010 17:03

Kalamita

RE: Pěkná votrava

Jiří Kramář 93.?.?.?

Voni si, Lischka, furt ten život v demokracii představujou jako Hurvínek válku! Zatím co jim v těch jejich jižních Čechách na palmách zrají datle a voni si svejma vod těch datlí ulepenejma prstama datlujou do klábosnice ty jejich úchylný představy vo kalamitě, tak my tady na krutým severu - daleko vod Moskvy a dnes ještě dál vod Prahy - máme ruce až na zem vytáhaný vod lopat plnejch těžkýho a zledovatělýho sněhu. A voni se nám divjej, že ty ruce zbytečně nezvedáme! Sou vůbec schopnej pochopit, že vod tý doby, co padla vláda, i sněhu padá víc a někdo z nás musí myslet za nás za všecky? Ti náhradní svatí, co se mi vobčas slízaj v tý mí vile to nevytrhnou! U nás v Raduni si každej musí vodjakživa poradit sám. Takový zemětřesení chodí dycky nečekaně. Posledně, když nám čerstvě sestřelenej starosta voznámil, že nechal udělat na hrob pomník už dávno sestřelenejm americkejm letcům a že na slavnostní vodhalení pozval americkýho velvyslance, vodhalil jeden soused, že tam na hřbitově ti letci dávno neležej, že si je amíci už dávno vodvezli a my sme pak museli ten balvan s bronzovou deskou nechat před hřbitovem jako památník, aby televize mohla toho velvyslance při vodhalování vysílat a aby místo slávy nebyla vostuda.
Jak sme v televizi uviděli že na Haiti posílají bez pozvání dva už použitý a nějakým nedopatřením ještě živý americký prezidenty, popadli sme všici lopaty a začali sme vodhazovat sníh - jak za svatýho Sakmara. Při kalamitě v Praze mají tentokrát třicet čísel sněhu a když nám tady - sice bez kalamity - napadlo už tři čtvrtě metru, je víc než jistý, že nám tu v Raduni co nevidět z takový vobrněný limuzíny vystoupí ten zatím fungující americkej prezident a zavolá: "Hej, ty! To ty se nestydíš přede mnou - před Barackem - mět tolik neuklizenýho sněhu před barákem? Se mě zdá, že si tu demokracii tady v Raduni divně představujete!"
Tak takovou budoucnost nám chtěj, Lischka, připravit těma jejich článkama?!! To si voni vážně myslej, že bude stačit, když pak vodpovím: "Nezloběj se, pane prezident, ale když já sem vážně neměl čas. Musel sem vodpovídat jednomu z jižních Čech na jeho článek vo kalamitě."
Vždyť to by si Barack rychtig pomyslel, že sem tím jejich rampouchem fakt trefenej! To du raděj vorážet ty rampouchy, aby ten Obama nebyl u nás samá zbytečná obava.

210015

03.01.2010 21:11

Kalahari

RE: To sou, Lischka, na velikým vomylu,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Tak nevím, Lischka! Voni nejspíš vo Silvestru těžce zanedbali chlast a proto si furt myslej, že sme tady všichni na hlavu padlí. Copak nechápou, že ti křováci z Raduně sou taky příkladem lidí příslušnejch svýmu životnímu prostředí, který neničej, protože i bez velikýho myšlení moc dobře věděj, že kdyby si to svý křoví vylámali, nesplývali by s přírodou, pralo by na ně slunko a víc by na ně viděly ty invazní škodlivý vorganizmy, který zamořily jako vetřelci a paraziti nejenom celou vesnici ale i celou planetu a kteří nikdy ničeho nemaj dost. Křováci z Raduně sou všichni do jednoho sběrači, kteří nepotřebujou naprostou většinu věcí, co najdou, i takový mejdlo jim nic neříká a proto s tou takzvanou civilizací jsou propojeni akorát v rovině spirituální. To je nejlíp vidět při vočistnejch rituálních vobřadech, který celebruje majitel místní palírny. Po tý duchovní vočistě rozhodně nemaj touhu se nikam vracet, páč většinou musej zvracet, ale ani v tom desintegrovaným vědomí je nenapadaj, Lischka, ty jejich naivně perverzní touhy válet se s nahatejma holkama na mořský pláži a nic nemuset dělat, když - jak je jejich pracovní den dlouhej - většinou stejně nic nedělaj. A voni ti naši křováci i s tím kalvadosem desintegrovaným vědomím taky moc dobře věděj, že ty holky jsou všude na jedno brdo a i na tý pláži budou nakonec vymejšlet, jak toho svýho co nejlíp vochočit a zapřáhnout. No a ty globální katastrofy je absolutně netankujou. Svej malejch lokálních maj i bez nich, Lischka, přesně tolik, abys se jim ten ráj nepřejed a nějakejma horama a Mohamedama se nemusli zabejvat. Vůbec jim nevadí, že nejsou v Africe, že jejich pupek světa leží jenom tři sta metrů nad mořem, protože voni zbytečně nefantazírujou, klidně a zbůhdarma žijou a nás voba, Lischka, tím pádem převyšujou.

208734

03.01.2010 02:24

Kalahari

To sou, Lischka, na velikým vomylu,

Jiří Kramář 93.?.?.?

pokud si namlouvaj, že voni vědí, kam patřej! Takovejch maj v Bohnicíh, v Kroměříži a u nás v Opavě krom nich nejmíň tři ty jejich Gaussovy křivky. Kdyby se raděj řádně a často věnovali kubickejm křivkám zvoncovitýho tvaru nějaký ženský, která není ani trošku rovinná, neměli by vlčí mlhu a viděli by i bez televize to, co jim zasejc uniklo, když seděj pořád doma u tý svý bedny. Vobyčejní křováci vod nás z Raduně nemaj ani ten pilník, páč by si jím tak leda ublížili a k broušení kolem kontejnerů jej stejně nepotřebujou. Prázdný flašky by mezi něma taky působily rozbroje, ale ti naši, na rozdíl vod svejch africkejch kolegů, maj k flaškám silnej citovej (někdy až náboženskej) vztah - hlavně k těm zálohovanejm - a proto je ekologicky vracej u vokýnka ve kšeftě, kam si svorně choděj pro plný. Ti naši vobyčejní křováci jich, Lischka, dávno duševně přeběhli a nosit jim teď ten jejich duševní klid by bylo nošením dříví do lesa. Voni si i bez nich celý dny klidně vysedávaj na lavičce ve křoví u sámošky a teď v zimně sou z toho vysedávání vobzvlášť klidní. Kolikrát se celej den ani nehnou a ani vokem nemrknou. Ale podle toho jejich normálního rozdělení pravděpodobnosti jim můžu zaručit, že jestli těm našim křovákům, tak jako já v létě, řeknou, že by se voni, Lischka, nedokázali celý dny dívat do slunka, tak ti naši uvědomělí křováci jim nezištně poraděj, ať se teda dívaj do prdele a nezacláněj, protože pak je místo slunka vopravdu hovno vidět. A jestli neuhnou dost rychle, tak jich, zase podle normálního rozdělení pravěpodbonosti, úplně klidně jako největšího a nejhlavnějšího škůdce, chorobu a predátora – člověka vobčana - zničej i bez toho jejich navádění k záchraně přírody. Takže se nám nepokoušej namluvit, Lischka, že šťastný život není jinak možný, než na Kalahari.

208680

24.12.2009 01:23

Klima mění člověka

RE: Dávaj si dobrýho majzla, Lischka!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Nerad to píšu, Lischka, ale je mi jich upřímně líto, jak se už bůhví pokolikátý pokoušej vlámat do široce votevřenejch dveří!

Už sem tu párkrát napsal, že ač ateista, ctím moudrost mejch jihomoravskejch předků, kteří byli nevzdělaní pánbíčkáři a věřili v nekonečnou milost boží. Když se nanejvejš milosrdnýmu uráčí, dá dost slunka a s prodejem vína nejsou problémy. Pro případ, že se nanejvejš milosrdnej se slunkem neuráčí, stvořil ve svým nekonečným milosrdenství Pražáky, kteří to nepodařený víno nakonec stejně všecko skoupěj a vychlastaj. Brňák, i když je to v jádru stejnej magor jako každej Pražák, se z tohoto pohledu pánbíčkovi moc nepoved, protože se většinou víc vyzná. Zrovna tak ty pražský naplaveniny z jižní Moravy.

Blbost je boží dar, protože už ti mí předci si všimli, že inteligence kazí trávení, působí člověku žaludeční vředy a narušuje jeho reprodukční schopnosti. Vo scestným myšlení pivem zblblejch hlav takovejch nedomrlej intošů svědčí fakt, že si vymysleli nekonečný nic, v něm sem tam něco a aby si mohli za levnej peníz těžce pracujícího lidu vožírat ty svý nevymáchaný držky, pojmenovali to vědecky vesmírem!

Vesmír a štěstí? Štěstí a stav mysli? Jdou se s takovejma kydama vycpat! Štěstí je jenom muška zlatá a ta má vopravdu vohromný štěstí, pač jí k tomu pocitu stačí pěkně voňavý hovno! Ani ten duchovně nejpovznesenější člověk dovopravdy víc není. A je po něm úplný hovno, když to hovno nemá!

I když se ta jediná hmatatelná pravda tady různejm útlocitnejm dušičkám ekluje, má manželka je už zase má přiměřeně tuhý a já už sem štěstím bez sebe i bez jejich přání. Naštěstí sem přes všecko svý vzdělání zůstal dovopravdy blbej!

207836

22.12.2009 23:44

Klima mění člověka

RE: Dávaj si dobrýho majzla, Lischka!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Problém je v tom, Lischka, že voni nejsou schopnej myslet jako já - totálně - a právě proto si voni myslej, že já myslím totalitně, což je kvůlivá tomu nadbytečnýmu "it" jejich smysluprostej nesmysl. Ale toho Čecha ze středních Čech z čeledi Pražákovitých jako středně velkou šelmu jim musím chcačky nechcačky uznat, páč jak i voni dobře vědí, vopravdu velký a nebezpečně blbý šelmy se poslední dobou do Prahy slejzaj ze Slezska, Valašska a vůbec z Moravy. Dřív u koryt hojně rozšířenýho Slováka aby mezi tou hlasitě mlaskající svoločí dnes už se svíčkou pohledal!
Ale ani ten pěkně blbej název Česko nám - vopravdu roduvěrnejm Moravákům ze Slovácka - nevadí. Z Prahy nikdy nepřišlo nic chytrýho nebo dobrýho a na naši milovanou zem se tam vodjakživa kašle. Na to sme si už dávno zvykli. Je nám taky úplně putna, jestli člověk mění klima nebo klima člověka, když ve vinnej sklepích je furt stejná teplota a cukrem vylepšenej mošt Pražák stejně nepozná. Jenom blbec by lez častějc než nezbytně musí nahoru mezi ty myslitele, kteří nepochopili, že naše zatvrzelý totální myšlení bylo už v dobách desátý římský legie z Vindobony vlastně předtotalitní a do dneška je každej den důkladně podpíraný pravdou. Ta nemá náladu vítězit nad lží, dlabe na nenávist, kálí na absurdní dramatiky, politiky i filosofy a protože má pivem nezkalenej rozum, usadila se ve víně. Za naši lásku a touhu po ní je nám vděčná dobrou náladou a humorem, což ti vždycky vo kousíček chytřejší Češi zatraceně těžko chápou. Tím nám připomínaj Bavoráky.
Daj teda, Lischka, na tuhletu moji radu, votevřou si třeba sedmičku jihomoravskýho vařineckýho a uviděj, jak jim to hned všecko docvakne.

207716

22.12.2009 09:58

Klima mění člověka

RE: Dávaj si dobrýho majzla, Lischka!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Tak čtou dobře, voni Vulpes vulpes, co já jim dnes napíšu! Voni mi budou nakonec ještě vyčítat tu skromnou chaloupku, co se mi v ní slízá ke svejm temnejm rejdům vláda a je jim úplně šuma fuk, že ten spolek přátel žehu chudejch nám - chudejm majitelům - nájem neplatí? A to prosím vo nich na Wikipedii píšou, že získali pověst chytrýho, někdy i vychytralýho zvířete a takto taky vystupujou v mnoha literárních dílech. Ne, ne, pane, dneska se lže lautr všude! Neumím si představit, jak by ten svět vypadal, kdyby byla pravda, že voni jsou nejrozšířenější středně velkou šelmou Česka a vlastně i celý severní polokoule. To ty mý vrásčitý polokoule neberou a z tý představy mi i celokoule přestávaj fungovat. Takže si daj majzla, voni nebohý bezmezně štvaný zvířátko, abych neobživ, nevylez ze svý pyramidy a abych jich jednoho krásnýho dne nežaloval pro poškozování zdraví! Na svý reprodukční schopnosti si zrovna vod nich sahat nenechám!

207667

20.12.2009 15:24

Klima mění člověka

Dávaj si dobrýho majzla, Lischka!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Když už máme zase na krku ty Vánoce, dám jim pod stromek malou ale užitečnou radu: Když jinak nedaj a nemůžou bez toho klima bejt, vykašlou se na ty klimatický změny a píšou raděj vo změnách klimakterickejch. Vono to klima je tam taky a takovýhle věčný téma má četný přednosti. Když už nic jinýho, tak sem zatím neslyšel, že by někdo klimakterický změny popíral, takže v takovým případě soudní stíhání za zpochybňování novýho a celosvětovýho náboženství jim, Lischka, nehrozí. Navíc vod určitýho věku si skoro každej myslí, že je v tomhle voboru kovaným vodborníkem a badatelem, poněvadž ty klimakterický změny má nejenom furt na vočích, ale kolikrát přímo pod nosem. Takovýhle téma jim vydrží na bůhví kolik pokračování, poněvadž do debaty se ráda zapojí i ta lepší polovička lidstva - včetně těch jejich mužatek - a teprve potom budou mít ty jejich články patřičnej vohlas.

Jenom jich musím závěrem upozornit, že zatím se svejma článkama vystavujou stíhání ze strany Živnostenskýho úřadu pro nedovolenou výrobu a šíření blbolapek, což není vod nich moc chytrý. Každá vrchnost si vodjakživa svý blbý pěstuje, všemožně chrání a rozmnožuje, protože se mezi něma cítí bezpečně - a voni, Lischka, si z nich, jak z té vrchnosti, tak z jejich blbů, dělaj nehorázný šoufky. Ale na každýho i pěkně vybarvenýho ptáčka nakonec nějaká klec padne. V ten vánoční čas víc rozjímaj, myslej na naše příbuzný a zavčasu si vzpomenou, jak nakonec dopad kmotr Al Capone! Ale nemyslej si, že se něco změnilo. Vždyť voni sou pro tu naši vrchnost ten nejnebezpečnější druh gaunera. Svoboda slova sem, právo na pochybnosti tam - ale nezaplacený dně - za tu ani neregistrovanou výrobu a šíření kvalitních patentovatelných blbolapek - jich jednoho krásnýho dne dostanou za katr. A chudák pak náš editor! Vidím to u něj na podílnictví v šíření těch blbolapek a na vorganizování podvratné skupiny na vrch. Něco vo tom vím, páč to sou už biblicky vosvědčený principy a většinou pořád ti samí lidi! A tak se jich ptám: Máte tohle voba zapotřebí?

207557

30.11.2009 22:46

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Janko, je mi nyní velmi líto, že jsem ve svém předcházejícím příspěvku - z obavy před automatickým krácením textu a pro moji obvyklou ospalost z únavy na konci ošetřovatelského dne - alespoň nenaznačil, co a jak ten odvážný a skutečně moudrý pan profesor v dalších svých přednáškách udělal, o čem všem nám obsáhle, s radostí a zajímavě mnohokrát ještě přednášel - a co nám pro tu vždy "lepší a světlou budoucnost" jen doporučil. Je mi také líto, že jsem zapomněl na fakt, že ne všichni lidé mají rádi rozvleklou debatu, vedenou mým pohádkově naivním a prostomyslným stylem. Vás bych tím ušetřil znechucení a sebe té jitřní popravy. Pro člověka mého ražení je však uspokojující i pouhé nalezení a prozkoumání toho směru, jímž cesta vpřed nevede.

206041

30.11.2009 01:00

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Janko, tak tady je ten kýžený a zcela konkrétní příklad, jenž se týká se předpovídání povodní.

Mezi hydrology v těch sedmdesátých létech převažoval názor, že nezbytným předpokladem pro kvalitní předpověď povodní jsou dostatečně dlouhé statistické řady (nejlépe v řádu stovek let) klimatických, meteorologických a hydrologických měření v kontrolované oblasti, neboť jedině tak lze vysledovat onu kýženou frekvenci opakování a leze pak dobře předpovědět i průběh oné "blízké budoucnosti". A skutečně se vědci tenkrát vrhli na archivní záznamy, aby na obrovských sálových počítačích té doby vytvářeli matematické modely, kterým dávali přežvykovat - na různý ale vždy zaručeně vědecký způsob - kilometry ručně naděrovaných statistických řad. Pro vědu zapálení jedinci si tak vytvářeli potřebné dizertační práce, aby s čerstvě nabytými tituly a s vědecky vážnými tvářemi sváděli praktickou nepoužitelnost výsledků svého snažení na nedostatečnou kapacitu výpočetní techniky - či na nedostatečně dlouhé řady příslušných fyzikálních měření v dané lokalitě.
I zjevil se tehdy v zasedací síni pobočky Hydrometeorologického ústavu v Ostravě - Porubě člověk velice obézní až kulatý, s velice krátkýma a k práci naprosto nevhodnýma rukama, aby pronesl tu větu o vědci, o jeho rozumu v koncích a o statistice. Pak pokračoval přímým úderem přibližně takto:

"Uvědomme si, dámy a pánové (už z tohoto oslovení je vidět, že to byl skutečně odvážný člověk), že je to přesně naopak! Čím jsou ty vaše hýčkané řady delší, tím menší mají prognózní cenu, neboť i fyzikální svět se mění - a to poslední roky čím dál tím rychleji. Co mne tak napadá, tak například ty vaše řady teplot z Klementina jsou dobré leda pro historiky, neboť já stále ještě z mého dnešního ranního letu letadlem vidím zcela jasně mlhy, stoupající z chladičů elektrárny v Třebovicích, a myslím na všechny terawatty tepelné energie, které údajně moderní člověk vypouští pánu bohu do oken. No a neodvažuji se ani domyslet k čemu jsou papírové záznamy vašich dlouhodobých měření výšky vodních hladin nejvhodnější, když si v duchu přepočítám ty přehrady na vodních tocích, nad kterými jsme dnes ráno letěli. Má-li vám být statistika užitečná, budete se muset naučit dívat se na své problémy z gruntu jinak!"

Ovšem venku již opět málem svítá a to "Z gruntu jinak" je již další pohádka mého mládí, kterou - bude-li mít mocný král Šahrijád zájem - jeho věrná Šahrazád ráda příští noc odvypráví.

205994

29.11.2009 19:02

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Janko, dovolte, prosím, abych směl doplnit Vaše závěrečné souvětí o menšinový ale nejméně stejně zhoubný případ:

Když je u konce s rozumem vědec - použije obvykle statistiku.

Tuto myšlenku mám od našeho předního odborníka na statistiku z UK, jenž nám v sedmdesátých letech na Hydrometeorologickém ústavu v Ostravě zdatně otřásal zavedenými a ve světě obecně užívanými metodami předpovídání počasí nebo zpracovávání výsledků měření v jiných oborech. Nabádal nás k opatrnosti - to aby pro naši nedostatečnost kritického myšlení nebyla exaktními matematickými metodami fackována pravda a znevažována ta jeho jediná vyvolená.

Dost často jsem tady svědkem zaměňování pojmů za průjmy a jejich následného "vědeckého" zpracovávání statistikou. Konkrétní jména raději neuvádím - to abych ani náhodou nezpochybňoval dobré úmysly těch, jichž se to týká a kteří jsou mi i tak velice milí. Mnohem užitečnější podle mého mínění je, když na to dotyční - dříve nebo později - přijdou sami. Pak totiž mají příležitost zažít to jediné a opravdové vítězství svého génia nad vlastní blbostí. Pak opět naleznou svůj zdánlivě omezený rozum.

205977

29.11.2009 11:44

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Antiseptiku, děkuji za výstižnou charakteristiku mých názorů. Až si říkám, jestli jste to nějakým telepatickým přenosem z mého vědomí neopsal. Pocit užitečnosti jiným je ta nejlepší odměna. Ovšem, dokud nebudou zrušeny, ani ty peníze nejsou marné. Vždyť jejich skutečnou hodnotu určuje radost, kterou jimi dokáži způsobit svým bližním.

205955

29.11.2009 11:35

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 85, považuji za svoji chybu, že jste považoval za vhodné napsat Váš poslední příspěvek.

Ten zdánlivý rozpor mezi mým důrazem na vzdělání a příspěvkem založeným na víře vznikl mojí neobratností ve vyjadřování. Prohlašuji zcela upřimně. že bez víry se nedá žít. Víra je naděje a ta, jak se často tvrdí, umírá poslední. Jenže opak je pravdou. Kdo ztratí svoji víru, často špatně skončí nebo přímo sám zahyne. Zásadní problém však je, čemu člověk věří. V mém případě to znamená, k čemu jsem se dopracoval poznáním svým a poznáním jiných, co mohu považovat - a nyní pozor - za věrohodné. Vždyť skutečnou matkou moudrosti není opakování, nýbrž pochybnost. Ta v češtině není neutrum, jako je poznání nebo dokonce vědění, a i po jazykové stránce má tedy pochybnost na mateřství moudrosti nárok. Již v roce 1958 - v mých necelých dvanácti letech - nás matematiku suplující profesor z opavské strojní průmyslovky seznámil z nejpodstatnějším problémem vědy: Kdykoliv věda objasní nějakou doposud nevysvětlenou pochybnost, okamžitě vyvstanou nějaké minimálně dvě jiné s tou objasněnou související. Poctivý vědec má tedy až do smrti o zábavu postaráno. Už jen proto, že každá nově objasněná pochybnost vyžaduje okamžitou konfrontaci a případné přehodnocení všech pochybností doposud objasněných. Věřím v člověka - v jeho schopnost silou svého génia vítězit nad vlastní blbostí, neboť každé jiné vítězství je jen podlost, šalba nebo klam - když ne přímo prohra. Náboženskou víru, odvolávající se zejména na neschopnost člověka skutečného poznání světa, (filosofové si vymysleli univerzální jsoucno) odmítám - ale i k věřícím tohoto druhu jsem tolerantní. Už jenom proto, že základy mého vzdělání a mého hodnotového žebříčku vytvořila z dnešního pohledu nevzdělaná babička - poctivě věřící katolička, která se narodila roku 1889 a celých svých 86 let téměř nikdy nelhala. A i ty její lži byly buď milosrdné nebo z hlediska jejího chápání obrany mravnosti nutné. Žije se mi relativně snadno, neboť vzor obětavého života v pravdě jsem měl dlouho a stále před očima. Po materiální stránce jsme na tom dnes všichni neskonale lépe - dokonce i ti bezdomovci - než byla ona.

Stručně řečeno v boha nevěřím, ale problém jeho existence mne netrápí, poněvadž nejdůležitější je jít pro mne správnou cestou a správným způsobem, tak jak mne kdysi nasměroval člověk mému srdci nejbližší. A jdu a půjdu tak stále - i když jsem si nepochopení a i kamenování užil dost. Vychovali jsem tak s manželkou i tři naše děti, jež se již nyní vydaly stejným směrem. V tomto minimálním zmnožení ze dvou na tři spatřuji sice malou ale jedinou naději pro současné zdánlivě přemnožené lidstvo.

205954

29.11.2009 01:41

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Antiseptiku, gratuluji ke skvělé myšlence. Spoléhat se na příchod Spasitele zavání strašlivou leností a někdy i vypočítavostí. Žít musíme teď a nic nám nebrání žít mravně. Nic nám nebrání žít podle desatera - jen naše lenost nebo vypočítavost. K mravnému životu teď hned není ani třeba věřit v boha. Člověk musí prostě chtít, přestat nevzdělaně nenávidět a snažit se pochopit příčiny a souvislosti. Má to jen jeden "maličký" problém. Každý neumí najít mravně přijatelnou míru kompromisu, neboť zachovat si mnohdy i jen holý život ve společnosti lumpů - ačkoliv ani ta dnešní pakáž není o nic horší než ta dřívější - je i dnes někdy velice obtížné, ale nikoliv nemožné. Takže důraz je třeba klást na vzdělání a ne na víru. Je třeba si poctivě přiznat, že prakticky každé náboženství je stvořeno lidmi a v zápětí zneužito lidmi pro ovládání lidí a postupem času vede nejen k jejich naprostému zotročení, ale i k samotnému popření všech počátečních ideálů. Kdo se rád zabývá historií, ten mne pochopí a pána boha do toho zatahovat nebude. Jak nemám ani židovské chamtivce rád, tak zde musím připomenout, že i ten první samostatný a nábožensky orientovaný Slovenský štát poslal do plynu i zcela nevinné a ovládané. Mám veliké obavy z těch, kteří se nechávají zfanatizovat jak z "náboženských" tak z "politických" důvodů. Je třeba si uvědomit, že žádný systém bez skutečné lidskosti a dobré vůle výrazné většiny lidí není schopen sám o sobě nastolit ten tolik požadovaný "boží řád"! Příčinou naší bídy je někdy vrozené ale dnes většinou do hlav rafinovaně vtloukané sobectví a nekritický pýcha na ně. Kdo tímto netrpí je dnes brzy mezi "schopnými" pouhá podřadná "socka".

205939

28.11.2009 22:40

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Kde domov můj?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený 5 O, jsem skutečně šťastný člověk, neboť již spoustu let nemám nejmenší chuti definovat si nějaké nepřátele. Každý přemýšlivý člověk má tuto výhodu, neboť ti méně chápaví se tak většinou ve své většině definují sami v domnění, že pravda je vždy a logicky na jejich straně. Nemohu ovšem za to, že mé vývody někomu připadají jednoduché nebo že je nechápe - a radit někomu bez požádání teprve nehodlám. Spousta lidí mne už totiž označila přímo za nepřátelského blbce a pak se mi vyhýbala velkým obloukem, když se ty mé "komunisticky blbé" vývody staly nám všem nemilou skutečností.

A závěrem uvažte sám, jak může být asi překvapen člověk, jenž pro znalost historie a svoji dobrou představivost hlasoval proti vstupu do EU a jehož nepřekvapilo, že proti vstupu do NATO a proti Lisabonské smlouvě hlasovat nesmí? Ovšem velmi by mne překvapilo, kdyby ve své většině začali lidé konečně svobodně myslet. Pak by dospěli k poznání, že největšího nepřítele má člověk většinou sám v sobě.

205925

26.11.2009 17:30

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Něco do pranice

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Erwine, obávám se, že mým argumentům rozumíte jinak, než jak jsem je mínil.

Váš problém bude i ve vaší domněnce, že bible tvoří myšlenkový celek. Bible však je slepenec, jenž byl neustále přepracováván, rozšiřován a pozměňován tak, aby vyhovoval vysokému kléru a jeho momentálním "bohulibým" mocenským záměrům. Takže ony základní a osvobozující myšlenky prvotních křesťanů jsou když ne vytrhány, tak důkladně zavaleny tím často si protiřečícím a velice rozsáhlým textem, jenž je často a záměrně psán "v podobenstvích". Katolický politruk si v něm pak v případě potřeby vyhledá "pádné argumenty" k čemukoliv. V mládí, kdy můj otec byl zástupcem velitele praporu Pohraničního vojska, jsme měli doma jednu "reprezentační" knihovnu a v ní metry knih s nadpisy na hřbetech: Lenin - spisy, Stalin - spisy, Gottwald - spisy. A ty hřbety byl číslovány vždy až někam ke dvacítce. Ačkoliv myšlenkový guláš to byl bibli obdobný, vynález knihtisku dal komunistickému politrukovi do rukou opravdu mocnou zbraň k ovládání plebsu. Vždyť mohl i velmi početné skupiny ovládaných plebejců těmi v plátěné vazbě vázanými myšlenkami doslova utlouct.

Jenže prvotní křesťané nic takového nepotřebovali, neboť "nebyli jako oni" a vycházeli ze základní myšlenky, že všichni lidé jsou si před tváří stvořitele rovni a vyvyšovat jednoho nad druhého je veliký hřích. To platilo i mezi mužem a ženou - jak na veřejných bohoslužbách, tak v rodině. Vždyť před tváří Všemohoucího a jediného Milosrdného jsme všichni takhle malinkatí. A je tedy pochopitelné, že tato přímo komunistická rovnost byla popřena jako první v tom okamžiku, kdy se ustavila skupinka mazaných a později i svěceným olejem pomazaných dobráků, která jako první přišla na to, že hlásání slova "božího" je živnost prostoduchými plebejci netušených možností. Tito jako realitní agenti nezbytní a mravní zprostředkovatelé mezi věřícími a bohem mají na svědomí jak vznik bible, tak ty rozpory a nepřesnosti v ní. Pro jejich prospěch se dodnes lže - jak když tiskne.

Proto jsem silný argument neočekával, ale já se musím přiznat, že Vy jste mne svým přiznáním příjemně překvapil. Jste na dobré cestě.

205793

25.11.2009 19:20

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Něco do pranice

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Erwine, můžete mi, prosím, vysvětlit, proč se domníváte, že by si ateista ke svému prospěchu nemohl přijmout prvotní křesťanské ideály, v nichž se o církvi ani o nadřazenosti muže nad ženou vůbec nic neříká? O povyšování muže nad ženou začal kázat až apoštol Pavel, kdežto Kristus, podle toho co se o něm traduje, byl přiměřeně skromný a velice tolerantní a proto by Vaše současné názory na ženu považoval za popření křesťanské pokory a opravdové křesťanské lásky.

Podle těchto ideálů se snažím žít i když se musím smířit s tím, že o skutečné existenci či neexistenci boha nikdo z nás nic opravdu věrohodného neví. Bible je totiž mimo jiné i mnohokráte přepisovanou kuchařkou k ovládání věřících mocichtivou partou, jež se nazývá katolický klérus a z bandou ziskuchtivých politiků si v ničem nezadá. Jen ty způsoby - díky tisíciletím tréninku - ma přece jen propracovanější a uhlazenější.

Věda hypotézou o nekonečnosti vesmíru vědecký světový názor povýšila na náboženství a ani proti tomuto nic nemám. Nezbývá mi, než věřit, neboť tvrdit, že vím, je neskonale domýšlivé.

Vám pak přeji, abyste se co nejspíše propracoval k co nejúplnější inventuře svých neznalostí a pak Vás určitě zachvátí ta pro mnohé podivná tolerance, která mne už pár let ovládá a která mi umožňuje mít v oblibě například našeho nejpřednějšího a nejspíš i nejčestnějšího astronoma, jenž na rozdíl ode mne v existenci nějakého boha věří. Problematika nějakého vůdce v rodině Vás pak pokaždé naplní takovým lehkým ale velice shovívavým úsměvem.

205718

25.11.2009 03:11

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

Kde domov můj?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ti Belgičané jsou mi sympatičtí a jejich odpor k uměle vytvořenému státu docela chápu. Jsem Moravák nebo, chcete-li, Moravan. Na Moravě jsem se moravským rodičům narodil, vyrostl, žil a momentálně bydlím ve Slezsku - ovšem na moravské straně, což důkladně pochopí pouze znalec místních poměrů. Za celý svůj život jsem si již zvykl, že zejména Češi národní příslušnost moravskou nechápou nebo, což je ještě horší, nechtějí pochopit. A mnozí nevynechají jedinou příležitost k jejímu zesměšnění. Zde prosím každého čtenářem, aby si uvědomil, že být Moravákem neznamená ihned touhu po rozdrobení již tak malinkatého státu, což by si samozřejmě přáli mnozí politici lační nových koryt. Zrovna tak rozumný člověk nebude vytvářet z moravských nářečí nějakou syntetickou moravštinu, když smyslem jazyka je domluvit se s lidmi a na území České republiky - jež nikdy nebyla a nebude mou skutečnou vlastí, tak jako u těch Vlámů nebo Valonů Belgie - se přece mluví spisovnou češtinou, jejímž základem je moravské nářečí z oblasti Kralic. Ovšem každodenní poslouchání Českého rozhlasu Olomouc mi zní jako by rodilému Pražákovi znělo: Moravský rozhlas Praha!

Ne, neztěžuji si na všeobecné zhoršení poměrů po roce 1989. Naopak. Jen v tomto následujícím případě je to však mnohem lepší. I za první republiky moravskou a slezskou hymnu tvořila pouhá pauza mezi částí českou a slovenskou, kdežto nyní je téměř nekonečná moravská a slezská hymna jen občas přerušována tou interpretací věčné české pochybnosti o lokalizaci životního prostoru.

Co se toho jazyka týká, poctivým lidem ve světě by ohromně prospěl jednoduchý jazyk umělý, jímž by si mohli snadno vysvětlit svá rozdílná stanoviska na životně důležité záležitosti, aniž by jim byl vnucován archaický a neohebný jazyk bývalých pánů světa, jenž za své nyní málem celoplanetární rozšíření nevděčí ničemu jinému, než kvalitě dělových člunů a velmocenské politice Britů.

Abych usnadnil kritiku mého zcestného uvažování, musím deklarovat, že čtyři pilíře pana editora mne zděsily. Neuznávám jakoukoliv nadřazenost muže v rodině. Národy by měly být zachovány v rámci nadnárodního státu (Slováci mi chybí) - ale všechny by měly být chráněny jako vymírající živočichové. Jsem bezvěrec, považující ateismus za jediné náboženství, jež je soustavně popíráno. A úplně na nakonec - ani krása dlouholeté tradice mne nepřesvědčí, že každou tu tradici nelze při dobré vůli ještě obohatit o nějakou kuriózní výjimku.

Když si však představím ryze ekonomické dopady Lisabonské smlouvy v podmínkách panujícího a špatně utajovaného nacionalizmu - jsem rád, že je mi dvaašedesát let. Doufám, že snad i svým vnukům ještě stihnu povídat - pokud mne však dokáží uživit.

205654

20.11.2009 23:23

Hodina času

RE: Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

Janko, obáváte se zbytečně. Ale abych neurazil, často jsem i dost nepozorný. Tentokrát jsem však četl velice pozorně a ihned jsem popustil uzdu své představivosti.

I uviděl jsem starostlivou maminku, která vedoucímu výroby odpoledne sděluje, že si sice nesmírně váží svého místa ve firmě, ví i jak důležité je včas dokončit zakázku pro anglického zákazníka - ovšem její syn by s ní rád jednou povečeřel a ona tedy nebude moci dnes, tak jako včera a obvykle před vánočními svátky, zůstat až do noci přesčas. A proto žádá, aby vedoucí výroby nadřízeným zase jednou zalhal, že před koncem pracovní doby přiběhla sousedka s tím, že ten její prvňáček přišel ze školy s horečkou. Snad se nic nestane, když už přesčasů má tento měsíc zase víc, než připouští zákoník práce.

I uslyšel jsem toho vedoucího výroby jak říká: "Velmi se obávám, že to nebude moc platné, neboť vedení firmy důvody vaší nepřítomnosti nezajímají a odmítnutí přesčasu z jakéhokoliv důvodu se považuje za hrubý projev neloajality k firmě, která nás všechny živí. A podle toho co jsem vypozoroval, opět se blíží další firemní reorganizace - z důvodu růstu firmy a navyšování počtu pracovních míst. Při té příležitosti se všichni neloajální zaměstnanci stanou nadbytečnými a na pracáku budou okamžitě jejich profese nárokovány pro nově pojmenované organizační schema. Ještě se nestalo, aby jednou pro nadbytečnost propuštěný byl znovu přijat na nové místo - byť by měl odpovídající kvalifikaci. Cením si velmi vaší práce i vaší upřímnosti a právě proto si ještě jednou dobře rozmyslete, co vlastně dáváte v sázku. Nezaměstnaných je stále dost."

Janko, souhlasím s Vámi, že střílet na sebe něco jiného než slova je skutečně blbost - ale vysvětlujte to třeba těm blbým, které po mnohaleté práci vyhodí na dlažbu. Že občas by chtěl někdo vystřílet nebo i vystřílí vedení firmy neschvaluji - ovšem chápu a proto nemohu ani odsoudit. Bez konfliktů vývoj skutečně nefunguje. Ale když národ zapomene na svoji historickou zkušenost, zákonitě bude ty konflikty prožívat znovu. Přestože jsem v modré ptáky mnohokrát a v dobrém varoval, historií pohrdli, mne pro nadbytečnost reorganizovali a vydali se zkratkou k duchcovskému viaduktu.

Nyní již jistě chápete, co všechno míním těmi knížecími radami.

205388

20.11.2009 20:56

Hodina času

RE: Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Janko, ten docela pěkně citový článek končí pro mne přijatelnou výzvou:

Nenechme nám čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterým nám opravdu záleží, které máme v srdci.

Tuto výzvu jistě rádi akceptují všichni lidé "dobré vůle" sami od sebe a podobných doporučení jim netřeba. Ovšem následující implicitní výzva k omezení práce pro zaměstnávající firmu je buď zlomyslnost, nebo knížecí rada toho, kdo u nás zaměstnancem nikdy nebyl a hochy s modrými ptáky blíže nepoznal. Autora/autorku článku bych si tipnul na nějakého Anglosasa/Anglosasku nebo na anglosaskou literaturou infikovaného plagiátora/plagiátorku.

Jelikož tendence vstupovat do konfliktu s momentálně panujícím systémem je mi vlastní - ponejprv už v devíti a podruhé až v dvaadvaceti letech mého věku (v roce 1969) - mám ve svých dvaašedesáti dost neblahých životních zkušeností z následující celé řady takových konfliktů. Právě proto jsou pro mne a pro všechny mé blízké naivkové všeho druhu mnohem nebezpečnější, než zjevní a vesměs primitivní skuteční nepřátelé. Považuji za svoji povinnost před těmi pozitivisty důrazně varovat. Ovšem nejhorší jsou trpaslíci. Ti se množí neuvěřitelně rychle, všude se vetřou a pro sobeckou iluzi i drobného a jen krátkodobého zisku podrážejí nohy každému, kdo se se systémem rve i za jejich zájmy. Sobectví trpaslíků je skutečně zhoubou naší světlé budoucnosti. Trpaslíci se totiž shodnou snadno.

205376

20.11.2009 19:12

Hodina času

RE: Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 85, tentokrát plně souhlasím se vším, co jste napsal.
Ač dle mnohých chladný bezvěrec a pesimista, věřím na lásku a pravdu, vždy ji hájím a hlavně se snažím podle ní žít. Proto vždy vedu vlídný dialog s každým, kdo deklaruje stejný cíl, neboť praktický osobní příklad je vždy nejpřesvědčivější. Proto také nabádám každého misionáře, aby se nebořil do bažin naivního pozitivizmu, jenž je značné části lidí, na rozmanité způsoby dlouhodobě zotročovaných a již nevěřících, směšný jako ty pověstné knížecí rady. To vše dělám z vrozené lidské lenosti, která je nejmocnější hnací silou pokroku. Bez těch naivně pozitivních knížecích rad nemusím totiž tak často ty naše milované zvedat z prachu zapomnění, utírat z nich jedovatou slinu a opět jako maják je zvedat do výše hlavy. I tak si spousta lidí myslí, že mi to v ní nějak divně bliká.

205368

20.11.2009 08:23

Hodina času

RE: Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 85, v naprosté většině názorů se skutečně shodujeme - ovšem mne nesmírně irituje onen "misionářský" a "pozitivní" přístup. Poctivým lidem bude ryba vždy smrdět od hlavy a proto léta utlačovaným kázat o pevnosti víry v lidskost začíná být velmi neproduktivní. Pokud je takový misionář pouze zbit, dostalo se mu zasloužené a humánní odměny, neboť dříve jsme takové misionáře snědli. Neštěstí lidstva začalo upuštěním právě od této velice prospěšné tradice.
S malým popostrkováním dějin tím správným směrem souhlasím, neboť revoluční procesy nám opakovaně přinášejí tuto zkušenost:

Od našeho dobře informovaného a nestranného zpravodaje, jenž si však z pochopitelných důvodů nepřeje být jmenován, se dovídáme následující.
Včera v časných ranních hodinách - přibližně kolem poledne - se Jaromír Štětina zcela neočekávaně objevil ve své kanceláři. Na otázku své vyjevené tiskové mluvčí: "Co se vám přihodilo nemilého, pane senátore, že jste tak obzvlášť dobře zakaboněn?" tázaný znechuceně odvětil: "Jak nemám být tak na..... špatně naložen, Pavlo! Včera jsem se zase jednou prošel po hřbitově a najednou jsem si uvědomil, jak málo jsme toho dosud vykonali. Dvacet let po revoluci a když jsem se dobře rozhlédl, všude kolem mne jsou na těch postech stále titíž lidé!"

Nenávistní mrzáci a mazaní prospěcháři všeho druhu jsou u nás svatořečeni právě proto, že neuvědomělé do vzteklého chození v kruhu navádějí. Proto je nutné nejdříve pravdivě pojmenovávat všechny ošklivé části naší reality - jinak dříve nebo později zase zhyneme čestnou smrtí pozitivního misionáře - tedy v kotli těch námi poučovaných. Vždyť právě těm pozitivním pravdoláskařům se docela nedávno podařilo vylít s vaničkou špíny i to podstatné - víru v lepší budoucnost.

205324

19.11.2009 23:41

Hodina času

RE: Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Korutane, obávám se, že jste ten článek pochopil přesně tak, jak byl míněn. Jenže já nejsem bezduché zrcadlo a každý takový povrchní odraz skutečnosti mne neskutečně rozčílí, neboť jsem byl odmalička vychováván tak, abych viděl svět ve všech souvislostech, které jsem schopen vnímat - tedy abych se na každý jev díval z co největšího počtu úhlů pohledu. Proto mám rád historii a vědu. Krásnou literaturu zbožňuji, ale její zneužívání k propagandě pochybených politických ideálů mne přivádí do stavu tiché zuřivosti.
V tom docela pěkném článku se neuvádí proč maminka svého syna tak zanedbává, ale je zakončen výzvou, abychom si více hleděli svých blízkých. Jakoby nebylo obvyklé, že spousta lidí dnes toto učinit nemůže, protože ve stále větším otroctví v prostředí pseudosvobody a pseudodemokracie žijí pseudoživot plný pochybných ale blýskavých náhražek - tedy jen živoří.
Jedinou chybou, kterou jste podle mého názoru udělal, byla Vaše výzva, abychom se ve společnosti shodli - ale neuvedl jste jmenovitě v čem. Omlouvám se, že jsem si Vás proto zařadil mezi pravdoláskovce, na něž jsem od jisté doby přímo alergický.

205305

19.11.2009 23:06

Hodina času

RE: Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený a milý anonyme 85,
jak jsme si blízcí a jak moc se opět nechápeme! O úlitbu místním jansmithům se v žádné případě nejedná. Nemám nejmenší potřebu se jim podbízet, když tuto část naší reality i historie vidí úplně stejně jako já a nikde jsem se nedočetl, že bychom odpovědnost za své činy sváděli na mocné tohoto světa, kteří tento svět odjakživa organizují násilím, manipulacemi a úskoky k obrazu svému.

Ovšem nemohu s Vámi nikdy souhlasit v názoru, že poselství plná pokory, lásky a vstřícnosti k bližním nemají alternativu a nemohou utrpět tím, že jsou zneužívána. Jidášové typu Havla, Gorbačova - včetně těch různých kleriků a dalajlámů - tato poselství v očích většiny lidí tak znevažují, že lidé již začínají ztrácet víru v humanitu a ve skutečný pokrok. A my tady na Zvědavci jsme potom něco jako spolek blouznivců z našich hor. O tom, že je bezmračné nebe modré nikdo nepochybuje, ale po sporech jestli je naše planeta modrá nebo zelená už lidé k volbám raději ani nepůjdou.

Zpytování svědomí a rozjímání o svých hříších je bezesporu velice užitečné - pokud nemá být jediným mým duševním obzorem, do něhož se hříchy a zvěrstva mocných už nevejdou. O pracování si, prosím, přečtěte příspěvek nadepsaný Rybář. Lépe bych to nenapsal.

Čekání na zázrak jsem skutečně neměl na mysli. Ovšem pokorné modlení k takovéto "aktivitě" vede. Abych tedy jen nenakusoval, uvedu svůj recept k nápravě: Již od nejútlejšího věku řádně vychovávat děti - a to i ty takzvaně cizí. Vysvětlovat jim pravdivě a pro nás mnohdy nelichotivě vyznívající všechny špatnosti našeho světa, do nějž jsme je naší lehkomyslností přivedli. Ukazovat jim krásy skutečné nesobecké lidskosti a hlavně snažit se žít podle ní. Nic není účinnějšího, než osobní příklad.

205300

19.11.2009 18:41

Hodina času

RE: 20% ze 100% příspěvků

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Piláte, je snadné předat matku k ukřižování a sám si umýt ruce. Vaše biblická schopnost Vás předurčuje ke skvělé kariéře - pokud se dnes dáte na politiku. Černochů, kteří radívají nám Eskymákům, co máme dělat v době tropických veder není nikdy dost. Je to dost veselá bilance. Škoda jen, že těch Eskymáků, kteří jsou jí schopni se smát, stále a rychle ubývá. Na obecně profláklé černochy začínáme být konečně alergičtí.
Vaše stylistická neobratnost nebo překlep ("jako je ta matka" - namísto: "jakou je ta matka") nám naznačuje možnost skutečného dědičného hříchu. Ta Vámi ukřižovaná na tom mohla být ve svém dětství úplně stejně, neboť i za minulého režimu se to u nás na Ostravsku různými za vzor dávanými úderníky (Sakmarovci a pod.) jen hemžilo. Ovšem dnes je důsledně popírána pravda, že pro harmonický rodinný život - a to i "otroků režimu" - byly tehdy mnohem lepší podmínky.

205274

19.11.2009 11:13

Hodina času

RE: Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Korutane, pokud se domníváte, že v tom článku je vina jednoznačně na straně té maminky, pak nemáte ponětí o naší realitě. Já se například nikdy neshodnu s kolegy pana Topolánka, u nichž jsem pět let pracoval jako vedoucí výroby. Znám totiž dost maminek a tatínků, kteří mají asi takovouto volbu: Buď do úmoru pracovat pro blaho svého zaměstnavatele a pro prosperitu jeho firmy, která nás všechny přece živí, nebo doma vysvětlovat svým dětem proč musejí žít z podpory v nezaměstnanosti a ze sociálních dávek. Se zdokonalováním technologie výroby a informačních technologií se stejnou měrou zdokonalují i metody zotročování zaměstnanců - a to bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání. Člověku je vytrvale podstrkováno, že má jen dvě volby: Být ovcí nebo vlkem. Myslíte si snad, že pokud by tomu tak bylo, bude skutečná shoda v takovéto společnosti?

205237

19.11.2009 10:53

Hodina času

RE: Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Eriko, třeba se bůh pousmál už proto, že je údajně vševědoucí a Vámi uváděnou příhodu radostně očekával. Ještě více by se nejspíš usmíval, kdyby se ten člověk místo mnohodenního trmácení se do kostela raději pomodlil doma, kde by mohl láskyplně pečovat o svoji rodinu a své bližní.
Obdobná poselství - plná pokory, lásky a vstřícnosti k bližním - jsou oblíbenými náměty otrokářů, mezi něž krom různých Gorbačovů a Havlů patří i klérus všech náboženství světa. Pokorně rozjímej, zpytuj své hříchy, modli se a hlavně bez odmluvy pracuj!
Nestačí se jen usmívat a být duchovně povzneseným nad věčné proměny Spasitelů v Jidáše!

205233

19.11.2009 00:55

Hodina času

Nezapomínejme

Jiří Kramář 93.?.?.?

především na ty, kteří nás pro naši naivitu, pro naši neznalost historie a pro naše sobectví do takových konců přivedli.

205208

17.10.2009 22:42

Malicherné problémy naší blaženosti

RE: hmm, když už jsme u komunismu a Ruska/ Pán Kramář.

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Gibi, potěšilo by mne, pokud byste poslal email na moji adresu. Vzdálili jsme se od tématu a já bych Vám rád vylíčil podrobněji, jak jsem při mé první a asi už poslední cestě do Ruska dospěl k tomu paušalizujícímu názoru, jejž nazýváte v případě Sorokina svatou pravdou. Až si to Vám odvyprávím nanečisto, pak se uvidí, zda to neposlat jako samostatný příspěvek.

202748

17.10.2009 22:23

Malicherné problémy naší blaženosti

RE: ./Pán Kramář na 100% s Vami súhlasím.

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Gibi, děkuji za fakt, že jste. Člověk je společenské zvíře, od přírody tíhne lovit ve smečce a proto jako šedivý vlk samotář se necítí zrovna nejlíp - i když co malé vlče se rád pouštěl do bitek s celou smečkou.
Za poukazování na nesmyslnost revolucí jsem byl pronásledován již v šesté třídě - ponejprv v hodinách dějepisu. Odmítám i pojem "technická revoluce" pro jeho nevýstižnost. Má-li k něčemu tak nevhodně pojmenovanému dojít, musí se jeden či několik jedinců obvykle velmi soustavně snažit důkladně poznat a pochopit svět hmoty, než jej/je za tu námahu ve světě lidí okradou, aby na tom revolučním vynálezu zbohatli jiní. Z hlediska mravního bývá obvykle "technická revoluce" spíš kontrarevolucí - obzvlášť když si dnes povšimneme v mnoha případech ekologických důsledků té zářné revolučnosti.
S tou vnitřní revolucí lidstva a vírou v lepší příští jsme na tom úplně stejně. Nebýt ke hříchu neodolatelně lákající manželky, zůstal bych dokonce bezdětek. Abych se zbavil výčitek za ten rozumem nezdůvodnitelný záchvat naděje, vychovali jsme tři děti k samostatnému a důsledně humanistickému myšlení - a právě proto oba synové mají vojenské školy (v Košicích). K té zdánlivé nelogičnosti jsem dospěl po té, co jsem si přečetl Gorbačovův traktát o novém myšlení a pěrestrojce. Nebylo to špatné rozhodnutí mít syny i s takovou kvalifikací, protože dnešní realita je horší, než jsem si tehdy vydedukoval a manželce vylíčil. Nakoniec akási viera musí byť, čo keby?

202747

16.10.2009 09:59

Malicherné problémy naší blaženosti

RE: hmm, když už jsme u komunismu a Ruska

Jiří Kramář 93.?.?.?

Když začne někdo v Rusku hovořit o lidských právech, demokracii a o otevírání se světu, tak je to buď pomýlený intelektuál nebo placený agent nadnárodní těžařské společnosti - případně obojí, neboť takový ty zahraniční zloděje přijde levněji. Zkratku do temné historie barbarství otevřeli pánové Gorbačov a Jelcin. Kázat o demokracii v zemi, kde převážná část obyvatel má stále ještě mentalitu nevolníka lze, ale následky střetu se "západní civilizací" pak odpovídají poměru sil mezi jehnětem a vlkem. Ta psí hlava na chladiči není špatný symbol, když uvážíme, že i naši předci při hlídání stád používali psa. Skutečný problém však je v tom, že žádný bača nemá opravdový zájem na vysokoškolském studiu svých ovcí.

202620

16.10.2009 09:36

Malicherné problémy naší blaženosti

RE: .

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Jarmilo, pokud setrváte v bludu, že nám vládli komunisti a nikoliv výtahem k moci vyzdvižení a včas uvědomělí potomci bývalých prvorepublikových majitelů, tak se k pochopení současné reality ani nepřiblížíte. Jestli mezi námi byli skuteční komunisté, tak ti nevládli, nýbrž byli za užitečné blbce - Sakmarovace a jim podobné úderníky. Máte podobně zúžený pohled na věc jako pan Hofhanzl, jemuž připadá náš pidistát jako vždy suverénní střed světa, v němž si děláme jen to, co sami chceme. A ta hysterická touha po trestání přisluhovačů a lokajů mocných je pro mnoho lidí prvním a bohužel i konečným cílem "svobodného" života. Je to nejspíš již v genetické výbavě Čechů vyrábět stále nové a nové svaté, jakoby ten první svatý a spravedlivě potrestaný kolaborant nestačil. Ta spravedlnost trestu nejlépe vynikne, když si uvědomíme jak nádherný prostor pro pozdější nápravu křivd se v srdcích pozůstalých vytvoří. V případě nutnosti se davu předhodí pro systém pár bezvýznamných obětních beránků, ti sejmou hříchy a původní vydřiduch kapitalista jen dočasně přetransformovaný v předvoj dělnické třídy se nám opět vyvrbí do své pravé a věčně nenažrané podoby. Ani ten socialismus tady nebyl, protože vždy vládla šlechta. Jednou rodová, pak rodovou šlechtu napodobující kapitalistická, po ní šlechta údajně rudá, kterou vystřídala nynější šlechta modrá. Stále jsou to ti samí uctívači zlatého telete dnes s moderně kvalifikovanou armádou svých lokajů. Každá taková elita si však nezasluhuje větší trest, než na prdeli jelita! Jinak se z toho věčného koloběhu duchovního obrození a nápravy křivd jednou všichni po.....

202617

29.09.2009 00:17

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Mirdo, nic ve zlém, ale toto Vaše rozhodnutí je skutečně rozumné. Kdo mlčí, vypadá moudře a hlavně má čas přemýšlet.

201301

28.09.2009 17:40

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Mirdo, zřejmě jsem urazil Váš jemnocit, což nebyl můj úmysl. Stejně tak se domnívám, že vše, co tady napíši - i když nevím proč - berete prvoplánově. Zkuste tedy častěji přemýšlet nad skutečným významem onoho katolického hřbitovního kázání: Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš! A hlavně do důsledku je domyslet. Pokud je uslyšíte nad otevřeným hrobem svých bližních častěji, je docela dobře možné, že i Vám pak Vaše hovno bude připadat jako jev velmi duchovní a jako pozdvihování hodná monstrance při bohoslužbě života pozemského - a na ten ohleduplný jemnocit pak možná i docela rád a už na hřbitově zapomenete. Každopádně Vám za Vaše dobře míněné výtky děkuji.

201273

28.09.2009 09:16

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 85, velmi mne mrzí, že jste nedostatek espritu vztáhl na sebe. Máme velice podobný způsob myšlení a v mnoha blastech téměř totožný žebříček hodnot. Nemám tedy sebemenší důvod Vás z bezduchosti obviňovat. Skutečným zdrojem mé jedovatosti je však Vaše proklamace toho štěstí svého strůjce, jehož každé neštěstí ještě posiluje a filosoficky povznáší. Nemějte, prosím, obavu, že bych pro svá zranění ztratil citlivost k utrpení jiných, ovšem té přemíře ušlechtilosti, která mne životem stále provází, se i já musím bránit a už nemohu jinak.

I já Vám přeji jen to dobré.

201234

28.09.2009 08:53

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Mirdo, vážím si Vaší dobře míněné snahy. Snad za to může geografická nebo generační vzdálenost, jež nás dva dělí, ale já neztrácím naději, že i Vy se dopracujete poznání, jak rozdílná - až k blití - je nesnesitelná lehkost našeho bytí. Pak snad přestanete soudit, radit a i Vaše lítost se obrátí tím správným směrem. Pak i Vás nenazvednou názory o štěstí, jehož jsem sám sobě strůjcem, a představě, že co mne nezabije, to mne posílí, se budete stejně jako já s ironickým smíchem vzpouzet. Stejně jako já budete světu oduševnělých moralistů do tváře hovínka jejich myšlenek vytrvale házet.
Pokud bych byl kreténem světového formátu, nejspíš i já bych byl celebritou. Protože jsem však stále jen malý moravský člověk, živořící v našich malých českých poměrech, připravil mi život mnohosemestrové studium, před jehož závěrem už konečně vím, že závisím na okolním prostředí - a to i společenském - víc, než duchovně povznesení moralisté jsou ochotni připustit a víc, než je i mi milé. Protože se má manželka narodila bez vlastního usilování se zeslabenou mozkovou cévou, proto vím, že lékařská věda již natolik pokročila, že co mne nezabije mne nejenže neposílí, ale natolik oslabí, že se stanu fyzickou existencí pro mnohé nepředstavitelně závislým na svých blízkých a mé vyměšování se stane společensky závažné, neboť jeho ošetřujícím lékařem nezvládnutá porucha může přijít společnost během čtyř měsíců léčení na jeden milión jedno sto sedmdesát osm tisíc a tři koruny. A pro moji nesvéprávnost můj soudem ustanovený opatrovník může přijít o poslední zbytky iluzí, když po tři měsíce každý den slyší na ARO lékařské "tiskové prohlášení", že "stav pacienta je natolik kritický, že jakákoliv prognóza by byla nezodpovědným šarlatánstvím."
Mé manželky Vám líto být nemusí, neboť její vývoj osobnosti neštěstím natolik pokročil, že na rozdíl od nás dvou je již trvale šťastná, číst a psát už neumí a tento stav štěstí je už údajně trvalý. A i s průjmem je pro mne stále světová, neboť nikoliv prkno, nýbrž ona sama pro mne znamená celý svět.

201232

28.09.2009 00:49

Kořeny totalitní ideologie

RE: Mnoho slov a same kraviny.../ presne o takýchto ľuďoch ako prispievateľ som/Ďakujem pán Jiří Kramář

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Gibi z Wilsonova, tolik chvály si rozhodně nezasloužím! Zejména moje manželka by Vám ji pěkně vytmavila. Ale nemějme obavy. Určitě se místo ní najdou zdatní náhradníci.

201221

28.09.2009 00:39

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Mirdo, směl bych vědět proč by měl být pro veřejnost průjem mé manželky méně závažný než prasklé střevo našeho nyní již chválabohu expredzidenta? Vždyť ve srovnání s ním je má manželka po morální stránce světice a je skutečně i s tím průjmem světová. Na rozdíl od humanitárního bombometčíka totiž dala světu tři slušně vychované děti. Nehledě na to, je má žena, k mé velké radosti, stále ještě bohá.

201219

28.09.2009 00:21

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 85, děkuji Vám za Vaše upřímné z Vám vrozené slušnosti zaslané přání - ovšem při vší mé úctě a respektu k Vašim názorům pln smutku musím konstatovat, že si mé texty vykládáte značně odlišně, než jak bych předpokládal. Svůj styl vyjadřování však nemohu příliš měnit. To bych pak musel neustále dílem brečet a dílem primitivně zuřit a - nezlobte se proto na mne - já mám svůj ironicky posměvačný humor rád. Bez něj bych totiž nepřežil.
Dnes mám však velmi radostný den, neboť dnes, v obvyklou dobu kolem osmé, jsem se konečně dočkal. Nikoliv však zavánění nefér citovým vydíráním, o němž spekulujete, nýbrž takového typického zavánění, jež mnozí eufemicky označují za typickou vůni domova. Nevím sice proč, když v naší státní hymně plné hučení a šumění se o žádné takové vůni nezpívá a místo toho se tam neúspěšně řeší jakýsi dlouhověký problém v lokalizaci toho pro mnohé posvátného místa. Ale i tak jsem byl dnes ráno vrchovatě naplněn svým štěstím, jehož strůjcem jsem však já osobně rozhodně nebyl! To mi však nezabránilo, abych to po několika dnech první a hned tuhé a nádherně zlaté hovínko z konečníku své manželky ubrouskem neodstranil, abych je co zářivou monstranci při celebrování mše svaté našeho života vezdejšího obdivně nepozdvihoval - a následně, při vzpomínce na to naše minulé metání hovínek do tváře světa, jsem je pietně uložil do k tomu účelu připravené nádoby. Již dnes večer - symbolicky po západu Slunce - bylo co pozůstatek mé manželky za vysokého žáru smolných polen ekologicky zpopelněno v kotli na tuhá paliva spolu s ostatními papírovými pomocnými materiály. O dalším hnojení svého růstu totiž ve své pýše již neuvažuji a proto i výsledný popel bude neméně pietně rozptýlen koncem příštího týdne na nedaleké soukromé kompostové rozptylové loučce.
Pokud se Vám můj humor snad zdá být nemístně morbidním, bude to nejspíš tím, že ten čistě vnitřní osobní vývoj u mne začal již velmi brzy a velmi brzy události, jež se na něm podílely, nabyly takové intenzity, že život opravdu nemohu brát příliš vážně.
To však neznamená, že bych se nedokázal vcítit do situace Vašeho bratra. Ve dvacíti mi na rakovinu umírala maminka a já jsem zdědil pouze nezletilé sourozence, neboť ve svých čtyřiačtyřiceti byla již rok rozvedená.
Opravdu nevím čím to je, že někdo prožije bez vlastního přičinění život až v nudném poklidu a jiný je zase, dle mé babičky, bohem tak velmi milován a proto křížem tak často navštěvován, že by se té boží milosti klidně i zřekl.

201218

27.09.2009 09:50

Kořeny totalitní ideologie

RE: Mnoho slov a same kraviny.../ presne o takýchto ľuďoch ako prispievateľ som

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Gibi z Wilsonova, dle mého náhledu jste nezvolil vhodný slovník pro komunikaci s odpůrci našeho myslitele, neboť se domnívám, že mnohým z nich pojem esprit vůbec nic neřekne. Duchaplnost je totiž pro mnohé velice problematická. Značná část z nás však žije stále v už na základních školách hlásaném přesvědčení, že ve zdravém těle zdravý duch - a proto dnes tito jedinci navštěvují především fitcentra. Vnímavý a nezaujatý pozorovatel o tom zdravém duchu ve zdravém těle bude velmi silně pochybovat, neboť především silně slabozraký a nestranný pozorovatel - stojící pochopitelně nezúčastněně stranou - dojde už v ranném mládí k poznání, že ve zdravém těle především zdravý puch. No a když se mu dnes do hlavy pokoušejí sdělovadla natlačit duchovno - tu se mu vybaví poučka z hodin francouzštiny, která praví, že písmeno "h" se ve francouzštině nevyslovuje a říká se mu "aš" - a on to "h" uprotřed duchovna najednou zřetelně česky slyší.
Váš nápad uspořádat "Hon na Lischku" (francouzské čtení názvu akce je sice špatné - ovšem také vystižné) mne zaujal, protože tato anglosaská perverze je v daném případě velice symbolická noblesou a zejména rovností šancí.
Navrhuji zahájit štvanici obžalobou pana Lischky jednak z nedovoleného podnikání a především z čarodějnictví, neboť když se u nás každý běžný a proto bezduchý vůl podívá do obžalovaným vyrobeného zrcadla, vidí v něm nikoliv vola, nýbrž pouze samé krávoviny. Taková rafinovaná čarodějnická šalba a klam - zjevné popírání fyzikálních zákonů - nemůže přece nikdy zůstat bez trestu! Co se však dá nakonec očekávat od zlotřilce, jenž - mylně si jist svojí beztrestností - se sám podepisuje jako Ďáblův učitel?!!! Tady ani výslechu právem útrpným netřeba a skutečnost, že zlovolným počínáním obžalovaného bezmezně trpí všichni jeho čtenáři bez espritu, je přece velmi závažná přitěžující okolnost. Co dělat? Duchovně odůvodněné další kroky k ochraně dosud čarodějnictvím nenakažených kusů ve stádě již známe dobře z historie a osvědčených historických tradic se dnes přece dovolávají i mnohé naše dnešní politické strany!

201169

25.09.2009 09:51

Valné shromáždění OSN: klauni ovládli pódium

Klauni ovládají především hostitelskou zemi

Jiří Kramář 93.?.?.?

K tomuto mínění mne vede ta dojemná péče o zdraví a život poněkud exotičtějšího delegáta valného shromáždění OSN. Mnohé primitivní kmeny vyznávají docela chválihodnou zásadu, u nás formulovanou rčením: Host do domu - bůh do domu! V Bedfordu však musí žít ohromná většina našich krajanů, jímž je odjakživa bližší: Host do domu - hůl do ruky!
Chudák Donald Trump. K čemu jsou mu ty jeho miliardy, když v zemi svobody - a ještě k tomu na svých pozemcích - ani žebrat nesmí?!

201059

22.09.2009 12:02

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Čtou dobře, Lischka, co jim právě píšu!
Vědí voni, že se mi tou jejich stížností montujou do manželství?! Na to hádání sem si kdysi dávno pořídil jednu takovou vzpurnou a drzou, která - na rozdíl vod nich - navíc vovládala nejenom jógu ale i džudo, takže její rodina vo ni neměla strach. Pánbu jí ty její věčný hádky nejspíš nemínil věčně tolerovat a po čtyřiatřiceti letech ji nechal na živu s podmínkou, že už bude nadosmrti němá. Ten jediný Spravedlivý ale rozhodně není Vševědoucí, páč by jinak musel vědět, že ta moje s těma věčnejma hádkama nepřestane a bude si vesele a výmluvně gestikulovat dál. Teda jednu malou výhodu to přece jenom má. Když mi s úsměvem ukazuje jak moc zase kecám a jakej sem neskutečnej debil, sousedi vo tom nemaj ani šajn a hlavně sousedky furt vobdivujou tu moji trpělivost a úslužnost. Vždyť určitě znaj to moudro: Kam čert nemůže ...

Zdraví jich J.K. (ďáblův služebník)

200936

22.09.2009 10:47

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 85, to co jste napsal bych i já podepsal. A tentokrát bez výhrad. Opravdu platí i to Vaše: Není tak těžké sbírat hovínka a házet je světu do ksichtu. Vím o tom něco i z té odporně materiální a doslovné stránky, poněvadž již čtyři roky den co den, a to málem 24 hodin denně, se starám o zcela bezmocnou a zcela inkontinentní po mozkové mrtvici ochrnutou manželku. Vím také, že pan WL má jiné rodinné a také dost beznadějné problémy, takže to jeho lehce hravé klaunství chápu co nezbytný a pravidelný akt psychohygieny, nutný pro přežití a pro pokračovaní v nápravě světa na té každému jedinci přístupné úrovni. Má chápavost se poslední dobou prudce zvýšila spolu s mojí únavou. Velice rád bych ta hovínka sbíral a do ksichtu světa je házel - leč ani to mi není poslední dny dáno. Několik posledních dnů manželka trpí úpornými průjmy a já se těch hovínek nemohu dočkat.
To co někomu připadá jako ustrnutí ve vývoji je jinému vítězstvím nezdolného ducha nad nepřízní osudu. Někdy totiž prostě nemohu jít ve svém vývoji přímočaře dál, aniž bych způsobil utrpením svým bližním. Za svůj život jsem musel takto ustrnout již nejméně dvakrát a to současné třetí ustrnutí bude nejspíš už poslední. Výroky typu: Každý svého štěstí tvůrcem! jsou v mých očích pouhou a velice slabomyslnou propagandou pro ty, jejichž štěstí je povahy zištné.
Ovšem i vnucené slušné vychování mne však nyní nutí, abych ihned uvedl, že Vás za slabomyslného nepovažuji a jsem pevně přesvědčen, že ustrnutí chápete velmi dobře ve všech jeho významech.

200931

21.09.2009 11:57

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 85, jako obvykle souhlasím se značnou částí Vašich zde publikovaných názorů - ovšem rád si o všem a proti všem vší silou svobodně hloubám. Tleskat či pískat zrovna nemusím.
Ta Vaše klaunova neschopnost normální komunikace může být docela dobře také něco docela jiného. Třeba únava z normální ale všeobecně již debilní komunikace. A potřeba potlesku - vlastní každému v rozdílné míře - může být zaměněna za potřebu dodat si sám sobě sil do dalšího živoření mezi stádem těch normálních komunikátorů, kteří dnes často mívají laskavého klauna za senilního blbce, neboť jim již v mládí vtloukli do hlav, že mládí je přece progresivní, nekompromisní, činorodé a rvavé.
Chápu, že Vaše pojetí laskavého klaunova základu je něco diametrálně odlišného, jenže stále podle mínění mnohých dnešní naše poměry spíše něž laskavost potřebují bouři a vzdor, což je v očích jiných dnes velice primitivně a plebejsky materialistické. Do oduševnělosti světa dnešních intelektuálů se to absolutně nehodí.
Nabízí se nám však ještě jedno východisko pro hledání pravdy. Kdysi dávno jakýsi Francouz měl prohlásit něco v tom smyslu, že být považován za blbce v očích idiota je pravou rozkoší skutečného labužníka. Nemám dnes chuť dohledávat nepodstatné detaily, ale při své počínající senilní demenci se zajisté mylně domnívám, že pan autor, tak skvěle brojící proti kuchařkám, bude právě jednou z mnohočetných odrůd takového labužníka.

200865

15.09.2009 02:08

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 85, já bych netrucoval ani docela maloučko, protože ve Vojtově větě:

Ukazuje se, že duchovní a humanitní velikáni nejsou vždy tím, za co je máme.

čtu pouhý fakt, že ty dnešní spousty profesionálních dobráků u něj stejně jako u mne vzbuzují nepříjemný pocit z rafinovaně zištného podvodu a ze sledování utajovaných cílů. A jako perličku navrch musím napsat, že dalajlámův úsměv u mne vždy vyvolává vzpomínku na stejně mravného a vykutáleného jednatele firmy - po pět let mého dřívějšího zaměstnavatele, jehož komplicem v podnikání byl obecně známý ogar s gulama.
Ovšem duchovnost bych s evolucí člověka nespojoval ani náhodou. To abych už samotný její pojem neznesvěcoval následnou a nepřebernou řadou podvodníků v historické době lidstva a neurážel její dnešní opravdové ctitele a vyznavače.

200333

07.09.2009 00:15

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vidím to poněkud jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Lhotáku, také já, ač nejsem Lhoták a ani Platón, mám ke kupcům stejný vztah. Byť mé příjmení by mohlo svádět nepravým směrem, tak přesto pocházím z rodu vojáků z povolání a i oba moji synové se touto životní cestou svobodně vydali. Takže ten i dnes velice uctívaný Hermés pro mne svojí "obratností" symbolizuje všechno úskočně špatné v povaze muže, všechno to, co povyšuje okamžitý osobní zisk na nejvyšší hodnotu a ctnost a co v konečném důsledku naleptává a komplexně ničí Erótovo dílo - především Vámi uváděnou tvůrčí a spojující energii lásky. Vždyť ta se přece nedá koupit, ukrást, nařídit ani úskočně vyšmelit a proto se v této oblasti ani ten nejobratnější, nejvynalézavější a nejlstivější olympsky božský nechytá. Navíc o zničujícím vlivu marnivosti a bezbřehé touhy po mamonu na lásku máme notný díl i klasické literatury. Takže mohu skončit ujištěním, že také pro mne Erós a ani Hermés nesymbolizují ženu - avšak chápu je značně protikladně.

199665

04.09.2009 00:12

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vidím to poněkud jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pokračování

Zkrátka, logicky mi jako protipól poněkud zženštile unylého Eróta chybí aktivní muž, jenž dokáže být současně posel bohů, průvodce mrtvých do podsvětí, bůh obchodníků, řečníků, vynálezců, poutníků a cestovatelů, atletů, podvodníků a zlodějů, nejobratnější, nejvynalézavější a nejlstivější ze všech olympských bohů - nikoliv Ferda Mravenec, práce všeho druhu, nýbrž okřídlený bůh Hermés. Nikdo jiný nemůže symbolizovat mužskou pracovitost a profesionalitu lépe! Vždyť znalci mytologie vědí, že tento čipera již první den po narození dopoledne utekl z kolébky, v poledne vynalezl lyru a naučil se na ni hrát, odpoledne kolegovi z Vašeho magického symbolu Apollónovi ukradl padesát krav a ulil si je rafinovaně do jeskyně. Večer se vrátil do kolébky, zabalil se do plen a spokojeně usnul s líbezným úsměvem spravedlivého. Když jej Apollón přišel vzbudit, aby jej potrestal, naučil se nejen mluvit, ale ihned i lhát a nakonec před Diem Hromovládným s Apollónem čenžnul svoji lyru za to stádo ukradených krav.
Takový šikulka nemůže přece ve Vašem magickém symbolu mužských vlastností chybět! Vždyť vyložit hodnověrně dnešní svět mužů a pro muže bez tohoto drobného doplňku je zhola nemožné. Přiznejme si, vážený pane Lhotáku, že ten Váš magický trojúhelník je kosočtverec!

199510

04.09.2009 00:09

Kouzlo magického trojúhelníku

Vidím to poněkud jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Lhotáku, máte absolutní pravdu, když jste se rozhodl zkoumat člověka nikoliv vědeckými metodami, nýbrž raději očima řecké mytologie. Vámi popsaný magický trojúhelník, symbolizující člověka, považuji za téměř dokonalý. Přímo ten magický útvar vidím očima našeho dnešního člověka - a to dokonce hned ve dvou základních provedeních. Sice u obou základnu tvoří vztah mezi Apollónem a Dionýsem, ale obě varianty se zásadně liší tím, že u jedné je Apollón vlevo a u druhé varianty je tentýž vpravo - to proto, aby si čtenáři článku mohli svobodně vybrat tu variantu, která nejlépe vyhovuje nejen jejich hodnocení významu toho kterého boha, ale i jejich vlastní politické orientaci, jež je u nás obvykle zásadně nesmiřitelná a zásadně protichůdná. Že vrchol tohoto jistě nesmírně magického trojúhelníka (jak Vy píšete nesmírně stabilního a jak proto já jistě mylně předpokládám rovnostranného) patří výhradně Erótovi, to každý skutečný znalec mytologie a historie lidského rodu považuje také za velice optimistický symbol. Vždyť výsledek Erótova snažení Láska nám všem od nepaměti vládne a nad vším v životě lidském vždy vítězí. I když je pravda, že na standartě našeho pana prezidenta se mnohem realističtěji uvádí Pravda - neboť se uvádí bez toho vždy a také bez toho čí.
A potěšilo mne, vážený pane Lhotáku, jak Vaše pravda přímo příkladně vítězí i ve Vašem článku - a to již v první jeho kapitole, tak pěkně nadepsané "Apollinský a dionýský rozměr člověka". Tato kapitola mne zaujala Vaší typicky neotřelou a přímo mýtickou symbolikou, neboť v té kapitole o člověku obsáhle popisujete rozměry výhradně muže. Bezrozměrná žena v ní po Vašem právu zaujímá místo jen jednou jedinkrát - a to na tom velmi pěkném symbolickém místě - v posledním slově poslední věty. Kdyby nebylo dalšího Vašeho textu, bláhově bych se domníval, že ctíte jinak chválihodnou zásadu: To nejlepší nakonec!
Protilehlé vrcholy Vašeho magického trojúhelníka - Apollón a Dionýsos - působí pěkně vyváženě ve svém rozporném působení na mužské. Jeden ten božský je moudrý a duchovní, kdežto druhý je iracionální a smyslný. Ovšem najednou cítím, že Erós je v tom magickém útvaru lichý - bez negujícího protějšku. Jestliže erotika má co do činění s láskou, obvykle s láskou k ženám, která muže citově obohacuje a kultivuje, pak nám zde chybí něco, co výstižně charakterizuje praktickou, zcela cituprostou, ničím nespoutanou a nikým stejně kvalitně nenahraditelnou činorodost mužovu. Zkrátka, logicky mi jako protipól poněkud zženštile unylého Eróta chybí aktivní muž, jenž dokáže být současně posel bohů, průvodce mrtvých do podsvětí, bůh obchodníků, řečníků, vynálezců, poutníků a cestovatelů, atletů, podvodníků a zlodějů, nejobratnější, nejvynalézavější a nejlstivější ze všec...

Automaticky kráceno

199508

29.08.2009 17:05

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Eros jako něco na ženě nezávislého

Jiří Kramář 93.?.?.?

Plně s Vaším výběrem oblíbence souhlasím - jenže před tou rozvernou u Vás druhou Erótovou verzí málokdo uniká. Sokratovo Daimonion před následky erotiky nevaruje a i básníci většinou považují za skutečnou lásku lásku šílenou. Jediný filosf,jehož jsem měl příležitost znát osobně - moje babička - mne sice včas varovala, ale který mladík by dbal dostatečně dlouho na rady nevzdělané staré ženy. Jí i sobě na památku jsem, ovšem až když bylo pozdě, takto vykradl čestnou výjimku mezi básníky - Heineho:

Starý pohádkový les tak velice
v květech lip mi voní,
úžasným leskem Měsíce
mysl má plna okouzlení…
Kráčel jsem, a jak tak jdu,
z výšin padá zlata znění
- to slavík zpívá, a já jej nenajdu,
o lásce pěje a o soužení…
Zpívá o lásce a její bolesti,
o smíchu a o slzách, jež studí,
jásá v smutku a vzlyká v radosti
- sny dávné svým tklivým zpěvem budí…
Kráčel jsem, a jak tak jdu,
zámek, že většího již není,
před sebou náhle naleznu
- vysokých štítů vidět čnění…
Zavřených oken mlčení
a ponurého smutku žal,
ty pusté zdi kdos k bydlení
tiché smrti kdysi dal…
Před branou Sfinga tam dlí,
hermafrodit z hrůz a rozkoší,
ač tělo a tlapy má lví,
ženy hlava a ňadra potěší…
Nádherná žena, jejíž pohled se bělá
divokou touhou žádosti,
klenuté rty jsou křídla smělá,
smějí se tiše klidem věčnosti.
Slavíka sladký zpěv by vydržel,
jen kdo schopen byl by vraždy,
že půvabnou tvář jsem líbat směl
- ztracen jsem byl navždy…
Ožil ten mramorový libý zjev,
naříkat počal strašlivě,
mých rtů planoucí pil krev
- a bažil po ní žíznivě…
Vypila mne až do bezdechu,
vilnou žádostí mne jala,
ovinula tělo mé a pro potěchu
- tlapou lví je drala…
Roztomilá muka a slasti bol,
nezměrná bolest a rozkoš vášně,
ač v ústech polibku opojný alkohol
- ty tlapy zraňují mne strašně…
A slavík pěl: Ó, lásko! Sfingy mámení,
proč trestáš nás co vrahy?!
Proč mícháš smrti trápení
- se všemi tvými blahy?
Ó, krásná Sfingo! Rozetni ten zádrhel,
záhadu tajemnou jako tvůj svět,
o níž jsem marně přemýšlel
- nejednou - už mnoho tisíc let…

198961

29.08.2009 11:36

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Eros jako něco na ženě nezávislého

Jiří Kramář 93.?.?.?

Takové jako Vy, vážená Strigo, jsou nejhorší! Byl jsem v mládí přesně podle pana Lhotáka. Má tvůrčí schopnost byla zcela nezávislá, má láska k o mne pečujícím ženám byla neerotická, věnoval jsem se vědě, takže má svět všeobjímající láska byla skutečně orientována do všech světových stran. Pak se však zjevila úkladná zasvěcenkyně Afrodity Kallipygos, mrkla modrým očkem, pohodila oblým bočkem a díky její pronikavé inteligenci rychle přišla zkrátka i ta má věda. A já - běda - nakonec rád a už dlouhé roky platím i ty složenky. Ten nezvedený fracek Erós nebere ohledy a určitě bude slepý!

198938

29.08.2009 00:29

Kouzlo magického trojúhelníku

Nemohu souhlasit

Jiří Kramář 93.?.?.?

s panem Lhotákem i když je tento jeho článek velmi dobře čtivý. Antickou mytologii mám rád. Jenže jako vždy se mi panem Lhotákem podsouvá k věření řada velice nepěkných protože nevědecky paušalizujících a z historie lidstva vytržených tvrzení. Za všechna alespoň první případ, jenž mne nadzvedl:

Muž je ze své samojediné podstaty válečník, muž panuje, dobývá, rozumuje a zabíjí.

Ze své samojediné podstaty je muž celkem slušné zvíře jako každé jiné. Zabíjí, aby se nažral, pak spí nebo souloží se samicemi pro radost, protože je to příjemné a o smyslu té činnosti ještě nic neví. O nějakém panování ve smyslu lidské civilizace také nelze mluvit. Tlupa táhne krajinou a vůdčí jedinci nejsou schopni dosáhnou naprosté suverenity ve vymáhání svých výlučných a domnělých práv.
Teprve postupem času se lidské společenství vyvíjí - ale pak dochází ke specializaci. Pak můžeme mluvit o válečníkovi, panovníkovi, dobyvateli, filosofovi a zabijákovi. Jak praví klasik: "Muž má mít nějaké povolání." Avšak kouřit doutníky je zdraví škodlivé a až na pár výjimek se tím člověk neuživí. Proto - podstata nepodstata - například k takové profesi válečníka je i dnes muž většinou cílevědomě vychováván. Někdy s dost kuriózními výsledky, neboť i mezi muži má pánbu na světě všelijakou čeládku a ta se od své pradávné podstaty zatraceně vzdálila. Nejspíš právě proto nám musí jeden takový zběhlý válečnický výtečník zdůrazňovat, že on je "s gulama". Jeho patronem tedy evidentně není Áres, nýbrž podle resortu Hermes. Staří Řekové totiž mnohem důkladněji dbali zaopatření svých spoluobčanů - a proto toho na nohou okřídleného boha učinili mimo jiné patronem zlodějů a podvodníků. Je to však u Dia proč nám ti naší demokraticky osvícení zákonodárci Hermův státní svátek stále dluží!

Ale vraťme se k tématu. Snad se pan Lhoták neurazí, když mu nabídnu jiné tvrzení: Muž je ze své podstaty zvíře dost agresivní, myšlení mu dělává obvykle potíže a proto se velmi často spokojuje s rozumováním. To mu umožňuje vylepšit si sebevědomí. O tom už - ovšem pouze díky erotičnosti mé manželky - něco vím. Jak je z výše uvedeného i názorně vidět, je to přece i můj případ.

198910

14.08.2009 23:36

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: DNES JE TO ZCELA NORMÁLNÍ

Jiří Kramář 93.?.?.?

ale já s tím mám potíž, neboť stále nechápu - a to mám už tři děti - jak lze mediálně (zde po internetu) oplodnit ženu.

197939

26.07.2009 16:10

Partnerský život, manželská morálka

RE: matriarchát?!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ba ne, Frede, to přirovnání nesedí.Je to mnohem horší. Ten pavoučí sameček je na tom přece podstatně lépe. Umírá při plnění svého poslání uprostřed opravdu plodné slasti a zbytečně se dále netrápí. Nikdo už jej nepronásleduje. Příroda je ve své bezohledné cílevědomosti často mnohem milosrdnější, než jsme si ochotni připustit.

Ovšem skutečný muž - dnešní milovník adrenalinových sportů a svým založením od přírody přirozeně nepřemožitelný a neohrožený dobyvatel - právě takové ženy kudlanky vyhledává a náruživě miluje. Ti neúspěšní si tu jen stále stěžují na hrůzy světa a tomu slabému a půvabnému pohlaví upírají jeho práva, čímž prokazují v životním boji svoji celkovou méněcennost. Nejvíce na spoustě dnešních mužů postrádám nadhled a velkomyslnost.

196394

14.07.2009 11:42

Idiotské hry v Pamploně

RE: Kunda

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane, po tom, co jste vyjmenoval své záliby a své preference, mne vůbec nepřekvapí, že báseň o kundě Vám připadá oplzlá a vznešeného člověka degradující.

Je to prostě hrůza jakou oplzlostí každému z nás začíná život. Je už tedy nejvyšší čas založit občanské sdružení "Neposkvrnění" a krom povinného umělého oplodnění se dožadovat také uzákonění porodů výhradně císařským řezem.

Pokud byl účelem Vašeho příspěvku ušlechtilý morální motiv bojem proti nevědomosti připomenout nám, že každý spatřujeme krásu života v něčem jiném a že ani ve vzrušujícím každodenním shonu trocha poezie nikoho nezabije, pak se Vám to v mém případě povedlo dokonale:

Běží kunda po ulici
v mrazu, dešti, plískanici,
asi metr nad zemí,
stěží krytá sukněmi.
Vězí v husté beranici,
pro kterou jí říkaj mici,
že však nemá nadání,
leda na to mrdání,
neví že je petit chat
a říká si piča...

Poznámka k výslovnosti a historii: petit chat (z francouzského malá kočka) čti pty-ša! Za tu malou kočku vděčíme něze poeziemilovných napoleonských vojáků od Slavkova - z konece roku 1805.

195671

13.07.2009 18:16

Idiotské hry v Pamploně

Proč pouze v Pamploně?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Idiotské hry se provozují masově prakticky všude - i když zvířata při tom většinou netrpí. Ovšem já trpívám jako zvíře, když například vidím dva maníky, dvě manice - případně jejich kombinaci - jak se snaží doběhnout a přes nízkou síť přehodit malý ochlupený míček tak, aby jej protivník nedostihl. Tisíce jiných mamínků nebo manic se k této úchvatné podívané slétává mnohdy přes půl planety, aby za drahé vstupné dlouhé hodiny na tribunách procvičovali krční páteř a společensky se "prezentovali" - v očekávání závěrečného výroku celou tu dobu nesmyslně počítajícího sudího. A této tradiční a dobře zavedené perverzi se tuším říká Wimbledon.
Dnešní Olympijské hry nejsou o nic lepší - ba naopak. Až první borec zaběhne stovku za osm vteřin, určitě nastane ráj na Zemi a všechny národy, jejichž reprezentanti budou o nějakou tu tisícinu sekundy pomalejší, budou vítězův národ bezmezně milovat. O společenské prospěšnosti všech her a vrcholových sportovních soutěží se dá dnes úspěšně pochybovat. Jejich jedinou přednost spatřuji v tom, že účast na nich a ani jejich sledování není zatím naštěstí ze zákona povinné. Vzhledem ke kvalitám našich parlamentních vyvolených to však není příliš kvalitní útěcha.
Příbuzných toho rozjívence z Pamplony je mi upřímně líto - pokud ovšem nejsou ze stejného pytle!

195611

11.07.2009 19:23

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: obětí bylo minimálně 6 000 001!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Vodníku 007, vážený Miroslave Yamato, neznám nic absurdnějšího, než je život sám o sobě. Proč do něj ještě tahat logiku nebo dokonce nacistickou logiku? To už je na mne opravdu moc. Jestliže jsem napsal, že obětí bylo minimálně 6 000 001, pak jsem co ortodoxní vědecký ateista vycházel z logiky mé manželky. Ta je sice celá mimo možnost člověčího chápání - tedy jak ta moje manželka, tak pochopitelně i její logika - ale tento malinkatý okrajový projev její logiky je pochopitelný každému ženatému. Pokaždé, když jsem se vzepřel a odmítal jsem financovat její údajně nezbytné výdaje - hlavně z oblasti kosmetiky a extravagantní obalové techniky - byl jsem jí okamžitě označen za sprostého Žida a určen k likvidaci. Když jsem, ve snaze vyhnout se tomu násilnému vyhynutí, kapituloval a navíc přinesl i nemalou a zbytečnou finanční oběť formou v celofánu zabalených kastrovaných pohlavních orgánů exotických tropických rostlin, byl jsem označován tentokrát za rozmařilého Cikánského barona, který neumí s penězi hospodařit. Považuji se tedy za šestimiloóntou a první oběť holokaustu v rovině psychické.

195458

11.07.2009 16:23

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: vyborny clanok,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ani to, vážená paní Jarmilo, nevím. Rozumím Vám určitě lépe než se domníváte a pochybuji i o těch třech tisícovkách mikulovských židů nebo Židů. Jednak tenkrát ten z posledních mikulovských byl dost mimo - nebo bych mohl pěkně vzletně napsat, že po všech prožitých hrůzách už žil mimo realitu ve světě historického utrpení všech svých souvěrců - ale mne tehdy dvanáct let po skončení války víc zajímali ti, kteří v jejím údajně studeném pokračování byli stále stříleni na hranicích a v jejich blízkosti.
Válka je neuvěřitelné svinstvo a touha přežít lidi nutí k strašným věcem. To vím i ze svědectví přímých účastníků té poslední. Strýc mé manželky se jako vyvolenec štěstěny vrátil v německé uniformě od Stalingradu po průstřelu hlavy a i jeden můj bývalý spolupracovník, jenž totéž město vídal pouze jako pilot střemhlavého bombardéru Luftwaffe, své životní štěstí nepřestával velebit ani v důchodovém věku. A je pro mnohé naše současníky nepochopitelné, že tito demobilizovaní vojáci prokazovali úctu hrobům svých údajně nesmiřitelných nepřátel a všem obětem války bez rozdílu.

Zneužívání nebo zlehčování živých či mrtvých obětí války je pro mne obzvláště odporný morální zločin - ale na skutečných počtech obětí nebudu nikdy bazírovat, neboť i jediného člověka je objektivně nevyčíslitelná škoda. Ovšem zakazovat diskuze na téma skutečného počtu obětí genocidy zákonem - to chápu jako uzákoněný zločin, ohrožující budoucnost lidstva jako celku nenávistí, která každou válku i genocidu usnadňuje.

195446

10.07.2009 23:03

Zlověstné místo - Astana

RE: No nevim...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Tak nevím, vážený editore, jestli jsme nebo nejsme kolegové, když i já mám také raději barevnost světa, také nikoho nenutím, aby v to či ono věřil, ale vyžaduji absolutní stejnost v chtění té různorodosti! Že jsem blb - to vím dobře už od pedagogů na základní škole - ale jestli jsem se já - vědecký ateista - u Vás na Zvědavci nakonec nenakazil židovským myšlením!

195397

10.07.2009 22:26

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Autor článku nepochybně pochybuje chybně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pán "nasratý prešporák", oba jsme skutečně kolegové pochybovační popírači. Jeden mazaně opatrnický a druhý tak sympaticky velkorysý - ale komu na tom tak moc záleží? Když jde o světovládný princip, tak ani matematika nic neznamená. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti! Kdo nejde s námi, jde proti nám! Nic Vám to už neříká? Ono je to stejně jedno. Oba jsme Stworovy stvůry a sejdeme se na hranici.

195395

10.07.2009 19:05

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: vyborny clanok,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme, opravdu nechápu smysl Vaší otázky, neboť nevím, koho Vy nakonec považujete za statečné jedince a o jakém kolektivním omylu píšete.

195383

10.07.2009 18:02

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Je vůbec možno zpochybnit holokaust ve smyslu zákona a logiky ?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Petře Řeháku, Vaše uvozovky u exaktního matematika mne naplnily nesmírnou leč lichou nadějí, že jsem na Zvědavci nalezl konečně spřízněnou - to jest rozverně hravou ale především hloubavou duši, která je ochotna pátrat po skutečném smyslu zjevného nesmyslu - tedy nalézat pravdu o našem životě. Místo toho jsem však vzápětí zjistil, že mi podsouváte nejen vynález operátoru "popírání", ale nepřímo i velice humorné tvrzení, že by se snad v historii lidstva "mentálně vyspělí momentální vítězové" někdy řídili matematickou formální logikou. Je mi opravdu líto, že jsem Vás zmátl, ovšem současně Vám musím i poděkovat za milou připomínku mého dávno již prchlého mládí. Nedávno jsem totiž tady na Zvědavci líčil, jak v šesté třídě základní školy se několik mých spolužáků pokoušelo spočítat, za jak dlouho příkop vykopaný za jednu osmihodinovou směnu dvěma kopáči vykope dva tisíce kopáčů.
Dovolte, prosím, abych závěrem vyslovil naději, že i Vám ve věku dvaašedesáti let bude již samotný výraz "společenské vědy" - i bez aplikací matematiky - připadat nesmírně debilní.

195378

10.07.2009 16:20

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: vyborny clanok,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Jarmilo, těmi českými Židy nemohu sloužit. Ovšem z úst jednoho ze dvou posledních mikulovských již od svých desíti let vím, že v Mikulově na jižní Moravě jich nepřežilo přes tři tisíce - a to byla druhá největší židovská komunita na Moravě. K představě hrůz genocidy mi ten počet úplně stačil. Obzvlášť, když jsme tam bydleli v domě po bohatém židovském vinopalníkovi, který nebyl ortodoxní a pod uhlím v komoře nám mimo nádherné sbírky italských známek zanechal i rozsáhlé rodinné fotoalbum.
Ten přeživší Žid byl psychicky tak zlomený, že se neustále zabýval a trápil otázkou proč se to všechno stalo a proč zrovna on musel přežít. Ponejprv jsem tehdy viděl, jak je to strašné, když živý závidí mrtvým. A ponejprv jsem si tehdy uvědomil, že za špatnosti mocných vždycky nejvíce trpí ti prakticky bezvýznamní a bezmocní. I Žid nám všem může být velmi užitečný.

195369

10.07.2009 13:38

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: vyborny clanok,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Nic ve zlém, vážená paní Jarmilo, ale jako bych se nemohl zbavit dojmu, že jste intolerantní kryptopopíračka svobody náboženského vyznání. Židé - alespoň jak jsem se já již v mých jedenácti letech dověděl z vlastní zkušenosti - žijí v nevyvratitelném náboženském přesvědčení o nadřazenosti vlastního národa. Je tedy logicky zcela neslušné upozorňovat na smrt miliónů jedinců jen vzhledově připomínajících plnohodnotného člověka. O nějakém znevažování ostatních obětí nemůže být tedy ani řeči! Na druhou stranu je stejně tak logické, že právě pro svůj prakticky chybějící intelekt nemůžeme tuto problematiku ani správně chápat a zcela zbytečně se vzrušujeme nevhodným protože reprodukci druhu nebezpečným způsobem.

195357

10.07.2009 12:02

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Je vůbec možno zpochybnit holokaust ve smyslu zákona a logiky ?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane, člověk Vaší inteligence by si měl stran hranice popírání či zpochybňování odpovědně odpovědět sám: Hranicí je číslo 6 000 000 a popírání či zpochybňování je pravověrně definováno zleva - tedy směrem k nižším hodnotám na číselné ose se jedná o popírání. Nám - exaktním matematikům - je každý takový společenský nesmysl zcela srozumitelný a v našich poměrech obvyklý. Právo nebo dokonce spravedlnost s tím nemají vůbec nic společného, neboť i formální logiku přece vždy určuje obvyklá mentální kvalita momentálních vítězů. Právo na nesouhlas Vám však přiznávám. To je totiž to jediné, čeho se ode mne můžete dočkat, když pominu mé upřímné poděkování za velice humorný příspěvek.

195346

10.07.2009 11:37

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: tento článek

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Sašo, při čtení článků pana Karla Dolejšího mne napadá pouze skutečně nerudovská otázka: Kam s ním? Tedy jednoznačněji: Kam pana Dolejšího zařadit? Nerad bych byl obžalován z podněcování k násilí nebo nesnášenlivosti vůči tomuto jednotlivci, ale skutečně bych moc rád věděl, čím si tu nesnášenlivost k jiným názorům u pana Dolejšího hodnověrně vysvětlit.

195342

10.07.2009 01:05

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

Autor článku nepochybně pochybuje chybně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Svoboda pochybovat nám rozhodně upírána není. Já kupříkladu pochybuji o těch 6 000 000 obětí zcela svobodně a zajisté bezchybně, neboť po zkušenostech z mládí se sebeobětavě domnívám, že obětí bylo minimálně 6 000 001!

195296

07.07.2009 10:02

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

Car Putin není Džugašvili

Jiří Kramář 93.?.?.?

a proto páně editorovy obavy nesdílím - i když se s ním v mnohém a rád musím ztotožnit. Putinova profesní průprava je velikou nadějí, že demokracie na ruský způsob - tedy jedině možná v jejich podmínkách - bude úspěšně dobudována a opět nastane období důkladně ozbrojeného míru. V opačném případě raději už nyní závidím všem mrtvým.
Co se týče těch analytiků s holubičí povahou - tak to bych rád věděl, kdo je z nich tak dokonale naivní a kdo to podle Putinových not tak dokonale hraje. Přirovnání vysoké politiky k ledovci je totiž velmi výstižné a já se necítím být tak kvalifikovaným podvodníkem, abych pod vodu na ty podvody zřetelně viděl.

195044

03.07.2009 00:19

Dětské názory na lásku

RE: Nejškodlivější a nejotřesnější jsou masová média!

Jiří Kramář 93.?.?.?

I já děkuji - hlavně za tu potřebu vyváženosti v kritice. Jsem svým založením detailista a hledač všech souvislostí, za což jsem mnohdy napadán debatéry s černobílým viděním problémů našeho pestrobarevného světa. Mám takového mladšího bratra a proto vím, že lidé tohoto druhu tak moc touží po rychlé a hlavně snadné a jednoduché nápravě, že za nepřítele považují každého, kdo se je se svým "zbytečně študovaným intelektuálským přístupem" pokouší upozornit už jen na to jejich chybné vidění složitého problému. Jednoduchý člověk chce mít jednu jednoduchou ale univerzální pravdu - jednoduchý svět pro jednoduchý život. Kdo ten svět kolem vidí komplikovaně - ten tu zbytečnou složitost určitě i způsobil a musí být po zásluze potrestán! To je přece logické.

194777

02.07.2009 18:24

Dětské názory na lásku

RE: Nejškodlivější a nejotřesnější jsou masová média!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme, u skutečné lásky předávkování nehrozí v žádném věku - lásky není nikdy dost - což se ovšem nedá říci o a laciném i když většinou velmi nákladném rozmazlování, které má tu chybějící lásku nahradit.

Dítě vychovávané na citových náhražkách je logicky bezcitné, za což vždy mohou sobečtí rodiče. Že je rodina základ státu to věděli již ve starém Řecku a Římě - ovšem tento poznatek je stále nepochopen nebo dokonce zneužíván. Viz tzv. spartánská anglosaská výchova k samostatnosti vždy vítězícího bezohledně tvrdého jedince a výsledná enormně psychopatická společnost.

Přemíra rozmazlování pochopitelně vyprodukuje jedince nesamostatně změkčilého, ale vyčůraně využívajícího své rodiče - což je zase často k vidění u nás. A proto se říká, že největší životní umění je nalézt tu správnou míru. Je celkem logické, že skutečných umělců, jako té skutečné lásky, mezi námi mnoho není. Zato prospektory rozkoší jakoby z nebe shazovali.

194758

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 2

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 2

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Očkované ženy hlásí zvětšení prsou01.08.21 18:46 Neurčeno 5

Očkovaných a neočkovaných triedia na kúpalisku farebnými náramkami01.08.21 17:43 Slovensko 3

Masivní protesty v Paříži proti covid pasům a omezením. Policie se připojila k demonstrujícím01.08.21 12:56 Francie 1

Vakcinovaní lidé tvoří 75% nedávných případů COVID-19 v Singapuru, ale jen málo jich onemocní01.08.21 12:49 Singapur 0

Povinost testování bude platit i pro očkované osoby31.07.21 11:42 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,13 Kč
Australský dolar
15,88 Kč
Švýcarský frank
23,74 Kč
100 japonských jenů
19,67 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,16 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,42 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 887,06 Kč
1 unce stříbra
549,99 Kč
Bitcoin
814 473,50 Kč

Poslední aktualizace: 4.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 68 809 789