Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Josef Drazda

Nalezeno 52 příspěveků, 5 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

29.12.2007 18:04

Má nás Klaus za stádo ovcí?

To že Klausova rodina přišla do Prahy z Haliče je 100%

Josef Drazda 89.?.?.?

Je jasné co se těmi bláboli snažíte naznačit, zdiskreditovat to
apodobně, ale to že Klausova židovská rodina přišla z Haliče a
že se jmenovali Pružinští je 100%. Tuto informaci mám totiž
od Miroslava Dolejšího autora Analýzy 17. listopadu 1989, a ten
měl informace zaručeně přesné. Měl informace z pozadí a proto
taky mohl demaskovat převraty jako připravovaný podvod i s jejich
aktéry. Od něj mám rovněž informaci že Klausův děd nechal v
Českých Budějovicích vystavět synagogu! Do Budějovic dojížděl
obchodně z Haliče. Nevím kdo jste, ale o co Vám jde je zcela
zřejmé - jakýmkoli způsobem tuto informaci zdiskreditovat!

150126

30.12.2007 19:25

Má nás Klaus za stádo ovcí?

Souhlasim s pani o původu Klause

Josef Drazda 89.?.?.?

Naprosto souhlasím s pani. Židé svůj původ přísně utajují
a matriky mají hodně z nich sfalšovány - to je případ Klause-
Pružinského. Židé jsou vedeni v utajených kartotékách na
ministerstvu vnitra a možná v synagogách! Jen bych si dovolil
podotknout že Klaus rozhodně nebyl blondýn, v mládí byl úplně
černý. Myslím tím vlasy a knír. Viděl jsem fotku.

150176

31.12.2007 22:07

Hranice zůstaly

Autorovi článku

Josef Drazda 89.?.?.?

Pane Vandasi, je mi záhadou po Vašich skušenostech v politice,
jak můžete neustále hovořit o volbách. Cožpak jste do teď
nepochopil že je to celé podvod a že všechny demokracie jsou
řízeny. Kým, to Vám snad nemusím říkat. Do parlamentu je
vpuštěn pouze ten kdo je součástí této mocenské báze a ostatní
prostě nemaj šanci. Zednářská síť, která pokrývá celou naší
demokracii, je dokonalá. Stejně tak evropské sjednocení, je
sjednocením sionistickým, a faktickou likvidací národů. Je to
předstupeň k celosvětovému otrokářskému státu - One World.

150235

01.01.2008 22:36

Hranice zůstaly

Evropská unie je likvidací národů a předstupeň k ovládnutí světa

Josef Drazda 89.?.?.?

Je a zůstane hotovou historickou skutečností, že Sanhedrin
(Nejvyšší židovská rada) odsoudil Bohočlověka Ježíše Krista
k smrti a nechal Ho prostřednictvím gójů (Římanů) ukřižovat.
Stejně tak je nezpochibnitelnou historickou skutečností, že
dnešní Sanhedrin chce pomocí současných politických gójů
zničit a odstranit v Evropě i to, co v ní zbylo z křesťanské
podstaty, tj. z víry v Ježíše Krista. A on chce dokázat ještě
víc! V roce 1945 dobře informovaný americký Žid Henry Klein
ve své senzační knize "Sanhedrin řídí zničení světa" tvrdil,
že Sanhedrin pracuje na rozkladu celého světa. Protože však
cíle nemůže dosáhnout naráz, nýbrž jenom postupně a po malých,
pokud možno nepozorovatelných etapách, musí nejprvé zdolat
nejobtížnější překážku. To tedy znamená, že prioritou je
zničení Evropy. Zda Evropané, o kterých bylo již dávno
rozhodnuto o historicky nebývalé zkáze vlastního obyvatelstva,
ještě svému budoucímu osudu vůbec ujdou, to je ovšem otázka!
Já osobně jsem ale přesvědčen, že koloktivní otroctví ve
sjednocené Evropě a v nadcházejícím One World (Světovém státu)
je už téměř nevyhnutelné.

150329

02.01.2008 17:19

Hranice zůstaly

Přítomnost vypovídá zcela jasně

Josef Drazda 89.?.?.?

Jenže tento radikální výklad rabínského talmudismu, respektive
jeho duch, ovládl svět. Vždyť se podívejte na ty zubožené davy
skretenizované masovými médii které v celosvětovém měřítku
ovládají Židé. Tento pohled mě nedává žádnou naději, abych si
myslel že to ještě není ztraceno!

150400

03.01.2008 21:56

Hranice zůstaly

Židé bohužel už ovládají i islám! - reakce na předešlého

Josef Drazda 89.?.?.?

Citát je ze studie J. Rothkranze; Kdo skutečně řídí islám?
Povrchní nebo nekomplexní
posuzování znepokojivého vzrůstu a šíření islámu v křesťanské Evropě
a Severní Americe na sklonku našeho století může snadno svést k závěru, že největší
nebezpečí pro křesťanský svět a křesťanskou kulturu obecně tudíž vychází
z islámského nároku na světovládu. To by ovšem byl zavádějící a hluboký omyl.
Určité křesťanské kruhy šíření tohoto omylu vědomě napomáhají, protože nemají
dostatek odvahy nazvat pravým jménem onu mocnost, která má v současnosti skutečně
na dosah ruky uskutečnění svých vlastních a prastarých snah o světovládu.
Touto mocností je talmudsko kabbalistické, sionistické židovstvo a jeho nespočetné
frontové organizace, z nichž nejznámější a současně nejvlivnější je mezinárodní
zednářstvo.
V plánech globalistického sionismu hraje islám bezesporu velice důležitou roli,
ale právě z tohoto důvodu (ať už o tom jeho mnohdy stejně fanatičtí jako nevzdělaní
a politicky nemyslící vyznavači vědí nebo ne) se v zásadě už dávno stal povolným
nástrojem v rukou skrytých sionistických kruhů, které si jej podrobily personální
infiltrací i ideologickým podstavením..
Ukážeme si zde čtyři paralelní strategické linie, jichž používá vůdčí vrstva Satanovy
synagógy, aby mohla využívat islámu jako bojové organizace proti křesťanství
a současně pracovala na jeho postupném rozmělnění a následném začlenění do
chystaného celosvětového jednotného náboženství:
1) V tradičních mohamedánských zemích islám smí a má zlikvidovat co
možná nejvíce místních křesťanů, o čemž židozednářsky kontrolovaná
světová masmédia většinou „nevědí“ a stejnými silami kontrolované vlády
tzv. demokracií tomu jen nečinně přihlížejí.
2) Do tradičních křesťanských zemí jsou pod nejrůznějšími a neopodstatněnými
záminkami dopravovány milióny a milióny mohamedánů, aby
tam cestou „multikultury“ co možná nejvíce oslabovali a kazili křesťanství.
3) Současně je v osobách svých nejvyšších představitelů infiltrovaný islám
nucen i ze své strany vstoupit do „dialogu světových náboženství“ a tím
se vzdát svého nároku na absolutnost.
4) A konečně je islám potlačován policejní resp. vojenskou silou všude tam,
kde se chová nekontrolovatelně „fundamentalisticky“ a hrozí stát se překážkou
sionistické jednosvětové politice.
Za současného stavu věcí se tedy v žádném případě nemusíme obávat nějaké
islámské antikřesťanské světovlády, o to víc však antikřesťanské světovlády židovské.

150497

10.01.2008 22:14

Trestní oznámení na Zvědavce

Pane Stworo

Josef Drazda 89.?.?.?

Židé chtějí zotročit celý svět a to totálně. To samozřejmě
předpokládá že zničí veškerý i potencionální odpor. Proto
už dávno pro svět připravili 3. světovou válku, po které
věří že budou triumfovat a instalovat svojí pradávnou
vysněnou světovládu. Vypadá to, že jim nestojí nic v
cestě! Proto všichni, kdo se opováží je kritizovat, jsou
hrdinové. Kdysi jeden člověk řekl: ten kdo zná pravdu a mlčí
o ní, je ubohý zbabělec!

151049

16.01.2008 20:22

Obhájkyně popírače holocaustu jde do vězení

Vycvičili nás jako opice

Josef Drazda 89.?.?.?

Židovská propaganada (masmédia) udělala z lidí absolutně
nemyslící krypli. Důkazem toho je výše uvedená reakce kde
dotyčný žvejka "pokud hajlovala pak je to nacistický pošuk".
I kdyby to byla pravda že hajlovala, tak to přeci neznamená
že bude okamžitě odsouzena. Nejsem příznivcem Nacismu, jsem
katolík, ale to ještě neznamená že ze mě udělaj Židé
slintajícího panáka, který slintá přesně to co oni potřebují.
Nacista pro mě apriory neznamená špatný člověk! A pokud se
Židům podařilo takto nás naprogramovat, tzn. odsoudit to na
co oni ukážou prstem že je to špatné, pak se můžem jít picnout!

151670

28.02.2008 09:54

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

Česká republika jako stát už dnes prakticky neexistuje

Josef Drazda 89.?.?.?

A to přibližně už deset let. Cílem všech židovských vlád
od roku 1990 až do dneška je ZNIČENÍ STÁTU A LIKVIDACE
NÁRODA. Sjednocení Evropy je jen předstupněm k zotročení
světa - protože finálním cílem je jediný světový stát -
ONE WORLD pod sionistickou diktaturou! Tento sjednocovací
kolonizační projekt je řízen především americkými Židy.
V tomto kontextu mi připadají směšné výše uvedené poznámky
o jakésy české vychcanosti která by pro nás mohla být
výhodou?!?

155323

05.04.2008 22:31

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

Plní pouze příkazy Talmudu

Josef Drazda 89.?.?.?

Výrok této židovské hyeny koresponduje přesně s obsahem Talmudu
podle kterého ostatní národy nejsou lidmi, nýbrž zvířaty. NĚKTEŘÍ Židé
nepovažují ostatní národy za lidi. Proto už po tisíciletí tyto
národy ničí!

(Vložil jsem slovo NĚKTEŘÍ. Někteří jiní jsou totiž zase nejhlasitějšími kritiky doslovného výkladu Talmudu! Celý příspěvek je Váš osobní názor. Moderátor.)

158342

06.04.2008 12:03

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

Rozděleně postupují, společně udeří

Josef Drazda 89.?.?.?

děkuji za zveřejnění mého příspěvku. Jen bych podotknul: nevěřte divadelním
vystoupením některých Židů, kteří se tzv. staví proti tomu či onomu. Jsou to
rození komedianti a tyto věci jsou z 99% účelové. Myslím tím takové ty
jednotlivce kteří kritizují Talmud, či některé ortodoxní Židy kteří kritizují
sionisty. Oni se zásadně řídí návodem: rozděleně postupovat, společně
udeřit!! Není žádný rozdíl mezi judaismem a sionismem: finálním cílem
obou je světové panství!!

158369

07.04.2008 16:54

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

Reaguji naposled na předešlé

Josef Drazda 89.?.?.?

Žádný rozdíl v cílech judaismu a sionismu není. Znovu opakuji -
judaismus je tzv. náboženství Židů - ale ve skutečnosti je to
postavené na sfalšování znění Starého zákona který Židé uznávají
pouze v Talmudském výkladu. A Talmud je plný citátů a výroků
rabínů - kteří přislíbily Židům světové panství. Proto není
žádný rozdíl mezi judaismem a sionismem. Studuji židovskou
otázku deset let a přečetl jsem na toto téma desítky obsáhlých
děl - kde je to jasně doloženo. Stejně jak už jsem řekl, je i
cílem sionismu světové panství. Nikoli pouze (jak hlásá židovská
propaganda určená pro góje) získání domoviny v palestině. Zkrátka
opět zdůrazňuji: zdánlivě rozdílně postupují a společně udeří.

158482

07.04.2008 17:36

Svobodní zednáři – fantasmagorie nebo reálné nebezpečí?

Fantasmagorie ale opačně

Josef Drazda 89.?.?.?

Fantasmagorií by bylo si myslet že zednářstvo nebezpečí
nepředstavuje!! Dnes má zednářstvo (řízené Židy, řádem
B´nai B´rith) téměř "univerzální" moc! Ovládá téměř
všechny vlády světa, nadnárodní instituce a tisíce
organizací. Téměř vše v jednotlivých tátech je
podstaveno zednářstvem: politika, armáda, policie,
finance, státní správa, média, atd. To je tvrdá realita -
doložená v dnes už obrovské vědecké bibliografii na toto
téma - ze židovských, zednářských i nežidovských pramenů.
Není my ale jasné o jakém to velkém množství protizednářské
literatury autor hovoří. Protože pokud má na mysli ČR - tak
tady vycházejí pouze samotnými zednáři psané pamflety které
představují zednářské lóže jako neškodné organizace zabývající
se humanitou či charitou, apodobné bláboly. V zahraničí, Německu
či Rusku, tam je to něco jiného, tam toho vychází poměrně hodně.
A vždy vycházelo. Připomenu starší díla jako jsou: F. Wichtl;
Světové zednářstvo - světová revoluce - světová republika,
G. Bostunič; Zednářstvo - původ, tajemství, činost, K. Heise;
Dohodové zednářstvo a světová válka, L. Meurin; Zednářstvo -
Satanova synagoga, atd, atd... Ve všech těchto a dalších dílech
je moc zednářstva jasně doložena!

158487

08.04.2008 17:50

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

Reaguji na pana "Bartoseka"

Josef Drazda 89.?.?.?

Zřejmě jste vůbec nepochopil o čem mluvím když tvrdím že není
žádný rozdíl mezi judaismem a sionismem (v cílech)! Nechápu proč
by se měla židovská komunita (jak tvrdíte stěhovat z USA do
Izreale)!! Jak jste vůbec mohl dojít k takto zkomolenému závěru
na základě mého výroku to skutečně nechápu! Všichni Židé ať už
orthodoxní, ultraorthodoxní, sionisté, atd, atd, - mají společné
jedno: očekávají svého mesiáše v podobě židovského krále který
bude vládnout nad světem. Proto je úplně jedno jak se nazívají
či jak postupují: cíl je totožný!

158581

08.04.2008 23:55

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

Už opravdu naposled

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane, věřte, že opravdu v tomto nepotřebuju od nikoho
poučení. A to proto, jak už jsem zdůraznil, protože studuji
židovskou problematiku 10 let a tyto věci znám! V podstatě
neříkáte nic jiného než já. Samozřejmě že se sionismus
deklaruje jinak než judaismus - ale o tom jsem nemluvil.
Mluvil jsem o tom, že cíle obou jsou totožné. Nakonec
sionismus vzniknul na pokyn nejvyšších rabínských kruhů!
Tedy judaistů. Musíme si uvědomit, že judaismus je v
podstatě zesvětštěné "náboženství". Vždyť se podívejte na
celý Talmud, to není nic jiného než návod jak se mají Židé
chovat, co mají jíst, jak se chovat k ostatním národům -
v podstatě jsou to materiální směrnice které nemají s
duchovnem nic společného. A Kabbala, ta už nemá ze Starým
zákonem (samozřejmě ani Talmud ne) kor nic společného!!
To je v podstatě otevřený satanismus! Židé se zásadně řídí
a vždy řídili heslem účel světí prostředky! Proto ta zdánlivá
rozdílnost - ale prastarý cíl zůstává stejný! Jinak, Antikrist
kterého jste jmenoval, ten má vládnout právě prostřednictvím
onoho očekávaného židovského mesiáše kterého Židé tolik
očekávají - má to být zplozenec židovské děvky a bastarda!
Tak je to předpovězeno. Toto panství Antikrista má trvat
určitou dobu a pak zasáhne Kristus!

158616

09.04.2008 17:04

Svobodní zednáři – fantasmagorie nebo reálné nebezpečí?

Zednáři prováděj sjednocování Evropy a světa pod židovské jho!

Josef Drazda 89.?.?.?

Ještě bych si dovolil doplňit můj výše uvedený příspěvek citátem
z díla Ulricha Fleischhauera; Pravé Protokoly sionských mudrců
(jde o znalecký posudek který byl vypracován z pověření soudu
v Bernu v roce 1935 - autor v něm nezvratně prokázal pravost
Protokolů sionských mudrců a to že pocházejí ze židovských kruhů,
i přesto však Židé o tomto lžou a tvrdí že v Bernu byl prokázán
pravý opak - stamiliony gójů to po nich papouškují, aniž by znali skutečnost), zde onen citát: "Zednářstvo představuje v každém státě jistý protistát, tedy přesně tak jako Židovstvo. Zednáři jako „občané” tohoto protistátu jsou sjednoceni v „transcendentní ideji”, v konečném cíli světového zednářstva, kterým je židovské světové království. Tyto jednotlivé protistáty jsou spojeny v jediný celek pod krycími jmény „samosprávných kulturních spolků”. Tedy i v tomto směru se organizují a postupují stejně jako Židé.
Zednářstvo užívá ve svých rituálech stejných slov a stejné řeči jako Židé. Zednářstvo má se Židy totožné svatyně, ideové představy a tužby. Zednářstvo je tedy stejně tak židovské, jako samo Židovstvo!
Nežidovští zednáři jsou tudíž moderní proselyté Židovstva, jsou adoptivními, bílými Židy".

158703

09.04.2008 17:51

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

NATO - nástroj židovstva k ovládnutí světa

Josef Drazda 89.?.?.?

Uvedu výrok Miroslava Dolejšího autora Analýzy 17. listopadu
1989. Týká se to v podstatě i radaru. Cituji:
"NATO je budováno jako součást světové armády pod zatimním
velením budoucí administrativy světové vlády - OSN. Vojska OSN
jsou určena k prosazení záměru vytvoření jediného světového
státu (One World) pod židovskou vládou. Posláním žoldnéřských
vojsk OSN a NATO je potlačování každého národního odporu proti
tomuto světovému sjednocení pod jedinou světovou vládou. Stejné
poslání má sjednocení Evropy v Evropskou unii, která jako
kontinentální stát má být součástí světového státu. Snaha
židovské a internacionální vlády ČR o vstup do NATO a EU je
tendencí ke zrušení státu a rozpuštění národa v beztvárné mase
světoobčanství. Propaganda, ovlivňující postoj obyvatelstva ČR
k těmto aktům, tyto finální cíle skrývá. Vstup do těchto
nadnárodních a celosvětových organizací bude znamenat konec
suverenity státu, zrušení státní moci a podrobení obyvatelstva
cizím zájmům. V konečné fázi nalezne výraz v zotročení lidstva"!

158704

10.04.2008 10:21

Ještě jednou Svobodní zednáři

Zednáři jsou supervelmocí

Josef Drazda 89.?.?.?

Ano, samozřejmě, autor článku má pravdu. Židozednáři jsou a
budou až do doby, kdy se Židům podaří totálně ovládnout svět.
Pak je (podle svých slov) rozpustí. Miroslav Dolejší autor
Analýzy 17. listopadu 1989 - neustále zdůrazňoval že ve vládách
jsou všichni členy zednářských lóží! Jenom bych chtěl reagovat
na toho zmanipulovaného góje, který výše uvádí že B´nai B´rith
je charitou. NO VÍC JSEM SE NIKDY NEZASMÁL!! To máte od Židů že?!
SVATÁ PROSTOTO. B´nai B´rith je židovský zednářský řád řídící
veškeré zednářstvo. Je to nejmocnější organizace na světě
přímo podřízená Sanhedrinu! Je lóží sionistickou. U nás jsou
jejímy členy kupř. Havel a Klaus (a samozřejmě další). Přirozeně
že vystupuje pod pláštíkem charity, stejně tak jako všechny
zednářské lóže! Snad nechcete po zločinecké organizaci aby se
sama takto deklarovala?!!

158752

10.04.2008 13:46

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?

Světovou "ekonomiku" řídí banky!

Josef Drazda 89.?.?.?

Citát z Analýzy 17. listopadu 1989 od Miroslava Dolejšího:
"Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová ekonomika,
jejíž řízení je určováno konsorciem 14 světových (židovských)
bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě jednotlivých
států a nezávislosti jejich politiky, protože toto konsorcium vlastní, řídí, nebo alespoň kontroluje 72% (dnes už cca 86%) veškerého světového oběživa"!
K tomu bych ještě dodal, že v čele světové židovské finanční
skupiny, stojí Rothschildovo finanční a bankovní impérium s
Bank of England, která mu náleží, stejně jako ovládá všechny
banky v London City. V USA vlastní Chase Manhhaten Bank,
U. S. Bank, Bank of Amerika, Citicorp, CRF, atd, atd.. Dnes
už ovládá všechny banky v USA! Pod Rothschildovou rodinou jsou
desítky, stovky a tisíce židovských finančníků kteří ovládají
celou světovou "ekonomiku"!

158770

10.04.2008 17:53

Ještě jednou Svobodní zednáři

Reakce na Klausův "charakter"_ viz. výše

Josef Drazda 89.?.?.?

Tak Žid a sionista Klaus, který zde řídil jako zmocněnec
světového židovstva vyrabování a rozprodej národního majetku
jeho soukmenovcům v USA a Německu má charakter jo??!!
Nechci být vulgární!!! Navíc je to člověk který byl pro tyto
záměry vybrán židovskými kruhy už v 80. letech. Na přednáškovým
turné v USA v létě 1989 Klaus vykládal, že bude ministrem
financí. A informaci o jeho členství v sionistické lóži
B´nai B´rith vím od M. Dolejšího. Vůbec o tom nepochybuji.
Jestli si opravdu myslíte že v současné Evropě je prezident
či ministr atd, který není jimi řízen _ pak nekomentujte
politiku, zní to groteskně!!

158781

10.04.2008 21:03

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Protokoly sionských mudrců

Josef Drazda 89.?.?.?

Máte naprostou pravdu a je vidět že jste dobře informovaný.
Podotknul bych k tomu jen, že i Rothschildové a Rockefelerové
(jak správně podotýkáte) jsou řízeni. A to absolutně utajeným
židovským SANHEDRINEM který řídí vysocí rabíni! Jim bude
položen k nohám jejich vysněný jediný světový stát - One World!
Respektive celosvětové židovské království!

158794

10.04.2008 23:31

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: že svobodné zednáře neznáme?

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane v ČR působí několik desítek zednářských lóží. Jak už
jsem dříve uvedl infiltrovali: politiku, parlament, státní zprávu,
policii, média, atd... To co vy nazíváte zednáři - to jsou
nevědomí jedinci, fasáda, ti nevědí nic! Zednářské lóže jsou hierarchisticky špičkově zakonspirované organizace, takže nižší
stupně nevědí o vyšších vůbec nic. Je to organizace která má pro
případ nouze 5 až 7 falešných seznamů svých členů! Rovněž jsou
směšné ty vaše jmenované - weby! To všechno, stejně jako knihy
které vydávají, je určeno pro veřejnost!

158810

11.04.2008 07:36

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: že svobodné zednáře neznáme?

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane, co se týče zednářstva, tak mé informace o něm
pochází z dnes už obrovské vědecké bibliografie na toto téma -
kde je toto všechno na základě nezvratných dokladů prokázáno!
Ze zednářských (od zednářských odpadlíků), ale i nežidovských
pramenů (lidí úzce zasvěcených do těchto věcí). Jako byl třeba
M. Dolejší (Autor Analýzy 17. listopadu 1989) - od kterého jsem
získal velmi cenné informace. Díla která mám na mysli jsou
především: německá, francouzská a španělská. Namátkou vyjmenuji:
F. Wichtl; Světové zednářstvo - světová revoluce - světová
republika, G. Bostunič; Zednářstvo - původ, tajemství, činnost,
K. Heise; Dohodové zednářstvo a světová válka, L. Meurin;
Zednářstvo - Satanova synagoga, atd, atd,.. Všichni tito a stovky
a tisíce jiných, jsou znalci této problematiky a věnovali se
jí třeba celý život! Co se týče Vaší otázky jestli lze na
internetu vyhledat Talmud (či citáty z něho) - ano, ale v cizích
jazycích. Chtěl bych jenom upozornit - že tzv. oficiální vydání
knih o Talmudu v knihkupectvích a podobně, jsou silně cenzurována. Podobně jako když zednáři vydávaj knihy o sobě, kde
se deklarují jako neškodná organizace zabývající se humanitou,
apodobné bláboly. Nejlepší dílo o Talmudu (nežidovské), napsal
v roce 1700 Johann Andreas Eisenmenger; Odhalené Židovstvo, vyšlo
ještě v roce 1893. Eisenmenger byl první kdo v rozsáhlejší formě
zveřejnil Talmud - a také mu Židé udělali ze života peklo!
Je to základní dílo. Ostatní autoři už z něho víceméně vycházeli-
A. Rohling; Talmudský Žid, apod. Vámi jmenovaný Vlas; Talmud -
zdroj nenávisti, vychází přímo z Rohlinga a je tudíž přesný!
Je zveřejněn na internetových stránkách:
www.vzdelavaci-institut.com

158834

11.04.2008 12:10

Ještě jednou Svobodní zednáři

Ještě připodotknutí (viz. výše) k Talmudu a Koránu

Josef Drazda 89.?.?.?

Ještě bych dodal k výše uvedenému že skvělé české dílo o Talmudu
je F. Lelek; Pravá tvář židovstva. Byl to hebraista a znalec
Talmudu. Rovněž dobrou českou věcí je: H. Richter; Talmud a
Šulchan aruch v nežidovském světle.
Co se týče Vašeho konstatování že Korán oficiálně (nebo na
internetu) vychází a Talmud ne. No to je logické - vysvětlení
najdete ve studii: J. Rothkranze; Kdo skutečně řídí islám?
Můžete si jí stáhnout z www.vzdelavaci-institut.com
TOTO DÍLO DOPORUČUJI ÚPLNĚ VŠEM!

158871

11.04.2008 15:52

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: DEMONSTRACE A NESCHOPNOST ČECHŮ

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane, nechci Vás urazit, ale jste naivní,
i kdyby někdo teoreticky oblepil totálně celou republiku letáky
o kterých hovoříte, nestalo by se vůbec nic! Copak jste nepochopil že problém spočívá v konzumní společnosti která je
totálně ovladatelná. Židovstvo které vnutilo národům konzumní
způsob života - je zároveň učinilo neschopnými jakéhokoli
odporu. Konzum je vrcholem lidské degenerace. Jak chcete
přinutit statisíce či miliony zlenivělých (i myslet) konzumních
občánků řízených židovskou lživou propagandou médií k nějakému
odporu. Navíc je pět minut po dvanácté - protože jsme se nechali
vtáhnout do židozednářských organizací - EU, OSN, NATO - a jsme
kolonií mezinárodního židovstva. Už v roce 1997 M. Dolejší autor
Analýzy 17. listopadu 1989 - upozorňoval: "Česká republika jako
stát už dnes v podstatě neexistuje. Cílem "českých" vlád je v
konečném důsledku zničení státu a likvidace národa"!

158890

11.04.2008 22:00

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: DEMONSTRACE A NESCHOPNOST ČECHŮ

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane,
cožpak účelem vyjít do ulic je vyjít do ulic - bez cíle. Máte
pravdu že ve Francii a Itálii jdou masověji lidé do ulic a
pro každou menší věc. To je dánou ale pouze jinou mentalitou
těchto národů a nikoli že by nebyli zmanipulovanými konzumnímy
občánky. To jsou samozřejmě také!! A vydíte snad výsledek?!
Jsou snad tyto země vyňaty z židovské nadvlády nikoli - nechali
se rovněž stejně jako všechny ostatní státy vtáhnout do židovské
pasti - EU!! Francie je dokonce nejdéle podmaněnou zemí Židy
(od židozednářské, tzv. francouzské revoluce v r. 1789). A
nechali se dokonce zmanipulovat do té míry - že toto pro ně
tragické datum slaví jako státní svátek. Čili to že někde
vycházej často do ulic či nikoli, není znakem ničeho. Naopak:
uspořádá se demonstrace, proti čemukoli a židovské vládnoucí
kruhy prohlásí: "ano mají právo demonstrovat vždyť máme
demokracii"! A tím to končí!! Žádných velkých změn - na
zmanipulovaném západě masy nedosahují. V tom je podstata věci.
Jestliže si teoreticky židovská vrchnost v USA usmyslí že na
území Francie bude jejich radar či cokoli jiného, tak to tam
prostě bude i kdyby se polovina Francie postavila na hlavu!

158905

11.04.2008 23:04

Ještě jednou Svobodní zednáři

Ještě k cíli zednářů řízených Židy

Josef Drazda 89.?.?.?

Citát z díla J. Rothkranze; Nadcházející diktatura humanity aneb
Panství Antikrista:
"Lóže a skrytá vrchnost chtějí vytvořit jednotný světový stát, aby tímto způsobem ovládli celou Zemi. Dokud je masa lóžových bratrů pro sionismus potřebná jako pomocný sbor, do té doby zednářstvo jako takové předstírá, že pracuje na zřízení světové republiky, tzn. světové demokracie. Na druhém mezinárodním zednářském kongresu v Paříži r. 1900 navrhl Quartier-La-Tente, vlivný Velmistr švýcarské Velkolóže Alpina, zřízení světové obchodní správy, která by měla usilovat o sjednocení zednářských sil celého světa pro triumf jim tak drahé myšlenky a pro nastolení světové republiky (République Universelle)“ (cit. podle Wichtla, který se odvolává přímo na oficiální kongresové dokumenty z r. 1900). Na témže kongresu řekl představitel hostitelského Velkého Orientu Francie, René Renoult: „Po návratu do svých domovských lóží tam budete především referovat o nadšení, s jakým jsme my i všichni zahraniční delegáti pozdravili myšlenku světové republiky.“ - A portugalský delegát, jehož vlast byla tehdy ještě monarchií, prohlásil dokonce toto: „Jsem si jist, že u svých portugalských bratří nenarazím na nesouhlas, když zde zvolám: Ať žije francouzské zednářstvo! Ať žije světová republika!“ (uvedeno tamtéž, str. 165)".

158907

12.04.2008 11:54

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Ještě k cíli zednářů řízených Židy

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane, nezlobte se, ele ukazujete gojskou malost,
to už jsem slišel milionkrát. Každý malý (gój) který usliší
o tom že je manipulován najednou vyroste a řve to není pravda
mě nikdo neovládá! Na Vás přesně sedí výrok M. Dolejšího:
"Lidé nemají ani tušení o cílech světové politiky a odmítají
její existenci vůbec připouštět. Nechtějí se smířit se svojí
absolutní bezmocností a oddávají se nejrůznějším sebeklamům"!

158928

12.04.2008 11:41

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: DEMONSTRACE A NESCHOPNOST ČECHŮ

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane,
máte špatné informace. De Gaulle byl svobodný zednář - to se
jednoznačně uvádí ve studiích o zednářstvu které jsem četl,
byl tam dokonce zachycen se zednářskými signalnímy gesty.
Poté byl touto mocí co ho řídila sám odstaven, vyvolali proti
němu studentské demonstrace. A sídlo NATO, či jakékoli
nadnárodní organizace, by dnes mohlo být v jakékoli zemi EU!
Záleží na výběru vrchnosti. Srovnávat moc faraonů s dnešní
světovou mocí židovstva a jimi řízených lóží a organizací je
dětinské!

158930

12.04.2008 16:34

Ještě jednou Svobodní zednáři

Zednáři jsou a zůstanou státem ve státech až do zřízení světové židovské monarchie

Josef Drazda 89.?.?.?

Ještě pro to uvádím pro zajímavost citát z díla J. Rothkranze;
Nadcházející diktatura humanity aneb Panství Antikrista:
„Všechny politické strany,“ konstatuje Jean Vaquié stručně, „jsou projevy zednářstva, ať už je samo vedlo při jejich vzniku nebo do nich následně proniklo. Politické strany samozřejmě mohou vypadat mocnější než samo zednářstvo, protože se projevují veřejně, zatímco zednářstvo zůstává skryté v pozadí. Ale ve skutečnosti politické strany pracují v závislosti na velké tajné společnosti, která je jejich společným základem; jsou pouze mluvčími zednářstva pro tu či onu klientelu. Programy politických stran nejsou rovněž ničím jiným než součástí a konkretizací ‘velkého plánu’ zednářstva“ (J. Vaquié, „Réflexions sur les ennemi et la manoeuvre [Lecture et Tradition Nr. 126], Vouillé 1987, p. 21). - To samozřejmě neplatí jen pro Francii, nýbrž pro téměř všechny země světa a prakticky pro všechny velké strany v nich. Že ani Německá spolková republika nepředstavuje v tomto ohledu žádnou výjimku, můžeme poznat již z krátkého přehledu výše jmenovaných před-ních německých politiků, kteří jsou nebo byli členy Lions či Rotary-klubů. Později zde ještě narazíme na jména dalších německých politiků všech odstínů, kteří jsou usazeni na špičce dolarové pyramidy a kde jsou všichni jedné mysli a jednoho ducha (na rozdíl od svých bonnských teatrálních vystoupení pro veřejnost).
„Je nasnadě,“ říká znovu Jean Vaquié, „že zednářstvo infiltrovalo a pod-stavilo nejen politické strany, nýbrž také státní správu, armádu, justici, univerzity, průmysl, svět financí..., jedním slovem všechny orgány společnosti.“ - Jediné co snad v tomto výčtu ještě chybí, jsou masové sdělovací prostředky. Již r. 1937, kdy elektronická masová média byla ještě takříkajíc v plenkách, psal K. Lerich: „Tisk je v mnoha zemích světa beze zbytku nástrojem zednářského ducha. Skutečné nebezpečí nadvlády zednářstva nespočívá v tomto samotném faktu, protože mnohé směrodatné osobnosti jsou tak jako tak příslušníky lóží, nýbrž spíše v tom, že si zednářský duch prostřednictvím žurnalistiky, literatury, školní výuky a lidové osvěty získal pro svou ideologii právě inteligenci, stojící organizačně mimo lóže“ (str. 38).

158937

12.04.2008 19:52

Ještě jednou Svobodní zednáři

Reakce na předešlého

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane, věřte že podobné žvásty typu: kdyť jsou adresy
zednářů na internetu a v telefonních seznamech skutečně
racionální lidi už nudí!! To jste opravdu tak naivní že
si myslíte že jsou to adresy skutečných významnaných
zednářů?!! To jsou adresy užitečných idiotů kteří
nevědí nic! To je určeno pro veřejnost!!! Pokud o věci
víte jen tolik že jsou i na internetu a v tel. seznamech,
pak se prosím neotírejte o lidi kteří tuto problematiku
studují léta z pramenů kde je toto vše jasně doloženo na
základě nevývratných dokladů (ze zednářských i nezednářských
pramenů)! Působíte trapně!

158946

12.04.2008 20:28

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

Upřímnou soustrast, pane

Josef Drazda 89.?.?.?

Máte mojí upřímnou soustrast, pokud tvrdíte že uznáváte mentalitu
země jako je USA. V zemi kde udělali z lidí takové kretény jako
nikde na světě. Jestli je nějaká země na světě, jejímuž
obyvatelstvu je zavírána huba obrovským konzumem - pak jsou to
právě USA. Tady máš hamburger (za pakatel) a drž tlamu. To je
podstata. Kdyby tomu tak nebylo, pak by musel tzv. americký "národ"
za ten podvod 11. září 2001, smést senát a prezidenta s povrchu
země. A už ani nehovořim o tom, že je v této zemi (v neobydlených
oblastech) vybudováno cca 150 koncentračních táborů pro všechny
odpůrce Nového světového řádu!

158947

12.04.2008 22:53

Ještě jednou Svobodní zednáři

Zednářské lóže - nástroj židovstva k dobytí světa

Josef Drazda 89.?.?.?

Jak už zde v nesčetných příspěvcích bylo mnohokráte řečeno,
zednářstvo je pouhý nástroj židovstva k ovládnutí světa.
Všechna symbolika zednářstva je židovská - většinou z kabbaly!
Ocituju krátce výroky z Kabbaly a Talmudu (citováno z díla
F. Lelka; Pravá tvář židovstva):

Zohar (III, fol. 32a) praví toto: „V onen den přestane všecko požehnání nad modláři a vstoupí v soud a Izrael přijde ke konci svých trestů a dojde požehnání... Tato radost je vyhrazena Izraeli samotnému, asi tak, jako soukromý host u krále může obdržet splnění všech svých přání. O tom je psáno (Mal. 1, 2—3): Miloval jsem vás... Esaua pak v nenávisti jsem měl a obrátil jsem hory jeho v pustinu a dědictví jeho v draky pouště."
Midraš rabba (Šemoth, XXV, 7) slibuje všechen blahobyt Židům, kteří budou jísti a hlad „modlářským" národům, kteří budou hladovět v době Mesiášově: „A tak podobné bude v době Mesiášově, postaví stoly pro ně (totiž pro Židy) a budou jísti podle chuti v ráji a modláři podrží své zvyky a zákony, jakož je psáno (Iz. 65, 13). „Aj, služebníci moji jísti budou a vy lačnět budete - aj služebníci moji pít budou, a vy žíznit budete."

Tento pozemský ráj zřízený židovským světovládcem bude ovšem vybudován na účet nežidovských národů, kteří budou tehdy podrobeni nejhoršímu otroctví ve službách židovstva.

Báb. Talmud (Pesachim, fol. 68a/G. II, p. 516) mluví o době Mesiášově, že bude moc Židů tak divotvorná, že budou v této idobě i mrtvé křísit a o cizích národech se splní jak je psáno (Iz. 61, 5): „A stát budou cizí, a pást budou dobytek váš, a synové příchozích vašimi oráči a vinaři budou."

158954

13.04.2008 08:37

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Zednářské lóže - nástroj židovstva k dobytí světa

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane, nevím jestli si děláte srandu, nebo jste opravdu tak
špatně informován?!
Rusko není v žádných ruských rukou - celá ta šaškárna z Putinem
je další židovský podvod a vynucená strategie. Rusko Židé totálně
několikrát vyrabovali a skoupily. Naposledy v obrovském rozměru
za Jelcinovy éry (byl to Žid, vl.jm. Elzmann). Všechny ty žvásty
židovských médií že Putin vyhnal židovské oligarchy, apod, jsou
pouhou židovskou strategií. Proč si myslíte, že média ovládaná
Židy systematicky stavěli Putina do role nového ruského "cara" a
vlastence??! Putin, Medvěděv, atd, jsou jejich lidé. Samozřejmě
že odpor proti světové moci židovstva vyjde jednou z Ruska -
protože je tam nejsilnější, ale rozhodně to neočekávejte od těchto!
A otevřít si časem Činu není žádný problém. Mimochodem už je dávno
ovládána židovstvem prostř. rodiny Li. Je to nejmocnější rodina
v Číně. A nejenom jimi. Ale to by byl dlouhý rozbor. Podobně se
to má z Japonskem - to že ho ovládá židovský kapitál, dali vědět
už před desetiletímy, kdyže se na japonských bankovkách objevila
židovská a zednářská symbolika!

158963

13.04.2008 08:54

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: Upřímnou soustrast, pane

Josef Drazda 89.?.?.?

Máte v tom pořádný zmatek vážený. Tak za prvé: J. F. Kennedy byl
položid a člen židovského zednářského řádu B´nai B´rith. Byl poté
zlikvidován protože se jim chtěl vymknout z rukou. Ostatní které
jmenujete byli sice "američané" (co to je), ale všichni byli
zednáři a pracovali pro židovské zájmy. Carterova vláda byla
dokonce největším seskupením Židů a zednářů v historii USA.
Není žádná jiná země na světě - kde by miliony žoldáků byli schopny
chcípat za židovské zájmy jako v USA (aniž by to samozřejmě tušili). Vážený - celá ta schnilá struktura USA je používána
židovstvem k excitacím ve světovém politickém dění. Je to centrum
židovské finanční a vojenské moci prostř. které má být pokořen
celý svět!! TZV. "AMERIČANÉ" JSOU NEJZDEGENEROVANĚJŠÍM NÁRODEM NA
SVĚTĚ. Mám taky v USA známého - a ten se něco bojí říct i do
telefonu!! Z vašimi k..y nemá smysl polemizovat!

158964

13.04.2008 09:35

Peníze jako dluh

Světové židovstvo zadlužilo všechny státy světa

Josef Drazda 89.?.?.?

Aby je učinilo svými nevolníky. Nejzadluženější zemí na světě
jsou USA - a to u židovských bank na svém území. Poté celý západ
a zbytek světa. Tyto státy platí však pouze úroky z úroků. Nikoli
samotný dluh!. Úrok nad 4% procenta je prakticky nesplatitelný!
Proto je kdykoli lehké vyvolat světovou hospodářskou krizi či
3. světovou válku! Protože židovstvo ovládá cca 86% veškerého
světového finančního oběživa! Zalužení bylo také důvodem proč
třeba Žid V. Klaus v roce 1990 vzal od Mezinárodního měnového fondu
(řízeného Rothschildy) obrovskou půjčku pro Československo - ačkoli
jí vůbec nepotřebovalo. Zadlužení odmítl třeba Causesku v Rumunsku,
proto byl zastřelen!

158965

13.04.2008 16:39

Peníze jako dluh

RE: Pár otázek..

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane,
podstata věci spočívá v mém (prvním příspěvku) úplně nahoře.
I přesto že uvádíte že jste jednodušší - myslím že tohle by jste
mohl pochopit. Opravdu nic jiného v tom není. Bakovní systém
vymysleli a uvedli do praxe Židé jako prostředek k postupnému
ovládnutí národů. Věřte že je to doloženo v bibliografii na toto
téma!!

158985

13.04.2008 17:11

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: Upřímnou soustrast, pane

Josef Drazda 89.?.?.?

Vážený pane,
kdybych nerozuměl politice jako vy, nikdy bych jí nekomentoval,
bál bych se že se strapním! Ale vy zřejmě potřebujete naplnit
svoje ego - že taky něčemu rozumíte. Už jenom váš výrok:
"mě nevadí že byli zednáři"! Hovoří za vše. A vyvyšovat jako
velikého muže tu židovskou bestii Roosvelta (alias Rosenfelda) -
zednáře vysokého stupně zasvěcení - který (na pokyn vrchnosti)
uvrhnul zcela uměle USA do 2. světové války - a to připraveným
útokem na Pearl Harbor (analogie s WTC) o kterém věděl ale
neučinil nic - protože cílem bylo vrhnout USA do války - to je
vrchol tuposti!!! NEMÁM SLOV!

158989

13.04.2008 17:14

Ještě jednou Svobodní zednáři

Všem co tlachaj o

Josef Drazda 89.?.?.?

(Příspěvek zrušen - další vaše příspěvky také. Pane Drazdo, omezte, prosím, jejich množství. Máte nárok na 10 příspěvků měsíčně. Od začátku měsíce jste tento počet vysoce překročil. A ani obsahově se mi ty příspěvky nelíbí. Takže nashledanou v květnu. Editor.)

158997

09.05.2008 10:34

Před očima nám možná probíhá loupež století

Tzv. "tunelování" národních bohatství je organizováno Židovstvem!

Josef Drazda 89.?.?.?

Ano, má být postupně vyrabováno vše. Musíme si uvědomit, že všichni
tzv. zaměstnanci Prognostického ústavu, který byl u nás zřízen v
polovině 80. let, byli lidé kteří se tehdy jezdili učit na
zahraniční stáže jak se provádí tzv. tunelování. Jejich jména
dobře známe, jsou to především tito Židé: V. Klaus, W. Komárek,
D. Tříska, V. Dlouhý, J. Zieleniec, K. Dyba, T. Ježek, L. Klausová,
R. Klímová, J. Stráský, atd, atd.. Všichni tito a další (z pozadí)
vyrabovali celý národní majetek - a organizovali rabování bank
(v devadesátých letech). Toto tunelování však probíhalo a probíhá
ve světovém měřítku. Autorem těchto zločinů je židovská rodina
Rothschildů která ovládá veškeré světové finance - a vytváří
homogenní celosvětový židovský kapitál. Národní kapitály už téměř
neexistují! Ředitelem celého tohoto projektu v Evropě je vazal
Rothschildova domu a jeden z největších finančních a bankovních
spekulantů současnosti George Sörös - "maďarský" Žid. Řídil
spolu se Židem Sachsem tzv. šokovou terapii ve státech Střední
a Východní Evropy která zničila jejich národní ekonomiky a
umožnila "vytunelovat" jejich národní bohatství! Sörös přímo
instruoval V. Klause, Balcerowitze (v Polsku) atd... Proto bude
neustále pokračovat rozkrádání, nejen ve zdravotnictví!

160732

09.05.2008 13:26

Před očima nám možná probíhá loupež století

RE: Na pana Bílého

Josef Drazda 89.?.?.?

To je utopie. Zabránit se tomu nedá. Tak jako nikdo nemohl zabránit
židovsko-bolševickému-zednářskému establishmentu aby vyraboval
celý národní majetek a poté nás vtáhnul pod židovské jho Evropské
unie, tak ani tomuto nelze zabránit! To si musíme říct zcela
upřímě. Uvědomme si že ovládají úplně vše - a že vše se děje
(převraty, stávky, volby) pod jejich kontrolou!!

160749

10.05.2008 20:12

Kde se berou peníze?

"Ach, jak dobře, když lidem je utajeno..."

Josef Drazda 89.?.?.?

„Ach, jak dobře, když lidem je utajeno...“

„...že Rumpelstilzchen je mé pravé jméno!“ - Tak zní, jak známo, triumfální píseň domýšlivého, v ohni tančícího skřeta, jehož moc spočívala v anonymitě. Náhoda tomu chce, že právě v této bajce o Rumpelstilzchenovi je zlato „vyčarováváno“ ze slámy a že nikdo nezná skutečné jméno pidimužíka, který toto magické kouzlo dovede. Stejně tak ti, kteří už po staletí uměli vykouzlit z ničeho nepředstavitelné sumy peněz, se ďábelsky radují z toho, že „obyčejný muž z ulice“ nemá sebemenší tušení jak o jejich jménech, tak ani o neuvěřitelném rozsahu jejich vykořisťovatelského řádění. „Nejlépe střeženým tajemstvím lidských dějin,“ říká Ernst van Loen výstižně, „je vláda modly mamonu - nepřítele stvoření od prvopočátku - nad všemi říšemi a statky tohoto světa.“ - Avšak nejen „obyčejnému člověku“ se ani nesní o tom, jakým způsobem je prostřednictvím „moderního“ peněžního hospodářství ustavičně podváděn a postupně zotročován. Tak si například stěžuje Herbert Schweiger, že „téměř všichni inteligentní podnikatelé, obchodníci, technici a odborní pracovníci... nemají ani tušení, kdo vlastně vytváří peníze a za jakých podmínek proudí do hospodářství. Peníze jsou prostě tady, a sice tak tajemně, jako by se o to postaral milý Pán Bůh.“ A konečně třeba Karl Steinhauser podobně cituje rezignované prohlášení velkoprůmyslníka Henryho Forda z r. 1920: „Vlastně je to svým způsobem dobře, že lidé našemu americkému bankovnímu a měnovému systému nerozumějí. Kdyby mu totiž opravdu porozuměli, měli bychom zde už zítra ráno revoluci.“

160817

14.05.2008 11:10

Šedesát let Izraele za námi

Velký Izrael jako středisko židovské světovlády

Josef Drazda 89.?.?.?

Vytváření Velkého Izraele (od Eufratu po Lybii) který je podle
Talmudu Židům přislíben jako středisko budoucího světového státu
One World stálo už moře krve! Byli tomu podřízeny všechny revoluce
za posledních cca 220 let a obě světové války. Proto se nyní
vytváří i tzv. Evropská unie jako předstupeň k celosvětovému
otrokářskému státu One World pod židovským panstvím. Bez druhé
světové války, by nebyl žádný Izrael. Středisko současné světové
židovské moci (finanční a vojenské) je v USA (New Yorku). Intelektuální centrum židovské moci je však v Anglii.

161027

27.05.2008 23:50

Vysoce postavení činitelé varují před vládním terorem

Ano, pro USA je už dávno plánován diktátorský režim

Josef Drazda 89.?.?.?

Proto je tam také po celém území (v neobydlených oblastech)
vybudováno cca 150 koncentračních táborů! Tam mají být
vězněni všichni kdo se postaví proti ustavení tvrdé
diktatury v USA. Tak jako bylo židovskou mocí zinscenováno
11. září 2001 - útok na mrakodrapy v New Yorku Mossadem a
CIA (případně dalšími složkami), tak může být kdykoli
zinscenováno něco podobného. To může dát záminku i k
rozpoutání 3. světové války na jejichž troskách má být
instalována světová židovská diktatura v jejich vysněném
One World. Bude to nejstrašnější údobí v dějinách lidstva!
Vyhnout se tomuto procesu už není v silách jednotlivých
národů. Jsou až příliš zotročeny.

162005

28.05.2008 00:17

Vysoce postavení činitelé varují před vládním terorem

Koncentrační tábory v USA

Josef Drazda 89.?.?.?

Koncentrační tábory v USA do kterých mají být internováni všichni
odpůrci Nového světové řádu a ustavení diktátorského režimu v USA
dokládá Frank Hils ve svém díle: "USA v rukou velkého bratra":
Program výstavby federální sítě koncentračních a internačních táborů se odvíjel pod kódovým označení „REX 84“. Americký prezident Ronald Reagan vydal roku 1982 „národní bezpečnostní směrnici 58“, kterou se na Národní bezpečnostní radu přenesla pravomoc k tajnému vyzbrojování úřadu FEMA, aby mohla být chráněna vláda USA a země dále řízena v době krize.
Cvičení programu „REX“ z r. 1984 simulovalo civilní nepokoje, které vyvrcholily v stav národní nouze a aplikaci tísňového plánu. Ten předvídá zatčení kolem 400 000 osob! Program REX 84 byl tak utajován, že kvůli němu v celém 5. poschodí areálu FEMA nainstalovali speciální bezpečnostní dveře, a přístup byl zakázán dokonce i dlouholetým pracovníkům „Civil Defense Office“. Údajným cílem manévrů bylo nacvičit průběh přijetí přílivu lidí ze Střední Ameriky, prchajících před lokální válkou. Realističtějším scénářem je však příprava na zatýkání občanů USA. Civilisté, jejichž přesvědčení a filosofie se neshodují se záměry vládnoucí elity, musí být prostě „eliminováni“.
„Pomocí směrnice ‘REX 84’ byly původně schváleny 23 tábory. Dodatečně se však z prostředků armády ještě financovala stavba dalších 20 táborů. Kromě těchto 43 schválených táborů existují však ještě po celých USA pomocná zařízení nebo jsou momentálně zadána do stavby.“ Celkově má tedy být ve Spojených státech do Floridy po Aljašku v současnosti (1999) nejméně 130 koncentračních táborů!
Řečené koncentrační a internační tábory se mj. nacházejí na těchto místech: Camp A. P. Hill (Virginia), Fort Chaffee (Arkansas), Fort Drum (New York), Fort Indian Gap (Pennsylvania) Oakdale (Kalifornie), Eglin Air Force Base (Florida), Vanderberg Air Force Base (Kalifornie), Fort McCoy (Wisconsin), Fort Benning (Georgia), Fort Huachuca (Arizona), Wickenburg (Arizona), Elmendorf Air Force Base (Aljaška), Eilison Air Force Base (Aljaška), Tulelake (Kalifornie), Tulsa (Oklahoma), Florence (Arizona), Camp McCoy (Wisconsin), Maxwell Air Force Base (Alabama), Mill Pont (Západní Virginie), Allenwood (Pennsylvania) a Camp Krome u Miami (Florida).“

162007

28.05.2008 11:03

Konečně vyvážená debata s veřejností ohledně radaru ve veřejnoprávní ČT

Dovolil bych si polemizovat (psychologický podvod)

Josef Drazda 89.?.?.?

Zmíněná vyvážená diskuze - nebyla žádnou vyváženou diskuzí, ale
klasickou ukázkou zednářské věrouky. Zkrátka udělá se diskuze -
které se zůčastní široké spektrum veřejnosti - všichni se k tomu
můžou tzv. svobodně vyjádřit - no a mocenský židozednářský
establishment může vyřvávat - "máme demokracii, všichni se k tomu
můžou vyjádřit"! A tím také celé toto divadlo končí protože - o
radaru rozhodli židovské kruhy v americe a ten nám bude prostě
vnucen! To je podstata věci! Že jsme se nechali vmanévrovat do
role psa který štěká ale nekouše (to je ta tzv. demokracie), kdy
máme pocit že o něčem rozhodujeme, ale přitom nerozhodujeme vůbec
o ničem, pouze k tomu můžeme něco zatlachat a tím to končí - to
je naše tragédie!! Nenechejme se klamat pozlátkem, měla by nás
zajímat pouze podstata věci. Zkrátka radar nám bude tou mocí která nám vládne vnucen ať se nám to líbí nebo ne!

162022

01.06.2008 18:40

Pane prezidente, konejte!

Vážený pane Webere

Josef Drazda 89.?.?.?

Pokud v tomto smyslu apelujete na Žida a sionistu V. Klause který
je navíc členem židovského zednářského řádu B´nai B´rith a
vykonavatelem židovských (sionistických) zájmů v ČR - pak na Vás můžu reagovat pouze slovy: SVATÁ PROSTOTO!!!

162246

01.06.2008 19:20

Pane prezidente, konejte!

Klausova rodina je židovská!

Josef Drazda 89.?.?.?

Chtěl bych reagovat na výše diskutujícího který tam rozebíral
židovský původ Klausů. Je to samozřejmě stará židovská rodina,
která jsem přišla z Haliče a původně se jmenovali Pružinští.
Přišli jsem pravděpodobně skutečně někdy až v 17. století. Jinak
to že tam Klaus mladší žvaní něco o tom že se necítí být Židem,
to je přeci prastarý židovský trik. V případě odhalení svůj
původ popírat anebo naopak když je to z nějakých jejich hledisek
žádoucí se k němu někteří přiznávají! To je taky vysvětlení proč
když byly nedávno na www.vzdelavaci-institut.com zveřejněny seznami Židů a židovských míšenců v politice a kultuře - tak někteří svůj židovský původ zapřeli (jako kupř. Ransdorf, Kalousek a Lasica) a někteří se k němu přiznali. Je logické že kdyby to přiznali všichni Židé na těch seznamech - tam by tím veřejně přiznali že totálně ovládají nejen politiku ale i kulturu (divadlo, média, tisk, literaturu, atd) - a to je samozřejmě nepřijatelné!

162252

01.06.2008 20:13

Pane prezidente, konejte!

Nepotřebuji zrovna Vám dokazovat že Klaus je Žid

Josef Drazda 89.?.?.?

A to z toho důvodu, že Vy to slyšet nechcete. Ten kdo si to nechce
(ať už z jakýchkoli důvodů) připustit, ten si to zkrátka nepřipustí
i kdybych zde nakrásně doložil dokumenty ze synagogy! Takové lidi
jako Vy už známe na zpaměť! LIDÉ SI NECHAJÍ VZÍT VŠECHNO - JENOM
NE ILUZE A MODLY!

162253

24.06.2008 17:32

Lisabonská smlouva není test, oni to myslí vážně

Evropská unie je likvidací národů a předstupeň k ovládnutí světa

Josef Drazda 89.?.?.?

Podle mého názoru nemá smysl komentovat jednotlivé dílčí kroky
v sjednocovacím procesu, jako je třeba Lisabonská smlouva. Ale
neustále poukazovat na to, kdo a z jakým cílem za oním sjednocovacím procesem stojí. Jejich "technické" (postupové kroky) v našem zotročení nás přeci nemusí zajímat. Ale pouze
podstata. Proto bych ocitoval z drobného díla prof. Rothkranze;
ANO Evropě, znamená NE Maastrichtu!: "Nejpozději někdy kolem roku 1900 již kontrola nad evropskými měnami přešla prakticky úplně do židovských rukou, přesněji do rukou rodiny Rothschildů a jejích většinou hebrejských pomocníků, resp. loutek. Rothschildové k tomu účelu využili zřízení národních „ústředních bank“ evropskými vládami, které upadly do nenapravitelné závislosti na jejich úvěrech. Ústřední banky mají výhradní právo na zavádění měny té které země do oběhu a na libovolné určování jejího množství.
Od té doby již závisí téměř výhradně na rothschildovském klanu a jeho hebrejských souvěrcích, kdy a kde v Evropě (a ostatně i jinde ve světě) právě panuje inflace a hospodářská ochablost, nebo případně (relativní!) měnová stabilita a konjunktura. Kdo určuje a kontroluje množství obíhajících peněz, ten pak také - při nezměněném množství vyrobeného zboží a poskytovaných služeb - jako jediný rozhoduje o inflaci nebo deflaci! Výhradní izraelitská kontrola evropského i světového finančnictví je nejpřísněji střeženým a současně také tím nejvýznamnějším tajemstvím novodobých dějin i současnosti, i když je možné do něj občas trochu nahlédnout.
Naprostá úslužnost a povolnost většiny předních evropských (židovských i nežidovských) politiků všech stran vůči politickým a hospodářským „přáním“ Sionu a jeho neviditelného finančního monopolu, pozorovatelná nejpozději od poloviny minulého století, vychází v neposlední řadě z jejich členství v zednářských lóžích. Rothschildovský monopol kontroly nad evropskými měnami získá přirozeně ještě na účinnosti v okamžiku, kdy dosavadní „národní“ měny mají podle Maastrichtské dohody v několika letech ustoupit jednotné evropské měně „EURO“.
Ve své výše zmíněné knize (redakční uzávěrka v září 1993) jsem se odvážil dvou předpovědí. Přestože byl tehdy stínový box především mezi „Anglií“ a „Německem“ o sídlo budoucí maastrichtské „Evropské ústřední banky“ (EÚB) ještě v plném proudu a masmédia byla „nerozhodná“ v odhadu jeho výsledku, usoudil jsem, že EÚB bude zcela jistě ve Frankfurtu, protože je místem původu rothschildovské dynastie. A přesně to se o necelého čtvrt roku také stalo: Frankfurt dostal „požehnání“!
Dále jsem tvrdil, že EÚB bude mít své frankfurtské sídlo v nově po-staveném mrakodrapu, tzv. „veletržní věži“ („Messeturm“). Proč? Protože tato monstrózní stavba údajně „nejvyšší administ...

Automaticky kráceno

163845

25.06.2008 00:47

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

Nedejme se klamat hrátkami Židovstva

Josef Drazda 89.?.?.?

Výroky Brzezinského proti židovské mocenské lobby, je potřeba
brát jako jejich vlastní účelovou strategii. Tento "polský" Žid
je totiž podobně jako Henry Kissinger (Abraham Ben Alazar) po
dlouhá desetiletí jeden z nejvyšších příslušníků stínové světové
židovské vlády! Řídil kupř. z pozadí tzv. Solidaritu v Polsku
(analogie Charty 77 u nás) a podobně! Je to jejich vlastní "hra"!

163873

25.06.2008 20:30

Německo odmítlo další holocaustové reparace

Izrael je placen nežidovskými národy!

Josef Drazda 89.?.?.?

Izrael je uměle vytvořený “státní”útvar uměle udržovaný financemi z celého světa! Izrael má minimální průmyslovou produkci, pokrývající cca 26% národního důchodu. USA (protože tam vládnou Židé) - vyplácí na každého židovského občana Izraele 4100 dolarů
měsíčně a to formou nejrůznějších tzv. humanitárních pomocí ze strany fondů a jiných soukromých organizací. Kromě toho USA poskytují Izraeli mnohamiliardové nenávratné úvěry na výzbroj a ostatní činnosti související s izraelským výbojem. Stejné úvěry poskytují (protože jsou rovněž ovládány Židy) Velká Británie, Francie, Německo a i Rusko. Rovněž tak je Izrael financován židovskými “náboženskými” obcemi z celého světa. Peníze jsou rovněž získávány vydíráním za “holocaust”, a všemi internacionálními kanály které Židé ovládají Téměř veškeré potraviny jsou dováženy z USA - cca 67% spotřeby! Čili Izrael je mezinárodním Židovstvem uměle udržovaný “státní” útvar placený nežidovskými národy !!!

163923

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,00 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,07 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 018,97 Kč
1 unce stříbra
581,85 Kč
Bitcoin
841 646,37 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 338 713