Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Mirda

Nalezeno 2742 příspěveků, 7 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.02.2008 08:59

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

Tak jsem se k tomu konečně dostal. Přiznám se, měl jsem oči zavěšeny na televizní obrazovce a sledoval jsem armádu Wehrmachtu, jak mašírují po Karlově mostě. Nebyl to Hollywood, ale autentický záznam z dokumentů vládních archívů z druhé světové války. Výpovědi historiků a spisovatelů. Jenom jsem si chtěl potvrdit, že to, co jsem už viděl a přečetl předtím, že se to nijak navzájem nevylučuje. Po skončení války se Churchill s vítězoslavným tónem zeptal Franklina D.Roosevelta: "Tak jak tuto válku nazveme?". Roosevelt mu říká: "Nazveme to zbytečná válka".
Tohle je odpověď na Váš komentář:

>Ale víme, že konkrétně Hitler se dostal k moci díky nejbohatším zbrojařům a Prescotovi Bushovi.
---
Prescot Bush nebyl "nikdo", když se oženil do bohaté židovské rodiny finančníků. Ti ho "vtáhli" mezi své jenom proto, aby se za něho nemuseli stydět. Dostal úkol financovat nacistickou stranu a s tím spojené i zásilky zbraní do fašistického Německa. Jak už tady bylo mnohokráte napsáno: "Války vydělávaji peníze"...a to pro obě strany. Protože obě strany jsou financovány bankami v rukou stejných lidí. Matka z jednoho pokolení Rothschildů na smrtelné posteli apaticky a roztrpčeně prohodila: "Kdyby mojí synové nechtěli války, tak žádné války nejsou".

Z mého úryvku shora je zřejmé, že i Churchill a Roosevelt byli jenom nastrčené figurky Rothschildovi hry o zajištění vytyčených cílů. Holocaust byla předem připravovaná událost k vytvoření a následně k trvalému financování státu Izrael. Proto se vytvářely nezbytné podmínky, aby tohoto cíle bylo dosaženo.
Rothschild, jeho sionistická organizace a nastrčené figurky (vládní činitelé) dělali všecho proto, aby se to uskutečnilo a to v několika variantách. Nenechali nic náhodě.

Paní Jarmilo, zmínila jste se:
>Vychází mi z toho, že aby se obyvatelstvo lépe ovládalo, tak muselo "povinně" věřit v jediného boha...
---
Už od nepaměti až do dnešních dnů se úspěšně používá taktika "Ovládání lidí vyvoláním strachu". Tohle je natolik rozsáhlé téma, že by se o tom mohlo napsat několikasvazkové knižní dílo a kdybych měl "talent" pana Lhotáka, tak bych napsal alespoň článek "Ovládání lidské společnosti strachem" tady na Zvědavci. Snad se o to někdy pokusím? Jedna z velice úspěšných metod je právě náboženská víra. Naprosto spolehlivá. Nakonec sama víte, jak jsme se my dva napojili tady v diskuzi k příspěvku Arkana o Jom Kipur. Tohle je jasný důkaz, jak jsou židé pomocí náboženství (judaismus) ovládáni a také současně zneužíváni. Ta jejich motlidba "Kol-Nidre" jim dokonce povoluje podvádět a okrádat jiné lidi a pak si jdou házet do jezírka oblázky a prosit o odpuštění. Není to zoufalé? Psychologicky se to dá zdůvodnit, že si potřebují odlehčit svému svědomí a v tom jim judaismus prokazatelně pomáhá. O Talmudu (vymývání mozku malým d

154955

22.02.2008 09:01

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -

O Talmudu (vymývání mozku malým dětem o jejich vyvolenosti) snad nemusím ani psát? Talmud je nejrasističtější literatura, která existuje. Právě proto ti Chazaři v polovině devátého (osmého-zdroje se různí) století konvertovali na judaismus. Našli inspiraci v Talmudu.
Další ze způsobů zajištění poslušnosti a potvrzení "vyvolenosti" je ta jejich "Mazzuza". Židé si upevní na pravou stranu rámu vchodových dveří svého příbytku kovové pouzdro se svitkem papíru - "boží smlouva". Musí to být ve výši očí, aby je to při příchodu domů upoutalo a ujistilo jich to o jejich vyvolenosti.

Ostatní náboženské metody ovládání lidí jsou nám již známy ze středověku (období inkvizice), kdy se lidé upalovali na hranici už jenom pro jejich samotné přesvědčení a nebo byli natahováni na skřipec. Pro zajištění požadovaného účinku - vše bylo prováděno při povinném přihlížení veřejnosti. Už jak jsem se zmíňoval o masové genocidě v Číně za Maova režimu, tak veřejné popravy se konaly před zraky školních dětí, při povinném nástupu s paní učitelkou. Jako další příklady ovládání společnosti strachem bych mohl uvést z naší nedávné historie, např.
"zločiny komunismu" v bývalém Československu v padesátých létech (o tom se zmíním později v části "skrytého antisemitismu"), dále období normalizace po roce 1968, kdy byly lidé vyhozeni ze zaměstnání za projev nesouhlasu s režimem a s okupací. To byly všechno metody ovládání společnosti strachem, stejně tak nyní - události 11. září 2001. Těměř každý Bushův proslov nezapomene upozornit na to, aby se lidé nebáli. "Teroristům se nelíbí naše svobody, závidí nám naši prosperitu a proto nás napadli. Amerika vyhlásila teroristům válku a my - vaše vláda - vás ochrání. Nemějte strach, nebojte se". Tohle se neustále opakuje. Až zoufale trapné. Lidé - kteří mu věří - tohle potřebují slyšet. Tohle je uklidní.
Pokračování až v sobotu. Ještě bych se chtěl rozepsat o té židovské otázce, zákonu o "návratu domů" a nynější situace návratu ruských židů zpátky do Ruska. Podmínkou ovšem je, že nás tady pan Stwora neobjeví a nevyhodí z diskuze.

154956

25.02.2008 07:14

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

Teď už mi naše diskuze připadá spíše jako monolog, paní Jarmilo.
Doufám, že se vám moje reakce dostane do pošty a budete si moci
vytvořit závěr, historicko-politické analýzy v souvislostech na
dnešní politickou situaci. Musím se ještě naskok vrátit do ruské
historie předbolševického období, neboli co předcházelo "Velké
Říjnové Revoluci". Nespokojenost řadového obyvatelstva a neustálé
požadavky na ruskou aristokracii (cara Nikolaje Romanova)
dožadujících se spravedlivějších životních podmínek, jako
přerozdělení půdy a umožnění soukromého vlastnictví, přiměly cara
k zavedení rozhodovací skupiny parlamentu nazvaná "Duma".
Tímto car pozbyl - asi šest měsíců před revolucí - částečně
rozhodovací pravomoc a společnost by se zcela určitě ubírala
přirozeným vývojem k přechodu z feudálního zřízení na
kapitalistické, jako všude jinde. Carská rodina by pravděpodobně
zaujala stejnou posici, jako nyní kralovská rodina ve Velké
Británii, která plní - mimo věčného příživnictví - také ještě
diplomatické poslání.

Je tedy zřejmé, že revolucí se dosáhlo snad jen to, že si
Rothschild vyzkoušel svůj experiment "komunistické společnosti"
v praxi a kdyby jenom Rusové už tehdy tušili, co je čeká
(genocida 60 milionů lidí), tak by vypráskali "revolucionáře" ze
země ven a nenechali se agitovat pro revoluci pod záminkou
snadnějšího a spokojenějšího života pro "lepší zítřky".

Naskýtá se otázka: "Proč západní mocnosti nepřišly na pomoc Rusům
a Ukrajincům a ponechaly tuto genocidu bez povšimnutí"?
Protože byly pod kontrolou stejných lidí, kteří tuto "revoluci"
naplánovaly, zorganizovaly a financovaly. Musím podotknout, že
Ruský car se se svou rodinou připravoval na exil do Británie,
(právě tam zasahovaly jeho genetické kořeny - vzdálené pokrevní
královské příbuzenstvo), ale Rothschildovým vlivem ve vysokých
kruzích britské vlády nebyl carově rodině exil umožněn. Poprava
(chladnokrevná vražda) carovy rodiny a jejich služebnictva byla
pomsta za neumožnění Rothschildovi proniknou na ruský finanční
trh a také, jako výstraha ostatním, kdo se nepodřídí.
Lenin podepsal rozsudek vraždy nejen jako plnění příkazu, ale
také jako pomsta svého bratra Alexandra, který byl carem dříve
popraven.

Diktatura proletariátu nebyla ničím jiným, než diktatura vládnoucí
třídy a tím také - snadné ovládání společnosti. Jednou zavedený
režim Stalin použil k nastolení komunismu ve všech zemích jeho
sféry zájmů a k vytvoření obranné bariéry proti západním mocnostem.
Ideologie komunismu zaplavila východní Evropu. Dalo by se to také
nazvat, že komunismus se postavil proti jeho tvůrcům - proti
americké a britské oligarchii - proti Rothschildovu impériu.
Považuji za nutné podotknout - jelikož to má přímé souvislosti -
dynastie Rothschildů a převážná v

155112

25.02.2008 07:57

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

- pokračování -

Považuji za nutné podotknout - jelikož to má přímé souvislosti -
dynastie Rothschildů a převážná většina amerických oligarchů
jsou židé (chazaři, aškenázi). Stejně tak byli členové tajné
policie NKVD a vedoucí složky průmyslu a vlády v prvopočátcích
Sovětského svazu - v porevolučním období a to až do roku 1944.
Po válce si Stalin ponechal pouze hrstku původních soukmenovců,
mezi jinými - Lavrenti Beriu a Lazara Kaganoviče (oba židé), což
se Stalinovi stalo později osudným. Otázkou není, zdali Stalin byl
otráven a nebo nebyl, otázkou zůstává, zdali to bylo pouze
vyřizování osobních účtů (mafiánský způsob umlčení nepohodlných
svědků) a nebo na vnější příkaz, což by se rovněž dalo nazvat
stejným způsobem - zbavit se nepohodlného svědka. Už dříve jsem
se zmínil o nabídce Jacoba Schiffa na spolupráci Stalina na
spoluvytvoření jedné světové vlády. Takovýto návrh, jelikož by se
částečně prozradily i pravé důvody druhé světové války, by se z
pochopitelných důvodů nesměl dostat na veřejnost. Nastal pravý opak
a právě v tomto čase nastalo období skrytého antisemitismu,
který se později přenesl i do komunistického Československa
(vysvětlím později). Pokus o převrat (otrávení Stalina) a opětovné
nastolení nové židovské nadvlády v Sovětském svazu, vyneslo oběma
zmíněným (Beria a Kaganovič) trest smrti oběšením
(potvrzeno z oficielních dokumentů).

Pochybnosti kolují okolo smrti Klementa Gottwalda, který
"zemřel" krátce po osobní účasti na Stalinově pohřbu (březen 1953).
Údajně z důvodů chátrajícího zdraví. Ještě v průběhu Gottwaldovy
vlády byl připravován převrat Eduardem Benešem (svobodným zednářem),
Gottwaldovým odpůrcem, příznivcem a spolupracovníkem sionistů.
Pro výstrahu nechal Gottwald popravit (uvádí se) 230 lidí,
převážně židovského původu. V rozsudku byli uvedeni jako
"Trockisté". Mezi jinými Rodolf Slánský (Saltzmann) a Klementis.

Poučením z historie Ruska, kdy docházelo v průběhu devatenáctého
století k častým pogromům (popsáno v knižním vydání Alexandra
Solženicyna - 200 let pospolu), kdy se většinové obyvatelstvo
zbavovalo podvodníků a zločinců, kteří pro svoji "vyvolenost"
parazitovali na většinové části společnosti, docházelo tímto
současně ke kolektivnímu trestu všech ostatních židů a všichni
společně a bez rozdílu byli vyhnáni ze země, včetně židů
asimilovaných do společnosti a spolupodílejících se na jejím
zdravém rozvoji. Mimo známých komunistických principů se tedy
současně prosazovala skrytá ideologie. Ideologie podnícena
vypěstovaným charakterem židů, kteří se pro svoje "bohem vyvolené"
zásady (nadřazenost a předurčenost ovládat ostatní za finanční
obnos), staly snadno zneužitelným nástrojem pro prosazování
Rothschildových cílů jedné svět...

Automaticky kráceno

155115

25.02.2008 07:24

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

- pokračování -

...prosazování Rothschildových cílů jedné světové vlády. Podotýkám, ne všichni židé jsou vychováni v duchu Talmudu a ne všichni židé jsou zneužitelní pro prosazování "židovské pospolitosti". Zásadou bylo - neumožnit židům zařadit se do rozhodujících funkcí vlády, průmyslu a rozhodovat o vzdělávacích osnovách většinové společnosti - to bylo nepsaným, tichým, ale důsledně dodržovaným antisemitismem všech vládních složek východního bloku a pod kontrolou vedení Sovětů (Nikita Chruščev, Leonid Brežněv, Michail Gorbačev). Tohle by nám mohlo odpovědět na otázku:
"Proč se neobjevil v učebnicích dějepisu název Holocaust a počet
objetí koncentračních táborů byl uveden bez rozlišování rasy a
náboženství číslem 1.5 milionů"? A proč byla oslava VŘSR a učení
Marxismu-Leninismu součástí komunistické propagandy? Kdyby se uvedl pravý důvod, že to bylo způsobeno židy, jako první krok k Novému světovému řádu, tak se s jistotou dalo očekávat otevřený a snad i nebezpečný projev antisemitismu (další zločiny komunismu, ale už rukou většinového obyvatelstva).

Jsem přesvědčen, že s tímto skrytým projevem antisemitismu byly
obeznámeny pouze nejvyšší a nejspolehlivější špičky ve vládě.
Jak již víme, principy komunismusmu byly "zneužity" většinovým
obyvatelstvem (motivací výhod diktátorského režimu strany) k
budování kariéry a k vlastnímu prospěchu a současně vládnoucí
třídou ke získání výhod a pravomocí. K potlačování jakékoliv
opozice, která by ohrozila "zájmy" východu. Finanční motivace k
pracovní odpovědnosti veškerá žádná a to samozřejmě pomohlo k další nespokojenosti pracujících a k následnému (západem organizovaného) pádu komunistického režimu. Předchozí pokus se uskutečnil v roce 1968, který z obvyklé, ale přirozené paranoie strachu z americké oligarchie - imperialistických živlů - jak bylo často označováno v proslovech Dr.Gustáva Husáka, vedl k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Bohužel - nikdy nebylo neobjasněno lidem, jaký byl pravý důvod studené války a vytvoření silné východní vojenské mocnosti (včetně nukleárních základen v Československu), jako protiváha existující potenciální hrozby útoku západu.

Studená válka byla paranoia na obou stranách. Na základě
historických zkušeností byla na východě oprávněná (přesto si
myslím, že zbytečně přehnaná - především budováním nukleárních
základen na Kubě). Ze strany západu byla vyvolána a podpořena
zbrojním průmyslem a mediální propagandou k vytvoření všeobecného strachu - "hrozba přichází z východu". Zase však, pouze na podporu a zdůvodnění horečného zbrojení. Tato propaganda nabrala podobných rozměrů v současné době.

Ruská oligarchie. V době Sovětského režimu nelze v žádném
případě hovořit o oligarchii v Rusku. Ta vznikla až za ...

Automaticky kráceno

155116

25.02.2008 07:46

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

- pokračování -

Ruská oligarchie. V době Sovětského režimu nelze v žádném
případě hovořit o oligarchii v Rusku. Ta vznikla až za režimu
"vlast na prodej", zavedeného Borisem Jeltcynem. Kdo dá víc?
Privatizace průmyslu vytvořila v Rusku oligarchii především ve
vedení ropné společnosti "Jukos". Původní vlastník - Michail
Chodorkovský (židovského původu, v současné době ve vězení za
daňové podvody). Michail Freedman se prozíravě pojistil a zvolil
si za svého společníka British Petroleum - ropnou společnost
Velké Británie. Tímto si zajistil, že v případě kriminálního
postihu o firmu nepříjde. Oba byli financováni západními investory. Lev Liviev, židovského původu, vydělal obrovské peníze při pašování diamantů z Afriky (Blood Diamonds) a na internetové pornografii. V současné době investuje do nemovitostí ve Spojených státech, v Izraeli a v Rusku. To je jen nepatrný výčet. Za zmínku stojí, že ropné společnosti jsou opět ve státním vlastnictví, čili zisky jdou na posílení ruské ekonomie a zajištění životní úrovně (zdravotnictví, školství, sociální výhody), řadových občanů.

"Zákon návratu domů" - k zajištění rozpínavosti Izraele je potřeba dostatek žídů k osídlování zabraných oblastí. Nikdy nebylo snadné nalákat židy do pouštních oblastí Palestiny. Nakonec ani sionistům se tento úkol nepodařil násilnou deportací židů během druhé světové války. Proto se vytvořil tzv. "Zákon návratu domů". Ironií zůstává, že uvedená oblast byla vždycky domovem Palestinců a sefardských židů. Aškenazy židé (sionistická vláda Izraele) pocházejí z bývalé chazárie. Židé narození v různých krajinách světa, mají občanství státu, kde se narodili - tam je jejich domov. V době komunistického režimu Sovětského svazu, zákon návratu domů (jediný legální způsob
emigrace z komunistické země), umožnil židům ˇvymanění se ze spárů komunismu a vrhnout se s radostí do spárů sionistického režimu Izraele. Nechali se zlákat a naletěli. Mohl bych uvést důkladné podrobnosti - párkrát jsem dělal tlumočníka ruským i polským židům na zdejším emigračním úřadě. Židé, kteří procitli hned na letišti Ben Gurion v Jerusalému, kteří se otočili na podpadku a přiletěli do Kanady. Doposud jsme přátelé a před několika lety jsem byl pozván a zůčastnil se svatby jejich ratolesti - v době příletu do Kanady to bylo ještě nemluvně. Mám na tyto dobrosrdečné a upřímné lidi dobré vzpomínky.

Vladimír Putin si je zajisté vědom, v jakých podmínkách rusové
židovského původu žijí v Izraeli, tak jim nabídl možnost návratu
domů - tam kde se narodili, tam kde jsou skutečně doma.
Je to současně i Putinova reakce na kritiku a propagandu západu,
že Putin utiskuje občany židovského původu, žijící v Rusku. Což
je sice pravda, ale důvodem jsou oprávněné obavy posílené
vědomostmi rusk...

Automaticky kráceno

155118

25.02.2008 07:23

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -

Je to současně i Putinova reakce na kritiku a propagandu západu,
že Putin utiskuje občany židovského původu, žijící v Rusku. Což
je sice pravda, ale důvodem jsou oprávněné obavy posílené
vědomostmi ruské historie minulého století.

Musel jsem to zkrátit, ale snad to stačilo k náhledu do dnešního
politického dění z jiného zorného úhlu. Poukázání na historické
události a jaký dopad mají na dnešní politickou situaci.
Já bych to osobně nazval: Nic se nezměnilo...jenom máme mnohem
horší zbraně a nikdo se (až na pár jedinců) nedokázal poučit z
nedávné historie.

155119

26.02.2008 06:40

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

Tak by to vždycky mělo být, paní Jarmilko. Nechat si hlavu otevřenou. Nenadchnout se pro něco jenom proto, že to příjemně voní a nebo, že je to natřeno naší oblíbenou barvou. Já jsem se o politiku předtím také nikdy nijak zvlášť nezajímal. Jsem spíše technického zaměření, ale sledováním vznikajícího a narůstajícího bolševismu nejen tady v severní Americe, ale i v Evropě, začaly mi z toho vyzvánět v "kebuli" zvony na poplach. Začal jsem číst a čím více jsem četl, tím více jsem si uvědomoval, jak málo jsem toho ze světové historie a politiky věděl. Přiznám se, byl jsem ovce, ale teď čtu a ostře sleduji stále stejné hráče - Rusko, USA, Německo, Francii, Británii a Izrael a samozřejmě i ostatní země, kde se něco semele. Jméno Rothschild mi předtím nic neříkalo a nyní znám celý rodokmen jejich dynastie od prvního parazita (Amschel Meyer R., rozený Bauer v Německu 1743-1812), až po toho nejmladšího - David René de-Rothschild, narozený 1979 v Británii. Táta Viktor, strejda Evelyn, strejda v Americe Jacob. Vidíte, hlídám si je...jako bych se připravoval na státnici z politologie.

Ta "spolupráce" tajných služeb není ojedinělá a je také vysvětlitelná. Je to jejich zaměstnání. Jak jinak získat informace o protivníkovi, než se vplížit do jeho řad? Mnozí pracují pro obě strany (double agent), ale to už je považováno za zradu a za to se rozdávají provinilcům tresty smrti, pokud se nestačí odrovnat sami mezi sebou - mafiánským způsobem. Nedávno se stala vražda bývalého agenta KGB, Alexandra Litviněnka - otráven plutoniem. A tak to bylo, je a bude. Kolikrát agent přeběhl na druhou stranu a za jidášský bakšiš prodal všechno, co věděl? Na obou frontách. Vezměme si CIA. Každá americká ambasáda zaměstnává agenty CIA - ne všichni jsou špioni. Každá izraelská ambasáda zaměstnává agenty Mossadu. Ti jsou nasazeni ve všech vlivných institucích, nejen v samotné vládě Spojených statů.
Nemusíme ani pochybovat o tom, že každý diplomat za komunistického Československa byl spolupracovníkem StB. Putinovi se vytýká, že byl agentem (šéfem) KGB. Já bych tohle považoval za jeho velikou výhodu. Jak jinak nahlédnout do zákulisí té divoké hry? Putin má přehled. On zná pravidla hry a ví, co je v sázce a proto dělá to, co dělá. Nakonec o tom pojednává článek, pod kterým tady diskutujeme. Byl to Putin, kdo po pádu komunismu otevřel v roce 1991 archivy KGB a nechal svět nahlédnout do skutečné historie obou světových válek a záležitosti okolo Holocaustu. Putin nechal přepsat učebnice dějepisu, aby převychoval ovce ovlivněny komunistickým režimem. Nová mladá generace Rusů, mohou být na něho hrdí a také ne něho
hrdí jsou. Právě tím přepisováním dějin, nastal určitý zádrhel. A to je právě ta židovská otázka. Putin "opomněl" připomenout genocidu v Katyňským lese (20 tisíc zavražděných Poláků, převážně inteligence a vysoc...

Automaticky kráceno

155151

26.02.2008 05:59

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

- pokračování -

Putin "opomněl" připomenout genocidu v Katyňským lese (20 tisíc zavražděných Poláků, převážně inteligence a vysocí armádní důstojníci). Tuhle genocidu přišili během Norimberského soudního představení Němcům. Důstojníci SS se při mučení (kopáním do genitálií) ke všemu přiznali. Kdyby Putin poukázal na skutečné vrahy, (agenty NKVD - všechno židi, převážně chazaři), tak mohou vzniknout pádné obavy z dalších útoků na židy. A to je zase ta ožehavá (zničení ohněm) židovská otázka.

Paní Jarmilo, líbí se mi vaše příspěvky a také oceňuji vaši snahu něco vytvořit (přímou demokracii) pro změnu k lepšímu, proto nelituji čas strávený naší plodnou diskusí.
Zase někdy naslyšenou.

155152

27.02.2008 05:05

Televizní hlasatelka vyhozena za dvě slova údajně symbolizující nacistické Německo

RE: práce skutečně osvobozuje....

Mirda 24.?.?.?

>Jinak je ale jasné, že Hitler žádné dálnice nestavěl.
---
To se jenom tak říká...Ani já si nedovedu představit Hitlera, jak sedí v buldozéru a hýbe pákama. Za totality nebylo žádným tajemstvím, že Hitler nechal postavit části dálnice Praha-Brno.

155217

27.02.2008 05:37

Televizní hlasatelka vyhozena za dvě slova údajně symbolizující nacistické Německo

RE: To jsou mi novinky, Vodníku.

Mirda 24.?.?.?

>Některé zeleniny, např. zelí, kapusta, růžičková kapusta, cibule, fazole, hrách, čočka aj. ve spojení s čerstvým chlebem způsobí plynatost i bez aplikace pervitinu.
---
Kantor se pozná i podle výživy...Tedy na základě znalostí, které potraviny vynechat, aby nestál u katedry sám, jako kůl v plotě.
Arkane, je to zajímavý poznatek o té plynatosti vůdce...velmi zajímavý. Konečně jsi mi pomohl vyřešit moje věčné dilema, které mám při sledování historických dokumentárních filmů. Nemyslím trapné komedie Hollywoodu v produkci S.Spielberga, ale autentické záběry, kdy je možno pozorovat skutečné osoby a skutečné události. Nikdy mi nebylo jasné, proč Hitler cestoval všude v otevřeném Mercedesu? Všimni si představitele vlád dnešních dnů. Neprůstřelná vesta, neprůstřelné sklo, opancéřovaný vůz, agenti tajné služby se slunečními brýlemi rozestoupeni okolo. Jako by se něčeho báli? A teď si vem Hitlera - otevřený vůz. Že mne to nenapdlo dříve...byly to přeci ty jeho větry.

155223

>...vetry pry vypoustime i take proto, ze u jidla dychame...
---
Neskutečné. Rád bych doplnil. Veškeré složitější biologické oranismy jsou zázrak přírody, lidský organismus nevyjímaje. Zažívací proces je v podstatě továrna na chemicko-biologický rozklad látek. V žaludku se potrava rozmělní žlučí a posune se dále do střev ke zpracování. Ve střevech máme statisíce mikroorganismů - užitečné (i škodlivé) bakterie. Tihle naši nesmírně důležití pomocníčci se pustí do rozkladu jídla na živiny (vitaminy), minerály, vlákniny a oddělený odpad postupuje dále do tlustého střeva k vyloučení. Právě při tomto bakteriálním rozkladu vznikají plyny. Můžeme to tedy klidně svést na ty bakterie. Přísloví: "Kdo krká a prdí, zdraví si tvrdí" není až tak docela pravdivé. Nadměrná plynatost může zapříčinit, že nás vyvedou předčasně z biografu a nebo vykopnou z přeplněného autobusu. Což samozřejmě vede k depresi a tím se to naše pravidlo automaticky popírá.

Co se týče Arkanových historických vědomostí (nevědomostí), to lze nazvat propagandou vlastního přesvědčení. Bublina iluzí některých jedinců jim vytváří zdánlivý pocit bezpečí, jistot a spokojenosti a běda tomu, kdo začne kolem té jejich bubliny obcházet se špendlíkem v ruce.

155226

27.02.2008 06:51

Televizní hlasatelka vyhozena za dvě slova údajně symbolizující nacistické Německo

RE: Komentář k poslednímu článku v rubrice

Mirda 24.?.?.?

Jsem rád, že jste zpátky na Zvědavci a že jste vpořádku, pane google. Myslel jsem si, že jste se dostal do patálií vyslovením vlastního názoru. Sleduji na internetu situaci v Německu již delší dobu a skutečně mne to znepokojuje. Kdy si německý národ pořádně vykartáčuje kožichy, vyklepou koberce, vyluxují ty štěnice a konečně se postaví zpříma? Něco jako jarní úklid. To vám tam asi zase musí řádit hrstka nějakých náboženských extrémistických fanatiků? Jinak si to nedovedu představit.

155227

>...asi snad jako jediný z diskutujících jsem viděl skandální talk Johannes B. Kerner - skandální proto, že se jednalo o pokus veřejně mediálně popravit Evu Herman způsobem, který volal do nebes.
---
Takže jsme dva. Viděl jsem uvedený video záznam krátce poté, co k té morální vraždě Evy Herman došlo. Je to neuvěřitelné a smutné.
Vy tam asi žijetem tak zajistě víte, že tohle nejsou ojedinělé případy.
Učitel policejních kadetů byl vyhozen ze zaměstnání jenom proto, že se rozhodl nepodniknout se studenty zájezd do Osvětimi, jelikož třída byla pozadu s osnovou studia a závěrečné zkoušky byly přednější než příběhy Holocaustu (TM). A takových případů je mnohem více. Naštěstí, že se soudce umoudřil a propustil z vězení advokátku Zundela - paní Sylvii Stolz.
Připomíná mi to bolševismus v komunistickém Československu...s tím rozdílem, že tento bolševismus má navíc nádech fašismu a je prosazován jinými lidmi.

155230

27.02.2008 07:18

Televizní hlasatelka vyhozena za dvě slova údajně symbolizující nacistické Německo

RE: Zavřít World of Disney

Mirda 24.?.?.?

Ani ne tak podezření, ale jako malíř se mohl Hitler pochlubit docela slušnými díly a rozsáhlou sbírkou. Mám to někde uschované a sněhurka a trpaslíci jsou nepopíratelně od Dolfíka. Jak jsem již napsal: Nepopíratelně!

155231

28.02.2008 07:50

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

Paní Jarmilo, kolikrát mne napadlo, jak by to bylo senzační, takhle se někdy dát dokupy (pár "utvrzelých spiklenců" ze Zvědavce) a zajít si společně v Praze na oběd. Máme všichni hodně společného a nakonec - my dva jsme vrstevníci. Až si naplánuji dovolenou, tak se rozhodně ozvu. Přestože jsem už doma deset let nebyl (naposledy v r.1998), tak to letos nevýjde. Snad příští rok?

Zbývá ještě pár nezodpovězených otázek o tom Rothschildovi. Už ani nevím, co jsem dříve napsal a nerad se opakuji. Tak alespoň krátce. Tak, jako existuje závislost na nikotinu, alkoholu a návykových drogách, stejně tak existuje návyk na hazardní hry a závislost (chamtivost) po penězích. Tohle se přímou úměrou zvyšuje: "čím víc - tím více zapotřebí". Duševní choroba, která se dá léčit jedině psychiatrem. Skutečně. Říká se, že prachy kazí charakter člověka, ale hodně peněz ho zničí. Rothschildovi přeskočilo v hlavě a aby se majetek zachoval v rodině, tak se ti všichni psychopati (parazité) rozmnožují navzájem v rodině (16 případů sňátků strýc s neteří) a v úzkém okruhu známých. Takhle se degenerují a psychiský stav se jim ještě více zhoršuje. Pravděpodobně si tohle uvědomili, neboť v poslední době se pravnuci žení už mimo rodinný kruh. Svědomí je u nich neznámý pojem a ani peníze pro ně už nemají žádnou hodnotu. Jde jim především o moc na planetě, tak jak to naplánoval ten první Amschel Meyer Rothschild. Všichni další - z pokolení na pokolení - si předávají rodinnou štafetu. A to, že dynastie Rothschildů jede tvrdě za svým cílem můžemem pozorovat všude okolo sebe a nyní již ve světovém měřítku. Izraeli se jinak také říká - Rothschildland (Rothschildova země).

Tak jako máme tady na Zvědavci sdružení, tak oni si založili klub - Illumináti (nosiči světla). Adam Veishaupt, zakladatel iluminátů a Rothschildův přítel, ztotožnil Lucifera, jako nosiče světla (světlonoše) a tak se vyznavačství ďábla stalo jejich náboženstvím. Symbolika satana je integrovaná do všech jejich architektonických "skvostů". Jako příklad mohu uvést budovu Nejvyššího soudu v Jerusalému (nedávno postavenou), která údajně bude sloužit jako budova parlamentu, jakmile se Jerusalém stane hlavním městem světa. Je až pozoruhodné, jak obrovský vliv mělo Rothschildovo impérium na architekturu nově vznikajících měst v Kanadě a ve Spojených státech (původně kolonie Britského impéria). Když se člověk pozorně porozhlédne a ví, na co se soustředit, tak nelze přehlédnout stopy ďáblova kopyta. Ulice v centru Washingtonu jsou ve tvaru pentagramu (Davidova hvězda - izraelský znak). Budova Pentagonu (ministerstvo války) rovněž. Byl jsem se podívát tady u nás, do budovy parlamentu (provinční vlády) a samozřejmě - všude pentagram. Mramorová podlaha a skleněná vykládaná stropní kopule - všechno ve znamení ďábla. Proto jehovisté tvrdí, že vlády js...

Automaticky kráceno

155315

28.02.2008 07:49

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -

Proto jehovisté tvrdí, že vlády jsou řízeny ďáblem. A mají pravdu! Snad jsem dostatečně vysvětlil, proč nám tady na té naší Zemičce řádí zlo a kdo za tím vězí?

155316

29.02.2008 05:19

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Mirda 24.?.?.?

Každopádně "zneužiji" pozvání a ozvu se.
Ano, máte pravdu, paní Jarmilo...Nathan Rothschild se oběsil na ručníku v hotelu ve Francii. Příhoda byla ututlána, stejně jako veškeré dění lumpáren klanu Rothschildů. Tohle je jeden z jejich desatero přikázání.: "zůstat vždy v pozadí". Jednat pomocí agentů a dokud neexistovala internet, tak to byly ty "Tajné síly v pozadí".

S tím lidským štěstím je to přesně tak, jak jste to popsala. Ne všichni miliardáři, ale většina z nich jsou pouze bohatí chudáci. Štěstí najdeme rozdáváním a způsobováním radosti druhým.
Pomáháním ostatním, kteří to potřebují a právě tohle nás činí šťastnými. Radost z úspěchů naších ratolestí je ta pravá podstata a naplnění našeho života a tohle těm na vrcholu té pyramidy chybí. Pro ně se měří zásluhy napáchaným zlem.

Sdělovací prostředky, včetně TV Nova a převážná většina zdejších - tady v severní Americe - si nezaslouží název "sdělovací prostředky". Je to pouze špinavá propaganda.
Těšilo mne prohodit si s Vámi "pár" slov, paní Jarmilo a zase brzy naslyšenou v dalších diskusích.

155395

29.02.2008 07:16

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Zde je ten odkaz na zaostalý,

Mirda 24.?.?.?

Nádherná země, nádherné a moderní město a přívětivě vyhlížející lidé...zatím nezkažené západní demokracií. Žádné stopy obézní Ameriky a žluté arčíky McDonalda. Jediný průser mají v tom, že Irán má bohaté naleziště ropy. Dokonce větší, než Irák. Navíc hraničí s kaspickou ropnou pánví a do Ruska coby kamenem dohodil.
Takže označíme Irán osou zla a nazveme ho nezbedným státem. A pokud bude trucovat a nevyprázdní dobrovolně svoje kapsy, tak jim tu americkou demokracii už nějak vnutíme.

155408

29.02.2008 08:14

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: OT - Miss Izrael

Mirda 24.?.?.?

>Finove a Madari taky vypadaji jinak.
---
Kdysi jeden společný kmen - Hunové. Maďarština a finština má společné jazykové prvky, podobně jako čeština a polština.
Hunové se z části vydali na severovýchod a stali se členy chazarské říše (král Kaghan). Některé zdroje uvádějí, že padli do zajetí turecko-mongolským hordám a byli použiti jako otroci.
Později se odtrhli a většina z nich postoupila dále na sever, kde se usadili na území dnešního Finska.

155409

29.02.2008 08:03

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: eretz

Mirda 24.?.?.?

Mám dojem, že se Paroubek zapomněl zeptat a vyžádat si doložku k cestovnímu pasu? Pan Šimon Klein si Paroubka po příjezdu zajisté zavolá na kobereček.
Nevím, kde se v těch lidech, co-v-sobotu-nikdy-nepracují (však jistě víte, koho mám na mysli), bere tolik nenávisti? Proč to nezkusit z jiné stránky?

„Co je to násilí“? Podle definice - násilí vzniká, když “člověk chce, aby ostatní dělali to, co říká on,
a vyvíjí na ně různé tlaky, aby tak učinili“. Násilí není jen fyzické, ale také ekonomické, rasové, sexuální, náboženské, morální a psychické. Násilí nikdy nevyřeší problémy do hloubky a vždy přitahuje další násilí. Nenásilný přístup staví pevné základy do budoucna“. Nenásilí je něco velmi aktivního, ne jen pouhé „být hodný“.
---
Vybráno z témat seminářů "Aktivní nenásilí". Další seminář se připravuje na den 8. března 2008 a bude se konat v kulturním sále Hlavního nádraží v Praze. Pánové z Eretz.cz jsou srdečně vítáni (osobně vřele doporučuji) a usilujme společně, aby se vlna nenásilí šířila do celého světa. Už je načase.
Zdroj:http://www.nenasili.cz/cs/638_lednovy-seminar-na-t...

155411

29.02.2008 08:22

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: eretz

Mirda 24.?.?.?

Paní Ajo, - uvažuji selským rozumem - asi bychom prorazili s křišťálovým broušeným sklem, plzeňské pivo a vozy Škoda...
Import ze Sýrie...nevím, snad asi sýry?

155413

29.02.2008 08:19

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Paní Jarmilo, když tak čtu ty vaše příspěvky,

Mirda 24.?.?.?

Arkane, odhalování konspirace není konspirace sama o sobě.
Tobě se to však těžko vysvětluje. Ty v tom nevidíš žádný rozdíl a také - už sis vytvořil vlastní názor a myslíš si, že se od dětství vůbec nic nezměnilo.

155414

01.03.2008 16:02

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Ale, Mirdo, přece nechceš věřit, že žiji v nějakém informačním

Mirda 24.?.?.?

Petře, právě proto, že Tě znám, proto žasnu nad některými tvými názory. Ptáš se: "are we on the same page?". V uvedém příkladě s Dr.Julínkem - samozřejmě, ale to je něco naprosto jiného. Všiml jsem si, že se názorově většinou ztotožňuješ s názorem "velkého bratra", což zase naopak já považuji za to skutečné spiknutí, kde se my dva názorově rozcházíme.

Petře, musíš si uvědomit, že když o něčem nevíš, tak to stále ještě neznamená, že to neexistuje. Naopak...klobouk dolů, ke tvým všeobecným historickým a většinou rozsáhlým znalostem. Oba dva žijeme ve stejném společenském útvaru a vím, jakou propagandou nás tady v Kanadě krmí. Současně si také uvědomuji, že tomu mnozí podlehnou a uvěří. Takže nevyčítám a snažím se usměrnit.

Nabízím Ti takový malý kvíz "squeeze" k rozšíření obzorů. Podotýkám - gůglování je povoleno. Otázka zní:

"Kdo je Ron Paul?"
a)- astronaut raketoplánu Atlantis, jehož hlavním vědeckým posláním při letu bylo: studovat pohyb a soudržnost vlastního hlenu a vlastního spermatu v beztížném prostředí.
b)- rock star a nezodpovědný otec dítěte Pamely Anderson.
c)- prezidentský kandidát, který jako jediný poukazuje ve své kampani na největší podvod dvacátého století - založení Federal Reserve Bank.
d)- prezidentský kandidát, který vytváří různé teorie spiknutí, jenom proto, aby na sebe upozornil.
e)- nevím a vůbec mne to nezajímá.

P.S. Předem děkuji za odpověď.

155523

01.03.2008 18:10

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

Mirda 24.?.?.?

Zajímavé a poučné. Děkuji za kvalitní příspěvek.

155527

02.03.2008 00:41

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: eretz

Mirda 24.?.?.?

Také jsem si malinko zagůgloval - selský rozum zklamal - sýry jsem tam nenašel. Sýrie však rozvíjí vzájemný obchod s Evropskou Unií, především pro získání "know-how" pro vlastní rozvoj. Prohlédl jsem si stránky Chamber of Commerce a některé z nich jsou v jakémsi divném jazyku, takže mi to připadá, že asi skutečně něco tají?. Ale stále je lepší obchodovat než válčit - si myslím.
Česká republika, mimo ty korálky z Jablonce, vyváží především pracovní sílu. Škoda. Právě pracovní síla by se měla prodávat v hotových výrobcích na export. Zavání to levárnou. Asi jako ve Spojených státech a tady v Kanadě - všechno "Made in China". Kvalita se stává druhořadá a vodítkem je cena. Globalizace nás jednou připraví o chléb a hry.

155533

02.03.2008 03:21

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: PS

Mirda 24.?.?.?

Tohle mi nějak nesedí:
>...podívejte se, jak se v Praze vyvíjí situace po pádu zdi. Jen se otevřela vrátka, už se sem nahrnula spusta amiků...
---
Máte sice pravdu, ale tímto si odporujete:
>...takhle to bylo vždycky.
---
Nechci tady ospravedlňovat diktátorský režim v bývalém komunistickém Československu, ale s odstupem času a sledováním situace, jak se nyní vyvíjí, musím konstatovat, že ta pomyslná železná opona "splnila" svůj účel. I samotní židé...přestože tam byli, jsou a budou, tak v době totality jim nebyla umožněna ta jejich příslovečná "tvořivost". Henry Ford, když se zabýval "židovskou otázkou", tak se pokusil o jistý experiment - rozhodl se asimilovat židy do společnosti. Hned v počátcích rozběhu výroby automobilů v jeho továrně (1906), podpořil emigraci židů a zapojil je do výrobního procesu.
Nepovedlo se mu to. Ne proto, že by nebyli schopni pracovat, ale nebyli schopni pracovat v kolektivu jiných lidí (nežidů). Nedokáží se asimilovat a mají tendence využívat/zneužívat ostatní. Židé narozeni v getech mohou existovat pouze mezi svými - narozenými v getech. Podotýkám, že geto neznamená oplocený tábor, ale vyhraněná část města - volnost pohybu, možnosti vzdělání, obchodování atd.
Pojednání o tomto "experimentu" bylo zveřejněno v časopise "Dearborn Independent", publikovaný společně s Charlesem Lidberghem. To jenom naokraj - abych zdůraznil - že židé se liší těmito povahovými vlastostmi. Stejně tak dopodrobna popsáno v knize "200 let pospolu" od Alexandra Solženicyna.

Co nedokázal Ford, povedlo se komunistům. I když osobně nesouhlasím s metodou "Stalin-přikázal-Gottwald-vykonal", která byla použita pro výstrahu ostatním.

155534

02.03.2008 02:52

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: PS

Mirda 24.?.?.?

Charles Lindbergh - vypadlo mi tam písmenko "n".

155535

02.03.2008 05:34

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Topol v Kanadě

Mirda 24.?.?.?

Všiml jsem si zajímavého úkazu. "Ti-co-pracují-hubou" vyvinuli zvláštní schopnosti "vyklouznutí",
nebo také schopnosti "přežití" a téměř nikdy přímo neodpoví na kladené otázky. Pokud nátlak přetrvává, tak rychlým pohledem na hodinky oznámí, že čas vypršel a odpochodují do ústraní (oáza klidu).
Pane Stwora, dejte vědět, jak to dopadlo?

Včera večer jsem se zúčastnil historicko-politické přednášky na téma "Pražské jaro - 1968". Přednášející - Judr.Jiří Pehe, bývalý politický poradce prez.Havla, ředitel New York University v Praze - byla o něm zmínka tady na Zvědavci v článku "16 let bratrstva". Pokračuji v popisu na pozvánce. Judr.Jiří Pehe emigroval v roce 1981 a usídlil se ve Spojených státech amerických, kde v roce 1985 ukončil studia na Škole mezinárodních vztahů na Kolumbijské universitě v New Yorku. Od roku 1985 do roku 1988 byl ředitelem Východoevropských studií ve Freedom House v New Yorku.

Přednáška byla sponzorována zdejší univerzitou - oddělení pro německá a slovanská studia. Pozastavil jsem se nad názvem: Škola mezinárodních vztahů? Jistě nemusím podotýkat, že absolventi této školy, jsou nasazeni jako agenti úřadu - Council on Foreign Relations (Rada pro mezinárodní vztahy) k formování a ztvárnění vlády vybrané země v prosazování americko-izraelských zájmů. Věděl jsem tedy, co asi uslyším, ale stále jsem doufal, že nastane příležitost "otázek a odpovědí". Auditorium bylo ze dvou třetin zaplněno - zhruba 60-70 lidí. Po skončení přednášky, kde jsem se dozvěděl, že sametová revoluce definitivně "odzvonila" konec komunismu, který se rozpadl zevnitř, jsem okamžitě vznesl dotaz: "Shlédnul jsem dokumentární film, kde Zbigniew Brzezinski dopodrobna popisuje rozklad komunistických režimů v Evropě za účasti CIA a s její finanční pomocí. Můžete mi k tomu něco říct, pane Pehe?". Na teorie spiknutí nevěřím, rázně odpověděl. Po několika dalších (3) nepodstatných dotazech jsem zpozoroval, že se uvaděčka chystá přistoupit k mikrofonu a ukončit diskuzi. Měl jsem připraveno ještě několik dotazů a tak jsem rychle a s dovolením vznesl ten poslední: "Jaké je vaše stanovisko k připravované výstavbě US radaru?". Odpověď: Asi 75-80 procent lidí je proti a ve Spojených státech se příštím rokem bude měnit vláda. Je docela pravděpodobné, že z výstavby radaru sejde. Poté pan Pehe odstoupil od mikrofonu a uvaděčka poděkovala všem za účast. Na dotaz "jeho stanoviska" mi tedy obratně neodpověděl a přednáška byla ukončena.

155536

02.03.2008 07:49

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: ZAVADNE ODKAZY

Mirda 24.?.?.?

A všichni ti nájemní vrazi jsou placeni americkými daňovými poplatníky 3-5 miliard dolarů ročně a poplatky + armádní výzbroj z Německa za holou-kost. Oddělení sběru informací je roztroušeno především po celých Spojených státech. Nejen přímo v administrativě Bílého domu, ale v mnoha jiných - neziskových (???) organizacích. Seznam, kam si Mossad nastrkal svoje agenty by byl nekonečný a dokonce i těžko uvěřitelný. Kdo by očekával, že právní organizace na pomoc chudině - skrývající se pod názvem - Southern Poverty Law Centre, je v podstatě sionistická agentura napojena na tajné služby Mossad.

155537

Paní Ajo, jenže takových "autorů" je až dvacet tisíc.
Tohle přiznal ředitel muzea holé-kosti v Jeruzalemu Yad Vashem: "Máme tady na dvacet tisíc registrovaných příběhů a většina z nich jsou fikce - hoax - vymyšlené. Jsou to příběhy lidí, kteří jsou na sebe hrdí, že se mohou stát součásti historie". Sám jsem překvapen, že tohle oznámil, ale žádnou čistku si neudělal. Nechal podvod pronikat světem. Tohle se vypráví malým dětem a mladým studentům v Německu, ve Velké Británii, ve Francii a ve Spojených státech. Zajistě i jinde. Pokud učitel odmítne vystavit své žáky traumatům druhé světové války - ať již vymyšlené, nebo pravdivé - ztrácí zaměstnání. Kdy už se svět konečně probudí?

155538

03.03.2008 05:08

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: PS

Mirda 24.?.?.?

Víte pane devadesátko, ono to je stejné, jako v té přírodě.
Když si zahradník nepohlídá to svoje políčko, tak se mu zaplevelí. A když to nechá ležet ladem několik roků, tak už jedině plevel zničit ohněm. Spálit to všechno a začít znovu.
---
>...když má některá země tu výhodu i nevýhodu, že leží na křižovatce cest, tak se tu holt kříží i cesty a osudy lidí...
---
Jemi to jasné a naprosto souhlasím. Teď si ještě představte, kdyby se v České republice objevila bohatá naleziště ropy?

155586

03.03.2008 06:04

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Topol v Kanadě

Mirda 24.?.?.?

Paní Jarmilo, já jsem něco takového očekával, ale přesto jsem doufal, že čas na otázky/odpovědi bude vymezen do vyčerpání otázek? Chtěl jsem ho uvést do rozpaků a možná i ztrapnit. Nic nového jsem se nedozvěděl, ale skutečně jsem se těšil na ty otázky a odpovědi. On je jako kouzelník, který předvede divákům své nejlepší kousky a pak se hluboce ukloní a zapakuje krám. Chtěl jsem se zeptat mimo jiné také na tu "New York University of Prague". Kdo mu tohleto koryto asi vydlabal? Další plánovaný dotaz: "humanitární bombardování". Jsem přesvědčen, že to byl Pehe, kdo na tohle navedl Havla. Vždyť on byl Havlův politický poradce. Chtěl jsem se zeptat, proč to Havlovi nerozmluvil a upřeně mu hledět do očí. Jsem to ale prevít...že paní Jarmilo?
Pehe a Švejnar jsou pacholci a zrádci českého lidu. Oni neemigrovali. Oni byli posláni na stranická studia "Jak zručně a snadně překabátit". Osobně věřím, že nastane jednou národní obrození a že si tu naši historii ještě jednou zopakujeme, včetně té defenestrace.

155588

03.03.2008 07:01

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Topol v Kanadě

Mirda 24.?.?.?

Muchomůrko, docela mne mrzí, že jsem si uvedený pořad nenahrál na video. Bylo to v televizi v roce 2005, krátce po úmrtí papeže a pravděpodobně na kanálu "historie". Vystupoval tam Brzezinski, jako hlavní průvodce pořadu a vystřídali se tam očití svědci, jako Lech Walenza, generál Jaruzelski a další. Záznam se prolínal autentickými záběry různých událostí. Bylo prokazatelně vidět, že Zbigniew Brzezinski se vychloubá, jak se jim to podařilo. Návštěvy u papeže s předáváním materiálů (satelitní snímky CIA), papežovy proslovy k Polákům v době hnutí Solidárnošč, kde papež doslova říká: "Vždyť toto je vaše země...vemte si, co vám patří". Domnívám se, že uvedený film byl natožen dříve, ale čekalo se s jeho uvolněním až po úmrtí papeže. Hodně si z uvedeného filmu pamatuji a jsem přesvědčen, že je založen na pravdě.

155589

04.03.2008 06:34

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Topol v Kanadě

Mirda 24.?.?.?

Internet přišla příliš pozdě. Takhle vědět v 89-tým to, co víme dnes, tak se žádné zvonění klíčkami nekoná. Volání: "Havel na hrad" by si nikdo neopovážil ani zašeptat. A potom by nebylo "Nebudeme jako oni" a komunističtí parazité by měli zajištěn trvalý pobyt v Jáchymově. Karty by se skutečně otočily. Privatizace by zajistila dostatek korunek do státní pokladny, aby zdravotnictví mohlo být nadále pro všechny zdarma a důchodci by si mohli spokojeně užívat stáří. Hlavně cestovat, aby se jim klouby procvičily. Já vím, to je všechno - kdyby?...kdyby? Kolik tak asi dnes živíme parazitů?
Paní Jarmilo, coromoro o poschodí níže zanechal zajímavý odkaz.
Bilderberg Group - satanášovo doupě! Kdych to minulý pátek věděl, tak bych s ním vyběhl - s těmi Pehovými spikleneckými teoriemi. Je tam u nich, darebák, pečený vařený.

155657

04.03.2008 06:42

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: PS

Mirda 24.?.?.?

Vodníku, vy se díváte jenom na jednu polovinu šachovnice.
Začátek této divoké a krvavé hry se datuje do druhé poloviny 18-tého století. První pokus byla francouzská revoluce (1784-1793, Maxmillián Robespiére, pokud si doře pamatuji), pak ta bolševická v Rusku r.1917, současně první světová válka a následně ta druhá. Všechno v režii (financováno - samozřejmě na dluh) a pod taktovkou jedněch lidí. Všechno s cílem nastolení jedné světové vlády.
Nejen z té naší zemičky, ale z celé východní Evropy byla vytvořena zóna - ochranná bariéra mezi dvěma světovými a vojenskými mocnostmi. Tehdy jsme to byli my, kdo byl považován západem za "nezbedné státy".

155658

05.03.2008 08:00

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Topol v Kanadě

Mirda 24.?.?.?

>Co se týče pana Peheho, tak ani nemusím vědět, že je členem nějaké Bilderberg Group. Mně stačí to, jak píše a hned si o něm udělám svůj obrázek. Stejně jako třeba o politologovi Bohumilu Doležalovi, který je údajný disident, ale píše tak, jak si mocní přejí.
---
Když známe okolnosti, tak si dokážeme udělat alespoň představu, proč to dělá a jak může být nebezpečný? Grázla Peheho jsem neznal, ale právě díky informacím o jeho minulosti a členství v satanášově doupěti (služebníci ďábla), tak si ho mohu zařadit hnedle do jiné kategorie: parazitující prospěchář, manipulátor prosazující americko-izraelské zájmy, zrádce českého národa a jelikož tohle všechno vede k jedné světové vládě - tak i zrádce lidské společnosti. Tolik titulů a vše za jidášský groš.
Doležala neznám...nemohu posoudit a nechci případně křivdit duševně nemocným lidem.
---
Můžeme to tedy shrnout asi takto - grázlové s námi manipulovali a ještě větší grázlové s námi manipulují nadále. Měl jsem vztek na komunisty - proto jsem odešel - ale teď mám na ně vztek ještě větší. Paradoxem zůstává, že právě komunisti (Gustáv Husák), nás o těch nynějších grázlech varovali a dokázali to oddálit o celých šedesát let (1948-2008). Jistě si pamatujete Husákovy proslovy:
"musíme se chránit před imperialistickými živly"!
Já jsem si tehdy myslel, že hovoří o nás, o občanech...o mě osobně, jelikož jsem se za takového živla sám považoval - svou nenávistí k diktátorskému režimu. Jednou vám někdo zalže, tak už mu nikdy nevěříte. Měli nám objasnit pravidla hry a ne si vytvořit z komunismu diktátorský režim a dogma k budování kariéry - proto ten vztek! S odstupem času a sledováním nastávajícího vývoje, si člověk začíná uvědomovat, že jsme se nedostali z bláta do louže, ale že nás to bláto začíná už pomalu stahovat dolů - do hlubin.

155757

05.03.2008 08:11

Gaza v agonii

RE: Prestat musi Palestinci

Mirda 24.?.?.?

Pane Sašo, ten pán to dělá jako zaměstnání. On prostě musí. Má to v pracovní náplni. Čím více bodů, tím větší prémie. Holt, každý se musíme nějak živit.
Rok 1948 se stal pro Izrael výročím oslav ilegálního založení státu bez hranic. Pro Palestince je to počátek trvalé okupace a soustavné genocidy. Už na tomto základě jsou porušeny podmínky Balfourské deklarace a tudíž stát Izrael se tímto stává nelegální.

155761

06.03.2008 07:42

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

Třetí Putinův volební termín...

Mirda 24.?.?.?

Jak jinak zajistit pokračování dobře započaté práce, když to ústava nepovoluje? Putin neodchází do ústraní a nebo do kanceláře o poschodí níže. Dlouhodobý a důvěryhodný Putinův přítel, Medvědev, přebírá funkci hlavy státu a Putin - ve funkci "krku" - bude tu hlavu nadále ovládat. Je více než pravděpodobné, že se po dalším volebním období jejich role vymění.
---
Pro ty z vás, kdo se raději bude mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem:
YouTube - Bushovy žvásty- překlad výměny názorů.
Bush: "Hovořím o mojí snaze prosadit demokracii a zásadní změny
v různých částech světa, jako například v Iráku, kde je svoboda náboženství, svoboda tisku...a řekl jsem mu (Putinovi), že většina Američanů doufají, že Rusko udělá to samé. Samozřejmě, plně chápu, že to bude ruský styl demokracie".
Putin odpovídá: "Abych byl upřímný, my bychom rozhodně nechtěli
stejný druh demokracie, jaký je v Iráku."
Bush: "Jenom počkej a uvidíš...v Iráku nastane změna.
---
Koho jsem doposud nepřesvědčil:
Sexy Vladimír Putin

Best of V.Putin
Bush v Bratislavě

155819

06.03.2008 09:13

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Jistě si mnozí z vás pamatují na tragickou událost, kdy 12. srpna 2000 došlo k výbuchu nukleárního reaktoru a možná i nukleárních náloží na ponorce Kursk? Tohle byla oficáielní verze
oznámena ve světových médiích. Případně tady. A nebo chronologie (odspodu nahoru).
Ponorka Kursk se pohybovala v Barentském moři (severní výběžek Norska) a prováděla běžná vojenská cvičení. Kde se objeví "Rus", musí čenichat "Rambo". Americké námořnictvo vyslalo na výzvědy hned dvě ponorky "USS Echelon" a "USS Memphis". Při horlivém pátrání po ruské ponorce došlo k nehodě, kdy Echelon narazil v podmořských hlubinách do ponorky Kursk. Mezinárodní ostuda se musela za každou cenu ututlat a tak zpanikařený "Rambo" Memphis vystřelil ve směru na Kursk torpédo a poslal poškozenou ponorku na mořské dno, do 150-ti metrové hloubky. Echelon se rovněž poškozený - ale stále ještě schopný plavby - stačil "odšourat" do nejbližšího přístavu. Seismografy zaznamenaly v uvedené oblasti výbuch a nastalo pátrání po zmizelé ponorce. Na palubě bylo 118 námořníků, ale Rusko přesto odmítlo nabízenou pomoc, což bylo zdůvodněno v médiích, jako obětování lidských životů z důvodů utajení vojenských technologií. Přísně tajné jednání na nejvyšší úrovni postavilo Putina před rozhodnutí - udržet vše v tajnosti a Rusku bude odpuštěn veškerý dluh Mezinárodního finančního fondu.
Až 26. října začaly vyprošťovací práce, kdy ponorka byla vyzvednuta na povrch a potvrdily se hrůzné obavy, že ne všichni námořníci při "výbuchu" zahynuli. Odhaduje se, že pomalá smrt - pro nedostatek kyslíku - mohla nastat až tři dny po nárazu. Rodiny pozůstalých dostaly od státu finanční odškodnění (uvádí se - 35tisíc dolarů na hlavu) a oficiální verze tragédie, stále ještě zůstává "ta oficiální".

155826

07.03.2008 07:00

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

>Tohle je hodně divoká verze.
---
Také mi to takhle připadalo, ale jakmile si člověk udělá vlastní průzkum a věnuje tomu dostatek času, přestane to vypadat až tak divoké. Vidím, že jsem narazil na odborníka, ale nakonec i Einstein (nebo jeho dva kolegové) se sekl ve své teorii relativity. Nukleární výbuch na palubě byla předhozena šťavnatá kýta davům v mainstream médiích. Vždyť jsem to tam napsal shora. Prohlédněte si video v prvním odkazu ještě jednou. Možná jste něco přehlédl? Jsou tam dva záběry na "díru" po torpédu - okroužkované a nelze to přehlédnout (kdo hledá najde). Proláklina směrem dovnitř, čili nikoliv výbuch, ale projektil proniknuvší zvenčí. Kurks byl po srážce pravděpodobně schopen plavby, proto ho "Rambo" dodělal s úmyslem zahladit stopy.
Kolega 217 v příspěvku dole mi připomněl jisté podrobnosti a současně musím dát za pravdu i vám, pane Wilonix. Echelon je naprosto stejná verze jako Toledo, proto došlo k záměně. Srážkou poničená ponorka byla odstavena v přístavu, přikryta plachtou a střežena armádní policií MP 24/7. Pořízené snímky tvarem a délkou mylně poukázaly na Echelon. Proto tahle verze byla na Internetu v roce 2000 původně uvedena. Omlouvám se za mylnou informaci - nebylo to úmyslně. Hodně si pamatuji, ale na druhou stranu se mi stane, že si ani nevzpomenu, co bylo včera na večeři.

155882

07.03.2008 06:33

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Můj příspěvek jsem napsal více-méně proto, že jsem v článku narazil (a nejen v tomto) na obdivuhodně rychlé splacení dluhů MMF. Nerad se Putinovi pletu do jeho diplomatických tahů a přestože mu hodně fandím, nemyslím si, že to bylo dobré rozhodnutí? Pokud je sebemenší naděje na záchranu lidského života (v tomto případě tři námořníci, ale to se nevědělo. Mohlo to být i více jak polovina posádky), tak nějaká tajná jednání se strýčkem samem (ďáblova smlouva) je druhořadá. Zachránit a potom vyjednávat. Ověřit to nedokážu za jeden večer. Pri brouzdání po netu narazím na odkazy v odkazech a zase další odkazy a když se mi informace navzájem podpoří, tak je beru za bernou minci a ukládám do paměti. Ale zase - člověk nikdy neví. Proto si to raději prodiskutuji s kamarády na Zvědavci. Více hlav, více rozumu.

155883

07.03.2008 07:29

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Ještě jsem si na něco vzpomněl. Kolega v práci je záložák v kanadské armádě. Voják tělem i duší. Odhodlaný "vlastenec" a je ochoten bojovat proti teroristům ve dne v noci. Tady tomu říkají "služba" vlasti. Já si ho někdy tak trochu dobírám. Naťukl jsem se na to uvedené video (díry po torpédu) a ptám se ho: "co myslíš, jsou to díry po torpédu?" On na to: "Co jiného by to mohlo být. O tom nepochybuj?" Když jsem mu řekl, že to je ruský Kursk, tak najednou změnil a začal vysvětlovat, že si to Rusové udělali sami (něco jako 9/11 v Americe, o čemž se už on se mnou odmítá bavit [chechtot] [chechtot] [chechtot] ) a že to byla provokace Rusů k rozpoutání třetí světové války. To jsem už zase zíral já, osobně! Z nějakého důvodu ti "zdejší" nemají Rusy v oblibě. Propaganda dělá divy a ovce nemají rády ohrádku otevřenou. Co kdyby náhodou přišel zlý vlk?

155886

08.03.2008 16:33

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

René, napsal jsem: zachránit a potom vyjednávat. Nikoliv útok na americké ponorky. Tohle navrhoval ruský admirál a odešel od válu. Tohle by asi skutečně vyvolalo tu třetí světovou válku a nikdo by ani nevěděl, jak a proč se to semlelo a světová media by samozřejmě začala ukazovat prstem na Rusko.

156043

08.03.2008 17:15

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

>To jen co jedna paní povídala…
---
Ta paní mi řekla to samé [mrknutí jedním okem] ...
Čína byla zapojena do hry, ale nějak mi to nedávalo smysl, proto jsem se o tom nezmiňoval. Nicméně, je to výhodná strategie pro ruského medvěda a čínského draka - ruku v ruce proti americkému orlu v zajetí izraelského jedovatého hada.
Včera jsem věnoval několik hodin hledáním informací (International Monetary Fund - Russian Account), abych uvedl důkaz o rychlém vyrovnání ruského dluhu - 22 miliard dolarů, ale zřejmě si budeme muset ještě nějaký čas počkat na "odtajnění"?
Takže to považujme opět jako - "jedna paní povídala". [mrknutí jedním okem]

156047

Paní Ajo, jak jinak si zajistit popularitu fanoušků, než naskočit na zvedající se vlnu anti-amerikanismu. Lidi to potěší, když slavná hvězda Marion Cotillard obhajuje většinový názor.
Přestože se Sarkozy nedávno objímal a ocucával s Bushem, tak se Francie vyjádřila s nesouhlasem k irácké válce.

Další důvod, proč to vyšlo na veřejnost až nyní? Intimní přítel Marion je herec a režisér Guillaume Canet. Oddaný sionista. Je tedy pravděpodobné, že Marion ukazuje na spoluviníka, jenom proto, aby odpoutala pozornost od skutečného viníka. A tím jsme se dostali opět k prvnímu bodu.
Více tady.

156073

09.03.2008 05:26

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Už jsem si myslel, že mi tady nikdo nebude věřit a tak tedy díky za podporu. Četl jsem o tom několik článků a viděl jsem dokumentární video, ale už před několika lety. Dokonce tam i zmiňovali ten MMF, ale člověk nikdy neví? Nemohu ani posoudit, jakou formou se půjčují peníze mezi jednotlivými státy a pokud to zprostředkuje MMF, tak jsme se oba sešli v jednom bodě.

156090

09.03.2008 06:40

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Vodníku, Echelon je nesmysl, ale to už tady bylo dříve objasněno. Podle definice "Echelon" je:
a) vojenský útvar, kdy pochoduje řada vojáků v jedné lajně.
b) štít z ocelových plátů poskládaný ve formě rybích šupin (navršených postupně jeden na druhý), sloužící k odrazu útočných střel. Docela vhodný název pro ponorku, nemyslíš? Některé z prvních informací byly pouhé spekulace. Stejně jako je uvedeno v tom posledním odkaze - sebezničení Kursku. Tedy výbuch na palubě. Článek vyšel 27. srpna 2000, krátce po nehodě a opět to byly pouhé spekulace. V mém původním příspěvku je odkaz (video) s fotografií ponorky po nehodě. Všimni si toho otvoru po torpédu. Tohle potvrzuje tu skutečnou verzi na YouTube ve tvém odkazu.

156091

09.03.2008 06:59

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Semeráde nebuďte na mne pes. Už mě tady seřvalo více lidí a vy si zkrátka musíte přisypat soli do mé krvácející rány. Nijak jste se ale neuvedl. Připadá mi to, že jste vůbec nečetl zdejší diskuzi a jenom sem naplácáte nesouvisející odkazy. Tohle si povídejte vnoučatům.

156094

09.03.2008 07:26

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: Pristani na mesici....

Mirda 24.?.?.?

>Víte co je na snímku podivné?
---
Já se o to pokusím. Strejda Pagáč (v bílé kombinéze) přeorává svoje bramborové políčko v Arizoně. Na noční obloze ani hvězdička a vířivý "vzduch" nadzvedává brambory vysoko nad zem.
Ale pan TS zajistě i pro tento úkaz najde vysvětlení?
On sice nesouhlasí s establišmentem (jak tvrdí), ale do morku kosti bude všechno nevysvětlitelné obhajovat. Ať už jde o NIST v případě objasnění 9/11 (měl jsem s ním o tom dříve diskuzi) a nebo produkci NASA-Hollywood. Příjemnější je poslouchat pohádky, než vzdorovat tvrdé realitě života. Pro některé lidi je to takhle jednodušší.

156096

Pietroo, zajímavá úvaha a dokonce podložena vědeckým rozborem, ale není v tom numerologie. 911 je číslo tísňového volání v USA a v Kanadě. Je to spíše myšleno, že lidé si budou podvědomě spojovat tragickou událost se záchranou. Záchranou občanů jejich vládou. Bush vyhlásil válku proti teroristům. Bush neudělá nic, co by nebylo pro dobro Američanů a jejich vlády. Bush nezapomene při jeho proslovech připomenout: "ale nemějte strach, my, vaše vláda vás ochráníme". "My ty teroristy vykouříme z jejich jeskyní". "My se nedáme". "Oni se zdokonalují, ale my také". "Oni nemají rádi naše svobody a prosperitu, ale na to si nenecháme sahat". "NEBOJTE SE, NEBOJTE SE, NEBOJTE SE"!
V případě nebezpečí číslo 911 podvědomě navodí pocit důvěry k vládě. Tohle je dlouho používaná a účinná strategie ovládání lidu strachem.

156097

09.03.2008 18:09

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: Pristani na mesici....

Mirda 24.?.?.?

>Mirda: Pohadky? Mne pripada jako vetsi pohadka, ze nasi notoricky neschopni vladcove by byli schopni dobre provest a v tajnosti dlouhodobe udrzet rozsahlou konspiraci zahrnujici mnoho lidi.
---
Dobře provést? To se vám povedlo, pane TS. Zbabrali to, proto tolik nekonečných otázek. Proto tolik dobře zaplacených podvodníků (zločinců) na potvrzení té "pravdivé" verze. A vy se jich zastáváte. Nejlepší metoda - jak si zajistit mlčenlivost - je pohrozit ztrátou zaměstnání. Tohle je účinné, dokud člověk nedosáhne důchodového věku, proto má mafie mnohem účinější způsoby. Kolik lidí bylo zavražděno (autonehodou), když se pokusili vyšetřovat vraždu J.F.Kennedyho?

156119

09.03.2008 23:25

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

>Na vas nesmysl jsem reagoval prvni, ale nez byl uvolnen ozvali se dalsi.
---
Budiž ti to zůstane poučením do života. Více čti a méně se projevuj. Takhle se zbytečně ztrapňuješ. Než jsi naťukal jedním prstíkem ten svůj příspěvek, ozvali se mezitím druzí, kteří v podstatě potvrdili verzi z mého prvního příspěvku. Jediný "překlep" nastal v záměně názvu ponorky.

>Vnoucata jeste nemam...
---
Tak to vykládej třeba babičce. Moje chyba...mohlo mě napadnout, že ty tvoje infantibilní projevy nebudou výplodem dospělého člověka. Semeráde, udělejme spolu dohodu. Nereagujme navzájem na sebe. Ty si ušetříš nervy a já drahocený čas. Nikam to nevede!

156145

10.03.2008 01:14

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: Pristani na mesici....

Mirda 24.?.?.?

>...ale pořád mi nikdo neodpověděl na základní otázku ,proč Rusáci nespustili kolem tohoto údajného podvodu pořádný frmol už tehdy...
---
Opodstatněná otázka. Sám nevím, ale zkusme si zapolemizovat.
Astronautika jako věda byla v té době ještě v plínkách. Major Gagarin obletěl ve Sputniku orbit, do kterého se dostanou bez potíží proudová letadla dnešních dnů. Tehdy to byl technologický úspěch. První člověk ve vesmíru! Ale to byla pouze otázka vystřelit družici na oběžnou dráhu, obletět zeměkouli a s padákem přistát v moři. Jak složitý manévr v té době asi muselo být - vystřelit raketu na Měsíc, přistát, zatancovat si před kamerou, posbírat pár šutrů, zapíchnout do země americkou vlajku, pořídit dalších pár fotografií, oznámit lidem na Zemi: "Malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro celé lidstvo". Ne až tak neuskutečnitelné, ale...jak to potom všechno přepravit i s astronauty zpět na Zemi? Takový kousek je neopakovatelný i s dnešní technologií. Pouhé podezření nestačí a není důkazem. Proto to mlčení.
Abych byl upřímný - tak nebýt Internetu - tak tomu věřím doposud a ani bych o tom moc nepřemýšlel.

156151

10.03.2008 02:16

Gaza v agonii

RE: Prestat musi Palestinci?

Mirda 24.?.?.?

Mimo diskuzi, ale velmi důležité upozornění.
Docela by mne zajímalo, co dělá v tyto dny moderátor? Takovéto výpady - co zde Semerád provozuje - jsou nejen proti pravidlům diskuze na Zvědavci, ale na hraně zákona. Napadání účastníků diskuze, fašistické a nacistické projevy, schvalování genocidy. Tohle není svoboda projevu, ale extrémní projevy nenávisti.
Doporučoval bych všem účastníkům diskuze nereagovat na Semerádovy provokace.

156153

10.03.2008 04:51

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: Pristani na mesici....

Mirda 24.?.?.?

> Odstartovat z Mesice je podstatne jednodussi, nez odstartovat ze Zeme...
---
To je mi celkem jasné, ale když už je to se současnou technologií brnkačka, proč to nezopakovat? Důvodů využití Měsíce pro rozvoj vědy a především astronautiky by se jistě našlo hodně. Už jenom další dalekohled a vidíme zřetelně a dále do vesmírného prostoru.
Víte proč vznikají ty "spiklenecké teorie", pane TS? Lidi nejsou blbci, tedy většina z nás a neberte to
jako útok na vaši osobu (asi máte důvod obhajovat to, co obhajujete?). Uvedu příklad - něco se semele. Média nám to předloží a vládní činitelé objasní. Po nějakém čase od události se začnou objevovat důkazy v přímém rozporu toho, co nám bylo doposud prezentováno. Kontraverzních důkazů přibývá a vláda si zvolí vyšetřovací komisi. Komise potvrdí původní verzi prezentovanou vládou a v médiích. Teď si trochu rejpnu - a pan TS nám tady v diskuzi potvrdí oficielní verzi - "vědecky" podloženou - jako nezpochybnitelnou skutečnost. Nechci se vám znovu hrabat ve svědomí, ale pouze poukazuji, proč se tak děje. Proč se nám lže, proč se něco zatajuje a proč to oficielní zdůvodnění má tolik trhlin? Proč se jisté události z historie prohlásí za přísně tajné a založi se do archivu na padesát let? Pokusím se odpovědět. Hrstka psychopatů finančním podvodem ovládá vlády jiných zemí a postupně přebírá vládu nad světem. Jejich vysněný cíl - Nový světový řád. Já vím, zní to bláznivě, ale co chcete od bláznů očekávat? Snad nám tohle postaví do zřetelnější perspektivy následující větu vašeho příspěvku:

>...Za cenu jedne blbe valky v Iraku by se Project Apollo dal opakovat dvaadvacetkrat...
---
Často fantazíruji, jak by to asi vypadalo, kdyby si lidé mohli vládnout sami. Taková skutečná demokracie. Spravedlivější svět a žádné spiklenecké teorie by neexistovaly - nebylo by důvodu. Ale jak jsem již napsal - jsou to pouze moje fantazie. [pláč] [smích]

156159

10.03.2008 05:53

Gaza v agonii

RE: Palestinci

Mirda 24.?.?.?

>Viděl jsem v televizi jak lidi v Palestíně vyšli do ulic to oslavovat. Nepřišlo mi to nějak nahrané. Za pár dnů se Arafat za to omluvil.
---
I já jsem to viděl a měl jsem z toho smíšené pocity. Ty děti byly asi tak šest až deset let staré. Co asi ví desetileté děcko o politice? Děti se neradují jen tak z tragédie a rozveselení na ulici. Někdo je musel povzbudit, aby se radovaly. Samozřejmě...později se objevily informace, že to byla mediální propaganda. Záběry palestinských dětí z jiného roku a při oslavě se rozdávalo cukroví.
Arafat se za nic neomluvil a ani nemusel.

156162

11.03.2008 06:03

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

René, přiznám se bez mučení...
Do událostí 9/11 2001 jsem byl taková poslušná ovečka. Informace prezentované v médiích jsem považoval za "zprávy ze světa".
Moc dobře si pamatuji, když byla v médiích oznámena tragická nehoda ruské ponorky Kursk, kdy se poukazovalo na to, že Rusáci odmítli nabízenou pomoc z důvodů utajení vojenských technologií. Média rovněž upozorňovala, že je veliká pravděpodobnost, že posádka - alespoň z části - nehodu přežila a že jsou uvězněni v ponorce na mořském dně. Na mne takové informace pokaždé hodně zapůsobí. Sám se myšlenkově promítnu do situace oběti a bylo mi líto těch námořníků. Proto jsem nemohl pochopit, proč ten "zatracený" Putin odmítá pomoc? Co je důležitější - život nebo kvéry? Až později se člověk dozví, že to bylo zcela určitě nejhorší období Putinovy politické kariéry. Ono se totiž jednalo o rozpoutání a nebo nerozpoutání třetí světové války a zaručeně by se hodila vina na Rusko. Proto to zdržení.
Nechtěl bych být v jeho kůži.

156239

11.03.2008 07:41

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

Mirda 24.?.?.?

>...samotna globalizace neni nic spatneho, je to jen vyvoj, ktery prichazi a zastavit nelze...
---
Svatá prostoto sladké nevědomosti!
Bolševismus, komunismus, fašismus, sionismus a globalismus jsou Rothschildovi parchanti, neboli pětihlavý drak satanášova hnízda. Jak vidím, tak vy už se dokonce i těšíte.

156243

11.03.2008 07:34

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

Mirda 24.?.?.?

Tady jsem se seknul - globalismus. Vhodnější by bylo - globalizace.

156246

12.03.2008 05:08

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Nebudu hrát mrtvého brouka a jěště odpovím. Pro mne je přesvědčující ta díra ve trupu ponorky. Ze zdrojů, které jsem četl/viděl, Putin údajně dodržuje dohodu mlčenlivosti i přes nátlak pozůstalých, kteří právě na tento nezpochybnitelný důkaz poukazují (na tu díru) a dožadují se odpovědi. Putin si tímto nadělal hodně nepřátel a tady nemyslím jenom mistra Semeráda.
Další převědčující důkaz by mohlo být to urychlené vyrovnání dluhu Ruska s USA. A tohle byl právě ten důvod, proč jsem tuto událost předložil na zdejší diskusi. Strávil jsem jeden celý večer hledáním důkazů na odkazech MMF. Dozvěděl jsem se hodně zajímavých věcí, ale o vyrovnání dluhu ani ťuk. Zřejmě si budeme muset počkat dalších padesát(?) let na odtajnění. [velký smích]

156338

12.03.2008 05:28

Afghánská mise spěje k nezdaru

RE: Amerika kritizuje evropské státy...

Mirda 24.?.?.?

Výsledek je, že 54 procent Kanaďanů jsou proti válce. Smlouva pomáhat Američanům se sklizní máku byla do roku 2009, ale lobby (ti-co-vám-peníze-ukradnou a potom je formou úplatku vrátí) dosáhla neuvěřitelné. Steven Harper - Bushův pudlík - prodloužil závazek do roku 2011.
V lednu 2009 se budou předávat klíče od Bílého domu. Proto ten původní termín smlouvy, ale je vidět, že pudlíček Harper se rád nechá podrbat za ušima i od jiného páníčka, kde to má i s pamlskem.

156340

12.03.2008 06:23

Afghánská mise spěje k nezdaru

RE: Amerika kritizuje evropské státy...

Mirda 24.?.?.?

Tleskám. Chtěl bych jenom dodat, že za plánovaný ropovod napříč Afganistánem dostal Taliban 42 miliard dolarů, ale ta "drzost" - oni požadovali větší částku! Navíc - v roce 1999 se jim podařilo kompletně zastavit produkci máku a to už strýček SAM nevydržel. Proto ta věčná a "vděčná" válka proti "teroristům".

Za černé zlato se neplatí jenom petrodolary, ale především krví. Každá válka navíc zajišťuje spolehlivý odbyt vojenské výzbroje a s tím spojené tučné zisky do kapes zbrojařů. V roce 1979 byla rozpoutána rusko-americká válka na území Afganistánu jenom proto, že oblast kaspické pánve je považována za největší světové naleziště ropy a Rusové se z nějakého důvodu jaksi nehodlají podělit. Deset let a sto tisíc zabitých vojáků - byla bilance této války na straně Sovětů. Statistika neuvádí čísla protivníka - Amerikou (CIA) vycvičená a bohatě vyzbrojená Al-Kaida.

156341

13.03.2008 05:46

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Můj osobní rekord, co se týče průzkumu mořského dna, je dva metry pod hladinou v potápěčských brýlích a s vyfukovací trubicí. Nemohu tedy tvrdit, že jsem expert na ponorky a informace čerpám s dostupných materiálů - především na internetu a z dokumentárních filmů. Připouštím alternativní názory odborníků, pokud vnáší do případu určitou logiku, ale musím vás zklamat, pane Wilonix, tímto jste mne nepřesvědčil:

>Díra vznikla působením tlaku vody na poškozený plášt (poškozený vnitřním výbuchem v torpédové komoře. Díky výbuchu došlo k proražení torpédové komory a tak následné zhroucení vnějšího pláště vedlo k zatopení několika přepážek současně.

Ať už na to přišli kapitáni ve výslužbě a nebo jste to vyčetl z knihy: "Nukleární ponorky", tak mi stále zůstává záhadou, proč to zhroucení vnějšího pláště ponorky vytvořilo pravidelný otvor, který mi až nápadně připomíná projektil proniknuvší zvenčí, čili - torpédo. Nehody při vojenském cvičení jsou poměrně běžná věc. Proč tedy tolik tajností? Jak jsem již napsal...budeme si muset počkat dalších padesát let na vyřešení této záhady.

156420

13.03.2008 06:48

Afghánská mise spěje k nezdaru

RE: Amerika kritizuje evropské státy...

Mirda 24.?.?.?

Nikdo mne tady neopravuje a snad ani nečte, tak si to musím opravit sám.

>...v roce 1999 se jim podařilo kompletně zastavit produkci máku...

Není to sice to, co jsem hledal, ale tento graf postačí. Produkce opiátů za období vlády Talibanu a po útoku US armády (2001):

Vložený obrázek

Tady je víc o válce (1979-1989), kdy Jimmy Carter a jeho poradce Zbigniew Brzezinski nalákali Sověty do Afganistánu.
A nebo tady.

156421

14.03.2008 04:30

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

Já bych navrhoval odložit naše soukromé vyšetřování v kauze Kursk na neurčito. Nevylučuji ani verzi samovznětu torpéda (nekontrolovatelná řetězová reakce) na palubě ponorky, přestože jste zatím jediný, který na tohle poukázal. A jak se říká: "na každém šprochu, pravdy trochu", tak si nechme tohle téma otevřené a doufejme, že snad někdy v budoucnu nebudou důvody, aby se nám pravda nadále zatajovala. Nejvíce je mi líto těch 118 zabitých námořníků a nadosmrti truchlících pozůstalých.

P.S. Pane Wilonix, diskusi s inteligentními lidmi považuji pokaždé za rozšíření vlastních obzorů, proto děkuji za snahu a trpělivost.

156490

14.03.2008 05:45

Pozorování umírajícího dolaru

Admirál William Fallon

Mirda 24.?.?.?

Bush prohlásil, že admirál William Fallon je nespolehlivý ve vedení armády na Středním východě, tak musí být rezignován.
Dne 11. března 2008 ministr obrany Robert Gates oznámil, že důvod rezignace adm.Fallona je jeho odmítavý postoj k americkým plánům, co se týče napadení Iránu. Rezignoval tedy, nebo byl rezignován? V čem je nespolehlivý admirál William Fallon?
(klikni na obrázek)
Vložený obrázek

Admirál Fallon rozpoznal brzy pravidla hry a uvědomil si, že válka v Iráku není bezdůvodné sektární vyřizování účtů a nebo - jak tvrdí média - občanská válka, ale že to má mnohem hlubší pozadí. Komu asi vyhovuje vyvražďování irácké inteligence, iráckých policistů, odpalování dálkově ovládaných sofistikovaných náloží na tržištích a tím masové vyvražďování jak Shiítů, tak i Sunitů - civilistů, především žen a dětí?
Kdo má z toho výhody?

Admirál Fallon je jeden z mála, kteří nenahrávají neokoncům ve Washingtonu a v Izraeli. Adm.Fallon má totiž to pravé lidské svědomí a proto musel odejít.

156492

16.03.2008 05:33

Afghánská mise spěje k nezdaru

RE: Ja jsem myslel, ze podle zdejsich diskusnich pravidel

Mirda 24.?.?.?

Jakou roli v tom hrajete Kurte?

>Ohledne zdroju pro heroin na US trhu jiste pochopite, ze z duvodu me bezpecnosti, se budete muset spokojit s mym slovem...

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]
Vy se z toho vysekáte, Kurte (Kubyku). Vám ta makovice myslí.
Jinak existuje program ochrany svědků - změna identity atd. Udělejte dohodu s FBI, dále není co řešit. Stojí to za úvahu!
Dále píšete:

>...mozna vam uniklo, ze v Afg. se angazuje NATO.
>...nebo kdyz mu jednotky NATO nici sklizen...

Kurte (Kubyku), vám toho asi uniklo mnohem více? NATO je jenom zástěrka. Ozbrojené složky "NATO" se posílají až tehdy, když se situace nezvládne a začne téci hodně krve. Potom se odvede pozornost a hodí se odpovědnost na někoho jiného. V tomto případě to zůstává na triku NATO. Už jsem vám to jednou polopatě napsal, ale shrňme si to ještě jednou. Al-Kaidu do toho netahejme - ta neexistuje. Pokusím se vysvětlit, jak to začalo a kdo se v Afganistánu tahá o ty makovice?

Vláda Talibánu - původně americká koalice - se rozhodla k navrácení k islámu a odmítla spolupráci prosazovat americký styl demokracie, výstavbu ropovodu a zastavila úspěšně produkci máku (graf to jasně znázorňuje). Pod záminkou boje proti teroristům Američané vyhnali Taliban, nastolila se loutková vláda Hamira Karzaie a začala se kultivovat maková pole. Jenže ouha. Objevili se místní drogoví baroni a začali se přetahovat o makovice. BTW - bratr starosty města Kábulu H.Karzaie byl šéfem pašeráků zmíněných baronů, proto byl chycen, usvědčen a souzen. Rozsudek neznám. Jednou za čas se napalmem pálí neúrodná políčka (s nízkým výnosem) - což je příležitost pro mediální reportéry, aby se svět seznámil s úspěchy z bojiště a o likvidaci makové úrody.

Řešení? Navrhoval bych legalizaci návykových drog, jak tomu bylo před rokem 1914 a CIA si bude muset zajistit příjmy z jiných (poctivých) zdrojů.

156616

16.03.2008 06:07

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Admirál William Fallon

Mirda 24.?.?.?

Je to špatné, René, a tohle není ojedinělý případ. Stejný osud postihl generála Peter Pace (asi před rokem). Pracoval jako vojenský poradce Bílého domu. Peter Pace je inteligentní, sympatický člověk (rovný nos, široký úsměv) a především pevného charakteru. Při setkání s novináři prohodil, že voják musí plnit rozkazy, i když jsou nemorální a nelegální. Novinář se zeptal:
"O jaké armádě zde hovoříme"? Generál Pace odpověděl: "O té naší - americké". Za to byl vyhozen ze zaměstnání. Na zprávách to uvedli, jako rezignace. Pravděpodobně přeřazen do jiné funkce, neboť jsem ho nedávno viděl v televizi v pořadě o sebevraždách v armádě a on (v uniformě) prováděl seminář o psychologii vojáka a jak rozpoznat depresi a s tím spojené sklony k sebevraždě.
Jak můžeme pozorovat, tak trest ztráty zaměstnání se neuplatňuje pouze v médiích na neloajálních reportérech, ale všude jinde ve vlivných funkcích. Když si někdo pustí - jak se říká - hubu na špacír, tak mu končí kariéra. Je to špatné...velmi špatné.
Ale...stále ještě platí přírodní zákony akce-reakce. Ani židé nejsou imunní. Jednou zklamal důvěru veřejnosti - musí od válu. Hypokratický guvernér - už rezignoval - státu New York Eliot Spitzer si to rozdal za čtyři a půl tisíce dolarů na hotelu s prostitutkou. Klient číslo 9 a nebylo to poprvé. Trapná situace, především pro jeho manželku a tři dcery. Při oznámení jeho rezignace, jeden z reportérů zvolal na jeho manželku, která stála na tiskovce po boku nevěrníka - "Silda, dáš mu kopačky"?
I Larry Flynt se objevil v televizi se záludným úsměvem a oznámil do kamery: "It's pay-back time" (nastalo vyřizování účtů) a já to tady ještě jednou a nahlas zopakuji:
Nastalo vyřizování účtů (!)

156618

17.03.2008 03:57

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Admirál William Fallon

Mirda 24.?.?.?

>Jinymi slovy, ta propaganda je takova, ze oni tomu vsemu opravdu veri!
---
Docela si myslím, že i admirál Fallon věřil tomu, co dělá. Asi víte, že armáda vychovává zelené mozky? Myslím skutečně zelené.
Člověk potom ztrácí soudnost a dotek s realitou. Čeho je moc, toho je příliš a tak oddaný admirál - po zjištění skutečnosti - procitnul a zničeho nic se mu ozvalo svědomí. To si zase já hodnotím. Nebo také dělal dlouhé roky práci - sice slušně placenou - ale která ho nebavila. Teď si před důchodem konečně s chutí odplivl. Kolik lidí znáte vy osobně, co se jim nelíbí v zaměstnání a chodí tam jenom kvůli výplatě? Vodník 007 to dole v příspěvku vystihl, tak si to přečtěte.

156654

17.03.2008 04:07

Pozorování umírajícího dolaru

Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

Přirozený vývoj společnosti nemůže existovat, když je svět ovládán hrstkou psychopatů. Psychopatů na špici pyramidy
bankovního kartelu, kde ředitelé všech dvanácti poboček
Federální rezervní banky jsou dosazováni (nikoliv voleni)
a jména držena v přísné tajnosti. "Konkurence je hřích",
prohlásil John David Rockefeller...a to nejen v
bankovnictví, ale i v průmyslu, který je rovněž sestaven
na pyramidovém principu ovládání společnosti. Zde hovořím
o nadnárodních korporacích, které jsou s kartelem
mezinárodního bankovnictví úzce spjaty - něco jako dvě
křídla jednoho dravce. Důkazem, že J.D.Rockefeller
neuznával přirozenou konkurenci může posloužit sledování
tehdejší rozpínavosti jeho firmy - Standard Oil
Corporation, kdy za vytvoření tohoto ropného monopolu byl
Rockefeller dokonce odsouzen vládou Spojených států.
Vyhověl požadavkům soudního rozsudku a svou firmu rozdělil
na dvě filiálky, kde "zdravou" konkurenci ovládal jeho
bratr William Rockefeller.
Vraťme se však k té vyšší pyramidě - k pyramidě bankovního
kartelu.

V listopadu roku 1913 vyšel v novinách "The New York Times"
článek: "Nedostatky našeho finančního systému a řešení k
jeho nápravě". Autor článku - Paul Warburg. Německý bankéř,
který na žadost svého přítele Rothschilda, vytvořil studii
soukromého bankovnictví Spojených států, principiálně
stejnou, která byla již zavedena v té době v Německu a ve
Velké Británii. Paul Warburg - velice chytrá hlava, ale
génius všeho zla, byl architektem Federální rezervní banky.
Jeho článek v N.Y.Times byla návnada pro společnost a
Rothschildův finanční kartel se pomocí záludného podvodu -
úplatků a vydírání, podařilo protiústavně schválit
kongresem dne 23. prosince 1913, kdy - pro nastávájící
vánoční svátky - bylo na zasedání jenom pár zaprodanců,
včetně tehdejšího prezidenta Woodrow Wilsona. Jaké asi
bylo řešení nápravy finančního systému, které navrhoval
v článku Paul Warburg? Měna podložena zlatým/stříbrným
standartem (později změněno mnoha dodatky - jinak by zákon
soukromého bankovnictví neprošel), minimální/žadná inflace
a zamezení ekonomické deprese a bankovního krachu, což
bylo uměle vytvořeno již v minulosti stejnými lidmi, jako
ukázka nebezpečí finančních institucí pod kontrolou vlády.
Zavedením finančního kartelu se nejen uvedená nebezpečí
nepodařilo odvrátit, ale byla uměle vytvářena ve prospěch
stejných lidí, kteří se zavázali tomu zabránit.
"Dejte mi pod kontrolu vydávání peněz a nezáleží na tom,
jaká vláda je u moci", prohlásil Nathan Rothschild
a po několika generacích své dynastie se mu to nakonec
podařilo.

-pokračování -

156655

17.03.2008 04:32

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

- pokračování 1.-

Psychopati, kteří se již po několik generací snaží ovládnout
tento svět a nastolit jednu světovou vládu postupují
houževnatě za svým cílem. Nejprve to byl komunismus. Nejenže
se neprosadil, ale dokonce se postavil proti svým vlastním
tvůrcům. Spadla železná opona a zamezila vnějšímu zasahování
do semknutého společenství východního bloku, ovládaného
Sovětským svazem. Imperialistické živly - jak nazval západní
mocnosti Gustáv Husák - neměly šanci a židovský element byl
vyloučen z vlivných míst. Důkaz, že komunismus, jako forma
společnosti byl vytvořen k jejímu ovládnutí a následnému
nastolení jedné světové vlády, můžeme rozpoznat v dopise,
jehož doslovné znění bylo zveřejněno v La Revue de Paris,
dne 1. června 1928 na straně 54.
Baruch Levy, po přečtení komunistického manifestu, píše
svému bratrovi - Karlu Marxovi (vlastním jménem -
Mordechai Levy) a s nadšením vyjádřuje své pocity:

"Židé jsou bohem pověřeni vládnout tomuto světu zničením
jinych ras a zřízením jedné světové republiky, kde pouze židé
budou mít výhodu vlastního občanství. V tomto novém světovém
řádu děti Izraele vytvoří vládce, aniž by čelily jakékoliv
opozici. Vlády všech zemí se rozloží a padnou do židovských
rukou. Až teprve tehdy budou mít židovští vládci možnost
zrušit soukromá vlastnictví a využít nerostná bohatství světa
jenom pro sebe. Až teprve tehdy bude slib Talmudu splněn".

Přepsáno z anglického originálu, který je k nalezení na
internetu...přepis je zkrácen. Tady bych rád upozornil na
zmínku v dopise o zrušení soukromého vlastnictví, což byl
životní styl komunistické společnosti a nadále se udržuje
v Izraeli v komunitách nazvaných - Kibutz.

Fašismus - další forma společenského útvaru, který přivedl
svět do vyprovokované druhé světové války s cílem vytvoření
jedné světovlády. Doposud není historiky jednoznačně
prokázáno, kdy Hitler plnil příkazy svých finančních sponzorů
a kdy se řídil svým vlastním svědomím a nebo příkazy jiných
a rozhodoval v rozporu s naplánovanou strategií války.
Nechci tohle téma nadále rozvádět - jak jsem již napsal -
samotní historikové se doposud neshodli.

Sionismus - zakladatel Theodor Herzl, maďarský žid (1866-1907)
- politické hnutí vytvořené k založení státu Izrael.
Sionistické vlády Izraele se od samotných prvopočátků
řídí principy Talmudu, což - jak možno pozorovat - se
negativně odráží na veškerém světovém dění již od založení
Izraele. Sionismus je nástrojem a hybnou pákou k vytvoření
nového světového řádu.

Globalizace - stále ještě mnohými chápaná forma jako
"přirozený vývoj" společnosti.

- pokračování -

156656

17.03.2008 04:30

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

- pokračování 2.-

Globalizace - stále ještě mnohými chápaná forma jako
"přirozený vývoj" společnosti. Dlouhodobě propagovaná a
dlouhodobě vypracovávaná forma vytvořena k ovládnutí
společnosti v globálním měřítku. Působení a účinky
globalizace můžeme pozorovat na pádu amerického dolaru,
na přesunu výroby nadnárodních společností do jiných zemí a
s tím spojena ztráta pracovních příležitostí na domácím
(americkém) trhu, na bankovním podvodu s trhy nemovitostí,
na neustálém zvyšování ceny ropných produktů a s tím spojené
zvyšování cen zásobování. Odborníci - ekonomové vyjádřují
obavy, že nastávající krize předčí tu globální z roku 1929.

Stále si ještě někdo myslí, že je tohle přirozený vývoj
lidské společnosti? A to byl pouze nepatrný výčet následků.
Setrvejte se mnou ještě pár minut a dozvíte se i důvody.
Pokud se někomu bude zdát, že tohle snad není ani možné...
že to musí být plán nějakého šílence, tak se názorově
shodujeme. Co jinak můžeme očekávat od šílenců a chamtivců
bankovních a průmyslových kartelů - psychopatů a u většiny z nich,
vyznavačů ďábla - kterým nezáleží na osudech jiných lidí?
"Dejte nám práci a hry a nechte nás napokoji a klidně si
parazitujte dál" - jistě si mnozí z vás pomyslí.
Jenomže - podle "nich" jsme se již přemnožili a tomu
se musí zabránit! Peníze pro ně už dávno nehrají žádnou
roli, jde jim především o moc. O moc na zeměkouli, tak jak
to prohlásil David Rockefeller na zasedání skupiny
Bilderberg v roce 1991:
"Vláda nadnárodních intelektuálních elit a světových bankéřů
má své přednosti proti národnostnímu samoprosazování, které
se rozvíjelo v minulých stoletích"!


Tohle by tedy byl důvod té záhadné a tajuplné globalizace.
Silný a schopný národ se tak snadno nevzdá svého výsostného
a suveréního postavení. Pouze se slabými a apatickými lidmi,
kteří už rezignovali a vzdali se posledních nadějí, lze
snadno manipulovat. Jakmile se Amerika přitlačí na svá
kolena a nebo ještě lépe - položí na lopatky, kdy lidé budou
strádat a bojovat o přežití a když je hlad přinutí k
násilnostem, potom si každý oddechne a bude vděčný za
jakoukoliv pomoc. S nadšením budou Američané vítat armádu
v modrých přílbách a s bílými písmeny UN (United Nations),
jejíž ozbrojené složky přinesou do ulic a domovů opět zákon
a pořádek. Až tehdy Američané (a potažmo celý svět) příjmou
s nadšením novou formu společenského zřízení...
Nový světový řád!

- pokračování -

156657

17.03.2008 04:09

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -

Osobně doufám a věřím, že se jim to nepodaří, přestože
vyvíjející se situace nasvědčuje o pravém opaku. Doposud
se to nepovedlo. Ovládnout svět nebude tak snadné. Je nás
totiž hodně - už jsme se jako lidstvo přemnožili. A jsou
tady i jiné státy a jiná společenství, která se tak snadno
nevzdají. Stále ještě přetrvává a vzdoruje to nezbedné dítko
nazvané komunismus, jako např. na Kubě a ve Venezuele.
Islámské země si zamknuly své dvéře proti pronikání
globalizace a západních "demokracií". V neposlední řadě a v
pravou chvíli vytvořili Rusové protiváhu mocenských sil.
Celosvětově začíná vznikat hnutí pravdy a tak společně
doufejme, že se už ten svět konečně probudí. Každý z vás se
zúčastněte tohoto hnutí. Každá kapička pomůže. Mnoho malých
kapek dokáže naplnit pohár pravdy až jednou přeteče.
Rozšiřujte - písmem i slovem!

156658

17.03.2008 05:14

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Admirál William Fallon

Mirda 24.?.?.?

>Děkuji za "potvrzenou"...
---
Proto jsme tady - my zvědavci - na Zvědavci. Ani nevíte, kolik se zase já dozvím od vás doma a za to rovněž děkuji tady všem v diskusi.

156659

17.03.2008 05:58

Zelená zóna bláznovství

Senilní McCain...

Mirda 24.?.?.?

Viděl jsem to dnes na zprávách v živém vysílání. Nevšiml jsem si žádného hnědého fleku na jeho kalhotech, ani mokrou skvrnu v přední části. Pokud se mu stejná příhoda stala i při dnešní návštěvě, tak si zajisté dědulu již připravili pro televizní reportéry. Čeho jsem ale všiml, té jeho neprůstřelné vesty - to nešlo pominout.
Každopádně si nevzpomínám, že by děda McCain zvládnul tu "nebezpečnou" cestu v tomto roce již podruhé. Možná si tam v únoru odskočil při návštěvě Izraele? Takovou jízdu načerno - tedy za vlastní peníze a reportérům unikl. Děda se vyzná - také kdysi sloužil v armádě.

156661

17.03.2008 06:12

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Mezinárodní měnový fond...

Mirda 24.?.?.?

>...Jinak řetězová reakce není moje verze - jde právě o verzi jež předložily tito námořní veteráni...
---
Tak jsem to myslel a také napsal - verzi, kterou jste zde předložil (je jedno z jakého zdroje). BTW - četl jsem ten článek, který tady někdo jiný v diskuzi přiložil a všiml jsem si stejné objasnění, které jste uvedl vy osobně. Bylo tam těch verzí více, takže máme opět na vybranou. [mrknutí jedním okem]

156663

17.03.2008 06:43

Zelená zóna bláznovství

RE: Senilní McCain...

Mirda 24.?.?.?

Ještě bych rád něco doplnil. Přímo z Bagdádu cestuje sen.McCain do Izraele na návštěvu holokóstního musea Yad Vashem, potom jde třiskat hlavou do zdi nářků, takže zaručeně spatříme dědulu s jarmulkou na hlavě, potom se setká se Sakozym ve Franciia a okružní výlet zakončí v Anglii. Jak si ti důchodci v Americe pocestují?
Proč nemám rád sen.McCain-a? Zákeřný pohled, uhýbavé odpovědi, nemluví pravdu v mnoha věcech, vyhýbá se v kampani zásadním věcem, v Iráku musí Amerika zůstat, i kdyby to mělo trvat sto let a poslední úchylka - prosazuje ho samotný ředitel zeměkoule G.W.Bush. To znamená - žádná změna a Amerika jede dolů do propasti.

156664

18.03.2008 03:50

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

>Pravda je relativistická kategorie!
---
Napadla mne úplně stejná věc a musím s vámi, Hugo, souhlasit.
Stejně tak souhlasím i s kolegou (Jan X.). Tady je právě vidět, jak je pravda extrémně relativní. Uvědomil jsem si tohle až po odeslání svého příspěvku, že moje logika se nemusí shodovat s logikou druhých, přestože je moje úvaha podložena mnohaletou studií historie, soustavným sledováním světového dění a čtením názorů (článků) jiných lidí. Pravda je sice popis skutečnosti, ale vyjádření pravdy už je za názor. Všechno by bylo v pořádku, kdybych tam neuvedl tu poslední větu - "Rozšiřujte...". Tohle by se dalo nazvat vnucování mého názoru, což už je skutečně propaganda...i když to bylo myšleno v dobrém.

Ono to s tou pravdou je tak trochu zapeklité. Kdybych využil mé známosti (občanské sounáležitosti) s "knížetem" Charles von Schwartzenbergem, vloudil se na zasedání skupiny Bilderberg a začal tam číst tu svoji úvahu - kterou jsem tady uvedl - tak nebudu mít ani šanci to dočíst. V nejlepším případě mne odvedou dva pánové ve slunečních brýlích ven ze sálu. Oni mají tu svoji pravdu posazenou někde úplně jinde. Oni tomu totiž skutečně věří, že jsou předurčeni vládnout světu a my jim budeme z vděčnosti lízat boty. Proč by tomu nakonec nevěřili? Představa to není až tak špatná, pro lidi, kteří se nedokáží jinak uživit a tak parazitují na lidské společnosti. Vemte si třeba ti-ukřivdění-a-uražení-s-nastavenou-rukou. Dokud jim budou do ruky cinkat peníze, tak přece neucuknou. Ti mají také tu pravdu jinou, než většinová společnost a aby to cinkání neskončilo, tak se to uzákoní.
Závěr bych tedy pozměnil asi takto: Tohle byl pouze můj názor k zamyšlení.

156719

18.03.2008 04:23

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

Bush je psychicky narušený člověk. Jednak je pod tlakem AIPAC lobby a Izraele, Dick Cheney mu za zády tluče do válečných bubnů a tak se Georgík odreagovává hrou na komedianta. Je docela možné, že to ani nehraje. Nejen zdejší média, ale už i světová média poukazují na Bushe jako na komedianta a psychopata, který neví co dělá. Pokud přece jenom dojde k napadení Iránu, tak se to semele celosvětově (třetí světová válka) a tohle si Bush asi vůbec neuvědomuje. Irán, Sýrie, Rusko a Čína jsou neoficiálně koalice. Jakmile se do toho zaplete Indie na straně US-Izraele, tak Pakistán a Egypt jsou automaticky na straně Ruska a státy ve společenství NATO jaksi nemají navybranou. Nechci malovat čerta na zeď, ale jakmile se to začne mlátit atomovkama, tak si vojáci NATO ani nestihnout obout boty.

156720

19.03.2008 03:51

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Kecy

Mirda 24.?.?.?

Jan X - naprostý souhlas. Konečně se tady na Zvědavci objevil někdo, kdo má nejen značný přehled,
ale i - na jeho základě - postavenou logickou logiku. Nazvěme ji spiklenecky - většinovou. Ještě bych rád dodal, že pravda v lidské společnosti se stala zbožím, které lze směnit, prodat, udržet pod pokličkou a nebo i zamést pod koberec. Pravda dokáže zastrašit, odpudit, vyvolat nevolnosti a může se stát i příčinou násilí (napadnutí posla špatných zpráv). Pro informované a oduševnělé jedince však způsobuje hřejivý pocit duševního uvolnění. Ne nadarmo se říká -"Pravda osvobozuje".
[mrknutí jedním okem]

156758

19.03.2008 03:32

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Euro i dolar jsou papírky

Mirda 24.?.?.?

Vojto, od té doby co jste se tady objevil na Zvědavci, tak se vzpírám vlastnímu svědomí na vás reagovat. Už jsem to nevydržel, ale jenom krátce. Člověk, který si neuvědomuje, že existuje nějaký problém a nebo se všemožně brání ho rozpoznat, přestože je na něj neustále upozorňován, stává se součástí onoho problému. Toť vše! Vy to stejně asi nepochopíte (nechcete pochopit), proto nemá ani význam pokračovat.

156759

19.03.2008 07:29

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Ten náš pan "Krysa" na Zvědavci není vůbec žádná krysa. Ty skutečné krysy se seběhly v Bílém domě a to nikoliv ve sklepě a nebo v kanálech, i když právě to je místo, kam všichni patří. Jeden vedle druhého. Jeden vedle druhého jsou izraelští agenti Mossadu. Jeden vedle druhého jsou zrádci Ameriky, přestože se v Americe narodili a za Američany se vydávají. Tohle by nám také vysvětlovalo, jakým směrem se ubírala zahraniční politika Ameriky již od založení státu Izraele (1948), na jehož založení měli stejní lidé vehementní zájem? Jakým směrem se ubírá americká zahraniční politika nadále? Proč se ročně přelévá 3-5 miliard dolarů od amerických daňových poplatníků na vyzbrojování Izraele? Proč nikoho v Americe nezajímá situace palestinsko-izraelského konfliktu a izraelská nekonečná rozpínavost? Proč? Odpovědi na tyto otázky lze najít v uvedeném článku.

156760

20.03.2008 07:20

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

Karle, jsem rád, že jsi mne tady neseřval, jako to udělal Hugo F. a také díky za kompliment. Stalo se...propadl jsem emocím a tak to potom dopadá. Nicméně proto tady diskutujeme a učíme se z vlastních chyb a také z chyb druhých. V podstatě s tvým názorem souhlasím a jen bych něco doplnil a něco bych rád vyjádřil v jiné perspektivě. Píšeš:
>Přestože Karel Marx byl Žid, tak primárně mu o světovládu
vyvolenců nešlo. Navazoval na francouzské utopistické
socialisty a jednak žil dost vzdálen od nejsilnější evropské
židovské komunity v Polsku a v Rusku. Že ruští Židé na jeho
teorii za padesát let navázali a využili ji, jistě není tak
moc Marxovou vinou...
---
Časově mi to všechno zapadá do sebe a vytváří souvislosti. Nebudu hledat odkazy a pojedu to z hlavy (některé datumy nemusí souhlasit). Počátek tohoto zla, které můžeme sledovat v tyto dny, sahá do druhé poloviny 18-tého století. Amschel Meyer Rothschild - německý žid, rozený Bauer (1743-1812), vydělal podvodem na britské burze obrovské peníze, další nakradl a stal se nejbohatším mužem světa. Zatmělo se mu v bedně (psychologicky oddůvodnitelné) a k uskutečnění svého snu - vlastnit celou planetu a jelikož to je za jednu generaci neuskutečnitelné - vytvořil kult dynastie Rotschildů. Rothschildovo impérium. Proto můžeme vidět jméno Rothschild v každém století, až do dnešních dnů. Nejmladší - David René de Rothschild, narozen v roce 1979.

Zakladetelem společnosti "Illumináti" je francouzský rabín Adam Veishaupt, Rotschildův přítel. BTW - Illumináti znamená nosiči světla a nosičem světla byl těmito psychopaty považován Lucifer. Illuminati a svobodní zednáři po sjednocení přijali stejnou ideologii - jsou vyznavači ďábla. Spolek illuminátů - na požadavek Rothchilda - vytvořil plány na francouzskou revoluci (1784-1793), vedenou Maxmilliánem Robespiérem. Jak je vidět, tak francouzští utopističtí socialisté to udrželi cca devět let. Neuspěli. Rothschild se rozhodl pro vědeckou metodu ovládnutí lidské společnosti (světa) a nechal si vypracovat studii generálem Albertem Pikem. Studie zahrnovala - komunismus, fašismus a náboženský fanatismus. Jak nám do toho zapadá Karel Marx?
Autorem myšlenky uspořádání společnosti na principech komunismu byl rabín Moses Hess, učitel Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Myšlenka na svět bez hranic s jednou světovou vládou. Stejná ideologie, kterou propagují jehovovi svědci, pouze jinou metodou - beze zbraně (byl jsem "tam" a viděl jsem to). Karel Marx vypracoval na žádost Rothschilda známý komunistický manifest (1848) s cílovou myšlenkou - vytvoření jedné světové vlády. Jak už víme, tento způsob ovládnutí společnosti byl použit a vyzkoušen v praxi rozpoutáním VŘSR (1917) a potažmo nedobrovolně přijat celou východní Evropou. Fašismus bylo téma druhé světové války a doposud se udržuje v Izraeli, společně se sionismem. Karel Marx jistě ...

Automaticky kráceno

156840

20.03.2008 06:59

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -

Karel Marx jistě věděl o důvodech vypracování manifestu, za což dostal i bohatě zaplaceno. O tom svědčí dopis jeho bratra Barucha Levy, poukazující na vytouženou židovskou nadvládu.
V dalším bodě se nepatrně rozcházíme, přestože kráčíme stejným směrem.

>...Globalizaci výroby a spotřeby pokládám za jeden ze stupňů vývoje kapitalismu, logicky navazující na monopolistický kapitalismus - leninský imperialismus...
>...Globalizaci jako přirozené stadium rozvoje výroby
>nelze paušálně zavrhnout. Zavrženíhodné je zneužití globalizace
>silnějšími státy proti státům ekonomicky a vojensky slabším a
>hlavně nadnárodními korporacemi proti menším výrobcům...
---
Karle, kapitalismus protkaný sociálními výhodami - tak jak jede tady v Kanadě - by mohl vesele fungovat dalších tisíce let, kdyby:
a)nebyl ovlivňován zájmovými skupinami motivovanými hamižností - úplatky, korupce.
b)zavedena poctivá a pravidelná prověrka vlády kontrolními a nezávislými orgány - přerozdělování nadhodnoty (daní).
c)kdyby nebylo ve vládě pitomců, kteří podporují globalizaci a vytvářejí pro to podmínky.

Globalizace - jak to vidím já - není přirozený vývoj společnosti. Globalizace je vytvořena právě k jejímu snadnému ovládnutí a následky můžeme již pozorovat a budou tragické.

156842

20.03.2008 06:52

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Euro i dolar jsou papírky - ovšem co s tím?

Mirda 24.?.?.?

Vojto, ozvu se zítra. Nechci to odfláknout a je už hodně pozdě.
Oční víčka - abych viděl - mám již podepřené párátkama.

156843

21.03.2008 04:53

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

Moje řeč. Vybrat z obou systémů to nejlepší a přesvědčit/vychovat společnost v tomto duchu. Nikoliv ovládání společnosti strachem, ale ekonomickou (finanční) motivací a vzájemnou úctou. Něco podobného, co bylo zavedeno v bývalé Jugoslávii. Byl jsem tam a viděl jsem to. Pocit svobody člověk mohl vychutnávat nejen na nudistických plážích, ale ve všech sférách společnosti.
Jugoslávie byla jediná země komunistického bloku, kde lidé mohli volně vycestovat a pracovat v zahraničí, měli možnosti soukromého podnikání, existovala tolerance všech etnických a národnostních skupin. Náboženství islámu, křesťanství i judaismu byla chápána jako tři spřátelení a nerozpojitelní sourozenci. Všeobecně funkční společnost, kde si majitelé obchůdků a restaurací (drobní podnikatelé) dobrovolně vyvěsili na stěnu obraz prezidenta Tita, jako svého oblíbeného otce vlasti. Až teprve zásahem zvenčí - vojsky NATO - se to všechno muselo rozšťouchat a řeky krve vytvořily nové hranice. Až teprve tehdy byl Tito nazván zlým diktátorem a nově vytvořená národnostní seskupení - společenství "demokracie".

156927

21.03.2008 05:48

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Euro i dolar jsou papírky - ovšem co s tím?

Mirda 24.?.?.?

Vojto, musím přiznat, že se s vámi velmi obtížně diskutuje. Vy jste si totiž svůj názor už vytvořil. Nebudu to zbytečně rozvádět, ač jsem si připravoval mnohem delší reakci. Karel, Pavel a ostatní tady v diskuzi vám to již vyložili a je to i můj názor. Takže jsem se nemýlil...jste součástí onoho problému a je naprosto jedno, zdali to je vaší oddanou "vyvoleností" a nebo sladkou nevědomostí? Holt, máme tady na této zemi každý z nás různá poslání.

156930

21.03.2008 06:28

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Mirda 24.?.?.?

>Jugoslavie jako alternativni cesta bylo natolik pro jiste kruhy
>netolerovatelna, ze musela byt pokorena a zlomena. Tomu rikam
>paradox zastanci multi-kulti diktovane shora...
----
René, já bych to nazval: "Rozděl a panuj! Ze stejného důvodu se musela rozdrobit Rakousko-Uherská monarchie. Společnost, jako silný celek není snadno zotročitelná. Ale tohle byla víceméně strategie dvacátého století. Nyní nastalo období nového experimentu - Nové americké století a to vytvořením Severoamerické unie, Evropské unie, Africké unie a Asijské unie. Kam to povede nemusím naznačovat? Život by byl mnohem snadnější, radostnější a plodnější, kdyby se člověk nemusel potýkat s náboženskými fanatiky, kteří si myslí, že jim patří svět a že k tomu mají boží příslib a pravomoc.

156933

21.03.2008 07:38

Afghánská mise spěje k nezdaru

RE: Ja jsem myslel, ze podle zdejsich diskusnich pravidel

Mirda 24.?.?.?

>Nebo se komentare hodnoti podle toho, kdo je pise a ne podle >toho, CO se v nich pise? Na obsah mych komentaru (fakta) zatim >nebyl schopen nikdo reagovat FAKTICKY!
>Nechapu proc mne oslovujete kemo ci Kubyk? To je nejaky zdejsi >zvyk menit nekomu znacku?
---
Bingo! Zatím na vás nikdo nereagoval a jelikož jsme už v archivu, tak vám to prozradím, jak to je s tím "kemo" a "Kubyk".
Podotýkám - je to bez vědomí vydavatele. Máme tady na diskusním fóru neformální prověrkovou komisi k hodnocení příspěvků nových přispěvovatelů. [velký smích]
Z nominace se ještě nemusíte radovat...stále ještě neznamená, že získáte titul roku: "Alenka v říši divů" a nebo "Rozdováděný pinokio". [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

156936

21.03.2008 08:31

Zelená zóna bláznovství

RE: Senilní McCain...

Mirda 24.?.?.?

>Konečně dnes se již prodávají kvalitní Pampers pleny a tak by >McCain vydržel schůzi vlády v suchu.
---
Tu schůzi vlády by snad ještě prospal v suchu - tedy bez vnějších příznaků - ale co potom u zdi nářků? Modlí se za zabité námořníky z USS Liberty, nebo urputně zadržuje přívaly hnědé bramborové kaše, které už "pampers" nedokáží pojmout?

Vložený obrázek

156941

21.03.2008 17:12

Mé postřehy z demonstrace proti radaru

RE: historky

Mirda 24.?.?.?

Další překlep. Historky to měly být. Ať to čtu, jak to čtu, tak mi to žádnou hysterii nepřipomíná.

156963

21.03.2008 18:18

Mé postřehy z demonstrace proti radaru

RE: demonstrace...

Mirda 24.?.?.?

>Na demonstraci prijdu, az se ji nebudou ucastnit komunisticka >hovada. Neminim pochodovat pod rudym praporem se Stalinem nebo >Leninem....
---
"Udržuj přítele nablízku, ale nepřítele ještě blíže"!
Nechci vyvracet příslovečný název: "Komunistická hovada", ale je docela možné, že pod rudým praporem se Stalinem, Leninem a Gottwaldem pochodovala zcela jiná hovada."Finanční podporou nepřítele získáš jeho spolupráci a posléze naprostou jeho kontrolu a pokud nemáš nepřítele, tak si ho musíš vytvořit(!)"

156966

22.03.2008 01:26

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: představa

Mirda 24.?.?.?

Nejste daleko od pravdy. Kořeny držitelů dvojího občanství v americké administrativě sahají právě do Ruska a abych to více upřesnil - do Khazarie (Chazarské království):


Vložený obrázek


Jak můžete shlédnout na mapce, tak ještě před vznikem Ruského impéria se Chazárie nacházela v oblasti mezi Černým a Kaspickým mořem. V polovině osmého století si tyto zločinecké a zákeřné kmeny mongolsko-tureckého původu oblíbily pasáže Talmudu a houfně konvertovali na judaismus. Odtud název: 13-tý kmen židovstva (Aškenazi židé). Geneticky odlišní od biblických sefardských židů (semitů) - jak popsáno v bibli - vyhnáni z Egypta a po dlouhém putování, dle Mojžíšova itineráře a za zázračných okolností rozestoupení moře a jiných triků, se nakonec usadily v dnešní Palestině a ubytovali se v okolí Jeruzalému. Zpět k těm chazarům.

Ruské impérium charské království dobylo, chazaři z části uprchli a částečně byly absorbováni a
vmíšeni do společnosti. Ruský car Ivan Hrozný - za období své třicetileté vlády - najímal do své tajné jízdní policie výhradně chazary, pro jejich talent chladnokrevně, bezcitně a dokonce i se zálibou vraždit. Jiné země si najímaly pro vedení válek chazary jako válečníky. To byla malá odbočka na objasnění té "chazarské povahy".

Každý neúspěšný pokus o svržení a zavraždění ruského cara, pokusy o rozpoutání revolucí, organizované pogromy atd. vedl k úprku organizátorů a k masové emigraci. Židé tomu říkají - exodus, neboli rozptýlení. Jelikož tehdy ještě neexistovala "B__hem" zaslíbena země Izrael, tak se davy chazarů hrnuly převážně do Německa, do Francie a do Ameriky. Většina členů obojího občanství v administrativě americké vlády a v izraelském Knessetu, jsou potomci ruských chazarů. Stejná povaha, stejné zájmy, stejný cíl. Pro více informací si klikněte na obrázek.

156990

22.03.2008 07:29

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Docela mne zamrazilo.
---
Když člověk nezná ty zákulisní tahy temného podsvětí, ty mafiánské způsoby vydírání, vyhrožování, podplácení, sexuální intriky a nástrahy, kdy pro zničení konkurence se dokonce nezdráhají protivníka i zavraždit, tak se ani nedivím, že se ještě najdou lidé, kteří vyjádří obdiv nad úspěchy a talentem oněch "úspěšných"? Tady nemyslím vás, pane Rejpale. Pan Vojta nám tady v diskuzi začal opěvovat - jak jsou židé nadpřirozeně inteligentní, jak se dokáží dostat do vysokých vládních funkcí, tak jako ti zrádci Ameriky (krysy) v Bílém domě, o kterých pojednává článek. Jak dokáží ovládnout sdělovací prostředky a filmový průmysl? Já bych ještě dodal - jak se dokáží vplížit do funkcí ředitelů universit, do funkcí soudců v naší justici a také v neposlední řadě - do našeho bankovnictví? Přiznejme si - je to pravda. Mají na to čich. Kde to smrdí velkejma penězma a pravomocemi rozhodovat, téměř všude najdeš žida. Doufám, že se už nepohybuji na tenkém ledě antisemitismu? Ale nakonec...i židé se s tím sami chlubí, tož což? Zkusme to.

Našince by to docela určitě ani nenapadlo, nemá na to povahu...ale snad to bude pro některé poučením do života a podnikání? O bankovnictví se nemusím zmiňovat. Jakým podvodem se podařilo založit FED a jak funguje už není žádné tajemství. Jsou židé skutečně obdařeni nadpřirozenou inteligencí? Už teď máme možnost pozorovat, co se děje především s mladým, vyvíjejícím se mozkem sledováním televize, co způsobí videohry, Hollywood (mimochodem - Steven Spielberg prohlásil: "Nikdy nedovolím, aby se moje děti dívaly na mé filmy" a má k tomu důvod). Vemte si třeba násilné videohry, kdy vítěz sbírá body za střílení do policie. Čím více mrtvých policajtů...tím více bodů. Čím více přejetých chodců na přechodě při ujíždění před policií...tím více bodů. Nikdy nepodceňovat! Taková hra se zakotví do podvědomí a svět se stává velkou videohrou - hra se zamění v realitu a realita ve hru. Zločin převládá v našich ulicích a tohle už není hra, tohle je skutečnost dnešních dnů.

Nechci však hovořit o morálním, kulturním a ekonomickém rozkladu naší společnosti - jako formy plánovaných způsobů jejího zničení - ale poukázat na sílu našeho vědomí.
Tak jak jde vychovat hodného a poslušného beránka, tak jde vychovat výukou kriminálního zločince - chladnokrevného vraha, aniž by to rodina mohla nějak ovlivnit a to - působením vnějšího vlivu prostředí. Tohle se týká každého vyvíjejícího se mozku, bez rozdílu rasy, barvy pokožky a náboženství.

Přiznejme si, kdo z nás se ve škole rád učil? Kdo z nás se už těšil, až konečně skončí prázdniny a můžeme se opět usadit ve školních lavicích? A nebo jinak. Kdo z vás se už těšil na prázdniny? Vytrpět si zasloužený výprask za špatné známky a konečně nastaly dva m

157003

22.03.2008 07:49

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -

Přiznejme si, kdo z nás se ve škole rád učil? Kdo z nás se už těšil, až konečně skončí prázdniny a můžeme se opět usadit ve školních lavicích? A nebo jinak. Kdo z vás se už těšil na prázdniny? Vytrpět si zasloužený výprask za špatné známky a konečně nastaly dva měsíce vytouženého volna? Motivace dělá divy. Podotýkám - ne všichni židé učí své děti z Talmudu a někteří židé ani neví, co to Talmud je...alespoň to tvrdí (Talmud - nový zákon, odhad vzniku - 3 století n.l.). Ne, nemá to s inteligencí nic společného. Je to motivace, kterou mohu nazvat - vycepované úsilí. Něco jako denodenní mentální výprask. Jak jsem již uvedl ten účinek videoher a filmu - tak zase naopak - když budu denodenně do dítěte hustit jeho vyvolenost, nadřazenost nad ostatními a nutnost soustavného vzdělávání a jak je to důležité -jinak ta vyvolenost nebude, když na to bydu neustále poukazovat, tak se nakonec to dítko bude skutečně těšit až skončí prázdniny a nastane vytoužený školní rok. Vycepované úsilí však nezaručuje, že nám z každého dítka vyroste Einstein. Teď se zmáčkne knoflík s nápisem: "Společné úsilí" a řeknu vám, že židovská víra nezná překážky. To je něco jako rozvařené špagety a nebo rýžový nákyp. To už na jednotlivá zrníčka nerozdělíte...mnohdy ani nožem nepokrájíte. Vybere se nejlepší z průměru a potom zapracuje rabín, "Sayanims" a dítko se protlačí s finanční podporou dál a pokud možno přes známosti universitních profesorů.

Židé mají v této společnosti a v této době přednost (tak si to vytvořili svou pospolitostí ) - něco jako za bolševismu v bývalém Československu. I tehdy děti straníků měli přednost. Ne všichni jsou doktoři a právníci a nenechte se také mýlit jejich tituly. I takový Václav Havel - coby kulisář a "spisovatel" - dostal čestný doktorát a za humanitární bombardování kandidoval na Nobelovu cenu míru. Takových je hodně a nikdy nezapomenou na svůj titul upozornit. Nicméně IQ stejně nerozhoduje o charakteru člověka.

Mafiánské způsoby ovládání společnosti zájmovou skupinou pyramidového kartelu a nadnárodních společností nemusím rozvádět - popisuje to již článek a mnoho kvalitních příspěvků tady v diskuzi. Jenom uvedu, že volby prezidentů Spojených států a několika guvernérů jednotlivých států byly v průběhu celého dvacátého století - až do dnešních dnů - pouze divadélko a fraška předstírané demokracie. Život iluzí a snů. Život "svobodné" Ameriky - země neomezených možností. [pláč] [smích]

157005

24.03.2008 06:16

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Nebyl jsem pár dní na příjmu, proto ta pozdní odpověď.
Jak bychom si mohli vysvětlit tohle?

>Když se tohle dočte člověk už i z Mladé fronty,
>tak to už je co říct.
---
Buď nastane nehorázný pogrom (což si myslím já) a Mladá fronta si už pomalu převléká kabát a nebo jsou posluhovači přesvědčeni, že je žába uvařena a musí davům oznámit, kdo bude novým panem domácím?. Už i židé si vyřizují účty sami mezi sebou. Mám několik velice zajímavých informací, ale místního charakteru.

Jen tak na objasnění výchovy z Talmudu uvedu citát, který snad napoví, jakým směrem se výchova malých žiďátek ubírá.

"Our race (the Jews) is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as
our slaves."

Usnadním vám, paní Rarmilo, "myší" překlad...takhle to bude rychlejší:
"Naše židovská rasa je ta nadřazená. My jsme jediní bohem posvědcení na této planetě. Jsme natolik odlišní od podřadných ras, jako jsou oni od hmyzu. Ve skutečnosti...s porovnáním k naší rase, ty ostatní jsou šelmy, zvířata a přinejlepším dobytek. Jiné rasy lze porovnat k lidským výkalům. Naším osudem je vládnout podřízeným rasám. V našem pozemském království
bude vládnout náš vůdce se železnou tyčí. Lůzy nám budou lízat naše nohy a sloužit nám jako otroci".

Předseda izraelské vlády, Menechem Begin, 1977-1983

Každý izraelský předseda se za existence Izraele projevil podobným rasistickým citátem a tohle je ta nauka Talmudu. Živná půda mladých bojovníků za Nový světový řád. Můžeme si tedy snadno představit, jaká asi vyrůstá v Izraeli nová generace?

157107

25.03.2008 07:37

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

>Toto je Bohemian Grove, tajná společnost Illuminátů,
>která řídí Ameriku.
---
Toto víceméně potvrzuje text mého původního příspěvku, kde jsem uvedl, že v průběhu celého dvacátého století neexistovaly demokratické volby. Prezideti Spojených států - vesměs členové satanistického klanu "Bohemian Grove" - byli dosazováni do funkce. Nejen prezidenti, ale i viceprezident je vybraná figurka v záloze v případě, že šéf Bílého domu přestane "sekat dobrotu". Potom se jednoduše odpráskne (ať už pistolí a nebo znemožní sexuálním skandálem) a další vybraná figurka přejde na jeho místo.

Několik příkladů z historie: Píše se rok 1900. Poslední demokraticky zvolený prezident William McKinley přebírá funkci hlavy Sp.států. Krátce poté je zavražděn (polským židem) a na jeho místo se dostává do funkce tehdejší viceprezident Theodore Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt (vzdálený příbuzný předchozího) se udržel ve funkci prezidenta protiústavně čtyři volební období, jenom proto, aby se druhá světová válka mohla odehrát podle předem připraveného scénáře. Dwight Eizenhower byl rovněž dosazen. Zajistě se nemusím zmiňovat o vraždě Johna F.Kennedyho (listopadad 1963)? Ozvalo se u něho svědomí a rozhodl se vrátit Ameriku zpět do rukou Američanům. Proto byl zavražděn. Na vraždě se podílela tajná služba CIA, vedena otcem nynějšího prez. G.W.Bushe, složky FBI, spolu s tehdejším viceprezidentem Lyndonem Johnsonem (proto to zatloukání ohledně útoku na USS Liberty - měli ho v šachu). Jimmy Carter, Ronald Reagan - rovněž členové Bohemian Grove a rovněž dosazeni do úřadu prezidenta. Jakmile Monika Lewinská po pěti měsících náhodou objevila její poskvrněné modré šaty, Bill Clinton se najednou nemohl rozpomenout na radostné chvíle v oválné pracovně. Do léčky se však Bill nechytil - přiznal barvu, ale byl politicky znemožněn. A na závěr - ředitel zeměkoule G.W.Bush. Nejenže byly obojí volby zfalšované, ale všimněte si Bushův stín - záložáka v pozadí. Viceprezident Dick Cheney je právě ten "schopnější" a vždy připraven zasednout na trůn.

Stalin kdysi prohlásil: "Nezáleží, jak lidé volí. Záleží, jak se spočítají hlasy". A teď jde o to, kdo se to od koho naučil?

Možná by stálo za zmínku několik podrobností o Bohemian Grove (pro čtenáře, kteří doposud nerozumí angl.). Náboženští fanatici (vyznavači satanismu), představitelé bankovních a průmyslových
kartelů si každoročně pořádají satanistické obřady. Čtrnáctidenní mecheche, kam si zvou jiné hlavy států a předem vybrané kandidáty na úřad prezidenta. Samotný obřad, při kterém se upálí dítě (pouze symbolicky - ve skutečnosti je to loutka) a úzkostlivý hlasitý pláč dítěte (vřískot z reproduktoru), působí na člověka, že je v sevření ďábla (to se musí vidět, to nelze ...

Automaticky kráceno

157150

25.03.2008 08:25

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

- dokončení -
Samotný obřad, při kterém se upálí dítě (pouze symbolicky - ve skutečnosti je to loutka) a úzkostlivý hlasitý pláč dítěte (vřískot z reproduktoru), působí na člověka, že je v sevření ďábla (to se musí vidět, to nelze popsat). Obřad se - pro zvýraznění efektu - zrcadlí v jezeru mezi diváky a obřadníky. Zvuk se odráží od tisíciletých obrovských stromů (redwoods - nevím jak je to česky). Každý návštěvník obřadu si musí zaručeně myslet, že sedí v pekle. Tím to však nekončí. Po obřadu se koná večeře, chlast a orgie. Nastávají "boží" radovánky. Komu je libo krásnou prostitutku? Ani o mladé chlapce není nouze - jak si kdo přeje a podle záliby. Tak tohle je ta hra satanášů. A důvod?

Každý účastník svojí spoluúčastí se dostává do šachu. Po dosazení do funkce hlavy státu je donucen "sekat dobrotu", jinak bude znemožněn (kompromitován skrytě pořízenými fotografiemi). Pokud nepřestane trucovat - zasáhne ho kulka. Uznejte sami, že to není to snadná role být loutkou na politické scéně.

157151

25.03.2008 12:25

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Tady to máme...

Mirda 24.?.?.?

Ono je to všechno takové víc složitější.
---
Často o tom přemýšlím, neboť je mi líto Palestinců a nakonec i těch židů. Jako lidé jsme si všichni rovní. Narodíme se svobodní a svobodně bychom měli žít. Jenže...Rothschild si psychickým tvárněním těchto lidí vytváří skupinu náboženských fanatiků a přitom si to oni sami ani neuvědomují. Jsou zneužiti a potažmo my všichni. Jak oddělit zrno od plev? Tam už snad není žádné řešení! Proto to je až nemožné a strašně složité. Mozek některých lidí pracuje jako vypalovačka paměti. Něco jako jednosměrná houba, která vodu nasaje a už ji nikdy nepustí, ať ji zmáčkenete sebevíc.

157165

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 1

Očkované ženy hlásí zvětšení prsou01.08.21 18:46 Neurčeno 4

Očkovaných a neočkovaných triedia na kúpalisku farebnými náramkami01.08.21 17:43 Slovensko 3

Masivní protesty v Paříži proti covid pasům a omezením. Policie se připojila k demonstrujícím01.08.21 12:56 Francie 1

Vakcinovaní lidé tvoří 75% nedávných případů COVID-19 v Singapuru, ale jen málo jich onemocní01.08.21 12:49 Singapur 0

Povinost testování bude platit i pro očkované osoby31.07.21 11:42 Česká republika 1

Útok mačetami tři na jednoho a za článkem chybí diskuze. Je to jasné31.07.21 10:55 Česká republika 3

Absolutní zrůdnost: učitelka nabízí jedničky za očkování31.07.21 10:46 Česká republika 3

Léčba ivermektinem už jen pro vyvolené, lék nedostane výjimku ministerstva30.07.21 21:23 Česká republika 1

Vláda: My vám sem ty afghánské islamisty dopravíme i za cenu lží a podvodu30.07.21 09:54 Česká republika 1

Babišův bonus za očkování v podobě dvou dní volna připraví českou ekonomiku o 21 miliard29.07.21 21:29 Česká republika 3

CDC říká, plně očkováni lidé šíří variantu delta a měli by nosit náhubky29.07.21 21:19 USA 0

Máme se nejlépe za 20 let, hlásí Češi29.07.21 18:16 Česká republika 3

Poslanec Milan Mazurek hovoří ve slovenském parlamentu29.07.21 10:09 Slovensko 1

Antigenní testy nefungují dobře28.07.21 02:58 Česká republika 2

Soud zrušil povinost nošení náhubků v dopravě a obchodech27.07.21 13:14 Česká republika 4

Kandidátka Zelených na německou kancléřku Baerbocková vyslovila slovo negr a má problém27.07.21 10:47 Německo 2

Co visí na autobusovém nádraží v německém Lübz27.07.21 10:36 Německo 2

Lékaří se konečně shodli v poznání, že Ivermectin je bezpečný a účinný lék proti Covidu-1926.07.21 21:03 Neurčeno 1

Měnové kurzy

USD
21,49 Kč
Euro
25,51 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,23 Kč
Australský dolar
15,78 Kč
Švýcarský frank
23,73 Kč
100 japonských jenů
19,59 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,58 Kč
100 maď. forintů
7,11 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 944,02 Kč
1 unce stříbra
547,92 Kč
Bitcoin
855 618,85 Kč

Poslední aktualizace: 2.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 68 782 925