Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 11 příspěveků, 3 různá jména: Marti Stehlík, Martin, Martin Stehlík.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.08.2002 00:06

Stačí zvednout telefon - a muž přijde o veškerý majetek

Není to tak jednoduché

Martin 147.?.?.?

Ono tak ani nejde o to, zda se zákon bude, nebo nebude naplňovat. (Zda nakonec vstoupí, nebo nevstoupí v platnost.) Nebezpečí vidím hlavně v tom, jakou zrůdnou atmosféru navozuje. (Už i jeho návrh.) Mimochodem, celkem krásně by se tímto zákonem dalo vydírat...

Především je - jak z článku vyplývá - popřen předpoklad neviny. Majetek je odebrán NEVINNÉMU člověku. (O vině či nevině může rozhodnout pouze soud. U nás jako v Kanadě.) Zajímalo by mě, jakým způsobem bude řešena otázka náhrady škody v případě, že se obvinění neprokáže. Nemožnost disponovat s majetkem na nějaký čas přináší dotyčnému vždy škodu. A ta může být v některých případech větší, než samotný majetek.

3312

12.08.2002 01:31

Válka pohlaví aneb »Podmaňme si ty bradaté kozly!«

RE: Komentar Oty Ulce *

Martin Stehlík 147.?.?.?

Velmi zajímavá otázka o ženské posádce letadla. Opravdu nevím, zda by takovéto letadlo mělo VĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOST havárie zapříčiněnou chybou pilotky, nebo nemělo.

O to ale nejde. Stresuje mě jiná otázka: Je možné na toto téma udělat relevantní statistický průzkum? (Možná ano, vstupní data by již mohla existovat v statisticky významném množství. Vždyť nemusí jít jen o havárie, ale i o vyšetřované chyby pilotů, například tzv. těsná minutí, jenž se vyšetřují jako skutečné havárie a o nichž se z médii nedozvíme. Dále jsou zde letecké simulátory.)

A pokud by takovíto průzkum šlo provést, je možné jeho výsledky (pokud prokáže vyšší pravděpodobnost krizové situace u pilotek) zveřejnit? Zde se obávám, že nikoli.

Příkladem je skutečnost, která se stala v USA před několika lety a o níž jsem se dozvěděl jen díky mému příteli - studentu medicíny. Tamní vědci učinili významný objev v oblasti stavby mozku. Podařilo se jim poškozením specifické oblasti mozku u laboratorní krysy vyvolat homosexuální chování hlodavce. Z toho vyvodili, že homosexualita u lidí může být zapříčiněna stejnými mechanizmy - poškozením mozku. Pak by tedy homosexualita byla relevantní nemocí, sice nevyléčitelnou, ale nemocí podle definice pro nemoci. Šlo pouze o teorii. Ovšem o teorii podle standardů pro vědecké teorie.

Problém nastal, když chtěli tuto převratnou teorii publikovat v jiném, než lékařském odborném tisku. NEnašlo se masové médium, které by jí uveřejnilo. Důvod je nasnadě: Nikoliv pro její nezajímavost, ale prostě proto, že je kontroverzní. "Homosexualita přeci není nemoc a homosexuálové nejsou nemocní." Ale tato teorie mohla toto tvrzení opodstatněně popřít. Leč nebylo vhodné, aby tak učinila - čtenářům by se to nemuselo líbit.

Tím pádem je jasné, že se asi o výsledku průzkumu, který by dokazoval větší nebezpečnost létání se ženami, nedozvíme. Pokud nemáme přítele - studenta všeobecného letectví.

3313

12.08.2002 02:46

Šroub se utahuje

RE: Šroub se utahuje

Martin Stehlík 147.?.?.?

A přesně toto je ona cesta do pekla, o nichž se zde mluví. Neschopnost se odprosit od vlastních emocí a posuzovat věc racionálně. Neschopnost podle mých zkušeností typická spíše pro ženy.

Nepochybuji o tom, že Vám bylo ublíženo, nepodezřívám Vás z toho, že byste zmiňovaný zákon chtěla zneužít, dokonce nepochybuji o tom, že ve Vašem případě by existence a aplikace takovéhoto zákona v ČR odstranila bezpráví na Vás páchané a dala průchod spravedlnosti.

Problém je v něčem jiném a totiž v tom, že tento zákon popírá - a to zcela evidentně - základní principy práva, na nichž je vybudován právní systém demokratických států. (A to bez ohledu na propastné rozdíly mezi naším a kanadským právem.) Tyto základy byly formulovány již v antice. Jedním z nich je předpoklad (presunkce) neviny. Odstavení majetku (resp. jeho "převedení") tak, jak ho řeší zmiňovaný zákon, je ve své podstatě TRESTEM, přičemž pro jeho udělení nehraje roli vina obžalovaného. (Cituji z článku: Na ZÁKLADĚ této ŽÁDOSTI soud může okamžitě... (odstavit majetek). Konec citace.) Skutečnost, že jde o trest je evidentní. Jak jsem pochopil, majetek obžalovaného se údajně "převádí" na poškozenou stranu proto, aby tato strana mohla žít. (Když nemá peníze.) Ale toto by šlo zajistit například sociální rentou, kterou by vyplácel stát poškozenému a až po rozhodnutí o vině pachatele by zmíněnou rentu zaplatil pachatel (třeba z propadlého majetku).

Dále jsou v zákoně další věci, které se zdají v rozporu s ústavou. Minimálně v rozporu s českou ústavou. Například skutečnost, že odstavení může provést soud bez toho, aby byl obžalovaný přítomen. Každý občan má právo, aby byl přítomen při projednávání své žaloby u soudu. (Výjimkou může být předběžné opatření, ale to v tomto případě není relevantní, protože nakládání s majetkem obžalovaného není předmětem soudní žaloby.)

A proč je tak špatné, když nějaký zákon popře základní principy práva? Odpovím otázkou: Proč jsou tak důležitá lidská práva? To snad chápete, nebo ne? Nelze odstraňovat jednu nespravedlnost druhou. Nebo ano?

3314

12.08.2002 03:09

Co stojí rozvod po kanadsku

RE: Re: OSOBNI BANKRUPCE

Martin Stehlík 147.?.?.?

Jen pro upřesnění. I v ČR může soud za určitých okolností vyměřit 100% a více z přijmu (přesněji ze mzdy) tomu, komu udělil vyživovací povinnost.

Pokud se dotyčný, podle názoru soudu, účelově vyhýbá dosahování relevantních příjmů, může soud vyměřit výši výživného nikoliv z jeho faktické mzdy, ale ze mzdy, která je v jeho oboru obvyklá. Důvodem k tomuto je zřejmě snaha, aby se někdo nenechal papírově zaměstnat za minimální mzdu a bokem by si vydělával více.

Upozorňuji pro jistotu všechny ženitby chtivé na existenci institutu předmanželské smlouvy. Může to být velmi šikovná věc.

3315

12.08.2002 04:32

Válka proti chlapcům

RE: RE: Válka proti chlapcům

Martin Stehlík 147.?.?.?

Olgo, špatně jste četla. Problém je v tom, že to fifty-fifty nebylo.

3316

15.09.2002 04:35

Západní školství mýtů zbaveno

RE: Západní školství mýtů zbaveno

Martin Stehlík 147.?.?.?

Pánové, předcházející tři příspěvky bych si dovolil upřesnit. Česká republika se umístila před USA a Kanadou při srovnávání znalostí a vědomostí. Tedy toho, co měli studenti základních a středních škol v hlavě. Pokud se však změnila metodika vyhodnocení a důraz se kladl na schopnost práce s informacemi, jejich vyhledávání vyhodnocování a třídění, umístili jsme se naopak velmi špatně.

3929

18.09.2002 19:21

Ekonomie internetové společnosti: Zvědavec má finanční problémy

Ekonomie internetové společnosti: Zvědavec má fina

Martin Stehlík 147.?.?.?

Rád bych upozornil na jeden nedostatek, který se mi jeví býti v "obchodní strategii" Zvědavce. A totiž to, že o sobě prakticky nedává vědět. Mám na mysli bannerovou reklamu pro Zvědavce. (Nejsnáze realizovatelnou bannerovým výměným systémem.)

Samozřejmě by to znamenalo umístit na Zvědavci cizí reklamu. Dá se to však udělat s minimem násilí na čtenářích. (Zkuste se inspirovat na www.blok.cz/daleko , kde jsem řešil obdobný problém. Vadil by takový proužek opravdu hodně?)

Obávám se totiž, že Zvědavec má potenciál, který doposud nebyl využit. A to je škoda. Samozřejmě zvíšení návštěvnosti nepřinese zvýšení příjmu. Ale může přinést větší počet čtenářů, kteří jsou ochotni zaplatit případné předplatné.

Dovedu si celkem dobře představit, že český čtenář chce být o severo americkém kontinentu informován více, než o střední Africe. [smích] Uvítal by jistě i jpoliticky "nekorektní" informace.

4018

18.09.2002 21:01

Mám rád svého přihřátého syna

RE: Mam rad sveho prihrateho syna

Martin Stehlík 147.?.?.?

Jaká je definice nemoci? Není zde někdo doktor - mohl by to napsant nebo uvést odkaz. Potom by mělo stačit uvést informace, které o homosexualitě doposud máme a něměl by být problém zjisti, zda je to (homosexualita), či není nemoc.

A pokud to nemoc je - co má být? A to samé obráceně.

4019

14.11.2002 01:24

Sklapni, Johne!

RE: Sklapni, Johne!

Marti Stehlík 147.?.?.?

Souhlasím s Vámi, moderovaná diskuse by za současného stavu byla žádoucí a přínosná. Nenechte se blamovat nařčeními ze zavádění cenzury a potlačování svobody projevu. Svobodná diskuse není založena na principu, že si každý nemůže napsat, co chce, nýbrž na principu, že každý může vyjádřit svůj názor k diskutovanému tématu. To jsou dvě zcela rozdílné věci.

Zvědavec by měl sloužit ke svobodné výměně názorů, nepletu-li se. Napíše-li někdo, že ten a ten článek je hloupost, tak to není názor, ale stanovisko. Názor je, že ten a ten článek je hloupost, protože...

A takovíto přístup by Zvědavci - podle mě - jen prospěl.

5609

30.11.2002 12:38

Mohou psi plakat bolestí?

Než začneme plakat.

Martin Stehlík 147.?.?.?

Je přirozenou lidskou vlastností složité problémy redukovat na jednoduché. Příkladem této skutečnosti je i otázka pokusů na zvířatech. Schopnost o těchto věcech uvažovat bývá často snížena faktem, že problém je vnímán emocionálně, nikoliv exaktně.

Je pravdou, že pokus na zvířatech může upozornit na škodlivost nějaké látky? Nebo je pravdou, že na nebezpečí poškození lidského zdraví upozornit nemůže? Jinými slovy, bude-li přípravek vyzkoušen na zvířeti s pozitivním výsledkem - člověku s větší pravděpodobností neublíží? Pokud je to pravda, o kolik je tato pravděpodobnost vyšší? Jakou cenu má život zvířete s porovnáním života člověka?

Vyzkoušet na svém vlastním těle neškodnost nějaké látky může dobrovolně a s vědomím všech možných negativních dopadů pouze člověk. Je to ale pravda? Jaká je míra dobrovolného a svobodného rozhodnutí, pokud je podstoupení tohoto testu odměněno (nejčastěji finančně)? Jinými slovy, je možné považovat souhlas k testu za dobrovolný a svobodný, pokud pro testovaného člověka představuje honorář 500 US dolarů bohatství a dobro pro něj a jeho nejbližší?

Je třeba hledat odpovědi na takovéto etické a filosofické otázky dříve, než se vyjádříme k otázce pokusům na zvířatech.

6278

25.12.2002 04:34

Odložme nenávist

RE: Odložme nenávist

Martin Stehlík 147.?.?.?

>Což o to, mě to taky nepřekvapuje- na rozdíl od Míry který si
>myslí že každý má svaté právo žít kde si zamane.

Řekl bych, že to si Míra nemyslí. [smích] Každý má svaté právo usilovat o to, aby mohl žít "kde si zamane" a nikdo ho nesmí nutit, aby žil tam, kde je. Říká se tomu svoboda pohybu a je to jedno ze základních lidských práv.

Mimochodem, platilo i v dobách komunismu a Českoslovesnká republika se přistoupením ke konvenci o lidkských právech zavázalo ho dodržovat. (Známo jest jakým způsobem, že?)

7239

Káva pro Zvědavce

26

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 55 čtenářů částkou 9 049 korun, což je 26 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 0

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

WHO se zaměřila na děti07.06.21 01:34 Neurčeno 0

V půlnoci ze čtvrtku na pátek jsme dali do zastavárny naší budoucnost04.06.21 17:59 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
20,96 Kč
Euro
25,42 Kč
Libra
29,59 Kč
Kanadský dolar
17,28 Kč
Australský dolar
16,18 Kč
Švýcarský frank
23,31 Kč
100 japonských jenů
19,06 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,26 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 083,52 Kč
1 unce stříbra
585,84 Kč
Bitcoin
852 522,31 Kč

Poslední aktualizace: 14.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?