Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 136 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.04.2013 17:43

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: drancovani...komunistickeho kapitalismu

77.?.?.?

Váš hodnotný příspěvek je hodný seriozní anylýzi, otvírá totiž širší a pro mnoho občanů neznámá fakta. Abychom však anglosasům nekřivdili, dovoluji si doplnit váš výrok: Zatímco náš četař František, který sestřelil dva bombardéry v blízkosti Buckinghamského Paláce si náboje musel zaplatit a tkaničky do podlíkaček rovněž a to vše nejbohatšímu státu na světě a navíc spojenci ve společném boji proti společnému nepříteli!!! Tedy, s tím placením to bylo tak:

Československá republika jako člen vítězných mocností ve druhé sv. válce nedostala žádnou poválečnou reparaci. Přesto, že o život přišlo 546 československých letců. Bojové úspěchy čechoslováků byly velké a významné. Ba naopak- bylo nám vládou GB naúčtováno vše za jejich výcvik,pobyt a pohřby a to dokonce i těch, které pohřbil atlantik. Nicméně v roce 1945 bylo dovezeno do ČSR 302 dřevěných uren s prstí z hrobů padlých čs. letců. V roce 1989 byly nalezeny shnilé ve skladišti a indentifikovány. Poté byla prsť uložena do nových uren.

Zdroj:http://www.svazletcu.cz/cs/publikovane-clanky/ceskoslovensti-letc...

288263

25.04.2013 11:35

Rozplétání oficiální historky o bombovém atentátu při maratonu v Bostonu

RE: Už to mám.......trochu odlehčeně...

77.?.?.?

Nechci spekulovat,přesto je jisté,že přeživší Džochar Carnájev, pokud to bude politický zájem USA, tak se přizná třeba i k tomu, že prokopal tunel z Ameriky až do Kremlu.

288791

29.04.2013 13:21

Co znamená evropská integrace pro Srbsko

RE: Kosovo a Slované

77.?.?.?

Dne 2.4.2008 byl zveřejněn článek bývalé žalobkyně haagského tribunálu: Kosovští Albánci vykuchali Srby na obchod s lidskými orgány. Trochu pozdě, protože Del Ponte a její pomocnice z té doby F.Artmanová o těchto zvěrstvech věděly již od roku 1999 a přesto mlčely.

289035

08.05.2013 08:01

Izraelské útoky na Sýrii

RE: Izrael i Amerika kašlou na jakékoliv mezinárodní dohody

77.?.?.?

Izraelská letadla zaútočila za hranicí území kterou pokrývají protivzdušné komplexy dodané Ruskem. Pravděpodobně to byla zkoužka útoku na iránská vojenská zařízení. To prohlásil americký generál. Nechce se mi hledat web.

289313

10.05.2013 09:39

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: K hlubsimu posouzeni pouzijme doposavad pristupnych dokumentu.

77.?.?.?

Nesmíme se zbláznit pane Nohejl- i když, podmínky pro nejbližší budoucnost jsou takové, jak píšete. Musíme bojovat. Jak se bránit degeneraci společnosti a především uchránit zdravý vývoj dospívající mládeže, musíme znát příčiny. Příčiny popsal ve svých knihách nedávno zesnulý Klimov. Na příklad kniha Rodinné album a další. Na s. 924 zhora uvedené knihy, začíná popis mizení dětí v USA a jejich osudy. V době, kterou Klimov popisuje se to týkalo 1,8 milionů dětí ročně.

289454

11.05.2013 09:50

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Muze za homosexualitu dlouholete chemicke potraviny?

77.?.?.?

Pane Nohejl,
lidem,kterým nic neříká mizení dětí v USA, 1,8 milionů dětí ročně, homosexualita,sexuální deviace, feminizmus, multi-kulti, argumentují vždy pouhými spekulacemi, lstí a lží. Všimněme si,že také doporučují psychiatrickou léčbu diskutujících heterosexuálů i při vědecky ověřených symptomech devicí a jejich dopadech na rodinu a celou společnost. Připomeňme si proto, co napsal již v roce 1838 významný italský svobodný zednář jménem Vindice:

Nikdy nepřestaňme znemravňovat lid...udělejme vše pro to, aby se mezi lidem neřesti postupně šířily a množily. Lidé musí všemi pěti smysly nemravnosti vdechovat a pít až do úplné sytosti. Svět je vždy připravený přijmout nauky necudné a oplzlé.

Je tedy zcela zřejmé, že se jedná o postupnou realizaci, řízenou destrukci celé společnosti. Doplnění této dlouhodobé strategie destrukce společnosti,najdeme v Protokolech sionských mudrců a autentických talmudických textech.

V roce 1994 rabín Tzvi Marx ředitel aplikovaného vzdělávacího Institutu Shaloma Hartmana v Jeruzalémě přiznal, že židovští rabíni vydali dvě sady textů: autentické talmudické texty,kterými vzdělávají vlastní mládež v talmudických školách (yeshiviot) a "cenzurované a doplněné" verze, které jsou rozšiřovány mezi gojími.

Je to tedy strategie postupného vaření žáby, a pokud jsme, my gojímové a heterosexuálové, tak ubozí, že se neumíme bránit ani slovem či myšlenkou, pak nám již není pomoci.

289537

11.05.2013 18:19

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Muze za homosexualitu dlouholete chemicke potraviny?

77.?.?.?

Ano, mohu Vás nasměrovat:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1496-slobodomura...

Název článku:
Slobodomurárstvo.Nešťastie našej doby (11) Posobenie slobodomurárstva na verejnost (2/2)

289550

11.05.2013 19:33

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Muze za homosexualitu dlouholete chemicke potraviny?

77.?.?.?

Pokud bylo prezidentovi nevolno po flámu,jak píšete, není to reprezentativní a nesouhlasím s tím. Přesto to není žádná katastrofa. Mě víc vadí, když ministr zahraničí při projevu prezidenta, spí na poslanecké lavici. Je to urážlivé a pohrdající. Prosímvás, kam jsme se to dostali? To působí destruktivně na diváckou obec a především na zmanipulovanou mládež. Pohrdání Českou republikou dávají najevo i umělci. Viz David Černý: Sousoší dvou nahých mužů, stojících na plastické mapě ČR, na kterou močí.

Nebo třeba oslavovaný exprezident Havel a jeho výrok:
Absurdní ideologie je, že rodina má mít výhody, protože plodí děti, na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata.

A je toho ještě víc. Kupř.: jak Havel, notně ožralý, spadl do potoka a nachladil se, a pak, coby prezident, jezdil na ozdravné tůry s celou ekvipáží sloužících. A nikomu to nevadilo. Dokonce to dotáhl až na třetí příčku v soutěži o největšího Čecha.

289553

12.05.2013 12:17

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Re-stá/R/t

77.?.?.?

No právě. Lidská společnost si musí položit otázku, jak dál? Počátky marazmu, nesprávně zvolené cesty, najdeme již v bibli, ve Starém zákoně:

Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do které již vcházíš,abys vládl jí,a vypleníš národy mnohé od tváří tvé, Hetea, Gergezea,Amorea,Kananea,Ferezea,Havea a Jebuzea,sedum národů větších a silnějších než si ty, a dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypleníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu,aniž slituješ se nad nimi.

V současném věku se nic nezměnilo. A to je velmi nebezpečná cesta pro civilizaci této planety.

NyDaily News,28.února 1994,s.6, rabín Yaakov Perrin:Milion Arabů nemá cenu jednoho židovského nechtu.

A Manachem Begin, izraelský ministerský předseda,cituji:
Our race (the Jews) is the Mster Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fakt, compared to our race,other races are beasts and enimals,cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kindom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as aur slaves.

Rusové mají to štěstí, že jsou velký a inteligentní národ. Horší je to s malými národy. I ruská mafie je svým způsobem vlastenecká.

289595

13.05.2013 09:42

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Dalsi blb

77.?.?.?

Vážený pane,
souhlasím s vámi až na jednu podstatnou věč, kterou při hodnocení komunizmu musíme mít na mysli. A tou jest, že byl Rusům a poté dalším slovanským národům vnucen a řízen sionisty. Podrobně tuto strategii rozpracoval generál Albert Pike, zednářský velmistr, který ve svém dopise ze dne 15.srpna 1871 seznamuje osvícené ze Společnosti moudrých mužů Sionu, jak ovládnout svět pomocí tří světových válek. Těmito skupinami byli Rusové označeni jako národ určený k likvidaci-BOGEYMAN.

Pike navrhoval,aby byl rozpracován a zorganizován komunizmus, nacizmus, politický sionizmus a další mezinárodní hnutí s cílem podnítit tři světové války a nejméně dvě velké revoluce.

Jinak slovo komunizmus není nové slovo. Najdete jej ve Vedách a týká se především duchovních hodnot. Nikoli materiálna.

289632

13.05.2013 15:49

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Dalsi blb

77.?.?.?

Bohužel, taková je skutečnost. Nezkreslená pravda. Na příklad Rudolf Vrba mimo jiné cituje též dobový tisk:
Zkáza Slovanů (2) Mezinárodní pomoc Rusku
Zkáza Slovanů (3) Disraeli
Zkáza Slovanů (4) Říše antikrist
Zkáza Slovanů (5) Expedice Lenina ze Švýcar do Ruska
Zkáza Slovanů (6) Obavy Žida Hessena o bolševiky
Zkáza Slovanů (6) Nový car
Zkáza Slovanů (8) Vůdce bavorské republiky rad před soudem
Dostupné na: http://freeglobe.parlamentnilisty.cz

POkud byste chtěl vědět kdo vládl v Rusku po VŘSR tak zde:
http://www.protiprudu.info/diskusia/?subpage=forum&s=posts&f=... Téma: RUSKO

Dále existuje celá řada studií, které popisují genezi přípravy experimentu komunizmu, vývoj Sionizmu a také plány na zřízení celosvětové vlády. Například židovský boj proti ruskému carizmu se datuje od doby Kateřiny II.

Mimo autorů západní provenience existuje v současné době celá řada ruských autorů, takže máme možnost porovnávat. Jedno je jisté. Že většinou převládá konsenzus na tyto historické události.

289651

15.05.2013 08:47

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Dalsi blb

77.?.?.?

Ano, je to náročné téma. Nelze zaujímat "absolutní stanoviska" bez důkladného poznání faktů. Poznání faktů umožní lidstvu vypracovat životaschopný plán pro pokračování této civilizace, bez apokalyptické války. Budemě vědět, znát cestu pro budoucnost.
Vidím, že i vy se upřímně snažíte o poznání a publikaci nezkreslené pravdy. A to je dobře. Nicméně:

Puč v Rusku roku 1917, který je nazýván VŘSR, byl systematicky připravován ilumináty, sionisty a byl Rusku vnucen. O tom není naprostých pochyb. Je třeba se pouze seznámit se souvislostmi.

Britský premiér Benjamin Disraeli podporovaný baronem Rothschildem, ve svém románu Conigsby píše: Mohutná revoluce, která se v tuto chvíli v Německu již připravuje a o níž se v Anglii tak málo ví, dozrává pod výhradním vedením židů, kteří dnes mají monopol na všechny profesorské katedry v Německu.

Karel Marx (Mordechai Marx Levy), jako člen jedné z pomocných organizací rothschildových iluminátů pouze vypracoval kompilát už dříve formulovaných paradigmat pod názvem Komunistický manifest. Myšlenky manifestu nepocházely z jeho hlavy. Vše bylo připraveno předem. Vemte si třeba oslavu 1.máje, který byl velkým dnem pro všechny (tak zvané) komunistické národy. Dne 1.května 1776 dokončil Weishaupt svůj ideologický plán na zotročení světa. Slovo "ilumináti" Weishaupt vysvětlil takto:
Je odvozeno od slova Lucifer a znamená "nositel světla".
Weishaupt zaměstnával asi 2000 placených následovníků a to z peněz Rothschilda. Mezi nimi byli nejinteligentnější lidé z oblasti umění,školství, vědy,financí a průmyslu. Ti pokračovali a pokračují v započatém díle. Toto dílo neskončilo ani v současné době. Má pouze jiné formy.

289725

15.05.2013 19:08

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: aREa mafia

77.?.?.?

To vídeo nevysvětluje vůbec nic. Pouze mate. Co vám říká "šoková terapie", která byla odsouhlasena šéfy MMF, kdy Londýn požadoval, aby se v plenění Ruska pokračovalo za každou cenu, protože výnosů je třeba ke krytí mezinárodních spekulací s cennými papíry, obchodovatelnými v budoucnosti, na nichž jsou bezprostředně zainteresovány hlavní londýnské banky. Předpokládalo se, že Rusko nesplatí dluh vůči MMF ani za 100 let. Rozmach mafií za Jelcina, které kontrolovaly 60% HDP Ruska, byl důsledek. No a víme jak to obrátil Putin. Současné Rusko je bez dluhů a sílí. Také bych musel věřit, že 654 nevládních organizací v Rusku, rozmístěných po celé zemi a placených ze zahraničí, jsou zárukou demokracie a svobody a štastné budoucnosti lidstva. Strategické změny mají být provedeny na úkor Slovanů. Plánuje se jejich zničení navzájem. Tady je jádro všech potíží. Je to boj o světovládu.

289737

16.05.2013 20:07

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: aREa mafia

77.?.?.?

částečně se s vámi shoduji ve větách: Mafie je chytrá. Neoperuje násilím, ale informačně,atd. V poslední době vyživováním a tvořením falešných mýtů podobných těm jako jste předvedl."

To je neúplná pravda- neboť mafie operuje i násilím. Fyzická likvidace, když selžou nabídky, je zcela běžná. Zločineckých struktur je celá řada, státními počínaje a komunálními konče. A mohl bych argumentovat svými zkušenostmi. Nejsem ale tak naivní abych to udělal. Vím jak bych dopadl. Jenom pro srovnání. Bydlím v malém moravském městečku. Nedávno mi řekl místní rodák. Dřív lidé měli k sobě blíž(tedy za komunistů). Klábosící sousedky a narvané hospody byly běžné. Bezpečnost byla proti dnešku vynikající. A dodal, dnes ani neznám souseda. Pozdravím a jdu dál. Odcizenost, nejistota i strach, jsou v současné době zcela viditelné. A opět, abyste mě spráně pochopil,tímto neobhajuji komunizmus,pouze tvrdím, že dnešní mafiáni jsou horší komunistů.

Nevím, jak jste přišel na to, že vytvářím falešné mýty. Naopak, pouze konstatuji ověřená fakta. A není třeba ani pátrat v daleké minulosti, stačí současnost:
Čečensko, bývalá Jugoslávie, Irák, Afganistán a 9/11, Líbye, a nyní Sýrie. Tyto události jsou dostatečně známé. Nic si nemusím vymýšlet. A pokud vám vadilo co jsem napsal o přípravě puče roku 1917 v Rusku, který se mylně označuje jako VŘSR, nemohu si pomoci,fakta jsou jasná. Čtěte mnou uvedené autory a dozvíte se to. Možná, že pak najdeme společnou řeč.

289832

24.05.2013 22:15

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Važený Oracle

77.?.?.?

Sdílím vaše naštvání - jde do tuhého. Házet špínu a odpovědnost na obyčejné lidi je pustá demagogie.
Za současnou žalostnou situaci,ekonomickou a morální, nemohou lídlující Mařenky a zinkající Pepíci, nýbrž zemští škůdci.
O tom není žádných pochyb. A jak píše pan Honza XX o patro níž: "jsme v prdely," má být v prdeli. Aby nám zemští škůdci s akademickým vzděláním dobře rozuměli.

290165

25.05.2013 14:13

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Važený Oracle

77.?.?.?

Zmanipulovat masy obyčejných lidí, pokud je to v zájmu elity, je tou nejmenší překážkou. Neboť k matení lidí plně slouží věda. Jsou vypracované metody matení a manipulace, o kterých máme pouze okrajové informace. Masmédii počínaje,technologií ovlivňování vědomí prostřednictvím přímého vstupu do něj,ba i parapsychologií konče. Dlouhodobě pak sociálním inženýrstvím -nesprávně vedenou myslí. Obyčejný člověk, který je zcela pohlcen běžnými starostostmi o rodinu, zaměstnání,splácení hypotéky a jinými úkoly a hrozbami, je lehce manipulovatelný. Když bude elita národa vlastenecká,obyčejný člověk to pozná a cítí, a budou lídlovat a zinkat správným a života schopným směrem.

290206

25.05.2013 19:14

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

77.?.?.?

Záleží na tom, jaké období v Rusku hodnotíte a také na serióznosti zdroje. Také víme, že v Rusku je 654 nevládních organizací placených ze Západu, zatímci Rusové mají srovnatelné organizace v USA pouze dvě.Pro srovnání uvedu několik údajů o Spojených státech.

Děti v USA.
V USA (1984) mizí z domovů 1,8 milionů dětí ročně. 300 000 z nich jsou oběti únosu. Z tohoto počtu 50 000 mizí beze stopy.

V USA se krade, nebo vyláká 20-50 tisíc dětí ročně, to hlásí Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti. A zbytek jsou děti, které samy utekly.

V USA, asi jeden milion nezletilých dívek otěhotní a 2,5 milionů dětí je předáno na výchovu cizím lidem, protože jejich rodiče jsou alkoholici nebo narkomani.

Duševní nemoci.
V USA je 36 milionů lidí duševně nemocných,ale pouze 1 z 5 se léčí. Jakési zlepšení u léčených se týká pouze 40%. Dalších 30% léčených trpí recesí a znovu se vrací do blázince.Na zbývajících 30% léčených žádné léky nezabírají a zůstávají v blázinci trvale.

Na Alzheimerovu chorobu,degenerativní onemocnění mozku trpí 4 miliony Američanů nad 65 let. Je to 10% z této skupiny. S léty toto procento rapidně stoupá a 85 letech je to již 47% této populace. Na příklad prezident Reagan. Nic si nepamatoval, nikoho nepoznával, nic nechápal.

Zdroj:Rodinné album- G.Klimov

Podobně i v počtu uvězněných jsou USA první na světě. 2,3 milionů uvězněných. To je mnohem víc než v Číně, která má 5x větší populaci.

290225

26.05.2013 10:49

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

77.?.?.?

Poslyšte,jestliže zpochybňujete Klimova, který žil až do své nedávné smrti převážně v USA a který se opírá se ve svých statistikách o uznávané kapacity západní i východní hemisféry, tak nepřímo zpochybňujete tyto osobnosti. Na konci knihy Rodinné album je jejich výčet. Má mnoho stran. Jeho knihy jsou uznávané a vydávané i v Izraeli. Komedií jsou s notnou dávkou zášti pouze vaše věty.

Pokud mluvíte o Rusech a ruském národu jako o prosťáčcích, tak dehonestujete také sebe. Nesnižujte se k tomuto tónu debaty. Jste zřejmě podrážděný. Nezapomeňte na to, že zde na Zvědavci,je dostatek diskutujících s nevymytým mozkem, kteří dokáží současný vývoj v Rusku a ve světě anylýzovat bez emocí. Nechte to na nich a přečtěte si laskavě jejich reakce na vaš komentář.

Rusáci podle vás slintají na Aljašku. Nemusí slintat. Byla jejich. Roku 1774 se stala ruskou kolonií. V roce 1867 ji koupily USA za 7 200 000 dolarů, v přepočtu na rok 2006 to je 95 672 993 dolarů. Teď to bude víc, dolar stále devalvuje. No a část americké splátky ve zlatých prutech se potopila v Baltu.
Kupní smlouva mezi USA a Ruskem ,řeší též vlastnické vztahy tohoto uzemí v budoucnu.

Že se USA nerozpadly je pravda. A já si to ani nepřeju. Druhá strana mince ale je, že mají opět bezkonkurenčně největší zadlužení, jsou opět jednička. Mají ale dobré tiskařské stroje a nejsilnější armádu. O tom zde na Zvědavci a dalších webzinech jsou rozsáhlé, podrobné studie. Co jste nám tedy chtěl sdělit?

A ještě k těm ruským prosťáčkům. Zkuste si přečíst dva články : Válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (1) (2)- od Andreje Fursova. Na leva net.webnode.cz

290269

26.05.2013 12:40

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Važený Oracle

77.?.?.?

Ano, to je pravda. Já také netvrdím, že u nás vládne elita. Elita vládne pouze ve státech, které jsou a mají suverenitu a kde nevládnou cizinci, skrze dosazenou a řízenou vládu. A právě proto nelze vinit obyčejné lidi. Ti nemají žádnou rozhodující moc.

290275

27.05.2013 10:20

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

77.?.?.?

Ano,vy jste tady nesměl chybět. Takže si na vás udělám čas a něco vám vysvětlím.

Vrátím se k prognostice. Váš předřečník (béďa)označil prof. Panarina za prosťáčka proto, že jeho prognóza o rozpadu USA se nesplnila.

Jak víme, prognostika je teorie vypracování prognóz, věda o prognózách. A před volbami prezidenta Běloruska byla otištěna v týdeníku EURO: Prognóza vývoje příštích desetiletí, zpracovaná Střediskem bezpečnostní politiky Univerzity Karlovy. V této prognóze se mimo jiné píše: Krátce před rokem 2010 padne- za použití zbraní- režim v Bělorusku. Jak víme to se nestalo. Podobně jako rozpad USA, který prognózoval Panarin.

Takže podle subjektivního hodnocení (béďi), když budem postupovat podle jeho metru,jsou členové týmu Střediska bezpečnostní politiky Univerzity Karlovy,pouzí prosťáčci. To samozřejně není pravda. Přístup (béďi) k této otázce, je mírně řečeno, mylný a hloupý.

Podobně i při posuzování Klimova. Nelze zpochybňovat fakta, která se stala, jsou statisticky zaznamenána a Klimov je pouze popsal, aniž by cokoli měnil. Cifry a fakta zůstávají nezměněny. Podobný je i jeho přístup k dalším tématům, zde se opírá o uznávané autority, takže bychom museli zpochybnit, či vyvrátit, tvrzení těchto autorit. Jistěže jsou tam místa, dejme tomu 5% informací, které nejsou přesné, nebo dokonce mylné. To nikdo soudný nepopírá. Ale těch 95% informací je holá skutečnost. Takže žádný svatý Klimov, nýbrž holá pravda, ta vám vadí.

290298

27.05.2013 14:28

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

77.?.?.?

Pane, Klimov není žádný náboženský vypatlanec. A nemíchejte do toho náboženství. Vy a vám podobní ,a to bez urážky, vůbec nevíte co je pro zachování lidské civilizace nezbytné, a co je původní, neznečištěné náboženství, které je pro zachování každé civilizace naprosto nezbytné. Abych vás mohl brát vážně, žačněte, jak vám již sdělil jeden z diskujících: Vyvraťte Klimovovi položku po položce co píše.

290308

27.05.2013 18:01

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Říše zla

77.?.?.?

Ano, máte pravdu. Pracuje se na debilizaci a vykořenění národa. Začíná se nejúčinnější metodou, to jest nesprávně vedenou myslí. Takto tvořená filozofie davu je v dlouhodobé perspektivě, strašlivá zbraň.

Nedávno jsem na www.palba.cz přečetl článek o bitvě u Sokolova za 2.sv.války. Autor[vyplazený jazyk]hDr.Jiří Fidler,Ph.D. Fidler píše:

Zahraniční odborná literatura tak Svobodovo hlášení o nepřátelských ztrátách (20 zničených německých tanků) odsunuje jednoznačně do říše bájí. Podle Fidlera Češi u Sokolova zničili pouze 2 německé tanky. Takže,Fidler tvrdí, že generál Svoboda ve svém hlášení lhal. A point tomu dává jak popisuje ústup. Cituji:

Československé jednotce se podařilo jako jediné z podřízených složek divize ustoupit organizovaně...kousek dál: Jde o opravdový příklad vysoké odolnosti čs.vojáků, čímž se svým sovětským gardovým spolubojovníkům stali nedostižným vzorem.

Naproti tomu o největší bitvě 2.sv.války a vynikající strategii sovětských vojsk v bitvě u Mandžuska (11.8-24.8.1945), se téměř mlčí. Zde sovětská vojska rozdrtila japonskou kwangtungskou armádu s minimálními ztrátami a to pouze 8 219 sovětských vojáků. Přitom do zajetí padlo 594 000 japonských vojáků.

To je podobná manipulace jako Urbanova. Hitler a jeho Wehrmach přišli do Ruska s jasným záměrem. Vyhladit ruské Slovany jednou provždy. To byl plánovaný cíl. Ostatní jsou báchorky. Nebo lépe- sprosté lži.

290318

28.05.2013 09:46

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

77.?.?.?

Píšete: Proč bych měl něco vyvracet? Kvůli vaší naivní představě, že úspěšný manipulátor "lže jak když tiskne?"

Nezklamal jste mě, vy jste vývojově stále na úrovni tělesného pojetí života. Co to je vysvětlím vzápětí.Předmětem diskuse jsou knihy Klimova. Vy nic nevyvracíte, pouze spekulujete a navíc, zatahujete do toho mou maličkost. Přesto, naposled, vám věnuji pár řádků.

Dokud máme tělesné pojetí života,naše chápání se zakládá na uspokojování smyslů,protože tělo je stvořené ze smyslů. Když pokročíme z tělesné úrovně a vidíme mysl jako střed smyslových činností,přijímáme mysl jako konečný stupeň realizace. To je mentální úroveň. Z mentální úrovně můžeme pokročit na intelektuální úroveň a z intelektuální úrovně můžeme dospět na transcendentální úroveň. Nakonec se můžeme pozdvihnout i nad transcendentální úroveň a přejít na duchovní úroveň.

I ten, kdo má nejvyšší světské vzdělání západní provenience, ještě neznamená, že chápe o čem je řeč. Profesor Jacgues Monod, který získal Nobelovu cenu, prohlašuje, že všechno je náhoda. S touto teorií dlouho před profesorem přišli ateističtí filozofové Indie- Čarváka a další. Nebo překroucená, falešná sánkhjová filozofie. Je to teorie, která se zabývá rozborem prvků v hmotném světě. A původní nezkreslenou filozofii přednesl Šrí Kapila. Později se objevil jiný Kapila a hlásal ateistickou sánkhjovou filozofii, která se zabývá dvaceti čtyřmi hmotnými prvky, ale neříká nic o Bohu. A tato falešná filozofie se uznává na Západě. Podobné je to i s křesťanskou Biblí, která byla několikrát přepisována. Na příklad Evangelium neznámého boha- autor Jan Kozák, nebo Jiří Vacek o Bibli a jejím učení. A celá řada dalších autorů. Prostě lidé na Západě jsou programově manipulováni a mateni a to dlouhodobě.

Nejstařší duchovní literaturou (tisíc let před biblí) je védská literatura: čtyři Védy (Rg,Jadžur,Sáma a Atharva),osumnáct Purán, Upanišády které tvoří filozofickou část- je jich 108 a Védanta -sútra. Čas této nadčasové literatury pozvolna přichází.

Další vaše tvrzení, že sekularizace,ateismus a tolerance všeho druhu je obrovský pokrok. To teda jo- slepý vede slepce. A vy mezi ně patříte. Podobně jako náš zlatoústý prezident Havel a jeho filozofie. Mimo výroku o "humanitárním bombardování" se zapsal do historie dalšími skvosty. Na příklad výrokem o heterosexuální rodině:

Absurdní ideologie je, že rodina má mít výhody,protože plodí děti, na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku,jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata.

Nedávné demonstrace ve Francii jasně ukázaly, skutečnou toleranci západní demokracie. Vodní děla, plyn a obušky policie, mnohé heterosexuály o tom přesvědčily. Jako v roce 1968 u nás. A víme jak demokraticky nás o této ...

Automaticky kráceno

290356

29.05.2013 10:26

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Rusko v bahne..pokracovani

77.?.?.?

Máme pět velkých náboženství a přes 20 000 sekt a sektiček. A říká se tomu náboženská svoboda. Ztratili jsme spojení s autoritativní védskou literaturou a to je velmi nebezpečné.

Védy v tomto hmotném vesmíru existují již stovky milionů let. Původně se tradovaly pouze v ústním podání. Před příchodem úpadkového věku Kali-yugy (18.února 3102 př.n.l.) je sepsal Vyasadeva, který je považován za inkarnaci Krišny, zplnomocněnou k literární činnosti.

Ve stejné době jako Vyásadeva a ještě před ním, žili jiní velcí mudrci jako Gautama,Kánada,Jajmini,Kapila, Aštavakra a Pataňjali. Každý z těchto šesti velkých rsi (riši) zastává odlišný způsob filizofického nazírání, stejně jako moderní filozofové a spekulanti. Rozdíl mezi šesti filozofickými cestami slavných mudrců a cestou Vyásadeva je následující:

Védské transcendentální poznání sestupuje přímo od Osobnosti Božství a první osvícenou bytostí tohoto vesmíru je Pán Brahmá, který je zároveň druhotným stvořitelem.

Naproti tomu, akademické vzdělání je neúplné. Běžné vědomosti, které můžeme získat na vysoké škole se vztahují pouze na hmotu. Takové vědomosti nejsou ve védské literatuře uznávány jako poznání. Poznání znamená, že víme, jaký je rozdíl mezi duchovním a hmotným. V moderním vzdělání, které se zajímá o hmotné předměty a tělesné potřeby, žádné poznání o duchovních věcech neexistuje.

Od védské duchovní nauky se odvíjí další náboženské systémy. Zoroastrismus a také židovský Talmud, který čerpal ze Zend Avesty. V pasážích Zend Avesty kde Ahura Mazda mluví k Zoroastrovi o životě po smrti, byl okopírován do Talmudu.

Stoupenci Zoroastrismu měli zajištěn posmrtný život,to samé tvrdí Talmud o lidu Izraele. Také původní, nepřepisovaná křesťanská Bible byla v mnohém shodná s původním učením Vedánty.
Viz[pláč]Nag Hammadí Codex II,2)

Jinam vás ubezpečuji, že existují lidé, kteří mají se Všemohoucím Bohem spojení. Nemůžeme HO však vidět svými hmotnými smysly. Musíme se pozvednout na duchovní úroveň. Jak k tomu dojít je uvedeno ve védské literatuře. A je to dlouhá a náročná cesta.

I já vám děkuji a ubezpečuji vás, že s materialisty jsem žil a žiji v dobré pohodě celý život. A mnohých si vážím. Tedy těch, co něco umí a mají charakter.

290425

30.05.2013 10:48

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Pro pritomne homofoby:

77.?.?.?

Ano,je to přeně naopak.
Degeneralogie-je mimo jiné též věda o zdravé rodině. Pokud chceme zachovat civilizaci, musíme v prvé řadě zachovat zdravou rodinu. Milionové demonstrace ve Francii (poslední minulou neděli), jasně ukazují, že heterosexuální většina se probudila. A brání se.

Mezi sodomií a homosexualitou je úzký vztah. Jako příklad uvedu rozhovor Dr.Trušněviče s Klimovem. Děj se odehrává po 2.sv.válce v Berlíně.

V Berlíně ve Společnosti rusko-německého přátelství, došlo k roztržce! Kvůli pederastrovi Hildebrandtu. Přesněji kvůli jeho bílému psu.

Trušněvič na Klimova: Ostatně vy tu čubu znáte. Pamatujete si, taková ohromná, velikosti bílého medvěda.

Klimov:Ano,vzpomínám si. Ale co s tím má společného?

Trušněvič: Vlastně nejdříve Hildebrandt používal svého sekretáře Kristeina,ale potom se přesunul na svého psa. No samozřejmě Kristien se urazil,a nyní chodí a vyzvání po celém Berlíně, že Hildebrandt jej podvádí. Se svým psem!!! Ale kolem se dějí vraždy,únosy,hemží se to sovětskými agenty. Jak v těchto podmínkách se můžete zapojit do vážné politické práce?

Jak vidíte, není to žádná legrace ani homofobie. Pamětníků je jistě mnoho.

Zdroj:Rodinné album s. 180-181

290477

30.05.2013 12:37

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Zakladem krestanskeho nabozenstvi je bible,tak at ji cteme!

77.?.?.?

A co třeba tohle!

New York Times ve svém vydání 21.1.1934:
Mnoho z nejnásilnějších masových vražd bylo spácháno homosexuály. Claw uvádí hrozivou statistiku, podle které 8 z 10 masových vrahů ve Spojených státech byli homosexuálové:

Donald Harwey-37 vražd

John Wayne Cacy: 33 vražd-mladých mužů a chlapců

Patrick Wayne Kearney: 32 vražd-vrah v pytlích na odpadky

Bruce Davies: 28 vražd-po znásilnění je zavraždil

Cordes,Henry a Owen: 32 vražd.Trojice byla členem gay kruhu,zabývajících se mučením a vražděním,který unesl a zmrzačil 27 mladých mužů. New York Times 27.července 1974

Juan Corona: 25 vražd zemědělských dělníků. New York Times 4. října 1972

Jefrey Dahmer:17 vražd,byl odsouzen za prznění dětí. Po souloži je zabil, řezal jejich mrtvoly a jedl jejich části. Byl aktivní v organizacích které chrání práva gay. USA Today 6.srpna 1991

Stephen Craft: 16 vražd-omámil je drogami, poté je sodomizoval a mučil. The vanderer,31.října 1991

William Bonin: 14 zabití-souložil s nimi před a po vraždě. The vanderer 31.října 1991

290490

30.05.2013 21:48

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Vzdy ked citam srdcerevuce komentare a clanky

77.?.?.?

Napsal jste: Ziaden krach a rozklad spolecnosti nenastal.

Pro vás skutečně platí: Oči mají a nevidí, uši mají a neslyší. Nevím, jestli jste homosexuál, ale osel jste zcela určitě.

290518

02.06.2013 09:08

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Poslední křeč

77.?.?.?

Váš výčet je neúplný. Hrubohmotných prvků je pět: země, voda, oheň, vzduch a éter. Jemnohmotné jsou tři: myls, inteligence a falešné ego.

290616

Souhlasím s vámi pane dub. Z českého pohraničí bylo po zabrání Sudet vyhnáno přes 700 000 Čechů a majetek jim byl zabaven. Vyjíkou nebylo fyzické násilí a vraždy.Tak to začalo.

Armáda vyhnanců postupovala do vnitrozemí. Na zabraném území řádili němečtí ordneři. Ti surově mlátili vyháněné české občany. Noviny zveřejňovaly zprávy o teroru, odvlékání lidí na obsazené území, protipravnímu zabírání českého majetku i celých českých obcí.

V podkrkonoší Berlím vytvořil tak zvané páté pásmo, které nebylo stanoveno v Mnichově. Byly to především strategické zájmy říše. Ve dnech 8-10.10.1938,tedy 10 dní po podepsání Mnichovské dohody, okupují Němci okolí Vrchlabí,Hostinného, Rokytnice nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou.

24.listopadu došlo ke druhé etapě záboru, který pohltil desítky obcí v okolí Jilemnice a Vysokého nad Jizerou. Jednalo se o spojení Liberce a Trutnova, kterému stála v cestě česká enkláva táhnoucí se od Žalého podél Jizery až k Raisovým pasekám nad Jizerou. Toto čeké území o rozloze 140 km čtverečných ve kterém žilo 22 000 českých obyvatel, bylo zabráno, obyvatelé vyhnáni. V pohraničí byly přes noc zrušeny české spolky a instituce. Došlo k naprosté a nelítostné germanizaci.'Ceši, kterým Němci dovolili zůstat, museli bezpodmínečně přijmout německé občanství a zařadit se do Třetí říše.

Takto probíhalo první vyhnání. Byli to Němci a především 90% sudeťáků, členů Henlainovy strany,ti byli v prvních řadách. Ťi a jejich potomci, teď nejvíce lkají nad bezprávím, a opět, cynicky obviňují ČEchy.Takže cikáni v pohraničí, toť otázka?

290620

02.06.2013 22:56

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Poslední křeč

77.?.?.?

V prvním příspěvku hovoříte o mužském a ženském principu. Tedy jsem uvedl tři jemnohmotné prvky, které se tohoto principu týkají.

Každá myšlenka,čin nebo vjem,se uloží v mysli, jako nesmazatelný a nezapomenutelný záznam. I nejmenší detaily. Tento záznam zajišťuje jemnohomotné tělo složené ze tří jemnohmotných prvků:mysli, inteligence a ega. Toto jemnohmotné tělo neumírá, ale inkarnuje s duší do nového těla.

Tak jako vtělená duše prochází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří,přechází duše v okamžiku smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto změnou nedá zmást. Bhagavad-gíta (2.13)

Rozdělení hmotné přírody na prvky je toto:
Jako pradhána je známý souhrn všech prvků zahrnující pět hrubých prvků, pět jemných prvků,čtyři vnitřní smysly,pět poznávacích smyslů a pět vnějších činných orgánů. Šrímad-bhágavatam (3.26.11)
Tedy celkem 24 prvků.

Směšující prvek zvaný čas je pokládán za dvacátý pátý prvek. Toto je autoritativní rozdělení. Filozofové západních zemí si velice cení analytického rozboru hmotných prvků, jak ho předložil ateistický Kapila. Autoritativní sákhja-jóga je na Západě prakticky neznámá. Západní filozofové se snaží porozumět Absolutní Pravdě vzestupným procesem mentální spekulace neboli procesem induktivní logiky, ale správný způsob je sestupný, prostřednictvím parampary. Takže se mýlí.

290664

Pro mr.dub,
já v tom vidím dlouhodobý plán. Rád bych se mýlil. Ale uvažte, že krátce po sametu soudruh poslanec Bratinka,měl demokratickou vizi a řekl: Dovedu si představit Českou republiku,jako další spolkový stát Německa. A činnost mistra šláfenberka a páté kolony pravdoláskařů byla dostatečně popsána. Domnívám se tedy, že moje nedůvěra je oprávněná. Po rozbití prosperující Jugoslávie a osudu prezidenta Miloševiče, kterému mezinárodní soud v Haagu nedokázal zhola nic podstatného, jsem nedůvěřivý.

290680

04.06.2013 10:28

Již brzy v práci zastaráte, nebo už jste

RE: Souhlas

77.?.?.?

Podceňujete stratégy NWO. Situace řešení má, zbývá pouze doladit základy strategie. Viz Protokoly sionských mudrců, protokol č.23:
Omezení výroby přepychových předmětů.

Aby národy přivykly k poslušnosti,nutno jich přiučiti ku skromnosti
,a omeziti průmyslovou výrobu přepychových předmětů. Tím zlepšíme mravy,demoralizované konkurencí přepychu. ZNOVU - ZŘIDIME RUČNI VYROBU, která podkopá soukromé kapitály průmyslníků. Toto je nutné i proto,že mnohdy průmyslníci vládnou třeba i bezděčně myšlenkamami lidu, proti vládě.

Nezaměstnanost.
Lid výrobce nezná nezaměstnanosti a jest spokojen s existujícími pořádky, nebo-li stálostí vlády. Nezaměstnanost je nejnebezpečnější věcí pro vlády. Pro nás úloha nezaměstnanosti bude dohrána, jakmile vláda bude v našich rukou.

290752

12.06.2013 10:37

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

RE: nezamestnanosť - spojenec mocných

77.?.?.?

Vážený pane MoUdrostraku,

ehm, zcela s vámi souhlasím, avšak rada, která je vám doposud zastřena, je v podstatě prostá. Jak to řekl po válce v Iráku prezident Bush: Irák oslavuje příchod svobody a Amerika oslavuje s ním. A náš největší humanista Václav Havel to vyjádřil takto:

Exprezident Václav Havel považuje válku v Iráku za morálně ospravedlnitelnou. Americko britský útok totiž vnímá jako projev "nelhostejnosti" ke genocidnímu režimu Saddáma Husajna, který vyvraždoval vlastní obyvatelstvo. Pochybuje ale o načasování a způsobu provedení vojenské akce." Otevřeně, byť diplomatickým jazykem jsem to řekl i prezidentu Bushovi a dalším politikům, pokud jsem měl k tomu příležitost, řekl Havel pro večerník Praha.

Zdroj:Teletext ČT dne 6.9.2003

291228

13.06.2013 09:23

Proč bílí extrémisté nechtějí přijímat multikulturní obohacení?

RE: Svetové genocídy.

77.?.?.?

Až na část věty :a kto do teba kameňom,ty do něho chlebom. S vámi souhlasím. Svarog-slovanský Bůh, je totéž co indický Šrí Krišna, stejná nepochopitelná nejmocnější osoba, má pouze jiné jméno. Jeho zákony jsou jasné a jednoznačné. Každému svévolnému násilí je naší poviností se bránit. Pokřivená duchovní nauka křesťanů je výsledkem přepisování Bible (bible). Toto přepisování jasně dokládají Gnos-texty (ranně křesťanské spisy). Nag Hammádi codex II. Také si všimněte,že pro židy stále platí starozákonní: oko za oko, zub za zub

291316

22.06.2013 11:59

Řád ochránců meče

RE: Masaryk?

77.?.?.?

Ano, historie je totáně zflašovaná. Obyčejný člověk je soustavně manipulován a maten. Naše snaha poznat nezfalšovanou historii je proto nutná-jinak nás převálcuje lest a lež.

Víme jak ještě nedávno mnozí diskutující ukazovali varovným prstem na Rusko při diskusích o komunizmu. Zvláště proto, že i v samotném Rusku byla tato otázka tabu. Tabu prolomil až Putin při své návštěvě Židovského muzea tolerance v Moskvě, dne 13.června 2013. Podle oficiálního přepisu projevu Putin pokračoval,že politici této převážně židovské sovětské vlády (80-85%), byli vedeni falešnými ideologickými úvahami a podporovali zatýkání a útisk židů,ruských ortodoxních křesťanů,muslimů a příslušníků jiných vír.

Na příklad Klimov v knize Rodinné album píše: Masaryk se stal prezidentem ČSR díky zednářským kanálům. Oženil se s americkou židovkou Garrigue a čekal na svou příležitost. Během občanské války v Rusku v r. 1918,zednář Masaryk byl jedním z iniciátorů anti-sovětského československého povstání. Bojoval s rudými,ale brzy zradil i bílé. Dvojitý zrádce.

Během své vlády v ČSR od r.1918-1935 a během této doby do vlády bral jen zednáře. Široká veřejnost to mohla nevědět,ale kdo to dobře věděl, byli Hitler a Stalin. A proto, jak Hitlerovo gestapo tak i Stalinova NKVD svorně honili ruské emigranty ČSR do koncentráků. I s českými zednáři. Jak Hitler tak i Stalin věděli, že tito degeneráti budou se bouřit tak dlouho,dokud nedostanou vládu do svých rukou. A proto zatýkali preventivně. Jako trvalý zdroj nihilismu,anarchie,revoluce, zmatku a zrady. A Stalin navíc připomněl českým bratřím-Slovanům dvojí zradu během ruské revoluce.

291955

23.06.2013 10:55

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: Legalizace pedofilie?

77.?.?.?

Děti jsou pouze obětí. Za jejich zdravý vývoj jsou zcela odpovědni dospělí. Ťi, kteří tuto zločinnou filozofii šíří a financují, jsou hořší než zvířata. Na http://freeglobe.parlamentnilisty.cz, jsou další články:

-Zelení vážně zvažovali legalizaci pedofilních praktik
-Věda ve službě pedofílie: Prý žádná úchylka,ale nevinná mezigenerační intimita
-Polícia:Izrael-raj pre pedofilov
-Podle EU by děti neměly sledovat pohádky s tradiční rodinou, ale porno. Nejlépe homosexuální.

V Protokolech sionských mudrců je věta: Uvolníme nebývalé kurevnictví a zničíme gojskou mládež. Zhora uvedené články, jejich autoři, tuto zrůdnou strategii zcela přijali a řídí se jí.
Jedovaté ovoce dozrává.

292015

23.06.2013 18:26

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: El sueno (sen) 6

77.?.?.?

Moc hezké čecholatinče, zdravím vás a přeju vám pevná zdraví a boží požehnání, ve vaší krásné latinské zemi. A pokud mi to editor pustí, tak vám sdělím skutečnou historku, jak jsem byl terorizován skutečnou sýkorkou. Čert ví, zdali ji neklonovali sup s krkavcem.

To bylo tak. Když jsem otvíral dveře do mého bytu,uslyšel jsem podivné šustění. Měl jsem sebou paralyzér. Sevřel jsem ho v ruce a ostražitě jsem postupoval vpřed. Pak jsem rychle otevřel dveře do kuchyně. A tam vidím zmateně poletující sýkorku, která se dostala do bytu skrze sklopné okno bez sítě proti hmyzu. Ale, nedokázala najít cestu zpět. Kuchyň sousedí s obývákem, dveře do obyváku mám prakticky stále otevřené, takže sýkorka zmateně létala z kuchyně do obyváku a zpět. Viděl jsem, že je již značně unavená a jak mě uviděla začala létat ještě rychleji až se zcela vyčerpala. Pak si sedla na televizor u okna, pootevřela zobáček a jakoby ztuhla. Bylo vidět,že má strach. Opatrně jsem došel k oknu a otevřel ho dokořán. Sýkorka stále nereagovala, ale po chvíli ji vánek proudící skrze otevřené okno vzpamatoval, a frr a byla pryč. Čeho jsem si ale všiml, bylo zvednuté peříčko na její hlavičce a perfektní body, taková pěkně živená sýkorka.

Měl jsem hezký pocit když ve zdraví odletěla a myslel jsem, že to skončilo. Ale ouha. Druhý den,přiletěla s celou perutí sýkorek a začala mi demolovat síťky proti hmyzu. A byla to ona co akci řídila. Poznal jsem ji podle toho pozvednutého peříčka na hlavičce. Jedno křídlo okna-sklopné, je opatřeno síťkou. A právě tyto siťky, které mají pletivo umělohmotné,mi začaly rozklovávat. No protestoval jsem a vyhnal je. Ale za chvíli tam byly zas a tak to pokračovalo několik dní až do úplného zničení sítěk. Takže jsem musel koupit nové. Odpustil jsem jim to, ale díky vám vidím celou story ještě jasněji.

Ještě jednou vás srdečně zdravím.

292032

24.06.2013 08:55

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: Dokud byli homosexuálové v soukromí, nevadili mi

77.?.?.?

Vystihl jste nejpodstatnější aspek současného problému nátlakové homosexuality ve větě: Ale teď,když ta homosexuální nátlaková menšina je už politickou silou,je situace jiná.

Občanská iniciativa, pokud chce uspět, se musí zaměřit právě na tento aspekt.

292080

26.06.2013 07:17

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: Boj? Proti komu? Fiktívnemu nepriateľovi?

77.?.?.?

Vaše dojmy a názory jsou zcestné a také nebezpečné. Existence homosexuální nátlakové menšiny, která je již politickou silou, je nepopiratelná. Viz:http://freeglobe.parlamentnilisty.cz

Podle EU by děti neměly sledovat pohádky s tradiční rodinou,ale porno. Nejlépe homosexuální.

Také se musím ohradit proti požadavku, aby heterosexuálové nechali homosexuály na pokoji. Je to přesně naopak. Sdělím vám svoje zkušenosti. Po 2.sv.válce, když mi bylo asi 10 let jsem v Jihlavě na náměstí seděl na kašně (dnes tam již není), přišel ke mě muž a dal se mnou do řeči. Po chvíli se začal zajímat o moje pohlaví, zdali mám ptáčka hlaváčka a začal mě hladit stehna. Po válce byla bída a já měl kožené okované boty a to mě zachránilo. Nakopl jsem ho úspěšně do holeně, protože zařval a chytil se za nohu, toho jsem využil a utekl.

Když jsem dospěl, chodil jsem s nastávající manželkou do parku. Na příkrém svahu byla malá plošinka,asi 2x2m čtvereční, jako stořena pro meditaci. Po chvíli snoubenka říká:hele,dívá se na nás chlap. Za keříčkem, kousek od nás, byl přikrčený chlap a pozoroval nás. Nevím, jestli to byl homosexuál, ale jistě nebyl normální. Srazil jsem ho, valil se po svahu dolů.

Později jsem cestoval a na lodi jsem sdílel kajutu ještě s jedním mužem. Když jsem skoro usínal, všiml jsem si, že onanuje. Řekl jsem si: ať si pomůže a otočil se ke stěně. Po chvíli jsem pocítil že mě hladí. Dostal jsem strašný vztek, řval jsem že ho zabiju, což jsem skoro udělal. Způsobil jsem velké pozdvižení, avšak lodní personál reagoval v můj prospěch. Dali mi sólo kajutu. Poté ale,jsem byl na lodi středem pozornosti cestujících. Plavba trvala delší dobu a to mě vůbec netěšilo.

Podobné zkušenosti mají i jiní heterosexuálové. Mě by nikdy nenapadlo omezovat sexuální praktiky homosexuálů, pokud se věnují sami sobě. Dělejte si mezi sebou co chcete. Je mi to fuk.
Nechte ale naše heterosexuální děti na pokoji, dokud je čas. Jinak to špatně skončí. Takže nechte si ty řeči, že my heterosexuálové omezujeme homosexuály.

292182

26.06.2013 17:47

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: Boj? Proti komu? Fiktívnemu nepriateľovi?

77.?.?.?

Ano, více diskutujících by takto, slušnou formou a pravdivě,mělo vylíčit svoje zkušenosti s homosexuály. Aby bylo jasné,že to nejsou heterosexuálové kdo někoho omezuje či diskriminuje. Heterosexuálové nepořádají žádné pochody hrdosti na oslavu své sexuality. Poučné jsou jejich pochody v New Yorku, kde jde vidět ejakulace do úst a jiné odpornmosti, a to přímo před zraky šokovaných heterosexuálů.

292198

27.06.2013 00:18

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: Boj? Proti komu? Fiktívnemu nepriateľovi?

77.?.?.?

Argumentů na odborné úrovni je celá řada, pouze je neznáte, a podsouváte nám svoji pravdu. Podle vyšší sociologie jsou sexuální deviace první stupeň rodové-dědičné degenerace,druhý jsou duševní nemoci a třetí vrozené vady. O pár pater výš anonym 109 v reakci na 291926 uvedl i zdroje. Máte možnost si je prostudovat. Jsou zároveň odpovědí i na vaše subjektivní pojetí.

292216

27.06.2013 07:14

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: Boj? Proti komu? Fiktívnemu nepriateľovi?

77.?.?.?

Vopice tvé podpásovky jsou ubohé. Heterosexuálové odsuzují svoje devianty k vysokým trestům. S čímž naprosto souhlasím.

292230

01.07.2013 08:27

My vám ten respekt k cikánům do hlav natlučeme i za pomoci obušků a vodních děl

RE: Okamura v Parlamentnich listech

77.?.?.?

Ano, tento cizinci za oponou vygenerovaný problém, měli by řešit politici a osobnosti. Jinak se rozroste do velmi nebezpečných mezí.Tito vlivní lidé však nemají zájem, chovají se tak jak píše pan Stwora. Okamura je vyjímka. Přesto si myslím, že mlčení obyčejných lidí tento nebezpečný vývoj pouze podporuje. Popíšu proto skutečnou událost, které se tohoto problému týká.

Stalo se to před pěti lety v Brně. Tehdy sedumdesátiletý důchodce šel po choníku a podpíral se o berlu, měl před operací kyčelního kloubu. Jinak ale, je to vytrénovaný, sukovitý staročech, kolem 120kg šlach a svalů, má dobrou fyzickou kondici.Proti němu přicházeli dva cikáni. Viděl, že se jim nevyhne a proto zastavil a čekal až přejdou. Místo toho se u něho zastavili a jeden z nich požádal o cigaretu. Odpověděl nekouřím. Tak budeš, odpověděl cikán a chytil důchodce za kabát na prsou. Důchodce na víc nečekal, padla rána a cikán padl na zem. Druhého chytil za sako a praštil s ním o stěnu domu. Ten na víc nečekal a utekl. Důchodce křičel, byl jsem napaden, viděli jste to. Lidé ale nevšímavě přecházeli, až jedna paní řekla: My s cikány nechceme nic mít.

Přes ulici pozorovali celou scénu policisté s autem s nápisem : Pomáhat a chránit. Důchodce zvedl berlu a šel směrem k ním. Avšak, neš přešel ulici, dveře auta zaklaply a chrabří ochránci zákona odjeli.

292469

01.07.2013 11:49

My vám ten respekt k cikánům do hlav natlučeme i za pomoci obušků a vodních děl

RE: Za rodinu, za národ, za vlasť.

77.?.?.?

Ano, ale Slované měli vědecké poznání o sexu, psychice, a o tom, jak zachovat zdravou funkční společnost.

Jedním z důležitých součástí védické kultury Rusů bylo zachování panenství před manželstvím a věrnost jednomu muži.

"Nepouštějte Cizozemce k dcerám Vaším,protože dcery Vaše svedou a zkazí jejich Duše čisté, a krev národa Velkého pohyne,protože první muž v dceři zanechá obrazy Ducha a krve"

Slovanští předkové žili podle zákonů RITA-nebezké zákony o čistotě Rodu a krve. Tyto zákony se staly známými až v polovině 19.století. Nyní se referuje na zákony RITA pomocí řeckého jména TELEGONIE.

Do roku 1960 proběhlo v mnoha zemích světa mnoho studií, které dokázaly, že se jev telegonie projevuje i u lidí. Přišlo se na to,že se dědí nejen vnější vzhled prvního sexuálního partnera, ale v určitých případech i jeho nemoci, pohlavní, duševní, onemocnění krve, atd.

Tady vidíte, že současná oslava promiskuity, homosexulity, sodomie, pedofílie a dalších sexuálních praktik, je zdravé společnosti smrtelně nebezpečná. Více zdroj:

http://leva-net.webnode.cz/products/bremeno-panenstvi/

292482

11.07.2013 18:30

Korupce v přímém přenosu

RE: na současné překlady Talmudu z vysoka iebu

77.?.?.?

Ano, pokud se jedná o Talmud, nevíme zcela jistě všechno. Na příklad TZVI MARX,ředitel aplikovaného vzdělávacího institutu Shaloma Hartmana v Jeruzalémě učinil pozoruhodné přiznání rozpoznáním, že židovští rabíni v minulosti vydali dvě sady textů:

autentické talmudické texty, kterými vzdělávají svoji vlastní mládež v talmudických školách (yeshiviot) a "cenzurované a doplněné" verze, které jsou rozšiřovány lehkověrným nežidům pro veřejnou potřebu.

Rabín Marx prohlásil, že ve verzích Majmonideových učení vydaných pro veřejnost, je Majmonides nucen říkat, že kdokoli zabije lidskou bytost překračuje zákon.

Avšak rabín Marx poukazuje "...toto pouze reflektuje censurované a doplněné tištěné texty, zatímco v originále v rukopisech stojí pouze "kdokoli zabije Izraelitu." (Tikkun:A Bi-Monthly Jewish Critugue May-June,1994).

Zdroj:http://zpravy24.pantax.cz/2005/07/14.07.05.htm

293110

na http://leva-net.webnode.cz ,je celá řada článků které pojednávají o násilném odebírání dětí, ale také pedofílii, incestu, a šokujícím zneužívání dětí k sexuálním hrátkám. To byste měli znát, abyste se mohli účinně bránit.

Je třeba vědět,že se nejedná o jednotlivé excesy, ale tento zločin nese cílený a systémový charakter. Kupř.:v Norsku pěstoun dostává státní podporu 10 000 norských korun denně-to jsou miliony za rok. Dále cituji z článku: Norská státem organizovaná pedofílie a incest:

Incest byl sociální normou,nutným opatřením k přežití. Dcery rodily od otců, matky od synů,bratři od sester. Dnes je z 10 dětí narozených v Norsku 8 narozeno přistěhovalcům, na tyto probíhá boj, děti narozené Norům prakticky všechny trpí nějakou formou geneticky podmíněných onemocnění, v důsledku staletí incestu při omezené populaci na omezeném území. Celý tento hon na děti není nic jiného než státní program na obnovu genofondu. V dětském domově kde byl syn paní Bergset bylo 30 dětí, z toho 28 dětí byly děti přistěhovalců.

Kromě toho je to také krytí pro přísun dětí homosexuální lobby,funguje tam systém dočasné adopce,tj.dítě je jeden týden v jedné "rodině", druhý týden v druhé,třetí týden ve třetí atd. Důsledky si určitě domyslíte sami. Zde také stojí, že Breivik je produktem tohoto systému-byl roky znásilňován pěstouny.

293336

15.07.2013 17:09

V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5 tisíc dolarů, v Evropě tisíc eur

RE: Spoléhat na bolševika Putina je bláhové. Právě bolševici odebírali děti zcela běžně,

77.?.?.?

Je zcela jisté, že tato rakovina zneužívání dětí a propagace homosexuality,se šíří ze západu na východ a ne obráceně. Slovanské děti jsou nezdegerované, proto je o ně takový zájem.

293353

16.07.2013 21:27

V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5 tisíc dolarů, v Evropě tisíc eur

RE: Ruská duma se chystá schválit zákon proti juvenilní justici

77.?.?.?

Mimoto:První velmoc vyhlásila boj homosexualismu. Propagace sodomie je od nynějška v Rusku trestná. Máme jim závidět?

Zdroj:http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/3068-prvni-velmo...

-Zákazem homopropagandy to nekončí
-Rusko není Sodoma Gomora
-Svazek osob stejného pohlaví ruský zákon nezná
-Podobný zákon se rodí i na Ukrajině
-Homosexualita je jako kleptománie
-Ruský přístup je inspirativní i pro nás

Mimoto, i Chorvaté:
Šokující zvrat v případě kontroverznej sexuálnej výchovy na školách: Chorvati dali všetkým peknú lekciu

zdroj:http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/3059- sokujuci-zvr...

293400

17.07.2013 08:39

Svět pod informační poklicí amerických zvláštních služeb a bank

RE: myslíte, že věděli o chystaném oholení 5,2 mil. rakušanů v penzujních fondech?

77.?.?.?

Máte pravdu-bohužel. Tuto filozofii mají "Američané" shrnutu do věty: Oddělit důvěřivé od jejich peněz!

293413

17.07.2013 22:37

V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5 tisíc dolarů, v Evropě tisíc eur

RE: Rakovina zneužívání dětí se nejvíc rozbujela v SSSR, tam je také značná část populace

77.?.?.?

Milá paní,
já si nic neidealizuji. Ale vy byste již konečně mohla vědět, že experiment komunizmu byl připravován již od 17.století. Tohoto úkolu se zhostil profesor Adam Wishaupt, pověřený domem Rothschildů. Měl k dispozici přes 2000 nejinteligentnějších osobností z oblasti financí, průmyslu, obchodu, vědy a umění. Ti byli placeni z peněz Rothschildů. Weishaupt svůj úkol dokončil 1.května 1776. Proto byl první máj velkým svátkem pro komunistické národy.

Komunizmus byl Rusku vnucen. Není to ruská ani slovanská ideologie. A současní Rusové to dobře ví.

Také první sovětská vláda se skládala z 85% (dle slov prezidenta Putina a důkazového materiálu) ze židů. A co se dělo za hrůzy po puči 1917 v Rusku,který je označován za VŘSR, je také důkladně analýzované. Podobné je to i s alkoholizmem. Takže nejdříve dostudujte a pak poučujte.

293452

19.07.2013 08:56

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Kresťanstvo a unisex 2.

77.?.?.?

Ano, je nevyšší čas, aby se Slované postavili destrukci rodiny, ta přichází ve formě juvenilní justice opět ze Západu a je řízená.

Staří Slované měli vědecké znalosti jak zachovat zdravou společnost. Žili podle zákonů RITA-nebeských zákonů o čistotě RODU a krve. Tyto zákony se staly známými až v polovině 19.století našeho věku. Nyní se referuje na zákony RITA pomocí řeckého jména TELEGONIE. Do r.1960 proběhlo v mnoha zemích mnoho studií, které dokázaly,že se jev telegonie projevuje i u lidí. Přišlo se na to,že se dědí nejen vnější vzhled prvního sexuálního partnera, ale v určitých případech i nemoci,pohlavní,duševní,onemocnění krve,atd. Pro prosté lidi byla tato věda vyjádřena ve formě této věty:

"Nepouštějte cizozemce k dcerám vašim,protože dcery vaše svedou a zkazí jejich duše čisté,a krev národa velkého pohyne,protože první muž v dceři zanechá obrazy ducha a krve.

Pokud se jedná o DNA, na www.smith.wz.cz, zpracoval autor podrobnou tabulku, která ukazuje, jaké národy podle DNA byly rozšířené na naší planetě a to již před 40 000 lety. Toto je téma na odborné a vědecké diskuse a další výzkum, neboť se ukazuje, že historie lidstva je kompletně, a já jsem převědčen že úmyslně, zmatena.

Název článku: Evropská studie dračích linií...Tutanchámon vlastní Y-chromozom R1b (čeledoj)

293505

19.07.2013 16:18

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Kresťanstvo a unisex 2.

77.?.?.?

To,co jsem napsal a další ověřené důkazy,jsou k dispozici na:
http://leva-net.webnode.cz/products/bremeno-panenství/ Název článku: Břímě panenství

Podobně i původní tabulka prvků Mendělejeva, tak jak se prezentuje ve školách a univerzitách, je zjevný falzifikát. O tom se též můžete dočíst na:
http://leva-net.webnode.cz/products/nezfalšovaná tabulka-prvků..

Je zcela jisté, že věda je zneužívána k ohlupování laické populace. Na druhé straně, pokud si prostudujete oba články a důkazně vyvrátíte tyto informace, budete slavná.

293532

19.07.2013 22:50

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Kresťanstvo a unisex 2.

77.?.?.?

Kdyby jenom to. Ale třeba v Červené pevnosti v Dillí, jsou zbytky základu chrámu, které byly změřeny několikrát moderními metodami měření času. Vykazují stáří přes milion let. Ve Vedách jsou též popsány zbraňové systémy, které jsou pro současnou vědu stále nedosažitelné. Védy též popisují 14 planetárních systémů a to pouze v našem vesmíru. Písemné popisy vesmírné situace a přesné výpočty, jsou staré přes pět tisíc let. Ještě nedávno neměli evropští vědci o těchto výpočtech a znalostech žádné vědomosti. Přesto se tyto védské výpočty většinou shodují s výpočty moderní astronomie.

Další kapitolou, která vyvrací dosavadní znalosti o dějinách této planety Země a lidských civilizací, nám poskytuje paleontologie.

Ku příkladu není vysvětlena ani buňka. Buňka pomocí určitého enzymu seká malé části původní DNA (nikdo ve skutečnosti úplně přesně neví, jak k tomu dochází),zároveň si hlídá,aby se konce odseknuté části neotočily, a postupně vytváří nový řetězec. Další zařízení v buňce má osu a určité diskové otočné části se zpětným chodem,které jsou zabudované do buněčné stěny. Buňka je ve skutečnosti složitý stroj, který bychom nedokázali s našimi znalostmi a technikou ani zkonstruovat. Takže určitá část vědecké obce se přiklání k názoru,, že, pokud chceme porozumět životu, musíme uznat existenci nefyzikální inteligence.

293562

20.07.2013 11:59

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Barbari a Rim

77.?.?.?

To co jste napsal, je nesmysl. Jsou na to nezvratné důkazy, které poskytla archeologie a písemné dokumenty, které nebyly v době šíření křesťanství na Rusi spáleny. Již tisíc let před Cyrilem a Metodějem předkové Rusů psali tak, jak se píše v Rusku v současné době.

Předkové Slovanů-v průběhu mnoha tisíciletí disponovali tradicí písma, velmi promyšleného a svým způsobem dokonalého-a to v době,kdy většina evropských národů číst a psát neuměla.

Existence ruského jazyka (lze to nazvat jak chcete:nejstarší ruský,paleoruský,jediný slovanský,indoevropský),v nejstarších dobách,ne méně než před dvěma sty tisíci lety-byla podstata druhého objevu profesora Čudinova.

Také nápisy na Rosettské Desce z Egypta se dají přečíst ve Slovanštině (a to je-vědecká senzace), byla přednesena makedonskými vědci,akademikem Tomanem Boševským a profesorem Aristotelem Temtem. Profesor Valerij Čudinov zdůraznil,že u účastníků Kongresu nevzbuzovaly tyto zprávy žádné pochybnosti.

Také etruský jazyk je varianta běloruského jazyka a románské jazyka jsou zkreslený slovanský jazyk.

Zdroj:http://leva-net.webnode.cz/chronologie/archeologicke-dukazy

A doufám, že mi tento příspěvek editor nevymaže. Záhadně zmizel předešlý příspěvek se stejným obsahem.

293601

21.07.2013 09:19

V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5 tisíc dolarů, v Evropě tisíc eur

RE: Melete nesmysly. Jak mohl být Breivik roky znásilňován pěstoun, když ho vychovávala matka ?

77.?.?.?

Poslyšte, vy zřejmě neumíte ani pořádně číst. Člověk, jeho kvalita, se pozná podle toho jak myslí a jak mluví. Převzaté informace o Breivikovi jsou rozporuplné. To je pravda. Blízká budoucnost nám odhalí jeho ubohou postavičku v celé pravdivé kráse. V této diskusi se ale jedná o mnohem vážnější a mnohem nebezpečnější věci, které ohrožují existenci celé společnosti. Jedná se o juvenilní justici.

293641

22.07.2013 16:52

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Barbari a Rim

77.?.?.?

Jste na omylu. Nejen ruští vědci, dokonce i čeští, makedonští a srbští vědci a spisovatelé, přispěli k eliminaci tisícileté lži o Slovanech, šířených anglosasy. Z těch současných českých spisovatelů je to Zdeněk Patrick na www.smit.wz.cz. Předkládá v článku: Nezávislé dějiny podivně závislé Evropy rozbor haploskupin až 42 000 let zpět.

Mimoto v Rusku existují artefakty z doby kamenné, které potvrzují, že slovanské písemné památky, především ruské, existují několik desítek tisíc let. Na celém území od Velké Británie po Aljašku v době kamenné žili Rusové. I v křesťanské Bibli se můžete dočíst, že byl jeden jazyk až do postavení babylonské věže. A že Rusové neukazují artefakty (zatím) komukoli, je rozumné. Jistě se v dohledné době dočkáme i fotogalérie. Výzkum pokračuje.

293743

25.07.2013 09:59

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Je pitomost tvrdit,že se lidská společnost neobejde bez náboženství,

77.?.?.?

Ó veliký mysliteli. Vřele vám děkuji. Vidím, že vývoj se ubírá správným směrem- neboť nejste sám. Evolucionista Daniel Dennet, autor "Darvinovy nebezpečné myšlenky" (Darwinś dangerous idea) se těší na den, kdy budou všichni věřící uzavřeni v ZOO pro zábavu "normálních" (=ateistických) lidí. Profesor William Provine z Cornellovy univerzity vedl kampaň,aby ukázal veřejnosti, že je nejvyšší čas vybrat si mezi Darwinwm a Bohem (neboli vědou a pověrami). A jestliže si zvolí Darwina,potom musí alespoň přijmout,že neexistuje žádná svobodná vůle ani objektivní morálka.

Má to ale jeden háček. Darwin opsal evoluční teorii vývoje z védské literatury, avšak velmi špatně. Neměl znalosti o duši, takže celá jeho teorie je pokroucená a nepřesná.

Život nepochází z hmoty. Hmota pochází ze života a to není teorie, ale skutečnost. Materialistická věda staví na nesprávné teorii, proto jsou všechny její výpočty a závěry chybné. Na štestí i ve vědecké obci jsou jednotlivci, kteří nesmyslnou a fanatickou víru, že vše vyřeší materialistické vědy-odmítají.

293873

25.07.2013 20:00

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Je pitomost tvrdit,že se lidská společnost neobejde bez náboženství,

77.?.?.?

Harold Morowitz, si povšiml, že biologové redukují život na hmotu a fyzikové zase redukují hmotu na vědomí. Ve skutečnosti se tímto uzavíráme do kruhu. Psychologové studují vědomí a říkají, že vědomí můžeme porozumět studiem neuronů, a biologové, zvláště biochemici, říkají, že životu porozumíme prostřednictvím chemických zákonitostí. Chemikové zase prohlašují, že chemii porozumíme fyzikikální interpretací. A fyzikové v celém výzkumu docházejí k závěru, že hmotě porozumíme chápáním vědomí. Tak se vědecké bádání uzavírá do úplného okruhu. Takto však uvažují jen někteří fyzikové. Ostatní tuto úvahu kategoricky zamítají jako nesmyslnou. Na poli fyziky totiž dochází k rozporům.

Materialistická teorie říká,, že kondenzací plynných mračen se utvořila planeta Země, na které před několika miliardami let v prvotní polévce vznikl život. V roztavené protoplazmě vznikají složitější struktury. Na tom není nic překvapivého. K vysvětlení toho, jak vznikla buňka to však nestačí. Jestliže má vzniknout něco tak složitého jako buňka, jsme s touto teorií v koncích. Buňka má velice komplikovanou strukturu. Na příklad bakterie,když se na ni budeme dívat jako na stroj, je mnohem komplikovanější než to, co lidé kdy sestrojili. Ani v současné době nemůžeme porozumět tomu jak je buňka komplikovaná. Počítače moderní doby jsou ve srovnání s jednoduchou bakterií ničím. BUňka pomocí určitého enzymu seká malé části původní DNA (nikdo ve skutečnosti přesně neví, jak k tomu dochází), zároveň si hlídá, aby se konce odseknuté části neotočily, a postupně vytváří nový řetězec.

Takže vidíte, že materialistický výzkum života se pohybuje na bázi spekulace a to není skutečná věda. Jak vznikl život je popsáno v autoritativní literatuře Vedánty. Tomu však materialističtí vědci nevěří. Dokonce tuto skutečnou vědu označil jeden akademik za bláboly. Podle materialistických vědců, včetně vás, neexistuje žádná nefyzikální inteligence. Já naopak nevěřím spekulujícím vědcům. Vidím kam to dotáhli. Jejich jména nebudu uvádět.

293892

29.07.2013 10:30

Ztraceni v ghettu

Je to řízený proces

77.?.?.?

Také oblast umění se snaží svobodní zednáři zneužít na demoraliazci nejširších vrstev obyvatelstva a to se jim daří. Už v roce 1838 napsal jeden významný zednář v Itálii, jménem Vindice:

Nikdy nepřestávejme znemravňovat lid. Udělejme vše pro to, aby se neřesti mezi lidem postupně množily a šířily. Lidé musí všemi smysly nemravnosti vdechovat a pít až do úplné sytosti. Svět je vždy připravený přijmout nauky necudné a oplzlé. Z toho je zřejmé, odkud přichází záplava pornografie, ať již pod záminkou uměleckého díla nebo bez této záminky.

Svobodní zednáři vyhlašují neslučitelnost vědy a zjeveného náboženství, které má nahradit víra ve spásu toho,, co zednářstvo označuje za vědu. Do této "vědy" se vešly všechny hlouposti zaměřené proti mravnosti, Bohu a důstojnosti člověka. Věda poznávaná rozumem a zjevené náboženství jsou dvěma oblastmi pravdy, mezi nimi nemůže být rozpor. Není to tedy současný galimatiáš tak zvaných duchovních nauk, který je označován za náboženskou svobodu. Je to opět úmyslný záměr, sofistikované matení.

Více zdroj:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1475-slobodomura.. (1/2+2/2)

293970

29.07.2013 20:05

Ztraceni v ghettu

RE: Je to řízený proces

77.?.?.?

Ano, řízená dekadence je všude, včetně politické sféry, jak píšete. Na příklad: Ordo Lumen Templi-cituji:

Mediální pozdvižení před lety způsobila i informace, že poměrně zvláštní směsice vlivných lidí náleží k nově založenému řádu Ordo Lumen Templi. Jeho členem byl zpěvák Daniel Landa, k řádu měl blízko vysoce postavený policista a šéf protidrogové policie Jiří Komorous, poslanec a předseda sněmovního výboru pro obranu Jan Vidím (ODS), ale i (což na věci bylo nejvíce podivné) katolický biskup Václav Malý. Zdroj:

http://www.osud.cz/ceska-republika-dal-surfuje-na vlne-svobodny..

Také je známá podpora min. zahraničí ČR Schwarzenberka více než zvrhlým ženám Pussy Riot. Mimoto,počátky politického zaměření již prvorepublikové vlády dokládá i Seznam svobodných zednářů ČSR: 961 členů prvorepublikových lóží. Zdroj:

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/2980-seznam-svo..

Nejodpornější je ale juvenilní justice. Z článku UNICEF a ruské děti- cituji závěr:

Kdyby někdo přemýšlel,jak nejefektivněji zničit děti a mládež, nepřišel by na to, co vymyslel UNICEF. Tito lidé jsou buď cílevědomí zločinci, inspirovaní samotným satanem, anebo jsou to totální blázni, kteří patří na nejtěžší oddělení psychiatrie. K tomuto závěru musí dojít každý rozumný člověk. Stát, který by se řídil touto zločineckou ideologií, která je horší než fašismus, zničí sám sebe.

Byzantský katolický patriarchát vybízí ruskou vládu, aby radikálně přerušila veškeré styky s UNICEF. Zločiny, které financoval UNICEF v ruském národě a přikrýval je vznešenými a lidumilnými frázemi, musí být vyšetřeny a zločinci spravedlivě potrestáni. UNICEF se dopouští zločinů proti lidskosti a jako takový musí být odsouzen všemi národy. Zdroj:

http://leva-net.webnode.cz/products/unicef-a-ruske-deti/

293977

zůstaneme u nářků. Na http://eportal.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/6018-ods-prosazuje-

ODS prosazuje adopci dětí pro homosexuály. Ne, to není žert!

V ČR se pravděpodobně schyluje k povolení adopce dětí homosexuály. Nejskandálnější na tom je, že návrh nepochází od oficiální extremistické levice (například Zelení a pod), ale z řad tzv. "pravice". Jedním z hlavních prosazovatelů a obhajovatelů adopce dětí homosexuály je totiž poslankyně ODS J.Černochová a to za souhlasného mlčení většiny ODS..

Poslankyně "pravicové" ODS jako hlavní sociální homo inženýr.
Prý se po uzákonění "registrovaného partnerství" je potřeba "posunout dál",říká tato údajně pravicová poslankyně ODS z Prahy. Zatím jde o adopci dětí ve spolu žijících homosexuálních párech, ale to je pouze první krok. Pí Černochová a revolucionářská homo lobby si uvědomují, že je potřeba "homosexuální revoluci" české veřejnosti dávkovat. Proto také ono chlácholení, že o nic zásadního nejde...atd!!!

294110

07.08.2013 19:26

Současná situace z více úhlů pohledu

RE: mám obavu

77.?.?.?

Protokol č.2.
Úspěchy rozkladných teorií.
Nemyslete, že tvrzení naše jsou prázdná slova.Pozorujte úspěchy Darwinismu,Marxismu a Nietzsche-ovské filozofie. Demoralizující účinek těchto nauk na ducha Gojů, musí nám býti bezpodmínečně jasným.

Úloha tisku.
V rukách současných vlád,spočívá moc tvořící určitou náladu v lidu- tisk. Jeho úkolem musí býti sdělovati zdánlivě údajná přání a žádosti,oznamovati stížnosti lidu a působiti nespokojenost. Triumf svobody slova (žvanění) patří tisku. Ale vlády jsou neschopné aby použily správně této moci, i ona padla do našich rukou. Tím získali jsme svůj vliv, sami zůstavše ve stínu. Díky tomu nahromadili jsme hory zlata, ačkoli i to stálo potoky krve a slz.

Protokol č.7.
Tisk a veřejné mínění.
Musíme přinutiti Gojské vlády,aby učinily opatření, jež by náš široce založený plán, blížící se již ke svému vítěznému konci, tak podporovaly, aby trpěly tlak námi tajně vzbuzeného, zdánlivě veřejného mínění, jež jsme již skutečně sorganizovali pomocí tak zvané velmoci tiskové. Až na malé nepatrné vyjímky, se kterými již nepočítáme, tato velmoc je v našich rukách.

Protokol č.14.
Oplzlost a budoucnost slova, tisku.
V zemích, které se nazývají kulturními, zřídili jsme šílenou špinavou a odpornou literaturu. Ještě nejaký čas po vystoupení našem k vládě budeme povzbuzovati k její existenci, by ještě více vyrýsoval se rozdíl řečí a programu, které rozlehnou se z výšin našich...Naši moudří lidé, vychovaní pro správu Gojů, budou sestavovat řeči, projekty, zápisy a články, kterými budeme ovlivňovat hlavy a usměrňovat tyto k naznačeným námi pojmům a vědění.

294167

08.08.2013 09:19

Kanada si osvojuje právo peskovat Rusko kvůli zákonu omezujícímu propagaci homosexuality

RE: Pokud nebude politická vůle

77.?.?.?

Zdravím vás pane Noheil,
je to jak píšete: Nic na světě se neděje náhodou...Plán na pokojné ovládnutí světa pro Sion, který sestavil král Šalamoun společně s judejskými mudrci 925 let př.Kr., byl obměňován vždy s ohledem na probíhající historické události a detailizován. To se děje doposud, ale, řízením Vyšší moci začínají působit jiné síly, se kterými protagonisté ovládnutí světa (za téměř tři tisíce let) nemají žádné zkušenosti. A to předzvěst jejich pádu.

294171

09.08.2013 08:53

Kanada si osvojuje právo peskovat Rusko kvůli zákonu omezujícímu propagaci homosexuality

RE: Pokud nebude politická vůle

77.?.?.?

Ano,má tam být JE. Ještě dodávám,že poklidná strategie světovlády je lemována desítkami milionů zavražděných civilistů a nezměrným utrpením obyčejných lidí. Již americký prezident,Jimmi Carter,vydal například zprávu 2000, kde vyzýval k tomu,aby světová populace byla do roku 2000 redukována na 2 miliardy lidí. To vylepšil profesor Pianka (viz monument ve státě Georgia-USA), který má za to, že k zachování života na této planetě Zemi je potřebná redukce obyvatelstva na 500 milionů. Takže z vraždění bezbranných civilistů různými způsoby a technikami- máme najednou redukci. Máte ale pravdu, že pýcha předchází pád. Ta doba se blíží a nebude to žádná legrace.

294199

13.08.2013 10:25

Kanada si osvojuje právo peskovat Rusko kvůli zákonu omezujícímu propagaci homosexuality

RE: 1% ,mozna ,vic,kdo vi, dela premierovi znovuzvoleni,bez tech 99%.

77.?.?.?

Steve, tohle je opravdu šokující, neboť,

i v USA se probouzí odborná veřejnost, takže argumenty proti propagaci homosexuality a dalších sexuálních zvráceností, nepůjdou na vrub, nebo ke cti, pouze Putinovi- cituji:

Lékařka v USA určila diagnózu "homosexualita"

Matthew Mooreovi byla při běžné prohlídce na jedné kalifornské klinice stanovena diagnóza "homosexuální chování".

Lékařka, jejíž jméno se neuvádí, zapsala tuto diagnózu do formuláře a upřesnila, že jde o chronologický stav. Označila jej kódem 302.0.

Matthew Moore, který je otevřeným homosexuálem, řekl, že byl šokován, když se dozvěděl, že tento kód znamená "sexuální perverzi nebo psychickou poruchu". Tento kód se důrazně nedoporučuje k použití od r.1973.

Když požádal Moore lékařku o vysvětlení, řekla mu, že se homosexualita pokládá i nadále za nemoc.

Zdroj:http://czech.ruvr.ru/_print/119504403.html

No Steve, já nepiju, ale teď si jdu koupit flašku, neboť citím, že to bez ožrání nepřežiju.

294320

14.08.2013 07:53

Kanada si osvojuje právo peskovat Rusko kvůli zákonu omezujícímu propagaci homosexuality

RE: 1% ,mozna ,vic,kdo vi, dela premierovi znovuzvoleni,bez tech 99%.

77.?.?.?

Pane Nohejl.Různé debaty na téma sexu na Zvědavci a druhých webzinech mě přesvědčily, že materialistická věda nezná sexualitu komplexně-v celém jejím významu. Detalní analýza sexu je podrobně popsána ve védské literatuře. Tamse také dočtemě, že člověk nemůže překonat vládu sexu, vládu hmotné energie, bez duchovního vývoje. Vůlí můžeme sexuální touhy kontrolovat pouze krátkodobě. Ve védské literatuře je také popsáno plánované rodičovství a standardy zdravé společnosti,a to před více jak pěti tisíci lety. Je tam také stanoveno, že když se člověk odchýlí od těchto pokynů- zákonů, je okamžitě zmaten. Neboť přibývá nekvalitní populace, která zpočátku naruší a později zcela rozloží celou společnost. Později buddhisté tyto pokyny adresovali lidem takto:

Veliké zlo může způsobit tobě nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena.

Ve védské literatuře je také pojednáno a to podrobně o homosexualitě. Je to jev, který je známý od počátku stvoření a má svoje karmické odůvodnění. Tito lidé nebyli perzekuováni, ale, nesměli zastávat funkce ve správních orgánech a především narušovat dobré mravy na veřejnosti.

To, co se v současné době děje, je cílevědomé matení lidských bytostí. Pokud tedy nebude politická vůle vývoj vrátit do normálu, nastane celosvětový chaoz který již nebude zvládnutelný.
Proto kroky Ruska a nejmenované americké lékařky-viz příspěvek o patro výš,mají významný a celospolečenský význam.

294369

18.08.2013 19:13

Egyptská junta nemá co ztratit

RE: Pinochet rovná sa Sísí.

77.?.?.?

Prosímvás co to melete. Obě světové války, obě světové revoluce (VFR+VŘSR), mají stejné protagonisty-kteří v předstihu a plánovitě tyto války a revoluce řídili a financovali. Zrovna tak v současné době juvenilní justice. Ta opět přichází ze západu na východ a ne obráceně. Viz článek UNICEF a ruské děti. Opíšu závěr:

Kdyby někdo přemýšlel,jak nejefektivněji zničit děti a mládež,nepřišel by na to, co vymyslel UNICEF. Tito lidé jsou buď cílevědomí zločinci,inspirovaní samotným satanem, anebo jsou to totální blázni, kteří patří na nejtěžší oddělení psychiatrie. K tomuto závěru musí dojít každý rozumný člověk. Stát, který by se řídil touto zločineckou ideologií, která je horší než fašizmus, zničí sám sebe.

Byzantský katolický patriarchát vybízí ruskou vládu,aby radikálně přerušila veškeré styky s UNICEF. Zločiny, které financoval UNICEF v ruském národě a přikrýval je vznešenými a lidumilnými frázemi, musí být vyšetřeny a zločinci spravedlivě potrestáni. UNICEF se dopouští zločinu proti lidskosti a jako takový musí být odsouzen všemi národy. UNICEF je úzce spojen s juvenilní justicí a sociálními službami.

Zdroj:http://leva-net.webnode.cz/products/unicef-a-ruske-deti/

A zde o instalaci komunizmu v Rusku:
Další fáze plánu iluminátů. Vývoz komunistické revoluce ze Spojených států do Ruska. Proč financovali Rothschildové Trockého s Leninem? Zdroj:

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/3187-dalsi-faze-pl...

Mimoto, Slovanům byla odňata jejich slavná historie stejnými protagonisty. Dějiny světa jsou zcela jiné než se učí ve školách a univerzitách.Pokud nebude světová válka, budeme fascinováni co všechno bylo a je zfalšováno.

294584

Bez pravdivých informací občanská společnost podlehne dekadenci a rozkladu. Neboť i vysoké školy vychovávají absolventy účelově omezené. Na toto téma viz článek : Rusko ukázalo USAID dveře ze dne 21.9.2012 a následně diskusi, kde absolvent UK Jirka 98 má za to, že Spojené státy tímto plní humanitární činnost pro potřebné, tedy ty nejchudší Rusy.

V Rusku působí 654 nevládních organizací, které jsou financované ze zahraničí a je známo, jaká je jejich skutečná činnost. Naproti tomu Rusko má v USA pouze dvě podobné organizace.

294602

22.08.2013 10:47

Juvenilní justice - současný fašismus

Politický program

77.?.?.?

Vážení rodiče kteří milujete svoje děti. Současná situace je vážná. Vaše obrana (proti dobře organizované státní mašinerii právníků a soudců) je v organizované kolektivní spolupráci. Je vás hodně- stačí sjednotit se! Násilí je akceptovatelné pouze v sebeobraně. Jsou mocnější páky než násilí. Jejich zbraněmi jsou inteligence a zdravý rozum.

Programy UNICEF navazují na juvenilní justici a sociální programy. Cituji z článku UNICEF a ruské děti:

Jak si sami všímáte GP spěchá a to natolik,že se sami nestačíme divit. Jestli se jim povede vzít pod kontrolu naše děti a ovládnout jejich chování a psychiku, tak na změny ve společnosti můžeme zapomenout. Vznikly by dva nesmiřitelné protipóly-sodomická Atlantická civilizace, do které bychom s vámi se také dostali a konzervativní Ruská, která by se držela tradičních hodnot. Jak by to potom mohlo dopadnout, to si zkuste domyslet sami. Podle mě by nejspíše nastal střet těchto civilizací, který by vyústil v globálný světový konflikt. A potom kdo koho.

Nikdo za nás ten boj nevybojuje, a utíkat není kam. Zdroj:
http://leva-net.webnode.cz/products/unicef-a-ruske-deti/

294731

Prosímvás, podívejte se kde probíhá datumová čára. Sýrie a GB mají stejný den, liší se pouze čas a to pouze v hodinách a minutách.

294775

25.08.2013 10:45

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

77.?.?.?

Jenže i děti z rozvedených manželství mají stále svou vlastní matku a většinou také babičky. Mají stále fungující ochranu a lásku, na rozdíl od odporné výchovy homosexuálů a pedofilů. Právě u osamělých matek by měl pomáhat stát svým sociálním programem.

Programy výchovy dětí dle UNICEF ve spojení s juvenilní justicí a sociálními programy, jsou sodomické, bezbranné děti jsou vystaveny nelidskému psychickému a mnohdy i fyzickému utrpení. Je to v mnoha případech doslova satanické mrzačení dětí. Pokud nebudou tyto programy zastaveny, světová společnost bude takto zákěřně rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. Konzervativní ruský podporující tradiční rodinu a sodomický atlantický. Jaké budou konce tohoto vývoje nechť každý posoudí sám.

294874

25.08.2013 16:42

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

77.?.?.?

Nemáte přehled a neznáte souvislosti. Děti jsou odebírány i spořádaným rodinám. Kupř.: Finske matky prosía,aby sa ich zastalo Rusko

Skupina finských občianok napísala otvorený list úradom RF s prosbou, aby zažalovali Fínsko kvoli systematickému porušeniu práv rodičov a ich detí v krajine. Zdroj:

http://leva-net.webnode.cz/products/finske-matky-prosia-aby-sa-ic..

Máme se na co těšit! Šokujúca pravda o novej stratégii vlády k úchylnej výchove detí -cituji:

Do pozornosti se nám dostal otvorený list Matice slovenskej ministrovi zahraničia k prípravovanej "Stratégia ochrany a podpory ludských práv v Slovenskej republike.".

Existuje totiž silné podezrenie,že do tohoto dokumentu sa budú zapracované rozné morálne zvrátenosti, ktoré sú dnes na západe označované za moderné trendy vo výchove dieťata.

Ide napríklad o toleranciu incestov (Nórsko),pedofílie (Holandsko),výchova k homosexualite už od prvého stupňa základných škol ba dokonca niekde aj škólok (Švédsko) a mnohé iné nechutné veci.

Preto sme sa rozhodli tento otvorený list uverejnit aj na našej stránke. Po novenbri 1989 sme zo západu prebrali vačšinou samá negativa v podobe nezamestnanosti či drogové závislosti. Dúfáme, že tieto posledné úchylky západu sa k nám aj napriek ich silnému lobbingu nedostanú.

Treba však konať,inak nám to naservírujú, že sa ani nenazdáme...

294892

25.08.2013 23:50

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

77.?.?.?

a dobře děláte, že opakujete. Toto vídeo dokládá, jaké zločiny na dětech páchají narušení jedinci, skrývající se za vědecký výzkum. Je to příšerné, zvrhlé a nelidské. Pokud chce lidská civilizace přežít, musí ubránit zdravý vývoj nastupujících generací.

294913

26.08.2013 08:40

Juvenilní justice - současný fašismus

RE: Blažková s Emilem Robotem zas blábolí, důkazy uvést neumějí. Velmi rád si přečtu jejich důkazy o tom,

77.?.?.?

Máte pravdu. Rasové podmínky stoprocentně splnňovaly pouze tři lidické děti. Dalších 88 dětí bylo dopraveno do koncentračního tábora v Lodži, kde všechny zahynuly. Muži byli postříleni a ženy, i těhotné, skončily také v koncentračních táborech. Podobně i Ležáky byly totálně zničeny. Z obyvatel se zachránily pouze dvě dívky, ty byly dány na převýchovu do německých rodin.

294928

26.08.2013 18:39

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

77.?.?.?

To co jste napsal jsou všeobecné znalosti. Uniklo vám, že vědecký pedofil Kinsley se dopustil nejtěžších zločinů proti bezbranným a důvěřivým dětem a tímto jedem své "takzvané vědy" ,ovlivnil záporně také celou řadu dospělých lidských bytostí. V podstatě je to zločinec.

294961

31.08.2013 13:24

Jak Američané falšují informace před útokem na suverénní státy

RE: Tady je nezvratny dukaz,ze ,lidstvo neni pripraveno vkrocit do vesmiru.

77.?.?.?

Nezfalšované důkazy o dějinách lidstva posledních tisíciletí jsou k dispozici v knihovnách Vatikánu, ale pouze pro vyvolené. Jako příklad poslouží tajemný krétský národ, bájná Mínojská civilizace. (Doba bronzová.)

Mínojci byli ve skutečnosti Venedi/Slované, kteří v té době ovládali (hospodářsky i vojensky) celé středomoří. Důkaz jejich Y_chromozonu HS (R1a arij) a více podrobně na:

www.smit.wz.cz ,článek s názvem:
Budeme přepisovat dějiny? Měli bychom i více.(vydáno 27.8.2013)
Jak tady na Zvědavci kdysi pravil pan HHBB: Pravda není pro všechny. To bohužel stále platí.

295318

03.09.2013 00:00

Amerika totálně zdiskreditována

RE: Největší český Vůdce Kocáb

77.?.?.?

Zapomínáte, že smetenu slízli hodní, slušní, demokratičtí a svobodní anglosasové. "Rusové", úmyslně v uvozovkách,vlastní pouze zbytky po této demokratické hostině. A ti Rusové, co podle vás vyměnili zbraně za texasky a vrátili se do Prahy jako podnikatelé, to určitě nejsou.

Na příklad:VElké české bankovní domy jsou vlastněny nadnárodními korporacemi napříč celou Evropou. ČSOB vlastní belgická KBC, KB je pod záštitou francouzské Societé Génerale, Česká spořitelna spadá pod rakouskou Erste Bank a Raiffeisenbank patří pod svou mateřskou rakouskou společnost. GE Money bank je také součástí nadnárodního koncernu, který tvoří mnoho firem z nejrůznějších odvětví a koutů světa. Podobně jsou na tom všechny lukrativní velké firmy- zisk směřuje do ciziny, nebo do daňových rájů. A navíc, i "český" periodický tisk je v rukách anglosasů.

295424

04.09.2013 10:08

Írán, nikoliv Sýrie je skutečným cílem Západu

RE: Země a národ zmrdů

77.?.?.?

To je sice pravda, ale, nelze přehlédnout fakt, že prostý člověk je sofistikovaně a dlouhodobě manipulován a maten, pomocí celé armády profesionálních odborníků, počínaje masmédii a konče nejnovějšími poznatky vědeckého výzkumu aplikovanými do praxe. To vidíme i v současné době. Mnoho prostých lidí z tohoto, i z jiných důvodů, tomuto zlovolnému a zákěřnému vedení mysli, podlehne. Ryba smrdí od hlavy.

295538

05.09.2013 09:43

Válka jako způsob zakrytí důkazů o použití chemických zbraní Západem

RE: Tahle válka nebude

77.?.?.?

Již v roce 1999 napsal ruský astrolog Pavel Globa, že svět bude čelit nevídané krizi,která začne po nástupu k moci 44.prazidenta USA. Podle jeho slov, náznaky této skutečnosti existují již v předpovědi astrologa Vasilija Němčina z 16. století, který předpověděl otřesy, které příjdou od země za oceánem, kde bude při moci 44.vládce, kterého Němčin nazval "černým člověkem".

Dále Pavel Globa napsal,že "USA jako světová velmoc nemají velkou budoucnost". USA očekává deprese. Celistvost státu se podaří zachovat, ale ztratí svoje vedoucí postavení. Přitom nejtěžší období pro USA nastane po odchodě Obami, který nevydrží v křesle více než jedno volební období. Podle jeho slov,ještě smutnější budoucnost očekává Evropskou Unii, která se rozpadne.

Dále Globa píše, že rok 2014 bude pro Rusko "rokem rozpoznání svých nepřátel". Během tohoto roku pozná své nepřátele tváří v tvář. Podle astrologa se lidstvo v roce 2014 těsně přiblíží k začátku třetí světové války.

zdroj:
http://chelemendik.sk/Astrolog_Ukrajina_a_EU_sa _rozpadnú_776096898.html

295597

06.09.2013 11:34

Grázlové v Bruselu

RE: Socializmus je v pohotovosti, reve ako lev a vyčkáva koho by

77.?.?.?

Ano ano. Jsou to pouhé nedostatky, jak píšete. Přežili jsme mnohem těžší doby a nyní úspěšně budujeme demograzyy. Uvedu příklad budování[velký smích]ne 26.9.2003 úspěšně přestála vláda Špidly hlasování o důvěře. Následně nám poslanci sdělili:Národní majetek byl rozdán vytypovaným zájemcům bez zaplacení, které se požadovalo dodatečně. Nebo třeba kauza televize Nova.

Všichni známe spravedlivé rozhodnutí mezinárodního soudu v Londýně, kdy pan Lauder zažaloval český stát za neochránění jeho poměrně malé investice v řádu stovek milionů korun. Hle,a spravedlivě vysoudil 10.5 miliardy. A pak dle zprávy tel.ze dne 14.12.2004: Americká společnost CME koupila od skupiny PPF většinový podíl v televizi NOVA včetně kontroly nad vysílací licencí.

Nebo také jak si půjčil Barak Alon, i další budovatelé, miliardy v Komerční i jiných bankách, a jaksi je zapomněli vrátit. A tehdy nám redaktor televize všechno pravdivě a nezaujatě vysvětlil jednou větou:Nebyl to úmysl. Sice trošku mě štve Kožený na Bahamách, ale i na toho dojde, neboť šlápl na kuří oko amíkům. Jsem tedy s vámi za jedno, že budujeme úspěšně tu demograzyy. Ámen.

295669

06.09.2013 19:45

Grázlové v Bruselu

RE: Socializmus je v pohotovosti, reve ako lev a vyčkáva koho by

77.?.?.?

Zdravím vás pane dub. Vím, že máte o bankovnictví přehled. Beru každé upřesnění- v tomhle jsem laik. Ale dočetl jsem se o Harvardských fondech toto:

V roce 1993 označilo CEI Kypr za jednu ze zemí kde jsou otevřeny tisíce tajných fondů založených komunisty východního bloku. Kyperské firmy ( v té době) zastupovala v ČR pražská advokátní kancelář Judr.Petra Tomana, která k tomu pověřila Mgr.Stanislava Devátého. Oba byli klíčovými členy druhé Parlamentní vyšetřovací komise událostí 17.listopadu 1989 a S.Devátý se později díky svým zásluhám stal prozatimním ředitelem civilní kontrarozvědky BIS-pozn. NNI za platformu přerozdělování a provětrávání těchto peněz. Totéž na Bahamách, kde nás v té době reprezentoval Viktor Kožený, kterému se podařilo ve spolupráci s StB vytunelovat zcela veřejně část republiky a tyto prostředky přelít na soukromá nebo partajní konta. (Zřejmě se učili od Američanů, ti, pokud se jedná o prachy, tak nelžou. Říkají udělat (make money)- ne vydělat peníze.

295697

07.09.2013 09:14

Grázlové v Bruselu

RE: Socializmus je v pohotovosti, reve ako lev a vyčkáva koho by

77.?.?.?

Tak je to ještě horší než jsem si myslel. A děkuju.

295725

10.09.2013 17:25

Co je to juvenilní justice

RE: Absurdita !

77.?.?.?

Pokud se programy juvenilní justice nezastaví, čeká nás podobný vývoj jako v zahraničí. Přečtěte si Adopce po americku je ve sloupku vpravo s názvem ve zkratce. Jak hrůzný je to program se také dočtete na: The times of India.indiatimes.com Stal se z toho odporný kriminální byznys, který se rozrůstá. Jsou to ty nejohavnější zločiny páchané na dětech.

295884

10.09.2013 20:09

Jak přizpůsobit nepřizpůsobivé spoluobčany?

RE: Reseni

77.?.?.?

Vše je dopředu promyšlené a naplánované proti majoritní většině- a to pomocí zákona. Pokud chce majoritní většina prosadit legalizaci rovnosti, musí být ve vládě strana s politickým programem rovnosti před zákonem obou komunit. Název článku:

Metoda strategické litigace a síla v pozadí
http://nautilus2.wordpress.com/2010/06/851496-metoda-strateg...

V článku se dozvídáme, že je to většinová populace, která je příčinou mentální zaostalosti značné části sociálně vyloučené populace a dále,jak zjednat nápravu.

V říjnu 2007 zahájila Z§vůle práva,o.s.za podpory organizace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) realizaci přípravného projektu k zahájení prací a dlouhodobém, systematickém rozvoji metody strategické litigace v České republice. A od něj vede přímá cesta až do globálního nebe:

Antlantic Philanthropies
Charles Stewart Mott Foundation
Ford Foundation
German Marshall Fund and the United States
Open Society Institute
Rockefeller Brothers Fund

The CEE Trust expects to allocate up to §75 million this aim by the end of 2012.

V pozadí projektu jsou ty nejsilnější vlivové organizace globální elity, postavené na jejich neomezených globálních zdrojích. Za touto nenápadnou organizací stojí finanční, mediální a legislativní síla. Takže, příslušník majoritní většiny bude mít při soudním sporu, velice malou nebo žádnou šanci na spravedlivý proces.

295901

13.09.2013 09:37

Nevěřím, že agrese vůči Sýrii byla odvrácena

RE: Obama neni muzem ,ktery urcuje co bude a co ne,musi cekat co oni mu reknou,co ma delat.

77.?.?.?

Ano, kam se hrabe holokaust na masakry civilistů v Rusku. Nutno však dodat, že to byli převážně ti nejlepší z Rusů. Vše bylo v předstihu naplánované. Poučme se tedy přímo od protagonistů VŘSR roku 1917 v Rusku:

V roce 1829 američtí ilumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances "Fanny" Wrightové. Těm, kteří se zúčastnili, bylo řečeno,že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí, které se bude jmenovat komunismus. (V té době bylo Marxovi 11 a Engelsovi 9 let.) Bylo to tehdy, kdy vzniklo slovo "komunismus" a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jednosvětového plánu iluminátů.

Zdroj:
http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat.. V této studii je podrobně popsána příprava experimentu komunizmu v Rusku, organizovaného a realizovaného ilumináty. Existují další studie, které se zhora uvedenou shodují. Na příklad:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/2633-zkaza-slova..
http://vovorka.blog.idnes.cz/clanok_tlac.asp?cl=166669

Také později, za vlady Stalina, vypadalo mocenské složení bolševické vlády takto:
Asi mám pokažený internet. Třikrát jsem přepisoval tabulku, vrcholných orgánů a vždy se zobrazila nesprávně. Tedy se omlouvám a sděluji, že všechny vrcholné orgány v té době byly více jak z 80% obsazené Židy.

Mimo těchto vrcholných orgánů ovládaných Židy bylo stejné rozložení i ve vládě SSSR. Mimo Stalina 8 lidových komisařů a 12 náměstků byli Židé. Mezi diplomaty do Ligy národů v Ženevě bylo 7 Židů a 1 Gruzínec. Velvyslanci byli zpravidla rovněž Židé.
Tajná policie (NKVD), jakož i nápravní zařízení, včetně Hlavní správy lágrů (Gulag), byla rovněž pod plnou kontrolou Židů.

296034

16.09.2013 10:58

Putin nastupuje do vedoucí světové role

RE: To je dobrý vtip,

77.?.?.?

Ano, popsal jste konkrétní fakta, která se dají i matematicky vyčíslit. Kupř.: populačně 5x početnější Čína, má dlouhodobě výrazně menší počet vězňů, v některých letech to bylo téměř o milion menší číslo než měly USA. Také egoistická hrdost vašeho předřečníka na význam materialistického vzdělání, a srážení vzdělání kterého dosáhl Putin, svědčí o slepotě. V této době je to pro Rusko a celou planetu, právě Putin (se svým vzděláním a zkušenostmi z KGB), tou nejvhodnější osobou. Kdyby ČR měla takového prezidenta, který by vymazal (předčasně splatil), dluh vůči MMF, poklonil bych se mu až k zemi. Předpokládalo se, že Rusko nesplatí tento dluh ani za 100 let. A je ještě celá řada významných úspěchů kterých Rusko pod jeho vedením dosáhlo. Bylo by to na dlouhé povídání.

296205

Matete-Bulavy budou zařazeny do výzbroje až v roce 2014. Ale je pravda, že sedum testovacích odpalů bylo neúspěšných.

296216

Souhlasím,ale, Bulava je stále nedoladěná. Proto jsou některé testy neúspěšné. Dokončené rakety zařazené do výzbroje RVSU (Raketová vojska strategického určení) tyto chyby nemají. Jsou to komplexy JARS a TOPOL-M s mezikontinentálními balistickými raketami páté generace RT-2PM2 a RS-24- tyto chyby nemají. Mimoto Topol-M bude postupně nahrazen Jarsy. Topol se bude nadále používat v šachtové variantě.

296250

17.09.2013 10:33

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Až na éru SSSR máte pravdu. Musíme jít hlouběji do historie. Znát roli Vatikánu a prvních Romanovců. Tato doba se dá přirovnat k hororové noci Ruska a Rusů. Tato noc skončila teprve nedávno. Viz článek: 90let vlády v Rusku http://tnit.fr/cs/c/c75.htm
Její dozvuky působí i v současné době v podobě páté kolony a péči 654 nevládních organizací o ochranu lidských práv, placených ze zahraničí. Rozdíl mezi Anglosasy a Rusy je proto podstatný. Rusové hájí svoji rodnou zem, zatímco Anglosasové mají celou planetu Zemi jako svoje území, které vykořisťují.

296253

17.09.2013 21:27

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Odpověď na vaše otázky mohou dát pouze nezkreslené dějiny lidstva. Moderní archeologie a další vědní obory, přinášejí každý rok množství důkazů, především fyzických v podobě artefaktů, které dokazují, že současné story o dějinách lidstva je kompletně zmanipulované a zmatené. Mnohdy záměrně. Vyvstává stále více nezodpověděných otázek, které, pokud nebude světová válka, budou zkoumány. Tento výzkum poskytne důkazy, které smetou pod stůl dosavadní teorie a spekulace vydávané za fakta, a to včetně vzniku života z roztavené protoplazmy. Přečtěte si prosím tento článek: Co se skrývá za "Tatarsko-Mongolským jhem?"
http://leva-net.webnode.cz/products/co-se-skryva-za-tatarsko-mong..

Autor Igor Tišenkov napsal: Existuje velké množství faktů, které nejenom že jednoznačně zpochyňují hypotézu o "tatarsko mongolském jhu, ale mluví o tom, že historie byla pokroucena záměrně, že se to dělo s přesně určeným cílem...

Čingischán -to není jméno, ale titul "válečného knížete", který odpovídá současnému titulu, nejvyšší velitel armády. V dochovaných dokumentech je tento člověk popsán jako vysoký voják s modrýma očima, bílou kůží mocným ryšavým a hustým vousem. Údajné tatarské hordy se skládaly: 70-80% armády tvořili Rusové. Zbylých 20-30% byly menší národy Ruska, stejně jako dnes.

296286

18.09.2013 09:22

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

No-chce to jít, jak už jsem předeslal, hlouběji do historie. Jak napsal Sidorov: Je špatné,že naše historie,mám na mysli akademickou historii, je plošný mýtus. A dále píše.Američané se nebáli přiznat,že Rusové jsou nejstarší skupinou evropské rasy, že od nich pocházejí Árijci Iránu, z ruské genetické plástve se oddělili Árijci Indie i expanze Rusů v 5-4 tisíciletí našeho letopočtu porodila všechny indoevropské národy. Genetika je přesná věda. Od ní neutečeš. Platí takový biologický zákon: pokud zanikne centrum populace druhu, pak zanikne celý druh jako takový.Centrum populace bílé rasy je naše východoevropská planina, my, Slované. Pokud nás zničí, zmizí ze země bílá rasa jako taková.
http://leva-net.webnode.cz/products/sidorov-odpovedi-na-otázky-1-

Pak máme archeologické důkazy o ruském,slovanském písemnictví, které existuje několik desítek tisíc let. Tyto důkazy předkládá profesor Valerij Čudinov.
http://leva-net.webnode.cz/chronologie/archeologicke-dukazy/

Je toho však mnohem víc co je na stolech vědeckých ústavů RF a co se v současné době analýzuje. Jak jsem již napsal, pokud nebude světová válka,současné dějiny lidstva budou smeteny pod stůl. Pokud si prostudujete články Sidorova-nejen ten který uvádím, dostanete odpovědi na všechny vaše otázky. Slované jsou prastará a mocná rasa a budou zas.

296314

18.09.2013 18:02

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Výzkum vychází nejen z genetiky, ale především se opírá o artefakty a védskou literaturu. Existují artefakty provedené tak dokonalou technologií,která přesahuje schopnosti, znalosti současné civilizace. A to se milý pane nedá okecat. Tyto artefakty vlastní Rusové.

Pokud se jedná o védskou literaturu máme zde jasný důkaz, že určitým skupinám vadí současný vědecký výzkum týkající se nesfalšovaných dějin lidstva. V sázce je mnoho. Hroutí se celá vylhaná bibblická koncepce. Příkladem falšování jsou Vedy.sk- Slovansko -árijské Védy. V tomto plagiátu se uvádí,že Krsna (Krišna)India, 900 roků př.n.l. Narodil se panně Devakí. Zde je úmyslně sfalšován letopočet o 2 200 let. Podobných úmyslných a desinformačních lží je tam víc.

Bitva na Kuruksetře,která je podrobně zmapována a která proběhla krátce po začátku Kali-yugy 18.února 3 102 př.n.l. blízko dnešního Dillí, je taktéž nevyvratitelným důkazem. Viz Bhagavad-gíta a Mahábhárata. Ani by mě nepřekvapilo, kdybyste vyrukoval i zpochybněním, nebo zesměšněním těchto vrcholných knih védské literatury. Někteří za svoji snahu obdrželi i Nobelovu cenu. Viz profesor Jacgues Monod, který vyrukoval s teorií,že všechno je jen náhoda. Nebo teorie karma mímánsá , která prohlašuje, že svět se točí bez řízení Boha. Že všechno se děje kvůli chtíči (káma-haitukam). Chtíč působí, že muž je přitahován k ženě a opačně. No a v současné době je in, že muž je přitahován k muži. Takže, stojíme každý na opačné straně. Já věřím ve fakta a poctivou práci vědeckých týmů odkrývajících nesfalšované dějiny. No a vy věřte čemu chcete. Na vaše další spekulace nebudu odpovídat.

296363

18.09.2013 20:47

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Pane,záleží na tom, zdali máte překlad autorizované literatury psané v sanskrtu, nebo překlady z některé dalších sampradájí.Původně se Védy tradovaly pouze v ústním podání, ale před více jak 5000 lety, s přicházejícím úpadkovým věkem Kali-yugy, je sepsal Vyásadeva,inkarnace zplnomocněná k literární činnosti.

Ve stejné době jako Vyásadeva, dokonce ještě před ním,žili jiní velcí mudrci, Gautama,Kánada,Jaimini,Kapila,Aštavakra, a ti předložili své filozofické směry. Patří k nim i Pataňjáli a každý z těchto šesti velkých rišiů zastává odlišný způsob filozofického nazírání, stejně jako moderní filozofové a spekulanti.

Slované jsou potomci dynastie Bhoja. Z této a z dynastie Jadua pocházejí nejschopnější generálové a vládci- Kšátriové. V devátém zpěvu Šrímad-Bhágavatamu jsou uvedeny genealogické tabulky všech rodů a dynastií. O Slovanech, konkrétně Rusech, pojednává také epos Mahábhárata, i když tam tato slova nenajdete. Takto je to popsané v indických Védách. Existují také ruské Védy, o kterých doposud máme pouze útržkovité zprávy.

Papež a tajné složby Anglosasů nejsou v tomto směru relevantní, zamotají vám pouze hlavu. Viz Slovansko Árijské Védy.

296371

19.09.2013 10:34

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Vážený pane,
jak píšete, že nemáte čas se probírat jednotlivými fakty a ověřovat pravdivost tvrzení na serveru Leva-Net. Za mnohými stojí bohužel Nikolaj Levašov, vystupující jako vědec...

To stačí. Nejen že nemáte čas, nevíte, že Levašov již více jak dva roky není předmětem diskusí. Jeho teorie byly vyvráceny Sidorovem a dokonce ani Sidorov není více jak jeden rok na tomto netu publikován. Probírají se tam aktuální témata politická a sociologická- je to poučné.

Také váš komentář o védské duchovní nauce nemá žádnou hodnotu, je mylný a značně omezený. Je ale pozitivem, že jste proti jiným decentní.Podívejte se kolem sebe, kam absolventi věhlasných univerzit světové společenství dotáhli. Můžeme tuto situaci svádět na bankéře, či kohokoli, nicméně, vlády a instituce řídí tito vdělanci. Jsou tedy odpovědni. Debaty o Védántě, která je nadčasová a která přesahuje hmotnou ohradu materialistického myšlení, s lidmi takto vzdělanými, jsou skoro nemožné.

Dnes nikdo neví jaký je cíl lidského života, a proto všechny naděje hloupých lidí tohoto věku, kteří chtějí dosáhnout stěstí, končí zklamáním. Akademické pochopení Vedánta-sútry nikomu neumožní porozumět hodnotě transcendentální vibrace. Lidé zapleteni v akademickém poznání jsou podmíněné duše, které nechápou, co skutečně znamená "já", "mně", a "moje". Následkem toho nejsou schopni odpoutat svou mysl od vnější energie. Když někdo skutečně dosáhne transcendentálního poznání, osvobodí se od těchto dualit. A to je nutné, abychom nejen duševně, ale také duchovně rostli. Abychom byli opravdové lidské bytosti.

Nedostatkem materialistické mysli je: nutně se dopouští chyb. 2.je nutně pod vlivem iluze. 3.nutně má sklony podvádět druhé. 4. všechny její smysly jsou nutně nedokonalé.
Jinými slovy: pokud zapomeneme,že naší prvořadou poviností je ovládnout smysly a vyvinout duchovní vědomí, promarňujeme svůj život-náš drahocený čas. Místo toho pomocí masmédií a také pomocí politických programů, se v lidských bytostech burcují ty nejnižší pudy a emoce. Neustále od konce 2.sv. války se někde válčí. A říkáme tomu pokrok. Je to ale spíše story o životě v pekle.

296418

20.09.2013 13:29

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Bude to těžké, ale zkusím vám něco přiblížit. Jistě budete souhlastit, že existuje hypnóza, intuice a telepatie. To potvrzuje i materialistická věda-parapsychologie. Začnu tedy sánkhjovou filozofií.

Co je tedy sánkhya?=(Sánkhja).Sánkhja pojednává o základních pojmech či zákonech hmotného vesmíru a západní učenci tomuto odvětví říkají "metafyzika". Slovo sánkhya doslova znamená "počítat". Poskytuje výčet zákonů vesmírného vývoje na základě racionální analýzy. Entymologický význam slova je "to, co dává jasné vysvětlení prostřednictvím analýzy hmotných prvků". Z filozofického hlediska se tohoto slova používá proto, že sánkhjový systém předkládá analytické poznání, které člověku umožní rozlišovat ducha od hmoty. Autorem této filozofie je Šrí Kapila. Později se v Indii objevil jeho napodobitel-nepravý Kapila. Jeho sánkhhjová filozofie je ateistická a v tom je právě ta zakořeněná nevědomost.V západních akademických kruzích je studována právě tato ateistická materialistická sánkhja a původní sánkhja Šrí Kapily je v západním světě téměř neznámá.

Následně moderní vědci se mylně domnívají,že hmotná příroda existuje nezávisle a že vše se vyvinulo nějakým chemickým procesem. Avšak, život pochází ze života-a to je fakt. To byste se dozvěděl právě při studiu původní sánkhjové filozofie.

Existuje osum druhů mystických sil SIDDHI, které si může osvojit dokonalý jogí: animá, laghimá, prápti, išitva, vašitva, mahimá, prakámya a kámávasáyitá. Může být nejmenší z nejmenších,nejlehčí z nejlehčích a největší z největších. Může okamžitě stvořit cokoliv se mu zachce-dokonce i celou planetu. To je dokonalá jóga, která je v tomto úpadkovém věku nedostupná téměř celé populaci. To co se učí na západě je pouze tělocvik.

Vaše kritéria která navrhujete nepřijímám. Jak jsem již napsal, dříve se Védy tradovaly v ústním podání a to bezchyně, statisíce let. Na příklad Šrímad-Bhágavatam má 18 000 veršů. Rišiové nejenom že dokázali bezchybně interpretovat všechny verše, ale také bezchyně komentovat. Mysl může být naším přítelem nebo nepřítelem. Je-li čistá, je našim přítelem. Je-li znečištěná, nakazí nás hmotnou nemocí. V podmíněném životě je mysl zakrytá špinavými věcmi a to je naše nemoc. Zvláště v nižších kvalitách hmotné přírody, kvalitách vášně a nevědomosti je toto znečištění velice zřetelně vidět. Viz etika, morálka, školství,sexuální výchova, kinematografie a jiné.

Význam védské duchovní nauky je prokazatelný také na dlouhobých předpovědích vývoje této planety a nadčasovém řádu pro život společenského systému, bez kterého postupně zahyne každá civilizace. Vše co je ve Vedách napsáno se splnilo. Nemám důvod se domnívat, že zření budoucnosti bude jiné než je stanoveno. To není sci-fi. Proto se na Védy útočí ze všech str...

Automaticky kráceno

296519

21.09.2013 09:00

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Co vy považujete za blábol je na úrovni akademika Vojty, který prohlásil, že Védy jsou taktéž blábol. Ruské dějiny byly falšované ohněm i mečem bez slitování,od nástupu prvních Romanovců. Byly páleny a ničeny knihy a artefakty nedozírné ceny. Dějiny Ruska jsou v podání západních univerzit totálně zfalšované. Pravda ovšem bolí, to chápu.

296572

21.09.2013 09:37

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Védská duchovní nauka je skutečná věda. Jsou zde zastoupeny téměř všechny moderní vědní obory a oblasti, které jsou za hmotnou ohradou, ve které se pohybuje materialistická věda a navíc, které vůbec nerozumí. Současným materialistickým vědcům by velmi prospělo postgraduální studium Védánty. Bylo by to ku prospěchu celé civilizace. Tento proces již začal a můžete se zapojit i vy.Viz Druhý světový kongres Thoughts on synthesis of science and religion, konaný v i ndické Kalkatě v lednu 1997. Je o tom napsána kniha, která má stejný název.
Pulished by The Bhaktivedanta Institute RC/8,Raghunathpur
Manasi Manjil Building, Fourth Floor
VIP Road, Calcutta-700 059 India

296574

21.09.2013 16:59

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Odpověď je jednoduchá. Tam, kde se zaměňuje spekulace za pravdu- to není věda. Do toho spadají i různé materialistické hypotézy. Jsou to:
-vznik života z roztavené protoplazmy
-Darwinova teorie vývoje
-jak vznikla DNA
-jak vznikla buňka
-jak vznikl vesmír
-popíraní existence nefyzické existence- Boha
-popírání existence Nadduše
-tvrzení, že smrtí vše končí,a že neexistuje reinkarnace

Informace o čemkoli,co přesahuje hmotnou přírodu, není možné získat experimentálními prostředky. To,co se vymyká naší představivosti, se nazývá acintya, nepochopitelné. Nemá smysl diskutovat nebo spekulovat o věcech, které jsou nepochopitelné. Pokud je něco skutečně nepochopitelné,pak to nepodléhá našim spekulacím či experimentování. Naše energie je omezená a naše smyslové vnímání také. Odpovědi na všechny nepochopitelné otázky jsou v nadčasové a nadlidské literatuře Védánty. To je veškerá védská literatura.

Védy obsahují usměrňující pravidla poznání,které se vztahují na nauky sociální,politické náboženské,hospodářské,vojenské, lékařské, chemické,fyzikální a metafyzické,jakožto na vše,co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však nauka o seberealizaci. Usměrňující pravidla poznání znamenájí povýšit živou bytost na duchovní úroveň.

Právě proto si nesmirně vážím těch vědců, kteří dokážou přiznat, že materialistická věda není všeznalá, jako třeba pan Grygar, a další stejně uvažující a pracující vědci naší civilizace. Kdo nezná minulost, bude trpět i v budoucnosti. Právě proto je nesmírně důležité odrýt skutečné dějiny lidstva. Děkuji těmto vědcům za jejich úsilovnou a prospěšnou práci. Věřím, že se to nakonec podaří.

296585

21.09.2013 22:15

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

77.?.?.?

Astronom pan Grygar je věřící. Nepopírá existenci nefyzické intelince. Mnoho let úspěšně reprezentoval československou a českou astronomii a napsal několik knih. Špatně jsem se vyjádřil.

Pokud máte na mysli syfilis ducha, tak já ho vidím zde:
Rusko znepokojuje myšlenka skandinávských poslanců legalizovat incest
http://czech.ruvr.ru/_print/121642510.html

296602

23.09.2013 10:25

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

RE: Otroctvo.

77.?.?.?

Levicová byla nedotčená příroda, která byla zdravá a krásná, která dávala prostor k životu nesčetným druhům flóry i fauny. Rovnováha byla narušena až s příchodem člověka moudrého. Uniká vám fakt, že k harmonii je nutné respektovat řád univerza, který má příroda v genofondu. Na rozdíl od člověka moudrého, který tento řád narušuje a nerespektuje. Srovnávat přírodu s člověkem není možné. Pro člověka platí jiné zákony univerza.

296674

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 1

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 2

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Očkované ženy hlásí zvětšení prsou01.08.21 18:46 Neurčeno 5

Očkovaných a neočkovaných triedia na kúpalisku farebnými náramkami01.08.21 17:43 Slovensko 3

Masivní protesty v Paříži proti covid pasům a omezením. Policie se připojila k demonstrujícím01.08.21 12:56 Francie 1

Vakcinovaní lidé tvoří 75% nedávných případů COVID-19 v Singapuru, ale jen málo jich onemocní01.08.21 12:49 Singapur 0

Povinost testování bude platit i pro očkované osoby31.07.21 11:42 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,13 Kč
Australský dolar
15,88 Kč
Švýcarský frank
23,74 Kč
100 japonských jenů
19,67 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,16 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,42 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 887,06 Kč
1 unce stříbra
549,99 Kč
Bitcoin
814 473,50 Kč

Poslední aktualizace: 4.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?