Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 290 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Erwin.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.08.2009 11:32

Nadávka „bílá svině“ nemá rasový podtext

RE: řešení

91.?.?.?

Nemyslím si, že boj je ztracen. Je naprosto zřejmé, že pokud by volby mohly něco změnit, budou garniturou zakázány. Ovšem jeden moudrý muž kdysi řekl, že pokud bude ve vězení ještě sedět alespoň jeden i třeba poslední muž, který bude věřit, není ještě nic ztraceno.
Kdybych nevěřil, že jednou budeme žít v zemi, kde si budeme vládnout sami a budeme společně pracovat na státě na základech humanismu a naší krvi, možná bych se pokoušel se podobným způsobem odpojit od světa, jako Vy. Ovšem já stále věřím.
Michal

198788

02.09.2009 13:15

Janouškův hřebík

RE: vyzenme DOBYTEK od koryt-jak?

91.?.?.?

Nehleďte na tato slova jejich starým bolševickým pohledem. Komunismus mělo být to nejvyšší stádium jejich režimu. Ovšem logicky vzato jejich vláda byla prachsprostý komunismus, jak jinak to nazvat ? Vládli přece oni, komunisté. Stádia jejich režimu, ačkoliv jsme se je kdysi poctivě učili, jsou jen prázdná hloupá slova.
Socialismus je něco daleko ušlechtilejšího. I toto slovo však zní díky komunistům odporně. Raději sociální spravedlnost, či spíše (masarykovsky řečeno) humanismus. Tak to vidím já.
Michal

199362

04.09.2009 11:06

Jsem extrémista

RE: Vas clanek je svedectvim,ze lide stale nemaji svobodu slova.

91.?.?.?

.....A tvrzení, že monarchie je lepší než demokracie - to mě
>přivádí k slzám - k slzám smíchu.

Já jsem to spíše pochopil jinak, než Vy. Nepředpokládám, že myslel autor článku na vrcholu státní moci nějakého krále s hermelínem. Snad myslel zodpovědnost jednoho člověka za vedení státu, pak by mi to dávalo smysl. Schopného, charizmatického a oddaného člověka, který bude mít moc a velkou zodpovědnost pře národem. Tak by se to líbilo i mně.
Michal

199536

29.10.2009 11:32

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Odsun

Erwin 91.?.?.?

Souhlasím s Vámi René. Částečně. Jsem zcela jistě i já pro tlustou čáru. Ovšem jako zúčastnění (Češi a Němci) nemůžeme nikdy najít společnou řeč. Křivdy a strašné věci, které se udály, nemůžeme přehlédnout jako by se nás to netýkalo a každá strana bude mít na toto vždy (IMHO) zcela zásadně odlišný pohled. Nabízí se jednoduchá otázka. Jsme schopni se na tyto věci podívat nezaujatě ? Dokážeme to a chceme vůbec ? Dokážeme si nastudovat historická fakta a udělat si ve vlastní hlavě nezaujaté stanovisko ? Pochybuji. Zcela jistě proto vznikají (a i tato diskuze je toho zářný příklad) tak velmi protichůdné a velmi emocionální reakce diskutujících. Představme si, že jsem např.Portugalec a mám si udělt obrázek o této věci.
Začal bych ve zkratce Pařížskou mírovou smlouvou tuším z června 1919, kdy to "bezpráví" začalo. "Získali" jsme 3,2 mio Němců, kteří měli sami rozhodnout v referendu o své příslušnosti. Nic takového neproběhlo. Totéž platí i o Krnově. V archívech poslanecké sněmovny a v dalších mnoha dokumentech lze najít materiály a udělat si poměrně solidní představu, jak jsme se chovali k této menšině, která byla třetinou obyvatel Čech. Moc košér to nebylo. Pak se dá i pochopit požadavek Velkoněmecké říše na připojení uzemí,kde žijí jejich lidé,k říši. Pak je tu otázka tzv.opčního práva Čechů v Sudetech. Nelze nevzpomenout text tzv.mnichovské dohody a rozhovor E.Háchy s A.Hitlerem vpředvečer okupace. Zde se Němcí dopustili jasného bezpráví a napadení. Nechci zde vzpomínat všechny události, které s tím souvisely, jsou již známy.
Ale zpět k Sudetem. Nejsem si totiž zcela jist, že reakcí na to, co nám udělali nemci za Války, bylo vyhnání vlatních občanů ze země jako správný krok. Z lidského hlediska s tím nesouhlasím. Přimlouval bych se za zachování status quo s tím,abychom o těchto věcech diskutovali na úrovni arguemntů bez emocí a dokumentů a možná by pak snad mohlo dojít na nějakou společnou řeč. Musíme však na obou stranách upustit od zaujatosti. Pokud si někdo myslí, že EU nám něco usnadní nebo pomůže vyřešit, dle mého se mýlí.

203601

29.10.2009 11:43

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Odsun

Erwin 91.?.?.?

S první částí s Vámi souhlasím, Jarmilo. Válka byl mj.velký business.
Když už ovšem reknete A, řekněte i B. Kolik si myslíte, že Němci zabili Čechů a kolik Češi zabili Němců po ww2 ? Zkuste si to najít.
To, že se dostaneme pod vládu Stalina se nerozhodlo po válce, ale prodal nás Beneš již tuším v prosinci 1943, když byl u báťušky na koberečku.
Možná nevíte, že částečný odsun Němců plánoval Beneš již v Londýně (jako pomstu za Mnichov), ovšem naši "odbojáři" ho donutili, aby souhlasil s odsunem všech.
Menšina si nepřála odsun do své vlasti, chtěli zde žít, jako žili jejich předci po mnoho století.

203604

12.11.2009 09:52

Spiknutí proti umění, část I

pokroucené umění

Erwin 91.?.?.?

Jeden významný muž 20.století to řekl v roce 1941 zcela jasně a srozumitelně : "...to co se nám od 20.let přehazuje jako umění, jsou v oblasti malířství samé zmrzačené čmáranice.Rychlý úpadek umění za výmarské republiky jednoznačně dokazuje, jak ničivě se na tomto poli projevil vliv židů.Nejlepší je, s jakou neuvěřitelnou drzostí k tomu žid dospěl.Pomocí uměleckých kritik, které jeden žid splácal dohromady o druhém, bylo národu, který uvěří všemu, co čte černé na bílém, vsugerován umělecký názor, aby všechno, co bylo vyloženým kýčem, pokládal za poslední umělecký výkřik....nejšílenější však je, že židé, jak se nyní při konfiskacích židovského majetku zjistilo, za peníze, které si za tyto kýče nahrabali, nakupovali výslovně dobré a cenné obrazy...."

204593

12.11.2009 14:28

Spiknutí proti umění, část I

RE: pokroucené umění

Erwin 91.?.?.?

Jen jsem chtěl na jednom případu demonstrovat, že pisatelka článku nám nic nového nesděluje. I obyčejní lidé bez příslušného vzdělání už věděli své ( i když tomu, jak Vy říkáte, nerozuměli). Taktéž vznik "nového moderního umění", jak jsem chtěl ukázat tímto příkladem, není jen otázka několika posledních let či 3 desetiletí.Ano, tušíte správně, měl jsem na mysli Adolfa Hitlera.

204625

19.11.2009 15:01

Podle izraelského rabína judaismus dovoluje zabíjet nežidovské děti

RE: a co Islám ?

Erwin 91.?.?.?

Jsem přesvědčen o tom,že nějaká slovíčka, komu je určeno desatero a podobně, není vůbec relevantní. Toto "desatero" má každý člověk zapsáno ve svém svědomí. Člověk již při svém formování mysli dokáže rozlišit, co je správné a co špatné. A to nemusí vůbec nic číst o nějakém desateru (....."hvězdné nebe nade mnou a morální zákon ve mně...."). Své svědomí nikdo neoblbne, neustále nás obviňuje ze špatností. Jistě, mnohdy dokážeme toto eliminovat různými výmluvami, naučit se je otupit, ovšem stále znovu a znovu si uvědomujeme, že jisté zásadní hodnoty nám nikdo na papíře předkládat nemusí. Určitě zde hraje roli výchova, morálce nás učí naši rodiče a společnost lidí, věřím však, že toto máme "zakódováno v naší DNA", když to trošičku přeženu.

205255

20.11.2009 06:55

Podle izraelského rabína judaismus dovoluje zabíjet nežidovské děti

RE: a co Islám ?

Erwin 91.?.?.?

Ono je to těžké a složité téma, není to na debatu či hádání se na Zvědavci, kdybychom se někde potkali a mohli v klidu o těchto věcech pokecat, jistě bychom našli mnoho věcí, na kterých bychom se shodli. Podobná témata řeší náboženští vůdcové mnohá staletí, začala se do toho již míchat i věda, ještě nás dle mého mnoho nových "objevů" v této souvislosti čeká.Nechci s tím zde dále polemizovat, berte to jen jako příspěvek.

205322

25.11.2009 10:48

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Něco do pranice

Erwin 91.?.?.?

Nejsem sice Jarmila, ale dovolím si reagovat. Autor článku si je dle mého jasně vědom toho, co píše. Vaše i Jiřího Kramáře reakce je zcela na místě - tedy z pohledu bezvěrce. Pokud příjmeme křesťanské hodnoty života, musíme se zamyslet i nad touto věcí ("....jako je Kristus hlavou církve, tak je muž hlavou ženy....""....muži milujte své ženy, jako Kristus miluje svou církev..."). Na jednom smetišti nemohou vládnout dva kohouti. Když tak nad tím uvažuju,přicházím k pocitu, že stav dnešních vztahů ženy a muže v rodinách má z určitého procenta podíl na tak vysoké rozvodovosti. Je to dle mého další ze světových lží - rovnoprávnost ženy a muže v rodině. Muž se musí poctivě starat, aby uživil rodinu a vedl ji (děti) výchovou ke všem ctnostem, kterých si na lidech ceníme. Toto je jeho zodpovědnost, které se nestřepe. Pokud ji neplní, vidíme, jak to dopadá. Žena by měla být podřízena v této zodpovědnosti, měla by jej podporovat a uznat toto břemeno. Ano, pokud jsme schopni toto pochopit, výjde nám, že tuto zodpovědnost má před Bohem, kterému se bude zodpovídat.Proto mi spolu s autorem vychází, že mezi tyto pilíře IMHO jednoznačně patří víra i rodina. Možná stav vztahů a výchovy v dnešních rodinách odráží tyto vztahy i v národě, ale to je na jinou debatu.

205672

25.11.2009 11:05

Studenti londýnské univerzity narušovali proslov izraelského ministra

jako houby po dešti

Erwin 91.?.?.?

se vyrojili různí nadlidé, kteří nejlépe na univerzitách přednášejí své projevy a snaží se obhájit jejich politiku. Ne vždy s uspokojivým (pro ně) výsledkem. Tento článek budiž toho příkladem. Tuším, že včera jsem sledoval na naší regionální TV program, kterým dětem jedné školy chtěli přiblížit, jak vypadal den v koncentráku, pochopitelně v německém a děti mohly ochutnat polévku z řepy, nacpali je do "dobytčáků", musely poslouchat kecy "pamětníků" apod. Je to mašinérie, která snad neustále zvyšuje své otáčky tak, aby děti již od útlého věku byly morálně nastartovány správným směrem a neměly problémy se vstřebáním jediné světové pravdy.

205674

25.11.2009 15:58

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Něco do pranice

Erwin 91.?.?.?

To, co jste napsal o různých náboženských organizacích je 100% pravda, pod to se podepíšu. Já mám ovšem na mysli slovo církev. To nemá s žádnou organizací vůbec nic společného.
Nebojte, není to nic tajemného, jde jen o samotnou podstatu tohoto slova. V Bibli slovo církev nikdy, dovolím si zdůraznit nikdy neznamená nějakou organizaci s lidem dělným, farářem, mikuláši a papeži. Pokud toto nevíte, dává mi smysl a chápu to, co jste napsal, jak jsem již řekl.
To mělo být jen pomůckou nebo přirovnání a k pochopení či ujasnění vztahů v rodině.
Nedovolil bych si zde primitivní propagandu, pokud bych neměl jasno, co chci sdělit, ovšem spíše mi Vaše reakce trošku připadá, jakoby z nevědomosti.

205687

26.11.2009 07:37

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Něco do pranice

Erwin 91.?.?.?

Naprosto rozumím Vašim argumentům, i pana Hestroye i Jansmitha. Můj příspěvek byl ovšem o tom, že jsem chtěl podpořit a souhlasím s myšlenkou autora článku o tom, že vedoucí úloha muže v rodině je degradována. Snažil jsem se vysvětlit, proč si to spolu s ním myslím i já. Toť vše.
Na Vaši otázku, proč byste si nemohl přijmout určité ideály bez nadřazenosti muže Vám odpovím, že zcela jistě mohl. Domnívám se, že každý si může stanovit své myšlenkové ideály tak, jak se mu hodí ke své spokojenosti. To jistě.
Podle mne ovšem Bible tvoří myšlenkový celek a nezdá se mi dobré, abych si z ní bral či vytrhával myšlenky a ostatní (třeba nepříjemné) odhazoval. Spíše je třeba se zamyslet, proč tvoří celek zdánlivě někdy si i protiřečící myšlenky.To se snažím pochopit. Souhlasím,Bible i ostatní základní knihy dalších světových náboženství tvoří v rukou jejích vůdců mocnou zbraň k ovládání plebsu. Ale samotné myšlenky a podstata je naopak osvobozující. V tomto se s Vámi všemi prostě neshodnu. Jestli čekáte nějaký silný argument, přiznám se, nemám. Je to totiž velmi osobní a individuální věc každého člověka.

205749

03.12.2009 07:46

Pozvánka na hlavní líčení

Hodně štěstí

Erwin 91.?.?.?

Pane Vladimíre,hrozně rád bych s Vámi sdílel optimismus ve víře, že svoboda slova funguje. Nechci Vám ji brát, je to strašně důležité v tom, co Vás čeká, ovšem nezapomeňte prosím na článek 17 Listiny základních práv a svobod, kde se v bodě 4 mluví o tom, že svobodu projevu lze omezit zákonem. Zákonů na omezení svobody je vytvořeno již mnoho. Budete to mít velmi těžké. Držím palce.

206195

04.12.2009 07:54

Protestné ukončenie štúdia na Prešovskej univerzite

Sám voják v poli ?

Erwin 91.?.?.?

Nevím, zda Igor občas zabrousí na stránky Zvědavce, ale zajímala by mě v této chvíli nálada a atmosféra na PU. Cítíte Igore nějakou podporu z řad Vašich kamarádů a spolužáků nebo Vás jen v soukromí plácají po zádech, že jste dobrý ? Co se nyní děje u Vás ? Zajímá mě to a doufám, že nejen mne. Jste jistě statečný a odvážný člověk, najde se u Vás někdo podobný kdo Vás podpoří? Jedinec, skupina či kolektiv ? Děkuji všem, kdo mají nějaké informace.

206275

14.12.2009 11:44

Osvobozen!

RE: Dnes ráno som si čítal

91.?.?.?

Mluvíte i z mé duše. Tohle je skutečný důvod, proč navštěvuji Zvědavce.Je to vzácný příklad, kde mohu číst různé názory a na úrovni se zde o nich polemizuje. Spousta diskutujících na známých diskuzních serverech má jediný úkol. Zviditelnit se. Napíše vždy jen něco, za co může čekat v duchu pochvalu ...teď jsi mu to natřel... Jako důvod psát do diskuzí je to smutně málo. Díky za Zvědavce.

206943

23.12.2009 12:35

Izrael bude požadovat po Německu další miliardu holocaustových reparací

Asi by stálo za to zmínit,

Erwin 91.?.?.?

že nuceně nasazení i vězňové brali plat, mzdu. Matčin bratr pracoval v Reichu a vydělával si tam více, než doma. Dědův bratr zase v koncentráku dostával mimo ošacení a jídla "táborové peníze",za které si mohl nakoupit vše potřebné. Po odpykání trestu dostal při propuštění část vydělaných peněz.
Nechápu, nerozumím. Je sice jistě pravda, že si z těch chudáčků nemohl nikdo zaměstnání vybrat, ale určitě též pobírali plat. Tak jaképak odškodnění. Německo se již naplatilo dost a dost (pod německou správou včetně dobytých území žilo cca 3,5 mio židů, 6 mio zavraždili, 5 mio žádalo po válce odškodnění - velmi zajímavé počty) a už by měli říct jasné STOP hoši.

207765

28.12.2009 11:50

Interview s Evou Golinger

Venezuela bohužel asi padne

Erwin 91.?.?.?

a to brzy, stejně jako všechny pokusy nastolit vládu, postavenou na národní či jiné vlastenecké myšlence a vymanit se z lůna moci vyvolených. Pokud některý vůdce vlastní země je poctivý a jeho hlavní myšlenkou a podstatou jeho vlády je sloužit svému národu, musí být zákonitě smeten. Stačí se podívat do minulosti.

208195

18.01.2010 14:00

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: Humanitni bombardování

Erwin 91.?.?.?

Ne, je to trošku něco jiného, jestliže se nad tím zamyslíte. Pokud nějaká organizace vyhlásí někomu ekonomický bojkot, zcela jistě se to dotkne příslušníků (etnika, národa), který v dotyčné zemi žije. Jestliže žilo před válkou v Německu 3/4 mio židů, neměli to díky tomuto vyhlášení lehké. Nakonec se to ještě částečně urovnalo, ale byli už bráni jako nepřítel (viz Japonci v USA po Pearl Harbor - ti byli dokonce zavřeni ihned). Hoši z nejvyšších mist tak svým bratrům pěkně zavařili. Po 5.9.1939 (oficiálním vyhlášení války Německu židovstvem)již byli bráni jako plnohodnotní nepřátelé.

209835

18.01.2010 15:24

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: Humanitni bombardování

Erwin 91.?.?.?

>vaše snaha omlouvat zločiny nacismu jakýmsi pofidérním
>vyhlášením války nějakou organizací je mimořádně
>odporná.

Pročítám si své příspěvky, nikde jsem nenarazil, že bych kdy něco takového omlouval. To je snad přece trestné, ne ?
Je zde řeč o bojkotu a následcích, proto jsem si dovolil s trochou do mlýna z pohledu postavení židů v Nemecku po tomto vyhlášení.

209841

18.01.2010 16:20

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: Humanitni bombardování

Erwin 91.?.?.?

jak to tedy myslíte s tím pokud nějaká
>organizace....
Myslím, že na to je odpověď poměrně jednoduchá a snad i všeobecně známá :
Nejsem si jist, zda ve 30.letech existovala nějaká oficiální organizace, která zastřešovala židovstvo po celém světě, berme to tak, jak píšou noviny : Judea declares...
- bojkot se projevil tak, že ve světě všude tam, kde měli židé vliv, docházelo k bojkotu veškerého zboží německého původu. Dost tím Německu ( tehdy bez valutových rezerv) ekonomicky přitížili.
- bojkot vyhlásili přece proti samotné podstatně německého národního socialismu. Tito chtěli mít zemi "rasově čistou" a vyhnat všechny židy (emigrace, Madagaskar,východní teritoria).

209851

Píšete slovo "hrdě", nejsem si jist, zda to tak skutečně bylo u celého národa. Jistě většina národa uvítala samostatnost, ale moc manévrovacího prostoru Slovensko v té době nemělo. Nezapomeňte, že Adolf Hitler je chtěl nechat napospas Maďarům, pokud nevstoupí pod "ochranná křídla" Říše s tím, že jim přislíbil v rámci možností autonomii.
Váš příspěvek Franku je buď produktem vaší nenávisti nebo nevědomosti. My jsme také za 1/2 minuty 12 vyhlásili Pražské povstání. Nepřipadá Vám to také jen jako gesto ? Hitler byl již v té době mrtev, Berlín dobyt.

209983

21.01.2010 13:03

Jak elity ovládají svět

RE: Prostředek ještě existuje...

Erwin 91.?.?.?

I když si nakonec zamilujeme Velkého Bratra, stejně ji dostaneme do palice.

210091

22.01.2010 10:12

Jak elity ovládají svět

RE: cesta ven

Erwin 91.?.?.?

To, co píšete, začít u sebe (a nejen Vy v této diskusi), je základní předpoklad, ale ne prostředek. Člověk si dle mého musí uvědomit svou sílu, být poctivý, nezlomný a příjmout zodpovědnost vůči národu a potomstvu. To je základ pro revoluci (jiné slovo mne nenapadá, ačkoliv již nemám mladická zapálená lýtka), skutečně chci něco udělat, aby mi mé děti jednou neplivly do ksichtu s prohlášením "pěknou budoucnost jste nám připravili". Ne ovce, ale uvědomělý občan jednou řekne : NE, už dost. Pokud tohle vyřkne národ, je to sice jen první krok, ale zásadní. A co dál ? Dál už se většinou v diskusích nedostaneme. Myslím, že bychom měli časem kousnout i do tohoto ovoce.

210227

28.01.2010 08:36

Dopis politikům

RE: Nikdo ve volbách nedal mandát elitám ve vedení státu, aby tento stát zadlužovali!!!!

Erwin 91.?.?.?

Otázka. Existuje v ČR v současné době politický subjekt, který dokáže tyto zločiny pojmenovat, ukázat na konkrétní lidi,vzít je za límec a dohnat je k zodopovědnosti ? Pozavírat je, vymanit se z těchto sr...k, vytvořit fungující ekonomiku a jednat v zájmu našich občanů ? Těžká otázka. Nevím, zda vůbec takový recept existuje a zdali má tento subjekt na toto odborníky. Další otázkou je, zdalipak by byl schopen o svých záměrech přesvědčit lidi, tak aby je volili.
Vidím 2 velké překážky :
1. mediální štvanice, chcípající kobyla pěkně kope a mainstream včele s TV h@vna by z nich udělala extremisty
2. Elity by proti nám zahájily regulérní válku, pokud by se jim nepodařilo nás nějak jinak ekonomicky zlikvidovat.
Bude to velmi, velmi těžké.

210831

12.02.2010 14:07

Starej se sám o sebe!

RE: Téma k zamyšlení

Erwin 91.?.?.?

Tím, že odmítáte jít k volbám, vylučujete sebe z jakékoliv možnosti změny. Prostě nevěříte, i když byste si změnu třeba přál. "Co může změnit můj hlas" často slýchávám. Tak tohle říkají miliony (slovy miliony) občanů. Mohou a hodně. Volba mimoparlamentní strany, která má ve svých řadách lidi, kteří se ještě nezaprodali, je dle mého volba rozumná. Stojí to za to, zkusit.Budu se dívat na lidi a jejich programy. Pak jedna dostane můj hlas. Jsem si však jist, že to bude některá z těch, která odmítá tento 20 letý vývoj a pokračovat v něm. Prostě chce to to zkusit. Minule (parl.volby 2006) nebyla 1/3 voličů u uren. Lze předpokládat, že to byli ti nespokení. Představme si, že by ve volbách vyjádřili svou nespokojenost. Možná by to vypadalo jinak.

212348

12.02.2010 14:24

Rovní a rovnejší?

RE: Ehm...

Erwin 91.?.?.?

Odstoupit by měl, jakmile by se prokázalo, že zasahoval do vyšetřování. Pokud jsou hodně na nože, může mu být synek ukradený, stejně jako kterýkoliv jiný občan, který něco takového provede. A nebude si kvůli komukoliv pálit prsty. To, co navrhujete, trošku zavání dobama, kdy synové či dcery platili za prohřešky proti režimu svých otců (a naopak). Jeden chytrák vždycky říkal (a podivně při tom nákláněl hlavu) : "Padni komu padni ".Možná se dočkáme opět jeho legračních průpovídek.

212352

Ano, nasranost a informovanost by mohly být motorem. Ovšem motorem k čemu ? Autorovi, jako mnoha jiným nechybí dobrý popis dnešní skutečnosti, ale příspěvky postrádají druhou polovinu myšlenky - jak z toho ven.
Nasranost se bude zvyšovat s poklesem životní úrovně, s tím nic tito darebáci nenadělají. Ovšem co se týče informovanosti, zde to mají velmi dobře spočítané. Myslím, že mohou celkem přesně odhadnout, kolik lidí má informace. Díky mediální masáži bude vždy drtivá většina naprosto zblblých. Zde mohou být naprosto klidní. I když nás bude přibývat, vždy budeme jen mizivou menšinou.

213168

23.02.2010 09:38

Konec Dělnické strany? Konec svobody!

RE: Rozpustime aj ODS a CSSD

Erwin 91.?.?.?

Herberte,nebuďte naivní. Zkuste si třeba představit, že byste například v roce 1975 podal trestní oznámení na soudruha Biľaka, že se dopustil vlastizrady, když sem pozval spřátelené armády. Visel byste do měsíce.

213274

24.02.2010 14:22

Vražedný dosah Mossadu: Širší politické souvislosti

RE: Jiný pohled....

Erwin 91.?.?.?

Možná by stálo za to opět zde zmínit (spíše rekace na Alexuse), že Palestinci jsou krve židovské. Jsou stejnými potomky původních židovských kmenů jako samotní Židé (Sefardi). Jen mají jinou víru. Ty hordy (Chazaři), které v dnešním Izraeli převládají a kteří jsou zodpovědni za rasistickou politiku, jsou přivandrovalci a nemají,co do krve, nic společného s původními Židy. Proto jejich roztahování se zde je aktem bezpráví a okupace jak z učebnice. Jejich dnešní státní útvar a režim nemá právo na vlastní existenci a nároky na jakákoliv území. Víte, jak by vypadalo jejich soužití, kdyby nebyl uměle vytvořen v r.1948 tento stát ? Žili by spolu v relativně bezproblémovém soužití. Aspoň doufám. To je totiž oficiální politika a přání opravdových skutečných Židů, kteří žijí v tomto státě.

213400

01.03.2010 13:17

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

Mohl by zde prosím někdo z odborníků

Erwin 91.?.?.?

osvětlit, na jakém principu fungovala ekonomika pod vládou národních socialistů v Německu ve 30.letech ? Vím jen, že velká část průmyslu (narozdíl od komunismu) byla v soukromých rukou (fungovaly tedy kapitalistické principy), ovšem byly zde jisté regulace ze strany státu. Vím jen, že z 6 mio nezaměstnaných v roce 33 byla již v roce 36 velká nula. Vím jen, že zde byla poměrně solidní sociální podpora. Vím jen, že většina lidí vydělávala více než za Výmarské republiky. Vím, že si Německo přestalo půjčovat ve světě. Uniká mi ovšem důvod a nějaké ekonomické či politické aspekty, které k tomuto relativnímu bohatství a spokojenosti lidí vedly. Nechtěl bych zde vzpomínat politickou situaci,ta je všeobecně známa, jde mi jen o informace čistě ekonomického charakteru. Jak spolu žily systémy kapitalistické a principy sociální. Přiznám se že mám málo informací a ani nevím, jak se k podobným dostat. Jde o systém k zatracení, či je možno nějakým způsobem tuto koexistenci využit např.pro naše podmínky ?

213765

01.03.2010 15:49

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Mohl by zde prosím někdo z odborníků

Erwin 91.?.?.?

Myslím, že zbrojení nebylo až tak mocným motorem. Tuším, že začali až v roce 35 pořádně zbrojit. Ale to už byli na cestě ze sr... ven.

213781

04.03.2010 13:14

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Tohle ja paradni priklad

Erwin 91.?.?.?

Výrazy autora článku jako např. /Nemohu a nehodlám obhajovat komunistickou nedemokratickou praxi./ mají navodit pocit, že není žádný bolševik. Po prvním dílu jsem si nebyl jist. Nyní už ano.Jak poleno. Podsouvá nám myšlenku, že pokud je tento režim špatný (samozřejmě, že je), musí být logicky ten komunistický dobrý. A to je velká lež. Všimněte si způsobu rétoriky a použitých výrazů jako popis některých dějů. Jak z učebnice. Marx prý přichází na západě opět ke slovu...jaká to škoda, že už nemůžeme vidět v TV soudružku Švorcovou...policejní stát bez policistů...chudinka Štěpán...fašizující Dělnická strana...likvidace českého národa Němci...soudruzi z té svobody po nástupu Gorbačova úplně zpanikařili...Nemám rád smajlíky, ale dnes si to neodpustím [chechtot]

214023

12.03.2010 07:27

Je „extrémizmus“ nebezpečný?

Autor zřejmě

Erwin 91.?.?.?

nepochopil, že slovo extremismus není v mediích vyslovováno pro jeho samotný obsah.
Tak, jako se dříve v komunistických novinách vyskytovalo např.slovo "živel", zcela jistě nemělo nic společného s povětrnostními podmínkami.Byla to nálepka někomu, kdo nešlape brázdu. Dnešní extremisté nejsou lidé s extrémními názory, ale jsou takto šablonovitě označování všichni, kdo mají záporný vztah či myšlenky k socialistickému zřízení. Co to plácám - k "demokratickému" zříCení.

214635

16.03.2010 12:53

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Stručný komentář 2

Erwin 91.?.?.?

Plivání sliny na bankéře atd...není projev u většiny zde dikutujících povrchního hledání viníků. Naopak, dovolím si tvrdit, že jde o vyplynutí na povrch skutečných zjištění. Jakmile si dáte dohromady těch 300 let, začnou se Vám (stejně jako kdysi i mě) spojovat nitky do jasných struktur. Nemá smysl brát někomu iluze a způsob vidění světa. Pro někoho je informace potvrzením něčeho, a jinému zase naprosto stejná informace dává potvrzení pravého opaku. I o tom je život. Navíc všechno souvisí se vším a čím více informací člověk má, tím může míti ve své hlavě jasno či jasněji. Moudrost nemá nic společného s věkem, ale vždy jde o informace a způsob, jak s nimi člověk nakládá (btw zkušenost je vlastně též informací, že).

215092

30.03.2010 08:08

Byl Topolánkův pád součástí volební strategie ODS?

Kdyby

Erwin 91.?.?.?

měl být Topolánek skutečnou překážkou pro volební úspěch ODS, proč by prostě a jednoduše neodstoupil ma základě nějaké dohody gremia a proč bylo nutné vůbec vymýšlet a provádět takovou šaškárnu ? Jestliže potenciální úspěch socanů je založen na útocích a zesměšňování Topolánka, měl prostě nastoupit někdo jiný a hotovo. Zda jsou "kompromitující materiály" na MT jen hra, pak informace na blogu tohoto páně je dle mého komedie donebevolající.

216011

30.03.2010 08:40

Problém jménem zadluženost

Kdo

Erwin 91.?.?.?

schvaluje půjčky ? Kdo navrhuje jejich výši ? Komu se vlastně upisujeme ? Nejsou vždy za tím konkrétní osoby ? Neměly by tyto osoby nést přímou zodpovědnost ? Už se to tady řešilo, ale nedá mi to znovu nepřipomenout. ONI mají dluh, ne MY. Kdo má vůbec tolik drzosti a snaží se mi nakecat, že mám stotisícový dluh ? Já jen tajně věřím, že se to jednou otočí a předáme tyto darebáky jejich věřitelům v klepetech a řekneme jim : "Tady máte hoši vaše dlužníky, vemte si to od nich. My občané Česka vám nedlužíme nic, od našeho státu nedostanete ani niklák."
Trošičku mi ujíždějí nervy, omlouvám se za tón.

216014

08.04.2010 09:07

Kristus na tapetě

RE: Upřesnění

Erwin 91.?.?.?

Na takto jednoduchou otázku není vůbec jednoduchá odpověď. Každé náboženství má jiné cesty ke "spáse". Dovolím si nastínit, jak to vnímám já, z pohledu křesťanství.
Abyste toto pochopil(a), musel(a) byste v určité věci věřit. V to, že fyzickou smrtí člověka nekončí jeho existence. V to, že existuje Bůh, tvůrce všeho. V to, že člověk spásu (záchranu) potřebuje. Záchranu (očištění) od špatností, které páchá. Odpuštění. Musel byste věřit v to, že existuje způsob, jak být očištěn a dojít božího odpuštění (již zde na zemi). Musel byste věřit v to, že po fyzické smrti existuje něco jako ráj a peklo.
Je toho hodně k nevíře, že ? Má smysl pokračovat ? Zkusme to krátce.
K očištění hříchů v minulosti sloužily oběti. Ježíš, kterého Bůh poslal na zem, měl 2 úkoly. Ukázat lidem jak žít a stát se obětí. Obětí za hříchy. Celou biblí se jako červená nit vede tato základní myšlenka spásy. A je mnoho interperů, kteří nabízí různé výklady. Není třeba se jimi zatěžovat. To poselství je jasné jako facka. Ten, kdo UVĚŘÍ, že Ježíš je boží syn a je tou nejvyšší obětí, smrtí na kříži za všechna naše provinění, je SPASEN.
Trvalo mi 40 let, než jsem toto pochopil, tak neuvěřitelně jednoduché je poselství celé bible.
Proto ve mně veškeré spory různých náboženských skupin (rozuměj církví) zanechávají jen lehký úsměv. Jejich propracované metody obřadů, hierarchie, názory a předpisy jdou naprosto mimo mě. Já už vnitřně vím své. Je psáno : " poznáte pravdu a pravda vás osvobodí". Je to velká myšlenka.

216601

14.05.2010 10:37

Válka s Čínou? Nebezpečí globálního konfliktu (Díl 3.)

RE: clanek +++

Erwin 91.?.?.?

Možná Vám trošičku na tuto otázku odpoví D.Duke v knize Moje probuzení např. zde : http://www.ulozto.cz/1852857/david-duke-moje-probuzeni.pdf
Elity nepotřebují mít stát, jenž ovládají, silný a zdravý. Negři jsou zde ideální nástroj pro rozklad USA. Elitáři prostřednictvím potomků Evropanů, kteří si zde sami a dobrovolně pod sebou podřežou větev politikou multi-kulti, tak získají kontrolu nad zemí, jejíž následná likvidace (či totální ovládání) bude bezproblémová. Nebude jim stát v cestě potomek Evropana - člověk vzdělaný, inteligentní, pracovitý a schopný najít vždy nějaké řešení z problému. To platí i pro naši Evropu. Následně pro otroky již neplatí žádné zákony a jsou v plném područí. Jim nejde o prachy, ale o moc (kdybyste třeba viděl byt soudruha Stalina a soupis jeho majetku, dal byste mu, jako chudáčkovi, jistě drobný peníz na přilepšenou).

219272

19.05.2010 14:55

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Dokud se radikálně nezmění celý ten prolhaný systém financí, nezmění se nic

Erwin 91.?.?.?

To, co popisujete, je zcela správně a pěkně vyjádřeno. I když volit komunisty by mne v životě nenapadlo. Když tak nad tím ovšem přemýšlím, tak máme s komunisty vlastně společného nepřítele, není-liž pravda.

219670

20.05.2010 07:06

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Dokud se radikálně nezmění celý ten prolhaný systém financí, nezmění se nic

Erwin 91.?.?.?

Ano, je mi to jasné. Ovšem nesouhlasím s Vámi v závěru příspěvku. Jak chcete docílit toho, aby se k moci dostal někdo, kdo myslí na republiku, kdo by opravdu chtěl zbavit tyto lumpy moci a získal si nás svým odhodláním toto změnit a být dobrým služebníkem národa ? Jsou 2 možnosti, násilí nebo volby. První možnost bych si dovolil nyní zavrhnout. Pokud někdo takový reálně existuje a chtěl by nás vyvést z tohoto hnoje, musí vložit mnoho prostředků k tomu, aby byl slyšet. Ono k tomu stejně jednou dojde ( a nelze pak vyloučit variantu 1), ale to už stát bude na huntě a možná, že bude již příliš pozdě.

219721

20.05.2010 07:32

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Proč volit komunisty? Snad kvůli cestě ke spravedlivější společnosti.

Erwin 91.?.?.?

A co takhle DS (DSSS) ? Po vyslovení či přečtení názvu strany se mnozí ihned iracionálně staví na zadní. Proč ? Je to stavění na zadní opravdový odpor k jejich programu nebo je to podvědomá reakce na to, jak jsou prezentování v médiích ? Pěkně sestříhané šoty z akcí, detailní záběry na kanady, vyholené hlavy atd. K naprosté dokonalosti dovedená propaganda těchto lůmpů. Mnozí zde na Zvědavci pochopitelně oprávněně nadávají na mainstream, ale pokud se něco v tomto mainstreamu napíše o DS, mnozí nad tím nepřemýšlí a nálepkují. Upřímně řečeno, ze všech stran je mi nejbližší jejich program. To, že je T.Vandas všude v tisku a TV diskreditován a kriminalizován, nemá u mě žádnou váhu. Jedinými dvěmi ukazateli strany je pro mě program a důvěryhodnost jejich představitelů. Zatím mě nezklamali. Doporučuji právě jim dát šanci.

219724

20.05.2010 09:45

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Dokud se radikálně nezmění celý ten prolhaný systém financí, nezmění se nic

Erwin 91.?.?.?

Co má člověk dělat, když je rozeným optimistou ? Být zhnusen a rezignovat jsou 2 věci. Jeden významný člověk kdysi řekl, že pokud ve vězení sedí ještě jediný člověk, který věří, není nic ztraceno. Bez víry se těžko žije a nedokážu si představit, že bych se s rukama v klíně měl podílet na "zářné" budoucnosti svých dětí. Těžko bych odpovídal na otázku, co jsi udělal, abychom i my měly šanci důstojně žít. Měl jsi k tomu příležitost.

219735

20.05.2010 12:56

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Proč volit komunisty? Snad kvůli cestě ke spravedlivější společnosti.

Erwin 91.?.?.?

promiňte mtk, ale tohle má být argument ?

219758

21.05.2010 14:24

Ropná katastrofa v Mexickém zálivu – čím hůř, tím líp

RE: Nebojme sa byt trochu paranoidni :)

Erwin 91.?.?.?

Víte, ono by se přece jen jedno řešení našlo, je to přece volný trh bez těch zpropadených regulací. Ten zajisté vše vyřeší. Já to přesně nedokážu popsat, ale jsou zde přece odborníci.

219835

25.05.2010 12:51

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

Erwin 91.?.?.?

Nebuďte tak rozčarován pane Luxore. To, co nastalo v této debatě, je logické a snadno pochopitelné. Jak si jistě jako čtenář Zvědavce všímáte příspěvků různých lidí, snaží se zde mnozí pojmenovat určité události ve světě, nalézt příčiny a občas i nastínit východiska, jak z toho ven. Zde ovšem často nastává problém a reakce a návrhy řešení se diametrálně liší. Ne jinak je to i se sympatiemi ke stranám, které kandidují do voleb. Chápu Vás i Anonymuse, ačkoliv je to téměř nepochopitelné. Vy je vidíte jinde než ten druhý. Jedno máte oba společné. Otevřené oči a společného nepřítele v dnešním zkorumpovaném režimu. Není to málo.

220080

27.05.2010 11:57

Nejvážnější konflikt mezi Ruskem a Íránem

Jen skromná otázka pro Vladimíra

Erwin 91.?.?.?

Omlouvám se,je to OT. Zajímám se řadu let o historii ww2, Rusové ještě v roce 1942 udělali mnoho chyb, ovšem uniká mi, kterou máte konkrétně na mysli, abych si to mohl dát do souvislostí ?

220313

28.05.2010 10:41

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

Nevolím ?

Erwin 91.?.?.?

Pan sat cit ananda má pravdu, ale co my, kteří CHCEME žít v této společnosti ? My se nemůžeme tak jednoduše odpojit. Jsme (někdo více, někdo méně) pohlceni mašinérií společnosti, kterou (jsme ?) vytvořili (byla vytvořena). Zvolili jsme si dobrovolně, že budeme pro někoho pracovat, že budeme používat a dodržovat dohodnutá pravidla (máme dům - daň, máme občanku atd - milion věcí)a moc možností manévrování nemáme.
Lze imho úspěšně předpokládat, že volební účast lidu 0,nic % by neznamenala to, že se mocní zamyslí nad svou popularitou a podporou lidu dělného. Pokud by k volbám šli jen oni i bez rodinných příslušníků, potvrdí se bez uzardění sami ve svých funkcích a "demokratická" společnost pokračuje vesele dále. A to prosím legálně a zcela demokraticky.
V tomto menévrovacím prostoru nám tedy zbývá buď uplatnit svůj hlas ve volbách nebo je násilím zbavit moci. Žádná jiná cesta mě, ať si lámu hlavu jak chci, nenapadá. Tož tak.

220406

01.06.2010 13:12

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Makow se myli

Erwin 91.?.?.?

Pouštíte se na tenký led pane anonyme. To, že byla dokázána neexistence plynových komor v KT na uzemí osvobozených spojenci (i přes přísežná prohlášení stovek "pamětníků" )neznamená, že nebyly na územích osvobozených Sověty. Na to jsou přece paragrafy a nechápu, kde berete odvahu alespoň si pomyslet něco jiného. Kdybyste jen na chvilku připustil že Rusové jsou lháři, kde byste je pak všechny hledal ?

220817

01.06.2010 13:31

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Něco z Protokolů

Erwin 91.?.?.?

Neodpustím si poznámku. Vždyť přece LID je zdrojem veškeré státní moci v naší milé demokracii.
Je nad slunce jasnější, že mocný vladař si dokázal po vydání nařízení vymoci jejich plnění a v případě nesplnění trestal. Náš lid Čechů, Moravanů a Slezanů má taktéž naší ústavou jasně deklarováno a zajištěno toto nezadatelné právo.
Úplně jsem si oddechl. To, co píšete díky Bohu u nás přece vůbec neplatí. Nestrašte nás.

220824

02.06.2010 07:06

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Makow se myli

Erwin 91.?.?.?

Já souhlasím s Vašim příspěvkem výše. Budu muset přestat s ironií, jinak jsem, jak je vidět, nepochopen.

220919

10.06.2010 07:29

Defenestrace po česku: Slavata králem, Martinic k blahořečení?

RE: Letošní volby...

Erwin 91.?.?.?

Milá Lin, pokud žijete v Česku, tak mám obavy, že z tohoto snu se budete muset probudit i Vy tejně jako ti, kteří k volbám šli. Vás ten sen o lepší budoucnosti postihne stejně jako ty ostatní.
Až budu velký, zřídím si agenturu na výzkum volebních preferencí. A budu natahovat obě ruce všemi směry. Mnoho lidí, se kterými jsem před volabmi hovořil, hořekovalo nad tím, že by dali i svůj hlas nějaké malé straně, ovšem odradily je preference, kdy v průzkumech nedosahovaly potřebných 5% a tím pádem si to každý rozmyslel. Pokud bych obdržel od strany malinké zpropitné, preference bych lehounce upravil tak, aby i ti voliči, kteří by té straně jinak hlas díky nízkým preferencím nedali, by jej dali s šancí, že překročí magických 5%. Díky tomuto malinkému "povzbuzení" by strana jistě obdržela hlasy těch, kteří jí hlas původně zamýšleli dát.

221653

18.06.2010 13:37

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Za krvavý rozpad Jugoslávie mohou západní země, především Německo.

Erwin 91.?.?.?

Tak jednoduché a pěkně nalajnované to asi nebude. Sedí to, pokud vezmeme pravoslaví či islám. Velkou roli hraje sekularizace. Tím pádem u KC to není asi pravda. Nejvyšší mikuláš vyhlásil loni encyklikou podporu KC k vybudování silné světové vlády. Jak potom může nějaký nižší mikuláš či obyčejný příslušník KC nerespektovat encykliku nejvyššího Kristova náměstka ?
V Evropě nás házejí naši mocní do chřtánu NWO a nikdo z nich se nemusí na nic ohlížet.
Pokud o nás hovoří jako o národě ateistů, měly by zde anti NWO síly zahrát alespoň na vlasteneckou notu, ovšem tím se z nich stávají mediální extremisté, neonacisté,...(každý si doplní sám) a antievropané. A lid dělný si za pluhem do rytmu notuje i á, i á.

222295

23.06.2010 10:52

Když síla nefunguje

RE: Spravny On

Erwin 91.?.?.?

S tím se dá souhlasit pouze za předpokladu, pokud máte na mysli,že jsme (my bílí Evropané a jejich potomci ve světě) těmi, kdo nejvíce likviduje tuto planetu díky nenasytnosti a konzumu.
Pokud to však myslíte doslova, tak je mi Vás líto. Tak projevené názory multi-kulti se jen tak nevidí. Naši páni by Vás pochválili.
Jsme to naopak my, kdo utvářel kulturu a byl hnacím motorem civilizace. Znáte nějakého takového spisovatele, skladatele, architekta, sochaře, malíře, průmyslníka atd., který by za něco stál a měl nějaký přínos pro lidstvo ?

222643

24.06.2010 07:08

Když síla nefunguje

RE: Spravny On

Erwin 91.?.?.?

S tím, co zde nyní píšete, nelze než souhlasit. Ovšem výše píšete o negrech a cigánech. Zde ovšem platí to, co jsem popsal výše. Je snad zbytečné o tom dále hovořit.
btw tento web musí být označen za neonacistický, protože si zde každý svobodně píše, co se mu zachce. Jinou nálepku ani dostat nemůže.

222695

30.06.2010 08:05

Až na Vondru dobrý

RE: zradar

Erwin 91.?.?.?

Mám rád Karla Čapka, ovšem nesouhlasím s jedním jeho názorem, že ten, kdo mění své postoje a názory, nikdy žádné neměl. Přesnou citaci si nedokážu vybavit. Já se naopak domnívám, že lpět na svých názorech, které se ukázaly falešné, je věcí nesprávnou a na základě informací jsem schopen přiznat svůj omyl a vzít fakta za své. Pokud p.Bartoš zjistil, že se nechal opít hloupými kecy, budiž mu ke cti, že si to přiznal a uvědomil si, že se mýlil.

223043

02.07.2010 13:26

Volby – zpráva o stavu společnosti

RE: To chce klid.

Erwin 91.?.?.?

Moc pěkně napsáno. Základní předpoklad práce médií po tom kotrmelci 1989 bylo navodit atmosféru, že nyní zde máme nejdokonalejší a NEJSVOBODNĚJŠÍ společnost na světě. Podařilo se to velmi rychle a tím pádem již nyní postačí jen udržovat toto zdání nevýznamnými zprávami. Ta základní premisa je nezpochybnitelná. Pokud by někdo jen zauvažoval nad tím, zda je to skutečně pravda, okamžitě se objeví strašení fašismem, nacismem, komunismem, extremismem apod. A jsme zase hned zpět. Proto hned první zprávy na TV h@vna jsou např. o tom, jak někde shořelo auto. Díky Bohu za internet.

223230

12.07.2010 13:50

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Nekonečný příběh

Erwin 91.?.?.?

Ne, v těch číslech nejsou zahrnuty ani přírůstky v Sudetech, ani na Slovensku, jen Protektorát.

223915

20.07.2010 07:02

50. léta zpátky aneb fakta k blížícímu se politickému procesu Vondrák a spol.

RE: vONDRÁK je JEN začáTEK

Erwin 91.?.?.?

Pan Kroneos ukazuje, řekl bych, takovou tu pěknou až zdravou nenávist. Nasměrovanou správným směrem.
Měli jsme za bolševika ve fabrice jednoho blba, který kudy chodil, tam dštil nenávist na americké imperialisty a sliboval, jak je revoluce sfoukne z povrchu zemského. Bylo to prozíravé a sbíral politické body.
Něco podobného předvádí pan Kroneos. Je to pohodlné, co se může stát ? Jeho terčem nenávisti je přece náš společný nebezpečný nepřítel. Naši páni by Vám jistě tleskali ze všech sil. Nebo má pán vysoké politické ambice. Toto je ten nejlepší způsob, jak začít.
Podobně začínal Kocáb ...Já rasisty nikdy neměl rád... a kam to chlapec dotáhl.
Ono je pěkné, laciné a nic to nestojí, mít v nenávisti to, co je terčem pronásledování ze strany státní moci.

224510

23.07.2010 14:12

Ahmadinežád předpovídá pro lidstvo lepší časy

RE: Lepší časy?

Erwin 91.?.?.?

Pane Vojto,vždy, když si čtu Vaše příspěvky, mám pocit, že nemáte pravdu a je to má chyba, že k nim takto přistupuji již před tím, než je dočtu do konce. Nemyslím to nyní zle. Vaše příspěvky jsou jistě produkcí přemýšlivého a inteligentního člověka, ovšem obvykle se zamýšlím, proč mi Vaše příspěvky nesedí. Není to ani tak stylem psaní, jako spíše mnohdy i nevyřčenými závěry.V mnohém máte pravdu, ale nakonec sdělíte imho něco, s čím v kostce nemohu souhlasit. Ale tohle jsem si mohl klidně odpustit. V tomto příspěvku opět píšete věci, které jsou pravdivé, ale mě to nutí k otázce, zda si např. uvědomujete, že tento člověk je svobodný ve svém sdělování myšlenek světu a na rozdíl od mnohých si může říkat, co se mu zlíbí ? To vidím na něm pozitivní. To, že umí pojmenovat věci, které nechce, je stupínek před tím, než vyřkne myšlenky a názory, jak řešit tyto složité problémy lidstva. Je to pro mě rozhodně hlas z "druhé strany" a dle mého stojí za to mu věnovat trochu pozornosti a naslouchat. Nechci jen kritizovat za každou cenu.

224738

06.08.2010 07:29

Tragická smrt nočního vrátného

RE: Obsah publikace

Erwin 91.?.?.?

Nezapomeňte na jednu věc. Tento "seriál" byl natočen někdy v 70.letech (vzácné záběry a názory Gallanda, Speera atd., kdy ještě žili) no a tehdy ještě nebylo stanoveno oficiálně číslo 6 mio. Klesalo to od konce války z 20 na konečných a neměnných 6.

225715

No, ale kde najdou ty přičmoudlé výletní hordy nějakou práci, aby mohly pracovat na důchodce ? Ta se přece od nás odpoklonkovala do Číny. To bychom u nás museli opět začít něco vyrábět a ne si jen hrát na burze či navzájem si ve službách jen prát trenýrky.

225751

12.08.2010 07:01

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

Erwin 91.?.?.?

Dovolím si poznámku. To byste musela, Jarmilo, nejdříve vysvětlit, co si představujete pod pojmem demokracie a co pod pojmem přímá. Jde mi o obsah slov a ne ...tam ji mají, tam ne...U nás je přece ta pravá demokracie nebo ne ? Jsme o tom denně ujišťováni. Pokud ano, vše je snad v nejlepším pořádku. Pokud ne, co to pak je ? Mnozí z nás, kteří se zde scházíme, víme, že u nás žádná demokracie není. Je vhodné, aby o všem rozhodovaly plebiscity ? Příkladně o výši daní, rozsahu vojenské obrany, ekonomice státu atd ? Nejsem příliš horlivým zastáncem systému, kde hlas dvou hlupáků má dvojnásobnou hodnotu hlasu moudrého člověka.

226057

12.08.2010 07:24

V USA začíná ostudný politický proces s patnáctiletým „teroristou“

RE: Tak to jsem i já ochoten

Erwin 91.?.?.?

Pane Kubrte,pořád je to vlast, ta se nemění. Jen vlády se střídají. Přesněji řečeno, již mnoho let se zde střídají jen protektoři. Jako občan této země nemůžete mít v nenávisti vlast, jen ty gubernátory. Osvobození národa a vlasti má imho smysl.
Pěkně to napsal pan Antiseptik:
Vezmete si že kdyby tenkrát Nacisti vyhráli, tak by taky dnes byli členové odboje proti nim stále teroristi světem odsuzovaní a ne hrdinové.
Budeme my, kteří bychom šli bránit vlast, teroristé ? Hrdinové ? Na to si musí každý odpovědět sám.

226058

volil bych opatrnější slova a výrazivo. Nelze zcela vyloučit, že podobné teorie se brzy stanou, na základě jistých právních kotrmelců, trestné na základě § 261a trestního zákona o veřejném popírání genocidy, která se jistě i v tomto případě stala.

226423

30.08.2010 10:27

Každé vaše kliknutí

možná Off topic

Erwin 91.?.?.?

ale nedělám si iluze, že předávání informací, či únik je věc ojedinělá. Když jsem svého času vyplňoval Kupónovou knížku, udělal jsem v adrese drobnou chybu. Takovou, která byla téměř bezvýznamná a nestálo za to vyplňovat novou kupónovku. Po čase mi chodily nabídky od knih, pojištění až po různé haraburdí na adresu, kde byla i tato chybička. Docela jsem se bavil při pomyšlení, jakým řetězem a jak byla má adresa komu všude k dispozici.

227006

30.08.2010 10:46

Továreň na duchovno - 1.časť

RE: Akaze Bozia pritomnost?

Erwin 91.?.?.?

Jste si jist, že se modlí za vítězství ? Co když jen za to, aby doběhli do cíle zdraví ? Za válek se žehnalo i kanónům. Toto je projev náboženství, ne víry v Boha.

227009

01.09.2010 07:16

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: Technická poznámka

Erwin 91.?.?.?

A ještě jedna technická. Myslíte pane Kubrte, že naše ÚTOČNÁ KARABINA SA58 je samopal ? Vychází z předchozích modelů (AK 47 resp. Stg43)a nikdo (tedy nikdo, kdo ví, která páčka) je nenazývá samopaly. Samopal je vždy na pistolové střelivo. Tak se prostě tyto zbraně liší.

227204

01.09.2010 07:25

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: Technická poznámka

Erwin 91.?.?.?

(zbytečný příspěvek, omluva - přehlédl jsem pana Kalimera, již vše objasnil)

227206

02.09.2010 09:42

Socialismus a filmová kultura

Nedá mi to, abych v této chvíli

Erwin 91.?.?.?

nevzpomněl jednoho geniálního skladatele převážně filmové hudby - Zdeňka Lišku. Mistr toho, co nemá být příliš slyšet, ale umocnit pocit z filmu. Notoricky známé ústřední melodie k mjr.Zemanovi či k Hříšným lidem města Pražského jsou z tohoto spektra slyšitelných. Těžko se shánějí tyto skvosty filmového pozadí. Napsal hudbu asi ke 170 filmům a seriálům. K mým nezapomenutelným zážitkům patří téměř verdiovský sbor ve fimu Spalovač mrtvol, nezapomenutelná je i Markéta Lazarová.
Člověk ani často netuší, že má film nějakou hudbu na pozadí, viz např. Jáchyme, hoď ho do stroje, Obchod na korze, Baron Prášil, Vyšší princip atd. Dokázal vytvářet i různé zvuky a ruchy, perfekcionista Vláčil byl z něj na prášky.
Je mi velmi líto, že tento člověk neskládal komerční hudbu. Slovo komerční by bylo třeba dát do úvozovek. Na film se člověk podívá, hudbu témeř nevnímá a je to škoda. Dle mého největší talent filmové hudby světa. Památná slova L.Bernsteina na dotaz představitelů Íránu ke složení nějaké hudby k oslavám prohlásil : "tohle já neumím, ale v Praze sedí jeden tlustý pán a ten vám složí přesně to, co žádáte."
Pokud srovnám tento žánr s dnešní produkcí, je mi smutno. Tak jako vše, plytkost, komerce, diletantství.

227322

07.09.2010 13:35

Židé v Íránu jsou na tom mnohem lépe, než Palestinci v Gaze

Zřejmě bude nezbytné

Erwin 91.?.?.?

jednoznačně "prokázat",že tito židé jsou v Íránu jasně utlačováni a terorizování. Nejlépe nějakým malým lokálním jaderným výbuchem před synagógou. Možná postačí mírný závan nějaké chemické látky apod. K rozpoutání války se to nabízí jako ideální řešení.

227692

15.09.2010 07:33

„Horký“ podzim v Evropě, čili vzpoura zoufalců

RE: Po dobrím to nepůjde!

Erwin 91.?.?.?

Pane Ĺubomíre, zatím je spousta lidí ve fázi hledání a pojmenovávání problémů a příčin. Mnozí z nás se snaží vzdělávat se a "ovlivňovat" okolí. Vzhledem ke značným rozporům v této oblasti se nemůžeme hnout kupředu. Sice se od významných přispěvovatelů objevují náznaky řešení, jsou však často víceméně ignorována z důvodu jejich nepochopení. To teprve nastane mazec, jakmile se začneme snažit předkládat řešení. To bude hádek. Budeme ale nuceni všichni pochopit, že existují významné síly, které se snaží o diskreditaci svobodného myšlení a názorů a také spousta hlupáků, kteří 20 let přijímali informace z mainsteamu a absolutně nechápou (protože pevně věří, že to, co předkládá "demokracie" je čistá pravda) o čem je vůbec řeč. Tím se spousta věcí rozmělňuje a vytrácí do ztracena.
Čím více nad tím přemýšlím, tím více si uvědomuju, jak obludná a obrovská je ta hydra, která musí být zničena, jak je všechno provázáno a pěkně poskládáno do neuvěřitelných výšin. To nás musí sjednocovat a je předpokladem jasných úvah nad budoucností.

228122

21.09.2010 12:11

„Zvrácený svět“: Evropa a cikáni

Řešení evropských problémů se zvrtlo na cigánech

Erwin 91.?.?.?

Celá otázka imigrantů může být posuzována ze dvou hledisek. Buď si přejeme jejich plnohodnotnou integraci nebo je zde nechceme. Tady se každý musí ptát sám sebe, do které skupiny patří.
Buďme však upřímní. Vadí mi, že mám souseda cigána, který je plně integrován, pracuje, nekrade a přizpůsobí se podmínkám této země ? Nevadí. Vadí mi skupina takových cigánů. Nevadí.
Vadí mi jeden, který krade, pobírá neoprávněné dávky atd., vadí mi i skupina. Vadí mi Čech, který krade a vadí mi i skupina, která krade. Díváme se ovšem na ně jinak, než na cigány. Jsou to prostě naši lidé, kteří sem patří. Nechci se rozepisovat o procentuálním zastoupení zlodějů v národě či etniku, známe z praxe, jak to je.
Zmínil bych ještě dvě věci. Rasistickou politiky naší (nejen naší) vlády a umělé vytváření těchto problémů. Jak honosně a lidumilsky působí výroky našich darebáků o tom, jak je přirozené, demokratické a navýsost lidské zajistit všem občanům Země, aby si našli své místo na zeměkouli za svůj domov a že je to jejich přirozené právo. Nic není dál pravdě. Je to čistý rasismus. Každý národ, etnikum či rasa má žít na svém území (bohužel toto je již nutné po vzniku národních států). Jen tak může být svým vládcem, jen tak není možno si stěžovat, že jsem utlačován. Jen tak dokáži eliminovat nenávist obyvatel státu vůči sobě jako imigrantovi, pokud si žiju svým životem bez ohledu na specifika národa a země, v níž žiju. Jen tak se mohou národy, rasy a etnika vzájemně kulturně obohacovat a poznávat se – jako suveréní společenství. Odděleně, bez předsudků, naříkání a obviňování. Podporou separace zanikne rasismus automaticky.
Druhou věcí je maskování těchto miniproblémů, kterými se vlády zabývají a zastírají se tak opravdu velké problémy. Je to pouze hra, původce těchto věcí je třeba hledat někde jinde.

228434

23.09.2010 06:25

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

RE: Zase už Vojta 49 kecá a lže, až se mu od huby práší!!!!

Erwin 91.?.?.?

Myslím, že nazývat někoho volem je úplně zbytečné. To jste si mohl klidně odpustit. Nazývat někoho volem jen proto, že má špatné zkušenosti s komunistickým šmejdem ? Ubohé.
Tady nejde o to srovnávat komunismus s kapitalismem ve všech směrech, ale spousta lidí si neuvědomuje, že pokud někdo chválí komunistické vymoženosti, že nemusí zákonitě chválit celý komunismus ? A naopak, to, že někdo chválí výhody tohoto režimu, z něj nedělá pravdoláskovského zuřivce automaticky. Proč odmítat režim šmahem bez rozmyslu, co by z něj šlo použít a po pravdě přiznat, že to či ono bylo dobré ?

228536

05.10.2010 13:05

Démonizace historie. Část I.

Zatím mi

Erwin 91.?.?.?

uniká smysl tohoto článku, možná bude pokračování již někam směřovat. Faktem je, že historie je asi nejpřekrucovanějším oborem lidské činnosti. Je to tím, že si málokdo dokáže důkladně a přesně ověřit fakta a v neposlední řadě jsou dějiny vykládány v souladu se zájmy vládnoucí třídy.
Pokud chce ovšem autor hovořit o démonizaci historie, nemůže napsat takový nesmysl jako nezpochybnitelný fakt - rozpoutání ww2 Německem. To toho asi o historii moc neví a proto mám pochybnosti o nějakém smysluplném pokračování tohoto článku.

229380

06.10.2010 06:37

Démonizace historie. Část I.

RE: Zatím mi

Erwin 91.?.?.?

Pane Robert Nohejl,je docela možné, že můj vymytý mozek nechápe, co chtěl autor sdělit. Na jedné straně zpochybňuje téměř nanebevzaté Cromwella a Churchilla, což je v pořádku, na druhé straně prohlásí s neotřesitelnou jistotou, že Němci rozpoutali WW2, což je dle mého lež a ani jej nenapadne o tomto pochybovat. Proto jsem si dovolil výše vložit malou poznámku.

229425

Ať jsou Ahm. motivy jakékoliv, odkryl karty. A není to poprvé, co volá po míru, přátelství, porozumění atd. Pokud mají USA a jejich vazalové stejné cíle, není nic jednoduššího, než zasednout ke společnému stolu. Pokud se toto nestane, není to vina Íránu, myslím, že jasně natáhl ruku k ujasnění postojů. Nyní je krok na tom, kdo Írán obviňuje z přípravy války. Buď nabídnutou pravici příjme nebo nikoliv. Ať bude reakce USA jakákoliv,odkryjí tím své karty a svět jasně uvidí, jak to kdo myslí. Jestliže by Írán nepřijal ruku protistrany, tak bude jasné, že mu nejde o to, co v projevu řekl. Můj dojem je ovšem takový, že USA budou naoko křičet po míru, nataženou ruku však nikdy nepříjmou a navíc obviní Írán z neochoty jednat.

230039

15.10.2010 13:53

Vondro, Schwarzenbergu, jste nepřátelé míru a nepřátelé státu! Odstupte!

RE: Moc hezky řečeno

Erwin 91.?.?.?

Nápad je to dobrý, taková opožděná siesta. Namísto stupidního seriálu se i něco smysluplného od lidí na ulici dozvědět.
Pokud by u nás byl alespoň jeden opravdový (z masa a kostí) hlídač demokracie, sám by to v nějakém celorepublikovém plátku či tý vý navrhnul. Zvědavců je pár tisíc snad desítek tisíc,u tv diváků spousta.

230041

19.10.2010 08:14

Malá úvaha o pyramidách

RE: Důležitý je cíl

Erwin 91.?.?.?

To, co píšete v těchto několika příspěvcích, má hlavu a patu. Dovolil bych se vyjádřit k poslední větě :
>Na tom se dá stavět a cíl pak lépe vyplyne,
Cíl je dle mého prvotní předpoklad, který musí být naopak zcela zřejmý. Cíl v rodině, obci, komunitě, ve státě.
Náš stát nemá žádný cíl, protože naši nejvyšší představitelé jsou jen loutky v rukou loutkařů. Nikdy neví, kterým směrem budou vedeni. Takto funguje celý kapitalistický volný trh, není omezen hranicemi státu, je odnárodněný. Cíle hospodářské, politické a zahraniční dávno neexistují. Ten, kdo má cíl, má obrovskou výhodu. Na jasných cílech je třeba založit strategii, kterou dobře popisujete.

230221

26.10.2010 07:31

Francouzský vztek v kleci EU

RE: Nemá-li žena vymýšlet peklo, nandejte ji hodně práce, ať na blbosti nemá čas.

Erwin 91.?.?.?

Máš pravdu Milošu,ale uvědom si jednu věc. Existuje hranice, kdy se již lidé začnou zajímat o dění ve státě a to tehdy,pokud se jich dotkne osobně a hluboce zlodějina, které jsme svědky. Pak se začnou velmi intenzivně ozývat. Mám jen obavu, aby již nebylo příliš pozdě.
Možná si neuvědomuješ, jak se vrchnost bojí svobodných názorů a projevů. Jak tvrdě je obviňuje z porušení pravidel stáda a trestá je. Zakazují se nepohodlné politické strany, za vylepování nálepek jsou lidé rok ve vazbě apod. Je to čistý neředěný strach. Svoboda se nedá potlačit a já věřím, že jak se lidé budou dostávat k informacím a jak se bude režim neustále více a více diskreditovat (jak jsme toho denně svědky), začnou se otevírat lidem oči (a nejen oči, ale i křiváky v kapsách).

230997

27.10.2010 07:20

Tajemství peněz

RE: Hezký

Erwin 91.?.?.?

Dovolím si zde vstoupit do Vaší debaty a uvést drobný příklad z historie, který se mi nabízí jako paralela a jsem přesvědčen, že existují lidé, kterým jde jen o samu moc a nic jiného. Soudruh Stalin, jak známo, neměl nic. Jak popisuje jeho dcera Světlana v knize jedné američanky, jejíž jméno mi vypadlo. Pár ošuntělých gaučů, nějaké kopie obrazů, starý koberec atd. Stalin nepotřeboval žádné peníze PRO SEBE, byly pro něj jen jedním z prostředků k ovládání lidí okolo sebe. Byly to metody cukru a biče, kterými uvedl společnost do stavu, ve které byl neomezeným vládcem nad největším impériem na světě.
Dle mého dnes probíhá v "demokratickém" světě totéž. Jen ten Stalin je skryt a viditelné projevy "jeho" moci jsou naše vlády a parlamenty. Pomocí peněz, o které skrytí vládci ani nestojí, ovládají svět. Peníze jsou pro ně jen prostředek a ne konečný cíl. Toť mé přesvědčení. Je psáno : ... po ovoci poznáte je. Nikdo z vládců nemůže mít v nenávisti a pohrdání vlastní národ tak, jak vidíme (nejen) u našich představitelů. To je pro mne důkaz, že jedou pouze po kolejích, které jim někdo mocnější klade směrem, kterým chce. Našim pánům nezbývá, než jet po těchto kolejích.

231124

03.11.2010 07:19

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Skvělá zpráva...

Erwin 91.?.?.?

Velmi správně položené otázky ohledně tohoto tématu. Budiž vševystvětlující odpovědí § 261a a podobné paragrafy po celém světě ("demokratickém"). Více snad není třeba v této chvíli dodávat.

231803

03.11.2010 10:36

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: pokračování

Erwin 91.?.?.?

>v diskuzi. Zejména ty nejextrémnější (pro někoho odporné)
>názory by měly být učiněny co nejviditelnějšími a mělo
>by se na ně viditelně reagovat ! Lidé nejsou hlupáci. Pokud
>jim předhodí někdo názor, že si holokaust někdo vymyslel,
>vyslechnou si protinázor. Budou sledovat diskuzi a sami hledat
>fakta.
Jeden můj kamarád, který studuje toto téma 15 let mi řekl, že jde o největší lež 20.století a snažil se mi předložit nějaké materiály ke studiu. Jsou to "slova do pranice". Na rozsáhlou, jistě kontroverzní a nesmírně emotivní debatu. Ovšem není schopen a ochoten předložit k veřejné debatě svá zjištění. V nesvobodné společnosti to prostě nejde. Nechce jít do kriminálu. Chápete ? Jakápak diskuze. Zde se můžete pouze lehce tématu dotýkat a dávat si sakra bacha, aby člověk něco neřekl naplno, NE, CO JE PRAVDA, ale pouze co si MYSLÍ. Fuj tajxl.

231826

09.11.2010 07:06

Démonizace historie. Část III.

RE: druhy nejvetsi vrah

Erwin 91.?.?.?

V Německu byl Hitler a představitelé národního socialismu VYLOUČENI z této ankety. Kdo ví, jak by to dopadlo. A je třeba zdůraznit, že byli vyloučeni zcela demokraticky.

232210

11.11.2010 06:53

Ankara prohlásila Izrael za hrozbu pro Turecko

RE: jen at anti izraelske hnuti stoupa

Erwin 91.?.?.?

Pane Vanguarde,reagujete na původni stefanovu poznámku trošku jinak, než měla být směřována debata. Nevadí. Stále píšete o systematickém vyvražďování židů. Člověk by se s Vámi i pustil do debaty, ale protistrana je omezována paragrafem 261. Uvědomte si, že LEŽ je hlavním nástrojem propagandy tohoto režimu. Hledejte ji ve všem a hlavně v těch nejzákladnějších "pravdách". Jakmile si to uvědomíte, docvaknou Vám souvislosti. Hlavně ale čtěte, zkoumejte a pátrejte.

232296

11.11.2010 10:34

Démonizace historie. Část III.

RE: To dá rozum,

Erwin 91.?.?.?

Jen drobné doplnění či oprava. Byl to hrdina Sovětského Svazu špión Richard Sorge, ač mu před napadením Německem Stalin vůbec nevěřil, který informoval Stalina na podzim 1941 o důkazech, že agrese Japonska nebude směřovat do SSSR, ale proti USA. Stalin mu v této chvíli uvěřil a dá se nadneseně říci, že byla zachráněna Moskva. Otázka, proč mu nyní uvěřil, je na delší povídání.

232305

Nemůžu si za nic na světě vzpomenout, kdo je autorem výroku, ale měl za ušima : "je důležité skrývat malá tajemství před lidmi, těm velkým stejně nikdo neuvěří "

232312

12.11.2010 07:05

Démonizace historie. Část III.

RE: druhy nejvetsi vrah

Erwin 91.?.?.?

Když byla vyhlašována tato anketa, sledoval jsem, jaké podmínky budou nastavey. Nemýlil jsem se. Milý národe, nyní si můžeš zvolit největšího člověka své historie, ale v žádném případě nesmíš volit toho a toho. Jak typicky se projevila naše skvělá demokratůra s neuvěřitelnou nenávistí ke všemu, co připomíná myšlenky národního socialismu.
Mnozí demokraté by se přece pohoršovali, kdyby tento jasně daný mantinel, koho smím volit a koho ne, nebyl stanoven. A vlastní národ je třeba chránit před zvrhlými myšlenkami.

232337

12.11.2010 11:19

Démonizace historie. Část III.

RE: druhy nejvetsi vrah

Erwin 91.?.?.?

Od rána mě všichni štvou, ale já se nedám. Tohle mi vyloudilo úsměv (není myšleno ironicky ani pohrdavě). Moc německy nerozumím, ale tomuto ano. Jen nevím, jak jste to myslel zase Vy.

232346

19.11.2010 06:34

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

Erwin 91.?.?.?

Pane Rene, zcela jistě jsou vaše obavy oprávněné. Je možno najít milion důvodů, proč to či one nejde. Spíše by bylo rozumnější hledat možnosti, jak by to šlo. Máme několik případů z minulosti, kdy to i bez strategických surovin šlo a šlo to dobře. Rozhodně bych většinu myšlenek ekonomickereformy.cz nezavrhoval. Ba naopak. Ne, že by bylo na místě přehlížet problémy, ale je důležité je pojmenovat a najít východisko.

232647

19.11.2010 11:24

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

Erwin 91.?.?.?

Ještě bych měl k tomuto tématu a Vašemu příspěvku jednu poznámku či úvahu. Hovořil jsem asi před 2 měsíci s jedním Francouzem o těchto věcech. Několik přátel z Německa, kteří sem jezdí, to chápou stejně.U nich i v Německu se tvoří podobné ekonomické varianty. U nás se o tom samozřejmě z médií nic člověk nedoví. Došli jsme k jedné (dle mého) důležité věci. Podobná reforma musí začít současně na více místech a hlavně u velkých národů Evropy. Pokud bychom se "trhli" sami, čeká nás ekonomická blokace a pokud by to nepomohlo, tak i regulérní válečné napadení. O tom jsem přesvědčen. Jsme příliš malí a zranitelní.

232657

19.11.2010 13:23

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

Erwin 91.?.?.?

Ekonomická, sociální a politická reforma nemůže být oddalována či naopak uspíšena. Souvisí to hodně s tím, co se zde na Zvědavci často řeší. Elity se budou držet zuby nehty a mám obavu, že to dojde až na samotné dno, kdy už nebude kam manévrovat a něco se stane. Pak může být započato psaní knihy na tento čistý bílý list papíru. Samozřejmě že to bude z pohledu dnešního dne už pozdě, ale vlk se své kořisti jen tak nevzdá.
Ještě 2 poznámky: Splácet dluh by byl nesmysl. Dluh musí zaplatit ten, kdo jej vytvořil. Naše země a náš národ to nebyl. Byli to konkrétní lidé s konkrétními jmény, ti budou hnáni k zodpovědnosti. (vím, že to není tak jednoduché, jak to popisuji, ale principiálně to takto vidím)
Obava z vojenského napadení je dle mého reálná. Podívejte se na Německo. V roce 1933 nastartovali ekonomiku i tím (a hodně díky tomuto)že se odstříhli od světovládného bankovního systému. Nechci se podrobně rozepisovat o všech důvodech oživení. V roce 39 (rok před nástupem na post min.předsedy) vykřikoval Churchill i s Crippsem, že Německo musí být zničeno za všech okolností. To nebylo kvůli osobě Adolfa Hitlera. Pan Nohejl zde též podrobně popsal vyhlášení židovského kongresu se stejným prohlášením, které vyhlásil Churchill. Pak už byl milý Winston jen loutkou a byl (a musel být) hluchý ke všem mírovým iniciativám. Mělo to neblahý vliv na výsledky války v neprospěch Anglie (ztráta kolinií, předání svého postavení USA atd). Zkrátka si myslím, že se vždy najde ten správný a "zodpovědný" gojim, který provede špinavou práci.

232668

23.11.2010 07:32

Norimberk: pouhá historie?

To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

Erwin 91.?.?.?

Němců v soudním procesu je nečestné zjednodušení. Jednou větou by se dalo říci, že v USA a GB měli (jak řekl trefně pavelh14) negojimové zájem na likvidaci bez soudů a američtí právníci a politici chtěli soud.
Rusové měli velké máslo na hlavě, jak ukazuje paradox jménem Joachim Ribbentrop.
Tento "válečný zločinec" měl být souzen za "rozpoutání války". Za prokazatelný dodatek k mírové smlouvě Ribbentrop-Molotov (rozdělení a okupace Polska společnými silami). Rusové však prohlásili, že žádný dodatek neexistoval. Měl být tedy souzen za mírovou smlouvu ?
Další důvod žaloby měla být zodpovědnost Ribbentropa za vyhlášení války SSSR (Ribbentrop předal sovětskému velvyslanci Děkanozovovi ráno 22.6.1941 nótu, kde uvádí důvody, které vedly Německo k provedení preventivního úderu proti SSSR). Rusové ovšem v Norimberku prohlašovali, že Německo napadlo SSSR bez vyhlášení války a tento dokument zveřejnili až tuším v roce 1983. Takže opět neexistoval žádný hmatatelný doklad o jeho podílu na válečných zločinech.
O Katyni snad není třeba ani hovořit.

232851

23.11.2010 10:59

Norimberk: pouhá historie?

RE: To, že pouze SSSR měl zájem na odsouzení

Erwin 91.?.?.?

Máte pochopitelně pravdu, nótu předal asi 2 hodiny po zahájení útoku. Já jsem tím jen chtěl ukázat na jednu z absurdit Norimberku.
>Protože Rusové něměli zajištěnou obranu a bojové útvary
>nebyly kompletně vyzbrojeny, (scházela asi 1/3 bojové
>techniky)....
Zkuste se zamyslet, proč ji neměli zajištěnou. Měli od roku 1939, kdy vznikla společná německo-sovětská hranice, dost času na její vybudování. Měli 5 milionů mužů na hranicích, 15 000 tanků, v zádech druhý sled. Co tam dělali, když se nepřipravovali na obranu ? Zákopy nekopali,Stalinova obranná linie byla zbořena,nová tzv.Molotovova linie byla řídká a neefektivní. Historikové dnes neochotně přiznávají, že to byly útočné formace, ale posouvají plánovaný sovětský útok až na duben 1942. Dle mnoha indícií to mělo být podstatně dříve, reálně se uvažuje, že je Němci předešli s útokem snad jen o 14 dnů. Proto se ve vyhlášení mluví o preventivním úderu.
Jak jsem koupil, tak prodávám.

232860

02.12.2010 11:41

Cikánská otázka v ČR

RE: Konstatování a návrh řešení

Erwin 91.?.?.?

Ono se řekne pracovat, ale kde a jak ? Těžko dnes kývne nějaký podnikatel na to, aby u něj pracovali muklové. Dříve byli ráno vězni odváženi s eskortou do fabriky či na staveniště a po práci hezky zpátky mašírovali do šuplíku. K tomu musela být vybudována jistá pravidla a podmínky zabezpečení, ostraha vězňů při práci, oddělená pracoviště atd. Dnes by to stálo nemalé finanční částky.
Něco jiného je vybudovat fabriku v místě soustředění vězňů v uzavřeném areálu, ale vlastně to ne, to by zavánělo koncentrákem či gulagem, že ? Rozhodně je to však logičtější a bez zbytečných logistických a jiných problémů.

233612

15.12.2010 11:32

Je čas pomáhat

Pokud má pan Stwora

Erwin 91.?.?.?

nějakou možnost zjistit číslo účtu Matiny, dejte jej sem prosím.

234284

22.12.2010 07:36

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Nemecký verejný dlh dosiahne historický rekord

Erwin 91.?.?.?

Pane Udo1, poměrně často (i z Vašeho pera) se zde vyskytuje pojem "fašismus" ve vztahu k chodu EU. Možná by stálo za to toto trochu objasnit. Ono, když se řekne fašismus, představím si starého Duceho, jak dostává na prdel v Řecku, Jugoslávii, Habeši atd. Tento pojem ve mě vyvolává negativní pocity ve smyslu mnohaleté propaganty, které jsem byl za svůj život vystaven, toho nejhoršího, co tuto planetu postihlo. Pokud máte na mysli korporativní způsob vlády zemí ruku v ruce s moderními holdingy, či samotným státem vytvořených velkých společností, pak je vše v pořádku. Možná by tím pádem bylo vhodné používat jiné slovo.

234676

22.12.2010 08:36

Pomáhat každému

Běžně

Erwin 91.?.?.?

nehodnotím články, nejsem učitel, ale zde bych dal známku 5 za hrubé pravopisné chyby. Zvláště bych zdůraznil, aby si autor zopakoval shodu podmětu s přísudkem.
Ale k věci. Opět se tu skloňuje slovo fašismus. Pokud mne paměť neklame, neměl Benito výrazné problémy se zařazením různých etnických, národnostních či rasových skupin do společenství fašistické Itálie. Tohle mu bylo víceméně ukradené. Naopak německý nacionální socialismus byl pro rasově čistou zemi. Dle mého by se mělo tohle rozlišovat, mnoha lidem to pak splývá do jedné temně šedé hmoty.
Jinak nelze než s autorem článku souhlasit. Dle mého je povinností slušného státu postarat se o svůj lid, ovšem lid by měl alespoň něco pro svou zemi vykonávat.

234683

23.12.2010 08:47

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Nemecký verejný dlh dosiahne historický rekord

Erwin 91.?.?.?

Tož včíl su z toho jelen, jak se u nás říká. Jestli jsem to správně pochopil, tak dle Vás je každá forma vlády elit fašismus. Jen marně přemýšlím, kdy vládl někdo jiný než elity.
Všechny zmiňované ideologie jsou tak podle Vás jen zjemněné pojmy forem fašismu.
Těžko se mi to chápe. Vracím se tím zpět k otázce, zda by nebylo správné pojmenovat tento zvrhlý systém nějakým výstižnějším názvem.

234754

27.12.2010 10:38

Symbióza vlád a korporací

RE: Co, delat ted, v tomto case,pro sve dobro a dobro rodiny?

Erwin 91.?.?.?

http://www.ulozto.cz/4435060/maria-treben-zdravi-z-bozi-lekarny-kniha-doc

234991

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 19 čtenářů částkou 2 971 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Premiér Scott Morrison: Lockdown je v NSW nezbytný, přibylo 199 případů05.08.21 00:17 Austrálie 1

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)04.08.21 15:53 Česká republika 1

Bude ministerstvo konečné soudu prokazovat, zda tu máme epidemii?04.08.21 14:13 Česká republika 0

Přinesl nám pandemii VIR anebo LIDÉ a politici z ASPEN INSTITUTU?04.08.21 13:56 Neurčeno 0

Cvičení při Covid-1904.08.21 09:51 Neurčeno 1

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 4

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 5

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Měnové kurzy

USD
21,51 Kč
Euro
25,45 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,89 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 948,45 Kč
1 unce stříbra
546,03 Kč
Bitcoin
847 915,33 Kč

Poslední aktualizace: 5.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?