Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 75 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Definitíva, Gejza Počubay.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

21.11.2011 18:32

Má Evropská unie nastaveno datum \"spotřebovat do\"?

To nie je experiment!!!

Definitíva 87.?.?.?

EÚ je dlhodobý projekt a momentálne sa blížime k času, keď stádo ľudí samo a dobrovoľne sa bude dožadovať novej centralizovanej vlády, vzniknú Európske spojené štáty v réžii financ-oligarchov. Stádo ľudí sa bude dožadovať nového poriadku s víziou svetlejších zajtrajškov, lebo ľudstvo si svojím nástrojom myslenia, veľmi podobným tomu zvieraciemu, nevie uvedomiť, že finančné otroctvo nie je o slobode a blahobyte a už vôbec nie je o demokracii. Kríza je nástroj na manipuláciu stáda. Demokracia je nálepka pre otrokárske a fašistické idológie. Ľudstvo sa správa ako stádo, vždy ide za svojim ducem, stádovosť je kliatba ľudstva, stádo si vždy bude myslieť, že sa o neho niekto postará, lebo stádo sa bojí postarať samo o seba. Oligarchovia len splnia želanie stáda. Je to tragédia, ľudstvo si bude žiadať otroctvo, chudobu, biedu, neslobodu. Je to o viere. Ľudia veria. Ľudia nie sú materialisti /s výnimkou chazarov/, nemajú exaktné myslenie, nerozmýšľajú v kategórii faktov. Ľudia veria v spoločenské pavedy, tie sú o snoch a nie o faktoch. Ľudia nechcú byť vzdelaný, lebo sa boja faktov a ich výpovednej hodnoty. A tak sa modlia a veria a veria a modlia, je to od vzniku človeka, len objekt viery sa zmenil, raz ich bolo veľa, teraz je len jeden, raz to bol falus a teraz si našli niečo iné. Pri tomto prejave začínam nachádzať humorne tragikomickú myšlienku v existencii Človeka stádového. Meno sapiens je omyl, ako aj celé ľudstvo!

257456

06.05.2012 10:04

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

Vždy začať analýzou stavu!

Definitíva 87.?.?.?

Za tísíce rokov ľudského spoločenstva človek nenašiel riešenie pre dobre fungujúce spoločenské usporiadanie, vždy sa vyskytovali cyklické spoločenské obdobia, či už ideologického gumovanie mozgov, blahobytu, vojen, chudoby, hladu... Dnešná finančná kríza a s ňou spojené spoločenské udalosti, aj tie budúce, usporiadanie a ovládnutie sveta, tu v minulosti boli a dnešný ľudský svet je v jednom z cyklov. Vykysne a spľasne.

Ak chce ľudstvo efektívne fungovať, musí myslieť ako jeden, v zmysle musí sa zjednotiť v cieľoch. A tí čo nevedia myslieť, musia mať matrix správania, z ktorého keď vybočia, čaká ich hlad, choroby, smrť. Desatoro by mohlo byť počiatkom matrixu pre nemysliacich.
Človek si vytvoril umelé prostredie na život, ktoré ho dočasne ochráni pred zákonmi prírody, zákonom prírody nikto neutečie, tie sú nezávislé od konania a myslenia človeka. Neutečie ani NWO, ani parazitujúci cigáni, čo žijú a množia sa z daní pracujúcej menšiny, ani agresívne židovské organizácie, ktoré svojim talmudom a kabalou chcú vládnuť kresťanom a moslimom.

Príklad z nekonečnej studnice múdrosti, z prírody: dobre fungujúce spoločenstvo sú mravce, sú tam geneticky naprogramované kasty, generačný materiál, robotníci, výrobcovia potravín, opatrovatelia, vojsko, všetko čo k úspešnému životu treba. Nemajú banky, peniaze, smotánku ani kastu bohatých, lebo toto všetko je nepotrebná záťaž pre fungovanie spoločnosti.
Mravce žijú v podzemí, čo im poskytuje výhodu v ochrane spoločnosti aj pred klímou aj pred jadrovými a chemickými vtákovinami ľudí. Včely sú podobne organizované ako mravce, ale oveľa zraniteľnejšie, nežijú v podzemí.

A zásadná vec: mravce sa dokážu ukrutne rýchle množiť, a jeden z prírodných zákonov je, že prežije ten, čo sa dokáže najrýchlešie množiť. Teda šance NWO na prežitie sú mizivé, zato cigáni sú na tom oveľa lepšie, pracujúci človek tvoriaci hodnoty sa prestávava množiť a čaká ho katastrofa, poddruh Človek pracujúci vykape!

Príroda káže, že nie ten čo má veľký mozog, čo vie "myslieť", klamať blížneho, podvádzať, kradnúť, bohatnúť, konzumovať, vlastniť bohatstvo, vládnuť silou, nie ten je najefektívnejší. Všetky tieto formy prežívania mravce nemajú, lebo im chýba ľudský mozog a prírodné zákony tieto ľudské neduhy-pozitíva zo života spoločnosti mravcov v zárodku likviduje.

Ľudstvo je nevzdelané, nevie definovať podmienky pre svoj efektívny spoločenský systém, nepozná diktát prírodných zákonov, preto pracuje zle a proti svojim potrebám. Ľudstvo je spoločenstvo so stádovým myslením a správaním !!!, vždy potrebuje vodcu. Dnes je vodca ponúkaný z kandidátky vládnucej partokracie, zo spoločenstva psychopatov prahnúcich po moci a bohatstve. Zo spoločenstva zločincov, lebo ak sa nechá niekto zvoliť so sľubom, že bude páchať dobro a potom prijíma zákony vo svoj prospech a proti voličovi, v...

Automaticky kráceno

268416

05.06.2012 18:05

Pokládání základů pro preventivní jadernou válku proti Íránu

Moc a peniaze.

Gejza Počubay 87.?.?.?

Sleduj peniaze. Rusko, India, Čína možno majú lepšie ceny od Iránu, veľmi nízke ceny dorazia Irán a US mocenský valec pôjde ďalej na Rusko, Indiu a Čínu. Teda tieto štáty konfliktom skôr strácajú a hrozí im veľké riziko implantovania US demokracie. Vivat Putin!

EÚ, ten večný riťovlez, poslušne počúva Veľkého brata, lebo musí. Počúva aj keď konfliktom upadá do ešte väčšej ekonomickej krízy. EÚ konfliktom stráca. Cieľom sú Európske spojené štáty s jedným mocenským centrom, ktoré bude rozkazovať všetkým "slobodným národným demokraciám" v EÚ tak aby silní bohatli a chudobní chudobneli. EÚ v kríze je zraniteľná a poslušná!!!

Posilňuje sa dolár a moc USA a Izraela, čo sú predstavitelia finančnej oligarchie s FEDom na čele. USA bez peňazí nebude, lebo od istého času sa tlačí toľko dolárového toaletného papiera, koľko vojensko mocenský finančný žralok potrebuje.

Posledný článok pána Zelenku, ...moc a peniaze sú návykové, je to choroba presne vedecky zdôvodnená a dokázateľná. Žiaľ väčšina populácie návyku neodolá a finančníci to vedia, zadlžujú jedincov, zadlžujú štáty aby mohli !!! neustále bohatnúť a mocnieť. Liek je jednoduchý a bez mŕtvol. Neobchodujte, nebankujte s bankami v sieti FEDu a centrálnych bánk a tie skrachujú. Koľkí to dokážete?

Ako ďalej? Kapitalistický pseudotržný a pseudodemokratický systém je poraziteľný jeho vlastnou ideológiou. Treba zrušiť demokratické strany a stranícke kandidátky a zaviesť priame voľby odvolateľných a trestne zodpovedných poslancov, ktorí budú mať iba jednu právomoc: zabezpečiť vládu vysoko odborne zdatných štátnych úradníkov, ktorí nepodľahnú návykovým amorálným ochoreniam, moci a peniazom. Títo poslanci by predstavovali "Radu starších", orgán kolektívneho vedenia spoločnosti, ktorý by historicky samovoľne vznikol tým, že ľudia by opakovane volili osvedčených poslancov, ktorí svojou prácou dokážu voličom uľahčiť život a zvýšiť kvalitu života. Nie možnosti ako zbohatnúť, ale KVALITU ŽIVOTA. Takéto kolektívne vedenie spoločnosti popisuje aj Sidorov u Árijcov v Euroázii a tých neporazili ani Chazari ani Hitler. Sidorov pokladá demokraciu za nefunkčnú, lebo veľká väčšina populácie je nevzdelaná, amorálna z pohľadu závislosti na mocia a peniazoch a zaručene sa vo voľbách rozhodne zle, vo svoj neprospech! Teda dnešná podoba demokracie je ideologické svinstvo, ktoré ohrozuje civilizáciu ako takú. Prvá "Rada starších" musí vzniknúť v USA, lenže na to treba vzdelanú väčšinu, a z toho mám obavy...

270287

27.10.2012 09:35

V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi

Tradícia a genetika časť1.

Definitíva 87.?.?.?

sú najväčším nepriateľom ľudstva. Tradícia dáva ľuďom istoty, na druhej strane je nepriateľom vývoja civilizácie. Za tradičné správanie môže genetika v nemanipulovanom Tradícia a genetika režime.

Teda o genetike: Človek je tvor stádový, potrebuje vodcu. Indivíduum v stáde nemá genetickú výbavu na to, aby si osvojilo poznatky, analyzovalo stav bytia a začalo konať rozumne, ono ždy bude konať tradične. Vlci v stáde ovcí majú hody, ovce sa nedokážu brániť-nemajú genetickú výbavu, ani fyzickú ani rozumovú- ovce vždy čakajú čo urobí vodca a idú za ním, budú sa pozerať na to, ako vlk zabíja súkmeňovca, potom, po vlčej akcii sa idú pásť a množiť,...lebo tradícia.

V ľudskom stáde sú aj vlci, geneticky predurčení predátori, ktorí budú bohatsvom mocnieť a zotročovať stádo, aby ešte viac mocneli. A v stáde sú aj sociálni paraziti, medzi ktorých patria aj vlci a potom ešte obrovská väčšina zotročenej ľudskej populácie, ktorá prijala náboženstvo "Boha konzumnej civilizácie", väčšina, ktorá neprodukuje ani tovary ani služby v prospech spoločnosti, tradícia hodnôt pozostáva z: mať peniaze, najesť sa a užiť si život. To, že pre spoločnosť neprinesú za celý svoj život ani steblo do pahreby, aby sa uvaril obed, je nad rámec ich geneticke výbavy. Počet týchto parazitov rastie úmerne s božstvom konzumu exportovaného z "najlepšej demokracie sveta".

Aby ľudstvo prestalo parazitovať na tvorivej, stále menšej menšine ľudstva, na to potrebuje Vodcu, Boha, Nové náboženstvo, alebo aj obnoviť staronové árijsko-slovanské morálne zásady o rodine a práci, ktoré fungovali v histórii ľudstva a o ktorých sa deti v škole pre istotu nič nedozvedia, generačná pamäť prestala fungovať, lebo mocní majú skutočne veľkú a temnú, neviditeľnú moc.

Česko má velikána, ktorý neprivatizoval zisky firmy, ktorý povedal, že zisky firmy patria firme, kto privatizuje zisky firmy, ten okráda firmu, /a krádež by mal byť zločin, ak sa mýlim, tak som asi relikt a psychopat/, ktorý povedal, že príčinou krízy je kríza morálky ľudstva, po ktorom nebolo pomenované letisko v Prahe, nebol v politike, nebol prezidentom. Volá sa Baťa!

Ľudstvo sa potrebuje rozvíjať aby prežilo, lebo nás je veľa. Alebo iná možnosť je depopulácia Zemegule a návrat ľudského bytia možno až do prvotnopospolnej minulosti. Sila vývoja závisí aj od počtu tvorivých jedincov, tých je ešte menej ako si myslíte, lebo producenti kukuričných chipsov neprodukujú v prospech rozvoja, ale v prospech zhoršenia zdravia ľudstva.

Stádo potrebuje Boha -Vodcu, ktorý nebude učiť a vysvetľovať, ale ktorý bude viesť ľudstvo-stádo. Lebo schopnosť učiť sa a poznať svet je daná len "osvietencom", indivíduám v dobrom slova zmysle, nie je daná automaticky tým, že chodíte do školy a ukončíte školu s červeným diplomom. Levašov môže byť jedným zo zdrojov inšpirácie.

A čo ďalej? vid.časť2....

Automaticky kráceno

277938

27.10.2012 09:40

V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi

Tradícia a genetika, časť 2.

Definitíva 87.?.?.?

A čo ďalej? Vystúpiť z EÚ, zrušiť politické strany, priamy volebný systém, legislatíva platí len po schválení v referende, zrušiť FED, centrálne banky podriadiť štátnej kontrole, teda aj referendu, súkromné banky zakázať, peniaze musí tlačiť štát a nie súkroná banka, legislatívu musia tvoriť Tvorcovia hodnôt a nie paraziti, parazitizmus exkomunikovať z morálky spoločnosti,
vládnuť musia odborníci-manažéri, poslanci ich môžu len inštalovať... Nič nové. Všetko toto tu bolo, alebo existuje i dnes, V USA, V Európe, na Islande, v Singapúre, v Austrálii, socializme i v kapitalizme.

Kto nemá peniaze, ten nemá moc, kto nemá moc, ten nemá masmédiá, školy, legislatívu, ani politiku. Kto nemá moc, ten nedokáže viesť stádo.

Treba poraziť moc!!! Dovtedy dobrú noc!

277939

27.10.2012 13:31

V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi

RE: Pekný článok,

Definitíva 87.?.?.?

Poučme sa od bratského blízkovýchodného štátu a robme to ako oni. Potom budeme nezávisle pozorovať, ako tretia strana odstráni našim bratom rakety namierené na nás, možno-dúfajme, že len rakety.

277950

30.10.2012 19:20

V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi

RE: Tradícia a genetika, časť 2.

Definitíva 87.?.?.?

Ďakujem všetkým diskutujúcim! Je to výborný pocit, ak človek zistí, že nie je na svete sám, lebo niekedy mám mindráky, že som z inej planéty.

Ako na to:
Problém konzumnej spoločnosti je problém morálky a výchovy novej mladej a morálnej generácie. Koľkí už na tom pracujeme?

Zásadne nesporiť peniaze a nevkladať ich do banky a nepožičiavať si! V banke držať len minimálny prevádzkový kapitál. Peniaze meniť na drahé kovy, kamene, pôdu nehnuteľnosti, majetok firmy. Neinvestovať do kasína zvaného akcie, dlhopisy a iné bezcenné zlodejské cenné papiere. Koľkí to robíme? Vid. video Andreas Klaus, Crashkurs Geld.

Bývať vo vlastnom dome, odpojiť sa od energií, najlacnejšie je teplovzdušné kachľové kúrenie, min. investícia, min. spotreba dreva.

Zrevidovať doma odber elektriny a plynu.

Nekupovať falšované a zdraviu škodlivé potraviny, vzdelať sa v odbore.

Dbať o svoje zdravie, nemíňať na lieky. Lieky neliečia!!! Zámer je dožiť sa v pohode vysokého veku, vysokej kvality života v starobe, aj sexuálnej, aby ste stihli odčerpať od štátu vo forme dôchodku čo najviac štátom nazbíjaných daní a odvodov. Na cukrovku, kĺby, obezitu, infarkty, mozgové príhody apod. Je najlepší lekár beh. Behať, behať, behať, stačí 20-40 min denne, alebo ob deň, za definovaného tepu, potenia a dychčania. Hormóny šťastia vás odmenia. 60 ročný bežec prekoná pasívneho 40 ročného aj o polnoci.

Atď., atď. Je to môj dlhoročný zámer, dosiahol som ho, neobmedzujem sa v spotrebe, beriem si len to, čo potrebujem pre život, "konzum" je pre moju osobu amorálny, nemám pôžičky a netrpím nedostatkom.

Ako píše Andreas Klaus, pre život potrebujete vzduch, vodu, zdravé potraviny, strechu nad hlavou a veľa ľudskej lásky. A niečo z toho nestojí žiadne peniaze. Ako človek rozmýšľa, tak finančných podvodníkov a parazitov k životu nepotrebujete.

Ak prerušíte finančné toky, tak začnene financmajstrom púšťať žilou.

278162

01.02.2013 07:24

Srbsko: uranové náručí NATO

Tvorcovia vs. parazity, Slovania vs. finančné korporácie.

Definitíva 87.?.?.?

Novoobjavené dejiny Slovanov hovoria o vysoko vyvinutej civilizácii 10 a možno 100-ky tis.rokov dozadu, ktorá fungovala tisíce rokov na princípe rodov a obščiny, ktoré sú opakom štátu, diktatúry, monarchie a demokracie. Nepoznali otroctvo, nemali zavedený systém vlastníctva a systém moci založený na osobnom bohatstve. Žili v súlade s prírodou, nedrancovali energie v mene boha moci a peňazí, chránili a rozvíjali susedné národy.

Slovania nemali cirkev a vieru v dnešnom ponímaní. Mali Bohov, ľudí najvzdelanejších z najvzdelanejších, ktorý poznali vesmírne súvislosti existencie Zeme a ľudí, pomáhali ľuďom k lepšiemu životu, boli prirodzenou autoritou pre ľudí. Slovania boli a sú Pravoverci, Pravoslávie je kresťanský produkt v mene genocídy Slovanov.

Genocída Slovanov začala zavádzaním kresťanstva na území Slovanov a hlavne dnešného Ruska, povedzme od r. 313 n.l. od ustanovenia štátneho kresťanstva v Rímskej ríši. Genocída pokračovala židoboľševickou revolúciou, ani prozápadne orientovaný cár Romanov nebol vhodný do partie. Pozostatky židoboľševikov ovládali ZSSR a Rusko až do príchodu Putina.

Zažívame stret civilizácií, Slovania sa buď nechajú finančne, materiálne a surovinovo zotročiť,alebo budú zažívať zavedenie demokracie na spôsob Srbskej genocídy. Alebo sa Slovania ubránia otroctvu, veď Slovania boli v minulosti neporaziteľný, prežili židoboľševikov a zničili Rímsku ríšu ako centrum zla a Slovanského otroctva. Slovania neboli barbari, Slovania sa bránili pred cudzou mocou.

Dejiny dokážu vysvetliť aj spôsob osídlenia Ázie a severu Európy. Inak bola osídlená Atlantída a spätne sever Afriky a juh Európy, kde začala parazitická militantná civilizácia dnes zvaná kapitalizmus, s ideovým tankom Tórou, Talmudom a Kabalou. V mene Boha Jahve. Kto ho inštituoval pred tisícami rokov, kto riadi dejiny v tisícročných súvislostiach? Dejiny sú pravdivým poznaním, história je o budúcnosti napísanej v Tóre.

284106

12.02.2013 17:23

Prezidentské volby 2013 výpověď o stavu společnosti

Zjednoťme sa!

Definitíva 87.?.?.?

Celý svet je ovládaný politicko-ekonomickým záujmom korporácií USA a EÚ. Návnadou je konzumný pseudokapitalizmus v réžii sociálnych inžinierov, ideologickým nástrojom je demokracia, ktorou je ovládané stádo /lebo ľudstvo je stádový tvor!!!/. Ľudstvo žije v ilúzii bohatsva vybudovanom na dlhoch, podvodoch a klamstve.

V Rímskej ríši bola zavedená demokracia a kresťanstvo, R.ríša bola ako kresťanstvo a otroctvo šíriaci agresor porazená Slovanmi.

Iba jedinci vidia následky na ľudstvo do budúcna, ide o genocídu bieleho človeka, zničenie energetických a surovinových zdrojov, vojnu civilizácií a možno spätný skok do doby kamennej.

Vynárajú sa nové poznatky o histórii Slovanských Árijcov, tie boli systematicky škrtané z dejín ľudstva, napr. Veľká Tartária bola na mape ešte v 19. stor. a pomenovanie Germáni nebolo známe!

Naši slovanskí predkovia prvoosídlili Áziu a Európu, mali rodové zriadenie a obščiny, funkcie sa nededili ani neopakovali v novom období, kniežatá boli volený na princípe rodov, poznania a schopností, boli odvolateľní. Slovania nemali štátne zriadenie, demokraciu, náboženstvo v dnešnom zmysle poslušnosti a otroctva, bohatstvo majetku nebolo znakom spoločenského uznania. Žili tak, aby mali čo obliecť a zjesť. Bohatstvo, peniaze a úmyselné zotročovanie ľudí bolo neznáme. Morálne bolo byť nezištne prospešný spoločnosti, rodu, najmúdrejší a najschopnejší pre obščinu sa stali kniežatami a bohmi, bohovia mali vesmírne vedomosti.

Morálny odkaz je: zjednoťme sa na národnom princípe, zmeňme spoločenské zriadenie. Odmietnite konzum, falošné nekryté peniaze, banky, demokraciu ako ideológiu pre blbú väčšinu, ktorá znasilňuje menšinu, chráňme si prírodné zdroje, poznajme Vesmír. Čítajte Putina, Slovanské védy, Levašova a nájdete morálne východisko z bahna. Štát je územný monopol na kriminalizáciu.

284732

14.02.2013 06:08

Reakce na článek "Co s cikány"

Čo tak začať od začiatku?

Definitíva 87.?.?.?

Elita ovláda inštitúciu štátu, štát si každý rok posilňuje moc a občan každý rok stráca časť svojej slobody. Príklady: každoročný nárast daní a poplatkov, svojvoľne z moci štátu, bez súhlasu občanov, spločenie sa s EÚ bez súhlasu občanov, neustále zadlžovanie štátu a tým nutnosť štátneho výpalníctva voči občanom. Dlhy štátu zaplatí občan, ide o bezprecedentné okrádanie strednej vrstvy a presun našich daní do vreciek korporácií.

Jeden z príkladov je, že občan nesmie rozhodovať o svojich peniazoch, toto právo si uzurpuje štát, a tak naše dane množia a chovajú parazitov asociálov. Socializmus nebol dobrý, ale bola všeobecná pracovná povinnosť, cigáni robili, oni vedia aj robiť, neflákali sa, nečakali na podporu, robili, mali rešpekt pred policajtom v krčme počas pracovnej doby! Množia a chovajú. Až raz ráno bude demokraticky zvolený cigánsky prezident. To je samolikvidácia národa, kultúry, bieleho človeka na pokyn vládcov. Lebo Starý zákon káže, že židia budú vládnuť a biely človek mu musí byť na pomoci a slúžiť, to je o poslušnosti voči Bohu!

To je genocída Slovanov, vid. štátne kresťanstvo od 1313, história Ruska, VOSR, židoboľševici a ich nástupcovia komunisti.

Zjednoťme sa Slovania na princípe pozitívneho nacionalizmu, t.j. sme dobrí, sme lepší, vieme krajšie žiť. Negatívna selekcia je prírodný zákon, nenásilná, prirodzená!!! Biely človek, Slovan, si musí vo svojom štáte presadiť svoju kultúru, svoj spôsob života, svoje predstavy.

Bezštátne zriadenie znamená zbaviť sa parazitickej vládnucej elity a dať moc do rúk ľudom - tvorcom hodnôt, ktorí sú prospešní komunite.

Slovania nemali štáty, demokraciu, kresťanstvo, peniaze, nepoznali bohatstvo za účelom moci a zotročovania ľudí. Otrokárstvo bolo a je doménou vládnucej svetovej elity neslovanského pôvodu. Štát nie je zlý hospodár, štát nie je ani dobrý ani zlý, za štátom sa skrývajú ľudia, ktorí nám vládnu, zotročujú nás a okrádajú. Preto je štát územný monopol na kriminalitu. My už nemáme ani vojsko, ani menu, už sme len pol štátu. Švajčiari majú v každom dome zbraň, domobrana. Ako sa my môžeme brániť proti zlu otrokárov?

284821

03.03.2013 05:41

Božská fraška

Čím prispela cirkev pre vývoj spoločnosti?

Definitíva 87.?.?.?

Slepá viera v náboženstvo káže ľuďom nerozmýšľať, neklásť si otázky, neanalyzovať nemyslieť a teda ani nekonať pre zlepšenie kvality života jedinca ani spoločnosti. Káže veriacim veriť a poslúchať, žiť v hriechu, a budú po smrti spasený...nastav aj druhé líce...o vyvolenej židovskej rase, ktorej musí biely človek pomáhať...náboženstvo je o Pánovi, ale slobodný človek nemá pána, Slovania boli slobodní ľudia. Náboženstvo je o duchovnom zotročovaní ľudstva. Kresťanstvo sa šírili príkazom od r. 313 a tiež mečom pre tých neposlušných. Kresťanstvo je o genocíde Slovanov, Ukrajincov a Rusov. Slováci-Slovieni našťastie - nešťastie prijali Cyrila a Metoda.

Čo tak medzinárodný vojnový tribunál za milióny mŕtvych, za genocídu, za zotročovanie ducha?
Koľko % veriacich je v najvyspelejších kultúrach severnej Európy, v kultúrach, ktorých predkovia boli Slovano-árijci?
Čo nám náboženstvo dáva?

285661

16.03.2013 06:19

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

Definitiva

Definitíva 87.?.?.?

Prezident, ktorý by len čiastočne začal dávať do poriadku spoločnosť podľa pána Kolářa, ten by veľmi rýchle skončil ako Lincoln, alebo Kenedy, ktorí sa previnili iba tým, že si nechceli požičať!!! Slávni ale mŕtvi!!! Ak by si Zeman odmietol požičať na počítači rozmnožené fiat many, tak by ho občania ČR ochránili, alebo by ho hodili cez palubu? O slovákoch hovoriť je strata času.

286427

16.03.2013 07:05

Papež Washingtonu?

Iný pohľad.

Definitíva 87.?.?.?

Tóra, Talmud, Nový zákon, Biblia, bielych treba klamať, podvádzať a okrádať, čiernych zabiť, biely musí celý život pomáhať vyvolenému židovskému národu, Jehova, židovský Boh, kresťanský Boh, jeden Boh.

"Křesťanství prohásilo člověka za „nízkého a špinavého“, rodícího se s „dědičným hříchem“, který musí celý život „napravovat“, a vše co se mu dějě, je „boží vůle“, nesmí se protivit „osudu“, který mu bůh připravil, a musí bez reptání snášet všechno špatné, protože je to „zkouška jeho víry“, a jedině tak se dostane po smrti do ráje. Jinými slovy, nesmí bojovat s nepřízní osudu, za svá práva, za svůj život, musí se naopak „kát“ za své (domnělé) hříchy, a modlit se, modlit se, modlit se....

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/neco-o-krestanstvi/
Zde se naplno projevuje podstata křesťanství jakožto sociální zbraně určené k „behaviorálnímu programování“ lidí, k formování „otrocké“ mentality, v kontrastu ke kreativní mentalitě svobodných lidí.
Jinými slovy, křesťanství je nástroj k uvrhnutí lidstva do duševního otroctví, k implantaci falešných konceptů, které blokují jakoukoliv možnost skutečného duchovního vývoje.

Nemáte dojem, že krešťanstvo je židovský produkt na ovládnutie bielej rasy? Biely človek má na výber: alebo otroctvo, alebo smrť. Samo Chalúpka: "Hoj mor-ho detvo môjho rodu, voľ nebyť ako byť otrokom."
[zmaten]

286428

01.04.2013 07:07

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

Naštudujte si dejiny tisícročí a zmeníte názor na dnešok.

Definitíva 87.?.?.?

Spoznajte os: vyhnanie chazarov z Ruska/Ukrajiny/, kresťanská genocída Rusov a vznik kresťanského pravoslávia, zastrelenie cára a jeho rodiny, Židoboľševická VOSR, 1. a 2. sv. vojna. Celý sled udalostí majú na svedomí židofinančníci, ktorí zmanipulovali aj české prezidentské voľby, nech by voľby dopadli akokoľvek, víťazom sú sionisti, celkom ako v USA.

Stalin nebol zmocnený Slovanmi, Rusmi, Stalin bol podporovaný a dosadený židmi, neskôr vypovedal židom poslušnosť, najmasovejšieho vraha a žida Trockého poslal do exilu. Židia Stalina nechali fungovať, aj keď bol neposlušný, lebo sa začal experiment socializmu, výplod Marxa, Engelsa, a žida Lenina, zase nerusov, neslovanov!!! Tisícročná židovská likvidácia Ruska a genocída Slovanov bola prerušená až príchodom Putina.

Nikolaj Leskov: „Boh za Rusov vždy trestá."

Chelemendik: Na svete existuje národ-víťaz - sú to Rusi. Nepriatelia pribúdali a liezli do Ruska, aby nakoniec prebudili k životu ruské Víťazstvo.
Áno, surová zem, surový národ, surová moc – no Rusi nie sú od prírody vrahovia, nájomní hrdlorezi a ľudožrúti. Sú skôr obrancovia a záchrancovia rytier bojujúci za Dobro, nie za zisk.

Západu je vlastná filozofia lupiča.
Podstata slovanstva je duša. Ruská sila je Dobrá sila.

Čítajte Slovansko árijské védy, Levašov. O histórii Slovanov inak!!! vedy.sk, leva-net.webnode.cz

287442

26.04.2013 06:31

Merkel Evropě: „Připravte se na postoupení své suverenity“

Čierna šľachta a spol.

Definitíva 87.?.?.?

Svet ovláda čierna šľachta, bankári a sionisti USA. Nemecko je porazený štát, ktorý dodnes nemá ústavu, Duetsche bank je predĺžená ruka FEDu.

Porazený štát musí počúvať víťazné mocnosti, EÚ je projekt čiernej šľachty, ktorý začal po 2.sv.vojne. Euŕopa sa zjednotí do EÚ, odovzdá kompetencie EÚ, Nemecko finančne udržiava EÚ, moc v EÚ sa koncentruje, lebo je lepšie, jednoduchšie a lacnejšie vylúpiť jeden spolok = EÚ, ako 30 samostaných suverénnych štátov s vlastným vojskom schopným brániť štát proti cudzej mocnosti. Vid. koľko peňazí a úsilia stojí Arabská jar, v každom štáte zaviesť demokraciu a každý samostane vylúpiť, to je neefektívne.

Západná civilizácia je lúpežná civilizácia čiernej šľachty a bankárov, ktorí bojujú aj medzi sebou. USA nie sú priateľom EÚ, USA je mocnosť, ktorá potrebuje bohatstvo cudzích, aby mohla prežiť. Ľudia, prestante pracovať a točiť peniaze a šľachta zomrie hladom!!! [zmaten]

288853

28.04.2013 05:59

Merkel Evropě: „Připravte se na postoupení své suverenity“

RE: Merkel není Bůh! Merkel je použitá tak, ako Havel!

Definitíva 87.?.?.?

Nemecko je porazený štát, víťazné mocnosti nadiktovali Základný zákon, ktorý Nemci nikdy nenazvali ústavou a nikdy nebol schválený parlamentom.
Deutsche bank je predĺženou rukou FEDu, jej činnosť a vplyv na ekonomiku EÚ si nájdete na webe.

Nemecko je okupovaná krajina, ktorá plní pokyny USA, Francúzi si dali podmienku jednotnej meny v EÚ a nie Nemci, Anglicko nemá Euro, lebo si to mohlo dovoliť odmietnuť. A my satelity - čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi, hráme sa na demokraciu ako deti v piesku, deti majú piesok a my v ruke veľké h.vno.

Zjednotenie Európy je záujem USA, EÚ sa stane ďalším štátom USA so všetkým humusom, ktorý dnes v USA bol zavedený do praxe, včítane porušovania US ústavy. EÚ bude vykradnutá, aby USA prežili!!!

Vojny, armády, a zbrane sú produktom štátov a nie firiem. Ľudia v pohraničí nikde na svete nemali nikdy problém komunikovať a spolupracovať.

288968

30.04.2013 06:10

Historický vznik Evropské unie

EÚ má cieľ, aký je náš občiansky cieľ?

Definitíva 87.?.?.?

Budem konšpirovať: EÚ je nástroj zjednotenia Európy do jednej diktatúry, ktorá sa začlení do celosvetovej meny a NWO pod taktovkou sionistického USA. Krízy sú zámerné a každá kríza znamená stratu ďalších občianskych slobôd a posilnenie diktatúry za sprievodného zbedačovania ľudí, lebo bedár, otrok je ten správny človek, ktorý sa nevie brániť a EU ho môže terorizovať a modelovať podľa ľubovôle. Po vytvorení jednotného trhu USA budú parazitovať na EÚ a my zažijeme nové zajtrajšky. Západná civilizácia je civilizáciou lúpežníkov, parazitov, ktorí bojujú aj proti sebe a v tomto boji USA - EÚ je výsledok jasný.

Miliónom je jasné čo sa deje. Kde je tá sila, čo sa vzoprie lúpežnej fašistickej demokracii? Chcem sa pridať, kde ste? Či tak ako Marc Faber, opustil USA kým sa ešte dalo?! A kam, do Ruska?

Samo Chalúpka:
Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom...

Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

289067

16.05.2013 19:12

Začnou si ženy preventivně řezat prsa a vaginy?

Z Angeliny je masmediálna reklama.

Definitíva 87.?.?.?

Kto má z toho profit? Všetky významné masmédiá vlastnia finančné korporácie na čele s Rothschildom a spol. Všetky centrálne banky sú riadené FEDom, štáty nesmú tlačiť vlastné peniaze. Žijeme vo fašistickej korporátnej "demokracii", sme finančnými otrokmi, osobné slobody sa strácajú, najviac v USA. Typickým javom je rozvrat rodiny, konflikt spoločnosti a následne rozvrat celej spoločnosti. Demokracia je nástroj na uchopenie moci v štáte, priame voľby a referendum neexistujú.

Celé generácie sme cieľavedome klamaní, deti v škole sa učia sprostosti, idú do života neznalé morálky a s rozvráteným duchom, rodičia ich nevychovajú, lebo sami nemajú potrebné znalosti. VOSR, 1. a 2. sv. vojnu, vraždu Romanovcov, socializmus, kapitalizmus, demokraciu, "sociálny" diktátorský štát, otroctvo, sionizmus, rasizmus, humanita a množenie parazitov a asociálov za naše dane, ľudské práva pre zločincov, homosexuálny fenomén, oslovenie muž a žena zakázať, humanitárne bombardovanie Juhoslávie, Iraku, Líbie, celosvetová moc technokracie, Bilderberg, Rímsky klub, Vatikán, okrádanie más cez infláciu. NIČ Z TOHO NEVYMYSLELI SLOVANIA!

Sme tisíc rokov klamaní o dejinách Slovanov, Slovákov-Slovenov aj Moravanov a Čechov, vid. Tajné dejiny Slovenska, Oskar Cvengrosh www.cez-okno.net, genetické mapy na eupedia.com, . Mor ho Sama Chalúpku ešte hovorí o znalosti dejín Slovenov. Veľká Tartaria a Germáni, to sú tajomstvá. SME OTROCI KRESŤANSTVA A PEŇAZÍ.

Žijeme v tejto realite, niet z nej úniku, zmeniť ju však môžeme, pomaly ale dôsledne. Každý jedinec si musí uvedomiť, na čo má svoj rozum, musí analyzovať, poznávať, žiť zodpovedne voči sebe, svojim ďeťom, voči spoločnosti, musí rozoznať duchovné hodnoty od konzumu, reklamy, otroctva, podvodnej demokracie a kresťanstva.

Ako máme žiť?

1. Zdravo, nepodporujme farmaceutické korporácie. Lieky neliečia, ale hasia-tlmia príznaky, stávate sa závislákmi, stojí to obrovské peniaze.
Zdravý život je zdravá strava a pohyb od detstva, hlavne po 40tke, beh, plávanie, nie bicykel a šachy. Nesmiete stučnieť!

2. Zdravá strava ničí potravinovú moc korporácií. Čítajte zloženie potravín, konzumujte prírodné potraviny, mäso, ovocie, múka a jej produkty, mlieko, pivo, víno len od svojho vinára. Odmietnite náhražky a chémiu, možno 80 % potravín v supermarkete sú výrobky z odpadov, zamiešané, ochutené, navoňané, slúžia na vylákanie peňazí z vášho vrecka a škodia!

3. Odmietnite banky. Peniaze sú bezcenné a podvodné, investujte do pozemkov, kovov, kameňov, do svojej živnosti, fabriky, remesla, nehnuteľností. Nezadlžujte sa, nenechajte sa zotročiť. Akcie a štátne dlhopisy sú pyramídová hra vládcov sveta. Obchodujte cez barter, založte si komunitnú menu. Kto privatizuje zisky, ten okráda firmu. Baťa. Do hrobu si nič neodnesiete a už vôbec nikto vám tam nič nedá.

4. Odpojte sa od energetických monopolov, správajte sa racioná...

Automaticky kráceno

289823

16.05.2013 19:15

Začnou si ženy preventivně řezat prsa a vaginy?

Z Angeliny... 2.

Definitíva 87.?.?.?

4. Odpojte sa od energetických monopolov, správajte sa racionálne a skromne, obrovsky ušetríte.

5. Základom spoločnosti je rodina, odmietnite honbu za bezcennými peniazmi, vzdelajte sa, aby ste mohli vychovať vzdelané deti. Škola na to nemá! Venujte im viac času ako svojmu psovi.

6. Základ morálky je to, čo človek potrebuje k životu:

Vzduch, bez neho zomriete za 5 min, je zadarmo, zatiaľ.

Voda, bez nej prežijete niekoľko dní, vodu vlastnia západné monopoly a nie štát a občania, zatiaľ veľa nestojí.

Jedlo, bez neho žijete niekoľko týždňov, niečo stojí, ale hladom neumierame. Zdravá, tzv. Natur strava, nás stojí menej, ako všetky náhražky a chémia v supermarketoch, prírodná strava šetrí vaše peniaze a zdravie.

Oblečenie a bývanie, stoja viac, ale to nutné nestojí veľa.

Sociálny kontakt, rodina, priatelia, bez nich ste iba zviera.

Angelina je na opačnom póle morálneho hodnotového rebríčka, slúži na osprosťovanie a rozvrat rodiny.

Pán Stwora ospravedlňujem sa, ale rád by som upriamil Vašu pozornosť na problematiku morálky, rodiny, spoločnosti, vzdelanosti a poznania, staňte sa osvietencom ľudí, ktorým pomôžete poraziť parazitov a militantný totalitný režim. Zaujímavý je napr. pán Zelenka, libertariánstvo, Nigel Farage, Nidal Saleh, Andreas Klaus, Michael Morris, Chelemendik, Levašov... Ekonomická kríza neexistuje, existuje len kríza morálky. Baťa.
Všetky weby sú účelovo cenzurované a skutočná morálka a poznanie, vláda rozumu na nich chýba. Vaše informácie zo sveta sú vynikajúce, ale sú len začiatkom poznania o zmysle existencie človeka, o sile jedinca.

289824

30.05.2013 19:03

Hrozba celosvětové sodomie

Genocída, sodomia, humanita.

Definitíva 87.?.?.?

Homosexualita, alebo sodomia, má vysoký výskyt u chazarov. Financiám vládnu chazari. Demokracia, dlhové bankovníctvo, multy kulty, rozvrat rodiny, KRESŤANSTVO, konzumná spoločnosť, OVLÁDNUTIE ĽUDSTVA CEZ MOC PEŇAZÍ, vláda Romanovcoc, VOSR, 1. a 2. sv.vojna, socializmus, kapitalizmus, genocída Slovanov a Rusov zvlášť, toto sú produkty celosvetovej vládnej moci a nie Slovanov. Demokracia je nástroj na uchopenie moci.

Protipól je Slovanská kultúra a zamlčiavaná Slovanská história. Slovania a Slovanská kultúra boli zničené Rímom a kresťanstvom, lebo mečom boli Slovania neporaziteľný. Slovania majú za sebou 1000 ročnú genocídu. Slovanská kultúra a morálka stoja na základe rodiny, rodu, sú humánne, nepoznajú otroctvo. Súčasťou demokracia je od vekov aj otroctvo, dnes finančné, dlhové.

Vid. aj http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-tajne-dejiny-slovenska

290509

07.06.2013 06:51

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

Morálka, čo to je?

Definitíva 87.?.?.?

Dobrý článok, ale na Zvedavca nie najlepšie hodnotenie. Toto hodnotenie je zrkadlom morálky spoločnosti, tá je zlá, podľa hodnotenia článku je zlá, a to je špička ľadovca. Ľadovec sú 2/3 nevzdelaných idiotov, idiotés v starovekom Grécku, ľudia, ktorí nemajú záujem o spoločenské dianie.

Génius Baťa, v Čechách zatracovaný, definoval morálku podnikania. Kto privatizuje zisky, ten okráda fabriku. Neexistuje kríza ekonomiky, existuje len kríza morálky ľudstva.

Morálny je bohatý jedinec, ktorého bohatstvo ducha aj majetku slúži v prospech spoločnosti, v prospech duchovného vývoja.
Amorálne sú bankové úžery, ratingy, akciové podvody...
Amorálne je byť bohatý a mocou peňazí zotročovať ľudí a spoločnosť, vlastniť svetové suroviny a energie.
Byť bohatý len pre vlastné potešenie, nie pre moc, je prípad pre psychiatra. Nikto si bohatstvo v hrobe neužije, hrob vám vykradnú, dedičstvo rozkradnú.

Konzumná spoločnosť, demokracia, náboženstvá, kapitalizmus, socializmus, VOSR, 1. a 2. sv.vojna, hladomor na Ukrajine a v Rusku, likvidácia inteligencie, sú a boli režírované západnou "civilizáciou" a nie Slovanmi.

Jediný zmysel života je plodiť deti / pre bieleho človeka je možno už neskoro!!!/, vychovať a vzdelať ich a posunúť vývoj spoločnosti dopredu. Z pohľadu morálky sú zaujímavé utajované dejiny Sovanov a ich chápanie morálky. Bez demokracie, bez rímsko-židovského náboženstva, bez dedenia funkcií, kolektívne riadenie spoločnosti.

Riešenie dnes spočíva v priamych voľbách a referende na všetky zákony a vládne obchody /Švajčiarsko/.

290937

09.06.2013 06:16

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Morálka, čo to je?

Definitíva 87.?.?.?

Každý idiot na Slovensku sa dokáže rozhodnúť vo svoj prospech, ak sa jedná o jeho peňaženku, každý cigán si vie spočítať sociálne dávky = výplatu. A od voličov v referende neočakávame nič iné, iba aby sa rozhodli vo svoj vlastný prospech.

Toto dokáže každý idiot, ale nechce to robiť žiadny politik, ten zakazuje možnosť zvoliť si riešenie v referende.

Je to nehorázne zavádzanie ľudí, ak niekto tvrdí, že Slováci sa nevedia v referende rozumne rozhodnúť, že to vedia len Švajčiari. Ako chcete Slovákov prevychovať, kedy chcete začať? Od 1989 ptretieklo veľa vody a kam sma sa dostali? Je to z roka na rok horšie, zadlžovanie štátu, zvyšovanie daní, strata slobôd, posilnenie korporácií, klamanie ľudí...

Žiadne zviera sa nemusí učiť plávať. Hodíte ho do vody a pláva. Ak hodíte Slováka do vody, nebude sprostejší ako zviera. A tí, čo sa utopia...vyššia moc. Aj "najlepšia demokracia" sveta počíta s nutnými stratami pri humanitárnom bombardovaní. A my bombardovať Slovenov nebudeme.

290990

10.06.2013 06:59

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

Riešme príčinu, nie príznaky.

Definitíva 87.?.?.?

Možno by to chvíľu fungovalo, ale princíp trhového kapitalizmu je taký, že sa vždy všetko zvrhne v prospech finančnej celosvetovej moci.

Génius Baťa povedal: Kto privatizuje zisky, ten okráda firmu. Neexistuje ekonomická kríza, ale len kríza morálky.

Politika štátov je dnes politikou finačných korporácií, morálnou krízou spoločnosti.

Bohatstvo slúži na získanie moci, na zotročenie ľudí, dnes v podobe finančného zotročenia. Bohatstvo, bohatnúť, je primitívny pud sebazáchovy, ktorý v minulosti pomáhal človeku zabezpečiť sa na zlé časy a teda prežiť. Pudy sa dedia, sú ovládnuteľné vôľou, ale k tomu treba vôľu a rozum = vedomosti a skúsenosti. Bohatstvo a moc vyselektovalo spoločnosť na sociálnych parazitov a otrokov, slúžiacich na tvorbu hodnôt.
Bohatnutie pre bohatnutie, len tak, pre potešenie, nie pre moc nad druhými, je prípad pre psychiatra.

Potrebujeme riešiť príčiny morálnej krízy. Tá hlavná je morálka jedinca, život a blahobyt na dlh a nekonečné drancovanie energií a surovín. Ak by sa jedinec správal racionálne, bral si len to, čo potrebuje npre život, plodenie a výchovu detí, netočil by peniaze, prerušil by finančné toky voči svetovej moci a tá by do rána skolabovala. Človek-otrok je nútený k tejto forme života finančnou korporátnou celosvetovou mocou, ktorá stojí nad mocou vlády a parlamentu USA a iných štátov. Riešiť treba demokraciu, ktorá slúži na uchopenie moci v štáte. Riešme náboženstvá, ktoré duchovne zotročujú človeka.

Náboženstvo, hlavne rímske kresťanstvo, zničilo!!! kultúru Slovanov. Nedokázalo ju zničiť mečom, tak ju zničilo bibliou. Živým archaizmom je Pravoslávne kresťanstvo, ktoré sa dodnes neprispôsobilo Rímu. Pravoslávne kresťanstvo je dôkazom násilia na pôvodnom Slovanskom Pravosláví, Slovanskej Viere v poznanie a ľudský rozum.
Kresťanstvo = otroctvo ducha, strata slobody jedinca, ideologické znásilnenie detí krstom a náboženstvom vo veku, keď ešte nemajú vlastný názor, poznanie, vedomosti, vo veku, keď sa buduje geneticky podložené podvedomie človeka, ktoré ostáva na celý život. Človek v dospelosti potom koná podvedome, nepoužíva poznanie a rozum, berie boha ako samozrejmosť, nevie toto podvedomie zmeniť. Z človeka je poslušný otrok veľmi dobre použiteľný pre moc a bohatstvo cirkvi, ako aj pre finančných korporátnych sociálnych parazitických svetovládcov. Podvedomie je, zákon prírody, je dedené, katolicizmus ho cieľavedome používa tak, ako chcú ilumináti používať čipovanie ľudí na ovládnutie mysle človeka.

Čiastočným riešením by bolo aj prestať dovážať potravinové odpady a začať vyrábať prírodné potraviny doma, „ MOTYKOU“, /to je cudzie slovo, je to nástroj z minulého storočia na spracovanie pôdy/. Nezamestnaní by mali nárok na mzdu za prácu a žiadnu podporu. Dnešní nezamestnaní nevedia a nechcú pracovať. Tu sa musí niekto rozhodnúť, či sa táto populácia m

291033

10.06.2013 07:01

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

Riešme príčinu ... 2.

Definitíva 87.?.?.?

Tu sa musí niekto rozhodnúť, či sa táto populácia má podporovať, aby v budúcnosti „demokraticky“ uchopila moc, alebo sa prestane množiť.

Človek predstavuje zdroj energie na tvorbu hodnôt a keď si človek uspokojí svoje potreby, tak táto prebytočná energia musí byť spoločnosťou nasmerovaná mimo Zem. Lebo ľudstvo, ak chce prežiť, tak musí osídliť nové planéty. Zmyslom života je zachovať svoj život, rodinu, rod, prežitie človeka vo Vesmíre. To prežitie na Zemi sme nezvládli a smerujeme k seba zničeniu. Zmyslom všetkého živého je množiť sa a prežiť, zachovať život!!! Človek na Zemi sa ako druh vývojovo zvrhol, pracuje na seba zničení, lebo ani finančný korporátny sociálny parazitizmus neprežije bez hostiteľa, bez otroka.

Odporúčam www.chelemendik .sk, hnutie Dobrá sila, ktoré má reálne ciele. Jeden sk web pokladá slovo chelemndik za „nadávku alebo zakázané“ a článok s týmto slovom neuverejníte.

291034

11.06.2013 05:53

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

RE: To já bych navrhoval spíše následující základní reformy:

Definitíva 87.?.?.?

Toto všetko čo tu navrhujete, už v minulosti bolo a dnešná finančná korporátna moc to úspešne demontovala, lebo parlament a občan to dovolil, lebo občan je nekonečne lakomý a začal hrať s bankami kasíno a dodnes si myslí, že v tomto kasíne zbohatne. Neviem si predstaviť, že dnešná finančná moc sama seba zlikviduje, zlikviduje perpetum mobile na výrobu falošných peňazí.

291119

11.06.2013 16:44

FDA schválil první GMO chřipkovou vakcínu

Doktor Pohyb je zadarmo!

Definitíva 87.?.?.?

Vašou životnou prioritou musí byť pohyb, potom, rodina, deti, práca...Rodina a deti sa s pohybom nevylučujú.

Definovanie pohybu: zvýšená srdcová frekvencia, zrýchlený dych - dychčanie, potenie, nepretržitý pohyb 30-40 min. napr. 2 - 3 x týždenne, v lete, v zime, v detstve, v starobe. Sauna z toho spĺňa len potenie.
Dosiahnete:
-Zvýšenie telesnej teploty, ktorá dokáže sterilizovať organizmus od vírusov. Vírusy poškodia sliznice, sú obyčajne predskokani pre baktérie, napr. hnisavá angína.
-Zrýchlite prietok krvi vo všetkých orgánoch.
-Zvýšite prívod kyslíka a živín v celom tele.
-Vylúčite z tela veľa škodlivín, tzv.čistenie organizmu.
-Intenzívny pohyb a mierne chudnutie potláča žravosť.
-Vaše cievy budú čisté, bez usadenín a pružné.
-Zosilnie Vám srdce, zbavíte sa únavy, večer budete pripravený na taký výkon, ako ráno. O 20 rokov mladší vás nedostihnú ani fyzicky, ani duševne.
-Budete trpieť optimistickou mysľou, pamäť bude výborne slúžiť.
-Okrem chrípky zbavíte sa vysokého tlaku krvi, bolestí hlavy, brucha, obezity, cukrovky, bolestí a opuchov kĺbov, opuchu a bolesti nôh, zápalu žlčníka, porúch zraku z cukrovky, srdcového infarktu, mozgových príhod...a iných "civilizačných" chorôb.
-Ušetríte na liekoch, farmaceuti skrachujú. Vakcína je brak.

Málo?

Riskujete možno aj 20 rokov dlhší život, preto sa zabezpečte finančne na starobu a nespoliehajte sa na štátny dôchodok, ten nebude.

Dr. Pohyb predpisuje behanie a plávanie, nie bycikel, posilovňu a iné reklamné ťaháky na vašu peňaženku. Pozor v zime na mínus päť a menej, nie každý to znáša.

Starci kúpte si trekingové palice a venujte sa rýchlej chôdzi, možno po roku aj pobežíte.

291171

13.06.2013 06:35

Proč bílí extrémisté nechtějí přijímat multikulturní obohacení?

Svetové genocídy.

Definitíva 87.?.?.?

Zničenie kultúry starých Slovanov kresťanským mečom sa nepodarilo.
Zničenie kultúry Slovanov Bibliou bolo úspešné. Pravoslávne kresťanstvo je krížencom Rímskeho kresťanstva a pôvodného Slovanského Pravoslávia, Slovanskej Viery založenom na poznaní a vedomostiach predkov, je žijúcim historickým dôkazom.
Genocída Indiánov v Amerike je fakt, Indiáni museli preč, lebo bránili rodiacej sa demokracii.
Genocída Aborigénov je fakt, o nej sa mlčí, a ešte pred niekoľkými 10 ročiami boli známe poľovačky.
O poľovačkách v Afrike sa zachoval iba vtip, ako lord lovil no-pleasákov.

Genocída Slovanov organizovaná cudzou mocou od r.1917-1990. Socializmus nie je Slovanský produkt!

A teraz tu máme multi-kulty, cieľavedomé, zámerné a politickými špičkami podporované prisťahovalectvo do civilizácie bieleho človeka, bez súhlasu občanov, násilný akt, ktorý spôsobuje problémy, vid. USA, Francúzsko, Švédsko. Ak prisťahovalci spôsobujú problémy, tak na vine je vždy pôvodné domáce obyvateľstvo, ktoré sa odmieta prispôsobiť zvykom prisťahovalcov.
Tu niekto upiera práva pôvodného obyvateľstva na jeho kultúru a civilizáciu v prospech prisťahovalcov a kto má iný názor, ten je rasista. A tak sa stali Slováci a Češi rasisti.
Do Francúzska, Švédska, VB prúdi vlna prisťahovalcov. U nás je tolerované neprisťahovalectvo, lebo máme dostatok nepôvodného neprispôsobivého domáceho materiálu, ktorý sa rýchle množí a zakrátko sa demokratickou cestou chopí moci v štáte. Potom sa z nás stane hodnoty tvoriaca zotročená menšina.

Prisťahovalci vo Francúzsku aj náš domáci neprispôsobivý materiál majú rovnako zničujúci efekt na bieleho človeka. Biely človek má naprogramovaný zánik, rozpustenie v iných kultúrach. Tento jav nie je vidno na pôvodnom obyvateľstve napr. v Číne.
Biely človek sa vyznačuje pracovitosťou, mierumilovnosťou, tvorivosťou a používaním mysle a kresťanstvom, ktoré mu káže milovať blížneho svojho a kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Tieto vlastnosti bieleho človeka ho predurčujú k rozpusteniu v iných kultúrach, k jeho zničeniu. Tichá genocída, keď iná moc káže a biely človek nesmie.

Slovania, mečom nikdy neporazený, osídľovali a ich potomkovia osidľujú Euroáziu dodnes. Pozrite si haplotyp R1a,
http://www.eupedia.com/europe/origines_haplogroupes_europe.shtml)8
od Škandinávie cez Nemecko Rakúsko, Taliansko, Grécko, až po Japonské more. Švédsky kráľ Karol XI, 1697, mal pohrebnú reč v jazyku totožnom s poľštinou. Kam sa podeli Slovania?

291301

14.06.2013 05:45

Proč bílí extrémisté nechtějí přijímat multikulturní obohacení?

RE: Dokud budeme dělit lidi na my a oni

Definitíva 87.?.?.?

Cudzí multi kulti občan môže fungovať, ak sa cudzie multi kulti úplne prispôsobí a prijme pravidlá fungovania domáceho pôvodného obyvateľstva. Ak to tak nie je, tak domáca kultúra zanikne. Všetky civilizácie si chránia svoju kultúru, lebo tá im po tisícročia pomáhala prežiť!!! A teraz príde iná moc a káže rozvrat rodiny a multi kulti.

Ako sa správali židia pri VOSR, 1. a 2.sv.vojne? Finančne podporovali podvraťákov a ostatní nevzdelanci sa nemo prizerali a tešili sa, že nepatria medzi postihnutých na živote a majetku a boli použití na osídlenie Izraela. Žid je mýtus o nadčloveku, je to klam, masy židov sú rovnako nevzdelané ako masy kresťanov. Zrušte náboženstvo islam, kresťanstvo, židovstvo, aj politické strany ktoré náboženstvo a demokraciu používajú, a dajte všetkým jeden meter, rovnaká morálka, zákony platné pre všetkých, sloboda slova, prejavu = politická súťaž, žiadna diskriminácia.

Keď prídete na návštevu do cudzej rodiny, tak nezačnete zavádzať v tejto rodine nové zvyky, ale sa prispôsobíte hostiteľom. Zavádzať nové zvyky by bolo neslušné, /napr.aby brat a sestra mali sex, alebo homosexuálnu prax/ boli by ste na to upozornení, prípadne by sa vaša návšteva predčasne skončila vykázaním na ulicu. Rodinu si rozvracať nedáte. Premietnite si do do spoločenského multi kulti diania. [zmaten]

291380

17.06.2013 16:25

Proč bílí extrémisté nechtějí přijímat multikulturní obohacení?

Hodnotový systém, morálka spoločnosti.

Definitíva 87.?.?.?

Aj na absraktné veci je dobré mať meter. Nie cigáni, nie islam, nie biely a čierny. Spoločnosť a jej vývojové stupene sú závislé od vytvorených hodnôt, teda sme tvorcovia hodnôt, materiál, tovar, služby, veda, výskum, škola, pôvodná tvorba-kultúra a nie nasilu vnútený Hollywood vyvolávajci nevoľnosť. Alebo sme sociálni paraziti, netvoríme hodnoty, len zotročujeme národy, držíme ich nakrátko, aby nezbohatli a celú vytvorenú nadhonotu použijeme na tvorbu korporácií: potraviny, farmácia, energie, elektronika, informatika, na ovládnutie sveta. Svetová moc je vrodená vada dokázateľne zdedená už od starých Sumérskych bohov.

Paraziti nie sú: Asociáli, cigáni, lebo sú spoločnosťou usmernení na tento spôsob života. Štátni zamestnaci možno pracujú pre soc.parazitov, ale nevedomky, pri nedostatku práce na výber nemajú, sú nevzdelaní a nútení systémom k tejto práci. Bankoví úradníci sú tiež len neuvedomalé automaty, ktoré pracujú pre soc.parazitov.

Skutoční paraziti sú vedome konajúci druhým ujmu za účelom vlastného zisku: kriminálnici, FED, MMF, Sv.banka, diktátorská EÚ, politické špičky, parlament a vláda, ktorí vedome poškodzujú spoločnosť a sebe páchajú profit, ktorí vedome znemožňujú alebo likvidujú inteligenciu, osobnosti a zotročujú slabomyselnejších a nevzdelaných.

Odstráňme slovo pozitívna aj negatívna diskriminácia, začnime merať spoločenský prospech vytvorenou hodnotou pre spoločnosť a dajme moc do rúk tvorcov hodnôt vid. kultúra Sumérov, grécka demokracia... Nezamestnanosť je efektom konzumnej spoločnosti zameranej na zisk. Ak by sa vytvorené hodnoty a energia ľudí usmernili na tvorbu spoločensky prospešných vecí, napr. osídľovanie iných planét, tak by naraz bolo roboty vyše hlavy.

Čolvek bez tvorenia a bez práce duševne rýchle degraduje na úroveň ľudského zvieraťa, ktorého zmyslom života je žrať, sexovať, ohlupovať mozog drogami a zabávať sa. Prírodou zrodené zviera týmto vymoženostiam neholduje!!! Hovoríme si sapiens!

291655

26.06.2013 05:54

Evropské národy v boji proti homosexualitě

Kresťanstvo je horšie ako homosexualita.

Definitíva 87.?.?.?

Kresťanstvo je mladé, nie je dané bohom, je výmyslom mafie, ktorá tisíc rokov duševne zotročuje národy, núti ich k poslušnosti voči Pánovi, stavia ich do role služobníkov, zbavuje ich zdravého myslenia na základe poznania a skúseností. Kresťanstvo mečom a Bibliou zničilo pôvodné slovanské kultúry, ktoré boli vyhlásené za barbarstvo. Ešte Samo Chalúpka v básni Mor ho javí známky poznania pravdivých dejín Slovanov. Tísíc rokov sú celé generácie klamané a dejiny Slovanov sú zatajované. Neapolská mafia a Vatikán a neskôr kráľovské rody a šľachta intenzívne a úspešne tisíc rokov pracovali a pracujú na osprosťovaní národov, úspešne a dodnes. Kresťanstvo produktovo pochádza z Tóry, je to účelová manipulácia národov, ovládnutie národov a ich ekonomické zotročenie. Kresťanstvo dodnes slúži cudzej moci viditeľnej ako EÚ, FED, okupácia USA.

Pozostatky Slovanskej kultúry sú v pravoslávnej cirkvi, okrajovo v ľudových zvykoch a tradíciách. Slovania nevymysleli VOSR, vraždu Romanovcov, 1. a 2.sv. vojnu, socializmu, kapitalizmus, liberalizmus, ekonomické krízy, keynesiánstvo. Slovania zažívajú 1000 ročnú genocídu a kresťanstvo ich drží v poslušnosti a pokore. Slovania nikdy neboli porazení zbraňou. Homosexualita bola nezlučiteľná so Slovanstvom. Kresťanstvo je nezlučiteľné so Slovanstvom! Biely človek je vystavený genocíde a rozvrat Slovanskej rodiny nemá iný účel, ako zničiť kultúru, poznanie, vedomosti slovanskej civilizácie. Slovania sú poslednou prekážkou na ceste za ovládnutím sveta.

292177

26.06.2013 17:53

Jak by mělo znít společné prohlášení G8

Bojujme zbraňami korporácií, ukážme na nepriateľa.

Definitíva 87.?.?.?

Haplotyp R1b svedčí o pôvodnom Slovanskom osídlení celej Euroázie, Slovania sú polka Škandinávie, východ Nemecka, časť Rakúska a Talianska, celé Maďarsko, kde pôvodní Slovania boli prekrížení prisťahovalcami s požehnaním Vatikánu a Frankov. Slovania neboli porazení mečom, ale násilnou germanizáciou, kresťanstvom a pomaďarčením. Zavádzanie kresťanstva na Ukrajine a v Rusku malo na svedomí hladomor, vojny a státisíce až milióny mŕtvych.

Chazari zistili, že v Rusku je živná pôda na zapustenie koreňov, vymysleli židoboľševickú VOSR. Nemecký, americký a anglický kapitál financoval všetky vojny a zásadne obe strany konfliktu. A bola 1. a 2.sv. vojna, potom socializmus a kapitalizmus, humanizmus, liberalizmus, ekonomické krízy ako plánovité akcie. Už klan Rothschild financoval obe starny anglicko- francúzsko-nemeckých vojen a mastil si vrecká.

V 11.stor. Neapolská mafia začala spolupracovať s Vatikánom, neskôr sa pridali kráľovské a šľachtické rody a tiež novodobí finanční mágovia, Rothschild, Rockefeller, FED a centrálne banky ako ich výkonné orgány. A rodinka je pokope.

Rodinka vládne ľudstvu mocou peňazí, sľubmi o bohatstve a blahobyte, stačí ak budete blbí a poslušní otroci- vykonávatelia príkazov. Bohatstvo je ilúzia.

Ak sa chce ľudstvo stať slobodným, musí zmeniť morálku. Odmietnuť konzumný kapitalizmus, privatizáciu ziskov. Spoločensky najviac hodnotený musí byť tvorca hodnôt pre spoločnosť a nie najbohatší sociálny parazit. Priorita musí byť rodina, rodenie detí a ich výchova, vzdelávanie, poznanie vesmíru a osídľovanie planét a nie klamstvo, podvod, vraždy, individuálne bohatstvo a drancovanie surovín a energií.

Študujte Slovanskú kultúru, morálku, kolektívne vedenie spoločnosti, žiadna demokracia, otroctvo a neobmedzené súkromné vlastníctvo. Základom je fungovanie rodiny, rodu, obce, mesta a nie fungovanie otrokárskeho korporátneho fašizmu EÚ, USA a svetové konflikty. Svetovládu porazíte veľmi jednoducho, prestante si požičiavať a prestante používať falošné peniaze s hodnotou tolaetného papiera. Potom stačí skolektivizovať suroviny a energie a naraz zistíme, že sme SLOBODNÍ!!!

Študujte civilizáciu Sumérov, susedných a následných civilizácií a vyjasní sa vám pôvod bohov a náboženstiev a ich zneužívanie dnešným židovstvom, kresťanstvom a islamom.

292199

01.07.2013 08:22

My vám ten respekt k cikánům do hlav natlučeme i za pomoci obušků a vodních děl

Za rodinu, za národ, za vlasť.

Definitíva 87.?.?.?

Toto rasistické heslo je základom Slovanskej morálky, ktorá bola svetlom prežitia po tisícročia /min. 10 - 15 tis. rokov/.

Ďakujem Zvedavcovi za informácie, ktoré na Slovensku sú tabu!

Prežili sme vyše 20 r. konzumného kapitalizmu. Dosť na poučenie sa.

Poučenie z 24 rokov krízového obdobia:
- Neverte žiadnemu politikovi, zrušte politické strany.
- Zaveďte priame voľby z obcí a z regiónov.
- Stanovte referendum ako najvyšší zákon.
- Zrušte súkromné banky riadené FEDom, zriaďte štátnu banku a vlastnú menu, ak ju máte, tak si ju bráňte.
- Privatizácia ziskov je okrádanie firmy /Baťa/, zisky sa musia použiť na rozvoj firmy a sociálny program zamestnacov.
- Čo viete vyrobiť doma, to vyrobte a predajte doma, budete zdravo jesť, budete zdravší, budú pracovné príležitosti.
- Neexistuje vyššia moc nad zákony vlastného štátu, zbavte sa EÚ ako koloniálnej, diktátorskej cudzej moci, ktorá zotročuje štáty a obyvateľstvo.
- Znížte dane, dnešné 75% zdanenie, odvody a poplatky zo mzdy sú zločinom vlády proti občanom.

Nič tu uvedené nie je novo vymyslené, všetko tu už bolo a je osvedčené praxou. Vládnuť musí tvorivá väčšina, aspoň doteraz väčšina, morálne ohodnetený musí byť človek pracujúci v prospech rozvoja ducha spoločnosti a nie sociálni paraziti s najvyšším kontom v banke!!!

To čo sa vo svete deje už 1000 rokov je programová genocída bieleho človeka. Ak ju nezastavíme, tak o 40 rokov máme demokraticky zvolenú vládu sociálnych parazitov a zotročenú menšinu tvorcov hodnôt.

Dejiny posudzujte so znalosťou tisícročí a objavíte doteraz nevidené súvislosti.

Demokracia, náboženstvá..., sú ideológie na ovládnutie más, na samo inštalovanie sa do štátnej a cirkevnej moci, na zotročovanie tvorcov hodnôt. Vy môžete a musíte voliť poslancov z politickej kandidátky, inú voľbu nemáte, to nie je demokracia!!! [zmaten]

292468

02.07.2013 10:47

Vítej, Chorvatsko

Genocída Slovanov 1.

Definitíva 87.?.?.?

Naštudujte si dejiny a zobrazí sa vám mrazivá mozaika ako tzv. vyššia kultúra, západná civilizácia, likviduje všetko Slovanské, podobne ako likvidovali Indiánov pri osídľovaní Ameriky. Lenže Slovanov je viac, sú vyzbrojení a dodnes mečom neporazení. Katolícka cirkev je absolutne pokrytecká mocnosť, ktorá podporuje obe strany konfliktu tak, aby víťazila západná civilizácia. V 11. storočí sa Neapolská mafia skamarátila s Vatikánom, potom ku nim pribudli kráľovské a šľachtické rody, neskôr aj banková elita a dnešné svetové korporácie a vznikla ťažko konkretizovaná celosvetová mocnosť, ktorá diktuje a ekonomicky zotročuje štáty, ľudí, svet.

Genocídou Slovanov bolo zavádzanie kresťanstva na území Ukrajiny a Ruska. Bol hladomor, križiacke vojny, bolo vraždenie, obete ťažko vyčísliteľné, skôr milión ako menej. Slovensko a Morava bolo hraničným územím, kresťanstvo tu bolo zavedené Cyrilom a Metodom, Slovanská kultúra bola zničená nekrvavou cestou, lebo mečom to nešlo. Svedectvo nájdete aj v básni Mor ho od S. Chalúpku. Deti v škole sa učia o barbarských Slovanoch, skoro polo zvieratách, ktoré skultúrnilo až kresťanstvo.

Maďari sú pôvodní Slovania prekrížení prisťahovalcami, /vid genetické testy/, bol to cudzí prvok v Panónskej kotline, bol umele podporovaný Vatikánom a Frankami, neskôr Rakúskom. Dobrosrdečný Slovania prijali cudzí prvok v dobrej vôli. Pojem Maďari sa sa v dejinách nevyskytuje, Ungarn áno.

Židoboľševická VOSR a následný socializmus bol dielom cudzej moci a nie Slovanov, podobne aj 1.sv. a 2.sv. vojna, kapitalizmus, ekonomické krízy, bankový systém ovládaný FEDom a centrálnymi bankami, ilúzia bohatstva jedinca založeného na dlhoch a falošných peniazoch. Dnešná EÚ má fašistický pôvod, ciele EÚ sú také isté, ako ciele nemeckých priemyselných korporácií pred 2.sv. vojnou, ekonomicky ovládnuť a zotročiť Slovanov. Spočítajte si 10-ky miliónov mŕtvych Slovanov za tisíc rokov a nútené prežívanie za podmienok, kedy populácia nenarastá!

Nárast populácie v Číne, Indii, v Ázii, Afrike...je obrovský oproti stabilnému číslu Sovietov-Rusov. Socializmus bol experiment cudzej moci, z ktorého sa Slovania nevedeli oslobodiť, Slovania bojovali proti Slovanom /VOSR/, ničili sa navzájom.

292550

02.07.2013 10:49

Vítej, Chorvatsko

Genocída Slovanov 2.

Definitíva 87.?.?.?

OSN: Článek II
V této Úmluvě se genocidiem rozumí kterýkoli z dále uvedených činů, jež byly spáchány v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:
a) usmrcení příslušníků této skupiny;
b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Pojem genocída vymyslel žid, ak je dobrý pre židov, prečo nie aj pre Slovanov?

Od nástupu kresťanstva a od nástupu Romanovcov, počas VOSR a socializmu boli Slovania ovládaní cudzou mocou a dodnes sú!

Chorvatsko je hraničnou oblasťou dvoch civilizácií, kresťanských a kapitalistických otrokárov a tisíc rokov likvidovaných Slovanov. Chorvatsko, vitaj v klube!

Dejinná pamäť Slovanov bola a je úspešne likvidovaná, začnime tam, nájdime naše dejiny.
Chorváti proti Srbom a cudzia moc v pozadí. Stále ten istý scenár a stále úspešný! Vzdelajme sa konečne! Stret dvoch civilizácií popisovaný Levašovom, Suméri a ich vplyv na západnú civilizáciu. Sci-fi, skutočnosť?

292552

18.07.2013 16:44

Jak se EU a NATO vzájemně doplňují

Smútok na duši.

Definitíva 87.?.?.?

Cítim genocídu srbského obyvateľstva a likvidáciu územnej celistvosti Srbska. Cítim v budúcnosti vytvorenie nového väčšieho neštátneho a nenárodného územného celku, ktorý sa asi nebude menovať Srbsko. Totálna likvidácia Slovanov cudzou mocou.

Vďaka predajnosti a amorálnosti sk a cz politikov, ktorí sú majstri v lezení do análnych dier, sme sa vyhli osudu Srbska. Sme bezmocní, apatickí, chodíme do práce za mzdu, z ktorej nám štát obratom zoberie 75% formou daní a poplatkov, aby mohol podporovať zahraničné firmy, domáci asociálny a homosexuálny režim. Vytvárame len také hodnoty a konzumujeme len také produkty, z ktorých môžu nekonečne bohatnúť korporácie naviazané na štátnu politiku. To ostatné je v rozpore so štátnym záujmom našich priateľov.

Žijeme v otrokárskom režime, ktorý je premaľovaný na demokraciu. Už v starovekom Grécku fungovala demokracia a otvorená forma otrokárstva súčasne ako spôsob civilizácie. Máme sa dobre, dokonca lepšie ako pred 50 rokmi, zo školy sme hlúpejší, sme tučnejší, konzum plní všetky naše sny, žijeme v blaženej nevedomosti. Niektorí cítime osobnú neslobodu, sme smutní, ťaží nás to na duši, lebo sloboda sa nedá kúpiť za žiadne peniaze a v tomto svete sa niet kam vysťahovať. Asi sa budeme musieť prebudiť. Mor ho, detvo môjho rodu, Samo Chalúpka, non grata na Sk, tak ako Baťa v ČR.

293478

19.07.2013 07:12

Kdo zabíjí mužství v Česku

Kresťanstvo a unisex.

Definitíva 87.?.?.?

Kresťanstvo je veľmi mladé náboženstvo, jeho učenie je deformované a x-krát prekrútené prepisovaním. Už Starý zákon si zobral z dejín len to, čo sa hodilo záujmom elít. Židia nie sú bohom vyvolení. Mezopotánia hovorí o hebrejcoch a to nie sú len židia. Dnešní židia sú Chazari a domovinu nikdy v Palestíne nemali. Hebrejská civilizácia, kam ptrí aj Palestína, bola jedna z mnohých následných sumérskych civilizácií, ale dejiny Sumérov a Mezopotáncov boli selektívne prepísané do Tóry, Nového zákona a Biblie, ako náuky pre gójov. Okrem kresťanstva existujú aj védske civilizácie,o nich sa zmieňujú aj Sumérovia, slovanské a ich odnož indické, ktoré sú filozofiou prežitia, sú o poznaní, učení, vedomostiach, múdrosti predkov.

Unisex je nezlučiteľný s prežitím, kto sa nemnoží a nevychová svoje potomstvo, ten duchovne upadne, zanikne jeho rod, vytlačia ho rýchle sa množiace populácie zo zóny optima pre život.

Kresťanstvo hovorí o poslušnosti k pánovi, o službe k Bohu. Kto slúži je otrok. Kresťanstvo prikazuje poslúchať, bráni novým poznatkom a ich pochopeniu, zotročuje ducha, je jednou z príčin úpadku civilizácie. Zotročením ducha a poslušnosťou voči elitám kresťanstvo napomáha vládcom sveta, teda aj preferovaniu unisexu.

Iba ľudia silný duchom, bohatí poznaním a vedomosťami dokážu odolať degeneratívnym tlakom elity, ktorej zámer je jasný: Zotročenie a podmanenie ľudstva, donútenie k poslušnosti a prácam v prospech elít a nie v prospech rodiny a spoločnosti.
Duchovne a morálne najväčšou prekážkou pre elity je biely človek, ktorý je dnes reprezentovaný Slovanskou civilizáciou, na ktorú sa kruto útočí. Slovania sú pôvodne védskou civilizáciou, základom je rodina, výchova detí, sloboda konania v prospech rodiny a spoločnosti.

Duchom silných Slovanov nemôžete zotročiť, nebudú slúžiť elite, majú inú morálku, prioritou je spoločnosť. Slovan si vyberie spoločenský profit aj keby zaň zaplatil životom. Zásadou Slovanou bolo panenstvo devy pred sobášom, a čistota rasy, nebol žiadúci sobáš s cudzou kultúrou. To nie je rasizmus, to je boj o prežitie rodu, udržanie si kultúry, vedomostí, poznania, ochrana a rozvoj ducha spoločnosti.

Chovatelia koní psov a pod. tiež nekrížia Araba so somárom, loveckého psa so zajacom, dbajú o čistotu plemena, vysoko si vážia a hodnotia samčie znaky a samičie znaky, každý samostatne. Slabý samec je vyradený, slabá matka je vyradená. Všetky prechodné formy medzi samcom a samicou sú nežiadúce.

Rothschild, Rockefeller, Schiff, Warburg a ďalšie elitné rody sa sobášia navzájom, podobne aj kráľovské rody, tisíc rokov si upevňujú svoje genetické vlastnosti, dbajú na zachovaní rodu a vôbec sa nenazývajú rasisti. A nám idú kázať o multi-kulty, homosexualite, tolerancii iných kultúr a podobne drísty, ktoré zaručene zničia a zotročia bieleho človeka a Slovana zvlášť. Na webe si náj...

Automaticky kráceno

293496

19.07.2013 07:15

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Kresťanstvo a unisex 2.

Definitíva 87.?.?.?

Na webe si nájdite rošírenie Slovanského haplotypu R1b v Euroázii.
Prijmem inú kultúru, ale ako hosťa, ktorý ma obohatí a s úctou poďakuje a opustí pohostinstvo môjho rodu. Neprijmem kultúru, ktorá mi pretiahne manželku likviduje mnoho tisícročné poznanie predkov v mene nejakého boha, ako to robili kresťania, keď násilne mečom zavádzali svoje učenie u tzv. "barbarských" Slovanov. Slovania mečom nikdy neboli porazení, preto prišiel Cyril a Metod, ktorí zaviedli kresťanstvo, vďaka riťovlezectvu vtadajších kniežat a kráľov. O tom hovorí aj Samo Chalúpka, Mor ho.

Ak chceme zastaviť likvidáciu našej kultúry, tak si povedzme pravdu o sebe a o kresťanstve, staňme sa vzdelaní a múdri, používajme rozum a nestavajme vlastné blaho nad zachovanie rodu a spoločnosti.

293497

19.07.2013 12:14

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Kresťanstvo a unisex 2.

Definitíva 87.?.?.?

His - tória je nevhodný termín, treba ho nahradiť pojmom dejiny. Dejiny ľudstva sú elitami zámerne a cieľavedome menené. Vid židoboľševická VOSR, vražda prozápadne orientovanej rodiny Romanovcov, násilné zavádzanie kresťanstva a vojny a hladomory, obe svetové vojny, kapitalizmus, socializmus, ekonomické krízy, inflácia, milióny mŕtvych, genocídy národov,toto všetko je produkt finančných elít, ktoré ovládajú suroviny, energie a svetové finačníctvo. Toto nie je produkt Slovanskej civilizácie. Čítajte aj Zecharia Sitchin, Dvanáctá planeta a ďalšie jeho knihy, Nidal Saleh - všetky jeho knihy, Tajné dejiny Slovenska od Cvengrosha...Konštatujete klamstvo, podvod, vraždy. Ľudstvo je držané úmyselne v nevedomosti.

293514

22.07.2013 05:47

Minimální mzda nebo almužna

Baťa povedal:

Definitíva 87.?.?.?

Neexistuje ekonomická kríza, ale len kríza morálky. Kto privatizuje zisky firmy, ten okráda vlastnú firmu.

Sme otroci korporátneho finančného systému, vyrábeme to čo korporácie kážu a kupujeme to, čo korporácie ponúkajú, požičiavame si ich "peniaze" a naše úspory odkládáme do ich bánk.
Prerušte finančné toky do korporáci.

Teda mi všetci úmyselne a s radosťou tvoríme obrovské zisky korporácií, ktoré vládnu štátom a politikom.

Zmeňte morálku ľudstva, aby najviac hodnotený bol človek tvoriaci hodnoty pre spoločnosť a nie sociálny parazit s najvyšším kontom v banke. Vid aj prednáška Andreas Klaus.

O morálke spoločnosti vypovedá aj to, že po Baťovi nebolo pomenované žiadne letisko, ale po tlčhubovi a korporátnom poskokovi, ktorý si výčitky liečil alkoholom, áno. Divím sa, ČR nebola premenovaná na HR.

Baťa povedal. Aj Boh povedal. Vnímate ten rozdiel?

293705

22.07.2013 06:07

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

Osvieženie pamäti.

Definitíva 87.?.?.?

Dnešní židia v nie sú historickí heberejskí židia, ale chazari.
Ich historickou domovinou nikdy nebola Palestína ale Ruské stepi, odkiaľ ich vyhnali kvôli zbojníckemu spôsobu života. Chazari prijali židovské náboženstvo, páčilo sa im ako Jahve prikazuje rošírenie ich národa do celého sveta a ovládnutie sveta jedným národom.

Palestínčania sú historickými hebrejcami, ktorých predkovia boli v kontakte s Mezopotániou a Sumérskou civilizáciou. Odporúčam knihy od dvoch palestínčanov: Nidal Saleh, Zecharia Sitchin.

293707

24.07.2013 05:57

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

Žid, židovstvo, to je mýtus.

Definitíva 87.?.?.?

Žid, židovstvo, to je mýtus. /Chelemendik/. Toto asi najlepšie vystihuje realitu. Židia držia svet v nevedomosti a ovládajú celý svet. Židovstvo je mýtus, ilúzia, cielený klam. Židia ako výborní psychológovia využívajú najhoršie ľudské vlastnosti, chamtivosť, mamon, zlaté teľa, predajnosť, neschopnosť uplatniť sa v spoločnosti vlastnou prácou a z toho vyplývyjúce protežanstvo a karierizmus... A sú veľmi úspešní. Ale sú veľmi nedôslední, tiež majú ľudské chyby a my sa učíme veľmi rýchlo!

293801

31.07.2013 17:45

Kauza „Hitlerovy projevy“ – nakladatel chce do vězení spolu s knihkupci!

Demokracia a rôzne -izmy.

Definitíva 87.?.?.?

Demokracia je, keď vládne ľud. Ľud nikdy nevládol, ani v starom Grécku, ani v Ríme. Ľud nevládne ani dnes, teda demokracia NEEXISTUJE. Je to "nejvykutálenejší" ideológia na osprosťovanie más.

Čiste teoreticky, nech demokracia existuje. Potom sú súčasťou demokracie sloboda myslenia, prejavu a šírenia myšlienok ako základné politické nástroje na získanie voličov a víťazné voľby.

Tam kde nie je zaručená sloboda myslenia, prejavu a šírenia informácií, tam je priestor pre diktatúru vládnucej moci, ktorá využije všetky spôsoby na to, aby sa udržala pri moci. To je aj prípad nacizmu, fašizmu, genocídy, multi-kulty, humanizmu a iných 1000 -izmov, ktoré si niekto vymyslel preto, lebo stratil argumenty a hrozilo, že stratí moc nad masami.

Ak sa má nejaká nedobrá myšlienka šíriť, tak sa aj šíriť bude a štátna moc tomu nezabráni. Vid. 98% volebné víťazstvo Hitlera v predvojnovom Rakúsku. Boli všetci rakušáci fašisti?

Zlá myšlienka sa šíri preto, lebo je zlá spoločenská klíma, masy sú nespokojné stále viac a viac, morálka spoločnosti upadá a spoločnosť hľadá východisko zo zlej situácie, ktorá vznikla usilovnou prácou neschopných, predajných a lakomých politikov. Ak poviem, že nechcem z mojich daní podporovať asociálov, to nie je rasizmus, ale požiadavka rovných práv a povinností. Občan chce, aby sa asociáli živili vlastnou prácou a k tomu im treba vytvoriť podmienky a na to tu je štát, ktorý občana nepočúva a míňa 75% jeho zárobku. Samozrejme, že občan hľadá riešenie u extrémistov, lebo legálna spoločnosť problém nerieši.

Dnes asociáli nevedia chytiť ani lopatu do ruky, pletú si ju s metlou, stratili návyky. Ak človek nevykonáva žiadnu činnosť, tak osprostieva, myseľ a duša degraduje po špirále dole. Za socializmu všetci pracovali, kto nepracoval, nemal ani výplatu, ani dávky. A to bol socializmus príšerne pokrivenou spoločnosťou, latinskou odvodeninou zvaný a skurvený. Takto pracuje dnešný štát. Kapitalizmus je zaručene horší pre spoločnosť ako bol socializmus a to obaja mali jedného otecka, ktorý bol použitý na to, aby niekto mohol ovládať masy včera aj dnes.

Potom sa treba pozrieť na definíciu rasizmu, fašizmu, genocídy...aby sme vedeli, o čom je reč. Prečítajte si, kto je autorom výrazov. Pozrime sa aj do dejín Slovanov, Sumérskych a následných božstiev a vedzme o súčasnosti:

Slovanské védy žiadali čistotu rasy, mali vedomosti a poznanie, zmizli z dejín, biela mapa, boli mierumilovní a humánny, neboli rasisti. Mali svastiku v podobe hákového kríža. Dánska štátna zástava má hakový kríž dodnes a nie sú rasisti. Sumérsky bohovia sa sobášili navzájom v rámci rodu, brat so sestrou, matka so synom... dbali na čistotu rasy a neboli rasisti. Rothschildovci, Rockefelerovci a im blízky si výnimočne potrpia na čistotu rodu a nesúdia ich za rasizmus. Za socializmu sme sa učili genetiku, prírodnú vedu nezávislú od vôle člove...

Automaticky kráceno

294033

31.07.2013 17:47

Kauza „Hitlerovy projevy“ – nakladatel chce do vězení spolu s knihkupci!

RE: Demokracia a rôzne -izmy 2.

Definitíva 87.?.?.?

Za socializmu sme sa učili genetiku, prírodnú vedu nezávislú od vôle človeka a aj deti v škole vedeli, že ak génius mal debilnú ženu, tak potomstvo s veľkou pravdepodobnosťou nebude geniálne.

Niekto tu prichádza o moc vďaka vlastnej neschopnosti a blbosti a preto si vymyslel agendu genocída, Hitler, fašizmus... Naštudujte si dejiny, kto kedy bol pri moci a dozviete sa, kto o moc prichádza.

Zvedavec uverejnil veľmi poučný článok o moci: Donmeh: Tajemství... Nemecku tiež nevládol Hitler, VOSR a socializmus tiež nevymysleli Rusi ani žiadni Slovania. Svet je veľmi pokrivený, latinoidne skurvený, ľudia nevzdelaní a bezradní a niekomu to vyhovuje. Komu? Kto vládne?

294034

06.08.2013 17:10

Kanada si osvojuje právo peskovat Rusko kvůli zákonu omezujícímu propagaci homosexuality

Príčiny homosexuality, civilizačné väzby a riešenie.

Definitíva 87.?.?.?

Už tisíce rokov dozadu existoval kmeň, národ, v ktorom bola homosexualita veľmi rozšírená, tolerovaná.

Homosexualita má genetický pôvod, vlohy sa dedia a v závislosti od podmienok života, životosprávy, výchovy v detsve, vplvu spoločnosti sa môže viac alebo menej prejaviť navonok. Genetika je prírodná veda, t.j. je nezávislá od vôle človeka, kedysi sme sa ju učili v škole.

Homosexualita je nežiadúci jav v spoločnosti, hrubo narúša rodinu ako základ spoločnosti a je použitá cudzou mocou na rozvrátenie spoločnosti, civilizácie, vytvorenie chaosu. Ak je chaos, ľudia sa chytajú slamky, aby sa z neho dostali. Otázka je, akej a čiej slamky a kam sa dostanú. Bez vzdelania a vedomostí sú masy ľudí len beztvarou hmotou, ktorou sa dá manipulovať, zotročiť, využiť v cudzí prospech.

Slovanstvo homosexualitu odmietalo ako nežiadúcu genetiku, ktorú treba z ďalšieho vývoja spoločnosti, zo sociálnej genetickej základne vyselektovať. Genetika sa využíva pri šľachtení rastlín, hospodárskych zvierat. Ale u ľudí nám cudzia moc vtĺka do hlavy, že homosexualta je pozitívny jav, musíme si ju pestovať a chrániť.

Homosexuálom nikto nebráni slobodne žiť, užívať si a slušne dožiť. Ale nikto nie je povinný sa pozerať na ich sexistické verejné prejavy, nikto nebude tolerovať ich zlý vplyv na deti a už vobec nesmú vychovávať deti!!!

Slovanstvo je zámerne vymazané z dejín a povedomia ľudí. Hľadajte Slovanstvo, nájdete slobodnú a bohatú spoločnosť spokojných ľudí, bez otrokov, bez diktatúry peňazí a korporácií. Cyril a Metod a zavedenie kresťanstva u Slovanov, Rusov, Ukrajincov Slovákov, Čechov, bol agresívny akt cudzej moci plný násilia, hladomoru, zabíjania. Slovania neboli mečom nikdy porazení, boli porazení kresťanstvom, ktoré je produktovo účelove napísané zo Starého zákona a je len slabým podvodným a manipulatívnym prepisom dejín pred Sumérmi, Sumérskych, Mezopotánskych. Už Suméri pred 5 tisíc rokmi mali väčšie vedomosti a zručnosti ako dnešní vzdelaní ľudia, nemali náboženstvo, mali vedomosti, poznanie, dbali na čistotu rasy, rozumné konanie a a postsumérske civilizácie s väzbou na dnešnú západnú kultúru mali a majú otroctvo.

Slovania, Veľká Tartária, mali poznanie, vedomosti, rozumné konanie, tzv. zdravomyslie, odmietali homosexuálov, dbali na čistotu rasy, odmietali slabšiu genetiku ako začiatok úpadku ducha spoločnosti, nemali náboženstvo ani otroctvo. Zecharia Sitchin je inšpirujúce čítanie.

Homosexualita je len jeden z mnohých nástrojov na rozvrátenie spoločnosti, vyvolanie spoločenskej krízy, zdôvodnenie použitia ozbrojenej sily proti bezbranným občanom.

BRÁŇME SA!
Nevoľte nikoho z politickej kandidátky akejkoľvek politickej strany.
Žiadajte priame voľby z regiónov a odvolateľnosť poslancov. Referendum ako najvyšší zákon, vid Švajčiarsko. Trestnú zodpovednosť poslancov. Vystúpenie z EÚ ako neokoloniálnej mocnosti, ktor

294130

06.08.2013 17:12

Kanada si osvojuje právo peskovat Rusko kvůli zákonu omezujícímu propagaci homosexuality

RE: Príčiny homosexuality... 2

Definitíva 87.?.?.?

ktorá nás zotročuje, kŕmi odpadkami z EÚ a vládne prostredníctvom dotácií, neposlúchaš, nedostaneš, je to vydieranie = trestný čin! Odmietnime platiť dlhy Slovenskej vlády, ktorá ich urobila v rozpore so zákonom, morálkou a po dohode s EU, MMF a ECB, v rozpore so záujmami občanov. Vid Islandská revolúcia, politikov postavme pred súd.

Vráťme sa k Slovanským hodnotám, rodina, rodenie a výchova detí, vzdelanie, poznanie, rozumné konanie, kolektívne vedenie spoločnosti, zákaz zotročovania ľudí, hodnotenie jedinca podľa jeho prínosu pre spoločnosť a nie podľa konta v banke. Toto je Slovanstvo!!!

Slovanstvo nie je židoboľševická VOSR, ani následný socializmus, ani kapitalizmus. Nič z toho nevymysleli Slovania!!! Slovanstvo nie je to krátke dejinné vybočenie spoločnosti do socializmu. Socializmus bola tvrdá diktatúra, do ktorej služieb sa predali jedinci. Spločnosť ako celok socializmus odmietala. To isté je kapitalizmus, odumierajúci experiment, ktorý slúži na zbohatnutie a uchopenie celosvetovej moci do rúk finančných oligarchov, stávame sa otrokmi, strácame slobodu.

V tomto štáte ak ste Slovan a používate zdravé myslenie, chcete dodržiavanie zákona všetkými bez výnimiek, chcete rovnaké práva pre všetkých, bránite sa pred diskrimináciou zo strany kapitalistických neokolonialistov, militantných sionistov, nikým nevolenej samozvanej moci EÚ, asociálov, feministov a homosexuálov, tak z vás štát urobí teroristu, fašistu, nacionalistu, antihumanistu, antifeministu, antisemitu, odľuda, zločinca..., ktorého treba ihneď zabásnuť, mučiť a zasamovraždiť v base / Izrael, USA/.

Kríza a nespokojnosť v spoločnosti narastá, dôjde k nepokojom, čo je dôvod na policajné a vojenské perzekúcie, nasadenie moci štátu proti bezbranným občanom. Až potom ľudia si všimnú, že stratili slobodu a sú otroci. V predvojnovom Rakúsku Hitlera volilo 98% voličov, myslíte si, že 98% rakušákov bolo idiotmi?

294131

13.08.2013 18:18

Po Lavabit zavírá další šifrovaná internetová služba

Hrniec pretiekol.

Definitíva 87.?.?.?

Ako jeden číta tieto články a príspevky, tak dochádza k názoru, že je persona non grata a musí riešiť svoju bezpečnosť pred svetovým terorizmom, ktorý sa šíri z USA a EÚ. Po zhodnotení úrovne tzv. "demokracie" a iných pomocných ukazovateľov jeden dochádza k záveru, že na východe je jedna dostatočne veľká krajina, kde síce tiež nie je demokracia, tak ako nie je ani v USA, ale režim je priateľskejší k ľuďom, a je tam dostatok atómových zbraní na pribrzdenie svetového terorizmu. Byť bohatý a mŕtvy, alebo slušný, chudobný a živý. Jeden ide zamestnať veľvyslanectvo tejto veľkej krajiny. [bliji]

294349

Pane, ste amatér a diletant.

Proti parazitom sa očkovanie nerobí. Očkuje sa proti bakteriálnym a vírusovým ochoreniam, čo vie každé decko od svojich vzdelaných rodičov!

Očkovanie je biznis pre farmaceutov a tento biznis sa pretláča cez politikov. Za socializmu boli odborné štátne inštitúcie, ktoré rozhodli, že kedy a aké očkovanie robiť a dalo sa im veriť. Dnes odborníci nemajú šancu zmeniť politiku!!!

Západná civilizácia funguje na princípe klamstiev a podvodov a normálne vyvinutý priemerný mozog im nemôže veriť.

Slovania, zbavme sa parazitickej západnej civilizácie, ktorá nás finančne zotročuje. Začnime používať dedičstvo našich predkov, zdravé myslenie, poznanie a vedomosti.

294694

26.08.2013 16:37

Egypt se stává konfliktem v zastoupení

Izraelské bábkové divadlo.

Definitíva 87.?.?.?

Tam, kde nie je možná proamerická totalitná diktatúra, tam nastupuje rozvrat spoločnosti a občianska vojna. Zlý Američan, jeho náprotivok dobrý Saud a medzi nimi spokojne sa usmievajúci Izrael, ten pavúk v siete, ktorý poťahuje pavučinou. Ako vraví Jehova, araba treba zabiť, ak sa arabi rozhodli pozabíjať sa navzájom, je to ich rozhodnutie. Izraelu ostáva už iba posledný oriešok, Irán.

Svetové židovstvo sa tvári, že je všetko v najlepšom poriadku. A pritom je už zarobené na ďalšiu poriadnu melu v pohnutej his-tór-ii židov, svet proti židom. Konflikt slušných ľudí proti sionistickým militantom. Uvedomujú si židia o čom je sionizmus?
Uvedomujú si nežidia rozdiel medzi židom a sionistom, medzi chazarom a hebrejcom? Budeme zákonom chrániť ďalšie popieranie holokaustu? V čom sa odlišujú ľudia od zvierat? Rozumom veľmi nie.

294951

27.08.2013 06:20

Egypt se stává konfliktem v zastoupení

RE: Izraelské bábkové divadlo.

Definitíva 87.?.?.?

Uvedomujú si židia, že ak svet vystaví účet za sionizmus, tak si to zlízne aj veľa židov, ktorí nevedeli, alebo nechceli vedieť, čo je to sionizmus? Pred vlastným prahom si zametám pravidelne, bodaj si židia zamietli aj ten svoj.

294996

28.08.2013 12:22

Sýrie: Další chystaný válečný zločin Západu

Spoločný záujem.

Definitíva 87.?.?.?

Izraelský sionizmus úplne ovláda USA. Momentálne nikde nie je publikované, že prvoradou príčinou v arabských konfliktoch je záujem sionistického Izraela ničiť arabov, islamistov, rozvrátiť spoločnosť, ovládnuť arabský svet a nie americký záujem zaviesť demokraciu a bojovať za ľudské práva arabov proti diktatúram, ktoré odmietli poslušnosť voči USA.

Prioritou USA je ovládnuť suroviny a energie, preto sa blížia k Čínskym a Ruským hraniciam ako rakovina, pomaly ale iste. Majú v tom stáročné skúsenosti /anglosasi vylepšení židovskou genetikou/, vytrvalosť a je to jediná šanca, aby tento parazitický spolok mohol prežiť. Robiť, tvoriť hodnoty nebudú. Vždy budú len zotročovať národy a kradnúť im ich vytvorené hodnoty.

Izrael a USA majú rozdielne záujmy, len sa po ceste vývoja stretli a vyhovuje im to. USA sú nástrojom militantných sionistov na ovládnutie sveta. Koľkí američania to vedia? Je teda ovládnutie Číny a Ruska sionistický záujem, lebo američania stratili záujem o politický život a dianie a je im to jedno?

295082

03.09.2013 09:11

Progresivní daň je zločin

Civilizácia narazila.

Definitíva 87.?.?.?

Civilizácia narazila na problém, morálka ľudstva a ohrozuje samu seba.

Do pozornosti dávam génia humánneho podnikania, volá sa Baťa a je v médiách autocenzurovaný. Kto privatizuje zisk firmy, ten okráda vlastnú firmu. Ďalej bezúročné bankovníctvo, 100% zdanenie ziskov a pod. Nástrojov je veľa, len nechceme, sme otrokmi mamonu a egoizmu, odmietame rozvíjať civilizáciu.

Bohatstvo generuje problém, je to koncentrácia moci a privatizácia svetových zásob surovín a energií, je to diktát ceny a kvality tovaru vyrábaného svetovými korporáciami.

Štát je všeobecne považovaný za zlého hospodára, preto sa majetok privatizuje. Ale čo sa týka štátnych financií, našich daní a odvodov, zadlžovania, rastúcich výdajov štátu, na to sa pozeráme ako na normálnu vec, keď zločinci rozkrádajú a zle hospodária s verejnými zdrojmi. Štát nie je ani dobrý, ani zlý hospodár, štát je fikcia, je to inštitúcia, štát je taký, ako ako sú ľudia v správe štátu, čiže ľudia sú tí zlí a napriek tomu stále vyhrávajú voľby a páchajú stále väčšie zločiny.

Zmeniť morálku znamená zakázať bohatstvo v súvislosti s nadmernou spotrebou, koncentráciou moci a zotročovaním ľudí. Zisky musia ostať vo firme na rozvoj firmy, na sociálny program zamestnancov, byty, obchody, šport... Supermarkety sú koncentráciou moci, diktujú vysoké ceny a nízku kvalitu, likvidujú malú a strednú triedu.

Obmedziť moc štátu, vid. libertariánstvo, znížiť a zrušiť dane, ponechať len jednu daň, DPH, tá musí štátu stačiť, je spravodlivá, kto konzumuje, ten platí.

Detské prídavky zrušiť, ponechať podporu rodičovstva a detí formou daňových úľav. Rodiť deti bez obmedzenia a vychovávať ich proti vôli tých, čo tvoria hodnoty, so zákonnou podporou štátu, je zločin. Je to najkratšia cesta ku demokratickej vláde asociálov a zotročeniu ľudí tvoriacich hodnoty. Čaká nás teror nepracujúcej väčšiny. To je likvidácia civilizácie.

To je následok vlády korporácií, ktoré diktujú morálku a zotročujú ľudí. Odporúčam knihy od Zecharia Sitchin o vzniku a zániku civilizácií, náboženstva...Ak sa nezmení morálka, civilizácia zanikne.

295446

04.09.2013 06:56

Progresivní daň je zločin

RE: Civilizácia narazila.

Definitíva 87.?.?.?

Vzdelávaj sa, študuj Baťu, študuj islamské bankovníctvo, študuj rozvoj Nemecka po vojne, študuj Rothbarda, študuj libertariánstvo. Hodnoty vytvára zmestnanec svojou prácou, bez nich sú kapitál, stroje, um iba mŕtvou hodnotou neschopnou množenia. Človek je tou energiou, ktorá slúži na vytváranie hodnôt, žiadny sociálny parazit bez človeka - otroka nemôže prežiť, lebo bez vytvorených hodnôt, potravín, oblečenia, bývania... zomrie. Sociálny parazit je inteligent, ale netvorí hodnoty, iba ich spotrebúva, spotrebúva energiu hostiteľa, otroka, človeka.

Genetika, dedivosť sú príprodné vedy, sú nezávislé na ľudskej vôli. V prírode funguje selekcia nezávisle na človeku, najlepší prežije. V ľudskej spoločnosti si človek vytvoril humánnu, tzv negatívnu selekciu, neschopný tvoriť hodnoty sa množí a prežíva. Ďalší prírodný zákon hovorí, že kto sa rýchlejšie množí, ten prežije, prajem ti príjemné zážitky v spoločnosti demokraticky zvolenej vlády a parlammentu z asociálov, kriminálnikov, ktorí demokratickou väčšinou budú terorizovať hodnoty tvoriacu menšinu.

295528

06.09.2013 07:03

Grázlové v Bruselu

Nikým nevolená lúza.

Definitíva 87.?.?.?

Europoslancov nastrčili politické strany na kandidátku a povedali ľuďom voľte! Účasť na voľbách minimálna Barrosa a van Rompuy a ďalšie funkcie si volili medzi sebou tak, že Barroso a spol. navrhnú kandidáta na funkciu a opice v parlamente dvihájú ruky.

Normálny, zdravo vyvinutý jedinec celú EÚ odmieta. Základy EÚ sa tiahnu od 2.sv.vojny, cieľom je ekonomické ovládnutie priestoru Nemcami, tí sú okupovaní USA, teda sa presadzuje záujem USA. Priživujú sa Francúzi ako víťazná mocnosť. Historicky Francúzi nikdy nezvíťazili, Francúzsko aj dnes sa topí v recesii a Hollande skúša riešiť problém vojenskou agresiou v cudzích štátoch. V.B., víťazná mocnosť, prišla o svoju svetovú menu, podviedli ich USA, vždy vedeli ako bez práce zbohatnúť a dnes majú silnú opozíciu v Nigelovi Faragovi a libertariánstve.

Socializmus si nevymysleli Slovania, socializmus bol iba ekonomický a teroristický pokus židoboľševického USA finančného kapitálu na Slovanoch. Kapitalizmus sa storočia vyvíjal spolu s vývojom peňazí a Rotschildovým bankovým systémom, ktorý dnes ovláda skoro celý svet a tí čo ho odmietli, tí sa dožili USA demokracie, vid. Irák, Srbsko, Egypt, Sýria, pokus v Iráne.
Celý svet je zadĺžený vďaka mamonu ľudí, v USD, tie sú všetky falošné, lebo nie sú kryté hodnotami.

EÚ ekonomicky zotročuje Slovanské národy, štáty sa zadlžujú proti vôli občanov, inflácia ako Rotschildov podfuk skrytého zdanenia rastie, dane rastú, nemáme čas na deti a rodinu, robíme od vidím do nevidím a v starobe skonštatujeme, že poctivou a svedomitou prácou bohatne len politická lúza v EÚ a zotročených Slovanských štátoch.

295656

07.09.2013 09:47

Progresivní daň je zločin

RE: Civilizácia narazila.

Definitíva 87.?.?.?

Do sociálne slabej skupiny pribúda stále viac ľudí zo strednej a malej triedy

a to je dôsledok mamonu veľkokapitálu,

ktorý bezohľadne ničí všetku konkurenciu. Malá a stredná trieda je väčšina obyvateľstva, môže byť aj inteligentnejšia ako sociálni paraziti, ale jenoducho nemajú mamonársku genetickú výbavu, majú radosť zo života, ak sa im práca darí, tvoria hodnoty a sú spokojní so zárobkom takým, aby zabezpečili seba a svoju rodinu počas aktívneho života, v starobe, aj v chorobe.

A to je základ, človek nezávislý od štátu, slobodný človek tvoriaci hodnoty, ktorý uspokojuje potreby ostatných členov spoločnosti. Rozvíjajúca sa spoločnosť, nie degradácia vývoja a debilizácia národov konzumným kapitalizmom. Libertatriánstvo môže byť riešením, Slovanské védy to nazývajú zdravomyslie, ľudove zdravý sedliacky rozum.

295728

10.09.2013 06:35

Syrští ozbrojenci plánují chemický útok na Izrael z Assadem kontrolovaných území

Začali vymývanie mozgov.

Definitíva 87.?.?.?

Američania začali masové vymývanie mozgov aj u tak bezvýznamných štátov, ako je Slovensko. Predpokladám, že na pokyn z hora sa včera uskotočnil rozhovor v Slovenskej rádiotelevízii s US veľvyslancom. Ten predložil hovorené dôkazy o vine Sýrie, počúval som ho len krátko, boli to nepočúvateľné drísty.

Americká strana, vláda, má nevyvrátiteľné dôkazy overené aj spravodajskými informáciami, ako aj iné podobné slovné tvrdenia militantov, ktoré majú mať platnosť dôkazov. Ale nebol povedaný jediný fakt, žiaden listinný dôkaz, nahrávka, overiteľná skutočnosť. US dôkazy majú hodnotu klepov na tržnici, kde dve baby ohovárajú tretiu.

Ako keby sa US prezident už v minulosti neospravedlnil celému svetu za to, že mal nesprávne spravodajské informácie, ktoré viedli k vojne v Iraku. Ríša zla obludných rozmerov bude vládnuť svetu aj vtedy, keď ekonomnicky zbankrotuje, lebo má zbrane, proti ktoým sa nevieme brániť. Vid chemtrails, lietajú, robia na nebi bordel, mám fotodokumentáciu o mrakoch a len sa bezmocne prizeráme. Sú dni, keď nelietajú a to je na nebi božský kľud, sem tam ojedinelé civilné lietadlo a žiadne mraky po chemtrails, tie sú typické a nezameniteľné s prirodzenou oblačnosťou.

Aj naše Mig 29 lietajú súčasne s chemtrails, vždy dve, tretia má pohotovosť pri obrane východných hraníc, každý deň je tu riziko útoku, ale zatiaľ iba nacvičujú útok nad našimi hlavami, asi sú pokazené, že vyššie letieť nemôžu. Hlavne že platíme dane a demokraticky môžeme rozhodnúť o ich spôsobe použitia.

295850

18.09.2013 06:43

Homosexuálna aktivistka priznáva, že účelom boja za “práva” je zničiť rodinu

RE: Článok o ničom.

Definitíva 87.?.?.?

A sme pri koreni veci. Kto požičiaval peniaze anglickým, francúzskym a nemeckým monarchom, aby mohli viesť vojny? Kto financoval ždoboľševickú VOSR? Kto zavraždil Romanovcov? Ko zaviedol na dlhé desaťročia socializmus v Slovanských zemiach? Kto financoval 1.sv.vojnu? Kto financoval Hitlera? Kto ovláda dnešné USA? Kto je ideovým otcom militantného sionizmu? Kto je povodcom multi kulti, pokriveného humanizmu, homosexuálnej revolúcie? Kto sa skrýva ako mimikra za nešťastím miliónov nič netušiacuich ľudí? Kto prijal židovské nábožentvo, zvrhlé, dejinami osudzované a prenasledované? A aký je cieľ, zámer tých, čo konvertovali na židovstvo, čo vôbec nie sú hebrejcami a robia si nárok na územia, na ktorých ich predkovia nikdy nežili? Majú chazari genetiku slovanskú, alebo inú? Kto sú naši bohovia, ktorým Hospodin kázal byť vyvoleným, rozšíriť sa ako burina po Zemi a vládnuť svetu?

296301

18.09.2013 16:20

Homosexuálna aktivistka priznáva, že účelom boja za “práva” je zničiť rodinu

RE: Článok o ničom.

Definitíva 87.?.?.?

Kdesi som okrajom zachytil názor, že chazarský chán sa rozhodol prijať židovské náboženstvo, lebo sa už nemohol pozerať na zvrhlé sexuálne praktiky svojho národa, ktoré by mohli byť umocnené následkom incestom. Príbuzenskou plemenitbou sa niektoré znaky posilnia, stanú hlboko zakorenené v génoch a ich vonkajší prejav je intenzívnejší. Homosex dominant + homosex dominant = Homosex.
Homosex dominant + recesív = homosex. Homosex recesív + homosex recesív = homosex.

296346

18.09.2013 16:58

Rumunsko: Revoluce začíná v Rosia Montana!

Otroctvo.

Definitíva 87.?.?.?

Otroci sa vozili z Afriky do USA, potom tí čo otrokov navozili kričali, že otrokov treba oslobodiť a otroctvo zrušiť.

Slovania sa stali otrokmi EÚ-koloniálnej politiky vo vlastnom štáte. Štát má armádu žoldnierov, ktorá slúži pre NATO a garantuje ochranu súkromia privatizérov. A ešte garantuje občanom demokraciu, keby náhodou poblúdili a rozhodli by sa pre iný, humánnejší spoločenský poriadok bez otroctva namiesto konzumného socialistického kapitalizmu. Politici sprivatizovali, rozkradli hodnoty vytvárané desaťročia.

Krad starý Mates jako straka,
u bohatce, i u žebráka.
Pak, nerozmýšleje se dvakrát,
dal do pokladny vše, co nakrad.
A nápis zhotovil si na to:
Soukromé vlastnictví je svato!

A preto sa milí kresťania pravidelne modlite, aby ste nezabudli, co je svato.

EÚ je spolok nikým nevolených zločincov, ktorí sa samoinštalovali k moci. www.euroseptik.cz

296349

24.09.2013 05:40

Najde se strana, která zabrání odírání občanů na vodném a stočném?

Radujte sa.

Definitíva 87.?.?.?

Radujete sa, že vzduch je zatiaľ zadarmo. Všetky ostatné životne dôležité potreby sú spoplatnené.

Riešenia:

Podľa vzoru Marca Fabera odporúčam opustiť krajinu, kým sa ešte dá, týka sa to celej EÚ. Toto odporučil občanom, keď v USA bola ekonomická kríza. Jeho slová sa napĺňajú.

Zrušte politické strany, zaveďte priame voľby, referendum ako najvyšší zákon na všetky rozhodnutia parlamentu a vládne finančné výdaje, trestná zodpovednosť a odvolateľnosť poslancov za všetky činy, ktoré zhoršujú život občana, odmietnite splácať štátne dlhy, tie vznikli bez súhlasu občanov a pod diktátom EÚ, ECB a MMF, zrušte súkromné banky a úrokové bankovníctvo...

Metóda Rudolfa Vaského, známeho ako persona non grata na slovenských weboch. Vypracoval metódu zavedenia demokracie, volá sa Národné povstanie za demokraciu roxorom do hlavy.

Vyberte si. Všetky spôsoby sú zlé pre pohodu občana a dobré pre vec ako takú. 2/3 obyvateľov sú slabšej mysle, vo voľbách nerozhodnú vo svoj prospech, ale v prospech politikov. Vivat demokracia.

296712

01.10.2013 05:32

Nyní je čas odebrat Izraeli jeho ZHN

Židovstvo je mýtus.

Definitíva 87.?.?.?

Genetický výskum haplotypov dokazuje, že európsky židia nemajú hebrejský pôvod. Dejinné fakty hovoria, že chazari konvertovali na židovské náboženstvo. Haplotypy dokazujú, že nehebrejských tzv., alebo tiež konvertovaných židov je vo svetovej populácii asi 96 % a nikdy nežili v Palestíne. Palestína bola domovom hebrejských židov. Chazarskí konvertiti osídlili Palestínu násilným aktom za peniaze Rothschilda a povojnových politikov víťazných mocností.

Zecharia Sitchin vo svojom diele píše o Sumérskych bohoch. Izraelská komunita bola jedna z mnohých kultúr, ktoré boli v styku s kultúrou Sumérov. Sumérske dejiny bohov sú zapísané na tabuľkách, ktoré sú na desaťtísíce v múzeách a prosme bohov aby ich nestihol osud Slovanských véd, ktorých dejinné záznamy boli v stredoveku celoplošne pálené, ničené a dejiny Slovanov zamlčané a totálne prepísané.

Starý zákon a Biblia sú písané z dejinných faktov Sumérskych dejín, ale selektívne, len z pohľadu dejín - his-tór-ie židov, držia sa len dejín židov. Zo sumérskych bohov urobili jedného Hospodina a z Biblie je ideologický nástroj o jedinom vyvolenom národe židov, ktorý ovládne svet. Tento scénár sa kruto napĺňa, ortodoxné židovstvo sa stalo zdrojom pre militantný sionizmus, ktorý vládne USA a celému svetu.

Pochybujem, že členovia židovskej pospolitosti majú vedomosti o svojej chazarskej minulosti a o pôvode židovského náboženstva. Pochybujem, že si chazari, židia, uvedomujú hrozbu katastrofy, ktorú na seba privolávajú slepou vierou v židovstvo ovládané militantným sionizmom, svojim nemým súhlasom.

297085

04.10.2013 15:13

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Izrael

Definitíva 87.?.?.?

Miliarda bezcenných USD za predaj ČR, alebo život svojej dcéry.

297354

Vecný článok. Asi 8% židov existujúcich v populácii ľudí ovláda politiku, štáty, demokraciu, náčelník je klan Rothschild a Rockefeller. Vládnu cez financie, falošné peniaze chŕlia na počítačoch na miliardy, zaviedli centrálny bankový systém na čekĺe s FEDom, vydierajú štáty ich zadlžovaním, kto nechce prijať úžernícku pôžičku, ten je ich úhlavný nepriateľ.

Systému sa vzopreli Lincoln a Kenedy, obaja predčasne a násilne zomreli. Zeman je dostatočne inteligentný na to, aby vedel čo robí. Ak je hajzel, tak sa pchá sionistom do zadného otvoru. Ak je trocha charakterný, tak prestrelí, aby dal všetkým na javo, v akom svete žijú a nech sa konečne ľudia vzoprú sionistickému finančnému otroctvu.

Židia sú: Sefardskí, pôvodní hebrejci, obyvatelia Palestíny, dnes druhoradí občania Izraela. Aškenázski, pôvodom z Európy, sú to chazari od Čierneho a Kaspického mora, ktorých predkovia nikdy v Palestíne nežili, ktorí prijali židovské náboženstvo a je ich v populácii židov a tzv. židov vyše 90%.

Židovské náboženstvo popisuje his-tóra, história židov, čerpá pritom z prameňov Sumérskych dejín. Zo Sumérskych bohov urobili jediného Hospodina a z dejín Sumérskych bohov popisujú len časť týkajúcu sa židov a ich vzťahov k iným národom, samozrejme his-tóra je patrične upravená, Hospodin určil židov za vyvolený národ, ktorý sa rozíde po celom svete a bude v ňom všetkým vládnuť. Židia sú nekonečne súdržní pod hrozbou trestov a niekoľko tisíc rokov sa držia prikázania jediného boha a usilovne pracujú na ovládnutí ľudí a štátov. Biblia čerpá tiež zo židovských dejín a tiež káže o vyvolenom národe a káže pomáhať židom, inak bude kresťan potrestaný. Biblia svojim spôsobom duchovne zotročuje kresťanov, účí ich od detstva k poslušnosti pod hrozbou trestu, zbavuje ľudí slobodnej mysle a poznania.

Militantní sionizmus zdrojove čerpá zo židovského náboženstva, založenie štátu Izrael je o zemi vyvolenej, o ktorej židia snívajú tisíce rokov, Izrael bol založený za podpory klanu Rothschild a víťazných mocností USA a V.Británie. Súčasný svetový bankový systém je deckom klanu Rothschild, oni ho stvorili a dotiahli do dokonalosti. Nájdite štáty na svete, kde nie je centrálna banka. Na Slovensku nie je, ale Slovensko tiež nemá vlastnú menu. Sme otroci a žijeme, lebo je nám to dovolené, ale nie bohmi, ale militantnými sionistickými zločincami.

297485

08.10.2013 08:33

Prezident Zeman vyhandloval osobní výhody za bezpečnost naší země

Chobotnica NWO.

Definitíva 87.?.?.?

Ak je Zeman amorálny, tak vlezie Izraelu do zadnej diery, ak má charakter, tak možno veľmi prestrelí, aby si ľudia uvedomili, kto tu vládne a aby zjednali nápravu.

Židov je v ľudskej populácii a si 8 %. Židia sa delia na: Sefardských, pôvodných hebrejcov, ktorí sú pôvodnými obyvateľmi územia Palestíny/ nie Palestínčanmi/ a sú dnes druhoradí občania Izraela. Aškenázskych, tzv. európskych, ktrorí tvoria vyše 90% všetkých židov, pôvodom sú to chazari z Chazarského kaganátu, odkiaľ boli vyhnaní pre svoj zločinecký spôsob života. Chazari prijali židovské náboženstvo a sú takzvaní, alebo aj konvertovaní židia. Ich predkovia nikdy nežili v Palestíne.

Židovské náboženstvo vzniklo zo Sumérskych dejinných zdrojov, zaoberá sa však len udalosťami súvisiacimi so židmi a je aj primerane pozmenené v prospech židov. Židia boli jednou z viacerých kultúr, ktoré boli v kontakte so Sumérskou civilizáciou a boli ňou ovplyvnení. Zo Sumérskych bohov sa stal jeden Hospodin, dejiny ľudstva sú prezentované ako his-tóra, čiže dejiny židov. Jediný židovský boh zazmluvnil židov ako jediný vyvolený národ, ktorý sa rozíde po svete, získa moc a ovládne celý svet. Židia tisíce rokov usilovne pracujú na získaní bohatstva a moci, sú to výborní psychológovia, osud židov sa napĺňa.
Biblia pozná len jedného boha, hovorí o vyvolenom národe, ktorému musia kresťania vždy a všade pomáhať, inak budú potrestaní. Biblia prakticky zotročuje ducha kresťanov, núti ich k poslušnosti pod hrozbou trestu, bráni slobodne myslieť a poznávať svet.

Militantní sionizmus ideove čerpá zo židovského náboženstva. Ovláda politiku USA a teda celý svet. Izrael vznikol pod záštitou klanu Rothschild a víťazných mocností USA a V.Británie. Tvorcom svetového bankového systému je klan Rothschild, Neexistuje štát bez centrálnej banky a tie sú riadené FEDom. Slovensko nemá centrálnu banku, ale nemá ani svoju menu. Dvaja ľudia sa vzopreli finančnému zotročovaniu, Lincoln a Kenedy, obaja museli predčasne zomrieť. Štát, ktorý odmietne úžernícku pôžičku od bánk, sa stáva nepriateľom spoločnosti. Zadlžovanie je nástroj na ovládnutie štátov a zotročenie ľudí. USA demontuje svoju demokratickú Ústavu a kríza sa prehlbuje.

297488

16.10.2013 09:23

Rusko, Sýrie a úpadek americké hegemonie

Nástup Slovanskej civilizácie.

Definitíva 87.?.?.?

Zmena síl vo svete svedčí o prebudení sa Slovanskej civilizácie po takmer 1000 rokoch Slovanskej genocídy. Civilizácie v princípe humánnej, odsudzujúcej všetky formy otroctva, jej základom je rodina, rod, kolektívne vedenie spoločnosti, rodenie, výchova a vzdelanie detí. Šťastena osudu stála pri Slovanoch, lebo v tomto dôležitom dejinnom zlome je prezidentom Putin a nie idealista Medvedev.

Putin je predstaviteľom excelentného vecného, vzdelaného, múdreho politika. Je reprezentantom Slovanského spôsobu zdravého myslenia pre vec, pre ľud, spoločnosť, ktorá potrebuje prežiť v kosmických súvislostiach. Zdravé myslenie kladie záujem spoločnosti nad všetky ostatné záujmy.

297968

18.10.2013 16:36

Putinův valdajský projev

RE: V rusku zaostává instalace absurdních židovských divadel.

Definitíva 87.?.?.?

Židoboľševická VOSR a následný socializmus až po Putina boli v réžii anglosasko-židovského bankového kapitálu. Slovania prežívali poslednú fázu Slovanskej genocídy. Ak u nás populácia národa klesá na úkor iných národností a deje sa tak pod diktátom cudzej moci EÚ, tak to je tiež genocída. Zodpovední sú tí politici, ktorí odovzdali kompetencie štátu do Bruselu.

298095

31.10.2013 07:15

Island: Revoluce pod vedením bankéřů

Sedliacky zdravý rozum.

87.?.?.?

Sedliak bol a je v živote miliónkrát podvedený, preto verí len tomu čo vidí a má v ruke.

Celý anglosasko židovský finančný systém je nastavený smerom ku svetovej moci, ku zotročeniu obyvateľstva. Je presným morálnym opakom voči Slovanskej civilizácii.

Slovanská civilizácia pozná inú morálku, iné priority. Základom je zdravé myslenie, poznanie predkov, vzdelanie, rešpekt prírodných zákonov, život v súlade s prírodou, nedrancovať prírodné zdroje. Základom spoločnosti je rodina, rod, rodenie detí, ich výchova a vzdelanie. Zachovanie čistoty rodu nie v zmysle rasizmu a nacionalizmu, ale v zmysle múdrosti a poznania predkov, v záujme zachovania života, prevencie autoogenocídy. Slovania nevytvárali štátne útvary, mali kolektívne vedenie spoločnosti, nededičné a obmedzené funkčné obdobie vládnutia, nemali demokraciu ani náboženstvo. Mali zdravý rozum.

Potrebujeme:
-zrušiť politické strany, dnes volíme z politických kandidátok pod vplyvom masmédií a nie slobodne
-priame voľby do parlamentu, čo okres to poslanec
-odvolateľnosť poslanca, trestná zodpovednosť
-poslanec musí zlepšovať život občana, zrušiť zadĺženie štátu, znížiť dane občanom, zlepšovať kvalitu života, opak je trestný čin
-zriadiť štátnu banku, tá bezplatne obsluhuje účty občanov, štát vydáva peniaze a určuje ich kurz zrušiť súkromné bankovníctvo, nebankovky sú zločinci
-vystúpiť z EÚ, vrátiť kompetencie štátu, platia len zákony štátu
-odmietnuť štátne dlhy ako úmysel MMF ECB a EÚ
-nikým nevolenú Európsku komisiu postaviť pred súd za terorizovanie občanov
-zriadiť a vyzbrojiť domobranu ako regulérnu armádu
-vláda zásadne odborná, úradnícka, bez vplyvu politiky
-báseň Mor ho od S. Chalúpku vyhlásiť za štátnu hymnu Slovanov-Slovenov, písaná podľa pravdivých, nezatajených dejín Slovanov

298958

10.11.2013 07:36

Dopis pohlavárům ohledně neobjektivity ČT

Bratia Češi, Slovania!

87.?.?.?

Podajte trestné oznámenie.

Skoncujte s koloniálnou bruselskou politikou, ktorá ekonomicky kolonizovala Slovanské národy.

Prestaňte voliť poslancov z politickej kandidátky, na ktorú sa sami nanominovali.

Zrušte politické strany ako protizákonný živel zhoršujúci podmienky života občanov, zadĺženosť, inflácia, nezamestnanosť, dovoz potravín...

Zaveďte priamu demokraciu ako vo Švajčiarsku.

Nechcem sa miešať do politiky v ČR, ale keď sa to podarí v ČR, tak sa to podarí aj na SK a ja nebudem musieť emigrovať na Sibír.

299433

10.11.2013 08:02

To snad Evropská komise nemyslí vážně

RE: Článek není přesný ani pravdivý

87.?.?.?

Vždy sledujte peniaze. Kto financoval židoboľševickú VOSR, vyvraždenie cárskej rodiny, zavedenie socializmu u Slovanských národov, 1.sv.vojnu, kto financoval Hitlera, ktorá banka požičiavala nemcom aj angličanom súčasne, kto financoval všetky ozbrojené konflikty vo svete po 2. sv. vojne? A ešte pred tým, kto mečom šíril kresťanstvo a má na konte milióny mŕtvych ukrajincov?

Finančné korporácie za ktorými sa ukrývajú psychopatickí jedinci ľudskej spoločnosti, ktorí ovládajú svet, finančne zotročujú ľudí, voľný trh nahradili kapitalistickým socializmom, zdravie populácií pochovali konzumným spôsobom života, iniciatívu ľudí zabili chlebom a hrou. Korporácie ovládajú štáty, štáty pracujú pre korporácie, toto je definícia korporátneho fašizmu. Hitler chudák, bludár, bábka v rukách vodcov sveta. Zabudol som na občana? Je tu ešte nejaký slobodný občan? Možno domorodec v Amazonii.

299434

13.11.2013 08:31

Ve stínu americké geopolitiky, čili ještě jednou o „Velkém Izraeli“ (I)

RE: Nabukadnesar se obrací v hrobě

87.?.?.?

Tóra si privlastnila dejiny ľudstva písané Sumérmi a mezopotánskymi národmi. Jeden z mnohých národov, ktoré mali to šťastie byť v kontakte so Sumérskou civilizáciou, boli aj židia. Cez sfalšované a sprivatizované dejiny Sumérov sa z nich stal vyvolený národ, ktorí sa rozíde po celom svete a bude vládnuť svetu.

Židovstvo je mýtus, výmysel, polopravdy, účelové náboženstvo, agresívne, majúce na svedomí milióny mŕtvych. Milióny, len ak začneme dejinami od židoboľševickej VOSR, cez obe sv. vojny financované anglosasko židovským kapitálom, sionizmom ovládané USA a ich koflikty po celom svete po 1945. Slovanské národy sa stali národmi vystavenými genocíde, dnes sú ekonomicky kolonizované EÚ, finančnými korporáciami v réžii FEDu a ich súkromných vlastníkov. Slovania si nevymysleli ani križiacke vojny, ani VOSR, ani svetové vojny, ani socializmus.

Najväčší podvod v dejinách sa zavŕši, ak si uvedomíme, že dnešní tzv. židia sú chazari, zvaní aj aškenázsky židia a že pôvodné židovské, hebrejské obyvateľstvo Palestíny tvorí zlomok populácie v Izraeli, sú to sefardskí židia a majú štatút druhoradých občanov v Izraeli.

Dodnes čakám sebareflexiu židov vo svete, ktorí nájdu odvahu a postavia sa kriticky ku militantnému sionizmu, ktorý ideove čerpá z ortodoxného židovstva, z Tóry. Židia sú inteligentní, vedia byť aj prospešní pre spoločnosť, ale kým budú tolerovať sionistickú svetovú agresiu, kým sa nevysporiadajú s genocídou Palestínčanov, s existencou štátu Izrael v réžii klanu Rothschild, dovtedy nemôžu byť platnými členmi spoločnosti.

299541

22.11.2013 13:54

Austrálie chce násilně očkovat vakcínou GMO z letadel

Účel vakcinácie.

87.?.?.?

V kapitalistickom socializme je účel všetkého zarobiť čo najväčší balík, teda aj na vakcinácii. Vakcinačná lobi má kúpených a účelovo preškolených lekárov, špeciálne školení odborníci vyučujú na univerzitách a správne vyškolená mlaď už obsadila posty v štátnej správe a poisťovniach. Biznis sa rozbehol, valec valcuje všetko.

Dnes nemáme nezávislých odborníkov, ktorí by objektívne zhodnotili stav z pohľadu výhodnosti pre človeka, pre spoločnosť. Farmaceutická lobi si vymýšľa argumenty, len aby mohli predávať vakcíny, ľudia sú zblbnutí, lekári tiež.

Stav spoločnosti zodpovedá Blízkemu východu, vniesť do spoločnosti totálny chaos a v ňom realizovať svoj zámer premiestnenia paňazí do vreciek korporácií. Nemusí byť vojna, stačí chaos, stačí národ bez vodcu - dobrodinca, stačí národ s vodcom podliakom a zapredancom. Židia tento model ovládania más realizujú už tisíce rokov a ľudstvo sa nepoučilo. Základom je vždy chaos, nevzdelaní a poblúdení občania.

Ad besnota. Treba sa vzdelať v obore. Besnota je riziko pre neinformovaných, tak isto ako muchotrávka, kobra. Informovaný človek "oderie besnú líšku z kože", umyje si ruky obyčajným mydlom, zje večeru, trebárs aj rukami a funguje ďalej. To je prípad z praxe! Besnota a všetky infekčné ochorenia sú súčasťou prírody, patria do nej, treba vedieť s nimi žiť. Zabijete jednu baktériu, namiesto nej sa objaví iná a horšia.

Farmacetická loby potrebuje zarábať, čím väčší chaos v mysliach, tým lepšie. Dnes neexistuje autorita, o ktorú sa stádo občanov môže oprieť tak, aby nebolo podvedené. Podvod je zločin, neviem prečo títo a iní zločinci už tisíce rokov behajú medzi nami.

299772

22.11.2013 14:02

Kvasí v tichosti ve Francii revoluce?

RE: Pěkná agitka

87.?.?.?

Fiko je najlepší, v tej bruselskej r.ti je najhlbšie, nikto ho nepredbehne. Slováci dokážu všetkým, že sú pupkom sveta.

299773

25.11.2013 13:15

...že jsem vám aspoň do spařených hovad nevynadal...

Pracovná metóda. 1

87.?.?.?

Pracovná metóda židov už po tisíce rokov je chaos, rozbroj jedincov a sploločnosti, nepokoje, občianske vojny /vid.Blízky východ/, alebo len obyčajný chaos s demontážou spoločnosti založenej na rodine, rode, národe. 10 tisíc rokov overené fungovanie kultúry a dnes niekto tento systém na čele s USA a EÚ privádza do chaosu, aby mohol anonymne žať tam, kde nesial.

Typický je príklad Ruska, kde už nad Petrom I. bol veľký otáznik, Romanovci už boli orientovaní na Európske kultúrne "hodnoty", napriek tomu odmietli Rothschildov bankový systém a museli zomrieť. Židoboľševická VOSR a socializmus naočkovaný Marxom a Leninom /ani jeden nebol Slovan/ a správne odchovaní komunisti kočírovali Slovanov podľa potreby anglosasko židovského finančného kapitálu, až kým sa kapitál nerozhodol, že socializmu ukončí. I stalo sa.

Rasizmus patrí medzi ideologické -izmy na rozoštvanie spoločnosti a na prenasledovanie nepohodlných ľudí. Rasy existujú, to je fakt. Medzirasové rozdiely existujú, biologické, kultúrne, iné, to je fakt. Duchovno jedinca a duševné schopnosti sú geneticky kódované. Geneticky kódované vlohy sa v živote môžu a nemusia prejaviť. Každá spoločnosť má svoju kultúru, tá umožňovala rase prežiť 10 tisíce rokov. Každá spoločnosť si svoju kultúru chráni.

Židia tisícky rokov si potrpia na svoj židovský pôvod, miešanie krvi je neželané, napriek komplikovanému pôvodu židov, chazarov, hebrejcov. Židia kopírovali kultúru Sumérov, žiaľ selektívne, vo svoj prospech a nie v prospech ostatných rás. Árijskí Slovania si 10 tisíce rokov chránili svoju rasu pred miešaním cudzej krvi. Sumérsky bohovia, nositelia poznatkov možno 100 tisíce rokov starých, mali v ochrane rasy jasno, dokonca dedičné prvenstvo mal potomok boha s nevlastnou sestrou pred súrodencom od regulárnej manželky. Finančná elita, klan Rothschild, si stovky rokov potrpí na čistotu rodu, podobne ako sumérski bohovia. Banková elita sa sobáši medzi sebou, o plebs nie je záujem. Kráľovská modrá krv sa bráni cudzej krvi, nepoučili sa od Sumérov a privodili si dedičné ochorenia.

Toto sú fakty. A dnes niekto v Bruseli a USA, vazalskom štáte Izraela, si osobuje právo diktovať bielej rase čo je správne, ako sa má správať, čo smie a čo nie. Niekto tu likviduje národné štáty, kultúru spoločnosti, rodinu. Výsledkom je genocída bielej rasy. Lebo genocída je definovaná aj ako pokles populácie spôsobený cudzou mocou. A EÚ s USA sú cudzou mocou, ľudia si ich nevolili, samo inštalovali sa k moci. Pre Slovanov sú cudzou mocou na 100%. Už sme tak zdebilizovaní, že použiť slovo rasa je riziko, slova cigán je rasizmus. Netreba hodnotiť podľa rasy, treba hodnotiť podľa schopnosti a prospešnosti jedinca pre spoločnosť.

Ak niekto negatívne gény vylúči zo spoločnosti, z kultúry národa, tak nie je rasista, ale rozumne konajúca bytosť. Lebo genetika funguje nezávisle od ľudskej vôle, je to prírodná ved...

Automaticky kráceno

299855

25.11.2013 13:21

...že jsem vám aspoň do spařených hovad nevynadal...

RE: Pracovná metóda. 2

87.?.?.?

Ak niekto negatívne gény vylúči zo spoločnosti, z kultúry národa, tak nie je rasista, ale rozumne konajúca bytosť. Lebo genetika funguje nezávisle od ľudskej vôle, je to prírodná veda. Spoločenské vedy vždy odrážali želania autorov, či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle, napr. ekonomika, filozofia... Slova rasa sa zmocnila negatívna sila, ktorá ničí kultúru, národ, spoločnosť. Humanizmus je ďalší dríst, ak sa zbavíte negatívneho a zlého tak ste antihumanista, alebo rozumný tvor?

299856

27.11.2013 07:17

Účelové prognózy a pravděpodobná realita v budoucnosti

To nie sú všetky problémy ľudstva.

87.?.?.?

Akokoľvek budeme riešiť príjmy, tak skupina nepracujúca sa bude vždy množiť rýchlejšie, ako skupina pracujúca, tvorcovia hodnôt, tí sú ľudia schopní zapojiť sa do pracovného procesu, byť pre spoločnosť prínosom, posúvať vývoj civilizácie dopredu.

Prírodný zákon, zákon nezávislý od ľudskej vôle hovorí, že prežije ten druh, ktorý sa najrýchlejšie rozmnožuje, všetkých ostatných potlačí, alebo zlikviduje, alebo "demokraticky" ovládne. Teda nepracujúci, neschopný zapojiť sa do diania spoločnosti, logicky vrhne civilizáciu do úpadku po špirále smerom dole.

Teda ľudstvo stojí pred oveľa vážnejším problémom, lebo všetko naše súčasné snaženie, či už pravica, ľavica, korporácie, NWO, náboženské kultúrne prečíslenie spoločnosti..., toto všetko smeruje k úpadku civilizácie.

Civilizácia potebuje riešiť morálku ľudstva. Tá židovská, bohom vyvolená, vládnuca svetu, ktorá je zdrojom sionizmu, bankovej úžery, všetkých revolúcií, vojen a chaosu je cestou do pekla. Bohatstvo jedinca, zisk za každú cenu, mamon, ovládnutie energií, surovín a ľudstva mocou peňazí je cesta do pekla.

Ostáva nám veľmi slabá hviezdička, volá sa Baťa a jeho systém podnikania, génius, po ktorom sa malo volať letisko v Prahe. Zisk firmy patrí firme, privatizácia zisku je zločin. Osobný príjem má pokryť potreby osobné v nevyhnutnej miere, najviac však výchovu a vzdelanie detí a seba samého. Ľudstvo je schopné produkovať omnoho viac, ako potrebuje na život v rajskej záhrade.

Ľudstvo už dnes mohlo žiť v biblickom raji a prebytok tvorby mohlo orientovať na výskum a osídlenie Vesmíru, čo je finančná čierna diera, do ktorej sa zmestia milióny rokov zisku.

Vráťme sa do zatajovaných dejín Slovanov a menej tajných dejín Sumérov. Každý musí byť zamestnaný a prospešný pre spoločnosť, o dôchodcov a chorých sa musí starať rodina, čistota rodu znamená množenie iba schopných a pre spoločnosť prospešných jedincov, pre ostatných ostáva kult homosexualizmu. Tvrdé?

Prírodné sily človek neovládne, môže ich len využiť, to ich ale musí najskôr poznať. Teda znalosť a zákon prírodných vied musí mať prioritu pred spoločenskými vedami, ako napr. ekonómia, ktorá spolu s náboženstvami a demokraciou odráža vždy a len zbožné priania ideológov a slúži len na osprosťovanie ľudstva, na debilizáciu národov.

299944

27.11.2013 07:30

Účelové prognózy a pravděpodobná realita v budoucnosti

RE: Výstižná analýza fungování kapitalismu

87.?.?.?

Existovali dva smery ekonomického vývoja. Ten druhý bol socializmus, bol splodený anglosasko židovským kapitálom. Jedného dňa sa kapitalizmus rozhodol, že zruší svoje vlastné decko, socializmus, i stalo sa.

Ľudstvo tápe v temnote, lebo nič iné nepozná. Ľudská myseľ nevie objavovať, ona sa vie učiť a kombinovať. Všetko mimo kapitalizmus a socializmus je pre ľudstvo temnotou. Musíme sa vrátiť k pravdivým dejinám Slovanov, Sumérov, k poznamiu prírodných zákonitostí a učiť sa od predkov ako prežiť inak civilizácie zanikne v mori Vesmíru. Poznajme aj dejiny židovstva a kresťanstva, aby sme pochopili, že židia dovedú ľudstvo do zániku.

299945

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 19 čtenářů částkou 2 971 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Premiér Scott Morrison: Lockdown je v NSW nezbytný, přibylo 199 případů05.08.21 00:17 Austrálie 1

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)04.08.21 15:53 Česká republika 1

Bude ministerstvo konečné soudu prokazovat, zda tu máme epidemii?04.08.21 14:13 Česká republika 0

Přinesl nám pandemii VIR anebo LIDÉ a politici z ASPEN INSTITUTU?04.08.21 13:56 Neurčeno 0

Cvičení při Covid-1904.08.21 09:51 Neurčeno 1

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 4

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 5

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Měnové kurzy

USD
21,51 Kč
Euro
25,45 Kč
Libra
29,87 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,89 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 948,45 Kč
1 unce stříbra
546,03 Kč
Bitcoin
847 915,33 Kč

Poslední aktualizace: 5.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?