Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 695 příspěveků, 39 různých jmén: <nic>, =íšžč=íáqš, 11, ahab, AN, asdf, asdf2, bezdomovec, dfhhd, Dino, Dolf, F. A. von H., Fanous, chlebasmaslem2, Jan Dvořák, JaneSmith, janmsmith1984, jansmit1984, jansmith:), jansmith!(*$, jansmith1094, jansmith1984, Jiří S., Mor, MW, qáčšýž=+=, rauch, Rodokmen, Roman Straukan, Sedy, svoboda, velký Bobeš, xwa, xws, xyzz, xzx, zeltom, zzz, zzzx.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.02.2009 18:18

Strana svobodných občanů

RE: Ad

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrý závěr Gibi. Je jasné, že Joseph chápe věci jinak než lidé, kteří v sobě mají, kromě běžných znalostí i jistou dávku empatie a schopnosti vidět dění kolem více v souvislostech a možná z nadhledu, který převyšuje zlaté tele ve vnímání většinově nevědomé lidské rasy - tj. materiálno.


Názory takových diskutérů jsou zajímavé ze studijních důvodů a každá polemika, která se s lidmi jako Joseph, kteří nejsou v jádru křiváci nebo pokrytci, ale jsou věřím na upřímné cestě hledání pravdy, je přínosná nejen jim, ale HLAVNĚ všem ostatním návštěvníkům, kteří takovou diskuzi čtou a také hledají.Joseph se dialogu se mnou ve svém předchozím příspěvku vyhnul[smích], ale jako v parlamentu ČR bych mu rád skrze tebe (jako v PČR skrze předsedajícího[smích]) rád připomenul ve věci eugeniky jednu okolnost k zamyšlení.


A to tu, že ája ji ve svém příspěvku pravděpodobně použila jako nepřímou narážku na jeho argumentace, které jako by s eugenikou v jistém smyslu koketovaly.

Joseph se samozřejmě dotčeně ohradil. Že o eugenice z jeho strany žádná zmínka nepadla, a to paradoxně aniž by postřehl a uvědomil si, jak to ája, jak to já chápu, myslela.Dodám k tomu jen jednu věc. Joseph vypsal definici eugeniky ze slovníku a Wiki jako přínosné vědy pro lidstvo a že ON nic neučí a jen - CITUJI: (POUZE POPISUJE REÁLNÝ STAV, UPOZORŇUJE NA NEPŘEKONATELNOST NUTNÝCH A PŘIROZENÝCH ZÁKONŮ A MOMENTŮ V LIDSKÉM JEDINCI A MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH.)

V pořádku, proč jeho tvrzení o jeho motivaci neakceptovat, jen by měl být možná ve střehu a ujasnit si jaký podtext a podprahový účinek svými výroky a argumenty ostatním podsouvá a jestli realita, kterou popisuje není z historických důvodů možná i cíleně deformovaná a vlastně nepravdivá. A o tom je ten cit pro empatii a nutnost chápat etiku a morálku (vyšší hodnoty) v lidském myšlení a konání jako nadřazené všem mnohdy pseudovědeckým genovým a evolučním teoriím.

Vždyť i ta eugenika je v rukách nevědomých a pokřivených lidských myslí tragicky zneužitelná a často technikami PROPAGANDY použitá jako výmluva pro lidské skutky, které s genetikou nebo evolucí nemají NIC společného. Prokázali to nacisti, kteří ji měli jako základ pro svou ideologii rasové nadřazenosti. Zajímalo by mne, jestli Joseph tuto okolnost někdy studoval.

jansmith[smích]

184643

25.02.2009 19:46

Monsanto využívá různé cesty, jak znemožnit používání nemodifikovaných semen

RE: Problém je jednoznačně v legislativě

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co napsal Rene a před čím ve věci nových produktů GMO varuje bych rád (nikoli pro Reneho, protože to by bylo nošení dříví do lesa, ale pro ty tzv. z druhé straný barikády[smích]) něco zdůraznil.


První velmi důležitý a podstatný fakt, který se v jiných souvislostech nese v mnoha vláknech na Zvědavci a který pro mnoho tzv. materiálně uvažujících diskutujících není relevantní je okolnost, že tyto výzkumy a změny, které mohou spustit nevratné ODPOČÍTÁVÁNÍ jsou primárně motivovaný, jako v jiných případech, ZISKEM zainteresovaných.

Pro jasnější zápis do neuronových polí případného čtenáře ještě jednou ZDŮRAZŇUJI, že NIKOLI tedy snahou prospět hladovým nebo posunout tuto civilizaci do "vyššího" levelu (a pokud přeci jen, tak jako VEDLEJŠÍ produkt), ale pro zbohatnutí, potažmo možnost ovládnutí jiných!!!

A můžeme dloooouze diskutovat o tom, jestli se tak děje z důvodu globálního spiknutí směřujícího například k NWO nebo se tak děje jen z nevědomosti nebo přesněji CHAMTIVOSTI těch "rovnějších" zainteresovaných.Druhou podle mne veledůležitou informací, která mám pocit tady ještě nezazněla a týká se ohrožených včel je následující:

Včely jsou nenápadným, ale pro přežití lidské rasy nenahraditelným živočišným druhem, který se stará skrze opylování o úrodu.

Lapidárně řečeno, jestli bude co sklízet nebo ne. Armáda lidských dělníků se štetečky, kteří by včely nahradili manuálně a zvládli by to, patří myslím do pohádek.[smích]

A ta druhá informace tedy zní, že pokud by včely hromadně na Zemi uhynuly, lidská civilizace by přežila údajně max. několik let. Některé prameny uvádějí, že by to trvalo 3 roky, což ale není důležité. Znamenalo by to dříve nebo později SMRT hladem pro většinů lidí na Zemi.

A teď se položme na otázku.[smích] Kolik lidí by na Zemi dokázalo přežít i za takových podmínek? Nebyl by to zhruba ten počet, který uvádějí tzv. konspiratisté, kteří varují před možným scénářem, kterým je umělé snížení současné lidské populace na počet, který se uvádí jako pro udržitelný život na Zemi odpovídající????

Podotýkám, zatím pouze podnět k zamyšlení.

jansmith[smích]

184656

25.02.2009 20:21

Morganatická společnost

RE: Wow!

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím plně s tím co jsi napsal hestroyi. K vlastnostem Systému na kterých je bohužel naše společnost VĚTŠINOVOU nevědomostí masy založena a které jsi Vojtovi vyjmenoval bych přidal ještě jednu důležitou vlastnost, a tou je nepřehlédnutelné POKRYTECTVÍ - z anglického "hypocrisy".


Vojta ve svých příspěvcích průběžně jako příčinu takového pro lidskou rasu destruktivního chování uvádí vliv evoluce, přírodního výběru a genů a mnohokrát mu i jemu podobným zde bylo naznačeno, že tomu tak může být pouze zástupně.

Že to je jen výmluva, která napomáhá historicky udržet tzv. běžné občany v podřízenosti na negativních (uměle pro ZISK a stále vyšší HDP přiživovaných, v lidských bytostech po zvířecích předcích přetrvávajících) emocích, animálních pudech a instinktech, je evidentní.

Kde jsou vyšší hodnoty a kodexy, které lidská rasa získáním rozumu začala chápat a postupně aplikovat a proč jsou tyto hodnoty propagandou a pro ZISK masově mediálními prostředky i jinak znevažovány a potlačovány???


Ono nejde jen o tuto v článku ve světě stresem zmatenou a mezi davy ztracenou paní, což Vojta asi, tak nějak[smích], nepostřehl. Jedná se jen o příklad, který má na stav upozornit a přivést k hlubšímu (zejména k nepodjatému, na pokrytectví nezávislému) zamyšlení.

jansmith[smích]

184659

25.02.2009 21:41

Prý je zamilovanost choroba

RE: No, já myslím

jansmith1984 193.?.?.?

Já se přídávám k mtk a jsem zvědav co přinese další diskuze.[smích]

Evidentně se zde NAPLNO projevil názorový rozpor, který se jako červená nit táhne tímto webzinem.

A to jestli jsou lidé (lidská rasa) historicky hříčkou evoluce či genů a své sociální, partnerské, byznys a jiné vazby nemohou kvalitativně v zásadě ovlivnit (maximálně dalších 10/100-tisíc let počkat, jak se to v lepším případě vyvine) nebo mají v případě včasného pochopení skrytých SOUVISLOSTÍ, které stojí nerozpoznány v pozadí společenských dějů k dipozici nástroje, jak společnost od deformované a sebedestruktivní relativně rychle změnit na společnost v pravém (nikoli pokryteckém) slova smyslu humánní.

A to se všemi důsledky vůči dosavadně mediálně či jinak upřednostňované přímé, či skryté sobeckosti, chamtivosti a dualistické nevědomosti některých jejich, většinově pravidla udávajících a takového výsledku se logicky obávajících, jedinců.

jansmith[smích]

184669

26.02.2009 08:26

Monsanto využívá různé cesty, jak znemožnit používání nemodifikovaných semen

RE: Problém je jednoznačně v legislativě

jansmith1984 193.?.?.?

Takže jestli tvůj příměr o pyramidě dobře chápu, tak v případě, že by opravdu došlo k potravinové krizi, řekněme ze zmíněného důvodu vyhynutím včel vzhledem k nezvládnutým experimentům s GMO, tak by to postihlo daleko tvrději špičku pyramidy než tzv. běžné lidi. Chápu to správně?


Rovnám si myšlenky, protože přesně tak tvůj příměr jako odpověď na můj příspěvek o včelách vyznívá.


Variant je několik a můžeš upřesnit, kterou variantu jsi měl na mysli, jestliže jsi psal o splasknutí přerostlého ega pradátorů, pokud by došlo k nastolení drsnějších vnějších podmínek?


Zajímalo by mne v jakém smyslu tvrději by podle tebe špičku pyramidy v porovnání s běžnou populací tyto drastické změny postihly. Myslel jsi fyzicky tím, že by také lidé na špičče začali hromadně (že by i více?) umírat na nedostatek potravin jako masy (což je vzhledem k historickým zkušenostem dopadů krizí na E/elity nepravděpodobné[smích]) nebo jsi myslel dopad psychický/psychologický na jejich ego, protože by se museli logicky začít uskrovňovat?

Dávalo by to smysl, protože ego těchto "rovnějších" skupin spoluobčanů na něco takového není pravděpodobně běžně připraveno a nutnost uskrovnit se (a připomínám, že to nebude to samé jako hlady umřít) by pro predátory (E/elity) musela být pravděpodobně velmi frustrující.


Všechno doposud zmíněné ale míří k jednomu zamyšlení. K zamyšlení nad něčím, co se v diskuzích tady opakuje. A to jestli jsou (upozorňuji NEJEN) tyto GMO velmi nebezpečné experimenty (pokud se to jako např. v případě DDT apod. vymkne kontrole) pouze jen evoluční, geneticky podmíněnou snahou lidské rasy po POKROKU nebo se jedná o obvyklý projev získané lidské vlastnosti tj. chamtivosti některých zájmových skupin jak na GMO, bez ohledu na riziko, vydělat (podotýkám, pokud to člověk jako v jiných případech v minulosti opět neukočíruje).

Varianta, že by experimenty s GMO měly za cíl v dlouhodobém měřítku v souladu s tvrzením tzv. konspirátorů (protože někdo může plánovat rozklad biovazeb) vést ke snížení velikosti populace na Zemi bude asi nejen obludná, ale asi i nereálná, protože by to bylo stejné jako by Elity (nikoli ty v tomto případě méně vlivné elity s malým "e")) pro tento cíl použily rozpoutání jaderné WW3, a tím samy sebe také fatálně ohrozily. Samozřejmě pokud chamtivé a sebestředné Elity se stále koncentrovanější mocí na Zemi vůbec existují, protože tady je tvůj skeptický názor myslím dlohodobě zřetelný.

jansmith[smích]

184716

26.02.2009 11:28

Michail Chazin: „Zákaz valuty v Rusku dnes není aktuální“

RE: Zaujímavé

Fanous 193.?.?.?

Ale 1+1 jsou 2. Kdyz nemam praci - nepudu kupovat zbytecnosti a kdyz mi nekdo da uver s dlouhodobou splatnosti tak si prachy radsi schovam, abych mohl jist a bydlet. Jestli si nekdo mysli, ze kdyz mi v TIVI ukaze autak s novym designem, ze pujdu a z uveru si ho koupim tak neumi pocitat do dvou. S vzajemnou vypomoci ma pan Chazin pravdu, ale to uz tady bylo davno. Na vesnicich zili lidi vzdycky jen takhle - jeden dela to a ten zas tohle a vsichni dohromady udelame moc.

184738

26.02.2009 12:12

Irák: šokující lidské utrpení

RE: Nedivil bych se

jansmith1984 193.?.?.?

Podle mne se nestane nic, nikdo nikoho odpovědného z US establishmentu oficiálně soudit nebude a vše vyšumí jako i v jiných případech. Pokud by se tak stalo, byl by to tak velký signál ZMĚNY, který ani v největším optimismu za současné konfigurace Systému nepředpokládám.

Myslíte, že bude někdo soudit a oficiálně odsoudí izraelské sionisty za prokázané VÁLEČNÉ zločiny v Libanonu nebo v Gaze?


Tato současná KRIZE totiž není hlavním proudem prezentována jako důsledek historicky CHYBNĚ (z velkou pravděpodobností pro moc a zisky záměrně chybně) nastaveného SYSTÉMU, nýbrž je prezentována jako "nezbytná" daň za demokracii, svobodu a volný trh, jak je ovečkám na chaotických burzovních grafech za peníze ochotnými lokaji zejména v dobách propadu a přerozdělování majetků vysvětlováno.[smích] Označí se zástupní viníci, posléze se Systém otřepe - přesun majetků již totiž proběhl a jedeme dál.


Pokud je někdy někdo za válečné nebo jiné pochybení souzen, tak vždy jen ti slabší a poražení a ti kteří přestali nebo odmítli s ovčáky spolupracovat (příklad: Saddam, Miloševič).

Severoameričané jako z Evropanů a jiných přistěhovalců novodobě vzniklý národ mají navíc (možná i díky Holywoodu) jednu propagandou vytvořenou vlastnost. Každý průser, kterého se kdy historicky dopoustili, každou křivárnu nebo pokrytectví, které ať již z jakéhokoli důvodu spáchali dokázali vždy OMLUVIT a otočit (zejména mediálně) ve svůj prospěch.

Pokud by začali soudit Bushe a ostatní lokaje, popřeli by tím podprahově vše, co před světem stále dokola pro moc, ropu, peníze a tzv. západní demokracii hlásají a přiznali by, že jsou úplně stejní neokoloniální mafiáni jako jejich předchůdci Španělé, Portugalci, Holanďani, Britové, Němci a pod. (Upozorňuji, že lidé jmenovaných národů, jen zblblí propagandou a vlastní chamtivostí plnili ve své době zadání svých E/elit, jako tak činí i občané národů současných.)


Někteří zdejší diskutující se na tento fenomen (záměrného pošlapávání elementárních lidských hodnot) snaží upozorňovat s tím, že jde o jedno velké historicky pokračující POKRYTECTVÍ, které naopak jiní diskutující omlouvají evolucí, geny nebo zákony přírodního výběru. Podle mne jde o nepochopení PODSTATY a vlastně o mentální či verbální kolaboraci se vším co humanitu lidské rasy nevědomě nebo cíleně potlačuje.


Dokud tohle masy (tzv. běžní občané) ve vlastním zájmu nepochopí (jak by ale mohli, když jsou trvale a sofistikovaně pro peníze, stále vyšší HDP a MOC E/elit k uctívání zlatého telete manipulováni), tak se nic pravděpodobně nezmění. Nebo možná změní, ale až po uplynutí dalších tisíců let evoluce. Či možná také skokem, a to po nějakém velkém průseru, kterým může být nezvládnutý experiment s GMO nebo globální konflikt, který semele všechny.


jansmith[smích]

184744

26.02.2009 14:31

Prý je zamilovanost choroba

RE: Já z Vás taky Strigo

jansmith1984 193.?.?.?

To, co jsi Alexo napsala o emocích je určitě opodstatněné a dá se s tím souhlasit.

Jednu věc jsi ale nepojmenovala úplně přesně. Spor, který se tady vede (viz. pomyslná spojnice mezi zvířetem a člověkem coby "dokonalou" bytostí) je jen jeden ze sporů a navíc není ten zásadní.


To, co se zde snaží pí.Jarmila a s ní další akcentovat, je fakt, že ve společnosti existují historický síly (žádné imaginární geny, ale konkrétní lidé), které mají naakumulované prostředky a moc na to, aby právě ty zvířecí emoce a pudy v lidské, nevědomé mase využívaly pro ZISK a životní nadstandardy ve svůj prospěch.

Ať již dříve (ale i dnes) náboženská nebo mocenská (nyní korporátní) propaganda, která ja plně v rukou E/elit ovlivňuje a manipuluje lidským vědomím a podvědomím. Tyto síly mají k ruce armádu mediálních a jiných lokajů, kteří naplno buď cíleně ta "správná, korektní" fakta upřednostňují (nechají je zaznít vždyť HDP musí růst, že?) nebo jiná fakta klidně ze strachu o místo, tj. výdělek, klidně autocenzurou úplně vynechávají.


To je ta informace, na kterou se zde podle mne snaží pí.Jarmila skrze příklad s panem Weissem upozornit a to je ta příčina, proč je lidská populace ve své většině tak zranitelná vůči demagogiím. A je jedno jestli se jedná o nevědomé nebo přímo cílené deformace a nepřesnosti.

P.Weiss popularizuje věcí v souladu s obecným koncenzem poznání, byť jsou k dispozici informace, které jej jako sexuologa a mediálně činnou osobnost usvědčují z nepřesností až podjatosti.

Tento a jiní jemu podobní lidé mají skrze volný přístup do médií (a to pomíjím jak tady někdo upozornil, že p.Weiss patří údajně mezi příslušníky vyvoleného národa) možnost velmi účinně formovat a podprahově ovlivňovat většinové názory tzv. běžného občana. Sleduj Alexo co říká v současnosti na TV běžícím dokument.seriálu s modrátorkou Š.Kubelkovou a zjistíš přesně to, co popisuje pí.Jarmila.

Už jen jeden fakt, který pseudovědecky hlásá je neoddiskutovatelný a tebe jako ženu by mohl zarazit. Podprahově totiž šíří dojem (který je cítit i z křesťanského náboženství), že mužská promiskuita je v pořádku a cool (samozřejmě, jde o evoluci a geny, že?), zatímco ženská je nepřirozená.

Proto jsou ženy po věky v podřadné roli vůči mužům a proto jsou dodnes nejen v zaostalých zemích muži zneužívány.

Neexistuje totiž rovnost a už to jinde zmínil hestroy: viz. rozděl a panuj.


Závěr. Není tudíž pravda, co tvrdíš, že oponenti p.Weisse nechtějí přiznat přítomnost animálních pudů, emocí a instinktů v člověku. Mnohokrát jsem na tento fakt osobně v diskuzích už upozornil. Jde o to, si je UVĚDOMIT a nenechat je v sobě skrze lokaje mainstreamu nevědomě posilovat. A že se tak děje vidíme na příkladech kolem sebe a kam tato civilizace dlouhodobě spěje.

jansmith[smích]

184761

26.02.2009 17:43

Monsanto využívá různé cesty, jak znemožnit používání nemodifikovaných semen

RE: Problém je jednoznačně v legislativě

jansmith1984 193.?.?.?

Předpokládám sataji, že ti Rene Bartosek odpoví po odborné stránce, ale než tak učiní něco přihodím.


Podle mne je GMO oproti přírodnímu vývoji nebo umělému šlechtění velice riskantní. Jak to chápu já, tak nejen, že GMO má UMĚLE v laboratoři změněnou genetickou informaci (to jedna věc), ale k této změně dochází skokem, takže ostatní přírodní druhy nemají čas na ní reagovat a pokud je taková změna nedomyšlená, chybná a fatální (zničující), tak může dojít k devastující řetězové reakci na ekosystém.

A i když má hodně lidí této Planety (a hlavně ti, kteří by si pro dolárek nebo jinou měnu nechali vrtat koleno[smích]) pocit, že jsou něco více než ostatní příroda a dualisticky se od ní pyšně oddělují, tak tomu tak není a dojet na to můžeme jako lidská rasa nakonec všichni.


Někdo tady přihodil příklad DDT, což byl také lidmi vedený experiment, který měl vyřešit problémy. Jaký byl ale výsledek sataji???

Obrovská zničující zátěž pro přírodu a lidi a pokud by se s tím rychle nepřestalo, možná jsme my všichni dnes už měli dvě hlavy.


Navíc znovu zdůrazňuji, že hlavní motivací pro GMO není nasytit hladovějící (a když, tak jako vedlejší produkt), ale VYDĚLAT na tom. A to je přesně ta vlastnost sebestředného lidského ega, která tuhle civilizaci tlačí historicky do sebedestrukce.


Proto ta obezřetnost a nedůvěra v lidech, kteří dokáží domýšlet možné důsledky, ale bohužel nemají jinou možnost než důvěřovat, že lidé u kormidel a VĚDCI vědí co činí.

Bohužel historie nás učí, že lidé u kormidel stejně jako mnozí vědci často buď neví čeho činí nebo v horším případě páchají chybky pro peníze a MOC záměrně.

Bereš to tak sataji?


jansmith[smích]

184793

26.02.2009 18:50

Prý je zamilovanost choroba

RE: Já z Vás taky Strigo

jansmith1984 193.?.?.?

Jé, to je od vás milé paní Jarmilo[smích]. Já jsem emočně obecně indiferentní[smích], ale zároveň si vás vážím a vážím si i toho, že mám díky vám přístup k informacím, které zde v diskuzích i ve své internetové knize (na téma mezilidské vztahy a generacemi předávané bludy, mýty a omyly) poskytujete a že tím nejen mně, ale i ostatním čtenářům dáváte příležitost hodně věcí porovnat a pochopit v historických i jiných souvislostech.


To je přesný opak bulvárních a korporátních médií, které poskytují ve své většině informace cestou svých úplatných lokajů deformovaně a poplatně nejen dobovým mýtům, ale i právě vládnoucímu politickému establishmentu a samozřejmě vyšším zájmům.

Že se zde zvedne vlna oponentů, kteří ve své většině ani vaše argumenty pořádně nestudovali, někteří ani pořádně neví co p.Weiss podprahově sděluje a přitom místo aby se nejdříve vzdělali, tak podléhají vlastním představám, které o problematice od někoho převzali, se dalo čekat. A výsledek, co se týče počtu příspěvků v této diskuzi potvrzuje, že téma je velmi aktuální.

Jinak klasika. Historie se stále, byť v jemnější formě opakuje. Přesně tentýž typ lidí, naočkovaných době poplatné ideologii, demagogii, propagandě upaloval kdysi velikány vědy nebo kritiky zprofanovaného náboženství. A vy a vám podobní jim jen nabouráváte zažité koncepty vnímání světa a mzilidských vztahů a to ego, byť to dobrovolně nepřízná, dost bolí.


Jedině svobodná mysl a umenšené ego může lidem otevřít oči, aby si uvědomili, jak dlouho a tragicky jsou historicky pro peníze, moc či jiné závislosti manipulováni. Ovce budou vždy hájit svého ovčáka bez ohledu na fakt, že jím byly již tolikrát dříve prokazatelně oklamány a Trevorovi uvěří až tehdy až jim to (že to tak je) potvrdí v TV nebo napíšou v novinách nebo jim to sdělí mediálně známý popularizátor.[smích]

Což se samozřejmě nestane, takže hurá do další finanční, mezinárodní, partnerské nebo jiné KRIZE. Však sme ludéééé a navíc za to nemůžeme, protože v TV a novinách říkali, že za naše závislosti, úchylky a zabedněnost (jedním slovem NEVĚDOMOST) jsou odpovědné geny a přírodní výběr.[smích][smích][smích]

jansmith[smích]

184801

26.02.2009 20:25

Prý je zamilovanost choroba

RE:

jansmith1984 193.?.?.?

Josephe, dovol, abych tě trochu upřesnil. Místo dlouhé polemiky s tebou (zvláště potom, kdy po neodbytných protiargumentech, aspoň v mém případě, nereaguješ a zaujímáš postoj mrtbrk) musím "maličko" zareagovat.[smích]


Jen tedy pár poznámek.

Tvá definice lásky je bohužel nepřesná a jelikož nejsi přesný tady znamená to, že i vůči tvým ostatním argumentům by měl být jeden "ve střehu".

Rozpor je v tvém kategorickém tvrzením, že z Lásky je možno vraždit a jsem rád, že jsi svůj výrok nakonec zjemnil.

Vraždit se v partnerských vztazích může z různých důvodů/úchylek, mezi které patří například závislost (a to klidně na odepíraném partnerovi), ale NIKOLI z Lásky. Stejně jako jakýkoli stupeň žárlivosti není projevem Lásky, ale různě silným stupněm závislosti na partnerovi nebo strachu ze ztráty jistot nebo potěšení, které tento, takto postiženému partnerovi, poskytuje.


Asi se shodneme, že Láska je totiž ve své ryzí podobně tzv. bezpodmínečná. To znamená, že svou existenci NIČÍM a NIKÝM nepodmiňuje, JE BEZ PODMÍNEK!!! a týká se všeho, co nás jako lidské bytosti obklopuje - tudiž nejen lásky milenecké...

I v tom je p.Weiss minimálně nepřesný. Zamilovanost, pokud je to předstupeň opravdové Lásky, nemusí po čase vymizet (pouze se transformuje) jako nezmizí ani skutečná láska, po které každý normální člověk sice bytostně touží, ale plete si jí velice často se závislostí na partnerském sexu nebo jiných uspokojeních a někteří sexuologové/gynekologové tomu mediálně aktivně příspívají.


Někdo tady dříve napsal, že jeho vnímání lásky se k jeho partnerce věkem stupňuje (inn-ocean?), tedy jinými slovy se nezmenšuje. I to je možné a lidé, kteří to zažili/zažívají to jistě potvrdí. Takže Mr.Weiss neříká tak nějak vše co by říci mohl.

Stejně jako přímo ve svých výrocích nepodotkne, že promiskuitní chování mužské části populace je sice evolučně podmíněné, ale není vůči partnerce eticky, morálně i jinak správné. A je jedno, jestli se jedná o manželku nebo blízkou přítelkyni. Proč to nezdůrazní Josephi, když musí vědět jakým vlivem na nevědomé a lehce zblblé lidi působí? Proč z nich snímá osobní zodpovědnost a podsouvá jim výmluvu ve formě evoluce a genů?

Nebo to někde řekl? Pokud ano, tak mne oprav a když to exaktně doložíš, tak se rád omluvím za nepřesnost...


To, že ty pravděpodobně chápeš Lásku nebo zamilovanost podobně jako p.Weiss hlavně skrze feromony a chemické procesy v těle je jen půl pravdy. Jistě, tyto procesy se v těle dějí (člověk je živý organismus), ale nad tím je něco, co lidská mysl těžko dokáže pochopit a popsat (viz. bezpodmínečnost) a je ke škodě všech, že to někteří renomovaní umělci, bulvár a v neposlední řadě i komerční pseudoumění popisují (opět pro ZISK a zvyšování HDP) deformovaně.

jansmith[smích]

184811

26.02.2009 21:07

Monsanto využívá různé cesty, jak znemožnit používání nemodifikovaných semen

RE: Problém je jednoznačně v legislativě

jansmith1984 193.?.?.?

Tak s tím DDT se mě sataji dostal. Zkusím popátrat, jak je to s jeho neškodností, ale že se už nesmí používat myslím nepopřeš. Nebo ano?

Jo, jestli jsou pro tebe 2 hlavy fikce (samozřejmě šlo z mé strany o nadsázku), tak si zkus představit jiné možné fyzické i PSYCHICKÉ anomálie.


Podle mne necítíš to riziko, o které se tady bavíme a podobně jako jiní materiálističtí vědátoři trpíš předsudkem, že věda je všemocná a má vše pod kontrolou a že se to vždy nějak nakonec udělá.

Podle mne (jak píše Bartosek) v případě dominového efektu NEUDĚLÁ (mohou opravdu vyhynout včely a co pak?) a právě proto by se tyto věci měly, když už, tak testovat s maximální obezřetností.


Doufám, že ti je jasné, že v systému zlatého telete a honění ZISKU za každou cenu je takový obezřetný přístup iluzorní a o opravdové (komerční) motivaci ke GMO to vypovídá naopak hodně.

Máš pravdu, že nůž může jak řezat, tak zabít nebo sanitka někoho přejet, jenže to nemůže logicky vést k dominovému efektu a případně ke globální devastaci ekosystému. Osobně doufám, že lidi, kteří s tím zacházejí vědí co dělají, protože pokud ne, tak bojííím bojííím.[smích] A vvvoooo tom to všechno podle mě je sataji.

jansmith[smích]

184827

27.02.2009 08:40

Prý je zamilovanost choroba

RE:

jansmith1984 193.?.?.?

Je to tak paní Jarmilo. Lidé by se divili, kdyby sňali z očí klapky a zjistili co všechno zvyšuje HDP (hrubý domácí produkt), tedy to, podle čeho se posuzuje výkon ekonomiky a úšpěšnost politiků na funkcích.


Nikoli tedy růst ekonomiky v souladu s lidskými principy, s posilováním morálky, etiky, zákonnosti a dobrých podmínek k životu (bezpečnost, čistota měst, levná a ekologická veřejná doprava apod.), ale růst ekonomiky za KAŽDOU CENU, i za podpory takových komodit jako tabákové výrobky, alkohol, gamblerství (nyní se rozjíždí na internetu), které mají v konečném důsledku destruktivní účinek, ale hlavně že plní státní pokladnu.

Dokonce i vedení válečného konfliktu (samozřejmě jinde než na vlastním území - viz přístup USA ve světě) pomáhá ekonomice a zvyšuje HDP.[smích] A něco o tom vypovídá o podprahová i faktická podpora prostituce a vámi uvedených nevěstinců viz. Mr.Weiss..


Státy a lidi v jejích čelech zajímá přednostně růst HDP. Ale za jakých podmínek je dosahován, jakými mnohdy mafiánskými metodami, už neřeší nebo s donucením ex post.

A informovanost občanů o pozadí těchto stěžejních záležitostí oficiálními médii???Je mizivá a když něco, tak bulvárním způsobem, kde se věci vytrhávají z kontextu a míchají hrušky s jabkama.[smích]

Proč? Protože vše je provázané a na těchto aktivitách profitují i různé kriminální a byznys mafie a to je vysvětlení i pro korupci, která není velká pouze (jak se rádo mediálně zdůrazňuje) v tzv. postskomunistických zemí, ale světe div se i v těch tzv. vyspělých západních.


Tyto problémy vytvářejí lidé ve své chamtivosti a závislostech nikoli na základě evoluce a genů a podobných Weissovských výmluv (to je pouze nevědomý předpoklad), ale na základě konfigurace SYSTÉMU, ve kterém historicky žijeme.

jansmith[smích]


PS:
Kdo se chce mrknout jak to je s HDP a kdo nám lže, tak tady opakuji ZAJÍMAVÝ link, který se na Zvědavci už objevil:

Podpáľ svoj dom a pomôžeš ekonomike!
http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=210

184869

27.02.2009 09:31

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravím tě anonyme 85.?.?.?. Koukám, že si se tady zase objevil a nedivil bych se, pokud bys jako 85.?.?.? nebyl ten, se kterým jsem již dříve velice plodně[smích] diskutoval.


Dovol tedy, abych tě upozornil na jednu okolnost.

Pochybuji totiž, že tady pí.Jarmila někomu kopá jámu a už vůbe ne p.Weissovi. To sis ve své představě reality a chápání souvislostí vydedukoval poněkud jinak.


Lidé, kteří zde podobně jako pí.Jarmila upozorňují na záludnosti mediální anagažovanosti některých sexuologů/gynekologů nemají v úmyslu těmto aktivistům kopat jámu, ale pouze UPOZORNIT na souvislosti, které ač to na první pohled nevypadá, jsou stejně důležité jako teze zmíněných popularizátorů, ale z nějakého důvodu NEBÝVAJÍ veřejnosti připomenuty.

A vliv rodiny, který akcentuješ? To je jistě pravda, jenže POLOVIČNÍ. Přesně jako Mr.Weiss říkáš A a neřekneš B. Jak může rodina/rodiče jako správný vychovatel fungovat, když jsou budoucí vychovatelé od malička masírování konzumními polopravdami nebo vyloženými lži?

Chápeš tu podstatu anonyme 85.?.?.?. A změnit se to může jedině tak, že se k lidem dostanou (i díky internetu) informace, které je donutí se zamyslet a snad i osvobodit nejen na korporátní propagandě.


A tvá naražka na E/elity a na Trewora?

Ta přesně zapadá do balíku zde (a nejen zde) diskutovaných problémů. Tedy, jak dalece je lidská rasa bezbranná vůči genetickým, evolučním vlivům v návaznosti na své sociální chování a jestli je s jeho stavem většinově spokojena.


Vidíš sám anonyme 85.?.?.?, že není a že tudíž logicky pomocí těch vnímavějších hledá cesty jak tyto záležitosti POCHOPIT a pokud možno dát do pořádku ve prospěch VŠECH zúčastněných.

Tento preces probíhá historicky průběžně a vždy ve společnosti existovaly setrvačné síly (za enormního přispění těch, kteří na tom měli zájem - tj. např. tebou zmíněné mafiánské E/elity), aby věci zůstaly většinově nepochopeny a aby VĚTŠINA byla tudíž pro peníze, MOC a nekončící růst HDP[smích] snáze OVLADATELNÁ.

Tak a teď se zastav a zamysli, na které straně barikády stojíš. Ať je to tak či onak, každopádně i díky tobě, Josephovi, Vojtovi, Strize apod. diskuze na tato témata (protože jinak by se o nich mluvilo mnohem méně - pokud vůbec) pokračuje.

A vvoooo tom to je.

jansmith[smích]

184874

27.02.2009 10:20

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

Bohužel milá Strigo, mám pocit že si angažovanost p.Weisse idealizuješ.

Zkus se oprostit od předsudků, které jsi v sobě za roky života nastřádala a představ, které do motivací p.Weisse vkládáš a nezávisle porovnej, co tento popularizátor (a nejen on) většinovému občanu sděluje a HLAVNĚ, jak to může podprahově na nevědomou tzv. běžnou lidskou mysl v dlouhodobém časovém horizontu působit. Vždyť rozpad hodnot, vztahů a postupující destrukce společnosti za posledních 20let asi nepopřeš.


To je totiž problém, který leží v pozadí této diskuze. P.Weiss jistě spoustu poznatků popularizuje správně v souladu se současnými tzv. vědeckými poznatky (jinak by nebyl tím čím je, že?), ale jde o to, do jakého obalu je pro většinovou veřejnost mediálně zabalí.

Dobře to vystihl ve svém příspěvku mirda. Nejde až tak o dospělou část populace (byť je také podmíněná a nevědomá), která už má určité životní (většinou bolestnou metodou POKUS-OMYL) nabyté zkušenosti, ale jde o mladou generaci, která ví o životě tzv. "prd" a jak bylo trefně napsáno, nasává všechny "rady" i tzv. poznatky od mediálních autorit.


Nejde o to, aby byl pan Weiss moralistou. Stačilo by, aby z pozice mediální autority nepopularizoval v mezilidských (sexuálních) vztazích pouze materiální aspekty života (geny, evoluci, přírodní výběr, animální instinkty a pudy v lidských bytostech), ale využil svůj vliv a upozornil i na aspekty, které stojí nad tím a ve svém důsledku skrze MEMY utvářejí názory a pozdější chování lidského jedince a konečně celé většinové společnosti.

A to se nejen v jeho případě neděje. Navíc používá výrazy, které místo aby věci nazývaly pravými jmény, tak je ještě zamlžují nebo vyvolávají v nevědomé lidské mysli nesprávný dojem. To jsou ty mediální bláboly o zamilovanosti jako o nemoci apod.


Závěr? Žádné menší nebo větší zlo milá Strigo nebo jestli je lepší (nebo není lepší) chodit za prostitutkami.

Nejlepší je pochopit proč se člověk chová jak se chová, nikolivěk pouze z pohledu genetiky nebo evoluce, ale i z ostatních NEODDĚLITELNÝCH hledisek, jakými jsou historické nastavení společnosti a Systému (které neurčují tzv. běžní občané, ale E/elity), v návaznosti na vyšší hodnoty, o kterých lidstvo rádo vzletně píše a skládá písně a básně, ale ve své většině se jimi stále dokola NEŘÍDÍ.


Máš pocit Strigo, že p.Weiss svými aktivitami nejen v novinách, ale i TV pomáhá tomu, aby se společnost z hlediska lidských a společenských (morálních, etických) vazeb uzdravovala nebo jako správný "lokaj" Systému postrkuje (za peníze z honorářů aj.) rozjetý vlak do nowhere????????


jansmith[smích]

184883

27.02.2009 10:52

Prý je zamilovanost choroba

RE: Já z Vás taky Strigo

jansmith1984 193.?.?.?

Za prvé jsem rád Alexo, že jako žena nesdílíš v diskuzi podobná stanoviska jako někteří zdejší mužové (ale i ženy) a cítíš, že pí.Jarmila svým článkem napíchla něco, co je ve vztazích mezi muži a ženami velmi důležité až zásadní, ale opakovaně historicky zkresleně podávané.


Druhá věc je forma nebo jak píšeš mlácení slámy. Co se týče opakování některých argumentů, tak to je přeci přesně ta zásada, o které se tak často ve výchově a učení mluví.

Tedy, že opakování je matkou moudrosti a historicky se to využívá jak pro pozitivní, tak pro negativní cíle. Už Goebels udájně prohlásil, že 100x opakovaná lež se stává pravdou a možná proto jsou tzv. běžnými lidmi přijímána historicky dogmata a demagogie, které nejen, že mají k pravdě daleko, ale navíc jimi pro ZISK, MOC nebo nekončící růst HDP[smích] někdo masou záměrně manipuluje.


Pokud se týka p.Weisse, tak si přečti, co jsem odpověděl Strize na její příspěvek a možná tam narazíš i na výklad odpovědnosti těch, kteří mají prostředky a nástroje jak ovlivňovat vědomí a podvědomí tzv. běžné populace. Jde o to, že i tak často připomínaná odpovědnost rodiny je již z hlediska souvislostí nepochopena, protože jak může vychovatel správně vychovávat, když je sám vnějšími vlivy permanentně uváděn do omylu a výchovných chyb.

Ono i ta výchova jiných se musí učit (viz. memy) a kam spěje společenské klima a výchova k dobrým partnerským a mezilidským vztahů v posledních letech napovídá, že popularizátoři jako p.Weiss a další dobrou práci pro zdraví vztahů ve společnosti neodvádějí. Spíše naopak.


Něco je shnilého ve "státě dánském" a o tom, aby se lidé nad tím nepodjatě a nezaujatě zamysleli jsou i příspěvky pí.Jarmily.


Nakonec tvá věta, se kterou se stotožňuji - CITUJI: [Dobře víš, že na jakoukoliv manipulaci musí být nejméně dva: manipulátor a manipulovaný. Řešení málokdy spočívá v omezení manipulátora, ale v tom nepřevzít roli manipulovaného.] hovoří jinými slovy o tom samém.

jansmith[smích]

184886

27.02.2009 11:23

Hnutí Nenásilí v Bruselu

RE: Podekovani

jansmith1984 193.?.?.?

Suhlasím s tebou Panelaku. Ten CHLAP, starosta Trokavce p.Neoral, navíc dělá přesně to, co jako volený zástupce lidu před volbami slíbil svým voličům.


Tedy přesně opačný přístup, který ve svém pokrytectví a v boji o peníze, moc a požitky deklarují jiní čeští politici (i politici jinde ve světě).

Navíc je, jak se zdá, nezkorumpovatelný a NEBOJÍ se E/elit. Věřím tomu, že mít takového člověka za premiera nebo prezidenta ČR, celá naše společnost by se začala měnit k lepšímu, pokud by jej místní nebo zahraniční politické a jiné mafie nějak neodstavily.

Sám by to samozřejmě nedokázal, ale jistě by si našel spolehlivé kolegy a národ by ve své většině šel věřím za nimi. Nikoli ten paskvil, kterým nás (na vyjímky) obšťastňuje současná vládnoucí garnitura.

jansmith[smích]

184891

27.02.2009 11:43

Monsanto využívá různé cesty, jak znemožnit používání nemodifikovaných semen

RE: Problém je jednoznačně v legislativě

jansmith1984 193.?.?.?

Cituju z Osla: (Návrat DDT neznamená rehabilitaci masového užívání tohoto insekticidu z let 1940 až 1973, kdy se do přírody dostalo asi 2 miliony tun této látky. V některých zemích ale nelze chránit obyvatele před přenašeči malárie jinak než postřikem vnitřních stěn jejich obydlí malými dávkami DDT.)

Takže je to více méně jasné. DDT se v hromadném měřítku jako v minulosti používat NESMÍ, ale když už, tak umírněně a cíleně, aby se zamezilo hromadným devastujícím účinkům.

A o tom sataji je i naše debata.


My pořád ještě s jistotou nevíme, jestli nemůže GMO něco z hlediska dominového efektu nežádoucího způsobit a přesto je někým, (byznysem) komerčně pro ZISK prosazováno a navíc na velkých výměrách, kdy v případě problému je diskutabilní (jako to bylo možné v případě DDT) vzít věci zpět. Návíc zátěž pro lidi a přírodu z tehdejší doby zůstala.

A to je jádro toho, vvvoooo čem se tady celou dobu bavíme.


jansmith[smích]

184893

27.02.2009 11:49

Krize

RE: klam

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak Kyklope. Krást, hlavně ve velkém je v takovém Systému normální a zloději zákonem chránění.

Vždyť ovce ty ztráty později a ještě rády a s potleskem zaplatí z tzv, veřejných financí. Stačí jim maličko propagandou proprat mozek a těch pár co pochopili jak to je, ať si kříčí nebo upozorňují jak chtějí. Lokajové Systému a ostatní ovce z nich udělají paranoiky a "konspirátory". Viz. Trevor.[smích]


jansmith[smích]

184895

27.02.2009 14:53

Morganatická společnost

RE: Wow!

jansmith1984 193.?.?.?

Krásně jsi to pro Vojtu shrnul Jindro a v podstatě vystihl nejen to, na co se ptal, ale i mnohem víc.

Díky a těším se na další tvoje příspěvky.

jansmith[smích]

184930

27.02.2009 16:13

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jak to vlastně psali v Mladé frontě:

jansmith1984 193.?.?.?

Ale no tak Strigo.[smích]

Vypadá to, že budeš pana Weisse, koukám, hájit až do roztrhání těla a to až tak zaujatě, že začínáš používat MUDr.Koukolíkovo nálepkování viz. Jarmilin "duševní stav".[smích]

Pí.Jarmila je možná trochu prudší a impulzivnější (zejména, když se setká s oponentem, který se nechce v klidu a nezávisle zamyslet na dogmatech, které zamlžují PODSTATU sdělení), ale upírat ji analytické schopnosti plus pochybovat o jejím duševním stavu? No nevím nevím.[smích][smích][smích]


Jedno přísloví říká: podle sebe soudím tebe a nepřípomínám jej pro tebe zde proto, že naprosto v rozporu s logikou (tématem) diskuze a podstatou, kterou tady společně hledáme odklouzáváš do úrovní, které určitě neopovídají stupni tvého vzdělání, charakteru a možná ani úrovni empatie.

Co tě tedy tak rozhodilo? Názory pí.Jarmily, které ostatně můžeš těžko popřít (maximálně z toho bude tvrzení proti tvrzení) nebo je to proto, že se někdo dotkl autority, kterou uctíváš? Že Mr.Weiss (a jiní) popularizuje některé poznatky zjednodušeně a nebere v úvahu a zejména veřejnost neupozorní na některé další pro pochopení celého obrazu DŮLEŽITÉ souvislosti, které by postavily problém do poněkud VYŠŠÍ (od genetiky, evoluce, pudů odmaterializované) polohy a tím ovlivňuje většinový názor je jasné. A pokud si pročteš pozorně a bez přeskakování tuto diskuzi, najdeš je tam vyjmenované.


Pokud se rozhodneš reagovat (pokud si ještě nečetla) přečti si znovu pozorně mou odpověď tobě č.184883 (10:20hod) a zamysli se nad ní. Je to o PODSTATĚ sdělení, kterou ty ani Joseph a někteří další zde doposud nepochopili, natož aby se nad ní nezaujatě a nepodmíněně zamysleli.[smích]Zde je krátky výtah:

(Závěr? Žádné menší nebo větší zlo milá Strigo nebo jestli je lepší (nebo není lepší) chodit za prostitutkami.

Nejlepší je pochopit proč se člověk chová jak se chová, nikolivěk pouze z pohledu genetiky nebo evoluce, ale i z ostatních NEODDĚLITELNÝCH hledisek, jakými jsou historické nastavení společnosti a Systému (které neurčují tzv. běžní občané, ale E/elity), v návaznosti na vyšší hodnoty, o kterých lidstvo rádo vzletně píše a skládá písně a básně, ale ve své většině se jimi stále dokola NEŘÍDÍ.


Máš pocit Strigo, že p.Weiss svými aktivitami nejen v novinách, ale i TV pomáhá tomu, aby se společnost z hlediska lidských a společenských (morálních, etických) vazeb uzdravovala nebo jako správný "lokaj" Systému postrkuje (za peníze z honorářů aj.) rozjetý vlak do nowhere????????)


jansmith[smích]

184937

27.02.2009 20:18

Signoraggio nebo-li panské – a frakční rezerva

To jsou obecně známé věci

dfhhd 193.?.?.?

Tohle ale nejsou žádné tajné informace, to se normálně učí na vysokých školách v učebnici ekonomie od Samuelsona a Nordhause, která vyšla v češtině už několikrát, je to vše popsáno

184958

28.02.2009 01:10

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jak to vlastně psali v Mladé frontě:

jansmith1984 193.?.?.?

Nemyslím si Josephi, že diskuze zde je bouře ve sklenici vody a ani, že to je plýtvání časem.

Mám pocit, že si nemůžeš upřímně myslet, že diskuze tady je stráta času (byť deklaruješ z nějakého důvodu emotivně opak), protože jsi sám osobně zde spoustu svého času doposud strávil. Nebo nestrávil Josephi?

Samozřejmě, že ano a pokud se to pokusíš zpochybnit, tak podle mne jen naplno přiznáš, že některé věci nemáš tak úplně ujasněné a pokud nemáš ujasněné tyto elementární logické pojmy, jak mohu jako tvůj oponent za relevantní považovat i ostatní tvoje úvahy a názory?[smích]


A pokud jde o tvé další tvrzení o bouři ve sklenici vody, tak pokud to tak cítíš, tak ti blahopřeji. Samozřejmě s nadsázkou, abys mě nebral za slovo.[smích]


Podle mého mínění debata tady není ani bouří ve sklenici vody ani jiná MALICHERNOST, protože jak je JASNĚ vidět, téma zaťalo přesně do něčeho, co historicky obě lidská pohlaví na této Zemi bytostně zajímá. A že zajímá HODNĚ dokazuje i debata pod článkem pí.Jarmily, protože jestli se nemýlím, tak aspiruje na Zvědavci na dlouhodobý rekord v počtu reakcí pod jedním článkem a pokud není už nyní v počtu rakcí na prvním místě, tak počítám, že obsadila minimálně první desítku.

A pokud zjistíš Josephi, že jen za letošní rok bylo na Zvědavci uveřejněno přes 90 článků a zamyslíš se kolik je jich zde od jeho založení v r.99, tak to něco (ať to sobě vlastním subjektivním způsobem okomentuješ jakkoli) o tématu a jeho důležitosti VYPOVÍDÁ. Nebo myslíš, že nevypovídá Josephi?


A jestli se nakonec zastavím u tvého tvrzení, že zde pí.Jarmila za něco bojuje, tak proto, abych ti dal za pravdu. Opravdu zde svým způsobem za něco bojuje, ale nikoli za to aby ostatní přesvědčovala o své jediné možné pravdě, i když samozřejmě své vědomosti a názory energicky obhajuje.

Ale bojuje (a v některých individuálních případech čtenářů zdejší diskuze samozřejmě zbytečně - šak sme ludééé, že?[smích][smích]) za to, aby si lidé (obecně) uvědomili, jak hodně jsou vystaveni mediální a jiné propagandě a jak je tato (možná cílená, možná nevědomá propaganda) SKRYTÁ nejen do přímých lží a pokrytectví, ale i do podprahových, na podvědomí lidské bytosti působících pseudoinformací!!!


A ještě v jednom máš pravu Josephi. Paní Jarmila si podporu nezaslouží, a to z jednoho prostého důvodu. NEPOTŘEBUJE ji. Proč? Protože vůčí těm, kteří jako ty její sdělení, ať již z jakéhokoli důvodu, nepřijímají je ji stejně zbytečná a v diskuzi s těmi, kteří cítí o čem se tady OPRAVDU bavíme a dovedou to písemnou formou vyjádřit je slovo podpora nadbytečné.

jansmith[smích]

184980

28.02.2009 02:25

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrý příspěvek anonyme 24.?.?.?. Doufám, že si jej kromě Josepha přečte zejména Striga, protože to by ji osobně (pokud není již nevratně uvězněna v pravděpodobných pocitech sebelítosti) mohlo pomoci POCHOPIT, kde je bludný kořen jejího vnímání světa, jejího odhaduji sebepodceňování, které nevědomě naznačila i použítím svého nicku.

Pro úplnost, Striga v překladu ze slovenčiny znamená čarodějnice a v našem CZ/SK chápání toto slovo ma k pozitivnímu náboji -viz. pohádky- hodně málo.


Já k tomu co jsi napsal, pokud jde o p.Plzáka, jen přidám něco k zamyšlení.

Pan Plzák je totiž podobný typ mediálně známého popularizátora "vědecké" osvěty kolem mezilidských a partnerských vztahů (nezapomeňme, že samozřejmě s velkým mediálním vlivem na názory tzv. běžného občana), který se nijak zvlášť, i podle toho co jsi uvedl, nepřičinil o to, aby se mezilidské a zejména PARTNERSKÉ vztahy po stoletích průplachů polopravd, mýtů a vyložených náboženských a jiných demagogií smysluplně NAROVNALY.

Snažil se zviditelňovat různě a dokonce si budoval i hereckou kariéru. V této souvislosti je zajímavé si uvědomit, jak hodně jsou mu ve snaze proniknout zejména do "vizuálních" médií podobní i pánové Uzel a Weiss.[smích]

Jak je někde v TV nějaká estráda nebo naučný pořad o sexu či gynekologii, šup šup a už se s úsměvem od ucha k uchu zmíněná dvojice (samozřejmě jednotlivě[smích]) zviditelňuje. V pořádku. Když je to baví a mají rádi lidi proč ne. V pořádku už ale není, co svými názory podprahově, tzv. běžné a silně NEVĚDOMÉ a tudíž zejména zranitelné (viz. mládež) populaci, sdělují.


Nebudu to opakovat, protože to bylo v diskuzi již rozebráno dostatečně, ale je zajímavé a legrační zároveň, že příspěvky, které tady o tom hovoří, lidé jako např. zmíněná Striga nebo Joseph zřejmě ještě nečetli. Nečetli proto, poněvadž jinak by totiž svou rétoriku museli minimálně aspoň o píď upravit.

TO BE CONTINUED

184988

28.02.2009 02:26

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

A pokud se bavíme o p.Plzákovi, tak fakt, že tento psychiatr dovedl psát poutavé knížky, hezky hrát ve filmech a poučovat populaci o mezilidských vztazích nijak nepotvrzuje to, jestli své vědomosti dovedl také sám aplikovat ve svém životě...

Netvrdím, že v jeho pracech není obsaženo i mnoho dobrého. Založil údajně i linku důvěry, což je pravděpodobně prospěšné, ale celkově se mu jeho vlastní vztahy moc nevyvedly. Nejen, že byl údajně promiskuitní a podle všeho proto neudržel své první manželství, ale zřejmě nezvládl ani výchovu svého vlastního syna, který před maturitou spáchal s nevyjasněným motivem sebevraždu.

Nestojí tyto okolnosti za úvahu o teorii pro ovce a zeleném stromu života???


Pokud máte zájem, můžete si přečíst "moudra" tohoto psychitra/psychologa v rozhovoru pro LN sami.

Plzák: Pravda a láska? Nesmysl
http://www.lidovky.cz/ln_zabava.asp?r=ln_zabava&c=A051010_160051_ln_zabava_vvr


Závěr? Lidová tvořivost říká, že kdo neumí tak učí.[smích] Což je jistě přehnané a opět polopravda, ale evokuje to úvahu, že dříve než přijmeme za své rady na život nějaké autority je dobré si všimnout i toho, jak tyto rady konkrétní autorita sama v životě realizuje.

jansmith[smích]

184989

28.02.2009 17:02

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmit1984 193.?.?.?

Vojto, diskuze je již v archívu, takže nevím jestli si mou reakci na to, co jsi napsal o tom, že si společně s Josephem a Strigou myslíš, že si ten dvojpříspěvek napsala pí.Jarmila sama, přečteš.

Vím, že to nic neznamená, ale byl bych rád pokud ano, protože bych ti rád sdělil jednu věc.


Doposud jsem tě vnímal, přesto, že jsme názorově na opačné straně pomyslné barikády, za člověka, který sice nedokáže naplno a odvážně odsoudit prokázané VÁLEČNÉ zločiny sionistického Izraele v Gaze nebo vyjádřit aspoň minimální pochybnost nad bushovou zprávou NIST o průběhu událostí 9/11 a podporou pseudopravd p.Weisse to pokračuje, ale jinak člověk, který upřímně hledá pravdu.


Tím Vojto49, jak jsi ve své argumentaci použil absolutně irelevantní argumenty, jako například (jak píšeš) údajně poměrně obtížnou ekonomickou situaci pí.Jarmily si naplno odhalil co jsi morálně za člověka a že nic z toho, co tady na Zvědavci provozuješ není v zájmu pravdy.

Zaprvé to, že pí.Jarmila uvedla v některém svém dřívějším příspěvku výšku svého malého důchodu nic nevypovídá o její skutečné ekonom.situaci. Přeci nemůžeš vědět jak na tom je finančně její manžel a případně děti, kteří mohou dát klidně dohromady více fin.prostředků než tvoje famílie do 3.kolena.[smích]

A za druhé to nakonec ale není vůbec důležité, jak na tom kdo je a ty jsi tento argument použil jen proto, že podle mne patříš PŘESNĚ mezi tu sortu naších v uvozovkách "spoluobčanů", pro které jsou peníze a majetek až na prvním místě, myslí 99% svého času jen na ně a zlaté tele je logicky jejich modlou. Že existují i jiné hodnoty tyto lidi ne že nezajímá, ale oni jimi opovrhují, protože jinak by se nemohli chovat jak se chovají.


Jak hodně mi to připomína lidi, o kterých píší údajně padělané Protokolu Sionských mudrců a jak hodně mi to říká, že lidé, kteří celosvětově proti tzv. "židáctví" (které se realizuje skrze světový sionismus) vystupují, mají svá tvrzení pravděpodobně založena na reálném základě.

Peníze a MOC a ohlupování jiných (například skrze média) je jejich doménou -GAME- a podle toho náš Svět i vypadá!!!!!!!!


Vojtěchu, i v budoucnu s tebou budu klidně polemizovat. Ale již NIKOLI s respektem vůči člověku, který má sice podle mne podjaté názory, ale jinak je férovým člověkem jdoucím za poznáním. Od této chvíle to bude pouze se SOUCITEM!!!, protože ať je to jak je jsi lidská bytost a pravdu má mýtický Ježíš, kdy řekl: Odpusť jim bože, vždyť oni nevědí čeho činí. Nezavrhuji tě. I židovský farizej Pavel (Saul) z Tarsu údajně prozřel a došel pokání.


Měj se jak umíš a přeji ti, aby sis učást ve skupině zde diskutujícíh nicků jakými jsou sid, Semerád, Prazak nebo VanGuld užil, protože si členství v jejich KLANU plně zasloužíš...


jansmith[smích]

185025

28.02.2009 17:37

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

Víš Josephe, klidně si zde piš nebo říkej co chceš, máme demokracii. V jednom jsme si ale podobní.[smích] Oba dokážeme poměrně dobře argumentovat a převádět své názory do písemné formy.

Tím ale veškerá podobnost mezi námi KONČÍ. Mnohokrát jsem v diskuzi reagoval argumenty a nezávislými fakty na tvé příspěvky, zato TY na mé minimálně.

Nyní jsi zareagoval, ale víš co je zajímavé??? Udělal jsi to ve velmi podobném stylu, který tady (i v oponentuře se mnou) používá velmi často tvůj názorový kolega Vojta49. Absolutní absence debaty k podstatě tématu a o čem je řeč, ale naopak dlouhé věty a nic neříkající osobní pocity a domněnky a pokus o odvedení pozornosti na osobu oponenta. Samozřejmě se slovní argumentací, která to má zamaskovat. Nezamaskovala Josephe.[smích]


Jak jsem uvedl. Klidně si piš co chceš. Existuje zde totiž jeden faktor, který ani svou demagogií, ani klouzáním po povrchu (zdravím hstroye[smích]) ani prvky své propagandy při podpoře pseudopravdařů nemůže ovlivnit ÚSUDEK, který si z naší vzájemné debaty (Joseph-jansmith a opačně), pokud si s otevřenýma očima a otevřeným srdcem porovná VŠECHNY naše názory a argumenty, učiní nezávislý čtenář Zvědavce.

Je totiž pouze na NĚM, jaké stanovisko zaujme a který z našich názorů jej osloví a to je kromě SMRTI Josephe jediná opravdová spravedlnost tohoto Světa ve kterou osobně věřím a která jak také věřím (u čtenářů s lidskými názory, zdravým rozumem a intuicí) hraje v můj prospěch.[smích]

Pokud si ty myslíš, že tomu je naopak, tak na to máš ve skutečné demokracii plné právo a já ti k tomu blahopřeji.


Měj se jak umíš Josephe a těším se na případné další naše vzájemné polemiky.


jansmith[smích]

185026

28.02.2009 17:57

Morganatická společnost

RE: Wow!

jansmith1984 193.?.?.?

Taky díky Mirdo. Musel jsem se mrknout do googlu, abych si díky tvé poznámce osvěžil a ujasnil, jak to je přesně se slovem "hypokrat" a bylo mi to k užitku (viz. Hippokratova přísaha, která mi docvakla až ex post).

Ahoj,

jansmith[smích]

185028

28.02.2009 18:03

Morganatická společnost

RE: Wow!

jansmith1984 193.?.?.?

Taky díky Mirdo. Musel jsem se mrknout do googlu, abych si díky tvé poznámce osvěžil a ujasnil, jak to je přesně se slovem "hypokrat" a bylo mi to k užitku (viz. ex post Hippokratova přísaha).

Ahoj,

jansmith[smích]

185029

01.03.2009 14:27

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

Také tě zdravím anonyme 85.?.?.?. a oceňuji čas a energii, kterou jsi ve své reakci na mne do svých posledních příspěvků věnoval.

Mohl bych si podobně jako ty dát záležet, začít postupně procházet jednotlivé naše vzájemné argumentace a analyticky se pokoušet (podobně jako ty) subjektivně a zaujatě rozebírat, KDO jak co myslel a KDE nechal nebo nenechal tzv. "tesař" díru.[smích]

Zvolím ale jestli dovolíš jiný přístup.

A to zejména proto, že pokud jde o nás dva, zabředli bychom do nekončící polemiky, která by vzhledem k naším postojům s největší pravděpodobností žadné rozřešení nepřinesla a navíc, pokud někdo s nezávislých čtenářů naší vzájemnou diskuzi sleduje, jistě si čas na její podrobné studium nalezne a bez ohledu na doposud uvedené mu bude jasné, že odpovědi na tvé otázky již zazněly. A jestli si utvoří názor, jak to tedy asi v naší polemice je, již bude záležet jenom na něm.


Číst pečlivě a nezaujatě příspěvky a odpovědi svých oponentů je velice důležité a je legrační, že někteří zapálení diskutující, jakým je kupříkladu Joseph, nedokáží ani to (viz. jeho sebestředné přiznání). To těmto diskutujícím ale vůbec nebrání, aby vše autoritativně posoudili, dokonce své oponenty i pomocí stupnice jako na dostizích oznámkovali[smích][smích] a tím (přesně jak píše jinde mirda), se snažili přehozením výhybky "vlak" této diskuze odklonit na vedlejší kolej.

Mně připadá, že ty osobně se až tak dalece, z tohoto pohledu v uvozovkách legračně, nechováš, což tě ctí a přesto, že s tebou ve většině, vzhledem k tvým (z mého pohledu jednostranným a podjatým) názorům nesouhlasím, zůstáváš pro mne, např. narozdíl od Vojty49 (který neváhal ve svých argumentech dokonce poukazovat na údajně nedobrou ekonomickou situaci pí.Jarmily), respektovaným spoludiskutérem.


Pokusím se tedy nyní vypíchnou dřeň toho, co by zaznít pro pochopení celku myslím mělo.

Jednou z největších myšlenkových vyhýbek je tvá teze o tom, že se zde v diskuzi snažíme svými názory a argumenty lidi rozeštvávat nebo mezi ně vrážet klín. Nikolivěk.[smích] Důkazem, že tomu tak není je konec konců fakt, že termín "nepřítel" do diskuze přinesl/použil Joseph s tím, že ukázal demagogicky na druhou stranu, která měla podle něj tim pádem vnímat oponenty, kteří mají shodné názory jako on, za nepřátele.

Kdepak anonyme 85.?.?.?. Za sebe, protože dělat mluvčího ostatním nemohu, můžu s klidným svědomím říci, že nikoho z účastníků zdejší ani jiné diskuze neberu jako svého nepřítele a může se projevovat arogantně, útočně, demagogicky či pokrytecky jak chce.

TO BE CONTINUED

185073

01.03.2009 14:31

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:


Vždy jej bez ohledu na jeho názory respektuji jako oponenta (pokud respektuje normy slušnosti tím lépe) nebo, pokud překročí meze, které by pravdu upřímně hledající lidské bytosti neměly překračovat, přistupuji k němu v dalších polemikách více se SOUCITEM (pozor: nesměšovat s pojmem pohrdání).

Je to proto, že lidskými bytostmi jsme VŠICHNI bez rozdílů, jen se někteří podle toho (protože si to neuvědomují) ve vzájemné interakci s jinými nechovají. A není to o tom, že někdo sklouzává emotivně k vulgaritám a někdo diskutuje uhlazeně. Hovořím o podstatě, která tkví v něčem jiném - abys mne doufám správně pochopil.

Vše ostatní, co jsi ve svých posledních příspěvcích tak pečlivě rozebíral souvisí úzce s tím, co jsem se nyní pokusil zjednodušenou formou vyjádřit a věřím, že sdělení, o které mi šlo, do tebe (nikoli jen k tobě) proniklo.


A pokud je pro tebe anonyme 85.?.?.? diskuze a polemika (i když mnohdy nadměrně emotivní a se zbytečnými vulgaritami, což přiznávám) na anonymním webzinu rozeštváváním lidí, tak to podle mne vnímáš příliš zjednodušeně, prvoplánově až bojovně. Tedy skrze nezvládnuté ego (a upozorňuji, že pojem "nepřítel" v mém slovníku a troufám si říci i v případě mirdy a dalších, tak jak jej chápe Joseph, neexistuje).


Chápu, že lidé, kteří věří "v uvozovkách" jedině ve svého jediného boha nebo v někým PŘEDEŽVÝKANÝ výklad Světa (viz. výklad partnerských a jiných mezilidských vztahů či finančních vazeb nebo ekonomických souvislostí atd.) mají silný problém.

A to tehdy, pokud v takovém případě narazí na JINÝ (navíc nezávislý a co je horšího - K PODSTATĚ souvislostí, o kterých není "košér" nebo jinak hovořit mířící) názor či argument. Je to k jejích škodě, že mají tendenci takový názor tzv. AUTORITY/AUTORIT mnohdy velmi vehementně a zejména bez ohledu na HLUBŠÍ souvislosti NEKRITICKY obhajovat, ale takový je už život.


A v tom leží zakódovaná podstata VŠEHO co bylo v tomto i jiných vláknech kdy řečeno a co diskutující shromážděni kolem Josepha, ke kterým jak to vypadá (předpokládám) řadíš i sebe (nebo ne?) nechtějí vzít v úvahu. Natož, aby se nad touto podstatou nepodjatě zamysleli a zkusili z toho pro sebe něco vytěžit.

A to vytěžit pro sebe (v nejlepším případě) změnu v chápání reality, protože jinak, i díky jejich úsilí, které generují v internetových diskuzích, Trevorů[smích] a sdílení nezávislých zdrojům informací celosvětově přibývá a čím více budou obhajovat neobhajitelné, tím více dle zákona akce a reakce paradoxně pravdě (nikoli virtuální ralitě), na jejím pomyslném závodě s pokrytectvím, pomohou.


jansmith[smích]

185075

01.03.2009 16:54

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravím tě Josephe. Možná si tou podobností o naších oboustranných schopnostech se psanou formou vyjadřovat zase ani tak nefandím. [smích] Vědomě jsem totiž použil výraz "poměrně dobře" a intuice v tom, že sebestředně zareaguješ (ale přitom to zjemnění ve svém zaujetí pro VĚC[smích] pravděpodobně přehlédneš) mne nesklamala. Chápu to správně, že tebe se výraz "poměrně dobře" netýká, tvé schopnosti jsou dokonalé a naopak se musíš přemáhat, abys ve své stylistickonázorové osvícenosti zde nestrácel čas???

Nepsal jsi náhodou v jednom svém příspěvku o tom, že je tato diskuze bouří ve sklenici vody a že je to ztráta času???

Možná proto, že se jedná o ztrátu času jsi zde velmi aktivní a neúnavně se snažíš docílit (jak trefně poznamenal mirda) přehození vyhýbky pomyslného vlaku debaty od polemiky týkající se negativního mediálního působení některých známých sexuologů/gynekologů/psychiatrů na podvědomí tzv. běžné populace (a hlavně mladých lidí) k podružnostem.


V naších diskuzích se v podstatě opakuje to samé. Ty sám příspěvky svých oponentů, pravděpodobně abys jim LÉPE POROZUMĚL (jak povýšeně uvádíš) pozorně NEČTEŠ.[smích][smích] Na druhou stranu ti ale nic nebrání v tom, abys je komentoval, hodnotil jejich stylistickou a jinou úroveň nebo je označil za (jak píšeš) argumentačně vadné a slabé a dokonce jdeš tak daleko, že své oponenty jako na dostizích (pravděpodobně s pocitem pravicově zaměřeného pseudomajitele stájí) známkuješ.[smích]


Je to legrační, protože jedině tak, že svému oponentu POZORNĚ a zejména NEZAUJATĚ (egofree) naslouchám naplňuji princip a zásadu komunikační činnosti, které se jak v odborných kruzích, tak mezi dělným lidem říká diskuze. A vlastně se jedině tak mohu něco o argumentech druhého dovědět a zejména porovnáním svých názorů s jinými se možná později dobrat podstaty.

Možná ti to tak nepříjde Josephe, ale pokud bys těm, se kterými komunikuješ důkladně naslouchal a zejména si (klidně pro lepší pochopení opakovaně) přečetl jejich příspěvky a názory, dalo by se ti věřit, že jsi připraven pro oboustranně prospěšnou debatu.

Místo toho ve svých větách raději argumentuješ pojmy jako nepřátelé nebo v pochybné sebeobraně šermuješ dojmy, že se druhá strana snaží někoho zesměšňovat. Mě by Josephe tudíž logicky zajímalo, co tě k takovému jednání vede a je mi jasné (že by opět intuice?[smích]), že se, jak to je opravdu, asi nedovím...

TO BE CONTINUED

185080

01.03.2009 16:54

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

O čem se tady chceš seriozně bavit, když například na argument, že tvá definice Žárlivosti jako projevu Lásky nezareaguješ? Jak chceš tudíž polemizovat o faktu, že se v tomto případě jedná jen o různý stupeň emoční, či jiné ZÁVISLOSTI na partnerovi a že tvá definice je v zásadě chybná???

Místo toho přecházíš na další z arzenálu uhýbných manévrů, kdy o svých oponentech prohlásíš, že jsou zřejmě levicově zaměření a nižší inteligence (nemáš tohle od Strigy[smích]) a že se podle názoru vidoucího (do kterého se skromě pasuješ) směšně shazují.[smích]


Víš, do chvíle, kdy jsem si TO přečetl jsem podobně jako v jiném případě u Vojty49 myslel, že i tobě jde v zásadě o snahu hledat odpovědi na otázky, které pí.Jarmila svým článkem na Zvědavci nastínila.

Do uvedené chvíle jsem se při čtení tvých příspěvku jen občas usmíval, ale tím jak jsi, s cílem vynutit si zde respekt ke svým (podle mne podjatým) názorům vygradoval svou rétoriku, jsi mě v pravém slova smyslu (jako roční dobrovolník por.Dub ze Švejka) donutil k smíchů - nebo to bylo v Dubově výroku až k pláčí???[smích]V jedne věci s tebou Josephe ale plně souhlasím. Moudře jsi prohlásil, že CITUJI: "Změna je možná jedině změnou každého z nás".

Je to přesně tak. Už věky se tuto zásadu snaží lidstvu předat mnoho velkých filozofů nebo duchovních a jiných učitelů, ale je s podivem, že se pořád většinově nedaří.

Vyřkl jsi "A", které není ostatně z tebe, ale pouze jsi jej pro umocnění svých názorů (které logicky také nejsou v 99% tvé vlastní, ale pouze papouškované) převzal.

Možná, kdyby jsi doplnil i "B", tedy jak toho docílit, aby se lidé každý sám za sebe konečně začali měnit, napravil by sis (aspoň u mne) trochy reputaci[smích].

Nestalo se. Místo toho hraješ legračně na ublíženou strunu vykání, kterého se ti jako vidoucímu tady na anonymním webzinu nedostává.

Nebo ano??? Navrhuješ nějaké řešení k tomu, aby lidé ve své většině už konečně přestali být snadno manipulovatelnými ovcemi a podobně jako Trevor si uvědomili jak mnoho jsou pro svou nevědomost a závislosti MANIPULOVÁNI? Navíc toto vše z evoluce a genů pouze vychází, ale je udržováno a co je horšího ve jménu nekonečně vzrůstajícího ZISKU, životních nadstandardů E/elit a také stále rostoucího HDP záměrně mediálně i jinak (i pseudoautoritami jakými byl p.Plzák nebo jsou dnes p.Weiss a p.Uzel) POSILOVÁNO.

Tvé řešení je zřejmě nědělat nic a nechat to na evoluci. Vždyť ovce mohou být rády, že mají co do žlabu a navíc zde exisuje riziko, že by se tento skvělý Systém mohl zhroutit a neměly by ani to.


Je to tak? Poděl se s námi tedy o svůj názor na řešení co s tím a pokud jej ještě nemáš dostatečně vyprofilovaný, tak se mě zeptej na můj. Rád ti odpovím.


jansmith[smích]

185081

01.03.2009 17:23

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

Tak tohle se vám povedlo pí.Jarmilo. Tohle je hmotný (nikoli virtuální) důkaz o manipulacích mainstramu jako "Brno" a jsem velmi zvědavý, jak se k němu horlivá zastánkyně p.Weisse Striga a další postaví.

Odhaduji, že nijak. Zaujmou postoj mrtvého brouka, Joseph ostatně příspěvky oponentů nečte a nebo ti odvážnější zkusí ještě nějako divadlo.[smích]

Jsem na ně zvědavý a vám blahopřeji, protože tady je na příkladu jasně vidět, jak lokajové Systému podprahově OBLBUJÍ tzv. běžné lidi (a zejména ty nejmladší) a jak to ani ti akademicky vzdělaní nebo jinak podle svých měřítek inteligenčně vysoko nevidí.

Tedy závěrem. Žádné uvozovky, žádný nadhled sexuloga p.Weisse, ale pouhý mediální kalkul s lidským podvědomím.


jansmith[smích]

PS:
Být vámi, tak bych si to uschoval a vždy v budoucnu v podobných diskuzích Strize i novým Josephům asertivně a v klidu zopakoval.

185083

01.03.2009 17:59

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

jansmith1984 193.?.?.?

Josephe, nedá mi, abych k tomu co napsal mirda něco nedoplnil. Tímto svým příspěvkem jsi mě definitivně naplno rozesmál a samozřejmě si se i definitivně odkopal.[smích]

Rádoby kultivovaný diskutující, ve skutečnosti ale úplný opak. Jaký má asi charakter člověk, který ostatní v diskuzi stále umravňuje, slovo nepřítel je jeho brácha, navíc reakce oponentů pro jistotu nečte, je stále dotčený (dokonce se mu tady na anonymním webzinu tyká[smích]) a o konkrétních aspektech diskutovaného problému se raději nebaví???


Víš hochu, nejsi první zde na Zvědavci s tímto stylem a nemá smysl spekulovat jestli jsi zde nový nebo jen tzv. stará "páka" se změněným nickem.

Ono je to totiž jedno a já jsem za tvou přítomnost zde rád.

Pomohl jsi rozproudit diskuzi (pí.Jarmila patří mezi dlouhodobé rekordmany v počtu reakcí na jeden článek), mnoho čtenářů Zvědavce se díky tobě, ale HLAVNĚ díky tvým oponentů věřím hluboce zamyslelo a to bylo smyslem.

Měj se jak umíš a pokud píšeš o tom, že by lidé měli začít se změnami sami u sebe, tak TY máš hochu (bez ohledu na tvůj kalendářní věk) nejvyšší čas.[smích]


jansmith[smích]


PS:
A pokud tě to zajímá, o čemž pochybuji, tak podle mne ses vlastním úsilím naplno zařadil mezi ty nevědomé lidské bytosti (mimochodem všiml sis vůbec, že zejména o nich se zde diskutovalo?), které zaslouží jeden z nejhumánnějších emocí, tedy soucit.

185088

01.03.2009 20:57

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

Milá Strigo. Jistě ti je jasné, že my dva nejsme tady v diskuzi na Zvědavci v názorovému rozporu poprvé.

Co myslíš, vypovídá to o něčem?


Naše vzájemná neochota dobrat se např. v diskuzi nad článkem medialisty[smích] p.Weisse smíru tedy nepramení z toho, co tady následně nad článkem pí.Jarmily diskutujeme, ale je obecně zakódovaná v našich životních postojích.

Nebudu investovat energii do dalšího rozboru, protože si to podobně jako Mr.Joseph zřejmě ani nepřečteš a pokud by se nakrásně stalo, stejně to tvé vnímání reality a umění rozlišit (která realita je skutečná a která virtuální) pravděpodobně nijak neovlivní.

Možností si nejen tady měla doposud několik a je zřejmé, že si je nevyužila.


Nevadí, život jde dál, a tak jak je jasné, že vzdělání a akademické či jiné tituly neposkytují z hlediska životní moudrosti a schopnosti chápat život a jeho děje v SOUVISLOSTECH je jasné i to, že prohlédnutí může příjit kdykoli a tudíž naděje, že se člověk osvobodí z područí ohlupování cizími povětšinou zištnými názory nikdy neumírá...


Měj se jak umíš a pokud ti předzdívka "Striga" dává sílu zvládat lépe životní situace a proto by si na tebe měli dát ostatní pozor[smích], tak ti k tomu (tentokrát nikolivěk ironicky) blahopřeji.

Dodatek "užij si to" už ale nedoplním, protože vím, že si to s mírem v srdci užít není možné a že lidé s podobným přístupem k sobě a k ostatním jako ty si to užívají vždy jen DO ČASU.


jansmith[smích]

185101

01.03.2009 21:37

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

jansmith1984 193.?.?.?

Já ti rozumím Mirdo a asi máš i hodně pravdu, ale já mám stále pocit, že pokud bychom s těmito tzv. oponenty nediskutovali, dávali bychom jím tím zapravdu a umožnili bychom jim, aby se lidově řečeno NEodkopali.[smích]

Vždyť to sám sleduješ. Jak tito zprvu rádoby asertivní a kultivovaní diskutéři postupně ztrácejí nervy a jejich charakter a povaha se stále zřetelněji obnažuje.[smích] Dokonce i stále velmi kultivovaný a přemýšlivý Vojta nakonec projeví svou pravou podstatu, jak se stalo ve věci jeho směšného poukázání na údajnou ekonomickou situaci pí.Jarmily. Není to kouzelné a nemyslíš, že si toho případní nezávislí čtenáři Zvědavce nevšimnou???


Dovedeš si představit ty vlny negativních emocí a pudů, které s nimi pravděpodobně clomají a které jsou nuceni tak dlouho bolestně zadržovat? Není to nakonec z jistého pohledu i studium Života sledovat, kdy dojde ke zlomu a vše co je v takových povahách naakumulováno naplno "vyejakuluje" na povrch?


Nejde o to se tím bavit. To není smyslem ani správné. Nakonec jsem psal o soucitu (nikoli výsměchu), který jim patří a že strachy v nich, které je vedou uvažovat o jiných jako o nepřátelích jsou kontraproduktivní.

A v tom je podle mne i deviza tohoto webzinu. Dát lidem možnost se projevit a hlavně hlouběji zamyslet a tím získat v diskuzi s oponentem příležitost si naplno UVĚDOMIT jak křehkou nádobou emocí, pudů a instinktů jsou a že nikoli evoluce a genetická informace jsou zodpovědné za jejich reakce a chování, ale od jisté chvíle pouze, primárně a jedině ONI SAMI a lidé, kteří je v minulosti formovali (viz. memy).

A že pokud tuto příležitost nastaveného zrcadla vlastní nevědomosti a závislostí POCHOPÍ, získají unikátní možnost začít chápat i ostatní děje probíhající v mezilidských vztazích a ve společnosti obecně a následně se klidně vyvázat i ze všech vlivů jakéhokoli mediálního či jiného OHLUPOVÁNÍ a manipulace tzv. Autorit s lidským podvědomím.Joseph to napsal dobře. Pro zlepšení Světa nejde na ostatní tlačit, aby se změnili. Začít musí každý sám u sebe, ale bez pochopení pochodů vlastní mysli a jak a proč vznikají naše závislosti a podmíněnost a bez někoho, kdo nám pomůže si to uvědomit na tuto cestu nikdy nevykročíme.

Dík za tu možnost patří nejen všem, kteří se diskuzí zde účastní, ale zejména panu domácímu, který to zastřešuje.[smích]jansmith[smích]

185102

01.03.2009 23:04

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

Takže je to tak, jak jsem předpokládal. Divadlo pokračuje a Joseph v něm má svou "životní" roli.

Dobře popsal praktiky médií a těch, kteří je vlastní nebo píšou do těch tištěných ve svém posledním příspěvku Antiseptik.


S tebou Josephe ale jak je vidět nepohne nic[smích] a jak by také mohlo, když vydržíš obhajovat neobhajitelné přesto, že se podle tebe jedná o bouří ve sklenici vody a ztrátu času, až do roztrhání těla.[smích][smích][smích]

Zprvu to tak nevypadalo, ale ty jsi asi vážně komik, který si přesto, že se snaží vyjadřovat sofistikovaně ani nepamatuje co prve napsal a už se těším na to, čím dalším nás tady případně zase rozesměješ. Pořád jsem nevěřil tomu, co říká Mirda, že za počet příspěvků je možno dostávat šekely, ale v tvém případě tomu již začínám upřímně věřit.


A když už jsi zahájil další divadelní dějství[smích], tak byl bys tak hodný, vrátil se a odpověděl na těch několik otázek, které jsem ti průběžně položil?

Abychom se drželi tématu p.Weisse, stačí když zopakuješ svou definici Žárlivost a okomentuješ můj výklad. Připrav se ale na to, že jakékoli tvé kličkování nebude odpuštěno a že se vykání v anonymní diskuzi přes své námitky a z toho vznikající pravděpodobnou depresi nedočkáš.

jansmith[smích]

185106

02.03.2009 11:04

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

Taky tě znovu zdravím anonyme 85.?.?.? Na to, že máš (jak píšeš) málo času, jsi zde docela aktivní a odpovídá tomu i délka tvých příspěvků. Hezký výkon, blahopřeji.

Uvažuji, jestli na tuto tvou poslední řadu reakcí na mne vůbec odpovídat. Sám píšeš, že tady končíš a že psát do archivu takové skvosty je škoda (přesně jako zmíněný Joseph se svým výrokem o ztrátě času, ale přitom jeho stále nekončícími, klasicky většinou mimo téma, reakcemi o blábolech nebo chybách jiných[smích]).

Mám tudíž psát odpověď s pocitem, že si to možná přečte někdo další koho to může zajímat? Asi ano, nějaký závěr by to asi chtělo.


Na úvod snad, že vidíš sám, že se stalo přesně to, před čím jsem prve nepřímo varoval. Jsme přesně v té nekončící polemice, která naše pohledy podle všeho nezblíží ani nevyjasní a jsem rád, že jsi uznal, že je na případném čtenáři, jaké stanovisko po jejím přečtení ZAUJME.

Naše debata je již drahnou dobu na míle vzdálena od tématu a stalo se přesně to před čím varuje v jednom se svých příspěvků v rámci hodnocení kvality zdejší diskuze mirda. Vývoj debaty tomu přesně odpovídá. Debata se odkloní od podstaty diskutovaného problému a neodvratně přejde do podružností, mezi které patří zejména pitvání osobnosti a stylu oponenta. Navíc chytlavým a ublíženým způsobem (vyz. iritující pocity a upozorňování na tykání) nebo rádoby ironií.

Diskuze s tebou je přesně ten případ a přesně tak, jak ti to zdůvodňuji ve svém předchozím příspěvku, v tomto malicherném stylu nemíním pokračovat.[smích] Nemá to smysl i proto, že systematicky a cíleně (stylem obehrané nekončící desky) překrucuješ a manipuluješ napsané a ať napíší cokoli, snažíš se to vyložit ve svůj pseudoprospěch.


A pokud se týká tvé poznámky o tom, že CITUJI: (Metoda podrobného rozboru je právě ten bolestný způsob diskuse, kterému se chcete vyhnout, který nutí aby dotyčný mluvil k téže věci - t.j. k prokazatelně k tomu samému problému), tak je to pěkné, i když velmi nepřesné "A", kde samozřejmě ale klasicky chybí "B".

To "B" totiž zní tak, že podrobný rozbor je sice základ diskuze, ale v tvém případě se nejedná o podrobný rozbor jendnotlivých názorů k probíranému tématu, ale o podrobný rozbor stylu a osobnosti nebo neosobnosti oponenta.

A do toho se anonyme 85.?.?.? může dobrovolně pouštět pouze grafoman, který píše spíše pro adrenalin ze psaní nebo někdo, kdo přesně jak píše mirda má SNAHU diskuzi rozdrobit a tak znepřehlednit, že přechází do řečeného nowhere.


Takže toho, jak sám píšeš necháme a dáli panbůh, můžeme to zkusit příště. Věřím ale, že to už bude v jiném stylu, než v tom, který zde (a nejen ty) na Zvědavci pravidělně ostatním vnucuje.

Takže naviděnou anonyme a měj se jak umíš.[smích]

jansmith[smích]

185164

02.03.2009 11:50

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

jansmith1984 193.?.?.?

Díki Mirdo za jako vždy hodnotnou zpětnou vazbu.

Znovu jsem se zamyslel nad tvými velmi rozumnými argumenty, které ve věci snah o rozmělňování diskuze uvádíš a zejména potom, co jsem si dnes přečetl další řadu příspěvků (na mne) anonyma 85.?.?.?, tak mi začíná být jasné, že máš jako zkušenější bloger v mnohém velkou (jestli ne úplnou) pravdu.


S těmito lidmi se opravdu nedá diskutovat přijetím jejich stylu, jehož prvotní zájem je odklonit pozornost od tématu na osobnost oponenta, začít podrobně (co možná nejvíce sofistikovaným způsobem) rozebírat podružnosti, pocity a emoce a nakonec jak to předvedl Joseph, ostatní onálepkovat jako "soudruhy" (což mělo podle mě ale podprahově znamenat bolševiky[smích]), kteří jako sekta píší jen bludy nebo omyly a čeká je čistka. Je zajímavé, že přesně tímto stylem a za použítí stejných výrazových prostředků píší i na jiných diskuzních serverech proti svým oponentů tzv. "pravicoví" diskutující, pro které je pravicovost jen dalši krytí.

Rozděl a panuj. Přesně jak napsal hestroy o snahách tzv. Systému a lokajích, kteří mu, ať už nevědomě nebo cíleně, posluhují.


Je to přesně ten styl, se kterým pracují (těmito Josephy bráněná) korporátní média a o které píše MUDr. primář Koukolík ve svých přednáškach. Pokud něco takového čte tzv. běžný člověk, který nálepkování a propagandě naplno podléhá, tak se s tím nedá mnoho dělat, jen věřit, že všeho dočasu.


Osobně vidím jediné řešení. Pokud tyto rádoby oponenty přímo neignorovat (stále mám pocit, že mlčení znamená souhlas), tak se v debatě s nimi držet striktně jádra diskuze, na nic z toho k čemu se ve své podjatosti a nedostatkem charakteru uchylují nereagovat a pouze trpělivě opakovat a upřesňovat fakta a nezávislé informace, které je samotné usvědčují se zmíněné podjatosti nebo z pokrytectví.

Nakonec jen pokračování diskuze usvědčilo (nejen) Vojtu z opravdového charakteru a jak hodně jim jde o diskuzi a dobrání se nějakého společného závěru či POZNÁNÍ. Podobně jako ty si myslím, že se v diskuzích učíme jeden od druhého (tedy i od Josephů, Vojtů atd.) a mám radost a vážím si toho, že mám v tomto procesu tebe za parťáka.


Souhlasím s p.Stworou nahoře, že tito lidé nepatří mezy nejkvalitnější protihráče, protože ti v uvozovkách nejkvalitnější působí jinde[smích], ale i tak je debata s nimi nakonec i zábava a člověk se občas nad jejich počiny i hodně zasměje. Navíc, pokud je pravda tva narážka o "šichtě", tak se jim, že po takovém náporu emočně ujedou, ani nedivím.[smích]

Měj se fajn, jansmith[smích]

185177

02.03.2009 12:13

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

jansmith1984 193.?.?.?

Osobně si Jindro myslím, že tihle lidé si mohou říkat co chtějí a stejně jim to nebude nic platné.

Svůj charakter a pohled na Svět někteří z nich projevili i zde naplno a lidem, kteří se nenechají opíjet slovy a řečmi a klouzáním po povrchu[smích] je to jasné, byť se zde do diskuze třeba nezapojují.

A co si tito tzv. "spoluobčané" říkají mezi sebou je jen jejich projevem vnímání rality a mezilidských vztahů, o kterých zde bylo pod článkem pí.Jarmily vlastně přeneseně hovořeno a pokud existuje karma nebo kauzalita, tak je na ně třeba se soucitem nahlížet jako na adepty neuprosně se blížící školy "osudu"...

jansmith[smích]

185181

02.03.2009 13:23

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

Abychom se v úvodu naladili na stejnou vlnu Strigo, tak má narážka na vzdělání neměla znamenat, že vzdělání není dobré nebo v případě mnohými nepochopeného článku W.Lischky "Odhalené podvody: Vzdělání (Hrozný humor)" že je nadbytečné. Nebo že tzv. NIC neposkytuje. To všechno sis z mých řádků nesprávně (tzv. podmíněně) vydedukovala a nyní se to pokusme upřesnit.

Nejde totiž o vzdělání jako takové, ale zejména o to KDO, JAK, za JAKÝM účelem a s jakým VÝSLEDKEM jej poskytuje. A kontroverzi toho všeho měl ve svém článku podle mne na mysli i WL a je zakódována i do toho, co se snažím sdělit já...[smích]


Já měl navíc na mysli, že vzdělání není samospasitelné. Že svět je plný vysoce studovaných lidí, kteří jsou ale pro samostatný Život, přehnaně řečeno, nepoužitelní (bez civilizačních vymožeností a ohrany by brzy zahynuli) a dál jsem měl na mysli, že lidská rasa je bohužel plná vysoce vzdělaných a studovaných lidí, kteří pravě tím, že ale nepochopili o čem Život je a k čemu má vzdělání sloužit, páchají nejen na jiných (z filozofického pohledu cestou zneužité vědy a zprofanované politiky i na sobě) neuvěřitelná zvěrstva.

Vlastně o tom je i debata pod článkem pí.Jarmily. Tedy jak někteří naší "spoluobčané" dokáží (klidně cestou zneužívaných médií) působit pro peníze do těch správných kapes, MOC a o reálném stavu společnosti nic neříkající uctívané a všude uváděné HDP na tzv. běžné spoluobčany.


No a pokud jsem někde ve větě vynechal tečku nebo mi úlítlo slovíčko, absence kterého pro pochopení smyslu sdělení nevadí, tak se tvé citlivosti na formu psaného textu omlouvám. Vlastně tím nepřímo dokazuješ, že to, co jsem napsal o vzdělání a schopnosti se jím nenechat svázat do kozelce symboliky a místo toho se umět zaměřit na podstatu (zde podstatu diskuze) je pravda.

Podle toho, co píšeš, tak si od malička týkáš s vysoce postavenými a studovanými lidmi a pravděpodobně jsi také vysoce vzdělána v mnoha oborech lidské činnosti. Ani to ale podle mne neznamená, že člověk získal automaticky vhled do reality (nikolivěk virtuální) a že dokáže rozlišit, která tvrzení jiných lidí má obhajovat a na která minimálně, jako na nepřesná nebo z pohledu vyššího principu mravního přímo zavádějící, upozornit.


A i o tom byla Strigo tato debata pod článkem pí.Jarmily. Tudíž i o p.Weissovi s jeho účasti na ohlupování tzv. většinové populace v médiích z hlubšího, nikoli povrchního pohledu. A svým výrokem na vzdělání oponentky (dříve duševní poruchy) jsi se bohužel v mých očích postavila vedle Vojty49, který neváhal argumentovat její ekonomickou situací.

Závěr: Lidem jako Joseph, Vojta i ty Strigo nejde o dobrání se jádra diskuze, nýbrž o její odklon jinam. Jak napsal přesně mirda: přehodit výhybku a jak se s tím srovnáš je na tobě.

jansmith[smích]

185190

02.03.2009 15:16

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře jsi to shrnul Jindro.

Průběh diskuze a vyprofilované názorové spektrum se dalo předpokládat a že hodně diskutujících nebude klasicky schopno překročit svůj pomyslný stín vnímání a chápání souvislostí se dalo předpokládat taky.


Přirovnal bych to analogicky ke středověku, kdy zblblá většina až na vyjímky oddaně a POKORNĚ (protože cílem Systému byla tehdy náboženská pokora ovcí) cestou neochvějné víry důvěřuje AUTORITÁM a to bez ohledu na fakt, jak jsou těmito "Autoritami" a jejich lokaji stále opakovaně tragicky zneužívány. Nakonec jedna z metod byla obvinit a poštvat ovce proti sobě, aby skutečný "hýbatel" zůstal mimo odpovědnost.

No a pokud se našel někdo, kdo pochyboval (navíc veřejně, tudíž působil z pohledu autorit negativně na ovce) byl prohlášen za kacíře, jinými slovy nepřítele Systému (hle, máme zde Josephovo slovo "nepřítel")) a eliminován (příklady: Bruno, Hus a mraky dalších).


Co je na tom legrační a tragické zároveň, že doba se změnila, zkušenosti přibyly, ale podřízenost ovcí na zprofanovaných autoritách nikoli.

Opět jako tehdy jsou tzv. běžní lidé tzv. Autoritami (v jiné terminologii E/elitami) ohlupovány, mateny a zneužívány. Jsou průběžně vystavováni uměle vytvořeným hrozbám a strachům a přesně v dikci, kterou jsi dříve uvedl: ROZDĚL A PANUJ pokračují tyto tzv. Autority v historicky započatém díle. Samozřejmě za pomocí nezbytných lokajů, kteří je mediálně či jinak za mrzké výhody (s pocitem výlučnosti a oddělenosti) podporují...


Samozřejmě, že doba se mění a s ní i spousta metod a technik jak toho dosáhnout. Podstata ale zůstala stejná.

Všimni si, jak v mé polemice se Strigou tato žena z pozice vystudovaného a vzdělaného člověka argumentuje pojmem vzdělání, aniž by se opravdu a upřímně do hloubky zamyslela nad tím, co to vzdělání skutečně je, proč tady je a jak by jej lidé měli správně ke všeobecnému prospěchu využívat.


Z toho je patrný zásadní problém, který před lidstvem stojí. Jde o to POCHOPIT nejen rozumem, ale i tím co je nad tím, jak společenské, ekonomické a jiné mechanismy fungují a jak by ve skutečnosti, nikoli virtuálně, pokud by nebyly cíleně deformovány fungovat měly. A dále jejich RAZSAH a kdo za nimi a s jakým vlivem konkrétně stojí.

A to je podle mne i smyslem diskuzí na Zvědavci a na spoustě jiných míst, která hostí nezávisle uvažující lidi na Zemi.

jansmith[smích]

185202

02.03.2009 17:30

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

jansmith1984 193.?.?.?

Josephe, na to jak je podle tebe tato diskuze bouří ve sklenici vody a ztráta času, se zde opravdu překonáváš.


Když je to pro tebe taková ztráta času, tak jsem si dal tu práci a v několika vteřinách spočítal, kolik máš zde ve vlákně příspěvků.

Zajímá tě tato statistika? Myslím, že pro člověka, který tyto argumenty VYTÁHL do boje (předpokládám, že za pravdu a lásku - nebo se mýlím???) je osobní čas, který něčemu věnuje pro něj jistě prioritou a zajímat by ho to mohlo. Nebo je to tak, jak napsal Mirda a tvá "šichta" tě tak zmáhá, že ztrácíš přehled?

Je jich zhruba - 42 - a tím je naplno zřejmé, že jsi přesně ten typ člověka, který něco říká a něco jiného koná. Jinými slovy bych toto tvé jednání mohl nazvat farizejstvím nebo pokrytectvím a nepřímo tě tím onálepkovat za někoho, kdo zapadá do popisu vyvolného národa PSM a tak to raději naudělám. Už tak si snadno dotčený, a to z jiných mnohem malichernějších důvodů, jakým je např. mé tykáni tobě.[smích]


Víš co je ale největší legrace Josephe??? Ačkoli jsem jako ty o této diskuzi jako o ztrátě času nikdy nemluvil a mohl bych zde jako v této věci morálně čistý člověk tudíž psát do alejuja, můj počet příspěvků v tomto vlákně je HLUBOKO pod tvým.[smích][smích][smích]

To je bžunda, co říkáš??? Schválně si je spočítej chlapče.


Ostatně, každý čtenář této diskuze si může, na základě mé exaktní informace o počtu tvých příspěvků tady a v jakém časovém rozpětí se nacházejí učinit vlastní názor, jestli jsi nebo nejsi mluvka či pokrytec.


Měj se jak umíš Josephe a můj pocit soucitu s tebou se posiluje už i proto, že každým dalším svým příspěvkem jen více potvrdíš, co jsem výše pojmenoval.

jansmith[smích]

185216

02.03.2009 17:47

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

Strigo, necháme toho. Co říkáš? Zaprvé termín "špatný duševní stav" může klidně znamenat i duševní poruchu, ale hlavně se mi zdá zbytečné pomáhat ti dalšími příspěvky v posilování tvého evidentního pocitu sebedůležitosti a sebelítosti.


A tvé pitváni se v titulech nebo poukazování na testy znalostí IQ?

Nerad to říkám, ale definitivně jsi mne přesvědčila, že jsi ženská varinta Josepha se všemi "klady" i nedostatky a že ti v současné době není pomoci.

Chtěl jsem připsat - neber to osobně, ale uvědomil jsem si, že to v tvém případě není možné a tak to (a předpkládám, že to oceníš) nepřipíši.


Měj se jak umíš Strigo a stejně jako Joseph zasluhuješ upřímný a bezpodmínečný soucit. To ale neznamná, že se s tebou počase a pokud v lepším případě maličko zreviduješ svůj přístup k sobě i k ostatním (protože jsem přsvědčen, že jsi v jádru dobrý člověk) rád znovu v nějaké diskuzi nesetkám.

jansmith[smích]

185219

03.03.2009 08:32

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

Jsem rád Strigo, že jsme si to vyjasnili (že se na sebe vzájemně nezlobíme[smích])a znovu také upřímně říkám, že se těším, až opět někdy v budoucnu případně podiskutujeme.


Jinak, to o té sebelítosti a sebedůležitosti se hůře vysvětluje, protože, aby to člověk přijal, musí si nejprve uvědomit mechanismy a příčiny, které takové hnutí mysli způsobují.

Popravdě řečeno těmto pocitům s různou intenzitou podléhá KAŽDÝ tzv. normální člověk a není to žádna ostuda. Prostě to tak JE a je jedno, jestli si to člověk přizná nebo nepřízná. Podstatné je, že tyto emoce člověku působí obtíže při pochopení sebe sama a zejména komplikují komunikaci s jinými.


Jasně to je vidět na vzájemných slovních potyčkách diskutérů tady na Zvědavci a nevyhlo se to ani tobě a pí.Jarmile. Nevím, co jste si dříve vzájemně udělaly, ale pokud byste si pozorněji (bez pocitu sebedůležitosti či sebelítosti) v této debatě vzájemně naslouchaly, vše by probíhalo jinak.

A to, že pí.Jarmila má na této zbytečné roztržce svůj velký podíl nezastírám. Přesto, že si ji vážím, tak nejsem její arbitr a neomlouvám nikoho. Snažím se na svět dívat spravedlivě a jde mi o dobrou věc. V jejím případě prchlivost, emocionálnost a když se neudrží, tak verbální napadání protistrany dává jejím oponentům paradoxně do rukou trumfy proti ní, a to bez ohledu na to, že jinak jsou její argumenty velice v pořádku a k věci.

Až to v sobě jednou změní, tak bude pro druhou stranu (a zejména pro ty, kteří podle mne jako Joseph neoponují s dobrým úmyslem dobrat se pravdy) velmi těžkým spoluhráčem. Stejně jako Ty, protože i Ty máš velký rozhled, zkušenosti a spousty relevantních argumentů k zamyšlení do debaty.


Dalo by se ještě pokračovat, ale nechám toho, protože se správně říká: v nejlepším přestat. A navíc zde nechci vystupovat jako někdo, kdo má právo z pozice učitele druhé vychovávat. Vím, že mne v debatách mnozí takto vnímají a vlastně mají pravdu[smích], protože i já se občas neudržím a mám tendenci, sice s nejistým výsledkem, druhým (mnohdy dost nekompromisně) naznačovat, že věci se dají chápat i jinak, svobodněji a mimo naučené a zažité šablony vnímání.

Tak se měj hezky Strigo a ať se daří.

jansmith[smích]

185284

03.03.2009 09:51

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Sedy 193.?.?.?

postkomunistické stěžování z toho udělat nejde, tak to bude třeba populistické... máte pravdu vzdělanost a rozvoj osobnosti u žáka se díky liberalismu určitě lepší rok od roku, jen se zatím školy málo přizpůsobují žákům co by se třeba chtěli učit nebo si budeme jen povídat a zbytek si najdete na netu a potom si můžete zahrát nějakou střílečku... a agresivita? ale prosim vás nestrašte lidi!! občas nějaký ten nožík nebo trocha lehkých drog to je toho vždyť to zlepšuje paměť, vy panikáři!

v okolí škol zatím nejsou žádné cofeeshopy, ale na zlepšení už zelná strana pracuje výuka bude potom mnohem zábavnější, také je potřeba pustit do školství více komerčních subjektů (nejlépe partnerství s nějakou velkou korporací) školné si odložíte a hned vám bude lehčeji, je zde trestuhodně málo absolventů VŠ hlavně humanitních oborů ty jsou a budou obzvlášť potřeba mají všeobecný přehled a logické myšlení. Zatím se u nás na školách nestřílelo, ale co jinde ve vyspělých demokraciích se střílí a taky se to vyřeší, nainstalují se do škol bezpečnostní rámy, najmeme bezpečnostní agentury a zase bude klid. Takže máte pravdu zlepšovat je rozhodně co... otázka snad jediná, teď kdo z koho?
[cool]

185296

03.03.2009 17:24

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím s tím, co píše p.Kramář a hestroy a jen bych si dovolil celý problém posunout maličko dál.


Nedávno se zde na Zvědavci strhla rozsáhlá debata pod článkem pí.Jarmily, která poukázala skrze aktivity známého popularizátora "vědy", sexuologie p.Weisse a zejména jakým stylem své poznatky předává většinové populaci (mládeži) na fenomen, který souvisí podle mne i s tím co se rozebírá tady.

Tedy PROČ jsou obecně mezilidské vztahy jaké jsou? Jak dalece je (pokud mezi sebou porovnáváme období s rozdílem několika des. let) ovlivňují evoluční procesy či genetické predispozice nebo jak dalece tyto vztahy naopak ovlivňují MEMY nebo klima, které vytvářejí např. média (také) cestou populárních osobností, v kombinaci pouze za ziskem se ženoucí komerční reklamou? Nepamatuji si to přesně, ale pí.Jarmila tento poměr určila zhruba na 20% ku 80%.


Podle mne je jasné, že nedobré společenské poměry, deformované vztahy mezi lidmi, a to nejen v partnerských (později rodinných vztazích), ale i v těch celospolečenských jsou odrazem toho, jak výchovně do plusu nebo do mínusu na tzv. běžné lidi působí zmíněné osobnosti/autority a poměry, které jsou Systémově nastaveny ve společnosti.

Evoluce a geny jsou jen nutným výchozím předpokladem, ale ve skutečnosti jsou mezilidské vztahy založeny na kulturních vazbách a zejména výchově (rodina, společnost) viz. zmíněné memy.

A o tom, jak se zhoršily nebo nezhoršily poslední roky poměry ve školství by mohli dobře referovat zejména učitelé nebo profesoři a asi by se jich našlo málo, kteří by řekli, že se nic zvláštního oproti minulosti neděje.


Jaké otázky z toho tedy vycházejí?

Má západní hodnotový systém se svým příklonem k dualismu a sobeckému, sebestřednému oddělování se od celku a se svým kultem uctívání konzumu a zlatého telete (viz. glorifikace růstu pseudoukazatele HDP) negativní vliv na mezilidské vztahy nebo nemá???

Jak dalece je tento Systém (který logicky nevznikl včera, ale je E/elitami historicky postupně tzv. vylaďován) v souladu s hodnotami, které i cestou oficiálních náboženství nevědomým masám každodenně zvěstuje???
Není to náhodou tak, že je ve skutečnosti s těmito hodnotami pokrytecky v PŘÍMÉM rozporu???

Kdo nastavil historicky parametry "planetárního" monetárního systému, které sobectví a chamtivost v lidech ve jménu za každou cenu dosahovaného pseudorůstu jen posiluje, způsobuje nerovnováhu a z dlouhodobého hlediska je sebe/destruktivní??? Byli to tzv. běžní lidé nebo to byly naopak tzv. E/elity?


Odovědi na tyto otázky pomohou nalézt odpověď i na to, proč malý nevychovaný žáček (možná i skrytý deprivant viz. teze MUDr.Koukolíka) nemá problém říci svému učiteli ŠMEJDE, druhý tento v jejích očích akt frajeřiny natáčí a co je zarážející, odpovědní hledají vinu v učiteli.

jansmith[smích]

185390

03.03.2009 18:18

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

jansmith1984 193.?.?.?

Klidně to mohlo proběhnout, tak jak fabukuješ pauleP[smích], i když o tom hodně pochybuji. O tom ale podstata této diskuze podle mne není.

Mimochodem, viděl jsi film "Vratné lahve" a pamatuješ si scénu, ve které herec Svěrák vyždímal na extrémně přidrzlého žáčka mokrou houbu? Moc bych za to nedal, že v té škole to bylo podobné, jen učitel to postaru řešil facanem.


Uznávám, že učitelem může být i někdo, kdo na to z hlediska udržení vnitřní rovnováhy a mravních hodnot nemá, ale tato varianta je velmi málo pravděpodobná. Jedná se o vystudované pedagogy, kteří mají výuku jiných ve své drtivé většině jako poslání, navíc v Systému, kde jsou investice do školství a pedagogů méně pritoritní než např. do tzv. silových ministerstev musejí často obětavostí řešit věci, které by měly být řešeny automaticky.


Něco je shnilého (z hlediska výchovy v rodinách a společnosti vůči mládeži) ve "státě dánském" a jak MNOHO můžeme sledovat např. v kolébce demokracie USA, kde žáčci/studenti nejen učitele/profesory fyzicky napadají, ale v této kolébce tzv. demokracie dokonce i střílejí. Tento trend už zažívají i některé tzv. vyspělé západoevropské státy a odhaduji, že je jen otázkou času, kdy dorazí i do ČR/SK. Zatím se, zaklepejme, nestalo.

To je také ta proklamovaná daň za demokracii, jak nám ji podsouvají některé politické pseudoautority? Neděje se tak z velké části z důvodu mediálně propagovaného kultu násilí, agresivity a nízkých lidským pudů a emocí, přes které to pozitivní problikává jen těžko???


Tady se nejedná o běžnou revoltu mládí proti autoritám (navíc podmíněnou hormony nebo zmatky v pubertální duši). Tady se jedná o JEV, který má určité příčiny a v této diskuzi dochází podle mne k jejich rozklíčování.

Souhlasím s tebou, že bych dnešní mládež nepodceňoval. Potenciál má veliký, jen je ve svém celku logicky i s rodiči velmi citlivá na působení, která se ji cestou mediálních a jiných průplachů v konzumistánu dostává.

jansmith[smích]

185397

04.03.2009 10:22

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

Také tě zdravím anonyme 85.?.?.? a díky za zpětnou vazbu, kterou jsi mi poskytl.


Ve svém opět velmi pečlivém zhodnocení naší předchozí diskuze (asi už ne polemiky, protože k tématu viz. p.Weiss se nebavíme prakticky vůbec) jsi zmínil Mirdu a v této souvislosti bych rád něco podotkl.

Ať již Mirdovu účast v diskuzi a jeho postřehy ohodnotíš jak chceš, jedno mu upřít nemůžeš. Je to vysoce přemýšlivý a podle mne moudrý člověk, který ví co říká a že se to jeho oponentům, které velmi často tzv. vykoupe v jejich nevědomosti, aroganci a pokrytectví líbit nebude je logické.

Mirda totiž v jednom se svých příspěvku napsal (viz. stěžejní myšlenka), že jsme zde v diskuzi hlavně proto, abychom se od sebe navzájem učili. Jinými slovy smyslem není za každou cenu vyhádat SVŮJ názor a SVŮJ způsob vnímání reality, ale pokud se chceme dobrat k nějakému na pseudoautoritách nezávislému koncenzu nebo závěru, tak zejména protistraně upřímně a pozorně naslouchat.

Řekl bych, že to je velmi moudrá úvaha, která funguje na každého, ať již aktivního nebo pasivního čtenáře Zvědavce bez ohledu na které straně pomyslné barikády stojí, bez ohledu jak hodně podléhá nebo nepodléhá sebedůležitosti - sebelítosti a v konečném důsledku i bez ohledu na to, jestli si své podléhání zmíněnému uvědomuje nebo neuvědomuje.


To je i důvod, proč jsem ti v úvodu této reakce poděkoval za feed back, který jsi mi poskytl a ve kterém jsi jasně popsal na co si mám v budoucnu při tvoření svých reakcí dát pozor.

Jasně z toho vyplývá, že aby byly mé příspěvky správně pochopeny, nestačí z mé strany jen upřímný záměr nebo čisté svědomí a samozřejmě jasné argumenty, ale je potřeba být přesnější ve formulacích, které mohou při nepochopení působit zavádějícím a pro někoho iritujícím způsobem. Například narážka na někomu nepohodlné tykání nepatřila tobě, ale Josephovi.

Nazval jsi to mimoběžnou diskuzí nebo (což se ti povedlo[smích]) posešívaným Frankensteinem a já to beru. Přesně v souladu s tím co jsem napsal výše o pozorném naslouchání druhému se díky tobě ve svém psaném projevu na tyto tvé zřejmě oprávněné výtky zaměřím a své příspěvky upravím tak, aby byly z tohoto pohledu bezchybné.

Závěr. Jestli je toto hlavní problém, který v naší vzájemné komunikaci cítíš, tak věřím že byl tímto odstraněn a pokud budeme mít v budoucnu opět příležitost vzájemně podiskutovat, tak že to již bude jen k tématu a na maximální vypovídající úrovni, které budeme vzhledem ke stupni svého případného podléhání sebedůležitosti nebo sebelítosti schopni.

Jistě mi dáš zapravdu, že ideální by bylo, pokud by se oponenti v diskuzích do rozebírání osoby diskutujího vůbec nepouštěli a řešili pouze a jedině podstatu tématu, ale to je asi v dnešních časech jen zbožné přání.

Hezký den,
jansmith[smích]

185483

04.03.2009 12:58

Smrt dogmatu

MEMY nebo GENY?

jansmith1984 193.?.?.?

Jsem rád, že se zde tento článek objevil a jsem velmi zvědav, jak se k němu vyjádří mnozí z těch účastníků diskuzí na Zvědavci, kteří v souladu s mediálně protěžovanými informacemi sebestředné a do sebe zahleděné "vědy" obhajují genetiku nebo tzv. přírodní zákony jako určující pro sociální chování člověka.


O ničem jiném než o tom co uvádí zmíněný článek totiž nebyla ani na počet příspěvků rekordní debata pod článkem pí.Jarmily, o působení některých pseudoautorit na podvědomí tzv. běžného občana (a zejména zranitelné mládeže).

Přesně na to se snažili někteří diskutující ve vlákně upozornit, když psali o nepřesnostech a podjatosti některých mediálně protěžovaných odborníků, kteří jako např. p.Weiss v sexuologii, p.Uzel v tomtéž oboru byť je gynekologem a p.Plzák blahé paměti v psychologii/psychiatrii (dej mu pánbů nebe) popularizují nekompletní tzv. "vědecké" názory a prakticky vůbec, pokud vím, nezdůrazňují i další faktory, které mimo evoluční procesy a genetické predispozice určují kulturní a sociální chování lidské rasy - nebo jinými slovy lidských bytostí.


O tom, že mnohé rady a doporučení těchto "autorit" směrem k široké veřejnosti zejména ve věci partnerských vztahů (viz. jinde v diskuzi zmíněný MUDr.Plzák, který na základě od celku odtržených pseudopoznatků balamutí nevědomou veřejnost) jsou ZAVÁDĚJÍCÍ, dokumentuje nakonec i jejich biografie a jak se jim jejich osobní život v reálu vydařil. Tím neříkám, že MUDr.Plzák nezaslouží kromě kritiky také uznání. Spousty jeho aktivit byly pozitivní, ale negativní vliv, který měl/mají tyto populární osobnosti skrze bulvární skratky médií na podvědomí a chování společnosti je podle méhoho mínění neoddiskutovatelný. A to ať už se to jejich zastánci snaží omlouvat nadsázkami nebo pouhou strohou vědeckostí, či jakkoli jinak.


Článek je nazván "Smrt dogmatu" a to je přesně ten název, který by měl přivést k zamyšlení všechny lidi a nejen některé diskutující na Zvědavci, které nebudu záměrně jmenovat, aby je to nevyprovokovalo ke zbytečně emotivní a od podstaty tématu se odklánějící, nekončící rozepře.


Byl bych rád, aby tyto mé řádky byly přijaty jako výzva. Pokud tedy (i zde pod tímto článkem) budeme diskutovat, bavme se pouze k podstatě tématu a pokusme se vyhnout všem výhybkám, které s ním nesouvisí.

Žádné emtotivní výpady, žádné nálepkování oponenta, žádné egomanické výroky, které diskuzi zbytečně rozmělňují a ve své podstatě brání v upřímném zaměření pozornosti na argumenty oponenta, jakkoli s ním nemusíme souhlasit.


Děkuji za pochopení a věřím, že se to tentokrát za vzájemné spolupráce (i těch, které jsem záměrně nejmenoval) a pro benefit VŠECH zúčastněných podaří.

jansmith[smích]

185504

04.03.2009 14:10

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

jansmith1984 193.?.?.?

Z toho, co jsem si od tebe přečetl Novákneu mám pocit, že byť máš pravdu, že by se nemělo zapomínat i na zodpovědnost učitele za některé excesy, tak na tzv. nejvyšší úrovni zaměňuješ obět s agresorem.


Hodně dobře ti odpověděl hestroy a můj názor je, že učitel by neměl mít respekt u žáka vynucený strachem, ale měl by mít úplně normální, přirozený respekt, který navozuje správná výchova v rodinách (někdy to bez Makarenka nejde) a celospolečenské klima.

A právě toto klima je i působením korporátních médií (ani nemluvím o bulváru), která přímo nebo podprahově pro peníze do těch správných kapes a navyšování HDP (viz. ZISK za každou cenu) nabádají k zesměšňování přirozeně slušného lidského chování, narušováno. Tím také (možná záměrně) posilují to, co je ve složce lidské povahy negativní, místo aby posilovaly to, co je v ní pozitivní.

To jsou ty MEMY, jak o nich píše na svém webu pí.Jarmila Kubátová.


Jestli by měli učitelé používat tělesné tresty nebo ne je druhá věc a osobně si myslím, že by neměli. Toto je, pokud jsou používány úměrně a přiměřeně, staletími osvědčená pravomocná metoda výchovy rodičů.

Ale na druhou stranu i učitel musí mít možnost jak ty tzv. nezvládnutelné "spratky" zpacifikovat, A to s podporou společnosti a nadřízených. Jinak se pro něj stane poslání řeholí a neřešená pomalá destrukce přirozených lidských vazeb (i za pomocí nového v tzv. demokracii běžně dostupného fenomenu - tj. návykových, měkkých, tvrdých drog) bude pokračovat.


jansmith[smích]

185514

04.03.2009 17:52

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

jansmith1984 193.?.?.?

Zase dobrá a jasná odpověď Jindro. Také jsem jako žáček na základce dostal výchovného facana od obávaného učitele jenom zato, že jsem při jeho výkladu přidrzle žvýkal žvejku.[smích]

Do dneška si to pamatuju a žádnou psychickou újmu si z té doby nenesu. Naopak.


Podle mne jednou z vývojových etap lidských mláďat je zkoušet, co jim příroda a v sociálním prostředí ostatní mláďata a dospělí dovolí.

Pokud se při doteku s žehličkou spálí, už si na ni pro nic za nic nešáhnou. Jestli dostanou za drzost od rodičů nebo vychovatelů výchovného facana, dobře si rozmyslí, jestli jim to v jejich hrátkách s autoritami v budoucnu za to stojí, a to i proto, že si fyzicky uvědomí, že dělají něco špatně.

Stejného výsledku se dá podle mne při výchově dosáhnout i domluvou nebo jinak, ale jako nezbytný předpoklad je u takového dítětě/mládežníka nutná vyšší úroveň povědomí o tom, co je to etika a morálka nebo jinými slovy vyšší duševní/duchovní nastavení.


A zase by zde mohla přihodit podrobnosti pí.Jarmila, protože pokud vím, tak pro dítě je z hlediska výchovy nejdůležitější nejrannější období života. Prvních 3let věku je údajně nejdůležitějších a pak období do 12let věku, tedy doba, kdy se dětský mozek přelaďuje z frekvence Alfa do frekvence dospělých Beta.

To také vysvětluje proč s některými dětmi nejsou výchovné problémy takřka žádné a s jinými je tomu naopak, byť by nemuselo.

Všechny další výchovné zásahy jsou již v nadsazeném slova smyslu jen hašením doutnajího požáru a jak jedinec v dalším životě upravuje své chování už více méně záleží na životních ranách, které obdrží nebo jiných impulzech, které jej přivedou k zamyšlení nad přízemností nebo malicherností vlastního života.

Lidi, kteří obhajují extrémně liberální výchovné systémy, které dětem/mládeži neposkytují zpětnou vazbu bych přirovnal k materialistům, kteří vidí za deformacemi mezilidských vztahů evoluci a genetické predispozice bez toho, aby vzali v úvahu i deformované kulturní a nedostatečné výchovné aspekty.

jansmith[smích]

185545

04.03.2009 18:18

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Docela by mne Ajo zajímaly podrobnosti o těch rodinách, kde se adopce malých cikánů ani v jednom případě nepovedla.

Kdy to bylo a v jakém prostředí ty rodiny žily. Byly mezi sebou v kontaktu? Byly z jednoho sídliště, města nebo různě po republice? Byly ty rodiny ve všem standardní tzv. spořádané? Jaké kamarády tyto adoptované děti měly? Přijaly je ostatní děti bez problémů do kolektivu nebo je z mnohdy jinými rodiči živenými rasistickými předsudky odmítaly, až si tyto adoptované děti našly v rámci vzdoru a přirozené snahy se prosadit party svých etnicky příbuzných jedinců (z mokré čtvrti), že to mohlo vést až k tomu, že syn zmlátil adoptivní matku?

Netvrdím, že se chybka nemůže vloudit, ale že by to nefungovalo takhle šmahem je podezřelé i z důvodu toho, co napsala pí.Jarmila o adopcích ředitelky Klokánku pí.Vodičkové.


Ono snaha vychovávat sama o sobě nestačí. Záleží také na tom JAK se vychovává a paradoxně opičí mateřska láska je také jeden z faktorů, který může povahu a charakter dítěte takřka nevratně poškodit k sobectví a nezvládnutenelné sebestřednosti. Všichni známe Mrazíka a jak se choval (i k vlastní matce!!!) mazánek Marfuška.[smích]

Proto vychovatel, který ví co dělá a má zkušenosti viz. ředitelka Klokánku mívá lepší výsledky než laik s dobrými úmysly, ale zcestnými názory na výchovu.


A o tom je vlastně i diskuze v tomto vlákně.

jansmith[smích]

185550

04.03.2009 18:43

Smrt dogmatu

RE: ????

jansmith1984 193.?.?.?

Fundovaně o GMO a riziku, které chyby v jeho šíření může mít na genofond/biosféru, píše v jiné diskuzi Rene Bartosek. Najdi, počti Robocrepe. Já jen dodám, že podle mne za GMO nestojí primárně snaha nakrmit hladovějící (a když, tak jen jako vedlejší produkt), ale důvod, který se jako červená nit line mnohými ostatními zdejšími debatami.

Tedy snaha vydělat, snaha o ZISK za každou cenu, snaha vystřelit šipku HDP (což je mimochodem pro harmonické fungování společnosti irelevantní ukazatel) na grafu vzhůru, bez ohledu na případná a nevyvrácená dlouhodobá rizika. V systému konzumistánu, kde jsou peníze až na prvním místě je to přeci přirozené chování nebo není?

Navíc všem doporučuji popátrat, která firma za GMO obilím stojí, přičemž má patent na úpravu, že sadba je jen na jeden rok a co tato fima produkovala dříve. Upozorňuji, že sadba GMO obilí s touto úpravou se musí každý rok znovu kupovat. To připomínám jenom pro ty, kteří nevidí zhora uvedený termín ZISK za každou cenu, jako zlaté tele některých naších milých a "schopnějších" spoluobčanů...

jansmith[smích]

185555

04.03.2009 21:09

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Tady si Alexo prevděpodobně nerozumíme. Nevím, jak to vidí pí.Jarmila, ale za sebe netvrdím, že geny nejsou důležité. Rozdíl v našem pojetí je jedině v procentu, který mají geny k memům a výchově.

Samozřejmě že jsou genetické predispozice důležité, ale není to rozhodující faktor, který určuje chování lidských jedinců v sociálních komunitách (příklad s temperamentem to dokumentuje).

Geny a evoluce mají neoddiskutovatelný vliv na vývoj lidského jedince, ale to, jak se bude lidský jedinec v životě opravdu chovat určují MEMY a výchova od nejútlejšího věku. Pokud není jedinec duševně/psychicky poškozený, tak na něj tyto výchovné mechanismy platí a příklad dětí, které vychovaly zvířata a jak byly tyto děti do konce života nevratně mimo, to potvrzují. V čem jim geny pomohly, aby se zařadily normálně do společnosti??? Odpovím: v ničem.

Tvoje pojetí zavání eugenikou, která upřednostňuje geny, rasu a umenšuje ostatní vlivy, které formují lidskou osobnost (memy, výchova, propaganda) a že na základě tohoto učení vytvořil Hitler s Goebelsem nacistickou ideologii a propagandisticky zblbl Němce/Italy/Japonce myslím nepopřeš. Nebo ano?


Tvůj příklad s Down syndromem neodpovídá tomu o čem se bavíme. My se nebavíme o dětech s duševní poruchou (genetickou mutací), ale o zdravých, tzv. normálních dětech, které jsou řekněme jiného etnika, ale dostalo se jim v zásadě stejného přístupu ve výchově. To jsou ty MEMY atd.

Dítěti, které se narodilo bez ruky (geny zmutovaly nebo matka v těhotenství brala určité léky) tuto ruku výchovou také do normálního stavu nedostaneš.


Závěr: nelze nic oddělovat. Všechno souvisí se vším (Kristus údajně říkal: Jak dole tak nahoře) a jedině co je předmětem diskuze jaký vliv mají geny (evoluce) v poměru k memům a výchově na formování povahy a chování lidského jedince. Jeden poměr tady padl: 20% ku 80% a jaký poměr stanovíš ty je samozřejmě na tobě.

Vypadá to, že podle tebe je to 50 na 50, ale i to nevyvrací názor, že výchovné působení v rodině (memy) a vliv lidí kolem a celé společnosti (podprahové ovlivňování komerční reklamou a další mnohem sofistikovanější prostředky, které cíleně oblobují lidi pro ZISK a vyšší DPH nebo aby šli za vrchnost bojovat do války) jsou pro chod společnosti v konzumistánu (nikoli v harmonii) stěžejní.

A to je podstata sdělení, která stojí v pozadí této i jiných polemik.

jansmith[smích]

185589

04.03.2009 21:29

Smrt dogmatu

RE: MEMY nebo GENY? Aj gény aj mémy hrajú svoju rolu.

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavý příspěvek ottokare. Potvrzuje fakt, že pokud bude společnost zlehčovat nebo propagovat určité z hlediska normálu úchylky a negativní projevy, dříve nebo později se to někde projeví.

Příklad máme i v náboženstvích viz. Sodoma - Gomora s Lotem a jeho ženou.[smích] Nebo jak údajně dopadly dávné civilizace nebo ve starověkém Římě a jak nevázaně si žila jeho smétánka.


Prostě, jestli bude společnost systematicky (Systémově) přímo nebo podprahově tlačit většinovému obyvatelstvu do hlavy cestou médií, pseudokultury, reklamy nebo určité propagandy nízké pudy, agresivitu, nenávist, konzum, tak se tomu společnost začne dříve nebo později podobat. A to se všemi důsledky, které se na to nabalují.


Kdo společnost takto vede, kdo vlastní většinově korporátní a bulvární média, kdo určuje pravidla a co se tzv. běžným občanům do hlavy tudíž nacpe, si už musí odpovědět každý sám.

jansmith[smích]

185594

04.03.2009 22:07

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Jak to bylo s dětmi ředitelky Klokánku nevím Ajo, ale počítám, že to pí.Jarmila napíše. Taky by mě to zajímalo.

Díky za dopřesňující informace ohledně těch adoptovaných dětí. Ten výraz podezřelé byl myšlený ve smyslu, že je to divné (nikoli zkreslené), protože stejný výsledek u všech rodin je podle mne příliš jednobarevný.

Pro mě je zajímavý ten údaj o tom chlapci, který napadl adoptivní matku. Byl pod vlivem svého etnika, a tak jej mohli stáhnout na šikmou plochu. Těžko říct.

Jedna vlastní zkušenost. Vidím kolem sebe spousty romských rodin a i když se chovají méně konformně než tzv. bílí, tak jinak jsou úplně v pohodě. Dokonce mám naopak příklad nepřizpůsobivých rodin bílého etnika a být jejich sousedem např. v paneláku je tedy zážitek (hluk, mejdany, nepořádek apod.)


jansmith[smích]

PS: A klidně mi tykej Ajo. Jsme na anonymním foru a pod nickem jsme si rovni.[smích]

185602

04.03.2009 23:29

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Jestli p.Stwora propustí tuto odpověď, protože mě upozornil, že jsem překročil kvótu na tento měsíc, tak se ti pokusím odpovědět.


Asi máš pravdu Alexo. Stručnost nepatří mezi styl, kterým píši. Jestli je to dobře nebo špatně je otázka názoru, ale že ten tvůj má opodstatnění potvrzuje vlastně i p.Stwora, který můj rozlet tady z pozice editora omezil.[smích]


A teď k věci. S tou eugenikou to neber osobně. Proto jsem ve větě použil slovo -zavání eugenikou-, abych tím naznačil, že mi jde jenom o upozornění na zneužitelnost různých rádoby "vědeckých" teorií, týkajících se evoluce a genetiky.

Pokud se bavíme o hypotetických dvojčatech, tak znovu připomínám, že já jsem v našem sporu hovořil o dětech zdravých tzv. normálních a tedy žádným způsobem poškozených. Ve smyslu toho o čem se bavíme to je zásadní podmínka.

Poslední argument, který musím odmítnou je ten, který ve svém příspěvku č. 185609 zmíňuje Saša, a to ten jak srovnává ve smyslu genetiky lidské bytosti se zvířaty.

Ano, předávání genetických informací živých tvorů funguje u obou druhů podobně, ale pokud se bavíme o lidské rase, tak musím znovu připomenou fakt, který propagátoři evoluce a genetiky nechtějí cítit, natož vidět.

Pokud se bavíme o lidských bytostech, tak ty se od zvířat významně odlišují zejména tím, že získaly (relativně[smích] viz. vliv propagandy) svobodnou vůli, intuici a rozum, který jim umožňuje rozlišovat to, co jim předali ti moudří z předchozích generací. Tedy chápání co je a co není správné a cit pro etiku a morálku, který se nejvíce uplatňuje cestou memů a výchovy v lidských sociálních skupinách.

Ať si to přiznáme nebo ne, tak kolem nás existuje neznámo nebo nepochopitelno, které se nedá lidským rozumem (nebo vždy do času platnou vědou) uchopit, natož pochopit. Vždyť věda pořádně neví ani jaký je rozdíl v procentech mezi vlivem genů a memů na chování lidí a aby si materialistická věda přiznala, že člověk se v jistých aspektech se zvířetem nedá vůbec srovnávat, to ani náhodou. Možná i to je jeden z důvodů, proč je stav našeho Světa takový jaký je a proč si myslím, že tomu napomáhají i výmluvy na evoluci a genetiku.A závěr? V zásadním sporu samozřejmě nejsme. Myslím, že máme stejně upřímný zájem dobrat se nějakého řešení. A pokud jsi nabyla dojmu, že nevnímám dobře to co píšeš, protože čtu jen něco a ostatní neberu v potaz, tak se omlouvám. V potaz beru všechno, jen jak už to v diskuzích bývá, názory máme legitimně poněkud odlišné.

jansmith[smích]

185619

04.05.2009 12:23

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Nadřazená rasa vládne nejen Palestině

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravím vás pánové google a mirdo. Opět jsem zaskočil a jako obvykle si s velkou radostí přečetl vaše příspěvky.

Na tvé odpovědi Vojtovi49 mě google fascinuje, jak geniálně dokážeš snoubit inteligentní a humorné podání s drsným slovním naplácáním tzv. na zadek. Náhodnému čtenáři to může připadat z tvé strany vůči "slušnému" Vojtovi jako projev arogance a urážek, ale ten kdo sleduje diskuzi na Zvědavci DLOUHODOBĚ a zejména zná chronologii Vojtových názorů ví, že se od tebe vlastně jedná jen o jiný a v podstatě "něžný" způsob jak nastavit Vojtíškovi důrazněji zrcadlo - a vlastně i pobavit komunitu.

Mirda má, pokud na Vojtu zareaguje, jiný přístup, který ale není o nic méně inteligentní a trefný. Také si podobně jako ty v debatě s ním nehraje na rádoby "kultivovanost", ale naopak férově, sebevědomě s vnitřním klidem a na faktech odhaluje Vojtovo pokrytectví a tím mu neumožňuje pokračovat v "klouzání po povrchu" (díky hestroyi za tento tvůj příměr) a oblbovat donekonečna méně informované Zvědavce. Pro Vojtův přístup jsem použil výraz "pokrytectví", protože si myslím, že po tak dlouhé době a dávce argumentů se už u něj nemůže jednat o "nevědomost" nebo naivitu.


Vlastně i pro tento k demagogii neúprosný a zároveň otevřený přístup se pisatelé jako Vojta49 a další (pokud samozřejmě nepatří k neodbytným a smutným postavám pravověrných siodiskuterů) pro nedostatek relevantních argumentů často nakonec z debaty na čas vypaří.

Nakonec mnohé ilustruje i to, co zmínil mirda o Pražákových a Pergillových slovních útocích na Palestince. Ty hovoří jasně a tihle PP se v očích na propagandě nezávislých čtenářů už více ani odkopat nemohli.


Vojta49 je trochu jiná kategorie, ale i on se postupně svými až neuvěřitelnými příspěvky dopracoval do stádia, kdy si pro svou z toho pramenící nevěrohodnost již zde může říkat v podstatě cokoli a jediné co by jej mohlo ještě rehabilitovat by bylo to, co mu zde již bylo mnohokrát navrhnuto.

Aby jasně a naplno odsoudil (minimálně) alespoň nedávné 1000x dokázané sionistické válečné zločiny na BEZBRANNÝCH civilistech v Gaze.

O jo joj, to to bolí, viď Vojto????[smích]Takže pánové, díky za vše a zase někdy naviděnou.

jansmith1984[smích]

190303

07.05.2009 14:49

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

jansmith1984 193.?.?.?

Brilantní odpověď Honzo999 Vojtovi49.

Úžasně přímočará a na dřeň jdoucí fakta, která v jednoduchých větách shrnují vědomosti regálů knih a nezávislých rozborů...

Jako by je sděloval Morpheus v Matrixu nějakému Humatonovi, který žije svůj život zdroje energie pro UI (artificial intelligence). Humaton nevěří tomu co mu Morpheus o Matrixu sděluje a místo po nabízené červené kapsli šáhne raději po modré. Ta jej zbaví rizika šoku z prozření, který by jeho nepřipravená mysl nemusela vydržet a zbláznila by se.


Škoda, že Vojta z pudu sebezáchovy s největší pravděpodobností nečte reakce na své "klouzání po povrchu" (mirdy, hestroye a dalších, kteří se už dostali za zrcadlo a tomu odpovídá jejich vhled), protože pak by se musel opravdu zamyslet a rozhodnout.

Musel by se nezbytně rozhodnout, zda-li dá jasně najevo jestli sdílí hodnoty lidí s mravní a charakterovou integritou nebo hodnoty pokrytců, kteří jsou pro zlaté tele a z různých strachů schopni obhajovat cokoli...

Mnohokrát byl Vojta doposud vyzván, aby učinil alespoň minimální gesto a jasně se vyjádřil k nedávným válečným zločinům sionistického Izraele v Gaze a buď je NAHLAS odsoudil nebo je NAHLAS podpořil.

Nic mezitím pro čestného člověka nebo na druhé straně pro tzv. "hrdého" deprivanta nexistuje. V opačném případě je vše co zde "kultivovaný" Vojtíšek stále dokola v různých vláknech ventiluje jen útěk od reality (jako v Matrixu) a nese myšlenkovou spoluúčast na všem negativním, co náš svět a civilizaci tzv. myslících bytosti zatěžuje.

jansmith1984[smích]

190596

16.05.2009 22:12

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Napsal jsi to o "lidské přirozenosti" pěkně Zahartofe, ale jak tomu obvykle bývá (i když to pravděpodobně osobně tak nebereš), tvoje řádky prezentující se zde jako JEDINÉ správné, jsou pouze jedním z řady názorů, které rozebírají podstatu fungování lidské společnosti, plus jakoby vypadly z dílen manipulátorů.

A jak tomu bývá i v tomto případě bude realita pravděpodobně jiná. To co popisuješ by bylo možné pouze za předpokladu, že by všichni lidé na této Planetě byli stejní a všichni byli stejně neschopní učit se, poučit se a změnit se. Naštěstí tomu tak není a už jen tento fakt (mimo jiných) posouvá tvá hodnocení mezi silně diskutabilní...


Pozor, netvrdím, že Systém cestou sofistikované manipulace ovcí E/elitami nefunguje přesně tak jak píšeš. Ani netvrdím, že Systém není vyživován přetrvávajícími animálními pudy a instinkty, které určuji zjevné i podvědomé chování či způsob myšlení a vnímání reality tzv. průměrného Humatona (viz. příběh o Matrixu). Nic z toho nepopírám Zahartofe.

Všechna ostatní tvá kategorická trzení ale považuji za pokřivená a vlastně tendenční a manipulativní. Jsou přesně tím, co E/elity potřebují, aby si masy (ovce) myslely a na čem samozřejmě cestou svých lokajů tito tzv. vyvolení pro své benefity systematicky a s různou úspěšností historicky mediálně i jinak pracují.

Tímto netvrdím, že tě skrze to, co jsi napsal řadím mezi uvedené lokaje a proto bys tuto mou reakci neměl brát osobně. Jen jim tak trošku, možná s upřímným přesvědčením o své pravdě, pomáháš.[smích]


Hlavní pokřivenost tvých tvrzení spočívá v tom, že vlastně podsouvají případnému hledajícímu názor, že řešení tzv. k lepšímu neexistuje a že pokrytecké, sobecké a sebedestruktivní chování je vlastně lidskému druhu přirozené.


Podle mne záleží na úhlu pohledu. Cesty k pozitivní změně existují a cestou mnoha moudrých (pozor - MOUDRÝ není to samé jako chytrý nebo inteligentní) na obecném koncenzu nezávislých lidí byl jejich nástin lidstvu od minulosti do současnosti mnohokrát předán.

I zde na Zvědavci bylo mnohé/mnohokrát různými přispívateli zmíněno a nejen ty, ale i spousta dalších přesvědčených o jediné pravdě tím získala možnost zamyslet se nad rozporem mezi obecným (nevědomým), i když velmi sugestivním koncenzem převzatým většinovou populací a tím, co těm "odpojujícím se" sdělují ti moudří.

Jak s těmito informacemi následně každý jedinec na své další cestě naloží a jak je využije nejen k náhlédnutí "za oponu", ale hlavně k pochopení a nejlépe změně sebe sama je už na něm. Navíc, jak s nimi naloží ti, které zmiňuješ určí do budoucna kvalitu přežívání civilizace ("inteligentní"??) jako celku nebo v konečném důsledku rozhodne o jejím přežití.


jansmith[smích]

191311

18.05.2009 00:48

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Co tím nadpisem Zahartof myslel je úplně jedno mirdo. Má reakce na jeho příspěvek (i když to tak nemusí na první pohled vypadat) nebyla v konečném důsledku adresována jemu, ale směřovala k ostatním zdejším čtenářům.

Je mi jedno, jestli zareaguje nebo ne. Co bylo třeba bylo sděleno, tebe zdravím starý kamaráde a těším se na případná doplnění.

jansmith[smích]

191348

18.05.2009 08:50

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za tvůj závěr mirdo a já jen doplním upozorněním na odkaz, který vložila do diskuze výše pí.Jarmila, a to:

Ring of power II. - CZ
http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=767


To video obsahuje zajímavé fragmenty a mě osobně zaujalo, jak v něm autoři vysvětlují vznik slova MAFIE, kdo jej vymyslel a co jednotlivá písmena tohoto slova, které označuje "legendární" organizaci organizovaného zločinu reprezentují.

Rozhodně všem doporučuji toto video ke shlédnutí a klidně i první díl Ring of power I.
---

Proč to tady uvádím je, že by tě to mohlo jako investigativce zajímat a protože jde velmi pravděpodobně o nepříliš zřejmou kostičku puzzle, která napojuje mezinárodní bankovní a jiné E/elity na organizovaný zločin a proč paradoxně v tzv. demokratických zemích (a nejen tam), byť policie dělá co může, organizovaný zločin (drogy, prostituce atd.) tak dobře prosperuje.


Zajímavé je, že v tolik opovrhovaném režimu komunismu (který komunismem paradoxně ale vůbec nebyl, protože šlo o jistou formu zmršeného socialismu a komunismus byla jen mediální nálepka) měly tyto organizace velmi malý prostor ke své realizaci a jak to bylo s dostupností drog v porovnáním se současností tehdy. Pamětníci by zde mohli přidat svůj názor a zejména by mne zajímal názor našeho oblíbeného diskutéra Vojty49.

Navíc, které státy tak urputně prosadily vznik a uznání narkostátu Kosovo a připuštění mafiánských špiček do vrcholné politiky (viz. Hashim Thaci) a komu to za mediální adorace mainstreamem prospělo (viz. např. Camp Bondsteel) také lecos naznačuje.

jansmith[smích]

191367

18.05.2009 20:15

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím plně s tím, co jsi napsal mirdo. Historie, současnost i předpokládaný další vývoj odpovídá duchu tvých příspěvků. Legrační je fakt, že patřičně -obecným koncenzem- ovládané masy tzv. běžných občanů (s očima jako tenisáky) nejen že nevidí ani za první zatáčku, ale navíc podrážděně odmítají i znepokojující Trevorovy námitky...


Podle mne jen tyhle na propagandě nezávislé a precizně doložené rozbory mohou asi do budoucna "načechrat" zapouzdřené vnímání průměrného Humatona a možná takto postupně změnit i "poměr sil". (Samozřejmě šířené po internetových webzinech, protože jinde je na ně uvaleno embargo těch za pravdu, lásku, demokracii a svobodu slova bojujících[smích])

Myslím, že pokud by těchto s Morpheovským klidem podaných a těžko napadnutelných informací na internetu nebylo, tak vzhledem k promakanému vlivu hlásné trouby korporátních vykládačů historické i současné "pravdy", s jejich vlivem na veřejné mínění, plus vlivu všehoochotných cyberlokajů/vojáků by naděje na pozvednutí opony a tím v očích veřejnosti obnažení konkrétních ovčáků (dokud je ještě nějaký čas) definitivně zanikla.


Kdo ví. Možná, že je již na všechno pozdě a tato naše civilizace rubicon již nevratně překročila (doufám, že ne - uvidíme), ale díky těmto obrozeneckým aktivitám aspoň přibývá celosvětově lidí, kteří nebudou v případný den D (jako tolikrát v historii) patřit mezi nevědomé, hýkající a překvapené ovce a až to přijde, budou alespoň vědět odkud vítr fouká.


Taky tady tímto odstavcem končím. Byť i já bych nějaké Vojtíškovy kultivované postřehy, vzhledem k jejich schopnosti rozhýbat mi bránici a doplnit mi do organismu další serotonin, také neodmítnul.[smích]

jansmith[smích]

191415

19.05.2009 11:00

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Taky nic ve zlém Vojtíšku a věz, že se nikterak nezlobím.

Pokud se týká našich debat tady na -Z-, tak z počátku jsem tě bral jako zajímavého oponenta, se kterým se vyplatí hledat odpovědi na palčivé problémy našeho světa. Vypadalo to, že přesto že prezentuješ z mého pohledu deformované názory, tak že patříš mezi férové lidi s citem pro elementární spravedlnost či tzv. zdravý rozum.

Každým svým dalším příspěvkem jsi mne ale stále více přesvědčoval o tom, že tomu tak není. Nejen proto, že velmi často nečteš reakce ostatních diskutérů (ostatně si se k tomu sám dříve několikrát přiznal, poslední tvůj příspěvek nevyjímaje), ale také proto, že tvé argumenty (až na vyjímky) míjejí PODSTATU, což humorně, ale správně "eufémizoval" svým výrokem o "klouzání po povrchu" kdysi hestroy.

Bohužel jsi ten typ, který diskutuje buď pro afrodisiakum samotného diskutování nebo patří mezi maskující se cyberlokaje/cybervojáky, kteří sem, i na jiné diskuze, přicházejí nejvíce ze siopodhoubí šekelní plutokracie. Existuje i třetí možnost, ale o ní později.[smích]


Ať již je to jakkoli, jedno je evidentní. My dva se v diskuzi navzájem s největší pravděpodobností již nijak kvalitativně neobohatíme a z mé strany to znamená (a napsal jsem to v jedné odpovědi tobě již dávno), že s tebou jako se seriozním oponentem v diskuzi končím.

Sám jsi se svým přístupem a způsobem vnímání reality zařadil mezi ty oponenty, kteří (pokud na ně vůbec budu reagovat) nebudou primárními adresáty mých reakcí, ale kteří jen poskytnou skrze sebe prostor ostatním čtenářům, aby si v případě zájmu můj názor přečetli.

Samozřejmě stále zde existuje možnost, že by ses z mého pohledu mohl rehabilitovat, a to např. jednoduchým výrokem, ve kterém jasně napíšeš, že se sionistický Izrael (IDF) dopouštěl při posledním konfliktu v Gaze na bezbranných civilistech (již nezávislými zdroji dokázaných) VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ. Člověk se totiž vyvíjí a uznat pro někoho možná nepříjemný fakt není ostuda.

Nežádám po tobě, abys rozebíral jiné historické a další zřejmé důsledky sionistické politiky, nýbrž abys pouze projevil toto lidsky jasné a přímé stanovisko.


Jsem opravdu upřímně zvědav, Vojto, jestli se toho dočkám a pokud nikoli a jen se tzv. "sklouzneš" nebo vůbec nezareaguješ, jen to podtrhne mé předchozí řádky.


jansmith[smích]

191457

21.05.2009 22:47

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Van Gulde, stejně jako Vojtu49 i tebe požádám o jednoduché a PŘÍMÉ vyjádření, o které jsem Vojtu žádal již v minulosti vícekrát a naposledy v tomto vlákně o pár příspěvků výše.

Vojta se z nějakého důvodu NIKDY jasným vyjádřením chlapa neprojevil. Buď "odvážně" nereagoval nebo "odklouzal" do nowhere a protože zde, jak to vypadá, oba vystupujete jako názorově zpřízněná dvojka, požádám o JEDNOZNAČNÉ vyjádření i tebe.


Můžeš tedy tady a teď naplno odsoudit (upozorňuji mnohými nezávislými zdroji dokázané) VÁLEČNÉ ZLOČINY sionistického Izraele (IDF) při poslední invazi do pásma Gazy, kterých se zbytečně a arogantně (viz. důkazy) dopouštěl na tamních neozbrojených palestinských civilistech (zejména ženách a malých dětech)?

Podobně jako Vojtu ani tebe nežádám, abys rozebíral jiné historické a další důsledky sionistické politiky na stř. východě viz, např. kontroverzi vzniku Palestincům vnuceného státu Izrael a pod., nýbrž abys pouze vyjádřil toto !!!jedno!!! lidsky jasné a přímé stanovisko.

Nebo je v tom nějaký problém?


Jsem opravdu upřímně zvědav, Van Gulde, jestli se toho dočkám a pokud jako v případě Vojtíška49 nikoli, jednoznačně tím jen potvrdíš pokrytectví, se kterým sem oba přicházíte a které zde oba, jako podle návodu údajně podvržených (ale paradoxně zhmotňujících se) PSM, prezentujete.

Pokud zmíněné, zbabělé a nechutné Válečné zločiny (mimo vraždy civilistů např. i použití bílého fosforu v husté zástavbě nebo zbytečná devastace infrastuktury - školy, sklady OSN) jasně a chlapsky pojmenuješ a odsoudíš, můžeme dále pokračovat ve vzájemné oponentůře. V opačném případě si pro mne jasně vyprofilovaným siodiskutérem (viz. PSM) se všemi z toho pramenícími důsledky.

jansmith[smích]

191682

22.05.2009 12:27

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně jsi to shrnul mirdo a věřím tomu, že chronologii našich polemik s Vojtou a případně nyní s Van Guldem pozorně sledují všichni návštěvníci a čtenáři Zvědavce a že si svůj názor svobodně udělají.


Fakt, že Vojta opět přímo neodpověděl (a Van Gulden nereagoval vůbec) je příznačný pro jejich přístup, který jsi opět názorně popsal.

Vojta uhýbá jak může a zkouší kde co.

Mě by stačilo, kdyby (pokud má ten pocit), klidně označil za zločince Hamas, který má údajně pro své akce používat živé štíty, ale zároveň na druhou stranu, aby Vojta JASNĚ a PŘÍMO konstatoval, že se izraelská IDF dopouštěla VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ. Prostě, padni komu padni.


Ale kdepak. Tohle vyjádření by přímo obvinilo sionistické politické, vojenské špičky, rabíny apod. a Vojta s Guldenem by museli přiznat, že svědkové měli ve věci válečných zločinů na civilistech pravdu a že nad Izraelem je "korektně" držená mediální a jiná ochranná ruka.

Jedině v tomto případě by bylo možno považovat Vojtu49 za férového oponenta a uvěřit mu, že není pouhým pokryteckým siodiskutérem, se kterým je zbytečné (i kdyč často legrační) diskutovat.

Závěr? Přešně jak píšeš, s Vojtou diskutovat je zbytečné (viz. archiv a jeho neschopnost číst příspěvky ostatních - i svoje) a pokud na něj reagovat, tak jedině skrze něj směrem k ostatním čtenářům.

jansmith[smích]

191721

23.05.2009 18:32

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Vojto, oceňuji snahu a způsob jakým jsi se rozepsal a proto na tebe budu reagovat. Nejdříve ale dovol údiv. Nač ta dlouhá souvětí, když já jsem tě přeci žádal o něco jiného???

Já jsem tě přeci požádal, abys

Cituji:
"JASNĚ a PŘÍMO konstatoval, že se izraelská IDF dopouštěla VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ".
Konec citace.


Plně jsem si uědomoval, že bys tímto konstatovávním musel přímo obvinit sionistické politické, vojenské špičky, rabíny apod. a pokud by se k tobě přidal Van Gulden, tak byste společně přiznali, že svědkové měli ve věci válečných zločinů na civilistech pravdu a že nad Izraelem je po desetiletí "korektně" držená siomediální a jiná (USA) ochranná ruka.

Jindra (hestroy) ti na příkladu Lidic a Ležáku jasně popsal o čem je tady řeč a všechny tvé snahy o další dikuzi jen znovu a opakovaně potvrzují vnitřní pokrytectví, se kterým zde primárně přicházíš a které tak trefně přírovnal hestroy ke "klouzání po povrchu" a steve k VUMLu.[smích]


Závěr Vojto? Zopakuji poslední odstavec mého předchozího příspěvku:

(S Vojtou diskutovat je zbytečné (viz. archiv a jeho neschopnost číst příspěvky ostatních - i svoje) a pokud na něj reagovat, tak jedině skrze něj směrem k ostatním čtenářům.)


jansmith[smích]

191786

23.05.2009 22:51

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře Van Gulde. Můžeš tedy na základě toho, co jsi nyní napsal JASNĚ a PŘÍMO konstatovat, že se izraelská IDF dopouštěla v Gaze na bezbraných civilistech (většinou ženách a dětech) VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ???

Samozřejmě, že mezi tyto válečné zločiny, které IDF a izraelští politici nechtěji ani vyšetřovat natož potrestat nepočítám pouze zbabělé vraždy civilistů (zmíněných žen a dětí), ale zéjména použití zbraní na bázi bílého fosforu a také zbytečné ničení infrastruktury již tak neuvěřitelně zdevastovaného území. (Že by násilí na gojimovi nebylo zločinem Van Gulde - viz. PSM, Talmud?)

Můžeš to takto jednoduše a přímo konstatovat?


Žádám to takto přímo, protože pokud se stane, posuneš naší vzájemnou debatu, kupodivu, maličko do jiné roviny a to mě začíná zajímat.

jansmith[smích]PS:
Ještě něco. Jsem rád, že jsi proti principu kolektivní viny, protože jak jsem napsal někde v minulosti, jsou pro mne židé v Izraeli stejné ovce a oběti propagandy mocných jakými byli tzv. běžní Němci v hitlerovském Německu. Co je zajímavé, že se dnešní chování židovských vojáků a VELITELŮ v řadách IDF (správně živené propagandou, podobně jako to ve své době činil Goebels) dá přirovnat k chování vojáků a VELITELŮ v řadách SS, SA nebo Wermachtu v období WW2. Srovnávat mezi sebou metody Gestapa a Mossadu nebo připomínat používané způsoby mučení bratrskou CIA ani nebudu.[smích]


Není tato podobnost zvláštní a nevypovídá něco o kontroverzi mnoha dalších SOUVISLOSTÍ Palestincům vnuceného vzniku a upevňování státu Izrael, které zde na Zvědavci velice podrobně nejen z historického hlediska rozebírají ostatní ctění diskutující a které někteří jejich oponenti nechtějí vidět, natož stejně jako ve věci posledních válečných zločinů v Gaze ani náhodou připustit možnost jejich pravdivého základu???

191795

24.05.2009 10:55

Na židy dojde až pak

RE: Mame kyvnout na klece.

jansmith1984 193.?.?.?

Je to tak jak píše mirda. Jednotky Švýcarské armády byly dislokovány i v poválečném Sarajevu po roce 1995, kde zabezpečovaly např. logistiku (servis, opravy pro ostatní v BiH působící mezin. kontingenty apod.)

jansmith[smích]

191815

25.05.2009 18:05

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Vojta se ptá: "proč je vznik státu Izrael na jeho současném území (ve vztahu k původním obyvatelům) nemravnější, než vznik veškerých států Jižní i Severní Ameriky, potažmo téměř všech států světa?"


Odpověď je jednoduchá.

Vznik státu Izrael je STEJNĚ nemravný jako vznik všech států které Vojta jmenoval. Je zde ale jeden rozdíl.

Stát Izrael nevzniká někdy v minulosti barbarského starověku nebo např. v nevědomém 18.st, ale v tzv. osvíceném 20.st a po zkušenostech hrůzné 2.světové války - opět zaplacené milióny obětí (upozorňuji: nikoli mediálně protěžovaných 6mil obětí židovských, ale několikanásobně početnějších obětí dalších národů).

Je zarážející, že po tolika zkušenostech jako v předchozích případech vzniká opět nový útvar Izrael cestou lži, pokrytectví a násilí (viz. teroristický Irgun) bez toho, aby se mocní (kteří rozhodují) poučili. Nebo, že by se poučili, ale jinak, než by bylo záhodno pro VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ???

Je možné, aby to vše byla náhoda? A že to opravdu nebyla náhoda můžeme dnes a denně třeba na Zvědavci vyčíst z historických a jiných rozborů mnoha ctěných pisatelů jako René nebo mirda (ale pozor, nejen zde - ale celosvětově na mnoha dalších nezávislých zdrojích informací, kterých navíc utěšeně stále přibývá).


Odpověď na druhou Vojtovu otázku je také jednoduchá.

Autoritou, která rozhoduje, o tom, co je čisté, mravné a morální a co nízké, podlé a zavrženíhodné je buď pouhý "zdravý/selský lidský rozum" nebo instink lidské bytosti, která se vyvázala s nadvlády Ega a honby za zlatým teletem, díky kterému realita naších předků i dnes naše je taková jaká je.

I zde je ale jeden problém, a to ten, že pro samé Nietzsche, Kanty, Freudy a mraky dalších filozofů, kteří dělají z jednoduchých věcí pro vlastní vnitřní zmatek složité a Systém to dále přenáší do naších životů nenasloucháme jako lidstvo dostatečně jiným autoritám jakými jsou namátkou např. Budha, Osho, J. Krishnamurti nebo další mravní a duchovní osobnosti sdělující lidstvu jak konkrétně osvobodit své pokřivené myšlení a mediálně deformované vnímání reality.


Můžeme zde jako někteří světoví rádoby filozofové do nekonečna filozofovat o zlu a dobru, ale tím realitu zbabělých válečných zločinů Izraele na bezbraných civilistech (ve 21.st!!!) nesnížíme. A to zvláště po tom, co tento sionistický stát sám sebe směšně a v rozporu s obecně znýmými fakty vykresluje jako demokratický. Ano Orwell to napsal jasně: Bílá je vydávaná za černou a naopak - válka je mír a Jeruzalem nikdy nebude (když už se tedy musí dělit) spravedlivě rozdělen, nýbrž navždy zůstane izraelský, stejně jako dle izralských politických špiček nebude umožněn vznik Palestinského státu.

jansmith[smích]

191902

26.05.2009 19:13

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

V případě, že by tuto mou odpověď na Vojtovu předchozí reakci četl někdo další, několik upřesnění:

Předně opakuji, Vraždy, týrání, bezpráví, ... obecně ZLO není z mravního hlediska méně závažné -jak se snaží Votěch podsouvat-, pokud je starší. Není ani méně závažné pokud je novější,[smích] protože je nemravné a lidských bytostí nehodné vždy STEJNĚ, bez ohledu na časovou osu, kdy k němu došlo.


Má předchozí "invektiva" vůči postupu Izraele (chazarsko aškenázi přistěhovalců, nikoli tedy semitských židů, kteří v Palestině historicky žili) směrem k Palestincům na okupovaných palestinských územích při zabírání jejich území neměla nabádat k "odklouzávání"[smích] a snaze filozovat, tedy např. kdy bylo které zlo horší, ale mířila jinam. A pokud by Vojtěch pozorně četl mé příspěvky, tak by to zdůrazněné slovíčko STEJNĚ opakuji STEJNĚ nemohl přehlédnout. Nebo že by jej ignoroval záměrně, aby bylo možno diskuzi tradičně odvést jinam - do nowhere?[smích]

Mimochodem, pokud vím, tak izraelský premiér Netanjahu také není semitským židem, který by si snad mohl nárokovat území Palestiny, ale jako většina jeho spoluobčanů ruský, chazarsko aškenázi, přistěhovalec.


Tedy pro Vojtu ještě jednou. Zlo není jiné, je stejné, pouze jedna věc je v návaznosti na novodobé dějiny zarážející a nyní zopakuji část svého předešlého příspěvku, který o tom hovoří:

------Stát Izrael nevzniká někdy v minulosti barbarského starověku nebo např. v nevědomém 18.st, ale v tzv. osvíceném 20.st a po zkušenostech hrůzné 2.světové války - opět zaplacené milióny obětí (upozorňuji: nikoli mediálně protěžovaných 6mil obětí židovských, ale několikanásobně početnějších obětí dalších národů).

Je zarážející, že po tolika zkušenostech jako v předchozích případech vzniká opět nový útvar Izrael cestou lži, pokrytectví a násilí (viz. teroristický Irgun) bez toho, aby se mocní (kteří rozhodují) poučili. Nebo, že by se poučili, ale jinak, než by bylo záhodno pro VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ???

Je možné, aby to vše byla náhoda? A že to opravdu nebyla náhoda můžeme dnes a denně třeba na Zvědavci vyčíst z historických a jiných rozborů mnoha ctěných pisatelů jako René nebo mirda (ale pozor, nejen zde - ale celosvětově na mnoha dalších nezávislých zdrojích informací, kterých navíc utěšeně stále přibývá).
------


Závěr? Dokud Vojta49 neprojeví elementární slušnost a empatii a viz. mé předchozí výzvy se minimálně nepřiměje k JASNÉMU odsouzení veřejností dokazaných, ale nikoli vyšetřovaných VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ izraelské IDF na bezbranných civilistech (většinou ženách a dětech) v Gaze, dotud mé případné reakce na jeho snahy o filozofování budou směřovat nikoli k němu, ale k ostatním čtenářům tohoto webzinu. Peace s ním.

js[smích]

191969

27.05.2009 10:42

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

V případě, že by tuto mou reakci na Vojěchův předchozí příspěvek četl někdo další, připomenu pro pořádek, co již bylo dříve několikrát zdůrazněno:


Předně pro Vojtu: člověk s otevřeným vnímáním ten rozdíl a podstatu sdělení jistě z mých příspěvků dávno postřehl.


Ať je to ale jakkoli připomínám:

Do chvíle, než Vojta JEDNOZNAČNĚ neodsoudí zbabělé VÁLEČNÉ ZLOČINY izraelské IDF na bezbranných civilistech (většinou ženách a dětech) v Gaze, dotud není (podobně jako Van Guld, který to také nedokázal), jako férový oponent v diskuzi hodnověrný a debata s oběma nicky je pro mne ztrátou času a bezpředmětná.


U Vojty49 je navíc problém, že jak sám prohlásil, příspěvky ostatních oponentů velmi často ani nečte (obávám se, že se mu z paměti ztrácí i to, co napsal prve sám) a pokud na něj tedy reagovat, tak do chvíle než nevystoupí jasným prohlášením (viz. má opakovaná výzva) z kohorty siodiskutérů, využít vlastní reakce na jeho filozofické aktivity jedině jako sdělení směrem k ostatním případným čtenářům.

jansmith[smích]

192035

27.05.2009 17:41

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Rozumím ti mirdo a jako již tolikrát v minulosti si vážím tvých názorů kamaráde.


V jiném vlákně jsi napsal, že je dobré dávat radost. Já z toho dekóduju schopnost mít také dobrý pocit z toho co dělám, a to nejen pro výsledek konání, ale i pro konání samotné. Nečekám, že Vojtu přesvědčím o jeho vlastní krátkozrakosti, a proto mi jeho "klouzání" nevadí - viz. motto: již cesta je cíl.[smích]

Je mi jedno, jestli je Vojta (nebo kdokoli jiný) maskovaným siodiskutérem nebo je to jen někdo, kdo zatím neúspěšně a s úpornou korektností hledá....

Není debata s Vojtou (nebo Guldem) také jistým způsobem, jak s vniřním klidem vyzařovat pozitivní energii, a to bez ohledu na přítomnost snah o uhýbání od podstaty tématu nebo sebezáchovných snah o odklouzávání do bezpečného nowhere nekonečného filozofování?

Vojta volá po diskuzi, ale zároveň se svým talmudopřístupem a neschopností učinit JEDNO jednoduché prohlášení, které by jej mohlo částečně rehabilitovat, pravděpodobně nevědomě stále opakovaně obnažuje a to je přece legrace nebo není mirdo?Domnívám se, že na tyhle lidi neplatí embargo (STÁLE SE BUDOU VRACET), neplatí na ně ani zbytečně útočná arogance některých zvědavců se slabšími nervy. Na to mají obranu v servilním vykání nebo snaze působit kultivovaně, která z nich v očích nepoučených naopak dělá oběti "konspiračních" hulvátů.

Na tyto lidi platí podle mne jednoduchá asertivita, (tj. klidné opakování nezpochybnitelných faktů, kterou používá např. R.Bartosek), citlivá ironie až jemný humor a nakonec občasný cílený DOTAZ, který působí jako zrcadlo jejich pohnutek či nevědomosti, dotaz který nemohou obejít a při jehož zpochybňování se kroutí jak žížala na háčku.I kdyby takové vlákno přečetlo jen několik hledajících Zvědavců a nepřeskočili jej, už to znamená, že to stálo za to a že se naplnila tvá myšlenka mirdo o tom, že jsme všichni zde proto, abychom se od sebe navzájem učili.

Učili pokud možno bez ega, které se často manifestuje skrze aroganci a útoky na oponenta, ale naopak s vnitřním klidem a neviditelným úsměvem, který je podle mne těm přesvědčeným siodiskutérům (vedle těžko zpochybnitelných informací) největším protivníkem.


Možná to je právě ten přístup, který dělá webzin Zvědavec Zvědavcem. Přístup který zde vytváří určitou energii, kterou na jiných webzinech nenajdeme a proto je na druhou stranu paradoxně legrační, jak editor občas právě takové příspěvky omezuje kvotou 10 free příspěvků měsíčně, zatímco ty sio dlouho ignoruje, místo aby byl rád, že se zde v diskuzích vůbec vyskytují.


Nějaký závěr?
Vojta si může říkat co chce, už dávno se demaskoval. Důležité je, aby se vždy našel někdo, kdo lidem jako on nastaví zrcadlo, kdo neuteče nebo kdo se nenechá zatlačit pokrytectvím a demagogií do kouta.

jansmith[smích]

192064

27.05.2009 21:32

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Vím proč se ptáš, Van Gulde a proto ti odpovím přímo a nikoli stylem, kterým reaguji na Vojtěchovy snahy o filozování.


Ptáš se z důvodu, který jsi vyjádřil již dříve a se kterým se dá souhlasit. Jde ti o to, a potvrzuješ to i těmi dvěmi otázkami, aby byla stále připomínána nepřípustnost zneužívání principu kolektivní viny, který tak rádi využívají cestou různých náboženských a jiných ideologů mocní tohoto světa pro své "cíle".

Na první pohled neviditelní mocní, kteří ale cestou svých lokajů (viz. různí extrémisté, tj. i náboženští ideologové) cíleně a historicky oblbují skrze manipulace a brainwashing tzv. běžné občany (slangově: ovce). Staví je dle hesla Divide and Conquer stále opakovaně proti jiným a tím za cenu utrpení, které se ovčáků samotných nedotkne (naopak stále více bohatnou), dosahují svých mocenských cílů.K tvým otázkám:

1. Myslíš si, že smrt palestinských civilistů BYLO KOLEKTIVNÍM přáním izraelského národa???

1. Nevím, jestli to bylo kolektivním přáním izraelského národa jako celku. Izraelský národ ale na druhou stranu jako poslušná, vystrašená ale "vyčůraná" ovce neudělal jako celek nic proti těmto válečným zločinům, naopak se na nich v řadách IDF skrze konkrétní jedince aktivně podílel. Izraelský národ je stejnou obětí propagandy a hry mocných jako všechny jiné národy v minulosti, které se jako silnější chovali brutálně k těm slabším (viz. nacistické Německo vůči tzv. obyčejným židům a dalším světovým národům nebo např. USA vůči původním obyvatelům Ameriky a černošským otrokům nebo vůči Vietnamcům při válce ve Vietnamu atd...) Novodobí Američané = stejné (opět v jistém smyslu vyčůrané) ovce.

2. Myslíš, že smrt civilistu BYLA KOLEKTIVNÍM přáním vedení IDF?

2. Nemůžu vědět, kdo ve velení IDF měl takové přání a kdo ne. Jako celek takové přání, skrze rozkazy, které vedly k válečným zločinům v Gaze je za ně velení IDF morálně odpovědné a pokud ani ono, společně s politickými špičkami Izraele tyto zločiny nedovolí vyšetřit, natož potrestat konkrétní viníky, je za ně odpovědné i fakticky.


Proto je Van Gulde na místě odsouzení politických (náboženských) špiček v Izraeli stejně jako IDF z účasti na válečných zločinech na nevinných civilistech (většinou ženách a dětech). A to se nyní nebavím o historických příčinách (nespravedlnosti), které Palestinský národ k odporu vůči sionistické zvůli vedl a na které Izrael jako celek odpovídá další arogancí. Poslední výroky premiera Netanjahua nebo poslance Libermanna jsou dostatečně známé.

Ty jsi, ačkoli jsi byl přímo vyzván (stejně jako Vojtěch49), tyto VÁLEČNÉ ZLOČINY (nic jiného jsem od vás nežádal) NEODSOUDIL a proto se stáváš, do chvíle než tak učiníš, stejně morálně odpovědný, jako vůči zlu pasivní ovce v Izraeli. Peace s tebou.

192075

29.05.2009 13:46

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Útok na samu podstatu demokracie, na svobodu shromažďovací a svobodu projevu.

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu, co napsala Kindos přidám pár postřehů.

Plusem Zvědavce není jen, že se zde diskutují konkrétní celosvětově důležitá témata, ale i to, že podtextem diskuzí jsou i úvahy o schopnosti vnímat, co je v životě správné a co ne.

Jako hlavní předpoklad schopnosti vnímat co je či není správné se často uvádí umění uvědomovat si věci v SOUVISLOSTECH, nenechat se zbytečně strhávat emocemi a jasně oddělit skrytou i přímou aroganci, která s férovými mezilidskými vztahy nemá nic společného, a kterou tak často využívají pro politické cíle různí extrémisté nebo v občanských diskuzích lidé, kteří si nejsou tak úplně jisti sami sebou.


O tom, že do politiky ODS její zakladatel V.Klaus (mimo evidentní přihrávání těm, kteří bez skrupulí rozkrádali od něžné[smích] veřejný majetek) zakódoval při jejím vzniku skrze své ego aroganci a neochotu naslouchat druhým je nabíledni.

Že tento od tatíčka zakladatele zděděný přístup k lidem s odlišným názorem po něm politici ODS nejen umocnili, ale navíc svými výpady (obvykle, když jim začínalo téct do bot viz. různé MOBILIZACE apod.) zvulgarizovali je také jasné. Navíc v čele s Topolánkem po vzoru ideologů typu Goebelse přivedli do politiky k metodám vyvolávání atmosféry strachu (viz. výroky o noci dlouhých nožů nebo Es komt der Tag) i pokrytectví až vyložené lži - plus buranství viz. Hrdé čelo a poplužní dvůr.

Mimochodem, pamatujete na zbabělou, zezadu vedenou facku funkcionáře ODS Macka vůči Ráthovi, který sice do Macka svým výrokem píchnul, ale až po tom, co se Macek do něj už dříve arogantně navážel??? Už jsme zapoměli kdo na koho tehdy (zezadu) zaútočil a která strana má tudíž zakódovány tendence na své oponenty útočit i fyzicky??? Což ty stovky vajíček do obličejů, kdy některé byly údajně uvařeny natvrdo (POZOR: nikoli jen do obličeje nenáviděného Paroubka, ale i do obličejů spousty dalších, nebojím se říci seriózních politiků ČSSD) nejsou jen jiná forma arogance, vlastní nedostatečnosti a v konečném důsledku fyzickým útokem???


Závěr?
Předně je důležité vnímat, že tato poslední hromadná akce sympatizantů ODS je tedy jen logickým výsledkem politiky představitelů této opravdu? demokratické strany [smích][smích]

A přesto, že si myslím, že samotný Paroubek ke svému negativnímu mediálnímu obrazu také svým chováním a některými výroky skrze své ego hodně PŘISPĚL (připomínám: s dlohodobým a pečlivým přispěním naších "nezávislých"[smích] médií) mám pocit, že lidé, kteří vidí za oponu a vědí, že násilí zase jen plodí násilí tuto nechutnou vajíčkovou prezentaci arogance, byť provedenou třeba jen podprahově navedenými puberťáky bez životních zkušeností, nemohou schvalovat.

A co je zásadní okolnost: pokud ostatní, mnohem VÍCE zkompromitované politické strany, jsou této údajné recese z nějakého důvodu ušetřeny!!!!

js[smích]

192298

29.05.2009 14:39

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Jiný pohled...

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky jsi to napsala Alexo a ačkoli beru Hestroye jako férového člověka, se kterým zde v debatách často souhlasím, tady v této polemice cítím, že to, co je správné, vyjadřuješ ty nikoli on.

Jednou z metod finančních, mafiánských a jinch mocipánů (jak je trefně nazývá pí.Jarmila - óbrboháčů) je Divide and Conquer. To jest rozhádat takzvaný plebs, postavit jej proti sobě, předhodit jim cíl snažení, viníka, za kterým zůstanou mimo pozornost a nepostižitelní. Paradoxně se velmi často, vzhledem k průměrné lidské snaze zevšeobecňovat a tendenci ega zviditelňovat, mnohdy ani moc snažit nemusí. Stačí jen ťuknout do první postavené kostičky domina a už to jede samo!!!!!


V této souvislosti je zajímavá informace, která proběhla dokonce i našimi siomédii o tom, že se jako poradci ODS ve volebních kampaních zapojili i odborníci? z USA a Izraele.

Ještě si pamatujeme, které státy (viz. USA a Izrael) nasadily své vojenské poradce na pomoc prezidentu Sakašvilimu v Gruzii při jeho arogantní snaze zpacifikovat odštěpenecké provincie J.Osetii a Abcházii, stejně jako si pamatujeme, které státy jako první uznaly narkostát Kosovo.


Opakuji, co jsem zmínil v jiném svém příspěvku. Jejich politika je politika arogance a manipulace mas a do této kategorie osobně řadím i hromadnou vajíčkovou akci sympatizantů ODS a je jedno, jestli přímo navedených, ale každopádně bezduchů a užitečných "id--tů", bez životních zkušeností a schopností vidět dál než za první zatáčku.

jansmith[smích]

192303

29.05.2009 18:07

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Jiný pohled...

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím s Alexou, že konfrontační přístup (kterým je podle mne i pochybná "recese" vajíčkových bezduchů) je kontraproduktivní a možná se při volbách do EP budeme ještě divit, jak hodně ČSSD tato "recesní" arogance "zóny trpaslíků" ze strany sympatizantů topolánkovců či dalíkovců pomůže paradoxně k lepšímu výsledku ve volbách...


Velmi pravdivá je i myšlenka, že není nic horšího, než když je člověk sám.

Že i politici a různí mafiánští oligarchové, kteří si myslí, že jsou vyvolení a někteří že jsou dokonce ředitelé zeměkoule[smích] jsou bytostně závislí na ovcích, kterými pro své prebendy historicky manipulují a bez jejich bučení a nastavování krků nejsou NIC. Dělá jim dobře a potřebují jejich obdiv, závist a snahu se jim vyrovnat (jinými slovy: naučenou snahu mít se lépe a mít více než soused[smích]) a tím točit kola dávno v minulosti a sofistikovaně na dluhu a lichvě postaveného Systému.

Až si tento fakt tzv. obyčejní občané uvědomí (možná i internet a tyto diskuze pomohou) a za předpokladu, že se konečně přestanou chovat jako zmatené, čas od času házející (nebo zvonící) a zbytečně rozhádané stádo a rozpoznají, že jakékoli násilí (do kterého počítám i déšť vájec nebo brambor do tváří politiků) se dříve nebo pozdějí obrátí proti nim, potom budou mít šanci něco svobodně změnit. Začít se změnami musí ale sami u sebe a až potom pokukovat po jiných.Ještě poznámka k té samotě. Původní obyvatelé Austrálie (aboridžinové) řešili nejtěžší zločiny nikoli popravou provinivšího se, nýbrž delikvent byl nejdříve rituálně proklet kmenovým šamanem a potom bez milosti vyhnán do pouště.

Samota a strach z realizace prokletí (psychosomatické vlivy) dokonaly rozsudek smrti jinými prostředky. Jak moudré byť neúprosné byly tyto s přírodními zákony propojené filozofie a jak jsou pro "moderního", západního člověka (který v souladu s propagandou a reklamou pokračuje egoisticky a neustále v honbě za zlatým teletem a stále úspěšněji tím připravuje vlastní sebedestrukci) tyto filozofie primitivní o něčem vypovídá...


Řešení?
Možná je zakódováno o několik odstavců výše.


jansmith[smích]

192320

11.06.2009 14:23

Kdo stojí za tzv. sektářskými bombovými útoky na civilisty v Iráku?

RE: Proč to přetiskujete?

jansmith1984 193.?.?.?

Přídávám se k stevemu a sláva editorovi, že to vytisknul. Je třeba to razantně odsoudit, a tak je to spravne a tak to má byt!!!!

jansmith[smích]

193081

"Důvodem dle příkazu k domovním prohlídkám bylo „publikování těchto osob na internetových stránkách www.odpor.org, www.vzdelavaci-institut.com a cz.altermedia.info."

Ako sa dementný zelený mohli dostať k tomu, kto prispieval na stránky bez domény cz?

193631

04.07.2009 19:15

Piráti středomoří

RE: To sem si poplakal...

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co napsal slayko malý doplněk.

Od zdroje, kterému 100% důvěřuju mám zážitek ze Žilina na Slovensku. Na hlavní křižovatce do města na výpadovce na Košice stáli cca 3 dny dva mladí regulovčíci a regulovali projíždějící kolony.

Tanky projížděly v noci nad ránem a byly to archivní T-34. Asi z enzetů. Ráno byl asfalt na silnici naporcovaný od pásů a transparenty s texty jako např. amigohome[smích] (sorry za pokus o vtip), které místní odbojáři pověsili přes silnici byly ráno v půli přeříznuté a vysely na kandelábrech splihle k zemi.

Zmíněným regulovčíkům místní nosili ze solidarity vodu a jídlo, protože to vypadalo, že na ně velení zapomnělo, ale při té monstrakci se není asi čemu divit. Za tři dny z křižovatky zmizeli. Ti regulovčíci byli údajně naprosto obyčejní kluci a nedivil bych se, kdyby ani pořádně nevěděli kde a proč jsou.

jansmith[smích]

194908

07.07.2009 10:10

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Ruský a americký lid jsou mimo rozhodování o své zemi

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak paní Jarmilo, zase vám musím dát zapravdu. Argument, který jste připomněla zde čas od času ve vláknech zazní, aby potom bohužel zase upadl do zapomnění. Proto je dobré tomu bránit.


ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ je jedním z hlavních nevědomých či záměrných omylů lidské mysli (nástrojů k jejímu ovládání), který je dnes a denně nejen mainstreamem zneužíván k ovlivňování těch nepozorných.

Dokud se lidé nenaučí přesně vyjadřovat a používat odpovídající výrazy a termíny, dotud si rezistenci na podprahovém brainwashingu nevytvoří.

Podle mne mají Slova a větné významy energii a ta se dokáže zhmotňovat.


Když se k tomu přidá krátká paměť a neschopnost vnímat věci v souvislostech, potom není divu, že veřejné mínění většinového obyvatelstva (tzv. obyčejných lidí) stále rezonuje se zájmy malých či velkých ovčáků.

jansmith[smích]

195046

07.07.2009 23:57

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Ruský a americký lid jsou mimo rozhodování o své zemi

jansmith1984 193.?.?.?

Kvalitní příspěvek, který problém Zevšeobecňování dále rozvíjí jeane.larouxi. Já bych se ale znovu vrátil k tomu, co prve připomněla ve svém příspěvku pí.Jarmila.

První jednoduchý a naprosto MOCNÝ krok by byl, pokud by lidé začali nejen v komunikaci mezi sebou, ale i v internetových fórech (i tady na Zvědavci) a postupně na vyšších společenských úrovních nazývat věci PRAVÝMI jmény.

Nic více a nic méně - prostě PRAVÝMI jmény.


Žádné složitosti. Prostě jednoduše tak, jak bylo popsáno. Např. že Zradar v Česku nepodporují čeští občané, ale vlastně klika několika lokajů na vysokých postech a určité procento zmatených nebo s nimi kolaborujících občanů - ovcí (navíc, jak víme, většina Ćechů je proti a proto není možno umnožnit referendum, že pane Veškrno[smích]).

Nebo - Invaze do ČSSR se nedopustili pouze Rusové, ale byla to vojska několika spřátelených států Varšavské smlouvy a za SSSR mimo Rusů i Ukrajinci, kravatoví Gruzínci a všichni ostatní. WW2 nezačali Němci jako takoví, ale politické, bankovní a mocenské špičky s kořeny i mimo Německo a Němce jako národ zmermomocnili a zfanatizovali natolik, že páchali věci, které by za normálních podmínek neudělali ani náhodou.

Nebo - nepravosti a zločiny Izraelské IDF v Gaze nepodporují a nepodněcují Źidé jako takoví (a je jedno jestli se bavíme o semitských židech nebo konvertitech), ale na sionismus -potažmo zlaté tele- po světě a v Izraelské vládě navázané zájmové skupiny a s nimi následně určitá masa zmatených, brainwashed (nebo i vyčůraných), kolaborujících lokajů a ovcí.


Takový myšlenkový a verbální přístup může tzv. běžné lidi bez ohledu na hranice, rasy, náb. vyznání apod. pouze spojovat a otevírat jim oči a proto jim voldemoráci, aby je rozdělili, historicky tlačí (a bohužel stále úspěšně) do hlavy principem Zevšeobecňování, Strašení a hledáním Nepřítele po věky pravý opak.

jansmith[smích]

195102

10.07.2009 01:16

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

jansmith1984 193.?.?.?

Hezký souhrn a díky za vypovídací hodnotu, kterou do něj HHBB vložil, i když těžko předpokládat, že by se Josepha, dle způsobu, kterým vnímá Svět a souvislosti, nějak účinněji dotkla (ostatně tento topik není zde na zvědavci první, kde se jako v případě Gazy s přítelem ve zbrani Vojtou49, také sofistikovaně stavěl za metody Voldemortů).


Pro mne byl ve zmíněném souhrnu, kromě odborných aspektů, zakódován i aspekt synergie nebo řekněme rovnováhy, kterého absence způsobuje v Systému gradující nerovnováhu a finálně dříve nebo později menší, větší, či nakonec terminující kolaps. Pro zdravý vývoj lidské společnosti morální a etické aspekty, které jsou "lidmi" stojícími za tímto Systémem farizejsky deformovány nebo vůbec pomíjeny nyní záměrně ponechávám stranou.

Jestli je tohle pro Josepha fungující systém, který má být motorem pokroku, tak už chápu, proč se podle některých pramenů odehrávají velké krize ZÁMĚRNĚ v intervalech průměrného lidského života. Pamětníci vymřou a globální lidské povědomí (paměť co bylo neboli zkušenost) je možno úspěšně a bez rizika odplaty resetovat a jede se zase o něco sofistikovaněji dále. Joseph je věkem a chápáním reality, odhaduji, někde v první polovině tohoto intervalu a ve chvíli, kdy se čas naplní již svůj omyl těžko písemně nebo verbálně zde nebo jinde odčiní. Na druhou stranu je třeba mu poděkovat za polemiku, kterou vyvolává, protože jenom díky ní se zde objevují další a další velmi hodnotná fakta a názory, které by jinak možná nezazněly.

jansmith[smích]

195299

10.07.2009 12:09

Připravuje Gruzie a Západ nový konflikt v kaspické oblasti?

RE: Tam ,kde je olej, tak ,tam nebude klid do doby , kdy hlavní elita to nedostane

jansmith1984 193.?.?.?

K představě spirály jeden dotaz. Z jakého důvodu popisuješ pohyb ve spirále směrem vzhůru?

To stoupání ve spirále vzhůru má symbolizovat lidský pokrok? Jaký pokrok? Vědeckotechnický? Co je vlastně pokrok?

Pokrok by mělo symbolizovat něco pozitivního, kladného, povznášejícího - harmonického.

Opak pokroku je úpadek (decay).


Jakým směrem se pohybuje historicky spirála naší civilizace? Směřuje pozitivním směrem tj. k ROVNOVÁZE nebo naopak směřuje k mediálně i jinak podporované NEROVNOVÁZE - sebedestrukci, a to nejen z materiálních příčin (postupný nedostatek energetických a jiných zdrojů, znečištěné, vybydlené, finálně zničené životní prostředí), ale i k vůli pokusům o erozi obyčejných lidských morálních a etických hodnotových žebříčků viz. podprahové působení pejorativně zde nazývaných "židomédií"??

Jsou ospravedlnitelné cesty k pokroku i války a krize (jak je často mediálně některými rádoby "filozofy" podsouváno, viz. glorifikace takového ukazatele jako je růst HDP), které jsou samy plodem nerovnováhy a způsobují je zásahy ega a chamtivost těch, kteří mají v rukách světové/globální opratě a lokajství a ovčanství těch na tzv. nižších úrovních?


A kde je pokrok většinové populace v duchovní oblasti a tím nemám na mysli farizejskou propagandu světových náboženství, která nemá za cíl lidskou mysl osvobozovat, ale naopak ovládat?


Představa spirály směřující vzhůru je podle mne opět jen příkladem naučeného společného koncenzu vnímání většinové lidské mysli neboli způsobu jak tato lidská mysl interpretuje něco, co ve skutečnosti vypadá úplně jinak. Mysl a ego si rádo věci přikrášluje, aby lépe vypadalo samo před sebou nebo ne? (viz. tak oblíbené eufemizmy)


Tedy ještě jednou. Směřuje v našem případě, pokud vezmeme v úvahu shora popsané, Spirála naší civilizace směrem vzhůru nebo naopak sestupuje dlouhodobě směrem dolů? A je to vůbec spirála, jak si ji představuje lidská mysl nebo se ve skutečnosti jedná o nějaký způsob oscilace nahoru-dolů s dlouhodobým sklonem do určitého směru? Napadá mě Teorie superstrun.

Pravda je, že spirála vypadá líp.[smích][smích]

jansmith[smích]

195347

10.07.2009 12:44

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

jansmith1984 193.?.?.?

Ale no tak Josephe.[smích]

Nebyl jsi to ty, kdo ve svých dřívějších příspěvcích a debatách např. s hestroyem tak ostentativně šermoval svou vyrovnaností a vnitřním klidem???

Jak to s tvou vyrovnaností a vnitřním klidem a tedy i vypovídací hodnotou tvých příspěvků ve skutečnosti asi je dokladá tvá reakce (viz. pravděpodobně nadávka v úvodu, kterou editor diplomaticky vypustil.)[smích]


Dobrá Josephe. Pokud nepodporuješ akci izraelských voldemortů v Gaze, tak to teď jasně deklaruj a napiš jasnou větu, kde odsoudíš veřejností dokázané válečné zločiny izraelské IDF na civilistech v Gaze. Už i siomainstream je přiznává, a dokonce Izrael donucen okolnostmi slibuje reparace za tam zničené budovy/sklady OSN. To je šupa, viď?

Vojta49 z toho vždy vykličkoval (jak je u něj obvyklé, odklouzal do nowhere[smích]), a tak pokud tak ty tady a teď učiníš a zmíněnéné zbabělé válečné zločiny odsoudíš, rád se ti v této věci omluvím.

Peace s tebou,
jansmith[smích]

195351

10.07.2009 21:16

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

jansmith1984 193.?.?.?

Příklad s pečivem, které bude pokud by se tak chovali pekaři tvrdnout v trezorech je brilantní.


Ostatně lecos o tom vypovídají i často odkazované dokumenty, které nejsou voldemortům logicky tak silně pochuti, jako Moderní mechanika peněz nebo Peníze jako dluh (Modern Money Mechanics / Mone As Debt)

Jako civilizace žijeme na dluh (je jen otázka jestli nevědomě nebo pod něčím záměrem) a nelikvidujeme stále intenzivněji pouze vlastní mezilidské vztahy, ale i jediné místo k žití, které máme k dispozici.


Opravdu "úžasný" Systém, který toto vše pro Zlaté tele v rukách těch tzv. vyvolených historicky podporuje a který zde někteří diskutující "soudruzi" hájí málem ne vlastním tělem. A to bez ohledu na fakt, jakých farizejských sviňáren se tento Systém cestou údajně slabých lidiček dopouští.[smích]

Vlastně kdepak Systém, že Josephi? Ten je dokonalý a čistý jako okvětí bílé lilie nebo vlastně ne, není dokonalý[smích], ale je jediný který máme k dispozici že?[smích] a za, jak jsem napsal sviňárny, které umožňuje, mohou pouze někteří bezcharakterní lidé.[smích] To je legrace.

Problém je, že jsou na nejvyšších postech a pravidla takového "dokonalého" Systému pro benefit svůj a drobky kolaborujícím lokajům, na úkor zblblé většiny, bez jakékoli postižitelnosti za následky, vytvářejí.

jansmith[smích]

195392

11.07.2009 23:43

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

jansmith1984 193.?.?.?

Sledujete přátelé, jak se -obhájce nejen finančního Systému voldemortů- Joseph po mé výzvě, aby jako důkaz, že svoje příspěvky minimálně myslí upřímně a jasně zde (klidně jednou větou) odsoudil válečné zločiny izraelské IDF v Gaze (rozuměj těch, kteří rozkazy vydali a těch, kteří je vykonali) z diskuze vypařil???

To je legrace, co? Historie se ráda opakuje.

Nechci mu křivdit. Možná jen někam odjel na víkend a má daleko k internetu, ale o tom při intenzitě jeho angažovanosti ve zdejších diskuzích dosti pochybuji. Pravděpodobně pouze napodobil svého souputníka Vojtu49, který se pod tlakem doposud vždy zachoval stejným způsobem a oba je brzy, jako by se nechumelilo a s jejich rozumy, zase brzy někde potkáme.

Ááálejújá.

jansmith[smích]PS:
Pokud se ale ještě v tomto vlákně objeví a požadovanou větu o tom, že IDF v Gaze páchala na civilním palestinském obyvatelstvu (převážně ženách, dětech) zbabělé válečné zločiny poskytnou, potom překvapí a budou mít u mně oba malé bezvýznamné + .[smích]

195474

12.07.2009 19:45

Co čtete?

RE: To tedy ano...

jansmith1984 193.?.?.?

Pro ty, které tato metoda kontroly stresu a rozvoje mysli zajímá (a co to vlastně jsou hladiny Beta, Alfa, Theta a Delta), odkaz na web SM v ČR:

http://www.silvamethod.cz/index.php?pg=o-silvove-metode


jansmith[smích]

195514

12.07.2009 22:05

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE:sloboda odtial potial

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky napsané, google. Rád čtu tvoje příspěvky, protože jdou vždy k jádru pudla a demaskují i dobře skryté souvislosti, které nemusejí být (i oku nezávislého zvědavce) na první pohled patrné.

Když k tomu připočtu i dobře dávkovanou ironii a googlovským nadhledem podávaný smysl pro humor, tak je podle mne zde na Zvědavci už jen několik málo dalších takto čtivých a k věci vypovídajících pisatelů.


Co se mě týká, tak se přidávám k těm, kteří jsou vůči snahám p.Dolejšího, prezentovat sáma sebe jako nezávislého experta [smích] a člověka, kterému jde o dobrou věc, nedůvěřiví a jsem rád, že se vždy najdou zvědavci, kteří dokáží pravděpodobnou motivaci podobných lidí rozborem jejich názorů a činů na faktech rozebrat.

jansmith[smích]

195521

14.07.2009 10:56

Idiotské hry v Pamploně

RE: Smysluplnost ?

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co bylo řečeno bych jen dodal, že nejen tvar čelisti a zubů je u člověka odlišný od masožravců, ale i jeho zažívací trakt je jiný. U masožravců je krátký u člověka nepoměrně delší, o senotravožroutů ještě komplikovanější.

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, člověk není přirozený masožravec, ale něco v jeho dávném vývoji způsobilo (oheň v jeskyni?), že ho začal postupně stále častěji konzumovat (jen tepelně a chuťově upravené je totiž jakž takž poživatelné, syrové ho jí pouze fajnšmekři, že?.[smích]). Bohužel se všemi negativními důsledky na jeho organismus (zdravotní stav) a ekologii Planety a s negativními důsledky na jeho vnímání co by lidské bytosti, které nahlodává i farizejství k Ježíšovu přikázání "nezabiješ". V desateru není napsáno: nezabiješ ČLOVĚKA. Je tam nápsáno: Nezabiješ. A jen vykládači písma tuto pravdu, jakou celou Bibli, přispůsobili k obrazu svému a svému žaludku.


Přístup tzv. běžného člověka k pojídání masa je stejný jako jeho přístup ke všemu ostatnímu, co jej na této Planetě obklopuje a co způsobuje, že žijeme ve světě v jakém žijeme.

Neúcta ke zvířatům, zabíjení pro zábavu nikoli pro nasycení nebo průmyslové továrny na smrt už byly zmíněny. Život na této Planetě by se radikálně změnil k lepšímu už jen tím co popisuje p.Stwora, tj. pokud mám pocit, že mám maso jíst, tak pouze střídmě (nejlépe vůbec ne) a co možná nejnižších živočišných druhů a zabíjet co možná nejšetrnějším způsobem.

Už to tady ve vláknech zaznělo, ale způsob jak se to děje na jatkách je něco neuvěřitelného a to je zde aspoň snaha před zabitím kus omráčit (ne vždy se to povede). Jak se zabíjejí zvířata na jatkách tzv. košér způsobem už radši nebudu ani rozebírat, protože zde se jedná ve jménu toho správného Boha už o čirý sadismus a o absenci jakékoli empatie vůči živému tvoru... Není to jednoduché, ale na netu lze najít videa z takových provozů na zabíjení při plném vědomí, a tak v případě zájmu -jak to tam chodí- doporučuju pogooglit.

jansmith[smích]


PS:
Zajímavé info o Trávicím systému a jak to funguje se nacházejí např. tady:

http://www.sk2.goo.cz/zdravi_na_dlani/nase_telo/0500-travici_takt.htm

195668

15.07.2009 21:00

Třínohé monstrum

RE: Hehe

jansmith1984 193.?.?.?

Hodně dobře ilustrující popis o co tady ve věci Židů/židů, náboženských ideologií, vyvolenosti, pokrytectví nebo zneužitého TMholokaustu historicky jde hestroyi.


Tohle tvůj styl je přesně ten přístup, který lapidárně + s jistou ironí demaskuje sofistikovanou složitost, nepřehlednost a úpornou snahu určitých náboženských, politických a bankovních farizejů - dogmatiků, se kterou stále dokola, s pomocí jim podlájícímu mainstreamu nebo svatých knih propírají lidičkám (ovečkám) mozkovny k obrazu svému...

Činnost shora jmenovaných farizejů v konečném důsledku těm nevědomým a "správně" naočkovaným DOLE přináší namísto klidného života čas od času padadoxně hlavně bolest a strádání a těm NAHOŘE vždy ještě větší bohatství a ještě větší vliv (Rotsch, Rock, Warb atd.).


Stejně jako katoličtí korupčnící a dogmatici v době Husa nechtěli slyšet jeho, pro ně tak nestravitelné, námitky (a nakonec jej ve jménu té správné víry a Boha odstranili), tak i v dnešní době jiní dogmatici a lokajové Systému nechtějí slyšet námitky nezávislých oponentů, kteří demaskují jejich pokrytectví a lži, se kterými se poučeni historií a o to sofistikovaněji opět snaží novodobých "husů" nějak zbavit.

Těžko napadnutelné oponenty se v "moderní době" nesnaží ničit v přímé konfrontaci jako ve středověku (to nefunguje, vznikají mučedníci) a jako kdysi třeba demonstrativně upálit (strach v hlavách jako nástroj ovládání se tolikrát osvědčil), nýbrž po novu postupně zdiskreditovat, znemožnit před nevědomými a ve většině kolaborujícími masami, předhodit je autocenzuře davu (viz. oblíbený antisemitismus) a pokud to nepomůže, tak lokajové Systému již za pomoci správně investovaných fin. prostředků zařídí dříve nebo později ostatní.


Historie je úžasná v tom, jak se v malých obměnách stále opakuje a jak jsou tzv. běžní lidé i ve věku nanotechnologií ve své většině stejně nevědomí a manipulovatelní, stejně jako jejich tou správnou vírou ovládáni a tou správnou náboženskou ideologii překrmeni předkové.


jansmith[smích]

195793

16.07.2009 23:20

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Poslední odstavce

jansmith1984 193.?.?.?

Vanguarde, můžeš upřesnit jak si konkrétně představuješ hledání spásy především sámi u sebe a dále jak na tom demokratickém západě?


Jestli mě paměť neklame, tak většinou když v historii přišlo na lámání chleba (a nikoli na politicko verbální akrobacii/farizeii[smích]), tak se na nás ten demokratický západ obvykle vykašlal a nebo si svou asistenci nechal dobře zaplatit.

Jako precedens mě napadá notorický známý Mnichov, ale jistě by se našly i další příklady. Ať je tzv. slovanský východ jaký je, tak rozhodně netrpí tak silným pokrytectvím (viz. bližší košile než kabát) jako ten mediálně opěvovaný tzv. západ, který měl včele s jú es ej self propagandu vždy zvládnutou po Goeblsovsky na jedničku a čím větší špinavost nebo průser, tím lépe jej dokázal mediálně nejen doma, ale i bezduchům jinde, po Holywoodsku prodat.

Nebo to s tím pokrytectvím tak není Vanguarde? A co řekneš na US kolegu ve zbrani Izrael, který je přes všechny důkazy a fakta (dokonce i mainstream občas nějaké mezi dělný lid pustí[smích]), doposud oficiálně přesvědčen, že se kupříkladu při poslední invazi do Gazy ničeho v rozporu s mezin. a válečným právem nedopustil.?!?!?! Stát, který se takto chová i ve ve 21.st. také počítáš, do toho za pravdu a lásku bojujícího, demokratického západu?


Pokud ve své reakci na mne zde Vanguarde napíšeš, že se US-Izrael (tj. tebou glorifikované demokratické státy) dopouštějí historicky pokrytectví a izraelská IDF páchala v Gaze na civilech zbabělé válečné zločiny, potom jsem ochoten brát za relevantní tvé příspěvky v těchto diskuzích. Pozor - netvrdím, že ti ostatní jsou čistí jako okvětí bílé lilie, ale připomínám, že teď se bavíme o demokratickém západě!!!!

(A víš, proč podle mne zbabělé válečné zločiny? Protože izraelští vojáci ze strachu o svůj přip--raný život agresora přesně plnili instrukce nadřízených, aby nejprve stříleli a až potom zjišťovali na co nebo aby si brali při vstupu do budov civily jako živé štíty nebo - atd, atd...)


Pokud zde válečné zločiny Izraele v Gaze JASNĚ neodsoudíš, nemáš zde podle mne žádné právo (stejně jako "klouzači" Joseph nebo Vojta49) vystupovat jako člověk s morální či lidskou autoritou, kterému by měli ostatní pozorně naslouchat.


Tak co, vyjádříš se chlape nebo jako ti dva shora jmenovaní odkloužeš klasicky do nowhere?

jansmith[smích]

195876

19.07.2009 20:31

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

jansmith1984 193.?.?.?

Maličko bych si dovolil vmísit se do vaší debaty přátelé.


Nebudu přijímat kategorická stanoviska, ale z mého pohledu a na základě vlastních zkušeností mám pocit, že blíže tomu, co se nazývá realitou (nikoli tou oficiálně propagovanou virtuálně-nábožensko-konzumní realitou) je MedaBeda.

Chápu stanoviska MedWeta a nezatracuji je. Kdo ví, jak to je opravdu mezi Nebem a Zemí. Nikdo neví všechno a kdo to tvrdí, obvykle buď pokrytecky a záměrně nebo naopak nevědomě fabuluje.


Každopádně bych všem koho to zajímá a kdo se podobně jako MedaBeda (se všemi s tím souvisejícími riziky) nebojí vstoupit "za zrcadlo" a nezávisle zamyslet doporučil, aby před dalšími vnitřními polemikami nejprve načerpal něco z myšlenek indického filozofa a duchovního učitele JIDDU KRISHNAMURTIHO.

Na Zvědavci již jeho jméno několikrát v různých souvislostech padlo a podle mne nelze bez prostudování jeho myšlenek, v rámci studia tak zásadních věcí jaké se tady diskutují, postoupit kupředu. Možný zdroj je knihkupectví nebo kamarád google (mám na mysli kamaráda vyhledávače, tj. text, audio, video, nikoli jednoho zdejšího ctěného diskutéra[smích])


Příznivci výkladu světových náboženství a víry v Boha, tak jak ji za pomocí "svatých knih" a pozitivní a negativní motivace činovníci na čele nejmenovaných církví po věky lidičkám předkládají nebudou z přednášek Jiddu Krishnamurtiho nadšeni.

Tento filozov s vnitřním klidem, ale nekompromisně boří víru v něco, co výchovou (nikoli vlastními zkušenostmi) přijali a zbavuje je ochrany něčeho, za co je možno se v případě potřeby schovat nebo na co je možno se vymluvit.


Krishnamurti nutí posluchače samostatně přemýšlet, nikoli pouze věřit ve výklady jiných. Nutí posluchače zbavovat se dogmat tzv. autorit a závislostí, a to nejen při debatách o Bohu (jak jej lidstvu s krvavými rukami, ale zároveň s plnými ústy pravdy a lásky[smích] prezentují světová náboženství), ale i v jiných oblastech lidského vnímání reality.

A Ježíš? Osobně si myslím, že Ježíš Nazaretský mohl klidně existovat. Stejně tak je možné, že se jen jako osvícený člověk pokoušel lidstvu předat učení, které sám dříve z východu nastudoval a rozvinul a co se dělo dál již jako rozjetý vlak nemohl zastavit. Ostatně, proč by to zastavoval. Jeho myšlenky měly a stále mají obecnou platnost. Otázkou je, jak byly a ne poprvé, později přizpůsobeny a ZNEUŽITY pro tzv. vyšší cíle elit tj. těch rovnějších.


Jeddi Krishnamurti:
Vy jste lidstvo, každý jedinec je zodpovědný za stav tohoto Světa. Jestliže se nezměníte Vy jako jednotlivec, tento Svět zanikne. Proměna člověka je jediným lékem proti bídě, strachu, zmatku, zármutku, bolesti, válkám, zvyku.


jansmith[smích]

195999

20.07.2009 12:31

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za reakci Bedo. Na úvod snad, že se ve svých úvahách nesoustřeďuji na to, jak dalece jsem nebo nejsem konzistentní.[smích] Nijak zvlášť mne nevzrušuje, jak mne kdo hodnotí a jediné o co mi jde je to, abych si udržel mravní a vnitřní integritu. Ostatně to je podle mne jedna z mála věcí, které mají při naší pouti lidských bytostí životem opravdový smysl a kterou všichni ti slovní ekvilibristi, naháněči zlatých telat, moci a majetku (většinou na úkor svých bližních) neradí vnímají.

Jen malé procento z nich jsou psychicky narušení, nemocní deprivanti (viz.teze MUDr.Koukolíka), nemající cit ani výčitky svědomí. Ti ostatní se tak chovají (klidně se záštitou Bohem nebo ateisticky bez ní) jen proto, že tak byli vychováni a že to, podporováno nevědomostí, vyhovuje jejich sobeckému, nezvládnutému EGU, které se ústy materialistů a evolucionistů vymlouvá i tak, že za to mohou výhradně geny, jejich soutěživost, potažmo přirozený výběr.[smích][smích]

Upozorňuji, že je omyl si myslet, že ti nevědomí NEmohou být zároveň inteligentní a chytří. To s tím nesouvisí, dost často to bývá právě naopak a asi nemá smysl to teď dále rozebírat.


Pokud se týče tvé narážky na přijímání "kategorických stanovisek", tak já měl spíše na mysli stanoviska, ve kterých bych se pokoušel soudit v čem máš ty nebo MedWet pravdu a v čem ne. To v klidu přenechám těm čtenářům, kteří se na to cítí.

Mně šlo o to v souvislosti s tématem upozornit na myšlenky Jiddu Krishnamurtiho, které jsou pro svou přímost až z jistého pohledu "nezáludnost" pro běžnou lidskou mysl těžko stravitelné, ale právě proto zaslouží bližší zkoumání. Ne nadarmo tvůrci vložili jeho krátkou promluvu do dokumentu Zeitgeist Addendum.


A co se týče posezení u piva? Přítelem jsem nazval i MedWeta, a tak bychom se mohli někde v sympatickém šenku k přátelskému posezení a poklábosení sejít všichni tři.

Osobně bych proti tomu nic neměl a klidně bych přibral i další zvědavce. Jako realistovi je mi ale jasné, že pravděpodobnost, že bychom se sešli fyzicky je z různých důvodů mizivá, a tak jsem vděčný i za tuto formu komunikace a sdílení informací, která mimochodem zaslouží ocenění za to, jak celosvětově nabourává informační (farizejskou) hegemonii voldemortů a jejich přisluhovačů.


jansmith[smích]

196045

20.07.2009 18:59

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

jansmith1984 193.?.?.?

Myslím, že by měli mít bez problémů i kofolu a křupky MedWete.[smích]


Taky se domnívám, že Cesta je v zásadě jednoduchá, ale aby si to nevědomá lidská mysl uvědomila, musí se nejdříve zbavit (pochopit) veškerý balast (závislosti), které zdědila nebo které si na své stezce osobního růstu nabalila.

Někdo tomu říká Osvícení, někdo Vhled, někdo jinak, ale v podstatě se jedná o tu samou věc. Pomáhají studium, čas od času s pokorou praktikované meditační a jiné techniky zklidnění mysli a víra, že je to možné.


Signálem, že je člověk na dobré cestě může být třeba to, že se naučí nazývat věci pravými jmény (naučí se Nezevšeobecňovat). Že se naučí v běžných, ale i zásadních životních situací Nelhát (nemá to zapotřebí, a to ani v maličkostech a pokud to jinak nejde, tak raději mlčí). Že je indiferentní na tom, co je tzv. běžnému člověku výchovou a příkladem tzv. autorit vtisknuto do podvědomí jako normální chování a že s vnitřním klidem odmítá hrát s ostatními při honbě za pozlátkem úspěchu a Zlatým teletem každodenní farizejskou hru na oblbování bližního svého tj. Pokrytectví.


Zvědavec a diskuze tady jsou pro ty co mají našlápnuto dobrou školou a dobrým zdrojem informací. Ti ostatní, byť si myslí, že mají oči otevřené a snaží se o tom v diskuzích více či méně urputně ostatní přesvědčit, nevidí eufémisticky řečeno vůbec nic. Ale i oni mají při troše dobré vůle a dobré konstelaci šanci se z virtuálně deformovaného přístupu k chápání reality (a souvislostí) dříve nebo později vyvázat.

jansmith[smích]

196062

21.07.2009 20:00

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Všem zvědavcům doporučuji, aby si tu odkazovanou kapitolu z webu pí.Jarmily v klidu a nezaujatě přečetli. Možná raději i vícekrát.[smích]


Pro Josepha a Vojtu, kteří jak se přiznali často příspěvky jiných nečtou a o to více je rozporují[smích], ale možná i pro další čtenáře, kteří mají v honbě za informacemi málo času se zastavit a zamyslet, sem překlopím poslední odstavec zmíněné kapitoly 16, který myslím hovoří za vše:


TEXT:

MANŽELSTVÍ KDYSI, DNES ....A ZÍTRA?............. Z toho všeho vyplývá jediné: pokud chce západní civilizace zachovat dětem fungující rodinu, měla by se obě pohlaví cíleně odmala vychovávat v rodinné výchově, k zodpovědnému rodičovství a k oboustranné věrnosti. Pochopitelně v důstojném prostředí, očištěném od špíny veřejně organizované prostituce, kde jsou ženy vystaveny na prodej k sexu jak housky na krámě. Je také třeba zavrhnout lživou evolucionistickou teorii a místo toho již od útlého věku děti obojího pohlaví “naprogramovat kvalitním softwarem”, který je povede k manželské zodpovědnosti. Mužská promiskuita by se měla odsuzovat stejně tvrdě jako ta ženská. Učit již odmala, že vztah dvou lidí není jen o sexu, je především o vytvoření domova plného hřejivých citů, emocí a lásky. Vsugerovat dětem, vtisknout jim do mozku informaci, že hezký rodinný život je to nejdůležitější v životě. A v pozdější sexuální výchově jim důkladně vysvětlit všechny zákonitosti sexuálního života- že sex je jistě důležitý, ale rozhodně ne hlavní. Při sexuálních aktivitách tráví manželé 5 procent času, v partnerském dialogu 95 procent času. Kdo upřednostňuje sex (5 procent), před pevným vztahem (95 rocent), ten vždy se svým manželstvím hazarduje. Ničí své rodinné hnízdo a ničí ho i partnerovi a dětem. Lidem byla dána do vínku inteligence, aby se mohli po celý život pružně přizpůsobovat jakýmkoliv změnám- proto na nás geny neplatí, a proto máme šanci rodinu zachovat. Podmínkou ovšem je, aby většinová společnost svrhla menšinovou vládnoucí mafiánskou elitu a mohla si pak s pomocí přímé demokracie vládnout sama. V opačném případě se to ve světě k lepšímu nezmění.


jansmith[smích]PS:
Zvýraznění některých výrazů v textu je moje iniciativa. Chci tím zdůraznit, že nikoli geny, ale memy (tj. odpovídající výchova) jsou rozhodující pro formování lidských názorů a humánní fungování lidské společnosti.

Což se v našem konzumistánu z důvodů často zde na Zvědavci rozebíraných, pro určité zájmy určitých zájmových skupin, ze všemi negativními důsledky (pro budoucnost civilizace jako celku, čili tzv. běžných lidí), historicky neděje.

Není zájem a naše každodenní mediální a jiná realita dokumentuje, že pro moc a peníze do těch správných kapes je to spíše právě naopak...

196125

22.07.2009 00:08

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Josephe, ty už se pro jistotu pod své příspěvky v rámci konspirace radši ani nepodepisuješ, viď?[smích][smích]

Nebo to nepsal Joseph, ale jeho názorový, za podobné IP 85.?.?.?, uschovaný dvojník?[smích][smích]

Stejná mentalita, stejné výrazové prostředky, no nevím nevím. Dokonce se tento bezejmenný anonym, stejně jako v minulosti jeho klon Joseph, přiznal, že si odkazované stránky ani nedokázal přečíst.[smích][smích] To je tedy už opravdu zvláštní náhodička a bžunda zároveň.[smích]Každopádně je to jedno.

Co není jedno je fakt, že sis 85.?.?.? nedal práci a nezamyslel se nad odstavcem z kapitoly 16 webu pí.Jarmily, který jsem ve svém předchozím příspěvku cíleně vypíchl.

Pokud by ses nad ním zamyslel, došlo by ti, že zde není podstata (jádro pudla) v tom, kdo kdy žil a co kdy zažil nebo nezažil, ani jestli může nebo nemůže tvrdit co bylo milióny let spátky, ale důležitá je podstata, ke které svým sdělením autorka prostřednictvím svých řádků směřuje.


Jak můžeš ostatně milý 85.?.?.? spochybňovat tvrzení a údaje pí.Jarmily, když si ty osobně shromažďování nejen historických, ale i dalších balíků informací a paralelnímu studiu zde diskutovaných souvislostí pravděpodobně věnoval sotva desetinu času a energie (spíše mnohem méně) než ona? Nebo za tebou je nějaká vydaná kniha či odborné pojednání? Těžko, viď? Maximálně jen plácání bonmotů po diskuzích...

Přesně jak činí obvykle ve svých reakcích zdejší "Josephové" si ty ve svém příspěvku kromě klouzání po povrchu a blahosklonného připomínání, co by tě zajímalo a co ti nejde na rozum[smích][smích] nic konkrétního jako protiargument neuvedl.


Paradoxně si svou reakcí jen prokázal, že kromě vlastního pocitu neomylnosti a zmatků v hlavě nevíš o diskutované problematice takřka kulový a pokud mě v dalších svých příspěvcích přesvědčíš o opaku (nebo přesněji pí.Jarmilu, která k tomu má právo mluvit z nás všech nejvíce), tak klobouk dolů.


jansmith[smích]PS:
A jestli nejsi Joseph, tak si připrav odpověď na můj často zde pokládaný dotaz jemu, Vojtovi nebo Vanguardovi... (na který doposud nikdo z nich nedokázal přímo odpovědět a vždy se tak nějak po farizejsku odmlčel) ohledně jejich názoru viz:

BYLY ze strany izraelské IDF na civilistech (převážně ženách, dětech) posledně v Gaze páchány zbabělé válečné zločiny nebo NEBYLY???

Jednoduchá odpověď na tento zásadní dotaz vypoví o tvé mravní a charakterové integritě, všeobecném rozhledu a schopnosti bavit se na úrovni více, než kilometry diskuzních příspěvků o patriar/matriarchátu...

196138

22.07.2009 00:16

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

djb ti odpověděl za mne anonyme 77.?.?.?.


Možná by stále za to pozornějí číst, méně podléhat dojmům, více studovat souvislosti a až potom se pouštět do podobných polemik.

jansmith[smích]

196139

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,00 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,07 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 018,97 Kč
1 unce stříbra
581,85 Kč
Bitcoin
841 646,37 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?