Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 14 příspěveků, 6 různých jmén: <nic>, barbie, BT, esc, lancelot, Yeegmen.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.12.2003 09:50

Znamení šelmy

Znamení šelmy

lancelot 195.?.?.?

...a novodobi otroci nastupuju nezadrzatelne na scenu [pláč]

22629

08.01.2004 08:33

2004 - rok otroka

2004 - rok otroka

Yeegmen 195.?.?.?

Rok 2004 – len jeden rok otroka ? Alebo aj otrocké dejiny ľudstva ?

Dnešné (nekonvenčné) skúmanie spoločenského pohybu dospelo k poznatkom, že ľudská spoločnosť ako celok neustále žije v otroctve. Moderné otroctvo, tak ako ho správne vníma autor článku, prakticky vzniklo rozpadom rodovej spoločnosti. Tzv. „Zlatý vek ľudstva“ sa týmto rozpadom skončil. Práca človeka prestala byť voľnou hrou jeho najvlastnejších prirodzených schopností a daností od ktorých často záviselo vlastné prežitie a prežitie iných. Práca - aktivita, je náš najvlastnejší prejav ľudskosti. Je to zároveň jediný prostriedok, ktorým si každodenne potvrdzujeme že ešte žijeme.
Od doby vzniku tried a rôznych foriem vlastníckych vzťahov je vždy presadzovaný triedny záujem, ako záujem všeobecný – prípadne občiansky. Každá vládnuca trieda sa snaží cez celú plejádu dobre platených ideológov, štátny aparát, náboženstvo, ale aj zotročené vedecké inštitúcie a za účinnej pomoci mohutných informačných prostriedkov, vydávať svoje záujmy za záujmy väčšiny obyvateľstva – vo vízii niektorých kapitálových skupín dokonca za záujem sveta. Zotročujú tak ostatných ľudí nie len materiálne, ale aj ideovo. Tieto skupiny si plne uvedomujú, že kto produkuje materiálne, ten produkuje aj ideálne. Ak má byť zachovaný súčasný zotročujúci výrobný spôsob tak potom je nevyhnutné, aby tento spôsob reprodukoval obe triedy - tú ovládanú podľa možností čo najhojnejšie. Ale ani vládnúca trieda si však nemôže celkom svojvoľne uplatňovať nároky, nakoľko proti nej v celých dejinách „otroctva“ stojí vždy iná trieda (triedy), ktorá sa tiež snaží uplatňovať svoje záujmy. Celé toto peklo spôsobuje vnútená spoločenská deľba práce. Jej prehlbovanie má za následok, že bezprostredný styk človeka s prírodou je nahradzovaný a sprostredkovávaný rôznymi spoločenskými vzťahmi. O to ľahšie je potom s ľuďmi manipulovať. Dejiny totižto neovládajú ideály a ani iné materiálne a nemateriálne entity, ako sa to na prvý pohľad javí, ale konkrétne materiálne záujmy úzkych skupín ľudí. Vysnívaná sloboda človeka teda nespočíva v ničom inom, ako v spoznaní zákonov a zákonitostí prírody, spoločnosti a pohybu ľudského myslenia a ich praktického využitia vo svoj prospech na zmenu vlastných pomerov, ale aj pomerov iných zotročených ľudí. V tom som v zhode s autorom článku, lebo nikto tento obrat za nás neurobí. Na ním uvádzaných príkladoch z amerického spoločenského prostredia vidieť, kam až môže tento stav viesť. Ohlupovanie občanov vládnúcou triedou je vždy znakom hlbokej krízy v spoločnosti.
Dejiny spoločnosti, ak ich napríklad prirovnáme k fyzikálnym vedám sa javia smerom dozadu ako relativistické, smerom dopredu ako kvantovo neurčité. A tak sa predpovediam, na rozdiel od autora, vždy ak môžem radšej vyhnem. Preto aspoň jedno utopické prianie: „Rok – 2004 nech je posledným rokom otroka, lebo „Otrok prestáva byť otrokom v okamihu, keď si uvedomí že je otrokom...“ .

24058

04.02.2004 12:13

Šaškárna kolem hledání viníků

Šaškárna kolem hledání viníků

195.?.?.?

Časová postupnosť v článku je pravdepodobne nesprávna ... Najprv zacitujem autora:"Nikdo nevzpomene, že už šest dnů po 11. září poslal Bush do Pentagonu tajný příkaz vypracovat studii útoku na Irák." Presne si spomínam, že hneď po útoku na Pentagón pravdepodobne došlo k zlyhaniu bezpečnosti informačných systémov v samotnom Pentagóne. Na svetlo božie sa cez tzv. „hackerskú komunitu“ dostali podrobné vojenské nástupné plány USA proti niektorým štátom v strednej a východnej Ázii. Plány boli tak podrobné, že v nich boli uvedené aj množstvá a typy munície a prostriedky potrebné pre vojenský zásah proti konkrétnym cieľom a možným účinkom. Plány obsahovali aj prílohy, ktoré samozrejme podliehajú rýchlym zmenám. Napríklad dlhodobá predpoveď počasia na polroka dopredu pre danú operačnú oblasť, vojensko-politické hodnoteniesituácie, opatrenia na elimináciu politického systému a pod. Diskusia a ukážky materiálov sa objavili napríklad aj v Haló Novinách tesne pred samotnou prípravou útoku na Irak. Boli zverejnené s konštatovaním, že o osude Iraku je rozhodnuté. Druhý v poradí na pláne bol Pakistan. To ostatné, čo nasledovalo po útoku na WTC bola len „politická šaškáreň“ zo strany USA. Z hľadiska postupného a upresňovaného vyhodnotenia realizácie operácie "Púštna búrka" nemá USA ani dnes viac síl ako na jeden konflikt (spojenci sú vraj už príliš diplomaticky povedané „nevyspytateľný“[mrknutí jedním okem]. V kruhoch odborníkov sme pri následnom hodnotení dospeli k spoločnému záveru, že tento prvý konflikt viazal o niečo menej ako 80% síl USA. Samotné USA sa konfliktom vystavujú značnému riziku napadnutia. Tesne na prelome rokov 1988/89 sa z USA dostala spravodajskou cestou do ČSSR štúdia zámerov USA na Balkánskom polostrove a Európe do roku 2005, kde bolo zakalkulované použitie sily priamym vojenským zásahom (štúdia sa realizovala bod po bode a odniesla to nakoniec Juhoslávia). Koncepcia vnútornej a zahraničnej politiky USA bola vyprofilovaná ešte v rokoch studenej vojny a naďalej sa v nej pokračuje. V tom sa autor článku v hodnotení časovej náväznosti celkom nestrafil. No nič to neberie na aktuálnosti jeho článku. Bush asi v dobe príkazu nevedel, že takýto plán je dávno pripravený čo svedčí o nekoordinovanosti štátnej administratívy.
Z uvedeného pohľadu bolo jasné, že môže dôjsť ku konfliktu v samotnej aliancii NATO. Za tento záver som bol v minulosti tvrdo kritizovaný v odborných kruhoch. Monetárna vojna medzi USA a EÚ sa naplno rozhorela už v marci roku 2000 počas mojej pracovnej návštevy Paríža. Postupne je zjavné, že cesta Európskej únie sa rozchádza s americkou. Európa sa bude musieť postarať o vlastnú bezpečnosť a to aj pred hrozbou z USA prípadne Veľkej Británie. Vzťah Británie a USA sa dnes prejavuje ako vzťah staršieho dieťaťa k prestárlemu už senilnému rodičovi. USA predstavuje dieťa, ktoré usmerňuje svojho prestárleho rodiča od tzv. senilných výstredností. A Británia ? Tá hľadí na USA ako svoje dieťa (bývalú kolóniu) o ktorej si myslí že má na ňu reálny vplyv.

25402

05.02.2004 14:37

Znamení šelmy

So “znamením šelmy“ žije každý z nás!!!!

Yeegmen 195.?.?.?

Informácia je považovaná vo všeobecnosti za jednu z hlavných síl v celej prírode a spoločnosti (hlavne v ekonomike predstavuje napríklad najkoncentrovanejšiu výrobnú silu, akú ovládame). Žiaľ o jej podstate vieme stále málo. Bezpečne však vieme, že informácia potrebuje materiálneho nositeľa a ostatné je spravidla len matematickým vyjadrením tejto skutočnosti. Autor sa vo svojom článku obmedzil iba na technicko-technologický determinizmus problému a poukázal na jednu oblasť, ktorá je z hľadiska narušovania integrity osobnosti predmetom záujmu vlád. Tento problém je možné poňať ďaleko širšie ? Nástupom biotechnológií sa urobil prielom v oblasti, ktorá spočiatku len veľmi málo umožňovala ucelenejší pohľad do budúcnosti. Dokončením mapovania ľudského génu sa vedecky preukázalo, že doslovne „znamením šelmy“ je poznačený každý jedinec. Zatiaľ akoby chýbala inžinierska aplikácia, ktorá by účinne dovolila priebežne zberať a využívať informáciu o každom organizme – zatiaľ !!!? Doteraz sa napríklad armády báli využívať biologické zbrane v dôsledku vlastného ohrozenia. Poznaním ľudského génového vybavenia sa otvoril priestor pre aplikácie, ktoré veľmi presne a cielene dovolia „vyhľadať“ a následne vyhladiť z povrchu zeme „nežiadúcu časť populácie“ vybavenú určitým genofondom (vzhľadom na technologický pokrok niektorých štátov v tejto oblasti odhadujem, že sa takéto zbrane zjavia v priebehu cca 6 rokov). Implantácia biočípov v porovnaní s týmito možnosťami, je len slabým odvarom priestoru ktorý poskytuje vládam štátov biotechnológia. Uplatnením tejto technológie sa napríklad opäť rozostri hranica vojnového konfliktu. V praxi to môže znamenať, že vojnový konflikt nebude možné rozpoznať napríklad od prirodzenej epidémie, prírodnej katastrofy a pod. Napríklad vplyv feromónov na pohyb a správanie hmyzu je toho príkladom. Pokiaľ elektronické prvky je možné v živej hmote identifikovať u biologického materiálu je to bez výskumu takmer nemožné. V danej oblasti bude naša individuálna obrana proti reakčným vládam možná iba vďaka novej vednej disciplíne crateológii – vedy o ukrývaní. Žiaľ a práve v tejto oblasti výskumu je financovanie vlád, ktoré na to majú dnes mimoriadne štedré.

25437

17.02.2004 07:12

Kdybych byl francouzským prezidentem...

RE: Kdybych byl francouzským prezidentem...

Yeegmen 195.?.?.?

Vážený (á) malvarika.

Prešiel som istý kúsok sveta a ak som chcel splynúť s obyvateľstvom, tak som sa prispôsobil podmienkam v ktorých žili. Uvedomil som si, že som tu cudzí a mnohé pre mňa samozrejmé veci môžu znamenať urážku (Napríklad bol som svedkom, ako v istom hotelovom zariadení postlali japonskej delegácii na žlté postelné plachty. Reakcia bola nanajvýš podráždená a brali to ako urážku ich národných farieb). Nikdy som nevystavoval svoj ateizmus na obdiv a nepresviedčal okolie o svojich pravdách. Náboženstvo je potreba človeka ako každá iná. Ba dovolím si povedať, že veľmi intímna. A tak by sme nemali tieto intímnosti veľmi prezentovať na verejnosti a v cudzej krajine. A čo sa týka tej poznámky o ľudských právach, skúste tie prezentované napríklad v Európe zasadiť do iného kultúrneho prostredia a spôsobíte nešťastie.
A tak dobrá rada, ctime si svojho hostiteľa podľa zvykového práva...

25709

18.02.2004 10:52

Další výrobky Velkého bratra

RE: Další výrobky Velkého bratra

Yeegmen 195.?.?.?

Vzhľadom na súčasné možnosti v oblasti elektroniky, ktorákoľvek komunita znalá problematiky je schopná v krátkom čase vytvoriť vlastný komunikačný kanál. Takýmto spojením viacerých členov komunity vzniklá tzv. "parazitný informačný priestor". Za takýto priestor môžeme označiť priestor pre podprahové manipulovanie s vedomím ľudí. Popisovaný komunikačný kanál funguje súbežne s bežne prevádzkovanými zariadeniami (môže ísť napríklad modulovanie šumu elektronického zariadenia a mnohé iné možnosti o ktorých sa bežnému smrtelníkovi ani nesníva). To, čo sa uvádza v článku skutočne slúži štátnej mašinérii len na "šmírovanie" bežných občanov. K ich bezpečnosti to skutočne nepridá ani ten povestný gram.

25749

26.02.2004 11:48

Rabováni na Slovensku

Rabováni na Slovensku

Yeegmen 195.?.?.?

Bankrot slovenskej politiky nám klope na dvere. Hrubé systémové chyby v oblasti ekonomiky od roku 1989 sa začínajú prejavovať. Je celkom pochopiteľné, že behom pár dní môžeme mať v uliciach ďalších nespokojných ľudí (dôchodcov a dokonca študentov). Nebezpečným precedensom je, že postup Rómov schvaľujú už aj niektoré radikálnejšie skupiny obyvateľstva na vidieku. Postup štátu v nasadzovaní vojakov proti vlastnému obyvateľstvu (mimochodom v rozpore s medzinárodným právom) bude zosilňovať daný efekt. Ak niekto začne budovať trhovú ekonomiku a pri tom likviduje vonkajšie ekonomické prostredie (RVHP), potom politicky zúži vnútorný trh (rozpad republiky) a k slovu sa dostane kompradorská buržoázia, ktorá vypredá národný majetok, tak potom súdnemu človeku ostáva len konštatovať, „že laik sa diví a odborník žasne“. Toto všetko je na Slovensku vydávané ako vrchol (div nie vzor) demokratického usporiadania spoločnosti. Žiaľ hlupák, ktorý sa dostane do vládneho kabinetu ostane vždy hlupákom, nech už sa tvári akokoľvek bohorovne. Tvrdý náboženský fundamentalizmus rímskokatolíckej cirkvi sa presadzuje ako nová oficiálna ideológia, napomáha ruinovať republiku. Vývoz slovenských peňazí náboženským klérom do bánk vo Švajčiarsku (napríklad vyber hotovosti v kostoloch), kde na základe nevýhodnej štátnej zmluvy platíme za výmenu obeživa slovenským štátnym pokladom (zlato, striebro, drahé kamene) sa stal prostriedkom, ktorý umožňuje pumpovať štátny poklad v prospech Vatikánu. Ignorancia platenia daní cirkvou bez akéhokoľvek postihu, zo strany štátu, jej neprehľadné reštitúcie sú ďalším kamienkom v tejto úžasnej mozaike. Správanie rómskej komunity je len povestným vrcholom tohto ľadovca hrubých systémových chýb. Dnes je už zrejmé, že do minulého socialistického systému, ktorý vznikol vývojovo neskoršie nie je nemožné transplantovať orgány zo starca (t.j. kapitalistického systému). A tak je len otázkou času, kedy „zamrznuté revolúcie“ vo východoeurópskej časti Európy budú pokračovať a doriešia otázky budúceho smerovania vývoja bez chýb minulosti. Možno si položiť oprávnenú otázku: Či práve rómska komunita nebude tým povestným štartérom ďalších udalostí, lebo objektívne podmienky pre takýto vývoj na Slovensku dozreli. Chýba len subjekt, ktorý ich uskutoční. Toľko o vnútroštátnych pomeroch. Na medzinárodnej úrovni sú podmienky pre takýto vývoj dobré. Chýba len programové a praktické prepojenie ľavice so zelenými. To môže znamenať vážne problémy pre potichu odchádzajúci buržoázny systém spojený s pravicovou kresťanskou demokraciou v Európe a hlave v Európskej únii.

25909

05.03.2004 08:11

Symfonie o Novém světě

Symfonie o Novém světě - trochu inak

Yeegmen 195.?.?.?

Autor sa pokúsil analyzovať súčasnú situáciu vo svete, pri čom skladá jednotlivé čriepky mozaiky. Je to metóda, ktorá sa používa na utriedenie základných informácií. Dovedie nás k zisteniam, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad veľmi prekvapivé a nesúrodé. Avšak nič nového pod slnkom. Prístup autora k téme je dosť nazeravý. Chýba mi to, že v menšej miere analyzuje „filištíncov“. Podľa môjho názoru vo svete funguje jeden druh politického zvieraťa a tým je človek. Ten je potencionálne nositeľom všetkých spoločenských vzťahov. Autorom popisovaný podfuk na zvyšku populácie je po tomto konštatovaní možné zhrnúť do jedného problému. Koho záujem sa vydáva za všeobecný záujem. To je aj základná časť mechanizmu ideologického pôsobenia všetkých vykorisťovateľských systémov. Druhá časť tohoto ideologického mechanizmu je manipulačná. Táto umožňuje odkloniť človeka od pôvodných zámerov a cieľov, ktoré by napríklad vychádzali z jeho najvlastnejších potrieb
Nedávno som po dlhom čase opäť nakukol takpovediac cez plece deduškovi Marxovi. Jeho ekonomické vzorce reprodukcie individuálneho a spoločenského kapitálu poskytujú dostatočnú odpoveď o závislosti „filištíncov“ a tých druhých. Vzorce zároveň vypovedajú o osudovom vzťahu „parazita“ k „hostiteľovi. „Parazit“ rozumej „filištínec“ je bez svojho hostiteľa neschopný života. Hostiteľ však vôbec nie je životne determinovaný parazitom. A ak sledujeme tento dej v prírode, nastáva nasledovná situácia: hostiteľ buď podľahne parazitovi a parazit hynie zarovno s ním, alebo sa hostiteľ parazita úspešne zbaví a prežije. Keďže človek je tvor mysliaci, má v danom prípade o máličko väčšiu šancu pred ostatnou prírodou. Problémy vzdelania, ktoré autor uviedol bránia väčšine populácie kritickému mysleniu a pohľadu na svet. Dnešný, podotýkam „úspešný parazit“, aby mohol prežiť necháva žiť aj svojho nositeľa. Presne tak, ako to popisuje autor. A práve tu je najcitlivejšie ohnivko reťaze a zároveň možnosť urobiť prielom v spoločenskom usporiadaní. Ale dosť tohto „sociálneho darwinizmu“ V polemike doktora Marxa s filozofom Feurbachom je obsiahnutá ďalšia odpoveď na tento pálčivý problém „nestačí svet len vysvetľovať, je potrebné ho zmeniť “. Cením si autora článku že prvú časť tohto kréda naplnil.

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm

26219

09.03.2004 09:06

Ekonomie internetové společnosti: Zvědavec má finanční problémy

Ekonomie internetové společnosti: Zvědavec má finanční problémy

Yeegmen 195.?.?.?

Myslím, že budúcim kódovaním nejakých „spravodajských serverov“ a inými zástupnými problémami si tu netreba robiť starosti. "Prostriedky masovej informácie a propagandy" (tak by sa správne mali nazývať masmédiá) slúžia a budú slúžiť na oblbovanie a ovplyvňovanie verejnosti aj naďalej. Sú totižto najefektívnejším prostriedkom, ako vydávať niečie záujmy (napríklad záujmy vlastníkov médií) za národné, všeľudové prípadne za záujmy tohto sveta. Masmédiá sú dnes prezentované ako prostriedky s komunikatívnou funkciou medzi vládcami a ovládanými, čo nie je a nikdy nebola pravda. Podstatnou otázkou je prežitie "Zvedavca" a aj pána Vladimíra Stworu. Všetky riešenia založené na náhodnej premennej (prispievatelia, mikroplatby a iné) nemajú ekonomické opodstatnenie, takéto procesy sú neriaditeľné a nepredvídateľné. Možným riešením zatiaľ je poskytovanie rôznych platených služieb, (pán Stwora osobne - programátorské služby) napríklad poskytovanie pracovných príležitostí prostredníctvom "Zvedavca". Nech už budú na môj príspevok reakcie akékoľvek, iné riešenie momentálne nevidím. Možno že časom. Počítač je (rigorózne ekonomicky vzato) len výrobným prostriedkom a ten máte zatiaľ pán Stwora v rukách. Aj mnohé príspevky prispievateľov svedčia o tom, že sme poväčšine pracovnú schopnosť nestratili. Aj keď tieto tzv. naše amatérske výtvory považujú prispievatelia za intelektuálnu zábavu, prípadne za spôsob odreagovania (to závisí od úrovne osobnosti prispievateľa), sú určite prácou v plnom slova zmysle. A tak, ak to pán Stwora dokáže, som ochotný poskytovať v obmedzenom rozsahu prieskumy pre firmy, ktoré by mali záujem získať informácie o Slovensku, právnych, spoločenských a iných pomeroch dôležitých pre napríklad pre podnikanie, turistiku, verejné informácie o osobách, lacnú pracovnú silu, vyhľadávanie rodinných príslušníkov a podobne. Výťažok z takejto práce môže ísť na konto "Zvedavca" a pána Stworu. Ich výška bude závisieť len a len od neho a ako si to zmluvne dokáže ošetriť. Tým sa staneme zamestnancami "Zvedavca". Takýto prístup bude plniť rôzne funkcie, napríklad aj propagáciu "Zvedavca". V mojom prípade to bude aj propagácia Slovenska a slovenských pomerov. Súčasne to zabezpečí ekonomickú činnosť a prežitie „Zvedavca“. Niektorí navrhujú umiestnenie stránky na lacnejší „server“ prípadne niekoľko serverov. Aj to je možné riešenie. Narýchlo len toľko. I keď nezverejňujem elektronickú adresu, je Vám pán Stwora k dispozícii pri mojich príspevkoch.

26387

15.03.2004 08:55

Několik poznámek na téma selhání demokracie

Poznámky na "Téma selhání", nie však demokracie...

Yeegmen 195.?.?.?

Na rozdiel od autora článku mám názor, že demokracia nikdy nezlyháva, poväčšine zlyhávajú ľudia. Tam, kde sa najviac hovorí o demokracii, tam jej v skutočnosti niet. Kde sa však nezakryte hovorí o diktatúre - kde vládne diktatúra, súčasne s ňou existuje aj skutočná demokracia. Liberálny výklad demokracie v štátoch bývalého tzv. „soc. tábora“ mi v mnohom pripomína porevolučnú situáciu v Rusku spojenú s nástupom tzv. „proletkultu“ (skratka pre proletársku kultúru). Aj tam všetko čo nebolo s prívlastkom socialistický, alebo nemalo nálepku socialistický, bolo reakčné. Samozrejme že to najviac hnevalo samotného Lenina.
Ten sa neskrývaným opovržením zabával na myšlienkovej chudobe jej predstaviteľov. Zdalo sa, že toto v slovenských pomeroch máme za sebou. Bolo to však iba zdanie.
Denno-denne ma vládna garnitúra na Slovensku a jej prismŕdači školia, čo demokratické je a čo nie. Čomu mám a musím pridať nálepku „demokracia“ (s veľkým „D“ prosím podľa možnosti). Vznikajú tak častokrát paradoxné situácie, ktoré okrem úsmevu dovedú niekedy človeka k zúrivosti nad tuposťou nového „proletkultu“. Vrcholom všetkého je pôsobenie médií pri vymývaní mozgov obyvateľstva. Niektorí, najmä postarší redaktori, pôsobia akoby sa narodili po novembri 1989 a pri tom im však tiahne na šesťdesiatku. Podľa nich je napríklad nedemokratické spomenúť že niečo za socializmu nedajbože klapalo a že dnes to nefunguje. Neprípustná je kritika politiky USA a jej následkov, kritika pomerov v Európskej únii a už vôbec šírenie myšlienok vybočujúcich z úrovne myslenia bábkových vlád východnej Európy. Je neprípustné kritizovať nevôľu vlády riešiť otázku fašizácie a zavádzania kresťanského fundamentalizmu na Slovensku, neochotu riešiť sociálne problémy, korupciu, kriminalitu drogy. Tieto veci sú vraj „daňou za demokraciu“, ktorej si musíme vraj privykať. Je prípustné a teda aj veľmi žiadúce velebiť vládu za ktorou stojí približne 26 rodín - "majiteľov štátu Absurdistan" , „ako dnes inde Slovensko zovú“ (ach tá bernoláčtina). Pomaly sa dostávame do stavu, kedy samostatne myslieť sa stane najväčšou prekážkou tejto pseudodemokracie nie len doma, ale zdá sa (aspoň podľa článku autora) že aj vo svete. Tak ako neexistuje čistá demokracia, neexistuje ani čistá diktatúra. Spravidla ide len o pomer týchto dvoch krajností a obe sú rovnako otravné. Podstatnou a výsostne praktickou otázkou skutočnej demokracie je : „Na koho sa demokratické práva vyťahujú a na koho je uplatňovaný diktát ?“

26582

17.03.2004 09:56

Útok v Madridu - Qui bono?

Komu to neprospeje ?

Yeegmen 195.?.?.?

Podľa môjho skromného názoru je situácia nasledovná : Kríza vo vzťahoch USA a Európou sa začína projektom vlastných raketových nosičov. Ďalším činom je vznik EÚ a procesy s tým spojené. V marci 2000 vypuká monetárna vojna medzi USA a EU. Európa presadzuje tendenciu nezávislosti na americkom kapitále. „Útok“ (O čo išlo, ešte neviem.) na USA mal potvrdiť zraniteľnosť Američanov na vlastnom území. Po páde železnej opony sa pre radových občanov planéty zem sa tak konečne mohol vyprofilovať „nový nepriateľ“ (základná to sociálno-psychologická manipulácia), tým sa stal terorizmus (spôsob vedenia boja). Mnohým došlo, že bojovať proti spôsobu boja je nemožné. Tomu zodpovedala úroveň európskych postojov k 11. septembru a okupácii Iraku. Okupácia nebola ničím iným, ako koloniálnou vojnou so všetkým čo k tomu náleží. Teraz začnem „uvažovať“, ako americký analytik. Americkému protektorstvu cestou NATO v Európe odzvonilo. EÚ sa spolieha na medzinárodné policajné sily, informačné systémy (SIS a SIRENE), žiaľ usvedčili USA so špionáže v ekonomickej oblasti (Francúzko, Nemecko...). Fungujú inštitúcie, ktoré sa vymkli našej "kontrole" a samostatne spravujú svoje pomery. Teda globalizácii na náš spôsob stojí v ceste Európa. Musíme zatiahnuť Európu do vojnového konfliktu, aby bolo možné uskutočniť taký novučký „maršalov plán“. V Európe ďalší konflikt, ako ten v Juhoslávii, je zatiaľ nemožný. I ten sa nepodarilo rozšíriť. Je tu istá perspektíva, prístup nových krajín do EÚ. Čakať sa už nedá, ekonomika USA potrebuje za každú cenu oživenie – podotýkam za každú cenu. Aj za cenu sociálneho konfliktu v pristupujúcich krajinách do EÚ (Slovensko - Rómovia). Pristupujúci členovia (bábkové to režimy USA) vo východnej Európe sú dostatočne servilné voči vláde USA. Ich vlády veľmi ochotne vysielajú vojakov bojovať za naše záujmy. A to je cenná devíza pre zatiahnutie Európy do pre nás potrebného konfliktu. Prieskumy verejnej mienky napovedali, kde je nesúhlas s vojnou v Iraku. Španielsko sa cez občanov (okrem vlády) jasne vyjadrilo k účasti na irackom konflikte. Náš „nepolapiteľný“ Usáma bin Ládin a jeho organizácie musia naďalej zohrávať úlohu personifikátora spoločenských vzťahov. Zabezpečí sa tak vysoko účinná a fungujúca manipulácia s vedomím obyvateľstva planéty. Len teraz ako napísať nový „Main kampf“ ? Aj táto úloha je splnená, pán profesor Samuel P. Huntington knihou „Stret civilizácií a premena svetového poriadku“ jasne vytyčuje náš budúci boj. Toto celvyprovokuje krajiny na ďalšie zbrojenie. Ak zatiahneme EÚ do konfliktu, uvažuje ďalej analytik, ten môže zasiahnuť veľkú časť euroázijského kontinentu. Situácie ako Afganistan – Rusko, Rusko – Čína a vôbec ruská karta je nepoužiteľná. Škoda. Výbuchy v Španielsku a iné „akcie“ to je ten správny spôsob ako donútiť EÚ vybudovať ozbrojené sily. Tie bude musieť v nasadiť a to aj na vyprovokované konflikty. V tom máme predsa skúsenosti. Dôležité je, postupne Európu uzbrojiť. Takže – máme odpoveď na otázku k

Kráceno
(Editor)

26669

22.07.2004 09:41

Barbie - to jsou především prsa

Barbie - to jsou především prsa

barbie 195.?.?.?

pozrite si moju stranku o Barbinkach

http://dolls.szm.com

30133

02.02.2005 08:57

Kdo vládne v Evropě?

RE: Kdo vládne v Evropě?

esc 195.?.?.?

Poká eto vsjo, zdes:
1. Obligado letra. (Espaňa)
2. Obowiązkowa literatura.(Pol.)
3. Debita litterula: (Lat.)

http://www.marxists.org/archive/marx/

[velký smích] [velký smích]

42150

06.03.2008 14:36

Kosovo – stanovisko historika

Dodatok

BT 195.?.?.?

Bolo by na čase miesto Uhri napísať Maďarsko, aby ludia konečne vedeli, Uhorsko=Uhri=Maďarsko. Maďarsko toiž existovalo už od 9
storočia, ako Maďarské kráľovstvo. V každom jazyku, je rovnako označené Maďarsko aj napr.15.-om alebo 20.storočí, len češčina, slovenščina, rumunščina a srbščina označuje ináč, aby vznikol dojem, že Maďarsko vzniklo v roku 1919-om. Ano, vznikol inej veľkosti, z historického Maďarska.
Obdobie 9. storočie až 21 storočie po anglicky- Hungária, v nemčine-Ungarn, po rusky vengria, po taliansky - ungria, po francúzky ongrie, atď...
Ešte výnimku tvorí po rakúsko maďarskom vyrovnaní, od roku 1867 Rakúsko- Maďarsko /Ostereich- Ungarn monarchi(/
Malo by prestať falošné vykladanie dejín, lebo dnešné maďarsko založili v 9 str., na čele králom Istvánom -Štefanom z rodu Árpádovcom.

155844

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,00 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,07 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 018,97 Kč
1 unce stříbra
581,85 Kč
Bitcoin
841 646,37 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?