Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 130 příspěveků, 4 různá jména: korutan, revolta, tora, tora85.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.05.2009 18:17

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

korutan 81.?.?.?

Pane Spytihněve, myslím si, že Vaše a mé pojetí těch bestií, ať se nazvou voldemordy, nebo bratrstvem, se překrývá a doplňuje. Ale jak proti nim bojovat, jak je rozpoznat, aby člověk proti nim bojoval a přes všechno své snažení nestál v nimi v jednom šiku!? Jako jejich ponížený vazal, služebník!?
Když čtu tyhle řádky diskuze, podléhám pocitu beznaděje! A tak se ptám sám sebe, mám vůbec šanci být překážkou jejich snažení? Existuje možnost jak je zastavit a nebo mám jenom vyhlížet černou oblohu z Terminátora I. předznamenávající konec společnosti jak ji znám? Bohužel, odpověď nenacházím! A když, tak spíš slyším hlas, který mne nabádá, abych se na všechno vys… !! Ale není právě tohle to, co by chtěli? Abychom hodili flintu do žita a nechali jim své životy bez boje?! Abychom polemizovali na různých stránkách, v hospodách, ale hlavně, abychom se nezvedli od ledniček a televizí?! Nebo PC!?

191965

27.05.2009 08:04

Přestárlý muž obtěžován kanadskou policií RCMP

Důsledek promyšlené přípravy

korutan 81.?.?.?

Určitě vám neunikla v minulých dnech masmedii probíhající správa, že jakási nadnárodní organizace, já si ty názvy neumím zapamatovat, upozorňuje vlády na nebezpečí sociálních nepokojů, zvláště pak vlády z východní, postkomunistické Evropy.
A nabádá je aby se na ně připravili. Nikoliv, aby se snažili věci řešit, aby lidem nabídli co dál, ale aby se připravili!! O jakou přípravu asi jde? Aby příslušné složky byly v takovém případě připravené a efektivní, musí mít „správnou“ průpravu a být dobře nažhavené. Pokud takovou průpravou a dál permanentním doškolováním projde jakýkoliv člověk, poznamená jej to ať chce nebo nechce! A poznamená jej to natolik, že potom i v takových běžných případech jako je v článku popisován, jednají naprosto nepřiměřeně! Ale představte si, jak budou ochotni jednat, až vyrazí na ty zasr…., zkur…. demonstranty?!
Tady pak není nebezpečí, že by uvažovali, kdo a proč, proti nim stojí a že by je mohla napadnout myšlenka, jestli nejsou všichni na stejný lodi? To naprosto nehrozí! Ale hrozí to, že ten jejich výcvik se projeví před klíčovým nasazením! Jenže na to mají své směrnice a postupy, jak takovou minelu uklidit pod koberec!

192014

27.05.2009 10:35

Přestárlý muž obtěžován kanadskou policií RCMP

RE: Odvlečou vás do šatlavy

korutan 81.?.?.?

Nevím Cype, jestli to myslíš s nadsázkou, nebo opravdu. Faktem je, že například Lety, tak mohutně diskutovaný koncentrační tábor, byl založen před Německou okupací jako internační pro lidi, kteří nemohly, nebo nevykazovali zdroje svých příjmů. Nemohli prokázat, čím se živí!

Zřídit shromaždiště občanů, kteří nesouhlasí s čímkoliv, nedělají to co se od nich vyžaduje, je tak jednoduché. Stačí usnesení parlamentu a vydání zákonu. A zajisté jste si všiml i Vy, jak lehce parlamentem prochází všechny represivní a perzekuční zákony! Takže Váš výrok je daleko spíš než-li legrace realita!

192033

28.05.2009 13:46

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Anděl nebo Satan?

korutan 81.?.?.?

Házení vajec, vrcholná forma projevu nesouhlasu s politikou? Neexistuje v republice tolik vajec, aby byla schopna svým dopadem na hlavy politiků vyjádřit míru nespokojenosti obyvatelstva s jejich politikařením, zkorumpováním a neuvěřitelnou arogancí a přehlížením názorů široké veřejnosti! S jejich morálním úpadkem dokladovaným způsobem, jakým nakládají s právem v této zemi!

Faktem je, že házení vajec jaksi zapadá do formy vedení předvolebního klání, (spíše handrkování, vzájemného nesměšování a deklasace)! Mám dojem, že je sklízeno to, co bylo zaseto. Že se projevil letitý úpadek kultury naší politické scény! Přesto s tímto způsobem projevu čehokoli nesouhlasím a připadá mi značně infantilní! Nikoliv nacistický, pane Pecino! Stejně jako celá řada dalších vnějších projevů současné společnosti.

A co mi vadí ještě víc než-li ta infantilnost je skutečnost, že dopadají jen na jednu stranu a přitom každý politik ČSSD má svůj stejně kvalitní protějšek mezi politiky ODS, a političtí trpaslíci z politických pidistran za nimi nezaostávají pozadu ani o milimetr! Takže šetřete vejce, je krize, budou se hodit ke smysluplnějšímu účelu.

Fascinuje mne na této věci jeden aspekt. Kolik lidí je najednou ochotno zapomenout na prasárny ČSSD, na jejich politickou kolaboraci, a na základě jejich vaječného utrpení vyrukují s prohlášením o svém morálně zásadovém postoji, vyúsťujícím v poskytnutí svého volebního hlasu právě ČSSD.! Stačí vejce, je vše prominuto, zapomenuto! A oni ví, a oni i jdou, nebo jedou, vedeni spravedlivým rozhořčením, ale i obdivem ke stoickému klidu trefených, poslat za tuto republiku některého z těch famózních myšlenkových trubců do evropského parlamentu!

Tím absolutně nechci říci, že by měli volit ODS. Ne! Ti jsou naprosto stejní trubci! Tím chci jenom říci, že pokud toto jsou důvody pro způsob, jakým voliči vyhodnocují politickou situaci a rozhodují se při volbách, tak pak ty diskuze, ať jsou vedené kdekoliv a jakkoliv, jsou naprosto beze smyslu! Protože stádo volů si zaslouží, aby s ním, jako se stádem volů, bylo zacházeno!!

192151

I kdyby se popsaly tisíce stran, doložili tisíce fotografií, nebude to nic platné, nic se nezmění! Bestie budou dál řádit, dál vybírat krutou krvavou daň v podobě tisíců a milionů životů od všech účastněných! Dál budou mučit, vraždit prostřednictvím svých nohsledů, budou rozpoutávat války nejrůznějších velkostí a plesat nad zisky, které jim jejich zvrácené snažení přinese.

Zatím jsem našel jeden jediný recept jak na ně! Napsal jej Jeffremov v knize Hodina Býka!

192153

29.05.2009 11:06

Doublespeak o Severní Koreji

Nostradamus se asi netrefil .

korutan 81.?.?.?

Předpovídal apokalypsu a potom 1000 let vlády Krista. Jak to tak pozoruji, tak mi vychází spíš po apokalypse 1000 let vlády satana! Voldemorda, nebo Voldemrda, Rottschilda! Jedno jak je nazveme. Jak se budou jmenovat! Jsou to prostě zrůdy!
Snaží se ovládnout svět a na cestě k tomuto cíli používají prostředky, které nahánějí husí kůži, strach a hrůzu! Rozněcují nenávist mezi národy, etniky i jednotlivci! Štvou každého proti všem! Podněcují nabobi, utvrzují je v jejich elitářství, aby je pak předsouvali masám jako vůdčí osoby států. Trénují je v jejich přesvědčení vlastní geniality a současně je vodí jak loutkoherec marionetu!

Přesvědčeni o kvalitě své techniky a bunkrů předpokládají loutkaři přežití jakéhokoliv světového konfliktu. V jejich představách to budou oni, kdo po slehnutí kouře, dýmu a radioaktivního spadu, vyjdou se svých úkrytů a budou mít vyklizený prostor od všech méněcenných. Tedy od nějakých 6 miliard obyvatel. A budou moci začít znovu, s kvalitním genetickým fonde, který budou představovat oni sami! A ať mne někdo vyargumentuje, že tato konspirativní teorie je nesmyslná a to, co se okolo nás děje k tomuto cíli tvrdě nesměřuje!

Tvrzení, že lidi se nenechají k takovému osudu dotlačit je kravina!! Vždyť už dneska ani 54%, ani 65% nesouhlasících občanů nedokáže ovlivnit postoj „jejich“ demokraticky zvolených představitelů, vlády. Pro každého toho šaška je důležitější názor a potřeba etablišmentu tisíce kilometrů vzdálených států, než to, co si myslí lidé, které údajně zastupuje, jež má vést ku jejich prospěchu. Takže jestliže Óbama nebo Netanjahu půjdou na Severní Koreu, Pakistán, Irán, prostě na kohokoliv, kdo se jim na cestě za jejich cíli zamane, tak to tak bude a basta, a mi jim v tom svinstvu ještě budeme pomáhat. A kdo nebude chtít, bude označený jako zrádce národa, terorista, nebo choromyslný!! Veřejně pranýřován, odsouzen a eliminován!
Huboká, důkladná psychologická příprava probíhá denně 24 hodin a musím se smutkem přiznat, že velmi úspěšně! [pláč]

192283

03.06.2009 14:21

Zahnal Bibi Obamu do kouta?

Do kouta zahnali nás všechny

korutan 81.?.?.?

Jako kluk jsem jezdíval na venkov za svými prarodiči. Musel jsem se „ohlásit“ dát na vědomí, že přijedu několik dní dopředu. Když jsem byl u nich na prázdniny, byla dodržována řada pravidel, jejich porušení se sice netrestalo, ale přinášelo řadu následných svízelí. Jejich život se řídil určitými principy a zákonitostmi. Pravidly, která při svém dodržování mnoho usnadňovala, automatizovala bez toho, že by se o řadě věcí musely vést zdůvodňovací diskuze.

Jako klukovi mi to moc nesedělo. Omezovalo mne to v řadě mých osobních aktivit. Tehdy opravdu veledůležitých! Musel jsem vše zanechat a v půl dvanácte být u stolu s umytýma rukama a připravený k obědu. Ráno jsem chodil nakupovat, v devět musel být nákup doma, aby babička mohla uvařit oběd právě na tu půl dvanáctou hodinu! Když hovořili dospělí, my děti jsme mlčeli. Přesto, nebo právě proto jsme vždy měli dost prostoru, abychom vyjádřili své názory na věci a dění. Samozřejmě, že to neznamenalo jejich automatickou akceptaci!

Jako dospělý tyto pravidla, a nejen ta, která zde uvádím, celý ten systém postavený na pravidlech dodržovaný všemi, považuji za něco naprosto prioritního, základního až fundamentálního. Jsem hluboce přesvědčený, že pokud chceme cokoliv dokázat, musíme jednat v souladu s platnými pravidly založenými na vyšších morálních principech. Od doby, kdy pominula nutnost sebebušení do prsou a dokladování své morální výše nad „druhou stranou“ na mezinárodní úrovni, jde ctění morálky do kopru. Dochází ke stále preciznějšímu propracování „nových“ morálních pravidel, majících za jeden jediný úkol zdůvodnění a ospravedlňování vlastního nemorálního chování.

V prosazování těchto „nových hledisek“ vedou politické a jiné Jelity, které strhávají svým příkladem ostatní. Jejich lhaní bez uzardění, jejich ignorace práva, zákona a morálky ve jménu osobní svobody a skončení s omezováním osobnosti jedince je sice líbivé, ale neuvěřitelně zavádějící a pro jakoukoliv společnost likvidační! Infantilní jedinci pod masáží masmedii na tyto zpěvy Sirén slyší a stejně jako starověcí poutníci jejich hlasu nejsou schopni odolat. Nárůst množství podlehnuvších lidí podporuje bezostyšnost a troufalost těch, kterým právě takto morálně zdecimovaná společnost vyhovuje a umožňuje realizaci jejich odporných záměrů popisovaných v článku.

Jedna z mála cest, jak jim jejich záměry ztížit až překazit, je obrátit se sám k sobě a snažit se bez ohledu na módní trendy a in postavení, žít podle těch nejzákladnějších morálních principů, které v průběhu tisíciletí z lidských učení vykrystalizovala! Asi můj komentář mnohým přijde odtržený od tématu článku. Jsem však hluboce přesvědčený, že právě principy postojů, chování a jednání každého z nás jsou základními kameny dění ve světě.

192563

04.06.2009 07:33

Zahnal Bibi Obamu do kouta?

RE: Blbost kvete

korutan 81.?.?.?

Inu Blbost kvete pod leckterou značkou. Pod tou A.S.Pergill bude sklizeň asi opravdu bohatá!!!! Kvety jsou jedinečné!

192615

05.06.2009 07:02

Direktor ADL vyhlásil válku svobodě slova

RE: Pokrytci určují morálku

korutan 81.?.?.?

Pane Hestroy,
Vaše přirovnání ve mne vyvolalo asociaci a i určité pochopení. Ježíš tehdy z chrámu Božího vypráskal překupníky a penězoměnce. Přesně ty, kteří nám dnes s nebývalou krutostí vládnou! A za to, že tak učinil, jej !prostřednictvím! Římanů ukřižovali. Skřížil svým počínáním plány židů a tak jej zlikvidovali. Šli tak daleko, že ani za proroka jej neznali! Na rozdíl od těch „ďábelských“ muslimů!!
V cestě jejich nynějších plánů, nastolení globální světovlády, stojí Arabský - muslimský svět, kde jejich finanční impérium stále naráží na „náboženské předsudky“ proti lichvě. A TO je to, co jim dnes kříží jejich plány podvázání celého světa zadlužením!!
Inu opět, stejně jako u svého tehdejšího nepřítele, nechají ukřižování provést někoho jiného. Dnes jsou v roli Říma Spojené státy Americké. Pilátů je víc, déle to trvá!
Je to Izrael, který žaluje okolní svět ze snahy o jeho likvidaci. On, malý Davídek, volá po ochraně proti zlému Goliáši! Schválně nepíšu muslimský svět. Protože v tom „Izrael ohrožujícím světě“ žijí nejen muslimové, ale i křesťané, ba dokonce i židé. Těch sice je opravdu málo, ale jsou!
Jsou to Izraelští farizeové, kteří se, stejně jako tehdy, snaží podvést celý svět a donutit z něho toho nejsilnějšího páchat smrtelný hřích – vraždu!!
Jako kdyby neexistovala paměť lidstva! Jako kdyby neexistovala Bible, kde je jejich věrolomnost detailně popsána! Jako kdyby ještě včera neexistovalo vůbec nic! Tak se masy lidí chovají a zase jdou vstříc utrpení jako ovce na porážku! A přitom kousek dál v Bibli, si každý může přečíst jak to dopadlo. S Římem, Pilátem a židy! Všemi! Nejen s těmi farizei! Boží hněv jim dal na prdel!!!

Korutan

192681

09.06.2009 20:51

Volby by měly být zopakovány

Neodeslaný dopis politika svému voliči

korutan 81.?.?.?

Dnes nám dáš svůj hlas a mi Ti říkáme, drahý voliči, co chceš slyšet, co nás napadne, že by jsi slyšel rád, že by jsi chtěl!! To Ti dnes, náš milovaný voliči slíbíme! Ale jenom dnes, ve dny volební agitace. Dnes jsi volič a my !!zatím!! musíme tvým otázkám, tvým blbým návrhům a představám, naslouchat! A hrůza!! Ještě dělat že Ti rozumíme, že chápeme Tvé ubohé starosti o kvalitu výuky Tvých harantů ve školách, jejichž úroveň tak úspěšně likvidujeme a sami dáváme svá děcka do prestižních soukromých škol! Musíme předstírat svůj niterný zájem o Tvé podělané zdravotní problémy a předstírat připravenost řešit obecný dalas ve zdravotnictví!! Dokonce je žádoucí předstírat pochopení pro Tvoji nechuť k radaru a Lisabonské smlouvě! Jak vysilující a ponižující je tato naše, Tebou vynucená, servilnost!! Naštěstí jenom krátkodobá, pár týdnů, to se dá vydržet i s bodákem v zadnici, jak říkávali vojenští odvedenci!

Ale potom, po volbách, až skončí ta ukrutná, nechutná potřeba voliči, lézt Ti nachvíli do řiti!! Potom počkej!! Potom Ti to vrátíme!! A budeme Ti to vracet celé volební období, abys věděl knechte! My jsme ti vyvolení, kteří jediní, v této republice a i za jejími hranicemi, vědí co je pro Tebe, pako, nejlepší! Co je nejlepší pro republiku! Pro svět, abys věděl! Pro vesmír, prde! To jsme my, tedy především, JÁ, politik s velkým P!!

Zítra už na nás s našimi sliby, troufalče, nechoď! Už je po volbách a tvůj čas se minul!!! Teď uvidíš!! A nezapomeň!! Daně! Odvody! Poplatky! Nezapomeň platit, ať máme z čeho brát!! A se svými problémy jdi … no třeba do lampárny na Hlavní nádraží!

Tipněte si, který politik tento dopis svému voliči napsal!? Můžete vybírat z parlamentních, senátních a EU politiků!

192939

09.06.2009 20:54

Volby by měly být zopakovány

RE: Politici

korutan 81.?.?.?

Kde jste byl, když to tady bylo!?

192940

10.06.2009 08:26

Kdo stojí za tzv. sektářskými bombovými útoky na civilisty v Iráku?

RE: .. je to osocovani !!

korutan 81.?.?.?

Je to opravdu nechutné osočování, takhle nestoudně pomlouvat naše spojence! Copak si nikdo nepamatuje, jak bojují! Jak nasazují své životy za nás, za všechny!? Vždyť jenom vzpomeňte na všechny ty boje ztvárněné Hollyvojdem! Copak ti chrabří bojovníci, Staloun, Šuk Norris, Fan Dým, Sekale a další, někdy používali takových to hanebných prostředků k dosažení svých krásných, co dím – nádherných cílů!? Odpověď zní: NIKOLIV!
Trochu horší to je se Shuterlandem ve 24 hodinách, ale to je určitě zmanipulovaný seriál Husajnem nebo Bin Ládinem!
Tak co nám to tady chce ten autor nakecat?! Jenže my víme své a jeho demagogie na nás nebude mít účinek!!
Jo, a Steve, zapomněl jsi na nezištnost , kterou taky projevují! Tedy ti Američané, že? Promiň, ale přišlo mi to důležité!

Korutan

192975

10.06.2009 12:03

Volby by měly být zopakovány

RE: Výsledky voleb

korutan 81.?.?.?

Do kompostu, aby byla alespoň trochu in a užitečná!

192991

10.06.2009 22:10

Vzhůru do příštích voleb - Negativní strana podporuje demokracii

RE: vrchol demokracie

korutan 81.?.?.?

Steve, jakou svobodu máme nám dnes ukazují ze všech stran! Sice je pár zlých a věrolomných šmejdů, kteří jsou ochotni tvrdit, že premiér je agent Mosadu a že jím byl už za komunistů, nebo dokonce pomlouvají Pecinu v různých naprosto, ale naprosto, že, neopodstatněných příspěvcích, že je to gauner, co tuneloval naše hospodářství a že si na pomoc vzal drogového krále, ale tito šmejdi budou zajisté zlikvidováni v další vlně zatýkání!! Co si dovolují pomlouvat naše elity!
Nebo ten nesmysl, že ČT porušila nějaký paragraf 19 nějakého podělaného zákona! Jenom proto, že stáhla Dělnický straně volební spodky!Nebo spoty? Já pevně věřím, že naši chrabří zákonodárci jasně ukáží, že je nutné použít všech prostředků na usměrnění extrémistů a nějaký zákon nám v tom přeci nemůže překážet, né?
A s těma nekorektníma přispěvatelema taky musí zatočit, už o tom psalo Metro. Že prý jim to přispívání, nekorektní, pěkně počítají! Jedině správně! Ať žije Svoboda našeho slova!!!

193020

11.06.2009 09:54

Nejprve si přišli pro „nacisty“...

RE: Obava ? neni na miste. To je jistota.

korutan 81.?.?.?

Nevím ,jestli to pan Stwora dělá schválně, a nebo to tak vychází samo od sebe, ale prakticky všechny ty uveřejněné články spolu dost úzce souvisí i když jsou jaksi, na první pohled z různých oblastí i dokonce různých částí světa a každý o něčem jiném.

Přesto, že se takto jeví, mají jedno společné, vypovídají o touze po totální moci, o pohrdání lidmi, o neúctě k lidskému životu, o ignoraci práva a zákonů, o snaze tyto zákon přeměnit v nástroje vlastních, Voldemordích potřeb! Vypráví o tom, že jsme na cestě do pekel Pouze vnější podoba je jiná. Někde je to zákeřná exploze vozu s výbušninou na tržišti nebo u policejní stanice, jinde jsou to zákony odporující všemu lidskému. Někde je to mix obojího. Někde útok na jednotlivce, jinde na celé národy!!

No a u nás je to zatýkání jak v 40 a později 50 letech. Jednou za nacistů, podruhé za komunistů. Svírá se mi žaludek. Dnes se zatýkají lidé označení jako extrémisté! Jakým právem je někdo označil? Jakým právem je proti nim postupování tak jak jsme svědky!? A co dál? Bude podoba pokračovat? Nastoupí následné mučení, týrání, zastrašování, koncentrační tábory, uranové nebo jiné doly!? A likvidace, těch kteří budou nejpevnější ve svém hájení principů svobody? A dav bude v naprosté většině tomuto konání tleskat, psát petice „ještě tvrději, do nich, dejte jim trest, pořádnej trest!! Minimálně do doby, než zjistí, že jejich přítel, bratr, otec, prostě osoba jejich srdci blízká, byla systémem také pojata jako nepřítel a je s ní podle toho nakládáno!! Teprve až se jich tyto zvrácenosti dotknou osobně budou ochotní připustit, že je něco špatně! Jenže to už bude pozdě! Už přijdou i pro ně!

Těch lidí na protestu proti zatýkání a především proti postupu vládního etablishmentu by nemělo být 80, ale 8 mil.!!! Protože jinak, Bože ochraňuj nás!! (a budeš mít plné ruce práce!)

„Tato země je hustě osázena zákony od hranice k hranici…, pokud je pokácíš …, opravdu si myslíš, že dokážeš stát zpříma ve vichrech, které pak povanou? Ano, v zájmu své záchrany bych poskytl výhodu zákona samotnému ďáblovi.“ Thomas More v Člověku pro každé počasí od Roberta Bolta

Asi to schválně nedělá! Korutan

193055

Je zajímavé, paní Jarmilo, jak tělo samo reaguje na tyhle umnělotiny! Po těch „zdravých“ rostlinných máslech mi od začátku bylo blbě, pálila mne žáha a tak jsem se velmi rychle vrátil, jako Vy, ke klasice. Pozřít „rostlinnou“ šlehačku na cukrářských výrobcích je pro mne nemožné! Výběr mražené zeleniny provádím podle stejných kritérií.

Zůstává ale jedna zásadní otázka; Proč ten sajrajt do nás tak tlačej! Musíme si uvědomit, že plno tohohle svinstva se do nás dostává již „předžvejkané“. Je to součástí nejrůznějších krmných směsí všeho zvířectva pěstovaného ve velkém! Na jedné straně blbneme z nemoci šílených krav, u které pokud nekonzumujete jejich syrový mozek, nemáte šanci se nakazit, a na straně druhé do nich cpeme nejrůznější substráty z GMO a jenom někteří jsou ochotni připustit a vidět možné důsledky. Přitom, s ohledem na množství konzumace potravin vyrobených v podnicích nadnárodních potravinových společností, je nebezpečí kontaminace organismu těmito jedy velmi vysoké, nepřímo úměrné možnosti veřejnosti provádět kontrolu způsobu a kvality výroby! Navíc, při totální (nebojím se říci extrémní), ochotě politiků upřednostňovat své osobní ekonomické zájmy před zájmem společnosti která je volila, nelze očekávat jejich strany adekvátní reakci na danou problematiku!

Je důvodem násilného zavádění těchto potravin pouze ekonomický profit, nebo právě ony zdravotní problémy vedoucí ve svém důsledku ke snížení schopnosti lidské reprodukce a tím absolutního počtu obyvatel této planety!???

193169

15.06.2009 20:29

Nejprve si přišli pro „nacisty“...

RE: Takze horke leto?

korutan 81.?.?.?

Mého přítele zadržela policie na ulici, za bílého dne. Použili také komando, ale kupodivu zcela veřejně a poměrně klidně. Tu ranní hodinu a robokopy si nechali na jeho družku a tříletou dceru. Přesto, že jeho byt sledovali několik měsíců a i tři dny po zatčení, a přesně věděli, jaký je režim obyvatelů domu i bytu, považovali za účelné vykopnout dveře bytu, oknem nemohly, je ve druhém patře, a za řevu „policie“ vlítnout dovnitř a obrátit byt naruby.
Zastrašovací technika jako hrom! Účelem bylo, aby přítel věděl, že jeho rodinu mají ve své moci! Že na ni mohou! Stížnost u inspekce dopadla tak, že inspekce na jednání policie neshledala závadu!!
Být tím robokopem, byl bych docela nasraný, protože takové použití mé osoby, na strašení malé holky, mi přijde jako zneužití úřední moci jako hrom! Vždyť to stojí docela dost peněz, takový výjezd celé robokopí party a několika hodinové blbnutí v nočních hodinách po bytě! Vždy jsem si myslel, že tyto jednotky byly zřízené na boj s těmi nejhoršími jedinci a skupinami podsvětí a nikoliv na strašení dětí a samoživitelek z donucení!?

Korutan

193356

15.06.2009 20:59

O kohoutkovi

Také jeden

korutan 81.?.?.?

Na dvůr dal hospodář mladého kohouta. Starého nechal ještě na chvíli žít. Mladý se pustil s chutí do díla a ojížděl jednu slípku za druhou. A pěkně dokola, znovu a znovu.
Starý závistivě kouká a pak začne mladému domlouvat: „Nebuď tak hrrr, zpomal, ať se nestrhneš! Zítra je taky den!“ Jenže mladý na jeho řeči nedá a už jede páté kolo!
Druhý den ráno vyleze starý kohout na dvůr a kouká! Na hnoji leží na zádech mladý kohout, nožky má nahoře, oči zavřené! Nad ním, na nebi krouží vrány, chystají se na hostinu.
Starý jde k hnoji a s lítostí mluví k tělu mladého kohouta: „ No vidíš, neříkal jsem ti to! Kdybys tolik nekvaltoval, mohl jsi tu s námi ještě být a užívat si!“
Tu mladej kohout pootevře jedno oko a koutkem zobáku zasyčí:
„ Jestli mi ty vrány vyplašíš, tak to odsereš ty!!!!“

193358

17.06.2009 16:41

Politická situace v Íránu před výbuchem

Je mi lito Iránu a jeho lidí

korutan 81.?.?.?

Nevím, zda byly volby v Iránu zmanipulovány, či nikoliv. A když, tak zda zevnitř, nebo zvenku. Názor uvedený v tomto článku, právě tím, že je uveden právě z tohoto zdroje, a přesto vyznívá tak jak je uvedeno, může být někým považován za důležitý a nosný.

Jedno mi je ale zcela jasný, chaos a nepokoje v tomto státě, který se v poslední době stal jakýmsi majákem, skálou ve víře, islámské obce na této planetě, přinesou problémy právě islámským národům. Je to právě Irán, který ústy svého představitele vyslovoval ostrou a oprávněnou kritiku konání USA a Izraele. Pravděpodobnost, že Irán, bez ohledu na osobu presidenta, bude i nadále pokračovat v nastaveném kurzu je vysoká. Vznikající chaos však kurs každopádně rozhodí, minimálně nasměruje státní správu na vnitrostátní problémy a zabaví ji na určitý čas jejím řešením! Geografická poloha Iránu umožňuje infiltraci „nespokojených studentů“ skoro ze všech stran! Takže rozdmýchávat nepokoje asi nebude až tak velký problém! Každopádně to odskáčou řadoví občané Iránu. A mnozí z nich svými životy!

A kdo z tohoto chaosu bude profitovat? Je nutné to psát!? Takže jsem daleko ochotnější vnímat celou situaci jako výsledek snažení Voldemordů, než jako manipulaci ze strany presidenta Ahmadinežáda. Jenom jedna maličkost, satanský pozdrav na jedné z jeho fotografií mne trochu znepokojuje! Zatím trochu.

Korutan

193507

18.06.2009 19:44

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: Děkujeme Vám pomatení náckové.

korutan 81.?.?.?

Je krásný Váš nabádavý dopis a milý Váš optimismus s jakým přistupujete k Lukášovi, ale mám vážnou obavu, že jej plýtváte zrovna na člověka, který je za tu svou „lidovou modrost“ placený!

193617

První fackou, kterou může policajt dát beztrestně, začíná fašismus!

Předesílám, nemám rád extremismus v žádné podobě! Projevy extremismu považuji za škodlivé a nebezpečné, protože vždy mají z následek aktivizaci druhé strany!!!

Ale snažím se sám vyhodnotit, kdo vystupuje extrémně, kdo se tak vyjadřuje a koho činy skutečně za extremní považuji. Proto, abych někoho jako extremistu bral mi rozhodně nestačí označení ze strany masmedií nebo etablishmentu! To jsou účelové hrátky používané jak má paměť daleko sahá a ještě daleko dříve!

A když si události vyhodnocuji, získávám přesvědčení, že právě etablishment používá z úřední moci, prostřednictvím svých slouhů, metody, které vykazují všechny prvky extrémního jednání! Ale nejen extremního, ale především nezákonného!! A to, ať je za zástěrku takového jednání vydáváno cokoliv, by mělo všechny slušné lidi vyvést do ulic! Vláda, která takto koná, nebo takové jednání ospravedlňuje, a každý, kdo jí v tom pomáhá, by měl být veden k odpovědnosti! Protože pokud někdo používá extrémní prostředky za hranicí zákonů a ústavy, má být souzen a jít sedět, a nikoliv vykonávat státní správu! Jestliže se domnívají pánové Pecinové, Komorousové a další, že jejich postavení jim umožňuje upravovat zákony podle jejich momentální vlastní potřeby, nebo si dokonce myslí, že jsou k tomu předurčení z vyšší vůle, a že to jejich úkol na tomto světě, tak patří do Bohnic a ne mezi lidi, protože jsou nebezpeční psychopati!

Tato akce nese znaky „zkoušky bojem“! Provedli čin za hranicí zákona a nyní čekají a analyzují odezvu!! Ať bude taková, nebo onaká, získají nový materiál pro vyhodnocování a určitě se jim rozroste jejich seznam extremistických živlů! Bude-li malá, stoupne jim odvaha a příště zajdou dál

193618

19.06.2009 08:06

Příběh dvou od sebe se vzdalujících ekonomických světů

A přitom by stačilo tak málo

korutan 81.?.?.?

Máte pravdu, „stačilo by málo – aby bohatí neseděli na penězích“. Jenže to odporuje jejich životní filozofii! Jejich moc spočívá právě v tom balíku, na kterém sedí. A ona právě tato MOC nad ostatními je to, co považují za to nejdůležitější na světě!

Pokud nemáme, a předpokládám, že Vy osobně ji nemáte, potřebu být nad ostatními lidmi, dívat se na ně svrchu, ovládat je, tak právě tuto „moc“ nepotřebujeme a je pro nás bezcenná. Jenže, hypoteticky, mám-li k ostatním lidem přístup jako k „nižším“ tvorům, a je jedno zda na principu že nejsou tak chytří, inteligentní, jako já, nebo na principu náboženském či jiném, logicky potřebuji své postavení „nad nimi“ upevnit, stabilizovat a zvýraznit! Aby si toho byli vědomi a podle toho se také chovali! Aby byli ochotni, nebo donuceni můj pohled a postavení dle mé představy akceptovat!

Jenže málo kdo je ochoten dobrovolně takový postoj od někoho jiného brát, sklonit hřbet a přijmout životní úděl otroka, poddaného, méněcenného člověka! Vždyť ruku na srdce, naprostá většina z nás máme o své osobě, o svých dětech, jen to nejlepší mínění! A tak vzniká problém revolty a její potlačení, zvládnutí vyžaduje další ranec peněz k upevnění moci.

Bohužel, ti „nadlidé“ přišli po letech experimentů na velmi účinný prostředek, jak si zajistit přísun dalších a dalších prostředků a přitom zásadním způsobem odčerpat prostředky ostatním, méněcenným tvorům. Zadlužení státu! Oni pak jen vybírají úroky od něho. Ostatní, špinavou práci odvede stát prostřednictvím „demokraticky volených“ představitelů a výkonné moci. Ideovou a technickou stránku problému jim nadlidé ochotně vyřeší, vypracují a dodají! A dokonce pomocí svých lidí pomůžou realizovat. Aby náhodou se to nějak nezvrtlo!! Ani komentovaný článek se nedotýká skutečné podstaty problému. Pokud si vlád těch stoupajících ekonomik mezi sebe pustí voldemrdí „nadlidi“ je s nimi časem konec stejně jako se všemi ostatními a jedině válka bude konečným řešením! Bohužel! A přitom by stačilo tak málo!

193653

19.06.2009 08:13

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: O nácky nejde, jde o všechny

korutan 81.?.?.?

Plně s Vámi souhlasím! Se vším co uvádíte!

193654

23.06.2009 11:35

Izraelská mluvčí: Kontrolujeme hloupé Američany

RE: Tahle zprava uz tu byla

korutan 81.?.?.?

Už jenom úvod toho pořadu byl velmi zajímavý a mimoděk výstižný; „židé, antisemité a ti ostatní“!

Komentátor podvědomě vyjmenoval předmět diskuze podle důležitosti, kterou jeho jednotlivým částem přisuzuje. Nedíval se na problematiku z pohledu občana naší republiky se snahou o pochopení příčin jeho postojů vůči židovskému etniku a vzniku tohoto vztahu k němu, ale hodnotil situaci z pozice pohledu židovské komunity na ty „ostatní“ I v tomto pojmenování se zrcadlí jeho podvědomé postavení ve výměně názorů! Ti ostatní!? Hnůj a póvl nehodný správného pojmenování!!!

Taky jsem nebyl schopen to dodívat do konce. Ale je v tom něco velmi zajímavého! Jak se všichni diví, kde se ten záporný vztah bere! Jsou ochotni pomalu věřit, že se jedná snad o dědictví podprahového vnímání z pravěku, ale možnost, že příčina by mohla být hledána v předmětu zloby, to se neopováží ani naznačit!

Tak nějak mi ale nejde na rozum představa společenství sympatických, krásných, charismatických, milých, spravedlivých, charakterních, mírumilovných a nesobeckých andělů, které tolik lidí na světě nenávidí!! Proč? Proto, že než-li by hodili kamenem, tak nastaví druhou tvář? Nebo proto, že veřejně vyhlásí největšího hrdlořeza a hromadného vraha „mužem roku“? A ty „ostatní“ považuje za zvířata v lidské podobě, určená k uspokojování jejich potřeb a pak k podřezání?!!

Prý je to ale nedostatek vzdělání! Musíme se o nich ještě hodně učit. Jsem jenom zvědav, kdo nás přijde doučovat. Jestli to třeba nebude ten hrdlořez z Mosadu, nebo že by některý rabín? Jisraela Rosana, Mordechaj Elijaho, nebo dokonce sám velký Avigdor Lieberman!? Inu již se těším na přednášku o snášenlivosti a toleranci mezi etniky!!

193858

24.06.2009 09:05

Irán pod vlivem amerických psychologických operací?

RE: jedna stara pravda

korutan 81.?.?.?

V mnohém s Vámi souhlasím, ale pokud Vaši filozofii přijmu beze zbytku, nezbývá mi, než-li navštívit železářství a zakoupit lopatu a krumpáč! Jít někam, kde je hezky, příjemně, nejlépe pod krásnou, košatou lípu, vykopat si hrob a ulehnout v očekávání smrti! Jo, a doufat, že mne někdo zasype, abych moc nesmrděl!
Nesmysly co tady píšeme mají minimálně tu cenu, že si člověk v tom hnoji nepřipadá tak sám! V poslední době se kvadratickou řadou množí negativní zprávy. Dá se říci, že získaly drtivou převahu ve všech mainstrmediích. Stejně pesimistické informace se šíří i ze všech neoficiálních pramenů. Až mi to někdy připomíná totalitu, kdy StB vypustila šeptandu, že bude 100% zdražení a lidi se radovali když pak bylo „jen“ 50%. Je to opravdu ve všech směrech tah děsivé, nebo mají pravdu mí známí tvrdící, že blbnu a konstruuji nesmyslné spiklenecké teorie!? A nebo, tak jako v minulém režimu, je zase vytvářena kouřová clona pro znepřehlednění skutečného stavu věcí? Zase jsou cíleně publikovány, jakousi moderní „samizdatovou“ technologií, dříve šeptandou, zaručené děsivé zprávy, aby ty skutečně děsivé zanikly, ztratili se v davu, nebyly tak na očích a mohly být, společně s těmi ostatními bagatelizovány a „racionálním“ davem odmítnuty!?
Ale ty články a ta diskuze tady, jak píšete; ty nesmysly, mi umožňují vidět věci z pohledu různých lidí. Jejich reakce mi pomáhají, alespoň si to myslím, rozlišit tu kouřovou clonu od těch podstatných informací! Od těch, kterými by se měli zaobírat všichni lidé!
No a „pepíkovi“ následníci ať se smějí! Znáte to úsloví; „ a ztuhl mu úsměv na tváři“?!
Proto je tak důležitá svoboda slova!

193913

25.06.2009 00:23

Irán pod vlivem amerických psychologických operací?

RE: jedna stara pravda

korutan 81.?.?.?

No a co takhle naše media? Ta si z jeho způsobu vedení propagandy určitě příklad berou! A také masově vraždí, nebo se o to snaží, náš intelekt, logiku a vnímání světa, ale především svobodu myšlenky a slova!
Máte pane Pražáku určitě pravdu v tom, že lež zůstává lží i po tisícerém opakování. Jenže, než-li něco jako lež pochopíte, musíte nejdříve pojmout podezření, že se o lež jedná. A v přívalu soustředěného, vytrvalého a ze všech médií současně proudícího přívalu informačních kampaní k nejrůznějším dějům to jde opravdu těžko. Domnívám se, že dnes hlavním poznávacím znakem lží je právě ta myšlenková sjednocenost mainstrmedií. Jejich názorová jednota napříč jejich spektrem. Jakmile se na mne ze všech médií začne valit jakákoliv totální pravda, jakmile se mi snaží namluvit, že pochybování o tom co mi tvrdí je zbytečnost, nesmysl a projev blbosti, nebo mi pochybování zakážou přímo zákonem, čuji zradu a pojímám podezření na LEŽ!

Nepovažuji se za blbce, ale kdo se za něj považuje, že?, a někdy mi dá opravdu pořádnou fušku dopátrat se podstaty věci, dokonce v mnoha případech si nejsem ani po letech jistý, kde ta pravda skutečně byla, nebo je!

A tak mi pane Pražáku promiňte, že za blbce spíše považuji lidi krátkých, rychlých soudů a tvrdých, rezolutních odsudků, než-li někoho, kdo tu lež neprokoukl hned napoprvé!

193959

28.06.2009 23:41

Pohled našeho vraha je dobrý (Úvaha přinášejí duševní klid)

RE: Furt mi kradou radost ze života!

korutan 81.?.?.?

Ale pánové, přeci mu nechcete krást radost ze života!? Já znal jednoho, a tomu vzali radůstku ze života! Po roce 1989 ho vyškrtli ze seznamů donašečů! Ztratil funkci uličního důvěrníka a také funkčnost jednoho veledůležitého pánského orgánu. Žena se s ním rozvedla a nebýt toho letošního nového, ozdravného proudu v policii, bůhví jak by to s ním, chudákem, dopadlo! Teď sleduje ty „vybraný“ extrémisty, a zase má plno práce! No a dneska už má dokonce zase přítelkyní!!!
Tak Josephovi ty jeho duchaplný příspěvky tolik nekritizujte! Vždyť on se tolik snaží!

194173

29.06.2009 01:16

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

Vážím si Vás, Pane Stworo!!

korutan 81.?.?.?

Mnou Vážený Pane Stworo! Nemám momentálně ponětí o tom, jak účinně vyjádřit svou podporu Vašemu snažení! Když vymysleli tenhle § 261a trestního zákon, bylo hned jasné, že se jedná o účelový paragraf, připravený tehdy právě pro dobu pozdější! Jeho účelem, a Váš případ je čítankovým příkladem, je přesně to, čemu podle svého názvu má bránit; potlačení práv a svobod člověka!!!!
Jsem hluboce přesvědčený, že zabít jediného člověka pro jakékoliv cíle, znamená diskreditaci oněch cílů a odhalení pravé tváře a úmyslů propagátorů těchto cílů!! Takovéto jednání hluboce odsuzuji!! a z mého pohledu je úplně jedno, zda z důvodu vymícení jedné rasy, jedné skupiny obyvatel této planety, byl zabit jeden, 10, 100 nebo miliony lidí! Už u toho prvního to byl hnusný zločin!!! A je mi také jedno, jakou zástěrku, jaké že to velkolepé cíle si zasloužily tuto lidskou obětinu!! Kdyby cílem bylo cokoliv, nemohu předkládané kvalitě tohoto cíle věřit, nemohu se sním ztotožnit ani sympatizovat!! Pokud v zájmu jeho prosazování byl zabit byť jeden jediný člověk!!
A pokud propagátoři velkých, jakýchkoliv!!, cílů a myšlenek vytváří zákony, které jim umožňují pronásledovat lidi kvůli jejich jiným názorům, kvůli tomu, že o svých názorech hovoří, přemýšlí a říkají je, znamená to pro mne zcela jasnou signalizaci nástupu státního fašizmu!! A ten vždy končí zabíjením!! Tak o tom opakovaně vyprávějí dějiny lidstva!!
Uvedené usnesení policejního orgánu mimo jiné hlásá do světa především fakt, že tu už zase jsou lidé – inkvizitoři- ochotní oddělovat plevy od zrna, dbát na ideologickou čistotu společnosti a právě § 261a je nyní oním kladivem na čarodějnice!
Pane Stworo, jsem velmi rád, že existujete Vy i se svými stránkami. Vím , že jediným Vaším „prohřeškem“ je publikování názorů a myšlenek, které někteří lidé nechtějí slyšet ani náhodou! Držím Vám pěsti!!!!
Korutan

194187

29.06.2009 12:32

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Vážím si Vás, Pane Stworo!!

korutan 81.?.?.?

Víte on je rozdíl mezi přinesením oběti a obětováním někoho! Pokud člověk sám, v důsledku okolností a o své vůli, se obětuje ve prospěch jakékoliv myšlenky, politického, či náboženského směru, či jiných lidí, jde o čin statečný a takový člověk má můj neskonalý obdiv! To je „přinesením oběti“!!

Když však někdo ve jménu svého zájmu, ať je jakýkoliv, je ochoten zabíjet jiné, obětovat je na oltář svých potřeb, které povyšuje nad právo na život, tak přináší obětinu! Pokud tomu ještě nerozumíte, tak on neklade na oltář svého zájmu sebe, svůj život, ale život jiného člověka, lidí.

Současně chci ještě zdůraznit, že obětina nemusí být požadována vždy hned ve formě smrti! Ta může být vynucována i ve formách „měkčího druhu“! Jako například vzdání se svých myšlenek, názorů, akceptaci bez připomínek názorů j-elit, vyvolených! Můžete si dosadit koho a co chcete! Těmito měkčími formami to zpravidla vždy začíná! A postupně je přitvrzováno! Ale hned od začátku se jedná o stejné, odporné a hnusné svinstvo!

A k Vaší nechápavé otázce; mohu žít, protože rozlišuji! A lidé, jako Pan Stwora mi dávají sílu a naději!! [smích]
Korutan

194264

29.06.2009 17:17

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Krásný to večer

korutan 81.?.?.?

Kde jsi, pro boha, sebral přesvědčení, že jsi normální, když to co zde je uveřejňováno považuješ za hnus!!?

Předpokládám, že se díváš na televizi, posloucháš rádio a čteš noviny. Pokud jsi tohle strávil bez újmy na zdraví, tak sneseš stonásobnou dávku hnusu než jakou by jsi kdy našel zde. Kromě článků, které popisují hnus a zločiny, které jsou voldemordy páchány po celém světě!! To je opravdu síla a jestli tohle považuješ za hnus, tak s tebou naprosto souhlasím!! Ale pak by jsi měl být rád, že tyto stránky takový hnus vytahují na světlo boží, informují o něm a přispívají minimálně k jeho odsouzení!!

Ale mám obavu, že ty to myslíš jinak, viď? Ty jsi přesvědčený, že je rozdíl mezi vraždou spáchanou na jednom a spáchanou jedním, viď? Byť, jak píšeš, atheista a etnický čech, máš asi k chování jedněch ohromné sympatie a porozumění! Ten děsivý historický útlak asi ve tvých očích ospravedlňuje vše, co kdy provedli a provádějí, viď?! A nejen oni, ale i další šikulové a přisluhovači! Ale jak to bylo a je s tím tlakem opravdu?

Samozřejmě na svůj názor máš právo! A podle mne i právo jej, je-li tvým názorem, publikovat a šířit! Co na tom, že právě řada uveřejněných komentářů ke světovým událostem v našich médiích, s nimiž se pravděpodobně ztotožňuješ, beze zbytku naplňují tem § 261a t.ř!? Spravedlivým hněvem unesení redaktoři dost často překračují normu tohoto paragrafu, a ještě častěji i normu obyčejné slušnosti! A nejen redaktoři, ale i naši milovaní politici!! Ale chápu Tě, zpívají tvoji píseň, tak proč ne?!! Tam nejde o hnus!? Viď!?

Jenže pak se naskýtá jiná otázka. Proč jiní lidé nemohou svobodně říkat své názory!? Vyjadřovat myšlenky, pochybnosti, teorie!? Když se pokusíme tento odlišný přístup zdůvodnit, na moc zdůvodnění, která by v diskuzi obstála, nepřijdeme! Ale jedna odpověď se naskýtá jaksi sama, přirozeně. Argumentační podklady, které je nutno chránit proti ověření zákonem, asi nejsou zcela košer! A dál, ověřování množství obětí vydávat za zpochybňování vlastní události? No to je ale parádní myšlenkové salto!? A nebo to s myšlením nemá nic společného a jedná se pouze o robokopí jízdu v předem připravené dráze!? Patříš, pisateli, mezi ně!?

194332

29.06.2009 23:49

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Přituhuje...

korutan 81.?.?.?

Ale tohle tady už bylo, komunisté také měly pocit, že když nezakážou Plastic Pipls a řadu dalších kapel, tak že bude ohrožena jejich moc!!
Vždy jsem se domníval, že jsme vyměnili špatný systém za nový, lepší! Ale jak tomu mám věřit, když dnes ten „nový“ začíná používat metody toho špatného, zavrženého systému!
Jenom názvosloví je obměněné!
Místo starého „třídního nepřítele“ a „nepřítele státu“ tu máme extrémisty, ale metody boje proti nim zůstaly!
Místo SSSR tu je USA, ale lezení do análu politiky se spíš prohloubilo!
Místo zákona na ochranu republiky tu je § 261 a t.ř. Obé uplatnitelné podle potřeby!
Místo StB tu je BIS, ale metody zůstaly!
A to nemluvím o lidech! 20 let po „StBáckém sametu“ tu máme, tehdy mladé a nadějné komunisty v nejvyšších funkcích státního i politického aparátu! Asi už dozráli!! [bliji]
Korutan

194419

30.06.2009 00:12

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Přátelé, § 165 Trestního zákona platí ovšem pro každého z nás,

korutan 81.?.?.?

Správně pane Jeane! Nejenže Pan Stwora nebyl odsouzen, ale on ani žádný trestný čin nespáchal!! A to, že policie se snaží jeho činnost kriminalizovat neznamená nic jiného, než-li že vykonávají příkaz nějakého uslintaného politického poskoka (UsPP)! Kdyby v tomto státu bylo vše v pořídku a moc nad sdělovacími prostředky nedržela parta zmetků, tak by články uveřejňované na Zvědavci byly publikovány zcela běžně! Vždyť naprostá jejich většina je přebírána z nejrůznějších oficiálních zahraničních zdroů!!

Ale to si opravdu myslí, že ten jejich korektní skřekot, to sborové opakování neudržitelného, zdeformovaného podání „jejich“ pravdy, nepřivede lidi k hledání jiných zdrojů informací, než-li které jim nabízí schválená masmédia? Ale oni si to asi nemyslí! Ví, že lidé ty zdroje odlišných názorů hledat budou a proto konají jak konají a jedním z mnoha kroků jejich programu je i zakázání Zvědavce!

To jim ale nesmí vyjít! V zájmu zachování zdravého rozumu nás všech!!
Korutan

194423

30.06.2009 00:48

Nový strážce myšlenek

RE: Nutné změnit optiku

korutan 81.?.?.?

Prosím, nešlo by to doposlat?

194435

30.06.2009 10:41

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Pravda jim nevoní

tora85 81.?.?.?

pojdme zorganizovat sbirku ze ktere se zaplati kvalitni pravnik. jak na to? nebo bude stacit poslat vic penez nad ramec mesicni sazky?

194470

01.07.2009 08:08

Obama financuje protivládní elementy v Íránu

RE: Bože

korutan 81.?.?.?

Nač rozum!? Když se řídíte Americkým heslem; „Když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou!?“ A Obama má v záloze atomovou sílu! A to je už pěkná pecka// A protože ví, že Irán ji nemá, tak si na něj vyskočí v očekávání svého velkého vítězství!!

Už mnohokrát zde byl uveden princip postoje voldemordů; „ Když nebudeme svět ovládat my, tak nikdo!!“ Kam asi tohle spojení, amerického hesla s voldemordím postojem, může vést, když Amerika je voldemordy ovládaná!?

194597

02.07.2009 11:00

Pozor na obávané íránské prokletí

Jako vždy

korutan 81.?.?.?

Celý článek je velice zajímavý a domnívám se, že jeho logika argumentu je velmi dobrá. Nejvíce mne zaujal odstavec:
„Podle toho, co mi řekl bývalý íránský prezident Bani Sadr, jeden z vysokých úředníků Národní bezpečnostní rady USA měl velmi těsné vztahy s Izraelem. Tento úředník předal informace o chystaném puči izraelské výzvědné službě Mossad a Mossad na obrátku informoval Chomejního vládu prostřednictvím třetí strany. Je-li to pravda, k tomuto dech beroucímu cynismu došlo jen proto, že Izrael byl právě v procesu vyjednávání kontraktu o prodeji amerických zbraní Íránu v hodnotě pěti miliard dolarů.“

Je-li to pravda, jedná se o „krásný“ příklad tolikráte zde vzpomínaného přístupu židovských prominentů k ostatním lidem na této planetě! Příklad proniknutí do nejcitlivějších bezpečnostních složek státu a pak o používání získaných informací způsobem, který vyhovuje právě jen a jen jejich zájmům. Kdo přitom tratí, kdo zemře, to je úplně jedno! V zájmu vlastního kšeftu zradí kohokoliv, nakonec i USA!

A autor článku má pravdu, byl to dech beroucí cynismus, ale také dech beroucí ukázka principielního přístupu vysoce postavených lidí hlásících se k sionistické myšlence! A je bláhovostí si myslet, že v principu stejné, nebo velmi podobné hry se v současnosti po celém světě nehrají ve stovkách repríz! Směr, princip a úsilí o dosažení cíle zůstávají!! Jenom proragonisté se mění.
Korutan

194732

07.07.2009 19:48

Nemístná zvědavost se trestá

RE: Vzkaz pro pana Stworu - pozor na rizenou diskreditaci

korutan 81.?.?.?

Nemám pocit, že by zpívali písně těch, jejichž chleba jí! Přesto, že jsou placeni z daní odváděných lidmi této země, pějí písně úplně někoho jiného! Zájmy, které by měli hájit, ochraňovat, pro agenty (nelze je nazvat pracovníky) BIS a jiných bezpečnostních „služeb“ nic neznamenají. Pro ně jsou rozhodující zadání nadřízených a ti již jsou z voldemrdí party. Takže potřeby voldemrdů jsou tím, co tito agenti sledují, podle nichž jednají! A to, o čem zde píšeme, je výsledek. Tady je důležité hledat příčiny boje proti všemu, proti čemu dnes, v závidění hodné jednotě vystupují média, policie, justice a politici!! Čtyři ze sedmi jezdců apokalypsy!! Čtyři demoliční zmetci zrazující tento stát, jeho lidi! Všechny! Bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání nebo původu, či majetkových poměrů. Jejich kroky se dotknou všech a všech v tom nejnegativnějším slova smyslu!!!

Je nutné si uvědomovat, a stále mít na mysli fakt, že voldemrdi ovládali tuto zemi v průběhu celé totalitní republiky a že ji mají dnes ještě ve větší moci, než-li kdy v minulosti měli!! A jejich náhled, jejich potřeby, zájmy, jsou určujícími pro veškerá rozhodnutí, která činí jakoby naše, ale v podstatě jejich vláda A co dříve činili z druhého plánu, dnes dělají z přední linie, z postů nejvyšších a naprosto se tím netají!! Naopak!

195086

12.08.2009 01:50

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

Dobrá, ale těžká otázka!

korutan 81.?.?.?

Na to, rozseknout to nyní, kdy si stále ještě lze nalhávat, že existuje jakási pochybná šance „vyřešení“ (třeba se stane zázrak, nebo katastrofa, která to vyřeší za něho) by bylo asi potřeba víc osobní odvahy, než kolik se jí dá nasbírat v celém Bílém domě!

Ale nejde právě o to, aby to „řešení“ bylo co nejdrastičtější?! Nešlo o to i v poslední opravdové krizi v třicátých letech minulého století!? Nejrůznější studie a publikace o tom dost přesvědčivě píší a v kontextu předchozích i současných globalizačních snah to dává smysl a má logiku. Stejně jako názory na umělou podstatu krize současné. Takže řešení se bude oddalovat, co to půjde a pak, ať se děje vůle boží! Tedy pardon, voldemrdí! Myslím, že se spoléhají na vlastnictví finanční i reálné moci, které díky této řízené krizi ještě prohloubili: Masivně vznikající, špičkově vyzbrojené, soukromé armády budou v nastanuvším konfliktu dobrým nástrojem prosazování nejrůznějších soukromých zájmů! .Jejich postavení jim umožní kašlat na jakékoliv konvence a v duchu vlastního kodexu budou používat všechny myslitelné i nemyslitelné způsoby ovládnutí a likvidace neovládnutelných: Nakonec, právě probíhá v přímém přenosu detailní školení v tom, jak lze ignorovat jakékoliv právo, zákon, o dohodách nemluvě!! A to na všech úrovních!!

Americká společnost je na takový druh konfliktu připravená daleko lépe, než-li lidé v Evropě, či Asii. Proto si myslím, že právě oni budou první obětí tohoto konečného řešení! Jestliže druhá světová válka měla za důsledek snížení počtu obyvatel v Evropě, masivní likvidaci smíšené židovské populace a vznik Izraele, co se dá očekávat jako výsledek exploze spojené s co nejdéle oddalovaným řešením současné krize?? Tipoval bych něco obdobného, ale v „globálním“ rozsahu!
[bliji]

197669

12.08.2009 09:21

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

Otázka

korutan 81.?.?.?

Je tu ještě nejedna zásadní otázka. Je společnost schopna a ochotna pravdivě analyzovat a definovat skutečné příčiny této krize? A pokud ano, bude schopna přijmout potřebná opatření?

V článcích, ale i v diskusních příspěvcích, se zde rozebírají nejrůznější důvody krize. Občas zde probleskne snaha o komplexnější pohled, ale jenom probleskne, aby v zápětí byla přebita množstvím malicherných příspěvků bazírujících na detailním rozpitváváním jednoho dílku skládačky, nebo pravopisu, slovosledu, gramatice! Mimo zvědavce pak diskuze na toto téma je ještě komplikovanější. Ve valné většině případů nemožná. Masmedii zpracovaná populace není ochotna si pokládat jakékoliv „přebytečné“ otázky! Natož na ně hledat odpovědi!

A když se sám pokouším nalézt odpověď na otázky po příčinách krize, nacházím jako první jednu, která zde i často zaznívá; za vším hledej žida! Ale jakého!? Žida jako náboženské hnutí? Nebo žida jako národní příslušnost? Jenže židovský „národ“ jako takový prý neexistuje! Kolik je židů v moři 7 miliard obyvatel planety? To jsou opravdu tak „dobří“, že dokáží manipulovat skoro celým světem? A nebo se jedná o staré označení pro člověka který dokáže vytěžit pro sebe maximum, bezohledně, tvrdě, případně úskokem a za každou cenu?! Bez specifické národní nebo náboženské příslušnosti! Tím se dostávám ke své druhé odpovědi na základní otázku po příčině krize! Není tou příčinou naše hrabivost, bezohlednost, ochota prodat vlastní babičku pokud z toho bude „profit“, co způsobuje právě tuto a všechny ostatní krize!? Nejsme to mi sami, kdo připuštěním úpadku morálních principů dláždí cestu probíhajícím dějům!? Ve filmu „Vyšší princip“ je postoj profesora oceněn i gestapákem! Kdo by jeho hledisko vyššího principu morálního ocenil dnes!? Nebyl by většině populace k smíchu jako nepraktický, nemotorný člověk neschopný pochopit potřeby dneška!? Nestal by se okamžitě předmětem manipulace, zneužití? Nejsme těmi židy vlastně mi sami!?
Že v příčinách krize hrají nemalou roli zájmy nejrůznějších skupinek, skupin, národů, náboženských a jiných společenství je určitě pravdou! Jsem ale přesvědčený, že i zde hraje nejdůležitější roli základní morální výbava každého jednoho člena těchto uskupení!!

197682

12.08.2009 10:25

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Dobrá, ale těžká otázka!

korutan 81.?.?.?

Omlouvám se, jaksi jsem to zašmodrchal! Opravdu to vypadá, jako kdyby se oficiální armády problém netýkal. Ale opak je pravdou. Stejně jako v Iráku budou oficiální armády tvrdou rukou šířit demokracii a DOBRO jako takové! Všemi prostředky, konvenčními zbraněmi počínaje a chemií a atomem konče. Nakonec jsme toho svědky již nyní na řadě míst na Zemi. A zase stejně jako v Iráku, Afghanistánu, budou speciální a soukromé jednotky provádět operace, od nichž se v krajním případě můžou vlády té které země distancovat! Budou bojovat proti vytvořenému vnějšímu nepříteli, a pomáhat potlačit opozici – nepřítele vnitřního! Bude to pěknej čurbes! Jak píšete; co nejblíže epicentra, ať to máme za sebou!

197692

12.08.2009 11:36

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

korutan 81.?.?.?

Promiňte mi moji nevědomost, ale k Vašemu příspěvku mám jednu, pro mne velmi zásadní otázku, v jakém smyslu jste židem? Národní smysl tohoto pojmu je, i podle výsledků výzkumů Izraelských vědců, velmi diskutabilní. Pokud jste vyznávající judaismus, a tím se hlásíte k židovství, jste obeznámen nejen s Vámi vyjmenovanými přínosy lidstvu, ale zajisté i s talmudským učením. A potom Váš výčet a výtky mi přijdou dosti pokryteckými! Protože pak Vám musí být znám dvojí metr, který uplatňujete uvnitř a vně své komunity!

Vámi vzpomínané Židovské zákony jsou ve své podstatě velmi dobré! Bohužel, jejich platnost a řízení se podle nich, je závazné pouze pro židy uvnitř komunity! Určuje pravidla jednání a chování mezi členy židovské obce, komunity, společenství, říkejme tomu jak chcete! Vůči vnějšku, vůči gojimům, tyto zákony závazné nejsou! To, že křesťanství tyto zákony z velké části převzalo a některá pravidla pokroutilo, je pravdou. Ale nezapomínejme, že i tvůrci Židovských zákonů čerpali se zdrojů daleko starších! V době, kdy Mojžíš dával základy vašemu náboženství na základě pokynů hořícího keře, a tím začal formulovat první židovské zákony, existovala na Zemi společenství již tisíce let stará, namátkou například Čína, ke kterým se dají vystopovat prameny oněch Vámi vzpomínaných židovských zákonů. Ale bez dvojího metru a teorie a vyvolenosti! A tento váš postoj, jako komunity, byl a vždy bude zdrojem oněch, jak vy označujete „nenávistných“ postojů ostatní společnosti! Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!

197700

12.08.2009 23:59

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Otázka

korutan 81.?.?.?

Dobrý večer, pní Jarmilo. Myslím si, že ta stavba pyramidy bude ještě složitější. Ale to je můj názor a není proto, co Vám chci říci, podstatný.
Představuji si, že celý ten systém pracuje na principu hromadění moci a peněz. Čím více peněz, tím více moci a naopak. To jsou ty hrátky zvané krize, kdy dochází k masivním přesunům peněz a tím k upevňování moci vyvolených! Mezi krizemi se jenom vydělává. Ty peníze, respektive bankovky vnikají, jak jsme si tu už mnohokrát dokladovali, jako dluh. Dluh jednotlivce, ale i společnosti – státu. Ten systém je propracovaný a spolehlivě funguje. Soukromé banky tisknou, dávají do oběhu, nebo z oběhu stahují peníze podle svých finančních strategií apod. Lidé za peníze makají a odvádí daně. Ze svého podílu na vytvořené hodnotě odvedou v podobě zákonných daní a poplatků 75% státu. Z těch zbývajících 25% uhradí veškeré své potřeby a osobní závazky jako jsou půjčky, úvěry apod. Někteří jsou schopni i ušetřit! A z toho, co stát vybere, platí svoje dluhy,nebo alespoň úroky z těch dluhů. A platí je oněm soukromým bankám! Mnohdy na splácení vlastního dluhu už ani nezbude!
Když v období minulé Velké krize v 30 letech si začali pomáhat některá města vytvořením, na bankovnictví nezávislého „finančního „systému, byl z toho ohromný poprask! A rychle jim bylo bankéři s přispěním podplacených soudů, takové jednání zatrhnuto: A to je podle mne cesta, jak se z té nadvlády „vyvolených“, ale spíše voldemrdů dostat!! Prostě jim zatípnout přísun financí! Oni jsou ukrutně bohatí, ale také mají nezřízená vydání a potřebují ždímat co nejvíce ovčanů! Tam pramení jejich moc a síla! Zatípněme jim přísun peněz a budou v řiti dřív než se nadějí!! Představuji si, že tohle by mohla být cesta k řešení!

197756

16.08.2009 13:54

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

podelim se se svou zkusenosti

tora85 81.?.?.?

mam za sebou velmi traumaticky vztah s byvalkou, ze ktereho mam malou dceru kterou nesmirne miluji, presto, s jeji matkou to uz bylo destruktivni.
v jeden vecer jsem sedl za komp a nasel seriozne vypadajici seznamku. ta na lidech mi pride pro lidi kteri se chteji vic exhibitovat, nez skutecne seznamit.
prochazel jsem spis profili zen, jsem nejak tradicionalista. uz od zacatku chci zenu dobyvat. necekat az si ona ulovi me. nekdy v noci jsem nasel skutecne inzerat ktery me zaujal. byl od starsi zeny. ne ze by ty mladsi na tom byly spatne, ale ja jsem roky mentalne stradal a je pro me moc dulezite si s partnerem rozumet intelektualne, i kdyz je to moc vznesene slovo pro obycejnou ale plodnou kazdodenni komunikaci.nejak jsem nemel stesti toto s temi mladsimi naplnit, ale nemyslim, ze je to vekem, spis zivotnimi zkusenostmi.zeny posledni roky kladou velke naroky na muze, ale sami maji castokrat jen malo co nabidnout.
takze, odepsal jsem zene skoro o 9 let starsi. spis jsem myslel ze s nekym dobre pokecam.nehledal jsem chvilkove uspokojeni pudu, ale souzneni. odepsal jsem, jeste v noci dosla odpoved, nechapala proc ji pise mladsi muz, ale byla mila. 2 dny jsme si psali, pak volali skajpem. v obraze mi prisla moc usedla, ale vyborne jsme se mluvenim bavili a pro mne to byla doslova informacni nirvana. moc rad pouzivam hlavu k premysleni.
o vikendu jsme se domluvili, ze donesu neco z KFC (uf,zadna romantika, jen ciste doplneni uhlohydratu [smích] ) a pokecame.
kdyz jsem dorazil na motorce (neprikladal jsem tomu extra vyznam,takze jsem se nenamahal s kosili, proste jen vytahl hlavu z prilby a bylo), stala u vchodovych dveri moc pritazliva drobna pekne opalena a moc vkusne oblecena zena, ktera vypadala mladeji nez ja a ja byl ve vizualnim soku.je moc charizmaticka, vzdelana a hlavne vi co chce.po letech absence techto hodnot jsem od prvni chvile nevychazel z udivu. vek uz neresim, je na tom kondicne a vzhledove o dost lepe nez ja, ktery mam sice sportovni postavu a ducha, ale spis si radeji vozim pozadi na motorce.vypada to ze se nam stale oboum chce toho druheho objevovat.a ja si preji aby to nebylo jen okouzleni, ale postupne z toho byl skutecne pevny vztah.
takze vladimire, preji moc stesti. jde to. co z toho bude v budoucnu zalezi jen na nas.
drzim vam palce.

197992

18.08.2009 01:55

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: Seznámení přes Internet ...

tora85 81.?.?.?

nevim co vam na to odepsat. moje mila neni ani za penize, ani na sex, teda pokud myslite ciste to pudove ukojeni, ci vyprazdneni zasobniku. pokud by jste si precetl co jsem psal, tak mozna toto nenapisete. ano, souhlasim s vami, na netu hledaji vetsinou slabe existence,anebo naopak ti, co nemaji cas chodit kazdy vecer za zabavou a neustale nekoho "lovit".
nemyslim,ze oba dva citime potrebu aby to za kazdou cenu vyslo.spis je to prijemna cesta objevovani.stale nemohu rict ze bych nebyl skeptik, ale je nadherna a je to moc zajimavy clovek. nevyvracim vam vas nazor, ale ja zustavam prijemne zamilovany.

198085

31.08.2009 01:47

Jak jsem si kupoval počítač

RE: DELL

tora85 81.?.?.?

no, win a mac. ehm, obzvlast na tu hudbu. different asses, the same shit. sorry, ale neco s tou hudbou delam a moc bych minimalne v tomto ohledu macka nechvalil.

199065

31.08.2009 18:16

Naši synové byli oloupeni o své orgány

Babo raď!

korutan 81.?.?.?

V žádném případě nejsem přítelem zevšeobecňování. Ani si nemyslím, že je správný statut kolektivní viny! Souhlasím s příspěvky propagujícími a požadujícími vyšetřování a nalezení konkrétních viníků!
Je tu však otázka a to dost podstatná, až zásadní! Jak takové oddělení zrna od plev provést ve společenství, v kterém platí, že jakýkoliv náznak podezření, pochybností o jedinci, je napadením celé komunity, je nenávistným, je projevem rasizmu, antisemitismu!? A teď, babo raď!?
Problémem je, že když po dlouhodobém upozorňování jsou příslušné úřady dokopány k činnosti a konkrétního viníka naleznou, je zpuštěn povyk jeho soukmenovců ve smyslu kolektivní obrany! Pokud to společenství není schopno sebereflexe a přiznání vlastních chyb, je těžké nezevšeobecňovat atd.

A tak se rozjede mohutná diskuze o reálnosti, detailech nakládání s orgán, o nesrovnalostech v líčení události. Začne spekulace proč to či ono! Přitom není pochyb, že s orgány se kšeftuje ve všech válkách. A to i ve válkách, kdy na své nepřátele pohlížejí strany jako na lidi, nikoliv jako na podřadný druh, nelidi, dobytek!

199146

01.09.2009 10:31

Janouškův hřebík

Podoba čistě náhodná?

korutan 81.?.?.?

Krásný den pozdního léta navozuje atmosféru klidu a pohody. Všechno člověka přesvědčuje, že svět je v pořádku a vše je, jak má být! Ale je tomu tak opravdu?

Před chvílí jsem udělal chybu, která mi ten příjemný začátek dne dobře nakopla! Vzal jsem si do ruky knihu kterou mám již delší dobu rozečtenou, a začal jsem číst na náhodně otevřené straně. Jedná se o knihu „Vznik a pád Třetí Říše“ od autora Williama L. Shirera. Ten, na straně 55 popisuje složení Hitlerových spolupracovníků jak ve vedení strany, tak ve vládě! Popisuje jejich morální a osobnostní vlastnosti, jejich vztah k Hitlerovi a moci. A ejhle, samý gauner, zvrhlík, prostě obyčejný lidský odpad! A jak daleko, nebo vysoko, se dostali!? To, že dnes máme k dispozici nespočet literatury zobrazující pravdivě tyto osoby, to je důsledek výsledku II. světové války. Nedopadnout tak, jak dopadla, asi bychom, ti kteří by měli to štěstí, že by se přesto narodili, měli možnost a povinnost číst o jejich vysoké morálnosti, osobní kvalitě blížící se božství! Ve filmech donekonečna sledovat příběhy z jejich příkladného života. Jejich sochy by byly na každém vhodném i nevhodném místě a v dny výročí jejich narození a úmrtí bychom k nim za zpěvu přinášeli květiny a připomínali si jejich hrdinské činy, které nejspíše nikdy nevykonali!
Blbost? Ó nikoliv!! Jenom si vzpomeňme zcela shodného scénáře z doby nedávno minulé, sice s jinými protagonisty, ale stejného charakteru!

To nakopnutí mi způsobilo, že jsem spatřil paralelu mezi tehdejší dobou nástupu fašismu a dneškem! A to především ve shodě charakterů části představitelů společnosti. Tak zvaných elit. Možná nás čeká doba, kdy se budou publikovat články o doloženém napojení Langra a jeho rodiny na českou mafii. Možná se dočkáme studií na téma vzestup a pád Kočko-Paroubkova impéria, aneb jak z kolotočáře premiérem! Taky by se dala očekávat kriminalistická studie jak zašantročit Sjezdový palác! Těch témat by bylo asi nekonečně. Jak Koukal koukal, až se k miliardám dokoukal! A komu z toho poplatil!? Nebo „ Bordel a 300mil. Grosse“, „Hřebíčkův senzační prodej a nákup nemovitostí“, „Kalousek a jeho dojné krávy“! Myšleno tím ministerstvo obrany a později celá republika! Určitě by byla zajímavá pravdivá životopisná kniha současného pana premiéra „Žid, komunista, agent Mossadu premiérem České republiky.“

Jediný rozdíl, kromě časového posunu, vidím v tom, že dnes nemají Vůdce, který by je sjednotil a usměrnil k cíli realizace velké vize! Ale možná, že se pletu, že ten vůdce již je, v podobě některého EU komisaře. Ještě je ale nesjednotil, i když!??

199213

04.09.2009 15:40

O sionismu a jeho historii

RE: Židé jako zástupci imperiálního utlačovatele v dějinách

korutan 81.?.?.?

Byli vykonavatelé Židé? Jenom vykonavatelé, nebo také strůjci! Kdo například do Ruska přivezl peníze na zaplacení revoluce?! A od koho byly!? Je opravdu nutné stále dokola opakovat základní historická fakta!? Jestliže někdo něco vymyslí, (Marx, Engels), jiný to zaplatí, (Rothschild, Wartburg) a další to zorganizuje (Trocký, Lenin) a všichni jsou z jednoho pytle, dá se hovořit o tom, že to byli využití až zneužití vykonavatelé vůle někoho jiného!?
Koho považujete za onoho imperiálního utlačovatele, jehož zastupují!? Nerozumím!

[zmaten]

199564

04.09.2009 15:42

O sionismu a jeho historii

RE: Sionisti zuří

korutan 81.?.?.?

Tomu se říká; „Pro spravedlivé rozhořčení nevidět pravdu“! (podstatu věci). Jednoznačně větším nebezpečím pro Evropu a tudíž i pro Vás, představují mocenské hry sionistů a nikoliv Arabové. Přečtěte si, prosím, alespoň kousek z knihy Davida Duka „Moje Probuzení“, aby jste na základě zkušenosti americké společnosti pochopil metody a způsoby jejího rozložení zevnitř. Aby Vám došlo, že dnes, a už pár let zpátky, ty samé síly, těmi samými prostředky, kterými dovedly Ameriku k vnitřnímu rozkolu, prudkému nárůstu zločinnosti, ekonomickým a společenským problémům těžko zvladatelného rozsahu, makají jako diví na stejném rozložení společnosti evropské. Zkuste od strany 255 a chvíli vydržte! A možná se také probudíte?!

199565

08.09.2009 13:12

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Hra slov v rukou

korutan 81.?.?.?

Ano, zákony a i z nich nejvyšší; Ústava, hovoří jasnou řečí! Svoboda slova je zaručena! A tak zde vyvstává zásadní otázka: Jak mohli zákonodárci navrhnout a schválit zákon, který této nejvyšší právní normě České Republiky odporuje.

Snad se mnou budete souhlasit, že přijatý § 261a nesplňuje podmínky možného omezení svobodu slova zaručenou Ústavou, uvedené v Článku 17, Politická práva, odst. 4. Článek! Jeho naplněním zajisté neohrozím mravnost a zdraví veřejnosti, veřejnou bezpečnost ani bezpečnost státu! Co se týká ochrany práv a svobod demokratické společnosti, ty zcela jasně ohrožuje sám § 261a! Už jenom faktem, že zakazuje pochybovat a diskutovat o historické události, jako kdyby pouhá diskuze mohla ohrozit její podstatu! Principielně je to v hrubém rozporu ze zákony nadřazenými, i principem těch nejzákladnějších!

Ale určitě neohrožuje práva a svobody demokratické společnosti, je předmětný článek; „Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta“! Ten pouze vede diskuzi a dochází k závěrům, které nemusí být někomu příjemné! Ale tím nikoho na jeho právech a svobodách neomezuje! Zákazy názorů a diskuzí jsou vždy používány v případech, kdy zakazujícím chybí argumenty, fakta a důkazy pro jejich „ jedinou pravdu“, nebo když účelově vyžadují, aby nebyla zpochybňována. Z nedávné minulosti máme ještě v paměti řadu pravd, které byly tabu a měli i právní ochranu. Taková „pravda“ zjednodušená až do hesla: „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“, znemožněná historickým vývojem, je jednou z nich. Vyslovit kritiku SSSR v nedávno minulých dobách mělo za následek popotahování nepodobné tomu, kterému je vystaven pan Stwora! Časy se opakují? Není to třeba tím, že mají společného jmenovatele!?

199786

08.09.2009 23:30

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Zaměřte se na historii, na středověkou Christianitas

korutan 81.?.?.?

Faktem je, že ghetta vyhovovala i rabínům, protože v nich měli svůj lid pod kontrolou. V ghettech byl rabín a jeho rozhodnutí nad místní zákony! Jeden z nedávných pokusů umístit škodící židovské obyvatelstvo do vymezeného prostoru, byť velkého jako část Evropy, uskutečnil Ruský car. Ve zdůvodní Májového dekretu, kterým chtěl tento nutný krok učinit, jasně uvádí jako příčinu tohoto kroku chování židovského obyvatelstva vůči Rusům. O pár let na tento krok zaplatil životem svým, i celé rodiny!

199905

16.09.2009 23:46

Děkuji České televizi

RE: Překvapení

korutan 81.?.?.?

Paní Jarmilo, tady není co vysvětlovat. Ten zákon celý vznikl účelově a § 261a pak specielně. Ve své podstatě Vámi uvedené příklady fakticky § 260 a 261 trestního řádu naplňují. Ale na znepříjemňování života rozezlených otců nikdo nemá zájem. Do komunistů, třetí nejsilnější partaje, si dovolí jen verbálně vandrovat.

A o to jde. Ty zákony jsou stavěny ÚČELOVĚ, tak aby umožňovaly stíhat nepohodlné lidi, lidi odporující, nesouhlasící, nechovající se korektně a nemající politicky korektní názory. Naši šašci se rozhodli jít tímto směrem a účelové zákony přijímají jak potřebují. Viz. fraška okolo voleb!

200536

17.09.2009 00:31

Děkuji České televizi

RE: ústava na toaletním papíru, popření základních práv člověka

korutan 81.?.?.?

Jardo, Jardo, dobrý přemet! Už jsi shodil pár kilo, že metáš taková salta!? V čem je podle Tebe podstatné pro chování policie co dělala, nebo třeba i dělá, pisatelka toho článku. Nebo je Tvým přesvědčením, že se má policie chovat podle životopisu zadrženého, jeho původu, nebo rasy a nikoliv podle zákona!? To by byl dost nešťastný názor, chlapče obézní. Představ si, že by jsi narazil na policajta, co nemá rád Jardy a už vůbec ne obézní Nováky. A podle toho by s Tebou jednal !? Byl by jsi rád, že by na Tebe řval „ty zasranej špekoune“, nechal Tě stát u zdi s rukama nad hlavou a nedal Ti to, co Ti podle zákona patří!?

Možná, že při své horlivosti, s jakou jsi zde uvedl odkaz na ty fotky, by jsi si na dlaždičky lehl sám, možná, že by jsi i suchý chleba odmítl. I když u Tebe by to nebyl z principu, ale z rozežranosti, Ty přece suchý chleba nejíš, viď Bohouši!

200540

18.09.2009 02:05

Děkuji České televizi

RE: Překvapení

korutan 81.?.?.?

A zase máte pravdu, paní Jarmilo! A ta podoba není ani trochu náhodná! Možná, že to bude tím, že v podstatě oba paragrafy, jak ten dřívější §100, tak ten dnešní §261a iniciovali a nakonec i schválili stejní lidé!

Totiž, jak se v dnešní době člověk může konečně dočíst, i když zdroje těchto informací musí někdy pracně hledat, za revolucí v Rusku, ale i za převratem v 1948 roce u nás, stáli lidí ze stejného společenství Kočičí pracky. Stejně tak za Jarem 1968 a Sametkou 1989. V některých případech to byli i fyzicky stejní lidé, případně jejich potomci. Jeden příklad za všechny, pan soudruh Pelikán, jako mladý svazák vyhodil mého tchána z vysoké školy pro jeho živnostenský původ. Jeho role v Jaru 1968 je všeobecně známá a že se snažil reorganizovat naší společnost po roce 1989 je také známé. Obdobně je na tom i rodina Mlynářů, Rumlů a dalších. Jejich opravdu hodně.

Lze se potom, paní Jarmilo divit, že když jsou stejní lidé, jsou stejné též myšlenkové pochody a tudíž i výsledky těchto pochodů!? Bohužel, myšlenková produkce těchto lidí směřuje jen a jen k naplnění jejich cílů! Bohužel, by svou produkcí strhali i Pražskou čistírnu odpadních vod.

200620

18.09.2009 02:35

Vražedné nano částice v netestované vakcíně proti viru H1N1

Nejde o ojedinělý případ

korutan 81.?.?.?

Dneska již existuje pár příkladů tzv. „ochrany zdraví“ v podobě norem a právních předpisů, které ve svém důsledku mají úplně opačný efekt. Například taková vymoženost, jako jsou vodou ředitelné barvy, jiné se mohou používat pouze omezeně a v nejnutnějších případech. Z jejich zbytky dnes mají problémy nejen čistírny odpadních vod, ale i lidské plíce. Koupíte si ekologický sprej a jdete si opravit odřený blatník od auta. Kdyby jste tento krok učinil před pár lety, byl by jste odkázán na štětku, případně stříkací pistoli a syntetiku, předtím ještě aceton. Vyjel by jste a autem z garáže a pamětliv bezpečnostních předpisů provedl zamýšlenou práci. Dnes si koupíte bezfreonový sprej s ekologicky vodou ředitelnou barvou. Opravu provedete v garáži, aby se nelepily mouchy, protože tahle barva schne pěkně dlouho. Pokud jste se nadýchal syntetiky, tak jste postupně z plic to nadýchané zase dostal. Ale tyhle nové barvy se v plicích vysrážejí, zalepí je, a dostat je ven je nemožné! Zbytek barvy se vylije do odpadu, vždyť jsou vodou ředitelné, tak se přece úplně rozředí, a je vymalováno. Jenže oni se zase vysráží do emulze a motají se u čistíren jako vítr v bedně a nikdo neví, co s nimi!? Takže, opravdu ekologie, a nebo blbnutí lidí. V případě té vakcíny je to dost vážný! Je-li to pravda!?

200625

23.09.2009 09:26

5. díl – Globální válka a umírající demokracie: Revoluce elit

Děkuji za Závěr

korutan 81.?.?.?

Ten článek je vynikající! Termín „válka pozic“ a to jak jej autor článku aktualizoval je velmi výstižné. Jsem ale rád za ten Závěr článku. Protože kdyby jej nebylo, jdu kupovat vojenský protiatomový kryt a končím se vším, protože cokoliv dělat jiného by ztrácelo cenu! Ale ten Závěr dává neději! I když ten kryt bude stejně potřeba!
Jenom hluboká znalost věcí a dějů, spojená se schopností analýzy, nám dává šanci uspět v tom, co nás čeká!
Američané říkají; „Bůh ochraňuj Ameriku“! a já prosím; „Bože ochraňuj naší planetu a nebo probuď lidi a vrat jim zrak aby viděli!!!!“
Lhostejnost a slepota, to jsou největší pomocníci všech násilníků, uchvatitelů a diktátorů!

200982

29.09.2009 11:04

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Dotaz!!!

korutan 81.?.?.?

Jestli se nepletu, tak v Talmudu se mluví o sexu s 3,5 letou. Takže jsem zmaten, s tím pedofilem! [mrknutí jedním okem]

201330

05.10.2009 09:47

Kdo byl za bombovým útokem v Bali?

RE: Uplna hloupost

korutan 81.?.?.?

Článek má k dokonalosti daleko, ale celkem logicky navazuje na informace, které k této problematice jsou publikovány a to i médii „oficiální“ manipulace. Frekvence solidních informací je v nich sice velmi nízká, ale přece jim něco občas uklouzne. Že Al-Kaida byla tajnými službami USA vytvořena a řízena pro potřebu boje proti ruské přítomnosti v Afganistanu je známá věc. Že v její instalaci a jejím řízení sehrál velkou roli Bin Ládin, příslušník rodiny propletené společnými zájmy s rodinou Buschů je také známé a před 11. zářím několikráte uvedené v našich sdělovacích prostředcích. Vámi zmiňovaná materiální a logistická podpora se týkala Talibanu.
Že Afghánci umí bojovat a navíc jsou lstiví, to je notoricky známá věc už z dob pokusů Anglie o jejich ovládnutí. Ale lstiví nejsou jenom Afghánci!
A když tohle všechno pominu a položím základní otázku: „Kdo z toho má prospěch?“ Dostávám odpověď naprosto jednoznačnou! Jediným, kdo na této situaci, na fenoménu terorismu, nepopiratelně vydělává, je skupina nejbohatších. Peníze tečou proudem, válka vždy stojí velké peníze! A oni je státům válku vedoucím půjčují za mastný úrok! No a díky hrozbě terorismu je možné upravovat, omezovat, případně rušit občanské svobody. Řekl bych, že pro ně skoro ideální konstalace hvězd. Bohatnou a snáze ovládají. Již chybí jenom uzákonit zákaz pochybování o realitě terorismu, třeba vytvořením § 261b, a je to dokonalost sama!
A pak kdo tady píše hlouposti! A nebo provokuje!?

201733

Mám jedinou otázku. Jak se bude nadále v EU respektovat právo, když i na své vlastní zákony představitelé EU masívně kálejí už nyní, při zřizování jednoho molocha a desítek protektorátů? Jaké to dává záruky, či naděje do budoucnosti?

201734

05.10.2009 18:08

Kdo byl za bombovým útokem v Bali?

RE: Ja nevim, staci se projit po zapadni Evrope a clovek zjisti, ze muslimove

korutan 81.?.?.?

Je rozdíl, a dost podstatný, mezi muslimy žijícími v Evropských zemích a těch v jejich národních státech.
Do Evropy byl těmto lidem umožněn původně příchod jako levné pracovní síle, která měla zalepit díry v hospodářském systému a zaplnit pracovní místa tam, kde „domácí“ nechtěli makat!
To, že jsou jiní, ať náboženstvím, zvyky, chováním a nakonec i vzhledem, vede jednak k jejich ztíženému začleňování do společnosti, která je nepřijímá, a jednak ke sdružování se navzájem. První generace, ta příchozí, přinášející si sebou svou životní zkušenost a mající v paměti existenční problémy se kterými se potýkali v původním rodišti, přijímá to, co je místní společenství ochotné se svého jim postoupit, s pokorou a možná i vděčností.
Avšak jejich děti, vyrůstající v jiném prostředí a považující se za příslušníky té místní společnosti, nemající tuto základní výbavu, postoj svých rodičů nechápou, nesouhlasí s ním a odsuzují jej. Nechápou, proč jsou stále místní komunitou strkány na a za okraj společnosti. Cesta k revoltě je vydlážděna. Tímto jejich chování nechci v žádném případě obhajovat, ale pouze konstatuje, že situace která v zemích s muslimskou menšinou existuje, je důsledek určitého jednání místní společnosti! V tomto směru naprosto souhlasím s vyjádřením Australského premiéra. Respektujte zdejší společnost, nebo se spakujte a jděte jinam! Tito lidé jsou nebezpečím. A snahou EU je jejich počty a tím i nebezpečí znásobit dalšími 50 mul. Přistěhovalců z Afriky! Kdo je tedy základní příčinou ohrožení Evropské populace!? Přečtěte si DUKA, kdo a jak provádí rozklad společnosti v USA!!! Zde volí stejný recept!

Něco naprosto jiného je ale muslimská společnost v jejich původních zemích. Tyto země, přes veškerá tvrzení našich G-elit a medií nikoho neohrožují. Války vedené mimo jejich teritorium jsou, na rozdíl od expanzních válek USA a spol. hlubokou historií a všechny války mezi nimi, které stojí za řeč, jsou vyvolávány tajnými službami mocností, právě oním lstivým a poťouchlým způsobe za účelem hospodářského ovládnutí! Pokud někoho dlouhodobě atakujete, s délkou útoků stoupá pravděpodobnost odvety. Celkem logické! To že se straší muslimi jako militantními blázny, že se jim podsouvají nejhorší úmysly má jediný cíl, a to aby si lidstvo včas nevšimlo skutečného nepřítele, skutečného nebezpečí, který se jako žlutý mrak stále rychleji snáší na společnost za účelem skutečného konečného řešení!

201789

06.10.2009 13:31

Kdo byl za bombovým útokem v Bali?

RE: Uplna hloupost

korutan 81.?.?.?

Jaké důkazy pro můj názor chcete? Respektive, jaké důkazy by Vás přesvědčily nebo alespoň uspokojily, Linku? Doznání s ověřeným podpisem zakladatele? Stůl, místnost, nebo snad barák plný písemných materiálů? Co vše by to muselo být, aby to byl pro Vás dostatečný důkaz? Aby jste o tom neprohlásil, že se jedná o podvrh, nesmyslnou konspirativní teorii, komunistickou propagandu?
Své přesvědčení jsem si utvořil na základě řady drobných správ, dost často spíš vedlejších produktů nejrůznějších mediálních masáží. A potom i na řadě filmových dokumentů a knih. Abych dostál Vaší potřebě konkretizace mohu uvést například film Italského europoslance – Zero. Je mi jasné, že to nebude zdroj informací podle Vašeho gusta!
Ale když jsme u těch důkazů, Vy jste snad nějaký argument či důkaz pro svůj názor doložil!? Takže, proč sám nekonáte podle pravidel, která vyžadujete na druhých??

201852

Když jsem četl knihu „Právo zabíjet“, kterou napsal Robert Y. Pelton, byla to pro mne naprosto cizí oblast. Začal jsem vyhledávat další správy o těchto soukromých armádách. Dá se říci, že se jedná o regulérní privatizaci války. Stát, jako už v řadě jiných oblastech, nasazuje za sebe soukromé subjekty, kterým platí nehorázně větší částky než své vlastní armádě a od jejichž činnosti se může kdykoliv politicky distancovat! Že žoldáci nejsou povinni se řídit mezinárodními konvencemi, to asi není nutné zdůrazňovat.
I kdyby se nakrásně prokázalo, že uvedené obvinění je pravdivé, bude se společností Blackwater zodpovídat před Americkou justicí, možná zaplatí symbolickou pokutu a pojede dál v zajišťování choulostivých potřeb vlády! Jenže s největší pravděpodobností nic takové se nestane. Všichni všechno popřou a bude po vyšetřování. Všichni, kdo na tento průběh budou věřit označí média za konspirativce a konec.
Málokdo z nás je asi schopen docenit ohromný potenciál a šíři pole působnosti těchto vojenských bojůvek. Na jedné straně se bojové aktivity přesouvají do pomezí atmosféry a vesmíru, na straně druhé vzniká nová bojová síla partyzánského, nebo chcete-li přiléhavěji, tak teroristického typu.
Pokud byly ztráty na životech civilistů v I. světové válce 10% ze ztrát na životech celkem a stouply přes veškerou dokonalost vojenské techniky na 90%, jak to asi bude vypadat při řádění těchto žoldáckých skupin v zázemí nepřítele si dovedeme dnes představit jen stěží!
Zajímavé bude, za jak dlouho se provalí, že USA měla, byď zprostředkovaně, prsty i v tom útoku v Indii!? Sázím se, že tak do roka!

201861

07.10.2009 23:31

Japonsko prověří tajné bezpečnostní dohody s USA

RE: Japonsko a Německo bylo poraženo a okupováno!!!

korutan 81.?.?.?

>Je to jistě neklamná známka
>toho, že zanedlouho se již na názor vlády USA nikdo ve
>světě nebude nejen ptát, ale ani ohlížet. Mezinárodní
>důvěra v (ekonomickou, politickou i vojenskou) sílu USA kvapem
>upadá. Přetrvává jen nostalgická vzpomínka v hlavách
>méně přemýšlivých, méně inteligentních, bojácných
>lidí - přizdisráčů, strachujících se o nakradený či
>podvodně získaný majetek a uzurpovanou politickou moc.

Amerika již není potřebná, proto jde, ba přímo je strkána do háje, tedy respektive do hajzlu! Amerika, jako země Američanů! Jako státní útvar řízený Bestií ale zůstává a i nadále bude tvrdě prosazovat cíle Bestie! A ti, z Vašeho pohledu přizdisráči, především synové Bestie, ví co dělají!

Jako nejmladší z velkých státních útvarů byly Spojené státy svým charakterem dlouhou dobu nejrevolučnější a nejdemokratičtější silou ve světě. Nejen v tom, co se týká techniky a ekonomi, ale i ve společenském uspořádání a lidských svobodách. Bohužel otcům zakladatelům se nepodařilo 100% odpoutání od starého kontinentu. Bestie bankovních gangsterů, vedená známými klany (nebo snad kmeny?) se, po několika odražených pokusech, přeci jenom ve Státech usídlial a od založení FEDu postupně, polehoučku začala pracovat na jejich ovládnutí. Po II. Světové válce frontálně zaútočila na všechny, pro zdraví společnosti důležité oblasti jejího života.
Podmanila si propagandu, aby o ní nemluvilo špatně a nepoukazovalo se na její praktiky a cíle! Ovládla film, sdělovací prostředky, nakladatelství. Díky ohromné finanční síle plynoucí z ovládání měnové politiky Států, získané nejrůznějšími machinacemi a podvody, ovládla ekonomiku a v neposlední řadě i politiku. A měla to v bedně! Kde se šprajcl, dostal kulku, Lincoln, Kenedy, dva nejznámější. Bylo jich ale požehnaně.
Díky unijnímu zřízení se nemusela tolik starat o jednotlivé státy, ale s různou mírou úspěchu pracovala z centra na všech najednou. Už pár let je si Bestie svým konečným vítězstvím jista a tak výrazně přitvrzuje ve své neomalenosti! Odhazuje poslední zábrany, měla-li kdy jaké, a osud jejího hostitele začíná být jejímu centrálnímu mozku u zadku. Státy jsou nyní tak ekonomicky i společensky rozložené a jejich vláda tak podmaněná Bestii, že jejich obranné schopnosti proti ní jsou velmi malé, ne-li nulové!
Státy splnily úlohu, kterou jim Bestie přiřkla. Staly se silným, poslušným nástrojem pro uskutečňování jejích cílů a přestaly být svým demokratickým charakterem pro její fašistické záměry nebezpečím. To je důvod, proč Státy jdou cestou, kterou jdou, lépe, po které se nyní potácí, jsou Bestií vláčeni a postrkováni. Proto ztrácí mezinárodní důvěru, že jsou ovládány.

201980

07.10.2009 23:33

Japonsko prověří tajné bezpečnostní dohody s USA

RE: Japonsko a Německo bylo poraženo a okupováno!!!

korutan 81.?.?.?

Pokračování
Jenže jejich cesta je již přichystána i pro další. Nyní je na řadě Evropa. Zatlačení států Evropy do unijní formace je cestou výrazného zjednodušení ovládání. Národní státy, jejich lokální, ale přirozené zájmy, byly pro Bestii nemalým problémem při snaze o jejich ovládnutí. Přesto, že ve většině států Evropy, rádoby křesťanských nebo socialistických, už dávno sedí na všech důležitých místech členové kmenu, nebylo dosaženo uspokojivých výsledků. Vždy se našlo pár států, kde se záměry nezdařily, nebo jenom omezeně! Opakovaně vyvolávané válečné konflikty, včetně dvou světových, nesplnily očekávání. Úspěch strategie uplatněné ve Státech byl inspirací pro řešení v Evropě!
Ať žije EU! I se svou vlajkou se symbolem 12 kmenů, chapadel!! Kolik synů Bestie bude EU komisaři a za zavřenými dveřmi, tak jak je zakotveno v LS, budou rozhodovat o životě nás, 500 milionů podřadné rasy, nevyvolených? Jenom za naši republiku jsou jejími syny všichni navrhovaní!
A tak se neraduji nad osudem Států a je mi smutno z toho, že v této chvíli nás od totální vlády Bestie v Evropě dělí jenom podpis pana presidenta! Až své dílo v Evropě dokončí, Věnuje Bestie trochu času na své opevnění, na zafixování svých pozic a pak vyrazí dál! Nebojte se, na všechny se její Láska a Dobrota dostane!

201981

07.10.2009 23:50

Kdo byl za bombovým útokem v Bali?

RE: Uplna hloupost

korutan 81.?.?.?

Linku, jeden zdroj, jsem uvedl, ale asi jste to přehlédl. V tom dokumentu je shromážděna celá řada důkazů a dost jasně přednesena. Dále jsem o okolnostech založení Al-Kaidy četl v několika, přesněji ve dvou, navzájem nesouvisejících pojednáních. I o tom, že CIA AL-Kaidu zakládala prostřednictvím Pakistánské tajné služby a spolupracovníci CIA na středním východě je varovali, že budují monstrum, které se jim může vymknout z kontroly! Bohužel čtu toho tolik, že názvy zdrojů mi dělají trochu problémy. Takž nejsem schopen přesně odkázat na zdroj, ale obsah si pamatuji velmi přesně. Budu muset právě pro tyto případy laciného zpochybňování své studijní metody zlepšit.

201985

08.10.2009 01:47

Japonsko prověří tajné bezpečnostní dohody s USA

RE: Japonsko a Německo bylo poraženo a okupováno!!!

korutan 81.?.?.?

Máte, Linku, pocit, že by v Gruzii měli Rusové uvolnit prostor žvýkači kravat k demokratickému doražení obyvatelstva Abcházie a Osetie? V době útoku Sakašviliho tam byli ti Rusáci na základě mandátu OSN! Ten dosud zrušen nebyl! Takže co to vlastně srovnáváte!

201991

08.10.2009 23:29

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: jsme neuralgickým bodem Evropy

korutan 81.?.?.?

Ten článek je výborný a je smůla, že se nedostane na stránky oficiálních tiskovin! Zazářil by mezi těmi nahnědlými a nažloutlými slaboduchostmi jako perla!
Jenom mne udivuje, že dosud nikdo nepojmenoval ten pravý důvod Havlova chování, jeho skoro nenávisti ke všemu, co nějakým způsobem klade důraz na český původ, národní hrdost nebo státnost!
Mně ten důvod objasnila jedna stará fotografie. Ta zachycuje malého kloučka Václava Havla na kolenou protektorátního šéfa Haydricha.
Dovedu si přestavit, že tento pán nikdy nezapomněl na čokoládu nebo bonbóny pro malého kloučka, když šel na návštěvu za jeho rodiči! Na kolenou jej pohoupal, německy mu povyprávěl! Byl tak milý, slušný a fešák!
A potom přestal chodit! Najednou, z ničehož nic! Nějaký Der Terorist jej zabil u Bulovky!! Co se Vašík naplakal, v koutku svého pokoje!
A tak mám pocit, že za ty bonbóny, za hodného strýčka Haydricha se nám ten literární velikán mstí! A nepřestane, dokud republiku nepohřbí!

202050

09.10.2009 09:44

Současný Irák: Policejní stát vytvořený Amerikou

Proč

korutan 81.?.?.?

Na všech těchto událostech mne děsí, že je dnes možné aby někdo, někde, něco takového prováděl, rozséval bolest a utrpení a lidských srdcí se to dotklo tak málo! Svědčí to o několika skutečnostech.
Především o tom, jak mají (vládnoucí elity s vyvolenými) zmáknute informační technologie, jak mají média pevně v rukou, že dokážou ze sviní udělat anděly, z normálních lidi ovce na porážku, nebo grázly do vězení a ze sebe nedotknutelnou eliti, ačkoliv by už dávno měli být sami buď v kládě, nebo Bohnicích!
Ale co mne děsí úplně nejvíc, je lhostejnost lidská! Je něco zrůdného na tom, jak lehce společnost, i jednotliví lidé, přechází správy o šíleném utrpení mučených, vražděných lidských bytostí. Ačkoliv se dovedou rozplakat nad osudem nosnic ve slepičích koncentrácích, nad přejetou zvěří, týraným psem, jsou jim u prdele tisíce mrtvých v důsledku okupačních válek, vyvolaných hladomorů apod.
A pak se objeví ještě všelijací deprivanti požadující na všechno důkazy stylem, jak jej popisuje Kanadský novinář
No, leželi v posteli? Ano? A měli na sobě deku? Ne? A leželi na sobě? Ano? A viděl jste průnik? Ne vadil mi jeho zadek. No tak jak můžete tvrdit, že souložili!?
A tito lidé jim dávají prostor pro manévrování, uhýbání před nutností se těmito věcmi zabývat. „Vždyť vono to nemusí být vůbec pravda!!! Link se ptal a voni mu žádný důkazy nepředložili, i ten článek nepřeložili!! Tak proč se tím zabývat!!
Lidé jako by si mysleli, proč se tím zabývat, je to tak daleko! Jako kdyby už nepamatovali, jak rychle se všechno změní. Nedávno, a nikoliv tak daleko, se všechno změnilo z hodiny na hodinu pro lidi v Jugoslávii, Kosově. Kdo si myslí, že nás to nemůže postihnout je idiot!
[pláč]

202078

09.10.2009 09:50

Současný Irák: Policejní stát vytvořený Amerikou

Proč

korutan 81.?.?.?

Na všech těchto událostech mne děsí, že je dnes možné aby někdo, někde, něco takového prováděl, rozséval bolest a utrpení a lidských srdcí se to dotklo tak málo! Svědčí to o několika skutečnostech.
Především o tom, jak mají (vládnoucí elity s vyvolenými) zmáknute informační technologie, jak mají média pevně v rukou, že dokážou ze sviní udělat anděly, z normálních lidi ovce na porážku, nebo grázly do vězení a ze sebe nedotknutelnou eliti, ačkoliv by už dávno měli být sami buď v kládě, nebo Bohnicích!
Ale co mne děsí úplně nejvíc, je lhostejnost lidská! Je něco zrůdného na tom, jak lehce společnost, i jednotliví lidé, přechází správy o šíleném utrpení mučených, vražděných lidských bytostí. Ačkoliv se dovedou rozplakat nad osudem nosnic ve slepičích koncentrácích, nad přejetou zvěří, týraným psem, jsou jim u prdele tisíce mrtvých v důsledku okupačních válek, vyvolaných hladomorů apod.
A pak se objeví ještě všelijací deprivanti požadující na všechno důkazy stylem, jak jej popisuje Kanadský novinář
No, leželi v posteli? Ano? A měli na sobě deku? Ne? A leželi na sobě? Ano? A viděl jste průnik? Ne vadil mi jeho zadek. No tak jak můžete tvrdit, že souložili!?
A tito lidé jim dávají prostor pro manévrování, uhýbání před nutností se těmito věcmi zabývat. „Vždyť vono to nemusí být vůbec pravda!!! Link se ptal a voni mu žádný důkazy nepředložili, i ten článek nepřeložili!! Tak proč se tím zabývat!!
Lidé jako by si mysleli, proč se tím zabývat, je to tak daleko! Jako kdyby už nepamatovali, jak rychle se všechno změní. Nedávno, a nikoliv tak daleko, se všechno změnilo z hodiny na hodinu pro lidi v Jugoslávii, Kosově. Kdo si myslí, že nás to nemůže postihnout je idiot!

202080

11.10.2009 22:52

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: jsme neuralgickým bodem Evropy

korutan 81.?.?.?

Nevím Vojtěchu, proč bych měl přehánět. Ke své rodině mohu říci jen tolik, že k nim žádný esesák na odpolední kávu nechodil, a že mého otce na kolenou nehoupal! Takže mu nemohl nabídnout, že může toho, či onoho umělce lépe využít v propagaci věci Německa, než někde na odklízení trosek!
Nevím kolik lidí starý Havel zachránil. Správy se hrubě rozcházejí!
Ale vím jedno, otec mého přítele zachránil tři utečence z koncentračního tábora. S nasazením svého života jim nosil jídlo do lesa, schovával je a ten život, ten jim zachránil doslovně, za cenu ohrožení toho svého. A takových lidí, jako je otec mého přítele, znám víc. A vím, že dodnes za jeho rodinou jezdí rodiny těch zachráněných. Protože je velký rozdíl, když vám někdo pomůže s nasazením vlastního života a nebo přímluvou u SS důstojníka mezi dvěma doutníky, kde riziko bylo v nejhorším případě odmítnutí!
Tím nechci shazovat záchranu byť jednoho jediného života, kterou takto starý Havel zařídil!
Možná ale uznáte sám, že vazby Václava Havla na Německo jsou opravdu silné! Proč pak asi!? Nehrají v tom přeci jenom Haydrichova kolena určitou roli?! Nejedná se o navázání dějů současných na ty minulé? Nesplácí „humanitární bombarďák“ své dluhy!? Ptám se, třeba mi, otevřete oči nějakým doloženým vysvětlením. Škoda že nemáte ty seznamy! Třeba to doženete. Ale zatím si myslím to, co jsem napsal. Protože jeho činy hovoří naprosto jasně!

202246

13.10.2009 09:11

Ti zatraceni Íránci teď vyhrožují, že budou spolupracovat

Další podvod

korutan 81.?.?.?

Že se jedná o podvod, strašení staronovým vnějším nepřítelem, když ten základní, nazvaný terorismus, chcípá na úbytě, to je asi hodně lidem jasný! Že se jedná o kecy, jejichž jediným cílem je rozšíření teritoria ovládaného Bestií!!
Hra podvodů, úskoků, klamných akcí, lhaní a zákeřností je Bestii vlastní! Historie to ukazuje zcela jednoznačně. Sice se o ní praktiky nehovoří, je deformovaná filmovou produkcí Bestie, její propagandou, ale existuje, je dohledatelná v literatuře, v muzejních archívech.
Je nutné na existenci Bestie a její praktiky stále upozorňovat! Dávat věci do souvislostí, aby byly děje odehrávající se ve světě pochopitelné.
V článku se hovoří o aktivitách USA, Británie a Francie. Ale to je šíleně, Bestii vyhovujícím způsobem, zavádějící!! Ono to vypadá, jako by tyto aktivity pocházely z vůle Američanů, Britů, nebo Francouzů! Ale oni jsou pouze nemocní zhoubným nádorem bujícím v nejvyšších řídicích centrech jejich společnosti. Jsou ochromeni, zmanipulováni Bestií Její touha po krvi a ovládnutí všeho, celého světa, je tak silná, že touha lidských bytostí po svobodě prohrává na celé čáře!
Jediná věc, která mi nechává trochu naděje, jsou fyzikální zákony, přesně zákon o akci a reakci. Doufám, že až dojde k ponížení, stlačení, lidských svobod ještě více, dojde k odpovídající reakci! Na tuto naději mi vrhá ale stín historická zkušenost s koncentračními tábory. Kde je ten bod, za nějž nelze jít. Za který se lidstvo nenechá Bestií zatlačit!? Co vše si lidé nechají líbit, než-li Bestii setřesou!?

202323

13.10.2009 18:33

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: Jak funguje platnost smluv v pravnim state?

korutan 81.?.?.?

Ty se chlapče opravdu nezapřeš. Ten ajntopf, co jsi tu namíchal, ten je opravdu na zvracení. Ale není nad to umět používat fakta takovým ekvilibristickým způsobem, jak to děláš ty. Až budeš večer přát starý dobrou noc, nezapomeň to říct německy!

202365

14.10.2009 01:47

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

V pátek 16.10.09 v 14.00

korutan 81.?.?.?

Celá tahle „reakce“ politických Jelit dává svědectví, jak leží naší politické reprezentaci na srdci jméno a prospěch republiky, nedej Bože, jejích občanů . Co si o tom myslí zbytek společnosti se dá vyvodit z ankety, která proběhla při hromadném televizním kydání špíny na pana presidenta! 92 % souhlas s presidentovým postojem bylo plivnutí do tváře solidní ráže všem těm politickým zrůdám.
Jenže! Bestie je už přesvědčená, že i u nás již sedí velmi pevně v sedle svého krvavého oře, cválajíc vstříc úsvitu své konečné vlády nad světem. Pan president je nevítaným zdržením na jejich vítězném pochodu. Je sice sám, ale otravuje houževnatě a je tak drzý, že si dovolí jím, synům Bestie, pomazaným hlavám s patentem na rozum, znepříjemňovat život!
Jak se věci opakují! V jiných kulisách, v jiném čase, ale se stejnými aktéry! Byl jsem hlupák, když jsem chodil v listopadu 1989 na Václavák! A ještě k tomu slepý! Ne proto, že jsem souhlasil s koncem éry socialismu, ale že jsem neviděl, KDO tu „revoluci“ dělá!
Zažil jsem Jaro 1968. A tehdy mi byl nepochopitelným negativní postoj mého otce k probíhajícím událostem. A zapomněl jsem jak mi jej zdůvodňoval. „Vždyť to jsou stejní lidé, kteří dělali 48 rok!“ A přišel rok 1989 a oni jej dělali zase stejní lidé, nebo jejich potomci, či příbuzní. Kmen Bestie to prostě z ruky nepustí!!
A proto navrhuji, tento pátek, tj. 16.10.2009 přijít ve 14.00 hod. na nádvoří Pražského hradu a klidnou 30 minutovou demonstrací své přítomnosti vyjádřit panu presidentovi svou podporu! Situace se přiostřuje a není možné zůstat doma!! Já tam budu a děkuji všem, kdo také přijdou!
Korutan

202392

14.10.2009 22:50

Pod terorem trpaslíků

Karel D.je Vůl!

korutan 81.?.?.?

Pane Stworo, děkuji za Váš příspěvek. Popravdě, Nietzscheho rád čtu s vysvětlivkami. Jsem technický typ a jinotaje mi dělají trochu problém! Stejně tak mi dělá problém pochopit řadu uveřejněných diskusních příspěvků: Nepodstatné blábolení, argumentace bez argumentů, ale volání po důkazech, zabíhání do slepých uliček pochybného samomoudra a zpochybňování čehokoliv, to vše by bylo možná přípustné někde v pánském či dámském „intelektuálním“ klubu, kde jde vcelku o hovno, maximálně o zabití času!
Že se stejným způsobem lidé vyjadřují k zhovadilému urážení svého presidenta a k otázce, která bytostně poznamená lidi celé Evropy, i naší země, na neznámo jak dlouhou dobu, je děsivé až zrůdné! Nebudu zde snášet zcela konkrétní důkazy zvůle EU gangsterů, kteří již dnes nerespektují, obchází a ignorují zákony a závazky plynoucí z přístupových dohod EU! Přestupování zákonů, jimi samotnými vytvořených i zákonů jednotlivých států, je naprosto jasným signálem, co bude následovat po zaklapnutí ocelové obruče zvané Lisabonská smlouva! Jak to někdo, do háje, může bagatelizovat, nebo přímo nevnímat!!
Článek Karla Dolejšího je smutnou ukázkou schopnosti zajisté inteligentního člověka, používat fakta a smyšlenky, lži a pravdu ve své fabulaci tak, aby dosáhl zamýšleného působení svého textu! V jeho jednání lze vysledovat taktiku, starou jako příběhy Starého Zákona. Jaký je rozdíl mezi jednáním Karla Dolejšího a biblickým Jákobem, synem Izákovým, když dvakrát úskokem podvedl svého bratra? To, že lidem, kteří ví a znají alespoň některé vstupy, jako např. ústavu, je na zvracení, svědčí o tom, že svou roli nezvládl! Že v křeči touhy po zdiskreditování pana presidenta přestřelil. Tak moc chtěl, až to pos…!
Jestli někdo je vlastizrádce, jsou to ti, kterým je přes jejich přísahu poslanců a senátorů ukradený osud naší země a jejích lidí! Těch kteří se dnes chtějí ptát presidenta, proč LS nepodepsal! Ti by se měli zodpovídat z toho, že podepsali proti vůli většiny lidí!!
Nashledanou v pátek 16.10.2009, 14.00 na Hradě.
Korutan

202497

14.10.2009 23:51

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: Jak funguje platnost smluv v pravnim state?

korutan 81.?.?.?

Na tom ajntopfu trvám. Je to naprosto přesná charakteristika směsi, kterou jsi zplodil ve svém příspěvku 202345 i 202416. Začínáš Karlem IV. Ano, pozval je do Českých zemí, ale nikoliv jenom do pohraničí. Množství Německé populace, které přišlo na Karlovo pozvání a množství, které sem naběhlo v době nadvlády Habsburků, to jsou dvě veličiny dost těžko srovnatelné!
pak tam dlouho v míru žili s českým obyvatelstvem
Jasně, pokud zapomeneš na fakt nutnosti zásahu Václava – syna Karla IV, aby se mohlo na Vysokém učení také přednášet česky, tak to bylo přímo idylka soužití! Jakým způsobem ovládl území Čech německý živel po Bílé Hoře ti je asi ukradené. Stejně jako to, že v té době museli Čechy opustit statisíce Českých rodin. Zase idylka, co? Mírové soužití v pravdě Evropsko unijní!
pak přišlo rakousko-uhersko, kde stále všichni v míru žili (až do 1918)
Ta podstata toho tvého ajntopfu spočívá právě v tom, jak to mixuješ a kořeníš! V době změny Rakouska na Rakousko – uhersko, bylo jednáno i o autonomii Čech. A byli to právě ti „hodní, v míru žijící“ Němečtí občané na území Čech, kdo tato jednání zmařil svými požadavky a odmítnutím návrhů císařského dvora.
pak se nějací čeští šovinisti chtěli trhnout
Tomu už ale vůbec nerozumím!? Kam se chtěli trhnout, vždyť byli v Čechách!? Žili zde, ve své vlasti a měli zde minoritního spoluvlastníka (když užiji terminologii dnešní doby) kterého sem z části pozvali, ale z větší části se jim tam nacpal!? Tak kam se chtěli trhnout!? Lze jim snad vyčítat, že nechtěli akceptovat jeho snahy o ovládnutí ekonomického i společenského dění ani rozdělení státu?!
Takhle se dá rozebrat každý tvůj „argument“ nebo za co ty své plky máš!
Jenže na to už opravdu žaludek nemám! Asi proto, že jsem ten chcípáček a spodina!
No a ještě jedna poznámka na okraj. Jestli miluješ, jako argumentuješ, tak se nediv, že tě nikdo nemá rád!!

202505

Není mým zvykem psát vulgarity, napadat diskutující nebo zpochybňovat jejich zdravý rozum, či je jinak zesměšňovat. Ani v přímé diskuzi, ale ani v této anonymní, internetové. Tento Váš příspěvek však ve mne vyvolal potřebu upustit od těchto dobrých zvyků a touhu, Vám dát za Vaše slova :
>autor vydira verejnost domelym utrpenim deti, ktere jsou
>promyslene vrazdeni
přes držku!
Pražáku! Editor zde zakazuje napadání, urážení jednotlivých přispěvatelů! Nepřejte si, co bych Vám napsal, kdyby tomu tak nebylo! Tak Vám alespoň řeknu, že většinou mi zvracení dělá problém! Po přečtení Vašeho příspěvku jsem se pozvracel zcela spontánně! Škoda jen, že to nemohlo být na Vaši DU obohacenou hlavu! Máte-li nějakou!? [bliji] [bliji] [bliji]

203906

Pane Stworo, nevím sice co je to flaming, ale to, co ti přispěvatelé jako Pražák, H Link, a další zde produkují, to je neuvěřitelný humus! Při pokusu vnějšího předstírání kvality a serióznosti, se chovají principiálně morálně hůře, než-li jakýkoliv popírač holocaustu!!! [naštvaný] [bliji]

203976

03.11.2009 19:57

Ameriko, přestaň se plazit před Izraelem

Jak to vlastně všechno je

korutan 81.?.?.?

Je opravdu těžké vyznat se v dnešní době jak v historii, tak v současném dění. Klam na klam, desinformace stíhá vyloženou lež. Dopátrat se pravdy je prakticky nemožné. Jedni horují proti židům, druzí proti jezuitům, Další proti rusům a jiná parta proti američanům nebo němcům. Někteří zpochybňují holocaust, jiní bagatelizují současné vraždění ve jménu demokracie, ale připomínají zločiny minulosti, jenže jenom některé a některých. Na jejich zpochybňování vytvořili i speciální paragraf!!
Svoboda slova má být pouze pro někoho, hlásání názorů, které se nelíbí mocným je trestné. Pomlouvat a označovat jedince za extrémisty, neonacisty ústy politických rychlokvašek a mediálních šašků je nejnovější módní trend! Politická, morální a orální korektnost je patřičnou uniformou dneška. Stejně jako neschopnost samostatného, medii nepředžvýkaného názoru a jeho více či méně halasného hýkavého opakovaní!
Do toho ještě vstupují lidé s „vlastním“ názorem, jenž z pohledu vyššího morálního principu je neoddiskutovatelným hnojem. Přesto jsou to lidé veřejně činní a nikoliv málo!!
A tak, abych se alespoň rámcově zorientoval v dění, snažím se pochopit historii a pro současnost si kladu základní otázku: „V čí prospěch?“ Nastává průšvih! Odpověď je stejně zmatená jako vlastní dění! Dávám si doplňující otázku: „Kdo je tak dobře organizovaný a semknutý, dá se říci etnocentrický, aby se dokázal prosadit a vytvořit sílu likvidující svět tak jak jej známe a rádi bychom jej zachovali?“ V tomto případě je odpověď daleko jednodušší a jednoznačnější! Jenže stále nemám jistotu, že správná!

203995

06.11.2009 08:07

Ďalší hon na čarodejnice

Děkuji všem

korutan 81.?.?.?

Kdysi, je to už hodně dávno, jsem se svým kamarádem za humny nacvičovali pár hmatů sebeobrany. Koupili jsme si knížku „Sebeobrana“ a podle obrázků a popisu jsme se navzájem zkoušeli cosi naučit. Když pak přišel další kamarád a ptal se, co to tam děláme, hrdě jsem mu smysl našeho snažení vysvětlil. Reagoval po svém a se slovy: „ tak se braň!“ mi vypálil takovou facku, že se mi zatmělo před očima. Teprve na třetí pokus se mi podařilo jeho ránu vykrýt a „skolit“ jej příslušným chvatem na zem.

Na to jsem si vzpomněl při zhlédnutí „tréninkového videa extrémistů“ v ČT. Úroveň jejich cvičení byla opravdu, ale opravdu hodně podobná té naší tehdy. Došlo mi, jak jsme tenkrát neuvěřitelně riskovali, když jsme se teroristicky a extrémisticky vzdělávali, a také mi došlo, že ten komunisty řízený režim nemohl dopadnout jinak, než-li dopadl, když byly tak slepí a neodhalili nebezpečí pro stát, spočívající v námi provozované aktivitě. Děkuji zároveň všem, že mně nikdo z mého okolí na faktický smysl mého počínání neupozornil, protože jinak, bůh ví, co by se ze mne stalo, jak bych dopadl!!
Děkuji, Korutan
[smích]

204254

07.11.2009 23:40

Ďalší hon na čarodejnice

a k tomu...

tora 81.?.?.?

je potreba neustale poukazovat na holocaust.
jdu spat a posledni prepnuti na ct1, zpravy asi v 3 nad ranem. reportaz o znicenych hrobech v trutnove (nebo turnove, vzdy se mi to plete), kazdopadne misto strazi i policie. sice nevim, co se vlastne znicilo, ale hned je to prilezitost o propagacni akce o holocaustu.
vzbudim se rano a asi po 10 pri koukani na tv prepnu na ct24. opet. holocaust a pokladani nejakych kostek pripominajici obeci.reportaz se starou zidovskou babickou a cislo, kolik uz se kostek polozilo. cca. kazdou druhou vetu slovo holokaust.
na ct a ct24 je holokaust ve zpravach ci vysilani uz skoro kazdy den. a k tomu kazdy den slovo extremizmus. [bliji]

204361

09.11.2009 09:37

2. díl – Barevné revoluce a původ třetí světové války

Soudruhu H Linku,

korutan 81.?.?.?

asi to pro Vás není jednoduché číst tak dlouhý text a pochopit jeho smysl!. Neboť jak jinak si vysvětlit Váš příspěvek?
A tento způsob jeho vysvětlení je ještě přijatelným. Protože, jste-li totiž ochoten připustit použití jakéhokoliv prostředku proti někomu, koho nenávidíte, jenom aby bylo dosaženo poškození jeho zájmů, nebo přímo jeho likvidace, nejste vůbec o nic lepší než-li ti, Vámi tolik kritizovaní komunističtí aparátčíci a fízlové! Ti měli také hesla, kterými se řídili, že když se kácí les, létají třísky a účel světí prostředky!! A byly mezi nimi opravdu ukázkový svině! Takže, přestože proti nim brojíte, dávejte si pozor, ať s nimi nestojíte v jedné ideové linii!

204396

09.11.2009 23:42

2. díl – Barevné revoluce a původ třetí světové války

RE: Bolševická revoluce...

korutan 81.?.?.?

Pane Mirko D, ve svém příspěvku jste to velmi pěkně shrnul a mé osobní znalosti mne vedou k vyjádření svého souhlasu s Vámi! Jenom nemám pocit, že by se mělo těm různým Linkům odpouštět! Nezdá se mi totiž, že by se snažili nějakým marastem prokousávat, spíše mi přijde, že jej ze všech svých sil vytvářejí. Že jako pilné včeličky skládají svůj jed do úhledných příspěvků a pak jej vrhají na stránky jako je zvědavec a jiné. Hlásají princip neuvěřitelného morálního bahna, ospravedlňují vraždění, zpochybňují každý argument či důkaz o páchaných zvěrstvech na lidech i dětech. Vše co se děje s cílem „prosazení vývozu pseudodemokracie západního typu“ je pro něj a jemu podobné ospravedlnitelné a správné! Předem posvěcené! Půjdete-li do archívu po jeho příspěvcích, dohledáte plno důkazů mého tvrzení!
Stojím cele za jejich právem ty myšlenky a názory mít a říkat, či psát je! Ale současně stojím za svým právem na hnusotu těch myšlenek poukazovat a psát o ní! Ale pro odpuštění už ve svém srdci ani mysli nemám místo!
[naštvaný]

204425

11.11.2009 23:18

Spiknutí proti umění, část I

RE: Podle mne perfektní článek o umění

korutan 81.?.?.?

V hodnocení článku se k Vám přidávám!
Je mi líto těch lidí, co si v Torontu chtěli koupit Vaši bronzovou sošku, ale nekoupili! Ošidili sami sebe o možnost, těšit se z její krásy při každé možné příležitosti!
Myslím si, jsem o tom hluboce přesvědčený, že umění je strašně důležitým prvkem života. A to jak pro umělce, tvůrce, z jehož stavu mysli a díky jeho schopnostem to dílo spatří světlo světa, tak pro toho, který je přijme a těší se jím ve svém vlastním životě.
Dílo vypovídá o nich obou! Dívám-li se na umělecké dílo, dívám se i do duše autora! A taky tak trochu do duše budoucího kupce! Co asi tak může o svém autoru vypovídat Pochcaný Kristus nebo plechovka výkalů!? Co to je za člověka, jakých kvalit morálních a lidských se mu dostává? A co to je asi za člověka, který si tyto „díla“ koupí, a lidé, kteří se pro hrst stříbrných okolo motají a pějí chválu!?
Pokud mi to peněženka dovolí, rád se obklopuji krásnými věcmi, které mi něco říkají, oslovují mne. A tak mám například obraz, který mi vždy připomíná jeden nádherný první jarní den roku 1992. A skrze ten obraz se mohu znovu a znovu těšit i z onoho zážitku, který se k tomu dni váže!
A to je, podle mne, smysl umění. Povznést mysl, potěšit srdce, kladně nabít! A tak mne opravdu mrzí, jestli jste své tvorby nechal úplně! Doufám, že ne a že i dál tvoříte, alespoň pro sebe a své blízké!?

204547

13.11.2009 01:17

Spiknutí proti umění, část I

RE: Podle mne perfektní článek o umění

korutan 81.?.?.?

Tak jo! Nevystihuji to, co umění je! Dokonce je, podle Vás, zjemněle prospěchářky, neumělecky a měšťácky zneužívám! Pokud můj přístup vyprovokuje nějakého umělce k vzedmutí jeho tvořivého génia k ještě odvážnějšímu navršení pytlů, nebo snad k vytvoření ještě daleko šokéznější kraviny, nechť! A dokonce mu přeji, že našel, nebo případně najde, pár „na slovo vzatých odborníků“, kteří jeho dílo ocení a odmění!
Za umění lze vydávat totiž cokoliv, když se k tomu dá ta správná omáčka, zdůrazní se hloubka umělcem vnímaného nekonečna nebo naopak, smysl pro detail nebo jindy zase celek! Pomáhá tajemno obklopující „umělce“, žádoucí je servilní legenda vyhovující současnému společenskému klimatu! Vydávání za umění pak výrazně podporuje právě onen, zde opakovaně zmiňovaný šok! A hlavně, když ty soudy pronáší na slovo vzatý „odborník“! Většinou člověk, který nikdy nic nevytvořil, ale za to přesně ví, kdy má tít, kdy pochválit a kdy zpustit hurónský řev obdivu!
Ale nemějte mi za zlé, že si domů nepořídím umělecké dílo, které mne bude nasírat, nebo zaplavovat pesimismem! Proč bych to měl dělat!? Domníváte se, že by mne to obohatilo!? Čím!?
A ještě jeden postřeh, díla, jejichž umělecká hodnota je prověřená staletími také šokují, geniálním souladem obsahu a formy! Dokonalostí vyjádření myšlenky! A je úplně jedno, o jaké umění se to zrovna jedná.

204666

14.11.2009 22:34

Davidu Irvingovi zničili webové stránky, ukradli a zveřejnili osobní poštu včetně hesel

Jdou do útoku, strach je žene!

korutan 81.?.?.?

Mé možnosti jsou hrubě omezené, přesto bych rád znal způsob, jak je panu Davidu Irvingovi možné pomoci. Právě zastrašováni, uvržení odvážných do samoty a nouze a rozesetí strachu mezi jejich příznivci je cílem zmrdů, ať si říkají jak chtějí a zaštiťují své jednání jakýmikoliv důvody! Tomu je nutné se postavit! Budu vděčný za jakýkoliv podnět!
Určitě není náhodou, pane Stworo, že vám tuto informaci poslali. Chtějí, aby jste se začal bát.

204797

Jacob – znamená to správně přeloženo Úskočný, ten od něhož se počítá vznik jednoho etnika stejných vlastností a charakteru? Jste to vy? Vaše rétorika je fascinující! Neuvěřitelně podobná té fašistické i komunistické, tedy respektive některých jejich skalních soudruhů! Kdo nám nevyhovuje tomu dáme poznat naši sílu všemi prostředky!! Jak můžete někoho, kohokoliv kdo projevuje odlišný názor vašeho, označovat za nácka, když používáte náckovskou argumentaci! Vždyť na začátku toho holocaustu stáli tvorové jako vy, Jácobe!

204804

Stát? Kdo je stát? Snad těch pár individuí pochybného původu a charakteru, kteří se k postavení ve vedení státu dostali nejasnými čachry v různých politických partajích, a prostřednictvím jejich nikdy neplněných programů?
Nebo miliony lidských bytostí žijících v jeho prostoru, se svou historií, se svými vazbami, pracovní a společenskou strukturou a povědomím!? Jejichž většinové názory na nejrůznější problémy státu jsou těmi individui samozvaně nazývanými ELITY ignorovány!?
Tak kdo je stát!!??
Ti, kteří schvaluje zákony, které jsou v rozporu s ústavou, jako § 261a TŘ?
Ti, kteří cpou do těch nejvyšších a nejdůležitějších pozic v řídicím aparátu lidi, jejichž neloajálnost vůči hostitelskému státu je historicky a notoricky známá!?
Ti kteří zneužívají své postavení ke strašení lidí za účelem jejich lepšího ovládání, ať se jedná o nesmyslný extremismus, který v našich zeměpisných polohách nahrazuje terorismus, nebo šílené krávy, ptačí a prasečí chřipku?
Ti, kteří dělají vše proto, aby lidi totálně zadlužili!?
A ti mají mít právo se distancovat od těch, kteří s nimi zcela legitimně nesouhlasí a trestat je za to!!? Na základě čeho? Toho, že jsou u moci? Z titulu svého strachu o tuto moc, kterou tak bezpříkladně zneužívají!!! Jděte do háje s jejich „právem“, které se dá daleko spíše pokládat za zneužívání moci!!

204862

15.11.2009 23:37

Vtip nebo provokace?

Gratuluji, a nemyslím to škodolibě!

korutan 81.?.?.?

Pane Stworo, Vy je ale musíte štvát, když jim stojíte za to, se takhle angažovat! Podle toho, jak je to napsaný, podle formy a použitých výrazů, si myslím, že se jedná o rádoby vtipnou provokaci. Už jenom ten název e-mailu. Hendryk88hail je jasnou snahou o vyvolání asociace s němci, SS a hailováním. Je to ubohý, ale věřím, že někoho to mohlo dost dobře nasr..! Prostě se snaží škodit, jak mohou! Když jste mimo dosah jejich možností, obrací se proti těm, u kterých mohou předpokládat, že Vám to bude vadit! Je otázkou, kam až se odváží jít. Zatím je to ve verbální podobě, ale takhle to začínalo v historii už několikrát.
Dojdete-li k pocitu, že bych Vám mohl nějak ve Vašich věcech pomoci, máte můj e-mail!
Korutan

204866

16.11.2009 09:24

Život po 20 letech kapitalismu

Je to důsledek boje

korutan 81.?.?.?

Je to až děsivé, jak se bilance naší země podobá bilanci, kterou provedl David Duke o Spojených státech ve své knize. Jsou tam sice odchylky, ale z celkového pohledu nepodstatné.
Principy a metody provádění, ale především výsledek je výrazně shodný! Sice v doktríně je popisován postup boje proti Rusku, které je a to mi přijde velmi zajímavé, nazýváno „nejvzpurnějším národem na zemi“, nejvzpurnější proti komu, či čemu!? Jenže, naprosto stejná metody a postupy byly použity, a stále jsou používány, na rozložení společnosti Států. Viz. ona kniha Duka!
A nyní nastupuje stejný scénář, postavený na stejných principech jako jsou rozepsané v doktríně Allana Dullese, i pro státy Evropy a sjednocenou Evropu. Ne snad, že by byla vzpurná, ale proto, aby byla lépe ovladatelná!
Doktrína sice navozuje pocit, že se jedná o otázku boje Států proti Rusku a jeho satelitům, ale užití jejích principů i uvnitř Států samotných a na státech Evropy, jasně signalizuje, že se jedná o boj někoho jiného!
A aby tento zkurvený bojovník nemohl být snadno pojmenován, označen a hnán k odpovědnosti, je tu snaha o potrestání i pouhého pohledu jeho směrem! Na druhé straně, on může cokoliv, jakkoliv, bez sebemenších zábran odstraněných jeho společensko náboženským názorem již v ranném mládí, podporován systematicky narůstající mocí politickou i represivní jeho spolubojovníků!
Duke označuje za pachatele těchto zvěrstev určitou část židovského etnika a já se v této věci s ním plně ztotožňuji!!!

204897

17.11.2009 09:23

Život po 20 letech kapitalismu

RE: A pamatje te si

korutan 81.?.?.?

Vy jste zvláštní postava xmane! Ten Váš optimistický pohled umožňující bagatelizovat všechno co se nehodí do krámu, a nebo to obrátit v potvrzení svého pohledu na věc, ten je až obdivuhodný! Protože podle Vašeho způsobu vyjadřování určitě nejste žádný Paroubek, nebo Pražák či Vojta, víte sám velmi dobře, v čem Vaše rétorika pokulhává. Proto si myslím, že nemá smysl Vám tady znovu předkládat další a další proti argumentaci.
Pokud ale má být diskuze alespoň trochu na úrovni, musí být zachována určitá míra objektivity. A to plití určitě i pro ten diskutovaný článek – soupis negativ vývoje posledních 2O let. Problém je v tom, že když si začnete dávat dohromady soupis pozitiv a dokážete si udržet nadhled, zjistíte, že ta pozitiva nejsou zdaleka čistě křišťálová.
Tak například:
1. Podstatně vyšší životní úroveň. Spočívá naprostou většinou jen ve výrazně vyšší konzumaci. Co se týká vztahů, vzdělání, morálky, práva a bezpečnosti; sám dobře vidíte jaký je stav! A doufám, že uznáte, že tyto aspekty k vyšší životní úrovni také patří! Nezmiňuji zde bydlení! To je kapitola sama pro sebe a Havlovi nezapomenu jeho prohlášení, že takové králíkárny (bylo myšleno Jižní město) nejsou pro naše lidi vhodné a že si zaslouží něco jiného, lepšího. Tehdy jsem netušil, že tím myslí asi stany, protože když nejste hodně v balíku, tak si byt nekoupíte, a nebo sebe a svou rodinu zadlužíte na dalších 20 – 30 let a byt o 65 % přeplatíte! Nebo máte jinou zkušenost!?
2. Možnost cestování, a to i za vzděláním. Ano, to je určitě obrovské plus, když na to máte. A to nejen peníze, ale i čas. Zůstává ale skutečností, že po plyši mladí lidé vyjíždějící za studiem se velmi rychle, po překonání jazykových bariér, umisťovali v hodnocení studijních výsledků na předních pozicích. Stejně tak přední příčky v hodnocení v různých porovnávacích studiích a soutěžích patřili našim dětem! Takže asi ty základy co měli, nebyly až tak špatné!? Bohužel, zde se v důsledku geniálních zásahů a vylepšení jasně projevuje výrazně sestupný trend! Zrovna tak, po pádu železné opony, byli lékaři a zdravotní personál okamžitě, bezproblémově zaměstnáváni ve velké části západní Evropy.
3. Máme svobodu slova. Ano, až na drobné výjimky jako je např. protiústavní § 261a, ale co můžeme chtít, když máme Rychetského? U něho si lze dobře ukázat, jak je holocaust důležitý i v tak, jeho podstatě vzdálené polemice. Ten je tak universálním argumentem, že se jeden nedivý, že musí být chráněn speciálním zákonem!
Doufám, že jako ukázka ty tři příklady stačí!?

205029

17.11.2009 09:35

Podle izraelského rabína judaismus dovoluje zabíjet nežidovské děti

Je to vůbec pravda!?

korutan 81.?.?.?

Nenávistnost jejich učení je fantastická, ale především hrůzná!
A to bez souvislosti s tímto článkem. Ten je jenom dalším zrnkem v moří písku hlásané nenávisti!
Velmi rád bych znal názor na tuto problematiku pana premiéra. Jak on se k takovému názoru staví!? Bude se vytáčet, a nebo taková názor kategoricky odmítne!? Protože autentičnost článku není v této chvíli důležitou, ale jeho postoj by jasně ukázal pozici, v které dnes jsme!

205031

17.11.2009 18:51

Život po 20 letech kapitalismu

RE: A pamatje te si

korutan 81.?.?.?

Chápu Vás i Vaši nenávist. Pravděpodobně na ni máte plné právo a člověk nemá na bezpráví zapomínat! Bohužel, pokud má člověk příliš hlubokou a zlou zkušenost s něčím, např. s komunisty, může mu to na vždy znemožnit nadhled a objektivitu v určité oblasti lidského konání. V naší rodině jsme také postiženi 50 lety, kdy sebranka pochopivší možnosti poskytované novým systémem se chopila příležitosti a krutě řádila. Píšu jsme, protože to, co se v té době dělo, je i dnes stále živé.
To mi ale nebrání si uvědomovat, že dnes zase řádí určitá sebranka! A co je při detailnějším pohledu zajímavé, že se jedná o sebranku spřízněnou s tou z 50 let. Nikoliv ideově, ale pokrevně! A zvěrstva se dějí zase. Nejsou tolik na očích, protože je media nevyhledávají, vykonstruované procesy zde máme s „gangstery“ a budou s „extremisty“. Justice a média s ní, se už dostali do fáze snahy trestání za myšlenkové zločiny: Jak dlouho bude trvat, než si svůj záměr podloží právní technologií se dá jenom odhadovat! Při současném posilování represivních složek a jejich orientace na vymyšlený extremismus to určitě dlouho trvat nebude.
Dnes deprivantní etablišment dostává další argumentační materiál pro represi. Potyčka na Národní třídě mezi policií a extremisty bude „dobrým“ argumentem pro následující úpravy zákonů a represivní kroky proti dávno vytipovaným osobám atd.! Je jenom nepodstatnou a také neřešenou otázkou, kolik z oněch revoltujících extremistů jsou v pracovním povolání také policisté!? A vyvolání bitky dostali jako pracovní úkol!?

Co se týká nechutného zprasení Prahy, máte-li na mysli hradby šedivých paneláků, dopravní spojnici sever – jih, jsem s Vámi zajedno! I pokud tím myslíte minimální údržbu historického fondu. Jsem však toho mínění, že prasení dále úspěšně pokračuje! Bloky administrativních monster na Pankráci jen sporadicky obsahují objekt označitelný za architekturu! Plantáže skladů okolo přístupových komunikací je také úžasným projevem stavitelského umění!! Stejně tak neřízená kobercová zástavba rodinnými domy bezprostředního okolí Prahy a zahušťování starých sídlišť. Bez řešení dopravy a všeho co k tomu patří! To vše je prasení srovnatelného kalibru!

Mně nejde o obhajování minulého režimu! Naprosto ne! Ale jde mi o, v mých možnostech objektivní, analýzu současného dění! O hledání příčin. Proto na zvědavce chodím, abych mohl vnímat různorodé názory a pohledy, a přemýšlet o nich. A skládat si jakési putzle obrazu současné společnosti. V tomto směru je Váš pohled opravdu spíše agresivní, než-li zajímavý!

205083

17.11.2009 19:02

Podle izraelského rabína judaismus dovoluje zabíjet nežidovské děti

RE: Mírněte se, pánové!

korutan 81.?.?.?

Právě proto by mne zajímal názor pana premiéra! Protože ono je důležité znát na takovou hrůzu názor někoho, kdo víru toho rabína vyznává a přitom řídí náš stát.
Mimochodem, domnívá se snad někdo, že by křesťan mohl řídit Izrael!? [chechtot]

205084

18.11.2009 09:11

Vtip nebo provokace?

Jaké jsou dnes, po 17.11. zprávy?

korutan 81.?.?.?

Pane Stworo, máte informaci, co se skutečně odehrálo v tu nesmyslnou 2 - 14 hodinu v té dědině? Jestli ano, mohl by jste nás také informovat? Jenom pro zajímavost, abychom věděli, zda to opravdu byla jenom e-mailová provokace, nebo to dotáhli do reálu!? Děkuji.
Korutan

205134

19.11.2009 07:33

Hodina času

RE: Nezapomínejme

korutan 81.?.?.?

Promiňte, ale já tomu nerozumím! Proč i v takové jednoznačnosti máte potřebu vnášet rozpor, pochybnosti!? Jak se máme pak, jako společnost, shodnout na něčem, čehož pravda ani zdaleka není tak jednoznačná, jako v tomto případě!??

205225

19.11.2009 12:07

Vtip nebo provokace?

RE: Jaké jsou dnes, po 17.11. zprávy?

korutan 81.?.?.?

Děkuji za informaci! Tento průběh se asi dal předpokládat a byl tím nejpravděpodobnějším scénářem od začátku! Autorům této provokace jde o !jakékoliv! Vaše poškození, diskreditaci, způsobení problémů jakékoliv formy a rozsahu. Pokud začnu přemýšlet odkud vítr vane, asi se dostanu k nějakému fundamentalistickému sdružení ochraňujícímu za každou cenu, i cenu vlastní trestné činnosti, pochybná a spíže protiprávní a protimorální „práva“ zcela konkrétního etnika. Tento způsob se velmi výrazně kryje z již mnohokrát použitou metodikou postupu proti lidem, kteří měli tu odvahu se o ně otřít! Viz nedávno David Duke, Irving a další! Jejich slušná řádka, spíše několik archů!
Bohužel je pravdou, že jsou ve svém konání velmi vytrvalí a důslední. Je to dáno jednak nenávistnou výchovou ke všem „mimo“, ale i z nutnosti, protože jestliže nechtějí, aby se jejich fabulace rozpadly na prach a obnažily holou pravdu o jejich snažení, metodách a především cílech, musí se snažit zadupat do země jakýkoliv náznak formulace pravdy a její prezentace. Proto ty obrovské investice do masmedií, nakladatelství apod. A Vy, pane Stworo, jim jimi pracně budovaný obraz zářících andělů s hvězdou nabouráváte, znehodnocujete jejich investice a obraz morálního neposkvrnění! Za tuto činnost Vám ze srdce děkuji a doufám, že vytrváte!! Má nabídka platí!

205242

19.11.2009 18:42

Hodina času

RE: Nezapomínejme

korutan 81.?.?.?

Tak jsem ten článek asi nepochopil. Já jej vzal jako zrcadlo naší doby! Honíme se stále za čímsi, svou uspěchanost a honbu si dovedeme zdůvodnit. Až do doby, kdy se stane něco skutečně vážného. Ty poslední tři řádky jsem pochopil jako takové shrnutí, s kterým díky své životní zkušenosti bezezbytku souhlasím. Fyzické zrcadlo našich rán, nás také ukazuje zcela pravdivě, ale bez zdůvodňování nebo hledání příčin stavu našeho obrazu v něm! A vytýkáme mu to snad? Vyčítáme mu snad, že neobjasňuje příčiny našich kruhů pod očima!?
O vyjádření nějaké viny na straně matky jsem naprosto neuvažoval, a nyní se zamýšlím nad tím, kde jsem udělal ve svém příspěvku chybu, že byl Vámi tak krutě nepochopen!?
A pak ještě jedna věc, domnívám se, že plno lidí tady na těchto stránkách má principielně shodný pohled na řadu věcí, řekl bych na většinu. Jenže, mimo některé příspěvky, které jsou jednoznačné svou podstatou i osobami na „druhé straně“, je zde velké množství nejrůznějších připomínek, neshod v detailech a lapidárnostech od lidí, kteří ale vlastně, v podstatě, souhlasí se zveřejňovanou myšlenkou! Nakonec to potvrzuje i bodové ohodnocení článku! Jsou to kritické připomínky myšlenkových odchylek o ½ stupně, nebo po češtinské, či pravopisné vyjádření přispěvatele. To je důvod mého povzdechu nad neochotou nás lidí zde na stránkách, z hlediska vyššího principu na stejné lodi, stejného názoru, pohledu na věc, nebo jak tomu chcete říkat, povznést se nad detaily, blbosti, kolikrát ani neovlivňující podstatu probíraného tématu, ale úspěšně drobící názorovou jednotu!

205275

22.11.2009 20:15

Jak se rodí v Čechách

moje postrehy

tora85 81.?.?.?

moje zkusenost jako otce v porodnici v kladne.
excelentni porodni personal, doktorka sestricka ve 3 hodiny v noci.
pak pece na pokoji taky vyborna. pred kladnem nas par lidi strasilo, ale naopak ti co uz meli zkusenost byly taky nadseni. ale je to asi pripad od pripadu.
co se tyce separace v nadstandardu, zvazoval jsem ale polovicka sama nechtela.
pry je naopak lepsi kdyz je zena spolu s ostatnima, pac jsou tam rodicky ktere rodi 2-3 dite a hodne rad ktere vam zadny doktor ani sestra neda se dozvite prave od spolurodicek. reklamni kufriky, sami sebamed za stovky. to ze je to vsechno k hov...nu se dozvedela prave na pokoji. stejne tak ze na hodne veci je nejlepsi rybilka za par kacek.
dite zdrave a uplne vse bez problemu. ano, prostredi s kachliky jako na pitevne.ale vsechno klise kolem jako krasne pastelove barvy v pokoji s priplatkem, eventuelne ruzne hokusy na porodnim sale jsou jen vasim pocitem ze delate neco pro dite, ale je to jen marketing. odrodit vas personal musi a musi to udelat co nejpecliveji a nejbezpecneji.takze vsechny ty priplatky jsou mi k smichu. ono ani to maso za priplatek otci neni prave od reznika, ale pekne pekne odlezele a tvrde.

zaver:
1.
misto tem vyzirkum ve vlade,parlamentu, v čez-u a tak dal, penize maji jit tem ktere skutecne potrebujeme. a to jsou i doktori, sestry.ale i ty uklizecky, bez kterych by se to v tech nemocnicich podelalo. toto jsou skutecne dobre investovane penize do lidi kteri nam pomahaji a castokrat to nedelaji jen pro prachy (spis almuzny).
2.
svoji zodpovednost projevte predevsim vhodnym vyberem partnera (aby nebyl za rok rozvod), zodpovednym pristupem v tehotenstvi a osobnim pristupem.toto vam ty penize jako nadstandart nenahradi
3.
otcove jsou pekne dikriminovani. nechapu, proc mam platit za ucast pri porodu. personalu jsem byl skutecne k ruce a maximalne pomahal. ani pri pohledu na hodne krve po nastrihnuti a podobne jsem se nezkacel a byl stale napomocen. nechapu ten argument, ze tech 1500 je pry proto ze se musi o otce jeste postarat kdyz kolabuje. v tomto state jsou totiz muzi diskriminovani celkem dost. mohl bych vypravet.
ale to je jina kapitola

205460

26.11.2009 06:24

Vítej doma, válko! Vytváření „domácího šmírovacího státu“

RE: Tertium non datur.

korutan 81.?.?.?

Pokud se z celé země stane jeden gulag, tak kulka do týla bude vysvobozením! A možná asi jediným možným!
A jinak, každá vláda má možnost vládnout tak dlouho, jak dlouho bude ctít a respektovat potřeby lidu, kterému vládne. Pokud zájmy lidu bude ochotna prodávat za osobní výhody vládních jelit, musí postupovat tak, jak je popsáno v článku! To však naprosto neznamená, že je to správné, a že se s tím nedá nic dělat, Jak pravil tem blbej Klasik!

205748

03.12.2009 09:43

Pozvánka na hlavní líčení

RE: Hodne stesti,

korutan 81.?.?.?

Nebudete sama.
Korutan

206205

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

43

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 91 čtenářů částkou 14 892 korun, což je 43 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Prodejte své zdraví či život. Nabízíme 500 Kč21.06.21 19:56 Česká republika 0

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 6

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,33 Kč
100 japonských jenů
19,44 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,28 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 216,45 Kč
1 unce stříbra
556,68 Kč
Bitcoin
700 250,37 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?