Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 13 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, hera.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.02.2009 23:28

O Slovanech úplně jinak

RE: Nie Antonín Horák ale Matej Bor - slovinský lingvinista - dokázal, že praslovanský jazyk pochádza z venétštiny, etru

hera 86.?.?.?

Příchod Slovanů do Evropy v 6. stol.n.l. je vymyšlená a nepravdivá pohádka.
Pořídila jsem si knihu Unsere Vorfahren - Die Veneter od autorů Jožef Šavli, Matej Bor. Kniha obsahuje také 50 stran názorů a komentářů od Ivana Tomažiče, vydavatele. Pisatel diskusního příspěvku tuto knihu skutečně viděl, poněvadž odkazy na str. 332, 335 a 404 skutečně odpovídají obsahu. Když už ale odkazoval na str. 404, mohl i jmenovat autora, totiž Ivana Tomažiče, který právě napsal zasvěcený příspěvek (357-407). Knihu lze objednat u nakladatele:
Ivan Tomažič, Bennogasse 21, 1080 Wien. Cena 12 euro plus poštovné. V Evropě tuším 5 euro. Pan Tomažič je Slovinec. S ohledem na kvalitu materiálu - kniha je vázaná, obal působí na omak jako kůže a je na velmi kvalitním papíře (inu Slovinci) - a s ohledem na vysokou odbornou kvalitu obou příspěvků je to cena více jak lidová.
Šavli a Bor napsali svoje práce nezávisle na sobě. Šavli (1943) z etnografického hlediska (např. z hlediska názvů obcí, hor, řek a jiných místních jmen. Bor (1913-1993) pak z linquistického hlediska. Obě práce se výborně doplňují.
To co nám dosud vyprávěli ve škole, že Slované přišli do Evropy v 6. stol.n.l je pohádka. Vymyšlená a nepravdivá. Bohužel byli v 80.letech Bor a Šavli nevědecky kritizováni. Asi stejně jako v kritice Slovenské akademie věd, kterou jsem tu uvedla a která je veskrze nevědecká.
Nelze souhlasit s tím, že Antonín Horák knihu opajcoval, jak tvrdí anonym. To v žádném případě. Vzhledem k tomu, že ji anonym četl nebo viděl, mě o to více udivuje, že Horáka pomlouvá.

184266

12.03.2009 01:15

„Chas“ Freeman: Co se v Americe nesmí říkat nahlas

Jak se jmenuje kniha

hera 86.?.?.?

amerického úředního (oficiálního) kata, který měl zkušenosti se zabíjením plynem a napsal publikaci o zplynování Židů. Tvrdil, že na základě svých zkušeností a analýzy omítky "plynové komory" se v ní plynem nezabíjelo. Jak se jmenuje tento kat a současně autor knihy?
Nepatří to sice k tématu, ale byl bych ráda, kdyby mi to někdo napsal. Na knihu jsem přišla přes Zvedavce a buďto to bylo v samostatném článku nebo v nějaké diskusi. Naděje malá, ale snad si někdo vzpomene.

186363

28.03.2009 23:35

O Slovanech úplně jinak

RE: Slované

hera 86.?.?.?

Etruskové podle Horáka nebyli Slovani. Zotročovali je stejně jako Římani, jako Řekové, Sumerové nebo Egypťani. Podle Horáka Češi prý také nejsou Slovani. Bohužel nemohu uvést odkaz na stránku, poněvadž ve chvíli, kdy jsem to četla jsem netušila, že o tom budu psát. Podle jednoho článku ve Vesmíru Keltský původ populace v Česku (Vesmír, 79,285,2000/5) se dědičná mutace cystické fibrózy G551D nejčastěji vyskytuje v Evropě ve Velké Britanii, Irsku, Bretani a také v České republice. V České republice je také doložena slovanská kultura a tody znamená, že Keltové a Slované spolu obývali totéž území. Horák se nejspíše mýlí v hodnocení obyvatel České kotliny. Horáka je možné si také stáhnout z http://uloz.to/1458775/o_slovanech_uplne_jinak.pdf
Ale vlastnit knihu je rozhodně lepší.

187455

05.04.2009 23:35

Kam zmizel náš pan prezident?

Obamův projev

hera 86.?.?.?

začal mazáním medu kolem huby Čechům. Velkým zklamáním bylo jeho opakování o tom, že 9/11 byl akt arabských teroristů. Komu to slouží? Židům. Proč třeba Obamová nenavštívila Slavín? Tam by se mohla seznámit se slovanskými nositeli kultury. Namísto toho židovský hřbitov. Komu to služí? Židům. Není zrovna vhodné představovat slovanskou zemi jako židovskou. V oficiální politice USA se nic nezměnilo. Výhružky vůči Koreji atd. Změnila se jenom forma. Obsah zůstává stejný. Obama je ještě horší jak Bush.
Poslouchal někdo z vás dnešní večerní rozhovor redaktorky Hůlkové z radiožurnálu s Tlustým? Tlustý přišel do rozhlasu také s novou vizí. Snad si vzal vzor z Obamy. Totiž, že by se církev mohla s některými svými morálními normami podílet na ekonomice. Tlustý hovořil o tom, že určité normy je nutné zachovavat i v ekonomice. A víte jak mu Hůlková, fanatická katolička, odpověděla? Začala se vyptávat na údajné dluhy Českého státu vuči katolické cirkvi. Prý, je snad oněch 83 miliard za cirkevní majetek nějakou zátěží pro Český stát? Tlustý přišel s otevřeným srdcem a podával katolikům ruku a oni mu - ústy Hůlkové - předložili účet. To by katolíci museli nejprve zaplatit veškerý majetek, který ukradli po 30, leté válce, zdůvodnit proč katolíci vyvraždili 2/3 Slovanů a pak mohou přijít s nějakými vlastními účty.

187876

08.04.2009 12:11

O Slovanech úplně jinak

Chachiau ?

hera 86.?.?.?

Zjistila jsem, že druhý znak zprava byl symbolem pro pluh, který v praslovanštině zněl áralo. Dnes říkáme oradlo. Překlad nápisu by tedy mohl být chachiau nebo chachliau. Co by to slovo mohlo znamenat ještě nevím. Oddechují? A stále mám dojem, že v nápisu jsou ještě jiné znaky, které neznám. Nebo označuje nápis nějakou zašlou vecnici?

Ve Švýcarsku existuje město Aarau, což připomíná praslovanské áralo, tedy oradlo nebo-li pluh Dokonce se zachovalo i dlouhé "á". Od Aarau směrem k Zurichu je další vesnice s praslovanským jménem - Windisch. Hned vedle Bruggu, kde byl starořímský tábor patřící k Limes. Jihozápadně od St.Gallen existují praslovanské vesnice Krummenau (Krumlov) a Nesslau (Neslovice).

188019

09.04.2009 00:00

Kam zmizel náš pan prezident?

katolíci vyvraždili 2/3 Slovanů

hera 86.?.?.?

Přečtěte si kteroukoliv učebnici o 30ti leté válce. Jenom v českých zemích klesl počet obyvatel ze 3 mil. na 1 mil. a méně. Slovanské obyvatelstvo v prostorách dnešního Německa, Italie, Francie, Švýcarska bylo buďto kompletně vyvražděno nebo poněmčeno, poitalštěno, pofrancouzštěno. Když italské úřady po 1. světové válce zjistily, že na jejich území se dosud hovoří slovanskou řečí, okamžitě začaly být činné, tj. násilím poitalšťovaly, tj. včetně vražd. V období od 13-18.stol povra ždila inkvizice 10 mil lidí. Vraždění, pardon, obracení na pravou víru tzv. pohanů, což nebyl nikdo jiný než Slované, v 9-12. stol. - další milióny. Také Luther nechával upalovat čarodějnice - 1 milión obětí. Ve spojení s ďáblem byly samozřejmě slovanské ženy. Vyvražďování orthodoxních Chorvatů v letech 1941-1943 katolíky. Bilance - 1 milión mrtvých. Zneužívání dětí katolíky: Hans Herman Groer, rakouský kardinál. Experti odhadují, že jenom v USA za posledních 20 let zneužilo děti na 2000 katolických kněží. Vyvražďování Slovanů od 9.stol.n.l. do doby asi 5000 před n.l. podchyceno není, ale Slované byli těmi otroky, kteří sloužili řeckému, římskému, egyptskému a sumerskému otrokářství. Ale to nejsou katolíci, tak jsem to k tomu nepočítala.
Přečtěte si například Die Neue Inquisition od Prof. Dr. Hubertus Mynarek. Nebo Der Glaubenswahn - bohužel si nemohu vzpomenout na autora.
To jenom tak pár údajů, na které jsem si vzpomněla. Ještě jsem vynechala křižácké výpravy (22 mil. mrtvých), husitské války, atd. Přeji vám příjemné čtení vážený pane nesmělý a fanatický katolíku.

188050

09.04.2009 23:06

Kam zmizel náš pan prezident?

kromě vraždění katolíci také vyháněli celé národy

hera 86.?.?.?

9. dubna 1609 nařídil španělský katolický král Filip III. se svou katolickou manželkou královnou Izabelou vyhnání 300.000 Morisků ze Španělska do Afriky, asi tak 20% obyvatelstva. Ještě v témže roce tento katolický pár nařídil vyhnání židů. Moriskové byli potomci Maurů, kteří po 711 ovládli Iberský poloostrov. O několik století později začala křesťanská reconquista, tj. dobývání Iberského poloostrova, které skončilo 1492 obsazením Granady. S opovržením se o Moriscích vyjádřil také Cervantes. Vahánění trvalo 5 let a mělo pro katolické Španělsko neblahé ekonomické následky. Pole nebyla obdělávána, zavlažovací systém se zničil. Vyhnaní Moriskové se usídlili v Tunisu, Alžírsku a Maroku. Dnes je tomu tedy přesně 400 let. Alespoň je na tomto příkladě vidět, že katolíci mysleli a myslí ve staletích a že je z toho nutné vzít si ponaučení.

188117

11.04.2009 02:05

Kam zmizel náš pan prezident?

Reakce na Takyjeden

hera 86.?.?.?

Vzhledem k tomu, že poznámka je určena mně a čtenářům a pan Takyjeden se domnívá, že jeho ad hominem poznámka je natolik pozoruhodná, že s ní musí seznámit čtenáře internetu, kteří umí česky, chci čtenáře internetu také s něčím seznámit.
Odkázala jsem na faktografii Die Neue Inquisition od Prof. Dr. Hubertus Mynarek. Chtěla bych ostatní čtenáře seznámit s celým titulem pana Mynareka: Prof.Dr.theol. Hubertus Mynarek. Ano, pan Mynarek je vzděláním theolog. Pokud někdo umí německy a ne jen anglicky, může si počíst na www,KirchenOpfer.de
Nedávno tu byl vynikající článek O Slovanech úplně jinak, v němž autor Antonín Horák poukazoval na miliony obětí slovanských otroků. Díky jemu a velké díky Stworovi, že se o tom zmínil. Chtěla jsem svou poznánkou upozornit na další milióny obětí, tentokrát katolického fanatismu. Ale nejen to. Nemohla jsem se zbavit dojmu, že Obamovy projevy se podobají americkým náboženským estrádám. Demagogie a omezenost čtenářů typu Takyjeden je zářným příkladem toho, co nás čeká v blízké budoucnosti. Další milióny obětí ve jménu boje proti komunismu, proti terorismu apod. V jednom komentáři někdo napsal něco ve smyslu, co se vlastně chystá. Odpověď je jednoduchá. Právě ony další milióny obětí. Musí se to ale nějak zdůvodnit, aby lidé typu Takyjede do toho šli s celým srdce.

188206

11.04.2009 02:28

Kam zmizel náš pan prezident?

Reakce na Takyjeden 2

hera 86.?.?.?

A ještě bych ráda dodala jednu poznámku. V životě ani tolik nezáleží na tom, je-li někdo svým založením věřící, komunista, sionista, apod. Dva největší biologové světa a zakladatelé genetiky, totiž Mendel a Darwin, byli oba věřící. Darwin studoval na kněze, ale nechal toho a věnoval se biologii. Jakožto zámožný student si mohl v Oxfordu vydržovat sluhu, který mu zatápěl v krbu, sluhu, který mu čistil boty a pokojskou. A jako zámožný člověk si mohl financovat cestu kolem světa. Časem komunisté také pochopili, že nebýt nemajetný nebo že nepůsobit rovnostářsky je praktické. A na druhé straně velké americké firmy časem také pochopily, že bez plánování, což je komunistický nápad, že se bez plánování neobejdou. Že to vlastně s komunismem asi moc společného nemá. Od určité velikosti podniku to je neodmyslitelná nutnost. Postupně se také ukazuje, že od určité velikosti vlivu na finanční kapitál a trhy se nelze bez státního vlivu na tyto finanční trhy obejít, že na finančních trzích je zapotřebí určité množství "komunismu" . Jinak by nás tihle pánové roznesli na kopytech. Jak jsem řekla, ani nezáleží na ideologii jako spíše na tom, jestli tu svou ideologii podřídím vlastní kontrole s ohledem na ostatní lidi - tj. ideology - nebo ji ženu do nekontrolovatelného extrému.

188209

20.04.2009 02:32

O Slovanech úplně jinak

Kosmův národ

86.?.?.?


Národní Strana
organizuje cyklus přednášek "od příchodu Slovanů na naše území až po dnešní dobu". Vzhledem k formulaci "od příchodu Slovanů" lze předpokládat, že se mládež seznamuje se zastaralými učebnicovými poznatky. Nicméně by možná stálo za to upozornit NS o chybném výkladu dějin.

188856

22.04.2009 17:06

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

Petr Fus v Klubu Proxy

hera 86.?.?.?

Polský umělec Petr Fus (foneticky napsané jméno) vystavoval v Klubu Proxy (asi v Praze) fotografie z 2. světové války, na nichž nacisté popravují Židy, hlásili právě v 16:15 na Radiožurnálu. Výstava již neexistuje. Stejně tak fotografie, poněvadž byly židovskou mládeží zničeny. Hlasatelka fotografie popsala. Fus prý fotografie poněkud pozměnil. Namísto nacistické svastiky přimaloval vojákům izraelské šesticípé hvězdy. Chtěl tak zobrazit teror izrealské armády vuči Palestincům. Petr Fus je pseudonym a umělec nehodlá vystoupit z anonymity. Dělá dobře. Hlasatelka pak přečetla prohlášení, tuším, židovské obce a nějaké komentáře organizátorů výstavy. Umělec se odmítl vyjádřit. Další akce Židů, která k jejich popularitě nepřidá. Nálada vuči Židům se pomalu ale jistě mění v jejich neprospěch. Nebylo zničením uměleckých fotografií porušeno autorské právo?

Ráda bych přidala osobní zkušonost. Byla jsem jednou se svým zahraničním přítelem - nežidem a též já - na hřbitově, kde leží Franz Kafka. Tuším, že jsme byli někde poblíž Olšan. Hřbitov, který byl za komunistů volně přístupný a nikoho nevzrušovalo, že tam leží Židé, je nyní ve vlastnictví židovské obce. U vchodu je kasička (typické, jinak se na nežidovských hřbitovech nikde nevybírá vstupné) a každý navštěvník si "musí" nasadit modrou čepičku. Rozumí se nežidovský návštěvník. Trapné. Já jsem to odmítla. Za chvíli se za námi vyrojila skupinak šesti židovských mládežníků. K hrobu Kafky jsme sice došli, ale já jsem naléhala ze hřbitova odejít. Necítila jsem se tam v přítomnosti 6 pořízku a poříztic jistá. Z prosté zvídavosti podívat se na Kafkův hrob se vytvořilo drama, které skončilo sprostým chováním paní kasírky. Při vstupu jsem se podivovala nad vybíráním vstupného. Paní nás vyčítavě seznámila s tím, že skoro celá její rodina v 2. světové válce zahynula, načež jsem ji opáčila, že mě to nezajímá, že já s druhou světovou žádnou osobní zkušenost nemám, poněvadž jsem se narodila po ní a že značkování návětěvníků považuji za ponižující a že tragedie její rodiny není důvodem, aby na mě požadovala nechat se značkovat. Nebudu se rozepisovat. Souhrn: setkání se židy je zněčně nepříjemné, poněvadž někteří z nich jsou rozkazovační, arogantní.

189151

22.04.2009 22:17

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

RE: Chceš li s židy býti, musíš šábesdekl míti

hera 86.?.?.?

Nevím, kdy je šábes a co to vlastně je. Byl prostě všední den. Lidi, které jsme tam potkali, tedy oněch 6 mládých, kteří se o nás zajímali a jiná starší paní, kterou jsme asi uprostřed hřbitova potkali, tak všichni tito lidé na hlavě nic neměli. Evidentně ta paní u kasičky to chtěla jenom po nežidovských návštěvnících, protože to nasazovali i jiným návštěvníkům, kteří přišli po nás. Byla to evidetně značka, nezávisle na nějaké ideologie nebo náboženství.

189187

24.04.2009 21:36

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

RE: Petr Fus v Klubu Proxy

hera 86.?.?.?

Škoda, že mě tehdy nenapadlo té paní kasírce opáčit, že podobně jako kdysi nacisti značkovalli Židy žlutou šesticípou hvězdou, že podobně oni teď značkují návštěvníky hřbitova.

189345

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,00 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,07 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 018,97 Kč
1 unce stříbra
581,85 Kč
Bitcoin
841 646,37 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?