Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 230 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Jiří Kramář.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.10.2008 00:50

Hlavní nádraží

RE: To už je příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Je i to vina dvou idiotů, že je jich třeba, aby vynikla genialita jednoho Datla?

174084

16.11.2008 05:09

Kam jsme se to dostali?

Vždy se dá něco dělat

Jiří Kramář 93.?.?.?

Alespoň tak mne to učili za mlada doma i ve škole ti, kteří již něco zažili. Hlavně nemám ztrácet naději. S touto nadějí jsme si s manželkou "pořídili" tři děti.
Pro syny, kteří zažili naštěstí naplno to vymývání mozků režimem ze zákona zavrženíhodným (1972 a 1974), jsem člověk člověk důvěryhodný, jehož názor je dobré znát. Ovšem pro dceru (*1984) jsem už jen ten dinosaurus - tedy pomatený a věčně nespokojený stařík, jenž moderní svět už nechápe. Je to smutné, ale některé zkušenosti jsou i mezi inteligentními a velice blízkými lidmi nepřenositelné.
Co se dá dělat? Vlídně vysvětlovat, neztrácet naději a trpělivě čekat. Život je totiž pěkný - ale také pěkná svině, která ráda a mnohdy pěkně hluboko ryje v zemi mnoha nadšenými rypáky.

175885

25.12.2008 07:48

Vliv pazourku na zkázu lidstva

Vědomí ztráty vědomí je skutečně hrozné

Jiří Kramář 93.?.?.?

Teprve při ztrátě vědomí si totiž lidoop uvědomí všechny hrůzné ztráty vzniklé fatální - ale doufejme, že jen dočasnou - neexistencí tolik potřebných vědeckých publikací, jimiž nepochybně budou "Fundamentální zásady a optimalizace úrokové míry v bankovnictví ženského klína" a neméně poučná "Pěstní klín a racionální metody jeho využití v pěstním právu". Můžeme však být úplně klidní, neboť při četbě vskutku podnětného článku si díky autorovi zřetelně uvědomujeme, že ve finančním systému ženského klína ještě hodně dlouho žádná krize nehrozí.

178851

27.12.2008 13:31

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: Kdyby Jezis zil...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Kdyby Ježíš žil je opravdu moc krásná a oblíbená rétorická figura a i jedině "správné" vysvětlování smyslu křesťanství je pro mnohé stejně oblíbená kratochvíle. Když ovšem já - žijící ateista - čtu předmětný a vskutku krásný projev, kladu si pouze otázku, zda se řečníkovy činy shodují s těmi krásnými a potřebnými slovy. Pokud ano, zázrak se udál a zjevil se nám opět jeden chápající a spravedlivý.

178945

29.12.2008 01:09

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: PERGILL, dopustil jsi se trestného činu, tak si nech okecávání!!!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Podepisuji s pod tento názor a jeho odůvodnění. Pokud by se PERGILL hájil tímto způsobem a měl by být podle našeho platného zákona stíhán, pak máme nepochybně špatný zákon a je třeba jej změnit, stejně jako prošetřit na čí podnět a proč byl tak koncipován.
Pro případné "protestanty" uvádím, že pronásledování a diskriminaci kvůli rase, náboženskému vyznání, politickému přesvědčení nebo dokonce pohlaví neschvaluji. A ani neměním svůj kdesi na počátku debaty uvedený názor na předmětný projev.

179051

29.12.2008 10:41

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: Iran

Jiří Kramář 93.?.?.?

Hlásí se druhý vážný zájemce ochotný scanovat kopii a šířit dál.

179090

29.12.2008 11:22

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: Kdyby Jezis zil...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Každý, kdo si přečte článek na http://www.blisty/cz/2008/12/29/art44432.html však pozná, že zázraky se nedějí. Zatím.

179093

29.12.2008 22:22

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: Iran

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme 72, má ochota scanovat kopii a šířit dál vychází z předpokladu, že předválečná kniha, jíž se to týká, již není chráněna autorskými právy, která zatím v ČR jsou chráněna pouhých 70 let. Nevím, co důležitého bych ještě dodal.

179183

02.01.2009 14:14

Rok 2008 za námi, co nás čeká v tom novém?

Živit zdarma se nám je nechce, což je pochopitelné.

Jiří Kramář 93.?.?.?

Jsem už nejspíš takový starý blbec, že to pochopitelné nechápu. Živíme spousty beznadějně nemocných a navždy práce neschopných, dokonce armády psů nejrůznějších a většinou zcela neužitečných plemen, jakož i jiných živočichů chovaných údajně pro radost - ale živit zdravé lidí, kteří přišli o obživu díky jakémusi údajně technologickému pokroku nám radost nepřinese? To by měl být problém? Už je tu všechno uděláno, už je tu všechno hotovo?
Vážený pane editore (Vám jsem dal jedničku a tak doufám, že mi to nevymažete), vážení přispěvatelé, jsem jinak tzv. slušný člověk - ale ten letošní rok musím zahájit neobvykle upřímným konstatováním, že nám ten zkurvený systém začíná kurvit naše myšlení.

179456

14.01.2009 11:58

Podíl kola na poničení člověka

Mýlíte se všichni

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený autore, vážení debatéři, mýlíte se opravdu ale opravdu všichni! Zhoubným není pro lidstvo kolo - a to ani kolo dějin - nýbrž, jak praví obr Koloděj: Nejhorší jsou trpaslíci!

180923

14.01.2009 17:58

Podíl kola na poničení člověka

RE: Mýlíte se všichni

Jiří Kramář 93.?.?.?

Dobrý den, vážený negdruhu Lischko! Marné Tvé volání, neb jsem negativistou od přirození a takový i nad sexuální rozkoš sobě cení každého porušení poslušnosti - a té stranické především. Že pravdu vzývající pozitivisté - ti skuteční trpaslíci lidského ducha - jsou lidstva ti největší škůdci - to je nám negativistům známo od nepaměti a proto netřeba nás přesvědčovat. Jdu raději shánět příhodné řezivo, neboť Koloděj si u mne objednal další putýnky.
Zdraví NEGDr. Jiří Kramář NEGr.

180986

16.01.2009 16:45

Totalita se vrací

Vážený pane Lischko, to už je příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Nejenže už v nadpisu svého pomlouvačného článku šíříte poplašnou zprávu, ale Vy se nestydíte uchylovat se k přímo perverzně podlým mystifikacím naší jako vždy nic netušící veřejnosti, která moudře už od věků zachovává státnický klid. Pro své temné rejdy zcela bezostyšně, což vás charakterizuje nejlépe, zneužíváte i výsledků vědy. Ponecháme-li stranou Vámi vulgárně zneužité rozpínání vesmíru, pak i každý laický meteorolog a klimatologický nadšenec Vás snadno usvědčí z podvodu pouhým srovnáním přesných výsledků pozorování klimatické stanice v Klementinu za období listopadu 1989 a leden 2009. Ty rozdíly jsou markantní a na rozdíl od Vás, pane Lischko, klimatologové naštěstí nelžou! Takto bych mohl pokračovat dál, ovšem to byste nesměl zlovolně zkreslit význam mé věty z naší korespondence, jež se týkala těch skeptiků, tak hrubým způsobem, že se až stydím dále psát.

181212

16.01.2009 21:18

Totalita se vrací

RE: Vážený pane Lischko, to už je příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Lischko, tak lehce z toho nevyváznete! Nyní se Váš záludný charakter ukázal ve své nestydaté nahotě. Nejenže jste mne neurazil, jak by se ostatně na naše již zažité poměry slušelo, nejenže jste mé příjmení jakoby nechtěně zpotvořil - Vy jste dokonce mne - pro orgány činné v trestním řízení za všech režimů osobu vždy zajímavou - zařadil mezi ty, na než si vzpomene tak leda smrt! A proč to všechno? Jenom proto, abyste nemusel sám veřejně přiznat, že můj seznam Vašich hříchů nebyl dosud pro moji vrozenou blahosklonnost úplný. Ve své velkomyslnosti jsem Vám v závěru svého příspěvku bláhově nabídl možnost nápravy a Vy - jak typické - jste jí nevyužil. Za takovéto situace není má ohleduplnost na místě.
Vždyť Vy jste ve svém článku napsal větu:
Skeptikové tvrdí, že žádná totalita nikam neodešla, ale že jenom expandovala. - aniž byste uvedl, že jste čerpal - a jak je pro Vás dobře zavedeným zvykem velmi nepřesně - z mého návrhu pro vládní komisi, řešící dodávky plynu pro EU, který jsem Vám neprozřetelně zaslal k posouzení. Ta moje věta totiž zní: Nejlépe využitelní jsou skeptikové, co odjakživa na realitu prdí, i septiky mají stále plné, plyny neodcházejí, čímž totální využitelná zásoba expandovala.
Z výše uvedeného si velmi snadno každý soudný čtenář Zvědavce o Vašem skutečném charakteru učiní ten jedině správný obraz.

181247

17.01.2009 07:22

Totalita se vrací

RE: Vážený pane Lischko, to už je příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

S Vámi, vážená Ajo 74, nelze než bez výhrad souhlasit. Každý kdo ví, Jak je důležité míti Filipa souhlasí totiž i s tetičkou Qvendolínou: Muž má mít nějaké zaměstnání! A každý si musí uvědomit, že když je místo pravdomluvného hradního klimatologa na nějaký ten rok zatím obsazeno, zůstává stále volný neomezený počet míst pro klimakteriologické nadšence. Stačí jen chtít, neobtěžovat nedůstojně na Úřadu práce a vykonávat své zaměstnání s láskou!

181258

18.01.2009 02:58

Totalita se vrací

RE: Vážený pane Lischko, to už je příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Omlouvám se všem za svoji manželku Gudrun. Obzvlášť proto, že občas, jako právě v tomto případě, využívá mé intenzivní, rozsáhlé a společensky velmi prospěšné angažovanosti a z ní vyplývající mé krátkodobé nepřítomnosti v bytě, zmocní se klábosnice u stále běžícího počítače a napíše svoji pravdu. Já jí to odpouštím, neboť v mém vědomí je to stále ta křehká dívčina s modrýma očima a s neodolatelně macatým intelektem, na němž si tak ráda a tak rozkošně sedívá. Je jen mojí chybou, že jsem před léty ve svém citovém a nesmírně lyrickém poblouznění, posilovaném naívc vzrušujícím kontrastem mezi prastarým křestním jménem a neodolatelně a nepřehlédnutelně mladým dívčím tělem, přehlédl to její tak nešťastné a osudové rodné příjmení: Lischková.
Nelituji však té dlouhé řady společně prožitých let - i když smutnou realitou dneška je fakt, že mám ve složce založen posudek soudního znalce z oboru psychiatrie, jenž na příslušném místě uvádí: Výše jmenovaná se pro dědičné onemocnění mozku neorientuje v čase, prostoru, v politické a ani sexuální orientaci. Je nezpůsobilá k právním úkonům.
Jako soudem ustanovený opatrovník musím tedy upozornit veřejnost, že ačkoliv má svéprávnosti zbavená manželka může beztrestně psát cokoliv - tedy i pravdu, ve svém postižení si to neuvědomuje a často píše pod falešnými jmény našich předních politiků články do novin a časopisů. Do elektronických médií píše nejraději pod jménem svého staršího bratra.

181308

18.01.2009 08:35

Totalita se vrací

RE: Vážený pane Lischko, to už je příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Už jsem se domníval, vážený pane Lischko, že jste se vydal tím správným směrem. Upřímná sebekritika je prvním krokem k nápravě. Leč radoval jsem se předčasně! Celkově příznivý umělecký dojem ze své ideové exhibice jste dočista dočista pokazil špatně odpíchnutým a tudíž velice směšným řiťbergrem, jímž jste se účelově prohlásil za zcela nevinnou pouhou kopii - nejspíš pěkně vyvedeného originálu. Jako byste ve svém věku sám velmi dobře nevěděl, že skuteční soudruzi - ať rudí, modří, či jinak vybarvení - stejně jako z ideových důvodů práce se štítící disidenti spolu s orgány činnými v trestním řízení všech režimů (i tam jsou stále stejní odborníci) - že ti všichni po vzoru moderní lékařské vědy považují každého nevinného pouze za špatně diagnostikovaného podezřelého. Skutečně nevinný je přece stejně pravděpodobný jako panna v bordelu. Pokud se tedy mezi námi taková nějakým nedopatřením osudu přece jen vyskytne, je třeba ji okamžitě zmrhat - to aby se nám individualisticky nevyvyšovala nad úroveň vždy zdravého kolektivu! Připouštím-li, že tento biblicky osvědčený princip dobře znáte, pak vyvstává oprávněná otázka: V čem tedy spatřovat skutečnou příčinu oné Vámi zdánlivě sebekriticky uváděné pokroucenosti Vašeho charakteru? Vždyť to Vaše odvolávání se na vliv prostředí musí nejenom každý vyšetřující orgán, ale i každý opravdu čestný člověk, považovat za primitivně účelové. A proč by ne, když celkem snadno lze i málo zkušenému badateli z Vaší zmatené výpovědi vydedukovat, že tou skutečnou a rádoby dobře utajovanou příčinou všech Vašich morálních poklesků je již od časného mládí provozované zneužívání opiátů. Copak se nevymlouváte na upřímnou víru - tedy na náboženství? A copak si už nepamatujete z hodin marxizmu-lehnizmu co pro nás o náboženství objevil Vladimír Ilijič?

181316

18.01.2009 13:18

Totalita se vrací

RE: Vážený pane Lischko, to už je příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Datle 216, jsem vždy nesmírně rád, když mohu s někým téměř bez výhrad souhlasit. Ve Vašem případě už pouhá představa v kominické černi oděného lékaře stromů s rudou hlavičkou vyvolává v mé mysli jen samé libé pocity. A když zjistím, že tento tvor ctí lidovou a přímo filozofickou moudrost, tu si zřetelně uvědomuji, že Váše úvodní citace platí i v podobě křivý křivého si hledá a je tudíž základem každého zákona spolčovacího, dle kterého se zakládají ty obdivuhodně pestrobarevné a v představách svých otců zakladatelů vždy poctivé strany, které si co symbolický znak volí tu nějakou tu květinu či neuvěřitelně vybarveného ptáka. Zkrátka člověk je tvor společenský a nejspíš proto všichni lidé bratry jsou. Pochopitelně i sestrami - to abych neurazil lepější polovinu lidstva - a mnohdy dokonce i bližšími než uvádějí matriky. A Vy, vážený a milý pane Datle 216, mi dokonce silně připomínáte mého rodného a o jen o rok mladšího bratra, jenž vyniká stejnou upřímností, stejnou strohou a nekompromisní zásadovostí v názorech a stejným tak kouzelně společenským taktem. Plně proto souhlasím s Vámi deklarovanou závěrečnou stupnicí obtížnosti. Že není nad filozofující bratry nás přesvědčí i naši tolerantností oplývající bratři teističtí, kteří jsou přesvědčeni, že nikdo z nás není na tomto světě samoúčelně a z naší vůle, nýbrž z vůle Nejvyššího. My všichni jsme jen pouhá dítka Boží a v Jeho záměru je, aby ten, kdo něco umí to dělal, ten kdo to neumí, aby to učil nebo kritizoval - a ten kdo nerozumí vůbec ničemu, aby jim všem určoval pravidla, odhlasovával zákony a psal učebnice. Takže až na tu drobnost protivení se Zákonu Božímu stran kritiky, jsem nesmírně rád, že Vy sám se svými činy vůli Nejvyššího snaživě a pokorně podřizujete.

181328

18.01.2009 19:30

Totalita se vrací

RE: Vážený pane Lischko, to už je příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Pravá Lischková, vážená paní nešťastná Lischková, vězte, že je mi Vás obou opravdu upřímně líto. Viděl jsem to před pár hodinami na Primě a ani ve snu by mne nenapadlo, že něco podobného máme u nás doma - v té naší malé zemičce, zastrčené a zaprčené kdesi uprostřed starého kontinentu. A ačkoliv se ještě v mnohém nemůžeme rovnat našim novým přátelům a vždy spolehlivým spojencům, tentokrát jsme je dokonce výrazně předstihli! Jestliže tam - za velkou louží - mají dvě teprve dívky v jednom dívčím těle, my u nás máme již dvě manželky a dokonce v těle manželově, což musí být jistě nesmírně vzrušující zejména po stránce sexuální. Pravda, toto uspořádání má sice ještě nějaké ty drobné mouchy, ale vždyť máloco objevně inovovaného je hned dokonalé. Ta rozkolísanost identity, celková zmatenost a určitá bezradnost - viz větu paní Pravé Lischkové: Vy nejen, že se vydáváte za svoji manželku, ale dokonce i za manželku toho Pinokia, za nešťastnou Lischkovou, která si s ní neví rady. - ale to je jen povinná a vcelku nepatrná daň svobodě a demokracii v novém oboru medicíny. Časem jistě i paní nešťastná Lischková vybředne z lesbického vztahu k mé půvabné ale nesvéprávné manželce a bude si vědět rady s hostitelským tělem svého manžela stejně dobře, jako již nyní paní Pravá Lischková. Pak v tom symbiotickém propletenci kdysi tří jedinců zavládne smysluplná a smyslná harmonie. Ovšem pouze za předpokladu, že se paní Pravá Lischková vzdá svého utkvělého bludu že bych já - Jiří Kramář - zprivatizoval něco tak zoufale neekologického a nehumánního - jako je podnik na zpracování všech zvířecích a občanských kůží - byť s tím dokonale trefeným liščím nebo snad Lischčím ksichtem. Vždyť od té doby, co pronajímá naši pražskou vilu vládě - a oni se mi tam střídají jako svatí na malostranském orloji - nemám toho zapotřebí a z nájmu si u nás v Raduni - jak je již naším dědičným zvykem - stavím na kopci vilu jako hrad.

181365

25.01.2009 19:56

Návod na zničení naší civilizace

Dobře Vám tak!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážení diskutující, plně sdílím Vaše spravedlivé rozhořčení nad bohorovnou troufalostí amorálního individua, které se mezi nás vetřelo pod jménem Wenzel Lischka. Ovšem můj soustavnou mravní výchovou už od dětství hluboce vštípený smysl pro spravedlnost mnohým z Vás říká: Dobře Vám tak! Což jsem Vás všechny v předcházející debatě ke stejně pofidernímu článku "Totalita se vrací" před zlovolnými manipulacemi jeho od normálu výrazně úchylného autora včas nevaroval? Sám si odpovím: Varoval a hned několikrát! A ptám se podruhé: Jakápak byla Vaše reakce? I podruhé si sám odpovídám: Až na čestné ale nepočetné výjimky žádná! Nechali jste mne samotného, abych Vám odhaloval jeho lživá tvrzení a jeho pokřivenou morálku kuriózního bigamisty, jenž nedbá ani těch elementárních zásad mravnosti a klidně si žije se svojí manželkou Pravou Lischkovou a nešťastnou Lischkovou ve svém jistě jen po sexu neukojitelně toužícím těle. Avšak ani tento pro každého mravně žijícího člověka neodpustitelně opovrženíhodný morální Lischkův poklesek ve Vás nevzbudil ani tu nejmenší jiskřičku zvědavosti a nechal Vás chladně a skutečně nemravně netečnými. A proto dnes do Zvědavce Vám znovu píši já Jiří Kramář: Kde není mravnosti, nemůže být pravdy!
Ovšem Vy se pochopitelně po vzácném květu pravdy dnes marně pídíte a její charakteristickou vůni marně nasáváte, neboť bez skutečné vnitřně prožívané mravnosti a bez mých nenahraditelných informací si morální profil pachatele nevytvoříte. Proto dnes lehce zaměňujete pojmy a průjmy. Když už nechápete podstatu, zapamatujte si alespoň toto ponaučení skutečného vlasteneckého hledače skutečné pravdy: In vinum veritas, hledání jejímu upsal jsem svou duši, však opojnou vůni domova ani pach orchideje nepřehluší!

182086

26.01.2009 11:42

Návod na zničení naší civilizace

RE: Konec lovu

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Strigo, sdílím s Vámi Vaše hoře, neboť opravdu smutnou skutečností je objektivní fakt, že Wenzel Lischka je na světě jen jeden a je už zadán. Jistě jste si sama povšimla v jeho příspěvku z minulé debaty k článku "Totalita se vrací", že jeho Vámi tak výstižně popsaných kvalit si užívají hned dvě ženy. Pravá paní Lischková a nešťastná paní Lischková, což v mých očích moudrost a důvěryhodnost pana Lischky jako životního partnera zdvojnásobuje. Požehnána budiž každá domácnost, kde se mají její členové tak upřímně rádi a kde se ani na okamžik nenudí!

182147

27.01.2009 21:46

Návod na zničení naší civilizace

RE: Trochu jiný pohled

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Pietroo,
tento Váš příspěvek jsem si přečetl s uspokojením, neboť lze o něm zcela vážně přemýšlet. Lze totiž citovaného Deleuze pochopit, souhlasit s ním, ale také kriticky jej hodnotit a odmítnout - pokud by se jeho výroky měly vztahovat na pana Lischku.
Umění bylo a je v historii lidstva velice různorodé - od obžaloby krutostí a hlouposti nás lidí až po oslavu krás života a toho lepšího, co v nás z té počáteční šťastně nevědomé opice ještě zbývá. Dnešní náš svět je totiž skutečně neuvěřitelně krutý i v blízkosti každého z nás, což si mnozí neuvědomují nebo dokonce nechtějí uvědomit. Pokud má někdo to štěstí nebo smůlu, že se mu toho poznání a skutečné krutosti našeho světa dostane "v množstvím větším než malém", pak má co dělat, aby se s tím vším vyrovnal a přežil, neboť všichni ti krutostmi světa méně obdaření a po vážnosti toužící jeho bližní mu najednou připadají až k uzoufání neuvěřitelně důvěřiví, bezstarostní a tedy logicky dětinští. A je tedy stejně logické, že se v takové situaci pokusí nasadit si na hlavu bláznův čepec s rolničkami a zatouží vrátit se do časů toho šťastného a úsměvného dětství, ze kterého mnozí z nás za celý svůj život díky šťastnému osudu nikdy nevyrostou, v bláhové naději, že jedině blázni a děti smějí beztrestně říkat pravdu.
Být infantilně hravým a pravdomluvným je však pro dospělého jen pouhý sen. Vždyť už Jan Werich, tuším že Miroslavu Horníčkovi, v jedné předscéně říká: "Za pravdu se odjakživa platilo kopancem. To je mezinárodně uznávaná měna."

182274

28.01.2009 05:18

Nabucco přenechme Verdimu

RE: Musíme rozjet jádro

Jiří Kramář 93.?.?.?

Plyn je z hlediska dlouhodobých energetických perspektiv záležitost opravdu rychle pomíjivá a proto podle mého názoru již nyní by měla existovat k této skutečnosti přihlížející vnitrostátní koncepce ve vytápění budov. Zde by měla mít jednoznačně přednost elektrická energie, pohánějící tepelná čerpadla, využívající geotermální tepelné energie. Takováto čerpadla pracují po celý rok velice účinně - a to bez ohledu na často velmi rozdílné klimatické podmínky dané lokality. I ta nejhorší tepelná čerpadla dnes za jednu kilowatthodinu elektrické energie dodají pro vytápění téměř čtyři kilowatthodiny v teple. Ta lepší čerpadla již čtyři a půl kilowatthodiny. Elektrická energie by měla být hlavní formou hnací síly celé ekonomiky, neboť je navíc snadno regulovatelná, přepravitelná a lze ji již nyní získávat různými ekologicky přijatelnými způsoby i z fosilních paliv, mezi něž patří i zemní plyn. Pokud by podle mého názoru "pošahaní zelení" chtěli přijít k rozumu a udělat něco skutečně užitečného, měli by ve vládě prosadit podporu vývoje a výroby všeho potřebného (a to i pro zemní vrty) tak, aby se tento způsob vytápění budov stal nikoliv cenově dostupný ale cenově výhodný pro všechny. Po praktických zkušenostech s výrobci těchto často extrémně předražovaných zařízení (jsou to vlastně jen mírně upravené a stejně spolehlivě pracující ledničky) se domnívám, že cenová regulace a státní dohled je tu na místě a je zcela nezbytný. Jen tak dokážeme již nyní technologicky a ekonomicky schůdnou cestou podstatně snížit emise a energetickou náročnost při vytápění, čímž v konečném efektu můžeme vydělat všichni. Tedy i ti státem omezení a regulovaní výrobci - donucení orientovat se na efektivitu při výrobě potřebného množství.

182305

28.01.2009 21:30

Nabucco přenechme Verdimu

RE: MAlbi

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane, já bych Vás, s přátelským úmyslem, rád jen tak mírně poopravil: Díky za dobrý vtip, Pavle! Pročetl jsem si totiž ty stránky důkladně, neboť i já bych malou parní elektrocentrálou nepohrdl, ovšem už taková drobná skutečnost, že se na reklamních stránkách neobjevuje jméno konstruktéra a jeho fyzická adresa, mne činí značně nedůvěřivým v solidnost jeho úmyslů. Po praktických a dost neblahých zkušenostech s obdobnými výrobci tepelných čerpadel mám podezření, že hlavním smyslem této inzerce parních strojů je snaha prodat co nejvíce těch jeho CD po jednotné ceně 342,- Kč. Budu však bez jakékoliv ironie vděčný každému, kdo mne z té mé hluboce utkvělé představy vyvede.

182371

28.01.2009 22:23

Nabucco přenechme Verdimu

RE: MAlbi

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pane Nováku, obecně je Váš názor i mým názorem - ovšem tento konkrétní příklad "podobného ekologického projektu vynořivšího se ze tmy tichých koutků a hlubokých šuplíků a trezorů na denní světlo" od firmy Tesla Motors, Inc. mne doopravdy posadil a já najednou nevím, zda sedím správně. Každopádně přemítám, jak pořádná to bude muset být krize, abych co důchodce prodal manželčin neekologický, neboť naftu polykající, Renault Kangoo v úpravě pro přepravu invalidů na vozíku a zakoupil jí i starému elektronikovi a elektrikáři mnohem bližší zcela elektrický sporťák Tesla Roadster - řekněme že z úsporných důvodů v té levnější verzi - bratru za 2 267 000 Kč. Už teď se obávám, že mne i taková ta naše malá česká ale mnohem upřímnější krize bez zbytečných keců svou rukou smete.

182376

29.01.2009 11:28

Nabucco přenechme Verdimu

RE: MAlbi

Jiří Kramář 93.?.?.?

Děkuji za další informace i za názor na autora těch velmi hezkých parních strojů. Jen s tím klasickým nadšením bych to tolik nepřeháněl, neboť tento nadšenec má o peníze svých obdivovatelů zájem zcela moderně současný. Troufám si dokonce - ovšem pouze symbolicky - i tu hůl nad ním zlomit, neboť každému technicky vzdělanému jedinci je známá řada problémů, o kterých nadšený konstruktér decentně mlčí, které však jeho konstrukce odsuzují do kategorie sice vtipných ale málo účinných a hlavně neekonomických hraček. O tom však - v případě zájmu - pojednejme soukromě mimo tuto debatu.

182408

29.01.2009 23:08

Nabucco přenechme Verdimu

RE: MAlbi

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pane Nováku, tuším je to z Knihy džunglí: Jsme jedné krve - ty i já! Zřejmě proto jsem si o tom autě přečetl, že je pohání víc jak šest tisíc malých akumulátorků do mobilních telefonů a to je v mých očích konstruktéra elekronických a elektrických přístrojů, strojů a zařízení sice pochopitelná ale nepřijatelná kuriozita. Že se to celé hřeje a často málem vybuchuje se není co divit. Jinak mám stejné požadavky na vysokou užitnou hodnotu aut a strojů. Zahrnuji do ní ještě snadnou opravitelnost, což předpokládá důslednou a globální unifikaci součástek, dílů a celých funkčních bloků, což ovšem kapitalistický výrobce ve své imperiální touze po globálním ovládnutí trhu zásadně odmítá. Tato perverzní snaha jde tak daleko, že stejným stihomamem trpí dokonce i výrobci invalidních vozíků, kteří například podloketní opěrky vyrábějí v rozdílné rozteči upevňovacích šroubů jenom proto, aby se nedaly opěrky různých výrobců snadno vzájemně nahradit. A Vy, pane Nováku, stejně jako já, byste chtěl, aby se lidi chovali rozumně. A tak si kladu otázku: Nejme my dva nakonec blázni?

182460

30.01.2009 21:18

O Slovanech úplně jinak

O Slovanech skutečně úplně jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

psal Antonín Horák ve své knize zejména na straně 311:

Nástup Čechů: Je nesporné, že Čechové měli pro naše země značný význam. Po nich je dávná Bohemie (od keltských Bójů - býků) zemí "českou", náš slovanský jazyk je "čeština", jejich kmenový totem "lev" je naším státním znakem dodnes. Kdo vlastně byli Čechové?
Po předešlém pojednání velmi prostá úvaha nám to naznačí. Kdyby totiž Čechové patřili ke slovanskému etniku, nebo byli aspoň domácím Slovanům příznivě nakloněni, pak by nemohli být v dějinách registrováni a nemohli by je Germáni a Římané uznávat za panovníky.


Tato smělá pracovní hypotéza mne skutečně nadchla. Má svoji logiku - ta je rozebírána v dalším textu - a potvrzuje můj osobní názor na nám - Moravanům nepochopitelnou mentální odlišnost značné části Čechů a některých Rusů. Co se týká toho ruského "slovanství", vycházel jsem dosud z mínění dánského profesora Johannese Bronsteda, jenž ve svém díle "Vikingové (sága tří staletí)" se odvolává na záznamy arabských spisovatelů a cestovatelů Ibn Fadlána a Ibn Rosty z desátého století. Z těch záznamů vyplývá, že kraj kolem Volhy ovládá kmen švédských Vikingů jménem Rus. Ti se živí obchodem se slovanskými otroky, jejichž zemi vojensky a ekonomicky plně ovládají.

182547

30.01.2009 23:05

O Slovanech úplně jinak

RE: Pravda

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený smějící se čtenáři, dovol, abych se smál také. Raději zdůrazňuji znovu - smál - nikoliv vysmíval. Nejen ten článek, ale celá kniha je moc krásná, neboť se v ní autor drží takové krásné myšlenky: Všechno je jinak! Tato základní teze má své opodstatnění, neboť i dnes víme, že se nám soustavně lže. A často víc, než jsme ochotni připustit. Takže proč by to v minulosti mělo být jiné? Vždyť mnohý z nás rád souhlasí, že všichni lidé bratry jsou - tedy i sestrami - a já k tomu vždy dodávám: Velmi často mnohem bližšími, než matriky uvádějí. Naštěstí genetika je na postupu a je možné, že se brzy budeme smát vědecky doloženě. Zatím vidím skutečný problém v tom, že život lidský je krátký a mrtvý prd ví. Záznamy po živých jsou jako oni - velmi často neobjektivní nebo dokonce záměrně lživé. Ačkoliv se za duševně chorého nepovažuji - což může být první příznak nejedné duševní choroby - nelze dnes ani vyloučit, že i ten údajný blázen Erich von Däniken může mít svým způsobem pravdu. Podle posledních výsledků zkoumání komet nelze totiž vyloučit, že nějaká ta živá buňka mimozemšťanům kdesi v hlubinách neznámých galaxií ulétla a nenapravitelně zaneřádila nepatrnou planetu v soustavě hvězdy tím několikrát překvašeným neřádem nakonec pojmenované Slunce. Také já mám rád pouze exaktně doložené pracovní hypotézy, ale to neznamená, že bych neměl rád toho, kdo se na svět dívá sice málo vědecky - ale na rozdíl od vědy početných opisovačů neuvěřitelně nově. Záměr (záměrně nepíši přání, neboť to je neutrum a na otcovství nemá patřičné vybavení) bývá často otcem smyšlenky. No a já věřím, že smyšlenky skutečně myslící čtenáři Zvědavce neberou vážně, přemýšlejí raději, stejně jako, o novém pohledu na velmi staré události a proto nereagují.

182557

30.01.2009 23:45

Nabucco přenechme Verdimu

RE: MAlbi

Jiří Kramář 93.?.?.?

Připusťme raději ve svém naivním optimismu naději, že se k nám časem ještě někdo přidá.

182560

31.01.2009 07:40

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Tesla Color

Jiří Kramář 93.?.?.?

Dacane Vlku, ještě musím pro úplnost dodat, že některé kusy televizorů Tesla Color potkal na dnešní poměry dost neobvyklý osud. Je to sice již dva roky, co jsem na sběrné místo u nás v obci dovezl dva kousky té značky, ale bez desek plošných spojů. Ty mám dobře uloženy i s podrobnou dokumentací (o jaké se i dnešním opravářům může většinou tak leda jen zdát) proto, že ty desky ještě mým vnukům poslouží jako názorná učební pomůcka. Ta kurióznost osudu spočívá také v tom, že já i můj švagr jsme oba televizory zakoupené v prosinci 1981 a stále hrající s původní obrazovkou zrušili jenom proto, že nás začaly nudit řeči některých našich nevěřících návštěvníků: To si nemůžete pořídit něco modernějšího? Vždyť vy tam nemáte teletext! Teď ho tam máme, ale málem nevíme kde.

182576

31.01.2009 12:10

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Tesla Color

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Jarmilo, ve snaze nalézt skutečný zdroj Vašich problémů, analyzoval jsem Váš příspěvek s výsledkem, že příčinou Vašich potíží je sice zřejmě chronická šetřivost, ale především na jiném místě, než si uvědomujete. Vždyť po pivu každý tvor malátní a usíná. Po kvalitní moravské slivovici by i ta Vámi napojená myška byla minimálně stále stejně čiperná. Jen zatřepat byste s ní musela sama, neboť takovýto živočich kvalitu naší živé vody správně ocenit ještě neumí. A nakonec i ti ekologií postižení zelení by Vás - za úsporu teplé vody k důkladnému oplachu - určitě a rádi pochválili.

182596

31.01.2009 19:00

Nabucco přenechme Verdimu

RE: MAlbi

Jiří Kramář 93.?.?.?

Mé poetickoanalytické myšlení mne kdysi dávno přivedlo k úvaze: Co je to štěstí? Básník mi odpověděl: Muška jenom zlatá! Že by se však štěstí živilo tím, co naznačujete - to je přece jen příliš deprimující představa!

182641

01.02.2009 03:55

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Tesla Color

Jiří Kramář 93.?.?.?

První vyráběné kusy televizorů Tesla Color (konec roku 1981 a asi tak první pololetí 1982) měly skutečně originální obrazovky in-line od fy Thoshiba. Od této firmy velký Lulu (věčný předseda vlády Lubomír Štrougal) s velkou slávou koupil licenci v době, kdy už Japonci měli tuto obrazovku podstatně vylepšenou. I když Tesla Rožnov technologii výroby údajně dokonale zvládla, kvalita se zpočátku zachovala podle oblíbeného a výstižného rčení: Tesla - kvalita klesla. Děkuji za stručnou a stejně výstižnou charakteristiku televizoru Rubín. K té bych jen dodal, že krom delta obrazovky se v bedně nacházela pěkná skládka transformátorů, takže každý kdo bez kýly hravě zvládal manipulaci s tímto chameleonem, patřil do skupiny ruských bohatýrů typu Ilja Muromec.
Vím o čem píšu, neboť v té době jsem, ač vývojář elektroniky, co vedoucí prodejny Tesla Eltos v Opavě ve zkráceném reklamačním řízení zbavil své naivní zákazníky, zlákané nízkou cenou, patnácti kousků prodejně násilím vnucených Rubínů. Činil jsem tak za decentně tiché recitace svého reklamního sloganu: Ruský Rubín nikdy víc, když ne Color - raděj nic! Ta tichá recitace nebyla jen důsledkem vrozené opatrnosti, nýbrž i následkem málem celkového fyzického vyčerpání.

182669

01.02.2009 20:36

Nabucco přenechme Verdimu

RE: Elektrické vozidlo EV1...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Takže v tomto společenském systému rovných příležitostí a svobody pro všechny nám nezbývá, než pár maličkostí. Založit si vlastní montážní firmu na výrobu elektromobilů, pro její ostrahu si pořídit vlastní firemní policii a armádu, v první fázi dát dohromady štáb nákupčích (bílých koňů) pro zajištění potřebných materiálů nákupem přes fiktivní firmy a postupem času si v tomto oboru vybudovat vlastní prvovýrobu, výrobu funkčních bloků delimitovat do různých zemí pod falešným výrobním programem, vyvinout si vlastní elektrocentrály fingované jako výrobní podniky pro nabíjení akumulátorů hotových vozidel a již v předstihu si najmout štáb kovaných právníků, jehož cílem bude zvrátit celosvětový zákaz výroby elektromobilů - odůvodněný znečišťováním životního prostředí nepřijatelným elektromagnetickým smogem. Snad by se vše podstatně zjednodušilo, pokud bychom se naučili hebrejsky a firmu založili v Izraeli. Když mohou oni u nás v Opavě vyrábět léky, poč bychom nemohli my u nich vyrábět elektromobily. Nebo se zase mýlím?

182721

01.02.2009 21:09

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Také jedna

Jiří Kramář 93.?.?.?

Hlava to nebere tomu, kdo to nezkusil. Velké firmy vás - nezvaného konkurenta - položí na lopatky velice elegantně. Začnou prodávat své šunty dokonce pod výrobní cenou a až se svou kvalitou padnete na hubu a ony opět ovládnou trh, jednoduše si ke svým dřívějším cenám něco málo přirazí. Toto se stalo několikrát v globálním měřítku již dříve a nějakým firmám. Například svého času firma Phillips byla smetena z trhu se svým vysoce kvalitním videomagnetofonem V 2000 spiknutím výrobců v té době velice aušusáchých přístrojů systému VHS, které byly prodávány bez zisku nebo pod výrobní cenou. Stejně dopadlo několik výrobců wolkmenů. V kapitalismu se těmto prasárnám říká konkurenční boj a je to jeho veliká přednost. Přežívají jen ti nejschopnější výrobci (čti všeho schopní) na účet těch nejslabších - tedy těch spotřebitelů, kteří se bez jejich výrobků neobejdou.

182726

02.02.2009 00:14

O Slovanech úplně jinak

RE: Pravda

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane V(rtak)u, nemohu se zbavit dojmu, že pláčete na špatném hrobě. Nejsem vědec historik, jenž musí pořádat konference a vydávat vědecké práce pro obhajobu své pravdy. Momentálně jsem důchodce, jenž téměř celý profesní život pracoval jako elektrotechnik nebo elektronik a o historii se zajímá už od svých školních let tak intenzivně, že jako malý chlapec o prázdninách pracoval na archeologických vykopávkách lidu popelnicových polí zde - nedaleko Opavy. Nikdy jsem se historií neživil, nejsem v tom oboru nikde organizován, takže si mohu kupovat a číst knihy jaké já chci a myslet si o nich také co chci. Přesto jsem ve škole vždy v dějepise plynule odpřednášel požadované požadovaným způsobem, neboť historie mne mnohokrát poučila, že v případě střetu s mnohonásobně silnějším protivníkem je vhodné se boji vyhnout - pokud nehodláte hrdinsky padnout. Ovšem můj vlastním přičiněním získaný názor na historii tato prožitá zkušenost nijak neovlivnila. Svobodu názoru přeji i druhým. Váš názor na Kelty se dokonce téměř shoduje s mým. Ta odlišnost spočívá pouze v té pro Vás problematické terminologii, která mne však nechává chladným. Historikové totiž používají termín kultura bez jakéhokoliv morálního zabarvení - stejně jako mikrobiologové. Ti, když na Petriho misce v nějakém tom agaru zdárně vykultivují například vražedné bakterie sněti slezinné, také se zalíbením hovoří o krásné kultuře. No a my dva ji nazveme kuturou zabijáků, což ovšem bude z hlediska mikrobiologů nemístná citovost a nevědeckost.

182739

02.02.2009 01:44

Odhalené podvody: Matematika

Jak snadné!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Chápu, že jedinec nadaný úchvatným negativním myšlením, jež jediné je hnací silou vědy a společenského pokroku, nemůže ve své komplexní tvorbě matematiku vynechat. Její mámivě podvodnou krásu si nejlépe představíme v geometrické definici právě toho prvopočátku všeho - tedy nuly. A tato následující definice je přece naprosto jasná a srozumitelná i když nedokazatelná, ale vždy vedoucí ke správnému výsledku - tedy Kramářův axióm: Nula je na číselné ose bezrozměrný bod, jenž je od obou neexistujících konců absolutně stejně vzdálen. Jak snadné! Stačí si přece představit bod tak malý, že nemá žádný rozměr a pak ty vzdálené konce nekonečné číselné osy - a máme tu jedinečnou krásu matematického podvodu jako na dlani. Jedinci, jenž je orientován poněkud pragmatičtěji, doporučuji zahájit praktická bádání o podvodné matematice odesláním částky 0,00 Kč poštovní poukázkou na svůj účet v bance. Obávám se, že autor článku již na poště byl.

182751

02.02.2009 10:12

O Slovanech úplně jinak

RE: O Slovanech skutečně úplně jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

To je velmi zajímavá informace, neboť ten arabský cestovatel Ibn Rosta - jinak povoláním astronom a geograf - o těch starovikingských pastýřích píše: Rusové mají knížete, který se nazývá Haquan-Rus. Na svých lodích napadají as-Saqaliba (slovanské kmeny), zajímají je a odvážejí do Hazaranu a Bulgaru, kde je prodávají.
Zálibu v obchodu s bílým masem a v pasáctví u těchto Vikingů naznačuje i Ibn Fadlán, když o Rusech-pastýřích píše: Přijíždějí ze své vzdálené země a přirazí loďmi ke břehům veliké řeky Atulu, kde si pak stavějí veliké domy ze dřeva. V jediném domě se jich shromáždí deset či dvacet, více či méně. Každý z nich má lavici, na níž sedí a baví se s hezkými dívkami, které přivezl, aby je prodal. S některou z nich pak souloží v přítomnosti svých druhů. Často se stává, že tak činí všichni - jeden před druhým. Přijde-li obchodník, aby koupil dívku, s níž Rus právě souloží, nepropustí ji dříve, dokud nedosáhne toho, co měl v úmyslu.
Čtenář, jenž by chtěl Rusy hanobit, nepochybně proto, aby si sám nepřipadal tak zhýralý, označí Rusy za vynálezce grupensexu, kdežto nezaujatý odborník snadno doloží, že Rusové jsou zakladatelé vědeckého zbožíznalectví, nezbytného pro poctivost v obchodních vztazích.

182796

02.02.2009 10:57

Odhalené podvody: Matematika

RE: Nevim jestli jste to pane Lischka cetl?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Bartošku, nevím jestli pan Lischka, ale já určitě jsem Charlese Seifea nečetl - ovšem nepřipadám si proto dočista namydlený nebo dokonce vymydlený. Koncem roku 1977 mne totiž jistý JUDr. Pavel Rychetský nutil, abych plnil mnou podepsanou smlouvu a za pokoj s francouzským oknem v hotelu Helios ve Starém Gradu na Hvaru zaplatil "přiměřený příplatek 100 Kčs za pokoj s balkónem". Ve snaze vyhovět právníkovi i právu jsem využil poznatku, jenž nám v plné kráse zopakoval skvělý Ravo 84 (děkuji upřímně, pane kolego) a za balkónovou plochu nula metrů čtverečních jsem i bez znalosti sazby za ten metr vypočetl tu jedině správnou výši příplatku. Ačkoliv mne úřednice na poště dvakrát ujistila, že přijme k přepravě jakoukoliv částku, tak v případě nuly Kčs to striktně odmítla a doporučila mi návštěvu psychiatra. Z toho vyplývá, že nula je buď matematický podvod nebo že pošta byla, a obávám se, že stále ještě je, zatvrzelým a absolutistickým vyznavačem starořeckých matematických znalostí. Nebo že bych se ve své úchylnosti opět - jako již tolikrát - s chutí mýlil?

182801

02.02.2009 11:23

Odhalené podvody: Matematika

RE: Řadím pana Lischku mezi tlachaly.

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Strigo, tímto příspěvkem jste potěšila mé poetické srdce. Vaše objevné souznění mezi podstatným jménem tlachal a slovesem totiž naznačuje, že ani Vy nejste vlivu myšlení pana Lischky - které sice zatím zcela vylučujete - zcela imunní. Ovšem obávám se velice, že pokud by se pan Lischka toho Vámi nabídnutého duchovního mystéria někdy v budoucnu ujal, tu by se velmi pravděpodobně projevil jako každý kdysi velice romantický mladík, rozpomenul by se nejspíš na ony posvátné chvíle prvního kontaktu se zbožňovanou bytostí ještě ve stavu virgo inkontakta - a neposkvrněné početí by označil za banální nemoc nemytých rukou. Pan Lischka je totiž ještě starší než já a ještě v mém mládí se ty bájné bytosti v několika málo dožívajících exemplářích vyskytovaly. Dnes už se snad ani nerodí.

182804

02.02.2009 11:45

Odhalené podvody: Matematika

RE: Ja mam sice jen 3semestry matematiky na stavarne

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Ursusi, já mám školní vzdělání také pouze technického směru, ale mám pocit, že lidé Vašeho nadhledu mým milovaným vědám, které bez matematiky vědami přestávají být, prokazujete medvědí službu. Třeba jeto tím, že Vám nebylo dopřáno to štěstí potkat se s učitelem matematiky, jenž zadal svým žáčkům už v šesté třídě slovní úlohu: Dva kopáči vykopou příkop za osm hodin. Za jak dlouho tentýž příkop vykope dva tisíce kopáčů. Každému, kdo jen začal počítat, okamžitě udělil pětku jako první napomenutí s tím, že příště je vlastnonožně vykope ze třídy. Zjevně nepatříte mezi vyvolence boží, které světově uznávaný statistik z University Karlovy na úvodní přednášce obdařil větou: Ke statistice se uchyluje člověk tehdy, když je u konce se svým rozumem. Humor skutečně umožňuje lépe vědět - ovšem pouze těm, kteří jej dokáží rozeznat.

182806

02.02.2009 12:09

Odhalené podvody: Matematika

RE: Miril na lišku, trefil Marišku

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Kropáči, nechtěl byste si úděl vyměnit? Přikecávat také není špatné - i když pro chabé a již mizející znalosti francouzštiny mohu posloužit pouze slovníkovým débloquer, což sice nezní tak vznešeně, ale na druhou stranu to soudnému člověku názorně ozřejmuje účel tohoto společensky prospěšného poslání.

182808

02.02.2009 13:56

Odhalené podvody: Matematika

RE: Smutné. Možná až moc smutné...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Klidně budu místní komunitou považován za blbého rádoby intelektuála, ale já považuji články pana Lischky za projev čiré radosti ze života, která je vlastní skutečnému labužníkovi. Jenom skutečný labužník a znalec života si totiž může dokonale vychutnat tu většinou a většině těžko sdělitelnou radost, když je v očích značné části svých "normálních" spoluobčanů považován za naprostého idiota. A stejně tak těžko se těm "normálním" dokazuje, že ten idiot ve svém bláznovském počínání vychází z mnohokráte ověřeného poznatku, že co se škádlívá - to se rádo mívá! Takže pro mne jsou ty články málem dokonalé.

182819

02.02.2009 19:08

Odhalené podvody: Matematika

RE: Jak snadné!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Janko, problém je v tom, že já kabalu neznám a její smysl mi uniká. Znám akorát nějakého Kubalu a ten tak smyslně prahnul po každém smysluplném čísle (žádné mu nesmělo uniknout), že teď už je jen bůh ví pokolikáté ženatý a má tedy n * n dětí. Takovéto počty mne opravdu děsí. Ovšem s Vaší poslední větou bez výhrad souhlasím.

182856

02.02.2009 19:39

Odhalené podvody: Matematika

RE: Řadím pana Lischku mezi tlachaly.

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Strigo, i když tomu možná nebudete věřit, velice Vám děkuji za opravu mého přepsání. Silně se podobáte té mé čarodějnici. Můj bratr jí donedávna nikdy jinak nenazval - a to již v době, kdy virgo intacta ještě byla. Nyní je už tři roky inkontinentní, na půl těla ochrnutá a zcela němá, v nemocnici 78. den na JIP ležící a proto mi tak chybí ten podvědomě uložený kontakt. Co také můžete čekat od bývalého spojového mechanika, jenž již co mladík měl těch kontaktů plnou hlavu a gynekolog - byť s jedním bydlel na stejné chodbě v domě přímo proti opavské porodnici - jej nikdy nevyšetřoval.

182860

02.02.2009 20:09

Odhalené podvody: Matematika

RE: Matematika je krásná

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Wu, děkuji za pochvalu, neboť jsem si z Vašeho textu vydedukoval, že jsem někdo a nejsem náš hloupý politik. Co se však týká Masarykova výroku o moři, tak já jsem se dočetl jiný závěr: Vzduch je naše moře! A toto tvrzení mi připadá velice výstižné, neboť přispělo k mírnému rozvoji v mezích zákona našeho prvorepublikového letectví. Ovšem když se zamýšlím nad tím naším dneškem, tak ti naši politici si to vzali za své důkladně: Stále jsou někde v luftě, stavějí nám ochotně neuvěřitelně nádherné vzdušné zámky a je tedy logické, že vtom našem moři pluje i celá naše budoucnost a našim politikům pak matematiky skutečně netřeba.

182862

02.02.2009 22:25

Odhalené podvody: Matematika

RE: Jak snadné!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Janko, je pro mne potěšitelné, když se alespoň písemně potkám s člověkem, jenž je zřejmě ode mne velice rozdílně uzpůsoben a navíc má chuť diskutovat s tak primitivním a jedovatým ironikem, jakým jsem i podle dřívějšího mínění mé manželky já. Ta své veliké morální vítězství slavila tehdy, když mi majitel a průvodce jedné místní cestovní kanceláře po celonoční přátelské debatě popřál dobrou noc a zároveň mne prosil, abych dal pozor a při čištění zubů se nedopatřením nekousl do jazyka, neboť jemu zatím žádný klient na dovolené nezemřel. Snažím se Vás pochopit - ovšem má přirozenost je silnější.
Takže Vám mohu po tomto varování potvrdit, že když řídím auto, tak skutečně nevím, co si myslí benzín. Už jenom proto, že jako důchodce již řídím pouze manželčino auto - a to jezdí na naftu. A poněvadž jsem pouze převážně technicky vzdělaný primitiv, tak si také myslím, že ten Váš nešťastný benzín je nějaký chabrus na myšlení, neboť si nestačil všimnout, že do válce jej necpou trubky - ale ten věčně nenažraný prevít válec si jej tak notoricky a hladově těmi trubkami nasává sám. Když jsem tímto své pověsti nesnesitelného hnidopicha učinil zadost, mohu Vás, pane Janko, ujistit, že se mi Váš způsob uvažování zamlouvá. Není totiž proti ničemu, protože nejspíš pro pokrok diagnostických metod ani zdravý rozum už neexistuje - je vůbec otázka zda-li kdy existoval - a hlavně: Váš způsob uvažování je mi blízký a tu část Vašeho tvrzení - tu o neslyšitelné poloze zvuku vnímatelné pouze vědomím - jsem si za režimu nyní již konečně ze zákona zavrženíhodného ověřil experimentálně metodami taktéž zavrženíhodnými. Ale co by lump jako já pro vědu nepodstoupil? Takže po přečtení článku v Amatérském rádiu pro profesionála v oboru bylo maličkostí zhotovit si vhodný generátor frekvence - tuším, že někde kolem 13,5 Hz - a pro vedoucího prodejny Tesla Eltos bylo maličkostí přinést si ze skladu výkonový nf zesilovač 50 W a připojit jej na za plentou umístěnou reprobednu s jediným ale mohutným basovým reproduktorem. Po uvedení soustavy do provozu v podvečerní špičce se klenutá prodejna plná zákazníků nebývale rychle vylidnila, což mne dovedlo k poznání, že "podporovač neklidu" skutečně funguje. Cítím se tedy jako ta frekvence, dítětem i otcem živlu - ba i tím živlem samotným. Mám své jméno, rodiče - sice již zvěčnělé - a rodokmen včetně těch poznatků. Jen trpím nejistotou, zda jsem se Vás svým pravdivým příběhem nešetrně nedotkl.

182873

02.02.2009 22:46

O Slovanech úplně jinak

RE: historia

Jiří Kramář 93.?.?.?

Nejenže jsou naše jazyky stvořeny pro vědu, ale i věda je těmi jazyky ovlivněna víc, než si běžně uvědomujeme. Připluli divocí Vikingové kmene Rus na svých lodích k břehům veliké řeky Atulu a co udělali? Věda nám decentně, tolerantně ale dostatečně přesně naznačuje, že asi milovali slovanské ženy až nakonec asimilovali.

182874

03.02.2009 07:58

Odhalené podvody: Matematika

RE: Nevim jestli jste to pane Lischka cetl?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Domnívám se, že je to buď chyba programátora, nebo jen, stejně jako já, chtěli vyhovět nějakému právníkovi a dokladem doložit splnění všech svých závazků. Ti právníci budou svou utkvělou touhou po "nezpochybnitelných" důkazech ve formě "černé na bílém" posedlí všude stejně.

182911

03.02.2009 08:14

Odhalené podvody: Matematika

RE: Pitomost

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Strigo, jestli to Povodí Odry nebude pro Váš druh nějaké význačné a oblíbené místo sletu - nějaké ty Petrovy kameny. K tomuto závěru mne vede fakt, že moje čarodějnice až do své nemoci a invalidního důchodu pracovala v opavském závodě. Voda, jak tvrdí i umělci, čaruje a je tedy logické, že voda musí mít svůj specifický druh.

182915

03.02.2009 20:18

Odhalené podvody: Matematika

RE: Jak snadné!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Janko, je to od Vás tak milé, že kdybych věděl jak, tak bych Vám hodnotnější tekutiny dle Vašeho výběru rád dodal - nejlépe k vnitřní spirituální očistě - a na důkaz nezávadnosti tekutin a mé upřímné přízně je s Vámi nejraději degustoval.

182956

04.02.2009 02:46

Odhalené podvody: Matematika

RE: Pitomost

Jiří Kramář 93.?.?.?

Anežku z Horní-Dolní jsem neznal. Pouze Anežku Hodinovou Spurnou jsem kdysi znal z televize. Ovšem musím potvrdit, že náš učitel na ekonomce také říkával: Samá ruka, samá noha. Nevím sice jestli jsou vědomosti jako voda nebo oheň, ale vím zcela určitě, že jejich nedostatek u dívek, o nichž ani náhodou nelze použít to rčení o rukách a nohách, vede ke graviditě. Když ten náš učitel jednu takovou mezi mými spolužačkami nalezl a začal ji doučovat, šel nám příkladem podle svého dalšího oblíbeného výroku: Sakra, chlapi, neflákejte se! a tu naši spolužačku svojí pracovitostí přivedl nejdříve do jiného stavu a až potom na radnici.

182980

04.02.2009 10:55

Odhalené podvody: Matematika

RE: Tak tohle bylo prekvapko,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Hanba matematikům - vivat životu!

183004

04.02.2009 11:16

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Me jeste zadna motherboard neodesla

Jiří Kramář 93.?.?.?

Diagnóza je tu jasná: Snob! Medikace naštěstí velmi účinná a dostupná: Nevšímat si jej! Jinou alternativu pro tuto nevyléčitelnou chorobu neznám. V případě veterinární medicíny by se to řešilo utracením nevyléčitelně postiženého kusu.

183005

04.02.2009 13:42

Odhalené podvody: Matematika

RE: Tak tohle bylo prekvapko,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Drahý Mirdo, děkuji za každé slovo. Jenže když já jsem na tom tak bídně, že když se chci občas ujistit o tom, že mám i nějakého přítele, který by mne pochopil a očistil, tak často musím nejdříve plivnout sám na sebe. Humor je skutečně kořením života, ale pro mne humor znamená především lépe vědět. Proto skutečné spolumilovníky té mé nejmilovanější, neboť ta málem jediná mi v životě přinášela jistotu - si bez humoru neumím ani představit. Hanba každému, kdo nechápe humor a nazývá jej hloupostí! Jenže nám - nepochopitelně pomateným bláznům - je těch morousů současně i líto, neboť oni ani netuší, o co v životě přicházejí. Hanba NWO!

183014

04.02.2009 21:45

Odhalené podvody: Matematika

RE: Jak snadné!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Milý Tondo, a co Kramářův krok bokem? Matematik se musí především umět dívat na realitu! Pro potřeby důkazu připusťme, že Kramář je jednička. Podívá se vpravo a vidí dvojku. Okamžitě si uvědomuje, že je pravicově úchylný - mimo střed, neboť k pravému konci nekonečna je o jednotku blíže - ukročí tedy vlevo, je opět vystředěn, opět je nulou, jako v životě, a vůči nekonečnu a jeho koncům je jako vždy v rovnováze. Kramářův axióm tedy definuje i jeho postavení na číselné ose i ve vesmíru, přestože jej již mnohokráte různí málo exaktní myslitelé nazývali tu pravicovým, tu levicovým úchylkářem. Sám se považuje za racionálně soběstředného - ale tolerantního, neboť chápe, že každý se musíme nějakým tím podvodem živit, když poctivě už to nejde. Proto nic nenamítá, když řada psychiatrů začne hlásat něco o nějakých tentokrát psychopatologických úchylkách. Proč by se měl ostatně vzrušovat míněním pseudovědců, kteří na druhou stranu tvrdí, že závaznou normu "ČSN - EN nnn nn - Homo sapiens, sapiens" definovat nelze, neboť takový, jenž by za standard mohl posloužit, neexistuje. Hanba NWO!

183041

04.02.2009 22:01

Odhalené podvody: Matematika

RE: Matematickým entuziastům

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Bavlnko, nelze než Vám upřimně gratulovat k Vaší duševní vyrovnanosti. A zároveň Vám musím poděkovat, neboť při četbě Vašeho příspěvku jsem si uvědomil, že ačkoliv se evidentně s tím utrpením matematiků v převážném počtu případů nejspíš mýlíte, přece jen se u některých z nich objevují výrazné sadomasochistické sklony. S tím se však nedá nic dělat. Láska je láska!

183042

04.02.2009 22:30

Odhalené podvody: Matematika

RE: Az bude autor aspon tusit co to matematika je

Jiří Kramář 93.?.?.?

Autor aktivním politikem není. Ovšem co není, může být. Ještě než se stáhl znechuceně ze Zvědavce, uvažoval o založení strany SNO - strana naivních občanů - v přesvědčení, že s takovou voličskou základnou musí každé volby vyhrát rozdílem třídy.

183043

05.02.2009 09:01

Odhalené podvody: Matematika

RE: Matematika je krásná

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pane Bartošku, zde nepomůže ani Vaše názorná argumentace. Obávám se, že obecné je zejména vydávání té mé "normy vkusu" za normu celospolečenskou, neboť základ společnosti přece tvoří všichni moji známí, které si dle rčení o rovnosti stále hledám a jichž si cením. Lež sprostá je často povyšována na lež společensky prospěšnou a uznávanou - na lež milosrdnou. Každý den, když jdu za manželkou do nemocnice, vídávám sanitky s nápisem SANITAS a málem nikomu to vzhledem ke stavu našeho zdravotnictví nepřipadá jako klamavá reklama. Pokaždé však mojí hlavou bleskne obecně nevkusná myšlenka, že by stačila změna pouhého písmenka. Mnohem pravdivější byl nápis VANITAS. Počátek rčení - zoufalého volání z hlubin času: Vanitas, vanitatum et omnia vanitas!, což se má překládat s pozměněným slovosledem jako: Marnost nad marnost, nic než marnost!

183087

05.02.2009 21:45

Odhalené podvody: Matematika

RE: Matematika je krásná

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Strigo, velmi mne mrzí, že reagujete tak emotivně a pokud jste můj příspěvek vztáhla pouze na sebe, pak také neděláte dobře. Postrádám sice vašeho sociologického vzdělání a proto si nečiním nárok na neomylnost mého názoru, že to, co mnohé debatéry tak bytostně uráží, je nechuť pana Lischky, a také mé maličkosti, myslet a vyjadřovat se konvenčním způsobem. Nevím jak u pana Lischky, ale u mne se jedná o profesionální deformaci. Ono totiž konvenční myšlení u vývojáře elektrických a elektronických přístrojů a zařízení degraduje takového konvence ctícího "myslitele" na úroveň včelí dělnice, která nic jiného než ty své unifikované šestihranné buňky nesvede. Ovšem ve své - konvenčně myslícími lidmi tak vyzdvihované - pracovitosti je schopna doslova a do písmene se ulétat až k smrti průměrně za pouhých čtyřicet dnů. Silně mi tím každá včela připomíná právě Vámi vzpomenutého jistého zasloužilého ostravského robotníka. Jeden takový u nás v Opavě vtrhl do mé v družstevním domě umístěné dílny a víc než mé bláboly, kterým také nerozuměl, jej k nepříčetnosti rozzuřil fakt, že já si sedím "pěkně doma v teple u svych dratku, vydělavam miliony a jemu kurva na šachtě hrozi propuštěni!" Od těch dob jsem se vzdal iluze, že by mi někdy skutečně rozuměl vyznavač toho Vámi požadovaného normálního myšlení a raději jsme se s rodinou přestěhovali do Raduně. Již od dětství zastávám názor, že hnací silou lidského pokroku je lenost a schopnost neúnavného a hlavně nekonvenčního myšlení. A jen díky mé záludně mámivé milence - matematice - jsem ty své pestrobarevné a mnohostranné abstrakce dokázal nakonec prakticky realizovat. Konvenčně a líně myslící člověk je můj, ovšem pouze ideový, úhlavní nepřítel, kterého však pro jeho veliké rozšíření toleruji, i když lidstvu je skutečně velice nebezpečný. Mocnými tohoto světa je totiž snadno manipulovatelný právě těmi jeho milovanými a jemu srozumitelnými protože jednoduchými pravdami, kterým po tom konvenčním myšlení i rád uvěří. Dějiny lidstva jsou těchto příkladů plné. Jenže ve skutečnosti všechno je jinak. Vážená Strigo, nevím jak Vám to napsat, abyste byla schopná připustit, že nejsem Váš nepřítel. Hanba NWO!

183170

05.02.2009 21:55

Odhalené podvody: Matematika

RE: Pic..ina

Jiří Kramář 93.?.?.?

Milý Mirdo, ve vyobrazené a neobyčejně smysluplně organizované hmotě se skrývá tolik energie, že tato dokáže až na samé dno vydrancovat peněženku mnohého škudlila neskonale rychleji, než u nás účet z ČEZu. Hanba NWO!

183172

06.02.2009 05:31

Odhalené podvody: Matematika

RE: 1+1=2 nemusi vzdy platit

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Martine, souhlasím s míněním, že na intuici není nic špatného. Dokonce jsme kdysi dávno v dobách mého mládí - pro mé syny a dceru je to doba hned po vzniku uhlí - z rozhlasu slyšel, že intuice je nejlepší s křenem. No a ještě větší legrace než ta právě uvedená estrádní nastává, když matematika pomocí svých bezchybných abstrakcí zkoumá zákonitosti fyzikálních struktur. Pak se nám jako bůh ze stroje objevuje neuvěřitelně milovaná a milování hodná empirická konstanta. I mnohé biologické struktury si totiž pro svůj životní jízdní řád nadefinují svoji rovnici štěstí, kde se to exaktními pojmy typu absolutní věrnost nebo nekonečná láska jen hemží, ale při aplikaci rovnice v životní praxi se nakonec nevyhnou té empirické konstantě. Nejeden matematik mi potvrdí, že i v tomto případě je taková - řekněme o dvacet let - mladší empirická konstanta přímo pomilování hodná. K rychlé volbě správné empirické konstanty je nám ve všech případech krom životní zkušenosti potřebná intuice - holá nebo s křenem. Instinkt mi velí, abych závěrem preventivně zdůraznjil, že tyto mé blábolivé deklarace nejsou namířeny proti paní Strize, neboť nejenže ona není mým nepřítelem, ale mám ji v oblibě pro její způsob uvažování a vytrvalost. Není totiž větší nudy v životě, a i poznání světa tím trpí, než když se potkají pouze jedinci homonázoroví. Ať žije matematika - hanba NWO!

183196

06.02.2009 10:34

Odhalené podvody: Matematika

RE: Pic..ina

Jiří Kramář 93.?.?.?

Příteli Mirdo, věren místní tradici nemohu jinak. U jména ještě něco bližšího musí být - i kdyby čert na koze rajtoval! Mám tady v Opavě přítele Jaroslava a toho lze písemně oslovit přímo nádherně: 1 000 000 000! Tomu to milý nevadí. A co se týká té nevypočitatelné energie, tak ta je mnohem nebezpečnější, než jsem naznačil minule. Při důkladném studiu starořecké mytologie jsem narazil na tvrzení, že skutečnou příčinou desetileté války o Tróju nebyly půvaby krásné Heleny, nýbrž nevýslovné půvaby jisté Afrodíty s nám dobře utajovaným přídomkem Kallipygos, což se dá do češtiny jednoslovně ale dost jadrně přeložit pouze jako Krásnoprdelatá. Ostatní alternativy nejsou patřičně znělé. Tato bohyně lásky u nepochybně nestranného rozhodčího Parise (byl to vlastně svalnatý pastevec sice královského původu ale poněkud mdlého intelektu) zvítězila až potom, co se k němu otočila zády a pohlédla na něj svými nepopsatelně půvabnými tvářemi. Za přiřčené symbolické zlaté jablko sváru přislíbila tomuto neúplatnému soudci krásnou Helenu a dál už to znají i děti ve škole. Z výše uvedeného pak pro milovníky matematiky vyplývá, že i když tu utajovanou energii matematicky exaktně stanovit nelze, pro její sílu s ní musíme v životě stále počítat. Neboť i její síly jsou schopni příslušníci tzv. národa vyvoleného zneužívat. Hanba NWO!

183219

06.02.2009 10:51

Odhalené podvody: Matematika

RE: 1+1=2 nemusi vzdy platit

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Martine, omlouvám se za fakt, že jsem tu "milovanou a milování hodnou empirickou konstantu" nedal už minule do uvozovek. Pak by bylo mnohem zřetelnější, jak je nám oběma stejně milá. Pokud však padají mosty z jiného důvodu než z trestuhodného lajdáctví jejich realizátorů, pak je velmi často na vině ten, jenž empirickou konstantu podcenil. Ona je mstivá jako zhrzená milenka. I bezpečnostní násobek takovou zhrzenou milenkou umí i přes opačný rod být. Moc bych Vám přál, abyste se v mém věku nedopracoval mé irone, kterou zatím považujete za rady.

183221

15.02.2009 00:38

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

Zanechte konečně těch svých demagogií!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Lischko, jedno naše moudré rčení dí: Komu není rady - tomu není pomoci! Tolik mých spolumyslitelů Vám už tady mnohokrát, dobrosrdečně a nezištně radilo, abyste se vyjadřoval pouze k věcem, které jste schopen skutečně pochopit, abyste se lehkovážně nevyjadřoval k tomu, čemu se ve své neuvěřitelné namyšlenosti omezence domníváte rozumět. Slušelo by Vám více pokory, více pracovitosti a především více skutečného myšlení. Potom byste ve svých článcích neklouzal tak trapně po povrchu a nelze vyloučit, že po nějaké době byste se dokázal alespoň přiblížit ke skutečnému jádru probíraného problému. Ušetřil byste si i toto zcela zbytečné ztrapnění v očích nás - demokratických občanů. Já se Vám Vaši obludnou neznalost pokusím přátelsky vysvětlit - i když po zkušenostech s Vámi si výsledkem nejsem ani trochu jist. To co ve své arogantní zabedněností nazýváte: "Jedním z hnusných zločinných opatření, která nás denně pronásledují na každém kroku a otravují nám demokratický život," - tedy ty devítky v cenách spotřebního zboží - ty patří mezi celou řadu významných výdobytků, pro které naši přední disidenti nasazovali zdraví a životy za režimu nyní již konečně ze zákona zavrženíhodného, když vykořisťováni a ničeni otrockou prací dozorců v pekelném žáru plynových kotelen promýšleli svá filosofická díla plná neotřelé symboliky a připravovali tak naše lepší příští. Vážený pane, i tentokrát Vám uniklo, že ty výdobytky Vámi označované jako "ďábelské devítky" neslouží k "získání vyššího a neoprávněného zisku" a tudíž k okrádání demokratického občanstva, ale právě naopak! Pokud byste neměl jen velmi omezené vzdělání ještě z dob toho zavrženíhodného režimu, pak byste věděl to, co my demokratičtí občané už dávno víme: Ty devítky nás učí šetřit! Ty devítky z nás každodenně a nenásilnou formou vychovávají jediné skutečné (soukromé) hospodáře. Vzhledem k Vaší omezené zejména matematické chápavosti uvedu raději názorný příklad: Za minulého režimu jste si koupil polobotky řekněme za 120 Kčs. Dnes téměř ty samé, jen o hygienicky mnohem příhodnější životnosti, by stály po přepočtu 1 500 Kč. Ale ony dnes stojí pouze 1 499 Kč, neboť majitel obchodního řetězce Vám prostřednictvím ceny srozumitelně naznačuje, že šetřit se začíná od koruny a tuto korunu Vám velkodušně ihned věnuje, aby Vás k tomu šetření motivoval. Takže stačí, když si u něj koupíte milión párů polobotek a stáváte se automaticky milionářem. Naprosto srozumitelné pro každého, kdo ovládá alespoň násobení! A každá ta ušetřená koruna je ohromně důležitá, neboť každý ví, že bez koruny není milión. Takže až budete chtít příště zase jednou něco napsat, Vážený pane Lischko, nejdříve se s důvěrou na mne obraťte. Já Vám to rád osla - pardon - vysvětlím.

183727

15.02.2009 21:34

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: Zanechte konečně těch svých demagogií!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Lischko, Vy jste prostě nepoučitelný! Já Vás tak přátelsky lákám, abyste se před psaním svých příspěvků se mnou poradil - a co uděláte Vy? Dáte mi za pravdu, poděkujete mi za poučná slova - ale chováte se ke mně jako politik k voliči, jenž Vám právě s hlasem pro Vás vhodil volební lístek do urny! Domníváte se zcela mylně, že už mne k ničemu nepotřebujete a ve své naivní mladické nerozvážnosti se okamžitě svlečete nejen z občana, nýbrž i z člověka a jen bůh ví před kolika dámami a feministkami zde exhibujete svůj v podstatě zvířecí chtíč po hezké blondýnce bez náročných duševních funkcí!!! Sex Vám už natolik zatemnil Vaši negativní mysl, že jste dočista ztratil pud sebezáchovy! Jen nám pěkně zodpovězte, k čemu by Vám byla taková hezká blondýnka bez náročných duševních funkcí, když by Vám nedokázala včas říci, že je již čas k jídlu, které Vám sama přichystala, když by Vás mile neupozornila, že si máte vzít čisté prádlo, které Vám sama vyprala a vyžehlila, když by Vám s vlídným úsměvem nepřipomněla, že máte nejvyšší čas zastavit se dnes večer u Vaší milenky, kterou jste za poslední dva dny ani jednou nenavštívil. Umíte si ve své omezenosti představit, jak pro skutečného muže neuspokojivý a primitivně zvířecký je vztah s ženou bez inteligence?! Ještě bude moc rád, pokud na Vás nevlétnou paní Striga s paní Jarmilou! To byste teprve litoval, že jste se se mnou neporadil.

183787

15.02.2009 23:47

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: děkuji za vaše články

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Jene, je od Vás vskutku milé, že mé kramářské shluky slov čtete a stojí Vám vůbec za zmínku. Již v mém mládí se mnozí preceptoři pokoušeli skrze mé hýžďové receptory přesvědčit mou duši o mystériích a věcech mezi nebem a zemí. Přiznám Vám to otevřeně, ta snaha po mém duchovním povznesení se neustále míjí cílem. Receptorů mám určitě dost, kolikrát jsem si na ta jelita nemohl ani sednout. Nejspíš nebudu mít duši. Těch je čím dál tím méně, neboť už i z pneumatik skoro vymizely. A tak Vám musím poděkovat za skvělý postřeh díky němuž mne řadíte mezi jevy či předměty. Už moje manželka mi kdysi dávno vytýkala v jistých chvílích, že jsem orientován pouze fyzikálně a její duše mne nezajímá. Jenže, Vážený Jane, ona v té chvíli skutečně žádnou duši neměla! Kdyby ano, okamžitě bych jí tu duši strčil pod zadek - to abych ji symbolicky použil k vyšším duchovním cílům. Ovšem není pravda, že bych nechápal význam šestky a devítky. Ten chápu úplně přesně - jinak bych doma ne čestném místě neopečovával smaltovanou tabulku popisného čísla Francouzská 69, ukradenou v jednom nejmenovaném městě. Nomen omen - ale proč kramařit, když se dá i krást?! Také ty věci mezi nebem a zemí - ač sám pouhý jev či předmět - vidím a chápu. Ovšem momentálně mezi nebem a zemí vidím pouze sebevrahy, kteří skočili z amerického mrakodrapu a ještě při míjení prvního patra nám hlásají: Zatím je to dobrý! I když je chápu, nesouhlasím a raději zůstávám přízemním předmětem, jenž Vaše názory, mínění i příjmení ctí. Máte úplnou pravdu.

183802

16.02.2009 21:29

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: Zanechte konečně těch svých demagogií!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážný solidní vědče Lischko! Vaše předbíhavé výzkumy mne dnes málem přišly pěkně draho. Cestou do nemocnice za svým vesmírem - on se jim tam na JIP rozpíná již čtvrtý měsíc - jsem míjel dům naproti dnes již zrušené opavské porodnice, kde jsem na stejném patře bydlel s jedním gynekologem a vzpomněl jsem si ke své smůle na ty Vaše výzkumy a na nebožtíka chudáka Maxe. I vrtalo mi hlavou, jak on to vlastně ten Planck s tou svojí konstantou dělal, když ta jeho konstanta měla tak šíleně malý rozměr? To si ve své omezenosti vůbec neumím představit! Ta moje konstanta měla rozměr jen řádově čtyřiatřicetkrát větší a po každém kvantu se mi ještě dál rozpínala, takže ten soused gynekolog ji musel neustále zpřesňovat, než trefil tu správnou konstantní velikost. On to tedy dělal moc rád jako sousedskou výpomoc, protože já jsem mu na oplátku udržoval doma to jeho elektronické příslušenství domácnosti. Ovšem představa Plancka - jak řeší problém záření černého tělesa s tou svojí prťavou konstantou a pokouší se o toho jejich Erwina - ta mne tak rozesmála, že jsem málem při odbočování vlevo nedal přednost protijedoucímu vozidlu. Janko i Striga se však musí smířit s tím málem, neboť není každý den svátek - ale neměli by ztrácet naději. Ovšem Vy, Vážný solidní vědče Lischko, Vy jste se opět neporadil! Po příchodu z práce rovnou v předsíni to bývalo vždy nejlepší, ale když Vám už stačí pouze ten věšák, pak byste neměl pohrdat ani tou ekonomickou erekcí a přece jen navštívit raději nějakou tu prodejnu s nábytkem. Vždyť koupí i rozměrnějšího věšáku se ta naše ekonomika zas tak moc neztopoří. A nepohrdejte také ani touto mojí primitivní radou. Vždyť on i ten Planck z těch problémů záření černého tělesa - a nejspíš i přičiněním té šíleně malé konstanty - nakonec skončil u náboženství.

183924

17.02.2009 12:27

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: Zanechte konečně těch svých demagogií!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pan Fillo, děkuji za to, že si pozorně všímáte mého shluku slov i za věcnou připomínku. Jsem dokonce omezený, namyšlený, lump a gauner, který nerozumí vůbec ničemu a proto se radostně, svobodně a po svém vyjadřuji k čemukoliv. A když mi někdo vytýká chyby, tu se upřímně raduji spolu s ním, neboť z vlastní zkušenosti nejlépe vím, že máloco potěší člověka tak, jako zjištění, že je někdo ještě větší blb než já. A nezlobte se - ani ten blb není na Vás - ale já mám lidi rád. Třeba taková dobře odleželá tchyně na divoko - to je učiněná delikatesa! Pokud byste si zrovna nyní pomyslel, že ten jev či předmět je blázen, nebyl byste daleko od pravdy. Často si tak sám připadám. Nejspíš to bude tím, že jsem dříve četl noviny:
Velení policie předepsán seminář o životě a poselství Krista
Vladimír Labuda
Policejní prezident S. Novotný rozeslal na
jednotlivá policejní velitelství informaci o semináři na téma
Křesťanská etika a filozofie v moderním řízení policie. Seminář
pro velící důstojníky české policie se má uskutečnit ve dnech
14.-18. března. Součástí semináře je představení výběrového
modulu, v němž "bude pojednáno o životě a poselství Ježíše
Krista. Proběhne diskuse o vztahu jeho života k aplikacím
biblických principů ověřených časem v souvislosti s vedením.
Vysvětlí se, jak je důležité mít vnitřní sílu pro schopnost tyto
principy důsledně aplikovat."
Takové články mne přivedly k touze být dobrým rádcem - tedy černochem, jenž přijíždí Eskymákům kázat, co mají dělat v době tropických veder. Zatím to dělám, bohužel, zadarmo. Ovšem až z toho zbohatnu, slibuji, že Vás i ostatní čtenáře sezvu k velikému ohni a tam pochválíme ostrovtip našich kolegů, od srdce se zasmějeme vlastní omezenosti a s mastnou hubou a pohárem toho, co tomu kterému chutná, se budeme radovat z toho, že zatím jsme.

183971

17.02.2009 18:07

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: Recept na Lischkův guláš...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Hestroyi, nenašla by se alespoň špetka sportovního ducha - když už ponětí o slušnosti a galantnosti se nám vytratilo a obojí už pro spoustu lidí dnes není "in"? Ten recept je skvěle napsaný a já autorovi blahopřeji a tleskám radostí stejně jako Striga - i když jeho a její názor nesdílím a stojím na Vaší straně.

183996

17.02.2009 18:15

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: Recept na Lischkův guláš...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Milý Johne, když už jste zmínil to energetické uhlí, tak nesmíme zapomínat na to živočišné. Copak jste nikdy neslyšel věty druhu: "Jéžišku, to je ale vůl! Já se z něj po....!"

183997

17.02.2009 19:23

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: Zanechte konečně těch svých demagogií!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Lischko, plně Vás chápu - ale tak jak je mým zvykem - po svém. Bude to tím, že dobře vím - a teď Vás opět zklamu a pokračovat budu v próze - že vzdělanostní omezenec jsem také a jistě mnohem větší, ovšem duševním omezencem být, chvála Jankovi, být nemohu. Duši nemám, už ani v autě, a náležím do kategorie jevů či předmětů. Je mi v ní dobře a i proto dobře vím, že těch Vašich tolik úžasných nul je dohromady pouze 34, což například ve srovnání s parlamentem a senátem dohromady je docela málo. Max Planck mi se svým vesmírem může být ukraden. Neudělal jsem s ním štěstí ani na základce. Tam se nás fyzikář ptal, jestli si někdo umí představit nekonečnost vesmíru. Po pravě jsem přiznal, že neumím, ale vím, že v každém směru tu jeho nekonečnost alespoň o pět centimetrů přesahuje lidská blbost. Proto raději dlím ve vesmíru, jenž vznikl podle úředně vystaveného dokladu 18. 4. 1952 a má skvělá tchyně ten okamžik velkého třesku vědecky upřesnila: "Někdy před polednem. Kdo by si takové blbosti pamatoval." Vzal jsem to tedy ve své naivitě za ni, pamatuji si neuvěřitelné blbosti a všechny jsou mi jasné jako tomu žebravému Indovi, posedávajícímu na ulici. Jako on si už i připadám, když sedím u lůžka toho mého vesmíru, a ve snaze zabránit jeho zhroucení, požaduji pro něj nezbytnou péči. Případné zájemce o prášení Vašeho kožichu však musím upozornit, že jste šelma psovitá a ta je plná vší psích, které sice údajně na člověka nejdou - ovšem po duševních mrtvolách se určitě mohou utlouct.

184008

18.02.2009 07:16

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: Zanechte konečně těch svých demagogií!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní či slečno Fillo, omlouvám se nejdříve za malé a mnou nezaviněné zdržení v reakci na Vaši oprávněnou připomínku. Ten můj omyl způsobila skutečnost, že v rodné vsi mého otce na Slovácku měl na dolním konci hospodu nějaký Fila a protože to bylo v časech kdy taková lidu prospěšná instituce nesla unifikovanou tabuli s nápisem "Pohostinství", říkal jsem si: Kdo ví, jak se ten člověk vlastně psal? Zároveň Vás musím ujistit, že ve Vámi a v závorce uváděném sexuálním provedení jste mi dokonce o chlup sympatičtější než ten můj věčný opozičník, omezenec, lump a gauner - pan Lischka. On je totiž přesvědčen, stejně jako já, že náš svět je omezenci, lumpy a gaunery řízen, takže já jej vlastně svými urážkami řadím mezi ty lepší lidi. Oba také zastáváme názor, že z této trapné situace není jiného východiska, než být omezenci, lumpy a gaunery ještě většími, než jsou ti nám vládnoucí, a když já toho pana Lischku tak neuctivě oslovuji, tak mu vlastně lichotím a zároveň naznačuji, že je na dobré cestě. I kdybyste chtěla, co nechcete, i tak bych se na Vás nezlobil. Když si uvědomím, že mne vychovávala maminka, babička, tety, armáda soudružek učitelek a především má manželka, nebylo by to nic zvláštního a napravovala byste pouze nedodělávky příslušnic vlastního druhu. Muži v mnohem závažnějších starostech o nevyhynutí celého lidstva nemají totiž na takové prkotiny čas. Souhlasím i s Vaší větou: "Jen je zvláštní číst výzvy k pokoře a na druhém řádku už je dotyčný (kdo se má učit pokoře) titulován omezencem." I když každý jiným způsobem, omezenci jsme všichni. Jinak by se u nás namohli tisknout například takovéto zprávy:
ČERVENÁ NAD VLTAVOU - Třídenní seminář na téma "Křeťanská láska
a filozofie v řízení policie", který pořádá bývalý zástupce
velitele losangeleské policie R. Vernon, začal v neděli ve
školícím středisku MV v Červené nad Vltavou. Účastní se ho
přibližně 40 vysokých policejních důstojníků včetně policejního
prezidenta S. Novotného. Jak ten řekl v neděli ČTK, seminář by se
měl vzhledem k velkému zájmu ze strany policistů opakovat. Odmítl
však možnost, že by se vedení policie jakkoli snažilo ovlivňvat
názory a postoje policistů pořádáním obdob někdejších povinných
politických školení.
Když něco takového čtu, připadám si jako naprostý debil. Ale zase ne tak veliký, abych upíral komukoliv právo na názor nebo na kritiku mého názoru. Obzvlášť někomu, kdo píše tak slušně a až mile jako Vy.

184030

18.02.2009 11:42

Jak český stát pečuje o své děti

RE: Takových případů je známo na tisíce.

Jiří Kramář 93.?.?.?

V péči státu o postižené dospělé občany to není o nic lepší. "Díky" několika našim "zodpovědným" lékařům manželka po výsledné ischemické chorobě mozku je na půl těla ochrnutá, zcela bezmocná, němá a neschopná právních úkonů. Dlouhé měsíce nikdo z kompetentních lékařů se tím nezabýval, sociálku ani jiné orgány státní správy na to nebraly ohled a já jsem měl neustálé potíže už jen s přebíráním manželčiny pošty ohledně té bezmocnosti. Všechny dopisy pečlivých a mnou zavčasu informovaných úředníků byly určeny zásadně do manželčiných rukou a já jsem i po dvou letech velmi náročné péče pro nikoho z úředníků buď neexistoval, nebo byl v každém jednání brán buď za obtížný hmyz nebo jako manželčin potenciální nepřítel. A to i při soudním určování jejího opatrovníka, což po intervenci předsedy okresního soudu ve zkráceném řízení probíhalo tři čtvrtě roku. Okresní soud pokračoval v tradici a po mém vše podrobně vysvětlujícím podání zahájil hru na kočku a myš dopisem s červeným pruhem, jenž byl adresován "výhradně do vlastních rukou adresáta" - tedy mé manželky, která se už více jak tři roky neumí podepsat. Upřímně se o celém našem státním zřízení nemohu vyjadřovat, neboť přestože mám úředně potvrzenu již z dětských let vysoce nadprůměrnou slovní zásobu, nedostává se mi ani v dospělosti patřičného množství dostatečně výstižných a tedy výhradně sprostých slov.

184043

19.02.2009 02:48

Mattoni už není

RE: Hmm,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Tento pocit se u mne změnil v důrazně dodržované pravidlo od okamžiku, kdy k televizní reklamě přibyly obrovské reklamní orlice, hyzdící naši krajinu. Ovšem mám takový pocit, že my dva tu nabubřelou firmu ke slušnosti nevychováme.

184093

19.02.2009 03:27

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Kozorohu, nemohu Váš článek přejít pouhým ušlíbnutím nad Vaší úrovní poznání historie vzniku objektivně existujícího a skutečně neradostného stavu mezilidských vztahů ve společnosti a v rodině. Vaše obviňování žen - feministek - mi přijde opravdu nespravedlivé a zařazení paní Jarmily mezi feministky navíc i směšné. Přestože máte v mnohém stran toho oblbování dětí školou a televizí pravdu, americkou produkci filmů pro děti je lepší rovnou vynechat, nemůžu se zbavit představy, že jste byl i Vy takto postižen, nejspíš i v soukromém životě zklamán nějakou ženou, neboť ony skutečně nejsou všechny pouze povolné a andělské bytosti, tak jak by Vám podle té mé představy o Vás vyhovovalo. Než se pustíte do dalšího vztahu s ženou a než se dáte do obhajoby svých podle mne naprosto neobhajitelných názorů na ženy, zkuste si alespoň na okamžik přestavit, že jste jednou z nich. Pokud to uděláte opravdu poctivě, pak nejspíš dojdete k názoru, že být ženou, tak byste se Vámi podobnému muži velikým obloukem vyhnul a tím skutečný důvodem toho velikého oblouku by nebylo přesvědčení o vlastní nadřazenosti nad muži. Pokud chcete sám pro sebe udělat něco moc užitečného, uvědomte si, prosím, že žena je skutečně rovnoprávný a plnohodnotný člověk - i když žádný jazyk na světě nemá pro tento obecný pojem tvar ženského rodu. Já si tuto skutečnost vysvětluji historicky doložitelnou a historicky velmi dlouhou existencí mužů právě s Vašimi názory na ženu.

184095

20.02.2009 22:58

Totalita se vrací

RE: Vážený pane Lischko, vážený pane Kramář, milé manželky, to už je opravdu příliš!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Gusto Revoluce, díky za ten tip. Ovšem nevím, nevím, ale nespíš ani ta Česká pornografie na nás dva moc nezabere. Pan Lischka se nedávno vyjádřil vtom smyslu, že ženskou potřebuje již jen jako věšák do předsíně a já jsem tou českou pornografií také přesycen. Už pár let - a to ještě se o pornografii ani mluvit nesmělo - si připadám jako macatá pornohvězda, kterou ve dne v noci a s gustem (to je jistě od Gustáva) soustavně ojíždějí vybraní nadsamci z různých politických stran a vůbec jim nevadí, že mne z nich už roky bolí hlava. S tím druhým titulem o líbání je to zásadně jiné. Vyvolává v mé senzitivní duši nezvládnutelné záchvaty infantility a já se pak vracím až do mých šesti let, kdy jsem se na svém prvním školním výletě pokoušel hlavou prorazit pupek jakéhosi páprdy - ale z něj se však najednou vyklubal Antonín Zápotocký. Nemám na to dobré vzpomínky. Když pominu ty dva kolohnáty v černých oblecích, ty co mě před tím honili po zámeckém parku v Lednici, tak se nakonec ukázalo, že ten náš president vede při rozmluvě se mnou stejně blbé řeči jako můj na půl debilní strejda z Brna. Od těch dob se podobným lidem raději vyhýbám, ale oni za mnou i sami lezou. 24. dubna 1969 mi kdosi ve dvě ráno v pokoji hotelu Slávie v Brně zblízka chrápal do obličeje. Slušně jsem jej upozornil, že slušný člověk v hotelovém pokoji chrápe nehlučně. On se po tom mém kopnutí pod koleno sice otočil zády, ale druhý den ráno si na tom našem pedagogickém semináři vylezl na tribunu a tam o něm řekli, že je to ministr spojů Karel Hoffmann - možná, že se tak píše. On mi naštěstí nepsal, protože neměl příležitost. Když omluvil své jednodenní zpoždění vítáním sovětské delegace v Praze, tak už za hodinu na to jsem já seděl v letadle a raději zavčasu jsem pěkně svižně letěl do Ostravy a taxíkem z letiště ujížděl domů. S politiky je lepší si nic nezačínat ani v posteli a toho by se měly držet i odbarvené blondýny. Jen si vzpomeňte, jak dopadla MM. Pokud Vy jí nejste a chcete si přečíst, co jsem o té dnešní politice a o celým tom slavným jaru napsal, napište mi mail.

184263

21.02.2009 00:46

Mattoni už není

RE: Diky za pripomenuti

Jiří Kramář 93.?.?.?

Milý Jene, je to skvěle napsáno. Klidně bych se podepsal. Ovšem co odporný hnidopich bych více zdůraznil ten strach "průměrné lidské povahy", což by si někdo mohl zaměňovat se zbabělostí. Ona totiž zodpovědnost za následky hrdinských činů bývá stále mnohými dnešními taky hrdiny označována a chápána jako ustrašená zbabělost. Hrdina se přece nikoho a ničeho nebojí. Proto jednou z nejúčinnějších metod jak udržet totalitní režim je nutnost vyvolávat v lidech strach a pocit méněcennosti za ten strach. K tomuto účelu dokonce poslouží i hrdinové - což je pro mne označení vždy velice podezřelé, neboť pohnutky hrdinů bývají někdy velice složité nebo úplně naivní a mrtví hrdinové jsou snadno zneužitelní oběma znepřátelenými stranami. Pro mne jsou neproblematičtějšími hrdiny současnosti spolužák mého švagra Jan Palach a z nedalekého Vítkova vzdálený příbuzný mého přítele Jan Zajíc. Když vidím "naše čelné představitele" dojatě se s kyticemi u jejich hrobů klanět, je to pro mne ten nejabsurdnější ale nejpravdivější obraz našeho života v Absurdistánu. Je mi líto dvou zbytečně zmařených mladých životů, kterých dovedně využívají zrádci národa k oblbování zástupů těch dávno dospělých a přesto neschopných vidět souvislosti. A ty historické souvislosti jsou takové, že z vůle obyvatel toho hotelu uprostřed Evropy se už hodně dlouho nic státotvorného neudálo a dít se ani nebude. I zločiny těch našich místních padouchů mívají své strůjce vždy někde v zahraničí. Jen se nám tady stále nalhává, jak dovedným lavírováním mezi mlýnskými kameny velmocí si to zrnko udrží svoji celistvou nezávislost, nebo jak vytvoří most mezi východem a západem. Po mostě se vždy šlape a bude hůř, neboť jidáš je věčný. Kolika dobrákům ti jidášové umožnili procházku? Kdopak po tom mostě pomašíruje příště? Už za Palachových časů jsme si dávali hádanku: Víš jak se jmenuje čínský znak označující 250 miliónů občanů Sovětského svazu? Pcha.

184268

02.03.2009 17:33

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: No to nám scházelo

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane kolego, vypadá to, že se již tradičně mýlíte. Vám kolikrát alespoň tak krásně vyčítali, někdy i docela neslušně nadávali, ale můj humor nejspíše nemá dost vlákniny, poněkud se zajídá nebo dokonce zpomaluje metabolismus . Vypadá to, že než se my dva sejdeme U Kalicha nebo U Kaštanu, tak sejdu z mysli a sejdu i věkem, neboť má žena se konečně vrátila z nemocnice, což mne sice naplnilo samými veselými a velice kvalitními nápady - avšak málem jediná kvalita, jíž se mohu zatím prakticky věnovat, je kvalitní ošetřovatelská péče, jejímž objektivním ukazatelem je kvalitní stolice. Však nezoufám a inspirován básníky, co jim chutnal život, nástěnku připravuji.

185217

02.03.2009 17:39

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: Hašek by měl radost

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pokud je to takové, jak píšete, dejte, prosím, pozor, abyste neskončil/a jako on. I když je pravda, že dnes máme, zaplať pánbu, mnohem širší možnosti. Krom alkoholu celou plejádu drog a ti ze zákona zavržení komunisti nám určitě naschvál i v Nuslích příhodný most postavili.

185218

02.03.2009 18:24

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: To naše Švejkovské království

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Danielo, lichotit umíte vskutku krásně. Každý exhibicionista mého druhu se po takové chvále osype husí kůží z radosti. To "mého druhu" stoji za vysvětlení. Mezi exhibicionisty mne ve svém článku v Britských listech zahrnul MUDr. Ivan David - bývalý ministr zdravotnictví - a že nedbal mé dobře míněné rady i bývalý ředitel v psychiatrické léčebny v Bohnicích. Z odborné publikace jeho kolegů v oboru jsem vyčetl, že exhibicionismus je psychická úchylka většinou latentní - tedy skrytá - vlastní především mužům a to v neobvykle širokém variačním rozsahu. Od perfektně provedeného profesního nebo sportovního výkonu až po obnažování pohlavních orgánů na veřejnosti. Budete-li mne chválit, nelze vyloučit postupné zhoršování mé úchylky až k těm skutečně směšným koncům.
Ovšem co se týká našeho zdravotnictví, tak to jste je zažila pouze z té opravdu humorné stránky. Kdyby moji manželku její praktický lékař místo do nemocnice přivedl do jiného stavu, byl bych mu vděčný. Takhle musím být vděčný jeho kolegům v naší opavské nemocnici, neboť přestože manželce za 105 dnů pobytu na ARO a JIP dali najíst skrovně pouze posledních pět dnů, přesto mi ji vrátili - sice po hektolitrech infuzí řádně podvyživenou - ale živou. Těžko se bude na této příhodě hledat humor zejména zdravotní pojišťovně, kterou humorná roztržitost jednoho lékaře bude stát více jak 15 miliónů korun. Při představě, jak doktor Grünstein vybírá regulační poplatky od té české bandy simulantské, by se nejeden čtenář určitě s chutí zasmál - jenže ten můj text vznikl v době, kdy doktora Julínka a jeho Cikrta znalo určitě mnohem méně lidí, než Haškem vytvořeného Grünsteina.
Ale nezoufejme, třeba i ti dva se stanou světoznámí.

185223

02.03.2009 18:41

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: a co jiného zbývá....

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený dr. Sadre, humor je nejen mocí, ale především lékem, jenž umožňuje ve zdraví přežít některé mocné a neskončit mezi nemocnými. Univerzální lék to určitě není, ale prý není dobré, mít jej za zády.

185224

02.03.2009 18:48

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: Hašek trochu jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Rataji, děkuji Vám za Haškovu obhajobu. Kdo jej četl a přemýšlel, přišel k Vašemu názoru. Přes všechny své lidské malosti a slabosti byl Hašek veliký člověk. Spousta lidí v cizině nám jej i mrtvého závidí.

185225

02.03.2009 22:46

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: Ja vam mam,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Ájo, jedině v tomto případě je přípustné, abych Vám při své z dnešního pohledu velmi starosvětské výchově odporoval. Ten Váš nevodbytnej dojem není vůbec blbý - i když je jen pouhým dojmem. Wenzel Lischka a Jiří Kramář jsou skutečně dvě samostatné identity - fyzicky velmi vzdálené - ovšem názorově velice blízké. A zajímavé je, že Vás utvrzuje zrovna můj starý text, jenž vznikl v době, kdy jsem ještě neměl doma internet a ani žádný Lischkův článek v Britských listech jsem si přečíst nemohl. Když se nad tou záhadou zamýšlím já, napadá mne, zda by nebylo od věci zjistit v ústředním archívu fotbalového svazu, jestli všestranně náruživý a velice vytrvalý a neodbytný prvoligový rozhodčí František Kramář v první polovině posledního století právě minulého tisíciletí (už z tohoto je vidět, že společně s Lischkou budeme brzy chránění památkovým úřadem) nebyl pověřen řízením fotbalového utkání někde v blízkosti Wenzelovy maminky. Tak by se přirozeným způsobem zkrz přirození ten Váš vytrvalej a nevodbytnej dojem docela přijatelně vysvětlil. Všichni lidé přece bratry jsou - nebo i sestrami - a často mnohem bližšími, než matriky uvádějí. Obzvlášť od té doby, co si můj otec kdysi velmi dávno koupil motocykl.

185256

03.03.2009 08:06

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: Ja vam mam,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Ájo, stud není na místě, když nepřímo naznačujete, že požadovat za určitých okolností test DNA může být skutečně amorálně ostudné. Ovšem u pachatelů kriminálních činů je to už obvyklá a dobře zavedená praxe. Proč by tedy neměla být použita u nepochybně amorálních pachatelů článků, které lze považovat (jak ty články tak ty jejich pachatele) buď za neskutečně blbé nebo rafinovaně společensky nebezpečné? Jenže ta naše taková souzvučnost až jednohlasnost, určitě vyplývající z naší totožné a již historické zkušenosti, je jen zdánlivá. Jsou věci, ve kterých se zásadně lišíme. Jestliže například pan Lischka nedávno napsal, že žena je mu užitečná již jen co věšák do předsíně, tak já mám na potřebu ženy zásadně odlišný názor. Nač je žena mé maličkosti nejlépe zjistíte z mé odpovědi panu Lischkovi tady úplně nahoře.

185283

03.03.2009 12:32

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Jiří Kramář 93.?.?.?

Díky Hestroyi za názory, které bych rád doplnil. Jsem ještě o generaci starší - do první třídy jsem šel s aktovkou koupenou za nové peníze po měnové zlodějně v roce 1953 - a také jsem si dovoloval být vzpurný a buřičský. Ovšem nikdy bych si nedovolil ztěžovat si doma na výchovné metody učitele nebo jen souseda. Dospělí lidé byli pro nás neoddiskutovatelnou autoritou a oni se většinou podporovali vzájemně. Například taková i oprávněná stížnost na vulgární sousedovy nadávky byla poukazem na další tentokrát domácí trest - a to bez nějakého přezkoumávání předcházející skutkové podstaty. Museli jsme prokazovat "úctu šedinám" a na společenském postavení jejich nositele prakticky nezáleželo. Stejně tak se prokazovala úcta dosaženému vzdělání - a to až podle mých vlastních zkušeností minimálně do konce šedesátých let minulého století. Jako jedenadvacetiletý mistr odborného výcviku jsem učil jen o tři roky mladší jedince, kteří mne respektovali nikoliv pro ty šediny, nýbrž pro fakt, že jsem perfektně věděl a pamatoval si i ty potíže snahu po vědění provázející. Dnes moji spolužáci z ročníku ve stejné funkci a na stejném učilišti vzpomínají na ta šedesátá léta jako na staré zlaté a morálku ctící časy. Řečem o zavrženíhodném komunistickém režimu se dnes jen pobaveně usmívají. Určitě to bude tím, že jim ten zločinný režim dočista vypral mozky i bez zázračných pracích prášků a jakéhokoliv předpírání či namáčení.

185324

03.03.2009 15:04

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: Ja vam mam,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Ájo, opravdu nerad bych Vám příliš komplikoval Vaše srozumitelné a určitě správné závěry - obzvlášť, když jste z nich pro sebe vyvodila ten jedině správný vztah k mužům typu pana Lischky. Radit bych si Vám netroufal - on si každý člověk stejně nejlépe poradí nakonec sám - ale což takhle zvýšit si v tom životním sportovním klání dobrovolně laťku menším zlepšováčkem: Nestat se věšákem ani na exkluzívní módní šatstvo a pro větší jistotu vyhlásit raději boj všem mužům. Tedy i tomu panu Kramářovi. Mohu Vás ujistit, že ti primitivové jsou sice všichni na jedno brdo a žádnému z nich nakonec nejde o nic jiného, než o to jedno - ale tohoto gaunera znám nejlépe. Ten úlisný všivák se od svého jen fyzicky vzdáleného přítele odlišuje pouze slovníkem používaných frází a je pevně přesvědčen, že i ten jeho přítel by se za stejné situace ke své ženě choval úplně stejně. O věšáku by ani nepípl. Nešťastná paní Lischková určitě nebude pasivní a bezbranná puťka - vždyť zcela logicky by s takovými vlastnostmi s tím svým záludným provokatérem nevydržela a toho svého primitivního lovce by kdysi dávno, jistě v již minulém geologickém období, ani nezaujala. Proč by mu tedy - když už si splnil své biologické úkoly v reprodukci druhu - nepopřála trochu těch provokativních řečí pomalu ale jistě pelichajícího alfa samce? Pamatujte si dobře: V životě manželském je nejhorší nuda a i v životě společenském jsou ze všeho nejhorší trpaslíci.

185359

03.03.2009 18:05

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane, nevadí mi, že jste moji ironii skutečně nepochopil. To se může stát každému, koho ta má závěrečná provokace - například Vámi uváděných "Nováků" - jak se patří nabudí. Každý z nás má svá citlivá místa a svůj neopakovatelný a jedinečný životní příběh, což v konečném důsledku často znamená, že v zápalu boje za spravedlnost něco přehlédne nebo nedomyslí. Třeba tu moji zlomyslnou ironickou vsuvku dnešního velice obvyklého a velice primitivního antikomunismu. On si však v té zlomyslné ironii libuje i osud. Není to tak dávno, co jsem byl nucen konstatovat, že nejkrásnější roky mého života jsem spolu s mou rodinou prožil díky "nechápavosti a nedostatku vlastenectví" jakéhosi určitě zabedněného Gustáva Husáka, kterému jsem za "normalizace" na jméno nemohl přijít a kterého jsem označoval za zrádce národa. Když začal hlásat, že důležitější než odborná zdatnost mladého člověka je jeho politické uvědomění, uvědomil jsem si důsledky, nečekal jsem a hledal si práci sám mimo učňovské školství. I dnes takových hlasatelů a reformátorů školství máme - už jsem si zvykl. Ovšem velice mi vadí, že dnes mne nikdo neupozornil na pravopisnou chybu v mém textu - na to mé "ztěžovat si". Na to si touto cestou podávám stížnost, názorně dokladující i "zločinnou povrchnost komunistického školství"!

185396

04.03.2009 12:29

Smrt dogmatu

RE: 2000 let

Jiří Kramář 93.?.?.?

Někteří z nás například došli k poznání, že za mnohá zemětřesení mohou vlastně Ježíšovi vyznavači a jiní z nás zase při hýbání horami spoléhají raději na spasitele Nobela a jeho apoštoly. Jen ti upřímní a upřímně věřící došli pravděpodobně k poznání, že není třeba vůbec někam chodit. Takže to množné číslo rozhodně není na správném místě a to "Kolo času" bude nejspíš nová vědecká pracovní hypotéza. Já osobně jsem rád té obrovské rozmanitosti názorů a neméně obrovské umanutosti jejich obhájců. Bez nich všech by tu byla šílená nuda, protože nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.

185498

04.03.2009 12:46

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Hestroyi, předpokládám, že se neurazíte, když se připojím s bezvýhradným souhlasem s tímto Vaším příspěvkem. Ten souhlas se opírá o stejnou životní zkušenost. Jen by stálo za sociologickou studii, jakým způsobem a do jaké míry nadprůměrná zlobivost pubescentů ovlivňuje jejich tíhnutí k elektrotechnickým oborům.

185500

04.03.2009 18:40

Smrt dogmatu

RE: 2000 let

Jiří Kramář 93.?.?.?

Děkuji Vám, že jste moji provokaci přijala klidně. Kolo zrození biblické je nejspíš totožné s indickým Kolem osudu - buddhistickým koloběhem znovuzrození, o němž jsem kdysi v mládí s velkou chutí četl. Ovšem zrovna po dnešním ránu, kdy mne vzbudil budík už o půl čtvrté, to abych v mlze tak husté, že by se dala krájet, odvezl syna na vlak, je mi buddhismus se svým probuzeným a i to kolo v podobě jak automobilové, tak i železniční, stejně sympatické jako můj osud věčného pečovatele a opatrovníka. Toto je zjevená pravda o strašlivém exodu z elektrickou poduškou vyhřátého lože, jež však bude příštími generacemi určitě tak dokonale zapomenuta, že ani jakákoliv archeologie si ji ze závějí věků nikdy nevyhrabe. Musel jsem být v minulých životech strašlivý gauner a obávám se, že současná náklonnost ke Kolu osudu v tarokových kartách mi zaručuje ještě mnohá pokračování. Ačkoliv po tom dnešním normálním zážitku si sám připadám paranormální, neboť vědě se svými pohnutkami a bezvědomým věděním určitě vymykám, přece jen to není zas tak zlé, když jsem narazil na člověka, jenž určitě není trpaslík, a když i ten Tutanchamon mne stále ještě zajímá.

185554

04.03.2009 20:42

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Jarmilo, promiňte, prosím, že se Vám do té debaty pletu a promiňte, prosím, podruhé, že se musím zastat Áji. Mezi mé sousedky patřily v sedmdesátých letech také dvě učitelky z mateřské školky a ty mne zahrnuly důkazy ze své dlouholeté praxe o vrozené mentální odlišnosti malých cikáňat - tedy o jejich nikoliv nezájmu, ale přímo nechuti se učit. Dokonce si na mne pozvaly kolegyni z Lidové školy umění, aby mne vyvedly z mé zažrané představy o větším hudebním nadání tohoto etnika. Nakonec jsem se dověděl, že těch několik málo jedinců, kteří u nás provozují cimbálovou kapelu, pohrdá notovým zápisem pro neznalost not a zná jen to, co se lze velmi snadno naučit několikerým odposlechem, neboť nechuť pracně trénovat lze u nich považovat za vrozenou a dokonce s věkem rostoucí. Touha vyniknout jim nechybí nikomu, ale schopnost pro to vyniknutí něco udělat většinou ano. Připouštím, že i ta nechuť učit se může být projevem vzdoru utiskované etnické menšiny - ovšem její přítomnost v povaze těch nejmenších, a to i do bílých rodin brzy po narození adoptovaných dětí, je přece jen důvodem k zamyšlení.

185582

04.03.2009 21:21

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

Jiří Kramář 93.?.?.?

Říci bych chtěl, ale pouze seznam snad napsat mohu: Spojový mechanik, mistr odb. výcviku na učilšti spojů, radiomechanik (včetně těch Tesla Pardubice) a servis analytických laboratorních měř. přístrojů u Hydrometeorologického ústavu, pracovník tech. rozvoje - vývoj telemetrie tamtéž, vedoucí prodejny Tesla Eltos, vývojář elektronických měř. př. STS Opava a ZS Mikulov, OSVČ výzkum, vývoj, výroba a servis elekrických strojů přístrojů a zařízení, vedoucí výroby elektroniky Elok Opava (spoluvlastníkem byl poměrně známý Topolánek), technik na umělých ledvinách, provozní elektrikář u vodáren a, zaplať pánbu, důchodce. Takže s elektrotechnikou a elektronikou do činění vlastně vůbec nic nemám.

185591

04.03.2009 22:43

Smrt dogmatu

RE: 2000 let

Jiří Kramář 93.?.?.?

Děkuji za potřebnou opravu. Náklonnost ke Kolu osudu i na kartách se mi tam sama vloudila při bezděčné vzpomínce na Kolo osudu mého tchána, jenž však hrával neporazitelným způsoben taroky. To jeho Kolo osudu bylo pravým předním kolem pochopitelně černé šestsetrojky, která, než mu zajistila další kolo převtělení, jej tři měsíce před tím na svých kolech vozila na svatbě jeho syna - mého švagra. S tchánem jsem však hrával pouze mariáš - a to perfektum tam perfektně sedí, neboť karty už od té události nehraji. Hazardní hra života mi ke vzrušení bohatě stačí. Vždyť tenhle tchán byl zatím jediným z mých nejbližších, jenž před svou fyzickou desintegrací a následným převtělením unikl mé obvykle několikaměsíční péči. Proto připomenutí existence troků je od Vás obzvlášť milé, neboť půvab této existence nejlépe vynikne, když je ta krása spojena s počátkem neexistence právě vykrveného pašíka. Tady na Opavsku mu láskyplně říkají bravek - nejspíš ze staročeského nebo německého "brav", což sice neumím rozhodnout, ale za to dobře vím, že je to naše zatím docela dostupná záchrana před zhoubnou anorexií, neboť na tyhle geny nejspíš ještě nedošlo a troufám si tvrdit, že díky těm našim palicím ani nedojde. Má intuice mi totiž napovídá, že modifikovaná jitrnice či jelito není určitě to pravé ořechové. Bez téhle společné víry mi nelze žít.

185613

04.03.2009 23:51

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Strigo, snad se neurazíte, když tento Váš příspěvek označím za to nejlepší, co jsem na probírané téma geny versus memy tady četl. Od těch psů se zas tak moc nelišíme - to vím, i když nevím, které z těch psích ras jsou cvičeny stylem uchop, stiskni a nepusť - i kdyby tě zaživa krájeli!
K té krásné závěrečné otázce: Dovedu. Určitě by to dobrý znalec psychofarmak za nějaký čas dokázal namíchat a nacvičit. Ovšem i pak bych měl strach noblesnímu Rathovi sáhnout i na prázdnou misku.

185626

05.03.2009 13:20

Smrt dogmatu

RE: 2000 let

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ovšem všiváci mého druhu si i po takové deprimující informaci řeknou: Nevědomost hříchu nečiní! a při každém zakousnutí do křupavé kůrčičky se blaženě pousmějí, přihrnou si trochu toho zelí a s mastnou hubou vděčně vzpomenou na Vás.

185692

05.03.2009 14:36

Smrt dogmatu

RE: ????

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Franto, já zase například nechápu, proč jste mezi neteistické formy náboženství nepřiřadil ateismus - za dob mého mládí pro jistotu nazývaný vědecký. Jelikož můj strýc býval nadšeně přednášejícím lektorem Socialistické akademie, považoval jsem za svoji svatou povinnost dokázat mu při jeho pracovní návštěvě ostravské pobočky Hydrometeorologického ústavu, že ten jeho vědecký ateismus je v nejlepším případě pouhou pracovní hypotézou a ta je za současného stavu poznání - pomineme-li ovšem velice rozdílné rituální tance - zcela ekvivalentní kterémukoliv náboženství. No a aby se necítil tak sebejistě, přidal jsem názor, že v této situaci může zkoušet brát věřícím jejich víru pouze nehumánní fanatik - tedy takový tentokrát vědecký inkvizitor.
Dále pak, vážený Fanto, nechápu, proč se domníváte, že příroda, vesmír a život jsou mimo to "složité" i "nesmírně dokonalé". Hodláte nám snad naznačit, že znáte smysl a účel toho celého nesmírně vesmírně složitého a že máte poznatky a schopnosti, které Vám umožňují posoudit, jak kvalitně to námi obyčejnými lidmi nedokonale poznané jsoucno naplňuje ten nám neznámý smysl nebo účel? Doufám, že ne.
Do třetice Vás však musím pochválit za velice příhodné, protože skromné, a zřejmě výsostně pravdivé souvětí: "Já studuju přírodovědný obor, takže o tom něco vím." To "něco" je v tom souvětí rozhodující, neboť naznačuje určitý pokrok od dob Sokratových, kdy ten pro mne největší, poněvadž nejskromnější, učenec určitě otráveně tvrdíval: Vím, že nic nevím! - a to tak dlouho, až jej jeho současníci otrávili doopravdy. Údajně pil ten bolehlav a klidně při tom rozprávěl se svými blízkými. Pokud by znal to naše rčení: Mrtvý prd ví! - určitě by se u toho, jako nyní já, i pobaveně usmíval.

185705

06.03.2009 12:12

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená Strigo, toto oslovení není jen formální a poplatné konvenci staromilců. Napsala jste to moc pěkně. Zejména ten závěr mi je velice sympatický, neboť jsem vyrůstal v rodině "lampasáka", jenž, když šlo o závažné a pro mne evidentně vadné požadavky, vždy velel: "Nejdříve splň rozkaz a pak si můžeš stěžovat! Až pak si o tom pohovoříme." Na ten slíbený dialog téměř vždy došlo, ale býval většinou stručný, neboť velmi často se mi už při plnění rozkazu rozsvítilo. Učil jsem se tak velmi rychle nemarnit čas a samostatně přemýšlet - ovšem několikrát až když jsem byl z trestu zavřený v base, neboť v jádru jsem byl a určitě i zůstal zvídavý lenoch a snílek, buřič a paličák. Jako jedenadvacetiletý mistr na ostravském učilišti spojů jsem učil třetí ročníky a úspěšně, neboť jsem vyznával tu otcovu "lampasáckou" zásadu stran plnění rozkazu a dialog jsem vedl pouze s těmi, kteří ji ctili (a i ctily) také. Dialog i polylog je ve škole určitě nenahraditelný - ovšem pouze tehdy, pokud jsou určitá témata pro jakékoliv debaty málem tabu.

185809

06.03.2009 22:52

Otázka lidských práv a svobod

Ať se Vám to líbí nebo ne, pane Lhotáku,

Jiří Kramář 93.?.?.?

tak právo silnějšího lze považovat výhradně za eufemismus pro zvůli. Vyznavači tohoto pseudopráva považují za legitimní z vůle silnějšího užívat síly proti slabšímu k dosažení zamýšleného cíle nikoliv výhradně podle práva, nýbrž právě tou silou bez ohledu na právo - tedy bez práva - bezprávím. Jinak by ten pojem "práva" silnějšího vzniknout nemusel. Takže to Vaše ukrutánské souvětí čtu potom takto: Ať se nám to líbí nebo ne, bezpráví je prototypem každého právního vztahu ... a nakonec pak už nevím, z kterého světa pocházím já, neboť zřetelně cítím, jak na mne z Vašeho pojetí práva dýchá právo starověké Sparty, kde otec měl právo nezvednout se země svého právě živě narozeného ale slabého nebo neduživého potomka a nechat jej svrhnout z Tarpejské skály. Právem silného a zdravého.

185855

06.03.2009 23:46

Otázka lidských práv a svobod

RE: Ach pani

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ach, pane Gibi z Wilsonova, já i moji kamarádi také vařit umíme - ovšem obávám se, že na čundru by nám u vašeho ohně nechutnalo. Pro ty bohorovně nechutné řeči bez zpětné vazby, zvané slušné vychování. Že jste žil se ženami nezpochybňuji, stejně jako vaše tvrzení, že jste na ně nikdy nenadával. Perfektní je i to perfektum - minulý čas slovesný - v tom vašem posledním souvětí. Ovšem, odpusťte mi tu malou jízlivou všetečnost, jste si jist, že totéž by o vás napsaly i ony?

185863

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 69 čtenářů částkou 10 942 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 0

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Hnus v bílém plášti v českých nemocnicích: očkování nezletilců bez souhlasu rodičů07.06.21 05:44 Česká republika 2

Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných!07.06.21 05:18 Česká republika 0

Na Slovensku se už nechce téměř nikdo očkovat07.06.21 01:59 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
21,00 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,57 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,07 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 018,97 Kč
1 unce stříbra
581,85 Kč
Bitcoin
841 646,37 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?