Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 317 příspěveků, 9 různých jmén: <nic>, "Had, Had opět syčí na Zvědavci, Had., Had.., Had..., karl, NE, opět Had.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.04.2007 02:23

Dopis anonymního amerického vojáka z Iráku: Oznamujeme jen desetinu svých mrtvých

RE: a zbytok su siroty a adaptovani divosi

karl 82.?.?.?

Na druhou stranu ale je pravda, že do těch oficiálních seznamů, co každý den vycházejí, nejsou zahrnovaní ti vojáci, kteří umřeli později (po týdnu, po měsíci) v nemocnici. Zprávy se týkají jen vojáků, kteří umřeli přímo v Iráku.

134117

02.08.2008 19:04

Kolik stojí pravda?

RE: Příčina a následek

82.?.?.?

>No ona ta světská justice sama je jen jedním z nástrojů karmické >odplaty
Bingo!

A lehce přidám: měnit svět k lepšímu lze ÚČINNĚ jedině v "říši příčin".
Pravda obecně se mnoho neví, "co" a "kde" to je ta říše příčin.
Taktéž je pravda, že každý tvor v této oblasti každým okamžikem svým způsobem (dle povahy, reakcí na dění) "pracuje" a tak přispívá buď ke zlepšování podmínek života nebo jeho zhoršování-prosté...

166646

Vmísím se:
-"jankovi" porozumět není snadné - formuluje velmi po svém, méně pro druhé [velký smích] [velký smích]
>Příroda mi dala na komunikaci se světem, na objevení nebezpečí >sluch, zrak, čich, hmat a rozum - poznání a zkušenost, paměť.
Všechny tyto schopnosti (smysly) umí každý používat různě a každého (hm, no dobrá) příroda vybavila jinak. Navíc tyto smysly se dají vycvičit VELMI, VELMI různým způsobem...
A ve svém pravděpodobném materialismu (nemyslím to pejorativně - lidé si obecně myslí, že jsou "realisté", ale jsou hlavně hmotaři-materialisté) Jste buď zapomněla, nebo neznáte další čidla vnímání, které nám více, či méně pomáhají se orientovat ve světě, v životě - VĚDOMÍ, MYSL, CIT např.
Znáte jistě nepříjemný pocit v břiše (nemyslím před průjmem... [chechtot] [chechtot] prostě tak, jak to v životě chodí-blbá situace.Bum! Až bolestný pocit v břiše, aniž se na zevní úrovni cokoliv děje)- to Vám podvědomí ( resp. "druhý mozek" v břiše) hlásí nějakou událost, která bude subjektivně nepříjemně vnímaná - a kdepak jsou Vámi vyjmenované smysly pro orientaci? Proč se někdy "nevědomky" otočíte s "pocitem", že se na Vás někdo dívá a... vskutku! Někdo zírá! Ještě se Vám to nestalo?
>Nestačí, že se budu chovat slušně, pomáhat druhým a pracovat?
Ano. Základna je to dobrá, pokud se toho člověk drží pevně až do své smrti, tak i vyústění bývá slušné.
>Realita je prý něco jiného, než se učíme. V čem? Jak se to >projeví na mém okolí, na mém těle, na tom, co poznávám díky >normálním smyslům?
Ano!!! Vlastní zkušenost, vlastní cesta, vlastní poznání!! To je, oč tu běží!!! Vše ostatní jsou jen kecy, nebo "namyšlenosti"(ve smyslu, že si člověk něco namyslí-navrství myšlenkami, něco, co ovšem nepoznal, neprožil - NEMÁ ZKUŠENOST, KTERÁ JIŽ NEPOTŘEBUJE POUČKY, leda dovysvětlení v době určité nejistoty, kam ty "zvláštní" zkušenosti zařadit...) a teorie, dobré k plkání - např. v diskuzích.
Můžu Vám několik let vyprávět jakou realitou se stanou sny, pokud se v nich člověk naučí "pohybovat" - k ničemu.
Ale když se setkám s někým, kdo se ve snu podíval na své ruce (DOSLOVNĚ PROSÍM!!! VIZ. CARLOS CASTANĚDA) a pokračuje v této praxi, pak mluvíme oba smysluplně a zkušenosti se takovýmto hovorem mohou "posílit"...
A tak by to mělo I být - lidé by si měli vyměňovat své ZKUŠENOSTI, aby se obohatili (pomohli si), než aby se vzájemně POUČOVALI. Ovšem internetové plkání má jisté hranice, kam až které zkušenosti se mohou "dávat v plen"...
>Několik zrcadel si nastavovat nebudu, mám celkem jasnou a pevnou >představu o životě a nemám potřebu to zkoumat z různých úhlů. Už >je mám nastavené a vyjasněné.
[velký smích] [velký smích] [velký smích] no právě! Bacha na to, to by mohl být docela dobrý šok, až (pokud) se Vaše "minulost" přihlásí ke slovu poněkud razantněji...
"Bdělost-toť vše!": napsal G....

Automaticky kráceno

166871

Zdravím janko,
mé zkušenosti:umění snění je jedna z částí rozšiřování hranic denního vědomí.
Když sním pod kontrolou, pak do snů nedávám svoji energii (nejsem unavený z "divokých" nebo "pracovních" snů), ale naopak si energii "vycucnu" a mohu ji použít pak ve dne dle uvážení. Prostě nejsem otrok tendencí své bytosti, ale ovládám ji...
Jeden z njúčinnějších kroků (dle mé zkušenosti) je PODÍVAT SE VE SNU NA SVÉ RUCE!!Ve dne si poručím (resp. POROUČÍM, dokud se to nepodaří a to může trvat i mnoho let!) až se ve snu "uvědomím" natolik, že si "já snící" říkám:"co jsem to jen chtěl? Co to mám udělat?? Á podívat se na své ruce!!" Začnu zdvihat své ruce a podívám se na ně - už tímto uvědoměním tohoto povelu (samotné podívání se nemusí hned podařit, nebo jsou ruce rozplizlé, deformované, nebo neskutečně TĚŽKÉ..)přání z našeho hmotného světa do oblasti snění se začnou dít zajímavé věci!
Kdo tento pidikrůček na snad 1. příčce k "Umění snění" neudělal, nechápe o čem to vlastně píši. A proč.
Kdo si již sny pamatuje, tomu začíná blikat a asi to vzbudí jeho zájem, ještě dále jsou Ti, kdo si ve snu uvědomují: á!Vždyť já sním!Poslední sorta by se mohla tímto zaobírat úspěšně - doporučuji si sehnat knížky od C.Castanědy nebo Juan Carlose. Dobrý je taky Tenzin Wangyal "Tibetská jóga snu a spánku".
Krátce zpět k praxi - když jsem se podíval poprvé na ruce ve snu, měl jsem již se sněním přechozí zkušenosti: např. VĚDĚL JSEM (VNÍMAL), že spím, uvědomoval jsem si své tělo (povrch jako by "brněl", dle povahy snu příjemně, nebo nepříjemně...), uvědomoval jsem se v mnoha "rovinách", prostě VĚDOMÍ bylo v mnoha "vrstvách" a ve všech jsem "byl doma" - VELMI PŘÍJEMNÉ.Jakýsi pocit síly a moci... A nejen pocit! Tou dobou jsem těžce fyzicky pracoval a když se snění "podařilo", ve dne jsem lámal skály, když ne...
Poté se sny stanou "realitou" jiného druhu a je velmi lákavé zůstat "tam"! Proto také je třeba varovat - tímto způsobem lze i blbě zemřít, nebo se zbláznit (jaksi "zabloudit" ve snech do jiných dimenzí vědomí) a zneschopnit se pro běžný (?) denní život!!!
A proč je to lákavé? V takto ovládaném snění má dotyčný moc jako např. v pohádkách. Přeji si zámek? Tak ať tam je! A ... už tam stojí...Střecha zelená...hotovo... tak a teď si vyletím se podívat jak to vypadá zeshora..To vše lze. Je to Matrix svého druhu. Proto je zapotřebí i jakási kázeň - morálka, aby náplň takovéhoto snění měla náležitou kvalitu.
Nutno dodat: jako vždy v těchto principech, kdy jedinec chce přetrhat "pouta hmoty", platí, že se tak která metoda, jaksi chrání před zneužitím do značné míry sama - prostě bez značné kázně (sebeuvědomění), "čistoty" (beze zloby apod.) se tento krůček podaří jen vyjímečně a také se z něj rychle padá...

Měl jsem nick "Had"

167088

06.08.2008 11:24

Otevřít si iDnes je jako ponořit se do řeky krve a násilí

RE: Když už jsme u toho iDNESu

82.?.?.?

>naco to mam zdoraznovat, ze nie som Martanom?
Jste Venušan?! [velký smích]

167120

08.08.2008 09:53

Antisemitské DVD

RE: Řítíme se střemhlav do nového světového řádu...

82.?.?.?

Taky souhlas a rozšíření - všichni "bilderbergové, rotschildové a spol." jsou jen "nástroje osudu" (karmy), které jsme my všichni tisíce a sta let vytvářeli... nemohli by se dostat k moci, kdyby bylo "nastřádáno" více pozitivního, nez negativního.

167368

08.08.2008 09:58

Jak uhlídat ženu?

RE: Zednářští historici a ženy

82.?.?.?

>Skutečný funkční matriarchát nikdy nikde v dějinách neexistoval.
Jak to víte? Jen proto, že se o tom nepřednáší ve školách?
>Až vyspělá křesťanská civilizace povýšila ženu z Adamova apendixu >na plnohodnotnou lidskou bytost.
Ano. Jistě. Jedny z nejlepších piedestalů byly takové ty dřevěné ze suchých, smolných klacíků a další křesťanský upgrade na plnohodnotnou bytost probíhal v ohnivé podobě...
>Australské domorodce žijící na úrovni doby kamené v to počítat >nelze, poněvadž tito mají blíž k lidoopům než k nám (jejich >společenské uspořádání je na biologické úrovni).
No jistěěě!!! Taky jim podobně vzdělaní a osvícení (Biblí??) týpkové jako Vy tak důkladně vštěpovali křesťanské hodnoty, že dnes jsou z většiny z nich ubožáci horší než cikáni z Chánova!
Taky se jim mamlas papež nedávno omlouval [zmaten] [oči v sloup]

167358

08.08.2008 09:59

Jak uhlídat ženu?

RE: Překvapení ...

82.?.?.?

[velký smích] tak, tak! Ještě předtím ale pokleknout, Bibli do pařátků, pevně zavřít víčka a drmolit prosbičku o zlepšeníčko diskuzí...

167359

08.08.2008 10:05

Gaza nepotřebuje pomoc – má zemní plyn za 2 biliony liber

RE: Zajímavý článek

82.?.?.?

>Ano, Rothschildův vnuk Adolf Hitler
[překvapení] [překvapení] nějaký odkaz nebo tak něco?
O "Rotes schildech" (Rudý štít... Rudá armáda ... bolševici... tralalala... tralalala)jsem toho četl dost mimo hlavní proud informací, ale na tohle jsem nenarazil.

167362

08.08.2008 10:07

Jak uhlídat ženu?

.. zanedbaný sex...

82.?.?.?

Možná by si autor měl NAPLNO zapět s Elán:
... áno, chcem to, mám to rád, áno chcem Ťa, mám Ťa rád...
Prostě zanedbaný a nahromaděný sex pak může dle nátury dotyčného být ventilován podobnými vzdechy, jako že žena je nejnádhernější tvor apod.
Vzlyky - po "ženě plné ducha, nebo duchaplné otrokyni"...??

Ono vůbec by tahle debata měla nabrat ten správný směr - JDE O SEX!!!
Vím o čem píši [chechtot] [chechtot] [chechtot]
A záleží na každém, jak si s ním poradí!

Kdysi mi jeden známý trefně řekl:" záleží jen na Tobě, jestli z něj uděláš diamant, nebo uhlí do kamen... "
Anebo:"je to hřebec, který Tě může odvést do pekla i do nebes!"

Pekla si užívám dost na této planetě, takže... touha vystřelila, přišly návody i ten zbytek...

Jinak nic ve zlém, autore, ale s hlavou (mentálem) plnou ideálů (city), je třeba zároveň stát pevně na zemi (hmota, tělo)...

167365

09.08.2008 09:57

Jak uhlídat ženu?

RE: .. zanedbaný sex...

82.?.?.?

Ale neříkejte!
Kontrolní otázka soudruzi!
Víte Vy vůbec, že produkty sexu jsou nejen děti, ale vše, co nás obklopuje?
Sex je ta základní hnací a tvůrčí síla, která všechno stvořené na téhle planetě žene vpřed žitím - až tohle pochopíte (bacha v Bibli to není [velký smích] ), tak se i Vám možná otevřou oči trochu více...
A SEX, o kterém bych mohl psát, není jen řízná soulož - sexovat se dá například i pouhým držením se za ruku a "sjednocování v srdci" (popř. výše). Je však takřka pravidlo, že ta řízná soulož tomu zušlechtěnému sexování (SJEDNOCOVÁNÍ) zpravidla musí předcházet. A dle připravenosti sjednocující se dvojice ta smršť v posteli předchází tomu "srdečnímu" i několik let.
To ovšem se svým zažraným křesťanstvím nepochopíte.Asi.
A je to moc velký rebus nejen pro Vás.

A na závěr - psal Jste zde o modlitbách. Svých. Takže když se modlíte a sjednocujete se dle možností se svým nej, nej, nej, megaideálem (tedy Bohem) - VÍTE, ŽE TO JE SEX SVÉHO DRUHU? [vyplazený jazyk]

167483

09.08.2008 10:50

Gaza nepotřebuje pomoc – má zemní plyn za 2 biliony liber

RE: ERETZ žádá omluvu

82.?.?.?

>zemřel za svůj názor, tedy mluvil pravdu- tento postřeh poprvé >vyslovil Rajneesh Osho)
Nic proti Oshovi, ale působení Mistra z Nazaretu brilantně popisuje K.Minařík v "Vnitřní smysl Nového zákona"...

167487

12.08.2008 18:18

Washington svou chybou riskuje atomový konflikt

RE: Autor si mozna neuvedomuje, ze tam kde je dneska Gruzie, tak tam muze

82.?.?.?

Sionismus má nějakou oficiální negativní propagandu?
Mainstream se tvrdošíjně (pod taktovkou sionistů, nebo přinejmenším jeho zastánců) drží linie, že sionismus je "sláva a naděje lidstva" [velký smích] , takže pokud někdo podléhá propagandě, tak by musel sionismus obhajovat, což se zde neděje.
A když někdo se sionismem nesouhlasí a obnažuje ho, tak stojí mimo většinový proud a tedy propaganda pod taktovkou oficiální většiny jaksi není přínosem pravdivých informací, které se samozřejmě siono-nacistům nelíbí.. logika..
Tady čtou a debatí většinou ti, kdož rozeznali, že dřívější praktiky "Rudého práva" a "srpu a kladiva" se převlékli do "Fox News" a "hvězd a pruhů".
No a že Vám schází potřebné informace, že sionismus je nástrojem "temnoty", to je Váš problém, z kterého se můžete dostat informovaností a snahou o nadhled [vyplazený jazyk]

167835

13.08.2008 10:26

Strach a zahálka v Zelené zóně

RE: konecny obraz

82.?.?.?

>Fascionovalo mě následující - nejprve mi řekl, že za několik let >práce pro televizi v USA nedokázal zjistit, kdo jim předává >agenturní zprávy, které jsou páteří zpravodajství (podotýkám >velmi inteligentní tvor). Nedokázal se při vysokém funkčním >postavení dopracovat toho, kdo do drátů pouští obrazové i >zvukové šoty, které pak přebírají Zprávy nejen v USA - byl z >toho velmi nervózní.

>Neváhal jsem a pustil mu film, který akorát odkazuje pan Stwora >o 911 Mysteries Demolitions - Seděl, díval se na něj, na ta >fakta, vydržel to asi tři minuty, pak jsem mu vyhledal >nejzajímavější části filmu - NAPROSTO NEPŘIPUSTIL jiný než >oficiální pohled na věc - film označil za jeden z pokusů >konspiračních teoretiků zpochybnit ten útok. A to je >dokumetnarista, který chce, aby druzí lidé sledovali jeho >pohledy na věc. Byl zcela neochotný film sledovat ač byl čas, >pohoda a známe se opravdu dlouho...

Dobré, dobré.

Tak to je přesný příklad vymytí mozku, aneb člověk věří tomu, čemu chce věřit...

Tohle by mohlo být poučení pro silně věřící ČEMUKOLIV, že víra není podkladem pro vědění, potažmo moudrost.

167884

13.08.2008 20:31

Lidský řetěz

RE: A už je tu

82.?.?.?

>2) nechápu, co to meleš.
asi lepší u takových jako Vy a Vám podobných by bylo - NECHCI CHÁPAT... i když varianta "nechápu" napovídá ledasco [chechtot] [chechtot] jen ne nadhled a schopnost získat, třídit a zhodnotit informace mimo hlavní proud sdělovaného výplachu mozků ... no nic, to se časem možná zlepší [velký smích]

167952

15.08.2008 13:34

Chcete lépe poznat sami sebe? Zkuste se postit!

RE: Autor si protiřečí

82.?.?.?

>Musím se smát všem teoriím, že se na noc nemá moc jíst.
No bodejť! Smích je zdravý... nebo, že byste se vysmívala??To už tak zdravé není, zvláště když očividně teoretizujete, generalizujete a z vlastní zkušenosti a praxe ... NIC!

168116

15.08.2008 20:03

Chcete lépe poznat sami sebe? Zkuste se postit!

RE: že se tady u nás...

82.?.?.?

>odkaz na bláznivou partykovou - ta především propaguje pití >vlastní moči, pseudovědeckým názvem "urinoterapii" - považuji za >úlet. -
No, právě tohle vše je hlavně otázka praxe... z Vás očividně mluví neznalost, teoretické "pochopení" a předsudky.
Takže osobně se docela podivuji, že Vám odpovídá autor značně trpělivě.
Jedině praxe (dejme tomu že HODNĚ opatrná hlavně zpočátku), ale přesto praxe a pak přísné posuzování těchto z praxe vytěžených VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ A POZNATKŮ porovnat s vnějšku zprostředkovanými (tedy hlavně vyčtenými) informacemi - TO MÁ VÝZNAM! A samozřejmě co platí pro mě, nemusí platit pro jiné.
Mám s několikadenními půsty + dalšími "podivnostmi" jedině pozitivní zkušenosti.

Prostě náš nynější stádní životní styl, jehož je přežírání a chuťovost velkou částí, je takový dobrý smrádeček podporující většinu lidí (dav) ve směrování ke hmotařství, tedy materialismu.

168131

15.08.2008 20:10

Chcete lépe poznat sami sebe? Zkuste se postit!

RE: Je to jako byt zavisly na slun. energii ci vode!

82.?.?.?

Tapine, znám OSOBNĚ madam, která nejedla více jak 120 dní. Pouze pila vodu.
Prostě "jela na jiné zdroje".

Neměla a nemá důvod toto jakkoliv prezentovat, nebo lhát pro udělání se zajímavou, takže jsem byl jeden z mála, který se to shodou okolností dozvěděl.
Pak když pominul důvod této zkušenosti, zase žije "normálně". Střídmě, skromně ovšem.

A když si odmyslíte to akademické, intelektuální žvanění v článku, tak Váš příspěvěk je totéž-bez urážky.
Máte praxi z půstováním? Ne? Pak plkáte...

168132

16.08.2008 09:25

Chcete lépe poznat sami sebe? Zkuste se postit!

RE: Je to jako byt zavisly na slun. energii ci vode!

82.?.?.?

>Mám dost drsnou zkušenost s týdenním půstem kvůli těžkému zánětu >mozku a mozkových blan, doma v komatu, při probrání jsem zvracela >úplně vše. Další týden pouze infuze, opět vše šlo ven. Dvacet kilo >nadváhy bylo dole jen to fiklo.
Udivujete mě!
Tohle přece není žádný půst v tom smyslu, o kterém je článek, potažmo debata!
To je následek a součást onemocnění, tedy nedobrovolné procedury.
Ovšem otázka je, co by se s Vaším tělem tehdy událo, pokud byste se mohla naládovat...

Mj. - u dobrovolného, očistného a ozdravného půstu velmi záleží na načasování, psychické průpravě a ještě několika doprovodných procedurách (nebudu je popisovat).


>Dalších asi 9 měsíců jsem byla bez auta, nachozeno 100 km >měsíčně pěšky, nicméne při stejném jídle bylo za těch 9 měs. >všech 20 kilo zpátky. Prostě tělo chtělo mít v tomto věku tuto >váhu, bez ohledu na zvýšený pohyb.
Efekt půstování, o kterém píše autor a debatí se, se nachází ještě v jiných rovinách života, než ve štíhlé linii, tak proč sem pletete nějaké kg, které Vám očividně nepřekáží?! Jste spokojená - buďte i nadále! Kdo to dnes jen tak dokáže!?
Ovšem když o něčem mnoho nevíte (tedy o dopadech a účincích skutečného půstu) a navíc tuto metodu nepotřebujete, neznamená to, že metoda je GENERELNĚ špatná, zavrženíhodná atd.
Pouze jí neznáte, nerozumíte, nepotřebujete. Toť vše.
Jinak je to samozřejmě v pořádku - je to Váš život, Vaše tělo.
Jestliže Vám to vyhovuje ke kvalitnímu žití - PROČ NE!
Každý jsme jinačí, každý potřebujeme to své.
Nic proti.

>A rozhodit metabolismus několikadenním hladověním - proboha >proč....
Opět zevšeobecňující teorie...
>Jsem ráda, že vše funguje stabilně.
Tak jo, buďte! [velký smích]

168156

16.08.2008 09:35

Chcete lépe poznat sami sebe? Zkuste se postit!

RE: Je to jako byt zavisly na slun. energii ci vode!

82.?.?.?

>Prosimvas breatharianism je podvod ktery slouzi jen k vylakani >penez a pozornosti od druhych, jako vsechny podobne tzv. >esotericke praktiky. Mnohokrat dokazano, dost lidi pitomych dost >na to aby to vzali vazne zemrelo, vyhledejte napr. na wikipedii.
Co to tady melete? Jaké peníze? Jaké praktiky? A ten breatharainism je nějaká nadávka nebo co? To slovo čtu poprvé, na wikipedii si nic v tomto smyslu hledat nepotřebuji.

A pro Vás původní informaci o té mojí známé ještě rozšířím - to, že nejedla a pouze pila vodu BYL DOPROVODNÝ EFEKT JEJÍCH URČITÝCH SNAH, NIKOLIV CÍL (tedy stát se "dýchavcem" ).
Ona sama to registrovala s úsměvem:"no, prostě nemám hlad no..." a celou dobu žila naprosto běžně, chodila do práce atd.
Na žádné kursy breatharainismu, nechodila, nechodí, nikomu za nic neplatí... PROSTĚ TO BYL VEDLEJŠÍ, BYŤ ZAJÍMAVÝ EFEKT, který posloužil hlavně jí jako zkušenost.

Když tato zkušenost, období pominulo tak pokračovala životem...

168158

19.08.2008 08:50

Chcete lépe poznat sami sebe? Zkuste se postit!

RE: Je to jako byt zavisly na slun. energii ci vode!

82.?.?.?

Sice už to zmizí v propadlišti, ale přesto musím ještě krátce odpovědět - zkuste si přečíst, co jsem napsal.
Žádný náběh nemám - znám a hlídám se velmi dobře, můj příspěvěk se týkal zajímavé zkušenosti jedné mojí známé.
Moje prachy a mojí pozornost si před šarlatány všeho druhu ochráním velmi dobře a slova jako pětidimenzionální psychospirituální vada mě tedy určitě nepřinutí oddaně vytřeštit zraky a vyplňovat příkaz k úhradě, který vyluxuje všechny rezervy.... ostatně ani jiná podobná slova.
Vím poněkud více o sobě a životě obecně, aby se ze mě stal nějaký bláznivý scientolog, svědek Jehovův, nebo tak něco...
Líp čtěte, co kdo píše.

168373

20.08.2008 12:25

Drážděný medvěd vrací ránu

RE: Gruzie, media, vymyvani mozku atd.

82.?.?.?

Předpokládám, google, že Vám nesdělím zásadní novinku-
1. ten člověk byl "zralý"
2. trefil Jste se správnou argumentací

Samozřejmě dobrá práce!
Osvěta antichazarského charakteru je "zralým" zapotřebí... [velký smích]

168461

20.08.2008 13:13

Nezapomeňte na Jugoslávii

RE:

82.?.?.?

>Prostě nechat je, ať si dělají co chtějí, ale hlavně se do toho >nenechat zatáhnout. Opravdu nevím, co dělat jiného... [oči v sloup]
Blahopřeji! V tom případě víte, jak změnit sebe a i svět! Kdo se tím může pochlubit?!

168467

21.08.2008 10:07

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: brilantní....

82.?.?.?

>Ve Vatikánu je ve sklepeních uloženo vědění lidstva, které se >nikdy nedostane na světlo boží.
Nikoliv. To vědění máme každý v sobě. K čemu Vatikán, sklepení, úžasně "tajné" čtivo a informace?
Bdělost, pozorování a uvědomování těla, jas, úsměv a radostivost bez příčiny a k tomu všemu normálně pokračovat životem ... proč kecy a psaníčka ze sklípků, Bible, církve, disputace?

168544

24.08.2008 11:51

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

OBECNÁ NEZNALOST "ZRANÍ" PŘÍČIN....

82.?.?.?

Všechny děje, okolnosti, události, které již probíhají v hmotné sféře a které aktuálně prožíváme jsou naprogramovány a naplánovány v nehmotné oblasti. Této sféře dění se říká všelijak - mě je nejbližší "říše příčin".

Do této říše příčiny přispívají (A TEDY NÁLEŽITĚ PROGRAMUJÍ A PLÁNUJÍ) všichni tvorové té které sféry, ve které bytují.
My lidé přispíváme tedy svými myšlenkami, pocity, náladami, přáními, záměry a to NEUSTÁLE jen tím, že prostě žijeme a tím vytváříme něco jako "předobraz" podmínek života, který po čase uzrání se projeví v hmotném a tedy přímo prožívaném a vnímaném světě.
Dobré přirovnání je stavba domu - také nejdříve přání, pak mysl, projektování - prostě příprava, pak práce, výstavba a pak "plody" tedy bydlení ve vysněném ("uzrálém" ) domě...
Politici a vůbec MY VŠICHNI jsme jen "plody" této říše příčin, resp. konáme dle toho, co jsme si "naprojektovali, naprogramovali".
A všichni výše společensky postavení na všech úrovních slupli, "vyssáli" uzrálé příčiny a také byli dostrkáni svým "osudem" na tato postavení, aby se staly nástroji uzrálého dění...
PROTO MÁ KAŽDÝ NÁROD TAKOVOU VLÁDU, JAKOU SI ZASLOUŽÍ!!!

A čas? Všichni se můžeme setkat s událostmi a děním, jehož příčiny byly zasety i před mnoha tisíci lety... JEN TA PAMĚŤ [velký smích] [velký smích]
Pak tedy skuhrání a nadávání na politiky, vedoucí v práci, manžele, manželky, chazary, blba Bushe, izraelce, komunisty (dosaďte si každy dle svého zaměření) příliš neřeší.
Možná si tím momentálně trochu člověk uleví.

Takové nespokojené hudrání a nadávání by bylo dobré přetavit nejdříve v otázky (ty jsou v jistém smyslu již odpovědí) a pátrání po PŘÍČINÁCH DĚNÍ a pak když se ujasní poznání ve smyslu shora napsaného
Ostatně v pozadí jakéhokoliv typu (směru) nadávání a kritizování VĚTŠINOU více, či méně zastřeně tkví řev sobeckého EGA: "TO VŠECHNO ONI, ONI, ONI-mě se to špatné konání netýká! JÁ, JÁ, JÁ přeci vím a dělám vše nejlépe..." - do konání je třeba zahrnout ovšem i MYŠLENÍ, PŘÁNÍ, NÁLADY, PROSTĚ VEŠKEROU PSYCHICKOU ČINNOST.
Samozřejmě pro pořádek - když se někdo snaží POJMENOVAT již uzrálé děje pravým jménem, nemusí se jednat o nicneřešící skuhrání. Může to být správný začátek správné snahy po nalezení řešení neutěšeného stavu života, v jakém se většinou nacházíme.

Měnit neutěšený stav života a světa ÚČINNĚ a bez znásilňování ostatních tvorů (SVOBODA NADE VŠE a ŽÍT A NECHAT ŽÍT) lze tedy "beztrestně" pouze správnou snahou (úsilím) v oné říši příčin.
Malé odbočení na závěr - i toto úsilí v říši příčin se stane pro každého v budoucnosti naprosto přemáhající silou, která donutí tento "vklad" odžít... kde je tedy SVOBODA??
[mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

168834

25.08.2008 07:56

Poslední hřebík

RE: Nemalujete čerta na zeď?

82.?.?.?

Prosím Vás - JDĚTE S TOU PŘEDKLONĚNOSTÍ K ESTABLISHMENTU UŽ DO PRDELE!!!

168898

25.08.2008 08:38

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Čemu se divíte?

82.?.?.?

A tohle je co, když ne uvřískaná odpověď?? [chechtot] [chechtot] Jak z pavlače na pavlač, madam "všeznaloucí demokracie" [mrknutí jedním okem]

168901

25.08.2008 16:42

Šest žen a já

RE: Lze tomu uverit?

82.?.?.?

Naopak! Když jsem "asketil", tak jsem 5 Tibeťanů musel vynechat, protože libido přešlo do razantnějšího útoku! Čili té práce (s přetavováním libida) bylo neúměrně více!
Ovšem zkušenosti výborné!
Ale to se týkalo mě a tehdy - každý reaguje jinak.
Zkrátka jak známo, když 2 dělají totéž, není to totéž...

A jak už to někdo napsal - Mantak Chia je výborný!

168949

26.08.2008 16:53

Šest žen a já

RE: Lze tomu uverit?

82.?.?.?

No, když už tedy o tom orgasmu píšete... zapomínáte na velmi důležitou věc - je rozdíl mezi ejakulací a orgasmem. A velký!
Že to drtivé většině mužů splývá v jedno je neznalost, omyl.
Ženy mají samozřejmě výhodu - pokud nejsou frigidní.
Orgasmem se nitro povznáší (minimálně rajské stavy se sexuálními hrátkami dosahují zcela běžně, až po velmi vysoké "božské" sféry, energie se zmnožuje a rozkmitává rychleji).
Kde jsem to vyčetl? Znám to... [velký smích] Literatura mě nejprve navedla, praxe potvrdila [mrknutí jedním okem]

Ale jinak načtený a nastudovaný to máte hezky, to jo ...

169075

26.08.2008 21:46

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Jsou to vsechno zapskle levicacke vypatlane zvasty

82.?.?.?

>Ať děláme co chceme složitý systém karmických souvislostí je dán. >Fajn ..
Tohle je jedno z nejčastějších nepochopení toho, čemu se dnes módně a často říká "karma".
Zjednodušeně se dá říci, že máme mnohé již prostě dáno a nezměníme toho mnoho v rámci možností dané "osudem".
A jsou naopak situace (jakési křižovatky), kdy rozhodnutí a následný čin určí chod života jedince, národa i planety takřka nevratným způsobem. To u jedince zná takřka každý, kdo se již zajímá o to, co se životem.
Také nejčastější reakce z nepochopení a neznalosti je obviňování z pasivity a obětování se. Mj. obětování se je dobrá metoda na odřezávání ega - kdo to dokáže? A pasivita při pochopení oněch zákonitostí nepřipadá do úvahy - neznalému se tak samozřejmě může jevit jako pasivita, pokud někdo "sám sebe proměňuje v jas" (nebo se snaží o "Bdělost, toť vše" ), ale to si musí zodpovědět každý sám.
Ostatně kvůli zodpovězení otázek sám sobě a klábosení se zde každý angažuje...
>Hadova filosofie se odvíjí od reinkarnačních teorií.
Teorie je to pro Vás a další, kdo se neponořili do sebe tak, aby před vnitřním zrakem nedefilovaly momenty z minulých existencí, které dotyčný klidně může považovat za "své", jelikož jeho část nynějšího vědomí sebe sama byla i tam a tehdy. Pak to není žádná planá teorie, ale velmi poučná zkušenost. A dál? Nic.
Pak se normálně žije dál jen trochu poučeněji, pokud to člověk ustojí.

169115

29.08.2008 21:30

Co chybí v dohodě o radaru

RE: Radar je super, co vám na něm vadí? Snad ne ti všivý Američané?

82.?.?.?

>Všem je zřejmé, že v případě války by nám tyto zbraně USA jako >spojenec NATO v případě války nabídl.
Ano, ano to je všem zřejmé. Zvláště nyní když v Gruzii dostaly americko-izraelští poradcové na prdel... a čumí jak trubky i se Saakašvilim...
>O řitolezectví pomlčte.
Jasně. Protože pořádek musí být, kázeň to je to hlavní!
>Urychlit výstavbu radaru je vhodná reakce na zbabělý útok Ruské >armády bez vyhlášení války na Gruzii a permanentní lži ohledně >postupu ruských vojsk, příměří a stahování.
Mno - politické školení mužstva máme za sebou a teď nějakou veselou historku z natáčení...např.
>Však, ale zde to nikdo nepochopí, protože na USA mají stejný >názor jako Tamáš. Stejně pomílený, stejně nesmyslný. Tedy >stejnou či modifikovanou verzi ohledně velké šachové hry při >které obětuje USA dvě věže a pomocí trhavin si je odpálí.

[velký smích] [velký smích] [velký smích] republiku a světlé zítřky si rozvracet anti-anti nenechá!

169435

No, když to tedy vidíte tak přímočaře zápaďácky a demokraticky, tak se nedá mnoho dělat, že...
Mě zaujalo jedno souvětí, které značně vystihuje celou situaci - "vaše lodě (válečné samozřejmě) přistály u našich břehů, ne naše u vašich" - co dodat?
>Mysli si opravdu neomezeny vladce Ruska a ruskych medii, ze jsou >i zapadni televizni divaci uplni blbci ?

Kdoví, třeba jen čeká ještě na potvrzení tohoto názoru až když jeho kanceláři Vy a podobní pošlou některý ze svých postřehů... [velký smích]

169511

07.09.2008 14:03

Hitlerův zákaz kouření

RE: K názvu článku....

82.?.?.?

To jsou paušalizující kecy!!!
Život a jsou lidé naštěstí pestřejší, než to tady dáváte "do šuplíků"!

Jsem celý život nekuřák (cigaretový kouř a kuřáci mi smrdí) a nezávislák, jak na chlastu nebo drogách.
A nejsem sám, takových pobíhá po světě dost, takže si vliv prostředí trochu ve svých představách poopravte...

Rodiče kouřili, většina mých kamarádů taky.
Kamarádů a přátel jsem měl dost, kuřáci mě respektovali a hotovo.
Feťáci těžkého kalibru jsou maximálně v kategorii "známí".

Pro doplnění - když si někdo zahulí (nebo zbaští) marjánu, tak není feťák - marjána je jeden z nejlepších darů přírody pro lidi, ale průmyslovým gigantům (petrochemie, farmacie) se nehodila do byznysu, tak začala a pokračuje falešná kriminalizace této skvělé rostliny.

170055

18.09.2008 20:57

Washington riskuje válku s Pákistánem

RE: nemají co ztratit (nebojují proti teroristům)

82.?.?.?

>Motiv ?
MOC!

170996

21.09.2008 11:24

Sama před volbami

RE: nechci komouše ani radar

82.?.?.?

>Odmítám svým hlasem legitimizovat systém, ve kterém volený >zástupce lidu nemá vůči tomuto žádnou odpovědnost a ani >povinnosti a může svůj mandát použít pouze k osobnímu prospěchu.
Zaujalo mě, že TAKŘKA DOSLOVNĚ [překvapení] [překvapení] používáte "mojí" formulaci, pokud se dostanu do debaty, proč již více jak 10 let nevolím...
Pro pořádek: ty debaty jsou velmi krátké (max. 1-2 minuty) a končím, je právě touto "svojí" hláškou.

Protože lidé se kterými se stýkám jaksi "mimo životní donucení" (tedy práce, nebo sousedé, u studentů a školáků jsou to učitelé a spolužáci) a tato komunita se zvláštními (nematerialistickými a tedy i dá se říci idealistickými) zájmy má pochopitelně cosi jako nějakou společnou vlnu - jak se chovat v životě a snažit se umět si s ním poradit, tak aby nebylo ubližováno a "smazaly se dluhy" - krátce "snaha o očistu osudu" a jedna z "doprovodných vlnek" je i tento postoj k politice, resp. volbám...
Tak to vypadá, že tato myšlenka je živější a razantnější.
Proč? My dva se osobně neznáme a přesto takřka doslovně formulujete jeden z mých postojů (tedy k volbám).

Náhody neexistují a toto je pro mě ukazatel, že tato idea již "kmitá v prostoru" - nyní jde nejen o kvantitu (tedy počet lidí), ale i o razanci a kvalitu!
A ještě: je naprosto nepodstatné, kde a kdy se vylíhla. Je tady, žije... vynořuje se z "říše příčin" jako jedna z reakcí lidí na současný marasmus.

Jistě není samospasitelná a všeřešící a osobně nehodlám utrácet mnoho svého elánu (energie) na naplnění (uzrání) tohoto postoje. Ovšem přece jen trošku přitlačím na pilu.
Můžete to taky zkusit (zdá se mi, že budete vědět jak), ale jen "tak akorát" (proč si pak odžívat zpětný odraz "politické angažovanosti"??).
Ledaže byste někdy v budoucnu chtěla patřit k mocným tohoto světa? [mrknutí jedním okem]

171159

21.09.2008 19:17

Sama před volbami

RE: nechci komouše ani radar

82.?.?.?

>Po těchto Vašich slovech jsem se lekla, zda nebudete uplatňovat >své duševní vlastnictví a žádat poplatek [velký smích]
Dobrý nápad! Až to budu do té urny vhazovat, tak tam dám nějaký svůj symbol a nahoru takové to mrňavé "R" v kroužečku - vydělávat se prostě musí [velký smích]


>Měla bych to zkusit? Kapacity na to mám, ale známosti a žaludek >ne. Ne, myslím, že bych pak neměla čas na to málo světských >radostí co mám. A co s takovou mocí, sotva zvládám sebe
S mocí nad sebou, "přijdou nabídky" na moc nad ostatními (třeba povýšení v práci atd.) A když píšete, že sotva zvládáte sebe a zájem o psychologii ... Jste na "cestě", takže se volbám (křižovatkám) tohoto typu nevyhnete.
Je jen otázka, kdy to bude

171191

21.09.2008 20:08

Vítáme Tě mezi zeměmi Třetího světa, Ameriko

RE: Radost z financni krize, ktera je v USA ,Vas prejde, ve fronte na polivku

82.?.?.?

>P:S: Základem měny je zlato, zlaté zásoby světa činí cca 29 000 >tun, z toho USA 8 100 tun, MMF 3 200 tun, Francie a Itálie po >cca 2 400 tunách, Švýcarsko 1 100 tun, ostatní státy pod 1 000 >tun (Čím je vlastně podložené euro je tak trochu záhada), takže >starost o dolar není na místě [chechtot]
Odkud máte ty údaje a zvláště "základem měny je zlato"? [překvapení] [překvapení] Dneska?! [zmaten]

171193

22.09.2008 09:05

Vítáme Tě mezi zeměmi Třetího světa, Ameriko

RE: Zadne znarodneni se nekona

82.?.?.?

>Tak kam utikat?
"Do sebe"... [mrknutí jedním okem]

171234

23.09.2008 21:03

Bombový útok v Islamabádu

RE: Manipulativní příspěvek

82.?.?.?

>Řeknu Vám podstatný rodíl mezi váma a mnou. Vy se opírate o >doměnky, indicie, pocity. Ja se mohu ve svých názorech opřít o >důkazy - např. konkrétně o 11. záři. Mohu vám tady přesně popsat >jak WTC a proč spadl, jaký byl důvod útoku. Vše do sebe bude >zapadat.
Tak tohle bude jistě zajímat více lidí - tedy pokud to nejsou "důkazy" ze CNN, Fox, projevů Bushe atd.

No, a ještě k 9/11 Vaše otázka...
>Komu ten teroristický útok víc pomohl?
Pokud to ani po 7 letech nechápete... [překvapení]

171383

24.09.2008 15:57

Bombový útok v Islamabádu

RE: Manipulativní příspěvek

82.?.?.?

TAk jsem si p. Boudníka přečetl a jeden rozpor oproti "konspiračním" důkazům objevil.
A z tohoto ..... Larry Silverstein, majitel WTC, najal skupinu odborníků, aby pád prošetřili. Potřeboval dokázat, že šlo o dva teroristické útoky a ne o jeden útok. Naše skupina prostudovala všechny možné plány, koupili jsme velké množství videozáběrů a celkem přesně zrekonstruovali to, co se tam stalo. Kdybych nebyl členem této skupiny, možná bych byl na pochybách, ale takhle to můžu říci zcela jistě. pravdomluvnost ve výsledku průzkumu a objektivita jen stříká!!! Oni byli zaplaceni, aby dokázali, co je třeba! Tohle Vám je málo?

A to se touto zlomovou událostí (9/11) nezaobírám nějak dopodrobna - nemám čas, chuť a ani potřebu - mnohokráte prokázaná prolhanost mocných (politiků, bankéřů atd.) v tak velkém měřítku, je mi dostatečnou zárukou k pochybnostem o jimi prezentované verzi tak důležité události... prostě "čichal" jsem špínu a faleš "SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK", nevoní mi ani "prodolarová" vyjádření od pultíků z tiskovek...

Osobně Vás urážet nehodlám, nechám to na jiných. Jestli Jste blb a věříte tomu, netvrdím, pokud ano, tak je to Váš problém, zvláště pokud nechcete žít ve lži. Řešte to. Nezapomeňte ale, že je třeba pátrat a dívat se "za oponu" a procházet zákulisí, nikoliv dřepět v hledišti, chroupat cukrovinky a cumlat colu...

Jsem zvědav, zda po Vaší ironické výzvě "snižte se" bude někdo vypiplávat rozpory, které existují mezi "mainstream" a "conspiracy" verzemi. Pro mě je to ztráta času a kromě toho zásadní odpovědi na naprosto zásadní otázku Qui bono? s odstupem času velmi zřetelně ukazují, že mainstream velmi účelově a manipulativně lže... a nejen v tomto případě.

Snižte se tedy při svém hledání pravdivého života sám a pátrejte sám - materiálu je spousta.
Pak můžete pro sebe (i druhé) sestavit tabulku mainstream contra conspiracy
[velký smích]
Pomůže Vám to v běžném životě? Mohlo by... [mrknutí jedním okem]

To, že obhajujete oficiální propagandu zadarmo (tedy nikoliv za peníze, i když "platba" nejsou jen peníze...) sem pište pro jistotu v každém příspěvku - je to jistý druh exotismu na nekorektní klábosárně zvané Zvědavec, nicméně je třeba i takových příspěvků.

171481

24.09.2008 16:00

Bombový útok v Islamabádu

RE: Pár střípků info...

82.?.?.?

>Jsem ze CIA
Ále kdepak! Jste na tom ještě hůř!! Vy jim věříte... [chechtot] [velký smích] [oči v sloup]

171484

25.09.2008 17:25

Kolik by bylo rybářů, kdyby kapři křičeli?

RE: Další neonacistická zrůda sedí v Base

82.?.?.?

>Judaismus a křesťanství pokládám za jedinou naději lidí.
No, brzké procitnutí z této naivity...

>Zpochybňovat utrpení židovského národa je neúcta a hnus, podobně >podivné jsou ale i praktiky, které hystorii falzifikují.
>Bez Stvořitele a utrpení bezpočtu židů by myslím vůbec nebyl

Přestaňte sakra s tím nenápadně-nápadným vyvyšováním židů, maskovaných rádobypokorou v těch souvětích!
Když cintáte o utrpení a Stvořiteli, tak nezapomínejte na utrpení tak málo vyjímečných (protože ne-židů, že?!!)např. Rwanďanů, Rusů, Američanů, Zimbabwanů, Číňanů, Turků, Čechů, Slováků, Poláků, Eskymáků, Tibeťanů, Australských Abořanů ... do pytle, celý zeměpisný atlas a historii neobsáhnu.

Takové to tzv. židokřesťanství je pro lidstvo a tenhle svět pořádnej průser - protože následky si nyní odžíváme! Proč to nechápete?! Právě tyto příčiny způsobily dnešní následky....

Jestli má nějaké "náboženství" (ty uvozovky zesílit) tak je to budhismus, ne ten orientální v knihách, ale čerstvý, živý, skutečně vědecko-duchovní systém umožňující (ve smyslu logického, věcného návodu) změnu, proměnu jedince i světa.
A to vše vlastními silami ne "podarováním" Stvořitele.

171604

27.09.2008 21:43

Falešná božstva

Nohavica kontra Big Brother - už je to tady znovu...

82.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=cQbqAdGF_J0&feature...

171827

27.09.2008 22:24

Americké ministerstvo financí se mění na hedgeový fond

Vida - "ulice" se začíná probouzet?!

82.?.?.?

http://www.czechfp.cz/site/?p=2098

171832

30.09.2008 23:54

Čas na zlatý rubl?

Řešení zformulováno - PRD vpře!!

82.?.?.?

... a pak že kurňa není jasné ak to robiť..
http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/51591/Posledni-san... [velký smích] [velký smích]

172028

02.10.2008 18:27

Pokoušejí se změnit statut Krymu

RE: Ja se jim nedivim, jsou ted dalsi na rade

82.?.?.?

[překvapení] fakt, joo?! To už ty Amíci neví, koho by bombardovali dřív...

172158

04.10.2008 09:48

Já jsem agent, Ty jsi agent...

RE: To: Van Guld

82.?.?.?

>Pan Jiri Boudnik je evidentne architekt a expert ve svem oboru...
... a na objednávku placený velmi "charismatickým, lidumilným, nezištným" L.Silversteinem - už jen tohle u mírně kritického člověka vede k pozdvižení obočí nad důvěryhodností takové zprávy, která NA ZAKÁZKU potvrdí 2 teroristické útoky a samozřejmě vytvoří jednu z oficiálních verzí.

A věřit těm, co očividně lžou o jiných neméně důležitých událostech, tedy politikům? No, to je velká naivita, eufemisticky řečeno.

Jo, jo "koukat za oponu" a pospojovat jiné údaje než ty předžvýkané, to je pracné a někdy to bolí. A někdo na to prostě nemá, že..

172268

04.10.2008 13:14

Já jsem agent, Ty jsi agent...

RE: ???

82.?.?.?

No, Vy toho nechápete víc.
Mě je například naprosto jasné, že ta osoba, která v tom děsivém žáru, jež roztavil ocelovou konstrukci, stála v otvoru (a za ní tedy zuřilo pravé inferno deformující budovu) a mávala (asi pozdrav), byla TERMINÁTOR! Toho tam vyslali ruští agenti z budoucnosti.

Tolik asi vyplývá ze spojení - úděsný žár ničící mrakodrap a člověk stojící pár metrů od tohoto žáru - logické.

Základní otázka zní:KDO NA TOM VYDĚLAL!!! A na odpovědi nepotřebuji velmi podivné oficiální verze.

172279

10.10.2008 11:13

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

82.?.?.?

>Proč bychom my lidé, měli své potřeby ovládat? Když nás jimi >evoluce vybavila, asi nebudou až tak zbytečné. Či ano?
Ano! Jasně! Správně!
Právě tento postoj k životu, světu je jádrem problému života.

Kořistnický způsob bez ohledu na okolí.

Že "úspěch" jednoho je vykoupen obětí druhých?! Pchá! Evoluce se o to postarala přece!
A tak carpe diem!
Za utrpení nemohu - to je jen vedlejší produkt evoluce a života! Vše, co dělám, je přece jen uspokojování mých legitimních potřeb...

POkud to vnímáte takto, Jste nebezpečný ignorant v základních principech života.
Ovšem všichni platíme - jen si na to nepamatujeme. Takže jestli Váš život je odrazem takovýchto postojů, tak si zkuste představit, jak Vaši "dědici Vaší linie" budou jednou tyto neovládané "potřeby" splácet.

172725

12.10.2008 17:19

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Viník? Oběť?

82.?.?.?

Elegantně zapomínáte (?) na to, že CELÝ komerční systém je nastaven na uspokojování těch nejnižších pudů.
Navíc, a to se prostě musí líbit a lákat, co nejpohodlnější cestou.
Takže ano, kdyby ovčané, nebyli srabi a nechtěli zhltnout co nejpohodlněji a nejrychleji co nejvíce okolo sebe, pak by i "prefíkané" reklamní strategie bušili naprázdno.

Pokud tuto hltavost a nenažranost budeme předpokládat jak u černocha sedícího na verandě rozpadajícího se domu, tak i okolo procházejícího salesmana velmi výhodných sofistikovaných hypotéčních produktů, pak jeho nadřízeného, nadřízeného tohoto nadřízeného až po šéfa banky a jeho šéfa a dostaneme se třeba ke jménům z jisté skupiny velkovládců, pak tedy vzniká otázka, který článek tohoto řetězu má tu moc tuto lavinu VELMI SOFISTIKOVANÝCH PRODUKTŮ SPUSTIT, ŘÍDIT A UDRŽOVAT?? A díl odpovědnosti je úměrný možnosti v předchozí větě.
Ten černoch sedící na té verandě se mi nejeví jako hlavní kandidát na rozpoutání celosvětového hroucení financí...

A to jsem to vzal jenom "přes hypotéky" - do tohoto řetězu si člověk může dosadit, co je třeba.

Zdá se tedy, že ta většina lidí zde má jasno právem - LOUTKÁŘI hýbou masami, OVČÁCI vodí ovce, kam třeba - na "louky s výhodnými hypotékami", do Tesco, hypermarketů atd...

Ostatně od toho jsou mocní, aby vodili.

Ovšem ze své pozice vládců mají zajistit lidem pod nimi svobodu a lepší život, když mají prostředky... DĚJE SE TO?!

172860

17.10.2008 21:26

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: Svoboda není anarchie

82.?.?.?

Buď Jste neuvěřitelně naivní, nebo "podplacený", nebo "ovčan" s dobrým intelektem a velmi zakrnělou schopností číst "mezi řádky"...
Demokracie, svoboda propagovaná a protlačovaná oficiálními strukturami - to snad nemyslíte vážně?!!

173256

17.10.2008 22:06

Kdo prosazuje americký radar v ČR?

OT - ? pro Alexu - volební "preference" - zapálila Jste svíčičku?

82.?.?.?

OT: pro Alexu
"zapálila Jste svíčku?"
Zítra ty své specifické, volební preference jdu s manželkou hodit a vím o dalších...

173259

18.10.2008 12:21

Kdo prosazuje americký radar v ČR?

RE: Jeden hloupý dotaz

82.?.?.?

No vida - a pak že Klvaňa, Parkanová, Vondra a další zaprodanci odvedli špatnou práci!
Napište tohleto ještě těmto "Jidášům" - budou velmi spokojeni, jak propaganda funguje [pláč] [překvapení]

173299

20.10.2008 08:15

Co je to vůbec ta recese?

RE: hospodářská krize, prostituce a podplacení novináři (2. pokračování)

82.?.?.?

BINGO!

173426

30.10.2008 08:36

Přichází nadvláda Romů?

RE: čtenář

82.?.?.?

Milý chytrolíne multi-kulti,
dobře si pamatuji, když mě v 7 letech zmlátil "romský" spolužák za pečlivého dohledu dvou dvacetiletých ochránců, taktéž cigošů.
Den předtím jsem mu totiž ve férovém souboji jeden na jednoho rozbil držku. Důvod? Ponižoval a zlehka "profackovával" moji spolužačku-kamarádku a nikdo z ostatních ze strachu ani nehnul prstem.
Přišel jsem domů kompletně zakrvácený od tlamky až k botám...zimní bundu jsme museli vyhodit.

Dobře si pamatuji, když ve věku mých 12-14 let každou chvíli slyším při odchodu z POTRAVIN:"helé, kámo, (huhly, huhly) puč mi korunu! Co ty nemáš, ty čuráku! A za co si koupil tohle, zmrde...." Přičemž tato kulantní žádost přicházela zásadně od přesily těchto přičmoudlých hajzlů. Takže párkrát ve svém dětském věku jsem byl prostě okraden na ulici za nezájmu všech okolo...


Vícekráte jsem zaregistroval a náležitě zasáhl v situacích, když zásadně menší a mladší "bílá držka" byla obklopena více staršími jedinci z utlačovaného, ponižovaného a emocionálně poněkud vypjatého cikánského etnika, která si svoji bezmoc a frustraci ze zlořádného společenského zřízení vybíjela na představiteli svých otrokářů.

A dnes? Chudáček utlačovaný "Říman" si na OSSZ vybere svých 20 - 30.tis. Kč a ještě si poručí u úřednice za přepážkou, aby mu zavolala taxíka....

Takže zobecňování se nekoná, v reportáži byly velmi konkrétní ksichty a velmi konkrétní výroky.

A běžte to zevšeobecňování vysvětlit těm bílým sviním netolerantním do Janova, Prahy, Plzně, Č.Budějovic atd. atd... JISTĚ uspějete.

174295

30.10.2008 16:00

Přichází nadvláda Romů?

RE: čtenář

82.?.?.?

>Zajímaly by mně prokazatelnější údaje.
Tak si je zjistěte, ty podrobnosti, - osobně nemám zapotřebí se k tomu dopočítávat, nebo to dokazovat, někomu koho "by to zajímalo"...
Anebo to rovnou vyvraťte, že si ty pijavice pro takové částky nechodí.

174331

30.10.2008 16:10

Přichází nadvláda Romů?

RE: čtenář

82.?.?.?

>jsem zřejmě přímo poloviční Rom.
Pro mě za mě buďte třeba namíchanej papuánec s eskymákem...
>V rodině velké tabu
Taková rodina, kterou by zajímala moje rasová kombinace a hodnotila mě na základě toho by se ode mě dočkala jediného lhostejnosti (mírně soucitné), ale lhostejnosti.
>Ale všichni se to bojí přiznat
Nejste Vy ten, kdo varuje před zevšeobecňováním..?
Tak znovu: když se nebudete chovat obdobně jako ten v reportáži zmiňovaný lidský odpad, tak buďte genově namíchaný a vně zabarvený jak jen je to možné, v diskuzi, jednání a vůbec v běžném životě je mi buřt, zda je ten jedinec kombinace klingona s orangutanem - JDE O TO JAK SE CHOVÁ, JAK ŽIJE, "CO VYZAŘUJE"...
>Bojí se hlásit ke svému otci, který jej přitom k takové pozici >vychoval.
Pokud jo, tak je to srab a přisdisráč...

174332

30.10.2008 22:46

Přichází nadvláda Romů?

RE: čtenář

82.?.?.?

Aha!?
Co to tady melete!?
Vy chcete něco zpochybňovat, tak se předveďte jasnými argumenty (čísly)!
Nemám čas ani náladu "dokazovat" někomu, kdo dopředu z falešného soukmenovství nechce vidět obecně známou skutečnost - cigoši dostávají tučnou podporu od státu na dobře namnožené potomstvo.

Nebo nakonec je to jen hloupá pověra a pomluva, aby bylo možno ty zmetky příživnický dále diskriminovat?

Vy chcete své násilnické, primitivní a nebezpečné soukmenovce obhajovat, takže pokud máte ta čísla k dispozici sem s nimi! Zajímají mě.
Vyvraťte mi, že nemám pravdu a že si cigoši se zlatými řetězy nechodí pro podpory RŮZNÉHO DRUHU a že nedosahují tyto podpory i desetitisíců měsíčně v ruce jednoho šéfa "rodiny".

A pokud nemám tedy pravdu a stát těm zmetkům neplatí tučné "výpalné", tak se nemění nic na tom, že když vidím cigoše jistého typu (viz. ty chrchle vypatlaný z reportáže), tak velmi zpozorním a jsem ve střehu - neboli ve stavu ohrožení a dopředu kalkuluji s případným otravováním (útokem) a připravuji si předem co nejefektivnější obranu popř. útěk a to jen a pouze na základě životních zkušeností - ne "že se to kolem omílá"!! A nebydlel jsem v žádném ghettu, ani poblíž, konflikty jsem se snažil "okecat" a rval jsem se teprve až zahnán do kouta...

Nic to také nemění na tom, že podhoubí kriminality primitivního, brutálního charakteru bují hlavně v ghettech obývaných cikány jistého, známého ražení.

Takže neobhajujte neobhajitelné jen proto, že Jste podědil část "společensky neoblíbených" genů.
A pokud trpíte mesiášským komplexem k tomuto etniku, tak je Vám snad jasné, že musíte být excelentní v této obhajobě. Otázka zní - má to význam?

174368

30.10.2008 22:51

Přichází nadvláda Romů?

RE: čtenář

82.?.?.?

No, to je dobrý! A Vy zrovna kritizujete zevšeobecňování!
>Ale negativně mluví se vždy o (všech) Romech, ne?
A tenhle výplod je co, když ne zevšeobecnění?!

174369

30.10.2008 23:26

Přichází nadvláda Romů?

RE: čtenář

82.?.?.?

No, moje švagrová je cikánka (a zrovna dost tmavé pleti) - vzdělaná, chytrá, milá, pracovitá, radost komunikovat.
Nekrade, nelže, stará se udatně a poctivě o své 2 roztomilé a energické děti, má velmi dobrý vztah se svým manželem... před touhle nemusím být "ve střehu" - prostě "svítí" jinak. Čistě.
A podobných tmavých znám víc.

Šmejdy cikánské ( a zrovna dost světlé pleti) z reportáže si přeji raději nepotkat a už vůbec ne konflikt - buď bych zabil, nebo byl zabit.
Z těchto ta špína jen sálá - ani tu špinavou hubu nemusí otevírat.

Takže když tedy tak brojíte
>ale sami odsujete všechny Romy - tedy už pouze vzhledu, ikdyž >to není takto explicitně řečeno.
jakpak byste si přál v této debatě to exaktní rozdělení na slušné a nepřizpůsobivé?!

Jinak řečeno melete stále jako kafemlejnek Vy ... a kraviny.
Řeč jde o hajzlech, kriminálnících, vychcandírách a lidské spodině... jestli máte obsedantní potřebu TYTO TYPY obhajovat tím, že si vezmete jako "rukojmí" takové lidi jako např. shora zmiňovaná moje švagrová, pak děláte zmatky a dost medvědí službu i těm "normálním"...

Takže např. ve všech svých předchozích příspěvcích (např. o příspěvcích [velký smích] ) jsem jistě nepsal o ní a jí podobných - MĚL JSEM SNAD POLITICKY KOREKTNÍ POVINNOST TOTO ZMIŇOVAT, ABYSTE NEJAUKAL, ŽE
>Všichni tady říkáte měřit podle jednoho metru, ale sami >odsujete všechny Romy - tedy už pouze vzhledu, ikdyž to není >takto explicitně řečeno....

HOVNO!Když Jste tak bolestínsky (a zbytečně) dotčen a demagogicky vydíráte v debatě svými cikánskými "půlgeny" (teď jen doufám, že jsem se trefil v odhadu, dle typu Vašich příspěvků - píšete o pár řádků nahoře, že Jste "půlříman", že jo??), tak se kontrolujte a nepoužívejte totéž, co sám směle zneužíváte a zároveň vyčítavě předhazujete - generalizování.

P.S. "rom" nepoužívám - hnusí se mi to...

174372

31.10.2008 08:59

Přichází nadvláda Romů?

RE: čtenář

82.?.?.?

>To je sice hezké, ale co mi vadí je to, že se může velmi snadno >dostat do situace, kdy jí všechna vzdělanost, chytrost, milost, >pracovitost a radostná komunikativnost bude k ničemu a bude >hozena do jednoho pytle s ostatními.
Ano, může se to stát a jistě se jí to přihodilo. Ve svých debatách jsme nic takového neřešili, protože nejsme prostě primitivní spodina a lidský odpad, takže takováto klišé (generalizování) jsou nám cizí a vůbec toto prostě neřešíme!

To je obdobné - žil jsem nějakou dobu jako "gastarbeiter" v Rakousku a Bavorsku. Musel jsem překonávat i poznámky typu "Tschechen sind Diebe", ovšem to jsem přešel s ušklíbnutím:"Mich bettrifft das nicht".
No a? Mám se podělat a vřískat, že Rakušáci a Bavoráci sklouzávají k tvrzení, že Češi kradou?
Spíše jsem zaregistroval, že říkali (ti, co nás poznali): Češi jsou šikovní a umí improvizovat...

Takže sice chápu, že Vám to vadí, ale nic nevyřešíte přehnaným poukazováním na tento fakt.
Jestli žijete "správně", nabídne Vám život i odpovídající "správnou" skupinu lidí.
A tíha života doléhá na každého - nejen na slušného, pracovitého a "správného" cikána...

174405

31.10.2008 15:28

Nicolas Sarkozy, agent Mossadu

RE: Agent Mosadu, ptám se

82.?.?.?

>...a mají pod palcem i svět východní (např. Japonsko)
Co prosím?! [překvapení] Potomky nafoukaných zabijáckých samurajů a zenových praktiků že ovládají chazaři?!

174444

31.10.2008 15:33

Nicolas Sarkozy, agent Mossadu

RE: Jak to delaji mi tedy neni jasne

82.?.?.?

>nechcem sa chvalit, ale ja som to na Zvedavcovi tvrdil uz davno >a to
>som nepouzival ziadne zdroje, len dostupne informacie a >instinkt. [cool]
Jasně, že se nechcete chválit ... [velký smích] [velký smích] , ovšem připomenout své zásluhy o přínos kvalitních info neškodí [chechtot] [chechtot] ..nikdy..

Rčení jsou různá, např.:
co můžeš udělat dnes, odlož na zítra, pozítří to za tebe někdo udělá.
Když mě nikdo nepochválí, tak to musím udělat sám. (Zde správně použito)
Ve firmě jsem jako Bůh - všichni ví, že existuji, ale nikdo mě nikdy neviděl.

Atd... [velký smích]

174445

01.11.2008 02:19

Nicolas Sarkozy, agent Mossadu

RE: Agent Mosadu, ptám se

82.?.?.?

No, zajímavé.
Zaujalo mě, že se zde píše "II. světovou válku vyhrál Rockefeller.." tedy ne Rotschild - resp. že to byla válka mezi Rockeffelerem a Rotschildem (Áda Rotschildův kůň..)...

174481

01.11.2008 02:33

Konference o protiraketové obraně: zastánci radaru odmítají diskutovat

RE: Nemohou diskutovat!

82.?.?.?

>Když můžeme konečně jednou pomoct spojenci
To nejsou MOJI spojenci - to jsou sponzoři politických a bankeřských prostitutů.
>zároveň tím něco udělat pro vlastní bezpečnost
Jako malí kluci jsme se ptali: "jsi blbej, nebo navedenej...?"
Když čtu podobný kraviny o "zvýšení NAŠÍ bezbečnosti" skrzevá radar (tedy v dnešním vedení války PRVNÍ PRIORITNÍ CÍL při vypuknutí konfliktu), tak tuhle otázku mám zodpovězenou - OBOJÍ! Jen s různě namixovanou intenzitou...
>najedou se vyrojí stádo pitomců vašeho typu - aneb "ničemu >nerozumím, hlavně že jsem proti"...
.. a spousta zaprodanejch nebo náležitě "mainstreamových" idiotských ovcí béká:" rozumím všemu a radaru nejvíc, se Spojenými státy na věčné časy a nikdy jinak..."

174483

>lebo som vtedy ešte nebol na svete, a ak sa to aj preberalo v >škole - tak som asi chýbal.
Ale byl Jste na světě, jako my všichni - jen si to nepamatujete .. [velký smích]
Škola? Nechyběl! Jen Jste dosud nedával pozor, když těch pár zásad nemůžete "vydolovat ze sebe"... [vyplazený jazyk]
Anebo
a) nechcete;
b) neumíte;
c) chcete jen vykomunikovat - (skvělý, bursíkovský newspeak [chechtot] ) definici ke svému poučení.

Sám jsem zvědav, kterak to bude od autora příspěvku zodpovězeno-zformulováno.

Obecně řečeno - zralý člověk dobře rozezná dobro od zla ve svém konání-životě, jen jde o to sám sobě PORUČIT zlo nevyrábět, resp. lepší je zlu v sobě se moc nevěnovat a "PŘEMAZÁVAT" ho dobrem - už jen několikaminutový úsměv na rtech a v očních koutcích převedený do těla (břicha) je "továrna na dobro..."

174512

01.11.2008 18:02

Přichází nadvláda Romů?

Dobrý, zajímavý pokus od cikánské elity...

82.?.?.?

Výzva úspěšných - dobrý pokus?

Lepší než vyřvávat o nespravedlnosti a čekat na podporu.
Jsou to jen semínka, ale lepší něco nežli nic.

174513

02.11.2008 10:37

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

Had opět syčí na Zvědavci 82.?.?.?

>Teraz to vyzerá, že už len ja mám na sebe zapracovať a ešte tí >nezrelí ľudia.
je neděle, pohoda, klídek a čas ... takže JDEME ZABRAŇOVAT VÁLKÁM (to aby byl příspěvek k tématu,že).. [velký smích] ... vidím, že potřebujete odporně-vědecko-pedagogicko-psycholosociologické poradenství na úrovni a zde tedy je:
- na nezrelí ludia SERTE! Myšleno jako nevšímat, ne pokakat!
- praktickým, nesobeckým konáním dobra prospívá každý ... HLAVNĚ SOBĚ!! [chechtot] do okolí se to "promítne" sekundárně, skrytě.
Ovšem kdyby toto dělali pár staletí nebo tisíciletí naši předkové (nebo naše části v nich??!!), tak by nám odevzdali úplně jiný svět...!!! Takže pokud si nepřejeme, aby se naši potomci (nebo naše částečky v nich??!!) netrápili truchlivým stavem světa, ve kterém si přáli žít a jen proto se doň narodili, měli bychom asi máknout my, kdož klademe otázky a hledáme odpovědi po zlepšení světa a života, na vytváření lepších předpokladů.
Ale!
Kdo tuhle jednoduchou zákonitost pochopí?!
Kdo sloučí tyto další postupy běžně vnímané a hodnocené jako paradoxy (to v lepším případě), nebo jako nepraktické snílkovství (reakce nezralých):
kdo bude "tím naivním bláznem", který za niterného usebrání a uvědomění si sebe sama zvolá do "prostoru" a HLAVNĚ DO svého těla:"KÉŽ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNÉ!!"
Kdo nechá sám sebe tímto zvoláním prostoupit, "vykoupe" se v kvalitách štěstí, optimismu, radosti bez příčiny?! A kdo to zároveň utají (a přesto rozšíří, vetkne "do prostoru" jako činnou sílu k přeměně), aby ho "svět neukřižoval" (zatčení, zabití zločincem, materiální nedostatky vedoucí až ke smrti hlady), protože tím by zlo ještě rozšířil?

I "povolaní" mají s touto praxí problémy (vím to dobře)! Tak špatně už na tom lidstvo je... Ale už dílčí drobné výsledky stojí za to - také toto vím dobře!

>Nie je takých, čo podobné zásady nectia, o mnoho viac?
Jistě! Žijeme ve světě, který je čím dále více "pekelná sféra.."
>A tí buď
>1/nechcú
>2/nevedia ako na to

Kategorie 1 - srát na ně! Nebo také lhostejné pozorování zabarvené úsměvným (ale skrytým, tedy vnitřním) soucitem...
Kategorie 2 - where is will, there is way ... kdo chce, ten si cestu (návody) najde [mrknutí jedním okem] a když žák začne SKUTEČNĚ řvát, tak i "Pán Bůh" nakluše, aby mu pomohl a poradil...

Doba zraje, návody jsou pevně vetknuté v prostoru pro připravené, takže - úsměv, nádech, stále úsměv, výdech, držet úsměv - TÁK DOBŘE VÁLKA JE O MIKROPIDIMETR VZDÁLENĚJŠÍ ..... [smích]

174554

02.11.2008 19:35

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

opět Had 82.?.?.?

>Člověk (i ten nejosvícenější) se bojí neznáma
Vojtěchu, Vojtěchu ... plkejte raději výrazivo o kterém alespoň něco víte... "osvícený" ba až "nejosvícenější" [oči v sloup] [oči v sloup] nemá před sebou, za sebou ani nikde žádné neznámo - došel až "na konec veškerého poznání" - to je první fakt, který stejně nepochopíte...
2. fakt - cestou, snahou vedoucí k osvícení se musí dotyčný tak proměnit, že strachy jakéhokoliv druhu nepřipadají v úvahu, jinak řečeno - kdo má strach, není osvícený v tom pravém a původním smyslu tohoto slova...ale to taky nepochopíte, protože Vy nemáte očividně ani akademické, teoretické znalosti v této oblasti, takže...

No a o víře taky očividně mnoho nevíte, papouškujete něco vyčteného, mastíte konstrukce vět, kde nemáte ani definováno, zda mluvíte o náboženství, církvi, nebo víře jako niterné dispozici a vlastnosti... z Vašeho příspěvku se dá usuzovat, že Jste naprosto primitivně zaměnil církve za víru.

Malé tajemství - víra je v nejvyšším aspektu TVOŘIVÁ SÍLA...

Ale to je pro ignoranty, kteří ani nerozlišují náplň slov nepochopitelné.

Ovšem pište dále, Vaše pitomosti jsou docela dobrý "studijní" materiál [velký smích]

174588

02.11.2008 23:44

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

Had.. 82.?.?.?

>Omlouvám se, pane Opět Hade, za své nedokonalé vyjadřování.
Ale nekecejte Vojtěchu, Vy se neomlouváte. Vy jen pod rouškou zdvořilosti sám sobě dokazujete, jaký Jste argumentační borec a jak mě skvěle uzemníte - no, upřímně, není to tak špatný výkon, ale ....
>Osvícený člověk je v mém chápání světa ten, kdo hodně zná. Zcela >konkrétně jsem měl při psaní této věty na mysli A. Einsteina.
Ne. Ten nebyl "osvícený". I takový genius jako on je prcek z mateřské školky proti proti osvícenému. G. Meyrink píše něco jako: "...již první příčka na žebříčku "bdění" je v lidském světě genius. Pro další příčky již nemá lidský jazyk výraz..."
>Hovořím o vlastnostech lidského mozku.
Víra není záležitost POUZE mozku - příliš mozek přeceňujete, což je běžný jev v naší "rozumářské" (ale ne rozumné!!!) civilizaci - řekl bych z neznalosti a pozice materialisty...
>Hovořím o vlastnostech lidského mozku. Ten máme evolučně >predisponován tak, aby šetřil časem a energií. O tom doufám >nepochybujete.
Mám jinou zkušenost, ne jen teoretické, naučené formulky - můj mozek se často díky velkému mentálnímu zatížení (honba za mrzkým penízem) příliš "vaří", musím odvádět energii z něj do jiné části těla, jak to zanedbám (pro přílišné ponoření do práce a nekázeň myšlení), tak uniká energie a jsou problémy=bolesti apod. - to ale nemůžete chápat a proto to zařadíte pohodlně do škatulky pověr... předpokládám.

Ale zkrátím to veškeré odpovídání - moje odpovědi a zkušenosti - to nemůžete chápat, protože očividně víte velmi málo (resp. nemáte ZKUŠENOST s přímým vnímáním) o podstatně "NADŘAZENĚJŠÍ" SLOŽCE V NÁS, LIDSKÝCH BYTOSTECH,NEŽ JE MOZEK ROVNAJÍCÍ MYŠLENKY DO NĚJAKÝCH ŠKATULEK A SICE - VĚDOMÍ.
A jak to mohu tak kategoricky tvrdit? Potvrzujete to sám prezentací svých názorů zde -jsou materialistické, vyčtené a nastudované - prostě z pohledu rozvoje "celého" člověka velmi, velmi kusé...
>Pro zajímavost byste možná mohl uvést příklady toho, co velkého >stvořila víra jako TVOŘIVÁ SÍLA.
Vojtěchu, Vojtěchu, šibale jeden provokatérský:
1. zázraku za hranicemi běžné vědy se Vám viděti, slyšeti zachtělo [velký smích] .. nasrat, slušně řečeno! Cirkusové proměny žirafy v řízek Vám předvede kdejaký iluzionista...kupte si lupen na Coperfielda Davida...
2. odpověď, že vše, co můžete vnímat je utvořeno vírou a projekcí mysli, nemůže se prostě protlačit skrze sítko Vašeho chápání života a světa!
Vše má své stupně a průvodní jevy - obrazně řečeno - jak chcete být virtuozem, když neumíte ani jeden základní akord a dokonce nástroj na tuto hru opovržlivě z pošetilosti a neznalosti rozbíjíte?! Tudíž ani brnknout nemůžete a vlastně nechcete, takže studujte dále svojí síť klamu, času dost.
Myslím, že mi mnoho neporozumíte, ale to vůbec nevadí - pokecali jsme [velký smích]

174613

03.11.2008 22:46

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Je to az neuveritelne

82.?.?.?

>Je to podobné jako když stojí jedna blecha před slonem a druhá >za ním a každá se toho slona snaží popsat. Jejich následovníci >se zaručeně pustí do svaté války proti kacířům, kteří tvrdí, že >slon (Bůh) má chobot a velké uši, když je přeci jasné, že slon >má velký zadek a malý ocásek
V tom případě by bylo zapotřebí ještě "Pravých Badatelů", protože je přece nad slunce jasné, že slon má velký ocas a velké uši a velký zadek a malý chobůtek .... [chechtot] [chechtot] a slonice má ééé, ále nic...
>Mám za to, že Bůh je tak velký, že ho lidé nemohou obsáhnout >nebo pochopit.
... a končíte - právě Jste si VYTVOŘIL hranici... škoda

>Stejně tak si většina lidí neuvědomuje, že moudrost různých >myslitelů a náboženství jsou vlastně střípky celkového poznání.
No, pokud zakladatelé došli až tam, kde není "další poznatelné země", pak je ta flaška poznání celá. Ovšem následníci-uctívači a hlavně pak církve z toho haldu střepů udělá a ještě ji pořádně prohrábne lopatou - to by tak hrálo, aby cesta ke svobodě byla srozumitelná uklízečce i vědátorovi...

174753

04.11.2008 01:11

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

Had. 82.?.?.?

>Zklamal jste mě, pane Hade
To ovšem není můj problém, ale Váš... neodpovídal jsem Vám kvůlivá Vaší pochvale za každou cenu.
>A moudrost je laskavá, trpělivá a schopná jasných a >srozumitelných sdělení.
Ale nepovídejte! Tuhle uslzenou patetičnost Vám naimplementovali kde?
>Lidé si jí proto nesmírně váží.
No, když už tedy budeme zevšeobecňovat - ještě, že Jste nenapsal "lid", to už bych měl cukání naklofat do klávesnice: "lid nadšeně a obětavě buduje soc... ééé kapitalismus, ale lidé na to dost serou!"
Zůstaňmež u lidí [oči v sloup] a jejich vážení si moudrosti (uff, to už je jako básně od Fráni Šrámka), lidé si "skupinově" moudrosti naprosto neváží!!!
1. lidé (dav) moudrosti nerozumí. Pokud by si lidé moudrosti vážili, tak by se tomuto ideálu snažili alespoň přiblížit a žilo by se obecně dost jinak!
2.lidé si váží hlavně sami sebe a svých názorů!!! A nějaká moudrost jim do toho nemá co blábolit...
3. pro lidi (dav) cesta k moudrosti, neboli k proměně sebe sama a vydolování této moudrosti ze sebe sama, zní to vše jako pošetilost a popírání tzv. "přirozeného" lidství, protože skutečná moudrost je ve svých návodech univerzálně dost krutá a drsná ... na povrchu - "aby se narodilo božské, musí zemřít vše lidské, aby se zrodilo absolutno, musí zemřít i to božské.." takhle nějak to popisují budhistické texty.
Ta drsnost a krutost je ovšem skutečně na povrchu.
Až pochopíte proč, tak nebudete dotčeně a usmutněle vypichovat ani z mých nedůležitých příspěvků ve virtuálnu pichlavá žihadla a drobné kapky maskovacího jedu, ale zkusíte se prokousat k jádru sdělení...

Pokud chcete nějaké uslzené, sladkobolné, všeobjímající bláboly, tak čtěte jiné přispěvatele, nebo Svědky Jehovovi atp.
U mě se dočkáte spíše vrčení než vrnění.

A vůbec - neznáte alespoň nějaký dobrý fórek na závěr!?

174777

04.11.2008 17:11

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

Had. 82.?.?.?

>Ale to byste nepochopil.
[velký smích] máte pointa, Vojtěchu..
No, zkusím to, pochopil jsem značně drsné a temné děje v sobě a svém životě, takže běžné davové tendence bych mohl v případě zájmu rozlousknout... [mrknutí jedním okem]

Na oplátku:
rodinka domlouvá grilování selátka, dohodne se taťka s mamčou na velikosti, kdy, jaká kořeníčka, co k tomu, koho pozvou.
Taťka vyrazí z domova na koupi a když prochází okolo sedícího potomka, tak mu dá děsivýho lepáka. Maťka začne vřeštět:"co ho mlátíš, vždyť nic neudělal!?!"
"Já už ho vidím, jak žere jen maso bez chleba..." [cool]

174923

06.11.2008 06:46

Tak tedy Obama

..osobně už bych se ostražitě nadechl...

82.?.?.?

.... možná, že na chvíli "odlehlo", ale ....
http://zpravy.idnes.cz/obama-by-mohl-zmenit-nazor-... ... začíná se využívat charisma k prosazení pitomostí a mocivládných opatření.

175112

07.11.2008 22:08

Tak tedy Obama

RE: Zacinam mit husi kuzi-jak to tedy vlastne je?

Had. 82.?.?.?

>peníze jsou odrazem existující protihodnoty, reálných hmotných >statků nebo práce.
[chechtot] [chechtot] ... ach, to by bylo krásné [chechtot] [chechtot]
>tím, že by někdo peníze vytisknul a dal na chvaletice (jejich >náhradu), tím by peníze/měnu pouze ničil (její funkci, ta by >časem/poškozením mohla zaniknout). takto peníze nefungují -že by >se odněkud z luftu vzaly
no, skoro takhle to právě ve skutečnosti funguje [pláč] [bliji] ... viz. "Modern Money Mechanics" - příručka, jak pár stovek mocných bankéřů koncetrující moc ve svých rukách, vodí takřka celý svět skrzevá úroky a půjčky a půjčky a úroky jak pimprlátka...
>a vždy je někdo schopnější, kdo to umí zařídit tak, aby na úkor >jiných měl větší hojnost.
A něco jako mravnost, morální velikost, odpovědnost k celku těch skutečně schopnějších, chytřejších, zralejších atd.?!!
Zaměňujete "být schopnější" za "BÝT VĚTŠÍ SVINĚ NEŽ TI OSTATNÍ"!!
Mohl jsem již několikrát v životě na nějaké křižovatce udělat rozhodnutí, které by mi dnes přineslo miliony ... a neudělal jsem ty kroky... proč? Jsem neschopný, nevzdělaný, ublížený?
NE! Rozhodl jsem se v těch momentech NEBÝT SVINĚ, NEPODRAZIT ANI KÁMOŠE, ANI SPOLEČNOST, NEKRÁST A NEPODVÁDĚT.

Což odlišuje mě (A SPOUSTY JINÝCH!!!)od těch "Vašich schopnějších", kupodivu rekrutujících se dost často ze skupiny potomků jistých středoasijských zabijáků a hrdlořezů...

>jen řád. i ten řád schopnějších nebo silnějších.
To už Jste blíže - funguje matematicky a neúprosně přesný zákon příčiny a následku.
A protože jsou lidé jako Vy se svými pokřivenými názory o "schopnějších", tak je to těm "schopnějším" zločincům také dovoleno řekněme "osudem" (resp. náležitým napětím v prostoru, nebo lépe podmínkami, tendencemi převládajícími ve společnosti...).
>štěstí není jen v penězích. lze žít relativně šťastně i s >málem, neničí-li se člověk prahnutím po mamonu, a když se >raději zaměří na jiné cenné věci.
No, alespoň tohle je pro Vás nadějnější - odklon od nemilosrdné, nikoho a nic nešetřící filozofie dravců, pro které je vše kromě nich "věc" hodná sežrání, ovládnutí, ať člověk nebo cokoliv jiného ...

175315

07.11.2008 22:23

Tak tedy Obama

RE: Zacinam mit husi kuzi-jak to tedy vlastne je?

Had. 82.?.?.?

>Všechny, i ty nejpitomnější víry, kterým kdy člověk ve své >historii podléhal, porazilo vždy jen jediné. Vzdělání.
Vojtěchu, Vojtěchu kdepak vzdělání... takových vzdělaných blbů, hajzlů a zločinců, co jsem za svůj současný krátký život potkal... a mohu potkávat a poznávat i nadále.

Pořád přeceňujete ten mozek a šťouchání údajů doňho.
Ne že by vzdělání bylo úplně na nic, ale vzdělání dnešního charakteru, kde hlavní metou je připravit dítě a pak člověka na to, jak pomocí znalostí ve "zdravé" [oči v sloup] [zmaten] soutěži porazit (až zlikvidovat) druhé méně schopné (nebo také takové, kteří nechtějí až tak soutěžit, ale již chápou, že jsou částečkou-buňkou velkého tvora, totiž LIDSTVA), pak takové Vámi opěvované VZDĚLÁNÍ, lze klidně považovat za líheň démonických bytostí... kde je mravnost, kde odpovědnost jedince za chod celku? Pořád jen vzdělání, vzdělání, vzdělání!

Takže všechny pitomé víry (i tu Vaši ve všemohoucnost vzdělání) může porazit jedině bytostná zralost a poznání značně přesahující dnešní oficiální vzdělávání...

175316

08.11.2008 12:15

Tak tedy Obama

RE: Zacinam mit husi kuzi-jak to tedy vlastne je?

Had. 82.?.?.?

Neporozumění bude asi na Vaší straně přijímače
>Snažit se a obchodovat, to není zločin, to není krádež ani >podvod, takový člověk není svině, co podráží kámoše!!
Kde Jste to vyčetl z mého příspěvku? Právě že se v oblasti "B2B" živím obchodem a již několik let mám oproti průměru obyvatelstva v ČR velmi dobré příjmy (a jsem tzv. "selfmademan" ), tak jsem napsal, co jsem napsal - vím dobře a z praxe jaké sviňárny a podrazy se dělají a JAK SE TO VYDÁVÁ ZA SCHOPNOST UMĚT MAKAT A ORGANIZOVAT A BÝT USPĚŠNÝ! A stále více a více se tyto sviňárny stávají standardem! O tomhle jsem psal a to Vy, pisateli (pisatelko) nechápete a rozvíjíte nějaké utopie o stejných šancích - nikdy a nikde žádné rovné šance nebyly, nejsou a nebudou.
Tak mi nekvákejte nesmysly o " ČISTÉ, ROVNÉ SOUTĚŽI"!! Nic takového neexistuje! Jen boj! A pravidla tohoto boje se zhoršují, přitvrzují!
A o tomto aspektu jsem se zmiňoval - ten Váš idealistický, alibistický pohled na dravce v nás lidech jsem tímto hm, no, kritizoval.
>VADÍ mi moc, když vidím, že banky jsou socialisticky ..... >resp. někdo na můj úkor zvýhodňován?
No, líp bych to nenapsal. Tak zkuste domyslet tu hru o pát tahů dál, kouknout "za oponu" a snad pochopíte, co jsem chtěl napsat - že nenažranost a mocichtivost několika málo "megabankéřů" VNUCUJE GENIÁLNÍM ZPŮSOBEM ( kup a užívej zaplať zítra, pozítří, popozítří...co na tom,že se staneš naším vazalem a otrokem? Co na tom,, že nebudeš mít čas ani pomyšlení na cokoliv, co by skutečně život zlepšilo - makej, plať, makej, plať a zhebni pod kuratelou úroků...) neukázněné většině "ovcí". A toto je prostě a jednoduše "náboženskou mluvou" - démonické.
A že se tímto způsobem v lidech geometrickou řadou rozrůstá chtivost, nenažranost a že to režírují "megabankéři" a korporace a média - to je asi nad rámec Vašeho zidealizovaného pohledu - zpět do reality a přiznat si, jak to chodí!

No a k těm penězům a úrokům atd. - dost lidským a obyčejným jazykem se tvorba papírků z ničeho popisuje v "Zeitgest II" (addended - tuším).

175334

08.11.2008 13:44

Tak tedy Obama

Začíná splácení úroků za zvolení...

82.?.?.?

http://www.czechfp.cz/site/?p=3209

175338

11.11.2008 20:26

Realita dneška

RE: Nejen,že máme Helloween

82.?.?.?

[velký smích] to chci vidět! Kde je to?!

175556

12.11.2008 20:15

Pro Zvědavce bude dělat karikatury Petr Pazderka

RE: První vtip

82.?.?.?

>sprostě navážet do žen a generalizovat. Moje generace celý život >dávala přednost...
>Jen ať si pan kariturista lépe vzpomene,že mohl mít sexu s >kteroukoliv slečnou jak si zamanul, stačilo ji jen chvíli >ukecávat a každá s ním ráda vskočila do postele

[velký smích] [velký smích] správně! Generalizovat se nemá! [chechtot] [chechtot] Drobná projekce vlastních nedostatků promítnutá navenek. Ale jenom drobnááá
[chechtot] [chechtot]
>Také za časů komunistů neexistovaly žádné lehké slečny.

Až na tu bezvýznamnou generalizaci (...žádné...), by mě tedy zajímalo, jak se asi mohly nazývat "dámy", které např. v Plzni na Nové Hospodě v Motorestu fungovaly jako, jako, ééé jako ... HOSTESKY [překvapení] .
Pište dál!

175648

12.11.2008 22:28

Obama a změna?

RE: Loutkaři

82.?.?.?

>Jediným východiskem se mi jeví příchod Ježíše, který ukončí >kralování lidí a sám převezme moc nad světem
Ajajajaj! Trochu praktického postoje do toho idealismu! Ten pán už přece dle různých církví jednou přišel, aby zlikvidoval zlo a zatím se to nějak 2.000 let nezadařilo... Rozcvička?!

175652

>Ale prostě proto, že Bůh řekl: vaše hříchy budu trestat po >desítky generací.
Kdypak Jste s ním klábosil?!
Ale jinak je to tedy velmi silný "argument".... [chechtot]

>Asi je to moc velké přání a Bůh raději plní kapsy těch >největších sviní.
No, ještě že ten naiva Bůh existuje. Na koho by se jinak všechen ten bordel sváděl [chechtot] [chechtot] [chechtot]

175881

16.11.2008 18:38

Kdo vyzbrojil Gruzii

RE: pokus o obrázek

82.?.?.?

>Jestli ano jiste se najde nekdo kdo mi pomuze prozrit
[chechtot] tak na ten zázrak jsem zvědav [chechtot] kde je názor, není prozření možné! [velký smích]

175946

16.11.2008 21:21

Kam jsme se to dostali?

RE: Je mi blbě...

82.?.?.?

Malá odpověď - v jistém smyslu, hlavně ovšem byl magik, který "to nezvládl" - nebo lépe nedotáhl do konce. Stal se tedy nástrojem "Strážkyně prahu".
Proto ta moc nad masami, proto ten počáteční "úspěch".

Jinak řečeno zásluhy z poznání a "zasvěcení" se musely dostat na světě do rovnováhy. Tu rovnováhu zajistilo nezměrné utrpení lidí z II. světové...

175972

16.11.2008 21:25

Kam jsme se to dostali?

RE: Zítra mi bude 19

82.?.?.?

>Zítra mi bude 19
Štír, hm - rádi koukají "za oponu"-mnoho zdaru... [mrknutí jedním okem]

175973

16.11.2008 21:41

Jak prodat lidem podvod

RE: Áno

82.?.?.?

>Komu môžem veriť?
Výborně! Jste na dobré cestě! Přece SOBĚ!
>Akým smerom vychovávať deti, statočnosťou, poctivosťou, >pracovitosťou ??? alebo v súlade s dobou - dvojtvárnosťou, >klamstvom a zlodejinou a ak som neschopný ich učiť s dobou, >nechať to na tú židovskú chamraď?
Zvolte sám. Následky ponesete taky sám...
>Ako ďalej? Čo sme s tým schopní spraviť?
"Chceš-li změnit svět, změň sám sebe". Není jiná cesta.

175974

18.11.2008 08:49

Jak prodat lidem podvod

RE: Áno

82.?.?.?

>Chlapi se neumí zamilovat a jsou takřka všichni nakaženi jakoby >stejným virem: mít doma jednu jistou pipku, která mu zajistí >servis a sex a vedle ní si kdykoliv skotačit s jinými ženskými.
Nebyly zde na Zvědavci zrovna od Vás s výraznou kritikou, že oponenti jsou demagogové a GENERALIZUJÍ?
Vy Jste na zevšeobecňování a demagogii značného kalibru docela expert...

176087

18.11.2008 16:42

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Začarovaný kruh

Had. 82.?.?.?

>Dobrá, nekoukejte tedy večer na televizi, sedněte si do klidu, >soustřeďte se, přemýšlejte nad tím co Vás brzdí, co Vás >omezuje. Co Vás táhne tam, kde nechcete být. Jděte v tom co >nejdál. Pak se tomu zasmějte a přivítejte to. Teď máte prostor >stavět svůj svět ve své mysli. Jděte do podrobností. Do >naprostých fyzických detailů. Dělejte to ta každý den. Za pár >dní už budete vědět jak na to. Po troškách, ale přece…
>Důležité:
>Pochybujte o všem, ale nepochybujte o svém poslání. To se Vám >objeví, když mu dáte příležitost. Držte se své cesty. Strach >Vás žere. Vztek Vás žere. Beznaděj Vás žere. Zlost Vás sežere. >Máte-li pak cestu, najdete na ní i své spolucestující. Začnou >se Vám přibližovat i Vám podobní. Budete stále silnější. Tak to >prostě je. I smrt je výzvou. Prostě není se čeho bát. [mrknutí jedním okem]

Hm, to je asi silný kalibr i na zvědavého Zvědavce... jsem zvědav na reakce.
Ale dobrý, je to "magie" svého druhu [smích]

176131

19.11.2008 21:22

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

Had. 82.?.?.?

>Jsem obyčejná, hloupá ženská, ale rozhodně cítím, že mám daleko >více odvahy, než-li vy všichni dohromady!!!
[velký smích] [velký smích] velká skromnost a malá intuice, nebo malá skromnost a velká intuice?! Další kombinace jsou také otevřené...

Samozřejmě, že Jste tímto příspěvekem a tedy nekecáním opravdu bouchla do stolu a vysvětlila názorně a přesně, kterak Jste se v praxi chopila řešení onoho problému...

Vždyť Zvědavec a internetové "kecání" je prostě o kecání-výměně informací. Mé skutečné bouchání do mého stolu maximálně udiví manželku a né že zazní až "do" Zvědavce.

Shrnuto -
záměr dobrý (výzva k aktivitě),
praktický návod a podělení se o zkušenosti - 000 (nula, nula, nula)
namasírované ego a utvrzení se ve správnosti sebe sama - 100% ...

Pokud tedy vyjdu z premisy, že systém (svět) námi vytvořený a při životě udržovaný našimi přebujelými egíčky, potřebuje do tzv. "psychické oblasti" (myšlenky, pocity, přání atd.) semínka opačného charakteru než egoistické, pak Jste tímto příspěvkem zasela spíše údiv a zmatek, než "nakopnutí" směrem k harmonii.

Pakliže jsem se nevyjádřil v předchozím odstavci jasně, pak bych doporučil nějaké stručné vysvětlení principu "Morfické rezonance" od R.Sheldrake - v buddhismu je to známo jako "záznamy v akáše". Jestliže tyto výrazy znáte, pak můj příspěvek do virtuálna ihned poznáte, pochopíte, pokud ne, tak to můžete brát jako útok - tak to ovšem není, předesílám....

Stálý úsměv, jako dobrý "bojový nástroj" se systémem přebujelých egíček přeji...

176267

20.11.2008 21:02

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

Had. 82.?.?.?

>Co tu vlastně děláme a má to vůbec nějaký smysl ?
[velký smích] Jestli je to otázka na mě, pak - smysl nemá vůbec nic. To ovšem neznamená, že zavřískám radostí nad tím bezva poznáním a začnu řádit jak utržený ze řetězu...
Protože i když život a žití prostě žádný smysl nemá, tak jen tím, že to to rozeznám a zanalyzuji A PŘIZNÁM sám sobě tuto otřesnou pravdu ( otřesnou pro běžné, lidské, smrtné částečky v nás) tak vlastně často souběžně (ale většinou dříve) dospěji k poznání, pochopení a prožití matematicky neúprosného zákona příčiny a následku, který vládne nejen v naší sféře, ale i v jiných sférách (dimenzích) - viz. tzv. východní nauky, z mého hlediska výborně popisuje mahájanský budhismus, znovu oživený v Čechách.
>Cítíme se absolutně bezbranní před tím pomyslným Goliášem tj. >před systémem ve kterém se nacházíme a jemuž se snažíme drze >čelit.
Jak kdy a jak kdo - jeden okamžik jsem unavený a skleslý a ... už podléhám stavu "prohry" se systémem (životem) - vzepřu se tzn. VLASTNÍ VŮLÍ VYVOLÁM JINÝ, DOBRÝ, LEPŠÍ, JEŠTĚ LEPŠÍ AŽ NEJLEPŠÍ DUŠEVNÍ STAV, KTERÉHO JSEM SCHOPEN A... kde jsou nároky jakéhokoliv "systému", sféry, když jsem uvnitř pevný, svobodný, šťastný?!! Držím stav, uvědomuji si tělo a "vtiskuji do prostoru" (akáši) jinou kvalitu!
Pro nábožensky založené platí: modlitba a víra tento stav dokáží podpořit, vyvolat, ale bez uvědomění těla, psyché "uletí"(nezdravé, nepraktické názory např. až pošuk)
Pro materialisty: "silou" lze také dosáhnout správných stavů, ale musí být alespoň ideály, jinak může přijít "tupnutí".

Prostě je to dřina, měnit svůj život a ten svět... [chechtot] [chechtot] [chechtot]

176416

25.11.2008 20:10

Jak jsem zbohatl z reklamy z Google

RE: hmm

82.?.?.?

>myslela jsem ,ze takoveto zvasty jsou typicke pro Cechy,ale >nejsou i Slovaku je spousty hlupaku
copak, copak? "Self-hated Czech"??!!
Proberte se! Žvásty a krávoviny a závist a zloba a... a... nejsou jen výsadou Čechů, nebo Slováků - to je prostě LIDSKÉ.Bez hranic.Bez národností..

176752

26.11.2008 10:36

Ústavní soud odročil jednání o Lisabonské smlouvě na zítřek

ŽIVOT NENÍ ANI ČERNÝ, ANI BÍLÝ. JE ŠEDÝ!!!

82.?.?.?

Soud upozornil, že nezkoumal dokument jako celek a rozhodl se zabývat jen některými jejími oblastmi, proti kterým obdržel konkrétní argumenty.

Tím otevírá cestu pro další otázky například skupiny poslanců, senátorů či opět prezidenta, kteří mohou znovu podat návrh na posouzení souladu jiné části smlouvy s českým ústavním pořádkem a smlouvu při další ratifikaci znovu napadnout. Vyplývá to z odůvodnění, který nyní čte soudce Vojen Güttler.

Pokud by soud nyní zkoumal smlouvu jako celek, upřel by podle Güttlera právo na podání návrhu dalším orgánům a ústavním činitelům, kteří tuto možnost mají ze zákona a ještě ji nemohli využít.


Výstřižek ze zprávy "nejdůvěryhodnějšího ( [chechtot] [chechtot] ) serveru IDNES - neboli dohady mohou pokračovat.
Napadá mě vtip: 1.000 právníků na dně moře .... dobrý začátek.

176826

28.11.2008 16:25

Temný týden

Lid si vládne a .... a patří mu to...

Had. 82.?.?.?

Jelikož je Zvědavec politicky nekorektní kecafórum, tak se patří, že mnoho přispěvatelů nahlíží na formování společnosti skrzevá politické nástroje, tedy hlavně volby.
Osobně se mi jeví "demokratické" volby jako velmi, velmi přeceňované, zvláště jako nástroj na vylepšení společenského života.
Proto jsem byl před mnoha měsíci dosti překvapen, když jsem poslal pod značkou "Had" pár svých blábolů z oblasti "abstraktního éterična", že na politicky nekorektní kecplac byly administrátory puštěny.
Postupem doby i při čítání příspěvků a článků zde (a nejen zde), se mi zdá, že bláboly obdobného směru sem (a nejen sem) přece jen patří...
A tak přispívám, tentokráte citací z díla jednoho velikána, jakési krátké analýzy stavu dnešního, našeho světa a VELMI stručného návodu ke změně...
"To, s čím se dnes setkáváme, je ovocem jednání lidí, avšak jistě no ovocem jejich mentálního přání. Bludným nazíráním, záštím a zlými činy si lidé připravili, aby v soutěži zlých činů vyhrávali ti nejhorší. Byl zakalen jejich úsudek, a proto věří i svým otrokářům. Tak zlo nachází podmínky pro svůj rozvoj a lidé se mohou obávat, že jejich zločinní vůdci jim připraví zničující situace.
Dobro i zlo ve světě začíná ve způsobu myšlení a nazírání lidí. Bylo by proto dobře, kdyby každý člověk již začal usilovat o to, aby myslil v dobrém citovém stavu na každého, aby mu přál dobro a aby se vyhýbal každému zlému skutku. Pak nebude muset opírat svou naději o policii, nýbrž o nosné karmické síly v psychologické a mravní oblasti"

Konec citátu... a mnoho zdaru v nekonání zla všem čtenářům přeji. Zdá-li se to mnohým málo a neúčinné, pak...ZKUSTE TO a uvidíte!Je to navíc zdarma!

177052

30.11.2008 18:53

Ruská třetí cesta

RE: Vsem kritikum

82.?.?.?

>ti totiz zpravidla potrebuji k vyjadreni problemu mnozstvi slov.
No, neplatí to zcela - skutečný mudrc se dokáže bavit s uklízečkou jejím jazykem a s profesorem bude debatovat v jeho stylu...

177190

09.12.2008 18:13

Bravo, pane prezidente!

Cohn Bandita kontra Železny

82.?.?.?

http://aktualne.centrum.cz/eurorubrika/clanek.phtm... a jedéém...

177874

10.12.2008 08:55

Bravo, pane prezidente!

RE: Cohn Bandita kontra Železny

82.?.?.?

>čtěte bibli tam to všechno je
No, ehm, v bibli je spousta volovin, ale i správných postupů ovšem náležitě zašmodrchaných tak, aby si KAŽDÝ nadšenec myšlenky, že spása je "dárek", nalezl, co potřebuje.
Jenže o radaru, Schwarzenbergovi, Cohn banditech tam toho nějak moc není... [velký smích] chybí upgrade [vyplazený jazyk]

177909

07.01.2009 15:26

A kdy nám řekne Schwarzenberg pravdu?

RE: Zklamání

82.?.?.?

Bedlo, zkuste si představit, že jsou i jiná "korýtka", nejen finanční, či přetékající odpadem z kuchyně... jedno takové velmi, VELMI lákavé je ... MOC a opojení pramenící z moci.
Pro jisté lidské typy tento pocit může splývat s pocitem, který se dá připodobnit sexuálnímu vzrušení až orgasmu - jen nemusí být "příslušné" fyziologické úkazy. I když byla by to docela prdel, kdyby si mocipáni u tribun museli zamačkávat bouli v kalhotech (pokud tedy vůbec mají příslušné parametry na ty boule v gatích...) [chechtot]

A že ten užblebtaný senila je reprezentativní?! No, proti gustu žádný dišputát, ale jak takový mžourající, breptající žok úlisnosti a špatně utajované arogance vůči všem může být pro někoho reprezentativní... [zmaten]

180021

08.01.2009 21:40

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

82.?.?.?

>Díky! Já jsem jen kdysi zaslechl, že další mesiáš se objeví v >Čechách...
Už se stalo [smích] ... a vše pokračuje...

180258

09.01.2009 15:10

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

82.?.?.?

>Chci vědět víc!!!!! A hned!
Email?

180371

09.01.2009 17:40

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Had. 82.?.?.?

Vojtěchu, už jsme nějakou diskuzi my dva též prodělali. Usuzuji (možná se mýlím) na základě této diskuze a i onoho vyústění, že by Vás tento druh informací až tak nezaujal.
"hestroy" sice někdy příliš "hoří" a rád diskutuje, ale je nasměrován k "abstraktnímu éteričnu" ve smyslu dychtivě-pozitivním. Samozřejmě, že se to může zvrhnout v nadšenecké kázání, až fanatismus, ale s tím už si musí poradit každý sám a tedy i on - jenže má "motor", u Vás odhaduji, že Jste v tomto na koloběžce.. Ostatně je možné, že ty nyní ode mě "tajnůstkářské" informace již zná a ani ho nepřekvapím...

Před ca 2 lety jsem sem dost příspěvků pod nickem "Had" s touto tematikou (tedy "novodobý, ehm, mesiáš" ), spolu s útržky svých zkušeností a praxe, dával - VELMI MĚ TO ONEHDÁ BAVILO a s odstupem času mohu usuzovat, že mi klábosení, krom zábavy, pomohlo.
No, a k výrazu Mesiáš - jakpak si náplň tohoto slova představujete např. Vy osobně?
Váš "přednastavený" materialismus je dobrá výchozí pozice pro velkou kritičnost v oblasti "abstraktního éterična", avšak dle Vašich příspěvků soudím, že Jste za hranicí, kdy je tato kritičnost prospěšná, ba žádoucí... jaksi doposud vyléváte s vodou i to dítě z vaničky.

A tak máte-li chuť pátrat, najdete to i na Zvědavci v těch mých starých příspěvcích.
Ideje tajné jsou i nejsou = buď je někdo chápe ("odtajní") anebo nechápe, nebo ho nezajímají (zůstávají "tajné"...). Čili utajení není v podstatě a povaze oněch informací, anobrž v povaze ("nastavení přijímače") dotyčného informovaného...

Jinak ty ideje jsou staré jako lidstvo samo - jen jsou nyní více "nabité, živé". Lépe - čerstvě realizované oním "mesiášem" (lépe mi zní - znovuobjevená zavátá stezka Buddhů, tedy Buddha-jako bytostný stav) a vetknuté v prostoru jako činná energie působící na vývoj světa a lidstva... neotvírá se Vám snad argumentační kudla v kapse po přečtení tohoto příspěvku?
[smích]

180386

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

43

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 91 čtenářů částkou 14 892 korun, což je 43 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Prodejte své zdraví či život. Nabízíme 500 Kč21.06.21 19:56 Česká republika 0

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 6

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,33 Kč
100 japonských jenů
19,44 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,28 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 216,45 Kč
1 unce stříbra
556,68 Kč
Bitcoin
700 250,37 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?