Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 84 příspěveků, 8 různých jmén: <nic>, BenediktXVI, J.V. Stalin, Josef Novák, miloš, papež, Stalin, svoboda.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.09.2006 14:25

Výroky amerického prezidenta, které stojí za zaznamenání

Neni to náhodou proroctví

papež 82.?.?.?

To že je Bush vůl, to jsme věděli, ale že je až tak velkej vůl to je překvapení. Nicméně alespoň dva výroky možná nejsou píčoviny, možná se omylem prořekl a prozradil kam vedou jeho dlouhodobé záměry:

Věřím, že jsme na nevratné cestě směrem k větší svobodě a demokracii, ale to se může změnit.

Naši nepřátelé jsou tvořiví a vynalézaví, ale to jsme i my. Nikdy nepřestanou vymýšlet nové způsoby, jak ublížit naší zemi a našim lidem, ale ani my nepřestaneme.

116835

19.09.2006 18:14

Za protibushovské tričko do vězení

RE: Za protibushovské tričko do vězení

papež 82.?.?.?

To je pravda. Někteří lidé si myslí, že Bush je vůdcem světového sionismu a snaží se ovládnout svět. Kdysi jsem si to také myslel, postupem času jsem však pochopil, že Bush je řečeno Leninovými slovy "Užitečný idiot", který udělá za židy špinavou práci a bude muset jít

117105

22.09.2006 19:25

Výroky amerického prezidenta, které stojí za zaznamenání

Kdo vládne v USA

Josef Novák 82.?.?.?

Kdo vládne v USA?
V tomto krátkém článku bych chtěl objasnit jak je to s Georgem Bushem. Někteří lidé se domnívají, že Bush je vůdcem světového židovstva , který má plány na ovládnutí světa. Většina lidí, kteří nesouhlasí se zahraniční politikou USA věří, že za všechno může Bush a až bude v bílém domě někdo jiný vše se o sto procent zlepší. Sám jsem míval také podobné názory, nebyla to však pravda.
Bush především není Žid, je to typický bílý anglosaský protestant. To však není tak důležité. Jeden můj americký známý mi tvrdil, že nezáleží na tom, jestli některý politik je nebo není Žid, protože všichni politici jsou financováni sionisty a proto musí jednat v jejich zájmu. Politik, který hájí zájmy svých voličů a ne svých sponzorů není v dalších volbách zvolen.
Za druhé, Bush má podle názorů některých autorů IQ pouze něco přes 90. Bushovy výroky uvedené výše nasvědčují že je to pravda. Člověka, který si myslí, že v Mexiku se mluví mexicky a tvrdí že USA a Japonsko jsou věrnými spojenci už 150 let, není možné podezírat z nějakých světovládných plánů.
Jakou roli tedy Bush hraje v americké politice? Setkal jsem se s názorem, že je, řečeno slovy Lenina, užitečným idiotem. Bush je užitečný idiot, který udělá za židy špinavou práci a bude muset jít. Tím se vysvětlují všechny nejasnosti:, především proč se demokratická strana nesnažila vyhrát volby v roce 2000 ani v roce 2004. Vše nasvědčuje tomu že demokraté tajně chtěli aby Bush obě volby vyhrál, proč by jinak nasadili proti němu tak slabé protikandidáty. V roce 2000 kandidoval za demokraty sionista Al Gore což je člověk bez jakéhokoliv charizmatu a schopnosti přesvědčit voliče, což je ovšem Bush také. Gore však měl za vicepresidenta ortodoxního judaistu Josepha Liebermanna. Liebermann by jistě nebyl prvním židem v takto vysoké funkci, ale všichni jeho předchůdci, nebo už jejich rodiče, konvertovali k protestantské víře. Ortodoxní judaista ve funkci vicepresidenta, to už je moc i na Američany. Navíc v jižních státech USA před volbami sebrali volební právo černochům, kteří z 90% volí demokraty. Udělali to tak, že odejmuli volební právo vězňům a to i bývalým, a protože téměř každý americký černoch někdy seděl, tak se nemohli zůčastnit voleb. Prezident Clinton proti tomu nic neudělal. Gore dostal přesto o tři sta tisíc hlasů víc, ale systém volebních obvodů zajistil Bushovi „vítězství“. Tohoto vítězství by nemohl dosáhnout bez prokazatelného falšování volebních výsledků na Floridě. Josif Visarionovič Stalin kdysi řekl, že ti, kdo hlasují ve volbách nerozhodují. Rozhodují ti, kteří hlasy sčítají. Tento výrok je zcela pravdivý. Gore sice protestoval proti falšování voleb, ale zůstal osamocen. Nikdo ho tehdy nepodpořil. Sionistický nejvyšší soud USA falšování voleb posvětil. Senát sice mohl volb...

Kráceno (Editor)

117368

11.10.2006 16:31

Korejský rotvajler na čínském vodítku

Čína je blízký spojenec USA

J.V. Stalin 82.?.?.?

Myslím si, že autor článku si neuvědomil zásadníé věc. USA a Čína nejsou nepřátelé ale již třicet let spojenci. Čína je sice obrovská země, ale je závislá na zahraničním kapitálu. V padesátých letech ČLR podporoval SSSR, v šedesátých letech nikdo a proto se čínská ekonomika zhroutila a lidé umírali hlady. Poté si Mao ce Tung uvědomil, že bez pomoci jedné ze supervelmocí se neobejde a překvapivě si vybral USA. Přes drobné rozpory v ekonomických otázkách jsou vládci Číny jedna ruka s americkými sionisty , protože společně plánují Nový světový řád. Obě země jsou na sobě vzájemě ekonomicky závislé a hlavně, USA ví že bez pomoci Číny se nastolení nového světového řádu nikdy nepovede.Zhodnocení situace KLDR je vcelku správné ale zhodnocení situace Číny není. Čína by logicky měla KLDR podporovat. To, že se postavila proti korejskému jadernému programu je další důkaz, že čínská vládnoucí třída je zasvěcená do NSŘ

118876

V tom, že se smrt žádného vojáka nedá utajit se hluboce mýlíte. US army neustále uměle snižuje své ztráty a to dvěma způsoby:
1. mezi oběti se počítají jen ti, kteří padnou přímo v boji. Ti které těžce zraněné dopraví do nemocnice mimo Irák nejsou započteni mezi oběti války. (Podobně jako se u nás mezi oběti autonehod počítají jen ti, kdo zemřou do 24. hodin, aby byl před veřejností ospravedlňen nový silniční zákon umělým snížením počtu mrtvých).
2. V amerických ozbrojených silách slouží mnoho cizinců, zejména z Latinské ameriky, kteří za službu nedostanou jen peníze , ale také americké občanství. Tito lidé vždy bojují v první linii na nejhorších úsecích fronty a když padnou, nikdo jejich smrt neeviduje. Takže pokud vojáci na této základně byli hispánského původu, tak je zahrabali v poušti a nikdo se o nich nikdy nedozví. Skutečné americké ztráty v Íráku nejsou 2600 ale 5-10000
A vzhledem k tomu, že V USA právě probíhá volební kampaň tak bych v počtu obětí věřil spíše partyzánům než americkému velení.

119215

17.10.2006 19:18

Co se stalo v roce 1969?

Vše bylo předem naplánováno

Stalin 82.?.?.?

To nechápete, že přesně tohle měli sionisté v úmyslu, když rušili segregaci na amerických školách. V protokolech sionských mudrců se přece píše, že sionisté musí udělat z nežidů "plemeno skotu" a k tomu používají Televizi, Holywood, Mc Donaldy a hlavně snížení úrovně vzdělanosti. Již Hitler chtěl zrušit povinou školní docházku. Němci se až na úzkou vládnoucí třídu měli naučit jen číst a psát, nic víc a zbytek lidstva měl zůstat negramotný. Sionisté jako dědici Hitlerových světovládných plánů tyto plány převzali. Pokud má být nastolen Nový světový řád, musí většina lidstva žít v nevědomosti a toho se nejsnáze dosáhne rozvratem školského systému. Marie Terezie se svými reformami nesnažila vychovat vzdělané lidi, ale poslušné poddané. A Bernard Russel prohlásil, že vláda, která celou jednu generaci řídí školství může ovládat společnost i bez policie a armády

Více k tématu najdete v článku Bílí a černí, 100 faktů a jedna lež- varování senátora Bilboa na stránce http://bratr.hatesit.com/

119444

20.10.2006 19:18

Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu

Válka bude vypadat jinak

Stalin 82.?.?.?

Neví jaký má smysl porovnávat Suchoje s F16 nebo protiraketové systémy USA a Ruska. Při jaderném konfliktu je to stejně jedno. Bez ohledu na jakýkoliv protiraketový systém mohou Rusové vyslat na USA tisíce raket z jaderných ponorek a minimálně města na pobřeží, kde žije nejvíce lidí hnemají sebemenší šanci se proti raketám ubránit. Nevěřím, ře by nějaký americký prezident tohle riskoval. Válka mezi USa a ruskem se bude odehrávat stejně jako za studené války- pomocí sabotáží teroristických útoků apod. na území Ruska a také pomocí morálního rozvratu celé společnosti, pomocí drog, kriminality a korupce. Pro zajímavost, přečtěte si jakým způsobem USA vyhráli studenou válku( i když ono se nedá tak úplně říst že USA vyhrály. SSSR nebyl poražen, SSSR byl zrazen spiklenci ve vedení komunistické strany v čele s Gorbačovem a válka skončila bez jediného výstřelu) :

„Skončí válka, všechno nějak zevšední, usadí se a uklidní. A my použijeme všechny síly, všechno zlato, veškeré materiální síly pro obelsťení a ohloupení lidí. Lidský mozek, lidské vědomí je přizpůsobivé ke změnám. Zasejeme tam chaos a nepozorovaně nahradíme skutečné lidské hodnoty falešným, ve které budou věřit. Jak? Najdeme s námi stejně smýšlející spojence a důvěrníky v samotném Rusku. Krok za krokem se bude vyvíjet obrovská , nezměrná tragédie k zániku nejnepokojnějšího národa světa S konečnou platností a nezvratně uhasne jeho sebevědomí.
Například z literatury a umění vytrhneme její sociální podstatu. Malířům vezmeme touhu zabývat se zobrazováním a zkoumáním procesů, probíhajících v hlubinách národních mas. Literatura, divadlo, kino budou zobrazovat a oslovovat nejnižší lidské pudy a vášně. Všemožně budeme podporovat a vyzdvihovat tzv. umělce zastávající a ztělesňující v lidském vědomí kult sexu, násilí, sadismu a zrady- zkrátka všelikou nemorálnost. Chaos a nepořádek vytvoříme i v řízení státu.
Neviditelně, aktivně a trvale budeme podporovat nepoctivost úředníků, korupci, a všechno, co vede k svévolnosti. Byrokracie a nesvědomitá práce budou vydávány za ctnost. Čestnost a poctivost budou na posměch a nikomu nepotřebné, budou patřit minulosti. Sprostota a drzost, lež a klam, opilství a narkomanie, živočišný strach z druhých, nestydatost, zrada a nepřátelství mezi národy, nejvíc pak nepřátelství a nenávist k ruskému národu- to všechno co nejobratněji, aniž by si toho kdokoliv všiml, budeme kultivovat až to rozkvete v krásné květy a přinese toužebné plody.
Jen málo lidí pochopí nebo bude tušit, co se děje... Ale takové lidi zaženeme do bezvýchodného postavení, vystavíme je posměchu, najdeme způsob, jak je očernit a prohlásit za odpad společnosti. Vyrveme duchovní kořeny bolševismu, zprofanujeme a zničíme základy přirozené mravnosti. Rozkladným způsobem rozložíme generaci za generací, vyvolám...

Kráceno (Editor)

119629

26.10.2006 17:01

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: sny

miloš 82.?.?.?

Přesně tak. Jižní státy USA prosperují, protože je tam soustředěná většina zbrojního průmyslu, který ze strategických důvodů nelze přemístit do ciziny. Warlordi proto musí platit dělníkům slušné mzdy, ale to je jedno, vždyť daňoví poplatníci to zaplatí. Zbytek USA kde není zbrojní průmysl už třicet let upadá. Podívejte se na jakoukoliv statistiku kolik aut, oceli, lodí apod se v USA vyrobilo v 70. letech a dnes a vidíte ten úpadek

120043

30.10.2006 21:56

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: Putin je obdivuhodný státník

svoboda 82.?.?.?

Putin vede Rusko správným směrem, ale zatím udělal tak 10% toho co je třeba udělat. Nicméně alespoň se situace trochu zlepšuje. Ještě by bylo třeba znovusjednotit SSSR (nebo Ruské impérium, jak chcete) znárodnit majetek židovských oligarchů apod. Avšak není možné doufat ve spojenectví s Čínou. Číňané již 30 let spolupracují s USA společným cílem vládnoucích tříd obou zemí je nastolení Nového světového řádu. Čínská vláda, poté co se v šedesátých letech znepřátelila s Ruskem zaprodala svůj národ sionistům výměnou za budoucí posty ve Světové vládě a Světovém parlamentu, kde budou Sionisté zasedat společně s čínskými komunisty

120417

30.10.2006 21:58

Tajemný ostřelovač střílí americké vojáky v Bagdádu

Ti co obhajují politiku USA jsou většinou židé

svoboda 82.?.?.?

Divil jsem se, kde se bere tolik lidí, kteří v různých internetových diskuzích včetně zvědavce obhajují americkou a izraelskou politiku. Před asi půl rokem jsem se dočetl článek na www.vzdelavaci-institut.com, ze izraelská vláda narídila pracovníkům velvyslanectví po celém svete, aby zpracovávali verejné mínění, nejen články v novinách, ale i v podobných diskuzích. Ono to vypadá důvěryhodněji, když se zdá, že to napsal nějaký Čech neř když to napíše izraelský velvyslanec. Tito lidé umí perfektně česky a vydávají se za Čechy , tak jim nevěřte

120420

15.11.2006 11:39

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: Putin je obdivuhodný státník

svoboda 82.?.?.?

Víte, to s těmi kibuci nevím jistě, ono vlastně není jisté vůbec nic a vše jsou jen spekulace. Je pravda, že v Kambodži byla všechna města zrušená a obyvatelé byli vyhnáni na venkov do jakýchsi komun. Avšak je nepravděpodobné že by sionisté udělali něco podobného např. v případě USA a Evropy, vždyť průmyslová výroba přece musí fungovat dále. I když slyšel už jste o teorii Trvale udržitelného rozvoje? To v podstatě znamená, že se průmyslová výroba již nemá nadále zvyšovat a rozvojové země mají zůstat v chudobě a zaostalosti. Tento plán vymyšlený sionisty má být uplatňován v NWO. Avšak nezvyšovat výrobu a zcela ji zastavit je rozdíl. A je otázka, jestli kibucy, které fungují v zemědělství by mohli fungovat i v průmyslu. A přeedevším NWO není nějakým hnutím za lepší a sociálně spravedlivější svět. Naopak,. cílem NWO je dát absolutní moc do rukou sionistů, kteří by vykořisťovali celé lidstvo a naco pak zřizovat výrobní družstva, když přï zachování soukromého vlastnictví je vykořisťování snažší? Je možné že tu teorii o kibucech vymyslel člověk, který je buď zcela mimo , víte přerce že konspirační teoretici jsou až na výjimky šílenci, a nebo dokonce nějaký sionista, který chce svést hledače pravdy jako jsme my na scestí. Možná máte pravdu, že soukromé vlastnictví bude zachováno, koneckonců i v Číně je už dávno možné soukromé vlastnictví výrobních prostředků. V čem však s vámi nesouhlasím je to, že světová vláda má být neviditelná. Vždyť američtí politici to říkají zcela oficiálně, že svět bude sjednocen. Celosvětová vláda je vydávána jako něco pozitivního, tvrdí se, že skončí války a lidstvo bude spolupracovat a všichni se budou mít dobře. Takže proč svou existenci utajovat?

121437

17.11.2006 17:24

Sedmnáct let od sedmnáctého

Analýza 17. listopadu

svoboda 82.?.?.?

Pokud vás zajímá, jaké bylo pozadí tehdejších událostí, od založení charty 77 do Sametové revoluce, přečtěte si knihu Analýza 17. listopadu od Miroslava dolejšího. Najdete jí na adrese: http://www.republikani.com/knihy.htm
úplně dole

121566

17.11.2006 17:39

Putina se pokusili ve Finsku okrást

RE: Putin je obdivuhodný státník

svoboda 82.?.?.?

V tom, že NWO byl naplánován až po druhé světové válce nemáte pravdu. Prvním, kdo s tím přišel byl skutečně Adam Weishaupt( 1748-1832), zakladatel řádu ILUMINÁTŮ,který byl založen v Mnichově v roce 1776.
Jeho cíle byly
Zrušení států
Zrušení národů
Zrušení soukromého vlastnictví
Zrušení dědictví
Zrušení náboženství
Zrušení manželství
Tedy v podstatě to, o co dnes usilují sionisté. Weishauptovi následovníci se rozdělili do dvou skupin: Komunisty a Sionisty.
O změnu světového řádu se pokoušel i Hitler, ten však příliš z Weishaupta nevycházel.
Rovněž president F.D. Roosevelt usiloval o NWO, avšak v trochu jiném pojetí. Svět podle něj měl být rozdělen mezi tři státy ů USA, SSSR a Velkou Británii. Za jeho vlády se na rub dolarových bankovek začalo psát Novus Ordo Saeculorum. Jeho nástupci se však rozhodli, že tři státy jsou zbytečně moc, a že je třeba jen jediný celosvětový stát. NWO se vyvíjel v závislosti na významných politických změnách druhé poloviny 20 stol. Roku 1972 se připojil Mao ce tung, v roce 1985 Gorbačov a v devadesátých letech EU. Definitivní podobu dostal NWO až v 90. letech, za vlády Bushe staršího a Bila Clintona.

121567

29.11.2006 21:45

Evropa na prahu 21.století

Článek Co je revizionismus holocaustu z www.vzdelavaci-institut.com

svoboda 82.?.?.?

Právě úloha sionistických vůdců při holocaustu je strašlivým tajemstvím, které nesmí vyjít na světlo. To že mohly vyjít knihy jako Sionizmus, legendy a skutočnosť, nebo Skryté dějiny sionismu, znamená, že toto tajemství již odborné veřejnosti tajemstvím není. Většina lidí však o těchto hrůzných skutečnostech dosud neví. Právě holocaust slouží sionistům jednak jako prostředek vytváření kolektivní identity Židů, neboť podle názorů sionistů jsou židé ať žijí kdekoliv na světě spojeni vědomím společného utrpení za druhé světové války. Co je ještě důležitější, Holocaust sloužil jako morální ospravedlnění vzniku Izraele, neboť USA, SSSR a evropské státy, které byly svědky masového vraždění židů se rozhodly dát jim možnost vytvořit si vlastní stát, aby už k něčemu podobnému nemohlo dojít. Holocaust je v médiích prezentován tak, aby vyvolával u všech Evropanů jakýsi nepochopitelný pocit viny, že se v Evropě mohlo přihodit něco takového. Tento pocit viny slouží jako prostředek v boji proti kritikům sionismu a Izraele. Říká se tomu „Auschwitz syndrom“. To znamená, že každý kdo kritizuje sionisty, nebo kdo kritizuje zločiny, které Izrael spáchal Palestincům je označen za „antisemitu“ a antisemitismus znamená masové vyvražďování židů. Podle zvrácené logiky sionistů každý kdo nesouhlasí s politikou Izraele,souhlasí s holocaustem. Není třeba dokazovat, že v toto je naprostý nesmysl. Pokud někdo kritizuje útlak Palestinců, v žádném případě to neznamená, že by souhlasil s vyvražďováním Židů. Holocaust dává dnešním Židům jakýsi zvláštní status nedotknutelnosti a slouží k umlčení všech kritiků. Sionisté zneužívají holocaust i jinak. V knize Holocaustový průmysl od Normana Finkelsteina (www.vzdelavaci-institut.com ) se píše o tom, jak sionisté zneužívají holocaust ke svým cílům. Příkladem jsou reparace, které poválečné Německo platilo Izraeli. Přitom Izrael v době války neexistoval a oběti holocaustu nebyli jeho občané. Oprávněnost takovýchto reparací je asi stejná, jako kdyby mělo Německo vyplácet reparace Indii za tzv. „Romský holocaust“. Dalším příkladem jsou restituce židovského majetku, peníze vyplácené švýcarskými bankami potomkům obětí atd. Finkelstein který je sám žid, jehož příbuzní zahynuli za holocaustu píše, že většina těchto peněz skončí v kapsách vůdců sionistického hnutí, nikoliv skutečných obětí a jejich potomků. Zdegenerované východoevropské židovstvo bylo sionistům jenom na obtíž. Kdo četl článek Život amerického žida v marxisticko-rasistickém Izraeli od Jacka Bernsteina (www.vzdelavaci-institut.com) ví, že mezi jednotlivými skupinami Židů panuje nenávist. Západní Židé se tedy rozhodli zbavit se Židů východních a zároveň dosáhnout vzniku Izraele. Je jasné, že bez holocaustu by Izrael neexistoval, neboť Židé neměli před válkou zájem se ...

Kráceno (Editor)

122512

07.12.2006 19:12

Ví někdo ve Washingtonu nebo na Downing Street, co se doopravdy děje v Iráku?

RE: překvapení?

svoboda 82.?.?.?

Možná že bylo vše předem naplánováno.
Nedávno jsem četl, že vláda Saudské Arábie prohlásila, že pokud US army odejde z Íráku, pošlou tam armádu, aby chránila sunnity. Írán zase bude chránit šííty. Na stranu Saúdské arábie se postaví další arabské státy. Tak z toho bude válka mezi Araby, podporovanými USA a Íránem podporovaným Ruskem a Čínou. Cílem této války nebude vítězství ani jedné strany, ale oslabení všech účastníků války a vnitrostátní rozvrat všech zemí, které se války zúčastní (V každé arabské zemi žije 5-10% šíitů). Do toho pak zasáhnou Turci, jediní skuteční spojenci USA a spolu s Izraelem všechny země ovládnou. Turci jsou prodejní a hájí zájmy světového židovstva, na to nezapomínejte, a Američané jim slíbili, že znovu získají území, která kdysi patřila Osmanské říši. A to včetně Balkánu, proto Američané zničili Jugoslávii, aby se Jugoslávci nemohli Turkům ubránit. Války v Jugoslávii i válka v Íráku tedy slouží k uskutečnění plánu na obnovení Osmanské říše řízené sionisty

123049

09.12.2006 18:34

Izraelská lobby tvrdí, že Pentagon je „infiltrován islamofašisty“

RE: Dějiny se opakují

svoboda 82.?.?.?

Musím vás upozornit, že se hluboce mýlýte.
1. Postihy se netýkaly jen hrstky lidí, výbory neamerické činnosti vyšetřovaly až 10 milionů lidí, tedy asi 10% dospělé populace USA (většina byla samozřejmě osvobozena)
2. Nešlo jen o nějaké vyhazování z práce. Někteří lidé byli z politických důvodů i popraveni (manželé Rosenbergrovi, to byli sice židé, ale to je jedno, naopak židé smrtelně nenávidí, své soukmenovce, kteří zradili. Bílá armáda, financovaná světovým židovstvem za občanské války v SSSR povraždila desetitisíce Židů).
3.Podle nedávno odtajněných archivů bylo přes 50% odsouzených nevinných

123164

22.12.2006 11:58

David Irving podmínečně propuštěn

Podle jakého zákona ho soudili

svoboda 82.?.?.?

V článku se píše že Irwinga soudili za věci, které "spáchal" v roce 1989 na základě zákona z roku 1992. Je to překlep, a nebo se v Rakousku přestala dodržovat zásada Lex retro non agit, tedy zákon nikdy nepůsobí nazpět? Ani bych se tomu nedivil, dnes je možné všechno

123838

27.12.2006 12:58

Děkujeme, že kouříte

Já to nechápu

svoboda 82.?.?.?

Film jsem neviděl, takže nemůžu hodnotit, ale co se skrývá za bojem proti kouření nechápu. Jistě že to není boj o naše zdraví, to by bylo opravdu naivní myslet si něco takového. Nevím proč by to ale mělo souviset s NWO? Proč by zasvěcenci (používám tento výraz protože se nejedná pouze o sionisty, ale i další skupiny lidí jako náboženské sekty, svobodní zednáři , Komunistická strana Ćíny atd.) chtěli odstranit kouření, když je to obrovský, miliardový byznys? Zasvěcenci podporují obchod s drogami, které jsou bezpochyby daleko škodlivější než tabák. Ostatně Taliban byl svržen americkou armádou proto, že se snažil zakázat pěstování opia. Tak nevím jaký má význam boj proti kouření. Osobně si myslím, že to nemá se sionismem nic společného. Je to spíše pouze sociální inženýrství evropské levice.

124120

28.12.2006 13:03

Děkujeme, že kouříte

RE: Já to nechápu

svoboda 82.?.?.?

Asi máte pravdu
Jak to nakonec vysvětlit jinak? Ale já to stejně nechápu. Kdybych byl sionista, tak bych naopak kouření a alkohol podporoval, aby se lidi zabývali svými návyky a nestarali se o politiku. Ale židé asi holt uvažují jinak než my.

Cigarety jsou sice škodlivé, i když možná se jejich škodlivost přehání, ale například kouření fajfky škodlivé není, protože kouř nejde do plic. Nedávno jsem se rozhodl, že místo cigaret budu kouřit fajfku a obešel jsem asi deset trafik a nikde jsem nesehnal fajfkový tabák. Ten se v posledních letech asi přestal úplně prodávat, což je škoda. Pokud ministerstvu zdravotnictví jde o naše zdraví, proč neřeknou kuřákům, aby radši kouřili fajfky, to by bylo mnohem snažší, než s kouřením přestat.

124190

28.12.2006 17:08

Naivní Američané! Celý svět se vám směje!

RE: Neuveritelne !!!

svoboda 82.?.?.?

SSSR by se ubránil sám. Rozhodující byla bitva u Moskvy, která byla ještě předtím, než se USA zapojily do války. USA poslaly armádu do Afriky koncem roku 1942, ale to bylo jen pár divizí a nemělo to na výsledek války velký vliv. Ve skutečnosti zasáhla US army do války v Evropě až v létě 1943 vyloděním na Sicílii , ale to bylo až po Stalingradu, když už bylo na Výáchodě v podstatě rozhodnuto. A stejně se Němcům podařilo Američany zastavit, celej rok stáli na Gótské linii ve střední Itálii a nepodařilo se jim probít se na sever. Takže význam těchto válečných akcí nebyl velkej. V době invaze v Normandii už bylo Německo de facto poraženo Letectvo USA sice bombardovalo Německo, (asi dva miliony tun pum) ale německý průmysl se nepodařilo ochromit, naopak až do roku 1944 vzrůstal. Dodávky zbraní a dalšího zboží z USA do SSSR dosáhly asi 70 miliard USD, což vzhledem k tomu, že sovětské náklady na válku byly více než bilion USD představovalo pár procent, a SSSR to po válce zaplatil do posledního dolaru. Tak neříkejte, že bez USA by Hitler zvítězil. USA vstoupily do války v pravý čas, když už Německo bylo poraženo a tak se ocitli v táboře vítězů a mohli si diktovat podmínky. To nakonec předpověděl Trumann už před Pearl Harborem

124194

01.01.2007 21:56

Jaký jsi byl, roku 2006?

Co nás čeká v letech 2007 a 2008

svoboda 82.?.?.?

Ctěl bych se zastavit u první částí článku o událostech ve světové politice. Je jasné, že sionisté utrpěli řadu neúspěchů a porážek, což je velice dobrá zpráva. V uplynulých dvou stoletích ,od Americké války za nezávislost, Napoleonova tažení do Ruska a národněosvobozenecké války proti Španělům v Latinské Americe se nesčíslněkrát potvrdilo, že pravidelná armáda nemůže nikdy porazit partyzány, pokud mají podporu většiny národa (Viz druhá světová války, Vietnam, Afgánistán atd). Posledním důkazem jsou neúspěchy sionistů v Íráku a Libanonu. Přesto si nemůžeme myslet, že sionisté skončí ze svou imperialistickou politikou a nastane celosvětový mír. Bush nedávno ukázal, že se jeho politika zmíněnými neúspěchy nijak nemění a to hned třikrát: Navýšení počtu vojáků v ˇIráku o 20000, poprava Saddáma Husseina a válka v Somálsku.
Chtěl bych v této souvislosti uvést článek ze serveru www.prefer-statement.wz.cz
Kdo vládne v USA?
V tomto krátkém článku bych chtěl objasnit jak je to s Georgem Bushem. Někteří lidé se domnívají, že Bush je vůdcem světového židovstva , který má plány na ovládnutí světa. Většina lidí, kteří nesouhlasí se zahraniční politikou USA věří, že za všechno může Bush a až bude v bílém domě někdo jiný vše se o sto procent zlepší. Sám jsem míval také podobné názory, nebyla to však pravda.
Bush především není Žid, je to typický bílý anglosaský protestant. To však není tak důležité. Jeden můj americký známý mi tvrdil, že nezáleží na tom, jestli některý politik je nebo není Žid, protože všichni politici jsou financováni sionisty a proto musí jednat v jejich zájmu. Politik, který hájí zájmy svých voličů a ne svých sponzorů není v dalších volbách zvolen.
Za druhé, Bush má podle názorů některých autorů IQ pouze něco přes 90. Bushovy výroky uvedené na stránce www.zvedavec.org nasvědčují že je to pravda. Člověka, který si myslí, že v Mexiku se mluví mexicky a tvrdí že USA a Japonsko jsou věrnými spojenci už 150 let, není možné podezírat z nějakých světovládných plánů.
Jakou roli tedy Bush hraje v americké politice? Setkal jsem se s názorem, že je, řečeno slovy Lenina, užitečným idiotem. Bush je užitečný idiot, který udělá za židy špinavou práci a bude muset jít. Tím se vysvětlují všechny nejasnosti:, především proč se demokratická strana nesnažila vyhrát volby v roce 2000 ani v roce 2004. Vše nasvědčuje tomu že demokraté tajně chtěli aby Bush obě volby vyhrál, proč by jinak nasadili proti němu tak slabé protikandidáty. V roce 2000 kandidoval za demokraty sionista Al Gore což je člověk bez jakéhokoliv charizmatu a schopnosti přesvědčit voliče, což je ovšem Bush také. Gore však měl za vicepresidenta ortodoxního judaistu Josepha Liebermanna. Liebermann by jistě nebyl prvním židem v takto vysoké funkci, ale všichni jeho předchůdci,...

Kráceno (Editor)

124475

01.01.2007 21:56

Jaký jsi byl, roku 2006?

Pokračování

svoboda 82.?.?.?

Liebermann by jistě nebyl prvním židem v takto vysoké funkci, ale všichni jeho předchůdci, nebo už jejich rodiče, konvertovali k protestantské víře. Ortodoxní judaista ve funkci vicepresidenta, to už je moc i na Američany. Navíc v jižních státech USA před volbami sebrali volební právo černochům, kteří z 90% volí demokraty. Udělali to tak, že odejmuli volební právo vězňům a to i bývalým, a protože téměř každý americký černoch někdy seděl, tak se nemohli zůčastnit voleb. Prezident Clinton proti tomu nic neudělal. Gore dostal přesto o tři sta tisíc hlasů víc, ale systém volebních obvodů zajistil Bushovi „vítězství“. Tohoto vítězství by nemohl dosáhnout bez prokazatelného falšování volebních výsledků na Floridě. Josif Visarionovič Stalin kdysi řekl, že ti, kdo hlasují ve volbách nerozhodují. Rozhodují ti, kteří hlasy sčítají. Tento výrok je zcela pravdivý. Gore sice protestoval proti falšování voleb, ale zůstal osamocen. Nikdo ho tehdy nepodpořil. Sionistický nejvyšší soud USA falšování voleb posvětil. Senát sice mohl volby zpochybnit, ale neudělal to, přestože v něm většinu měli demokraté. Předseda demokratických senátorů , sionista Tom Dashle nařídil senátorům, aby výsledky voleb nezpochybňovali. Gore tedy zůstal zcela osamocen a musel se smířit s porážkou.
Michael Moore ve své knize Kde domov Tvůj tvrdí, že na základě jeho rozhovorů s představiteli demokratické strany před volbami v roce 2004 došel k závěru, že demokraté tyto volby předem „pustili“ a soustředili se na vítězství v roce 2008. To je poněkud překvapivé, vzhledem k Bushově nízké popularitě. Události dali Moorovi za pravdu. proč by jinak demokraté zvolili prezidentským kandidátem Johna Kerryho, člověka který stejně jako Bush nemá charisma ani řečnické nadání. K tomu přistupuje jeho původ. Kerry je z poloviny Žid a z druhé poloviny Francouz a hlásí se k francouzské národnosti. To mu v době protifrancouzského šílenství rozpoutaného Bushovou vládou muselo u voličů uškodit. Rovněž jeho manželka pochází z Portugalska, není tedy rodilá Američanka. To bylo v době kdy USA ovládly nacionalistické vášně další důvod, který ztratil Kerrymu část příznivců. Kerry je mimoto člověk bez jakýchkoliv zásad a idejí. Svoji kampaň postavil na odmítání války v Iráku a přitom patřil k senátorům, kteří hlasovali pro válku. Myslím si, že ani Kerry neměl podle vůdců demokratické strany vyhrát.
Demokraté se tedy již koncem Clintonovy vlády dohodli s republikány, že prohrají dvoje volby a výměnou za to bude demokratický kandidát zvolen ve volbách v roce 2008 a možná i 2012. Přímé důkazy pochopitelně nejsou, ale svědčí pro to řada nepřímých důkazů. Sionisté si mezitím dělali alibi, že vlastně s Bushem nemají nic společného. Proč židé schválně volili demokraty? Proč myslíte, že sionistický Holywood podporoval Kerryho? A proč ...

Kráceno (Editor)

124476

01.01.2007 21:57

Jaký jsi byl, roku 2006?

Pokračování

svoboda 82.?.?.?

A proč jeden z vůdců světového sionismu George Soros věnoval Kerrymu 20 milionů dolarů. A především co znamená Bushův čistě rétorický nátlak na Izrael aby přestal okupovat Palestinu. Kdyby to Bush myslel vážně, musel by se Izrael z okupovaných území stáhnout do týdne. Stačilo by aby Bush pohrozil, že přestane Izraeli vyplácet tři miliardy USD ročně z amerického státního rozpočtu. On to však neudělal, je tedy jasné, že nemá v úmyslu vznik Palestiny, pouze tímto způsobem získává popularitu doma i ve světě.
Tyto věci svědčí o tom, že sionisté nechtějí mít v očích veřejnosti s Bushem nic společného. Každému však musí být jasné, že to není pravda. Těmi. kdo ve skutečnosti vládnou USA jsou Sionisté v čele s vicepresidentem Cheneym. Vojenskou a zahraniční politiku řídí trojice militantních sionistů Chenney, Rumsfeld a Meyers. Hospodářskou a finanční politiku řídí Federální rezervní banka, jejíž vedení se skládá výlučně se sionistů. Na ministerstvu zahraničí nerozhoduje černoška Riceová, ale její náměstek sionista Richard Pearle. Vzpomeňme také na sionistu Wolfovitze, předsedu Světové banky, sionistu Boltona, Velvyslance při OSN a především sionistu Karla Rovea, hlavního Bushova poradce a nejvyššího ideologa republikánské strany. A takhle bych mohl pokračovat donekonečna. Americká veřejnost si však myslí, že Bush nemá se Židy nic společného.
Bushovy úkoly byly:
1. Dobýt Afgánistán
2. Dobýt Írák
3. Dobýt Írán
4. Pod záminkou boje proti terorismu výrazně omezit občanské svobody a udělat z USA policajní stát.
5. Snížit daně nejbohatším sionistům.
6. Zvýšit schodek státního rozpočtu, neboť státní dluh je způsob , kterým se peníze daňových poplatníků dostanou do kapes sionistických bankéřů.
7. Zajistit snížení cen ropy.
8. Horečným zbrojením pomoci sionistickým warlordům.
9. Vyvolat konfrontaci s Ruskem a dalšími zeměmi.
10. mnoho dalších nepopulárních opatření, na které má Bush ještě dva roky.

Je vidět že třetí úkol Bush nesplnil a v sedmém úkolu dosáhl pravého opaku. Jinak je jeho činnost t pohledu sionistů celkem úspěšná. Za dva roky odejde Bush „od válu“ jako nejhorší prezident v historii USA, nahradí ho demokrat a sionisté budou rádi, že někdo udělal špinavou práci za ně. USA i celý svět budou zas o něco blíže Novému světovému řádu.
Josef Novák

124477

01.01.2007 22:05

Jaký jsi byl, roku 2006?

DOKONČENÍ

svoboda 82.?.?.?

Pokud má autor tohoto článku pravdu, pak je jasné že žádné změny do roku 2009 čekat nemůžeme. Bush teď, poté co prohrál svoje poslední volby už opravdu nemá co ztratit. Dalších voleb se nemůže zůčastnit a je téměř jasné že je vyhrají demokraté. To že vstoupí do dějin jako nejhorší prezident historie je jasné již dnes.
Jinak je možné že jednou budeme vzpomínat na období bushovy vlády jako na dobu kdy se Nový světový řád začal hroutit. Neúspěchů bude čím dál tím více, informovanost občanů bude stále větší (k čemuž napomáhají i stránky jako je Zvědavec) a moc USA bude kvůli ekonomickým problémům klesat. Není pochyb že nakonec budou sionisté poraženi. Světový řád se size změní, ale ne tak jak to chtějí sionisté

Na závěr přeji všem čtenářům Zvědavce šťastný nový rok 2007

124478

02.01.2007 21:28

Barbarský lynč prezidenta Saddama Husseina

Zajímavý článek prevzatý z diskuze na centrumu

svoboda 82.?.?.?

Život a smrt Saddáma Husseina.
Irácký president Saddám Hussain byl velice kontroverzní osobností. Nikdo nemůže popírat, že se za své vlády dopustil řady chyb, především zbytečné války s Íránem, ke které ovšem došlo na nátlak USA. V rozhodující chvíli, na začátku roku 2003 se však zachoval správně. Když Bush dal Huseinovi ultimátum, aby okamžitě opustil Írák, měl možnost odjet i s celou svojí rodinou a s částí svého obrovského majetku a dnes mohl žít jako bohatý a spokojený důchodce, například ve Francii, což je země, kde obvykle žijí svržení diktátoři. Hussain to však neudělal a rozhodl se obětovat se za svůj národ.
Pokud nějaké zemi hrozí napadení od výrazně silnějšího nepřítele, má dvě možnosti- buďto se bránit v nesmyslné a předem prohrané válce, nebo kapitulovat, jako to udělala ČSR v roce 1938. Hussain se ocitl v podobné situaci. Věděl že země s 25 miliony obyvatel nemá žádnou šanci ubránit se zemi s 300 miliony obyvatel, jejíž armáda je navíc daleko lépe vyzbrojená. Kapitulace by znamenala, že by Bushova sionistická klika dosáhla svých cílů bez boje. Postavit se na odpor by znamenalo jistou porážku a navíc ztrátu nejlepší části národa, kteří by padli v boji. Bush by tedy také dosáhl svých cílů. Hussain tedy zvolil třetí cestu. Ani nekapitulovat ani nebojovat. Nekapituloval a Írák byl napaden americkou armádou, což vyvolalo celonárodní odpor proti okupantům, zároveň se však nesnažil americký postup zastavit a dokonce ani zpomalit (např. zničením mostů přes Eufrat a Tigris) a celou zemi vydal bez boje do rukou nepřítele. Armádě a republikánským gardám dal rozkaz, aby se nebránily a měly hlavně co nejmenší ztráty a především, aby se připravili na partyzánský boj. Pokud by iráčtí vlastenci sloužící v Gardách, armádě, policii, tajné službě či ve straně Bas padli, Irácký lid by přišel o vůdce, kteří by vedli odboj proti okupační armádě a domácím kolaborantům. Jediné co bylo důležité bylo zachovat kádry pro další boje. Armáda ani gardy se nerozutekly před americkou armádou, jak tvrdila média, ale naopak je jejich velitelé poslali domů s rozkazem, aby dál vedli partyzánskou válku.
Hussainův plán se zdařil. Armáda i Gardy utrpěli jen malé ztráty a jejich příslušníci se zapojili do partyzánského boje proti americké armádě. Opět stejně jako za druhé světové války či války ve Vietnamu se ukázalo, že partyzáni, pokud mají podporu lidu, jsou neporazitelní. Hussainovo chování, které se tehdy mohlo zdát nelogické bylo ve skutečnosti jediným možným řešením.
Sám Hussain i jeho synové se obětovali za svůj národ. Hussain se pokoušel skrývat a vést partyzánský boj, avšak byl dopaden. Místo aby se zastřelil, nebo aby bojoval s americkými vojáky a padl v boji se raději nechal zatknout. To mělo jediný cíl. Chtěl ze soudní síně i z vězení promlouvat ke svému národu a povzbuzovat...

Kráceno (Editor)

124569

02.01.2007 21:30

Barbarský lynč prezidenta Saddama Husseina

dokončení

svoboda 82.?.?.?

Sám Hussain i jeho synové se obětovali za svůj národ. Hussain se pokoušel skrývat a vést partyzánský boj, avšak byl dopaden. Místo aby se zastřelil, nebo aby bojoval s americkými vojáky a padl v boji se raději nechal zatknout. To mělo jediný cíl. Chtěl ze soudní síně i z vězení promlouvat ke svému národu a povzbuzovat ho v boji proti okupantům. Myslel si že Američané budou respektovat alespoň formální znaky spravedlivého soudního procesu. V tom se však mýlil. Celý proces byl jen nechutná fraška. Američané museli třikrát vyměnit soudce, než našli takového, který byl ochoten poslat nevinného člověka na smrt. Tři z Hussainových obhájců byli zavražděni. Svědci obhajoby byli zastrašováni či přímo vražděni, z obžalovaných bylo přiznání vynucováno mučením. Přesto však Hussain použil soudní síň jako tribunu ze které řečnil proti okupantům a domácím kolaborantům. Za celou dobu nikdy neuznal legitimitu „soudu“ který ho soudil. Jeho statečné chování tváří v tvář smrti bylo povzbuzením pro všechny Iráčany. Poté co byl „odsouzen“ k trestu smrti, jak rozhodl Bush ještě před začátkem procesu, Hussain se choval důstojně. Nepoklekl a neprosil Bushe o milost, ale zachoval si svojí státnickou hrdost a důstojnost. Tak tomu bylo i při popravě. Jeho statečné chování ostře kontrastuje s chováním jeho vrahů, skrývajících svou tvář černými šátky z obav před pomstou iráckého lidu, pokud by vyšla na veřejnost jejich totožnost.
Ať byl Hussain jakýkoliv, nelze mu upřít to že se v rozhodující chvíli rozhodl správně a zemřel jako hrdina a jako skutečný mučedník.. Husein kdysi prohlásil, že mu nezáleží na tom, co si o něm lidé myslí, ale na tom co si o něm budou myslet za pět set let. V tom případě může být spokojen , své místo v historii má zajištěné, jako vůdce malého národa, který se postavil na odpor proti sionismu.

124570

03.01.2007 17:48

Barbarský lynč prezidenta Saddama Husseina

RE: dokončení

svoboda 82.?.?.?

Našel jsem to v diskuzi ke článku Poprava Saddáma byla blízko zastavení, odkaz je: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/forum.phtml
Jinak se pochopitelně objevila řada primitivů, kteří na tento článek reagovali nadávkami na autora. Inteligentní člověk pokud nesouhlasí s nějakým názorem, tak se ho snaží vyvrátit argumenty. Debil to nedokáže tak nadává autorovi a musím říci že debilové v internetových diskuzích zdaleka převažují. Výjimkou je snad jedině Zvědavec, tady diskutují převážně inteligentní lidé. Proto se jiných diskuzí než ve zvědavci v poslední době neúčastňuji. Jinak vedle tohoto článku je anketa, co si čtzenáři myslí o popravě Husajna. Někteří jí schvalovali, jiní hlasovali pro názor že nesouhlasí s trestem smrti obecně, a to ani v tomto případě a pouze 8,3% uvedlo že Saddám si trest nezasloužil. To tedy znamená že 92% občanů už má vymytý mozek sionistickou propagandou,, pokud se domnívají, že Sadám byl zločinec. A nebo to zname¨ná že diskuze je zmanipulovaná provozovateli serveru, protože když jsem hlasoval pro možnost že Sadám si trest nezasloužil skóre se vůbec nezměnilo.

Dále by mě zajímalo co znamená zkratka BD

A nakonec teoriím o tom, že Husajn nebyl Husajn nevěřím, a to ze tří důvodů.
Husajn by nikdy svůj lid neopustil, jeho láska k národu byla tak velká, že raději obětoval vlastní život, než aby nechal íráčany na pospas NWO.
Bush nemohl Husajna nechat naživu, protože byl nebezpečný svědek zločinů jeho otce a Raegana. Umíte si představit, kdyby ve vězení např vydal paměti a někdo by je propašoval ven a zveřejnil, co by to bylo za skandál!
A konečně nějaký dvojník by se nechoval během procesu ani během popravy tak důstojně.

124659

07.01.2007 19:33

Izraelský generál volá po útoku na Írán

Válka bude, ale jindy a jinak

82.?.?.?

Přemýšlejte k útoku na Írán rozhodně nedojde tak jak píšou na Britských listech. Zaprvé o nějaká jaderná zařízení rozhodně nejde a hlavně pokud by se něco takového připravovalo, určitě by to neříkali předem, aby dali ˇIráncům čas na přípravu obrany.

Válka nemůže být okamžitě, protože írán by mohl zablokovat Hormuzský průliv, kterým proudí veškerá ropa z perského zálivu. Pokud by ho zablokovali např. potopením lodí, tak by jeho zprůchodnění trvalo řadu měsíců a cena ropy by vzrostla několikanásobně. proto bude třeba nejdříve postavit síť ropovodů přes Irák a Jordánsko, kterými se veškerá ropa z perského zálivu bude odvádět do přístavů v Izraeli nebo Libanonu. Tím ˇIrán přijde o svoji hlavní strategickou výhodu . Ale to potrvá několik let. Myslím si, že útoku se zúčastní okolní státy, především Turecko a Pákistán, kterým sionisté slíbí výrazné územní zisky na úkor íránu. US Army se zúčastní pouze jako pomocná síla k těmto armádám, bezpochyby se zúčastní americké letectvo, námořnictvo, možná i nějaké tanky a speciální jednotky, rozhodně však né pěchota. Jako kanonenfutr je levnější a lepší použít Turky, Pákistánce atd.

125092

07.01.2007 23:00

Izraelský generál volá po útoku na Írán

RE: Válka bude, ale jindy a jinak

82.?.?.?

Musím vás upozornit že nemáte pravdu. Hormuzský průliv je na nejužším místě široký jen několik kilometrů a hluboký ani ne dvacet metrů na jeho totální zablokování by stačilo podle mého názoru tak deset obrovských tankerů naplněných kamením. Imám Chameneí dokonce již naznačil, že v případě války bude průliv zablokován (pochopitelně neřekl jakým způsobem). Způsobem jakým jsem uvedl by byl zablokován na nejméně půl roku (vyzvedávání tankerů by mohlo začít teprve poté co by Američané získali kontrolu nad přilehlým íránským pobřežím) a to by znamenalo výpadek dodávek ropy na asi tak půl roku a světovou hospodářskou krizi. To si nikdo nedovolí riskovat. Jsem přesvědčen že co nevidět dojde ke stavbě zmíněných ropovodů, jíinak je válka s ˇIránem nemyslitelná.

Nostrdama nebudu raději komentovat

Sionisté chtějí zaútočit na Irán z těchto důvodů
1. obrovské nerostné bohatství (nejen ropa, ale i plyn, uhlí, železná ruda, uran)
2. otevření Teheránské ropné burzy, kde se obchoduje v Eurech
3. Vliv Iránu na dění po celém blízkém východě, jak jste správně uvedl ve svém příspěvku.
4. Veliký strategický význam Íránu (sousedí s Indickým oceánem, Hormuzským průlivem, Sovětskou střední Asií, Kavkazem, Pákistánem.
5. Sentimentální cítění většiny židů, kteří se dodnes nemohou smířit se ztrátou země které vládli s přestávkami 2500 let (539 př.nl-1979) tedy mnohem déle než palestině
6. A konečně Íránská vláda je jedním z hlavních odpůrců NWO.

Jestli se podaří plán, který jsem nastínil v prvním příspěvku, sám nevím. Slabinou je to, že drtivá většina Turků a Pákistánců by nechtěla bojovat proti svým souvěrcům za Americké zájmy. Možná by válka naopak vedla ke zhroucení režimů v Turecku a Pákistánu

125113

09.01.2007 17:15

Izraelský generál volá po útoku na Írán

RE: Válka bude, ale jindy a jinak

82.?.?.?

S tím Hormuzským půlivem máte pravdu Díval jsem se na Wikipedii viz: http://en.wikipedia.org/wiki/Strait_Hormuz
Píšou tam, že je široký 21 mil, pokud mají na mysli námořní míle tak to odpovídá 40 km. Na druhou stranu jsou pro lodní dopravu vyhrazeny dva koridory široké 1-2 míle jestli jsem to přeložil dobře.
část článku z Wikipedie

The Strait of Hormuz (Arabic: مضيق هرمز‎ - Madīq Hurmuz, Persian: تنگه هرمز‎ - Tangeh-ye Hormoz) is a narrow, strategically important stretch of ocean between the Gulf of Oman in the southeast and the Persian Gulf in the southwest. On the north coast is Iran (Persia) and on the south coast is the United Arab Emirates and Musandam, an exclave of Oman.
The strait at its narrowest is 21 miles wide [1], having two 1-mile-wide channels for marine traffic separated by a 2-mile-wide buffer zone [2], and is the only sea passage to the open ocean for large areas of the petroleum exporting Persian Gulf States. Some 20 percent of the world's oil supply passes through the strait every day.[3]. This is roughly 25 percent of the world’s daily oil production. [4]

Takže zablokovat průliv potopením lodí by asi nešlo, ale i kdyby průliv prostě uzavřelo íránské válečné námořnictvo trvalo by námořnictvu USA několik měsíců než by všechny íránské lodi potopilo a průliv odminovalo.

125227

09.01.2007 17:21

Mýtus Charty 77

Přečtěte si knihu Analýza 17. listopadu

svoboda 82.?.?.?

Kniha Analýza 17. listopadu od Miroslava Dolejšího popisuje události kolem Tzv.Sametové revoluce tak, jak se skutečně udály, včetně úlohy Charty 77. Knihu stáhnete na stránkách Republikánů Miroslava Sládka: http://www.republikani.com/knihy.htm

125228

12.01.2007 18:53

Sešli se v Teheránu

RE: Je nutné být objektivní

svoboda 82.?.?.?

Zajímavý článek na toto téma najdete na adrese:
http://www.prefer-statement.wz.cz/b0056.htm
V tomto článku (který bohužel obsahuje několik chyb) jsou uvedeny citáty z několika knih, které přesně vystihují zneužívání holocaustu k politickým účelům. Pronásledování těch, kteří holocaust popírají má význam proto, aby mohli sionisté zneužívat Holocaust ke svým cílům (ostatně tohle vyplývá i z článku I.Shamira)

Uvádím zde ukázku:
Tvrzení že holocaust neexistoval je nesmysl. Podle předválečných úředních statistik, podle vyprávění pamětníků, podle dochované architektury atd. víme, že v předválečné Evropě žilo mnoho milionů židů. Dnes jich v zemích EU zůstalo asi 1, 5 milionu. V Izraeli žije pět milionů židů, z toho však více než polovina jsou sefardové, kteří pocházejí z Iráku, Iránu Egypta, Maroka, Alžíru a dalších zemí blízkého východu. Ze zbývajících necelých 1,5 milionu je asi milion sovětských židů, kteří emigrovali v 70. až 90. letech. Pouze necelých 1,5 milionu pochází z Evropy bez Ruska. Musíme brát ohled i na přirozený přírůstek obyvatel. Z Evropy tedy mohlo odejít ani ne milion Židů do Izraele a několik set tisíc do USA. Avšak v předválečné Evropě bylo mnohem více, než 2,5 milionu Židů. Tvrzení, že žádný holocaust nebyl je tedy nesmysl.

Proč tedy jsou zavíráni lidé kteří toto tvrdí. Proč nejsou zavíráni lidé, kteří by popírali například genocidu Hutů ve Rvandě, Genocidu Kambodžanů za vlády Pol Pota, Genocidu Číňanů Japonci, genocidu Arménů a Řeků v Osmanské říši za první světové války, genocidu Konžanů Belgičany před sto lety, zločiny kterých se dopustili Britové vůči Indům i jiným podmaňeným národům, staletí trvající genocidu Indiánů spáchanou Španěly a Američany , která si vyžádala nejméně desetinásobek obětí, než židovský holocaust, genocidy středověkých kacířů a čarodějnic páchané katolickou církví, genocidu Polabsko-pobaltských Slovanů spáchanou Němci, genocidu blízkovýchodních národů spáchanou křižáky, genocidu Rusů, Číňanů a muslimů spáchanou středověkými Mongoly, genocidu Keltů spáchanou Římany a Germány a mnoho mnoho dalších. Holocaust byl pouze jednou z genocid a ani zdaleka ne tou nejkrvavější. Přesto by nikoho nenapadlo soudit historiky, kteří by popírali některou z výše uvedených genocid. Je snad podle evropských zákonodárců zabití Žida větším zločinem než zabití nežida?

Jinak čtenářům kteří navrhují zakládat občanská sdružení apod. doporučuji aby svoje peníze a energii věnovali spíše na popírání oficiálního mýtu o 11. září.
1. popírání holokaustu je nesmysl
2. popíráním toho, že za útokem na WTC stáli teroristé se nedostanete do konfliktu se zákonem
3. 11. září je dnes politicky zneužíváno ještě více než holokaust. Byli jím ospravedlněny již dvě války zatímco holocaustem ani jedna.

125459

15.01.2007 16:17

Scéna je připravena

Válka bude ale jindy a jinak

82.?.?.?

Posílám příspěvek, který jsem uveřejnil v některé z předchozích diskuzí jen trochu pozměněnej, protože se hodí k tématu

k útoku na Írán rozhodně nedojde tak jak to říkají židé. Zaprvé o nějaká jaderná zařízení rozhodně nejde a hlavně pokud by se něco takového připravovalo, určitě by to neříkali předem, aby dali iráncům čas na přípravu obrany.
Válka nemůže být okamžitě, protože írán by mohl zablokovat Hormuzský průliv, kterým proudí veškerá ropa z perského zálivu. Proto bude třeba nejdříve postavit síť ropovodů přes Irák a Jordánsko, kterými se veškerá ropa z perského zálivu bude odvádět do přístavů v Izraeli nebo Libanonu. Tím Irán přijde o svoji hlavní strategickou výhodu . Ale to potrvá několik let. Myslím si, že útoku se zúčastní okolní státy, především Turecko a Pákistán, kterým sionisté slíbí výrazné územní zisky na úkor íránu. US Army se zúčastní pouze jako pomocná síla k těmto armádám, bezpochyby se zúčastní americké letectvo, námořnictvo, možná i nějaké tanky a speciální jednotky, rozhodně však né pěchota. Jako kanonenfutr je levnější a lepší použít Turky, Pákistánce atd.
Imám Chameneí dokonce již naznačil, že v případě války bude průliv zablokován (pochopitelně neřekl jakým způsobem). To si nikdo nedovolí riskovat. Jsem přesvědčen že co nevidět dojde ke stavbě zmíněných ropovodů, jíinak je válka s Iránem nemyslitelná

Sionisté chtějí zaútočit na Irán z těchto důvodů
1. obrovské nerostné bohatství (nejen ropa, ale i plyn, uhlí, železná ruda, uran)
2. otevření Teheránské ropné burzy, kde se obchoduje v Eurech
3. Vliv Iránu na dění po celém blízkém východě
4. Veliký strategický význam Íránu (sousedí s Indickým oceánem, Hormuzským průlivem, Sovětskou střední Asií, Kavkazem, Pákistánem.
5. Sentimentální cítění většiny židů, kteří se dodnes nemohou smířit se ztrátou země které vládli s přestávkami 2500 let (539 př.nl-1979) tedy mnohem déle než palestině
6. A konečně Íránská vláda je jedním z hlavních odpůrců NWO.

Jestli se tento plán podaří plán sám nevím. Slabinou je to, že drtivá většina Turků a Pákistánců by nechtěla bojovat proti svým souvěrcům za Americké zájmy. Možná by válka naopak vedla ke zhroucení režimů v Turecku a Pákistánu

125697

15.01.2007 16:31

Sešli se v Teheránu

RE: Je nutné být objektivní

svoboda 82.?.?.?

Reakce na vaše příspěvky

Já nic netvrdím, článek napsal pan Miloš Král, já pouze cituji.

Jak jste přišli na to, že němci byli první, kdo začal se systematickým masovým vyhlazováním? Takové věci se dělaly celou historii. Například v Jihovýchodní Asii bylo zvykem že armády na pochodu přes nepřátelské území vraždily místní obyvatele, včetně žen a dětí, vypalovaly vesnice a města, ničily úrodu atd. Kde prošlo vojsko zůstaly jen ruiny a hromady mrtvol, aby byla nepřátelská země co nejhůře postižená a vzpamatovala se z války co nejdéle.
Koncentrační tábory nejsou německý vynález. Poprvé je použili Britové za Bůrské války na přelomu 19. a 20. stol. Britové nemohli i přes obrovskou převahu dlouho zvítězit, kvůli partyzánskému boji, proto většinu Bůrů internovali v lágrech.
Nechci Nacisty v žádném případě omlouvat, jen se snažím o jakousi objektivitu.
Jinak přečtěte si ten článek, je opravdu zajímavý. V další části je popsána kolaborace mezi sionisty a nacisty. Jestli je to pravda tak to je fakt svinstvo.

125699

17.01.2007 22:48

Fingovaný teror – cesta k válce a diktatuře

Každá válka musí mít záminku

svoboda 82.?.?.?

Zločiny , kterých se dopustili oba Bushové, Raegan a Clinton potřebovali nějaké ospravedlnění. Předpokládám že Americký lid v podstatě nesouhlasí s imperialismem, a proto je třeba mu vysvětlit, že žádná válka není imperialistická, ale že se bojuje za svobodu , lidská práva apod. Již Hitler psal v Mein Kampfu, že lepší je bojovat za svobodu než za peníze, neboť vojáci nechtějí bojovat z ekonomických důvodů, protože když padnou, tak jim zisky z války stejně k ničemu nebudou. Kdežto když se bojuje za nějaké ideály, pak z nich má prospěch celá společnost, a vojáci prý položí svůj život ochotněji. Proto jak sám Hitler přiznává byla spojenecká propaganda za první svět. války která ctila tuto zásadu, lepší než německá. Dnešní vládci USA se věrně řídí podle Hitlerova vzoru.

To že Japonsko napadlo USA kvůli embargu vyhlášeném Rooseveltem je nepochybně pravda. Co ale podle vás měl Roosevelt dělat jiného? To měl nechat Japoncům obsadit celou Jihovýchodní Asii, Indii, Austrálii, a Sibiř (SSSR bojoval s Německem a těžko by své asijské území dokázal ubránit). To že vláda věděla předem o Pearl Harboru asi pravda nebude. Vždyť kvůli potopení šesti bitevních lodí USA málem prohrály válku, to by snad nikdo neriskoval. Pro Roosevelta bylo důležité, aby Japonsko začalo válku, kolik Američanů však bude zabito bylo úplně jedno. Válka je válka bez ohledu na to jestli při prvním útoku padnou 3000 lidí nebo 3 lidé.

A nakonec jedna úvaha.
Mnoho lidí se diví tomu čeho jsou naši politici schopni a říkají že politika je svinstvo. To je zcela pochopitelné. Jak se má Topolánek, Melčák, Pohanka a podobná verbež chovat, když vidí že Velký bratr ve Washingtonu se chová úplně stejně? Když může Americká vláda tak okázale pohrdat občany, ústavou, mezinárodním právem apod. tak si politici na celém světě myslí že mohou totéž. Proto nám vládne taková spodina

125866

18.01.2007 17:37

Dlouhodobá Dalíkovská kriminalizace české politiky

Ten článek je pravdivý

svoboda 82.?.?.?

Přesně tak to je, jestli vláda zítra projde tak se máme na co těšit. ODS nám tady léta tvrdila bludy o Grostapu apod. , ale ve skutečnosrti si ČSSD za 8 let nedovolila zdaleka tolik co jejich vláda bez důvěry za 4 měsíce. Tak například perzekuce politických odpůrců ministřrem Langrem (rozehnání pokojné demonstrace Národní strany, zákaz Mladých komunistů atd.)
ÚOOZ je skutečně politickou policií pracující pro ODS. Nechápu jak jem možné že si toho Gross ani Bublan nevšimli a Kubiceho a další lidi pracující pro ODS nevyhodili. Kubiceho zprávu snad nemůže nikdo brát vážně. Každému je jasné že je to podvrh z dílny ODS.

Pro Vanguarda.
Člověk který souhlasí ze základnami je buď placený agent, kolaborant a zaprodanec, anebo osoba trpící mentální oligofremií, lidově řečeno debil. Do jaké skupiny patříte vy, to nemohu posoudit

125929

21.01.2007 21:09

Nejhorší je ta bezmoc

RE: USA se rozhodly umístit v Česku radarovou stanici systému protiraketové obrany.

svoboda 82.?.?.?

Myslím si že nejde o radar. Pokud je pravda informace o výkonu 500 MW (ti z vás kdo o tom psali, můžete uvést nějaký článek který to dokazuje, nebo jste to jen někde slyšeli?), pak se nemůže jednat o radar. Běžné radary mají výkon několik desítek až stovek KW, na jejich pohon stačí dieselový generátor. 500MW je výkon velké tepelné elektrárny nebo jednoho bloku JE Dukovany. 1000MW je výkon jednoho bloku Temelína. Pokud je to tedy pravda, nejedná se o radar, ale o nějaké eloktromagnetické dělo, které dokáže ničit rakety samo, bez jakýchkoliv raket. Zřejmě jim silným elektromagnetickým rářením zničí elektroniku a raketa pak dopadne jinam než má. V tom případě je logické proč se základny staví v Evropě a ne v USA. Raketa svedená z cesty zřejmě dopadne někde poblíž základny a na nějakých českých či polských obětech přece americké vládě nezáleží. Těch 10 raket v polsku bude zřejmě jen atrapa bez jakéhokoliv významu. USA zřejmě obklíčí Rusko systémem těchto stanic rozmístěných okolo celého Ruska tedy v Polsku, ČR, Maďarsku, někde na Balkáně, V Turecku, Izraeli nebo Iráku, severněji pak v Gránsku a na severním pobřeží Kanady, v Tichém oceáně pak na Havaji, Aleutských ostrovech a další stanice budou na lodích, které budou mít vlastní jaderný reaktor. Tím se Rusko stane bezzbraným, neboť všechny ruské rakety budou v případě války snadno zneškodněny. USA pak napadnou Rusko a nebudou se muset obávat ruské jaderné odvety

126262

22.01.2007 22:30

Nejhorší je ta bezmoc

RE: Par vysvetleni

svoboda 82.?.?.?

Díky za informace, já těmhle odborným vojenským věcem nerozumím a tak se nebudu plést do diskuze.

Nemyslím že by tě za to zveřejnění přímo zavřeli, pokud vím, nikdo od revoluce nebyl odsouzen za vyzrazení vojenského tajemství, ale pokud jsi voják nebo jiný státní zaměstnanec, jak předpokládám, vyhodili by tě z práce. Ale to neznamená že si to máš nechat pro sebe. Já na tvym místě bych ty materiály předal panu Stworovi nebo kterémukoliv čtenáři Zvědavce co žije v Kanadě. Těm by se snad nemohlo nic stát. No já samozřejmě tě k ničemu nenabádám, pouze říkám co bych udělal já v tvé situaci.

126405

28.01.2007 12:23

„Nemohu snést neustále vpády vojáků do svého domu“

Takhle se chová americká soldateska.

svoboda 82.?.?.?

Tak to vidíte, jak se chovají "civilizovaní" Američané. A Topolánek by je chtěl postit do naší republiky. Jistěže je rozdíl mezi okupovanou zemí a takzvaným "spojencem", ale vysvětlete to americkým negrům. Když se člověk dívá na záběry amerických vopjáků v televizi, vidí že většina z nich jsou černí (který běloch by taky stál o to nechat se zabít někde v Íráku či Afgánistánu). Americká armáda se skládá z negrů,bývalých, nebo i současných kriminálníků a feťáků. Jestli je pustí sem, budou vraždit, loupit a znásilňovat atd., protože ani nic jiného neumí

127170

30.01.2007 18:35

Demonstrace Ne základnám

Média lžou

svoboda 82.?.?.?

To že média zásadně lžou je známá věc. To se netýký jen radarů ani demonstrací obecně, ale všeho, co má nějaký politický význam.
V případě demonstrací proti vládě vždy média několikanásobně sníží odhad účastníků. Pokud je demonstrace kde převažují levičáci, jistě se tam najde někdo s rudou vlajkou a média si náhodou vyberou zrovna jeho, čímž pravicovou část veřejnosti odradí. Pokud je demonstrace pravicová, vždy se tam najde nějaký skinhed a kamery zase náhodou zachytí právě jeho, čímž odradí tak 95% veřejnosti od účasti na podobných demonstracích.

Já jsem na demonstraci nebyl, protože nejsem z Prahy. Vy , kteří jete se nedali odradit ani zákazem ani špatným počasím jste mi udělali radost. Ukázali jste občanskou statečnost, jaká je dnes velice vzácná.

Myslím si, že v takto důležité otázce musíme zapomenout na rozpory a táhnout za jeden provaz. Někteří z nás jsou komunisté, jiní sociální demokraté, jiní voliči ODS,další lidovci, další stoupenci Zelených a někteří jsou ultrapravičáci. Důležité však je, že jsme všichni Češi , a to je důležitější než nějaká ideologie.

127395

04.02.2007 22:51

Kybernetoví vojáci pro Izrael

ˇVkládejte tento článek do diskuzí

svoboda 82.?.?.?

Všichni čtenáři zvědavdce by si měli tento článek uložit a používat ho v jakékoliv internetové diskuzi na téma Izrael, Sionismus, Bush, Irák atd. Stačí vložit pouze úvod nebo kolik se vejde v závislosti na maximální délce jednoho příspěvku. Tím dokonale vyvrátíme všechny argumenty zastánců Izraele a Bushe. Pak už nebudou mít co říctz a ostatní lidé se nenechají ovlivnit jejich bludy. Zároveň uveďte pramen, a odkaz na Zvědavec, aby jste Zvědavci ddělali reklamu.

Některé z příspěvků se týkaly problémů Aškenazů a Sefardů. Semitští Židé neboli Sefardi tvořili v 80. letech 60% obyvatel Izraele, takže dnes, po přistěhování 800000 sovětských Aškenaziů je to asi 50%. Ovšem vládnoucí třída Izraele je ze 100% složená z Aškenaziů, tedy Chazarů.
Ve zbytku světa je Aškenaziů přes a sefardů necelých 10%. Takže celkově tvoří Aškenaziové(Chazařři 75-80%) a Sefardi (Semité) 20-25% světového židovstva.

Pro pana Stworu
Většina webových serverů získává prostředky na svou činnost z reklam. Proč to nezkusíte také? Vždyť ne všechny firmy patří židům a některé firmy by možná stály o oslovení nového okruhu čtenářů?

127793

04.02.2007 22:52

Kybernetoví vojáci pro Izrael

RE: ˇVkládejte tento článek do diskuzí

svoboda 82.?.?.?

Ve středním odstavci mi vypadlo číslo 90%
Mělo tam být:

Ve zbytku světa je Aškenaziů přes 90% a sefardů necelých 10%. Takže celkově tvoří Aškenaziové(Chazařři 75-80%) a Sefardi (Semité) 20-25% světového židovstva.

127794

07.02.2007 12:44

Kybernetoví vojáci pro Izrael

RE: ˇVkládejte tento článek do diskuzí

svoboda 82.?.?.?

Ruští Židé

Ctěl bych připomenout že do 70. let 18. sol. v Rusku nebyli praktickz žádní Židé. Chazaři ze své původní vlasti odcházeli postupně na západ, do Evropy. Rusko oúpět "získalo" velké množství židovského obyvatelstva až při osvobození pravobřežní Ukrajiny a Běloruska od Poláků, tedy v letech 1783-1815. Právě na území Polska, Ukrajiny, Běloruska a Pobaltí žila většina světového židovstva.

Jekatěrina II (veliká) byla skutečně Němka a pozvala do Ruska Němce, to je pravda ale jinak německé zájmy najájila. Její manžel PetrIII nebyl v žádné proněmecké klice, ale byl to prostě zdegenerovaný psychopat, proto ho Jekatěrina nechala zavraždit a sama se stala carevnou.

Židé v Rusku byly většinou proti režimu. Roku 1881 členové židovské teroristické organizace Narodnaja volja zavraždili cara Alexandra II (myslím si že tento atentát byl zbytečný, neboť Alexandr byl nejschopnějším ze všech carů v 19 stol., byl to on kdo zrušil nevolnictví a Rusko zmodernizoval). Jeho syn Alexandr III kvůli tomu zavedl vyjímečné zákony proti židům, zakázal jim pobývat mimo pás židovského osídlení (přibližně část Ruska na západ od Donu), zakázal jim vykonávat některá povolání atd. Především však zavedl státní monopol na výrobu alkoholu. Protože většina Židů se živila pálením vodky, přišli o práci. Židé se začaly masově stěhovat do Evropy a USA. Zatímco v USA zanedlouho získali moc, v evropě způsobylo přistěhování statisíců židů nárůst antisemitismu, který později dostal k moci Hitlera. Židé co zůstali v Rusku se snažili svrhnout vládu. Protože židé nikdy nevsadí vše na jednu kartu, rozdělili se do tří stran- bolševiků, menševiků a Eserů. Jevšak nepochybné že většina židovstva podporovalo stranu Eserů, jejíž předsedou byl žid Kerenský vlastním jménem Adler. Za občanské války bojovala většina židů na straně bělogvardějců. Bolševiky podporovala malá část židovstva, nicméně i tak to byla značná část strany. Nezapomínejte že v prvním polytbyru VKS(b)zvoleném v roce 1912 v Praze byl jeden Rus (Lenin) jeden Gruzínec (Stalin) a tři židé Trockij, Zinověv a Kameněv. Takže vliv židů po revoluci byl značný. Židé především ovládali policii (viz např. Jagoda, Ježov). Nicméně Stalin svými čistkami moc Židů zlomil. Zatýkání a popravy v letech 1936-1938 se týkaly hlavně židů. Definitivní rozchod mezy komunisty a židy byl počátkem padesátých let. Poté už židé neměli žádnou moc, nicméně nepořádku, který zavedli se socialistické země nikdy nezbavily. Znovu získali židé moc v SSSR v roce 1985

128057

09.02.2007 16:05

Zrada české inteligence

Zvědavec by neměl uveřejňovat příspěvky od nacistů

svoboda 82.?.?.?

Mám ve zvyku hodnotit obsah článků, ne jejich autory, ale zde musím připomenout že Elmar Skružný je syn nacistického kolaboranta a sám oddaný stoupenec německého nacismu. Poslouchali jstew někdo tu jeho nahrávku PRAVDA O LŽI za kterou byl odsouzen? Je ke stažení na Národně vzdělávacím institutu. v této nahrávce tvrdí že český národ fakticky neexistuje a že by bylo lepší germanizovat se, zcela nepokrytě oslavuje nacisty, tvrdí že Reinhard Heydrych měl rád Čechy a snažil se nám pomáhat, naopak útočí na Beneše i na naše partyzány kteří obětovali svůj život za český národ, uráží Rusy a ostatní spojence apod. Přestože jsem zastáncem absolutní svobody tistu, tohle už je trochu moc. Sám se nedivím, proč ho za tuto nahrávku stíhali.

Proto si myslím, že by Zvědavec neměl uvečejňovat články podobných lidí, i když v některých jednotlivostech mohou mít pravdu. Zvědavec si snad chce udržet určitou úroveň nebo snad ne? Takhle bude Zvědavec vnímán veřejností jako neonacistická stránka a tou přece není?

128298

22.02.2007 21:07

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Na ceste k jedne svetove vlade a k jerdnomu svetovemu poradku.

82.?.?.?

Nesouhlasím s vámi
Především vy stále nevíte co to NWO vlastně je. Pokud bude nastolen NWO, tak budou sionisté a jejich spojenci neomezenými pány světa. Takže jim bude patřit naprosto vše. Budou mít k dispozici úplně všechny zdroje vyprodukované šesti miliardami lidí, tedy vlastně jenom dvěma až třema, protože přes polovinu luidstva se chystají vyhladit.
Takže k čemu pak nějaký zbrojní průmysl? Výrovba zbraní bude naopak neekonomická, protože ty peníze by mohli vbyužít jinak. Nějaká armáda bude přesto potřeba aby potlačovala povstání, protože lidé si asi nebudou chtít to všechno nechat líbit.

Nesouhlasím ani se Zorbovým optimismem že jaderné zbraně nikdo nepoužije. Jaderné zbraně zase nejsou tak účinné aby zničily svět. Rusko má dnes asi 15 000 hlavic a tento počet neustále klesá, protože jaderné zbraně mají omezenou životnost a na nové nejsou peníze. Jen 5000 z toho je aktivních. deset tisíc je rozebráno a dát je všechny dohromady by trvalo několik týdnů či měsíců. Z těch pěti tisíc by byly tak čtyři tisíce zničeny hned při prvním americkém úderu. Některé ze zbývající tisícovky raket by byly sestřeleny, některým by selhal motor nebo se prostě netrefily, a myslíte si, že asi tak 500-1000 raket by stačilo na totální zničení USA, Číny, Velké Británie, Izraele a všech jejich spojenců? Nezapomeňte na to, že sionistům je úplně jedno jestli zemře sto milionů Američanů, to jsou pro ně vedlejší oběti, které je vůbec nezajímají

129388

23.02.2007 17:56

Test novomanžela

Docela drsná pohádka

svoboda 82.?.?.?

V jedné chaloupce žil táta a máma a měli tři syny. Byli chudí a měli jedinou krávu. Jednoho dne matka vstala, šla podojit krávu a zjistila že kráva chcípla. Propadla zoufalství že nebudou mít co jíst a hodila si mašli. Potom vstal táta. Viděl že kráva chcípla a žena se oběsila a řekl si, že půjde k jezeru kde žije víla a požádá jí o pomoc. Dojde k jezeru, objeví se víla a řekne: vím co se stalo, když mě pětkrát ošukáš všechno vrátím zpátky. Táta souhlasil a začal s vílou šukat, poprvé, podruhé, potřetí, počtvrté ale popáté už nemohl a víla ho utopila v jezeře. Poté se probudil nejstarší syn. Viděl co se stalo a šel za vílou. Víla po něm chtěla totéž co po tátovi. popáté už nemohl a víla ho taky utopila v jezeře. Poté se probudil prostřední syn. Viděl co se stalo a šel za vílou a všechno se opakovalo. Nakonec se probudil nejmladší syn. Viděl že kráva je mrtvá, máma je mrtvá, táta a bratři zmizeli a tak šel za vílou. Víla mu řekla: když mě pětkrát ošukáš, všechno vrátím zpátky. Mladík se jí zeptá: A můžu desetkrát? Klidně, řekla víla. A můžu dvacetkrát? Samozřejmě můžeš. Ty si se zbláznila, odpověděl jí. To myslíš že sneseš víc než ta kráva?

129438

05.03.2007 22:16

Demonstrace ANO základnám

Kolaborace je národní sport

svoboda 82.?.?.?

Jsem znechucen tím, kde se stále bere tolik zrádců a kolaborantů. Ale vlastně se není co divit to Češi dělali vždycky. Tak například když zastřelili Heydricha a vláda vypsala na dopadení atentátníků odměnu 10 milionů korun, přišlo šedesát tisíc dopisů od udavačů. Samozřejmě že 99,9% z nich o tom nemohlo nic vědět, pouze si mysleli, že by si mohli přividělat. Po válce nebyli kolaboranti nijak vážně potrestáni (samozřejmě kromě těch nejzávažnějších případů). Za zločin, za který se v SSSR, Jugoslávii, Polsku či Francii dával trest smrti, tady dostal člověk rok nebo dva. A tak si Češi myslí že udávat a kolaborovat je prostě něco normálního. Tito demonstranti v Brně jsou typickým příkladem.
Nedávno jsem viděl záběry z nějaké demonstrace, kde pár desítek podobných vlastizrádců demonstrovalo na podporu čečenců! To mě velice rozčílilo. Jistěže tito lidé mají právo na svůj názor, ale měli si ssebou vzít izraelské vlajky a neskrývat se za anonymitou. Věřím ře všichni slušní lidé v naší republice nemají žádné sympatie z čečenskými teroristy a vrahy dětí z Beslanu. A jenom taková řečnická otázka, myslíte si, že kdyby někdo demonstroval na podporu Al-Kajdy, že by je policie nechala na pokoji tak jako zmíněnou sebranku, nebo že by zasáhla?
Co se týče ČSSD, je to sice strana, která o radaru jednala čtyři roky za zády občanů, ale dnes je proti. Má to jednoduché vysvětlení, ČSSD se najednou postavila proti, protože proti je i Německo a další země EU. Politici na západ od nás nejsou takové kreatury jaky ti čeští a nechtějí třetí světovou válku. A radar je příprava třetí světové války mezi USA a Ruskem, o tom nemůže být pochyb. ČSSD ve všem poslouchá politiky EU, tak se i ona překvapivě a já doufám že upřímě postavila proti radaru. Takže nám nezbude nic jiného než volit ČSSD. Sice se mě to příčí, ČSSD ani zdaleka není dokonalá, ale ať se nám to líbí nebo ne je to jediná strana schopná porazit ODS. Proto, i když jsem spíše pravicově zaměřen, budu v příštích volbách volit nejmenší zlo, tedy ČSSD a radím vám, abyste to udělali taky.

130133

07.03.2007 19:20

Zločinecká organizace jménem Justice

A jak by jste to chtěli řešit

svoboda 82.?.?.?

Některé argumenty autora článku i přispěvatelů jsou (bohužel) pravdivé. V české justici je opravdu velkej bordel. Avšak uveďte mi příklad země kde justice funguje jak má. Myslím že žádná taková neexistuje a neexistovala ani nikdy v minulosti. Vždy byly vydávány zákony, které ochraňovaly zájmy vládnoucí elity, proti drtivé většině obyvatel a vždy soudci pocházející z řad této elity bránili zájmy své třídy. Chudý člověk se nikdy spravedlnosti nedobral.
V žádném případě si nemyslím že čím nezávislejší je soudce tím soudí líp.To že u nás si soudci mohou dělat co chtějí a nehrozí jim žádný trest není dobré. Chyba však není v lidech ale v systému.
V dobách feudalismu prakticky neexistovaly zákony, a rozhodnutí závisely v podstatě na volné úvaze soudce. Později byly vytvořeny zákony, ty však dávají příliš velkou volnost jednotlivým soudům. Myslím si že dalším krokem by mělo být vydání mnohem přesnějších a obsáhlejších zákonů, aby každý soud musel ve stejném případě vydat stejné rozhodnutí.
No a pak si myslím, že by měly být zavedené porotní soudy. Měly by fungovat na podobném principu jako v USA, že by každý člověk měl povinnost dostavit se čas od času k soudu, když jej k tomu soudce vyzve a stát se členem poroty. Soudy by měly být nezávislé na vládě, ale ne na veřejnosti. V demokratických zemích je princip suverenity lidu a soudnictví, které lidé nemohou žádným způsobem ovlivnit je v rozporu s tímto principem
To ale neznamená že by se mi líbil americký model jako takový. Systém soudfních precendentů je obecně nedokonalý a to že v každém z 50 států platí jiné právo je naprostá absurdita. jak jsem uvedl na začátku, žádný systém není dokonalý.

130342

14.03.2007 22:41

Hrdina z Bagdádu

Nesmíte všemu věřit

svoboda 82.?.?.?

Film se mi nepodařilo stáhnout, nějak neni z tý stránky moc pochopitelný jak se fil stahuje, to by člověk musël umět arabsky. Ale všiml jsem si údaje že zastřelil 668 Američanů. To je úplná píčovina, to by musel střílet jednoho deně po dva roky a je zcela vyloučené že by ho za celou tu dobu nechytli, to se vymyká zdravému rozumu. Těchto 668 zastřelených Američanů zastřelilo deset nebo i víc ostřelovačů a íráčtí partyzáni to připsali jen jednomu, aby lid měl hrdinu a vzor hodný následování. Tak se to dělalo vždycky a nejen u Arabů. To nic nemění na tom, že ostřelovači jsou nesmírně důležitou složkou moderních armád i povstaleckých hnutí. Kdyby měl Husajn tisíc takto dobrých ostřelovačů, mohl vyhrát válku

130828

19.03.2007 21:28

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: nevim, nevim

svoboda 82.?.?.?

Máte úplnou pravdu. V Talmudu se píše, že židé musí mít co nejvíce dětí, ale porodnost nežidů je třeba omezit. Čínský trockisticko-sionistický režim může zakazovat lidem mít děti (i když pokud je mi známo, stejně ta snaha příliš úspěšná není, Číňanů stále přibývá). V Evropě něco takového naštěstí nelze. Naši předkové si v revolucích 19. a 20. století vybojovali práva, která například číňané nemají. Proto "naše" vláda nemůže dělat podobné věci, ale jde na to chytřeji- legalizací potratů, podporou homosexuality, feminismem a především tím, že nutí ženy aby upřednosťňovali kariéru před rodinou. Tato snaha je bohužel velmi úspěšná. V době Nového světového řádu má zůstat z celého lidstva jen 2-3 miliardy lidí a toto je jeden ze způsobů jak toho dosáhnout.

131208

23.03.2007 11:14

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: NWO je nejhorší zlo

svoboda 82.?.?.?

Zorba má naprostou pravdu. NWO je opravdu zlo, neboť NWO znamená sionistickou světovládu, NWO znamená de facto příchod Mesiáše. Každý inteligentní žid nebere příchod mesiáše doslovně ale symbolicky- to znamená dosažení světovlády a NWO.
NWO znamená vyhlazení většiny lidstva z dnešních 6,58 miliardy lidí nemá zůstat ani třetina. Rusové mají být téměř vyhlazeni. Margaret Tatcherová naplánovala, že Rusů zbyde jen 15-20 milionů aby měl kdo pracovat v dolech. Afrika bude zcela vyhlazena, protože černoši jsou líní a tedy pro sionisty neužiteční. Celá Afrika se promění v jeden gigantický koncentrační tábor kde bude pracovat sto nebo dvě stě milionů Rusů, Amerických křesťanů a Evropských vlastenců. My co jsme hrdi na svou vlast a na svůj národ tam také skončíme.
Nebudu toho psát víc, NWO je dost široké téma. Vedl jsem se Zorbou velmi zajímavou a podmětnou diskuzi na téma NWO k článku Putina se pokusili ve Finsku okrást, vyšel před několika měwsíci, tak se tam podívejte a koho to zajímá, ať si stáhne knihu USA v rukou velkého bratra na www.vzdelavaci-institut.com
Vidím že Zvědavec není stránkou kde debatují vlastenci. Vlastenců, kteří čtou zvědavec je jen pár jako já, dále Zorba a pár dalších, nebudu jmenovat abych na někoho nezapoměl, onio ví o které se jedná. Jinak sem píší pouze sionisté a šábes gojímové jako jsou texaskycizek a Radim Lhoták. Takže nevím jestli sem má smysl něco psát, protože šábes gojímy typu čížka či Lhotáka nemá smysl o něčem přesvědčovat.
Jinak steornu moc nevěřím, bylo by to sice něco fantastického, ale není to moc reálné. Je to vlastně perpetuum mobile a to je v rozporu se zákonem zachování hmoty, který říká že hmota ani energie nemohou vznikat ani zanikat, pouze se přeměňovat. A tohle by znamenalo že energie vzniká z ničeho.
Nadějnější jsou termonukleární elektrárny. Ty by snad mohly vyřešit energetickou krizi. Veškerá doprava by se musela převést ze silnic na železnice, světová železniční síť , která má asi 1,5 mil. kilometrů by musela být mnohonásobně rozšířena a celá elektrifikována. Pro dopravu ve městech pak metro, tramvaje a trolejbusy, a pro dopravu do míst kam nevede železnice alektromobily. Až se jejich výroba rozjede ve velkém budou stát méně než klasická auta, jejich nevýhodou je že nedojedou moc daleko. Leteckou dopravu si budeme muset odepřít, a lodě mohou být poháněny jadernými reaktory.
Jediné v čem se Zorbou nesouhlasím je Čína. Čína je podle mě do NWO světového spiknutí zapojená, argumenty viz diskuze ke článku Putina se pokusili ve Finsku okrást.

A ještě informace z jiného soudku. Podívejte se na tabulku Světové banky MMF a CIA o HNP jednotlivých států v přepočtu na paritu kupní síly na adrese: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29
budete velice překvapeni vzestupem nově industrializovaných zemí jako je Čína, Indie, B...

Kráceno (Editor)

131515

25.03.2007 17:27

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: NWO je nejhorší zlo

svoboda 82.?.?.?

Odpověď Zorbovi
Já vím, že sem píše řada vlastenců, nejmenoval jsem je abych na někoho nezapoměl, ani váš výčet není jistě úplný. Bohužel si však myslím že šábes-gójimové typu čížka, Lhotáka, Kubíka, atd převažují.
Na vzdělávacím institutu najdete vskutku řadu velice zajímavých knih, ale musíte dát pozor na to, že ne vše co se tam píše je pravda. NVI je v podstatě stránka neonacistického zaměření, takže nemůžete brát vážně všechny materiály, které jsou tam zveřejněny. Předpokládám že nejste nacista nebo ano? Já rozhodně nejsem. Já jsem český vlastenec a nacismus byl pro náš národ a pro všechny Slovany svého času stejnou, nebo dokonce ještě větší hrozbou než je dnešní sionismus. Z výše uvedeného důvodu neseženete tyto knihy v tištěné podobě, neboť řada z nich je ilegální. No doporučuji si přečíst knihy o Novém světovém řádu, sionismu, svobodných zednářích a iluminátech. Neztrácejte čas knihami o popírání holocaustu apod, to jsou nesmysly. Zajímavé jsou také Turnerovy deníky. Další zajímavé knihy najdete na stránce www.bratrstvi.tk to je vlastenecká stránka, kde se dozvíte věci nejen o politice, ale i o historii, slovanů i všech árijců, knihy o pohanském náboženství a mytologii apod. a také je tam ke stažení velmi dobrá blackmetalová hudba.

131618

28.03.2007 10:56

Operace Bite je plánována na 6. dubna, varují ruské vojenské zdroje

Asi je to píčovina

svoboda 82.?.?.?

Moc této zprávě nevěřím, spíš je to záměrná dezinformace rozšířená CIA. Pokud by to byla pravda tak by se to snad snažili utajit nebo ne?
Mimoto vůbec nejde o nějaký jaderný program, ale o íránskou ropu. Takže válka s Iránem, pokud k ní dojde bude běžná válka s nasazením tak milionu vojáků. USA by mohli pomoci Pákistán a Turecko výměnou za územní zisky na úkor Iránu.

131760

Nemůžete za vším hledat nějaké tajné spiknutí, věřte jen těm konspiračním teoriím, které mají reálný základ. Farmaceutický průmysl sice z převážné většiny patří Židům, ale v tomto případě jde prostě jen o snahu vydělat peníze.
Farmaceutické firmy dosahují astronomických zisků. Přemrštěné ceny léků jsou hlavním problémem našeho zdravotnictví, myslím že na léky jde kolem 50 miliard ročně. A bude hůř, teď když se farmaceutickým firmám podařilo dosadit na post ministra zdravotnictví svého placeného agenta Julínka.
U většiny druhů zboží činí zisk výrobce několik desítek procent. Při určování cen si prostě výrobce spočítá náklady aa zvýší je o 20, 30 nebo 50%. Zisk nad 100% je zcela vzjímečný, ale také k němu někdy dochází, všimněte si že ceny elektroniky se snížily v posledních letech asi tak na polovinu a stále jejich výrobci vydělávají. Kolik pak museli vydělávat v 90. letech? To ale není nic proti lékům. U léků to může být klidně 1000%. Krabička léků, která se prodává za 200 Kč, obvykle stojí vyrobit třeba 20Kč. Pravda je že firmy sice mají náklady na vývoj nových léků ale stejně jsou jejich zisky něco skandálního a neuvěřitelného. Celosvětově se obrat farmaceutických firem bude pohybovat ve stovkách miliard USD. Vymýšlejí se stále nové zbytečné léky. Psychiatrické léky jsou důležité, i když jejich zneužívání je velice nebezpečné, závislost na nich se prakticky neliší od závislosti na drogách, jenom to, než se člověk stane závislým trvá o něco déle. Jsou i horší případy. Tak například léky na cholesterol, v posledních letech je to obrovský kšeft a přitom se v podstatě jedná o kosmetiku. Nebo vysoký tlak, dříve se za hranici vysokého tlaku považovalo 140, ale před pár lety to snížili na 120, aby se prodávalo více léků.
Takže nehledejte žádné spiknutí, nic esoterického, žádné indigové děti atd. Jde prostě o obrovské peníze

131845

01.04.2007 20:57

Mediální smršť, která se nekonala

RE: Bartošku, když o někom píši,

svoboda 82.?.?.?

Pokud je mi známo, veškeré šlechtické tituly byly zrušeny zákonem z roku 1918 (číslo zákona si nepamatuji) a jejich používání bylo výslovně zakázáno. Takže pokud si pan Schwarzenberg nechá říkat kníže, tak vlastně porušuje zákon.

132048

11.04.2007 10:38

Válečník nebo drogový boss?

Vše bylo předem naplánované

svoboda 82.?.?.?

Nesouhlasím s názorem autora, že : Přeměna Afghánistánu v drogovou provincii je přímý, i když neúmyslný důsledek pěti let amerického vedení afghánské války. Ve skutečnosti to bylo úmyslné. Taliban byl svržen proto, že Mulla Umar zakázal výrobu opia, protože islám drogy zakazuje. Téměř veškerá produkce opia skončila a v Evropě a v USA se objevil nedostatek heroinu. Nezapomínejte na to, že sionisté potřebují heroin na rozvrácení evropské společnosti. Je všeobecně známo, že dovoz drog do USA zajišťuje CIA, která tím mimo jiné získává prostředky na tajné operace neschválené kongresem. CIA také zavedla v 80. letech v Afgánistánu pěstování opia. Jednak tím získala peníze na zbraně pro afgánské mudžáhidy, jednak pomocí heroinu rozvrátili Rudou armádu, protože mnoho vojáků začlo fetovat. V roce 2001 bylo nebezpečí že příliv heroinu do Evropy ustane, proto musel být Taliban svržen a nová vláda de facto povolila pěstování opia, což byl účel celé války.

132654

13.04.2007 17:06

Paranoia a popírání přírodních zákonů?

Omezování práva vlastnit zbraň

svoboda 82.?.?.?

Nechci se pouštět do debaty jako je oprávněnost použití zbraní policistou ale chtěl jsem připomenout to, že politici, kteří prosazují přísnější kontrolu zbraní vůbec nemají v úmyslu zvýšit bezpečnost občanů, o to jim vůbec nejde. Množství zbraní vlastněných občany nemá velký vliv na kriminalitu, skuteční zločinci si zbraně snadno opatří na černém trhu. Jde o to, že v zemích kde lidé nemají zbraně se nemohou bránit proti vládě, pokud se k moci dostanou sionisté. Proč si myslíte že Tony Blair zcela zakázal vlastnictví zbraní, kvůli snížení kriminality určitě ne. Nebo proč si myslíte že Clinton prosadil nějaké omezení prodeje zbraní, přestože je to vyloženě protiústavní? Bush některá tato omezení opět zrušil, protože tím získal spoustu hlasů a díky tomu možná vyhrál druhé volby, ale na tom nezáleží. Ti kteří omezují právo občanů vlastnit zbraně chtějí aby se občané nemohli bránit proti Novému světovému řádu. Kdyby Iráčané neměli zbraně, už dávno by byli poraženi, ale protože každý Iráčan vlastní AK-47 boj iráckého lidu trvá už čtyři roky a bude trvat až do konečného vítezství.

132827

13.04.2007 17:31

Fórum proti antisemitismu

RE: Považovat židy kolektivně zodpovědné

svoboda 82.?.?.?

To nemáte pravdu. Nezáleží na tom, kde se člověk narodí, ale jaká krev koluje v jeho žilách. Národ není jen skupina lidí žijící na nějakém území. Podle vás by tedy Cikáni nebo Irové nebyli národem, když žijí v mnoha zemích světa? (Židy úmyslně neuvádím, neboť židé jsou dva samostatné národy, Aškenaziové a Sefardi). Národ je společenství lidí

a. stejného původu
b. mluvící stejným jazykem
c. mající společnou kulturu, zvyky a společnou historii
d. mající pocit sounáležitosti

Všechny tyto čtyři definice, nebo alespoň první tři musí být splněny, jinak se nejedná o národ. ˇUzemí na kterém národ žije není zase až tak rozhodující.

132829

15.04.2007 17:54

Fórum proti antisemitismu

RE: Považovat židy kolektivně zodpovědné

svoboda 82.?.?.?

Záleží na národnosti rodičů
Pokud byli vaši rodiče Češi, pak máte oba českou národnost pokud byli Slováci tak jste i vy Slováci. Pokud byl jeden z rodičů Čech a druhý Slovák, pak je rozhodující národnost otce. I když po pravdě řečeno dnes se národnost nesleduje a tak si každý při sčítání lidu může do kolonky národnost napsat co chce, tak například 90% Cikánů se hlásí k české národnosti. Správné to sice není, ale naše zákony bohužel umožňují aby si každý vybral národnost jakou chce a nemusí to nijak dokazovat.

Můj dědeček se narodil v Bratislavě, otec byl Čech, matka po otci Němka po matce Slovenka, později se přestěhovali do Čech a dědeček se celý život cítil být Čechem, nikdy se za Slováka nepovažoval. Podle Vás byl tedy Slovák?

132973

18.04.2007 18:48

Byl to takový stín...

Americká společnost je nemocná

svoboda 82.?.?.?

Netvrďte mi že je to selhání jednotlivce. Samozřejmě že nechci jeho čin nijak ospravedlňovat, to se prostě omluvit nedá, ale psychopati jsou v každé společnosti bez výjimky. Někteří lidé prostě nejsou normální a tak tomu bylo vždy a ve všech zemích. ALE PROČ SE PODOBNÉ VĚCI STÁVAJÍ POUZE V USA?
Skutečnými viníky jsou američtí sionisté, televize, holywood a celá americká židozednářská konzumní pakultura. Viníkem je morální syfilis (jak řekl americký ultrapravičák Lincoln Rockwell) který rozvrátil americkou společnost. A tento morální rozvrat se šíří z USA do celého světa. Nebude dlouho trvat a bude to u nás taky. Novináři nás začnou přesvědčovat, že pokud se chceme vyhnout podoobným tragédiím je třeba přísněji kontrolovat prodej zbraní. Ale to není pravda. Jak napsal pan Stwora , kdo chce vraždit, zbraň si vždycky najde. Atentátníci v Oklahomě před asi deseti lety zabili mnohokrát více lidí výbuchem dodávky naplněné směsí ledkového hnojiva s benzinem (DAP). Zákázali byste kvůli tomu prodej ledku? Řešení je jedině morální náprava celé společnosti, aby lidi neměli potřebu dělat podobné věci.

133199

20.04.2007 17:07

Odstraním ze Zvědavce odkazy na články z Britských listů

RE: je pravda

svoboda 82.?.?.?

Máte pravdu autor tohoto článku napsal takové zvrácenosti že se to ani nechce věřit. Těžko říci jestli jsou Britské listy skutečně opoziční webová stránka nebo jestli je skrytě provládní a spolu s pravdivými články, které slouží k tomu aby si britské listy získaly důvěru čtenářů, podsouvají nenápadně i sionistickou propagandu. Další podobně odporný článek je recenze filmu Bitva u Thermopyl, viz: http://www.blisty.cz/art/33904.html
já jsem film neviděl, takže nemůžu hodnotit, ale autor článku zpochybňuje hrdinství řeských vojáků, kteří bojovali a umírali za přežití evropské civilizace a tento film považuje za rasistický, xenofobní, nacionalistický, militaristicky štvavý protože filmaři stranili Řekům.
Na druhou stranu Britské listy jsou levicový web a proto nemůžete čekat nic jiného než politickou korektnost, multikulturalismus apod. Na Britských listech vedle těchto zvráceností najdete i podnětné a zajímavé články, například několik článků Fidela Castra, přeložených do češtiny viz:
http://www.blisty.cz/aut/617/art.html

Panu Stworovi se divím, proč nesouhlasí s obsahem Britských listů, a zároveň nechal na Zvědavci poblikovat pana Lhotáka, jehož výplody si se zmíněnými články z BL v ničem nezadají.

133390

24.04.2007 19:19

Židia ako vďačný objekt konšpiračných teórií po celom svete

RE: neuveritelna demagogia

svoboda 82.?.?.?

Zajímalo by mě jestli jsi protokoly četl nebo ne?

Já nevím jestli je skutečně psali sionisté nebo ne ale jsou jen dvě možnosti
BUĎ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ NAPSAL SIONISTA, NEBO ČLOVĚK KTERÝ UMĚL PŘEDPOVÍDAT BUDOUCNOST NEBOŤ V PROTOKOLECH JE PŘEDPOVĚZENO CELÉ DVACÁTÉ STOLETÍ.

Nejde jen o notoricky známou předpověď první světové války 17 let před tím, než k ní došlo, nebo o předpověď vzniku státu Izrael ale i o předpověd vzniku Evropské unie. V jednom protokolu (myslím že 19. ale to nevím jistě) se píše:
Až konečně získáme moc řekneme lidem: "vše bylo špatné, všichni jste trpěli. Odstraníme příčiny vašeho utrpení- nacionalismus, státní hranice a rozdílnou měnu". Kdybych nevěděl jistě že Protokoly vyšly před sto lety, považoval bych je za padělek z 90. let 20. století. Ale netvrdím že existuje světové sionistické spiknutí, třeba pouze carská tajná policie zaměstnávala lidi, kteří měli věštecké schopnosti

133763

Souhlasím s Kevinem, takhle to asi skutečně bude, ale pouze bych dopnil to, že Kevin napsal: Tam by manipulace skutecne vyvolala neprijemne dotazy typu "proc nas syn neni na seznamu?", předpokládám že americké úřady zřejmě rodinám vojáků neuvedených na seznamu dávají vysoké odškodné za to , že budou mlčet. Nabídnou jim třeba milion dolarů a to už stojí za to držet hubu. Válka stojí 80 miliard ročně a pro vládu je mnohem snažší utratit miliardu než přïznat smrt tisícovky vojáků. A to milion je docela hodně, možná jim dávají míň.
Dále nejsou uvedeni ti co umřeli v nemocnicích a ti, kteří nemají americké občanství ale jen zelenou kartu. Vojáci se zelenou kartou pocházející hlavně z Latinské Ameriky jsou nasazováni na místa nejhorších bojů a proto mají nejvyšší ztráty a když padnou nikdo se to nedozví. S tou Afrikou bych tomu taky věřil. Musí to být vojáci z Nigérie, JAR, Zimbabwe, Ugandy, Keňi, Ghany nebo co ještě byly kdysi anglické kolonie, protože ti umí trochu anglicky. Protože v americké armádě je tak polovina černochů, nikdo si toho nevšimne. Africkýho a americkýho černocha nelze rozeznat pokud mají stejnou uniformu. Jinak údaj 30000 mrtvých pokládám za přehnaný, pravda bude jako vždy někde uprostřed, to znamená tak 10, maximálně 15 tisíc mrtvých.
Nesouhlasím s Albertem že američtí vojáci jsou teroristi, kteří si zaslouží smrt. Nemůžeme jich příliš litovat, vybrali si to sami, že vstoupili do armády, ale tvrdit že jsou to teroristé to je snad přehnané. Prostý voják za nic nemůže, terorista je ten, kdo ho do války posílá.

134147

29.04.2007 14:48

Jeden mrtvý při násilných střetech v Estonsku

To je urážka

svoboda 82.?.?.?

Pan Richard Král ve svém článku úmyslně překrucuje dějiny, oslavuje válečné zločince a znevažuje hrdinství sovětských vojáků v boji proti zločinému nacistickému režimu, jehož cílem bylo zotročení či přímé vyhlazení všech Slovanů.
Za prvé o jakém nezávislém státě mluvíte. Estonsko bylo do počátku 18 stol. součástí Švédska, poté bylo připojeno k Rusku. Rusko ztratilo toto území Brestlitevským mírem a německá vláda tam roku 1918 vyhlásila "nezávislý" stát s loutkovou vládou řízenou z Berlína. Podobně Němci založili i "nezávislou" Ukrajinu, Bělorusko, Litvu a Lotyšsko, tedy uměle vytvořené státy bez jakýchkoliv státních tradic. Ukrajina a Bílá Rus byly po stažení německých vojsk opět sjednoceny se SSSR, tři pobaltské státy byly znovusjednoceny až roku 1940. V meziválečné době to byly kolonie států Dohody. O nějaké nezávislosti nemá vůbec smysl mluvit.
Za druhé autor oslavuje německý nacismus a jeho přisluhovače. Uvědomte si že jednak je to trestné a především tím celý server Zvědavec dostává nálepku neonacistických webových stránek. To že byli estonští kolaboranti v roce 1945 popraveni nebo odesláni na Sibiř je pochopitelné, nic jiného si nezasloužili. Kolaboranti byly po válce přísně potrestáni ve všech evropských zemích, nejen v SSSR.

134205

06.06.2007 16:37

První místo v řiťolezectví?

Dobrý den magore prezidente

svoboda 82.?.?.?

Dobrý den prapore s hvězdy a pruhy
Všichni jsme tu zprávu slyšeli
že do Prahy přijel George Bush II.
Scheissenberg s Parkanovou ho vítali

Dobrý den magore prezidente
Tak jsme se přece jen dočkali
Celá vláda lezla vám do řiti
Naši zemi vám zaprodali

Vyřiďte prosím ve vesmíru
Vyřiďte mezi hvězdama
Že nechceme žít v míru
Půjdem do války za váma

Dobrý den magore, tak vás vítám
Topolánek lez vám do prdele
musel jste se cítit skvěle
Příště zadši leťte někam jinam

Já to tak zazpívat nedovedu
trémou se třese mi dneska hlas
vy jste prej velkej terorista
a svět stojí za hovno podle vás

137056

21.06.2007 12:09

Co je zločinem nenávisti?

Česká média jsou úplně stejná

svoboda 82.?.?.?

Čeští novináři jsou stejně neobjektivní jako američtí, u nás naštěstí zatím nedochází k podobným věcem, ale informování našich novin o kriminalitě je úplně stejně nevyvážené. Nedávno na nějaké demonstraci, nevím již kde a kdy to bylo, nějaký Skinhead najel autem do anarchistů a několik jich zranil. Nechci jeho čin obhajovat, pouze chci připomenout, že Mladá Fronta dnes věnovala případu půl stránky, palcové titulky a velkou fotografii. Kdyby byl pachatel anarchista a oběti skini, tak by tomu věnovali tři centimetry dlouhý článeček v rohu stránky, bez uvedení jména pachatele, a možná by se o tom vůbec nezmínili

137984

23.06.2007 16:05

Hysterie vyvražďování ptáků vesele pokračuje

Proč vybili slepice ve městě

svoboda 82.?.?.?

Chápal bych vybití těch krocanů, oni by stejně asi dříve nebo později chcípli, a kdyby ne, stejně by se jejich maso nemohlo dát do prodeje. Ale proč vybili všechny slepice ve městě? To je opravdu jen zcela zbytečná hysterie, a skandál je to, že jejich majitelé dostali 50Kč za kus! Tomu nelze říci nic jiného než že je to zlodějna. Jinak celou histerii kolem ptačí chřipky zřejmě vyvolaly farmaceutické firmy, to se jinak vysvětlit nedá

138170

30.06.2007 11:37

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

KONEČNĚ KVALITNÍ ČLÁNEK

svoboda 82.?.?.?

Pod dlouhé době se na Zvědavci objevil opravdu kvalitní článek, kvůli kterému stojí zato prohlížet si Zvědavce. Pan Stwora zcela objektivně popsal realitu a vyvodil z ní velice pravděpodobné závěry. Sám jsem si vždy myslel, že ptačí chřipka je hysterie vyvolaná farmaceutickými firmami, ale je vidět že jde o mnohem více, než jen o zisky z prodeje Tamiflu. Je docela možné, že virus byl vyšlechtěn uměle, podobně jako AIDS i jiné viry. Pro ptáky je skutečně nebezpečný, to nikdo nepopírá, vždyť dokáže nběhem několika dní zabít tisíce kusů drůbeže, je tedy vysoce nakažlivý, jeho nebozpečnost pro člověka je však minimální.
K Novému světovému řádu: domníval jsem se, že NWO nebude utajován, že vlády všech států budou postupně předávat moc Světové vládě, která by měla sídlit v Austrálii (aby se velké země nehádaly, byla vybrána bezvýznamná neutrální země). Verze pana Stwory je však asi pravděpodobnější, proč by elity měli vyjít s pravdou ven, pokud by se stalo co jsem popsal výše, všichni lidí na světě by nenáviděli Světovou vládu a sionisty a snažili by se jí svrhnout. Pokud však budou mít lidé iluzi že jim vládnou jejich vlády a parlamenty, které si sami zvolili, budou spokojenější a nebude třeba vládnout pomocí teroru. Je tedy klidně možné, že v NWO zůstanou dneššní státy (nevím proč by mělo být jen několiv velkých států, spíše se současné státy budou dále rozpadat). Vlády všech zemí však budou na slovo poslouchat sionisty z New Yorku. Celosvětový stát bude vytvořen třeba až za sto let, až lidé zapomenou na své národní státy, na svobodu a demokracii apod. a až bude celé lidstvo zglajchšaltováno a odpůrci ZOG eliminováni. ZOG byde skrytá pod hlavičkou nějaké nenápadné mezinárodní organizace a nezasvěcení o ní nebudou vědět.
Někdo se ptal, kdo jsou elity: Je to vláda USA, část Kongresmanů a dalších politiků, vedení Federální Banky,několik stovek nejbohatších rodin v USA, členové CFR, Trilateralní skupiny, Bilderbergské skupiny,velmistři zednářských lóži, a dalších podobných organizací, vedení hlavních církví a sekt, ředitelé největších korporací, Vedení Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Světového židovského kongresu, mimo USA pak vlády významných evropských zemí a představitelé místního velkokapitálu, vedení církví, sekt, zednářů, Iluminátů, dále ústřední výbor Komunistické strany Číny, vláda Japonska a japonský velkokapitál, nejbohatší ruští Židé /tzv. oligarchové/ vláda Indie, možná i některých islámských zemí a místní velkokapitál. Jedná se o několik tisíc lidí. V ČR zřejmě zasvěcenci nejsou, napadá mě snad jedině Havel, současná vláda určuitě ne, to je ale jedno, neboť tato vláda zasvěcence poslouchá na slovo.

138785

02.07.2007 16:55

Rozloučení se Zvědavcem

ROZLOUČENÍ S PANEM LHOTÁKEM

svoboda 82.?.?.?

Vážený pane Lhoták, nevím co si mám myslet o vašich článcích, z jedné strany publikujete rozumné názory v otázkach patriarchální či matriarchální společnosti i v jiných věcec, na druhé straně propagujete Nový světový řád , říkáte že lidí je moc a že by bylo třeba počet obyvatel světa smnížit a podobné zvrácenosti opsané z učení sionistů či přímo z Talmudu. Takže jsou dvě možnosti: buˇdto jste schizofrenik, čemuž osobně nevěřím, nebo pracujete pro vládu jako zdánlivá opozice. Vzpoměl jsem si na 12. protokol Sionských mudrců , kde se píše o významu tisku:
"Z toho důvodu všechny časopisy, které budeme vydávat, budou zastávat navenek protichůdné názory, čímž si získají důvěru nic netušících oponentů, kteří takto spadnou do naší pasti a budou zneškodněni.
V první řadě budou stát orgány oficiálního charakteru. Ty budou vždy chránit naše zájmy, a tudíž jejich vliv bude poměrně nevýznamný.
V druhé řadě budou polooficiální orgány, jejichž postoj bude vlažný a neutrální.
Do třetí řady postavíme jakoby naši opozici, která třeba jen v jednom ze svých orgánů bude představovat náš protipól. Naši skuteční protivníci přijmou tuto zdánlivou opozici jako svoji vlastní a odkryjí nám své karty."

Tuto taktiku zachovávají sionisté dodnes. Oficiálních sionistických orgánů je naprosté minimum, do druhé skupiny polooficiálních médií patří všechna mainstreamová média.
Do třetí skupiny patří lidé jako je Michael Moore.
Jsem přesvědčen že Vy patříte do této třetí skupiny, a pan Stwora tam možná patří také kdo ví.

139011

Bienertova protektorátní vláda sídlila v Praze, která byla tehdy ještě obsazena Wehrmachtem a Fierlingrova prozatimní vláda sídlila v Košicích, které již byly osvobozeny Rudou armádou. Naučte se dějepis.

141239

03.09.2007 12:49

Neokonzervativec chce Bushe jako doživotního diktátora

Čínští vojáci v USA

82.?.?.?

Vaše vize skutečně dojde zanedlouho naplnění, v USA jsou již dnes čínské divize, avšak ve službách americké vlády. Přečtěte si knihu Franka Hillse USA v rukou velkého bratra, ke stažení na www.vzdelavaci-institut.com a tam se dozvíte že již za vlády Clintona bylo v USA statisíce čínských vojáků. Až nějaký president (nevím jestli to bude už Bush nebo někdo kdo přijde po něm) zruší ústavu a prohlásí se doživotním diktátorem, americký lid povstane a ZOG bude potřebovat miliony čínských vojáků aby tuto vzpouru potlačili

143051

18.09.2007 14:57

Prezidentský kandidát Ron Paul proti vlivné plutokracii

RON PAUL SE NEMŮŽE STÁT PREZIDENTEM

svoboda 82.?.?.?

Plutokracie si rozhodně nenechá svou moc vzít. nezapomínejte na to co řekl Stalin: Ti kdo hlasují ve volbách o ničem nerozhodují, rozhodují ti kdo hlasy sčítají.
A i kdyby byl náhodou zvolen, což se nestane a odmítl by akceptovat své postavení bezmocné loutky, zavraždili by ho tak jako Kennedyho

144070

02.10.2007 11:41

Přibylo těch, kteří nemají

Útlak bělochů v USA

svoboda 82.?.?.?

Je jasné že životní úroveň bělošské střední třídy v USA neustále klesá, neboť země je plná barevných a dalších příživníků. My máme 2% Cikánů a nadáváme na ně ale v USA mají 31% příživníků (Černoši, přistěhovalci), které mu¨sí ten zbytek živit ze svých daní. Vláda odebírá bělochům jejich těžce vydělané peníze, aby je mohla dávat černochům a Mexičanům. Běloši si kvůli obrovským daním nemohou dovolit mít děti, a to je pro vládu záminka, aby pouštěla do země další imigranty. To si stát dlouhodobě nemůže dovolit. Americká ekonomika se do dvaceti let musí zhroutit díky strmě rostoucím sociáln¨ím výdajům a nákladům na zdravotnictví pro stále rostoucí armády přistěhovalců a také kvůli horečnému zbrojení.
Naštěstí si však Američané začínají pomalu uvědomovat kdo jim vládne.
Všem doporučuji přečíst si knihu amerického politika a spisovatele Davida Dukea Moje probuzení, kterou najdete ve slovenském překladu na stránkách
www.europskenarody.info
tam se dozvíte více o sionismu, o rozdílech mezi rasami, klesajícím počtu bělochů ve světě, o nebezpečí rasového míšení, o homosexualitě, feminismu, o vládě USA a o dalších problémech současného světa. Tato kniha bude znamenat pro 21 století to co znamenalo učení Adama Smitha v 19. stol. a učení Karla Marxe ve 20. století

144782

11.10.2007 09:54

Kolaborace sionistů s nacisty

Velmi dobrý článek

82.?.?.?

Důkazů pro spolupráci sionistů s nacisty je více. Tomuto tématu se věnuje i David Duke v knize Moje probuzení kniha je ke stažení ve slovenském překladu na stránce www.europskenarody.info
rozhodně stojí za přečtení!
Další kniha ve které jsou důkazy o těchto skutečnostech je Historie a politika mezinárodního sionismu a judaismu kterou najdete na stránkách www.bratrstvu.tk v sekci knihy

145297

30.10.2007 10:28

License to Kill

Feminismus

svoboda 82.?.?.?

Celý feminismus není ve skutečnosti hnutí za práva žen, ale židovský komplot proti evropské a americké společnosti. První feministky v 60. letech byly Židovky. Evropská civilizace jako jediná ze všech civilizací v dějinách dala ženám stejná práva jako mužům a feministky se usilovně snaží tuto civilizaci zničit. Jestli se jim to podaří a Evropa a USA se stanou součástí třetího světa tak nebudou mít ženy vůbec žádná práva, stejně jako je nemají v asijských či afrických zemích. VE SKUTEČNOSTI FEMINISTKÁM NEJDE O PRÁVA ŽEN ALE O NASTOLENÍ NWO.

více v knize Moje probuzení od Davida Dukea

www.europskenarody.info

146126

05.11.2007 10:10

Mohou mne odvést, ale boj advokátů nezastaví

Musharaf je hrdlořez

svoboda 82.?.?.?

a loutka v rukou sionistů. Dostal se k moci vojenským převratem, za podpory CIA, při kterém svrhnul demokraticky zvolenou vládu Naváze Šarífa, vydal svoji zemi sionistům, dovolil USA aby použili pákistánské území pro agresi proti Afgánistánu, zavedl teror, potlačuje opozici, vzal lidem i ta nejzákladnější práva, jeho režim se vyznačuje kolaborantstvím s USA, korupcí a neschopností. Není divu že Pákistánci už mají takové vlády dost a chtějí obnovení demokracie. Předchozí příspěvek svědčí o tom, jak si obdivovatelé USA a Izraele představují demokracii a lidská práva. Krvavý pes Mušaraf je jejich idolem jen proto že pracuje pro USA a slouží jejich zájmům, to že jeho režim nemá s demokracií nic společného jim nevadí, je vidět že šíření demokracie je jen prázdná fráze která nemá žádný význam

146450

06.11.2007 11:43

Mohou mne odvést, ale boj advokátů nezastaví

RE: Musharaf je hrdlořez

svoboda 82.?.?.?

Víte to je těžká věc. Proč by nakonec nemohla v Pákistánu fungovat demokracie, když v Indii funguje? No ale jinak není důležité ani tak to, který prezident je demokraticky zvolený a který není, důležité je to jestli je to vlastenec, nebo jestli je to loutka v rukou sionistů. Situace je příliš vážná. ZOG chce ovládnout celý svět a nastolit NWO. Prorto nesmíme rozlišovat politiky podle ideologie, náboženství apod. ale podle toho, jestli jsou pro nastolení NWO nebo proti němu. To nezáleží na ideologii, ani nelze říci jestli pro NWO pracují spíše pravicové či levicové vlády vláda př. Velké Británie je levicová a je pro NWO a vláda Francie je pravicová a je také pro NWO, na druhou stranu je mnoho pravicových i levicových vlád které jsou proti. Ahmadínedžád je islámský fanatik, ale je to vlastenec, který bojuje proti ZOG a král Saudské Arábie je také islámský fanatik, ale je to zrádce, který pracuje pro ZOG. Takže musíme rozlišovat politiky kteří jsou pro ZOG a kteří jsou proti ní. Mušaraf je loutkou v rukou ZOG, proto doufám že bude svržen.

146548

13.11.2007 11:23

iNo pasarán!

Kvalitní článek

svoboda 82.?.?.?

Jen bych připoměl že Křišťálová noc byla 9. listopadu 1938, ne 10. ono by se na každej den v roce našlo nějaký výročí.

Jinak Mladí Národní demokraté nejsou nacisti. Je třeba přestat věřit mediální propagandě že skinhead=neonacista, takhle to prostě není. Neonacisté v ČR také existují, jedná se například o organizace Combat 18 nebo Blood and honour, ale to jsou malé nevýznamné skupinky, většina skinhedů nejsou nacisté ale vlastenci nebo rasoví nacionalisté.

jinak doporučuji podívat se na článek na webu Národního Odporu www.odpor.org kde je akce hodnocena jako úspěšná, neboť systém se odhalil že je ve skutečnosti totalitní. a také doporučuji podívat se na stránky http://www.filipvavra.cz Filip Vávra se osobně demonstrace nezúčastnil, pouze přihlížel, takže je jeho názor objektivní

147057

Ještě k té demonstraci MND. Myslím si že ve skutečnosti opravdu zvítězili vlastenci z národního odporu, vždyť cílem každé demonstrace je upoutat pozornost a to se jim povedlo dokonale. Současný režim ukázal, že se v ničem neliší od režimu komunistického. Represe nejsou známkou síly ale slabosti režimu, režim který funguje dokonale, nepotřebuje represe. To že se dnešní vládci uchylují k represím znamená že se bojí, to je rozdíl od 90. let, kdy si skinheadi dělali co chtějí a nikdo je nepronásledoval, neboť byly vládě a židům k smíchu. To se teď změnilo. Vláda a celé židovstvo se bojí skinheadů a proto zakazuje jejich demonstrace. Na stránkách www.odpor.org
jsem našel tento citát:

Nejdříve tě ignorují,
pak se ti smějí,
pak tě napadají,
a pak vítězíš.

M. Gándhí

Skinhedi v ČR jsou již ve třetí fázi a hnutí každým dnem stále sílí. Režim se konečně odhalil jako pseudodemokratický loutkový režim v rukou Židů. Velká část národa si řekne, že není něco v pořádku když demonstrace proti Židům rozhání policie, zatímco jiní demonstranti mohou pochodovat zcela volně a rovněž si lidé řeknou že na tom hnutí skinheads něco bude, když vládě tak vadí. Židé ukázali nesmírnou hloupost že nenechali demonstranty v klidu projít, takhle Národní odpor dosáhl všech svých cílů.

148020

To jste napsal velice dobře, přesně to si myslím i já.

To Vodník: Nevím co máte proti M. Gándhímu, možná to byl moc velkej idealista, ale bojoval za svůj národ proti židovstvem řízenému britskému impériu, takže bojoval za ddobrou věc, ale uznávám že ne každý se mnou musí souhlasit.

To djb: Asi nemá smysl reagovat na příspěvky podobných primitivů, ale přesto si to nemohu odpustit.
Nikdo přece nezastíral že demonstrace byla proti židům, podívejte se na stránky MND (odkaz je v článku) a tam se píše že demonstrace je proti Židům, protože sionisté napadli Irák. Jinak já se nemohu vyjadřovat za hnutí skinheads, protože nejsem skinhead, takže moje vyjádření rozhodně nemůžete brát jako oficiální stanovisko MND. Jinak demonstrace byla úspěchem, neboť jsem přesvědčen že právě o tohle svolavatelům šlo- odhalit před veřejností zvrácenost našeho zločineckého pseudohumanistického loutkového režimu a ukázat celému národu že nám vládnou sionisté, soudy jsou zpolitizované a Listina základních práv a svobod je cárem papíru a to se jim dokonale podařilo

148065

Tohle není první krok k nastolení fašismu (to byl Patriot Act) tohle je poslední krok, jestli to projde z USA se stane fašistický stát. Myslel jsem si že k nastolení NWO má podle plánu ZOG dojít tak za dvacet let, ale zřejmě to bude mnohem dříve. Jinak tento zákon se týká i nás, protože všechny vlastenecké webové stránky jsou zaregistrované v USA pod ochranou 1. dodatku americké ústavy. Až tento zákon projde budou americké soudy moci na základě žádosti našich úřadů zakazovat webové servery s protisionistickým obsahem. Pan Stwora by už asi měl přemýšlet v jaké zemi si nechá zaregistrovat Zvědavce, protože v USA mu to brzy zakážou.

148425

04.01.2008 19:55

Zločinci v policejních uniformách

Obvyklá praxe totalitních režimů

82.?.?.?

Tohle není nic nového, podobné věci u nás prováděla STB v 50. letech a stejně tak i policie a tajné služby ve většině totalitních států. Vždy ale šlo o závažné zločiny, jako bylo například vlastizrada, vyzvědačství apod., nikdy ne o podobné banality. Ten kdo dal k něčemu takovému rozkaz je opravdu zločinec. Je vidět že ZOG (vláda USA) je jedním z nejhorších totalitních režimů v historii

150562

14.01.2008 15:21

Velké divadlo začíná

Volby v USA jsou nechutná fraška

svoboda 82.?.?.?

Podívejte se na knihu Davida Dukea Moje Probuzení (My Awakening) ve slovenském překladu ke stažení na www.europskenarody.info
tam se dozvíte jak fungují americké volby od člověka který byl členem kongresou Louisiany a několikrát kandidoval na guvernéra, senátora i na prezidenta, dozvíte se jak ho média nepravdivě očerňovaly, jaký nátlalk prováděli židé na voliče aby ho nevolili (Včetně hrozby že se po zvolení Dukea guvernérem podniky z Louisiny přestěhují do jiného státu a lidé přijdou o práci) apod. Duke kandidoval za republikánskou stranu, ale Regan a George Bush I. podporovali jeho demokratického protikandidáta. Prstě je to jen podvod na voličích, o tom kdo vyhraje je rozhodnuto dávno před volbami.

151393

16.01.2008 21:29

Obhájkyně popírače holocaustu jde do vězení

Německo není právní stát

82.?.?.?

BRD dnes již není právnním natož pak demokratickým státem, pokud vůbec kdy bylo. V žádném režimu nebyli souzeni advokáti za obhajobu svých klientů. Tento rozsudek je výrazem naprosté zvůle zločiného diktátorského režimu v BRD, režimu který se snaží zničit německý národ pomocí přistěhovalectví, multikulturalismu, homosexuality a drog. Odsouzená se jistě odvolá a bude to řešit ústavní soud i Evropský soud ve Štrasburku ale pokud opravdů půjde sedět žádný odpůrce režimu nesežene obhájce, neboť advokáti se budou bát zastupovat protivládní aktivisty, aby sami neskončili ve vězení. Každý má sice právo na obhájce, ale pokud žádného nesežene to zákon neřeší. A přesně to byl účel tohoto procesu.

151675

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Bruntálsku jsou ještě lidé normální a nenechali si vymýt mozek04.08.21 09:30 Česká republika 2

Sydney: Násilná vakcinace04.08.21 09:10 Austrálie 2

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-1904.08.21 07:24 Česká republika 0

Izrael zavádí karanténu pro příchozí cestující - ale i pro očkované!03.08.21 21:01 Izrael 1

Německo si došláplo na kritika covid teroru03.08.21 09:54 Německo 0

Na webech píšicích pravdu neinzerujeme, zní z firem po výzvě pražské rady02.08.21 22:37 Česká republika 2

Už i česká pošta se připojila k oslavě úchylnosti02.08.21 20:47 Česká republika 0

Prague Pride pro děti02.08.21 19:45 Česká republika 1

Von der Leyen: Nový milník Evropské vakcinační strategie02.08.21 19:13 Evropská unie 2

Evropská komise a Bill Gates oznámili své partnerství v oblasti Green Dealu02.08.21 18:12 Evropská unie 1

Petice VOLNÉHO bloku za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování02.08.21 16:13 Česká republika 0

Pozvánka na Letnou 28. srpna 2021 na akci „Zachraňme republiku“02.08.21 15:41 Česká republika 0

Vláda počítá s tím, že po očkování umřou děti02.08.21 15:31 Česká republika 1

Mimochodem věděli jste, že Rusové nesmějí na olympiádě prezentovat svou vlast?01.08.21 22:11 Rusko 2

Kdo chce bít psa Lukašenka, hůl si najde01.08.21 21:57 Belorusko 3

Očkované ženy hlásí zvětšení prsou01.08.21 18:46 Neurčeno 5

Očkovaných a neočkovaných triedia na kúpalisku farebnými náramkami01.08.21 17:43 Slovensko 3

Masivní protesty v Paříži proti covid pasům a omezením. Policie se připojila k demonstrujícím01.08.21 12:56 Francie 1

Vakcinovaní lidé tvoří 75% nedávných případů COVID-19 v Singapuru, ale jen málo jich onemocní01.08.21 12:49 Singapur 0

Povinost testování bude platit i pro očkované osoby31.07.21 11:42 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,13 Kč
Australský dolar
15,88 Kč
Švýcarský frank
23,74 Kč
100 japonských jenů
19,67 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,59 Kč
100 maď. forintů
7,16 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,42 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 887,06 Kč
1 unce stříbra
549,99 Kč
Bitcoin
814 473,50 Kč

Poslední aktualizace: 4.8.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?