Diskuze k článku

Ztraceni v ghettu

Příspěvků 16

29.7.2013 7:46

Velmi zajímavý článek

MARTin - anonym 94.?.?.?

Pro mne rozhodně podnětné informace.

https://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/565 - https změnit na http.

293962

6.8.2013 15:25

ke čtení zde

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 293962

http://www.uloz.to/x4mRQbqP/Dalrymple_ZTRACENI+V+GHETTU.txt
http://www.uloz.to/x4mRQbqP/Dalrymple_ZTRACENI+V+G...

294127

29.7.2013 10:16

Výkrik zdravého rozumu na západe (v Anglicku).

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 78.?.?.?

To je moja stručná charakteristika tohoto článku, a nielen to, v článku je viditeľný mechanizmus na cielenú degradáciu celého ľudstva.

Keď si niekto myslí, že je to náhoda, že predajný "intelektuáli" môžu hlásať vyslovene pre spoločnosť nebezpečné názory a to beztrestne, bez toho aby to istým kruhom to nevyhovovalo a že to celé je len módny výstrelok intelektuálov, tak je naivný ako pisateľ článku.

Už sa naozaj teším ná príspevok Nohejla ako to implementuje istá národnosť resp. náboženská/názorová skupina či uda, že za celým všetkým musíme hľadať koncept od GPP. [cool]

293967

29.7.2013 10:27

Závěr a příčiny?

Saša 24.?.?.?

Britský lékař je na míle vzdálen od „spodiny společnosti“ a to jak společensky tak intelektuálně, má výborné pozorovací schopnosti, ale není schopen závěru. Zdá se, že tíhne ke konzervativnímu pohledu jako je třeba „problém“ nemanželských dětí. V jiných britských studiích je citováno, že z genetického studia lidských pozůstatků, v předminulém století každé čtvrté dítě mělo jiného otce než jméno na hřbitovním pomníku a bylo tedy vědomě či nevědomě adoptované. Stigma a důsledky asociálního chování byly jiné než dnes. Žijeme v době, kdy nějak zápasí pozůstatky sociálního cítění nebo je to cítění nějak na hraně mezi „přírodním“ tržním kapitalismem. Konzervativci své chování zdůvodňují právě tím, že nejspodnější chudině dáváme příliš a v tom mohou mít pravdu. Samoživitelka se třemi a více dětmi by neměla dostat víc než žena, která pracuje byť na částečný úvazek za minimální mzdu. Společnost je živá a stále se vyvíjí či mění, avšak ještě před šedesáti lety nepředstavitelný technický pokrok učinil skok jaký se nepodařil společenským změnám za tisíciletí.
Jednou z příčin začarovaného kruhu může být chování rodičů, které se vtiskne dítěti do paměti.
Jinou, různý sexuální pud což je nejsilnější pud každého tvora nebo kolize kultur s výsledkem ztráty jakékoli kultury.

V té souvislosti: Na anglickém internetu a převážně v americkém tisku vedou diskuze pro a proti mutilaci sexuálních orgánů, tedy obřízce mající zabránit onanii. Obdobně tentýž tábor převážně konzervativních Republikánů se zabývá hříšnou masturbací. Oproti tomu, v roce 2009, britská vláda a další evropské národy začaly doporučovat dospívajícím masturbovat alespoň jednou denně.

293969

29.7.2013 10:30

Je to řízený proces

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Také oblast umění se snaží svobodní zednáři zneužít na demoraliazci nejširších vrstev obyvatelstva a to se jim daří. Už v roce 1838 napsal jeden významný zednář v Itálii, jménem Vindice:

Nikdy nepřestávejme znemravňovat lid. Udělejme vše pro to, aby se neřesti mezi lidem postupně množily a šířily. Lidé musí všemi smysly nemravnosti vdechovat a pít až do úplné sytosti. Svět je vždy připravený přijmout nauky necudné a oplzlé. Z toho je zřejmé, odkud přichází záplava pornografie, ať již pod záminkou uměleckého díla nebo bez této záminky.

Svobodní zednáři vyhlašují neslučitelnost vědy a zjeveného náboženství, které má nahradit víra ve spásu toho,, co zednářstvo označuje za vědu. Do této "vědy" se vešly všechny hlouposti zaměřené proti mravnosti, Bohu a důstojnosti člověka. Věda poznávaná rozumem a zjevené náboženství jsou dvěma oblastmi pravdy, mezi nimi nemůže být rozpor. Není to tedy současný galimatiáš tak zvaných duchovních nauk, který je označován za náboženskou svobodu. Je to opět úmyslný záměr, sofistikované matení.

Více zdroj:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1475-slobodomura.. (1/2+2/2)

293970

29.7.2013 13:37

RE: Je to řízený proces

Emil Robot 88.?.?.?

Reakce na 293970

Je to všechno cílené k všeobecnému úpadku,který vezme širokým vrstvám jakoukoli možnost obrany.Je součát vytváření tzv.dvoukolejní společnosti vyvolených a lůzy.Je to komplexní snaha o vytvoření bezpohlavního,lhostejného,naprosto pasívního a rezignovaného jedince,lehce manipulovatelného,bez vůle,bez vlastního názoru a beze smyslu pro zodpovědnost za sebe a okolí a bez snahy aktivně rozhodovat a ovlivňovat svůj život i životy svých blízkých.
Tragedie je,že to postoupilo i tam,kde by to být rozhodně nemělo.Ať už jsou zákl.školy a střední jakékoli,tak univezity by to rozhodně zasáhnout nemělo,ale...Vezměte si jako vzor takové dekadence prof.Putnu..kde je ta potřebná a důležitá autorita,osobní integrita,vědeckost a rigidita hodná u profesora u "katolickíé buzny"!?...toto je přesně v duchu toho článku....jak může být zrovna takový poblion někomu autoritou?!
Naštěstí je to "badatel v oboru dějin theologie",kde jde "o hovno",takže ovlivní svým způsobem už dost negativně ovlivněné osoby a výsledky jeho bádání,ani jeho studentů nikterak nezrychlí,nebo nezpomalí otáčení zeměkoule.
Čím víc hospodářsky upadá a klesá společnost jako celek do toho bahna dole,tím víc se to bahno vytlačuje do horních vrstev společnosti a je to vidět všude v kultuře,politice,školství....

293973

29.7.2013 20:05

RE: Je to řízený proces

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 293973

Ano, řízená dekadence je všude, včetně politické sféry, jak píšete. Na příklad: Ordo Lumen Templi-cituji:

Mediální pozdvižení před lety způsobila i informace, že poměrně zvláštní směsice vlivných lidí náleží k nově založenému řádu Ordo Lumen Templi. Jeho členem byl zpěvák Daniel Landa, k řádu měl blízko vysoce postavený policista a šéf protidrogové policie Jiří Komorous, poslanec a předseda sněmovního výboru pro obranu Jan Vidím (ODS), ale i (což na věci bylo nejvíce podivné) katolický biskup Václav Malý. Zdroj:

http://www.osud.cz/ceska-republika-dal-surfuje-na vlne-svobodny..

Také je známá podpora min. zahraničí ČR Schwarzenberka více než zvrhlým ženám Pussy Riot. Mimoto,počátky politického zaměření již prvorepublikové vlády dokládá i Seznam svobodných zednářů ČSR: 961 členů prvorepublikových lóží. Zdroj:

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/2980-seznam-svo..

Nejodpornější je ale juvenilní justice. Z článku UNICEF a ruské děti- cituji závěr:

Kdyby někdo přemýšlel,jak nejefektivněji zničit děti a mládež, nepřišel by na to, co vymyslel UNICEF. Tito lidé jsou buď cílevědomí zločinci, inspirovaní samotným satanem, anebo jsou to totální blázni, kteří patří na nejtěžší oddělení psychiatrie. K tomuto závěru musí dojít každý rozumný člověk. Stát, který by se řídil touto zločineckou ideologií, která je horší než fašismus, zničí sám sebe.

Byzantský katolický patriarchát vybízí ruskou vládu, aby radikálně přerušila veškeré styky s UNICEF. Zločiny, které financoval UNICEF v ruském národě a přikrýval je vznešenými a lidumilnými frázemi, musí být vyšetřeny a zločinci spravedlivě potrestáni. UNICEF se dopouští zločinů proti lidskosti a jako takový musí být odsouzen všemi národy. Zdroj:

http://leva-net.webnode.cz/products/unicef-a-ruske-deti/

293977

29.7.2013 13:16

Tekutý hněv (nikoliv zdola, nebo shora - ze středu!)

Herkules 81. 88.?.?.?

Tuto knihu jsem již četl a bohužel je projevem tzv. tekutého hněvu (ze středu - nikoliv zdola nebo shora). Dneska existuje plno různých analýz, jak změnit svět k lepšímu, ale přitom ani jedna se nezabývá "bohatými lidmi". Vše se svádí na nedostatečnou disciplinovanost "těch dole". Nikdo se nepozastavuje nad špatně financovaným státem, na malých daňových odvodech, na odsunu výroby do III. světa; prostě chudí si za to můžou sami a dokonce je to chyba i státních dotací a podpory chudých. A pořád tam člověk cítí ten mýtus toho "ráje" předtím a že dnes je stav bědný a musíme jít na lidi s rákoskou a přestat je podporovat. Prostě zmatek nad zmatek: Tak buď existují elity - a ty se musí starat; nebo se elity o zbytek společnosti starat nemusí - ale pak ať se nikdo nepohoršuje na chování - kohokoliv: jak elit, tak těch dole!!! To je právě to. To bych jako mohl říct, ať si najde pan doktor lepší zaměstnání, když ho stávající frustruje, nebo nebaví. Ať si nestěžuje jako nějaká socka... Proč se nestane milionářem? Aha, takže je asi neschopný - a nemá právo si stěžovat.

293972

29.7.2013 18:49

RE: Tekutý hněv (nikoliv zdola, nebo shora - ze středu!)

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 293972

ale přeci autor píše o tom, že jsou ti "chudí" (duchem) systematicky demoralizováni - viz třeba video z nedávného "dialogu" mezi rómy a "gádži" v Českých Budějovicích - ty černé tupé degenerované tlamy se tam náramně vesele bavily - s ohromnou "převahou"

293975

29.7.2013 21:35

RE: Tekutý hněv (nikoliv zdola, nebo shora - ze středu!)

Herkules 82. 88.?.?.?

Reakce na 293975

Ano, tzv. integrace menšin, nebo přistěhovalců, je politikou zejm. za snižování mezd a bohužel Romové spadají do této "chráněné" kategorie. Ale když "odstraníme" multi-kulti (nemyslím formou genocidy - myslím metaforicky), tak tou lůzou budou chudí bílí, jako tomu bylo ještě před II. svět válkou. Tzn.: Můžeme vyhnat imigranty (ne, že bych to schvaloval - jde o hypotézu), ale pak je potřeba zafinancovat (podpořit) chudé bílé, jinak tady máme III. svět. válku - zcela logicky (implicitně).

293982

29.7.2013 19:10

RE: Tekutý hněv (nikoliv zdola, nebo shora - ze středu!)

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Reakce na 293972

Správně. Na rozdíl od doktora jsem obklopen ženami, které chtějí toho pravého partnera, takže jsou disciplínované, vychované přesně podle jeho představ. Má to jen jeden haček. Muž obvykle nemá zájem být takto zneužívaný a zasloužit si lásku (nebo instantní náhražku) jen protože odpovídá nějaké představě. Doktor správně uvedl že jde o davovou sebedestrukci , ale neuvedl, že jde ohromadnou rezignaci Elita má možnost dát přídavky na děti rozmanitým způsobem, ale tupě se na západě používá násobilka typu xdětí krát na nuzný život = tzv..soc. zajištění. Proč tak tupě? To už se mi líbí Vietnam se zákazem 2 dětí. Jinak by jich měly jak morčat. Vždycky je tu regulace a u nás se tváříme že máme svobodu stejně tak to tvrdí ten Mudr. Jako provokace dobrý, protože pokračovat může libovolnýmy návrhy na řešení.

293976

29.7.2013 21:24

Pro mne, dobrý článek...

HanzX 89.?.?.?

Akorát dnes inteligence a především učitele musí držet huby a krok, jinak letí. Nikdo si toho dnes nevšímá, ale přísně chtít po dětech vědomosti je přežitek. To bylo za totáče, prostě k neuvěření. Dnes máme demokracii a malá násobilka je dryl a to my tady nechceme. Děti se učí tvůrče myslet a tak je to se vším a pěkně to pokračuje do jedné velké prdely.

293981

30.7.2013 18:26

RE: Pro mne, dobrý článek...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 293981

"...a pěkně to pokračuje do jedné velké prdely."

Ale no tak! Když už je nutné ten vulgarizmus použít, tak pak rozhodně spisovně. A tedy správně česky - "... prdele" - pane přispívately. [oči v sloup] [překvapení] [chechtot]

294008

30.7.2013 22:15

RE: Pro mne, dobrý článek...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 294008

Mejlíte se drahý pane, čeština je ohebná, a nikde není nařízeno, že diskurs, třeba i zde, musí být tvrdě dle pravidel spisovné češtiny, - a speciálně slovo "prdel" (nespisovné slovo z argotu) je možno ohýbat jakkoli. [mrknutí jedním okem]

294009

30.7.2013 11:46

Je nás mnoho

Marten264 93.?.?.?

Pokud je každý člověk ve své individualitě jedinečný, odkud se toto chování bere?

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=...

a lidská mysl je rozsáhlá [pláč] ,, a lidé zapomínají, tak rychle a snadno [mrknutí jedním okem]

293997

6.8.2013 13:15

Článek jistě zajímavý, ale chybí mi ekonomický kontext

Dušan Polanský 160.?.?.?

Kupříkladu na stavbách v ČR pracují za levný peníz hodně Ukrajinci, jež jsou velikým zdrojem zisku pro podnikatele. Tihle stavební dělníci jsou "zdola", ale přitom produkují velikou přidanou hodnotu, daleko vyšší než mnozí ze střední vrstvy. Autor jenom odsuzuje, ale nechce vidět, že bez toho, aniž by tihle dělníci znali pravopis a byli kultivovaní, generují veliké společnské bohatsví, bez něhož by střední třída byla podstatně menší a bohatí méně bohatí.

294124

Příspěvků: 16

29.07. 07:46 MARTin - anonym  Velmi zajímavý článek
06.08. 15:25  ke čtení zde
29.07. 10:16 Oracle  Výkrik zdravého rozumu na západe (v Anglicku).
29.07. 10:27 Saša  Závěr a příčiny?
29.07. 10:30  Je to řízený proces
29.07. 13:37 Emil Robot  RE: Je to řízený proces
29.07. 20:05  RE: Je to řízený proces
29.07. 13:16 Herkules 81.  Tekutý hněv (nikoliv zdola, nebo shora - ze středu!)
29.07. 18:49  RE: Tekutý hněv (nikoliv zdola, nebo shora - ze středu!)
29.07. 21:35 Herkules 82.  RE: Tekutý hněv (nikoliv zdola, nebo shora - ze středu!)
29.07. 19:10  RE: Tekutý hněv (nikoliv zdola, nebo shora - ze středu!)
29.07. 21:24 HanzX  Pro mne, dobrý článek...
30.07. 18:26  RE: Pro mne, dobrý článek...
30.07. 22:15  RE: Pro mne, dobrý článek...
30.07. 11:46 Marten264  Je nás mnoho
06.08. 13:15 Dušan Polanský  Článek jistě zajímavý, ale chybí mi ekonomický kontext

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 110 čtenářů částkou 18 543 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,

Do konce měsíce zbývají tři dny a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Zatímco ceny všeho (a platy) rostou, dobrovolné příspěvky na provoz Zvědavce jsou stále menší. Pokud tento trend bude pokračovat, nebudu schopen udržet tento server v provozu. K nemalé radosti těch, kterým je Zvědavec trnem v oku.

Ve zkratce

Draze vykoupená výhoda očkování…27.09.21 17:25 Česká republika 2

Česko objedná bez výběrového řízení v Izraeli rakety, které nikdo nepoužívá.27.09.21 16:40 Česká republika 1

Tak se to podařilo. Zeman podepsal. Americká chátra vyšachovala Rusy z dostavby Dukovan. 27.09.21 16:18 Česká republika 4

Reflex má další důkaz, že servilní úředníci píší nezákonná opatření na Babišovo přání27.09.21 15:05 Česká republika 2

Připravujeme žaloby o náhradu újmy za duševní útrapy našich dětí proti hlavní hygieničce-připojte se!27.09.21 14:56 Česká republika 0

Německá volební urna27.09.21 14:44 Německo 2

Kouřením proti coronaviru27.09.21 13:18 Neurčeno 0

Následky rozhodnutí EU dopadne na občany tvrdě již tuto zimu. A tím to bohužel neskončí26.09.21 08:07 Evropská unie 1

Pre tých, ktorí ešte veria na tzv. demo - voľby 25.09.21 22:17 Německo 0

Lékař ze záchranky kandiduje za Volný blok25.09.21 22:00 Česká republika 0

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 5

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 1

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 1

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 9

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 3

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,75 Kč
Euro
25,45 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
15,84 Kč
Švýcarský frank
23,49 Kč
100 japonských jenů
19,60 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,10 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,01 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 070,98 Kč
1 unce stříbra
492,70 Kč
Bitcoin
940 385,08 Kč

Poslední aktualizace: 27.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 651