Diskuze k článku

O vědění, nirváně ducha, pravdě a pozemšťanech ..

Příspěvků 14

24.2.2009 9:28

Vzdělání něbo výchova?

Striga 85.?.?.?

Všechny články filozofů na Zvědavci se točí kolem vzdělání, pravdy, vztahu ke světu, rozebírají devastaci planety i lidstva, ubližování přírodě a bližním i vzdáleným....

Několik z nich rozebírá úlohu vzdělání, jeho vliv na činy lidí. Většinou se o vzdělání vyjadřují s pochybami až odsouzením.

Domnívám se, že všechny odsuzující pohledy na vzdělání se v jednom zásadním pletou. Poukazují na špatné využití vzdělání, zdůrazňují nepříjemné následky činů vzdělaných lidí, popisují, jak je školství špatné.

Mám dojem, že dochází k záměně pojmů. Nejde o využití ŠPATNÝCH VĚDOMOSTÍ, ale o ŠPATNÉ VYUŽITÍ vědomostí. Viz článek pana Krále a jeho příklad s použitím ohně.

Jsem z kantorské rodiny, třetí pokolení učitelů. Všechny ty, kteří tak rádi píšou o špatném vzdělání, bych ráda postavila před skupinu lidí, kteří něco nevědí nebo neumí, a - chlapci, snažte se je to naučit.

Když můj děda učil děcka na obecné škole psát, určitě u toho nemyslel na světonázorovu orientaci žáčků. Když babička učila děcka hrát na klavír, teta učila mládežníky zpívat, máma učila přírodopis, když já učím budoucí maséry, opravdu u toho nemáme na mysli devastaci deštných pralesů, ubližování lidem v třetím světě, ignorování ozonové díry a vybíjení velryb. Tohle neřešíme.

To vše je záležitostí především výchovy v rodině. Tam ať si každý doslova zamete před vlastním prahem, protože se nejedná o věci, které by měla zajistit škola.

Jak být slušný k okolnímu světu a nemuset se stydět za své činy - to musí naučit rodina. Komu to ta rodina nevštípí, tomu to škola může vykládat jak chce.

Protože se jedná o záležitost spíš citu než rozumu, nedá se odpřednášet, načíst, vidět v televizi. To se musí převzít od někoho, komu věřím, koho uznávám, koho mám ráda, koho mám za vzor.

Jenže řada lidí je velice pohodlná na cokoliv. Na třídění odpadů, na vypnutí zbytečně hrající televize, na chození pěšky, a v neposlední řadě na výchovu vzdorujícího potomstva.

V rodině - především tam - vyrůstají budoucí bezohlední konzumenti všech radostí, statků a slastí. Když je rodina nenaučí střídmosti, úctě k okolí a sebekázni, těžko brečet na Zvědavci, jak je vzdělání špatné.

184459

24.2.2009 22:52

RE: Vzdělání něbo výchova?

Gibi z Wilsonova 195.?.?.?

Reakce na 184459

Pani "striga" ak som dobre pochopil, pre Vás je hlavná výchova. Vzdelanie je menej podstatne. V dešnom svete, ktorý totálne popiera rodinu je toto Vaše tvrdenie občiansky statočné. Bohužial, svet pôjde inak. Aj bez rodiny, keď na to príde. Článok, na ktorý reagujete je vlastne o podstate vedenia, vedomosti, do akej
miery odražajú realitu sveta. Tam je problém. Ja som to už začal s antickým Sókratom /na toho sa dovoláva kde kto/. Reakcie ste si prečítali. Viete, ale ono nezaškodí vrátiť sa k prvotným gréckym filozofom a výrokom v Delfách. Za najhlavnejší považujem:"Človek je miera všetkých vecí!" Pokiaľ pochopíte dosah, zatají sa Vám dych. Iba my určujeme našu vedu, názory a sme obmedzení našim myslením, ktoré je konečné, dané matériou našich neurónov a ich interakciami. A čo celý vesmír, ako ho chceme pochopiť? Našu vedu beriem iba ako výzvu na poznanie, ktorá nikdy nedôjde naplnenia. Ale poznávanie je zmyslom ľudskej existencie, lebo iná nie je. Na udržanie rodu je tu ešte plodenie potomkov a výmena génov, lebo to je podstatou pohlavnosti. Nič viac. V mladom veku to človeka baví, prečo nie, keď je to príjemná činnosť. Ale o vzťahu k svetu to nič nerieši. Ak by človek nemal potrebu poznávať, tak ako druh zanikne. Jeho poznanie je poznamenané subjektívnosťou-veď je iba človek, ale dáva mu možnosť vôbec žiť [naštvaný]

184492

25.2.2009 12:02

RE: Vzdělání něbo výchova?

WL 194.?.?.?

Reakce na 184459

Zdravím! Dneska máme smůlu. Nikdo se nechce hádat. To je bída, jenom pár ohlasů.

No, děti rodině napatří, ale médiím, státu, režimu. Nesmí se na ně ani sáhnout. U toho mně svěřeného státního majetku byl ten problém, že nebyly indolentní. Ihned po "revoluci" si v pubertě (14 let) usmyslely (zcela správně), že rodiče, škola a SRPŠ jsou blbí, a že státní ulice je lepší, a tak se daly rovnou na státem podloudně nabízený perník, a pak sebou sekly do trávy. Ne/lituji, ne/chyby. Občané vůbec neví, kde "žijí" a v čem sní.

U toho vdělání pozor, jeden o koze, druhý o voze... Jeden se směje, druhý si myslí, že brečí...

184562

24.2.2009 10:27

opet a zase chrámyudálosti.cz

panelák Obama 78.?.?.?

stací si hodit do mobilu třeba v mp3 3 ROZHOVORY S JAMESEM a mít tohle evangelium při slabých chvílich živočišného EGA. [chechtot] [cool]

184463

24.2.2009 10:54

Sto let za opicemi.

WL 194.?.?.?

Nemám bohužel čas Váš příspěvek podrobně studovat, ale na letmý pohled, myslím, že mohu s Vámi celkem souhlasit, i když k řadě věcí bych měl doplňky či výhrady. Ale moc bych mi nevěřil, neboť jsem vyhlášený lhář.
Je tam někde zmínka o "našem 3D světě". Jak už jsem mnohokrát prohlásil, náš svět není 3D, ale matrix 2D. Vzdělání našeho typu (hromadění cizího duševního majetku) je právě zavlékáním lidí do pojmového a vizuálního 2D světa, které je podporováno dalšími vedlejšími smyslovými efekty (které jsou 3D). Důvod je zřejmý, neboť optické klamání je tou nejúčinnější metodou hospodářského využívání lidských zvířat. Záhrobní důvody vynecháme, abychom některé čtenáře nepoplašili.
Není to úžasný klam, hodný obdivu? Že je Země (vědomí) pro většinu vzdělaných lidí placatá, se lze velmi snadno přesvědčit při pokusu o uvědomělý tělesný pohyb. Zde se krásně projevuje civilizační postižení na příkladu nemotornosti, kdy se náš typický suchopárný vzdělanec marně snaží pomocí dvourozměrného a pojmového vědomí ovládat trojrozměrný objekt svého těla. Vznikají pak kuriózní a groteskní situace. Zvířata ovšem mají vědomí 3D skvěle vyvinuté. Však jsou také mistry pohybu, a vykazují pro nás nepochopitelné a nadpřirozené schopnosti. Neničí životní prostředí. I podle Bible je zřejmé, že je Bůh má raději než nás, nepovedené výrobky. Jsme vskutku sto let za opicemi - díky naší neskonalé péči o průmyslovou devastaci lidské bytosti...

184464

24.2.2009 12:00

s rozumem v koncích

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 68.?.?.?

Naprosto s vámi souhlasím. Sám s rozumem v koncích jsem zjistil, že mi nezbývá nic jiného, než naslouchat svému nitru a doufat, že mi bude ukázána cesta, po které mám jít, nebo alespoň směr (tak jak to dělali naši předkové před příchodem osvícenství a racionalistického rozumářství, před úpadkem náboženské víry). Zvědavec pro mě byl cennou studnicí informací, díky které jsem se dokázal zorientovat v dnešní matrixovské realitě. Nebýt jej, a "zakázaných" knih, tak nejspíš ještě dnes tápu. Na druhou stranu Zvědavec nenabízí žádné řešení současné situace.Pak jsem si ale uvědomil, že je to vlastně dobře.Příliš jsme si za uplynolé století zvykli na jednoduché ideologie, přinášející jasná řešení, spoléhající se výhradně na lidský (ne)rozum.Jak to nakonec všechno dopadlo, víme všichni. Většina velkých náboženství učí, že spoléhání na vlastní rozum a ego a ignorování vyšších sil je spolehlivou cestou do pekel. A já jim na základě své životní zkušenosti začínám dávat za pravdu. Rozum je dobrý sluha, ale zlý pán [smích]

184467

24.2.2009 15:53

Vím, že nic nevím.

baki 89.?.?.?

Tak začíná známá populární věta Sokratova, donekonečna opakovaná při nejrůznějších příležitostech. K tomu asi toto:
Tu a tam poslouchám nejrůznější tvrzení různých "vědců" a zjišťuji, že se navzájem až diametrálně liší, i při pohledu na jednu jedinou záležitost. A to i na záležitosti mimopolitické. Kdo tedy co ví??? To znamená, že "vědění" bývá zcela subjektivní představa jednotlivce. Co vědec, to i jiný "vědecký" názor. A každý z nich tvrdí, že jeho přístup je "ten vědecký".
Pak ale "vědění" je velice problematický subjektivní přístup ke skutečnosti, a to každého jednotlivce. Nemohu si pomoci - Sokrates má pravdu. [vyplazený jazyk]

184474

24.2.2009 20:25

RE: Vím, že nic nevím.

WL 160.?.?.?

Reakce na 184474

Co je podstatou vědění? Vědění, předmět vědění, nebo vědoucí? Opakuji z minulé diskuse: "Nevím, že všechno vím." Není to ovšem celá nabídka možných významů Sokratova výroku...
Obvykle se říká "jaro", a počítá se, že "léto", ¨"podzim" a "zimu" pochopí vhodný čtenář sám. Jistě, že to některé scholastiky rozčílí, neboť potřebují vědět z druhé ruky všechno...

184484

26.2.2009 9:21

RE: Vím, že nic nevím.

baki 89.?.?.?

Reakce na 184484

Podstatou "vědění" se bohužel většinou myslí "subjektivní názor jednotlivce na základě zjištění nedokonalými lidskými smysly". A tak např. názory na Vesmír a jeho funkci je odvozeno pozorováním v nepatrném úhlu spektra "vlnění" (nebo pulzací) přicházející z kosmických dálek. Teprve nedávno trochu poopraveno zjištěními jinými druhy vlnění spektra (na př. radiovými vlnami, radary a pod.) lidskými smysly nezjistitelnými. A tak se můžeme dohadovat o závěrech zjištěnými i jinými (nedokonalými) lidskými smysly zpracovávané nedokonalým lidským mozkem. A tak "vědění v lidském smyslu" je pouze stínem skutečnosti (Platon). [zmaten]

184726

24.2.2009 18:26

komenský

Ibrahim Ag Alhabib 90.?.?.?

myslím, že to není mimo mísu

http://www.britskelisty.cz/9712/19971224b.html

184480

24.2.2009 23:59

nevím

Ibrahim Ag Alhabib 90.?.?.?

vědění je něco, co člověka, snad morálně, udržuje v mezích...máme rozum, kde ta mez je, nikdo jiný, krom člověka ji neurčí.....MY SAMI?.....my, utváříme věci příští? dovoluji si říci "fuj" s tím, že to platí i pro mě, až vědění bude pro lidi, přijde nirvána, potom budeme věřit pravdě, uvědomíme si svoji pozemskost a opět budeme s nadějí vzhlížet k nebesům ...a tak pořád dokola...

184497

25.2.2009 8:00

RE: nevím

Gibi z Wilsonova 195.?.?.?

Reakce na 184497

Asi je to vsetko o nevedomosti a o tragickom poznani obmedzenosti
nasho mysliaceho "aparatu-mozgu". Ale nezufajme lebo v nasej obmedzenosti mozeme najst akesi docasne vychodisko a potom dalsie a dalsie a ... To robi cloveka mysliacim tvorom. Az si vacsina uvedomi nase limity, potom sa pohneme dalej. Musime, nasa
"zvedavost a zvidavost" nas pozenie. Rad by som ale bol aby sme si boli stale vedomi svojich hranic. To z nas robi mysliaceho tvora [oči v sloup]

184523

25.2.2009 11:41

Proč jsme zde?

WL 194.?.?.?

Odpovědi na některé otázky: My zde nejsme. Proto nemůžeme zjistit svůj cíl. Úděl je jasný aděsný: Trpět. Víra je pomůcka z kategorie lživých dvousměrných procesů - k ještě větší lži nebo k pravdě. Civilizovaný člověk bytostně nesnáší tělesnou duchapřítomnost. Vždyť jsme se také z přírody i ducha virtuálně vyloučili hromaděním duševního harampádí všeho druhu. Již dávno nejsme pozemšťani, ale podzemšťani. Směřujeme pod zem...do černé díry.
Mrtvoly, hybaj zpátky do hrobu! [velký smích] [smích]

184556

25.2.2009 23:27

Realita

Viny 88.?.?.?

Myslim, že hlavnou myšlienkou článku je vypichnutie dôležitosti priamej skúsenosti ako takej, pred bezcieľnym mentorovaním obecne zažitých právd, ktorým ak ich nahromadíme dostatočné množstvo, hovoríme vzdelanie. Toto vzdelanie však nezahŕňa Pravdu a schopnosť "byť si vedomý" ergo úplné vstrebanie poznania bezozbytku. Nehovorím tu o vstrebávaní informácií, o čítaní múdrostí, ani o prikláňaní sa k názorom ktoré "mi najviac sedia", ale o poznaní ako takom, v úplnej svojej celistvosti, keď sa pochopenie stáva našou súčasťou. A na to je potrebná tá skúsenosť - tá našou súčasťou totiž je. Je tu však jedno ale: ono totiž dosť záleží na tom, ako sa tá ktorá skúsenosť do nášho vnútra zapíše. Ten zápis sa totiž deformuje na základe už predošlých skúseností, názorov, vzdelania, výchovy...... A tie predošlé zápisy sa zapísali na základe predošlých, rovnako deformovaných skúseností....ehm, tak si hovorím, čo je vlastne potom pravda? [smích]

Ja viem, pravda vraj nieje a je relatívna a pre každého iná, ale ja bohužiaľ nesúhlasím. Myslim si, že pravda môže byť našim vedomím deformovaná rovnako ako skúsenosti. Výroky "to je pekné" či "to je odporné" môžu byť rozdielnymi reakciami na rovnakú vec. Tak som premýšľal ako z toho von a napadlo ma, použiť rovnaký princíp, ako pri vážení múky.
Váženie múky: ak chceme odvážiť múku, musíme ju vybrať z nákupnej tašky, alebo zo skrinky. Ak by sme to vážili spolu so skrinkou či celým nákupom, dostali by sme mylné výsledky. Nesmieme pridávať džus, ani mramorové ťažítko - výsledok by bol podobný. Teraz máme múku zdanlivo pripravenú na váženie, ale nesmieme zabudnúť na to otvoriť sáčik a vysypať ju na váhu. Povyberajme prípadný hmyz a nepridávajme cukor a pod, aj keď vyzerá podobne, nieje to múka. Keď sme hotový, môžme múku zvážit.

Skúsme použiť rovnaký princíp na pravdu. Najskôr zistíme čo spôsobuje odchýlky od merania (každý má svoju pravdu - kilo múky je u niekoho 1.6, u niekoho 0,3 a u niekoho parný valec. Prvým dôvodom odchýlky je ako sme už povedali vzdelanie a informácie z toho vyplývajúce (nízke, vysoké...) - oddeľme ho teda od múky. Potom je to vštepená výchova (iný rodičia, prostredie-iná výchova) - šup dole z váhy. Naše skúsenosti tiež (zlé, dobré...) - šup! Názory (vznikajú na základne skúseností) - preč. Áno, naša minulosť tiež, tá je u každého iná - šups! a t.d....

Dobre, ale čo teda zostane nakoniec? No predsa vedomie, číre vedomie, ktoré už viac nieje deformované, bez džusu a mramorového ťažítka.
Zaujímavé je, že o toto sa snažili velkí svätci snáď všetkých kultúr a človek sa k tomu dopracuje pri vážení múky.

K tomu negativizmu na niektorých stránkach: dôležité je, či má pisateľ pravdu [velký smích][velký smích][velký smích] Tak nezahálať a šup šup vážiť až sa vám parný valec a mramorové ťažítka zavaria [mrknutí jedním okem]

184682

Příspěvků: 14

24.02. 09:28 Striga  Vzdělání něbo výchova?
24.02. 22:52 Gibi z Wilsonova  RE: Vzdělání něbo výchova?
25.02. 12:02 WL  RE: Vzdělání něbo výchova?
24.02. 10:27 panelák Obama  opet a zase chrámyudálosti.cz
24.02. 10:54 WL  Sto let za opicemi.
24.02. 12:00  s rozumem v koncích
24.02. 15:53 baki  Vím, že nic nevím.
24.02. 20:25 WL  RE: Vím, že nic nevím.
26.02. 09:21 baki  RE: Vím, že nic nevím.
24.02. 18:26 Ibrahim Ag Alhabib  komenský
24.02. 23:59 Ibrahim Ag Alhabib  nevím
25.02. 08:00 Gibi z Wilsonova  RE: nevím
25.02. 11:41 WL  Proč jsme zde?
25.02. 23:27 Viny  Realita

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

14

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 25 čtenářů částkou 5 049 korun, což je 14 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 2

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 3

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 2

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Lidé už pochopili, že si z nich vláda dělá srandu a na náhubky kašlou23.04.21 19:40 Česká republika 6

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 5

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 1

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Češi dávají Rusku ultimátum! Trapnost už nemůže být větší21.04.21 19:29 Česká republika 7

Policista Chauvin shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby21.04.21 14:51 USA 2

Měnové kurzy

USD
21,31 Kč
Euro
25,72 Kč
Libra
29,64 Kč
Kanadský dolar
17,51 Kč
Australský dolar
16,57 Kč
Švýcarský frank
23,49 Kč
100 japonských jenů
19,53 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,71 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 797,55 Kč
1 unce stříbra
585,05 Kč
Bitcoin
1 189 574,89 Kč

Poslední aktualizace: 7.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 654