Jídlo? Nemáte na vybranou

Thomas Smith

28.7.2003 Komentáře Témata: Genetické inženýrství 2960 slov

U nás v Americe máme snahu zamaskovat jakékoliv špatnosti a podrazy způsobem, který nám umožní vypadat před světem jako že jsme největší dobráci. To platí o vládě stejně jako o soukromých firmách. Nikde na světě nevěnují ministři takovou pozornost snaze vypadat dobře, zatímco obhajují ty nejošklivější věci, jaké si lze vůbec představit. Propaganda zaměřena na utajení špinavostí dosáhla v Americe umění. Stačí se například podívat na promyšlenou destrukci světového potravinářského řetězce dosaženou propojením korporací a čelních politiků.

V kalifornském Sakramentu proběhla nedávno ministerstvem zemědělství sponzorovaná konference o geneticky modifikovaných (dále jen GM) potravinách. Představitelé města byli nuceni vyslat do ulic plně vyzbrojené policejní oddíly v přilbách, se štíty a s pendreky, aby uklidnily rozvášněný dav, který jasně ukázal, že se mu nelíbí, nuceně konzumovat GM potraviny.

Americké ministerstvo pro agrikulturu, teoreticky reprezentující zájmy občanů, vyprodukovalo příslušnou ideologickou zprávu plnou lží na podporu reklamy pro GM potraviny. Podle jejich teorie to vypadá tak, že GM produkty byly vyrobeny proto, aby (cituji) "pomocí moderní technologie snížily nebo omezily hlad a zlepšily nutriční hodnotu potravin".

Tajemnice ministerstva agrikultury Ann Venemanová řekla: "Ve skutečnosti tady hovoříme o zvýšení produkce potravin v oblastech, kde jsou lidé hladoví a chudí. V mnoha rozvojových zemích dostávají lidé potraviny z místní produkce, protože tam není vybudována infrastruktura silnic. A z toho vyplývá, že tamní farmáři nemohou uspokojit poptávku tím, že prodají všechno, co vypěstovali. Musí si část vlastní produkce ponechat na setbu pro příští rok. Nemohou, jako my, přijít nakoupit semena od semenářských firem."

Přeložme si do normální mluvy, co vlastně Ann Venemanová řekla. Hodlá zavést vládou a korporacemi kontrolovaný monopol, který bude mít absolutní moc nad zásobováním potravinami pro celý svět. Nezávislí farmáři, kteří v potu tváře produkují obilniny a další plodiny, se stanou otroky. Mít absolutní kontrolu nad zásobováním potravinami je snem všech, kteří ovládají americký potravinový průmysl od dob, co Wesson poprvé začal pomocí vědeckých metod manipulovat s jedlým olejem v roce 1911.

Kde zůstal náš antimonopolní úřad, aby nás ochránil před takovými krkavčími vlky? Co se skrývá za skutečností, že FDA nechce rozumět svým závazkům, které má vůči konzumentům, co se ochrany a nezávadnosti potravin týče?

Malý pohled do historie

[Ilustrační foto]

K tomu, aby užitkové plodiny odolávaly herbicidům, se dnes běžně používá genetické inženýrství. Je to chápáno jako logický další krok v agrikultuře. Kdysi dávno, v dobách, kdy profit ještě nebyl jedinou a hlavní motivací v každé oblasti našeho života, produkovaly rostliny svá vlastní semena. Když se ke slovu dostaly korporace zabývající se setbou, začaly selektivně pěstovat a dodávat zemědělcům setbu pro plodiny, které se nedokázaly samy množit. Dříve takovému farmáři (který není o nic méně naivní, než většina z nás) stačilo, aby si část úrody uschoval pro příští sezónu. Nemusel tedy každý rok kupovat nová semena. Nyní - aniž by se ho někdo ptal - je nucen kupovat si rok od roku novou setbu od semenářských firem. Za cenu, jakou si korporace určí.

S kloboukem v ruce a s obavou, kolik to zase bude tento rok stát, přicházejí dnes farmáři klepat na dveře prodejců. Cena, kterou musí každoročně znovu zaplatit, se promítne do ceny potravin.

Genetická modifikace byla účelově použitá k tomu, aby užitkové plodiny byly odolné vůči herbicidům. Plevel je odvěký nepřítel farmářů a ti s ní bojují formou postřiků herbicidů. Teoreticky vzato, je-li koncentrace herbicidu správně určena, zahubí to plevel, zatímco užitková plodina přežije. Opakované používání této technologie ale vede k tomu, že plevelové rostliny jsou vůči herbicidům stále odolnější. Rozdíl mezi dávkou herbicidů, která bezpečně zahubí plevel, a dávkou, která zahubí také plodinu, je dnes už velmi malý. Řešení, které zajistí profit, je nasnadě: geneticky modifikovat plodinu tak, aby snesla vyšší dávky herbicidů.

Základní principy vědecké společnosti

V oblasti agrikultury se stalo bohužel normou, že věda, která má pomáhat zemědělcům, je nemotorná, zkorumpovaná a zfušovaná. Jedním slovem špatná. To, co doopravdy věda pro zemědělce dělá, se na titulní stránky zpráv ministerstva zemědělství (hovoříme o USA, pozn. vydavatele) nikdy nedostane. Vědci se ani příliš nesnaží zastřít svůj motiv, kterým je pochopitelně profit pro firmy, které je platí. Znásilňují přírodu a obvykle to kryjí pod nálepkou "věda". V plánu Anny Venemanové na "snížení hladu a zlepšení výživy formou vyspělé technologie" jsou skryty nejméně tři vážné vědecké chyby. Kdyby tato norma fungovala pro "vyspělou technologii" v jiných odvětvích, např. v dopravě, jezdili bychom dodnes koňmo a bryčkám by pravidelně odpadávala kola.

Za prvé: Opakovaným postřikem herbicidy se na polích postupně vyvíjí plevel vůči těmto herbicidům imunní. Pomocí genového inženýrství se vyrobí taková plodina, která snese vyšší dávky herbicidů, a tato plodina se vysadí. Nelze zabránit, aby současně nevyklíčila i plevel. Jsou-li na takové pole aplikovány herbicidy, měly by zahubit plevel a ponechat plodinu. Ve skutečnosti žádná aplikace herbicidů není stoprocentně účinná, nějaký plevel vždy zůstane. To, co vydrželo nápor herbicidů, postupně mutuje v odrůdy herbicidům stále odolnější. A protože takto jsou pole ošetřována rok po roce, vzniká postupně nová třída plevele zcela imunního vůči herbicidům. Tento proces se nazývá přírodní selekce a v mnoha vědeckých pracích je velmi dobře popsán.

Úměrně s tím, jak roste odolnost plevele vůči herbicidům, používají moderní zemědělské podniky stále koncentrovanější roztoky. Ukázalo se ale, že v krátkém čase si plevelové rostliny vytvořily vůči herbicidům takovou imunitu, že ani velmi zvýšená, agresivní aplikace herbicidů nepomáhá. Proto existuje silný tlak nabízet farmářům nové a nové geneticky modifikované plodiny, které vydrží stále vzrůstající užití stále méně účinných herbicidů. Tzv. vědci znásilňují naše pole a olupují naše farmáře desítky let a teď se dokonce snaží nutit svou "moderní technologii" celému světu. To je ta "infrastruktura", kterou chce naše ministerstvo zemědělství rozšířit do třetího světa. Nestačí, že společnost amerických farmářů už byla těmito praktikami (zaměřenými pouze na profit) citelně poškozena. Teď chce tento model exportovat k "chudým farmářům" v jiných částech světa.

Za druhé: Neexistuje způsob, jak zabránit křížení geneticky modifikovaných plodin s těmi nemodifikovanými. Ptáci se živí všemi semeny a trousí je náhodně. Je jisté, že geneticky modifikovaná semena budou přenesena na pole, na kterém je vysázená přírodní odrůda. Včely přenášejí pyl GM rostlin na rostliny přirozené - je to zcela nekontrolovatelný proces. Vítr přenáší pyl z pole na pole. Vyroste-li na poli, na kterém byla původně vysazena přirozená, nemodifikovaná plodina, směska s GM, a použijeme-li na takové pole herbicidy, zabijí tyto chemikálie v první řadě přirozené odrůdy, které mají nižší odolnost vůči herbicidům. Postupem času a opakováním tohoto procesu bude přibývat GM rostlin a ubývat těch přirozených. A to na polích, o kterých se farmář domnívá, že na nich pěstuje pouze původní, přírodní odrůdy.

To dává majitelům patentu na GM plodiny de facto absolutní diktátorskou moc ovládat potravinový řetězec. Je to nesmírně účinný způsob, jak si zajistit budoucí jisté zisky: Uplatněním svých patentových práv. Přirozené plodiny nemají šanci růst na polích otrávených dnešními vysoce účinnými herbicidy. A svět bude ještě rád těm grázlům, kteří jsou za to odpovědni, platit jakoukoliv cenu za jejich GM semena. Jedině tato budou schopna ještě vyrůst na polích znečistěných herbicidy. Není snad třeba připomínat, že titíž vědci prosazující GM plodiny, jsou v těsném spojení s firmami vyrábějícími herbicidy.

Za třetí: Neexistuje žádná studie, která by se pokusila alespoň povrchně potvrdit, že výsledné GM potraviny jsou jedlé. A to už raději ani nepřipomínám otázku, jaká je jejich výživná hodnota.

Další informace o vlivu sojových produktů na lidské zdraví

Díky genetické úpravě této plodiny obsahuje tato cizorodý protein odolný vůči herbicidům. Nikdy nebyl proveden dlouhodobější výzkum, který by ověřil, jak tento cizorodý protein působí na lidské zdraví. Jediné testy, které byly provedeny, byly ty, dokazující vyšší odolnost vůči herbicidům. Plodina i po genetické úpravě vypadá dobře, její pěstění je ekonomické a umožňuje pokračování v používání moderních herbicidů. Má jen malý problém: Je natolik nepoživatelná, že dokonce i ti, kteří podporují šíření GM plodin přiznávají, že odpuzuje i hmyz.

Vynořuje se několik studií naznačujících špatné reakce lidského organismu na tento cizorodý protein.

Po nedávných ekonomických problémech se v Argentině rozhodli se používat GM sóju nejen ke krmení dobytka, ale rovněž i pro širokou veřejnost. Brzy se objevily vážné problémy. V únorovém čísle časopisu Ecologist se o tom píše: "Výsledkem použití GM sóji byla chudokrevnost, hormonální poruchy, odvápnění kostí, zkažený chrup a podvyživenost populace." Maso zvířat krmených GM sójou obsahovalo 200krát vyšší koncentraci herbicidu Roundup (obsahuje glykofosfáty), než GM sója dodávaná na trh. V tomto množství ovlivňují glykofosfáty vstřebávání minerálů, konkrétně železa a zinku.

Podle nedávné studie Freiburgské univerzity, nic netušící spotřebitelé při konzumací GM sóji rovněž dostávají do organismu řadu herbicidů používaných na polích.

Časopis Journal of the American Cancer Society obsahuje v čísle vyšlém 15. března 1999 článek o souvislostech výskytu non-Hodgkins Lymphoma (druh rakoviny) a herbicidu Roundup (glykofosfáty).

Časopis Ecologist v čísle z ledna 2003 otevírá diskuzi na téma zvýšení výskytu rakoviny prostaty u farmářů používajících herbicid Roundup. V Kalifornii zase zjistili, že ženy žijící ve vzdálenosti do jedné míle od polí, kde byl aplikován Roundup, mají vyšší pravděpodobnost ztráty plodu. Čínská studie hovoří o vážných trávicích potížích a poškozeném imunitním systému u krys vystavených účinku herbicidů. Jejich zpráva byla uveřejněna pod záštitou čínské Akademie věd a praví se v ní:

Bylo prokázáno, že GM produkty:

  • Způsobují otravu jídla
  • Vyvolávají rakovinu
  • Podněcují alergické reakce a vážně narušují imunitní systém
  • Mají nedostačující výživnou hodnotu

V odborné literatuře přibývá důkazů, že lidé bránící se konzumaci GM potravin, mají pravdu.

Zajímavá je reakce americké vlády. Nezapomeňme, že žijeme ve "skvělé zemi neomezených možností". Budeme se touto reakcí zabývat v další kapitole.

Několik příkladů, jak vláda zastrašuje a klame

Evropská unie přijala zákon zakazující import GM produktů do svých členských [Protest afrických farmářů]zemí po dobu pěti let. Nicméně tento naprosto rozumný nápad vyvolal zuřivou reakci USA. Amerika podala oficiální stížnost ke Světové obchodní organizaci - její snahou totiž je přinutit Evropany ke konzumaci těchto zmršených potravin.

Amerika nedávno zastavila jednání o volném trhu s Egyptem. Má to být pro Egypt trest za to, že se odmítl připojit ke stížností USA na EU ohledně jejího pětiletého moratoria na dovoz GM potravin.

Americký kongres nedávno přijal zákon, který podmiňuje americkou pomoc v boji proti AIDS v Africe akceptováním GM potravin.

Navzdory neuvěřitelnému tlaku Američanů a hladomoru, Zambie odmítla importovat GM potraviny. Mozambik a Zimbabwe odmítly GM kukuřičná zrna, ale nakonec - vzhledem k vážnému pokračujícímu hladomoru - přijaly mouku z GM kukuřice. Ředitel Environmental Rights Action Nnimmo Bassey přiznal, že pokus vnutit Afričanům GM potraviny, vyvolal jejich vášnivou reakci. "Africké národy by měly mít právo rozhodnout, čím se budou jejich příslušníci živit. Je od Ameriky nemorální zneužívat hladomoru a krize AIDS k protlačení svých plánů."

V USA existuje zákon, že jídlo v supermarketech nesmí obsahovat informaci o tom, že pro jeho přípravu byly použity GM produkty. Smyslem je zabránit zákazníkům v rozhodnutí, zda chtějí nebo nechtějí GM produkty jíst. Mohlo by to ovlivnit profit.

Krok zpátky - podívejme se sojovým produktům na zoubek

Ti z vás, kteří sledovali mou práci odhalující kriminálně vysoký nárůst cukrovky v populaci, už mají v krvi obranné látky proti masovému podvodu potravinářských koncernů a vlády Spojených států. Zeptejte se kteréhokoliv Američana, co si myslí o nebezpečí saturovaných tuků a bude okamžitě papouškovat: "saturované tuky jsou škodlivé, protože vyvolávají srdeční infarkty". Toto široce publikováno a absolutně falešné tvrzené je důsledkem masivní marketingové kampaně v USA zaměřené na nahrazení dobrého, prospěšného tuku, který jsme dříve mívali, za laciné, nekvalitní oleje. Snahou potravinářských koncernů je nahradit zdravý, prospěšný, ale drahý olej používaný při přípravě potravin za bezcenný tuk. Mezi těmito lacinými nekvalitními oleji, které byly podvodem úspěšně zavedeny do potravinového řetězce, hraje sojový olej první housle. Následnou reakcí na tento úspěšný marketingový tah bylo explozivní zvýšení degenerativních nemocí, včetně obezity a cukrovky v populaci.

Před několika léty byly oleje vyráběny ze sóje, bavlníku a canoly považovány za nepoživatelné. Nebyly vhodné dokonce ani pro krmení dobytka, natož pro lidi. V Americe byla odstartována masivní marketingová kampaň proti zdravým prospěšným tukům a olejům. Výsledkem byl obrovský zisk plynoucí z toho, že veřejnost akceptovala levné, nekvalitní potravinové produkty, které až do této doby byly prakticky neprodejné. Druhým důsledkem byla stigmatizace a zastavení prodeje dražších, kvalitnějších olejů, na které jsme dříve bývali zvyklí. Např. kokosového oleje. Důvodem je skutečnost, že sóju lze pěstovat poměrně snadno a s minimálními náklady. Podařilo-li by se prosadit akceptování tohoto sóji u světové populace, její použití při přípravě jídla by pro výrobce znamenaly obrovské zisky.

[Sojové boby]Produkty ze sojových bobů, dokonce ještě před GM modifikací, byly - a zůstávají téměř bezcenné jako lidská strava či krmení pro dobytek. Existuje celá řada opravdu kvalitních studií, které opakovaně dokazují sojový podvod... ("Soy infant formula could be harmful to infants: groups want it pulled", Nutrition week, Dec 10, 1999;29(46):1-2
Enig M.G., Fallon S.A., "Tragedy and Hype", The third International Soy Symposium. Nexus Magazine Vol 7, No 3, Apr-May 2000
Shepard T.H., "Soybean Goiter", New Eng J Med 1960;262:1099-1103
) Genetická modifikace sóji pak dokončila dílo zkázy. Učinila z této rostliny, již dříve téměř nevhodné pro konzumaci, rostlinu nejen bezcennou, ale přímo škodlivou lidskému zdraví.

Nezpracovaná sója - ať už GM nebo přirozená - je v podstatě jedovatou substancí. Ačkoliv obsahuje vysoké procento proteinů, tento protein je "uzamčen" inhibitorem trypsin natolik pevně, že není uvolněn ani po požití. Proto dieta bohatá na sóju vede k podvýživě. Navíc byla prokázána souvislost mezi těmito sójovými dietami a Parkinsonovou chorobou. Důvodem je vysoké procento phytanů (izoprenové uhlovodíky) v sóji a její schopnost negativně ovlivnit absorpci zinku. Sója je rovněž spojována s předčasnou pubertou, protože obsahuje zvýšenou hladinu phytoestrogenu. Denní dávka sojového mléka pro kojence obsahuje stejné množství estrogenu, jako pět antikoncepčních pilulek (Setchell K.D., et al, "Exposure of infants to phyto-estrogens from soy based infant formula.", Lancet 1997 July 5;350(9070):23-27).

Zvláštní případ fermentované sóji

Úspěšné zpracování sójových bobů tak, aby byly alespoň částečně použitelné v ozdravných dietních programech, vyžaduje velmi dlouhou fermentaci. Jediný postup, který umožňuje přípravu sóji pro lidskou konzumaci, je fermentace do produktů, jakými jsou např. Tempeh a Miso.

Tofu není akceptovatelný způsob přípravy. Lidé konzumující tofu delší dobu mají zvýšený náběh na Parkinsonovu chorobu a rovněž na Alzheimerovu chorobu.

Takže, jak z toho ven?

Zatímco budeme čekat na kolaps této pokřivené korporačně-vládní koalice pod váhou vlastní neschopnosti, podvodů, nešikovnosti, zlodějství, pseudovědy a zločinného zneužití moci vůči svým občanům, musíme nějak přežít. Je nutno pravidelně dělat čáru přes rozpočet této kriminální konspiraci moci, kdykoliv to bude jen trochu možné.

Za prvé: Začněme od kořene věci: penězi. Je nutno nekupovat a nekonzumovat cokoliv z těch nabízených produktů, které se tváří jako pokrm. Čtěte nálepky v obchodech. Kdykoliv vidíte, že potravina obsahuje sojový olej nebo sojové boby, zanechte ji v regálu. Odmítání této bezcenné a škodlivé potravy bude mít téměř okamžitý vliv. Žádoucího efektu docílíte rychleji, najdete-li si při nákupu čas na několik slov s managerem prodejny. Řekněte mu, že nebudete kupovat žádné produkty obsahující sóju v jakékoliv podobě. Vzhledem k tomu, že sója se velice snadno opyluje a má vysokou náklonnost nechat se opylovat pylem GM rostlin, a vzhledem k podvodu s utajením informací o GM produktech na nálepce potravin, musíte předpokládat, že každý produkt byl kontaminován GM plodinou. Samozřejmě nekupujte a nekonzumujte jakýkoliv produkt obsahující sóju, sojový olej nebo jiný nekvalitní olej.

Za druhé: Je nutno bombardovat náš kongres dopisy, faxy, telefony od iritovaných voličů, kteří dobře vědí, že nadcházejí volby, a vnímají je jako možnost nahradit nereagující reprezentanty. Vhledem k prudkému nárůstu lží, dvojí tváře a úplatnosti našich politiků je tato metoda dnes méně účinná než v dobách, kdy byly Státy zakládány. Ale je to pořád lepší, než nedělat nic. Jak to jednou řekl senátor Everett Dirksen: "Cítím-li teplo, vidím i světlo."

Za třetí: Ti z vás, kterým v kapse cinká nějaký ten dolar a jsou ochotni udělat něco pro společnost, mohou uvážit legální a administrativní akce. Jiní mohou za tímtéž účelem formovat sdružení. Dokud totiž budou naši mocipáni věřit, že jim jejich kličkování a podvody projdou, aniž by vzbudily pozornost, budou ve své špinavé práci pokračovat. Jakmile ale začnou být ve svém okolí, tisku a před soudy odhalováni jako konkrétní jednotlivci, bude pro ně podstatně těžší skrýt pravdu o tom, co skutečně dělají. Můžete začít tím, že se budete veřejně tázat Anny Venemanové, co vlastně mínila tím tvrzením, že GM plodiny potřebují méně herbicidů a pesticidů.

Výše uvedeno je jen několik návrhů. Jsem si jistý, že pozoruhodná vynalézavost, která byla pro Američany historicky charakteristická, se ukáže užitečnou znovu úměrně s tím, jak více a více Američanů si plně uvědomí, co jim jejich vlády dělají, a proč to činí.

Konec článku

Článek Eat Frankenfood or go hungry vyšel 14.7. na serveru informationclearinghouse.info.

Poznámka vydavatele

Autor Thomas Smith stále naivně věří, že může mírumilovnou cestou občanského nesouhlasu něco změnit ve způsobu, jakým jeho vláda jedná. Neuvědomuje si, že (1) sdělovací prostředky nebudou publikovat nic, co si jejich majitelé (hádejte kdo) nepřejí, (2) volby, pokud vůbec budou, jsou už jen divadlem a fraškou. Výsledky voleb budou přesně takové, jaké si někdo (hádejte kdo) přeje a (3) dnešní Američané dávno neoplývají ani tou pozoruhodnou vynalézavostí a ani schopností dohlédnout, jak s nimi jejich vláda mává. A pokud to přece jen vidí, jsou k tomu lhostejní. Stejně tak jako v případě odhalení lží a podvodů jimi "volených" čelních politiků.

Známka 2.3 (hodnotilo 6)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

61

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 105 čtenářů částkou 21 389 korun, což je 61 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nechte se očkovat, budete fit26.07.21 15:53 Británie 0

V Singapuru zavedli navzdory 52% "proočkovanosti" zase lockdown26.07.21 06:08 Singapur 0

V Rize v Lotyšsku odhalili sochu. Pokochejte se25.07.21 23:29 Lotyšsko 0

Jsem očkovaný a testovaný, ale musím mluvit do skříně. Tak o čem to je. Petr Rada na tiskovce25.07.21 23:21 Česká republika 0

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 0

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 2

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Očkovaný Ondřej Perušič přijel na Olympiádu a bum ho. Má to.19.07.21 11:27 Japonsko 2

Lejnová přiváží do Prahy nabídku, kterou nelze odmítnout19.07.21 11:12 Česká republika 1

Británie zažila hororový víkend - 5 lidí náhle zemřelo19.07.21 10:46 Británie 0

Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!19.07.21 07:48 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
21,79 Kč
Euro
25,67 Kč
Libra
29,96 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,01 Kč
Švýcarský frank
23,72 Kč
100 japonských jenů
19,75 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,60 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 368,06 Kč
1 unce stříbra
550,65 Kč
Bitcoin
832 680,87 Kč

Poslední aktualizace: 26.7.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 23 654