Analýza prováděných testů vakcíny Pfizer-BioNTech aneb

Kráčí česká vláda ve stopách Mengeleho?

Maru

10.12.2020 Komentáře Témata: Zdraví, Analýza, Očkování, Koronavirus 1424 slov

Nejdůležitějším faktem, který analýza přináší, je ten, že prakticky žádné významné testy této GMO vakcíny ještě nebyly ukončeny a že vláda chce nejdříve naočkovat skupiny, které byly z klinických testů VÝSLOVNĚ vyloučeny. To znamená, že se na nich GMO vakcína proti Covid-19 vůbec nezkoušela.

Takový krok je zdraví ohrožující, zcela nehumánní a doufejme, že žalovatelný.

A pokud snad někdo měl důvěru v naši vládu, pana Babiše, Hamáčka, Blatného a Prymulu, ukazuje se, že byla zcela neopodstatněná.

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví se můžeme dočíst, že přednostně budou očkovány kromě jiných i následující skupiny:

INDIKAČNÍ SKUPINY K OČKOVÁNÍ PROTI COVID 19:

 1. Chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší
 2. Chronická obstrukční plicní nemoc
 3. Rezistentní hypertenze (zvýšený TK 140/90 mmHg a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv)
 4. Závažné dekompenzované onemocnění srdce (srdeční selhávání, kardiomyopatie)
 5. Těžká obezita (BMI > 40 kg/m2)
 6. Hemato-onkologické onemocnění
 7. Závažné onemocnění ledvin a jater
 8. Závažný, farmakologicky řešený diabetes mellitus
 9. Lidé před imunosupresivní léčbou, radioterapií, chemoterapií

Tak se na to tedy podívejme:

(Následující informace jsou výběr – podrobnosti viz soubor ROZBOR) (Pfizer-BionTech_rozbor.xlsx)

Pfizer a BioNTech jsou německé firmy, které spolupracují na vývoji GMO mRNA vakcíny proti Covid-19. Tento typ vakcíny ještě nikdy nebyl vyzkoušen na lidech. Pozmění vám nevratným způsobem DNA. Následky takového zásahu nelze vůbec předvídat. Kvůli umělým nanočásticím, které tato vakcína obsahuje, musí být skladována při teplotě -75 stupňů Celsia. Která z nemocnic má na to vybavení? Kdo lidem zaručí, že podmínky skladování byly dodrženy a vakcína zůstala nepoškozená?

Z klinických studií, které Pfizer-BioNTech zveřejnil na clinicaltrials.gov, kde jsou firmy povinny zveřejňovat všechny studie, ve kterých se na financování podílel stát, se nás týkají pouze dvě:

1.Klinická studie NCT04380701, která probíhala od 23. dubna 2020 do listopadu 2020, tedy cca 7 měsíců a zúčastnilo se jí 456 lidí ve věku 18-58 let.

V této studii se testovaly celkem 4 různé vakcíny, ze kterých byly nakonec vybrány pro další testy dvě - BNT162b1 a BNT162b2. To znamená, že na jednu vakcínu zde připadlo pouze 114 lidí.

V této studii nebylo použito k porovnání placebo. Porovnávaly se skupiny testované různými vakcínami mezi sebou.

Z této studie byli kromě jiných vyloučeni následující lidé:

 • děti
 • těhotné a kojící ženy
 • lidé s vysokým tlakem
 • lidé s cukrovkou
 • lidé s chronickou plicní nemocí nebo astmatem
 • lidé s chronickým onemocněním jater
 • lidé s chronickým onemocněním ledvin (třetí stádiu nebo horší)
 • lidé s imunosupresívní léčbou
 • lidé, kteří hodně kouří či hodně kouřili v minulém roce
 • lidé trpící nadváhou tedy BMI>30 kg na m2
 • osoby s alergií, přecitlivělostí či nesnášenlivostí k ingrediencím vakcíny
 • lidé s akutní nemocí s horečkou či bez horečky v 72 hodinách před imunizací
 • lidé, kterým byly během 3 měsíců před testy podány imuglobuliny nebo jakékoli krevní produkty
 • lidé, kteří užívají inhalační / nebulizované kortikosteroidy
 • lidé, kteří měli v den 0 či 1 klinické studie pozitivní výsledky ohledně užívání drog jako jsou amfetaminy, benzodiazepiny, barbituráty, kokain, kanabinoidy, opiáty, metadon, metamfetaminy, fencyklidin a tricyklická antidepresiva.

+ další lidé

Jednou z podmínek zařazení do studie bylo, že účastník je zdravý.

2.Klinická studie NCT04368728, která začala 29. dubna 2020 a má skončit 29. ledna 2023.

Tato studie má dvě části:

-v části 1 se mělo zjistit, která z vakcín BNT162b1 a BNT162b2 bude použita pro rozsáhlé testování v části 2/3.

-v části 2/3 se vybranou vakcínou ve vybraném dávkování měla testovat rozšířená skupina lidí – cca 44.000 lidí. Tito lidé měli být rozděleni do skupin 12-15, 16-55 a 56-85 let. Nábor do těchto skupin stále probíhá.

Ve všech částech se vakcína porovnávala, porovnává či bude porovnávat s placebem.

Výsledky z části 1 byly publikovány v srpnu 2020. Zúčastnilo se jí 195 účastníků ve věku 18-58 let. Byli rozděleni do 13 skupin po 15 účastnících, kteří dostávali různé dávky vakcíny BNT162b1 nebo BNT162b2. 13 skupin po 15 účastnících je 195 lidí, tj. 97,5 účastníka na 1 vakcínu.

Závěr zněl, že vakcína BNT162b2 měla méně vážných systemických reakcí (především u starších lidí), a proto byla v dávkování 1 ampule o 30 μg vybrána do dalšího testování v části 2/3.

Z náboru do této první části byli vyloučeni:

 • děti
 • těhotné a kojící ženy
 • lidé s vysokým tlakem
 • lidé s cukrovkou
 • lidé s chronickou plicní nemocí nebo astmatem
 • lidé s imunosupresívní léčbou během posledních šesti měsíců
 • lidé, kteří hodně kouří či hodně kouřili v minulém roce
 • lidé trpící nadváhou: BMI>30 kg/m2
 • jedinci s anamnézou autoimunitního onemocnění nebo s aktivním autoimunitním onemocněním vyžadujícím terapeutický zásah
 • lidé, kteří pravidelně přijímají inhalační / nebulizované kortikosteroidy
 • lidé s pozitivním sérologickým testem na protilátky SARS-CoV-2 IgM a / nebo IgG při screeningové návštěvě
 • lidé, kteří měli během 24 hodin před přijetím do studie nosní výtěr pozitivní na SARS-CoV-2 NAAT
 • lidé, kteří měli v laboratorních hematologických testech či při laboratorním vyšetření krve abnormality ≥ 1. stupni
 • lidé, kteří měli pozitivní test na HIV, byl u nich detekován povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg), základní protilátky proti hepatitidě B (HBc Abs) nebo protilátky proti viru hepatitidy C (HCV Abs) při screeningové návštěvě
 • lidé nakažení virem lidské imunodeficience (HIV), virem hepatitidy C (HCV) nebo virem hepatitidy B (HBV) – tito lidé byli vyloučeni i z náboru do části 2

Z náboru do všech tří částí klinické studie byli vyloučeni:

 • děti mladší 12 let
 • těhotné a kojící ženy
 • lidé, kteří dostávají léčbu imunosupresivní terapii, včetně cytotoxických látek nebo systémových kortikosteroidů, např. na rakovinu nebo autoimunitní onemocnění
 • lidé, kteří měli v anamnéze závažnou nežádoucí reakci na očkování nebo závažnou alergickou reakci (např. anafylaxis) na kteroukoli složku ve vakcíně
 • lidé se sníženou imunitou nebo s podezřením na sníženou imunitu podle anamnézy a / nebo laboratorního / fyzického vyšetření
 • lidé, kteří dostali produkt z krve, plazmy nebo immunoglobulin 60 dní před začátkem studie

Jednou z podmínek zařazení účastníka do všech tří částí studie bylo, že účastník je zdravý.

Ve fázi 2/3 mělo dostat vakcínu BNT162b2 v dávce 30 μg 21.999 lidí, ve skupině 12-15 let 1000 lidí. Stejný počet účastníků měl dostat placebo. Počítá se s tím, že 40 % účastníků bude starší 55 let.

Účastníci obou částí (1+ 2/3) budou sledováni a vyhodnocováni po dva roky.

Relevatní výsledky z klinické studie NCT04368728 tedy můžeme očekávat nejdříve za dva roky.

Jak vidíme výše zatím byla u vakcíny BioNTech-Pfizer ukončena pouze 7 měsíční klinická studie NCT04380701 se 456 účastníky a 4 různými vakcínami tj. 1 vakcína na 114 účastníků. Bez porovnání s placebem.

Klinická studie NCT04368728 ještě ukončena nebyla.

Část 1 začala 29. dubna 2020.

9. listopadu 2020 oznámila firma na svých stránkách, že část 3 začala už 27. července a bylo do ní bylo zahrnuto 43.538 účastníků, z nichž 38.955 do 8. listopadu dostalo druhou dávku vakcíny. A že vakcína je účinná na 90 %.

Dále napsali, že do konce roku 2020 vyrobí 50 milionů vakcín a dalších 1,3 miliardy vakcín vyrobí v roce 2021.

Michael Carome, ředitel „Public Citizen’s Health Research Group“, následně prohlásil:

"Zveřejnění předběžných a neúplných údajů o klinických hodnoceních tiskovou zprávou pro veřejnost je špatná věda."

"Dokud nebudou výsledky studie nezávisle zkontrolovány a přezkoumány pracovníky „Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv“ a nezávislými odborníky v poradním výboru agentury Vakcíny a příbuzné biologické produkty“, musí být nadšení pro zjevně slibné průběžné výsledky oznámené společnostmi Pfizer a BioNTech zmírněno."

„Zásadní informace, která v oznámení společností chybí, jsou jakékoli důkazy o tom, že vakcína brání závažným případům COVID-19 nebo snižuje počet hospitalizací a úmrtí v důsledku této choroby.“

„Ještě důležitější je, že kritická data o bezpečnosti ze studie fáze 3 vakcín Pfizer a BioNTech ještě nejsou k dispozici. Aby byla zajištěna důvěra veřejnosti v tuto vakcínu nebo jakoukoli jinou testovanou vakcínu COVID-19, musí FDA před schválením těchto vakcín počkat na dokončení dostatečného dlouhodobého sledování bezpečnosti subjektů. “

Od pana Babiše, Hamáčka, Blatného a Prymuly je vysoce nezodpovědné očkovat od ledna 2020 širokou populaci touto GMO vakcínou.

Při typování indikačních skupin k očkování bych všem pánům doporučil přestat poskakovat podle zadání Bruselu, vyvinout alespoň minimální snahu, prozkoumat trialy a nezahrnovat skupiny, na kterých se vakcína vůbec nezkoušela a které byly z  klinických studií VÝSLOVNĚ VYLOUČENY, do první řady pokusných králíků.

Mimochodem nadace Billa a Melindy Gatesových investovala v roce 2000 do firmy Pfizer a stále ještě vlastní její akcie. Kolik asi do BioNTechu nebo Pfizeru investovali bruselští a čeští politici, představitelé WHO a evropské lékové agentury EMA, Soros a další?

Známka 1.2 (hodnotilo 146)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

14

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 23 čtenářů částkou 4 874 korun, což je 14 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 0

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 1

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 2

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Lidé už pochopili, že si z nich vláda dělá srandu a na náhubky kašlou23.04.21 19:40 Česká republika 6

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 5

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 1

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Češi dávají Rusku ultimátum! Trapnost už nemůže být větší21.04.21 19:29 Česká republika 7

Policista Chauvin shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby21.04.21 14:51 USA 2

SÚKL hrozí Právu pokutou až půl milionu za články o ivermektinu21.04.21 11:15 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,49 Kč
Euro
25,79 Kč
Libra
29,89 Kč
Kanadský dolar
17,52 Kč
Australský dolar
16,65 Kč
Švýcarský frank
23,53 Kč
100 japonských jenů
19,66 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,74 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 325,10 Kč
1 unce stříbra
568,36 Kč
Bitcoin
1 235 763,42 Kč

Poslední aktualizace: 5.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 990