Fukušima: Je to mnohem horší, než si myslíte

20.6.2011 Komentáře Témata: Energetika, Ekologie, Fukušima 1489 slov

Vědečtí experti věří, že japonská jaderná katastrofa bude mnohem horší, než vlády veřejnosti sdělují.

„Fukušima je největší průmyslovou katastrofou v historii lidstva,“ řekl Al Jazeera Arnold Gundersen, bývalý vice-prezident v jaderném průmyslu.

Zemětřesení o síle 9,0 v Japonsku 11. března způsobilo obrovskou tsunami, která ochromila chladicí systémy v jaderné elektrárně Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ve Fukušimě. Vedla také k explozím vodíku a roztavení reaktorů, což si vynutilo evakuaci lidí žijících v okruhu 20 km od elektrárny.

Gundersen, licencovaný operátor reaktorů s 39letou zkušeností v jaderném strojírenství, který řídil a koordinoval projekty v 70 jaderných elektrárnách v USA, říká, že elektrárna ve Fukušimě má pravděpodobně více odhalených jader reaktorů, než se běžně věří.

„Fukušima má odhalené tři jaderné reaktory a čtyři palivová jádra,“ řekl. „Je tam pravděpodobně ekvivalent 20 jaderných reaktorů, kvůli palivovým jádrům, a ty všechny zoufale potřebují chlazení, a neexistují žádné prostředky, jak je ochladit účinně.“

TEPCO stříkala vodu na několik reaktorů a palivových jader, ale to vedlo k ještě větším problémům, jako únikům radiace do vzduchu v páře a vypařené mořské vodě, jakož i k vytvoření stovek tisíc tun vysoce radioaktivní mořské vody, kterou je třeba zneškodnit.

„Problémem je, jak to udržet ochlazené,“ říká Gundersen. „Stříkají tam vodu a otázkou je, co udělají s odpadem, který vychází ze systému, protože bude obsahovat plutonium a uran. Kam tu vodu dáte?“

Ačkoliv je nyní elektrárna uzavřena, produkty štěpení, jako uran, nadále vytvářejí teplo, a proto si vyžadují chlazení.

„Z paliva je nyní rozteklá louže na dně reaktoru,“ dodal Gundersen. „TEPCO oznámila, že mají protavení. Roztavení je, když se palivo zhroutí na dno reaktoru, a protavení znamená, že se protavilo nějakými vrstvami. Tato tavenina je neskutečně radioaktivní, a nyní nad ní máte navíc vodu. Voda sbírá obrovské množství radiace, takže přidáte více vody, a vytváříte stovky tisíc tun vysoce radioaktivní vody.“

Nezávislí vědci monitorovali místa výskytu „horkých míst“ po celém Japonsku a jejich zjištění jsou znepokojivá.

„Máme odhalených 20 jader, každý palivový bazén jich obsahuje několik, což je 20 násobek potenciálu vypuštěným Černobylem,“ řekl Gundersen. „Data, na která se dívám, ukazují, že nacházíme horká místa ve větší vzdálenosti, než tomu bylo u Černobylu, a množství radiace u mnohých z nich se rovná množství, které způsobilo, že v Černobylu musela být taková místa prohlášena za neobyvatelná. Máme tu kilometry čtvereční, nacházející se až 60 až 70 km od reaktoru. To nemůžete vyčistit. Stále máme radioaktivní divočáky v Německu, 30 let po Černobylu.“

Monitorování radiace u dětí

Japonská centrála nouzové reakce konečně počátkem měsíce připustila, že reaktory 1, 2 a 3 ve Fukušimě jsou totálně roztavené.

TEPCO oznámila, že nehoda pravděpodobně vyvrhla do prostředí více radioaktivního materiálu, než Černobyl, což z ní činí nejhorší jadernou nehodu v historii.

Mezitím poradce japonské vlády pro jaderný odpad oznámil, že asi 966 kilometrů čtverečních poblíž elektrárny – oblast zhruba 17 krát větší, než Manhattan – je nyní pravděpodobně neobyvatelná.

V USA lékařka Janette Sherman a epidemiolog Joseph Mangano zveřejnili pojednání, které vrhlo světlo na 35% nárůst úmrtnosti nemluvňat ve městech na severozápadě, který se objevil po roztavení ve Fukušimě, a může to být důsledkem spadu z této zasažené elektrárny.

K těmto osmi městům patří San Jose, Berkeley, San Francisko, Sacramento, Santa Cruz, Portland, Seattle a Boise, a časový rámec uvedený ve zprávě obsahoval deset týdnů bezprostředně po katastrofě.

„Panují, a měly by panovat, obavy ohledně zasažení mladých lidí, a japonská vláda bude dětem rozdávat dozimetry,“ řekl Al Jazeera dr. MV Ramana, fyzik Programu pro vědu a globální bezpečnost univerzity Princeton, který se specializuje na otázky jaderné bezpečnosti.

Dr. Ramana vysvětlil, že věří, že primárně jsou radiací ohroženi většinou obyvatelé žijící do 50 km od elektrárny, ale dodal: „Budou se vyskytovat oblasti mimo 20 km pásmo, u kterého nařídila japonská vláda povinnou evakuaci, kde bude radiace vyšší. Takže by to mohlo znamenat evakuační zóny i v těchto oblastech.“

Gundersen poukazuje na to, že uniklo mnohem více radiace, než bylo oznámeno.

„Přepočítali množství uniklé radiace, ale ve zprávách se o tom v podstatě nemluví,“ řekl. „Nové výpočty ukazují, že během prvního týdne nehody uniklo 2,3 krát více radiace, než si mysleli, že unikne v prvních 80 dnech.“

Podle Gundersena odhalené reaktory a palivová jádra nadále vypouštějí mikrony izotopů cesia, stroncia a plutonia. Jsou označovány jako „horké částice“.

„Objevujeme horké částice po celém Japonsku, dokonce i v Tokiu,“ řekl. „Vědci je nacházejí všude. Tyto částice neustále padaly posledních 90 dnů a ukládají se ve velkých koncentracích. Spousta lidí je nasbírá ve vzduchových filtrech motoru aut.“

Radioaktivní vzdušné filtry z aut v prefektuře Fukušima a Tokio jsou nyní běžné a Gundersen říká, že jeho zdroje nachází radioaktivní vzdušné filtry také ve větší oblasti Seattlu v USA.

Horké částice na nich mohou vést nakonec k rakovině.

„Zachytí se v plicích nebo zažívacím traktu a jsou permanentním dráždidlem,“ vysvětlil. „Jedna cigareta vás nedostane, ale časem ano. Tyto horké částice mohou způsobit rakovinu, ale Geigerovým počítačem je měřit nemůžete. Očividně lidé v prefektuře Fukušima vdechli velké množství těchto částic. Zasažení lidé jsou očividně na západním americkém pobřeží. Tato oblast byla v dubnu zasažena dost silně.“

Obvinit USA?

V reakci na katastrofu ve Fukušimě Německo během příštích deseti let odstaví všechny své jaderné reaktory. V referendu konaném toto pondělí 95% Italů hlasovalo pro zastavení obnovy jaderné energetiky v zemi. Nedávný novinový průzkum v Japonsku ukázal, že téměř tři čtvrtiny respondentů dalo přednost odstavení jaderné energetiky v Japonsku.

Proč nevznikl poplach kvůli radiační expozici v USA?

Provozovatel jaderných zařízení Exelon Corporation patřila k největším dárcům volební kampaně Baracka Obamy a je jedním z největších zaměstnavatelů v Illinois, kde byl Obama senátorem. Exelon doposud věnovala na jeho politické kampaně více než 269,000 dolarů. Obama také jmenoval generálního ředitele Exelon Johna Rowe do své Komise modré stuhy pro jadernou budoucnost Ameriky.

Dr. Shoji Sawada je teoretickým částicovým fyzikem a emeritním profesorem univerzity Nagoya v Japonsku.

Je znepokojen typem jaderných elektráren ve své zemi a faktem, že většina z nich jsou americké konstrukce.

„Většina reaktorů v Japonsku byla navržena americkými společnostmi, které se nezajímaly o účinky zemětřesení,“ řekl dr. Sawada Al Jazeera. „Myslím, že tento problém se týká všech jaderných elektráren v celém Japonsku.“

Používání jádra pro výrobu elektřiny v Japonsku je produktem jaderné politiky USA, což dr. Sawada také považuje za velkou součást problému.

„Většina japonských vědců v té době, v polovině 50. let, si myslela, že technologie jaderné energetiky je ve vývoji, nebo není dostatečně rozvinutá, a že je příliš brzy, aby byla dána do využití v praxi,“ vysvětlil. „Rada japonských vědců japonské vládě doporučila zatím tuto technologii nepoužívat, ale vláda akceptovala použití obohaceného uranu jako paliva pro jaderné elektrárny, a tím se podrobila politice americké vlády.“

Jako 13letý zažil dr. Sawada americký jaderný útok na Japonsko ve svém domě, nacházejícím se 1400 metrů od hypocentra výbuchu v Hirošimě.

„Myslím, že nehoda ve Fukušimě způsobila, že Japonci se vzdají mýtu, že jaderné elektrárny jsou bezpečné,“ řekl. „Nyní se názory Japonců rychle změnily. Přes polovinu populace věří, že Japonsko by se mělo přesunout k přírodní elektřině.“

Problém nekonečných rozměrů

Dr. Ramana očekává, že reaktory elektrárny a palivová jádra budou dostatečně ochlazena, aby mohly být do dvou let uzavřeny.

„Ale bude trvat dlouho, než bude moct být palivo z reaktorů vyňato,“ dodal. „Vypořádat se s bortící se a narušenou strukturou a radiací v této oblasti bude trvat několik let, o tom není pochyb.“

Dr. Sawada nesdělil, jak dlouho by mohlo uzavření trvat, a řekl, že problémem budou „účinky cesia-137, které zůstává v půdě a znečištěné vodě u elektrárny a v podzemí. Bude trvat roky, nebo déle, než se to zvládne.“

Gundersen poukázal na to, že radiace stále uniká.

„Stále dochází k úniku radioaktivních plynů a obrovského množství radioaktivních kapalin,“ řekl. „Než se to přestane vařit, bude trvat nejméně rok, a dokud se to nepřestane vařit, bude to vyvrhovat radioaktivní páru a kapaliny.“

Gundersen se obává dalších následných zemětřesení, jakož i možnosti, jak ochladit dvě jednotky.

„Jednotka čtyři je nejnebezpečnější, mohla by se zhroutit,“ řekl. „Po zemětřesení na Sumatře došlo k následnému zemětřesení o síle 8,6 o 90 dní později, takže z toho ještě nejsme venku. A jsme v situaci, kdy pokud k tomu dojde, neexistuje pro to žádná věda, nikdy si nikdo nepředstavil, že bude horké jaderné palivo ležet mimo palivový bazén. Nepřišli na to, jak jednotky tři a čtyři ochladit.“

Gundersenovo hodnocení řešení krize je pochmurné.

„Jednotky jedna až tři mají na podlaze jaderný odpad, roztavené jádro, které obsahuje plutonium, a které bude muset být odstraňováno z prostředí po stovky tisíc let,“ řekl. „Nějak, roboticky, tam budou muset jít a dokázat to dostat do kontejneru a uložit to navěky, a taková technologie neexistuje. Nikdo neví, jak dostat roztavené jádro z podlahy, neexistuje žádné dostupné řešení, jak ho z podlahy sebrat.“

Dr. Sawada říká, že vznik jaderného štěpení vytváří radioaktivní materiály, u kterých prostě neexistují žádné znalosti, jak likvidovat radioaktivní odpad bezpečně.

„Dokud nebudeme vědět, jak se bezpečně zbavit radioaktivních materiálů vytvořených jadernými elektrárnami, měli bychom tyto aktivity odložit, abychom nadále nepoškozovali budoucí generace,“ vysvětlil. „Činit něco jiného je prostě amorální, a tomu věřím, jak jako vědec, tak jako přeživší atomového bombardování Hirošimy.“

Gundersen věří, že to bude expertům trvat deset let, než vymyslí a provedou nějaký plán.

„Takže odedneška za deset, 15 let, budeme možná schopni říct, že reaktory byly rozebrány a mezitím byla kontaminovaná voda odčerpána,“ řekl Gundersen. „Již vidíme, že stroncium ve vodách ve Fukušimě překračuje přípustný limit 250x. Kontaminované vody jsou neskutečně obtížně vyčistitelné. Takže si myslím, že budeme mít kontaminovaný akvifer v oblasti Fukušimy velmi, velmi dlouho.“

Bohužel, historie jaderných katastrof Gundersonovo hodnocení podporuje.

„U Three Mile Island a Černobylu, a nyní u Fukušimy, můžete přesně ukázat na den, kdy začaly,“ řekl. „Ale nikdy nekončí.“

Fukushima: It's much worse than you think vyšel 16. června na Al Jazeera. Překlad Zvědavec.
Známka 1.3 (hodnotilo 45)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

43

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 91 čtenářů částkou 14 892 korun, což je 43 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Prodejte své zdraví či život. Nabízíme 500 Kč21.06.21 19:56 Česká republika 0

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 6

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,33 Kč
100 japonských jenů
19,44 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,28 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 216,45 Kč
1 unce stříbra
556,68 Kč
Bitcoin
700 250,37 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 22 189