Nový strážce myšlenek

Jan Novák

26.6.2009 Komentáře Témata: Česká republika 1950 slov

Tak tu máme nového ochránce svobody a demokracie. Po nedávných změnách v naší policii mě zajímalo, kdože bude bdít nad ideovou čistotou našich myslí. Komorous - bijec narko-mafiánů. Pokud jsem o něm slyšel, tak v souvislostech o zatýkání drogových bossů a dealerů. Nevím, jak moc byl úspěšný, příliš jsem se o toto nezajímal, buď byl, nebo měl schopné lidi ve své "sekci pro styk s veřejností". Abych se tedy seznámil s tímto "andělem strážným", zabrouzdal jsem na internetu. Mimo jiné jsem narazil na články, věnující se jistému dopisu psanému panem Komorousem. Zajímlo mne tedy, o co jde, když tomu byla věnována nemalá pozornost. Šlo o ručně psaný dopis panem Komorousem. Jeho nadpis je - Životopis. Myslím, že na základě vlastnoručně (předpokládám že dobrovolně a o své vlastní vůli) psaného životopisu je možně si vytvořit o autorovi nějaký poměrně věrný úsudek, pokud by o něm psal někdo jiný, bylo by možné pochybovat například o zaujatosti nebo informovanosti pisatele. Pojďme tedy k tomuto dopisu.

Zde je přepis životopisu (odkazy na skenovaný životopis v pdf: stránky 1, 2, 3, 4) tohoto chameleóna (některé části jsou začerněné, některé velmi těžko čitelné):

Jmenuji se Jiří Komorous.Narodil jsem se (...) v Plzni. Vyrůstal jsem v harmonickém rodinném prostředí,vychováván oběma rodiči (Toto osobně považuji spíše za přízeň osudu, pan Komorous toto považuje spíše za kádrovou přednost - on je z dobré rodiny, ne z nějaké nekompletní, rozvrácené). Otec, důstojník SNB, matka úřednice v ČST. Základní školu jsem absolvoval v letech 1967 -1975 v Praze 10 v (...) s dobrým až výborným prospěchem. Poté jsem byl přijat na gymnásium v Praze 10. Toto jsem navštěvoval v letech 1975 - 1979, kdy jsem studium ukončil maturitní zkouškou. V průběhu studia jsem byl hodnocen velmi dobře. V roce 1979 jsem zdárně vykonal přijímací pohovory na právnickou fakultu UK a byl jsem posléze přijat. PF-UK jsem absolvoval v letech 1979 - 1983. Hodnocen jsem byl dobře.

Po ukončení PF-UK jsem na podzim 1983 nastoupil základní vojenskou službu. Absolvoval jsem vojenskou pol. školu v Komorním Hrádku a poté byl odeslán k útvaru. Službu jsem vykonával u VÚ ve Valašském meziříčí, kde jsem vykonával funkci předsedy PV SSM. Dosáhl jsem hodnosti četaře absolventa a byl jsem několikrát vyznamenán. Jsem nositelem VOZ, odznaku Vzorného vojáka,dále jsem obbdržel vyznamenání "za příkladnou práci u ČSLA", a dvakrát "Za aktivní práci v SSM". Vojenskou školu jsem ukončil na podzim 1984, kdy jsem vstoupil do řad SNB.

Prodělal jsem běžné dětské choroby a operaci slepého střeva. V současné době se cítím zdráv a na nic se neléčím.

Pokud se týče mé povahy, jsem přátelský, mám rád dobrý kolektiv, snažím se chovat čestně ( čestně - no nevím..) a přátelsky vůči svým přátelům a kolegům. Domnívám se, že jsem v kolektivu oblíben. Již od studentských dob mám hluboký zájem o státní bezpečtnostní problematiku, studoval jsem a studuji dostupnou literaturu z této oblasti a již při přijetí do SNB jsem žádal o přeřazení na tento úsek SNB. Kromě toho aktivně sportuji (cyklistiku, box, kulturistika kondiční, turistika). Můj velký koníček je také hra na kytaru. V rámci OS SNB PRAHA 9 jsem založil a vedu hudební skupinu. Jinak sleduji televizi, navštěvuji kina, čtu a běžné záliby dnešního člověka. Mým celoživotním cílem je služba ve složkách StB a zde dosáhnout úrovně velmi dobrého odborníka na danou problematiku.

V průběhu studia na gymnáziu a VŠ jsem absolvoval základní předepsané minimum z ruského a německého jazyka. Fotografuji, ovládám řízení motocyklů, osobních vozidel a absolvoval jsem kurs řízení na voj. pásová vozidla.

V roce 1973-75 jsem zastával funkci např. praporečníka SSM v PO SSM. V letech 1975-79 jsem zastával funkci (nečitelné) ZO SSM na gymnáziu Přípotoční, kde jsem byl v roce 1975 přijat také do SSM. Po nástupu na PF-UK jsem byl zvolen např. pro ideologickou práci ZO SSM, dále jsem byl zvolen členem VSK FV SSM, v průběhu studia jsem byl vybrán do ideologické komise při ČSV SSM UK, kde jsem také absolvoval večerní fukcionářskou školu MV SSM. V průběhu vojenské základní služby 1983-1984 jsem zastával funkci předsedy PV SSM. Po návratu v roce 1984 jsem nastoupil do řad SNB, kde jsem vykonával funkci předsedy ZO SSM při OS SNB Praha 9. Za tuto činnost jsem byl několikrát vyznamenán. (nečitelné datum) jsem byl přijat za člena KSČ.

V průběhu let 1968-1969 jsem byl ještě mlád, ale s celou problematikou jsem se důsledně seznámil později, jednak z vypravování očitých svědků (otec, matka, starší soudruzi), jednak vlastním studiem. Problematiku jsem plně pochopil a zcela podporuji a souhlasím se vstupem spojeneckých vojsk (toto považuji za vrchol; schvalovat okupaci vlastní země.. ). Jsem přesvědčený internacionalista, plně oddaný marxismu leninismu (může marxista potírat např. levicový extrémismus?) . Žádné stranické ani jiné řízení proti mě vedeno nebylo (nečitelné). Soudně trestán jsem nebyl.

V zahraničí jsem byl jednou a to v NDR na rekreaci na podzim 1986 na dobu 7 dní. Nikde jinde jsem nebyl, ani nikdo z mých blízkých příbuzných. Totéž se týká i jiného styku s cizinou (Rodiče - rekreace NDR, SSSR, PLR).

Matka (...) se narodila (...)okr. Most, otec (...) se narodil (...) okr. Písek. Do roku 1939 byli oba rodiče ještě nezletilí. V průběhu okupace se otec začal učit strojním zámečníkem, matka byla nezletilá. Od r. 1945 se otec vyučil a posléze nastoupil k SNB, kde prošel různými náčelnickými funkcemi až zastával před odchodem do důchodu funkci náčelníka OS SNB Praha 10. Matka absolvovala střední ekonomickou školu a poté nastoupila jako úřednice. Počátkem 70 let nastoupila do ČST Praha, kde v současné době zastává funkci vedoucí odboru ekonomického oddělení. Po svatbě rodiče bydleli v (...), poté v (...), poté opět v (...) dále v (...) a posléze v (...), zde žijí dodnes (...).

Oba dva rodiče jsou členy KSČ, matka ještě SČSPA a ROH. Otec je členem KSČ po celou dobu svojí služby u SNB a je jím i v důchodu. V průběhu aktivní služby zastával řadu stranických funkcí, v současné době je členem pořádkové komise uličního výboru KSČ. Matka je členkou strany od r. 1974, v současné době je členkou CZU KSČ ČST Praha. Postoje rodičů v průběhu let 1968-1969 byly pevné a zcela z pozic marx.-leninismu. O postoji svědčí i to, že otec velel velel zásahovým jednotkám VB a jako jednomu z mála byla dána důvěra velitelství internacionálních vojsk.

Rodiče byli v zahraničí v NDR,PLR a SSSR a to za účelem rekreace.Žádné styky v zahraničí nemají. Žádní příbuzní ani známí v zahraničí nežijí. Nikdo z rodičů nebyl soudně trestán ani proti němu nebylo vedeno jiné nebo stranické řízení.

8. října (...) se narodila má sestra (...) od r. 1985 provdaná (...). Po absolvování ZŠ se vyučila v oboru číšnice a až do nástupu na mateřskou dovolenou v roce 1986 pracovala jako účetní provozovny (...). Je členkou SSM, v minulosti nebyla soudně trestána. Nemá žádné vztahy či kontakty se zahraničím. Totéž se týká i jejího manžela (...), který je zaměstnán v n. p. (...). Oba jsou bezpartijní a žijí u rodičů v Praze 10, (...).

V roce 1987 29.8. jsem se oženil (...), nyní Komorousovou. Manželka se narodila (...). záhy po narození zahynul při pracovním úrazu otec manželky, která byla od té doby vychovávána se svou sestrou Janou samotnou matkou. Po absolvování ZŠ ve (...) manželka vystudovala gymnásium v (...) s vynikajícím prospěchem. Poté byla přijata v roce 1986 na denní studium VŠCHT v Praze. První ročník vystudovala dobře a v současné době dosauje velmi dobrých výsledků. Manželka je členkou SSM nyná bez funkce, v průběhu studia v (...) zastávala funkci jednatelky ZO SSM a hospodářky VO SSM (...) . Manželka je vychována v duchu marxismu - leninismu a zastává obdobné postoje jako já. V budoucnosti hodlá vstoupit do KSČ a služby v MV.

Tento text má své kouzlo, touha po zalíbení se a maximální snaha vykreslit se v nejlepším světle čtenářům, pro něž byla tato óda na sebe sama zkomponována pozvolna přechází do oblasti bezmezné anální speleologie.

Myslím, že jde o ukázkový exemplář převlékače kabátů. Tomuto člověku je nesjpíš naprosto lhostejné, komu bude sloužit. Pokud bychom zaměnili některá slova (StB za NKVD nebo Gestapo), mohl by pan Komorus být na místě Beriji (ukázkový kariérista), nebo Müllera.

Člověk by neměl usuzovat na základě vzhledu, pokud ale vidíte některé fotky pana Komorouse, vystavujícího své tetování, v zátiší jeho pracovny vyzdobené zbraněmi - pistolemi, puškami, samopaly, můžete nabýt dojmu, že jde o klasického militantního bojovníka bez skurpulí a potírače, potítrače čehokoliv. Tomuto estébáckému Rambovi je nejspíše lhostejné, koho bude potírat, proti komu bojovat. Stačí mu jen nějaký nepřítel. Myslím, že špičky leckterého autoritativního režimu by byly z takového pracovníka nadšené. Stačil by mu pouze nějaký "cíl" potírání a spokojenost by byla na všech stranách. Řekl bych,že takoví lidé mohou být velmi nebezpeční, zvláště v některých dobách. U policejních špiček bych očekával (naivně) nějaký morální kredit. Teď si dovolím čistě subjektivní názor, z kterého bych s odstupem času nejspíše upustil, avšak pod čerstvým dojmem z tohoto pána myslím, že má právo pohybovat se pouze kanalizací a ze stoky vycházet pouze pod příkrovem noci, aby nevzbuzoval v kolemjdoucích pocit nevolnosti. Tento bezcharakterní bezpáteřník došel tak daleko, že otevřeně podporuje a schvaluje okupaci vlastní země, okupaci, která zhatila naděje na možné svobodnější dýchání našeho národa (národa - nezavání to dnes již extrémismem? Doufám, že na mě nepošle pan Komorous své komando zakuklených pohůnků se samopaly).

Dále jsem narazil na jeden článek, kde pan Komorous říká: Jiří KOMOROUS, šéf Národní protidrogové centrály "Já si myslím, že tato problematika, problematika drog v sobě nese, možná to zní až nadneseně, ale lidi, detektivové, detektivky, kteří pracují na této problematice, to skutečně chápou jako poslání a ne jako obyčejnou práci a nese to svým způsobem s sebou jako takový určitý druh fanatismu a velmi těžko se tato práce opouští, protože tato práce člověka zcela pohltí, nemůže se dělat skutečně od do, ale musí to ten člověk chápat jako určité poslání, musí se tomu věnovat naprosto zcela celý."

Myslím, že jeho kvalifikace sebe sama jako "fanatika" plně zapadá do kontextu výše napsaného. V některých článcích jej pisatelé často brání. Komorous tvrdí "bylo to normální. Churchill řekl, že ten, kdo nebyl v mládí levičák a nestal se později pravicovým konzervativcem, není normální". Ano, ovšem jsou tu jisté detaily, které věc staví do trochu jiného světla. Chápu, že pokud někdo chtěl růst ve svém oboru, musel asi někdy zapřít sám sebe, ale bylo i dost těch, kteří na toto nepřistoupili. Ovšem práci v StB rozhodně nepovažuji za něco běžného, navíc byl pan Komorous snad ve všech komunistických organizacích, ve kterých mohl být. A změnil názor; ano, v případě potřeby změnil názor.To, že názor změnil po změně režimu je určitě jen pouhá souhra náhod. Pokud by u nás zavládl Taliban, pan Komorous by nejspíše opět změnil názor a zpětně by zjistil, že komunismus ani demokracie nebyly to pravé.

Budu opět citovat z článku "A to jeho spojování s StB? Pro mě je důležité, že pan Komorous má prověrku na stupeň tajné a čisté lustrační osvědčení," řekl serveru Pecina. Pokud tomu je skutečně tak, pak je lustrační osvědčení jen bezcenný cár papíru a svědčí to o výběru pana Peciny.

Dovolím si citovat namátkou příspěvky z některých diskuzí: "Nechapu, proc my bysme fizlovi Komorousovi meli odpoustet jeho totalitni minulost, kdyz fizlove nam neodpustej nikdy nic a trestaj nas za kazdou blbost jen aby meli vykazanou cinnost. Kdyby tady dneska vladli satanisti, tak je z nej kral satanistu. Ta jeho promena je jen lacinej trik, jak zustat za kazdou cenu u moci."

A dále: "Okecat se dá všechno, ale chybí mi u p. Komorouse jednoznačné přiznání chyby. Za komunistů sloužil StB, teď bojuje s drogovými mafiemi, kdyby žil v době německé okupace, kolaboroval by s fašisty? Mám dojem, že půjde s každým režimem a bude pro něj věrně pracovat."

Nikdy jsem nepřikládal působení komunistických kádrů ve vedoucích pozicích velkou váhu. Myslím, že bych měl tento postoj přehodnotit. Mimochodem; při hledání výrazu Komorous jsem často narazil i na texty psané tímto individuem, které končili pozdravem "šalom". Nevím, jestli se pan Komorous, jeden z našich vedoucích špiček v policii, bojovník proti "extrémismu" a bývalý komunista zdravící na konci svých zpráv pozdravem "šalom" zná třeba s panem Fischerem, předsedou vlády, bývalým komunistou, který neslaví vánoce ale Chanuku. Pokud se znají, pak by mě zajímalo, jestli se znají z nějaké "náboženské" obce, nebo z Komunistické partaje. Možná pan Komorous objevil jen další skupinu, která by mohla posloužit jeho hvězdné kariéře. Čest práci nebo šalom; tento anální speleolog má ten správný čich na ten nejperspektivnější konečník pro provozování svého řitního alpinismu. Děkuji tomu, kdo zveřejnil životopis tohoto análníka. Když víme, jaké kádry máme v resortech ministerstva vnitra, pak nás nemůže překvapovat, že ze skříní ministerstva vnitra vypadávají obrazy např. šéfů Čeky (předchůdkyně NKVD) jako byl Dzeržinskij (nějak takto se vyjádřil bývalý ministr vnitra Langer). Ale teď vážně; myslím, že pokud visí nějaký takový obraz na ministerstvu vnitra, pak lze polemizovat o vhodnosti takové výzdoby. Pro mě osobně je však podstatnější, kdo sedí na židlích, než kdo visí na zdi (to, kdo visí na zdi ale může něco vypovídat o tom, kdo sedí na židli).

Známka 1.6 (hodnotilo 153)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

61

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 105 čtenářů částkou 21 389 korun, což je 61 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 0

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 1

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Očkovaný Ondřej Perušič přijel na Olympiádu a bum ho. Má to.19.07.21 11:27 Japonsko 2

Lejnová přiváží do Prahy nabídku, kterou nelze odmítnout19.07.21 11:12 Česká republika 1

Británie zažila hororový víkend - 5 lidí náhle zemřelo19.07.21 10:46 Británie 0

Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!19.07.21 07:48 Slovensko 3

Festival v Cannes se snažil dohnat Ameriku...18.07.21 13:13 Francie 1

Rusko zablokovalo článek o Palachovi na webu Českého rozhlasu.18.07.21 12:50 Rusko 5

Exministr kultury Herman převzal nejvyšší vyznamenání sudetských Němců17.07.21 18:58 Německo 1

Policejní bezmoc, stát na feťáky, žebráky, dealery drog v Praze kašle17.07.21 13:47 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,79 Kč
Euro
25,65 Kč
Libra
29,97 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
23,69 Kč
100 japonských jenů
19,71 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 272,33 Kč
1 unce stříbra
548,46 Kč
Bitcoin
733 204,41 Kč

Poslední aktualizace: 24.7.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 23 046