Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Martin Stehlík

Nalezeno 14 příspěveků, 5 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.08.2002 01:31

Válka pohlaví aneb »Podmaňme si ty bradaté kozly!«

RE: Komentar Oty Ulce *

Martin Stehlík 147.?.?.?

Velmi zajímavá otázka o ženské posádce letadla. Opravdu nevím, zda by takovéto letadlo mělo VĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOST havárie zapříčiněnou chybou pilotky, nebo nemělo.

O to ale nejde. Stresuje mě jiná otázka: Je možné na toto téma udělat relevantní statistický průzkum? (Možná ano, vstupní data by již mohla existovat v statisticky významném množství. Vždyť nemusí jít jen o havárie, ale i o vyšetřované chyby pilotů, například tzv. těsná minutí, jenž se vyšetřují jako skutečné havárie a o nichž se z médii nedozvíme. Dále jsou zde letecké simulátory.)

A pokud by takovíto průzkum šlo provést, je možné jeho výsledky (pokud prokáže vyšší pravděpodobnost krizové situace u pilotek) zveřejnit? Zde se obávám, že nikoli.

Příkladem je skutečnost, která se stala v USA před několika lety a o níž jsem se dozvěděl jen díky mému příteli - studentu medicíny. Tamní vědci učinili významný objev v oblasti stavby mozku. Podařilo se jim poškozením specifické oblasti mozku u laboratorní krysy vyvolat homosexuální chování hlodavce. Z toho vyvodili, že homosexualita u lidí může být zapříčiněna stejnými mechanizmy - poškozením mozku. Pak by tedy homosexualita byla relevantní nemocí, sice nevyléčitelnou, ale nemocí podle definice pro nemoci. Šlo pouze o teorii. Ovšem o teorii podle standardů pro vědecké teorie.

Problém nastal, když chtěli tuto převratnou teorii publikovat v jiném, než lékařském odborném tisku. NEnašlo se masové médium, které by jí uveřejnilo. Důvod je nasnadě: Nikoliv pro její nezajímavost, ale prostě proto, že je kontroverzní. "Homosexualita přeci není nemoc a homosexuálové nejsou nemocní." Ale tato teorie mohla toto tvrzení opodstatněně popřít. Leč nebylo vhodné, aby tak učinila - čtenářům by se to nemuselo líbit.

Tím pádem je jasné, že se asi o výsledku průzkumu, který by dokazoval větší nebezpečnost létání se ženami, nedozvíme. Pokud nemáme přítele - studenta všeobecného letectví.

3313

12.08.2002 02:46

Šroub se utahuje

RE: Šroub se utahuje

Martin Stehlík 147.?.?.?

A přesně toto je ona cesta do pekla, o nichž se zde mluví. Neschopnost se odprosit od vlastních emocí a posuzovat věc racionálně. Neschopnost podle mých zkušeností typická spíše pro ženy.

Nepochybuji o tom, že Vám bylo ublíženo, nepodezřívám Vás z toho, že byste zmiňovaný zákon chtěla zneužít, dokonce nepochybuji o tom, že ve Vašem případě by existence a aplikace takovéhoto zákona v ČR odstranila bezpráví na Vás páchané a dala průchod spravedlnosti.

Problém je v něčem jiném a totiž v tom, že tento zákon popírá - a to zcela evidentně - základní principy práva, na nichž je vybudován právní systém demokratických států. (A to bez ohledu na propastné rozdíly mezi naším a kanadským právem.) Tyto základy byly formulovány již v antice. Jedním z nich je předpoklad (presunkce) neviny. Odstavení majetku (resp. jeho "převedení") tak, jak ho řeší zmiňovaný zákon, je ve své podstatě TRESTEM, přičemž pro jeho udělení nehraje roli vina obžalovaného. (Cituji z článku: Na ZÁKLADĚ této ŽÁDOSTI soud může okamžitě... (odstavit majetek). Konec citace.) Skutečnost, že jde o trest je evidentní. Jak jsem pochopil, majetek obžalovaného se údajně "převádí" na poškozenou stranu proto, aby tato strana mohla žít. (Když nemá peníze.) Ale toto by šlo zajistit například sociální rentou, kterou by vyplácel stát poškozenému a až po rozhodnutí o vině pachatele by zmíněnou rentu zaplatil pachatel (třeba z propadlého majetku).

Dále jsou v zákoně další věci, které se zdají v rozporu s ústavou. Minimálně v rozporu s českou ústavou. Například skutečnost, že odstavení může provést soud bez toho, aby byl obžalovaný přítomen. Každý občan má právo, aby byl přítomen při projednávání své žaloby u soudu. (Výjimkou může být předběžné opatření, ale to v tomto případě není relevantní, protože nakládání s majetkem obžalovaného není předmětem soudní žaloby.)

A proč je tak špatné, když nějaký zákon popře základní principy práva? Odpovím otázkou: Proč jsou tak důležitá lidská práva? To snad chápete, nebo ne? Nelze odstraňovat jednu nespravedlnost druhou. Nebo ano?

3314

12.08.2002 03:09

Co stojí rozvod po kanadsku

RE: Re: OSOBNI BANKRUPCE

Martin Stehlík 147.?.?.?

Jen pro upřesnění. I v ČR může soud za určitých okolností vyměřit 100% a více z přijmu (přesněji ze mzdy) tomu, komu udělil vyživovací povinnost.

Pokud se dotyčný, podle názoru soudu, účelově vyhýbá dosahování relevantních příjmů, může soud vyměřit výši výživného nikoliv z jeho faktické mzdy, ale ze mzdy, která je v jeho oboru obvyklá. Důvodem k tomuto je zřejmě snaha, aby se někdo nenechal papírově zaměstnat za minimální mzdu a bokem by si vydělával více.

Upozorňuji pro jistotu všechny ženitby chtivé na existenci institutu předmanželské smlouvy. Může to být velmi šikovná věc.

3315

12.08.2002 04:32

Válka proti chlapcům

RE: RE: Válka proti chlapcům

Martin Stehlík 147.?.?.?

Olgo, špatně jste četla. Problém je v tom, že to fifty-fifty nebylo.

3316

15.09.2002 04:35

Západní školství mýtů zbaveno

RE: Západní školství mýtů zbaveno

Martin Stehlík 147.?.?.?

Pánové, předcházející tři příspěvky bych si dovolil upřesnit. Česká republika se umístila před USA a Kanadou při srovnávání znalostí a vědomostí. Tedy toho, co měli studenti základních a středních škol v hlavě. Pokud se však změnila metodika vyhodnocení a důraz se kladl na schopnost práce s informacemi, jejich vyhledávání vyhodnocování a třídění, umístili jsme se naopak velmi špatně.

3929

18.09.2002 19:21

Ekonomie internetové společnosti: Zvědavec má finanční problémy

Ekonomie internetové společnosti: Zvědavec má fina

Martin Stehlík 147.?.?.?

Rád bych upozornil na jeden nedostatek, který se mi jeví býti v "obchodní strategii" Zvědavce. A totiž to, že o sobě prakticky nedává vědět. Mám na mysli bannerovou reklamu pro Zvědavce. (Nejsnáze realizovatelnou bannerovým výměným systémem.)

Samozřejmě by to znamenalo umístit na Zvědavci cizí reklamu. Dá se to však udělat s minimem násilí na čtenářích. (Zkuste se inspirovat na www.blok.cz/daleko , kde jsem řešil obdobný problém. Vadil by takový proužek opravdu hodně?)

Obávám se totiž, že Zvědavec má potenciál, který doposud nebyl využit. A to je škoda. Samozřejmě zvíšení návštěvnosti nepřinese zvýšení příjmu. Ale může přinést větší počet čtenářů, kteří jsou ochotni zaplatit případné předplatné.

Dovedu si celkem dobře představit, že český čtenář chce být o severo americkém kontinentu informován více, než o střední Africe. [smích] Uvítal by jistě i jpoliticky "nekorektní" informace.

4018

18.09.2002 21:01

Mám rád svého přihřátého syna

RE: Mam rad sveho prihrateho syna

Martin Stehlík 147.?.?.?

Jaká je definice nemoci? Není zde někdo doktor - mohl by to napsant nebo uvést odkaz. Potom by mělo stačit uvést informace, které o homosexualitě doposud máme a něměl by být problém zjisti, zda je to (homosexualita), či není nemoc.

A pokud to nemoc je - co má být? A to samé obráceně.

4019

30.11.2002 12:38

Mohou psi plakat bolestí?

Než začneme plakat.

Martin Stehlík 147.?.?.?

Je přirozenou lidskou vlastností složité problémy redukovat na jednoduché. Příkladem této skutečnosti je i otázka pokusů na zvířatech. Schopnost o těchto věcech uvažovat bývá často snížena faktem, že problém je vnímán emocionálně, nikoliv exaktně.

Je pravdou, že pokus na zvířatech může upozornit na škodlivost nějaké látky? Nebo je pravdou, že na nebezpečí poškození lidského zdraví upozornit nemůže? Jinými slovy, bude-li přípravek vyzkoušen na zvířeti s pozitivním výsledkem - člověku s větší pravděpodobností neublíží? Pokud je to pravda, o kolik je tato pravděpodobnost vyšší? Jakou cenu má život zvířete s porovnáním života člověka?

Vyzkoušet na svém vlastním těle neškodnost nějaké látky může dobrovolně a s vědomím všech možných negativních dopadů pouze člověk. Je to ale pravda? Jaká je míra dobrovolného a svobodného rozhodnutí, pokud je podstoupení tohoto testu odměněno (nejčastěji finančně)? Jinými slovy, je možné považovat souhlas k testu za dobrovolný a svobodný, pokud pro testovaného člověka představuje honorář 500 US dolarů bohatství a dobro pro něj a jeho nejbližší?

Je třeba hledat odpovědi na takovéto etické a filosofické otázky dříve, než se vyjádříme k otázce pokusům na zvířatech.

6278

25.12.2002 04:34

Odložme nenávist

RE: Odložme nenávist

Martin Stehlík 147.?.?.?

>Což o to, mě to taky nepřekvapuje- na rozdíl od Míry který si
>myslí že každý má svaté právo žít kde si zamane.

Řekl bych, že to si Míra nemyslí. [smích] Každý má svaté právo usilovat o to, aby mohl žít "kde si zamane" a nikdo ho nesmí nutit, aby žil tam, kde je. Říká se tomu svoboda pohybu a je to jedno ze základních lidských práv.

Mimochodem, platilo i v dobách komunismu a Českoslovesnká republika se přistoupením ke konvenci o lidkských právech zavázalo ho dodržovat. (Známo jest jakým způsobem, že?)

7239

09.05.2003 16:45

Kam se poděl selský rozum?

RE: Kam se poděl selský rozum?

Martin Stehlík 212.?.?.?

ČR ani žádná jiná země se nestane bankovním rájem ze dne na den. (Definujme si bankovní ráj jako místo, kam se vozí peníze, aby tam byly. [smích] Podobně se tak ději do zmiňovaného Švý-carska.)
Je k tomu zapotřebí poměrně dost impulsů, z nichž ne každý záleží na vůli té které země. (Švýcarsko za svoje výjimečné postavení vděčí nemalou měrou skutečnosti, že je tvořeno tře-mi národnostmi.) Jednu věc však máme se Švýcarskem neoddiskutovatelně shodnou: Geopo-litickou polohu. Po vstupu nových státu do EU by se ČR mohla stát státem mimo EU, obklope-ným zeměmi EU. Je tedy vidět, že jeden (možná jediný) předpoklad pro etablování se jako bankovního ráje již máme. Sice jsme se o něj nezasloužili, ale jsme jedinou zemí s touto výho-dou. Ostatní země jsou buď příliš velké, nebo leží (budou ležet) na hranici EU. Při troše štěstí a velké snaze by se ČR mohla stát pro nové členské země tím, čím je Švýcarsko pro stávající členské státy. Výhody z toho plynoucí jsou již popsány v článku "Kam se poděl selský rozum?“ Myslím si, že tento model by byl od nás velmi vychytralý a pro nás prospěšný.

Co se týče velkých cel a ne-volného pohybu osob, tak tuto otázku lze samozřejmě řešit mimo EU a to přistoupením na "Schengenskou úmluvu o volném pohybu osob a zboží".

Irsko si velmi polepšilo nikoliv díky EU, ale především proto, že minimalizovalo daňové zatíže-ní (tím přilákalo zahraniční investory) a zároveň investovalo obrovské prostředky do vzdělává-ní a školství (tím jim zajistilo kvalifikovanou pracovní sílu do budoucna).

13637

01.03.2004 16:15

Pavel Opočenský na hranici

RE: Pavel Opočenský na hranici

Martin Stehlík 217.?.?.?

Vážený pane nebo paní.
Z vašeho příspěvku je zjevné, že zcela opomíjíte jiné pojetí lidskosti, než je křesťanský euro-americký model: "Pokud muž má za život více žen a nesnaží se vytvářet pevný, takto definovaný svazek, je to jeho věc. Dopouští se něčeho, čemu se říká "smilnění" ... takováto činnost nezůstane bez odezvy. Ať už ze strany společnosti, nebo choroby, nebo jiného vhodného následku." a dále "pokud podlehne svým chtíčům a nesnaží se napravit, přestává být člověkem".

A právě toto není pravda. Existují lidské společnosti, kde je přirozené žít v polygynii či polyandrii. Naprosto tedy nechápu, proč by mělo být považováno za jedině lidské, pokud muž vytváří svazek pouze s jednou ženou (či obráceně)? Jinými slovy, kde berete své přesvědčení, že jedině toto je možno považovat za lidské a ostatní za nelidské?

26046

21.10.2014 05:55

Proč nemůže být `politická korektnost´ korektní

Paradox se vloudil

Martin Stehlík 46.?.?.?

Článek je zajímavý a bohužel i přesný. Jen za kouzlo nechtěného považuji psaní cizích ženských příjmení politicky korektně, to jest nečeky. Bez přechýlení. Aspoň se ale tyto ženy nedegradují na vlastnictví mužovo, jak z koncovky -ová vyplívá a jak správně připominá genderová lingvistika, důležitá to část Gender Studies. [smích] [smích] [smích]

30708

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 3

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 5

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 10

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Měnové kurzy

USD
22,94 Kč
Euro
27,21 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 627,05 Kč
1 unce stříbra
564,23 Kč
Bitcoin
298 538,57 Kč

Poslední aktualizace: 25.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 372 352