Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané fist.of.heaven

Nalezeno 310 příspěveků, 10 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.04.2011 17:12

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

fist.of.heaven 213.?.?.?

no záleží na každém, když řekne bůh, co se tím myslí.na druhou stranu modlit se k satanu, tak nepomůže ani když se mu říká bůh, ale bohužel to tak mnozí činí (nebo aspoň k molochu). v bibli je jahve, ježíš říkal "já jsem", což se ve většině křesťanských církví a sekt zcela nesmyslně vykládá jako že myslel sebe a dochází k nesmyslnému osobnímu zbožštění a uctívání. ježíš byl zosobněný princip.jinak židy si vyvolil hospodin.možná že byl jediný, ale pro mě něco jako dius.oni si vytvořili kult hospodina a díky tomu egregor měl sílu (bylo to spojeno s krvavými a zápalnými oběťmi, už z toho je zjevné, že jejich "kult" je diametrálně odlišný od křesťanství - velká podobnost na druhou stranu s hinduismem apd.), byl jediný kterého směli uctívat a jediný ve smyslu výjimečnosti, ne co do počtu.navíc hospodin je pro mě bůh židovský a pro mě něco jako pán Země.tím je pro mě řečeno vše.ježíš říká, že království boží není z tohoto světa.židem (i jiným) já říkám děti země, oni nemají toho ducha svatého v křesťanském slova smyslu.jde jim jenom o to získat moc a statky, síly, vliv, zážitky a podobně, ale výhradně na zemi.což je nebetyčný rozdíl. ježíš řekl, že kdo nemá sebezapření, nemůže vstoupit do království nebeského. u židů vesměs nelze o sebezapření mluvit, ale spíše o hedonismu.pokud dochází k nějaké askezi, je rituální a právě za účelem přitažení "božího zraku" a získáni si nějaké obecné či konkrétní úlitby. toto je velmi podobné indickému uctívání šivy, který je prohlašován za boha jogínů, asketů a miluje askezi a oběti a rozdává za to nadpřirozené síly.tedy hospodin si vybral židy (možná i proto, že byli už tehdy tak hrubí a omezení), protože doufal, že oni nebudou toužit po království nebeském. a díky nařízením, které jim dal skrze mojžíše, je ještě více přikoval k zemi, tělu a hmotě.většina lidí má i duchovní pnutí, jim měla být zapovězena, oni se tímto oddali pánu země.za to jim slíbil panovat zemi, pokud budou dodržovat přikázání atd.ale v zásadě to bylo podobné, jako když někoho zadržíte a seberete mu pas a on je váš rukojmí.v této souvislosti se mi vypavuje východní: nebe je silnější než země.kdo to chápe, chápe i spoustu věcí ohledně mocenských bojů.je to mnohem složitější a na knihu ne diskusní příspěvek.ještě bych připomněl některé výroky ježíše ohledně knížete nebo pána tohoto světa. je z nich zjevné,že považoval za nepřítele.v tomto světle je pak jasnější, proč se jeví židům spousta věcí obráceně a proč tmu považují za světlo a naopak.ovšem v těchto souvislostech si lze uvědomit, že dnešní židé a judaismus jsou na hony vzdálení tomu judaismu původnímu (nehledě na to, že většina židů už skoro nic nesvětí, zejména právě ty věci, které bolí (půsty, kosher strava apd.)...

242594

24.04.2011 17:33

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

fist.of.heaven 213.?.?.?

křesťanství a učení ježíše velmi ovlivnilo západní civilizaci a spolu s tím mimo jiné i západní magickou tradici, judaismus a další.také bych chtěl říci, že díky tmářskému snažení a přepisování historie je absolutně skryto před zraky většiny lidí, že opravdu lidé mají zřejmě jeden původ a jak jsou navzájem spjatí.podobné je to u náboženství.většina náboženství nevzešla z osvícení jejich tvůrců a nezávisle, ale lze zpátky do historie nalézt společné kořeny.také lze nalézt, že v historii byl svět velmi propojený.ekonomicky, kulturně i duchovně.po kolonizaci, industrializaci a zejména po světových válkách vznikly národní státy a začalo vyplachování mozků.už tehdá to byl něčí scénář podle známého rozděl a panuj.ale díky nejhlubšímu podvědomí a nevědomí jsou všichni lidé v zásadě spojeni.většina náboženství je spojena a má společné prvky.konspirace je realita.ničili a kradli se artefakty, písemnosti i lidé.schovávala se fakta o všech důležitých aspektech života.a dneska už skoro nikdo neví nic.a spousta zajímavých věcí je v trezorech a soukromých sbírkách.pokud se na to člověk dobře podívá, zjistí, že veškerý projev je jako rakovina a že bohužel spontánní je pouze z části.hlavní vývoj je determinován rituálně.což je problém obecně magie, kupř.kabaly.už ze zásady je to v podstatě černá magie a vždy bude.kdokoliv má ambice magicky ovlivňovat svět a jiné lidi a cokoliv mimo sebe a svůj duchovní růst, prakticky vždy kráčí cestou černé magie.připomíná mi to paralelu s internetem.byl by to neuspořádaný, neomezený prostor, srovnatelný s vesmírem.jenomže se uspořádal do sítě, nakreslili se tu cestičky, kudy se smí správný občan vydat.a to je právě to ovlivňování a stejně tak se to děje i ve světě reálném.a stejně jako ve světě virtuálním mají určití lidé a skupiny "klíče" a nemusí se tedy omezovat povolenými stezkami, zákazy a mohou používat zkratky, děje se tak i ve světě "skutečném".od pradávna měli lidé blízko k mimosmyslovému a všechno co je v dnešní době až výsledkem dlouhodobého cílevědomého snažení měli prakticky od narození a zadarmo.ale jak se postupně svět nabalovat dalšími a dalšími vrstvami stvoření a podstata ustupovala formě, jsou určitá poznání tak skryta, že kdo neví, kde a jak hledat, nemá šanci to najít.proto se to schovávalo a proto se utajeně předávaly určité znalosti a zkušenosti, které umožňojí starodávné "logování" i v dnešní době. a čím méně lidí je "zasvěceno" tím větší možnosti jim to dává.nemluvě o výrobě "hlupáků" kdy jsou lidi udržování v nevědomosti touto civilizací, povinnou školní docházkou (velmi rafinovaný a účinný způsob masového ovlivňování)a jinými vymoženostmi.

242596

24.04.2011 17:34

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

fist.of.heaven 213.?.?.?

a čím více jsou lidé panáci, kteří žijí a vnímají skoro výhradně na materiální úrovni, tím více jsou dáni napospas ovlivňování mimosmyslovému, které si neuvědomují, případně se mu nemohou bránit a dochází k jakémusi programování. no asi to vymažu [smích] p.s. omlouvám se za chyby a překlepy, zejména v prvním příspěvku, něco jsem promáz a nějak se to nepovedlo [smích] p.s.2 nerad se nechávám vyprovokovat k takovýmto disputacím, protože platí ono: pravda je za slovy a cokoliv člověk řekne, dá se napadnout, protože je to nedostatečné, zkreslující a nedokonalé.napsal jsem to v dobré víře, pro inspiraci lidí a pro ty kdo mají oči, aby viděli [smích]

242597

24.04.2011 18:21

Žaloba se snaží o zneplatnění GMO patentů Monsanto

RE: tak prece nejsou koncerny vsemocne

fist.of.heaven 213.?.?.?

v této a podobných bitvách se určí, kam bude směřovat svět a kdo bude mít navrch.rád bych se oddal optimismu, ale že nejsou všemocné se uvidí až po rozsudku.když si srovnáme vedle sebe dotčené firmy, i to, co už lobbing ve prospěch gmo dokázal, je to impozantní síla a jsem spíše zatím pesimista, dokud nebude k optimismu opravdový důvod.ale naděje umírá poslední [smích]p.s.život je boj! a se zlem se musí bojovat pořád, minimálně by měl člověk nebo lidstvo stát na stráži a být bdělý...

242598

24.04.2011 19:59

Politický marketing a války v minulém století

dostal jsem se k přečtení až nyní

fist.of.heaven 213.?.?.?

a musím uznat, že článek je vynikající! sice dlouhý (ale ne bezúčelně), ale velmi vyrovnaný.čtivý, informativní, z velkým záběrem.vážně tleskám!

242602

24.04.2011 20:35

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

fist.of.heaven 213.?.?.?

s tou karmou to bohužel není jisté, respektive tak jednoduché. myslím, co se týče těch miliónů.on totiž ty konkrétní nikdo "nenutil", tedy karma na jejich hlavu.a to je právě ono.čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.lidé nejsou rázní poslat někam lidi, kteří je tlačí dělat špatnosti.ale aby měli na chvíli pokoj, zamažou si ruce za jiné.a vážně to padá na ně, co se týče karmy, tak jsou na tom mnozí diktátoři v tomhle smyslu dobře, horší je to s pro ně pracujícími katy.ale zase to aspoň dává určitou naději. tito lidé moc dobře vědí, co smí a co ne.nenechají se do toho jen tak lehce vtáhnout (podvědomě nebo vědomě ví, za co bude trest a za co ne nebo mírnější).proto podle intrikují a události ovlivňují tím, že ze své věci udělají věc životní důležitosti pro jiné, případně miliony loutek.ale zase musí jednat zprostředkovaně a to je v určitém směru hodně omezuje...

242604

24.04.2011 21:06

Politický marketing a války v minulém století

ohledně rozvíjející se diskuse:

fist.of.heaven 213.?.?.?

nejsem pro žádný izolacionismus. mám rád všechny lidi v tomhle jsem universalista a světoobčan. jenom mám problém s převažující náturou převažující části židů. v tomto nejsem sám, protože nevoní skoro nikomu bez ohledu na rasu, náboženství nebo politické smýšlení (ale je mezi nimi hodně výjimek).co se týče toho slovanství.ano, havlíček i jiní si to malovali.ale pak se střetli s realitou a bylo to. tak jsem k nim měl dobrý vztah.nepochybně nám jsou v mnohém blízcí, nejenom tím slovanstvím.ale bohužel je to velký národ a má v sobě dost přirozeného nacionalismu a vůbec takové té arogance velkých národů.jinak jsme indoevropská rasa a v určitém smyslu jsme příbuzní se spoustou jiných národů.slovanské kmeny zřejmě migrovali z území dnešní indie asi mezi prvními.na druhou stranu je u nás patrný velký vliv i spousty jiných národů a etnik.nejde jenom o násilné ovlivňování německem nebo v rámci rakouska-uherska apd.ale prostě jsme byly vždy křižovatkou evropy. české království bývalo i velmi mocné a vážené. na dvůr a do země cestovala spousta cizinců.stejně tak směrem ven spousta lidí a končilo to smíšenými manželstvími. vikingové tu tady nějaké geny zanechali (občas dosti viditelné [smích]) tedy, jak já vždycky říkám, češi jsou voříšci evropy [smích] a taky to, že cestou nebes je spojování...jo a ještě technická: nejsme v tom sami.nejenom tzv."národy" jsou smíšené. šlechtické rody jaksi v tichosti přehlížejí tzv."roubování rodokmenu".čisté šlechtické rody vymřely nebo zdegenerovaly.ty které ne, tak vesměs si svůj rodokmen přikrášlují, respektive zamlčují pravdu, navíc otec není nikdy jistý.stejně tak zmínění židé.etnicky nikdy nebyli jednotní a nyní už vůbec ne.na určité úrovni ano, ale až po té, co absorbovali spoustu cizorodého a dosáhli určitého počtu, pak možná se množili mezi sebou. navíc i tady otec není nikdy jistý a blábol talmudu, že židovství se dědí po matce je lichý.jediným jeho důvodem je zmiňované pochybné otcovství.dědictví židovství po matce má pouze praktický význam, protože matka je vždy jistá.žádný jiný důvod to nemá.je to stejné, jako dělat náboženství z mytí si rukou nebo nemíchání masitých a mléčných jídel...takže to zakončím parafrází: občasné všech zemí spojte se! (braňte se?)

242606

26.04.2011 18:09

Konfiskace libyjských státních investičních fondů

pěkné svinstvo!

fist.of.heaven 213.?.?.?

bohužel mě to vůbec nepřekvapuje.postranní úmysly a špinavé akce vždy doprovázeli takovéto konflikty a us politiku vůbec. bylo až podezřelé, že usa dlouho k libyi mlčeli. je už dlouho zjevné, že to pro ně bylo politicky výhodné a špinavou práci pro ně a určitě na jejich pokyn prováděli jiní, např. sarkosy. s "znárodňováním" aktiv jsou usa opravdu posedlé, hledají sebemenší záminku, jak kdekomu cokoliv ukrást. zoufalci...

242700

30.04.2011 16:19

EU připravuje pozemní invazi v Libyi

RE: Buď evropa nebo Muslimové . Nejsem na žadné straně neboť nikdo není na mé straně

fist.of.heaven 213.?.?.?

to je nesmysl.mohamad a islám označuje židy a křesťany za "lid knihy" a nepovažuje je za nevěřící v tom zprofanovaném a překrouceném smyslu koránu o nevěřících.navíc ježíše počítají za jednoho ze svých proroků.sám mohamad údajně prohlásil, že jak judaismus,respektive jeho obdoba v jeho době, tak křesťanství, stojí na dobrých kořenech, ale potom se to nějak zvrtlo a že obě sešly z cesty...kromě toho špatně skrytého antiislamismu z vás čiší i hloupost a zášť.

242908

03.05.2011 18:54

Visí nad Evropou jaderná hrozba?

RE: Je to tak-ale možno aj úplne ináč

fist.of.heaven 213.?.?.?

no myslím,že tak snadné to není. u nás to šlo všechno řízeně.tuším, že tak jako tomu bylo u nás, na to neměli nikdy šanci na západě, udělat takové dlouhodobé kampaně. prvotní šoty upoutávaly. pak provokovaly.když to přestalo fungovat, tak byly programově "blbé". jenomže to je právě to. to nemusíte být elita, je to blbé pro každého. problém je v tom, že většina lidí jsou ovce na spirituální úrovni a ohledně sebeovládání. tedy na blbé reklamy reagují všichni stejně. "vypínám!". jenomže pokud někdo nemá určitý řekněme psychologický výcvik, dojde tímto k rozdvojení vědomého (a chtěného) a nevědomého (podvědomí). a pokud člověk určité složky osobnosti dostatečně neovládá, vypne jenom tu vnější pozornost, ale to je stejné, jako když vypnete firewall nebo antivir. ta podprahová svinstva jdou snáze přímo do podvědomí.a to je potom tam správná investice. nikdo by nevrážel takové prachy do blbé reklamy, nad kterou se všichni pohoršují a nepřináší výsledky...a tím právě usadili v myslích lidí to semeno (trojan)na které pak mohou navazovat, navazovali a budou navazovat...navíc určitým věcem člověk neodolá, např. hudba prakticky vždy míří na podvědomí a pokud je navíc na pozadí děje a neuvědomovaná, ten efekt je vyšší.takže nejlepší psychohygiena je omezit televizi a při jejím pouštění nezapomínat, že se člověk vydává do minového pole [smích]

243268

04.05.2011 13:00

Pouze „důvěřiví“ Američané věří v zabití bin Ladina, říká britská novinářka

opravdu se nedá věřit

fist.of.heaven 213.?.?.?

nikomu ani ničemu. usama mohl být dávno mrtev.nebo může být ještě živ.jinak souhlasím, že to je použito jako karta ve hře. zlepšení vnitropolitické pozice prezidenta.záminka pro stažení z afgánistánu. dokonce podle určitého druhu spinování se zdá, že tím chtějí podpořit legitimnost mučení, protože zatím nesměle někde naznačují, že informace o úkrytu usamy pocházela z mučení (čemuž nevěřím).to samé ta údajná velká snaha neurazit muslimy, tím, že vyhodí člověka jako odpad do moře...je toho hodně.a jak už bylo mnohokrát řečeno.al-kaida je značka.a každý se k ní přihlásí, protože se za tím schovává.stejně tak usa sama sobě autorizuje, že kdekdo, kdo se jí hodí nebo koho náhodou zatkli nebo zastřelili byl součástí al-kaidy.čím větší zmatek, tím více se nemusejí na nic ohlížet.a to frenetické skandování v usa to už vážně hraničí s debilitou, připomíná to atmosféru nástupu fašismu v německu, mají tak vymaštěný palice a nabulíkovaný kdoví co, navíc ten trapnej nacionalismus s těma vlajkama.kdyby si radši podali to vyšetřování 911, tak to by jim hned sklaplo...
stejně jako tady níže, nevěřím, čemukoliv co říká vláda (jedno jaká).a taky je vidět jak jsme na tom dobře.tady někdo kdo už ani pořádně nepůsobí v abl vyvolá poprask (i když to byla politická rvačka).a tam jsou ve vládě v zásadě samí dickové, např. cheney [smích] kteří vylezli z ropných,bezpečnostních nebo zbrojních společností, pokud to nejsou rovnou bývalý ředitelé cia (ty většinou skončí jako prezidenti)...We like war

243339

06.05.2011 12:59

Třetí obhajovací řeč

RE: obhajovací řeč

fist.of.heaven 213.?.?.?

promiňte,ale to je dost špatný příklad, hoří, má panenko.trošku znám formana.nic proti němu, ale on sám je takovej ten buran, přesně to točil o sobě, což je příznačné.nemyslím si, že češi nejsou solidární a tohle určitě nebylo ze života. to je spíš to klasické hanobení čechů, které provádí určití lidé, kteří se čechy necítí.a je v tom většinou velká projekce, respektive je to spíš než odrazem české povahy o tom, s kým se dotyční lidé stýkají a přátelí. je příznačné, že jsou to většinou nóbl lidé, kteří mezi běžné lidi nepřijdou, takže by měli mlčet, jejich výroky a výtvory jsou ostudou jejich, ne národní.a to samé ten druhý případ. babička mi říkala, že židé by nechali za první republiky lidi klidně chcípnout hlady, ale říkala, že vlastní nevyjímaje.takže to rozhodně není tak jednobarevné.lidi, co se drží tradic a zásady "prv rodina" většinou na všechny kašlou.i když samozřejmě košile je vždy bližší než kabát...

243538

06.05.2011 13:07

Třetí obhajovací řeč

to ustavení zákona

fist.of.heaven 213.?.?.?

o trestnosti holocaustu je opravdu velmi dost neslučitelné s naším právním řádem. po všech stránkách vybočuje a nehodí se. stálo by za to podat ústavní stížnost o posouzení zákona, zda je v souladu s ústavou a listinou a vůbec ústavním pořádkem.ale neznaje zákona o ústavním soudu, mám takové tušení, že laické podání není možné.a i kdyby se našel bystrý a možná i morální zákonodárce, pochybuju, že by si chtěl někdo pálit prsty a udělat ze sebe terč sionistické žlučovitosti a pomstychtivosti [pláč]

243539

06.05.2011 13:08

Třetí obhajovací řeč

RE: to ustavení zákona

fist.of.heaven 213.?.?.?

hhh, vypadlo mi o trestnosti "popírání" holocaustu [smích]

243540

07.05.2011 20:39

Devět stupňů k pravé duchovnosti

to je slátanina

fist.of.heaven 213.?.?.?

pan lhoták je teoretický suchopár.navíc i s tou teorií je zjevně na štíru. já bych se styděl takhle uvažovat, napsal bych si tyhle poznámky maximálně na toaletní papír.nechápu, jak s něčím takovým, nehotovým, z čeho čiší vnitřní pochyby a rozvrácenost autora může přijít mezi lidi. to už je grafománie nebo exhibicionismus.nebo nedostatek soudnosti...navíc takovéhle věci by měli být obsahem jakési vnitřní práce na sobě samém, absolutně to není nic o čem se má diskutovat u piva.no jak říkám, hrůza. přesně kvůli takovým co mlátili prázdnou slámu nad buddhou, vznikl čchan. a takové mlátili po hlavě, dokud se jim nerozsvítilo.myšlením se určitě nikdo z místa nikdy nedostal.už jako dítě mě dojímalo, když takové konzervy a materialisti (i když se tak dokonce údajně necítí), chtěli překročit svůj stín, přitom na co si nemohou šáhnout, to nechápou, maximálně to od někud opíšou...omlouvám se za příkrost příspěvku, nic proti autorovi, je mi volný a je i už dost starý, tohle je to bouchnutí po hlavě pro čtenáře, aby si nenechali zamotávat hlavy a otevřeli oči a udělali si vlastní názor. když už jsem u toho čchanu, připomínám výrok lin-tiho: inkoustová čerň, pravé místo abyste se ho báli...

243675

11.05.2011 20:07

Ako USA používajú Európanov na útoky proti Kube

njn :(

fist.of.heaven 213.?.?.?

člověk v tísni to je fakt hnus. lobistická, zájmová, militantní a zaujatá proamerická a proizraelská špína.fakt hnus. a ještě to je dokonce v alianci s čt. dělá nám to ostudu a ještě to všichni platíme. ale struna je už vážně napnutá. problém je, že tihle chlápci jsou v zásadě zbabělci a když to začně skřípat, tak povolí šrouby. ale myslím si, že protentokrát už to nebude tak jednoduché a vážně za chvíli už to půjde ručně stručně, žádné řečičky...

243910

13.05.2011 14:34

Sociální parazité

hm, tak já si dneska

fist.of.heaven 213.?.?.?

beru Noční hlídku [oči v sloup]

243993

16.05.2011 21:22

Vysoký vládní insider: Bin Laden zemřel v roce 2001

RE: zemrel a kdy je snad jedno?

fist.of.heaven 213.?.?.?

myslím, že se to nabízí a že stačí hledat, hned po zatčení se o tom psalo.jednak byl velmi horký kandidát na prezidenta a sarkozy by ho spíš neporazil.potom se opřel do us hospodaření. a pak ještě nějaký třetí důvod, který jediný bych nedal sám dohromady, ale na to si teď nevzpomenu [smích]

244209

16.05.2011 21:24

Vysoký vládní insider: Bin Laden zemřel v roce 2001

RE: zemrel a kdy je snad jedno?

fist.of.heaven 213.?.?.?

no pokud by ho vykouřila tak mi to dává smysl. protože jinak to je postavené na vodě.a protože mě se to jednoznačně jeví spíše jako připravená provokace, tak tohle by uhráli, prostě by jí vypumpovali žaludek (určitě to musela polykat potvůrka)a měli by důkaz. jenom je zase těžký někoho orálně znásilnit, ale asi jsou v nějakém tom us státě, kde to není legální... [smích]

244211

23.05.2011 12:42

Třetí rozsudek okresního soudu

no co

fist.of.heaven 213.?.?.?

v nejhorším vás na půl roku zavřou. si najdete nové kamarády, člověk se nesmí všeho bát [smích]

244569

29.05.2011 15:33

Jak jsem málem dostal přes hubu

RE: Klobouk dolů, ale dávejte na sebe pozor!

fist.of.heaven 213.?.?.?

no ale je to takový fórový.a hlavní nedostatek je, že občas se člověk musí postavit i strachu, duchům a tak. dávám přednost tomuhle, to je univerzálnější, je tam i hezká ukázka proti neviditelnému nepříteli [smích]

Russian mortal combat

245045

29.05.2011 19:48

Jak jsem málem dostal přes hubu

RE: rozbihub

fist.of.heaven 213.?.?.?

to je taky pravda. když jsem byl u toho, jak se takový osliznutý hnusný angláni bavili o tom, že "czech girls are easy" tak mě hanba fackovala a bohužel to je pravda.ne že by v tom byly samy, že daj každýmu, ale když vidím z jakýma existencema se tahají a ještě z nich nekriticky dělají kdovíco. přitom to jsou zoufalci, ale holt jsou to cizinci. stejně to skončí většinou tak, že když jednou pochopí, že jsou pro ně onuce, které jenom využívají, tak dostanu přes hubu, protože se s nima musí rozejít až oni budou chtít...

245056

30.05.2011 15:01

Jak jsem málem dostal přes hubu

RE: Klobouk dolů, ale dávejte na sebe pozor!

fist.of.heaven 213.?.?.?

no mě se to velmi líbilo.na internetu toho je spousta a musím říct, že je mi to dost blízké,zejména v určitém smyslu ten systém úderů.na druhou stranu jsem dost skeptický k tomu vyučovanému stylu, který je výsledkem mnohaletého tréninku a obávám se, že zkratkou to nejde. u těchto mistrů tohoto systému je zjevné, že mají dlouholetou praxi, trénink, většinou i sportovní a profesní použití a navíc komplexní znalost více stylů a jako vrchol je jejich osobitý styl.dost těžko se to dá z voleje někoho naučit. navíc někdo, kdo se učí jenom tyto "větve" ale nechápe a nezná ty kořeny bude vždy tak trochu jednooký...nicméně pro svěžest, zdraví a pocit pohody a jako způsob trávení času mezi spřízněnými dušemi je to nesporně velmi dobré...

245120

04.06.2011 22:14

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

spousta lidí už hodně

fist.of.heaven 213.?.?.?

obchoduje, případně jenom pro osobní potřebu dováží z číny. je to tam za babku, velký výběr (obdobně možná i korea apd.).při vašich nenáročných, ale nestandardních požadavcích mi přijde asi nejpřijatelnější řešení 2 telefony. jeden čechy, druhý kanada [mrknutí jedním okem] sice to vyjde dráž, ale zase se vám tolik neošoupou [velký smích]

245521

04.06.2011 22:17

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

RE: spousta lidí už hodně

fist.of.heaven 213.?.?.?

jo a ohledně těch funkcí, možná zabrouzdat někam jako kuvajt, saudská arábie nebo přímo irák, afgánistán. taková rozbuška v telefonu je neocenitelná, stačí zamíchat do mouky, cukru a jiných dobrot (pentrit, tnt, černý prach...) a pak si zavolat tím druhým mobilem. samozřejmě když se vám zasype východ v jeskyni... [smích]

245522

04.06.2011 23:26

Španělé zažehli evropské protesty

no vyřvou...

fist.of.heaven 213.?.?.?

když je příčina zácpa, lidé se vyřvou. pokud problém trvá, navíc je dlouhodobý, tak asi těžko.problémy tu jsou velmi dlouho.ale protože se neřeší, zvětšují a zasahují stále více lidí, tak se lidem otevírají oči a od řečí je to vede k činům.na počátku i velkých společenských změn byly vždy takovéto věci. protože to probouzí tu správnou náladu pro změnu, tento pocit lidi spojuje a rozšiřuje se to. časem se vyvine jakýsi kolektivní duch.sjednocení lidé jsou schopni ve smyslu společenském prakticky všeho, proto se toho i mocní velmi bojí a všechno co dělají směřuje k tomu lidi rozdělovat. bez toho aby se lidi sjednotili, ujasnili si problém i vydiskutovali možnosti řešení to nejde, nevím jak byste si to představoval.pokud se samozřejmě nejedná o konspiraci pár disidentů, kteří se scházejí v bytech a plánují převrat. samozřejmě, že takovéto akce vyvolávají reakce. represe, aktivace a použití tajných složek k jejich hlavnímu účelu (boj proti vnitřnímu nepříteli a nepřátelům režimu), přesuny a ukrývání peněz a majetků, skartace nepohodlných seznamů a informací obecně atd. prostě taková příprava na převlečení kabátů.ale jinak to nejde...

245528

09.06.2011 16:28

Cizincům patří 70 procent největších firem a polovina ekonomiky

je opravdu velmi naivní si myslet, že

fist.of.heaven 213.?.?.?

se jedná o ignoranci a neumětelství. bylo to dopředu připraveno, nebyla to revoluce, ale převrat, použil se víceméně modifikovaný model pro rozvojové země. převzít, dosadit vlastní lidi, podplácet, korumpovat, vytvořit chaos. destabilizovat státní správu, výkon práva, policii. prodat dominantní a monopolní firmy snášeníjící zlatá vejce. na klíčová místa si dosadit vlastní lidi. všechno podmiňovat komisemi, doporučeními, certifikáty apd. a tím umožnit malému počtu lidí velmi kontrolovat, případně házet klacky pod nohy většině společností. je zde vidět styl tajných služeb, většina dosazené elity jsou židé. společně s tím docházelo k řízené a cílené degradaci kultury, národní hrdosti a uvědomění, samostatnosti ekonomické, surovinové i ohledně zemědělských plodin. prostě hrůza, což ví dávno každý a za takovéto články bych nakopal autora někam. tímto ještě více zbytečně nasměrovává pozornost k minulosti a výsledkem může být maximálně odevzdanost a flustrace. je dávno čas bavit se o tom, co s tím udělat a jak se těchto upírů zbavit, ne jenom dokola brečet nad rozlitým mlékem...

245733

12.06.2011 17:46

Švýcarští poslanci hodlají proniknout na setkání Bilderberg

no hezký, otázka je

fist.of.heaven 213.?.?.?

co tím sledují. takhle se jedině zviditelňují, protože když to propálí předem, tak asi nic moc neudělají...

245878

22.06.2011 21:42

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

no ať je to jak chce

fist.of.heaven 213.?.?.?

ale pokud není nějaká další skutečnost, nezmíněná v textu, každopádně se velmi flagrantně porušuje presumpce neviny. tohle je sotva zralé na sdělení obvinění, ale ne na obžalobu a už vůbec ne vazbu. za tohledle stavu důkazů by nemohli v právním státě nikoho odsoudit, ani kdyby to udělal! jsem tedy zvědav jak to dopadne, je to zajímavé a z mých "doslechů" vím, že rozhodně není jediný, kdo by seděl nevinně, když je zájem a kontakty, je těžké se ubránit mašinérii, pokud člověk nemá v zádech silnou firmu, jméno, kontakty, plné konto a advokátské eso...

246621

22.06.2011 22:17

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

RE: Neberte toto jako provokaci, ale čistě námět k zamyšlení

fist.of.heaven 213.?.?.?

no taky jsem napsal níže, že to trpí důkazní nouzí, bohužel se obávám, že i varianta, že došlo k vraždě v afektu a poté k zkušeně "velmi dobrým mimikry" na místě činu, bohužel ne stoprocentním. nelze podceňovat instinkt vyšetřovatelů ohledně tvrzení a osoby obžalovaného, na druhou stranu, vyšetřovatelé jsou pod takovým psychickým tlakem od nadřízených i z hlediska silného pocitu odpovědnosti, že se pak chovají jako feťáci na dojezdu a také se chytají stébla. nicméně vymazání logů i jiných věcí je podivné. pokud chtějí pracovat s nějakou vyšetřovací verzí, musí nejdříve vylučovací metodou provést její základní odolnost proti pochybnostem, aby se nepouštěli zbytečně po slepé stopě. a pokud má být tohle jejich "nabeton" tak už jsou zřejmě v dost zoufalé situaci a bylo by to zralé (pokud by byla vůle)dát šanci čerstvé krvi a obohatit či přímo vyměnit vyšetřovací tým...a proto se to chtě nechtě jeví, jako když tu zas tak velká snaha o objektivní prošetření není...

246623

23.06.2011 20:57

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

jde hlavně o to

fist.of.heaven 213.?.?.?

že peníze se utrácí za munici, takže to nemá inflační dopad. pak se utápí na burzák, čímž se jakžtak udržuje zdání likvidity. ale zejména to funguje tak, že skrze tuto "skrytou" inflaci klesá majetek lidí a ceny a tito lidé, jakmile vykradou federální a veřejné rozpočty ihned tyto fiktivní peníze použijí na nákup reálného zboží, zejména firem a nemovitostí. takže až skončí tato agónie, budou opravdu všichni normální lidé trestanci v káznici zvané usa, která bude privátním majetkem jednoho pánského klubu. pak se zřejmě blíží doba coca-coly, bayernu apd. kdy ovšem v minulosti byla politická vůle i síla, prosadit rozdělení těchto hegemenů, čímž došlo k alespoń základnímu znormalizování poměrů na trhu.ale pochybuju, že to bude následovat v tomto případě, spíš bych očekával výjimečný stav, ostnatý drát a martial law všeobecně...

246678

23.06.2011 21:02

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

RE: Banksteři znají matematiku

fist.of.heaven 213.?.?.?

no tomu se říká složené úrokování. zpravidla to je past na běžné dlužníky, ale je vidět, že to dostihlo i státy. otázka je, jestli to v případě těch státu nezařídili šakalové ustavení do těchto pozic práv z tohoto důvodu. typická ukázka může být to, co všechno se strhlo po atentátu na kennedyho [zmaten]

246680

23.06.2011 21:11

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

RE: Prostá matematika

fist.of.heaven 213.?.?.?

to je právě důvodem, proč byla odpradávna pranýřována lichva, čímž se ale myslelo obecně půjčování na úrok.v případě vázané měny, kdy se nezvyšuje peněžní zásoba se prostě všechny dluhy splatit nedají, protože je na to potřeba více peněz, než je v oběhu. z toho důvodu se snižovali limity bank a místo svých peněz půjčovali i cizí (svých klientů) a pak čím dál tím víc až nakonec půjčí každému a peníze seženou třeba na mezibankovním trhu, když je potřeba. dochází k neustálému zvyšování peněžní zásoby už od dob, kdy se zrušilo vázání měny (zlato, stříbro, rýže apd.) a tím se nastartovalo letadlo. díky chaosu a zvyšování a změny nabídky a zvětšování peněžní zásoby se tak skrytě krade lidem z kapes. v uzavřeném okruhu by totiž posléze všechny peníze museli vždy skončit u toho, kdo půjčuje na úrok a zbytek by byl holej. teď to jenom není tak okaté, ale v zásadě jsou všichni nevolníci s tím rozdílem, že někdo má to štěstí, že stačí splácet a někomu holt už zůstal černý petr.a aby to nebylo tak jednoduché, tak když pro změnu a z nenažranosti bank zůstal černý petr těmto spekulantům, tak je promtně zadotovali jim podřízené vlády. je třeba si přiznat premisu mitteranda nebo koho: zákon trhu je zákon džungle a jestli se to někomu nelíbí, opakem je známé: v jednotě je síla. každý by si měl ve vlastním zájmu (a budoucích generací) vybrat...

246681

24.06.2011 16:13

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

RE: Monetarni kolaps

fist.of.heaven 213.?.?.?

no spíš jde o to nejdříve si nasadit vazalskou vládu. když to nejde uplácením, intrikami či jinou korupcí, tak se to udělá silou. navíc zbrojní firmy musí taky jíst a vyrábět na sklad není tak dobrý byznys, jako když se vyhazují miliardy za "hladové zdi" nesmyslného plýtvání municí. navíc odjakživa tyto konflikty (viz čečna) byly velkou příležitostí k průzkumu bojem vojenské techniky, jejím inovacím a jako výborná reklama...

246731

25.06.2011 20:58

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

RE: Jedna primitivni otazka:

fist.of.heaven 213.?.?.?

no tou deflací bych si nebyl tak jistej. kam se podějou ty miliardy dolarů, které se v současnosti zaplatí za úroky?! [mrknutí jedním okem]

246791

25.06.2011 21:15

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

no tak jsem se trošku prošel po trodasových stránkách

fist.of.heaven 213.?.?.?

působí na mě spíš analyticky (trodasovo osoba), nechce se mi věřit, že by to byla nějaká afektovaná osobnost. taky se naváží prakticky do všech kontroverzních, ne-li zapovězených témat s názory, které jsou v rozporu s oficiálními verzemi. tímto způsobem by to neudělal někdo ani v hospodě. podepsat se tam svým jménem a provozovat stránky taky snad znamená nějakou elementární odvahu a odpovědnost. navíc při jeho zmiňované "vyšší" inteligenci si je těchto rizik o to víc vědom. nedovedu si tedy dost dobře představit vraždu v afektu, to spíš jako úkladnou, ale tomu taky nevěřím. zabití v sebeobraně by mi tedy přišlo jako nejvíce pravděpodobné, ale s tím, co jsem nastínil výše mi vychází spíše to, že by to nahlásil a šel donkichotsky bojovat s "justiční spravedlností" (pokud by ho vůbec podle okolností obvinili dejme tomu za nepřiměřenou obranu). takže mi to přijde dost zajímavá kauza s nejasným pozadím. ale jak se říká, poznáte je po ovoci, potom bude jasné, jestli to je jenom záminka cílevědomého tlaku na trodase nebo jeho poškození či odrovnání nebo je to opravdu jenom shoda náhod vygenerovaných šmejdem v koloběhu údů spravedlnosti...

246792

25.06.2011 21:25

Spadlo letadlo s jadernými experty jen tak?

no že se to nikdy nedozvíme

fist.of.heaven 213.?.?.?

to není nikdy jisté. nikdy neříkej nikdy [mrknutí jedním okem] na druhou stranu něco podobného jsem napsal do diskuse prakticky ihned po katastrofě, ovšem spíše z pohledu zakázky čezu (a ta je opravdu obrovská i na světové poměry)a že zde proti sobě stojí westinghouse s veškerou podporou americké administrativy (jak je ostatně zvykem), francouzská ariva (nebo jak, pro mě spíš neznámá) a pak ruský dodavatel, který se zdá velkým favoritem (i přes ústrky politiků a pro-amerických pitomců). smrt odborníků rovnou ze tří firem může být minimálně komplikace, zdržení nebo taky i zastrašování...

246793

25.06.2011 21:28

Spadlo letadlo s jadernými experty jen tak?

RE: Židé

fist.of.heaven 213.?.?.?

hm nebo je tohle zase další výplod (budou prémie) internetového flame-war komanda usa nebo mossadu...

246794

25.06.2011 21:45

Spadlo letadlo s jadernými experty jen tak?

RE: Jestli je to...

fist.of.heaven 213.?.?.?

já když jsem četl ten první den tu informaci, bylo to formulováno asi následovně: že kvůli mlze nebo čemu nemohl přistát, další věc to, že porušil vedení elektrického napětí a na pár sekund vypadlo osvětlení letiště než naskočily záložní zdroje, ale pak tam stálo, že letadlo se po dopadu rozlomilo (wtf?) a pak začalo hořet. a právě to rozlomení mě dost překvapilo. za stávajících okolností to rozhodně nebylo běžné, zřejmě se to dalo ustát se shořelými gumami nebo sedřeným spodkem trupu apd. podle rychlosti a úhlu dopadu, ale rozlomení? to je jedna z věcí na kterou jsou letadla připravena nemůže s nima jentak něco zamávat. problémy mohou být, když ve velké výšce za letu dojde k narušení trupu a ztrátě tlaku nebo po implozi. i když ani to není jednoduché. nejjednodušší rozlamování trupu letadel se provádělo svého času semtexem. ten už se údajně vyrábí jenom v malém množství a pro civilní účely, ale poté co byly továrny vyrábějící rodinné stříbro zplundrovány, uzavřeny nebo zprivatizovány a rozkradeny (zejména technologie a patenty). no a v tom kradení patentů není podle mého názoru první ani rusko ani čína, ale rozhodně izrael. ten bez skrupulí ukradne co může bez ohledu na patentovou ochranu (no stejně uznává jenom své právo vyvolenosti) nebo krade nápady a technologie trošku je vylepší a už to vydává za své a je schopen to i nabízet a nikdo neřekne ani ň [bliji]

246796

27.06.2011 20:42

Spadlo letadlo s jadernými experty jen tak?

RE: TU 134

fist.of.heaven 213.?.?.?

no jak jsem to četl a slyšel já, tak zřejmě právě to letadlo, když šlo na přistání údajně porušilo vedení vysokého napětí a z toho důvodu vypadlo osvětlení. 5s je slušná doba myslím na náběh náhradních zdrojů, kdoví jak by to vypadalo jinde...

246916

27.06.2011 20:53

Spadlo letadlo s jadernými experty jen tak?

RE: Pravdu se nedozvíme?

fist.of.heaven 213.?.?.?

jenom k tomu, že by to řešili v případě atentátu bombou ve vzduchu...

je to samozřejmě mnohem spolehlivější, ale je to level zero, který se neokecá, čistý teroristický čin pro někoho kdo to neskrývá. pokud by tohle přeci jen byl atentát, tak se tváří jako nehoda. a pokud šlo o to, aby to vypadalo jako nehoda, je výbušnina s rozlomením nebo narušením trupu letadla při dosednutí imho mnohem lepší...samozřejmě "na suchu" by to šlo kašírovat ještě lépe, ale zase by se k nim hůře dostávali a mohli by je vypátrat. i kdyby zjistili nebo měli tušení, že šlo o atentát, nalezení těch, kdo to provedli je velmi málo pravděpodobné...

246918

27.06.2011 21:06

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

já pořád žasnu, kolik lidí

fist.of.heaven 213.?.?.?

pořád nechápe s čím mají co do činění.a stále jenom žehrají na hloupost, nekompetentnost nebo lajdáctví politiků a vlády. už si snad proboha uvědomte, že to je úmysl!!! a že jsou to arogantní hovada, kterým jste ukradení a mají z vás srandu. a když je vyhodíte (což sami tuší). půjdou si nakoupit kufry, aby pobrali ty balíky peněz a odstěhují se do teplých krajin (a z čech budou dostávat rentu za nakoupené firmy a nemovitosti). tady už nepomůže nic, než opravdový reset.vyhodit z funkcí,zmrskat, vymáchat ve vltavě a strčit do věze. zabavit majetky a začít přepisovat znovu to nepřehledné svinstvo, tzv. zákony, v kterých se už nikdo nevyzná a i přesto jsou bezzubé. nepůjde to bez noci dlouhých nožů, opravdový převrat. je to stejná chátra, politici, justice, státní správa, média, špičky policie, armády a jiné. pokud useknete jednu hlavu, hydra to ani nepocítí, navíc jí mezitím dvě narostou...

246920

29.06.2011 13:27

Řecké hodiny tikají

nejde o žádný krach

fist.of.heaven 213.?.?.?

jenom nebudou schopni zaplatit lichvářské půjčky.ale jinak to může běžet normálně. stejně tak u ostatních. žádný krach být nemusí, maximálně bank a tak přestanou mít dominantní vliv na ekonomiku a politiku a to je to, co nechtějí určité kruhy připustit.i kdyby zkrachovaly všechny banky, nebyl by to neřešitelný problém. konec konců před 89 zde bylo pár bank a většinu obstarávala čnb, která kromě toho že byla centrální bankou prováděla i běžnou bankovní činnost. zvláště v dnešní době počítačů a datových propojení by to nebyl problém. minimálně pro stát či velké firmy by to šlo zabezpečit. nebyl by problém založit podnikové banky či kampeličky, kterým by centrální banka dělala servis a tímto způsobem by se zabezpečil nutný bezhotovostní styk. zřejmě se vzrůstem podílu hotovostních operací, což je myslím záhodno. navíc by se mohlo pár krachujících bank znárodnit a použít jako pobočky. stejně tak nábor zaměstnanců mezi houfy nezaměstnaných bankéřů by nebyl problém (a konečně by jim zklaplo a uvědomili si, že žádný strom neroste do nebe). myslím si, že by to ekonomikám velmi pomohlo odrazit se ode dna. jediný kdo by byl bit jsou zpropadené banky a jejich majitelé...

246984

29.06.2011 13:40

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

RE: jedna vec

fist.of.heaven 213.?.?.?

no rakovina prsu může mít mnoho příčin. stejně jako u žen je z velké míry za nemoce prsou, ale i gynekologické zodpovědné to, že nemají děti nebo málo.v generacích předků kdy bylo obvyklých 5-8 dětí to nebývalo. u zvířat je to podobné, spíš ještě horší. většina fen a koček skončí s kastrací a bez potomků. potom má celý ten vnitřek na parádu. u prsou je to podobné, protože ty si také zažijou změny při očekávání potomstva, navíc s tím bonusem, že se pak používají. stejně jako u lidí, jedná se o důležitou fyziologickou potřebu, ale i emocionální a nevidím důvod, proč by i kočička nemohla tesknit po potomstvu a po všem co s tím souvisí, zvláště když to u zvířat jako u lidí není vědomé a kontrolované, ale pud na úrovni podvědomí. takže kočička nemusí mít třeba až tak špatnou karmu (i když je to kočka a musí se protrpět dál), ale jenom hloupou a pohodlnou majitelku [pláč]

246986

29.06.2011 13:59

Petraeus říká, že by USA měly zvážit legalizaci mučení

RE: Mno, jak jsem říkal u trodase.

fist.of.heaven 213.?.?.?

jo přesně tak. líbí se mi, jak se každý prsí když se to hodí, že byl ve vietnamu. stejně jako lhal bush o zhn, tak už se přišlo na spoustu politiků, co si chtěli vymyšlenou účastí ve vietnamu nahnat politické body. těch neodhalených musí být taky ještě dost.a i ti co tam byli seděli někde na štábu s klimatizací ala princ harry v iráku nebo kde to byl. takže věřit někomu, že ho mučili je pro mě dost těžké, zvlášť u takovýchto bezskrupulózních hovad. většinu lidí, které mučili, nebo jenom byli aktivně ve válce to změnilo a válku, natož mučení odmítají. takže si o těchto žvástech blbečka caina myslím své. taky mě baví ty jejich příklady jaderná nálož pod bílým domem apd. jednak jadernou nálož jen tak někdo nemá, irák šikanují i kvůli civilnímu obohacování. za druhé dostat se do určitých míst bez pozornosti tajných služeb, zvláště při dnešním prošpiclování veřejného prostoru kamerami je dost těžké. další protimluv je hledisko časové. pokud by byl čas, tak není před veřejností mučení obhajitelné, tak staví příklady s časovou tísní. jenomže mučení je obvykle dosti dlouhý proces, kde má čas své nezanedbatelné místo. pokud by chytili motivovaného teroristu, který ví, že za hodinu to bouchne, tak to z něj prostě nikdo nedostane. proto jsou vesměs předmětem zostřeného výslechu strategické záležitosti ohledně dalšího vývoje a úmyslů protivníka.i kdyby uměli číst myšlenky, bylo by velké štěstí kdyby to z něho dostali a ještě v použitelném čase. o tom, že se mluví o deaktivaci jaderné nálože stylem vypnutí počítače o tom se vůbec nebavím. je vidět jaké bezmozky mohou spustit třetí světovou...

246987

30.06.2011 21:13

Izrael hodlá schválit zákon vyžadující, aby Palestinci platili za demolici svých domů

hmm takže se jistí

fist.of.heaven 213.?.?.?

zbourají kdekomu dům a pak vystaví fakturu za demolici, včetně asistence armády, administrativy soudu apd., asi na slušnou částku, už jenom proto že izrael je jeden z nejdražších států. takže 10 tisíc usd za demolici. to nikdo nebude mít, takže se provede exekuce. zabaví se jim a prodá pozemek, to taky nebude stačit, protože úředně stanovená cena pozemku bude dolar za m2, takže zřejmě bude dlužníkem. poté bude asi následovat zákon o tom, že kdo dluží může být zbaven občanství. a poté budou dlužit prakticky všichni palestinci a izrael bude mít papír na to, že území získal legálně, možná jim při deportaci odpustí zbytek dluhu, když podepíší, že se vzdávají všech nároků a že už se v izraeli nikdy neukáží. pokud ano, poruší zákon o deportaci za jehož porušení je vojenský pohřeb do vody ala bin ladin.fakt hnus

247080

02.07.2011 13:34

Existují dokonalé výrobky?

no myslím si, že i čína umí

fist.of.heaven 213.?.?.?

v povědomí jsou šmejdy, ale to bylo spíše načerno montováno někde v bangladéši. všichni dnes dělají v číně. většinou jsou číňané tvrdí při vyjednáváním o licencích nebo joint-venture podnicích. také dělají hlavně na zakázku pod cizím jménem. tedy postaví špičkovou továrnu na nejvyšší světové úrovni a tam pak vyrábějí pro různé značky. provedení podle zadání a ceny, včetně kurvítek. ale pro vnitřní trh nebo pro vlastní značky jsou schopni produkce v nečekané kvalitě.jenom se to nedostane většinou do světa. znám pár lidí, kteří obchodují s čínou, zvláště s elektronikou a oni nejenže už jsou schopni prvotřídní kvality, dokonce už mají svůj vývoj a v mnohém jsou leadři trhu a jedničky v inovacích. na druhou stranu, stará dobrá kvalita je u němců známá, ale bohemia work to byla svého času taky značka kvality. stejně tak v anglii taky umí. rusáci jsou humpoláci, ale když si dají práci s designem, tak funkčnost a výdrž je u nich vždycky na prvním místě. to spíš italové, španělé nebo i francouzi, to je někdy hrůza, ty jsou spíš na to víno a olivový olej. ale u všeho záleží i na výrobku, tradice je hodně důležitá. švýcaři, japonci nebo i izraelci taky umí, ale ty ceny jsou pak někde jinde (obdobně kvalita made in usa). proto třeba japonci už vyrábějí většinu v číně, i tradiční věci a ta kvalita není sice ta top co by byla v japonsku, jenomže se to dělá masově a za babku, takže pro každého a ještě spotřební zboží, ne něco drahého jednou za život...jo a ještě si neodpustím jedno: kdyby byli číňani stejný šmejdi a vydřiduchové jako židi, kteří se všude snaží ovládnout trh a pak toho zneužít, tak bysme se z toho potento, buďme rádi, že chrlí mraky zboží za babku a stačí jim bohatě, že mají velký podíl na trhu a rozvíjí se jim dph i průmyslová základna a nemají v povaze šroubovat ceny nebo intrikařit stylem opecu.no možná na rozdíl od židů umí do pěti počítat a ví, že by si tím podřízli i vlastní větev...

247190

03.07.2011 11:43

Existují dokonalé výrobky?

RE: Mam podobne nazory a zajmy

fist.of.heaven 213.?.?.?

tak to jste mi s těmi čínskými fejky a bolením hlavy něco připomněl. silnice jsou plné tzv. vypouklých zrcadel, která rozhodně nejsou vypouklá jak mají být. buďto jsou normální a na nic nebo jsou k vidění i taková, že ve vzdálenosti od křižovatky, kdy byste býval viděl vozidlo i okem nevidíte nic, přijíždějící auta vidítě až když jsou u vás, vážně hrůza!

247251

03.07.2011 11:50

Existují dokonalé výrobky?

RE: Cinske zbozi

fist.of.heaven 213.?.?.?

v tom článku se píše o polském šmejdu. u nás jsme měli špičkové elektro. bohužel majitel zemřel a podle rejstříku to koupila nějaká firma z jiného okresu. párkrát jsem si tam něco koupil a bylo to právě to provedení za 2 dolary. bohužel jsem je měl za slušnou firmu, tak jsem to nečekal. prostě jsem koupil prodlužku na anténu, podruhé snad normální prodlužovačku.když jsem to doma vybalil, tak jsem zjistil, že tohle se používat nedá. už podle oka to je imitace na cokoliv. vydličky nepasují do zásuvky, provedení šílený plast a neidentifikovatelný kov ala tvrzený alobal. made in poland...

247252

07.07.2011 12:46

Kauza Zvědavec – jak si mě krajský soud pozval / nepozval

no pokud vás někdo oficiálně zastupuje

fist.of.heaven 213.?.?.?

a takto se to podalo soudu, včetně papírů (tedy mandátní nebo jiná smlouva o zastoupení apd.), tak vám zřejmě soud doručuje prostřednictvím obhájce, což je naprosto v souladu s osř (občanský soudní řád) a je to běžná praxe, tzn. že po doručení obhájci se má za to, že jste seznámen s obsahem...

247493

07.07.2011 13:01

Kauza Zvědavec – jak si mě krajský soud pozval / nepozval

no a k té fikci

fist.of.heaven 213.?.?.?

obecně se dá využít skoro na vše, vyjma věcí, které vám nařizují konat. pokud vám není doručen platební rozkaz, nemůže vás nikdo sankcionovat, pokud ho neplníte. stejně tak u ostatního doručování.pokud máte adresu, kam vám doručí, ale vy budete prokazatelně v cizině nebo např. v nemocnici atd. a zásilce bude něco důležitého, můžete to rozporovat s tím, že vám prostě nepoběží lhůta od okamžiku fiktivního doručení, ale od doby, kdy jste se o tom dozvěděl apd. a ohledně doručování prostřednictvím pošty. dříve si to příkladně plnili. bohužel dnes je jednak rozpor mezi osř a vnitřními směrnicemi pošty, jednak to mají doručovatelé na háku.už jsem několikrát chtěl zajít za vedoucím pošty, protože k nám vždy někdo píchne na nástěnku doručenky od soudu do vlastních rukou, přitom se jedná o lidi, kteří zde snad nikdy nebydleli. toto je ovšem už systém, který je skoro kriminální. v tomto případě by měla uvést, že se dotyčný na adrese nevyskytuje, případně se odstěhoval bez udání adresy a vrátit zásilku jako nedoručenou. říkal jsem si právě v souvislosti s rozmáhajícími se exekucemi, kolika lidem asi tímto ty slepice udělají ze života neprávem peklo a že to není náhoda, ale zřejmě je k tomu tlačí zeshora a je to zřejmě pokyn už někde shora pošty a je vidět, že tady si na rádoby nezávislost nehrajeme pouze u soudů a policie, ale i u pošty a správních i jiných státních orgánů...

247494

08.07.2011 18:38

Kauza Zvědavec – jak si mě krajský soud pozval / nepozval

RE: no a k té fikci

fist.of.heaven 213.?.?.?

no vždycky se může stát, že se právo "oboří" na nepravého a pak by se měl dotyčný bránit. po formální stránce je tu spousta možností obrany a lidi by se neměli dát, ale většinou rezignují. samozřejmě záleží na právním povědomí dotyčného obecně i na znalosti konkrétní právní úpravy jednotlivých případů, ale jedno bych chtěl lidem připomenout a může jim to pomoci od spousty nepříjemností. ve věcech úředních, ale i v případech bank, úvěrů, leasingů, natahování se o faktury a při obdobných rozepřích, vše dokladovat, vše posílat doporučeně, nechávat si zaprotokolovat jednání, požadovat potvrzení převzetí, případně použít notáře pro osvědčení úkonů. stává se totiž často, že dejme tomu dlužník (nebo údajný či sporný dlužník) dojde za věřitelem (oprávněným) a ten mu řekne například: tím se nezatěžujte, to byla administrativní chyba, omlouváme se. a ať už je to úmysl, nedbalost či šlendrián ve vnitřní komunikaci, často se pak stane, že za půl roku přijde lidem do bytu exekutor, protože to mezitím proběhlo soudem a lidem přibydou náklady za soudní řízení, náklady exekuce a ještě lichvářské úroky z prodlení. toto byl jen zjednodušený příklad, ale opravdu ve věcech kdy hrozí podobný problém vše písemně, s potvrzením doručení, klidně i opakovaně, veškeré dohody, sliby apd. zapsat písemně, jinak to zapomenou, zapřou a je zbytečné těmto gaunerům nechat nakrást. v tomto případě je namístě opravdová partizánská válka s těmito poměry a nedat jim bez boje ani haléř...

247559

10.07.2011 20:49

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Nyní

fist.of.heaven 213.?.?.?

každá opravdová věc, je vypálená jako cejch a prochází všemi sférami. na astrální úrovni je přístupná skrze podvědomí (tak se to nazývá, ale může to být i vědomé). muhammad říkal, že prorokům slouží duchové proroků, to je přesně ono. nejen prorokům a nejen proroci. když je člověk schopen se napojit na původní zdroj zjistí, že prakticky všechna náboženství jsou přepsána a zmanipulována, pozměněna tak, aby sloužila moci. v tibetské tradici není takový význam kladen na mistra, protože to člověk může získat "shůra". stejně tak původní náboženství, "ateistická" náboženství nebo sibiřský šamanismus, kde je hlavní určitý prožitek a osvícení...

247657

10.07.2011 20:58

Cíl: zničit svobodný internet

RE: Jojo

fist.of.heaven 213.?.?.?

tak oni přeci jen něco mohou. když pominu úplně kořenou strukturu sítě, která je podřízena ministerstvu vnitra (nebo čeho) usa, to že je pár hlavní větví, které patří ověřeným či vyvoleným, tak je možné zmanipulovat to více způsoby. když nebudu chtít být vyčerpávající, protože něco bylo řečeno i bude, tak:
filtr do vyhledávání (zvláště když goole má prakticky monopol)a pak do browserů (a příslušenství). v poslední době se roztrhl pytel, kdy téměř všechny programy, zejména antiviry a firewalle nabízejí možnost blokovat útočné či jinak závadné stránky. tedy na tyto stránky nebude přístup, člověk to ani nezjistí, prostě se nezobrazí, proto já zásadně takovéto šity a jakékoliv zasahování do vyhledávání a brouzdání nepodporuji i s tím, že tím riziko nákazy trošku vzrůstá. ale o čem chci psát zejména je to, že nejúčinnější a bohužel i realizačně nejjednoduššší a logicky nejvíce pravděpodobné (tedy ohledně tendencí) je blokovat přístup a filtrovat skrze poskytovatele připojení. i když pominu házení klacků pod nohy uživatelům a i jejich případné odpojování, tak i přesto, pokud nebude přímo na mušce systému v první vlně, tak prostě nebude prakticky žádná šance. a ty co budou, budou už na hraně hacků a to se může otočit proti uživatelům, nebo se strouhnou poskytovatelé různý štítů, kteří přemosťují připojení apd. (nebo budou donuceni instalovat do nich back doors apd.). stránky se dají vždy zprovoznit. spousty způsobů.ale aby běžný uživatel oběšel black list připojovatelů je dost nemožné. a ne masově. jedině tím, že by se měnila např. ip stránek, ale pak je těžké najít stránky a jejich zrcadla i pro čtenáře...

247659

10.07.2011 21:03

Cíl: zničit svobodný internet

RE: Jojo

fist.of.heaven 213.?.?.?

oprava: mimo jiný kořenovou. omlouvám se psal jsem to ve spěchu a hodně rychle, asi i klávesnice nestíhala (možná dochází baterie) a neučesal to před uložením. ale berte to jako jinotaj či šifru a hledejte ducha sdělení. koneckonců i to je jeden (a vždy byl) ze způsobů obcházení cenzury [mrknutí jedním okem]

247660

10.07.2011 21:10

Cíl: zničit svobodný internet

RE: Regulace pornografie - analýza problému

fist.of.heaven 213.?.?.?

no možná se mýlím nebo si to pletu s ukrajinou, ale tam je nastavení "sexuální zletilosti" velmi gumové a v zásadě pokud je to dobrovolně je to ok...takže možná to je odezva na toto, ale není to tam asi zatím represivní v rámci zákona.ale jak říkám, může to být ukrajina a nebo se to změnilo a nebo mám špatné informace [smích]

247661

10.07.2011 21:28

Cíl: zničit svobodný internet

v zásadě s článkem souhlasím

fist.of.heaven 213.?.?.?

a také si myslím, že s velkou pravděpodobností, hraničící s jistou, se mělo v berlíně něco stát. nevím, jestli zrovna jaderný výbuch, ale...a zřejmě když si to dali na váhu, tak zápory a náklady převážili efekt, včetně možnosti provalení, kterého se bojí jako čert kříže. rozuměj, už se to o nich ví dávno, ale nikdo jim to nedokázal a nechytil je za ruku. teď na ně mohlo být políčeno a pak už by se možná otevřeli oči i ovcím či užitečným idiotům, kteří dřou na cizí věci, proti svým zájmům...

247663

15.07.2011 17:13

Rozhovor se stromem

rodičům taky na chalupě dost vadí strom

fist.of.heaven 213.?.?.?

dokonce už to hrozilo rozvalem plotu. o koruně ani nemluvě. ale taťka nasadil žebřík a dost podstatně mu "přistřihl křidélka". jakkoliv s jeho, téměř vždy nadbytečnými, zásahy ohledně stromů zhusta nesouhlasím, tentokrát ano. zřejmě to byla jediná cesta. a strom se zmenšil, ale pořád je plný života. stejně jako spousta ptactva v jeho větvích nebo na "tupé špičce" (došlo k nekompromisnímu sežíznutí i na výšku). myslím, že to jde. a jde zbytečné kdykoliv z takto malicherných důvodů strom porážet. vždy jde obřezat (třeba i velmi důkladně), zkrátit na výšku, či provést jiné zásahy tak, aby se dosáhlo požadovaného účelu bez vyhnání této němé duše z našeho světa...

248055

15.07.2011 17:28

Okupace Řecka bankéři

RE: volební demokracie

fist.of.heaven 213.?.?.?

no v těch seznamech jsou prakticky jenom spolupracovníci různého řádu. to, čemu se říká estébáci, tedy kmenoví zaměstnanci, ty si složku odnesli a dneska mají čisté lustrační osvědčení a lukrativní posty a živnosti (takových pár osobně znám, pozor, ale nekamarádím se [smích])...

248060

15.07.2011 17:37

Okupace Řecka bankéři

RE: volební demokracie

fist.of.heaven 213.?.?.?

v tom odkazu je slušná hláška, to bude avatár [cool]

"Politika je showbusiness pro ošklivé lidi"

248064

15.07.2011 17:51

Okupace Řecka bankéři

RE: Schíza

fist.of.heaven 213.?.?.?

no oni nenabízejí řešení, ale ono stojí v pozadí a všichni to ví. jenom vidlema se svět zbaví sevření amorálních parazitů, kteří ho devastují na všech úrovních se sebevražednou debilitou...

248069

15.07.2011 17:54

Rozhovor se stromem

RE: rodičům taky na chalupě dost vadí strom

fist.of.heaven 213.?.?.?

až teď jsem přečetl, proč se kácí a nechápu ještě více. přestože neznám podmínky, nedovedu si představit, že není jiné řešení. navíc, už stromy tuším od 25 nebo 30 cm se nesmí bez povolení kácet a vesměs s tím dělají docela tzv. ofuky a hledají vždy jinou cestu. a ta vždy existuje (99%)...

248070

15.07.2011 18:58

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

pěknej článek

fist.of.heaven 213.?.?.?

adam bartoš se už trochu zakalil, přeci jen byl dříve velmi pubertální enfant terrible. na druhou stranu má věcné názory, asi nejsou z leknutí a chápe určité věci a jejich souvislosti. také mu nejsou cizí určité pojmy, které patří určitě spíše do levičácké výbavy. takže snad ještě se zbavit té fajfky a hraní si na pravičáka, protože jím myslím není a snad ani nebude, protože asi chudák moc neví, co se za tím skrývá [smích] jinak trošku jsem se přichomýtl k českým, tedy pražským rotary clubu a to je vážně převážně partička parkinsonů, ti určitě nic neřídí, ti neudrží pořádně ani moč, natož myšlenku. to nemyslím špatně, ale působili na mě (až na pár vyjímek, jednookých mezi slepými)jako nějací šlechtici postižení tou typickou degenerací až demencí, žijící v nějakém jejich vyprojektovaném (v jejich představě) světě a velmi zubožených tělesně. prostě nic, co by jim mohl někdo závidět, člověk takové musí litovat...jinak daniel solis je taky dobrej [smích]

248082

15.07.2011 20:34

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

i když musím dodat,že

fist.of.heaven 213.?.?.?

stále nevím, co si o něm myslet, respektive mu nevěřím a působí to na mě jako póza. proto jsem už radši přešel jeho posedlost klauzem, antiislamismem i to jeho křesťanství. ne, že bych neměl stejné pocity jako ostatní nade mnou, ale klábosením v diskusi to nevyřešíme. buďto bude muset hodit karty více na stůl nebo s ním budu muset mít nějakou vlastní zkušenost, bez toho je těžké udělat si na někoho názor, když dva dělají totéž, není to totéž a na úmyslech záleží až v první řadě (opravdových, nikoli proklamovaných)...

248105

16.07.2011 12:09

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: A.B. možná jen

fist.of.heaven 213.?.?.?

euro nemáme hlavně díky bankám. na poplatcích za směnárenskou činnost vydělávají desítky miliard.a navíc: pokud by se zavedlo euro, nebylo by síly, která by udržela čechy, aby si nezakládali účty u cizích bank, s lepšími službami a bez poplatků, které by zřejmě mohly nabízet i u nás, díky jednotnému trhu. výhod jedné měny je spousta. jak už je psáno přede mnou, zejména ta cenová stabilita a velká eliminace kursových rizik a obecně vůbec nákladů měnové konverze. se státy euro zóny můžeme přirozeně obchodovat za eura. s těmi ostatními také, protože na eura jedeme a je to světová měna.jednoduché, levné a přehledné. svého času vzali dejme tomu 100 liber a objeli státy eu a všude si to přeměnili na domácí měnu,když se vrátili a přeměnili to nazpět na libry tak jim z toho skoro nic nezbylo. jestliže někdo brojí proti euru, unikají mu souvislosti. stejně jako novinářské a politické bláboly o krachu euro. euro je velmi silná a důvěryhodná měna. krach řecka nebo jiné země na něj nemůže mít žádný vliv. ty vlivy jsou zejména psychologické, spekulativní apd. právě naopak, díky měnové unii nejsou státy tak pevně vázány na měnu a není takový tlak na měnu při záporné platební bilanci, protože obchod v eurozóně je de facto vnitřní obchod a velká část obchodů se uskutečňuje mezi členy eu. kursy dneska jsou z větší části postavené na spekulativním základě. jednak to je manipulace, aby se rozkolísaly kursy a někdo vydělával na arbitrážních obchodech. jednak je spousta volného kapitálu, který se snaží, co nejméně prodělat (respektive předejít znehodnocení).i kdyby zbankrotovala půlka eu, tak to je pořád měna, která se používá na vnitřním trhu. i kdyby se kvůli tomu radikálně změnila cena, nic moc to neznamená, burzovní ceny jsou jenom vodítkem a dneska už dost kulhavým. navíc, není na světě žádná stabilní měna, která by mohla sloužit jako rezervní. dolar je v úpadku a jenom blázen ho může držet a pak už tu není skoro žádná měna. euro je stabilní, je po něm poptávka a má velkou likviditu, která je navíc tvrzena možností směny za reálné zboží na jednom z největších trhů světa. mnohem více euru a obecně měnové unii škodí nějaká nesmyslná politická rozhodnutí a také kroky a vůbec rámec a fungování evropské centrální banky...

248149

16.07.2011 23:11

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: A.B. možná jen

fist.of.heaven 213.?.?.?

ale jo, klidně už si můžeme snad založit účet u cizí banky (pokud to nějak neporušuje direktivy čnb, i když asi by to nebylo v souladu s unijním právem).ale právě ta lopotnost v udržování v cizí měně a nutnost neustálých přepočtů je velmi nepraktická. pokud bychom měli euro tak by se nám možnosti velmi rozšířili. navíc analogicky k jiným druhům podnikání by zde mohli působit i banky z jiných států, což je dnes zase dost krkolomné, pokud nemáme euro. a když už si tu některá banka otevře pobočku, ráda se přidá k tomu stylu, co tu je. tichý kartel ohledně poplatků a ostatního výpalného a šikanování klientů, zato ziskové jsou u nás banky jako nikde jinde. a to si ještě spousty způsoby "daňové optimalizace" toto břemeno značně ulehčují...

248169

17.07.2011 11:42

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: A.B. možná jen

fist.of.heaven 213.?.?.?

ale jo. pokud má člověk velkou finanční rezervu (a nebavím se o investování) jako normální občan, tak prostě si založí jeden účet u zahraniční banky, víceméně jako spořící.ale že by obsluhoval domácnost a trvalé příkazy skrze účet u cizí banky v eurech? to nedává smysl. je to složitější a v důsledku i mnohem dražší než mít účet v naší bance. navíc pro normálního zaměstnance i to posílat (či vkládat) si peníze na účet nebo naopak vybírat je dost složité (nebo/i drahé). něco jiného je, pokud člověk podniká, posílá si to tam přímo z firemního účtu a navíc při svém byznysu cestuje po světě a používá plateb z tohoto účtu (respektive prostřednictvím karty k tomuto účtu), tak to je jiná. tedy shrnuto: ano, i dnes se dá založit účet u cizí banky a v některých případech, konkrétních lidí to je praktické a výhodné. ve svém původním příspěvku jsem ale měl na mysli tu "masu" tedy většinu, pro kterou to je prakticky z bláta do louže ne-li horší. pokud bychom však měli euro, tak by se to radikálně změnilo. takže z dnešní minoritní záležitosti by se mohla stát záležitost velmi masová...

248183

17.07.2011 17:28

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: A.B. možná jen

fist.of.heaven 213.?.?.?

tak s tímhle souhlasím. já jsem z těch pepíků, co účet v eurech ještě nemají.a mám popravdě teď jiné starosti.ale už o tom nějakou dobu uvažuju, právě proto, že určité věci se zde nedají koupit vůbec, nebo v naprosto jiné (rozuměj shitové) kvalitě.ale všechno má svůj čas a ten se blíží [smích]

248195

18.07.2011 19:41

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: Nejspornější bod

fist.of.heaven 213.?.?.?

no asi těch stomiliónů budou vyvolení. a ty ostatní budou jenom otroci. ti nebudou mít status lidí, to už to bylo. žádná volební ani jiná lidská práva, pouze živý stroj, totální nasazení na sto procent. přeci si nemyslíte, že by se tito vyvolení živili vlastní prací, práce se štítí, jsou k odporu k práci vedeni od malička. je jenom pro plebs, škodí to zdraví a hlavně práce člověka zbavuje toho pocitu výjimečnosti...tak budou potřebovat sluhy, kuchaře, kadeřníky, masérky, zedníky, truhláře, automechaniky atd., přeci si nebudou posluhovat navzájem. otázka je, kolik by potřebovali policistů a vojáků, bachařů, lékařů, učitelů[smích] a to je právě krátkozraké a lidstvo by asi znovu opakovalo svůj vývoj. nyní všechno funguje tak, že všechno je na něčem závislé a je to jako domino. ono nic zásadně změnit nejde, aby se to celé nerozsypalo. pokud nedojde k radikální změně života a společenských vztahů. navíc nikdy si nikdo neváží toho, do čeho se narodil, takže s každou další generací by se to více rozklížilo, nehledě na degeneraci vyvolenců, kteří by dbali o čistou rodovou linii (i když to je urban legend, vždycky si "osvěžovali" rodokmen)...prostě i nwo je sysifovská práce [smích]

248281

18.07.2011 19:44

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: Nejspornější bod

fist.of.heaven 213.?.?.?

no až teď mi přišlo ta nejpříhodnější věc, která jim zřejmě na práci vadí. ano, práce polidšťuje a to si přeci nemohou dovolit. lidskost a slušnost je slabost. s arogancí a despotismem ke světlým zítřkům...

248282

18.07.2011 20:10

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

zajímavé,...

fist.of.heaven 213.?.?.?

nemám dostatek informací, nicméně jsem rád, že nejsem jediný kdo má pochybnosti. mám je od výskytu aids, respektive poté, co se "objevil" virus hiv jako původce nemoci. mě také bylo velmi podezřelé, že tyto dvě věci spolu zjevně přímo nesouvisí a lidé hiv pozitivní neměli problémy, natož aids a lidé s aids nebyli vždy hiv pozitivní.a jinak jsem rád, že aspoň někdo naznažil pozadí těch drog. ať je jakékoliv, ukazuje na pár věcí. vlády o pozadí drogových obchodů ví, nebrání se tomu, spíš naopak. na základě takovýchto věcí, se musí každý stát konspiračním příznivcem, protože ta spousta věcí, které jsou konány na úkor lidí, jsou velmi dobře promyšleny, naplánovány, provedeny a utajovány. z toho pramení, že to nemůže být náhoda...a ohledně drog. mám takovou svoji teorii, že v tom jedou farmaceutické firmy. mají technologie, jsou státem ve státě. s některými látkami zneužitelnými jako psychedelika mohou i legálně zacházet. jsou velmi hladové na peníze a nemají při dosahování co největších zisků žádné problémy s morálkou. ani se zákony. pro přesně takové, je výroba, distribuce a prodej naprosto neodolatelným soustem. konkurence omezená, poptávka vynucená, ceny a marže neuvěřitelné. žádné miliardy vyhozené za vývoj, testování, povolování, reklamace či případné odškodnění za vedlejší účinky.koneckonců vývoj produkce drog v afgánistánu, případně jiných lokalitách, má velmi přímou úměru tomu, jestli jsou pod kontrolou pentagonu a cia...

248287

18.07.2011 20:23

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: -

fist.of.heaven 213.?.?.?

aids to mi přijde jako únavový syndrom apd. lékaři neznají nebo nechápou příčiny, tak tomu dají takovýto název, aby měli kolonku, aby se na to dalo navlíknout, co jim zbyde. kdyby se tímto nenapakovali na pojišťovnách, ztěží by byli tak invenční. připomíná mi to vědce. přes známého si získají nějaké peníze na výzkum. aby si to mohli strčit do kapsy, tak si vymyslí výzkum ala, proč jsou citrony zdravé a která látka pomáhá proti kurdějím. pak udělají analýzu, zjistí v tom kyselinu askorbovou, kyselinu citronovou a jiné triviální věci. to co jim zbyde nazvou třeba lemonium a je to komplexní "staff" skládající se ze stopadesáti látek, prostě kašpařina. už dost dlouho si všímám názvů na tomto základě, které mají jedno společné. skládají se z nespočtu složek a přesné složení a fungování není vědcům jasné. ale proč by se namáhali, když jim nejde o objevy, ale "nějak to rozepsat" a mastit si ego na tom, že zkoumají, jak funguje slepičí polévka proti nachlazení. co na tom, že to každý ví od prabáby už mnoho generací...

248290

18.07.2011 20:45

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

to že se něco něčím léčí a nerozvine se nemoc nic neznamená. je spousta pacientů nemocných rakovinou, kteří jsou radostně léčeni za miliony (radost na straně firem a zdravotnických zařízení) a pak místo rakoviny zemřou na ozařování, důsledky chemoterapie nebo jiná svinstva související s léčbou, nehledě na kvalitu života. léčení rakoviny je příznačné pro dnešní medicínu. ono potlačuje imunitu, potlačuje vitalitu, samotný projev "života" v těle. takto se léčí i různé alergie, teploty a téměř vše. kdo tohle vnímá, nemůže mít o farmaceutických firmách (ani většině lékařů) dobré mínění. funguje to tak, že se prostě potlačí symptom. ale samozřejmě vyraší jinde. takže je pořád co léčit (a perpetum mobile na peníze se točí) a výsledkem je zubožený stav obyvatelstva obecně a neskutečné degenerativní choroby, které mají společné to, že bez doktorů se k nim člověk v životě nemůže dopracovat. bohužel ta spojitost se těžko prokazuje. z toho se těží. i kdyby je někdo chytil za ručičku, řeknou, že to nevěděli.navíc, kdo by takovéto výzkumy prováděl a na čí popud? není v zájmu firem a lékaři jsou koupení, většina z nich si nepodřízne vlastní větev. podle všeho jsou náznaky, že něco jako aids (nebo hiv?) tu bylo už v dávnověku a dalo se to léčit, jenomže oni to díky medicíně nezaložené na tupých přístrojích uměli diagnostikovat mnohem dříve. pro mě jsou doktoři zbytečná svoloč, většina z nich absolutně nerozumí svému řemeslu, jsou to jenom sběrači bodů, nádeníci bez invence a tušení souvislostí...prakticky nikdy jsem je nepotřeboval a když náhodou ano, tento můj názor se vždy jen potvrdil. čest výjimkám! (hlavně lidskosti, která je vzácná)...

248293

18.07.2011 20:48

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

jinak tímto výše uvedeným příspěvkem jsem chtěl říci asi toto (jako reakce na původní): není problém někoho léčit na hiv a tento neumře na aids, protože:

- zemře na selhání ledvin
- na nedostatečnost srdce
- zápal plic
- degenerativní onemocnění krevních destiček

nebo na spoustu jiných. lékaři konstatují, že pacient podlehl tomu a tomu, i bagatelní nákaze, jako důsledek snížené imunity zapříčiněné virem hiv...

248294

19.07.2011 16:05

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

nebavil jsem se o statistikách,ale o tom, že možná i díky velké medikaci a jiným "moderním" metodám člověk neumře na aids, což je hlavní důvod léčby, ale umře na jiné nemoce, ke kterým je de facto dotlačen a které jsou jednak důsledkem potlačování příznaků a imunity pacientů a pak výsledkem arogance lékařů. takže já jsem specialista na aids, tak mu nedovolím umřít na aids.a že umře mě na stole na něco jiného mě nezajímá, za to já nemám špatnou čárku...

248369

19.07.2011 16:19

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

no myslím, že zrovna vysoký tlak je jedna z věcí, která se dá zlepšit i bez farmak. je spousta způsobů a záleží i na příčinách (které budou komplexní). jenom bych rád upozornil, že výsledkem léčby vysokého tlaku bývá často naopak tlak nízký, který je velmi záludný a pokud následuje po vysokém tlaku, tak se jedná o nepříjemný sešup, který je nebezpečný jak dlouhodobě (přetěžování srdce, nedokrvování periferií atd.), ale může končit i rychlým a neočekávaným kolapsem prakticky bez varování... [mrknutí jedním okem]

248370

19.07.2011 16:28

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: pokračování

fist.of.heaven 213.?.?.?

no newton možná popsal zákon gravitace,ale znali ho lidé už tisíce let před ním...

248371

19.07.2011 16:52

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: OMG

fist.of.heaven 213.?.?.?

a můžete nám v této souvislosti popsat z odborného hlediska důvody a výhody očkování? zasvinit si tělo kdoví čím, když mě to ani nemusí ochránit...určitě jste zastánce zastánce očkování. pokud ano, přečtete si, co jste napsal výše a můžete přemýšlet o všeprobíjející střele a neprůstřelném pancíři. možná odůvodníte, jak to udělat, aby platilo obojí.zatím se to nikomu nepodařilo...a jako dodatek popište působení původce boreliózy v těle, případně i léčení nemoci, ať se nejnovější poznatky dostanou i k lékařům-dělníkům do terénu...

248375

19.07.2011 17:01

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Článek je směs lží, nesmyslů a na nich postavených konspirací.

fist.of.heaven 213.?.?.?

jeden jogín říkával, že každý se honí za pravdou a jakmile jí někdo spatří jenom střípeček, je strachy bez sebe. dejte pozor, abyste nepotkal pravdu, dobře děláte, že to, co nesouhlasí s vaším názorem (po brainwashingu) ani nečtete, protože pak by se vám to mohlo lehce stát. a co potom, když člověk zjistí, že to co myslel, že je pravda, pravda není. to by se pak musel ptát, kde je pravda a to bolí a chce to úsilí. takže radši nečtete už vůbec nic, přeci jenom "inkoustová čerň je pravé místo, abyste se ho báli..." [smích]

248377

19.07.2011 19:57

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

promiňte, ale to nemyslíte vážně. zrovna vámi zmiňované choroby či obtíže jsou velmi dobře léčitelné či zvládnutelné alternativními metodami, zatímco klasická léčba si s nimi zrovna moc neví rady, vyjma dejme tomu zápalu plic...

248389

19.07.2011 20:27

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

no jenomže to je alibismus. bavíme se tu přece o způsobu léčby. pokud bude účelem léčby hiv pozitivního či s nemocí aids pouze prodloužení života a nic moc jiného nezbývá, když se to oficiálně neumí léčit, tak tedy léčit různé příznaky, respektive nemoce, které člověka se sníženou imunitou napadnou. čekat, že ho budu udržovat na vysokých dávkách velmi agresivní léčby, která tělo nesmírně vyčerpává sama o sobě, a nechytne se na něj žádná bakterie čehokoliv co proletí kolem je dost naivní a rozhodně na to nelze spoléhat.a pokud nelze něco léčit, tak i průběh nemoci a odcházení je důležité. je lepší o týden dříve zemřít, po klidném pobytu v nemocnici s důrazem na zmírnění obtíží, případně bolestí, než se, obrazně řečeno, nechat natahovat na skřipec za cenu mírného prodloužení, které ovšem subjektivně není přínosem...

248396

20.07.2011 16:33

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

no jenže alternativní medicína není o mastičkách a pilulkách, ale především o změně životního stylu. přestože při akutních záležitostech se aplikuje velmi progresivně, tak celkově je to dlouhodobá záležitost, kdy je důležité zejména to "potom". pokud má někdo s něčím problémy a neostraní příčinu, těžko očekávat, že se něco změní. v tomto bodě si však mohou lékaři podat ruce s pacienty, protože např. v případě, kdy má člověk potíže, které prokazatelně souvisí s kouřením, ale dotyčný se svého zlozvyku není schopen (či ochoten) zbavit a žádá po lékaři pilulku, tak na to je každá alternativní medicína krátká a podle mého názoru v tomto případě by měla každá léčba, ať holistická či "moderní" začít nakopáním dotyčného do zadku a to důrazně...a to je právě ten velký rozdíl, že u moderní medicíny je zhusta vyžadován submisivní pacient, případně s indiferentním postojem, ale u alternativní je aktivní přístup pacienta a vědomí vlastní odpovědnosti alfou a omegou a hranice mezi léčením a prevencí je u alternativní medicíny velmi nezřetelná, někdy se to dokonce prolíná...a to prostě obodovat ani patentovat nejde, dokonce to nelze z těchto důvodů i dobře podchytit a vyhodnotit. jakmile se na lidskou činnost, která je v zásadě tvůrčí a vychází z přizpůsobení se okolnostem, snaží někdo používat tabulky, metodiku apd., tak se vylije vanička i s dítětem, proto určité velmi potřebné věci a přístupy nebudou nikdy mainstream, ať je to alternativní medicína, alternativní zemědělství či způsob sebeobrany nebo kterákoliv jiná činnost závislá především na praktikující osobě, jejích znalostech a zkušenostech a nedá se to dělat sériově...

248479

20.07.2011 16:52

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

pane máte asi problém rozumět textu, což asi souvisí s vaším velkým materialismem, to se týká té čárky. dále píšete, "zda výhody léčby převyšují nad nevýhodami". to je ale přesně to, o čem celou dobu mluvím. podle mého názoru, jednoznačně ten druh léčby z tohoto hlediska přínosem není. v žádném směru.ani lékařsky, ani lidsky, natož finančně. a finančním aspektem myslím pouze náklady léčby, protože ty miliardy, které se promrhají na výzkum, to je věc na dlouhou debatu. jedná se v podstatě na tunel na veřejné rozpočty (světe div se, vlády dotují soukromý byznys, jak nekapitalistické) s výsledkem nula. tedy abych byl přesný, nula to být nemůže, to by nebylo obhajitelné, tak se občas objeví nějaký lék, jehož přínos by velmi těžko pohledal i pořádný výzkum.jinak ohledně doktorských výjimek. ano, jsou doktoři, kterých si člověk může vážit. většinou dělají na obvodech, dřou jako mezci za nic moc peníze a ještě odfiltrují z lidí všechny ty negativní emoce, které jsou produktem doby. a ty výjimky v tom vašem smyslu, ty právě dělají ty "mengele" projekty, které chtějí minimálně fanatiky, kteří přes strom nevidí les a lidský život je pro ně statistika, něco co se musí obětovat vědě, společnosti nebo kdoví čemu.líbí se mi že píšete, že člověk nemá dělat každou pitomost, kterou mu doktor uloží. ale problémem právě je, že jakmile je člověk dostatečně kritický, je těch pitomostí tolik, že se musí ptát nakolik může takovému doktorovi věřit. a když přijde na řadu vámi zmíněná odpovědnost, tak jednoznačně vychází, že čím více se člověk drží dále od doktorů, tím větší šance na pevné zdraví a slušné dožití. nakonec tak to má být, tak to je správné, že? v brožuře to sice nebylo, ale statistiky by se našli... [smích]

248481

21.07.2011 20:00

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

fist.of.heaven 213.?.?.?

ono jde tunelovat vlastní peníze?! já myslím, že ne.ale asi je to jak říkáte subjektivní.takže tunelování já říkám, plýtvání a rozkrádání veřejných prostředků.o nevýhodách jsem mluvil, jako reakce na něčí chválu léčení a ani u těchto pochlebovačů nebylo nic moc o výhodách, tak proč bych to měl řešit já, když mi přijdou tyto výhody sporné.a statistiku sem netahejte, vážně jsem žádnou statistiku neměl na mysli v žádném příspěvku, to jste si nepřebral moje jinotajné přirovnání [smích] jinak máme asi rozdílné názory. já se snažím své podrobovat analýze a kritice a případně je změnit či upravit, vy holt je máte pevné jak židovskou víru a nepotřebujete to, vydrží vám až do skonání světa, blahopřeji. neptat se, nepochybovat a hned je na světě líp, nikde žádné problémy. jenom ti pochybovači, to by se jim mělo zakázat...

248604

24.07.2011 23:33

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

hmm měl byste vychladnout než něco příště napíšete

fist.of.heaven 213.?.?.?

takže předně byste se měl omýt studenou vodou, zajít si na procházku a nesedět tolik u počítače a chodit víc na vzduch. mezi řečí podotýkám, že jsem velký a zapřisáhlý odpůrce trestu smrti a žádat ho může někdo, kdo si nevidí dál než na špičku nosu. kupříkladu, když začali v usa zpětně přezkoumávat "zločince" už ve výkonu trestu podle dna, zjistili, že až šokující procento je zřejmě nevinné. u trestu smrti to může být ještě horší. pokud je zájem a páky, pak místo vysvobození čunka, se nechá popravit nějaký popleta, na kterého se něco hodí. sedí už pár nevinných a opravdoví zločinci běhají na svobodě a ještě se jim výborně daří. za další, zrovna na tomhle webu bych očekával odstup. ještě nic se pořádně neví. solidní stránky či deníky dlouho pořádně nic nepsali. mezitím však čt mlela páté přes deváté v době, kdy nebyli skoro žádné informace a ověřené už vůbec ne. o analýze nemluvě a o pozadí taky nikdo zatím moc neví. první věc, jestli to měl být "sólo čin" či nikoliv, je dost podstatná. a pokud to sólo nebude, začne to být potom taky hodně zajímavé.už jenom z laického či novinářského hlediska. jsou tam ale i jiné zajímavé momenty. premiér nebyl na místech, kde byl očekáván a pak dokonce mluvil pouze přes telefon, namísto obvyklého silného prohlášení na veřejnosti. výbušnina v autě: musel by to být kamión podle rozsahu škod a zejména velkého dosahu (radius). jakýsi chytrolín v čt, údajný odborník, už od pasu usoudil, že to bude improvizovaná výbušnina. nechce se mi to rozvádět, ale devět z deseti důvodů říká, že nejspíš ne. jestliže by to byla průmyslová či vojenská výbušnina, zase se to dostává jinam, zvláště v tomhle množství. ať tak či tak, muselo to být velmi dobře naplánováno a provedeno. včetně přípravy. jinde sbírají pár chlápků s metrákem hnojiva, jakto že by se na to nepřišlo? to samé ohledně realizace. v téhle čtvrti, kousek od sídla premiéra, že by to někdo udělal tak nepozorovaně? podle prvních zpráv byly údajně slyšet i další explose přímo v budově! (ajajaj tohle mi něco připomíná). ohledně střílení: nemám informace, ale podle prvotních a neověřených, byla podle mého názoru velká prodleva před zásahem policie. absolutně to nechápu a nedovedu si představit žádný rozumný důvod, aby jeden, případně dva lidé, pořádali takový hon na lidi a policie tak dlouhou dobu přihlížela. v médiích říkali, že policie doporučovala lidem vypnout telefony. to mi kolem a kolem (nechci se rozepisovat) přijde imho kravina.takže to jenom pár věcí k diskusi...

248884

24.07.2011 23:37

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: Otazka pre premyslajucich

fist.of.heaven 213.?.?.?

no tohle mě také napadlo. a vzpomněl jsem si na teroristy, kteří zaúčtočili na dvojčata a ani o tom nevěděli, případně ti mediálně nejznámější měli problém co udělat s balíkem peněz...

248885

24.07.2011 23:39

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: No... jdete na to zhurta

fist.of.heaven 213.?.?.?

tak to mi mluvíte z duše. pan stwora už píše někdy jako v plotě kůl...

248886

25.07.2011 11:30

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

ne, že by se něco změnilo

fist.of.heaven 213.?.?.?

protože s článkem jako celkem nesouhlasím. ale to co jste pane stworo do článku ze včera připsal je i tak podstatné a to je něco co se takto nedělá. měl jste to napsat minimálně pod čarou či jinak označit nebo k tomu napsat další článek vycházející z nových informací. takto byste to mohl upravovat a udělat z některé příspěvky těžce mimoběžné, případně rovnou z lidí blbce.a to si nemůžu pomoci, je to právě opačně, tento článek je z těch vašich, které určitě nejsou vaší světlou chvilkou...

248948

25.07.2011 12:11

Tištění peněz je jedinou cestou Evropy ven

RE: Zatím se asi tisknout nebude

fist.of.heaven 213.?.?.?

zlato má omezenou "faktickou" tedy užitnou hodnotu. takhle něco ve stylu "Koku" to by bylo něco [smích]

248951

25.07.2011 12:43

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: Pátrejme po příčině

fist.of.heaven 213.?.?.?

tohle je právě logický nesmysl. ať už z důvodů zviditelnění, nějaké vlastní spravedlnosti či jiných by bylo právě přirozené přijít na ten norský "úřad vlády", třeba po těch výbuších a tam to vystřílet. ale na tom ostrově to byla zrůdnost, která nemůže mít odůvodnění, protože nikdo takovýto čin nespáchá bez obav z následků. jedině tak činy ve jménu spravedlnosti proti zvůli vrchnosti. tohle prostě do sebe logicky nezapadá, aby střílel děti. ničemu to nepomůže. tohle dělá někdo, kdo má jiné pohnutky. někdo, komu jde o to, co bude potom. o to, jak se to dotkne lidí, jak je to zasáhne, jaké to v nich vyvolá emoce a následné hnutí. tohle proto nemůže udělat osamocený střelec, který pak skončí ve vězení a pro něho to nemá pointu... takhle se to dělá pokud je plán, strategie a nějaké směrování a vývoj a nějaký cíl.a vždy skupina. organizovaná, ideově homogenní. i ohledně těch zbraní. u nás člověk už od mládí střílel ze vzduchovky, pak mohl pokračovat ve svazarmu s malorážkou, jít na vojnu atd. typický zápaďák až na výjimky tohle neznal. nevím, kdo by šel někam s hromadou zbraní a nevěděl pořádně jak fungují, aniž by z toho střílel. kdy, případně kdo ho cvičil? to chce také čas. navíc zrovna v severských státech, kde mají problémy s těmito vojenskými bojůvkami a různými nazi skupinami, tam jenom když se objevíte v lese v maskáčích (zvláště ve skupině) tak na vás hned vlítne policie. v těch severských zemích je relativní klid, protože tam mají velmi kolektivního ducha, podobně jako japonci a protože mají disciplínu, která je tam navíc vyžadována. v některých zemích by to nebylo pro "rozjívené" obyvatelstvo akceptovatelné. tedy neznám přesně norské právo, ale pochybuju, že ohledně držení zbraní jsou tam tak benevolentní jako kupř. v usa. a jestliže pořídit si nelegálně zbraň ještě nemusí být problém, tak absolvovat alespoň základní výcvik, to už může být problém značný, zvláště pro dlouhé zbraně. a v tak klidných končinách (i když předpokládáme, že to nemuselo proběhnout v norsku) by to muselo vzbudit pozornost. nehledě na jeho blogy, rozhodně to nebyl neznámý týpek...navíc jeho čin se snaží budit zdání vyšinutosti, ale přitom je patrné, že to byl čin velmi dobře naplánovaný a promyšlený! proto je dost těžké při sporných momentech to odbýt tím, že se jednalo o čin nepříčetného jedince. tím si myslím není, i když zřejmě jede v drogách, což už je dneska např. v armádách, zejména usa normální, tam to do nich ládujou ve stylu esesáckých pokusů (kromě toho, že to někdo musí dealovat a vydělávat na tom neskutečný prachy)...

248955

25.07.2011 19:28

Tištění peněz je jedinou cestou Evropy ven

RE: Zatím se asi tisknout nebude

fist.of.heaven 213.?.?.?

njn, jenže tady pramení veškeré problémy!pro normální lidi nebyl žádný problém. žádná buzerace s notáři či katastrem. kdo v domě bydlel, toho byl. jenže když má někdo hodně nemovitostí, je to strašně drahé to zabezpečit a vždycky to může někdo obsadit. stejně tak s ostatním. normální člověk obilí sní, co zbyde nechá na osev, případně prodá, respektive smění. jenomže kdo jenom sedí doma a má spoustu nevolníků, kteří na něj dřou, tak musí stavět sýpku, žerou mu to myši, plesniví to apd. tak udělá sýpku obecní. a pak to je stejné s mlýnem, obchodem a vším.a když se na to podíváte touto logikou, tak vlastně obyčejný člověk od státu skoro nic nepotřebuje, ale veškerý aparát je hlavně k tomu, aby zabezpečoval a chránil majetky pracháčů. na druhou stranu človíčci platí a jsou ohledně užitku v mínusu. pracháči řvou, daně moc neplatí, ale pak využijou stát ve všem. i ta policie. většina peněz slouží k ochraňování zájmů vrchnosti. a zdravotnictví stejně. všechny drahé zákroky se ohledně finanční náročnosti pohybují celkově ve stovkách tisíc. to že chce někdo zařídit, aby se za něco připlácelo 5, 10 nebo 25 tisíc má jediný účel. aby se vyřadil plebs, který si to nemůže dovolit.a pak ze společného fondu budou pracháči pumpovat stotisíce za tisícové částky...kdepak rýže je dobrá a ještě se dá sníst, když je nejhůř. k čemu vám bude zlato? v krizi k ničemu, naprosto k ničemu [mrknutí jedním okem]

249008

25.07.2011 19:34

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: Pátrejme po příčině

fist.of.heaven 213.?.?.?

na tohle je ještě brzy. samozřejmě záleží, co mají v plánu a jak se jim ty plány podaří realizovat, respektive nepodaří, což je pravidlem. proto už od počátku čekám jak se to vyvine, aby člověk viděl, odkud vítr fouká a především bych se zdržel předčasných závěrů. proto opakuji, že tento článek mě dost nepříjemně překvapil. nečekal jsem, že pak stwora jedná tak implulzivně. vždyť každý člověk přeci musí v takové situaci o to víc zpozornět...

249009

26.07.2011 16:43

Ještě jednou masový vrah Breivik

pane stworo hrajete šachy?

fist.of.heaven 213.?.?.?

asi ne, protože přemýšlíte jenom tah dopředu nebo nemáte příliš fantazie. v době, kdy obhájci stylu sokola či kramariče vám dodají falešné svědky, když zaplatíte, tak někdo s troškou kontaktů a peněz vám slušně zavaří a pokud nemáte peníze a kontakty vy, může vám být pěkně úzko. a to jenom v rámci "konkurenčního boje". kdyby se do vás obula nějaká organizovaná zločinecká partička nebo nedej bože někdo ve stylu bis, dopředu to připravili, tak před váma zastřelí na zahradě vaši manželku a proti vám bude svědčit deset lidí, kteří viděli, že jste to udělal vy. jste hodně naivní a asi opravdu vůbec nevíte, jak to chodí, když píšete, že pachatel musí být jistý. ano, můžete napsat zákon,ale bude tam breivik - trest smrti, je to na kameře.ale jakmile to bude obecně, tak tam vždycky hrozí nejen justiční omyl, ale hlavně zinscenovaný proces.to ohledně trestu smrti...

249137

26.07.2011 17:51

Ještě jednou masový vrah Breivik

ohledně vašich bodů

fist.of.heaven 213.?.?.?

1. cvičení na stejné místě neslouží pouze k zmatení policistů bez mozku. slouží také např. k vytipování míst k uložení, případně přímo k realizaci nástrah. samozřejmě otupuje pozornost a to všech v okolí, to je stará známá věc. lidé si pak nevšímají a pokud si všímají, stejně je určité detaily tak neupoutají a nepamatují si je
2.série výbuchů - je to přesně opačně;pokud někde vybuchne takto silná nálož, v důsledku ozvěny, zahlcení sluchu, zvuk tříštěného skla a padajících stěn a předmětů, zpětného rázu apd. může zakrýt další nálože. pokud by bylo náloží více, mohlo jít o formu řetězové nálože, kdy jsou buďto prodlevy minimální (podle vzdálenosti, iniciace bleskovicí) nebo pokud by šlo o profi práci (podle mě velmi pravděpodobné) tak mohly být výbuchy současné (nebo téměř současné), iniciované buďto elektricky nebo dálkově a v tom případě to může slyšet pouze někdo, kdo např. stojí na určitém místě a v jednu chvíli slyší výbuch z opačných stran.
3.bomby na ostrově - v jakémsi videjku, tuším RT (?) jsem viděl, že se breivik bavil s organizátorkou kempu, ta údajně něco vytušila a šla do hlavního "stanu" někoho zalarmovat. přímý svěděk vypověděl, že v tu chvíli snad breivik odložil nálože, změnil plán a ona žena byla jednou z jeho prvních obětí.radši si nepředstavovat, jestli tam třeba jen přišel to celé "podminovat" a střelbu by použil pouze k tomu, aby mu oběti nevyběhli z koridoru, případně na dodělání zraněných, to by bylo obětí mnohem více...
4.více střelců - už od počátku to tvrdilo více svědků. také většina odborníků, včetně našeho velitele urny, jsou velmi skeptičtí ohledně toho, že by na to stačil sám, myslím, že to stačí bez rozvádění.kdo trošku střílí může rozvíjet fantazie. nejvíce se řeší, že pokud by byl sám a musel dostkrát přebíjet, že by zřejmě po něm někdo skočil.těch vystřílených nábojů by muselo být spíše k té tisícovce (počet zabitých a zraněných, rány jistoty, střelba v dávkách...).a tam nejde pouze o náboje, to nemohl páskovat na místě, to by se z toho poto...zásobník na ak47 je na 30 nábojů, takže přes třice zásobníků to je už slušný...

249142

26.07.2011 22:03

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Bude třeba vyčkat na výsledky expertiz.

fist.of.heaven 213.?.?.?

pardon, ale tohle je imho blbost. netvrdím, že jsem expert, ale vy jste evidentně expert "papírový". právě iniciace je kámen úrazu u výbušnin. i když vám přinesu perfektní průmyslové či vojenské trhaviny, pokud o tom nebudete nic vědět a nebo nebudete mít možnost, tak to pravděpodobně nikdy nebudete schopen přivést k výbuchu! a u těchle hnojiv zvlášť. musí toho být hodně velké množství, není to čisté, ani to nemá homogenní a pokud možno jemnější strukturu. bez pořádné rozbušky to prostě nedetonuje a v takovém množství většinou ani bez počinové nálože. v takovémhle množství to chce už něco vědět a mít i praktické zkušenosti (případně školení či výcvik), jinak to nevybuchne buďto vůbec nebo velmi neefektivně a nevyžije se zdaleka výbušnina. navíc i u velmi dobrých a brizantních výbušnin, které jsou přivedeny k výbuchu "amatérsky" se můžou dost podstatně lišit klíčové vlastnosti výbuchu - brizance, rychlost hoření atd. podle toho co to udělalo - velký rádius, poměrně velká devastace v nejbližším okolí to podle mého názoru prakticky vylučuje nějakou klasickou směsnou výbušninu z dusičnanů a muselo se jednat o velmi brizatní trhavinu, skoro se mi chce říct, něco z kategorie co se normálně nepoužívá v průmyslu ani masově v armádě (kde jde většinou o stabilitu a nízké náklady, žádný hitec). i kdyby to bylo něco na bázi dusičnanu, tak by to chtělo hodně zkušeností a znalostí a minimálně slušnou rozbušku, případně počinovou nálož. podle mých znalostí by to byla slušná zkouška i pro zkušeného střelmistra. už jenom to stačí, aby člověka napadla spousta otázek.a přestože nás tyto mohou vést různými směry, vždycky je výsledek ten, že to má dost "zajímavé" a temné pozadí a můžeme si být jistí, že nám to bude podáno naprosto jinak, typické válcování skrze média...

249161

27.07.2011 10:41

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Bude třeba vyčkat na výsledky expertiz.

fist.of.heaven 213.?.?.?

no jenomže spousta návodů na internetu, ať už z blbosti nebo schválně (matení?!) má skoro vždycky chybu nebo minimálně jsou tam vynechaný věci, který člověk, kterej má zkušenosti zná. je to jako kdyby ti někdo prodával granáty, ale nemělo to zápalku a zpožďovač, takže by to hezky vypadalo, ale po odjištění a odhodu by to nic neudělalo..

249204

27.07.2011 11:04

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Bude třeba vyčkat na výsledky expertiz.

fist.of.heaven 213.?.?.?

travex s cukrem udělá možná bum a rozhodí hnůj, ale bez utěsnění vám to neudělá díru skoro žádnou, to je další věc, pokud by to bylo volně ložený, tak to fakt těžko mohlo udělat takovou paseku. tyhle dusičnanový "výbušniny" většinou nacpali někam do omezeného prostoru, kde mohlo dojít k přetlaku. ale jak říkám, iniciace je kámen úrazu. dost těžko si někdo bude míchat travex a podobný dětský hračky a pak tam dá hexogenovou rozbuchu. podle toho, co se píše, mohl být opravdu skoro sólista s ideovou podporou. ale buďto o tom někdo věděl nebo přímo infiltroval do skupiny.a pak už není problém k hromadě hnojiva v autě, která by třeba ani nedetonovala, přidat nějakej metráček plastiky s pořádnou rozbuškou a pak už je jedno jestli tam je cukr, mouka nebo hnojivo.takže to vypadá na false flag na druhou...

249206

27.07.2011 12:12

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Bude třeba vyčkat na výsledky expertiz.

fist.of.heaven 213.?.?.?

fist.of.heaven prosím. takovou ambici být first in heaven nemám [velký smích]

249214

28.07.2011 20:44

Breivikův čin pod Occamovou břitvou

je otázka, zda být pyšný

fist.of.heaven 213.?.?.?

při používání occamovy břitvy. je to typicky konzervativní "doktrína", snažící se zabránit změnám, udržet kontrolu a status quo.suchopárná věc, zcela nepochybně velmi oblíbená věc establishmentu (a spolků typu sisyfos). pokud se na to podíváme z hlediska kritického myšlení, svobody jednotlivce a toho, jestli má člověk v rukou vlastní život, můžeme si to přirovnat pro změnu k oprátce. svobodný člověk si oprátku (či ohlávku) sundal (nebo se o to ještě staží). člověk, který není slepý, ale není tak důsledný, případně odvážný apd. ten tu oprátku trpí. uvědomuje si ji, vadí mu, občas se jí snaží setřást, ale když se mu to nepovede, zase si válí svoji kuličku hnoje. ohledně occamovy břitvy mi to připomíná člověka, který si sám strčí hlavu do oprátky, dá si ji na dostatečně krátký provaz a pak se snaží nedělat příliš velké pohyby, aby se zbytečně neškrtil, což značí, že jde s davem, poslouchá pána a zásadně mu neodporuje. bravo, toto je další článek v řadě, kterým ukazujete, že kritické a svobodomyslné myšlení je pro vás jenom póza, marketingový trik a sypete si popel na hlavu na přiznání hříchů. příští článek by mohl být na téma, popíračům holocaustu smrt (samozřejmě v jasných případech že ano).zastánci occamovi břitvy typicky dovolují vývoj jenom v mezích mírného pokroku. tedy vylepšujte křesadla, ale musí to být předovka. zadovka? co to je za anarchistické vynálezy. tímto způsobem nebylo oceněno, případně bylo oceněno až po smrti autorů, spousta věcí z důvodu omezenosti tzv. "autorit". je to typické, když dojde k zásadním změnám. vždycky si vzpomenu, když se ptali maxe plancka, jak dokázal přesvědčit odpůrce své teorie.a on odpovídal, že je nepřesvědčil, ale že prostě vymřeli a noví už jeho teorii přijímali bez předpojatosti...

249342

28.07.2011 21:30

Breivikův čin pod Occamovou břitvou

RE: Zamysleni nad moznostmi jednoho cloveka

fist.of.heaven 213.?.?.?

no o nulu navíc ne.ale já četl, že použil 6 tun dusičnanových hnojiv, takže výbušniny bude méně.ale stejně. to je pořád to samé. byl by toho náklaďák a musel by z toho udělat víc náloží se samostatnou iniciací.a logisticky se o tom nebavím, jak to tam dostal (a kdy) a neupoutal pozornost...

RT: "The bomb Breivik detonated in Oslo, killing eight people and injuring dozens of others, is believed to have contained nitrogen-based fertilizer. The Norwegian police believe the suspect used six tons of this substance, which Breivik had been buying under the cover-up of his “farm activities”."

249343

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

56

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 120 čtenářů částkou 19 700 korun, což je 56 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 1

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 1

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,93 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,21 Kč
100 japonských jenů
21,10 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,98 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 642,06 Kč
1 unce stříbra
508,58 Kč
Bitcoin
374 951,67 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 797 518