Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Kysučan

Nalezeno 434 příspěveků, 3 různé IP adresy

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.12.2012 19:48

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Lidstvo už dávno kontrolováno je - ale sa vymyká spod kontroly

Kysučan 85.?.?.?

Súhlasím anonym193, že ľudstvo bolo a je kontrolované.

Prečo sa ho niekto snaží kontrolovať, a tým pádom riadiť?

Sú záujmy toho Niekoho ľudské - altruistické, alebo sú to záujmy zištné, egoistické a neľudské?
Keď sa pozrieme na historický vývoj ľudskej spoločnosti, aj z pohľadu historických mýtov, ktoré sa ovciam predkladajú, tak je jasné, že človek vo svojom smerovaní sa skôr podobá na zviera, ktoré podvedomo bojuje (v rôzných obmenách) o prežitie...

Ako prvé vystupujú do popredia filozofické otázky typu: Kde sa tu človek na Zemi zobral, na čo tu vlastne existuje a čo je vlastne Pravda v najvyššej inštancii ?
A tu vlastne začína prvotná kontrola a riadenie človeka v známom globálnom historickom procese na planéte Zem.
Každý stredoškolák už pozná množstvo svetských a religióznych hypotéz a teórii o vzniku vesmíru, života a človeka. Tie sa cieľavedomo živia a "pestujú", pokiaľ neodhaľujú pravú podstatu základu všetkých procesov na Zemi. V podstate sa realizuje základné pravidlo globálneho ovládania ľudí "Rozdeľuj a panuj"!

Základom ovládania ľudského zvieracieho stáda je jeho odrezanie od zdroja Pravdivých informácii - od Vis Maior alebo Boha, či Alaha, Budhu... ako to popisujú rôzné náboženské kulty. Človeku je potom zabránené vidieť všeobecný chod vecí, rozlišovať procesy a javy,ich smerovanie, a tak v konečnom dôsledku nevie rozlíšiť Pravdu od lží. Je možné s ním manipulovať, ako sa Ni(e)komu zachce.
Praktiky programovania a zombifikácie sa s vývojom ľudstva menia (veľmi zjednodušené) :
- polyteizmus a kulty množstva bohov starých národov
- východné mystiky
- reálny judaizmus
- reálne kresťanstvo
- reálny islám
- okultizmus
- sektárstvo
- masonstvo
- ateizmus v rôzných obmenách (napr. marxizmus, satanizmus)
- individualizmus a nihilizmus
- printové média
- vizuálne média (tie s objavom šírenia obrazovej in-formácie nahradili chrámovú okultnú mystifikáciu, zombifikáciu a programovanie podvedomia oviec)

Vo fáze výskumu a čiastkových aplikácii sú ( keďže ovce už nie je možné vyššie uvedenými manipulatívnymi technikami udržiavať v dostatočnom izolovanom a hibernovanom stave):
- psychotronic weapons (viď tento článok)
- orbital science mind control (vývoj beží paralelne od vyhlásenia programu SDI Reaganom)
- ? ( prísne utajené programy, kde ešte insideri neprehovorili)

Ochrana ľudí je len jediná - zvyšovanie miery chápania a morálky, aby človek v in(de)formačnom šume dokázal rozlíšiť in-formácie od Vis Maior a začal konať ako Človek!

279994

05.12.2012 18:10

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Lidstvo už dávno kontrolováno je - ale sa vymyká spod kontroly

Kysučan 85.?.?.?

Vesmír je večný a nekonečný - nemá začiatok ani koniec a neustále sa vyvíja (pojmy ako priestor a čas sú druhotné kategórie a boli vytvorené len vo vzťahu k nejakým vybratým etalónom - viď jednotky meter a sekunda v definíciach SI jednotiek).

Vesmír má svoje objektívne zákonitosti (človek ich nedokáže zmeniť), ktoré si ľudstvo postupne osvojuje a snaží sa ich matematickým ( aj slovným ) aparátom nejak popísať. Zďaleka však ľudstvo nepreniklo do všetkých tajov Vesmíru, či Prírody. Materialistická sionizovaná "veda" sa navyše dopúšťa množstva menších, či väčších chýb, resp. je globálnym zákulisím cielene deformovaná cez nemorálnych "vedcov".

Vyššia moc = Vis Maior = Boh = Tvorca objektívne existuje → Vesmír má svoje zákonitosti a tie neexistujú bez cieľov a ciele zas neexistujú bez Tvorcu. V celom Vesmíre platia rovnaké objektívne zákony. Hmota, javy a procesy sú navzájom prepojené, súvisia spolu a sú kauzálne. Napr.: Ako sa vám darí napľňať svoju jedinečnú misiu a potenciál na Zemi, taká je spätná väzba od najvyššieho managera vo Vesmíre - VM. Kvalita vášho života je tou spätnou väzbou, aby ste mohol svoje konanie korigovať.

Človek bol vytvorený VM na jeho obraz, aby sa vyvinul(evolúčne) ako jeho námestník na Zemi. Ako konkrétne človek vznikol, či prvotne bola vytvorená nejaká báza DNA, alebo bolo viacej vývojových pokusov, alebo či bol vytvorený tu na Zemi, či niekde inde v podstate nie je dôležité. Na Zemi sú však Ľudia, ktorí by vám dokázali odpovedať aj na tieto otázky priamym dialógom s VM, resp. Supersystémom (pozrite si napr. metódu Bronnikova, ktorá je už na vyššich úrovniach Top Secret - niektoré čisté, nepoškvrnené a vysoko morálne deti po aplikáciach určitých postupov prevzatých z Tibetu dokážu napriamo komunikovať so Supersystémom a odpoveď dostávajú napr. v obrazoch ako dostal zjavenia povedzme Mohamed).

Dnešnej ľudskej civilizácii predchádzalo viacero minulých, ktoré boli zničené zásahom VM, keďže morálne sa dostali do slepej uličky (niečo ako Sodoma a Gomora). Na Zemi bolo nájdených množstvo artefaktov, ktoré to dosvedčujú a ktoré dnešná paveda nedokáže nijak vysvetliť, resp. ich ignoruje alebo to masmédialne prostitútky zaradia do kategórie "curiosity".

Ľudstvo má v sebe ešte obrovský skrytý potenciál, ktorý sa mu bude odkrývať v závislosti od výšky jeho morálky. Dať dnešným globálnym vládcom určité technológie, tak sa naplnia za chvíľu vízie highmasonov o NWO s 500 mil. biorobotických otrokov, ako si to nechali vytesať do žuly do Georgijských kameňov...

280051

05.12.2012 19:16

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

Kysučan 85.?.?.?

Veľmi zaujímavé názory pán 5p pohromade. Ale aby sme nestrácali vzájomne čas, tak by som sa vás najprv chcel spýtať na pár otázok:

1)Aký je váš svetonázor - materialistický alebo idealistický ?
2)Ako vieme tak zákon zachovania energie je objektívny vesmírny zákon.Kde sa podľa vás vedecky "stratí" energia s úmrtím človeka?
3)Viete o tom, že už dávnejšie boli dokázané rýchlosti vyššie ako je rýchlosť svetla?
4)Chemtrails v masovom používaní podľa vás neexistujú (to totiž môže tvrdiť len človek, ktorý nepozerá na oblohu alebo sa mu nechce moc myslieť, alebo...)?
5)HAARP je podľa vás tiež nezmysel ako klimatická zbraň?
Tu vložím odkaz na video (predpokladám, že ste už starší človek a ruština vám nebude robiť problém), rád by som vedel váš názor na tie ruské autoriti, ktoré tam vystupujú a niečo tvrdia:
http://www.youtube.com/watch?v=zBXq_2B7uVY

6)Aký máte názor na spojenie morálka a veda, povedzme podľa týchto videi? :
http://www.youtube.com/watch?v=_k-Lbv3IGvU&feature...
http://www.youtube.com/watch?v=9Tg-Ihttlio

280052

07.12.2012 17:46

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

Kysučan 85.?.?.?

"Nepotešil ste mne chlapče, ani já Vás nepoteším."

Hľadanie Pravdy asi nebude vašim prioritným cieľom pán 5p pohromade, keď tak čítam vaše odpovede-neodpovede . Napriek tomu ďakujem za repliku.

Možno viete - ale skôr nie - že svetonázor je základom chápania procesov vo Vesmíre, procesov a javov na planéte Zem, ich interpretácii aj napr. vo vedeckej, či odbornej sfére. Metodológia poznania a spracovanie informácii a približenie sa k objektívnej Pravde je priamoúmerne. Pritom samozrejme nejde o delenie ľudí do akýchkoľvek chlievikov.

Poďme k realite života:

Že nedokážete chápať vloženosti a prepojenie "materiálneho a nemateriálneho sveta" priamo vyplýva z vášho svetonázoru, a preto je aj vaša odpoveď taká,aká je - napr., že ja nerozumiem tomu, o čo tu ide... [velký smích]

Je elektromagnetické alebo gravitačné pole hmotné ?
A čo také biopole človeka, alebo tzv. aura človeka podľa niektorých ezoterických kultov?

Efekt Kirlian nie je asi nikde v príručkách "modernej fyziky", hoci je známy od 30-tych rokov minulého storočia(vyžarovanie bioenergetickej informácie ľudského tela v určitých spektrách svetla).
Napr.:
http://kirlianresearch.com/kirlian_principle.html
Aj inde sú krásne fotografie biopolí človeka.

"Nekonečno = hranica ľudského poznania"

Čo platí dnes, už zajtra pán 5p platiť nemusí. Mnohokrát stačí jednoducho len to, že niečo dostane v mediálnom piáre priestor - na to, čo bolo Globálnym zákulisím potichu (alebo aj vraždami) stopené pod koberec a zatajené...

Chemtrails: Čo viem ja o motoroch to vy ani netušíte.
[velký smích]
Možno som videl v živote viac prúdových motorov ako vy. Taktiež viem pán 5p rozoznať contrails od chemtrails (aj keď tento výraz nie úplne vystihuje podstatu dejov, ktoré tam komplexne prebiehajú), dokonca poznám aj fázový diagram vody, aj rosný bod vody a ďalšie fyz. vzťahy a aj iné deje nad našimi hlavami, či v našich hlavách...

Je asi zbytočné vám tu uvádzať desiatky väčšinou US patentov na ovplyvňovanie počasia,či firmy, ktoré sa tým už komerčne zaoberajú. A niekde by som našiel aj skvelú prezentáciu US Air Force, ako pracuje súčinnosť chemtrails lietadiel, orbitálnych družíc s pozemnými riadiacimi elementami, HAARP-ami (menších ekvivalentov je už po svete viacero) a radarovou pozemnou sústavou NATO, ktorá je už prepojená aj na iné krajiny, vrátane Ruska...Hold globálne sily ovládajú zatiaľ aj Rusko, Japonsko,či Čínu.

A vaše stanovisko k HAARP-u beriem, ako stanovisko "malého chlapca", ktorého nachytali na hruškách, ak ste si vôbec pozrel to video, aj s komentármi pomerne významných ľudí, ktorí sa danou problematikou zaoberajú, vrátane neodškriepiteľných faktov.


Chápem vaše vystupovanie tu na Zvědavcovi tak, že vaša myseľ pracuje v pokazenej algoritmike na zachovanie tohto tlupo-elitárneho nespravodlivého systému na báze "vyššej intelektuálnej pavedy".

Rád by som sa mýlil...

280210

07.12.2012 18:08

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Lidstvo už dávno kontrolováno je - ale sa vymyká spod kontroly

Kysučan 85.?.?.?

Zdravím levitov (alebo levitky)...

[velký smích]

Najvyššimi viditeľnými levitmi z kolena Lévy je dnes klan Rothschildov. Ale asi ide o nedorozumenie, ako s mojimi vyjadreniami, tak aj s vašim nickom...

Doporučujem 10x čítať (porozmýšľať) a potom raz písať.

S vašou poslednou vetou absolútne súhlasím.

280211

07.12.2012 20:10

Repatriace zlata po celém světě

Zlato a globálna HRA

Kysučan 85.?.?.?

Snaha o repatriaciu zlata je z pohľadu dnešného neutešeného stavu globálnej civilizácie veľmi zaujímavý fenomén.

Zákulisný globálny boj klanov sa dostáva na povrch a má tak svoje zákonité prejavy vo viditeľnej oblasti pre ovce.

Pre mnohých nebude prekvapením, že na svete existujú 3 centrá "poloviditeľných" globálnych síl, ktoré sa snažia o dominanciu:

1. Washington D.C. - základňa klanu Rockefeller
2. London City - základňa klanu Rothschild
3. Vatikán - základňa starej aristokracie Európy

Zatiaľ čo klan Rockefeller sa orientoval v posledných desaťročiach hlavne na profit z výroby reálnych statkov (ropa, vojensko-priem. komplex, komerčné banky ai.), klan Rothschild sa sústredil hlavne na profit z virtuálnych "hodnôt" cez sieť kasínových búrz - akcií,opcií,fin. derivátov,hedge fondov apod., ktoré následne reinvestoval do reálnych hodnôt hlavne v krajinách BRICS.
Vatikán, ktorý nadobudol historicky astronomické bohatstvo sa pohyboval medzi týmito dvoma extrémami a jeho investície sú oveľa skrytejšie (predsa len má za tisícročia viac skúseností ako nejaký sopľavý Rothschild a zasran Rockefeller... [velký smích] ).

Rothschild & Co. dlhodobo ovplyvňovali cenu zlata cez svoje filiálky, kde 5 hlavných traderov v London City určovali dlhodobo desaťročia cenu zlata na svete. Pomerne nedávno sa však Rothschild & Co. z trhu zlata stiahli. Za chvíľu sa začali objavovať správy o tehličkách z wolfrámu s povrchovou úpravou zo zlata.Koľko a kde je reálne zlato zo sejfov vo Fort Knox alebo v Bank of England vedia asi len najvyšší globálni "zasvätenci"... [smích]
Preto tá veľká snaha o repatriáciu Au.

Veľká väčšina virtuálneho bohatstva Rothschildovcov bola reinvestovaná do reálnych produkčných jednotiek prevážne do Číny. Rockefeller and Co. zostal s tlačiarňou dolárov vo FED (so svojimi ovládanými korporáciami ) v USA , ktorý stráca neustále pôdu pod nohami.

Nie je teda ani vylúčené, že majitelia reálneho zlata (drvivo najväčšie zásoby reálneho zlata má Vatikán, potom nasleduje klan Rothschild) presadia dočasnú väzbu mien na zlato, aby sa stabilizovala globálna situácia vo svete.
Proti stojí vojensko-priemyselná reálna sila USA, kde Obama je marionetou Rothschildov.

Bude to ešte veľmi zaujímavá pokrová hra, kde osud ľudí v globálnom meradle je na veľmi tenkej hrane.

Preto treba momentálne myslieť viac pozitívne, aby negatívne projektované mat(r)ice boja globálnych predátorov nedostali potrebnú energiu na spustenie ešte drastickejších akcii proti celému ľudstvu!

280220

07.12.2012 22:07

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

Kysučan 85.?.?.?

Ďakujem 5p,

nemýlil som sa, informačná vojna prebieha silne aj tu na Zvědavcovi... [velký smích]

A čomu vlastne veríte vy?

Tomu, čo vám niekto predložil pod nos cez dlhodobo prepracovaný systém rôzných dogiem a starostlivo vybratých školských sylabusov, alebo sa pokúsite niekedy veriť trochu aj niečomu inému. A začnete prehodnocovať svoje videnie sveta aj cez nejakú neštardantnú prizmu hranolu, ktorý vám spektrum elektromagnetického vlnenia Svetla (nielen Ra-bínov = synov slnka) rozloží na iné vlnové dĺžky príjmu informácii. Pochopiteľne videnie celého spektra Svetla umožňuje si poskladať mozaiku a nezotrvávať na pozícii pseudovedeckého kaleidoskopu so silno egoistickými a nadradenými postojmi ku komunite!

Chápem, že keď je prijímač nastavený na príjem in-formácii(skôr de-formácii) na príslušný kmitočet Hz, tak správny signál jednoducho nemôžete zachytiť. Musíte začať meniť nastavenie a parametre antény (mozog) a ladiť potenciometer (vedomosti)... [smích]

Možno by ste potom nenapísal ani taký blud, že spaliny prúdového motora (samozrejme nie raketového) nesúvisia s fázovým diagramom vody a kondenzáciou vodných pár v sústave para-plyn, za určitých reálnych atmosferických podmienok.

No keď musí byť smerová anténa nastavená na príjem CZK alebo EURO vĺn, tak plne chápem vaše nesúrode paravedecké odpovede.

Myslím si, že ďalšia debata je asi zbytočná a snáď si vnímavejší čitatelia Zvědavca urobia správny názor na danú problematiku a systém ovplyvňovania a de-formácie ľudského vedomia.

Nikdy nie je neskoro prestúpiť do správneho lietadla, ktoré sa vyhne hurikánu 5p, musíte byť však pripravený na letisku so správnym pasportom a heslom... [velký smích]

280227

10.12.2012 18:55

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

Kysučan 85.?.?.?

To je hluboké nedorozumění pane Udo. Zdravím Ťa... [velký smích]

Genealógiu globálneho otrokárskeho modelu samozvaného ceasara SAMO-SATO-a ( Globálny prediktor – pozn. prekl.) s jeho cizelovane vypelichanou zombie, jednookou, vykast(r)ovanou i obrezanou armádou si veľmi dobre v skratke popísal. Len mám obavu, či taký Tono de Conté a jemu podobní a aj velební a študovaní páni a magnificencie tomu budú plne rozumieť.

Re: Kysučan – sťa pře-mysl Oráč
Kysučan oral, kopal, sial, plel, zbieral úrodu, aj stromy pílil, aj obydlie pomáhal stavať, aby mal kde hlavu zložiť . Aj do školy chodil, ale tam mu veľa životnej múdrosti Platónovi následníci nepovedali. Ale aspoň sa dozvedel, že mechanický výkon štatisticky zdravého jedinca ľudského typu málokedy presiahne 0,25 kW, čím pochopil, že pre vykonanie mech. práce je efektívnejšie použiť nejakého ťažného koňa a niekedy vola, ktorý je pokornejší a nepotrebuje toľko žrať a za určitých podmienok je zase lepší somár, ktorý je ešte nenáročnejší, ale býva tvrdohlavejší.
No až samo-štúdiom pochopil zákerný skrytý význam Lösungu : Arbeit macht frei... [smích]

Samozrejme, žiaden ra-z-umný človek sa nebude chcieť vrátiť do doby Temna, kde už raz ľudstvo SAMO-SATO zatiahol, so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcich. No musí aj časom pochopiť, že potrava mu má slúžiť ako liek (Hippokrates) a nie ako genocídny prostriedok 5. rangu, ako je to dnes
(GMO, aditíva, um. hnojivá, pesticídy, um.hormóny, radiácia ai.). Ra-z-umný sedliak intuitívne chápe, že najzdravšie plody dáva Matka Príroda (aj mekotajúci mééédealní čarodejníci sa sem tam prerieknú a povedia cheeseburger prežúvajúcemu volovi pred TV, že najzdravšie sú čerstvo natrhané lesné plody).

Re: Zlatý štandard
V žiadnom prípade nechcem robiť projekciu zlatému štandardu (a ani ho neschvaľujem), len som poznamenal, že je to jeden z mnohých vysoko rozpracovaných pravdepodobnostných scénarov budúceho vývoja, ak sa nabijú príslušné mat(r)ice:
- neutíchajúca projekcia(prognostika) do hláv prežúvajúcich volov o raste cien zlata v budúcnosti, aj zo špičky mafistických úžerníkov typu Goldman Sachs
- neustále sa zvyšujúci nákup zlata v Indii a Číne (aj inde), ktoré sú projektované ako nové centrá globálneho fašizmu
- „vyčistenie“ známych deponačných skladov Au po svete
- pretrvávajúci stav otupelosti materialistických prežúvajúcich volov a somárov, ktorí sú závislí so svojou pokazenou psychikou na falošných fetišoch a idoloch
- Vekselberg a iní globálni vekselmani (napr. aj pripravovaný predaj SPP za takmer polovičnú nákupnú cenu) sa teraz zbavujú energetických zdrojov (vedia o nejakom krátkodobom manévri z vrchných etáži jednookej pyramídy ?)
-zlatý invariant by bol extrémne výhodný pre toho, ktorý už nakradol a skúpil zlato po celom svete

280366

10.12.2012 19:04

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

Kysučan 85.?.?.?

(štat. odhad LME jeho množstva vo svete je cca 160 000 t, pričom sú seriózne? analýzy, že ho môže byť až trojnásobok – ťažko čerpať štat. informácie o majetkoch starobylých civilzácii).

Môžeš vylúčiť takéto harakiri zúfalcov bojujúcich o zlatý trón, ktorí aj tak stále vo svojich kluboch vyhlasujú, že kobyliek je veľa a zbytočne veľa prežierajú Ceasarov majetok (pád do úplnej úrokovej priepasti môžu na chvíľu zastabilizovať všelijakými ďalšími nariadeniami typu Basel 4-X, aby získali čas)?

Re: Energia a úrok
Človiečik je maličký subsystém Vesmíru a žije v adiabatickom (neuzavretom) systéme Zeme. Aby systém mohol žiť musí dostávať energiu zvonku (Slnko) alebo ju získavať z toho, čo mu Vis Maior pridelil, t.j. tohto času zo zdrojov Zeme , keďže ešte nie je morálne na takej výške, aby mohol čerpať všadeprítomnú dostupnú energiu Vesmíru ako celku.
Jediný spôsob ako zmenšiť entropiu (mieru chaosu) na Zemi je osvojiť si energiu Slnka alebo zásob Zeme, ináč ľudstvo degraduje. Prírodné zdroje sú prvotné vo vzťahu k všetkým druhým formám ľudskej činnosti. Človek energiu nevytvára len premieňa jeden druh na druhý - na to sa kedysi používali otroci, a preto aj teraz globálny otrokársky systém hovorí o „ľudských zdrojoch“... [smích]
Existujú ešte 2 spôsoby znížiť mieru chaosu systému, a to využitie zdrojov z minulosti a budúcnosti. Nemnohí ľudkovia môžu žiť zo zdrojov minulosti = prežierajú nahromadené zdroje po predkoch.
Veľká väčšina ľudkov žije z ruky do huby.
A na ukradnutie zdrojov budúcnosti prišli predkovia SAMO-SATO-a, a to ľudia poznajú pod pomenovaním úrok, čo je prakticky neohraničený zdroj = stačí dať do otroctva úroku nekonečné množstvo svojich potomkov.

Re-klam-a v TV:
„Susedko, staviaš...staviaš a ešte nebývaš. Ja som si zobral hypotéku od SS (čítaj Slov. sporiteľňa) a už 2 týždne bývam“.
Scéna: Pred novým barákom stojí dedko,babka,otec(nový „majiteľ“), matka, 2 detičky a pes.Všetci sa usmievajú a tešia, okrem psa (ten totiž ešte asi nestratil pud sebazáchovy).
Čiže klasické programovanie volov má následovný skrytý cieľ:
Vôl, ktorý si zoberie hypotekárny úver je na 25-30 rokov skvelý otrok, ktorý bude efektívnejšie pracovať pre úžernícky a otrokársky systém. Kedykoľvek môže prísť o strechu nad hlavou, ako sa o tom presvedčili už milióny volov a somárov - lebo mu nepatrí a za 25 - 30 rokov sa všeličo môže prihodiť.
Ty udo samozrejme vieš, že aj malé úvery majú multiplikačné efekty a umožňujú zaviesť do globálneho úžerníckeho systému ďalšie exponenciálne rastúce dlhové peniaze = zdroje budúcnosti našich detí, vnukov, pravnukov...
Tie spôsobujú takmer všetky vojny, infláciu, premietajú sa do všetkých cien tovarov a služieb, deformujú spoločnosť, vzťahy ľudí, rozbíjajú rodiny atď.

280367

10.12.2012 19:08

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

Kysučan 85.?.?.?

Kto je na vine?

Nedávno som počul v rádii, že Slováci si v tomto roku zobrali o vyše 100 % viac spotrebných úverov, ako rok predtým a ak si dobre pamätám, tak to bolo vyše 1,5 mld EUR. Z toho sa dá „vyrobiť“ ďalších niekoľko desiatok mld EUR dlhových inštrumentov. A úra(o)kovina bude ďalej narastať.
Čo tak asi povedia svojim synom a vnukom, že je stav taký - aký je?
Máš dojem, že entropia v spoločnosti stúpa alebo klesá?

Re: Papa-razzi, Rock-fehler und Rot-weiler

Snáď je takýto paparazzi štýl pre bežných ľudí ľahšie stráviteľný, aby trochu prenikli cez zakryté kódy Biblického projektu. Keď nevidia SAMO-SATO-a, tak nech vidia aspoň jeho najbližšie ruky, ktoré ich ťahajú cez svoju žido-masonskú a kultovú pyramídu jednookého Amon-Ra vytrvale do priepasti...

280368

12.12.2012 18:25

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

Kysučan 85.?.?.?

"Číst Vaše diletantské výpotky" - to som si dovolil prevziať z vášho vyjadrovacieho slovníka pán Vojta49 ( 4+9=13 - to numerologovia pokladajú za veľmi nešťastné číslo a myslím si, že vo vašom prípade to nie je ďaleko od pravdy ) tiež nie je žiadne terno.

Urán

Odhliadnúc od toho, že používate slovo urán, čo je kov, ktorý sa v prírode Zeme voľne nenachádza, tak ak ste si lepšie pozrel Vojta 49 tu seminárnu prácu, na ktorú poukázal Vopice a zobral si kalkulačku, tak zistíte, že celková hodnota vyťaženej uránovej rudy v ČR sa mohla pohybovať niekde okolo 100 mld Kčs v predajných cenách na trhu. Keby aj sa ťažila s dvojnásobnými nákladmi a ZSSR za ňu nič neplatil (čo je samozrejme len hypotetické, tak súdružské ekonomické vzťahy nefungovali), tak sa dopracujeme k 200 mld Kčs.
Koľko ČR dnes dlží globálnemu úžerníckemu systému za necelých 23 rokov ?
K dnešnému dňu okolo 1,715 bilióna Kč!

Snáď chápete ten rozdiel. Ak nie, tak mi je vás úprimne ľúto, aj keď plníte určité ohlupovacie úlohy - ste totiž súčasťou tohto systému klamania a otokárskeho vykorisťovania človeka človekom, ak si to neuvedomujete...

Zemný plyn

Za koľko by ste vy Vojta49 predávali zemný plyn svojmu úhlavnému nepriateľovi, ktorý to verejne cez množstvo vyhlásení svojich kvákajúcich marionet stále vytrubuje do sveta?
Naše národy globalizační vodcovia cez svoje národné bábky dotiahli do spolkov ako NATO, ktoré sa javí ako veľký "priateľ" Ruska. To je vám samozrejme v klube jasné.. [velký smích]
Bielorusko a iné spriaznené národy majú cenu aj na úrovni 1/3 cien, za ktoré nakupuje plyn povedzme Česko od Gazpromu.

Takže ďakovať treba niekde inde pán Vojta49. Myslím si, že keby ste sa obrátili na adresu povedzme Davida Rockefellera, tak by vám snáď celkom dobre vysvetlil divadelnú partitúru trebárs pána Havla, alebo teraz Sášu Vondru, či Nečasa.

No a vaše ďalšie myslenie ani nepotrebuje nejaký výraznejší komentár...

280438

12.12.2012 21:57

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

Kysučan 85.?.?.?

Zdravím dub,

ja mám silné podozrenie, že ten "ústav" je aj riadený a má svoje oddelenia typu:

Oddelenie pre vytváranie vonkajšieho a vnútorného nepriateľa: tu by som zaradil nejakého Vojtu, ktorý je tam asi sám a nemá s kým konzultovať, a tak aj jeho príspevky vyzerajú...

Oddelenie pre ideologický boj - triedy B: takých je tu mnoho a prejavujú sa krátkymi zabrechaniami s cieľom dehonestovať oponenta, s neveľmi vysokou intelektuálnou kvalitou.

Oddelenie pre ideologický boj - triedy A: tu patrí asi len Mám strach, ktorý sa klonuje na rôzné dvjv, Taky mám strach, Bohumil ai. - tu už je badať určitý intelekt, aj celkom dobré znalosti, no jeho kód je celkom priehľadný, ale môže oklamať viaceré ovečky.

Oddelenie pre boj s konšpiračnými teóriami: tu som si všimol jedného slovensko-českého trotla, ktorému taktiež nie je možné uprieť určité vedomosti, aj keď musí konzultovať a revidovať.

Oddelenie vyššej manipulácie: je zatiaľ neobsadené - chýbajú kádre...
Príprava kádrov práve prebieha v Mossad-Akademie in Herzliya a v Langley, Virginia.

[velký smích]

280453

14.12.2012 19:30

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

Kysučan 85.?.?.?

Zdravím pán quido,

Vojtu netreba nijak silne emocionálne prežívať, pretože sa javí byť napojený na de-magog-ov a plní tak zverené ohlupovacie úlohy.
Otázkou je jeho morálka, ale to si už zodpovie on sám...

V Biblickom globalizačnom projekte, ktorý sa už realizuje nejaké to tisícročie je Slovanom prisúdená úloha otrokov, už len keď si všimneme pôvod pomenovania z lat. sclavinus, sclav, slav = otrok.
Podľa viacerých výskumov a analytických prác z oblasti štúdia DNA, histórie,literárnych a archeologických artefaktov prapredkovia Slovanov sa objavili v Európe pred cca 12 000 rokmi po veľkej celosvetovej potope (zánik Atlantídy - mýtus potopy bol o nejakých pár tisíc rokov nato zakomponovaný do Biblie).
Podľa výskumov DNA sa praslovania rozšírili prakticky do celej Európy od rieky Rhona po južný Ural z oblasti dnešného Srbska, Kosova a Macedónska.
Dajme to teraz do súvisu.
Prečo asi globalizační vládcovia rozbili Juhosláviu, zaútočili na Srbsko, a potom vytvorili Kosovo - rozmanitý hnisavý vred na tele Európy s pseudoislamskými hordami vo vedení štátu !?

Rusko je už dlhodobejšie hlavným cieľom Biblického projektu s mnohými formami informačnej vojny. Po páde pseudokomunistického režimu bola okamžite mohutne aktivovaná periféria globálnych vládcov - disidenti, emigranti, masoni, judaisti.
Periféria tam potom (podobne ako v našich krajinách) cestou "kultúrnej spolupráce" zaviedla všetky "výdobytky degradujúceho Západu" = narkotiká, alkoholizácia, prostitúcia, degradatívne umenie, šokovú ekonomickú "terapeutiku" ai.
Výsledky za 2 desaťročia ste quido pekne popísal. Ak si dobre pamätám, tak Rusi vymierajú (sú pod tvrdým genocídnym tlakom) rýchlosťou cca 1,5 mil./rok, ak sa nezohľadňuje migrácia. Preto aj posledná snaha Putina, ktorý nabáda, aby každá rodina mala min. 3 deti.

Verím, že odolajú a splnia svoju dejinnú misiu.
Globálni vládcovia už veľmi dávno vedia, odkiaľ im hrozí najväčšie nebezpečie pri ich fašistických globalizačných snahách.

280576

14.12.2012 19:51

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

Kysučan 85.?.?.?

Podvedomie je sviňa... [velký smích]

Aristo tu aj vymenoval hlavných ídeových nepriateľov a vy mtk takto otvorene klamete. To nesvedčí o vyššej duš(a)evnej činnosti...

Inteligentnejší sa neprejavujú a sú ako voš pod chrastou, prípadne sa transformujú napr. na Bekotu.
Dôstojného protivníka si vždy v histórii bojov do určitej miery vážili, tak sa snažte polepšiť.

Zatiaľ vám píšem do hodnotiaceho formuláru nedostatočnú, ale ešte to neposielam do Centrály.

[velký smích]

280579

15.12.2012 13:28

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

Kysučan 85.?.?.?

Neviem, v akej ste "triede" mtk and Co., takže to nebude ono.

A ídeový nepriateľ čítajte ako í-Deus nie-priateľ (tuším vám to už udo písal: konceptu Deusa - Zeusa - Jehovu - alebo čo vám v živote alebo na školeniach doteraz vtĺkli do hlavy).

A teraz mám namierené ísť zjesť obed... [smích]

280627

15.12.2012 17:31

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

Kysučan 85.?.?.?

S prvou časťou Aristo sa dá súhlasiť. Pre otroka je jedno, či mu nad hlavou lietajú Black Hawks s bielymi pentagramovými hviezdičkami alebo Mig-y s červenými pentagramovými hviezdičkami.
Oba symboly sú totiž symbolmi rovnakého Globálneho Niktoša, ktorý riadi globálnu politiku a modeluje globálny scénar... [smích]

Ide o to, aká koncepcia bude otrokom ponúknutá. V zásade sú možné len 2:
1. Spravodlivá (morálna)
2. Nespravodlivá (amorálna, ako to je dnes v rôzných obmenách a variantoch na celom svete)

Myslím si, že quido inklinuje k tej prvej koncepcii a amoralita, akou je napr. aj prepisovanie a skreslený výklad chronológie ľudstva sa mu bridí.
Aby sa ľudstvo dopracovalo k tej prvej koncepcii bude nevyhnutné ešte veľa urobiť v "hlavách" ľudí a Slovania podľa mňa budú mať výrazne čo povedať do poľudštenia "hovoriaceho dobytka a náradia".

K akej koncepcii a spoločenskému usporiadaniu inklinujete vy Aristo ?

280642

17.12.2012 18:09

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

Kysučan 85.?.?.?

Obávam sa mtk,

že odpoveď nedostanete, pretože platí nepísané pravidlo udos, že "zlé" myšlienky sa ďalej nerozvíjajú a končia "akoby" na prepadlisku dejín (informácie sú však večné a zostávajú v supersystéme)... [velký smích]
Aj keď by bolo mnohokrát vhodné, aby sa ozrejmili socio-cult-urologicky zdatnejšími jedincami ľudskej rasy chyby, ktoré podľa nich robia človeku podobné opičky. Ale veď to poznáte Time is many(money). And money nie sú Many(i)-too(u)... [velký smích]

Propaganda a snaha o ovládnutie vedomia a podvedomia oviec beží už pekných pár tisíc rokov, len treba precízne vyberať. Aj z tej propagandy Západu, aj z tej propagandy Východu.
Tí, čo vyberú to správne zlaté vajíčko (myšlienkami, slovami, skutkami...), prídu do Kráľovstva Jahveho = Ra-ja (kráľovstva osvietených Slnkom - Ra).

Objektívna Pravda v tej najvyššej inštancii mtk sa píše reálnym Životom a tu si myslím , že ani udo netvrdí, že má všeobjímajúcu absolútnu Pravdu ,i keď to mnohokrát tak vyznieva a odpovede sa vám zdajú akoby už nad ne nič iné nebolo Pravdivejšie, tvrdé až sarkastické.

P.S.: Ja osobne si nemyslím, že patríte k Mossadu. Ten totiž má také analytické oddelenia, ktoré by už dávno diagnostikovali zdroj pôvodných informácii, navyše keď ste si zdroje už dávnejšie vyžiadali a boli vám dané pred nos...
Hold, kto nevie hľadať ihlu v kope sena, ten asi krajčírom nebude...

[velký smích]

280719

17.12.2012 19:57

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

Kysučan 85.?.?.?

Pohádky ja už nemusím mtk... [velký smích]

A znova sa u vás potvrdzuje, že podvedomie riadi silne vaše myslenie, ani si to moc neuvedomujete.
Ja o koze a Vy o židovi..

Za život som spoznal viacerých tzv. židov. Boli aj dobrí - aj zlí. Ale musím objektívne povedať, že tí s nie veľmi ľudskými morálnymi hodnotami prevažovali a prevažujú.
Takže tie výskumy prof. Lambrosa, dr. Kinseyho alebo dr. Freuda budú mať asi reálny základ, aj keď ich treba brať s určitou rezervou.

Chcete vehementne potvrdzovať štatistiky ?

280723

21.12.2012 15:13

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: balkanizace je nesmysl

Kysučan 85.?.?.?

Pane Bekota,

tiež zdieľam vaše obavy, či nemám nejaký ten závadný vyroždenecký gén a neustále sa bojím, či sa nedostanem do štatistík pána Klimova, Freuda a iných "vyvolených" analytikov a bádateľov temných stránok a hlbín ľudskej duše.
Sledujem, že vy sa už dlhšie zaoberáte štúdiom tak zapeklitého problému, ako je tzv. židovská otázka, ktorú nevedeli doriešiť ani nemeckí superárijskí naslovo vzatí odborníci... A tak s nádejou predpokladám, že budete o kúsok ďalej v poznaní, ako tí páni Quido, Dub, či Guru, čo ste ich tu menoval vyššie.
Stále mi vrtá v hlave ten árijský gén R1a1, ktorý ste tu nadhodil a vaša projekcia, že páni z rabbinátu ho majú tiež?! Tož, to si neviem vysvetliť. Boli by nejaké seriózne zdroje,aby som sa trošku prestal báť mojich bratov z nejakého x-tého po-kolena?

Taktiež mi stále vŕta hlavou, prečo tí romantickí revolucionári ako Trockij - Bronštejn, Apfelbaum, Rosenfeld a ďalší nabehli do cárskeho Ruska a postupne nechali vyzabíjať desiatky miliónov obyčajných gojim-ov. Neviete, aký mali ten chorý gén?
A potom tí ďalší árijskí "nadľudia", ako Hitler, Himmler, Goebbels alebo Eichmann ( ten, čo mal na starosti riešiť tú zapeklitú otázku "bohom vyvolených" ) - som sa niekde dočítal, že tiež mali nejakých podivných predkov. Napr.:
http://www.novinky.cz/koktejl/209470-hitler-mel-se...
A tí súdruhovia na Novinkách ešte mali tú drzosť, že tam napísali, že tá podivná haploskupina sa objavuje aj "případně u aškenázských i sefardských Židů". Najvyšší čistokrvný ÁRIJEC so sympatickým fúzikom a modrými(☼) nebeskými očami a berber alebo ashkenázi, či sefard...To si asi robia srandu, nie ?
A potom aj také divné články, ako napr.:
http://martinmalobicky.blog.sme.sk/c/55652/Genetic...
Jsem z toho úplně zmatenej.

Musíte mi poradiť pán Bekota, lebo mám strach, aby som nedopadol, ako dlhodobo najlepší "spevák" v SR Richard Müller, ktorého pochytila už dávnejšie po verejných propagáciach drog klimovská vyroždenecká psychomaniakálna depresia, alebo mi nepraskla aorta, ako najlepšiemu "českému" spisovateľovi Miškovi Vieweghovi. Prípadne ma neulapil antichrist, ktorý dostal do svojich pazúrov arcibiskupa Bezáka na Slovensku.

Ďakujem za odpoveď a spolieham na vašu ra-du a doporučenia, aby som prežil krásne sviatky na počesť toho INRI (Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm ), no veď viete, toho židovského kráľa, ktorý sa podľa "posledných" výskumov Vatikánu nenarodil v r. 0 a nie v maštalke pri oslíkoch..., ako nám blahozvestoval pápa Benedikt.
V SR mu na advent (na jeho počesť) stále spievajú rôzné "hviezdy" a celebriti s tým, no veď viete, tým - vyvoleným genómom, ktorý stále nevieme exaktne nejak presnejšie definovať - zo synagóg v Leviciach, či Nitre... [velký smích]

280975

24.12.2012 01:41

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: balkanizace je nesmysl

Kysučan 85.?.?.?

V postapokalyptickom období ďakujem za odpoveď pán Bekota a dúfam, že to viacerí alarmisti prežili v dobrom zdraví. Snáď pochopia, že svoj ďalší osud si musia zase tvoriť sami a masméédea ich znova oklamala vo virtuálnej projekcii reality a budúcnosti.

Takže sme si trošku zahrali hru na genetiku na báze Vašich pravidiel hry, kde som sa snažil použiť Vaše vyjadrovacie kódové prostriedky... [smích]

Poďme o nejakú tu úroveň vyššie.
Správanie človeka sa samozrejme neriadí len genetickou informáciou, ktorú získava od svojich predkov a v chápaní celej histórie ľudskej civilizácie riadi v podstate prevážne nepodmienené reflexy, nevyhnutné pre prežitie človeka, ako druhu živočícha.

Nechcem zachádzať do podrobností pohybov ľudského stáda v euroázijskom priestore v období po apokalypse Atlantídy (to prosím neberte v spojení s nejakými Leva-, či védickými učeniami - to je faktologicky veľmi dobre doložiteľné). Takže vcelku dobre chápem problém Chazárie s prijatím ideológie judaizmu, mixu etník, Slovanským árijským génom v prostredí Chazarských askenazi jews od určitého historického obdobia atď.
Oveľa zaujímavejšie sú ďalšie formy príjmu informácie, ktoré silne vplývajú na správanie človeka.
Tu patria kultúrna, intelektuálna a intuitívna informácia.
Ak človek žije v nejakej kultúre a prostredí určitého intelektu, tak to zanecháva jednoznačnú silnú pečať na jeho správaní.
Predpokladám, že Vám nie sú úplne neznáme agregátne biopolia riadenia človeka (egregory).
Tu by sme mali vcelku dobré vysvetlenie riadenia správania cez rodinné egregory v uzamknutej "židovskej" komunite s árijským génom R1a1 u askenázi "jews". Silný pocit ohrozenia pretrváva doteraz (hlavne v podvedomí), snaha o prekonanie okolia (gojim) silou intelektu (ak nie som silný ako Goliáš, tak ich zdolám ako slabý, ale intelektuálne silný Dávid). Podľa posledných nie moc verejných výskumov majú askenázi jevreji z Ruska a vých. Európy priemerné IQ 119 a sefardski jews len niekde okolo 84, pričom priemer v štáte Izrael je niekde okolo 100 (len mierny nadpriemer voči iným národom).

To, že sa voči bežným judaistom hrá globálna hra si možno ani Vy plne neuvedomujete (už len podľa toho ako chaoticky vnímate správy od uda1). Snáď si nemyslíte, že tento neľudský parazitický systém tu bude panovať večne a len pre "vyvolených"?

Samozrejme tu patria rozmanité psyops operácie, ktoré ste tu naznačil. A ak sa silne mnohí nezamyslia nad svojim konaním a nad vyhlaseniami globalizovaných trubačov typu Soros, Brzezinski, či Kissinger, ktorí sú už dlhodobejšie skryte proti Izraelu, a teraz to už vytrubujú úplne verejne, tak príde ďalší holohoax, s krutými následkami pre tých, ktorí by mali ľudstvo potiahnúť, pretože majú na to intelektuálnu výbavu, ale pokazený prijímač intuitívnej informácie od ich Tvorcu.

Snáď už aj Vy chápete, po siahodlhých genetických výskumoch,...

Automaticky kráceno

281017

14.01.2013 16:25

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Ani ja... Nesouhlasím...:)

Kysučan 85.?.?.?

Ach tie konšpiračné teórie a "konšpiračné teórie"... [velký smích]

Zdravím insidera duba a je mi ľúto, že nevyužil insiderské informácie a žije v chudobe s príjmami pod hranicou existenčného minima. Chápem, že globálny systém je kruto nastavený pre morálnejších ľudí, ale...

Voľby

Sú demokratúrna procedúra, ktorá so skutočnou demokraciou nemá takmer nič spoločné. Globálny otrokársky systém je mohutne nastavený a pracuje ako automat = výber kandidátov a ich financovanie prebieha v automatickom režime výberu persóny, ktorá so systémom najviac koreluje. Výber povedzme prezidenta je teda plne riadený proces!
Otrokársky systém po tisícročia menil formy, aby si ovce čoraz viac neuvedomovali, že sú zotročované → "Najlepší otrok je ten, čo si myslí, že je slobodný".
V skutočnosti je spoločnosť zotročená najmä úžerníctvom transglobálnych klanov, kde prim hrajú tzv. židovské klany!

Manipulácie volieb

Riadenie "elít" aj stáda sa realizuje bezštruktúrnym spôsobom. Tzn., že sa do štruktúry objektu manipulácie (riadenia) zavádzajú cez masmédia vopred vybraté informácie, ktoré potom cirkulujú v štáte (podsystéme) a vytvárajú štatisticky podľa Gaussovho normálneho rozdelenia pravdepodobnosti predom známe odozvy - spätné väzby oviec.Vcelku dobre je to popísané v príspevku turistu.
Manipulácia výsledkov nie je potrebná. Ovce si v ČR vybrali kandidátov, kde obaja hovoria to, čo si glob. systém praje - napr. zachovanie elitárneho systému, Izrael a USA sú naši priatelia, žijeme v "slobodnom" svete a iné perličky pre stádo...

Kolonializmus

V skutočnosti každá krajina sveta je kolonizovaná → najnovšie sa používa výraz kryptokolonializmus, pretože glob. projekt má skryté kódy a drvivá väčšina ich nevidí(hmotné aktíva sa vysávajú z Američanov rovnako ako z Indov, či iných - samozrejme na inej úrovni).

PSM

Sú samozrejme už dávnejšie dokázaný podvrh. Sionskí mudrci ešte nedorástli do konceptuálnej moci Globálnej vlády, ktorá ich vytvorila - dobre poznajúc všetky sociologicko-psychické aspekty bežného človeka ako aj žida, ktorého vlastne rôznými technológiami vymodelovala.
Židia sa v globálnom systéme používajú ako výkonná moc. Je to v novodobej h-is-tóri-i (dejiny podľa Tóry) najstaršia mafia, ktorá však skutočne nie je na vrchole pyramídy.

Globálna vláda - vrchol pyramídy

Prapôvod: staroveký Egypt
Symboly: vševidiace oko, lev , pyramída s okom
Štruktúra: 2x(1+10)
Označenie v odb. literatúre: Globálny prediktor (GP)
Mená: neznáme
Dnešné sídlo: Švajčiarsko (aj napr. sídlo BIS - matka všetkých centrálnych bánk sveta)
Typ riadenia: bezštruktúrny - s ovládaním techník manipulácie viacerých bioinformačných polí noosféry Zeme (napr. aj s ich výtvorom, tzv. židovským egregorom)

282333

15.01.2013 23:24

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Ani ja... Nesouhlasím...:)

Kysučan 85.?.?.?

Zdravím anonyma stále bez nicku.

Keď Paul Gauguin maľoval pekné žienky na Tahiti, tak si všimol, že jeho slúžka skoro ráno viackrát desiatky minút uprene pozerala takmer bez pohybu vždy jedným smerom do vnútrozemia.
Nedalo mu to a spýtal sa domorodkyne, čo to má znamenať. Odpoveďou bolo, že sa rozpráva so svojou sestrou, čo je nového v jej rodnej dedine, ktorá bola (ak si dobre pamätám) vyše 30 km vzdialená. Gauguin neveril a vyspovedal ju z noviniek, zobral koňa a išiel si overiť, čo mu povedala. S prekvapením zistil, že informácie od slúžky boli pravdivé. Telepaticky si pozisťovala nové info o rodine a klebety.
Z toho obdobia namaľoval aj jedno zo svojich vrcholných diel:
Opýtaj sa, odkiaľ prichádzame? Čo sme? Kam ideme? (1897)

Aj jemu to vŕtalo hlavou. [velký smích]

Jednou z hlavných informačných zbraní staroegyptských Globalistov - Predátorov je, že úspešne deformovali chronológiu ľudstva, a tak ľudia žijú na základe vyfabrikovaných a starostlivo pestovaných a živených historických mýtov.
Podľa všetkého Zem prežila niekoľko globálnych katastróf, z ktorých zánik Atlantídy bola posledná.
Immanuel Velikovsky vydal v r. 1950 knihu Worlds in Collision, kde popísal, ako ľudstvo po tejto geofyzikálnej katastrófe prakticky stratilo kolektívnu pamäť = bioinformačné pole noosféry (z gr. noös = duša a sphaira = oblasť, prostredie).
Ľudia tak spadli do doby kamennej.
Súčasná ateistická "veda" bioinformačné polia človeka nerieši a ponecháva to na okultistov a ezoterikov, pričom vôbec nevie vysvetliť fenomény, ako napr. telepatia,telekinéza,zjavovanie sa
duchov ai.
To sú relikty starých civilizácii ktoré ešte žili s Duchom Prírody,a ktoré sa aj dnes sporadicky objavujú a sú veľkým záujmom tajných služieb.
Myšlienka je totiž hmotná a je človekom emitovaná do príslušných bioinformačných riadiacich polí - egregorov. Určití ľudia príslušné egregory môžu ovládať a riadiť a niektorí jedinci dokážu aj z týchto informačných biopolí "vytiahnúť" dá sa povedať čokoľvek.
Bežní ľudia - ovečky božie slúžia ako batérie a nabíjajú príslušné bioinformačné polia (človek svojimi myšlienkami vstupuje do rôzných egregorov) svojou energiou.

Možno predpokladať, že v starovekom Egypte sa k určitým špecifickým egregoriálnym informáciam dostala žrecká šľachta, ktorá ich neskôr zneužila vo svoj prospech. Prví prišli napr. k poznaniu, že globalizácia je objektívny proces podporovaný Vis Maior a vydali sa na cestu k Novus ordo seclorum = NWO.
A prezidenti zatiaľ poctivo slúžia - mnohí aj so slepeckými brýlkami [cool]

Mimozemské civilizácie nie je samozrejme možné vylúčiť, ale nepredpokladám ,že pozemskú "elitu" riadia nejaké reptiloidné alebo iné cudzie entity. Skôr to vidím na cielenú dezinformačnú kamufláž špeciálnych služieb. Čo už im iné ostáva, keď množstvo lží pomaly pláva k povrchu šediváckej kôry mozgovej.
[velký smích]

282471

22.01.2013 17:59

Pavouk

RE: Každý niečo chce..

Kysučan 85.?.?.?

Pěkné monsieur udo... [smích]

Musel som si to síce 3x pozorne prečítať, aby som pochopil skryté nuansy s-troj-enia, ale nasadiť na bežného malého lokálneho prírodného predátora-pavouka obrys Konceptu, to nedokáže ani KneSSet...
[velký smích]

Samozrejme nič v zlom, len obdiv myšlienkových pochodov. Hold komu je Shůry dáno..


>Vojna o chápanie..
>"CHÁPANIE je rieka(slovo=kód) zmývajúca
>brehy(common-Niké-ačné hranice)"

Tu by som sa trošku pozastavil. Čo si osobne myslíš, koľko ľudí je dnes už schopných plne pochopiť Tebou túto pre-danú in-formáciu ?
Ak má ZMENA prísť zdola , tak si myslím, že info pre plebs musí byť na úrovni chápania do-liny (h-liny), pretože na vrchloch len búr-livý vie-Thor hu-Die.. Mon Dieu

>Ak sa z predátora, či symbionta stáva bezmierny parazit,
>ktorý nič podstatné eko-logickej,-nomickej,.. nike(systému)
>neprináša, či ju dokonca ako celok ohrozuje, je jeho rola
>vyčerpaná.

>Obete ho buď eli-mínujú, alebo zomrú s ním.

Ja som za, aby sme Ho (aj s Bel-mondom) eliminovali.Ale ako na to, včil to je otázka, keď ich "kva(el)itne" rozdelil. A Zákon vremeni už vyše 60 rokov frčí a ľudze v perdeli terč-í ...


>"Pavúk" je v danej situácii pomaly a isto v našich rukách.
>Môžeme ho zachrániť a laboratórne
>pozorovať(gr.θεωρεῖν theorein..).

>Kapacitu na to už máme.

Hmmm...Ja by som Globálneho Pavúka až tak nepodceňoval(iste i nepreceňoval) a rýchlosť je len vec inerciálneho subjektívneho pohľadu na VM systém a jeho e-vol-úciu.
Ko-labor-ant systém pracuje ešte stále dostatočne spoľahlivo, a keď tak čítam viacero príspevkov (nielen tu), tak vírusy zatiaľ plne dominujú nad ráciom a Intelom..

Verme, že len do času a príde do čelo-ovečích biopolí lepší OP, aj pre chápanie hmyzu, aby ho pavouk nemohol znovu zachytiť do svojich pavučinových sieti.


[velký smích]

283136

23.01.2013 20:54

Pavouk

RE: Každý niečo chce..

Kysučan 85.?.?.?

Ho(r)-ro-šo Ra-mon (či skôr mon Ra) [velký smích]

Následujem trošku tu dobrú ra-du sú-druha Uľjanova a pomaly zisťujem, že život je h-Ra s objektívnymi a subjektívnymi pravidlami, ktoré Pavouk úzkostlivo spratal do úkrytu.
Zatiaľ mám však len štartovacie hráčske EL-O a Ty si už v rangoch Ma-est-rov.. [velký smích]

Kde je asi plne rozvinutý potenciál malého bôžika na Zemi pri trans-formovaní,to jen Bůh ví ( Ako hore, tak aj dole...ako vo vnútri, tak aj vonku...tí al-chym-isti tiež neboli až takí hlupáci ).

Nuž hej, hmla a opar z temných lesov Hôr sa pomaličky dvíhajú a zmeny matriošiek a mat(r)ičiek prebiehajú. Niekedy ozaj stačí len silnejšie vdýchnuť Život do myšlienky a škatuľky v miniMatrixe sa hýbu k požadovaným cieľom. Mágiu slova ani netreba sem tam použiť. Badám, že pri zložitejších situáciach býva aj dlhší časový posun - asi spracovanie infa z biopolí tvorčekov v podvedomí a presun na vedomú úroveň je viac-roz-merný proces modulácie a korekcie signálu algoritmom.
Takže súhlas, že treba v prvom rade ladiť prijímač, ale aj vyladenie vysielača nie je od veci.

Nástroje:
Aj keď v každom čelo-veku drieme malý ego-čertík, tak sa snažím subjektívne moc neprekračovať neviditeľné hranice. Ale veď vieš, aj tie zvieratkovské al-el-y sa sem tam prejavia a zakmitajú skrutkovnicou k tým pra...pra...arch-om [velký smích]

Západ kontra Východ:
Nabehli obrazy - Sibylina mat(r)ica
- Ka-sto-vý systém
- Konvergencia "satanistického" Západu a "duchovného" Východu do nejakého hybridu

Oper. systém:
Svojho času si písal, že máte niektoré dosť vážne výhrady ku konceptuálnej alternatíve BP. Môžeš ich uviesť - definovať, nech sa aj ovečky podučia (a ja tiež niečo skorigujem) - z diskusie obyčajne býva len kaleidoskop ?

Bá-snička se mi líbí - Globálnemu Pavoukovi už zvoní hrana - už je aj umelecky natvrdo demaskovaný..
[velký smích]

283292

29.01.2013 18:15

¡No pasarán!

RE: Optimismus?

Kysučan 85.?.?.?

Zdravím L.C.

Optimizmus? - ste nadškrtol do titulku svojho príspevku.

Áno, mnohým ľuďom chýba optimizmus...Prečo ho je nedostatok ?

Uvediem 2 príklady:
1. V USA je bežné, že všetci sa verejne tvaria vysmiato, na otázku "Ako sa ti darí?" Takmer všetci s úsmevom odpovedajú, že veľmi dobre, aj keď ich drtí hypotéka, úvery na kreditných kartách, problémy v práci, či so zdravím, ktoré si musia draho kupovať alebo majú problémy s deťmi, či so susedmi atď.
Snažia sa svet vidieť lepšie, ako v realite vyzerá = snažia sa projektovať pre seba a svojich potomkov lepšiu budúcnosť - sú predprogramovaní americkým snom...
Nie len tak náhodou Nový svet, Nová Atlantída = USA sa dostali na čelo globálneho pelotónu štátov a doteraz majú určitú hegemóniu vo svete. A niekoľko miliárd bežných zbedačených ľudkov by sa okamžite presídlilo do USA, aby žili lepšie a mnohí si myslia, že to je ten ráj na Zemi...

2. Najšťastnejší ľudia na Zemi žijú podľa viacerých prieskumov (rôzných projekčných kancelárii globálnych médii) na rôzných ostrovoch Indického a Tichého oceánu, kde materiálna civilizácia ešte moc nezasiahla a dary Prírody im dávajú takmer všetko, čo k bežnému životu potrebujú + nejakí miestní šamani a lektváre ich zbavia všetkých problémov bytia...

Ako obyčajné ľudové múdrosti hovoria - Pravda je vždy niekde v strede extrémov.

Kcharl alebo Miloš?

Z globálneho pohľadu - Jedno jest.. [velký smích]

Prezident = p-rezident = poverený rezident Globálnej vlády..

Rozoberme si to cez prizmu KOB (Ľudskej Koncepcie spoločenskej bezpečnosti, ktorá stojí proti Biblickej Koncepcii zotročenia ľudstva žido-kresťanskou civilizáciou, kde tzv. židia majú funkciu "bohom vyvoleného národa" a bežní kresťania plnia úlohu otrokov).
KOB rozlišuje 6 druhov zbraní - začnem od najefektívnejších pre plebs, ale najmenej účinných, po najprepracovanejšie informačné zbrane:

6. "Horúce" zbrane : ak by bolo treba zaútočiť v rámci NATO (severo Atlantíd-sky pakt) napr. na Irán, či Sýriu, tak obaja rezidentskí kandidáti boli za ? - yes

5. Genocídne zbrane : používajú obaja alkohol alebo tabak, pre negatívnu projekciu národu - yes

4. Ekonomické zbrane : povedal niektorý z nich, že úrok je najväčšie svinstvo v ekonomickej oblasti, ktorý je zodpovedný za infláciu, zotročenie všetkých ľudí a národov? - no

3. Ideologické a náboženské info-zbrane : videli ste, aby niektorý z kandidátov na rezidenta povedal, že ideológia kapitalistického liberálneho voľného trhu je totálne chorá a relígie ako judaizmus, kresťanstvo, či islám boli vytvorené na ovládanie a manipuláciu podriadených otrokov ? - no

283940

29.01.2013 18:29

¡No pasarán!

RE: Optimismus?

Kysučan 85.?.?.?

Pokr.

2. Chronologicko-historické info-zbrane : povedal niektorý z kandidátov, že ľudstvo žije na množstve vyfabrikovaných mýtov a legiend, ktoré viedli k vyformovaniu množstva náboženstiev,šľachtických stavov, pol. strán, siekt, hnutí, masonov a iných organizácii, čo ľudstvo rozdelilo do množstva ľahko ovládateľných frakcií ? - no

1. Svetonázorovo-metodologické info-zbrane : je najsilnejšia zbraň globalizátorov, keď sa im podarilo človeka odpíliť od svojho Tvorcu = Vyššej Inteligencie Vesmíru.
Sú obaja rozvedení a nechápu svoje vyššie poslanie na Zemi - yes
Sú obaja za voľný frivolný spôsob života - yes

Kcharl i Miloš nie sú podľa súčasných meradiel spoločnosti žiadni hlupáci a vedia niečim plebs zaujať, čo Globálna vláda kvituje, a preto ich použila.
Navyše Miloš vyzerá byť čiastočne závislý od bioinformačného vedenia svojou dcérou..
Riadenie vyšších politických činiteľov sa totiž často zabezpečuje cez ženskú časť populácie.
Pár vnímavejších si už všimlo (aj tu bol jeden veľmi dobrý príspevok na danú thému), že napr. Klausa riadi Lívia a čo čert nechce - zase to musí byť židovka (egregoriálne plnia biorobotické algoritmy zadané do ich programu už pekných pár tisícročí dozadu).
[velký smích]

Čo záverom L.C.:

Naše národy bohu-žiaľ nie sú ešte na vyšších prioritách informácii pripravené na chápanie okolitých dejov. Ale treba byť progresívny = optimistický. Negatívna projekcia (tá je teraz silne pertraktovaná cez multimédia) vedie k zhoršovaniu postavenia každého tvorčeka na planéte Zem. Netreba veci vidieť úplne negatívne. Činnosť (p)rezidenta aj vlády je priamo úmerná chápaniu národa a jeho morálky.
Každý národ energeticky a egregoriálne podporuje tú mat(r)icu - množinu budúcich dejov, ktoré sú úmerné jeho intelektuálnemu a duchovnému potenciálu. Proste si vyberá podľa Vesmírneho zákona, ktorý má názov Gaussovho normálneho rozdelenia pravdepodobnosti, svoju cestu..

Ak Miloš a jeho marioneto-vodiči uvidia, že národ stúpa po rebríku chápania, tak určite to nezostane nepovšimnuté a rezidenti na Hrade i Parliamente budú musieť zodpovednejšie konať - v prospech svojich vol-ičo-v..

[velký smích]

283942

04.02.2013 22:11

Světová válka tiskařských strojů

RE: A co se divíme?! JůYsEj má velký problém, tak bude řešit svět:-)

Kysučan 85.?.?.?

Jémankoté [velký smích]

Odpovede na Vaše otázky - to sa dnes už niekde bežne učí na ZŠ Vojto, samozrejme na príslušnej úrovni vnímania. Ak ste však ročník 49 tak ste to už nestihol.
Ale berte aspoň nejaké semináre v klube a tu v diskusiách sa tiež už viackrát na všetky Vaše otázky odpovedalo aj Zhora aj zdola..

Aneb těch 30 stříbrných je motivátorom Vojto?

Hrubý súhrn v symboloch máte na 1 USD bankovke aj s nápisom Novus ordo seclorum, čo v preklade znamená "NWO navždy" - môžete si to dať vylúštiť nejakej kartárke alebo veštkyni.

Apropo - spýtajte sa ešte prečo máte v ČR v štátnom znaku leva ? Také typické zviera pre Země české...

A prečo má ten typický český zver 2 ocasy Vojto ?

[velký smích]

284289

05.02.2013 20:51

Světová válka tiskařských strojů

RE: A co se divíme?! JůYsEj má velký problém, tak bude řešit svět:-)

Kysučan 85.?.?.?

No jo,

teraz strašíš hošanov z 12.(stratenej) čaty leviatanov ( לִוְיָתָן, Livjatan = „stočený, pokrútený“ ) nejakými imitačnými zákonmi démon-kritos Vis-Miery a oni teraz nevedia kako včuleky.. [velký smích]

Predtým si im dával pozitívne impulzy na istú autosynchronicitu živočíšneho stáda, ale algoritmika adekvátnych biopolí tak ľahko obeť zo svojich pazúrov nepustí.
Navyše keď je (asi) ešte podporovaná aj inými nie príliš ľudskými stimulmi na pomerne primitívnu nízku pilotáž v prospech zachovania tlupo-elitárneho usporiadania spoločnosti.

Tydli-mydli ala Steve.. [velký smích]

Zatiaľ možno konštatovať, že algoritmus ich pôsobenia je nezmenený, čo vedie k zamysleniu, či miera hodnotenia aktuálneho stavu predmetnej štruktúry je správna a či daná štruktúra SS je už momentálne schopná určitej sebareflexie a adekvátneho hodnotenia in-formačného stavu celoplanetárnej biomasy!?
Dočasné stiahnutie slimáka do ulity je tiež biologický reflexívny prejav, ktorý chvíľu chráni m-lže. Ten potom zase za chvíľu vystrčí pa-rôžky..

Uvidíme, povedal slepý hluchému a kúpili si lístky na šak(g)alov Holy woo-doo kozmopolitný muzikál Fidlikant na streche.

Pád zo strechy býva často tragický až smrteľný. Snáď si postupne m-lži začnú uvedomovať, že tanec na rozpálenej streche je veľmi nebezpečný.. [velký smích]

284329

08.02.2013 00:39

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE:

Kysučan 85.?.?.?

Pěkné pane Bekota,

len trochu kostrbatá schéma.
Chýba v nej napr.:

1.Úloha zakladateľa novodobého sionizmu Theodor (Binyamin Ze’ev) Herzla, ktorý na objednávku vytvoril "svoju" definíciu pojmu národ, čím sa vytvorila možnosť vzniku Žida.
Minule sme sa bavili o tých vyroždencoch a degenerátoch, tak jeho životné dielo bolo tiež patrične odmenené Zhora:
Rodina Theodora Herzla vymrela už počas jeho života, alebo zanedlho po jeho smrti. Herzlova manželka, ktorá trpela psychickou labilitou, zomrela tri roky po jeho smrti. Ich dcéra Pauline zomrela roku 1930 na predávkovanie heroínom, syn Hans, ktorého liečil Sigmund Freud sa chvíľu na to zastrelil, dcéra Trude zahynula v Terezíne a posledný žijúci potomok Stephan spáchal v roku 1946 samovraždu...

2.Balfourova deklarácia

2. november, 1917

Drahý Lord Rothschild,

Je mi veľkou cťou Vám v mene vlády Jeho Veličenstva oznámiť nasledujúcu deklaráciu, vyjadrujúcu náklonnosť s židovskými sionistickými plánmi, ktoré boli predložené kabinetu na schválenie a odsúhlasené.

Vláda Jeho Veličenstva vzhliada s priazňou na ustanovenie židovskej národnej domoviny v Palestíne a vynaloží všetky prostriedky na dosiahnutie tohoto cieľa za predpokladu, že nebude podniknuté nič, čo by ohrozilo občianske a náboženské práva existujúcich nežidovských skupín obyvateľstva v Palestíne, alebo práva a politický status Židov v ktorejkoľvek inej krajine.

Budem Vám vďačný, keď s obsahom tejto deklarácie oboznámite Sionistickú federáciu.

S úctou

Arthur James Balfour


Prečo minister zahraničia GB, ktorá bola vtedy globálnou veľmocou, píše tak úctivo nejakému lordovi Rothschildovi a čo je to Sionistická federácia ?
( Našepkám Vám: Na lichotnícku repliku, že je kráľ židov pán Rothschild odpovedal, že on je Žid kráľov.. [velký smích] )

A koľko vody ešte pretieklo Temžou až prišiel Norimberg...

S tou poslednou vetou súhlas:

"Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem kto si."


[smích]

284470

11.02.2013 19:59

Vrtěti psem 2. díl

RE: K cirkvim

Kysučan 85.?.?.?

Tak nám paní Müllerová odstřelil Globálni (černý) P-éter z autoritného Petrovho stolca Papa Razziho.. [smích]

Ovečky budú zase žalostne bľakotať
a černokňažníci všakovako ľapotať.
Mééédea si už ruky mädlí
ako ľudzom hlavu skvedlí..

Vieš niečo bližšie zo svojich Pavučinových sietí, aký je reálny dôvod ro-chá-dy?

284662

11.02.2013 21:22

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE:

Kysučan 85.?.?.?

Tak zahrievacie kolo vo voľnom "ringu" máme v r. 13 za sebou a ako vidím, tak v dnešnej rýchlej informačnej dobe - kto neskoro chodí, tak ho ni(e)kto predbehne.. [smích]
Ináč samoprevierku som ešte nestihol a mám sa - ako hovoria za Atlanti.com - very well. Dúfam, že aj vy ste po víkende plný síl a elánu diskusne napravovať poblúdené ovce na ceste k lepším zítřkům.

Vždy s obdivom sledujem ako sa ekvilibristicky snažíte vybudiť dojem, že žido-kresťanská civilzácia je vlastne kresťanská a judaisti sú len takým (u)trápeným prídavkom.
Ale to už celé vlastne udo vysvetlil, že čert alebo diabol jedno jest a môže sa skrývať za rôzné krásne rečičky, ideológie, heslá, relígie, dogmy , rituály či ornáty.
Strom sa pozná po ovocí...Nicht wahr?

Takže vy ste identifikoval lorda Rothschilda ako dvorného slúžiaceho Žida a katolíka (služobníka). To jsou mi věci, pánečku...[velký smích]

Ja keď som pozornejšie čítal tú Balfourovu deklaráciu, tak som v postave Roth-mana videl skôr nadštátny a nadžidovský element skrytej riadiacej globálnej štruktúry.
Dnes povedzme mister Soros už ani nehovorí, že je žid alebo katolík, on už priamo hovorí, že je nad všetkými relígiami a je bohom vyvolený, aby ľudstvo doviedol do Open Society.
No veď aj mi v žido-kresťanskej societe predsa tiež chceme otvorenú celosvetovú komun-itu, kde by všetci boli bratia a sestry, či nie pane Bekota?

Len tá pyramída moci,hlúpostí a lží tomu nejak bráni...

Ale lož má krátke nohy a aj pseudokresťan Havel národom povedal, že „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. A teraz v pozadí z TV počúvam velebného bradatého chazarského kresťana Tomáše Halíka - to je úplná nádhera ohlupovania oviec našej civilizácie!

V žiadnom prípade si z neho neberte príklad..
[velký smích]

284668

14.02.2013 00:09

Zákaz psychotronických zbraní teď závisí na Rusku a Číně

RE: co čeká obsluhu

Kysučan 85.?.?.?

Nezavádzajte tu neustále komunitu na Zvědavcovi svojimi "výmyslami" na odvedenie pozornosti ppppp!

Chemtrails sú plne reálne a takmer denne používané a poškodzujú aj vaše zdravie, ako aj zdravie vašich blízkych.

Napr.:

Program ovládnutia počasia:

http://insiderblog.info/wp-content/uploads/2012/11...

Ako to reálne vyzerá:

http://www.youtube.com/watch?v=bSSWnXQsgOU&feature...

284810

19.02.2013 21:00

Matrix

RE: tak ako, viete?

Kysučan 85.?.?.?

Aj majster tesár sa sem tam utne... [smích]

Populus kvičí, že všetko je v pi.i → len 2 promile tápe, čo profesor chápe.

Pro-fesor s nadhľadom
naťahuje Gaussa,
že ovce už na 5 %
chápu Otca Fauss(t)a.

Igen, pozitívna projekcia je krásna vec a s-trojenie do reality je poněkud věc kapánek zlo-žite-jší.
Asi len midi slabým manévrom je možné objektívny Gaussov (Fotrov) hrbolček posúvať v pozitívnom S-m(i)ere k človiečine...

Hoci túto zvědavú komunitu sledujem len malý kurací krôčik,ktorý je aj tak len mojim osobným etalónom času, tak badám, že in-ka-rnáciu(to čo má človek vo svojej psychike naočkované), sa nedá len tak ľahko prekonať:

védisti - zostávajú védistami
židia - židmi
nacionalisti - nacionalistami
ovce - ovcami
atď...


Veľká segra - na ktorú reaguješ - nepatrí k poplatným dezintegrátorom a dezinformátorom. Vidím, že ma snahu sa dozvedieť viac, ale určitým (asi nechceným) sarkazmom ju ponechávaš v osídlach nechápania a úteku k ľahším formám vysvetlenia objektívnej reality (to video s tým robotom a dieťatkom veľa vypovedá).

Iste, môžeme povedať, že každému, čo jeho jest = každý dostáva po zásluhe, čo chce a čo hľadá a na akú príjmovú vlnu je morálne naladený.

Ako si v tomto kontexte vysvetliť:

"Nechajte maličkých prísť ku mne".

Samozrejme teraz nehľaď na nejakú interdisciplinárnu terminológiu, ale pozeraj sa ako čelo-vek, ktorý by má niesť určitú misiu.

Plní sa misia ?
Chápu ju tí maličkí ?

285178

05.03.2013 19:25

Božská fraška

RE: Inkvizice i Bible lze !

Kysučan 85.?.?.?

Žiaľ-bohu máte pravdu ro-maker, že Biblia píše tak, ako ju Ni(e)kto napísal...

Prečo Kristus nič nenapísal?
Čítali ste aj evanjelia, ktoré neboli kanonizované, tzv. apokryfy - napr. Barnabášovo ?
Kto napísal túto mýtologicko - rasisticko - védickú "zlátaninu", ktorú dnes nazývame Bibliou?
Čítali ste celú Bibliu a hlboko ste sa zamysleli nad jej v mnohých prípadoch extrémne protichodnými tvrdeniami?
Mohol by byť Boh taký krvežíznivý a rasista, ako v prípade Kaina a Ábela alebo pri biblickom vytváraní "vyvolenej rasy" s jej úžerníckou doktrínou ?:

„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin, tvoj boh(koho boh?), požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslúchať príkazy hospodina, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“...

A do toho zapadá aj Vaše:

„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské."

Skúste sa zamyslieť, čo týmto autori Biblie mysleli!?

Pre-lož-im:

Ne-bo je miesto, kde niet Boha. A tam sa dostanú všetci tí, čo ich neobdaril Duch (skutočný Boh), t.j. tí, čo veria Biblii, ako nejakému "svätému" písmu..

Po vyše 2 000 rokov postupného vývoja Homo sapiens s., žiaľ prastaré "písma" a ich výklady stále ovládajú Mieru chápania dnešného človeka.Kde sa stala chyba pri evolúcii??

Viera v Bibliu a podobné zvrátené svätené písma (kým?), ako je aj Tóra, či Talmud do značnej miery predurčujú konanie jednotlivých nedo-ľudkov (t.j. ľudí, ktorí nemajú správne Roz-líšenie objektívnej reality = nedokážu plne chápať Pravdu života vo Vesmíre).

Skúste sa zamyslieť nad faktom, že kňazi RKC nemajú žiadne pokračovanie genetického materiálu. A navyše inklinujú k nemorálnym homosexuálnym, pedofilným a iným zvrátenostiam.
Prečo?
Sú totiž slepou uličkou vývoja ľudstva, nekorešpondujú s Objektívnou realitou Života. Odbornejšie - sú zajatcami a otrokmi bioinformačných biopolí, ktoré boli pre daných ne-ľudí zámerne vytvorené na ich plné ovládanie!
To umožňuje Globálnym parazitom (následníkom autorov "svätých" písiem a realizátorom dnešnej globálnej politiky ) neustále využívať veľmi jednoduchý princíp:

Divide et impera.

T.j.: Svojich protivníkov rozdeliť a nechať sa navzájom požiera

285885

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

48

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 102 čtenářů částkou 16 740 korun, což je 48 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V průběhu 1 týdne zemřeli 4 piloti Britských aerolinek - shoda s očkováním je nepotvrzená23.06.21 23:03 Británie 2

Britové provokují v Černém moři23.06.21 16:55 Británie 0

WHO: Děti by zatím neměly být očkovány proti Covid-1923.06.21 09:54 Evropská unie 6

Chystajú sa protesty pred domami farmalobistov Krčméryho, Jarčušku a ďalších22.06.21 21:20 Slovensko 1

Demonstrace euroskeptického spolku Odchod proti žalobě EU na ČR a Polsko22.06.21 21:15 Česká republika 0

Jourová: EK nebude čekat na rozhodnutí soudu a začne trestat "neposlušné" státy hned22.06.21 18:27 Evropská unie 3

Jourová vymyslela Kodex, který od roku 2023 poskytne nástroj na ekonomickou likvidaci provozovatelů nepohodlných serverů22.06.21 12:09 Evropská unie 1

A už to jede: proti zakleknutí „českého Floyda“ se chystá demonstrace!22.06.21 11:14 Česká republika 3

Romea pláče: cikánský Floyd se (zatím) nekoná...21.06.21 22:30 Česká republika 5

Jan Hnízdil: Očkovací mašinérie ulhané vlády jede i přes úmrtí dál21.06.21 22:16 Česká republika 0

Prodejte své zdraví či život. Nabízíme 500 Kč21.06.21 19:56 Česká republika 5

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 7

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 10

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,24 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,69 Kč
Kanadský dolar
17,29 Kč
Australský dolar
16,12 Kč
Švýcarský frank
23,17 Kč
100 japonských jenů
19,16 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 955,65 Kč
1 unce stříbra
555,29 Kč
Bitcoin
712 996,88 Kč

Poslední aktualizace: 23.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 67 581 463