Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1289 příspěveků, 651 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.12.2010 16:50

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Je treba vidiet veci v sirsich suvislostiach

udo1 89.?.?.?

re: 95..
"Ja som za jasne pomenovanie veci pravym menom.
"

Ja detto.

Zase ide medzi nami pravdepodobne o nedorozumenie.

95..:"Ak sa aj u neho objaví náznak, treba ho podporiť." Tak toto hovori za vsetko."

Podporiť náznak dobrej myšlienky, nie zvrátenú podstatu osoby!!!

U akejkoľvek osoby hodnotím jej činy, postoje:
Áno,áno, nie, nie, áno, nie, nie, určite nie atď..
Vždy následne kladiem otázku:
Prečo má ten druhý pravdu a hodnotím jeho psychiku.
To isté vis-à-vis. Je to systém tzv. dialektickej autokorekcie dialógového režimu riadenia(odb.nazv.).

Dá sa použiť aj pri rozličných bazálnych cieľoch.
Napr. Ja a George [velký smích]
Pričom Džórdži má status iba výkonného a nie riadiaceho aparátu.
Riadiaca štruktúra "elitky" pracuje práve na tomto princípe, len z nášho pohľadu obrátene, ak sa rozumieme.
Celé je to v podstate veĺmi jednoduché.
Objektívna Funkčnosť tohto algoritmu, metodiky má hlboký zmysel, cieľ. Ako sme si hovorili: pravidlo-cieľ-tvorca..

.. sa na chvíľu vrátim k lepšiemu pochopeniu dialektického režimu komunikácie..:

Na áno sa zhodneme a vzájomne poučíme. Nie, ignorujeme, nedáme naňho akcent a ono postupne zmizne. Jeho matrica(podstatu práce s tzv.matricami sme tu neraz vysvetľovali) nedostane energiu našich emócii a prirodzene zanikne.
Viď tragédia po generácie tzv. h-is-tórickým kresťanstvom akcentovanej "hriešnosti" človeka a jej spomínaný devastačný účinok na podvedomie spoločnosti a vyplývajúce chybné(pre niekoho zámerné) spoločenské stereotypy správania sa.

Mnohí šialenci(nechcem urážať prasiatka [smích]) prehodnotia svoj postoj a pomôžu. Netreba ich zbytočne zavrhovať a robiť im strach. Samy si tak komplikujeme situáciu a im v návrate do ľudského spoločenstva taktiež.
Hodnotiť, varovať a podľa možnosti nikdy neodsudzovať, aj keď je to u niektorých chápavých extrémne egoistických indivíduii ťažké. Hlavne keď vykonávajú činnosť, ktorej dôsledky môžu byť za istých okolností pre spoločnosť fatálne.

Vzhľadom na súčasný vývoj som však optimista.

234724

23.12.2010 17:56

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Je treba vidiet veci v sirsich suvislostiach

udo1 91.?.?.?

Nemám momentálne veľa času, no v skratke..
Linky na spomínané knižnice sú viac krát uvedené pod menom udo a udo1. Skúste sa v tom trochu pohrabať.

akronym:
"Chápem udo...medzi hypotézou,teóriou,poznaním, vedomosťami, realitou a pravdou býva obyčajne veľké vákuum..."

k tomu..
Ako sa zvykne hovoriť:
"Nič nie je praktickejšie ako dobrá teória."
Ako chcete bez teórie niečo komplexné udržateľne riadiť?
Riadiť systém, ktorý nepoznáte?
Ak nemáte jeho model?
Ak máte lepší model, teóriu, dajte vedieť.
Je ľahké kritizovať.
Ponúknite alternatívu!

Áno, moje formulácie sú hodne terminologické.
Mali by sme sa možno viac pokúsiť vysvetľovať pomocou príbehov, prirovnaní a symbolov [smích]
mám tendenciu dávať viac takýchto vsuviek, no nejde to zo dňa na deň.. pracovať priamo s podvedomím..

Celé je to veľmi jednoduché a mnou používaný terminologický aparát sa používa už nejaký čas aj na základných školách. Umožňuje ľahkú interdisciplinárnu komunikáciu. Je zameraný na všestranný rozvoj osobnosti v zmysle tvorenia.

Posledné storočia používaný "klasický" terminologický aparát je postavený na báze spomínanej biblickej koncepcie.

Mnou používaný je trochu novší.

akronym:
"Každý človek vníma seba, okolie, spoločnosť,vývoj,h -istóriu,
situáciu, kde sa nachádza, realitu...atď. úplne rozdielne, ako napr. jeho sused.."


Vnímanie závisí od miery chápania chodu sveta a spoločnosti a jeho zákonitostí a typu psychiky človeka, jeho osobného názoru na dôsledky vyplývajúce z tohto chápania. Ako naloží s týmito vedomosťami-či egocentricky, alebo pre obecné blaho a rozvoj. To sme tu tiež neraz podrobne rozoberali. Podstata ľudskej psychiky je však u každého rovnaká.

234784

25.12.2010 15:44

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Je treba vidiet veci v sirsich suvislostiach

udo1 91.?.?.?

Tá teória nie je moja a nestotožňujem sa so všetkým, čo obsahuje. Je to ale podľa mojich skúseností najobsiahlejší a najlepší dokument tohto druhu s akým som sa stretol.

Spomínaná teória, lepšie povedané tzv. Koncepcia všeobecnej bezpečnosti ako alternatíva tzv. Biblickej koncepcii bola vyvíjaná od roku 1987 a v hrubých črtách dokončená na prelome rokov 1991-1992. Vznikla zo spoločenských potrieb a bola vypracovaná autorským kolektívom, skupinou zo zástupcami katedier jednotlivých prírodovedne, technicky a humanitne zameraných fakúlt dvoch hlavných univerzít.

Momentálne je na mnohých školách súčasťou sylabov. Nie len vo vyššom školstve, ale aj na stredných a základných školách. Prvé pilotné projekty a aplikačné štúdie do školstva prebehli v 90.rokoch. Samozrejme sa stále aktualizujú a prepracovávajú.

Neviem o tom, že by sa niečo podobné zatiaľ vo väčšom merítku zavádzalo aj u nás, aj keď som sa viac krát stretol s tvrdením, že tieto dokumenty boli preložené do slovenčiny. Ja ich však v preklade nemám. V online univerzitných knižniciach sú, pokiaľ viem, k dispozícii iba v originály a niektoré časti v angličtine a španielčine. Ako som spomínal, linky tu boli viac krát uvedené. Boli oficiálne prednesené aj v roku 2008 na konferencii pod záštitou OSN v Banskej Bystrici, kde vyvolali, mierne povedané, určitý rozruch a zmenu programu zasadania. Naše "slobodné" mienkotvorné média samozrejme zase objektívne ne-informovali. [smích]

Nur Schweigen und Totenstille.. Begräbnisstimmung bei den Mediensöldnern. Man versucht totzuschweigen. Das ist die allgemeine "Progressiv"strategie der "Elite".

U nás bola pred pár rokmi akademickej obci vládou zadaná podobná úloha, aj keď v menšom rozsahu.

Tiež prajem šťastné a veselé a veľa šibačov, ako sa u nás hovorí [smích]

234868

25.12.2010 15:58

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Nemecký verejný dlh dosiahne historický rekord

udo1 91.?.?.?

Zadefinujme si najprv pojem "elita" v zmysle politického marketingu a manažmentu.

"Elita" je koordinačné centrum s prevládajúcimi egoistickými tendenciami neplniace si svoju prvoradú úlohu.

Jedným z vysvetlení pojmu fasca je spojenie prútov so sekerou ako symbolu zjednocovania subjektu riadenia-lokálnej elity pod spoločnými záujmami zameranými na osobné blaho pod použitím manipulačných a donucovacích prostriedkov vo vzťahu k objektu riadenia-zvyšku spoločnosti(majorite).

Pre pojem "fašizmus" a jeho tendencie plati, ako všade, normálne štatistické rozdelenie Gaussovej krivky.

1.Na jednej limite grafu máme tendenciu k ideálnym lokálnym a globálnemu koordinačnému centru pracujúcemu v zmysle obecného prospechu, základného materiálneho zabezpečenia, rozvoja jednotlivca a spoločnosti s neustálou spätnou väzbou vo vzťahu k obyvateľstvu a poskytovania všetkých podstatných informácii verejnosti. Miera chápania a morálka spoločnosti je na takej úrovni, že nie je problém lokálny a globálny koordinačný aparát korigovať a v prípade potreby obmieňať.

2.Na druhej limite grafu máme zasa tendenciu k tvrdo fašistickým centralistickým systémom s rigidnou pyramídovou štruktúrou bez faktického kontaktu jej vrchu so spodkom, základňou, vládnucich na princípe zadržiavania informácii.

Otázka je:
Ktorým smerom je väčšina súčasných spoločenských zriadení momentálne tlačená-aká je súčasná tendencia?

Následne môžeme analyzovať možné varianty budúceho vývoja z pohľadu subjektu riadenia a z neho vyplývajúce riziká pre spoločnosť(objekt) a taktiež subjekt samotný.

Ideológie, médiá(4.forma moci) sú iba sprostredkovaním Koncepcie(5.formy moci).
Tá má fašistickú podstatu.
Cez riadenie verejnej mienky médiami a ideológiami, príp.tzv."náboženstvami" je vytvárané kolektívne podvedomie a stereotypy zmýšľania, na báze ktorých potom takto nepriamo riadení poslanci schvaľujú zákony(3.forma moci). Vláda(2.forma moci) ich vykonáva a súdy(1.forma moci) vlastne iba chránia spomínanú Koncepciu riadenia kultúry a tým podvedomia spoločnosti.
Odborne sa z pohľadu dejín zvykne nazývať aj Biblickou..
Ak máte Erwin nejaké lepšie pomenovania, definície pre dnešný systém, sem s nimi [smích]
Rád sa poučím.
Prípadne môžeme pozmeniť, predefinovať vyššie popisované charakteristiky.

A spomínaný Bordel-izmus?
No, nad tým by sa dalo pouvažovať [velký smích]

234870

27.12.2010 03:29

Proti Novému světovému řádu

Hermovi a Marhuľovi kamaráti

udo1 46.?.?.?

Proti myšlienke EÚ, či globálnej vlády a financiám v zásade nič nenamietam.

Otázka je:
Akú budú mať formu a kto budú šéfovia pieskoviska?

Ak dnešnú, kto sú potom priatelia Hermana a Baracka?
A kto je vodca ich pieskoviska, šéf bandy, ktorý si môže nárokovať ich formičky?

234961

29.12.2010 21:05

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 89.?.?.?

Re:krysa a akronym,..
Niekedy meškám s odpoveďou z pracovných dôvodov..
Tentoraz však nie.
Opakovane som Vám a ďalším posielal odpovede, názor na tému, no moje príspevky v tejto a ďalších diskusiách prestali prechádzať.
Prečo? neviem..

Moderátor mi nenapísal dôvod a V. neodpovedal ani na môj mail ohľadom problému s registráciou. Možno toho majú veľa..
Pekný večer prajem

235135

29.12.2010 23:27

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 89.?.?.?

Myslíte Krysa, že raz aj tak nebude jedna globálna vláda-koordinačné centrum?
Azda nemáme globálne problémy týkajúce sa všetkých?
Sme súčasťou jedného systému. Ekológia, komunikácia, doprava, ekonomika,..
To myslíte ako vážne, že máme bojovať proti nášmu vlastnému systému?
Nemá zmysel bojovať proti globalizácii. Je to objektívny proces a má svoje hlboké dôvody.

Zmysel má bojovať o jeho formu.
Jeho úlohou je slúžiť všeobecnému základnému materiálnemu zabezpečeniu, rozvoju a uvoľneniu tvorivosti.
Jednoducho povedané napĺňaniu potenciálu jednotlivcov a ľudstva ako celku.

Momentálne je globalizácia nasmerovaná k stále profesionálnejšiemu zotročeniu, pokračovaniu zvrátených ideálov kasty starogréckeho démosu (občanov vlastniacich otrokov = otrokárov), či presnejšie bývalých staroegyptských a iných lokálnych kňazov-znachárov.

Buď tendencia k:
"A government for the People by the People"

Alebo tendencia k:
"Slavery optimalization"

Globálne koordinačné centrum nemôže byť bez lokálnych, národných a komunitných.
Všetky informácie musia byť k dispozícii pre všetkých.
Nikto nemá právo zadržiavať akékoľvek informácie brániace rozvoju a zneužívať základný algoritmus otrokárskej pyramídy vo svoj egoistický prospech.
Za dnešnej zmenenej logiky sociálneho podvedomia nesie za to okamžitú zodpovednosť aj so svojim najbližším okolím.

Stále platí a vždy bude platiť železné pravidlo sociálnej psychológie:
"Akú mieru chápania a morálku občania majú, takú budú mať nevyhnutne aj reprezentáciu"
alebo inak:
"Vždy sa vzhľadom na mieru chápania a morálku jednotlivca, či kolektívu stane najlepšia možná varianta budúcnosti(osudu)"

Preto je jedným z hlavných prostriedkov vlády harakiri "elít" vyvolanie a udržiavanie apatie ovčanov akýmikoľvek prostriedkami.

To Vám určite dosvedčí akýkoľvek, čo i len trochu inteligentnejší novinár.

Detto k re: Akronym a IVANFOJT

235142

29.12.2010 23:57

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Je treba vidiet veci v sirsich suvislostiach

udo1 89.?.?.?

Celkom dobre ste 89..popísali vonkajšie prejavy tzv. Biblickej koncepcie riadenia našej kultúry. Možno však máte pre ňu aj lepší názov. Odborne sa tak nazýva preto, lebo v klasickom západnom umení-divadle, sochárstve, maliarstve, hudbe,.. je podľa rôznych prepočtov zhruba 80% motívov biblických. Preto sa biblia javí ako koncept riadenia kultúry, t.j.našej kolektívnej a individuálnej psychiky, spoločenských stereotypov, nášho podvedomia.
Biblia má inak nádherný hrubý obal, ktorý tvorí viac ako 99% jej obsahu [smích]

Nikto sa nemôže tváriť, že má Pravdu.
Kľúčami od miešačky je metóda priblíženia sa k Pravde.
Každý má v danom momente svoju jedinečnú optimálnu úlohu,
ak prestane byť egocentrikom na úrovni 2-ročného dieťaťa a začne uvažovať nad tým, ako sa stať Človekom - osobou snažiacu sa o kooperáciu s HNR(Hierarchicky najvyšším riadením, Bohom, či Prírodou,.. ).
Spomínaný koncept je práve táto metodológia a nie Pravda sama o sebe.

V školách, u Riša, Gaga, či Husa, treba vyberať, hodnotiť, čo je v poriadku a čo nie. Je hlúpe všetko zahadzovať a vždy sa snažiť "začínať od znova", robiť "hrubé čiary" a podobné sprostosti. V tom má napr. aj Radičová pravdu, keď vyzdvihuje "Kontinuitu".
Od tzv."Židov" (judaistov), cigánov, boľševikov, či nacistov,.. sa tiež máme hodne čo učiť.
89.., porozmýšľajte čo?
Inak by tu neboli. Všetko má svoj zmysel a primerane so všetkým ostatným súvisí. Svet je mozaika.
Ak zistíme, že sme nehodnotili a nekonali dobre v zmysle všeobecného prospechu a rozvoja, treba názor a poprípade aj dejiny prehodnotiť. Nesmieme sa báť robiť chyby, či tzv. "hriechy"- umelý pojem pôsobiaci paralyzujúco na našu kreativitu a rozvoj. Problémom je zámerné dlhodobé konanie mimo Miery.

Samozrejme máte pravdu, že existujú ľudia, ktorých podstata myslenia je založená na lži a jej oddanosti. Jedno hovoria a druhé konajú. V komunikácii a práci s nimi treba byť opatrný. Našťastie ich nie je veľa a aj oni sú iba obeťami prevládajúcej "kultúry". Podľa sociologických štatistík v rámci Normálneho Gaussovho rozdelenia psychologických charakteristík populácie je to zhruba 1-2%. Spomínaný spôsob myslenia je síce masívne propagovaný, no človeku neprirodzený. Človek sa nerodí "zlý". Ak je však k týmto osobám majorita populácie indiferentná, osoby so zvrátenou psychikou vyhrávajú a dostávame sa automaticky do dnešnej globálnej situácie. Mnohí podstatou dobrí ľudia konajú však skratovo iba počas (samo-riadenou)kultúrou umelo navodených stresových situácii. Ak navodíte viac takých situácii, osoba sa stotožní s daným algoritmom správania a voila, máte klasického zombimanažéra, úchylného dôstojníka, politika a pod.

Psychológovia a psychiatri sa sizyfovsky snažia riešiť
dôsledky:
patologické známky správania jednotlivcov, namiesto riešenia príčiny:
prebiehajúcich zámerných patologický...

Automaticky kráceno

235143

30.12.2010 00:00

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Je treba vidiet veci v sirsich suvislostiach

udo1 89.?.?.?

doplnenie..k re: 89..

Psychológovia a psychiatri sa sizyfovsky snažia riešiť
dôsledky:
patologické známky správania jednotlivcov, namiesto riešenia príčiny:
prebiehajúcich zámerných patologických sociálnopsychologických javov

Inak..na to, aby niekto klamal, stačí opakovať počuté v zle zhodnotenej situácii, keďže tá sa stále mení..to sme sa už ale opäť vrátili k metodikám hodnotenia spoločenských procesov [smích]

235144

30.12.2010 00:05

Proti Novému světovému řádu

RE: Kapitalismus vzdy koncil krizi, krvelacnymi valkami a bidou - pak se karty rozdali na cas znovu...

udo1 89.?.?.?

To delenie na konzervy a slobodné(odpílené) stromy, čo majú voľne rásť bez koreňa, je docela vtipné.

Úsmev vyvolávajú aj virtuálne pojmy ako "ľavica" a "pravica", „kapitalizmus“ a „socializmus“, atď.. Nie je mi známe obdobie v dejinách, kde by boli aspoň náznakovo spojené s politickou realitou.

A k nadpisu A.B.Bartoša:
"Proti Novému světovému řádu"

Zas a znova - nemôžete bojovať proti niečomu, ale iba za niečo.
Proti znamená stratu času a často aj života.

Každý štátny útvar, či jeho elita, kde sa Ni(e)komu podarilo legalizovať úročenie, alebo aspoň ho urobiť "salonfähig" sa dostal v podstate okamžite do dlhu, pod kontrolu. Zároveň totiž počas tohto procesu vždy prebieha navodenie situácie, pri ktorej je lokálna elita doregulovaná do stavu, kde si sama "dobrovoľne" berie pôžičku (vonkajšie agresie, umelé fluktuácie trhu, či nepriama a priama korupcia,..).
Ak si dotyčné osoby situáciu uvedomia, prebudí sa v nich občas zodpovednosť, alebo iba obyčajný pud sebazáchovy. Snažia sa dlhov zbaviť a potom sa môže stať, že dopadnú ako spomínaný Ceausescu.

Legalizácia ťažkého trestného činu úročenia môže mať na svedomí krátky, desiatky, niekedy dokonca stovky rokov trvajúcu akceleráciu bohatstva lokálnej elitky a z toho vyplývajúcich možností. Potom nevyhnutne nasleduje úpadok a spoločenský rozklad pretože občania prirodzene prestanú zriadenie podporovať. Začne sa objavovať potenciál revolúcie, podpory vonkajších modelov, atď., čo sa výkonný aparát globálnej elitky vždy opäť snaží dostať pod kontrolu. Spoločenské stereotypy, procesy a kolektívnu pamäť majú počas h-is-tórie pomerne dobre prečítanú a tak sú vo svojich snahách väčšinou pomerne úspešní. Tento cyklický model sa tiahne celými dejinami. Spomínaný proces sa klasicky študuje napríklad na podstate vzostupu a pádu starogréckych mestských štátov a striedania ich hegemónie.

235145

31.12.2010 20:11

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 89.?.?.?

re: Akronym 89..

1. Na aktuálne a konkrétne otázky si musia ľudia odpovedať sami vychádzajúc z globálneho pohľadu na spoločenské procesy.
Globalizáciu sme tu veľmi detailne mnoho-mnohokrát rozoberali. Nebuďte lenivý a ak Vás to naozaj zaujíma, pozrite staršie diskusie na tú tému. Nebudem tu oba hlavné aspekty od základu opakovať. Na mieste moderátora by som to totiž pre neustále opakovanie zrušil.

2.
5 bodov:
koľko krát sme to tu popisovali akronym..vyzerá, že tu nie ste moc dlho..takže znova..učiť sa, učiť sa, učiť sa.. to platí pre každého bez výnimky.. v tom mal Lenin pravdu [smích]

1. Všetko so všetkým primerane súvisí a náhoda je konšpirácia. Mozaičné, bohocentrické vnímanie sveta namiesto egocentrického.
2. Dôvera Bohu, namiesto ateistickej viery v neho. Snaha o pochopenie jeho cieľov a kooperáciu s ním. 2 hlavné metódy sme popisovali - vnímavé pozorovanie okolia a vedomé používanie snov. Detaily sme podrobne rozoberali.
3. Uvedomenie si objektívneho globálneho dejinného procesu koncentrácie moci, subjektívnosti snáh o jeho riadenie a vyplývajúcich dôsledkov.
4. Uvedomenie si vplyvu procesu zmeny logiky sociálneho správania a jeho dôsledkov na spoločnosť
5. Vedomé využívanie možností vyplývajúcich z aktívneho práce na báze tzv. Plnej funkcie riadenia v nepriamom a priamom riadení procesov vo svojom okolí. Tiež sme ju mnohokrát zo všetkých strán rozoberali.

Akronym nebuďte ako 2-3 ročné decko so životným štýlom typu:
Nie mama, nie a ešte raz nie, béééé, hodím sa v obchode na zem a chcem od nej pri pokladnici ešte aj vysomrovať čokoládu.

Skúste ísť ďalej a stať sa dospelým človekom. Na otázky o materiálnom zabezpečení, svojich úlohách na tomto svete, vašom potenciáli a tvorivých možnostiach jeho naplnenia si viete najlepšie odpovedať v dialógu s Bohom sám. Najlepšie ak pri tom vychádzate s tých 5. bodov. Ktokoľvek Vám bude hovoriť, čo je Vašou úlohou, čo je dobré a zlé, buďte ostražitý! Nikdy slepo nijakému človeku nedôverujte, aj keď ľudia vždy majú bohato zneužívanú tendenciu snahy zbaviť sa zodpovednosti(budúcnosti) a preniesť ju na druhých. Hodnoťte a kooperujte vždy na tom, na čom sa zhodnete s druhými. Väčšinu vecí máme aj tak spoločných.
Váš konkrétny problém a jeho riešenie teda najlepšie poznáte vy sám. Ja môžem vysloviť iba názor externého pozorovateľa vychádzajúceho zo spomínanej pozície, ktorí môže byť niekedy nápomocný. Detto čo sa týka sociálno-ekonomicko-politických záležitostí.

Der Schluessel ist immer wieder der selbe:
"Hilfe zur Selbsthilfe!"
Ideál je, aby sa každý stal Človekom a vedel z tej pozície hodnotiť a konať. Popis tendencie k Človeku sme tiež detailne rozoberali.

Parafráza J.F.Kennedyho:
"Nepýtajte sa čo druhí môžu urobiť pre Vás, ale čo vy môžete urobiť pre druhých".

Ja dodávam:
Ak máte alternatívu, sem s ňou.
Je ľahké deštruktívne krit...

Automaticky kráceno

235267

31.12.2010 20:13

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 89.?.?.?

doplnenie k re: Akronym..

Der Schluessel ist immer wieder der selbe:
"Hilfe zur Selbsthilfe!"
Ideál je, aby sa každý stal Človekom a vedel z tej pozície hodnotiť a konať. Popis tendencie k Človeku sme tiež detailne rozoberali.

Parafráza J.F.Kennedyho:
"Nepýtajte sa čo druhí môžu urobiť pre Vás, ale čo vy môžete urobiť pre druhých".

Ja dodávam:
Ak máte alternatívu, sem s ňou.
Je ľahké deštruktívne kritizovať.

Zamyslite sa nad Vám školou naimplantovaným stereotypom zameraným na hľadanie rozdielu. Nestačí len byť pevný vo svojom postoji, ale vedieť ho aj prehodnotiť. A hlavne to, ako ste sa k nemu dopracovali - dejiny a tendencie našej kultúry. Hľadajte čo nás spája a vysvetľujme si nedorozumenia. Konflikt je vždy zbytočný, ak ideme v úrovni chápania o krok ďalej. Na cieľoch sa určite zhodneme.

3. Havel, Gál..dogmy..
Dogmy úprimne neznášam. Sú neprípustné. Nepleťte ich prosím s objektívnymi systémovými spoločenskými pravidlami. Ja som ich nevymýšľal [smích]
Majú svoj hlboký zmysel. Skúste nad tým porozmýšľať Akronym.

Inak prečo vlastne Akronym? Akronym čoho? Nepýtal som sa Vás to raz už náhodou?

4.Sa pýtate, odkiaľ sú materály?
Časť sú psychologické školenia z glob. nemeckých a amerických firiem, ktorými som prešiel.
Áno, mnohé boli založené na materiáloch z Harwardu, Yaleu,.. Je tam mnoho použiteľného. Ďalej STU Sjf-riadenie a SPBU-riadenie. A znova áno, odtiaľ idú študenti aj ďalej napr. na GRU, ako z Harwardu do CIA, "dozorných" rád korporácii, resp. do zložiek "G-SS-glob.sec.services".

235268

31.12.2010 20:18

Wikilekas: Sledujte jak hraje, a ne kdo hraje, a všimněte si, kdo vykopává

RE: Budou nas krmit po davkach,ted jenom zalezi,jak casto otevrem pusu.

udo1 89.?.?.?

Je dôležité, aby ľudia a aj zvyšok politikov konečne pochopili, že ak by sa aj parlamenty a vlády jednotlivých štátov snažili urobiť niečo pre ľudí, je to bez zmeny konceptu riadenia spoločnosti a pochopenia úlohy ním riadených médii v podstate nemožné. Média dnes hrajú rolu ideológie, či niekdajších "náboženstiev". Parlamenty a všetky vládne výkonné funkcie sú v tomto zmysle na úrovni rebríčka moci až na 3. a 4. mieste. Nemajú de-facto žiadnu reálnu moc v pre vývoj spoločnosti zásadných otázkach.

Všetky spomínané funkcie sú iba majetkom správy systému riadeného na 99% nepriamo, bezštruktúrnymi podprahovými technikami. V riadení podvedomia politikov a más hrajú známu kľúčovú rolu médiá, úrokové sadzby, chronologické technológie a ďalšie nástroje majiteľov konceptu. Týka sa to aj novinárikov a filmárikov(aj filmušky [smích]) Preto sa všetci ovčania, ktorí oblieknu verejnú funkciu správajú zrazu tak "čudne", napriek tomu, že v súkromí mali a možno aj stále majú úplne iný názor, ako musia prezentovať.
..A pri tom nikto nad nimi fyzicky s nejakým Damoklovým mečom nemusí stáť..

re: Julie Webb-Pullman:
" a hodlá z ní nějakou dobu těžit formou ODKLADU oznámených zpráv."

To je veľmi závažné tvrdenie. Neviete niekto, ako k nemu autorka článku prišla?
Skúsim aj ja risérčovať..uvidíme..

Ak je to pravda, svedčilo by to o prvej vážnej chybe Assanga z pohľadu pravidiel nadradeného systému.
Samozrejme, ak by sme vychádzali z predpokladu, že to minimálne na začiatku svojej verejnej činnosti s Wikileaks myslel úprimne..

235269

re: 6388..
"S náboženskými fanatiky nikoliv!!!!"

Treba rozlišovať medzi koránovým islámom a h-is-tórickým hierarchickým zombi-islámom.
Pôvodné Mohamedovo učenie je o niečo modernejšie, ako napr. pôvodné učenie Ježiša.
Pokračuje však tiež iba v línii monoteistických vnuknutí tiahnucích sa min. od faraóna Achnatona.
Keď súry koránu zostavíme chronologicky a neberieme ich doslovne, ale obrazne, je celkom dobrým odporúčaním do života. Tak ho aj treba brať a z uvedenej pozície aj jednať s moslimami.

Podobne u kresťanov..
Biblia je tiež z časti použiteľná ako etické odporúčanie. Rozhodne však nie v klasickej=zvrátenej podobe.

Tak aj u dnešného filozoficko-ekonomicko-politického systému stačí pár úprav, na ktorých sme sa nielen my tu zhodli a môže fungovať pre obecné blaho a rozvoj. Netreba žiadne revolúcie. Nikdy v konečnom dôsledku neslúžili ľuďom. Postupnú zmenu v mysliach a postoji ľudí. Preto tu asi máme net ako barličku. Zrazu všetko pôjde "samo sebou".

Pripájam sa teda aj ja k blahoželaniam..
Šťastné a veselé, zdravý nový rok a veľa dobrej vody [smích]

235281

02.01.2011 02:28

Proti Novému světovému řádu

RE: Hermovi a Marhuľovi kamaráti

udo1 91.?.?.?

Globalisti môžu, ale nemusia byť Ni(e)kto. Závisí od nás a trochu aj od nich.

235317

03.01.2011 11:24

Nárůst rakoviny ve Fallúdže je spojován s americkým útokem

RE: Callateral damage

udo1 46.?.?.?

re: Steve
".. Vlastne - co to komplikuji !?, - udam vas stejne - pro jistotu (abych nemel opletacky ..)"

Pozor Steve,
cítim z Vás negatívny prístup!
Nie pre istotu, ale z hlbokého presvedčenia a výhrady Vášho svedomia voči akýmkoľvek názorom ohrozujúcim demokratúru!!!
Proaktívne!!!

Don´t forget, you have to love it!!!
Integrity first: take the initiative!!!

Pre tých, ktorí náhodou ešte nemajú skúsenosti s prácou v inšpirujúcich veľkých nadnárodných korporáciách a "SPRÁVNY" pohľad na svet:
interná poučka z testíku typu assessment a selfassessment:
INTEGRITA = za každých okolností konať SPRÁVNU vec.

Tzv.
Quick win through driving and forcing the correct opinion.

Hádam nechcete Steve tvrdiť, že na SPRÁVNY postoj potrebujete nejaké príkazy, či dokonca zákony.
Mali by ste to robiť intuitívne a s ÚPRIMNÝM ZÁPALOM PRE VEC!
Chápem, že to niekedy nie je pre Vás jednoduché. Tiež s tým zatiaľ ešte niekedy mám problém, ale všetci spolu to dokážeme ako TÍM!
Musíme byť pevní v našej dôvere tímführerom a ich osvieteniu(illuminatiu) [smích]

235448

03.01.2011 17:21

Monitorování Ameriky

RE: Jen dal a houst-vybydlene a bankrotujici JuYsEj spustilo autodestrukci

udo1 46.?.?.?

Kto je asi tak ten Ďuriho Krícskovie Pánbu?
To má teda vlastne jeho žena kľúče od miešačky, hot-lajny?
Mnohé by to vysvetľovalo [velký smích]
Ako u Chruščova..
Ach jo..
Ďuri Ďuri

Ein Fettnäpfchentritt nach dem anderen..
Hin und wieder is a bissi Vorsicht geboten..

Ako je to vlastne potom s Obama ďalšími - Barackom a Vilkom.
Vilko mal dokonca dve, jestli se nepletu..

Tým sa už ale míľovými krokmi blížime k
U.S. p-residency big brother reality show.

..a mám takú sneaking suspicion, že nie len v U.S.

Vulpes iungere!
Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis?


A zasa:
Qui bono?

235467

..Lstí a klamem..

Sme predsa nejaká poriadná tlupa Steve, či nie?
Vlastného Führera síce nepoznáme, no stačí nám naordinovaná ideológia.
Oddaní sme snáď dostatočne, niečo kápne aj pre nás
a že nás zopár periodicky zaslúžene pozabíjajú, sa vždy dá nejako prekrútiť.

Načo teda používať vlastnú gebulu?
Keď nám Führeri dali také super "náboženstvo",
ktoré nám vyhovuje už viac ako 3 tisíc rokov, určite vedia čo a jak.

Gojimovia majú svoju rolu a my zasa svoju.
Dôverujme našim bohom, neváhajme a pokračujme!
Buď jeden, náš osvietený vodca, alebo apokalypsa!!!

Alebo oboje.. [velký smích]

235472

03.01.2011 23:03

Nárůst rakoviny ve Fallúdže je spojován s americkým útokem

RE: Tohle není nic divného

udo1 46.?.?.?

Konvenčné znečistenie samozrejme môže mať istý vplyv, no prečo sú asi potom na zakladanie skládok vyhoreného paliva z jadroviek tak prísne podmienky oproti klasickým skládkam a spalovniam? Nikto to svinstvo nechce skladovať. Majitelia šialene zadĺžených západných demokratúrnych krajín platia obrovské sumy za úplatky a jeho vývoz na východ, do tretieho sveta pomocou corporate business. Alebo to nadrbú do munície, že áno. Má fyzikálne vysokú prieraznosť (kinetickú energiu), zamorí územie v podstate na vždy a ešte si aj urobíme online živý labák pre inšpiráciu na budúce nápady. Tripple effect.

Pergill, neobhajoval by som na Vašom mieste neobhájiteľné, pod čo spadá aj tzv. relativizácia.

235492

04.01.2011 11:45

Brazílie: Od Luly k Dilmě

škandál

udo1 91.?.?.?

Veď to je škandál, keď niekto vládne pre ľudí! [smích]

Ďalší A government for the people, by the people?

To hádam nie!!!

Ako len toto prevrátiť v náš prospech?
Nejako to nestíhame depropagandovať a vyvražďovať.
Kde sa len vloudila tá povestná chybička, kde?
Aké to bolo kedysi krásne.
Staré zlaté časy..

Aj poľský matrix vyšiel nádherne!
Či sa nám to ale stále bude takto pekne dariť?
hmm..
Už pár tisíc rokov bojujeme za SPRÁVNU vec,
tak prečo zvažovať používať vlastnej gebule trochu inak práve teraz?
Alebo, že by náš cieľ nebol SPRÁVNY?
Nie, to nemôže byť..

Seems like blind ideological devotion till final selfextermination..

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

235535

04.01.2011 15:48

Nárůst rakoviny ve Fallúdže je spojován s americkým útokem

RE: Tohle není nic divného

udo1 91.?.?.?

Ok, diky Pergill, opravujem výraz skládok "odpadu z vyhoretého paliva" na "odpadu z procesu obohacovania uránu".

Na skladovanie ktorého sú tiež veľmi prísne parametre, tak ako aj pre odpad z jadroviek typu vecí bežnej spotreby, ako oblečenia zamestnancov a pod.

Neviem, či by ste nechali svoje deti brigádovať po škole v uránovej bani? Zamorenie v spomínaných oblastiach je dlhodobé, celoplošné a s vysokou koncentráciou.
Nedá sa to porovnať so stopami farby na nejakom obraze.

235545

06.01.2011 11:14

Proti Novému světovému řádu

RE: Hermovi a Marhuľovi kamaráti

udo1 46.?.?.?

IvanFojt, spomeňte si na starogrécko-egyptskú báj o p-ar-zeovi a gorgone a čo z nej vyplýva.
Stačí poznať obraz svojho vraha. Pozrieť sa mu do očí, identifikovať ho priamo môže byť smrteľne nebezpečné..
Okrem toho tie osoby nie sú podstatné.
Dôležité sú ich ciele a hlavne metódy(spektrum technológii nepriameho riadenia - podvedomia más a jednotlivcov).

Opakujem pre istotu ešte raz: ja nehovorím, že dnešná forma globalizácie je v poriadku!

Tzv. koncentrácia výrobných síl spoločnosti, resp. moci (globalizácia) je objektívny proces.
Je však subjektívne riadený, ak chápete.

Ide teda o to, kto bude subjektom riadenia!

Vyzerá, že dnešná "elita" nie je práve najlepším subjektom, vzhľadom na situáciu, kde systém doslovne doriadila. Ekologická, ekonomická, sociálna,.. kríza. Evidentne nezvládajú rolu, ktorú si vybrali.

Tzv. Globálne koordinačné centrum má v prvom rade vytvárať materiálne a sociálno-psychologické predpoklady pre rozvoj jednotlivca a celej spoločnosti.
Toť z pohľadu "elite" nadriadeného systému, ktorý sme tu podrobne rozoberali.

Je veľmi dôležité mať na pamäti, že Obama, Bush, Merkelová, Fischer, Radičová, Sarkozy,..a ďalší v žiadnom prípade nepatria k "elite". Je to len a len časť výkonného aparátu správcu koncepcie. Politici, tak ako manažmenty korporácii nemajú v súčasnom systéme žiadne rozhodovacie oprávnenia v akýchkoľvek kľúčových otázkach. Ich právomoci sú v skutočnosti naozaj čisto symbolické. Hrajú rolu v divadelnej hre pre "verejnosť", ktorá slúži zachovaniu status quo otrokárskeho systému, na ktorý je "elita" stereotypne zvyknutá a nemieni sa ho po tých pár tisícoch rokov len tak vzdať.

235638

06.01.2011 12:39

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 46.?.?.?

re: akronym

hmm..nym-onym-ónom-ónoma? [smích]
bez ákros-u?

Ja neviem aké mám "IQ" a nikdy som to neriešil.
Aj tak, hodnotiť ľudí podľa parametrov nejakého tzv.IQ testíku nie je úplne fit.

re: akronym:
"Z toho pohľadu Vaše neodpovede na konkrétne otázky, ale len opakovanie filozofických téz a traktátov nemôžu priniesť ovocie."

Povedzte Akronym konkrétny problém a môžeme ho potom rozoberať z predu, zo zadu, z prava, z ľava,..
Môžeme zaviesť etalónovú [smích] dialektickú debatu zameranú na jeho optimálne riešenie.

Aj u Lenina treba inak rozlišovať, ktoré jeho činy boli v poriadku a ktoré nie. Tak isto u tzv. boľševikov, či židoboľševikov(glob.mafiou sponzorovaná a jej oddaná tlupa, či trockisti), medzi marxizmom, komunizmom.

Ako sa zvyklo hovoriť:
"Nie všetci marxisti boli komunistami a nie všetci komunisti boli marxistami"

re: akronym:
"Ale tie ostatné záležitosti sú detto?"
Názor môj a ďalších môže tiež pomôcť pri riešení spomínaných problémov. Čím viac ľudí bude úprimne hľadať riešenia pre obecné blaho tým lepšie.
1.popísať ideálny stav
2.popísať dnešný stav
3.rozdiel medzi nimi
4.navrhnutie metód na prekonanie rozdielu

Druhý človek (prípadne zástupca tímu) popíše s ktorými metódami súhlasí a prečo ich podľa neho pôvodný navrhovateľ navrhoval. Nasleduje spôsob jeho rozmýšlania, popis jeho psychiky a stereotypov vychádzajúcich z jeho kultúry. Potom si vymenia role. Je to optimalizačný autokorekčný algoritmus psychiky a hľadania riešení pre dialektický režim riadenia systému prediktor-korektor.

Je jedným z najefektívnejších a najudržateľnejších.

Následne sa môže prejsť ku koncepcii riadenia a vytvoreniu algoritmov samoriadenia danej sociálnej štruktúry, ich kontrola a v prípade dosiahnutia cieleného stavu ich udržiavanie, alebo eliminácia. Keď máme metodiku zadefinovanú , môžeme kontrolovať vyhodnotené rozptylové rámcové pásmo kmitania samoriadeného režimu, zefektívňovať dané metodiky riadenia, prípadne vyvíjať nové možnosti tzv.krátkodobých silných manévrov(napr.vojenské zásahy, biologická a narkotická genocída, úroková politika) a dlhodobých slabých manévrov-99% nepriameho riadenia(riadenie kultúry-charakteristických symbolov vzťahov medzi nimi z ktorých sa vytvárajú obrazy príbehy-stereotypy a emócie v podvedomí cieľovej skupiny, korekcie chronológie h-is-tórie - spôsobu skladania "faktov", spoločenského vnímania, kontrola, príp. podľa spoločenských tendencí pre-a vytvorenie nových ideológii, "náboženstiev", masmediálnej politiky riadenia verejnej mienky, trhu a kontroly politikov v zmysle našich záujmov delegovaných cez tzv.koordinačný metodický dozor klubov akcionárov korporácii vyhodnotených ako kľúčových)

Re: Šach..?

Hrával som občas šach, no nemám na to moc času.
Niekedy jednu partičku aj pár dní, týždňov.
Nie je to zlý tréning mysle a svojim...

Automaticky kráceno

235643

06.01.2011 12:43

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 46.?.?.?

Re: Šach..?

Hrával som občas šach, no nemám na to moc času.
Niekedy jednu partičku aj pár dní, týždňov.
Nie je to zlý tréning mysle a svojim spôsobom relax..

Sú však aj zaujímavejšie hry - napríklad táto tu [smích]

Kľudne mi napíšte na mejl Akronym, že vo co gou.
Môžeme oldskúl pomejlovať..

235644

06.01.2011 16:20

Zlehčování zboží

RE: dusledek kapitalistickeho lichvareni

udo1 91.?.?.?

Keď normálnemu zdravo uvažujúcemu sedliakovi poviem, že peniaze sú "kryté" jeho úverom, kuká jak debil, že to predsa nie je možné.

Následne si zráta 1+1 a nasleduje jeho otázka:

"Čo potom vlastne robia s gebulou môjho syna, ktorého som poslal na Ekonomickú v BA, reku nech sa poučí niečo o tej ekonomike?"

Vravím:
"Úlohou Ekonomickej univerzity nie je naučiť Vášho syna niečo o reálnej ekonomike, ale tak, ako celej ekonomickej "vedy" zahmlievať, kamuflovať skutočnosť, ciele a metódy správcov systému(glob. FASCoelitky),
ktorej symbolmi a virtuálnym svetom médii sú všetci tak FASCinovaní."

Úrok a nekryté peniaze priamo vytvárajú inflačné prostredie, kde sa podstatou dobrí ľudia nevyhnutne musia začať správať ako hovädá, či vlci. Následne budeme tvrdiť, že ľudia a my sami sme o podstaty, narodenia zlí.
No nie je to dôvod na ďalšiu megažúrku!!!

Ako sa hovorí:
"Čo je niekomu javí ako chyba, môže byť pre iného zámerom.
Aké elegantné ojebabranie dobytku..."

Zamestnanci a ani manažmenty fariem, reštaurácii, obchodných reťazcov, energetických koncernov , či úradníci únie,.. v tomto zmysle nemôžu za situáciu ktorá je tu na fóre popisovaná.

Pýtam sa:
Kto sa asi tak zase raz rehoce do popuku, že mu to opäť vyšlo a vinu sa podarilo prehodiť na falošný ciel-nás samotných, našich blízkych a spoluobčanov?
A znova bude o pár alkoholikov, narkomanov a samovrahov viac..
Odborne nazývame daný stav genocídna samoregulácia populácie.
Pripojme rovnaký efekt so ziskom s dnešných p-Otravín.
Koľko že to múch jednou ranou?
2,3,5..?

Zbytočné nariekať, nadávať na seba a okolie.
Vysvetľovať každý aspoň svojim blízkym, a začať postupný chápavý masový tlak najprv na zástupcov lokálnej samosprávy a následne ďalej. Klásť rozumné otázky. Politici musia cítiť informovanú podporu.
Nečakajme do úplného kolapsu!

Vyzerá, že Brazília, Vietnam,.., Maďari nemajú kam ustúpiť, už začali ísť "po hlave", jadre problému. U nás sa ešte stále realfašisti pokúšajú o divadlo..

Všetky naše malé štáty sú odsúdené na spoluprácu.
Politici musia zatiaľ stále hrať divadlo, pokiaľ sa ľudia nechajú "slobodnými" médiami cielene presviedčať, že všetko je aj tak stratené.

Vie sa presne, čo treba urobiť.
Nie len tu to bolo mnohokrát popisované.

Postupný návrat úročenia mimo zákon a krytie kWh invariantom.
Po zavedení reálnej sociálno-trhovej politiky môžeme obecnú technologickú dividendu premietnuť do deflácie, aby rodiny mohli plánovať budúcnosť. Následne zostáva nastaviť daňovo-dotačné mechanizmy smerom k základnému platu a odblokovaniu tvorivých kapacít obyvateľstva o ktorom ide neustále propaganda, že je lenivé a z princípu zlé s čisto zvieracími pudmi.
Fascoelity sa snažia preniesť svoj obraz na ostatných, aby si absurdne vedeli ospravedlniť pred sebou samými vlastné šialené neľudské plány.
...

Automaticky kráceno

235650

06.01.2011 16:23

Zlehčování zboží

RE: dusledek kapitalistickeho lichvareni

udo1 91.?.?.?

pokračovanie..

Vie sa presne, čo treba urobiť.
Nie len tu to bolo mnohokrát popisované.

Postupný návrat úročenia mimo zákon a krytie kWh invariantom.
Po zavedení reálnej sociálno-trhovej politiky môžeme obecnú technologickú dividendu premietnuť do deflácie, aby rodiny mohli plánovať budúcnosť. Následne zostáva nastaviť daňovo-dotačné mechanizmy smerom k základnému platu a odblokovaniu tvorivých kapacít obyvateľstva o ktorom ide neustále propaganda, že je lenivé a z princípu zlé s čisto zvieracími pudmi.
Fascoelity sa snažia preniesť svoj obraz na ostatných, aby si absurdne vedeli ospravedlniť pred sebou samými vlastné šialené neľudské plány.
Zisk môže zostať, no musia byť určené stropy, aby sa zabránilo odčerpávaniu zdrojov a koncentrácii majetku u "fascoelity".

Tým vytvoríme podmienky na fungujúcu ekonomiku v obecný prospech a aj výrobu normálnych potravín.

235651

06.01.2011 16:42

Zlehčování zboží

RE: Nemáme na výběr?

udo1 91.?.?.?

re: Vojto49..

Môžeme tu špekulovať o detailoch.
Asi mi nie je Váš postoj Vojto49 úplne jasný.

Chcete naozaj s plnou vážnosťou tvrdiť, že porovnanie kvalita/cena základných potravín vzhľadom k priemernému zárobku väčšiny obyvateľstva je v dnešnom režime lepšia, ako za bývalého režimu??

Naozaj si neviem reálne predstaviť, akým spôsobom by toto mohlo byť obhájiteľné.

Možno som Vás však zle pochopil.
Neviem..

235654

07.01.2011 00:15

Brazílie: Od Luly k Dilmě

RE: škandál

udo1 46.?.?.?

Fu, myslím, že som to zabudol podpísať..

Shalom Amon,
alias Shalomon,
či Sh-Al-Amon [smích]

235689

07.01.2011 01:04

Zlehčování zboží

RE: dusledek kapitalistickeho lichvareni

udo1 46.?.?.?

Presne tak, plne súhlasím dub [smích]

A kto robí podľa odhadov dnes 90-95% práce, služieb, dopravy?
Predsa stroje na báze energie(väčšinou elektrickej).
Tie treba postupne zdaniť cez rekoštrukciu DPH na sanovanie výpadkov po zrušení dane z príjmu, čim smerujeme k systému základnému platu.
Po fixovaní invariantu a vrátenia úročenia ako zločinu proti ľudskosti tam, kam patrí - t.j. mimo zákon.

Zdaňovať nie ľudskú prácu, ale stroje.
Načo bývalé generácie dreli a načo sa vyvýjajú stále rýchlejším tempom stále dokonalejšie stroje?
Predsa aby nám uľahčili život.

A idioti novinári ako ovce dokola "intuitívne" proaktívno naordinovane vymleto stereotypne demagogizujú ostatných ovčanov správami typu:
"Kde sa umelo vytvorilo koľko fiktívnych pracovných miest" a koľko išlo na to dotáci z našich daní.

To už nie je škrabanie sa ľavou rukou za pravým uchom, ale minimálne ľavou, alebo strednou nohou!

Stroje majú oslobodiť od tupej nekreatívnej práce a uvoľniť potenciál pre vzdelávanie, radosť zo života a ďalší rozvoj populácie.

Ni(e)kto sa nám tu snaží nahovoriť že to nie je iba virtuálna realita a je normálne zhypn(o)tékovaný sa naháňať za AKOUKOĽVEK robotou a pachtiť sa ako psy v eskimáckom záprahu.

Hlavne, aby nebol čas zastaviť sa a dopustiť myšlienky typu WTF, že áno???

re: Oracle..
"Čachre" sú samozrejme možné vždy, takisto aj s krumplami, batatmi, či žitom.
Bonusovij vapros:
"O čo asi tak ide Monsantu more?"

Je to samozrejme v neposlednom rade vždy aj o záujme verejnosti o veci verejné (res publica). Ich chápaniu reality a postoji-morálke.

Kto má na háku a nechce sa mu rozmýšľať, zostane otrokom
a jeho detváky, ak prežijú, mu svoju situáciu raz budú kruto vyčítať. Za predpokladu, že aspoň na chvíľu sa zamyslia a budú natoľko gramotné, že budú vedieť zapnúť net..
Alebo sa pomaly prefetujú, či skočia.

Človek sa totiž so súčasným stavom prirodzene nikdy nezmieri, pretože znamená smrť.
Kde nie je rozvoj a naplnenie potenciálu, tam nemôže život pokračovať.
To je mocné objektívne pravidlo.
Jedno zo základných.

235691

07.01.2011 02:37

Zlehčování zboží

RE: Nemáme na výběr?

udo1 46.?.?.?

re: vojta49

Aby sme sa nechápali zle..
Ja nemienim obhajovať pseudosocializmus postavený na neudržateľnej psychopatickej marxistickej paraekonomike.

Chcem iba poukázať na mnohé klady potravinovej politiky býv. režimu.

Niektoré pozitíva vieme nájsť aj na "voľnom" trhu, ktorý však taktiež vedie zákonite do nevyhnutného prúseru, pretože vždy ho bude niekto chcieť ovládať. Keď nie vy, ja, či my občania, buďte si istý, že Ni(e)kto iný. A nemusí to byť potom zrovna pre obecné dobro a základné materiálne zabezpečenie.
Aj keď MMF a Svetová banka asi hej, že? [velký smích]

Môže byť aj hore spomínaný PRIMERANÝ konsenzuálny zisk, ako odmena. V žiadnom prípade však nejaké 100, či 1000 násobky základného platu, ako som to zažíval aj u nás vo firme, alebo ako to vidíme v bankách, farmácii, zbrojárstve,...
Potom love budú asi niekde chýbať a automaticky máme problém s korupciou, ak sa chápeme.

Nielen u Nemcov dávno existuje pojem "Soziale Marktwirtschaft" a okrem toho existuje tzv. nevyhnutná konvergencia systémov.
Na cieľoch sme sa zhodli.
Prestaňme tu teda umelo šaškovať a hľadajme riešenia!

Ale pome ďalej..

Nerozumiem..
Vy chcete Vojto tvrdiť, že v BRD, Francúzsku a Anglicku neexistuje colný systém a detailne prepracovaná daňovo-dotačná politika s tvrdou ochranou vlastného trhu. Chcete seriózne porovnávať ich dotácie do poľnohospodárstva s našimi? V prístupových rokovaniach naordinovaná likvidácia nášho poľnohospodárstva a tým samostatnosti, likvidácia ekonomiky? Oni to berú ako vojnu. Nemyslím samozrejme Francúzov, či Nemcov ako takých. Aspoň v tom sa hádam chápeme. Sme to predsa aj tu neraz podrobne rozoberali. V ponímaní fascoelity nám bola určená istá rola.

Západoeuropske národy sa tiež v rámci Ni(e)kým im pridelených možností snažia prežiť. Ak ste za posledné desaťročia aspoň trochu sledovali vývoj daňovo-dotačnej politiky napr v Nemecku a Rakúsku (detto Francúzsko), musíte vedieť o kauzách tzv. Milchseen, Butter u. Käsebergen, brazílskom cukre a ďalšie a ďalšie. Inak by ste tak hlúposť o možnostiach našeho vývozu ku nim počas bývalého režimu neutrúsili.

Technológie na západe akceleroval z veľkej časti úverový systém a finančná vojna. Má nepochybne aj svoje pozitívne stránky. Dnes však vidíme, kam to až viedlo. To je na dlhšie. Tiež sme to tu podrobne rozoberali.

Tuzex a podobné obchody boli hlavne pre elitu.
Hovorili sme, že bývalý režim bol tak isto tlupo-elitárny, ako dnešný. Ich pôvod je ten istý, akurát pár nepodstatných parametrov bolo v materskej dielni modifikovaných.
Je všeobecne negramotné stavať ich proti sebe.
S tým by Vás v kluboch vysmiali.
Resp. by ste sklidili úsmevné "chápavé" pohľady.

Pre oba uvedené umelé preregulované hospodársko-politické modely platí tak isto Norm. štat. rozdelenie a všetky mnohokrát spomínané z neho vyplývajúce dôsledky.

re: Šunka..Kvalitná šunka..
...

Automaticky kráceno

235696

07.01.2011 03:08

Zlehčování zboží

RE: Nemáme na výběr?

udo1 46.?.?.?

pokračovanie..
re: Vojta49..

re: Šunka..Kvalitná šunka..
Viete rozdiel medzi prasaťom z družstva, ktoré dostávalo kukuricu
a prasa z labáku, ktoré v podstate žiadnu klasickú rastlinnú, príp. živočíšnu stravu nedostalo, ako aj kuratá a kravy. Tzv. Náhražkové koktejly, rastové hormóny, anaboliká, neustále obmieňané antibiotikové koktejly(nie že Vami spomínané JEDNY antibiotiká na zápaly vemena).

Toť za života: Už naporcované "mäso" je následne ešte raz napichané syntetickoželatinovým kokteilom o +1/3 hmotnosti.

Bonusová otázočky:

1.Prečo sa vám kotleta z prasaťa kúpeného v obchode scvrkne cca. na polovicu? Niekto povie, že to je normálne. Skúste hodiť na panvicu mäso z domáceho prasaťa, alebo z dedinského družstva-pár ich ešte dožíva..

2.Prečo kura z obchodu stačí piecť štandardne o cca.1/2 hodiny menej ako kura z dediny?

Lebo je tzv chemicky predpripravené syntetickými rozpúšťadlami, ktoré zároveň výrazne zvyšujú hmotnosť, objem a trvanlivosť. Forma mumifikácie..

A vymakané "Bio"..
Kamarát robí roky v dánskej firme chovajúcej prasatá a hydinu ďalšia kamarátka v Rakúsku. Majú vedľa biofarmu na kuratá u susedov.

Vraví: Nikdy nedaj deckám "Biovajcia"!!!
Rozdiel oproti "normálnym" Tescovajciam?
Oveľa vyššie dávky antibiotikových koktejlov.
Kuriatka musia totiž podľa predpisu raz za 2 týždne na 1 a 1/2 hodiny von(bio), čo by v tom stave, šoku mnohé neprežili + riziko epidémie. Preto vyššie preventívne a následné liečebné extradávky.
O nutných intenzívnejších "špeciálnych" dezinfekčných prípravkoch ani nehovoriac..

Toľko k porovnaniu štandardov a masáži "objektívnych" médii, po ktorej si postupne chceme radšej myslieť, že situácia je vlastne v poriadku.

V jogurtoch nie je mlieko, ani jogurt, ale škrob, farbivá, a séria chémikálii rôzneho nedefinovaného určenia.
Môžeme ho však tak nazvať, lebo lobingom (legalizovanou korupciou) boli nami volení zákonodárci väčšinou presvedčení o tom, čo je správne a znova a znova predefinovali, čo sa volá jogurt, mlieko, mäso, maslo, chlieb, múka, jablko,..

Ešte, že sa to podarilo relatívne rýchlo. Inak by sme museli voliť znovu a znovu, kým by sme nezvolili správne, čo by stálo zasa veľa peňazí a mali by sme možno ešte väčšie úroky z úrokov úrokov úrokov..

Vlastne som asi rád, že to je, ako to je..
Hmm..idem spať..ráno múdrejšie večera, ako staré mamy zvykli hovoriť [smích]

235699

07.01.2011 12:40

Zlehčování zboží

RE: Nemáme na výběr?

udo1 91.?.?.?

Ok, jasne, dyik za stopku V. [smích]
Asi som to trochu prehaňal.
Dám si pohov. Dosť bolo spamovania.
Budem sa aspoň viac venovať klasickej robotke a rodine.

Pišem ako re: na forum, bo maily na azet-e nejako nefunguje zasa.
Myslím, že toto Vaše fórum môže pomôcť v pozitívnej korekcii verejnej mienky. Za to Vám vďaka. Kiež by takých ako Vy bolo viac.
Tak snáď o mesiac..

Pekný deň prajem

u.

235718

05.02.2011 12:30

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

Re:Janko..

Časopriestor..Čas a Priestor.. ako 2 zo 4.základných pojmov jedného svetonázoru sú Janko druhoradé vo vzťahu k Miere, ktorá zahrňuje obe.

Priestor je teda iba meranie hmoty v jej rôznych formách(pevnej, tekutej, plynnej, plazme, či vákuu).

Čas je zasa vzájomný vzťah dvoch kmitavých procesov, ktoré vezmeme za etalón.

Napr. náš Astronomický čas je vzťahom oscilácie-kmitania zeme okolo svojej osi a jej rotácie-kmitania okolo slnka. Na Marse je iný Astronomický čas.

Existuje tzv. Biologický čas ľudskej populácie. Je vzťahom medzi Astronomickým časom a frekvenciou obmeny generácii(štat.cca.4 za 100rokov).

Sociálny čas je zasa charakterizovaný pomerom Astronomického času a frekvencie zmeny technológii, ktoré sú kľúčovým faktorom pri zmenách kultúry, ktorá je zasa určujúca pri zmene, vývoji psychiky(vedomia a podvedomia) jednotlivca a kolektívu.

Tak sa dostávame priamo k podstate príčin tendencii vedúcich aj napr. k súčasnej situácii v Egypte, Saudskej Arábii, USA, Izraeli a inde.

Ak si totiž porovnáme grafy Biologického a Sociálneho času, prídeme na zaujímavý fakt, t.j.tzv. Linearizáciu času od 2.pol.20 stor.spojenú s tzv.Zmenou logiky sociálneho správania. Z nej vyplýva motivácia populácie k dnešným obrovským a zrýchľujúcim sa zmenám spojených so stratou predikčných a korekčných schopností elít.
Nabudúce nakreslím [smích]

Ale späť k základným pojmom tzv. západných prírodných a filozofických vied postavených na systéme
Čas, Piestor, Hmota, Energia.
Energia je iba zmenou formy hmoty. Nemožno ich oddeliť. Pridáš teplo(Energiu) pevnému skupenstvu Hmoty(napr.ľad), dostaneš tekuté(napr.vodu), uberieš plynu energiu v jednej z jej foriem a dostaneš kvapalné a ak pokračuješ pevné skupenstvo.
Je to teda zase iba jedna kategória.

Zostanú nám teda 2 základné pojmy:
Miera(Časopriestor), Hmota(Energiu)
Existuje ešte tretia..
Informácia(obraz, predstava)

Hmota(Energia) je inak povedané Mierou(usporiadanosťou) Informácie.
Toť princíp tvorenia, tzv.Svätá trojica.
Vzniká otázka:
"Prečo niekto neustále po tisícročia roznáša infekciu nepochopiteľnosti Trojice = Tvorenia?"

Elity totiž riadia kultúru práve na tomto princípe,
keďže na oficiálne propagovanom to jednoducho nie je možné.
Je vysoko pravdepodobné, že iba ak sa tento poznatok vžije do podvedomie más, bude možná reálna zmena systému.
Dôsledky vyplývajúce z tohto faktoru sú prvoradé vo vzťahu aj k tak dôležitým veciam, ako je napr. postupné zrušenie úročenia, krytie meny a základný plat.

Ako sa nenadarmo na dedine oddávna hovorí:
"Všetko s Mierou" [velký smích]

237649

05.02.2011 19:39

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

re:Quido2
Boh je Miera, všeobecná Miera, Miera všetkého, pravdepodobný tvorca Cieľov a Pravidiel k nim smerujúcich, tvoriacich mozaiku jednotlivých čiastkových Mier, či inak foriem usporiadanosti informácii.. ..fyzikálne(matematické) a základné sociálnopsychologické zákony.

Materialistické ideológie, či idealistické "náboženstvá" sú obe súčasťou spektra ateistického hierarchického Konceptu riadenia más simulujúceho jednotlivé aspekty Boha.

Za kňazov boli elitami často vyberaní najtalentovanejší a najmorálnejší jednotlivci z danej kultúry. Predstavovali totiž potenciálne nebezpečenstvo vymanenia sa kultúry z lokálneho, či globálneho tlupo-elitárneho pyramídového zriadenia. Rôzne formy tejto tradičnej operácie slúžili eliminácii tohto z pohľadu elít nebezpečného potenciálu a preškolením tejto créme de la créme spoločnosti, jeho elegantné využitie v ich vlastný prospech a škodu bežnej populácie. Dve-tri muchy jednou ranou..

Miera brzdenia rozvoja populácie je proporcionálna miere kontroly, informačného náskoku skutočnej elity.
Ďalšou je mierou kontroly je napr. aj napríklad miera zaúverovanosti obyvateľstva.
Preto sa tak úzkostlivo sleduje a všetkými dostupnými prostriedkami propaguje..
A čo hovorili na túto tému naši starí rodičia a prarodičia?:
"Úver? Radšej hladovať!!!"
a z mnohogeneračných skúseností vedeli prečo..
Keď dieťa bude chcieť ochutnať jed na potkany, dovolím mu to iba preto, že to chce?

V moslimských krajinách je akýkoľvek čo i len náznak úroku trestaný ako jeden z najťažších zločinov. Veľký Kombinátor tam aj preto nemá pevnú pôdu pod nohami. Ďalším problémom z jeho pohľadu je korán, ako filozofická príručka k udržateľnej sociálnej štruktúre, osobnému a spoločnému rozvoju. Podstata islámskej filozofie, jej fundament. Preto vymysleli a stále viac propagujú výraz "islámsky fundamentalizmus". Je to tzv. preventívne očkovanie podvedomia más. Demagogická absurdná konštrukcia nalepená na uhoľný kameň možného budúceho globálneho konsenzu(nie koncenzu). Presný opak nimi tak milovaných eufemizmov. Ešte aj eufemizmus dokážu zvrátiť [velký smích]

Vždy jedno deklarujú a druhé konajú. To je jednou z hlavných charakteristík "Veľkého Kombinátora". Sú tým doslovne posadnutí.

Je veľmi dôležité rozlišovať podstatu životnej filozofie popísanej v Koráne, proti ktorej nie je moc čo namietať a tzv.h-is-tórický ateistický hierarchický islam kontrolovaný elitami cez mufti, imámov, procedúry a ceremónie. Detto platí pre vzťah pôvodného kresťanstva a h-is-tórických cirkví. S Bibliou je to trochu komplikovanejšie ako s Koránom, pričom aj z nej je mnohé použiteľné. Ak sa to cirkvám nepodarí poopraviť, možno si tu poniektorí naozaj časom prirodzene budeme čitať korán a filozofovať nad ním namiesto biblie [smích]
Byť súčasťou "elitky", moc by sa mi táto alternatíva nepozdávala..

Preto by som chcel varov...

Automaticky kráceno

237671

05.02.2011 19:43

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

pokračovanie re:Quido..

Je veľmi dôležité rozlišovať podstatu životnej filozofie popísanej v Koráne, proti ktorej nie je moc čo namietať a tzv.h-is-tórický ateistický hierarchický islam kontrolovaný elitami cez mufti, imámov, procedúry a ceremónie. Detto platí pre vzťah pôvodného kresťanstva a h-is-tórických cirkví. S Bibliou je to trochu komplikovanejšie ako s Koránom, pričom aj z nej je mnohé použiteľné. Ak sa to cirkvám nepodarí poopraviť, možno si tu poniektorí naozaj časom prirodzene budeme čitať korán a filozofovať nad ním namiesto biblie [smích]

Byť súčasťou "elitky", moc by sa mi táto alternatíva nepozdávala..

Preto by som chcel varovať čitateľov a prispievateľov pred momentálne každý týždeň intenzívnejšou a obsahovo vycibrovanejšou antiislámskou propagandou.

Qui bono?

Nebuďme teda "elitke" naposmech pre našu hlúposť a nechyťme
sa do mucholapky vzájomného konfliktu. Nenechalme sa proti sebe poštvať. Musíme sa snažiť navzájom pochopiť, pomôcť si, zachovať dobré v jednej aj druhej kultúre a rozvíjať ich. Máme spoločného priateľa a aj nepriateľa.

Podobné vzorce sa nachádzajú krížom cez všetky kultúry, aj Vami spomínanej indickej, védickej, kde bol sociálny systém lokálnou elitou dovedený bohužial dokonca až k istej forme na prvý pohľad dlhodobo udržateľného fašizmu. Spolu s elitárnym fiktívnorasistickým judaistickým fašizmom patria najstarším známym protoformám tohto typu otrokárskeho sociálneho zriadenia.
Ak sami zástanci judaistickej ideológie pri pokuse vytvoriť národ nepochopia svoju rolu v globálnom dejinnom procese, bude im územie, kde sa posledné desaťročia snažia koncentrovať s najväčšou pravdepodobnosťou "Veľkým Kombinátorom" odňaté. Zrejme použije moslimov(t.j. paradoxne aj pôvodných Hebrejov=dnešných Palestíncov). Kruh by sa uzavrel.

Ak ľudia nepochopia tento proces, hra môže pokračovať a koniec nemusí byť pre nás a našich potomkov šťastný. Osobne mám problém dôverovať dnešným Mocným tohoto sveta. Ak ovčanov nebude zaujímať ich osud, vždy sa nájde niekto, koho zaujímať bude a záujmy tohoto subjektu nemusia nutne osvietene korešpondovať so záujmom väčšiny. Ľud vždy bude mať takú vládu(koordinačné centrum), akú si zaslúži, ktorá zodpovedá miere jeho chápania vecí obecných(osobnej a kolektívnej intuícii=6.zmyslu) a ich postoju(svedomiu=7.zmyslu).

237672

re:Quido

Už sme tu myslím raz mali tú poučku zo skrípt sociálnej psychológie politického marketingu o výname slova h-is-tória:

"Korporátne umenie interpretácie dejinných faktov subjektom riadenia vzhľadom na objekt riadenia"

Pod heslom:
"Zmeníš minulosť jednotlivca, či kolektívu a tým aj jeho budúcnosť"

Ide o kľúčové zásahy do zmeny stereotypov, tendencí v rámci cieľovej skupiny riadenia.
Platí samozrejme napr. aj v obchodnej reklame. Viz niektoré renomovanejšie reklamné agentúry s dlhou tradíciou a ich špecializované oddelenia.

Tzv. chronologická priorita informačných prostriedkov(vedenia studenej vojny) je na druhom najvyššom mieste čo sa týka efektivity a tzv. dlhodobých manévrov. Ideológie, náboženstvá, ako interpreti Konceptu nasledujú až za ňou. Niekoľko storočí 2.prioritu ako metodológiu ovládala cirkev. Sama cirkev bola zas ovládaná 1.Konceptuálnou prioritou. Bola, resp. je ňou "samoriadená" pre toho kto nevie identifikovať subjekt, ktorý kedysi dávno pomerne profesionálne vyprojektoval štruktúrne autoregulačné algoritmy podvedomia jej vlastného aparátu a objektu jej riadenia.

237696

06.02.2011 12:48

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

Tak prajem príjemný a naplnený dôchodok Janko.[smích]
Naša generácia žiaden dôchodok pri zachovaní tendecii dnešného systému(režimu) s určitosťou mať nebude. Dobré na tom je to, že nás situácia nevyhnutne motivuje pracovať na zmene systému k objektívne lepšiemu.

Pohyb, jeho smer, dráha, potenciál, čas, zrýchlenie sú kategórie druhoradé vo vzťahu k Miere. Sú v nej zahrnuté.
Môžeme ich vyjadriť aj ako pravidlá nastavené na nejaké ciele. Tendencia k cieľu je potenciál. Všetko toto je obsiahnuté pojmom Miera.
Korán v časti ekvivalentnej biblickej Genezis:
"Boh stvoril rôzne veci nadeliac ich Mierou"
Mierou čiastkovou. On je Miera vše-obecná, vše-vesť-mirna.

Čas je subjektívny. Ak by nebol začiatok, nebude koniec, t.j.objektívny čas neexistuje.
Spýtajte sa 10 fyzikov, čo si myslia o teórii tzv.Big Bangu, príčinách jej dlhodobej cielenej propagácie a alternatívnych, či doplňujúcich teóriách.

Model MIM(Matéria, Informácia, Miera)
umožňuje tvoriť, napĺňať náš potenciál ako božie deti, Jeho námestníci na zemi. Nepoznám lepší. Ak vy áno, von s ním! Som samé ucho [smích]
Je na nás, či model tvorenia využijeme egoisticky, alebo sa budeme snažiť hľadať, chápať a kooperovať s Jeho cieľmi. Dôverovať. Veriť Jemu(Bohu) a nie ateisticky v neho.

Že niečo nechápeme, ešte neznamená, že to je nepochopiteľné.
Znamená to iba, že je to zatiaľ mimo okruhu našeho poznania.
To,čo nepoznáme sa nám javí, je nám Ni(e)kym predkladané ako mystické.
Krátky výlet do sveta etymológie:
Mystika z Gréckeho
myó, myeó-tajím, zatváram,
tikos - názor, pohľad, informácia.

Ak sa následne zamyslíme nad základným algoritmom informačnej pyramídy dnešného staroegyptského otrokárskeho systému:
"Mierou svojho chápania obecného chodu vecí pracuješ na seba a mierou svojho nechápania pracuješ na toho kto chápe viac",
dostávame sa bližšie k tomu kto asi tak vymyslel a po tisícročia propaguje tzv."fenomén mystiky", t.j.fiktívnu nemožnosť poznania niektorých vecí.

Nevyzerá, že by to svinstvo chudáci starí kočovní Hebreji vtedy už tisícročia skúseným Egyptanom ujebabrali. Skôr im to na sinaji 40rokov vtlkali do hlavy a starú generáaciu kočovníikov nechali cielene vymriet, aby prerušili generačnú kontinuitu. Mladí zombikovia riadení grázlikmi z egypta tak začali vytvárat nový, dnes už asi 3000 rokov trvajúci (odb.)komplex agregátneho pod-vedomia. Projektíkov bolo viac, no tento bol z pohľadu globálnych protofašistov jeden z tých úspešnejších. V krajnej miere do teraz, nastania linearizácie sociálneho času ako objektívneho procesu, pri ktorom je starý model nefunkčný.
Pre nich je to samozrejme apokalypsa, pre Ľudí=Č(e)lo-vek-ov príležitosť.
Ak dnešní judaisti(nepliesť so starými hebrejmi) nepochopia zákon času a tak isto ovčania, majú jedni aj druhí fakt problém..

Zlo je iba niečo mimo všeobecnej Miery, za jej okrajom, jej defomácia, brzd...

Automaticky kráceno

237702

06.02.2011 16:24

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

re:Quido..Védy..

Áno, Islam sa javý byť mladším, modernejším systémom, vnuknutím. Dá sa v istom zmysle chápať ako zjednodušená aplikácia oveľa obsiahlejších Véd, kde nie sú na prvý pohľad tak zjavné cielené deformácie, ako v časovo a obsahovo porovnateľných egyptských kultoch, neskôr zjednotených do Amonovho, symbolicky neustále bojujúceho s Atonovým.

V tzv. Védickej kultúre totiž neprebehla jej transformácia miestnou elitou pre potreby jej aplikácie na širšie subjektívne ciele v rámci objektívnej tendencie globálneho dejinného procesu koncentrácie moci. Tento proces pravdepodobne nebol védickou elitou rozpoznaný, resp. nebola evidentná snaha o jeho kontrolu.

V Egypte k tejto situácii podľa vonkajších príznakov a záznamov prišlo. Ašpirácia lokálnej elity na svetovládu na absolútnu globalnu moc.. Tak bola "porodená" západná biblická kultúra a jej produkt - dnešná technosféra, ako určujúci faktor vývoja kultúry a zrýchľovania sociálneho času. Všetky ostatné kultúry používajú výdobytky tzv. Biblického(Amónovho) konceptu riadenia kultúry zdrojovo postavené na krátkej, jasnej a tým mocnej sociologickej doktríne o úročení, obsiahnutej v tzv. 2.Izaiášovom zákone(skr. "Svojim nedáš na úrok a ostatným áno a budeš vládnuť nad národmi.." ). Jej benefity, ale aj neudržateľnosť a katastrofálne sociálne, ekologické, ekonomické a politické dôsledky poznáme.

Z Véd sa môžeme mnohému naučiť, no tak, ako aj v Biblii, Koráne, Tóre, či u Konfúcia musíme opatrne rozlišovat, čo je pre obecné dobro použiteľné a čo nie. Vo všetkých týchto dielach je bez pochýb mnoho statí, veršov, ktoré majú svoj pôvod v mnohogeneračných skúsenostich našich predkov a v ozajstných vnuknutiach od HNR(ako sa v modernej soc.psychológii zvykne hovoriť-Hierarchicky Najvyššieho Riadenia).

Treba mať však na pamäti, že komplexnejšie impulzy od HNR štatisticky a morálne podmienene veľmi zriedka chodili k lokálnym elitám, ktoré mali po tisícročia ako jediné monopol na gramotnosť-zapísanie a interpretáciu takých impulzov.

V pochopení tejto skutočnosti je aj odpoved na známu otázku:
"A prečo Ježiš, Mohamed, Budha & co. nenechali po sebe vlastné záznamy?"

Klasické potenciálne záujmy elít poznáme..
Preto žiadne "náboženstvo", či inú ideológiu nemôžeme brať ako nedeliteľný celok, ako ich interpretujú kňazi starého typu v stýle: "Buď to ber celé bez výnimky, alebo si zatratený ateista a budeš najneskôr po smrti horieť v pekle!" [smích]
Resp. knazi nového typu virtuálne legitimizovaní množstvom akademických titulov a medzinárodných ocenení.

Teda až po prehodnotení informácii, podvedomých stereotypov vyplývajúcich z "filozofii a náboženstiev" z pohľadu záujmov elitiek, môžeme začat skladat mozaiku metód k priblíženiu sa vnímaniu reality takej, ako ju vníma náš Otec. Nasleduje spolupráca. Cestou k Ľuďom a ich úlohám.

237707

07.02.2011 01:08

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

re:Janko..

Miera(česky asi Míra) je samozrejme, ako hovoríte dynamická, vyvýja sa. Miera je optimum nejakej tendencie, pohybu.

Pohyb..
Vo vesmíre predsa neexistuje nič iné okrem pohybu. Alebo podľa Vás Janko existuje niečo statické. Nič také nepoznám a ani si taký stav neviem predstaviť. Existujú len kmitavé procesy a ich vzťahy charakterizované rôznymi formami Miery.
Preto, ak chceme tvoriť, je dobré naštudovať si teóriu kmitania. Platí v prírodných a aj sociálnych procesoch, pričom je nerozumné ich oddelovať.
Z nej vychádza aj mnou používaný pojmový aparat.
Ako sa hovorí:
"Nie je nič praktickejšie, ako dobrá teória."
Keď zistíme v nej nefunkčné prvky(nezodpovedajúce realite), treba ju poopraviť. Tento algoritmus nemusí mať koniec. Boh je aj matematik [smích]

Ak máte ciele a má ich každý, treba ich dosahovať. Načo by inak boli. Ak ich chcete dosiahnuť, treba vedieť analyzovať situáciu, prebiehajúce objektívne a subjektívne procesy a vedieť ich koncepčne upraviť vzhľadon na svoje ciele. Vypracovať ich modely, samo-riadiace algoritmy a kontrolovať ich, prípadne po dosiahnutí cieľov eliminovať, alebo upraviť vzhľadom na nové ciele. Aj naša kultúra je riadená presne takto.

Elitky majú tzv. vektory cieľov a nasledne sú vypracovávané operačné matrice. Všetko má svoje pravidlá. Je to hra s Mierou, v ktorej sa hrá a o život. Môžete kultúry vytvoriť a zničiť, môžete pomôcť životu a napĺňaniu jeho potenciálu a môžete spraviť komplikovaný atentát bez tzv. priameho zásahu a klasických stôp.

Je to umenie práce s matricami, žiadna mystika.
Metodológia práce s matricami, naprojektovanie ich parametrov, nabitie energiou (emóciami más, cieľových skupín, príp.jednotlivca) načasovanie a spustenie pomocou symbolov. Veľkú rolu pri tomto procese hrajú hlavne umelci a novinári napr. s karikaturistami, aj keď o tom v 99% sami nevedia. Ich to však v žiadnom prípade nezbavuje zodpovednosti a následkov aj pre ich rodiny a blízke okolie.

Uvedené technológie, metodológie sa inak učia na špeciálnych kurzoch a v niektorých krajinách od pol.90.rokov min.stor. aj v štátnom školstve. Cieľom mnohých ludí je urobiť ich dostupnými širokej verejnosti. Hlavne bezpečnostné pravidlá tejto 6.najvyššej formy vedenia informačnej konceptuálnej vojny(alebo ak chcete komunikácie).

Pýtate sa Janko:"Ako vznikol Boh?"
Myslím, že vždy bol, tak ako asi aj vesmír.
Nie je dobré zbožšťovať jeho dielo, no my sme jeho deti so všetkým, čo k tomu patrí.
Smery vývoja sú napĺňaním potenciálov do ktorých zasahuje Otec(Boh). Človek môže samozrejme tiež. Má predsa slobodnú vôľu.
Ako sa hovorí:
"Je vôľa, je človek. Niet vôle, niet človeka"
Koná pre Otca a seba, nás..,alebo pre svoje ego.
1.Človek, 2.démon, 3.zombi=biorobot=konzument, 4.zviera=alkoholik=narkoman..
Môžeme si vybrať, čím chceme byť.

Tiež si myslím Janko, že máme podobný pohľad na veci, len...

Automaticky kráceno

237725

07.02.2011 01:15

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

Pokračovanie..
Tiež si myslím Janko, že máme podobný pohľad na veci, len trochu odlišné vyjadrovanie. Ono je vždy otázkou kultúry, etymológie a typu psychiky. Možno by ste mi vedeli to moje pomôcť poopraviť, aby bolo pre ostatních ľahšie stráviteľné[smích]

Inak súhlasím, že etendencia by mala byť "Konať z pozície Otca", no nezabúdať, že nie sme Otcom.

..navrhnúť komunikačné nástroje?
a čo tak klasickú dialektiku..
V čom má oponent pravdu a prečo? S následnou analýzou jemu vlastných stereotypov a prehodnotením ich konceptu. To isté spraví oponent s mojim návrhom riešenia. Je to klasický tisícročiami preverený autokorekčný mechanizmus dialógovéeho tandemného režimu riešenia problémov. Jeho upgradom je aj napr. dnes stále častejšie spomínané tzv.Tandemné riadenie typu prediktor-korektor.

Môžete inak prosím uviest spomínaný link na "symetrické čtení slov"?

ďakujem

inak končím, bo dostanem zasa od V. stopku [smích]

pa

u.

237726

07.02.2011 22:51

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

Kľud je optimálna tendencia k cieľu, vektor kolmý na potenciálové roviny. Keďže skúsenosť sa javí byť jedným z cieľov, je uhol o 90. stupňoch len prechodný v rámci sínusoidy prebiehajúcej okolo optimálneho smerového vektora. Škoda že momentálne nemôžem kresliť.. Skúste si predstaviť ten obraz. Ľudský mozog pracuje v obrazoch. Ak ma pamäť neklame, niečo ako rotačný operátor..

Pozorovateľ je človek vedome, či podvedome operujúci na báze MIM.
Podvedome tak pracuje každý. Ak to dokáže vedome, dokáže riadiť podvedomie svoje a aj druhých a operuje z vonku systému s možnosťami, ktoré z tohto stavu vyplývajú.

Membrána je prechodný stav. Keď chcete, vo vašom ponímaní je prítomnosť membrána. Holá informácia je v istom zmysle statická, keď sa nerealizuje Mierou.

obraz tváre vo vode..
Raz jeden filozof povedal žiakovi:
"Niet veci bez obrazu"
žiak povedal:
"Dajte mi obraz Boha"
filozof:
"Boh nie je vec" [smích]

Môj obraz vo vode je subjektívne tou istou informáciu nadelenou odlišnou mierou. Forma hmoty je teda odlišná. Ide o fyzikálny obraz a ten by nebol bez svetla. Čo je podľa Vás svetlo?

Čo chápete pod výrazom nehmotný? Myšlienka operuje v torznom, vírovom poli. Viď objektívne telepatické javy. V týchto subatomárnych poliach platia podobné pravidlá ako v elektromagnetických. Ak máte hlbšie chápanie miery, môžete myšlienkou nie len vytvoriť obraz, ale ho aj priamo zhmotniť. Mimo klasických činností ako napr. reč(slovo), pohyb(tlak, tah, krútenie), ktorými nadeľujete každodenne svojim predstavám-obrazom mieru, keď tvoríte. Po smrti vaše myšlienky, Vy sám pravdepodobne zostanete v tom poli, ku ktorému máte afinitu, alebo naberiete inú formu, mieru.

Popíšte teda, ako a prečo Boh funguje, ak hovoríte, že to viete.

Áno, miera sú aj slová.
"Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo od Boha a to slovo bolo Boh"
Matrica je séria vzájomne prepojených symbolov, ktoré sa rozvinú do obrazov, ktorým je pridelená príslušná lexika podľa osobnej kultúry a morálky adresáta a interpreta. Egyptské a grécke báje a povesti, biblické príbehy, národné príbehy a rozprávky, ságy, filmy, seriály..
Symboly znázorňujú, na rozdiel od napr. prirovnaní, dynamické časom sa vyvíjajúce procesy: meč, lano, zrkadlo, štít, kríž, puška, rôzne zvieratá, postavy,..
Stereotypy, ktoré chcem implantovat do podvedomia cieľovej skupiny, akcentujem hlavne hudbou, pomocou ktorej vlastne nabíjam matricu. Dodávam projektovaným spoločenským stereotypom emócie=energiu matrice. Keďže sa hmota=energii, je matrica hmotný objekt.

Ako bolo vo filme Matrix správne povedané:
"Matrica je všade, no rukou ju nechytíš"
Niektoré iné vyjadrenia a sprostredkované obrazy v tomto filme sú však až fatálne demagogické.

..k dejinám slova.. Čítal som zhodou okolností Vami spomínanú publikáciu od Horáka "O Slovanech úplne jinak"..
Súhlasím, že abreviatúra znakových píse...

Automaticky kráceno

237763

07.02.2011 22:56

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

pokracovanie..

Ako bolo vo filme Matrix správne povedané:
"Matrica je všade, no rukou ju nechytíš"
Niektoré iné vyjadrenia a sprostredkované obrazy v tomto filme sú však až fatálne demagogické.

..k dejinám slova.. Čítal som zhodou okolností Vami spomínanú publikáciu od Horáka "O Slovanech úplne jinak"..
Súhlasím, že abreviatúra znakových písem je zaujímavá téma. Bez pochýb jedna z kľúčových. Obraz dejín vývoja myslenia. Publikácii na tú tému, najmä cudzojazyčných je mnoho, je búm.

Uzly kmitu sú prechodom cez prítomný stav optimálnej miery. Nie je to zrkadlenie. To by sme museli mať mŕtve stojaté vlnenie bez tendencie vývoja a skúsenosti. To nie je cieľ. Zrkadlovým obrazom optimálneho smeru vývoja nemôže byť jeho protiklad, to je ilúzia.

Späť k článku..
Čo sa moslimského sveta týka, javia sa momentálne 3 základné varianty. Keď sa u nás začne viditeľnejšie presadzovať alternatíva starého pyramídového biblického konceptu,

1.buď nás moslimovia podporia tak, že signifikantnejšie pribrzdia ťažbu ropy, čím dostanú správcu západného inflačného systému pod tlak

2.dokážu postupne masovo rozlíšiť pôvodný koránický islám od h-is-tórického hierarchicko-dogmatického

3.necháme sa proti sebe poštvať.

Pričom reálna pravdepodobnosť tretej varianty smeruje limitne k nule.

Vyzerá, že starý výkonný aparát Globálneho prediktora, postavený na judaistickej ideológii, stráca pre správcu z neraz spomínaných objektívnych príčin opodstatnenie. Pokiaľ to sám nepochopí, bude z najväčšou pravdepodobnosťou správcom rukami moslimov zlikvidovaný v snahe vyvolať tú 3.variantu.

Keď sa dá, zodpovedaj mi prosím ťa Janko prípadne tie otázky aj z predchádzajúcej komunikácie na mail, aby sme tu nespemovali. Niekto by to tak mohol vnímať, aj keď ja si to nemyslím.

brú
u.

237764

08.02.2011 15:26

Narkobyznys USA v hledáčku „Los Zetas“

"pomoc a podpora"

udo1 91.?.?.?

Mexičania už predsa snáď majú nejaké skúsenosti..
Aj Saddámko mal..

Komu je fascoelitou ponúknutá "podpora", by mal byť dvakrát opatrný. Nemusí ju odmietnuť, no nemal by hrat ich hru, mať podobný vektor cieľov. Mal by si uvedomiť, že v tom prípade sú jeho dni spočítané. Chvíľu síce môže zarobiť a užiť si zdanie moci, no mal by vedieť, že so skúsenosťami a prostriedkami Globálneho prediktora sa nemôže merať. O tom by vedeli čo i len trochu uvažujúci judaisti, ako jedna z jeho periférii, rozprávať 3000-ročný príbeh. Vždy znova a znova sú celopalovaní a nie a nie sa poučiť..

Ako zvykne Očko občas poznamenať:
"Poslúžil nám ako živý a ešte viac poslúži ako mŕtvy."

Mnohí naši drahí disidenti, slobodní demokratúrni novinári a umelci nevedeli a nevedia pre koho pracujú. Ich neznalosť vlastného vedúceho mení na situácii akurát to, že poniektorí nie sú schopní chápať ani príčiny dôsledkov, ergo sú nespôsobilí zmeniť nevyhnutný osud seba a svojich blízkych.

Dnešný režim totiž nie je zrkadlovým obrazom bývalého, ale skôr opačne.

237788

08.02.2011 17:02

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

udo1 91.?.?.?

V podstate plne súhlasím Quido..

V bežnom živote sú podobné provokácie napr.medzi Slovákmi a Čechmi príznakom hlúposti, aj keď o dejinách a príčinách stereotypov treba diskutovať.
Mám pocit, že na fórach mejn- a aj alterstrímu je to skôr dlhodobý zámer.
Či viac za peniaze, alebo tupo proaktívne..neviem..

Ako občas pozerám, na fórach v okolitých krajinách je to podobné.
Momentálne sa stupňujú provokácie hlavne voči "muslimom" cielene symbolizovaným okrajovými extrémnymi skupinami nepriamo a občas aj priamo kontrolovanými tiež "Veľkými kamuflátormi".

237793

08.02.2011 22:19

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

Re:Kysučan..

1.Kedy príde čas, závisí predovšetkým od nás všetkých.

2.Keď nie je myslenie, nie je pochopenie a teda nie je sloboda názoru a ani vôle.

3.Myslíte Kysučan, že "zasvätenci" 33., 66., alebo 99."grálu"by Vám to vedeli vysvetliť?

4.Čo chápete pod vyšším ja? Človeka? a ako vnímate základné faktory?

5.To máte pravdu, že vnímanie v kategóriách Hmota, Energia, Čas, Priestor je pre plebs a veľkú časť výkonného aparátu.
Riadiaci súdruhovia Obersturmbandgruppenführeri fungujú, ako vravíte, na princípe MIM - Matéria Informácia, Miera

6.Fórum nie je akčnosť? Tak potom už fakt neviem..[smích]

7.Všetko dobré, čo Radičová urobí, treba podporiť, to isté platí o Sorošovi, Slotovi, či Glob.Prediktorovi. Maďari, či moslimovia sú tiež naši ľudia.
Ale hej, Slota by mal prestať chlastať, no na druhej strane by to mohlo byť pre neho nebezpečné..

8.Či to kombinátori majú spočítané?
Keď čas pre nás nič neznamená, pracuje pre nás a ak ho máme ešte aj pod kontrolou, môžeme im ho spočítať [smích]

237811

08.02.2011 22:31

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

udo1 91.?.?.?

re:Kysučan..

Oveľa viac zmizne na báze dočasne "zlegalizovaných" trestných činov, ako je napríklad úročenie a fiat money.
Keby to neukradol ich vlastný nevedomý aparát, museli by ho vymeniť.
Zároveň slúži ako volavka.
V jednoduchosti je krása.
Niektoré záležitosti riešia celkom elegantné, to treba uznať [smích]
Môžeme a máme sa od tých okultistov čo učiť.

237812

09.02.2011 14:31

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

udo1 91.?.?.?

Máte pravdu Kysučan, že činy, psychika sa prejavuje aj fyzicky, geneticky..
Aj vy by ste na to mali dávať pozor, hlavne, ak Vaše veci číta mnoho ľudí, čo efekt násobí, ak chápete. Takže opatrne, lebo riskujete osud premnohých hercov..umelcov a novinárov [smích]
Opatrne s tým násilným paušalizovaním. Je fakt, že to je celé podstatou veľmi jednoduché, no nie úplne v tomto štýle.
Objektívna pravda je v danom dejinnom momente vždy konkrétna, leží na povrchu a sú metódy, ako sa k nej dá priblížiť.

Tak korporátni manažéri na vyšších postoch, ako aj ekvivalente postavený politici sú v situácii, kde je ich nepísanou povinnosťou samoiniciatíve vytušiť čo sa od nich očakáva. Ak to nedokážu, či nebodaj nechcú v rámci svojej divadelnej funkcie z informácii hodených režisérom a scenáristom do davu vydedukovať, algoritmy samo-riadenia systému ho v podstate automaticky vyhodia. Je to štatisticky predurčené. Iba výnimočne sa vyslovene okrajové stavy riešia direktívne.

Politikov a top manažmenty sa ešte viac ako bežný plebs snažia držať bielym informačným šumom v strese. Pokiaľ politik neprešiel nejakými lepšejšími ucelenými školeniami metodológii psychológie riadenia, tak aj keď má občas jasnú chvíľku a vzoprie sa, je tlak tak veľký, že to väčšina rýchlo vzdá.

Pozitívne je, že relatívne dobre informovaných pribúda, no potrebujú vzhľadom na pravidlá nevyhnutne aj podporu zdola.

Záležitosť okolo Trnku vnímam skôr pozitívne, lebo tiež naznačuje chápavý perspektívny konsenzus.
Hlavne keď fašisti v Sme, Pravde, Týždni,a spol. tak kvičia [smích]
Myslím, že Dzurinda, ako som ho mal kedysi možnosť poznať, to myslel úprimne, no nevedel s kým má tú česť. Detto Mečiar. Aj keď im občas v tej pozícii evidentne utrhlo dekel.
Figeľ by mal byť veľmi dobre informovaný, no má extrémne zložitú pozíciu. V bežnom KDH je žiaľ stále ešte dejinne a ideologickým podmienená vysoká neinformovanosť o fungovaní reálnej politiky. Ak to Figeľ myslí úprimne, čomu som naklonený veriť, čaká ho veľa ťažkej tichej práce s členskou základňou.
To, čo nakoniec vzdal aj Čarnogurský.

Čo sa informovanosti týka, sú na tom socialisti a komunisti oproti KDH oveľa lepšie, no majú zasa iné specifické problémiky.

Je to zkrátka pestrá mozaika v tom našom divadielku, no každý štát má svoje ..

237837

11.02.2011 13:13

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

udo1 91.?.?.?

Re:Kysučan..

1. Novinári sú totiž oveľa prísnejšie a aj priamymi metódami riadení a jednou z ich hlavných úloh je kontrolovať politikov v zmysle direktív tzv.tajomníkov klubov akcionárov v glob.systéme správcov "slobodných" (fašistických) médii. Kontrola politikov systémom je teda predsa len o kus menšia..
Uhol pohľadu má každý iný, to je fakt. Feťák trochu iný ako bankster..Každý podľa toho, čo je za n-tita. Ťažko sa asi bežný Človek zhodne s pohľadom mafiána. Pojem Človek, sme si tiež definovali.

2. Objektívna pravda? Toľko krát sme to tu rozoberali.. Pozrite záznamy.
V skratke základy metodológie smerujúce k objektívnej pravde: 1.pohľad na analyzovanú situáciu z pohľadu objektívneho globálneho procesu koncentrácie moci,2.pohľad z pohľadu objektívneho javu zmeny logiky sociálneho správania,3.pohľad z pozície buď egocentrického, alebo neegoistického konceptu života, mozaiky, alebo kaleidoskopu, atď atď...
Porozmýšľajte, vyskúšajte a napíšte skúsenosti, ak Vás to naozaj zaujíma Kysučan.

3.Metódy kamufláže má Globálny parazit celkom dobre prepracované, no dávno stratil kontrolu. Bojuje o ňu, no keďže ciele a podstata jeho práce je už min. pár desiatok rokov dobre známa nielen v odbornej verejnosti, v podstate nemôže uspieť. Parazit potrebuje pracovať v skrytosti. Ak je navyše mnoho ľudí lepšie informovaných ako on sám a objektívne prešla spomínaná zmena globálneho podvedomia a vedomia, slúžia pre populáciu priamo už iba ako motivácia ku zmene, rozvoju. Navyše klasické:"Viac hláv, viac rozumu", pričom parazitov je málinko oproti väčšine populácie. Stačí aby stúpala informovanosť ako doteraz a majú to zrátané najneskôr do pár desaťročí, no možno aj skôr, záleží na nás všetkých [smích]

4.Z pohľadu spomínaných základných metodik analytických prístupov sociologického marketingu a bezpečnosti sa pozrite aj na spomínaných politikov a budete sa blížiť k objektívnej pravde. Samozrejme ak nepatríte k malej skupine slepo oddaných, posadnutých nejakou ideou, konceptom, neschopným prehodnotiť vlastné stereotypy myslenia vzhľadom na ich adekvátnosť k reálnemu životu a jeho objektívnym cieľom. Tam je to potom ťažké a väčšinou je zbytočný aj akýkoľvek dialóg, či vysvetľovanie. Pre dotyčného a jeho okolie tento stav spravidla končí tragédiou. Každý priemerný človek totiž dostal rozum a má slobodu výberu, vôle a tým aj zodpovednosť osobnú a samozrejme kolektívnu(domovskú systémovú)..

..Ako niektoré skupiny obyvateľstva, ktoré sa nevedia žiaľ už po tisíce rokov poučiť a hrajú tak aj v modernej sociológii veľmi špecifickú tragickú rolu. No každá rola má v tomto zmysle svoje miesto a čas. Otázka je, či napĺňa svoj potenciál, alebo sa vymkla z Miery a pácha cyklické harakiri.

Treba veriť Bohu, ktorý je a nie v toho ktorého niet, lebo inak je bližšie k Bohu ľubovoľný presvedčený ateista.

237884

11.02.2011 19:04

Izrael bombardoval skladiště zdravotních potřeb v Gaze

RE: Mubarak padl - Hallelujah! OT

udo1 91.?.?.?

Netešte sa priskoro a vnímavo pozorujte situáciu MoUdrostrak!

Pozor, aby sa to Kombinátori nesnažili preregulovať do série pseudoislamistických hierarchických fašistických republík na čele s mufti a imámami, ktoré s pozitívnou koránickou filozofiu má asi toľko spoločné, čo marxizmus s komunizmom, alebo pôvodným učením Krista. Následne budú chcieť poštvať západný, kontrole elity sa vymykajúci svet s nekoránovým tlupoelitárnym wahabitským pseudoislamom. Na povojnových troskách by sa následne snažili znova prevziať kontrolu nad globálnym h-is-tórickým procesom. Je to úvaha s ktorou glob. fašisti momentálne silne koketujú.

Ďalšia otázka je, či by sme pri tomto scenári zároveň boli hodení o pár stoviek, či tisícov rokov dozadu a dnešný Palestínoizrael (stará Judea, resp.Kanaán) by bol ako impulz konfliktu zrovnaný, keďže tam koncentrujúci sa bývalý výkonný aparát stratil svoje opodstatnenie.

Prajem islámskemu svetu, aby sa držal chronologicky skorigovaného koránu a nie elitárneho h-is-tórického pseudoislamu. Myslím 24., či 25.súra o rozlíšení pravdy a lži..
Detto kresťanstvo vo vzťahu k biblii a tak isto judaisti a tóra, tanah a identifikácia staroegyptských a mezopotámskych fašistických kastových prvkov v ich základe.

237897

15.02.2011 19:33

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Autor nikdy neviděl tank Merkava?

udo1 91.?.?.?

re:Vojto49..
hov-(k)-no-w [smích] a Merkava..

Aj napr. sicílskej, neapolskej, či iným mafiám plynú z jej "hospodárenia" prostriedky na zaplatenie, príp. vyškolenie odborníkov na vývoj nových typov syntetických drog, či efektívnejších metodík resekcie orgánov slúžiacich nepochybne dobromyselnému nasýteniu samoriadeného trhu.

Hmm..Prečo sa vlastne Sicília politicky korektne nevolá napr. jednoducho Mafia.
Už dávno mala byť činnosť tejto príkladnej organizácie zlegalizovaná tak, ako na blízkom východe.
Ale vlastne oni sú tak trochu amatéri, keď si nevedia urobiť poriadne PR. Aj ked, čo je pár 100 rokov skúseností oproti pár
1000.

Alebo sa Vojto49 domnievate, že to prirovnanie je snáď na vysvetlenie neadekvátne?
Alebo chcete naozaj tvrdiť, že
"Naziübermenschen sind uns natürlicherweise genetisch und kulturbedingt überlegen"?
Že sú dokonca nebodaj národom?
Tak to snáď nie! Ste asi z toho
"Arbeiten, nicht denken"
tak trochu zblbli.
Nič v zlom..[smích]

..a proti tej zmeske rôznych národností žijúcich v tej známej blízkovýchodnej krajine naozaj nič nemám.. Prajem im, aby pochopili, že ich znova zholokaustujú, ak nič neurobia proti 3000 ročnému trendu. Stačí malá kultúrna sebareflexia..
Proste len úprimne nemám rád fašizmus.
Mám rád ľudí..

C´est tout!

238138

16.02.2011 12:11

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

re: René Bartosek..

hmm..
Na tzv. sociálne-klanovú skupinovú stratégiu
existuje aj skrátený výraz MAFIA.

Ako ale Rocky prišiel na to, že dnešní "židia" sú národ?
No..aj majster tesár sa občas utne..

Alebo, žeby bolo to, čo sa pre niekoho javí chybou, pre druhého zámerom?

238180

17.02.2011 01:04

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 46.?.?.?

Národ:
spoločná kultura, jazyk, územie, ekonomika.

farizeji, saduceji, ateisti..
ateizmus(a hierarchičnosť) je základným kameňom tejto ideológie, ktorá sa snaží vyvolať zdanie,
že má niečo dočinenia s Bohom, ktorého niet [smích]
Pritom sa snaží ignorovať, ojebabrať Boha, ktorí je.
Koľká to nerozumnosť..
Nie a nie sa poučiť, no pre nás je to zároveň motivácia..
Farizeji a saduceji sú, boli odnože, špecializované projekty(podporené tendencie)
v rámci tejto konkrétnej fašistickej ideológie.

Necelých 2000 rokov mala Judaistická ideológia mýtickú vlasť.
V polovine 20.stor. sa niektorým tendenciám v rámci tohto systému učinilo z istých dôvodov zadosť.
No pokoj v dnešnom Izraeli je z pohľadu elít nežiadúci,
lebo riadiaci, výkonný aparát-bačov potrebujú mať projektanti(akcionári salašov)
z praktických dôvodov rozptýlených medzi ovečkami,
pri jednotlivých stádach a nie v krčme.

Akoby na slovensko prišli po 2000 rokoch akože potomkovia Keltov Íri a povedali by,
že na ZŠ im niekto na dejepise vraj tvrdil,
že Bratislava je ich mesto a v ich mýtoch hrajú Tatry veľkú rolu.
..vystúpili by z lietadla na letisku M.R.Štefánika a začali by všade okolo strieľať..

Pričom samozrejme dnešní "židia" so starovekými hebrejskými kočovníkmi
majú spoločnú naozaj maximálne tak podstatu spomínanej ideológie.
Nič viac a nič menej.

Okrem záznamov samotnom starom zákone, prebiehali ideologické konverzie na judaizmus pozdĺž celých dejín. Jedna z najväčších masových dejinne priamo zaznamenaných prebehla v 8.a 9. storočí zo špecifických politických dôvodov v obrovskom turkotatárskom Chazarskom kaganáte, ktorý sa vtedy rozkladal zhruba od Krymu po Aralské jazero a od Uralu po Kavkaz.

Priženenie, či ručenie sú len rôzne úrovne bezpečnostných procedúr v komunikácii s okolím(vojne).
Inak judaizmus a aj La familiu ako druhy mafie spája aj ako ďalší faktor
autovsugerovávaná predstava tzv. "vonkajšieho nepriateľa".

..a väčšina "židov" ani hebrejsky vôbec nevie.

238212

17.02.2011 11:22

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 46.?.?.?

Re:René

Jazyk je predsa súčasťou kultúry.
Tak, ako aj psychologický profil jednotlivca a skupiny, ich stereotypy, tendencie negenetického(psychického) vývoja.
Preto som ho nespomínal explicitne.
Myslel som, že ste to pochopili.

Na aplikácie Goedelových teorém do spoločenských modelov v rámci sociálnej psychológie si pamätám, úprimne povedané, iba matne. Viem že sme to mali na prednáškach. Musel by som sa pozrieť do starších záznamov. Boli tam jeho citácie a ich vplyv napr. na politický marketing a metodológie riadenia. V tejto súvislosti by mali byť odkazy určite uvedené aj v online-knižniciach, ktoré som tu uvádzal. Samozrejme som nečítal všetko, čo tam je publikované. Možno časom stihnem viac, alebo niekto iný v rámci fóra, u nás v robote, či vo všeobecnosti..

Inak ako chcete René s niečim cielene pracovať(a to chce každý, keďže každý má nejaké ciele), keď nemáte nejaký logický model na popis systému, ktorý chcete riadiť?
Nemusí byť dokonalý, stále ho treba ako každú dynamickú tendenciu prehodnocovať, zlepšovať,t.j.dogmy sú z princípu neprípustné.

238222

18.02.2011 15:26

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 46.?.?.?

re: Rene Bartosek..

Goedel..materializmus..národ..jazyk..
keď to teda ideme rozpitvávať..

Keď sa bavíme o úroveň ďalej, čo chápete pod výrazom "materializmus" v spomenutých súvislostiach?
Jedna z foriem ateizmu, alebo máte namierené ešte o krok ďalej?
Na tej úrovni chápania je totiž už jazyk, ako slovo, miera,
jeden zo spôsobov tvorenia na báze MIM.

Jazykom totiž zhmotňujeme naše myšlienky, informácie zachytené a aj nami vytvorené.
Popisujeme ním obraz(ihlu, raketu,.., spoločenský proces-podporu nejakej miestnej kultúry, alebo jej zničenie,..) budúcnosti,
ktorý chceme vytvoriť, ktorý si vyberieme.
Popíšeme jeho štruktúru a detaily sebe, prípadne svojmu okoliu a ak máme vôľu, silu, emócie,
energiu tú našu predstavu uskutočniť piamo, či prostredníctvom druhých, stane sa realitou.

Jazyk je kód, konkrétny spôsob uvažovania,
no mnohé sa dá ekvivalentne vyjadriť vo viacerých jazykoch..

Či sú židia národ?
Pokiaľ osoby, z ktorých kedysi niektorí boli nejakým kmeňom,
tlupou v Ázii, na blízkom východe, Európe, či Afrike
a nežili spolu po cca.80 generácii v priamom kontakte
na jednom území po tisíce rokov, niečo spája,
tak je to IDEOLÓGIA (pseudonáboženstvo).
Tak ako h-is-tórické kresťanstvo, či muslimská ideológia, budhizmus, rôzne kulty,..
V žiadnom prípade to nemôže byť národ!
To spoločné územie, priestor má isté hlboké dôvody..

Ďalšia otázka je inak potom:
Čo má podľa Vás spoločné a aký je rozdiel medzi tlupou
s jej lokálnou elitkou, príp.náčelníkom a skutočným národom?

Judaizmus je teda jedna z najstarších známych mafiánskych ideológii tváriacich sa ako náboženstvo.
Je to starý dokola používaný osvedčený manéver.
Pritom je samozrejme veľmi nepravdepodobné,
že by na tak komplexný systém informačnej agresie prišli nejakí kočovníci z púšte.
Aj keby im to trvalo stovky rokov.
Avšak Egypte, kde po pár generácii starí Hebreji žili,
boli takéto modely dobre známe po už vtedy cca 4 tisíc rokov písaných dejín.
To je obrovské množstvo analytického materiálu a kňazi mali čas..
Aj napr. niekoľko storočí trvajúci konflikt s vojensky vyspelejšími Chetitmi(používali železo)
bol zavŕšený pre Egypt úspešne až po rozpade Chetitskej ríše zvnútra.

Keďže z politológie vieme, že ríše sa nikdy nerozpadajú len tak sami sebou,
dá sa vydedukovať podľa vtedajších hieratických záznamov pravdepodobný postup
vedenia informačnej vojny egyptskou kňažskou kastou spôsobmi tzv.kultúrnej výmeny a spolupráce..
..a v tedajší Kanaán ako nárazníkové pásmo bol v tomto kľúčový, ak chápete.

Projekt bol evidentne natoľko úspešný,
že bol rozvíjaný ďalej riadený nielen nepriamo,
ale výnimočne dokonca priamo cez "koleno Lévy"..

Čím ďalej ideme do dejín a čím bližšie ich vieme interpretovať
vzhĺadom ku kľúčovým dlhodobým objektívnym sociálnym procesom,
...

Automaticky kráceno

238266

18.02.2011 15:35

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 46.?.?.?

pokracovanie..

re:René..

Čím ďalej ideme do dejín a čím bližšie ich vieme interpretovať
vzhĺadom ku kľúčovým dlhodobým objektívnym sociálnym procesom,
tým lepšia bude naša predikcia ich robustnosti
a z nej vyplývajúce možnosti ich ovplyvnenia.
To hovorili už starí "proroci" = dnešní prognostici a ozajstní manažéri.

..alebo ako zvykol okrídlene vtedajším štátnikom hovoriť starý Plutarchos,
inak istý čas vrchný kňaz Delfského Orákulu predpovedajúceho(a tým riadiaceho) budúcnosť:

"Ty riadiš, no pamätaj, že aj teba riadia"

Niektorí ho označovali a ešte aj označujú za h-is-tórika, čomu sa on bránil [smích]
Bol skôr interprétom, ak chápete René..

(dnešné Prognosťáky spĺňajú skôr iba analytickú funkciu týchto starovekých riadiacich megacentier)
..hmm.. dejiny trochu inak .. objektívne reálnejšie.

Pohľad na dejiny z hľadiska globálneho dejinného procesu koncentrácie moci,
sa učí v niektorých krajinách nie len vo vyššom vzdelaní,
ale aj na ZŠ už od začiatku 90.rokov, no u nás stále nič.
Ach jo..
Stále sa ni(e)kto snaží variť kašičku v hlavičke detičiek, ale detičky neojebareš.
Radšej sa ti zabijú, či už naraz, alebo postupne protestom - alkohol, cigy a iné drogy..
To je tak, keď cítia, že učivo nezodpovedá realite..
A idioti psychológovia sú z "odbornej" školy vymletí hľadať vinu v deťoch, rodičoch a učiteľoch.
Lebo sa nazdávajú, že o mocou ožralom psychopatickom správcovi systému je stále ešte nezdravé otvorene hovoriť.
Dokedy?

238268

19.02.2011 12:58

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

re:René..

najprv obecne, aby neboli zasa nedorozumenia..

Kmeň, národ, ideológia..
Ideológia je štruktúrovaný komplex myšlienok, aplikácia Konceptu myslenia - spôsobu vnímania sveta a postoja.
Pokiaľ skupina ľudí nežije na špecifikovateľnom spojitom priestore v dlhodobej kontinuálnej vzájomnej interakcii, nemôže byť národom. Ak aspoň trochu chápeme základné princípy fungovania osobného a kolektívneho podvedomia, je nám jasné, že človek dlhodobo výrazne priestovo oddelený napr. od rodiny,..(rodu, kmeňa, tlupy, národa), je pod nevyhnutným vplyvom tej inej, novej kultúry a prírodného prostredia, kde sa nachádza (jeho genetický a negenetický potenciál). Akokoľvek silné môžu byť jednotlivé aspekty(nastavené tendencie) jeho pôvodnej kultúry a genetiky, je logicky zdravým sedliackym rozumom neobhájiteľné, že by po stovkách a tisícoch rokov odlúčenia zostali vo významnejšej miere zachované pri porovnaní so skupinou žijúcou v kontinuálnom priestore. Akékoľvek opatrenia by sme prijali.. Pričom samozrejme aj pre tento jav platí štatistické Normálne Gaussovo rozdelenie.

To, že sa zachovali niektoré špecifické, pre dané globálne rozptýlené skupinky a jednotlivcov, na prvý pohľad spoločensky výhodné algoritmy správania, je otázkou vzťahujúcou sa na ich spájajúci charakter, spôsob, štandard myslenia, typ prevládajúcej psychiky. Parazitujú a postupne neodvratne ničia akúkoľvek inú sociálnu štruktúru, do ktorej sa dostanú. Za čo sú prirodzene a oprávnene periodicky decimovaní. Proporcionálne ku globálne extrémne nebezpečnej činnosti hlavne v 1.pol.20 stor. Dá sa to charakterizovať aj ako pud sebazáchovy hostiteľa.

De facto vo všetkých vojnách a revolúciách tohto obdobia(a nie len), ako je dnes dávno všeobecne známe, hral tento výkonno-riadiaci aparát globálnej elity(prediktora-predátora-starovekých zmutovaných klanov) kľúčovú rolu. No aj tzv. holokaust vedeli využiť vo svoj prospech. Nakoľko bol cielene Globálnym predátorom(maskovaným otcom, "bohom" biblickej-judaistickej koncepcie) vyprojektovaný, alebo len dôsledkom klasickej podpory tendencie a využitia situácie vo svoj prospech, je na ďalšie zamyslenie sa.. proste len jedna z foriem klasického, toľko krát v dejinách opakovaného Gambitu po zodpovedaní postbitkovej obligátnej otázky: Qui bono?..

Otázky ukazujúce na krok ďalej zaujímavým smerom sú:
Aký má tento parazit prínos pre nás, ako hostiteľa?
T.j.,keď vychádzame z toho, že nič nie je náhoda..
Čomu sa od parazita a jeho aparátu-glob.mafie(tzv.židov - osôb uvažujúcich vedome, alebo podvedome v ohraničení-oddanosti-posadnutosti protiľudskou fašistickou judaistickou životnou filozofiou nadradenosti a moci) môžeme naučiť a k čomu nás vzniknutá situácia má motivovať. Všetko v rámci pravdepodobných objektívnych cieľov HNR-Hierarchicky najvyššieho riadenia(Boha) a všeobecného osobnostného rozvoja, napĺňania potenciálu jednotlivca,...

Automaticky kráceno

238302

19.02.2011 13:04

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokračovanie Re: René..

Čomu sa od parazita a jeho aparátu-glob.mafie(tzv.židov - osôb uvažujúcich vedome, alebo podvedome v ohraničení-oddanosti-posadnutosti protiľudskou fašistickou judaistickou životnou filozofiou nadradenosti a moci) môžeme naučiť a k čomu nás vzniknutá situácia má motivovať?
Všetko v rámci pravdepodobných objektívnych cieľov HNR(Boha) a všeobecného osobnostného rozvoja, napĺňania potenciálu jednotlivca, spoločnosti a kolektívnej bezpečnosti.

Judaisticka krátka jasná úroková sociologická doktrína (2.zák.Izaiáša) zabezpečujúca kontrolu a prostriedky mala pre jej otca - Konceptuálnu moc, nie úplne žiadúci sekundárny efekt.. - Technologický rozvoj chrakteristický pre tzv. sociálny čas(spoločenské vedomie a podvedomie), jeho predbehnutie biologického času obmeny generácii a dnešný postrezonančný stav
spoločnosti. Z neho vyplýva toľko krát spomínaná zmena logiky správania spoločnosti ako celku a s tým spojená strata, nespôsobilosť globálnej kontroly obyvateľstva Konceptuálnou mocou Globálneho Prediktora pri snahe o predikciu a riadenie starými postupmi. Hlavne keď bol najneskôr koncom 80.rokov aj akademickou obcou oficiálne identifikovaný a detailne popísaný aj s jeho koncepciou.

Jedným z dôsledkov tohoto vývoja sú aj riziká vyplývajúce z predbehnutia morálneho rozvoja spoločnosti technologickým, ktoré nie sú ešte zažehnané. Je veľmi dôležité dať tomuto globálnemu konceptu, postavenému na snahe o využitie objektívneho globálneho dejinného procesu koncentrácie moci vo svoj prospech, alternatívu. Aby sa bojovalo o vzhľad, podstatu objektívne prirodzene vzájomne spätého globálneho sveta v jeho lokálnej mozaike a nie nezmyselne proti nemu. Globalizácia je totiž fakticky zavŕšená. Tým sa zároveň v tomto zmysle vyčerpal potenciál orgánu Globálneho Prediktora a jeho výkonno-riadiaceho aparátu-judaistickej ideológie. Ak to sami zástancovia tejto idológie nepochopia, hrozí im pri likvidácii vlastného aparátu a stôp tohto samo-riadeného systému jeho projektantom veľmi reálne eliminácia. Hlavne po, z pohľadu ich otca-GPP, zrade a pokuse o obsadenie územia Palestíny v snahe stať sa národom..

Veľmi blízky súčasný príklad na porovnanie, priblíženie chápania podstaty tzv. Judaizmu je aj napr.tzv. Scientológia. Tiež sa úporne snaží navliecť si masku "náboženstva"(národa zatiaľ nie) a tak aspoň trochu schovať svoju proti ľudskú tvár. Z nie tak vzdialeného cesta je aj h-is-tóricky poskladané hierarchicko-ateistické kresťanstvo, či islam. Detto ekvivalentné východné "náboženské" systémy. Proti pôvodnému učeniu Krista, Mohameda, Budhu, komunizmu,.. samozrejme nie je v podstate čo namietať. Treba vždy rozlišovať pôvodný koncept a postupnú časovú deformáciu pod vplyvom tlaku etablovaných lokálnych a globálnej elity. V Judaizme sa dá samozrejme tiež identifikovať množstvo pozitívnych prvkov, aj keď v tejto ideológii vyz...

Automaticky kráceno

238303

19.02.2011 13:06

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: René..

V Judaizme sa dá samozrejme tiež identifikovať množstvo pozitívnych prvkov, aj keď v tejto ideológii vyzerá byť podľa základných vonkajších príznakov už podstata nastavená protiľudsky, elitárne. Tento fakt však je nutné pedantne maskovať, aby ľuďom táto otrava, droga chutila.

Toť naozaj v skratke. Je to fakt asi na dlhšie René..

k Vašim komentárom..

Pojem národ som popísal.
Ak chápete kmeň ako tlupu, jej charakteristikou je skupina ľudí žijúca podľa tradície a rozhodujúca sa podľa "autority". T.j. buď vodca=team-leader=Führer, alebo nejaké "sväté" knihy najlepšie ošetrené systémom dogiem. Kmeň, tlupa, nie je schopná samostatne myslieť, predpovedať dôsledky svojho správania, svojich stereotypov a cielene metodicky ich zmeniť.
V tlupe meniacej sa na národ ľudia začínajú samostatne myslieť, identifikovať a prehodnocovať vlastné a spoločné vzorce správania a prehodnocovať ich podľa prevládajúceho typu psychiky - mozaikové vnímanie sveta príčinno-dôsledkovych vzťahov a hodnotenie vzájomnej primeranej zviazanosti všetkých procesov globálnych a lokálnych na báze egocentrického, alebo neegocentrického postoja. Egocentrický postoj je samozrejme z dlhodobej perspektívy neudržateľný.

Vami popisovaná "viera v niečo.."

Ľudia nemôžu predsa veriť v svojho Otca, resp. v niečo. To je ateizmus. Veriť môžu akurát tak svojmu Otcovi. Inak nie sú v tomto zmysle ani Ľuďmi..

K opakovanému neustálemu prepisovaniu dejín..

To hej, ľudia vôbec neboli takí "primitívi", aj keď existuje aj v tejto oblasti istý rozvoj, tendencia.
Silno demagogický obraz sa globálne v učebniciach dejepisu z najväčšou pravdepodobnosťou dlhodobo vytvára zámerne nepriamymi metódami riadenia. V tomto zmysle je ovládanie minulosti a teda zvlášť chronológickej osy, ako jej základnej štruktúry, druhý najsilnejší prostriedok vedenia informačnej vojny po tzv. Konceptuálnom riadení kultúry pomocou umeleckých symbolovo-obrazových príbehových matríc a v nich skrytých riadených masových emócii(báje, ľudové príbehy, antickí spisovatelia, maliari, sochári,..biblické príbehy, dnes filmy, hudba,..). Až potom nasledujú "náboženstvá" a iné ideológie, médiá ako prostriedok, úrokové sadzby, burza,..

Neviem René, ako ste došiel na to, že je pre mňa
"zásadná ideológia s prvkom nadradenosti".

Čo chápete pod pojmom "nadradenosť"?
Každý človek je výnimočný, má svoje špecifické miesto v mozaike spoločnosti a svoj potenciál, ktorý by mal naplniť. Tak aj každé spoločenstvo, či národ. S každým HNR(Boh), ako Otec, rozpráva priamo BEZ sprostredkovateľov= BEZ akýchkoľvek hierarchov, individuálne svojim vlastným jazykom životných okolností.

Myslenie("národné" podvedomie a vedomie) Talianov, Španielov, Francúzov,.. sa vytváralo postupne z kmeňov ktoré po stáročia žili na danom území, aj z vplyvov Rímskej ríše, ako spo...

Automaticky kráceno

238304

19.02.2011 13:09

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: René..

Myslenie("národné" podvedomie a vedomie) Talianov, Španielov, Francúzov,.. sa vytváralo postupne z kmeňov ktoré po stáročia žili na danom území, aj z vplyvov Rímskej ríše, ako spomínate, klímy, prevládajúcich biotopov, druhu písma, atd...
Je to mnoho rozličných faktorov v zásade zhrnuteľných
pod spomínané pojmy:
kultúra, jazyk(ako špecifická charakteristika v rámci kultúry), územie, ekonomika.

u.

238305

19.02.2011 21:25

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

re: René..

To sme tu už neraz rozoberali, že zomknutie sa nejakých roztratených sporadicky a väčšinou neosobne komunikujúcich skupín pod hrozbou vonkajšieho nepriateľa, ktorých spájajú spoločné myšlienky - (ne)kultúra, ekonomika a príp. jazyk je hlavný príznak MAFIE.

U dnešných tzv. židov jednoducho v žiadnom prípade nemôže ísť DLHODOBO o národ!!! Kto tvrdí niečo tak absurdné, buď nerozmýšľa, alebo je demagóg. Nič v zlom René..

Aj keď začiatkom 20.stor. bola z istých dôvodov snaha vytvoriť mýtus národa a zhmotniť ho v Palestíne, na úkor chudákov potomkov pôvodných Hebrejov - dnešných Palestíncov, ktorí rozumne prijali pôvodné kresťanstvo, resp.Islam.

Bolo by dobré zamyslieť sa z tohto pohľadu nad obdobím vrcholnej fázy diaspory potomkov koktejlu starých Hebrejov, Kanaáncov, Filištíncov, Sumerov, Egypťanov, Féničanov, atď.. nad skutočnými motívmi Flaviovcov za židovských vojen. Resp. nad situáciou, do ktorej boli vovedení z pohľadu vtedajšej globálnej politiky a jej tendencii. Vzorce správania pretrvali..

Odhliadnuc od možných istých prvkoch potenciálnej genetickej príbuznosti od etymológie slovného spojenia ná(š)rod, ktoré v pôvodnom zmysle odkazuje aj na genetiku, je dôležitejšie spoločné agregátne vedomie(podvedomie, vzorce myslenia) komunity ako prvok kultúry naviazaný na spoločný priestor. Pričom tzv. židia jednoducho ani nemajú spoločný pôvod - viď drvivá väčšina má Chazarský, indoeurópsky a rôzne iné pôvody, ktorý nemá s blízkym východom a jeho kultúrou nič spoločné. Za oponu nejakého virtuálneho národa sa teda len schováva jedna z najstarších parazitných mafiánskych organizácii.

Ďalšia z ich stratégii je judaistická pseudonáboženská na prvý pohľad rasisticky pôsobiaca ideológia(paradoxne oni nie sú ani rasou a ani národom, no táto klasická stratégia využíva emočne silný riadiaci spoločenský stereotyp hraničiaci s pudom).
Inak pozrite slovo E-moc-ia [smích].

V tomto prípade umely pojem "náboženstvo" slúži jednak na kamufláž pred prirodzene negatívne naladeným okolím, na ktoré podstatou okamžite pôsobí agresívne - viz princíp akcie a reakcie..a jednak na samoriadenie jej vlastného aparátu - obrezaných zombi-biorobotov, neschopných zamyslieť sa nad dôsledkami svojej činnosti a prehodnotiť svoje spôsoby správania sa. Jedným z hlavných dôvodov obriezky je, tak ako v starom Egypte, tzv. šoková terapia podvedomia, v na začiatok formovania podvedomia kľúčovom období prvých dní života. Ako pri vojenskom zajatí, v base, pri vypočúvaní zlomenie psychických predispozícii, charakteru extrémnou bolesťou..

Akokoľvek by sme sa teda snažili, nie je jednoducho možné vnímať židov ako národ. To je jednoducho umelo vytvorený zámerný mýtus(z gr.skrytá myšlienka). Podrobné dôvody tu boli veľa krát popísané.
Zoberme si klasický sociologický Gaussov graf:
1.Na jeden extrém dáme kmeň z viacerých rodo...

Automaticky kráceno

238326

19.02.2011 21:28

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

Akokoľvek by sme sa teda snažili, nie je jednoducho možné vnímať židov ako národ. To je jednoducho umelo vytvorený zámerný mýtus(z gr.skrytá myšlienka). Podrobné dôvody tu boli veľa krát popísané.
Zoberme si klasický sociologický Gaussov graf:
1.Na jeden extrém dáme kmeň z viacerých rodov, žijúci po mnoho generácii na spoločnom území smerujúci možno k vytvoreniu národa..
2.Na druhej strane ideologické združenie nejakých známych rozplynuté po svete, ktoré spajajú nejaké spoločné záujmy(v tomto prípade zištné na úkor druhých = MAFIA)

Hádam nechcete René tvrdiť, že dnešní tzv.židia nie sú celkovou charakteristikou na grafe jednoznačne bližšie k MAFII, ako rodu-kmeňu-národu?
Môžeme tu diskutovať o zložení a váhe jednotlivých spomínaných podcharakteristík, uhle pohľadov, no výsledok to rozhodne nezmení..

k elite a zvlášť tej židovskej..
Dobre píšete, tam je práve jadro problému!
Nepoznám elitu, ktorá by sa chovala k svojmu plebsu tak macošsky, ako tá židovská. Vždy ich periodicky 3000 rokov znovu a znovu priemerne každých cca.50 rokov obetujú, zholokaustujú. Po presne vypočitanom období (vzhľadom na generačnú pamäť hostiteľskej komunity), namnožení a konsolidácii vlastného aparátu akciu zopakujú. Z tohto pohľadu hovorí dlhodobá štatistika jednoznačne, že v najbližších rokoch sa nejaký ten holokaustík zopakuje.

Rýchly orientačný pravdepodobnostno-štatistický holokaostovýpočtík:

50x2x30=cca.60holokaustíkov za 3000rokov
šanca, že 61. nebude=1/60=0,016x100% =1,6%
t.j. šanca, že holokaustík bude v najbližších 10.-20.rokoch je zhruba 98,4%
..pokiaľ sa samozrejme nič významné na 3000 ročnej robustnej tendencii nezmení. Prajem teda židom, aby čím rýchlejšie prehodnotili svoj globálny a lokálny postoj, išli smerom k ľuďom a prípadne sa stali raz postupne aj národom.

Poopravte ma inak prosím, ak je niekde vo výpočte chybyčka!
Ď.

Inak holokaust-obeta. Ten názov má hlbokú podstatu. Pravda je vždy na povrchu, len ju treba správne pochopiť.
Kto obetuje koho?
Zase obligátne Qui bono?
Treba si uvedomiť(my, no hlavne tzv.židia), že Projektantská elita, GPP Globálny prediktoparazit nemá vlastné prostriedky a používa výberčích - židov.

Pre ilustráciu:
Ako keď v banke za okienkom pipinka úver-agentka obhajuje svojho zamestnávateľa po podstatou podvodnej, no paradoxne "legálnej" exekúcii Vášho majetku a Vy jej vo vytržení dáte facku. A šéfovi ešte musí urobiť službu za to, že nešikovne pred ďalšími "klientami" vyeskalovala zákazníka. Následne ju pre výstrahu ostatným pipinkám vyhodí pred dvere do davu rozzúrených bývalých "klientov" s vidlami a fakľami, zoberie kameru a úchylne sa pohľadom zo svojho apartmánu vytešuje pri pohľade na jej osud..
Následne nahlási ako svedok zvlašť brutálnu verejnú linčovaciu vraždu a dá zavolať na nespokojnych bývalých klientov špeciálnu jednotku polície. ...

Automaticky kráceno

238327

19.02.2011 21:36

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: René..

Pre ilustráciu:
Ako keď v banke za okienkom pipinka úver-agentka obhajuje svojho zamestnávateľa po podstatou podvodnej, no paradoxne "legálnej" exekúcii Vášho majetku a Vy jej vo vytržení dáte facku. A šéfovi ešte musí urobiť službu za to, že nešikovne pred ďalšími "klientami" vyeskalovala zákazníka. Následne ju pre výstrahu ostatným pipinkám vyhodí pred dvere do davu rozzúrených bývalých "klientov" s vidlami a fakľami, zoberie kameru a úchylne sa pohľadom zo svojho apartmánu vytešuje pri pohľade na jej osud..
Následne nahlási ako svedok zvlašť brutálnu verejnú linčovaciu vraždu a dá zavolať na nespokojnych bývalých klientov špeciálnu jednotku polície. Potom si zavolá svoj vrtulník, aby sa zrelaxoval a s kamarátmi pred procesom správne naladil na jednom zo svojich ostrovčekov..
no jo..

..kmeň, národ.."jde o způsob uvažování a cíle"

Áno, spôsob uvažovania, ciele, báza koordinácie spoločenstva..
Ako sme sa bavili, miera chápania jednotlivcov daného kolektívu, ich postoj, schopnosť predvidieť dôsledky svojej činnosti a prehodnotiť prevládajúce spôsoby, algoritmy myslenia, spracovania informácii.. cestou OD a nie smerom K tlupoelitárnej spoločnosti. Koordinačné centrum, centrá musí dávať všetky podstatné informácie k dispozícii a nie egoisticky z nich ťažiť.
Miera chápania chodu vecí obyvateľstva musí byť minimálne taká, ako centrálna. Je v záujme jednotlivcov a kolektívu ovládať pár základných spôsobov hodnotenia situácie v rámci základného algoritmu dnešného pyramídového otrokárskeho systému:
"Mierou svojho chápania robíš na seba a mierou nechápania na toho, kto chápe viac"..
Teda neustála kontrola, tlak a obmena centra.
Materiálne zabezpečenie je dôležité, no je toho viac..

k ..Gerilová informačná vojna..

Áno, GPP aj pomocou "židov" rozložil, resp. použil potenciál Rímskeho impéria na svoje ciele.

k ideológii boja v Afganistane..
V Afganistane kmene obývajú svoje územia. V tom je situácia čiastočne podobná s Judeou v 1.stor. nášho letopočtu, no čo sa týka islamu, je nevyhnutné rozlišovať ateistický h-is-torický, príp. wahabitský islam od koránového nehierarchického priameho islamu, proti ktorému v podstate niet, čo namietnuť, ako k neegoistickej Bohu blízkej životnej filozofii.
Podstatu "demokracie" a jej rôzne spôsoby chápania podľa typu psychiky, sme tu veľa krát rozoberali, tak to nebudem opakovať.

k "destabilizácii" islámskych zemí..
Viď odsek vyššie a podstata islámu..
Ako som minule spomínal, treba dávať veĺký pozor, aby extrémne demagogické, umelo rozdúchavané agresie proti islamu neviedli k vojne medzi dvoma podstatou blízkymi no zámerne zdeformovaným a zamínovanými kultúrami - našou s pôvodným učením Krista a Koránickou božieho proroka Mohamenda.

Polyfémov Ni(e)kto sa nás snaží klasicky divide et impera rozoštvať, pričom nevyhnutne pot...

Automaticky kráceno

238328

19.02.2011 21:40

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: René..

Polyfémov Ni(e)kto sa nás snaží klasicky divide et impera rozoštvať, pričom nevyhnutne potrebujeme vzájomnú pomoc.
Pre GPP je to jedna z posledných možností zachovania svojej "vodcovskej" role. Cena by však bola nepochybne strašná. Dúfam, že túto operáciu nechcú seriózne realizovať. Riziko je nepriateľné aj pre nich, no sú pod obrovským tlakom a tak trochu blázni. Ďalšia otázka je, či naozaj zvažujú v rámci tejto operácie obetovať dnešný Izrael.. Nečudoval by som sa..Bolo by to logické, no odniesli by si to aj tam hlavne obyčajní ľudia.
Je to na bežných ľuďoch, či sa nechajú ako ovce pred jatkami zblbnúť, alebo budú trochu rozmýšlať..
To isté sa týka v tomto zmysle aj situácie v moslimskom svete.
Aj keď tam je problém mierne odlišný a my im momentálne zrovna moc nepomáhame, pričom by sme mohli ..

..a samozrejme mejnstrímoví novinári nesú obrovský diel zodpovednosti. Je to poväčšine tiež nerozmýšľajúca tlupa idiotov, konajúca podľa tradície a príslušnej "autoriti". Proste sprostá lenivosť a oddanosť prospechárstvu. Je jedno či vedome, alebo podvedome. V rámci nastavenia systému budú objektívne dôsledky pre nich a ich blízkych vzhľadom na mieru ich zodpovednosti nevyhnutne drsné..

ešte raz rýchlo k jazyku..
Je to kód, miera daného spoločenstva, alebo celej kultúry, či pojítko celej civilizácie a môže ju presahovať. Viď symboly a inotaje v biblickom príbehu biblickej kultúry o Babylonskej veži. Jazyk je spôsob popisu základných symbolov a ich vzťahov rozvinutých do série kĺúčovych obrazov. Tie vytvárajú štandardy vnímania a správania v danej spoločnosti.
Podľa hesla:
"Ak niečo nie je lexikálne popísané, akoby to neexistovalo, lebo s tým nie je možné efektne plánovito narábať.."
Ku..“kontaktom cez elity s vysokým intelektuálnym potenciálom“
.. je odpoveď v zmysle môjho príspevku.
A áno, čas..pokiaľ h-is-toria ako tak sedí, ubehlo necelých 2000 rokov a to je hodne..

Asi napíšte René radšej na mail, bo to tu zahltíme,
aj keď je to rozhodne k veci..

u.

238330

20.02.2011 12:52

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 46.?.?.?

hmm..moderátor myslím trochu poprehadzoval chronológiu mojich príspevkov, no dal ich tam a to je fajn..
Dik..

re:René..
k elita a vojna..
áno, preto som hovoril, že to ťažko risknú, ak nie sú fakt harakiri-elitka. Aj preto som optimista.

k pastierovi..
Pokušenie "biblického pastiera" je príliš veľké.
Videli ste film Pána prsteňov a prsten moci?
Je tam vysvetlenie..
"Blockbustery" býva zaujímavé pozrieť si z profesionálneho hladiska. Pozeráte ako Perzeus do natočeného do zrkadla, kde vidíte výraz tváre a oči Gorgony. Pozeráte tak do jej "duše", ako hodnotí glob. situáciu. Filmy sú jedným z najmocnejších nástrojov riadenia más a GPP efektívne nástroje neopomína.

k jazyku..
Jazyk je spôsob myslenia, spôsob tvorenia. Identita.
Nenadarmo sa hovorí:
"Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom"

a okrídlená fráza z biblie blízka objektívnej realite-pravde:
"Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo od Boha a to slovo bolo Boh"

Kultúra myslenia je spojená s kultúrou jazyka.
V tomto zmysle stojí jazyk, ako charakteristická Miera nad kultúrou.

K predátorstvu a pastierstu elitky..
To, že majú elitky predátorský charakter svedčí iba o tom, že zostali psychikou zvieratami egoisticky opíjajúcimi sa svojim intelektom, intuíciou. Občas sa stav mysle takýchto osôb popisuje ako démonický, ako posadnutosť.

Proste psychikou elitka nie sú ľudia!
To je dôležité si uvedomiť.
Preto nemôžu zostať v koordinačnom centre, centrách, pokiaľ nie sú schopní zásadne prehodnotiť svoj postoj k životu.
Bolo by fajn, keby toho aspoň niektorí z nich boli schopní a hádam sa medzi nimi pár zodpovedných odvážnych jedincov nájde.
Ak nie, bude situácia komplikovanejšia a osud ich samých a ich okolia adekvátny..
Potom budeme o to nevyhnutnejšie ešte potrebovať pomoc moslimov a oni našu.

K Človeku..
Ozajstný Človek totiž myslí neegoisticky a snaží sa byť v neustálom dialógu so svojim Otcom-Bohom, snažiť sa zvyšovať Mieru chápania procesov vo svojom okolí, chápanie najvyšších zámerov a pomáhať im uskutočniť sa. Je to námestník Boha na zemi. Dôveruje Bohu, najvyššej Matrici, ktorá je dobrá a nie sadistická, ako tá zámerne zdeformovaná vo filme Matrix, ktorá je obrazom nie Boha, ale GPP, ktorý sa ho neustále snaží imitovať. Efekt tohto filmu na podvedomie más je taký, že človek ujde "z dažďa pod odkvap" do "normálneho" dnešného života, ktorý stále ešte z časti kontroluje GPP a odpíli sa od skutočného Boha - stvoriteľa a ochrancu. Tak stúpajú šance na kontrolu podvedomia danej osoby a kolektívu zo strany GPP, ktorý na túto kartu aj hrá.

Cieľom je, aby sa všetky osoby na zemi, alebo aspoň čo najviac z nich stalo Ľuďmi.

Ako môžu nižšia forma života - neľudia riadiť Ľudí?

Len to prosím nepochopte v rámci spoločenských stereotypov myslenia zase nejak zvrátene, kto to budete čítať.

dik
u.

238355

21.02.2011 21:41

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

re: René..
k ..elitka a ľudia..
Áno, lokálna elitka je zložená spravidla z celkom normálnych ľudí, no má problémy vyjsť nad systém. Koná v jeho rámci a to glob. elitke v podstate stačí. Ak sa masy nechajú cez "slobodné" j-elitkove média gumovať, má to aj chápajúca časť lokálnej elitky ťažké. Nemôže totiž ísť proti vôli ľudu. Vox populi, vox dei vždy v tomto zmysle bude platiť, ak chápete. To je momentálne esíčko a zároveň čierny petrík glob. elitky. Na tom stojí a padá. Viď problém j-elitiek s inetíkom. Systém je zámerne tak z najvyššej HNR inštancie nastavený, aby motivoval ľudí naplniť svoj potenciál. Je nevyhnutne spojený s pudom sebazáchovy. Aj to 1% trochu štatisticky vyšinutých má svoje miesto. Neboli narodení ako vyslovene zlí ľudia, ak chcete na hrane Miery. Problém, tak ako u ostatných, robí v prvom rade problematicky nastavená kultúra, systém.

Ľudia takmer bez emócii sú skôr touto kultúrou porodení fašisti. Každý človek sa rodí ako dobrý v tomto zmysle. Je od Boha, aj keď kultúra ako prostredie má samozrejme nevyhnutne vplyv na genetiku..

k ..svedomiu a emóciám..
Operovať so svedomím bez intuície je jemne povedané komplikované. Tá zas nemôže byť bez emócii, keď ideme smerom dole. Tie sú zasa naviazané na rozlišovanie subjektívne správneho a nesprávneho, čo je naviazané na mieru chápania okolia, príp. jeho korešpondenciu s objektívnou(božou) realitou..

k ..egoizmu..
K výrazu kolektív indivíduii tiež patrí Gaussova krivka a neviem, či bodhisatva a nirvána v zmysle všeobjímajúceho bytia, nebytia, ega a spoločenstva všetkého, stav všeobjímajúcej ne-prítomnosti je cieľový stav..Mám, čo sa toho týka isté pochybnosti..možno o niekoľko úrovní ďalej a my potrebujeme riešiť súčasnú situáciu lebo inak riskujeme, že nám pár cvokov zničí naš krásny domov, planétku..
Ak viete efektívnejšie operovať zo stavu bódhysatvy - avec plaisir.
Nevylučujem, že aj ja môžno raz dojdem do takého stavu, alebo moji potomkovia..
Neviem inak o tom, že by sa vrch pyramídky zásadne menil. Lokálky áno..
Revolúcia namiesto evolúcie je vždy prúser, to hej..
Vždy rozruší aj na desaťročia ekonomiku, naše materiálne zabezpečenie.
Revolúcia je v tomto zmysle krok vzad a preto sa jej musíme snažiť zabrániť.
Mäsu mlynček revolúcie nikdy neprospieval.
Možno tak ruke, čo točila kľukou.

k ..svätému dole v pyramíde..
Je to síce svätý otrok, no stále iba otrok a daný stav určite nie je naplnením jeho potenciálu.
Stav zaväzuje(v zmysle povinnosti). Inak je osudový!
Druh, ktorý sa zastavý a nenaplní svoje určenie, vymrie.
Komár sa narodí komárom a aj tak zomrie, krava tiež. No u človeka je to iné..

Pyramída sa dá chápať aj ako smerový vektor vývoja.
Ak pyramidion bráni vývoju a špička tohto vektora sa snaží odchýliť vývoj spoločnosti od optima, stráca proporcionálne svoju funkciu. Netreba sa báť ísť hore...

Automaticky kráceno

238415

21.02.2011 21:47

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie.. re: René..

Pyramída sa dá chápať aj ako smerový vektor vývoja.
Ak pyramidion bráni vývoju a špička tohto vektora sa snaží odchýliť vývoj spoločnosti od optima, stráca proporcionálne svoju funkciu. Netreba sa báť ísť hore, aspoň v rámci svojich možností aktívne ťahať svoje blízke okolie.
Keď človek totiž neprevezme zodpovednosť, čaká ho v zmysle toho, čo vy nazývate karma, osud prednastavený ochranným mechanizmom systému vo forme smrti. V podstate pre vlastné dobro danej osoby.

k ..rozchod v zásadných veciach?..

Myslím, že obaja chceme aby tu bolo pre všetkých lepšie.
Problém je, ako obyčajne v pojmovom(terminologickom) aparáte.
Myslíme mnoho krát to isté, no vyjadríme to iným jazykom, kódom, mierou. Pojmový aparát je základom alternatívneho konceptu.
Stojí nad kultúrou, formuje ju, ako sme si vysvetľovali..
Môj pochádza z časti z kybernetiky, riadenia, no je rozvinutý ďalej. Každý jeden človek má totiž nejaké ciele a ciele treba dosahovať, riadiť svoje konanie, prípadne konanie svojho okolia v zmysle dosiahnutia týchto cieľov. Tak tvorí, mení svoje okolie a seba. Každý je v princípe tvorca, génius, ako náš Otec. Len mu treba dať priestor. To nás všetkých spája (aj tzv.prírodné a humanitné vedy )a preto pojmový aparát založený na teórii riadenia ako základ, jadro metajazyka.
Je to len návrh. Linky na zdroje som uviedol. Všetko sa vyvíja a prehodnocuje časom.

u.

238416

26.02.2011 13:51

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: článok sa mi páči ale-

udo1 91.?.?.?

..hmm..
skôr.. čo autor článku chápe pod výrazmi
"Arabi, muslimovia, američania, USA, Izrael, židia,.."?

Majú to byť bežní ľudia žijúci v týchto krajinách, kultúrach,
alebo ich oficiálne vlády, či niekto úplne iný..?

Ak ideme o krok ďalej..
Ľudia, čo v týchto oblastiach žijú,
jedni, druhí, či tretí majú sami od seba taký názor,
aký sa v "slobodních" mediách prezentuje, alebo pripustíme,
že teoreticky môže existovať snaha o ovplyvnenie ich mienky.
..
Ak taká snaha existuje, nakoľko je asi tak úspešná?

R.Král teda v článku popisuje jeho chápanie politiky
demokratúrno-politickej reprezentácie USA, Izraela a iných krajín.
Trochu mi však z jeho strany chýba spomenutie globálnej politiky, jej nástrojov,
možných cieľov a v jej rámci pravdepodobných úloh
reprezentácii týchto dvoch neustále omieľaných,
ale aj iných krajín.
Alebo z jeho pohľadu nadnárodné globálne záujmy,
objektívne vývojové procesy, tendencie a min.ašpiranti
na ich kontrolu mimo demokratúrnych štruktúr neexistujú?

Tak by sme sa totiž podľa môjho skromného názoru dostali
v hodnotení blízkovýchodnej situácie bližšie k objektívnej realite,
možným vývojovým scenárom a potenciálnym
riešeniam lokálnych a globálnej situácie.
Miestne, rýchlejšie procesy sa totiž vždy nevyhnutne
podriaďujú nadradeným pomalším procesom.
Život na zemi jej dennej rotácii okolo osi,
tá zas nižšej časovej frekvencii obehu planéty okolo slnka, atd..

Tento zákon platí tiež tak v prírodných,
ako aj v humanitných vedách.
Je nerozumné ho ignorovať.

238657

26.02.2011 20:33

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Budu spekulovat

udo1 91.?.?.?

Myslíte Jean, že neexistujú z hľadiska záujmov globálnej politiky scenáre Ni(e)koho,
v ktorých by sa rátalo s "pozitívnym" efektom
islamizácie(v zmysle hierarchického pseudoislamu) Blízkeho východu?
..1.napr. vyvolanie konfliktu s tzv. západnou civilizáciou
a budovanie x+1 verzie NWO na troskách tohoto stretu kultúr..
..2.v kombinácii s variantou islamizácie Európy touto
hierarchicko-ateistickou interpretáciou koránu na vyplnenie ideologickáho vákua,
ktoré vytvorila dnes prevládajúca západná ideológia
s názvom VP ("Výhodné predať"-čas, ladvinu, mozog, svedomie)..
.
.
Detto, čo sa týka napr. súčasnej silnejúcej propagácie role Číny,
ako úspešného novodobého po USA nasledovania hodného
sociálno-ekonomického (fašistického) modelu pre celý svet..
.
.
Ak lokálne situácie hodnotíme z pohľadu potenciálu možností,
ktoré poskytujú GPP(Globálnemu parazitoprediktorovi) a jeho cieľom,
približujeme sa hodne blízko realite danej situácie.
Kto má dobrú predikciu tendencii vývoja, má možnosť riadiť.
Kto nevie predvídať, má ilúziu, že chápe obecné procesy
a tým aj ilúziu riadenia osudu svojho a svojho okolia.
Sklamanie z výsledku jeho snažení však nebude iluzórne, ale plne reálne..

Jednou z hlavných otázok blízkeho východu je,
na koľko sami Arabi čítajú a chápu korán,
alebo slepo veria jeho svetským interpretom.
Na tejto úrovni máme tie isté možnosti výberu ako islámsky svet-
1. viera Bohu a priama komunikácia s ním, alebo
2. ateizmus.
No s bibliou je to problematickejšie, ako s koránom..
Naša výhoda je, že máme skúsenosti nie len s idealistickým
biblickým ateizmom v jeho rôznych formách,
no aj s materialistickým ateizmom učenia K.Marxa z bývalého režimu..

Otázka je, či dokážeme tieto skúsenosti zúžitkovať
a v tomto zmysle pomôcť aj islamskému svetu.
Je to báza, ktorú máme s týmto našim partnerom spoločnú
a z ktorej sa bude odvíjať naša ďalšia spolupráca v úlohách,
ktoré stoja pred ľudstvom.

Vo všeobecnosti je všetko ešte len pred nami.

238673

28.02.2011 12:57

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Konečně může dojít ke znormálnění vztahů na Blízkém východě

udo1 91.?.?.?

re:Ladislav Kopecký..

Myslím, že nie ste daleko od reality.
Bez pochýb sa bude globálna fascoelita vždy znovu a znovu snažiť
dostať pomocou 4.priority(kreditno-finančného úverového systému)
vedenia informačnej vojny dostať arabský svet pod kontrolu.
Ten odoláva hlavne kvôli tomu, že úročenie prezieravo stále
zostáva vo väčšine krajín muslimského sveta trestné.
No tlak je veľký.
Naši predkovia sa v tomto nechali bohužiaľ nejakých 5-6
generácii dozadu tiež takto škaredo ojebabrať.
Síce úroky z časti akcelerovali technologický rozvoj,
no za cenu totálnej deštrukcie sociálnej štruktúry a kultúry ako celku.
Technológie sa v tomto zmysle rozvíjali na úkor spoločnosti.
..a za chyby, nenásitnosť, bezmierie sa platí..

Ak islámska kultúra neodolá, máme aj my a naši potomkovia
s okamžitou platnosťou obrovský problém.
Kto sa aspoň trochu zaujíma o ekonomiku a vie zrátať 1+1, vie prečo.
Globálnym parazitom by to totiž potenciálne umožnilo podľa
rôznych odhadov aj na niekoľko desaťročí predlžiť ne-fungovanie
dnešného demokratúrno-fašistického systému.

Tak ako týchto upírov zachránil na 20.rokov "náhodný samo-rozpad [smích]"
východnej Európy a jej zdroje..
Ak dostanú ropné zdroje, ktoré kryjú emisie neamerického dolára
a v podstate aj evrika, pod priamu kontrolu, znova získajú čas,ktorý ide proti nim.
A naša agónia, živorenie, osud sa predĺži možno aj o pár generácii..

Ak sa tu znovu a znovu na fórach budú dať nájsť tupí idioti štvúci proti moslimskému svetu
a reakcia verejnosti nebude usmievavo chápajúca,
stratíme možnosť pomoci od našich koránových priateľov v kritickej chvíli.
..A to by bolo veľmi hlúpe..

Bez pomoci Arabov je oveľa komplikovanejšie dostať pod tlak
globálne prostriedky 4.priority a dať ich postupne do služieb Ľudí.
Boj sa vedie aj na vyšších úrovniach - 1.,2. a 3.
No ak mám gulomet, či revolver, prečo v boji zahadzovať laso,
keď ma neťaží, nezavadzia a viem, že ho tak - či tak budem potrebovať?
..nebuďme hlúpi!!!

Ako myslím Werich povedal:
"Najťažší boj, je boj s ľudskou hlúposťou"
Načo sakra máme tie sedlácke gebule?

Navyše musíme moslimom pomôcť aj na 1.konceptuálnej priorite komunikácie

a vedenia informačnej vojny, ktorú máme podstatou spoločnú.
Hlavne ale na 2.chronologickej(časová os koránu bola ni(e)kým rozbitá a tým aj jeho filozofia)
a 3.ideologickej (koncepčno-aplikačnej).
Tento dialóg kultúr má mať pre nás aj korekčnú funkciu na dialektickom princípe.
Nie "homogenizáciu" kultúry, či "pseudoislamizáciu",
ktorou pár nechápavých stádových cvokov straší tzv. západný svet.
To je tak, keď sa iniciatívny novinársky blbec riadi heslom:
"Arbeiten, nicht denken".
Oni totiž v drvivej väčšine fakt vôbec netušia, čo a pre koho robia.

Niekto raz vraj povedal:
"Bože odpusť im, lebo nevedia, čo robia".
No Boh neni debil...

Automaticky kráceno

238774

28.02.2011 13:46

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Konečně může dojít ke znormálnění vztahů na Blízkém východě

udo1 91.?.?.?

re: Ladislav Kopecký
pokracovanie..

Niekto raz vraj povedal:
"Bože odpusť im, lebo nevedia, čo robia".
No Boh neni debil a nemení základné pravidlá života na požiadania.
Novinárikovia, blogeríkovia a niektorí politici akurát zrejme
na ich vlastnú a aj našu škodu nepochopia príčinu osobného prúseru,
v ktorom sa ráno zobudia aj s chúdencami svojimi detvákmi.
A to je fakt len a len smutné.

Nečudujem sa mnohým skúsenejším uvažujúcim politikom,
že s nimi proste nekomunikujú, alebo len s trochu povýšeným úsmevom.
Nie je proste bohužial o čom, pri tom z ich otázok
evidentnom hlbokom nepochopení reálnej politiky..
Tieto mienkotvorné "odborné" autoriti sa totiž nesnažili
vypracovať základné domáce úlohy, ktoré im zadali dejiny, či h-is-toria.
Ona totiž nie je ani tak učiteľka, ako skôr cvičiteľka.
Keď niekto vlastnou sedláckou gebulou s generačnými rodovými
skúsenosťami nevie identifikovať v nejakej ideológii,
filozofii, či "náboženstve", čo je v poriadku = Ľudské, od Boha
a čo tam počas desiatok, stoviek a tisícov rokov asi tak mohli naimplantovať elitky
so svojimi ne-zištnými záujmami pri ich palete možností, s tým potom ťažko.

Ak bude totiž veľa ľudí lenivých rozmýšľať, hodnotiť,
nechá to za seba urobiť "dôveryhodné" autoriti, berie "sväté"
a onobelované knihy s plnou vážnosťou ako dogmatický "boží,
profesorský" nemenný celok, je dosť pravdepodobné,
že raz Boh nakoniec prehodnotí evolučný význam ľudského mozgu
a prikloní sa k nejakej r-evolučnej meteoritickej variante [velký smích]

Bibliu, resp. tzv.Nový zákon(so Starým je to kus horšie)
však treba určite viac upraviť do pôvodného stavu,
zodpovedajúcemu realite, ako korán.
A ak marxizmus niekto pletie s komunizmom, či dokonca s boľševizmom,
stále ešte papagájovito proti sebe stavia konzervativizmus a liberalizmus, plán a trh,
ľavicu a pravicu, ..
tam je vysvetlovanie a debata na veľmi, veľmi dlho.
Alebo nechať dotyčného vykúpať životom..

Každý je strojcom svojho osudu

238776

28.02.2011 16:38

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

Re: dub

Áno, ide o moc, o boj globálnej elitky o jej zachovanie.

Preto je dôležité rozlíšiť politiku USA od globálnej politiky.
USA nie je dáma a ani král. Je to dobre postavený pešiak, strácajúci pozíciu vo vyvíjajúcej sa hre. Nie je to v podstate ani strelec, či veža. Izrael je niečo medzi pešiakom a bielym koňom. Ostatné krajiny sú gambitoví pešiaci. Silnejšie figúrky sú vzájomne hierarchicky a funkčne poprepájané slobodomurárske, sionistické, scientologické organizácie, think-tanky, bilderbergy, klany, kluby,..

Rozhoduje cenrála polyfémovho Ni(e)ktoša. Horných 22 psychopatov. V tomto sa za posledných 4-5 tisíc rokov nič nezmenilo, ani v ich apokalyptickom zmýšľaní a tak sa jej dožili a fyzicky ju dokonca prežili, no nie ako organizácia..

Základné momentálne stednodobé stratégie:
1.Buď dostanú moslimov cez legalizáciu trestného činu úročenia pod kontrolu ako západ, alebo urobia short overstack manéver. 2.Nechajú explodovať nimi založenú niekoľko storočí starú mínu hierarchického ateistického islamu.

Ak sa moslimovia nenechajú kúpiť úrokmi a začnú čítať korán namiesto počúvania jeho výkladov zombifikovanými imámami a mufti, bude dobre. Ak na jednom z týchto dvoch frontov prehrajú, máme sakra problém. Nie len kvôli tomu, že sa nás budú všetkými možnými PR prostriedkami krásnych "slobodných" fašistických mienkotvorných médii poštvať proti sebe, ale bude aj problematická koordinácia krokov pri prechode na nový kreditno-finančný energosystém.

Elitku treba odpíliť od zdrojov. Tým, že Arabi čerpajú ropu, kryjú meny, ktoré sú v rukách tohto Globálneho parazito-prediktora.
Západná kultúra a jej predstavitelia majú dlhšie skúsenosti s ateistickými pseudonáboženstvami a ideológiami, ich ne-funkčnosťou, dôsledkami a ich správcami, či projektantmi.
Zodpovední európski politici musia pri rokovaniach s Moslimskými predstaviteľmi vysvetĺovať podstatu problému a postupne pripraviť podmienky na spoločné kroky. Mnohí európski, arabskí a hlavne iránski, vietnamskí, čínski a malajskí predstavitelia sú našťastie dobre informovaní. Dosvedčujú to aj záznamy z neposledných kľúčových konferencii na túto tému, cielene odignorovaných médiami - 2008-2009 - Brusel, B.Bystrica, ŠOS.

Kocky sú hodené.

238785

02.03.2011 01:35

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: článok sa mi páči ale-

udo1 91.?.?.?

re: 194..
Aj ty by si inak mohol, mohla ..napísať, čo si o tom myslíš. Všetci sme tak trochu deti a hráme, tvoríme

238827

02.03.2011 22:51

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

udo1 91.?.?.?

re:René..

Otázka by potom znela:

Ako inšpirovať nejaký štát, národ k tomu, aby sa zvnútra "zničil sám"?

T.j. ak predpokladáme, že sa teoreticky môže objaviť agresor, ktorému sa tento útvar nepodarí dostať pod kontrolu a nie je mu "úplne po chuti"..

238848

05.03.2011 00:43

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 46.?.?.?

re:Kysučan..
mal som veľa roboty, tak až teraz..

22?
T číslo vychádza zo starého Egypta.
Ako je z dejín známe, vládol v Hornom Egypte (s centrom po gr.Théby) hierofantský kňažský zbor v počte 10+1.
V Dolnom Egypte zasa v Memfise taktiež 10+1.
Niečo ako ministri, špecialisti pre jednotlivé oblasti, poradcovia a premiér. Teda 2. premiéri-kňazi-znachári..so spoločným cieľom-globálnou mocou..
Tzv. faraón im bol až na pár pokusov neoficiálne podriadený. Tak, ako dnešní politici..
Ich dialektický tandemný systém vládnutia sme tu podrobne veľa krát rozoberali.

Egypt je v dejinách jediná známa v podstate po cca.3000 r. kontinuálna ríša s pomerne udržateľným predikčno-korekčným systémom riadenia. V dobe cisára Augusta mali už min. nejakých 5-6 tisíc rokov písaných dejín, t.j.materiálov na analýzu tendencii.
Tiež sme sa tu bavili, prečo sa prišlo koncom 80.tych rokov, čo sa týka dejín politológie ku konsenzu, že tzv.Konceptuálna moc sú podľa série príznakov s najväčšou pravdepodobnosťou následovníci, potomkovia,..týchto osôb.

Začiatkom 90.rokov min.storočia boli uvedené údaje a niektoré ďalšie schválené parlamentom a ako kľúčové pre ďalší rozvoj spoločnosti z akademickej iniciatívy postupne zapracovávané do školských sylabov hlavne na VŠ, ale aj SŠ a ZŠ.

Všetko v rámci novej stratégie tzv. Sociálnej bezpečnosti obyvateľstva a štátu v prebiehajúcej globálnej informačnej vojne.
Efekty sa začínajú pomaly dostavovať, no zrejme to ešte pár rokov potrvá..
Vyškolenie nového štátneho a súkromného riadiaceho aparátu chápajúceho dnešný systém a schopného postupne vyriešiť podstatu dnešných problémov.

Všetky údaje, odborné práce, literatúra a publikácie na tieto témy sú štandardne uvedené v online univerzitných knižniciach, ktoré som tu viac krát uviedol.

k svetovej energii..
Čo chápete Kysučan pod výrazom "svetová energia"?
Myslíte tým snáď elektrinu a jej rôzne energetické ekvivalenty, alebo niečo iné?

k zodpovedným európskym, moslimským,a iným politikom..
Ako som povedal, vychádzam z toho, že každý človek je dobrý. "Zlým" (odbočilým od miery) ho robia okolnosti, ktoré majú svoje príčiny. Veľká väčšina politikov sa aj snaží byť úprimne dobrými, no majiteľmi ich úradu je niekto iný. O to je to ťažšie, že mnohí stále ešte vôbec nechápu situáciu.

Podľa tiež tu neraz uvedených záznamov spomínaných konferencii, kde sa zúčastnili politické reprezentácie jednotlivých krajín aj ázijských a muslimských, usudzujem, že lokálne a aj globálne oficiálne politické špičky majú tieto existenčne kľúčové informácie týkajúce sa národnej a štátnej bezpečnosti nevyhnutne už niekoľko rokov k dispozícii.
Hovorili sme si aj to, prečo zatiaľ stále ešte nemôžu oficiálne konať a musia hrať to tupé divadlo.
Je to fakt len na ľuďoch.

Čo myslíte, čo by sa asi tak stalo, keby sa nejak...

Automaticky kráceno

238898

05.03.2011 00:47

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 46.?.?.?

pokracovanie..
re: Kysučan..

Čo myslíte, čo by sa asi tak stalo, keby sa nejaký politik u nás, či v zahraničí pokúsil "vystúpiť na verejnosť" s týmito informáciami?
Čo by asi tak urobili napr. naše "slobodné" mienkotvorné média. A aký postoj by zaujal "slobodnými" médiam úzkostlivo v tuposti udržiavaný plebs? Uverejnili by to žuranahlistikovia skrze svoj monopol? Nepozmenili by títo žoldnieri(dnešní zrudny masoví vrahovia) "jemne kontextovo" dané vyjadrenia?

To ani nehovorím, že by daný politik riskoval pre seba a svoju rodinu toľko krát aplikovanú "nehodu" a následnú niekoľko týždňovú denunciáciu v "slobodných" médiách.

Čo by ste urobili na jeho mieste vy, Kysučan?
AK uvažujete aspoň trochu triezvo, držal by ste hubu a zo zaťatými zubami čakal a hral ďalej to debilné divadielko, resp.ušiel do ústrania, ak sa ešte dá.
Aj preto sa superstár a mojsejovcov pozerajúcemu diviakovi letmo zdá, že sa v politike objavuje stúpajúci počet tupcov.
A reálni politici si búchajú hlavu o stôl..

Preto chce Orbi správne prišktiť maďarským ekvivalentom našich fašistických hajzlíkov typu SME, PRAVDA, Týždeň,atď. kravatku.
A "osud" neodpustí nikomu, nie len keď nevie čo robí, ale duplom keď niektorí z týchto grázlov vedia!
Byť dieťaťom týchto osôb, fakt by som sa asi pokúsil zaprieť svoju rodinu, aj keď je to nemožné..
Tož..

k LETsystémom..
Sú oblasti napr.v Nemecku, Francúzsku, USA,Kanade.. kde majú lokálne výmenné systémy aj niekoľko 100 000 aktívnych účastníkov. Je to fakt na lokálnej komunite a a ich záujme niečo riešiť, či ako spoločenstvo exitovať.

No máte pravdu, že momentálne na globálnej úrovni tento systém aplikovateľný nie je. Preto zrejme spomínané logicky presadzované energojednotky. Behom pár desaťročí sa budú samozrejme tieto dva paralelné systémy dopĺňať a postupne konvergovať. Závisí to hodne aj od momentálnych zmenených tendencií vo vývoji individuálneho a spoločenského podvedomia.

238899

05.03.2011 01:37

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: článok sa mi páči ale-

udo1 46.?.?.?

re:194..
dodatok..

a.. myslím, že sme podobné situácie z tohto pohľadu tu na fóre neraz krížom-krážom podrobne rozobrali..
Ak ste tu nový-á a Vás to zaujíma, kuknite staré debaty, kde majú niektoré príspevky v podstate takmer formu článkov [smích]..

Nech sa aj druhí realizujú, študujú a podrobia sa konštruktívnej kritike.. Tak sa formuje človek..
Všetci sme ľudia, no nie každý je človekom [smích]
Materiálov a analytických prístupov z globálneho nadnárodného pohľadu tu bolo uvedených dosť..
J-elitkám sú proste národnosť a ideológia("náboženstvo" ) ukradnuté.
Ich zaujíma cieľ, koncept a metodológia, jednotlivé technológie riadenia podvedomia a vývoj nových..

Príslušníka J-elitky nikdy v telkáči neuvidíte.
Vy by ste snáď chceli byť cieľom?
Ja teda na ich mieste určite nie.
A potreboval by som volavky, terče, bábky, oponu..paginu.
T.j., keď niekoho vidíte v médiách (kedysi sme mali namiesto nich nedeľnú omšu, alebo manifestáciu), môžete s istotou povedať, že žiadnu reálnu moc nemá.

Ak hráte divadlo, máte svoju rolu. Na to, aby ste ju dobre zvládli, malo by Vás zaujímať myslenie autora hry, scenáristu, režiséra..
A o to viac, keď len tušíte, že ste účastníkom nejakej hry v ktorej je sázkou život, pričom prakticky nepoznáte ciele a ani pravidlá..
To je potom nepríjemná situácia a na pováženie..

Poniektorí majú dokonca ilúziu, že niečo riešia, riadia..
Ako povedal kedysi myslím rozhľadený Plútarchos v rámci svojej profesie pár vtedajším prominentným top politikom ..:
"Ty riadiš, no aj teba riadia!"

Bonne chance!

238902

05.03.2011 22:26

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

udo1 91.?.?.?

re..René

hmm..
dobrý postreh René..
Vzniká nevyhnutná otázka:
A aké ďalšie role zohrávajú korporácie v rámci globálnej informačnej pyramídy moci, alebo je to všetko?

Samozrejme CEO je tam od toho, aby bol "podnik" min. samofinancovateľný, resp. aby vytváral prípadne aj zisk, z ktorého má tento žoldák percentá. Väčšinou aj tak o ničom nevie a má biorobotický autocenzúrno-proiniciatívny psychologický profil..

Z pohľadu GPP sú teda korporácie pozitívne atraktory, aj keď trochu nedotiahnuté..
Z pohľadu bežných ľudkov = bateriek systému, sú tieto strategické figúrky na šachovnici problematické, lebo sú nastavené konať proti záujmom (materiálnemu zabezpečeniu a osobnostno-kolektívnemu rozvoju) obyvateľstva. Nebol by však taký problém trochu ich prestaviť. Stačí malý konsenzus..

Samozrejme je naivné myslieť si, že niekedy existoval trh bez plánu. Ako keď nejaký tupý novinár, či pseudoodborník s piatimi titulmi zadelí, že masy, trh nie je možné riadiť. Jasne, že mu dajú nobelovku. Sprostostiam totiž musíte urobiť sakra dobré PR, aby normálny človek aspoň na chvíľu zapochyboval o vlastnom zdravom sedliackom úsudku. Týmito radami sa skúšal riadiť aj strejda Göbbels a ako dopadol..

O plán bez trhu tu tiež bola snaha a ako vieme, dopadla prúserom. Vychcaní tvorcovia marxizmu evidentne trochu komunistické tendencie ojebabrali a vláčik kontrolovane vykoľajili. Kapitál mal na západe podozrivý okamžitý široký PR.
Od 66.stupňa môžu byť slobošmi iba rabíni a strejda Karlito mal náhodou dvoch dedov rabínov. Mnohí veria na "náhodu", čo však na veci vôbec nič nemení.. [smích]

Trh a plán a plán a trh..
Vajce, alebo sliepka..?
Miesia nás miesia a miesia. Čo vymiesia?
Chleba, či samohonku?

Mať to na háku, nič nerobiť, zachovať status quo, nechať to na "boha",
či "bohov"(Naziübermenschov, die uns natürlicher Weise überlegen sind [velký smích] ), vidím ako problém.
Niektorí "uvedomelí" papa-gájo-novinárikovia a -politikovia v diskusiách síce tvrdia, že j-elitka sú šikovní chaloši a treba im určite dôverovať aj keď sa občas vyskytnú nejaké kozmetické problémiky-krízy, väčšie-menšie strielačky, ekopi..ovinky,.. a fašizmus je vlastne úplne v pohode. Vždy tu bol je a vraj aj bude do skončenia sveta..

Mám isté obavy, čo sa týka tohoto prístupu..

Jednoducho nemôžeme pripustiť, aby sa táto sprostá rozpravka-horor donekonečna opakoval, keď podrobne chápeme, aký je ten systém bububu-jednoduchý!

238930

06.03.2011 10:45

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

udo1 91.?.?.?

re: René..

Ja v Boha neverím René..
Verím Bohu, svojmu otcovi.
Ako môžem veriť v svojho otca?
To je predsa absurdné!
Kto asi tak aplikoval tento spoločensky devastačný pojem do podvedomia más:
"Viera V Boha" - wtf..?
To je predsa čistý ateizmus!

Tato má už svoje odkrútené a keď synak na to s prepáčením s..re
a len stále cez telefón modliká:
"Tato, porieš to už konečne prosím ťa, ja v teba verím!"..
..ako by ste na mieste tata reagovali, keď synáčik vlastne ani nehne prstom?
Aj keby ste mu chceli pomôcť, podporiť ho, nie je vlastne čo..
Niektorí "hlboko veriaci" si Bohužial naozaj myslia,
že Boh ukáže prstom, či nebodaj na obláčiku zostúpi a veci porieši.
Čo si asi tak o nich môže ich Tato myslieť?!

Nič v zlom René [smích]

Krytie meny sme tu rozoberali.
Keď má niekto návrh zodpovedajúci
potrebám trhu v zmysle obecného prospechu viac,
ako energojednotky (kWh), sem s ním!

súčet hodnoty tovarov a služieb = súčtu hodnoty obeživa,
pričom tento pomer musí byť konštantný, poprípade stúpať(deflácia),
aby bolo možné pri istote základného
materiálneho zabezpečenia plánovať budúcnosť, rodiny..
Objem výroby a služieb na 95% zodpovedá výrobe energie.
Z toho vyplýva tzv. Standard Energozabezpečenia prostriedkov výmeny danej krajiny:
SEB:
t+s = Energetický standard(invariant v kWh) x Energopotenciál krajiny(súčet kapacity výroby elektriny)

Úročenie samozrejme musí byť znova trestné.
Tak, ako v podstate vždy v dejinách bolo.
Inak sa zákonite vždy dopracujeme k fašizmu.
Úročenie, ako princíp, je základným pilierom fašizmu.
Slúži na zabezpečenie zdrojov.
Ak chceme fašizmus, tak ho samozrejme ponechajme.
Je to na ľuďoch.

A keď niekto bude chcieť heroin,
tak ho potom radšej tiež rýchlo zlegalizujme.
Prípadne zaveďme jeho propagáciu a trhovú distribúciu,
aby boli ľudia v kľude a pohode!
Veď trh Herák predsa chce a určite bude chcieť viac!
Zombikonzumenti budú mať z neho dobrý pocit,
tupý úsmev na tvári a nebudú mať schopnosť
a čas riešiť náš systém.
Na čo ešte čakáme?!
Sieg [velký smích]

238951

06.03.2011 18:08

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

udo1 91.?.?.?

re: 83..
Máte pravdu Córdobský kalifát a monofyzitské cirkvi sú jedným z kľúčov k pochopeniu problémov súčasnosti.

Córdobský kalifát začal ako jediný na prelome tisícročí s "legalizáciou" úročenia.
Inde zostávalo trestné. Nastal rozmach a nevyhnutný pád.
Tak ako pri starogréckych mestských štátoch a cykloch ich rozvoja a pádu.
Povedané dnešnými výrazovými prostriedkami:
"Samo obyvateľstvo kalifátu sa postupne vzoprelo lokálnej fašistickej j-elitke."
Z tohto nezdarilého projektíku pod maskou islamu sa globálna J-elitka z časti poučila.

Ďalší, "Templársky projektík" dostal stopku r.1314..
Rímom, ako vlastným projektom si už neboli istí a z ich pohľadu zradil aj pápež..

Až keď Henrich VIII.Tudor oddelil anglikánsku cirkev
nadobro od Ríma, stavili na novú kartu.
Od vtedy Britská monarchia začala slúžiť ako generátor
reštartu tzv.Biblického (globálnofašistického) projektíku..
Nasledoval vlastný cieľ:
"Nezávislé" USA a pedantne pripravený programovo-adaptívny modul
ich ústavy realizovaný francúzskymi klubmi..
..a..nevyhnutná genocída pôvodného obyvateľstva,
aby sa zabránilo opakovaniu problému vyplývajúcemu
z komplikovanosti kontroly agregátneho podvedomia
postaveného na tradícii pôvodnej kultúry..

..ďalej momofyzitské cirkvi a ich eliminácia pomocou Islamu
v procese "konsolidácie" mocenských pomerov v Stredomorí
a špeciálne v severnej Afrike v 7. a 8.storočí..

To som ale už trochu odbočil a znova sme sa našli
pri podstate dnešnej politickej situácie a jej možných riešeniach.. [smích]

238967

07.03.2011 21:42

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

re: Kysučan..

Nie som žiadna zasvätená osoba.
Že ich je 22 je domieka s určitou vysokou pravdepodobnosťou vzhľadom na zdroje ktoré som uviedol, ich minulosť, pomernú "nezávislosť", hĺbku analýz, potrebný čas a kapacitu špičky intelektuálnej elity bývalého impéria a obrovské zdroje, vynaložené na tento výskum. Bol to ich pravdepodobne posledný a najväčší pokus o zvrátenie situácie. Je dosť možné, že tento ich počin bude mať v blízkej budúcnosti ešte veľmi vážne dôsledky nie len pre nás..
Mína, ktorú v ich ponímaní projektu globálnej Sociálnej bezpečnosti založili do dnešného pyramídového otrokárskeho zriadenia, skôr, či neskôr vybuchne. Na mnohých miestach naraz a aj postupne.

.. ďalej sú to aj moje osobné skúsenosti a skúsenosti členov mojej rodiny.

k pravde..
Na metódu dopracovania sa k pravde má právo každý!
Príde čas, keď bude miera chápania bežných ľudí vyššia, ako tá u zabednenej j-elitky.

Nečakajte na priame dôkazy, tie nedostanete. To nie sú amatérski sicilianikovia, Camorra, či daky rusi.
Min.5 000 rokov skúseností a nazhromaždených prostriedkov a nielen finančných..
Niektoré štúdie AN, dnešného RAN-u tvrdia dokonca 7000 a viac.. hodne viac..
Nebuďte naivný. Rozmýšľajte kľudne, bez emócii, chladne ako týto grázli. Predstavte si seba v ich pozicii. Ako by ste konali s ich vedomosťami. No neskĺznite do toho ako týpek v Pánovi prsťeňov, bo Vám to dá obrovské možnosti [smích]

Budete zrazu hodne blízko globálnej politickej realite..
Spoznáte ich podľa ich periférie a prejavov systému, ktorý sa snažia riadiť. Ciele a metódy sú v uvedených knižniciach možno až príliš detailne popísané a začnú docvakávať postupne. Keď ich začnete skúšať.

NO Pozor na základné BOZP!!!
Na západe a v korporáciách ho nevysvetľujú. Následkom sú sporadické samovraždy, amok a sociálny rozklad..
Zneužívajú totiž vo veľkom uvedené podprahové techniky riadenia más. Jednotlivým teamleadrom, manažérom to na špeciálnych školeniach "predávajú" po kúskoch ako veľké vudu [velký smích]
Bez komplexného prehľadu, teórie a skutočne záväzných pravidiel namiesto firemných..
Materiály, čo som uviedol sú neporovnateľne komplexnejšie, ako to, čo som zažil ja, moji kolegovia a mnohí nadriadení.

Prispôsobené beta verzie zavádzajú aj do stredných a základných škôl, nielen na univerzity. Za 4-5 rokov budete mať generáciu trochu iných Ľudí.. Prvá časť absolventov je už vonku a učia po katedrách.. Sami systém dolaďujú, korigujú..
Je to niečo ako sociélno-psychologický open source. Má odkrytý kód ako Linux, Unix.
Systém, v ktorom žijeme má zakrytý kód a v zásade vždy robý opak toho, čo deklaruje. Tak, ako oficiálna biblia. Preto ste aj vy taký dezorientovaný a robíte chaotické výpady.

Možno raz bude nejaký ešte lepší model ako tzv. Sociálna bezpečnosť. Uvidíme..

k tzv.energii ducha..
snahy o ovládnutie ducha-v...

Automaticky kráceno

239037

07.03.2011 21:51

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

Možno raz bude nejaký ešte lepší Koncept, ako tzv. Sociálna bezpečnosť. Zrejme sa to druhá strana bude snažiť preočkovať a presimulovať. Tzv. Block-bustery posledných 10.rokov by o tom svedčili. Uvidíme..

k tzv.energii ducha..
snahy o ovládnutie ducha-vedomia a podvedomia tu už inak boli a neboli úplne neúspešné [smích] preto som sa pýtal, čo tým myslíte..
Sú o tom tiež zaujímavé štúdie v rámci dejín globálnej politiky a nemyslím tým iba nejaké "náboženstvá" a iné ideológie..

k dobrému človeku..
kokos, vysvetlil som Vám predsa, že človek sa RODÍ dobrý. Grázla z neho urobí prostredie! Tak to nepleťte zase. Predýchajte občas a trochu porozmýšľajte..Pre začiatok aspoň nad tým
1. s čím by ste mohli súhlasiť? a
2. prečo..?
Na ostatné položte podľa možnosti chápavú(lat.inteligentnú) otázku. Tak si väčšinou budete vedieť odpovedať aj sami a rýchlo prejdeme cez blbé terminologické nedorozumenia.
Toť základ správneho poňatia starej dialektiky = dobrá rada..

Ste inak hodne naivný, keď si myslíte, že dáky napr. politik, či manažér môže len tak vyskočiť.. Aj z okna to može byť problém..
Máte pravdu, že mnohí sa nechajú zlákať. Väčšinou skôr z neznalosti, ako zo zlého úmyslu, aj keď sa nájdu aj takí. Je ich však veľmi málo, to mi verte.

R.Fico mal viacero zaujímavých poznámok. Aj z pár ďalších informácii usudzujem, že je pomerne dobre informovaný. Miky mal na začiatku iba jednostranných "poradcov". Zobudil sa, no neviem, či nebolo príliš neskoro. Obaja sa snažili pokecať, no neviem, či pre Mikiho zostal vôbec nejaký priestor na manévrovanie. R.má zasa niektoré problémy podobné ako Vlado..
Pevne verím, že sa v tichosti dohodli a hrajú nevyhnutné divadlo. Pýtal som sa na to Mikloša a ten je-bol problém. Asi poslíčkom typu J&T(Juncker a Trichet) vážne chvíľu veril, no vyzerá, že aj on a Radičová zaváhali v zmysle cieľov GPP.
Dúfam, že sa v tomto nemýlim..

239038

09.03.2011 12:39

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

re: Kysučan..
Dávajte pozor na neustále generalizovanie.
Naučte sa aj u toho, komu niektorí hovoria satan, hľadať postoje, s ktorými môžete súhlasiť, ak chápete. J-elita koná rovnako a je to jeden z postupov, ktoré sa od nej máme naučiť. Detto Harward, CIA, Bilderberg, 22, Mossad, MVSR, burza, či KGB, atď. Všetci fungujú rovnako. Koncept, pôvod, správcu majú toho istého a neznáša publicitu. Vysvetloval som ho podrobne tu v sérii príspevkov, ktorej sa domáhate.

Nie len naše školstvo má veľký problém a ak sa rýchlo nezačne meniť, padne v dohľadnej dobe ako celok. Sami žiaci odmietnu strácať zbytočne čas. Protestujú napadanim ucitelov, a prirodzenými samovraždami - alkohol, cigarety a ine drogy, pretože sa nemôžu realizovať, tvoriť a napĺňať svoj potenciál.
Základný program podvedomia potom velí sebadeštrukciu, smrť.
zasa: Qui bono?

Decka, učitelia a ani rodičia s tym nemaju nic spolocne.
Psychologovia sú tiež uplne mimo, vymleti tou samou skolou. Neriešia podstatu problému. Musíme ich v podstate komplet preškolovať na novy systém a logiku socialneho spravania, ktorá objektívne nastúpila v 2.pol.20stor. Detto politici..
Aj preto nemožu konať. Sú vyškolení v starom systéme.

Nikdy som netvrdil, že mám pravdu v poslednej inštancii.
Sú metódy jej spoznania. Spôsob myslenia, intelekt, algoritmus spracovania informácii a korekcie svojho podvedomia namiesto všade v západnej a aj vo východných filozofiách, pseudonáboženstvách propagovaného rozšírovania vedomia.
Možnosť prepracovania kódu vlastného autopilota, podvedomia.

Kritérium poznania pravdy spočíva v možnosti reálne ovplyvniť svoju budúcnosť. Vedieť ju predpovedať a korigovať.
Preto sa egyptskí žreci volali hierofanti. Z gréckeho "poznajúci budúcnosť". Pracovali na báze MIM(systém Sefirot) a plebsu predkladali a predkladajú v náboženstvách a ideológiach systém METS(materie,aenrgy,time,space) boh Amon-Amen v jeho 4.obrazoch Net, Nef, Pašt, Sebek

Nasleduje osobné rozhodnutie, ako vyplývajúce možnosti využijem. Ego-, či neegocentricky?
Je to komplexná matrica alternatívna dnešnej.
Možno sa časom nájde lepšia.
Ak nejakú máte, som samé ucho!

Dnešný mainstreamsystém prestal zodpovedať potrebám zmenenej reality a preto strácajú kontrolu. Už nepredikujú, neplánujú, iba zdržujú.

Miera chápania zaväzuje. Majte to od teraz na pamäti Kysučan. Ak sa smejete, nič to na veci nemení. Mali by ste byť opatrnejší. Číta tu mnoho ľudí. Ide v tomto zmysle o MNOŽSTVO-MIERU a s tým spojenú proporcionálnu zodpovednosť za napísané, aby ste to zasa blbo nepochopil.. Vážte teda slová..

239164

09.03.2011 13:43

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

Re: René..

Fú René, toto je zasa na dlhšie..
Chodil som jeden čas okrem iných podobných vecí z istých dôvodov na Jógu a zažil neraz som neraz Vami popisované stavy. Mám aj dobrých kamošov budhistov. Prirodzene ma tieto veci zaujímali a zaujímajú, no beriem to teraz trochu viac z profesionálneho hľadiska, podobnosti a podstaty jednotlivých techník.

1.Ste si naozaj istý, že sa nedajú zneužiť na riadenie podvedomia más?
2. Myslíte, že morálka je priamo úmerná miere intenzity zážitkov? Že je medzi nimi jasný vzťah?
3. Nevidíte isté riziká v nepochopení situácie aj u hlboko morálneho človeka?
4. Podľa čoho usudzujete, že to, s čím ste sa stretli, bola hierarchicky najvyššia entita?

Možnosti plynúce z dnešnej techniky sú na jednej strane barličkou kapacite ľudskému intelektu, duchu, no na druhej strane je v istom zmysle bezpečnostnou poistkou. Umožňuje totiž prístup k informáciám, aj keď sú na prvý pohľad chaotické..
Predstavte si hypotetickú situáciu, že by ste žili v možno príjemnom duchovnom systéme so spoločným podvedomým, ktorý by obsiahol celú známu kultúru.. Ani by Vás pravdepodobne nenapadlo o ňom pochybovať. Zrovna tak Vašich potomkov.. Vaš rozvoj by mohol stagnovať v príjemnom ne-bytí, či ísť iným smerom ako sú ciele Hierarchicky najvyššieho riadenia. Proste niekto by sa dostal na takú duchovnú úroveň, že by túto situáciu zmákol-zmákli vo svoj prospech. Čo urobí HNR v prípade takejto, z jeho pohľadu slepej uličky, ak nejaký druh nenaplní svoj potenciál?

Po svete vidíme okolo seba všade zvyšky veľkých civilizácii, ktoré je často problém klasicky vysvetliť..
Vyzerá, že v Amerike bol zákaz na koleso, základ technického pokroku. Našlo sa v hroboch, na kultových predmetoch. Prečo sa nepoužívalo v praxi? Keď začne totiž technologický pokrok, sú v tomto zmysle dni j-elity zrátané, preto zákaz. Inak nastane vždy znovu a znovu zmena logiky sociálneho správania a s ňou koniec j-elitárneho systému, čoho sme dnes svedkami.

S tým elektromagnetickým poľom inak pravdepodobne nie ste tak ďaleko od pravdy. Sú torzné polia a u nich platia podobné zákonitosti. Sú nositeľmi myšlienok, spoločného vedomia a podvedomia a dajú sa riadiť.
Problém je, že veda a rozvoj spoločnosti dostali v na prelom 19. a 20 stor. 3 vážne rany, bloky.
Protokoly sionských mudrcov(ako volavka), Marxizmus a Teória relativity..

Načrtli ste však veľmi, veľmi kľúčovú tému René.
Metodológia psychológie riadenia podvedomia más.
Cca. 95% činnosti totiž vykonávame podvedome.
Každé dieťa by už na ZŠ malo byť oboznámené so základným BOZP sociálnopsychologickej hygieny.
A k tomu príde..

239170

18.03.2011 11:35

Bílý dům hodlá přitvrdit zákon o autorských právech

RE: Zákony o autorských právech jsou důkazem zvrácenosti naší civilizace.

udo1 91.?.?.?

re: Zero

Presne tak Zero, poďme radšej ďalej a registrujme ako patent pästný klin, lyžičku, koleso, kladku, loď,.. až po nádych a výdych [velký smích]
Naši predkovia by sa smiali do popuku, do akého absurda môžu v snahe o pribrzdenie vývoja spoločnosti dôjsť psychopatické snahy globálnych fašistov. Nejlepšie na tom je, ako sa so snahou o vážnosť v ksichte a tykom nielen v kútiku papulky, snažia druhým nahovoriť klasický presný opak:
"Ako patenty vraj pomáhajú k rozvoji spoločnosti a motivácii vynálezcov."

Pod heslom:"Podľa seba súdim teba"

Neustála snaha jelitky a ich fašistických prisluhovačov o legalizáciu radu trestných činov proti ľudskosti, lokálnu a globálnu genocídu,..atď., dosahuje popri "obrannej" preventívnej vojne na druhom konci svete a "humanitárnom" bombardovaní civilistov pravdepodobne vo forme úročenia, fiat money a systéme "autorských" práv svoj vrchol. Uvidíme, či nás títo realsatanáši ešte niečim staro-novým prekvapia. Alebo my ich..

Ak je PRAVo-PRAVda kritériom najvyššej objektívnej tendencie rozvoja a schopnosti jej predikcie, je spomínaná činnosť z hľadiska teorie práva a podstaty princípu deklarovanej ľudskosti ústavného práva jednoznačne nastavená časovo aktívne proti záujmom spoločnosti a jednotlivca. Následná debata o retroaktivite teda nevyhnutne odpadá.

..Ďalší príklad morálneho bahna: odpad typu Soza(Sarvaš a spol.).
V kultúre je to totiž ešte tragickejší počin, ako napr. v priemysle, či poľnohospodárstve.
O tzv. náboženských patentoch na pravdu a nadradenosť ani nehovoriac..

Tieto nebožie hoviadka, idúce proti mainstreamu, sa stále ešte dokola tupo stereotypne, ako už po stovky a tisíce rokov, na vlastnú päsť snažia pozdržať a povychýliť vývoj z optima a z tohto ťažiť. Kedysi by boli za tieto najťažšie zločiny v lepšom prípade na mieste verejne odsúdení a popravení, alebo zlynčovaní a ich rodiny vyhostené bez možnosti návratu. Dnes, keďže sa sociálny čas zrýchlil, bude ich osud oveľa tragickejší. Našťastie si s tým nebude treba ani priamo špiniť ruky..

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
Akcia a reakcia.. No ak vysekám dieru do priehrady, bude reakcia trochu väčšia [smích]
No, musíme zabrániť revolúcii, lebo jej plody nikdy nenesú jej deti. Hodí nás o desiatky, ak nie stovky rokov dozadu. Prechod musí byť uvedomelý a postupný. Nenechať sa vyprovokovať. Na tejto situácii máme vyrásť.

Detto, čo sa týka snahy poštvať nás s muslimským svetom proti sebe. Následok by bol znova návrat min. o pár storočí späť s možnosťou opätovnej stabilizácie pozície ne-našej fascojelitky. Mnohí novinárikovia, para-h-is-tórikovia - histerikovia (napr.Kamenec a spol.), profasorkovia a vudukňazi s časťou ne-božích hoviadok sú fascojelitkou stále ešte bohužiaľ tak trochu fascinovaní.

Devastujúci konflikt veľkého rozsahu, či séria "revolúcii" je totiž jedným z posledných psychopatick

239753

18.03.2011 12:48

Bílý dům hodlá přitvrdit zákon o autorských právech

RE: Zákony o autorských právech jsou důkazem zvrácenosti naší civilizace.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: zero

Devastujúci konflikt veľkého rozsahu, či séria "revolúcii" je totiž jedným z posledných psychopatických scenárov, ktorý cvokom zostáva. Ak na to zase raz sko(n)číme, bude si Boh znova po x-tý krát búchať hlavu o šachovnicu. Alebo definitívne stratí nervy a to by mohlo byť naozaj nepríjemné [smích]

Na záver, či začiatok aj pri tejto príležitosti obligátne univerzálne príslovie..:

"Miera komplikovanosti zákonodarstva je mierou nedôvery spoločnosti v samú seba."

A otázočka:
Komu reálne slúži zákonodárna moc formovaná ideologickou, postavená na konceptuálnej, vykonávaná výkonnou a chránená súdnou a komu by mala slúžiť?
Jednou z charakteristík dnešného protiľudského systému je, že v zásade vždy jedno deklaruje a opak koná.
Čo sa pre niekoho javý ako omyl, môže byť pre druhého cieľ.

Systém, v ktorom žijeme, je tak, ako naša psychika, podmienený kultúrou. Keďže sa všetko vyvýja a nikde vo vesmíre nie je nič statické, vieme, že jednotlivé hierarchicky usporiadané systémy (pr.od atómu a bunky po galaxiu) s ich rôznorodými vzťahmi sú buď riadené, alebo samoriadené (ak nevieme identifikovať, kto ich riadi).
Vyplýva teda ďalšia otázočka:
Ak nevieme identifikovať to(ho), kto riadi našu kultúru, teda subjekt jej riadenia, skúsme identifikovať aspoň Koncept jej riadenia.
Aké sú teda prevládajúce námety v klasickej západnej kultúre?
Sú to motívy napr. grécke, rímske, miestne národné, čínske, či biblické?

Tak sa priblížime k rébusu identifikácie problému konceptu a metodológie riadenia kultúry a tým kolektívneho podvedomia dnes stále ešte svetovo dominujúcej tzv.západnej, biblickej civilizácie("matky technologického pokroku.." ).
Čo je na nej dobré a čo je problematické (podstata nastavenia a kríza sociálna, finančno-ekonómická, biosférna,..)
Potom môžeme pristúpiť k postupom riešenia napr. aj v otázke postoja k "autorským" právam.

Alebo sa spoľahneme na niektoré satanistické predstavy tvorcov konceptu (ne)našej kultúry napr.:
1. že potrebujeme Pánov-pastierov-Führerov,
2. problém je vlastne v tom, že sme od narodenia zlí a hriešni, 3. keď budeme ticho a poslúchať "bohom" danú vrchnosť a čestne pracovať, pojdeme po smrti do nejakého neba(ne-bo(h)!),
4. veríme ateisticky v svojho otca namiesto svojmu otcovi,
5. máme celý život trpieť a niesť svoj kríž, lebo je to tak dobré, atď..
a podobné úchylné sadomasochistické svinstvo.

Pár ľudí si to síce určite vie PRIMERANE vysvetliť a niektorí aj akože obhájiť, no väčšina to podvedome prevezme práve takto a to je pre správcu kossiara a strihačov podstatné.
Veď načo máme tú krásnu otrokársku plutokratickú totalitu s maskou demo-či oikokracie?
Ojebabreš väčšinu, ojebabreš všetkých!
Vystačíš v pohode s Gaussovou krivkou..

Ovce predsa tiež békajú, keď vidia nemaskovaného vlka a žabu treba zrovna tak variť pomaly....

Automaticky kráceno

239757

18.03.2011 21:01

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

re:Kysučan

Inak to Ficove "rokovanie" o holohoaxe sa dá rôzne pochopiť.
Hypotéza:
Ak niekto vie, v ktorej komore je včelka, môže si s bradatými fašounami v pokoji zahrať ruskú ruletu [velký smích]
A ak to aj naozaj nemyslí úprimne, aj tak sa treba snažiť nájsť a podporiť u neho pozitíva. Ako u každého. Aj u protofašounov.
Myslím však, že prvá verzia je bližšia realite.
V zásade nerobím rozdiely medzi tzv.politickým smermy, či krídlami. Všetko jeden koncept BOL, no panta rhei.

Niekedy sa trochu oplatí zahrať debila s miernym akcentom. Hlavne pre spomínané "nezávislé" média a tupých jatočných bulovinárov. Prípadne jalové otázočky prevrátiť na srandu, nech skúsia použiť zvyšky nekontaminovaného kortexu. Aj pre nich predsa platí, že nádej zomiera posledná. Neberme im ju teda [velký smích]

Plne s Vami inak súhlasím, že náš klasický dedinský bárter a výpomoc je v podstate high-end LETsystém.
Poklona nášmu národu a predkom za tento preverený model.
Nie bezdôvodne prežili dákych tých tisíc rokov v područí a desiatky-stovky agresii a vojen v strede kontinentu.

239788

20.03.2011 01:38

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

Hiero-fantik-ovia H-ór-ovho oka hovoria:
Ako by mohla byť tretia-prvá hlava bez ostatných dvoch?
Potom by si tu asi nebol Kysučan a zrejme ani ja [smích]
Neboj,dobre bude!
Ani Ded-Inú v dušiach ľudí nie je možné zničiť.
Aj ty si v politike, aj ja. My všetci.
Politici robia,čo im umožníme.
Urob, čo môžeš!

239855

24.03.2011 18:20

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

re: Kysučan..

k Rusko, Čína a Líbya..
Existuje tzv. tiché odporúčanie, doktrína v rámci ŠOS. Linky som uvádzal cca. pred dvoma rokmi. Návrh bol prednesený (jestli se nepletu) na dotyčnej konferencii v r.2008 v Šanghaji jedným kapitánom 1.stupňa..:
"V žiadnom prípade neísť do konfrontácie s NATO"

U nás je samozrejme v mienkotupých médiách o tejto a ďalších vplyvných organizáciách hrobové ticho. Novinári sú skutočne úplne tupé stádo. Až na pár klanových výnimiek na kľúčových postoch, kolaborujúcich vedome.

Predstavte si Kysučan, že by Rusko, resp. Čína išla do konfrontácie s NATO. Čo by mohlo nasledovať?
Voldemorti zďaleka nemajú plnú kontrolu a okrem toho vyzerá, že sa väčšina z nich vzhľadom na situáciu úplne zbláznila. Riziko by bolo neprijateľné.

GPP(Globálny ParazitoPrediktor), politickoterminologicky povedané, neprimerane posunul hranice prijateľného rizika..(do harakiriabsurda)..

NATO je koncipované ako Ni(e)ktošov klacek, no ani ten už nevedia kontrolovať a im samým búcha po hlave..
Myslím že je o tom aj ľudová rozprávka - myslím, že to bolo v jednom z príbehov o Rucajsovi, no nie som si istý [smích]

Merkelovej krajania majú s bojmi v Líbyii svoje skúsenosti.
Ako naznačujete, poslednú dobu malo príliš veľa politikov "nehody".
Pričom, ako sme tu neraz podrobne rozoberali tzv. Matricové atentáty, treba rozlišovať od ktorého systému pochádzajú a nakoľko v nich hrá rolu aj proces tzv.Sociálnej hygieny spolu s inými objektívnymi a subjektívnymi procesmi. Dnes vyzerá, že zďaleka prevládajú matricové operácie na báze MIM. Bohužiaľ väčšina ovčanov stále ešte žerie METS..

Aktéri týchto operácii sú na 99,9% zapájaní nevedome(podvedome).
Či už karikaturisti ako Danglár, Shooty(ešte si ten cvok aj vybral nebezpečnú prezívku..), filmári, režiséri, scenáristi, novinári a aj mnoho rádových projektantov v oficiálnych tzv.reklamných agentúrach zodpovedných za čiastkové úlohy. Školených profesionálov väčšinou identifikujete len podľa výsledkov činnosti a príznakov ich periférie. Mená ani nie sú podstatné. Podstatné sú varianty ich metodík.

Ten systém je až šialene jednoduchý a v jednoduchosti je krása, ako rozprávky hovoria. Krátke, interne priezračné algoritmy intelektu(spôsobu spracovania informácie) sú totiž nie len najefektívnejšie, ale z hľadiska riadenia podvedomia más aj najrobustnejšie. Žiadna mystika, žiadne čáry máry fuck, ale umenie práce s koncepciou v obrazoch-matricou stereotypov(algoritmov) objektu riadenia. Človek, kolektív podvedome vníma totiž v obrazoch, v sérii vzájomne previazaných symbolov charakterizujúcich tzv.spoločenská stereotypy správania jednotlivca, komunity, či celej civilizácie, kultúry. Je to najvyššia forma komunikácie=vedenia vojny.

Klasické NATO stíhačky a jadrovky sú o nejakých 6 úrovní nižšie, čo sa týka základnej kategorizácie efektivity zbraňových systém...

Automaticky kráceno

240230

24.03.2011 18:23

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

udo1 91.?.?.?

pokračovanie re: Kysučan..

Klasické NATO stíhačky a jadrovky sú o nejakých 6 úrovní nižšie, čo sa týka základnej kategorizácie efektivity zbraňových systémov. Je to známe už od Egypta a Ríma, no na školách pre plebs sa to nedozviete takto po lopate.. drogy, financie, chlieb, hry a kulty, pálenie kníh, a na záver "altruistická" podpora umenia [smích]

Otázka:
Sú tie obrovské čiastky na umenie čisto frajerina, bezduchý rozmar bohatých klanov?

k politikom..
Tí, ktorých menujete sú bábky. To je už dnes našťastie mnohým jasné.
k..Putinovi..
..úprimne.. neviem pre koho pracuje, no platí pre neho to, čo pre ostatných politikov, aj keď niečo chce naozaj pre ľudí urobiť, má nesmierne komplikovanú pozíciu. Keď nemá chápajúcu podporu zdola-od plebsu nemôže nič spraviť. Tým, že globálny fašouni kontrolujú v podstate všetky štatisticky čo i len trochu významnejšie média, sú politici plne odrezaní od ľudí. Skúste to pochopiť. Je to banálne.

Informačnú otrokársku pyramídu môžete zrušiť iba zvýšením miery chápania základných prírodných a spoločenských procesov širokými vrstvami obyvateľstva. Toto prirodzené a správne nastavenie zneužíva KM(Konceptuálna moc=GPP) vo svoj prospech.. Demagógia v novinách filmoch, všeobecná "katastrofičnosť", násilie, vraždy, nihilizmus a ich dlhodobá cielená propagácia..

Žiaľ, stále sa na to dosť ľudí chytí, no pomer viac-menej chápajúcich sa zvyšuje. Ak nezastavia net, zostáva im len veľkorozmerný konflikt a hodiť svet o niekoľko stoviek, či tisícov rokov dozadu..

Pokiaľ ľudia nebudú chápať viac ako politici, hoci aj miestni, nič sa nezmení s otrokárskou pyramídou ani na miestnej úrovni. Stačí sa rozprávať s ľuďmi, hlavne s deťmi a neakademikmi.

Akademici(zasvätenými)=zrkadlový koncept staroantických kultov, stredovekých pseudonáboženských dogmatických systémov, tupých tlupoelitárnych slobodomurárskych lóžii, marxistického systému komisárov,UVKSS,.., či dnešných tzv.scientológov. Stupne "zasvätenia" spolu so systémom dogiem vždy boli pomerne silnou brzdou schopnosti identifikácie pozitív a negatív danej tendencie vývoja, prehodnotenia vlastných a spoločenských stereotypov .. t.j.rozvoja osobnosti smerom k Človeku a jeho úlohám.

Ako sa hovorí:
"Všetci sme ľudia, no nie každý z nás je Človek."

Otázka:
Prečo sa píše, že už Diogénés cez deň behal s lampášom a hľadal Človeka?

240231

26.03.2011 18:59

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

udo1 91.?.?.?

re: 109..
Kokos 109.., už sme sa tu neraz bavili, že židov v žiadnom prípade nemožno brať, ako národ. Sú to rôzne, úplne odlišné etniká aj v klasickom zmysle. Je to proste len pseudonáboženská ideológia, spôsob myslenia, nič viac a nič menej.

Ako kresťania, akurát tzv.židovstvo
= nadradená skupina dozorcov otrokárov a h-is-tórickí kresťania skupina otrokov. Hádam ešte stále nežerete bezmyšlienkovito h-is-tórickú interpretáciu dejín, v ktorej sa ni(e)kto snaží navodiť zdanie, že ľudia sú a vždy boli tupí. Už v starom Egypte sa kňažské sekty zaoberali tým, ako zefektívniť otrokárstvo. Najlepší otrok je ten, čo nevie, že je otrok. nie len z ekonomických a bezpečnostných dôvodov.

Môžme sa hypoteticky baviť, či niekedy judaizmus bol obmedzený na jeden z nesčíselných semitských kmeňov, žijúcich pár generácii v delte Nílu. Zrovna tak, ako asi prebiehal jeden z pokusov egyptskej elitky kňazov na bezvýznamnom kmeni nejakých Hebrejov, v rámci mnohých ďalších projektov.

Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:
1.Kto boli tzv.Levíti(Levy)?

2.Prečo mala kňažská sekta zrazu po odchode z Egypta tú istú štruktúru, ako egyptská po tisíce rokov pred tým?

3.Aký to môže mať v rámci dokázateľne už vtedy známych spôsobov vedenia studenej (informačnej) vojny súvis napr. s rozvalením Chetitskej ríše s ktorou v tom období Egypt bojoval už dákych 200 rokov? ..v podstate od porážky k porážke pretože bol v dobe bronzovej a indoeurópski Chetiti spracovávali v tej dobe už železo, čo sa týka klasického "horúceho" vojenstva..

4.Čo má judaizmus spoločné s prvými úradne zaznamenanými monoteistickými pokusmi v Egypte niekoľko stoviek rokov pred akoukoľvek zmienkou o existencii nejakých Hebrejov?

Súvisiace Hieratické záznamy z kňažských hrobiek nájdete napr. aj v Berlínskom múzeu. Niektoré majú až 4-tisíc rokov a viac. Egypt mal podľa posledných výskumov už na prelome letopočtov cca.5000 rokov písaných dejín.

Už len napr.v susednom Rakúsku a Nemecku sa na školách celé časti dejín interpretujú úplne inak, ako u nás. Chodil som tam do školy nejaký čas. To ani nehovorím o Maďarsku, Rusku, USA, či Číne. Je nevyhnutné dejiny reinterpretovať, ak niečo nesedí, ako každý spoločenský stereotyp. Žiaľ väčšinou sa to zneužívalo pre ciele elít. Preto sa aj v moderných dejinách snažili kľúčové posty na katedrách dejín, aj napr. v SAVke a nie len u nás, obsadiť "záujmové skupiny". Následne sa cez kontrolované médiá a ocenenia urobí príslušné PR a voila..

240437

27.03.2011 00:12

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

udo1 46.?.?.?

re:BN
Nežeňte to do absurda BN!
Kalíte vodu z nevedomosti, alebo zámerne?
Skôr myslím, že dobre chápete podstatu problému aj City group, Schwarzenberga a Líbye.
Práve otázka podstaty "židovstva" ich spája.
Keď máme nejakú záležitosť, ktorú nevieme vyriešiť, treba ísť prirodzene v časovej analýze čo najďalej späť, ako je len možné, aby sme odhalili príčinu.
T.j. prehodnotiť adekvátnosť momentálneho náhľadu na danú tendenciu podľa kritéria schopnosti predikcie budúcnosti a hľadať jej pravdepodobnejšiu variantu pomocou zdravého sedliackeho rozumu.

Alebo snáď BN patríte k tým "oddaným", neschopným konštruktívneho kritického hodnotenia?
Dúfam, že sa v reakcii nebudete snažiť tvrdiť, že som Vám neodpovedal na podstatu problému.
To by už bola vyššia úroveň "oddanosti", ktorá sa kedysi nazývala aj posadnutosťou.
Nič v zlom [smích]

240462

27.03.2011 17:51

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

udo1 46.?.?.?

Re: BN
Došli argumenty? [smích]

240522

28.03.2011 00:59

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

udo1 46.?.?.?

re: BN
Takže stále ešte čakáte?
Hádam to nebude Váš Godot?
Dobrá rada: Vráťte sa radšej do reality BN

240557

30.03.2011 20:19

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem- tomu neverí vôbec NIKTO

udo1 46.?.?.?

re:Kysučan..
Momentálne mám toho naozaj veľa.
Ak sa veci ukľudnia, rád odpoviem Vám na Vaše predchádzajúce otázky. Bolo ich hodne. Prípadne mi napište na mail a pošlem Vám komplexnejšiu odpoveď. Tu a aj v tom článku Džin z láhve.., či ako sa to volalo, by sme fakt zahltili diskusiu.

k chlieviku..
Vysvetľoval som predsa mnoho krát, že žiadne strany neexistujú.
Myslel som že z tej ilúzie ste sa zobudili. Všetky majú ten istý koncept. Inak samozrejme loove a skupina ľudí, ktorí majú stráviteľne intepretovať cieľovej skupine nejaké fiktívne ciele. To je všade vo svete tak.

BN je jeden z oddaných a keď je u niekoho lož normou myslenia, je snaha o diskusiu zbytočná.

Putin má v zásade 2 možnosti pre koho pracovať. Myslím a nie len ja, že on je jeden z tých, ktorí chápu túto svoju rolu v politike. Možno má pozíciu dokonca na rozdiel od niektorých iných globálnych prominentov hrať s lokálnymi a globálnymi klanmi hru. Má podporu dobrých analytikov, no jeho výkonný aparát je problém. Ak sa ho jemu a pár ďalším ľuďom podarí postupne preškoliť, alebo vymeniť, môže sa situácia zlepšiť. čo sa neho týka, som celkom optimista, aj keď vyzerá, že urobil pár vážnych chýb.
No je taký príbeh zo starej biblie o hode kameňom, čo má niečo do seba, ak chápete.

KGB bola slobošská organizácia, ako aj celá KPR, KPSS, UVKPSS. Tie organizácie sú aj štruktúrou ako cez kopirák. Slobošov je tam samozrejme len pár, no mali, niekde ešte majú v tichosti kľúčové posty. Sloboši po roku 1923 nezmizli. Pretransformovali sa a rozožrali ZSSR zvnútra, ako každý iný štát, organizáciu. JE to proste rakovina spoločnosti. Tak ako judaizmus sú to protoformy fašizmu. V Indii, Číne,.. je tiež v podstate zakonzervovaný, viac-menej udržateľný fašizmus. No tam je iná mentalita.. Dôležitejšia otázka by bola, kto vybral, resp. navrhol Putina. P&M fungujú ako z časti otvorený tandem. Ich pôvod je v tomto zmysle nepodstatný. Treba hodnotiť ich kroky.

Ani voči tzv. židom samozrejme nič nemám, či sú to Chazari, nejakí semiti, pomixovaní potomkovia Hebrejov, Indoeurópania, Ethiópčania, alebo Číňania,atď.. Pokiaľ sa správajú ako ľudia a ignorujú fašistické prvky ich šialenej ideológie. V judaizme je väčšina vecí celkom v poriadku a niektoré dokonca super, ako aj v kresťanstve. Jadro týchto pseudonáboženstiev by sa však rozhodne dalo popísať ako čistý, reálny satanizmus. Nemá to s Bohom nič spoločné a je dôležité vedieť ich odlíšiť od pôvodného učenia Ježiša, Achnatona, Budhu, či Mohammedovho nepoprehadzovaného koránu. Tieto h-is-tóricky poskladané filozofie dostali pod kontrolu elity a prerobili ich v rámci svojich známych cieľov. Len sa rehocú, keď sa "kresťania, muslimovia, budhisti, či židia" medzi sebou hádajú. Berú aj židov ako dobytok a furt ho nechajú zholokaustovať, keď potrebujú ovčanov ukľudniť, tak im raz začas predhodia psychotický, z prin...

Automaticky kráceno

240749

30.03.2011 20:21

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem- tomu neverí vôbec NIKTO

udo1 46.?.?.?

pokracovanie
re:Kysučan..

Berú aj židov ako dobytok a furt ho nechajú zholokaustovať, keď potrebujú ovčanov ukľudniť, tak im raz začas predhodia psychotický, z princípu nenažraný riadiaci aparát opantaný judaizmom. Fénixom však zostávali Hierofantikovia. Židia sú perím, ktoré umožňuje supovi lietať a občas obhorí. Jelity však židmi v tomto zmysle nie sú.

Slotu som nekukal.

A k NATO som sa vyjadril.
Rusko a Čína s ním jednoducho logicky za daných okolností nemôže ísť do konfrontácie. Kvôli zodpovednosti. V NATO bohužial má slovo aj banda meniacich sa náladových psychopatov.
Tam ťažko aj čo i len skúsiť rokovať. Všetko, na čom sa dohodnete, prakticky okamžite porušia. Ako aj Izrael. To je cez kopirák. Ako zlý a horší policajt, pričom obaja sú na piku.
Pritom však samozrejme netvrdím že Rusi, Čína..Irán..sú v poho. Kto je inak Ahmadinedžad, je veľká otázka..
Okrem toho sú isté dôvody, prečo NATO Jelita stále drží akcieschopné.

240750

30.03.2011 21:13

Izrael vyhrožuje jednostrannými kroky, pokud OSN uzná palestinský stát

RE: freudovské přehlédnutí

udo1 46.?.?.?

Izraelská, židovská politika bola vždy holokaustová. T.j. min. posledných 3000 rokov. To je proste exemplárny príklad kolektívnej schyzofrénie, psychózy. Archetyp Zombi. Absolútna neschopnosť prehodnotiť stereotypy vlastného osobného a kolektívneho správania sa. Je mi ľúto tých osôb. Ako im pomôcť? Oni proste nepočúvajú. Toľká ignoarogancia, to je neuveriteľné!
Dúfam len, že národy pseudokresťanské nebudú týchto svojich Aufseherov nasledovať v infekčnom apokalyptickom zmýšľaní.
Z toho by teoreticky mohli vzniknúť nepríjemnosti.

Vznik a úlohu judaistickej ideológie v globálnych dejinách = globálnom h-is-tórickom procese koncentrácie moci sme tu už mnohokrát rozoberali..

Ďalšia otázka je:
Ako sa zachovajú krajiny pseudoislámske?
Začnú čítať korán, alebo budú ďalej kašlať na to a počúvať Mufti a Immámov?
My pseudokresťania to máme s bibliou trochu ťažšie..
Aké boli na Nicejskom koncile kritériá výberu 4 evanjelií zo zhruba 600 "apokryfov"?

Biblia sa objavila cca. 200-300, niektoré štúdie hovoria 400 rokov po smrti Ježiša.
Korán cca.30 rokov po smrti Mohameda.
Inak prečo asi tak Ježiš a Mohamed nič nenapísali?
Ak by niečo napísali, komu by sa pri vtedajšej všeobecnej negramotnosti dostali do ruky dané texty?
Kto vtedy vedel čítať a písať a čo by s napísaným učením j-elitá asi tak urobili, pokiaľ by bola tendencia dostatočne silná a nezlikvidovali by ho okamžite fyzicky?

240752

31.03.2011 21:30

Izrael vyhrožuje jednostrannými kroky, pokud OSN uzná palestinský stát

RE: freudovské přehlédnutí

udo1 91.?.?.?

re: PatMat

Ha-ha. Dosť dobré [velký smích]
Aby Vás smiech až prekvapivo skoro neprešiel!
Možno ani nepochopíte príčinu a budete pokračovať ďalej..

Ó áno PatMat, na slovo história existujú mnohé etymologické varianty [smích]
Ide o to, ktorá je najbližšia realite.
Z tejto pozície mám o "their-story" trochu obavy.
A nie len moja maličkosť.
Inak nezačnite prosím aj vy znova tvrdiť, že neexistuje objektívna realita.
To sme tu rozoberali. Aj kritériá hodnotenia úspešnosti priblíženia sa ku nej v rámci subjektívnej individuálnej reality.

240840

05.04.2011 17:36

Neo-osmani objevují nový Střední východ

Poradie: 1.Globálna, 2.Zahraničná, 3.Vnútorná politika

udo1 91.?.?.?

Hmm..regionálna politika..Turecko, Irán, Arabi, sunniti, šiiti,..
všetko bolo, je a bude podriadené globálnej politike a jej pravidlám, záujmom, cieľom..

Krajiny Blízkeho východu, Perzského zálivu, tak ako všetky ostatné včítane U.S. foreign a internal policy boli, sú a budú len objektom globálnej politiky, podriadeným jej subjektu, jeho metódam nepriameho riadenia, štruktúram, konceptu egoistickej bezohľadnej moci.

Aké asi má tento subjekt pripravené scenáre, varianty vývoja pre tento región a jeho preddefinované úlohy(pacifikácia filozofie koránického islámu; znemožnenie koncentrácie judaistickej ideológie, ako výkonného aparátu globálnych elít na jednom mieste; ropa= súčasť kontroly globálnych financii a jej krytie doláru; jeden z hlavných zdrojov pre globálny informačný biely šum pre plebs v jeho katastrofických, apokalyptických formách;..)

Je fakt, že koránický (nie h-is-tórický, ateistický, elitami hierarchicky kontrolovaný) islám, je reálnou hrozbou skrytej a otvorenej fašistickej politike globálnych j-elít. Jeho principiálne odmietanie úročenia komplikuje priamu kontrolu obyvateľstva, ako je tomu na západe. 25. súra o potrebe rozlišovania dobra a zla,.. Je pre ni(e)koho až príliš podobný pôvodnému kresťanstvu, ktoré sa podarilo dostať pod kontrolu a počas 2000 rokov pretaviť vo svoj vlastný opak.

Ako len poštvať dvoch dobrých ľudí proti sebe?

Inak kto je vlastne Ahmadinedžad?
Je vraj z ľudu, je vraj duchovný,..
Pre koho pracuje a vie vlastne on sám pre koho pracuje?
Ktorá, zo staronových rolí dejinnej divadelnej scény je pre neho pripravená a do ktorej vhupne? Napoleón, Ghándí, Ježiš, Adolfík,..?
A čo ostatné figúrky šachovnice?
A čo hráči..vytriezveli z tisícročia trvajúceho opojenia mocou?

Ktorý zo scenárov bude riadiaca štruktúra globálnej politiky preferovať a bude plebs na toľko hlúpy, že zasa pôjde na jatky?
Hádam tentoraz konečne dospeje a povie tejto šaškárne NIE..
Boh dal ľuďom rozum(schopnosť zvyšovania miery chápania a rozlíšenia) a slobodnú vôľu.
Je vôľa, je Človek, nie je vôľa, niet Človeka.

Buďme Ľuďmi, alebo sa v lepšom prípade budeme nútení vrátiť pár tisíc rokov dozadu a niekto tu bude znova na obed behať s lampášom a hľadať Ľudí.
Má toto byť budúcnosť našich detí?

241147

12.04.2011 13:38

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: ...

udo1 91.?.?.?

Z časti mi je ľúto Milcovej ale ostatných vykonávateľov. Aby sme situáciu chápali správne:
Súdna moc podstatou neoficiálne chráni tzv.Moc Konceptuálnu. Tá, ako vieme neslúži ľuďom, národu, národom tejto a iných zemí.

Možno trochu natvrdo povedané:
Judaizmus, ako najpropagovanejšia protiľudská "nadradená" pseudorasistická a hlavne podstatou fašistická ideológia by potom mal byť, ak zákonodárstvo slúži ľuďom, tiež zakázaný..
Judaizmus je nadnárodný, multietnický spôsob myslenia.
On je totiž jednou zo zvrátených ideológii(Ideologickej moci-"náboženstvá", médiá,..) sprostredkujúcich egoizmus Konceptuálnej moci elít smerom k moci Zákonodárnej. Výkonná moc "štátu" v tomto zmysle už ani defacto žiadnou mocou nie je a Súdna moc len robí špinavú robotu dozorcu otrokárov(pseudokresťanská ideológia a jej rôzne variácie-t.j.aj napr.marxizmus,..), ktorá je v prípade problémov obetovaná takmer vždy ako prvá..

No platí staré známe: "Miera komplikovanosti zákonodarstva je vlastne Mierou nedôvery spoločnosti v samú seba".
Prípadne nedôvery ne-našej elitky v nás, ako v spoločnosť občas mysliacich indivíduii [smích]

Príbeh zo života..
V bývalej práci som mal kolegu, s ktorým sme spolu nastupovali do firmy. Bol celkom fajn človek, veľmi inteligentný(preklad z lat.chápajúci) a šikovný. Oženil sa, prvé dieťa, druhé dieťa, trochu finančne komplikovaná žena, byt, pôžičky,.. Jeho plat začal byť nedostatočný. Keďže v nie len súkromnom sektore sú ideologické podmienky v dominujúcich nadnárodných korporáciách poslednú dobu už + - rovnaké, rozhodol sa prijať ponuku vo forme "kariéry" a perspektívy exponenciálneho zvyšovania platu. Bol z dôvodu kritérii, spomínaných hlavne v 3.vete tohoto odstavca, vybraný už dlhšie, ako aj mnohí iní. Pár školení, oddanosť a "správny" názor na svet mu umožnili raketovú kariéru. Samozrejme ostatní kolegovia a bývalí kamaráti sa mu na chodbe prestali pozerať do tváre, zdraviť ho a niektorí si občas aj odpľuli.. Keď som sa potom raz s ním kvôli pár organizačno-pracovným problémom medzi 4 očami rozprával, nezostalo v ňom síce moc ľudského, no po pár jeho nepriamych naznačeniach som si uvedomil, že ho vzhľadom na celkovú situáciu odsudzovať nemôžem. Za to, že dal funkcii svoju tvár, dostal strieborniaky, ktoré však potreboval aj pre svoje deti.
No na druhej strane postavenie zaväzuje, inak zabíja. Doslovne. Za všetko sa totiž platí a máme nie len slobodu vôle, ale aj výberu. Máme rozum. Keď dôsledky svojej činnosti niekto ignoruje, neprehodnotí svoje správanie, nezmením príčinu, jeho situácia sa zákonite zhorší.

Ak si to
a)neuvedomí, "získa" akurát čas. T.j.dôsledky sa prejavia z časti s oneskorením a hlavne na jeho blízkych, na jeho deťoch. Ak si situáciu
b)uvedomuje(z väčšej časti), a napriek tomu pokračuje v spoločensky sebevražednom konaní, cíti dôsledky takmer okamžit...

Automaticky kráceno

241590

12.04.2011 13:42

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: ...

udo1 91.?.?.?

pokracovanie..

Ak si to
a)neuvedomí, "získa" akurát čas. T.j.dôsledky sa prejavia z časti s oneskorením a hlavne na jeho blízkych, na jeho deťoch. Ak si situáciu
b)uvedomuje(z väčšej časti), a napriek tomu pokračuje v spoločensky sebevražednom konaní, cíti dôsledky takmer okamžite. Napr.depresie, zvýšený dlhodobý stres, choroby, nehody, ..smrť.
Kam patrí Milcová a ostatní "aktivisti"?

Možno sú len donútení situáciou, správcami systému. Možno sa len ako ostatní nepriamo bezštruktúrne podprahovo(médiá, filmy, úrokové sadzby, "náboženstvá", atď..) riadení ovčania snažia prežiť, prípadne z okolností niečo pre seba a svoje okolie vyťažiť.
Alebo sú vo globálnej a lokálnej fašistickej hierarchii trochu vyššie a pracujú už na báze vyššieho 2.riadiaco-bezpečnostného algoritmu informačnej pyramídky:
"Kto vie, pochopí(čo sa od neho vyžaduje) a kto nevie, tomu niet ani čo vysvetľovať".
Západný systém funguje so zakrytím kódom. V zásade vždy deklaruje opak toho, čo sú jeho ciele. To treba mať s mierou na pamäti pri kontakte s ním a jeho zástupcami.

Drvivá väčšina ľudí v štátnej správe sú dobrí ľudia Vladimír. To mi môžete veriť. Chcú aby sme takto zároveň sami zavrhli Naše štáty. Aj na to má slúžiť Váš proces, ak chápete. Naozaj "zasvätenými" grázlami sú obsadené len niektoré kľúčové posty ministerstiev, strategických firiem a niektorých organizácii. Ďalej existujú ešte tzv. dôverníci("osobitne dôveryhodní spolupracovníci"-napr.tichý vedúci(skrytí mienkotvorní tajomníci) klubov,atď.). Týka sa to v podstate všetkých krajín tzv. západnej(niekde nazývanej aj Biblická) civilizácie.

Či však pod spomínanú kategóriu vedomých aktívnych spolupracovníkov patrí predsedkyňa senátu Milcová, neviem. Existujú v podstate vyššie spomínané možnosti s uvedenými nevyhnutnými dôsledkami pre ňu, jej blízkych a ostatných zaangažovaných do Vášho prípadu. Určite niektorí z nich občas zbehnú na toto fórum a aj pre nich som to sem napísal. Každý človek sa narodí dobrý. Nemôžeme im brať právo na sebareflexiu. Najneskôr od momentu, keď si prečítajú tieto riadky, budú sa musieť vedome rozhodnúť.

Príčiny a možnosti riešenia Našej celospoločenskej a globálnej situácie sme tu rozoberali.

Nejaké peniaze v rámci svojich možností Vám pošlem hneď ako to bude možné.

U.do

241591

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

56

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 120 čtenářů částkou 19 700 korun, což je 56 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 1

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 1

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,93 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,21 Kč
100 japonských jenů
21,10 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,98 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 642,06 Kč
1 unce stříbra
508,58 Kč
Bitcoin
374 951,67 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 796 350