Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané quido2

Nalezeno 776 příspěveků, 2 různé IP adresy

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.06.2011 12:12

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

Prosímvás, přečtěte si laskavě jeho knihy pojednávající o astronomii. On skutečně patří k soudobé světové materialistické špičce. Pokud takovýto špičkový astronom prohlásí své objevy a celoživotní dílo za relativní, musí k tomu mít velmi silné pohnutky.

Mimoto,Grygar ještě nedávno kritizoval a neuznával astrologii. Milý pane Vítek-opak je pravdou. I astrologie je věda. Vám to ale nebudu vysvětlovat. Žijte si blaze ve své materialistické ohradě.

245316

02.06.2011 12:44

Španělé zažehli evropské protesty

RE: Pravicujme - tunelujme - nic kloudneho nebudujme! a/nebo Demokracie Ver. 2?!

quido2 81.?.?.?

Díky pane Mou.. a hezký zbytek dne.

245320

02.06.2011 20:01

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

Cituji doslovně závěr článku Deset úkazů,které vědecké společenství nemůže vysvětlit.

Na světě je ještě řada záležitostí mimo uvedených deset,které se nedají vysvětlit vědeckými metodami.Zářným příkladem je život známého českého,celosvětově uznávaného astronoma,odborníka, RNDr.Jiřího Grygara,který od astronomie zcela odstoupil,prohlásil známá fakta,která sám objevil a věda je prokázala za relativní, přestoupil k církvi a víře v Boha.

Soukromý život pana Grygara neznám. Opírám se o článek. Koneckonců jestli pan Grygar byl dříve-jak vy tvrdíte, věřící, to není podstatné. Podstatná je informace o jeho životě a to, že od astronomie zcela odstoupil a prohlásil známá fakta, která sám objevil a věda je prokázala za relativní. S tím souvisí i mnou zmiňovaná astrologie. Pan Grygar zastával názor, že astrologie je pavěda-což je v souladu s materialistickým pojetím astronomie.

Já tedy vážený pane netvrdím,že pan Grygar najednou objevil víru a také nikoho nemanipuluju.

[smích]

245349

03.06.2011 08:51

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

Děkuji za odkaz. Pan Grygar mě nezklamal. Takto by měl uvažovat každý vědec. Bezpochyby by se lidstvo posunulo ve svém vývoji o znatelný kus kupředu. Bohužel to není možné, vzhledem k podmínění živých bytostí osobní karmou a především kvalitami hmotné přírody. Všechny živé bytosti, od malého mravence až po Pána Brahmu, jsou podmíněni vyšší energií, kterou nemohou poznat,zjistit nebo ovlivnit, energií nižší, ve které se nachází tento hmotný svět a materialistická věda.

Z rozhovoru s panem Grygarem (viz váš odkaz http://vira.cz) na otázku: Kde tedy hledat odpověd na otázky proč?, pan Grygar odpovídá.

To je právě velmi těžké.Když se podíváme na lidskou historii, odpovědi na tyto otázky přirozeně zajímaly naše předky už v dávnověku,stejně tak jako v dalších historických obdobích. Lidé na ně odpovídali zprvu velmi naivně.Celá řada mýtů,které se nám dochovaly a které jsou historicky velmi zajímavé a vzrušující,jsou právě důkazem toho, že lidstvo na ně hledalo odpověď od nepaměti. Postupem doby se ukázalo,že existují možnosti,jak tyto otázky odpovědět. Podle mého soudu tak vznikla disciplína,které se možná původně říkalo přírodní filozofie a která potom přešla ve filozofii v moderním slova smyslu,a přirozeně také v teologii.

S poslední větou shora uvedené odpovědi pana Grygara nesouhlasím.
To proto,že existují védské Purány neboli příběhy z dávné historie, které se nemění tisíce let,jako třeba materialistická astronomie, a přesto, s pokračujícím vývojem materialistické vědy se ukazují jako nezpochybnitelná fakta. Popisy Purán obsahují dějiny nejen této planety, ale celého vesmíru. Nejsou však sestaveny v chronologickém pořadí, takže je moderní věda zařadila do oblasti mythologie. A to je právě velká chyba. Purány zaznamenávají hlavní události, které se odehrály před mnoha miliony let nejen na této,ale i na jiných planetách vesmíru. Je toho ještě mnoho, co materialistická věda nezná a neobjevila a to i na této planetě Zemi. Kupř.: V Červené pevnosti v Dillí jsou zbytky základů paláce starého přes milion let. A takových příkladů je více. Třeba v současné době se vedou diskuse na téma mostu na Srí Lanku, který objevila satelitní fotografie. V Puránách je o tomto mostě, který je 30 km dlouhý, též zmínka. A je tam napsáno, že most byl kamenný a že kameny plavaly, a byly stabilní,na mořské hladině.

Je tedy třeba (nejen podle mě) se vrátit k původnímu zadání védské filozofie-to jest: Najít Nejvyšší Příčinu. Lidský život je určen k pochopení konečné příčiny, kterou je bezpochyby Nejvyšší Osobnost Božství.

245377

03.06.2011 17:11

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

Předpokládáte správně, včetně hodnocení pana Grygara. S vaším komentářem souhlasím.

245418

05.06.2011 14:35

Španělé zažehli evropské protesty

RE: Pravicujme - tunelujme - nic kloudneho nebudujme! a/nebo Demokracie Ver. 2?!

quido2 81.?.?.?

Píšete: Nevidím žádného rozdílu mezi vládou lživého Zemana, kmotra Paroubka, mafiána Grose,či baziliška Špidly oproti údajné pravici, což jsou ve skutečnosti taky bolševici.

Opět zavádějící a generalizující údaje. Předkládám vybrané ukazatele sociálně ekonomického rozvoje ČR.

Vláda OF v letech 1990-1992, průměrný roční pokles HDP-7,2%

Vláda ODS v letech 1993-2009, průměrný roční růst HDP +1,7%

Vlády ČSSD v letech 1993-2006, průměrný roční růst HDP +3,8%

http://www.zvedavec.org (2.9.2010)

A to není vše. Od roku 1990, tedy v době kdy se ujala vlády ODS, zaznamenal graf indexu Down Jones růst z hodnoty 2000 na hodnotu kolem 11 000. To je 550% nárůst! To umožnilo vykradení poskomunistických zemí včetně bývalé ČSR.

Nad velkým rozkrádáním se pozastavil i Miloš Zeman, který prohlásil, že se jedná o loupež století. A víme jak dopadl. Je tedy jisté, že nepatřil mezi vyvolené.

245560

06.06.2011 10:20

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

quido2 81.?.?.?

Protokolům sionských mudrců předcházel tajný sjezd iluminátů, který se uskutečnil v americké Philadelphii v roce 1978. Zde byla založena společnost:

Apendix E: NEW WORLD ORDER
Robinson,1798

PROOF of CONSPIRACY
aganst all the

RELIGIONS AND GOVERMENTS
of
EUROPE
cared on in the secret meetings
of
FRE MASONS,ILUMINATI,
and

READING SOCIETIES.
(collected from good autorities,)
by John ROBINSON,(A.M.)
professor of natural philosophy,and
secretary to the royal society of
EDINGBURGH.
Nam tua res agitur cum proximus ardet.

The THIRD EDITION.
To which is added a Postcript.
------------------------------------------
PHILADELPHIA:
Printed for T[velký smích]obson,No.41,south secon street,
and W. Cobbet,No.25,North second streed.

245584

06.06.2011 10:31

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

quido2 81.?.?.?

Oprava:
Omlouvám se za chybný letopočet v úvodní větě. Tajný sjezd iluminátů v americké Philadelphii se konal roku 1798.

Zakladatelem řádu iluminátů byl univerzitní profesor z Ingolstadtu Adam Weishaupt. Dne 1.května 1776 byl řád pokřtěn s názvem: "Řád iluminátů".

245586

08.06.2011 09:55

Sexuální delikty páchají i ženy

RE: Nic noveho pod sluncem

quido2 81.?.?.?

Civilizace,která příliš zdůrazňuje sexualitu, je civilizací čtvrté třídy, hned za zvířaty. Domnívám se, že zdůrazňování a zneužívání sexuality, je v současné době řízený proces. Proč by jinak existovalo v různých "vědeckých" studiích tolik chyb a klamných představ, které jsou ve své podstatě iluzorní i destruktivní, které jsou v rozporu s rozumem a nemohou obstát. A nebudu tyto chyby a klamné představy vyjmenovávat. Všichmi víme o čem je řeč.

Neustálé zdůrazňování úlohy sexu nepřináší žádná pozitiva. Statistiky zaznamenávají korozi lidské společnosti ve formě umělého oplodňování,promiskuitní rekreační sex,oslabení úlohy manželství a rodiny a s tím spojené nadměrné požívání léků a drog, jako úniku před úzkostí, frustrací a zklamáním.

Martin Herzán ve své knize: Totalitní světovláda, uvádí:
Vládní snahy o zdrogovanou společnost prosvítají v praxi na světlo i dnes. Vezměme jen statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví, vzrostla v letech 1992-95 spotřeba drog u dětí 12-17 let o drtivých 78%. Počet dětí,které berou aspoň jednou měsíčně kokain,se zvýšil jen za tyto tři roky o 166%.

245660

08.06.2011 19:15

Sexuální delikty páchají i ženy

RE: Nic noveho pod sluncem

quido2 81.?.?.?

Tento příspěvek jsem vám neadresoval,ale když jinak nedáte! Píšete: Ten článek je o něčem jiném,ale to vám zase vůbec nebránilo v hořekování nad tím,jak je s námi "zvířaty" záměrně zle zacházeno.

Milý pane HHBB. V článku se mimo jiné hovoří o domácím násilí a
sexuálních deliktech páchaných "ženami". Spíše by nám tedy mělo jít o pochopení příčin, které formují tato negativa charakteru.
Touto problematikou se zabývá celá řada sexuologů, sociologů a dalších odborníků. Jedním z nich je i Martin Herzán, kterého v příspěvku cituji.Zvláště nebezpečné jsou fanatické teorie, které v oblasti sexuální výchovy zapustily kořeny. Pokud se myslíte, že jde o hořekování, jste spíše vyjímkou. Celá řada významných lidí stojí názorově proti vám.

Co byste kupř.řekl tomuhle. Městské teenagerky jsou pohlavními chorobami promořeny.Viz http://www.osel.cz/index.php?clanek=4800
A to budou příští maminky!

Nebo třeba. Má se incest trestat či ně?.. cituji: Rozdrásaná duše.Tento článek jsem náhodou našla na hlavní straně atlasu,když jsem se přihlašovala na e-mail. Nebudu se vyjadřovat,jestli je incest správný nebo ne. Jen souhlasím s názorem,že pokud je tento akt dobrovolný z obou stran, proč ne. Pokud onen vztah drží láska, ano. Možná bych přistoupila na sexuální vábení jako už trochu úchylné. Samozřejmě za předpokladu, že například bratr a sestra spolu nezplodí dítě.
http://memorin.blog.cz/0903/ma-se-incest-trestat-ci-ne

245681

09.06.2011 10:11

Sexuální delikty páchají i ženy

RE: Nic noveho pod sluncem

quido2 81.?.?.?

Odpověď,která odhaluje příčiny současného stavu: Kdo se nepoučí z historie,musí ji prožít znovu. Souhlasím a děkuji vám.

245712

09.06.2011 20:28

Sexuální delikty páchají i ženy

RE: Nic noveho pod sluncem

quido2 81.?.?.?

Zdravím tě Jene,

jsem rád, že střední generace nezůstává netečná k současnému dění. Ti, co mají národu co říci, by neměli zůstat neteční. Psát studie a diskutovat, tak, jak to děláš ty. I když ČR nemůže být ani částečným světovým hybatelem, přesto se globální společenský systém změní. Kostky jsou vrženy a měli bychom být připraveni.

245748

09.06.2011 23:02

Sexuální delikty páchají i ženy

RE: Nic noveho pod sluncem

quido2 81.?.?.?

Napsal si to hezky a srozumitelně. Ano, stojí za to se v prospěch pozitivních globálních změn Systému i zde (dokud je ta možnost) angažovat. I když na tvoje a několika dalších diskutujících většinou nereaguji, rád je čtu a přemýšlím o nich. Často mě hodnotně poučí. Věřím,že poučí i široký okruh objektivních čtenářů.

Přeji Ti pevné zdraví a jasnou mysl.
Quido [smích]

245754

09.06.2011 23:10

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

quido2 81.?.?.?

Děkuji vám za odkaz, ten server neznám. Člověk se stále učí.

Mějte se hezky, zdraví Quido [smích]

245755

10.06.2011 09:24

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás pane Nohejl,

a dodávám: "nepřestávejte psát o historii, neboť skutečně platí, že kdo se nepoučí z historie, je nucen si ji zopakovat". Lidé, konzumní společnost, je důmyslně manipulována a matena. A proto také byl veden nelítostný boj o vlastnictví masmédií v postkomunistických zemích. V ČR jsme dostali ukázkovou lekci v kauze TV NOVA. Je to právě pochopení historických souvislostí, které odkrývá holou pravdu.

Zcela s vámi souhlasím,že je to křesťanská blbost (lhostejnost a nevšímavost), co umožňuje těm za oponou, realizovat jejich vize. Přesto se proti minulosti zásadně změnila dostupnost informací a to díky internetu. A tak, jak píše Jansmith, je třeba této možnosti využít, dokud je to možné.

Tedy ještě jednou vážený pane Nohejl: pište, pište a pište. [smích] [smích]

245777

12.06.2011 09:17

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

quido2 81.?.?.?

Vysvětlil jste rozdíl mezi pojmy OWO a NWO. Věta, kde illumináti tvrdí, že by oni chtěli opravdu jiný spravedlivý řád NWO, kde by nebylo pánů ani otroků je již odhalená iluze. Podobně si počínali při přípravě experimentu komunizmu,cituji:

Používání peněžního a sexuálního uplácení,aby získali kontrolu nad lidmi na vysokých místech v různých úrovních všech vlád a na dalších vlivných postech. Jakmile vlivné osoby upadnou do lží, podvodů a svodů illuminátů,budou moci být drženi v otroctví používáním politického a jiných forem vydírání,hrozeb finančního zruinování,veřejného odhalení,nebo dokonce pomocí hrozeb smrtí dotyčných členů jejich milovaných rodin.

Uvědomujete si, kolik současných nejvyšších úředníků v naší nynější vládě ve Washingtonu je tímto způsobem kontrolováno CFR? Uvědomujete si kolik homosexuálů na našem Ministerstvu zahraničí, v Pentagonu, ve všech federálních agenturách a dokonce v Bílém Domě je řízeno tímto způsobem?

Illumináti a fakulty vysokých škol a univerzit měly vychovávat studenty z dobrých rodin s internacionalistickými sklony,nadané mimořádnými duševními schopnostmi, k internacionalizmu. Takovéto školení mělo být podporováno udílením stipendií těm, kteří byli illumináty vybráni.

To vám dává dobrou představu o tom, co znamená "Rhodesovo stipendium". To znamená indoktrinaci k přijetí myšlenky, že jedině jednosvětová vláda může učinit konec neustále se opakujícím válkám a svárům.
http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat

Psychologie davu je jasně rozpoznána i jinými autory. Kupř.: Zdeněk Patrick http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2008040601, píše:

Suše konstatuji,že planeta a život na planetě je kupodivu likvidován čistě zločineckou rukou domorodých rodiných klanů, ovládajících každý milimetr našich nejhorších špatností s takovou virtuozitou, že jsou z toho sami radostně šokováni!

Příkladem jak poddajná je masa lidí nevládajících svoji mysl a smysly (a to je 99,9% populace) je uzákonění pornografie jako způsobu podnikání a návazně filmová tvorba , kde vraždy, potoky krve a samozřejmě neomezený sex jsou běžné. Tak se postupně tyto amorálnosti stávají běžné a pokud se nezmění společenský řád, stanou se normou, nástrojem utužujícím otroctví.

Pak jsou tady snahy o strategické změny provedené na úkor Slovanů. Plánuje se jejich zničení navzájem. NATO se posunuje k ruským hranicím. Pokud se podaří porazit Rusko, bude následovat selekce a fyzická likvidace přeživších. Současně bude provedeno sjednocení výkladu evropských dějin. Fakta budou nekompromisně změněna. I další změny mají být provedeny na úkor Slovanů. Do těchto plánovaných změn jsou zapojeny téměř všechny obory materialistické vědy. Pro globální využití jsou připraveny systémy na ovlivňování vědomí člověka, pomocí p

245862

12.06.2011 09:26

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

quido2 81.?.?.?

dokončení:
Pro globální využití jsou připraveny systémy na ovlivnění vědomí člověka, pomocí přímého vstupu do něj. Médiem jsou radary,satelity,vysílače, telekomunikační zdroje. Dekadentní vývoj dále potvrzuje situace v legislativě a bezpečnosti občana. Vaše poslední věta a zároveň otázka, zdali by se iluminátům měla dát možnost k realizaci NWO, naštěstí nezávisí na Evropě.

245863

12.06.2011 20:28

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

quido2 81.?.?.?

Pane Rataj, srdečně vás zdravím.

S obsahem vašeho příspěvku se ztotožňuji, jako bych to napsal sám.
Píšete: ono to nějak dopadne.Jsem si jist, že kolo času v současné době pracuje v neprospěch sil zla. Přerod ale nebude procházka růžováým sadem.

Mějte se hezky Quido.
[smích]

245884

13.06.2011 16:07

Cizincům patří 70 procent největších firem a polovina ekonomiky

RE: Neokomunista Věrtelář by asi chtěl nastoupit do ČKD nebo jiného státního podniku,

quido2 81.?.?.?

Vy popisujete následek. Avšak příčina je v úmyslně špatně nastaveném projektu, kde základem je legislativa. Ptejme se tedy, kdo tento legislativní rámec nastavil. Z knihy Konspirační čítanka Al Hidell/Joan d´Arc se dozvídáme:

Největším jablkem sváru je otázka podmínek Mezinárodního měnového fondu,které byly uplatněny vůči Rusku a ostatním následnickým státům bývalého Sovětského svazu. Londýn zde požaduje,aby Rusko bylo i nadále pleněno v souladu s původně dohodnutou "šokovou terapií".

Postoj Britů v podstatě spočívá v tom,že je třeba v plenění Ruska v rámci šokové terapie MMF pokračovat za každou cenu, protože výnosů je třeba ke krytí mezinárodních spekulací s cennými papíry obchodovatelnými v budoucnosti, na nichž jsou bezprostředně zainteresovány hlavní londýnské banky.

Jak bude probíhat přesun majetku bylo dohodnuto předem. A víme také, že to byl Tomáš Ježek, který legislativní rámec uplatněný v ČSR přivezl ze Spojených států, a nedovolil nikomu jej změnit. A podle takto nastavené legislativy probíhala privatizace. Dnes se již veřejně přiznává, že majetek státu byl prodán, nebo i rozdán za dampingové ceny. Dokonce dne 26.9.2003, již jako samostatná ČR, bylo hlasováno o důvěře Špidlovy vlády, jsme se z úst poslanců dozvěděli, jak probíhala privatizace.

Národní majetek byl rozdán vytypovaným zájemcům bez zaplacení, které se požadovalo dodatečně.

245908

15.06.2011 13:54

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

quido2 81.?.?.?

Dokonalá civilizace je civilizací átmy neboli samotné duše. Civilizovaný člověk holdující smyslovému požitku se nachází na úrovni zvířat, protože zvířata se nedokážou pozvednout nad úroveň smyslové činnosti. Nad smysly stojí mysl. Civilizace mentální spekulace také není dokonalým stupněm života, protože nad myslí je inteligence a v Bhagavad-gítě se můžeme dočíst o intelektuální civilizaci. Védská literatura poskytuje různé pokyny pro různé druhy lidské civilizace, a to jak pro civilizaci smyslovou, mentální či intelektuální, tak pro civilizaci samotné duše.

V diskusích které proběhly na Zvědavci, se diskutující pohybují většinou v oblasti civilizace smyslové. Avšak blýská se na lepší časy, neboť se objevují příspěvky, které ohradu civilizace smyslové již překračují. A to je dobře.

Zdraví Quido

[smích]

246078

16.06.2011 09:13

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

René, vaše úvaha je podpořena současným vývojem aliance ŠOS,dále vývojem aliance Společenství nezávislých států a také vývojem aliance BRICS - zde jsou popsány jednotlivé etapy do roku 2016.

Podrobně na http://www.panarin.com- v článku: Globální krize a budoucnost světa.

http://www.irucz.ru- Šanghajská organizace pro spolupráci, nová politická veličina. (ŠOS)

Také se nemýlíte,že vývoj se ubírá jiným směrem než je naplánováno. Pro srovnání slouží studie s názvem:
Pražská sociálně vědní studie
Postavení Ruska a jeho vývoj do roku 2020 s výhledem do roku 2050 -Miloš Balabán (2006) Veřejná politika a prognostika PPF-013
Fakulta sociálních věd UK

246154

17.06.2011 07:11

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

René,
nemáme přímé top informace. Naše komentáře vycházejí z dostupných zdrojů na internetu. Přesto je zcela jasně poznat,že organizace SNS a ŠOS jsou smysluplně řízené a sílí. A co je též důležité, je zde též zdůrazněn duchovní vývoj tohoto společenství.

Již dnes není možné, aby NATO zaútočilo na toto společenství tradičním způsobem, jako ku př.: v Iráku. Vyvíjejí se tedy jiné strategie, je jich celá řada. Od skrytého vnitřního nepřítele, přes zbraně nové generace. Počítá se s překvapivým úderem. Uvod do této strategie je popsán v článku, který vyšel na Zvědavci:
http://www.zvedavec.org/clanky-1936.htm - Vladimír Krasilnikov (22.2.2007) s názvem Jednotná perspektiva 2010

http://www.i-ru.cz/clanky-print.asp?id=12520§p=1 s názvem: USA se připravují na preventivní jaderný úder proti Rusku

http://www.blisty.cz/art/36802.html s názvem: Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku?

Vyšla ještě celá řada podobných článků, mimoto se neustále budují nové vojenské základny. Pouze USA jich má přes 700 po celém světě. Náklady na zbrojení soustavně rostou.Mimoto, života schopné jsou nové druhy zbraní o jejichž existenci nemáme téměř žádné informace. Jednou z nich je i HAARP. Můžeme tedy prohlásit,že mezinárodní vývoj se nevyvíjí směrem k míru. Jak to všechno dopadne? To není pane René možné pojmenovat, vyhodnotit pomocí našich znalostí.
[smích]

246247

19.06.2011 09:18

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

Nejnebezpečnější nepřítel je skrytý nepřítel z vlastních řad. Ten je tajně a prioritně podporován nepřátelskou stranou. O tom vypovídá ruská historie dvacátého i začátku dvacátéhoprvního století až do zvolení Putina prezidentem. Byli to Rusové kdo zalatili krutou daň za zradu rozvrácenou zemí a miliony mrtvých spoluobčanů. Měli by tedy být dostatečně poučeni.

Dědictví, které Putin zdědil po Jelcinovi bylo děsivé. Země byla na pokraji hospodářského a společenského kolapsu. Je třeba si připomenout, že přes obrovské úniky financí v objemu asi 800 miliard dolarů během 15 let po perestrojce, bylo Rusko drženo v zajetí ještě dluhem vůči MMF. Odhadovalo se, že Rusko tento dluh nesplatí ani za 100 let. S nástupem Putina do prezidentské funkce se však Rusku podařilo během několika let, tento dluh vůči MMF zcela splatit. To mě vede k osobnímu přesvědčení, že Putin je schopný a vlastenecký, a že tedy svoji úlohu nehraje. Mohli bychom ještě spekulovat o srytém hybateli, který jeho kroky vede. V tom případě by takový hybatel musel být vážným a mocným protivníkem současné elity západní hemisféry.

Pokud se jedná o ruskou armádu, prochází modernizací. Mnoho důstojníků bylo propuštěno, armáda zeštíhlela, ale na druhé straně je vyzbrojována nejmodernějšími druhy zbraní, které budou v případě budoucí války rozhodující a nikoli množství vojáků. Zrodil se a je dále vyvíjen, nový útočný i obranný vojenský útvar, tak zvané kosmické vojsko. Existují i další utajené druhy zbraní, které jsou již v současné době funkční. Rusové jsou k těmto krokům opět donuceni. Nejedná se pouze o Rusy, ale o slovatské etnikum.

Strategické změny mají být provedeny na úkor Slovanů. Slovanská otázka má být vyřešena jednou pro vždy. Kupř.:anglický profesor John Beddington píše, že Hitler zpackal genocidu na východě, která v budoucnu musí být vedena na vědecké úrovni a více tvrději. Pak tady máme amerického profesora Pianku, který má zato, že pro přežití civilizace je třeba její redukce, což znamená vyvraždění, na pouhých 500 milionů. A jejich vize rozsáhle rozpracoval zesnulý Dr.Peter Beter.

Prostě příští válka by byla vedena zcela jiným způsobem. Pokud by byla globální - bude to konec této civilizace. A že masmédia jako nástroj manipulace a matení laické veřejnosti, pracují na plné obrátky, není třeba zdůrazňovat.

246378

19.06.2011 16:21

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás paní Lin

a opět konstatuji, že naše informace jsou neúplné. Avšak mnoho důležitých věcí, které se týkají vývoje průmyslově nejvyspělejších zemí, lze odvodit ze zpráv na internetu. To ještě před několika lety nebylo možné.

Rusko po perestrojce bylo aliancí NATO odmítnuto. Vzpomeňme Václava Havla, který prohlásil, že přijetí Ruska do NATO by vedlo k rozostření vztahu v alianci. Válka v Čečensku a barevné revoluce jsou již také zmapované. Jako příklad uvádím výrok mluvčího americké vlády týkající se finaneční podpory barevných revolucí. Prohlásil, že finanční podpora běloruského dizentu je nutná a je demokratická. I ČR se připojila k dotaci EU částkou 20 mil.kč na podporu běloruských studentů a umožněnila jejich studium v ČR. Politickou podporu běloruskému dizentu poskytl v té době již exprezident V.Havel. Jeho malou delegaci k běloruskému velvyslanectví zaznamenala kamera. Na půdu vyslanectví nebyli vpuštěni. Poté Havel vhodil petici do schránky a poučil nás, že zlu se musí čelit hned od počátku. Takže postoje jsou jasné.

Málo se však ví o tom, že krátce po odtržení pobaltských republik od SSSR, začalo mapování severních oblastí Ruska. Americká letadla startovala z těchto republik a během několika let bylo zaznamenáno přes 800 výzvědných letů podél ruských severních hranic. Američané mají tedy zmapovány i tyto oblasti. Rusko tedy, v obavě o svou bezpečnost, začalo úzce spolupracovat s Čínou. Tato spolupráce se dále všestranně úspěšně rozvíjí. Ze všech těchto důvodů jsem nabyl přesvědčení,že Putin je právě ten správný muž pro zajištění bezpečnosti Ruska. Akorát mi to kazí Steve, když píše, že za všechno můžou putini. [smích] [smích] [smích]

246396

19.06.2011 20:03

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

Sem rád Lin, že jste mě pochopila. Ty tři smajlíky jsou: jeden pro vás, jeden pro Steveho a jeden pro případné čtenáře. Jinak paní Lin máte pravdu, že žijeme v převratné době, kdy se láme existenční civilizační chleba.

Abych byl pochopen. Nečiním si žádný nárok komukoli něco vnucovat, či vysvětlovat. Tady na Zvědavci je široká paleta diskutérů. Jejich názory jsou různoredé podle vyzískaného přesvědčení. A že někdo je výše a někdo níže je také přirozené. Důležitá je podle mě verbalní forma vyjadřování pokud se jedná o nesouhlas. Ale, pravidlo potvrzuje vyjímku. Někdy je pytel tak hrubý, že pouze hrubá záplata splní svůj účel.

K tomu Bělorusku dodávám. Plány pro Bělorusko odhalila studie Bezpečnostního střediska Univerzity Karlovy (2006), kde je napsáno, že krátce před rokem 2010 padne za použití zbraní režim v Bělorusku. To se nepovedlo. A už nepovede, neboť Bělorusko utvořilo společně s Ruskem a Kazachstánem celní unii. Současná finanční krize v Bělorusku bude překonána a přispěje k sladění not v unii. To je můj názor.

Pokud se jedná o Havla a Vondru, oba jsou signatáři PNAC. Další signatáři této smlouvy jsou Martin Šimečka a Ivan Vejvoda. Připomeňme si jednotlivé body programu PNAC:
-Přesunutí permanentních jednotek USA do jižní Evropy,do jihovýchodní Asie a na Blízký východ.
-Zmodernizovat americkou armádu,včetně modernizace stíhaček,ponorek a válečných lodí.
-Vybudovat globální obranný protiraketový systém a ovládnout strategický vesmír.
-Ovládnout "mezinárodní společný prostor internetu".
-Zvýšit výdaje na obranu na minimum 3.8% amerického hrubého národního produktu.

Tady nejde o mírové pěstování pšenice, pravdu, lásku a humanitu. A přesto vás potěším. V konečné a rozhodující bitvě budou úspěšné síly dobra.

Mějte se hezky, zdraví Quido

246424

19.06.2011 20:57

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

Mirdo,tak závažná témata jaká předkládá aristokrat, vyžadují důkazný materiál. Jinak je to pouhý blábol.

246429

20.06.2011 09:08

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

Máte to silně pomotané. Ve skutečnosti je váš článek galimatiáš, ze kterého lze vytvořit velké množství příbuzných spekulací. Mimoto,je třeba naslouchat i druhé straně,tedy civilizaci slovanské, která se probouzí a ohrožuje židovskokřesťanskou dominanci filozofie západní hemisféry. Tato dominance židovsko křesťanské filozofie pomalu končí. Jsou podnikány pokusy o opětné zmatení lidských bytostí. Viz Jordan Maxwell: THE BIBLE,END TIMES§ PREHISTORY Zde platí yata mata tata patha,v lidské společnosti existují stovky a tisíce názorů a každý z nich je podle tohoto stanoviska platnou náboženskou zásadou. Je to filozofie darebáků, která ohlupuje lidstvo a drží jej v zajetí.

-Nejstarší literatura této planety je prokazatelně literatura védská, která je zároveň i literaturou duchovní. V této literatuře je popsán zrod našeho i jiných vesmírů, celá vesmírná situace a různé civilizace které žijí na nesčetných planetách. A můžeme si býti jisti,že naše současná moderní astronomie nezná celou řadu věcí, nebo i hmoty, které jsou součástí tohoto vesmíru.

-za druhé, existence UFO je taktéž popsána ve Vedántě. Mimo pokusů o umělé napodobeniny existují skutečná UFO, jejichž technické parametry jsou pro nás stále nedosažitelné a ještě dlouho budou. Několik tisíc let zpět, byly návštěvy mimozemských civilizací běžné. Tyto létající objekty mohou být viditelné i neviditelné. Podobně i lidské bytosti, které je řídí mohou být viditelné i neviditelné. Lidské bytostí obývající tento vesmír se liší nejen velikostí ale i dosaženým vývojovým stupněm. Existence obřích lidí je již prokázána. Byly naleny kostry skutečných obrů.

S příchodem Kali-yugy se lidstvo propadá do stále většího morálního marazmu, proto je pouze pozorováno. Hodnotit současnou situaci lidské společnosti této planety na základě galimatiáše různých teorií je velmi nebezpečné. Je nutný nový vědecký a multilaterární přístup všech velkých národů této planety. Pro dobro a zachování této naší civilizace.

246460

20.06.2011 12:41

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

Zdravím tě Jene,

i já jsem pevně přesvědčen, že prosazování pokryteckých tezí se opírá a doslova má základnu, v pečlivě hlídané, zamlčované a návazně překrucované pravdě. Také legislativa se opírá o tento základ. Viz neustálé novelizace zákonů. Kam to tito zákonodárci dotáhli je vidět na každém kroku- jde z toho oprávněný strach!

Také vědní obory podléhají této destrukci. O co kráčí je jasně napsáno v Protokolech, ať již je jejich autor kdokoli, předběhl dobu a nemýlil se. Viz protokol č.2, ten je velmi poučný. Na př.: v odstavci s názvem "Úspěchy rozkladných teorií"- čtemě. Nemyslete,že tvrzení naše jsou prázdná slova. Pozorujte úspěchy Darwinismu,Marxismu a Nietzsche-ovské filosofie. Demoralizující účinek těchto nauk na ducha Gojů, musí nám býti bezpodmínečně jasným.

Na poli vědy můžem pokračovat dál. Viz Einstein a jeho teorie relativity, neb slavný Darwin, který evoluční teorii opsal z Véd, avšak pochopil ji nedokonale. Nebo Mr. Freud, jehož psychanalýza má morbidní dopady na lidskou populaci dodnes.

Také oblast historie a duchovních věd je silně zkreslená. Viz prof. Sitchin, Maxwell a další. Pokud se jedná o duchovní nauku tak svaté knihy: Talmud, Tóra, Bible a starý zákon.

Takže se s tebou ztotožňuji a zároveň si myslím, že konáme těmito debatami záslužnou práci pro příští generace, které se revizi historie a duchovní nauky, ale také různých vědních oborů - nevyhnou. Tato rosáhlá revize se nemůže opírat o současný galimatiáš názorů. Musí být vědecky a týmově řízena a bude vyžadovat spoustu času, špičkových vědců a odborníků.

Zdraví Quido

246471

20.06.2011 12:54

Sýrie ve varu, americká válečná loď v Černém moři

RE: Válečné hračky jdou do peněz.

quido2 81.?.?.?

Já nereaguji na vás, ale na (246443) zrovna jako vy. Podívejte se na to.

246473

22.06.2011 06:07

USA mluví o míru a připravují válku pro Súdán

RE: Vojna tu, vojna tam pre

quido2 81.?.?.?

Máte pravdu. Nechť si další diskutující přečtou na www.panarin.com ,zde je potvrzeno, že Čína do konce roku 2011 zruší mezinárodní obchodování na bázi dolaru. Mimoto, toto opatření je provázáno dalšími kroky států aliance BRICS.

246577

26.06.2011 13:10

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

RE: Lide, probud se !!!

quido2 81.?.?.?

To myslíte vážně? Co říkáte tomuto? (Viz další odstavec) A také to vaše sekání hlav mi nesedí- to v našich podmínkách je nejhloupější strategie.

Úlohu Miroslava Sládka nejlépe charakterizoval Miroslav Dolejší, autor známé Analýzy 17,listopadu 1989.cituji:"Posláním SPR-RSČ a M.Sládka byla kompromitace národního programu a toto poslání bylo splněno,načeš byla SPR-RSČ odstavena (v červnu 1998)".
Sládkovo poslání bylo analogické s posláním Jorga Haidera v Rakousku a Vladimíra Žirinovského v Rusku. Obě tyto figurky jsou totiž nástrojem židovských kruhů. Dnes už bezvýznamný J.Haider je svobodný zednář,stejně jako Žirinovskij,který je navíc položid. Předseda liberální demokratické strany V.Žirinovskij uvedl v interview pro izraelské noviny "Maariv": Nikdy jsem se netajil tím, že můj otec byl Žid. Židé hrají v Rusku zvláštní roli. Devadesát procent členů Leninovy strany byli lidé židovského původu. V mé straně je rovněž devadesát procent Židů. (citováno z Deutsche Tagespost 7.4.1994).

Všechny tyto národně radikální strany,které byly z pozadí vytvořeny židovsko-zednářskými kruhy, mají jedno společné: zmapovaly v těchto zemích všechny přímé i potenciální odpůrce režimu a z velké části je zneutralizovali. Lidé, kteří ještě dodnes vkládají své naděje do M.Sládka,nepochopili,jak strašlivě nalétli.

246823

26.06.2011 16:55

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

RE: Lide, probud se !!!

quido2 81.?.?.?

Jedná se o citaci toho, co napsal Dolejší. A v době, kdy Dolejší psal tyto věty-Haider ještě žil.

246836

Píšete: s kolapsem tohoto systému se muselo počítat už při jeho zavedení,protože je to jeho implicitní systémovou vlastností, jako u každé pyramidové hry

Vlastně se touto větou shodujete s Protokoly, viz protokolem č.23:
Omezení výroby přepychových předmětů.-Ruční výroba.- Nezaměstnanost.- Zákaz opilosti.- Zničení staré společnosti a vzkříšení její v nové formě.- Vyvolenec boží.

247170

04.07.2011 17:41

Irská loď do Gazy byla sabotována

RE: Ja osobne nevim, odkud se to bere .

quido2 81.?.?.?

Ještě doplnění k demografii v Palestině.

V roce 1922 Společnost národů svěřila Velké Británii mandát nad územím Palestiny,který nabyl platnosti 29.9.1923. V té době žilo v Palestině 700 000 obyvatel. Z nich více než 93% bylo Arabů.

Po skončení první sv.války a po pádu Osmanské říše,vítězové, Velká Británie a Francie, považovaly arabský svět za svoje dědictví po Osmanské říši. A na toto dědictví si vyhradily výlučné právo. V tajné dohodě mezi VB a Francií z r.1916,nazvané Sykesova-Picotova dohoda,se oba státy domluvily na rozdělení arabského světa.

Po 2.sv.válce,počínaje resolucí OSN ze dne 29.11.1947,se datuje vznik samostatného státu Izrael. Nastává velký příliv emigrantů z různých zemí Evropy. Osidlování Palestiny Židy popisuje kniha Nidal Saleha: Proč se vraždí v Izraeli.

Ještě ke genocidě Arménů. V předvečer 1.sv.války napadla turecká armáda Armény žijící na území dnešního Turecka a vyvraždila 1,5 milionů Arménů- to uvádí arménské zdroje. Tento údaj zpochybňuje Turecko a uvádí počet obětí 300 000. Existují však četné důkazy včetně fotodukomentace, které potvrzují arméské údaje. Některé studie uvádějí i vyšší číslo a to 2,5 milionů obětí, v tomto čísle jsou však započítané genocidy které proběhly před rokem 1915. Je pozoruhodné, že i papež Jan Pavel II se při návstěvě Arménie tomuto tématu vyhnul.

247342

02.08.2011 09:18

Nývlt v Austrálii

RE: Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

quido2 81.?.?.?

Veleinformovaný MoUdrostraku. Nikterak nezpochybňuji,že máte nadprůměrné znalosti,či zdroje informací. Proto mě nesedí,že za cituji:jako z českých měst se díky Klausovým neustálým asociýlním a sociopatickým zrůdnostem,stávají vylidněné uličky,plné jen heren, zastaváren, exetutorských úřadů a niht clubů..

Kdepak Klaus. Ten je pouhé kolečko v soustrojí. A bezesporu inteligentní. Podívejte se. Domeček se hroutí a Klaus stále tvrdí že je staticky OK. A mnozí mu stále s obdivem naslouchají. To je podle mě přinejmenším více než průměrný výkon. [velký smích]

249692

02.08.2011 10:56

Nývlt v Austrálii

RE: Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

quido2 81.?.?.?

To je ono. Jsem toho názoru, že v neustálém proudu informací, úmyslné manipulace a úmyslného matení pomocí masmédií, jsou fakta pro mnohé zcela zamlžena. Většinou je dobré zdůraznit,že 1+1=2

Zdraví Quido

249701

03.08.2011 08:34

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

RE: Příjemné klábosení / vyjma tvého příspěvku! /

quido2 81.?.?.?

Pane MoUdrostrak, napsal jste zkrácený komentář jak funguje čínský společenský model. Až na větu: tak zjistíte, že je to v maličkosti s vámi souhlasím. Ta maličkost však vyplývá z procesu, který lze nazvat vědecké směrování mysli opřené o tisíciletou úspěšnou praxi. Není to nic nového. Nejdříve Védy a později buddhizmus, jejich rišiové, to jasně analýzovali. Kupř.: buddhizmus viz Dhammapadam, mysl 42:
Způsobit veliké zlo může ti nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena.

Bez morálních základů nelze vybudovat společnost která přežije. A právě tento aspek společenského vývoje západní hemisféra přehlíží. Bohem jsou peníze a smyslový požitek. Morální základy jsou dlouhodobě ničeny. Viz Protokoly: Uvolníme nebývalé kurevnictví a zničíme gojskou mládež, nebo soukromé věznice a zneužívání psychiatrie a farmaprůmyslu. Jaké škody tato filozofie a směrování společenského vývoje západní společnosti přineslo vidíme dnes a denně, a to je pouze začátek. Další neúspěchy budou následovat. Jsou totiž neodvratné.

249761

03.08.2011 18:49

Lidské činy nemáme odsuzovat ani zesměšňovat, ale pochopit

RE: Breivikův čin

quido2 81.?.?.?

Poslyšte, to myslíte vážně? Cituji:Breivikovo EGO je Boží ego,muže si dělat, co chce. Stejně tak i Vy. Takovou demagogii jsem dlouho nečetl.

Jsou totiž v každé osobě ega dvě a to: duchovní, neboli boží ego, které je absolutně čisté neboli boží, a falešné ego,které je výslednicí plodonosných činů každého jednotlivce. Asi vám nic neříká slovo očištění. Lidský život je určen pro pochopení nejvyšší příčiny. K čemu je vědecké a filozofické bádání, nezná-li konečnou příčinu? Vaše filozofie je ukázkovou cestou do neštěstí. Člověk si nemůže bez následků dělat co chce. Za všechno se musí platit.

249797

04.08.2011 10:35

Lidské činy nemáme odsuzovat ani zesměšňovat, ale pochopit

RE: Breivikův čin

quido2 81.?.?.?

Zdravím René,

váš komentář k danému tématu je výstižný, ale pro mnohé nepochopitelný. Vzpomeňte si, jak před nedávnem nám jeden diskutující sděloval metodu "uvědomování si nohou až po kolena" a jedním dechem popíral důležitost srdeční čakry. Taková ubohost znalostí a přitom hrdost, která čišela z jeho řádků. K tomu ještě dodal, že teď ve stáří se již nevěnuje duchovním cvičením. Je to právě stáří které úročí nabyté bohatství. Mýslím, že v takových případech nemá cenu vést jakoukoli diskusi.

Také nikdo, že slavných filozofů materializmu nepředložil žádný důkaz neexistentce Absolutna. A tvrdí,že ani lidé věřící tento důkaz nemají. To je ovšem další ubohá spekulace. I v současné době existují na planetě Zemi lidé,kteří by takové důkazy, nikoli pouze jeden, mohli přiblížit hmotně znečištěné populaci planety. Ti ovšem také ví, že doposud nenastala vhodná doba protože pro pochopení je nutné vlastnit alespoň základní úroveň poznání. Velcí rišiové hovoří pouze k chápajícím. Na Zvědavec a další světská média pochopitelně nepřispívají.

Slavní materialističtí vědci a učenci, kteří filozofují o prioritách pro zachování života a rozvoji poznání různých hmotných oborů, také nechápou smysl života a pošetile se domnívají,že věčnost neexistuje a že jejich pár let co zde pobudou, než nastane smrt, je vším. To je ta největší pošetilost.

Čas je věčný. V hmotném světě živá bytost prochází různými fázemi svého věčného života. Čas je jako břitva. Břitvou se můžeme dokonale oholit, ale stačí malá nepozornost a pořežeme se. LIdé by si měli dávat velký pozor, aby svůj život využili k duchovní realizaci. Místo toho ale, již nastupující generace učíme pravému opaku. Viz Protokoly: Uvolníme nebývalé kurevnictví a zničíme gojskou mládež,a nejen to. Tato myšlenka je též realizována. Americký revolucionář J.Pubin ve své knize ČIN, píše. Smíchali jsme mladost,hudbu, sex, narkotika a duch buřičtví se zrádcovstvím a takovéto kombinaci nelze odolat. A porovnejte tato jeho slova se skutečností. Nemůžeme se proto divit, že tupost a zpupnost mnohých našich vrstevníků je taková, jaká je. Jsou k tomu systematicky vedeni. [smích]

249823

06.08.2011 08:56

Permakultura - životní styl budoucnosti

RE: U nás nesmysl

quido2 81.?.?.?

Ó mistře. Snižte se prosím k diskusi.Pokud chápete smysl psaného a nepohrdnete obyčejnými lidmi, buďte tak laskav a sdělte nám vaši vizi, lépe co je nezbytné učinit pro zachování civilizace, bez kolapsu a chaozu.

249947

06.08.2011 11:49

Stanové městečko u New Jersey

RE: Co dementálně hýbe Českem: změna pravopisu

quido2 81.?.?.?

Ano, vidím to podobně. Nedávno jsem viděl plakát, že jakýsi Pepa Vonásek alias fiery Bill a jeho jazz band, hraje k tanci i poslechu. Když k tomu přidátě velmi důležité zprávy jako: Známý herec xy.. rád souloží bez ochrany a vycházející porno hvězda mňam,mňam -si nechala udělat nový dizájn umělého poprsí, tak musím konstatovat, že máte pravdu. Avšak neklesám na mysli. Proč?

Jeden můj známý mi vyprávěl jak na cestě lodí do Austrálie byl svědkem, jak jeden emigrant-Polák, se učil angličtinu. Najednou vyskočil ze židle, praštil knihou o palubu a začal řvát. Sprdolený jazyk, píše se to guma a čte se to kaučuk. Já si myslím, že měl pravdu. Proto prohlašuji, že nejdokonalejším jazykem je čeština, a basta. [smích]

249951

07.08.2011 10:11

Stanové městečko u New Jersey

RE: Co dementálně hýbe Českem: změna pravopisu

quido2 81.?.?.?

Zdraví Vás Steve,

včera se to nedařilo,asi erupce na slunci či jiné nám neznámé jevy to zhatily. Avšak, teď se držte židle, vaše strategie je mylná. Je třeba se držet následující. Mr.Bush dostával pokyny od Boha, my dva si však vystačíme sami.

Opřeme se o veliký bordel, který tady již je a rozkvétá s plíživou krizí. Tak získáme mnoho stoupenců. V nastálém celoplanetárním zmatku se zmocníme tajných a obroských zásob zlata, drahých kamenů a dluhopisů. Poté demokraticky a svobodně zlikvidujeme opozici, metody jsou známé. Nu a poté vyhlásíme češtinu celosvětovým jazykem. Ti co na to mají budou vyučovat, silnější budou bodygárdové a z těch ostatních uděláme poradce a jiný výkvět moderně řízené společnosti, jak to známe ze současnosti. A všichni se budeme mít dobře, alelujá. [smích]

249996

07.08.2011 11:03

Permakultura - životní styl budoucnosti

RE: U nás nesmysl

quido2 81.?.?.?

Zdravím Steve,

a chápu váš sarkazmus. Abyste do toho nezabředl! Řešení je na snadě. Musíte se stát revolucionářem. Podrobněji v předešlé, vám adresované odpovědi. [chechtot]

250002

07.08.2011 11:22

Kaddáfí je v Libyi silnější, než kdy předtím

RE: Kdo to zaplatí ??

quido2 81.?.?.?

Zdravím tě Jene,

a souhlasím s tebou. Je to jako s experimentem komunizmu. Komunizmus připravovali, financovali a uvedli v život kapitalisté Hybatelé: Rothschildovo impérium, prof. Adam Weishaup, generál Albert Pike a 2000 placených revolucionářů včetně Marxe. Myšlenky Kapitálu jsou z velké části myšlenkami profesora Adama Weishaupa. A přesto, jakoby měli před očima mlhu, mnozí lidé ukazují na Rusa - coby příčinu. Qui bono? a také, Quo vadis?!

250006

07.08.2011 18:21

Kaddáfí je v Libyi silnější, než kdy předtím

RE: Kdo to zaplatí ??

quido2 81.?.?.?

I já vás zdravím.
Na vaši otázku, jestli vím s čím souhlasím, odpovídám takto: Souhlasím s názory a vysvětlením jeansmitse a ne s vašimi. Nicméně uznávám, že jste neobyčejně schopný kalič vody.

Dále. K osobě Weishaupta.Mr.Weishaupt je rozeným Židem, který konvertoval na katolictví,stal se knězem a pak na výzvu tehdy nově organizovaného domu Rothschildů,odpadl a organizoval ilumináty. Weishaupt rekrutoval 2000 placených následovníků z peněz Rothschildů. Mezi nimi byli nejinteligentnější lidé na poli umění, školství,vědy, financí a průmyslu. Potom založil lóže Velkého Orientu, zednářské lóže, které byli jejich tajnými ústředími. Zde je zdůrazněno, že ve všem jednal na příkaz domu Rothschildů.

Rothschildové financovali tuto činnost a každá válka od té doby, počínaje francouzskou revolucí, byla podporována ilumináty operujícími pod různými jmény a maskami. Po první světové válce, založili Radu pro zahraniční vztahy (Council on Foreingn Relations) nazývynou CFR, která je ve skutečnosti ilumináty ve Spojených státech.

Převzato z elaborátu, přepisu přednášky Myron C.Fagana: Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy.

250053

07.08.2011 18:49

Řecko propadá panice, čelí změně homérských rozměrů

RE: Krize

quido2 81.?.?.?

Roku 1744 se Aljaška stala ruskou kolonií.
Roku 1867 zakoupily USA Aljašku za 7 200 000 dolarů, což bylo přepočteno na kurs v roce 2006 jako částka 95 672 993 dolarů. Na kurs roku 2011 je nutný nový výpočet.

Mělo to být zaplacené zlatými odlitky. Část z nich se potopila v Baltu.

250058

08.08.2011 08:59

Kaddáfí je v Libyi silnější, než kdy předtím

RE: Kdo to zaplatí ??

quido2 81.?.?.?

Zdravím Jene,

na poklony není čas a nám o ně také nejde. Přesto konstatuji, že tvůj krátký komentář je výstižný a zcela se s ním shoduju.Mimoto:

U nás doma v ČR se staví velké sklady a obchodní centra, téměř vždy na úrodné půdě, v zemi je přes 20 000 bezdomovců a přibývá počet chudáků, ale také milionářů. Země, která byla soběstačná ve výrobě potravin a bez dluhů, nyní potraviny dováží a zadlužení státu vteřinově roste. Sociální nůžky se stále více rozvírají. Rapidně roste kriminalita,požívání drog, podrazy všeho druhu. Morální vlastnosti a charakter již nejsou hodnotami v boji o přežití. Krize neskončila, pouze čeká za bukem jako hladový vlk. Budoucnost pro mnohé je tedy nejistá.

Ale je tady skutečně světýlko na konci tunelu. Vědecky řízené oblbování světové populace, plánované a realizované celá staletí, a zvláště ve 20.století velice úspěšné, vykazuje vážné trhliny. Je to začátek neodvratného konce. Kostky jsou vrženy. Osud je stanoven.

Zdraví Quido
[smích]

250135

08.08.2011 12:18

Kaddáfí je v Libyi silnější, než kdy předtím

RE: Kdo to zaplatí ??

quido2 81.?.?.?

Mohl jste si všimnout, že já vás od počátku (pár roků zpět) uznávám, jako nesporně inteligentního a vzdělaného diskutéra. Píšete: Vy máte pocit,že jste reagovali v duchu tématu, či konkrétně na mou námitku ohledně rozdílně strukturované společnmosti v Líbyi a u nás, a tudíž velmi kulhajícího srovnání naší politické scény a role kmenového vůdce sedícího na ropě?

Každému soudnému člověku je dnes jasné, že dění v Líbyi a na Blízkém východě je uměle vytvořené, a že za tímto vývojem jsou stále stejné síly jako u přípravy a realizace VFR, VŘSR, 1.sv.války a 2.sv.váky a také Perestrojky v Rusku.

V roce 1992 v Leningradském přístavu přistál konvoj s falešnými dolary. Měřítkem byl kontejner. Tyto kontejnery plné dolarů, se okamžitě rozvážely vojenskými letadly po celé Rusi a bývalém SSSR až na Čukotku,Kamčatku a Sachalin. Na místech určení seděli připravení oficíři Rothschilda a okamžitě pekli, jako makové buchty soukromé banky. Toto napsal šéfredaktor magazínu SITUACIA, což byl orgán ministerstva. (A také víme, kdo v té době vládl a že pracujícím lidem byly zadržovány mzdy několik měsíců, pohybovali se na hraně přežití.)

Poté v roce 1993, se v centru Moskvy, 200m od sídla vlády, objevily tanky. Čtyři z nich na mostě Kalinina a dalších šest na Nábřeží Tarase Ševčenka, a klidně, jak na cvičení, zamířily a spálily Dům Ruska s tisíci tam lidmi a s počítači. Šéfredaktor deníku SITUACIA píše, že mrtvých bylo 6 tisíc a raněné nikdo nepočítal a tvrdí, že byl přímým svědkem. Na mostě Kalinina stál 1m od tanků.

Posuzovat roli kmenového vůdce sedícího na ropě je možné pouze v kontextu s celkovým vývojem. Nikoli odděleně. Mimoto,vy pravděpodobně nevěříte v boží zákon příčiny a následku. Já však ano. Tyto zákony se nedají obejít, obelstít, nebo uplatit. Pokud budete zdráv, přesvědčíte se o tom během deseti, maximálně dvaceti let.

250157

08.08.2011 17:04

Kaddáfí je v Libyi silnější, než kdy předtím

RE: Kdo to zaplatí ??

quido2 81.?.?.?

Pame HHBB, tady fakt nejde o "diskuzní uznání", ale o manipulaci a matení. A vy bohužel jste na této straně, máte to proto mnohem těžší. Já bych to nedokázal.

Podívejte se. Že tanky vystřelily na dům vlády Ruska existuje fotodokumentace.

Očouzený dům po výstřelech si jistě pamatují mnozí televizní diváci. Kdo založil soukromé banky v Rusku je také jasné, jména jsou známá. Zeptejte se Něvzlina, emigroval do Izraele, či prof. Berezovského, emigroval do Anglie, nebo třeba Chodorkovského. Soudní dukomenty jeho kauzy obsahují 11 000 stran. A nakonec vás upozorňuji, že i západní tisk a přinejmenším jedna kniha uvádí dolarové úniky z Ruska na 50 miliard dolarů ročně. Ta kniha se jmenuje Konspirační čítanka Al Hidell/Joan d´Arc str.252:

*Největším jablkem sváru je otázka podmínek Mezinárodního měnového fondu,které byly uplatněny vůči Rusku a ostatním následnickým státům bývalého Sovětského svazu. Londým zde požaduje, aby bylo Rusko i nadále pleněno v souladu s původně dohodnutou "šokovou terapií".

Postoj Britů v podstatě spočívá v tom,že je třeba v plenění Ruska v rámci šokové terapie MMF pokračovat za každou cenu, protože výnosů je třeba ke krytí mezinárodních spekulací s cennými papíry obchodovatelnými v budoucnosti, na nichž jsou bezprostředně zainteresovány hlavní londýnské banky.

A výsledek: Za prezidenta Jelcina přešlo 60% ruského národního bohatství pod kontrolu Židů. Ti nebrali na nic ohled, tak jak po roce 1917.

Území státu (myslí se bývalé SSSR)se snížilo o 23,7%. O 10 mil.se zmenšil počet obyvatel. O 5 mil. se narodilo méně dětí než za stejné období dříve.

14 mil.Rusů žilo na hranici chudoby. 2,5x se zvýšila úmrtnost kojenců. 48x vzrostla úmrtnost dětí od narkotik. 77x vzrostla úmrtnost dětí na syfilidu.

2,4x vzrostl počet nakažených tuberkolózou. 10x vzrostla narkománie. 25x vzrostl syfilis. 60x vzrostl AIDS.

3x se snížila průmyslová výroba a 13x se snížil státní rozpočet.

20x se zvýšil počet chudáků. 14x se zvýšil počet organizovaného zločinu. Délka života průměrného Rusa rapidně poklesla. Došlo k předčasnému úmrtí 15 mil. občanů.

Průmysl,veřejné statky a energetické zdroje byly rozkradeny. Věda zdravotnictví a edukační systémy byly zničeny.

250203

08.08.2011 17:40

Kaddáfí je v Libyi silnější, než kdy předtím

RE: Kdo to zaplatí ??

quido2 81.?.?.?

Pane HHBB. Vaše závěrečná věta: Ale ten obraz takto krystalicky já opravdu nevidím, je to opravdu kompletnější a pestřejší obrázek.

Ano, to je pravda. Ku př. 9/11. Stalo se to nedávno a stále není jasno. Chybí politická vůle a také strach z dalšího vývoje pokud se pravda přizná. A v tom je právě ten háček.

250205

09.08.2011 21:29

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Souhlasím svámi. Zcela lživé výklady událostí 2.sv.války, tak ,jak je prezentují současná svobodná a demokratická masmédia, nese svoje ovoce. Většina obyčejných lidí je stále v zajetí tohoto úmyslného matení, jako předřečník, který tuto skutečnost potvrzuje. Píše, že: Bolševici by bez britsko- amerických dodávek potravin, materiálu a zbraní, skapali už v prvním roce války, ty odborník. Skutečnost je zcela opačná.

Podpora Hilerových armád byla až do 20.10.1942 euroatlantická. To potvrzuje proces z uvedeného dne, kdy Leo T.Crowley, vládou USA ustanovený správce nepřátelského majetku, zabavil na základě zákona o obchodování s nepřítelem veškerý majetek Newyorské banky UBC. Tato změna strategie Spojených států byla dána i obavou o osud Anglie. V případě rychlého vítězství hitlerových armád v Rusku byly dny Anglie sečteny.

Plán napadení SSSR měl název Barbarosa a byl německým velením připraven a podepsán Hitlerem v prosinci 1940. Je to podrobná směrnice k provedení útoku.

Naproti tomu ze strany SSSR existovalo pouze memorandum o jehož realizaci mělo být teprve rozhodnuto. Této nejasné strategii předcházely Stalinovy čistky. A také víme, kým byl Stalin ve skutečnosti řízen. V roce 1937-38, za pouhých 15 měsíců, vyvraždil:
3 z pěti maršálů
13 z patnácti velitelů armád
8 z devíti admirálů flotily a admirálů I. stupně
50 z 57 velitelů armádních zborů
154 ze 186 velitelů divizí

Dále popravil 11 z 11 náměstků komisaře obarny a
98 ze 108 členů nejvyšší vojenské rady.

Nejschopnější důstojníci v počtu 43 285 byli odsouzeni k dlouholetým žalářům. Mimoto, Stalin nedbal na hlašení kontrarozvědky a posunul celou frontu na západ bez zabezpečení proti útoku, zcela bez obranné linie. Některým jednotkám chybělo až 50% vybaní bojové techniky. Dopady tohoto zločinu byly v nastávající válce nepředstavitelné a ďábelské. Za pouhhého půl roku od začátku války 22.června 1941, činily ztráty RA 3,5 milionů vojáků.

Naproti tomu v den útoku bylo na německé straně připraveny a plně vyzbrojeny všechny divize. Bylo to:
153 německých divizí
12 rumunských pěších divizí,
2 slovenské pěší plus jedna motorizovaná divize,
3 italské motorizované divize,
18 finských divizí,
4 rumunské jezdecké brigády, plus 3 horské brigády a 1 tanková brigáda,
2 maďarské motorizované brigády a 1 jezdecká brigáda,

Mimoto, neutrální Švýcarsko vyrábělo pro Hitlera přesné zaměřovače a časovače. Zbrojovky poražené Evropy vyráběly zbraně pro Wehrmacht. Je tedy nasnadě, že podpora Hitlera byla mnohem větší než podpora, kterou dostali sověti až po obratu politické strategie Spojených států.


Předřečníkovi nevadí, že se Slované nechali hnát jako ovce proti německým kulometům. Asi není Slovan. Mě to vadí.

250343

10.08.2011 11:35

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Zdravím tě Jene,

komentářů na toto téma tady na zvědavci bylo napsáno požehnaně. Většinou se jedná o polopravdy. A kdyby se události vyvíjely příznivě pro predátory, tak bychom byly svědky, že celá historie 2.sv.války by byla změněna. Dle tohoto demokratického scénáře bychom se dozvěděli, že válku vyhráli spojenci.

Kupř. civilní oběti Němců jsou doposud vyčísleny na 500 000, kdežto civilní oběti na ruské straně jsou 10 až 15 milionů. Nýní pracují historici Ruska i Německa na objektivním zpracování tohoto období, tak tato čísla budou jiná. Nedávno jsem četl článek od jakési anlické profesorky, ve kterém hořekuje nad znásilňováním německých žen. Vůbec bych se nedivil, že by nám vnucovali, že tyto miliony zabitých, zavražděných, znásilněných, ubitých, pověšených a umučených civilistů, jsou oběti RA, která je zákeřně vraždila, když odmítli pochodovat do prní linie jako živé štíty. Zatímco na německé straně je čekali vojáci se skývou chleba a s kartáčkem na zuby, aby zpustlé Rusy učili hygieně.

Jeníku seš borec, ale drž se při zemi. Oni nejsou blbí a mají mnohem větší zkušenosti než máme my.

Zdraví Quido [smích]

250368

10.08.2011 12:10

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Možná byste s tímto debilizmem měl úspěch před pár lety. Nyní je situace jiná. Mnoho lidí ví, kdo připravoval,financoval a realizoval experiment komunizmu, kdo po VŘSR v Rusku vládl a kdo je zodpovědný za zvěrstva páchaná na ruském lidu. A budete se divit, tyto skutečné události zpracovali západní historikové a odborníci. Na příklad toto:
http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat možná pak dostanet rozum. Ukrajinský hladomor je součástí vývoje po VŘSR v bývalé SSSR a jsou za něj odpovědní stejní kormidelníci jako za vraždy schopných generálů a důstojníků před 2.sv.válkou, i za miliony obětí ruských vojáků.

250370

10.08.2011 13:14

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

To je docela možné. Naštěstí se gojímové začínají probouzet z dlouhého spánku.

Zdraví Quido [smích]

250376

10.08.2011 17:10

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Nevšiml jsem si, že by s vaším blábolením někdo souhlasil. Pletete páté přes deváte a pouze iritujete, ale uboze. Také nemáte ani základní znalosti o hladomoru na Ukrajině a kdo byli bolševici.

Hladomor na Ukrajině byl v letech 1932-33. Druhá sv. válka v SSSR začala v roce 1941. [velký smích]

250402

10.08.2011 17:38

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Pro Steveho a 68.

Pánové jsem si jist, jak píše Steve, Naši Historikové i nadále studuji nova fakta-dalsi body nam budou sdeleny a my"budeme uvěřený a radostný" a zase "zvytezyme"*!! O tom žádná.
Steve, jenom si myslím, že v počtu znásilněných amerických a britských žen RA je malá chyba. Schází tam ještě tři oběti, které RA nepřiznala. Ale bylo to odhaleno.

Zdraví Quido

[smích]

250405

10.08.2011 18:05

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Pane Udo,

nemám pochyby o tom, že jste vzdělaný člověk s přehledem. Vaše komentáře jsou podrobné a k věci. Ale jak se říká, je mnoho variací na daný motiv. A faktem je, že se hodně lže, že laická veřejnost je systematicky manipulována a matena. A nebude to v dohledné době lepší. A já mám osobní dojem (prosím bez urážky), že nám neříkáte všechno. To však nic nemění na věci, že takoví zdatní diskutéři jako vy jsou v každém případě pro tento web přínosem. Váš zhora uvedený příspěvek nebudu rozebírat a v podstatě s ním souhlasím.

Zdraví Quido

250406

10.08.2011 18:25

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Nemáte se za co omlouvat a máte pravdu, že přesné počty nebudou nikdy známy, ale, existují matriky a je také známý počet lidí žijících v německých městech před válkou a kdo z nich odešel do armády. Určitě také existují statistiky o počtu zemřelých a narozených za dobu války. Takže chyby nebudou velké. A pokud se sledují ztráty Němců, tak chybné počty mrtvých cizinců statistiku neovlivní. Budou oddělené.

Tady pane 46 nejde o vědeckost, ale o poctivost. Snažit se bez klamu a falše dojít k co nejpřesnějším číslům.

250407

11.08.2011 08:42

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Děkuji kulturní odpověď. Skoro se do této poblázněné doby nehodí. Píšete: Zároveň se snažím zdokonalovať tu argumentáciu,korigovať svoje postoje a hladať společne riešenia problémov=výziev, ktoré nás všetkých trápia.

Jistě, lidé nemohou složit ruce v klín, nebo se uzavřít do sebe a přitom čekat, že se vývoj pohne správným směrem. A zvláště v této přelomové době, je třeba, aby schopní a čistí lidé, skutečná inteligence, nemlčela. Takových lidí je však velmi málo. Přesto, že bývalé Československo je již kolonizováno a mnohé co bylo uděláno není pro Čechy a Slováky dobré,mnohé je velmi zlé, není ještě vše ztraceno. V běhu jsou vyšší síly,které materialistická věda popírá a přitom není schopna najít,zjistit konečnou příčinu. To proto, že fantastické teorie a spekulace k poznání původní příčiny nevedou. Vůbec neuznávám alternativní přístup k morálním hodnotám. Je to cesta do propasti. Dobro a zlo je úměrné kvalitě materiálních, ale především duchovních hodnot a to se nedá obejít.

Mějte se hezky, zdraví Quido.

250480

11.08.2011 19:30

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Anonymní 174. Prosímvás, přečtěte si reakce na vaše příspěvky od dalších diskutujících. Ani jeden s vámi nesouhlasí. Mimoto neznáte historii a nevíte, kdo byli bolševici a kdo jsou sionisté. Jakou měli úlohu při realizaci VŘSR v Rusku a kdo z nich řídil a realizoval hladomorem na Ukrajině. Utrpení, kterým prošli obyčejní lidé nezpochybňuju. To bych si vůbec nedovolil a mimoto, já jsem nebyl ani ve svazu mládeže a už vůbec ne v nějaké polické straně.

250569

12.08.2011 08:53

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Reagovat musím. Neboť nenávidím zákeřné lži. A vy už vůbec nemáte žádné právo v takovýchto vážných otázkách komukoli přikazovat aby mlčel.

Fakta o VŘSR, která byla zákeřným pučem a žádnou revolucí, jsou dokladována a nedají se zpochybňovat. Ti, kteří zavraždili cara, vyvraždili miliony ruských, ukrajinských-prostě sovětských občanů, jsou také zodpovědni za hladomor na Ukrajině. Utrpení si nevybíralo národnost. Trpěli všichni. Svalovat vinu na Rusy je strategiií sionistů, kteří se snaží rozvrátit slovanskou vzájemnost. A vy je v tom podporujete.

Další vaše tvrzení, že o SSSR vím jen sračky z časopisu Svět sovětů ukazuje na váš přehled. V současné době existuje celá řada západních autorů, kteří tyto události zdukomentovali a příliš se neliší od ruské verze. Máte tedy možnost srovnání a i tuto možnost ignorujete. To jsou vlastnosti fanatiků nebo hlupáků.

250626

12.08.2011 12:11

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Tak tak pane UDO. Píšete: S pojmami treba naozaj opatrne a ak má diskusia k něčemu viest, vysvetlit aspoň navzájom používanů terminologiu.

Uvedu pouze jeden zdroj z mnoha, který vysvětluje slovo bolševizmus.

Pokud ještě někdo vzdáleně pochybuje, že celá hrozba komunizmu byla vytvořena strůjci tohoto velkého spiknutí v našem New Yorku, uvedu zde následující historickou skutečnost. Všechny záznamy ukazují, že když Lenin a Trockij organizovali převrat v Rusku, fungovali jako šéfové Bolševické strany. "Bolševizmus" je čiště ruské slovo. Organizátoři spiknutí si uvědomovali,že bolševizmus by nemohli prodat jako ideologii někomu jinému než ruskému lidu. Tak Jacob Schiff v dubnu roku 1918 vyslal plukovníka House do Moskvy s rozkazem Leninovi, Trockému a Stalinovi, aby změnili název jejich režimu na Komunistickou stranu. Lenin, Trockij a Stalin poslechli, a tak se rok 1918 stal rokem, kdy vznikla komunistická strana a hrozba komunizmu. Toto všechno můžete nalést ve Websterově univerzitním slovníku, páté vydání.

Přepis z http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat

250645

13.08.2011 06:58

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Předtím anonymní 174 a nyní anonymní 173. Doufám, že se jedná o stejného pisatele.

Píšete: Carské Rusko bylo obilmicí Evropy a bolševici z něj udělali největší světovou hladomornu během několika let a vy máte tu bolševickou drzost mě za tato tvrzení ještě urážet a kádrovat?

Vy neumíte číst. Já nic takového co jste napsal jsem nikdy a nikde netvrdil a netvrdím. Přečtěte si znovu moje příspěvky. Já naopak s první polovinou věty 100% souhlasím. Carské Rusko bylo obilnicí Evropy a bolševici z něj udělali největší švětovou hladomornu Kdo to však byli ti bolševici? To je třeba pochopit. Mimoto, násilná kolektivizace proběhla i v bývalém Československu a já si ji také dobře pamatuji. Tady však nebyla tak hrůzná jako na Ukrajině. Už jsem to jednou napsal, ale pro vás to napíšu znovu.

Musíme vycházet z historických faktů. Nikdo nemá legitimní právo tato fakta měnit. Viz přepis přednášky Myron C. Fagana: Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy kde se píše:

Pokud ještě někdo vzdáleně pochybuje, že celá hrozba komunizmu byla vytvořena strůjci tohoto velkého spiknutí v našem New Yorku, uvedu zde následující historickou skutečnost. Všechny záznamy ukazují, že když Lenin a Trockij organizovali převrat v Rusku, fungovali jako šéfové Bolševické strany. "Bolševizmus" je čiště ruské slovo. Organizátoři spiknutí si uvědomili, že bolševizmus by nemohli prodat jako ideologii nikomu jinému než ruskému lidu. Tak Jacob Schiff v dubnu 1918 vyslal plukovníka House do Moskvy s rozkazem Leninovi,Trockému a Stalinovi, aby změnili název jejich režimu na Komunistickou stranu. Lenin, Trockij a Stalin poslechli, a tak se rok 1918 stal rokem, kdy vznikla Komunistická strana a hrozba komunizmu. Toto všechno můžete nalést ve Websterově univerzitním slovníku, páté vydání.

Vím, že utrpení kterým prošli Ukrajinci bylo hrozné. A právě proto musíme najít odvahu pravdivě pojmenovat příčinu těchto běd. A to by nás mělo oba, tedy i vás, oslovit. [smích]

250717

13.08.2011 21:03

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

To byl poslední pokus vás upozornit na skutečnost, že toto období je zmapované. Jednak těmi co tyto hrůzy přežili a nejste to zdaleka jenom vy sám. Jejich hodnocení je zapracované do řady západních studií o tomto období. Vy tyto práce ignorujete a předkládáte svoji, úplně scestnou verzi.

Existují i studie, které zachycují skutečné události přípravy experimentu komunizmu. Viz Websterův univerzitní slovník, páté vydání. Nebo studie pojednávající o přípravě komunizmu, (puči) roku 1917 v Rusku. Viz přepis přednášky C.Fagana: Ilumináti a rada pro zahraniční vztahy. Vy opět tento zdroj informací ignorujete, i když je prvotní. Viz vaše reakce na 250 343: Přestaňte tady pořád oprašovat postkomunistickou historii a dělat z rudých bolševiků lidumily.

Toto vaše tvrzení je k smíchu a hloupou snahou o manipulaci. Já dobře vím kdo byli bolševici v Rusku. Ale vy to nevíte, přesněji nechcete vědět.

Kde prosímvás obhajuju bolševickou propagandu? Píšete-cituji: A navíc si dovolujete opakovat bolševickou propagandu založenou na tvrzení, že hladomor a genocida Ukrajinců byla margiální záležitostí To už nemá cenu komentovat. Vy mě nevytočíte. Na to nemáte.

Pokud se jedná o vaše urážky celého slovanského etnika, viz vaše reakce na 250 373:
Tupí a alkoholem zmožení slovanští gojímové budou pro blaho chazarů bojovat vždycky, to máte pravdu.

Takže, kdo koho uráží? Pouze připomínám, že to byli právě vámi opovrhovaní gojímové, kteří roku 1016 rozdrtili říši Chazarů. A byli k tomu donuceni. Krutovláda Chazarů byla nesnesitelná a je podrobně popsána jak západními tak i ruskými autory.

250781

14.08.2011 08:32

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Kdo uhýbá od meritu věci,to jste vy! Zde je vaše reakce na 250 370:

Vy v té svě hlavě máte dobrý hokej. Samozřejmě že je každému známo,kdo bolševiky vedl a kdo je financoval,ovšem zapomínáte na to, že když bude chtít, udělá to se Slovany znova a vy zase budete moct psát dalších padesát let, že za to mohou ti druzí

Chtít udělat konečný mord, který vyhladí Slovany, to mohou. A nejste to pouze vy, kdo si to přeje. Viz různá prohlášení současných politiku, M. Tatcherové, Albrichtové,nebo prezidenta USA, který prohlásil, že slovanská otázka musí být vyřešena jednou pro vždy.

Tohle všechno ví Putin a mnoho dalších vlivných Rusů. Nedávno byl v Rusku a také v Turecku, proveden pokus o vojenský převrat- byly neúspěšné. To je pokračování stejné strategie jako při přípravě a instalaci komunizmu, pouze jiným způsobem.

Je třeba zdůraznit, že komunizmus i bolševizmus je produktem kapitalizmu. Byli to sionisté, kteří v bývalém SSSR páchali ty nejhorší zvěrstva. Do řad bolševiků a komunistické strany byli záměrně přijímání lidé z okraje společnosti, s nejhoršími charakteristikami. Ti prováděli jakákoli zvěrstva, která se vymykají našemu chápání. Dokonce i první tanky, které Stalin vyráběl, byli pouze plechové, snítované a sloužili především k potlačení odporu prostých lidí. Co to bylo za tanky se ukázalo po útoku Wehrmachtu.

A stejným způsobem probíhala strategie ničení zemědělství. V roce 1932 se neúroda rozšířila i na jiné oblasti SSSR. Stalin a jeho pochopové to vyřešili zabavením veškerého obilí ukrajinských sedláků. Výsledkem bylo 7 mil. mrtvých. Vikipedi udává lživé číslo obětí.

Jak to tedy bylo, zdali by RA přežila rok 1941 bez amerického obilí, si přečtěte o patro níž. Abych nemluvil pouze já.

250851

14.08.2011 09:25

Prague Necro Pride

RE: Skvělej článek.

quido2 81.?.?.?

Nejen že děláte chyby při vykazování počtu znásilněných Angličanek a Američanek RA, ale ještě matete laickou populaci a neuznáváte skutečné hodnoty našeho největšího zlatoústého humanisty Václava Havla, který nám zanechal jasné a srozumitelné poselství.

Absurdní ideologie je,že rodina má mít výhody, protože plodí děti, na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla teleta.

Zamyslete se nad hloubkou této myšlenky a styďte se! [smích] [velký smích]

250856

14.08.2011 12:16

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Děkuji, jsme spřízněné duše. Já ale odpovídám proto, aby tito lidé nezískali převahu, mnoho lidí je stále zmateno. Tedy kvůli nim.

Zdraví Quido [smích]

250885

15.08.2011 09:35

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Milý pane Vojto. Jsem rád, že se pokoušíte, jako obvykle, o svůj osobní výklad, který se opírá o pozdější falzifikáty. Podobně jako Jordan Maxwell-viz:The BIBLE,END TIMES§PREHISTORY. Podle něho je nesprávně chápán různý význam hebrejských slov- a ejhle, máme tady nový, leckdy protichůdný výklad.

Ne že by sionisté neměli právo na jejich neustálé, a bezpochyby propracované spekulace. Já se však držím prvotních studiií. Zdroje jsem uvedl. Vaše doporučení: Obávám se, že jste zmaten poněkud Vy. Čtením současných rádobyvědeckých blábolů. Je mi líto.

Mě taky pane Vojto. Zbohem.

250984

15.08.2011 09:54

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Áno, na dokazování jsme krátcí. To máte pravdu. Viz 9/11, Mezinárodní soud pro bývalou Jugoslávii v Haagu, či alternativní přístupy k chápání rodiny a morálky všeobecně, jak to vidíme v současnosti.

250988

15.08.2011 18:27

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Ano,to beru. Nevím jak pan MoUdrostrak, který má nadstandardtní informoce, které já nemám, ale za sebe vidím souvislosti v dokonalé informační válce, kterou bezesporu vyhráli USA, GB, a Izrael. Jako na zavolanou nám toto období přiblížil Igor Panarin ve svém článku z 11.8.2011 s názvem: První světová informační válka. Rozpad SSSR. viz: www.panarin.com

V čánku Panarina je také popsána role Gorbačova, který byl vybrán již 70.letech, jako jeden z kandidátů na vůdce budoucího rozpadu SSSR. Vývoj v bývalém SSSR byl řízený od jeho vzniku a má to dopady i na současnou informovanost a především na soustavnou manipulaci a matení laické populace.

Souvislosti:V židovském časopisu "NRS" popsal Žid Grigorij Aronson VŘSR roku 1917 v Rusku. Dle Aronsona byla prací tajných svobodozednářských lóží, dceřiných lóží židovsko-francouzké "Lóže Velkého Východu". (Grad Orient.) Dále informuje. Všichni členové dočasné vlády, včetně Kerenského, byli svobodní zednáři.

Takže pochybovat o tom, že VŘSR roku 1917 v Rusku byla pučem, je nesmysl. Je to potvrzeno z několika zdrojů. Viz moje předešlé příspěvky.

251045

15.08.2011 22:07

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Rozmyslel jsem si to a odpovím. Vaše tvrzení je absurdní. Svědčí o tom pobyt Lenina a Trockého v USA. Ten je podrobně dokladován. Vyjímám nejdůležitější část.

Noc co noc Trockij tajně navštěvoval honosné sídlo Jacoba Schiffa a pak spolu s Leninem, ještě před rozedněním shromažďovali pobudy z východní čtvrti New Yorku. Všichni z nich byli ruskými uprchlíky a pod vedením Trockého procházeli výcvikem. Tyto aktivity financoval Schiff.

Následně : Před vypuknutím revoluce v Rusku bylo jejich tajným útočištěm Švýcarsko. Tam se přesunul Lenin a po něm i Trockij a s ním přibližně tři sta jeho vycvičených pobudů. Všichni připluli na Schifově lodi. Na této lodi bylo 20 mil. dolarů ve zlatě, těchto 20 mil bylo poskytnuto na financování bolševického převratu v Rusku.

V očekávání příjezdu Trockého Lenin ve svém úkrytu ve Švýcarsku uspořádal večírek. Hosty tohoto večírku byli vysoce postavení muži. Mezi nimi byl plukovník Mandell House, mentor Woodrowa Wilsona a, což je ještě důležitější, Schiffův zvláštní a důvěrný zpravodaj. Dalším z očekávaných hostů byl Warburg z Warburgova bankovního klanu v Německu. Kromě toho zde byli Rothschildové z Londýna a Paříže, dále Lithenoth, Kaganovič a Stalin (který byl tehdy vůdcem vlakových a bankovních lupičů) Byl známý jako "Jesse James z Uralu".

Existují další důkazy. Toto tajné setkání bylo málem zhatěno. Schiffova loď s Trockým a vycvičenými emigranty, budoucími vládci Ruska, byla zadržena a poté, přesto že byla Anglie a Francie po dlouhou dobu ve válce s Německem, byla na příkaz nejvyšších míst propuštěna. Existují o tom písemné doklady.

Jak se dostali Lenin, Trockij a 300 vycvičených pobudů do Ruska:
Zde na scénu vystoupil bratr Warburg, šéf Německé tajné policie. Ten naložil zmíněné do nákladních vagonů a učinil všechna nutná opatření pro jejich tajný vstup do Ruska. To je též podrobně dokladováno.

Mimoto. Lenin byl hned od počátku řízen. Měl byste vědět, kdo měl ložnici hned vedle Leninovy pracovny a kdo mohl přiletět do Moskvy kdykoli. A o rádobyvědeckých blábolech pojednejte s autory na př. Websterova univerzitního slovníku, páté vydání, nebo velmistry B nai B rith. Já na rozdíl od vás tuto nejmocnější organizaci zednářů vůbec nepodceňuju a pokud nám sdělila informace o VŘSR v Rusku r.1917, tak pro mě má toto sdělení velkou důležitost a nepovažuji jej za blábol.

251075

16.08.2011 13:41

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Pane Vojta, vy přece nemůžete být hloupý když jste odborník na genetiku. Ale,pokud se jedná o experiment komunizmu, tak nic podstatného nevíte. Přitom si myslíte opak. VUML vám nemůže stačit. Ten je k ničemu. Já vám tedy zkráceně přednesu historii experimentu komunizmu.

Na počátku tj.: již v 17 století, pověřil Rotchschild profesora Adama Weizhautpa, aby soustředil mysteriózní základnu různých náboženství do souboru. Weizhaupt byl původně jezuity vychovávaný profesor církevního práva, který vyučoval na univerzitě v Engelstoku. Byl rozeným Židem, který konvertoval ke katolictví, stal se knězem a pak, na výzvu tehdy nově organizovaného domu Rothschildů, odpadl od katolictví a dal se do služeb domu Rotchildů a iluminátů. Nebudu popisovat jednotlivé kroky jeho rozsáhlé práce. Faktem je, že ji dokončil 1.května 1776. Později byl 1.máj vyhlášen velkým svátkem pro všechny komunistické státy.

A pak se začíná odvíjet historie přípravy a v konečné fázi realizace experimentu komunizmu.

V roce 1798 se koná v americké Philadelphii tajný sjezd iluminátů, na kterém byl vypracován tak zvaný: Protokol moudrých mužů Sionu. Podle tohoto protokolu se prakticky odvíjí novodobá historie všech význačných politických událostí.

V roce 1829 američtí ilumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances Fanny Wrigtové. Bylo řečeno, že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunizmus.

V roce 1834 byl italský revoluční vůdce Guiseppe Mazzini vybrán ilumináty, aby udával směr revolučního programu pro celý svět. V této funkci sloužil až do své smrti v roce 1872. Několik let před svou smrtí Mazzini zlákal amerického generála Alberta Pike do řad iluminátů. Pike se nakonec vypracoval do vedoucího postavení. V letech 1859 až 1871 Pike vypracoval vojenský plán na tři světové války a různé revoluce po celém světě. Předpokládal završení tohoto spiknutí ve 20.století. A jak je vidět moc se nemýlil. Předložil Rothschildovi tři verze strategie k dosažení světovlády. Jsou to: komunizmus, fašizmus a náboženské války. Dále založil tři nejvyšší rady. V Charlestonu -jižní Karolína, v Římě a třetí v Berlíně. Po Mazzinim převzal 23 revolučních center, umístěných v strategických oblastech po celém světě, z nichž udělal podřízené rady. Stala se z nich tajná ústředí světového revolučního hnutí.

Také existuje Pikeho dopis z 15.srpna 1871, ve kterém generál seznamuje Společnost moudrých mužů Sionu, jak ovládnout svět pomocí tří světových válek. Není bez zajímavosti, že v těchto plánech jsou Rusové označeni jako národ určený k likvidaci.

No a máme tady srpen 1897, kdy se koná ve švýcarské Basileji další velký kongres sionských mudrců,na kterém byly předneseny ucelen

251129

16.08.2011 13:59

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Pokračování:
,kdy se koná ve švýcarské Basileji další velký kongres sionských mudrců, na kterém byly předneseny ucelené Protokoly sionských mudrců o jejichž autorství se vedou debaty do dnešních dnů.

Ještě k Marxovi. Ten psal "Komunistický manifest pod dohledem jedné skupiny iluminátů a profesor Karl Ritter z Frankfurtské univerzity psal antitezi pod dohledem jiné skupiny. Myšlenka byla ta, že vůdci celého spiknutí mohou využívat rozdíly těchto dvou tak zvaných ideologií k rozdělení stále většího počtu lidské rasy do opačných táborů, aby mohli být vyzbrojeni k boji a zničení se navzájem. A zvláště pak ke zničení všech politických a náboženských institucí. Práci Karla Rittera po jeho smrti dokončil německý filozof Friedrich Wilhelm Nietsche, který založil nietscheizmus. Ten byl později vyvinut do fašizmu, potom do nacizmu a byl použit k rozpoutání obou světových válek.

Vidíte tedy pane Vojto, že se pracovalo v dlouhodobém horizontu a že jednotlivé kroky na sebe navazují.

251131

16.08.2011 21:01

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

quido2 81.?.?.?

Děkuji za podporu. Zátím jsem pouze přepsal, co je dostupné na internetu. Přesto máte pravdu. [smích]

251150

19.08.2011 08:38

Deflace

RE: Stava se to , co bylo receno pred staletimi a nebo desitkami roku.

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás pane Nohejl,

a souhlasím s vámi. K nabytým znalostem je nutné přidat zdravé nacionální cítění a především morálku. Správně poukazujete, že ti, kdo morální hodnoty ničili a ničí, volají po jejich návratu. A je toho ještě mnohem víc.

Pan Vojta poukazuje na BNK a tento termím upřesňuje a rozděluje pan Luxor, zmínkou o těch, co mu bezohledností a lstí, ujídají z koláče, ty vylučuje. A to je správné. Pan MoUdrostrak se naopak přiklání k sociálnímu společenskému modelu. Bez sociálního cítění nelze vytvořit fungující společenský model- to by mělo být jasné. Ale i zde se to nemá přehánět.

Pak je tady anonym 88, viz jeho názor: takže prostě bohužel, střelba a panika zařídí zbytek , a k tomu nás straší černochy a Číňany. Co k tomu dodat? Je to jak v té Krylově písničce. Ti, co nás včera týrali, nás vyhazují z práce... S panem Vojtou a anonymem 88 naprosto nesouhlasím a dle mého názoru dozráli na označení VCH=vzdělaní chudáci. Jestliže se někdo domnívá, mimo anonyma třeba profesor Pianka, že vražděním lidí zachrání civilizaci, tak to už je trochu moc. Proti tomu je třeba vystoupit. Ono i slovo komunizmus není novým slovem vytvořeným ilumináty. Ve Vedách se hovoří o duchovním komunizmu. Rozený Žid Mr.Weizhaupt, který konvertoval ke katolictví a poté na výzvu Rothchilda začal pracovat pro ilumináty, dobře věděl co říká. Jeho nejdůležitější směrnicí bylo: získat kontrolu nad tiskem a to se podařilo. Mimoto, v Protokolech sionských mudrců č.23:

Omezení výroby přepychových předmětů.
Aby národy přivykly k poslušnosti, nutno jich přiučiti ke skromnosti, a omeziti průmyslovou výrobu přepychových předmětů. Tím zlepšíme mravy, demoralizované konkurencí přepychu. Znovu zřídíme ruční výrobu, která podkopává soukromé kapitály průmyslníků. Toto je nutné i proto, že mnohdy průmyslníci vládnou třeba i bezděčně myšlenkami lidu, proti vládě.

Nezaměstnanost.
Lid výrobce nezná nezaměstnanosti a jest spokojen s existujícími pořádky, neboli stálostí vlády. Nezaměstnanost je nejnebezpečnější věcí pro vlády. Pro nás úloha nezaměstnanosti bude dohrána, jakmile vláda bude v našich rukách.

251314

20.08.2011 08:01

Deflace

RE: Stava se to , co bylo receno pred staletimi a nebo desitkami roku.

quido2 81.?.?.?

Z pohledu obyčejného člověka který se živí poctivou prací, je váš komentář, pane Nohejl, popisem stávající skutečnosti. Tento společenský systém zašel příliš daleko, záporným následkům se nevyhne.

Privatizace v ČR, kterou dobře známe, proběhla v duchu hesla Američanů: Oddělit důvěřivé od jejich peněz. Aby nás neoznačili za hořekující, či ublížené, nechť hovoří statistiky. Na Zvědavci vyšel dne 14.listopasu článek s názvem: Lžeme sobě i Evropské komisi. Každý si to může přečíst.

Zdraví Quido

251385

21.08.2011 09:40

Deflace

RE: Stava se to , co bylo receno pred staletimi a nebo desitkami roku.

quido2 81.?.?.?

Jistě že vám rozumím pane Nohejl. A také rozumím těm, kteří velké množství argumentů, které jste uvedl ve vašich příspěvcích na Zvědavci, ignorují, nebo povýšeně zavrhují. Je to stále stejná strategie manipulace a matení. Přesto přihořívá.

Nedávno jansmith v jednom příspěvku uvedl soubor: Federální rezerva (http://bnw-nwo.wz.cz/conspiracy/fed.htm)
Zde je dokumentováno, že zajetí laické populace v okovech lsti a lži je mocné, zvláště v USA. Na deváté straně zhora uvedeného souboru čtemě: Proč naši předkové bojovali proti FED.
a následuje známý výrok, který je přisuzován Amshellu Rothschildovi, Dejte mi kontrolu nad měnou národa a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří zákony!" A o to přesně jde.

Zdraví Quido [smích]

251478

22.08.2011 10:29

Dopis, který potěšil

RE: Je cas opustit Zvedavce.

quido2 81.?.?.?

Ano, END OF ZIONISM = PEACE.

251579

25.08.2011 09:12

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Mně už připadáte snad nějak nametení nebo blbí!

quido2 81.?.?.?

Poslyšte Steve, váš humur mě silně ovlivňuje.
Asi se stanu PYOŃIREM

Ale aby nám samotným neujel vlak. Operuje se se strachem a bezmocí obyčejných lidí. Nedávno vyšly na Novinkách.cz články o brněnském gangu (http://www.novinky.cz/krimi/241725-inspekce-proveruje-kauzy-ex..) Cituji větu, která se vztahuje na jednoho člena gangu:
Údajně odkládal některá oznámení a podání vydíraných podnikatelů a občanů,kteří se dostali na mušku policejního gangu. A dále věta o celé skupině: Přičemž organizovaná skupina páchala zločiny už od roku 1998,takže podle informací Práva není vyloučeno, že s gangem spolupracoval ještě někdo další.

Toto je nový fenomén. Policie ve službách soukromých osob. K tomu není třeba co dodávat. Jde z toho opravdu strach. A vím o čem mluvím. Mám osobní zkušenosti.

251814

31.08.2011 07:44

Bárta + VV

Dobrý článek, ale neúplný.

quido2 81.?.?.?

Jedná se o moc v Evropě. Proces,jak bude Evropa řízena, začal již v roce 1985 Shengenskou dohodou. To vysvětlují praragrafy 92 až 118. Zde se hovoří o elektronické výstavbě archívů a informacích o občanech. Nejdříve na komunální a později na světové úrovni. Pak jsou tam paragrafy 5,25,29 až 38, kde jsou tříděni občané do kategorií podle rasových,ideologických, rozumových a jiných měřítek.

V roce 1986 v Bavorsku- pokračuje tento program se zaměřením na státní útvary. Ve spolupráci s československými komunisty byla připravována rozluka československé měny na českou a slovenskou. Za ČSSR byl vedením této přípravné fáze pověřen ing. Kyselka, který jak víme po rozpadu republiky působil jako zástupce guvernéra České národní banky.

Je to hra skutečně mocných. Jestliže je Bárta kladný hrdina, tak mu držím palce. Nemá ale žádnou šanci, pokud v centru, tj.v Bruselu - nedojde ke změně strategie.

252258

31.08.2011 16:58

Bárta + VV

RE: Dobrý článek, ale neúplný.

quido2 81.?.?.?

Takové otázky musíte směrovat na kováře. Oni, pokud vám vůbec odpoví, stejně neodkryjí celou strategii. Já konstatuji to, co je v současné době známé. Prostě ing. Kyselka vedl přípravnou fázi rozluky československé měny za ČSSR. V roce 1993, po rozluce na Českou a Slovenskou republiku byl jmenován zástupcem guvernéra České národní banky ing. Josefa Tošovského. Tyto věci jsou známé.

Jednalo se o rozpad celého komunistického impéria. Pokud chcete znát víc, kupte si knihu Konspirační čítanka All Hidell/Joan d´ Arc

252286

01.09.2011 09:34

Bárta + VV

RE: Dobrý článek, ale neúplný.

quido2 81.?.?.?

Nebudu zakrývat, že vaše filozofie je mi blízká. Masmédia jsou žíly a cévy kterými proudí krev civilizace. Tato média a zábavní průmysl jsou doslova jedovatá. Souvisí to s faktem, že mysl může způsobit degradaci člověka. Nesprávně vedená mysl je největším zlem. Už jsem tady jednou psal, co ve své knize ČIN napsal americký revolucionář J.Pubin. Smíchali jsme mladost, hudbu, sex, narkotika a duch buřičství se zrádcovstvím a takovéto kombinaci nelze odolat. Dále je zneužívána věda. Dnes už je to celá řada programů, které slouží ke kontrole a další k jeho přímému zotročení nebo selekci. Je proto zákonité, že mnozí se stanou obětí. Tyto programy jsou vyvíjeny aby se později realizovaly. Příkladem je VŘSR v Rusku 1917.

Z 538 nejvýše postavených osob v porevolučním Rusku bylo 442 Židů. Dále 1 Čech, 1 Maďar, 2 Gruzínci, 3 Poláci, 3 Finové, 10 Arménů, 11 Němců, 34 Lotyšů a pouze 31 Rusů. Také si připomeňme, že několik měsíců před začátkem války v Iráku, byla v sousedním Maďarsku připravována exilová vláda, tak zvaný Šalabího národní kongres. Podobný scénář byl připraven i pro Bělorusko. A mohli bychom ve výčtu loutkových vlád dlouho pokračovat.

Pane Kysučan přeji vám přesto pěkný den. Zdraví Quido.

[smích]

252339

01.09.2011 09:51

Bárta + VV

RE: Dobrý článek, ale neúplný.

quido2 81.?.?.?

Ano, i tak se to dá pojmout, že tedy ve vesmíru nejsme sami. Víte pane Janko, ve Vedách je popsáno čtrnáct planetátních soustav, které existují v našem vesmíru, tj. v galaxii mléčné dráhy. Mimoto existují i jiné vesmíry. Čím víc toho materialistická věda bude vědět, tím více se bude přibližovat k poznání, že mnohé hypotézy, které zplodila, jsou pouhé spekulace. Příkladů omylů vědy je mnoho, z těch nejnovějších vyjímám BOSON. Z článku na
http://czech.ruvr.ru/2011/08/26/55231591.html

Tajemství vzniku vesmíru je i nadále veliké. Hledání záhadného Higgsova bosonu, elementární částice, díky níž se objevila ve vesmíru hmota, nebylo úspěšné. A to znamená nejen, že chybí odpověd na otázku jak vznikl vesmír, ale i že může být fundamentální věda zrevidována.

252344

01.09.2011 10:09

Bárta + VV

RE: -

quido2 81.?.?.?

Zdravím Steve,

je očividné, že procházíte revolučním vývojem. Panzerfaust je mnohem účinnější než flintička, o které jste se zmiňoval při našem dialogu. [smích]

252345

01.09.2011 15:28

Bárta + VV

RE: -

quido2 81.?.?.?

Steve,
ve svém revolučním vývoji jste mě předstihl což je zjevné z vašeho komentáře. Zmiňujete se o korupci, která bude další disciplínou na OH. Co říkáte tomuhle?

OH 2004 v Řecku: Nad Akropolí kroužila vzducholoď vybavená nejmodernějším odposlouchávacím zařízením a jinou technikou. Nebe dále střežila vojenská letadla. Na zemi hlídalo bezpečnost tisíce ozbrojených policistů a také tisíce vojáků. I ČR vyslala do Atén protichemickou jednotku, které podléhaly další chemické jednotky. Mořské hlubiny hlídaly ponorky s nejmodernějším vybavením a na hladině hlídkovaly letadlové a další lodě.

Nevím jestli čtete Védy, ale faktem je, že všechny myšlenky na dosažení štestí pomocí hmotných smyslů stojí na klamném základě. Všechno je jinak. Civilizaci západní hemisféry zvoní umíráček. Bude ale ještě hodně mrtvých.

Zdraví Quido

252355

12.09.2011 16:04

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Jak to tedy bylo doopravdy?

quido2 81.?.?.?

I tak by to nebylo nijak lehké. Nutné by také bylo spolehlivé zázemí, schopné odolat jakémukoli způsobu napadení.

253177

13.09.2011 09:29

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: národní hrdost

quido2 81.?.?.?

Hledat kořínky slov na to asi ani tady nejsou lidi...

Slované mají ohromující historii, která je úmyslně falšována. Také jejich řeč dokazuje, že byli více sjati s přírodou a uměli ji naslouchat. Ku příkladu české slovo cinká a takových slov je víc. Anglosaské jazyky tuto jemnost nemají.

V Rusku se již objevují publikace, které zamlčovanou historii Slovanů popisují. Jedním z těchto autorů je Nikolaj Levašov.
http://leva-net.webdone.cz/products/zamlcena-historie-ruska/
Na internetu jsou zveřejněny tři díly této publikace.

253230

13.09.2011 19:17

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: národní hrdost

quido2 81.?.?.?

Vážený pane,

ono se nejedná pouze o několik milionů Čechů, ale o Slovany jako celek. Proto je nutné objektivní sebeurčení Slovanů, opírající se o zachované písemné a jiné faktografické materiály, které nestačily hordy cizáků spálit zničit a to především v Rusku. Dosavadní historie dle anglosaských univerzitních zdrojů, týkající se Slovanů, je úmyslný a cynický falzifikát. Slovanské národy, které jsou v současné době v Evropě, mají společný základ.
Slované mají být na co hrdí včetně své řeči, především však na duchovní rozměr prapůvodní slovanské civilizace. To jest hodnoty, kterou současné lidstvo potřebuje k přežití bez apokalypsy.

Kdo má zájem o poznání skutečných dějin Slovanů, musí začít u ruských autorů a z našich třeba Zdeňkem Patrickem ,viz jeho web:
http://smith.wz.cz
Zrovna jeho poslení článek Lebor Gabala Erenn, hovoří k věci.

253262

13.09.2011 19:28

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: Protimluv

quido2 81.?.?.?

Souhlasím. Tak to přesně je . [smích]

253264

13.09.2011 21:29

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: Dap

quido2 81.?.?.?

Srdečně tě zdravím Jane,

není se čemu divit, jak píšeš: Průměrný človíček si plete dojmy s pojmy průběžně. Masmédia toto matení laické populace mají přímo v popisu práce. Obyčejný člověk má svých starostí dost aby uhájil svoje místo na slunci, a nemá možnost analýzovat velké množství informací. Nutně je tedy ovlivněn propagandou. V současné době v režiji bezpochyby zkušených a inteligentních profesionálů, viz tvoje rozhovory s panen HHBB. A dále.

Pak tady máme duchovní nauku. Kde se vzalo, tu se vzalo, přes
20 000 sekt a sektiček a k tomu pět velkých náboženství. Včil se v tom vyznej. Ovšem v tomto se vyznat je jednoduché pokud člověk získá skutečné poznání. To velké množství sekt a sektičet je jednoznačně výplodem znečištěného ega člověka. Tyto sekty jsou zcela zbytečné. Prohlašovat jejich existenci za náboženskou svobodu je stejný omyl, jako že homosexuální páry, poté co si dají pusinku a zakoupí děťátko, mohou vychovávat zdravé potomstvo.

I další zavedené duchovní nauky vznikly poměrně nedávno. Kupř.: Rosikruciáni. Ještě před rokem 1598 byl pojem Rosikruciáni neznámý. Počátky tohoto hnutí se datují do roku 1614 v dnešním Německu. Hlavou tohoto spolku měl být jakýsi Christian Rosenkreutz. Teprve v roce 1866 založili Rosikruciáni v Londýně "Vysokou školu metropolitní". A v současné době je k dispozici jejich rozsáhlá litetura, která je zcela zavádějící.

Svědkové Jehovy, je sekta ještě mladšího data vzniku než Rosikruciáni. Tvrdí, že jsou pravým náboženstvím. Ve své knížěčce s názvem: Poznání které vede k věčnému životu, tvrdí,že Bible je vědecky přesná. Podívejme se tedy na některá tvrzení.

Nejstarší část Bible pochází ze 16.století přnl. Je to ještě dříve než se objevila hiduistická Rgveda. Podle nich prý kolem roku 1 300 přnl. To je ovšem naprostý blud, který je v současné době vědecky vyvrácen. Důkazy ve formě artefaktů, základů paláců, zbytků staveb a jiných důkazů, poskytlo starobylé potopené město na dně Arabského moře. Název města je Dváráka. Celá védská literatura včetně Rg-védy je téměř o tisíc let starší, než duchovní nauka křesťanů.

Pak v té knížečce píši, že v době, kdy si většina lidí myslela, že země je plochá, prorok Izajáš o ní mluvil jako o "kruhu" (hebrejsky chug, což zde má význam "koule". Izajáš 40:22
Je to opět polovičaté a nepřesné tvrzení. Ve Vedách je podrobně popsán celé vesmír a čtrnáct planetárních soustav, tisíc let před Izajášem. Písemně zaznamenané Védy uvádí přesné astronomické výpočty o 5 000 let dříve, než si takové výpočty dokázali moderní materialističtí vědci vůbec představit.

Pak tady máme ještě celou řadu fanatických sekt, jako třeba japonská Óm Šinrikjó a víme co provedla v tokijském metru. Nebo třeba Satanisté. I otec marxistické ideologie Marx byl sata...

Automaticky kráceno

253271

13.09.2011 21:48

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: Dap

quido2 81.?.?.?

Pokračování:
I otec marxistické ideologie Marx byl satanista. V rituálu černé mše, která se slouží o půlnoci, je vše, co je napsáno v Bibli zavrhnuté. Svatá jména Boha, Ježíše, Marie se čtou pozpátku. Kříž se věší hlavou dolů anebo se po něm šlape. Za oltář slouží tělo nahé ženy. Ukradená hostie z křesťanského chrámu s nápisem "satan",se používá k posměšnému přijímání. Při mši se spaluje Bible. Všichni přítomní slibují, že spáchají všech sedum smrtelných hříchů uvedených v katolickém katechizmu a nikdy nebudou konat žádné dobro. Potom následuje orgie.

Pak tady máme materialistické filozofy,jako třeba profesor Jacgues Monod, který dokonce získal Nobelovu cenu. Tento "filozof" pouze oprášil a opsal teorii, se kterou přišli tisíce let před ním materialističtí filozofové staré Indie, Čarváka a další. Nebo třeba teorie "Karma-mímansá", ta prohlašuje, že svět se točí bez řízení Boha. Říkají, že všechno se děje kvůli chtíči (káma-haitukam) Chtíč působí, že muž je přitahován k ženě a opačně.

Takže milý Jane včil mudruj a měj se hezky. Zdraví Quido [smích] [smích]

253272

14.09.2011 07:24

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: národní hrdost

quido2 81.?.?.?

Píšete,že: Nejsem si jist, jestli víte proč se tak děje, jaký je cíl soudobého rozpadu myšlení.

Je to celý soubor příčin. Něco napovídají metody, kterých užívají ilumináti. Je to způsob ovlivňování lidské mysli a vědomí. Tajemství se skrývá v technologii ovlivňování vědomí prostřednictvím přímého vstupu do něj. Technologie je přístupná pouze špičkám elit a má dvě polarity. Tu jak získat naprostou kontrolu nad populací na Zemi, a druhou, která má napojení na informační pole, nepřístupné běžnému stavu vědomí. Tato pole představují informační vrstvu, ovládanou typem inteligence, o kterém mají pouze jedinci přesnější představu. Zkrátka naše vědomí má ve vrstvách pod námi (zvířata,rostliny,hmota), také "vrstvy nad námi", které si světská moc formulovala do volného výkladu duchovní nauky. A to je ta největší chyba.

253296

14.09.2011 07:43

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: Ovšem eugenika není teorie o vyjímečnosti rasy,

quido2 81.?.?.?

Tak tak, milý Jane. Nikomu nic nevnucuješ. Na lidské bytosti se v současné době děje nevídaný nátlak, usiluje se o jejich duchovní i společenské vykořenění.

Měj se hezky, zdraví Quido. [smích]

253297

14.09.2011 19:39

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: Dap

quido2 81.?.?.?

Ovšem ty máš něco navíc, tak bys měl čas od času přispět nějakým krátkým analytickým článkem.

Zdraví Quido [smích]

253353

15.09.2011 21:13

O „spoluautorech“ druhé světové války

RE: Pokračovanie vojny proti Slovanom...

quido2 81.?.?.?

Zdravím pán Kysučan,

dobrý postřeh. Tato strategie rozdílné životní úrovně a rozdílné odměny za stejné množtví vykonané práce, je velmi důležitá, především pro udržení stability západní hemisféry.

Pokud se jedná o rozbití slovanských států, o kterých se zmiňujete, je to podobné. Menší celek se snáze ždíme. Dnes jsem četl, že pouze ČR má dluh přesahující 140 mld. kč. To je jako bonus k tomu rozdělení.

253438

15.09.2011 21:41

O „spoluautorech“ druhé světové války

RE: Pohádka

quido2 81.?.?.?

To jako myslíte vážně? Mě to dřív připadá jak špatný vtip. Tedy ta vaše věta: Proč nezlikvidovat ty parazity jednou pro vždy?

Nejdříve byste musel zlikvidovat, tedy alespoň rozbít, celou strukturu tajných společností. A také legislativu nezávislých mezinárodních norem. Systém tajných společností je diverzifikován do mnoha odnoží, Freemasons, illuminati, Bohemian Grove, Skull and Bones, CFR, RIIA, Bilderberger Group, Trilateral comision a další.
Také bych vám doporučoval si přečíst článek: Příprava nájemných vrahů, který vyšel na http://www.specnaz.cz/index.php?id=35&art=490&l=0&srch=dub - ze dne 12.10.2008

253444

15.09.2011 22:55

O „spoluautorech“ druhé světové války

RE: Polsko malo pred WW2 vsetky predpoklady byt vernym spojencom Nemecka

quido2 81.?.?.?

V Československu přišlo o život po okupaci 1968 něco přes 100 občanů. S Irákem nebo Jugoslávií se to nedá vůbec srovnávat.

Takto vypadaly dny v Iráku po skončení války 9.4.2003:
12.4.2003- V Mosulu po nočních nepokojích 20 mrtvých a 200 zraněných.

15.4.2003- Opět v Mosulu, Američané střílejí do davu. 10 mrtvých a zranění nejsou uvedeni. O pár dnů později je hlášen výbuch skladu munice. 40 mrtvých a mnoho zraněných.
A tak to pokračovalo až do kone roku 2003, v dalších letech takto.

Roky 2004-06:
Zpráva teletextu z 8.8.2004- Bagdád-Zabití 300 členů šiitských milicí vojáky USA není "cvivilizovanou metodou" poválečné obnovy Iráku. V pátek to řekl irácký vícepremiér I.Džaafarí. Moje reakce je negativní.,uvedl na adresu sdělení americké armády a smrti 300 příslušníků milicí.

Zpráva teletextu ze dne 8.9.2004
Falludža-Rozsáhlá vojenská operace proti povstalcům v iráckém městě Fallúdža skončila. Bylo při ní zabito 1000 rebelů a 200 zajato. Oznámil to v sobotu ministr irácké prozatimní vlády pro národní bezpečnost Daúd.

Ve skutečnosti i tato zpráva je cynická lež. Fallúdža byla srovnána se zemí, a to rok a půl po oficiálním ukončení války. Podívejme se tedy jak nám masmédia přibližovala celkové ztráty v Iráku.

Po skončení války byla dne 14.6. 2003 vydána tato zpráva o počtu mrtvých:
Civilních obětí války je 5 534 až 7 207. Tato čísla vyplývají ze studie, kterou vypracovaly skupiny amerických a britských vědců Irag Body Count.

Dne 29.10.2004 to podle studie jedné bagdádské a dvou amerických univerzit zase takto: Od počátku války bylo zabito 100 000 Iráčanů, z toho jedna třetina z oblasti Fallúdže.

Avšak v roce 2006 udávají statistiky až 740 000 mrtvých. A následně v září 2007 gen. Petraues před kongresem USA sděluje, že od roku 2003 bylo v Iráku zabito více jak milion obyvatel.

Počátkem roku 2007 irácká ministrině životního prostředí Narmín Othmán uvedla, že Američané použili při bombardování bomby s ochuzeným uranem, což působí nárůst případů rakoviny. Bylo kontaminováno 350 míst v Iráku a výsledkem je nyní 140 000 případů rakoviny, přičemž každoročně přibývá 7-8 tisíc dalších.

V roce 2007 byla vypracována další statistika počtu mrtvých Iráčanů, která udává číslo 1 320 110

253459

16.09.2011 12:04

O „spoluautorech“ druhé světové války

RE: Pohádka

quido2 81.?.?.?

Tak to se omlouvám a ulevilo se mi. [smích]

253490

16.09.2011 13:01

O „spoluautorech“ druhé světové války

RE: Pokračovanie vojny proti Slovanom...

quido2 81.?.?.?

S vaším komentářem souhlasím. A podotýkám, že strategie "rozděl a panuj" se opírá o stále stejný základ. Rozdělit a rozeštvat jednotlivé národy, aby pak po válečných hrůzách či ekonomickém vysátí došlo k dalšímu kroku, k dokonalejšímu zotročení. Žádnou milost nečekejme. Příkladem jsou i českoslovenští letci kteří nasazovali životy za 2.sv.války. Je hezké, že nám Angličané poslali 302 uren s prstí z hrobů padlých čs.letců. Měli to přece zaplacené ve zlatě, jak odsouhlasil Beneš. Přitom, Angličané nám nezapomněli napočítat i tkaničky do bot, a to i těch letců, které pohřbil oceán. Je to jak píše václavus 84 v reakci na 253411, platit budeme ještě dlouho.

Zdraví Quido [smích]

253494

16.09.2011 13:11

„Velký Blízký východ“ a koloniální války

RE: Není důležité,kdo je autorem, ale co říká!

quido2 81.?.?.?

Musím vám poděkovat za vaši věcnost v reakcích na různé exoty. Já na to nemám. Již při přečtení prvních vět se mi chce zvracet.

Zdraví Quido [smích]

253495

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

61

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 105 čtenářů částkou 21 389 korun, což je 61 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 0

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 1

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Očkovaný Ondřej Perušič přijel na Olympiádu a bum ho. Má to.19.07.21 11:27 Japonsko 2

Lejnová přiváží do Prahy nabídku, kterou nelze odmítnout19.07.21 11:12 Česká republika 1

Británie zažila hororový víkend - 5 lidí náhle zemřelo19.07.21 10:46 Británie 0

Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!19.07.21 07:48 Slovensko 3

Festival v Cannes se snažil dohnat Ameriku...18.07.21 13:13 Francie 1

Rusko zablokovalo článek o Palachovi na webu Českého rozhlasu.18.07.21 12:50 Rusko 5

Exministr kultury Herman převzal nejvyšší vyznamenání sudetských Němců17.07.21 18:58 Německo 1

Policejní bezmoc, stát na feťáky, žebráky, dealery drog v Praze kašle17.07.21 13:47 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,79 Kč
Euro
25,65 Kč
Libra
29,96 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
23,69 Kč
100 japonských jenů
19,71 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 271,88 Kč
1 unce stříbra
548,45 Kč
Bitcoin
739 090,63 Kč

Poslední aktualizace: 24.7.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 68 541 494