Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané quido2

Nalezeno 776 příspěveků, 2 různé IP adresy

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Pokud se jedná o duchovní vývoj člověka, vždy se opírá o kvalitní literaturu a vedení. Je to podobné jako ve světské škole. Vaše reakce mě nepřekvapuje. Tak jako se před časem vyjádřil (myslím Stan), že Védy jsou fastasmagorie a akademik Vojta, že jsou bláboly, tak vy máte zato, že patřím k pokrytcům, a domnívám se, že když budu lidem nutit pod hrozbou trestu dobrou věc tak konám dobro. Připomíná mi to odpověď prezidenta Německa Mr.Bushovi:

V německé zpravodajské televizi NTV napadl Rau Bushovy výroky o božím poslání, které prý vede jeho počínání. Americký prezident podle Rua dospívá k "obrovskému nedorozumění",jestliže hovoří o boží misi, která ho pohání k válce.

No vidíte. Podobně i mezi námi dvěma se jedná o velké nedorozumění. Já opravdu nikoho k ničemu nenutím. Pouze tvrdím, že 1+1=2 Vidíte sám, že pokračování debaty mezi námi dvěma nemá smysl.

241995

Pane aristokrat,

dnes nikdo neví jaký je cíl života, a proto všechny naděje hloupých lidí tohoto věku, kteří chtějí dosáhnout štestí, končí zklamáním.

Lidé usilují o štestí v hmotném světě a shánějí se po všemožných hmotných věcech, ale jejich plány zůstanou vždy nesplněny. Ve světové historii již bylo mnoho vůdců, kteří tvrdě pracovali, ale zemřeli, aniž se dočkali výsledku. Ani přes veškeré snahy se jim nepodařilo dosáhnout toho, co zamýšleli. Napoleon, Hitler, Ghándhí, Nehru,Sadám Husajn, a současné figury politického světa.

Já neteoretizuji. Tvrdím ale, že na všechny otázky života, odpovídá duchovní nauka Vedánty. Zkuste začít tuto literaturu studovat, a pokud vytrváte,začnete být svobodnější a štastnější.

242036

Tedy ještě jednou a naposled.

Zásady náboženství nestojí na nějakých dogmatech nebo lidmi vymyšlených formulích, ale stojí na čtyřech hlavních usměrňujících pravidlech: odříkání,čistotě,milostivosti a pravdivosti.

Všechny lidi je třeba učit dodržovat tyto zásady už od dětství.

Také vaše rádoby ironie ve vztahu k védské nauce, ukazuje na vaši intelektuální omezenost. Védy obsahují usměrňující pravidla poznání, které se vztahují na nauky sociální, politické, náboženské, hospodářské, vojenské, lékařské, chemické, fyzikální a metafyzické, jakožto vše, co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci.

Mimoto dobrý katolíku si prostudujte Malá biblická konkordance zpracoval Joseff Štifter (1953) Co je tam překonaných tvrzení a důkazů.

Dále dobrý katolíku si představte, že mimo vás se biblí zabývali a zabývají i jiní lidé, kteří analýzovali to, co bylo do bible vloženo dodatečně omezenými lidmi. Viz:Evangelium "neznámého" boha. Jan Kozák (1994) nebo několika svazkové dílo O bibli a jejím učení od jiřího Vacka. A pokud jste opravdu katolík, tak toto studium vám bude k prospěchu.

A co jste sem přinesl osobně vy, dobrý katolíku? Útoky, rozdmíchávání vášní,a mnoho rad co bychom podle vás měli dělat. Věřte mi, že vy jste ten poslední, komu bych naslouchal.

242037

17.04.2011 09:15

Případ nepovšimnuté knihy

RE: Plivanec do polévky

quido2 81.?.?.?

Vystihl jste to. [smích] [smích]

242039

V jádru je to duševní onanie

Já mám ovšem osobní zkušenosti a prožitky, které mě zcela jednoznačně přesvědčují, že je to právě naopak. Kdo se vznáší ve světě ušlechtilých frází jsou světští spisovatelé a umělci. Prostý člověk také nemá na to, aby vyvrátil nesmysly materialistické vědy. Třeba Darwinizmus, nebo freudizmus. Na druhé straně, což si můžete ověřit, existují naprosto přesné astronomické výpočty staré přes pět tisíc let a ještě mnohem starší, které potvrdila až moderní astronomií 20.století. Zrovna tak nemá moderní věda odpověď na otázku, jak mohli Májové sestavit tak dokonalý kalendář. Kde, nebo odkud, se tedy tisíce let před 20.stoletím tyto udivující vědomosti v těchto společenstvích vzaly?

Nebo třeba toto:Most people belive that Adam was the first man created,but that is not correct. Read Genesis 4,16 and 17, that shows Cain going forth intu the land of Moab, and buing a wife.

Jestliže Adam byl prvním stvořeným mužem, jak si tedy mohl jeho bratr Kain koupit ženu? To je jeden z mnoha příkladů zásahu do textu původní bible.

Zhoda mezi buddhizmem a křesťanstvím je zřejmá, viz Nag-Hammádi Codex I,II. Původní náboženství, tedy Kristovo, bylo zničeno konspirativní válkou mezi Židy a křesťany.

Zde se nejedná o mé cítění. Píšete, že se většinou snažíte o politickou diskusi. Z této diskuse není možné vyloučit náboženství. Proto je tak důležité mít v této věci jasno. A já reaguje pouze na nejapná tvrzení nebo dotazy. V případě dobrého katolíka pak na zákeřný útok na Stworu.

Když si prostudujete dílo generála Alberta Pikea, tak seznáte, že přehlédnou náboženství v politice nejde. Albert Pike zednáž a velmistr, vypracoval v letech 1859 až 1871 plán k dosažení světovlády. Zde je specifikace: komunizmus, fašizmus a náboženské války.

242047

Žít v pravdě

to by mělo být motem. [smích]

242060

Aristokrate, myslel jsem, že jste moudřejší. Já nerozděluji lidi na dobré a chytré. Toto rozdělení, že je někdo inteligentnější, schopnější, mravnější a úspěšnější než druhý, odpovídá karmickému zákonu a je způsobeno vyšší mocí, ve kterou vy nevěříte. Přesto je to nepopíratelný fakt. Já s tím nemám nic společného.

Dlouho jsem se vyhýbal diskusi s vámi, a můj odhad byl správný. Diskuse s vámi je totiž nemožná. A podobný názor na vás mají i jiní diskutující. Takže sbohem milý aristokrate, já s vámi definitivně končím.

242066

18.04.2011 07:52

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

V současné době pracují historici Ruska a Německa na novém zadání, nezkreslené historie. Mnou uvedené údaje jsou zdokumentované a nejsou žádným podvodem. Kdo by si něco měl zjišťovat, to jste právě vy.

242108

18.04.2011 08:42

Případ nepovšimnuté knihy

RE: Plivanec do polévky

quido2 81.?.?.?

Souhlasím s vámi. Každý, i ten největší krutý samovládce je chválen a bráněn těmi, ktěří mu vděčí za majetek, slávu, post nebo ochranu. Z nedávné doby třeba Jelcin, který přivedl R.F. téměř ke katastrofě, je těmito lidmi vnímán pozitivně a chválen. A je to i případ Havla a pravdoláskové společnosti.

242110

18.04.2011 10:48

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Článek se mi vůbec nelíbí, protože

quido2 81.?.?.?

O hlavu se v každém případě jedná. Podívejte se na Stalina, který byl v USA znám jako James z Uralu, neboť před revolucí plnil záslušný úkol vůdce vlakových lupičů. No vidíte kam to dopracoval. Až mezi "vyvolené", opravdu v uvozovkách. Protože Džugašvili alias Stalin nebyl žádný revoluční Ďjáďa, ale obyčejný sluha. A také tak dopadl. Byl udušen.

242117

18.04.2011 11:39

Válka v kyberprostoru

RE: rychle nebo pomalu

quido2 81.?.?.?

No právě, jde o pravdivé informace. A kdo dělá v tomto případě záslušnou práci a to i pro příští generace,jsou především nezávislí editoři. A nosí také kůži na trh. Proto jsem se ohradil proti narčení "dobrého katolíka", který obvinil Stworu, že si vytváří jakýsi symbol mučedníka. Tady bychom se měli poučit od sionistů a držet více pospolu. Dosah a síla pravdivé myšlenky je nejmocnější zbraní.

242121

19.04.2011 09:03

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

Humanitární bombardování a co mu předcházelo.

Rozpad Jugoslávie řídily velmoci. USA investovaly miliardy dolarů, CIA tajně metodicky řídila výcvik vojenských oddílů KLA, který byl prováděn v sousední Albánii. Později v senátu USA upustily od označení kosovských geril jako teroristické organizace a pojmenovaly UCK názvem: Kosovská osvobozenecká armáda. Tento název okamžitě převzala korporátní masmédia. Podobně lstivě byl vyfabrikován důkaz ke zdůvodnění bombardování. Byl to incident v Račaku.

Pravda o Račaku byla veřejnosti úmyslně zatajena. Kompletní zpráva z vyšetřování expertního týmu Evropské unie, doručená tehdejšímu předsednictvu v Bonnu, nebyla zveřejněna. Výsledky vyšetřování se nehodily do plánů západní aliance. Tyto plány byly jasné. Rozbití Jugoslávie a odtržení Kosova a Metohije od Srbska.

Zprávy ze Srbska, které dokládaly, že v Račaku zahynuli albánští teroristé (což bylo později plně prokázáno), byly odmítnuty a místo nich byla tato událost západními médii označena jako zločin na civilním obyvatelstvu. Podobně dopadla i další velká lež o masových vraždách v Srebrenici. Počty obětí se zmenšily z několika tisíc (bylo udáváno 7-8 tisíc obětí) na několik stovek.

Končí to, jak všichni víme, odsouzením Miloševiče v Haagu. Pokud tedy nebude velká válka, budou zodpovědní lidé, a mezi ně patří bezpochyby i Havel, znovu souzeni. O jakém právu tedy zhora uvedení humanisté a dobří lidé až k zalknutí, hovoří? O tom budou rozhodovat budoucí soudy. Současná obhajoba zločinů spáchaných na lidu bývalé jugoslávie se opírá o lest a lež, která je vydávána za pravdu. V této atmosféře nemá šlušný člověk žádnou šanci.

242189

19.04.2011 18:10

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

Jak píšete, nechť pravda a láska..či jak to bylo. Já jsem také doufal,že se ještě ozvou indiáni z povodí Amazonky, aby vzdali hold největšímu dramatikovi, ale jak je vidět, pravda a láska k nim ještě nepronikla. Zhora uvedeným také nevadí,že bombardování Srbska zahájila aliance NATO bez mandátu RB OSN

Také soud v holandském Haagu nedokázal za téměř pět let vyšetřování Miloševičovu vinu na rozpoutání války a naopak, byl to Miloševič, který ve své obhajobě ukázal na skutečné viníky. Viz: Slobodan Miloševič-Moje pravda, část 1 a 2.
Integrální text projevu před "Mezinárodním trestním tribunálem" v Haagu ve dnech 31.srpna a 1.září 2004
Na Zvědavci byl projev Miloševiče zveřejněn v sobotu 5.prosince 2009. Mimoto, i současný soud s Karadžičem jasně ukazuje o co se ve skutečnosti jedná.

Přesto, že diskutující si tyto informace mohou prostudovat, nečiní tak, a dále spekulují a kalí vodu. Taky si myslím, že v diskusi s nimi nikam nedojdeme. Na druhé straně není dobré vůbec nereagovat.

[oči v sloup]

242220

20.04.2011 09:43

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

Poslyšte, vaše tvrzení je unáhlené, spekulativní a lživé. Já žádná těžká obvinění nevyslovuji, píšu to, co je v současné době medializované. A řekl to i prezident Ruska Medvěděv, že dohady o historii musí skončit. V současné době pracují na tomto zadání historici Ruska a Německa.

Proti vašemu tvrzení, které je k smíchu, stojí i filozofie vážených profesorů Beddingtona a Pianky. Bedington přímo píše, že Hitler zklamal a příští válka proti Rusku musí být vedena více vědečtěji. A profesor Pianka učí americké studenty, že pro záchranu civilizace je třeba udržovat světovou populaci pod hranicí 500 milinů. Pak tady máme různá agresivní vyjádření politiků, jako je Madlen Albrightová a baronka Tatcherová. Mimoto i americký prezident (jméno jsem zapomněl) prohlásil, že slovanská otázka musí být vyřešena jednou pro vždy.

Jak to skutečně bylo, na to odpoví nezkreslená historie. Můžeme si však býti jisti, že proti zadání nezkreslené historie budou existovat silné protitlaky. Neboť pravda o skutečném pozadí a průběhu druhé světové války je stále velmi nebezpečná. V zájmu dorozumění, mírového řešení a zachování civilizace, je ale nevyhnutelná. Já jsem na straně mírového řešení.

242267

20.04.2011 11:30

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

Nejen Zvědavec, ale celá evropská společnost stojí na křižovatce. Dezinformace a demoralizace společnosti se stále prohlubuje. Když půjdeme na začátek přípravy experimentu komunizmu, zjistíme, jak mocně desinformovaná je evropská společnost. Příkladem jsou nesmyslné výklady experimentu komunizmu, kterými argumentují někteří diskutující.

Na počátku zrodu komunizmu stál profesor Weishaup, pověřený Rothschildem k modernizaci věky starých protokolů sionizmu. Weishaup své dílo dokončil 1.května 1776. Od tohoto dne se začal nový plán realizovat. Tento plán vyžadoval zničení všech existujících vlád a náboženství. Weishaup rekrutoval asi 2000 placených intelektuálů z peněz Rothschildů. Mezi nimi byli nejinteligentnější lidé na poli umění, školství, vědy, financí a průmyslu. Poté založil lóže Velkého Orientu, zednářské lóže, které byly jejich tajnými ústředími. K dosažení plánovaných cílů dle tohoto plánu je třeba (nasleduje opis textu), zveřejněný na http://www.matrix-2001.cz (10.6.2007):

Používat peněžního a sexuálního uplácení, aby získali kontrolu nad lidmi ne vysokých místech v různých úrovních všech vlád a na dalších vlivných postech. Jakmile vlivné osoby upadnou do lží, podvodů a svodů iluminátů, budou moci být drženi v otroctví používáním politického a jiných forem vydírání, hrozeb finančního zruinování,veřejného odhalení,nebo dokonce pomocí hrozeb smrtí dotyčných a členů jejich milovaných rodin.

Již v roce 1829 britská iluministka Frances Fanny Wrigtová, v přednáškách probíhajících v New Yorku prohlásila, že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunizmus. Marxovi v té době bylo 11 a Engelsovi 9 let. Tehdy vzniklo slovo KOMUNIZMUS a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jařma jednosvětové vlády. Plán dále realizují Guiseppe Mazzini a generál a velmistr Albert Pike. Do procesu jsou zapojeny četné vědní obory, darwinizmus, freudizmus a další.

VŘSR v Rusku roku 1917 byla výsledkem této strategie. To potvrdil Grigorij Aronson, který v židovském časopise "NRS" píše, že revoluce byla dílem prací tajných svobodozednářských lóží, dceřiných lóží židovsko-francouzké "Lóže Velkého východu" (Grand Orient.)

Pokud se jedná o financování, bylo dokázáno mnohými studiemi, že bylo zabezpečováno Rotschildovým finančním impériem. Mimoto, velmi destruktivní zbraní byla demoralizace. Už soudruh Lenin prohlásil, že nejdříve musí komunisté zničit morálku národa a ten nám pak padne do klína jak zralé ovoce. Tato strategie morálního rozkladu je potvrzena v knize "ČIN" amerického revolucionáře J.Pubina, který píše: Smíchali jsme mladost, hudbu, sex, narkotika a duch buřičtví se zrádcovstvím a takovéto kombinaci ne...

Automaticky kráceno

242274

20.04.2011 11:34

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

dokončení:
Smíchali jsme mladost,hudbu,sex,narkotika a duch buřičtví se zrádcovstvím, a takovéto kombinaci nelze odolat.

Nevím, jak bude probíhat další neutěšený vývoj, jsem ale přesvědčen, že dobří lidé by neměli mlčet.

242275

20.04.2011 13:22

BRICS a přestavba světa

RE: Nie ze by som to tehlickam nezelal

quido2 81.?.?.?

Vaše názory jsou mi blízké. Nemohu je potvrdit osobní zkušeností jako vy,i když při analýzování současného vývoje zemí BRICS a celé jižní Ameriky, jsem došel ke stejným závěrům. Ano, lidé kteří mají přehled, by si svoje zkušenosti a názory neměli nechávat pro sebe.

242282

20.04.2011 15:35

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

quido2 81.?.?.?

I já se přidávám a děkuji vám za věcný a hodnotný příspěvek.

Zdraví Quido [smích]

242286

20.04.2011 16:22

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

Já si také nedělám iluze. Protože pokud spatří světlo světa pravdivá historie, odkryje se pozadí experimentu komunizmu. A zde jsme u jádra problému. Budou v tom namočeni ilumináti, Němci i Rusové. Co ale můžeme s určitostí tvrdit je, že Rusko válku nevyvolalo a agresorem bylo Německo. Jak dalece bylo Německo zmanipulováno je ovšem další žhavé téma.

Existují ověřené doklady, že plán napadení SSSR měl název Barbarosa a byl německým velením připraven a podepsán Hitlerem v prosinci 1940. Je to podrobná směrnice k provedení útoku.Tento plán byl realizován. Před útokem bylo na německé straně připraveno 153 německých divizí, 12 rumunských pěších divizí, dvě slovenské pěší a jedna motorizovaná divize, 3 italské motorizované divize a 18 finských divizí. Dále 4 rumunské jezdecké brigády, i tanková brigáda a 3 horské brigády. Dále 2 maďarské motorizované brigády a jedna jezdecká brigáda.

Na druhé straně,v té době ze strany SSSR existovalo pouze memorandum o jehož realizaci mělo být teprve rozhodnuto. Této nejasné strategii sovětského velení předcházely Stalinovy čistky, kdy v letech 1937-1938 vyvraždil nejschopnější důstojníky a generalitu. Stalin též nereagoval na hlášení sovětské kontrarozvědky a dokonce ani na soustředění německých armád na hranicích Sovětského svazu.

Sovětská armáda nebyla na útok připravena, neměla zajištěnou obranu a byla špatně vyzbrojena. V západním okruhu byly soustředěny asi 3/5 divizí a vojáků Rudé armády. Těmto vojskům však chyběly 2/5 až 1/2 výzbroje. V ruském týlu na nádražích panoval velký zmatek. Tedy pokud by chtěli sověti zaútočit, museli by doplnit výzbroj zajistit obranu a týl. To by si vyžádalo až rok příprav. Není tedy pravda, jak uvádějí některé zdroje, že Hitler předešel útok sovětů o týdny. Že se jednalo o naprosto nepřipravenou armádu dokládají výsledky za pouhého půl roku bojů. Ztráty na sovětské straně byly 3,5 milionů vojáků. To uvádí i západní zdroje.

Měli bychom se tedy shodnout aspoň na zhora uvedených faktech.

242289

21.04.2011 11:46

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

Shodli jsme se tedy na základě, že agresorem je Německo. Viz vaše úvodní věta: Rusko válku nevyvolalo, ale připravovalo. Ta druhá část věty je právě to, co zůstává veřejnosti skryto. Tuto druhou část věty by spolehlivě vysvětlily tajné archívy zednářů. Jejich vůdčí role v puči roku 1917 v Rusku, obou světových válkach a poválečném období až do Putina, je spolehlivě dokladovaná. Důkazů je celá řada a jedním z dřívějších je kniha V.Uškujnika: Kagan a jeho bek.

Byl to tedy Kagan, kdo vládl ruskému impériu. Stalin byl pouhý vykonavatel jeho vůle. Kaganem byl vždy první tajemník komunistické strany bolševiků,bez vyjímek jím byl vždy Žid-Chazar. Roli iluminátů - dokládá třeba ten fakt,že multimilionář Hamer,přítel Lenina-Skrull, měl právo přiletět do Moskvy kdykoli a měl apartmá hned vedle Leninovi ložnice.
Role Džugašviliho alias Stalina po Leninově smrti, byla řízena podobně. Příkladem je hladomor na Ukrajině, kterému padlo za oběť 7 milionů Ukrajinců. I v tomto případě byl Stalin pouhý vykonavatel rozkazu.

Sovětské vojsko plnilo spíše funkci na potlačení odporu domácích obyvatel, tak bylo směrováno. První sovětské tanky neměly žádný pancíř, byly to snítované plechové krabičky. Další akcí Stalina bylo,jak jsem se již zmínil, vyvyraždění schopných důstojníků a generálů. Za pouhých 15 měsíců vyvraždil Stalin v letech 1937-38 3 z 5 maršálů
13 z 15 velitelů armád
8 z 9 admirálů flotily a admirálů prrvního stupně
50 z 57 velitelů armádních sborů
154 z 186 velitelů divizí
Dále byl vyvražděn politický aparát armády. Bylo popraveno 11 z 11 náměstků komisaře obrany a 98 z 108 členů nejvyšší vojenské rady. K dlouholetým trestům těžkého žaláře bylo odsouzeno 43 285 vysokých důstojníků. To mělo drtivé dopady zvláště při začátku války. Co zbylo byly netknuté velitelské řady Židů-Chazarů a pár průměrných ruských velitelů. To dokládá svědectví generála Vlasova, který pro německé velení vypracoval podrobnou analýzu, píše:

Na německý útok nebyla RA připravena. Nezabezpečení obrany a idiotické velení byly příčinou drtivých počátečních neúspěchů RA.Dále píše: Po čistkách je velení RA úplná průměrnost, je mezi nimi několik lepších než ostatní. Timošenko a Vorošilov jsou neschopní, Sapošnikov je starý a unavený, Mereckov je negramotný.

Před několika dny skončila krize v ruské Akademii diplomacie odvoláním rektora, který za pouhé čtyři měsíce po svém jmenování dokázal propustit několik desítek špičkových pracovníků a pod hrozbou propuštění byli další. Podrobně o tom informuje na http://www.panarin.com , profesor Panarin. Pravděpodobně to souvisí s procesem zapojení tzv.konsientální zbraně, jejíž základní funkce spočívá, jak je uvedeno v dešním článku na Zvědavci v tomto: funkce spočívá v tom,že jejich cílem je rozložit a zničit národ...

Automaticky kráceno

242351

21.04.2011 16:21

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: Cetl jsem dve zajimave knihy o Stalinovi

quido2 81.?.?.?

K tomu bych něco měl.Autoři j.FISHMAN a J.B.HUTTON ve své knize: Soukromý život Josefa Stalina, píšou:


Později přšli do země (Gruzie) přistěhovalci z Iránu,mezi nimi i velká část portugalských Židů z ostrova Džu,Maranos. Ti vyznávali tajně svou víru i v Gruzii. V místním dialektu znamená slovo "Džuga" obyvatel ostrova Džu. Bylo používáno jako označení přistěhovalých Izraelitů. Když po několika staletích bylo zavedeno v Gruzii používání příjmení, byli potomci přistěhovalců z ostrova Džu zváni Džugašvili-"synové ostrova Džu".

Stalinovi proudila v žilách židovská krev, dokazuje to jméno Džugašvili. Stalin to však nepřiznával, ale dokonce popíral a zalhával. Je velice těžké říci, před kolika generacemi byla rodina Džugašvili- Stalin ještě židovského vyznání. Někteří historikové tvrdí, že Stalinův dědeček byl ještě věřícím Židem, jiní to popírají. V každém případě není pochyb o tom, že Vissarion Ivanovič Džugašvili-Stalinův otec- náležel již k ruské ortodoxní církvi.

242373

Ještě v sovětských časech vyšla kniha V.Uškujnika Kagan a jeho bek. Zde je podrobně popsáno, že komunistické impérium řídil vždy první tajemník komunistické strany bolševiků. Bez vyjímek to byl vždy Žid-Chazar. Stalin byl pouhý vykonavatel jeho vůle. Před svou smrtí se vzepřel této moci a to ho stálo život.

242375

21.04.2011 18:40

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: Cetl jsem dve zajimave knihy o Stalinovi

quido2 81.?.?.?

Pane Nohejl, mnozí nechtějí znát pravdu, pouze mlží. Vytrhnou větu nebo část textu z kontextu, přidají k tomu trochu spekulace a je to. Já sem kupř.nikde nečetl, nebo neslyšel, že Stalina zavraždil Cruščov. Jestliže někdo takové prohlášení napíše, měl by uvést zdroj. Podobně přiblblé zpochybňování všeho bez důkazu je vizitkou některých dalších.

Píšete:Bronstein prohlásil,že utopí ruský národ ve vlastní krvi, to je důležitý bod, toho, co se dělo v Rusku za nadvlády židů-chazarů Můžeme zrovna začít u ukrajinského hladomoru. Četl jsem různé články na toto téma, kde cifra umučených hladem se různí. Držím se tedy nejnižšího čísla, a to je 7 milionů obětí. Je to ještě o milion víc než bylo židovských obětí za druhé světové. Rozdíl je pouze v tom,že Ukrajinci za utrpení nic nedostali. Nebudu to dále rozvádět, vy sám jste o tom psal již dříve.

242383

21.04.2011 19:54

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: operácia Citadela

quido2 81.?.?.?

Nevěděl jsem, že výzvědná činost kpt.Repkina byla tak rozsáhlá. Děkuji vám za zprávu. Potěšila mně. [smích] [smích]

242390

22.04.2011 07:18

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: panu Robertovi a Quidovi

quido2 81.?.?.?

Paní Lin,srdečně vás zdravím a s potěšením konstatuji, že opět se snažíte udržet diskusi na úrovni. A je to nutné, jinak nás převálcují ubožáci.

Víte asi před 35 lety jsem četl v Rudém právu článek, jak horolezci potkali na úzké stezce v Pamiru horského medvěda. Stezka byla velmi úzká a pod ní téměř kilometrová propast. Otočit se a pokračovat čelem vzad byl velký problém. Avšak náhle se medvěd vztyčil na zadní a přitiskl se ke stěně. Horolezci si dodali odvahu a pokračovali vpřed. Vadilo jim ale medvědovo břicho. Museli tedy překročit medvěda tak, že se ho přidrželi a pěkně tělo na tělo. Medvěd zůstal naprosto klidný. Zpráva pak obletěla celý svět. V současné době dělá mnoha lidem potíže, být ohleduplný i na širokém chodníku.

Když to porovnám s úpadkem dobrých mravů a vzdělanosti,hodnot, které se v naší zemi vytvářely celá staletí, se současnými alternativními přístupy k životu a morálce především, jsem z toho smutný. Ve skutečnosti bourají mnohá z pozitiv a v konečném důsledku zastřeně, avšak cíleně vykořeňují český národ.

Když jsem byl chlapec, učili jsme se básně. Uvedu úryvek:muži bez kabátu, ženy s červenými šátky, děcka na mámině sukni, po celý den jen, čtou a čtou a čtou. Dnes děcka sedí u počítače. Básničky se nenosí. Ale už v útlém věku mají velké znalosti o sexu. Technika není na vině. Nachází se zcela jednoznačně v nesprávně vedené mysli. Celá společnost je nesprávně vedena. Odpovídá tomu i současná vládní krize i mnohé příspěvky na tomto webu.

Proto je potřeba takových odpovědných diskutérů jako vy a několik dalších. Děkuji vám.
[smích] [smích]

242419

22.04.2011 11:28

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: panu Robertovi a Quidovi

quido2 212.?.?.?

Asi vás spletl odstavec. To autoři knihy Mr.Fishman a J.B.Hutton použili větu: Stalinovi proudila v žilách židovská krev. Oba odstavce z mého zhora uvedeného příspěvku jsou opsány z jejich knihy.

Pana Nohejla skutečně uznávám, jelikož nespekuluje a uvádí konkrétní popisy historických událostí. Je to v naprostém rozporu třeba s aristokratem, který jak je z jeho příspěvků zřejmé, je moudřejší než velký Mao. To se nelíbí jenom mně, ale i jiným diskutujícím. Podobně odsuzuji fanatizmus a rozdmýchávání vášní, kde se vyznamenali zakřivený Petr a dobrý katolík. Jejich diskuse mi je k smíchu a svědčí o nedostatku soudnosti. Pokud by osobně mně tito lidé požehnali, utíkal bych se rychle umýt. Není možné vést konstruktivní dialog útočnou, fanatickou a nadřazenou formou.

Další vaše otázka je, jestli nemám zkušenosti se sektami. Budete se divit, ale velmi malé. Byl jsem kontaktován dvakrát Svědky Jehovými. Po diskusi se mnou se vzdali úmyslu získat mě do svého společenství. Přesto pevně věřím, že existuje Nejvyšší Osobnost Božství. Toto přesvědčení je vnitřní a těžko se vysvětluje.

Během mého žití jsem hledal smysl života a ten jsem nalezl až při studiu Vedánty. Samozřejmě, že mám písemné kontakty na hnutí Haré Krišna. A od nich mám také rozsáhlou literaturu Vedánty. Jinak ale, fyzicky s nimi ve styku nejsu.

Takže vaše rada abych se nezabýval chazarskou krví jde mimo mne. A vůbec se na vás nezlobím. Jedná se pouze o nedorozumnění.

Zdraví Quido [smích]

242437

22.04.2011 18:57

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: panu Robertovi a Quidovi

quido2 81.?.?.?

Opis z knihy :Soukromý život Josefa Stalina, to jsem nemyslel jako kuriozitu, nýbrž jako informaci. Já nemám přístup k tajným nebo důležitým historickým archívům. Na druhé straně jsem si jist, že lidé jsou soustavně manipulováni a mateni, především masmédii ale také četnými knihami o historii.

Kupř.[velký smích]nes na novinkách vyšel článek:Stalinovu krutost způsobila mozková nemoc,odhalil jeho lékař.

V článku se mimo jiné píše:Já tvrdím(lékař Alexandr Mjasnikov),že Stalinova krutost a paranoia,jeho strach z nepřátel, neschopnost střízlivě hodnotit lidi a události, stejně jako jeho extrémní zatvrzelost, byly důsledkem artisklerózy jeho tepen a mozku.

Mimo jiné tam pojednávají i o hladomoru na Ukrajině, kde zmenšili číslo obětí na 3 miliony. Což je opět manipulace.

Jakou funkci Stalin plnil a že byl manipulován, je zcela evidentní třeba z tohoto dokumentu. Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy - Myron C.Fagan Vyšel na http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/iluminat.. Cituji ze spisu: V očekávání příjezdu Trockého Lenin ve svém úkrytu ve Švýcarsku uspořádal večírek. Hosty tohoto večírku byli vysoce postavení muži. Mezi nimi byl záhadný plukovník Edward Mandell House,mentor Woodrowa Wilsona a, což je ještě důležitější, Schiffův zvláštní a důvěrný zpravodaj. Dalším z očekávaných hostů byl Warburg z Warburgova bankovního klanu v Německu, který financoval císaře a kterého císař odměnil tím,že jej udělal šéfem tajné policie v Německu. Kromě toho zde byli Rothschildové z Londýna a Paříže,dále Lithenoth,Kaganovič a STALIN (který byl tehdy vůdcem vlakových bankovních lupičů). Byl známý jako "Jesse James z Uralu."

Vidíte sám,že v záplavě informací a tvrzení,musí dojít k novému přehodnocení celé historie druhé sv.války.

242458

Diskuse začíná být zajímavá. Já se s vámi plně stotožňuji. [smích] [smích]

242459

22.04.2011 19:45

Politický marketing a války v minulém století

RE: Obavy

quido2 81.?.?.?

Váš příspěvek je výstižný. Týká se především západní hemisféry a budoucnot je nejistá.

Zdraví Quido

242463

22.04.2011 20:59

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

quido2 81.?.?.?

Nejistá budoucnost západní hemisféry, která vychází ze zákona příčiny a následku, jak se zmiňuji o patro výš,její příčiny, z části odhaluje váš zhora uvedený příspěvěk. Za všechno se musí zaplatit. Co jste popsal je kvalitním doplněním článku. Začíná se nám odhalovat pravda o obou světových válkách a praktikách propagandy. A co mě těší nejvíce je skutečnost,že kvalitní a nezaujaté příspěvky získávájí převahu, a to i díky vám.

242467

23.04.2011 07:51

Politický marketing a války v minulém století

RE: politicky marketing

quido2 81.?.?.?

Mimoto, Freud dobře věděl o co se jedná. Na své cestě lodí do Spojených států prohlásil:Vezeme jim jed.

242493

23.04.2011 08:03

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

quido2 81.?.?.?

V této historické, přelomové době (i když to tak mnozí ještě nevnímají), pouze hlupáci se mohou uspokojovat komplimenty. Já si nedělám žádný patent na rozum, vím,že znám pouze útržky z celé mozaiky historie. Proto je nutná nezaujatá diskuse. Pokračujte jako doposud. Je to správný směr. [smích]

242494

23.04.2011 08:20

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: Elita vybira ,co smime cist a co ne,ale,nuti nase deti cist,co oni chteji.

quido2 81.?.?.?

Píšete:Churchul,Roosvelt a Stalin,všichni byli "jedna ruka" co se týká osudu Evropy.

Tedy nepřímo tvrdíte, že to byl komplot, ve kterém byli i Rusové skrze zrádné vedení, pouze obětí. Měl byste to, podle mě, také zdůraznit.

242495

23.04.2011 13:22

Politický marketing a války v minulém století

RE: Obavy

quido2 81.?.?.?

Píšete:Myslel jste to dobře,chtěl jste změnu k lepšímu-a takhle to dopadlo.

A muselo to tak dopadnout, neboť komunizmus není hnutím dělníků, ale promyšlenou lstí elit. Komunizmus připravovali schopní intelektuálové, žádná lůza se mezi nima nenacházela. Jeho realizace je jiná věc. Zde, v tomto procesu, posloužili ti nejhorší z lidí. Prvním krokem revoluční vlády v Rusku bylo, že propustila z vězení ty nejnebezpečnější vězně, ale nikoli politicky nespolehlivé pro daný účel půče. To je v současné době zdokumentováno na různých webech. Některé jsem uvedl již dříve.
Současný globální vývoj je odlišný. Viz BRICS a celou jižní Ameriku. Rodí se nový společenský systém a to na zcela jiném základě než experiment komunizmu. Z tohoto důvodu je tato doba přelomová a zároveň i nadějná.

242512

24.04.2011 09:15

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

quido2 81.?.?.?

Tam, kde je poznání, není místo pro faleš. Ano,tento web je velkým přínosem. A měli by ho studovat všichni, kteří jsou původem a především srdcem Slovany. Přesto ale,i zde je nutná další mravenčí práce různých specialistů s texty původní védské literatury. Výsledky budou ohromující.

242565

24.04.2011 16:21

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

quido2 81.?.?.?

Filozofie je disciplínou zkoumající svět jako celek,hledá skutečnou povahu věcí, snaží se řešit otázku pravého poznání a zkoumá principy rozumového chápání. Náboženství bez filozofie je idealizmus, nebo i fanatizmus. Ve védské literatuře se filozofií zabývají Upanišády a jich 108.

Na mnohých místech védské literatury je uvedeno slovo anukírtaya, znamená držet se původního popisu a nevytvářet vlastní vymyšlený popis, neboť původní duchovní nauka je zjevená. Není dílem člověka. Návod je tedy jasný. Je třeba začít od původní literatury a která to je jsem se již znímil ve zhora uvedeném příspěvku. A jsem si jistý, že slovanské Védy a védské Védy budou v nejdůležitějších sděleních shodné. O nic nepřijdete pokud začnete studovat literaturu Vedánty, spíše naopak.

242591

24.04.2011 16:33

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

quido2 81.?.?.?

Je to možné, přesto jsem odpověděl. Tito experti, kteří se vydávají za pravé katolíky, dokázali během několika dnů urážkami, rodmýcháváním vášní i fanatizmem, co jsou zač.

Naproti tomu René Bartošek tady diskutuje celé roky v naprosté pohodě a především na úrovni. A nikomu, až na vyjímky,to nevadí.
I tak vám děkuji za upozornění.

Zdraví Quido

242593

25.04.2011 09:07

Politický marketing a války v minulém století

RE: Těžká otázka

quido2 81.?.?.?

Začínat se má: Bhagavad-gíta, taková, jaká je - s původními sanskrtskými texty. To proto, že existuje již téměř 800 překladů, které jsou odlišné. Takové překlady znehodnocují toto nadčasové dílo. Poté se má pokračovat studiem Šrímad-Bhágavatamu.

V žádném případě nelze pokračovat ve výkladu této nauky na tomto foru. Pokud se jedná o konzultace,necítím se tak vyspělý, abych se mohl této úlohy zhostit. Pokud máte vážný zájem, obraťte se na hnutí Haré Krišna.

Vidím ale, že jste podobně nevědomý jako drtivá většina evropských intelektuálů. Viz Stan ze Švýcarska, který má za to, že Védské duchovní nauka je fantasmagorie a akademik Vojta, že to jsou bláboly. Prostě laická Evropa nerozumí a neví, o co jde. A zláště v tomto bodě jak píšete: (indické a slovanské rituální upalování vdov)

Podle Véd lze zabít jedině agresora. Přijde-li někdo s úmyslem zabíjet,člověk může okamžitě jednat a zabít ho v sebeobraně. Dále je řečeno,že lze zabít toho,kdo přijde založit v cizím domě požár nebo zneuctít či unést manželku. I zabíjení zvířat je omezené a řídí se přísnými pravidly popsanými ve vedách. Je to zcela jiný svět, o kterém tato současná laická evropská společnost má falešné přesvědčení a vůbec žádné znalosti.

242617

25.04.2011 09:35

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

quido2 81.?.?.?

Srdečně vás zdravím René,

srozumitelně jste to popsal. Ovšem v současné době, kdy je nezdravě zdůrazňována a zneužívána sexualita, je mnoho lidí chyceno do sítě sexu. Podobně jako ryby nemají možnost se vyprostit ze zajetí rybářské sítě, to v přeneseném významu platí i o lidech.

Víte, když tady začala slavná "demokratická renezance", v té době jsem sledoval televizi. V jednom pořadu, takový asi čtyřicetiletý bejček, s úsměvem na tváři nám sdělil, že děláme chybu, pokud děti nenecháme zírat na erotiku a uzavřel svůj výklad větou: Pokud desetiletí mohou zabíjet, mohou i souložit. To a podobné ďábelské myšlenky nám se svobodou přinesla "demokratická renezance". A věřte mi, v té době mi bylo něco přes padesát, jsem zařval jako zvíře a okamžitě jsem vypnul televizi.

242618

25.04.2011 16:53

Politický marketing a války v minulém století

RE: Woodrow Wilson...

quido2 81.?.?.?

Ano, mnoho věcí tady je v prkénku. To byl také účel, vzpomeňte na metodiku privatizace, "šokovou terapii" a podmínky, které stanovil MMF a které byly uplatněny vůči Sovětskému svazu a jeho bývalým satelitním státům. Tak, jak to popisuje v knize Konspirační čítanka Al Hidell a Joan d´Arc. Co si o nás myslí jisté kruhy anglosasů, plasticky vyjádřil " tak zvaný umělec" David Černý v soušoší dvou nahých mužů, čurajících na naši republiku.A není to komsomolský styl,nýbrž arogantní anglosaský. Avšak všeho dočasu.

René, vaše filozofie má jednu základní vadu. Tou je, že vy jste typický Slovan a to nezměníte. Pokud máte v ČR nějaké zázemí (nemyslím peníze),domnívám se,že bude pro vás lepší se vrátit. Právě proto, že je vám již 40 let a jste sám. Je fakt, že obyčejný člověk žije v cizině klidněji a svobodněji. To je také účel. Klid pro ně a neklid a nejistota pro nás. Zatím. I tam však nastanou změny. Karma se nevyhne ani jim. Už přihořívá.

V každém případě vám přeju dobrý vítr do plachet na vaší životní pouti a pevné zdraví. [smích]

242640

Jak zní ta Rothschildova věta?..Kdo ovládá finance, kontroluje svět, nebo tak nějak. Mirdo, odvádíte záslužnou práci. Gratuluju!

242663

26.04.2011 09:07

Čína ve studené válce vrací úder

RE: Pravicujicim pivnim tatikum to asi zatim nedoslo:

quido2 81.?.?.?

Byl byste tak laskav a specifikoval drobné chyby velkého kormidelníka, Josefa alias Jamese Džugašviliho, vůdce vlakových lupičů před Velkou říjnovou socialistickou revolucí roku 1917?

[oči v sloup]

242669

29.04.2011 09:04

Co je demokracie?

RE: Falesna demokracie s falesnymi lidmi nemuze byt pravou demokracii.

quido2 81.?.?.?

Pane Nohejl, před chvílí jsem přečetl na novinkách, že je velký nárůst žalob občanů, které je nutno řešit a nezbývá prostor na vážnější kauzy. To svědčí o tom,že záštiplnost a zlomyslnost zapustila hluboké kořeny.Příčina tkví ve ztrátě morálních hodnot a to především těch, kdo nám vládnou. Tak jak popisujete.

K čemu jsou tedy dobré neustále novelizované zákony když neplní základní funkci, tj. rovnost občanů a vítězství pravdy? Vývoj legislativy je stresující. Mimoto, nemajetní nemají peníze na drahé právníky v případě složitější kauzy.

Další věc je veřejný dluh. Podíval jsem se na googel a tam je uvedena částka 1 491 478 294 000, která neustále, každou vteřinu narůstá. Úroky placené ze státního rozpočtu jsou 52 108 332 000 a stále narůstají jako veřejný dluh. Na jednoho obyvatele činí v přepočtu tento dluh 141 009 kč ,zatímco něco víc než rokem to bylo asi 120 000 kč.

Po dlouhé době jsem zhlédl v televizi část klání: Paroubek, Bárta, Bém a několika dalších politiků, ohledně Bártova uplácení a role parlamentní strany VV na politické scéně. Na spodní liště obrazovky neustále naskakovaly zprávy od občanů a podle obsahu mi mnohé připadaly režírované.Za chvíli jsem televizi vypnul. Je to odvádění pozornosti od hlavního problému, tj: zadlužení republiky a způsobu nabytí výrobních prostředků cizinci. Zatímco nám mimo dluhu přibyly další povinosti. [zmaten]

242836

30.04.2011 09:40

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Já se s vámi ztotožňuji,přesto pokládám příspěvek paní Lin za hodnotný. Ukazuje totiž cestu jak vést dialog na úrovni. Postupovat empiricky je pro současnou populaci bezpečné i nutné. Viz dvě vídea na konci jejího příspěvku. Kéž by tento směr duchovního, nebo chcete-li lidského vývoje, dále pokračoval. [smích]

242894

30.04.2011 09:57

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

RE: A co Libye jinak?

quido2 81.?.?.?

Co je však podstatné pane René, je fakt, že v celé tisícileté historii, nevedly tyto dva velké státy Rusko a Čína, mezi sebou ani jednu totální válku.

242895

30.04.2011 17:51

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

RE: A co Libye jinak?

quido2 81.?.?.?

Čína s Ruskem sousedí za Bajkalem, ale i tak je tato hranice dlouhá přes 3000 km. Mimoto další tisíce km tvoří hranice s téměř liduprázdným Mongolskem, které by nebylo v případě totální války pro Čínu velkou překážkou. Další tisíce km tvoří hranice s Kazachstánem, který byl součástí SSSR. Pokud se jedná o nehostinost, právě na hranici s Čínou kolem řeky Amuru, je rozsáhlé území vhodné pro kolonizaci a mimoto oplývá přírodními zdroji.

Číňané a Rusové se nemilují ani nenávidí. Avšak respektují se. A to je právě nejdůležitější. Říkáte že stačila nejasná hranice na Usuri a ani společná ideologie nezabránila letitým ozbrojeným střetům. Podobných střetů na hranicích bylo mnohem víc. Přesto, že byli mrtví a ranění, žádný z nich se nerozrostl do velkého konfliktu. V současné době oba státy vyřešily sporné hranice na Amuru tak, že ostrovy v řece byly rozděleny mezi oba státy 50 na 50. Mnohem důležitější je ale fakt, že to byla armáda SSSR, která vyhnala Japonce z Mandžuska.

Největší bitva druhé sv. války nebyl Stalingrad nebo Kursk. Ale právě bitva o Mandžusko. Zde byla zakopaná japonská armáda v síle (pokud si to dobře pamatuju) 1,15 milionu vojáků. Proti ní přesunulo sovětské vedení od Berlína asi 1,7 milionů vojáků. Čtyři roky války s Německem vychovaly nové a především schopné velitelské kádry. Největší moment překvapení pro Japonce byl, když se za jejich liniemi objevily ruské tanky. Sověti obešli jezero Hanka a přes nepropustnou tajgu vybudovali provizorní silnici. Tanky jely na doraz a když jim došel benzín byly operativně zásobeny letecky. K tomu se používaly i stihací letadla. Sověti japonskou armádu naprosto rozdrtili a padlo jich asi 73 000 většina na pochodu přes tajgu. (Porovnejte to s nesmyslnými obětmi na Dukle)

Myslím si, že Číňané na takové oběti nezapomínají a umí je ocenit. Oba národy si jsou také vědomy, že NATo usiluje vehnat je do vzájemné války. To lze jasně vycítit z Prognoza vývoje příštích desetiletí,zpracovaná střediskem bezpečnostní politiky Univerzity Karlovy. Byla zveřejněna v časopisu Euro. Mimo jiné se tam píše, že Čína obsadí část Sibiře. Samostatné Rusko přestane existovat. Situace se však se vyvíjí odlišně.

242912

30.04.2011 17:53

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

RE: A co Libye jinak?

quido2 81.?.?.?

Souhlas, odpověděl jsem před chvílí na co se ptáte, viz příspěvek o patro výš.

242913

01.05.2011 09:15

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Křesťanská náboženství jsou mladšími sestrami buddhizmu. O Kristovi též pojednává literatura Tibetu,kde v podzemních prostorách Hímálájí mají údajně uschovaný otisk jeho ruky, zalitý do zlata. Kristus prošel Indií až do Lhasy, kde pobýval delší dobu.Poté se vrátil na Západ, aby ustavil náboženství, které je vhodné pro mentalitu Evropanů. Zhoda mezi buddhizmem a křesťanstvím je zřejmá. To potvrzuje nález prvotních křesťanských spisu - Nag-Hamádí Codex I,II. Mimoto, první zmínka o příchodu Pána Buddhy je ve slovníku Nirukti,který popisuje jeho příchod již 2 900 let před jeho sestoupením.

Šrímad-Bhágavatam (4.23.15) Úspěch v józe znamená zbavit se hmotných obalů. Na tomto principu se zakládá učení Pána Buddhy o nirváně. Pán Buddha učil své následovníky, aby se pomocí meditace a jógy vzdali těchto obalů. Neučil sice o duši,ale ten, kdo přísně následuje jeho pokyny, se nakonec osvobodí od hmotných obalů a dosáhne nirvány.

Ještě ke slovu Pán. Tento výraz nelze chápat v tom smyslu jak jej známe z našeho fyzického bytí na této zemi. To je zcela mylná interpretace. Š.B.(6.1.4-5):slovo yathedam asrjad vibhuh znamená, že tento hmotný svět s jeho různými planetami a hvězdami stvořil Nejvyšší - velká všemocná Osobnost Božství. Jytir vedy astronomické Vedy, uvádí přesné astronomické výpočty tisíce let před tím, než si takové výpočty dokázali evropští vědci vůbec představit. V této pravěké době,dle západní vědy, neexistovaly žádné rozvinuté civilizace.

Bůh je též naším největším přítelem. Opravdovým přítelem, kterého nemůže nahradit žádný smrtelník, včetně našich milovaných dětí. Aby nám toto přátelství mohl projevit, musíme se nejdříve zbavit hmotného znečištění. To lze pouze duchovním vývojem. V současné době lidé nevědí,co je konečným cílem a dokonalostí života. Namísto uctívání Boha jsou vychováváni, aby uctívali hmotu. Velcí myslitelé nás také varují, že v tomto věku Kali-jugy, udílet hluboké filozofické úvahy na toto téma, je mnohdy velmi riskantní.

Pošetilí materialisté nevědí,jak je na každém kroku ovládají a trestají zákony přírody. Neznají účel opakovaného zrození, smrti, stáří, a nemoci, a myslí si, že jsou v podmíněném stavu hmotného života velice štastni. Všichni hledáme štěstí,ale kvůli své nevědomosti a pošetilosti nevíme, co to ničím nenarušované štestí skutečně je. Takové štěstí se nazývá brahma-sánkya, "duchovní štestí". Tento život není určen pro slepé holdování smyslovému požitku. Očištění má být cílem lidského života. A srdce, srdeční čakra, jak zdůrazňuje René, je velmi důležitá.

242953

01.05.2011 16:51

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Prodýchávání těla po částech popisuje Jiří Vacek v knize : Základy jógy a mystiky. Píše, že očistu začínáme prodýcháváním celého těla po úsecích, na které si tělo rozdělíme. Jak víte za muladhárou existuje ještě šest dalších čaker a končí sedmou sahasrárou. Přičemž čtvrtá "anáhata", je umístěna "páteř ve výšce srdce", umístění influačního střediska "střed prsou". Tato metoda funguje, o tom není pochyby. Já vám nic nevyvracím.

242971

01.05.2011 18:09

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Pokud vám metoda "cvičení země" přinesla svěžest, čilost a radostivost, tak se jí dále držte. Takový výsledek je v této poblázněné době dobrou obranou k přežití. K zastavení koloběhu samsáry to však nestačí.

Májavádini jsou stoupenci neosobní filozofie,která zastává názor, že Bůh nemá žádnou podobu,je bez tvaru a je neosobní. Do této řady impersonalistů se v ČR řadí Karel Weinfurter, Eduard Tomáš, Jiří Vacek, Gustav Meyrink (o tom se zmiňujete) a další. Ze západních A.Grane, Prentice Mulford,Paul Brunton, Edgar Gayce a další.

Také v Indii je celá řada významných impersonalistů. Jeden z nejvýznamnějších je Ramana Maháriši. Musím vás ale zklamat. Filozofie impersonalistů není autoritativní a ve své podstatě nezastaví, až na vyjímky, koloběh samsáry. Impersonalisté poznávají pouze brahma-jyoti, transcendentální záři a Paramátmu- Nadduši,tj.lokalizovaný aspekt Nejvyššího, který sídlí v srdci. Dokonalou metodou je jedině bhakti-yoga. To je potvrzeno v Bhagavad-gítě.

Přesto, že se nezhodujeme, respektuji váš osobní duchovní vývoj a přeji vám klid a mír v duši. Jelikož na tomto webu převládá materialisticky zaměřená veřejnost, která si nepřeje takovéto debaty, nebudu již dále na vaše další příspěvky reagovat.

Zdraví Quido

242978

01.05.2011 21:31

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Poslyšte, já se svámi nechci bavit. Přesto naposled reaguji:
1) zpochybňovat a hodnotit Bhagavad-gítu jako vy, ukazuje na vaši
úroveň znalostí, kterou nebudu komentovat.
2) Nebyla řeč o zastavení koloběhu samsáry, ale to je podmínka
osvobození. O tom je celá duchovní nauka.Nevím proč vám to
vadí.
3) Já nikde vážený pane nepíšu, že uznávám Weinfurtera. Píšu,
že byl impersonalista. Ba naopak,já se učením impersonalistů
neřídím a vím proč. Vy to ale nevíte. O tom svědčí vaše
útočné a egoistické věty a zmínka o gestapu, které lámalo
Weinfurterovi kosti.
4) Píšete, že mám o sobě vysoké mínění. Nic nového pod sluncem.
Myslete si co chcete. Já vám v tom nebráním. Také vám nechci,
jak se domníváte, přezíravě sdělovat již cokoliv dalšího.
Jde opět o nedorozumnění. Předpokládal jsem, že je vám tato
oblast blízká a důvěrně známá.
5) Dále mluvíte o ukotvení mystiků a máte -jak píšete, o tom
podrobnější znalosti. To, že mimo Bhagavad-gíty popíráte i
bhakti jógu, to také nemá cenu komentovat.Další vaše tvrzení,
že jsem troufalý ve svých tvrzeních,je pouhá domněnka.
Pouze uznávám, řídím se a sděluji duchovní nauku
nejuznávanějších rišiů v systému parampary. To je zcela
normální postup. Na popření této nauky, milý pane, bylo
napsáno nesčetně studií. Všechny byly neúspěšné a do budoucna
dále budou. Ve Spojených státech bylo obviněno hnutí Haré
Krišna a předmětem byla mimo jiné i duchovní nauka, kterou se
toto hnutí řídí. Hnutí bylo úspěšné.

Podívejte se. Já vás z ničeho neobviňuji jako vy mne. Žijte si i dále dle svého vyzískaného přesvědčení. Jestli si uvědomujete chodidla, nárty a lýtka až po kolena, prosím, nic proti tomu nemám. Je mi to jedno. Avšak aby bylo jasno, s vámi jsem definitivně skončil. Na hádky nejsem zvědavej.

243010

03.05.2011 09:04

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Co jste napsal je rozumný úvod do dialogu o víře a náboženství. Od vás by se měli poučit další katolíci, jak vést rozumnou diskusi o náboženství. Přesto nebude vaše pojetí mnohými takto chápáno. To proto,že existují dva druhy lidí s hmotným pojetím života.

Člověk prvního druhu považuje svoje fyzické tělo za sebe sama. Přesto naslouchá hlasu svého svědomí a žije slušně. Ve druhém případě nejenže považuje svoje tělo za své skutečné "Já", ale navíc páchá všemožné hříšné i kriminální činnosti, aby tělo udržoval. Kupř. výtažky z novorozenců na podporu erekce starých mužů. Tito lidé nepřijmou fakt, že tělo je dočasný nástroj a že skutečné "Já" je duchovní podstaty. Nechápou a neuznávájí, že existuje Nejvyšší Duše a individuální duše.

Pokud se jedná o utváření společenského chování, to se utváří na základě mentálních výmyslů, avšak uznávaných jako norma společenského chování. Jak je analýzováno ve Vedách, existuje dvanáct mentálních činností,které lze transformovat na stovky a tisíce. Člověk, který nemá oporu v duchovním světě, podléhá všem těmto dobovým výmyslům, čili podléhá hmotné energii. To jste přiblížil ve srovnání počítače, mysli a mimosmyslových schopností člověka.

Takže se mějte hezky, zdraví Quido.

243226

03.05.2011 09:42

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

quido2 81.?.?.?

Síly siddhi, které jsou rovněž hmotné povahy, jsou pro úroveň současné materialistické vědy nevysvětlitelné a přesto existuji. Pomocí jogového procesu jsou získané schopnosti osmi druhů mystických dokonalostí: stát se malými jako atomy animá-siddhi nebo lehčí nežli pírko laghimá-siddhi. Mohou mít cokoli odkudkoli prápti-siddhi,být těžší než nejtěžší mahimá-siddhi podle libosti vytvářet podivuhodné věci nebo cokoliv zničit išitva-siddhi, ovládat všechny hmotné prvky vašitva siddhi, mít schpnost vyplnit jakékoli své touhy prakámia siddhi, nebo mohou získat jakýkoli tvar či podobu, po jaké byť jen zatouží kámávásáyitá-siddhi Mohou cestovat vnějším prostorem a nepotřebují k tomu žádnou mechanickou pomoc.Během okamžiku jsou schopni se přemístit z jedné planety na druhou.

Takže, ten kdo sestupuje z duchovního nebe na tuto planetu
avatár*, má jinou ochranu, která se vymyká našemu chápání.

243228

03.05.2011 19:15

O víře a církvi

RE: o víře a církvi

quido2 81.?.?.?

Ano, středověk takový byl. Vadí mi ale, že poukazujete na Husa a jaksi cudně zapomínáte na západní Evropu. Kupř. článek by Harvey Humann:The Great Heresy,časopis Venture Inward.

For 700 years,the real story of French Inquisition was as skillfully controlled and suppressed by Church as the Nazis supperession of the Holocaust and its infamous death camps. Only now, through scholarship and psychic revelations, is the story of the Cathar extermination beginning to emerge.

Můžete se tam dočíst, že Catharové, ti co přežili, byli uvrženi do doživotního otroctví v dolech, kde pracovali až do smrti, bez jediného vyfárání na povrch.

Dále je popsán masakr v kostele, který se udál roku 1209 a jaký pokyn k fyzické likvidaci dal biskup Abbe Citeau. En officer asked the commanding bishop, Abbe Citeau, who was to be saved. "Kil them all", he replied. God will know his own. Jak vidíte oni na Západě byli vždycky lepší a jsou doteďka.
[oči v sloup]

243269

05.05.2011 07:22

O víře a církvi

RE: o víře a církvi

quido2 81.?.?.?

Co řekl Dalajláma o náboženství je pravda. Je ale dobré vědět, že na Mount Everest můžete vylést bezpečnější a schůdnější cestou, nebo velmi nebezpečnou cestou, kterou zdolají pouze ti nejlepší z nejlepších. Tu schůdnou cestu ukazuje původní zjevená duchovní nauka, která není výplodem člověka. A opačně, obtížnou, těžkou nebo nezvládnutelnou cestu vymysleli různí duchovní Einsteinové. To, že existuje pět velkých náboženství a přes 20 000 sekt a sektiček je toho důkazem. Minimálně ty sekty jsou zbytečné. Je to vlastně anarchie prohlašovaná za náboženskou svobodu.

Podobné je to s magií a přírodními silami, které se člověk snaží vyžívat, ale také zneužívat. Existují kupř.metody sibiřských šamanů a indiánských kouzelníků. Existují různé léčebné praktiky , které se snaží udržet duši a tělo pohromadě. Většinou se však jedná o snahu udržet fyzické tělo zdravé. Se skutečnou duchovní naukou se nemohou srovnávat v jakémkoli výsledku. Pak tady máme zneužívanou vědu. Kupř. freudizmus a novodobé výzkumy v oblasti "vylepšování lidského druhu" , behaviorální pokusy,ovládání mysli a další.

Pan ilemans správně poukazuje na fakt, že nejdůležitější zákony legislativy jsou deformované světskou mocí, která zavrhla zákony Boha a tak se stala pro vývoj celé civilizace velmi nebezpečnou. Vis Mrs. Rothschild, která nám sdělila, že zákony jsou pouze pro chudé. Nebo, jak poukazuje jansmith "pravda není pro všechny".
Prostě paní Lin, existuje Bůh a jeho zákony a čím dříve tento fakt přijmeme , tím lépe pro nás i pro celou civilizaci.

Zdraví Quido [smích]

243400

06.05.2011 09:16

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

quido2 81.?.?.?

Srdečně vás zdravím Jeane,

to co jste napsal popisuje i Martin Herzán ve své knize Totalitní světovláda Stručně přiblížím jeho osobnost. Od ledna 1997 předseda Commission of Conscience /Mezinárodní komise svědomí/-mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti a ochranu lidských práv.

Následuje úryvek ze zhora uvedené knihy.

Dne 4.listopadu 1998 otřásla ČR naprosto nečekaná aféra. Aféra, která otřásla jak českými státními orgány, tak samotnou vládou USA. Toho dne byl totiž v ČR oficiálně odhalen koncentrační převýchovný tábor. Tento koncentrační tábor byl zřízen orgány USA v únoru 1998 na odlehlém místě, asi 10 kilometrů severozápadně od Brna v lokalitě nazvané Jelenice. Část hlídacího personálu tvořili Američané, kteří celý tábor řídili, zbytek provozního personálu byli najatí Češi, kteří původně očekávali práci vychovatelů.

Když oduševnělá část českého personálu zjistila, o jakou špinavou, nezákonnou a utajenou práci se jedná a kdo všechno je do ní zapleten, podařilo se několika z nich uniknout pozornosti a informovali o tomto táboře policii, patřičné úřady a tisk. Díky tomu byl dne 4.listopadu 1998/po 9.měsících fungování/ odhalen první koncentrační tábor od revoluce r.1989.

A jak vyšetřování pokračovalo je také poučné. Jsem tedy přesvědčen, že je třeba o metodách legislativy psát, abychom byli informovaní a mohli se aspoň částečně bránit.

Na konci knihy jsou napsány tyto věty: Kniha je věnována všem, kteří ve 20. století položili život proto, abychom mohli žít ve svobodném a morálním světě ve vzájemné lásce a ideálu pravdy. Pevně věřím, že se to jednou podaří.

243495

06.05.2011 11:16

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

quido2 81.?.?.?

Pane Jeane, na konci knihy je dopis prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera, který se obrátil přímo na pana Herzána. V úvodu dopisu ze dne 20.4.2001 prezident píše: ďakujem Vám za Vašu zaujímavú knihu. Zaujala ma predovšetkým jej aktuálnosť a vecnosť.

Myslím si,že v tak vážné kauze je lepší mít informace přímo od autora-a také se domnívám,že mi pan Herzán promine, že vás takto směruju. V knize jsou totiž uvedeny mnohé další závažné údaje, jejichž ověření může poskytnout pouze autor.

Adresa autora knihy:
Martin HERZÁN
Bráfova 2
674 01 Třebíč

243519

06.05.2011 12:15

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

quido2 81.?.?.?

V Herzánově knize je toho mnohem víc. Kupř.: o koncentračních táborech v Austrálii.Cituji:
V Astrálii jsme si již jmenovali koncentrační tábory, které ještě v 70. letech oficiálně s požehnání vlády věznily, mučily,a likvidovaly nevinné, leč rasově a ideologicky odlišné občany. Šlo o koncentrační tábory v Cootamundře, Palm Island, Darwinu a na ostrově Fantome v Queenslandu.

Nebo: Koncentrační tábory v Izraeli už před rokem 1981 potvrdila i OSN na základě svého vyšetřování. Nic více se však proti těmto státním zvěrstvům v podstatě neudělalo. Atd, atd. Všimněte si věty, nic se však proti těmto státním zvěrstvům.... Pokud tedy chceme zachránit Zvědavce a pana Stworu, podpora je nutná.

243528

06.05.2011 22:30

Třetí obhajovací řeč

RE: Já osobně už nepochybuji.

quido2 81.?.?.?

Dne 26.3.2003,za vlády premiéra Špidly jsme se ústy poslanců dozvěděli, jak ve skutečnosti probíhala privatizace v ČSR, a následně po rozdělení na dvě samostatné republiky v ČR. Bylo řečeno:

Národní majetek byl rozdán vytypovaným zájemcům bez zaplacení, které se požadovalo dodatečně. Takže mimo peněz zde hrála velkou roli příslušnost k mocenské skupině, která vytypovala zájemce. Schopnosti byly druhořadé. Kdo tvořil mocenskou skupinu jde zcela detailně dokladovat v bankovním sektoru.

243603

07.05.2011 09:38

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

quido2 81.?.?.?

Není pochyb pane MoUdrostrak, že na tomto webu přispívají do diskuse informovaní a inteligentní lidé. Tu Astrálii jste popsal správně. Přesto si myslím, že bychom se měli poučit od zednářů dle jejich hesla: Rozdílně postupovat, společně útočit - pokud se jedná o obranu Zvědavce. Pokud se nám to podaří, nebude to zrovna malé vítězství. A mějte se hezky. [smích]

243632

07.05.2011 13:21

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

quido2 81.?.?.?

Já děkuji nahlas. Tento článek je určen probouzejícím se lidským bytostem. Mimoto, je v souladu s védskými Védami. [smích] [smích]

243642

07.05.2011 21:11

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

René,materialisté nevidí za ohradu hmotné přírody,vědecké obory psychologie, neurologie,neurokrinologie a další, neznají vnitřní svět, psyché člověka. Je těžké se s nimi domluvit, zvláště když zastávají Darwinovu teorii vývoje člověka.

Každá myšlenka,čin nebo vjem, se ukládá v mysli jako nesmazatelný a nezapomenutelný záznam. Tento záznam lze vybudit i pomocí hypnózy. Byl jsem svědkem takové demonstrace. Starý muž (75 let) v hypnotickém stavu odpovídal na otázky hypnotizéra. Mimo jiné na otázku jestli se v rodině slavily jeho narozeniny popsal i oslavu svých tříletých narozenin, včetně místnosti ve které se odehrála a včetně barev stěn místnosti. A tato demonstrace je pouze malý úryvek védského analytického popisu lidské psyché. Mohl bych argumentovat i jinými důkazy (i osobními), leč, když tady máme freudizmus a opičí teorii vývoje, je takové dokazování velmi nebezpečné. Takový přístup vybuzuje i záštiplné vášně opozice. Za sebe však tvrdím, moji prapředkové nebyli opice.

[smích]

243677

07.05.2011 22:54

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

quido2 81.?.?.?

Pokud úmyslně klamete, je to ubohý argument. Pokud to myslíte vážně tak je to ještě horší. [oči v sloup]

243681

08.05.2011 12:33

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Píšete:Materialisté ani zástanci Darwina netvrdí, že vidí!

Pokud nevidí, tak ať neučí svoje teorie takovým způsobem jako doposud, včetně propagace pomocí kinematografie.

Pokud se jedná o duchovní nauky je to ještě zamotanější, v tom s vámi souhlasím. Proto je třeba dojít k neznečištěným pramenům. Tady na Zvědavci proběhla na toto téma široká diskuse. Článek pana Lhotáka udává správný směr do budoucna. Já se nebráním dalšímu výzkumu, zároveň ale nesouhlasím s jednoduchou interpretací odsouzení duchovní nauky, jak je zvykem.

Krátce k záštiplnosti. Jen si vzpomeňte kdo vyhrožoval prezidentu Klausovi prohlášením za nesprávného. A máme dostatek dokumentace, že tyto nelidské metody byly zneužívané a jak je vidět na hrozbě proti prezidentovi jsou stále živé. A pokud chcete znát pravdu jak to funguje v praxi i v současné době, přečtete si knihu od Martina Herzána Totalitní světovláda.

Jinak vaše věta týkající se homo sapiens a další o hrdosti na své opičí předky je pouhá nevědomost. Tyto aspekty analyticky popisují právě Védy. Když máte takovou víru v materialistickou vědu, tak nechť na základě vědecké analýzy a nikoli pouze teorií, dokážou, že je to jinak.

243712

08.05.2011 14:21

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

quido2 81.?.?.?

Je mi 73 let. A kdo blouzní, to jste vy. Nejen že neznáte nedávnou historii obou válek, ale neznáte ani již podrobně zmapovanou historii vzniku komunizmu. Mimoto, padesátá léta znám velmi dobře.

Komunizmus byl v předstihu promyšlen a naplánován ilumináty. Krátce k jeho historii. V roce 1829 američtí ilumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances "Fanny" Wrightové. Těm, kteří se zůčastnili, bylo řečeno,že ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunizmus. V té době bylo Marxovi 11 a Engelsovi 9 let. Bylo to tehdy, kdy vzniklo slovo "komunizmus" a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jednosvětového plánu iluminátů.

Viz: http://www.matrix-2001.cz/prispevky/exkluzivne/iluminati/
iluminat..

243720

08.05.2011 16:34

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

quido2 81.?.?.?

Já vás též zdravím pane Kysučan,

schválně, přečtěte si diskusní příspěvek o patro níž. Tam se mě 62 ptá, kam na to chodím. Ne aby si přečetli zdroj který uvádím, raději budou plkat o ničem. Jsem však přesvědčen, že tito diskutéři fakta znají a pouze mlží.

Prý chodím na mátrix pro tyto rozumy. Jenže zapomínají, že i jiné weby popisují historické události experimentu komunizmu ve faktech stejně. Liší se pouze slohová forma.

Pokud se jedná o novodobých vykladačou pravdy, jak píšete, i oni se dočkají. Kostky jsou vrženy, pracuje čas.

243735

08.05.2011 18:56

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

quido2 81.?.?.?

Vaše poslední věta: Hoci, keď na to reálne pozerám, tak návrat k ludským hodnotám bude velmi bolesivý a dlhodobý.. Vídím to také tak pane Kysučan. A mějte se hezky. [smích]

243740

09.05.2011 09:53

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Pan Jan Vítek je přesvědčen, že Darwinizmus vysvětluje vznik života z původní prapolévky. A zároveň označuje ty, kteří se zabývají náboženstvím za méně inteligentní. Viz jeho věta: Jsi moc hloupý pro vědu? Zkus náboženství.

Cítíte tu zaujatost? Váš přístup je zcela opačný. Takto by měl uvažovat skutečný vědec. Je to právě buňka, která dokazuje, že teorie Darwinizmu jsou mylné. A aby si pan Vítek nemyslel, že lidé kteří věří v existenci Boha Všemohoucího jsou hlupáci,uvedu několik článků ze sféry zájmů věřících.

Prvotní polévka z abecedy http://www.harekrsna.cz/cvs/print/660

Přírodopis a paleontologie http://www.harekrsna.cz/cvs/book/export/html/2024

Tajemství evoluce http://www.harekrsna.cz/cvs/print/659

Inteligentní desing-revoluce proti Darwinově evoluční teorii, dle amerického časopisu "Wired"
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/661

Princip redukcionalizmu (Paul Davies)
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/1717

Velké otázky o velkém třesku
Http://www.harekrsna.cz/cvs/print/1756

Život pochází z hmoty-mylná domněnka!
http://www.harekrsna.cz/cvs/print/2326

A další podobné články z oblasti nejnovějších vědeckých publikací jsou středem zájmů věřících. Pokud se chceme odpoutat ze zajetí tupého materializmu, nemůžeme z procesu poznávání vyloučit existenci Osobnosti Božství.

243781

09.05.2011 15:23

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Proč bych se na vás měl zlobit? Vy jste jeden z těch, kdo odmítá jednostranné výklady materialistické vědy. To, že život vznikl z roztavené protoplazmy je zásadní omyl materialistické vědy. Vy sám jste upozorníl na důležitost funkce buňky v procesu vývoje. Chtěl bych vás upozornit na článek- http://www.harekrsna.cz/cvs/print/695 s názvem Tajemství evoluce, který předkládám v dřívějším příspěvku. Mimo je zde napsáno.

Biochemik z Yalovy univerzity, Harold Morowitz, si povšiml, že biologové redukují život na hmotu a fyzikové zase redukují hmotu na vědomí. Ve skutečnosti se tímto uzavíráme do kruhu. Psychologové studují vědomí a říkají, že vědomí můžeme porozumět studiem neuronů, a biologové, zvláště biochemici, říkají, že životu porozumíme prostřednictvím chemických zákonitostí. Chemikové pak prohlašují,že chemii porozumíme fyzikální interpretací. A fyzikové v celém výzkumu nakonec docházejí k závěru, že hmotě porozumíme chápáním vědomí. Tak se naše vědecké bádání uzavírá do úplného okruhu. Je ale nutné podotknout, že takto uvažují jen někteří fyzikové. Ostatní tuto úvahu kategoricky zamítají jako nesmyslnou. Na poli fyziky totiž dochází k rozporům. A nejen tam.

Poprosil bych vás, abyste si ten článek přečetl, neboť je zde podrobně popsána buňka. Buňka pomocí určitého enzymu seká malé části původní DNA (nikdo ve skutečnosti neví, jak k tomu dochází), zároveň si hlídá, aby se konce odseknuté části neotočily, a postupně vytváří nový řetězec. Byli by lidé schopni zkonstruovat takový stroj?

Jinak mám ve své knihovně: Zakázaná archeologie od M.Grema. I tato kniha byla Darwinisty velmi kritizivaná. V tom oni vynikají.

243788

09.05.2011 18:41

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

I když nevěřím,že sémě padne na úrodnou půdu, tedy že jej přijmete a necháte klíčit, přesto vám odpovím.

Potíž je v tom, že vy jste přesvědčen, že historie lidstva v podání západních univerzit je pravdivá. Již dříve jsem psal o nejnovějších archeologiských výzkumech, které tuto teorii na základě důkladných vědeckých anylýz zcela vyvracejí. A budete se divit, tyto výzkumy jsou ve shodě s původní védskou literaturou
popisující historii lidstva,Puránami. Nejsou však řazeny chronologicky, takže byly prohlášeny za mysticizmus. Naštěstí satelitní fotografie vyvrátily tento spekulativní názor. Konkrétně se jedná o ztracenou řeku Sarasvatí a civilizace v Africe, na místech, kde je dnes džungle, nebo poušť.

Védy obsahují usměrňující pravidla poznání, které se vztahují na nauky sociální, politické,náboženské,hospodářské, vojenské, lékařské, chemické,fyzikální a metafyzické, jakožto na vše, co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci.

Védská literatura má pomoci člověku ke třem věcem:aby pochopil svůj vztah s Absolutní Nejvyšší Osobností Božství, aby jednal v souladu s tímto pochopením a aby dosáhl nejvyšší dokonalosti života, lásky k Bohu. Každý,kdo se snaží dokázat,že cílem védských písem je něco jiného, je nutně obětí své vlastní představivosti.

Usměrňující poznání znamená povýšit živou bytost na duchovní úroveň. Nejvyšší duchovní realizace je poznání o tom, že Osobnost Božství je prvotní příčinou všech příčin a že lidské bytosti jsou individuálními částečkami celku, ke kterému patří.
Tuto nauku nelze pochopit bez studia a kvalifikovaného vedení. Demonstrace existence Osobnosti Božství není pouťová zábava, přesto je zcela reálnou realitou pro toho, kdo dosáhl požadovaného stupně vývoje.


[smích]

243793

10.05.2011 07:31

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Děkuji za vysvětlení, váš přístup k chápání historie a duchovna je rozumný. Podobně postupoval i Hardajal. Mnoho odborníku námořní plavby ho zrazovalo, on však vytrval a vyvrátil názory a tvrzení na mnohé závažné otázky, a také dokázal, že námořní plavby mezi kontinenty starých civilizací byly možné i na primitivních plavidlech.

243826

10.05.2011 07:44

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

Pane Vojta, děkuji Vám za rozumnou a lidskou odpověď. Abych pravdu řekl, docela jste mě překvapil. Přeji Vám pane Vojto, mnoho zdaru ve vašem dalším vědeckém bádání na poli genů a jejich tajemství. Toto vaše zaměření je bezesporu prospěšné pro celou civilizaci a jsem tomu rád.

243829

10.05.2011 11:12

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

quido2 81.?.?.?

I já se připojuji. Neboť jak píše René: S expanzí, která hnala lidstvo cestou dobytčat je ámen. K tomu bych si dovolil podat krátký komentář.

Negativní vlastnosti lidí se odvíjí mimo karmických zákonů především a nesprávně vedené mysli. Tak jak napsal buddhistický mnich Dhammapadam (mysl 42):

Způsobit velké zlo může Ti nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena.

To, že vrůstá kriminalita, drogová závislost, záštiplnost a zlomyslnost a další negace, je v této naší současné civilizaci dokladováno statistikami a není možné tvrdit, že tomu tak není. Ku př. v ČR se proti roku 1938 zvýšila kriminalita 50x. Kde, nebo odkud pramení příčina tohoto vývoje? Tato příčina má více pramenů. Mimo multi-kulti je to především nesprávně vedená mysl a to v oblasti sexu. Sexuální anarchie kterou současná společnost všestranně rozvíjí, je vlk, který číhá za bukem na bezbrannou ovečku. Pokud společnost připouští takovéto chápání a propagaci sexu, čeká jí pád, neboť bude plná darebáků, zlodějů, podvodníků a podobných živlů. Do tohoto stavu nás dovedli statisíce "moudrých" a vzdělaných předáků. A jsem přesvědčen, že je to záměr, řízený proces. Cesta pro dobytek a nikoli pro lidské bytosti.

243837

12.05.2011 08:53

Devět stupňů k pravé duchovnosti

Odpověd anonymům.

quido2 81.?.?.?

Všechny příspěvky anonymů, které zpochybňují současné teorie o historii lidstva,předládané především západními univerzitami, jsou pouhé spekulace. Neopírají se o fakta.

Tak jako s příchodem satelitní fotografie bylo dokázáno, že existovaly řeky na místě dnešní Sahary, které netekly od jihu k severu jako Nyl, nýbrž napříč kontinentem. Proto má Kadáfi pod Saharou obrovské jezero sladké vody, asi dvě kaspická jezera. Nebo nalezení Tróje dle antických popisů města, či nález města Dváráka na dně Arabského moře dle literatury Véd. Měli bychom tedy připustit, že pouhé teorie nestačí,a na základě shora uvedených příkladů by se měla moderní archeologie vážně zabývat védskými Puránami, které historii lidstva (a to nejen této planety ale i jiných planet),popisuje.

Tato naše civilizace,která se považuje za vyspělou, nemá jasno, jak probíhá neustálý proces tvoření a ničení celých vesmírů. Nemá také žádné znalosti o potopách. Ano,byly potopy a nikoli pouze jedna. Uvedu několik příkladů z védské literatury.

Šrímad-Bhágavatam,zpěv osmý,pátá kapitola,33 sloka (8.5.33):
Celý vesmírný projev vzešel z vody,a díky vodě zde žijí a vyvíjejí se všechny živé bytosti. Tato voda není ničím jiným než semenem Nejvyšší Osobnosti Božství.Kéž je tedy Nejvyšší Pán, který vlastní nesmírnou energii,s námi spokojen.

K potopám nedochází pouze na této planetě Zemi. Další sloka se týká zpustošení tří světů (3.11.31):
Na začátku zpustošení přetečou všechna moře a velice prudce vanou hurikány. Vzedmou se divoké vlny a všechny tři světy jsou ihned zaplaveny vodou.

Význam: Je řečeno,že planoucí oheň z úst Sankaršana řádí sto let polobohů neboli 36 000 lidských let. Dalších 36 000 let pak trvají nepřetržité lijavce doprovázené prudkými větry, které vzedmou veliké vlny, a moře a oceány přetečou. Tyto události během 72 000 let jsou počátkem částečného zpustošení tří světů. Lidé na všechny tyto konce světa zapomínají a myslí si, jak jsou štastni díky materialistickému rozvoji civilizace. To se nazývá máyá neboli to, co není.

Mimo těchto velkých potop, existují také potopy menšího rozsahu, které se pravidelně opakují.Story o potopě světa, které je uvedeno v Bibli, není originální. Připutovalo do Evropy v různým úpravách přes Irán a orient. Původní védské story popisuje tuto částečnou potopu tak, že loď přistála na úpatí Hímálájí.

Není třeba slepě věřit všemu. To však platí obráceně i o teoriích materialistů. Proto přístup třeba pana martas 300 a pana Bartoška,je vpravdě přístupem vědeckým, zatímco verbální žonglování anonymů jsou pouhé spekulace.

243927

12.05.2011 11:25

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Ano, váš přístup je pokrok proti verbální rétorice bez základu a faktů. Základay jsou dány dharmou,to jset původním náboženstvím.

Lidé moderní civilizace si vymýšlí nedokonalé náboženské principy pomocí vlastní spekulace. To není dharma. Nevědí co je dharma a adharma. Bhágavata-dharma sestává pouze z toho, co je dáno Nejvyšší Osobností Božství. Člověk musí přijmout autoritu Nejvyššího Pána,Osobnosti Božství, a odevzdat se Jemu a všemu co říká. To je dharma. (Tolik k základu.)

Pokud se jedná o spekulace bez faktů, prosím přečtěte si můj příspěvek na konci diskuse, který o faktech pojednává.

243935

12.05.2011 17:17

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Já také nehodlám diskutovat o původním náboženství, pokud si myslíte, že analogie přirovnání vody k potu Nejvyšší Osobnosti Božství, je agresí. Další analogií která se používá je ta, že voda je semeno Nejvyššího.

Pokud chceme "hmotně" dokázat pravěkou historii lidstva a nevěříme védské literatuře, bohužel, jiná cesta než vědecký výzkum není možná. I přesto nebude tato historie odhalena zcela, neboť smysly člověka a sebelepší technika jsou nedokonalé,a nejsou schopny vidět za ohradu hmotné přírody.

Co člověk musí je zcela evidentní. Musí umřít. Bez ohledu na své hmotné bohatství, a také musí zaplatit svůj karmický dluh do posledního haléře.

243951

12.05.2011 21:21

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Skoro se mi už nechce reagovat. Máte pravdu, že jsem se vyjářil zmatečně. Měl jsem na mysli, že pro pochopení meritu věci se užívá analogie, kterou nelze chápat doslovně. Avšak k vyvrácení jednotlivých bodů meritu věci se musí použít nějaká hmotná metoda, tedy nejlépe vědecký postup, který dokáže,že původní tvrzení je mylné. Tento požadavek však nelze považovat za agresivní přístup.

Další vaše tvrzení, Víra je totiž spiknutí,kterým vše lze beze zbytku vysvětlit vás zcela odhaluje. Pokud se jedná o duchovní nauku jste silně nevědomý. Dovoláváte se nahlédnutí soudných čtenářů. Přečtěte si tedy všechny příspěvky v této diskusi a zjistíte, že mnohé z nich popírají vaši osobní filozofii, váš přístup k duchovní nauce. A bylo by chybou, kdyby věřící lidé se nechali převálcovat tak ubohou filozofií, která se opírá z větší části o spekulace a nepodložená tvrzení.

243961

14.05.2011 09:31

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás René,

celá tahle debata o Darwinizmu potvrzuje, že většina lidí lpí na svém vyzískaném přesvědčení, získávaném již od dětských let. Vyvracet jim jejich mylné názory je tedy velmi obtížné a mnohdy nemožné. Naštestí máme k dispozici i jiné zdroje než materialistickou vědu, které nemohou Darwinisté zamést pod stůl. Přitom to je a bude to, materialistická věda, která této nesmyslné teorii zlomí vaz. Život nemohl vzniknout z roztavené protoplazmy vzájemnou reakcí chemických prvků i kdyby trvala miliardy let.

Ty jiné zdroje poznání, které máme v současné době k dispozici jsou slovanské védy- http://www.vedy.sk a dále popisy evolučního vývoje, které byly známé védské civilizaci miliony let před touto. V ucelené písemné formě byly Vedy zaznamenány před 5000 lety.

Kupř. Šrímad-Bhágavatam (3.29.29): Z živých bytostí s vyvinutým smyslovým vnímáním jsou ty, které vyvinuly chuť, lepší než ty, které vyvinuly pouze cit. Lepší než ty jsou bytosti, které vyvinuly čich, a ještě lepší jsou ty, které vyvinuly sluch.

Lidé na Západě uznávají Darwina jako autora evoluční teorie, věda o evoluci není nová. Postupný vývoj byl znám již mnohem dříve ze Šrímad-Bhágavatamu, který zaznamenává výroky Kapily Muniho, Jenž byl přítomný téměř na začátku stvoření. Toto poznání existuje od védských dob a védská literatura odhaluje všechny souvislosti-teorie evoluce neboli postupného vývoje
není pro Vedy nic nového.

Je zde řečeno,že proces se týká i stromů-různé druhy stromů vnímají dotek. Svým způsobem i vidí, velké stromy někdy mění směr svého růstu,aby se vyhnuly různým překážkám. Mají tedy vyvinuté smyslové vnímání.Ryby jsou lepší než stromy, protože mají vyvinutou chuť. Lepší než ryby jsou včely, které mají vyvinutý čich, a ještě lepší jsou hadi, kteří mají vyvinitý sluch. Had vnímá vibrace způsobené zvukem.

Mimo teorie vývoje je popsána i historie celého vesmíru, který se skládá z různých hvězdných soustav nazvaných Svargalóky neboli vyšší hvězdné soustavy. Martjalóky, tj.střední hvězdné soustavy a Patálalóky, nižší hvězdné soustavy. Moderní historici, studující historii naší planety,nemohou dokázat historické události, jež se staly před pouhými 5000 lety a antropologové tvrdí, že před 40 000 lety na Zemi neexistoval Homo sapiens,protože vývoj nedosáhl této úrovně. Védská historie, zaznamenaná v Puránách a Mahábháratě, popisuje lidské dějiny, které sahají miliony a biliony let do minulosti.

244033

14.05.2011 10:03

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Problém, paní Jarmilo, ktví především va vás. Podobně zaujatě jste zastávala názor na havárii polského letounu, přečtěte si laskavě svoje příspěvky k havárii zde na Zvědavci. V současné době je tato havárie vyšetřena ve spolupráci s mezinárodním týmem MAK, který byl pověřen vyšetřováním a který zveřejnil přepis rádiové a telefonní komunikace řídících dispečerů s posádkou, došel k závěru, že ruská strana nenese na havárii žádnou vinu.

V této souvislosti je dobré se seznámit i s výpovědí vdovy po pilotovi, která popisuje zkušenosti svého manžela s polským prezidentem Kaczynskim, který z pozice své funkce činil na jejího manžela nesmyslný nátlak i při jiných letech, což se stalo osudným všem účastníkům letu do Smolenska. Viz jednotlivé články:

http://rt.com/news/controllers-coversations-published-kaczynski/p
http://rt.com/politics/poland-coud-war-crash/print/
http://rt.com/politics/investigators-russia-polish-media/

Sám premiér Tusk řekl,že opozice se snaží rozpoutat studenou válku s Ruskem. Váš osobní postoj byl podobný.

244035

14.05.2011 13:05

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Bartoškova obrana

quido2 81.?.?.?

Nevím, kde berete tu jistotu.

1)Posádka polského speciálu prezidenta Kaczynského,ignorovala výstražný systém v letadle a riskovala.

2)Vojenští piloti nejsou školení tak důkladně jako civilní. Kdyby byli školeni na simulátoru a několikrát by se zabili, pochopili by, že takto se riskovat nedá.

3)Letadlo přistávalo i přesto,že piloti v husté mlze neviděli zem pod sebou.

4)Nereagovali na výstražné signály v letadle,že jsou moc nízko,dokonce ani na varování, že před nimi je země.

5)Do posledního okamžiku před havárií byl v kabině pilotů velitel polských vzdušných sil Andrzej Blasik.

6)Letiště posílalo stroj jinam. Řídící letového provozu letadlo několikrát vyzval,aby odletělo na jiné letiště,konkrétně do Minsku.Posádka výzvu neuposlechla a pokračovala v přistávacím manévru a opakovala, že chce přistát ve Smolensku.

7)Podle popisů svědka,který tlumočil zpravodaj polské televize,letěl stroj nízko nad zemí a byl nakloněn do leva. Křídlem zavadil o strom a pak o zem, ve které pak vyryl hlubokou brázdu.

Toto jsou skutečná fakta. Pokud by platila vaše teorie a konspirační teorie Poláků,kteří to vidí stejně jako vy, zbývá tedy vysvětlit zhora uvedené body.

244048

21.05.2011 10:06

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Mlátíte prázdnou slámu. Naštěstí jsou mezi námi moudří lidé, kteří na rozdíl od vás mají čas na analýzu smyslu života. Viz knihu:THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION

This book presents a unique vision for the New Millenium. It contains a collection of essays and thoughts on the synthesis of science and religion from some of the most prominent thinkers, eminent scholars,religious leaders and scientists of the world, including four Nobel Laureates. The book reflects some possible grouds of synthesis of science and religion. It includes papers presented at the main sessions of the Second World Congress for the Synthesis of Science and Religion held in Calcutta in January 1997, as a centenary tribute to Srila Prabhupada who was one of the most prominent spiritual and cultural ambassadors of the 20th century India. In eddition,the volume contains articles and massages contributed by many others luminaries of the world.

Myslím si, že otázky které otevřel pan Lhoták, jsou životně důležité pro celou civilizaci. Proto (také dodatečně) reaguji.

244442

22.05.2011 10:05

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Rozdíl mezi Bohem a mnou podle quida2

quido2 81.?.?.?

Vám a dalším spekulantům a do jisté míry také skrytým konspirátorům pracujících na NWO, ujel vlak. Aby se zabránilo prozření lidstva, vydávají se obrovské prostředky na zbrojení a nikoli na poznání skutečné historie lidstva. Neboť poznání skutečné historie bude jejich i vaší porážkou. Bohužel nebude to zítra.

244478

24.05.2011 06:57

Právo pochybovat

RE: Stary zakon ,kde vymenili par slov a tim v platnosti pokracuje dal,bez zmen.

quido2 81.?.?.?

Opět jste mě potěšil pane Nohejl, a tak, osvěžen a posílen v duchu vaším vysvětlením, a naprosto nepochybující, si zpívám : s vánkem budeme sladce plout. To je píseň z jednoho filmu. [smích] [smích] [smích]

244620

24.05.2011 16:20

Právo pochybovat

RE: Stary zakon ,kde vymenili par slov a tim v platnosti pokracuje dal,bez zmen.

quido2 81.?.?.?

No né, sleróza na postupu. Spletl jsem si to s filmem, který jsem viděl jako chlapec po druhé sv. válce. Děj se odehrával na slovenské řece. Asi Hornádu. Na voru plula skupina mladých lidí: kouzelná příroda, křišťálově čistá voda, mladí, zamilovaní a zpívající lidé, to vše mi utkvělo v paměti. Teď jsem na půl hluchej, takže toho moc nanaposlouchám. Takže děkuju za upřesnění.

Jo, a ten Kagan a jeho bek to je zobrazení ruské historie především 20.století. Podobně šokující je časná historie Ruska. A to můžem číst paní Jarmilo a můžem o tom i pochybovat. [mrknutí jedním okem]

244668

25.05.2011 07:33

Ron Paul reaguje na poslední Obamův projev

RE: Rozporuplná postava

quido2 81.?.?.?

Krátce a přehledně zhodnoceno. Díky.

244704

25.05.2011 08:10

Ron Paul reaguje na poslední Obamův projev

RE: Obamuv,irsky pra-pra-pradedecek byl zid,takze, co jineho muzem ocekavat

quido2 81.?.?.?

O terorizmu velkého rozsahu pojednávají již Protokoly sionských mudrců. V protokolu č.9 v odstavci "výklad zákonů" čteme:

Vy říkáte,že nastane ozbrojené povstání proti nám,jestliže předčasně prohlédnou podvod? Pro tento případ u nás bude na západě takový teroristický manévr,že nejchrabřejší duše se zachvějí.

Meropolitní podzemní dráhy.
Tyto podzemní dráhy budou v té době provedeny ve všech hlavních městech a mohou být vyhozeny do vzduchu s celou organizací a dokumenty států.

244708

25.05.2011 17:10

Ron Paul reaguje na poslední Obamův projev

RE: Rozporuplná postava

quido2 81.?.?.?

Nebuďte zbytečně skromný. Dík vám patří. Vaše příspěvky otevírají lidem oči. Jen si vzpomeňte na diskuse ohledně VŘSR, první a druhé sv. války, kdo revoluci a války financoval a připravoval, a jaké nesmyslné názory měli někteří diskutující. Zde na Zvědavci se nám podařilo otevřít mnohým lidem oči a to je velký úspěch. Já si vážím každého, kdo píše, mluví a hájí pravdu. Neboť pouze pravda, vědomosti a příznivá konstelace hvězd, nás může osvobodit. [smích] [smích]

244726

27.05.2011 07:45

V Pekingu vědí, kdo nahradí „globálního hegemona“

RE: Devizové rezervy Číny

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás pane Kysučan.

Otázky ,které jste položil jsou nervující. Laická veřejnost je soustavně manipulována a matena, v tom se shodujeme a také v tom, že celý proces je řízený. Také nevěřím, že světový vývoj je přirozený, že epidemie,barevné revoluce,loutkové vlády,vývoj nových zbraňových systémů a lokální revoluce a války, jsou dílem přirozeného vývoje a nutné k přežití a pokračování civilizace. To je pouze horší varianta řešení,k přežití a pokračování civilizace. Aby to fungovalo, jsou zapojeny do tohoto procesu téměř všechny obory současné materialistické vědy.Útočí se na nejnižší pudy člověka, pokračuje morální devastace. Nejzrůdnější na tom je, že se tento násilný a zcela barbarský vývoj zaštiťuje lidskými právy, pravdou a láskou.

Avšak pramen a zdroj, ze kterého vše vyvěrá, neznáme detailně. Můžeme s jistotou pouze předpokládat, že další kroky nebudou ohleduplné, ba naopak, budou zaměřeny na slábá místa protivníka, v tomto případě konkrétně na Čínu a Rusko. V této souvislosti byl nedávno (23.5.2011), publikován šokující televizní interwiev, ve kterém Žirinovský varoval, že Rusko je schopno použít arzenál nových technologií na zničení kterékoli části planety a zabít miliony lidí použitím tajných klimatických zbraní, pokud USA, OSN a Gruzie se pokusí zastavit vstup Ruska do WTO. Také připomněl současnou převahu Ruska v kosmu. Není to tedy zdaleka tak jednoduché.

244831

27.05.2011 08:07

V Pekingu vědí, kdo nahradí „globálního hegemona“

RE: Devizové rezervy Číny

quido2 81.?.?.?

Doplnění:
Mimoto Čína nedávno varovalo Spojené státy,že útok na Pakistán nebude tolerovat. Po událostech kolem údajné likvidace bin Ládina v režii US army, darovala Čína Pakistánu okamžitě a bezplatně 50 bojových letounů (čínská verze F16), a v současné době je na osmidenní návštěvě USA čínský generál. Vidíte tedy, že i reakce Číny není vůči USA nijak služebnická.

244833

27.05.2011 08:50

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

I když nikomu neberu jeho víru a původně jsem se nechtěl k tomuto problému vyjadřovat. Avšak především fanatickým věřícím je třeba připomenout fakta. Pokud je nepřijmou, nemá smysl s nimi diskutovat. To je i váš případ i případ pod nickem tmo. O jaká fakta tedy jde? Pro začátek vám doporučuji tento server: http://smit.wz.cz, zvláště pak tyto články:

-Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II.
-Má dáti,dal..aneb ukradlijsme,ukradli nám...

Autor,Pan (smit) Zdeněk Patrick píše: falšování dějin,vědomé nesprávné přepisy topografických i kmenových názvů,překrucování jmen,falšování historických map,skutečností i datumů,v dalším a dalším uměle vyvolaném sjednocování pohledů na dějiny lidstva, Evropy,Slovanů,staré a velké Moravy a odvozeně i českého národa.

Přečtěte si to a uvidíte, že kdo kradl a falšoval byla bohužel KC.

244836

27.05.2011 12:39

Žádní důchodci - žádný důchod: nebo obráceně?

RE: Jak to, že na západě je mládež levicová a u nás pravicová

quido2 81.?.?.?

"Natisknu si papírky a zaplatím si, co potřebuji".
Tak hurá do toho.


To jste opravdu tak hloupý? Nejedná se přece o jednotlivce.

Nejdříve je třeba vědět,jaké státy a jejich politické a silové organizace jsou schopné papírky legislativně obhájit a prosadit, vůči mezinárodnímu společenství. Pak je také nutné zajistit vlastnictví převážné většiny masmédiálních zdrojů, které jsou nervovým řečištěm společnosti. Pro začátek stačí studium metodiky nejmocnější organizace siozednářů B nai B rith.

244853

27.05.2011 16:02

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

To,že mně tykáš mě nepřekvapuje. Koneckonců,inteligence člověka se pozná podle toho co říká nebo píše, viz poslední odstavec a závěrečná věta.

Považuješ články pana Zdeňka Patricka za žvásty a pitomosti, to mě také nepřekvapuje. Což takhle jeho články vyvrátit bez urážek, pouze argumenty. Na to ovšem nemáš, proto urážíš. Kdybys na to měl, stačilo by ti několik vět a nemusel bys zuřit a urážet. Tím by si u mne naopak velmi stoupl na ceně.

Píšeš,že bys hravě strčil do kapsy rozběsněné tvrdé jádro rudých fanatiků a budižkničemů. To je slovo do rvačky. Zkus to. Misto urážení napiš fundovanou studii, třeba ke starému zákonu. To je v současné době aktuální. Jistě také víš, že záleží na překladu Bible, je nutné tedy srovnání různých překladů. A jistě také víš, že jsou zde přímé návody na vraždění a násilí.
Deuteronomy (20:16-17),(13:13-17),(13:6),(13:7-11),(17:2-5), (3:3-6),(2:34)
Numeri (31:17-18),(25.5),(22:18),(31:15),(21:35),(14:9),
Exodus (21:16 ),(20:4),(21:16),(22:18),(31:15),(12:29)
Jozue(6:20-23),(8:24-29),(10:28-38)

Lidé právem chtějí znát odpovědi na všechny tyto otázky. A tomu se KC nemůže vyhnout. Urážky nikomu nic nevysvětlí, ba naopak zatvrdí srdce mnohých.

244861

28.05.2011 09:33

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

No vidíš, že jde diskutovat bez emocí, když se chce. Takže,začnu od tvého doporučení: Jinak bych doporučoval,máš-li zájem,alespoň trochu nakouknout za oponu toho o čem nemáš ponětí a o čem tady všichni mluvíme,nastudovat si běžný katechizmus.

Došlo mezi námi k nedorozumnění. Mně jde především o zfalšovanou historii. Bible byla několikrát přepisována a tím znehodnocována. Mělo by tedy dojít k její revizi, nebo očistě. Tak odpadnou mnohá nedorozumnění. Mnoho autorů knih a studií se touto problematikou zabývalo. Z českých uvádím: Jana Kozáka a jeho knihu Evangelium neznámého boha, kde je analyticky doloženo sestavení současné Bible, které se odchýlilo od původního učení gnoze.Viz Nag-Hammádí Codex I,II.
Další český autor zabývající se analýzou Bible je Jiří Vacek, viz jeho několika svazkové dílo: O Bibli a jejím učení

Také Josef Štifter Malá biblická konkordance(1953),uvádí:
-Abrahamův příchod do Kanán r.2137 př.Kr.
-První kniha Mojžíšova 1850 př.Kr. Spisy Nového zákona pak vznikly v první polovině 1.století našeho letopočtu.
-První kniha Mojžíšova kteráž slove Genesis (počátek). Obsahuje stvoření světa, prvotní dějiny člověka a národa izraelského. Nejstarší kniha,dokument dějin.Ovšem byla vysazena velmi ostré kritice,ale vlny opadávají a i vykopávky v Asýrii,Palestině i Egyptě potvrdily mnohé,jinak nedoložené zprávy biblické. Máme zde prvotní dějiny.Mojžíš mohl čerpat zprávy z podání zachovaného. Nejsou vyloučeny ani písemné dokumenty,neboť písmo bylo známo již dlouho před Mojžíšem.

Je to naopak. Genesis není žádná prvotní kniha o stvoření světa. V době Abrahamova příchodu do Kanán (2137 př.Kr) již existovala písemná forma védské literatury starší o téměř 1000 let. Také archeologické vykopávky poslední doby dokazují,že story o stvoření světa uvedené v Bibli je spekulativní, je dílem lidským. Tato fakta jsou vědecky ověrena a nelze je vyvrátit. Např.[vyplazený jazyk]opisy dnes již neexistující řeky Sarasvatí a města Dváráka, uvedené ve Šrímad-Bhágavatamu a Mahábhárátě, jsou přesné. Město Dváráka, rozkládající se na pěti ostrovech bylo objeveno na dně Arabského moře. Existenci řeky Sarasvatí potvrdila satelitní fotografie. Kolem toku prastaré řeky odkryta současná archeologie stovky nalezišť prastarých sídlišť i měst.

Velmi zajímavé jsou i písemnosti: Pohled do tajných Vatikánských archívů. Pohanský Řím, šíření křesťanství, islámu a Židů v něm. Zde je mimo jiné výklad,proč právě islám se rozšířil do celého světa tak závratnou rychlostí, která neměla doposud ve světě obdoby.

Nedávno jsem též shlédl vídeo Duch Assisi o Janu Pavlu II. Zde podle autorů, jsou uvedena fakta o apostazi Jana Pavla II.od Krista a spasitelské víry. Podle mě je to skoro pobízení k náboženské nesnášenlivosti. Tak takhle to nepůjde.

Katechizmus tedy nestačí...

Automaticky kráceno

244945

28.05.2011 18:50

Jak jsem málem dostal přes hubu

RE: Standardní situace

quido2 81.?.?.?

S těmi soudy máte bohužel pravdu.(Viz body a+b) A podívejte se na "novinky",článek: Obama v Polsku varoval před děním v Bělorusku.
Americký prezident upozornil,že to, co se nyní děje v Bělorusku, může mít vliv na celý region střední a východní Evropy. Kvůli tomu jsme méně bezpečni, řekl Obama. Takže ne vývoj na Blízkém východě a severní Africe. Je to Bělorusko, kdo nás ohrožuje.

Přesto,že pan Stwora jednal tak, jak by měl jednat každý slušný člověk, mohl na to doplatit a byla by ho škoda. Ovšem takový už je život. Strkat hlavu do písku není dobré.

244987

29.05.2011 09:00

Jak jsem málem dostal přes hubu

RE: rozbihub

quido2 81.?.?.?

Mirdo,shodujeme se. Pouze dodávám,že hybatelé mají skutečně velký náskok, protože mají hluboké znalosti pramenů života a především, mají analytické znalosti omezených a nedokonalých lidských smyslů. Tyto znalosti vědecky aplikují na laickou populaci, dá se to vyjádřit přibližně takto: Pomalu, ale přitom neustále, se přidává jedu který způsobuje morální rozklad společnosti. Počátky tohoto procesu shrnul americký revolucionář J.Pubin, který ve své knize Čin, píše: Smíchali jsme mladost,hudbu,sex,narkotika a duch buřičtví se zrádcovstvím a takovéto kombinaci nelze odolat.

Je vědecky prokázané,že pokojové květiny hynou, když jsou vystaveny po delší dobu velkému hluku. Podobné je to i s člověkem při aplikaci metody, kterou popsal Pubin.

Tyto znalosti měl i masový vrah soudruh Lenin, který prohlásil, že pro kontrolu a ovládnutí společnosti je nutné v první řadě zaútočit na morálku-pak nám společnost spadne do klína jako zralé ovoce. Jak to v praxi fungovalo popisuje Uškujnik v knize: Kagan a jeho bek,vydané v zahraničí ještě v sovětských časech. Kniha byla napsána v sedumdesátých letech-vyšla ve sborníku Válka po zákonam podlosti*

A tento rozkladný proces pokračuje dopusud. V ČR se kriminalita proti roku 1938 zvýšila 50x. Jistě, že mimo demoralizace zde působí řada dalších faktorů, především šoková terapie uplatněná po roce 1989. A připomeňme si jak nám Tomáš Ježek přivezl ze Spojených států legislativní koncepci pro privatizaci a nedovolil, aby byla jakkoli měněna, i návštěvy V. Klause u Kohla a Tatcherové, jak na to. Výsledkem byla privatizace bankovního sektoru a lukrativních podniků, které jsou v současné době ze 70% cizím vlastnictvím, a k tomu asi 50% ekonomiky státu.

245018

30.05.2011 09:30

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

Paní Lin,je těžké s konzervativními katolíky najít společnou řeč. Naštěstí nejsou všichni stejní. A proto, není dobré je všechny šmahem odsoudit. Pro konzervativce to není a dále vůbec nebude lehké. Příkladem je neustále se vyvíjející poznání vesmírné situace. Není přece možné,aby inteligentní člověk trval na dogmatech, které jsou uvedené v Bibli. Kupř.: uvádím opis z knihy WISDOM OF THE ANCIENTS,od tibetského lamy Lobsanga Rampy:

According to the Christian belief, how many Gods do you thing there are? Have you read Genesis? If not,read where God said, "Let there be firmaments." In other words, God is commanding a second God to make the firmament,and the second God obeyd and made the firmament. Then the first God said, "Let there be light,and a second God made light-not electric light or gas light or daylight,of couse,but spiritual light,the light which gleams at the end of our own long,long trail of the upward Path of Evolution.

By the way,it is also worth remembering that many people read the Bible incorrectly. Most people belive that Adam was the first man created, but that is not correct. Read Genesis 4,16 and 17, that shows Cain going forth into the lend of Moab, and buying a wife. Now,if Adam was the first man created how was it possible for Cain to gou and buy a wife? There must have been another man connected with it all somewhere else. One should remember that many of the teachings of the Bible were written for a people who were not educated,not really able to thing themselves,thus the Bible was written in simple language,often in parable form.

Tyto nedostatky Bible neušly novodomých manipulátorům a máme tady nové pokusy vykládat Bibli moderně, v souladu s vědeckými poznatky. Kupř.:Jordan Maxwell THE BIBLE,AND TIMES § PREHISTORY
V podstatě vyvrací story o stvoření světa uvedené v Bibli. Tvrdí, že nebyla správně pochopena různá hebrejská slova, a tak nám vysvětluje jejich pravý význam. Tedy pokus o další kolečko manipulace a matení. Podobné je to s překlady Talmudu a jiných knih judaistické duchovní nauky. Pro ne/židy jsou vydávány překlady zflalšované.

Pak tady máme neustále se vyvíjející vesmírnou situaci a úkazy,které vědecké společenství nemůže vysvětlit. Viz:
http://www.velkaepocha.sk/2010050413169/Deset-ukazu-ktere-ve..
V závěru tohoto článku je zmíka o světově uznávaném astronomovi RNDR.Jiřím Grygarovi,který od astronomie zcela odstoupil, prohlásil známá fakta,která sám objevil a věda je prokázala za relativní,přestoupil k církvi a víře v Boha.

245098

30.05.2011 16:44

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

quido2 81.?.?.?

Výborná odpověď pane Oracle. Pouze byl doplnil, že i experiment komunizmu byl v předstihu připraven ilumináty. Tento experiment připravovalo asi 2000 placených intelektuálů. Tuto ideologii završil Karel Mordechaj Marx-syn rabína, který taktéž pracoval pod dohledem.

245125

01.06.2011 09:59

Soudí, aby nebyli souzeni sami

RE: Skutečné válečné zločiny musí být potrestány,

quido2 81.?.?.?

Verze Haagu o masakru ve Srebrenici,je odporný podvod, ostatně jako celá válka v bývalé Jugoslávii.

Dr.Ljubiša Simic,který měl jako patolog a soudní expert úplný přístup k soudním důkazům vztahujícím se k masakru v Srebrenici,vědecky prokázal podvod,který se této kauzy týká. Skutečnost usvědčuje agresory a současné soudce z nelidského podvodu. Platí tedy: Soudí,aby nebyli sami souzeni.

http://www.protiprudu.info/pocet-obeti.html

245260

02.06.2011 10:05

Soudí, aby nebyli souzeni sami

RE: Skutečné válečné zločiny musí být potrestány,

quido2 81.?.?.?

Pánové,
oba dva jste stále normální a morální lidé. Pokusím se vysvětlit proč dochází k rozdílným filozofickým úvahám a rozdílnému hodnocení stejné věci.

Nesprávně vedená mysl je největším zlem. To si uvědomili již dávno hybatelé světového vývoje. Důkazem je vlastnictví masmédií. Pokud se jedná o samotnou filozofii, proč se jednotlivé filozofické nazírání liší, je popsáno ve Šrímad-Bhágavatamu.

Již od nepaměti,od stvoření vesmírného projevu, vytváří podmíněné duše různé školy filozofické spekulace. Tito spekulanti došli k závěru,že celý vesmírný projev nemá žádného vládce a funguje sám od sebe.

Všichni spekulanti musí oponovat jiným spekulantům-proč by jinak existovalo tolik navzájem si odporujících škol zabývajících se zjištěním nejvyšší příčiny. Filozofie znamená najít nejvyšší příčinu. Vedánta-sútra stanoví, že lidský život je určen k pochopení konečné příčiny.

V Indii existuje mnoho filozofických škol a každá z nich oponuje ostatním. Také v západních zemích je mnoho filozofů s různými názory na stvoření, život,udržování a zničení. Je tedy nepochybné,že na této planetě je mnoho filozofů,kteří si navzájem protiřečí. Jako příklad uvedu názor profesora Pianky (USA), který učí, že pro zachování civilizace je nutné, redukovat současný stav lidské populace planety na 500 milionů.
A dále, za velkou louží, v malé ČR vyšel (2.6.2011)- novinky.cz článek s názvem: Dekriminalizujme drogy,vyzvala skupina světových státníků. Další myslitel,profesor Beddington již dříve prohlásil, že příští válka musí být vedena více vědečtěji, neboť Hitler zklamal. Pak tady máme celou škálu duchovních a světských filozofických směrů. Kupř. pokud se jedná o duchovní filozofii, v současné době existuje mimo pěti velkých náboženství přes 20 000 sekt a sektiček, a vznikají stále nové. Takže člověk, který musí prací hájit svoje přežití, nemá čas na podrobná studia a rozbory a je tedy lehce manipulovatelný.

Přeju vám tedy hodně úspěchu v rozpoznávání absolutní pravdy.

Zdraví Quido
[smích]

245309

02.06.2011 11:12

Španělé zažehli evropské protesty

RE: Pravicujme - tunelujme - nic kloudneho nebudujme! a/nebo Demokracie Ver. 2?!

quido2 81.?.?.?

Kde žijete pane MoUdrostrak? Vždyť vy tady otevřeně a soustavně, ventilujete řekl bych, skoro revuluční témata. Chápu editora, je opět možné obvinit Zvědavce. Není to opravdu lehké v jeho postavení. Když zavřeli za vylepování samolepek neonacistického Národného odporu (NO) Patrika Vondráka a Michaelu Dupovou, divím se,že jste stále svobodný? A neberte to jako kritiku. A vůbec, oni ti pravicující mladí lidé mají zato,že nakonec budou také vlastnit v toskánsku krásné haciendy a budou si užívat života. Kdo by to nechtěl,že jo? Jinak celý společenský vývoj tady u nás je skutečně kritický. Lidé se začínají bát.

245314

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

80

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 28 058 korun, což je 80 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 2

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 12

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Vědci varují: mRNA vakcíny proti Covidu dramaticky zvyšují riziko cévních příhod25.11.21 23:17 Evropská unie 0

Babiš: Očkování má být v Česku povinné pro lidi nad 50 let!25.11.21 17:38 Česká republika 8

Výpověď dvou lékařů:shedding po vakcínách ohrožuje děti+nebezpečí vakcín,podložené studiemi25.11.21 13:06 Slovensko 2

Zuzana Čaputová si dělá z lidí výsměch25.11.21 01:38 Slovensko 4

Petice proti povinnému očkování24.11.21 22:38 Česká republika 4

Jak manipulatori.cz manipulují24.11.21 17:30 Česká republika 3

Tajemný utrejch23.11.21 22:03 USA 4

Tak na udání. Dorazili. Ve dvou. Ani tak jsem se nezalekl a šel do boje23.11.21 19:12 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
22,78 Kč
Euro
25,68 Kč
Libra
30,36 Kč
Kanadský dolar
17,87 Kč
Australský dolar
16,26 Kč
Švýcarský frank
24,60 Kč
100 japonských jenů
20,05 Kč
Čínský juan
3,57 Kč
Polský zloty
5,46 Kč
100 maď. forintů
6,95 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
30,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 843,93 Kč
1 unce stříbra
532,51 Kč
Bitcoin
1 306 012,33 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 70 364 870