Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané quido2

Nalezeno 776 příspěveků, 2 různé IP adresy

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

29.01.2011 08:53

Izrael vrací úder

RE: kto to začal

quido2 81.?.?.?

Kdo začal je základní otázka. Odpovědět na ni nelze jednou větou. Znamenalo by to provést důkladnou analýzu dějin až ke králi Šalamounovi tj.: 929 let před Kristem. A protože gojímové a sionisté mají zcela protichůdnou filozofii a hodnotová kritéria, konsenzus není možný. Tato analýza by tedy mesela býti zpracována mimozemštany, nestrannými pozorovateli.

Vemte si třeba Protokoly sionských mudrců. Jedna strana tvrdí to a druhá ono. Přesto nám Protokoly poskytují základní odpovědi na mnohé události, které se odehrály po jejich zveřejnění. A vyjadřují se i k otázce terorizmu, tedy mnohem dříve než jak uvádíte. Protokol č.9: kolonka výklad zákonů:

Existující zákony, neměníce jejich podstatu,zviklali jsme protichůdnými výklady do té míry,že dosáhli jsme ohromných výsledků. Výsledky dostavily se zprvu tím,že výklad zamaskoval samotný zákon a posléze úplně zakryl tento zrakům vlád,pro nemožnost orientace v zapletených právních řádech. Zde začíná teorie svědomí soudu. Vy říkáte, že nastane ozbrojené povstání proti nám, jestliže předčasně prohlédnou podvod? Pro tento případ u nás bude na západě takový teroristický manévr,že nejchrabřejší duše se zachvějí.

Tyto podzemní dráhy budou k té době provedeny ve všech hlavních městech a mohou být vyhozeny do vzduchu s celou organizací a dokumenty státu.

Atˇtedy je autorem kdokoli, to co v tomto protokolu popsal je obludné a varující.

237020

29.01.2011 10:00

Izrael vrací úder

RE: OFF TOPIC

quido2 81.?.?.?

Je to tak jak píšete. Špatné pro sionisty ale dobré pro nás. Oni i slouhové a podrazáci všeho druhu, v současné době tvrdě zalezlí v anální dutině svých pánů, se přebarví, při prvním závanu nevratných změn. Viděl jsem to již několikrát.

237025

29.01.2011 11:59

Izrael vrací úder

RE: OFF TOPIC

quido2 81.?.?.?

Dobře činí. Protože zajetá praxe západní hemisféry zaměřená na uspokojování smyslů, je úpadková. Ve jménu civilizace vytváří řadu dalších.

Když jsem ještě sledoval televizi, shlédl jsem program o Slovinsku, který byl vysílaný v podvečer. V pořadu se též detailně hovořilo o sexu. V pořadu dcera poučuje matku slovy: Kde žiješ. Sexuální hrátky jsou přece normální. Italové a Angličané k nám jezdí lovit mladé holky a také kluky. (K dodávám.)

Existují i pedofilní organizace jako kupř.: MARTIJN, která je součástí gay-lesbické asociace IGLA, která dál rozvíjí úchylné praktiky všeho druhu. Opět ubohý export ze západu. Tedy já osobně dávám přednost mandarinštině.

237036

05.02.2011 12:15

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE:

quido2 81.?.?.?

A nejen to. Na http://www.osud.cz/blog/hox/co-se-skrývá-za-tatarsko-mongolskym... je navzující článek s názvem: *Co se skrývá za "Tatarsko-Mongolským jhem"? Tex se zabývá jedním z "nejgrandióznějších" podvodů historie, vybájení "Zlaté hordy", Tatarů/Mongolů kteří po celý středověk "ohrožovali Evropu.

To, co jste napsal, bude zlatoústými humanisty zuřivě odmítnuto a "korektně" popliváno. Avšak má to skutečně souvislost s božímy mlýny. Pravda se nedá do nekonečna zadržet ani zabít.Jednoho dne si najde cestu a projeví se, včetně následků v režii hmotné přírody, která je nesmlouvavá, nepodplatitelná a krutá. To ostatně analyticky vysvětluje učení Vedánty, a zároveň nám toto učení ukazuje cestu, jak se utrpením vyhnout.
[smích]

237647

05.02.2011 16:22

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Materialisté oslněni úspěchy kterých dosáhla materialistická věda ,nejsou schopni pochopit existenci Nejvyššího zákonodárce, neboť jim schází skutečné poznání o které přišli vlivem iluzorní energie. Skutečné poznání znamená nalést existenci Nejvyššího.

V současné době, kostely chrámy a mešity nikoho nepřitahují, protože i pošetilí kněží nedokáží své stoupence povznést na úroveň poznání. Existuje koloběh rození a smrti a všechny živé bytosti se rodí do světa klamu. Jsou zmateny dualitami, které vznikají z touhy a nenávisti. Čím více si člověk v srdci přeje žít degradovaným životem, tím hlouběji klesá do různých odporných životních podob, a to je základ převtělování a evoluce.

Podle Darwinovy teorie zastávané antropology nežil před 40 000 lety na Zemi Homo Sapiens, protože PRÝ evoluce nedosáhla na takovou úroveň. Védské historické knihy Purány a Mahábhárata však popisují dějiny lidstva miliony let do minulosti. Darwin se snažil zkoumat změny hrubého těla, ale nevěděl nic o jemném těle (mysl, inteligence a ego), ani o duši. Proto nemohl jasně vysvětlit, jak probíhá evoluce.

Živá bytost může měnit hrubé tělo, ale jedná v jemném těle. Lidé nechápou činnosti jemného těla a tím pádem jsou zmateni, jak může jedno hrubé tělo ovlivňovat druhé. Činnosti jemného těla řídí Nadduše, jak uvádí Bhagavad-gíta (15.15):
Sídlím v srdci každého a ode Mne pocházejí vzpomínky, poznání i zapomnění. [překvapení]

237655

06.02.2011 10:41

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE:

quido2 81.?.?.?

Souhlasím s vámi, přesto si udržuji odstup od západního masmediálního způsobu propagace informací. Zkráceně: " Masy lidí žijí ve vědecky řízené masmediální lži". Proto je internet, dokud bude svobodný - nenahraditelný. Je již zcela jisté, že celá historie lidstva stojí na spekulativním základě.

Zdraví Quido

237694

06.02.2011 11:47

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Qui bono?

Pokud se jedná o islám je to jak píšete. Mimoto, islám je nejmladší duchovní nauka z pěti velkých náboženství. Já však upozorňuji na nepochopení poselství Vedánty, které je stále mylně interpretováno a to i z nejvyšších akademických postů. Původní védská duchovní nauka a společenský systém varnašráma-dharma jsou dokonalé. Ke zkreslení a nepochopení této dokonalé životní filozofie došlo později, když lidská bytost zasáhla do interpretace zjevených božích pravd a zákonů.

Vemte si třeba převtělování. Přesto, že je nepopíratelnou skutečností, neexistuje univerzita která by vědu o převtělování učila. Nebudu zabíhat do podrobností, ale ujišťuji vás, že i v současné době existují lidé, kteří vlastní schopnost zření dějů, které jsou hmotnými smysly neuchopitelné a neviditelné. A nepotřebují k tomu mikroskop ani univerzitní vzdělání. Bohužel, debat na internetu či jinde se straní a ví proč. Pro ilustraci uvedu verš který převtělování popisuje- Š.B. (4.29.59):

Zkušení znalci závěrů Ved tvrdí,že živá bytost si užívá nebo trpí za své minulé činnosti. V praxi ale vidíme, že tělo, které v minulém životě vykonávalo danou činnost, již zaniklo. Jak je tedy možné zakoušet příjemné či nepříjemné reakce za tuto činnost v jiném těle?

Význam: Ateisté chtějí důkaz pro výsledky svých minulých činností. Ptají se:"Co dokazuje,že mé utrpení a požitek jsou výsledky mé minulé karmy?" Nemají ani ponětí o tom, jak jemnohmotné tělo přenáší výsledky činů jejich současného těla do dalšího hrubohmotného těla, které získají. Hrubá podoba současného těla může zaniknout, ale jemné tělo nezaniká- přenáší duši do dalšího hrubého těla. Hrubé tělo závisí na jemném těle, a proto příští hrubé tělo prožívá utrpení a požitek podle stavu jemného těla. Jemné tělo přenáší duši až do té doby, dokud se duše neosvobodí z hrubohmotného otroctví. [smích]

237698

06.02.2011 18:28

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Nemluvím o "hrubohmotném otroctví", nýbrž o hrubém těle, tak, jak je definováno v původní neznečištěné literatuře Vedánty, která není lidským výtvorem. Je zjevená.

Lidské tělo lze rozdělit do 24 prvků hmotné podstaty. Pět hrubohmotných prvků: země, voda ,oheň, vzduch a éter,
tři jemnohmotné: mysl,inteligence a ego.

V celkové hmotné energii působí tři hmotné kvality (sattva-guna,rajo-guna a tamo-guna). Ty nenáleží naší duši, nýbrž celkové hmotné energii, která je řízena Nejvyšším Pánem. Živá bytost je pánem daného těla a podle svých činností je vystavena různým druhům bolesti a radosti.

Celková hmotná energie se dále dělí na 24 prvků. 11 smyslů včetně mysli, 5 smyslových předmětů, 5 hmotných prvků, potom vědomí, inteligence a falešné ego.

Mysl je nazývána smyslem uvnitř. Nad myslí stojí inteligence a nejvýše stojí individuální duše. Ta však není svrchovaným pánem. Tím je Nadduše, která je svědkem všech činností ve všech tělech.

Individuální duše vlastní tělo a sídlí v něm. To je skutečná analýza. Tato duše se nikdy nemísí s prvky těla. Přestože se nachází v těle je od něho oddělena a trvale čistá. Individuální duše je pánem individuální kombinace hmotné energie, zatímco Nejvyšší Pán ovládá celkovou hmotnou energii.

Tělo tedy tvoří 24 hmotných prvků. Souhrn těchto 24 hmotných prvků se nazývá pole působnosti.

Prostudujeme-li analyticky těchto 24 kategorií, můžeme velmi dobře porozumět poli působnosti. Žádost, nenávist, štěstí a bolest povstávají z pěti prvků hrubohmotného těla a jejich příčinou je vzájemné působení. Životní příznaky, které reprezentuje vědomí a přesvědčení jsou projevy jemnohmotného těla- mysli, falešného ega a inteligence. I tyto jemnohmotné prvky patří do pole působnosti. atd.

Mysl je základna, na kterou přichází a z níž odchází veškeré touhy. Znečištěná mysl nám může dát i tělo prasete nebo psa. Pane Janko, je nebezpečné a také velmi hloupé tuto duchovní nauku zpochybňovat.

237711

07.02.2011 09:08

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Poslyšte pane Janko, vy jste právě jeden z těch moudrých spekulantů, kteří si myslí, že jsou moudřejší než Nejvyšší Osobnost Božství.

Mám rozsáhlou duchovní literaturu. Mimo islám prakticky od každého duchovního směru něco. Dnes mohu spolehlivě konstatovat, že studium těchto nauk mě pouze zdrželo od skutečného duchovního vývoje. Podobně vaše blouznění a dokonce nejapná tvrzení jako: Pokud chcete vážněji uvažovat-místo papouškování naučených a přežitých informací (byť funkčních v okruhu příslušných "věřících", tak se zamyslete, co nutně muselo být na počátku všeho.

Fajn. Držte se vašeho počátku a já se i nadále budu držet učení Vedánty, které je dokonalé a konečné.

237737

07.02.2011 09:40

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Souhlasím s vámi a zároveň se usmívám nad skutečností, jak zdařile a s klidem dokážete vzdorovat ,a to po dlouhé roky, neustávající verbální masáži ateistů. V tom vás obdivuju. Přesto je velmi důležité, jakou duchovní literaturu máme k dispozici. Zvláště v této době se množí falešní guruové, jako houby po dešti. Pro vás pane René mám jeden pěkný verš ze Šrímad-Bhágavatamu (8.24.50):

Tak jako slepec přijme jiného slepce za svého vůdce, tak i lidé, kteří neznají cíl života, přijmou za svého gurua nějakého pošetilého darebáka. My však máme zájem o seberealizaci. Proto přijímáme za svého duchovního mistra Tebe, Nejvyšší Osobnost Božství, neboť Ty vidíš na všechny strany a jsi vševědoucí jako slunce.

Zdravím a přeju vám pevné zdraví, Quido.

237738

07.02.2011 13:00

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Začíná nová etapa dějin,navazující nejen na Vedántu či jak se to vaše učení jmenuje.

Pane Janko, napsal jsem to již v minulém příspěvku. Držte se vašeho počátku a já se i nadále budu držet učení Vedánty, které je dokonalé a konečné. Vaše poznámka či jak se to vaše učení jmenuje svědčí o tom, že o této dokonalé duchovní filozofii nic nevíte. Vedánta je určena celému lidstvu. A nebudu to dále rozebírat. Tím končím naši debatu a na vaše další příspěvky nebudu odpovídat. A jak to říká JanSmith: Peace s vámi.

237748

08.02.2011 09:42

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

quido2 81.?.?.?

Myslím, že jste ve svém hodnocení velmi blízko.

237776

08.02.2011 11:06

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

quido2 81.?.?.?

Nevím jak to myslíte. Jestli vnímáte soužití našich národů jako mnohá příkoří, tak s vámi naprosto nesouhlasím.

V každém národě jsou dobří, zlí a také podlí lidé. Malé státy jsou velmi lehko manipulovatelné, hraje se především na nacionální strunu a zároveň se z pozice velmoci dosazují do vedení státu všehoschopní lidé, bez jakýchkoli zábran, neboli sluhové.

Na příklad druhá světová válka. Myslíte si, že vyslání dvou pěších a jedné motorizované divize po boku Wehrmachtu do Ruska bylo vůlí většiny Slováků? Asi v roce 1975 jsem hovořil v jedné zemi se Slovákem s fyzicky vyvinutou postavou Jánošíka. Byl vojákem na ruské frontě. Popisoval boj o Charkov a mimo jiné také to,jak v Charkově znásilňovali Rusky. Tohle dělají vojáci všech armád. To, co se však dělo v Rusku, je jako děj z pekla. Dějiny ovšem píše vítěz. Kdyby si Rusové vybírali negativa pro posuzování národů dle různých zvěrstev, nemohla by vůbec existovat jakákoli diskuze a mezinárodní soužití.

Příklad druhý. Po sametu, plný naděje a dobrého pocitu v srdci, kráčeje ulicemi města Brna jsem dostal chuť na burčák. Kousek dál byl malý a útulný stánek, kde ho prodávali. Koupil jsem si skleničku (2dcl). Byly tam zvýšené stolky bez křesel u kterých se popíjí na stojáka. V místnosti byli pouze tři návštěvníci, přátelé, kteří popíjeli společně. Stoupl jsem si stranou k dalšímu stolku a při prvních doušcích lahodného moku se ke mně přišoural jeden z těch tří. Hned z počátku mě začal provokovat v silně nacionálním duchu. Když prohlásil, že Štefánik psal projevy pro Masaryka , neboť byl mnohem chytřejší něž Masaryk a k tomu další ubohosti, začaly se mi třást ruce. Viděl jsem též pozorné pohledy jeho kamarádů. Hned mě napadlo, že je to provokace. Řek jsem si, já to nebudu, kdo zavdá příčinu k nacionálním třenicím. Ani jsem nedopil a odešel jsem. Takoví zneužívaní panáci a ubožáci, existují v různých podobách všude. Setkal jsem se s nimi na Moravě i v Čechách. Takže tímto neodsuzuji Slováky, se kterými jsem (až na ty vyjímky) vždy vycházel dobře.

Takže méně nacionalizmu a více rozumu a dobré vůle v posuzování soužití národů, je, dle mého názoru, ten správný směr. [smích]

237780

08.02.2011 16:44

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

quido2 81.?.?.?

Chápu vaše rozčarování. Měl byste však přijmout fakt, že rozdělení Československa bylo plánované velmocemi a na nacionální nástroj se hrálo úmyslně.

Privatizace proběhla dle not velmocí. Byla importována ze států Tomášem Ježkem, který po celou rozhodující dobu stál na stráži tohoto projektu a nedovolil nikomu do toho vznést jakoukoli změnu, než jaká byla určena a nařízena. Dnes si užívá zaslouženého odpočinku v exilu, zatímco my dva se tady dohadujem.

Za druhé. V případě referenda, by samotní Slováci nedovolili rozdělení republiky.

Za třetí. 16.9.2003 přestála vláda premiéra Špidly hlasování o důvěře a přitom nám bylo ústy poslanců sděleno jak probíhala privatizace. Národní majetek byl rozdán vytypovaným zájemcům bez zaplacení, které se požadovalo dodatečně. Přitom útvary hospodářské kriminality, které v té době vykazovaly úspěšnost, byly rušeny nebo reorganizovány. Nemyslím si, že po rozdělení republiky mělo Slovensko jinou metodiku.

V roce 2009 činil pouze v ČR oficiální veřejný dluh 1 260 miliard korun, což představuje 35% HDP. Do tohoto dluhu nejsou započítané ztráty za státní záruky, které činí 290 miliard, 41 miliard dluh EIB, 100 miliard staré ekologické zátěže a další miliardy za prohrané soudy a arbitráže. Takže celkový dluh je o další bilion korun vyšší a představuje 63% HDP. Tomu odpovídají i obrovské splátky úroků.

Já jsem přesvědčen, že se nemá cenu hádat. Oba státy jsou na tom podobně, jsme oběti velmocenských plánů.

Jinak přeju samostatnému Slovensku do nastávajícího jara jasnou oblohu a vám pevné zdraví. [smích]

237791

08.02.2011 18:40

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

quido2 81.?.?.?

No to sem rád, že to vnímáte i cítíte bez hloupých emocí. V jednotě je síla. Protagonisté dobře věděli, že po rozdělení republiky budou vytvořeny mnohem snadnější podmínky pro tunely všeho druhu.

Pamatuji si, jak v televizi v době velké tuneláže, objasňovali národu miliardové ztráty. Jedna taková reportáž, která objasňovala miliardové ztráty se odbyla větou: Nebyl to zlý úmysl. Oni bankéři jsou mnohem křišťálově čistější než takový Gros. To přece každý ví. A věděl to i Alon Barak a další dobrodinci. Kupř.: nedávno jsem četl o úspěšném podnikateli, který začal podnikat z obyčejné garáže a ejhle- dnes jezdí ve špičkových vozech a tráví dovolené v Izraeli.

Oba národy byly okradeny. Je debilní se ještě k tomu všemu obviňovat navzájem. To je můj názor.
[oči v sloup]

237799

08.02.2011 21:08

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

quido2 81.?.?.?

Ano, vaše názory jsou skutečné Slovensko občanů,mlčící většina.
Abych pravdu řek-potěšil jste mě. A pak, všimněme si, co se dějě v Madarsku a také v Srbsku-Vojvodině. Ten vývoj není pro osamocené Slováky příznivý. I v tomto případě je rozdělení státu na škodu Slovenska i ČR.

Zdraví Quido

237806

09.02.2011 09:58

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

quido2 81.?.?.?

Vážený pane Kysučan,

hovoříte mým jazykem. Nemohl bych stávající situaci na Slovensku charakterizovat lépe. Váš krátký komentář je výstižný. mezi normálnými ludmi nemože být nácia problém... Proto se na ni predátoři zaměřují, neboť chápou, že soudržná a spořádaná společnost, s vlastní vládou schopných lidí,je největší překážkou.

Děkuji vám za odpověď a do budoucna vítám více takových osvícených diskusí mezi našimi národy. Totiž ještě jsme nedojeli na konečnou. Do strategické kuchyně predátorů nevidíme. Ne nadarmo napsal profesor Beddington, že příští válka musí být vedena více vědecky. Mám dojem, že právě probíhá.

Mějte se hezky. Přeji vám pevné zdraví a svěží mysl.

Quido

237826

14.02.2011 11:57

Neskromný pan Čulík

RE: Cemu se divite pane Stwora

quido2 81.?.?.?

´Hm, hm. Upřesňuji nepřesné rčení: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Přičemž zpěv musí líbezný. Falešné tóny nejsou povoleny.

K vašemu druhému rčení: Poctivost je žebrácká hůl... Jak pro koho. Což teprve milostivost, nebo pravdivost. Jak zvrhlé hodnoty. To je typická, tupá materialistická filozofie. Všeho dočasu. Každý se dočká.

238059

23.02.2011 09:29

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

RE: Xenofobie

quido2 81.?.?.?

Odkrývající krátká anylýza podstaty problémů, které postupně přerůstají ve vykořenění a ovládnutí domorodých etnik.

238491

24.02.2011 09:40

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

RE: Xenofobie, reakce na příspěvek 238495

quido2 81.?.?.?

Profesionální odpověď. Kdo jiný, než osobnosti které jsou všestranně vzdělané ve filozofii a psychologii, může vysvětlit a vyvrátit, zmatečnou, nebo úmyslně matoucí "filozofii", která pouze mate laickou veřejnost.

Měl byste však na příspěvek 238495 odpovědět přímo autorovi. Vy na to máte.

238547

24.02.2011 19:08

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

RE: Xenofobie, reakce na příspěvek 238495

quido2 81.?.?.?

,podobně zdánlivě poctivě empiricky podložené úvahy jsou vedeny promyšleně a plánovitě (taženy ideou), proto i tak dobře rezonují s některými nadšeně halasícími diskutéry.

Tak tak. Protagonisté NWO tyto úvahy převtělili do strategie, která má téměř třítisíciletou tradici, opírající se o moc armády, policie, legislativy a financí a především o přísný řád. V současné době k této strategii přistupují vědecké metody o kterých má laická veřejnost pouze okrajové informace. Tedy podle mě lépe než zmatkaři matou profesionálové, i když i oni v pohybu času dojedou na konečnou.
[smích]

238572

27.02.2011 09:57

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

quido2 81.?.?.?

Pane moUdrostrak píšete: zatímco islám je vuči této mu Západem vnucované zkaženosti téměř imunní a proto islám bez jediného humanitárního bombardování oproti Západu vítězí..

Morální aspekt je velmi důležitý. Dá se říci, že je základem úspěšného modelu vyspělé civilizace neboť dává prostor pro další úspěšný vývoj.

Teď se vrátím k vašemu dřívějšímu hodnocení Tibetu, kde podle vás žilo obyvatelstvo pod jařmem feudálů a lamů. To je velmi povrchní a nepravdivé hodnocení. Na druhé straně máte pravdu, že Tibet je střecha světa. Strategicky a z vojenského hlediska je jeho význam obrovský. A máte pravdu i v tom, že kdyby jej Čína neanektovala tak by jej s radostí anektovaly USA.

Nyní se podívejte, na jakém základě stojí západní civilizace. Cituji z článku: http://dolezite.sk/Suostrovie gulag Bieli otroci priemyselnej revolucie v 19.htmlixzzOgr8DJhVa

Centrum obchodu s otrokmi-dietatˇ bol v prístavných mestách Anglicka a Škótska:

"Gangy najaté mistnými obchodníkami sa potulovali po uliciach a chytali vhodných chlapcov pre obchod s otrokmi. Deti boli hnané v krdloch po meste a držané do prepravy v stodole..prax bola tak flagrantná, že ludia na vidieku v okolí Aberdeenu nenosili deti do mesta zo strachu, že by mohli bytˇukraknuté, a tak rozšírené boli tajné dohody obchodníkov,dopravcov,dodávatelov a dokonca aj sudcov a prokurátorov,že človek, ktorý vyniesol pravdu na svetlo bol nútený opustit mesto".

V 18.storočí v Británii a Amerike priemyslová revolúcia splodila továrenský systém, ktorého prvý robotníci boli nešťastné a utláčené biele deti už od veku 6.rokov. Boli zamknuté v továrňach na šestnáct hodín denně a drvené primitivními strojmi. Ruky a paže mali pravidelně roztrhané na kusy. Dievčátka často mali svoje vlasy vtiahnuté do strojov a boli skalpované z čela k zadnej časti krku.

Biele děto boli zraňované a mrzačené v továrňach bez náhrady akéhokolvek druhu a ponechané zomrieť na zranenia. Deti ktoré prišli neskoro do práce, alebo ktoré zaspali boli bité železnými prúty. Aby sme si predstavili. Tieto hrozy boli obmezené len v prvých rokov priemyselnej revolúcie v Anglicku. 8 a 10 rokov staré biele deti po celej Amerike tvrdo pracovali v mizerných továrňach a baniach
až do roku 1920*

Tady u nás znám téměř devadesátiletého muže, jehož vlastní otec (sedlák) ho vyhnal bičem z domu ve věku 12 let jako nadbytečného, aby se již nikdy nevracel. Rodina byla početná a otec byl zuřivý ploditel. Chlapec se živil prací u jiných sedláků. Popisoval, jak museli (tento osud sdíleli i jiní chlapci)zastat práci dospělého člověka, aby dostali za tuto práci jídlo. Osvobodil jej až rok 1948, kdy se ho ujaly úřady a poslaly ho do učiliště, kde se vyučil řemeslu.

Takováto zvěrstva, vážený pane, nebyla v Tibetu vůmec možná. A věřte mi, kdyby měli Tibeťané skutečnou možnost volby, v drtivé většině b...

Automaticky kráceno

238717

27.02.2011 10:02

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

quido2 81.?.?.?

doplnění:
v drtivé většině by se vrátili pod vládu lamů. Smyslem života jsou jiná kritéria než mamon. O tom však západní civilizace má bídné znalosti a její morální měřítka jsou z velké části destruktivní.

238718

27.02.2011 17:21

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

quido2 81.?.?.?

Nebudu vám vaš názor vyvracet. Je typický pro západní pojetí. Podobně,asi před několika měsíci, zde na Zvědavci byla diskuse o rozpínání se starého Ruska, kterým prý původně bylo moskevské knížectví. To ale není pravda. Ruská říše se rozkládala i za moskevským knížectvím.Ve skutečnosti se v nezfalšované podobě z historie Ruska nezachovalo vůbec nic. V současné době jsou sjednocována fakta o skutečné historii Ruska. Je zde tedy kardinální otázka. Kdo profituje na falšování dějin.

Podobně je západní společnosti předkládána i verze o obou světových válkách a obou revolucích. Velké francouzské a VŘSR. A dále třeba rozdílné názory a výklady na odsun sudetských Němců z českého pohraničí po druhé světové válce. Ve stejném duchu je hodnocen i Tibet. Je tedy třeba také vyslechnout domorodé autory a vědce. Pak se teprve můžeme bavit o nezkreslené historii.

238738

27.02.2011 17:35

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

quido2 81.?.?.?

Ještě jsem zapomněl na jednu aktuální informaci. Je jím reportáž z Dogubayazetu, východní Turecko. Nález Noemovy archy.

20.června 1987 Turecká vláda založila novou přírodní rezervaci Noemovy archy. To bylo výsledkem jednání vládní komise, která potvrdila desetiletý výzkum tohoto naleziště Ronem Wyattem a jeho kolegy. Výsledkem tohoto výzkumu je ,že vláda Turecka oficiálně potvrzuje nález Noemovy archy na úpatí hory Ararat.

Tato vědecky ověřená skutečnost bude mít kardinální dopad na dosavadní spekulativní pojetí historie lidstva.

238740

01.03.2011 08:56

Libye: Tlačí Washington na občanskou válku, aby ospravedlnil vojenskou intervenci USA-NATO?

RE: Neni dulezite , zda media oznaci nekoho, ze je diktator, dulezitejsi je....

quido2 81.?.?.?

Zdravim vas pane Nohejl.

Jako obvykle,píšete výstižně, podobně jako Zdeněk Patrick na http://smit.wz.cz Ten nedávno napsal, že jsou na jeho osobu a rodinu podnikány útoky. Koho z těch, co hlásají pravdu to ještě postihne? Jak píšete: *Ono je hezké bořit "starý systém", ale, otázkou je, máte po ruce systém lepší? Vypadá to pane Nohejl, že právě k tomuto cíli, tj: "boření" je dlouhodobě směrována strategie uchopení světové moci.

238803

01.03.2011 17:32

Libye: Tlačí Washington na občanskou válku, aby ospravedlnil vojenskou intervenci USA-NATO?

RE: Neni dulezite , zda media oznaci nekoho, ze je diktator, dulezitejsi je....

quido2 81.?.?.?

Je toho ještě mnohem víc. Lukrativní podniky byly skoupeny za dampingové ceny, dnes jsou mejetkem cizinců, výroba se mnohdy přesunula do zahraničí. Podívejme se co říka Čestmír Hofhanzl v článku ze den 31.3.2004 s názvem Jak funguje dnešní česká politická scéna.

Neschválení většinového volebního systému znamenalo nutnost změny politické strategie. Prioritou postkomunistické politiky zůstalo její cílové konstrukční schéma: zjednodušení politické plularity na dva. Je dobré si uvědomit základy dnešního českého státu. Politickou, společenskou i ekonomickou elitou "popřevratového" českého státu fakticky zůstala stejná společenská vrstva, která předtím tvořila elitu totalitního státu. Své postavení si udržela proto, že v předchozím období využila své výsadní pozice a zneužila téměř vše. Česká společnost i stát měly po roce 1990 šanci ozdravit společenské poměry i svou strukturu, obnovit zdravé základy svého hospodářství. Záměrné a připravované zneužití téměř všeho, ke kterému došlo, aby si bývalá totalitní nomenklatura udržela své privilegované postavení je možno označit pojmem vlastizrada. Staronová elita postkomunistického státu si je vědoma, že neudrží-li si politický, hospodářský i společenský monopol, bude jejich vina pojmenována a postavení zpochybněno. Společnost i stát v zájmu své vlastní existence, budou muset pojmenovat příčiny stavu, ve kterém se nalézají. (Tolik Hofhanzl)

A vzpomeňme Tomáše Ježka, který hlídal legislativně špatně nastavenou privatizaci, dle pokynů zahraničních hybatelů a nedovolil nikomu provést jakékoli ozdravné změny. Naopak, úspěšné útvary hospodářské kriminality byly bez vysvětlení rušeny. To mělo a má své dopady na psychiku občanů. Nedivím se, že kriminalita proti roku 1938 vzrostla v ČR padesátkrát. No ale teď budeme mít jiné starosti.

238822

03.03.2011 17:42

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

quido2 81.?.?.?

Píšete, když byl Řím bažinou v ústí Tibery, tak z Mohenžodáro už byly trosky*

Ano tak to bylo. Mimoto Mohenžodáro bylo objeveno i ztracené město Dváráka. Dle zpravodajského servisu týdeníku India Abroad- pátek 8.ledna 1999,cituji.

BANGALORE-Téměř dvě desetiletí poté, co mořští archeologové objevili blízko pobřeží Gudžarátu ztracené město Dváraku, pokračuje vláda státu ve zdlouhavém plánování založit první podmořské muzeum na světě, které by umožnilo prohlídku trosek města potopeného v Arabském moři.

Důkladně opevněné město Dváraka objevené v roce 1981 se před svým potopením rozprostíralo více než půl míle od pobřeží a bylo vybudováno v šesti sektorech podél břehu řeky.

Pátrání po ztraceném městě probíhalo od roku 1930. Zbytky staveb byly nalezeny až poté, co archeologové začali v roce 1981 zkoumat mořské dno nedaleko dnešní Dváraky.

Existence Dváraky vyvrací názory zastávané západními archeology, že na indickém subkontinentu od doby před 1700 př.Kr. (údolí Indu) a 550 př.Kr.(nástup Buddhismu) žádná urbanizace nebyla. Protože o tomto období nebyly k dispozici žádné informace, označili je za Temnou epochu.

Mezi nalezenými předměty, které prokázaly spojení Dváraky s eposem Mahábhárata, bylo pečetidlo s vyrytým zobrazením trojhlavého zvířete. Epos uvádí, že takové pečetidlo dostali obyvatelé Dváraky jako doklad identity, když bylo město ohrožováno Džárásandhou, králem mocného Magadského království (dnešní Bihár). Město Dváraka založil Šrí Krišna před 5000 lety.

Podrobný popis města je uveden v eposu Mahábhárata. Tento popis je ve shodě se současnými nálezy na dně moře a také vyzvednutými artefakty.

Mimoto. Již dříve jsem se zmínil, že vláda Turecka potvrdila nález Noemovy archy na svahu hory Ararat. To je rovněž potvrzeno výzkumem naleziště a především zbytku samotné pravěké lodi. Výzkum probíhal od 20.června 1987, kdy Turecká vláda založila přírodní rezervaci Noemovy archy.

Kupř.:Kovový nýt-stále ještě zasazený ve zkamenělém dřevě ukazuje, jak byla loď zkonstruována. Dokazuje vysokou schopnost práce s kovem, dřevem a znalost jejich zpracování a použití ve stavitelském oboru. Dále bylo prokázáno, že palubní dřevo objevené na nalezišti se ukázalo být vrstevnatým dřevem. To bylo potvrzeno laboratorní zkoužkou. Zkoužky byly prováděny v laboratoři Galbraith v Knoxville, Tennesse (USA) ukázaly, že vzorek obsahuje přes 0,7% organického uhlíku, což odpovídá zkamenělému dřevu. Vzorek byl kdysi živou látkou. Tenké plástky ze vzorku odhalily, že dřevo se skládá ze tří vrstev. Bylo to ve skutečnosti vrstvené dřevo. Nikdy předtím nebylo nalezeno zkamenělé dřevo, které by bylo vrstvené. Tento vzorek je naprosto unikátní na celém světě a je důkazem, že konstrukční metody používané budovateli archy byly velmi dokonalé a nadčasové. Tento typ kompozice d...

Automaticky kráceno

238860

03.03.2011 17:55

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

quido2 81.?.?.?

dokončení:
Tento typ kompozice dřeva je možná asi "goferové dřevo", o kterém mluví kniha Genesis v Bibli.

Byl též provedeny skeny na místě objevu. Délka pozůstatků archy měří přesně 300 loktů, (loket=52,3cm) tento a některé další údaje se shodují se záznamy v Bibli.

Takže nastává nová doba, ve které budou revidovány dějiny lidstva a mnohé další spekulace materialistické vědy. Pokud ovšem tento výzkum nebude přerušen velkou válkou. [smích]

238861

04.03.2011 19:45

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

quido2 81.?.?.?

Mimoto, také na Ukrajině byl objeven náboženský komplex se zemními pyramidami, které jsou starší než egyptské, podle odhadů o 300 let. Kamenné základy staveb se podobají tvarem astéckým a máyským pyramidám. Nově objevený pyramidový komplex se nachází ve východní části země nedaleko města Lugansk, na řece Doněc. Největším překvapením jsou obrovské rozměry, rozkládají se na čtverci o ploše tří kilometrů čtverečních.

238891

06.03.2011 07:39

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás René a sděluji:
Na http://www.harekrsna.cz/cvs/ máte na levé straně MENU. Klikněte na knihy. Prostřednictvím jejich servisu si můžete objednat jakoukoli knihu z rozsáhlé literatury Vedánty.

Jsou tam ovšem i jiné věci které vás budou zajímat. Uvidíte sám.

Zdraví Quido

238945

08.03.2011 08:39

Co je \"ruské\"?

RE: Do budoucna je otazka , co je lidske a co mozna neni?

quido2 81.?.?.?

Pokusy s klonováním lidí, zatím neúspešné, se dějí. Měli by se k tomuto tématu vyjádřit odborníci, abychom zbytečně nespekulovali. V každém případě máte pravdu, že existují mezi vědci démoni, kteří se nezastaví před žádným tabu.

239062

09.03.2011 08:41

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Souhlasím až na větu: tak i ruský národ tuto SuperPevninu a její středobod ovládající, jsou po staletí stále bez poroby, vydranžování a bez pachu genozid menšin.

Mimo 90 let židovlády v Rusku, kdy naopak byly vyvražďováni Rusové, jejich historické kořeny systematicky ničeny, historie falšována, je zde ještě neobjasněné období vlády Petra Velikého, třetího cara Romanovské dynastie. Vypadá to, že existovali dva, naprosto rozdílní vladaři. Ten druhý, který se údajně vrátil ze své plavby v jižním Pacifiku, prohlásil: Se všemi lidmi v Evropě je možno dosáhnout cílů lidskými metodami, ale s Rusy ne.. musím pracovat s ne-lidmi, se zvířaty, které musím transformovat v lidi. Tato autentická fráze Petra Velikého jasně ukazuje jeho postoj k ruskému lidu.

Je proto těžké uvěřit, že tato zvířata ocenila takový přístup k nim přívlastkem "Veliký". Je to podobné jako s Džugašvilim, Stalinem. Dalším zlovolným činem tohoto panovníka bylo, že prosadil přestoupení na křesťanský kalendář. Výsledkem bylo, že zmizelo 5508 let ruské historie (ode dne podepsání mírové smlouvy v Hvězdném chrámu),společně s tisíciletími, která tomu předcházela. Je to asi 30 000 let.

Takže se máme na co těšit. Rusové z odkrytí této historické pravdy vyjdou tentokráte vítězně. [smích]

239146

09.03.2011 09:06

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Oprava a doplnění:
..kdy naopak byli vyvraždováni Rusové.

Podstaný je také fakt, že to byl Petr Veliký, který mimo zavedení množství daní importoval ze Švédska vodku a udělal z ní státní monopol. Vodka se prodávala ve státních putykách, v hospodách a ve stáncích na výměnu koní. Před érou Romanovců, ještě v dobách Ivana Hrozného (1530-1584), byla opilost přestupkem který byl trestán těžkou pokutou. Byl to tento panovník, který způsobil, že těžký alkoholizmus se prosazoval díky masivní kampani a propagaci vodky, opíjením se do němoty, stále silněji ve všech společenských vrstvách. [oči v sloup]

239151

09.03.2011 09:39

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Víte, vaše filozofie má základní vadu. A tou je, že materialistická civilizace nezná smysl života. Hmotné a duchovní jsou spojité nádoby. Pokud toto jakákoli civilizace přísně nerespektuje, postupně upadá a zanikne. To je systematicky analýzováno ve Vedách. Nejsou to žádné vzdechy a výdechy moderních filozofů.

Nemůžeme omlouvat vyvražďování milionů lidí hmotnými statky. Jak je zvykem u výdobytků Stalina a podle vás i Petra Velikého. To je filozofie VUMLU či NWO.K čemu prosím vás sloužilo zavedení tvrdého alkoholizmu v Rusku? Já vám odpovím. Pouze k porobě. Podobně jako se nyní děje při vymývání mozků a systematické destrukci morálních hodnot.

Jinak uznávám, že máte přehled o současném dění ve světě. S mnohými vašimi názory se shoduji a souhlasím.

239154

09.03.2011 12:21

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Pane Karle, o vraždění existuje dost podrobná autentická dokumentace. Kupř: Porevoluční represe 1917-1926

Počet obětí doposud není přesně stanoven, ale pracuje se na tom. Z několika příkladů nalezených v archívech uvádím:

Archangelská gubernie, 1919-1921: Hlavou pohraničníků byl Michail (Murdoch) Frinovskij. Jeho bratranci, tři bratři Katznelsonové. Za 18 měsíců odsoudili a dali popravit 15 400 lidí. Mimo toho bylo postříleno více jak 34 200 vězňů z okolních koncentráků. Datum založení koncentráků je 9.12.1919

Petrohradská gubernie, leden 1921-červen 1922: Trojice Isaak Mežeričer, Pinhas Krejg a Nikolaj (Evzer) Minc odsoudila k okamžité smrti 47 680 osob. Není známo, kolik lidí bylo zastřeleno bez soudu.

Baku, květen 1921-leden 1924: Vladimír (Volf) Gurevič, Mir Džafar Bagirov a Pavel Mojsejevič Gnesin dalo popravit 67 452 lidí, bez soudu bylo zastřeleno přes 44 600 lidí.

Taškent, srpen 1925-květen 1926: Izrail Katznelson a jeho trojka za pouhých děvět měsíců odsoudila a dala popravit 77 420 lidí, plus neznámý počet bez soudu. Ponejvíce šlo o nevinné lidi, kteří se útěkem ze SSSR jen snažili vyhnou strachu a hladu.

Podobné to bylo ve všech městech bývalého Ruska. Na řece Amuru byl vybudován zadržovací tábor, kde topili celé rodiny uprchlíků v řece bez soudu.

Po těchto hrůzách nastoupila kolektivizace, které předcházelo vyvraždění inteligence včetně vojáků a oficírů. V Kazachstánu způsobil roku 1930 kolektivizátor Gološko smrt 2 500 000 lidí.

Existují také seznamy čekistů, bezcitných hyenistických vrahů a počty zastřelených ,zavražděných obětí.

Chce to pouze čas.

239162

09.03.2011 13:07

Co je \"ruské\"?

RE: Absolutní nepochopení rozdílu mezi Rusy a Indoevropany!

quido2 81.?.?.?

Píšete, že autor evidentně neví o historii vůbec nic!

Byl bych vám velmi vděčen, kdybyste napsal krátkou studii. Rád se poučím. Před vámi byli také jiní, jako kupř.: Profesor Zecharia Sitchin, viz jeho knihy Válka bohů a lidí a Návrat ke Genesis
Zvláště mě zaujala autorova ubohost v podsouvání názorů, že bohové (mimozemštané) si libovali v krvesmilstvu a jiných ohavnostech.

Nebo toto píše o Vedách:,že sanskrt je mateřský jazyk indoevropské jazykové rodiny(k níž náleží němčina). Mluvčí,kteří ho přinesli do Indie, byli nomádi z pobřeží Aralského jezera-Arijci,Árjové- a Němci se domnívali že to byli jejich předkové.

Ústředním dílem této literatury byly védy, posvátné spisy. Na indický subkontinent je přinesli árijští kočovníci někdy v druhém tisíciletí př. Kr. a to pouze prostřednictvím ústní tradice. Postupem času však z původních 100 000 veršů stále více ubývalo, až koncem roku 200 př.Kr. jistý mudrc zbývající verše zapsal a rozdělil do čtyř sbírek: Rgevéd (Znalost chvalospěvů), která obsahuje deset knih, Atharvavéd (Znalost magických formulí), Sámavéd (Znalost nápěvů) a Jadžurvéd (Znalost obětních průpovědí.) Tolik Sitchin.

Velmi mě pobavil. Takové bláboly z pera pana profesora. Na druhé straně si vážím skutečných vědců a učenců.

239166

09.03.2011 16:57

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Vy nepočítáte s tehdejším růstem populace. Př.: Libye měla v roce 1969 - 2 856 000 obyvatel a v roce 2009 již 6 310 000.
(Za čtyřicet let přírůstek 3 454 000 obyvatel)

Egypt měl v roce 1980 - 41 575 000 obyvatel a v roce 2005 již
72 849 000 obyvatel. (Za pouhých 25 let přírůstek 31 274 000)

Indie měla v roce 1981 - 683 810 051 obyvatel a v roce 2010 již
1 188 000 000 obyvatel.(Za 29 let přírůstek 504 190 000)

Růst populace v Rusku do roku 1940 vykazoval podobné přírůstky. Když tedy spočítáte populační přírůstky v SSSR do roku 1940, tak výsledná čísla budou souhlasit.

Současné názory na redukci populace vyhlazením, jako zastává prof. Pianka a někteří politici v USA, ukazují, jak hluboko tato civilizace klesla. Víme, že některé univerzity v USA mají granty na vývoj biologických zbraní, které mohou být použity v příští válce.

Růstu světové populace lze předejít plánovaným rodičovstvím, což bylo zcela běžné v civilizacích, které popisuje védská literatura. Proto prastaré národy žily vedle sebe v souladu tisíce let. Naše civizace se ubírá opačným směrem, tj. cestou destrukce, kdy život obyčejného člověka nemá žádnou cenu.

Schůdnou cestu, i když ne ideální, našla Čína. Dvě děti a dost. A podívejte se co se děje třeba u nás, které rodiny se podporují a to nemluvím o multi-kulti.

239189

10.03.2011 05:39

Co je \"ruské\"?

RE: Absolutní nepochopení rozdílu mezi Rusy a Indoevropany!

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás a doplňuji. Nebyl jsem to já, kdo plácá zcela nepodložená fakta a tak oblbuje laickou veřejnost. Hovořím o knihách: Návrat ke Genesis a Války bohů a lidí. Akademické vzdělání nikoho neopravňuje aby mátl laickou veřejnost, přesto se to v současné době děje a to ve velkém rozsahu.

Mimoto existují i v současné době na této planetě lidské bytosti, které vidí za ohradu hmotné přírody. Je však mnoho věcí, které není možné obyčejnému člověku přiblížit a vysvětlit. Kupř.: ve Šrímad-Bhágavatamu jsou uvedeny předpovědi na stovky a tisíce let dopředu, které se již naplnily a další se postupně naplňují. Zvláště chmurné jsou předpovědi týkající se tohoto věku-Kali-yugy.

Jsme podmíněni kvalitami hmotné přírody a podmíněná duše musí pro pouhé uspokojení smyslů v tomto světě přijmout všechny podmínky, které vyplývají z jejího podmínění. I když se lidé prohlašují za velké vědce, ekonomy, filozofy, politiky, sociology a jiné, mnohdy úmyslně, nebo pro výdělek matou laickou veřejnost. V Bhagavad-gítě (7.15) jsou popsáni jako múdhové a narádhámové. Tito lidé ve skutečnosti nevědí, jak dosáhnout úlevy od hmotného podmínění a obnovit svůj duchovní život, který je plný transcendentální blaženosti a poznání.

Tito ničemové, kteří jsou zcela hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jímž poznání vzala iluze a kteří mají ateistickou povahu démonů, se MI nikdy neodevzdají.

Prostě Sitchinovi schází skutečné poznání. Toť vše.

239222

10.03.2011 09:46

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Pane MouDrostrak věci o kterých diskutujeme jsou mnohem složitější. Ony plány na skryté ovládnutí světa nejsou pouhá konspirace. Jsou skutečné. Diskutovali jsme o Rusku, tedy nejdříve k němu.

Na http://www.osud.cz/blog/hox/zamlcena-historie-ruska-3, je napsáno.

Během tisíciletí, nikdo nebyl schopen zotročit ruského člověka, Rusové odmítali otroctví každým kouskem své bytosti. Jejich nepřátelé však našli cestu jak zotročit ruský lid skrze jejich vládce a institut absolutní monarchie. Tímto,absolutní monarchie zavedená Dmitriem Donským nesla své první, ale nikoli poslední, hořké ovoce. Dnes je celý svět plný "humanistických" řečí o lidských právech, ale nějak podivně, nikdo nespěchá tyto práva přiznat Rusům.

Petrova reforma církve byla namířena jak proti starověrcům, tak proti křesťanské církvi, a volchové-strážci Slovansko-Árijského Védického vědění přešli do ilegality. Petr I.přikázal přinést všechny staré knihy z klášterů,měst a vesnic, do hlavního města, za účelem výroby kopií. Je zajímavé, že tyto "kopie" které se měly vyrobit, ani původní knihy, již nikdy nikdo neviděl. Je také zajímavé, že kdo se vzepřel tomuto příkazu, byl popraven.

Petr I. byl důmyslně naveden jeho falešnými přáteli, aby se zůčastnil cesty s Velkou Ambasádou, a během této cesty byl nahrazen dvojníkem, který se mu podobal vnějším zjevem. Množství rozdílů ve vlastnostech a chování, a analýza skutků které provedl po návratu, dělají tuto možnost velmi pravděpodobnou. Podporuje to také další fakt, že svou ženu, kterou miloval a které během své cesty napsal mnoho dopisů, nechal bez možnosti osobního setkání po návratu, okamžitě zavřít na doživotí do kláštera. Mimoto, že se jednalo o jinou osobu podporuje i zmizení mateřských znamének. Druhý Petr neměl na těle žádné z nich.

A nyní k Védám. Slovansko-Árijské védy mapují minulost zhruba 600 000 let nazpět, Valesova kniha pak zhruba 20 000 let nazpět. Lze najít pro události uvedené ve Vedách nějakou oporu pomocí moderní vědy? Ukazuje se že ano, a velmi pádnou.

Védy uvádějí,že země byla osídlena před 600 000 lety zástupci čtyř civilizací, kteří se usadili na kontinentu Da Aria, který se nacházel v místě dnešního severního pólu. Dále uvádějí, že před zhruba 111 000 lety došlo ke katastrofě, která způsobila pokles tohoto kontinentu pod mořskou hladinu, a přinutila jeho obyvatele k migraci do oblastí Sibiře, zhruba do oblasti mezi Uralem a Kamčatkou. Z Véd dále vyplývá, že se jednalo o vysoce rozvinutou civilizaci, pro níž bylo mezihvězdné cestování běžnou věcí a uvádějí i rozměry používaných plavidel-Vaitmara byl mezihvězdný, možná mezigalaktický koráb o délce 200km, který mohl nést až 144 Vaitman,což byly meziplanetární lodě. To je pouze nástin důkazů. Je jich velké množství.

239238

10.03.2011 10:40

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

pokračování:
Tedy vidíte, že Vedy není dobré opomíjet. Pokud se však jedná o současný hinduizmus v Indii, máte pravdu. Ovšem je třeba také vědět, že je to slátanina různých duchovních směrů původní zjevené nauky Véd. Tento negativní vývoj je ostaně také popsán v chronologii jednotlivých yuk (jug), neboli vesmírných věků. Opakují se pravidelně v cyklu složeném z těchto čtyř věků: Satya-yuga,Tretá-yuga,Dvápara-yuga a Kali-yuga, ve které právě žijeme.

Pro Kali-yugu jsou ve Vedách uvedeny různé předpovědi, mnohé z nich se již splnily a další jsou před námi. Ze Šrímad-Bhágavatamu se dozvídáme, že v tomto věku Kali se již přibližuje doba, kdy budou lidé pro pár drobných zabíjet své příbuzné. Bez vědomí Boha budou čím dál více upadat do pekelných podmínek, ve kterých se budou dopouštět odporných činů.

Zákony hmotné přírody jsou kruté a nepodplatitelné. Lidé viní ze svých neúspěchů jiné osoby, nebo okolnosti, ve skutečnosti je to však odklon od zákonů božích. V současné době je celá lidská společnost zaměstnána zlepšováním ekonomických podmínek a tělesného pohodlí. Lidé nemají zájem vědět, co se stane po smrti, a nevěří ani v převtělování duše. Vědeckým studiem evoluční teorie lze pochopit, že lidský život je rozcestím, z něhož je možné se vydat nahoru nebo dolů.

Nemám nic proto vaší osobní volbě, vašemu osobnímu přístupu k životu. Je to vaše věc. Avšak, uvažte, že před námi je doba, která si žádá dokonalé vysvětlení historie lidstva a především aplikaci životaschopného společenského řádu. Pokud chceme přežít bez stašné války. S takovou válkou se však počítá. Viz profesor Pianka a jeho učení, že je třeba redukovat lidstvo o mnoho miliard, aby bylo možno zajistit jeho pokračování. Autorizované Vedy nám ukazují cestu, jak aplikovat funkční a lidský společenský řád bez takovéto strašné katastrofy, jako je úmyslné vyvraždění miliard lidí. Proto není dobré Vedy odmítat.


[smích]

239242

10.03.2011 13:17

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás Karle,

oni Rusové sami říkají, že bez VŘSR by jich dnes bylo 400 milionů. Nechme tedy ruské historiky dopracovat zdokumentování tohoto období. Bude to jistě navazovat na změnu školních osnov. A také není v zájmu Rusů tyto údaje falšovat, neboť pravda je tak otřesná, že bude velkým poučením pro příští generace. Jsem toho názoru, že číslo 40 milionů bude minimálně dvojnásobné. Už Solženicin uvádí číslo 66 milionů. Jinak s vámi plně souhlasím v názoru na plánované rodičovství jak píšete v závěru příspěvku.

239248

10.03.2011 16:15

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Martine, pokud máte vážný zájem o studium védské literatury tak se obrať te na http://www.harekrsna.cz/cvs/

Na základní stránce je po levé straně MENU. Klikněte na knihy. Prostřednictvím tohoto webu si můžete objednat knihy přeložené do češtiny, ale také v angličtině.

Pokud se jedná o mou maličkost tak mám téměř všechny knihy védské literatury přeložené do češtiny a něco v angličtině. Mám pochopitelně i křesťanskou bibli a další literaturu o duchovní nauce. Mimoto pravidelně, téměř každý den, se věnuju studiu. Dnes převážně Vedánty. Víte, tato literatura je živá. Stále vás přitahuje. Když přečtete ku př. Bhagavad-gítu, třeba 10x, stále vás bude přitahovat. To je rozdíl mezi světkou a duchovní literaturou. Světská literatura je mrtvá. Aspoň já bych nemohl číst opakovaně jednu a tu samou knihu, sepoutavější román či detektivku.

Zdraví Quido [smích]

239257

11.03.2011 08:36

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Martine, bohužel se mýlíte. Já jsem konkrétně napsal, co Sitchin tvrdí za bláboly, týkající se Véd. Přečtěte si to ještě jednou. Sitchinovo tvrzení o původu Véd je směšné, a v současné době vyvráceno vědecky. Především bylo nalezeno ztracené město Dváráka na dně Arabského zálivu a ztracená řeka Sarasvatí. Ze dna moře bylo vyzvednuto množství artefaktů, které naprosto vyvrací směšnou Sitchinovu teorii o původu Véd. Potvrzují to dále zcela jednoznačně i stovky archeologických nalezišť, podél bývalé mohutné řeky Sarasvatí.

No a teď si představte, že stejný autor popisuje chování (bohů) ,ve skutečnosti mimozemštanů, kteří holdovali krvesmilstvu. A to v takovém dráždivém duchu jako je běžné v pornografii.

Pro mě je tento autor nevěrohodný a neváhám říci, že je to darebák, který úmyslně mate, aniž by měl skutečné znalosti věci. Proto mě nezajímají ani jeho další knihy, které jsou možná, to nevím, nečetl jsem je, hodnotné. [oči v sloup]

239289

11.03.2011 09:18

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Ještě k sexu. To, co se pumpuje horem dolem do dnešní populace, již dávno překročilo veškeré mantinely rozumu. Drogy a nekontrolovaný sex jsou úhlavními nepřáteli člověka. Položme si otázku: Co se stalo s tímto světem, že spotřeba drog přes všechna bezpečnostní opatření neustále stoupá, ruku v ruce s kriminalitou a rozpadem rodin. Proč jsou základy křesťanské morálky silně narušeny a proč přibývá nelítostných a dříve nevídaných sexuálně motivovaných kriminálních činů. Zkrátím odpověd. Je to nevědomost o zákonu příčiny a následku. Je to nevědomost a zákonech Boha, ve kterého materialisté nevěří.

I Nostrodam ve verši č.10 desáté Centurie praví. Bude ohrožen lidský rod nebývalou promiskuitou a hroznou nemocí. Takovou hroznou nemocí je i AIDS. Jak vlastně vznikl, co je jeho příčinou, je diskutabilní.

Také Protokoly, viz protokol č.9, pod názvem Lživé teorie, čteme: Mládež Gojů ohlupili, omezili a znemravnili jsme vštípením teorií a principů, jež pro sebe považujeme zřejmě za falešné.

Zneužívání a doslova kriminální výuku sexu v současné době popisuje Martin Herzán v knize:Totalitní světovláda Každý, kdo má zájem o správnou výchovu svých dětí by si ji měl přečíst.

Tedy osobně já, nepotřebuju takové "moudré" profesory jako Sitchin, kteří podprahově naznačují, že vlastně krvesmilstvo je běžné i v jiných, vyšších civilizacích. Není to pravda. Za všechno se platí.

[bliji]

239293

11.03.2011 09:20

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Vhodné a užitečné doplnění. Děkuju. [smích]

239294

11.03.2011 09:41

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Zdraví vás René a odpovídám:

V současné době se probouzí Rusko a na světlo se dostávají skryté písemné archiválie. Mimoto podívejte se na http://www.panarin.com, kde je zrovna aktuální boj o akademii. Domnívám se, že je to podobné jako s dvojníkem Petra I, a má to pravděpodobně vztah na Skolkovo. Jedná se jednoznačně o pokus centralizovat moc v akademii do vyvolených rukou. Panarin tuto věc ventiluje a obrátil na prezidenta Medvěděva. Bude zajímavé rozuzlení.

Za druhé o dvojníkovi v češtině pojednáva http://www.osud.cz/blog/hox/zamlcena-historie-ruska Odtud jsem stáhl část psaného textu.

239296

11.03.2011 12:07

Co je \"ruské\"?

RE: iné zdroje zhodných výsledkov

quido2 81.?.?.?

Děkuji za článek A.M.Tjurina, všimněte si, že postupně odkrývaná fakta o historii Ruska a především odhalení mechanizmu vnitřní zrady, dráždí sionisty. Chtěli by stále beztrestně vraždit a ještě k tomu kázat o morálce.

239307

12.03.2011 09:51

Wichi - další oběť války civilizací

*Kde to skončí*?

quido2 81.?.?.?

Tuto otázku položil autor článku. Když se seznámíme s názory prognostiků a nejvlivnějších politiků Západu, tak i na tuto otázku najdeme podrobnou odpověď. Lze ji zhruba rozdělit do dvou základů. Prvním základem je dosažení účinné manipulace a kontroly mysli člověka. A tím druhým základem je fyzická likvidace.

Kupř.: již v roce 1974 přednesl profesor Delgádo projev před kongresem USA:

Pro politické ovládání naší společnosti potřebujeme program psychických operací. Jeho účelem je fyzické ovládání mysli. Každého, kdo se odchýlí od dané normy, lze operačně zohavit... Člověk nemá právo vyvíjet si svou vlastní mysl....
Jednoho dne budou elektrickou stimulací mozku řízeny celé armády i generálové. Dále kniha: Psychical Control of Mind. New York, Haper and Row,1969.

Zbygniew Brzezinski ve své studii napsal toto: Plány pro budoucnost Ameriky jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti pod přímým dozorem a kontrolou. Samostatnou kapitolou vrcholného politika je činnost a výroky Henryho Kisingera. Zabraly by mnoho stran.

Pak tady máme další dva profesory a to Pianku a Beddigtona. Ten první učí, že pro pokračování této naší civilizace je třeba zlikvidovat přebytečné miliardy a ten druhý zase pracuje na metodice další války, která podle něj musí být vedena více vědecky. Mimoto též odsoudil Hitlera. Podle Beddingtona Hitler v tažení na východ totálně zklamal. Pak tady máme ještě malé ryby jako je Mrs.Palin, která prohlásila, že by Rusku jednu škrábla.

Takových výroků je celá řada a proto není možné je hodit za hlavu jako nepodstatné. Elita tedy odpověd na otázku - co bude dál? zná. Jak se vyplní, na štestí pro obyčejné lidi, nezávisí pouze na elitě. Příští roky však nebudou nijak radostné.

239334

12.03.2011 12:32

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Každá odvozenina je špatná, ať se jedná o původní zjevené Vedy nebo Slovansko-Árijské. Pokud jste mladý a civilizace se nezničí válkou, budete svědkem seriózního vědeckého výzkumu, obou zmiňovaných duchovních nauk. I v současné době existují lidské bytosti, které nepotřebují mikroskop a moderní materialistickou vědu, aby zřeli pravdu. Pokud dozrají celospolečenské podmínky, teprve potom se projeví.

239345

12.03.2011 19:21

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Martine tedy za prvé, Sitchin napsal, že Védy přinesli na indický subkontinent árijští kočovníci někdy ve druhém tisíciletí př.Kr. a to pouze prostřednictvím ústní tradice. (Viz s.85, Války Bohů a lidí.) Tento údaj zcela jednoznačně vyvrátila moderní archeologie a další vědní obory. Opírám se tedy o novodobý vědecký výzkum. Nic si nevymýšlím.

Je také vyvrácen i další údaj o stáří Véd. Vy uvádíte, že nejstarší védský text je 3000 let starý. To není pravda. Védy jsou nejstarší světová duchovní literatura.

Původně se Védy tradovaly v ústní podobě a Bhagavad-gíta uvádí, že její učení bylo vyloženo bohu slunce Vivasvánovi před 120 400 000 lety. Bhagavata Purána (Šrímad-Bhágavatam) detailně popisuje, jak toto poznání sestoupilo učednickou posloupností od Brahmy až sem na Zemi. Toto poznání se po dlouhou dobu předávalo pouze ústně, protože lidé byli dostatečně inteligentní a měli tak vynikající paměť, že jim stačilo vyslechnout si je jednou od duchovního učitele a ihned mu porozuměli a zapamatovali si ho. V podobě, jaké je známe dnes je zapsal před 5000 lety Vyásadeva. Písemně byly zaznamenány proto, že Vyásadeva věděl, že lidé v této juze budou žít krátce a nebudou mít dobrou pamět ani inteligenci. Pro učence a filozofy shrnul veškeré védské poznání do Védanta-súter (véda-anta=konečné poznání, sútry jsou aforizmy)

Mimoto,archeologické studie jakož i staré legendy prozrazují, že první obyvatelé Srí Lanky tu byli již před 1 750 000 lety. Kdepak byli v té době Sumérové? Nechme tedy vědecké pracovníky bádat a zkoumat dál historii lidstva, bezpochy to bude k prospěchu celému lidstvu.

Dále píšete, že autor především popisuje naše "stvořitele". O tom podrobně referuje Sitchin v knize Války bohů a lidí. To bych pane Martine také nechal vědeckému výzkumu budoucnosti. Já jsem přesvědčen a doufám, že mi to prominete, když prohlásím, že jsou to opět vědecky nepodložené, ubohé spekulace.

239360

12.03.2011 19:35

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Víte, existují síly siddhi, které se vymykají našemu chápání a vědeckému vysvětlení. A přesto, že jsou tak úžasné, existuje ještě vyšší stupeň duchovní dokonalosti. Takové lidské bytosti zůstávají v ilegalitě a ví proč. Pokud se civilizace nezničí válkou, tak jednoho krásného dne, tito lidé promluví.

239364

12.03.2011 21:49

Wichi - další oběť války civilizací

RE: *Kde to skončí*?

quido2 81.?.?.?

Víte, nedávno jsem hovořil s 85 letou starou paní, která vychovala dvě děti a přitom odpracocala 45 let, jako švadlena. Právě se vrátila z města do předměstí, kde bydlíme. Cesta trolejbusem trvá cca 25 minut. Celou dobu stále, trolejbus byl plný studentů a mladých lidí. Ta stará paní suše, bez emoce, poznamenala: Oni (mladí lidé) se mě ještě smáli- chudáci. Ta řeč a přitom klidný výraz tváře a zjevná duchovní převaha, na mě zapůsobily dost silně.

Pak tady máme nedávnou zkušenost, co všechno se může stát i prezidentu, pokud se vzepře banksterům a spol. Jak ho chtěli prohlásit za nesvéprávného. Víme také, jak dopadl Kenedy. Ano, hlavní je obviňovat. Tak to je!

Zdraví Quido

239370

12.03.2011 21:51

Wichi - další oběť války civilizací

RE: *Kde to skončí*?

quido2 81.?.?.?

Oprava: Celou dobu stála

239371

13.03.2011 10:08

Wichi - další oběť války civilizací

RE: *Kde to skončí*?

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás pane Kysučan.

Je to jak píšete. Obycejní lidé by se měli už konečně, začit zajimat o svou budoucnost. Příkladem k následovaní je sdružení občanů D.O.S.T. Jsou nutné akce zdola. Jinak, vše co bylo na životě krásné, bude zničeno.

Měl jsem kamaráda východňára,a toho jsem vždycky vytočil zpochybňováním slovenské lidové hudby, folklóru, který on miloval. Vždycky mi strašně nadal, ale když ochladl, tak jsem mu navrhl zdali bychom neměli zajet na pivo, nebo večeři. A všechno bylo opět O.K. Rád na to vzpomínám. I když z mé strany jsem si počínal poněkud poťouchle.

239386

13.03.2011 14:15

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Proč bych se na vás měl zlobit? Prostě je to vaše přesvědčení, které vás vede jak říkal Sokrates, za tím nejlepším. Tedy přeji vám hodně zdaru.

Zdraví Quido

239391

13.03.2011 14:23

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Zdravím René.

Já na toho pána nemám vůbec sílu reagovat. Tedy děkuji vám a dokončete to.

239392

15.03.2011 09:09

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás René,

vedete si dobře. Snad byste měl všem vašim oponentům připomenout článek Radima Lhotáka : Problém lidské populace bez servítků (22.6.2007), kde nám sdělili ústy zesnulého sexuologa Lhotáka velké moudro. V případě manželské nevěry je třeba zatloukat, zatloukat a zatloukat. Jinak nic podstatného, zrovna jako v této součačasné diskusi. Možná ale, že to napraví Dr.Uzel.

Civilizace, která příliž zdůrazňuje sexualitu je civilizací nejnižší úrovně, hned za zvířaty. Mimoto, zvířata svoje děti chrání, zatímco současná civilizace experimentuje i na dětech, a to nemluvím o těch nejubožejších, kteří děti týrají nebo dokonce vraždí.

239535

15.03.2011 09:15

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Oprava: Velmi se omlouvám. Místo Lhotáka se pochopitelně jedná o zesnulého sexuologa Plzáka.

239536

15.03.2011 12:57

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

Ačkoli jste ateista, dá se s vámi rozumně diskutovat. Když tedy pominu vámi postovaného zlatoústého Venouška, tak moje osobní převědčení jak ovládnout amora je toto.

Materialistická filozofie a její rady jak ovládnout amora jsou nevědecké a pouze matou. Existuje věda o sexu zvaná Káma šástra, na kterou by měla moderní věda o sexu navazovat.Materialističtí vědci a sexuologové nevidí za ohradu hmotné přírody, a myslí si, že tyto schopnosti jsou pro lidské bytosti nemožné.

Musím se vrátit k Vedántě, počátky destrukce této duchovní nauky popisuje analýza: Védské pozadí západní náboženské tradice. (Bohužel, nevím kam jsem tuto analýzu založil) V zoroastrismu, židovství, křesťanství a islámu je neuznávaná védská reinkarnace. Místo ní se věří ve zmrtvýchvstání. Celibát, který védská kultura velice oceňuje, je v židovství a islámu totéž co hřích.

Mysl kontaminovaná přitažlivostí ke hmotě musí být držena na uzdě a soustředěna na Nejvyššího. To je hlavní zásada pro ty, kteří se chtějí očistit od hmotného podmínění. Jsme si vědomi pouze malého zlomku našich přání. Mnoho silných tužeb číhá hluboko v mysli- v podvědomí. Mysl je proto našim osobním bitevním polem.

Laická veřejnost je nejen v zajetí kvalit hmotné přírody, ale též v zajetí nebezpečného materialistického výzkumu poslední doby, který tuto civilizaci může zcela zničit. Viz články: Válka mozků, Delpasův experiment a co jsou to psychotechnologie. Dostupné na http://www.cibulka.com/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/psych/val.htm

Pak tady máme košér hry naší televize. Ty vytvářejí pozdější psychickou závislost. Prezentují sexuální volnost i deviantní sex a takto postupně vytvářejí tuto závislost. Ve spojení s konzumní filozofií hmotného požitku, vedou masy lidí do zajetí chtíče, zloby a chamtivosti. S lidskou populací se tedy stále nebezpečně experimentuje. [smích]

239551

15.03.2011 19:21

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

quido2 81.?.?.?

René, já se ostýchám o takových vážných věcech mluvit na tomto fóru. Ten malý pokrok který jsem dosáhl, nechci ztratit.

Zmíním se tedy co je příčinou koloběhu samsáry. (Opakovaných rození a smrtí) Největším zlem je nesprávně vedená mysl. To podrobně analýzuje Bhagavad-gíta, Šrímad-Bhágavatam a později i buddhizmus. Dhammapadam mysl 42

Způsobit veliké zlo může ti nepřítel,
nebo i nenávist,
mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena

Proto je tak důležitá neznečištěná literatura. Neautorizované překlady jsou největším zlem a proto je také tato diskuse tak různorodá.

Každý v hmotném světě je uchvácen myšlenkou, že jeho totožností je toto tělo nebo mysl. Z toho plyne, že veškeré poznání, se kterým se člověk v hmotném světě stýká, se vztahuje buď na tělo nebo na mysl.

Skutečným smyslem života je ovládnout mysl a smysly a vyvinout duchovní vědomí. Lidé jsou udržováni v temnotě ohledně smyslu života. Proto probíhá neustálý boj o přežití. Lidé také nevědí, že po tvrdém boji o život budou muset změnit tělo, aniž by bylo jisté, jaký druh těla dostanou příště. My nejsme fyzické tělo. Jsme duše. Tělo je pomíjivé, duše je věčná a nesmrtelná. Naše jednání, ale také myšlení, přímo ovlivňuje naše příští vtělení. Ti, kdo znají smysl života, nikdy nepodlehnou materialistickému zhonu a jsou si vědomi zákona příčiny a následku. A buďme si jisti, že každý v nekonečném oceánu samsáry, zaplatí do posledního haléře.

Tím odpovídám i panu aristokratovi a na další příspěvky již nebudu regovat.

239579

16.03.2011 08:03

Wichi - další oběť války civilizací

RE: Napsano tklive a ctive,

quido2 81.?.?.?

Jak to bylo s tím americkým prezidentem, když jeho lidé poukázali na fakt, že jistý jihoamerický prezident je krutý diktátor slovy: Pane prezidente vždyť je to zkurvy syn, no a prezident dodal. Ale je to náš zkurvysyn. Vidíte Steve, že i v tomto názvu lze spatřit pozitivum, pokud to chápeme filozofií "opravdové svobody", pravdy a lásky . [chechtot]

239609

19.03.2011 11:19

Jak je to s uskladněním vyhořelého paliva ve Fukušimě - odpověď SÚJB

RE: Zpravy ze vsech stran, ale , vysledek je v jednani ruznych vlad o situaci.

quido2 81.?.?.?

Pane Nohejl, vědci se nezastaví. A není to nic nového pro ty, kdo znají skutečnou historii lidstva. Následující sloky ze Šrímad-Bhágavatamu budou mnozí považovat za mysticizmus. Avšak u nejstarší duchovní literatury této planety, kterou bezesporu je Vedánta, jsou tyto informace přinejmenším hodné k vážnému zkoumání.

Následují sloky Šrímad-Bhágavatamu (7.10.54 až 58):
Máya Dánava, velký vůdce démonů, pro ně zhotovil tři neviditelná sídla, která připomínala letadla ze zlata,stříbra a železa a byla neobyčejně vybavena. Můj milý králi Yudhisthire, velitelé démonů zůstávali díky těmto třem obydlím polobohům neviditelní. Démoni využili této příležitosti a pamětlivi svého dřívějšího nepřátelství začali ničit tři světy-vyšší,střední a nižší planetární systém.

Poté, když démoni začali ničit vyšší planetární soustavy, se vládci těchto planet odebrali za Pánem Šivou, zcela se mu odevzdali a řekli: "Drahý Pane, nám polobohům, žijících ve třech světech, hrozí zkáza. Jsme tvými následovníky. Prosíme tě, zachraň nás!"

Nejmocnější a nejschopnější Pán Šiva je uklidnil a řekl: "Nemějte strach." Poté přiložil šípy k luku a vystřelil je na tři sídla obývaná démony.

Šípy vystřelené pánem Šivou vypadaly jako ohnivé paprsky vycházející ze sluneční koule a zakryly tři sídelní letadla, která pak již nebylo vidět.

Máme zde tedy popsanou technologii ničení objektů paprskem. [smích]

239814

22.03.2011 08:09

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

RE: nac se pripravuje amerika

quido2 81.?.?.?

Podrobněji je popsána příprava USA na rozhodující válečný konflik na Zvědavci, viz článek: Jednotná perspektiva 2010 (Vladimír Krasilnikov 22.2.2007) Také na Osudu je přepis od ruského autora.

240039

26.03.2011 16:40

Japonské úřady připouštějí, že smrtící plutoniový reaktor MOX teče

RE: Situace je horsi, nezli bychom cekali

quido2 81.?.?.?

Jaderné výbuchy v letech 1945 až 1998
-----------------------------------------
GB.........45
Francie....210
Rusko......715
USA........1032

240407

26.03.2011 16:47

Japonské úřady připouštějí, že smrtící plutoniový reaktor MOX teče

RE: Situace je horsi, nezli bychom cekali

quido2 81.?.?.?

Doplnění:
Ve výčtu nejsou zahrnuty pokusné jaderné výbuchy Pakistánu, Indie a Číny.

240409

27.03.2011 11:28

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Jaké kdo má zájmy v Libyi.

quido2 81.?.?.?

Myslím, že vám stejně nerozumí. Lest a lež smíchaná s pravdou je tvůrčí polévkou současných informací pro veřejnost. Nepřetržitě probíhá mocenský boj o vládu nad světem. V Líbyi se to trochu zvrtlo. Mělo by nám ale stačit poučení z procesu likvidace Jugoslávie.

Před zahájením bombardování Jugoslávie, prohlásil americký vyslanec David Scheffer, že mohlo být zavražděno na 255 000 etnických Albánců ve věku od 14 do 59 let. Byla to odporná lež. Později soud v Haagu vyčíslil konečný počet mrtvých v Kosovu na obou stranách konfliktu na 2788 obětí, včetně Srbů a cikánů které zavraždila UCK. Mimoto, Německo v tajné dohodě z roku 1991 podepsalo uznání Chorvatska a tak zpečetilo rozpad Jugoslávie.

Úmyslné matení veřejnosti je propracované. Jedním z jeho aspektů je i fotomontáž.Kupř.snímek vychrtlého muže stojícího za dráty sběrného tábora v Bosně, který zveřejnila všechna světová média.
Velmi vychrtlý muž,stojící za ostnatým drátem je vidět velmi jasně, pozadí snímku je zamlžené. Komentář ke snímku zněl: Takto mučí Srbové své zajatce. Později se ukázalo, že dotyčný muž, který se jmenuje Fikret Alič, dostal peníze za pózování a poté odjel do Švédska, kde si léčil tuberu. [smích]

240496

27.03.2011 12:25

Víme, co chceme?

RE: Jaký bojkot voleb? Od koho? Od 5-10%, co si uvědomují, že jsou

quido2 81.?.?.?

Ano, skrytá i neskrytá moc má rozhodující páky (policii, legislativu, finance, masmédia a mocenské posty) Není ji v současné době možné zastavit či svrhnout z trůnu tak, že nebudeme volit. V tom s vámi souhlasím. Naštěstí ale, svět se změnil. Máme BRIC a jižní Ameriku v pohybu. Je to síla těchto zemí, která změní doposud dominující západní společenský systém. A je to i potvrzení vesmírného zákona příčiny a následku. Jinak ale, s panem Lhotákem souhlasím. Není lehké najít recept, metodiku k nápravě, tohoto společenského systému. [mrknutí jedním okem]

240500

27.03.2011 17:06

Víme, co chceme?

RE: Jaký bojkot voleb? Od koho? Od 5-10%, co si uvědomují, že jsou

quido2 81.?.?.?

Souhlasím s vámi v tom, jak popisujete situaci v jižní Americe. Podobně i státy pod Mexikem to neměly lehké. Avšak to, co se dělo po sametu 89 tady u nás, je promyšlená strategie, která naplnila americký slogan: Oddělit důvěřivé od jejich peněz. To se podařilo. Není to pouze zlatý poklad, ale především vlastnictví největších firem. Celých 70% největších firem patří cizincům a k tomu i polovina ekonomiky. Viz: http://www.nwoo.org/viev.php?nazevclanku=cizincum-patri-70-pr...

Dále na http://blisty.cz/art/57871.html článek s názvem: Vláda v křečích znovu škodí (22.3.2011)

Dále bezpečnost občana. Kupř.mně osobně rozebrali auto v garáži a netroufám si pořídit nové, a to nebyl konec. O sobě však nebudu mluvit. Mimoto se množí organizované krádeže bytů. Tady v místě bydliště máme na domovní nástěnce upozornění, že v sousední lokalitě bylo vykradeno 50 bytů a abychom zamykali domovní dveře i přes den. Takže, myslím si pane MouDrostrak, že česká společnost nemá na to, aby se z toho sama dostala. Kostky jsou však vrženy a pracuje čas. [oči v sloup]

240515

27.03.2011 18:25

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

Fakta,která vrhají závažné pochybnosti na teorii o árijské invazi

Ve Vedách nejsou nikde žádné zmínky dokládající existenci vlasti Árjů mimo území Indie. Védy naopak hovoří o mohutné řece Sarasvatí a dalších původních místech na území Indie. Doposud nebyl nalezen žádný archeologický,lingvistický,kulturní ani genetický důkaz o pronikání Árjů do Indie z cizího území.

Je zde více než 2 500 archeologických nalezišť, z nichž dvě třetiny jsou podél objeveného koryta vyschlé řeky Sarasvatí. Tato naleziště spolu s védskou literaturou dokládají kulturní návaznost na rané harappské civilizace až do dnešních dnů.

Nezávislé výzkumné práce o vysychání koryta Sarasvatí udávájí stejné časové období kolem roku 1900 př.Kr. Význam zjištění tohoto data je v tom,že se tím posunuje termín sepsání Rig Védy zpět přibližně do roku 3000 př.Kr. tak, jak to udává samotná védská tradice. Mimoto, existují písemné záznamy o zemětřesení, které odklonilo tok řeky Sarasvatí částečně do Indu a částečně do Gangy. Je tedy i z druhého zdroje známá doby, kdy řeka Sarasvatí zanikla.

První datování védské literatury indology vychází ze spekulativních časových termínů pro árijskou invazi (1500 př. Kr) a pro sepsání Rig Védy (1200 př.Kr.) které byly nyní oba vědeckými důkazy vyvráceny Mylné datování používáte i vy. Takže já se na vás obracet nebudu. Pokud máte vážný zájem o pravdu, obraťte se laskavě na www.harekrsna.cz. Ti vám mohou zprostředkovat další konekce na autory vědeckých studií.

240523

27.03.2011 20:59

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

Pane Karel vám jde o pravdu. To vítám. Tedy pokud se jedná o informace o Vedách a Árijcích, musíme vycházet z vědeckých analýz a především, z původní literatury Vedánty. Názory lidí, kteří nepublikovali vědecké pojednání na toto téma jsou pouhé spekulace. Týká se to i náboženství. Podívejte se Kupř: Svědkové Jehovy mají takovou malou knížečku, která se nazývá: Poznání, které vede k věčnému životu. Zde je napsáno: Nejstarší část Bible pochází z šestnáctého století př.nl. Je to ještě dříve, než se objevila hinduistická Rgvéda (kolem roku 1300 př.nl.) To je naprosto zcestný údaj a mimoto Védy nejsou hinduistické.

Pokud se jedná o Árijce, je na mnoha místech védské literatury řečeno, že byli velmi vážení a rozvíjeli hodnoty ducha i hmotné zabezpečení. O krvavém podmanění Indie z jejich strany není nikde zmínka. Mimoto, ve Vedách je popsána vesmírná situace, kulatost planety Země a její jednotlivé kontinenty. A to již v době, kdy Jordáno Bruno a Galileo Galilei dleli stále po dobu několika tisíciletí na houbách a církevní dogma v Evropě stanovilo, že je Země placatá. To, že kasta indické elity má genom R1A1 na věci nic nemění. Védy popisují i počátek zalidnění této naší planety, které se odvíjí od čtyř dynastií:
-dynastie Jaduovců
-dynastie Yavanů (Turků)
-dynastie Bhoja (Slovanů)
-dynastie Mleccha (Řeků)
-dynastie Paurava

Pokud se jedná o anglosasy, tak především slovanská vědecká elita musí na základě analýz, vymítit urážlivé hodnocení slovanského etnika. Bez vědeckých důkazů to nepůjde. [smích]

240536

28.03.2011 13:27

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

Zapomněl jsem se přihlásit, tedy píšu nový příspěvek.

To,že ona logika "vědy" vychází z předpokladu,že existuje pouze smysly poznávaný svět,ostatní společenství vnímají jako kritické omezení.

Zřejmě nevíte, že teorie "brahma satyam jagan mithyá",která říká,že duchovní podstata neboli Brahman je skutečná, zatímco projevený hmotný svět s jeho velkou rozmanitostí je neskutečný, je ve Vedách zcela zamítnuta. Nic není neskutečné. Jedna věc může být trvalá a druhá dočasná, ale obě jsou skutečné.

Takže-pro zkoumání a odhalování skutečné historie lidstva je materialistická věda postačující. Opírá se o fyzická fakta, jako jsou kupř. artefakty, zbytky staveb,staré písemné záznamy a jiné. Ve spojení s dalšími vědními obory je tato věda schopna odkrýt skutečnou historii lidstva.

Tedy,já na vaše spekulace nejsem opravdu zvědavý. Vezmu to zpět pouze tehdy, pokud jste vy sám, nebo váš tým, zpracovali vědeckou studii na toto téma a ve kterém renomovaném časopise je zveřejněna.

240585

28.03.2011 14:45

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

Jsem rád, že si rozumíme.

240592

28.03.2011 19:26

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

Ano, teď píšete k věci. S vaší větou: Kdybyste projel Indii od severu na jih, pochopil byste, že většina západoevropských knih o Indii vyjadřuje touhu pisatele a ne reálná fakta.

S tímto komentářem souhlasím nejen já sám, ale též drtivá většina informovaných lidí. Doufám ale, že si poopravíte datování stáří Véd dle nezávislého výzkumu, který dokázal, že západní datování je vykonstruované. Nemá nic společného se skutečností.

Pro vás, jak píšete, je určujícím faktem to, že charakterově jsou tyto větve zcela antagonistické, například že Árjové byli vycvičeni přijímat a ctít "daný" systém, u Slovanů je tato vlastnost zcela nevídaná, a naopak, v Evropě je několik národních společenství, které přesně tuto charakteristiku mají přímo v "krvi".

I s tímto vašim názorem souhlasím. Možná se budete divit, ale i tento charakterový rys analyticky vysvětluje především Šrímad-Bhágavatam. Zde však přicházíme ,obrazně řečeno, do jiné dimenze úrovně chápání. Materialističtí vědci a filozofové se dopouštějí velké chyby, když si myslí, že hmota se pohybuje nezávisle. Posuzovat rozdíly a celou problematiku duchovní nauky, na to nestačí pouze otevřené oči.

240611

29.03.2011 09:22

Daně, daně a zase daně

*Na smetiště dějin*

quido2 81.?.?.?

Poslední věta článku: Až lidé budou opravdu rýt držkou v zemi (a to nebude dlouho trvat), tak se vzpamatují a ve volbách je pošlou tam, kampatří-na smetiště dějin.

Až na tuto větu s článkem souhlasím. Pokud větě dobře rozumím, tak autor článku předpokládá, že volby zachrání stále více ždímanou většinu od velké daňové zátěže a zbídačení. To je podle mého názoru nemožné-bylo to rozebráno v článku pana Lhotáka. Jsem přesvědčen, že globální stratégové znají i další kroky, mají vyřešenou metodiku obrany systému. Zatímco my pouze spekulujem a přejeme si změnu k lepšímu.

Přesto změna nastane! Ale ne po "uspěšných" volbách, ale po zhroucení finančního systému a pravděpodobně i dalších lokálních válkách- které mohou přerůst do světového konfliktu. Příkladem řízeného rozpoutání násilí které přerůstá ve válku, je blízký východ a severní Afrika.

240660

29.03.2011 19:34

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

quido2 81.?.?.?

Zdravím René,

jednou po obědě jsem odpočíval a pustil pianisimko televizi, ono mě to totiž uspává, ať si kecají co chtějí. Jenže, naráz jsem zcela zřetelně uslyšel slova: To však neznamená, že existuje nějaký Bůh. A byl to Mr.Pačes, který byl tehdy ředitelem České akademie věd. To mě úplně probralo a opáčil jsem: Je to v prkénku. Jestliže ředitel České akademie věd má tyto názory, co pak můžete očekávat od zhora uvedených zatvrzelých ateistů. Jak už jsem jednou napsal, obdivuji vaši výdrž a slušnou úroveň diskuse, v debatách s tímto druhem lidí. [smích]

240684

30.03.2011 08:41

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

Ježimarjá, toto je poslední reakce na vaše naprosto nepodložené názory a poté, až to dopíši s vámi končím veškerou diskusi jako s Vojtou.

Ignorovat materialistický vědecký výzkum hmoty, je velká hloupost. Já tento výzkum kriticky přijímám a nespekuluju. On totiž nejen že je finančně nákladný, ale vyžaduje bezesporu i velkou inteligenci. Protože já nemám takové finanční prostředky, ani tým vědců a specialistů, věřím, avšak pouze pokud se jedná o výzkum a poznání hmoty,tomu, k čemu došli. Pokud vy chcete tento výzkum vyvrátit a máte na to, nic vám v tom nebrání.

Na druhé straně materialisté nevědí, že je na každém kroku ovládají a trestají zákony hmotné přírody. Neznají opakovaný koloběh rození a smrtí. Dokonce tvrdí, že neexistuje Bůh, přitom nemají žádný důkaz. Říkají, ukažte mi Boha. Ve své omezenosti nevědí, že Boha nelze vnímat či vidět hmotnými smysly. Cílem lidského života je očištění. Život není určen holdování smyslovému požitku. Přitom, všichni hledáme štěstí, ale kvůli své nevědomosti a pošetilosti nevíme, co to ničím nenanarušované štestí skutečně je. To skutečné štěstí je duchovní podstaty. A pokud k tomuto stavu současná civilizace nedojde, tak zanikne se všemi vynikajícími technickými vynálezy, vědci, filozofy a chytráky.

240727

30.03.2011 15:43

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

nemělo by se to zvrtnout k přijímání jen toho co se hodí do krámu

S touto vaší větou, myšlenkou, souhlasím. Mě osobně nejvíce pobuřuje lež a lest. Lidé jsou soustavně manipulováni a mateni. Pokud se jedná o masmédia, je to již zaběhnutý způsob podávání zpráv.

Zde jsme však hovořili především o stáří Véd v návaznosti na skutečnou historii lidstva. Proběhly dvě nezávislé expertízy, a obě shodně potvrzují, že Védy jsou nejstarší písemná duchovní nauka této planety Země a že západní datování je vykonstruované.
A co je také důležité,tyto expertízy se shodují s indickou verzí.

První indologové měli v úmyslu ovládnout a překonvertovat následovníky védské kultury, proto široce propagovali, že Védy jsou pouhou mytologií. Jak to tedy začalo?

Max Muller je nejznámější z prvních odborníků na sanskrt a též nejznámější z indologů. Z počátku napsal, že Védy jsou méně, než primitivní, a že Indie musí být znovu dobyta pomocí vzdělání, a že její náboženství je odsouzeno k záhubě. Později, když do hloubky pronikl a pochopil duchovní odkaz Véd, začal Védy velebit. Jeho prvotní práce však zasely plevel do myslí evropanů.

Podobně si počínali i další západní vědci a učenci. Kupř.: Tomas Macaulay, který v Indii zavedl anglické vzdělání.

Nakonec byli i osvícení evropané, jako německý filozof Arthur Shopenhauer, který prohlásil,že tito indologové měli znalost sanskrtu asi takovou, jakou mají mladí školáci. Tito první indologové:vymysleli teorii o árijské invazi a odmítli védskou minulost Indie.

Vyučovali,že anglický vzdělávací systém je na vyšší úrovni,

záměrně nesprávně vykládali sanskrtské texty, aby tak zajistili, že Védy budou vypadat primitivně,

systematicky se snažili dosáhnout toho, aby se Indové za svou vlastní kulturu styděli.

A tento přístup k Védám v Evropě stále přetrvává, i když je bez jakýchkoli pochyb spolehlivě vyvrácen.
[smích]

240740

30.03.2011 19:56

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

Musím vás zklamat. Váš známý si mě s někým spletl. Já sanskrt neovládám.

Mohu vám ale poradit na koho se obrátit. http://www.harekrsna.cz

Védská literatura je velmi rozsáhlá. Slovem veda se myslí veškerá védská literatura:čtyři Védy,osumnáct Purán,Upanišády a Vedánta sútra. Upanišády tvoří filozofickou část a je jich 108.

Čtyři Védy a jejich šest doplňků,Vedánta sútra,knihy o logice, knihy o náboženství a Purány tvoří čtrnáct druhů učebnic určených pro vyšší vzdělání. Kalpa-sútry a Mímánsá-sútry jsou určeny ke studiu obětních metod. Mimo těchto základních autoritativních knih existuje velké množství navazující duchovní nauky, kterou sepsali mocní rišiové.

Zdraví Quido

240746

31.03.2011 09:37

Aspik Institute a Centrum CYSTA

RE: think-tanky

quido2 81.?.?.?

Věcně pozouzeno,přesto je v žádném případě nepodcenuji. Všimněte si, že jejich metodika a hluboká znalost psychiky člověka, včetně schopnosti aplikace do života společnosti, byly a jsou stále úspěšné. Marxismus, socializmus a komunizmus aplikovaný v bývalém SSSR jako společensko-politická ideologie jsou také jejich výplodem. Měly původně za účel rozvrátit největší slovanskou říši zevnitř. Proto také komunisté téměř vyloučili přírodovědecky a technologicky vzdělané občany z procesu hospodářského rozvoje. Hospodářský rozvoj byl uměle brzděn. Podobně různé lokální války a převraty po WWII v různých zemích planety Země jsou dalším důkazem. Pod kotlem se stále topí.

240798

31.03.2011 14:52

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

quido2 81.?.?.?

Děkuji vám za hodnotný příspěvek. Śkoda, že nejste doma u své literatury. Jistě byste nám sdělil ještě trochu víc. Dekadence znalostí védské literatury je u některých diskutujících až zarážející.

240820

02.04.2011 12:07

Organizovaný zločin jako základ geopolitiky nového světového řádu

*Deset pokynů na Gregorijských kamenech*

quido2 81.?.?.?

Na žulovém památníku v Elbert County v Georgii v USA, je v osmi jazycích do žuly vyryto toto poselství.

1.Udržovat lidstvo pod 500 000 000 ve věčné rovnováze s přírodou.
2.Řiďte moudře reprodukci-zlepšuje tělesnou zdatnost a rozmanitost.
3.Sjednoťte lidstvo novým živoucím jazykem.
4.Veďte vášeň-víru-tradici-a všechny věci se zmírněným důvodem.
5.Ochraňte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.
6.Nechť všechny národy vedou vnitřně rozřešené vnější spory na světovém soudu.
7.Vyvarujte se malicherným zákonům a neužitečnému úřednictvu.
8.Udržujte v rovnováze osobní práva se sociálními povinostmi.
9.Odměňte pravdu-krásu-lásku-hledajíce harmonii s nekonečnem.
10.Nebuďte rakovinou na Zemi-Zanechte prostor přírodě-Zanechte prostor přírodě.

Myslel jsem, že teorie profesora Pianky je natolik absurdní, že bude takto chápána. Jak je vidět, v USA to tak nevidí. Udržovat lidstvo pod hranicí 500 000 000 je teorie, kterou právě učí profesor Pianka. [bliji]

240950

03.04.2011 09:34

Organizovaný zločin jako základ geopolitiky nového světového řádu

RE: Vitezstvi v zahranici,porazka doma v Americe pro americke obcanstvo.

quido2 81.?.?.?

Zdravím pane Nohejl,

píšete: Všichni se teď soustředí na to,jak dopadne tato občanská - kmenová válka v Libyi,kde jedny bomby vraždí civilisty a druhé ne!

Vysvětlení tohoto hlavolamu je nasnadě a bylo jasně vysvětleno ve válce v Iráku, což nyní přiblížím. Před zahájením bombardování Bagdádu "česká" televize informovala, že bude trvat po dobu 72 hodin a budou nasazeny bombardéry B52. Po nich přijdou na řadu střely s plochou dráhou letu. Výsledek???? Dle ČT po prvním dnu bombardování bylo ošetřeno 7 civilistů.

Bombardování pokračovalo i druhý den a po jeho skončení uzavřela ČT výčet ztrát takto: 3 mrtví a 200 zraněných. Další den upřesnili počet mrtvých a hrdě hlásili, že žádní mrtví nebyli. No není to úžasné? [smích]

241005

04.04.2011 12:22

Organizovaný zločin jako základ geopolitiky nového světového řádu

RE: Vitezstvi v zahranici,porazka doma v Americe pro americke obcanstvo.

quido2 81.?.?.?

Laická veřejnost je otupělá, zmatená a stresovaná. Napsal jste, že čtenářům Zvědavce možná uniká fakt, že roste nenávist vůči bílým. To a nejen tento fakt. Korporátní masmédia jednají podle vyzkoušené metodiky s důkladnou znalostí psychologie davu. Jejich hlavním úkolem je manipulace a matení. Kupř.: Strašné bombardování Bagdádu, které trvalo nepřetržitě 72 hodin, bylo masmédii vykresleno v tomto duchu. Nedovedu si představit utrpení dětí a těžce raněných. Na druhé straně, zde v ČR, byly zřízeny telefonické linky pro stresované občany, kteří trpěli stresem a jinými průvodními potížemi.

Zde na Zvědavci bylo podrobně rozebrána a popsána příprava VŘSR v Rusku v roce 1917 a vy sám, pane Nohejl, jste poskytl řadu důkazného materiálu. A přesto se opět najdou jednotlivci, kteří zde na Zvědavci diskutují i když mají zcela vymytý mozek. A podle toho jak nesmyslně argumentují nemohou být ani nasazenými provokatéry. A přitom kupř.: na http://www.inespravy.sk , v kolonce ZA OPONOU, je vídeo: AIALL-Ukrajinský hladomor. Pouze toto vídeo (a jich celá řada) by mělo postačit k probuzení! A stále mnozí básní něco o komunizmu a přitom jsou zcela zmateni a neví, co tomuto společenskému systému předcházelo, a kdo jej uvedl se šokující krutostí do života. Tato zmatenost je výsledek dlouhodobé práce korporátních masmédií.

Takže díky za internet,přibývá informovaných lidí(celosvětově), kteří nakonec, jak doufám, najdou řešení pokračování této civilizace bez apokalypsy. [smích]

241076

08.04.2011 09:26

Znovu otevřený dopis exprezidentovi Václavu Havlovi

RE: havel

quido2 81.?.?.?

Zpráva teletextu ze dne 6.9.2003:
Praha: Exprezident Václav Havel považuje válku v Iráku za morálně ospravedlnitelnou. Americko-britský útok totiž vnímá jako projev "nelhostejnosti" ke genocidnímu režimu Sadáma Husajna, který vyvražďoval vlastní obyvatelstvo. Pochybuje ale o načasování a způsobu provedení vojenské akce. "Otevřeně,byť diplomatickým jazykem jsem to řekl i prezidentu Bushovi a dalším politikům, pokud jsem měl k tomu příležitost", řekl Havel pro večerník Praha.

241298

09.04.2011 08:34

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Velmi jste mě pobavil. A vnesl jste do debaty nadhled a přitom neurážíte. S vaším příspěvkem zcela souhlasím až na větu:

A za pár rokov se naše deti budú učit o velkom humanistovi V. Havlovi, ktorý s nadsazením života budoval novú demokratickú společnost a všichni svatí bradatí mu k tomu pomáhali.

Ano, ještě bude pár let doznívat jejich lstivá a záštiplná píseň , nakokonec ale, maximálně v průběhu jedné generace, dojde k jejich totální porážce. Už teď je zcela viditelná. Kostky jsou vrženy. Takže naše děti budou mít s příchodem šedin o čem přemýšlet.

241365

10.04.2011 08:53

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: Lez ma kratke nohy a neb , nejdulezitejsi zionisticky document sveta.

quido2 81.?.?.?

Zdravím vás a zároveň bych vás chtěl upozornit na současný zajímavý vývoj v Rusku.

Dne 8.4.2011, tedy minulý pátek, uveřejnily ruské noviny konkrétně Nězavisímaja že v Akedemii diplomacie Ruské federace (MID), odvolali z funce Viktora Laptěva a to proto,že se snažil zneužít pro informační válku proti Rusku tuto akademii. Za pouhé čtyři měsíce ve funkci rektora propustil několik desítek špičkových zaměstnanců a na řadě byli další.

Profesor Viktor Panarin,který vede jedno oddělení v této akademii, se nejdříve obrátil na prezidenta Medvěděva, poté na min. zahraničí RF a další nejvlivnější postavy politického spektra, aby zabránili rozpadu, nebo lépe ovládnutí akademie lidmi, kteří pracují pro cizí mocnosti. To, že vedení akademie odvolalo rektora, musí mít tedy požehnání z nejvyšších míst. Zároveň, jak se domnívám, je to ukázkový příklad pro další instituce, jak se bránit proti vnitřnímu nepříteli.

Profesor Panarin na svém webu http://www.panarin.com tento proces o pokus ovládnutí akademie podrobně popisuje. Je tedy zřejmé, že válka je vedena více vědecky,jak řekl profesor Beddington. Od severní Afriky a Blízkého východu přes Prahu až do Moskvy. Ovšem mohu se mýlit. Jsem pouze pozorovatel. [překvapení]

241425

11.04.2011 10:03

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Paní Lin srdečně vás zdravím, avšak konstatuji, že blíže pravdě je pan Kysučan pokud se jedná o hodnocení sionistů. Je to námět velmi náročný a nelze jej popsat několika příspěvky. Opřít se ale můžeme o kvalitní studie a knihy. Především o fakta.

Vaše věta s otazníkem týkající se lichvaření: Takže-nevychovala si "početná" křesťanská společnost židy sama?

Jistě že ne. Uvedu konkrétní židovskou "svatou"nauku týkající se obchodu a lichvy. Pouze část.
-Chulin 94a:Jest zakázáno vědomě okrádati souvěrce,ale jest dovoleno okrádati goje.
-Baba Bathra 45a:Není třeba brát na Nežida ohled při obchodním jednání.
-Baba Bathra 54b:Majetek Nežida je jako poušť,a kdo přijde a přivlastní si jej, stává se tedy jeho vlastníkem.
-Baba kamma 113b:Žid nesmí svědčit proti jinému Židovi ve sporu s Nežidem.
-Potíž s židovskými obchodníky spočívá také v tom, že drží pohromadě a tajně spolu spolupracují, takže Nežid nemá v obchodní soutěži stejnou šanci. Vidíte tedy milá Lin, že Židé se vychovávají sami.

Pan Kysučan má pravdu i v tom, že řízená demoralizace přicházela vždy ze západu. Např.: Americký židovský kongres nebo organizace Židy ovládané jako Americká unie občanských práv bojovaly proti zákonům, které omezovaly šíření pornografie (Podhoretz,1995). Dopady této úchylné zábavy na společnost jsou devastující a budou přetrvávat.

Pak tady máme zneužitou vědu. Kupř.: psychoanalýza vypracovala celou řadu teorií antisemitizmu (jako duševní patologie). Viz knihu Tabu v sociálních vědách od Petra Bakaláře i jiné zdroje. Koneckonců i pan Stwora je obětí této pavědy.

Když k tomu přičteme učení profesora Pianky na snížení populace pod 500 milionů a Beddingtona na vědecky vedené války, dostáváme se k multi-kulti, viz současné problémy s cikánskou populací v ČR a s muslimskou v Anglii, Francii, Německu. Víme také, kdo tuto emigraci do Evropy podporoval a řídil.

Z těchto důvodů je nutné, aby lidé dobré vůle spolupracovali. [smích]

241491

11.04.2011 18:20

Znovu otevřený dopis exprezidentovi Václavu Havlovi

RE: Vysokostupňový židovský zednář

quido2 81.?.?.?

Havel krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeńský "Kuriér" přinesl Havlův obrázek, na němž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.

Takže vaše otázka: Viděl jste snad někoho z nich s jarmulkou na hlavě kývat...- je zavádějící.

241517

11.04.2011 21:13

Argentina 1.část

RE: Letecká doprava II.

quido2 81.?.?.?

Právě rozmanitost dává diskusi šťávu. A pokud se jedná o vás, ale také Arkana, příspěvky mají úroveň a nejsou bezduché. Je ale pravda, že bychom měli brát ohled na vlákno, když se diskutuje o lukách, stromech a přírodě,tak po malém odbočení je třeba,opět se vrátit k tématu. [smích]

241537

12.04.2011 10:31

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Upřímně vás zdravím a pokusím se v krátkosti reagovat na poznámku o náboženství a o vaší nejistotě.

Napsal jsem již řadu příspěvku o Vedách na Zvědavce a nebudu v tomto duchu dále pokračovat. Chci pouze zdůraznit, že Védy jsou nejstarší duchovní literaturou této planety a písemně byly zaznaménány před více jak 5000 lety. Toto datování je spolehlivě ověřené z několika zdrojů. Jedním z důkazů je písemně zaznamenané zemětřesení, které odklonilo tok mohutné řeky Sarasvatí do dnešního Indu a Gangy. Šrímad-Bhágavatam a Mahábhárata popisují detailně nejen řeku, ale také město Dváráka, které se rozprostíralo na několika ostrovech v Arabském moři. Moderní-západní vědní obory archeologie a historie považovaly do nedávna tyto údaje za mysticizmus. S příchodem moderních metod satelitního snímkování se však potvrdilo, že údaje západní vědy jsou chybné a zvětší části spekulativní.

Védy popisují vesmírnou situaci a uvádí, dokonalé astronomické výpočty, tisíce let předtím než si takové výpočty dokázali západní vědci vůbec představit. A popisují také planetární soustavy, o kterých současná astronomie nemá doposud žádné informace. Popisují také ocelová města na orbitě a čistou atomovou bombu, zvanou brahmástra, která velkým žárem zničí všechno avšak není radioaktivní. Největším bohatstvím je však jejich duchovní odkaz, který ukazuje cestu k zachování každé civilizace. Tou cestou je duchovní vývoj člověka, bez kterého nelze žádnou civilizaci zachovat. Odmítat učení Véd je proto velká hloupost.

Píšete: "Něco" je v pozadí a já si nejsem úplně jistá,co to je. To co vás zneklidňuje a tiše, avšak vytrvale se hlásí k vaší pozornosti, je vaše vlastní duše a vaše podvědomí, které je potvrzením existence duše. Duše totiž skutečně existuje, a nezáleží na tom co si myslí materialistická věda.

A dostáváme se k závěru vašeho příspěvku, kde píšete, že náboženství lidi rozděluje a ne spojuje. Ano, v současné době je to tak. Existuje přes 20 000 sekt a sektiček a pět velkých náboženství. Chyba ale není v původní duchovní nauce, ale v lidech, kteří v touze po moci a dominanci nad bližním, vyspekulovali stávající anarcistická učení, která vydávají za duchovní nauku. A domnívám se, že tento trend je úmyslně podporovaný vládnoucí elitou.

Takže,pokud vám to pomůže k orientaci budu rád,a nebudu se také zlobit, když mě zkritizujete a nebudete se mnou souhlasit. Koneckonců karma, kterou chápeme jako osud, je ve skutečnosti zákon boží o odplatě činů. Tento zákon nemůže nikdo změnit. [smích] [smích]

241570

12.04.2011 10:45

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Pane Kysučan i já vás srdečně zdravím.

Nemám co bych k vašemu příspěvku dodal. Naše filozofie je mnohdy zhodná a snad nejdůležitější je fakt, že se oba snažíme o dobro, jehož realizace je mnohem těžší než cesta destrukce. [smích]

241572

12.04.2011 17:55

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Máte pravdu, je to zavádějící vyjádření. Doufám, že se mnou budete souhlasit když napíšu, že probíhá informační válka, a předmětem této války je občan, příští volič- a také světové společenství. Manipulaci a matení se můžeme ubránit pouze zveřejněním pravdy o historii i současném dění. A to je předmětem mých a Kysučanových příspěvků. Tedy jde nám o nezkreslenou historii i současnost. A to jsem měl na mysli. A doposud, až na vyjímky, to není také trestné!
Jinak jste si pana Kysučana zřejmě spletl. Asi někoho znáte z Kibucu a tak se vám to plete.

241631

12.04.2011 20:06

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

quido2 81.?.?.?

Zveřejňovač pravdy je váš název. Zřejmě máte na mysli nějakou osobu. Bohužel já se s tímto samorostem neztotožňuji. Při posuzování kupř.:historie lidstva ,pravěké i novověké,jsou provedeny analýzy, kde pravda nakonec vyjde najevo. Někdy to trvá delší dobu, viz Katyň, ale nakonec pravda vyjde najevo. No, a pokud si prostudujete moje a Kysučanovy příspěvky, tak se domnívám že uznáte, že vycházíme právě z těchto analýz. Toť vše. A pokud se jedná o ostatní, tedy široké spektrum čtenářů, jistě jsou mezi nimi mnozí, kteří zcela bezpečně rozeznají pravdu od falzifikace nebo zlovolné lži. Dávám vám ale za pravdu, že snahy o falšování pravdy jsou dnes běžné a přitom dobře placené.

241645

14.04.2011 09:30

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: proc popirat Holocoust zidu?

quido2 81.?.?.?

Před časem zveřejnil pan Nohejl tady na Zvědavci počty Židů ve vládě porevolučního Ruska:

Mezi 538 nejvýznamnějšími lidmi bylo 442 Židů, 34 Lotyšů, 11 Němců, 10 Arménů, 3 Finové, 3 Poláci, 2 Gruzínci, 1 Maďar, 1 Čech, a jen 31 Rusů. Židů tedy bylo 82%. (To se to hlasovalo o zákonech, vině či nevině!)

Jinak pro pána Satanistu. Nezažil jste skutečné totalitní vyšetřování. Poznal byste, jak jste se svou fyzickou silou, se kterou často operujete,(použiju vašeho výraziva)definitivně v prdeli. A já osobně bych si nedovolil podceňovat ani současné vyšetřovací metody. No-vaše věc.

241795

15.04.2011 12:26

Potřebujeme nového Erharda

RE: Proc potrebujem Erharta,kdyz je to nase vec ,jak jsme si republiku zaneradili.

quido2 81.?.?.?

Srdečně vás zdravím a konstatuji,

že jste zralý na převýchovu. Prosímvás, takhle na tvrdo říkat pravdu, to je přece nekorektní. Dyť vy těm pohodlnejm lidem zkazíte i chuť na pivo. Avšak já sám jsem také pomýlený, tak s vámi souhlasím.

[smích]

241923

Poslyšte vy dobrý katolíku, požádal jste mě, abych přeložil větu psanou v sanskritu. Přitom jste nejmenoval knihu ani autora. Když jsem vám popsal, jak rozsáhlá je literatura Vedánty, a poradil vám, kdo by vám mohl pomoci, reagoval jste větou: Nebudu se zabývat pohanskými šílenostmi. To vás dobrý katolíku zcela degraduje.

V komentářích k jednotlivým dílům Vedánty, se naopak dozvídáme, že Bible a Korán jsou svaté knihy, které plnily a plní svoje poslání. Zrovna jako Ježíš a Mohamed. Protože védští rišiové vidí na rozdíl od vás kousek dál.

Mimoto i vaše zhora uvedená větaTak proč systematicky budujete kult mučedníka?, ukazuje na vaší intelektuální ubohost. Nemáte ovládnuté své vlastní smysly a nesmyslně urážíte. Tímto dobrý katolíku se s vámi loučím.

241945

16.04.2011 10:07

Případ nepovšimnuté knihy

*Kniha popisuje následek*

quido2 81.?.?.?

Při posuzovaní této kauzy je třeba, dle mého názoru, vycházet z příčiny, kterou je pozadí událostí před druhou sv. válkou. Kdo, a co bylo příčinou rozpoutání druhé sv. války. Cikáni, ale také Češi, byli do této situace dotlačeni právě touto příčinou. Proto je jednostrané obvinění Čechů zavádějící. Je až druhořadé.

Každé společenství řeší nějakým způsobem stávající krize a to i v době míru, kdy existuje možnost různých humánnějších řešení. Viz Američané a Indiáni, nebo Australené a Aboriginal.

Nebo v současné době různé filmy, které vyobrazují utrpení německých žen znásilňovaných rudoarmějci. Ano, tyto ženy trpěly, ale zůstaly na živu. Přitom ale, nikde není zmínka, co dělali němečtí vojáci v Rusku. 5000 vypálených vesnic, děti naházené do studní, miliony znásilněných Rusek, miliony pověšených a trýzněných občanů.

Prvotní je vždy příčina, následky jsou různé a můžou být vždy zneužité, což se také děje v současné době v různých kauzách i v této.

241970

Aristokrate, nemějte obavy. Védy existovaly miliony let před výtiskem bible a dalších knih duchovní nauky. V písemné formě existují přes pět tisíc let. A budou existovat dál i v tom případě, že se tato civilizace zničí globální válkou. [smích]

241973

Aristokrate. Vaše filozofii a znalosti védské literatury jsou mizivé, prakticky žádné. A pletete výdobytky, krátkodobé radosti a bolesti falešného ega, do výkladu duchovní nauky Véd. Falešné ego se chová tak jak píšete. Víte existují dvě podlé bytosti. Had a podlý člověk. Potíž spočívá v tom,že zlá živá bytost se uklidní jen málokdy. Zatímco hada lze uklidnit mantrami nebo pomocí určité byliny. Zlého člověka však nelze uspokojit žádnými prostředky.

Takže Védy prakticky nejsou ani náboženstvím jak jej známe. Ukazují člověku cestu jak překonat tento hmotný oceán bez zbytečného utrpení. Jing a Jang, jsou vždy dvě strany mince. V hmotném světě, kde vládne tělesné pojetí života, jsou činnosti člověka zaměřeny špatným směrem a to je příčinou všech běd. Védy nás učí, jak tomuto utrpení předejít a vyvinout duchovní vědomí. No a materialisté k nimž vy patříte, tuto filozofii odmítají. Prakticky je proto nemožné, až na vyjímky, se s nimi solidně domluvit. Proto i já se vyhýbám těmto diskutérům.

241979

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 746 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

USA hrozí silnou reakcí na rozmístění ruských sil v Latinské Americe!14.01.22 09:51 USA 4

České maso zmizí a budete kupovat jen dražší dovážené. Růst cen o stovky procent?13.01.22 09:53 Česká republika 16

NATO upírá Rusku právo veta při vstupu Ukrajiny do aliance!12.01.22 21:06 Neurčeno 11

Ivermectin "funguje ve všech fázích" COVIDu podle uniklých vojenských dokumentů americké armády12.01.22 09:11 USA 5

Vystoupili na demonstraci s vlastním názorem. Policisty čeká kárné řízení11.01.22 19:12 Česká republika 2

Fialova vláda navrhuje pokuty až 3 miliony korun!11.01.22 15:53 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,40 Kč
Euro
24,28 Kč
Libra
29,16 Kč
Kanadský dolar
17,11 Kč
Australský dolar
15,46 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
18,73 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,37 Kč
100 maď. forintů
6,83 Kč
Ukrajinská hřivna
0,75 Kč
100 rublů
28,02 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 379,68 Kč
1 unce stříbra
515,89 Kč
Bitcoin
896 762,79 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2022 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 71 925 482