Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Karel Zvára

Nalezeno 18 příspěveků, 3 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.05.2010 14:20

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Jde jen o interpretaci podle zajmu pozorovatele...

Karel Zvára 85.?.?.?

EU se spolu s MMF bohužel vydala jinou cestou - garancemi, které tíži fiskálního maléru (nejen) Řecka přesouvá na bedra všech členů EU. Podrobněji o tom píši na http://zvara.blog.idnes.cz/c/137719/Nejen-Recko-ale-cela-EU-bude-nejspis-zanedlouho-v-maleru.html

A investoři nejsou hloupí, dokonce se chovají racionálně, pokud pracují s vlastními penězi nebo pod dohledem majitele těch prostředků. Viz http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=667972 (Trhy plán EU "nespolkly", jihu eurozóny hrozí deflace)

219115

14.05.2010 09:36

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Nelže spíše pan Fasulis?

Karel Zvára 85.?.?.?

Hodnocení záleží na tom jaké vyznáváte hodnoty. Já vyznávám svobodu, shodnu se například s Bastiatem, von Mises, Rothbardem a skutečně oceňuji dílo Schoollanda. Vynucené přerozdělování považuji za loupež v Jánošíkově stylu, uznávám však, že se jej nemůžeme ze dne na den vzdát. Koneckonců mé názory najdete na webu (www.zvara.cz). Uznávám, že můžete mít jiný názor než já. Budu jen rád, když se o roli státu, míře přerozdělování a dalších tématech povede veřejná diskuse. A k tomu jak článek pana Fasulise tak i ten můj přispěly.

Přemýšlel jsem nad tím, zda by nebylo možné oprostit se od vynucování a přitom umožnit každému aby si zvolil svoji míru přerozdělování. Je to sice starší, nicméně stále aktuální: http://zvara.blog.idnes.cz/c/102860/Chci-odluku-statu-a-cirkvi-vsech-cirkvi.html

219269

14.05.2010 22:39

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Nelže spíše pan Fasulis?

Karel Zvára 77.?.?.?

Právě proto, aby bylo jasné, co mám na mysli, uvedl jsem odkaz na můj web i na oblíbené autory (spousta českých překladů je k dispozici na webu Liberálního institutu) - viz http://www.libinst.cz/stranka.php?id=260 .

Svoboda pro mě znamená úplnou vládu nad vlastním tělem i dalším majetkem. Neznamená to možnost "každý si dělá co chce", protože svoboda je omezena svobodou druhých. Jinými slovy, v mém pojetí svobody je špatné násilné omezování druhých na jejich svobodě. Hezky to vyjádřil Schoolland: "Někdy dochází k tomu, že lidé používají sílu nebo využijí podvodu, aby ostatním odebrali jejich majetek v rozporu s jejich vůlí a bez jejich dobrovolného souhlasu. Použití síly k odebrání života je vraždou, zbavení člověka svobody se nazývá otroctví a odebrání majetku je krádeží. Není rozdíl mezi tím, jsou-li tyto činnosti vykonávány jedním člověkem, mnoha lidmi, kteří jednají proti menšině, nebo dokonce úředníky v honosných úřadech."

Mě finančnictví nevadí, za problém však považuji, že téměř nikdo nevnímá fiat money jako to čím skutečně jsou (jen závazkem krytým důvěrou v budoucí plnění a indexem poměrů cen). Mnoho lidí vnímá peníze jako uchovatele hodnoty, tím však již velmi dlouho nejsou. Proti úroku nic nemám, je to podobné jako platit "nájemné" třeba za šperky (tam je opotřebení také mizivé, proto jsem vybral právě ty). Ale opět to souvisí s tím, co si pod pojmem "peníze" představujete. To, co jimi obvykle nazýváme, jsou jen dost mizerné dluhopisy (ve formě bankovek nebo čísel v počítačích komerčních bank).

Váš názor jsem si četl. Mám problém s tím "začít znovu a tentokrát čestně". Jsem toho názoru, že není možné spolehlivě najít člověka, který by byl čestný a nezkorumpovatelný. Tyto vlastnosti jsou však potřeba jen při správě cizího majetku (např. daňových výnosů). Navíc jakýmkoliv restartem někoho poškodíte. Ale zárukou také. Stačí mít dost peněz a restartem o ně přijdete. Ale také můžete koupit drahou nemovitost a polovinu si půjčit. Restartem Vám zůstane nemovitost a dluh je vymazán (doplatí na to někdo jiný).

219328

15.05.2010 00:08

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Nelže spíše pan Fasulis?

Karel Zvára 77.?.?.?

To jsou dvě různé věci [smích]. Stephen Hawking je kvadruplegik. Jistě víte, že vládu nad tělem i dalším majetkem míním ve smyslu "rozhoduji se sám, co s tím udělám" a pochopitelně v rámci vlastních možností. Pokud mu někdo uřízne ruku bez jeho souhlasu, půjde o omezení jeho svobody - ruka je Hawkingova. Skutečnost, že je obvyklé, že vlastní rukou člověk může hýbat, nemá podle mne vliv na posuzování. Také nejsem schopen hýbat vlastní pravou ledvinou, přesto jde o mé vlastnictví.

Kouření na veřejných místech je hezkou ukázkou interakce. Pokud jsme dva, musíme se s tím sami nějak vypořádat. Ten, komu vadí nevhodný vzduch samozřejmě může poodejít proti větru. Nebo také může kuřákovi nadávat. Buď to dopadne tak, že se nějak vypořádají v míru (třeba jeden půjde o kus dál) nebo tak, že jeden poruší svobodu druhého, obvykle inzultací nebo krádeží majetku (odebráním cigarety).

Vždy je to o dohodě, nikoliv o obecné regulaci. Považuji za nesmysl regulovat jak ve stylu "na veřejnosti se nesmí kouřit" tak ve smyslu "nekuřák nesmí žádat kuřáka, aby uhasil hořící cigaretu".

Druhá věc je vlastnictví pozemku. Z předpokladu vlády nad vlastním vlastnictvím vyvozuji, že vlastník může určovat pravidla pro využití vlastního pozemku. Stejně tak může jít třeba o restauraci nebo jinou provozovnu.

Pokud jde o Vaší materiální svobodu a mojí platební sílu; prosím o přesnější vyjádření. S vyloučením násilí jde jen o svobodnou volbu a uskutečňování (domnělých) paretovských zlepšení. Jinými slovy, pokud máte něco, co já chci a nejste to ochoten vyměnit ani za vše co jsem ochoten utratit, nemám prostředek jak to od Vás získat (opět při předpokladu nenásilí).

219337

15.05.2010 07:50

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Nelže spíše pan Fasulis?

Karel Zvára 77.?.?.?

V tom je právě problém. Rozlišujete vlastníka podle jeho domnělého motivu (buď je to příbuzný známý - podle Vás ten "hodný" nebo investor-spekulant - podle Vás ten "zlý" - chápu to dobře?). Tedy, musí přijít někdo osvícený a říci jak vypadá hodný člověk (komu se bude vracet) a jak vypadá ten zlý (komu se nic vracet nebude). To ale není nic jiného než prachsprostá regulace a samozřejmě příležitost pro korupci. Navíc jde o přerozdělování (alespoň skryté, v rámci přerozdělení míry hodnoty - peněz, které někdo v rámci restartu uchová a jiný ne - a podle rozhodnutí nějakého úřadu).

Nemohu se ztotožnit s většinou tvrzení, která uvádíte v druhé části příspěvku. Třeba tvrzení "ziská má obvykle pouze obchodník". Pokud si myslíte, že je Vám obchodník k ničmu (tj. z obchodu nemáte žádný zisk), noste si benzín rovnou z rafinérie. Asi bude problém si dohodnout rozumné podmínky jako třeba, že budete odebírat méně než 20 cisternových vagonů..

Krása obchodu je právě v tom, že funguje výborně i bez regulace. A spěje k plnění přání spotřebtele. Četl jste "Já, tužka"? http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomie-ja-tuzka-0zu-/p_ekonomika.asp?c=A070502_120830_p_ekonomika_wag

219359

15.05.2010 08:46

Svoboda a moc

Nepochopení..?

Karel Zvára 77.?.?.?

Přečetl jsem si Váš článek a cítím potřebu reagovat. To proto, že o libertariánství tvrdíte, že je jiné, než jej vnímám já. Nebo přinejmenším používáte slova (s emotivním nábojem) v neutrálním smyslu (což není příliš obvyklé). Píšete například o zrušení moci otcovské: "Jejím zrušením se z rodiny stal trh sobeckých zájmů a boj každého s každým stejně jako v celé společnosti."

Nic takového libertariánství neříká, pokud se budeme držet emocemi zatíženého významu slov "boj" a "sobecký" ("boj" evokuje násilí, "sobectví" evokuje bezohlednost). Základním pojmem libertariánství je laissez faire, tedy "nechte nás být" (nekecejte nám do toho co máme dělat). Aplikováno na rodinu to znamená, že ostatním není nic do toho co si jak zařídí rodina, pokud si do toho ta rodina nechce nechat mluvit. Co je svoboda nemluvněte? Rozhodně tam asi patří život a zdraví. Těžko tam bude patřit svoboda pohybu, když tak malé dítě je v pohybu zcela závislé na okolí (obvykle rodičích).

Chápal bych to, co jste napsal, kdyby boj měl skutečně neutrální význam, odpovídal by tedy slovu "snažení", a kdyby "sobecký" mělo význam "to co považuje za správné". S neutrálním významem těchto slov (sobectví, boj) lze totiž bez problému tvrdit, že "řádová sestra se sobecky stará o nemocné, v lazaretu probíhá boj mezi sestrami" (zní to hrozně, že?). Použitím emotivních výrazů dochází k tomu, že čtenář si udělá úsudek i o osobnosti popisovaného, resp. o jeho hodnotové struktuře. (čtenář se subjektivně vůči popisovanému subjektu vymezí)

Navíc laissez faire neusiluje o zrušení moci jako takové. Ve sféře svobody (tj. včetně vlastnictví) požaduje moc úplnou. Požaduje úplnou moc nad činností ve vlastním domě stejně jako ve vlastní provozovně ("zelené s puntíčkama neobsluhuju" ). Dobrovolným propůjčováním moci nad sférou vlastní svobody vznikají vyšší organické celky, o kterých mluvíte.

Navíc je zřejmé, že i absolutní držba prostředků na daném území (Římské území přece patřilo císaři) není na věky daná. V tom smyslu se zdá být skvělé, že lidé jsou různí, pro činnost společnosti nezbytní a vlastně i smrtelní (takže nikdo nedokáže silou vlastních schopností držet mnoho prostředků nekonečně dlouho).

Levicový liberál (tj. nikoliv libertarián) Orwell v 1984 ukázal, že pro držení moci nestačí držet majetek, ale je nutné "zkrotit" lid a to velmi náročným způsobem (držením monopolu na informace). Pokud by některý čtenář neměl jasno v pojmech "liberál", "libertarián" a podobně, doporučuji wikipedii a článek http://www.reformy.cz/zpravy/pravoleve-paradoxy/ (hezky ukazuje, že politické spektrum nemusí být jen pravice a levice, používá dva rozměry). Zároveň je třeba si uvědomit, že v americe má slovo "liberál" význam "levičák". Libertarián levičákem není.

219360

15.05.2010 09:50

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára 77.?.?.?

I já jsem za jeho článek rád. Diskusi považuji za přínosnou v každém případě.

219367

16.05.2010 15:38

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára 77.?.?.?

Ano, přesně jste pochopil, co jsem se snažil vyjádřit. Tedy, že sobectví a boj, oprostěné od negativních emocí, vyjadřují přirozenost člověka. Odtud jen kousek ke Smithovi (Neviditelná ruka trhu) či Bastiatovi.

219434

16.05.2010 19:13

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára 77.?.?.?

Je to můj názor, tedy že člověk přirozeně prosazuje to, o co usiluje. Stejně jako ostatní, i já prosazuji konkrétní hodnoty a pohled na svět. Pro mne je hlavní hodnotou svoboda, pro jiné třeba "regulace cen energií". Netvrdím, že mám patent na rozum. Mám za to, že každý se nejlépe rozhodne sám pro to, co je mu nejbližší. Jinými slovy - nehodlám budovat civilizaci. Mám za to, že nejlépe se civilizace buduje sama. Pro inspiraci klasický článek: Já, tužka (google rychle najde).

Ten druhý odstavec Vašeho příspěvku zřejmě pramení z nepochopení toho, co jsem psal. Netvrdím, že jsem schopen se oprostit od vlastních emocí. Psal jsem jen o chápání významu dvou konkrétních slov. Nevidím Vám do hlavy, abych mohl tvrdit, že třeba má slova překrucujete schválně.

Také netvrdím, že mám "recept na všechno". Tvrdím, že považuji svobodu za základní hodnotu a ostatní je odvozené. I v důsledku dobrá věc může projít špatnou cestou (třeba pomoc někomu skutečně potřebnému z nuceně přerozdělených peněz). Přerozdělování považuji za loupež ve stylu Juraje Jánošíka. Přitom uznávám, že se ho nemůžeme zbavit okamžitě (společnost si na něj zvykla).

219447

16.05.2010 20:27

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára 77.?.?.?

Ještě jednou a jasně: emoce jsem vztáhnul výhradně ke vnímání slov "boj" a "sobectví". Nevím, proč mi vkládáte do klávesnice něco co jsem nenapsal. Pokud jde o svobodu, můžeme si bez problému vypomoci citáty. Už jsem uvedl citát Schoollanda v překladu, který říká co už svoboda není: "Někdy dochází k tomu, že lidé používají sílu nebo využijí podvodu, aby ostatním odebrali jejich majetek v rozporu s jejich vůlí a bez jejich dobrovolného souhlasu. Použití síly k odebrání života je vraždou, zbavení člověka svobody se nazývá otroctví a odebrání majetku je krádeží. Není rozdíl mezi tím, jsou-li tyto činnosti vykonávány jedním člověkem, mnoha lidmi, kteří jednají proti menšině, nebo dokonce úředníky v honosných úřadech."

Je to pro Vás bezobsažné? Pro mě má menší obsah proklamovaná "regulace cen energií". Protože regulace ceny na faktuře nemusí znamenat, že cena je nižší než tržní.

Když už píšete o směčkách a bezohledném vítězi, mám za to, že regulace (včetně cenových) jsou tvrdými nástroji, které jedněm pomáhají druhé držet pod krkem a soustavně jim pouštět žilou.

219454

16.05.2010 20:32

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára 77.?.?.?

Spíš bych napsal motiv činnosti člověka = podvědomá REAKCE na určitý vnímaný nedostatek s cílem nedostatek zmírnit či odstranit. Jenomže už to vnímání nedostatku je podmíněné mnoha faktory, a rozhodně je subjektivní. Proto jsem přidal slovo "vnímaný". Váš nápad se mi líbí [smích]

219456

16.05.2010 23:19

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára 77.?.?.?

Regulace jako jediný prostředek.. a kdo má být arbitrem? Havel? Bursík? Barroso? Většinová "vůle lidu"? Vždyť bez svobody je demokracie jen diktaturou většiny (je přece v demokratické když ve společenství tří dva rozhodnou o osudu třetího).

219475

18.05.2010 11:01

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára 85.?.?.?

Jsem přesvědčený, že koncepce libertariánství není logickým ani praktickým nesmyslem. Jak jsem uvedl, naplnění těchto myšlenek nepovažuji za možné okamžitě, i kdybych měl tu moc. Aby společnost fungovala, musí se svobodou dlouhodobě počítat.

Vaše "nestarej se o mne"(A) a "nestarám se o tebe"(B) si překládám jako "nekecej mi do toho co a jak mám dělat"(A) a "nebudu ti ani pomáhat"(B). Pokud jsem to pochopil správně, potom nesouhlasím s Vaším tvrzením, že A => B (implikace). Pomoc, je-li dobrovolně poskytovaná a dobrovolně přijímaná, je perfektně v souladu s principy svobody. Dobrovolná charita je právě tím co v dnešní společnosti téměř neexistuje (proto si myslím, že by nebylo dobré okamžitě veškeré přerozdělování zrušit). Odvodem daní na přerozdělování si každý kupuje něco jako odpustek. Samozřejmě můžete nesouhlasit, prezentuji jen můj názor.

Poslední dvě věty nekomentuji víc než tvrzením, že i na takto důvtipné pokusy o vyvolání citové reakce obvykle nereaguji [smích]

219592

18.05.2010 11:18

Svoboda a moc

RE: Vlastnictví

Karel Zvára 85.?.?.?

1. axiom, považuji to za přirozené právo
2. etika a estetika jsou podle mne subjektivní pojmy, stejně jako ctihodnost; každý vlastník je dle mého názoru hoden vlastnictví pokud nenabyl věc násilím

219596

18.05.2010 16:08

Svoboda a moc

RE: Vlastnictví

Karel Zvára 85.?.?.?

1. Tak znovu a z druhé strany: svobodu a vlastnictví předpokládám. Pokud mi je budete brát, se zlou se potážete. (stačí?)
2. Možná z Vašeho pohledu. Za věc společenské dohody považuji etiketu, nikoliv etiku. Viz dílo Murray Rothbarda.

219610

14.07.2010 13:52

Americká ekonomika padá - 2. část

RE: Zajímavý názor z debaty na IHNED.CZ

Karel Zvára 85.?.?.?

Souhlas. Jsou-li bankovní domy soukromé, mají nést i soukromě své ztráty. Největším zločinem je pumpování veřejných prostředků do nich. Koneckonců, na počátku ani nebyly přímo tyto bankovní domy (deriváty byly jen způsobem jak uniknout regulaci), ale státní záruky za hypotéky (to se táhne především po "demokratických" vládách - Clintonem konče).
Pokud jde o mne, za základní problém a zločin považuji právě veřejné prostředky jako takové. Tedy jejich získávání povinností odvádět část majetku (daně). On měl vlastně Fico pravdu, když říkal, že Juraj Jánošík byl první sociální demokrat. Tedy lupič..
Následné rozhazování veřejných prostředků je jen důsledek jejich "existence" (veřejných prostředků). Navíc čím jsou od původního vlastníka (daňového poplatníka) dál, tím více jsou agregované a tím menší kontrolu nad nimi jejich poplatník má. Příklad: pokud bychom odváděli daně přímo obci, bylo by dost jednoduché mít přehled o vlastní finanční angažovanosti v místě.

224042

14.08.2010 10:24

Strašlivá derivátová bublina by jednoho dne mohla zničit celý světový finanční systém

RE: Vzdálenost od podkladu

Karel Zvára 82.?.?.?

Je načase vrátit se ke klasikům, především rakouským klasikům. Bohm-Bawerkovi, von Misesovi, F.A. Hayekovi a dalším. Nebo i k našim vlastním žijícím ekonomům rakouské školy - prof. Šímovi (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0%C3%ADma_%28ekonom%29) či Petru Machovi. A k tématům asi nejlépe kniha F.A.Hayeka "Soukromé peníze / Potřebujeme centrální banku?". K dispozici komplet a v češtině.. http://www.libinst.cz/etexts/hayek_penize.pdf

Za hlavní problém považuji skutečnost, že mnoho lidí si stále ještě myslí, že dnešní platidla (fiat money nepovažuji za skutečné peníze) mají nejen směnečnou funkci, ale jsou také uchovatelem hodnoty. To však již dávno není pravda, uvážíme-li způsob vzniku oběživa, elektronických peněz i závazků vyšších měnových agregátů.

Vlastně asi nejlepším uchovatelem hodnoty je ethanol. No považte: má vysokou vnitřní energetickou hodnotu, má vícero praktických užití (dá se pálit, konzumovat, ...) a je trvanlivý. Zlato sice ve stejném objemu či hmotnosti nad alkoholem výrazně vede, ale když je zima nebo hlad, zlato nezahřeje zvenku ani zevnitř.

226260

13.11.2010 00:18

Teraz už zdania aj vzduch, čo dýchame?

Nenašel jsem původní článek

Karel Zvára 82.?.?.?

Nenašel jsem původní vědecký článek, jen novinářský na Pravda.ru. Vědecký článek hledám proto, abych vůbec pochopil z čeho autor vychází. Z Keelingovy křívky a souvisejících měření? Z té, která se tvoří čistě empiricky (z pozorovaných dat) od roku 1958? Pokud autor říká, že někdy bylo kyslíku až 1/3 atmosféry a teď je to kolem 20%, rád bych viděl alespoň graf a jeho podklady (tj. odůvodnění proč to co je v něm nakreslené dává smysl) - tj. zda jde o nějakou hypotézu nebo o tvrzení s nárokováním, že je pravdivé.

To, co čtu v článku (jak tady tak na pravda.ru), bez podkladů považuji za ničím nepodložení "bububu". Úplně ve stejném duchu jako toto [chechtot] : http://strach.cz/4xfb/c091027b.jpg

232361

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 0

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 0

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 1

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 13

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,67 Kč
Euro
26,18 Kč
Libra
29,45 Kč
Kanadský dolar
17,01 Kč
Australský dolar
16,69 Kč
Švýcarský frank
24,31 Kč
100 japonských jenů
20,87 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,26 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,48 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 607,98 Kč
1 unce stříbra
536,92 Kč
Bitcoin
791 436,58 Kč

Poslední aktualizace: 16.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 59 607 989