Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Antiquus

Nalezeno 38 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Díky panu Tomanovi za práci kterou si dal v jeho výstižně napsaném článku. Vystihl a popsal současný stav, který platí nejenom pro naši českou kotlinu ale i pro stav v tzv. demokratické kapitalistické společnosti. Ta nasranost (je to výstižnější pojem než nespokojenost) opravdu roste a záleží na probuzení se každého jedince.
Neřekl bych, že občané jsou stádo volů, krav, ovcí..., ale spíše jsou dobře zmanipulovaní a svázaní svými tzv. Elitami a jejich pohůnky, služebníky a služebníčky, kteří se velmi dobře vyznají a jsou v této věci i dobře proškoleni. Je možné to přirovnat k šachové partii kdy protihráč měl k dispozici čas na přípravu (více než 3.000 let) a prostředky (vlastní veškeré finanční prostředky a snaží se vlastnit i veškeré zdroje na Zemi).
My máme vědomí sounáležitosti s kosmickým řádem, máme pocity spravedlnosti, máme povědomí co je to svoboda, pravda a sociální soucítění, také máme tvůrčí kreativitu. Až se náš duch probere z letargie, shodíme pouta kterými jsme byli staletí svazováni - pak budeme svobodní, tvůrčí a lehce se svými žalářníky a jejich pomocníky skoncujeme. Čas se naplňuje.

213172

Jak z toho ven? Jak říká klasik:"pokud nejde o život jde o ho..." Lidi už jde o život, jde o životy nás všech a životy našich dětí. Vzbuďte se už a začněte pojmenovávat ty zrůdnosti režimu a kdo je viník, kdo za nimi stojí. Kdo stojí za válkami, kde se vraždí pomocí radioaktivního střeliva, kdy následná radiace zabíjí především civilní osoby a z těch ještě nenarozené děti, kojence, ženy ... (Irák, Srbsko, Balkán, Palestina, Afganistán ...)
Kdo stojí za útokem na naše zdraví a životy ze vzduchu - masivní práškování tzv. chemtrails a contrails, kdy se vypouští do vzduchu tisíce tun solí baria, hliníku a dalších chemikálií, což má za následek nevolnost, bolesti hlavy, únavu, poškození imunity, ale také to, že nebe není modré, slunce nesvítí skrze uměle vytvořenou mlhu a v důsledku toho i ochlazení severní polokoule zejména evropské části.
Kdo stojí za umělým vyvoláváním epidemií, potažmo pandemií prostřednictvím virů vyrobených v laboratořích a následné nucení zdraví škodlivého očkování proti těmto?
Kdo stojí za projektem Alimentaris - znehodnocení potravin a donucovacími předpisy, prostředky, aby tyto znehodnocené a škodlivé potraviny byly byly obyvatelstvu distribuovány do obchodní sítě?
Kdo stojí za zrůdným finančním systémem peněz, který byl vymyšlen a realizován tak, aby z obyvatelstva udělal otroky v horším stylu, než byl otrokářský řád ve starém Římě?
Kdo stojí za nastoleným systémem Demokratury, kde si v pyramidální struktuře rozdělily a uchvátili moc kriminálně mafiánské skupiny a vládnou nad obyvatelstvem?
Jak z toho ven? Je teď na každém z nás, ale musíme o sobě vědět, spojit se do většího celku, protože malé skupiny jsou jenom plácnutí do vody. Viz i přes dobrou snahu a myšlenku "Už vás máme dost". Co škodí? Lhostejnost, strach, egoismus, závist - to pomáhá našim žalářníkům a brání k nabytí skutečné svobody a sociálně spravedlivého společenství. Je nutné, aby si každý uvědomil a řekl si zda chce být skutečně svobodný a žít ve společenství lidí v sociálně spravedlivém prostředí. Říci si "Už vás máme dost"!! Ale taky pro to něco udělat.

213280

01.03.2010 16:11

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Mohl by zde prosím někdo z odborníků

Antiquus 95.?.?.?

Nejsem sice odborník, ale možná, že vám ve vašem pátrání o využití daleko lepších principů než je Demokraturní systém nynější pomohlo shlédnutí a studium Andrease Clause na http://video.gogle.com/videoplay?docid=3719610459164146264#.
Dejte vědět zaujalo-li Vás to a aplikace možností v naší společnosti, kterou je nutno pozměnit.
Vyděl bych v tom východisko, které je možno realizovat v krátké době, bude-li společenská vůle. [smích]

213784

01.03.2010 16:13

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Mohl by zde prosím někdo z odborníků

Antiquus 95.?.?.?

Omluva za ulétnutí: viděl!

213786

07.03.2010 11:08

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

přátelé,

Antiquus 95.?.?.?

pojďme do toho. Jedná se o změnu ekonomiky a zbavení se břemena - účelově vytvořených dluhů z ničeho. Jedná se o možnost zabránit tomu, aby skupina darebáků vlastnila lidi, národy, země, zdroje k životu a naše duše.
Hledáme cestu jak by to šlo, nikoliv popisovat a zdůvodňovat jak by to nešlo.
Jedná se o změnu myšlení všech, zbavení se okovů a konzervatizmu, strachu.
Přečetl jsem si všechny diskusní příspěvky a je vidět, že ti kteří zde podávali nesouhlas s postupem a argumenty proti mají v hlavě zakódovaný strach a strach ze změny i myšlení. Doporučuji těmto znovu, alespoň dvakrát se podívat na "Základní příjem" a přednášku Anrease Clause!
Celá myšlenka tkví v tom - přestat danit práci lidí a zdanit spotřebu, zdanit použité suroviny, práci strojů a použití zdrojů! Což je spravedlivé vúči lidem obecně. Další pozitiva se ještě najdou.
Děkuji Jankovi za jeho úsilí, dodanou energii do článku, ale i do diskusních příspěvků.
Doporučuji dopilovat s právníky a je li nějaký na vlákně, zapojení se z právního hlediska do diskuse, ale ve smyslu jak by to šlo a ne obráceně.
Dále bych doporučil přejít na diskusi na Jankův server - stránky. [smích]

214268

13.03.2010 18:08

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář

Antiquus 95.?.?.?

No, Janko,
pan s nickem chronozon nemůže chápat to co nenapsala "stará kapacita" jako Hayek a pod. On totiž peníze má jako modlu a hodnoty lidské existence filtruje pouze přes peníze, bohatství a moc. V poměru k tzv. penězům je potřeba zaujmout postoj pouze jako k určité možnosti energie, která má sloužit lidem a ne naopak. Vždy je potřeba se otázat zda vytvářím rušení? Vytvářím negativitu? Vytvářím konflikt nebo utrpení? Vytvářím vnitřní znečistění? Myslím, že takoví "experti"na ekonomiku jak se předvádí pan Chronozon nejsou schopni v současnosti převzít odpovědnost za sebe natož za ostatní lidské bytosti neboť nevědí co činí.
Mně se ta iniciativa a jejich program velmi líbí je jistě blíže k lidem a jejich existenci než současný systém, který je u konce s dechem.

214816

13.03.2010 18:37

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Zastupitelská totalita a korporátní fašismus

Antiquus 95.?.?.?

Souhlasím s Vámi i s Vaším rozhořčením. To má asi více lidí, ale málo kdo něco udělá pro změnu. Mně se například líbí program a iniciativa Strany pro reformu společnosti na www.ekonomickareforma.cz. Tam jsou i Vaše návrhy zapracovány.
Tak co Vy a ostatní na to?
Je potřeba už v těchto volbách vystavit účet těm darebákům - politickým zombiím, kteří snad programově ničí tento národ a krásnou zemi. [pláč]

214823

13.03.2010 19:24

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Zastupitelská totalita a korporátní fašismus

Antiquus 95.?.?.?

To vám blahopřeji, ale myslíte opravdu že Strana Svobodných Občanů bude někdy plná svobodných občanů? Přečetl jsem si vaše příspěvky a mohu konstatovat, že jste pravděpodobně vzdělán v ekonomice a to asi velmi. Ovšem podle dalších názorů, které ve svých příspěvcích uvádíte Vám asi schází vzdělání v "lidštině". Nechci se Vás dotknout, ale prosazovat a doslova vzývat boha mamonu peníze a vlastnictví čeho? Kolik uspokojí Váš pocit vlastnit milion, deset, sto, miliardu?
Nazí jsme přišli a nazí odejdeme. Jsou rozhodně větší a vyšší hodnoty než peníze, cetky různého druhu, pocit vlastnictví zeměkoule. Prosím zkuste se i nad tím zamyslet. Zkuste se zamyslet i nad tím, zda vytváříte svými postoji rušení? Vytváříte negativitu? Vytváříte konflikt nebo utrpení pro sebe či ostatní? Vytváříte vnitřní znečistění?
To by měly být otázky na které bychom si měli umět odpovědět.
Děkuji za Váš příspěvek, ale je mi ze vzdělaných lidí, kteří stále nechápou co jsme za svobodné bytosti a jaký máme smysl na této krásné planetě smutno. [pláč]

214833

13.03.2010 23:51

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář - dokončení k odkazu od koňase

Antiquus 95.?.?.?

Nevážený Anonyme, který si neváží ani svého jména a nemá odvahu jednat alespoň pod nějakým nickem. Vy jistě máte IQ vyšší než 80 a proto máte povědomí co je to antroposofická společnost, kterou ve své době představoval Člověk jménem R. Steiner. Myslím, že na základě myšlenek této společnosti vzniklo i dílo Grundeinkommen pro vás Základní příjem. Tento bych vám doporučil shlédnout vícekrát, aby jste pochopil oč jde a dále bych vám doporučil shlédnout přednášku od Andrease Clause, také vícekrát aby jste pochopil oč jde. Myslím, že by člověk člověku měl být bratrem a nikoliv vlkem a to bych vlkům ještě velmi křivdil.Tato videa i pro vás najdete na stránkách pana Jana Koňase. www.nejsmeovce.cz. Který na rozdíl od vás se jmenuje (čili ne jak jste napsal od koňase) a snaží se i pro lidi vašeho typu něco udělat. Nebo se také cítíte být pánem a majitelem zeměkoule? Ještě k vašemu příspěvku - vytrhování vět z kontextu a stavění na nich svoji negativitu nesvědčí o přílišné inteligenci. Omlouvám se vám za kritiku, obvykle tak nečiním (myslím tím kritizování), ale zkuste si také položit otázky: Vytvářím rušení? Vytvářím negativitu? Vytvářím konflikt? Vytvářím utrpení pro sebe nebo ostatní? Vytvářím vnitřní znečistění? Znečisťuji tu nádhernou bytost, kterou jsem? Když si budete schopen odpovědět kladně tak OK teď přebíráte odpovědnost a vaše odpovědnost je prvotně transformovaný stav vašeho vědomí. Jinak bych musel říci: bože odpusť mu, protože neví co činí.

214855

14.03.2010 11:52

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář - dokončení k odkazu od koňase

Antiquus 95.?.?.?

Milý špatně naprogramovaný anonymní robote. Měli by tě dovést do montovny a provést upgrade, aby jsi změnil režim tvého myšlení. Nemá s lidským vůbec nic společného. Je mi tě líto.

214894

14.03.2010 14:15

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: úrok vs. poplatek

Antiquus 95.?.?.?

Pan Hlava má naprostou pravdu. Stávající kasínový kapitalismus je ustaven tak, že plánovaně hromadně ničí fyzické hodnoty.
Suprime krize = systémová krize = není to náhodné vykolejení, ale bylo to uděláno úmyslně. Ve vysokém peněžnictví nejde nikdy o peníze, ale prostřednictvím peněz dochází k systematickému přerozdělení majetku od chudých k bohatým.
Protože žijeme ve světě dlužených peněz a při tvorbě peněz (prostým potištěním papírků)= dluhy, nebyly zároveň vytvořeny i úroky které byly požadovány a při nesplacení záruky - o ty jde vždy a ne o nějaké pitomé peníze. Tak protože dluhy nelze v úhrnu nikdy splatit - nárůst úroků a dluhů je exponenciální.
jenom v USA je denní nárůst dluhu 2,2 miliardy US$. Ale deficit který denně narůstá není problém až tak pro USA, ale pro nás a pro Evropu.
Jediné východisko - rychle pryč z tohoto zločinného systému.Protože ta osoba, resp. skupina osob, které ve skutečnosti kontrolují tok úvěrů je tvůj pán a vládce, pán tvého veškerého hmotného majetku - pán tvojí duše!
Oni nechtějí naše peníze - chtějí naše duše! Berte to vážně!

214902

14.03.2010 22:15

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Zastupitelská totalita a korporátní fašismus

Antiquus 95.?.?.?

Janku, otevřel jsem si stránky na www.ekonomická reforma.cz a jsou tam zajímavé diskuse, myslím, že rozhodně plodnější než tady se skupinou anonymů, chromozomů, vojtů, stanů a ješitných "ekonomek".
Tady je sice taky pár dobrých a možná i smysluplných diskutujících, ale smysl má konstruktivní práce ne pouze tlachání a předvádění svých eg. Dlužím ti ještě odpověď na tvoji reakci na můj příspěvek, ale to ti napíšu na mail. [smích]

214960

14.03.2010 22:27

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: úrok vs. poplatek

Antiquus 95.?.?.?

Jiřine, špatně naprogramovaný robot nemůže chápat. Už jsem anonymního robota 88 poslal dříve do montovny, aby mu předělali upgrade. Mele pořád svoji a nechápe lištinu. [smích]

214963

14.03.2010 22:29

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Současný kapitalismus je rakovina společnosti a čím dříve bude poražen,tím lépe!!!!

Antiquus 95.?.?.?

Ode mne za jedna s hvězdičkou. [chechtot]

214964

15.03.2010 23:35

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Současný kapitalismus je rakovina společnosti a čím dříve bude poražen,tím lépe!!!!

Antiquus 95.?.?.?

No ono je to blíž, než si myslíš. Zrovna včera vyšlo varování před sluneční bouří. Když nejsme sami si spravedlivě a z hlediska vyšších principů uspořádat život na planetě, tak to vyřeší vesmírná spravedlnost.
Jsem zvědavý na ty směšné dohady neoliberálů, pseudoekonomů, bankéřů, poradců všeho druhu, právníků, exekutorů a dalších příživníků, až se budou muset živit svýma levýma rukama! [chechtot]

215045

16.03.2010 15:32

Dopis prezidentovi

RE: kámen úrazu

Antiquus 95.?.?.?

No, já zase s panem Řehořem souhlasím, článek nehodnotím, protože bych se musel pod něj podepsat. Spíše bych současný systém nazval parazitismem - světem naruby. Připomněl bych třeba u nás v republice vývoj po r. 1990 a to: zánik cukrovarů-cukrovarnictví, zánik zemědělství, textilního průmyslu, sklářství, výroby porcelánu, strojírenství (Poldi, ČKD...), zánik potravinářství...
Zánik soběstačnosti v mnoha dalších směrech. Rozložení způsobil kdo? Kdo měl předem stanovený cíl toto učinit? Kdo způsobil, že jsme odkázáni a závislí na výrobě a dovozu výrobků, potravin a komodit, jejichž jsme byli známými, tradičními a kvalitními výrobci? Kdo způsobil takový nárust vymyšleného a umněle nastoleného "dluhu"? Ukažte mně z tzv. neoliberálního světa - který stát nemá dluhy? Ta nemoc je viditelná i pro pomaleji chápající občany.
Největší škody nám jako společnosti způsobují lidé, jejichž EGO je přerostlé, touha po mamonu, moci je dominantní v jejich mysli-vědomí. Toto dysfunkční vědomí produkuje nemocný a dysfunkční svět. To je ta skutečnost, která rozděluje a ničí lidi. Proto to mají loutkovodiči v pozadí jednodužší ve svém ovládání a vládnutí nad týpky, kteří si myslí, že když mají trochu více majetku, různých cetků a potištěných papírků, které pojmenovali penězi (které nemají protihodnotu), že jsou jiní, lepší, mocnější. Ovšem jsou to parazité, kteří parazitují na společnosti a brání rozvoji, kreativitě a svobodě rozvoje jako celku. Opakuji nemocné a dysfunkční vědomí, produkuje nemocný nebo dysfunkční lidmi vytvořený svět. Bohužel v lidech je hluboce zaseta dysfunkce, která je zde již po tisíce let. [pláč] [pláč]

215100

16.03.2010 18:22

Dopis prezidentovi

RE: kámen úrazu

Antiquus 95.?.?.?

Vážený Vojto, musím říci, že všchno vojtíte. Napadl mně příměr k demagogii, ale nechci být osobní. Ve svém příspěvku jsem nikde neuvedl něco ve smyslu jak vy říkáte o hloupé levicové propagandě, ale je to ryze z mé letité zkušenosti. Právě takoví lidé, jako jste vy se svým snad "neoliberálním" nabo vy cítíte "pravicovým" myšlením, způsobili, že náš národ přišel po privatizaci nenávratně o více než 3biliony korun ve zničených, rozkradených a ztracených majetcích a výrobních užitných hodnotách. Byl jsem vždy spíše tzv. pravicového smýšlení, ale poznal jsem i na vlastních zkušenostech, že toto smýšlení lze nazvat dysfunkcí. Jen malý další příklad naprosto špatného způsobu existence je Island, který se vydal cestou neoliberalismu, deregulovaného bankovnictví a fin. sektoru. Island je na pokraji kolapsu, Krona - Islandská měna je ve volném pádu a je zcela těsně nad měnou Zimbabve a Turkmenistanu.
Přičemž ještě v r. 2007 vyhlásila OSN Island za nejlepší pro život a teď? V lednu 2009 tzv. pravicová neoliberální vláda zkolabovala, islanďané odmítají platit a nyní jsou pod správou MMF a mezinárodních věřitelů. Ve své zabedněnosti by jste pane Vojta nam nalajnoval stejnou cestu. Dokonce i s tím Švýcarskem jste na omylu. Doporučuji vám přečíst si můj příspěvek výše ještě jednou a zamyslet se nejen nad ním. [oči v sloup]

215110

17.03.2010 00:02

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: RE : Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

Antiquus 95.?.?.?

Jo, Janku, chce to hledat, přeposílat, budit a zkoušet. Optal jsem se Schlimbacha, zda oslovili nějakou nezkompromitovanou stranu, občanské hnutí jako "Už vás máme dost", nebo jiné - čekám na odpověď. Potom tady je i Česká konference 24-25.4. - má téma Směřování lidské společnosti "Kudy a jak dál". Chce to dát hlavy dohromady, pochopit, rozhodnout se a pak to prostě a rozhodně udělat. Jseš hlava, tak mysli ale spíš tím břichem a srdcem.

215136

19.03.2010 16:16

Dopis prezidentovi

RE: Moc pěkně napsáno...

Antiquus 95.?.?.?

Souhlasím a je dobré, že jste se dobral Vašich závěrů. Jinak právě Andreas Claus celou situaci přesně popisuje a má svůj návrh, jak ze současného marastu ven. Ten se dá aplikovat na Německo, avšak u nás by byla situace trochu odlišná. Základní příjem by byla velmi zajímavá aplikace, která by se po menších (kosmetických) úpravách dala ihned realizovat v našem prostředí. Chce to pouze "politickou" vůli a vůli rozhodující části obyvatelstva. Jde o to pokusit se pomoci lidem, vymanit se z tohoto systému, jednat podle Universálních principů a postupovat moudře, rozhodně a prostě to uskutečnit. Toto souvisí ovšem i s dalším nesetrváváním v byrokratickém systému NWO - EURO. Chce to aby lidé - většina prohlédla a nenechala se dále vodit za nos - vymanila se z okovů, které prostřednictvím peněz - ekonomických nástrojů ti vejlupkové nastolili. Je nás tady poměrně dost, co již chápou a chtějí změnu.

215383

20.03.2010 14:04

Dopis prezidentovi

RE: Moc pěkně napsáno...

Antiquus 95.?.?.?

Souhlasím naprosto s Vaším názorem, je totožný s mým. Dále velmi pěkně děkuji za uvedený odkaz. Způsobila jste tím, že budu následující týden pročítat a studovat uvedené materiály. I když jsem již měl informace a povědomí, ale bylo to rozkouskované z různých zdrojů. Tady je to hezky pohromadě.
Také bych ostatním, kteří si myslí, že mají otevřenou mysl, doporučil podívat se na uvedený odkaz. Pan ing. Chromík je bezesporu vzácná bytost. Jde o to, aby se lidem v rozhodujícím a "nadkritickém" množství konečně otevřeli oči. Cesta ke svobodě, prosperitě a k ráji na zemi by byla otevřena. Jde o to zbavit se svých Žalářníků a shodit okovy, kterými spoutaly naši mysl,vědomí. [smích]

215439

01.04.2010 16:14

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: Výkřik na poušti

Antiquus 95.?.?.?

Pane Vojta, zase jste nepochopil podstatu článku. To potvrzujete i z diskuse s panem Kadlecem. Nechci vám říkat co by jste měl, protože nic nemusíte, ale zkuste myslet někdy pravou hemisférou a taky srdcem. Ovšem jste-li toho schopen. Taky bych vám doporučil se na stránky pana Zelenky podívat a přečíst si pár článků, které tam uvádí než jej budete odsuzovat a posuzovat.
Zdravím vás s porozuměním a shovívavostí [smích]

216148

02.04.2010 18:02

Přestaňme těžit přírodu

RE: Tragedie společné pastviny

Antiquus 95.?.?.?

Také naprostý souhlas. K hlubokým změnám musí ovšem dojít v myšlení lidí a to tak, že by měl být posílen pocit sounáležitosti oproti kořistění, kořistnictví. Nemyslím tím kolektivní vlastnictví, nebo utopistický komunismus, ale vyšší stupeň myšlení v tom směru, že posílíme soucit a lásku k bližnímu. Také nazývání věcí správnými jmény, že vražda a zabíjení nemá opodstatnění a omluvu, krádež a kořistění je krádeží a kořistnictvím bez omluvy tzv. volným - svobodným trhem. Lež je také lží a nikoliv pokroucenou pravdou. [smích]

216234

02.04.2010 22:30

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

Antiquus 95.?.?.?

A vo tom to je, vážení a vážené: Quido 2, Střelče(kyně),Steve, Jansmithi, Valdo a další a také díky panu Stworovi se pravda alespoň tady, ale nejen tady, ukáže a i přes pokusy matení a manipulace přeci jenom vyjde ven a kdo chce, nebo má zájem ji poznat, tak ji pozná, zaseje semínko a vzklíčí. Potom stačí počkat si na stav, kdy je systém ve stavu nestability a potom pouhá myšlenka postačí k nastolení změny systému, který když se zná pravda a jsou zkušenosti s tím minulým, špatným a který odmítáme, máme šanci ustavit lepší spravedlivější. Ta pravda ale musí být venku a měla by určovat jak a jakým způsobem se společnost bude ubírat.
Sofistikovaná diskuse je proto velmi vhodná. [smích]

216254

04.04.2010 17:09

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: jak provést změny - nápad je již na světě

Antiquus 95.?.?.?

Máte mou podporu také, ale zkuste se podívat na veřejnou diskusi k ekonomické reformě na http://ekonomickareforma.ning.com/. Moc by mně zajímal Váš názor a dalších. jako pana Kadlece, Sympatizanta, ale i Jarmily 88, Lin, Vojty a ...
Děkuji. Přeji hezké velikonoce. [smích]

216403

04.04.2010 18:09

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: Výkřik na poušti

Antiquus 95.?.?.?

Moc pěkná odpověď na otázku pana Vojty. Jinak každý příspěvek od Vás, ale i pana Vojty je na hlubší rozbor a skoro by si zasloužil i nový článek. Pro pana Vojtu potom, kromě Hovorů s bohem II bych ještě doporučil Čtyři dohody od Miguela Ruize.
Pro ostatní typu Choronzon... Nehřešte slovem - hovořte jako osobnost, říkejte jen to co si myslíte, vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých, užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky.
Neberte nic osobně - nikdo nedělá nic kvůli vám, co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů, když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.
Nevytvářejte si žádné domněnky - nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete, komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům.
Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete - vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku. Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete, a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.
To byly hluboké myšlenky z knihy od M. Ruize.
A ještě by se měl zamyslet nad úryvkem z Tao-te-ting:
"Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká: hluboký Život" - tento příspěvek je od Romana XXL, vložený hned na počátku. Má také můj souhlas a palec nahoru.
Přeji všem pěkné a prosluněné (i vnitřně) velikonoce. [smích] [smích]

216405

07.04.2010 21:08

Kristus na tapetě

RE: Upřesnění

Antiquus 95.?.?.?

Naprosto souhlasím s Lin. Naopak Vy se mýlíte a ten Váš Axiom je naprosto zavádějící. JK neustavil církev ani neustanovil a to zejména ne v a do podoby která je od počátku 4tého století. Poté se církev zejména ŘK, stala brzdou a krutým řídícím elementem v rukách často nemocných (duševně) lidí a sloužila k potírání zdravého rozvoje lidských bytostí. Stala se parazitní na společnosti a zamezila zdravému duchovnímu rozvoji lidstva, které svoji duchovní podstatu nachází pozvolna až v současnosti. Otázka, není-li již pozdě.
Mír s Vámi.

216581

12.04.2010 16:41

Už je to tady - půjčujeme 26 miliard Řecku

RE: Dluhy budou nějaký nový program k ovládání států a lidí!

Antiquus 95.?.?.?

V podstatě s Vámi souhlasím, akorát se nejedná o nějaký nový program, ale o program starý více než 100 let a v současnosti je realizace již v konečné fázi. Také by stálo za to, zamyslet se nad tím jaké loutky v naší vládě a za jakých podmínek tento program realizují (Kalousek, Schwarzenberg,...), ale i pánové tzv. vlevo, je to vlastně napříč politickým spektrem a to i přesto, že k tomu nedostali nikdy mandát od voličů, aby nás zadlužovali a dostali tak na cestu ke ztrátě samostatnosti, suverenity a do úpadku našeho hospodářství. Je to přesně podle režie vzniku NWO.
Takže novodobí otroci ať vyznáváte liberalismus, socialismus, kasínový kapitalismus, či jiný ...ismus, buďme optimisty a přiznejme si že: podle pesimistů to nemůže být horší, tak optimisti řeknou "ale může, může" [velký smích] [velký smích] [pláč]

217053

21.04.2010 19:03

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Klasický libertariánský blábol

Antiquus 95.?.?.?

Pane "Malcik", stále to samé, klasické "ekonomické" vymývání mozků od Vás a p. Vojty. Občas je se zájmem čtu, ale hlavně mne zajímají reakce a odpovědi ostatních diskutujících, kteří mají naprosto odlišný názor a zdravým "selským" rozumem pojmenují a pochopí, že tudy kudy jdete vy a kam ukazujete, že cesta nevede. Všeobecně již pochopili ty zrůdnosti stávajícího, ale i v předchozí době byvšího kasínového kapitalismu.
Peníze a peněžní prostředky totiž neslouží k tomu, k čemu byly původně vymyšleny a zejména nyní je velice zřejmé, že spějeme ke konci "hry".
Víme, že při tvorbě peněz - dluhů, nebyly zároveň vytvořeny i úroky, které byly a jsou požadovány. Při nesplacení jde vždy o záruky !!! a ne o nějaké pitomé peníze které se dají jen tak natisknout a vytvářejí se vlastně z ničeho.
Nárůst úroků a dluhů je exponencionální - ve svém důsledku jsou nesplatitelné!!!
Odpovězme si na otázku - kdo jsou ti věřitelé a jaké skutečné hodnoty vložili a mají!
Přestaňte už konečně vědomně-či nevědomně lhát!

217609

24.04.2010 08:24

Novodobá inkvizice II.

Typický příklad parazitismu.

Antiquus 95.?.?.?

Největší škody nám jako společnosti způsobují lidé, jejichž Ego je přerostlé, touha po majetku-mamonu a po moci je dominantní v jejich mysli-vědomí. Tato dysfunkční vědomí způsobuje nemocný a dysfunkční svět. To je ta skutečnost, která rozděluje a ničí lidi.
Ve výše uvedeném článku, ale nejen v tomto jsou přímo "učebnicové" příklady jak parazitismus a u nás v našem státě zejména, kdy soudcovsko-exekutorská mafie propojená s vyčůranými advokáty, jak tato dysfunkce ničí lidi. Hyeny ucítily možnost "kořisti" a bez milosti si chtěly svou "kořist" ulovit. K tomu slouží upravené "zákony" tak, aby exekutorská, ale nejen exekutorsko soudní loupež, byla legální.
Je to v duchu lidskosti, morálky a zákonů Universa - nelegální, nemorální a odsouzeníhodné.
Je nutné s těmito loupeživými nájezdy, které jsou ovšem "legalizované" za patřičné pomoci parazitujících politiků - rázně skončit. V tomto smyslu souhlasím s názorem F. Matějky na http://frantisekmatejka.blog.ides.cz/ Stát patří nám, ne my jemu.
Ovšem samo se to nenapraví. Což takhle začít vymetat u těchto voleb a pokračovat dokud nebude platit, že slušná a morálně zodpovědná většina národa, bude moci říci - stát patří nám, ne my jemu a nenecháme se stále více zotročovat žádnou Mafií, bankéři, či byrokracií. Začít musíme ale každý u sebe. [pláč]

217848

25.04.2010 12:56

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Klasický libertariánský blábol

Antiquus 95.?.?.?

Artaste, moc dobře napsáno. Naprosto souhlasím a souzní to s mými informacemi a názorem. Otázka je jak z toho ven? Jakou osvětu a činnost vyvíjet, když tolik lidí nechce slyšet. [chechtot] [pláč] [chechtot] [pláč]

217914

05.06.2010 08:19

Za příklonem k TOP 09 neznalost a neinformovanost

Kdo a čím je masíruje?

Antiquus 95.?.?.?

Proč nevolili třeba Humanistickou stranu, Pirátskou stranu, Suverenitu nebo nějakou sociálně solidární stranu? Protože společnost je nemocná penězi - které znamenají moc- jsou modlou společnosti, smyslem života. Ekonomie je vydávána za přírodní vědu a zatím je to systém okrádající a ovládající většinu lidí ve společnosti ve prospěch majetné menšiny. Cílem je zadlužit národ, prohloubit sociální rozdíly ve společnosti a takový "chemik" který se vydává za pseudoekonoma a žoviálně vypadající a jednající dýmku kouřící "průhledný" spící aristokrat, mnohým imponují a svou schopnou fabulací tyto mladé, ale nejenom je ovlivnňují.
Základní pilíře rozvinuté lidské společnosti jako: solidarita, symbioza, svoboda, volnost a rovnost - se nevyučují, nemluví se o nich a už vůbec ne v masmédiích. Proto je současná mládež charakterizována poklesem tradiční vzdělanosti, neznalostí morálních principů, postrádají schopnost chápání informací a poznatků v širším kontextu a schopnost kritického myšlení ve smyslu základních pilířů humanity.
Na vině je systém školství, negativní ovlivňování masmédií, počítačová destruktivní a stupidní herní a hráčská závislost, špatné příklady v rodinném životě - kdy se rodiče dostali do tzv. "krysího závodu", ale hlavně absence výuky a prosazování morálních zásad - solidarity, symbiozy, svobody, volnosti a rovnosti.
Proto mají ve většině hodnoty převrácené a lehce se nechají ve virtuálním světě přesvědčit politickou kryptokracií, podvodníky, zloději, že v budoucnosti budou jako ONI - úspěšní a bohatí a že VÁLKA JE MÍR. Došlo u nich k převrácení životních humanitních hodnot. Až zjistí pravdu a skutečný stav věcí, potom možná dojde i u nich k nápravě? [pláč]

221258

10.07.2010 00:04

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: no tak pockame az pomrou

Antiquus 95.?.?.?

Lin, máte můj obdiv a úctu, ale nejenom vy, také pánové Steeve, Quido a další. Myslím tím jakým stylem a argumenty reagujete na provokatéry, kteří demagogií a rádoby důkazy se snaží vnést konfrontaci a hulvátství do diskusí zde na Zvědavci. Někdy stačí tak málo - údajně facka kdesi v chorvatsku, srbskému policajtovi (možná naopak?) a rozjede se konflikt s mnohatisícovými obětmi.

Mám recept - poselství k cestě osvícení - nalezení své podstaty:
"Doufejte, věřte, buďte šťastni. Budete žít navěky. Nikdy nezemřete. Netrapte se tolik tím co se děje. Konejte vše se soucitem a nadšením. Naučte se chápat utrpení jiných. Neškoďte sobě ani jiným."
Jde o to, abychom začali uskutečňovat novou vizi.
Tato slova - která jsem zde uvedl formuloval vědec, vizionář a šaman Dr.Allan Wolf. [smích] [mrknutí jedním okem]

223699

06.08.2010 14:01

22 statistických údajů o nadcházející americké penzijní krizi, které vás v noci připraví o spánek

RE:Americka vlada ma odpovednost, ze nikdo z fondu nekrade

Antiquus 95.?.?.?

No jasně, dokud bude u moci tzv. libero-korporativní fašokapitalismus, tak žádné geniální daňové soustavy a úžasně sestavené státní rozpočty konsolidaci společenského systému v harmonicky se rozvíjející společnost nepřinesou! [pláč] Je nutná změna celého ducha společnosti od uctívání dlužených - vymyšlených peněz k uctívání ŽIVOTA a ČLOVĚKA! Jen tím se změní společenské klima k harmonickému soužití společenských vrstev. Začít musí ale každý sám u sebe a tzv. se najít. Najít svoji pravou podstatu a nenechat se vláčet v krysím závodě konsumní společnosti. Avšak pozor všichni známe Machiaveliho poučku, že "lid je krvelačná šelma, která spí. Běda, když se probudí, pak se musí napít hodně krve!" [naštvaný]

225746

15.08.2010 09:29

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Omezte, prosím, počet svých příspěvků

Antiquus 95.?.?.?

Vladimíre také naprosto souhlasím. Je faktem, že kultivovaný podložený projev, zde mají někteří známí a stálí přispěvovatelé. Ti, kteří jsou příliš ve hmotě a ti, jejichž Ego je přerostlé - rádi poučují i o tzv. libertariasmu, hodnotách peněz, či tzv. kapitalistické svobodné společnosti. Kdyby však byli bez brýlí nevědomosti, ale i my všichni, viděli bychom přímé souvztažnosti našich životů s veškerenstvem - pak bychom se stali v okamžiku lepšími lidmi.
Vy a Zvědavec sloužíte také k tomu, aby se "starý člověk" proměnil v "nového", který se jak doufám bude vyznačovat: vysokým nadvědomím, altruismem, technologickým věděním, kosmickou sjednoceností, totálním chápáním odpovědnosti, totálním chápáním svobody a bude osvobozen od pocitu vlastnictví (někoho, nebo něčeho).
Díky za Zvědavce, díky za diskuse. [smích] [mrknutí jedním okem]

226326

17.10.2010 21:52

Malá úvaha o pyramidách

RE: smutek a marnost

Antiquus 95.?.?.?

Zajímavá myšlenka, zajímavý námět, velmi zajímavá diskuse, ale také musím souhlasit s názorem, že lidská touha po moci a úspěchu je geneticky dána a pokud neproběhne změna v DNA pokusy o změnu společnosti jsou marné - ovšem v současnosti máme krůček k tomu, aby k té změně došlo, vlastně již u mnohých dochází. Tzv. Libertiarismus a jeho dosud vnímané "být či mít" a odvozené - jsem tím víc, čím více mám; tedy musím chovat nepřátelské city vůči těm druhým - ke svým zákazníkům, které chci podvádět, ke svým konkurentům, které chci zničit, ke svým zaměstnancům, které chci vykořisťovat. Nemohu být v důsledku nikdy uspokojen, protože mé nároky nikdy nekončí. Musím závidět těm co mají více a bát se těch, kdo mají méně. Všechny tyto pocity však musím potlačovat abych se jevil sobě (ostatním stejně jako sobě) usměvavým, racionálním, poctivým, laskavým člověkem, jaký se na veřejnosti snaží prezentovat. Takto nějak to již dříve a výstižně pojmenoval E. Fromm. No a od tohoto se potom odvíjejí i ty různé manipulace lidstva v souvislosti s teorií tzv. neuralgických uzlů, aby jej bylo možno ovládat. Udržovat lidstvo v permanentním stresu a v tzv. krysím závodě. Skutečné "ozdravné" procesy pak zůstávají stranou pozornosti, protože lidský rozum není s to se ani "usadit" a uvědomit si je.
Proto je jen málo těch, kteří jsou připraveni pro nezávislý postoj a život. K tomu je potřeba mít určitou vnitřní sílu, a pokud to bude zapotřebí tak i ochotu opustit davy. Proto je osobní svoboda člověka možná pouze tehdy, pokud je dostatečně dobrý, moudrý, vyrovnaný, rozvážný a rozlišující.
Janko zmínil ve svém příspěvku (dříve shora) systém Merkaby - souhlasím ovšem vrcholy těch pyramid - vlastně oktaedru se musí točit a to v určité periodě -potom bude moc rovnoměrně rozložená a nebude zneužitelná. No doufám, že jste mne pochopili.
Držím palce a věřím pro nás lidské bytosti v pozitivní brzkou změnu. [mrknutí jedním okem]

230174

15.01.2011 15:09

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

Antiquus 109.?.?.?

Když vás a některé diskutéry s podobnými názory tak čtu, potvrzuje se pravidlo, že stupidita chyby opakuje v rostoucím měřítku. Může vás potěšit, že i na nejvyšší úrovni - politické, vědecké, intelektuální i morální. Podotýkám, že stupidita není nadávka, ale stav myšlení (myšlenkových pochodů) vašeho a vám podobných.
Bylo by ve vašem zájmu, abyste se nějaký čas neprojevoval a zamyslel se nad sebou - svými myšlenkovými pochody. Ovšem jste-li toho schopen.
Děkuji. [oči v sloup]

236110

15.01.2011 15:24

Podvod zvaný úroky

RE: Úrok platíte, i když si nepůjčíte vůbec nic....

Antiquus 109.?.?.?

Pane Lhoták, v podstatě (téměř ve všech bodech) s Vámi souhlasím.
Podobné téma je již delší dobu předmětem veřejné diskuse na stránkách www.ekonomickareforma.cz. Doporučuji diskusi navštívit a případně se i zapojit. V současnosti se toto hnutí slučuje s hnutím PD demokracie. Možná tam najdeme východisko jak z toho ven. [mrknutí jedním okem]

236111

19.01.2011 19:46

Princip sociálního státu

RE: *ˇZádná logika ani filozofie na ně neplatí*

Antiquus 109.?.?.?

Etherale, zatím nejvíce komicky tady působí příspěvky od vás. [chechtot]
A to nejen pod tímto článkem. Vaše EGO nad vámi ční tak, že není vidět žádná konstruktivní, případně positivní myšlenka kromě toho vašeho čnícího EGA. [oči v sloup]

236432

Káva pro Zvědavce

45

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 92 čtenářů částkou 15 626 korun, což je 45 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 1

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 12

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 8

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
23,00 Kč
Euro
27,19 Kč
Libra
30,09 Kč
Kanadský dolar
17,51 Kč
Australský dolar
16,35 Kč
Švýcarský frank
25,34 Kč
100 japonských jenů
21,92 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,94 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 699,66 Kč
1 unce stříbra
564,12 Kč
Bitcoin
297 669,00 Kč

Poslední aktualizace: 22.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 279 907